KynningsrudNytt Vinter 2020-2021 svensk språkutgåva

Page 1

Glädjen är att vara till nytta

VINTER 2020/21

VÄRLDENS

FÖRSTA

BATTERIDRIVNA LARVKRAN FÖRSTA

BOSTADSPROJEKTET PORTRÄTTET

EN RINGRÄVS BERÄTTELSER

STOCKHOLM

PÅ KYNNINGSRUD-KARTAN

71. UTGÅVA, ÅRGÅNG 34


Vad händer nu, kära medarbetare och samarbetspartners? Pandemin är hård och brutal och försätter hela världen i en situation som vi alla måste hantera. Framtiden är oförutsägbar och vi stålsätter oss för att möta vintern och den tid som kommer så välförberedda som möjligt. Vi analyserar dagligen vilka scenarier vi kan se på kort och lång sikt. Vi är nära 400 anställda i Norge och Sverige som ska ha ett meningsfullt arbete att gå till varje dag. Bra människor med hög kompetens. Detta är ett stort ansvar som vi försöker hantera så bra som möjligt. Medarbetaren är vår viktigaste resurs. På kort sikt På grund av stor osäkerhet på marknaden förväntar vi oss en nedgång i efterfrågan. Detta gäller inom alla våra affärsområden och situationen kommer att bestå tills vi får kontroll över covid-19. Just nu anpassar vi oss vecka för vecka, och försöker ha några månaders framförhållning. På lång sikt Vi strävar efter att komma ut ur den här pandemin ännu starkare än vi var när vi gick in i den. För att lyckas med det måste vi göra bra och kloka val. En del av vår strategi är att vår koncern ska vara bäst på miljö. Vi ska vara «det gröna alternativet». Inte bara med vår signalgröna färg utan även genom att miljötänket ska sitta i ryggraden hos oss allihop. Under de senaste åren har vi gjort stora miljöinvesteringar. Inom division Kran investeras cirka 500 miljoner norska kronor i nya moderna kranar och ny utrustning som antingen är elektrisk eller byggd så miljövänligt som möjligt. 2021 Trots att tiderna är utmanande har vi valt att fortsätta med våra investeringsplaner och förnyar maskinparken ytterligare nästa år. Kynningsruds miljöstrategi bildar också grunden för de övriga företagen i koncernen. Vad gäller covid-19 hoppas jag att vi får slappna av lite före jul och kan se med hopp på det nya året och tiden som kommer. God jul till alla. Hälsar Harald

Harald Kynningsrud Styrelseordförande Kynningsrud AS

KYNNINGSRUD AS | Tel. +47 69 21 70 90

KYNNINGSRUD EIENDOM | Tel. +47 69 21 70 90

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE, SVERIGE | Tel. 031 500 400

KYNNINGSRUD FASTIGHET | Tel. 0522 63 63 60

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE, NORGE | Tel. +47 815 11 511

KYNNINGSRUD BYGG | Tel. 0701 851 506 KYNNINGSRUD BOSTÄDER | Tel. 0790 653 501

Redaktionen avslutad 2020.11.24 | Framsida: Cato Brekke Andersen | Baksida: Linda Svensson Grafiskt produktion: GP MEDIA - www.gpmedia.no | Tryck: Møklegaard Trykkeri AS | Upplaga: 3250 KynningsrudNytt är en tidning för affärsrelationer och anställda i Kynningsrud-koncernen | Tidningen utges två gånger om året | 71. UTGÅVA, ÅRGÅNG 34


Innehåll

Redaktionen

Kynningsrud Bygg

8

Kynningsrud Nordic Crane Sverige 14 Kynningsrud Nordic Crane Norge

26

Kynningsrud Fastighet

36

Säkerheten först!

5

IT: Det gröna alternativet

6

Bygger för Biltema

11

En dag på jobbet

13

Stockholm på kartan

18

Nya KynningsrudNytt

Vi bygger broar

19

Kran Sverige i bilder

21

Firmalägenhet Skeikampen

22

I skrivande stund är det presidentvalet i USA och de begränsningar som covid-19 medför som dominerar nyheterna. Det är såpass dystert att det är bra att kunna fördjupa sig i vår egen, fina Kynningsrud-värld.

Porträttet: En ringrävs berättelser

24

Mobila tornkranar

30

Satsar i norska Drammen

31

Bygger bostäder Det händer mycket spännande saker, i synnerhet på den svenska marknaden. Kynningsrud Bygg, som etablerades 2018, växer snabbt. Företaget har redan närmare 20 anställda, fördelade på kontor i Uddevalla och Borås. Främst arbetas det med uppförandet av kommersiella byggnader, men även flerbostadshus, se s. 41. Vi ser särskilt fram emot att få höra mer om bostadsutvecklingen i framtiden, nu när Kynningsrud Bostäder AB är etablerat och snart startar upp. Vi hoppas att du uppskattar «Nya KynningsrudNytt» och hittar intressanta saker att läsa om i den här utgåvan.

Världens första el-larvkran

32

Kran Norge i bilder

35

Första bostadsprojektet

41

Ny på Kynningsrud

43

Allt gott inför det nya året!

Personalnytt 46

Ann-Christin Folmer

Cato Brekke Andersen

Hilde Kynningsrud

Henrik Ekman

ann-christin.folmer @kynningsrud.no

cato.brekke.andersen @nckynningsrud.com

hilde.kynningsrud @kynningsrud.no

henrik.ekman @kynningsrud.se

Tel. +47 952 47 886

Tel. +47 970 08 282

Tel. +47 958 25 629

Tel. 0701 851 506

Redaktör

Kran

Fastighet

Bygg

Redaktören har ordet

För här hos oss på Kynningsrud händer det en hel del positiva saker, trots att vi naturligtvis också påverkas av pandemin och måste vidta våra försiktighetsåtgärder och möta utmaningar som alla andra. Under utveckling På Kynningsrud står det aldrig still. Att vara drivna, utvecklas och se nya möjligheter är alltid centralt för koncernen, och det är det som gör oss på Kynningsrud så starka. Denna strategi kan ibland upplevas som ambitiös och lite skrämmande, men tiden har visat att den fungerar väldigt bra. Även KynningsrudNytt fortsätter att utvecklas. Denna utgåva av KynningsrudNytt heter «Nya KynningsrudNytt». Vi markerar förändringarna i organisationen med ett nytt format, ny design och inte minst två språkversioner av tidningen. Språket är naturligtvis mycket viktigt för att kommunicera och nå ut till våra läsare med allt vi vill berätta. För oss i redaktionen är det spännande att prova något nytt! Det gröna alternativet Att vara miljövänlig har fått en betydande roll i samhället. Det har det även här på Kynningsrud. Vi har köpt världens första elektriska larvkran (se artikel s. 32), som vi

både är stolta över och nöjda med. Vi tänker på miljön när vi investerar och uppgraderar maskinparken så att den blir så miljövänlig som möjligt, samt digitaliserar våra processer för att minska vår miljöpåverkan. Vår IT-chef Mats Schweder berättar mer om digitaliseringens fördelar på s. 6.

Ann-Christin

REDAKTIONELLT

3


Tryggt nog för att satsa Våren 2020 sålde vi Kynningsrud Prefab till HeidelbergCement. De resurser och den trygghet som vi har fått av detta har vi använt till att investera mer i våra befintliga verksamheter. Dessutom har försäljningen gett oss möjlighet att etablera nya verksamheter inom byggbranschen. Byggentreprenören Kynningsrud Bygg AB etablerades för knappt två år sedan. Satsningen har varit mycket framgångsrik. Nu har vi även etablerat Kynningsrud Bostäder AB, som ska fokusera på att utveckla bostäder/ lägenheter i västra Sverige. För att leda det initiativet har vi anställt Olof Olausson som vd. Olof har lång erfarenhet av bostadsutveckling i Skanska och Veidekke Group i Sverige. Vi önskar honom varmt välkommen och är glada över att ha en så erfaren chef i företaget. Kynningsrudgruppen har nu en bred och gedigen verksamhet med divisionerna Kran, Fastighet, Bygg, Bostäder och Finans. Vi bygger upp en gemensam företagskultur i alla företag i gruppen, och vi arbetar med gemensamma visioner och värderingar som Kynningsrud-gruppen alltid har stått för.

Koncernchef i Kynningsrud

ÄRLIGHET, LOJALITET OCH ENTUSIASM Ett exempel på Kynningsruds gemensamma företagskultur är vår gemensamma värdegrund: ärlighet, lojalitet och entusiasm. Ärlighet och lojalitet är högt värderade egenskaper både inom och utanför arbetstid, och entusiasmen bidrar extra mycket just nu, under denna osäkra tid. En bra attityd skapar en säkrare och bättre arbetsmiljö och får folk att trivas på jobbet. Det är allas ansvar att hjälpa till att skapa en god arbetsmiljö för oss själva och våra kollegor, och detta är särskilt viktigt just nu.

vi aldrig genvägar som inte stämmer överens med våra värderingar för att kortsiktigt tjäna något på ett jobb, i ett projekt eller på ett företag. Vi agerar alltid ordentligt och ärligt. Kynningsrud är ett varumärke. Om vi kompromissar med våra värderingar påverkar det inte bara det rykte som den egna avdelningen och organisationen har, utan även alla andra företag i Kynningsrudgruppen. Covid-19 I sommarnumret av KynningsrudNytt skrev jag om den nuvarande pandemins påverkan på samhället. Då såg allt ljusare ut. Samhället började så sakteliga öppnas upp igen, och det rådde en försiktig optimism om pandemin. Vi var lättade över att det sociala livet kunde återupptas. Nu stängs samhället ned igen. Vårt sociala liv blir återigen snävare, vi jobbar hemifrån mer och känner oss otrygga eftersom vi inte vet hur pandemin kommer att påverka marknaden. Att leva i ovisshet är krävande, både privat och på jobbet. 2020 kan ha varit det mest oförutsägbara år som vi har varit med om. Låt oss hoppas att denna pandemi snart närmar sig sitt slut och att vi återigen kan börja se framåt med optimism. Under ovissa tider är det extra viktigt att vi pratar med, ser och tar hand om våra medarbetare och varandra. Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

VI TAR ALDRIG GENVÄGAR Att vi lever som vi lär är också av stor betydelse utåt, gentemot våra kunder och leverantörer. På Kynningsrud tar

4

KONCERNEN

VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34


«Säkerheten först!» är väl förankrat Som ett nyckelverktyg för att nå «ett skadefritt Kynningsrud» införde vi 2018 termen «Säkerheten först!». Kynningsrud arbetar kontinuerligt med att öka säkerheten på alla nivåer. HMS är prio nummer ett på Kynningsrud. I vår bransch finns det många risker, så säkerheten går före allt annat. På Kynningsrud går «Säkerheten först!», och den här attityden blir en allt mer naturlig del av vårt arbetsliv. Från HMS-chefer till säkerhetschefer

Därför har vi valt att göra om positionen «HMS-chef» till «Säkerhetschef». Det innebär inte att hälsa och miljö nedgraderas, utan bara att säkerheten prioriteras ännu mer. I år har Kynningsrud Nordic Crane anställt Jan Vegard Heierdal och Erik Everbrink som säkerhetschefer för Norge respektive Sverige. Båda kommer från andra branscher och bidrar med nya saker till säkerhetsarbetet. Varmt välkomna båda två! Tillsammans ska vi alla bidra till att skapa en ännu säkrare arbetsplats, både för våra medarbetare och samarbetspartners. Kynningsrud Bygg

Sedan vi startade vår byggentreprenörsverksamhet Kynningsrud Bygg 2018 och blev totalentreprenör möter vi fler utmaningar och möjligheter i säkerhetsarbetet än vad vi gjorde i rollen som underleverantör. En totalentreprenör sätter standarden för säkerhetskraven och ansvarar även för alla underleverantörer. Jag upplever att personalen arbetar mycket bra, och att vi gemensamt kommer att kunna vidareutveckla säkerhetsarbetet med bra system. Att läsa om skadeutvecklingen är en positiv läsning

År 2020 har utvecklingen när det gäller skador och incidenter i Kynningsrud varit positiv. I Norge har vi inga frånvaroskador, i Sverige har vi fyra, och totalt sett har vi en

Från HMS-veckan i höstas. Roger Johannesen (t v) och Bjarne Storengen visar upp temat för veckan: «Säkerheten först».

minskning av allvarliga incidenter. Ingen av frånvaroskadorna är allvarliga, men några av incidenterna hade allvarlig skadepotential. Vi måste alltså fortfarande vara «på hugget» om vi ska kunna uppnå ett skadefritt Kynningsrud. Ett led i detta är att vidareutveckla och använda digitala verktyg vid riskbedömning, säkerhetssamtal, ledningsinspektioner och rapportering av incidenter. Detta hjälper oss att utöva «Säkerheten först!» på våra arbetsuppdrag. Om du är osäker vet du redan att du inte vet

Sist men inte minst kommer här en liten minnesregel för säkerhetsarbetet: Om du är osäker på om det du ska göra är säkert - då vet du redan att du inte vet. Stanna då upp, fråga andra, gör en ny riskbedömning med nya åtgärder och utför arbetet när du inte längre är osäker. Det här är vad «Säkerheten först!» handlar om till vardags. Vi önskar dig all lycka och hoppas på att 2021 blir ett år fritt från covid-19.

Torkil Kynningsrud Säkerhetschef Kynningsrud-koncernen

KONCERNEN

5


LEDARENS ORD

DET GRÖNA ALTERNATIVET Det är inte bara den gröna färgen, elektrifierade kranar eller miljövänliga oljor som gör oss till det gröna alternativet. Digitalisering av våra processer är en bidragande faktor till den gröna omställningen. Genom digitalisering reducerar vi vår miljöpåverkan med smartare fastigheter, färre resor och mindre pappershantering.

Mats Schweder

Digitaliseringen gör oss mer effektiva och gör att vi kan undvika onödig pappershantering och logistik som belastar miljön. Vår kranverksamhet har kommit speciellt långt i sitt digitaliseringsarbete. Där har vi digitaliserat hela orderförfarandet och sparat massor med manuell hantering och miljöpåverkan i form av förbrukningsvaror och papper. Majoriteten av all vår fakturahantering går helt digitalt numera vilket inte bara sparar miljön utan även minskar risken för felaktigheter, något som inte bara gynnar oss utan även våra kunder och leverantörer.

IT-chef Kynningsrud

Distansmöten Kynningsrud har alltid varit en spridd organisation och vi har länge jobbat med digitala möten på distans. Detta arbete påbörjades redan för 20 år sedan med konferenstelefoner och skärmdelning. Vi gick sedan tidigt över till att utrusta konferensrum med system för videokonferens. Nu är digitala möten vanligare i Kynningsrud än fysiska möten. Vi använder Teams flitigt och kan operera effektivt i virtuella möten. Detta sparar både restid och utsläpp kopplade till resorna, som annars hade påverkat miljön.

vi följer noga och tar på största allvar i Kynningsrud. Säkerheten först, säger vi, och även IT-säkerhet står högt på agendan. Vi försöker hålla en bra balans mellan användbarhet och säkerhet så att den data vi behandlar hanteras på ett korrekt och tryggt sätt. Önskar er en riktigt god jul och gott nytt år. Förhoppningsvis behöver de inte firas via Teams!

Säkerheten först, säger vi, och även IT-säkerhet står högt på agenda.

Säkerhet Vi har i närtid kunnat läsa om allvarliga incidenter gällande IT-säkerhet som fått stora konsekvenser för organisationer och deras kunder. Utvecklingen är något

6

KONCERNEN

VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34


Glädjen är att vara till nytta

7


Kynningsrud

Bygg

8


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

Om

KYNNINGSRUD BYGG är byggentreprenören som åtar sig total- och samverkansentreprenader från första spadtag till överlämnande.

Fem av våra medarbetare vid avdelningen «Kommersiella projekt».

Vad erbjuder vi?

Kynningsrud Bygg utför kalkylering och projektering till färdiga bygghandlingar samt produktion. Dessa tre faser i våra byggprojekt är kännetecknande för hela byggprocessen. Vi arbetar med projekt i storleksklassen 10-300 miljoner kronor.

Kunskap och medarbetare

Vår kunskap är bred. Vi har goda erfarenheter från projekt inom bostäder, vård, skola, logistik, industri, kontor och handel. Vi är ett bolag med rutinerade medarbetare som jobbar som platschefer, arbetsledare, hantverkare, projektingenjörer, projektchefer, arbetschefer samt administrativ personal.

Mats Hedlund och Ewa Christiansson vid vårt projekt Slättbergshallen i Trollhättan.

Geografiskt område

Vi har vårt huvudkontor i Uddevalla på västkusten. Vårt geografiska område är betydligt större än endast kommunerna här. Genom avdelningen «Kommersiella projekt» är vi flexibla och utför projekt över stora delar av Sverige.

Utveckling

Vi utvecklas och skall fortsätta att ständigt utvecklas. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt Kvalitet- och Miljöledningssystem, rekrytera personal, prova nya arbetssätt och att ständigt fokusera på vårt HMS-arbete (Hälsa, Miljö, Säkerhet).

Arbetsplats 24Storage Fyrislund Uppsala.

KYNNINGSRUD BYGG AB | 0701 851 506 bygg@kynningsrud.se kynningsrud.se/bygg

Arbetsplats Biltema H1 Halmstad.

BYGG

9


LEDARENS ORD

KUNDFOKUS

- att ständigt vara närvarande Vi pü Kynningsrud Bygg jobbar hela tiden med att se till att vüra kunder alltid är nÜjda. Vi har fokus pü att alltid leverera och uppträda pü ett professionellt sätt. Det är inte vi som väljer vüra kunder, det är kunderna som väljer oss. Jag vügar püstü att vi ständigt är närvarande, engagerade och professionella i det vi gÜr - det ser vi som självklart!

Vür viktigaste resurs Hos oss är personalen vür viktigaste resurs. Det är vüra medarbetare, büde tjänstemän och hantverkare, som skall leverera och jobba nära vüra kunder i projekten. Det är här vi lägger grunden fÜr üterkommande och lüngvariga samarbeten.

lager, logistik, kontor, industrier, handel, skolor samt bostäder genom totalentreprenader och samverkansentreprenader. Vi hanterar projekt i storleksordningen 10-300 Mkr med god vana. Vi är alltid intresserade av att skapa nya affärsrelationer med professionella kunder och strävar alltid efter att ha skoj pü jobbet. Det är dü vüra medarbetare presterar som bäst!

Den geografiska spridningen av vĂĽra projekt visar en stor flexibilitet hos Kynningsrud Bygg.

Etablerade samarbeten

Henrik Ekman

VD Kynningsrud Bygg AB

Vi har flera etablerade lyckade samarbeten. Vi har nyligen byggstartat büde projekt nummer tre och fyra fÜr vür üterkommande kund 24Storage AB. 24Storage AB arbetar med att hyra ut fÜrrüd och lager till süväl fÜretag som privatpersoner. Vi har tidigare, som totalentreprenÜr, byggt en anläggning i Vallentuna samt en i Uppsala, som nyligen färdigställts med mycket goda resultat. De tvü projekt som vi nu byggstartat är i Västerüs respektive MÜlndal vid GÜteborg.

FÜrdel att vara flexibla Den geografiska spridningen av vüra projekt visar en stor flexibilitet hos Kynningsrud Bygg. Vi kan obehindrat fÜlja vüra kunder frün Umeü i norr till de sydligaste orterna i Sverige med den kompetens som krävs. Det ser vi som en av vüra absoluta styrkor.

Bostäder och kommersiella byggnader Vüra kompetenser finns främst inom omrüdena

HELT Ă„RLIGT

24Storage Fyrislund, Uppsala.

10

Snabbis Den bästa dagen i mitt liv: När mina barn kom till världen. Min drĂśm: En USA-semester med min familj. Senast jag provade nĂĽgot nytt: Padel-tennis i somras (inte kul). Jag vill helst inte fastna i hissen med nĂĽgon jag inte gillar. Min ÂŤguilty pleasureÂť är entreprenadmaskiner‌ Erfarenhet jag gärna varit utan: Flygrädd. Vilken talang skulle du Ăśnska att ha? FlersprĂĽkig. Min favorit-app: Blocket.

đ&#x;˜‰

JOHAN KRONBERG Kynningsrud Bygg

Arbetsledare, 50 ür, anställd sedan 2020, fru och 2 vuxna sÜner. Bor i SkÜvde.

BYGG

Rock eller Klassiskt Vegetariskt eller KÜtt Tüg eller Flyg Landet eller Stan Bok eller Netflix Soffan eller Träning Hemmakär eller Bortakär Extrovert eller Introvert Optimist eller Realist


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

Kynningsrud bygger för BILTEMA - En stor tillbyggnad av en ännu större byggnad

- Det är en fantastisk känsla att få utföra projektet tillsammans med Biltema Real Estate. Vi fick kämpa med ett antal anbud åt Biltema innan detta, och är mycket nöjda över att få jobbet, berättar Henrik Ekman, VD för Kynningsrud Bygg. Text: Kynningsrud Bygg | Foto: Henrik Ekman

- Vi skall verkligen leverera goda resultat för att få till ett riktigt bra och långsiktigt samarbete med Biltema. Jag är förväntansfull, säger Henrik Ekman, VD. Centrallager i Halmstad Projektet är en utbyggnad av Biltemas centrallager, H1, vid hamnen i Halmstad. Utbyggnaden är på 8000 kvadratmeter och skall vara färdigställt till april månad 2021. Projektet ger olika utmaningar, som exempelvis kohesionspålning på gammal havsbotten.

Kommersiella projekt På plats har Kynningsrud Bygg platschefen Stefan Ahl samt arbetsledaren Johan Kronberg, båda med bred och lång erfarenhet från liknande projekt. Stefan och Johan ingår i avdelningen «Kommersiella projekt», där projekt som detta är centrala för hela avdelningen. Trots några utmaningar så löper projektet på bra.

FAKTA Kund: Biltema Real Estate Projektchef: Ted Jonasson Platschef: Stefan Ahl Arbetsledare: Johan Kronberg Tillbyggnad: 8000 kvadratmeter Färdigställs: April 2021

- Vi har en mycket bra dialog med ansvariga byggledare och platspersonal från Biltema. De utmaningar och frågor som uppstår löser vi tillsammans till allas bästa, säger Stefan Ahl, platschef på Kynningsrud Bygg.

Vi bygger bostäder och kommersiella byggnader i storleksordning 10-300 Mkr. Kontakta oss gärna för mer information.

VD Henrik Ekman berömmer arbetsledare Johan Kronberg (t v) och platschef Stefan Ahl, för ett bra jobb med projektet.

Henrik Ekman

henrik.ekman@kynningsrud.se Tel: 0701 851 506

BYGG

11


Portarna öppnas i Borås

Avdelning «Kommersiella projekt» Den 1 september slog vi upp portarna till vårt nya kontor vid Skaraborgsvägen 25 i centrala Borås. Det är vår nystartade avdelning, Kommersiella projekt, som huserar i det nyöppnade kontoret i en tegelbyggnad i anslutning till området för Högskolan i Borås. Text: Kynningsrud Bygg | Foto: Henrik Ekman

Kynningsrud Bygg satsar som byggentreprenör både på kommersiella byggprojekt och bostadsbyggnation, och företaget växer snabbt. Avdelningen «Kommersiella projekt» består, än så länge, av åtta kompetenta och rutinerade medarbetare. Kompetensområdena är främst projekt inom byggnation av kontor, handel, logistik, lager, arenor samt skolor. - Att få delta i och ansvara för arbetet med att bygga upp en ny avdelning inom Kynningsrud Bygg kände jag var en möjlighet som jag inte kunde motstå. Dessutom med duktiga medarbetare som jag redan känner och är vana att jobba tillsammans med. Vi är ett bra team, säger Kenneth Samuelsson, arbetschef för avdelningen «Kommersiella projekt». Från norr till söder Avdelningen har sitt arbetsområde från Umeå i norr till Malmö i söder. Samtliga medarbetare är flexibla och mobila i sitt arbete. - Med den flexibilitet, kompetens och rutin som medarbetarna tillsammans besitter så har vi nu möjlighet att följa våra kunder över hela Sverige. På så sätt säkerställer vi en kontinuitet hos våra kunder och de vet alltid vad de får, säger Henrik Ekman, VD för Kynningsrud Bygg.

Kontakta oss gärna för mer information.

F v: William Larsson, Daniel Eriksson, Daniel Larsson, Kenneth Samuelsson och Daniel Dalviken.

PROJEKT Projekt som i dag pågår på avdelningen

Kenneth Samuelsson

kenneth.samuelsson@kynningsrud.se Tel: 0790 609 490

• Tillbyggnad av Biltema H1 i Halmstad för Biltema Real Estate • Nybyggnad av padelhall i Falkenberg, för Kynningsrud Fastighet • Nybyggnad av lager, Västerås och Mölndal, för 24Storage AB

Entrén till Borås-kontoret.

12

BYGG


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

04:45

06:05

07:10

08:30

Jag sätter mig i bilen hemma i Falkenberg och beger mig till depån. Där kopplar jag på släp med vår Crane 1 och kör därefter mot Wästbygg i Lund.

Behöver energi. Fyller på både bilarna och mig i Snapparp.

Anländer till bygget i Lund. Där möter jag upp kranen som har sin första dag på denna byggarbetsplatsen.

Efter att ha varit en sväng i Malmö och lastat korg som ska med på släp upp till Göteborg, är jag tillbaka i Lund och lämnar kanelbullar till fikasugen kund.

En dag på jobbet med Håkan Nilsson Sedan augusti i år är Håkan Nilsson anställd som säljare på Kynningsrud Nordic Crane. Innan jobbade han som kranförare och har många års erfarenhet i branschen. Håkan bor i Falkenberg med hustrun Jessica och deras fyra barn. Förutom att mocka skit hos döttrarnas hästar och skjutsa till stallet och hopptävlingar så gillar han hästtransporter, gamla bilar och dansband.

11:30 Kontorsjobb i Göteborg. Lämnar lite offerter och förbereder fakturaunderlag.

13:00

15:30

18:00

Papper blir signerade på Hisingsbron i Göteborg.

Hade vägarna förbi Magnus Nilsson ute på jobb så jag svängde in och levererade nya byxor till honom.

Efter arbetsdagen blir det stallet med döttrar och diverse göromål som ingår i jobbet som hästpappa.

KYNNINGSRUDNYTT

13


Kynningsrud Nordic Crane Sverige

14


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

Om

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE är ledande inom kran- och transporttjänster i Norge och Sverige. Vi har en stor och modern maskinpark och betonar vår gröna profil - i dubbel bemärkelse. Vi erbjuder lyft- och transportlösningar och har lång erfarenhet av att planera och genomföra alla typer av lyft. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med olje- och petrokemiska industrier, vindkraft och andra industrier, samt naturligtvis byggbranschen.

Dragbil..

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att driva stora projekt, har duktiga projektledare och kan med hjälp av vår egen Engineeringavdelning planera, beräkna och genomföra alla lyft med stor precision, säkerhet och effektivitet.

Totalleverantör av alla typer av lyft

Totalt har vi över 300 maskiner, inklusive mobilkranar, larvkranar, mobila tornkranar, kranbilar, lastbilar och flera olika specialmaskiner för små och stora lyftoperationer.

Mobilkran.

Tunga varor och specialtransporter

Vår tunggodsavdelning erbjuder även lyftlösningar som involverar andra utrustningstyper. Om dina transportbehov är mer krävande - exempelvis i form av längre, bredare eller tyngre laster - löser vi även detta. För sådan specialtransport har vi dragbilar med släpvagnslösningar med upp till 14 axlar, eller självgående dragsystem som kan transportera upp till 450 ton.

Mobil tornkran.

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE I SVERIGE Vår svenska kranverksamhet har huvudkontor i Göteborg, med depåer strategiskt placerade i Stockholm, Värmland, Bohuslän och Halland. Vi hjälper dig i hela Sverige. Du är mycket välkommen att ta kontakt med oss! KYNNINGSRUD NORDIC CRANE AB | 031 500 400 kran.se@nckynningsrud.com nckynningsrud.com

Specialtransport.

KRAN SVERIGE

15


LEDARENS ORD

FANTASTISKT ENGAGEMANG OCH BRA SAMARBETE

Att vara en av Nordens största leverantörer av mobilkrantjänster medför ett ansvar för framtida generationer. Vi önskar att vi på Kynningsrud inte bara uppfyller miljökraven från omvärlden utan att vi gör lite extra. Vi har genom samarbete med världens största mobilkranproducent, Liebherr, svenska myndigheter och Svenska Mobilkranföreningen lyckas få in en miljöolja som är godkänd på den svenska SP-listan.

Morten Heli-Hansen VD Kynningsrud Nordic Crane AB

Först i världen Vi har sedan i sommar investerat och bytt till miljövänlig hydraulikolja i drygt 50% av alla våra mobilkranar. Målsättningen är att alla våra mobilkranar har miljöolja inom fem år. Vi har investerat i många nya kranar, lastbilar och maskiner med högsta motorklass, och vi har ett flertal kranar som kan köra på eldrift. Vi är speciellt stolta över att vara först i världen med helelektrisk larvkran (se eget inslag)!

är på gång i hela Skandinavien, och vi fortsätter växa i våra satsningsområden Stockholm och södra Sverige. Kynningsrud är i dubbel bemärkelse gröna, och Sverige kommer att färgas härligt grön i tiden framöver.

Målsättningen är att alla våra mobilkranar har miljöolja inom fem år.

Spännande tider i Sverige 2020 skrivs snart in i historieböckerna som året som blev väldigt annorlunda och mer speciellt än vi någonsin kunnat föreställa oss. Vi, som alla andra, har blivit påverkade av pandemin med att några projekt har blivit inställda och några blivit flyttade. Men tack vare bra medarbetare som är lösningsorienterade, flexibla och inte minst väldigt duktiga på sitt jobb så har 2020 blivit bra för oss. Vi tror vintern blir en utmaning, men vi är generellt positiva till 2021. Hela tiden jobbar vi för att ge våra kunder bästa servicen, och vårt arbete med ständiga förbättringar ger resultat. Vi har också stor ekonomisk trygghet genom Kynningsrud-koncernen, och tål svängningar i marknaden.

HELT ÄRLIGT

Fortsätter växa Utvecklingen fortsätter framåt, och vi ser fram emot leveransen av nya mobilkranar under våren och sommaren. Fler spännande projekt

Tobias Karlsson

Kynningsrud Nordic Crane AB Tekniskt ansvarig ingenjör, 25 år, anställd sedan 2018, ensamstående. Bor i Ytterby.

16

KRAN SVERIGE

Den bästa dagen i mitt liv: Min civilingenjörsexamen! 5 år extra studier var bra nog. Min dröm: Jag drömmer om att kunna fler språk, vara med i ett rymdprogram, och resa till platser få ha varit på. Senast jag prövade något nytt: Nyligen testade jag nya metoder när jag målar 3D printade modeller. Testar även nya recept i köket. Jag vill helst inte fastna i hissen med: Boris Johnsson. Det är något obekvämt med honom när han talar. Min «guilty pleasure»: Vissa helger stänger jag av allt som gör att folk kan nå mig, sätter mig i lugn och ro med ett överflöd av snacks. Kanske båda bok, serie och ett spel under helgen. Erfarenhet jag gärna varit utan: Njursten, aldrig haft så ont. Slutade med att de opererade bort min blindtarm… Vilken talang skulle du önska att ha? Önskar att bli bättre på att rita och göra musik. Min favorit-app: Memrise eller Trello.

Snabbis Rock eller Klassiskt Vegetariskt eller Kött Tåg eller Flyg Landet eller Stan Bok eller Netflix Soffan eller Träning Hemmakär eller «Bortakär» Extrovert eller Introvert Optimist eller Realist


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

Roger Berntsson och Robert Lindblom utför en sista kontroll av tyngdpunkten och placeringen av balken på SPMT.

- Säkerheten är viktig för oss. Jag har arbetat med Kynningsrud i mina senaste projekt, och det känns mycket bra. Det är ordning och reda, högt säkerhetstänk och kompetent personal som utför jobben, de lämnar inget åt slumpen, säger Magnus Schmidmeir, som är platschef för Peab.

Med SÄKERHETEN i fokus! Jag har nu varit anställd på Kynningsrud Nordic Crane som säkerhetschef i ungefär fyra månader. Som ny i bolaget känns det tryggt att se att vi i Kynningsrud har ett högt säkerhetstänk och väl inarbetade rutiner sedan lång tid tillbaka.

Vårt grundläggande säkerhetstänk ger en unik möjlighet att fortsätta utveckla vårt säkerhetsarbete på alla områden. Främst för att alla våra medarbetare ska komma hela hem från jobbet varje dag, men också för att bli den samarbetspartner som uppdragsgivare efterfrågar i framtida projekt. Transparens kring säkerhetsarbetet Dagens marknad kräver mer omfattande säkerhetsarbete än tidigare. Även om allt arbetet planeras, analyseras och förbereds noggrant kan olyckan ändå vara framme. När det sker kräver kunderna i större omfattning en transparens i utredningsarbetet för att hitta grundorsaken och vilka åtgärder som sätts in i förebyggande syfte. Det innebär att arbetsoperationer måste dokumenteras på ett mer omfattande sätt.

av övergripande riskanalyser, innan vi kan etablera vår utrustning vid uppdraget. Vår engineeringavdelning bidrar med beräkningar och ritningar med förslag på placering av kranar mm. Riskanalyser och säkerjobbanalyser utförs tillsammans med kunden på plats inför lyft. För att ta lärdom av vad som gått bra och vad som fungerat mindre bra sker en uppföljning av genomförda uppdrag tillsammans med uppdragsgivare och övriga involverade entreprenörer. Dessa är krav som i allt högre utsträckning ställs av våra uppdragsgivare. Vilket vi är glada över! Ett bra verktyg som vi använder oss av för att samla information är Simpli Better, där alla incidenter ska registreras. Verktyget ger bra information om vilka systematiska brister vi har och ger oss möjlighet att förebygga dem från att uppstå igen!

Erik Everbrink

Säkerhetchef erik.everbrink@nckynningsrud.com Tel: 031 751 0455

Stora säkerhetskrav ställs Våra uppdragsgivare ställer i allt högre utsträckning krav på oss och det innebär till exempel ett förebyggande arbete, i form

KRAN SVERIGE

17


Stockholm på

Kynningsrud-kartan Kynningsrud i Stockholm har redan hunnit bli ett år! Satsningen i huvudstaden med en egen avdelning har gett organisationen nya, duktiga människor och vi har satt en ny stad på företagskartan. Text: Kynningsrud Nordic Crane | Foto: Anders Matsjons

Kapten på Stockholmsskutan är Victor Callbo, som började i somras. Han kommer garanterat att ge vinst för vår satsning på huvudstadsmarknaden. Vi har duktiga kranförare som med sin höga kompetens och långa erfarenhet arbetar säkert varje dag -

Kontakta oss gärna för mer information. Din kontaktperson i Stockholm

Victor Callbo

victor.callbo@nckynningsrud.com Tel: 08 531 93 561

18

KRAN SVERIGE

och gör kunderna nöjda. Vi har numera fler nya gröna kranar på plats i huvudstaden och fler är på gång under våren 2021. Vi är redo att börja växa på riktigt! Kvalitetsarbete Sedan sommaren och under hösten arbetar vi med att förbättra internkommunikationen för att skapa en större delaktighet och engagemang hos alla. Vi arbetar också med att bli mer kända på marknaden och uppvaktar våra kunder mer frekvent genom sitebesök och uppsökande försäljning. Vi har levt med en skakig marknad som inte blev bättre av Covid-19 pandemin. Därför är det ännu viktigare att vi nu arbetar proaktivt både med kunder och våra medarbetare, så vi hela tiden är först på bollen i vår resa mot att bli bäst! På detta sätt har vi också möjlighet att parera eventuella utmaningar i ett tidigt skede. Erbjuder helhetslösning i Stockholm Kynningsrud Nordic Crane i Stockholm erbjuder alla kunder en helhetslösning med alla mobilkransstorlekar och kranbilar. Vi har

också en fullserviceverkstad och dygnet runtbemannat kontor. Hela året, varje dag finns vi tillgängliga för att utföra små och stora lyft. Vid stora projekt eller specialjobb hämtar vi in resurser från våra avdelningar i övriga Sverige och Norge. Vi löser allt till kundens bästa. Säkerheten kommer alltid först För att säkerställa att vi arbetar säkert och att alla våra medarbetare kommer hela hem varje dag, måste vi hela tiden fokusera på sättet vi arbetar på. Vi måste tydligt dokumentera arbetet vi utför, och vi måste genomföra riskbedömningar och egenkontroller. Vi ser även att våra kunders krav till säkerhet på arbetsplatserna ökar varje dag. Vårt säkerhetsfokus kommer därför även att kunna ge oss en konkurrensfördel på marknaden.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

VI BYGGER BROAR Oavsett var du bor, om det är i Sverige eller Norge, i stan eller på landet, så är bra vägar viktiga för att komma från A till B. I Kynningsrud Nordic Crane är vi ofta med och utför lyft i större vägprojekt, och vi har succesivt upparbetat oss omfattande erfarenhet kring montering av brosystem. Text: Cato Brekke Andersen/Eva Lindberg | Foto: Clas Ericsson

- Bara det senaste året har vi jobbat med flera stora och viktiga broprojekt, berättar marknadschef i Kynningsrud Nordic Crane, Clas Ericsson. Några av projekten vi har jobbat med under 2020 är Kollektivtrafikbron (KTBbron), som ansluter till Nya Hisingsbron, Appegio, Skurubron, förbindelsegång på Drottning Silvias barnsjukhus (egen artikel), Olskroksbron Västlänken E01 och Hölö-bron. Trygghet genom Engineering Vi har kapacitet att hantera utmanande uppdrag och kompetensen som behövs för att använda oss av tekniskt krävande lösningar. Genom vår egen Engineering-avdelning kan vi göra komplexa förstudier som ger oss en enorm trygghet, och som också säkerställer att genomförandet av jobbet går precis som planerat. - Detta är spännande jobb, och oavsett om projekten är enkla eller avancerade så har vi

resurser som behövs för att hjälpa kunderna, säger Clas. Speciallösningar Kynningsrud Nordic Crane har idag en av Europas miljövänligaste maskinparker och egna broramper för tillfälliga brosystem. Med en SPMT flyttar vi brosektionerna till den position som passar bäst för kranlyftet. - Vi har också egen lyftutrustning som vi anpassar till brokonstruktionen. Om det är Azorbemattor, stålmadrasser eller hela markbäddar som krävs så fixar vi det, säger Clas.

SPMT

- en självgående släpvagnslösning som används för transport av gods som är för stora eller tunga för lastbilar. Styreprogram: 360° Max antal moduler: 25 Max linjelast: 45 ton

Vill du veta mer? Kontakta vår marknadschef.

Vi ser fram emot 2021 och att fortsätta jobbet med att «visa vägen» som Sveriges bästa brobyggare.

Clas Ericsson

clas.ericsson@nckynningsrud.com Tel: 031 751 0454

KRAN SVERIGE

19


Viktigt lyft

på Drottning Silvias barnsjukhus Kynningsruds vision «Glädjen är att vara till nytta» har sällan passat bättre än när Kynningsrud Nordic Crane AB var i Göteborg för att göra ett mycket viktigt lyft på Drottning Silvias barnsjukhus. Text: Cato Brekke Andersen / Eva Lindberg Foto: Kynningsrud Nordic Crane

År 2021 skall det stå klart ett nytt barnsjukhus vid sidan av det gamla. För att de båda sjukhusbyggnaderna skall användas aktivt är en ny broförbindelse mellan dessa två en livsviktig del av sjukhuset. I den gamla byggnaden kommer akutmottagningen att ligga, medan den nya byggnaden kommer att innehålla bland annat intensivvård och moderna operationsrum. Lång planering För att minimera störningstiden för den mycket känsliga verksamheten, togs tidigt ett beslut om att prefabricera hela den stora förbindelsegången nere på marken. När beslutet fattades fanns det fortfarande ett antal frågor vi var tvungna att hitta svar på innan kranen kunde lyfta. Vad tål marken för belastning? Vad väger en komplett trevåningsförbindelsegång som är 12 meter hög? Hur vänder vi den liggande konstruktionen till upprätt läge? Vi hittade tillsammans alla svar som krävdes för att utföra en lyckad lyftoperation. Hög precision krävdes Med fyra lyfttag (25 x 4,5 meter) kunde vi till slut lyfta hela den tre våning höga konstruktionen på plats. Broförbindelsen hade en dödvikt på 106 ton och var 25 meter lång. Förbindelsegången var bara 7 cm smalare än öppningen mellan de två fastigheterna, så att det krävdes hög precision av riggningen för att allt skulle hänga rakt. Samspelet mellan lyftledaren Ola Westerling och kranföraren Reine Karlsson var därför mycket viktig. Tack vare ett bra samarbete mellan alla involverade och lång erfarenhet på Kynningsrud Nordic Crane AB gick detta komplexa lyft helt enligt plan!

På projektet

Se filmen här:

Arbetsledare: Peder Åsén Kranförare: Reine Karlsson Lyftledare: Ola Westerling Hjälpkranförare/ Signalman: Karl Lennartsson Engineering: Tobias Karlsson Ola Westerling.

20

KRAN SVERIGE

Reine Karlsson.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

KRAN I BILDER

s Mattsson st och Nicla vi q d n ålle. Su ar Gunn med jättep

Love is in the air

P-O Hammargård och Jonas Berutsson riggar 500-tonaren för nattarbete.

Kranperspektiv i Karlstad.

to bättre....

Ju fler, des

Hjälte om natten...

Högt uppe.

Prosjektleder Jon Sanne.

Oj, så lång...

Trångt om plats.

«Små» och «tunna» vajrar.

21


Friluftsliv och vandringsglädje på Skeikampen Kynningsruds personallägenhet ligger på en idealisk plats för naturupplevelser året runt. Den ligger nära bergstoppar, fiskesjöar, skidbackar och djurliv. Skeikampen är ett familjevänligt resmål, med upplevelser och aktiviteter för alla. Vandrarväg mot Aulestad bakom lägenheten.

Text/foto: Kirsti Finsal

Viljan att utforska och entusiasm för naturen har länge varit centralt för det norska kulturarvet. Redan 1868 grundades Den Norske Turistforening med visionen: «Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land» (Thomas Heftye). Första gången jag var på Skeikampen var 2008, och under åren sedan dess har jag varit på många fantastiska vandringar där. Jag kan verkligen rekommendera att äta lunchen och njuta av en god kopp kaffe med utsikten från Skeikampen (1124 m.ö.h.), plocka blåbär längs vandringsleden under Bånseterkampen (1202 m.ö.h.), och cykla längs Peer Gyntvägens fina fjällsjöar och fäbodvallar. Kaffepaus «with a view».

Morten Engh är ute och cyklar.

Lägenheten är till för personalen, dvs. alla Kynningsruds anställda. Den har 7 bäddar, 2 badrum, öppet kök/vardagsrumslösning och vardagsrum med öppen spis. Jag hoppas att många drar nytta av detta fina erbjudande och tar med sig familj och vänner till fjällen!

FAKTA Merkede turløyper fra DNT.

Kynningsrud har en lägenhet på Skeikampen i Gausdal i Norge och en lägenhet i Elviria på Costa del Sol i Spanien.

Dragning av ansökan sker två gånger om året. För bokning och information kan du skicka ett mail till: hytter@kynningsrud.no Kirsti Finsal är ny kontaktperson. OBS! Lägenheten i Spanien är tills vidare stängd (COVID-19) Härlig natur på Peer Gynt-vägen.

22

KYNNINGSRUDNYTT

Kirsti Finsal i hyttekomiteen.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

E R A N VIN ING L V Ä T O T AV F O

EN

Tidigare i år startade fototävlingen för våra medarbetare. Vi fick många bidrag, och här är vinnarna.

1 plats: Jesper Olsen Kynningsrud Nordic Crane AS

2 plats: Clas Ericsson Kynningsrud Nordic Crane AB Ga

kk

00,–

vesje

10

3 plats: Christoffer Arneld Kynningsrud Nordic Crane AS kk

vesje

,–

1000

Ga

KYNNINGSRUDNYTT

23


EN RINGRÄVS BERÄTTELSER

En fåordig man med mycket att berätta.

Vi möter Ivar Harstad i Valle i Fredrikstad. Det var många år sedan han gick i pension, men han dyker fortfarande upp på sin gamla arbetsplats. Vid 72 års ålder tar han nämligen fortfarande uppdrag och håller kontakt med gamla kollegor. Text Eva Kynningsrud Dobbing | Foto: Arild Bråthen / Eva Kynningsrud Dobbing

I nästan 30 år arbetade han som kranförare i Kynningsrud, och sedan pensionen har han arbetat 30-40 %. - Hur kom det sig att du blev kranförare? - Jag föddes lite lat, så jag tycker att det är kul att se på när andra jobbar. Så det passade mig bra, säger han och skrattar tyst. - Du verkar inte jättelat, du jobbar ju fortfarande. Sju år efter att du gick i pension, inte sant? - Jo, men nu kan jag bestämma själv. Jag kan säga nej om det regnar eller snöar. Det är en befrielse. Aktiv pensionär Att han är lat tar vi ändå med en nypa salt. Ivar är gift med Aud, har två döttrar, Monica (49) och Silje (33), tre barnbarn på 2, 10 och 30 år, och ett barnbarnsbarn. Han tillbringar mycket av sin tid med familjen, och ställer bland annat upp när hans döttrar behöver hjälp med renoveringar, barnbarnen ska köras och hämtas eller det behövs en trogen supporter när tioåringen spelar handbollsmatch. - Den här veckan har jag målat tvättstugan, mina barnbarn har varit på besök och jag har varit på handbollsmatch, berättar han. En stjärna på bacalao Dessutom brygger han öl och är en stjärna på att laga bacalao. - Jag och min lillebror gör bacalao varannan

24

PORTRÄTTET

gång och bjuder varandra ungefär en gång i månaden, säger Ivar. Ivar står nära sin familj. Han växte upp som nummer två i en syskongrupp på fyra. Tre pojkar och en flicka. Den yngste var bara 22 år gammal när han hamnade i rullstol, ett traumatiskt budskap för Ivar, som har en mycket nära relation med sin lillebror. - Han var till sjöss och föll ner i ett lastrum. Jag är väldigt stolt över hur oberoende han är. Han har en otrolig viljekraft, skryter han. Ivar gick också själv till sjöss när han var ung. Han åkte när han var 17 och kom hem när han var 22. - Det var nog till sjöss vi blev så förtjusta i bacalao, jag och brorsan. Det är lätt att laga när till och med jag kan, säger han blygsamt. Vissa dispyter Ivar verkar vara en mycket lugn och vänlig man. Han slösar inte med orden och slåss inte om uppmärksamheten. Att bli porträtterad i KynningsrudNytt ligger inte överst på hans önskelista, men vi vet att han sitter på många goda historier efter så lång tid i Kynningsrud, så han kommer inte undan så lätt. - Harald (Kynningsrud) beskriver dig som en klippa. Alltid lugn och snäll, men ändå inte rädd för att säga vad du tycker. - Det är trevligt att höra, men jag vill egentligen inte bli porträtterad, säger han och tar motvilligt emot komplimangen. Han medger dock att det är trevligt att få bra feedback och känner igen sig i en del av

beskrivningen. - Jag har varit i en del dispyter. Det är bra att det har funnits utrymme för att säga ifrån, så att man får rensa luften. Jag har haft bra kontakt med de flesta jag har jobbat med. Speciellt den äldre generationen på Karlstadsavdelningen, säger han. Nekades hotellrum En av dem som oftast dyker upp i Ivars minnen från tiden på Kynningsrud är pensionären Knut Sahlberg, som arbetade på Kynningsrud i många år. Särskilt ett minne får honom att le. - Knut och jag skulle till Danmark för att hämta en kran de hade köpt. Det var mellan jul och nyår och vi skulle ta färjan från Göteborg till Frederikshavn. Det var dåligt väder och Knut blev väldigt sjösjuk. När vi äntligen kom i land långt in på natten var vi tvungna att hitta ett hotellrum. Jag gick in och bokade två rum, det var inga problem. Inte förrän Knut kom in... När de såg honom och skicket han var i, hade de plötsligt inget rum trots allt. De trodde att han var full, så vi var tvungna att gå vidare, säger han. Det ska sägas att historien är extra rolig eftersom det starkaste Knut Sahlberg någonsin druckit är äppelmust. Kändisar Ivar har träffat många spännande människor i jobbet, men vissa har gjort bättre intryck


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

än andra. Under monteringen av Stjerna på Gardermoen träffade Knut och Ivar både Dorthe Skappel och Vebjørn Sand. Den sistnämnde gjorde helt klart bäst intryck. - När vi var klara skulle vi köra Dorthe och Vebjørn i korgen. - Jag är inte typen som går och pratar med en kändis, men Knut ville prata med Dorthe. Hon var dock inte särskilt intresserad av det, och då förlorade Knut helt respekten för henne. Men Vebjørn Sand var en väldigt trevlig och sällskaplig kille, minns han. Det säger han även om Kjell Inge Røkke. - Han var inte nöjd med sin uppfart och ville ha en helt ny med sten från Vestfold. Han var också väldigt social, säger Ivar. Vänner och kollegor Det märks att kollegorna uppskattar att Ivar är på besök. Under hela intervjun försöker folk få hans uppmärksamhet. - Arild Bråthen, Arnfinn Mathisen och Ståle Angelsen är några av de personer jag fortfarande har kontakt med. Jobbet har alltid varit socialt. När du sover mycket borta blir de du arbetar med dina vänner och många av de gamla vännerna försvinner lite. När jag jobbade heltid var det svårare att vårda gamla vänskaper, men det har tagit fart igen efter att jag gick i pension. Nu har jag vänner utanför jobbet, säger han och han tittar ut från mötesrummet mot Arild Bråten som väntar utanför. - Är vi inte klara snart? frågar han mig.

- Nej, jag behöver bilder också! Ivar ser plötsligt obekväm ut, och säger sedan motvilligt: - Det finns säkert några gamla foton som du kan använda. Jag gillar inte riktigt detta... Något säger mig att vi får respektera det, och att Haralds beskrivning var ganska träffande. Ivar Harstad är lugn och vänlig, men han säger ifrån när vill...

Ivar tillsammans med kompanjongen Arild Bråthen.

IVAR HARSTAD Ålder: 72 Befattning: Kranförare och pensionär. Civil status: Gift med Aud, två döttrar, tre barnbarn och ett barnbarnsbarn. Bästa med Kynningsrud: Bra arbetsförhållande, trivsamt och många utmaningar. Värsta med Kynningsrud: Du visste aldrig när du kom hem. Favoritmat: Bacalao Favoritdryck: Öl Bästa egenskap: Tålmodig Sämsta egenskap: Säkert många...

Ivar gillar gröna kranar.

PORTRÄTTET

25


Kynningsrud Nordic Crane Norge

26


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

Om

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE är ledande inom kran- och transporttjänster i Norge och Sverige. Vi har en stor och modern maskinpark och betonar vår gröna profil - i dubbel bemärkelse. Vi erbjuder lyft- och transportlösningar och har lång erfarenhet av att planera och genomföra alla typer av lyft. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med olje- och petrokemiska industrier, vindkraft och andra industrier, samt naturligtvis byggbranschen.

Dragbil.

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att driva stora projekt, har duktiga projektledare och kan med hjälp av vår egen Engineeringavdelning planera, beräkna och genomföra alla lyft med stor precision, säkerhet och effektivitet.

Totalleverantör av alla typer av lyft

Totalt har vi över 300 maskiner, inklusive mobilkranar, larvkranar, mobila tornkranar, kranbilar, lastbilar och flera olika specialmaskiner för små och stora lyftoperationer.

Mobilkran.

Tunga varor och specialtransporter

Vår tunggodsavdelning erbjuder även lyftlösningar som involverar andra utrustningstyper. Om dina transportbehov är mer krävande - exempelvis i form av längre, bredare eller tyngre laster - löser vi även detta. För sådan specialtransport har vi dragbilar med släpvagnslösningar med upp till 14 axlar, eller självgående dragsystem som kan transportera upp till 450 ton.

Mobil tornkran.

KYNNINGSRUD NORDIC CRANE I NORGE

Vår norska kranverksamhet har sitt huvudkontor i Oslo, med avdelningar strategiskt placerade i hela den östra regionen och mellersta regionen av Norge. Vi hjälper dig över hela landet. Du är mycket välkommen att ta kontakt med oss! KYNNINGSRUD NORDIC CRANE AS | +47 815 11 511 kran.no@nckynningsrud.com nckynningsrud.com Specialtransport.

KRAN NORGE

27


LEDARENS ORD

MILJÖ OCH HÅLLBARHET År 2020 beskrivs nog bäst genom att man slår ihop två av våra mest slitna klichéer: «Vi ser mörka moln vid horisonten - men bakom molnen är himlen alltid blå». De senaste nio månaderna har varit utmanande. Trots det ser vi positivt på framtiden. Att våra medarbetare ger extra service råder det ingen tvekan om. Vårt stora engagemang och våra lösningsorienterade medarbetare som ger det där lilla extra har gjort oss till ett ledande mobilkranföretag. Det är extra viktigt i dessa tider, då konkurrensen är extra tuff - och det ska vi vara stolta över.

Eirik Kynningsrud

VD Kynningsrud Nordic Crane AS

Vann pris vid ESTA Awards Ett bevis på detta fick vi den 24 september. Då vann vi första pris för spektakulära lyft i kategorin «Teleskopkranar upp till 120 ton» under europeiska ESTA Awards. ESTA är Europas ledande organisation för mobilkransindustri och specialtransport. Alla som arbetar i Kynningsrud Nordic Crane delar på äran för denna utmärkelse! När det gäller att samarbeta, dela erfarenheter och arbeta ihop mot ett gemensamt mål, är vi riktigt bra. Vi gör varandra bättre! Världens första helt elektriska larvkran När du läser detta har vi redan avtäckt världens första helt elektriska larvkran (se separat artikel). Vi längtar efter att få använda detta «monster» till mobil larvkran, med en lyftkapacitet på upp till 250 ton. Det gläder oss att vår bransch går i bräschen för att skapa miljövänliga byggarbetsplatser. Detta är utan tvekan framtiden, och även om vi har en lång väg att gå är det viktigt att vi börjar någonstans.

HELT ÄRLIGT

Det gröna alternativet Vi arbetar också aktivt med andra projekt inom miljö och hållbarhet. Vi har redan mobilkranar som kör på miljöolja, och fler kranar kommer 2021. Utöver detta håller vi på att ersätta alla gamla maskiner med en nyare och grönare maskinpark. År 2021 får vi exempelvis Norges största AT-kran, en Liebherr LTM1650, flera mindre mobilkranar och en mobiltornskran. Dessa kranar har en helt annan utsläppsnivå än de äldre modellerna. Det gröna alternativet - i dubbel bemärkelse.

Vi är glada över att vår bransch går i bräschen för att skapa miljövänliga byggarbetsplatser.

ESTA AWARDS: Vi vann europeiskt pris för spektakulära lyft i samband med en urspårad godsvagnstransport i svår terräng.

Den bästa dagen i mitt liv: Maria kanske läser KynningsrudNytt, så det är förstås den dagen vi gifte oss. Min dröm: Jag har drömt om en BMW M5 under många år, men nu har det faktiskt ändrats till att ha möjlighet att donera en viss summa pengar till välgörenhet varje månad. Senast jag prövade något nytt Järnridån! Jag kommer inte på något annat än att jag testade en ny restaurang i Oslo i helgen. Det var en oförglömlig kväll så jag rekommenderar alla att besöka Kloster. Jag vill helst inte fastna i hissen med: En viss president från andra sidan havet! Min «guilty pleasure» Jag har inga guilty pleasures ... bortsett från att titta lite extra på KynningsrudNytts Cato Brekke Andersens rumpa när tillfälle ges! Erfarenhet jag gärna varit utan Det är nog att gå på dass utan att ta av sig byxorna!!! Min favorit-app: Storytel

Jon André Karlsen

Kynningsrud Nordic Crane AS Kranförare, 42 år, anställd sedan 1997, gift med fantastiska Maria, har tre barn och bor i villa i norska Fredrikstad.

28

Rustar för framtiden Med hög kvalitet på alla nivåer och ett företag i snabb utveckling tar vi oss an alla utmaningar. Vi ser positivt på framtiden, särskilt ur ett längre perspektiv. Vi håller på att bli ännu grönare och laddar för framtiden. Aktiviteten på marknaden som vi konkurrerar på gick kraftigt ned i våras, men återhämtade sig fint under sommaren och hösten. Tyvärr ser vintern lite mager ut, men vi arbetar aktivt för att säkra både små och stora uppdrag. Trots att den här perioden som har varit nu inte har varit helt lätt, ser vi verkligen fram emot vad som komma skall.

KRAN NORGE

Snabbis Rock eller Klassiskt Vegetariskt eller Kött Tåg eller Flyg Landet eller Stan Bok eller Netflix Soffan eller Träning Hemmakär eller «Bortakär» Extrovert eller Introvert Optimist eller Realist


VINTER 2020/21 - UTGĂ…VA 71 - Ă…RGĂ…NG 34

FLER AKTIVA MEDARBETARE 2020 har varit ett ovanligt ür och münga har varit hemma mycket mer än de brukar. Mycket stillasittande arbete, büde pü jobbet och i hemmet, kan innebära mindre energi och Ükad risk fÜr sjukfrünvaro. Text: Cato Brekke Andersen | Illustrationer: Dreamstime

Genom Aktiv Bedrift fÜrsÜker vi fü vüra medarbetare att delta i aktiviteter med hjälp av kampanjer som registreras pü en separat webbplats. Att fysisk aktivitet är positivt rüder det ingen som helst tvekan om. Att komma ut är bra fÜr humÜret, uthülligheten och immunfÜrsvaret. I ett fÜretag som Kynningsrud Nordic Crane blir det mycket stillasittande arbete, büde i kranen och pü kontoret.

- Under hÜstkampanjen i oktober hade vi aktiviteter med nivüer som belÜnades. Totalt registrerade vi 810 sessioner, och vi rÜrde oss totalt 8 394 km, säger HR-chefen Helge Tangen. - Närmare 40 av de anställda var aktiva deltagare och vi vill gärna att ännu fler deltar. Du registrerar dina aktiviteter i din telefon eller dator och det gür även att ansluta till externa träningsappar, exempelvis Strava, säger han.

OLYCKSUTREDNING och ÂŤBad ApplesÂť Man mĂĽste alltid utreda allvarliga olyckor. Det är viktigt att identifiera mĂśjliga orsaker till sĂĽdana olyckor sĂĽ att vi kan fĂśrebygga allvarliga incidenter i framtiden och fĂśrbättra säkerheten fĂśr alla anställda. När det gäller olyckor inom byggbranschen är det ofta svĂĽrt att hitta gemensamma nämnare. Det kan finnas mĂĽnga orsaker till detta: • Varje enskild olycka är unik - har aldrig hänt fĂśrut. • Olika personer är inblandade • De händer i olika situationer • De händer pĂĽ olika platser • De händer vid olika tidpunkter • De händer under olika väderfĂśrhĂĽllanden Allvarliga olyckor, sĂĽsom personskador, fĂśrlust av människoliv eller den potentiella risken fĂśr detta, mĂĽste alltid utredas. Detta gĂśrs i syfte att fĂśrsĂśka hitta gemensamma nämnare i olika typer av olyckor. FĂśrhoppningsvis Ăśkar detta fĂśrfarande säkerheten och fĂśrhindrar andra allvarliga incidenter i framtiden. Vad leder till allvarliga olyckor? Traditionellt har mänskliga fel ofta identifierats som den främsta orsaken. UndersĂśkningar har visat att 90 procent av alla olyckor beror pĂĽ mänskliga brister, sĂĽsom olämplighet, bristande disciplin, bristande koncentration, osäkert beteende och fysisk eller psykisk olämplighet. LĂśsningen har därfĂśr varit att ta bort dessa s.k. ÂŤbad applesÂť.

Som tur är utreds inte olyckor pĂĽ det viset längre. Visst är det sĂĽ att människor alltid har gjort misstag och kommer att fortsätta att gĂśra det, men idag ser man mänskliga fel som symptom pĂĽ nĂĽgot underliggande. Detta är naturligtvis ocksĂĽ den utgĂĽngspunkt som vi pĂĽ Kynningsrud har när vi letar efter orsakerna till en olycka. VĂĽra medarbetare är en del av en organisation, är underlagda en ledning och olika system och präglas ocksĂĽ delvis av olika kulturer. Genom att fokusera pĂĽ sĂĽdana faktorer Ăśkar hela tiden fĂśrmĂĽgan att fĂśrhindra framtida incidenter, vilket bidrar till att bygga upp en god säkerhetskultur. Detta är min grundtanke som säkerhetschef pĂĽ Kynningsrud Nordic Crane. Med det sagt - om du kĂśr i 120 km/t med lastbilen varje gĂĽng du är ute kanske vĂĽrt fokus till sist hamnar pĂĽ dig som person ändĂĽ, eftersom det inte finns sĂĽ mĂĽnga andra att skylla pĂĽ! đ&#x;˜Š Stay safe and healthy.

Jan Vegard Heierdal

Säkerhetschef jan.vegard.heierdal@nckynningsrud.com Tel: +47 932 08 516

KRAN NORGE

29


MOBILA TORNKRANAR med många användningsområden

Traditionsrika Raufoss Fotball har i över 20 år ägt och drivit Raufoss Storhall, en multihall som tar emot över 100 000 personer varje år. Nu är fotbollsklubben igång med att bygga en ny hall och Kynningsrud Nordic Crane är starkt involverad i processen. Text/foto: Cato Brekke Andersen

Efter 20 år i drift har övertryckshallen «bobla» på Raufoss tagits ner och byggandet av en 10 000 kvadratmeter ny storhall är väl igång. Kynningsrud Nordic Crane är på plats med flera mobilkranar och en mobil tornkran. Runt «hallen» är det ibland omöjligt att ställa upp en mobilkran. - Efter noggrann planering, som omfattar allt från platsinspektioner och 3D-modellering av lyften, kom vi fram till att den mest effektiva lösningen var att använda oss av en mobil tornkran, berättar Ole Kristian Steile Løkke på avdelning Innlandet i Lillehammer. Effektiva lyft med mobil tornkran Med uppställning som en vanlig mobilkran och snabb montering på endast 15 minuter, kombinerar mobila tornkranar den vanliga mobilkranens mobilitet med räckvidden och lyfthöjden hos en tornkran. Kranarna kan anslutas till el och därmed också fungera som en «nollutsläpps»-kran på byggarbetsplatserna. Med krokhöjd på 30 meter och räckvidd på 45 meter vid 1850 kg belastning, är kranen perfekt under arbetet på Raufoss Storhall. Det är absolut nödvändigt att kranen förflyttas, samtidigt som den behöver liten plats för att nå över stora områden.

Se filmen här:

30

KRAN NORGE

Kontakta oss gärna för mer information.

FAKTA Lyftkapacitet på max radie:

1 800-2 200 kg

Lyftradie:

4-65 meter

Max lyftkapacitet: 8 000 kg Max krokhöjd:

Ole Kristian Steile Løkke

olekristian.lokke@nckynningsrud.com Tel: +47 928 41 406

95 meter

«Det gröna alternativet» kan med fördel användas kopplat till el (63A 400V)


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

SATSAR i norska Drammen En vacker novemberdag kommer jag till avdelningen i Drammen, som tornar upp sig på Dansrudveien. Här finns det tydligen mer än jag trodde, avdelningen har till och med «egen» korvkiosk! Text/foto: Ann-Christin Folmer

Det är dags att få den riktiga «Kynningsrudtouchen» på de fina, nya lokalerna som gänget i Drammen flyttat in i. Väggtexter ska upp och verksamhetsbilder ska pryda flera av väggarna i lokalen, så jag tog mig en tur från kontoret i Halden till Drammen. Tom parkeringsplats Jag konstaterar nöjt att parkeringen för de stora fordonen är tom. En ensam lastbilskran står på platsen, annars är runt 30 mobilkranar och lastbilskranar ute på jobb denna onsdagsmorgon. - Det är bra aktivitet här i Drammen och det har det varit i många år. Vi tar också hand om maskinerna i Hønefoss och Sandefjord och servar marknaden mot Porsgrunn och in i Telemark, så vi har mycket att göra, berättar krankoordinatorerna Tor Erik Thollefsen och Jesper Olsen. Sistnämnda började hos oss i början av september och har fullt upp med att lära sig alla rutiner samtidigt som maskinuppdragen ska koordineras. Tor Erik har varit med i många år och är äntligen tillbaka på jobbet efter att ha varit borta ett bra tag. - Åge är ute och kör kran. Det var en som var sjuk, så han var tvungen att ställa upp och sticka ut, berättar de när jag frågar var avdelningschefen har tagit vägen. Frampå eftermiddagen kommer han tillbaka med kranen, så jag hinner få en liten pratstund med honom och ta några bilder. Här gör medarbetarna allt de kan för att lösa allt till kundens bästa.

Avdelning Drammen har «egen» korvkiosk som närmste granne.

En liten paus för koordinatorerna Jesper Olsen (t v) och Tor Erik Thollefsen.

Korvkiosken - Vi är i alla fall de enda som har en helt «egen» korvkiosk, skrattar Tor Erik, som har sett på Google maps att avdelningen har placerats rätt på den legendariska korvkiosken «Dalen pølsebod». Den har existerat i över 50 år och ligger alldeles intill tomten av Kynningsrud Nordic Crane. Den gör ju också bra reklam för Kynningsrud Nordic Crane, för här är det många som kommer in för en korv på eftermiddagen. Positiv stämning Det är över lag bra stämning på avdelningen och alla är nöjda med faciliteterna. Det är positivt för arbetsmiljön att jobba i städad och trevlig omgivning. - Det gäller också i våra maskiner. Jag trivs bäst när kranbilen är ren och i ordning, både in- och utvändigt, och jag underhåller den så gott jag kan, berättar trevliga Fredrik Rasmussen. Att verkstadshall och tvätthall är städad och fin är det Morten Rummelhoff som ser till, och det gör han tydligen bra. För här är det ordning. - Jag uppskattar att kunna sitta ute och äta min lunch när det är så härligt väder som idag, säger kranförare Anders Marum Olsen, som har hittat sig en fin plats vid ingången. Tack till ett trevligt gäng för en bra dag på jobbet!

Åge Dagfinn Eide Askeland är avdelningschef i Drammen.

6

Bra karlar. F v kranförare Ulf Are Nilsen, kranbilsförare Fredrik Rasmussen och Morten Rummelhoff, ansvarig för verkstaden.

Kranförare Anders Marum Olsen njuter av sin lunch i frisk luft.

Tor Erik har fulla dagar som krankoordinator.

Kynningsrud-touch på plats i verkstaden.

KRAN NORGE

31


VÄRLDENS FÖRSTA BATTERIDRIVNA LARVKRAN!

Kynningsrud Nordic Crane vill bidra till en renare värld och har investerat i världens första helelektriska larvkran! Text: Cato Brekke Andersen | Illustrationer: Liebherr | Foto: Kynningsrud Nordic Crane

att batterikapaciteten i kombination med en 40 kW strömförsörjning, ger samma prestanda som kranar som körs på fossilt bränsle. Ska larvkranen jobba helt frånkopplad så räcker batterikapaciteten fyra timmar eller till att förflytta sig 650 meter. Laddningstiden är på 4,5 timmar på 63A och 2,25 timmar på 125A. Kranen är konstruerad på ett sätt som gör att man kan jobba i hela -25 grader, utan att effekten på batteriet försvagas.

Allt liv på jorden är beroende av ren luft, tillräckligt med vatten och ett klimat som «spelar i lag» med oss. För att skydda oss själva och framtida generationer, måste vi försöka vända den dåliga trenden och minska miljöföroreningar. En revolution Vår nya Liebherr 1250.1 Unplugged är en liten revolution och sätter standarden för hur framtiden ska se ut. Larvkranen, som ska ersätta dieseldrivna kranar, kan manövreras både med och utan ansluten strömkabel. När kranen är ansluten med kabel kommer inte föraren att stöta på några prestandabegränsningar jämfört med en dieseldriven version. Det gröna alternativet -Vi ser verkligen fram emot att få den elektriska kranen på plats, berättar VD för Kynningsrud Nordic Crane AS, Eirik Kynningsrud. - Unplugged-versionen är kostnadseffektiv, näst intill ljudlös och mycket mer miljövänlig än sina föregångare. Rent driftmässigt är det ingen skillnad när det gäller bomkombinationer och dimensioner på diesel- och batteriversionen, fortsätter han.

Miljövänliga lyft - Förutom att det är viktigt för oss att den elektriska kranen har samma arbetskapacitet som en vanlig fossildriven kran, är även miljöaspekten väldigt viktig. Där är Liebherr 1250.1 Unplugged svårslagen. Tänker man miljö uppskattas det att under en driftstid på 10 000 timmar så «sparar» man 70 000 liter med diesel och 180 000 kg CO2. Batteriet är också 95 % återvinningsbart, avslutar han. Med den splitter nya Liebherr 1250.1 Unplugged på plats, ser vi verkligen fram emot att nya och gamla kunder i Norge och Sverige ska få glädjen av miljövänliga lyft i framtiden.

Bra batterikapacitet Analyser har gjorts under 10 000 arbetsdagar på befintliga LR 1250-kranar och de analyserna visar

Vill du veta mer? Kontakta Eirik Kynningsrud. Här finns batterimodulen.

Eirik Kynningsrud

eirik.kynningsrud@nckynningsrud.com Tel: +47 909 82 561

32

KRAN NORGE

Det blå på kranen till vänster visar likheten mellan fossildriven kran och ny elektrisk kran. Det röda området på illustrationen till höger ger en grafisk återgivning av var batteriet sitter.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

VD Eirik Kynningsrud är mycket nöjd över världsnyheten.

KRAN NORGE

33


Kranförare Arnar Kristjansson.

Bra tryck på avdelningen Innlandet - Här i området är det full fart och många projekt pågår, säger Lillehammerkontorets avdelningschef Erland Reinli glatt när jag ringer och frågar hur det går. Text/foto: Ann-Christin Folmer

- Det byggs mycket i Lillehammer med omnejd nu för tiden, säger Erland. Alla kranförare och lastbilsförare är ute på jobb, och Bjarne Holtlien i verkstaden får ligga i. Ole Kristian Steile Løkke planerar ett jobb på Dovre och Erland själv far runt med telefonen fastklistrad vid örat. Här kan man knappast klaga på aktivitetsnivån! Guidad tur i en kynningsrudgrön pickup Det råder ingen tvekan om att vi väcker uppmärksamhet när vi kör genom Lillehammer och upp mot den högt belägna Olympiastadion i Erlands kynningsrudgröna pickup. Han tar mig till Birkebeinerstadion, där Iver Traaseth står med kranen och lyfter stålkonstruktioner för Hallmaker. - Här ska ett förvaringstält för Birken sättas upp, förklarar kranförare Iver.

Om du behöver hjälp med ett lyfteller transportuppdrag är du mycket välkommen att kontakta oss!

Åter i centrum fortsätter vägen till det vackra nya vattenverket, en träbyggnad som byggs översvämningssäker i Hovemoen. Vi ser den gröna kranbommen som tornar upp sig över trädtopparna. Vi får ta på oss arbetskläder med hög synlighet och nödvändig skyddsutrustning innan den trevliga Rolf Toftstuen från Evensen & Evensen AS släpper in oss på byggplatsen. Arnar Kristjansson kör kranen. Han uppskattar att få ett litet besök mellan lyften och gillar bullarna som vi har tagit med oss. Det är fortfarande ett tag tills han ska lyfta taket på plats, så han har tid att prata lite med oss.

Erland Reinli (t v) och Rolf Toftstuen i Evensen & Evensen.

Stora resurser tillgängliga Även om avdelningen Innlandet i Lillehammer är ganska stor med sina runt 23 anställda händer det att man tar in förstärkningar från andra avdelningar för att lösa stora uppdrag. - Totalt är vi över 300 anställda och har kranar på upp till 750 ton. Vi har lastbilskranar, bogserlösningar och särskilda transportlösningar fördelade över avdelningar i både Norge och Sverige, och arbetar tillsammans för att lösa alla uppdrag i kundens bästa intresse. De resurser vi totalt sett har gör att vi också kan lösa stora uppdrag, berättar Erland. Efter en lång och trevlig dag i Lillehammer vänder jag näsan hemåt full av goda intryck från avdelningen Innlandet.

Erland Reinli

erland.reinli@nckynningsrud.com Tel: +47 979 56 254

34

KRAN NORGE

Kranförare Iver Traaseth.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

KRAN I BILDER

ed solen.

lar i kapp m

ut 1500 Vi har delat höstas. Safety first! i n ar till b reflexvästar

F v Ari

n Vegard l Norstad, Ja

en. , Rune Vold

strå Bråthen Jr.

Hovdsveen

Låååååångtransport.

Inget jobb innan kaffet.

Kran i solnedgång.

Vintern har kommit. Laaaaaangtransport.

På järnvägen.

Kranbil i vacker norsk natur.

Kran i horisonten...

Härligt att bli hämtad med kranbil.

Montage av tornkran i Oslo på natten.

35


Kynningsrud Fastighet


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGÅNG 34

Om

DIVISION FASTIGHET äger, förvaltar och utvecklar

kommersiella fastigheter för privat och offentlig sektor i Norge och Sverige. Vår fastighetsportfölj består av nästan 80 000 kvm byggnation och 1 000 000 kvm mark. Vi äger fastigheter i Uddevalla, Ljungskile, Munkedal, Falkenberg, Stockholm, Halden, Fredrikstad och Lillehammer, och har utvecklat både kontors-, industri-, logistik-, hälso- och restauranglokaler. Vi har cirka 100 hyresgäster.

Direkt intill E6 i Falkenberg.

Attraktiva områden

Vi vill fortsätta växa och letar alltid efter attraktiva bygg-, fastighet- och markförvärv för relevanta samarbetspartners.

Etablerade på 80-talet

Fastighetsverksamheten etablerades redan 1980 under namnet Kranbygg AS. År 2001 anställdes Pål Kynningsrud i verksamheten, och han ville utveckla fastighetsverksamheten till något större.

Direkt intill E6 i Ljungskile.

Kynningsrud Eiendom AS

I början av 2000-talet etablerades företaget Kynningsrud Eiendom AS med fokus på kommersiella fastigheter. Kynningsrudgruppen fick ett fjärde ben att stå på. Efter en försiktig start har företaget utvecklats till ett viktigt fokusområde för Kynningsrud. Idag har division Eiendom kontor i Halden och Uddevalla i Sverige. Utöver det är Kynningsrud Eiendom även delägare i Fredrikstens utveckling.

Glädjen är att vara till nytta

Vi arbetar utifrån vår vision «Glädjen är att vara till nytta». Våra kunder ska uppleva oss som en lösningsorienterad och kunnig aktör, och målet är att uppnå välanpassade och effektiva lokaler för företag genom ett inspirerande samarbete. Vi har en solid finansiell ställning, bred fastighetskompetens och skapar synergier tillsammans med andra bolag i Kynningsrudgruppen

Valle industriområde i Fredrikstad.

KYNNINGSRUD EIENDOM AS KYNNINGSRUD FASTIGHET AB Tel. +47 69 21 70 90 Tel. 0522 636360 eiendom@kynningsrud.no fastighet@kynningsrud.se kynningsrudeiendom.no kynningsrudfastighet.se Halden Brygge i Halden centrum.

FASTIGHET

37


LEDARENS ORD

VI UNDERLÄTTAR FÖR

STABILITET OCH VÄRDESKAPANDE Att bidra till att skapa en bra och produktiv arbetsmiljö för våra hyresgäster är helt klart det roligaste med att arbeta för Kynningsrud Eiendom. «Lära känna»-processen, att hitta bästa möjliga lösningar och nå en överenskommelse, är alltid spännande. Att vi har arealer som matchar verksamhetens behov är det första vi undersöker. Lika viktigt är det att bedöma om den potentiella hyresgästens verksamhet är stabil, och om det är en relevant partner för oss. Om vi ser möjligheten till en hyresrelation är det vår uppgift att skapa en säkerhet kring att vi är den föredragna fastighetsutvecklaren och uthyrningsaktören. Att underlätta för en förutsägbar uthyrning är det viktigaste!

Hilde Kynningsrud VD Kynningsrud Eiendom AS

Trygghet Kynningsrud Eiendom har lång erfarenhet av uthyrning och utveckling av kommersiella lokaler. Flera av våra potentiella hyresgäster har bred fastighetskompetens med egna juridiska avdelningar som tar hand om både etablering och förhandling av alla nya hyresavtal. Andra är mer oerfarna och detta kan vara deras första möte om en professionell hyresrätt. När vi ingår ett hyresavtal använder vi standardiserade leasingavtal, vilket de allra flesta uthyrningsaktörer på marknaden gör. Avtalet är balanserat, och vi är trogna mot det. Oavsett bakgrund och kompetens ska hyresgästen vara förvissad om att vi anpassar oss och informerar på ett adekvat sätt, så att vi slipper överraskningar under hyresrelationen.

Brygga Frisør: Brygga Frisør ligger vid Langbrygga i Halden. Här håller frisörerna Hilde Torgersen och Linda Hagen till, och de har varit här sedan mars 2017. Då skulle de gå in i ett professionellt hyresavtal för första gången.

Vi var livrädda! Men Kynningsrud har från första stund varit mycket informativa och tillrättalagt för en ordentlig och trygg hyresrelation. Här stannar vi, säger de nöjda frisörerna.

38

FASTIGHET

«Glädjen är att vara till nytta» är vår vision Vi är mycket engagerade i det vi gör. Vi levererar kvalité på alla nivåer - från det första mötet och avtalets inledning, under byggprojektet, uppföljningen, driften och förvaltningen av fastigheten till och med hyresavtalets slut. Våra partner ska vara säkra på att vi har rätt kompetens för att upprätthålla en stabil och professionell hyresrelation. Kynningsruds värderingar «Ärlighet, lojalitet och entusiasm» är grunden för vårt sätt att arbeta. Värderingarna ska återspeglas i allt vi gör. Glädjen är att vara till nytta! Allt gott! Njut av denna fina, kalla tid.

Att underlätta för en förutsägbar uthyrning är det viktigaste!

Halden Tandvårdsklinik: Svetlana Kobets är klinikchef på hyresgästen Haldens tandklinik på Halden Brygge.

Vi upplever hyresvärden som professionell och lokalerna ligger vackert i Halden. De är duktiga på att informera och är tillmötesgående och vänliga. Fastighetsskötaren är super, säger Svetlana.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

Vi välkomnar JTC Auto till de nya lokalerna I höst har JTC autoföretaget JTC Auto flyttat från Risum i Halden till lokaler i Knivsøveien 8 på Sørlifältet, och är redan i full drift. - Vi har haft en väldigt bra start här i de nya lokalerna, säger familjen som driver verksamheten. Text: Kynningsrud Eiendom | Foto: Hilde Kynningsrud

JTC Auto är ett familjeföretag och namnet är bildat av ägarnas förnamn, pappa Jan och hans söner Thomas och Christian Karlsen. Gemensamt har de gedigen och lång erfarenhet av att köpa och sälja begagnade bilar, och berättar att uppstarten i de nya lokalerna har gått väldigt bra. Ökade investeringar - I år bestämde vi oss för att satsa ännu mer på verksamheten, och ett viktigt kriterium var helt nya butikslokaler med god exponering, säger de nöjda hyresgästerna. När en av Kynningsrud Eiendoms lokaler på Sørliefältet blev ledig i somras tog de snabbt kontakt. - Under inspektionen förstod vi att lokalerna passar JTC Autos verksamhet perfekt. Inte långt därefter var JTC Auto på plats i de nya lokalerna och öppnade verksamheten efter en kortare förflyttningsperiod, berättar Hilde Kynningsrud på Kynningsrud Eiendom.

Vi har många sorters lokaler i vår portfölj. Vi är nöjda när vi kan hjälpa våra kunder på vägen emot succé. Vi söker alltid attraktiva markområden för utveckling för eller i samarbete med andra företag.

- Bilförsäljningen har överträffat alla förväntningar! Vi är nöjda med vårt val och trivs bra i nya lokaler, säger Thomas André Nordlie Karlsen.

Hilde Kynningsrud

hilde.kynningsrud@kynningsrud.no Tel: +47 958 25 629

FASTIGHET

39


LEDARENS ORD

UTVECKLAR OCH FÖRVALTAR FASTIGHETER OCH LOKALER

Kynningsrud Fastighet är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar inom fastighetskategorierna industri-, handels-, kontors- och logistiklokaler på utvalda orter med goda kommunikationer i Sverige. Vi har många års erfarenhet både med uthyrning och fastighetsförvaltning. Vårt arbetsområde är hela Sverige. Vi samverkar med externa bolag och med våra bolag inom koncernen. Vi utvecklar befintliga fastigheter för att bemöta våra hyresgäster när deras behov ändras och vi bygger nytt genom en effektiv fastighetsutveckling, när vi hittar samarbetspartners som önskar att vi tar hand om hela processen kring utbyggnad och förvaltning. Vi utvecklar även fastigheter för kunder som själva vill äga marken och byggnaden.

Per Andersson Moström VD Kynningsrud Fastighet AB

Från A til Ö Kynningsrud Fastighet hanterar alltså hela processen från A til Ö. Allt från detaljplanläggning via markberedning till byggnation och överlämnande av lokalerna till hyresgästen eller ägaren. Vi har lång erfarenhet och har utvecklat många fastigheter de senaste åren. Ett bra exempel är fastighetsutveckling för K-rauta i Karlstad.

Vi levererar allt från detaljplanläggning via markberedning till byggnation och överlämnande av lokalerna till hyresgästen eller ägaren.

Vi hjälper dig i hela Sverige!

40

FASTIGHET

Kynningsrud Fastighets mark för utveckling i Munkedal. Foto: Markus Johansson.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

FÖRSTA BOSTADSPROJEKTET ÄR KLART

Bostadsprojekt Fisketången i Uddevalla påbörjades i juni 2019 med markarbeten. Nu är byggnaden på åtta våningar klar och Kynningsrud Fastighets första bostadsprojekt med 32 lägenheter ska överlämnas till nya ägare. Text: Per Andersson | Foto: Markus Johansson

I september 2019 satte byggnationen igång. Fastighetsutvecklingen startade med pålning, formning och gjutning av bottenplattan och därefter började stomresningen. Stomme i prefab betong Från källaren och upp till våning åtta tog det cirka 10 veckor med uppförning av Kynningsrud Prefab byggsystem i betong. Fördelen med denna lösning var att vi inte behövde ställning på utsidan. Därmed kunde vi göra klart fasaden till 99 % direkt. Endast fogning och plåtdetaljer var vi tvungna att ta i efterhand. Energieffektiv konstruktion Huset är konstruerat så att energianvändningen inte överstiger 56 % av Boverkets föreskrifter (BBR). Detta gör att

huset är energisnålt, genom bergvärme och solceller samt tjockare väggar. Projektet Projektet är det första bostadsprojektet i Kynningsrud Fastighet och är en bra referens framåt för hela gruppen. Både kranverksamheten, prefabverksamheten och grundläggning i Kynningsrud var involverad i denna byggprocess, och det är vi väldigt nöjda över. Vi är nu inne i en fas med besiktningar innan vi skall överlämna huset till de nya ägarna.

Kontakta oss om du är intresserad av lediga lokaler eller fastighetsutveckling.

Per Andersson Moström per.andersson@kynningsrud.se 0706 330 045

FASTIGHET

41


NSP Aid

10 års arbete för de föräldralösa barnen i Kenya Kynningsrud har haft det stora nöjet att få arbeta med North-South Partnership Aid (NSP Aid) sedan 2011. Det är imponerande vad denna välgörenhetsorganisation har lyckats uppnå med små medel under tio års verksamhet. Text: Torkil Kynningsrud | Foto: Kynningsrud/privat

Nästan 10 miljoner norska kronor har samlats in 2020. Totalt har mer än 42 miljoner norska kronor samlats in under tio år. I organisationen arbetar många frivilligt, och administrationskostnaderna är bara några procent av omsättningen. Kynningsrud var representerad vid öppnandet av barnhemmet Faraja Childrens Home i 2012 och öppnandet av barnbyn Malaika Villages Faraja tidigare i år. På så sätt har vi på nära håll sett att hjälpen kommer fram. Ledaren Gunnar Hamnøy har haft ett brinnande engagemang för slumbarnen sedan han var i Afrika för första gången 1989. Över 1 000 barn i slummen får hjälp I slummen i Nairobi finns det flera hundra tusen föräldralösa barn. Genom ett faddersystem får över 1 000 barn mat, undervisning och möjlighet till fritidsaktiviteter. Nästan 100 barn har fått ett nytt liv på barnhemmet eller i barnbyn, och det är detta som gåvorna från Kynningsrud oftast används till. För oss som har fått träffa några av dessa barn har vår vision «Glädjen är att vara till nytta» verkligen fått en innebörd utöver det vanliga. Jubileumsfest Den 6 november firade NSP Aid 10-årsjubileum i Skodje utanför norska Ålesund. Självaste norska utvecklingsministern Dag-Inge Ulstein var närvarande med en hälsning till organisationen. Kynningsrud, som är en av de största givarna, representerades av Ivar Kynningsrud.

Sharon har fått ett nytt liv

En liten organisation som NSP Aid kan inte hjälpa miljoner, men den kan hjälpa några och se till enskilda personers behov. Sharon, som har besökt Kynningsrud två gånger, är ett exempel på detta. Hon växte upp i slummen, men har fått hjälp med utbildningen och är nu journalist. På fritiden är hon en ivrig hjälpare av slumbarnen och för därmed vidare det hon själv har fått. Detta skapar positiva dominoeffekter, vilket gläder oss extra mycket.

Skola ger barnen förutsättningarna för ett bättre liv.

42

KYNNINGSRUDNYTT

Årets julklapp - 300 000 norska kronor Även i år ger vi i Kynningsrud en gåva till NSP Aid. Gåvan ska användas till utbyggandet av en barnby på landsbygden utanför Nairobi. Som tidigare är gåvan en sammanslagning av vad företagen i Kynningsrud och de anställda skänkt. Totalt får organisationen 300 000 norska kronor. Genom NSP Aid hjälper vi i Kynningsrud till med att ge många barn ett nytt liv. Det glädjer oss att vi är till nytta.

Utvecklingsminister Dag-Inge Ulstein med hälsning till jubileet.

Ledare i NSP Aid, Gunnar Hamnøy, och Ivar Kynningsrud.


VINTER 2020/21 - UTGÅVA 71 - ÅRGÅNG 34

NY

PÅ KYNNINGSRUD

BAKGRUND: De senaste 9 åren har jag arbetat på Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, i olika roller; Projektsamordnare, Ekonom, Projektoch verksamhetscontroller och nu senast som Projektledare. Tiden på kommunen har lärt mig massor som jag är säker på att jag kommer ha stor nytta av i mitt nuvarande uppdrag! HUR HAMNADE DU HOS KYNNINGSRUD? Kynningsrud Bygg ringde till mig angående tjänsten som Ekonomiansvarig för Bygg och Fastighet efter att de fått tips av en gammal kollega till mig. VAD HAR DU LÄRT DIG? Jag lär mig nya saker hela tiden! Nu de första veckorna handlar mycket om att lära sig rutiner, system och inte minst de värderingar som Kynningsrudkoncernen står för.

Ewa Christiansson

Företag: Kynningsrud Bygg Befattning: Ekonomiansvarig Anställningsdatum: 1. oktober 2020 Civilstatus: Sambo Född: April 1989

HUR TRIVS DU? Jag är förvånad över att jag redan trivs så bra! Jag har blivit väl omhändertagen och börjar komma in i både arbetsuppgifter och det «obligatoriska» pingisspelandet, som för övrigt är ett väldigt bra sätt att lära känna varandra på. Om några veckor hoppas jag kunna utmana kollegorna på en riktig match!

VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR? Mycket av fritiden tillbringas tillsammans med familjen, som består av min sambo och våra två barn. Vi hittar gärna på saker, reser eller träffar vänner för en trevlig kväll med god middag och spel. Tränar gör jag gärna, för tillfället är det mest gym eller bollsporter med barnen. För att inte tala om den träning som villalivet ger.

NÄMN TRE SAKER SOM DU ÄR BRA PÅ: 1. STRUKTUR 2. MÅLMEDVETENHET 3. ATT SE HELHETEN BERÄTTA NÅGOT SOM FÅ KÄNNER TILL OM DIG: När jag var 21 år gammal bestämde jag mig för att ta MC-kort. Sagt och gjort blev det så och veckan efter uppkörningen köpte jag mig en röd/ svart Suzuki Bandit.

L i v s m o t t o :

Ett skratt förlänger livet!

Årets julstjärna Arvid Løken

Robert Lindblom

Arvid har uttryckt ett stort engagemang för sin nya position. Han har hög kompetens inom sitt område och är en respekterad och omtyckt kollega.

Glad och trevlig. Ser aldrig problem, han hittar alltid lösningar. Han har kundfokus och ger service i världsklass till både kunder och kollegor!

Utbildningsansvarig mobilkran på Kynningsrud Nordic Crane AS.

Kranförare och tunggodsmedarbetare Kynningsrud Nordic Crane AB

KYNNINGSRUDNYTT

43


Medarbetaren är vür viktigaste resurs

44


VINTER 2020/21 - UTGAVE 71 - ÅRGÅNG 34

Kynningsrud tar

sitt SOCIALA

ANSVAR

Under många år har Kynningsrud bidragit - och uppskattat att vara en bidragsgivare - till lokal sport och kultur. Vi på Kynningsrud anser att det är viktigt att ge tillbaka till det samhälle vi lever i och är en del av. Den här gången lyfter vi särskilt fram Henriette Jæger från norska Halden, en unik friidrottstalang internationellt, som vi uppskattar extra mycket att stödja. Bilderna talar för sig själva!

Det Norske Blåseensemble Det är också ett stort nöje att stödja denna underbara orkester, som har en otroligt bred repertoar och är mycket skicklig och mångsidig. Då vi är huvudsponsor till Det Norske Blåseensemble (DNBE) har våra anställda i Kynningsrud möjlighet att få sponsrade biljetter till de flesta konserter som hålls. Se mer information om program i portalen eller på DNBE:s hemsida, och skicka en förfrågan om biljetter till ghj@dnbe.no, om du är sugen på att få en stor musikalisk upplevelse. Först till kvarn!

Från en vacker salongkonsert med några av ensemblet.

KYNNINGSRUDNYTT

45


JUBILARER

10 år

KNCAS Arne Bergheim

15 år

2:a halvåret

Bjarne Wold Storengen

20 år

KNCAB Conny Johansson

Bjørn Hagen

Fardin Hamed

KNCAS

KNCAB

Morten Engh

Eva Lindberg

Jan Erik Mosengen

25 år

Kent Løken

KNCAB

Per Gunleiksrud

30 år

Jan Tore H. Folden

KNCAS

KNCAB

40 år

Jakob Lindahl

Marius Hagestande

KNCAB

KBAB

Erik Everbrink

Jesper Sellberg

Lotta Lundquist

KYAS

2:a halvåret

50 år

KNCAS Angelita Valdez Eliassen

Thor Ørebekk

Geir Arne Høvik

JÄMNA ÅR

30 år

Rune Juland

Stian Øverli

60 år

Mats Hedlund

KNCAS Håvard Larsen

70 år

KNCAB Christer Sparvenhöök

Jan Vegard Hovdsveen

Tomas Åhlberg

NYANSTÄLLDA

Jon Anders Hermansen

KYAS Torhild Nohr

2:a halvåret

KBAB Kenneth Samuelsson Anställd: 2020.08.01

Ted Jonasson Anställd: 2020.08.01

Johan Kronberg Anställd: 2020.08.15

Stefan Ahl Anställd: 2020.09.01

Daniel Dalviken Anställd: 2020.09.01

William Larsson Anställd: 2020.09.01

Ewa Christiansson Anställd: 2020.10.01

Frode Jacobsen Anställd: 2020.09.01

Jesper Olsen Anställd: 2020.09.01

Marcus Gottschlich Anställd: 2020.09.01

Henrik Cederborg Anställd: 2020.10.01

Atle Øvrevaage Anställd: 2020.10.01

Victor Callbo Anställd: 2020.08.01

KNCAS Mikael Zimmermann Anställd: 2020.08.10

Daniel Eriksson Anställd: 2020.10.05

Daniel Larsson Anställd: 2020.10.05

KNCAB Erik Everbrink Anställd: 2020.09.01

Kynningsrud AS - KYAS | Kynningsrud Nordic Crane AS - KNCAS | Kynningsrud Nordic Crane AB - KNCAB Kynningsrud Spesialtransport AS - S.TRANSPORT | Kynningsrud Bygg AB - KBAB

46

PERSONALNYTTDet första bostadsprojektet är klart. Fisketången i Uddevalla. Från vänster: Henrik Ekman, Stefan Carlsson och Victor Lindqvist.

Kontakta oss om du inte längre vill ta emot KynningsrudNytt så raderas du från utskickslistan: gdpr@kynningsrud.no.

Glädjen är att vara till nytta


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.