Z Uniwersytetem możesz więcej!

Page 1

Chcę wiedzieć, kogo spotkam na studiach

Chcę wiedzieć, kogo spotkam na studiach

UŚ to niezwykła mieszanka charakterów, zdolności, pasji i chęci naprawiania otoczenia – tworzy ją blisko 25-tysięczna społeczność, bogata w oryginalne osobowości. Już dziś możesz poznać blisko 160 osób, które reprezentują prowadzone w UŚ kierunki studiów. Poznaj nauczycieli i nauczycielki akademickie oraz osoby studiujące w UŚ, którzy pełnią rolę ambasadorów.

UŚ to niezwykła mieszanka charakterów, zdolności, pasji i chęci naprawiania otoczenia – tworzy ją blisko 25 -tysięczna społeczność, bogata w oryginalne osobowo ści. Już dziś możesz poznać blisko 160 osób, które reprezentują prowadzone w UŚ kierunki studiów. Poznaj nauczycieli i nauczycielki akademickie oraz osoby studiujące w UŚ, którzy pełnią rolę ambasadorów .

Chcę wiedzieć, kogo spotkam na studiach

Chcę wiedzieć, kogo spotkam na studiach Mam już osiągnięcia

Przyjmiemy Cię bez postępowania kwalifikacyjnego! Na starcie otrzymujesz maksymaln ą liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym i mo żesz cieszy ć się bogactwem Uniwersytetu Śląskiego

UŚ to niezwykła mieszanka charakterów, zdolności, pasji i chęci naprawiania otoczenia – tworzy ją blisko 25 -tysięczna społeczność, bogata w oryginalne osobowo ści. Już dziś możesz poznać blisko 160 osób, które reprezentują prowadzone w UŚ kierunki studiów. Poznaj nauczycieli i nauczycielki akademickie oraz osoby studiujące w UŚ, którzy pełnią rolę ambasadorów .

Mam już osiągnięcia

UŚ to niezwykła mieszanka charakterów, zdolności, pasji i chęci naprawiania otoczenia – tworzy ją blisko 25 -tysięczna społeczność, bogata w oryginalne osobowo ści. Już dziś możesz poznać blisko 160 osób, które reprezentują prowadzone w UŚ kierunki studiów. Poznaj nauczycieli i nauczycielki akademickie oraz osoby studiujące w UŚ, którzy pełnią rolę ambasadorów

Przyjmiemy Cię bez postępowania kwalifikacyjnego! Na starcie otrzymujesz maksymaln ą liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym i mo żesz cieszy ć się bogactwem Uniwersytetu Śląskiego

Jak zapisać się na studia w UŚ?

Przyjmiemy Cię bez postępowania kwalifikacyjnego! Na starcie otrzymujesz maksymaln ą liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym i mo żesz cieszy ć się bogactwem Uniwersytetu Śląskiego.

Przyjmiemy Cię bez postępowania kwalifikacyjnego! Na starcie otrzymujesz maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym i możesz cieszyć się bogactwem Uniwersytetu Śląskiego.

Jak zapisać się na studia w UŚ?

Jak zapisać się na studia w UŚ?

Mam już osiągnięcia

Wejdź na stronę internetową UŚ i już 3 czerwca wybierz swój kierunek studiów, a po ogłoszeniu listy wyników dokonaj elektronicznie wpisu na studia, a następnie złóż dokumenty . Z radością przywitamy Cię w największej i najbardziej różnorodnej uczelni w regionie!

Wejdź na stronę internetową UŚ i już 3 czerwca wybierz swój kierunek studiów, a po ogłoszeniu listy wyników dokonaj elektronicznie wpisu na studia, a następnie złóż dokumenty . Z radością przywitamy Cię w największej i najbardziej różnorodnej uczelni w regionie!

Jak zapisać się na studia w UŚ?

Chcę się

Facebook Uniwersytetu Śląskiego

Wejdź na stronę internetową UŚ i już 3 czerwca wybierz swój kierunek studiów, a po ogłoszeniu listy wyników dokonaj elektronicznie wpisu na studia, a następnie złóż dokumenty . Z radością przywitamy Cię w największej i najbardziej różnorodnej uczelni w regionie! Facebook Uniwersytetu Śląskiego

Wejdź na stronę internetową UŚ i już 3 czerwca wybierz swój kierunek studiów, a po ogłoszeniu listy wyników dokonaj elektronicznie wpisu na studia, a następnie złóż dokumenty. Z radością przywitamy Cię w największej i najbardziej różnorodnej uczelni w regionie!

być na bieżąco!

Facebook Rekrutacja UŚ

Chcę się być na bieżąco!
Chcę być na bieżąco!

Rekrutacja UŚ

Instagram UŚ andydat.us.eud.pl
Facebook
Uniwersytet Śląski w Katowicach kandydat. us.edu.pl
Facebook Uniwersytetu Śląskiego Facebook Rekrutacja UŚ YouTube us.edu.pl
Chcę się być na
Mam
Facebook Uniwersytetu Śląskiego YouTube UŚ Facebook Rekrutacja UŚ kandydat.us.edu.pl Instagram UŚ us.edu.pl
bieżąco!
już osiągnięcia

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.