Nivon - Toorts - Zomer 2022

Page 1

Oekraïne Nivon biedt opvang Aan de kust Nivonhuizen aan zee Zomer 2022
Evenuitwaai e n

Uitwaaien

Onlangs stond ik voor het aantrekkelijke verenigingsgebouw van Nivon in Hengelo – het Centraal Bestuur maakt voor haar vergaderingen een ronde langs de afdelingsgebouwen zodat we kennis kunnen maken met de verschillende actieve mensen van onze vereniging - en daar zag ik op de gevel staan: ‘NIVON: Cultuur en Recreatie’ . Die duiding triggerde me, ik vroeg me af: dekt deze term de lading van onze vereniging?

Oftewel: wat was en wat is de kern of de ziel van de vereniging Nivon? Een dag later vroeg de Toorts-redactie me om een voorwoord te schrijven voor het nieuwe nummer dat zou gaan over ‘Uitwaaien’. Dat zette me opnieuw aan het denken: waartoe is onze vereniging op aarde?

Natuurlijk denken we bij ‘uitwaaien’ aan het Nivon-motto van samen naar buiten gaan . Recreëren is het hoofd leegmaken, maar ook ‘re-creëren’ in de betekenis van ‘her-stellen’, iets opnieuw tot stand brengen. De vele culturele – en recreatieve activiteiten die Nivon organiseert kleuren dit beeld heel mooi in. Tegelijk vind ik die duiding van Nivon een wat te enge benadering van de club, alsof we genoegen zouden nemen met haar enkel een recreatieve vereniging te noemen.

Kijkend naar de oprichting van onze voorganger bijna 100 jaar geleden, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO), zie ik dat ‘buiten ontspannen’ maar één van de doelstellingen is die onze voorlopers hadden bedacht. De nadruk lag vooral op de Volksontwikkeling en recreatie was daarvan een onderdeel. Maar er is veel meer dat het bestaan van Nivon rechtvaardigt. Juist nu staan we wat vaker stil bij die vraag naar de kern van onze vereniging en stellen de vraag: hoe kijken we (opnieuw) naar onze identiteit? Ik ervaar dat door een paar actuele ontwikkelingen.

Han Verschuur, lid van het Centraal Bestuur en onze vertegenwoordiger naar de NFI, heeft met enkele andere mensen het initiatief

Kort nieuws

genomen om de geschiedenis van Nivon te boekstaven in een jubileumboek dat zal uitkomen in 2024. Daarin zullen zij nog eens heel duidelijk beschrijven waaruit de kernwaarden van onze vereniging bestaan. Daarover discussiëren we (dus) ook in het bestuur.

In diezelfde internationale context worden we op dit moment geconfronteerd met de ontstellende oorlogsvoering in Oekraïne en de daarmee verbonden vluchtelingenproblematiek. Vanuit de grond van haar bestaan is Nivon altijd geëngageerd geweest met de beweging voor vrede en ontwapening en ook nu dragen we ons steentje bij. Het bestuur heeft een Oekraïne Regieteam gevormd dat het overleg over opvang van vluchtelingen is gestart. Daarnaast neemt NivonJong deel aan vredesmarsen die door verschillende vredesorganisaties worden georganiseerd.

Ook in de demonstraties tegen klimaatveranderingen laat Nivon duidelijk van zich horen. Want ook in die maatschappelijke milieubeweging liggen de grondslagen van onze vereniging en de geëngageerdheid die we hebben met de wereld.

Ik ga terug naar de vraag: we zullen het uitwaaien van ons, de leden van Nivon, dus in een bredere context moeten plaatsen. Natuurlijk blijven we ontspannen ‘samen naar buiten gaan’ en ondernemen we recreatieve en ontspannende activiteiten, maar we doen dat in het besef van een wereld om ons heen die we op een schone en vreedzame wijze willen doorgeven aan degenen die na ons komen. •

Enquête voor Nivonleden

De redactie van het jubileumboek heeft een online enquête gemaakt voor alle Nivonleden. Met de antwoorden zal straks in het boek een rubriek worden samengesteld, Nivon in Cijfers. Het idee is dat de rubriek een gevarieerd beeld biedt van de leden, hun wensen en voorkeuren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er zoveel mogelijk mensen aan de enquête meedoen! Doe dus mee en stuur de link met de enquête naar zoveel mogelijk Nivonners door. Wie het meest inspirerende antwoord schrijft op de vraag ‘Wat is de essentie van het Nivon?’ wint een jubileumboek. Je kunt de enquête ook op je mobiele telefoon invullen. Het invullen duurt ca. 5 minuten. 100-jaar.nivon.nl

Wandelseizoen officieel begonnen!

Het mooie weer wakkert de drang aan om lekker naar buiten te gaan aan en dus zijn er weer nieuwe wandelgidsen. Een nieuwe editie van de Pieterpadgids is reeds te verkrijgen. Met de terugkeer van de trekvogels in Nederland verschijnt er ook een nieuwe Trekvogelpadgids, editie 6 alweer. Tot slot ligt er een gloednieuw pad met een gloednieuwe gids in de winkels, het Stellingenpad. nivon.nl/webshop •

Column
waarnemend voorzitter Centraal Bestuur
2 TOORTS

19

Inhoud Zomer 2022
Opvang voor Oekraïners in het ABK-huis
energierekening: wat is eerlijk?
4
14 De
verstaan Nivonners onder uitwaaien?
Nivonhuizen aan zee 15 Twentse Natuurvrienden kampeerden bij café Horck
6 Wat
20 Uitgelicht:
Albert Schaafsma over kampeerterrein De Gronselenput En verder... 9 Column NivonJong 10 Uit de Vereniging 12 Vrijwilliger in de spotlight 23 Reizen 26 Activiteiten 31 Leg een link 18 #NivonnersOpInstagram Activiteiten 27 juni 27 juli 28 augustus 28 september 30 oktober
voor de vrede en solidariteit TOORTS 3
22 Engagement

Nivon biedt onderdak aan Oekraïense vluchtelingen

Op woensdag 20 april opende het ABK-huis de deuren voor Oekraïense vluchtelingen. Wij  zijn benieuwd naar de ervaring van de Beheercommissieleden (BHC) van het ABK-huis. Het viel niet mee om de BHC-leden te strikken voor een interview met alle drukte rond de voorbereidingen. Maar de dag na aankomst van de eerste groep vluchtelingen spreken we ze online: Marieke Sieslieng (secretaris), Marleen van Noort (aanmeldsecretaris) en Jan van der Tuin (penningmeester). We horen heel graag van hen hoe de aankomst is verlopen, maar we willen ook graag weten wat er zoal bij is komen kijken om dit voor elkaar te krijgen.

De BHC-leden van het ABK-huis vertellen

“De Gemeente Brummen benaderde ons als BHC met een concrete vraag over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Na deze vraag van de gemeente hebben we 's avonds meteen een spoedoverleg gehad met de BHC,” vertelt Marieke. “We waren het er allemaal over eens dat Nivon hier iets mee zou moeten en dat het ABK-huis daar iets in kan betekenen. We hebben bedden en opvang is mogelijk.” Jan vult aan: “Als BHC hebben we dan ook unaniem besloten: dit moeten we doen, dit voelt goed, ondanks dat het een enorm avontuur is. We gaan er met z'n allen voor en dat vertrouwen hebben we in elkaar.” Marieke: “Ja, we werden steeds enthousiaster.”

Wij vragen ze hoe de voorbereidingen verlopen zijn. Marieke vertelt dat zij de afgelopen weken veel extra werk hebben gehad met veel overleg, veel denkwerk en voorbereidingen. Marleen: “We hebben ook een vragenuurtje met de vrijwilligers georganiseerd. De samenwerking met de gemeente verliep perfect,” vertelt Marieke. “Ja, ze willen op alle fronten meedenken; zeer accuraat,” vult Jan haar aan. De organisatie en de zorg voor vluchtelingen is aan de gemeente en zij hebben ook Stichting Welzijn Brummen, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en Kerkenraad ingeschakeld. Toen alles rond was met de gemeente is aanmeldsecretaris Marleen gasten gaan afbellen, die al gereserveerd hadden in het ABK-huis: “Het is maatwerk en

Reportage
Tekst: Céline Steenbergen en Frank Wester (Oekraine Regieteam)
4 TOORTS

een enorme klus. En de gasten snappen ook dat de vluchtelingen een plek moeten hebben en reageren heel begripvol.”

Op woensdagochtend 20 april was het zo ver en kwam de eerste groep vluchtelingen met de bus aan bij het huis. Hoe is de aankomst verlopen? “Dinsdagmiddag hebben we nog even de laatste lakens in de kast gelegd en wat dingen verschoven,” vertelt Marieke. Woensdagochtend om 07:00 uur stonden de BHCleden in de hal van het ABK-huis en arriveerden ook het Rode Kruis, Welzijnswerk, de gemeente Brummen, tolken, de huisarts en Vluchtelingenwerk. Om 08:30 uur kwam de bus met vluchtelingen aan. De aankomst verliep vlekkeloos en was fantastisch en duidelijk georganiseerd. De groep Oekraïense vluchtelingen is vrij rustig en bestaat met name uit moeders en kinderen, in de leeftijd van 6 maanden tot 92 jaar. “De groep past goed in het huis, zo waren de kinderen al snel buiten aan het spelen en zaten de moeders 's middags in de zon op het terras. Ze zijn zó dankbaar. We verstaan elkaar niet, maar met handen en voeten én met de vertaalapp kom je een heel eind,” vertellen de BHC-leden. “De komende twee weken zullen we kijken of alles loopt zoals we het bedacht hebben.”

Morgenrood

Behalve in het ABK-huis zijn er ook in Morgenrood vluchtelingen uit Oekraïne. Anders dan bij het ABK-huis hebben ze daar gekozen voor het mengen van gewone gasten en vluchtelingen, en ook hier gaat het om moeders met kinderen. Volgens de voorzitter Ans Verdonschot gaat dat boven verwachting goed.

Regieteam

Op de achtergrond is een Oekraïne Regieteam (ORT) actief. Zij  proberen zo goed mogelijk de BHC's te ondersteunen die in willen gaan op de verzoeken van hun gemeente om ruimte beschikbaar te stellen. Naast twee leden van het Centraal Bestuur (Jan Paul Veenhuizen en Ted van den Bergh) is er een secretaris en zijn twee NivonJong-leden actief in het ORT. Met als belangrijkste resultaat tot nu toe: het opstellen en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Brummen. •

Nivon-leden of BHC's die iets willen weten of hulp aan willen bieden, kunnen dat doen via oekraine@nivon.nl

Het is fijn om te merken dat zoveel Nivonleden zich betrokken voelen bij het lot van de Oekraïense vluchtelingen.

Reportage
TOORTS 5

Lekker uitwaaien

Volgens de Dikke Van Dale heeft ‘Uitwaaien’ meerdere betekenissen, maar wat de meesten van ons onder uitwaaien verstaan, staat er niet bij. Van Dale heeft het onder andere over het uitwaaien van een kaars en het uitwaaien van een vlag, niet meteen het eerste waar wij aan denken. Maar dat het iets met de wind te maken heeft, is wel een overeenkomst. Trouwens, wist je dat de betekenis van uitwaaien vroeger heel anders was? Daar werd onder verstaan het afleggen van een dode te weten, wassen, conserveren en opbaren. Maar dan hebben we het over taalgebruik in 1866. We vroegen aan een aantal leden wat zij verstaan onder uitwaaien.

Als tip om uit te waaien wil Dana anderen meegeven: “Ga de natuur in, ga wandelen, het liefst langer dan één dag en vooral zet je telefoon uit, dan ben je daar in elk geval niet meer mee bezig.”

Wibrich

Wibrich Drost (29) uit Arnhem denkt bij uitwaaien meteen aan vliegeren. “Met een vlieger spelen, een beetje stuntvliegen, salto’s maken. Heerlijk, voor mij is dat echt de manier om los te komen van alles. En het kan overal in Nederland, niet alleen aan het strand.” Maar ook langs het strand lopen met de wind in je rug is voor Wibrich een prima manier om uit te waaien.

Dana

Voor Dana de Klein (29) uit Utrecht is uitwaaien even loskomen van thuis en van alle sleur. Dat kan door een weekendje weg te gaan, of een dag of een nacht. Maar ook wandelen, kamperen en backpacken zijn voor haar manieren om even uit te waaien.

Haar favoriete manier om dat te doen is toch wel door buiten te zijn in de natuur, geen geluiden om zich heen. Dat kan met vrienden, maar ook alleen. Lekker in de bossen, op de hei of aan het strand. Regelmatig wandelt ze met een vriendin uit Heiloo langs het strand van Egmond. “Ook ben ik een fan van het Zeehuis en vind ik het heerlijk om eerst een eind te wandelen en dan in een strandtent te eindigen. Dat is voor mij een jaarlijks weerkerend ontspanningsmoment,” vertelt Dana.

Maar de tofste manier om er even tussenuit te zijn is voor Dana om op kamp te gaan met JUMP. “Daar kan ik mijn creativiteit en energie in kwijt. We doen gekke dingen en ik kan er heel goed mezelf zijn. Je doet heel andere dingen dan normaal, echt een ideale manier om even los te komen van alles,” aldus Dana. Drie keer ging Dana mee als deelnemer bij JUMP en nu gaat ze deze zomer voor de zesde keer mee als begeleider. “Ik wilde wat met die lange zomers, dus heb ik me aangemeld. Ik houd erg van vrijwilligerswerk, vandaar,” zegt Dana, die al vanaf haar eerste jaar lid is van het Nivon. Nivon speelt haar hele leven al een belangrijke rol. Overnachten in natuurvriendenhuizen met familie en vrienden en nu JUMP. Omdat Dana in de zomer jarig is, herinnert ze zich nog goed die ene keer op een trefkamp in Frankrijk. Speciaal voor haar verjaardag werden er pannenkoeken gebakken met alle campinggasten. Ineens waren er erg veel mensen op haar verjaardag.

Tot een jaar of vier geleden was Wibrich lid van de JNM, maar dat stopte omdat ze 25 jaar was. Ze wilde weer iets gaan doen met de natuur en al googelend kwam ze uit bij Spring, die avontuurlijke wandelreizen organiseert voor jongeren van 25-40 jaar. Na wandelvakanties in de Alpen en Scandinavië als deelnemer, kwam ze in het bestuur van Spring als reizencoördinator. Normaal worden

Interview
Tekst: Jet Kooderings
Wilbrich met haar vlieger Bij JUMP kan Dana (links) haar creativiteit en energie kwijt
"Uitwaaien is loskomen van thuis en alle sleur"
6 TOORTS

er meerdere reizen per jaar georganiseerd, in de winter sneeuwschoenlopen, in het voorjaar twee reizen, in de zomer zes en twee in het najaar. Per reis gaan er twee reisbegeleiders mee en het is veel werk om dat altijd rond te krijgen. Gelukkig zijn er heel wat mensen actief bij Spring, dus dat lukt altijd wel. Voor de rest heeft Wibrich geen band met het Nivon.

Aan anderen zou Wibrich het advies willen geven: “Als je echt wilt uitwaaien, ga dan met windkracht 8 naar het strand. Dat is dé manier om los te komen van alles. Daarnaast zijn fietsen, wandelen en skeeleren ook heel goed om te ontspannen.”

Susan

Bij het begrip uitwaaien denkt Susan Bekkers (22) uit Tilburg meteen aan water en aan alles wat daarmee te maken heeft. “Als ik even nergens aan wil denken en mijn hoofd wil leegmaken, dan ga ik met een boot het water op. Koers bepalen en dan lekker vooruit gaan.”

Susan is bij Nivon Watersport betrokken geraakt nadat ze aan een zeilkamp had deelgenomen. Ze werd lid van Nivon en daarna gevraagd om zeilinstructeur te worden. Sinds 2018 doet ze dat en heeft ze elk jaar wel één of meerdere kampen gedraaid. Vanwege corona ging in 2020 alleen het kamp voor 9 tot 13-jarigen door, maar vorig jaar konden de kampen in Friesland weer allemaal doorgaan. Inmiddels zit Susan in het bestuur van Nivon watersport en is ook achter de schermen actief.

Als deelnemer van NivonJong is ze meegeweest naar de Vogezen, waar ze heeft deelgenomen aan een winterhike en heeft ze gewandeld op de Hoge Veluwe. Allemaal activiteiten om even lekker uit te waaien en om helemaal tot rust te komen. “Je bent dan met hele andere dingen bezig dan je dagelijkse beslommeringen.”

Een leuke anecdote van haar eerste zeilkamp herinnert Susan zich nog goed. Ze zat gewoon lekker op de boot terwijl een van de

andere deelnemers tegen de giek en de gaffel leunde. Maar helaas bewogen die, waardoor hij zichzelf als het ware overboord gooide en zomaar ineens in het water lag. “Dat zijn hilarische momenten, waarbij je totaal kunt ontspannen,” meent Susan.

Als tip voor anderen zegt Susan: “Ga eens in de ochtend uitwaaien, voordat je met van alles begint.”

Lieneke

Lieneke van Stoop (24) uit Utrecht heeft de zee als eerst associatie bij uitwaaien, maar vooral de wind. Ook zij denkt als gastlid bij Nivon watersport meteen aan het water opgaan met een boot. “Een fantastische manier om uit te waaien, de wind door je haren en even nergens aan denken,” geeft ze aan. Lieneke kwam bij de zeilkampen van het Nivon terecht via Google.

De zeilvakanties in Friesland voor 9-20 jarigen bevallen haar zo goed dat ook zij inmiddels begeleider is. “Er is niets zo ontspannend als op kamp gaan. Heerlijk zelf koken en gezellig spelletjes doen,” vertelt Lieneke. Per jaar worden er vier kampen achter elkaar gedraaid en die draad kon vorige zomer gelukkig weer worden opgepakt.

Dat je op het water heerlijk kunt ontspannen, bewijst het volgende verhaal. Als kader (begeleiders van het kamp) gaan ze ook regelmatig zelf een weekendje weg. Op een van die tochten zaten Susan en Lieneke met nog iemand in de boot. Op een rustig plekje aan een steiger luisterden ze naar muziek. Toen Dancing Queen van ABBA voorbij kwam in de afspeellijst, zongen en dansten ze schaamteloos mee met dit nummer. Een geweldige herinnering.

Lieneke heeft als tip voor anderen: “Neem genoeg tijd om uit te waaien, minimaal één dag. Maar de mooiste manier om uit te waaien is bij een zomerkamp. Dus meld je aan!” •

Je kunt nog mee!

Bij Expeditie Friesland, een trektocht voor 14 tot 18- jarigen van 23 t/m 30 juli, is nog plek. Ook bij de zeilvakantie voor 16 tot 20-jarigen in de week van 20 juli t/m 6 augustus.

Interview
Susan op de boot
"De wind in je haren en even nergens aan denken"
Lieneke op zeilvakantie
TOORTS 7

Hé trouwe Toortslezer!

We zijn erg benieuwd naar jouw mening

We willen je graag wat vragen stellen over de Toorts middels een korte enquête. Zo kunnen we onderzoeken hoe we de Toorts beter kunnen afstemmen op ieders wensen. De enquête duurt ongeveer vijf minuten en is volledig anoniem. Vul 'm in via nivon.nl/toorts-enquete •

Hartelijk dank!

8 TOORTS

Een ode aan de Nederlandse vakantie

Vorig jaar juni stapte ik op de boot naar Terschelling. Even een lekker weekendje uitwaaien. Dat waaien bleek uiteindelijk wel mee te vallen, want het was heerlijk weer. We hadden dikke mazzel!

We kampeerden, fietsen het eiland rond, zwommen in een duinmeer, vlogen op een speedboot over de Waddenzee en bewonderden het grootste roofdier van de Noordzee: de zeehond. Heerlijk lagen ze te zonnen op een zandbank.

In coronatijd heb ik een hoop mooie plekken van Nederland mogen (her)ontdekken en Terschelling was er daar zeker één van. Man, wat een vakantiegevoel had ik dat weekend. Nu corona langzaamaan uit ons blikveld verdwijnt, stijgt ook het aantal Nederlanders dat naar het buitenland op vakantie gaat (aldus de Vakantiemonitor).

Daarbij stijgt ook het aantal mensen dat het vliegtuig wil pakken naar hun vakantiebestemming. Hierom wil ik graag een ode brengen en een oproep doen aan alle Nederlanders: neem mee uit coronatijd dat Nederland ook een prachtig (en duurzaam!) vakantieland is. Weekendjes naar Barcelona, dat kan toch eigenlijk niet meer?! #vliegschaamte.

Ontdek in plaats daarvan een prachtige historische Nederlandse stad, zoals Deventer, Haarlem of Maastricht. Of waai een weekendje uit bij Wijk aan Zee of op de Waddeneilanden, of geniet van de heuvellandschappen in Zuid-Limburg. Lekker dichtbij en toch met je gedachten heel ver weg. Alleen al zo’n weekend kan je net zoveel, al dan niet meer, een heerlijk vakantiegevoel geven.

Floor Verkerk •

NivonJong is de jongerenafdeling van Nivon. Speciaal voor iedereen tussen de 15 en 30 jaar organiseert NivonJong adembenemende evenementen. Check hiervoor: nivonjong.nl

Column NivonJong
TOORTS 9

Seniorenweken 60+ Koos Vorrinkhuis

Al minstens dertig jaar worden er seniorenweken in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche georganiseerd. Deze weken worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers en zijn een combinatie van leuke activiteiten en mensen ontmoeten. En dat allemaal midden in de natuur! Zo zijn er creatieve activiteiten, muzikale activiteiten, leuke uitstapjes en als klap op de vuurpijl een afscheidsavond met een heerlijk diner. Kijk bij de activiteiten voor meer informatie! •

Bomen geschonke n en geplant bij Allardsoog

Er zijn twee bomen geschonken en geplant bij Allardsoog. Onze groep “Boeddhisten”, Sayagyi U Ba Khin Stichting, die al jaren een meditatiecursus in ons huis verzorgt, heeft 8 jaar geleden een krentenboom geplant. In november stelden ze voor nog 2 bomen erbij te plaatsen. Vandaag kwam er dus een Sierappel en een Kers bij. De mannen, Paul en Jos, zijn zelf ook actief in de stichting en vaak present op de meditatiecursus en hebben de klus tussen winterse buien door geklaard. Kitty Suijling-van der Wel •

Koos Vorrink, vergeten na geleverde strijd

Een nieuwe biografie van Koos Vorrink belicht tot in details het leven van deze veelzijdige politicus. In de eerste helft van de 20e eeuw drukte hij zijn stempel op vrijwel alle zuilen van de rode familie. Van 1924 tot 1927 was hij bestuurder van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de voorloper van Nivon.

Joop Witte (79) is telg uit een rood nest. In de vijftiger jaren kwam hij in contact met de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), en veel later logeerde hij in het zogeheten Huisje van Koos in Vierhouten. Daar, aan de voet van De Paasheuvel waar jong en oud pinksterfeesten vierden, werd zijn interesse gewekt in het leven en werk van Vorrink. Pas na zijn pensionering als middelbare school-conrector begon hij aan een serieus historisch onderzoek. Het resulteerde in een vuistdik boek: ‘Koos Vorrink, de vergeten man’

Hoezo, vergeten?

Zo voelde Vorrink zich, toen hij in de laatste fase van zijn leven in een verzorgingshuis zat. Na zijn overlijden in 1955 was er een grote herdenkingsbijeenkomst in het Amsterdamse Concertgebouw. Volgens zijn broer Adri had “Koos een strijd geleverd om weer beter te worden, maar verloren en zag hij zich als een vergeten man”. Bij de begrafenis was daar weinig van te merken. Duizenden begeleidden hem naar het crematorium, een huldebewijs dat ooit slechts was getoond voor de socialistische giganten Troelstra (1930) en Wibaut (1936). Maar daarna werd het stil. Joop Witte: “De Pinksterfeesten in Vierhouten waren allemaal door hem bedacht. Maar bij festiviteiten op De Paasheuvel kwam zijn naam in de toespraken niet meer voor. Ook bij de Partij van de Arbeid herinnert iedereen zich Drees en Den Uyl, maar niemand kende Vorrink.”

En Menschen gaan voorbij , de geschiedenis van het Hunehuis op de Havelterberg

Ruim vijf jaar geleden kwam het boek ‘Krabbels uit het Hunehuis, van Makkerhuis tot Monument 1930-2015’ uit. Het boek is al jaren uitverkocht, maar de vraag blijft. Daarom heeft Wim van der Wijk een verkorte publicatie gemaakt (24 pagina’s), zo veel mogelijk full colour, met de meest recente geschiedenis tot 2020. Te verkrijgen bij de balie van het Hunehuis voor € 3,50.

Vele functies

De biografie biedt een overzicht van alle bestuurlijke functies, en gaat diep in op het persoonlijk leven, zijn liefdes, op intriges en machtsstrijd. Geen persoon of gebeurtenis blijft onvermeld. Als kweekschoolstudent al oprichter van een bond voor geheelonthouders, vanaf 1927 AJC-voorzitter en sinds 1933 van de SDAP. In de eerste oorlogsjaren was Vorrink betrokken bij de illegale krant Het Parool, gevangengehouden in het gijzelaarskamp Haaren en vervolgens gedeporteerd naar Sachsenhausen. Na de bevrijding voorzitter van de PvdA. Verbonden aan VARA en

vakbond NVV. In 1986 publiceerde Hein Wiedijk al een studie die eindigt in juli 1940. Joop Witte: “Waardevol materiaal. Ik hoefde dat werk niet uitgebreid over te doen. Over de vooroorlogse tijd heb ik zijn boek nauwkeurig als leidraad genomen.”

Het Instituut

Aan het IvAO wijdt Wiedijk 20 pagina’s: Witte beperkt zich tot zes. De biograaf presenteert wel wat opmerkelijke feiten: Vorrinks benoeming als bezoldigd bestuurder in 1924 was voorgekookt. Andere sollicitanten maakten geen kans. Het Instituut moest ‘een Arbeiders Jeugd Centrale voor volwassenen’ zijn. Koos wordt neergezet als verkondiger van het ‘gezindheidssocialisme’. Het dagblad Trouw stelde ooit dat Nivon afkomstig is uit “deze stroming binnen de arbeidersbeweging die de onhebzuchtige, verantwoordelijke, innerlijk vernieuwde mens hoog in het vaandel droeg.”

SDAP-bestuurder A.B. Kleerekoper noemde Vorrink een goede organisator, maar vond dat er naast hem een “fijne intellectuele geest” nodig was. Zowel Wiedijk als Witte wijst op zijn uiteindelijke afgang als IvAO-voorman. Hij slaagde er niet in de club uit te bouwen tot het culturele verlengstuk van de AJC.

Vorrink vergeten? Niet bij Nivon, als erfopvolger van het ‘Instituut’. Koos leeft voort in het natuurvriendenhuis te Lage Vuursche. Zijn portret in de hal, een borstbeeld in de binnentuin.

Uit de vereniging
Tekst: Henk Schaaf
10 TOORTS
Koos Vorrink, de vergeten man. 444 pagina’s. Uitg.: Schrijverspunt. € 25,95 •

Het toiletgebouw van Banjaert: Duurzaam maar niet duur

Na grondruil in 1972 werd besloten tot de aanleg van een kampeerterrein. Er is toen heel wat werk verricht. Er moest vanzelfsprekend ook een toiletgebouw komen. In 1974 kreeg de beheercommissie van het stichtingsbestuur te horen dat de bouw moest worden uitgesteld, er was geen geld. Met twee vieze, verplaatsbare toiletunits, werden in 1975 toch 331 overnachtingen geboekt. Eind 1976 kregen we eindelijk toestemming.

Er is ook nog een douche aan de buitenzijde, lekker om onder te staan als je net van het strand komt. Daarnaast is er een locatie voor het wassen van voedsel en voor de afwas. Wassen van kleding is aan de achterzijde, naast het chemisch toilet. Het gedeelte dat voorheen voor de dames was ingericht, daarin is nu het invalidentoilet en de ontmoetingsruimte. We zagen bij de Grutto hoe zo’n ruimte een belangrijke rol vervult in een van onze doelstellingen: NIVON=ontmoeten. Het is echt een gezellige ruimte geworden, maar ook functioneel. Met keukentje, koelkasten, en een lockerkast voor het opladen van mobieltjes, tablets, enz. De vloer van de ontmoetingsruimte heeft vloerverwarming en kan dus ook ’s winters worden gebruikt. De stroom komt op dit moment van het hoofdgebouw, waar het dak vol staat met zonnecellen. Er is nog een overmaat, dus geen reden om ook zonnecellen bij het toiletgebouw aan te brengen.

De bouw was volledig in handen van vrijwilligers. Vrijmetselaars dus. Veertig jaar later is het gebouw aan vervanging toe. Het ziet er armetierig uit, moeilijk schoon te houden. De indeling is niet van deze tijd. Er zijn nu jaarlijks meer dan tienduizend overnachtingen. De beheercommissie heeft grootse plannen: een nieuw gebouw in de stijl van het nieuwe huis. De architect krijgt opdracht voor een tekening en een berekening. De geschiedenis herhaalt zich: de Stichting wijst het af als te duur.

In die tijd komt er bij ons een nieuwe technisch coördinator, een aannemer. We besluiten tot een intensieve renovatie. Een ‘make-over’, maar dan wel super duurzaam. Martien werkt de plannen uit. De voorzitter, Hanneke, komt op het idee om geld in te zamelen in het kader van ons 80-jarig bestaan. Je kunt 80 eurocent, 80 euro, al de muntjes daar tussenin en biljetten daarboven, sparen. Voor het nieuwe toiletgebouw. Er komt aardig wat geld binnen, maar nog niet genoeg. Het bestuur komt zelf kijken, na een klacht van een kampeerder. Ze komen ook tot

de conclusie dat het zo niet langer kan. Ondanks Corona krijgen we toestemming om te beginnen met de bouw, na het seizoen van 2021.

De eerste week mogen de vrijwilligers nog meehelpen. De hele binnenkant wordt gesloopt. Alleen de buitenmuren en het dak blijven staan. Op het dak staan al de heatpipes, die blijven. Zij zorgen met behulp van de zon voor warm water. Na die eerste week gaan de bouwvakkers aan de slag, begeleid door Martien. Hij heeft een nauwkeurige planning gemaakt. Zijn grootste zorg is dat iedereen zich daaraan houdt. De mensen die hij heeft aangesteld hebben duidelijk plezier in hun werk. Het dak wordt voorzien van een dikke isolatielaag, om het ‘s winters warm en vooral ‘s zomers koel te houden. Er komen op verschillende plaatsen lichtkoepels. De muren worden aan de buitenkant eveneens goed geïsoleerd, alvorens er een mantel omheen komt van FSC gecertificeerd hout. Drie wc’s komen aan de buitenkant van het gebouw, aan de binnenzijde is één ruimte voor alle kampeerders: genderneutraal.

We hebben voor ons vernieuwde toiletgebouw de volgende naam bedacht: De Schulp. Het is een oud-Hollandse naam voor schelp. Je kunt in je schulp kruipen en er ook weer uitkomen, betoogde Hanneke bij de feestelijke opening op 25 maart van dit jaar. Enkele BHC-leden demonstreerden dit nadat het lint door Nora, de scheidende huishoudelijke coördinator, werd doorgeknipt. Herbert Boerendonk, die namens het bestuur aanwezig was, wist te vertellen dat vijftig jaar geleden de bordjes dames/heren al werden weggehaald in het door de jeugd beheerde Ons Honk. Jan Smolenaars schonk de Banjaert namens het Zeehuis een bezem: heel praktisch in een kusthuis. De vrijwilligers werden nog onthaald op een voorstelling over de schulpvissers en -vaarders. Beroepen die tot halverwege de vorige eeuw werden uitgeoefend. De schelpen werden naar verbrandingsovens vervoerd. De vrijkomende kalk werd gebruikt voor cement. En zo komen we weer op het onderwerp van dit verhaal, de bouw.

Ik heb op andere accommodaties ook toiletvoorzieningen gezien die aan vernieuwing of uitbreiding toe waren. Ik zou zeggen kom gerust eens kijken. We zijn heel trots en leiden je graag rond. Maak gebruik van je vrijwilligersvoucher als je die hebt. Je bent van harte welkom. Dan delen we alle mooie verhalen over duurzaam maar niet duur. •

TOORTS 11
Uit de vereniging Tekst: Magda Vodde

Vrijwilliger in de spotlight

Uit de vereniging

Hoe ben je ertoe gekomen om dit te doen?

Ongeveer tien jaar geleden ben ik in Arnhem komen wonen. Tijdens een open dag in het Nivoncentrum werd ik gestrikt om in de programmacommissie te komen. Ik was op dat moment werkloos, dus had ik tijd genoeg. Via Meia van Houten ben ik bij het ABK-huis terecht gekomen, ze vroeg me te helpen in de beheercommissie. Een paar jaar ben ik vrijwilligerscoördinator geweest. Daar ben ik mee gestopt om te kunnen solliciteren. Drie jaar geleden ben ik gevraagd om aanmeldsecretaris te worden van het ABK-huis. Daar heb ik ja tegen gezegd, op voorwaarde dat ik het allemaal vanuit huis kon doen, naast mijn werk.

Wat zijn je hobby’s?

Zelf kleding maken en djembé spelen, maar helaas heb ik daar nu weinig tijd voor. Verder heb ik yoga gedaan en wandel ik graag, ook daarvan komt het te weinig. Erik en ik hebben de eerste etappe gelopen van de Romeinse Limes, die loopt van Katwijk tot aan de Donau. We willen het stuk door Nederland lopen, dus dat staat nog op het wensenlijstje. Verder houd ik van fietsen, kamperen, lezen en puzzelen.

Wie?

Marleen van Noort (net 65 jaar geworden) uit Arnhem, getrouwd met Erik.

Wat doe je voor Nivon?

Sinds 2018 ben ik aanmeldsecretaris van het ABK-huis in Hall bij Eerbeek. Het is een intensieve job, maar ik vind het leuk. Eigenlijk kun je geen dag verzaken en streef ik ernaar om binnen 48 uur op een mail of telefoontje te reageren, als iemand zich aanmeldt. Iedere dag zit ik dus wel een paar uur achter de computer. Ik denk wel 20 uur per week en dat is best pittig naast mijn 32-urige werkweek bij Medipoint. Verder regel ik een aantal facilitaire zaken.

Welke plaats neemt het Nivon in je leven in?

Nou, een behoorlijke plek, ik heb er een aantal hobby’s voor opgegeven. Maar het geeft me ook veel energie. Ik kijk ernaar uit om over anderhalf jaar met pensioen te gaan en dan weer het een en ander te kunnen oppakken.

Ben je al lang lid van het Nivon? Ongeveer vanaf mijn dertigste. Ik overnachtte als gast in de natuurvriendenhuizen en ik nam deel aan trefkampen, dus ik was wat je noemt een passief lid. Dat overnachten in natuurvriendenhuizen en kamperen doe ik nog steeds.

PiKa -festival ’22

(ONT)WIKKELEN

Meld je nu aan voor het PiKa festival van 3 t/m 6 juni 2022

Het is bijna zo ver: na ruim twee jaar kunnen we deze juni weer met elkaar kamperen en genieten van het PiKa festival! Wij, als PiKa-commissie, staan in de startblokken om jou te ontvangen op het Hallse Hull. Voor het volledige programma kijk je op de website, Facebook of volg ons op Instagram!

Oekraïense vluchtelingen in het ABK-huis Voor het PiKa festival 2022 is het ABKhuis niet beschikbaar, dit is namelijk beschikbaar als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Wij wil -

len hen de mogelijkheid geven om ook deel te nemen aan al onze PiKaactiviteiten. Hierbij hebben wij ook uw hulp nodig! Spreekt u Russisch of Oekraïens en zou u de bewoners van het ABK-huis willen ondersteunen met vertalen tijden het PiKa-festival? Neem dan contact op.

Aanmelden

Aanmelden kan via pikafestival.nivon.nl. Vroege vogels die zich voor donderdag

2 juni 17:00 aanmelden maken gebruik van het vroegboektarief. Na deze datum

Hoe zie je de toekomst van het Nivon? Het Nivon bestaat 100 jaar en ik zie de worsteling waar we voor staan. Ik maak me zorgen om de steeds ouder wordende vrijwilligersgroep. Vrijwilligers zijn vaak gepensioneerden, maar die lopen ook al tegen de 70 als ze actief worden. De vraag dringt zich op hoe de huizen in de toekomst open kunnen blijven. De werkgroep Nivon 2030 betrekt vrijwilligers bij mogelijke oplossingen.

In deze rubriek zetten we elke keer een Nivon-vrijwilliger in het zonnetje. Wil je iemand aanmelden? Mail een korte toelichting naar toorts@nivon.nl •

ligt het tarief van het PiKa Festival 10% hoger dan hieronder aangegeven. Ook op het festival zelf kunt u zich nog aanmelden. Het is natuurlijk ook mogelijk om één dagje naar het PiKa festival te komen!

Tarieven

Nivon-lid? Leeftijd Kamperen ABK-huis

Wel lid 25+ € 65 € 120

18-25 € 45 € 120

6-17 € 40 € 85

0-5 € 10 € 20

Geen lid 25+ € 80 € 140

18-25 € 60 € 140

6-17 € 55 € 105

0-5 € 25 € 40

De tarieven zijn inclusief alle activiteiten. Een parkeerkaart kost € 6, een elektraaansluiting op het kampeerterrein € 12,50.

Vragen over het aanmelden of PiKa in het algemeen? Mail naar pikafestival@nivon.nl Of bel met Djoeke via 06-36109210. •

Tekst: Jet Kooderings
12 TOORTS
Tekst: de PiKa-commissie

Vrouwencursusweken 2022 in Het Zeehuis: “We hebben het Geweten”

In november vinden de 73e vrouwencursusweken plaats in natuurvriendenhuis Het Zeehuis in Bergen aan Zee. De week zal grotendeels in het teken staan van Klimaat en Duurzaamheid. We hebben ons laten inspireren door het boek De Fundamenten van Ramsey Nasr.

Het thema is: “We hebben het Geweten”. Geweten in een dubbele betekenis. We weten waar wij als mensheid mee bezig zijn als het gaat om ons omgaan met de aarde. In het rapport van de Club van Rome werd daar al vijftig jaar geleden voor gewaarschuwd. We weten dat we anders moeten eten, anders moeten reizen. Anderzijds is het ons geweten dat ons aanzet om actie te ondernemen om nog ernstiger toekomstscenario’s te voorkomen.

De ondertitel van het thema is: “Wat geven wij door?” Wat geven wij door aan onze kleinkinderen en hun nazaten? We zouden ons – veel meer dan nu – moeten opstellen als verantwoorde voorouders die een leefbare wereld willen nalaten. Natuurlijk is het van belang om geen of minder vlees te eten, om het vliegtuig te mijden en de verwarming lager te zetten. Maar het is ook en vooral van belang om de echte verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. De politiek is aan zet, bijvoorbeeld door te investeren in openbaar vervoer en door daadkrachtige maatregelen te nemen tegen de echte grote vervuilers.

Het belooft dit keer een pittig programma te worden met diverse sprekers die ons enerzijds met de neus op de feiten zullen drukken en anderzijds perspectief zullen bieden om ‘iets te doen’. De zwaardere onderwerpen worden – zoals altijd – afgewisseld met ontspannende activiteiten, zoals een dagje uit, zingen en dansen.

Bertus Hilgersom

Meer informatie

Er worden twee vrouwencursusweken georganiseerd, met een identiek programma. De eerste week vindt plaats van 7 t/m 11 november 2022. Gastvrouw zijn: Hanneke Leeuwerink, Elly Mohl, Anneloes Siegmund en Winy Verdegaal. De tweede week vindt plaats van 14 t/m 18 november 2022.

Gastvrouw zijn: Greet Harinck, Leni de Jager en Floor de Jong. De kosten van deze volledig verzorgde week zijn voor Nivonleden € 275; niet-leden betalen € 335. Het lidmaatschap bedraagt € 40 p.p. (zie Nivon.nl). Voor niet-leden is het dus gunstiger om lid te worden! Voor tientjesleden geldt een gereduceerd tarief. We gaan ervan uit dat deelnemers volledig zelfredzaam zijn.

De mensen die eerder deelnamen aan de vrouwencursusweken zullen in april/mei een mail ontvangen met een aanmeldformulier. Vrouwen die geïnteresseerd zijn, maar niet eerder deelnamen, kunnen mailen naar: nivon.vcw@gmail.com. Ook zij ontvangen dan een mail met informatie en een aanmeldformulier.

Let op! De aanmeldformulieren kunnen pas vanaf 1 juni 2022 om 8.00 uur worden ingezonden. Inschrijving gaat op volgorde van inzending van het aanmeldformulier. We hebben plaats voor veertig deelnemers per week, waarvan acht plekken worden vrijgehouden voor nieuwe deelnemers.

Ook voor nadere informatie over de aanmelding voor de VCW kun je een mail sturen naar: nivon.vcw@gmail.com . Is mailen niet mogelijk, dan kun je bellen naar Greet Harinck (aanmelding VCW): 06 13555556. •

Een van meest actieve leden van Nivon Rotterdam was Bertus Hilgersom, die op 73-jarige leeftijd is overleden. Hij was een wandelaar en fietser. Maandelijks leidde hij langere fietstochten in de regio Rijnmond en door de polders en natuur in ZuidHolland. Vorig jaar moest hij zijn trouwe deelnemers echter laten weten dat hij “een levensverlengende operatie moest ondergaan”. Alle tochten die hij zou organiseren moesten worden afgeblazen. De arts had hem gezegd: “Fietsen is wel ongeveer het laatste wat je weer mag.” In de jaren ’90 deed Bertus vaak actief mee aan debatten in het Politiek en Cultureel café van Nivon Rotterdam. Hij kwam dan op het nippertje binnen, nog in zijn werkkleding. De leden zullen hem ook missen als bakker van schalen vol oliebollen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Henk Schaaf

Marian Nesse

Marianne Nesse, Nivonlid, altijd op zoek naar nieuwe inspirerende (muzikale) activiteiten. Samen met haar levenspartner Marita Kruiswijk en Frank Edam organiseerde ze meermalen de workshop “Bevlogen zingen” in Nivonhuizen. Ze was de bedenkster van het Stellingenpad, dat van Appelscha naar Vollenhove loopt en via een andere route weer terug. Ze wist Nivon ervan te overtuigen dat je best buiten de geijkte paden mag treden. In dit geval door een route te creëren die gebruik maakt van bestaande knooppuntpaaltjes en het toch een Streekpad te noemen. Nivon moest wel even wennen aan die nieuwigheden. Een streekpad zonder rood/gele markeringen. Marianne bleef tot op het laatste moment betrokken bij de ontwikkeling van het pad: ze vergaderde tot op de dag voor haar overlijden op 8 februari 2022. Helaas, het was haar niet meer gegund om de wandelgids te zien en te voelen. De enthousiaste en zeer deskundige werkgroep heeft ervoor gezorgd dat de gids op 26 april 2022 kon worden gepresenteerd. In Appelscha, geheel in de muzikale stijl die Marianne voor ogen stond. Nivon is veel dank verschuldigd aan Marianne. Ze heeft, onbewust, een belangrijke bijdrage geleverd aan de herwaardering en vernieuwing van het wandelen bij Nivon. Namens de Bestuur Commissie Wandelen, Jolanda Verwoert

Deze mensen hebben veel voor Nivon betekend. We vertellen meer over ze op nivon.nl/nieuws/in-memoriam •

In memoriam
Tekst: Leni de Jager, secretaris werkgroep Vrouwencursusweken
Uit de vereniging TOORTS 13

Een maand geleden kreeg ik de heuglijke mededeling dat mijn maandelijkse voorschot van onze energierekening wordt verlaagd! Terwijl voor heel veel mensen de energierekening veel hoger is geworden. Zelfs zodanig dat er sprake is van ‘energiearmoede’.

Om die hogere energiekosten te beperken, heeft de overheid een aantal belastingverlagingen doorgevoerd. Voor iedereen. Omdat ik toevallig een energiecontract voor een langere periode heb, profiteer ik nu van én een lage stroomprijs én de verlaging van de energiebelasting én van een verhoging van de teruggave van de energiebelasting. Is dat eerlijk?

Voor mijn gevoel niet. Had dat niet wat slimmer gekund? Bijvoorbeeld alleen belastingteruggave voor diegenen die een variabel contract hebben? Of alleen voor de laagste inkomens? Nu betalen de armen de belastingverlaging voor de rijken.

Een zeker voordeel van de hogere energieprijzen is dat veel meer mensen nu isolerende maatregelen treffen en zonnepanelen en warmtepompen laten plaatsen. Dat komt de vergroening ten goede. Maar ook hier is de vraag: wie is in staat om energiebesparende maatregelen uit te voeren? Ondanks energiecoaches en ondanks energiebesparingsplannen van corporaties die niet opschieten. Is dat eerlijk?

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij onze natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Ook daar hebben we een gunstig langjarig energiecontract tot medio 2026. Onze energierekening zal dit jaar naar verwachting dan ook lager zijn. Daar hebben we geluk mee en kopen we tijd, die we dan wel goed moeten gebruiken. De uitvoering van onze plannen om van het gas af te willen, moeten we versnellen. Doen we dat niet, dan krijgen we vanaf 2026 uiteindelijk jaarlijks een gepeperde rekening. Gelukkig zijn we al flink wat jaren bezig, maar onze huizen zijn vrij oud, hebben vaak veel glas en vragen nog veel meer isolatie en energiebesparing.

Zo bleken bij isolatiewerkzaamheden in de Bosbeek de kieren toch wat groter dan gedacht. Om ‘uit te waaien’ hoefde je bij de Bosbeek niet naar buiten. Met isolatie is dat inmiddels verholpen en met het aangebrachte 3-dubbele glas in de hal en Heidezaal is een flinke zet gedaan in de goede richting. Maar er is nog veel werk aan de winkel, en niet alleen bij de Bosbeek. •

Duurzaamheid
Tekst en foto: Kees Hogervorst
14 TOORTS
Isolerende maatregelen worden overal getroffen

Twentse Natuurvrienden kampeerden bij café Horck

Kamperen wordt binnen onze vereniging in elk geval al sinds 1926 gedaan. Het is nog steeds populair. Tegenwoordig kan op een aantal van onze terreinen ook in de winter worden gekampeerd: een bezigheid die in coronatijd steeds meer enthousiastelingen kent. Het is een beetje fris, maar bij een gezellig vuurtje is het goed toeven.

Het begon allemaal met een terrein van boer Gelderland op het Gors bij Oostvoorne. Over eigen tenten beschikten de meeste kampeerders niet. Daarom werden er grote zogenaamde huttenten of ronde tenten geplaatst. Die laatste met een stevige paal in het midden. Gelegen met de voeten naar de paal, konden acht personen in zo’n tent op strozakken slapen.

Jonge leden van het Instituut (het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, later Nivon) hadden leren kamperen bij de Arbeiders Jeugd Centrale. Naast een netwerk van Natuurvriendenhuizen ontstond er ook behoefte aan een aantal kampeerterreinen.

Behalve bij het Gors, waar het in de weekenden in de zomer wemelde van de Rotterdammers, wilden arbeiders uit het geïndustrialiseerde Twente ook graag naar buiten. De steden Enschede, Almelo en Hengelo kenden actieve Natuurvrienden die er wandelend en fietsend op uit trokken. Zij stichtten de Natuurvriendenhuizen Krikkenhaar in Borne en Den Broam in Buurse, maar verwierven in 1933 ook een perceel grond tussen Delden en Goor, nabij wat nu Pannekoekerie (120 soorten!) in Den Markenrichter heet, maar destijds bekend stond als café Horck.

Het terrein, rijk aan natuurschoon, werd doorsneden door een beekje. Zo’n terrein moest zich wel in de belangstelling van kampeerders verheugen. De Natuurvrienden noemden het terrein 'Ekkelenkamp'. Fraai gelegen leende het terrein zich ook voor grotere bijeenkomsten, zoals een gewestelijk Zomerfeest. Hieraan werd 'door talrijke Twentenaren, doch in hoofdzaak door Hengeloërs werd deelgenomen'. Na een kort welkomstwoord, het verheugde spreker dat er nog talrijke werklozen waren gekomen, werd een gevarieerd programma geboden. Zang, muziek en dans, afgewisseld met een wandeltocht in de mooie omgeving.

Lang hebben de kampeerders geen plezier gehad van hun terrein. Het moest al in 1935 wijken voor de aanleg van het Twentekanaal. De Twentse Natuurvrienden lieten zich daardoor niet uit het veld slaan. Naarstig zochten ze in de buurt naar een nieuw 'Ekkelenkamp'. Dat vonden ze al snel, zoekend vanuit Delden naar Goor een stukje verderop richting de buurtschap Zeldam. Het terrein, ongeveer 10 hectare groot, was vanuit Hengelo per fiets te bereiken door via Delden de straatweg te volgen tot de winkel van de heer Veehof, 'waarin men zich van brood, kaas en alles wat verder nodig is, kan voorzien'. Die winkel viel niet te missen: er stonden twee grote bomen en een benzinepomp voor

de deur. Daar moest je de weg naast het huis inslaan tot voorbij een kruispunt, vervolgens links over het erf van een boerderij. Daarachter lag het nieuwe terrein.

Er moest echter nog wel het nodige gebeuren, 'daar het veel geleek op een wildernis'. 'Grootsoortige varens groeiden hoog op en het struikgewas was op enkele plaatsen ondoordringbaar ineengegroeid.' Net zoals dat nu nog steeds gebeurt, pakten vrijwilligers en actieve leden het terrein stevig aan. Na noeste ontginningsarbeid lagen er wandelpaadjes, een kampeerweide en een speelplaats voor kinderen. Ook verrees er een gebouwtje met een veranda en een conversatiezaal voor 35 personen, vooral bedoeld voor dagbezoek. Er was een keukentje en een slaapgelegenheid voor zes personen. 'In totaal heeft men thans 45 vierkante meter onder de kap'.

De Ekkelenkamp was vooral een kampeerterrein. Slapen kon dus in grote tenten. Dekens en slaapzakken waren er nog bijna niet, die nam je mee van huis. Al op zondag 18 mei 1936 verklaarde Jac. Hulshof, voorzitter van de afdeling Hengelo, de nieuwe Ekkelenkamp voor geopend.

Na hem nog een hele rij sprekers, waaronder H. van Arkel namens de Stichting Natuurvriendenhuizen en zelfs twee sprekers namens de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Vos uit Goor en Voogdgeert uit Hengelo. De rij sprekers werd gesloten door Hofstede namens Natuurvriendenhuis Krikkenhaar, het eerste Nederlandse Natuurvriendenhuis (1928). Ekkelenkamp bleef als kampeerterrein bestaan tot 1940. Na de oorlog nam het kamperen, ook binnen onze vereniging, een grote vlucht. Nivon beschikt nu over 12 terreinen en terreintjes. Allemaal prachtig gelegen. •

Bronnen: IvAO De Natuurvrienden De Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen der Natuurvrienden 1935, Delpher en de Toorts, ledenblad van het IvAO, diverse jaargangen.

Geschiedenis
Tekst: Sjoerd Kemeling
TOORTS 15

Kamperen bij Nivon is…

Op pad 16 TOORTS

Kom je je tent opzetten bij ons?

Nivon heeft inmiddels al 12 kampeerterreinen, zoals De Meente en De Gronselenput. Een aantal terreinen is naast een natuurvriendenhuis, zoals De Kleine Rug en Het Hunehuis. Er is voor ieder wat wils!

Boek jouw plek via nivon.nl/kampeerterreinen
De hele dag buitenspelen Haringen in het gras De warmste avondzon Kampvuurtjes maken Samen tot diep in de nacht Kleinschalige plaatsen Je tent leren kennen In- en uitpakken Relaxen tussen de appelbomen Eten in de zon De mooiste vergezichten
Op pad TOORTS 17

Ga je op

@schrijfavonturen #morgenrood #nivon #schrijfvakantie @mlou.sophie #trekvogelpad #law #vogelsinnederland @jacqueline.pieters888 #kunstwandeling #groningen #nivon @samenmetiris #nivon #wandelenmaar #trektocht @petra_de_langen #trekvogelpad #weesp #wandelen @lotte_verzintnogeengoedenaam #zeehuis #strand #nivon Tag @nivonnatuurvrienden en deel je ervaring!
avontuur
Nivon? @wanderworld.nl #trekvogelpad #wandelen #miniavontuur @melissa_chelle #nivon #trektocht #wandelvakantie @nivonnatuurvrienden 18 TOORTS
met

Zoveel te doen bij kampeerterrein De Gronselenput

Volgens vrijwilliger Albert Schaafsma is kampeerterrein De Gronselenput in Wijlre ‘het mooiste plekje van Nederland’. Omzoomd door twee iconen in het Zuid-Limburgse landschap, de Keutenberg en het riviertje de Geul, gooit deze locatie wel hoge ogen naar die titel. Het kampeerterrein, dat pas sinds dit seizoen onder de vlag van Nivon opereert, lijkt een verstopte parel: natuur, rust en er is van alles te doen. Albert neemt ons mee op ontdekking bij De Gronselenput.

“Sinds 2015 ben ik hier vrijwilliger, toen was het kampeerterrein nog onderdeel van de Paasheuvelgroep. Eerder was ik hier met mijn vrouw kamperen, heerlijk vonden we het. Je zit midden in het Geuldal en er is zoveel te doen. Bij ons is wandelen favoriet en dat kun je hier dan ook eindeloos.”

Albert is een van de veertig vrijwilligers bij De Gronselenput. Als secretaris zijn er administratieve taken, maar hij serveert net zo goed een kop koffie op het terras. Door de kleinschaligheid helpt bijna iedereen met bijna alles. “Het allerbelangrijkste is dat wij onze gasten een fijne vakantie bezorgen. De Gronselenput is een kleinschalig kampeerterrein, maar ik vind desondanks dat we veel faciliteiten bieden. Zo is er een fijn terras waar je een kop koffie kunt bestellen, maar ook een warme snack. Als onze gasten ’s avonds geen zin of energie meer hebben om te koken, dan maken we een pizzaatje of een tosti. In de zomer is er voor kinderen zelfs animatie.”

Veel voldoening

“We stellen elke week een team samen dat het kampeerterrein gaat beheren. We mengen ervaren met onervaren vrijwilligers, zodat iedereen makkelijk mee kan doen. In het hoogseizoen ben je met minstens vier mensen en heb je je handen vol aan het bedienen van de gasten op het terras, het bemensen van het winkeltje, de schoonmaak, klein onderhoud en reparaties. Zulke dagen kunnen intensief zijn, maar geven ook veel voldoening. ’s Avonds sluiten we met z’n allen af en dat is ontzettend gezellig. We hebben een mooie vuurplek bij de Geul waar vrijwilligers en gasten samen van genieten. Soms neemt iemand een gitaar mee en zingen we liedjes. We hebben er al veel mooie zomeravonden doorgebracht.”

Als je om je heen kijkt, is de natuur de grootste troef van deze plek.

Bevers spotten

De Gronselenput is zo’n plek waar je niet veel fantasie nodig hebt om je voor te stellen hoe fijn je vakantie hier kan zijn. Tijdens de rondleiding over het kampeerterrein miauwt de buizerd en horen we ganzen gakken. Je zit midden in de natuur. Terloops noemt Albert dat er bevers in de Geul zitten. “Pal naast het kampeerterrein ligt een beverburcht. De bevers kun je ’s avonds zien zwemmen. Vorig jaar was er zelfs een beverjong, heel aandoenlijk om die op zijn ruggetje te zien drijven, knabbelend op een houtje. Voor de bomen langs de Geul is het dan weer minder goed.”

Hoewel er heel wat flora en fauna op de camping te ontdekken valt, wordt het verderop alleen nog meer. Gallowayrunderen grazen in de weides langs de Geul en ook de ijsvogel voelt zich hier thuis. Die natuurrijke omgeving ontdek je het beste tijdens een wandeling of een fietstocht. Het mooie is dat er een overvloed aan routes is, waarvan er een heel aantal langs het kampeerterrein loopt.

Natuur en cultuur om de hoek

Het pad langs het kampeerterrein is een van de mooiste van Zuid-Limburg. Het kronkelt mee langs de Geul en de steile kalkwanden van de Keutenberg zorgen voor een buitenlands vakantiegevoel. Albert is een wandelaar, maar er is veel meer te doen in de omgeving van De Gronselenput. “Veel gasten nemen hun fietsen mee. Vlakbij ligt Geulstadje Valkenburg met de kasteelruïne en de grotten. Even verderop – daar ben je ook zo – ligt Maastricht met de historische binnenstad. Vorig jaar verraste Heerlen mij tijdens een rondleiding in het Maankwartier.” Deze nieuwe stationsomgeving, ontworpen door een kunstenaar in plaats van een architect, trekt veel bekijks, net als het Romeins badhuis en de vele street art. In Heerlen verleng je je Nivonvakantie bij Natuurvriendenhuis Eikhold.

Nog dichterbij, zelfs pal ernaast, ligt een ander Nivonterrein: kampeerterrein De Gele Anemoon. Gescheiden door een enkele heg, delen ze dezelfde filosofie. De recente overname van De Gronselenput door Nivon bleek dan ook geen grote veranderingen met zich mee te brengen. Beide terreinen werden en worden beheerd door vrijwilligers. Gastvrijheid en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Samen genieten ze van die geweldige ligging in het Geuldal, net als de gasten. •

Reportage
Tekst: Leonie Kohl Foto’s: Gronselenput
TOORTS 19
Het grote veld en trekkersveldje 'De Banaan'

Uitwaaien aan de Noordzeekust: Tussen Zeehuis en Banjaert

Lekker uitwaaien aan de kust. Dat kan bij Nivon in het Zeehuis te Bergen aan Zee en Banjaert in Wijk aan Zee. Loop naar buiten en stap het bos in, klim over de duinen en maak een lange wandeling over het Noordzeestrand.

Het is nog vroeg in het voorjaar. In het Zeehuis brengen oma Joke Winkel en opa Niek Govers uit Amersfoort met kinderen en kleinkinderen hun jaarlijkse familieweekend door. “Een ideale plek om eropuit te gaan,” zegt dochter Floor. Een groot zangkoor repeteert in de grote zaal. De leden gunnen zich minder tijd voor een uitstapje. In de hal zit Jan (geen achternaam) uit Amsterdam. Hij noemt zich een vrijetijdswandelaar.

In de huiskamer van Banjaert viert Marjan Beentjes uit Haarlem haar verjaardag. Op de camping naast het Nivonhuis – met gloednieuw toiletgebouw – hebben de eerste seizoenkampeerders al hun caravan geplaatst. Tussen de werkzaamheden door nemen de terreinwachten Rita en Evert Geerling een uurtje vrij voor een wandeling of fietstochtje. In het Zeehuis tonen huiswachten Nelleke Feith en Martin Hoogenboom zich enthousiast over de omgeving. “Maar weinig gasten willen gewoon op een handdoekje gaan liggen ‘strandbakken’. Dat is voor veruit de meeste mensen

niet de insteek. De omgeving spreekt vooral aan. Daarvan geniet iedereen. Overal om je heen zie en beleef je de natuur.”

Duinreservaat

Achter het Zeehuis kunnen enkele tentjes staan voor wandelaars en fietsers op trektocht. Opa en oma Govers-Winkel, al een leven lang Nivonlid, brachten hier ooit hun vakanties door. “Zo hebben wij Bergen aan Zee leren kennen,” vertelt dochter Floor. De familie bezet met acht volwassenen en drie peuters een paar dagen de kleine zaal. Het is tijd voor de lunch. “Onze kinderen kunnen lekker vrij rondlopen, samen met andere kinderen. Er is een natuurspeeltuin, met een waterplek. Je loopt hier de voordeur uit, slaat

Reportage
Tekst: Henk Schaaf
“Overal om je heen zie en beleef je de natuur. ”
20 TOORTS
Marjan Beentjes met haar familie bij Banjaert

rechtsaf en je bent met drie minuten op het strand. Met de kleine Amélie op mijn arm is dat eindje goed te doen.”

Het Zeehuis is een ideale uitvalsbasis om strand, zee en duinen te verkennen. Aan de receptie worden routekaarten verkocht voor wandel- en fietsroutes door het gebied van het provinciaal drinkwaterbedrijf PWN. Voor de waterwinning zijn de Noord-Hollandse duinen onmisbaar. Een bijzondere plek is De Kerf, een inham in de duinen tussen Bergen aan Zee en Schoorl, waar zeewater bij hoogtij de duinen instroomt. Hierdoor is een gat ontstaan waar, naast zeewater, ook kalkrijk strandzand de kalkarme duinen in kan stuiven. Hierdoor kwam er ruimte voor allerlei organismen die het gebied hebben verrijkt.

Het Zeehuis is ook het startpunt van het Nivon-Trekvogelpad, met 414 km het langste natuurpad van Nederland. De route loopt tot Enschede en passeert karakteristieke landschappen met belangrijke vogelgebieden. Van het strand en de duinen tot de veenweiden, bossen, heiden en de vogelrijke landgoederen van de Achterhoek. Daarnaast ligt het natuurvriendenhuis aan het Groot Frieslandpad en het Nederlands Kustpad. Veel wandelaars wippen naar binnen om even uit te rusten en iets te komen drinken.

Vossen en reeën

Aan de zuidkant van het Noord-Hollands Duinreservaat ligt Banjaert. Het huis en de omgeving zijn Marjan Beentjes goed bekend. “Ik kom hier eens per jaar met ons vrijetijdskoor Rumours,” zegt zij. “Voor mij is dit een thuiswedstrijd. Dichtbij en vertrouwd. Mijn zoons kenden het huis nog niet, voor hen is dit een eerste kennismaking. Een mooie gelegenheid dus om er mijn verjaardag te vieren.”

Veel tijd voor een praatje heeft Marjan niet. “Ik zit nou mijn kleinzoon voor te lezen. Oké, even naar buiten op de schommel en voor Toorts poseren voor de foto. En straks trekken we de wandelschoenen aan.” Begin april uitwaaien in de IJmond, en in het paasweekend zou de familie met vier volwassenen en twee jonge kinderen al verblijven op het door Nivon onlangs verworven kampeerterrein Gronselenput bij Schin op Geul.

Marjan fietst vanuit haar huis in Haarlem-Noord in een kwartiertje naar de duinen bij Bloemendaal. “Dat gedeelte is toch anders dan bij Wijk aan Zee. Kalkrijke grond tegenover kalkarm. De begroeiing is verschillend.” De bezoeker kan in het nationaal park onverwacht oog in oog komen te staan met hazen, vossen, reeën en fazanten.

Via een smal pad achter het huis Banjaert bereik je een hek dat toegang geeft tot het duinreservaat (met verplichte dagkaart). Het unieke natuurgebied is zo’n 20 kilometer lang en gemiddeld 2,5 km breed, met een oppervlakte van 5.300 hectare. Het omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen met veel reliëf en kleinere beschermde terreinen. Goed begaanbare paden reiken tot bij Schoorl. Wie daar eenmaal is beland, is het Zeehuis in Bergen aan Zee weer gepasseerd.

Het bezoekerscentrum De Hoep ligt op een van de mooiste plekken, bij Castricum. Je komt er alles te weten over het zuiveren van water en wat er groeit en bloeit en telkens weer boeit in de duinen. In de tuin zie je hoe het duinlandschap is ontstaan, met zijn bijzondere diersoorten en unieke bomen- en plantengroei. Er is een waterpoel en vogelobservatiewand. Bij de balie zijn rugzakjes verkrijgbaar voor een speurtocht door de tuin. De Hoep organiseert het hele jaar door activiteiten en excursies, ook speciaal voor kinderen. Bijzondere plekjes zijn de vogelkijkhut en de waterbel.

Wandelroutes

Om bij bezoekers van Banjaert een gezonde leefstijl te bevorderen, zijn korte wandelingen in de omgeving gebundeld in een overzichtelijke folder. Nivonvrijwilliger Magda Vodde heeft bestaande routes kritisch bekeken en aangepast, en nieuwe korte routes uitgezet. “Duin-strandwandelingen zijn het meest populair,” geeft Magda aan, “dus daar heb ik er natuurlijk een paar van opgenomen.” Het boekje met de rondjes – variërend van 9 tot 12,5 km – is voor gasten én ieder ander beschikbaar bij de receptie (uitgebreide informatie vind je in het lentenummer van de Toorts).

Wijk aan Zee is óók het strand met zeilwagens, de branding voor kitesurfers. En de 1,5 km lange Noorderpier met op de kop een laag rood-wit vuurtorentje, en links de buitenhaven van IJmuiden. Op de pier moet je je soms verzetten tegen wind en regen. Dat is pas lekker uitwaaien!

Zie ook: pwn.nl/natuur •

Reportage
De bezoeker kan onverwacht oog in oog komen te staan met hazen, vossen, reeën en fazanten .
Wandelen door de duinen in Bergen aan Zee
TOORTS 21
Wandelen op het strand van Bergen aan Zee

Engagement voor de vrede en solidariteit

Sinds de invoering van onze actuele huisstijl komen onze traditionele broederschapshandjes er wat bekaaid van af. Betekent dat, dat daarmee ook de traditionele centrale waarden van onze beweging: solidariteit en engagement voor de vrede dreigen te verdampen?

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, bestond de Internationale Natuurvriendenbeweging krap 20 jaar. Pas in het najaar

1914 riep de oorlogssituatie in ledenblad Der Naturfreund een reactie op. De continuïteit van de vereniging werd eerder als zorgelijk ervaren, nu veel actieve leden vanuit loopgraven vijandelijke arbeiderbroeders bestookten. In de actuele statuten van de Natuurvriendenbeweging is engagement voor de vrede wel degelijk een centraal motief: ze zien zich als deel van de vredesbeweging.

In maart veroordeelde Manfred Pils, voorzitter van de Natuurvrienden Internationale (NFI), de Russische invasie in Oekraïne. De NFI pleit voor verhindering van militaire escalatie. De gewelddadige oorlog in Oekraïne is niet uitgebroken omdat er te weinig in bewapening is geïnvesteerd, maar omdat de vredes- en ontspanningspolitiek sinds de val van het IJzeren Gordijn niet is voortgezet. De NFI-voorzitter besluit zijn verklaring in het voetspoor van Olof Palme: “Vredespolitiek is niet te verenigen met verdere bewapening. Vredespolitiek is gericht op gedeelde veiligheid.”

Het is kort voor Pasen, de Duitse Natuurvrienden maken zich op voor hun traditionele Paasmarsen. De liberale hoek bestempelt de roep om ontwapening en vrede tijdens de traditionele Paasmarsen als ‘5e colonne van Putin’. In wat voor tijd leven wij, waarin het engagement voor vrede en ontwapening als vijandige daad wordt gezien? Engagement voor de vrede is niet altijd een kernmotief van de Natuurvrienden geweest. Dat was in elk geval niet zichtbaar in de oorlogstaal van de Oostenrijkse Natuurvrienden in 1914: toen Joden in 1924 definitief niet meer werden toegelaten tot de berghutten van de Oostenrijkse Alpenvereniging, waarmee de Natuurvrienden samenwerkten, gaven de Natuurvrienden geen commentaar.

Na een staatsgreep in 1934 werden ook de Oostenrijkse Natuurvrienden verboden. Vooral de Tsjechen hebben veel gedaan om gevluchte Natuurvrienden op te vangen, voordat de beweging ook daar in 1938 werd verboden. In Duitsland en Nederland leefde de vredesgedachte bij de Natuurvrienden sterker: Koos Vorrink en voorzitter Dr. H. Brugmans hielden drukbezochte lezingen over de vredesbeweging. Begin 1938 stelden de Nederlandse Natuurvrienden na de Kristallnacht 650 bedden beschikbaar voor buitenlandse Joodse kinderen, die via Nederland naar Engeland werden gezonden.

Na de zinloze Russische inval in Oekraïne is Europa opnieuw met een immense vluchtelingenstroom geconfronteerd, net als in 2011. Wij voelden ons destijds ten onrechte om diverse redenen minder betrokken. Inmiddels heeft Duitsland in Natuurvriendenhuizen zeker honderd slaapplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar gesteld, en ook in het Natuurvriendenhuis in Essen (BE) worden momenteel Oekraïners opgevangen.

In 1923 werd de Italiaanse Natuurvriendenvereniging verboden. Het Bestuur in Wenen reageerde laconiek: “De Natuurvrienden zullen ook het systeem Mussolini overleven, zoals zij al meer overleefd hebben.” Na Hitlers machtsovername in 1933 meldde het Bestuur slechts: “In Duitsland staat onze vereniging voor een liquidatie, onze huizen zijn niet meer toegankelijk. Het was ons tot dusverre niet mogelijk nadere informatie te verkrijgen.” Pas een jaar later verscheen er in het ledenblad een ingezonden bericht over de situatie in Duitsland met een duidelijk statement: “Wie mens wil zijn, moet zich van het fascisme afwenden!” Het Bestuur onthield zich van commentaar.

Het Centrale Bestuur van het Nivon had zich al positief uitgesproken over hulp aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen, maar definitief besluit werd terecht overgelaten aan de lokale beheercommissies. Momenteel is een aantal vluchtelingen uit Oekraïne in het Natuurvriendenhuis Morgenrood ondergebracht en ons huis in Hall is in zijn geheel voor maximaal een jaar voor 60 gasten uit Oekraïne beschikbaar gesteld. Wij kunnen trots zijn op de mensen die zich daarvoor (gaan) inzetten. Daarmee dragen ze uit dat de handjes in ons logo nog steeds een kernwaarde vertegenwoordigen in onze vereniging.

Dit is een ingekorte versie. Het volledige artikel lees je via nivon.nl/nieuws/engagement-voor-vrede-en-solidariteit •

Internationaal
Tekst: Han Verschuur
22 TOORTS

Veilig reizen met Nivon

Garanties zijn er nooit, maar we hopen toch van harte dat er deze komende zomer weer wat gereisd kan worden, in binnen- of buitenland. Nivon volgt daarbij de richtlijnen van de Nederlandse Overheid, lokale overheden en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Reizen naar bestemmingslanden naar een (op het moment van vertrek) gebied waarvoor code oranje of rood geldt, worden geannuleerd. Als een reis geannuleerd wordt als gevolg van corona, wordt het gehele reisbedrag gerestitueerd.

Watersport Zeilvakantie in Friesland (9 – 20 jaar)

Zon, zeilen, zwemmen en nog veel meer: dat is wat je mag verwachten van onze supergezellige zomerkampen in Friesland. Het maakt niet uit hoeveel zeilervaring je het, of niet hebt, iedereen kan zijn ei kwijt op onze valken. Buiten de tijd die we doorbrengen op het water wordt het een week vol lekker eten, goed gezelschap, kampvuren en spellen.

Drie kampen vinden plaats op een van de mooiste boerderijen van Friesland met onze persoonlijke stijger pal aan het water. Met Expeditie Friesland maken we een trektocht en verblijven we ‘s nachts op de boten, voor de echte dare-devils dus. Zie jij deze feestelijke week wel zitten, schrijf je in! Alle kampen hebben nog plekjes vrij, maar wees er snel bij nu de vroegboekkorting nog geldt.

(6 – 18 jaar)

JUMP organiseert elk jaar de leukste zomerkampen voor iedereen tussen 6 en 17 jaar. Een week mee op kamp met JUMP betekent een week eindeloze lol, gave spellen, vrienden maken, mysteries oplossen en lekker opwarmen bij het kampvuur. De voorbereidingen zijn in volle gang en wij kijken uit naar een mooie zomer met 6 kampen die bijna allemaal al vol zitten! Op speciaal verzoek van een groep super enthousiaste deelnemers die dolgraag nog één laatste keer samen op kamp willen, organiseren we deze zomer een extra kamp voor de leeftijden 16 t/m 18 jaar! We hebben ontzettend veel zin om dit jaar weer in onze tenten te kunnen slapen op het terrein van het Hallse Hull. Hier vond deze maand ook ons trainingsweekend voor de begeleiders plaats. Na het kennismakingsweekend in maart is er voor elk kamp een sterk team van begeleiders samengesteld. Nu was het tijd om elkaar beter te leren kennen en samen trainingen te volgen. Vol frisse ideeën zijn alle teams goed op weg om 6 fantastische kampen neer te zetten.

Wij hebben er zin in!

Groetjes van de JUMP werkgroep: Eline, Esmée, Lidewij, Maaike, Marieke, Soraya, Suzan en Youri

Nieuwsgierig?

Neem een kijkje op jumpzomerkampen.nl

of volg ons op Facebook en Instagram: @jumpzomerkampen

Expeditie Friesland

23 t/m 30 juli

14 – 18 jaar, trektocht

Prijs: € 214 , niet-leden: € 244. Excl. 10% vroegboekkorting. Incl. volpension en materiaal.

Heb jij zin om de Friese meren te ontdekken en een week lang te gaan en staan waar je wilt? Ervaar deze vrijheid op Expeditie Friesland! Een week lang trekken we op valken door Friesland. Samen bepalen we de route van deze avontuurlijke tocht en gaan we op zoek naar de mooiste slaapplekken. Onder begeleiding van onze ervaren instructeurs hijsen we de zeilen en wordt de juiste koers gevaren. Of je nu al volop zeilervaring hebt of juist nog nooit op een zeilboot hebt gezeten: we leren jou binnen no-time zeilen op elk gewenst niveau! Tijdens deze week worden jouw survivalskills getest en ga je de strijd aan met de andere boten. Wie bouwt het eerste de tent op of heeft het snelst een vuurtje aan? Zie jij dit uitdagende avontuur zitten? Schrijf je dan snel in!

Zeilkamp Friesland

30 juli t/m 6 aug

16 - 20 jaar, Zeilvakantie kampeerboerderij

Prijs: € 299 , niet-leden: € 329. Excl. 10% vroegboekkorting. Incl. volpension en materiaal.

Een week vol actie en ontspanning! Een week lang trekken wij er elke dag op uit met onze valken en gaan we dorpjes in de omgeving bezoeken of relaxen en zonnebaden op een van de omliggende eilandjes. Van een klein feestje zijn we ook niet vies. Hiervoor zoeken we een dorp in de buurt op, maar ook op de boerderij weten we het mega gezellig te maken. Krijg je geen genoeg van het zeilen? Dan heb je geluk! Als we de wind nog voelen waaien kunnen we het vaak niet laten om nog even te gaan nachtzeilen. Kortom, één en al avontuur en gezelligheid! Schrijf je snel in!

Voor alle zeilkampen geldt een vroegboekkorting van 10% tot 4 maanden vóór de start van het kamp.

Info en aanmelden:

nivonwatersport.nl / info@nivonwatersport.nl

Volg ons ook op Facebook en Instagram: @nivonwatersport

Reizen
TOORTS 23

TREQ Kanoreizen

Treq organiseert kanoreizen en -weekenden voor verschillende leeftijdsgroepen. Kanoën is een buitensport die zowel actief als rustgevend is. Je kan in gedachten verzonken peddelen of gezellig kletsend met je kanomaatje en medereizigers in de kano naast je. Vanaf het water beleef je de natuur bovendien op een unieke manier en laat je op een kanoreis nauwelijks sporen achter. Voor onze reizen heb je geen kano-ervaring nodig. De prijzen zijn inclusief heen- en terugreis en exclusief maaltijden.

Kano avontuur in Värmland (Zweden)

17 t/m 31 juli

25-40 jaar, KR2202

Prijs: € 951, niet-leden: € 1.011

Wildkamperen in de vrije natuur, een verfrissende duik en elke avond een kampvuur. Elf dagen lang trekken we met onze kano’s door de Zweedse wildernis, over meren en langzaam stromende rivieren. Krijg jij ook al zin om even helemaal weg te zijn?

Kanoën over Isteren (Noorwegen)

17 t/m 28 aug

20-27 jaar, KR2204

Prijs: € 699, niet-leden: € 759

Eind augustus reizen we met een gezellige groep naar het binnenland van Noorwegen. Daar maken we een kanotocht over de meren Isteren, Sølensjøen en Femunden. Ga je mee dit prachtige en ruige gebied verkennen?

Meer info: treqkanoreizen.nl

Disclaimer

Voor alle reizen geldt: vertrek is onder voorbehoud. Reizen gaan alleen door als dat voldoende veilig wordt geacht door RIVM en overheid en er geen negatief reisadvies voor een locatie is. Houd voor de meest recente informatie de websites van de organiserende werkgroepen in de gaten!

Vitaal Reizen

Vitaal Reizen richt zich op 50-plussers, stellen en alleengaanden. Wil je op vakantie en met anderen activiteiten ondernemen zonder gebonden te zijn aan een voorgekookt programma? Dan zijn onze reizen iets voor jou! ’s Avonds treffen we elkaar bij de koffie/thee-kring en bespreken we de plannen en ervaringen.

Steden-cultuurreis Boedapest (Hongarije)

11 t/m 18 juni VR04

Prijs: vanaf € 599, niet-leden vanaf € 659

Er valt zoveel te ontdekken in Boedapest. De  rivier de Donau doorsnijdt de stad en deelt haar in tweeën. Op de rechteroever adem je, in het heuvelachtige stadsdeel Boeda met zijn burchten en uitzichtpunten, de oude geschiedenis in. Op de linkeroever in het vlakke Pest - veelal in Art Deco stijl - gonst het van de moderne creativiteit en bedrijvigheid.

Campingreis met natuur en cultuur in Weissenstadt (Beieren, Duitsland)

26 juni t/m 8 juli VR06

Prijs: vanaf € 315, niet-leden vanaf € 375

Het Fichtelgebergte (1050 m.) ligt tegen de Tsjechische grens. Het heeft een uitgebreid netwerk van goed gemarkeerde wandelroutes en diverse fietspaden. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de grote variëteit bijzondere fauna in dit natuurpark.

Landhuis & camping met natuur en roze granietkust in Pabu (Bretagne, Frankrijk)

1 t/m 13 sep VR07

Prijs: vanaf € 229, niet-leden vanaf € 289

Ons landhuis en de camping staan in Pabu, vlak boven Guingamp. Dit pittoreske Bretonse stadje ligt niet ver van de Côte de Granit Rose. Hier voert een doolhof van paden je door een schitterende natuur. Een passie voor fietsen en wandelen zijn ons uitgangspunt. Het strand ligt op ca 20 km.

Wandel-fietsreis in de Belgische Ardennen (Malmedy, België)

2 t/m 9 sep VR08

Prijs: vanaf € 259, niet-leden vanaf € 319

Voor wandelaars is de omgeving zeer interessant omdat het grenst aan het schitterende hoogveengebied de Hoge Venen. Direct vanuit het huis kan je prachtige wandelingen maken in alle richtingen. Voor fietsers ligt het aan een knooppunt van fietspaden over voormalige spoorwegen.

Steden-cultuurreis Wenen (Oostenrijk )

17 t/m 24 sep VR09

Prijs: vanaf € 599, niet-leden vanaf € 659

Een stedentrip naar deze barokke stad met een hoog K&K (Königlich und Kaiser-lich) gehalte blijft indrukwekkend. De stad is als het ware één groot imperiaal monument. De prachtige binnenstad “doet” u te voet, zo ervaart u het beste die typische Weense charme.

Wandel-fietsreis bij Ommen, parel aan de Vecht (Nederland)

7 t/m 14 okt VR11

Prijs: vanaf € 215, niet-leden vanaf € 275

Ommen is een leuk marktstadje dat ligt aan de Vecht én aan de spoorlijn Zwolle-Coevorden. Tegenover ons huis begint de Sallandse Heuvelrug. Oktober is herfstmaand, een kleurrijke omgeving is dus verzekerd. Wandelen en fietsen ligt dan ook voor de hand.

De meeste actuele info, prijzen en routebeschrijvingen vind je op: nivon.nl/vitaal-reizen

Reizen
24 TOORTS

Avontuurlijke wandelreizen

(25 - 40 jaar)

Spring biedt duurzame, avontuurlijke groepsreizen aan, wandelend van hut naar hut of met de tent. Ook dit jaar hebben we onze reizen aangepast, zodat we ook met coronamaatregelen verantwoord én gezellig op pad kunnen. Concreet betekent dit meer kamperen en meer eigen vervoersreizen.

De meest recente info en nieuwste zomerreizen vind je op: springreizen.nl

Zomertreffen

Actieve kampeervakantie voor gezinnen, solo-deelnemers en stellen

Wil je kamperen en samen met anderen activiteiten ondernemen zonder voorgekookt programma? Dan is Zomertreffen iets voor jou. We kamperen samen en maken zelf plannen: bergwandelen, huttentocht maken, zwemmen, raften, burcht, stad of strand bezoeken, paardrijden. Iedereen kan meedoen met het plan van anderen of zelf een plan inbrengen. De ene dag ga je met anderen meewandelen, de volgende dag doe je wat anders of blijf je lekker op jezelf. Dat maakt het geschikt voor alle deelnemers: afwisseling en voor elk wat wils. Er is nog plek bij de volgende Treffens:

Bohinj Bistrica (Slovenië)

17 t/m 30 juli

Arvier Aosta (Italië)

17 t/m 30 juli

Morgenrood Oisterwijk (Nederland)

23 t/m 30 juli

30 juli t/m 6 aug

6 aug t/m 13 aug

Meer info, reserveren, prijzen en routes: zomertreffen.nivon.nl

Waddeneilanden (Nederland)

29 jun t/m 3 juli

Waddeneiland hoppen

Prijs: € 233 , niet-leden: € 243. Incl. Spring weekend-begeleiding en materiaal; 4 overnachtingen op een camping; alle 4 overtochten, bus Texel en rit Vliehors Expres; maaltijden diner woensdag t/m lunch zondag m.u.v diner donderdag.

Het begin van de zomer is de ideale tijd om de Waddeneilanden te bezoeken. Tijdens deze unieke vijfdaagse waddenhop trip kun je genieten van het echte eilandgevoel op Terschelling, Vlieland en Texel. We maken een trektocht waarbij je tijdens twee dagtochten met een lichte rugzak kunt wandelen en verblijven daarbij op kleinschalige natuurcampings. Ervaar op deze laagdrempelige mini trektocht het heerlijke gevoel van wandelen en kamperen.

Crianlarich (Schotland)

12 t/m 21 aug

Wandelen vanuit hostels

Prijs: € 681, niet-leden: € 721. Incl. Spring reisbegeleiding en -materiaal; overnachtingen in hostels; lokaal vervoer; ontbijt.

Schotland, een gebied dat tot de verbeelding spreekt! Bergmeren, dalen en bergtoppen heten hier lochs, glens, munro’s of corbetts. Maak deze zomer unieke dagtochten vanuit twee hostels door al dit moois. Grijp je kans, ga mee!

Wandel60+

Onze nazomerreis gaat eveneens naar de Vogezen in Frankrijk. Hier vind je uitgebreide en goed onderhouden paden voor pittige wandelingen. Het programma staat niet vast, ieder kan activiteiten organiseren en meedoen met elkaars ideeën. De eerste dag maken we een inloopwandeling vanuit het huis. De reis is op basis van zelfverzorging, boodschappen en menu liggen klaar, koken en corvee doen we samen. De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers. We verblijven op 2 persoonskamers en iedereen reist op eigen gelegenheid, waarbij we deelnemers die samen willen reizen met elkaar in contact brengen.

Val d’Orbey (Frankrijk)

7 t/m 14 september

Prijs: € 345, niet-le den: € 405

Te midden van vele wandelroutes ligt het Franse natuurvriendenhuis Val d’Orbey. Loop eenvoudig een stuk van de GR route en verbaas je over de prachtige vergezichten. Vanuit het natuurvriendenhuis is het slechts 200 meter lopen naar Lac Noir. De afstand met de auto vanuit Utrecht is 666 km. Je kunt ook met de trein naar Colmar, dan halen wij je op en met 45 minuten ben je dan in het huis.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: wandel60plus.nivon.nl

Bergsport trefkamp

Wacht niet tot het laatste moment om je op te geven want dan kan het wel eens te laat zijn: vorig jaar zaten we helemaal vol. Samen in de bergen met jeugd en jonge geesten, zelforganiserend en zelfverzorgend met eigen vervoer. Op een centrale plek wordt elke avond gezamenlijk koffie of theegedronken en worden plannen gesmeed voor de volgende dag(en). Dit jaar bezoeken we de camping Des Glaciers, in de schaduw van de Mont Blanc, in Zwitserland. Omringd door een rijke flora en fauna, aan de rand van een gletsjerstroom en met uitzicht op een indrukwekkend berglandschap. Veel wandelingen en trektochten (onder meer de "Tour du Mont Blanc") beginnen direct bij de camping. Houd onze website goed in de gaten voor meer informatie.

Bergsport Trefkamp Camping Des Glaciers

La Fouly / Val Ferret, Zwitserland

17 juli t/m 13 aug 2022

Prijs: volwassenen € 1, tot 12 jaar: € 0,50

Camping: Kampeerplaats (max 6 personen): €15; volwassenen €7,50; jeugd (6-16 jaar) €3,75; Onder de 6 jaar gratis; 5% en 10% korting bij 2 resp. 3 weken verblijf. Prijzen zijn per nacht.

Info en (verplicht) aanmelden: Bergsport.trefkamp.nl

bergsporttrefkamp@gmail.com

Reizen TOORTS 25
nivon.nl /activiteiten
juni — oktober TOORTS 26
Activiteiten

Activiteiten

Disclaimer

Voor alle activiteiten geldt: onder voorbehoud! Activiteiten gaan alleen door als dat voldoende veilig wordt geacht en er voldoende gelegenheid is tot het nemen van gepaste afstand, in overeenstemming met de geldende coronamaatregelen (kan per regio verschillen!). Wees ook zelf verstandig, meld je niet aan in geval van verkoudheid of andere gezondheidsklachten of wanneer je tot een risicogroep behoort. Neem voor de meest actuele informatie over een activiteit eerst even contact op met de aanmeldsecretaris, de accommodatie, de afdeling of werkgroep.

juni

Tweedaagse workshop landschap schilderen

8-9 juni Krikkenhaar

Prijs: € 100, niet-leden: € 150

Geesje Kuit gaat ons helpen om snel een landschap op te zetten en deze vlotjes uit te werken in acrylverf. Als het kan, gaan we buiten werken. Neem je eigen materiaal mee, waaronder penselen van 1, 3 en 5 cm breed. Voor een aantal doeken wordt gezorgd. Ook zijn er schilderezels aanwezig. Inclusief 1 overnachting met lakenpakket, 2x lunch en 1x warme maaltijd, koffie/ thee etc. We starten met de workshop na de koffie/thee van 10.30 uur. Boeken: ams.krikkenhaar@ nivon.nl Info: act.krikkenhaar@ nivon.nl

Bushcraftweekend 2.0

11-12 juni Leersumse Veld

Prijs: € 118, niet-leden: € 160

15 tot 30 jaar. Tijdens deze twee daagse cursus leer je op een laagdrempelige, maar wel leerzame en  soms spannende manier, de basis-bushcrafttechnieken.

Van hoe je een vuurtje maakt tot het maken van je eigen slaapplek van een tarp. Je leert het allemaal onder begeleiding van ervaren instructeurs. Boeken en info: www.nivonjong.nl

Klavertje 4: fietsen in het gebied rond het Hunehuis*

13 t/m 17 juni Het Hunehuis

Prijs: € 285, niet-leden: € 345 Maak tochten door onze afwisselende en prachtige omgeving en geniet onderweg van al het moois. De begeleiding weet de mooiste routes die max. 45 km zullen zijn, op ma en vr. dag korter, en zoekt leuke plekjes. Vol. verzorging en incl. progr.kosten. Boeken: hunehuis@ nivon.nl / 0880990981 Info: m.baede.hunehuis@outlook.com / 0654607912

Verzorgd (niets)doen*

13 t/m 17 juni Het Hunehuis

Prijs: € 235, niet-leden: € 295 Maak leuke plannen en doe lekker wat je zelf wilt. Jij hebt alle tijd want wij doen immers de verzorging. Plannen mag, maar hoeft niet. Lekker luieren is ook fijn en de interessante omgeving van het huisvan oertijd tot WOII- inspireert vast ook. Boeken: hunehuis@ nivon.nl / 0880990981 Info: dokyverhagen@ gmail.com / 0654607912

Fietsmidweek in Twente

13 t/m 17 juni Den Broam

Prijs: € 251,90, niet-leden: € 290,65 Den Broam ligt in een prachtig stukje Nederland vol natuurgebieden. Gids Jan leidt je door het Twentse (en Duitse) land, laat mooie plekjes zien en heeft het nodige te vertellen. Verzorgde midweek met ontbijt, lunchpakket en driegangendiner. Boeken en info: denbroam@nivon.nl / 0880990975

Schilderen met Antje, juni I*

20 t/m 24 juni Het Hunehuis

Prijs: € 305, niet-leden: € 365 Oefening baart kunst, zeker o.l.v Antje die bevlogen les geeft en je tot prestaties krijgt die je niet voor mogelijk hield. Het huis gonst als atelier met dagelijks nieuwe stukken. Ondertussen heb je daar alle tijd voor, wij doen de verzorging. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: dokyverhagen@ gmail.com / 0654607912

Outdoorweekend Vlieland

24 t/m 26 juni Vlieland

Prijs: € 273,50, niet-leden: € 300 15 tot 30 jaar. Heb jij zin in een avontuurlijk outdoor-weekend in een van de mooiste gebieden van Nederland? Ga mee naar Waddeneiland Vlieland voor een weekend vol avontuurlijke activiteiten. Suppen op de Noordzee, kampvuur op het strand onder een heldere sterrenhemel en overnachten in een tipi-tent met ‘s nachts het geluid van een kabbelende Waddenzee. Klinkt dit jou ook fantastisch in de oren? Schrijf je dan in voor ons Waddenweekend! Boeken en info: www.nivonjong.nl

Mandala tekenen

24 t/m 26 juni Morgenrood

Prijs: € 155, niet-leden: € 175 Deze workshop is geïnspireerd op het werk van de kunstenaar Hundertwasser. Hundertwasser was een groot natuurliefhebber. Eén van zijn uitspraken: "De mens is te gast bij de natuur en behoort zich zo te gedragen." Een kleurrijk weekend. Volledig verzorgd. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 088-0990987 Info: yvonnevanmeteren@mandalas.nl / 0499477644

5-daags leiderschapsprogramma: Worden wie je bent!

25 t/m 29 juni Ardennen, België

Prijs: € 400, niet-leden: € 445 15 tot 30 jaar. Wil jij weten waar je goed in bent? Wil je ontdekken wat jouw talenten zijn? Weten waar jij energie van krijgt? Een ontdekkingstocht: naar jezelf! Wij bieden een dynamisch en energiek weekprogramma aan waarbij je inzicht krijgt in jouw sterke en minder sterke eigenschappen. In deze week leer je met (meer) zelfvertrouwen bewuster leren kijken naar wie je werkelijk bent. Ontdek je waar je goed in bent, blij van wordt, energie van krijgt. Maar ook wat niet of minder goed bij je past of wat je energie kost. Boeken en info: www.nivonjong.nl

Schilderen met Antje Juni II*

27 juni t/m 1 juli Het Hunehuis

Prijs: € 305, niet-leden: € 365 Oefening baart kunst, zeker o.l.v Antje die bevlogen les geeft en je tot prestaties krijgt die je niet voor mogelijk hield. Het huis gonst als atelier met dagelijks nieuwe stukken. Ondertussen heb je daar alle tijd voor, wij doen de verzorging. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: dokyverhagen@ gmail.com / 0654607912

Shinrin-Yoku en Natuurkunst

27 t/m 30 juni Koos Vorrinkhuis

Prijs: € 89, niet-leden: € 149 Je dompelt je onder in het bos voor gezondheid en ontspanning. Dinsdag de stilte van de natuur en het leven van het hier en nu ervaren. Woensdag wordt er een vergankelijk kunstwerk gemaakt van natuurelementen. O.l.v. docent/natuurgids Lishe Los. Boeken en info: koosvorrinkhuis@ nivon.nl / 0880990983

juli

Fietsvierdaagse

4 t/m 7 juli Banjaert

Prijs vanaf: € 50 t/m € 172,50 O.l.v. Magda Vodde: 4 routes met een historisch of landschappelijk thema. Ontbijt/lunch o.b.v. zelfverzorging. Incl. 3 warme maaltijden. Prijs afhankelijk van lid/niet-lid, huis/kampeerterrein, met/zonder warme maaltijden. Boeken: ams. banjaert.h@nivon.nl / 0880990972 Info: magdavodde@casema.nl / 0626987078

Verbindende Communicatie (workshop)

4 t/m 8 juli Koos Vorrinkhuis

Prijs: € 325, niet-leden: € 360 Een zomermidweek waarin je jezelf kunt onderdompelen in Verbindende Communicatie o.l.v. twee gecertificeerde trainers (Hester Macrander /Eva Maria Schneijderberg). Voor beginners en gevorderden. Boeken: koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990983 Info: hestermacrander @gmail.com / 0653375432

Chinees schilderen en Qi Gong

4 t/m 7 juli Koos Vorrinkhuis

Prijs: € 131, niet-leden: € 191

Na fysieke Qi Gong opwarming volgt het Chinees Schilderen. Maak je onder deskundige leiding de speciale penseelvoering eigen. De natuur is de inspiratie. Voor de speciale materialen wordt gezorgd. Koffie, thee etc aanwezig, verder zelfverzorging.

TOORTS 27

Boeken: koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990983 Info: froukjedijks@ gmail.com

Het leven vol verhalen...

een schrijfweek in De Bosbeek

4 t/m 8 juli De Bosbeek

Prijs: € 200, niet-leden: € 250

Een midweek schrijven over je eigen leven. Een verhaal dat niet ophoud en dat verdeeld kan worden in duizend kleine stukjes. Je schoenen van vroeger, je eerste avontuur, je ontmoetingen, allemaal prachtig materiaal om te vertellen. Boeken en info: bosbeek@nivon.nl / 0880990974

Seniorenweek 60+ (1/2)

9 t/m 16 juli Koos Vorrinkhuis

P rijs: € 395, niet-leden: € 455

Een geheel verzorgde week voor

60+'ers in Lage Vuursche (Utr. Heuvelrug). Met diverse programma's en 2 bustochten. De week is uitsluitend geschikt voor senioren die zelfredzaam zijn. Boeken en info: adevrieskaptein@live.nl / 0321311925

Natuurbeleving voor kinderen

10 juli t/m 26 aug Morgenrood

Prijs: gratis

Deze zomer is er o.l.v. Marion, Corrie, Akkelien en Lia voor kinderen vanaf 4 jaar weer gelegenheid om deel te nemen aan de Natuurbeleving van 10.00 - 12.00 uur. In de avond zingen we bij het kampvuur. Neem je muziekinstrument mee! Niet op 17-24 juli. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987 Info: act.morgenrood@ nivon.nl / 0880990987

Fiets- en wandelmidweek Krikkenhaar

11 t/m 15 juli Krikkenhaar

Prijs: € 200, niet-leden: € 260

Wie van wandelen èn van fietsen houdt en dit graag doet in het prachtige Twente, die is deze midweek bij ons op het juiste adres. Vanuit het Krikkenhaar wordt er afwisselend gefietst en gewandeld. De fietstochten zijn ongeveer 45km, de wandelafstand is maximaal 15 km. O.b.v. gehele verzorging incl. overnachtingen en

lakenpakket. (Elektrische) fietsverhuur mogelijk, geef dit vooraf aan. Boeken: ams.krikkenhaar@nivon.nl

/ Info: act.krikkenhaar@nivon.nl

Samen Plezier Maken Werkt!

15 juli t/m 5 aug Het Hallse Hull

Prijs: gratis

Wie wil er niet samen plezier maken? Op het Hallse Hull zijn er verschillende zomeractiviteiten en voor iedere kampeerdeer! Stokbrood bakken, een bonte avond in ons bostheater, creatief knutselen, wandelen met de boswachter, samen eten? Dat kan. Boeken en info: act.abk-hhh@nivon.nl nvt / 0613288167

Begeleider kinderen/ ouders of koken

22 juli t/m 26 aug Het Hunehuis

Prijs: gratis

De werkgroep Sociale Groepsvakanties heeft nog behoefte aan begeleiders/koks in een van hun weken in de zomer in allerlei verschillende nivonhuizen. Deze weken zijn alleen voor vluchtelingen en 1 week voor alleengaande (algemene) sociale minima. Boeken en info: vz@socialegroepsvakantie. nl / 0654607912

(Groot) Ouder en kindmidweek

25 t/m 29 juli De Bosbeek

Prijs: € 40

Tijdens de (groot) ouder-kindweek van maandag t/m vrijdag wordt uw kind of kleinkind uitgenodigd om het bos te verkennen en ervaren op een originele en leuke wijze. Wij zoeken nog (groot) ouders die willen helpen organiseren! Prijs is excl. verblijfkosten. Boeken en info: bosbeek@nivon.nl / 088099074

Opa-oma-kleinkinddagen

31 juli t/m 4 aug Banjaert

Prijs: € 155, niet-leden: € 215

Prijs kinderen: vanaf € 50 Midweek voor grootouders en kleinkinderen van 4-10 jaar. Grootouders en kinderen trekken samen op. Begeleiding van de activiteiten aanwezig. Ontbijt/lunch: zelfverzorging. Incl. warme maaltijden.

Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972 Info: cfmfit48@gmail. com / 0251238289

Timmerworkshop

24 aug Morgenrood

Prijs: gratis

Kom je gezellig timmeren met Jan Willem Retera? Een vogelhuisje of iets anders! Je mag de hele middag lekker werken aan je project maar je moet wel een van je (groot)ouders meenemen! En..... je bent een poosje gast op Morgenrood. Vanaf 6 jaar. Boeken en info: morgenrood@nivon.nl / 0880990987

Het Scheppingsschilderspel

1 t/m 5 aug Koos Vorrinkhuis

Prijs: € 175, niet-leden: € 235 Voel je de behoefte stil te staan jij jouw leven en je verlangens. Dan kan dit spel, dat zich o.l.v. Paula Swalen over 5 dagen uitstrekt, iets voor je betekenen. Via praten, mediteren en schilderen. Middag voor eigen besteding. O.b.v. zelfverzorging. Boeken en info: koosvorrinkhuis@nivon.nl / 0880990983

Vogelhuisjes timmeren/ natuurwerkstuk maken

5 aug Het Hunehuis

Prijs: gratis Ben je onze gast en 6+ tot 12/13 jaar dan kan je meedoen aan dit knutselproject op dinsdagmiddag. Eén ouder iemand moet er bij zijn. Lekker bezig zijn, wat info over de natuur opdoen en met een werkstuk naar huis! Start 13.30 uur, 15 plekken en vol=vol. Boeken en info: hunehuis@nivon.nl / 0880990981

Seniorenweek 60+ (2/2)

6 t/m 13 aug Koos Vorrinkhuis

Prijs: € 395, niet-leden: € 455 Een geheel verzorgde week voor 60+'ers in Lage Vuursche (Utr. Heuvelrug). Met diverse programma's en 2 bustochten. De week is uitsluitend geschikt voor senioren die zelfredzaam zijn. Boeken en info: adevrieskaptein@live.nl / 0321311925

Woest en bijster

7 aug t/m 24 okt De Bosbeek

Prijs: gratis De fiets- en wandelroute is terug met 18 kunstwerken, geïnspireerd zijn op het landschap van de ZuidWest Veluwe. De theaterweek is van 22-30 oktober. Bezoek de voorstellingen en kunstwerken. Meer info: bosbeek@nivon.nl / 088099074

Shakespeare in Drenthe*

23 t/m 25 aug Het Hunehuis

Prijs: € 190, niet-leden: € 250 Samen in de bus naar Diever om van de openluchtvoorstelling genieten: De koopman van Venetië. In het Hunehuis genieten van de Engelse sfeer en de verzorging (in stijl!). Ook incl. rit, kaartje, toelichting, lakenpakket etc. De omgeving gratis er bij. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981

Info: gittymulder@gmail.com

Mandala tekenen

31 aug t/m 2 sep Morgenrood

Prijs: € 155, niet-leden: € 180 In het schilderij ontspringt een kleine beek, de grote spiraal begint, af en toe vertakt ze op haar vertellende reis… Workshop Hundertwasser, een veelzijdig kunstenaar en groot natuurliefhebber. Voor iedereen toegankelijk. Geheel verzorgd! Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987 Info: 0499477644 act.morgenrood@nivon.nl

Open dag De Meenthe

3 sep De Meenthe (Noordwolde)

Prijs: gratis

Op deze open dag van 11.00 tot 15.00 uur maak je kennis met alles wat te maken heeft met het beheer van een Nivon kampeerterrein. Alles wat nodig is om onze gasten een fijn verblijf te garanderen. En wie weet wil je meteen actief worden op de Meenthe. Dat kan! We zoeken naar een nieuwe voorzitter, iemand voor de PR, mensen die onze technische ploeg willen versterken en terreinwachten. En altijd zoeken we naar actieve Nivonleden die hand en spandiensten willen doen. Wil je alleen komen voor de gezelligheid, dat kan natuurlijk ook. Wij zorgen voor een leuk programma en genoeg eten en drinken. Kinderen zijn welkom. Boeken en info: vz.meenthe@nivon.nl / 0651408584

Verrassend Papier

6 t/m 9 sep Banjaert

Prijs: € 150, niet-leden: € 210 Er wordt gewerkt o.l.v. beeldend vormgeefster Manja Markies. Papier heeft vele verwerkingsmogelijkheden. Eigen projecten, individuele begeleiding. Materiaalkosten: € 25. Ontbijt/lunch o.b.v. zelfverzorging. Inclusief warme maaltijden. Boeken: ams.banjaert.h@nivon.nl / 0880990972 Info: manja_markies@ hotmail.com / 0756705370

aug
sep
Activiteiten 28 TOORTS

Rondje Noord op de fiets*

7 t/m 13 sep Het Hunehuis

Prijs: € 370, niet-leden: € 430

Heerlijk fietsen tussen de 3 huizen in het noorden. Je bagage wordt vervoerd, zo kan je lekker ontspannen genieten van de prachtige dingen in het gebied. Per dag ong. 55 km met vaak een leuk bezoekje. Incl. programma/verzorging, start/eind Hunehuis. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: pietiehuitema@home.nl

Workshop Faience Villa Eikholt

8-9 sep Eikholt

Prijs: € 37,50, niet-leden: € 47,50 Je maakt in de eeuwenoude faience techniek een beeldje of sieraad van keramiek. Op 8 september bezoeken we het Thermenmuseum in Heerlen en laten ons inspireren door de Romeinse opgravingen en de voorwerpen in het museum. De volgende dag maken we een sieraad of beeldje in het prachtige ‘Egyptisch blauw’ in de workshopruimte van het museum. O.b.v. eigen verzorging, overnachting in villa Eikholt in overleg reserveren, museumjaarkaart geldig. Boeken en info: mail@hettylooman.nl / 0612993836.

Verzorgd vrij-zijn (5 dagen)

12 t/m 16 sep Banjaert

Wandelen

Nivon wandelgroep Noord

NIVON wandelgroep Noord wandelt elke eerste zondag va n de maand in één van de drie noordelijke provincies. We beginnen om 10.00 uur. De wandelingen zijn 18 km met een mogelijkheid tot inkorten. Op 1 mei is de wandeling rondom Norg en op 5 juni bij Zuidlaren. Boeken en info: holzflorrie@ hotmail.com

Nivon wandelgroep Fryslân

Wandelingen op elke 3e zondag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur met een lengte van 12-15 km. Er is meestal een mogelijkheid om een stukje af te snijden of niet de hele wandeling mee te doen. De groep verzamelt op interessante plekken met mooie natuur en bestaat doorgaans uit 10-15 personen. De routes worden vermeld op de Facebook pagina Nivon Friesland. Boeken en info: colettedehaas@hotmail.com

Mind walk

25-26 juni Morgenrood

Prijs: € 65, niet-leden: € 75 Zin om je te ontspannen en op te laden? Kom mee wandelen tijdens dit Mind Walk weekend. Maak je hoofd leeg en kom tot rust in de prachtige Brabantse natuur. O.b.v. zelfverz. Boeken en info: morgenrood@nivon.nl / 0880990987

Mind Walk

27-28 aug Morgenrood

veengebieden o.l.v. onze ervaren gids Jan. Verz. midweek op Den Broam. Ontbijtbuffet, lunchpakket mee voor picknick onderweg en bij thuiskomst een 3-gangenmenu. Dagtochten tot 20 km. Boeken: denbroam@nivon.nl / 0880990975 Info: denbroam@ nivon.nl / 0880990975

Wandeldriedaagse

Krikkenhaar

19 t/m 22 sep Krikkenhaar

Prijs: € 170, niet-leden: € 230 September kan een mooie maand zijn, rustig ook. De meeste toeristen zijn al thuis. Er kan veel zon zijn, met aangename temperaturen. Geniet van zon, zee, strand en duinen. Geheel verzorgd incl. ontbijt, lunchpakket en warme maaltijd. Boeken: ams.banjaert.h@ nivon.nl / 0880990972 Info: cfmfit48@gmail.com / 0251238289

Creatief schrijven

12 t/m 14 sep Allardsoog

Prijs: € 194, niet-leden: € 254

Een schrijfcursus voor mensen die graag meer zouden willen schrijven en er een duwtje bij nodig hebben, ook voor mensen die vastlopen. Er is geen niveaueis. We gaan persoonlijke teksten schrijven. De focus ligt op woorden op papier krijgen. Boeken en info: allardsoog@nivon.nl

Encaustic Art basis

14-15 sep Allardsoog

Prijs: € 116, niet-leden: € 174 Sonja Hendriks leert je hoe je met kleine gekleurde plaatjes bijenwas strijkboutje en speciaal papier prachtige kaarten kunt maken. Ook maak je een mandala en

Prijs: € 65, niet-leden: € 75 Zin om je te ontspannen en op te laden? Kom mee wandelen tijdens dit Mind-Walk weekeind. Maak je hoofd leeg en kom tot rust in de prachtige Brabantse natuur. Op basis van zelfverzorging. Extra informatie op www. mind-walkamersfoort.nl. Boeken en info: morgenrood@nivon.nl / 0880990987

Heidewandelen

29 aug t/m 2 sep Het Hunehuis

Prijs: € 189, niet-leden: € 249 Maak door, over en langs de bloeiende hei de prachtigste wandelingen met Cor en Marijke! Soms 10 km soms 15 km. Geniet van de fraaie en interessante omgeving: van oertijd - WOII. De volledige verzorging zorgt voor nog meer genieten. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981

Info: cm.denheijer@online.nl / 0715411767

Wandelen in Twente

5 t/m 9 sep Den Broam

Prijs: € 251,90, niet-leden: € 290,65

Heerlijk wandelen in het Twentse coulissenlandschap en prachtige

Prijs: € 150, niet-leden: € 210 Drie dagen samen op pad in het mooie Twente! Op maandag komen we om 10.30 uur samen en na de koffie starten we onze eerste wandeling vanaf het Krikkenhaar. De afstand is telkens zo'n 18 à 20 km. Een plaatselijke natuurgids kan ons bijzonderheden vertellen over wat er allemaal te zien is. Op donderdagmorgen gaan we weer uit elkaar. Incl. drie overnachtingen, lakenpakket en volledige verzorging. Boeken: ams.krikkenhaar@ nivon.nl / 0618781152 Info: act. krikkenhaar@nivon.nl

Banjeren vanuit Banjaert

19 t/m 22 sep Banjaert

Prijs: € 120, niet-leden: € 180 Deze wandeldagen staan o.l.v. Marijke en Cor den Heijer. Drie flinke wandeldagen, op donderdag een kortere wandeling. Geniet van de duinen en het strand. Wandelen met anderen, dat maakt dat je gaat. Ontbijt/ lunch o.b.v. zelfverzorging.

Inclusief diners. Boeken: ams. banjaert.h@nivon.nl / 0880990972 Info: cfmfit48@gmail.com / 0251238289

Herfstwandelen

19 t/m 22 sep Het Hunehuis

Prijs: € 177, niet-leden: € 237 Gertiena en Loek nemen je graag mee voor flinke wandelingen

door het prachtige landschap rond Het Hunehuis: hei, essen, bossen; juist kleine (gps)paadjes worden niet geschuwd! De 1e dag en 4e iets kortere, andere dagen lange wandelingen. Verzorgd! Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: gertiena@ icloud.com

Wandelen Via Coriovallum 2*

9 t/m 13 okt Eikhold

Prijs: € 270, niet-leden: € 305 Op zondag maken we kennis met elkaar en krijgen we informatie over de route onder het genot van koffie/thee met Limburgse vlaai. We wandelen 3 dagen ongeveer 17 km per dag. Inclusief volledige verzorging, lakenset en begeleiding. Boeken: eikhold@ nivon.nl / 0618792104 Info: cm. denheijer@online.nl / 0715411767

Najaarswandeling met IVN

16 okt De Bosbeek

Prijs: gratis

Start: 14.00 uur vanaf het Natuurvriendenhuis De Bosbeek, duur 2 uur. Gidsen: Jeltje Zeelenberg (0318-413486) en Hans Gonggrijp (0318- 840409). Graag vooraf aanmelden bij Jeltje. Boeken en info: bosbeek@nivon.nl / 0880990974

Herfstwandel4daagse 2022

31 okt t/m 3 nov Koos Vorrinkhuis

Prijs: € 195, niet-leden: € 255 Fijne najaarswandelingen (17 en 10 km) in de mooie omgeving van het Koos Vorrinkhuis (Lage Vuursche). Met Marijke en Cor den Heijer. Volledige verzorging: 3x ontbijt, lunch, diner en lakenpakket. Boeken: koosvorrinkhuis@ nivon.nl / 0880990983 Info: cm. denheijer@online.nl / 0715411767

TOORTS 29
Activiteiten

bedruk je een katoenen tas met een eigen ontwerp. Materiaalkosten € 25. Boeken: allardsoog@ nivon.nl / 0880990971 Info: sonja17sept@gmail.com

55-plusweek

18 t/m 23 sep Morgenrood

Prijs: € 300, niet-leden: € 365

Eropuit in de prachtige omgeving van Oisterwijk. Een speciale week met div. activiteiten zoals fietsen, wandelen, muziek maken en leuke uitstapjes. O.b.v. volledige verzorging. Boeken: morgenrood@ nivon.nl / 088-0990987 Info: act.morgenrood@nivon.nl / 0617867456

Verzorgd vrij-zijn (4 dagen)

19 t/m 22 sep Banjaert

Prijs: € 130, niet-leden: € 190

Deze activiteit duurt een dag korter dan die van vorige week. 4 dagen geheel verzorgd met ontbijt, lunchpakket en warme maaltijd. Je bepaalt zelf je programma, je doet wat je wilt. Eventueel samen met anderen. Boeken: ams. banjaert.h@nivon.nl /0880990972

Info: cfmfit48@gmail.com / 0251238289

Vlechten met Wilgentenen

19 t/m 23 sep Het Hunehuis

Prijs: € 149, niet-leden: € 209 Maak in de rustige en prachtige omgeving van het Hunehuis kennis met het werken met Wilgentenen. Onder begeleiding van twee ervaren mandenmaaksters uit het Zuiderzeemuseum, maak je door middel van diverse vlechttechnieken een aantal leuke objecten. Boekingen: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: carla.beers@ quicknet.nl / 0228315009

Extra Fietsweek 25 t/m 30 sep Morgenrood

selen, wandelen , fietsen of een museum-bezoek. Het is een volledig verzorgde week, inclusief een lakenpakket. Voor meer informatie: Eric Niekolaas pm.krikkenhaar@ nivon.nl / 0642335218. Aanmelden: aanmeldsecretariaat Krikkenhaar ams.krikkenhaar@nivon.nl / 0880990984

Verzorgd Vrij Zijn

25 t/m 30 sep Morgenrood

Prijs: € 220, niet-leden: € 280 Niets moet, veel mag tijdens deze vijf dagen. Geniet van de bossen, de vennen, de heide en het gezellige centrum van Oisterwijk. Breng een bezoek aan Den Bosch of ga kanovaren op de Reusel. 2x per dag een verzorgde maaltijd, lunchpakket mee! Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987 Info: 0880990987 / act.morgenrood@nivon.nl

Milieu inspiratie

30 sep t/m 2 okt Allardsoog

Prijs: € 206, niet-leden: € 266 Samen goed op weg naar een beter evenwicht met betrekking tot mens en milieu (in een verwarrende tijd) o.l.v. Wytske Visser en Rob Venderbos (afgestudeerd Ecoloog). Laat je inspireren door de lezingen, excursies en discussies. Boeken en info: allardsoog@ nivon.nl / 0880990971

Qigong

30 sep t/m 2 okt Allardsoog

Prijs: € 191, niet-leden: € 251 Tijdens dit weekend beoefenen we een serie van 18 Chinese gezondheidsoefeningen met toelichting en achtergrondinformatie. De oefeningen zijn gemakkelijk mee te doen. Goed voor iedereen én leuk om te doen! Boeken: allardsoog@nivon.nl / 0880990971

Info: margobouwman@gmail.com

okt

Prijs: € 250, niet-leden: € 300 5 dagen met de fiets er op uit door afwisselend Brabants natuurschoon. De tochten zijn ongeveer 45 km per dag. Bij terugkomst lekker verwend worden met een heerlijke maaltijd. Geheel verzorgd. Boeken: morgenrood@ nivon.nl / 0880990987 Info: act.morgenrood@nivon.nl / 0880990987

Gezellige Doe-week

25 t/m 30 sep Krikkenhaar

Prijs: vanaf € 250, niet-leden: vanaf € 275. Ook dit jaar is er weer een week met volop activiteiten, zoals een workshop koken, knut-

Inloop Quiltweek

2 t/m 7 okt Morgenrood

Prijs: € 93,25, niet-leden: € 135,75 Inspireren en leren van elkaar en vooral met veel plezier werken. Altijd weer verrassend wat voor mooie werkstukken dat oplevert. o.b.v. zelfverzorging, maar er wordt gezamenlijk gekookt. Boeken: morgenrood@nivon.nl / 0880990987

Info: act.morgenrood@nivon.nl / 0402422934

Speksteen bewerken

3 t/m 7 okt Het Hunehuis

Prijs: € 298, niet-leden: € 358 Kom lekker buiten 'stoeien' met speksteen o.l.v. Geesje en dan: Van

brok steen tot eigen sculptuur! Verder lekker verzorgd en genieten maar. Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981 Info: 0638138984

Vrij schilderen

3 t/m 7 okt Het Hunehuis

Prijs: € 265, niet-leden: € 335 De hal wordt atelier en dan: schilderen maar! Dineke ondersteunt je om de beste resultaten te krijgen met acryl of olieverf, ook voor beginners. Alle technieken toegestaan, doe wat je maar wilt. Genieten dus (en ook volledig verzorgd worden). Boeken: hunehuis@nivon.nl / 0880990981

Info: dinekekraaijeveld@gmail.com / 0636117633

Kunst en natuur rondom De Bosbeek

9 t/m 14 okt De Bosbeek

Prijs: € 180, niet-leden: € 230 Kunst en natuur rondom De Bosbeek. Een midweek waarin je volop kunt gaan genieten, niet alleen van de natuur maar ook van de cultuur die deze natuur teweeg heeft gebracht, in het verleden maar vooral ook in het nu. Boeken en info: bosbeek@nivon.nl / 088099074

Fotosafari

10 t/m 13 okt Koos Vorrinkhuis

Colofon

Toorts, verenigingsblad van Nivon Natuurvrienden 93e jaargang, nr. 3, zomer 2022 Verschijnt 4 x per jaar

Redactie: Hester Schaaf, Iris Vermaas

Aan dit nummer werkten mee: Maartje Gerritsen, Sjoerd Kemeling, Leonie Kohl, Jet Kooderings, Henk Schaaf, Céline Steenbergen, Frank Wester, Floor Verkerk, Han Verschuur, Werkgroepen Bergsport Trefkamp, JUMP, Spring, Watersport, Zomertreffen, Treq, Vitaal Reizen, NivonJong.

Coverfoto: Susan Bekkers

Backcover: Spring Reizen

Kopij & reacties:

Redactie: toorts@nivon.nl

Nivon, Plantage Middenlaan 2F 1018 DD Amsterdam 088-0990900

Deadline kopij herfstnummer:

14 juli 2022 (redactioneel)

28 juli 2022 (reizen en activiteiten)

Verschijning volgende editie: september 2022

Art-directie & ontwerp: Dutch Portfolio, dutchportfolio.com

Productie: Senefelder Misset, senefelder.nl

Contact:

Nivon: info@nivon.nl

Prijs: € 207, niet-leden: € 267 Samen op pad in de wijde omgeving van het Koos Vorrinkhuis. We zien de plaatjes en leggen die vast. Het beeld en de artistieke perceptie zijn het doel, niet de techniek. Aan het eind van de dag delen we de foto's met elkaar. Volledige verzorging. Boeken: koosvorrinkhuis@ nivon.nl / 0880990983 Info: peter@ pgserve.nl

Cultuur en Natuur in Twente

10 t/m 14 okt Den Broam

Prijs: € 266,90, niet-leden: € 305,65 Beleef de mooie natuur rond Den Broam en leer Twente kennen a.d.h.v. diverse excursies, bezoeken en lezingen. Rijksmuseum Twente, de mooiste synagoge van Ned., moderne stadsontwerpen en architectuur na de vuurwerkramp en de Twentse textielindustrie. Verzorgde midweek. Boeken en info: denbroam@nivon.nl / 0880990975

Agenda & berichten: nivon.nl/activiteiten

Regeladvertenties: nivon.nl/legeenlink

Overige advertenties: communicatie@nivon.nl

Kleine lettertjes:

Artikelen en berichten zijn welkom. De redactie behoudt het recht bijdragen in te korten of te weigeren. Door en voor Nivongroepen mag alles uit Toorts worden overgenomen, behoudens foto's waarop copyright berust. Voorwaarde voor elk gebruik is bron- en naamsvermelding van schrijver e/o fotograaf. Auteurs dragen bij publicatie de auteursrechten over aan Nivon. Nivon is niet aansprakelijk voor wijzigingen en drukfouten.

Toorts digitaal ontvangen? Mail naar: leden@nivon.nl Activiteiten Meer informatie? Ga naar nivon.nl/activiteiten * Activiteit is vol, inschrijven op een wachtlijst is mogelijk via het emailadres. 30 TOORTS

Leg een link

Regeladvertenties voor natuurvrienden. Minimaal drie regels. Kosten €5 per regel (€10 niet-leden). Geef deze op via nivon.nl/legeenlink

Vedic Art Basiscursus in de Bosbeek, Bennekom Schilderen met je hart, zonder ervaring, duik in jouw proces met de 17 principes, voel wat dit met je bewustzijn doet. Spontaan, vrij. Voor meer informatie: www.vedicartstudio.nl •

Te huur Zonnig appartement Sneekermeer. Watersport/ Fietsen/Vogels spotten. 550 pwk (2/3 pers). fmjanse@hotmail.com •

Senioren zoeken tochtgenoten voor een wandeltrekking (met bagagevervoer) door Calabrië (Zuid-Italië) in Lente 2023. jefoomen@gmail.com of tel. 043 - 321 92 08 •

Te huur: Authentieke Spaanse vakantiewoning aan de voet van natuurpark de Montgo, Denia, 2,5 km van zee, wifi, drie 2-pers.slpk, kindvriendelijk, prachtige tuin, levendige omgeving, alle voorzieningen binnen 2 km. huur € 330 tot 430 p/wk, excl eindschoonm. Info: www.bakkershuisdenia.nl of tel: 06 47812170  •

Walcheren: te huur 5 pers stacaravan. Rustige famcamping Serooskerke (W) Lgseizoen €50 pn Hgseizoen €60 pn 3 slpkmrs. Dichtbij Veere, Mburg, strand. Goed bereikbaar met OV. Pewattel@hotmail.com of tel 06 23960356 •

Auvergne: sfeervol kamperen in een landelijke omgeving? Op natuurcamping La Chassagne in Ronnet vind je volop rust, ruimte en privacy. Vogelrijk, mooi wandelen en fietsen. Eigenaren/biologen Maarten en Mary Ann ontvangen je graag. www.lachassagne.eu •

Heerlijk vakantiehuis in Tsjechië, een echte roubenka voor 8-10 pers. Grote tuin met beek, speelhuisje en vuurplaats. Geweldig wandelgebied met interessante cultuur. Bij Trutnov, oostelijk van het Reuzengebergte.snabilic.com •

Mooi gelegen, vrijstaand privéhuisje aan het Natuurpark Dwingelderveld. Max. 4 personen. www.patriciakuiper.nl/huisje of tel 020-6185476 •

Nivonlid worden?

Meld je aan via nivon.nl/leden . Voor meer info leden@nivon.nl of bel 088-0990914, bereikbaar op werkdagen (14.00 tot 17.30)•

Voordelen Nivonleden:

– Deelname aan alle verenigingsactiviteiten

Korting op overnachtingen in Nivon Natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen

– Korting op Nivonreizen en -kampen

Korting op aanschaf Nivon wandelgidsen

Korting op Globetrotter Buitensportvoeding

– Korting in de Carl Denig buitensportwinkel en webshop

– Ontvangen kwartaaltijdschrift Toorts

Meer info: nivon.nl/leden•

Ledentarieven:

t/m 5 jaar

6 t/m 15 jaar

16 t/m 25 jaar

26 jaar en ouder eerste lid

26 jaar en ouder tweede lid

Maximaal per huishouden

€ 0

€ 10

€ 20

€ 40

€ 30

€ 90

Reductie 23 jaar en ouder € 10 (voor regels zie hieronder)

Het reductietarief wordt toegekend voor een periode van maximaal drie jaar.

Hiervoor geldt:

voor volwassenen (23 jaar en ouder) met een inkomen op maximaal bijstandsniveau (2021 alleenstaande € 1.021 twee personen € 1.459)

bewijs van inkomen via bijstand in de vorm van een kopie bankafschrift wordt overlegd aan Landelijk Bureau Nivon

Het reductietarief vervalt als:

– men enig moment aangeeft meer inkomen te hebben

– na drie jaar als er niet wordt gereageerd op verzoek opnieuw aantonen inkomen

Het Nivon-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u minimaal acht weken voor het verstrijken van uw contributieperiode schriftelijk opzegt via leden@nivon.nl of Nivon Ledenadministratie, Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam. Betaling gebeurt vooraf, per contributieperiode.

Zie Algemene voorwaarden van het lidmaatschap: nivon.nl/leden •

ANBI

Nivon stelt Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen beschikbaar voor Sociale Groepsvakanties, begeleid door vrijwilligers. Deze vakanties zijn bedoeld voor kinderen (tot 16 jaar) van ouders met een minimum inkomen. De Sociale Groepsvakanties financiert de groepsvakanties met bijdragen van sponsors, subsidies en fondsen. Giften en donaties aan de stichting zijn van harte welkom. Voor meer info: socialegroepsvakanties.nl

De Sociale Groepsvakanties zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Kom naar het mooiste plekje in Drenthe! Bij Havelte en omringd door natuurgebieden ligt mijn gezellige B en B. Grote tuin, leenfiets, € 25 p/n incl. ontbijt. tel. 06 - 17116991. Info: westerveld2020@hotmail.com. •

Zuidkust Turkije in rustig dorp met strand. Ruim appartement, balk, tuin, 2-4 volwassenen. £325 p wk +£40 schm; info: ceflik@hotmail.com •

M (1973, gehuwd, zuidelijke Gelderse Vallei) zoekt wandelmaatje (geen date) (M, ca. 45-50) voor (dag)wandelingen in Nederland. 15 à 20 km. wandelmaatjenivon@gmail.com •

Welke leuke vrouw van boven de vijftig wil graag met mij, senior, een fietskampeertocht maken deze zomer? Met twee tentjes. Route in overleg. Henk. Mail: hm.vankuijk@kpnmail.nl •

Een instelling kan ANBI zijn als het zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zoals vrijstelling van erf- en schenkbelasting; ook als een ANBI zelf schenkingen doet voor het algemeen belang betaalt de instelling geen schenkbelasting. (Voor meer info: anbi.nl ) •

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van actieve vrijwilligers faciliteren wij binnen het Nivon mooie activiteiten. Ook jouw waardevolle inzet stellen wij als vereniging op prijs. Neem zelf contact op met een afdeling, Natuurvrienden huis, kampeerterrein of wandelgroep bij jou in de buurt als je zin hebt om mee te doen.

Of kijk eens op: nivon.nl/vacatures •

TOORTS 31

Geniet van het wandelseizoen en ga op avontuur in eigen land

Ontdek deze zomer via onverharde wegen de mooiste stukjes Nederland met de nieuwe uitgaves van de wandelgidsen het Pieterpad (deel 1) en het Trekvogelpad: twee van de bekendste lange-afstand-wandelpaden van Nederland. De gidsen bevatten nieuwe routes, tips en actuele informatie over de natuur, cultuurhistorie en dieren in de omgeving. Ook lanceert Nivon het Stellingenpad, een compleet nieuwe route van 234 kilometer dat eindigt en begint in Appelscha, Friesland. Of je nu het land wilt doorkruisen van noord naar zuid of van oost naar west, de drie gidsen bieden kilometers wandelplezier dwars door heidegebieden, bossen en duinlandschappen. Langs de routes zijn volop overnachtingsmogelijkheden. Zo kun je er voor een dag, weekend of langere tijd op uit. nivon.nl/webshop

PostNL Port betaald Retouradres: Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.