Page 1

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 2-3

24

04.11.18 16:12

1


Varhany

znějící 2018

SLÁNSKO & DOLNOBŘEŽANSKO

Vážení posluchači, prostřednictvím živých nahrávek se můžete seznámit s historickými varhanami na Slánsku (Slaný, Velvary) a Dolnobřežansku (Zlatníky-Hodkovice, Psáry-Dolní Jirčany) tak, jak je během sedmého ročníku mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící rozezněli čeští a zahraniční varhaníci. Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící se v roce 2018 uskutečnil díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko, o. p. s. Partnery festivalu byla Královská města Slaný a Velvary, obce Zlatníky-Hodkovice a Psáry-Dolní Jirčany a pan Geoffrey Piper. Milovníci varhan měli možnost se seznámit s historickými varhanami v obou regionech nejen na festivalových koncertech, ale také v  rámci dvou celodenních výletů Putování za varhanami na Slánsku a Putování za varhanami na Dolnobřežansku. Výběr toho nejlepšího, co zaznělo na festivalových koncertech, vám nyní předPodrobnosti o koncertech, interkládáme na těchto dvou CD. pretech a nástrojích najdete na internetových stránkách festivalu www.varhany.slansko.cz.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 4-5

2

04.11.18 16:12

3


Varhany

znějící 2018

SLÁNSKO & DOLNOBŘEŽANSKO

Vážení posluchači, prostřednictvím živých nahrávek se můžete seznámit s historickými varhanami na Slánsku (Slaný, Velvary) a Dolnobřežansku (Zlatníky-Hodkovice, Psáry-Dolní Jirčany) tak, jak je během sedmého ročníku mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící rozezněli čeští a zahraniční varhaníci. Mezinárodní varhanní festival Varhany znějící se v roce 2018 uskutečnil díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko, o. p. s. Partnery festivalu byla Královská města Slaný a Velvary, obce Zlatníky-Hodkovice a Psáry-Dolní Jirčany a pan Geoffrey Piper. Milovníci varhan měli možnost se seznámit s historickými varhanami v obou regionech nejen na festivalových koncertech, ale také v  rámci dvou celodenních výletů Putování za varhanami na Slánsku a Putování za varhanami na Dolnobřežansku. Výběr toho nejlepšího, co zaznělo na festivalových koncertech, vám nyní předPodrobnosti o koncertech, interkládáme na těchto dvou CD. pretech a nástrojích najdete na internetových stránkách festivalu www.varhany.slansko.cz.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 4-5

2

04.11.18 16:12

3


AA

The organ

resounding 2018

THE REGIONS OF SLANÝ & DOLNÍ BŘEŽANY

Dear listeners, through live recordings you can learn about historical organs in the regions of Slaný (Slaný, Velvary) and Dolní Břežany (Zlatníky-Hodkovice, Psáry-Dolní Jirčany) as they were sounded by Czech and foreign organists during the seventh year of the International Organ Festival, The Organ Resounding. The International Organ Festival, The Organ Resounding 2018, could be held thanks to the grant given by the Rural Development Programme of the Czech Republic. The grant was acquired by Přemyslovské Střední Čechy, o. p. s. in cooperation with MAS Dolnobřežansko, o. p. s. The partners of this project included the Royal Towns of Slaný and Velvary, the villages of Zlatníky-Hodkovice and Psáry-Dolní Jirčany, and last but not least, Mr. Geoffrey Piper. Organ lovers had the chance to meet historic organs in both regions not only in festival concerts but also during two wholeday trips: Wandering for Organs around the Region of Slaný and Wandering for Organs around the Region of Dolní Břežany. These two CDs include the best you could hear at the festival concerts. More information about concerts, musicians and instruments can be found on the festival website www.varhany.slansko.cz.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 6-7

4

04.11.18 16:12

5


AA

The organ

resounding 2018

THE REGIONS OF SLANÝ & DOLNÍ BŘEŽANY

Dear listeners, through live recordings you can learn about historical organs in the regions of Slaný (Slaný, Velvary) and Dolní Břežany (Zlatníky-Hodkovice, Psáry-Dolní Jirčany) as they were sounded by Czech and foreign organists during the seventh year of the International Organ Festival, The Organ Resounding. The International Organ Festival, The Organ Resounding 2018, could be held thanks to the grant given by the Rural Development Programme of the Czech Republic. The grant was acquired by Přemyslovské Střední Čechy, o. p. s. in cooperation with MAS Dolnobřežansko, o. p. s. The partners of this project included the Royal Towns of Slaný and Velvary, the villages of Zlatníky-Hodkovice and Psáry-Dolní Jirčany, and last but not least, Mr. Geoffrey Piper. Organ lovers had the chance to meet historic organs in both regions not only in festival concerts but also during two wholeday trips: Wandering for Organs around the Region of Slaný and Wandering for Organs around the Region of Dolní Břežany. These two CDs include the best you could hear at the festival concerts. More information about concerts, musicians and instruments can be found on the festival website www.varhany.slansko.cz.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 6-7

4

04.11.18 16:12

5


AASpolečná

fotografie účastníků Putování za varhanami na Dolnobřežansku před kostelem sv. Markéty ve Zvoli. Putování se uskutečnilo v sobotu 1. září 2018 a společně s varhaníkem a organologem Pavlem Černým jsme navštívili kostel sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou, kostel sv. Markéty ve Zvoli, kostel sv. Václava ve Psárech-Dolních Jirčanech a kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách-Hodkovicích.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 8-9

6

AA

04.11.18 16:12

7


AASpolečná

fotografie účastníků Putování za varhanami na Dolnobřežansku před kostelem sv. Markéty ve Zvoli. Putování se uskutečnilo v sobotu 1. září 2018 a společně s varhaníkem a organologem Pavlem Černým jsme navštívili kostel sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou, kostel sv. Markéty ve Zvoli, kostel sv. Václava ve Psárech-Dolních Jirčanech a kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách-Hodkovicích.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 8-9

6

AA

04.11.18 16:12

7


Paul Kayser

Varhanní Variace Organ Variations

(Lucembursko) varhany / organ

Slaný, kostel sv. Gotharda 3. září 2018 (live) Varhany – Antonín Reiss, 1783 01 02

Johann Bernhard Bach (1676–1749) Ciaccona B dur Jan Pieterszon Sweelinck (1562–1621) Mein junges Leben hat ein End, SwWV 324

CD 1 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 10-11

8

04.11.18 16:12

9


Paul Kayser

Varhanní Variace Organ Variations

(Lucembursko) varhany / organ

Slaný, kostel sv. Gotharda 3. září 2018 (live) Varhany – Antonín Reiss, 1783 01 02

Johann Bernhard Bach (1676–1749) Ciaccona B dur Jan Pieterszon Sweelinck (1562–1621) Mein junges Leben hat ein End, SwWV 324

CD 1 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 10-11

8

04.11.18 16:12

9


JIHONĚMECKÁ HUDEBNÍ PROCHÁZKA SOUTH-GERMAN MUSICAL WANDERING

Jürgen Essl

(Německo) varhanní pozitiv organ positive (03–06) varhany organ (07–09)

Slaný, kaple Zasnoubení Panny Marie bývalé piaristické koleje 5. září 2018 (live) Varhanní pozitiv – neznámý mistr (český?) první pol. 18. stol. Varhany – nejspíš J. G. I. Schmidt, druhá pol. 18. stol. 03 04 05 06 07 08 09

Johann Jakob Froberger (1616–1667) Toccata II Johann Kaspar Kerll (1627–1693) Ciaccona Jürgen Essl (1961) Intermezzo – improvizace Georg Muffat (1653–1704) Nova Cyclopeias Harmonica Jürgen Essl (1961) Toccata – improvizace Johann Pachelbel (1653–1706) Aria Quinta (Hexachordum Appollinis) Jürgen Essl (1961) Intermezzo – improvizace Kalkant – Aleš Nosek (03–06)

CD 1 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 12-13

10

04.11.18 16:12

11


JIHONĚMECKÁ HUDEBNÍ PROCHÁZKA SOUTH-GERMAN MUSICAL WANDERING

Jürgen Essl

(Německo) varhanní pozitiv organ positive (03–06) varhany organ (07–09)

Slaný, kaple Zasnoubení Panny Marie bývalé piaristické koleje 5. září 2018 (live) Varhanní pozitiv – neznámý mistr (český?) první pol. 18. stol. Varhany – nejspíš J. G. I. Schmidt, druhá pol. 18. stol. 03 04 05 06 07 08 09

Johann Jakob Froberger (1616–1667) Toccata II Johann Kaspar Kerll (1627–1693) Ciaccona Jürgen Essl (1961) Intermezzo – improvizace Georg Muffat (1653–1704) Nova Cyclopeias Harmonica Jürgen Essl (1961) Toccata – improvizace Johann Pachelbel (1653–1706) Aria Quinta (Hexachordum Appollinis) Jürgen Essl (1961) Intermezzo – improvizace Kalkant – Aleš Nosek (03–06)

CD 1 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 12-13

10

04.11.18 16:12

11


nahled ostry bookVARHANY 18.indd 14-15

12

04.11.18 16:12

13


nahled ostry bookVARHANY 18.indd 14-15

12

04.11.18 16:12

13


TOCCATY PŘED BACHEM A PO BACHOVI TOCCATAS BEFORE BACH AND AFTER BACH

Drahomíra Matznerová varhany / organ

Velvary, kostel sv. Kateřiny 8. září 2018 (live) Varhany – Emanuel Štěpán Petr, 1886 10 Théodore Dubois (1837–1924) Toccata G dur 11 Alexandre Guilmant (1837–1911) Pastorale, Op. 26 12 James Christopher Pardini (1973) Toccata on Gospel Amazing Grace 13 Milan Slimáček (1936) Toccata Giocosa 14 Ernest Halsey (1876–1939) Toccata c moll, Op. 26/2

CD 1 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 16-17

14

04.11.18 16:12

15


TOCCATY PŘED BACHEM A PO BACHOVI TOCCATAS BEFORE BACH AND AFTER BACH

Drahomíra Matznerová varhany / organ

Velvary, kostel sv. Kateřiny 8. září 2018 (live) Varhany – Emanuel Štěpán Petr, 1886 10 Théodore Dubois (1837–1924) Toccata G dur 11 Alexandre Guilmant (1837–1911) Pastorale, Op. 26 12 James Christopher Pardini (1973) Toccata on Gospel Amazing Grace 13 Milan Slimáček (1936) Toccata Giocosa 14 Ernest Halsey (1876–1939) Toccata c moll, Op. 26/2

CD 1 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 16-17

14

04.11.18 16:12

15


Robert Hugo

MUSEUM FÜR ORGEL-SPIELER ANEB PRAKTICKÉ I EFEKTNÍ KOMPOSICE STARŠÍHO I NOVÉHO ČASU MUSEUM FÜR ORGEL-SPIELER OR PRACTICAL AND SPECTACULAR COMPOSITIONS OF OLD AND NEW TIMES

varhany / organ

Lucie Kaňková soprán / soprano

Zlatníky-Hodkovice, kostel sv. Petra a Pavla 10. září 2018 (live) Varhany – Karel Schiffner, konec 19. století 01 02 03 04 05–08

Joseph Ferdinand Norbert Seger (1716–1782) Toccata a fuga Quinta C dur Antonín Dvořák (1841–1904) Ave Maria, Op. 19b Antonín Dvořák (1841–1904) Biblické písně, Op. 99, č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou Johann Sebastian Bach (1685–1750) Fantasie a fuga a moll, BWV 561 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Exsultate, jubilate, K.165 Exsultate, jubilate, Recitativo: Fulget amica dies, Tu Virginum corona, Alleluja

CD 2 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 18-19

16

04.11.18 16:12

17


Robert Hugo

MUSEUM FÜR ORGEL-SPIELER ANEB PRAKTICKÉ I EFEKTNÍ KOMPOSICE STARŠÍHO I NOVÉHO ČASU MUSEUM FÜR ORGEL-SPIELER OR PRACTICAL AND SPECTACULAR COMPOSITIONS OF OLD AND NEW TIMES

varhany / organ

Lucie Kaňková soprán / soprano

Zlatníky-Hodkovice, kostel sv. Petra a Pavla 10. září 2018 (live) Varhany – Karel Schiffner, konec 19. století 01 02 03 04 05–08

Joseph Ferdinand Norbert Seger (1716–1782) Toccata a fuga Quinta C dur Antonín Dvořák (1841–1904) Ave Maria, Op. 19b Antonín Dvořák (1841–1904) Biblické písně, Op. 99, č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou Johann Sebastian Bach (1685–1750) Fantasie a fuga a moll, BWV 561 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Exsultate, jubilate, K.165 Exsultate, jubilate, Recitativo: Fulget amica dies, Tu Virginum corona, Alleluja

CD 2 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 18-19

16

04.11.18 16:12

17


OD TEMPEROVANÉHO KLAVÍRU PŘES VARHANNÍ GALANTERIE K TAJEMSTVÍ IMPROVIZACE FROM TEMPERED PIANO THROUGH ORGAN GALLANTRIES TO THE SECRET OF IMPROVISATION

Pavel Černý varhany / organ

Psáry-Dolní Jirčany, kostel sv. Václava 12. září 2018 (live) Varhany – Karel Schiffner, 1880 09

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Preludium a fuga C dur, BWV 846 10–12 František Xaver Dušek (1731–1799) Sonáta č. 6 F dur Allegro, Andante grazioso, Finale (Allegro) 13 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Adagio C dur, K. 356 14 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844) Allegretto 15 Giuseppe Gherardeschi (1759–1815) Offertorio 16 Georg Wilhelm Derx (1801–1864) Impromptu 17–18 Pavel Černý (1970) Improvizace na růžencová tajemství Bolestný růženec – Který pro nás nesl těžký kříž Slavný růženec – Který tě v nebi korunoval CD 2 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 20-21

18

04.11.18 16:12

19


OD TEMPEROVANÉHO KLAVÍRU PŘES VARHANNÍ GALANTERIE K TAJEMSTVÍ IMPROVIZACE FROM TEMPERED PIANO THROUGH ORGAN GALLANTRIES TO THE SECRET OF IMPROVISATION

Pavel Černý varhany / organ

Psáry-Dolní Jirčany, kostel sv. Václava 12. září 2018 (live) Varhany – Karel Schiffner, 1880 09

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Preludium a fuga C dur, BWV 846 10–12 František Xaver Dušek (1731–1799) Sonáta č. 6 F dur Allegro, Andante grazioso, Finale (Allegro) 13 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Adagio C dur, K. 356 14 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844) Allegretto 15 Giuseppe Gherardeschi (1759–1815) Offertorio 16 Georg Wilhelm Derx (1801–1864) Impromptu 17–18 Pavel Černý (1970) Improvizace na růžencová tajemství Bolestný růženec – Který pro nás nesl těžký kříž Slavný růženec – Který tě v nebi korunoval CD 2 nahled ostry bookVARHANY 18.indd 20-21

18

04.11.18 16:12

19


Společná fotografie účastníků Putování za varhanami na Slánsku před kostelem sv. Gotharda ve Slaném. Putování se uskutečnilo v sobotu 15. září 2018 a společně s  varhaníkem a organologem Pavlem Černým jsme navštívili kostel Nejsvětější Trojice ve Smečně, kostel sv. Kateřiny ve Velvarech, kostel sv. Gotharda a bývalou piaristickou kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 22-23

20

04.11.18 16:12

21


Společná fotografie účastníků Putování za varhanami na Slánsku před kostelem sv. Gotharda ve Slaném. Putování se uskutečnilo v sobotu 15. září 2018 a společně s  varhaníkem a organologem Pavlem Černým jsme navštívili kostel Nejsvětější Trojice ve Smečně, kostel sv. Kateřiny ve Velvarech, kostel sv. Gotharda a bývalou piaristickou kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném.

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 22-23

20

04.11.18 16:12

21


Sound engineer, recording, mastering: Karel Soukeník, Studio Domovina Praha Recording director: Ivo Horňák Photos by: Jiří Jaroch a Ivo Horňák Design: © 2018 Gabriela Novotná KYNO Translation: Andrea Kadeřábková Sleeve note: Ivo Horňák Editor: Ivo Horňák Executive producer: Ivo Horňák © Varhany znějící 2018 www.varhany.slansko.cz BIEM/OSA 18001, 18002

Slaný

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 24-25

22

Velvary

Zlatníky -Hodkovice

Psáry -Dolní Jirčany

04.11.18 16:12

23


Sound engineer, recording, mastering: Karel Soukeník, Studio Domovina Praha Recording director: Ivo Horňák Photos by: Jiří Jaroch a Ivo Horňák Design: © 2018 Gabriela Novotná KYNO Translation: Andrea Kadeřábková Sleeve note: Ivo Horňák Editor: Ivo Horňák Executive producer: Ivo Horňák © Varhany znějící 2018 www.varhany.slansko.cz BIEM/OSA 18001, 18002

Slaný

nahled ostry bookVARHANY 18.indd 24-25

22

Velvary

Zlatníky -Hodkovice

Psáry -Dolní Jirčany

04.11.18 16:12

23


nahled ostry bookVARHANY 18.indd 2-3

24

04.11.18 16:12

1

Varhany znějící 2018 Slánsko & Dolnobřežansko  

Booklet ke dvoj CD z varhanního festivalu Varhany znějící 2018 Slánsko & Dolnobřežansko.

Varhany znějící 2018 Slánsko & Dolnobřežansko  

Booklet ke dvoj CD z varhanního festivalu Varhany znějící 2018 Slánsko & Dolnobřežansko.

Advertisement