Årsberetning 2022

Page 1

Årsberetning 2022

SAMMEN FOR HOLDET

Dansk Håndbold Forbund

Årsberetning 2022

Dansk Håndbold Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 13

2605 Brøndby

dhf@dhf.dk

www.dhf.dk

CVR-nummer: 48 91 90 14

Maj 2023

SAMMEN FOR HOLDET

2
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022
Indhold Formandens Beretning 2023 4 Oversigt bestyrelse og udvalg 10 Dansk Håndbold i tal 14 Eliteudvalget 16 Elitedommerudvalget 18 Dommerudvalget 20 Bredde- og udviklingsudvalget 22 Turneringsudvalget 28 Arrangementsudvalget 30 Uddannelsesudvalget 32 Disciplinærinstansen for øvrige rækker 34 Disciplinærinstansen for Liga og 1. Division 36 Håndboldens Appelinstans 38 Ledelsens påtegning 42 Den uafhængige revisors erklæring 44 Ledelsesberetning 2022 46 Økonomiudvalgets kommentarer til årsregnskabet 49 Anvendt regnskabspraksis 52 Resultatopgørelse for 2022 54 Balance pr. 31. december 2022 56 Specifikationer til resultatopgørelsen 2022 57 Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse 63 Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 3

Formandens Beretning 2023

Bestyrelsen og det politiske virke i Dansk Håndbold Forbund

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt ti møder, og et af de faste omdrejningspunkter har naturligt nok været den nye struktur. Parallelt med de normale bestyrelses- og udvalgsmøder har der været afholdt en lang række styre- og arbejdsgruppemøder omkring den nye strukturs udformning, indhold, økonomi og retning ledet af vores eksterne projektleder Tina Foged, politisk tovholder Carsten Grønmann Larsen og administrativ tovholder Frank Smith. Dette arbejde mundede ud i et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. februar 2023, hvor den nye struktur i Dansk Håndbold Forbund blev enstemmigt vedtaget med virkning fra 1. juli 2023.

Hovedpunkter i forslaget til ny struktur var følgende:

• Fire nye regioner

• Ny udvalgsstruktur

• Sammensætning af Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab, bestyrelse og udvalg

• Good governance i form af valgperioder og anciennitet.

Ydermere blev det vedtaget at give bemyndigelse til advokat Henrik Bartels til at registrere de nye regioner i Erhvervsstyrelsen og endelig, at forbundets navn og logo ændres.

I en pause i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde havde Dansk Håndbold Forbund indkaldt til stiftende generalforsamlinger i DanskHåndbold Nord, Midt og Syd.

De fire regioner tiltrådte formelt de af Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab netop vedtagne love for de fire regioner. I forlængelse heraf blev der foretaget valg til bestyrelserne i DanskHåndbold Nord, Midt og Syd for en periode af et år frem til første ordinære repræsentantskabsmøde i regionerne i 2024.

Efter rigtig mange års snak og flere forsøg på ændring af strukturen i Dansk Håndbold Forbund er en ny milepæl sat med virkning fra 1. juli 2023.

En implementeringsstyregruppe, bestående af de fire regionsformænd og en bred repræsentation fra Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse, fortsætter arbejdet med at klargøre og smidiggøre overgangen til den nye struktur.

Bestyrelsessammensætningen i Dansk Håndbold Forbund (DanskHåndbold) kommer fra 1. juli 2023 til at bestå af en formand, to næstformænd (ansvarlig for henholdsvis bredde og elite), de fire regionsformænd, en politisk ansvarlig for implementeringen af ny struktur, en repræsentant for Divisionsforeningen

”Efter rigtig mange års snak og flere forsøg på ændring af strukturen i Dansk Håndbold Forbund er en ny milepæl sat med virkning fra 1. juli 2023.”
2022 4
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning

Håndbold og én repræsentant for Håndboldspillerforeningen – i alt ti personer.

Strukturændringen betyder også en ændring i stemmefordelingen, således at princippet om én person én stemme gælder. Det skal dog anføres, at bestyrelsen så godt som aldrig gennem de sidste mange år har gjort brug af afstemningsmuligheden.

Bestyrelsen har gennem det seneste år med ekstern eksperthjælp arbejdet med kultur og good governance. Forretningsorden, årshjul, referatskrivning, mødeevaluering, habilitet, kommissorier, opgavebeskrivelser, forventninger/rettigheder, digitalt bestyrelsesrum/håndbog, on-boarding og forretningsstrategi er blandt de opgaver, som bestyrelsen har beskæftiget sig med og som løbende forventes på plads, mens nye kommer til i en dynamisk proces.

Bestyrelsen har i et frugtbart samarbejde med direktøren og kommunikationschefen ladet forretningsstrategien undergå en opdatering post corona og tilført nye strategiske sigtelinjerherunder blandet andet bæredygtighed.

Beachhåndbold har over årene været et løbende diskussionsemne. Som breddeaktivitet er det en fantastisk foretagelse til glæde for børn og unge, der strømmer ud i sandaktiviteterne. Og på elitesiden vinder både kvinderne og herrerne medaljer. Området har skreget på en egentlig strategi, da specielt elitesiden kræver mange ressourcer, ungdomslandshold og en pæn økonomi, hvis vi fortsat skal vinde medaljer. En dedikeret og fagligt dygtig gruppe bestående af både medarbejdere og politikere har i foråret udarbejdet et meget professionelt udspil til en langsigtet strategi. I skrivende stund arbejdes der med at finde mere bæredygtighed i økonomien, men retningen er nu sat.

5
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning
2022

Tak til både Divisionsforeningen Håndbold og Håndboldspillerforeningen for deres altid passionerede deltagelse og bidrag til de faglige debatter og intense diskussioner i bestyrelsen om udviklingen af vores sport.

Administrationen

Henrik M. Jacobsen er nu formelt udnævnt til administrerende direktør i Dansk Håndbold Forbund efter undertegnede sluttede som generalsekretær og trådte i formandsskoene. Direktørens ledelsesberetning kan læses i årsmødematerialet.

Forbundets udviklingschef siden november 2019, Lene Karsbæk, har valgt at forlade Dansk

Håndbold Forbund til fordel for en håndværksmæssig uddannelse, som har ligget hende på sinde i ganske mange år. Lene fratrådte jobbet med udgangen af april måned og erstattes af Lars Møller, der i en lang årrække har været foreningskonsulent og senest teamleder. Et langt livs foreningsballast, en stor faglighed og ikke mindst et passioneret ledelsesgen gjorde Lars til det rigtige og naturlige valg i forbindelse med et meget velbesøgt stillingsopslag.

Udvalget for Professionel

Håndbold

Divisionsforeningen Håndbold og

Dansk Håndbold Forbund har i regi af Udvalget for Professionel

Håndbold arbejdet med udviklingen af en professionel strategi/ retning kaldet Next Level. Mikael Kold har som ekstern ekspert og projektleder været drivkraften i arbejdet. De respektive bestyrelser har godkendt en version 2 af Udvalget for Professionel Håndbold med navnet Dansk Håndbold Elite oprettet som en forening.

Forudsætningen for denne godkendelse i Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse var ønsket om en ekstra ekspertforespørgsel vedrørende foreningsdannelsen og potentielle skattemæssige udfordringer. I skrivende stund er denne del ikke på plads. Der er givet mandat til Dansk Hånd-

Årsberetning 2022 6
Dansk Håndbold Forbund

bold Forbunds repræsentanter i Udvalget for Professionel Håndbold til at arbejde videre med snitflader, vedtægter og udmøntning af de strategiske linjer. Det forventes ikke, at et forslag til ændring af teksten i Dansk Håndbold Forbunds love er på plads inden nærværende repræsentantskabsmøde.

Liga- og international klubhåndbold

I skrivende stund afvikles slutspillet hos både kvinderne og herrerne i de respektive ligaer. Begge ligaer har budt på masser af seværdige, intense og spændende dramaer, og specielt Herreligaen virker langt mere uforudsigelig i slutfasen.

Desværre har sæsonen budt på to konkurser. Randers HK i Kvindeligaen og Ajax København i herrernes 1. Division gik begge konkurs med tvangsnedrykning (to rækker) til følge. Det har givet nogle uhensigtsmæssige huller med oversiddende hold i afviklingen af hver turneringsrunde. Den direkte nedrykker i de respektive rækker var dermed også givet.

I HTH Herreligaen rykker HC Midtjylland ud og erstattes af TMS Ringsted.

I Kvindeligaen rykker Bjerringbro op som debutant på øverste hylde.

I kvindernes Champions League spillede Team Esbjerg sig på smukkeste vis i det fornemme selskab ved Final4, som afvikles den 3.-4. juni. I sig selv en vanvittig flot præstation at kunne kalde sig et af Europas fire bedste klubhold! Snublende tæt på Champions League Final4 var også Odense Håndbold på kvindesiden og GOG på herresiden.

I kvindernes EHF European League har der også været dansk dominans, da Ikast Håndbold med finalesejren over Nykøbing Falster Håndbold kunne lade sig hylde som vindere af EHF European League. Det har været fantastisk at følge den flotte repræsentation af dansk klubholdhåndbold ude i Europa.

Final 4 i European Handball League blev for nyligt afviklet med dansk dominans, da Ikast Håndbold med finalesejren over NFH kunne lade sig hylde som vindere af EHF European League.

Håndboldens retssystem

Der har været et begrænset antal sager til behandling i håndboldens to retsinstanser. En enkelt af disse sager har været hele vejen igennem til tredje instans – DIF’s Appelinstans. Her blev appelsagen afvist behandling, da Dansk Håndbold Forbunds Disciplinærinstans og Dansk

Håndbold Forbunds Appelinstans begge var nået frem til samme afgørelse.

Det faldende antal sager kunne tyde på, at den store investering, Divisionsforeningen Håndbold og Dansk Håndbold Forbund i fællesskab foretog i en ekstern og gennemgribende revision af love og reglementer, har gjort det nemmere for alle at navigere i et stærkt kompetitivt miljø.

Landshold og talentudvikling

A-landsholdene fortsætter med at skrive håndboldhistorie.

Kvinderne erobrede sølv ved EM i november 2022 efter en meget flot og velspillet finale mod Norge i den slovenske hovedstad, Ljubljana. Det største resultat på kvindesiden siden 2004. Efter en mesterskabsserie med en 4. plads, bronzemedaljer og nu sølvmedaljer peger pilen selvsagt på noget stort til VM på hjemmebane til december.

Herrelandsholdet satte en international milepæl ved, som det første herrelandshold nogensinde, at vinde tre VM-guldmedaljer i træk, da holdet med sprudlende spil gik ubesejret gennem VM-slutrunden i januar 2023 i Sverige og Polen.

Det er en udsøgt fornøjelse og ren forkælelse at være vidne til A-landsholdenes præstationer.

Fødekæden er en forudsætning for fortløbende succes, og fundamentet ligger i talentarbejdet. I marts 2023 var der, efter en længere tilblivelsesproces, præsentation af en ny talentstrategi. Som følge af den nye strategi, er der fokus på talentstrukturen, og her er Ditte Due Andersen ansat som projektleder. Ambitionen er at bredde, udvikling, talent og landshold hænger tæt sammen i den nye struktur.

I tidsrummet mens dette skrives og repræsentantskabsmødet oprinder, kæmper vores beachlandshold om medaljer ved EM i

Håndbold Forbund Årsberetning 2022 7
Dansk

Portugal. Håbet er selvfølgelig, at begge landshold kan opretholde deres topplaceringer og måske endda spille med om medaljerne.

Danmark Idrætsforbund

Dansk Håndbold Forbund har budt sig godt til på forskellige områder i forhold til DIF. I stort set samtlige debatter og netværksmøder, initieret af DIF, har repræsentanter fra Dansk Håndbold Forbund deltaget og budt ind med råd og dåd.

I DIF’s veteranprojekt har Divisionsforeningen og Dansk Håndbold Forbund bidraget i styregruppen og flere af vores Liga- og 1. Dvisionsklubber har deltaget i hyldestkampe. TMS Ringsted tog det til et nyt niveau ved at afvikle et Veteran Job Match-arrangement. Klubbens direktør, Ian Marko Fog, har efterfølgende takket ja til at træde ind i styregruppen.

Undertegnede har sammen med Dansk Boldspil-Union, Dansk Rugby Forbund, Amnesty International, Play the Game, Transparency International, Kulturministeriet og DIF gennem en møderække deltaget i tilblivelsen af ’Anbefalinger fra DIF’s Dialoggruppe ved tildeling af internationale idrætsbegivenheder’, som blev vedtaget på DIF’s årsmøde ultimo april 2023.

DIF’s årsmøde blev også endestationen for Christian Pedersens virke i DIF’s bestyrelse. Det sker i forbindelse med hans 70-års fødselsdag. Christian har siden 1995 og frem til 2012 haft ledende politiske funktioner i JHF Kreds 1, JHF og Dansk Håndbold Forbund. Fra 2012 og frem til DIF’s årsmøde har Christian været økonomiansvarlig i DIF’s bestyrelse. På den baggrund har undertegnede på vegne af Dansk Håndbold

Forbund indstillet Christian til DIF’s ærestegn. Hæderen blev meddelt Christian og overrakt på årsmødet. Christian er i forvejen indehaver af Dansk Håndbold

Forbunds guldnål. Herfra skal endnu en gang lyde en stor tak til

ildsjælen Christian Pedersen.

I forbindelse med Christians afgang besluttede Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse at indstille Karsten Madsen (formand for Appelinstansen i Dansk Håndbold Forbund) til en af de tre ledige poster som menigt medlem af DIF’s bestyrelse. Der var fem kandidater til de tre ledige pladser, og det lykkedes desværre ikke at få Karsten valgt. Men et intensivt lobbyarbejde har gjort, at Karsten har fået stor anerkendelse og opbygget et flot netværk blandt specialforbundene og hos DIF. Karsten står fortsat til rådighed for politisk virksomhed i DIF eller internationalt.

Økonomi

Årets regnskab udviser et større underskud. Underskuddet skyldes udelukkende tab på værdipapi-

2022 8
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning

rer i 2022, idet det ”almindelige håndboldregnskab” med alle forbundets øvrige aktiviteter og drift fremviser overskud. Årsagerne og forklaringerne på afvigelserne kan aflæses i Økonomiudvalgets kommentarer til årsregnskabet. Det kan endnu en gang slås fast, at Dansk Håndbold Forbund har en både sund og god økonomi.

Forbundet har en omsætning på over 100 millioner kroner, og omkring halvdelen kommer fra kommercielle aktiviteter. Hertil kommer en bundsolid egenkapital, der sikrer forbundets drift mod udsving på det kommercielle eller det finansielle område. Det giver samlet set en god grobund for fremadrettede budgetter med plads til investering i udvikling af forbundet og håndboldsporten.

EHF/IHF-repræsentation:

• Per Bertelsen, chairman for IHFs COC (turneringskommission)

• Morten Stig Christensen, medlem af EHF’s Nations Comittee, Men, Nations Board samt medlem af EHF Professional Handball Board. Desuden medlem af IHFs Expert Group.

• Jan Kampman, EHFs CC, Men (turneringskommission)

• Jan Larsen, repræsenteret i EHF Forum Club Handball, Men

• Thomas Hylle, repræsenteret i EHF Forum Club Handball,

Women

• Henrik La Cour, repræsenteret i EHF’s Executive Committee (Vice President med ansvar for økonomi)

• Bjarne Munk Jensen, repræsenteret i IHF’s Playing Rules and Referees Commisson (dommerkomiteen).

• Herudover er Jørn Møller Nielsen lektor i EHF på dommersiden samt medlem af New Rules Working Group i IHF.

Sammen for holdet

Det bobler med liv i håndboldforeningerne. En ny struktur er på plads. Next Level er hældt på tanken hos klubberne i Liga og 1. Division og sikrer en professionel fremdrift. Landsholdene dominerer på den internationale scene. Talenterne springer forårskåde ud og vil erobre verden. Dansk Håndbold Forbund afvikler internationale mesterskaber. Håndboldsporten har oplevet stærk medlemsfremgang. Det er alt sammen ikke så dårligt.

Vi skal give os selv lov til at glædes over alle de gode oplevelser –store som små. Men som et stærkt og historisk velfunderet forbund er vi også forpligtet på at vise retning i dansk idræt. Forpligtet på at tage ansvar for at byde ind med vores gode fællesskaber i forhold til de mange, der ikke trives i livet eller i samfundet uanset årsag. Byde ind i forhold til nationale såvel som internationale udfordringer.

Vi kan noget, ja vi kan faktisk rigtig meget – sammen– i dansk håndbold!

Jeg ønsker alle en god sommer fyldt med sol, varme og gode oplevelser.

Begejstring – Udvikling – Fællesskab – Troværdighed
Medlemsfremgang -44 -380 1.108 -1.295 6.205 5.311 Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 9
Morten Stig Christensen Formand Dansk Håndbold Forbund

Oversigt bestyrelse og udvalg

for perioden 30. august 2021 – 11. juni 2022

Formand: Morten Stig Christensen (valgt i 2022) 2 år

Næstformand: Jan Kampman (valgt i 2022) 2 år

Økonomiansvarlig: Anker Nielsen (valgt i 2022) 2 år

Bredde- og udviklingsansv.: Betina Lyng Bjerre (valgt i 2022) 2 år

Udover ovenstående udpegedes i henhold til lovenes punkt 12 følgende som medlemmer af bestyrelsen

Jydsk Håndbold Forbund: Kent Nicolajsen

Jydsk Håndbold Forbund: Henrik G. Larson

Jydsk Håndbold Forbund: Ove Leegaard

Fyns Håndbold Forbund: Per Tørslev Jensen

Håndbold Region Øst: Troels Hansen

Håndbold Region Øst: Michael Svendsen

Divisionsforeningen Håndbold: Kasper Jørgensen/Thomas Christensen (10.09.22)

Håndboldspillerforeningen: Torben Vinther

De stående udvalg udpeget i henhold til lovenes punkt 15:

a) Økonomiudvalget:

Formand Anker Nielsen (født formand)

Bjørn Sommer (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Michael Svendsen (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)

Carsten Jensen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

b) Eliteudvalget:

Formand Carsten Grønmann Larsen (valgt 2022)

Bjørn Sommer (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Michael Svendsen (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)

Carsten Jensen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

c) Dommerudvalget:

Formand Thomas Rich (valgt 2021)

Niels Bo Nielsen (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Lars Hagenau (DHF) (udpeget af bestyrelsen)

Kim Eriksen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

Henrik Mouritsen (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Claus Adelgaard (HRØ (udpeget af bestyrelsen)

d) Uddannelsesudvalget:

Formand Benny Nielsen (valgt 2021)

Ole Damgaard 250822 (DHF) (udpeget af bestyrelsen)

Torben Schou Malmros (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)

Dennis Hansen (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Vakant (DHF) (udpeget af bestyrelsen)

Lise Rosenfeldt Laursen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

e) Bredde- og Udviklingsudvalget

Formand Betina Lyng Bjerre (født formand)

Heidi Zacho (udpeget af bestyrelsen)

Tina Fensdal (udpeget af bestyrelsen)

Vakant (udpeget af bestyrelsen)

Dansk Håndbold
2022 10
Forbund Årsberetning

Børnefaggruppen: Heidi Zacho (formand)

Marianne Folkersen (161022) (HRØ)

Gitte Egholm (FHF)

Vicki H. Jørgensen (JHF)

Hanne Bun Thorsen (HRØ)

Ungefaggruppen: Tina Fensdal (formand)

Gitte Dahl (HRØ)

Brian Salomonsen (FHF)

Thomas van Elst (JHF)

Vakant (JHF)

Seniorfaggruppen: Vakant (formand)

Ninna Hansen (FHF)

Martin Plugge Kristensen (HRØ)

Kenneth Sig (JHF)

Jørgen Agger (DHF)

Martin Færch Andersen (DHF)

f) Turneringsudvalget:

Formand Peter Jensen (valgt 2022 – 1 år)

Torben Christensen (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Bjarne Knudsen (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

Jørgen Alnor (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)

g) Arrangementsudvalget:

Formand Jens Jakob Nørtved Winther (valgt 2022 )

Annette Vittrup (udpeget af bestyrelsen

Torben Petersen (udpeget af bestyrelsen)

Lars Dalsgaard (udpeget af bestyrelsen)

Ivan Marquartsen (udpeget af bestyrelsen)

Vakant

h) Udvalget for Beach Handball:

Formand vakant (valgt 2022)

Anne Hegerslund Lyngsaa (FHF) (udpeget af bestyrelsen)

Tina Schou (JHF) (udpeget af bestyrelsen)

Jens Carl Nielsen (HRØ) (udpeget af bestyrelsen)

Henrik Mouritsen (DU) (udpeget af bestyrelsen)

Regelfortolker

Udpeget i henhold til lovenes punkt 16:

Udvalget for Professionel Håndbold

Udpeget i henhold til lovenes punkt 17:

Jørn Møller Nielsen (udpeget af bestyrelsen)

Formand Morten Stig Christensen (født formand)

Jan Kampman (udpeget af bestyrelsen)

Henrik G. Larson 250822 (udpeget af bestyrelsen)

Kasper Jørgensen (født medlem)

Jan Larsen (foreningsrepræsentant)

Daniel Grønhøj (foreningsrepræsentant)

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 11

Elitedommerudvalget

Udpeget i henhold til lovenes punkt 19:

Formand Bjarne Munk Jensen (udpeget af UFPH 2022)

Jørn Møller Nielsen (født medlem)

Jens Henriksen (udpeget af UFPH 2022)

Martin Gjeding (udpeget af UFPH 2022)

Håndboldens retssystem:

Disciplinærinstansen for liga og 1. division udpeget i henhold til lovenes punkt 20: Formand

Sigurd Slot Jacobsen (udpeget af UFPH 2022)

Martin Lind (udpeget af UFPH 2022)

Claus Mundus-Pedersen (udpeget af UFPH 2021)

Suppleant

Carsten Holm (udpeget af UFPH 2021)

Suppleant Morten Søndergaard Olsen (udpeget af UFPH 2021)

Disciplinærinstansen for øvrige rækker i henhold til lovenes punkt 21

Formand Jan Richter Henriksen (valgt 2021)

Benny Damgaard (udpeget af bestyrelsen)

Janne Lind Thomsen (udpeget af bestyrelsen)

Louise Gjessing Christensen (udpeget af bestyrelsen)

Anders Lou-Hendriksen (udpeget af bestyrelsen)

Håndboldens Appelinstans udpeget i henhold til lovenes punkt 22

Formand Karsten Madsen (udpeget af UFPH 2021)

Michael Meyn (udpeget af bestyrelsen 2022)

Jacob Schjern Andersen (udpeget af bestyrelsen 2022)

Lægmand Katrine Fruelund (udpeget af UFPH 2021)

Suppleant

Suppleant

Jeppe Hudtloff Viinberg (udpeget af bestyrelsen 2021)

Lægmand vakant (udpeget af UFPH 2021)

Håndboldens Voldgift i henhold til lovenes punkt 24

Formand Henrik Bitsch fra 04.03.17

Revisorer: EY (valgt 2022)

Opdateret FS

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 12
Forbund Årsberetning 2022 13
Dansk Håndbold

Dansk Håndbold i tal

– elitetrænerkurser

18.679 10 152

Gennemsnit antal medlemmer per leder/træner er 5,5.

håndboldpas til og med 2022

116.078

Håndboldpas og medlemstal kan ikke sammenlignes, da håndboldpas er et øjebliksbillede og antal medlemmer er et årsbillede. Antal Håndboldpas er egentligt et billede over antal profiler i systemet, og vil derfor være højere end medlemstallet.

Børnetræner- og træneruddannelser administreres og afvikles lokalt, og er ikke medtaget her.

103.528 100 733 6.069 EM bronze EM sølv Beach VM sølv

Medlemstal Håndboldskoler Foreninger Vundne
Uddannelse
Stigning på
Afviklede
Fald på
Deltagere. Herrer kvinder Herrer
landholdsmedaljer Frivillige
Aktiveret
5,4% sammenlignet med 2021 (5.311 medlemmer).
Håndboldskoler fordelt på 78 unikke foreninger.
13 foreninger sammenlignet med 2021.
afviklede kurser. antal kursister
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 14

Tilskuere til landskampe

57.579

Tilskuere fordelt på de 12 afviklede landskampe både herrerne og kvinderne.

Seertal til landskampe

Herrelandsholdet:

Hjemme- og udebanekampe (8 kampe):

2.876.000

EM-slutrunden (9 kampe):

10.898.000

Gennemsnit seertal pr. kamp 1.211.000

Kvindelandsholdet:

Hjemme- og udebanekampe (11 kampe):

2.021.000

EM-slutrunden 2022 (8 kampe):

6.901.000

Gennemsnit seertal pr. kamp 862.500

VIP-gæster til landskampe

2.990

fordelt på de 12 hjemme landskampe.

Omtaler i medier

14.170

Dette er så mange gange Dansk Håndbold er omtalt. Det gælder både bredde og elite

Flest omtaler på web medier

Dr.dk, TV2.dk, EB.dk og BT.dk

Vores lokale medier

69% 21%

De regionale og lokale medier står for 21% af vores omtaler. Vi er ude i hele landet og lokalt.

Sociale Medier

720.000

Samlet antal følgere

Kanaler

18

Facebook (5 kanaler), Instagram (5 kanaler), TikTok, LinkedIn, Twitter, hjemmeside, Directmails, Nyhedsbreve, Markedsføring, Pressemeddelser, etc.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 15

Eliteudvalget

Beretning fra Eliteudvalget

I Eliteudvalget i Dansk Håndbold Forbund fokuserer vi primært på den lokale talent- og kredstræning samt talenttræningen i regi af Dansk Håndbold Forbund. Vi koordinerer også mellem Dansk Håndbold Forbund og alle decentrale enheder, således at alt forsøges implementeret i hele landet. Med den nye struktur vil dette arbejde blive udvidet og lettere at gå til.

Da vi får en ny struktur efter sommerferien 2023, og mange af vores initiativer besluttes herefter, har vi bestemt, at både det gamle Eliteudvalg og det nye Talentudvalg holder fællesmøder fra marts måned og frem til sommerferien.

Året der er gået

Vi har i år gjort rigtig mange fremskridt, og vores talenttræning er i dag i rigtig gode hænder, hvor vi ser en god udvikling. Når vi ser på resultaterne på vores

A-landshold og de talenter, som springer frem ved hver slutrunde, kan man vel godt med et smil på læben sige, at vi gør et fint stykke arbejde.

2022 var også året, hvor vi fik en ny talentstrategi, hvor det endnu tydeligere fremgår, hvorfor vi handler som vi gør i vores talentsystem i hverdagen. Strategien skal naturligvis løbende implementeres med aktiviteter helt ud i det yderste led, før vi kan sige, at vi er helt i mål.

Vi fik afholdt vores talentseminar igen, som pga. corona desværre havde været lagt på hylden et par år. Det var en fantastisk dag med mange gode indlæg,

og hvor nysgerrige trænere og ledere fra hele Håndbolddanmark var til stede. Et seminar, der kommer igen i 2024, og hvor vi vil være meget længere i hele vores talentarbejde.

Det har gjort utrolig ondt at læse de noget unuancerede artikler omkring det historiske arbejde i vores talentsystem. Jeg ved, at vi med vores nyeste initiativer står et helt andet sted i dag, og naturligvis er der begået fejl, som vi kun kan beklage. Men vi har i dag 100 % tiltro til de ansvarlige omkring vores talentarbejde med vores unge mennesker.

Fremtidens lokale talenttræning Der er godt gang i arbejdet omkring centraliseringen af den lokale talenttræning med en god lokal forankring. Formålet med arbejdet i de nye kredse er, fra central side, både at påvirke miljøet (klub/træner/forældre) samt at se og påvirke spillerne i forhold til fx kompetencer og motivation.

Grundtanken er, at trænerne skal være mere ude i miljøerne i stedet for kun på deciderede lokale samlinger (før spillerne kommer ind i Dansk Håndbold Forbundsystemet). På denne måde kan vi, udover at påvirke spillerne, også supervisere klubtrænere og miljøerne lokalt. Denne ”opkvalificering” af miljøerne bør også gøre det attraktivt at være alle steder. Der skal desuden kigges på måden, hvorpå vi selekterer spillere i fremtiden, så vi kan stoppe det store frafald af spillere, der har været inde i systemet, men ikke længere er der. Desværre ser vi nemlig et betydeligt større frafald af spillere her, og det skal vi have ændret på.

Efter ansættelsen af en projektleder, er projektet kommet rigtig godt i gang, og vi tror og håber på, at første del af projektet kan implementeres allerede efter sommerferien i de nye regioner. Der vil i den kommende tid komme meget mere information omkring disse spændende initiativer.

Det daglige arbejde

Eliteudvalget deltager i arbejdet med Eliteholdfællesskaber samt Danmarks Idrætsforbunds projekt vedrørende vores nuværende og fremtidige konkurrencestruktur. Vi

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 16

har tidligere deltaget i arbejdet med spilformer samt spilleregler for de ældste årgange, men vi er desværre ikke blevet inviteret til at deltage i år.

Der er stor tilfredshed med arbejdet i Eliteudvalget samt de resultater, som er opnået ved at arbejde endnu tættere sammen. Det er en udvikling, der skal fortsætte i det nye Talentudvalg samt styrkes yderligere, når vi efter sommerferien har fire regioner, hvor det bliver endnu lettere for os at nå ud til alle beslutningstagere.

Det har været en fornøjelse at opleve et utroligt godt samarbejde og nogle rigtig gode dialoger om talentudviklingen i Danmark. Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til medlemmerne af Eliteudvalget: Bjørn, Michael og Carsten og til de nye medlemmer af Talentudvalget: Michael og Karsten.

Der skal også lyde en stor tak til alle i vores talentsystem i Dansk Håndbold Forbund og ude i hele landet. Vi kan godt klappe os selv på skulderen, for der gøres et fantastisk stykke arbejde overalt.

På vegne af Eliteudvalget bukker jeg mig i støvet og siger tusind tak til alle for dette arbejde – uden det i alle dele af vores system ville vi ikke være blandt verdens allerbedste nationer og levere disse vilde resultater.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 17

Elitedommerudvalget

Det har været en god sæson for elitedommerne uden de store protester og udfordringer. Heldigvis var det en sæson uden corona og med tilskuere i hallerne - til stor glæde for alle.

I Elitedommerudvalget mener vi, at dommerne og observatørerne har gjort et godt stykke arbejde i den forgangne sæson. Der var spænding omkring de nye regler, der blev indført i starten af sæsonen, og herunder mange snakke og diskussioner. Men det har vist sig, at alle parter har håndteret dem supergodt i praksis. Observatørerne har desuden taget rigtig mange kampe og været med til at løse små og store udfordringer både udenfor og under kampene, samt ikke mindst den store opgave det er løbende at videreudvikle vores elitedommere efter hver kamp.

Det er også Elitedommerudvalgets opfattelse, at niveauet har været stabilt højt, og at der har været mange yngre kræfter i elitegruppen. Det gør, at vi nu kan sige farvel til nogle af de ældre dommere i elitegruppen. Der skal lyde en speciel tak til Per Olesen og Claus Gram, som gennem

mange år har gjort et fantastisk stykke arbejde både nationalt og internationalt til stor glæde for håndbolden. Det er samtidig glædeligt, at begge fungerer som observatører. Det er helt afgørende, at vi kan fastholde erfarne kræfter i sporten som observatører til glæde for de yngre dommere, der nu skal tage over.

Elitedommerudvalget har sammen med Dansk Håndbold Forbund og Divisionsforeningen arbejdet videre med at se på mulighederne for professionelle dommere. Vi er ikke kommet i mål endnu, men meget tyder på, at nogle dommerpar fra sæsonen 2024/25 vil være deltidsprofessionelle. Det er et helt nødvendigt tiltag, da flere af vores topdommere har meget svært ved at finde balancen mellem familie, job og den mere og mere krævende dommeropgave både nationalt og internationalt. Enkelte er allerede nu ved at sige fra til de mange opgaver.

Igen i år kan vi glæde os over, at danske dommere stadigvæk er fint repræsenteret internationalt til A-slutrunderne. Jesper Madsen og Mads Hansen præsterede flot

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 18

under herrernes VM i Polen og Sverige i januar 2023 og var med i finaleweekenden i Stokholm. Vi kan også glæde os over, at vi har fået et nyt EHF-par i Jacob Pagh og Kalle Thygesen, der med glans bestod deres kursus tilbage i august 2022.

Elitedommerudvalget er også meget tilfredse med, at vi har kunnet fortsætte med konceptet Elitedommertrænere. Det betyder, at vi har kunnet videreføre det gode samarbejde med Jørn Møller, Martin Gjeding og Peter Bredsdorff-Larsen. Elitedommer-

trænerne har på kort tid gjort en stor forskel både for dommere, men også for klubberne med hurtige reaktioner på omdiskuterede kendelser i forhold til om det var rigtigt eller forkert, hvad dommerne dømte. Elitedommerudvalget har her i foråret lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt klubberne, som viste meget positiv feedback.

Tak for en god sæson på vegne af hele Elitedommerudvalget.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 19

Dommerudvalget

En god og spændende sæson er så småt ved at finde sin afslutning, og det er tid til at se tilbage samt gøre status.

Det har været en sæson for breddedommere og Dommerudvalget, hvor to store temaer har fyldt rigtig meget: mange kampe pr. dommer samt forberedelsen til den nye struktur i Dansk Håndbold Forbund.

Vi har desværre stadig en meget stor dommermangel generelt, selvom der kan være lokale forskelle landet over. Alle dommere og kamppåsættere har ydet en forbilledlig stor indsats for at prøve at dække så mange kampe som overhovedet muligt, og den indsats kommer fra en stor passion og dedikation til den sport, som vi alle sammen brænder for. Vi kan ikke undgå at erkende, at det desværre ikke er muligt at have uddannede dommere til alle kampe på landsplan. Til det er der ganske enkelt for mange kampe eller omvendt - for få dommere. Der er stadig et stort efterslæb fra perioden med corona, som gør, at vi ikke kan undgå en vis mængde dømselv-kampe. Det er bestemt ønskeligt, at alle kampe dømmes af en uddannet dommer, men i øjeblikket er det desværre ikke muligt. Alle nuværende breddedommere tager så mange kampe, som både kalender og fysisk helbred tillader.

En fortsat (for) stor dommermangel er dog ikke ensbetydende med, at der ikke uddannes nye

håndbolddommere. I hele landet er der gjort en stor lokal indsats for at få udbudt og fyldt dommerkurserne op, og flere steder er man også lykkes med at rekruttere nye dommere. Det er bestemt glædeligt, og dette arbejde må og skal fortsætte i de kommende år for at vende udviklingen.

Fælles indsats

Vi glæder os alle over den seneste nyhed om, at flere danskere har meldt sig ind i foreningslivet igen herunder også i håndboldklubberne. Det er hele grundlaget for vores sport, og vi glædes ved tanken om at få hallerne fyldt op med glade håndboldspillere i alle aldre. En udfordring kan i forlængelse af det være, at der kommer flere kampe, der skal dømmes. Men det skal nu ikke tage glæden fra, at kurven er knækket i forhold til medlemstallene i klubberne. Vores opfordring fra Breddedommerudvalget til alle klubber vil derfor være, at I aktivt kigger på og tager stilling til, hvem der bør deltage på et dommerkursus hos jer – både unge som voksne. Det kan være givtigt for alle, uanset om det blot er for at hjælpe til med kortbanekampe i egen klub, eller det skal være den næste sportslige karrierevej. Skal vi vende udviklingen i forhold til mangel på dommere, ligesom det nu er gjort på antal medlemmer, så kræver det en stor fælles indsats, hvor I som forening også prioriterer at komme med jeres bidrag til den fremtidige dommerstand.

Vores næste fælles mål må og skal i forlængelse af ovenstå-

ende være at passe godt på de dommere, vi får og allerede har. Alt for mange gange i løbet af sæsonen har vi igen oplevet, at især nye, unge dommere stopper efter få kampe grundet negative og til tider personlige tilråb fra tilskuere samt forældre i hallen. Det er helt urimeligt, at en ny, ung dommer skal mødes af sådanne tilråb, mens de forsøger at tage ansvar, bidrage samt gøre en positiv forskel i sporten. Dommerne er en naturlig del af spillet og bør respekteres på lige fod med resten af spillets parter. Så hermed endnu en opfordring til alle klubber om at tage aktivt ansvar, når forældre eller andre tilskuere kommer med negative tilråb til dommerne. Kun på den måde kan vi sikre, at dommerne får nogle gode erfaringer og oplevelser med dommergerningen. Og ja, dommere laver også fejl, men mange vokser ofte af at få et klap på skulderen frem for et nedværdigende tilråb.

Nyt uddannelseskatalog

Gennem de seneste år har vi udviklet et omfattende uddannelseskatalog til både nye og eksisterende dommere. Et udbud, der sikrer, at vi både hjælper nye dommere godt i gang og samtidig inspirerer vores nuværende dommere til at fortsætte dommergerningen med ny viden samt motivation.

Kursusudbuddet får hvert år tilført nye moduler, og det kræver en masse arbejde fra mange forskellige mennesker. Jeg vil derfor gerne takke alle dem, som via

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 20

frivillighedens vej har hjulpet med og bidraget til, at vi har et flot og tidssvarende kursusudbud til alle dommere. Det er vi i Dommerudvalget meget taknemmelige for!

Automatisk dommerpåsætning og implementering af nye regler Den automatiske dommerpåsætning har også fået luft under vingerne i denne sæson, og som alt nyt kræver det både tid og tålmodighed at få nye tiltag til at fungere optimalt. For nogle dommere har det givet en anden sæson end normalt, da påsætningen ikke længere er begrænset af kredsgrænser mv. Dommerne får dermed mulighed for at komme ud til haller og hold, som de ikke er vant til at dømme i og sommetider også sammen med dommerkolleger, de ikke plejer at dømme med. Det er nyt og positivt for mange, mens andre lige skal vænne sig til det.

Det har også været en sæson med implementering af nye regler, som for eksempel tilrettet procedure for lodtrækning, færre antal afleveringer efter markering for passivt spil, udvisning ved skud i hovedet på målvogteren samt en testperiode i U19 Liga-kampe med nyt opgiverkastområde. Ændringerne er blevet taget rigtig godt imod af både spillere, trænere og dommere, og de har umiddelbart haft den ønskede effekt.

Ny struktur

I Dansk Håndbold Forbunds Dommerudvalg har vi brugt store dele af sæsonen på at forberede os på den kommende nye struktur samt holde fast i de opgaver, der løbende er hen over året. Det betyder bl.a., at udvalget, som vi kender det i dag, ikke kan fortsætte til den kommende sæson. Jeg vil derfor gerne rette en stor tak til alle nuværende medlemmer af Dommerudvalget for jeres store arbejde og fantastiske samarbejde.

Fremover består udvalget af Dommerudvalgsformændene

fra de fire nye regioner samt undertegnede som fortsættende formand, og det bliver et spændende nyt samarbejde, hvor vi fortsat skal have fokus på både rekruttering af nye dommere og fastholdelse af de eksisterende. Retningen for arbejdet i Dommerudvalget er allerede sat; nemlig via Dansk Håndbold Forbunds vidensgrundlag Rigtig, sjov håndbold. Den gode kampoplevelse og de fem øvrige grundsten skal være rammen og en rettesnor for alt, hvad vi beskæftiger os med. Hvis man er nysgerrig på, hvordan dommerne passer ind i dette nye vidensgrundlag, vil jeg opfordre til at læse de artikler, som er publiceret på Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside i løbet af vinteren 2022. Her forsøger lokale dommere rundt om i landet at sætte ord på, hvordan vi mener, vi kan bidrage til, at så mange som muligt får en god oplevelse med håndbolden.

Der skal også lyde en tak for samarbejdet til alle kolleger i andre udvalg og ikke mindst de ansatte i Dansk Håndbold Forbunds administration, som er en stor hjælp i det løbende arbejde. Slutteligt vil jeg gerne sige en stor tak til Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse for samarbejdet i endnu en sæson og ikke mindst den tillid, som I giver os. I viser gang på gang, at breddedommerne er en vigtig part i spillet, og jeres opbakning er altafgørende for den udvikling, vi i fællesskab ønsker på området.

Tak til alle for en god sæson og med ønsket om at ses til endnu mere “Rigtig, sjov håndbold” i den kommende sæson.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 21

Bredde- og udviklingsudvalget

Bredde- og udviklingsudvalget(BRUD) var i 2022 repræsenteret af Betina Lyng Bjerre som formand, Heidi Zacho fra børnefaggruppen og Tina Fensdal fra ungefaggruppen. Seniorfaggruppen fungerede som referencegruppe i 2022 og er uden formand. Derudover havde udvalget faste gæster som Dennis Byskov (medlem af Uddannelsesudvalget), Peter Jensen (formand for Turneringsudvalget) og Thomas Rich (formand for Breddedommerudvalget).

For at sikre håndboldens udvikling, både i forhold til antal spillere og ledere, men også i forhold til implementering af faglig viden i vores beslutninger og handlinger, er det vigtigt, at der er et stærkt samarbejde mellem fagområderne på tværs af organisationen. Derfor er BRUD’s overordnede opgave at koordinere, vidensdele og udbrede en fælles forståelse af håndbolden samt sikre, at kompetencer og ressourcer koordineres på tværs for at få flere børn, unge og voksne til at spille håndbold.

Udvalgets indsatser tager ud-

gangspunkt i viden, forskning, dialog og synlighed, således at vi i tæt samarbejde med de mange aktører på håndboldområdet - medlemmer, foreninger, politikere, udvalg, udviklingsafdeling, konsulenter og andre håndboldildsjæle, kan gøre en forskel i ambitionen om at øge medlemstallet og kvaliteten af det håndboldtilbud og de håndboldaktiviteter, der samlet set udbydes.

På vej frem igen Det ser væsentligt lysere ud for Dansk Håndbold Forbund med en fremgang på ca. 5.000 medlemmer i 2022 i forhold til 2021. Især de allermindste i alderskategorien 0-6 år, Trille og Trolle, går frem og har haft fremgang gennem hele coronaperioden. Der er også en fremgang at spore i alderskategorien 24-39 år. Det er dog en udfordring at få aldersgruppen 7-12 år tilbage på banen efter corona.

Men alt i alt er den positive udvikling, som vi havde håbet på, heldigvis slået igennem, og det skal nok lykkes for vores foreninger at få stabiliseret de børn, der er udfordrede efter corona, så de

finder vej tilbage til fællesskaberne og håndbolden. Stor tak og kæmpe ros til alle foreninger og frivillige i håndbolden for deres store indsats.

Udvalgte breddeindsatser og -projekter

Rigtig, sjov håndbold God børne- og ungdomshåndbold kan se ud på mange måder, men Dansk Håndbold Forbund mener, at der et fundament for træning af børn og unge, som bør være ens, uanset om man træner de yngste børn eller de ældste unge. Arbejdet med børn og unge i håndbolden skal bygge på viden og erfaring, som understøtter trivsel og udvikling både på og uden for banen. Med dette afsæt blev et fælles videns- og holdningsgrundlag for børne- og ungdomshåndbolden i Danmark, kaldet ”Rigtig, sjov håndbold”, udarbejdet i 2021.

I 2022 blev vidensgrundlaget taget i brug. Som en del af dette blev Håndboldens Videnskonference afholdt primo 2022 med deltagelse fra omkring 300 personer - en god blanding af foreningsledere, trænere, politikere

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 22

og ansatte. Rigtig, sjov håndbold fungerer som et fundament og værktøj, som skal understøtte, at endnu flere børn og unge tiltrækkes, trives, motiveres og forbliver i håndbolden og i foreningerne.

Nye spilformer

Fra sommeren 2019 til sommeren 2023 indførte Dansk Håndbold Forbund syv større ændringer i spilformer for børne- og ungdomshåndbolden. Ændringerne blev indført med det formål også at understøtte, at endnu flere børn og unge tiltrækkes, trives, motiveres og forbliver i håndbolden og i foreningerne, fordi det er sjovt og udviklende.

I 2022 blev der gennemført en større midtvejsevaluering af ændringerne af Idrættens Analyseinstitut, som afslørede god tilfredshed med indførelsen af kortbane for U9 og U11. Der blev dog også rettet en særlig opmærksomhed på boldstørrelse på U9 og U13 samt forståelse og brug af dispensations- og spiludviklingsregler.

Ny strategiperiode med Danmarks Idrætsforbund for 20222025

Der blev indgået ny strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) gældende for perioden

”Fra sommeren 2019 til sommeren 2023 indførte Dansk Håndbold Forbund syv større ændringer i spilformer for børne- og ungdomshåndbolden.”

Forbund Årsberetning 2022 23
Dansk Håndbold

2022-2025. Aftalen er med til at definere, hvad Dansk Håndbold Forbunds udviklingsafdeling deltager i ift. det overordnede formål om rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt udvikling af håndbolden i tråd med samfundsudviklingen – lokalt og nationalt.

Aftalen for perioden indeholder følgende strategiske spor i relation til bredden:

Spor 1: Flere børn i håndbold

Spor 2: Flere unge i en rummelig og inkluderende håndboldsport

Spor 3: Flere voksne i håndbold

Spor 4: Håndbold i stærke og udviklende foreningsmiljøer.

De valgte strategiske indsatser udbygger og supplerer Dansk Håndbold Forbunds vedtagne forretningsstrategi samt delstrategier for børnefaggruppen, ungefaggruppen og seniorfaggruppen.

Trænerkaravanen

Trænerkaravanen har til formål at understøtte foreningernes arbejde at rekruttere og ruste børnetrænere til at tage trænergerningen på sig, så Dansk Håndbold Forbund igen kan løfte medlemstallet blandt børn. Flere trænere betyder flere aktiviteter og dermed flere medlemmer.

Afsættet for dette projekt var, at de danske håndboldforeninger ifølge CFR-tallene fra 2020-2021 havde mistet 9% af alle trænere og ledere, mens Dansk Håndbold Forbund samtidigt i perioden havde det største medlemstab på ca. 6%. Projektet har to indsatser: dels at understøtte foreningernes rekruttering af børnetrænere og dels udgivelse af ugentlige træningsplaner for aldersgruppen U7-U11.

Uddannelsesstrategi

I Dansk Håndbold Forbund arbejdes der kontinuerligt på at sikre et højt kvalificeret håndboldprodukt, da dette anses som en hjørnesten i forhold til at fasthol-

de og rekruttere medlemmer. Dansk Håndbold Forbund mener, at hvis kvaliteten skal være i top, skal trænere, ledere og frivillige være så godt uddannede som muligt, idet uddannelse og kvalitet går hånd i hånd. Derfor blev udarbejdelsen af en opdateret uddannelsesstrategi for Dansk Håndbold Forbund sat i værk i 2022 og godkendt i februar 2023.

Holdfællesskaber

Der er forskellige holdninger til, om holdfællesskaber bidrager til at øge fastholdelsen og udviklingen af håndboldspillere eller øger frafaldet. I 2017 blev der udarbejdet en rapport, som skulle give Dansk Håndbold Forbund mere viden på området samt skabe en bedre baggrund for beslutningstagning på området i fremtiden. Dette har ført til en beslutning om, at konsulenterne i højere grad skal involveres før og omkring ansøgning af holdfællesskaber for ungdom, så indgåelse i holdfællesskaber i højere grad bidrager til fastholdelse og udvikling af unge spillere. 2022 var det første år for denne indsats og ændrede administrativ arbejdsgang omkring ansøgning.

Håndboldskoler

Håndboldskolerne i 2022 blev afholdt uden særlige restriktioner efter et par år med corona, men antallet af foreninger og deltagere faldt i forhold til tidligere år på grund af coronapåvirkningen. I alt var der 6.069 deltagere på 100 håndboldskoler i 82 foreninger i 2022 sammenlignet med 132 tilmeldte håndboldskoler fordelt på 105 foreninger i 2021. Der var dog markant færre aflyste håndboldskoler end de sidste par år.

I 2022 opstod der også nye håndboldskoler, idet der blev afviklet to Get2Sport Håndboldskoler i samarbejde med DIF Get2Sport. Disse håndboldskoler er et særligt projekttiltag med fokus på inklusion og rekruttering af børn og unge fra udsatte boligområder, som ikke har sin

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 24
”I Dansk Håndbold Forbund arbejdes der kontinuerligt på at sikre et højt kvalificeret håndboldprodukt.”

gang i den lokale idrætshal. De to håndboldskoler blev afviklet i IF Stadion (HRØ) og Kvaglund (JHF Kreds 7) og der var i alt 51 deltagere, hvoraf 32 var spillere i foreningerne til daglig, og 19 var nye. Af de 19 nye spillere var 11 fortsat med at spille håndbold i foreningen bagefter, hvilket er en flot og høj procenttal, der viser, at håndboldskoler i Get2Sport-regi kan fungere som en rekrutteringsaktivitet.

Børnefaggruppen

Børnefaggruppen har primært haft fokus på den løbende erfaringsudveksling mellem de geografiske områder. Der er blevet delt erfaringer, primært omkring konceptafvikling af Trille Trolle-event og Beachhåndbold for børn.

Erfaringsudvekslingerne viste også, at vi fortsat ikke spiller Totalhåndbold for U6-U8 ens over hele landet, og dette vil blive et fokusområde fremadrettet. Totalhåndboldkonceptet er udarbejdet med baggrund i erfaringer fra erfarne børneholdboldstrænere og forskningsmateriale vedrørende børns udvikling. Det er vigtigt at have fokus på de gode oplevelser og børnenes udvikling undervejs i kampene, således at vi sikrer ”fødekæden” til det mere etablerede håndboldprodukt allerede fra U9, og dermed får forebygget frafald i en tidlig alder.

Børnehåndbold Symposium skulle have været afholdt i november, men blev aflyst på grund af få tilmeldinger. Dansk Håndbold

Forbund, Uddannelsesudvalget og børnefaggruppe ser nu ind i, hvordan inspirationstilbuddene skal være fremadrettet for bedre at ramme målgrupperne.

Der var lavet aftaler med en række spændende oplægsholdere indenfor symposiets emner: trivsel og frivillighed, og derfor blev det valgt at lave tre webinarer omkring emnerne fra det oprindelige program.

Webinarerne gav administrationen mulighed for at indsamle flere erfaringer med det online format med tesen: kan vi fortsat få vores foreningsfolk til at møde op online efter samfundets genåbning? Disse erfaringer vil indgå i den fremadrettede planlægning af Børnehåndbold Symposium.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 25

Ungefaggruppen

Ungefaggruppen har målrettet arbejdet med de af bestyrelsen vedtagne strategiske indsatser. I 2022 fik gruppen tildelt opgaven at planlægge og facilitere en inspirationsdag for turneringsansatte og politikere i Dansk Håndbold Forbund. Formålet med dagen var at udbygge kendskabet til aldersgruppen U15-U19 samt skabe bevidsthed om, hvad der kendetegner unges hverdag i 2022. Desuden var formålet at give perspektiver på, hvorfor håndbolden fravælges af flere i ungdomsårene. Inspirationsdagen bestod af en workshop, hvor deltagerne blev ført ind i et fremtidsværksted med henblik på at skabe idéer til, hvordan turneringsproduktet skal se ud i fremtiden, så vi kan fastholde flest mulige i håndbolden længst muligt.

Ungefaggruppen samlede efterfølgende op på inspira-

tionsdagen og har med baggrund i deltagernes besvarelser i workshoppen udsendt et skriv til relevante aktører. Som det fremgår af det opsamlende skriv, var idéerne mange, men et af nøgleordene, der gik igen, var fleksibilitet i turneringsproduktet. Det er efterfølgende besluttet i bestyrelsen, at arbejdet med konkurrencestrukturen skal fortsætte i tæt samarbejde mellem ungefaggruppen, Bredde- og udviklingsudvalget samt Turneringsudvalget for at kvalificere og perspektivere arbejdet mest muligt. Dette arbejde vil række ind i det nye år.

Det kommende år

Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse har vedtaget følgende nye indsatser i forretningsstrategien:

Bedst på uddannelse

Dansk Håndbold Forbunds uddannelsesprodukt skal være det bedste. Det skal være konkurren-

cedygtigt, moderne og skabt ud fra vores fundamentale værdier, som er beskrevet i Rigtig, sjov håndbold. Vores dommere, trænere og ledere skal tilbydes et tidssvarende, tilgængeligt og professionelt uddannelsesprodukt.

Initiativer:

• Godkendelse af ny uddannelsesstrategi

• Implementering af markedsføringsplatform

• Talentstruktur og nærmiljøer

• Omstrukturering af uddannelsesadministration

• Udarbejdelse af nyt kommissorium for Dansk Håndbold Forbunds Uddannelsesudvalg

• Revision af træneruddannelsen

• Modernisering og justering af vores instruktørsetup

• Uddannelsestilbud for foreningsledere.

Forbund Årsberetning 2022 26
Dansk Håndbold

Flere frivillige – sammen for holdet

Flere frivillige er essentielt for at kunne rekruttere nye medlemmer og fastholde eksisterende. Vi skal derfor sikre frivillige i fremtiden både i foreningsregi og til vores events. Dansk Håndbold Forbund er en vigtig og stor idrætsorganisation og skal sammen med andre aktører og på tværs af egen organisation tage ansvar på frivillighedsområdet.

Initiativer:

• Større kendskab til fremtidens frivillige og det frivillige arbejde generelt

• Større kendskab til udfordringerne i vores foreninger

• En stærk, frivillig fortælling

• Årshjul for rekruttering (rekruttering/evaluering)

• Digital understøttelse af rekruttering af frivillige udenfor håndbolden (Mobilise testes til VM 2023)

• Rekrutteringsinitiativer i foreningerne.

Verdens bedste fællesskab

Det skal altid være en god oplevelse at træne, spille, dømme, være tilskuer eller bage kage. Verdens bedste fællesskab skal bestå af motiverende, inkluderende og udviklende foreningsmiljøer for alle - nu og langt ud i fremtiden. Vi kalder verdens bedste fællesskab for ”Rigtig, sjov håndbold”.

Initiativer:

• Vedvarende og værdiskabende kommunikation i hele organisationen om Rigtig, sjov håndbold

• Foreningsvenlige aktiviteter

• Tilpasning og opdatering af Rigtig, sjov håndbold

• Håndboldens Videnskonference - udvikling, afvikling og implementering

• Kendskabsmåling og evaluering.

Ny konkurrencestruktur - sammen om den gode (kamp) oplevelse

Et moderne kamptilbud, der motiverer og udvikler vores spillere. Vores medlemmer skal både have lyst og mulighed for at spille kampe. Derfor skal vores nye kamptilbud være fleksibelt og tilpasses de vilkår, der gør sig gældende for deltagelse i kamp.

Initiativer:

• Implementering og evaluering af Nye spilformer

• Beslutning om spilformer for børn og unge i sæson 2024/2025

• 360 graders eftersyn på vores nuværende kamptilbud og kompetencer

• Strategi og handlingsplan for udvikling af kamptilbuddet og kompetenceløft

• Kommunikation som understøtter udbredelse og anvendelse.

I Dansk Håndbold Forbund vil vi fortsat rette fokus på, hvordan vi kan udvikle rammer og indsatser, der gør det attraktivt for både spillere og frivillige at samles om fællesskabet i håndbolden igen. Vi skal skabe rammer, hvor udvikling, dygtiggørelse, fællesskab og tryghed gør det muligt for os at få spillerne tilbage i noget, der ligner det, vi kender så godt og holder så meget af.

Det er vigtigt, at vi alle er klar til at arbejde sammen, tør udfordre hinanden, tør være ambitiøse og afprøve nye ideer og tiltag. Noget vil fungere, noget vil ikke. Men det er vigtigt, at vi arbejder sammen om at skabe det gode miljø og de gode rammer for den sport, som vi alle brænder for. At vi alle tager ansvar og agerer i respekt for hinanden.

Ny struktur både politisk og administrativt

Med den nye struktur nedlægges Bredde- og udviklingsudvalget og genopstår ved en næstformand for bredde i Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse og i et Børne- og ungeudvalg. Dansk Håndbold Forbund afventer arbejdet med en plan for, hvordan vi i den fremtidige organisation sikrer god vidensdeling og udbredelse af den fælles forståelse af håndbolden samt sikrer at kompetencer og ressourcer koordineres på tværs med det fælles formål at få flere børn, unge og voksne til at spille håndbold.

Uanset hvilken form dette samarbejde må blive i er holdet klar til at løfte alle de spændende opgaver.

Vi kan meget hver for sig – men sammen kan vi alt.

Betina Lyng Bjerre

Formand, Bredde og Udviklingsudvalget

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 27

Turneringsudvalget

Turneringsåret 2022/2023 blev et historisk år med mange skelsættende og positive forhold for vores sport.

Det lykkedes at gennemføre en hel turnering uden coronarestriktioner. Egentlig burde vi slet ikke nævne ordet corona – men det er nødvendigt for at understrege betydningen af, at vi nu har kunnet gennemføre en normal turnering.

Affødt af ovennævnte og mere til, kan vi glæde os over samt være stolte af – os allesammen i Håndbolddanmark – at vi oplever en mærkbar medlemsfremgang.

Når der står mere til, er det ikke kun fordi tiderne nu har normaliseret sig i forhold til corona. Vores medlemsfremgang skal også tilskrives vores strategiske arbejde. Det være sig vores uddannelsestilbud, talentarbejde, breddearbejde, et Dommerudvalg der konstant arbejder med at rekruttere nye dommere, Trille og Trolle, håndboldskoler samt vores konsulenter, der er i konstant kontakt med jer ude i klubberne om at finde de bedste løsninger for de frivillige, der ligger et kæmpe arbejde ude på halgulvene. Medlemsfremgang sætter store krav til Turneringsudvalgets arbejde, da vi skal skabe de

bedste produkter og forhold for vores sport.

Vores flagskibe, Håndboldkvinderne- og herrerne, har begge i den forgangene sæson tilført Håndbolddanmark medaljer fra øverste hylde. Det er resultater og gode oplevelser både på TV og i de store haller, som giver genlyd i hele vores organisation samt ude i klubberne, hvor det gavner både vores breddeaktiviteter og vores talent- og elitemiljøer.

Ny DM-struktur for U17 og U19 Til Dansk Håndbold Forbunds årlige Repræsentantskabsmøde i 2022 blev jeg (Peter Jensen) valgt som ny formand for Turneringsudvalget. Det blev mit første år med den opgave, men også mit sidste, hvilket jeg kommer ind på senere.

Turneringsudvalget kom straks i arbejde og en af de første opgaver, der skulle løses, var at færdiggøre samt forme en ny DM-struktur for U17 og U19. Der har længe været et ønske om at gøre det muligt for flere hold at spille DM Final4 end blot nr. 1 og nr. 2 i puljerne. Turneringsudvalget formede derfor et oplæg, hvor vi implementerede et kvalifikationsspil/slutspil om at komme i Final4. Dette oplæg blev præsenteret på et møde med ungefaggruppen,

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 28

Eliteudvalget samt talentafdelingen. Oplægget blev taget rigtig godt imod og senere vedtaget af Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse. I skrivende stund (medio april) skal vi se effekten live, hvor alle kvalifikationskampe og stævner afvikles. Dette setup er kommet for at blive og er med til at gøre turneringen attraktiv for målgruppen.

Året der gik

Driftsåret for Turneringsudvalget 2022/2023 afspejler et normalt år. Der var ikke større regelændringer forud for sæsonen, og vi har heller ikke oplevet større ændringer i turneringsstrukturen. Vi har været

samlet med ungefaggruppen til workshop, hvor temaet var fremtidssikring af turneringsprodukter for alle unge i Dansk Håndbold – det var en fantastisk dag, hvor vi politikere fik input direkte fra maskinrummet samt feedback på, hvordan vores regelsæt og struktur virker live.

Output fra denne dag er et katalog, der nu ligger som bilag/arbejdsgrundlag for det nye Dansk Håndbold Turneringsudvalg, hvor der er fokus på eventuelle justeringer samt forbedringer for både bredde- og talent/elite-delen. Som vi alle ved, er der vedtaget en ny struktur for Dansk Hånd-

bold, som træder i kraft den 1. juli 2023. Dette skete på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor jeg også blev valgt som ny formand for DanskHåndbold Nord. Det betyder, at jeg ikke kan fortsætte som formand for Turneringsudvalget, men bliver afløst af Palle Bækby Jensen.

Sideløbende med de daglige opgaver i Turneringsudvalget, har udvalget også været involveret i strukturarbejdet, hvor turneringsstrukturen skulle formes samt gøres klar til den nye organisation. Styregruppen bag strukturændringerne nedsatte i efteråret 2022 en arbejdsgruppe, hvis hovedopgave var at komme med forslag til, hvordan turneringen kan sættes igang pr. 1. juli 2023 tilpasset den nye organisation med fire regioner i Dansk Håndbold. Opgaven gik ud på at udligne de forskelligheder, der utvivlsomt måtte være på tværs af de nu snart nedlagte forbund samt klargøre et grundlag for det kommende Turneringsudvalg.

Hvad bringer fremtiden for det nye Turneringsudvalget?

En personkreds af turneringsudvalgsformænd valgt i de fire nye regioner samt Palle Bækby Jensen i spidsen giver Turneringsudvalget masser af den erfaring, innovation og nytænkning, der bliver brug for i den fremtidige moderniseringsproces, som Dansk Håndbold skal igennem i de kommende år.

Til sidst en tak til alle. Turneringsudvalget, turneringsafdelingen i Dansk Håndbold Forbund. Der skal også lyde en stor tak alle udvalgs skollegaer samt administrationscheferne fra forbundene.

Igen – tusinde tak alle sammen.

Håndbold Forbund Årsberetning 2022 29
Dansk

Arrangementsudvalget

2022 blev året, hvor vi endelig kom ud af coronapandemiens kløer. Danmark viste igen, at opbakningen til vores landshold er på plads, og at corona ikke kunne rokke ved, at vi elsker håndbold. Vi har haft fulde huse overalt i 2022, uanset hvor vores A-landshold kom til.

Arrangementsudvalget har i år måttet sige tak for hjælpen til et trofast medlem Per Sørensen, som fyldte halvfjerds. Han sluttede en flot karriere med foreningshåndbold igennem mere end 45 år af med at afvikle en landskamp i Horsens.

En kæmpe tak skal lyde til udvalgets medlemmer for et fantastisk stykke arbejde med at afvikle landskampe over hele landet. Dette havde ikke kunnet lade sig gøre uden den store hjælp fra alle de dygtige og dedikerede ansatte på kontoret - ingen nævnt, ingen glemt.

Udvalgets medlemmer består af: Lars Dalsgaard (Kirke Hyllinge), Torben Petersen (Nors), Ivan Marquartsen (Nørresundby), Annette Vittrup (Kolding), Zille Aagaard Ulfeldt (Dansk Håndbold Forbund).

Udvalget har i denne sæson, udover planlægning og afvikling af landskampe, gennemført en række initiativer, som rækker ind i fremtiden herunder:

1. Kortlægning af frivilligindsatsen, som afdækkede, hvad det er, der får frivillige til at være frivillig.

2. Opbygning af et procedureapparat for afviklingen af landskampe etc.

3. Opbygning af løsninger, som indeholder beskrivelse af arenaer, hjælperklubber, aftaleskabeloner, sikkerhed etc. Således at viden ikke er begrænset til enkeltpersoner.

Initiativ 2 og 3 er et arbejde, som fortsætter fremover.

Med og uden tilskuere er der afviklet følgende kampe den forgangne sæson:

• Juli 2022: W18-landshold Scandinavian Open Championship mod Norge, Sverige og Ungarn i Fredericia.

• Sep. 2022: Kvinde A, Golden League mod Norge, Holland og Schweiz i Ikast, Randers og Århus.

• Okt. 2022: M19-landshold to landskampe mod Norge i Fredericia og Billund.

• Okt. 2022: Herre A, EHF EURO Cup mod Spanien i København.

• Jan. 2023: Herre A, NORLYS Cup mod Saudi Arabien i Odense og København.

• Mar. 2023: M21-landshold, landskamp mod mod Tyskland i Kolding.

• Mar. 2023: Herre A, EHF EURO Cup mod Tyskland i Aalborg.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 30

• Apr. 2023: W17-landshold, to landskampe mod Ungarn i Kalundborg

• Apr. 2023: M19-landshold, to landskampe mod Frankrig i Varde og Fredericia.

• Apr. 2023: Kvinde A, mod Sverige i København.

• Apr. 2023: Herre A, EHF EURO Cup mod Sverige i Herning.

En stor tak skal lyde til alle vores samarbejdspartnere - nye som gamle - og ikke mindst alle jer mange frivillige, som står klar hver eneste gang, der skal hjælpes.

Uden jeres fantastiske støtte ville det være umuligt at gennemføre alle disse arrangementer. Jeres store indsats giver genlyd i hele håndboldverdenen, og alle, fra administrationen til vores kommercielle partnere, værdsætter den måde, vi arbejder på og ikke mindst hyggen og glæden ved at være sammen med jer. Vi vil i de kommende år søge at gøre det endnu bedre at være frivillig hos Dansk Håndbold Forbund.

Jens Jakob Nørtved Winther Formand, Arrangementsudvalget

Forbund Årsberetning 2022 31
Dansk Håndbold

Uddannelsesudvalget

Fremskridt og udvikling Uddannelsen under Dansk Håndbold Forbund har haft et begivenhedsrigt år. Som udgangspunkt søger vi altid udvikling og fremdrift i både organisationer og virksomheder. Ofte må vi dog erkende, at udviklingen går meget hurtigt. I de seneste fem år, hvor jeg har siddet som formand, har udvalget mange gange måttet erkende, at det, der var rigtigt i går, ikke nødvendigvis er rigtigt i dag.

Vi var så småt ved at komme os over eftervirkningerne af Corona, og arbejdet var ved at komme i smult vande. Som omtalt sidste år blev elitekurserne flyttet til 2022, da aftalerne med Dansk Håndbold Forbunds normale kursussted, Idrætshøjskolen i Aarhus, af forskellige årsager ikke var på plads. Der var to muligheder: enten at aflyse, hvilket ville have været et stort tilbageskridt, eller at flytte i 11. time med usikkerhed om standarden og dermed risiko for, at kursisternes normale positive tilbagemeldinger ville blive påvirket. Vi valgte som bekendt at gennemføre vores kurser.

Kursisternes tilbagemeldinger var som sædvanligt positive.

Både instruktører, kursusledere og kursister gjorde en stor indsats for at få kurserne til at fungere. Tusind tak for det. Naturligvis var der udfordringer, når et så stort arrangement flyttes i 11. time, men det gik rimeligt glat.

Desværre førte flytningen af kurserne til et uacceptabelt stort økonomisk underskud, da de økonomiske aftaler var indgået på for løst et grundlag. Dette er naturligvis meget beklageligt. For første gang i de 20-25 år jeg har været i stand til at huske, kom Uddannelses udvalget ud med et underskud. Og uanset hvad, var ansvaret mit.

Jeg havde løbende orienteret bestyrelsen, men omfanget var chokerende. I de opfølgende samtaler med bestyrelsen blev vi enige om, at en lignende situation ikke måtte opstå igen.

Vi måtte derfor gentænke vores koncept for vores Elitekurser. Lad mig konstatere, at det ikke var eller er verdens nemmeste opgave, når vi samtidigt var i gang med at udtænke en uddannelsesstrategi. Desuden var Dansk Håndbold Forbund i en brydningstid med ny struktur på tegnebrættet.

Elitekurserne har gennem årene været udgiftstunge, da vores koncept har krævet mange medier, som skulle være til rådighed i fire dage med overnatninger og fuld forplejning. Desuden har vi på Diplomuddannelsen kun optaget otte kursister, hvorfor kursusafgiften ikke har kunnet dække udgifterne.

Vi afprøver derfor et nyt koncept til sommer. I stedet for

otte kursister indbyder vi nu 12. Desuden indskrænker vi antallet af træningspas med medier fra fire dage til to dage, hvilket er en betydelig økonomisk besparelse. Vores samarbejde med landsholdssektionen i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen og Søren Skaastrup Frydendal er i denne forbindelse upåklageligt, og medierne disse dage bliver W17-landsholdet.

En anden nytænkning er, at trænerne for W17-landsholdet Ole Lund Bitsch og Thomas Høst, formulerer opgaver til kursisterne til det ene pas, således at træningen får et indhold set ud fra landsholdets synsvinkel. Ved et andet pas udvælger instruktørerne et par elementer fra kursisternes opgaver, som så skal belyses nærmere på gulvet.

Desuden bruger vi en dag på kurset til at besøge klubber, som arbejder med talentudvikling på højt niveau. I skrivende stund arbejder vi på, at kursisterne i grupper af seks sammen med en instruktør besøger Skanderborg og Ikast.

Tidligere har ”kamp og analyse” fyldt meget på Diplomuddannelsen. I år bliver ”kampen” ikke en eller flere mediekampe, men en nøje udvalgt videokamp, der skal analyseres.

Sidst men ikke mindst beholder vi den skriftlige opgave, som stadig skal præsenteres af kursisterne.

2022 32
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning

Dog har vi planlagt dette til at være mere som en workshop. Overordnet ønsker vi at skabe et læringsrum mere end et præstationsrum.

Det bliver spændende at følge Diplomuddannelsen og årets øvrige kurser på sidelinjen. Én ting er sikkert - vi skal have styr på økonomien, men samtidigt skal vi også holde fast i fagligheden.

Sideløbende med alle andre opgaver er Uddannelsesudvalget godt i gang med at planlægge årets Tophåndbold Symposium i Vejle d. 9.-11. juni. Det bliver spændende at se, om trænerne er til at få af huse. Det er hjælp til selvhjælp, hvis trænerne gerne vil have lidt inspiration.

Udvalget har en forpligtelse til at afholde symposium for at Master Coach kan beholde deres licens. Dog vil jeg klart melde ud, at selv et Tophåndbold Symposium skal løbe rundt økonomisk.

I processen med udarbejdelsen af den nye uddannelsesstrategi har vi haft mange og lange drøftelser om, hvordan vi kan udvikle vores kurser for børn og unge. Et meget brugt ord har været fastholdelse af både spillere og trænere. Jeg håber virkelig, at uddannelse, som en lille brik i spillet, kan være med til at øge antallet af medlemmer i klubberne.

Min og udvalgets hovedtanke er, at jo flere og bedre uddannede trænere vi kan få igennem systemet, desto bedre og mere kvalificeret træning vil der være i klubberne.

Det er tankevækkende, at Danmark er det land i verden, der har flest uddannede Master Coach.

Jeg tænker, at det har stor betydning for vores position på den internationale arena.

Mit håb er, at vi fremadrettet kan blive førende i forhold til at uddanne børne- og ungdomstrænere. Uddannelse gør det ikke alene. Som jeg nævnte i begyndelsen af min beretning, så løber samfundsudviklingen voldsomt stærkt. Vi skal både være innovative, men også turde erkende, at der skal afprøves nye elementer for at fastholde vores succes. Men vi skal huske, at udvikling ikke skabes uden fiaskoer.

Langt om længe er Dansk Håndbold Forbunds struktur kommet på plads. Forløbet har skabt bekymringer og begrænsninger. Udvalgets sammensætning er i skrivende stund endnu ikke helt på plads. Men vi ved, at Lise Rosenfeldt Fyns Håndbold Forbund ikke fortsætter i Uddannelsesudvalget. Kære Lise, tak for en kæmpe indsats de seneste tre år.

Når du er kommet med dine skarpe analyser, har jeg og udvalget lyttet. Du vil blive savnet. Held og lykke i det fynske.

Tak til det øvrige udvalg. Vi kom uforvarende i et voldsomt stormvejr, men ved fælles hjælp blev vi på benene og har løst alle opgaver i løbet af året. I har ganske enkelt været fremragende at arbejde sammen med.

Tak til administrationen i Brøndby og ikke mindst udviklingsafdelingen. Held og lykke til dig, Lene. Sejt, at du kaster dig ud i et helt nyt arbejdsområde.

Kæmpestor tak til Ulrik, Katrine Thoe og Kristine Nybroe. Uden jeres indsats er jeg bange for, at vi var væltet i løbet af året.

Tak til bestyrelsen og formanden for jeres tålmodighed.

33
”Mit håb er, at vi fremadrettet kan blive førende i forhold til at uddanne børne- og ungdomstrænere.”
2022
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning

Disciplinærinstansen for øvrige rækker

Disciplinærinstansens opgaver er primært at sanktionere overtrædelser af spilleregler og turneringsreglement m.v. for alle rækker undtaget Liga og 1. Division Dertil kommer, at distriktsforbundene kan vælge, om de vil lade sager fra egne rækker gå til behandling hos os. Arbejdsgrundlaget for udvalget er et omfattende regelsæt, som skal respekteres, samtidig med at vi naturligvis har de sportslige hensyn for øje.

I sæsonen 2022/23 har vi haft flere sager til behandling. Udvalget er heldigvis fuldtalligt, og i denne periode har vi benyttet muligheden for at mødes online hvilket har været en god måde at behandle sagerne på, og jeg synes, at vi har fundet frem til nogle gode løsninger.

Vi har indkaldt til et møde, hvor vi ved at høre alle parter kunne afgøre en sag, hvor det efterfølgende stod klart, at dommeren i kampen nok ikke havde set, hvad der reelt skete, hvilket afspejlede sig i vores afgørelse.

Vi har også en sag, hvor en kreds ikke var enig i en afgørelse. Derfor havde vi et møde med den pågældende kreds, for at høre begrundelsen for at denne kreds ikke var enig. Instansen fastholdt sin afgørelse jf. reglementet.

I lighed med tidligere sæsoner har vi haft et godt og tæt samarbejde udvalgets sekretær, ligesom vi altid kan søge råd og vejledning i administrationen i Dansk Håndbold Forbund.

Tak til mine kolleger for veludført arbejde, og på gensyn i næste sæson.

Jan Richter Henriksen

Formand Formand, Disciplinærinstansen for øvrige rækker.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 34
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 35

Disciplinærinstansen for Liga og 1. Division

Disciplinærinstansen har i denne sæson – ligesom i tidligere sæsoner – bestået af tre medlemmer, heraf to jurister. Der er desuden mulighed for inddragelse af to suppleanter, hvoraf den ene også her er jurist.

Disciplinærinstansens sammensætning har således været Sigurd Slot Jacobsen (formand), Claus Mundus-Pedersen og Martin Lind (advokat) med Carsten Holm og Morten Sølund Olsen (advokat) som suppleanter. Der har ikke været trukket på suppleanterne i denne sæson.

Frank Smith, Chef for Turneringsafdelingen hos Dansk Håndbold Forbund, har – ligesom tidligere sæsoner – været tilknyttet Disciplinærinstansen som sekretær og har varetaget alle administrative opgaver relateret til sagerne.

Disciplinærinstansen har haft følgende retningslinjer, værdier og målsætninger:

• Gennemførelse af behørig høringsproces, indbefattende eventuel kontrahøring til bedst mulig sagsoplysning.

• Inddragelse af video, når denne mulighed foreligger.

• Gennemførelse af grundig votering.

• Udarbejdelse af afgørelser med tydelige og forståelige præmisser.

• Gennemførelse af hurtig sagsproces således at en afgørelse så vidt muligt afsiges inden næste turneringsrunde.

• Sanktionsfastsættelse med udgangspunkt i hidtidig praksis i lignende sager.

Disciplinærinstansen har i sæsonen behandlet otte sager, der fordeler sig således:

• Fire indberetningssager

• En protestsag

• Tre øvrige sager.

Samtlige sager til behandling har været på baggrund af enten en indberetning eller protest. Der har ikke i sæsonen været sager, som Disciplinærinstansen har taget op af egen drift, hvilket ellers er en mulighed for Disciplinærinstansen. Det klare udgangspunkt er imidlertid, at sager initieres udefra.

Der har ikke været fysiske møder i Disciplinærinstansen i denne sæson. Ved mødebehov undervejs er disse gennemført online..

Antallet af sager i sæsonen har været nogenlunde ligeligt fordelt mellem første og anden halvdel af sæsonen, og for samtlige sager gælder det, at de er afgjort enstemmigt.

To af sagerne har omhandlet spørgsmålet om korrekt karantæneafvikling. I den ene sag var der tale om en holdofficial, som havde fået en karantænedag efter en forseelse i sæsonens sidste turneringskamp. Klubben skulle spille en pokalkamp i de landsdækkende runder inden første turneringskamp i den nye

sæson, og holdofficialen deltog i pokalkampen. Klubben gjorde gældende, at holdofficialens karantænedag skulle afvikles i den første turneringskamp svarende til karantæneafvikling i den samme turnering, som karantænen var givet i. Ligareglementet § 93 bestemmer imidlertid, at karantæne skal afvikles i den nærmest følgende kamp efter den karantæneudløsende forseelse, hvad enten det måtte være en turneringskamp eller en pokalkamp i de landsdækkende runder. På dette grundlag fandt Disciplinærinstansen, at holdofficialen, ved ikke at have afviklet sin karantænedag i pokalkampen, havde overtrådt Ligareglementet § 93. Dette blev sanktioneret med en bøde på kr. 2.000 til klubben og en ny karantænedag til holdofficialen. Afgørelsen blev ikke appelleret.

I den anden sag var der tale om, at en spiller havde fået en karantænedag efter en forseelse i en turneringskamp for klubbens 2. divisionshold. Klubben skulle den følgende weekend spille både en 2. divisionskamp og en 1. divisionskamp den samme dag, og den pågældende spiller afviklede sin karantænedag i 2. divisionskampen, men deltog i 1. divisionskampen. Klubben gjorde gældende, med støtte i spiludviklingsreglerne i Turneringsreglement for øvrige rækker, at spilleren først kunne frigøres fra karantænen dagen efter karantænens afvikling. Både stk. 8.15 a i Turneringsreglement for øvrige

Forbund Årsberetning 2022 36
Dansk Håndbold

rækker og Ligareglementet § 92 bestemmer imidlertid, at karantæne skal afvikles i den nærmest følgende kamp efter den karantæneudløsende forseelse, og heri er ikke indeholdt et vilkår om ”dagen efter” for frigørelse fra karantæne. På dette grundlag fandt Disciplinærinstansen, at spilleren havde afviklet sin karantæne korrekt. Afgørelsen blev appelleret til Dansk Håndbold Forbunds Appelinstans, der i skrivende stund ikke har truffet afgørelse.

Ingen af sæsonens sager har som sådan påkaldt sig pressens opmærksomhed. Det er fortsat

Disciplinærinstansens overordnede pressestrategi, at formanden kun udtaler sig om afgørelsernes indhold, hvis det skønnes nødvendigt for belysningen over for pressen.

Disciplinærinstansen skal indimellem træde til med kort varsel. Som et eksempel kan nævnes afgørende kampe, hvor eventuelle indberetninger skal behandles samme aften, så afgørelsen kan foreligge den følgende formiddag. Der har ikke været behov for hurtig udrykning i denne sæson. Men igen i år vil jeg gerne rette en stor tak til instansens

faste medlemmer såvel som suppleanterne for altid at være klar til sagsbehandling og til konstruktive og løsningsorienterede drøftelser af både de sportslige og juridiske dele af sagerne.

Der skal også igen i år lyde en stor tak til Frank Smith, der har varetaget alle de administrative opgaver – hurtigt, dygtigt og professionelt – og som er en fast klippe i Disciplinærinstansens virke.

Sigurd Slot Jacobsen

På vegne af Disciplinærinstansen for Liga og 1. Division

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 37

Håndboldens Appelinstans

Appelinstansen har i sæsonen 2022/2023 sæsonen bestået af Jacob Schjern Andersen, Michael Meyn, Katrine Fruelund og Karsten Madsen med sidstnævnte som formand.

Samtidig blev der udpeget en juridisk suppleant, advokat Jeppe Hudtloff Viinberg.

Indledningsvis vil jeg gerne takke de involverede klubber og Dansk Håndbold Forbund for et godt samarbejde i forberedelsesprocessen i sagerne. Som påpeget tidligere er dette med til at gøre Appelinstansens arbejde mere effektivt.

Vi bestræber os på at afgøre sagerne, så hurtigt som det kan lade sig gøre, da afgørelserne i mange af sagerne har vidtrækkende konsekvenser. Omvendt er det helt afgørende for Appelinstansen, at alle aspekter er drøftet, og derfor anvender vi den tid, der er nødvendig for at tilvejebringe information, foretage høring og herunder drøfte, hvorledes sagen bør afgøres. Det er fortsat vigtigt for os at redegøre udførligt for de overvejelser, der danner grundlaget for den konkrete afgørelse, i hvert fald i det omfang det giver mening.

Alle afgørelser er truffet enstemmigt på baggrund af en grundig sagsbehandling og en god dialog med de involverede parter.

Vi må konstatere, at det gennem årene er meget få sager, der er blevet behandlet mundtligt.

Der har således heller ikke i det forløbne år været sager, der er blevet behandlet mundtligt.

Appelinstansen har vedtaget, at medlemmerne ikke kommenterer på de trufne afgørelser i forhold til klubberne og pressen. Denne praksis er opretholdt i indeværende sæson.

Eventuelle kommentarer indskrænker sig alene til kommentarer vedrørende procedure og forventede tidshorisonter i forhold til afgørelserne.

Afgørelser truffet af Håndboldens Appelinstans kan indbringes for DIF Idrættens Højeste Appelinstans.

Som det fremgår af DHF’s website under ”Principielle afgørelser”, finder dette sted i en række tilfælde.

Alle afgørelser truffet af Appelinstansen er straks efter, at disse er meddelt sagens parter, tilgængelige på DHF’s hjemmeside.

Som sædvanligt benytter jeg lejligheden til at takke mine medlemmer i Appelinstansen for det arbejde, der er udført i sæsonen. Der har været udvist stor fleksibilitet i forhold til planlægning af teamsmøder, således at de indgivne klager kunne afgøres hurtigst muligt.

På Appelinstansens vegne

Karsten Madsen

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 38
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 39

Årsrapport 2022

2022 40
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning
Årsberetning 2022 41
Dansk Håndbold Forbund

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for Dansk Håndbold Forbund.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsrap-

porten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby den 25. maj 2023

Direktion:

Henrik M. Jacobsen

Bestyrelsen:

Morten Stig Christensen

Jan Kampman

Anker Nielsen

Økonomiansvarlig

Kent Nicolajsen

Troels Hansen

Michael Svendsen

Per Tørslev Jensen

Kasper Dan Jørgensen

Betina Lyng Bjerre

Torben Vinther

Ove Leegaard

Henrik G. Larson

Direktør Formand Næstformand
Forbund Årsberetning 2022 42
Dansk Håndbold
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 43

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Dansk Håndbold Forbund

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Håndbold Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 44

relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 25. maj 2023

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 45
Ulrik B. Vassing Rasmus F. Andersen statsaut. revisor statsaut. Revison mne32827 mne44147

Ledelsesberetning 2022

2022 bliver helt sikkert året, der huskes for store forandringer.

Vi oplevede en normalisering af arbejdslivet, og samfundet blev åbnet helt op. Vi kom tilbage med masser af energi overalt i landets håndboldhaller. Og på kontorerne i vores administrationer har det igen summet af liv.

Vi reviderede Dansk Håndbold Forbunds forretningsstrategi. Gennem en diskussion af de væsentligste udfordringer vi ser i de kommende år, blev det besluttet, at følgende fem hovedområder skal bearbejdes og undersøges fremadrettet.

• Bæredygtighed

• Frivillighed

• Uddannelse

• Rigtig, Sjov Håndbold

• Kamptilbud

En ny struktur har været på alles læber gennem flere år, men i 2022 skete det. Håndbolddanmark blev i løbet af året enige om en indstilling, som forandrer måden, vi strukturerer os på - indstillingen blev vedtaget uden indvendinger i begyndelsen af 2023. Det er ambitionen, at vi sammen skal skabe en transformation af vores organisering i hele Håndbolddanmark. På den både bliver vi en mere fleksibel organisation, der kan matche ønskerne fra især vores medlemmer og foreninger. Implementeringen foregår i 2023.

Den kommercielle forretning

I 2022 slap vi endegyldigt fri af Covid-19 tågen, og det betød også, at vi igen oplevede stor efterspørgsel på vores kommercielle produkter herunder landskampsprodukter.

2022 har været et solidt år. Blandt andet båret af allerede indgåede hovedsponsoraftaler, der er blevet godt suppleret med nye, mindre partneraftaler. Vi har i det forgangne år haft særligt fokus på udvikling af nye digitale produkter. Det har vi både for at kunne imødekomme den øgede efterspørgsel, men også grundet et ønske om at være i tråd med tiden samt sikre digital vækst.

Håndboldkvindernes flotte resultater ved de seneste tre mesterskaber medfører nu også en større efterspørgsel, der giver anledning til økonomisk optimisme. Desuden oplever vi lige nu et øget fokus på ligestilling og diversitet i samfundet generelt, der ligeledes skaber opmærksomhed om vores stærke kvindelandshold.

Håndboldherrernes vedvarende succes og medaljehøst resulterer i enorm stor opbakning til holdets landskampe på dansk grund, hvor 5-10.000 publikummer hver gang indløser en billet.

Alt sammen er medvirkende årsag til, at vi kommer ud med et godt økonomisk resultat for det kommercielle arbejde.

Et stærkere brand og kæmpe opbakning fra fans I 2022 blev #Sammenforholdet introduceret. I første omgang på vores historier samt opslag på sociale medier. Det har derudover fundet vej til; veste til frivillige under kampafvikling, T-shirts til vores Håndboldskoler, som afslutning på diverse præsentationer, på materiale til vores sælgere, i dialogerne med vores partnere og sponsorer etc. #Sammenforholdet er et stærkt afsæt, der meget præcist rammesætter, hvordan vi arbejder, spiller og udvikler os.

En ambition om en ny brandplatform for henholdsvis vores Håndboldkvinder og Håndboldherrer blev til virkelighed. Implementeringen vil ske løbende over de næste par år, men retningen er klar. Vi ønsker ”Moderne landshold med et moderne publikum” – nye, yngre fans for på den måde at kunne fremtidssikre interessen for håndbold fra landshold til bredden.

Det dejlige er, at danskerne er vilde med os! Med fyldte haller og store sejre har vores fans på sociale medier også vist, at interessen for os er stor. De har liket, kommenteret og engageret sig i rigtig meget af vores indhold – med kærlighed og en evig begejstring.

Sidst har vi i løbet af 2022 fået skærpet vores kommunikationsstrategi. Vi ønsker at styrke fortællingerne med udgangspunkt i vores værdier, der afspejler andet end resultater og tal. Det for at styrke den gode oplevelse som håndbolden bidrager til - både for fans, publikum, trænere, spillere, foreninger, etc.

Digital udvikling

I 2022 afsluttede vi projektet om digital udvikling og håndboldpasset. Det sikrer et solidt fundament for fremtidens digitale udvikling. Vi har i begyndelsen af 2023 påbegyndt næste skridt og købt ind på en stor marketingsplatform, der gør det muligt for os at kommunikere målrettet til de mange forskellige målgrupper, der er i Håndbolddanmark. Derudover ser vi frem mod lancering af en ny hjemmeside til sommer, der løbende vil afspejle ny struktur samt ny identitet.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 46

Flotte præstationer og et stærkt fundament af sammenhold over hele linjen 2022 blev, som 2021, ”pakket ind” i to flotte præstationer. Herrerne begyndte året med en bronzemedalje til EM i Ungarn, og kvinderne sluttede året med en sølvmedalje. Det største resultat siden 2004. At vi nu har to landshold, der præger den absolutte top, er unikt og en kæmpe anerkendelse af hele Håndbolddanmark samt det udviklingssamarbejde, der findes i vores sport.

Når vi taler håndboldens fællesskab, sammenhold og samarbejde, taler vi også om kernen i vores kommende talentstrategi. Her er det strategiske fokus på ord som ”Den hele håndboldspiller”, ”Begejstring” og ”Udvikling”.

Ambitionen var, at talentstrategien skulle publiceres i efteråret 2022, men vi har holdt fast i den præmis, at mange interessenter skulle være med hele vejen, hvorfor vi nu ender med ”kick-off” i marts måned 2023.

Strategien har været undervejs længe og er ikke opstået på ”en brændende platform”. Hertil er det dog vigtigt at understrege, at strategien er en retning. Den er båret af en mission samt en vision, og vi arbejder hele tiden på at optimere og justere vores talentarbejde; både i fællesskab samt med input og viden fra den nyeste forskning på området.

I forlængelse af arbejdet med strategien er der ligeledes blevet sat fokus på strukturen på talentområdet. Der er i løbet af året blevet ansat en projektleder, der har som opgave at se på en mulig ny talentstruktur, der både stemmer overens med talentstrategien, men også hænger sammen med en ny politisk struktur. Ikke mindst er ambitionen også, at strukturen skal binde bredde/udvikling og talent/ landshold tættere sammen.

I 2022 overtog 4Player vores elitevejledning. Dette skete gennem et helt nyt samarbejde, hvor både spillere, klubber og DHF gik sammen til gavn for alle parter. Samarbejdet er kommet fantastisk godt fra start. Det er selvsagt, at når vi arbejder sammen og puljer ressourcerne, kan vi skabe et endnu bedre set-up.

Ligeledes har vi i 2022 arbejdet videre med platformen KMD People Success. En platform, der på sigt skal give os endnu bedre mulighed for at kommunikere med hinanden, udvikle spillerne samt sikre at vores arbejde fungerer.

På vores U-landshold er der sket en udskiftning på træner siden. Ole Bitsch blev i 2022 blev ansat som ny U-landstræner på kvindesiden.

Eliteklubberne klarer sig flot internationalt

Herrer

Champions League: Både Aalborg og GOG er i 1/8-dels finalerne, hvor de møder hinanden.

European Handball League: Skjern og Skanderborg/Aarhus gået videre til 1/8-dels finalerne.

Kvinder

Champions League: Odense og Team Esbjerg er gået videre til 1/4 finalerne.

European Handball League: Ikast og Nykøbing F. Håndbold er gået videre til Final4

Det er samlet set en meget stærk præstation af de danske hold.

Vi udvikler og former håndbolden med initiativer, viden og samarbejde

Arbejdet med udviklingen af vores foreningshåndbold har båret frugt. Rigtig, Sjov Håndbold vokser som kulturforståelse, vi har fået et nyt tiltag med fokus på rekruttering, en ny uddannelsesstrategi, og ikke mindst ser vi en stigning i medlemstallet for 2022.

Et fokus på at styrke samarbejdet på tværs af hele Håndbolddanmark har sikret, at vi har kunnet bidrage til denne udvikling.

”Rigtig, Sjov Håndbold”

2022 var året, hvor vidensgrundlaget for børne- og ungdomshåndbold: ”Rigtig, Sjov Håndbold” for alvor skulle ud at leve. Som afsæt hertil blev Håndboldens Videnskonference: ”Rigtig, Sjov Håndbold” afviklet i primo 2022 med stor deltagelse fra ca. 300 foreningsaktive – en god blanding af foreningsledere, trænere, politikere samt ansatte.

Trænerkaravanen

Vores nye tiltag “Trænerkaravanen”, der begyndte i 2022, har til formål at understøtte foreningernes arbejde med at rekruttere samt ruste børnetrænerne, så de får lyst til at drive trænergerningen videre. På den måde kan Dansk Håndbold Forbund igen løfte medlemstallet for børn - flere trænere betyder flere aktiviteter og dermed flere medlemmer.

Uddannelsesstrategi

Dansk Håndbold Forbunds uddannelsesprodukt skal være det bedste. Konkurrencedygtigt, moderne og skabt ud fra vores fundamentale værdier, som er beskrevet i Rigtig, Sjov Håndbold. Vores dommere, trænere og ledere skal tilbydes et tidssvarende, tilgængeligt og professionelt uddannelsesprodukt. I løbet af 2022 er der derfor blevet arbejdet indgående med at opdatere uddannelsesstrategien for Dansk Håndbold Forbund.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 47

Strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund

En ny strategiaftale og –periode er blevet indgået med Danmarks Idrætsforbund gældende fra 2022-2025. Aftalen er med til at definere, hvordan udviklingsafdelingen arbejder ift. vores overordnede formål, der er at rekruttere samt fastholde medlemmer. Derudover er aftalen også med til at definere udviklingen af vores sport, så den er i tråd med samfundsudviklingen – både lokalt og nationalt. Formålet med samarbejdet er, at Dansk Håndbold Forbund, med den tildelte strategistøtte, arbejder strategisk med vores potentiale og udfordringer samt udvikler håndbolden og bidrager til at indfri DIF Idrættens politiske program.

”Nye spilformer”

2022 blev begyndelsen på 4. sæson i projektet ”Nye Spilformer,” der strækker sig til medio 2023. En større midtvejsevaluering, gennemført af Idrættens Analyseinstitut, var særligt i fokus i 2022. Den afslørede blandt andet god tilfredshed med indførelse af kortbane for U9 og U11, men rettede også en særlig opmærksomhed på boldstørrelsen hos U9 + U13 samt forståelse og brug af dispensations- og spiludviklingsregler.

Medlemstal

I marts 2023 kom medlemstallene i DIF og DGI herunder også specialforbundene. Og det tegner sig væsentligt lysere end sidst med en fremgang på ca. 5.000 medlemmer ift. 2021. Tager vi Covid-19 årene ud af ligningen, og bruger 2019 som en markør, hvor det lykkedes Dansk Håndbold Forbund at vende en mangeårig medlemsnedgang, er vi nu i fremgang igen. Med et medlemstal på 103.528 er vi godt på vej til igen at nå niveauet i 2019.

Ser vi de nye medlemstal ift. til 2021, er det særligt de helt små i alderskategorien 0-6 år, Trille og Trolle-årgangen, som har en høj medlemsvækst. Ligeledes ser vi en medlemsfremgang i alderskategorien 24-39 år. Vores udfordring er blandt de 7-12 -årige, hvor det kniber medtilmeldingerne samt blandt de 15-19-årige, som vi har svært ved at fastholde.

Men alt i alt er den positive udvikling, vi håbede på, heldigvis slået igennem, og jeg er sikker på, at det nok skal lykkes for vores foreninger at få fat i de børn og unge, som stadig kæmper med at finde tilbage til fællesskaberne og håndbolden efter flere Covid-19 år.

Økonomi

Årets regnskab udviser et større underskud. Underskuddet skyldes udelukkende tab på værdipapirer i 2022, idet det ”almindelige håndbold regnskab” med alle forbundets øvrige aktiviteter/drift fremviser overskud. Årsagerne og afvigelsesforklaringer til regnskabet kan aflæses i ”økonomiudvalgets kommentarer til årsregnskabet” i denne årsrapport. Jeg vil dog stadig slå fast, at Dansk Håndbold Forbund har en sund og god økonomi.

Forbundet har en omsætning på over 100 millioner kroner, og omkring halvdelen kommer fra kommercielle aktiviteter. En solid egenkapital, der sikrer forbundets drift mod udsving på det kommercielle område samt det finansielle område, og giver grobund for fremadrettede budgetter med plads til investering i udvikling af forbundet og håndboldsporten.

Vi har på mange områder haft et forrygende år, hvor hele administrationen i den grad har løftet i flok. Jeg er sammen med resten af kontoret stolt over vores fine resultater; både i bredden, i eliten, i det kommercielle, ja overalt på kontoret.

Tak for et godt år.

Adm. direktør i Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 48

Økonomiudvalgets kommentarer til årsregnskabet

Årsregnskabet består af resultatopgørelse for 2022, balance pr. 31. december 2022 samt specifikationer til enkelte regnskabsposter.

Årsregnskabet for 2022 udviser et underskud på tkr. 4.900 mod et budgetteret underskud på tkr. 24, hvilket resulterer i en negativ afvigelse på tkr. 4.876. Helt overordnet kan vi dog sige, at underskuddet udelukkende skyldes tab på værdipapirer i 2022, og vi således har styr på det ”almindelige håndbold regnskab” idet alle forbundets øvrige aktiviteter/drift fremviser overskud. Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter:

Til enkelte af afvigelserne skal bemærkes følgende

INDTÆGTER

Kommerciel afdeling - netto Afvigelsen skyldes primært større indtægter på tøjsponsorat og billetgebyrer samt en række besparelser på omkostningssiden. Derudover har vi haft et meget stort træk på vores barteraftale omkring tøj i kalenderåret 2022, idet vi har haft flere hovedsponsorskift.

Forbruget på barteraftalen på tøj indtægtsføres under kommercielle indtægter.

Beskrivelse Faktisk 2022 Budget 2022 Afvigelse Indtægter Kommerciel afdeling - netto 26.274.699 23.498.000 2.776.699 Landskampsarrangementer - netto 2.941.070 1.749.000 1.192.070 Finansieringsindtægter og kursgevinst/-tab - netto -9.677.720 2.200.000 -11.877.720 Udlodning "klausuerede midler til breddeamatøridræt" 12.440.572 5.647.000 6.793.572 Tilskud fra IHF og EHF 1.853.857 577.608 1.276.249 Alle øvrige indtægter 37.073.321 36.572.863 500.458 Indtægter i alt 70.905.799 70.244.471 661.328 Udgifter Landsholdsaktiviteter incl. projekter 12.103.520 11.621.500 -482.020 Spilleraftaler 5.558.081 4.368.969 -1.189.112 Projekt "Håndboldpas" 1.741.222 0 -1.741.222 Udvikling af hjemmeside og app 2.761.385 0 -2.761.385 Administrationsomkostninger 13.954.526 16.233.200 2.278.674 Alle øvrige udgifter 36.958.337 35.209.707 -1.748.630 Udgifter i alt 73.077.071 67.433.376 -5.643.695 Spillerbonus kvinder og herrer ved slutrunder, netto 1.333.416 2.585.250 1.251.834 Ordinært resultat -3.504.688 225.845 -3.730.533 Øvrige poster i alt -1.395.796 -250.000 -1.145.796 Resultat -4.900.484 -24.155 -4.876.329 Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 49

Landskampsarrangementer - netto

Afvigelsen skyldes hovedsageligt at vi har haft flere tilskuere til næsten alle landskampe end budgetteret. Derudover har vi også haft færre udgifter i forbindelse med afviklingen af landskampene end forventet.

Finansieringsindtægter og kursgevinst/-tab - netto

Den store afvigelse skyldes store fald på vores værdipapirer i SparKron. Vores værdipapirer har klaret sig bedre end flere sammenlignelige værdipapirer/ fonde. DHF har investeret i Sparkroninvest i følgende fonde - moderat, vækst og offensiv. Det skal også bemærkes at DHF over den periode, hvori der har været investeret i værdipapirer/fonde har haft et større positivt afkast samlet set.

Tilskud fra IHF og EHF

Afvigelsen skyldes at EHF har sat deres tilskud i forbindelse deltagelse i mesterskaber væsentligt op. Derudover har vi også modtaget flere ikke budgetterede/nye tilskud fra EHF bl.a. kvalifikationsbonuser til både kvinderne og herrerne.

Udlodning ”klausulerede midler til breddeamatøridræt”

Afvigelsen skyldes at der er foretaget en del bevillinger efter budgettet var blevet udarbejdet. I note 1 fremgår alle bevillingerne og forbruget i 2022. Alle projekter i DHF bliver indtægtsført og udgiftsført i takt med at de forbruges, dog først i det år hvori de ibrugtages.

UDGIFTER

Landsholdsaktiviteter incl. projekter

Afvigelsen skyldes primært større udgifter ved deltagelsen til mesterskaber for både Kvinde A og

Herre A. Desuden er vi blevet opkrævet et meget stort beløb for Covid-19 test i forbindelse med EM 2022 for herrer. Vi har ikke accepteret beløbets størrelse, og der er ingen afgørelse i sagen endnu. Der er hensat 250 tkr. svarende til ca. 60% af fakturaen til betaling af Covid-19 testene.

Spilleraftale

Afvigelsen skyldes primært at efter behandling af budgettet blev indgået nye moderniserede spilleraftaler for både kvinderne og herrerne. DHF har fået flere rettigheder, og derfor er omkostningerne til spilleraftalerne blevet større. Desuden opnåede DHF større samlede eliteindtægter samt højere præmiepenge fra EHF end forventet, og derved er udbetalingerne til spilleraftaler også højere.

Projekt ”Håndboldpas”

Afvigelsen skyldes at der i 2022 budgettet ikke var budgetteret med hverken omkostninger eller indtægter (udlodning) i forbindelse med håndboldpasset. Håndboldpasset blev i løbet af 2022 færdigudviklet og holdt sig inden for den - af bestyrelsen godkendte - ansøgte bevilling. Derved er der sikret et solidt fundament for fremtidens digitale udvikling i Håndbolddanmark. Forbruget på 1.741 tkr. er blevet udgiftsført i 2022 og et tilsvarende beløb er blevet indtægtsført under udlodning ”klausulerede midler til breddeamatøridræt”.

Udvikling af hjemmeside og app

Afvigelsen skyldes at bestyrelsen bevilligede omkostninger til udvikling af hjemmeside og app i foråret 2022. Derfor bliver forbruget på 2.761 tkr. udgiftsført i 2022 og et tilsvarende beløb indtægtsføres under udlodning ”klausulerede midler til breddeamatøridræt”.

Administrationsomkostninger

Afvigelsen skyldes primært besparelse på løn som følge af vakante stillinger samt udført regnskabsassistance for andre forbund og DIF, hvor de har betalt for udlån af medarbejdere. Derudover har der været en større besparelse på rejse- og transportomkostningerne.

Spillerbonus kvinder og herrer ved slutrunder, netto Afvigelsen skyldes primært at EHF udbetalte højere præmiepenge og de opnåede placeringer ved slutrunderne betød en mindre omkostning for DHF end budgetteret.

Øvrige poster i alt Afvigelsen skyldes at der i 2022 budgettet ikke var budgetteret med hverken omkostninger eller indtægter (udlodning) i forbindelse med arbejdet omkring ny struktur i Håndbolddanmark samt udgifter i forbindelse med ny uddannelsesstrategi. Mere om begge kan læses i ledelsens beretning. Forbruget på henholdsvis 936 og 250 tkr. er blevet udgiftsført i 2022 og tilsvarende beløb er blevet indtægtsført under udlodning ”klausulerede midler til breddeamatøridræt”.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 50

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

De klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF er midler, som vil blive forbrugt over en årrække til gavn for breddehåndbolden efter de stillede krav i udlodningen fra DHF Event.

Forbundets aktiver udgør 97,6 mio. kr. og gældsforpligtelserne 61,3 mio. kr.

Forbundets egenkapital udgør ved årets slutning 36,2 mio. kr.

Resultatet anses i lyset af sammensætningen i afvigelserne for tilfredsstillende, og underskuddet foreslås taget fra egenkapitalen.

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2022

I perioden efter regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsrapporten, er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurdering af årsrapporten.

BUDGET 2023

Budgettet for 2023 udviser et overskud på tkr. 175.

Anker Nielsen Økonomiansvarlig

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 51

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Årsrapporten for 2022 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er foretaget enkelte reklassificeringer mellem regnskabsposter mv. i forhold til årsrapporten for 2021. Ændringerne har ikke påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år.

Resultatopgørelsen

Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Tilskud DIF

Beløbet udgør såvel ordinært som ekstraordinært tilskud fra DIF.

Tilskud Team Danmark

Beløbet udgør forbundets modtagne støtte til eliteaktiviteter i regnskabsåret.

TV-honorar

Forbundet har indgået en aftale med TV2 Danmark, vedrørende udsendelse i radio, TV og på internettet m.v. fra håndboldkampe, som DHF råder over eller kommer til at råde over i aftaleperioden 1. januar 2017 - 30. juni 2025. Samtidig er der for ovennævnte periode, indgået en aftale mellem forbundet og Divisionsforeningen Håndbold, om fordeling af honoraret. Honoraret er periodiseret.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 52

Slutrunderettigheder

Slutrunderettigheder fra et VM år (ulige år) til EM år (lige år) periodiseres med halvdelen af overskuddet fra slutrunderettigheder, som er opnået i et VM år til at dække forbundets udgifter i følgende EM år.

Kommerciel afdeling og øvrige samarbejdspartnere

Beløbene hidrører fra beløb fra forbundets hovedsamarbejdspartnere for vore landshold samt beklædningssponsor. I beløbene er endvidere indeholdt indtægter fra Kommerciel afdelings koncept omfattende grundpakker, eksponering m.v. Beløbene er periodiseret. Omkostningerne ved sponsorater er modregnet i indtægterne. Indtægten fra mindre sponsorater er ligeledes indeholdt i beløbene.

Finansieringsindtægter

Beløbet indeholder nettorenteindtægter, udbytte samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab.

Periodisering

Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.

Projektomkostninger/tilskud

Projektomkostninger indtægts- og udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer værdiansættes til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Urealiserede kursgevinster/-tab føres over driften under posten finansieringsindtægter.

Tilgodehavender

Debitorer måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.

Momsregistrering

Forbundet er som forening som hovedregel momsfritaget. Forbundets sponsor- og salgsvirksomhed samt Eliteaktiviteter er momspligtig. Der er derfor forholdsvis momsfradrag for de administrative omkostninger.

Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 53

Resultatopgørelse for 2022

Indtægter Note Regnskab 2021 Vedtaget Budget 2022 Regnskab 2022 Vedtaget Budget 2023 Tilskud DIF, ordinære og ekstraordinære 7.383.927 7.470.000 7.470.000 7.727.000 Tilskud DIF, projekter 756.815 0 341.754 250.000 Tilskud Team Danmark 12.000.000 12.000.000 12.025.000 12.000.000 Konsulent-og udd.tilskud - Kulturstyrelsen 92.369 50.000 0 60.000 Øvrige Samarbejdspartnere 220.302 195.000 277.420 205.000 Slutrunderettigheder - netto 1.380.519 1.565.000 1.380.519 0 Kommerciel afdeling - netto 20.331.497 23.498.000 26.274.699 29.012.000 Landskampsarrangementer - netto -73.428 1.749.000 2.941.070 2.400.000 Kontingenter 2.719.731 2.750.262 2.783.038 2.814.284 Transferafgifter, bøder mv. 1.962.997 1.720.000 1.889.124 1.710.000 Deltagelsesgebyr incl. LP 3.919.457 4.050.836 4.058.941 4.187.911 TV-honorarer, netto 6.771.765 6.771.765 6.771.765 6.771.765 Finansieringsindtægter og kursgevinst/tab - netto 8.437.652 2.200.000 0 2.217.138 Diverse salg, tilskud mv. 208 0 75.760 0 Tilskud fra IHF og EHF 417.127 577.608 1.853.857 362.500 Udlodning "klausulerede midler til breddeamatøridræt" 1 7.651.887 5.647.000 12.440.572 7.897.000 Indtægter i Alt 73.972.825 70.244.471 80.583.519 77.614.597 Udgifter Landsholdsaktiviteter incl. projekter 2 9.599.425 11.621.500 12.103.520 11.944.000 Spilleraftaler 3.938.031 4.368.969 5.558.081 4.440.000 Øvrige eliteudgifter 3 17.585.588 17.086.000 17.281.631 6.398.692 Udviklingsvirksomhed 6.489.584 7.640.000 7.648.951 13.010.000 Projekt "Foreningsudvikling" 1.391.211 1.752.000 1.502.328 7.920.000 Projekt "revision af børnetræneruddannelsen" 0 0 6.466 1.812.000 Projekt "håndboldpas" 4.153.103 0 1.741.222 0 Pilotprojekt Håndboldvikaren 59.603 0 60.397 0 Projekt "Automatisk dommerpåsætning" 697.212 0 59.150 0 Evaluering nye spilformer ulige årgange 242.241 0 3.252 0 Projekt "Trænerkaravanen" 0 0 245.819 250.000 Udvikling af hjemmeside og app 0 0 2.761.385 1.000.000 Rigtig, Sjov håndbold 0 0 428.788 200.000 Fremtidssikring af turneringsprodukt for unge 0 0 48.517 0 Samarbejde med efterskolerne 0 0 37.758 0 Pilotprojekt for studiebyer 0 0 276.510 0 Kommunikationsplan for ændringer i børnehåndbold 0 0 404.524 0 Uddannelsesvirksomhed 183.300 269.100 683.949 300.000 Beach Handball - nationalt 406.413 465.000 358.377 450.000 Beach Handball - Elite 989.717 992.000 781.386 1.010.000 Håndboldskoler -234.796 3.999 33.769 6.723 Dommervirksomhed - Elite 501.458 705.000 631.942 575.000 Dommervirksomhed - Bredde 52.131 125.608 180.738 162.108 DM - U17 og U19 4 0 260.000 211.478 300.000 Administrationsomkostninger 5 13.289.225 16.233.200 13.954.526 15.016.000 Tab på debitorer 0 0 21.385 0 Hånd@ drift/udvikling og fælles IT support 1.745.003 2.145.000 2.030.465 2.215.000 WEB drift og udvikling 593.583 650.000 656.950 670.000 Politisk virksomhed - møder og rejser 6 2.551.172 2.956.000 3.218.662 3.385.000 Gaver, medaljer og emblemer 133.290 160.000 145.143 160.000 Finansieringsindtægter og kursgevinst/tab - netto 0 0 9.677.720 0 Udgifter i alt 64.366.494 67.433.376 82.754.791 71.224.523
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 54

Resultatopgørelse for 2022 - fortsat

Note Regnskab 2021 Vedtaget Budget 2022 Regnskab 2022 Vedtaget Budget 2023 Resultat - før spillerbonus ved slutrunder 9.606.330 2.811.095 -2.171.272 6.390.075 Spillerbonus kvinder og herrer ved slutrunder, netto 2.818.835 2.585.250 1.333.416 4.765.019 Resultat - Ordinært 6.787.495 225.845 -3.504.688 1.625.056 Ny struktur i Dansk Håndbold -73.412 0 -936.648 -1.000.000 Nye love 0 -100.000 0 0 Ny struktur miljøudvikling og talent 0 0 0 -350.000 Samarbejde med Div.Foreningen 0 -150.000 -108.304 -100.000 Forretningsorden stående udvalg 0 0 -100.000 0 Uddannelsesstrategi 2022 0 0 -250.844 0 Covid-19, hotline -29.658 0 0 0 15 hold i herreligaen -230.262 0 0 0 Refusioner Covid-19 - lønkomp. Erhvervsstyrelsen 498.417 0 0 0 Resultat 6.952.580 -24.155 -4.900.484 175.056 Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 55

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver Note Balance 31-12-2022 Balance 31-12-2021 Værdipapirer kursværdi 75.421.713 91.279.402 Bankbeholdning 7.922.649 3.610.485 Diverse tilgodehavender: Internationale Forbund 1.634.636 3.274.189 Distriktsforbund 540.539 1.981.314 Andre tilgodehavender 9.220.019 11.237.776 Mellemregning DHF Event 2.336.987 765.038 Moms 494.890 1.188.573 Dommeraftale 0 167.695 Aktiver i alt 97.571.433 113.504.472 Passiver Feriepengeforpligtelse 1.138.010 1.062.544 Diverse kreditorer: Periodeafgrænsningsposter 22.492.243 18.014.304 Øvrige kreditorer 4.359.395 8.834.532 Skyldig til foreninger 795.917 647.128 Mellemregning med DIF 53.588 4.884.415 Dommeraftale 3.292.836 0 Klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF 15.631.570 23.653.642 Forudmodtagne tilskud 13.578.690 15.278.240 Kortfristet gæld i alt 61.342.249 72.374.804 Kapitalkonto: Saldo 1/1 2022 41.129.668 Årets resultat -4.900.484 36.229.184 41.129.668 Passiver i alt 97.571.433 113.504.472 Eventualposter m.v. 7
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 56

Specifikationer til resultatopgørelsen 2022

Note 1 Regnskab 2021 Budget 2022 Regnskab 2022 Budget 2023 Udlodning ”klausulerede midler til breddeamatøridræt” Projekt "Foreningsudvikling" 1.391.211 1.752.000 1.502.328 1.812.000 Projet "Håndboldpas" 4.153.103 0 1.741.222 0 Evaluering nye spilformer ulige årgange 242.241 0 3.252 0 Uddannelse - nye materialer 50.023 60.000 67.361 50.000 Rekruttering til breddedommere 65.309 85.000 71.622 85.000 Andel af udgifter til foreningskonsulenter 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 Tilskud til udviklings-/ breddeaktiviteter 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Udvikling af hjemmeside og app 0 0 2.761.385 1.000.000 Rigtig, Sjov håndbold 0 0 428.788 200.000 Projekt "revision af børnetrænerudd." 0 0 6.466 0 Ny struktur i Dansk Håndbold 0 0 936.648 1.000.000 Forretningsorden stående udvalg 0 0 100.000 0 Uddannelsesstrategi 2022 0 0 250.000 0 Kommunikationsplan for ændringer i børnehåndbold 0 0 404.524 0 Fremtidssikring af turneringsprodukt for unge 0 0 48.517 0 Samarbejde med efterskolerne 0 0 37.758 0 Efteruddannelse af breddedommere og udviklere 0 0 54.190 0 Pilotprojekt for studiebyer 0 0 276.511 0 Udlodning ”klausulerede midler til breddeamatøridræt” i alt 7.651.887 5.647.000 12.440.572 7.897.000
Håndbold Forbund Årsberetning 2022 57
Dansk

Specifikationer til resultatopgørelsen 2022 - fortsat

2 Budget 2022 Regnskab 2022 Afvigelse Landsholdsaktiviteter inkl. Projekter Kvinde A Kvinde - marts EM kval 360.000 361.219 -1.219 Kvinde - april EM kval 360.000 396.710 -36.710 Kvinde - juni - TD Samling 295.000 151.523 143.477 Kvinde - oktober Golden League 335.000 311.504 23.496 Kvinde - november TD + GL 345.000 304.000 41.000 Kvinde - EM 720.000 1.018.805 -298.805 Kvinde A i alt 2.415.000 2.543.762 -128.762 W 19/20 W19/20 - marts TD + LK udland 182.500 185.173 -2.673 W19/20 - april TD + LK udland 175.000 186.926 -11.926 W19/20 - maj 1 TD 48.000 403 47.597 W19/20 - maj 2 TD 70.000 102.024 -32.024 W19/20 - juni SOC 180.000 78.434 101.566 W19/20 - juli U-VM 540.000 485.911 54.089 W19/20 - august/sept test SW 18.500 13.154 5.346 W19/20 - Oktober TD 90.000 158.983 -68.983 W19/20 - November TD + LK udland 150.000 73.887 76.113 W 19/20 i alt 1.454.000 1.284.894 169.106 W 17/18 W17/18 - marts TD 87.500 93.805 -6.305 W17/18 - april TD + LK udland 150.000 64.272 85.728 W17/18 - juni TD 87.500 97.734 -10.234 W17/18 - juli SOC 85.000 127.735 -42.735 W17/18 - juli TD 92.500 0 92.500 W17/18 - juli EYOF 92.000 137.847 -45.847 W17/18 - august VM 540.000 591.635 -51.635 W17/18 - oktober TD 100.000 146.995 -46.995 W17/18 - November TD + LK 150.000 268.040 -118.040 W 17/18 i alt 1.384.500 1.528.062 -143.562 Udviklingslandshold Kvinde Udviklingslandshold 180.000 228.786 -48.786 Samlet for kvinderne 5.433.500 5.585.505 -152.005
Note
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 58

Specifikationer til resultatopgørelsen 2022 - fortsat

Note 2 - fortsat

Budget 2022 Regnskab 2022 Afvigelse HERRE A Herre - EM forberedelse + GL 370.000 187.129 182.871 Herre - EM 725.000 1.028.588 -303.588 Herre - marts Golden League 360.000 315.781 44.219 Herre - april træningskampe 375.000 313.701 61.299 Herre - oktober EM kval 400.000 349.026 50.974 Herre A i alt 2.230.000 2.194.224 35.776 M 20/21 M20/21 - Jan - La Santa 270.000 296.749 -26.749 M20/21 - marts TD + LK udland 170.000 203.691 -33.691 M20/21 - april TD 150.000 182.649 -32.649 M20/21 - juni SDU test 18.000 9.755 8.245 M20/21 - Juni SOC 150.000 132.446 17.554 M20/21 - Juli EM 530.000 538.074 -8.074 M20/21 - november TD 150.000 199.525 -49.525 M 20/21 i alt 1.438.000 1.562.889 -124.889 M 18/19 M18/19 - januar TD + LK udland 155.000 152.615 2.385 M18/19 - marts TD 125.000 121.817 3.183 M18/19 - april TD + LK udland 155.000 218.558 -63.558 M18/19 - juni SDU test 20.000 12.342 7.658 M18/19 - juni TD 135.000 147.237 -12.237 M18/19 - EYOF + optakt 115.000 137.198 -22.198 M18/19 - juli TD + LK 185.000 180.127 4.873 M18/19 - august EM 500.000 411.763 88.237 M18/19 - oktober TD 135.000 128.474 6.526 M 18/19 i alt 1.525.000 1.510.131 14.869 Udviklingslandshold Herre Udviklingslandshold 180.000 210.985 -30.985 Samlet for Herrerne 5.373.000 5.478.230 -105.230 Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 59

Specifikationer til resultatopgørelsen 2022 - fortsat

Note 2 - fortsat

Budget 2022 Regnskab 2022 Afvigelse Fællesudgifter Idrætsmedicin - fys og Covid test 45.000 323.963 -278.963 Fysisk træner 10.000 1.301 8.700 Sportspsykologi 20.000 31.666 -11.666 Halleje 30.000 30.000 0 SOC i DK 135.000 148.389 -13.389 Forskning m.v. 25.000 0 25.000 Præstationsprojekt (herunder KMD People Success) 150.000 104.468 45.532 4 Player samarbejde 400.000 400.000 0 Fællesudgifter i alt 815.000 1.039.785 -224.785 Landsholdsaktiviteter inkl. projekter i alt 11.621.500 12.103.520 -482.020
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 60

Specifikationer til resultatopgørelsen 2022 - fortsat

Regnskab 2021 Budget 2022 Regnskab 2022 Afvigelse Øvrige eliteudgifter Trænerhonorarer incl. sportschef 6.848.234 7.175.000 6.787.768 387.232 Landstrænere, øvrige udg. (besigtigelser/km/tlf) 669.486 925.000 727.981 197.019 Elitekommune konsulent 168.269 500.000 433.749 66.251 Elitevejleder 562.733 101.000 82.260 18.740 Talenttræning - piger incl. sommerlejr 843.266 1.150.000 1.130.296 19.704 Talenttræning - drenge incl. sommerlejr 914.344 1.150.000 1.074.072 75.928 Piger årgang 05 og fysisk træning 194 215.000 213.876 1.124 Spilleromkost/indkøb og kørsel af materiel mv. 1.441.828 1.020.000 1.112.131 -92.131 Forsikring af landsholdsspillerne 828.258 850.000 843.542 6.458 Øvrige eliteudgifter i alt 12.276.613 13.086.000 12.405.674 680.326 Note 4 DM - U17 og U19 DM - U17 og U19 0 160.000 211.478 -51.478 DM - U15 0 100.000 0 100.000 DM - U17 og U19 i alt 0 260.000 211.478 48.522 Note 5 Administrationsomkostninger Lønninger m.v. 7.860.946 9.600.000 8.215.319 1.384.681 AER mv. alle hele DHF 427.917 400.000 406.978 -6.978 Rejsegodtg., transport- og mødeudgifter m.v. 726.368 1.200.000 642.351 557.649 Lokaleomkostninger 2.000.464 2.150.000 2.125.809 24.191 Inventar og småanskaffelser mv. 14.172 102.000 122.150 -20.150 Forsikringer 286.151 310.000 300.599 9.401 Telefon, porto/fragt og gebyrer 147.005 173.400 97.549 75.851 Kontorhold, abonnementer, kopi og tryksager 203.068 333.300 258.646 74.654 Personaleomkostninger, rekruttering og uddannelse 516.343 550.000 566.625 -16.625 IT-omkostninger 486.187 544.500 650.856 -106.356 Analyser og corporate identity 113.151 155.000 35.603 119.397 Revisor, advokat og konsulent 423.674 430.000 363.160 66.840 Infomedia og SoMe management 84.471 85.000 146.573 -61.573 Foto 139.848 200.000 210.582 -10.582 Reg. af splitmomsprocent på administrationsomk. -140.540 0 -188.274 188.274 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER i alt 13.289.225 16.233.200 13.954.526 2.278.674 Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 61
Note 3

Specifikationer til resultatopgørelse 2022

NOTE 6

Honorar, delegationslederhonorar og tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsesmedlemmer udgør samlet 1.540 tkr. og er indeholdt i ovennævnte regnskabstal for bestyrelsen og fordeler sig som følger:

Note 7

Eventualposter

DHF har leaset firmabiler og leasingforpligtelsen i uopsigelighedsperioden udgør pr. 31.12.22 tkr. 1.331, heraf udgør betalinger i 2023 tkr. 673.

Budget 2021 Budget 2022 Regnskab 2022 Afvigelse Politisk virksomhed
Bestyrelsen 2.065.679 1.910.000 2.528.432 -618.432 Repræsentantskabet 59.313 225.000 179.586 45.414 Stående udvalg 340.636 558.000 368.745 189.255 Øvrige/Ad hoc udvalg 42.416 163.000 78.638 84.362 International mødevirksomhed og samarbejdspartnere 43.128 100.000 63.261 36.739 Politisk virk. - Møder og rejser i alt 2.551.172 2.956.000 3.218.662 -262.662
- møder og rejser
Formand 1.297 tkr. Næstformand 105 tkr. Breddeudvalgsformand 75 tkr. Økonomi ansvarlig 25 tkr. Delegationslederhonorarer 38 tkr. Tabt arbejdsfortjeneste - øvrige 0 tkr.
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 62

Regnskab opstillet efter Kulturministeriets

Budget 2021 Vedtaget Budget 2022 Regnskab 2022 Vedtaget Budget 2023 Indtægter Tilskud DIF, ordinære og ekstraordinære 7.383.927 7.470.000 7.470.000 7.727.000 Tilskud DIF, projekter 756.815 0 341.754 250.000 Tilskud Team Danmark 12.000.000 12.000.000 12.025.000 12.000.000 Tilskud Team Danmark, ekstraordinære og projekter 828.810 0 30.321 0 Konsulent-og udd.tilskud - Kulturstyrelsen 92.369 50.000 0 60.000 Øvrige Samarbejdspartnere 220.302 195.000 277.420 205.000 Slutrunderettigheder 4.689.353 2.365.000 1.380.519 0 Kommerciel afdeling 35.565.167 39.457.750 43.799.096 47.600.000 Landskampsarrangementer 820.901 5.660.000 7.468.664 5.243.700 Kontingenter 2.719.731 2.750.262 2.783.038 2.814.284 Transferafgifter, bøder, m.v. 1.962.997 1.720.000 1.889.124 1.710.000 Deltagelsesgebyr incl. LP 3.919.457 4.050.836 4.058.941 4.187.911 TV-honorarer 11.021.765 11.021.765 11.021.765 11.021.765 Finansiering og kursgevinster/tab, netto 8.437.653 2.200.000 0 2.217.138 Uddannelsesvirksomhed 1.336.075 1.918.900 1.672.543 2.081.600 Håndboldskoler 5.556.377 5.261.767 5.539.309 5.152.680 Diverse salg, beach startgebyr, dommer kont., tilskud mv. 243.588 191.992 273.309 165.492 Tilskud fra IHF og EHF 417.127 577.608 1.853.857 362.500 Udlodning fra "klausulerede midler til breddeamatøridræt under DHF" 7.651.887 5.647.000 12.440.572 7.897.000 Refusioner Covid-19 - lønkompensation Erhvervsstyrelsen 498.417 0 0 0 Indtægter i alt 106.122.718 102.537.880 114.325.232 110.696.070 Udgifter Landsholdsaktiviteter incl. projekter 10.428.235 11.621.500 12.103.520 11.944.000 Spilleraftaler inkl. spillerbonus ved slutrunder 11.288.031 9.568.969 11.569.878 13.921.711 Øvrige eliteudgifter 17.585.588 17.086.000 17.281.631 17.450.000 Team Danmark, andel TV-penge 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 Slutrunderettigheder 3.308.835 800.000 0 0 Kommerciel afdeling 10.702.504 13.345.000 12.846.016 15.830.000 Landskampsarrangementer 894.329 3.911.000 4.527.594 2.843.700 Udviklingsvirksomhed 6.526.933 7.640.000 7.686.219 7.920.000 Projekt "Foreningsudvikling" 1.391.211 1.752.000 1.502.328 1.812.000 Projekt "revision af børnetræneruddannelsen" 0 0 6.466 0 Projekt "håndboldpass" 4.153.103 0 1.741.222 0 Pilotprojekt Håndboldvikaren 59.603 0 60.397 0 Projekt "Automatisk dommerpåsætning" 697.213 0 59.150 0 Evaluering nye spilformer ulige årgange 242.241 0 3.252 0 Projekt "Trænerkaravanen" 0 0 245.819 250.000 Udvikling af hjemmeside og app 0 0 2.761.385 1.000.000 Rigtig, Sjov håndbold 0 0 428.788 200.000
bekendtgørelse Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 63

Regnskab opstillet efter Kulturministeriets bekendtgørelse - fortsat

Budget 2021 Vedtaget Budget 2022 Regnskab 2022 Vedtaget Budget 2023 Fremtidssikring af turneringsprodukt for unge 0 0 48.517 0 Samarbejde med efterskolerne 0 0 37.758 0 Pilotprojekt for studiebyer 0 0 276.510 0 Kommunikationsplan for ændringer i børnehåndbold 0 0 404.524 0 Uddannelsesvirksomhed 1.519.375 2.188.000 2.356.492 2.381.600 Beach Handball - Nationalt 533.447 580.000 482.329 575.000 Beach Handball - Elite 989.717 992.000 781.386 1.010.000 Håndboldskoler 5.321.581 5.265.766 5.573.078 5.159.403 Dommervirksomhed - Elite og Bredde 632.586 817.600 849.008 777.600 DM - U17 og U19 0 260.000 211.478 300.000 Administrationsomkostninger 13.289.225 16.233.200 13.954.526 15.016.000 Tab på debitorer 0 0 21.385 0 Hånd@ drift/udvikling og fælles IT support 1.745.004 2.145.000 2.030.465 2.215.000 WEB drift og udvikling 593.583 650.000 656.950 670.000 Politisk virksomhed - møder og rejser 2.551.172 3.046.000 3.218.662 3.385.000 Gaver, medaljer og emblemer 133.290 160.000 145.143 160.000 Ny struktur i Dansk Håndbold 73.412 0 936.648 1.000.000 Nye love 0 100.000 0 0 Ny struktur miljøudvikling og talent 0 0 30.321 350.000 Samarbejde med Div. Foreningen 0 150.000 108.304 100.000 Forretningsorden stående udvalg 0 0 100.000 0 Uddannelsesstrategi 2022 0 0 250.844 0 15 hold i herrerligaen 230.262 0 0 0 Finansiering og kursgevinster/tab, netto 0 0 9.677.720 0 Covid-19, hotline 29.658 0 0 0 Udgifter i alt 99.170.138 102.562.035 119.225.716 110.521.014 Resultat 6.952.580 -24.155 -4.900.484 175.056
Dansk Håndbold Forbund Årsberetning 2022 64
Forbund Årsberetning 2022 65
Dansk Håndbold
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.