MZ Maasstadter Personeelsmagazine 11

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 11 - oktober 2018

Neem mee!

g thuis lezen? De Maasstadter rusti e. Er zijn meer me Neem een exemplaar de afdeling. op n re exempla

MET GEZONDE SPANNING OP VOOR JCI HER-ACCREDITATIE SURVEY! PAGINA 4

FORENSISCH VERPLEEGKUNDIGEN: HULP BIEDEN AAN PATIËNTEN DIE SLACHTOFFER ZIJN VAN GEWELD PAGINA 26

MOOI VERHAAL! TIEN JAAR MAASSTAD ZIEKENHUIS, TIENJARIGE PATIËNTE LOLA KLEINE SCHAARS AAN HET WOORD PAGINA 8

1


Voorwoord

Beste collega’s

O

p het moment dat deze Maasstadter vers bij jullie op de afdeling ligt, zijn we druk bezig met de puntjes op de i te zetten voor de JCI heraccreditatie survey. Kwaliteit en veiligheid en continu verbeteren zijn de basis van al ons werk in het Maasstad Ziekenhuis en we zijn er trots op dit te laten zien aan de internationale auditcommissie van JCI in de week van 29 oktober tot en met 2 november. Een van de manieren om veilig en volgens de laatste richtlijnen te werken, is iDoc te raadplegen. Dit is hét loket waar je alle kwaliteitsdocumenten kunt vinden. In deze editie een handig overzicht van hoe je daar je weg vindt. Een goed voorbeeld van hoe we werken aan kwaliteit en veiligheid, staat in de rubriek Mijn kernwaarde, mijn drijfveer, waarin medisch microbioloog Marjolein Damen vertelt over de diagnostiek van infectieziekten, en infectiepreventie. SEH verpleegkundigen Thea van Loon-Bakker en Joanne Baris-van Pellen geven een toelichting op hun specialisatie tot forensisch verpleegkundige. Het signaleren van geweld en mishandeling is een belangrijke rol voor verpleegkundigen, maar zij zijn daarnaast gespecialiseerd in waarheidsvinding voor strafrechtelijk onderzoek. Dit is weer een heel ander voorbeeld van het bevorderen van onze kwaliteit en veiligheid en onze zorg voor bijzonder kwetsbare patiënten.

medewerker in een prettige werkomgeving zijn of haar werk kan doen. De naam Maasstad Ziekenhuis bestaat tien jaar. Daar hebben we een ludieke actie voor gehouden met Heel Maasstad Bakt! Het recept van de winnende taart van Margreet Djamat, medewerker van de afdeling Finance, staat in dit personeels­ blad. Verder laten we in het kader van tien jaar Maasstad Ziekenhuis onder anderen de tienjarige patiënte Lola aan het woord. Mooi om te lezen hoe groot het vertrouwen van Lola en haar ouders is in onze zorgprofessionals! Klinisch psycho­ loog Evelyn Sloots werkt tien jaar bij ons ziekenhuis en vertelt over haar belevenissen in al die jaren. We ronden af met jullie alle succes toe te wensen bij de voor­bereidingen voor de week van de JCI her-accreditatie survey en het te woord staan van de auditoren van JCI. Het zou een mooie mijlpaal zijn voor tien jaar Maasstad Ziekenhuis om opnieuw JCI-waardig te zijn. Iedere medewerker draagt zijn of haar steentje eraan bij om dit waar te maken! Mede namens Wietske Vrijland, Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur

Als raad van bestuur weten we dat we een groot beroep op jullie doen. We zijn daarom verheugd dat uit het medewerker tevredenheidsonderzoek blijkt dat de gemiddelde tevredenheidsscore een 7.2 is. Op het onderwerp plezier in het werk blijken we hoger te scoren dan gemiddeld bij de STZ ziekenhuizen (vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen). Dat betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn. De werkdruk is bijvoorbeeld een constant punt van onze aandacht. Verder scoren we minder goed op de onderwerpen intimidatie en pesten. Hier gaan we extra aandacht aan besteden want ons doel is dat iedere Peter Langenbach (l) en Wietske Vrijland (r)

2 MAASSTADTER


6

10 JAAR MAASSTAD ZIEKENHUIS Verpleegafdeling 10

4 JCI her-accreditatie Survey 6 Tien jaar Maasstad Ziekenhuis 10 Santeon verbeterteam orthopedie 12 AVG 13 HiX één jaar na livegang 14 Jong Maasstad Back to Work event 15 Jong Maasstad Borrel 16 Vernieuwing in de zorg – Apotheek 18 iDoc is van iedereen 20 Zomer in het Maasstad Ziekenhuis 21 Medewerker tevredenheidsonderzoek 22 Gezamenlijke Zorg Dichtbij 24 Patiëntenraad 25 Ondernemingsraad

16 APOTHEEK Vernieuwing in de zorg

26 Forensisch verpleegkundigen bij de SEH 28 Mijn kernwaarde, mijn drijfveer Marjolein Damen, arts microbioloog

FORENSISCH VERPLEEGKUNDIGEN BIJ DE SEH COLOFON

26

Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Hoofredactie: Carla van Zuijlen Redactie: Marije de Coole, Dominique Janssen, Marjolein van der Matten, Wendy Ramos Monteiro, Tanja Schollen Eindredactie & coördinatie: Monique Snoeij Aan deze editie werkten verder mee: Anneke Kooi – van Splunder, Angelique van Leeuwen, Lisa Vietsch, Janneke van Zelst E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl Telefoon: (010) 291 34 65 Fotografie: Patricia de Kluis, Nathalie Thijsebaard-Arnout Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk

3


JCI HER-ACCREDITATIE SURVEY

ERVARINGSDESKUNDIGEN aan het woord over de JCI HER-ACCREDITATIE SURVEY Met een gezonde spanning kijken we met z’n allen uit naar de JCI heraccreditatie Survey. Het doel is immers om weer te laten zien dat we werken volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Zodat we de beste zorg kunnen leveren aan onze patiënten. Voor velen onder ons is het de tweede keer dat we een spannende tijd tegemoet gaan. Immers, zij hebben de JCI accreditatie Survey in 2015 meegemaakt.

Twee ervaringsdeskundigen laten

gekeken of zij voldoen aan de kleding­

de zorgsector komen, werkt voor mij

we graag aan het woord. Francine

voorschriften zoals het dragen van het

ook geruststellend. Zij kennen immers

Westergaard begeleidt ons al zeven

juiste schoeisel, de haren opgestoken

het klappen van de zweep.

jaar bij ons JCI proces en is één van

etc. Daarnaast doe ik ook dossieraudits.

Voor onze afdelingen kwamen er geen

de adviseurs die ons tijdens de JCI

De weken naar de accreditatie toe,

verbeterpunten uit, dus wij waren erg

Mocksurvey heeft beoordeeld.

hebben we medewerkers geprikkeld

blij. Ik was de vrijdag dat bekend werd

Francine heeft een verpleegkundige

door regelmatig belangrijke informatie

gemaakt of we de accreditatie behaald

achtergrond en heeft een adviserende

op het bord in de koffiekamer te

hadden, niet aanwezig dus heb de sfeer

en auditerende rol binnen JCI. Lees

plaatsen als geheugensteun. Hierbij

zelf niet meer kunnen meemaken. Mijn

haar motiverende woorden in de brief

valt te denken aan onze kernambities

teamleider belde me dezelfde dag op

die ze aan jullie richt met het oog op de

en de IPSG’s (International Patient

om mede te delen dat we het gehaald

komende JCI her-accreditatie Survey.

Safety Goals).”

hadden. We hebben samen gejuicht aan de telefoon. De maandag erop hing

Mandy Scheffers-van Denzel, verpleeg­-

Hectische week

kundige en dagcoördinator bij de Dag­

De week van de JCI accreditatie Survey

ziekenhuis. Ik merkte dat iedereen trots

­behandeling was bij de JCI accreditatie

zelf heb ik beleefd als een hectische

was dat we JCI geaccrediteerd waren.

Survey aanwezig. Mandy is tevens interne

week. Omdat wij op de afdeling alles

auditor en vertelt over haar ervaring

goed op orde hadden, waren we

Ik heb er alle vertrouwen in dat we

tijdens die energieke week in 2015.

wellicht minder zenuwachtig, maar

het dit jaar weer gaan halen. Er zijn

spannend blijft het altijd. Aan het begin

natuurlijk altijd nog verbeterpunten,

Mandy: “Als team hadden we ons goed

van de week werd ons verteld dat de

maar volgens de JCI-normen, IPSG’s

voorbereid op de accreditatie. Ik ben

JCI auditoren onze afdeling zouden

en de kwaliteitsdoelstellingen van ons

zelf een interne auditor dus ik kijk

komen bezoeken. We wisten niet

ziekenhuis hebben wij op de afdeling

altijd door de bril van een patiënt. Ik

wanneer, dus dat veroorzaakte wel wat

in ieder geval alles op orde. Kunst is

check de afdeling, loop rondes langs

stress. Uiteindelijk zijn ze de laatste dag

natuurlijk om het ook vast te houden

de zalen om te kijken of er bijvoor­

nog geweest. Ik heb zelf een ronde met

na de accreditatie. Kwaliteit en veilig­-

beeld geen dozen in de weg staan of

ze gelopen over onze afdeling en ik

heid is en blijft immers een heel

dat de muren er netjes uit zien. Door

vond dat er een gemoe­delijke sfeer

belangrijk onderdeel van je werk.

regelmatig interne audits te doen,

hing. De JCI auditoren stelden zich

kunnen we verbeteringen aanbrengen.

netjes voor en waren oprecht

Ik wens iedereen succes toe tijdens de

Ook bij verpleegkundigen wordt

geïnteresseerd. Het feit dat ze ook uit

JCI her-accreditatie Survey!”

4 MAASSTADTER

er een heel positieve sfeer in het


Mandy Scheffers-van Denzel, verpleegkundige en dagcoördinator bij de Dagbehandeling

Francine Westergaard, MSN, MBA, RN Principal Consultant Een motiverend woord van JCI auditor Francien Westergaard

gaard's experience includes responsibilities as a health r inpatient hospital operations; hospital-based and off-site Boodschap van een JCI adviseur voor het Maasstad Ziekenhuis ices; budgeting; staffing; quality measurement and roject/service development; transport medicine and Met management; plezier en genoegen heb ik met het Maasstad Ziekenhuis samengewerkt disaster planning; facility facility planning ng the construction of a new hospital and an outpatient

vanaf het besluit een JCI-geaccrediteerde organisatie te worden. De reis was lang, leuk en avontuurlijk.

rked for a large health care system in the Chicago area for rior to joining the Joint Commission Resources team in nal experience has included consultation on many complexhet grondigste accreditatieprogramma en jullie JCI-accreditatie is wereldwijd ation on many mission-based projects for major hospitals, zijn lid van deze prestigieuze club. JCI-accreditatie betekent dat jullie een and ministries of health in the Americas, Asia Pacific, goede kwaliteit van zorg leveren aan jullie HIGHLIGHTS patiënten. Het betekent dat het he Middle East.

ziekenhuis geeft om zijn werknemers en hun werkomgeving. Jullie hebben

 More than 30 years of onsulting expertise includes operational assessment; nursing experience as op zijn wat er is hard gewerkt voormedication deze prestatie en jullie mogen erg trots preparedness; patient safety assessment; a practitioner, on prevention and control; environment of care; executive bereikt in de afgelopen zeven jaar. educator, ning bodies; senior executive dialogue; performance corporating tracer methodology as management tools. administrator and

researcher

Het JCI-proces loopt continu extensive experience lecturing on standards and survey door. Als ziekenhuismedewerker moet je altijd t safety; and qualityop improvement. provides zoek zijn She naar mogelijkheden om kwaliteitsverbetering te laten zien.  Progressive leadership cations for improvement which can assist organizations as Onthoud, je doet dit voor je collega’s en voor elke nieuwe patiënt die het positions in hospital dynamics.

care ziekenhuis bezoekt. Ik raad jullie aan omand deambulatory survey ontspannen in te gaan en IATIONS OR CERTIFICATIONS settings

te genieten van de ervaring. Vertel de auditoren de prachtige verhalen over

zation of Nurse Executives, Recipient of the 2004 Aspiring de grote verbeteringen die zijn doorgevoerd en waar jullie nog steeds aan ard n Certified Yellow Belt and Change Agent werken. Laat ze de verbeterde zorg-uitkomsten zien. Deel je goede werk! International, Honor Society of Nursing

Weet dat de JCI-consultants positieve vibes jullie kant op sturen gedurende

ss Administration, Walden University, Minneapolis, de survey-week, we zien MN, uit naar het resultaat!

“Tell your surveyors your wonderful stories of the great improvement projects you have completed and continue to work on. Show them the improved outcomes that you have accomplished. Share your good work!”

e in Nursing, Lewis University, Romeoville, IL, USA ce in Nursing, LewisFrancine University, en Romeoville, IL, USA het team van JCI-consultants ng, Evangelical School of Nursing, Oak Lawn, IL, USA

Francine Westergaard, MSN, MBA, RN Principal Consultant

5 Ms. Francine Westergaard's experience includes responsibilities as a health care administrator for inpatient hospital operations; hospital-based and off-site ambulatory care services; budgeting; staffing; quality measurement and


Mijlpalen van tien jaar Maasstad Ziekenhuis • Verhuizing naar een prachtig nieuwbouwziekenhuis aan de Maasstadweg.

• STZ ziekenhuis (vereniging Samenwerkende Topklinische

R A JA Maasstad Ziekenhuis

Ziekenhuizen).

• Het behalen van de JCI accreditatie. • Samenwerking binnen de Coöperatie Zorg op Zuid met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.

• Mede-eigenaar van Spijkenisse Medisch Centrum samen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

• Santeon ziekenhuis. • Invoering HiX – één digitaal patiëntendossier voor vier ziekenhuizen.

De naam Maasstad Ziekenhuis bestaat dit jaar tien jaar! In september 2008 zijn we de naam gaan voeren. Leuk detail: de naam is bedacht door een Rotterdammer, die de naam goed vond passen bij een echt Rotterdams ziekenhuis dat we zijn!

• Lid van de stichting BeterKeten. • High Five Ambities. • Verwenweken voor onze patiënten en medewerkers – Ambitie 1: Aandacht voor aandacht.

Verpleegafdeling 10 - Nefrologie, Interne Geneeskunde en Reumatologie Op de foto een deel van het team van Verpleegafdeling 10 Van links naar rechts: Rianne van der Hoek, Mirthe Blokland, Bep Burg, Marjolijn Nieuwpoort, Lydia Bestman, Jos van der Leer, Nicole Michielsen, Liesbeth Rocha, Nelleke Ooms en Hanneke Grootendorst

10

jaar Maasstad Ziekenhuis, jaar in dienst

Ook Evelyn Sloots-Jongen heeft dit jaar iets te vieren: ze

Het eerste waar ik aan denk bij 10 jaar in dienst van het Maasstad Ziekenhuis… is mijn sollicitatie in 2008 en dat het

werkt 10 jaar in het Maasstad Ziekenhuis. Evelyn is klinisch

toen nog MCRZ heette, locatie Zuider,

psycholoog binnen de vakgroep Medische Psychologie en

zijn binnentuin en statige gevel en dat

hoe verliefd ik was op het gebouw met

heeft als aandachtsgebieden pijngeneeskunde, bariatrische

ik dan tussen de middag naar het Clara

chirurgie en gynaecologie. Daarnaast is ze praktijkopleider

deze locatie is natuurlijk veel fijner. Ook

fietste over de Groenezoom. Maar

voor de RINO groep; ze leidt intern gezondheidspsychologen

denk ik terug aan de Klebsiella ramp en

en klinisch psychologen op.

aangepakt en verwerkt.

6 MAASSTADTER

hoe we die met z’n allen samen hebben


JA AR

Klinisch psycholoog Evelyn Sloots-Jongen

In die 10 jaar is veranderd…

verpleegkundigen) Communicatie

voor welke specialismen ik heb gewerkt.

Nederlandse Transplantatie Stichting

Ik werk nu 10 jaar bij pijngeneeskunde

en informatieavonden over Pijn en

en ben ook actief geweest voor

Psychologie. Daarnaast heb ik meer

revalidatie, neurologie, de Hoofdpijn­

dan 10 keer een Video Training on

poli, gastro-enterologische chirurgie

the Job traject begeleid, waarbij een

beroepsvereniging PAZ/LVMP in

en het Brandwondencentrum.

assistent of specialist zijn spreekuur

maart 2017.

Momenteel ben ik ongeveer zes jaar

opneemt en feedback vraagt bij

werkzaam bij de bariatrische chirurgie,

specifieke communicatievragen. Heel

sinds een jaar bij gynaecologie en

vaak wordt SOLK genoemd als lastig

sinds kort voor de consultendienst. Ik

fenomeen in de communicatie en

vind en vond alle afdelingen leuk maar

effectieve consultvoering. Ook dit

je moet keuzes maken. Afwisseling in

onderdeel vind ik erg leuk binnen

het werk is voor mij belangrijk.

mijn vak.

Rondom Donatie trainingen voor de

samenwerking met Antes in 2011. 2. Diplomering/behalen BIG registratie van collega Esther van Zuijlen in 2015. 3. Diplomering/behalen BIG registratie van collega Aline Prins in 2016. 4. De kwaliteitsvisitatie van onze

5. De aanstelling van onze eerste medisch manager Marike Bruinsma in mei 2017. 6. De oprichting van de vakgroep Medische Psychologie met geboortedag 18 januari 2018. 7. De erkenning van de opleiding tot Klinisch Psycholoog in samen­werking

Een 10 voor … binnen het Maasstad Ziekenhuis

10 jaar Maasstad Ziekenhuis is voor mij…

de snelheid waarmee je een artikel

een periode waarin het Maasstad

secretaresse Janneke de Koeijer in

toegestuurd krijgt wanneer je Jacco

Ziekenhuis echt mijn plek is geworden,

juni 2018.

van Meel daarvoor een mailtje stuurt.

waarbij ik de mogelijkheid krijg

En nog twee waar ik alvast naar uitkijk:

gevarieerd werk te doen met fijne

9. Diplomering/behalen BIG registratie

In die 10 jaar heb ik wel 10 keer… onderwijs gegeven. En dat op

collega’s op meerdere afdelingen en in verschillende rollen.

huisartsen SOLK-trainingen (somatisch

Mijn 10 hoogtepunten in die 10 jaar Maasstad zijn…

onverklaarbaar lichamelijke klachten),

1. De erkenning van de Gezond­

verschillende gebieden: aan

aan IC-personeel (artsen en

heidszorg Psycholoog opleiding in

met Fortagroep in april 2018. 8. De aanstelling van onze eerste

van collega Aniek Aper in 2019. 10. Start van twee Havencollega’s PIOG (Psycholoog in opleiding tot GZ psy­choloog) Meike Huiskens en start van GIOS (Gezondheidszorgpsycho­ loog in opleiding tot Specialist) Lotte van de Wiel in januari 2019.

7


Lola Kleine Schaars uit

JA AR

Roosendaal was nog maar een paar maanden oud toen wij de naam Maasstad Ziekenhuis gingen voeren. Op 10 juli dit jaar is ze tien jaar geworden. Sinds mei is ze een van onze jonge patiënten. “Omdat ik de ziekte van Crohn heb”, onthult ze. Ze ligt geïnstalleerd op een ziekenhuisbed met een tablet en een lekker croissantje erbij. Mama en papa zitten op de stoelen bij het bed om haar gezelschap te houden. Lola krijgt vandaag infuustherapie op de afdeling Kindergeneeskunde en zal daar een aantal uren verblijven.

Tien jaar Lola Kleine Schaars “Papa en mama merkten dat ik steeds meer ging afvallen. Ik

Bouwen met LEGO Friends

had niet zoveel trek in eten en drinken. Dat was helemaal niet

“Eigenlijk kan ik alles wat ik leuk vind nog gewoon doen. Maar

leuk. Mijn ouders namen me mee naar de huisarts. Die dacht

met sporten en zo word ik wel heel snel moe. Wat ik graag

dat het maar een om een fase ging waarin ik niet wilde eten,

doe? Het is niet echt een hobby, maar ik houd heel veel van

dat het vanzelf over zou gaan, maar dat was niet zo.”

bouwen met LEGO Friends, dat is een soort meisjeslego. En

Op verzoek van haar ouders, is ze voor nader onderzoek naar

gamen, daar ben ik ook dol op. Fortnite is mijn lievelingsgame.

het Maasstad Ziekenhuis doorverwezen. Lola’s oudere zus

Verder kijk ik graag naar filmpjes op YouTube op de PC.”

had de eerste twee jaren problemen met haar ontlasting en met haar gingen ze destijds naar de poeppoli. Vanwege die

Lola zit op de Jeroen Boschschool in Roosendaal, in groep

goede ervaringen, wilden ze ook met Lola naar het Maasstad

7. Ondanks alle gezondheidsperikelen, is ze gewoon

Ziekenhuis “want daar weten ze alles van darmen”, belicht

overgegaan. De laatste zes weken van het schooljaar is ze

Lola’s moeder.

bijna niet naar school geweest omdat ze twee keer in de week in het ziekenhuis moest zijn voor allerlei onderzoeken, zoals

Kinderarts Michael Groeneweg vertelde Lola onder andere

een scopie, en ook is opgenomen. Ze was ernstig verzwakt en

aan de hand van medisch onderzoek en bloedonderzoek

kwam eigenlijk de bank niet meer af, blijkt uit de toelichting

wat er aan de hand is met haar. Ze wordt door hem en door

van haar moeder. Ze was nooit een grote eter, maar dat werd

verpleegkundig specialist Marjolijn Landman behandeld. “Ik

steeds minder en minder en ze ging steeds meer afvallen.

kom nu om de twee weken naar het ziekenhuis voor het infuus

Lola oogt nog steeds tenger maar is sinds haar behandeling

met medicijnen. Dat legt de dokter aan. Het erin zetten doet

alweer vijf kilo aangekomen. “Ik eet al meer en voel me steeds

eventjes pijn, daarna voel ik het niet meer.

beter”, rondt Lola af.

Ik ben er zelf heel rustig onder. Mijn darmen slaan niet alles op wat ik eet en ik heb ontstekingen. Lastig, maar gelukkig heb ik geen pijn”, vertelt ze moedig.

8 MAASSTADTER


Heel Maasstad Bakt! Het recept van de winnende chocoladetaart van Margreet Djamat

JA AR

1. Recept cake

Droge ingrediënten cake: • 2 cups (ongeveer 260 gram) Koopmans cakemeel (gezeefd) • 1 theelepel zout • 1 theelepel bakpoeder • 2 theelepels baking soda (zuiveringszout) • ¾ cup (75 gram) cacao poeder mascarpone crème, voorbereiden.

• 100 gram ‫‏‬eiwit

• 2 cups (400 gram) kristalsuiker

Ingrediënten taartvulling:

• 200 gram ‫‏‬suiker (zelf gebruik ik iets

• 1 zakje vanillesuiker

• 150 gram crème fraîche

minder suiker180 gram, omdat ik het

Tip: gebruik een cups-maatbeker, in

• 80 gram suikerbakkerspoeder (mag

anders te zoet vind)

(ongezoet)

plaats van in gram af te wegen

ook gewone poedersuiker) • 1 zakje vanillesuiker

Natte ingrediënten cake:

• 300 gram ‫‏‬Roomboter, snijd deze in blokjes

• 500 gram mascarpone ( ik gebruik

• 1 cup (240ml) hete koffie

ook wel eens de helft mascarpone,

Bereiding:

• 1 cup (240ml) plantaardige olie

de helft monchou)

• Doe de suiker en het eiwit in een

(zonnebloemolie) • 1 cup (240ml) karnemelk

• 200 gram frambozen • 1 eetlepel suiker

• 2 eieren

bain-marie.

Instructies:

Bereidingswijze frambozencrème

• Verwarm de oven voor op 165

Meng voor de crème, de crème fraîche

graden • Meng eerst alle droge ingrediënten

met de suikerbakkerspoeder en vanillesuiker.

in een grote mengkom met een

Voeg daarna de mascarpone toe en

handklopper samen

klop het licht op.

• Voeg dan de natte ingrediënten toe (nog niet de eieren!), meng met een

Prak de frambozen met de suiker grof met een vork en meng ze door de crème.

2 minuten • Giet het beslag in een beboterde en

• Roer het mengsel met een garde gedurende 5-10 minuten totdat de suiker opgelost is. • Tijdens het roeren meet je de temperatuur. Bij 54 graden, zijn de eiwitten gaar en veilig genoeg. • Zodra de suiker opgelost is, mix je dit mengsel ongeveer 10 minuten verder. • Vervolgens doe je klontje

mixer tot een glad beslag (2 min) • Voeg dan de eieren toe en mix nog

vuurvaste kom. • Verwarm de suiker en het eiwit au

Vullen van de taart:

voor klontje de boter (op

Als de cake goed is afgekoeld, snijd je

kamertemperatuur) erbij.

deze in 1 keer door, zodat je 2 lagen

• Voeg nu vanille extract toe en mix

met bakpapier beklede bakvorm van

krijgt.

het mengsel 10 minuten. De boter en

20-22 cm doorsnee

Leg eerst de onderste laag van de cake

eiwitten moeten samen een romige

op een taartbord, de bovenste laag leg

massa worden.

• Bak ongeveer 30-40 minuten, doe na 30min. de priktest (als de prikker nog

je apart op een ander bord.

nat is, nog even doorbakken)

Besmeer de onderste laag met de

Smeer nu de buitenkant van de cake af

frambozen-crème.

met de botercrème.

• Haal de cake uit de oven en laat deze nog 15min. in de bakblik afkoelen • Daarna kun je de cake op een taartrooster omkeren en volledig laten afkoelen Terwijl de cake aan het afkoelen is, kun je de taartvulling, frambozen

Leg nu de bovenste helft van de cake op de besmeerde helft.

2. Swiss meringue botercrème

Ingrediënten (voldoende om deze taart af te smeren):

De taart is versierd met chocolade ganache en met aardbeien, blauwe bessen en frambozen en poedersuiker. Veel bakplezier!!

9


Santeon verbeterteam orthopedie Orthopedisch chirurg Pieter Bakx over deelname aan een Santeon verbetertraject: “Een mooie bevestiging dat we het goed doen voor onze patiënten”

De zeven Santeon ziekenhuizen werken in het value based healthcare programma intensief samen om de zorg te verbeteren voor de patiënten. Door bij elkaar een kijkje te nemen in de keuken, worden resultaten van een behandeling vergeleken en leren we van elkaar. Het Maasstad Ziekenhuis neemt bijvoorbeeld deel aan het Santeon verbeter­ traject heupartrose. Orthopedisch chirurg Pieter Bakx vertelt ons er graag meer over. “In elk ziekenhuis bespreekt een multidisciplinair team rondom een aandoening/patiëntengroep waar de zorg beter kan. Deze verbeterteams uit de zeven ziekenhuizen bespreken periodiek (elk half jaar) gezamenlijk de uitkomsten van de behandelingen en de werkwijze van de artsen. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de

10 MAASSTADTER


Pieter Bakx, orthopedisch chirurg en Christiaan Verhelst, regieverpleegkundige

verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Dit

alle betrokken teamleden in hun eigen tijd inspanningen

proces van verbeteren loopt continu door. Het verbeterteam

hebben geleverd aan het verbeterteam. Met als gezamenlijk

heupartrose van het Maasstad Ziekenhuis sloot in 2017 aan

doel de zorg voor onze orthopediepatiënten verbeteren.

bij de Santeon ziekenhuizen. Dit verbeterteam bestaat uit

Dankzij de inspanningen van het hele team hebben we

enthousiaste en ambitieuze collega’s met verschillende

inzicht gekregen in onze resultaten. Het is een mooie

functies die allemaal een belangrijke rol spelen in het team.

bevestiging dat we het goed doen voor onze patiënten”,

Naast een orthopeed, zijn er de volgende ‘teamgenoten’:

sluit Pieter Bakx af.

regieverpleegkundige, data-analisten, anesthesioloog, fysiotherapeut, arts-assistent, physician assistant, transfer­

Publicatie verbetercyclus

verpleegkundige, teamleiders, manager en een projectleider.

Op Santeon.nl vind je de volledig publicatie over de aanpak

Niet alle voor patiënten belangrijke uitkomsten van zorg, zijn

en resultaten van de verbetercyclus voor de behandeling

te vatten in cijfers. Daarom worden ook patiënten gevraagd

van heupartrose tot nu toe.

om hun ervaring te delen.”

Resultaten “Uit de resultaten blijkt onder andere dat het Maasstad Ziekenhuis meer patiënten met heupartrose behandelt met een hoog BMI. Dit zou in theorie meer complicaties kunnen geven bij een operatie. Maar uit de cijfers blijkt dat wij in de laatste cyclus niet meer complicaties hadden dan de andere Santeon-ziekenhuizen. Ook behandelden wij meer zogenoemde ASA3 patiënten. Dit zijn patiënten met bijvoorbeeld longproblemen of cardiale problemen die behandeld worden met medicatie. Deze groep patiënten heeft ook een grotere kans op complicaties. Toch hebben de heupoperaties ook bij deze groep patiënten in het Maasstad Ziekenhuis niet geleid tot meer complicaties. Mogelijk heeft dit ook te maken met het feit dat wij snel opereren met weinig bloedverlies onder optimale omstandigheden. Natuurlijk een mooi resultaat waar we trots op zijn!”

Deelnemers verbeterteam orthopedie Maasstad Ziekenhuis: • Pieter Bakx, orthopedisch chirurg • Christiaan Verhelst, regie verpleegkundige • Seppe Koopman, anesthesioloog • Robbert Boer, fysiotherapeut • Elise Hussaarts, fysiotherapeut • Maxime Frank, arts-assistent orthopedie • Karin Kraaijeveld, physician assistant orthopedie • Ina Molegraaf, transferverpleegkundige • Hetty ten Oever, teamleider verpleegafdeling • Renee Vis, teamleider polikliniek • Rob de Vogel, manager orthopedie • Martijn Kuijper, data-analist (tot 1 april 2018) • Gerdine Pols, data-analist • Ellen Parent, projectleider (tot 1 februari 2018) • Annemieke Groenestijn, projectleider

“Uit de gesprekken met patiënten bleek bijvoorbeeld dat zij graag terugkoppeling willen over de röntgenfoto die post­operatief wordt gemaakt. Deze röntgenfoto wordt standaard gemaakt na de operatie. Dit is een routine­handeling, patiënten kregen daar geen bericht over. Daarom gaan we nu onze patiënteninformatie aanpassen zodat duidelijk is waarom deze foto wordt gemaakt en ook onze patiënt terug­koppeling geven nadat de foto gemaakt is.

Samen werken aan verbetering orthopedische zorg “Deelnemen in een Santeon verbeterteam hoort er natuurlijk bij als je werkt binnen een Santeon ziekenhuis. Uiteraard kost het extra tijd en daarom is het geweldig dat

11


KWALITEIT EN VEILIGHEID

AVG EN HET UITWISSELEN VAN GEGEVENS Eerder berichtten wij al over het onderwerp AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In dit artikel belichten we een aantal punten die belangrijk zijn binnen de AVG. Uitwisselen gegevens Om patiënten of andere personen die verbonden zijn met ons ziekenhuis inzage te kunnen geven in wat wij als Maasstad Ziekenhuis met hun gegevens doen, is het belangrijk dat in beeld is welke persoonsgegevens wij verwerken en eventueel delen. Dit houden we bij in een verwerkingenregister. Om ervoor te zorgen dat dit register compleet blijft, is het beleid Classificatie informatieverwerking actief (zie Idoc). Op dit moment is het project AVG ready bezig met een inhaalslag ter aanvulling van het verwerkingenregister. Dit gebeurt vooral op het gebied van het uitwisselen van gegevens met instanties buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld ten behoeve van patiëntenzorg, verantwoording, opleiding of onderzoek. Hierbij een oproep aan iedereen om uitwisselingen te melden via privacy@maastadziekenhuis.nl of contact op te nemen met projectleider Lisa Vietsch (vietschem@vmaasstadziekenhuis.nl).

Toestemming Zorgverleners mogen medische informatie van een patiënt delen met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van die patiënt als dit op een veilige manier gebeurt. Ook als zij werkzaam zijn in een andere zorginstelling (bijvoorbeeld Aafje, Ikazia). Hiervoor hoeft de patiënt GEEN toestemming te geven. In alle andere gevallen is toestemming van de patiënt nodig. Hoe wij dit vorm gaan geven binnen ons ziekenhuis wordt verder uitgewerkt in een multidisciplinaire werkgroep.

Datalek Heb je het vermoeden dat je ten onrechte persoonsgegevens hebt gekregen of gegevens hebt verstuurd aan een persoon of instelling die geen recht heeft op deze gegevens? Meld dat dan via een digitale melding of via privacy@maasstadziekenhuis.nl. De functionaris gegevensbescherming (FG) onderzoekt dan of er mogelijk sprake is van een datalek.

12 MAASSTADTER


HiX één jaar na livegang Precies een jaar geleden, vrijdag 6 oktober 2017, zijn

EZIS alleen een beperking kon vastleggen kun je in HiX ook

de vier ziekenhuizen binnen de Coöperatie Zorg op

vastleggen dat iemand een volledig beleid heeft. Hierdoor is

Zuid (Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch

meer informatie inzichtelijk. Recent is ook het verpleegkundig dashboard live gegaan waarbij gemonitord wordt welke belangrijke verpleegkundige registraties ontbreken bij

Centrum) overgestapt naar HiX, het elektronisch

patiënten, waardoor de teamleiders hier actief op kunnen

patiëntendossier van ChipSoft. Hoe staan we ervoor

sturen en we onszelf verder kunnen verbeteren.”

een jaar na livegang? Iris Verberk, internist en chief medical information officer en Jacobine Schwab, projectmanager HiX nazorg & optimalisatie vertellen ons er meer over.

Eenduidige registratie bespaart tijd Acties die ervoor zorgen dat de HiX gebruiker eenduidig registreert in het EPD staan bovenaan de agenda van de projectgroep HiX nazorg & optimalisatie. Jacobine Schwab: “Er waren veel positieve reacties op de rol van de HiX

“HiX draait op volle toeren”, vertelt Iris Verberk. “Er is veel

ambassadeurs voor livegang. Deze rol is nu geformaliseerd en

werk verricht sinds de livegang op het gebied van autorisaties

maakt daarmee structureel onderdeel uit van elk team. De HiX

en inrichting om het werken in HiX te verbeteren. Na livegang

ambassadeur is hét aanspreekpunt voor HiX vragen binnen

heeft leverancier ChipSoft nog drie maanden nazorg verleend.

zijn team en wordt ondersteund vanuit het project met diverse

Daarmee zijn de eerste grootste zaken aangepakt. Maar ook

tools waaronder de ‘Eenduidig werken-sessies’. Door met

daarna bleek tijdens het gebruik dat de inrichting niet altijd

elkaar afspraken te maken om ziekenhuisbreed op dezelfde

goed aansloot bij de praktijk. Zo zijn er bijvoorbeeld

wijze te registreren in HiX bespaar je tijd. Dat is vooral

aanpassingen gedaan op het gebied van de rechten van de

praktisch voor verpleegkundigen die op verschillende

gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook de verslaglegging op

afdelingen werkzaam zijn.” “De tevredenheid over het EPD

de SEH en het observatorium is verbeterd. JCI heeft ons de

hangt samen met de hoeveelheid tijd die HiX gebruikers

kans gegeven om zaken weer strak te trekken die in HiX

daarin willen investeren”, gaat Iris Verberk verder. “Als jij je

anders werken dan in EZIS of om met prioriteit zaken door te

standaardteksten in je sjabloon of orderpakketten goed

voeren. Neem bijvoorbeeld de behandelrestricties. De

inricht, dan kost dat even tijd maar uiteindelijk levert dit veel

registratie in HiX werkt hiervan anders dan in EZIS, terwijl je in

tijd op. Daar kunnen wij nog wel winst behalen.“

Mandy Hazebroek, neonatologie highcare verpleegkundige, a.i. CNIO (Chief Nursing Information Officer), deelnemer landelijke gebruikersgroep verpleegkundig dossier en HiX ambassadeur: “De ‘Eenduidig werken sessie’ is leerzaam. Deze praktische kennis deel ik uiteraard direct met mijn collega’s. Wij werken met een rode map die gebaseerd is op de HiX hulpkaarten. Door samen de werkprocessen onder de loep te nemen, bekijken we hoe we deze nog efficiënter kunnen laten verlopen. Ons team heeft hiervoor ook een vervolgsessie ingepland. Verder komt HiX wekelijks aan bod in de weekmail van onze afdeling. Daarin deel ik belangrijk HiX nieuws met de collega’s. Ook hebben wij als team de afspraak dat wij elkaar aanspreken als we zien dat zaken niet volgens afspraak worden uitgevoerd.”

Start pilot samenvoegen patiëntendossiers Sinds de overstap naar HiX werken de vier zelfstandige ziekenhuizen ook met één database en één beheerorgani­satie. Met toestemming van een groep patiënten wordt eind dit jaar gestart met een pilot waarbij hun gegevens beschikbaar zijn voor alle samenwerkende behandelaren ongeacht de ziekenhuislocatie. Dit levert belangrijke voordelen op voor deze patiënten. Zo hoeven zij niet elke keer dezelfde vragen te beantwoorden over persoonsgegevens, medicatie Mandy Hazebroek,

of allergieën. Ook onderzoeken zoals bloedonderzoek of echo’s hoeven maar in één ziekenhuis

gespecialiseerd verpleegkundige

uitgevoerd te worden. Het samenvoegen van dossiers wordt stapsgewijs ingevoerd omdat het

kindergeneeskunde, deelnemer

koppelen van de deelsystemen (bijvoorbeeld laboratorium) een tijdrovende klus is voor elk

gebruikersgroep verpleegkundig

ziekenhuis. Aan de hand van de resultaten van deze pilot neemt het bestuur van de Coöperatie

dossier HiX

Zorg op Zuid de beslissing of het samenvoegen van dossiers wordt uitgebreid.

13


BORREL

Back to Work event Op donderdag 6 september vond het Back to Work event plaats van JongMaasstad. Een avond vol inspiratie en gezelligheid met een groep van ruim 30 JongMaasstadters!

Na een overheerlijke maaltijd, nam Ted Baartmans ons op een interactieve manier mee met de onderwerpen samenwerking en leiderschap. Na het inhoudelijke gedeelte kon iedereen, onder het genot van een drankje, nog napraten. De deelnemers vonden de avond een succes: “Je wordt in gezamenlijkheid aan het denken gezet en het is niet alleen maar zenden.�

BORREL Dinsdag 23 oktober | BLVZ | 17.00 Start

Lijkt het je leuk om bij het volgende event aanwezig te zijn? Kom dinsdag 23 oktober naar de borrel of volg ons op Instagram of Facebook voor de laatste info over nieuwe evenementen. Je ontmoet verschillende mensen, in verschillende functies in een andere sfeer.

14 MAASSTADTER


BORREL BORREL

BORREL

Dinsdag 23 oktober | BLVZ | 17.00 Start

15


APOTHEEK VERNIEUWING IN DE ZORG Teamleider Alice van der Sluis en adviseur Henk Bijlsma van de Apotheek zijn beiden even enthousiast als ze vertellen over alle vernieuwingen die door het hele team van de Apotheek zijn doorgevoerd. Na de start van de vernieuwde Apotheek is er hard gewerkt en zijn er mooie successen geboekt. De gemiddelde wachttijd is teruggebracht naar drie minuten per patiënt, waar deze begin dit jaar nog tussen de zeven en negen minuten lag. Met de wachttijden op orde, ligt de focus achter de schermen nu op het inrichten van zorgstraten. De Apotheek timmert hard aan de weg en vindt door samen te werken oplossingen die het zorgpad van de patiënt vergemakkelijken en ook een voordeel opleveren voor de afdelingen en de Apotheek. De apothekersassistenten gaan de uitdaging aan en het resultaat mag er zijn! “We zijn in april gestart met de

vaak dat patiënten dit vergeten waren of

inrichting van een zorgstraat bij de

hun recept niet meer hadden. Zo moest

Samen om de tafel gaan zitten

Dagbehandeling. Een succesformule

er last minute nog veel moeite gedaan

Samen met de dagcoördinator en

voor alle betrokken partijen. In de oude

worden om de medicatie alsnog op tijd

anesthesiologen zijn Henk en Alice om

situatie moesten patiënten hun

bij de patiënt te krijgen. Een proces dat

de tafel gaan zitten en zochten ze naar

postoperatieve pijnmedicatie zelf

anders ingericht moest worden”,

een oplossing. Zo wordt in de nieuwe

afhalen bij de Apotheek voordat zij

belichten Henk en Alice.

situatie de postoperatieve pijnmedicatie

geopereerd werden. Op de OK bleek

Van links naar rechts: apothekers Henk Bijlsma enThirza Roest, apothekersassistent Melissa van Eijk, anesthesioloog Wouter van Bockel, medewerker MDL Cecilia Verheijen, medewerker poli Oogheelkunde Marinka Vlielander, verpleegkundig specialist Margreet Dirks, teamleider Apotheek Alice van der Sluis Niet op de foto maar wel deelnemers aan de verschillende projecten: aneshesiologen Seppe Koopman en farmaceutisch consulent apotheek Mei Wah, teamleider poli Oogheelkunde Karrie Moor, teamleider MDL Centrum Leila Agnes en coördinator dagverpleging Mandy Scheffers

16 MAASSTADTER

door de anesthesioloog voorgeschreven


Vernieuwing in de zorg Apotheek in HiX bij de preoperatieve screening. De

waarna zij een gesprek

Apotheek controleert dagelijks hoeveel

hadden met de endoscopie­

recepten er klaargelegd moeten worden

verpleeg­kundige/

voor de volgende dag en brengt de

verpleegkundige. Hier

recepten op de afdeling langs. De

ontvingen zij een recept

patiënt hoeft zijn medicatie dus niet

waarvoor zij vervolgens weer

meer zelf op te halen, maar krijgt deze

terug moesten naar de

netjes van de verpleegkundige op de

Apotheek. Met de

afdeling voor ontslag. De verpleeg­

verbeterslag wordt de

kundige weet zeker dat de medicatie

medicatie al tijdens het

klaar ligt en de Apotheek mag alle

pre-sedatiespreekuur

uitgiften verzorgen. Ook kan de

meegegeven door de Apotheek, waarna

afhalen bij onze Apotheek. “Wij regelen

Apotheek de recepten gepland

de endoscopieverpleegkundige uitleg

dat de medicatie klaar ligt en bieden

voorbereiden, zodat dit niet ten koste

geeft. Alweer een win-win situatie voor

hiermee een snelle service aan de

gaat van de baliecapaciteit. Een win-win

alle partijen waarbij de service naar de

patiënt.”

situatie voor alle betrokken partijen.

patiënt centraal staat.

Zorgpad op afdeling MDL

Flyer voor medicatie

Alice vervolgt dat op de afdeling MDL

Henk noemt als volgende voorbeeld de

gaat om de prikinstructie. Deze werd

een zorgpad is gecreëerd voor

polikliniek Oogheelkunde, waar

eerder nog door een extern bedrijf

patiënten die een coloscopie (rectaal

patiënten die voor een staaroperatie

verzorgd, maar nu verzorgen wij zowel

darmonderzoek) moeten ondergaan.

komen een informatiepakketje krijgen.

de instructie als de levering van de

“Voorheen kwamen patiënten al bij de

Daarbij zit sinds kort een flyer waarmee

geneesmiddelen. Het geven van

Apotheek voor het pre-sedatiespreekuur

de patiënt direct zijn medicatie kan

prikinstructies is nieuw voor de

“ Op de afdeling Dialyse, met name de pre-dialyse, is een slag gemaakt als het gaat

om de prikinstructie.

“Op de afdeling Dialyse, met name de pre-dialyse, is een slag gemaakt als het

apothekersassistenten en zij zijn heel enthousiast over deze toevoeging aan hun takenpakket”, leggen beiden uit. Een greep uit de zorgstraten die succesvol zijn aangepast en gecreëerd, laat zien dat er nog veel winst te behalen is. “Vooral als het een proces betreft met standaardmedicatie en door nauw samen te werken met andere afdelingen, maken we het de patiënt makkelijker. Met alle vernieuwingen dragen wij bij aan de kernwaarden van het Maasstad Ziekenhuis: gastgericht, deskundig, betrouwbaar, verbindend en ambitieus.”

Meer informatie of idee aandragen voor een zorgpad De medewerkers van de Apotheek zijn trots op onze Apotheek en de manier waarop die vernieuwend werkt. Denk je ook een goed idee te hebben en wil jij ook graag zo’n zorgpad inrichten op jouw afdeling? Dan kun je met jouw ideeën terecht bij Henk en Alice via e-mail: SluisA@maasstadziekenhuis.nl of BijlsmaH@maasstadziekenhuis.nl

17


IDOC

iDoc is VAN en VOOR iedereen Wat is iDoc?

Ga naar het portaal dat je als startportaal wit instellen.

iDoc is het documentbeheersysteem van het Maasstad

Klik rechtsboven op je naam en klik op “stel (naam van het

Ziekenhuis. iDoc is hét loket waar je alle kwaliteitsdocumen­

bezochte portaal) in als mijn startportaal”.

ten kunt vinden. Dit zijn bijvoorbeeld beleidsafspraken, procedures, protocollen, werkinstructies, behandelplannen en nog vele andere documenten.

Voor wie is iDoc? iDoc is beschikbaar voor alle medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis. Het is belangrijk dat je deze officiële goedgekeurde documenten raadpleegt. Iedereen kan ‘thuis’ een eigen boekenkast hebben, maar in de

Als je naar iDoc gaat, zie je vier blokken staan. Onder het

bibliotheek van iDoc vind je de laatste versie, met de meest

blok Managementinformatie zie je een blok Zoeken in iDoc

recente aanpassingen. Dus lees deze documenten in iDoc

met een korte handleiding gebruik iDoc. Als je de

en niet op je persoonlijke schijf of K- en J-schijf. Werken met

onderstreepte tekst aanklikt zie je de handleiding.

de juiste goedgekeurde versie en daarmee dezelfde informatie is belangrijk voor de kwaliteit en veiligheid van onze patiënten, bezoekers en voor onszelf als medewerkers.

Waar vind ik iDoc? Je kunt iDoc gemakkelijk vinden via de homepage van iNTRANET en via een link bij het icoon links onderin je scherm.

Hoe is iDoc ingedeeld? iDoc is ingedeeld in 5 verschillende hoofdgroepen met documenten. Het is eigenlijk een grote boekenkast. Op elke plank (hoofdgroep)staan documenten gerangschikt naar onderwerp. Bij de hoofdgroep Zorg en Medisch staan alle specialismen met een eigen startportaal. Op dit startportaal staan naast documenten van het betreffende specialisme ook andere zorggerelateerde documenten om het zoeken vanuit dit ene portaal makkelijker te maken. Als je iDoc voor het eerst bezoekt, moet je altijd een startpagina instellen. Volg dan deze instructie: Kies het portaal dat je als startportaal wilt instellen. Klik rechtsboven op je naam en klik op “stel (naam van het bezochte portaal) in als mijn startportaal”. Het kan zijn dat je een andere startpagina wilt hebben. Volg dan deze instructie:

18 MAASSTADTER

Deze zie je door op de button Raadplegen te klikken.


Bij Zorg ondersteunend staan alle zorg ondersteunende

klik je dan “Zoeken in alles” aan en typ je een zoekterm in.

afdelingen met een eigen startportaal en andere

Je zoekt dan op alle planken in alle boekenkasten, dus in

gerelateerde documenten.

alle documenten van iDoc. Let op: dit kan tot gevolg hebben dat je veel zoekresultaten krijgt. Tip: gebruik een korte zoekterm zonder spelfouten en gebruik geen afkortingen.

Bij Ondersteunend staan alle andere ondersteunende afdelingen met een eigen startportaal en andere gerelateerde documenten.

Wie zorgt voor informatie op iDoc? Alle documenten zijn/worden door documentbeheerders van afdelingen in iDoc gezet. Afhankelijk van het onderwerp, Bij Centrale documenten staan documenten per onderwerp

zijn documenten door een of meerdere mensen geschreven

die voor alle medewerkers van belang zijn. Hier staan alleen

en altijd door meerdere mensen beoordeeld. Als je

documenten over het betreffende onderwerp.

signaleert dat de inhoud van een document niet klopt, dan kun je dit op verschillende manieren kenbaar maken. - Bij je teamleider en/of documentbeheerder van je afdeling. Zij zorgen dan dat een document wordt aangepast. - In het document zelf kun je ook een opmerking schrijven. Je opmerking wordt verzonden naar de documentbe­heer­

Bij Thema documenten staan documenten per onderwerp,

der van je afdeling of naar de centrale documentbe­heerder

die voornamelijk zorggerelateerd zijn. Hier staan alleen

van afdeling Kwaliteit en Veiligheid. De document­beheer­

documenten over het betreffende thema.

der kan dan je opmerking verwerken in het document.

Waar meld je wat over iDoc? Melden via iDoc:

1: Bij zoeken vind je geen document. Zoek eerst in “Zoeken in alles”. Kun je het document nog niet vinden? Gebruik

Hoe zoek ik in iDoc?

dan deze button in iDoc:

iDoc kun je zien als een grote bibliotheek met verschillende boekenkasten(portalen) en verschillende boekenplanken­ (startportalen). Een voorbeeld:

2: Valt je bij het raadplegen op dat informatie ontbreekt of

Je zoekt een document van Cardiologie. Een boek op een

niet juist is? Gebruik de button:” Opmerking toevoegen”

boekenplank in een boekenkast. Dus in de Boekenkast Zorg

in de bovenbalk van het document:

en Medisch, op de Boekenplank van het Startportaal Cardiologie, in het Boek cardiologische documenten. De inhoudsopgave van Cardiologie vind je bij Raadplegen en bij Zoeken in Cardiologie

Melden via Topdesk 1: Melding van een storing bij raadplegen documenten of

Bibliotheek - iDoc

beheer documenten

Boekenkasten - Portalen

2: Aanvraag rechten voor documentbeheerders

Boekenplanken - Startportalen

3: Aanvraag nieuwe mappen in iDoc

Boeken – Documenten Inhoudsopgave – Raadplegen en Zoekfunctie

Algemene vragen Algemene vragen over iDoc kun je mailen naar Anneke Kooij-

Als je het document niet kunt vinden, dan staat het

van Splunder. Anneke is centraal documentbeheerder en

document niet op deze boekenplank (startportaal). Dan

functioneel applicatiebeheerder van iDoc. Haar werkdagen

moet je zoeken in alle boekenkasten (in de gehele

zijn maandag, dinsdag en woensdag.

bibliotheek, in alle documenten in iDoc). In het startportaal

Mail: SplunderA@maasstadziekenhuis.nl. Toestel: 3897.

19


AANDACHT VOOR AANDACHT

TERUGBLIK

OP DE ZOMER

Een échte zomer, zo kunnen we wel terugkijken op de afgelopen zonnige maanden. Niet alleen waren ze gevuld met veel zonlicht, ook de temperatuur liep meerdere dagen flink op en zorgde voor een snak naar buitenlucht, verkoeling en plezier. We blikken graag samen met jullie terug op een aantal mooie momentjes van de zomer in ons ziekenhuis.

Op een zomerse dag wil je buiten zijn

Op naar de winter in het Maasstad Zoals je bij deze berichten ook kan zien, vinden onze patiënten, bezoekers en collega’s het interessant om te zien wie we zijn en wat er in ons ziekenhuis zoal gebeurt. Heb je dan ook nieuws waarvan je graag zou willen dat het gedeeld wordt, mail ons! Wij als communicatie-afdeling helpen jullie graag om jullie nieuws/ervaringen te verspreiden via onze social media kanalen: facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. Je kunt mailen naar: pers@maasstadziekenhuis.nl Mocht je zelf een fanatieke social zijn, tag het Maasstad

Een hittegolf vraagt om ijsjes!

Ziekenhuis dan in de berichten die je plaatst. Zo valt je bericht bij ons op en kunnen we het eventueel delen op de social media van het ziekenhuis.

Maasstadters succesvol in actie bij BewegenWaard #hoegezondbenjij

20 MAASSTADTER


TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Medewerker tevredenheidsonderzoek Van 4 juni tot 15 juli heeft het medewerker tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek geeft ons antwoorden op de vraag hoe onze medewerkers het werk beleven, hoe iedereen tegen de organisatie aan kijkt en hoe vitaal wij met z’n allen zijn. Ook hebben we onderzoek gedaan naar hoe het staat met de patiëntveiligheid.

Respons

kwaliteit. Een groot punt van aandacht is de manier waarop

Uiteindelijk hebben 1919 medewerkers het onderzoek

we met elkaar omgaan, we scoren namelijk minder goed op

volledig ingevuld, daarnaast heeft ook een aantal

de onderwerpen intimidatie en pesten. Dit wordt zeker een

medewerkers deels meegedaan, maar we konden de

van de onderwerpen waar we extra aandacht aan gaan

antwoorden wel meenemen in de resultaten.

besteden de komende tijd, want dit vinden we onacceptabel.

• 50,3% volledig

Het doel is dat iedereen een prettige werkomgeving ervaart.

• 6,4% gedeeltelijk Dit is voldoende voor een representatief beeld, maar we

Hoe nu verder?

hopen de volgende keer op een grotere deelname want

Elke leidinggevende heeft de resultaten van het eigen team

ieders mening is belangrijk!

ontvangen en zorgt voor terugkoppeling op korte termijn aan

Uitslag: tevredenheidsscore 7.2

het hele team. Nieuw is dat de leidinggevende de resultaten kan zien in een online systeem: team-up. Hierin staan de

De antwoorden op de verschillende vragen zijn voor heel

scores van de afdeling en kun je op een eenvoudige manier

het Maasstad Ziekenhuis vergeleken met de totale beroeps­

de aandachtspunten omzetten in een concreet plan van

bevolking en STZ Ziekenhuizen (vereniging van Samen­­-

aanpak voor het team.

wer­kende Topklinische Ziekenhuizen).

Om de voortgang hierin te houden, is het de bedoeling dat

Het goede nieuws is dat het totale gemiddelde vorige keer

de plannen op 15 oktober gereed zijn en dat de hoofdlijnen

onder het STZ niveau zat, dit keer zitten we op het STZ

hiervan besproken worden tijdens de rapportagegesprekken

gemiddelde met een tevredenheidsscore van 7.2.

(Q-gesprekken) met de raad van bestuur in november.

De verbeterpunten naar aanleiding van het vorige onderzoek waren leiderschap, trots en werkdruk. Op de onderwerpen

De organisatiebrede resultaten worden nog nader geanaly­

leiderschap en trots scoren we hoger dan bij het vorige

seerd en er zullen tevens concrete acties aan verbonden

onder­zoek. Werkdruk blijft duidelijk een belangrijk

worden.

aandachtspunt. Op het onderwerp plezier in het werk scoren we wel weer hoger dan gemiddeld.

In de volgende Maasstadter besteden we aandacht aan

Verder valt op dat we boven het gemiddelde scoren ten

deze verschillende acties, zowel organisatiebreed als op

aanzien van helderheid van de organisatiedoelen en

teamniveau.

21


DIGITALE ZORG

Samen op weg naar meer digitale zorg Bij banken, luchtvaartmaatschappijen, gemeentes, zorgverzekeraars regel je al jaren je zaken online. Ziekenhuizen lopen achter op dat gebied. Maar daar komt verandering in. De overheid stimuleert digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional en vanaf 2020 zullen alle ziekenhuizen aan bepaalde eisen moeten voldoen. In de tussentijd willen ze dat ziekenhuizen door mee te doen aan het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) al de eerste stappen zetten richting deze digitale zorg.

Meer weten of meedoen?

en hebben dat geïntegreerd in het

Wat ga je daar de komende periode van zien en wat kun jij doen?

programma Gezamenlijke Zorg

Bij alle projecten betrekken we

intranetpagina van Gezamenlijke

Dichtbij - samen naar zinvol gebruik

(toekomstige) gebruikers van deze

Zorg Dichtbij met alle projecten en

van digitale zorg. Onze ambitie is dat

toepassingen. Want alleen met hun

activiteiten tot eind 2019.

we in deze periode een aantal

expertise én medewerking kunnen

digitale toepassingen ontwikkelen en

we zinvolle stappen zetten richting

in gebruik nemen die aansluiten bij

meer digitale zorg. Bekijk hier enkele

wensen en behoeften van patiënten,

voorbeelden van projecten en

mantelzorgers en zorgverleners en

bedenk hoe dat jouw werk raakt of

geïntegreerd zijn in het zorgproces.

wat jij kan bijdragen.

Wij doen ook mee aan dit VIPPprogramma dat tot eind 2019 loopt

Mail naar gezamenlijkezorgdichtbij@ maasstadziekenhuis.nl en bekijk de

Zo bouwen we stap voor stap aan zinvolle digitale toepassingen die bijdragen aan meer gegevens­ uitwisseling, betere medicatie­ veiligheid, efficiëntere zorgprocessen en meer regie bij de patiënt.

GEZAMENLIJKE ZORG DICHTBIJ Samen naar zinvol gebruik van digitale zorg

Mijn Maasstad Ziekenhuis + nieuwe toepassingen De belangrijkste digitale toepassing

aantal zaken regelen en online

die we nu al hebben - en nog beter

contact hebben met hun

willen gaan benutten - is Mijn

zorgverlener via een e-consult. We

Maasstad Ziekenhuis, het

gaan ook nieuwe toepassingen

patiëntenportaal waar al onze

verkennen die het Chipsoftportaal

patiënten van 16 jaar en ouder

(nog) niet biedt, zoals

kunnen inloggen. Ze kunnen er

videoconsulting, het opnemen van

delen van hun dossier bekijken, een

gesprekken en thuismetingen.

22 MAASSTADTER


De wijk in! We gaan in het najaar de wijk in om

videoconsulting, goed laten

met gebruikers van onze zorg in

aansluiten bij de wensen van

gesprek te gaan over digitale zorg.

gebruikers. Zo voorkomen we dat

We sluiten aan op de leefwereld van

door digitalisering de kloof groter

patiënten en stellen vast of en hoe

wordt tussen patiënten met hoge en

digitale zorg daarin zou passen. Met

met lage digitale vaardigheden en

de input kunnen we onze bestaande

gezondheidsvaardigheden*.

digitale toepassingen, zoals het patiëntenportaal Mijn Maasstad we aan het ontwikkelen zijn, zoals

* Onder gezondheidsvaardigheden verstaan we de vaardigheden die mensen nodig hebben om informatie over gezondheid en ziekte te vinden, te lezen, te begrijpen en toe te passen (Engels et al. 2015}

Zorginformatiebouwstenen

Artsen en patiënten maken samen keuzes en geven advies

- eenduidig vastleggen van informatie

Op 9 juli zijn patiënten en artsen - na

augustus het definitieve besluit

We zorgen dat zorginformatie­

twee afzonderlijke bijeenkomsten ter

genomen.

bouwstenen (vanuit een landelijk

voorbereiding - twee uur lang intensief

programma Registratie aan de bron)

met elkaar in gesprek gegaan over de

ingebouwd worden in HiX, zodat

vraag met welke dossierinformatie we

zorgverleners op een eenduidige

patiëntenportaal Mijn Maasstad

manier informatie gaan vastleggen.

Ziekenhuis per 1 december gaan

Patiënten kunnen in de toekomst dan

uitbreiden. Vervolgens hebben ze

van ieder ziekenhuis waar zij onder

samen zorgvuldig afgewogen keuzes

behandeling zijn (geweest) dezelfde

gemaakt en een advies gegeven voor

‘brokjes informatie’ downloaden en

implementatie. Met deze input is eind

Ziekenhuis, en de toepassingen die

bekijken in hun Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Patiënt: “Het gaat niet om zoveel mogelijk informatie in kunnen zien, het gaat om duidelijke informatie die je als patiënt goed kunt plaatsen.” Inzicht van een arts: “Het dossier was vroeger voor de dokter een geheugensteuntje. Maar het wordt nu gebruikt door collega’s (overdracht) en patiënten. We zijn op weg naar volledige regie door de patiënt, de patiënt die zelf beschikt over zijn gegevens. Dit vraagt onder andere om openstellen van het dossier en begrijpelijke taal voor patiënten.”

Digitaal opvragen thuismedicatie Artsen kunnen sinds enige tijd met

Dat gebeurt via het LSP, het Landelijk

gewijzigd is. We gaan deze

één druk op de F8 toets digitaal het

Schakelpunt. Zo kan de arts bij

functionaliteit komende maanden bij

medicatieoverzicht van een patiënt

nieuwe patiënten snel zien welke

artsen meer bekend maken en het

opvragen dat bij de openbare

medicatie wordt gebruikt en bij

gebruik stimuleren.

apotheek bekend is.

bestaande patiënten of er iets

N.B. Patiënten moeten wel toestemming hebben gegeven dat deze gegevens gedeeld mogen worden. Dit kunnen zij doen via de apotheek of via de website www.volgjezorg.nl.

23


PATIËNTENRAAD

Patiëntenraad Maasstad Ziekenhuis De patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis bestaat uit zes leden en behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het Maasstad Ziekenhuis zijn aangewezen. Dat doet zij door mee te denken over onderwerpen die voor de patiënt belangrijk zijn. Doel van de patiëntenraad is een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van zorg in het Maasstad Ziekenhuis. Caressa Bol is sinds ca. zes jaar voorzitter van de

maar waar we toch bij betrokken worden, bijvoorbeeld de

patiëntenraad en doet dat met veel plezier. Caressa: “Ik

digitale strategie of het onderwerp mantelzorg. Daarnaast

kwam destijds als patiënt veel in het ziekenhuis en er waren

geven we ook wel eens zelf ongevraagd advies. Zo hebben

genoeg verbeterpunten in mijn ogen. Toen er een vacature

we bijvoorbeeld ideeënkaarten voor patiënten in het leven

vrijkwam, heb ik mijn kans gegrepen. Ik was vrij jong, 22 jaar.

geroepen. Deze delen we zelf uit en ze liggen op de poli’s

Maar in het ziekenhuis komen natuurlijk ook patiënten van

en bij Patiëntenvoorlichting. We krijgen feedback terug over

alle leeftijden. Wij proberen dan ook een representatieve

allerlei onderwerpen zoals de opmerking dat ze de afstand

groep te vormen voor de patiënten wiens belangen wij

van de parkeergarage naar het ziekenhuis te groot vinden of

behartigen. We merken nog wel dat niet iedereen weet wie

dat men last heeft van rokende mensen bij de hoofdingang.

we zijn en wat we doen. Medewerkers binnen het ziekenhuis

Dergelijke klachten zetten we uiteraard door naar de

weten ons gelukkig steeds meer te vinden, maar het is wel

klachtenfunctionaris. We ontvangen ook laagdrempelige

lastig om patiënten te bereiken. Daarom hebben we

ideeën, suggesties en verbeterpunten zoals het plaatsen

bijvoorbeeld op de open dag gestaan en met patiënten

van kapstokken op alle afdelingen of het feit dat niet elke

gesproken. Ook gaan we wel eens naar themabijeenkomsten

stoel twee leuningen heeft, wat weer lastig is voor patiënten

van specialismen waar patiënten komen. Dan leggen we uit

die slecht ter been zijn. Als er goede ideeën uitkomen of we

wie we zijn en wat we kunnen betekenen. We vinden het

ontvangen bepaalde signalen, dan kaarten we dit aan bij de

belangrijk dat patiënten weten dat we er voor ze zijn. We

raad van bestuur. Zo is er een bankje buiten bij de parkeer­

vertegenwoordigen immers hun belang. Als zij ergens

garage gekomen omdat patiënten soms wat langer moeten

verandering in willen zien, zijn wij degenen die dat aan

wachten op de Maasstad-shuttles.”

kunnen kaarten. Wij fungeren als spreekbuis van de patiënt.”

Gevraagd en ongevraagd advies Caressa: “Als lid vertegenwoordig je het gemeenschappelijk belang van patiënten in het ziekenhuis. De patiëntenraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de raad

“Ik kwam destijds als patiënt veel in het ziekenhuis en er waren genoeg verbeterpunten in mijn ogen.”

van bestuur. Er zijn een aantal onderwerpen waar de raad

Ken je iemand die ook lid wil worden?

van bestuur verplicht is om advies over te vragen zoals de

“Over twee jaar zit mijn termijn erop, want je wisselt om de

jaarrekening, begroting en voedingsbeleid. Er zijn ook

vier jaar en het kan één keer verlengd worden. Dat vind ik

onderwerpen waar we officieel niet over hoeven te adviseren,

een goede regeling, want er is ook tijdig weer behoefte aan

Van links naar rechts: Yvon Koomen (vice-voorzitter), Hans Hauer, Caressa Bol (voorzitter), Marianne van Gink, Bas van der Graaff, Nel Evers (ambtelijk secretaris), Yasmine el Messaoudi (secretaris).

frisse blikken. Je moet wel wat tijd investeren, maar dat is het ook waard. De patiëntenraad komt één keer per maand bijeen voor onderling overleg, vijf keer per jaar hebben we overleg met de raad van bestuur en we proberen één keer per jaar overleg te hebben met de ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad. Je hoeft overigens geen patiënt te zijn om lid te zijn van de patiëntenraad. Er zijn ook leden die zelf geen patiënt zijn, maar wel iemand in hun omgeving hebben die patiënt is of die een groot netwerk hebben waar zich veel patiënten bevinden.” Wil je ook in contact komen met de patiëntenraad? Zij denken graag met je mee! Heb je ideeën of suggesties? Neem contact op met de patiëntenraad via Nel Evers, ambtelijk secretaris: eversn@maasstadziekenhuis.nl

24 MAASSTADTER


OR

Een nieuwe werkwijze voor de ondernemingsraad

Tijdens de laatste training heeft de ondernemingsraad het eigen functioneren beoordeeld. We zijn daar tot de conclusie gekomen dat de vergaderstructuur meer efficiënt zou kunnen. Zo waren er voorheen drie commissies en ook nog een werkgroep communicatie.

We hebben daarom met elkaar besproken om de

kunnen spelen op de ontwikkelingen die gaande zijn en/of

commissies voortaan op te delen in een tweetal

op actuele thema’s. In de gezamenlijke vergadering wordt

commissies, namelijk Personeel en Organisatie. In beide

dan teruggekoppeld wat er in de commissies is behandeld,

commissies zitten daarnaast leden met focus op de

zodat alle OR-leden op de hoogte zijn van wat er speelt in

communicatie. Zij kunnen relevante informatie dus gelijk meenemen uit de commissies. Deze informatie kan worden gebruikt voor berichtgeving richting de organisatie of om bijvoorbeeld het medewerkerspanel van de ondernemingsraad verder vragen te stellen.

Korte gezamenlijke vergadering, meer tijd voor commissies Ook is er meer vergadertijd ingepland. Dit resulteert erin

de organisatie.

Thema’s Thema’s die aan de orde zijn gekomen en verder worden uitgediept, zijn de resultaten van het medewerkers tevredenheidonderzoek, de inhuur van expertise voor het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking van de Maasstad laboratoria met derden, capaciteitsmanage­ ment, maar bijvoorbeeld ook de inzet van ondersteunende functies op verpleegafdelingen.

dat we voortaan starten met een kortere gezamenlijke vergadering, en daarna opsplitsen in de commissies.

Daarnaast heeft recentelijk een overleg plaatsgevonden

Doordat hiermee meer tijd beschikbaar komt voor deze

tussen de voltallige raad van toezicht en de ondernemings­

commissies, kan er meer verdieping worden aangebracht.

raad. Dit resulteerde in een overleg waarin ook nadrukke­

Naast dat er eventueel in de commissies vergaderd kan

lijker onderwerpen en actualiteiten besproken werden.

worden, kan de tijd ook worden gebruikt om te

Het was een zeer prettig overleg waarin informatie werd

brainstormen over actuele onderwerpen of om informatie te

gedeeld en actuele onderwerpen werden besproken.

vergaren. Er kunnen onderwerpen worden uitgewerkt, er

Zowel de ondernemingsraad als de raad van toezicht

kan kennis over onderwerpen worden vergaard en er

hebben uitgesproken een dergelijk overleg jaarlijks terug

kunnen gasten worden uitgenodigd om nadere toelichting

te laten komen.

te geven. Op deze manier hopen we meer proactief in te

25


FORENSISCH VERPLEEGKUNDIGEN Links zittend op de bank Joanne Baris-Pellen, rechts staand Thea van Loon-Bakker

SEH verpleegkundigen Thea van Loon-Bakker en Joanne Baris-van Pellen vertellen over hun specialisatie

Forensisch verpleegkundigen zijn belangrijke schakel tussen medische behandeling en forensisch onderzoek Thea van Loon-Bakker en Joanne Baris-Pellen zijn beiden sinds februari 2017 opgeleid tot forensisch verpleegkundigen. Een nieuwe specialisatie waar ze een opleiding van anderhalf jaar voor hebben genoten. Deze specialistische kennis en vaardigheden willen ze graag breed inzetten in het Maasstad Ziekenhuis. “Vanuit onze functie, als SEH verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp (SEH), is voor ons de drijfveer ontstaan om op een gestructureerde manier patiënten te ondersteunen die te maken hebben met (kinder)mishandeling of huiselijk geweld.”

26 MAASSTADTER


Bij de feiten blijven

het veilig stellen van sporen, het zorgvuldig inpakken van

“Regelmatig krijgen we te maken met patiënten die

kleding en het vastleggen van letsel voor politieonderzoek,

slachtoffer zijn van geweld. Het signaleren van geweld en

wordt er bijgedragen aan waarheidsvinding. Wij zijn niet in

mishandeling is een belangrijke rol voor verpleegkundigen,

dienst van de politie, maar willen wel recht doen aan onze

maar wij zijn daarnaast gespecialiseerd in waarheidsvinding.

patiënt als mogelijk slachtoffer.”

Hierbij worden feiten verzameld die in het kader van een strafrechtelijk onderzoek als bewijsmateriaal kunnen dienen

Signaalfunctie versus beroepsgeheim

voor justitie.”

Bij de samenwerking met de politiearts is het aan de patiënt om toestemming te verlenen voor het vrijgeven van een deel

Slachtoffers van geweld zijn niet alleen fysiek geraakt maar

van zijn dossier. Aan het schenden van het beroepsgeheim

ook emotioneel uit balans. Door de traumatische stress

zijn heel strenge voorwaarden gebonden. Dit mag alleen in

kunnen zij doorgaans niet overzien dat ze naast het krijgen

geval van levensbedreigend gevaar voor de patiënt of

van medische zorg wellicht nog een juridisch traject kunnen

gewetensnood van de zorgverlener. Verpleegkundigen op

volgen. Bij signalen van huiselijk geweld en (kinder-)

de SEH hebben een signaalfunctie, waarbij ze geschoold zijn

mishandeling of andere vormen van toegebracht letsel, is

in het observeren, signaleren, rapporteren en melden van

het zorgvuldig letsel documenteren van belang. Enerzijds

kindermishandeling en huiselijk geweld.

voor het doen van een eventuele aangifte, anderzijds voor het vervolgen van de casuïstiek.

“Bij vermoeden van kindermishandeling en na een positieve SPUTOVAMO (screeningsvragen ten bate van signalering van

“Forensische verpleegkunde leert je het observeren van

een vermoeden op kindermishandeling), is er de verplichte

letsel en vaststellen of het letsel past bij het verhaal. Je leert

meldcode. Ondanks de verplichting, is het belangrijk dat bij

om jezelf bij de feiten te houden en geen aannames te doen

de ouders duidelijk wordt gemaakt dat er zorgen zijn en dat

om kokervisie te voorkomen. Wij beschrijven het letsel

er door de melding bij Veilig Thuis een onderzoek wordt

feitelijk en kunnen zo tot de conclusie komen dat het letsel

gestart met de intentie hen hulp aan te bieden. Wij zijn

niet past bij de opgegeven toedracht. Dit maken we

opgeleid om deze trajecten goed te begeleiden.”

bespreekbaar met de patiënt waardoor er een mogelijkheid ontstaat voor de patiënt om de werkelijke toedracht met

Samenwerking met andere afdelingen

ons te delen en wij zo nodig hulp aan kunnen bieden”,

Thea en Joanne vinden dat er nog te weinig gebruik wordt

vertellen Thea en Joanne.

gemaakt van hun expertise en vaardigheden als forensisch verpleegkundigen die de zorg voor kwetsbare patiënten zoals kinderen, ouderen en geweldsslachtoffers kan

“ We zijn geen Sherlock Holmes, maar bieden hulp aan patiënten die het

slachtoffer zijn van geweld

verbeteren: “Naast kindermishandeling en huiselijk geweld, zien we bijvoorbeeld dat het aantal ouderen dat op de Spoedeisende Hulp verschijnt, fors stijgt. Het signaleren van ouderenmishandeling (denk hierbij ook aan verwaarlozing) staat nog in de kinderschoenen.” Gedurende de opleiding is er veel aandacht besteed aan wettelijke en juridische kaders rondom kwesties die

Forensisch onderzoek helpt de patiënt

regelmatig aan de orde zijn op de SEH, zoals de rechten van de mens en specifiek rondom de zorg voor een kind.

Het letsel kan volgens PROVOKE (model om huidafwijkingen

“Wij dragen deze kennis graag over zodat we als ziekenhuis

op systematische manier te beschrijven) worden gedocu­

er alles aan doen om in het belang van de patiënten de

menteerd. In het kader van beroepsgeheim wordt er geen

juiste zorg te bieden, verwondingen van geweld te

contact opgenomen met de politie. De bevindingen worden,

signaleren en slachtoffers van geweld te helpen binnen de

op juridisch juiste wijze, in het dossier vastgelegd. “Wij

juridische kaders. Dat kunnen wij bieden als forensisch

werken momenteel aan een protocol voor letselfotografie.

verpleegkundigen en zo dragen wij bij aan het verbeteren

Dit alles dient ter ondersteuning van de patiënt(e) als deze

van de kwaliteit van leven van de patiënt.”

besluit om aangifte te gaan doen.” Beiden vervolgen: “Op de SEH worden per jaar gemiddeld

Contact met forensisch verpleegkundigen

15 patiënten met steekwonden en 6 patiënten met schot­

Wil je na het lezen van dit artikel in contact komen met de

wonden behandeld. Het wegpoetsen van bijvoorbeeld roet

forensisch verpleegkundigen? Neem dan contact op via

ten gevolge van een schotverwonding en wegknippen van

Onno Terpstra teamleider SEH. Zijn e-mailadres is:

kledingstukken is het verwoesten van bewijsmateriaal. Door

TerpstraO@maasstadziekenhuis.nl

27


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

MARJOLEIN DAMEN ARTS-MICROBIOLOOG In de rubriek ‘Mijn kernwaarde, mijn drijfveer’ laten we medewerkers aan het woord over hun favoriete kernwaarde. Deze keer de kernwaarde van Marjolein, nu twee jaar in dienst van het Maasstad Ziekenhuis. Haar dagelijks werk bestaat uit de diagnostiek van infectieziekten en infectiepreventie.

Verbinding

Deskundigheid

Marjolein probeert in haar werk vaak

Kennis en deskundigheid zijn de basis.

een verbindende factor te zijn. Enerzijds

Marjolein: “Ik ben vrij down to earth en

door de behandelend arts te helpen

hecht dan ook veel waarde aan kennis en

het probleem van de patiënt in kaart te

het goed uitvoeren van je vak. Dat maakt

brengen. Dit doet ze door het bekijken

het mogelijk om goede zorg te leveren.

van kweken en het aansporen van de

Het probleem van de patiënt probeer ik

arts om verder door te vragen over

grondig te analyseren. Om vervolgens

bepaalde zaken. Marjolein: “Omdat wij

tot de juiste diagnostiek en juiste

geen patiëntcontact hebben, kunnen

behandeling te komen. Daarnaast geef

we heel zakelijk en objectief naar de

ik in het kader van infectiepreven­tie

feiten kijken. Bovendien ontbreekt er

klinische lessen. Ook daarbij merk ik hoe

soms informatie. Daar wijzen wij de

belangrijk het is dat iemand weet wat hij/

behandelaar op. Zo is het bij infectie­

zij moet doen en waarom. Geef mensen

ziekten bijvoorbeeld goed om te weten

kennis, dan kom je al een heel eind.”

waar de patiënt precies is geweest en wat hij heeft gedaan. Vakantie door­

Ambitieus

brengen in een resort brengt heel

De kernwaarde ambitieus speelde een

andere risico’s met zich mee dan vrij

rol bij haar keuze voor het Maasstad

kamperen in het tropisch regenwoud.”

Ziekenhuis. Ze ging de uitdaging om de afdeling Medische Microbiologie en

Anderzijds maakt ze de verbinding

Infectiepreventie goed op de kaart te

tussen collega’s om zo te kunnen

zetten, graag aan. Marjolein: “Naar

verbeteren. “Wat mij erg aanspreekt in

mijn idee werd de kennis van de

mijn werk, is dat ik contact met heel de

afdeling te weinig gebruikt en kon de

organisatie heb, van schoonmaker tot

kennis ook beter worden ingezet, daar

De arts-microbioloog is een medisch

raad van bestuur. Je moet met iedereen

waar deze nodig was. Dat is een heel

specialist binnen het laboratorium.

kunnen communiceren en daarbij ook

proces maar we zijn goed op weg.

Dat betekent dat Marjolein geen

oog hebben voor ieders perspectief. Ik

Daarnaast heb ik de ambitie om met de

patiëntcontact heeft. En dat is een

zie het dan ook als mijn opdracht om

afdeling Medische Microbiologie en

bewuste keuze. Toen ze als arts-

mensen bij elkaar te brengen. Alleen

Infectiepreventie toonaangevend te

assistent in de kliniek werkte, merkte

samen kunnen we ons verder verbete­

worden op het gebied van

ze dat ze alle patiënten mee naar huis

ren. In dit ziekenhuis doet iedereen zijn

infectiepreventie en onderzoek naar

nam. Nu kan ze op de achtergrond

best, de inzet is top. Maar het team­

*BRMO’s in Nederland.”

zorgen voor het welzijn van de

gevoel kan beter. Daar probeer ik

patiënt. Door haar adviserende rol

verandering in te brengen door bij de

richting hoofdbehandelaar kan ze

bijeenkomsten die ik voorzit, een

een bijdrage leveren aan het stellen

goede sfeer te creëren en aandacht te

van de juiste diagnose en het opstel­-

hebben voor alle aspecten”, aldus

len van het juiste behandelplan.

Marjolein.

28 MAASSTADTER

*Bijzonder resistente micro-organismen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.