'23 Najaar Magazine Vlaams Radiokoor

Page 1

Rachmaninov & Mazzoli A NEW DARK AGE A Day in Kyiv SPOTLIGHT ON UKRAINIAN COMPOSERS IN MEMORIAM ode aan Vic Nees O NATA LUX polyfonie van vroeger en nu HERFST + WINTER 2023 ARS PERFECTA HAYDN Die Schöpfung MOZART Requiem & Große Messe HÄNDEL Messiah wie zingt, geeft letterlijk zuurstof aan muziek wie zang beluistert, hoort de klank van zijn gevoelens Vlaams Radiokoor is onderdeel van Brussels Philharmonic vzw Eugène Flageyplein 181050 Brusselv.u. Gunther Broucke VERRASSEN MET DE SCHOONHEID VAN DE STEM gratis
VOCAL FABRIC VESPERS
VOCAL FABRIC Rachmaninov & Mazzoli Vespers 8 A Day in Kyiv 22 ATELIER In Memoriam ode aan Vic Nees 18 ARS PERFECTA Haydn Die Schöpfung 6 W. A. Mozart Requiem 30 W. A. Mozart Große Messe 31 O Nata Lux 32 Händel Messiah 34 ENSEMBLES Mahler 2 14 Kaamelott premier volet 16 Press Play Music in Games 17 Landru 40

St i lte is de mo oi ste k lank

Da a rna komt de stem

wij zijn

“Er staat weer een najaar vol heerlijke vocale lekkernijen klaar!

Van het grote repertoire met kleppers zoals Die Schöpfung, het Requiem van Mozart of Händels Messiah tot enkele verfijnde programma’s zoals Vespers for a New Dark Age en A Day in Kyiv - we hebben alle ingrediënten in huis om ons publiek te verwennen én te verrassen”

het Vlaams Radiokoor

muziekdirecteur

Bart Van Reyn

nl. Sinds 1937 is het Vlaams Radiokoor een referentie voor vocale muziek in Vlaanderen en Europa. De stem is de ultieme vertolker van onze emoties en het Vlaams Radiokoor is een van haar grootste ambassadeurs. Concert na concert zoeken we de grenzen van a capella muziek op: om ze te verkennen, te delen en te doorbreken, om te bewijzen dat de stem het instrument bij uitstek is dat weet te verbinden. Want onze meerstemmigheid creëert tijdens elk concert een weefsel met de muziek, het publiek, de maatschappij, andere kunstvormen en andere muzikanten. Een tijdelijk en vluchtig verbond, maar de indruk is permanent - als een tatoeage op de ziel.

fr. Le Vlaams Radiokoor constitue depuis 1937 une référence en matière de musique vocale. La voix est l’interprète par excellence de nos émotions et le choeur est l’un de ses plus grands ambassadeurs.

en. Since 1937, the Vlaams Radiokoor has been a reference for vocal music, both in Flanders and in Europe. The voice is the ultimate interpreter of our emotions, and the choir is one of its greatest ambassadors.

© Wouter Van Vaerenbergh
4 Vlaams Radiokoor WELKOM

sopranen

Sarah Abrams

Jolien De Gendt

Karen Lemaire

Kristien Nijs

Kelly Poukens

Evi Roelants

Sarah Van Mol

alten

Helena Bohuszewicz

Helen Cassano

Maria Gil Muñoz

Eva Goudie-Falckenbach

Estelle Lefort

Lieve Mertens

Sandra Paelinck

Noëlle Schepens

tenoren

William Branston

Gunter Claessens

Paul Foubert

Ivan Goossens

Michiel Haspeslagh

Paul Schils

Roel Willems

bassen

Conor Biggs

Jean Manuel Candenot

François Heraud

Alberto Martinez

Andrés Soler Castaño

Jan Van der Crabben

Thomas Vandenabeele

HAYDN

Die Schöpfung

een muzikaal paradijs

nl. Het is 1791, en Haydn is in Londen. Hij maakt er niet alleen muziek, hij luistert er ook naar: zo raakt hij diep onder de indruk van Händels Messiah. Wanneer hij later in Wenen koormuziek wil schrijven, wordt hij opnieuw erg geraakt, nu door een tekst van Gottfried Baron van Swieten op basis van de Bijbel en Miltons Paradise Lost: ‘Elke dag knielde ik neer en bad God mij de kracht te geven dit werk te voltooien’.

En zo ontstond Die Schöpfung. Aan het slot zingt het koor ‘Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit’: een opgewekte kijk op de ontstaansgeschiedenis van onze wereld. Die schildert Haydn in drie delen: de elementen, de dieren en de mens, en het aardse paradijs. De zondeval raakt hij slechts even en terzijde aan...

fr. Dans Die Schöpfung, Haydn s’inspire d’un texte de la bible et du Paradis perdu de Milton, dont l’adaptation du livret en allemand par le baron Gottfried van Swieten l’avait particulièrement ému.

Dans le final, le chœur entonne ‘Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit’, un hymne joyeux sur l’origine de notre monde que Haydn aborde en trois parties : les éléments, les animaux et l’homme, le paradis terrestre. La chute ne dure qu’un bref instant, bien à l’écart du reste...

en. A text based on the Bible and Milton’s Paradise Lost, in a German version by Baron Gottfried van Swieten, deeply moved Haydn. And so The Creation (Die Schöpfung) came to be.

The work ends with the choir singing ‘Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit’: a dramatic view of the creation, which Haydn depicts in three parts: the elements, the animals and human beings, and earthly paradise. The Fall into sin gets only an aside in his work...

ENSEMB L ES 6 ARS PERFECTA Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023
© Patrick Bardyn

Joseph Haydn

Die Schöpfung, Hob.XXI:2

Brussels Philharmonic

Vlaams Radiokoor

Kazushi Ono dirigent

Ilse Eerens sopraan

Allan Clayton tenor

Dietrich Henschel bas/bariton

BRUGGE

CONCERTGEBOUW

vr 15.09.2023

in het kader van (RE)BIRTH

BRUSSEL FLAGEY

za 16.09.2023

Het team collectiemedewerkers van Muntpunt zocht een bijzondere en gevarieerde leeslijst bij elkaar, waarmee je Haydns Die Schöpfung literair kan verkennen. Ontdek hun keuze, met verhalen rond de Schepping, de natuur en het leven.

De onderwerping, een geschiedenis van de verhouding van de mens tot de natuur

Philipp Blom

In deze universele geschiedenis van de mens en zijn omgeving vertelt Philipp Blom het verhaal van de onderwerping van de natuur.

LEESLIJST

MUNTPUNT

Het paradijs

Bart Moeyaert

Bart Moeyaert en illustrator Wolf Erlbruch verrassen met een originele bewerking van het scheppingsverhaal.

In den beginne: van Adam & Eva tot intelligent design Geert Lernout

Cultuurgeschiedenis van de verschillende wijzen waarop het Bijbelboek Genesis door de eeuwen heen is geïnterpreteerd door joodse en christelijke theologen.

Haydn

Neil Butterworth

Een portret van Haydn, uit de Gottmer componistenreeks.

Pure Colour

Sheila Heti

In de eerste versie van Gods schepping leeft een jonge vrouw met twee liefdes. Een experimentele roman met filosofische beschouwingen over levensvragen.

Het boek Genesis

Robert Crumb

Graphic novel: tekstgetrouwe stripversie van het eerste Bijbelboek Genesis.

Paradise lost

John Milton

Vertaling van het epische gedicht van de Engelse dichter John Milton (1608-1674) over de oorlog in de hemel tussen God en Satan.

beluister de muziek van deze productie ontdek de leeslijst

HAYDN HAYDN

VESPERS

A New Dark Age

nl. ‘Het werd avond en het werd ochtend: dat was de eerste dag’. (Gen. 1:5)

Het daglicht vervaagt, de nacht valt. De stem neemt de fakkel over van de zon: de Vespers weerklinken om hart en geest te verlichten. De intense Vespers van grootmeester Rachmaninov, diep geworteld in de Orthodoxe traditie, ontmoeten de hedendaagse Vespers van Missy Mazzoli - die een verwrongen, hedendaagse versie maakt, op zoek naar geloof in een wereld waar technologie regeert.

fr. « Il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » (Gen 1:5)

Le jour décline, la nuit tombe. La voix reprend le flambeau du soleil : les vêpres résonnent pour illuminer les cœurs et les esprits. Les intenses Vêpres du grand maître Rachmaninov, profondément enracinées dans la tradition orthodoxe, rencontrent les Vêpres distordues et contemporaines de Missy Mazzoli, à la recherche de la foi dans un monde dominé par la technologie.

en. ‘There was evening and there was morning – the first day’. (Gen. 1:5)

The daylight fades, night falls. The voice takes over from the sun: the Vespers resound to illuminate heart and mind. The intense Vespers of the maestro Rachmaninov, deeply rooted in the Orthodox tradition, meet the contemporary Vespers of Missy Mazzoli – who makes a distorted, contemporary version, seeking faith in a world where technology rules.

Sergei Rachmaninov

All-Night Vigil, op. 37, “Vespers”

Missy Mazzoli

Vespers for a New Dark Age

Vlaams Radiokoor

Bart Van Reyn

dirigent

Katrien Baerts

sopraan

Annelies Van Gramberen

sopraan

Els Mondelaers mezzosopraan

© Patrick Bardyn
8 VOCAL FABRIC Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023

Evening Hymn of Light

Gladsome Light of the holy glory of the Immortal One –the Heavenly Father, holy and blessed –O Jesus Christ!

Now that we have come to the setting of the sun, and behold the light of evening, we praise the Father, Son, and Holy Spirit – God.

Thou art worthy at every moment to be praised in hymns by reverent voices. O Son of God, Thou art the Giver of Life; therefore all the world glorifies Thee

LIER JEZUÏETENKERK vr 22.09.2023 BRUSSEL TER KAMERENABDIJ do 05.10.2023 HASSELT ST. QUINTINUS vr 06.10.2023
© Marc Pennartz
“The Vespers are indeed a testimony to Rachmaninov’s amazing compositional skill through which he explores a variety of textures, timbres, rhythms and registers in a wholly original way.”
10 VOCAL FABRIC Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023
Classical Music Daily

nl. Vigilie voor de hele nacht

Rachmaninov schreef zijn Vespers niet als fervent gelovige, maar vanuit een fascinatie voor de oude melodieën van de orthodoxe liturgie. Helemaal in lijn met dat geloof, waar alleen de stem de ware betekenis van het Heilige woord kan overbrengen, componeert hij voor a capella koor en duikt diep in de mogelijkheden die de stem hem biedt. Hij speelt en combineert als was het een symfonische set en geeft in de 15 delen zijn eigen interpretatie van ‘de ongeëvenaarde schoonheid’ van orthodoxe muziek.

Tegelijk betoverend en verontrustend

En wat als deze Vespers, bedoeld om innerlijke rust te vinden, vandaag weerklinken - in onze ‘New Dark Age’ waar technologie zijn almaar groter wordende schaduw werpt over mystiek, mysterie en geloof? In Vespers for a New Dark Age, opgezet als een vijfdelige suite, brengt Missy Mazzoli elementen uit de liturgische koormuziek, avant-garde elektronica en new age samen. Aan de door de mens geproduceerde klanken voegt ze een elektronische laag toe: etherische zanglijnen zweven boven indie-achtige synth- en vioolpartijen en bij momenten poppy ritmes.

Net als bij de klassieke Vespers speelt de tekst een hoofdrol: de gedichten van Matthew Zapruder kijken met spijt naar het verloren geloof in rituelen en religie, maar erkennen ook hoeveel troost geloof kan brengen.

fr. Vigiles pour la nuit

Rachmaninov écrivit ses Vêpres non pas en tant que fervent pratiquant, mais par fascination pour les anciennes mélodies de la liturgie orthodoxe. En ligne avec la croyance selon laquelle seule la voix peut transmettre le véritable sens de la Sainte Parole, il les destina à un chœur a cappella et explora en profondeur les possibilités offertes par la voix.

Envoûtant et inquiétant

Dans Vespers for a New Dark Age, une suite en cinq parties, Missy Mazzoli réunit des éléments de musique chorale liturgique, d’électronique d’avant-garde et de new age. Elle ajoute une couche électronique aux sons produits par l’homme : des lignes vocales éthérées flottent au-dessus de parties de synthé et de violon indé et de rythmes parfois pop. Comme dans les vêpres classiques, le texte joue un rôle prépondérant grâce à la poésie du poète américain Matthew Zapruder.

en. Vigil for the whole night

Rachmaninov wrote his Vespers not as an avid believer, but from a fascination with the ancient melodies of the Orthodox liturgy. Completely in line with that faith, where only the voice can convey the true meaning of the Holy Word, he composes for an a capella chorus and delves deep into the possibilities that the voice offers him.

Both enchanting and disturbing

In Vespers for a New Dark Age, written as a five-part suite, Missy Mazzoli brings together elements from liturgical choral music, avant-garde electronics and New Age. She adds an electronic layer to the sounds produced by humans: ethereal vocal lines float above indie-like synth and violin parts and at times pop-like rhythms. And as with the traditional Vespers, the text plays a leading role, thanks to the poetry of the American poet Matthew Zapruder.

beluister de muziek van deze productie

VESPERS VESPERS

LEESLIJST MUNTPUNT

Geloof, religie en technologie: de leeslijst die het Muntpunt team samenstelde biedt ‘food for thought’ bij de complexiteit van de vraag of spiritualiteit en technologie kunnen samengaan.

New dark age: technology and end of the future

James Bridle

Schrijver James Bridle geeft een overzicht van de geschiedenis van kunst, technologie en informatiesystemen, en onthult de donkere wolken boven onze digitale dromen.

Manieren van zijn

James Bridle

Filosofische beschouwing over niet-menselijke vormen van intelligentie binnen de natuur en technologie, en het belang van betekenisvolle relaties tussen het menselijke en het niet-menselijke.

De gelovige atheïst

Sander Herremans

Diepgaande spiritualiteit en religiositeit zijn vandaag meer nodig dan ooit. Een atheïstische interpretatie van religies dringt volgens de schrijver het diepst door tot de waarde ervan.

De weg van een pelgrim

Carolus Verhulst

Verhandeling in verhaalvorm over het ware christelijke gebed, gezien vanuit de meer mystieke ervaringswereld van de oosterse orthodoxie.

Rachmaninoff

Robert Matthew Walker

Het fascinerende levensverhaal van Rachmaninov wordt vakkundig geplaast binnen de historische achtergrond van zijn tijd.

Vesper

Anne Broeksma

De dichter ontsnapt uit een omgeving van baksteen, gedreven door een gevoel van gemis. ‘Vesper’ is een avondgebed voor wat zich in schaduwen beweegt.

De Incal

Moebius en Jodorowsky

Iconische ‘80s space opera strip waarin de stuntelende privédetective John DiFool in aanraking komt met verschillende krachten.

ontdek de leeslijst

12 VOCAL FABRIC Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023

IV. New Dark Age

Hello Lord

I’m sorry I woke you

Because my plans are important to me

And I need things no one can buy And don’t even know what they are

I know I belong in this new dark age

I know I belong in this new dark age

I know I belong, I know I belong

I know I belong in this new dark age

And I need things no one can buy and don’t even know what they are

Vespers for a New Dark Age

MISSY MAZZOLI

nl. Dit stuk is een vervormde, hedendaagse kijk op de traditionele Vesper gebedsdienst, waarin gedichten van Matthew Zapruder de gebruikelijke heilige tekst vervangen.

“Zapruder weet elegante en verrassende zinnen uit het moeras van de moderne cultuur te kneden. Zijn gedichten onderzoeken de manier waarop we omgaan met technologie, het spirituele, de dood, twijfels en God in onze ‘nieuwe donkere tijd’,” zegt Missy Mazzoli. “Deze gefragmenteerde, seculiere teksten staan in schril contrast met de strakke structuur van een muzikale kerkdienst, met al zijn rituele herhalingen en het spel van vraag en antwoord.”

fr. Cette pièce est une version moderne et déformée de la prière traditionnelle des vêpres, dans laquelle des poèmes de Matthew Zapruder remplacent le texte sacré habituel.

Missy Mazzoli : « Zapruder est capable de tirer des phrases élégantes et surprenantes du marasme de la culture moderne. Ses poèmes explorent la façon dont nous affrontons la technologie, les fantômes, la mort, le doute et Dieu dans notre “nouvel âge sombre”. Ces textes fragmentés et séculaires sont juxtaposés à la structure rigide d’un service religieux musical, avec toutes ses répétitions rituelles et ses appels et réponses. »

en. This piece is a distorted, modern-day take on the traditional Vespers prayer service, in which poems by Matthew Zapruder replace the customary sacred text.

“In all of his work Zapruder is able to wrangle elegant and surprising phrases out of the morass of modern culture. His poems are beautiful, haunting, and very much of our time; they explore the way we confront technology, ghosts, death, doubt and God in our “new dark age”,” explains Mizzy Mazzoli. “These fragmented, secular texts are juxtaposed with the rigid structure of a musical church service, complete with all its ritualistic repetition and call and response.”

VESPERS VESPERS

©
Wouter Van Vaerenbergh

Mahle r

nl. Apocalyptische trompetten. Een orgel. Een gigantisch symfonisch orkest en dito koor. Een extra ‘Fernorchester’. Klokken. Zangsolisten. Meer is er niet nodig om Gustav Mahlers monumentale Tweede Symfonie uit te voeren. De dimensie van de middelen verraadt de ambitie van de boodschap: niet de ontberingen en de tegenslagen van het leven, niet de ellende en de angst, zelfs niet de dood heeft het laatste woord. De mens is in staat zichzelf en zijn sterfelijkheid te overwinnen.

Mahler zou uiteindelijk acht jaar werken aan dit verbluffend titanenwerk dat de symfonische grenzen doorbreekt, en de diepe angst van de mens tegenover de dood aan de kant schuift: ‘ik zal sterven, opdat ik zal leven’.

fr. «Les trompettes de l’Apocalypse, un orgue, un orchestre symphonique et un chœur gigantesques, un orchestre jouant en coulisse, des cloches, des chanteurs solistes... L’effectif est au complet pour porter sur scène la monumentale Deuxième Symphonie de Gustav Mahler.

L’ampleur des moyens mis en place trahit l’ambition du message : ce ne sont ni les difficultés et malheurs de la vie, ni la misère et la peur, ni même la mort qui ont le dernier mot. L’humain est capable de se surpasser et de dépasser sa condition mortelle. De la sinistre marche Totenfeier du premier mouvement à l’extase euphorique du chœur final, cette Symphonie « Résurrection » émerveille l’auditeur durant une heure et demie.

en. Apocalyptic trumpets. An organ. A gigantic symphonic orchestra and ditto choir. An additional ‘Fernorchester’. Bells. Vocal soloists. That’s all it takes to perform Gustav Mahler’s monumental Second Symphony.

The dimension of means betrays the ambition of the message: not the hardships and misfortunes of life, not misery and fear, not even death have the last word. Man is capable of overcoming himself and his mortality. From the grim Totenfeier march of the opening movement to the euphoric ecstasy of the final chorus, this “Auferstehungssymphonie” keeps you as a listener under its spell for an hour and a half.

‘Auferstehung’
Sterben werd’ ich um zu leben
ENSEMB L ES Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023 14
© Liesbet Peremans

Symfonieorkest & koor van De Munt

Vlaams Radiokoor

Emmanuel Trenque

koorleiding

Alain Altinoglu dirigent

Ilse Eerens sopraan

Nora Gubisch alt BRUSSEL

zo 01.10.2023

O glaube, mein Herz, o glaube: Es geht dir nichts verloren!

Dein ist, was du gesehnt! Dein, was du geliebt, Was du gestritten!

O glaube:

Du wardst nicht umsonst geboren! Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

Was entstanden ist, das muß vergehen! Was vergangen, auferstehen! Hör’ auf zu beben! Bereite dich zu leben!

O Schmerz! Du Alldurchdringer! Dir bin ich entrungen!

O Tod! Du Allbezwinger! Nun bist du bezwungen! Mit Flügeln, die ich mir errungen, In heißem Liebesstreben, Werd’ ich entschweben

Zum Licht, zu dem kein Aug’ gedrungen! Sterben werd’ ich, um zu leben!

Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du, Mein Herz, in einem Nu!

Was du geschlagen, Zu Gott wird es dich tragen!

Gustav Mahler

2
BOZAR

Premier volet Kaamelott

cine-concert

Kaamelott

Premier Volet (2021)

film & muziek:

Alexandre Astier

Brussels Philharmonic Vlaams Radiokoor

Frank Strobel

dirigent LILLE

nl. Ontdek Kaamelott - Premier Volet: de film van Alexandre Astier, die ook de soundtrack componeerde en orkestreerde.

De tirannieke Lancelot-du-Lac en zijn Saksische huurlingen heersen door middel van terreur over het koninkrijk Logres. De Goden, beledigd door deze wrede dictatuur, orkestreren de terugkeer van Arthur Pendragon en de komst van het verzet: zal Arthur erin slagen zijn rivaal omver te werpen en Kaamelott te heroveren?

fr. Découvrez Kaamelott – Premier Volet, le film d’Alexandre Astier, qui en a également composé et orchestré la bande originale. Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le Royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la Résistance. Arthur parviendra-t-il à renverser son rival et reprendre Kaamelott ?

en. Discover Kaamelott - Part 1, the sequel to the cult series of Alexandre Astier, who also composed the soundtrack. The tyrannical Lancelot of the Lake and his Saxon mercenaries rule the Kingdom of Logres. The Gods, offended by this cruel dictatorship, provoke the return of Arthur Pendragon and the arrival of the resistance. Will Arthur succeed in overthrowing his rival and recapturing Kaamelott?

FILM
(FR) ZÉNITH DE LILLE
15.10.2023
zo
ENSEMB L ES
Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023 16

PRESS PLAY

music in games

Film Fest Gent

nl. Gamemuziek is anno 2023 uitgegroeid tot een genre dat op zichzelf staat, en speelt een cruciale rol bij de onderdompeling van spelers in virtuele werelden en bij de begeleiding van het verhaal.

CAPITOLE do 19.10.2023

Film Fest Gent zal vanaf 2023 een nieuwe muziekprijs uitreiken, de WSA Game Music Award, voor de beste originele score voor een videogame en/of andere interactieve media. Daarnaast zal ook het jaarlijkse muziekconcert van Film Fest Gent dit jaar in het teken staan van muziek in games.

fr. La musique de jeu est devenue un genre à part entière anno 2023, jouant un rôle crucial dans l’immersion des joueurs dans des mondes virtuels et dans l’accompagnement de l’histoire.

À partir de 2023, Film Fest Gent décernera un nouveau prix musical, le WSA Game Music Award, qui récompensera la meilleure musique originale pour un jeu vidéo et/ou un autre média interactif. En outre, le concert musical annuel de Film Fest Gent se concentrera cette année sur la musique dans les jeux.

en. Game music has become a genre in its own right anno 2023, playing a crucial role in immersing players in virtual worlds and accompanying the story.

From 2023, Film Fest Gent will present a new music award, the WSA Game Music Award, for the best original score for a video game and/or other interactive media. In addition, Film Fest Gent’s annual music concert this year will also focus on music in games.

FILM
Brussels Philharmonic Vlaams Radiokoor Dirk Brossé dirigent GENT
© Film Fest Gent

Les Flandriens

nl. Het Vlaams Radiokoor heeft altijd al een speciaal plekje in het hart gehad voor muziek van de eigen tijd - en al helemaal als die uit eigen land komt. Vlaamse muziek zit dan ook diep in ons DNA! Al van bij de oprichting in 1937 zorgde het Radiokoor voor de uitvoering van muziek van ‘onze’ Vlaamse componisten - en dat doet het nog steeds. In dit programma brengen we een hommage aan de ‘godfather’ van die Vlaamse koormuziek, Vic Nees.

Vic Nees was niet alleen jarenlang chef-dirigent van het Radiokoor, maar groeide ook uit tot een van onze meest gewaardeerde componisten. In 2013 overleed Vic, maar in zijn muziek blijft hij verder leven. En ook de muziek van Wim Henderickx en Urmas Sisask, van wie we nog maar pas afscheid moesten nemen, houdt deze bijzondere componisten dicht bij ons.

In Memoriam

fr. La musique contemporaine a toujours occupé une place particulière dans le cœur du Vlaams Radiokoor, en particulier la musique belge. Ce programme rend hommage au « parrain » de la musique chorale flamande, Vic Nees.

Si Vic Nees fut le chef du Vlaams Radiokoor pendant de nombreuses années, il fut également l’un de nos compositeurs les plus appréciés. Décédé en 2013, il continue à vivre à travers sa musique. Jouer la musique de Wim Henderickx et d’Urmas Sisask, qui nous ont aussi quittés récemment, nous permet également de garder vivants ces compositeurs extraordinaires.

ode aan Vic Nees

en. The Vlaams Radiokoor has always held a special place in its heart for contemporary music –especially if it comes from its own soil. In this programme we pay homage to the ‘godfather‘ of that Flemish choral music, Vic Nees.

Vic Nees was not only principal conductor of the Radiokoor for many years, but also became one of our most esteemed composers. Vic died in 2013, but he lives on in his music. In addition, the music of Wim Henderickx and Urmas Sisask, who just recently passed away, keeps us close to these special composers.

18 Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023 ATELIER

Memoriam

© Mazarine Eggerickx

nl. In de geest van Vic en Wim, die jong talent stimuleerden en koesterden, lanceerde Koor&Stem in 2020 samen met het Radiokoor, het Europees Muziekfestival voor de Jeugd en ComAV de eerste editie van de compositiewedstrijd Vic Nees. De winnaars van de tweede editie krijgen een plek in dit programma en een opname van hun werk. Bovendien krijgt het Radiokoor per concert versterking van lokale amateurkoren.

fr. Dans l’esprit de Vic et de Wim, qui ont encouragé et accompagné les jeunes talents, Koor&Stem, en collaboration avec le Vlaams Radiokoor, l’European Music Festival for Youth et ComAV, a lancé la première édition du concours de composition Vic Nees en 2020. Les lauréats de la deuxième édition se verront o rir une place dans ce programme et un enregistrement de leur œuvre. En outre, le Vlaams Radiokoor sera rejoint pour chaque concert par des chœurs amateurs locaux.

en. In the spirit of Vic and Wim, who stimulated and nurtured young talent, Koor&Stem together with the Radiokoor, the European Music Festival for Youth and ComAV launched the rst edition of the Vic Nees composition competition in 2020. The winners of the second edition will be given a place in this programme as well as a recording of their work. The Radiokoor will also be supported by local amateur choirs for each concert.

“Met zijn omvangrijke oeuvre, zijn bijdragen in tijdschriften en radioprogramma’s, zijn uitgaves van koormuziek uit heden en verleden, en de lessen koordirectie die hij gaf, was Vic Nees een belangrijke schakel in de vernieuwende koormuziekbeweging, zowel voor professionele kringen, als voor de amateurkoorwereld”.
matrix, centrum voor nieuwe muziek
ATELIER Vlaams Radiokoor

UNIEKE PODIUMKANS MET HET VLAAMS RADIOKOOR

nl. Van 1970 tot aan zijn pensioen in 1996 leidde Vic Nees het Radiokoor. Met de zangers bracht hij nieuwe muziek en haalde vergeten partituren van onder het stof. Tegelijkertijd bouwde hij een rijk klankarchief uit van Vlaamse koormuziek en voorzag hij de amateurkoren van talloze composities die graag en veel gezongen werden. Op 14 maart 2013 overleed Vic Nees, intussen alweer 10 jaar geleden.

De band met amateurkoren was erg belangrijk voor Nees - en is dat nog steeds voor het Vlaams Radiokoor. Voor deze productie delen we het podium dan ook graag met enkele van die vele fantastische amateurkoren uit Vlaanderen!

Op elke concertplek krijgen lokale amateurkoren een bijzondere podiumkans: ze voeren een eigen selectie aan koorwerken uit in het programma van het Radiokoor, en zingen het slotwerk samen.

fr. Le lien avec les chœurs amateurs était très important pour Nees - et l’est toujours pour le Vlaams Radiokoor. Pour cette production, nous sommes donc heureux de partager la scène avec quelques-uns de ces fantastiques chœurs amateurs de Flandre !

en. The connection with amateur choirs was very important for Nees - and still is for the Vlaams Radiokoor. So for this production, we are happy to share the stage with some of those many fantastic amateur choirs from Flanders!

Vlaams Radiokoor

Béni Csillag

dirigent

Koenraad Sterckx

piano

Vic Nees

Requiem

Urmas Sisask

Five songs from “Gloria Patri”: XXIII. Oremus

Sven David Sandström

Laudamus te

Frederic Devreese

Nocturne

Wim Henderickx

Cyclus 4: III. Agnus Dei

Louis Andriessen

Lied

Zoltan Kodály

An Ode, The Music Makers

Stijn Dierckx

Lorem Ipsum

(winnaar compositiewedstrijd Vic Nees - DKO)

José Retra

Le Secret

(winnaar compositiewedstrijd Vic Nees - Conservatorium)

GENK FATIMAKERK zo 22.10.2023

Incantatio

olv Jos Venken

LEUVEN

KEIZERSBERG wo 25.10.2023

Viermaliks

olv Tom Johnson Brussel Young Adults Choir

olv Johannes Dewilde

BRUSSEL

FLAGEY zo 29.10.2023

Polyfoon

olv Lieven Deroo

Be Vocal

olv Benoît Giaux en Jori Klomp

Vox Veroni

olv Anja Dierickx

GRIMBERGEN

ABDIJ za 04.11.2023

Basaltes

olv Wouter Versavel

Kamerkoor Helicante

olv Wouter Versavel

ANTWERPEN

AMUZ zo 05.11.2023

De 2de Adem

olv Maarten Van Ingelgem

Vocaal ensemble Eufonia

olv Els Bode

© Marcel Lennartz

a spotlight on Ukrainian composers

A day in

herfst + winter 2023 VOCAL FABRIC Vlaams Radiokoor 22

in Kyiv

© Marcel Lennartz © Marcel Lennartz

a spotlight on Ukrainian composers

A day

nl. Oekraïne was en is meer dan een natie in oorlog: met dit programma eren we Oekraïense componisten van vroeger en nu, en laten we de rijke vocale traditie die ze vertegenwoordigen weerklinken. Want hun muziekeen geweldloze vuist tegen onrecht en geweld - verbindt en raakt over tijd, culturen en conflicten heen.

fr. L’Ukraine est bien plus qu’une nation en guerre : avec ce programme, nous rendons hommage aux compositeurs ukrainiens d’hier et d’aujourd’hui et à leur riche tradition vocale. Car leur musique – un poing dressé contre l’injustice et la violence –relie les cultures et les conflits à travers le temps.

en. Ukraine was and is more than a nation at war: with this programme, we honour past and present Ukrainian composers, and let ring the rich vocal tradition they represent. Because their music – a non-violent fist in the face of injustice and violence – connects and reaches across time, cultures and conflicts.

© Brandon Morales 24 VOCAL FABRIC Vlaams Radiokoor

Oekraïense componisten in de kijker

nl. Componisten als Mykola Lysenko (1842-1912), Myroslav Skoryk (1938-2020) en Alexander Shchetinsky (1960) klinken allesbehalve bekend in onze oren. Toch spelen ze een belangrijke rol in de geschiedenis van de Oekraïense muziek. Zo wordt Lysenko er gezien als de vader van de hedendaagse muziek en werd Skoriks A Melody uitgeroepen tot Oekraïnes spirituele volkslied.

Tijdens het Sovjet-tijdperk, waarin alle religieuze muziek verbannen werd, raakte Dmitry Bortniansky (1751-1825) in de vergetelheid. Toch kan je niet om Bortniansky heen: met zijn groots opgezette Sacred Concertos zorgde hij voor een verwesting van de Slavische muziektraditie. Met beeldende melodieën, een flexibele groepering van de stemgroepen en alternerende inzetten van tutti- en solopassages zorgde hij voor een tot dan toe ongeziene benadering van koormuziek.

Hoewel Valentin Silvestrov (1937) zich nooit veel met politiek ingelaten had, reageerde hij in 2014 op de bloedige protesten in Kyiv met de koorcyclus Maidan. Als muzikale aanklacht tegen het geweld. Hoe luider de oorlogsklokken luidden, des te zachter de muziek die hij componeerde. Al had hij op dat moment niet kunnen bedenken hoe actueel zijn muziek tien jaar later nog steeds zou klinken.

fr. Les œuvres de compositeurs tels que Mykola Lyssenko (18421912), Myroslav Skoryk (1938-2020) et Alexandre Shchetinski (1960) nous sont bien moins familières. Pourtant, elles ont joué un rôle important dans l’histoire de la musique ukrainienne : Lyssenko est considéré comme le père de la musique contemporaine ukrainienne et A Melody de Skoryk a été proclamé hymne spirituel de l’Ukraine.

À l’époque soviétique, où toute musique religieuse était interdite, la musique de Dmitri Bortnianski (1751-1825) tomba dans l’oubli. Pourtant, Bortnianski est de première importance : avec ses grands concertos sacrés, il suscita une occidentalisation de la tradition musicale slave. Grâce à des mélodies picturales, à une répartition souple des voix et à l’alternance entre tutti et solos, il crée une approche inédite de la musique chorale.

S’il ne fut jamais très impliqué dans la politique, Valentin Silvestrov (1937) réagit néanmoins aux manifestations sanglantes qui eurent lieu à Kiev en 2014 par la composition du cycle choral Maïdan, réquisitoire musical contre la violence. Plus les cloches de la guerre sonnaient, plus la musique qu’il composait était douce. Il était loin d’imaginer à l’époque à quel point sa musique serait toujours d’actualité dix ans plus tard.

en. Composers such as Mykola Lysenko (1842–1912), Myroslav Skoryk (1938–2020) and Alexander Shchetynsky (1960) are not at all familiar to us. Nevertheless, they play an important role in the history of Ukrainian music. For example, Lysenko is considered the father of contemporary music and Skoryk’s A Melody was proclaimed Ukraine’s spiritual anthem.

During the Soviet era, when all religious music was banned, Dmitry Bortnyansky (1751–1825) was forgotten. But Bortnyansky is hard to ignore: with his largescale Sacred Concertos, he westernised the Slavic music tradition. With evocative melodies, flexible grouping of the voices and alternating use of tutti and solo passages, he provided a hitherto unprecedented approach to choral music.

Although Valentin Silvestrov (1937) had never been involved in politics, in 2014 he responded to the bloody protests in Kyiv with the song cycle Maidan. As a musical protest against the violence. The louder the war bells rang, the softer the music he composed; although at that time he could not have imagined how topical his music would still sound ten years later.

Dmitry Bortniansky Mykola Lysenko Myroslav Skoryk Alexander Shchetinsky Valentin Silvestrov

nl. Op 24 februari 2022 gebeurde het ondenkbare: de Russische invasie van Oekraïne, tot dan een doembeeld van kranten en onderhandelingstafels. Een oorlog die niemand verwachtte en de wereld schokte. Meer dan een jaar later ratelt het afweergeschut nog steeds in de Oekraïense steden: de bevolking werd uit elkaar gerukt, mannen naar het front en vrouwen op de vlucht, de veilige thuis, het mooie erfgoed en de rijke geschiedenis aan flarden geschoten. Maar een trots Oekraïne houdt stand.

fr. Le 24 février 2022 se produisait l’impensable : l’invasion de l’Ukraine par la Russie ; une guerre à laquelle personne ne s’attendait et qui choqua le monde entier. Plus d’un an plus tard, la résistance ukrainienne est encore vive : population déchirée, hommes au front, femmes en fuite ; les foyers, le patrimoine et l’histoire ont volé en éclats. Mais la fière Ukraine vit !

Die trotse en krachtige culturele identiteit horen we ook in de muziek die er door de eeuwen heen geschreven is. Dmitry Bortniansky (1751-1825) was een van de ‘Gouden Drie’ Oekraïense componisten uit de 18de eeuw, die bewust volksmuziek verwerkten om de eigen culturele identiteit te bevestigen. Mykola Lysenko (1842-1912), ‘Vader van de Oekraïense muziek’, schreef in zijn Hymne voor Oekraïne: “Heer, o grote en almachtige, bescherm ons geliefde Oekraïne, Zegen haar met vrijheid en licht van uw heilige stralen.”

Die vrijheid is doorheen de geschiedenis een felbevochten goed. Toen Myroslav Skoryk (19382020) in 1982 zijn toen omstreden Melody schreef, notabene voor een Russische oorlogsfilm terwijl de Sovjet Unie het land regeerde, kon hij niet vermoeden dat het werk 40 jaar later zou uitgroeien tot de spirituele hymne van Oekraïne. Componist Valentin Silvestrov (1937) ontvluchtte in maart 2022 zijn geliefde vaderland. Sindsdien blijft hij vanuit Berlijn met zijn verstilde muziek mild protesteren tegen alle verschrikkingen - in de wereld in het algemeen, en in zijn land in het bijzonder.

L a musique témoigne de cette identité culturelle fière et puissante. Dmitri Bortnianski (17511825) est l’un des trois compositeurs phares du XVIIIe siècle ukrainien qui choisirent d’intégrer la musique folklorique pour affirmer leur identité culturelle. Mykola Lyssenko (1842-1912) est considéré comme le « p ère de la musique ukrainienne ». Dans son Hymne à l’Ukraine, il écrit : « S eigneur toutpuissant, protège notre Ukraine bien-aimée, bénis-la de la liberté et de la lumière de tes rayons sacrés. »

Tout au long de l’histoire, cette liberté dut être durement acquise. Lorsque Myroslav Skoryk (19382020) écrivit Melody en 1982 (pour un film de guerre russe alors que l’Union soviétique régnait sur le pays, ce qui en fit une œuvre controversée), il ne pouvait imaginer que quarante ans plus tard, l’œuvre deviendrait l’hymne spirituel de l’Ukraine. Le compositeur Valentin Silvestrov (né en 1937) fuit sa patrie bien-aimée en mars 2022. Depuis, de sa douce musique, il continue à protester depuis Berlin contre toutes les horreurs, que ce soit dans son pays ou dans le monde.

один у

києвідень
VOCAL FABRIC 26 Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023

en. On 24 February 2022, the unthinkable happened: Russia invaded Ukraine. Until then it had just been a doom scenario depicted in newspapers and at negotiating tables. It is a war that no one expected and it has shocked the world. More than a year later, the anti-aircraft gun still rattles in Ukrainian cities: the population is being torn apart, men to the front and women to shelter. The safe home, the beautiful heritage and the rich history has been shot to pieces. But a defiant Ukraine is standing firm.

This proud and powerful cultural identity can also be heard in the music that composers have written over the centuries. Dmitry Bortnyansky (1751–1825) was one of the ‘Golden Three’ Ukrainian composers of the 18th century, who deliberately incorporated folk music to confirm his own cultural identity. Mykola Lysenko (1842–1912) is considered the ‘Father of Ukrainian Music’. In his Hymn to Ukraine he wrote: ‘Lord, oh great and almighty, protect us beloved Ukraine, Bless her with freedom and light from your holy rays.’

Throughout history, this freedom has been a fiercely contested good. When Myroslav Skoryk (1938–2020) wrote his then controversial Melody in 1982 – incidentally, for a Russian war film while the Soviet Union ruled the country – he could not have suspected that the work would become the spiritual anthem of Ukraine some 40 years later. Composer Valentin Silvestrov (1937) fled his beloved homeland in March 2022. Since then, he has continued to protest peacefully from Berlin with his gentle music against all the horrors – in the world in general, and in his country in particular.

києвідень

Myroslav Skoryk

Melody in A Minor Alexander Shchetinsky Requiem

Mykola Lysenko

Angoise, op. posth. Dmitry Bortniansky

Sacred Concerto No. 32, Lord, Make Me to Know Mine End Valentin Silvestrov

The Messenger

Maidan 2014, Cycle IV: III. Prayer for Ukraine

Nostalghia

Campana: Diptychon: II. Testament

4 Pieces, op. 2: No. I. Lullaby: Moderato

один
beluister de muziek van deze productie Vlaams Radiokoor Solisten Brussels Philharmonic Antonii Baryshevskyi piano Sigvards Klava dirigent BRUGGE CONCERTGEBOUW wo 15.11.2023
THÉÂTRE MARNI do 16.11.2023
JEZUÏETENKERK vr 17.11.2023
BRUSSEL
LIER

Van het rijke erfgoed tot de alledaagse verhalen, met als rode draad de oorlog: in deze leeslijst van Muntpunt ontdek je Oekraïne op een andere manier.

Niemandsland

Jan Hunin

Verslag van een Belgische journalist van zijn reis door de separatistenrepublieken Donetsk en Loegansk (afgescheiden van Oekraïne), met aandacht voor de rol van Rusland.

Treasures of Ukraine: a nation’s cultural heritage

Andrej Koerkov

Een hommage aan het rijke culturele erfgoed van Oekraïne, met meer dan 100 kunstwerken en monumenten van de prehistorie tot het heden.

LEESLIJST

MUNTPUNT

Aleksandra

Lisa Weeda

Kleindochter Lisa beschrijft de geschiedenis van haar Oekraïense familie, tegen de achtergrond van bijna honderd jaar geschiedenis van Oekraïne.

Babi Jar

Anatoli Koeznetsov

Het herontdekte meesterwerk over Kyiv ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, verteld door een jongen die alles zag.

Lucky Breaks

Yevgenia Belorusets

Krachtige, onconventionele verhalen over vrouwen die leven in de schaduw van de oorlog in Oekraïne.

Dovenrepubliek

Ilya Kaminsky

Een hedendaags epos rond het tijdloze verhaal van verzet in tijden van oorlog, van een van de meest toonaangevende dichters van deze tijd, zelf slechthorend en geboren in Odessa (Oekraïne).

Olena en Ivana (Maidan love)

Ducoudray en Alliel

Tijdens ‘De Revolutie van de Waardigheid’ probeert Bogdan zijn vriendin Olena terug te vinden. Kan een simpel liefdesverhaal de ernst van deze gebeurtenissen doorstaan?

De dood van Stalin

Fabien Nury

Historisch stripverhaal over de met raadselen omgeven dood van Stalin, met een boeiend en ontluisterend scenario en subliem tekenwerk.

ontdek de leeslijst

VOCAL FABRIC 28 Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023
“I’m neither able nor willing to duplicate the noise of this terrible war. Instead, I want to show how fragile our civilisation is.”
Valentin Silvestrov
© Marc Pennartz

W. A . mozart

Requiem

donker fluwelen universum

nl. Eén van de grootste klassiekers ter wereld. Een imposant werk dat meteen naar de keel grijpt en zelfs de hevigste hardrock-fan stil weet te krijgen. Een werk omringd door vraagtekens, discussies en geheimen. Het Requiem van Mozart.

fr. Peu d’œuvres ont généré une exégèse plus échevelée que le Requiem de Mozart. Très vite, on y a vu les ultimes prières d’un mourant se recommandant à Dieu. Le chant du cygne d’un génie fauché par une mort prématurée, l’ultime chef-d’œuvre, le parangon de tous les requiem à venir.

en. The final days of Mozart’s life are wrapped in a veil of mystery. Be that as it may, his Requiem has become one of his most popular works. The unusual, black-velvet universe Mozart created, full of daring and sometimes extreme harmonies, contributes to this appealing musical kaleidoscope.

KV 626

Casco Phil

Vlaams Radiokoor

Jan Schweiger dirigent

Annelies Van Gramberen

sopraan

Sandra Paelinck

mezzosopraan

Stefan Adriens

tenor

Charles Dekeyser bas

TURNHOUT DE WARANDE do 23.11.2023

MECHELEN ST-PIETERSEN-PAULKERK za 25.11.2023

TIENEN ST-GERMANUSKERK zo 26.11.2023

MOZART

ENSEMB
30 ARS
Vlaams Radiokoor
L ES
PERFECTA

mozart

Grosse Messe diepe en persoonlijke emoties

BRUSSEL FLAGEY

za 09.12.2023

Music Chapel Festival

W. A. Mozart

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 23 in A-Dur / Missa in c-Moll, K.427/417a

‘Große Messe’

Brussels Philharmonic Vlaams Radiokoor

Solisten Koningin

Elisabeth Muziekkapel

Frank Braley

piano

Bart Van Reyn dirigent

nl. Net als zijn Requiem is Mozarts Grote Mis in c klein onafgewerkt gebleven. Wat hij wel achterliet is ongewoon groots van aanpak en bezetting en vol diepe en persoonlijke emoties - een triomf van menselijke scheppingskracht.

fr. Tout comme son Requiem, la Grande Messe en ut mineur de Mozart est restée inachevée. Ce qu’il a laissé derrière lui est exceptionnellement grandiose dans son approche et sa partition, et plein d’émotions profondes et personnelles - un triomphe de la puissance créatrice humaine.

en. Like his Requiem, Mozart’s Great Mass in C Minor remained unfinished. What he did leave behind is unusually grand in approach and orchestration and full of deep personal emotions - a triumph of human creative power.

© Patrick Bardyn
ENSEMB L ES 32 ARS PERFECTA Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023

intieme kerst

Francis Poulenc

Salve Regina FP 110

Johann Sebastian Bach

’Nun komm, der Heiden Heiland’

Eric Whitacre

Lux Aurumque

John Tavener

The Lamb

Veljo Tormis

polyfonie van vroeger en nu

nl. “O licht geboren uit licht, O Jezus verlosser van de wereld”, zo begint het titelwerk van dit kerstprogramma, geschreven door Thomas Tallis die - helemaal terecht - naam en faam kreeg met zijn religieuze vocale muziek. Er liggen trouwens nog andere pareltjes uit de renaissance en barok onder onze kerstboom dit jaar: Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach - de manier waarop zij de stemmen van het koor kunstig vervlechten blijft indrukwekkend, en steeds weer emotioneel.

Geïnspireerd door de meesters uit het verleden bouwen hedendaagse componisten verder op de eeuwenoude technieken van de polyfonie, en laten hun versie van van deze stem-kunst horen. De gekozen werken van Jan Sandström, Veljo Tormis en Eric Whitacre sluiten - ondanks de eeuwen die ertussen liggen - haast naadloos aan bij hun grote voorbeelden.

Het Anemos Saxofoonkwartet, vier jonge Belgische muzikanten die de saxofoon en zijn repertoire in een nieuw daglicht brengen, past wonderwel in dit stemmige kerstprogramma.

fr. Le Vlaams Radiokoor vous offre un Noël chaleureux et merveilleusement intime où des œuvres polyphoniques du passé et du présent se mêlent aux sons du jeune quatuor de saxophones Anemos.

C’est par sa musique vocale religieuse que Thomas Tallis se fit connaître. D’autres joyaux de la Renaissance et du baroque sont placés sous notre sapin de Noël cette année : Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach... La façon dont ces compositeurs entremêlent les voix du chœur reste impressionnante et continue à inspirer les compositeurs contemporains.

en. The Vlaams Radiokoor provides an enchantingly warm and wonderfully intimate Christmas: polyphonic works from the past and present blend surprisingly well with the sounds of the young Anemos Saxophone Quartet.

Thomas Tallis was renowned for his religious vocal music. There are other gems from the Renaissance and Baroque under our Christmas tree this year: Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach – the way they artfully intertwine the voices of the choir remains impressive, and also continues to inspire contemporary composers.

Estonian lullaby

Jan Sandström

Es ist ein Ros’ entsprungen

Christmas Carols

arrangementen voor saxofoonkwartet:

Giovanni Gabriel

O Magnum Mysterium, C. 3

Orlando di Lasso

La nuict froide et sombre

Thomas Tallis

O Nata Lux

Johann Sebastian Bach

Weil du mein Gott und Vater bist

Zion hört die Wächter singen

Vlaams Radiokoor

Anemos Saxofoonkwartet

Bart Van Reyn dirigent LEUVEN ABDIJ

VLIERBEEK
zo 17.12.2023

Messiah

Händel

nl. Georg Friedrich Händel was een “componist van het volk”, een gewone man met een buitengewone gave voor muziek. Zijn aria’s, vocale werken en concerti staan vol meeslepende en indrukwekkende passages die in het geheugen gegrift staan.

For unto us a child is born

Geen van Händels oratoria heeft echter meer publiek, erkenning en faam vergaard dan Messiah. Het is het eerste “klassieke” werk in de muzikale canon en de oudste compositie die nooit uit de gratie is geraakt: sinds de première in de herfst van 1742 staat het onafgebroken op concertkalenders wereldwijd. Messiah is meer dan een vernuftig gecomponeerd oratorium - het is een universeel verhaal van hoop, vreugde en verlossing.

fr. Georg Friedrich Haendel était un véritable «compositeur du peuple», un homme ordinaire doté d’un don extraordinaire pour la musique. Tout ce qu’il écrivait était empreint de drame.

Aucun des oratorios de Haendel n’a cependant obtenu plus d’audience, d’estime et de réputation que Le Messie. C’est le premier «classique» du canon musical, la plus ancienne composition à n’être jamais tombée en disgrâce, et il est resté dans le répertoire depuis l’époque de Haendel jusqu’à nos jours. Elle est sans équivalent ni précédent.

en. George Frideric Handel was truly a “composer of the people,” an ordinary man with an extraordinary gift for music. He infused everything he wrote with drama.

“For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder; and His name shall be called Wonderful, Counsellor, the mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace.”

(Isaiah 9:6)

None of Handel’s oratorios, though, have garnered more audience, esteem, and reputation than Messiah. It is the first “classic” in the musical canon—the oldest composition to have never fallen out of favour—and has remained part of the performing repertoire continuously from Handel’s day to our own. It is without peer or precedent.

ontdek de favoriete Messiah-opnames van muziekdirecteur

Bart Van Reyn

ENSEMB L ES 34 ARS PERFECTA Vlaams Radiokoor herfst + winter 2023

Händel

Georg Friedrich

Händel

Messiah, an Oratorio (HWV 56)

Il Gardellino

Vlaams Radiokoor

Bart Van Reyn dirigent

Joanne Lunn

sopraan

Jess Dandy

mezzosopraan

Nick Pritchard

tenor

Jerome Knox bas

BRUSSEL FLAGEY za 23.12.2023

© Marc Pennartz

Vlaams Radiokoor

Toen het Vlaams Radiokoor werd opgericht waren opnames schaars. Alleen door muziek live uit te voeren, kon je ze beleven. Die oorsprong is nog altijd de drijfveer van het Radiokoor.

Het Radiokoor bestaat vandaag om ons vocaal erfgoed en de zangkunst te bewaren, en er nieuwe elementen aan toe te voegen. Door deze muziek te zingen, blijft ze leven. Als ze blijft leven, kan ze volgende generaties raken en inspireren.

Muziekdirecteur Bart Van Reyn deelt met het Radiokoor diezelfde passie: voor zowel barok als hedendaags repertoire, met het rotsvast geloof in de stem als ultieme vertolker van onze emoties, en het streven om ons vocaal erfgoed toegankelijk te maken voor iedereen.

Laat je warm omringen door onze stemmen.

vocal fabric

Vocal Fabric is het open laboratorium van het Vlaams Radiokoor, waarin we de grenzen van a capella muziek opzoeken en doorbreken. Tijdens deze concerten zijn stemartiesten en publiek even verenigd door een emotionele band: tijdelijk en vluchtig, maar de indruk is permanent – als een tatoeage op de ziel.

ars perfecta

Het Radiokoor verdiept zich graag in de oude muziek: de Ars Perfecta, geraffineerde fijnproeverskunst tussen mystiek en drama.

ensembles

Grote symfonische orkesten of kleine formaties, met deze muzikale bondgenoten vergroten we ons bereik – letterlijk en figuurlijk, want veel van deze ensembles zijn Europees.

radiokoor atelier

Tous ensemble; daar geloven we in. Want het Radiokoor is ook en vooral een levend portaal voor repertoire, kennis, ervaring en stemmen. Het maakt ons vocaal erfgoed toegankelijk voor zangers en publiek, en investeert tegelijk in de creatie van nieuw stemwerk. Zo voedt het koor amateurs en professionals met programma, techniek en expertise.

36 herfst + winter 2023
Zang laten leven. Mensen laten voelen. Stemmen laten groeien.

Radiokoor

“Met een pakkende vertolking, waaruit vooral een indrukwekkende ensemblekracht spreekt, weet het Vlaams Radiokoor vooral dat humane karakter bloot te leggen.”

-

De Standaard over CD

Ein Menschliches Requiem

© Wouter Van Vaerenbergh

Vlaams Radiokoor

fr. Lorsque le Vlaams Radiokoor a été fondé, les enregistrements étaient rares. Seule l’interprétation en direct permettait de découvrir la musique. Ces origines sont toujours la motivation du Radiokoor. Si le chœur existe aujourd’hui, c’est pour conserver l’art de la voix et notre héritage vocal tout en y ajoutant de nouveaux éléments. La musique continue de vivre en la chantant. Et en poursuivant sa vie, elle peut toucher et inspirer les générations suivantes.

Bart Van Reyn, le directeur musical, et le choeur sont unis par une passion commune pour le répertoire baroque et contemporain, par la conviction que la voix est le meilleur vecteur de nos émotions et par la volonté de rendre notre patrimoine vocal accessible à la fois aux chanteurs et au public.

Laissez-vous envelopper par nos voix.

vocal fabric

Vocal Fabric est le labo ouvert du Vlaams Radiokoor, où nous recherchons les limites de la musique a capella pour mieux les repousser. Au cours de ces concerts, les artistes vocaux et le public sont réunis par un lien émotionnel : éphémère et volatile, mais laissant une impression permanente, comme un tatouage sur l’âme.

ars perfecta

Le Radiokoor aime se plonger dans la musique ancienne : l’Ars Perfecta, un art délicat pour les fins connaisseurs, qui oscille entre mystère et drame.

ensembles

De grands orchestres symphoniques ou de petites formations nous permettent de tisser des liens musicaux pour accroître notre portée: car bon nombre de ces ensembles sont européens.

radiokoor atelier

Nous sommes avant tout un portail vivant pour le répertoire, le savoir, l’expérience et la voix. Cet atelier met notre patrimoine vocal à la portée des chanteurs et du public tout en investissant dans la création de nouvelles œuvres.

38 herfst + winter 2023
foto’s © Wouter Van Vaerenbergh

Radiokoor

en. When the Vlaams Radiokoor was founded, recordings were scarce. Only by performing music live could you experience it. That origin is still the driving force behind the Radiokoor.

The choir today exists to preserve our vocal heritage and art of singing, and to add new elements to it. Singing this music keeps it alive. If it continues to live, it can touch and inspire the coming generations.

Bart Van Reyn is music director of the Radiokoor. A shared passion for baroque and contemporary repertoire, the belief that the voice is the ultimate interpreter of our emotions, and the commitment to make our vocal heritage accessible to singers and audiences alike are what binds the ensemble together.

Let yourself be enfolded in warmth by our voices.

vocal fabric

Vocal Fabric is the open laboratory of the Vlaams Radiokoor, in which we explore and transcend the boundaries of a capella music. During these concerts, vocal artists and the audience are united by an emotional bond: temporary and fleeting, but leaving a permanent mark - like a tattoo on the soul.

ars perfecta

The Radiokoor enjoys delving into ancient music, exploring the Ars Perfecta: an exquisite blend of mysticism and drama, crafted for discerning connoisseurs.

ensembles

Major symphonic orchestras or smaller formations – with these musical colleagues, we expand our reach, both literally and figuratively, since many of these ensembles are European.

radiokoor atelier

We are first and foremost a living portal for repertoire, knowledge, experience and voices: making our vocal heritage accessible to singers and audiences alike, and investing in the creation of new vocal work.

“The choir’s sound is beautifully integrated and there’s great clarity in the part-writing. Later, when the music speeds up, the singing has thrilling urgency.”

Music Web

40 herfst + winter 2023

De geschiedenis en de werking van het Vlaams Radiokoor is onlosmakelijke verbonden met dat van zuster-ensemble Brussels Philharmonic. Samen met de jeugdorkesten vormen ze de vzw Brussels Philharmonic, en zijn ze een instelling van de Vlaamse Gemeenschap.

Altijd welkom!

Gunther Broucke intendant

Karla Laureyns directie-assistente

ARTISTIEK TEAM

Alain De Ley, Tom Pipeleers, Jenske Vanhaelemeersch, Judith Van Eeckhout

PRODUCTIE

Rik Deryckere, Carla Deveux, Emiel

De Vylder, Thomas Geurts, Pieterjan

Hermans, Céline Krick, Jean-Paul Peeters, Jim Seynaeve, Emma

Touchot, Daniel Van Drimmelen

MARKETING & COMMUNICATIE

Véronique Bossaert

Sonja Kochoutina

Nico Moernaut

PERSONEEL & FINANCIËN

Hilde De Vrieze

Carine Ganitta

Dirk Naessens

DEVELOPMENT

Helga Van den Bossche

JEUGDORKESTEN

Nicola Mascia

RAAD VAN BESTUUR

Johan Swinnen voorzitter, Suzy Bleys, Ann Brusseel, Esther Coorevits, Peter De Graeve, Kaat Exterbille, Abigail Levrau, Kurt Van den Bossche, Ralf Van den Haute, Koen Vanhaerents, Gwendolina Willems

REGERINGSCOMMISSARISSEN

Eric Laureys cultuur

Maarten Vanholle financiën

VLAAMS RADIOKOOR

Brussels Philharmonic vzw Eugène Flageyplein 18 1050 Brussel 02/627 11 60 info@vlaamsradiokoor.be

VORMGEVING

An Eisendrath Studio Anorak

Deze producties worden gerealiseerd met de steun van Beside Tax Shelter en:

© Wouter Van Vaerenbergh

ENSEMBLES ARS PERFECTA

Haydn: Die Schöpfung

Brussels Philharmonic Kazushi Ono dirigent

BRUGGE CONCERTGEBOUW vr 15.09.2023 (20:00)

BRUSSEL FLAGEY

za 16.09.2023 (20:15)

VOCAL FABRIC Rachmaninov & Mazzoli:

Vespers

Bart Van Reyn dirigent

LIER JEZUÏETENKERK vr 22.09.2023 (20:15)

BRUSSEL TER KAMERENABDIJ do 05.10.2023 (20:15)

HASSELT ST-QUINTINUS KATHEDRAAL vr 06.10.2023 (20:00)

ENSEMBLES

Mahler 2 ‘Auferstehung’

Symfonieorkest & koor van De Munt

Alain Altinoglu dirigent

BRUSSEL BOZAR zo 01.10.2023 (17:00)

ATELIER In

Memoriam

Koenraad Sterckx piano Béni Csillag dirigent

ENSEMBLES

Kaamelott: premier volet

Brussels Philharmonic Frank Strobel dirigent

LILLE (FR)

ZÉNITH DE LILLE zo 15.10.2023 (19:00)

ENSEMBLES

Press Play: Music in Games

Brussels Philharmonic Dirk Brossé dirigent

GENT CAPITOLE do 19.10.2023 (20:00)

GENK FATIMAKERK zo 22.10.2023 (15:00)

LEUVEN KEIZERSBERG wo 25.10.2023 (20:00)

BRUGGE ST-SALVATORKERK za 28.10.2023

BRUSSEL FLAGEY zo 29.10.2023 (15:00)

GRIMBERGEN ABDIJ za 04.11.2023 (20:00)

ANTWERPEN AMUZ zo 05.11.2023 (15:00)

VOCAL FABRIC A Day in Kyiv

Solisten Brussels Philharmonic Antonii Baryshevskyi piano Sigvards Klava dirigent

BRUGGE CONCERTGEBOUW wo 15.11.2023 (20:00)

BRUSSEL THÉÂTRE MARNI do 16.11.2023 (20:00)

LIER JEZUÏETENKERK vr 17.11.2023 (20:15)

KALENDER 42 Vlaams Radiokoor NAJAAR 2023

ENSEMBLES Landru

I SOLISTI Jan Decleir spel

KNOKKE-HEIST SCHARPOORD za 21.10.2023 (20:00)

ST-NIKLAAS SCHOUWBURG zo 19.11.2023 (20:00)

IZEGEM DE LEEST ma 27.11.2023 (14:30)

MERELBEKE wo 29.11.2023 (20:00)

ENSEMBLES

ARS PERFECTA

Mozart: Requiem

Casco Phil Jan Schweiger dirigent

TURNHOUT DE WARANDE do 23.11.2023 (20:15)

MECHELEN ST-PIETERSEN-PAULKERK za 25.11.2023 (20:00)

TIENEN ST-GERMANUSKERK zo 26.11.2023 (15:00)

ENSEMBLES

ARS PERFECTA

Mozart: Große Messe

Brussels Philharmonic Solisten Koningin Elisabeth Muziekkapel

Frank Braley piano

Bart Van Reyn dirigent

BRUSSEL FLAGEY za 09.12.2023 (20:15)

ARS PERFECTA O nata lux

Anemos Saxofoonkwartet Bart Van Reyn dirigent

LEUVEN

ABDIJ VLIERBEEK zo 17.12.2023 (15:00)

ENSEMBLES ARS PERFECTA

Händel: Messiah

Il Gardellino

Bart Van Reyn dirigent

BRUSSEL FLAGEY za 23.12.2023 (20:15)

Voor de laatste updates en meer informatie rond de concerten check je best onze website www.vlaamsradiokoor.be

vlaamsradiokoor.be
© Marc Pennartz
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.