MZ Maasstadter Personeelsmagazine 08

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 8 - december 2017

Neem mee!

De Maasstadter rustig Neem een exemplaar me thuis lezen? e. Er exemplaren op de afdeli zijn meer ng.

TELEFONIE & RECEPTIE HET TEAM TELEFONIE & RECEPTIE STAAT ELKE DAG VAN 6.30 UUR TOT 23.00 UUR KLAAR! PAGINA 17

10 vragen aan bestuurder nd Wietske Vrijla

AFDELINGEN INTENSIVE CARE/MEDIUM CARE ZAMELEN GELD IN VOOR DAGLICHT WOLKENPLAFONDS PAGINA 14

1


Voorwoord

Beste collega’s

I

n deze december editie van de Maasstadter willen

onder meer dat aandacht voor elkaar als medewerkers

we jullie hartelijk bedanken voor jullie geweldige

zo belangrijk is, zeker bij een hoge werkdruk. Het is

inzet dit jaar! Het is een gedenkwaardig jaar met

daarbij zoals TOMM-ers Ellen Rovers en Alice van de

Aandacht voor aandacht. Een mooi voorbeeld daar­-

Sluis aangeven in het interview, volkomen normaal dat

van is de Dag van Gedenken van 2 november. Een dag

de zaken die je meemaakt in een ziekenhuis, met lijden,

die onze geestelijke verzorging organiseerde en waarbij

verdriet, emoties, maar ook agressie je diep kunnen

onze patiënten, bezoekers en medewerkers hun

raken. Aarzel daarom niet bij een gebeurtenis die je zelf

overleden dierbaren konden herdenken. Er was ruimte

als indrukwekkend of schokkend ervaart, een beroep op

en tijd voor het samen delen van verdriet en emoties.

een TOMM-er te doen. Een ziekenhuis bestaat voor en door mensen en we kunnen alleen goed voor anderen

We zien veel waargemaakte ambities, kernwaarden en

zorgen als we ook goed voor onszelf mogen zorgen.

pijlers van het Strategisch Medisch Beleidsplan terug in de verhalen. Een van de ambities is Kwaliteit en Veilig­-

Tot slot wensen we jullie fijne feestdagen en alle goeds

heid. Het goed screenen in het kader van valpreventie

voor 2018 toe!

hoort daarbij. De Maasstadter laat verpleegkundigen Anne-Marie Vos en Christiaan Verhelst over het belang

We nodigen jullie alvast hartelijk uit om naar de

ervan vertellen. Veiligheid en verbinding spelen ook

nieuwjaarsbijeenkomst in Pastel te komen op dinsdag

een belangrijke rol bij het werk van een beveiligings­

9 januari, vanaf 16.00 tot 18.00 uur.

medewerker, laat Remco Gelijns ons weten. Raad van bestuur Symposia en andere bijeenkomsten om kennis te delen,

Johan Dorresteijn, Peter Langenbach, Wietske Vrijland

horen bij een Santeon ziekenhuis. De Wetenschapsdag was zeer geslaagd en we zijn er trots op dat er door veel beroepsgroepen in huis zoveel wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Dat lees je in de terugblik. Ook het symposium Verpleegkundige aan Zet! was een groot succes. Het ging over Plezier, Passie, Power en Professionaliteit en de toekomstige rollen en samen­ werking van de MBO- en HBO-verpleegkundigen. Als raad van bestuur willen we graag dat jullie weten wie we zijn en waar we voor staan. Onze nieuwe collega Wietske Vrijland beantwoordde daarom een aantal door de Maasstadter gestelde vragen. Zij signaleert

2 MAASSTADTER

Johan Dorresteijn (l), Wietske Vrijland (m) en Peter Langenbach (r)


4

NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR Wietske Vrijland aan het woord

4 Nieuwe lid Raad van Bestuur Wietske Vrijland 6 Do It Yourself Christmas Crackers 8 BeterKeten Samen voor de beste zorg 10 Prikbord 11 Afdeling uitgelicht Financieel, inkoop en control 12 Ebel Molenaar Menopauze 14 Goede doel project Daglicht wolkenplafonds 16 Managers HR&O en Communicatie benoemd 16 Verrassingsbezoek Maan op afdeling Kindergeneeskunde 17 IMTS Telefonie & Receptie 18 Gezamelijke zorg dichtbij Zorg bieden op de beste plaats 20 TOMM Medewerkers kunnen terecht bij een TOMM-er 22 Wetenschapsdag in het teken van Value Based Health Care

20 TOMM MEDEWERKERS KUNNEN TERECHT BIJ EEN TOMM-ER Voor een luisterend oor na drukwekkende of schokkende­ gebeurtenissen

24 Aandacht voor aandacht Niek van den Andel 26 Medewerkersbijeenkomst Peter Langenbach 28 Mijn kernwaarde, mijn drijfveer Remco Gelijns

Aandacht voor aandacht Een interview met gastvrijheidsstrijder Niek van den Andel

24

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Hoofredactie: Carla van Zuijlen Redactie: Marije de Coole, Dominique Jansen, Dorien Kinds, Rob Dirkse, Astrid Nolet, Wendy Ramos Monteiro en Tanja Schollen. Eindredactie & coördinatie: Monique Snoeij E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl Telefoon: (010) 291 34 65 Fotografie: Patricia de Kluis, Fleur Kooiman, Paul Douw van der Krap en Rachel Meredith Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk

3


NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR

Wietske Vrijland aan het woord Wietske Vrijland is sinds 18 september lid van onze raad van bestuur. Voordat ze bij ons kwam werken, was ze oncologisch chirurg (vooral borstkanker- en buikchirurgie) in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarnaast was ze daar voorzitter van de medische staf. Ze is gepromoveerd op buikwandbreuken. Om te weten te komen wie ze is, waar ze voor staat, en hoe ze haar rol ziet, stelde de Maasstadter haar tien vragen.

Waarom heb je gekozen voor een bestuursfunctie en afscheid genomen van de chirurgie? “Ik ben in totaal 12 jaar chirurg geweest en heb daarbij

Het is de eerste keer dat we een dokter in de raad van bestuur hebben. Wat is jouw toegevoegde waarde?

gemerkt hoe belangrijk het is een dokter, die met zijn

“Ik ken de wereld van het ziekenhuis door en door. Ik weet

voeten in de klei staat, in het bestuur te hebben. Ik ben zelf

wat het is om diensten te draaien, de hele nacht op te zijn

stafvoorzitter geweest in het Franciscus en in die functie heb

om voor patiënten te zorgen. Uiteindelijk draait alles om het

ik de laatste jaren de helft van mijn tijd in gestoken. Daarbij

proces tussen de patiënt, de dokter en de verpleegkundige

stond ik dichtbij de raad van bestuur en kon de medische

en dat zal ik in alles voorop zetten.”

staf goed betrekken bij wat er in het ziekenhuis gebeurde wat het zou betekenen voor de werkvloer. Als dokter heb

Wat vind je de belangrijkste rol van een bestuurder van een ziekenhuis?

je daar een bepaalde kijk op, die verschilt van die van de

“Zorgen dat iedereen mee kan werken aan de gezondheid

verpleegkundige en van de manager. Die doktersblik is

van patiënten. Uiteindelijk gaat het om gezond zijn en

belangrijk om de zorg te verbeteren. Als stafbestuurder kon

blijven. Mijn rol is ondersteunend. Er zijn deskundige

ik bijdragen aan verbetering van de zorg voor de patiënt op

professionals die prima weten wat ze moeten doen. Ik

een breder terrein en vanuit die positie dacht ik na over lid

ben er om verbinding te leggen, te kijken welke richting

worden van een raad van bestuur.”

we samen op kunnen gaan. Daarbij wil ik zoveel mogelijk

en andersom. Bij elke mogelijke beslissing keken we naar

zichtbaar zijn. Daarom kijk ik mee op de werkvloer en schuif

Waarom heb je bij het Maasstad Ziekenhuis gesolliciteerd?

aan in het personeelsrestaurant.”

krijg lid van de raad van bestuur te worden van zo’n mooi

Je hebt nu een paar maanden meege­draaid. Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe?

topklinisch Santeon ziekenhuis, moet ik die aangrijpen. De

“Bij rondleidingen heb ik gezien met hoeveel enthousiasme

opleiding chirurgie heb ik in het voormalige Zuiderziekenhuis

en gedrevenheid er gewerkt wordt. Indrukwekkend en

gedaan. De verbinding met het Maasstad was er al. Ik heb

ongelooflijk mooi.”

“De vacature kwam voorbij. Toen dacht ik: als ik de kans

gesolliciteerd met het idee dat ik er in ieder geval iets van kon leren en kwam steeds verder en werd ook steeds enthousiaster.”

4 MAASSTADTER


C.V. van Wietske Naam:

Wietske Willemijn Vrijland

Geboren te:

Enschede

Geboortedatum:

5 januari 1971

Middelbare school:

VWO – Atheneum in Enschede

Studie:

Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit, specialisatie tot chirurg in het Zuiderziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum en Franciscus Gasthuis & Vlietland

Gehuwd met:

Maarten

Kinderen: een dochter van 13, een zoon van 11 Woont in:

Rotterdam-Noord

Hobby’s/Interesses: buiten zijn, wandelen, fietsen Je kunt me wakker maken voor:

nergens voor, als het dan toch moet voor een mooie reis

“Ik ken de wereld van het ziekenhuis door en door. Ik weet wat het is om diensten te draaien, de hele nacht op te zijn om voor patiënten te zorgen.

belangrijk dat medewerkers aandacht hebben voor elkaar en elkaar helpen het werk aan te kunnen.”

Heb je al specialismen/aandachtsgebieden die onder jouw hoede vallen? “Dat is nog niet bekend. (Ten tijde van het interview.) Ik geef aan wat ik leuk vind en we kijken naar mijn ervaring. Peter en Johan doen hetzelfde. We overleggen wat het best bij wie past en wat een logische samenhang heeft.”

Heb je al zaken gezien die verbeterd kunnen worden?

Wat ga je de komende maanden vooral doen?

“Het is bijzonder druk op veel afdelingen. Medewerkers

“Verder kennismaken en laten merken dat ik benaderbaar

werken hard en krijgen niet altijd het gevoel dat dit gezien

ben voor goede ideeën en voor problemen. Mijn grote

en gewaardeerd wordt. We kunnen vaker laten zien dat

drive ligt in het continu verbeteren. Daar past de JCI-

we elkaar waarderen en samen bepalen wat echt zinnig

accreditatie natuurlijk goed bij, net zoals het aanbod in

werk is. Er is met het Strategisch Medisch Beleidsplan een

de Havenpolikliniek en andere zaken uit het Strategisch

goede koers uitgezet voor het ziekenhuis. Kijk maar naar

Medisch Beleidsplan. Denk aan de ontwikkeling van de

Aandacht voor aandacht. We kunnen nog meer bedenken

acute zorg, samenwerking met de eerste lijn, Santeon, Value

waardoor onze patiënt zich comfortabeler voelt en zich

Based Healthcare. Daar ga ik mijn schouders onder zetten.”

beter begrepen en behandeld weet. Er zijn veel ideeën bij alle medewerkers. Die moeten we gebruiken.”

Wat wil je zeggen tegen alle medewerkers? “Er wordt in de regio tegen het Maasstad Ziekenhuis

Wat vind je opvallende kenmerken van het Maasstad Ziekenhuis?

aangekeken als een ziekenhuis met zeer deskundige

“Er is een directe cultuur, van handen uit de mouwen, niet

en vooruitstrevend plaatsvinden. Als ik rondloop, hoor ik dat

zeuren, altijd maar doorgaan en je niet klein laten krijgen.

sommige medewerkers dat niet altijd zo voelen. Je werkt in

Ik voel de saamhorigheid. Laten we ons best doen die vast

het mooiste ziekenhuis van Rotterdam. Ga uit van je eigen

te houden en verder uit te breiden. Ik denk dat het stevige,

kracht en die van onze organisatie en doe mee om de zorg

enthousiaste, zorgt dat we hard werken. Af en toe is het

steeds beter te maken!”

medewerkers en staf, waar veel zaken op een hoog niveau

5


DIY DIY

Stop alle cadeautjes in het lege toiletrolletje en zorg dat alles er netjes in zit. De cracker snap moet aan weerskanten even ver uitsteken

Do It Yourself Christmas Crackers

Christmas Crackers zijn tegenwoordig niet meer weg te denken op een mooi gedekte kersttafel. Een traditie die is overgewaaid uit Engeland, maar daarom niet minder leuk.

Maak met plakband het uiteinde van het pakpapier vast aan het toiletrolletje

Met z’n tweetjes trek je ieder aan een kant en bij het opentrekken hoor je een knal en vliegt de confetti in het rond! Degene die het grootste deel van de cracker in zijn hand heeft mag de inhoud houden, maar ieder een cracker is toch wel zo leuk. De crackers kun je vullen met leuke gimmicks die je avond nét een beetje leuker maken. Denk aan leuke vragen, een kleine gadget voor op je kleding,

Als het pakpapier om het rolletje heen is gerold maak je het uiteinde weer vast met plakband

een mooie wens voor het nieuwe jaar en lekkere snoepjes zijn natuurlijk een must!

Dit heb je nodig per cracker

• Lege toiletrolletjes • Leuk inpakpapier passend bij de rest van de tafel (in A4 formaat geknipt)

• Touw • Cadeautjes, snoepjes en confetti om de crackers mee te vullen • Plakband (transparant) • Cracker snaps. Dit zijn de knalletjes die je hoort als je de

Draai de uiteindes als een snoepje om het rolletje dicht en maak vast met touw

crackers uit elkaar trekt. Dit is natuurlijk optioneel, maar maakt het wel extra leuk. Je kunt ze online kopen op www.partycity.nl. Zoek dan even op de term cracker snaps.

P.S. Leuke ideetjes voor in je crackers

• • • • •

Buttons voor op je kleding Mooie vragen om terug te kijken op 2017 Grappige opdrachten die je tijdens het diner moet uitvoeren “Wie ben ik” kaartjes die iedereen op zijn hoofd moet plakken Papieren kroontjes

6 MAASSTADTER

Klaar is Kees, Dat viel best mee toch. Op naar een knallend nieuw jaar!


VERPLEGING IN BEWEGING

Programma

Verpleging In Beweging

“We vinden het heel belangrijk verpleegkundigen actief te betrekken bij alle deelprojecten van dit programma.” Leertuin Op de afdeling Urologie/Gynaecologie wordt sinds 1 sep­tem­ber de samenwerking tussen MBO- en HBO-studenten vormgegeven. Regelmatig wordt dit proces geëvalueerd en zodra dit mogelijk is, gaan we de resultaten delen.

Visie op verpleegkundige zorg Na het ontwikkelen van de conceptvisie verpleegkundige zorg, wordt de komende maanden aanscherping met, voor en door verpleegkundigen ingezet. Wil je hierover meedenken? Stuur een e-mail aan Verpleginginbeweging@maasstadziekenhuis.nl

Bepalen uitgangssituatie Om goed te kunnen bepalen wat in de toekomst mogelijk en nodig is aan verpleegkundige functies, wordt gezocht naar een instrument om voorafgaand aan alle veranderingen, de uitgangsituatie goed vast te leggen. Zo kijken we met het team en de leidinggevende hoe op dit moment wordt gewerkt, hoe het team is samengesteld en welke patiëntenpopulaties worden verpleegd.

Opleiden voor het nieuwe beroep regieverpleegkundige Bij het succesvolle symposium Verpleegkundige aan Zet! vorige maand, is de nieuwe naam van het programma bekendgemaakt: Verpleging In Beweging

Sinds 2016 zijn er twee groepen verpleegkundigen gestart met het voorbereidingstraject voor de HBO-V opleiding tot regieverpleegkundige.

(VIB). Deze naam is niet voor niets gekozen, want er

Eén groep is sinds september gestart met de tweejarige

staat de komende jaren veel te gebeuren rondom het

duale deeltijdopleiding op de Hogeschool Rotterdam. We

beroep van verpleegkundige en het nieuwe beroep

volgen de komende periode deze studenten/collega’s tijdens

regieverpleegkundige en de invulling daarvan. Er

hun ontwikkeling tot evidence based professional (EBP).

komt een differentiatie van verpleegkundige functies. Programmamanager Erny van den Berg: “We vinden het heel belangrijk verpleegkundigen actief te betrekken bij alle deelprojecten van dit programma.”

Lees hier wat de ontwikkelingen zijn binnen Verpleging In Beweging.

7


BETERKETEN

BeterKeten

Samen voor de beste zorg Interview met Annella Vermaas-Markesteijn teamleider afdeling Neonatologie Deze maand verruilt Annella Vermaas het Maasstad Ziekenhuis voor het Erasmus Medisch Centrum (EMC) – locatie Sophia. Zij zet daar als manager van de afdeling Intensive Care Neonatologie haar werk voor onder meer de BeterKeten voort. Alle reden voor een interview. BeterKeten

zorgaanbieders in de Rotterdamse regio. De partners werken

Wanneer zorginstellingen en (medische) professionals over

samen aan zorg die patiëntgericht, van hoge kwaliteit en

de muren van hun specialisme en organisatie heen

doelmatig is én bovendien naadloos aansluit. De afdelingen

samenwerken aan patiëntenzorg en wetenschappelijk

Kindergeneeskunde-Neonatologie van drie ziekenhuizen met

onderzoek, kan méér gedaan worden voor de patiënt. In de

(Post) Intensive Care/High Care-bedden voor prematuren

regio Rijnmond werken ziekenhuizen en professionals samen

werken optimaal samen: Erasmus MC-Sophia, Franciscus

om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren.

locatie Gasthuis en Maasstad Ziekenhuis. De ambitie is een

De stichting BeterKeten, opgericht in 2011, faciliteert en

zogeheten perinataal centrum, waar maximale expertise en

stimuleert deze samenwerking. Het Erasmus MC, Franciscus

kennis worden ingezet voor risico-zwangeren en pasgebo­

Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Albert

renen. Eén van de projecten die, mede door de inzet van

Schweitzer ziekenhuis zijn de bestuurlijke partners en werken

Annella Vermaas, tot een succes zijn gebracht, is de perso­

nauw samen met de andere

nele uitwisseling binnen het

ziekenhuizen in de regio. Er

Neonataal Centrum

zijn kansrijke samenwerkings­

Rotterdam. Samen met

verbanden en netwerken van

Maroeska Soeteman, Wilma

de grond gekomen.

Jongeneel, Astrid Jongmans

Neonataal Centrum Rotterdam Binnen de BeterKeten

en Marjolein de Koning (manager ICN locatie Sophia) zijn er mooie stappen gemaakt.

stuurgroep Neonatologie zijn op initiatief vanuit het EMC en

“Project Neonataal Centrum

de betrokken ziekenhuizen

is eigenlijk project-af en staat

plannen en initiatieven gebo­-

als een huis”, vertelt Annella.

ren & uitgerold. De stuur­groep

“Met het Sophia hebben wij

bestaat uit gemotiveerd hoger

een samenwerking met een

management en medisch specialisten waaruit diverse

uitwisseling tussen het Maasstad Ziekenhuis en het Sophia

projecten zijn geïnitieerd.

van High Care en Intensive Care Neonatologie verpleegkundigen. Maandelijks loopt een verpleegkundige

De beste zorg op de beste plek. Dat is het hoofddoel van het

een week stage. De ene maand vanuit het Sophia in het

Neonataal Centrum Rotterdam, een netwerkverband tussen

Maassstad Ziekenhuis, en de andere maand andersom.

8 MAASSTADTER


“We delen continu ervaring en verbeteren onze zorg”

Doel is elkaar begrijpen, zodat de communicatie naar de

Annella vindt het opvallend dat er stappen gemaakt zijn

ouders eenduidig is. In het Sophia wordt de complexe

voor een soort duobaan bij twee werkgevers. Eén van de

behandeling opgestart, en in het Maasstad Ziekenhuis wordt

verpleegkundigen werkt een aantal uren per maand in het

de behandeling vervolgd. Soms andersom, als een baby een

Sophia. Een andere werkt 16 uur hier en 16 uur in het

slechte start heeft in het Maasstad Ziekenhuis en wordt

Sophia. “Voordeel is dat deze medewerkers bevoegd en

overgeplaatst naar het Sophia.”

bekwaam kunnen blijven als gespecialiseerd verpleeg­ kundige omdat zij bepaalde specifieke verpleegtechnische

De afdeling Neonatologie van het Maasstad Ziekenhuis

handelingen blijven uitoefenen. Ze delen continu ervaring

geeft level 2 POST/IC HC zorg. Dit houdt in dat we

en verbeteren. Er is een wij-gevoel, we zijn complementair

ademhalingsondersteuning mogen bieden en maximaal tot

in plaats van competitief!”

24 uur volledige beademing mogen geven. Annella voegt Kinderen worden jonger geboren, de complexiteit neemt

Leren van elkaar, uniformeren waar het kan”

toe en daarmee de zorgzwaarte in een niet-academisch

Ze vervolgt: “De neonatologen Martin Baartmans en

ziekenhuis. Dit heeft gevolgen voor het Maasstad Zieken­

Helene Stas gaan ook regelmatig naar het Sophia voor

huis en daar willen, moeten en gaan wij op inspelen.” Naast

stages in verband met accreditatiepunten en voor

uitwisseling, wordt er gekeken naar protocollen en materialen.

overleggen. Ik zie regelmatig neonatologen van het

Je kunt niet één op één alles kopiëren omdat er wordt

Sophia in het Maasstad Ziekenhuis. Er zijn refereer­-

gewerkt in een andere setting en soms vanuit andere visies

avonden in het EMC, waarbij kennis wordt gedeeld met

en richtlijnen.”

verpleegkundigen, medisch specialisten en verpleegkundig

toe: “Langzaamaan zie je een verschuiving in complexiteit.

specialisten.” Na een uitwisseling is er een evaluatie. Ze bekijken samen de evaluatieformulieren en nemen sommige punten over.

Annella wordt manager op de afdeling IC Neonatologie

“In het begin werd door de verpleegkundigen van het

van het EMC-Sophia. Zij ziet dit als groei in leiderschap

Maasstad Ziekenhuis ‘opgezien’ tegen het meelopen in het

omdat in het Sophia andere thema’s spelen en zij meer te

Sophia, maar gaandeweg zijn de collega’s naar elkaar

maken krijgt met ethische dilemma’s zoals het al dan niet

toegegroeid en zie je een open en inspirerende samen­

doorbehandelen van een neonaat of het stoppen van de

werking opbloeien. Positief is dat ouders zien dat verpleeg­

behandeling Zij vindt het erg inspirerend om in de

kundigen op een herkenbare manier werken in beide

BeterKeten vanuit de kant van het Sophia deel te gaan

ziekenhuizen. Dit geeft vertrouwen in de zorg en zo til je de

nemen, zodat ze haar kennis kan delen binnen de

patiëntveiligheid naar een hoger plan.”

samenwerking.

9


D R O B +

huis vind je hier! en ek Zi d ta ss aa M t Leuke weetjes over he

Bericht adoptiekoffertjes op social media gigantisch succes! Het verhaal over de adoptiekoffertjes uit de vorige Maasstadter hebben we gedeeld met onze volgers op de social media. Met succes: op het moment dat de Maasstadter op de persen lag, hebben we meer dan 300.000 mensen bereikt! Enthousiaste en roerende reacties met het aanbod babykleding te willen doneren, zelf hiervoor te gaan haken en veel lovende woorden voor het initiatief van onze gespecialiseerd verpleegkundigen neonatologie.

De afdeling Medium Care en Spoedeisende Hulp hebben er beide een gediplomeerde collega bij Op 12 oktober hebben Elise Stierman het Medium Care en Nanouk Legerstee het Spoedeisende Hulp diploma behaald. Van harte gefeliciteerd! Elise Stierman

WELKOM op de NIEUWJAARSBIJEENKOMST in PASTEL De raad van bestuur nodigt jullie van harte uit naar de nieuwjaarsbijeenkomst in Pastel te komen op dinsdag 9 januari, vanaf 16.00 tot 18.00 uur.

10 MAASSTADTER

Rectificatie foto SEH-verpleegkundige in opleiding In de vorige Maasstadter staat een SEH-verpleegkundige in opleiding op de foto. Zij verricht een venapunctie waarbij ze geen handschoenen draagt terwijl dit wel verplicht is bij deze handeling. De foto is in scène gezet. De SEH besteedt alle aandacht aan het naleven van de veiligheidsvoorschriften.


AFDELING UITGELICHT FINANCIEEL, INKOOP EN CONTROL VERANTWOORDELIJK VOOR BIJNA ALLE CONTRACTEN

Birgitte Delhez-Teuns Manager Inkoop:

“Wij zetten ons in voor de beste kwaliteit voor de patiënt voor de beste prijs” Birgitte is al ruim twee jaar werkzaam op de afdeling

organisatie en wordt er samengewerkt met (staf)afdelingen,

Financieel, Inkoop en Control (FI&C) als manager van een

zorgmanagers en artsen voor het realiseren van een

groot inkoopteam, dat bestaat uit strategische en tactische

inkooptraject. We zijn actief binnen een aantal commissies,

inkopers en een supportafdeling. Naast de werkzaamheden

zoals de Materiaal Advies Commissie (MAC). Omdat vaak

voor het Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer

meerdere afdelingen betrokken zijn bij de investeringen,

ziekenhuis, is Birgitte actief als voorzitter Inkoopportefeuille

worden alle aanvragen behandeld in de commissie MAAT,

van de zeven Santeon ziekenhuizen.

een multidisciplinair overleg, waar je als aanvrager alle betrokkenen bij elkaar aantreft.”

Er komt veel bij kijken voordat een dienst of product voor zowel het Maasstad Ziekenhuis als het Albert Schweitzer

“Inkoop is een onderdeel van de keten. Wij verkennen de

ziekenhuis voorradig is. “Wij zijn verantwoordelijk voor bijna

markt, onderhandelen over de voorwaarden en als het

alle contracten die afgesloten worden voor de inkoop van

contract is overeengekomen, wordt het orderproces door

een dienst of product. Wij nemen de beheersing van de

een andere afdeling binnen FI &C ingeregeld. De afdeling

risico’s, de aansprakelijkheid, de kwaliteit van het product en

Logistiek zorgt voor de beschikbaarheid en de afdeling

de kostenbeheersing/-besparing mee in de overweging om

Crediteuren betaalt de factuur van de leverancier. Dit

wel of geen contract aan te gaan.”

gebeurt allemaal in samenspraak met de betrokken

Van laptops tot trainingen

afdelingen.” Als voorbeeld noemt Birgitte de aanschaf van glijzeilen voor het tillen van patiënten. Het inkoopteam

“In principe is het zo dat alles wat er in het ziekenhuis te

bestond uit verpleegkundigen, Arbo, infectiepreventie,

vinden is, door ons is ingekocht. De naalden die gebuikt

Maasstad Academie en een inkoper.

worden, de bedden, de beademingsapparatuur, pennen, kladblokken, laptops en trainingen die via de Maasstad Academie worden aangeboden. Maar ook huisvesting is een

Toegevoegde waarde patiënt

onderdeel van de inkoopwerkzaamheden. Als er een

“Het inkoopteam kan een bijdrage leveren aan Value

verbouwing moet plaatsvinden, gaan wij, altijd in

Based health Care door waardegericht in te kopen.

samenspraak met onze interne collega van de betreffende

De professionele benaming hiervoor is Value Based

afdeling, op zoek naar een geschikte aannemer.”

Procurement. Het uitgangspunt is de mate waarin een

Samenwerking

product of dienst waarde toevoegt voor de patiënt. Hierbij worden niet alleen de kosten in overweging genomen, maar

Voordat een product of dienst wordt ingekocht, is er veel

ook bijvoorbeeld het effect van een product of dienst op

afstemming met de verschillende afdelingen. “Inkopen

het aantal ligdagen. Dit is continue onze mooiste uitdaging,

gebeurt altijd in teamverband. Wij zijn adviseurs met kennis

de juiste combinatie vinden tussen de beste kwaliteit voor

van de markt en investeren veel in de relaties met onze

de patiënt voor de beste prijs, daar zetten wij ons iedere

collega’s van de afdelingen. Daarnaast zijn we een spil in de

dag weer voor in.”

11


EBEL MOLENAAR

DE LAATSTE MENSTRUATIE WORDT OOK WEL MENOPAUZE GENOEMD Ebel Molenaar Verpleegkundig Overgangsconsulent in het Maasstad Ziekenhuis lichamelijke klachten zijn zoals opvliegers, hoofdpijn, spier- en gewríchtsklachten, slaapstoornissen, hevige menstruatie, urineverlies en droge (vaginale) slijmvliezen. Maar ook psychische klachten komen voor, zoals sombere buien, stemmingswisselingen en een opgejaagd en geïrriteerd gevoel.

Aandacht voor vrouwen in de overgang De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor vrouwen die in de overgang komen en hierbij overgangs­ klachten ervaren. Zij worden hierdoor belemmerd in het dagelijkse functioneren en bij het uitvoeren van hun beroepsmatige taken. Het klachtenpatroon is vaak complex en vraagt daarom een specifieke deskundigheid. Er zijn ook De meeste westerse vrouwen krijgen hun laatste

vrouwen die (vaak op jongere leeftijd) door een disfunctie of

menstruatie omstreeks hun 50e levensjaar. De laatste

door een chirurgische ingreep (vervroegd) in de overgang

menstruatie wordt ook wel menopauze genoemd. Voor

komen. Ook hormonale nabehandelingen van diverse

en na de menopauze is er een periode van enkele jaren

vormen van kanker kunnen de overgang tot gevolg hebben.

waarin het lichaam door daling van de vrouwelijke

Hierbij is dan sprake van een onderliggende pathologie.

geslachtshormonen een nieuw evenwicht zoekt. Deze

Doordat er veel verandert in de fysiologie bij een vrouw in

hele periode wordt de overgang genoemd. De duur van

de overgang, kunnen ook andere aandoeningen zich

de overgang is voor iedere vrouw anders.

manifesteren. Door een gezonde leefstijl kunnen deze risico’s beperkt blijven. Om de eerste signalen op een

Sommige vrouwen kunnen zich tijdens de overgang

verhoogd risico te signaleren, de vrouw te adviseren en te

behoorlijk ziek voelen. Acht op de tien vrouwen heeft te

begeleiden in deze nieuwe levensfase vraagt dit een

maken met overgangsverschijnselen. Dat kunnen

bepaalde expertise.

12 MAASSTADTER


“In Nederland lopen wij achter als het gaat om de behandelmogelijkheden van vrouwen met overgangsklachten.”

MENOPA ZE Verpleegkundig Overgangsconsulent in het Maasstad Ziekenhuis

“De jaarlijkse kosten door verzuim ten gevolge van

Sinds april 2016 is Ebel Molenaar als verpleegkundig

op 168 miljoen euro per jaar; een flinke kostenpost dus!

overgangsconsulent een dagdeel per week werkzaam op de

Vaak gaan vrouwen met de – in het begin – vage klachten

Menopauzepolikliniek, onderdeel van de poli Gynaecologie.

die met de overgang samenhangen veelvuldig naar de

Zij heeft na onder meer werkzaam te zijn geweest als

huisarts, of zelfs naar specialisten in het ziekenhuis, zoals

obstetrie/gynaecologie verpleegkundige, de verpleeg­

internist of cardioloog. Maar in de meeste gevallen wordt

kundige vervolgopleiding tot overgangsconsulente gevolgd

er geen oorzaak gevonden voor de klachten. Vrouwen

en coördineert deze opleiding vanaf volgend jaar ook.

kunnen zich daardoor ook onbegrepen voelen. In de

klachten die samenhangen met de overgang zijn berekend

werksituatie, als er verzuim is, krijgen vrouwen vaak te Ebel vertelt: “Als verpleegkundig overgangsconsulent geef

maken met de bedrijfsarts. Gelukkig zoekt ook deze groep

ik begeleiding, voorlichting, advies en instructie aan

artsen steeds vaker de samenwerking met de

vrouwen die via diverse specialisten in het ziekenhuis, maar

verpleegkundig overgangsconsulent.”

ook vanuit huisartsen, naar mij worden verwezen. Tijdens een eerste afspraak van 50 minuten hou ik een anamnese­

Vrouwen zwaar belast

gesprek, en samen met de betreffende vrouw geef ik

“De vrouwen van tegenwoordig zijn zwaar belast” belicht

informatie over de overgang, de fase van de overgang

Ebel verder. “Werken, kinderen in de pubertijd, een leuke

waarin iemand verkeert, en stel ik een advies op over een

moeder zijn, een seksueel aantrekkelijke vrouw zijn,

mogelijke behandeling, al dan niet met hormonale

mantelzorg voor ouders, etc. Er wordt in vergelijking met

substitutietherapie (HST). Dit advies overleg ik met de

eerdere generaties veel meer van vrouwen gevraagd, en

gynaecoloog. De gynaecoloog neemt mijn advies eigenlijk

vrouwen zijn over het algemeen redelijk perfectionistisch,

altijd wel over.”

waardoor zij vaker moeilijk om kunnen gaan met de

Nederland loopt achter qua behandelmogelijkheden

klachten die tijdens de overgang kunnen ontstaan.”

Ebel vertelt verder dat zij naast haar werkzaamheden als verpleegkundig overgangsconsulent in het Maasstad Ziekenhuis, haar eigen eerstelijns praktijk heeft, en zij actief is als verpleegkundig bestuurslid van de Dutch Menopause Society (www.demenopauzespecialist.nl). “In Nederland

Contact/Overleg

lopen wij achter als het gaat om de behandelmogelijk­heden

Ebel is op dinsdagmiddag en -avond en

van vrouwen met overgangsklachten. Er wordt erg

donderdagochtend werkzaam in het

behoudend omgegaan met bijvoorbeeld hormoon

Maasstad Ziekenhuis. Zij is te bereiken via mail:

substitutietherapie. In Nederland gebruikt 5% van de

WesselsE@maasstadziekenhuis.nl.

vrouwen met overgangsklachten hormoon substitutie­ therapie tegenover 45% in andere Europese landen.”

13


GOEDE DOEL PROJECT

Teamleider William Boender beantwoordt vragen over het belang van een healing environment voor de patiënten, bezoekers en medewerkers.

AFDELINGEN INTENSIVE CARE/ MEDIUM CARE ZAMELEN GELD IN VOOR DAGLICHT WOLKENPLAFONDS Voor welk goed doel zamelen de afdelingen geld in? “De IC en MC zamelen geld in om verschillende ruimten te voorzien van daglicht wolken­plafonds. In enquêtes en feedbackkaarten hebben patiënten en familieleden ons laten weten dat ze de familiekamers, wachtruimten en sommige patiëntenkamers donker vinden en hierin het daglicht erg missen. Meerdere ruimten op de afdeling hebben geen direct daglicht en dit wordt als onprettig ervaren.

Waarom vinden jullie het zo belangrijk dat deze extra voorziening er komt? “Aankleding van een afdeling kan niet uit het reguliere

Een healing environment is een omgeving die zich er vooral

ziekenhuisbudget worden betaald, zeker niet als het om

op richt het welzijn van patiënten, bezoekers, familieleden,

meer gaat dan een ander kleurtje op de muur. Toch weet

maar ook zeker van de medewerkers te verbeteren. Doel is

iedereen dat een warmere omgeving met natuurlijk daglicht

om stress te verminderen of weg te nemen. Bijkomend

en groen een positieve invloed heeft op gevoelens als stress

voordeel is dat de genezing wordt bevorderd en de

en angst. Wij willen dat verschil maken voor onze patiënten

omgeving het gevoel van het ziek-zijn niet vervelender

en daarom besloten we het gewoon aan te pakken.”

maakt. Er is sterk bewijs dat het kijken naar natuur en frisse buitenlucht hier een bijdrage aan levert.

Hoe is het ‘goede doel project’ opgezet?

Een belangrijke stap om deze beleving op de afdeling te

“Vanuit de werkgroep communicatie van de IC kwam het

creëren, is het toepassen van wolkenplafonds in onze

verzoek na te denken over een betere leefbaarheid op de

familiekamers, de wachtruimten en isolatiekamers. Wij willen

afdeling. Eén van de IC-verpleegkundigen - Aline van der

onze patiënten, bezoekers en ook zeker de medewerkers

Ham - heeft een opleiding tot interieurstyliste gevolgd en is

deze rust en ruimte bieden in een hectische en stressvolle

hiermee met veel passie aan de slag gegaan. Samen met

omgeving. De complexe en ernstig zieke IC-/MC-patiënten

Chris Schop - IC-verpleegkundige en verantwoordelijk voor

verdienen kwalitatief hoogstaande zorg en hier kan healing

logistiek op de IC - zijn de ideeën verder uitgewerkt. In een

environment een belangrijke herstellende rol in spelen.

prettige samenwerking met de IMTS-afdelingen Huis­

De totale investering die nodig is voor de bouwkundige

vesting en Projecten en input van meerdere leveranciers is

aanpassingen en het installeren van de wolkenplafonds

het totale plan uitgewerkt, onderzoek gedaan op de

bedraagt € 45.000,-“

afdeling en een financiële raming gemaakt.

14 MAASSTADTER


Meer info: www.lumick.com

Vervolgens hebben we een brainstormsessie gehad met de

Voordat deze campagne begint, houden we een kick-off

enthousiaste fondsenwerver van Stichting Vrienden

bijeenkomst met de medewerkers op de afdeling. We

Maasstad Ziekenhuis - Floortje Jongkoen - om de

bespreken dan hoe we onze eigen netwerken in kaart

mogelijkheden te bespreken voor sponsoring. Na bespre­

kunnen brengen en in kunnen zetten. Ideaal zou zijn als na

king in het bestuur van de stichting is een positief akkoord

deze kick-off iedere medewerker kan aangeven wat hij of zij

gekomen om dit project als één van de etalageprojecten

wil gaan doen. Dit kan variëren van het aanmaken van een

van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis op te pakken.

digitale collectebus op de actiepagina tot het enthousias­

Hier zijn we uiteraard erg blij mee. We zien uit naar

meren van de eigen service club, school van de kinderen of

sponsoren die aan onze afdeling willen schenken.”

lokale voetbalvereniging. Wij zijn zelf tenslotte de beste ambassadeurs en het is ontzettend leuk om als een team

Wat is het verdere plan van aanpak?

met zo’n positief project aan de slag te gaan.”

“Om sponsors te vinden en fondsen te werven, is het onze wens kunnen visualiseren. De leverancier heeft hierbij

Wanneer moeten de wolkenplafonds zijn aangebracht?

geholpen met een aantal sfeerimpressies door echte foto’s

“Juni 2018 hopen we het bedrag bijeen te hebben en na de

van de afdeling te bewerken. Deze beelden kunnen we in al

zomer 2018 de wolkenplafonds te installeren.”

belangrijk een goed plan op papier te hebben en dat we

onze media gebruiken. Er zullen verschillende middelen worden ingezet; de vriendenstichting zorgt voor folders,

Wat betekent dit project voor de medewerkers?

posters, en aandacht op onze social media. Belangrijk is

“Door als afdeling aan zo’n mooi doel te werken, ontstaat

een online actiepagina die we allemaal kunnen delen.

een gevoel van saamhorigheid en trots. Het idee dat straks

Hierop kan ook meteen gedoneerd worden.

patiënten en hun familieleden zich prettiger zullen voelen bij ons en minder stress gaan ervaren, daar doen we het voor!”

15 15


MANAGERS HR&O EN COMMUNICATIE

Managers HR&O en Communicatie benoemd De raad van bestuur heeft per 1 december Tanja Satoor de Rootas-Mast benoemd tot manager van de afdeling HR&O en Carla van Zuijlen tot manager van de afdeling Communicatie. Tanja werkt sinds vorig jaar als teamleider bij HR, Carla vervulde de afgelopen jaren de functie van teamleider Strategie. De benoe­mingen komen voort uit een organisatiewijziging voor de eenheid HR, Strategie en Verantwoording die vanaf 1 december 2017 is doorgevoerd. Carla van Zuijlen en Tanja Satoor de Rootas-Mast

Afgelopen jaar is gekeken hoe de aansturing van de

marketing, relatiebeheer eerste lijn, evenementen en

afdelingen Strategie, Verantwoording en HR het beste kan

fondsenwerving.

plaatsvinden. Aanleiding was de toetreding tot Santeon. Johan Dorresteijn namens de raad van bestuur: “We vinden

De afdeling Verantwoording wordt gesplitst, de

dat net als in de andere ziekenhuizen, HR, Kwaliteit en

verantwoordelijkheid voor het team zorgverzekeraars

Veiligheid en Communicatie rechtstreeks onder de raad van

wordt ondergebracht bij Jean-Bart Bügel, manager

bestuur horen, gezien het belang van deze ondersteunde

Financiën en daarmee ook de functie van accountmanager

afdelingen voor het hele ziekenhuis. Vanwege de diversiteit

verzekeraars. Het projectbureau wordt samengevoegd

in expertise is het logisch dat deze afdelingen worden

met het projectbureau van IMTS. Komende tijd wordt

aangestuurd door een manager per afdeling, in plaats

in overleg met de betrokkenen bekeken hoe dit verder

van één manager voor drie afdelingen met daaronder

wordt vormgegeven welke positie het projectbureau gaat

teamleiders. Dit plan is de afgelopen maanden verder

krijgen. De overige medewerkers vormen met elkaar de

uitgewerkt en heeft geresulteerd tot de aanpassing van de

nieuwe afdeling Kwaliteit & Veiligheid, hieronder vallen

organisatie voor deze ondersteunende afdelingen.”

ook de twee projectleiders Value Based Health Care en de marktonderzoeker. Binnen Kwaliteit en Veiligheid hoort ook

Wat betekenen de wijzigingen per afdeling?

de portefeuille bedrijfscontinuïteit, crisisbeheersing, BHV

De afdeling HR wordt HR&O, waarbij de O staat voor

en rampenopvang. Dit deel zal een separaat onderdeel

Organisatieadvies. De zes organisatieadviseurs van de

zijn van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, de structuur

afdeling Strategie en twee organisatieadviseurs van de

voor dit onderdeel wordt daarvoor de komende periode in

afdeling Verantwoording worden ondergebracht in het

afstemming met de betrokkenen uitgewerkt.

team Organisatieadvies. Hieronder valt ook advisering op het gebied van capaciteitsmanagement.

Voor de nieuwe afdeling Kwaliteit & Veiligheid is de vacature

De afdeling Strategie wordt de afdeling Communicatie,

voor de functie van manager extern opengesteld.

onder deze afdeling vallen de disciplines: communicatie,

Verrassingsbezoek Maan op afdeling Kindergeneeskunde Op 28 november werd de afdeling Kindergeneeskunde verrast met ‘Het Sinterklaas Meezingboek’. Het boek werd persoonlijk uitgedeeld door zangeres Maan, die het heeft ingezongen. Patiënt Lola wilde, samen met haar moeder, de afdeling in het zonnetje zetten omdat ze zo enorm tevreden zijn over de zorg die er wordt geleverd. Die missie is geslaagd. Het werd een gezellig bezoek!

16 MAASSTADTER


IMTS

Maasstad Ziekenhuis, waarmee kan ik u van dienst zijn? Het team van Telefonie & Receptie staat elke dag van 6.30 tot 23.00 uur paraat voor de afhandeling van al het algemene telefoonverkeer van ons ziekenhuis.

Het team Telefonie & Receptie staat elke dag van 6.30 uur tot 23.00 uur klaar! Het team bestaat in totaal uit 13 vaste medewerksters, en

half jaar de rol van coördinator op zich heeft genomen. “Wij

1 of meer flexmedewerkers, die jaarlijks zo’n 450.000

zijn samen met de vrijwilligers ook hét eerste visitekaartje

telefoontjes verwerken. Dit zijn 1.250 telefoontjes per dag;

als je via de hoofdentree het ziekenhuis binnenkomt. Iedere

zon- en feestdagen meegerekend. Deze gesprekken komen

dag proberen wij ook hier ons beste beentje voor te zetten.

vooral via het algemene nummer (010 – 291 19 11) binnen.

Met name tijdens drukke momenten met relatief veel bellers

Tijdens de nachtelijke uren wordt het algemene

en bezoekers, is het flink doorwerken geblazen. Het is dan

telefoonverkeer opgevangen door het team Beveiliging

de kunst om bijvoorbeeld de telefoontjes snel weg te

(meldkamer).

werken, maar ook kwalitatief goede aandacht te besteden

Naast de afhandeling van de vele telefoontjes, verzorgen

aan de bellers en bezoekers.”

onze collega’s van Telefonie & Receptie ook de receptiewerkzaamheden bij de centrale receptie.

Oproepen OK-teams Tot de telefonie- en receptiewerkzaamheden behoren

“Het is van belang dat wij ons werk zo goed en

ook het oproepen van de OK-teams, het samenstellen van

gastvriendelijk mogelijk uitvoeren. Als je het algemene

een totaaloverzicht van alle dienstlijsten, het uitreiken en

nummer van het Maasstad Ziekenhuis belt, dan krijg je ons

innemen van sleutels van piketkamers. “Erg verantwoor­

aan de lijn. Wij zijn op dat moment hét visitekaartje van ons

delijk werk waarbij wij ook ons werk zo goed mogelijk

ziekenhuis”, vertelt Sonja van der Sluis-Bakker, die sinds een

proberen te doen”, weet Sonja.

17


GEZAMELIJKE ZORG

Gezamenlijke zorg dichtbij

Zorg bieden op de beste plaats Met Gezamenlijke zorg dichtbij willen we de zorg daar bieden waar deze het best geboden kan worden: thuis, in de wijk of in het ziekenhuis. Om dit te realiseren, gaan we het gesprek aan met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners (in- en extern) om te achterhalen waar verbeter­ kansen liggen. De uitkomst van de gesprekken tussen deze partijen bepaalt de focus van het programma.

Tekst: programmaleider Colinda Tijssen

Onderdeel van het programma Gezamenlijke zorg dichtbij is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) – zie daarvoor het kader. Alle ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland is de mogelijkheid geboden om een aanvraag in te dienen voor subsidiegeld, waarmee aan de verscherpte eisen vanuit de overheid op het gebied van informatie-uitwisseling kan worden voldaan. Het Maasstad Ziekenhuis heeft ook subsidiegeld toegewezen gekregen. Dat geld krijgen we niet zomaar: er zijn pittige doelstellingen geformuleerd

18 MAASSTADTER


In maart 2018 zal een Patiëntervaringsdag plaatsvinden. Een sessie van ongeveer drie uur, waarmee we het programma breed willen starten en onze focus gaan bepalen door naar patiënten te luisteren. waaraan wij moeten gaan voldoen om het verkregen

* deze mogelijkheden worden sinds 5 december 2016

subsidiegeld te behouden.

geboden via patiëntenportaal ‘Mijn Maasstad Ziekenhuis’. Voor nieuwe digitale mogelijkheden zal een eerste toetsing

VIPP is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional

plaatsvinden of dit geboden kan worden via het elektronisch patiëntendossier (EPD) of het portaal.

Hoe worden straks keuzes gemaakt?

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces

Een belangrijk criterium voor de keuze van initiatieven, is

verandert. De patiënt zal steeds meer een partner

dat de activiteit bijdraagt aan het realiseren van de doel-

worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met

stellingen die zijn opgesteld voor het programma.

ICT als aanjager. VIPP zorgt ervoor dat de nodige

Ook zijn er twee belangrijke uitgangspunten benoemd. Het

standaarden geïmple­menteerd worden waardoor

eerste uitgangspunt is het handelen naar de nieuwe

informatie-uitwisseling mogelijk is.

(digitale) mogelijkheden die geboden worden. Dus niet alleen zaken technisch in orde maken, maar vooral ook

Het programma bestaat uit twee delen:

aandacht voor het gebruik door patiënt en zorgverlener. Het

gegevensuitwisseling met de patiënt en gegevens­

tweede uitgangspunt is dat initiatieven alleen daar worden

uitwisseling tussen professionals en met de patiënt

toegepast waar ze waarde toevoegen aan het zorgproces.

rondom medicatie. Elk deel bevat meerdere modules ofwel doelstellingen.

Waar staan we nu?

Uitnodiging: neem deel aan de Patiëntervaringsdag In maart 2018 zal een Patiëntervaringsdag plaatsvinden.

Het programma zit in de opstartfase. De structuur wordt

Een sessie van ongeveer drie uur, waarmee we het

neergezet en een aantal projecten zijn benoemd. Vanuit de

programma breed willen starten en onze focus gaan

principes van ‘design thinking’ (vanaf nu: ontwerp-denken)

bepalen door naar patiënten te luisteren. De thema’s zorg,

gaan we de komende maanden in gesprek met patiënten.

cultuur, communicatie en samenwerking (patient centered

Het idee achter ontwerp-denken is proberen te werken

care) staan hierin centraal. Voor de bijeenkomst zoeken we

vanuit de werkelijke gedachten van patiënten. ‘Gezamenlijk’

deelnemers: patiënten, mantelzorgers, huisartsen,

in de naam van het programma nemen we dus heel letterlijk:

verloskundigen, artsen, verpleegkundig specialisten,

we geven patiënten en de eerste lijn een stem, om daarmee

physician assistants, verpleegkundigen, fysiotherapeuten,

samen met onze zorgverleners te bepalen welke kant wij

specialisten ouderengeneeskunde: iedereen die een

opgaan met het programma. Er kunnen hele diverse

directe zorgrelatie heeft met patiënten en een bijdrage wil

initiatieven ontstaan, met of zonder digitale ondersteuning:

leveren aan de uitkomst van het programma. Ook voor de

• een consult op afstand; • het opnemen van gesprekken in de spreekkamer; • samenwerkingsinitiatief met eerste of anderhalve lijn; • het inzien van eigen ziekenhuisgegevens*; • de mogelijkheid om via e-consult vragen te stellen aan de behandelend arts of verpleegkundige*;

• • een procesaanpassing of initiatief waarvoor niet of

zelf gegevens verstrekken aan het Maasstad Ziekenhuis;

interviews die we voorafgaand aan deze dag gaan houden met patiënten, huisartsen en zorgverleners zoeken we kandidaten. Heb je hier ideeën over of wil je zelf deelnemen, maak alvast je interesse kenbaar! Dit kan door contact op te nemen met Colinda Tijssen, programmaleider Gezamenlijke zorg dichtbij. Zij is telefonisch bereikbaar via: 06 33 30 80 30 of via de e-mail: BoersJ@maasstadziekenhuis.nl.

nauwelijks digitale ondersteuning nodig is.

19


TOMM

Medewerkers kunnen terecht bij een TOMM-er

Voor een luisterend oor na indrukwekkende of schokkende gebeurtenissen Ruim 20 collega’s staan klaar om hulp te bieden aan collega’s bij gebeurtenissen met patiënten of bezoekers die zij als indrukwekkend of schokkend ervaren. Deze collega’s vormen samen het Team Ondersteuning Medewerkers Maasstad (TOMM). De Maasstadter laat Alice van der Sluis en Ellen Rovers aan het woord. In het dagelijks leven zijn zij teamleider Apotheek en medisch maatschappelijk werker. Daarnaast zijn zij enthousiaste TOMM-ers. Alice sinds een halfjaar en Ellen al vanaf de start.

met patiënten die ze lastig vinden. Denk aan zelfmoord­ pogingen en kindermishandeling. Ik ben als leidinggevende op zoek gegaan naar wat we als Maasstad Ziekenhuis kunnen bieden aan collega’s bij traumatische gebeurtenissen. Zo kwam ik bij TOMM terecht.” Ellen werkt al 30 jaar in de gezondheidszorg en zegt: “Het is belangrijk dat we goede zorg aan patiënten bieden. Dat kunnen we alleen doen als we ook goed zorgen voor onze eigen mensen. In een ziekenhuis kunnen we continu in situaties terechtkomen die eigenlijk ongewoon zijn: met ernstig zieken, immens lijden, verdriet of agressie. Situaties die herkenbaar en invoelbaar zijn omdat je mens bent. Dat maakt het werken in een ziekenhuis bijzonder.”

Luisterend oor De belangrijkste rol van een TOMM-er? Een luisterend oor bieden, klinkt het in koor! Meestal zoeken collega’s elkaar op bij een heftige gebeurtenis. Ze herkennen vaak goed wat het effect kan zijn. Toch kan het voor een medewerker fijn zijn om (ook) met een buitenstaander te praten. Dat kan als hij of zij iets niet wil delen met het eigen team. Zo heeft Ellen een verpleegkundige bijgestaan die een reanimatie had meegemaakt van een zeer jonge patiënt en het verdriet van de ouders zag. Dat raakte de jonge verpleegkundige diep. Of collega’s die voor het eerst iets ervaren, zoals de verzorging van een overleden patiënt. Dat kan indrukwekkend zijn. “Ik heb een collega gesproken die schrok van de verbale agressie van een patiënt. Ze kreeg geen ruimte om te handelen zoals ze altijd deed. Het overlijden van een dierbare collega kan ook zijn sporen nalaten. Het gaat om

Op de vraag waarom ze TOMM-er zijn geworden, antwoordt

grote en kleine situaties. Wij bepalen niet wat voor iemand

Alice: “Deels omdat er veel veranderingen zijn op mijn eigen

indrukwekkend is. Het is mooi dat iedere medewerker

afdeling. Apothekersassistenten werken nu ook op andere

vrijblijvend naar een van de TOMM-ers kan komen. Wij

afdelingen, bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp (SEH)

oordelen niet, wij luisteren.”

voor medicatieverificatie. Hierbij ervaren ze soms situaties

20 MAASSTADTER


Elen en Alice

Alice vindt het heel normaal dat je last kunt hebben van wat er dagelijks in het ziekenhuis gebeurt. “Dat kan ook afhan­ kelijk zijn van je privé situatie.” Zij heeft bijvoorbeeld een medewerker die in een moeilijke dialoog zat, bijgestaan en een andere bij wie op de afdeling een heftige situatie was ontstaan. “Je merkt dat mensen het prettig vinden dat er aandacht is voor wat ze meemaken. Ik ben de volgende dag nog even langsgelopen en heb gevraagd: Hoe is het nu met je?”

Laagdrempelig

De belangrijkste rol van een TOMM-er? Een luisterend oor bieden, klinkt het in koor!

TOMM-ers willen laagdrempelig zijn. “We zijn allemaal collega’s van hetzelfde ziekenhuis en kunnen in omstandigheden komen waarbij we hulp nodig hebben. We zijn zelf net zo kwetsbaar. We staan ook op de werkvloer en kennen de facetten van de zorg. Soms is juist de afstand die een TOMM-er tot je heeft zo fijn. Bijvoorbeeld als je je verhaal al een aantal keren op je eigen afdeling hebt verteld en je dat niet meer wilt doen”,

Meer informatie

stelt Ellen. “Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.”

Er is een TOMM-er bereikbaar via

Alice voegt toe: “Het is niet hoogdravend. Medewerkers

telefoonnummer (291) 20 21.

kunnen altijd bij ons terecht.”

Het e-mailadres van TOMM is: TOMM@maasstadziekenhuis.nl

Beiden zien graag een grotere rol voor TOMM. Met alle zorg die we in huis geven, gaat er ook weleens wat mis. Dan zou

Je kunt een beroep doen op iedere TOMM-er.

je verwachten dat er vaker een beroep op een TOMM-er

Op Intranet vind je meer informatie en alle

gedaan wordt, menen ze. “We gaan ons nog meer bekend

TOMM-ers via de homepage via:

maken en sluiten aan bij verschillende werkoverleggen om

HR>Arbeidsomstandigheden.

ons voor te stellen. Een TOMM-er inschakelen zou gewoon moeten zijn, erbij horen”, ronden ze af.

21


WETENSCHAPSDAG

WETENSCHAPSDAG VAN VALUE BASED Tekst: Miriam Goudsewaard

Veel geïnteresseerden kwamen op dinsdag 31 oktober naar de Maasstadzaal voor verschillende presentaties over Value Based Health Care en uitgevoerd onderzoek in het Maasstad Ziekenhuis. Foto links Patricia van Mierlo-van den Broek Verpleegkundig specialist Patricia onderzocht of een gecoate stent of een ballon beter werkt bij vernauwde vaten in het bovenbeen. Foto rechts Linda Benoïst ANIOS Linda vergeleek voor haar onderzoek een snurkbeugel met een Sleep PositionTrainer.

bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, stelde in zijn

Patiënt meer actief betrekken bij zorgproces

presentatie de vraag of Value Based Health Care een hype

Ook Hanneke Voorneveld, verpleegkundig specialist reuma­

is. Hij verwacht dat bepaalde elementen een blijvende

tologie, onderzocht hoe de patiënt meer actief betrokken kan

impact hebben. “Je wilt betere zorg leveren en patiënten

worden bij het zorgproces. Zij bracht in kaart wat de patiënt

helpen. Value Based Health Care laat zien hoe goed je bent

tijdens een consult graag wil bespreken. Dit leidde tot

en waar je kunt verbeteren.” En die ruimte voor verbetering

waardevolle informatie die op de poli gebruikt kan worden.

is er volgens de onderzoekers die presenteerden zeker.

Grofweg heeft de patiënt tijdens een consult behoefte aan

Externe spreker Paul van der Nat, adviseur van de raad van

vier dingen: praten over wat de aandoening betekent voor het Zo stelde Anne-Marie de Vos-Nieuwenhuijse, verpleeg­

dagelijks leven, informatie over bijvoorbeeld hulpmiddelen,

kundige van de afdeling Spoedeisende Hulp, dat de over­

checken of informatie die ze hebben ook klopt en emotionele

dracht in ziekenhuizen een stuk beter kan. Vooral bij oudere

steun van een verpleegkundige.

patiënten die veel doorverwezen worden, is er veel winst te behalen. “Nu is de overdracht vaak incompleet, maar de

Angelique Weel pleitte er ook voor om de patiënt belang­

patiënt en de familie kunnen er meer bij betrokken worden.

rijker te maken. “We moeten naar patiëntgerelateerde

Een goede overdracht zorgt voor een kortere opnameduur.”

uitkomsten kijken, zoals kwaliteit van leven en participatie.

De Vos pleit voor scholing van het personeel met betrekking

Aan de patiënt vragen wat zijn doel is. Wat wil je dat er

tot goede overdrachten en het digitaliseren daarvan.

gebeurd is als je over drie maanden bij ons terug komt? Sturen op wat de patiënt belangrijk vindt, maakt het proces

22 MAASSTADTER


IN TEKEN HEALTH CARE Maasstad Ziekenhuis vertegenwoordigen bij de Santeon scriptieprijs. Daar is het Catharina Ziekenhuis in de prijzen gevallen. Verpleegkundigen van de afdeling Orthopedie hebben de Santeon Verpleegkunde prijs 2017 gewonnen.

Beste poster FOREST trial: stent of ballon bij vernauwde vaten in het bovenbeen? Patricia van Mierlo–van den Broek, verpleegkundig specialist, presenteerde de FOREST trial tijdens de wetenschapsdag. Dit onderzoek is erop gericht om te kijken of het plaatsen van een gecoate stent of van een ballon beter werkt bij vernauwde vaten in het bovenbeen. Dit is nog niet eerder onderzocht. “Onderzoek is een groot gedeelte van mijn werk. Op onze afdeling lopen 13 trials. Het maakt mijn werk een stuk interessanter. De vaatchirurgen vinden het belangrijk om deel te nemen aan onderzoek of om zelf onderzoek te starten zoals in het geval van de FOREST trial.” Ook al is Patricia druk met onderzoek, er valt altijd nog wat te leren van haar collega’s tijdens een wetenschapsdag. “Vooral de presentaties met de verpleegkundige insteek vond ik interessant. Ook omdat die onderwerpen voor het hele ziekenhuis gelden. Zoals hoe je na bepaalde ingrepen seksualiteit ter sprake kunt brengen. Maar ook de gevolgen van een slechte overdracht vond ik echt een eyeopener.” efficiënter.” Weel gelooft ook in meten en vergelijken. “Het begint met het meten bij iedere patiënt. Je kunt dan met elkaar vergelijken en leren van de verschillen. Zo kun je jouw proces aanpassen, implemen­teren en vervolgens weer meten.”

Nog genoeg te leren

Beste presentatie Beugel of Sleep Position Trainer? Linda Benoïst, AIOS bij KNO, vertelde over haar onderzoek

Dat er nog genoeg te leren valt, blijkt uit alle presentaties

waarin ze het gebruik van een snurkbeugel vergelijkt met

aan de hand van onderzoek. Of dat nu om een zeldzame

een Sleep Position Trainer in de behandeling van

aandoening gaat of over bijvoorbeeld het bespreekbaar

slaapapneu. De resultaten laten zien dat beide effectief

maken van seksualiteit bij patiënten met brandwonden.

zijn. Het onderzoek is onderdeel van haar promotie­

Verschillende disciplines kunnen leren van elkaars resultaten

onderzoek. “Ik vond het heel leuk dat ik tijdens de

en op die manier verbeteren. Paul van der Nat ziet ook

Wetenschapsdag iets mocht presenteren. Ik ben op dit

graag dat kennis niet alleen intern gebruikt wordt om te

moment in de afrondende fase van mijn promotietraject.

verbeteren, maar ook in breder verband, zoals bij alle

Daarna start ik een onderzoek in het Sophia Kinder­

Santeon ziekenhuizen.

ziekenhuis naar pediatrisch slaapapneu.” Ook Linda hoorde

In de prijzen Er werden drie prijzen uitgereikt. De Maasstad Santeon

voor haar interessante presentaties. “Vooral de presentatie om een app te gebruiken bij voedselallergie vond ik boeiend. Een superrelevant en praktisch onderzoek.”

Scriptieprijs ging naar Sanne Schenkeveld en zij mocht het

23


AANDACHT VOOR AANDACHT

Een interview met gastvrijheidsstrijder

Niek van den Adel De eerste inspiratiesessie Aandacht voor aandacht was 14 november. Met bewondering hebben we kunnen luisteren naar het verhaal van Niek van den Adel. Niek had alles goed voor elkaar. Toen hij na een borrel met zijn vrienden

Je bent ervaringsdeskundige als patiënt. Wat doet persoonlijke aandacht met jou? “Persoonlijke aandacht herinner ik van mijn ziekenhuisbezoeken de laatste zeven jaar, niet de behandeling, maar jullie gedrag. Of het nu de hand was van een verpleegkundige die op mijn arm lag als ze tegen mij praatte of de parkeerwachter

terug naar huis reed, ging hij onderuit met zijn

die een keer mijn auto weg heeft gezet toen ik laat was voor

motor en raakte verlamd vanaf zijn borst.

een afspraak. Aandacht maakt mij aan het lachen, aan het

Hij is pas echt begonnen met leven na zijn

huilen en aan het glunderen (vooral bij hele mooie verpleegkundigen). Aandacht maakt alles mooier, al weet ik dat ik de zin

dwarslaesie, zegt hij zelf. Hij heeft zijn leven

steel. We hebben één van de beste gezondheidszorgsystemen

omgegooid, werd verliefd op zijn ergotherapeut

van de wereld. We moeten voornamelijk gewoon aardiger

met wie hij drie prachtige kinderen heeft.

te worden.”

Er komt nog een tweede inspiratiesessie. De datum communiceren we op Intranet.

Kun je gastgerichtheid aanleren of is het iets wat je in je hebt of niet? “Absoluut aan te leren! 50% van ons gedrag zit in ons DNA,

Wij voegen Niek naar zijn blik op Aandacht

de overige 50% is aangeleerd. Zo ook met gastvrijheid.

voor aandacht?

Dit vergt wel energie en tijd. Er is nog nooit een EPD lief geweest voor mij, mensen wel. Nederlanders zijn een koppig en grappig volkje. Gastvrijheid moet OPRECHT zijn

24 MAASSTADTER


De top 5 van grootste ergernissen van Nick

De top 5 van grootste complimenten van Nick

1. Nummertje trekken in de wachtruimte (nu te noemen

1. De voedingsassistente die op zaterdag avond een

de ontvangstruimte). 2. Alle bordjes met wat je niet mag voor de ingang van een ziekenhuis. 3. Artsen die zonder te ‘kloppen’ de gordijnen rondom mijn bed openen, waardoor ik katheteriserend tegen 7 AIO’s aan zit te kijken. 4. Bestuurders die wel lekkere koffie hebben op de bestuurskamer. 5. Het restaurant dat vol ligt met lauwe kroketten, chips en snoepgoed.

Niek van den Adel is een veelgevraagd spreker op het gebied van gastvrijheid in Nederland en daarbuiten. Met zijn bedrijf inspireert, adviseert en traint hij zorgorganisaties hoe wij anders met elkaar, de bezoeker en de patiënt om kunnen gaan. Meer weten? Kijk op: www.niekvandenadel.nl of lees zijn boek: Crash.

stukje brie uitserveert aan deze Bourgondiër. 2. De altijd lieve mensen van patiëntenvervoer (nu te noemen blijmakers), die de tijd nemen om even met mij te kletsen. 3. De verpleegkundigen die ‘s nachts om 4 uur met mij formule 1 keken. 4. De stralende lach van de gastheer die mij vriendelijk de weg wijst. 5. De restaurantmedewerker die gewoon even mijn koffie bracht omdat ik die zelf moeilijk mee krijg.

Wat is jouw meest bijzondere ervaring op het gebied van gastgerichtheid in een ziekenhuis? “Heb je even? Tijdens een speech in een ziekenhuis vertelde ik dat ik elk jaar mijn dwarslaesie op 16 juli vier, genaamd: Lang zal ze laesie. Toen ik de volgende keer met een blaasontsteking werd opgenomen, hingen er 165 kaartjes met beterschap op mijn kamer.”

Neem ons eens mee in jouw ziekenhuis van de toekomst op het gebied van gastgerichtheid? “De enige constante die wij de aankomende jaren hebben, is verandering. Wij zijn gewoontedieren en houden niet zo van verandering. We zijn in het ziekenhuis ons werk gaan doen, omdat wij het zo mooi vinden om voor mensen te zorgen. Door de verhoogde werkdruk en regelgeving, nemen wij steeds minder tijd voor elkaar, voor de bezoeker en de patiënt.

hoor ik altijd. Dat klopt, maar voordat gedrag oprecht

Aan de andere kant eist de kiezende zorgconsument steeds

wordt, moet je het aanleren en dat voelt gekunsteld. Maar

meer individuele aandacht. Wij volgen als sector de andere

houd vol! Liever een neppe glimlach boven mijn bed, dan

dienstverlenende sectoren. We gaan de komende jaren steeds

een chagrijnige kop.”

meer unieke gastvrijheidsconcepten terugzien in de zorg.”

Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar aansteken met Aandacht voor aandacht?

Waar haal jij je dagelijkse dosis positiviteit uit?

“De enige manier is het leuk te maken. Mensen vertrouwen

houd Niek met beide beentjes op de grond stichting

geven in plaats van controle. Ik werk met het tipping point

hebben opgericht (spreekwoordelijk dan). Thuiskomen van

principe: 15% van de organisatie ongelooflijk besmetten

een speech, waarna twee kleine oogjes mij aankijken die

met het gastvrijheidsvirus, de rest volgt vanzelf. Maar maak

lijken te zeggen: papa, het maakt mij niet uit wat je hebt

het alsjeblieft niet te groot, voordat je het weet, heb je een

gedaan, ik heb in mijn broek gepoept. Tel daarbij een

glimlach protocol …

ADHD hond op en de liefste vrouw van de wereld.”

“Wat dacht je van drie prachtige dochters die samen de:

Klein beginnen. Maak eens een complimentenbord, begin de overdracht met een mooi verhaal over aandacht, laat het

Wat zou je ons willen leren/meegeven?

bestuur eens koffie uitserveren voor in de file naar huis of

“Ik heb met bewondering en verwondering geluisterd naar

maak eens een groot bord met welkom voor de deur. Neem

jullie verhalen. Het is mooi om te zien waar jullie al staan en

mensen aan met een gastvrij DNA, neem het mee in de

waar jullie naar toe gaan. Blijf knokken dat aandacht het

beoordelingen. Ga op zoek naar normaal gastvrij gedrag in

allerbelangrijkste goed is in de zorg en daarbuiten. Blijf,

het Maasstad Ziekenhuis. Doe maar normaal dan doe je al

hoe druk je ook bent, vechten om elke lach, traan en

gastvrij genoeg.”

contactmoment. Dat is aandacht voor aandacht.”

25


Interne communicatie

Medewerkersbijeenkomst najaar De raad van bestuur praat twee keer per jaar medewerkers bij over alle ontwikkelingen. Voorzitter van de raad van bestuur Peter Langenbach noemt het “een mooi moment om te vertellen hoe het gaat”. Hieronder het verslag van de medewerkersbijeenkomst van dit najaar. “Een mijlpaal is bereikt met de succesvolle oplevering van

en Medisch Beleidsplan. Dit beleidsplan behelst vijf jaren.

HiX, het regionale patiëntendossier. Een intensieve periode

De ambities willen we verwezenlijken in deze totale periode.

is geëindigd met de livegang op vrijdag 6 oktober. Bedankt

Peter: “We zijn goed van start gegaan, want nu, na tien

voor jullie inzet. Wij realiseren ons dat de werkdruk enorm

maanden, zijn de eerste resultaten al zichtbaar net als

hoog is en daar kwam HiX nog bij. En het wennen aan het

enkele aandachtspunten.” Hij liep de ambities langs.

werken met een nieuw EPD kost tijd.” Kijkend naar ambitie 1, noemde hij de succesvolle De nieuwe collega van de raad van bestuur, Wietske

Verwenweek van het voorjaar. Alle afdelingen kwamen met

Vrijland, stelde zich voor. “Drie weken voor HiX ben ik hier

creatieve ideeën om hun patiënten in het zonnetje te zetten.

begonnen en ik kan jullie zeggen dat ik diep onder de

“Dat hebben wij maar ook zeker onze patiënten zeer

indruk ben van hoe jullie je hebben ingezet om dit mogelijk

gewaardeerd. Ik zou zeggen: maak er elke dag een

te maken.”

verwendag van!”

Met de komst van Wietske is de raad van bestuur volledig. De raad van bestuur bestaat nu uit een econoom (Peter),

Hij tipte Value Based Health Care aan, dat we in Santeon

een verpleegkundige (Johan) en een arts (Wietske), een

verband oppakken. Hierbij vergelijken we uitkomsten van

goede samenstelling om een ziekenhuis te besturen.

zorg en bepalen vervolgens welke behandeling het best

Strategisch Medisch Beleidsplan 2017-2021 1 januari dit jaar zijn we gestart met het nieuwe Strategisch

26 MAASSTADTER

aansluit. Zo hebben Santeon ziekenhuizen nu een aangepast antibioticabeleid ter voorkoming van wondinfectie naar aanleiding van goede resultaten in het Catharina Ziekenhuis. “Wij gaan zelf ook resultaten


aanleveren, zoals die van borstkanker- en prostaatkanker­zorg.

Kijkend naar netwerkzorg, ambitie 4, is het lidmaatschap

De Santeon ziekenhuizen leveren allemaal al een hoge

van Santeon een belangrijke stap. Dit betekent uitkomsten

kwaliteit. Door te leren van het ziekenhuis met de allerbeste

van zorg delen tussen de zeven ziekenhuizen om van elkaar

resultaten wordt de kwaliteit nog hoger.”

te leren. Dit gebeurt door deelname aan projecten,

Werkdruk en vinden gekwalificeerde nieuwe collega’s

programma’s en het aanleveren van data voor verschillende aandoeningen zoals borstkanker en heupslijtage. Eén van die programma’s is ‘de Santeon Specialist’. Dit is een groot

De raad van bestuur is zich ervan bewust dat veel

en omvangrijk programma waar wij als Maasstad de

medewerkers een hoge werkdruk ervaren. “De hoge

projectleider voor leveren.

werkdruk heeft verschillende oorzaken zoals

Een ander mooi voorbeeld van een netwerk is de

personeelstekort en steeds oudere en ziekere patiënten.

samenwerking in Zorgcentrum Beverwaard. “Onze

Samen met de collega’s die onder druk staan willen we

geriaters, MDL-arten en andere medisch specialisten gaan

zoeken naar oplossingen om de druk te verminderen zodat

daar naartoe om samen te werken met de huisartsen. We

iedereen zijn werk kan doen met aandacht voor onze

zoeken als ziekenhuis de samenwerking op. We willen in de

patiënten. Om goed voor onze patiënten te zorgen moeten

toekomst samenwerken met andere partijen om patiënten

we ook aandacht hebben voor elkaar en elkaar helpen om

gezond te houden in plaats van ziektes te behandelen”,

het werk zo goed mogelijk te kunnen doen.” Peter gaf als

aldus Peter.

voorbeeld verpleegafdeling 10, die het heft in eigen handen nam om de werkdruk beter te hanteren met een het

Ambitie 5 heeft betrekking op de financiële gezondheid

regiebord. De andere uitdaging is het kunnen vinden van

van ons ziekenhuis. “De kosten nemen wat toe en de

gekwalificeerde collega’s.

productie neemt wat af. We denken dat we dit jaar afsluiten met het begrotingsdoel. Dat moet lukken als we allemaal op

Bij ambitie 2, vertelde hij over de Havenpolikliniek. “Als

een efficiënte manier met onze middelen omgaan.

Maasstad Ziekenhuis hebben wij de afdelingen Geriatrie en

Spijkenisse Medisch Centrum draait financieel uitstekend,

Neurologie overgenomen. Hiermee kunnen we betere zorg

dus dat is ook positief.”

aan kwetsbare ouderen bieden. We zijn heel blij met de medewerkers van het voormalige Havenziekenhuis die bij

Peter rondde af met een korte toelichting op de nieuwe

ons zijn gekomen en we realiseren ons dat dat een grote

afdelingen HR&O, Communicatie en Kwaliteit & Veiligheid

verandering is.”

die per 1 december rechtstreeks onder de raad van bestuur

Voor wat betreft het acuut profiel, is een werkgroep

vallen, het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en het

opgericht die werkt aan een betere doorstroom op de

toekomstige Handvest Santeon. Verder heeft ons ziekenhuis

Spoedeisende Hulp. “De wachtruimte van de Spoedeisende

een contract afgesloten in het kader van energiesponsoring.

Hulp wordt verbouwd en er komt een CT-scanner. Hiermee

Hierbij gaat de opbrengst van zonne-energie, opgewekt

leveren we een snellere diagnostiek en daarmee sneller

door de deelnemende organisaties, naar maatschappelijke

hulp aan onze patiënten.”

organisaties zoals ons ziekenhuis. “We hebben inmiddels de eerste ton binnen. Dat geld geven we aan de Stichting

Ambitie 3 gaat over kwaliteit en veiligheid. In oktober 2018

Vrienden om extra’s voor onze patiënten te kunnen

vindt er een accreditatiebezoek JCI plaats. Hierop

realiseren.”

voorsorterend is er in maart 2018 een proefaudit. “Zelf doen zelf ook interne audits (tracers). De tracerdagen van juni dit jaar laten zien dat er nog een slag te maken is voor de her-accreditatie in 2018. Extra aandacht is ontstaan voor registratie van het risico op vallen, pijnscores op de poliklinieken en hoe we zorgen dat medewerkers de verplichte reanimatietraining allemaal op tijd volgen. Maar ook hoe we een betere communicatie tussen disciplines realiseren. De IGJ (Voorheen IGZ) kwam in oktober langs bij de afdeling Dagbehandeling-OK. Daar bleken verbeterslagen nodig, zoals stopmomenten in de procedure. Het aantal klachten en claims van patiënten daalt, maar Peter riep de medewerkers op vooral te blijven VIM-men om te blijven verbeteren. “Ernstige meldingen komen allemaal bij de raad van bestuur en worden met het stafbestuur doorgenomen. Waar nodig komen er verbeterplannen.”

Peter Langenbach

27


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

REMCO GELIJNS MEDEWERKER BEVEILIGING

In de rubriek ‘Mijn kernwaarde, mijn drijfveer’ laten we medewerkers aan het woord over hun favoriete kernwaarde. Deze keer de kernwaarde van Remco Gelijns, sinds 2008 werkzaam in het ziekenhuis als medewerker beveiliging.

praatje maakt. Dat begint al bij het

beveiliger de verbinding met politie en

groeten op de gang. Hij hoort veel

justitie: “Deze lijnen zijn heel kort en

dingen, geeft advies met het doel dat

strak. De politie is binnen zeer korte

mensen elkaar weer weten te vinden.

tijd aanwezig als hulp nodig is. Ook de

Remco: “het gaat bij verbinding

lijntjes met justitie zijn kort. Als een

creëren dus niet altijd om bemiddeling

gedetineerde bijvoorbeeld zorg nodig

Naast betrouwbaarheid en gastgericht­

bij agressie. Bijvoorbeeld de verwarde

heeft in ons ziekenhuis, moet dit van

heid, vindt Remco de kernwaarde

patiënt die zich meldt bij de receptie.

tevoren goed afgestemd worden.

verbindend erg belangrijk. “In mijn

De receptie belt de beveiliging en wij

Want we willen niet dat de veiligheid

werk kom ik in aanraking met allerlei

komen in actie. In dit geval bemidde­

van de patiënten en medewerkers in

mensen die ik te woord moet staan en

len wij tussen de zorg en de instantie

het geding komt.’

met elkaar moet verbinden. Hierbij

waar de patiënt vandaan komt. Want

gaat het zowel om medewer­kers, als

we kunnen de patiënt natuurlijk niet

Concluderend heeft Remco de

patiënten en bezoekers. Ik stuur ze

zomaar op straat zetten.”

verbinding met vele medewerkers, patiënten, bezoekers en instanties. Van

naar elkaar door en bemiddel tussen patiënt en medewerker of patiënten en

“Naast deze bemiddeling, doen we

de figuurlijke verbinding van uitgifte

medewerkers onderling. Ik probeer de

nog meer. We hanteren bijvoorbeeld

van sleutels tot het bemiddelen bij

orde te bewaren en rust te brengen. Ik

ook het parkeerbeleid. Het is de kunst

agressie. “Mijn werk is nooit hetzelfde,

breng ze met elkaar in verbinding.”

om de regels te volgen, maar ook om

daarom vind ik het zo leuk om

een bezoeker of patiënt niet met een

beveiliger te zijn.”

Verbinding creëren

rotgevoel achter te laten.

Op de vraag wat hij doet om

Gesprekstechnieken spelen dus ook

verbinding te stimuleren, antwoordt

een rol om verbinding te creëren.”

Remco dat hij met iedereen een

Daarnaast zoekt Remco in zijn rol als

28 MAASSTADTER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.