Ivo Horňák

Ivo Horňák

Slaný, Czech Republic

Nejzajímavější publikace, které město Slaný prostřednictvím Odboru kultury MěÚ Slaný, Vlastivědného muzea ve Slaném a Kulturních zařízení města Slaného v posledních letech vydalo nebo na jejich vydání spolupracovalo, nabízíme nyní k prohlédnutí.

www.kultura.slansko.cz