Svensk Byggtidning 1/2023

Page 1

Debatt

Byggsäkerhet: Håll Nollans vd Ulrika Dolietis HAR

Nr 1_2023
Fastigheter & Projekt
& Projekt
NOBBAR LÖNEGOLV ”Politikerna ska inte lägga sig i”
Byggtidning Svensk B
Byggtidning Svensk B er
BYGGNADS
STEN OCH TRÄ om svensken får välja TEKNISK ISOLERING har blivit hårdvaluta Digital samhällsbyggnadsprocess FÖR HÅLLBARA STÄDER
I STOCKHOLM återvänder till 1743
STORKYRKAN
KULTURARVSPRISET till Katrinetorp landeri
NOLLTOLERANS

Vibrationer

Trygg på jobbet

En del faror är uppenbara – andra tänker man inte på förrän olyckan är framme. Är du medveten om vilka risker som finns på just din arbetsplats och hur du bäst skyddar dig mot dessa? Vi på Ahlsell erbjuder skräddarsydda säkerhetslösningar och personlig skyddsutrustning för dig och ditt företag.

Välkommen att kontakta oss – vi hjälper gärna till att säkra din arbetsplats för att du skall känna dig trygg på jobbet.

Säkra arbetsplatsen!

Läs mer om Hälsa & Säkerhet på ahlsell.se Vanliga riskområden
miljö
Kommunikation i bullrig
Slutna utrymmen
Buller
Halk
Ljusbåge Reducerad
Fallolyckor Skär
Ögonskador
Vi utför Riskanalys tillsammans med dig.
Kvartsdamm
& Snubbel
sikt
& Stick Isocyanater Asbest
Svets Huvudskador Hudskador

SPILLVATTEN är guld värt

Energi motsvarande 30–50 procent av det totala värmebehovet i en nyare fastighet försvinner via avloppet. Med Ecoclime groups system för återvinning av värmeenergin ur spillvattnet kan stora besparingar göras.

ECOCLIMES EVERTHERM SEW systemlösning återvinner minst 90 procent av den energi som har tillförts för uppvärmning av varmvattnet i en fastighet.

Tekniken bygger på att det varma vattnet pumpas från avloppsstammen till tankar för att fånga in energi och utjämna flödesvariationer över dygnet. En underhållsfri polymer värmeväxlare som är anpassad för aggressiva miljöer och som är installerad i kollektortanken återvinner tillsammans med en värmepump energin i spillvattnet. Värmeenergin som återvunnits återförs tillbaka till fastighetens energisystem för uppvärmning av fastigheten och dess varmvatten. När energin utvunnits ur spillvattnet pumpas det ut i avloppsstammen och har då samma temperatur som det inkommande kallvattnet, vilket följer gällande regelverk.

Sammanfattningsvis ger Evertherm oöverträffad energiåtervinning, ökat fastighetsvärde och hög driftsäkerhet med minimalt underhåll. Investeringen minskar CO2-utsläppen och ger möjlighet till grön finansiering.

Peter Bodin, försäljningschef Evertherm:

– Vår Everthermlösning kommer att återvinna mycket energi till fastigheterna, energi som annars skulle ha spolats bort i avloppet. Det fina med Evertherm är att systemet levererar energi dygnet runt, året runt, oavsett temperatur eller väderförhållanden.

Ökad energibesparing och komfort i kombination med Ecocloud

Evertherm levereras tillsammans med ett mycket effektivt energistyrsystem som har algoritmer för att kombinera data rörande fastighetens unika beteende med väderprognoser för en optimal energitillförsel vid för

fastigheten rätt tidpunkt. Detta ger både ett jämnare inomhusklimat och lägre energianvändning. Tillsammans ger Evertherm och energistyrsystemet:

• Upp till 40 procent minskning av fastighetens köpta energi för uppvärmning och varmvatten

• Reducerade effekttoppar

• Förbättrat inomhusklimat Ecocloud går utmärkt att installera som egen lösning där man enkelt samlar alla tekniska system i en lösning. Smart optimering minskar energiförbrukningen och skapar bättre komfort. Och ni får en enkel och överskådlig bild över hur fastigheten presterar – i realtid.

Det visuella gränssnittet visar alla maskiner och system med tillhörande data vilket gör det enklare att upptäcka potentiella fel och möjliga förbättringar. Vid behov kan systemet även larma om fel eller avvikelser uppstår. Ecocloud är en molnbaserad plattform vilket innebär automatisk tillgång till nya och förbättrade tjänster så snart de släpps. Ecocloud levereras med exempelvis tjänsterna

väderoptimering och elprisoptimering som optimerar tillförseln av energi med hjälp av algoritmer, baserat på just din fastighets egenskaper, prognoser om temperatur och vind samt rådande elpris. Sammantaget ger det en betydande påverkan på fastighetens driftnetto, ett behagligare inomhusklimat samt en säkrare drift.

Björn Nord utvecklingschef Ecocloud: – Ecocloud är enkel att installera och du kan vara igång med visualisering och energibesparing inom ett par timmar. Här finns en fantastisk synergieffekt mellan ett smart sätt att effektivisera en fastighet med spillvatten-värmeåtervinning i kombination med våra smarta tjänster. Lösningen ger fantastiska vinster, inte bara i termer av miljö, klimat och komfort utan också i lägre driftkostnader och trygg fastighetsövervakning.

3 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME www.ecoclime.se

Steg som gör skillnad.

ST I L RENA ENT RÉ LÖSNI N GAR SEDAN 1944

Våra svensktillverkade entrémattor finns lite överallt – på hotell, i köpcentrum, bostadsrätter, arenor och museer. De skrapar, borstar, torkar och håller rent. Oavs ett vem du är eller vart du är på väg, s å hälsar våra produkter alltid dig välkommen. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på k ab e-mattan.se

FORMGE DIN VISION

Ge din fasad ett unikt uttryck med fasadskivan Steni Vision – tillverkad av stenkomposit. Skivan kan användas för exteriör eller interiör beklädnad för alla typer av byggnader. Steni Vision finns i 14 olika standardutföranden och kan även beställas med olika motiv och mönster enligt önskemål.

Stenis produkter är tillgängliga som nedladdningsbara BIM-objekt för Revit och Archicad på www.bimobject.com.

Läs mer om Steni Vision på steni.se – testa Steni designverktyg – lek med olika byggnadstyper, former och motiv.

INTEGRERA
SKAPA
MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH
OCH SMÄLT IN
ILLUSIONER

Lås och Beslag

Från hela världen på ett ställe!

Ett lås eller beslag är visserligen en liten detalj i ett stort projekt. Men utan rätt produkt på plats, precis när du behöver den, är det en detalj som kan växa till ett stort problem. Vi på Göthes Industribeslag AB erbjuder ett heltäckande sortiment inom lås och beslag och vet hur viktigt det är med snabba leveranser och pålitlig service.

Vi har ett lika brett som djupt sortiment av lås och beslag från alla ledande varumärken. Allt hittar du i vår kompletta E-handel som sparar dig tid och är snäll mot miljön i samlade leveranser.

Allt är dock inte bara knapptryckningar, utan affärer görs mellan människor. Behöver du prata med oss, ring gärna. Vid tillfälle kommer vi gärna ut och besöker er på plats.

Vi tillhandahåller alla typer av; dörr-, fönsterbeslag, mekaniskaautomatiska dörrstängarfunktioner, utrymningsbeslag, mekaniska - elektroniska lås samt byggnadsbeslag. Vårt omfattande materialcentrum i Falun har mer än 10 000 olika lås- & beslagsartiklar i lager.

Huvudkontor: Box 1928, 791 19 Falun (Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun)

Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna

Lager: Falun & Stockholm • Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25

order@gothes.se • gothes.se

NU LANSERAS ETT NYTT REGELVERK

för brandfarliga heta arbeten

Den 1 januari träder ett nytt regelverk in för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

De nya normerna har tagits fram av Brandskyddsföreningen, SVEBRA, försäkringsbolagen och andra intressenter för att motverka de bränder som skett vid brandfarliga heta arbeten.

BRANDFARLIGA HETA ARBETEN är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som alstrar värme eller gnistor och som utgör en brandrisk.

På 80-talet började arbetet för att försöka vända utvecklingen och minska antalet bränder.

Nu har reglerna uppdaterats och började gälla från 1 jan 2023. SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har suttit med i regelgruppen som tagit fram det nya regelverket.

Detta regelverk tydliggör även att SVEBRAs certifikat likställs med Brandskyddsföreningen.

Certifierat

SVEBRA är det första bolaget som är certifierat enligt normen SBF 2022 som ställer krav på konceptägarna.

De lanserar nu den nya behörighetsutbildningen brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats enligt normen och de nya säkerhetsreglerna.

Nytt utbildningsmaterial

Med behörighetsutbildningen brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats kommer instruktörer och arrangör att få tillgång till ett nytt utbildningsmaterial som har utarbetats tillsammans med experter inom pedagogik, layout och fakta.

Materialet innehåller en mix av filmer, bilder, animeringar, QR-koder och mycket extra material.

– I och med det nya regelverket har vi jobbat för att ta fram ett utbildningsmaterial som är i toppklass och anpassat efter målgruppen. Någonting som dessutom gör utbildningens innehåll unikt är att du som

instruktör kan anpassa innehållet efter dig och dina deltagare, säger Lukas Svärd, vd på SVEBRA Utbildning.

– Det nya materialet är mycket uppskattat av arrangörer och instruktörer, då variationen på utbildningsmaterial gjort det lättare att engagera och utbilda. Eftersom utbildningsmaterialet består av alltifrån filmer till övningar, blir det enklare att hålla i en, inte bara lärorik men rolig utbildning, avslutar Lukas Svärd.

7 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SVEBRA
www.svebra.se

Gemensam satsning för

SUND KONKURRENS I BYGGBRANSCHEN

BYGGFÖRETAGEN HAR ansökt tillsammans med en rad andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i bygg- och anläggningsbranschen om medel för att förlänga det framgångsrika projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen”. De insatser som planeras till 2023 omfattar bland annat utbildningsinsatser, ett nytt hållbarhetsindex för att mäta sunda byggarbetsplatser, samt fortsatt utvecklingsarbete för de arbetslivskriminalitetscenter som just nu öppnas runtom i landet.

Byggföretagen arbetar hårt och långsiktigt för en byggbransch med nolltolerans mot medvetet fusk och brott mot gällande lagar och regler. Sedan 2018 bedrivs ett intensivt arbete från såväl branschens som offentlighetens sida för att tillsammans åstadkomma en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen.

I projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen” finns flera samarbetsytor med myndigheter och övriga berörda aktörer.

Ansökningen om en förlängning av projektet ”Sund konkurrens

och schyssta byggen” lämnades in till Arbetsmiljöverket i början av februari och är det sjätte steget i ett långsiktigt förändringsarbete i branschen.

Bakom ansökningen står Byggföretagen tillsammans med Ledarna och Seko och i nära samverkan med Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Unionen och Elektrikerförbundet.

I aktuellt nummer kan man läsa mer om ett rättvist byggande, Byggbranschens Säkerhetspark med lustfylld utbildning som gör skillnad och en intervju med Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan som har noll tolerans.

Mer om AI och digitala tvillingar som underlättar samhällsbyggnadsprocessen, digitalisering som ger oerhörda möjligheter för samhällsutvecklingen. Tekniks isolering som har blivit hårdvaluta och sten och trä om svensken får välja. Detta och mycket mera finns att läsa om i årets första nummer av Svensk Byggtidning.

God läsning!

Jan Åström

Chefredaktör, Svensk Byggtidning

LEDARE
Vifirar50år! 1970-2020 Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. www.kokscentrum.com För offert eller referenser kontakta någon av våra byggsäljare! Skåne och Halland Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se Småland Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se Inget projekt är för stort eller för litet!

HYREX ÄR STÄLLNINGSFÖRETAGET MED ETT SÄKERHETSARBETE I VÄRLDSKLASS!

Utvecklingen inom ställningsbranschen går snabbt. Det kommer ständigt nya lösningar som gör montörernas arbete säkrare och mer effektivt. Hyrex har nu agerat piloter för en ny fallskyddsmetod.

Hyrex blev först i Sverige att testa ställningsleverantören Layhers nya modulära fallskyddssystem ”Layher AGS” på ett storskaligt projekt. Ställningen med den nya typen av fallskyddsräcken restes i området Kantorn i Uppsala

”Systemet monteras underifrån, vilket innebär att montören är fallskyddad hela tiden. Det innebär också att han eller hon kan arbeta utan sele och lina, som ändå inte förhindrar fall.”

Hyrex är ett seriöst ställningsföretag som aktivt söker efter den här typen av lösningar, samtidigt som vi jobbar oförtrutet med att attrahera kunder som vill ha säkra ställningar på sina arbetsplatser.

Välkommen att anlita oss!

Hyrex är marknadsledande i Stockholm och Uppsala gällande uthyrning och montering av ställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel för byggindustri och infrastruktur. Med BKMA-certifikat och egen KMA-ingenjör, konstruktör samt säkerhetsinspektör garanteras maximal kompetens och högsta säkerhet för alla komplexa uppdrag som utförs dagligen.

HYREX ÄR EN DEL AV VESTUM AB • BKMA-CERTIFIERADE • STIB-AUKTORISERADE MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING SAMT BYGGFÖRETAGEN
Foto: Layher AB

10 INNEHÅLL

12 BYGG NYTT

18 BOKTIPS

20 PERSONNYTT

22 NYA PROJEKT

DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS

26 AI och digitala tvillingar underlättar samhällsbyggnadsprocessen

28 Standardiserad digital information förenklar bygglovshantering

29 3D-scanning underlättar förvaltning

30 Digitalisering ger oerhörda möjligheter för samhällsutveckl-ingen

31 Med bra ledarskap når du stjärnorna

TEKNISK ISOLERING

32 Teknisk isolering har blivit hårdvaluta

BYGGSÄKERHET

35 Säkra och enkla lyft med kranbil och gafflar

36 Hon har nolltolerans

40 Byggbranschens säkerhetspark – lustfylld utbildning som gör skillnad

44 Kontroll och riskbedömning avgör framtida byggsäkerhet

46 Taksäkerhet – en fråga om standard och upphandling

47 Nya arbetsmiljöregler för ökad säkerhet

48 Kontrollerade byggställningar viktigt för byggsäkerheten

51 2Secure kollar säkerhet för ett rättvist byggande

NATURSTEN

52 Svensk granit håller inte etiska mått

56 Sten och trä om svensken får välja

58 Granit inte alltid hårt som sten

TEATER

60 Utmanande modernisering av k-märkta Malmö Stadsteater

KYRKA

64 Storkyrkan i Stockholm återvänder till år 1743

69 Huddunge kyrka har fått ny fräschör

71 Reijerstam arkitektur intar rollen som samarbetspartner för frikyrkorna

SKOLA

71 Karlstad satsar på Orrholmen

74 Nydanande arkitektur i Mörrums nya skola

75 Borås stad bygger ny skola

76 Ny stadsdel kräver ny skola i Ranagård

77 Stockfallets nya skola får extravåning

78 Ny förskola i tillbyggda Tösse skola

79 Skola och aktivitetshus för framtiden

80 Kreativ miljö för nya förskolor i Göteborg

81 Gammal industrilokal blir miljöcertifierad förskola

VÅRD & OMSORG

82 Vårlöken i Arboga moderniseras

83 Äldreboende i Vänersborg i tät dialog med vården

87 Riksbyggens uppskattade Bonumkoncept på gång i Sundsvall

BOSTAD

88 Prefabricerade bostadshus i Kungsbacka

89 Parhus i naturskön skogsmiljö

90 Småländskt boendekoncept byggs i Skånes mitt

91 Bostadsrätter nära älvlandskapet i Umeå

92 Tegelklätt med gröna detaljer präglar Tornlyckan

93 Exklusivaste villan på stans finaste adress

94 På Masthuggskajen byggs ett av Göteborgs högsta hus

96 Folkboende i Byhöjden klart

97 Kvadratsmarta hyresrätter på Hisingen

98 Koncepthus snabbt monterade i Taberg

99 Omgivande natur avspeglas i Skövdes nya punkthus

100 Utmanande höghus med utsikt över sundet

8 LEDARE
56 64
INNE HÅLL

125

HANDEL

BRANDSTATION

125 Snabba utryckningar från Timrås brandstation

IDROTT & FRITID

126 Ny sport- och simhall byggs i Strängnäs

129 VI BYGGER

DEBATT

130 Byggnads ordförande Johan Lindholm om inkomstgolvet ”Politikerna ska inte lägga sig i”

REDAKTION

ISSN 2000-8880 Nr 1/2023

UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Sveavägen 159 08-501 08 710

ANSVARIG UTGIVARE, CHEFREDAKTÖR & PROJEKTLEDNING: Jan Åström jan.astrom@storkom.se

REDAKTÖR Mikael Hedlund mikael.hedlund@storkom.se

ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK OCH BOKBINDERI: Exakta Print AB, Malmö 2023

OMSLAGSBILD: Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan: – Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag – det är visionen som alla Håll Nollans medlemsorganisationer delar.

Bild: Håll Nollan

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.svenskbyggtidning.se

Facebook: @svenskbyggtidning.se www.issuu.com/b2bnyheter.se/stacks www.ocast.com/se/stordahd-kommunikation/ www.mynewsdesk.com/se/stordaahdkommunikation-ab

Trycksak 3041 0417 SVANENMÄRKT Nr 1_2023 Byggtidning Svensk B Fastigheter & Projekt Byggtidning Svensk B er & Projekt BYGGNADS NOBBAR LÖNEGOLV ”Politikerna ska inte lägga sig i” Debatt STEN OCH TRÄ om svensken får välja TEKNISK ISOLERING har blivit hårdvaluta Digital samhällsbyggnadsprocess FÖR HÅLLBARA STÄDER STORKYRKAN I STOCKHOLM återvänder till 1743 KULTURARVSPRISET till Katrinetorp landeri Byggsäkerhet: Håll Nollans vd Ulrika Dolietis HAR NOLLTOLERANS 102 Linnéan öppnar för inflyttning i Järvastaden 103 Så blir allmännyttans produktion på Pantarholmen 104 Gällivare – en arktisk småstad i världsklass 106 Prefabricerade trähus byggs i natursköna Nordtag 107 U-format flerbostadshus utvecklar Österplan 108 Hamrinsberget ger stort bostadstillskott i Universitetssta-den 110 Karmen i Karlstad – Willhem uppför hyresrätter i Våxnäs KONTOR 111 Dicksonska palatset genomgår varsam renovering 114 Spännande kontorshus i Kristianstad 115 Byggfakta samlas under ett tak i Ljusdal 116 Bra läge i Helsingborg för betongföretaget Doka 117 Industrikoncernen Freudenberg – nu även i Landskrona
Ny lokalisering för
förvaltningen i Örebro
Huvudkontoret
118
Tekniska
120
som förenar arbete med utställningar
LAGER & LOGISTIK
122 Robotlager i hemstaden lockar Lindex att flytta hem
124 Coop bygger unik butik i Partille
Nyetablering i Torp utanför Uddevalla
108 83

BYGG NYTT

PRISAS FÖR GOD ARKITEKTUR I JÖNKÖPING

JÖNKÖPING VÄXER och den nya stadsdelen Skeppsbron fylls av bostäder, kontor och service.

Nu prisas Tengbom med ett hedersomnämnande för det omfattande projektet i kvarteret Övertaget.

Bland annat byggs förskola, parkeringshus, kontor och en matbutik.

YRKESSKOLOR HOTADE

redan till sommaren

PÅ UTSIDAN märks inte mycket, men på insidan pågår upprustningen av Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad för fullt.

Nu görs det plats för ett helt nytt våningsplan när det komplexa arbetet med att gräva för en ny teknikkällare har påbörjats.

Feskekôrka är sedan 2013 byggnadsminnesförklarad vilket bland annat innebär att man inte får riva eller förvanska byggnaden, men att skapa ytterligare plats under huset är möjligt.

Upprustningen görs varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie.

REGERINGEN PLANERAR att lägga ner branschskolorna som varit en försöksverksamhet som pågått sedan 2018 för elever på gymnasiala yrkesprogram och kommunernas vuxenutbildning. Branschskolorna har varit en möjlighet att täcka upp för kompetensbristen inom vissa hantverksyrken för huvudmän som bedriver yrkesutbildningar.

Genom att söka stadsbidrag har elever kunnat vidareutbildas på platser i Sverige där resurser, utrustning och yrkeslärare med rätt kompetens funnits.

Hundratals elever har redan läst yrkeskurser

ALLMÄNNYTTAN

VÄXER KRAFTIGT i Malmö och Göteborg

”HETASTE”

2022

MÖBLER OCH VÅTRUM lockade mest 2022. Det framgår när Byggfakta Docu presenterar listan över de mest eftersökta leverantörerna förra året.

Vestre, norsk leverantör av stadsmöbler, toppar återigen, medan våtrumsleverantören Wedi står för den största skrällen med en klättring från 55:e till andra plats.

Läs mer på www.svenskbyggtidning.se

EN FORSKARGRUPP vid Malmö universitet har studerat allmännyttans insatser och dess påverkan i Malmö och Göteborg under den senaste tioårsperioden och kan se hur staden förändras, var bostadsbestånden växer och hur befolkningsutvecklingen ser ut vad gäller exempelvis inkomst. Projektet har haft ett ben i urbana studier och ett i socialt arbete eftersom boendet handlar om såväl den byggda miljön som välfärdsfrågan.

Enligt Martin Grander, biträdande lektor vid Institutionen för urbana studier vid Malmö

på någon branschskola och efter det kunnat gå rakt ut på arbetsmarknaden mot arbete. Regeringen och Sverigedemokraterna anser att det är för få sökande, samtidigt som man anser att utbildningarna fungerat olika bra. En del branschskolor har tagit emot många elever, andra få medan en del huvudmän inte har känt till utbildningarna eller att de kan söka statsbidrag för dem. Men flera branschskolor pekar ut ett nära samarbete med branschen som mycket positivt och såväl de fackliga organisationerna som näringslivet har varit positiva.

universitet, är MKB ett av de kommunala bostadsbolag som byggt mest i hela Sverige de senaste åren.

– Det har varit ett rekordbyggande i Malmö sedan 2015 och allmännyttan har försökt att växa över hela staden, bland annat för att minska segregationen. MKB:s strategi är att finnas i alla nyproduktionsområden, även där man tidigare inte varit så starka. Därför är de numera välrepresenterade i hela Malmö.

KÄLLARE UNDER FESKEKÔRKA
DE
LEVERANTÖRERNA
– HÄR ÄR HELA LISTAN NU GRÄVS

Samverkan för att

LOCKA UNGA TILL ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

FÖR ATT VÄCKA ungas nyfikenhet på anläggningsbranschen och locka till sig nästa generations arbetskraft samarbetar Byggföretagen, Innovationsföretagen och Trafikverket i kampanjen ”Var med och fixa framtiden”.

I två filmer får vi följa den nya komikerstjärnan och influencern Kaeli Abdi då hon besöker anläggningsprojekt inom järnväg och elektrifiering av vägar. Filmerna, som visar hur Kaeli på ett humoristiskt och underhållande sätt presenterar sina egna smarta idéer på hur anläggningsbranschen kan bli mer effektiv och klimatsmart, kan ses i sin fulla version på anlaggningsbranschen.nu.

Målgruppen är främst ungdomar i gymnasiet, som kommer nås via sociala medier i samband med att antagningen till högskola, universitet och yrkeshögskola öppnar den 15 mars.

– Anläggningsbranschen har ett stort behov av att locka unga för framtida rekry-

tering och vi måste testa nya sätt att göra det på. I denna gemensamma satsning vill vi med glimten i ögat förmedla hur samhällsviktig, spännande och innovativ branschen är, säger Lars Redtzer, Byggföretagens chef för branschutveckling.

– Med humor vill vi väcka uppmärksamhet

och presentera anläggningsbranschen som en möjlig framtidsbransch, berätta om dess bredd och att det finns plats för många olika framtidsdrömmar hos oss. Och, gemensamt är att vi tillsammans är med och bygger framtiden, säger Annika Holmqvist, chef för Trafikverkets Investeringsverksamhet.

BYGG
NYTT

INDUSTRIARBETSGIVARNA ser

allvarligt på regeringens förslag om nytt lönegolv

FÖRSLAGET OM ETT lönegolv kommer att leda till att jobb går förlorade, bidrag till välfärden minskas och att Sveriges konkurrenskraft försvagas. Det säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten med anledning av regeringen och Sverigedemokraternas förslag om ett lönegolv för utländsk arbetskraft.

Fram till år 2008 skedde en prövning över hela landet av arbetsmarknadens behov av arbetskraft från länder utanför EU. Arbetsförmedlingen hade huvudansvaret och arbetsmarknadens parter hade inflytande. Nu har frågan hamnat på politikernas bord. Enligt ett gemensamt förslag ska golvet vid lönesättning höjas drastiskt från 13 000 kronor i månaden till 33 000 kronor för att minska arbetskraftsinvandringen till lågkvalificerade yrken för att fler i Sverige ska kunna ta de

jobben, samtidigt som fusk och kriminalitet ska kunna stoppas.

– Politikerna ska inte lägga sig i. I den här frågan går de helt fel. De ska hålla sig borta från lönebildningen. Våra kollektivavtal sätter lönegolvet och politikerna ska värna dem, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm till Svensk Byggtidning.

– Det kommer också innebära att den gröna omställningen försvåras. Bristen på kompetens i industrin är omfattande, framför allt i norra Sverige, där den gröna omställningen innebär nyinvesteringar och nyetableringar. Saknas det kompetens kommer företagen inte kunna växa eller utvecklas i den takt man nu planerar, tillägger Per Hidesten som är inne på samma linje.

– Våra medlemsföretag kommer att hämta

majoriteten av sin kompetens från Sverige. Men där det råder brist på kompetens måste företagen kunna rekrytera från andra länder – även utanför EU. Det här borde regeringen underlätta för, inte göra det svårare.

Industriarbetsgivarna ser mycket allvarligt på det faktum att regeringen nu går in och föreslår ett lönegolv för arbetskraft från tredje land.

– Jag är kritisk till att regeringen börjar tumma på den svenska lönebildningsmodellen. Att staten inte lägger sig i lönebildningen har varit en praxis som tjänat alla väl. Dagens krav på arbetskraftsinvandring är höga och anställningsvillkoren är goda med kollektivavtalade löner och villkor.

Byggnads ordförande Johan Lindholm kommenterar förslaget i tidningen på sidan 130.

BYGG NYTT
“Att staten inte lägger sig i lönebildningen har varit en praxis som tjänat alla väl.”
/Per Hidesten, vd, industriarbetsgivaran Bild: Industriarbetsgivarna
t STIL HAGA EPOK ROYAL RAK OCH ELEGANT DESIGN NY FAVORIT i nyproduktion STORSÄLJAREN STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000 Aluminiumf önster med träbeklädd insida f rån Mar iannelund sedan 1982 0496-707 00 • www.leiab.se fåsmodellerALLAkan med dräneringdolda shål för 2+1 3-glaseller

Företag som konkurrerar på ojusta villkor är stort i byggbranschen(även om personerna på bilden sannolikt har rent mjölk i påsen) och kriminella företag anlitas ibland som underentreprenörer av byggjättarna.

Byggnads lämnar Sund konkurrens:

HAR BLIVIT WHITEWASHING

NYLIGEN STOD DET klart att den fackliga organisationen Byggnads lämnar projektet Sund konkurrens. Byggnads ordförande Johan Lindholm menar att projektet har blivit en form av whitewashing och att arbetsgivarorganisationen Byggföretagen inte lever som man lär.

De insatser som planerades skulle leda till ett långsiktigt förändringsarbete i branschen och hit hörde bland annat utbildningsinsatser, och ett nytt hållbarhetsindex för att mäta sunda byggarbetsplatser. Nu lämnar Byggnads samarbetet med motiveringen att Byggföretagen och de andra arbetsgivarorganisationerna inte verkar mena allvar med att de vill rensa upp bland oseriösa aktörer.

– Byggbranschen har stora problem med fusk och arbetslivskriminalitet. Och många av de kriminella företag vi möter anlitas som underentreprenörer av de stora byggbolagen. Det här är något vi måste lösa. Men när vi sitter i möten med Byggföretagen är det snarare något de försvarar, hellre än försöker göra något åt, säger Johan Lindholm.

Claes Thunberg, samordnare för Sund konkurrens tycker att det främst är Byggnads som brister i arbetet mot arbetslivskriminalitet, inte minst när det gäller kontroll av bolag med hängavtal.

– När vi genomför arbetsplatskontroller är det tydligt att bolag som bara har hängavtal uppvisar stora brister. Då står Byggnads bredvid och säger ”vi har inget ansvar för att kontrollera dessa bolag”. Det där är allvarligt och en djupare diskussion än att de nu ställer sig utanför samarbetet, säger han till Borätt Forum.

BYGG NYTT
Byggnads ordförande, Johan Lindholm, kallar projektet Sund konkurrens för whitewashing.

KREATIVA IDÉER

Bygg och industrimontage • Tillverkning & installation pumpstationer Rör och maskininstallationer • Svetsning i rostfritt & aluminium 0522-104 05 • elissmide.se

Leksand

Bandreklam 2800x740mm

Vi utför allt inom luftbehandling, styroch övervakning, från minsta servicejobb till stora entreprenader

BLIR TILL FÄRDIGA PROJEKT www.bragroup.se

ÅRETS BOK

i samhällsbyggnadsbranschen är utsedd

En jury har utsett Årets Bok i samhällsbyggnadsbranschen 2022. Priset tilldelas den bok som under året bäst förmedlar och tillgängliggör kunskap. Årets vinnare är Återbruk av byggmaterial av författarna Martina Strand Nyhlin och Johanna Åfreds.

I DAG STÅR hela samhällsbyggnadssektorn mitt i en enorm kunskapsutveckling kring hållbarhet. Ett kunskapsbehov som juryn tagit fasta på. Motiveringen lyder:

“Står vi inför ett genombrott för återbruk av byggmaterial i större skala? Med den här boken blir vi övertygade om att det är möjligt!

En högaktuell och angelägen bok som på ett lättillgängligt och välformulerat sätt inspirerar och engagerar, förklarar och reder ut.

Här presenteras möjligheter såväl som hinder, från återbruk av planlösningar till återbruk av växter, i en komplett framställning.

Boken bjuder på erfarenheter och goda exempel som vi hoppas att hela branschen tar del och inspireras av.”

2022 års jury består av advokaten Viktoria Edelman, arkitekten Herman Arfwedson, Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna och Lars Kaijser informatör, Svensk Byggtjänst. Nominerade böcker ges ut av samhällsbyggnadsbranschens kunskapsföretag, Svensk Byggtjänst.

– Det finns ett behov av mer information och förståelse för hur byggmaterial kan återanvändas. Författarna fyller denna lucka genom att analysera situationen, diskutera hinder och lösningar för återanvändning och beskriver materialens potential genom goda exempel, säger Johanna Kullman, förlagschef på Svensk Byggtjänst.

Priset Årets Bok tilldelas böcker som fyller en kunskapslucka, som är pedagogiskt presenterad och som har långsiktig betydelse för samhällsbyggnadsbranschen.

Återbruk av byggmaterial är en helt ny bok som ger dig kunskap om återbruk där författarna Martina Strand Nyhlin och Johanna Åfreds har skannat Sverige på återbruksprojekt. Boken ger en nulägesanalys, diskuterar hinder och lösningar för återbruk samt beskriver materialens potential. Målet har varit att samla så mycket information som möjligt och få fler att vilja återbruka.

Du kommer bland annat få läsa om hur betong från Köpenhamns tunnelbana hamnade i golvet på ett hälsokontor i Malmö och hur zinkplåt från ett finskt museum återbrukas på ett rymdobservatorium i Onsala. I boken berättas det också om hur håldäck från hus som bombskadades i Anders Bering Breiviks terrordåd fick ett nytt liv på en akutmottagning i Oslo och hur växter som togs om hand när Handelshögskolan i Göteborg revs blev en uppskattad återbrukspark.

I boken görs en genomgång av professionerna som är viktiga för att ett återbruksprojekt ska lyckas. Här intervjuas bland annat arkitekten som tröttnade på att alla byggherrar bara pratade ekonomi när världen står inför en klimatkris, återbruksinventeraren som i många år kämpat för att få fart på leveranser av återbrukat byggmaterial och entreprenören som ser återbruk som en spännande utmaning för den som gillar utveckling och innovation.

Boken vänder sig till beställare, byggentreprenörer, arkitekter, ingenjörer, åter brukskonsulter, rivningsföretag, materialproducenter, myndigheter och andra intresserade.

Författarna Martina Strand Nyhlin och Johanna Åfreds är två av Sveriges mest återbruksengagerade byggjournalister och har mångårig erfarenhet av att bevaka byggbranschen.

Martina Strand Nyhlin är frilansjournalist med fokus på byggfrågor och hållbarhetsfrågor och Johanna Åfreds arbetar som reporter på tidningen Byggindustrin. Efter att på varsitt håll nosat upp och skrivit om olika återbruksprojekt i flera år bestämde de sig för att slå sig ihop och skriva denna bok.

Tillsammans driver de instagramkontot aterbruk_av_byggmaterial. Dit kan du vända dig om du vet mer om återbruk eller vill berätta om ditt projekt.

TIPS
BOK

Dammarsberg Entreprenad använder körplåt från CONTAINERTJÄNST och möjliggör trafik över djupa schakt

Körplåtar för att överbrygga hål och schakt vid grävarbeten eller skydda känslig mark från tunga maskiner, sådana plåtar finns att köpa eller hyra hos Containertjänst. Förutom standard körplåtar, som redan de har hög hållfasthet, erbjuder Containertjänst produkten Dunderplåt som håller för dubbel påkänning. För markskydd finns också stockmattor.

AV KJELL ARNE LARSSON

ETT STORT ANTAL Dunderplåtar används just nu i ett mycket krävande anläggningsarbete åt Stockholm Hamnar i Masthamnen i Stockholm.

Företaget Containertjänst är välkända för sina containrar. I sortimentet finns också vägprodukter som körplåtar och stockmattor, där Containertjänst är den största aktören i Stockholm och Mälardalen.

Snabb service

Många entreprenörer verksamma inom bygg, mark och anläggning köper eller hyr körplåtar och stockmattor från just Containertjänst. Kunderna upplever tillgängligheten till produkterna som mycket hög i Stockholm och hela Mälardalen, och att leverantören har snabb och bra service. Just snabb service är avgörande i många lägen; ett schakt kanske måste dras genom en väg för att laga en akut läcka, eller man måste ut med en tung maskin på känslig mark.

En av många kunder som tagit fasta på hyrlösningen för körplåtar är Dammarsberg Entreprenad. Företaget arbetar bland annat med gräv- och schaktarbeten. Dammarsberg har omfattade erfarenhet av och hög kompetens inte minst inom förläggning av el, fiber, fjärrvärme och VA.

I början av året inleddes ett krävande uppdrag i Masthamnen i Stockholm. Det är här

som Viking Lines färjor angör. Dammarsberg förlägger vattenledningar på stort schaktdjup. En mycket stor utmaning är att biltrafiken till och från färjorna – både tung och lätt – måste passera över schakten.

–Vi får vissa tidsfönster då vi kan jobba i schakten. Då hålls de helt öppna. Sedan måste trafiken få komma fram och då lägger vi på körplåtarna, berättar Remy Flores, projektledare hos Dammarsberg Entreprenad.

Inför nästa arbetspass nere i schakten tas körplåtarna bort. De hanteras med hjälp av grävmaskin eller kranbil. Fyra kättingar används för att balansera plåtarna.

–Eftersom vi behövde så många körplåtar, ett trettiotal, var det smidigt att hyra dem av Containertjänst, i stället för att köpa, menar Remy Flores.

Det är bara att beställa och så levereras de nästa dag, eller det går att hämta hos Containertjänst i Sollentuna.

–Containertjänst har bra service. De är snabba att komma med pris och väldigt tillgängliga. Jag kan rekommendera dem för andra entreprenörer. Om vi får behov av körplåtar eller andra vägprodukter i våra framtida projekt kommer vi absolut att hyra av Containertjänst, avslutar Remy Flores.

Dunderplåt

I det aktuella projektet i Masthamnen används Containertjänsts speciella Dunderplåt. Den är tillverkad av extra hållfast konstruktionsstål och är 40 mm tjock i stället för 30 mm som hos normala körplåtar. Dunderplåt tål dubbelt så hög belastning som standard körplåt.

Containertjänst tog fram Dunderplåten för kunder som hade speciellt höga krav. Nu ingår den i ordinarie sortimentet. Något som Dammarsberg Entreprenad och flera andra entreprenörer tagit fasta på.

19 Svensk Byggtidning CONTAINER

PERSON NYTT

Peter Larsson tar över Depå och kombiterminaler på Jernhusen

PETER LARSSON tillträder rollen som chef för Affärsområde Depå och kombiterminaler inom Jernhusen. Han fortsätter arbetet med att utveckla Jernhusens depå- och kombiterminaler och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Peter Larsson kommer senast från rollen som fastighetschef i affärsområde Depå och kombiterminaler och dessförinnan som regionchef och affärsutvecklare. Innan Peter började på Jernhusen har han bland annat arbetat på Bombardier varav ett antal år i Asien.

– Peter har en gedigen erfarenhet och kunskap om tåg och infrastrukturen i järnvägssverige vilket är en styrka i vårt affärsoch kundarbete, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

Eva Nordström är ny vd för HSB Stockholm

EVA NORDSTRÖM har utsetts till ny vd för HSB Stockholm. Hon kommer närmast från ett samordnande regeringsuppdrag för samhällsbyggande i norr, och har sedan tidigare lång erfarenhet av ledande befattningar inom bostads- och fastighetsbranschen. Eva Nordström tillträder posten som vd i maj.

– Jag är mycket nöjd med att Eva Nordström blir ny vd. Hon kommer bidra med en stark personlighet, ett lyhört ledarskap och en aktad kompetens i bostads- och fastighetsfrågor.

Dessutom kombinerar hon sina kooperativa rötter med ett stort mått av förändringsvilja, säger Jenny Hjalmarsson, styrelseordförande HSB Stockholm.

I rollen som särskild utredare presenterade hon under 2022 den statliga utredningen om startlån för förstagångsköpare. Dessförinnan var hon vd för SKB under sju år, samt vd för HSB Riksförbund.

Göteborg Energi rekryterar

Per-Anders Gustafsson som ny vd

PER-ANDERS GUSTAFSSON har tillträtt som ny vd för Göteborg Energi, Sveriges fjärde största energibolag, från den 1 mars. Per-Anders kommer närmast från en tjänst som tillförordnad vd i energibolaget.

– Per-Anders har en gedigen erfarenhet från olika ledande positioner i företaget. Nu senast som tillförordnad vd under en tid som präglats av en turbulent energimarknad. Detta har han hanterat på bästa sätt och visat ett gott ledarskap. Samtidigt har han samordnat all den kompetens som företaget besitter och fokuserat på de stora investeringar koncernen står inför de närmaste åren, säger Jan Hallberg, ordförande för Göteborg Energi.

Anders Bertilsson är ny enhetschef på Utveckling förvaltning på Locum

ANDERS BERTILSSON är ny chef för enheten Utveckling förvaltning på Locum där han ska bidra till att stödja och driva utvecklingsarbete inom förvaltningsområdet samt bidra till Locums utvecklingsresa. Anders har erfarenhet både som konsult och ledare och har arbetat med utvecklingsarbete inom förvaltning, projekt, FM-tjänster och drift.

Närmast kommer Anders från Region Sörmland där han arbetat som verksamhetsutvecklare.

– Han kommer att bidra med ett stort engagemang i vår strävan att bli det ledande fastighetsbolaget inom vårdmiljöer, säger Marit Brusdal Penna, tillförordnad vd på Locum.

Eric Hansson ny förvaltningschef för Stockholms studentbostäder.

STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER SSSB, förstärker organisationen med Eric Hansson som nyligen tillträtt tjänsten som förvaltningschef för Sveriges största studentbostadsföretag. Eric har över tio års erfarenhet av olika chefsroller hos Akelius och Heimstaden.

I rollen som förvaltningschef kommer Eric att arbeta med att utveckla det befintliga beståndet på över 8300 studentbostäder. Som förvaltningschef ingår Eric Hansson i ledningsgruppen.

Peter Larsson blir ny chef för affärsområde Depå och kombiterminaler inom Jernhusen. HSB Stockholms nya vd Eva Nordström tar över vd-stolen i maj. Anders Bertilsson är ny chef för Utveckling förvaltning på Locum Göteborg Energis nya vd Per-Anders Gustafsson. Eric Hansson är ny förvaltningschef för Stockholms studentbostäder.

GENERALAGENT FÖR MANITOU

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent för de kända SENNEBOGEN kranar, Manitou teleskoplastare, liftar och minilastare; Weycor hjullastare och vältar, Geismar järnvägsprodukter samt liftar från GMG, PB Platforms och Platform Basket Vi erbjuder marknadens största urval av nya och begagnade maskiner – och vi håller igång din verksamhet med en nationellt, heltäckande serviceorganisation och kort reaktionstid. Kom förbi vårt huvudkontor i Rosersberg utanför Stockholm, där vi har 4.250 kvm under tak.

På återseende hos Scantruck

Hitta säljare och återförsäljare på www.scantruck.se

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, Weycor, GMG, PB Platforms, Platform Basket och Geismar.

NYA PROJEKT

SÅ BLIR PORTALEN

– Värtahamnens nya entrébyggnad

KONTORSBYGGNADEN PORTALEN i Värtahamnen utformas med en kvalitativ gestaltning och stort fokus på hållbarhet. LINK Arkitektur, som står för både arkitektur och landskap, har följt projektet sedan vinsten av det parallella uppdraget.

Det började med en tävling för sex år sedan, där LINK Arkitektur stod som vinnare för ett av de nya kvarteren som Bonnier Fastigheter utvecklar i Norra Djurgårdsstaden. Zengun är anlitad som totalentreprenör och byggstarten är planerad till våren 2023.

Portalen blir med sina 17 000 kvadratmeter och 13 våningar ovan mark den nya entrén till Värtahamnen. Här fylls entréplanet med liv från verksamheter och restauranger samt gemensamma mötesplatsytor för Bonnier Fastigheters hyresgäster. Den publika verksamheten bjuder in gatulivet och bidrar till en trygg och välkomnande stadsdel. På taklandskapet får hyresgästerna tillgång till gröna rum för såväl möten som sociala aktiviteter.

– Gestaltningen av den här byggnaden handlar om såväl robusthet som elegans. Kontorslokalerna blir riktigt fina, med gott om dagsljus tack vare de smala byggnadskropparna. Folklivet bjuds in i gatuplan, vilket balanseras med en exklusivitet för hyresgästerna, som erbjuds egen tillgång till takterrasserna. Att hållbarhet har haft så stort fokus har varit fantastiskt givande, säger Xavier Saladin, uppdragsansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

För att möta de högt satta kraven har LINK Arkitektur arbetat med sin egenutvecklade Kompass för hållbar arkitektur. I verktyget kartläggs vilka hållbarhetsparametrar som ger störst effekt och bäst svarar mot målen. Exempelvis monteras solpaneler på byggnadens

tak, som komplement till energiförsörjningen. Grönytefaktorn för kvarteret är ambitiös. Exteriört bidrar grönskan på byggnadens terrasser och innergård till en vacker miljö, luftrening, dagvattenhantering och lokal biodiversitet. Materialvalen görs utifrån det långsiktiga livscykelperspektivet, med stort fokus på lågt underhållsbehov och hög återanvändningsgrad.

Portalen vänder sig till en generation med nya förväntningar och krav på hur de vill arbeta, mötas och inte minst röra sig mellan olika mål i en social och trygg vardag. För att uppmuntra till cykelpendling finns det 250 cykelparkeringsplatser, tre cykelservicestationer och omklädningsrum. För den som hellre reser kollektivt finns det tunnelbana inom gångavstånd. Det finns även parkeringsplatser som är avsedda för bilpool och laddningsplatser för elbilar.

– LINK har lyckats rita en robust, hållbar och flexibel byggnad som kommer att stoltsera som portal in i den nya stadsdelen och den moderna hamnmiljön. Vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Lars Johansson, projektchef på Bonnier Fastigheter.

Portalen beräknas välkomna sina första hyresgäster 2025/2026.

Leica iCON Arbetar smartare och hållbart!

Använd Leicas totalstation iCON iCR80 tillsammans med Leicas stånglösning AP20 samt mjukvaran Leica iCON och spara tid! Mät fler punkter per dag och kontrollera inmätningsdata mot designmodeller och färdigställ projekten snabbare, minska omarbeten samt förhindra eventuella konflikter på grund av felaktiga data.

> Mät > Granska

> Modellera > Dela

NCC BYGGER SIMHALL i Uleåborg,

Finland

NCC har fått i uppdrag av Oulun Tilapalvelut att bygga Linnanmaa simhall i Uleåborg, Finland. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 190 miljoner kronor.

Simhallen omfattar cirka 5 000 kvadratmeter och kommer att få tre olika bassänger; en 25-meters motionsbassäng, en multibassäng och en kombinerad barn- och utbildningsbassäng. I byggnationen ingår även omklädningsrum och serviceytor.

Leica Geosystems AB

Email: andreas.nilsson@leica-geosystems.com

Mobile: +46 706 560 271

– NCC har stor nordisk erfarenhet av att bygga simhallar och badhus och vi har egna beprövade tekniska lösningar och arbetsprocesser. Detta tar vi med oss till byggnationen i Uleåborg. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad, vilket innebär att Oulun Tilapalvelut ansvarar för design och projektering av simhallen, säger Frej Weurlander, avdelningschef Special Projects, NCC Building Nordics. Byggstart planeras till våren 2023 och beräknas vara klart i slutet av 2024.

Uppdraget är en utförandeentreprenad om cirka 190 miljoner kronor och orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområde Building Nordics.

NYA
Bild: Uleåborgs stad
PROJEKT

Katrinetorp landeri har fått

KULTURARVSPRISET 2022

MALMÖ STAD HAR under ett antal år arbetat med att restaurera, återskapa och rekonstruera landeriet Katrinetorp. Nu har man blivit nationellt uppmärksammad av Svenskt Kulturarv och blivit tilldelad Kulturarvspriset 2022.

– Vi är mycket stolta och glada att Malmö stad och Katrinetorp landeri har uppmärksammats nationellt i Föreningen Svenskt Kulturarv, säger Katrinetorps intendent Mats Bohman.

Motiveringen till att Katrinetorp fick kulturarvspriset 2022 är:

“En flerårig besöksmålsutveckling har bidragit till att detta kulturarv har omhändertagits och stärkts. Samtidigt har en breddning av besöksupplevelserna varit i tydligt fokus, vilket gör att besöksmålet som helhet har genomgått en imponerande utveckling.”

“Denna storstadsnära men ändå lantliga oas har en huvudbyggnad vars glansdagar inföll vid 1800-talets början. Nu har glansdagarna återkommit. Med stor respekt för originalinredningen har tillägg gjorts som möjliggör förståelsen av kulturarvet, samtidigt går miljön att använda för olika typer av verksamhet.”

“Det gröna kulturarvet med park och

trädgård har utvecklats på samma omsorgsfulla sätt och är en viktig del i en helhetsupplevelse. Idag är anläggningen en plats för många olika målgrupper. Besökare kan lära, uppleva och finna rekreation. I det rika publikutbudet ingår numera såväl utställningar, mässor som marknader. Den höga ambitionen i besöksservicen är tydlig i bland

annat café, konferensmöjlighet och butik.”

“Orden kvalitet, kreativitet och känsla summerar väl förädlingen av Katrinetorps landeri. Breddningen av besöksmålets erbjudande har inte enbart bidragit till fler besökare. Katrinetorp har blivit angeläget för fler - en stark grund för den fortsatta utvecklingen!”

NYA PROJEKT

30

Tel 0340-333 44

www.industriunderhall.se

Håvent Service Aktiebolag

Färgmodell:

Tryckmotiv:

Din Installatör

Din Installatör

Elajo El & Energiteknik AB

Elajo El & Energiteknik AB

Fridhemsvägen 14, Jönköping Tel 036-349 150

VIKTIGT!

CMYK GRANITOR_

Produkt: Skylt Forex 5mm - 100x75cm

www.kgmek.se

Datum:

18 Nov 2022

Fridhemsvägen 14, Jönköping Tel 036-349 150

Din Installatör

Version: 1

Installation och service av el, tele, kyla, säkerhet och

Installation och service av el, tele, kyla, säkerhet och

Kontrollera angivna färgkoder ovan för att säkerställa färgåtergivningen. Färger som inte är angivna enligt färgmodell/system kommer att färgmodell (vissa färgvariationer kan förekomma).

Elajo El & Energiteknik AB

Efter godkänt korrektur startar produktionen enligt informationen Reklamation godkänns ej om vi följt anvisningarna och praxis för

Fridhemsvägen 14, Jönköping Tel 036-349 150 www.elajo.se Installation och service av el, tele, kyla, säkerhet och automation

Säker Yta Konfektion / Sewing-Line Total Yta / Total Area Huvudlinje för slutformat / Key-Line

Roger & Mattias Bygg AB

AI OCH DIGITALA TVILLINGAR underlättar

samhällsbyggnadsprocessen

– Vi inom byggbranschen behöver komma överens om en nationell standard för våra digitala format och vilka data som vi ska dela fritt i den digitala samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa att vi bygger hållbara städer och samhällen. Hållbarhet och klimatförändring är drivkraften, men för att få det att hända måste lönsamheten vara med, säger Kajsa Crona, regionchef på Tengboms.

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN är en lång process som börjar i översiktsplanen. Sedan följer ett antal steg där ett är detaljplan innan byggprojektet kan påbörjas eller ett landskap skapas. Hela den processen har historiskt varit ett digitalt flöde med avbrott mellan varje fas, men där fler och fler kommuner jobbar för att låta samma digitala modell bära informationen genom hela processen. För att komma dit behövs data från olika håll. Data finns det egentligen ingen brist på, istället handlar det om att urskilja vilken data som bär den information som är viktig och att få den i rätt format.

– Vi är mitt i en digital transformation. Som arkitekt sitter vi i leverantörskedjan och vi anpassar vår digitala leverans till kundens behov. Det är byggherrar och staden som ställer krav på hur det digitala informationsflödet ska se ut, menar Kajsa Crona.

Det är lantmäteriet, kommunen och byggherren som samlar in data till hur byggprojektet ska utföras. Arkitekten ritar och testar i 3D-miljöer för att se om idéerna går att genomföra.

Digital tvilling är en metod där man skapar en digital värld som är en kopia av

verkligheten. Det kan vara ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad. Det verkliga objektet rapporterar sin aktuella status till den digitala tvillingen, exempelvis med hjälp av sensorer. Med tvillingen kan man också testa och simulera olika händelser för att se hur det verkliga objektet kommer att påverkas.

Att arbeta med en digital tvilling är ett kostnadseffektivt sätt att förvalta sina tillgångar och är dessutom bra för miljön om vi kan använda den till analyser för hållbart byggande. Metoden växte fram med Apolloprojekten där den användes för att simulera rymdresan innan avfärd. I början av 2000-talet började metoden att användas i tillverkningsindustrin.

– Ser vi in i framtiden kan vi koppla ihop staden med smarta lösningar och med AI (artificiell intelligens). Med AI kan vi bättre se mönster i händelser och göra anpassningar för att bygga staden både säkrare och bättre rustad för klimatförändring. Den digitala tvillingen fungerar som en plattform för AI, säger Kajsa Crona.

Som styrelseledamot i branschföreningen BIM Alliance jobbar Kajsa Crona också med digital strukturerad informationshantering i

samhället och inom byggbranschen. Syftet är att effektivisera byggbranschen. Men som det är nu jobbar inte alla med samma standard och dataverktyg.

– Vi måste ha ett gemensamt språk och använda den nationella standarden så alla jobbar med samma format. Förflyttningen mot ett mer sammanhållet digitalt informationsflöde sker hela tiden och drivs av att det är ett mer lönsamt sätt att arbeta på. Ju mer lönsamt, desto fortare går det, säger Kajsa Crona.

– Att jobba digitalt är ingenting nytt. Det har vi gjort i 25 år minst. Men det är den strukturerade formen och att förstå flödet. Hur vi ska nyttja informationen och vilken data som ska användas som är oklart i nuläget. Vi måste kunna identifiera data som är viktigt för oss, vara tydliga och ställa krav på kvaliteten i den information som finns digitalt, så att vi får de analyser som vi behöver för att fatta rätt beslut, menar Kajsa Crona.

I en förlängning kan AI och digitala tvillingar användas som ett verktyg där medborgarna kan påverka och bidra i samhällsbyggnadsprocessen, ett viktigt steg i demokratisering och utveckling av samhället.

27 Svensk Byggtidning DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS
Kajsa Crona, regionchef på Tengboms Göteborgskontor, menar att vi måste ha ett gemensamt språk och använda den nationella standarden så alla jobbar med samma format. Bild: Tengbom

STANDARDISERAD DIGITAL INFORMATION förenklar bygglovshantering

Det finns 290 kommuner i Sverige och lika många system att upphandla. Hade samtliga kommuner jobbat för en enhetlig process hade det inte funnits 290 olika tolkningar. Med enhetliga standardiserade informationsprocesser skulle kommuner från Haparanda till Ystad lättare kunnat hantera bygglovsärenden samtidigt som samhället hade sparat tid. Men där är vi inte ännu, menar

Lars Svensson, jurist, strateg och ansvarig för digitalisering av samhällsbyggnad på Boverket.

– DIGITALISERING ÄR ETT prioriterat område för Boverket. Vi strävar ditåt men saknar full finansiering för att fullfölja digitaliseringen i samhällsbyggnadsprocessen. Nu prioriterar vi föreskrifter för översiktsplan och på byggsidan försöker vi standardisera bygglovsprocessen. Vi tittar också närmare på hur BIM kan användas i processerna, säger Lars Svensson.

Allt handlar om standardisering som ska underlätta för kommuner att hantera bygglovsärenden så att enskilda och företag snabbt kan få ett beslut om bygglov. Men även om Boverket med flera haft höga ambitioner har regering och riksdag ännu inte tagit behovet av digitalisering till sig fullt ut. Regering och riksdag måste besluta om vem som ska göra vad.

– Just nu jobbar man med frivilliga överenskommelser som inte når riktigt fram. Boverket ansvarar för regelverket och kan ta fram informationsmodeller och informationsmängd i bygglovs- och planprocesser. Vi tar fram processmodeller för olika ärenden som inte är obligatoriska utan vägledande, förklarar Lars Svensson.

Under det senaste året har Boverket haft ett pilotprojekt med Värmdö kommun och Skatteverket där man under våren räknar med att få igång en helt digital bygglovshantering. För tre-fyra år sedan var kommunerna inte lika öppna för standardisering av informationsprocesser som nu. Nu är kommunerna pådrivande men staten halkar efter vilket Skellefteå kommun fick känna av när batterifabriken kom till Norrland.

– Då tvingades Skellefteå kommun att ställa om digitaliseringsprocessen för att hinna med alla omställningar och etablering och lokaliseringar, säger Lars Svensson.

Om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningarna, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar och inte minst att dessa byggs för att fungera tillsammans, menar Lars Svensson.

Lars Svensson, jurist, strateg och ansvarig för digitalisering av samhällsbyggnad på Boverket, menar om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningarna, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma digitala lösningar. Bild: Charlotte Nilsson

Totalt ansvarar tolv myndigheter för de komponenter som just nu utvecklas inom Ena. Arbetet samordnas och leds av Digg tillsammans med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Trafikverket samt ett antal samverkansaktörer.

Med tanke på att EU-kommissionen nu har beslutat att data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara avgiftsfria och tillgängliga som öppen data måste Sverige skynda på så att vissa delar anpassas till svenska förhållanden medan andra delar måste man ta rakt av, menar Lars Svensson.

28 Svensk Byggtidning DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS
AV KIM HALL

3D-SKANNING underlättar förvaltning

Laserskanning ger förutom en exakt digital kopia av en fastighet även mängder av information som kan användas vid renovering, ombyggnad och förvaltning av en fastighet. För att enkelt kunna presentera den informationen har mätföretaget Exact tagit fram en portal där alla inblandade kan följa vad som pågår via sin dator eller mobiltelefon.

AV LARS-OLOF TANDBERG

– DET PRATAS MYCKET om BIM, 3D och digitala tvillingar och många beställare vill vara en del av digitaliseringstrenden. De betalar dyra pengar för att samla in data om sina fastigheter, men ofta saknas kunskap om hur de ska använda den insamlade informationen. Därför har vi tagit fram ett arbetssätt som på ett enkelt sätt gör det möjligt för alla inblandade i ett projekt att följa vad som pågår, säger Jacob Strömberg som är vd på mätföretaget Exact.

När en digital tvilling skapats presenteras resultatet på enklaste sätt i en portal på nätet. I den kan vem som helst, utan särskilt program eller specialkunskaper, ta del av informationen i sin mobiltelefon eller dator.

Jacob Strömberg konstaterar att 3Dmodeller i dag oftast används vid ombyggnad och nyproduktion, men påpekar att det är i förvaltningsstadiet de verkligen kommer till nytta för en fastighetsägare med ett större fastighetsbestånd. För att göra det enklare att använda informationen från en skanning har Exact valt att i första hand koncentrera informationen till några viktiga områden.

– En fastighet kan ha byggts om många gånger på 20 år och gamla ritningar kan

ställa till problem. Vi tar fram 2D-ritningar som visar hur lokaler och bostäder ser ut. Ur modellerna går det även att ta ut arearapporter för att se den verkliga kvadratmeterytan för varje hyresgäst. Förvaltning bygger ofta på nyckeltal relaterade till kvadratmeter. Utan korrekt area är det svårt att ha kontroll på sina nyckeltal för driften.

Den tredje huvudanvändningen av modellerna är som ett verktyg för arkitekter vid byggnation. De kan se allt inklusive exakta mått i sin dator utan att behöva åka ut till fastigheten.

När fastighetsägarna sedan känner sig trygga i sitt sätt att jobba med modellerna kan de addera fler och mer avancerade funktioner. I förvaltningsskedet kan det till exempel vara att styra energiförbrukningen.

– När det pratas om BIM, punktmoln och digitala tvillingar kan det låta komplicerat för många. Genom att börja enkelt är det lättare att ta till sig tekniken, säger Jacob Strömberg.

Vid renoveringar och ombyggnation är det inte alltid säkert att originalritningarna stämmer helt med hur det sedan byggdes.

– En 3D-skanning visar verkligheten så att eventuella fel kan korrigeras redan i projekteringsfasen, säger Mile Petrovic som

är business Manager för digitalisering och scan to BIM på Exact.

Med löpande 3D-skanning kan eventuella avvikelser i arbetet under en renovering eller ombyggnation upptäckas i god tid och åtgärdas innan de påverkar kommande led i produktionen.

Genom att en 3D-modell är en kopia av verkligheten hjälper den även konsulter att undvika krockar mellan olika teknikslag redan vid projekteringen.

– Det spar tid och irritation senare i byggskedet. En 3D-modell kan även användas för att visa för en blivande hyresgäst hur lokalerna kommer att se ut när de är färdiga.

Exact har under 2022 skannat över 2,4 miljoner kvadratmeter och levererat 3Dmodeller, 2D-ritningar och utfört analyser i flera olika projekt.

– Vi ser att många projekt för ombyggnad och renovering fokuserar på BIM, men delen som omfattar skanning och 3D-modellering är vag och ibland ofullständig. När relationshandlingarna är dåliga finns både tid och pengar att spara genom att laserskanna och ta fram 3D-modeller. Då får du en exakt digital kopia av verkligheten, konstaterar Mile Petrovic.

29 Svensk Byggtidning DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS
– Det är i förvaltningsstadiet som 3D-modeller verkligen kommer till nytta för fastighetsägare med ett större fastighetsbestånd, säger Jacob Strömberg på mätföretaget Exact. Bild: Exact

DIGITALISERING ger oerhörda möjligheter

för samhällsutvecklingen

Geoforum Sverige har genom åren verkat för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering. De har bland annat skrivit debattartiklar, genomfört seminarier och konferenser inom ämnet.

AV KIM HALL

SAMHÄLLSNYTTAN MED digitaliseringen är stor och berör många delar av samhället, både på individplan och samhället i stort. Geodata är digital geografisk information – data kopplad till en plats på jorden. Digitaliseringen av den fysiska världen bygger på geodata. Geodata skapar alltså möjligheter i allt från elsparkcykeluthyrning till att möta de globala målen för hållbar utveckling.

– Geodata är en grundförutsättning som behövs för att hantera nutidens utmaningar, inte minst när det gäller hållbarhet och klimat. Tillgången till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av datainformation skapar nya produkter och tjänster. Data ska vara kostnadsfri, standardiserade, interoperabla och utan besvärande villkor, menar Sofi Almqvist, vd för Geoforum Sverige, en nationell branschorganisation med cirka 200 organisatoriska medlemmar inom offentlig, privat och akademisk sektor.

Sverige vill vara världsbäst inom digitalisering, men vi ligger långt efter. Flera länder har öppnat upp data för många år sedan och har därmed hunnit mycket längre i digitalisering.

– Vi vill se större investeringar i geodata och digital infrastruktur för att Sverige ska nå sin fulla potential och bli bäst i världen. Ett enklare och tydligare regelverk behövs som är anpassad till den digitala världen. Det finns otroliga möjligheter med digitalisering, där samhällen, transporter och stadsmiljöer kan utvecklas.

Det är dags för Sverige att öka tempot.

– En grundförutsättning för att vi fullt ut ska kunna realisera potentialen är att vi har tillgängliga data av god kvalitet. Här är geodata särskilt efterfrågade och en avgörande pusselbit för hållbar samhällsutveckling, avslutar Sofi Almqvist.

Sista ordet är inte sagt. Den femte oktober arrangerar Geoforum en konferens för digitalt samhällsbyggande under titeln ”Arbeta smart inom planering och byggande”. Ett tillfälle att träffas över sektorsgränserna och ta del av det senaste på området.

Geoforum Sverige är en nationell branschorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling. Det är en medlemsdriven förening som representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Deras medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata.

30 Svensk Byggtidning DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS
Bild: Geoforum Sverige

MED BRA LEDARSKAP når du stjärnorna

Hur vi tar oss till mot högt uppsatta mål handlar om att forma en strategi. Arbetet är inte individberoende utan handlar mer om hur du som ledare bygger din organisation och leder den. En förflyttning i önskad riktning bygger på kommunikation. Vill du sikta mot stjärnorna behöver du som ledare berätta hur det ser ut på den platsen. Det frigöra tankar hos medarbetarna och de kan då bidra med kunskap och lösningar som gör att ni uppnår det högt satta målet.

DET MENAR Karin Färnevik, en av ägarna i APAE Konsult, ett aktiebolag som bedriver konsulttjänster inom områdena innovations- och förändringsledning inom samhällsbyggandet.

– För digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen behövs tydliga och gemensamma ramar som gör att vi vet vad som gäller och kan göra vägval tillsammans med övriga aktörer vi samverkar med. Regeringskansli och myndigheter besitter och har tillgång till mycket kunskap på olika områden där digitalisering av samhällsbyggandet får en påverkan. För att vi som organisationer inom samhällsbyggandet ska kunna göra kloka vägval behöver villkor som rör digitalisering, och andra områden som berör våra verksamheter, kommuniceras och vara enkla och tydliga, säger Karin Färnevik.

Att dra ut riktlinjer för en verksamhets utveckling är just nu utmanande. Oavsett typ av organisation, från statlig till privat småföretagare, behöver en ledare ta hjälp av sin organisation och sätta sig in i vad man skall ha digitaliseringen till. Här gäller det att inte bara titta på goda lösningar, utan se till att få tillgång till bred kunskap som inte bara bygger på en utan flera källor.

– Det gäller att tänka ut vilka resurser och källor som jag behöver få input ifrån så att jag kan rita upp och kommunicera kring en hållbar väg framåt. Ett bra sätt är då att samla olika personer med olika kompetenser kring sig och därmed bredda den kunskapsbas jag har tillgång till. Att våga att sätta sig i en lyssnande position och observera. Det är också att leda. Skapa processen och lita på den kraft som finns i rummet, menar Karin Färnevik.

Det finns, enligt Karin Färnevik, många sätt att frigöra kapacitet i rummet bara genom att lyssna. Därefter kan man forma processen för att uppnå målen. Öppenhet och tilltro till kompetenser i rummet bidrar till att bättre bygga en målinriktad organisation med bra ledarskap.

“Mycket kunskap finns redan. Det en bra ledare behöver är att tillsammans med organisationen ta fram en gemensam målbild för hur det ska se ut, och hur kunskapen kan användas, genom att lyssna till medarbetarna i rummet och sedan tillsammans bygga en kedja som får målbilden att fungera.”

/Karin Färnevik, en av ägarna i APAE Konsult

Bild: Suzanna Jaksic, Gothia Akademi

– Det finns en enorm drivkraft och innovationsförmåga i vårt land! Men, många småföretagare har svårt att nå exempelvis hela vägen in i Regeringskansliet och berätta om sina möjligheter att bidra till hållbar utveckling och användandet av exempelvis digitalisering i samhällsbyggandet. Det vore fantastiskt om drivkraften och kunskapen hos våra mindre entreprenörer, exempelvis inom installatörsbranschen eller startup-företag, fick berätta om sina tankar och villkor för utveckling där digitalisering är en möjliggörare. Kanske på samma sätt som politiker gör under valrörelse då de är ute och knackar dörr på gräsrotsnivå. Det finns många ”uppfinnar-Jockar” där ute som behöver få någon som för deras talan, säger Karin Färnevik.

31 Svensk Byggtidning DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS

TEKNISK ISOLERING har blivit hårdvaluta

Energikrisen som drar genom Sverige ökar behovet av lägre energikostnader i fastighetsbranschen. I fokus står VVS-system, fjärrvärmeundercentraler, ventilationskanaler, rörledningar, flänsar och ventiler. Genom bättre isolering i de här systemen minskas energikostnader och klimatpåverkan.

AV MIKAEL HEDLUND

TEKNISK ISOLERING har länge varit försummad i fastighetsbranschen. Fastighetsägare, som tidigare haft uppfattningen att det är för små åtgärder att hålla på med som ger för liten besparing, ändrar alltmer fokus. Nu står inte bara de stora, synliga energibesparande investeringarna i blickfånget utan jämförelsevis små, men effektiva åtgärder som ger ett positivt kassaflöde.

Rapporten ”Grön logik Teknisk isolering

– Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen,” sätter fingret på en stor privatekonomiskt lönsam potential för teknisk isolering i flerbostadshus och en ännu större samhällsekonomisk potential. Enligt Agneta Persson vd för konsultföretaget Anthesis Sverige som står bakom studien har den samhällsekonomiska nyttan av teknisk isolering blivit mer hårdvaluta för många fastighetsägare.

– Fastighetsbolagen har fått ett förhandlingsargument gentemot kommunerna för att få mer mark att bygga på. I utbyte mot mark bidrar fastighetsägarna samhällsekonomiskt genom att förse nya fastigheter med teknisk isolering som bidrar till kommunernas energibesparing, åtgärder som minskar behovet av att bygga ut ny energiinfrastruktur, el- och fjärrvärme och som bidrar till att klimatmål som biologisk mångfald uppnås. >>

Rörigt. Projektörer måste ge mer utrymme redan på ritbordet för exempelvis isoleringsmaterial så att installatörer slipper klämma in så mycket som går. Bild: Magda Ehlers

SKORSTEN

TAPPVARMVATTENRÖR

BRANDISOLERADE RÖRGENOMFÖRINGAR

BRANDISOLERADE IMKANALER

FÖRISOLERAT VENTILATIONSAGGREGAT

FÖRISOLERAD VÄRMEVÄXLARE

TAPPKALLVATTENRÖR

AVLOPPSRÖR & DAGVATTENRÖR

VÄRMEISOLERADE VENTILATIONSKANALER

BRANDISOLERADE VENTILATIONSKANALER

KONDENSISOLERADE VENTILATIONSKANALER

BRANDISOLERADE VENTILATIONS KANALER

LJUDISOLERADE VENTILATIONSKANA LER

FJÄRRVÄRMERÖR

BORTGLÖMD POTENTIAL KAN SPARA MILJARDER

VA-branschen har en viktig roll att spela för att ta tillvara den stora energieffektiviserings-potentialen kopplat till teknisk isolering av VVS-installationer. Potentialen i svenska flerbostadshus motsvarar uppvärmningen i en svensk kommun i Skaras storlek.

Läs mer i rapporten ”Grön logik Teknisk isolering” som är framtagen av Anthesis och Agneta Persson med kollegor i samverkan med IF, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Swedisol och Säker Vatten.

Paroc är en del av Owens Corning och har mer än 80 års erfarenhet av utveckling och produktion av högförädlade produkter för teknisk isolering. Vår vision är att vara bästa samarbetspartner för hållbart byggande och att erbjuda produkter, lösningar och support som hjälper våra kunder göra medvetna och hållbara val för att skapa säkra, energieffektiva och bekväma boende och arbetsmiljöer för framtiden. Tillsammans kan vi minimera negativ klimatpåverkan och bidra till en bättre byggnadsmiljö.

Läs mer på PAROC.SE

LÄS RAPPORTEN HÄR! HÄR FINNS KUNSKAP, SUPPORT & HJÄLPMEDEL!

Enligt Agneta Persson har de svenska energipriserna varit så låga under lång tid att fastighetsägarna inte sett teknisk isolering som lönsam. Hon tror också att teknisk isolering setts som osynlig jämfört med stora energiinvesteringar av exempelvis fasader och tak, att solceller har ett större signalvärde hos allmänhet och politiker, att de fått stå tillbaka av den anledningen. Det är först nu när energipriserna rusar som allt fler börjar inse nödvändigheten av att få teknisk isolering på plats.

Stor potential

Anthesis har analyserat potential och lönsamhet för teknisk isolering av fjärrvärmeundercentraler, VVS, markkulvertar i fastigheter, ventilationskanaler på kallvind, rörledningar, flänsar och ventiler. Så gott som alla har visat sig vara privatekonomiskt lönsamma och ger besparingar på cirka 40 000 kronor över åtgärdernas tekniska livslängd. Sett över hela det svenska flerbostadshusbeståndet ger det hela 7,6 miljarder kronor i energibesparing.

Med hänsyn till både den stora och ofta förbisedda privatekonomiskt lönsamma energieffekteringspotentialen och de ännu större samhällsekonomiska nyttor som teknisk isolering bidrar till, är det uppenbart att teknisk isolering behöver få mer uppmärksamhet.

Anthesis rekommendation är att det byggs upp mer kapacitet och kompetens kring teknisk isolering inom bygg- och fastighetsbranschens alla yrkeskårer då kunskaperna brister genom hela ledet, från arkitekter, via byggare, konstruktörer och installatörer.

Mer omsorg bör läggas på teknisk isolering hela vägen från projektering till slutförande både i nya byggnader och vid renovering av befintliga byggnader. Det behövs mer kunskap hos de olika yrkesgrupperna. Ett vanligt problem är att utrymmet i fastigheter inte ger plats för teknisk isolering. Projektörer måste ge mer utrymme redan på ritbordet för exempelvis isoleringsmaterial på ledningar så att installatörer slipper klämma in så mycket som går. Sen är okunskap och brist på rutiner vid genomförandet av ett installationsarbete ett problem. Fjärrvärme till undercentraler är ett enkelt exempel. I emballagen till dessa centraler levereras isolerings kåpor som ska användas för att täcka installationen och hindra värmeläckage, men installatören missar ofta detta och tar kåporna för skyddsemballage och slänger dem.

När det gäller de samhällsekonomiska vinsterna förvånas Agneta Persson av att ingen uppmärksammar den allvarliga legionellaspridningen till följd av avsaknad, eller bristande teknisk isolering i svenska fastigheter på grund av dålig varmvattencirkulation, eller

/Agneta Persson, vd, Anthesis Bild: Anthesis

vilket är vanligt, att kall- och varmvattenledningar ligger i samma schakt intill varandra med för dålig isolering emellan. När varmvattnet blir avkylt frodas legionellan.

– Antalet människor som avlider till följd av legionella i Sverige kan minska med fem procent per år baserat på de kommentarer vi fått från experter. Legionellaspridningen är allvarlig och berör flera myndigheter just nu; Folkhälsomyndigheten, Energimyndigheten, och Boverket.

Men en god sak som energikrisen fört med sig att den ger högre medvetandegrad om vad som måste göras på energiområdet. Men trots förhållandevis enkla åtgärder så tar det tid att få dem på plats.

– Vi har tänkt att teknisk isolering genomförs successivt när en fastighet ska renoveras.

Det är mest kostnadseffektivt. Hälften av åtgärderna kanske är på plats inom 20 år. Fjärrvärmeundercentraler är enklast att börja med. Men VVC-systemen är mest angeläget med tanke på hälsoeffekterna. Antingen kräver tillsynsmyndigheterna av fastighetsägarna att det här måste åtgärdas för att det är en hälsorisk, eller så är det ekonomin som driver utvecklingen, avslutar Agneta Persson.

Beräkningarna som nämns baseras på ett typhus hämtat ur Boverkets BETSI-rapport.

För typhuset ger de fyra lönsamma åtgärderna; isolering av fjärrvärmecentraler, vvs-system, ventilationskanaler på kallvind och rörledningars flänsar och ventiler, en energieffektivisering på årsbasis på 7,6 megawatt per år.

På hela beståndet av flerbostadshus blir besparingen 7,6 miljarder kronor. Samhällsekonomiskt är nyttan ännu större. Då ger de fyra ovanstående åtgärderna, plus isolering av markkulvert inom fastigheter, en besparing på 96 miljarder kronor.

34 Svensk Byggtidning TEKNISK ISOLERING
“Antalet människor som avlider till följd av legionella i Sverige kan minska med fem procent per år baserat på de kommentarer vi fått från experter.”

SÄKRA OCH ENKLA LYFT med kranbil och gafflar

Varje år rapporteras cirka 700 arbetsolyckor med sjukfrånvaro vid användning av lyftanordningar till Arbetsmiljöverket. Lundmark Safety har utvecklat två lyftredskap som ökar säkerheten och ger bättre arbetsmiljö vid lyft av bland annat storsäckar. De minskar risken för skador både på de som utför lyften och på det som lyfts.

AV LARS-OLOF TANDBERG

TILLVERKARNA AV storsäckar vill helst att de ska lyftas rakt upp i säckens lyftöglor. Om man lyfter med enbart en kätting eller en stropp är risken stor att säcken dras ihop. Om det är kallt blir plasten i säcken skör och bräder eller annat vasst kan skära hål i säcken. Med X-lyften kopplas säckens lyftöglor på lyftens hakar. Tack vare X-formen på lyften hålls säckens hörn ut och belastningen blir rakt upp och jämnt fördelat på dom fyra hakarna.

X-lyften underlättar arbetet vid lastning och lossning av storsäckar med kranbil. Vid lastning kopplar föraren säckens lyftstroppar på X-lyftens hakar. När säcken ställts ner på flaket kan lyftstropparna lirkas ur krokarna genom att snurra eller vicka redskapet. Detsamma gäller vid lossning.

– Föraren slipper hoppa upp på och ner från flaket och undviker då risken att halka.

Dessutom blir det mindre belastning på knäna, säger Staffan Lundmark.

Han är delägare i Lundmark Safety och även den som utvecklat X-lyften och företagets andra produkt Lyftkroken.

– X-lyften kan användas till mer än storsäckar. Till exempel för att lyfta pallar med fönster, virke, gipsskivor, takplattor med mera. Då minskar risken att lyftstroppar eller kedjor skär in i och skadar materialet.

Utöver säkerhet samt enkel och skonsam

X-lyften ger säkrare lyft och bättre arbetsmiljö. Redskapet håller ut lyftstropparna vilket minskar risken att det som lyfts kläms ihop och skadas.

Bild: Lundmark Safety

hantering av det som ska lyftas handlar det även om ergonomi.

– Åkare vill ha lätthanterliga redskap. X-lyften består av tre delar och två sprintar och det tar 30 sekunder att montera den. När jobbet är klart monteras den lätt isär och kan förvaras i lastbilens packlåda, säger Staffan Lundmark.

X-lyftens delar är tillverkade av stål med hög hållfasthet för att hålla nere vikten. Den är byggd med fackverk och de många hålrummen gör att den är lätt att greppa även med handskar på. Det minskar risken för att slinta eller tappa redskapet.

– Tack vare kvaliteten på stålet och fackverkskonstruktionen väger den bara 15,4 kilo men klarar att lyfta 1,6 ton. Vi har ytterligare två modeller som klarar ännu högre laster under utveckling.

Intresset för X-lyften som säkerhetslösning ökar inom bygg- och anläggningsbranschen. Byggföretagen har den med i sina utbildningar på Säkerhetsparken och krantillverkaren HIAB har börjat erbjuda lyftredskapet för olika typer av lyft hos sina krankunder.

Lundmark Safetys andra produkt är

Lyftkroken, som används för säkra lyft med gafflar på exempelvis hjullastare. Den består av fyra separata krokar som skruvas fast på gafflarna. Storsäckens lyftöglor kopplas på respektive lyftkrok. Säcken kan sedan lyftas och hållas öppen för att enklare kunna fyllas med material. Lyftkapaciteten är 4 000 kilo.

– Säckarnas lyftstroppar kopplas säkert från sidan. Att inte ha folk framför maskinen minskar olycksrisken. En annan säkerhetsdetalj är att om en hjullastare tvingas tvärbromsa sitter lasten förankrad i lyftkrokarna och riskerar inte att glida av gafflarna. En storsäck kan väga upp mot 1 500 kilo och det är inget du vill hamna under, säger Staffan Lundmark.

Han berättar att det förekommer att folk i branschen använder lyftok som de har svetsat ihop själv. Dessa är ofta stora och klumpiga.

– Dessutom är de inte CE-märkta eller testade på rätt sätt. Det räcker att en svets spricker upp så kan det bli en allvarlig olycka. Våra produkter är både CE-märkta och godkända enligt maskindirektivet. De har låg vikt, är enkla att montera och tar liten plats på maskinen. Det ökar chansen att de verkligen följer med och används.

35 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET

HON HAR NOLLTOLERANS

Byggbranschen är en komplex bransch med många aktörer och entreprenörer. Komplexiteten med olika yrkesgrupper som går om varandra på arbetsplatser gör byggbranschen utsatt för olyckor. Att länka samman olika aktörer i branschen för att minska antalet olyckor är ett uppdrag som medlemsföreningen Håll Nollan jobbar med. Det operativa arbetet för att komma ner till en skadefri bransch leds av Håll Nollans vd Ulrika Dolietis.

AV MIKAEL HEDLUND

HÅLL NOLLANS VISION är att alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag. I Håll Nollan ingår arbetsplatser och organisationer från hela kedjan av bygg- och anläggningsföretag i Sverige som vill minska antalet olyckor i branschen. Här stöttar man

varandra och delar med sig av kunskaper och erfarenheter för att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Ett väl fungerande projekt, med god styrning och bra samverkan, bidrar till en säker arbetsmiljö. Omvänt skapar en blandning av dåliga förutsättningar, otillräcklig kunskap och stress, ökade risker.

Bedömningen är att 80 procent av säkerhetsriskerna på en arbetsplats kan relateras till människors beteende och agerande. Av dessa beteenden kan i sin tur 70 procent spåras till organisatoriska brister.

– Chefer och ledare är de som har störst möjlighet att minska antalet olyckor genom

36 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET
>>
Ulrika Dolietis vill nå arkitekter och konstruktörer för att få en helhetsbild av arbetsmiljöer och dela kunskap och erfarenheter med fler.

VAD SER DU ATT DU BYGGER

– EN SKOLA ELLER EN TRYGG OCH BRA START FÖR SIRI?

Vi på JSB sätter prestige i att bygga för fler. Därför utmanar vi branschen och ser byggnation av samhällsfastigheter och bostäder i ett större perspektiv.

Nu behöver vi bli fler.

jsb.se/karriar

att förbättra förutsättningarna och ha ett ledarskap som bygger på delaktighet. Säkerhetskulturen är jätteviktig och det finns ett stort engagemang bland byggherrar och hos entreprenörerna. Vi jobbar för att skapa en kultur och ett ledarskap där arbetsmiljö och säkerhet är en självklarhet i vardagen och integrerat i samtliga steg i bygg- och anläggningsprocessen, säger Ulrika Dolietis.

Sedan 2020 rullar en utbildning som Håll Nollan tagit fram och som fokuserar på byggherrens roll. Utbildningen är uppbyggd kring Håll Nollans gemensamma arbetssätt för Byggherrar – teoretiska och praktiska moment om vad byggherren kan göra för att skapa bra förutsättningar och engagera sig för att uppnå säkrare arbetsmiljö för alla.

Merparten av medlemsorganisationerna hos Håll Nollan är entreprenadföretag, samtidigt väljer allt fler byggherrar att ansluta sig. Men det räcker inte. Byggbranschen är stor och antalet aktörer många. Ett av Håll Nollans fokusområden handlar om att skapa förutsättningar och inspirera inom säkerhetskultur, vilket är en förutsättning för att lyckas.

kommer vi att arrangera nätverksträffar för att nå ett ökat lärande med fokus på dessa. Att identifiera och fylla kunskapsluckor kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser, att tillsammans samla kunskap och dela den, är jätteviktigt.

Ett bevis på Håll Nollans framgångskoncept är alla medlemmar som använder vårt framtagna material samt ber om hjälp med att påskynda sitt arbetsmiljöarbete genom att vända sig till föreningens nätverk med specifika frågor. Föreningen förmedlar dem vidare till andra medlemmar som plockar upp frågorna och delar med sig av sina erfarenheter. Frågeställningar lyfts, stöts och blöts i olika forum. Hur ska man då komma ner till noll olyckor i byggbranschen?

– Genom att sprida kunskap, utbyta erfarenhet och metoder med varandra, mer utbildning och arbete med att påverka beteenden för att stärka säkerhetskulturer och att få med arbetsmiljö som prioriterad i anbudsprocesser, avslutar Ulrika Dolietis.

Namn: Ulrika Dolietis.

Gör: Vd på föreningen Håll nollan.

Ålder: 59 år.

Bor: Bollebygd.

Familj: Två vuxna barn, ett barnbarn, två bonusbarn, två bonusbarnbarn samt sambo.

– Ett par grupper som vi vill nå är de som jobbar med projektering; arkitekter och konstruktörer. Det är grupper som kanske inte dagligen arbetar i produktionen, grupper som tycker att det är svårt att förstå hur de kan bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatserna. Därför

Fakta / Håll nollan

Håll Nollan grundades 2017 av 13 aktörer i branschen. Det dagliga arbetet drivs idag av Håll Nollans kansli med vd Ulrika Dolietis och föreningens styrelse i spetsen. När en organisation blir medlem i Håll Nollan ansluter den sig även till att arbeta enligt Håll Nollans färdplan. I färdplanen beskrivs Håll Nollans arbete och fokusområden och till den finns Aktivitets- och verksamhetsplaner som mer konkret beskriver vad Håll Nollan arbetar med under kommande år.

Föreningen har identifierat fyra fokusområden som arbetet drivs från: ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och engagerade beställare.

Här kan du hålla koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

38 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET FÖRMONTERAT KOLLEKTIVT FALLSKYDD FÖR ALLROUNDSTÄLLNING Besök oss och prova montage i Layher Säkerhetscentrum, Upplands Väsby. Kontakta våra säljare: 08-590 955 00, info@layher.se Layher AGS Säkert montage Layher_Annons_95x112mm_AGS_SvenskByggtidning.indd 1 2022-12-05 14:18:02
Fakta / Ulrika Dolietis Botanisera bland alla våra magasin.
missa inga nyheter!
“Ett par grupper som vi vill nå är de som jobbar med projektering; arkitekter och konstruktörer.”
/ Ulrika Dolietis, vd, Håll Nollan

Arbeta säkert med prefab

Hyr rätt lösningar för säkra fallskydd

Kontakta oss Tel. 0224-605 50 www.fallskydd.com

Hyr lossningsbrygga

Ar beta säker vid lossning av tungt material. Hyr lossningsbrygga komplett inklusive montage. Lossningsbryggan är 8,5m hög och är utrustad med fallskyddsystem, 2st Falcon säkerhetsblock, 10 m galvad wire, fallskyddsnät, varningsflaggor samt vaddering.

Hyr förankringsstolpe

Arbeta säkert vid montering av bjälklag

Hyr portabel förankringsstople för fallskyddsutrustning. Förankringsstolpe levereras komplett inklusive säkerhetsblock samt med en temporär horisontell förankringslina.

BYGGBRANSCHENS SÄKERHETSPARK – lustfylld utbildning som gör skillnad

”Det här ser kul ut” säger taxichauffören när vi svänger upp på gårdsplanen till Byggbranschens Säkerhetspark vid Arlanda flygplats i Märsta. Parken har allt man kan önska sig; Tornkran, skylift, byggnadsställningar, betongstomme med väggformar, och annat intressant. Här får alla människor som arbetar i byggprocessen diskutera och reflektera med olika yrkesgrupper och över olika situationer för att skapa säkrare, tryggare och mer trivsamma arbetsplatser.

AV MIKAEL HEDLUND

SVENSK BYGGTIDNING träffar Björne Karlsson, verksamhetsledare, och Håcan Eskilson ansvarig för skolor och utbildare, som gemensamt håller i utbildningarna i Säkerhetsparken. Ann-Sofie Sjö är utbildningskoordinator och arbetar med bokningar, medlemskommunikation, olika events och annat.

– Eftersom vi endast är tre personer som driver verksamheten är vi en mycket slimmad och tight organisation som gör allt, från ax till limpa, högt och lågt, säger Björne Karlsson.

Utbildningen mixar teori med praktik genom att reflektera kring hela byggprocessen, från anbud till utförande och för att skapa säkrare arbetsplatser.

Ett av målen är att stötta deltagarna med att skapa en arbetsplats i harmoni. Det är dialogerna som skapar skillnad, med delaktighet och öppna diskussioner bland deltagarna blir det skillnad i praktiken.

– Genom att reflektera kring uppbyggda scenarion blir det en utbildning på ett mer praktiskt sätt. Det handlar helt enkelt om att >>

40 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET
Innan säkerhetsövningarna sätter igång värms stela kroppar upp. Bild: Jonas Malmström

Botanisera bland alla våra magasin. Här kan du hålla koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

FÅNGA UPP MATERIALET VID KÄLLAN

Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta partiklarna som är osynliga för ögat, tar sig längst in i lungan, och stannar där. Den bästa lösningen är att suga upp synligt och osynligt damm direkt vid källan. Att suga bort smuts och annat material direkt där det uppstår är Dustcontrols specialitet.

Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Säkra

Kontakta Exact Tools för ytterligare information gällande kapning & fogberedning av alla rörtyper. Med fokus på en bra arbetsmiljö.

Peter Sjönvall

Exact Tools

0706997447

arbetsmetoder!?
exacttools.com SYNLIGT DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER
missa inga nyheter!

anpassa lärandet på ett så bra sätt som möjligt efter företaget eller projektet.

Studier visar också att denna form av utbildning i realistiska miljöer ger positiva resultat som exempelvis förändrat beteende.

– Trots parkens utformning med praktiska moment så bygger mycket på kommunikation och dialog. Vi inleder våra utbildningar med att lyssna på deltagarna och får en bra känsla av vad behovet är i företaget eller projektet som är hos oss. Vi diskuterar hur de startar sin arbetsdag samt reflekterar hur vi kan göra varandra bättre på jobbet, diskutera konsekvenser samt vilka förutsättningar som ges ute i projekten och på byggena, fortsätter Björne Karlsson.

När vi går ut i säkerhetsparken understryker Björne hur viktigt det är att värma upp kroppen upp när man har ett fysiskt jobb, så han kör alltid en uppvärmning med musik till.

– Efter det kör vi igång med våra scenarion på de uppbyggda stationerna.

Björne Karlsson vill att alla funktioner i en organisation ska ges möjlighet att komma till Byggbranschens säkerhetspark i gemensam sak.

Det finns en stor fördel att inte bara utbilda skyddsombuden som sen skall återberätta på sina arbetsplatser om kanske ett nytt arbetssätt. De bästa utbildningarna blir om grupperna blandas. Kan man få med de flesta funktioner i bolagen så skapas en samsyn och förståelse för hela byggprocessen.

– Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet, samtidigt som vi gör varandra bättre om vi är tillsammans, tillägger Håcan Eskilson.

Att även beställare utbildar sig i parken ses som en stor möjlighet. Beställaren har en påverkan i arbetsmiljöarbetet och därför ser Björne Karlsson gärna fler i Säkerhetsparken framöver.

– Vi ser gärna att beställare ställer krav att i deras projekt skall underentreprenörer genomgått utbildningen i säkerhetsparken. Detta för att skapa säkrare och trivsammare byggarbetsplatser.

Byggbranschens säkerhetspark drivs av en ekonomisk förening som formellt bildades våren 2019 där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid.

Konceptet kommer från Finland där man idag har tre säkerhetsparker.

I Sverige invigdes den branschgemensamma Säkerhetsparken i oktober 2019.

I styrgruppen sitter flera av landets största byggföretag, däribland: Skanska, NCC, Peab, Veidekke, JM, Bonava, Svevia, Erlandssons Bygg, Ramudden, Byggmästaren i Skåne och Håll Nollan.

42 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET
Här ges utmärkta möjligheter att öva på bland annat fallolyckor från hög höjd. Bild: Jonas Malmström Björne Karlsson, vd för Byggbranschens säkerhetspark. Bild: Mikael Hedlund Studier från Umeå universitet visar att denna form av praktisk träning i realistiska miljöer ger positiva resultat.

Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar med att ta fram en standard för att hjälpa utförare och beställare att göra medvetna val i samband med byggskedet; allt för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Bild: Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige:

Med ”ByggTryggt” som ledord har tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige sjösatt ett nytt projekt för minskad brottslighet och ökad trygghet på byggarbetsplatser och i anslutning till byggarbetsplatser.

– Det här har länge har varit en bortglömd fråga, säger Stiftelsens generalsekreterare Magnus Lindgren.

FORSKAREN OCH den tidigare polisen och numera Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren slår fast några fakta i samband med nyproduktion och ombyggnation.

– Det ena är att brottsligheten ökar och det andra att otryggheten tenderar att öka på och kring själva byggarbetsplatsen. Det här kommer som ett brev på posten!

Enligt Svenskt Näringsliv orsakar inbrott och stölder på svenska byggarbetsplatser företagen stora direkta kostnader. Kriminalitet i form stölder, hot och utpressning oroar 30 procent av företagen och lika många oroas över att bygga i socialt utsatta områden.

Förutom stöld är skadegörelse, klotter, ordningsstörning, narkotika- och trafikbrott, kriminalitet som enligt Stiftelsen Tryggare Sverige ökar på och kring byggarbetsplatser. Orsakerna är sådant som dyra byggmaskiner, verktyg och material. Plus minskad social kontroll, obefintliga integrerade skalskydd, anonyma byggarbetare och otydlig ansvarsfördelning.

Otryggheten, påpekar Magnus Lindgren, har att göra med exempelvis tillfälliga byggplank, bristfällig eller ingen belysning alls.

Lägg till under byggskedet dålig eller

ingen förvaltning med skräpiga, oordnade och röriga miljöer som följd. Såväl på som runt själva byggarbetsplatsen.

I tidigt planeringsskede och vid förvaltning av färdiga byggprojekt har det visserligen skett vissa förbättringar när det gäller riskmedvetande och förebyggande åtgärder mot kriminalitet.

Men, konstaterar Magnus Lindgren, och pekar på brottsligheten under pågående nybyggnads- och renoveringsprojekt:

– Under byggskedet resonerar man fortfarande som att det här är någonting temporärt. Men det där ”tillfälliga” är ju många gånger något som handlar om månader och år i värsta fall.

Tydligare lagstiftning och ansvar i byggskedet, kombinerat med trygghetsbesiktningar och vandringar. Ihop med minskad samhällstolerans för ”tillfälliga störningar”

är det här centralt i projektet ByggTryggt.

Tillsammans med bland annat Stockholms stad och Riksbyggen arbetar nu Stiftelsen Tryggare Sverige med att ta fram en standard för att hjälpa utförare och beställare att göra medvetna val i samband med byggskedet; allt för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

“Under byggskedet resonerar man fortfarande som att det här är någonting temporärt.”

/Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Bild: Stiftelsen Tryggare Sverige

43 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TRYGGARE SVERIGE
”BYGGTRYGGT” PÅ LANDETS BYGGARBETSPLATSER!

KONTROLL OCH RISKBEDÖMNING

avgör framtida byggsäkerhet

Branschorganisationen Säkerhetsbranschen verkar för ett tryggare och säkrare samhälle. Identitetskontroller och tidig planering och riskbedömning i byggprocessen är nyckelfaktorer för framtida

säkerhet på landets byggarbetsplatser

AV THOMAS ANDERSSON

JEANETTE LESSLIE Wikström är vd för Säkerhetsbranschen med över 500 medlemsföretag verksamma inom områden som säkerhetsrådgivning, analys- och konsulttjänster samt teknisk säkerhet i form av tillverkare och installatörer av lås, larm och kamera och annan teknik för hög säkerhet. Föreningen samlar aktörer inom

säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

Vilken – Jeanette Lesslie Wikström – är den viktigaste framtidsfrågan kring byggsäkerhet?

– En av de absolut viktigaste framtidsfrågorna kring byggsäkerhet är att lyfta

/Jeanette Lesslie Wikström, vd, Säkerhetsbranschen

Bild: Säkerhetsbranschen

vikten av att kontrollera att endast rätt personer har tillgång till byggarbetsplatsen genom ID06 och identitetskontroller, samt stävja svart arbetskraft och arbetskraftsexploatering. Vi kan glädjande konstatera att många har förstått hur viktig frågan är och arbetar systematiskt för att stävja problemet med byggplatskontroller och annat stöd från företag specialiserade på denna typ av utmaningar.

Vilka brottsförebyggande åtgärder är viktiga att tänka på i anknytning till byggsäkerhet?

– Det viktigt att göra en ordentlig analys av behoven innan uppstart av byggprojekt. Att göra en riskbedömning och planera åtgärder som säkerställer bra säkerhet under byggprocessen, både för att inte drabbas av avbrott, stölder och skadegörelse och för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna.

Det är alltid viktigt att komma in tidigt i planeringsfasen för att kunna göra kostnadseffektiva lösningar när det gäller installationer av lås, larm och kamera och annan teknik utan onödiga, kostsamma ändringar och inköp. Ta hjälp av säkerhetsföretag med god vana och rutin av att projektleda säkerhetsinstallationer!

– Tveka inte heller att ta hjälp om ni får problem med brottslighet. Det finns goda möjligheter att både arbeta förebyggande och få hjälp att hantera och utreda uppkomna situationer och inträffade händelser i efterhand.

44 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET
“Det viktigt att göra en ordentlig analys av behoven innan uppstart av byggprojekt.”
För ett effektivt olycksförebyggande arbete är det mycket viktigt att både känna till– och kunna kontrollera vilka som vistas på en arbetsplats, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått. ID06 försvårar svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och stärker den sund konkurrens.
hedasecurity.se info@hedasecurity.se 010 - 263 80 00 Nordens ledande tjänsteföretag inom områdessäkerhet Rikstäckande - Helsingborg till Kiruna

TAKSÄKERHET – en fråga om standard och upphandling

Taksäkerhetskommittén, byggbranschföreträdare för arbetsgivare och facket samt tillverkare av säkerhetsutrustning, försökte länge med bildmaterial och på annat sätt konkretisera för att få till en skärpning av Boverkets byggregler.

– Men 2015 hade vi kommit till vägs ände för att förmå Boverket att göra något åt de här reglerna! Då tog vi i stället fram vår egen branschstandard för taksäkerhet, säger Hans Eriksson, biträdande förhandlingschef Plåt & Ventföretagen tillika ordförande i Taksäkerhetskommittén.

AV THOMAS ANDERSSON

FÖR ATT LEVA UPP till Arbetsmiljöverkets betydligt strängare byggregler, går branschstandard för taksäkerhet utöver Boverkets regelverk.

– Det fanns helt enkelt ett behov av att få ännu mer säkerhetsanordningar på taken, säger Hans Eriksson.

Finns det någon löpande kontroll av den här säkerhetsutrustningen?

– Nej, det finns inga besiktningskrav på de här taksäkerhetsanordningarna. De följer egentligen bara fastighetsägarens skyldighet att hålla fastigheten i skick. Du kan på bilder som relevanta grupper lägger ut se taksäkerhetsanordningar som absolut sett bästföredatum!

Branschstandarden som ändå finns för taksäkerhet är idag i stället en upphandlings-

fråga i samband med byggprojekt och slutbesiktning. Om vad som ska köpas in och vilka krav som ställs på taksäkerhet i anbudsförfarandet. Därför, konstaterar

Hans Eriksson, blir det allt oftare så att arkitekterna lutar sig mot branschstandard i beställningar om hur taksäkerheten ska utformas.

– Vajer eller skena för löpande förankringar är exempelvis inte ett krav, enligt Boverket, men ett krav som ställs i entreprenadupphandlingar. I byggskedet, som normalt avslutas med en slutbesiktning, så finns instruktioner och manualer hur det här ska monteras. Men vad som hänt efter 10-15 år finns ingen kontroll på.

Boverkets pågående översyn av byggreglerna kommer, enligt Hans Eriksson, att resultera i än mer generella beskrivningar och färre konkreta krav på säkerhet i samband med takarbeten.

– Det ser vi som en riskfaktor.

Även om kommittén knappast längre träffas i regelrätta möten så upprätthåller Hans Eriksson en kontinuerlig dialog med alla inblandade parter om taksäkerhetsutrustning, branschstandard och nödvändiga förbättringar av säkerheten vid takarbeten.

Hur ser då utvecklingen ut idag och framöver när det gäller säkerhetsutrustning för takarbeten?

– Det sker alltid en produktutveckling och det blir allt fler system för löpande förankringar. Det vill säga att du kan koppla in dig någonstans och sedan följer inkopplingen med när du går över taket. Sådana system ser vi mer och mer av.

46 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET Välj ett auktoriserat plåtslageri www.pvforetagen.se
Ordförande Hans Eriksson, Taksäkerhetskommittén, Plåt & Ventföretagen. Bild: Bengt Säll

Det går att göra ännu mer för att förebygga osunda arbetsmiljöer på svenska arbetsplatser. Bild: Mia Åkerström

NYA ARBETSMILJÖREGLER för ökad säkerhet

Arbetsmiljöverket utformar arbetsmiljöregler med utgångspunkt från gällande arbetsmiljölag. Som för alla andra sektorer gäller detta naturligtvis också för byggbranschen.

Vilken är den just nu viktigaste frågan när det gäller säkerhet och arbetsskydd i byggbranschen?

– Från vår sida är nu viktigast att byggherrarna börjar jobba med de här frågorna tidigt i planering och projektering för att förebygga osunda arbetsmiljöer ute på byggarbetsplatserna. Och för att på ett bättre sätt motverka arbetslivskriminalitet och projektera bort olika typer av arbetsmiljörisker för de som utför bygg- och anläggningsarbeten. På det här området görs det också alltmer i byggbranschen. Men det går att göra ännu mer, säger Agneta Axelsson är handläggare för byggnads- och anläggningsregler på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler och internationella frågor.

Vilka angelägna åtgärder beträffande regler och lagar för arbetsmiljö och säkerhet ser ni på landets byggarbetsplatser?

– Vi har arbetat i flera år och kommer nu att besluta om tillgängligare och tydligare regler på det här området i byggprojektets tidiga skede. Vi har utvecklat bestämmelser för byggherrar, projektörer och byggarbetssamordnare så att arbetsmiljöarbetet höjs i tidiga skeden och i sin tur påverkar säkerheten när byggprojektet sedan utförs. Det här jobbar vi nu stenhårt med!

– Utifrån intervjuer med inblandade aktörer och deras behov för att bättre kunna följa reglerna, ingår också det vi kallar för ”stödjande material”, som i tidiga skeden av projektering och planering förtydligar och exemplifierar arbetsmiljösamordning.

47 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET
Agneta Axelsson, handläggare byggnads- och anläggningsregler på Arbetsmiljöverket. Bild: Arbetsmiljöverket

Kontrollerade byggställningar viktigt för BYGGSÄKERHETEN

Byggnadsställningar och fallskydd är avgörande för säkerhet på byggarbetsplatser. Otillräcklig dokumentation om rätt dimensionering är enligt branschorganisationen Ställningsentreprenörerna, STIB, det vanligaste problemet med ställningar på landets byggarbetsplatser.

AV THOMAS ANDERSSON

FÖRESKRIFTER OM byggnadsställningar som reglerar dimensionering, planering, kunskap och kvalifikationer är avgörande för säkerheten på en byggarbetsplats.

Håkan Carlsson är kanslichef på STIB, den rikstäckande branschorganisationen för landets entreprenörer när det gäller leverans och montering av byggnadsställningar.

Vad är de mest förekommande felen på resta byggnadsställningar?

– Det är nog ofullständig dokumentation

som inte visar om ställningen är dimensionerad som regelverket säger. Självklart finns det sådant du kan se med blotta ögat. Om ett skyddsräcke inte är okej, om det är för stort avstånd mellan ställning och byggnad och så vidare. Men det kan också vara så att ställningen inte är korrekt dimensionerad. Det syns inte men kan vara direkt farligt.

En avgörande fråga på STIB:s agenda i arbetet för ökad säkerhet är sund konkurrens på regelenliga villkor. Det vill säga gällande föreskrifter om byggnads-

MISSTÄNKER DU FUSK PÅ BYGGARBETSPLATSEN?

Vi hjälper er att skapa socialt hållbara byggprojekt genom att få kontroll över byggarbetsplatsen och underleverantörer.

Kontakta oss på sales@2secure.se, eller ring 08 656 50 00.

ställningar och deras hantering som reglerar dimensionering, planering, kunskap och kvalifikationer.

– De som inte lever upp till de rätt tuffa kraven gör ju de ojust konkurrensutsatta. Vi tycker inte det är sund konkurrens! Vi efterfrågar därför mer kontroller av de regelverk som finns.

48 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET
Kanslichef Håkan Carlsson, STIB. Bild: STIB

Ordning och reda på byggarbetsplatsen

I samband med överlämnande av byggställningar och väderskydd kräver Arbetsmiljöverket att det ingår planer för uppförande, kontrolldokument, riskanalyser med mera. Som kund till Sydställningar slipper du leta efter dina dokument i pärmar och mail.

Vi har samlat all viktig information om ditt ställningsprojekt i en molnbaserad lösning som vi kallar för Ställningsportalen. Här behövs inga användarnamn eller lösenord – bara en länk.

Vi monterar byggnadsställningar men det vi levererar är säkerhet. För mer information sydstallningar.se

Creative Army

Säkert

Takarbete på hög höjd, fasadarbeten eller svindlande flygplanstvätt i en lufthangar – med SFS fallskydd kan du känna dig säker vart du än står. SFS:s unika CE-märkta fallskydd är falldämpande, fallhindrande och säkrar arbetsstöd i alla typer av arbeten på hög höjd.

SFS FALLSKYDD är optimalt med hänsyn till montering, installation och användning.

– Till skillnad från andra fallskydd på marknaden som kan ha två samtidiga användare, kan du med SFS fallskydd ha fyra användare i ett system. Det är vi ensamma på marknaden med, förklarar Adam El-Assali, teknisk säljansvarig på SFS.

Adam påpekar även ett annat plus för SFS Fallskydd jämfört med andra.

– Alla komponenter är rostfria. Du får inga framtida korrosionsskador i fallskyddssystemet. Det är en jättefördel!

SFS Fallskydd är konstruerat för att fritt passera över alla fästen och hörn.

Den enskilde arbetaren kopplar upp sig med en säkerhetssele och lina från ryggen till den horisontella vajern i SFS fallskyddssystem.

– Vi certifierar byggnaden och utbildar och certifierar montörerna som sätter systemet. De går igenom en checklista för varje del av monteringen.

Efter uppkoppling i vajern kan användaren röra sig fritt utan att behöva koppla loss

sig och äventyra säkerheten. SFS Fallskydd medger in- och urstigning längs hela systemet och undanröjer behovet av dyra in- och utgångsterminaler. Hur lång tid det tar att montera SFS Fallskydd beror på vilken typ av arbete, byggnad eller projekt det handlar om.

– Men att montera hundra meter tar ungefär en och en halv timme, uppskattar Adam El-Assali.

SFS Fallskydd kräver inget regelrätt, kontinuerligt underhåll men bör med viss regelbundenhet kontrolleras.

– Varje år ska en besiktning utföras för kontroll av vajersystemet. Vi har stora temperaturskillnader här i Sverige, vid kalla temperaturer spänns linan och vid varmare blir den slakare.

Med kunskap, gemenskap och nytänkande som ledord samarbetar SFS i Strängnäs med andra aktörer i branschen för att utveckla produktspecifika lösningar för fallsäkerhet. Hela tiden med sikte på en snabb och kunskapsbaserad produktutveckling för fallskydd.

50 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SFS FALLSKYDD
Adam El-Assali, teknisk säljansvarig på SFS.
www.se.sfs.com
SFS
arbete på hög höjd med
FALLSKYDD

2Secure kollar säkerhet för ett RÄTTVIST BYGGANDE

2Secure är ett ledande nordiskt säkerhetsbolag som erbjuder säkerhet och riskkontroll på bland annat byggarbetsplatser för att säkra leverans av tjänster och material med sund konkurrens och hållbarhet på lagenliga och regelenliga villkor.

MED MÅLET rättvisa villkor i byggbranschen använder sig säkerhetsbolaget 2Secure bland annat av arbetsplatskontroller, bakgrundsuppföljningar och företagsgranskningar.

– Det här är en komplex fråga där många parter är involverade, men många goda initiativ gör att vi har en förflyttning i rätt riktning, säger Peter Martin, enhetschef

arbetslivskriminalitet, 2Secure.

2Secures digitala verktyg är ett centralt hjälpmedel i Byggföretagens system IDO6, ett viktigt verktyg för att identifiera och koppla personer till en specifik arbetsgivare samt för närvaroregistrering, inpassering och låsfunktion.

– Vi är ackrediterade för att göra arbets-

platskontroller och gör flest sådana i landet. Vi tittar på och kontrollerar att ID06-korten är äkta, att det är rätt person som har kortet och att det finns ett arbetsgivarsamband som är korrekt. ID06-kortet är en förutsättning och själva infrastrukturen för att ha en bra kontroll på byggverksamheten. Men det finns en del felaktiga kort.

Helhetsleverantör inom fallskydd

Arbete säkert i riskfyllda miljöer

Vi erbjuder ett helhetskoncept inom fallskydd med platsmonterade fallskyddssystem/skensystem, personlig utrustning, utbildning och besiktning. Utöver detta hjälper vi även till med hantering av riskanalyser och räddningsplaner.

Utbildning

Fallskydd, räddning, reparbete, mastcertifikat

Inspektion

Periodisk kontroll av personlig utrustning samt fasta system.

Produkter Komplett sortiment för fallskyddsoch reparbete. Personlig utrustning och fasta system.

Reparbete Service och entreprenader inom bygg, fastighet och industri.

Kontakta oss för rådgivning och offerering.

51 Svensk Byggtidning BYGGSÄKERHET
- info@klatterservice.se
www.klatterservice.se
Klätterservice_Magasinet Svensk Byggtidning_190x125 mm.indd 1 2023-01-10 09:39
Enhetschef, arbetslivskriminalitet, Peter Martin, 2Secure. Bild: 2Secure AV THOMAS ANDERSSON

SVENSK GRANIT håller inte etiska mått

Granit är en av de vanligaste bergarterna i världen. Eftertraktad i inredning. Hållbar och vacker både interiört och exteriört.

Vad som inte är lika vackert är under vilka arbetsförhållanden som granit framställs.

GRANITBLOCK HUGGNA ur det svenska urberget av svenska stenproducenter skeppas utomlands för vidareförädling i fabriker där den bearbetas för hand eller slipas och förfinas, ofta under mycket dåliga arbetsförhållanden. Lågavlönad arbetskraft jobbar i upp till tolv timmar, sju dagar i veckan med undermålig skyddsutrustning, utan andnings- eller hörselskydd. Det är fortfarande vanligt med svarta löner och immigranter som blir inhysta på fabriker dit inspektörer nekas tillträde.

Efter vidareförädling skeppas graniten tillbaka till Sverige och förses med beteckningen ”svensk sten” innan den säljs till bland annat kommuner. Förfarandet sker med de stora svenska stenbolagens samtycke.

Förra året importerade Sverige enligt SCB:s utrikeshandel 6 864 ton bearbetad granit från utlandet varav det mesta 3 561 ton kom från Kina. En stor del utvanns i Sverige, förädlades utomlands för att sedan gå i retur till Sverige för att säljas, utan dokument.

Importen sker utan oberoende granskning av arbetsförhållanden. Endast ett fåtal granitfabriker i världen är certifierade av

52 Svensk Byggtidning NATURSTEN
Lågavlönad arbetskraft jobbar i upp till tolv timmar om dagen och svarta löner vid granitbearbetningen är vanligt. Bilderna är från Stenbolagets produktion.

SMETA/Sedex, världens ledande oberoende granskningsorganisation. Mer än 70 procent av den granit som säljs i Sverige saknar denna certifiering.

– Det är framför allt vidareförädlingen hos underleverantörerna utomlands som borde granskas. Det görs inte alls idag. Det är inte ens ett krav från beställarna att den här stenen ska dokumenteras lika noggrant som helimporterad sten. Det säger My Karlsson delägare av Stenbolaget som tredjepartscertifierats för bland annat arbetsmiljö och affärsetik och som drabbas av att många av bolagets svenska konkurrenter inte är etiskt ansvarsfulla.

Stor okunskap

Stenbolaget förbereder nu en kampanj om hur kommuner och andra beställare ska kunna ta sitt etiska ansvar.

– Kommuner och byggbolag lägger idag ingen energi på att granska den ”svenska” graniten för att man tar för givet att den är framställd under schyssta förhållanden. De flesta arkitekter och upphandlare vet heller inte att stora mängder svensk sten slutproduceras utomlands på ocertifierade fabriker. Merparten av de stora svenska stenaktörerna vet, men håller tyst och lägger locket på och vägrar att diskutera arbets-

/My

Bild: Stenbolaget

förhållanden på de utländska fabrikerna.

– Det är katastrof. Hade man granskat dokumentationen hade man funnit etiska och humanitära brister, säger My Karlsson och tillägger att om inte branschen är beredd att förändra sig så hamnar ansvaret på beställarna.

– Beställarsidan med kommunerna i spetsen, måste göra sin granskning redan vid anbudsgivningen. Inte när graniten är färdiglevererad och på plats. Då är det för sent.

Vissa kommuner kräver dokumentation men de flesta har ingen etisk kravställning på hur stenen ska vara producerad.

– Vi har under flera år uppmanat och fortsätter att uppmana andra fabriker och leverantörer att ta sitt etiska ansvar. Samtidigt vill vi informera kommuner, byggherrar och andra att inte bara kräva ansvar från leverantörerna utan att kontrollera att produktionen gått rätt och riktigt till inför upphandling.

Vi får fortfarande kommentarer från vissa kommuner att dom inte har någon etisk kravställning på produktion och förädling. Några är duktiga att kräva SEDEX eller BSCI dokumentation vilket är jättepositivt, men många kräver det inte.

– Gemensamt för alla kommuner är att billigast anbud vinner, oavsett det etiska priset. Det är inte bara dåligt, utan en direkt ansvarslös hantering av skattemedel.

53 Svensk Byggtidning NATURSTEN
“Beställarsidan med kommunerna i spetsen, måste göra sin granskning redan vid anbudsgivningen.
Inte när graniten är färdiglevererad och på plats. Då är det för sent.”
Karlsson delägare Stenbolaget
Granitblock huggna ur det svenska urberget av svenska stenproducenter skeppas utomlands för vidareförädling för att sedan gå i retur till Sverige för att säljas.

REVAL STONE

– kalksten i skandinavisk stil från Estland

Reval Stone är sedan 2007 ett välkänt varumärke för estniska kalkstens- och dolomitprodukter som idag ägs av Limestone Factories of Estonia, ett nytt företag men med desto längre historia. Förra året när två av Estlands största naturstensbearbetare, Saare Dolomiit-Väokivi och Paekivitoodete Tehase OÜ, gick samman, införlivades varumärket i den gemensamma verksamheten och synergierna som uppstod kombinerade erfarenheterna av att arbeta på flera internationella marknader, där svenska marknaden är en av företagets främsta. Dagligen får företaget förfrågningar från Sverige, från privatkunder som bygger eller renoverar sina hem och från företag med olika projekt. Alla är intresserade av estnisk sten.

LIMESTONE FACTORIES of Estonia

bearbetar inte bara natursten utan bryter också sten på fyra platser i Estland. Den populäraste stenen är den klassiska kalkstenen Reval, som bryts i Estlands huvudstad Tallinn (som historiskt har kallats Reval och Lindanäs). Två av dolomiterna, en bergart nära besläktad med kalksten, bryts på ön Ösel (Saaremaa) medan den tredje dolomiten kommer från ett stenbrott i Orgita – en liten plats mellan Tallinn och Ösel. Alla dessa stenar bearbetas sedan i företagets fabrik på ön Ösel efter kundernas behov.

Förutom den estniska marknaden är

Reval Stone produkter mycket populära på den skandinaviska marknaden. De estniska naturstenarna liknar stenarna som produceras i Sverige (vilket är logiskt då de har liknande geologiska egenskaper).

Därmed passar stenarna väldigt bra med skandinavisk stil och tradition, vare sig det gäller standardprodukter (golv- och fasadplattor, fönsterbrädor etc.), eller specialtillverkade produkter (inklusive detaljer med komplex design).

Kvaliteten på materialen och hantverket möter stort förtroende hos företagets kunder.

Reval Stone har valts ut för flera stora projekt

i Sverige, till exempel har det använts på tusentals kvadratmeter yta i följande projekt under senare år:

• Tingsrättens byggnad i Lund (Reval slipad – 800 m2 fasadplattor, 1 300 m2 golvplattor, 985 trappsteg och 170 fönsterbrädor).

• Nya Kronan kontorsbyggnad i Stockholm där Skatteverket är hyresgäst (Reval slipad – 3 000 m2 golvplattor och mer än 1 000 trappsteg).

• Malmös nya tingshus i Nyhamnen (borstad Reval antik – 3 000 m2 golvplattor).

Naturstensbrytning är ett mycket känsligt ämne både i Estland och i Sverige. Reval Stone

54 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV REVAL STONE

följer principen om avfallsfri produktion. Att bearbeta natursten kräver användning av elektrisk energi och vatten – även här implementerar företaget miljövänliga metoder

Med start 2023 använder Reval Stone delvis certifierad grön energi och vattnet leds från fabriken till en sedimentationsbassäng och sedan tillbaka till fabriken igen. Företagets förhållningssätt med ”mjuka metoder” och den moderna teknik man använder bidrar ytterligare till att minska belastningen på naturen.

Reval Stone erbjuder även prover på alla fyra materialen – så att kunderna kan få en överblick över materialet innan de beställer större kvantiteter. Istället för bubbelplast används ark av kartong, bubbelull av spillull och kuvert fodrade med pappersmassa. Det här är några av företagets små steg till gagn för naturen.

– Hundratals kunder per år kan inte ha fel – de återkommer hela tiden till oss och hänvisar oss till andra. Den stora andelen skandinaviska kunder betyder att våra produkter kan konkurrera med lokala dyrare typer av kalksten och dolomit.

www.revalstone.com

Flexibel, lyhörd, alltid online

Reval Stone har över 55 års erfarenhet. De senaste åren har företaget bidragit till bättre online-närvaro och bättre kundservice.

Genom att välja Reval Stone får kunden produkterna direkt från producenten, med konkurrenskraftiga priser och korta produktionstider. Företaget är mycket flexibelt när det gäller beställnings- och produktionsprocesser (privatkunder kan även beställa direkt från Reval Stones onlinebutik https://revalstone.com/shop/sv/).

För att göra det ännu bekvämare för kunderna organiseras också leveranser – en sak mindre att oroa sig för. Facebook / revalstoneofficial Instagram / revalstoneofficial

55 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV REVAL STONE

STEN OCH TRÄ om

svensken får välja

Svenskarna tycker att trä och sten är de bästa byggmaterialen ur miljösynpunkt. Träden binder koldioxid som sedan lagras i exempelvis träbyggnader medan sten kan uppvisa motsvarande track record. Sten är det allra bästa materialet att återbruka i nya byggnader och år 2029 ska Sveriges stenindustriförbund går före den nationella färdplanen tillsammans med sina medlemmar och nå målet med noll utsläpp av växthusgaser.

AV MIKAEL HEDLUND

BÅDA MATERIALEN ÄR fördelaktiga. Massivt trä är helt förnybart och har lägre miljöpåverkan jämfört med andra traditionella byggnadsmaterial medan sten har väldigt lång livslängd sett i en livscykelanalys.

Enligt en Novusundersökning som Sveriges Stenindustriförbund har låtit göra ligger också de båda byggnadsmaterialen i topp hos svenskarna som de med lägst klimatpåverkan i konstruktioner.

– En gatsten håller i ”evighet” och när vi skulle göra en beräkning på livslängd så var man överens om att helt enkelt räkna att fem procent ”slarvas bort” vart 30:e år vid omläggning, men att själva stenen egentligen håller i hundratals år, säger Kai Marklin, ordförande för Sveriges stenindustriförbund.

Men trots att sten är det bästa materialet av alla att återbruka i nya byggnader, är det bara en av sju i samma Novusundersökning som tror att potentialen för återbruk av sten är bäst. Här kommer trä etta och stål på andra plats. Först på tredje plats hittar vi sten.

Hur ska då Sveriges Stenindustriförbund och branschen jobba för att upphandlare, kommuner, byggherrar och till och med allmänhet ska förstå att sten är det allra bästa återbrukningsmaterialet för byggnader?

– Vi behöver ta fram fakta. Ett av sätten är att vi nu har tagit fram en mall för LCA som medlemsföretagen kan använda. Detta förenklar, speciellt för alla våra små företag, att komma i gång med arbetet. Resultatet ska presenteras under våren.

Mallen för livscykelanalyser ska medlemmarna använda vid till exempel upphandlingar. Den ska, då den är klar, redovisa

hela förädlingskedjans klimatavtryck. Från Stenbrott till färdig, monterad produkt.

Här har man gått noga till väga med 15 parametrar, från klimatavtryck i stenbrottet, el för brytning och bränsle för verktyg, internfrakt med mera till nästa steg i produktionen där motsvarande klimatavtryck beräknas och så vidare till färdig, monterad produkt. Det 15:e och sista steget är hantering av restmaterial för deponi.

Kai Marklin understryker hur viktigt miljötänket i de olika momenten är.

– Så fort man börjar arbeta med att ta fram en LCA så tänker man igenom hur man gör olika moment och kommer på vad som kan förbättras.

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser år 2045 men Sveriges Stenindustriförbund går före den nationella färdplanen och ska nå netto noll-målet för alla sina medlemmar redan 2029. Flera medlemsföretag har redan fossilfri produktion.

– I vårt arbete ingår flera saker, bland annat erfarenhetsutbyten där frågan, ”hur har ni lyckats” ställs. Vi har också tagit fram gemensamma avtal för fossilfritt bränsle. Flaskhalsen kan vara att de flesta stenföretag är små företag där även ”företagsledaren” står i produktionen. Man har ingen ”miljöavdelning” som jobbar med frågan, utan man måste hinna med det samtidigt med allt annat. Här har vi som branschorganisation ett ansvar att uppmuntra och hjälpa företagen, avslutar Kai Marklin.

56 Svensk Byggtidning NATURSTEN
Kai Marklin, ordförande för Sveriges stenindustriförbund. Bild: Sveriges stenindustriförbund
Före Efter www.ajourtrading.com Stockholm Kontor Markörgatan 2 136 44 Handen 08-604 30 00 Göteborg Huvudkontor Snåkeredsvägen 2 438 91 Landvetter 031-87 05 40 info@ajourtrading.com Fjällbacka Centrallager Ekelidsvägen 7 457 40 Fjällbacka 031-87 31 21 Vi livar upp slitna stengolv! Behöver ni hjälp att renovera stenytor? Kontakta oss! EST. 1987 Före Efter

Stenanvändningen är på uppgång i världen. Detta beror bland annat på naturstenens skönhet samt dess långa livslängd. Jämfört med andra material används dessutom mycket lite energi under stenens livscykel som byggnadsmaterial, det vill säga från brytning till användning. Bild: Tony Berg

GRANIT

- inte alltid hårt som sten

Granit bryts med all sannolikhet någonstans i de flesta av kommunerna i Sverige, utom områden där djupbergarter saknas, som på Gotland och Öland. Det är bergarternas egenskaper som bestämmer användningsmöjligheterna. Svensk Byggtidning talade med statsgeolog Mattias Göransson på Sveriges geologiska undersökning, SGU om den svenska granitens egenskaper, förekomst och användningsområden.

AV MIKAEL HEDLUND

GRANIT FINNS i cirka 800 bergtäkter i landet och i de flesta förekommer flera bergarter, till exempel granit, gnejs och diabas. Granit är en djupbergart som bland annat innehåller mineral som kvarts, plagioklas, kalifältspat och biotit, allmänt känt som glimmer. Granit kan variera både avseende vilka mineral den har, vilka mineralkornfogar och mineralkornstorlekar den har. Ofta är bergarten granit medelkornig, de enskilda mineralkornen är mellan en och fem millimeter stora, men det finns också finkorniga och grovkorniga graniter lite varstans i Sverige. Olika bergarter används som byggnadssten för till exempel husfasader, trappor, marksten och kantsten. Naturstensbrotten finns utspridda över stora delar av Sverige. I urberget bryts bland annat granit, gnejs, diabas och gabbro. I den yngre sedimentära berggrunden huvudsakligen ordovicisk kalksten. I fjällberggrunden

bryts fyndigheter av kalksten och skiffer.

– Viktiga estetiska egenskaper är till exempel bergarternas färg, färgstyrka, färgblandning samt struktur och textur, säger statsgeolog Mattias Göransson på SGU. Det är också betydelsefullt att stenytans utseende och färg är beständig samt att bergarten kan motstå vittring och missfärgning. En granit kan vara röd, grå, rödgrå, gråröd, ljus eller mörk. Färgerna beror på mineralen i bergarten, inte var i landet de förekommer.

– Ofta är de tekniska egenskaperna viktiga när man ska använda en granit, exempelvis som vägmakadam. Kvarts är ett hårt mineral vilket innebär att en granit, som innehåller kvarts, är relativt beständig. De finkornigare varianterna av granit har bättre tekniska egenskaper än de grövre varianterna.

När man undersöker de tekniska egenskaperna används analysmetoder som till

exempel mäter densitet, vattenabsorption, motståndsförmåga mot avnötning, tryckhållfasthet, böjhållfasthet, längdutvidgning och frostbeständighet. Utspjälkningshållfasthet för infästning av fasadelement och slaghållfasthet är också betydelsefulla tekniska egenskaper. Avgörande för möjligheten att bryta stenen är också vilken blockstorlek man kan få ute i stenbrotten. Blocken måste vara tillräckligt stora och fria från till exempel småsprickor, ”stick”, fläckar och ränder. Med termen stick menas sprickor i stenen där nybildade mineral, så kallade sprickmineral, förekommer. Det är en mindre del av den sten som lossbryts i bergtäkten som håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas som naturstensprodukter. Den så kallade reststen som uppkommer vid produktionen vidareförädlas normalt till andra produkter. Naturstensbranschen har fortsatt trenden att

58 Svensk Byggtidning NATURSTEN

omhänderta och bearbeta gammalt restberg som lagrats i verksamhetsområdena till andra typer av stenprodukter, såsom ballast och vattenbyggnadssten. Ballastproduktionen i naturstenstäkter sker vanligen med kampanjkrossning genom att krossverk ställs upp under en kortare period i verksamhetsområdet.

Älvdalskvartsiten används inomhus till golv, väggar, bänkskivor, badrum, trappor mm och utom hus till fasader, trappor, markstensplattor, mursten, skorstensplattor mm

För sten som ska användas inomhus bör man ha kontroll på innehållet av naturligt radioaktiva ämnen. Ska stenen användas till exempelvis bänkskivor är risken dock liten för att materialet ska avge mätbara mängder strålning eller radon. Bänkskivor har en begränsad yta och tjocklek och avger därför normalt sett mycket lite strålning. Oftast är strålningen från en bänkskiva inte mätbar på en meters håll. Naturligtvis har det betydelse vad bänkskivan består av för bergart, men även granitmaterial med något förhöjda halter av naturliga radionuklider, ger mycket små tillskott till stråldosen i hemmet.

www.wasasten.se för fler bilder och mer information

Wasasten of Sweden AB

Mångsbodarna

796 99 ÄLVDALEN

Älvdalskvartsiten används inomhus till golv, väggar, bänkskivor, badrum, trappor mm och utom hus till fasader, trappor, markstensplattor, mursten, skorstensplattor mm

Tel 0251-540 00 Fax 0251-540 10 info@wasasten.se

www.wasasten.se för fler bilder och mer information

– Strålningen som avges ifrån en bergart är de radioaktiva isotoperna av uran, thorium och kalium vilka tillsammans ger ett så kallat aktvitetsindex. Aktivitetsindexet varierar mellan olika bergarter och beror på vilka mineral och ämnen som finns i bergarten. När aktivitetsindexvärdet är högre än ett, kan man prata om att det är ”förhöjt”. En granit kan vara lite förhöjd avseende aktivitetsvärde på vissa platser i landet, till exempel i Bohuslän. Men det finns även granit i Bohuslän som inte har ett förhöjt aktivitetsindex, säger Mattias Göransson.

Wasasten of Sweden AB

Mångsbodarna 796 99 ÄLVDALEN

Tel 0251-540 00 Fax 0251-540 10 info@wasasten.se

– För att ta reda på hur högt aktivitetsvärde en bergart har kan man kontrollera detta genom att använda en handburen gammaspektrometer. En undersökning av ett flertal bänkskivematerial med varierande innehåll av naturliga radionuklider visade att de mest strålande materialen i undersökningen (med aktivitetsindex strax över 2) bidrog till en årlig stråldos på mindre än 0,2 mSv/år. Då har man räknar på en yta på bänkskivan på drygt 5 kvadratmeter och tjocklek på drygt 3 cm och antagit att man vistades 15 cm från ytan på materialet under fyra timmar per dag hela året.

Radon är en gas som bildas då uranisotoper sönderfaller. I källare brukar man ibland placera ut radonmätare för att uppskatta luftens kvalitet. En bergart som har ett förhöjt aktivitetsindex bör man undvika att använda i husbetong där människor vistas kontinuerligt, till exempel bostadshus.

+46 (0)485 561550 info@sjostromsten.se

www.sjostromstenforadling.se

Älvdalskvartsiten används inomhus till golv, väggar, bänkskivor, badrum, trappor mm och utom hus till fasader, trappor, markstensplattor, mursten, skorstensplattor mm

Älvdalskvartsiten

www.wasasten.se för fler bilder och mer information

Används inomhus till golv, väggar, bänk skivor, badrum, trappor m.m. och utom hus till fasader, trappor, markstensplattor, mursten, skorstensplattor m.m.

Älvdalskvartsiten används inomhus till golv, väggar, bänkskivor, badrum, trappor mm och utom hus till fasader, trappor, markstensplattor, mursten, skorstensplattor mm

En studie tittade på radonavgång från stenmaterialen och kom i en modellering fram till att den bänkskiva som avgav mest radon kunde orsaka en radonhalt på drygt 10 Bq/m3 i ett hus med liten luftomsättning (ännu lägre om luftomsättning var större), en halt som motsvarar radonhalten i atmosfärsluft. I de allra flesta fall beräknades att radontillförseln från en bänkskiva låg under 2 Bq/m3 till hela huset (vilket normalt sett inte är mätbart).

Wasasten of Sweden AB Mångsbodarna

796 99 ÄLVDALEN

Se www.wasasten.se för fler bilder och mer information.

www.wasasten.se för fler bilder och mer information

Wasasten of Sweden AB

Tel 0251-540 00 Fax 0251-540 10 info@wasasten.se

Wasasten of Sweden AB

Mångsbodarna 796 99 ÄLVDALEN

Mångsbodarna, 796 99 Älvdalen Tel: 0251-540 00 Fax: 0251-540 10 info@wasasten.se

Tel 0251-540 00 Fax 0251-540 10 info@wasasten.se

59 Svensk Byggtidning NATURSTEN
i Ölands- och Jämtlandskalksten
Allt
in Jämtland. Refined in Dala.
dalasten.se Made
Vår jämtländska kalksten är tuktad av Moder Jord under en knapp evighet. Därefter har vi bearbetat den till ett vackert, beständigt och miljövänligt naturmaterial. Vilken tur att vi har den på
lager.

Utmanande modernisering av K-MÄRKTA MALMÖ STADSTEATER

Att modernisera K-märkta Malmö Stadsteater, känd som Hippodromen, var så utmanande att proffs på teaterombyggnader från London kallades in. Nu i slutet av februari öppnar teatern med Shakespeare. Då får publiken njuta av en bättre helhetsupplevelse tack vare ombyggnaden.

AV MIKAEL HEDLUND

UNDER SOMMAREN 2021 drog rivningsarbetet i gång inför ombyggnaden av Hippodromen – denna anrika cirkusbyggnad från 1898 som ligger mitt i centrala Malmö och är Malmö Stadsteaters huvudscen sedan 1994.

Huset är K-märkt sedan 1899 då det invigdes som cirkus men har därefter använts som både kyrka och teater. Nu har scen, salong, foajé, intilliggande affärslokal, entré, biljettkontor, café och förbindelseytor moderniserats i ett stort renoveringsarbete

som skett med största omsorg.

Peter Hingström, projektledare från Stadsfastigheter i Malmö, är ansvarig för ombyggnaden av Hippodromen.

– Jag har erfarenhet av kulturbranschen och tycker att jobb av det här slaget är

60 Svensk Byggtidning TEATER
Förra sommaren var arbetet med ombyggnaden inne i ett intensivt skede. Bild: Malmö Stadsteater

Hippodromen sedd från ovan visar att det beretts plats för fler besökare, bland annat genom att scenen gjorts djupare och att en vägg tagits bort. Salongen är mer öppen men framför allt bättre ljudanpassad.

roligare och mer utmanande än andra ombyggnadsarbeten. Inte minst för att Hippodromen är ett byggnadsminne. Länsstyrelsen har godkänt och kontrollerat att allt gått rätt till. Arbetet med den delikata moderniseringen gick dels till den Londonbaserade arkitektbyrån Haworth Tompkins, specialiserad på teaterombyggnader med högt kulturvärde. Arkitektfirman har bland annat byggt om Theatre Royal Drury Lane från 1674 i Londons West End och har vunnit designpriser som The Stirling Prize för ombyggnationen av the Everyman Theatre i Liverpool som från början var ett kapell från 1800-talet.

Även White arkitekter kopplades in för att lägga sista handen på moderniseringen av Hippodromen och anpassa teatern efter svenska förhållanden. Den ursprungliga byggnaden har bevarats och lyfts fram och arbetet är nu klart. Foajén ska inredas, all scenteknik hamna på plats och i februari kommer skådespelarna in för repetitioner.

Den 24:e februari öppnar teatern med William Shakespeares En midsommarnattsdröm, en passande premiär för teaterrummet som lite leder tankarna till de elisabetanska teatrarna från Shakespeares tid där publiken sitter i rader runt – och ovanför scenen. >>

61 Svensk Byggtidning TEATER HISSAR Löser tillgänglighetskraven. Nybyggnationer, ombyggnationer och även privata bostäder Självbärande schakt utan krav på infästningar Snabb installation Minimal påverkan på er fastighet Livstidsgaranti på drivsystemet 01 02 03 04 05 06 WWW.MOTALAHISSAR.SE +46 141 23 70 50 Kontakt MC2000

– Hippodromen kan nu ta fler åskådare. Det har möjliggjorts bland annat genom att scenen gjorts djupare och att en vägg tagits bort. Salongen är mer öppen men framför allt bättre ljudanpassad, säger Peter Hingström.

Under lång tid har ljudet varit ett problem under föreställningar och upplevts olika starkt eller svagt beroende på vari salongen man suttit. En åtgärd för att förbättra detta har varit att klä de kala betongväggarna med träpanel som är designad på ett visst sätt för att bryta upp ljudreflektionerna, vilket gör att ljudet inte studsar på samma sätt som tidigare. På så sätt blir det bättre akustik.

Som med allt annat i ombyggnaden är valet av material en balans mellan estetik och funktion.

Stora scenen nås nu via en inglasad innergård och efter föreställningarna kan publiken antingen gå ut på teaterns nya entré på Kalendergatan eller via gränden där den tidigare entrén låg. Den mindre scenen på tredje våningen, Studion, nås via Caféet som har öppning till trapphuset. En innergård, som tidigare huserat soptunnor och en cykelparkering, har förvandlats till ett stort, inglasat rum som teaterbesökarna slussas genom till den runda hippodromen via en dörr som ursprungligen var cirkushästarnas ingång.

FAKTA I KORTHET:

Ombyggnad av Malmö Stadsteater

Tidplan: augusti 2021–november 2022

Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter

Arkitekt: Haworth Tomkins och White arkitekter

Kostnad: ca 100 Mkr

Svensk Byggtidning TEATER
62
I februari öppnade nya Malmö Stadsteater med William Shakespeares En midsommarnattsdröm. Bild: John Taylor Ett spännande teaterrum har bevarats och moderniserats samtidigt som tillgängligheten för besökarna blivit bättre i Hippodromen. Bild: Haworth Tompkins
Telefonnummer: 040-191577 • Hemsida: www.rcmaleri.se 040-600 40 00 www.teamskane.se Totalentreprenör:
64 Svensk Byggtidning KYRKA
Utsikten från den nya mörkt rödfärgade lanterninen är storslagen. Bild Peter Nordahl

STORKYRKAN I STOCKHOLM

återvänder till år 1743

Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm är en av Sveriges verkliga klenoder; här har en rad historiska händelser inträffat innanför de mäktiga väggarna. Från Storkyrkan utgick och leddes reformationen och därigenom formeringen av svenska skriftspråket under 1500-talet och här har kröningar av våra historiska monarker ägt rum. I vår tid gifte sig nuvarande kronprinsparet Victoria och Daniel i Storkyrkan år 2010.

AV NICLAS SVENSSON

I SLUTET AV 2010-TALET såg katedralen skamfilad ut. Delar av putsen på tornet hade fallit bort och det var skälet till att en renovering startade hösten 2020. När vi skriver 2023 har den iögonfallande kyrkans exteriör

och vackra torn renoverats och återställts till hur Storkyrkans exteriör såg ut år 1743.

Det är en spännande resa genom tid och rum när berättelsen om Storkyrkan och dess historia ska återges via intressanta möten,

intervjusamtal och hisnande besök i tornet. Det går utan tvekan att väva ihop en story som förenar katedralens historia med det omfattande och noga planerade renoveringsarbetet som pågått 2020-2023. >>

65 Svensk Byggtidning KYRKA
Storkyrkans östgavel finns att skåda högst upp på Slottsbacken i Gamla Stan. Bild: Peter Nordahl

Storkyrkan omnämns i de historiska källorna för första gången på 1270-talet, några årtionden efter Birger Jarls skyddsbrev till Fogdö kloster år 1252, det år som brukar betraktas som Stockholms officiella grundande. År 1306 är det mer formella år då S:t Nicolai kyrka invigdes (namngiven efter handelns och sjöfartens skyddshelgon). Det publika namnet ”Storkyrkan” har använts sedan 1600-talet, och själva byggnaden på slottsbacken har spelat en huvudroll vid åtskilliga viktiga historiska händelser under dess drygt 700-åriga historia.

Reformationen på 1520-talet brukar omnämnas, men sällan i den betydelsen att det var i Storkyrkan som normerna för svenska skriftspråket kom på plats. Nu skulle predikningar ske på svenska i stället för latin, och här utvecklades också den gudstjänstordning i luthersk anda, vilket kom att påverka kyrkolivet och helgrutiner runt om i hela Sverige.

Från gotik till barock

Men hur kommer det sig att Storkyrkan ska återställas just till år 1743. Ja, i själva verket står förklaringen faktiskt beskriven i text på Storkyrkans östra sida. En tavla med text som kom på plats just år 1743 och som, märkligt nog, är formulerad på latin. Detta trots att latinet ansågs tillhöra den katolska kyrkans värld och Sverige blivit något av protestantismens främsta försvarare genom

de exempellösa framgångarna i trettioåriga kriget hundra år tidigare. Insatserna i kriget gjorde som bekant landet till stormakt i norra Europa. Tavlans avslutande text förmedlar också att åska och blixtnedslag var en fasa i historisk tid, vilket även den bastanta Storkyrkan med sin medeltida höga gotiska spira fått känna på genom blixtnedslag såväl år 1567 som 1595.

”Slutligen enligt den milderikaste Konung Fredrics Bud och Befallning Har ett Torn av förvånande höjd, som av ålder blivit bräckligt, nedrivits Och själva byggnaden med taket förbättrat, Hvartill början gjordes 1736 och fullbordades 1743. Du, vilken Du är, Vörda Världens Upprätthållares så uppenbarade Försyn Och bed med brinnande iver Att Han måtte vidare skydda sin Helgedom, Och att Hans Ord här må oupphörligen dåna Och upptända Åhörarnas hjärtan, Men därifrån avvända all annan eld och tordön.”

Upprinnelsen till den omfattande och minutiöst noggrant

genomförda renoveringen handlade kort och gott om att stockholmare i slutet av 2010-talet själva kunde se putsen sitta löst på Storkyrkans torn. Vid ett tillfälle trillade faktiskt ett större stycke puts ned, och situationen var sådan att en allvarlig olycka mycket väl kunde ha inträffat. Händelsen med nedfallande puts ledde till såväl skyddsåtgärder samt att den planerade renoveringen som beslutats om 2017 under hösten 2020 sattes igång. Renoveringen i sammanfattning har handlat om att skadad sten lagats eller bytts ut och att kyrkan har fått ett nytt koppartak och ny putsfasad. Omfattande sten, murnings- och måleriarbeten har utförts under de snart tre år som renoveringen pågått.

När vi skriver 2023 har fasaden på torn och långsidor har fått en ny, barockrosa kulör för att bättre harmonisera med det intilliggande

66 Svensk Byggtidning KYRKA
>>
Projektledaren Robert Edman framför Storkyrkans nya fasader och skinande kulörer. Bild: Peter Nordahl.

Missainga nyheter!

Botanisera bland alla våra magasin. Håll koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

SNICKERI TAK OCH BYGGNADSVÅRD

Kontakta oss på litak.simon@gmail.com

073 533 97 27

Vi monterar byggnadsställningar men det vi levererar är säkerhet.

En byggarbetsplats ska vara säker. Under 40 år har vi drivit branschen framåt och höjt statusen på vårt samhällsviktiga arbete. Vi växer ständigt och utför idag projekt i hela södra och mellersta Sverige, alltid med fokus på säkerhet, kreativitet och noggrannhet.

sydstallningar.se

Creative
Army

slottet och även riksdagshuset. Den tidigare så välbekanta ärggröna färgen på tornhuven har blivit mörkt kopparröd och bokstavligen skimrar vid en blick uppåt från Gamla stans alla gränder och prång. Skillnaden jämfört med hur kyrkan såg ut 2020 är påtaglig.

Färgbyten för våra viktiga kulturbyggnader är angelägna och ”bytet” av färgsättning på Storkyrkan har diskuterats ingående i samrådsmöten med Skönhetsrådet, Fastighetsverket och Stadsmuseet. Vid undersökning av tornet hittades fragment av den ursprungliga färgen, vilket tillsammans med de historiska källorna nu säkerställer att ”rätt kulör” pryder lanterninen.

– Det har förstås varit ett privilegium att få jobba med Storkyrkan och ge den historiska byggnaden en vacker exteriör. Vi har också haft förmånen att anlita de allra bästa kompetenserna, säger projektledare Robert Edman.

Omfattande trä- och plåtarbeten

Det är utan tvekan i tornet som renoveringen varit som mest omfattande. Den träkonstruktion som är fundamentet i lanterninen (torntoppen) var mycket svårt skadad av fukt och satt till och med lös med påtaglig risk för en stor olycka vid nästkommande storm. Allt ruttnat trä fick skyfflas bort. Att lanterninen satt löst medförde också sprickbildning i tornets nedre del. Allt detta har förstås undersökts och åtgärdats på ett sådant sätt att kyrkan ska kunna fungera under lång tid.

– Att få vara med om renoveringen av den historiskt så viktiga Storkyrkan har varit fantastiskt, och det känns som ”once in a lifetime” att få vara med om ett sådant projekt. Utmaningen har varit logistiken och planering med många skickliga hantverkare och att hantera samordning och process är våra verkliga styrkor i företaget, säger Jan Borg, platschef hos generalentreprenören

M3 Bygg AB.

För att åstadkomma maximalt estetiskt resultat för Storkyrkan avseende fasader

med måleriarbeten, stenhuggeri och plåtbeklädnad har några av landets skickligaste timmermän, stenhuggare och plåtslagare anlitats. Slutresultatet kan börja skönjas nu och renoveringen har som utgångspunkt att Storkyrkan ska kunna uppvisa fint skick i minst 100 år.

Storkyrkans renovering har pågått i två och ett halvt år och taklagsfest anordnades den 13 januari. Formellt ska Storkyrkan återinvigas i maj 2023.

S:t Göran som relikgömma

S:t Göran och Draken är en av Europas verkliga mästerverk utfört i trä.

Skulpturgruppen bär vittnesbörd om det sena 1400-talets förbataljer inför rikets självständighet som inträffade några decennier in på 1500-talet.

FAKTA I KORTHET:

Renoveringen av Storkyrkan 2020-23

Byggherre: Stockholms Domkyrkoförsamling

Projektledning: Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm AB

Generalentreprenör: M3 Bygg AB

Mur och puts: Puts & Tegel i Örebro

Plåt: AB Oskar Jansson Plåt och Smide

Sten: Närkesten Entreprenad Aktiebolag

Måleri: Larsson Örnmark Målerifirma AB

Timmermän: L.I. Tak AB samt Traditionsbärarna

Ställning: Sydställningar i Sölvesborg AB

Smide: T.I. Smide Aktiebolag

S:t Göran och Draken symboliserar det för svenskarna så framgångsrika slaget uppe på Brunkebergsåsen 1471 mot danskledda unionsförespråkare.

Konstverket är utfört av lybeckskulptören Bernt Notke.

Statygruppen fick sin plats i den främre delen av Storkyrkan år 1489. Det som är mer obekant är att S:t Göran och Draken faktiskt också är en relikgömma. På bröstet har hjälteriddaren en relikgömma som (enligt uppgift) innehållit benflisor från självaste Sancto Georgio själv.

Sedan 1892 har vi åtagit oss och genomfört

plåtslageri- och smidesbranschen i kulturhistoriska miljöer samt nyproduktion, som utförande- och totalentreprenör.

Gå gärna in på vår hemsida för mer information.

www.ojplat.se

68 Svensk Byggtidning KYRKA
alla tänkbara arbeten inom St: Görans kamp mot draken i Storkyrkan. Bild: Louise Linde

Huddunge kyrka i Heby kommun i all sin prakt.

Bild: Markus Eklund, Västerlövsta pastorat

HUDDUNGE KYRKA

i Heby har fått ny

fräschör

Huddungeby är en liten uppländsk idyll med 500 invånare som ligger mitt i Heby kommun. Under 2022 renoverades fasaden på den sengustavianska kyrkan som därmed har återfått sin tidigare exteriör. Tillsammans med tidigare renoveringar har kyrkan blivit fin både utvändigt och invändigt. Enda smolket i glädjebägaren är att kyrkan är tillfälligt stängd på grund av en vattenskada.

AV NICLAS SVENSSON

HUDDUNGE KYRKA är uppförd kring sekelskiftet 1800 i sengustaviansk stil och har fått sin utformning av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz och invigdes år 1807. Den nuvarande kyrkan ersatte en tidigare från 1300- eller 1400-talet, vars ruin är konserverad och används då och då för olika arrangemang, främst gudstjänster.

Invändigt har skett en modernisering av energisystemet där radiatorer bytts ut, och det går också att fjärrstyra temperaturen, vilket förstås resulterar i effektivare energianvändning. Vilket också betyder mycket i dessa tider då el blivit en kostsam utgiftspost för såväl privatpersoner som för de som bedriver verksamheter. Kyrkan har också fått

nytt spåntak under senare år och tillsammans med fasadrenoveringen under 2022 så är utan tvekan kyrkobyggnaden i mycket gott skick.

– Ja vi har faktiskt fått en riktigt fin kyrka nu, synd bara att vattenskadan och påföljande problem med mögel gör att vi nu måste hålla stängt en period. Men vi kommer förstås att öppna upp kyrkan för verksamhet så snart >>

69 Svensk Byggtidning KYRKA

som möjligt, säger Gösta Persson, representant för kyrkorådet tilllika pastoratet.

Den renovering av fasaden som pågått under 2022 föranleddes av att puts satt löst och i några fall trillade ned på marken. Därmed startades ett genomgripande arbete som hanterades via huvudentreprenören Bygg-Sven i Östervåla som i sin tur anlitade underentreprenören Söderhamns fasadrenoveringar med just fasader som specialitet. Först knackades den

50 år

In- och utvändiga kyrkorestaureringar

gamla putsen ned och därefter har hela fasaden undersökts och ny puts kommit på plats. Utöver det har fotrännor till taket rengjorts och genomgått renovering och byten där så varit nödvändigt.

För renoveringsarbetet har kyrkoantikvarisk ersättning beviljats. Arbetet har också skett i samverkan med Upplands Museum och arkitekten Cecilia Wannfors.

Vattenskadan som nu föranlett en tillfällig stängning, började med att det hade blivit stopp i kyrkans vattentank, vilket i sin tur medförde en mindre vattenskada på golvet intill. När de skadade delarna togs bort upptäcktes mögel och personalen som hanterade skadan fick påtagliga allergiska reaktioner. Denna farliga typ av mögel medförde att kyrkan stängdes i princip per omgående.

– Saneringsarbetet ska givetvis utföras på ett grundligt och korrekt sätt så att vi i omsorgsfull förvissning om att personal, besökare och församlingsbor tryggt kan vistas i kyrkorummet, säger Gösta Persson.

FAKTA I KORTHET:

Renovering av Huddunge kyrka i Heby

Byggherre: Västerlövsta Pastorat

Byggentreprenör: Bygg-Sven i Östervåla AB

Fasadentreprenör: Söderhamns Fasadrenoveringar AB

070-667 87 15

Vaxgränd 3, Sundsvall info@bwmaleri.se www.bwmaleri.se

70
Bild: Anders Söderlund

Reierstam Arkitektur intar rollen som SAMARBETSPARTNER FÖR FRIKYRKORNA

Sveriges kyrkor står för en genuint viktig del av kulturarvet i vårt land och är en lugnande markör i en hektisk stadsmiljö. Med sina tornspiror fångar de blicken på byns vackraste plats i glest befolkade samhällen. Våra kyrkobyggnader – oavsett om de tillhör Svenska Kyrkan eller den vitala frikyrkorörelsen – är alla levande miljöer där dåtid och nutid smälter samman.

AV NICLAS SVENSSON

REIERSTAM ARKITEKTUR bidrar med sin kompetens som stadsplanerare till att integrera den frikyrkliga samvaron, gemenskap, andlighet och samvaro, med boende och föreningsliv. Genom att vara involverad i en rad innovativa projekt med kyrkoverksamheter i hektisk stadsmiljö utvecklas samarbeten med boende, föreningsliv och, i ett större perspektiv, kommuner.

När vi skriver 2020-tal sker en transformering av verksamheten och en anpassning till en ny tid. Det som utmärker lyckade urbana miljöer i dag är om de förmår skapa mötesplatser och aktivitet. Inte minst för unga människor som söker sig till miljöer där kreativa möten kan ske.

Åtskilliga inom frikyrkorörelsen befinner sig i ett skede där fastighetsutveckling är en del av en innovativ utveckling av verksamheten.

De mest lyckade utvecklingsprojekten påminner en smula om Folkets Husrörelsen,

där föreningsliv inom sport och kultur erbjuds möjligheter att hyra in sig eller att bli en samarbetspartner när nya fastigheter uppförs. Det kan mycket väl också handla om kombinationer av verksamhetsytor för församlingsverksamhet i kombination med bostäder. Eller ”allt i ett”. Resultatet kan också beskrivas som ”kristna kulturhus”, som inkluderar idrottshall, café och konferensdelar.

– Det är utan tvekan skärningspunkter mellan olika verksamheter och i samverkan med kultur, utbildning och idrott som gör att frikyrkan i Sverige förnyar sin roll och tar plats i samhällsbygget, säger Göran Reierstam, arkitekt och vd för Reierstam Arkitektur.

Reierstam Arkitektur kan visa upp en flora av aktuella och efterföljansvärda exempel –från Umeå i norr till Malmö i söder. Just nu uppförs ett allaktivitetshus i Tyresö kommun utanför Stockholm.

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm får

en ny allaktivitetslokal inom ett helt nytt bostadskvarter som utvecklats tillsammans med fastighetsbolaget Turbinen Bostad AB. Här tillförs Tyresö centrums totalt 175 nya bostäder och 3 000 kvadratmeter nya lokaler som kommer att integrera lokaler för församlingsverksamhet.

I Umeå bygger kyrkoföreningen ”Church of Hope” där Reierstam Arkitekter är med som samarbetspartner från start till mål inom stadsdelen Teg, och i Umeå planeras även i Ålidshems centrum ett nytt kyrkoprojekt där företaget utformat idén om ett kulturellt och socialt utbildningscenter tillsammans med 200 nya bostäder – ett projekt i samverkan mellan Umeå Folkhögskola och Pingstkyrkan i staden.

– Vi är gärna med redan i tidiga skeden och bistår församlingar eller beställare generellt med stöd genom hela processen, avslutar Göran Reierstam.

71 Svensk Byggtidning KYRKA
I Tyresö centrum uppförs ett Allaktivitetshus i kombination med ett tillskott om totalt 175 bostäder. Bild: Reierstam Arkitektur

Karlstad satsar på

ORRHOLMEN

Orrholmen i Karlstad är ett område som växer genom ökat bostadsbyggande. Nu satsas också på barn och ungdomar genom uppförande av både ny förskola och skola för årskurserna F-6. Dessutom byggs en modern idrottshall som även kan användas av föreningar under kvällar och helger.

AV NICLAS SVENSSON

RESIDENSSTADEN Karlstad har genom sitt läge blivit alltmer strategisk inte bara för Värmland, utan även för Sverige genom sin strategiska placering vid E18 och med ungefär samma avstånd till Stockholm och Oslo. Inflyttningen till staden är stor och det är full fart på bostadsbyggandet. Till följd av den positiva utvecklingen är förstås också behovet stort av förskole- och grundskoleplatser.

Stadsdelen Orrholmen har sin placering söder om Karlstads stadskärna och omsluts på tre sidor av Vänerns och Klarälvsdeltats vatten. Orrholmen har en enhetlig och tidstypisk bostadsbebyggelse från 1960-talet med kulturhistoriska värden och har utsetts till en värdefull miljö i Karlstads arkitekturprogram.

Under senare år har området kompletterats med nya bostäder och befolkningen växer och därför sker en satsning i kommunens regi på Orrholmens förskola, Orrholmens skola för årskurserna F-6 och därtill en fullstor idrottshall som även under helger och kvällar kan nyttjas av det vitala föreningslivet.

Nya Orrholmens förskola beräknas stå färdig i oktober 2023 och uppförs i två plan med

kapacitet för 144 barn. Förskolan inrymmer åtta moderna avdelningar och arkitekturen har ett marint tema inspirerat av det vattennära läget intill Mariebergsviken. Barnen är givetvis i fokus och förskolans inne- och utemiljö har en pedagogisk och sammanhängande utformning. Under tiden för bygget är verksamheten förlagd i paviljonger på Sommaro och en mindre del finns kvar på Orrholmen.

Den nya skolan uppförs i tre våningar och kan bereda plats för 640 elever jämfört med tidigare 160 elever. Modernitet och pedagogik är några av honnörsorden där skolan harmonierar med intilliggande bebyggelse och miljö. Orrholmsskolan uppförs också som ett partneringprojekt, där alla inblandade aktörer samverkar för ett optimalt resultat.

– Vi började förstås projektet med rivning av befintlig skola och att vi nu är igång med att bygga den nya, moderna Orrholmsskolan känns verkligen som en positiv och rejäl gemensam satsning på barn och unga i centralt läge i Karlstad, säger Jörgen Nilsson, produktionschef hos entreprenören Byggdialog.

Utformningen av interiörer och kreativa

utemiljöer hänger samman med den vattennära miljön med skolgård mot vatten. Det enda som kommer att användas från den tidigare skolan är skyddsrummet, som kommer att bilda tak för en kreativ utemiljö med lekredskap och ramper. Skolan får också en ny fullstor idrottshall som angränsar till befintliga Orrholmens idrottsområde.

– Nya Orrholmsskolan tillsammans med en ny fullstor idrottshall innebär en betydande satsning på barn och ungdomar i Karlstads centrala delar. Det känns också fint att vi bestämde oss för att satsa på en helt ny och modern skola där miljön både inne och ute kan bidra till verksamheten, säger Mikael Jansson, projektledare hos Karlstad kommun.

Den nya skolan kan betraktas som ett modernt tillägg i ”Den vita staden” som var signifikativt när stadsdelen Orrholmen bidrog till att Karlstad utsågs till ”Årets stad” år 1968. Bebyggelsen uppfördes i enhetliga material och formspråk mellan 1964-1970.

– Den nya Orrholmsskolan är förstås en viktig byggnad för barn och ungdomar i centrala Karlstad, och det medför anledning till

72 Svensk Byggtidning SKOLA
Orrholmens skola har ett marint tema genom sin placering invid Mariebergsviken. Bild: Sweco Sverige

att blanda in lekfulla element i gestaltningen. Detta ger byggnaden en egen identitet som skiljer den från bostäderna i området, säger Sebastian Fors, arkitekt hos Sweco.

Orrholmens förskola har ett maritimt tema, då förskolan har sin placering vid vatten. Den exteriöra gestaltningen utgår ifrån den marina känsla som infinner sig på platsen med närheten till Vänern och omgivande bebyggelse med inslag av båtliv och hamnbebyggelse.

– Det maritima temat i utformningen kändes viktig för Orrholmens förskola. Betraktaren kan se det då fönster och dörrar ska utföras i en turkos kulör med ”vattenkänsla”. En del av fönstren är också runda för att associera med fartyg och båtliv, säger Lars Yngvesson, arkitekt hos Sweco.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av förskola, skola och idrottshall

Beställare: Karlstad kommun

Entreprenör: Skanska Sverige AB (förskola), Byggdialog (skola och idrottshall)

Arkitekt: Sweco Sverige AB

missa inga nyheter!

73 Svensk Byggtidning SKOLA
Håll koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande.
https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

NYDANANDE ARKITEKTUR

i Mörrums nya skola

En nybyggd F-6 skola med hemvister med egna entréer och utan traditionella skolkorridorer står sedan höstterminen 2022 klar för undervisning i Mörrum i Blekinge.

– Vi upplever att både skolverksamhet och elever är jättenöjda, säger byggprojektledare William Lavesson, Karlshamns kommun.

AV THOMAS ANDERSSON

DEN NYA SKOLBYGGNADEN på totalt 8 000 kvadratmeter i tätorten Mörrum i Karlshamns kommun utgörs av sex sammanhängande huskroppar med stålstomme i två våningar.

– Allting på utsidan är i röd plåt. Både tak och fasad och kring fönster, berättar William Lavesson på Karlshamns kommun.

Varje huskropp bildar en eller flera hemvister med 75 elever och har egen entré. Fojab arkitekter har gett varje klass ett eget hemklassrum med tillgång till flexibla gemensamma ytor, samt eget tillagningskök.

Viktigt för interiören och innemiljön är plana– och perforerade träskivor och fast inredning med samma ytskikt. Levererat och installerat av inredningsföretaget Careco i Osby i norra Skåne, specialiserat på skola, vård och laboratorier.

– Careco har gjort all köksinredning, alla träskivor på väggarna, plåtskivor och ljudabsorbenter. Allting ser ut som

trä och har en väldigt fin design!

Den nya skolbyggnaden uppförd av totalentreprenören JSB Construction är byggd enligt Miljöbyggnad Silver för ekosystemtjänster som laddstolpar, solceller och spillvärme. Lägg till ett fläktsystem med speciella bakterier som konsumerar hälsofarligt fett och bakterier.

– Vi har lagt väldigt mycket fokus på energi och arkitektur. Och det är ju ett rätt utmanande nytänk när det gäller arkitekturen.

Skolan har inte några korridorer och den ser ut som flera ihopskjutna huskroppar. Det är en byggnad på 8000 kvadratmeter där du verkligen har fått ned skalan. Du upplever inte alls skolan så stor. Städningen sköts delvis av en städrobot i en skofri skola där eleverna lämnar sina uteskor vid ingången.

Även om Mörrums nya skola togs i bruk redan höstterminen 2022 så fortsätter ändå arbetet med skolgården under vårterminen 2023. Utformningen utgår från elevernas önskemål med fokus på rörelseaktivitet. Till byggprojektet hör också en idrottshall som ska stå färdig hösten 2023.

Den nya F-6 skolan i Mörrum har ersatt flera andra skolor i Karlshamns kommun.

– Det är egentligen tre skolor som har blivit en, avslutar William Lavesson.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad skola, Mörrum

Tidplan: juli 2020–september 2022

Byggherre: Karlshamns kommun

Totalentreprenör: JSB Construction AB

Arkitekt: FOJAB arkitekter AB

Kostnad: 230 Mkr

74 Svensk Byggtidning SKOLA
www.motumblekinge.se
Röd plåt dominerar exteriört byggmaterialet i Mörrums nya F-6 skola med en arkitektur med fokus på hållbarhet och små volymer. Bilder: Fojab arkitekter

BORÅS STAD bygger ny skola

Nu byggs den nya grundskolan Fredriksborgskolan i Borås, den första på trettio år. Skolan beräknas stå klar lagom till höstterminen 2024. På platsen låg tidigare vatten- och avloppsreningsverket Gässlösa. I och med det har en stor saneringsentreprenad varit först på plats. För Borås Stad är det en investering på cirka 320 miljoner kronor.

AV MARIE LOUISE AARÖE

TOMTEN PÅ STADSDELEN Gässlösa är anvisad av kommunen och ligger väl tillgänglig i området där det förväntas många nya byggnationer, en ny stadsdel som utvecklas från att ha haft fokus på industrier och nu planeras för bostäder. Läget är centralt i Borås med ett attraktivt läge intill ån Viskan.

– Vi fick en hemställan från grundskolenämnden om ett behov av en skola F till 9, en särskola för 50 elever samt en kommunikationsklass och en idrottsanläggning. Sammantaget innebär det en skola för cirka 850 elever, berättar Jan-Erik Torild, byggprojektledare på Borås Stad. Vi började med att projektera 2019 tillsammans med konsulter och arkitekter. Kravet vi fick var att arbeta med de uppställda miljömålen och bygga efter en livscykelkalkyl samt att skolan ska bli omställningsbar.

– För att uppnå de högt ställda miljömålen bytte vi takkonstruktion från 27 grader till 4 grader och sparade därmed 300 ton koldioxidekvivalenter, berättar Jan-Erik Torild. Istället för betongbjälklag valde vi trä. Bottenplattan byggs med klimatkompenserad ”grön betong” som har en mindre cementinblandning med

mer flygaska som innebär att CO2 utsläppet minskar. I bottenplattan läggs också en cellplast som är till 100 procent återvunnen. Fasadmaterialet har vi också fokuserat på och valt att köpa återbrukat tegel som tidigare funnits på en byggnad och nu rensats och genomgått tester med en CE-märkning från leverantör.

Idrottshallen är en viktig del i skolan och där har man valt takstolar i limträ och även här sker all betonggjutning med ”grön betong” samt återvunnen cellplast. Man har tänkt till och utnyttjat det mesta för att återvinna och ta tillvara på det som man kan.

– Vi har även fokuserat stort på energifrågor och förbrukning och de tekniska installationerna. Vi installerar solceller på taken och har även ett batterilagringspaket som ska lagra energi och används för att kapa effekttoppar som uppstår. Överskottet kan säljas vidare på det lokala elnätet. Installation av ett geotermiskt lager ger möjlighet att kyla lokalerna sommartid och värmen från ventilationssystemet lagras åter i berget som sedan omväxlas till att värma lokaler under vintertid. Vi kan reglera temperaturen mellan

en– och två grader. I hela projektet har vi haft fokus på klimat och miljöfrågor.

En viktig del i hela projektet har varit att ha med även den sociala delen med barnen som ska vistas och lära i denna miljö. De har därför varit med under processen genom att få rita och beskriva det som de tycker är viktigt för deras välbefinnande. Det har man varit noga med att ta tillvara på. Miljö och det sociala välbefinnandet hänger ihop.

– Det har också varit viktigt att vi skapar en omställningsbar skola där skolverksamheten ska kunna förändras allt efter behov. Det vi skapar nu är en miljö som många ska vistas i och vi tror att vår vision och våra tankar utifrån dessa kommer att bli mycket bra, säger Jan-Erik Torild.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av grundskola i Borås

Byggherre: Borås Stad

Lokalförsörjningsförvaltningen

Totalentreprenör i samverkan: Skanska

Sverige AB

Arkitekt: Fredblads arkitekter AB

75 Svensk Byggtidning SKOLA www.inu.se • 033-22 28 80
Fredriksborskolan i Borås byggs i den nya stadsdelen Gässlösa och har fokus på miljö både när det gäller byggnationen och den sociala delen. Bild: Borås Stad

NY STADSDEL kräver stor skola i Ranagård

I Ranagård väster om centrala Halmstad uppförs en ny F-9 skola för närmare 900 elever.

En helt ny stadsdel byggs med mycket bostäder. Då måste du bygga skolor för att täcka upp behovet från alla inflyttade, förklarar projektledare Christian Eking, byggherre Halmstad kommun.

AV THOMAS ANDERSSON

RANAGÅRDSSKOLAN HADE under en rad år diskuterats och planerats i Halmstad kommun innan spaden slutligen sattes i marken i mars 2022 i den nya stadsdel Ranagård, ett par kilometer från Tylösand. Senhösten 2022 pågår byggprojektet för fullt med sikte på målgång i mars 2024.

– Det håller på att för fullt monteras prefab väggar och det läggs bjälklag för att vara klart våren 2024, säger Christian Ekin, till Svensk Byggtidning i slutet på november.

F-9 skolan Ranagårsskolan med plats för närmare 900 elever, inklusive särskola, kommer att inrymma ett skol- och folkbibliotek. Det handlar om en skolbyggnad på sammanlagt 13 700 kvadratmeter inklusive idrottshall. Skolan utformas med målet att även fungera som en ”mötesplats” för ungdomar utanför ordinarie skoltid där de på kvällstid och helger kan träffas och mötas så att det

blir fler timmar som skolbyggnaden utnyttjas.

Halmstadbaserade general- och byggentreprenören Tage & Söner Varbergs AB leder skolbyggnadsprojektet där fyra sammanbyggda huskroppar kommer att forma en sammanhållen u-formad skolbyggnad. Huskropparna uppförs med stålstomme, prefabricerade väggar och kläds med en fasad i tegel. Två huskroppar blir tvåvåningsbyggnader och de andra två skolbyggnaderna uppförs med tre våningar.

– Att det i samtliga fall rör sig om huskroppar med en byggnadshöjd på 12 meter har inneburit en hel del tankemöda i byggprojektet för att klara det här med lagar och regler för de takhöjder som en skola ska ha invändigt och få plats med bjälklag, ventilation och allt sådant. De här 12 meterna har varit en utmaning!

Även den u-formade skolbyggnadens

placering på byggtomten i Ranagård har varit föremål för omsorgsfulla överväganden. Här handlar det om en optimal placering med tanke på sådant som leverans av material till skolan, hämtning och lämning av elever och siktet på minsta möjliga trafik i Halmstads nya bostadsområde Ranagård.

– Trots att det är en ganska stor tomt på 33 000 kvadrat så har det ändå varit svårt att hitta rätt placering av huset på tomten, avslutar Christian Ekin.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad skola, idrottshall, Halmstad

Tidplan: mars 2022–mars 2024

Byggherre: Halmstad kommun

Generalentreprenör: Tage & Söner Varbergs AB

Arkitekt: LILJEWALL arkitekter AB

Kostnad: 280 Mkr

76 Svensk Byggtidning SKOLA
Fyra sammanlänkade huskroppar formar tillsammans nya u-formade skolbyggnaden Ranagårdsskolan i Halmstad. Bild: LILJEWALL arkitekter AB

STOCKFALLETS NYA SKOLA

får extra våning

Under byggnationen av Stockfallets nya f-6 skola beslutade man att bygga på skolan med en extra tredje våning som stommen är dimensionerad för. Ena delen av skolan byggs på med cirka 1 000 kvadratmeter, innehållande fler klassrum och kapprum för att ge plats åt fler elever. Det blir även ytterligare ett trapphus upp till tredje våningen.

PROJEKTCHEF JAKOB HAGÄRDE på Serneke som innehar totalentreprenaden säger att projekteringen för detta har pågått parallellt med byggarbetena och att i januari i år påbörjades arbetena med det extra våningsplanet.

– Detta medför att byggprocessen förlängs med två månader och att skolan blir klar till julen 2023.

I övrigt är stommen klar för både skola och idrottshall. Invändiga arbeten pågår nu fram till slutbesiktningen. Samtidigt drar markarbeten igång igen till våren, med finplanering av utemiljön.

Stockfallet är ett växande område i Karlstads norra del. Många barnfamiljer flyttar hit då området genomför en generationsväxling samtidigt som det förekommer nyproduktion av bostäder. Den gamla f-3 skolan blev för liten och elever flyttade in i provisoriska moduler samt bussades till andra skolor.

– Nu bygger vi en f-6 skola med två/tre paralleller för cirka 400 elever plus 125 elever, det vill säga fem klasser till i det nya planet, och till det en fristående fullstor idrottshall som när den inte används för skolan används av föreningslivet kvällar och helger för cheerleading och truppgymnastik, vilket är stort här i Karlstad, säger Camilla Jansson, projektledare i Karlstads kommun.

Idrottshallen omfattar cirka 1 800 kvadratmeter och får tio meter i takhöjd. Här byggs även läktare för åskådare, café, omklädningsrum med mera. Skolbyggnaden blir i tre plan och omfattar cirka 6 500 kvadratmeter. Utöver undervisningslokaler och personalutrymmen byggs det ett tillagningskök för 700 portioner och ett mattorg. Skolan byggs på en skogstomt där utemiljön vävs ihop med skogen vilket ger stor lekyta. Inne i skogen kommer det att finnas en rundslinga med balanslek och linbana för barnen. Miljön ska stimulera både fantasi och rörelse.

Projektet har ett miljöfokus där delar av idrottshallens fasad består av återbrukat tegel. Skolbyggnaden är byggd med miljöbetong som har lägre koldioxidavtryck. Man har även byggt in limträ där det har funnits möjlighet att ersätta stål och betong.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad skola och idrottshall, Stockfallet, Karlstad

Tidplan: oktober 2021 – december 2023

Byggherre: Karlstad Kommun

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: SWECO

Kostnad: 140 Mkr

77 Svensk Byggtidning SKOLA
Den nya skolan i Stockfallet i Karlstad får en tredje våning med undervisningssalar, kapprum och nytt trapphus. Det gör att skolbyggnaden blir inflyttningsklar först efter julen 2023. Bild: Serneke

NY FÖRSKOLA

i tillbyggda Tösse skola

Tösse, ett litet samhälle i en levande jordbruksbygd, strax söder om Åmål. Den gamla skolbyggnaden från 1950-talet har moderniserats och byggts till med ett våningsplan samtidigt som matsalsbyggnaden byggts samman med resterande skolbyggnad. Den ena delen av byggnaden har anpassats för en ny förskola.

– DET ÄR EN f-6 skola för 120 elever och en förskola med två avdelningar för 25 barn. Med den nya Tösse skola och förskola samlas barnen, där Fenersfors och Ånimskog ingår i upptagningsområdet. Efter slutbesiktning i mars flyttar verksamheten in under påsklovet då barnen ändå är lediga, säger Magnus Dalsbo, vd för Åmåls Kommunfastigheter AB.

Strax innan jul 2021 togs det första spadtaget och sedan dess har omfattande renovering av den gamla skolbyggnaden, som består av betongkonstruktion och gul tegelfasad, genomförts. Tillbyggnaden består

av trästomme och väggar i trä, som är mer hållbart ur miljösynpunkt. På taket läggs betongtegel. Hela byggnaden har inslag av trä invändigt.

Förutom att ytterligare en våning byggts på en av skolbyggnaderna har även två byggnader tillkommit som kommer att inrymma förskola, matsal och administration. I det nya våningsplanet blir det plats för fler undervisningssalar och fritidslokal. Förskolan blir i den nybyggda delen av huskroppen med tillhörande utemiljö. Som uppvärmning har man valt att komplettera befintlig bergvärme

så att hela skolan får samma system. I samband med att skolan byggs moderniseras installeras även solcellsanläggning.

– Under tiden vi bygger om och till skolbyggnaden har undervisning bedrivits i moduler inte långt från skolområdet. Barn och skolpersonal har kunnat följa byggprocessen på nära håll och har även gjort studiebesök då vi har kunnat berätta för dom vad som är gjort och vad som återstår att göra, avslutar Magnus Dalsbo.

FAKTA I KORTHET:

Om och tillbyggnad av skola, Åmål

Tidplan: december 2021–februari 2023

Byggherre: Åmåls Kommunfastigheter AB

Totalentreprenör: Bertil Johansson Bygg AB

Arkitekt: KLARA arkitekter AB

Kostnad: ca 70 Mkr

78 Svensk Byggtidning SKOLA AUTOMATION Gunnar Blidstam 072-189 12 07 EL Jacob Salomonsson 073-416 32 23 VENTILATION Joel Flod 073-422 31 55 VS Anders Blixt 072-711 90 05
KIM HALL
Tösses nya skola planeras stå klar vid påsk 2023. Bild: Åmål Kommunfastigheter AV

Skola och aktivitetshus FÖR FRAMTIDEN

En innovativ skola med stora förväntningar byggs i Haninge utanför Stockholm. Idrottshallen ligger mitt i skolan på våning tre, allt för att klara visionen. Målsättningen att samordna skola, idrott och ett aktivitetshus är att få så många brukare som möjligt till chansen att utnyttja lokalerna och samtidigt en levande miljö.

– DETTA ÄR EN STOR utmaning utifrån en vision som kommunen har, berättar Eva Lagerström, projektledare på det kommunala bolaget Tornberget Fastighetsförvaltning AB i Haninge. Det är lokalförsörjningsenheten som är beställare och flera avdelningar inom kommunen är engagerade i projektet, exempelvis kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningarna som ska samsas om lokalerna. Politikernas vision är ett hus som används dygnet runt och alla veckans dagar.

Skolan är för elever från förskoleklass upp till nionde klass. En särskola kommer att finnas i en del av byggnaden. Tillfällig förskola kommer att finnas i sex lokaler i en av skolans vingar. På plan tre byggs en fullskalig idrottshall med läktare. Det är detaljplanen och tomten som har format detta. Idrottshallen med dess krav på spännvidder blev ändå billigare än att bygga i ett våningsplan mitt i byggnaden.

– Det gäller att hitta funktioner som man kan få flera användningsområden till. De estetiska- och slöjdlokalerna ska kunna hyras ut och även hemkunskap och klassrummen för bild kan vara intressanta att hyra av föreningar. Skolbiblioteket samordnas i det allmänna biblioteket. En fritidslokal för de äldre barnen kommer också att

finnas samt ett café som även kommer att vara tillgängligt för allmänheten. Det ska även finnas möjlighet för övernattning under sommarlovet för idrottsföreningar och dess ungdomar. Den stora utmaningen i projektet är att det ska vara och kännas säkert och tillgängligt samtidigt som det ska var öppet och välkomnande.

– Vi kom in i projektet genom att lämna det vinnande anbudet för en totalentreprenad i en strategisk partnering. Det innebär en samarbetsform med öppenhet och i förtroende, berättar Karl Sköld, projektchef på Bygg Dialog AB och vi arbetar uteslutande med partneringprojekt. I dessa projekt ser vi gemensamt på tomten, förutsättningarna och gestaltningen där arkitekten kommer in med sina idéer och förslag. Efter hand kalkylerade och projekterade vi för att börja bygga tidigt våren 2021.

Byggnadstekniskt är det en traditionell byggnad med en speciell form då tomten är begränsad av detaljplanen. Den största utmaningen är idrottshallen på plan tre med ljudet.

– Vi har lagt ner ett stort arbete genom att ifrågasätta vad som kan göras annorlunda, ändra på något och vrida och vända på varje krona. Allt detta har vi gjort tillsammans med vår kund och alla underentreprenörer. Det hade vi inte löst om vi inte haft ett partneringsamarbete, säger Karl Sköld. Samarbetet med alla, även de som ska använda byggnaden, har varit mycket bra.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av F-9 skola och Aktivitetshus i Haninge

Byggherre: Tornberget Fastighetsförvaltning AB i Haninge

Totalentreprenör i partnering: Bygg Dialog AB

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige.

www.contiga.se

79 Svensk Byggtidning SKOLA
AV MARIE LOUISE AARÖE Det har varit viktigt att hitta funktioner som gör att skolan och aktivitetshuset blir levande dygnets alla timmar. Bild: C.F. Møller Architects

KREATIV MILJÖ

för nya förskolor i Göteborg

Behov av fler förskolor kommer med växande befolkning och i Göteborgs kommun är behovet av fler förskoleplatser stort. I samband med pandemin år 2020 tecknade Lokalförvaltningen i Göteborg och NCC avtal om strategiskt partering, omfattande totalt sex förskolor i programmet projektet Äpplet.

AV KIM HALL

NYLIGEN HAR Orkestergatans förskola i Frölunda färdigställts, innehållande åtta avdelningar med storkök. Byggnaden har utrustats med solcellsanläggning och sedumtak. Miraalléns förskola, före detta Plåtslagaregatan, har uppförts i södra delen av Lindholmen inom ett område för antikvariskt riksintresse. Det innebär att stor hänsyn har tagits i utformningen av fasaden.

Förskolan har sex avdelningar och tillagningskök. Även denna förskola får sedumtak och solcellsanläggning. Byggnation av den tredje förskolan på Kosmosgatan och den fjärde förskolan på Biskopsgatan har inletts. Förskolan ligger nära Bräckeskolan i ett äldre småhusområde i Bräcke, som är ett populärt bostadsområde för barnfamiljer.

Byggnationen av förskolan på Biskopsgatan i stadsdelen Lundby, påbörjades i maj 2022. Barn och personal har under byggnationen flyttats till förskolan på Oslogatan.

Biskopsgatans förskola består av en byggnad i två plan med en bruttoyta om 1 829 kvadratmeter. Den nya förskolan beräknas vara klar början av 2024. Förskolan byggs som en vinkelbyggnad i två våningsplan och kommer att innehålla åtta avdelningar och utvändig lekyta. Den befintliga gång- och cykelvägen flyttas för att få bättre planlösning på området.

För att främja den biologiska mångfalden med pollinerande arter kommer taket att täckas med sedumväxter, men också solceller som förser byggnaden med självproducerande el.

Den byggs på en plats som tidigare var en fotbollsplan där det har funnits en provisorisk förskolebyggnad sedan 2012. Efter att detaljplanen antagits 2019 kunde planerna på en större och permanent förskola bli verklighet.

– Vi skapar en kreativ miljö och ett bra inomhusklimat som främjar lek och lärande för barnen och ger god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Emma Stenman, affärschef NCC Building Sweden.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av förskolor, Göteborg, projekt Äpplet

Tidplan: 2020–2024

Byggherre: Lokalförvaltningen Göteborg

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: Norconsult AB

80 Svensk Byggtidning SKOLA 070-335 63 09 • john@bamaleri.se • www.bamaleri.se
Göteborgs stad har stort behov av flera nya förskolor, som nu byggs på olika platser i kommunen. Förskolan på Biskopsgatan beräknas vara klar 2024. Bild: Norconsult

GAMMAL INDUSTRILOKAL

blir miljöcertifierad förskola i Ludvika

På uppdrag av byggherren Scandinavian Property Group förvandlas i Ludvika en gammal industrilokal till nya Ljunghällens förskola.

– Det är pågående byggnation just nu. Förskolan kommer att vara färdigställd till augusti 2023, rapporterar Björn Alexanderson, Director, Investment & Asset Management.

PÅ ÖSTRA STORGATAN i Ludvika står den sedan länge den gamla industribyggnad som nuvarande fastighetsägaren och utvecklaren Scandinavian Property nu låter renovera och bygga om till en miljöcertifierad förskola, ett samarbete och ombyggnadsprojekt ihop med blivande hyresgästen Ludvika kommuns social- och utbildningsförvaltning som sedan tidigare redan hyr ett nyrenoverat kontor i samma byggnad.

Varför – Björn Alexanderson, Director, Investment & Asset Management – förvärvade Scandinavian Property Group fastigheten och varför blir det en förskola?

– Detaljplanen medger kort och gott en förskola och det är ett behov i kommunen. Och vi tyckte att det skulle vara spännande att göra en konvertering från gammal industri till en nyproducerad och faktiskt miljöcertifierad förskola.

Med byggstart i januari 2022 pågår nu ombyggnationen av den gamla fabriksbyggnaden i Ludvika, med sikte på radikalt förändrad

rumsindelning och sådant som nya ytskikt och fönsterbyten. Plus inte minst en rad nya installationer för ett modernt och energieffektivt VVS, värme, ventilation och sanitet.

– Det är en totalentreprenad för ombyggnad där egentligen det mesta görs om. Även med ingrepp i det yttre skalet, sammanfattar Björn Alexanderson.

Till detta kan läggas arbetet med utemiljön, som förskoleanpassas med nyanlagda lekytor och åldersindelade zoner.

Ombyggnadsprojektet på Östra Storgatan i Ludvika startade tidigt 2022 med en del rivningsarbeten av exempelvis en gammal materialhiss och en massa väggar.

Vid årsskiftet 2022/23 var två av tre fasader på Ljunghällens skolbyggnad klara med sin nya beklädnad. Där hårda Cembrit fasadskivor ersätter tidigare eternitplattor. Då var även nytt vatten och avlopp på plats, liksom en rad andra nya tekniska installationer.

– Och nästan alla nya fönster är insatta. Det är ungefär fem stycken som vi väntar med tills det blir vår. Vi sätter också in en ny spiraltrappa och har byggt ett storkök, säger Jesper Horn som vid utgången av 2022 lämnade rollen som HMB Constructions projektledare för ombyggnaden av Ludvikas gamla fabriksbyggnad till nya Ljunghällens förskola.

FAKTA I KORTHET:

Ombyggnad förskola, Ludvika

Tidplan: januari 2022–augusti 2023

Byggherre: Skandinavian Property Group AB

Totalentreprenör: HMB Construction AB

81 Svensk Byggtidning SKOLA
Bild: Rendering/Skandinavian Property Group AB

Den ursprungliga envåningsbyggnaden kommer inte att förändras men den får nya tydliga och mer tillgängliga entréer än tidigare. Bild: Mats Lindberg

VÅRLÖKEN

i Arboga moderniseras

Äldreboendet Vårlöken, som ligger i Arboga kommun, renoveras och får även nya tillgängliga entréer. Vårdboendet är ursprungligen från 1980-talet och rustas nu upp till dagens krav på äldreboenden.

AV

MARIE LOUISE AARÖE

– TILLSAMMANS MED Arboga kommun skrev vi 2017 ett strategiskt partneringavtal, berättar Hans Kroné, projektchef på ByggPartner i Dalarna AB. Avtalet har utmynnat i ett flertal projekt under åren och detta äldreboende är nummer tre i ordningen. Partnering ger möjlighet för alla inblandade att vara med i ett tidigt skede och arbeta tillsammans efter den gemensamt framtagna budgeten och verksamhetsbeskrivningen.

Den stora delen i projektet handlar om att renovera den befintliga fastigheten. Det är 40 vårdplatser, lägenheter som består av sovrum, badrum och ett eget pentry. Samtliga dessa lägenheter rustas nu upp för att kunna motsvara brukarnas behov med höjoch sänkbara handfat och wc-stolar som även gynnar personalen för en bra arbetsmiljö.

– Det nya är också att vi delar upp huset på ett annat sätt än tidigare. Nu blir vårdplatsavdelningen en del för sig och de administrativa ytorna och hemtjänsten för sig i den andra delen av byggnaden. Det innebär att verksamheterna blir tydligare än tidigare.

De administrativa avdelningarna rustas upp och storköket renoveras genom att det får nya ytskikt. Den ursprungliga envåningsbyggnaden kommer inte att förändras men den får nya tydliga och mer tillgängliga entréer än tidigare. Man passar samtidigt på att förnya installationerna med ett nytt sprinklersystem och nytt brandlarm samt även kyla kommer att installeras för att göra varma sommardagar

behagligare. Nya frys- och kylrum kommer också att installeras i storköket.

Utemiljön är alltid en angelägen del för både de boende och besökarna. Samtliga ytor kommer att göras om med nya växter, nya staket och indelningar av trädgården som ska ge både avskildhet och lugn. Allt detta sker på en ”lagomnivå” men ändå med målet att det ska bli trivsamt. Hela projektet är projekterat och byggs efter Miljöbyggnad Silver.

– Jag gillar verkligen upplägget att arbeta i partnering, säger Hans Kroné. Samtliga strategiska beslut tar vi alla tillsammans. Vi arbetar nära beställaren och ekonomin är öppen för alla och i allas intresse. Vi har en öppen redovisning, lämnar kalkyl på projektet från början och jobbar efter denna. Samtidigt hjälps vi åt att kontinuerligt hitta bättre och billigare lösningar. Det innebär också att det blir en rolig utmaning att hitta nya metoder och materialval utan att tumma på kvaliteten.

FAKTA I KORTHET:

Till- och ombyggnad av äldreboende i Arboga

Byggherre: Kommunfastigheter i Arboga AB

Totalentreprenör: ByggPartner i Dalarna AB

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB

82 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
Äldreboendet Vårlöken i Arboga renoveras och de 40 lägenheterna får större tillgänglighet och uppdateras till dagens behov både för de boende och personalen. Bild: Carlstedt Arkitekter AB

ÄLDREBOENDE I VÄNERSBORG i tät dialog med vården

Ett nytt äldreboende med sikte på färdigställande sommaren 2023 ersätter ett tidigare boende i Vargön sydost om Vänersborg. – Det gick inte att omforma den befintliga byggnaden. Däremot har vi kvar byggnader som är av mer administrativ karaktär, förklarar arbetschef Peter Lundgren, totalentreprenören MVB Väst.

>>
I Vargön i Vänersborg uppför MVB Väst ett äldreboende av prefabricerade betongelement med träsmyckad fasad och interiör och planlösningar efter vårdens krav och önskemål. Bild: MVB Väst

Nybyggnationen omfattar 4000 kvadratmeter med 44 boendeplatser och ytterligare ett våningsplan, jämfört med det tidigare boendets 32 platser. Bild: MVB Väst

DDET ÄR I NÄRA dialog med byggherren Vänersborgsbostäder och hyresgästen Vänersborgs kommun, som MVB Väst bygger ett nytt äldreboende i Vargön.

Hösten 2021 revs det gamla äldreboendet för att ersättas av ett nytt som motsvarar dagens krav på boendemiljö, planlösningar och gemensamhetsytor.

Nybyggnationen omfattar 4000 kvadratmeter med 44 boendeplatser och ytterligare ett våningsplan, jämfört med det tidigare boendets 32 platser.

Byggnaden är till stora delar uppförd med prefabricerade betongelement, papptak, grå fasad och utsmyckad med fält av träpanel för att ge den liv och karaktär.

Med några månader kvar till slutbesiktning i juni 2023 pågår projektarbeten som installationer, mattläggning och montering av kök och dörrar.

84 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG >>

Filen kan inte användas för tryck. Korrekturet används endast för bekräftelse av trycket. Tryckfilen är en separat fil

Datum:

18 Nov 2022

VIKTIGT!

Färgmodell:

Tryckmotiv:

CMYK GRANITOR_ Produkt: Skylt Forex 5mm - 100x75cm

Version: 1

Kontrollera angivna färgkoder ovan för att säkerställa färgåtergivningen. Färger som inte är angivna enligt färgmodell/system kommer att konverteras av tryckeriet till färgmodell (vissa färgvariationer kan förekomma).

Efter godkänt korrektur startar produktionen enligt informationen korrektur och orderbekräftelse. Reklamation godkänns ej om vi följt anvisningarna och praxis för produktionen.

Säker Yta Safe Area Konfektion Sewing-Line Total Yta Total Area Huvudlinje för slutformat Key-Line C. 40% M. 24% Y. 12% K. 4%

– Vi väver ihop bygget nu och ligger bra till i tidplanen. Utvändigt är det i princip klart. Nu kommer markentreprenören tillbaka och gör den sista finplaneringen av marken när vintern är över.

Ett centralt tema i byggprojektet Lunddala äldreboende har varit dialogen mellan vårdansvarige hyresgästen Vänersborgs kommun, byggherren Vänersborgsbostäder och totalentreprenören MVB Väst.

– Enhetschefen och vårdverksamheten har i högsta grad varit delaktiga i byggprojektet så att rummen blir som de önskar och vill arbeta i. Det gäller exempelvis sådant som ergonomi för de som arbetar i vården eller anpassade, sänkta fönster med utsikt för vårdbehövande personer med långa perioder i sängläge. Många sådana saker har vi fångat upp från verksamheten så att pengarna som investeras hamnar på rätt ställe.

– Att totalentreprenören MVB Väst dessutom hållit sig inom budget, har gjort att byggherre och vårdhyresgäst kunnat välja bland olika alternativ som skapar bäst värde för verksamheten, understryker Peter Lundgren.

– Här har du en fastighetsägare som lyckats bygga en optimerad verksamhetslokal till sin hyresgäst!

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad äldreboende, Vargön Vänersborg

Tidplan: augusti 2021–juni 2023

Byggherre: AB Vänersborgsbostäder

Totalentreprenör: MVB Väst AB

Arkitekt: Konsulterande Ingenjörsbyrån i Uddevalla AB

Kostnad: 80 Mkr

86 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
Vi har fått förtroendet att utföra markarbeten för framtidens äldreomsorg i Vargön.
Vi utför alla typer av mark-& anläggningsarbeten. www.anlab.se
Bygg och industrimontage • Tillverkning & installation pumpstationer Rör och maskininstallationer • Svetsning i rostfritt & aluminium 0522-104 05 • elissmide.se Utvändigt är det i princip klart. Nu kommer markentreprenören tillbaka och gör den sista finplaneringen av marken när vintern är över. Bild: MVB Väst

Riksbyggens uppskattade

BONUMKONCEPT

på gång i Sundsvall

Contractor bygger 31 nya seniorbostäder i projektet Brf Grönbodal på Dalgatan i kvarteret

Snedhörnet i Sundsvall. Beställare är Riksbyggen och planen är att bygga seniorbostadsrätter i en huskropp med garage i källarplan för Riksbyggens koncept Bonum. Konceptet har blivit en succé på andra håll i landet för målgruppen 55 plus.

AV MIKAEL HEDLUND

I PROJEKTET BYGGS lägenheter från två till fyra rum och kök på 54– till 97 kvadratmeter. Husen är anpassade efter uppskattade behov hos äldre. Den sociala aspekten är något som många boende gillar med Bonumkonceptet. Var och en av de boende har en värd, en fastighetsskötare som arrangerar just sociala aktiviteter för trivsel och gemenskap och som hjälper till med olika praktiska tjänster vid behov, som blomvattning vid semester, montering av hyllor eller fönsterputsning, tjänster som betalas då de utnyttjas.

I Brf Grönbodal kommer det att finnas 31 bostadsrätter, alla med balkong eller uteplats. Lägenheterna blir ljusa tack vare stora fönster och öppna planlösnigar. Lägenheterna har parkettgolv utan trösklar, badrum med tvättmaskin och fullt utrustade kök. Hiss finns i huset, plus gemensamhetslokal och övernattningslägenhet, 19 parkeringsplatser, varav 17 i garage och åtta platser med laddstolpar för elbil. Dessutom cykelparkering i garage och kallförråd.

– När det gäller materialval har vi gått efter förfrågningsunderlaget där vi är styrda till miljöbyggnad silver samt Sundahus (ett system som används för medvetna materialval i syfte att säkerställa

en giftfri och långsiktigt värdefull byggnad. Miljöbyggnad silver kräver mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre, reds anm.) Balkonger, trappor och loftgångar i betong är prefabricerade, liksom tak där vi har sedum som bromsar regnvatten. Solpaneler bidrar till energiförsörjningen, säger Ted Kjerfstedt, platschef för totalentreprenören Contractor till Svensk Byggtidning.

Bostadsrättsföreningen Grönbodal i Sundsvall är det första Bonumprojektet i norra Sverige vilket gjort att klimatet haft en inverkan på arbetet.

– Vädrets makter har ställt till det lite för tidplanen. Det är vinter med tjäle i marken. 10 procent av projektet är slutfört i dagsläget. Det ska vara klart i december.

– En annan utmaning för just det här projektet har varit platsen där arbetet utförs. Det är ett mycket trångt entreprenadområde och vi har hyrt extra mark, tillägger Ted Kjerfstedt som ändå är optimistisk om tidplanen.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av seniorbostäder i Sundsvall

Tidplan: augusti 2022-december 2023

Byggherre: Bonum Brf Grönbodal

Totalentreprenör: Contractor Bygg Sundsvall AB

Arkitekt: Sweco Sverige

Kostnad: 65 Mkr

87 Svensk Byggtidning VÅRD & OMSORG
Bonumbostäderna i Sundsvall är centralt belägna med närhet till butiker, restauranger, service, apotek och kommunikationer. Bild: Riksbyggen

PREFABRICERADE BOSTADSHUS i Kungsbacka

I Fjärås i Kungsbacka bygger Derome tre flerbostadshus i Körsbärslunden med inflyttning våren 2023. Kvarteret är husproducenten Deromes tredje kvarter i området Vallbyn.

– Nu håller vi på med slutkomplettering. Tio lägenheter är i princip färdiga, rapporterar entreprenadchef Anders Wennerström, Derome Hus, till Svensk Byggtidning.

DEROME HUS AB har länge ägt byggtomter i Fjärås nära centralorten Kungsbacka, ett attraktivt läge på pendlingsavstånd till Göteborg.

– Det var länge sedan det byggdes något nytt här. Med en simhall, en fin idrottsanläggning och nybyggda skolor är det bra förutsättningar och service för barnfamiljer.

De prefabricerade flerbostadshusen har med sju månaders produktion- och byggtid producerats i Deromes fabrik i Anneberg utanför Kungsbacka, en halvtimmes transporttid till Fjärås. De tre huskropparna med sina 26 lägenheter har byggts med prefabricerade element för väggar och bjälklag. De står på en grundläggning av betongplattor. Husen kläds med träpanel i en fasad som får en matt grå eller röd färg och ockrafärgade fönster och dörrar, i en klassisk gammaldags stil. De har carport som också rymmer utvändigt förråd klätt med sedumtak.

– Marken är ganska dålig men vi har sluppit pålning, säger Anders Wennerström och tillägger att till de tre flerbostadshusen länkas

uppförda komplementbyggnader av lösvirke med sedumtak för förråd.

Deromes Svanenmärkta hus i Körsbärslunden är grupperade runt en grön innergård med ”plats för lek, avkoppling och en doft av körsbärsblom”. Tvärs över gatan planeras en större lek- och aktivitetspark. I området byggs en ny förskola och i närheten finns skola och fritidsanläggning med simhall, gymnastikhall och fotbollsplan och i Fjärås centrum på cykelavstånd, matbutik, vårdcentral, bibliotek och restaurang.

Bygget i Körsbärslunden startade i april 2022 och det sista huset beräknas stå färdigt nu i månadsskiftet januari-februari 2023. Inflyttningen till kvarteret i Fjärås ska ske en månad senare till lägenhetsstorlekar på ett–, två- och tre rum och kök.

Med trä som den ”gröna tråden” är Körsbärslundens byggherre Derome Sveriges största familjeägda träindustri med anor som sträcker sig tillbaka till år 1946. Idag är Deromegruppen en förvaltare och husproducent med ett brett utbud av trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi i produktpaletten.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus, Kungsbacka

Tidplan: april 2022–januari 2023

Byggherre: Derome Hus AB

Byggentreprenör: Micael Neidemo Byggare AB

Arkitekt: Liljewall arkitekter AB

Kostnad: 50-60 Mkr

T:son Trä och Golv AB
Matt grå, rött och ockrafärgat i en klassisk gammaldags stil sätter prägel på Deromes nybyggnation i kvarteret Körsbärslunden i Fjärås, Kungsbacka. Bild: Derome
AV THOMAS ANDERSSON
88 Svensk Byggtidning BOSTAD

PARHUS i naturskön skogsmiljö

Bland tallar och granar i den natursköna skogsmiljön i området Österåker i Åkersberga uppför Ovidius

Bygg fyra parhus med totalt 16 lägenheter.

FÖR ATT GÖRA så lite påverkan på den natursköna miljön består huskropparna, som byggs i moduler, av trästomme och fasad i järnvitriol som grånar med tiden samtidigt som kulören skiftar beroende på hur solljuset ligger.

– Vi har enligt bygglovet och detaljplanen lovat att husen skall ha naturnära kulörer. Järnvitriol ser man ofta i Dalarna där de grånande timmerhusen blir bara vackrare med tiden. Fördelen är att fasaden är underhållsfri samtidigt som det smälter väl in i skogsmiljön, säger Johan Sandström, vd på Ovidius Bygg som har funnits sedan 1994 med säte i Bromma och som i huvudsak bedriver entreprenadverksamhet.

– När Crestum Fastigheter, som bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter, och Ovidius Bygg kom över denna fastighet beslutade vi att bygga parhus som smälte in i den fina skogsmiljön. Detta ligger också i linje med vad detaljplanen för området medger.

Lägenheterna känns rymliga då man valt takhöjd på 2,80 meter på markplan respektive 2,70 m på ovanvåningen jämfört med

normalt 2,50 meter. Lägenheterna på bottenplan är 78 kvadratmeter och har uteplats på baksidan, medan lägenheterna på ovanplan är 93 kvadratmeter.

Rumsfördelningen är tre eller fyra rum och kök, beroende på om de boende vill ha en avskiljande vägg eller inte.

Köken är fullskaliga med inredning från Ballingslöv. Badrummen är helkaklade och det finns en mindre toalett samt en avskild plats för tvätt- och torktumlare som går att skärma av med skjutdörrar. Väggarna är vitmålade och golven har ekparkett. Balkongerna på ovanplan är generösa och går att komma till via trappavsatsen som går upp till entrén som man valt att placera på gaveln både på bottenplan och plan två.

– Vi installerar värmepump med tappvatten och vi har även förberett elladdplatser på parkeringen. Det kommer att finnas en öppen parkeringsplats per lägenhet. Eftersom vi har anlagt en ny väg med vändzon in till bostadsområdet bidrar det till att det är en lugn gata som trafikeras endast av dem som ska till bostäderna, avslutar Johan Sandström.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad parhus, Österåker, Åkersberga

Tidplan: januari 2022–februari 2023

Byggherre: Ovidius Bygg AB och Crestum Fastigheter

Totalentreprenör: Ovidius Bygg AB

Arkitekt: Sundell Arkitekter AB

Kostnad: 30-35 Mkr

RIBA AB är sedan november 2020 ett helägt dotterbolag till Newsec PAM Sweden och arbetar under Newsecs varumärke.

89 Svensk Byggtidning BOSTAD
I den natursköna skogsmiljön i Österåker i Åkersberga uppförs dessa fyra parhus som totalt innefattar 16 rymliga bostadsrättslägenheter. Bild: Ovidius Bygg

SMÅLÄNDSKT BOENDEKONCEPT

byggs i Skånes mitt

I Kvarnbäck, norr om centrala Höör, har Boklok uppfört 48 lägenheter och 19 radhus i bostadsrättsform. De två bostadsprojekten uppfördes parallellt och har fått namnen Boklok Mittpunkten och Boklok Koordinaten.

BOKLOK KOORDINATEN är ett flerfamiljshus i fyra våningsplan som består av tvåor på 45 kvadratmeter, treor om 72 kvadratmeter samt fyra rum och kök om 85 kvadratmeter, alla med balkong eller stor terrass. Radhusen i Boklok Mittpunkten är 19 lägenheter i två plan fördelade i fyra huskroppar. Storleken är 117 kvadratmeter med 5 rum och kök och med trädgård eller terrass.

– Vi köpte på oss lite mer mark år 2020 och vi påbörjade byggnationen sommaren 2021. Vi har tidigare byggt runt om i Skåne men det var första gången vi byggde bostäder i Höör. Huvudsyftet var att bygga bostäder åt förstagångsköparna och äldre som ville byta ”villalivet med stor trädgård” till ett enklare modernt boende. Våren 2022 kunde de första flytta in och ser ut att trivas bra, berättar Johan Hansson, projektledare Boklok.

Boklok är ett hållbart boendekoncept utvecklat av Skanska som bygger och Ikea som inreder. God design, funktionalitet och kvalitet till ett lågt pris är signum. Hittills har cirka 12 000 Boklok bostäder byggts i Sverige, Norge och Finland.

– Stora delar av huskonstruktionen byggs som moduler i trä i en fabrik i Småland. Genom att bygga inomhus kan vi använda rationella och effektiva tillverkningsprocesser som minskar spill och ger en lägre klimatpåverkan. Det gör också att vi kan erbjuda ett nybyggt hem till en lägre kostnad.

När plattan på mark är gjuten kommer trästommen och de prefabricerade väggarna transporterade med lastbil från Småland till Höör där allt monteras på plats. Träfasaden är grå och taket består av tegelpannor. Radhusen har egen frånluftsvärmepump och flerfamiljshuset har bergvärme och solcellspanel på taket. Förrådsutrymmen är inbyggda i lägenheterna medan radhusen har var sitt förråd i direkt anslutning till bostaden. Lägenheterna har tillgång till miljöhus, undercentral för teknik med mera på tomten.

– Vi har märkt att det är många som

gärna flyttar ut på landsbygden från de större städerna. Därför kommer vi att fortsätta med fler projekt i Mellanskåne. Vi har nyligen köpt mark i Eslöv där vi kommer att bygga fler klimatsmarta bostäder till priser som bidrar till att fler kan bo i moderna bostäder med tillgång till god service i form av närhet till förskolor, skolor, handel, vårdcentral och kommunikation, avslutar Johan Hansson.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad radhus och flerfamiljshus, Höör

Tidplan: hösten 2021–våren 2022

Byggherre: BoKlok AB

Totalentreprenör: Anebyhusgruppen AB

Byggentreprenör: Granflo Bygg AB

Arkitekt: BoKlok AB

Kostnad: 40 Mkr respektive projekt

90 Svensk Byggtidning BOSTAD
Mobil: 0703-23 83 29 AV KIM HALL Radhusen i Boklok Mittpunkten i Höör består av 5 rum och kök, två plan och trädgård eller terrass. Bild: Boklok

BOSTADSRÄTTER nära älvlandskapet i Umeå

Mitt bland villorna i det populära kvarteret Grubbe i Umeå ligger bostadsrättsföreningen Borrmaskinen med 40 toppmoderna lägenheter. Standarden är hög och balkongerna stora. Topplägenheterna har takterrass med fantastisk utsikt. Hösten 2024 beräknas inflyttning.

AV KIM HALL

– INTRESSET FÖR DESSA lägenheter har varit stort. Det finns ett stort sug efter lägenheter i Umeå. Lägenheterna ligger nära älvdalslandskapets fina rekreationsområden, flertalet skolor, förskolor, matbutiker och restauranger. Kommunikationerna till centrum är mycket goda och man kan välja att cykla eller promenera längs strandpromenaden, säger Håkan Eriksson, vd och ägare till Umaninvest Umeå som uppför flerbostadshuset Borrmaskinen.

Umeå är en het marknad sett till behov av bostäder. Kommunen har ambitionen att bygga 2000 lägenheter per år och det byggs cirka 500 lägenheter per år. Cirka 100 miljarder kr beräknas kommunen investera.

– Det känns att kommunen har problem med att få fram lägenheter snabbt nog och mäklarna är positiva till att nya objekt kommer ut på marknaden. Hälften av de 40 bostadsrättslägenheterna såldes på en dag och nu har vi ett nytt projekt på gång med 80 lägenheter, berättar Håkan Eriksson.

För att ge plats för två nya flerbostadshus och ett lite mindre gårdshus samt ett underjordiskt garage måste den gamla gården i närheten av Gabrieljaparken rivas. Den nya detaljplanen medgav rivning av det gamla uthuset och stugan mot Utfartsvägen samt tegelhuset på Sandåsvägen. Det högre parhuset i trä bevarades.

– Alla gamla hus var i så dåligt skick och gick inte att rädda och att renovera de gamla bostadshusen ansåg kommunen inte var ekonomiskt försvarbart trots antikvariskt värde. Planändringen tog sju år, berättar Håkan Eriksson.

Nu har rivningsarbeten påbörjats och markarbeten pågår. I mars beräknas byggnationen av de två huskropparna i vinkel och i fyra plan påbörjas. OF Bygg har totalentreprenaden

och husen är ritade av Rydfjäll Byggkonsult. Storleken på lägenheterna skiftar från ettor på cirka 20 kvadratmeter till fem rum och kök om 100 kvadratmeter. Konstruktionen består av betongstomme och fasaden läs med trä.

– Husen kommer att värmas upp med bergvärme. Avskrivningstiden är på sex år och det ger en besparing på 300 kr i månaden för en trea.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus, Umeå Tidplan: mars 2023–november 2024

Byggherre: Umaninvest Umeå AB

Totalentreprenör: OF Bygg AB

Arkitekt: Rydfjäll Byggkonsult AB

Kostnad: 70-90 Mkr

91 Svensk Byggtidning BOSTAD Sofiehemsvägen 74, 907 38 Umeå
Kompromissen med att ersätta de gamla byggnaderna med nya i kvarteret Grubbe i Umeå blev att utforma nybyggnationen så att gårdsbildningen kvarstår med det gamla huvudhuset i ursprungligt skick. Bild: Umaninvest Umeå

TEGELKLÄTT MED GRÖNA DETALJER präglar Tornlyckan

I Höganäs söder om Helsingborg uppför fastighetsutvecklaren Nordr Sverige Alléhusen.

Två tegelklädda punkthus i den nya stadsdelen Tornlyckan.

– Det blir bra planlösningar och väldigt fina fasader, säger Nordr:s projektutvecklare

Christina Engerup.

AV THOMAS ANDERSSON

FLERBOSTADSHUSEN ALLÉHUSEN som byggs i Höganässtadsdelen Tornlyckan är två punkthus i fem våningar. Byggstart skedde våren 2022 på en betongkonstruktion med utfackningsväggar, fasad i rött tegel och invändiga gipsväggar.

Lägg till fönster med aluminiumklädda träkarmar.

– Stommarna är uppe och ena huset är tätt och snart även det andra. Nu pågår invändiga arbeten för att färdigställa inför inflyttning i slutet på juni, rapporterar projektutvecklare Christina Engerup till Svensk Byggtidning i början av februari.

De röda tegelfasaderna får entréer inramade med grönt, glaserat tegel.

– Vi har också gröna fönster och gröna räcken. Det blir väldigt fint med de här gröna detaljerna!

Alléhusens två femvåningshus får vardera 24 lägenheter, totalt 48 lägenheter i olika storlekar. Från ettor på 40 kvadratmeter upp till 103 kvadratmeter stora fyrarummare.

De stora lägenheterna planeras med ett mer ”privat” och avskilt ”master bedroom”, med eget badrum och en generös klädkammare. I samtliga fall handlar det om bostadsrätter med balkonger, alternativt uteplatser.

Alléhusen uppförs söder om Helsingborg i Höganäs nya stadsdel Tornlyckan med korta avstånd till livsmedelsbutik, Höganäs Sportcenter och golfbana. Detta i ett läge där stadsmiljö övergår i ett öppet landskap och där det är nära till havet.

Fastighetsutvecklaren och byggherren Nordr har redan tidigare genomfört två separata byggprojekt med radhus och bostadsrätter i det närliggande området Viken.

Alléhusen i framtidsstadsdelen Tornlyckan blir – med hjälp av arkitekt Här Malmö AB, och totalentreprenören Peab Sverige – i närtid byggherren Nordr:s tredje projekt i Höganäs.

Fastighetsutvecklaren Nordr utvecklar bostäder, områden och stadsdelar i nordiska storstäder som Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen.

Ambition är ”genomtänkta och hållbara bostäder för breda målgrupper” Bostäder med ”själ och särprägel”.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad bostäder, Tornlyckan, Höganäs

Tidplan: april 2022-juni 2023

Byggherre: Nordr Sverige AB

Totalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: Här Malmö AB

92 Svensk Byggtidning BOSTAD
Vifickförtroendeta�leverera skalväggar,massivväggar, pla�bärlag&balkonger.
Fastighetsutvecklaren Nordr bygger två tegelhus med gröna detaljer i Höganäs nya stadsdel Tornlyckan. Bild: Nordr Sverige

EXKLUSIVASTE VILLAN på stans finaste adress

Läget kan inte vara bättre. Lugna gatan i Lorensberg, men samtidigt nära till Götaplatsen med Avenyn, konstmuseet och stadsteatern. Mycket påpassligt förvärvade Hökerum Bygg den sista kvarvarande tomten i Lorensbergs villastad. Här står nu en byggnation som andas både historia och nutid. Med fulländad estetik i både exteriör och interiör.

I LORENSBERGS VILLASTAD finns gedigna bostadshus som stått sig fint i över hundra år. Göteborgs stad har bevarandekrav både på byggnaderna och även på park- och naturmarken. Sedan 2007 har det funnits detaljplan som visar hur den kvarvarande tomten får bebyggas. Där har fått uppföras ett hus med åtta eller fler bostäder, vilket nu realiseras.

– Lorensberg är stans finaste läge intill skogen, nära universitetsområdet med Renströmsparken och Näckrosdammen. Bara ett par minuters promenad bort ligger Götaplatsen, konserthuset och stadsteatern, säger Carl Gabrielsson, affärsområdeschef hos Hökerum Bygg.

Hökerum bygg gav två arkitektkontor parallella uppdrag att komma med förslag, och där stadsarkitekt Björn Siesjö var med och utvärderade. Uppdraget att rita både exteriör och interiör gick till Inobi AB. Huset som snart står klart anknyter i estetik starkt till befintliga grannhus från början av förra seklet, med fasadtegel, uttalade socklar och inspiration från modernismens tidiga dagar och drag av klassicism. Samtidigt präglas nya Villa Lorensberg av vår nutid. Med rundade hörn, specialutformade räcken och präglade mönster har idén varit att ge huset egen karaktär samtidigt som det anknyter till historien. Fasaderna kläds med återvunnet tegel (från ett rivet hotell i

Nässjö) och anodiserad aluminium som påminner om koppar. Det är ett spatiöst burspråk över gatufasadens ena hörn, indragen entré och ett par solitära balkonger. Byggnaden innehåller åtta lägenheter, från ett rum och kök, 29–35 kvadratmeter, till fyra rum och kök, 142–149 kvadratmeter. Utgångspriserna är från 3,9 - till 22 miljoner kronor.

Arkitekterna har hämtat inspiration från Göteborgs konserthus, särskilt vad gäller interiören i Villa Lorensberg. Det finns två estetiska koncept, symfoni ett och symfoni två, det första ljust, det andra lite mörkare. Många inslag av Kolmårdsmarmor och kalksten. Sovrummen med specialdesignade tryckta tapeter från Ulricehamns tapetfabrik. Köksinredning från Kvänum med detaljer i borstat nickel. Köket får specialritad spotlightbelysning och badrummen egna duscharmaturer.

Trapphusens väggar dekoreras med stucco lustro.

– Vi vill lägga oss på den högsta nivån i Sverige och satsar därför på hållbara material, väldigt gärna från lokala leverantörer. Husen ska både vara attraktiva och ha väldigt hög livslängd, minst som de befintliga som stått i ungefär hundra år, avslutar Carl Gabrielsson.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av bostadsrätter, Göteborg

Byggtid: januari 2022–maj 2023

Byggherre: brf Villa Lorensberg

Byggentreprenör: Hökerum Bygg AB

Arkitekt: Inobi AB

Kostnad: 50–70 Mkr

93 Svensk Byggtidning BOSTAD
Marken på Högsbo Bogemenskap utförs av
www.utetjanst.se
AV KJELL-ARNE
LARSSON
Att tegelkroppen är både smakfull och volymeffektiv syns på detta montage. Bild: Studio 3D

PÅ MASTHUGGSKAJEN

byggs ett av Göteborgs högsta hus

Göteborgs stad vill flytta stadens bebyggelse västerut närmare vattnet och stadsdelen Masthuggskajen är tänkt att med sin äldre hamnmiljö möta den centrala stadens puls. Här bygger Anor Fastigheter ett bostadshus med 17 våningar med gemensam takterrass och utsikt över älven.

AV MIKAEL HEDLUND

CICERONS 17 VÅNINGAR bottnar i ett gemensamt vardagsrum och toppas av en gemensam takterrass med fantastisk utsikt över olika delar av stan och älven! På platsen ska kultur och gatuliv blandas med affärsliv. Lars- Bertil Ekman, projektledare för Anor

fastigheter, ser förutsättningarna och berättar för Svensk Byggtidning hur det ska gå till.

– Masthugget - Linné är en av de mest spännande stadsdelarna i Göteborg. Här finns en täthet av boende, verksamheter och serviceutbud som är unikt för Göteborg. Det

finns samtidigt en tolerans för det som sticker ut och allt är inte internationella kedjor och stora varumärken.

Planen för nya Masthugget förstärker de här kontrasterna och urbaniserar området ytterligare. Genom denna förtätning byggs

94 Svensk Byggtidning BOSTAD
Entrén, som alla lägenheter är samlade runt, är pampig med en effektfull indragning, enligt arkitekterna. Bild Nordr

långgatorna in i stadsväven än bättre, på så sätt att det norr om dem inte längre kommer ligga parkeringsöknar utan bostäder, kontor och ytterligare verksamheter.

Lars-Bertil Ekmans förhoppning är att detta skall stärka området som helhet och göra det än mer attraktivt, samtidigt som det ökade tillskottet av verksamhetslokaler och kontor skall göra det möjligt även för den mindre verksamheten att på sikt finnas kvar i området.

– För den uniciteten måste bevaras, tillägger han.

Prominenta putshus

I stadens arbete med Masthuggskajen har det ingått ett gediget gestaltningsprogram. Där fastslås att man gärna får hämta inspiration från äldre bebyggelse längs Första långgatan.

– Där återfinns flera prominenta putshus med klassicistiska drag som vi inspirerats av. Vi önskade att putsen skulle få en representant även på norra sidan första långgatan där teglet annars dominerade.

I sockelvåningen ville vi jobba med många olika fasadliv och valde därför det än mer beständiga materialet tegel för denna utsatta miljö. Huset kröns sedan av en plåtbeklädd våning som knyter an både till befintliga kontorshus öster om Ciceron samt Stenas nya höga kontorshus, Stuveriet. Den gröna kulören är vald för att bilda kontrast åt kringliggande byggnader vilket skapar djupverkan och läsbarhet.

Stommen är överlag prefabricerad i halvsandwich och bjälklag. Delar av ytterväggen byggs på plats med hänsyn till vikten. I övrigt byggs allt på plats.

– Huset har nått sin fulla höjd och vi har tätt hus. Ställningen är inklädd och fasadarbeten kommer påbörjas inom kort. Invändigt har vi börjat med ytskiktsarbeten och de första väggarna har

Cicerons 17 våningshus vid hamnen i Masthugget.

fått färg på sig. I övrigt pågår arbeten med rumsbildning, målning och installationer, säger han till Svensk Byggtidning i slutet av januari.

Var det något som visade sig vara svårt under arbetets gång?

– Arbetet med bostadsrättsföreningen Ciceron har överlag flutit på väldigt bra. Då det är ett stort projekt i ett centralt och attraktivt läge har stadens olika förvaltningar och andra intresseorganisationer haft synpunkter och inspel, vilket vi tycker har lyft projektet ytterligare.

Och tidplanen håller världsläget till trots.

– Projektet har tagits emot väldigt bra av båda marknaden. Bostadsrättsföreningen Ciceron har fått utrymme i media och det är fantastiskt roligt att se projektet växa fram.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg

Byggherre: Anor Fastigheter AB

Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Arkitekt: Krook & Tjäder

Ställningsentreprenör: Lidbergs Sweden AB

Kostnad: 250 Mkr

95 Svensk Byggtidning BOSTAD

FOLKBOENDE I BYHÖJDEN

I skogsnära området Byhöjden i Sundsvall är sedan hösten 2022 ytterligare tre hyreshus med allmännyttiga Mitthem som byggherre klara och inflyttade, åttavåningshus uppförda enligt totalentreprenörens NCC:s koncept Folkboende.

KOMMUNÄGDA BOSTADSBOLAGET Mitthem har på senare år som byggherre uppfört fem hyreshus vid Bågevägen i området Byhöjden i Sundsvall. Den andra och under 2022 avslutade och inflyttade byggetappen, omfattar tre punkthus i åtta våningar med sammanlagt 132 hyreslägenheter.

– I det här området har det tidigare inte funnits några hyresrätter så det här är ett bra komplement, säger fastighetsutvecklare Per Nässbjer, Mitthem.

Det handlar om ytterligare två hus under den tredje, pågående byggetappen. Sammanlagt ska 308 Mitthemslägenheter ha nyproducerats i Sundsvallsområdet Byhöjden.

TRYGGA LÖSNINGAR & ATTRAKTIVA TJÄNSTER

Tegelfasader, solceller på taken och ”ytsmarta lägenheter” kännetecknar Mitthems med NCC:s Folkboendekoncept uppförda hyreshus på Byhöjden i Sundsvall. Bild: Mitthem

– Vi har direktiv från vår ägare att vi ska bygga 850 lägenheter till år 2029. Det här är en del i det.

De nya hyreshusen på Byhöjden uppförs med platsgjuten betongstomme. Det sista huset i andra etappen byggdes med Eco-Betong och fick ett mindre klimatavtryck. Alla utformas i enlighet med NCC:s koncept, Folkboende. Tanken med konceptet är att omsorgsfull planering och standardiserad produktion ska korta byggtiden och sänka byggkostnaderna på dessa flerbostadshus med underhållsfria fasader i gult tegel och solceller på taken. Lägenheterna är ”ytsmarta” med hög kvalitet i varierande storlekar från ett till tre rum och kök. Vintern 2023 är NCC i full gång med den tredje etappen av Mitthems nyproduktion på Byhöjden. Det vill säga de avslutande två hyreshusen i konceptet Folkboende som består av 88 lägenheter, inflyttningsklara 2024. Här pågår markarbetena och husproduktionen har precis börjat.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus Sundsvall

Tidplan: november 2020-oktober 2022

Byggherre: Mitthem AB

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: Arkinova Arkitekter AB

Kostnad: 215 Mkr

Flexibla lösningar till rimliga kostnader!

Vi är auktoriserad VVS-installatör och utför installationer av värme, sanitet, kyla samt service- och underhållsarbete. Vi hanterar allt från små enkla VS-installationer till stora komplexa installationsprojekt.

Varmt välkommen att höra av dig med frågor till Sundsvalls kontoret 060-606 65 80 För mer info se www.gustafssonsror.se

LÅS- & PASSERSYSTEM • DÖRRAUTOMATIK

DÖRRBESLAGNING • NÖDUTRYMNING

PROJEKTERING • INSTALLATION

NYCKELHANTERING • SERVICE

Försäljning och låsverkstad:

Verkstadsgatan 4, Sundsvall, 010-163 64 40

BÄTTRE PRESTANDA

MINDRE CO 2

96 Svensk Byggtidning BOSTAD
AV THOMAS ANDERSSON

KVADRATSMARTA HYRESRÄTTER på Hisingen

Hisingen i Göteborg är en populär plats att bosätta sig om man vill bo nära city och ändå på en lugn och lummig plats. I Kyrkbyn har fastighets- och projekteringsbolaget Tapajos uppfört ett flerfamiljshus med 23 kvadratsmarta hyresrätter med inflyttning i september 2023.

ATT HISINGEN ÄR Sveriges näst största ö efter Gotland är det nog inte många som vet. Att bo på Hisingen är oerhört populärt om man bor i Göteborg. Här finns närhet till allt, skola, förskola, shopping och kommunikation. När kommunen gick ut med försäljning av tomten var det självklart för Tapajos Fastighets AB att slå till, även om det innebar en hel del sprängningsarbeten av berget där huskroppen skulle uppföras.

– Vi projekterade i november 2021 och började bygga sensommaren 2022. Nu har vi tätt hus och håller på med installationsarbeten. Vi bygger för egen förvaltning och har sedan tidigare ett antal hyresfastigheter just på Hisingen, berättar Emil Simon, ägare och vd för Tapajos.

Företaget har sedan 2008 fullbordat ett 60-tal bostadsrättsprojekt som de sålt, men har också ett stort antal hyresrätter som de själva förvaltar. Förutom centrala Göteborg finns de i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan samt 48 lägenheter i skånska Båstad.

Projektet Kyrkbyn omfattar cirka 1 250 kvadratmeter och huskroppen är i fyra våningsplan. De 23 hyreslägenheterna är i varierande storlek om ettor, tvåor och treor. Tvätt och torktumlare är placerade i de helkaklade badrummen och man har valt att placera

förrådsutrymme inne i bostaden.

Generellt håller lägenheterna relativt hög standard med ekparkett på golvet, målade väggar och fullskaligt kök. Balkonger och uteplatser på markplan är generöst tilltagna.

Projektet utförs i form av generalentreprenad. Konstruktionen består av betongstomme och väggarna av sandwischelement. Taket har papp samt solceller som förser huset med el så långt det är möjligt. Den putsade fasaden är grön och smälter väl in i miljön med tallar och granar som man låtit behålla i mesta möjliga mån.

– Utsikten är fin då byggnaden är uppe på en kulle. Det är nära till idrottsanläggning, skola, förskola och handel samt bra kommunikation in till centrum av Göteborg. Hisingen ligger oss varmt om hjärtat då det är ett lugnt bostadsområde med träd och natur samtidigt som det är lätt att känna stadens puls om man vill det, säger Emil Simon.

Efter en ganska lugn bostadsmarknad i november och december 2022 börjar intresset för att gå på visningar att öka så sakteligen och hyresrätter är populär form av boende.

– Vår vision är att fortsätta i samma anda genom att hitta nya spännande projekt att exploatera och utveckla. Genom att våra bostäder är strategiskt belägna finns det ett intresse att bo i Tapajos bostäder.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggd flerfamiljshus, Hisingen, Göteborg

Epsilon

Box 14166, 400 20 Göteborg

Tel: 031-400 380

www.epsilon-byggkonsult.se

Tidplan: sensommaren 2022–sommaren 2023

Byggherre: Tapajos Fastighets AB

Totalentreprenör: Trivebo AB

Arkitekt: Arkitektbyrån Design Göteborg AB

Kostnad: 40-50 Mkr

97 Svensk Byggtidning BOSTAD
Byggkonsult AB Tapajos fyra våningar höga flerfamiljshus ligger i det populära Hisingen och innehåller ettor, tvåor och trerumslägenheter i blandad form. Bild: Tapajos AV KIM HALL

KONCEPTHUS

snabbt monterade i Taberg

I Taberg i Jönköping står sedan sommaren 2022

nyproducerade bostadshus från Obos färdiga och inflyttade i kvarteret Tahe.

– Första etappen var färdig i juni och andra etappen i augusti 2022, berättar projektledare

Max Jensen på allmännyttiga byggherren

Junehem AB.

AV THOMAS ANDERSSON

I BÖRJAN AV maj 2021 – i närvaro av Junehems ordförande Davis Gerson och Obos regionschef Magnus Hultqvist – togs det första spadtaget för nyproduktionen i kvarteret Tahe drygt en mil sydväst om Jönköping. Ett år senare var 13 kedjehus samt fem parhus på plats och inflyttningsklara med sammanlagt 23 hyreslägenheter, modul- och trähus byggda och levererade av byggnadsproducenten Obos. Av kedjehusen är det tio hus med lägenheter på fyra rum och kök som är fördelade i två plan.

De så kallade modulhusen är helt i trä och kom färdiga från fabriken och lyftes på plats med kran. Det innebar en mycket kort montagetid och snabbt färdiga bostäder för hyresgäster att flytta in i.

– Det unika med de nya bostadshusen är att de har uppförts inne i ett befintligt villaområde där vi skapar en ny och trevlig bebyggelse som integreras med den befintliga. Dessutom finns mycket ängsmark, samtidigt som vi jobbat mycket med nivåer och höjder för att få till ytor med fruktträd och andra träd för den biologisk mångfaldens skull, säger Max Jensen.

Lägenheterna i koncepthusen är inredda med parkettgolv, köksutrustning och vitvaror håller hög standard. Exteriört är det träfasader i varierande kulörer.

Jönköpingstätorten Taberg vid foten av Smålands femte högsta berg Tabergstoppen, har ett serviceutbud med bland annat F-6 skola, livsmedelsaffär, gym, bibliotek och bilmekaniker. Förutom nu inflyttade kvarteret Tahe är Sörsjöområdet ett nybyggnadsprojekt

som Junehem i egenskap av byggherre driver i Taberg. Här byggs nu totalt elva hus med 144 lägenheter med planerad inflyttning i slutet av 2023 och 2024.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Junehem bildades 2019 genom en sammanslagning av bland annat Grännahus, Norrahammars Kommunala Bostäder och Visingsöbostäder. Junehem äger och förvaltar idag runt 2 500 bostäder.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad bostäder, Taberg, Jönköping

Tidplan: februari 2021–juli 2022

Byggherre: Junehem AB

Totalentreprenör: OBOS BBL AB

98 Svensk Byggtidning BOSTAD
Allmännyttiga Junehems nya kedje- och parhus från OBOS är uppförda och integrerade i ett befintligt villakvarter i Taberg, Jönköping. Bild: Junehem
www.tabergsentreprenad.se
Vi bygger framtidens bostäder i hela Sverige

Omgivande natur avspeglas i SKÖVDES NYA PUNKTHUS

I Hälsans Park i Skövde uppför AB Skövdebostäder två punkthus med milsvid utsikt och en arkitektonisk gestaltning påverkad av omgivande parkstråk och uppvuxna tallar.

– Viktigt för oss var att låta husen landa på platsen med en tydlig natur runtomkring, säger ansvarige arkitekten Petter Lodmark, qpg arkitektur.

AV THOMAS ANDERSSON

HÄLSANS PARK i Södra Ryd några kilometer norr om Skövde är ett område som nu utvecklas med bostäder och social service på närmare 40 000 kvadratmeter nära Södra Ryds centrum. Skövdebostäder är planansvarig och byggherre och det kommer att resultera i två punkthus med sammanlagt 88 lägenheter.

– Det var väldigt länge sedan det byggdes något nytt i den här stadsdelen så det finns en efterfrågan på lägenheter där det finns hiss och som är lite anpassade så att du ska kunna bo kvar längre, förklarar byggprojektledare Anna Hedblom, Skövdebostäder.

Petter Lodmark ger exempel på hur den omgivande parkmiljön påverkat placering och utformning av de två nyproducerade tiovåningshusen i Hälsans Park.

– Husen står lite fritt, individuellt och mer relaterat till landskapet än till någon slags

ordning på en karta och övrig bebyggelse. Placeringen ordnar sig efter naturen. Även höjden på husen är anpassad för att passa i terrängen. Och vi har strävat efter att låta uppvuxna träd och sådant finnas kvar. Även färgsättningen på husen hämtar inspiration från den omgivande naturen.

– Själva fasadmaterialen är mer naturmaterial. Skiffer och trä som funkar ihop med de här tallarna runtomkring. Trä kommer att klä fasaden i entréplanen medan de två punkthusen högre upp kommer att prydas av en mörk skifferfasad, säger Petter Lodmark.

– Husen i storlekar ettor, tvåor och treor erbjuder 88 lägenheter med parkettgolv, kakel och klinker. Samtliga med tvättmaskin, balkong och en gemensam takterrass på vart och ett som hyresgästerna kan använda och som erbjuder fantastisk

utsikt, tillägger Anna Hedblom.

Punkthusen kommer även att kompletteras med gemensamma anläggningar som parkeringsplatser, garagebyggnader och uteplatser. Byggstart med totalentreprenören Serneke för Skövdebostäders nyproduktion i Hälsans Park skedde tidigt hösten 2022 och i början på 2023 är byggprojektet i full gång med sikte på färdigställande vid årsskiftet 2023/24.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad flerbostadshus, Skövde kommun Tidplan: september 2022–januari 2024

Byggherre: AB Skövdebostäder

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: Qpg arkitektur AB

Kostnad: 150 Mkr

Planevo Bygg har under hela projektet ansvarat för samtliga ställningstjänster.

Planevo Bygg erbjuder även bemanning inom byggsektorn. Allt från enstaka snickare till kompletta bygglag.

99 Svensk Byggtidning BOSTAD
www.qpg.se
Naturmaterialen trä och skiffer präglar exteriören på de av Qpg arkitektur ritade nya punkthusen i Hälsans Park i Skövde. Bild: AB Skövdebostäder

UTMANANDE HÖGHUS

med utsikt över sundet

I kvarteret Holland på Söder i centrala Helsingborg har hyresgästerna nu flyttat in i det 65 meter höga huset med 20 våningar. Alla 83 lägenheter har utsikt över Öresund.

AV MIKAEL HEDLUND

DE FLESTA LÄGENHETERNA i huset är tvåor på 47-65 kvadratmeter. Det finns också ett par treor på 81- respektive 84 kvadratmeter samt ett par fyror på 107- och 111 kvadratmeter, alla med utsikt över sundet.

– Besiktning är genomförd och hyresgästerna har nu har flyttat in. Samtliga delar är överlämnade, säger Pontus Jönsson, ansvarig för projektet på MTA Bygg till Svensk Byggtidning i mitten av februari.

Det är Jefast Holding som ingått avtal med entreprenören MTA Bygg och Anläggning i

Skåne AB om att bygga höghuset.

Huset har både bostäder och kommersiella lokaler.

Sammantaget består kvarteret av biograf, gym, paketutlämning, kontor, bowling, restauranger, caféer, apotek, livsmedelsbutik samt ett stort parkeringshus under ett tak! De fem nedersta våningarna huserar butiker och kontor, verksamheter som varit i drift under hela byggtiden vilket varit utmanande för projektet i likhet med det svåra att bygga så pass högt.

Hela byggnaden är 65 meter hög varav plan 6- till 20 är lägenheter.

Materialvalet till huset har haft stort fokus under hela projekttiden.

– Byggnaden certifieras med Miljöbyggnad silver och byggvarubedömningen har använts för alla material. Med tanke på husets höjd och att vissa fasadytor är svåråtkomliga under förvaltningen har fasadmaterialet tagits fram med hänsyn till hållbarhet och ekonomisk aspekt under både byggfas samt förvaltningsfas, och att

100 Svensk Byggtidning BOSTAD
Huset har både bostäder och kommersiella lokaler.De fem nedersta våningarna huserar butiker och kontor. Bild: Jefast

samtidigt få ett estetisk utseende som passar in i stadsbilden.

Stommen är prefabricerad till viss del. Bjälklagen är av typen plattbärlag som pågjuts på arbetsplatsen.

– Betongväggar är helt i prefab och vi har även använt oss av utfackningsväggar för att snabbt få ett tätt hus. Resterande byggdelar är byggt på plats.

Tidplanen har hållit. Projektet startade under våren 2021 och tog cirka 23 månader att slutföra.

– Omvärldsfaktorer som covid samt pågående krig har såklart påverkat tidplanen något vilket har krävt en del omplanering. Sluttiderna för projektet har hållits enligt planerat, samtidigt som det varit ett pussel med att få in respektive lokalhyresgäster enligt deras önskade tider.

Mottagandet har varit bra. Beställaren är nöjd med det färdiga resultatet.

– För beställaren har projektet pågått långt innan MTA blev involverade så för deras del är det såklart kul att få en färdig byggnad, avslutar Pontus Jönsson.

Bostadshuset har en yta på cirka 4 900 kvadratmeter och värms upp med fjärrvärme.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg

Tidplan: augusti 2021–mars 2023

Byggherre: Jefast AB

Totalentreprenör: Mta Bygg & Anläggning Skåne

Arkitekt: FOJAB

Kostnad: 140 Mkr

Vi utför Betongborrning , Betongsågning och mindre rivningar.

Trevligt bemötande och proffsigt utförande är vårt motto.

Välkommen att kontakta oss på: Tel. 076-013 52 22 Mejl: chrille@cbhab.se

VÄGEN TILL ETT

LYCKAT BYGGPROJEKT

J. Losell Projektledning AB är en kunskapspartner som låter ekonomi, kreativitet och teknik samverka för att nå bästa resultat.

I samverkan med kunder, konsulter och entreprenörer verksamhetsanpassar vi projekten från idé till färdig produkt.

Vi är gärna med tidigt i byggprocessen för att använda vår erfarenhet och kreativitet till att hitta nya, annorlunda och kostnadseffektiva lösningar.

philip@kbh-bygg.se • 073-376 43 01

Låt oss ta hand om ert köksprojekt!

Boka ett möte med våra duktiga köksplanerare.

Tillsammans löser vi ert nästa projekt!

Flygaregatan 12, 302 38 Halmstad

035-265 44 10, halmstad@projekt-1.se

Våra primära verksamhetsområden:

• Projektledning

• Kontrollansvarig enligt PBL

• Entreprenadbesiktningar

• Projekteringsledning

• Byggledning mm

Metallgatan 1 B, Ängelholm

info@jlpab.se • 0705-93 60 80 / 0707-78 10 80

101 Svensk Byggtidning BOSTAD

Linnéan öppnar för INFLYTTNING I JÄRVASTADEN

Järvastaden har under de senaste tio åren vuxit med bostäder, förskolor, skolor och service.

Nu i vår är ytterligare 114 lägenheter inflyttningsklara i det nya kvarteret Linnéan.

AV MIKAEL HEDLUND

– PROJEKTET FÖRBEREDER sig nu för första tillträde i våra Svanenmärkta bostäder i mars. Kvarteret innehåller också en lokal som förbereds för en vårdcentral som planeras att överlämnas under sommaren, säger Henrik Grönlund hos Skanska bostadsutvekling.

Utöver svanenmärkningen går Skanska lite längre med miljötänk och hållbarhet utifrån företagets egna erfarenheter vad gäller bland annat transportlösningar och produktionsprocesser. I Linnéan etableras gröna innergårdar för biologisk mångfald. Huset värms upp med fjärrvärme och värmen återvinns från den utgående ventilationsluften för att hålla nere uppvärmningskostnaderna samtidigt som energibehovet kompletteras

med solceller på taken som täcker stor del av elbehov och minskar elkostnader. Väggar, golvkonstruktion och inredning har genomgått granskningar för att skapa ännu lägre energianvändning och klimatpåverkan samt bättre inomhusmiljö än traditionella byggkrav för nyproduktion, enligt Skanska.

Alla lägenheter får gott om naturligt ljus, stora fönster och öppna planlösningar. Här finns 114 lägenheter. Majoriteten har balkong eller takterrass. Stommen består av bjälklag av prefabricerade betongelement, takkonstruktionen har ytskikt av plåt medan fasaden är målad betong, puts, tegel och på vissa delar keramiska plattor.

– Att inte kompromissa med kvalitén och

utlovad inflyttningstid när vi upplever stora prisökningar på material och störningar i leveranskedjan har varit utmanande. Vi har genom hårt och smart arbete lyckats parera utmaningarna som har uppkommit och det serut nu som att vi levererar färdiga bostäder i tid, avslutar Henrik Grönlund.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden

Tidplan: december 2020–sommaren 2023

Byggherre: Bostadsutveckling

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Skanska Sverige AB

Kostnad: 240 Mkr

102 Svensk Byggtidning BOSTAD SPECIAL ÄR STANDARD. Entrépartier i EK och invändiga glaspartier Se referensbilder på www.nibema.se www.styrteam.se Din Kompletta Styrleverantör. Tel, 08-749 40 30
Nu i mars är det tillträde till bostäderna i kvarteret Linnean. Bild: Skanska

Så blir allmännyttans nyproduktion på PANTARHOLMEN

På Pantarholmen i Karlskrona uppför byggherren och allmännyttiga bolaget Karlskronahem tre huskroppar med hyreslägenheter.

– Här stod tidigare ett gammalt uttjänt garage och tomten passade väldigt bra för att bygga nya lägenheter på, säger projektchef Ulf Klint, Karlskronahem.

AV

THOMAS ANDERSSON

KARLSKRONA BESTÅR AV I hopbyggda öar där stadsdelen Pantarholmen med bebyggelse sedan 1950– och 1960-talet idag är en integrerad del av centrala Karlskrona. Det var här på fastigheten Barken ett som man hösten 2021 rev det gamla garaget för att lämna plats åt Karlskronahems nyproduktion av flerbostadshus. Målet är sammanlagt 75 hyreslägenheter fördelade på tre sammanlänkade huskroppar.

– Det finns ett behov i kommunen att skapa fler nya bostäder för inflyttande invånare, säger Ulf Klint.

De tre sammanbundna huskropparna utgörs av en lägre byggnadsdel och två högre huskroppar. Därtill byggs ett nytt garage i form av en betongkonstruktion i två våningar under marknivå. Ovan på det två våningsplanen med garage byggs sedan tre huskroppar med prefabricerade betongväggar och bjälklag med ingjutna installationer.

– Det är mycket betong i själva konstruktionen, sammanfattar Ulf Klint. Vissa sidor av nyproduktionen får utfackningsväggar och de nya bostadshusen på Pantarholmen bekläds sedan med den svarta fibercementskivan Swisspearl Carat.

Den lägre byggnadsdelen i Karlskronahems nyproduktion på

Vi utför svets och smidesarbeten

0455-80860 info@ksmab.com www.stalmekaniska.se

En lägre byggnadsdel flankerad av två högre med flexibla en-, två- och trerumslägenheter blir resultatet av Karlskronahems och Peabs pågående nybyggnadsprojekt på Pantarholmen i Karlskrona. Bild: AB Karlskronahem/ LewisJonsson ArkitektkontorA

Pantarholmen binder samman de övriga två huskropparna. ”Limpan” i mitten är fyra våningar hög och kommer att inrymma 23 mindre lägenheter plus tvättstuga. På yttersidorna ligger sedan de två andra huskropparna. Det vill säga ”tornen” med sina fem respektive åtta våningshöjder och 52 större lägenheter med generösa balkonger. De tre delarna är sedan hoplänkade med två trapphus och hiss.

De nyproducerade hyresbostäderna i fastigheten Barken på Pantarholmen i Karlskrona ska enligt byggplanen stå färdiga för inflyttning i januari 2024. I början på januari 2023 var garageplanen under jord färdiggjutna. Ovan mark hade byggprojektet, med Peab Sverige som totalentreprenör, nått upp till tredje våningsplanet för bostäder.

– Vi sätter väggar, gjuter bjälklag och jobbar oss uppåt. En våning till och vi är uppe i taket vad gäller mittbiten. Sedan fortsätter vi med att bygga på ytterflankerna. Men själva lägenheterna är ännu inte påbörjade, rapporterade då Ulf Klint till Svensk Byggtidning.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnation flerfamiljsbostäder, Pantarholmen, Karlskrona

Tidplan: december 2021–januari 2024

Byggherre: AB Karlskronahem

Totalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: LewisJonsson Arkitektkontor

Kostnad: 115 Mkr

103 Svensk Byggtidning BOSTAD

GÄLLIVARE en ”arktisk småstad i världsklass”

Det sjuder av aktiviteter i Gällivare. Just nu satsar LKAB och låter uppföra hyresbostäder, parkeringsgarage och affärslokaler i bästa läge i centrala Gällivare. Samarbetet och dialogen mellan byggherren LKAB, entreprenören Peab och fastighetsbolaget Topbostäder är i fokus när moderna kvarteret Gladan nu uppförs och beräknas bli klart under hösten 2024.

AV NICLAS SVENSSON

DET GÅR NÄSTAN att ”ta” på framåtandan i de nordliga delarna i Sverige. Trots en pågående ekonomisk konjunktursvacka, så pågår den positiva utvecklingen för fullt. De unika och redan väl kända samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare lockar till och med EU-kommissionen, som nyligen genomförde ett möte just på plats i malmfälten. Det första mötet under Sveriges ordförandeskapsår 2023. Det som sker i malmfälten i norr är onekligen viktigt för jobben och framtiden i Gällivare. Gruvan är i dag världens näst största järnmalmsgruva under jord, näst efter gruvverksamheten i Kiruna. Därmed är det en angelägenhet för hela Sverige. På båda orterna går malmkropparna in under samhällena och om gruvbrytningen

ska ha en ljus framtid innebär det för Gällivare att 75 procent av Malmberget rivs eller flyttas till ”nya” Gällivare. Eller rättare sagt; värdefulla kulturbyggnader flyttas medan en del andra bestånd rivs och ersätts. Med denna bakgrund så blir det nya kvarteret Gladan ett viktigt prestigeprojekt, där detta toppmoderna projekt innebär att Gällivareborna erbjuds 85 fräscha hyresbostäder, ett rymligt parkeringsgarage för bekväm centrumhandel och nya moderna affärslokaler. Här kommer bland annat en ny Coop-butik så småningom på plats. LKAB:s satsning utgör således en ersättning för delar av Topbostäder AB:s fastighetsbestånd i Malmberget.

— Samhällsomvandlingen i stort och det nya kvarteret blir ett

Det nya kvarteret Gladan med moderna bostäder, handel och parkeringsmöjligheter kommer att bli en märkesbyggnad och smälta in i den unika arktiska miljön. Bild: Stark Arkitekter

Att vara med om förnyelsearbetet med samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget är ett prestigeprojekt. Bild: Stark Arkitekter

slags kvitto på att vi nu befinner oss på den positiva framtidsresan i Gällivare. Jag vill gärna framhålla det nära samarbetet med Topbostäder och Peab i det här projektet, och det är en av många pusselbitar som kommer på plats. Dialog och öppenhet skapar goda förutsättning för LKAB:s fortsatta gruvdrift och därmed en fortsatt positiv utveckling i Gällivare, säger Pierre Eriksson, projektledare hos LKAB.

I harmoni med den arktiska miljön

Det mångsidiga kvarteret Gladan får sin placering på en tidigare industritomt, och därför startade hela processen egentligen redan under 2021, med rivning av befintliga byggnader och en omfattande sanering av marken. Det aktuella byggprojektet startade emellertid

i september 2022, och entreprenören Peab fick möjligheten att tillsammans – genom det långsiktiga samarbetet med arkitektbyrån – ta fram ett förslag. Utformning, exteriör, materialval och modernitet har varit några av nyckelorden.

— Det var både en utmaning och en högintressant möjlighet förstås. Vi ville använda tidigare positiva erfarenheter och i samverkan med arkitekten utgå från de värden som ibland kallas ”platsens själ”, som i Gällivares fall handlar om den arktiska miljön, bergsmassiv med Dundret som främsta landmärke, om midnattssolen och fjällvärlden, säger Jan Öberg, projektchef hos Peab.

De nya bostäderna och fastigheten generellt har förutom en hög nivå för utformning och estetik, också betydande kvaliteter i boendemiljön med närhet till service och handelsutbud, variationer i takhöjd och inglasade balkonger i alla bostäder från ettor till fyror. Byggnationen i kvarteret Gladan har sin utformning i tre lamellhus samt en innergård i två nivåer. Innergården är planerad med sitt- och lekytor, pergola med utemöbler, grillplats och odlingslådor.

— För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra boende hög kvalitet i alla avseende. Kvarteret Gladan är utan tvekan ett signal- och prestigeprojekt för oss och vår medverkan i förnyelsearbetet med samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget. Gemensamt siktar vi mot målet att åstadkomma en arktisk småstad i världsklass, avslutar Håkan Norlén, projektansvarig hos Topbostäder AB.

FAKTA I KORTHET:

Byggherre: LKAB

Totalentreprenör: Peab AB

Beställare/Fastighetsförvaltning: Topbostäder AB

105 Svensk Byggtidning BOSTAD

Med trä och prefabricerade byggelement i sin fabrik i Götene är Götenehus en av flera aktörer som utvecklar nyproduktionen i Ytterbys område Nordtag i Kungälv. Bild: Götenehus

PREFABRICERADE TRÄHUS

byggs i natursköna Nordtag

I Ytterby i Kungälv uppför Götenehus radhus och ett flerbostadshus med sammanlagt 21 lägenheter.

– Det är sammanlagt 450 bostäder som byggs här och vi är en av flera aktörer, berättar Götenehus projektutvecklare Sara Almroth.

AV THOMAS ANDERSSON

NORDTAG I YTTERBY är ett natur- och kustnära bostadsområde under utveckling och med pendelavstånd till såväl centrala Kungälv som Göteborg.

I Götenehus första byggetapp i Nordtag stod 15 radhus i bostadsrättsföreningen Esters Lycka, färdiga för inflyttning redan 2021. Den andra etappens pågående nyproduktion för Brf Huldas Lycka kommer i ett första skede att resultera i 13 radhus plus åtta lägenheter i ett flerbostadshus.

Radhusen är tvåvåningshus på 110 kvadratmeter med badrum och en förhållandevis öppen planlösning för sociala ytor som kök och vardagsrum i bottenvåningen. Den flexibla övervåningen är inte begränsad till enbart sovrum.

– Där kan du ha upp till fyra sovrum, eller två sovrum och ett stort allrum, eller tre sovrum och ett litet mindre allrum, säger Sara Almroth.

Även flerbostadshuset med sina åtta lägenheter är en träbyggnad i två plan med såväl två- som tre- och femrumslägenheter. Där de sistnämnda är lägenheter i två våningar.

– Vi bygger alla våra hus i trä med särskild omsorg för kvalitet i materialval och design. Det är en industriell tillverkning av färdiga element för väggar, tak och golv i trä i Götene där vi har vår tillverkningsfabrik och vårt huvudkontor. Själva huset lyfts på plats på några dagar och står där och är tätt på direkten!

Markförhållandena med ängar och hagar blev dock en lite större överraskning än väntat för Götenehus nyproduktion i Nordtag.

– Det såg ut att bli ett väldigt enkelt område att bebygga. Men visade sig lite knepigt med olika höjder att förhålla sig till och alla bestämmelser om hur saker och ting får luta för att det ska vara tillgängligt för alla. Det har också varit en smula knepiga geotekniska förhållanden. Det har inneburit lite utmaningar.

Området Nordtag ligger i västra Ytterby. Med bekvämt avstånd till förskola, skola och med ungefär en kilometer till ortens pendeltågsstation och Resecentrum.

– Och det ligger mycket vackert mitt bland skog och hästhagar. Du har dessutom väldigt nära till havet om du vill ha salta hav och klippor, avslutar Götenehus projektutvecklare Sara Almroth.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad bostäder, Ytterby, etapp 2

Tidplan: april 2022–juni 2023

Byggherre: Götenehus AB

Generalentreprenör: Bergkvist Bygg

Arkitekt: Götenehus AB

Kostnad: 60-80 Mkr

106 Svensk Byggtidning BOSTAD

U-FORMAT FLERBOSTADSHUS

utvecklar Österplan i Örebro

I Örebros nya bostadskvarter vid Österängsgatan är byggföretaget OBK totalentreprenör för byggprojektet bostadsrättsföreningen Österpark som befinner sig i sin andra etapp med sikte inställt på ytterligare 94 nyproducerade HSB-lägenheter i en sammanhängande U-formad huskropp i centrala Örebro.

AV THOMAS ANDERSSON

DE NYA BOSTADSKVARTEREN i östra Örebro växer fram i ett centralt läge med promenadavstånd till Stadsparken, Behrn Arena och centrum samt med cykelavstånd till såväl universitetet som Hjälmaren. Det är här – vid Österängsgatan i kvarteret Gasklockan – som totalentreprenören OBK Sverige på uppdrag av byggherren HSB Förvaltning Mälardalen vintern 2023, dragit igång byggprojektet bostadsrättsföreningen Österpark etapp två.

– Nu håller vi på att schakta grunden och ska börja pålningsarbetet med borrpålar. Efter det kommer grundläggningen med pålsuler, hissgropar och betongplattan, rapporterar OBK:s platschef Rickard Ahlin till Svensk Byggtidning i månadsskiftet januari-februari.

Etapp ett med sina två trappuppgångar bildar nu ett L med rät vinkel på det i slutändan U-formade byggprojektet.

– Nu förlänger vi med två trapphus efter gatan och så en vinkel

igen med ett trapphus. Det handlar om ett flerbostadshus med platsbyggd betongstomme och en murad, putsad fasad med träpanel. Högst upp på papptak placeras fläktrum i bandtäckt plåt.

Österparks 7-8 våningar höga bostadshus i etapp två får tre trappuppgångar med gemensam takterrass i varje uppgång. Samtliga 94 lägenheter kompletteras med balkong eller uteplats, från yteffektiva enrumslägenheter upp till tvåor och trerummare med dubbla badrum. Fyrarumslägenheterna får två balkonger och högst upp blir det sexrumsvåning med tre balkonger och privat takterrass.

Totalentreprenören OBK:s byggprojekt Brf Österpark bedrivs i en trång stadsmiljö med parallellt pågående byggen tätt inpå.

– Logistiken med allt material som kommer är en utmaning. Det är en väldigt liten tomt och bara sju och en halv meter från vårt hus bygger också Peab runt 90 lägenheter. Vi är så att säga inkörda i ett hörn!

Byggherren HSB är en av flera aktörer som tillsamman med Örebro kommun utvecklar området Österplan vid Österängsgatan i centrala Örebro. Gamla industrikvarter som nu omvandlas till en ny stadsdel där det ska byggas cirka tusen nya bostäder, kompletterade med kontor och handel. Här planeras också en park med caféer och restauranger. Inflyttning till Brf Österpark är planerad till hösten 2024.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av bostäder, Örebro

Tidplan: januari 2022–oktober 2024

Byggherre: HSB Förvaltning i Mälardalen AB

Totalentreprenör: OBK Sverige AB

Arkitekt: Clarus Arkitekter

Kostnad: 150-200 Mkr

107 Svensk Byggtidning BOSTAD
Samtliga 94 lägenheter kompletteras med balkong eller uteplats. Bild: HSB

HAMRINSBERGET ger stort bostadstillskott i Universitetsstaden

Fastighetsbolaget Gazette som ägs av Balticgruppen och VK Media är nu igång med Lasarettsbacken 5 på Hamrinsberget i Universitetsstaden. I denna del av Umeå finns Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, SLU och Uminova Science Park. Det aktuella projektet innebär att ett betydande antal bostäder tillförs stadsdelen.

AV KJELL-ARNE LARSSON

UNIVERSITETSSTADEN är ett stort arbetsplatsområde där drygt 12 000 människor arbetar och över 40 000 vistas varje dag. Umeå universitet, kommunen och Region

Västerbotten har från första början varit mycket positiva till att stadsdelen får fler bostäder.

En första etapp på Hamrinsberget tillför nu ungefär 165 hyresbostäder. Dels blir det två nyproducerade punkthus, dels bevaras ett befintligt höghus (byggnad 11) som byggs om helt. Detta uppfördes för sjuksköterskeskolan 1958 och innehöll undervisningslokaler

och elevhem. Senare har huset använts till kontor och under sista året stått tomt.

– Vi bygger på Hamrinsberget för att behålla och förvalta bostadshusen långsiktigt, säger David Carlsson, vd och koncernchef för Balticgruppen. Idag finns det väldigt få bostäder i Universitetsstaden. Vårt projekt bidrar till en mer komplett stadsdel, med bättre service, fler som rör sig där inte bara dagtid och ökad trygghet.

Bostäderna kommer att utgöras av ettor, tvåor och treor. Målgruppen är bland annat doktorander och gästforskare. Detaljplan för

etapp 1 som gäller Lasarettsbacken 5 fanns sedan tidigare, och nu pågår detaljplanearbete för följande etapper, där Balticgruppen planerar att bygga i egen regi.

– Vi jobbar samtidigt för att knyta ihop Universitetsstaden och Östra station. Umeå kännetecknas ju av två järnvägsstationer. Vi ser framför oss att Umeå växer till 200 000 invånare kring år 2050 genom hållbar tillväxt och målet är att östra delarna med Universitetsstaden/Östra station och stadens centrum närmar sig varandra och smälter samman, fortsätter David Carlsson.

108 Svensk Byggtidning BOSTAD
Visionsbild från helikoptervy visar det befintliga hus 11 samt de två tillkommande punkthusen. Detta är första etappen i utvecklingen av Hamrinsberget. Bild: LINK Arkitektur

Byggentreprenör för etapp 1 på Hamrinsberget är OF Bygg AB. Arbetet har upphandlats som en totalentreprenad, och den genomförs i samverkan med byggherren. Projektet har fokus på miljö och ombyggnaden är ett fint exempel på återbruk av framför allt stommen. De vitt skilda karaktärerna på byggproduktionerna – ombyggnad och nybyggnad – återspeglas i den organisation som OF Bygg har satt upp för projektet. – Återbruk är helt i linje med trenderna nu och med den hållbarhetsinriktning vi sedan tidigare har tillsammans med Balticgruppen, säger Fredrik Åkerlund, projektchef hos OF Bygg. Betongstommen på det befintliga huset kommer att återanvändas. Trapphuset och entrén som är tidstypiska kommer att behållas. För att höja energiprestanda tilläggsisoleras fasaderna med 120 mm isolering och vi sätter in nya fönster. Fasaderna kommer att se ut som förr, med undantag av att lägenheterna förses med balkonger, vilka bidrar till boendekvaliteten. Umeåborna kommer utan vidare att känna igen denna stadens märkesbyggnad, där fasaden får ny puts i samma ton som tidigare. Givetvis kommer samtliga installationer att förnyas. Modern ventilation och ny styr bidrar till att sänka energianvändningen. Bygget av de nya punkthusen är igångsatt. När stommarna reser sig under vår och sommar så förnyas delvis Hamrinsbergets vy sedd från söder, från sjukhuset.

– Vi är glada att kunna bidra till att förverkliga Balticgruppens planer för området och bland annat få fram nya hyreslägenheter. Genom att det blir lägenheter även i det befintliga huset får vem som helst möjlighet att söka bostad där och få tillträde till en av stadens bästa utsikter. Vi nämner gärna Balticgruppen som en aktör med långsiktig och ansvarsfull planering, avslutar Fredrik Åkerlund.

David Carlsson betonar att man har ett bra och tätt samarbete med OF, särskilt viktigt med den kostnadsbild som nu råder i branschen. Han framhåller också LINK Arkitektur som bland annat har erfarenhet av projekt som inkluderar återbruk.

– Vi kommer att certifiera byggnaderna med Miljöbyggnad nivå Silver, och med Guld avseende energianvändning. För alla nyproduktioner senaste åren har vi använt Miljöbyggnad Silver eller Guld.

För ombyggnationen kommer man förutom att göra en beräkning på klimatavtrycket, beräkna vad avtrycket skulle ha blivit om det hela hade uppförts på nytt. Detta för att kunna jämföra dessa scenarier.

FAKTA I

KORTHET:

Hamrinsberget, ombyggnad och nybyggnad, bostäder, Umeå

Tidplan: januari 2023–december 2024

Byggherre: Fastighetsbolaget Gazette AB (Balticgruppen/VK Media)

Totalentreprenör: OF Bygg AB

Arkitekt: LINK Arkitektur AB

Kostnad: 285 Mkr

Totalinstallatör

umeaentreprenad.se

109 Svensk Byggtidning BOSTAD
Vi gör schakt, grund och markarbeten med engagemang och kvalitet.
– Vi är väldigt glada att få bygga här. Läget i Universitetsstaden, nära cykelbron Svingen, bussterminalen och Östra Station kommer att ge dem som flyttar in här goda förutsättningar att leva ett hållbart liv, säger David Carlsson, vd och koncernchef, Balticgruppen. Bild: Balticgruppen

KARMEN I KARLSTAD

– Willhem uppför ytterligare hyresrätter i Våxnäs

Tack vare ett förtätningsprojekt i stadsdelen

Våxnäs tillförs Karlstad ytterligare hyresrätter.

På Karmgatan ska två punkthus med sammanlagt

78 lägenheter resa sig.

AV KJELL ARNE LARSSON

WILLHEM AB ÄGS AV första AP-fonden. Företaget innehar och förvaltar sammanlagt ungefär 28 000 lägenheter i fastigheter på tretton svenska orter, bland andra Karlstad.

– I Våxnäs har vi 246 lägenheter i befintliga fastigheter. Vi initierade ett detaljplanearbete för att kunna förtäta vårt egna bestånd i stadsdelen. I en första etapp byggs nu två punkthus med totalt 78 lägenheter, berättar Barbora Danese Pohorela, projektchef hos Willhem.

Den maxhöjd som detaljplanen tillåter utnyttjas i och med att husen blir åtta våningar, och byggnaderna blir dessutom volymeffektiva. Till saken hör också att en tidigare parkeringsplats disponeras för bygget. Företaget har också fått byggrätt för ett lamellhus längre österut.

– Vid nyproduktion bygger vi lägenheter med hög standard, och det gäller förstås även Karmen. Det innebär trägolv, och i badrum kakel och klinker. I alla lägenheter installeras både diskmaskin och tvättmaskin. Någon gemensam tvättstuga blir det inte. Willhem är en långsiktig ägare som bygger med ett 50-årsperspektiv. Bland annat här i Karlstad har vi en komplett organisation inklusive förvaltningskontor. Vi bygger och förvaltar för livet kan man säga.

Willhem använder Miljöbyggnad genomgående i sina nyproduktioner, med sikte på totalbetyget Silver. Projektering och beräkning för Karmen visar att man ser ut att klara denna nivå, med Silver även vad gäller energianvändning. Som miljöbyggnadssamordnare och även miljösamordnare under projektet anlitas Erik Andersson från KVE Konsult.

Som totalentreprenör har Serneke upphandlats. Bygget är igång och pålningen klar.

– Byggområdet är lite trångt och vi måste ta hänsyn till att garagen vid parkeringen är i drift, men detta klarar vi, säger Niclas Nyman, entreprenadingenjör hos Serneke.

Punkthusen kommer att ha betongstomme. Konstruktionen baseras på prefab väggar och valv. Prefab-elementen kommer färdigt förberedda för elinstallationer, avlopp och ventilation. Ytterväggarna blir också prefab i form av sandwichelement.

Första våningen kommer att sakna balkonger, på andra våningen blir det franska balkonger och samtliga våningar uppåt får fullstora balkonger.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av bostäder, Karlstad

Tidplan: november 2022–juni 2024

Byggherre: HB Karmgatan/Willhem AB

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: Studio Ekberg AB

Prefabricerade betongstommar till alla typer av byggnader.

K-Prefab har utfört stomentreprenaden till projektet Karmen i Våxnäs, Karlstad. kprefab.se

110 Svensk Byggtidning BOSTAD
I en första etapp byggs nu två punkthus med totalt 78 lägenheter i Våxnäs. Bild: Willhem AB

Familjen Dicksons ståtliga köpmannavilla har använts för stadens representation och 1800-talsinteriören har även gjort det till en populär plats för filminspelningar. Bild: Creative Commons

DICKSONSKA PALATSET genomgår varsam renovering

Anrika Dicksonska palatset i Göteborg är föremål för en ombyggnad och upprustning med sikte på lokaler för bland annat kontor och restaurang. Dicksonska palatset klassas som ett byggnadsminne med bevarandevärde i centrala Göteborg.

AV THOMAS ANDERSSON

DICKSONSKA PALATSET med sina tre våningar i florentinsk nyrenässans ligger på Parkgatan ett stenkast från Avenyn mitt i Göteborg.

Palatset, som blev byggnadsminne med bevarandevärde 1973, genomgår nu ett ombyggnads- och renoveringsprojekt som i enlighet med gällande förändringsrestriktioner ska gå i mål tidigt hösten 2023. Byggherre är Göteborgs stads fastighetsbolag Higab som äger

och förvaltar karakteristiska Göteborgsbyggnader som Konserthuset, Feskekörka och Gamla Ullevi.

Ulf Bengtsson är projektchef för pågående renovering och upprustning av Dicksonska Palatset. Ett projekt som bland annat innebär takomläggning och fasadrenovering. Arbeten som inte får förändra exteriören.

– Vad gäller fasaden sker inga förändringar utan antikvariens medverkan och omfattande underhållsarbeten med den tidens material.

Arkitekten har efter gamla arkivbilder tagit fram ritningar för att ge taket sitt till stora delar ursprungliga utseende. Med takkupor, takfotsbräda med mera, betonar han.

Den höga bevarandevärdet var naturligtvis en utmaning, att hitta balansen mellan att anpassa byggnaden för att klara den verksamhet som ska bedrivas men samtidigt värna om byggnadens krav på varsamhet. >>

111 Svensk Byggtidning KONTOR

har vi erfarenheten som krävs för det riktigt svåra. Du kan tryggt lämna ditt renoveringsuppdrag till oss.

Partille Elkonsult

Vi söker nya medarbetare!

info@partilleelkonsult.se

GRL Partille Elkonsult AB

Materialval är också fråga om balans.

– Även här görs avvägningar mellan funktionalitet, varsamhetskrav och historiken. Detta i ett nära samarbete mellan arkitekt, antikvarie samt respektive projektör och entreprenör. Arbetet befinner sig ungefär mitt i entreprenaden.

Är något prefabricerat eller görs allt på plats?

– Beror lite på vad du lägger i begreppet prefabricerat. Takkuporna, till exempel, tillverkas på FO Petersons snickeri i Högsbo och lyfts på plats. Till så stor del som möjligt återbrukar vi material i huset. Väldigt lite är standardtillverkat.

Parallellt pågår interiöra arbeten för planerad restaurang- och festverksamhet.

– Mycket riktigt är tanken att det ska bli restaurang och festvåning på plan ett och två, samt kontor på plan tre och vindsplan. Orangeriet återskapas med sina befintliga gjutjärnstakstolar och pelare, men med ett nytt glastak. Kopplat till orangeriet kommer en bar att byggas och köket totalrenoveras. I övrigt sker i huvudsak underhållsarbeten av konservatorer, avslutar Ulf Bengtsson.

Dicksonska Palatset ritades av den engelske arkitekten William Allen Boulnois och uppfördes år 1862 av friherre Oscar Dickson. Hälften av byggnadsarbetarna kom från England.

Storå S Indu S tr I gata 7 • 424 69 a ngered t el: 031 332 66 60 • www.ram S el. S e

REDO FÖR

YTTERLIGARE 260 ÅR svk.com

Nu får Dicksonska palatset ny lyster. S TUDIO VÄSTSVENSK KONSERVERING har experter på konservering och restaurering av stort som smått. Ta kontakt med oss om du vill återställa något till sin forna glans.

FAKTA I KORTHET:

Renovering, upprustning, ombyggnad, Dicksonska Palatset, Göteborg

Tidplan: april 2022–september 2023

Byggherre: Higab AB

Generalentreprenör: FO Peterson & Söner Byggnads AB

Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB

Kostnad: 70 Mkr

112 Svensk Byggtidning KONTOR
Götgatan 10, 411 05 Göteborg • telefon: 031­724 80 00 • fop.se Byggnadsminnet Dicksonska Palatset i Göteborg renoveras och upprustas varsamt för restaurang och festverksamhet. Bild: Higab AB, Malin Strandlund Dicksonska palatset med sina tre våningar i florentinsk nyrenässans. Bild: Creative Commons

STOLT LEVERANTÖR TILL DICKSONSKA

Allt inom säkerhet

Vi är stolta över att få leverera lås till Dicksonska palatset. Låsinstallationer är ett av flera områden i vår verksamhet. Vi arbetar brett med produkter och tjänster inom hela lås-, larm- och säkerhetsområdet och utför kundanpassade installationer där trygghet och tillgänglighet är viktiga ledord. Vi är certifierade inom brandlarm, inbrottslarm, kamerabevakning, låsanläggning, värdeförvaring samt iso 9001 och iso 14001 - För din trygghet.

SPÄNNANDE KONTORSHUS i

Kristianstad

Nu flyttar Tectum Byggnader sitt huvudkontor från Vinslöv till Kristianstad. Med ursprung i industri- och lantbruksbyggnader tar nu företaget ett avsteg och bygger ett kontor i stål med hela fasaden i glas. De delar som inte är genomsiktliga utförs i vitt. Kontoret ska stå klart för inflyttning i december 2023 och blir ett spännande inslag i stadens miljö.

AV MARIE LOUISE AARÖE

– VI HAR SEDAN ett tag haft behov av ett större kontor och bygger därför ett nytt huvudkontor i Kristianstad. Det är en annorlunda byggnation än vad vi traditionellt bygger, som mestadels handlar om l hallbyggnader med stålstomme, i isolerat alternativt oisolerat utförande för industri, lager och lantbruk. Emellanåt bygger vi även lite exklusivare bilhallar. Detta är dock något helt annat, berättar Fredrik Persson, försäljningschef och tillträdande VD för familjeföretaget Tectum Byggnader AB.

Byggnaden består av en helt och hållet glasad fasad med järnfria fönsterglas för att få det vita helhetsintrycket. Fasaden utförs med structural glazing med glas sammanfogade av endast mjukfog utan några synliga fönsterprofiler från utsidan, profilerna sitter på insidan av fasaden. De långa takutsprången ger intrycket av att huset lyfter och det frihängande taket över terrassen på andra våningen förstärker det intrycket. Taket utförs helt slätt med fribärande takplåt beklätt med isolering och papp. Interiört är bjälklagen i betong och väggarna består av trä och glas i uppbyggda sektioner. Golven består av träparkett och entrén och den dubbelriktade breda trappan av kalksten. För att få ett behagligare ljud kommer det att bli textilmattor i kontoren. Man har också valt att det ska var öppet upp till andra våningen där det finns en gångbro som knyter ihop de två avdelningarna av huset. Sammantaget ger detta ett mycket öppet och luftigt intryck.

– Den öppna ljusa känslan har varit viktig i hela projektet därför har vi genomgående valt ljusa material i beige och grå toner i olika

Vi

schatteringar med glas, sten och trä som de dominerande materialen. Det har inte varit aktuellt med kraftiga accentfärger, berättar Fredrik Persson. Det nya köket kommer att få en stor öppen avdelning för umgänge. Och vi kommer även att ha ett antal konferensrum som ska kunna delas av med vikväggar. Rum för rekreation, upplevelser och vila har vi också planerat för.

Värmesystemet består av en värmepump och golvvärme utvecklade för att tillsammans ge mycket låga driftskostnader. Värmepumpens utedel kallas EnergiTräd och dess aluminiumprofiler absorberar förnyelsebar energi ur atmosfären genom att omvandla luftens fuktighet till iskristaller. Golvvärme är installerat på bägge våningarna. Belysningen blir ”intelligent” och närvaroanpassad och ska kunna regleras via Internet.

– Normalt bygger vi 100 till 120 stålbyggnader per år. Denna byggnad är helt annorlunda, säger Fredrik Persson. Även om vi gör liknande entréer är de övriga byggnationerna ofta enklare. Det är dock ett mycket spännande projekt och vi ser alla fram emot invigningen och inflyttningen i slutet av december i år.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad

Byggherre: Tectum Byggnader AB

Arkitekt: Norconsult AB

löser allt, stort som smått

JKN Entreprenad AB har sedan starten 2009

erbjudit tjänster inom markentreprenad.

JKN Entreprenad AB

Grönalundsvägen 111, 291 93 Önnestad 073-380 04 49, johan.klarin@jknab.se www.jknentreprenad.se

114 Svensk Byggtidning KONTOR
Tectum Byggnader har sedan ett tag varit i behov av större lokaler och bygger nu ett nytt huvudkontor i centrala Kristianstad. Bild: Fredrik Persson

BYGGFAKTA samlas under ett tak i Ljusdal

I mer än 50 år har Byggfakta funnits i Ljusdal i hjärtat av Hälsingland. Det var här allting började och idag har Byggfakta Group verksamhet i 26 länder. Men att fortsätta växa i två olika inhyrda lokaler på samma ort blev ohållbart. Därför bygger man nu ett helt nytt huvudkontor med plats för cirka 175 personer. Detta blir också startskottet för utveckling av Östernäsområdet.

AV KIM HALL

DET NYA huvudkontoret uppförs vid Kyrksjön, ett stenkast från centrum och stationen i Ljusdal.

Den lokala byggentreprenören Sidskogen Bygg innehar totalentreprenaden och Joakim Östberg, arkitekt i Järvsö, har ritat den 2 500 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden som består av fem sammanbyggda huskroppar i två plan med ett atrium samt glastak över.

– Vi gick ut med upphandling för ett år sedan där de entreprenörer som kom in med anbud fick fria händer att komma med förslag. Utmaningen var att skriva kontrakt som hanterade de ökade materialpriser, vi hittade en modell som reglerar prishöjningarna. Eftersom vi har koll på alla aktiva i byggbranschen och även leverantörer och kunde erbjuda ett inköpsverktyg som heter Byggfakta Tender så kom vi fram till

en kostnadseffektiv lösning, säger Pär Fack, COO och ansvarig i Byggfakta Group.

Kommunen försökte exploatera Östernäsområdet med bostäder, men Trafikverket satte stopp på grund av Timmerterminalen behövde flyttas. Detaljplanen drogs tillbaka och den gällande detaljplanen fick användes med följden att tomten blev mindre.

– Vi har kontor i hela Sverige varav de största är i Ljusdal och Hudiksvall. Det är här vi vill fortsätta att växa, berättar Pär Fack.

Projektet har en byggkostnad på cirka 55 miljoner kronor. Konstruktionen består av stålstomme och en fasad som i huvudsak består av träpanel och mörk falsad plåt på taket. Bygghöjden får vara max tio meter i nockhöjd och 32 procent taklutning.

Huskroppen har en sjöbodsinspirerad arkitektur som förstärker närheten till vatten,

träfasad som återspeglar den lokala träindustrin och platsens historia. Med jordnära färger som återfinns i omgivningen får byggnaden bra balans. De helglasade partierna ger rikligt med ljusinsläpp.

Interiören får en ljus och balanserad miljö med mötesrum och allmänna personalutrymmen som inspirerar och skapar en trivsam arbetsmiljö. I maj 2022 togs det första spadtaget och inflyttning är beräknad till december 2023.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad kontorshus, Ljusdal

Tidplan: maj 2022–november 2023

Byggherre: Byggfakta Docu Sweden AB

Totalentreprenör: Sidskogen Bygg AB

Arkitekt: Österberg Arkitektur AB

Kostnad: 55 Mkr

115 Svensk Byggtidning KONTOR
Bild: Byggfakta

En vattenfylld märgelgrav och markförstärkningar har varit en utmaning byggprojektet för betongformföretaget Dokas nya lager- och kontorsanläggning i Väla norr om Helsingborg. Bild: Wihlborgs Fastigheter

BRA LÄGE I HELSINGBORG

för betongföretaget Doka

Nära Väla Centrum i norra Helsingborg uppförs en verksamhetsbyggnad med lager och kontor åt världsledande betongformföretaget Doka.

– Den delen av Helsingborg är väldigt bra för deras logistik i södra Sverige, förklarar projektledare Joakim Hansson på byggherren Wihlborgs Fastigheter.

AV THOMAS ANDERSSON

VÄLA CENTRUM LIGGER i utkanten av Ödåkra ungefär åtta kilometer nordost om centrala Helsingborg.

Det är här – bakom Väla Centrum på en del av den 40 000 kvadratmeter stora fastigheten Snårskogen – som fastighetsbolaget Wihlborgs Fastigheter bygger nya lokaler åt kommande hyresgästen Doka. Detta med hjälp av byggaren och totalentreprenören Servicekuben Väst.

Det handlar om en blivande enplansbyggnad på cirka 13 000 kvadratmeter med en produktions- och lagerdel samt kontorslokaler.

Lagerdelen uppförs på betongplatta med borrplintar som markförstärkning. Ovanpå det betongsockel, plåtsandwichelement och solceller på taket. Kontorsdelen byggs med betongplatta, murad stomme och putsad fasad.

I slutet på januari 2023 pågick arbete med installationer och ett nästan färdigt ytskikt invändigt i kontorsdelen.

I lagerhallen var då stommen färdig på ett så gott som tätt hus. Arbetet fortskred med pappläggning på taket och mark- och va-arbeten inne i hallen. Bottenplattan var dock ännu inte gjuten.

– Den är inte bärande i den här konstruktionen. Bara borrplintar

med förstärkning, som så att säga lever sitt eget liv inne i huset, säger Joakim Hansson.

– Vi har haft en hel del frågor och utredningar om markförutsättningarna, med en märgelgrav ungefär mitt på tomten. Det vill säga ett fyra meter djupt hål med bara vatten. Vi har varit extremt noggranna med uppbyggnaden av marken. Marken runt lager- och kontorsbyggnaden har exempelvis gjorts hårdare med förstärkt asfalt. Nybyggnationen för den kommande hyresgästen Doka ockuperar bara en del av fastigheten Snårskogen. Därför kan fastighetsutvecklaren Wihlborgs Fastigheter erbjuda liknande verksamhetslokaler för fler hyresgäster i ett för södra Sverige utmärkt logistiskt läge strax norr om Helsingborg.

– Vi har tre lotter till att bygga på, understryker Joakim Hansson. Doka är ett österrikiskt familjeföretag som grundades för 150 år sedan. Idag har företaget 7000 anställda runt om i världen. Verksamheten i Sverige är inriktad på uthyrning av betongformar och formsystem, med anläggningar i Uddevalla och Rosersberg i Sigtuna. Den nya lager- och kontorsbyggnaden i Väla Helsingborg ska stå klar i mitten på maj 2023.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad laget, kontor, Väla, Helsingborg

Tidplan: april–maj 2023

Byggherre: Wihlborgs Fastigheter

Totalentreprenör: Servicekuben AB

Arkitekt: Extend Arkitekter Helsingborg AB

Kostnad: 60 Mkr

116 Svensk Byggtidning KONTOR

INDUSTRIKONCERNEN FREUDENBERG

– nu även i Landskrona

Den tyska industrikoncernen

Freudenberg har tecknat ett tioårigt hyresavtal med fastighetsägaren Acrinova, som under 2022 uppförde en lager- och kontorsfastighet på 2 700 kvadratmeter i Landskrona.

– FREUDENBERG ÄR ett globalt företag som såg Landskrona som en strategisk plats med närhet till både E6:an och tågstationen som gör det enkelt för anställda som pendlar. Landskrona kommun har dessutom gjort det enkelt för oss att etablera lokaler på orten, säger Ulf Wallén, vd på Acrinova.

Acrinova är en fastighetskoncern som startade 2015 med huvudkontor i Malmö och är verksamma i hela södra Sverige. Bolaget erbjuder som ägare, förvaltare och utvecklare, olika helhetslösningar inom fastigheter. Sedan 2022 är de noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista.

– Tidigare var en stor del av verksamheten extern förvaltning, men nu förvaltar vi i stor sett bara våra egna fastigheter, handlägger köp och byggentreprenader själva. Sedan 2020 har vi haft ganska många byggprojekt i gång. Bland annat byggde vi en förskola och en fastighet med 80 lägenheter, med certifiering Miljöbyggnad, i Trelleborg. För tillfället har vi en halv miljard kronor i byggprojekt på gång, säger Ulf Wallén.

Under våren startar de nytt byggprojekt i Trelleborg, bygger nya lokaler för danska Jysk och T-Hansen på Center Syd i Löddeköpinge samt har bostadsprojekt i nio plan med 54 lägenheter i Åstorp. Samtliga projekt uppförs med ”noll vision”, så nära noll som möjligt i klimatpåverkan och gärna egenproducerad energi på fastigheten.

– Vi hade inte kunnat starta byggprojekt med hyresbostäder idag även om behovet av fler bostäder finns. Det finns inte ekonomi att bygga. Kommersiella byggandet är också drabbat av höjda bygg- och energikostnader. Det kommer att krävas åtgärder för att få till en förändring till fortsatt tillväxt, säger Ulf Wallén.

Den Freudenbergska byggnaden består av cirka 600 kvadratmeter kontor och cirka 2 100 kvadratmeter lager.

Konstruktionen består av stålstomme och isolerade sandwichelement. Koncernen har cirka 50 000 anställda i världen varav 45 arbetar i Landskrona.

Utöver Freudenbergs lokaler, som uppfördes med högt ställda miljökrav som fossil-

fri uppvärmning och energianvändning samt egenproducerad el med solceller, har Acrinova fler byggprojekt.

SWEP flyttar sitt huvudkontor till Landskrona, 10-årigt hyreskontrakt, och likaså folktandvården med 15-årigt hyreskontrakt.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnation av kontor- och lagerbyggnad, Landskrona

Tidplan: januari–december 2022

Byggherre: Acrinova AB

Byggentreprenör: Hallbygg i Skåne AB

Arkitekt: Bengt Husritare AB

Kostnad: 40-70 Mkr

117 Svensk Byggtidning KONTOR
Den tyska industrikoncernen Freudenberg valde Acrinova för att uppföra en kontors- och lagerfastighet, om cirka 2 700 kvadratmeter, på Järvgatan i Landskrona. Verksamheten flyttade in i november 2022. Bild: Acrinova

NY LOKALISERING för Tekniska förvaltningen i Örebro

Arbetet med att anpassa fastigheten Tankbilen ett för tekniska förvaltningens behov är i full gång. I slutet av mars beräknas totalentreprenaden, som innefattar ombyggnation av garage- samt ny lagerbyggnad, vara slutförd. Utförandeentreprenaden som innefattar ombyggnationen av kontor och verkstadslokaler beräknas slutföras i juni och inflyttning för tekniska förvaltningen sker sedan i september 2023.

AV KIM HALL

– UTFÖRANDEENTREPRENADEN drabbades av en omfattande stormskada i augusti 2022 som ådrog sig stora skador på taket och regn som skadade fastigheten. Det är nu ett försäkringsärende. I projektet har vi en inflyttningstid som måste ske på ett bräde, säger Nils Källman, projektledare på Örebroporten.

Örebroporten är ett kommunalägt fastighetsbolag som bland annat har uppdraget att inom Örebro kommun äga, förvalta och utveckla fastigheter för kommunens

verksamheter. Bolaget har ett tydligt fokus på utveckling.

Lindesbergs Bygg är totalentreprenör för hus två, tre, ett antal komplementbyggnader samt allt markarbete kopplad till fastigheten Tankbilen ett medan Asplunds Bygg är generalentreprenör och innehar utförendeentreprenaden för ombyggnationen av verkstads- och kontorsbyggnaden byggnaden mellan de båda befintliga.

– De gamla lokalerna och markanläggningen på industriområdet Aspholmen

är tekniskt uttjänade och reinvesteringsbehovet var stort. När vi förvärvade lokalerna efter Engströms Entreprenadmaskiner behövde vi anpassa lokalerna efter Tekniska förvaltningens behov.

Den ena byggnaden anpassas för att bli ett kallgarage med plats för olika typer av servicemaskiner, traktorer och lastbilar.

Här får även avfallsbilarna uppställningsplatser.

Den andra befintliga byggnaden bygger vi om med en ny rumsbildning för verkstadsyta,

118 Svensk Byggtidning KONTOR
I skrivande stund pågår installationsdragningar och invändigt arbete av lokalerna i Berglunda industriområde. Bild: Nils Källman/Örebroporten

Tekniska förvaltningen i Örebro flyttar till Berglunda industriområde där Örebroporten nu anpassar garage och verkstadsbyggnader till kommunens verksamhet. En ny lagerbyggnad med materiallager uppförs med inflyttning efter sommaren 2023. Bild: Nils Källman/Örebroporten

däcklager, spolhall och cykelverkstad med mera.

– Tidigare har här varit en öppen verkstadslokal som vi nu delar upp i olika lokaler. Vi bygger även kontor, omklädningsrum med dusch för personalen. Kontorsdelen blir i tre plan medan verkstadsdelen har full höjd om cirka nio meter och i vissa delar tillskapas ett nytt undertak då takhöjden blir överflödig. Mellan dessa byggnader kommer den nya byggnaden bestående huvudsakligen av ett

materiallager men även kontor och andra servicefunktioner kommer att finnas, säger Nils Källman.

Det gamla garaget består till största del av en stålkonstruktion, grusat golv och TRP-plåt som väggkonstruktion. Den nya byggnaden har pålad gjuten betongplatta på mark, sandwichelement som väggar. Väggar och tak är på plats.

I skrivande stund pågår installationsdragningar och invändigt arbete.

FAKTA I KORTHET:

Om- och nybyggnation lager, kontor, verkstad och garage

Tidplan: februari 2022–mars respektive juni 2023

Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB

Totalentreprenör: Lindesbergs Bygg AB

Generalentreprenör: Asplunds Bygg AB

Arkitekt: White Arkitekter AB

Kostnad: Lindesbergs del 100 Mkr och

Asplunds Bygg 80 Mkr

SVERIGES MEST SÅLDA INDUSTRIPORT

• 7 års garanti

• Testad för 1 miljon öppningscykler

• Manuella vikportar underhållsfria

• Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

Prisexempel:

4000 x 4000 manuell vikport (utan glas)

(exkl.moms) SEK 18.000

119 Svensk Byggtidning KONTOR
I
en högautomatiserad och supermodern anläggning, mitt i Västergötland, producerar vi som en av Europas största vikportstillverkare mer än 13500 högkvalitativa industriportar per år. Företaget startade 1973 och har 50 års erfarenhet av industriportar. Genom att samla all utveckling och produktion till en enhet uppnår vi skalfördelar som ger en unik konkurrenskraft, både kostnads- och kvalitetsmässigt. Kontakta oss på telefon 0512-29590 för att se vad vi kan erbjuda!
www.prido.se

HUVUDKONTORET

som förenar arbete med utställningar

När ägaren Benny Nilsson till Stommen Group i Markaryd ville skapa en attraktiv arbetsplats med utställningar och mötesplats för kunder lät han uppföra ett modernt huvudkontor om cirka 8 000 kvadratmeter i Markaryd längs med E4:an. Byggnaden består av tre våningsplan med stor entré och 400 kvadratmeter stor innergård.

– VI KÖPTE EN DEL av en grön företagspark intill fastigheten och som ställer krav på hur vi ska bygga hållbart. Bland annat ställs det krav på hållbart materialval och gröna sedumtak samt solceller som förser byggnaden med el. Parkeringen har markmaterial som hanterar dagvatten, berättar Pontus Larsson, projektledare och ansvarig från beställarens sida.

Stommen Group är ett internationellt möbel- och heminredningsföretag som omsätter 1,5 miljarder kronor med fabriker i Polen och Rumänien som tillverkar möbler för både inomhus- och utomhusbruk. Några av de mest kända varumärkena är Brafab, Conform, Affari Of Sweden, Furninova och Elevenate.

Markaryd i sig är en mindre ort som ligger i sydvästra hörnet av Småland, nära gränsen till Skåne och Halland. Dess strategiska placering längs E4:an bidrar till att många företag väljer att etablera verksamhet här.

– Vår ägare jobbar med långsiktiga mål där bra miljöval är ett av målen. Huvudkontoret ska bli en aktivitetsbaserad arbetsplats med tillhörande utställningsmiljöer. Vi kommer att ha 150 kvadratmeter stort gym och medarbetarna ska kunna cykla till och från jobbet eller springa runt en slinga kring huset. Därför finns det omklädningsrum med dusch så att man känner sig fräsch när det är dags att börja jobba, säger Pontus Larsson.

120 Svensk Byggtidning KONTOR
AV KIM HALL

Stommen Group nya huvudkontor i Markaryd blir ett aktivitetsbaserat kontor med utställningsmöjligheter. Byggnadens fasad består av trä som smälter väl in i närliggande skogsmiljö. Bild: Stommen Group

betongelement resas. Invändiga installationer har precis påbörjats, förväntas pågå till slutbesiktning i mars 2024.

– Nu är vi i slutklämmen av projektet och håller på med installationsarbeten samt inredningsarbeten av lokalerna, förklarar Niklas Rubin, platschef på J-Å Johannessons Bygg.

Byggnaden kommer att kläs med träpanel för att smälta in i omgivningen. Man använder Moelvens thermowood, dels för att hantera eventuell brand, dels är det miljömässigt bra material som tillverkas i Sverige och Finland. Byggnaden får bergvärme och cirka 700 kvadratmeter solceller på taket. Ambitionen är att slutbesiktning ska utföras i mars 2024.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad kontor, Markaryd

Tidplan: april 2022–april 2024

Byggherre: Stommen Group AB

Totalentreprenör: J-Å Johannessons Bygg AB

Arkitekt: Sajt Arkitektstudio AB

Kostnad: 200–250 Mkr

Återbruk och cirkulär ekonomi är också viktiga delar i projektet. Småland som är känd för sina stora stenar kommer man att använda som markering och ljudvall mot motorvägen. Gamla stubbar har flisats för annan användning och jordmassorna har fördelats på fastigheten samtidigt som man försökt behålla så mycket som möjligt av den befintliga skogsmiljön.

Man avverkade skog i oktober 2021 och i april 2022 påbörjade man byggnation och betongplatta göts på mark. Efter semestern kunde de första prefabricerade väggarna, bärande betongväggar och

Ansluten till

Leverantör av stabiliserande hisschakt och trappor i betong.

TILLVERKARE
BETONGELEMENT • VÄGGAR • PELARE • BALKONGER • L-STÖD • FUNDAMENT
INDUSTRI,
AV
för
BOSTÄDER TORPS BYGGELEMENT AB
121 Svensk Byggtidning KONTOR

ROBOTLAGER I HEMSTADEN lockar Lindex att flytta hem

Lindex bygger nytt lager i födelsestaden Alingsås. En stor tomt med expansionsutrymme, nära E20, järnväg och Göteborgs hamn är viktiga faktorer när modeföretaget lämnar Partille och Borås och flyttar hem till Alingsås. AV THOMAS

Lindex nya högautomatiserade lager uppförs med Inhubs Holding som byggherre i strategiskt läge vid E20 nära Göteborg. Bild: Inhubs Holding

– LAGRET LIGGER strategiskt bra längs E20 och den nya sträckan mellan Göteborg och Stockholm, konstaterar Andreas Ekberg, operationell chef på fastighetsutvecklaren Inhubs Holding.

Det är fastighetsutvecklaren Inhubs Holding som på uppdrag av Lindex är byggherre för modeföretagets byggprojekt med sikte på ett nytt lager i Alingsås.

– Vi håller på för fullt! Är klara med pålningen och håller på med stommen och sätter sandwichelement med plåt och takisolering, rapporterar byggherren och fastighetsutvecklarens operationelle chef Andreas Ekberg till Svensk Byggtidning.

Det nya lagret på cirka 48 000 kvadratmeter ska stå inflyttningsklart sommaren 2024. Lindex lämnar då sina nuvarande lager i Partille och Borås.

Från det nya lagret i Alingsås är det bara drygt fyra mil till Göteborgs hamn. – De vill centralisera sin verksamhet.

ANDERSSON
122 Svensk Byggtidning LAGER & LOGISTIK

Det här lagret ska förse Lindex distribution till alla deras fysiska butiker och e-handel över hela världen, förklarar Andreas Ekberg.

Lagerbyggnaden uppförs med en stålstomme från Ranaverken, sandwichelement och plåtfasad. Den kommer att inrymma en 48 000 kvadratmeter stor miljöcertifierad logistikhall med ett högautomatiserat omnilager som levererar både mot butik och direkt till slutkund via e-handel. Hyresgästen Lindex egna investeringar i fastighetens automation och it-system uppgår till 1,1 miljarder kronor.

– Det är Lindex historiskt sett största investering sedan företaget grundades. I en anläggning som är väldigt automatiserad och där robotar plockar produkterna i lagret.

Att hyresgästen själv investerar, installerar och står för automatiseringen ställer extra höga krav på kommunikation mellan byggherren Inhubs Holding och hyresgästen Lindex, understryker Andreas Ekberg.

– Samordningen är väldigt viktig!

Att Lindex placerar sitt nya högautomatiserade lager i Alingsås innebär

i praktiken att man flyttar ”hem igen”. Lindex grundades år 1954 i just Alingsås. Idag en global kläd- och modekoncern med 440 butiker på 18 marknader och med en mycket starkt växande e-handel.

– Det är därför de gör den här jättesatsningen i Alingsås, avslutar Andreas Ekberg.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad lager, Alingsås

Tidplan: Höst 2022–sommar 20224

Byggherre: Inhubs Holding

Beställare: AB Lindex

Att bygga kräver en stabil och säker grund

Vi hjälper dig hela vägen med grundläggning oavsett vilka förutsättningar som finns på den aktuella byggplatsen. Vi är specialister inom grundläggning med tyngdpunkt på tekniskt utmanande projekt och vi erbjuder fullservicelösningar med innovativa metoder, både på land och vatten.

www.aarsleff.se

123 Svensk Byggtidning LAGER & LOGISTIK

COOP BYGGER UNIK BUTIK

Coop bygger en stormarknadsbutik med trästomme och sedumtak i Partille.

Det här är väldigt påkostad jämfört med vanliga butiksbyggnader, säger totalentreprenör

Fristad Byggs projektchef Kjell Storberg.

AV THOMAS ANDERSSON

COOPS NYA BUTIK uppförs på Helgas väg i Öjersjö i Partille en kvarts bussresa från Göteborg i ett område som växer. Byggstart för den cirka 1500 kvadratmeter stora butiksbyggnaden skedde i november 2022, med sikte på invigning den första november 2023. Byggnaden ska vara i trä med bland annat stora glaspartier samt sedumtak.

– På två sidor av fasaden blir det svart plåt och på två sidor är det omålat cederträ, tillägger Kjell Storberg på Fristad Bygg.

Coop har planerat för butiken under flera års tid. En längre bygglovsprocess drog ut på tiden. En utmaning i projektet på grund av en utdragen projektering, är den förhållandevis korta byggtiden.

– Det är en tight tidplan eftersom vi kom i gång sent. Så det gäller att få ihop det tidsmässigt! Coop ska använda de sista tre månaderna till att med sina sidoentreprenörer inreda butiken. Så vi behöver nästan vara färdiga till sommarsemestern.

I mitten på februari 2023 är dock Coops byggprojekt i Öjersjö med Fristad Bygg i spetsen på god väg att förverkligas till den planerade invigningen i höst.

EFFEKTIVISERA

DIN BYGGPROCESS MED PREFAB TRÄELEMENT

EFFEKTIVISERA

DIN BYGGPROCESS MED PREFAB TRÄELEMENT

Vi på SJB Prefab har lång erfarenhet av att konstruera och tillverka färdiga väggelement i trä. Vår filosofi är att industrialisera byggprocessen och skapa fördelar när det kommer till kvalitet, miljö och kostnad.

Vi levererar kundanpassade prefablösningar till byggindustrin i norden.

Vi på SJB Prefab har lång erfarenhet av att konstruera och tillverka färdiga väggelement i trä. Vår filosofi är att industrialisera byggprocessen och skapa fördelar när det kommer till kvalitet, miljö och kostnad.

– Vi har uppe stommen och halva huset är snart tätt. På taket är plåten på, men inte pappen.

Med sin träkonstruktion och sitt sedumtak blir Coops nya butik i Öjersjö Partille en unik stormarknadsbutik, betonar Kjell Storberg.

– Normalt byggs ju sådana här projekt med stålstomme, sandwichväggar och plåtisolering. Här är alltihop trä och det är unikt med sedumtak!

Totalentreprenören Fristad Bygg är ett byggföretag i Sjuhäradsbygden med 80 års erfarenhet av att driva byggprojekt. Allt från nybyggnation till ombyggnation och renoveringar. Ofta och gärna, men inte bara med trä som byggmaterial.

Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av AB Fristad Bygg som totalentreprenör och som arkitekter anlitades SWECO Sverige.

Coop i Öjersjö är den andra butiken som öppnar i kommunen efter etableringen av Coop vid Partille Port för två år sedan.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad butik, Partille

Tidplan: november 2022–oktober 2023

Byggherre: Coop Väst konsumentförening

Totalentreprenör: AB Fristad Bygg

Arkitekt: SWECO Sverige AB

Kostnad: 45 Mkr

124 Svensk Byggtidning HANDEL
VI LEVERERAR KUNDANPASSADE PREFABLÖSNINGAR TILL BYGGINDUSTRIN I NORDEN. VILL DU HA HJÄLP MED DITT PROJEKT NÅR DU OSS PÅ TEL. 0534 - 199 60. LÄS MER PÅ SJB.SE | PREFAB
VI LEVERERAR KUNDANPASSADE PREFABLÖSNINGAR TILL BYGGINDUSTRIN I NORDEN. VILL DU HA HJÄLP MED DITT PROJEKT NÅR DU OSS PÅ TEL. 0534 - 199 60. LÄS MER PÅ SJB.SE | PREFAB TEL. 0534 - 199 60 LÄS MER PÅ SJB.SE
Byggnaden ska vara i trä med bland annat stora glaspartier samt sedumtak. Bild: Visualisering, bygglovsansökan

NYETABLERING I TORP

utanför Uddevalla

Torp är ett populärt köpcenter utanför Uddevalla. Här utvecklas affärsverksamheter kontinuerligt. Vissa vill minska sin verksamhet något vilket gör det möjligt för andra att komma in och ta plats. Just nu sker en ombyggnad av en fastighet som byggdes under 2005.

– VI SÅG PÅ PROJEKTET första gången år 2019 då Plantagen ville minska sin affärsyta, berättar Alexander Bryngelhed, projektchef i avdelning väst, Kynningsrud Bygg AB.

– Vi river en tredjedel av den befintliga verksamhetsytan och flyttar samtidigt personaldelen till andra delen av byggnaden som också har varit viktig att få att fungera på ett bra sätt. Vi bygger också ett nytt hus kloss an till Plantagen för affärsrörelsen Jysk som kommer att flytta in till sommaren 2023 och då kommer att bli granne med Biltema som har sina affärslokaler på andra sidan.

Den nya byggnaden byggs på kohesionspålar som bär i lera och fungerar genom friktion och är vanligt på västkusten där grunden är besvärlig och med många gånger 60 meter eller mer ner till berg. Fasaden är i plåtsandwichelement och därefter kommer Jysk att sätta sin prägel på fasaden med sitt exteriöra program.

Affärsrörelsen Jysk kommer att etablera sig på handelsplatsen Torp utanför Uddevalla inför sommaren 2023. Bild: 10A Arkitektur AB

Sammantaget handlar den nya byggnaden om butiker på 2 000 kvadratmeter, den befintliga verksamhetsytan på cirka 1 300 kvadratmeter utgör försäljningsyta.

– Vi bygger mitt i pågående verksamhet vilket har medfört att vi har satt upp en tillfällig vägg som skärmar av mot affärsverksamheten och är isolerad för att stå emot mot vind, väder och samtidigt vara säkrad. Det är ett fint projekt med en butikslokal som ska fungera för både personal och kunder, säger Alexander Bryngelhed. Det viktiga har också varit att få ihop anslutningarna mellan det gamla och det nya. Byggnadsdelen av Kynningrud är ett nytt ben som startade 2018.

Koncernbolaget Kynningsrud är från början ett norskt företag som etablerade sig i Norge och Sverige under 1940-talet. Företaget började sin verksamhet med entreprenadmaskiner och det var alltså först 2018 som man kom in som totalentreprenör, där man i första hand har fokuserat på lager och logistikbyggnader. Ett lyckat undantag är Havslyckan, bostäderna i Ljungskile, som Svensk Byggtidning tidigare skrivit om.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av affärshus i Uddevalla

Byggherre: NP13 Fastigheter Väst AB

Totalentreprenör: Kynningsrud Bygg AB

Arkitekt: 10A Arkitektur AB

Bohusläns

Bohusläns

VENTILATION

Bohusläns VENTILA

125 Svensk Byggtidning HANDEL
Bohusläns VENTILA
Vi utför schaktarbeten, transporter, fiberplöjning m.m. 0522-233 13 0705-84 47 09
VENTILATION Ljungskile Entreprenad AB

där det planeras för både bostäder och i framtiden en skola. Bild: We-Group

NY SPORT- OCH SIMHALL

byggs i Strängnäs

Larslunda heter det nya sportcentret i Strängnäs där det redan i dag finns träningsplaner, hall för gymnastik och padel samt Friskis och Svettis. I januari 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att bygga en simhall och en idrottshall i området. Utbyggnaden av området sker i olika etapper och i ett samhällsbyggnadsprojekt där flera av kommunens kontor är delaktiga.

AV MARIE LOUISE AARÖE

– I DAGSLÄGET HYR vi en sport- och simhall som är från 70-talet och där snart avtalet går ut, berättar Bo Nordebrink, projektledare på teknik- och servicekontoret, Strängnäs kommun. Det var hög tid att göra något. Vi bestämde då att samla all idrottsverksamhet på ett ställe i kommunen. Platsen är ett fornlämningsområde men här finns sedan tidigare idrottsverksamheter så arkeologiska undersökningar är redan genomförda. Samtidigt bestämde vi oss för att dela upp entreprenaden i två delar. Att bygga en simhall är komplicerat och bara på det projektet har vi i dag 24 olika entreprenörer. Sporthallen blir då en entreprenad för sig. Det är lättare att få in fler anbud när vi delat upp projektet i två delar då inte alla entreprenörer har kompetens att både bygga simhall och idrottshall.

I februari 2023 börjar arbetet med simhallen som kommer att få bassänger för skolsim,

regionala tävlingar och en rehab bassäng. Simhallen byggs medvetet för motions- och skolsim med 25 banor varav åtta är tävlingsbanor och tio är träningsbanor.

Två bassänger är på 75 kvadratmeter med höj- och sänkbara golv. En bassäng är för undervisning och en del för barn och lek. En läktare för 200 personer kommer också att byggas.

– Då det bara är tre mil till äventyrsbaden i grannkommunen satsar vi inte på det. Det är dyrt att bygga dessa simhallar. Vi började med att skissa på detta projekt 2020 och då skulle simhall och idrottshall kosta 250 miljoner kronor, nu är det priset för bara simhallen, säger Bo Nordebrink. Strängnäs har 44 mil strand utmed Mälaren därför måste vi påla för grunden som tar sin början i februari.

Larslunda är en gammal kulturbygd med en herrgård i området. För att ta upp den lantliga känslan utformas byggnaderna i

området med lite ladugårdskänsla. Det finns också planer på att bygga en skola i området. Område ligger 2,5 kilometer från centrala Strängnäs.

Larslunda växer successivt med många nya byggrätter och en helt ny infrastruktur skapas. Alldeles intill ligger en golfbana och Drottning Kristinas trädgårdar som är ett populärt strövområde. Målsättningen är att Larslundaområdet ska bli ett nav för aktiviteter för kommunens invånare och en detaljplan håller på och tas fram för att ge en helhetsbild över var man kan bygga och hur området kommer att gestalta sig.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad av sport- och simhall i Strängnäs

Byggherre: Strängnäs kommun

Arkitekt: WE-Group

Kostnad: 100-200 Mkr

126 Svensk Byggtidning IDROTT & FRITID
Området för den nya sport-och simhallen i Strängnäs byggs i Larslunda

VI TAR FULLT ANSVAR OCH FYLLER HÅLET I VÄGGEN

Doorway har öppnat dörren till en helt ny spelplan inom dörrhantering i byggprojekt.

Vi ger dig som inköpare, projektör och arkitekt en spikrak väg framåt vid nyproduktion.

Se det som en one-stop-shop för alla dina dörrar, oavsett om det gäller klassade säkerhetsdörrar i stål eller vackra innerdörrar i trä. Doorway tar fullt ansvar för hela din dörrmiljö och dessutom fullt garantiansvar. En kontakt. En garanti. En enda dörr att öppna.

Läs mer på doorway.se

från Timrås brandstation

En modern brandstation ska stå färdig nästa höst i Timrå för att öka tryggheten för invånarna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på stationen.

– Den gamla brandstationen är uttjänt, säger fastighetsutvecklare Staffan Abramsson på byggherren Timrå kommun.

AV

TIMRÅS GAMLA BRANDSTATION byggdes på 1950-talet och ersätts nu av en ny som placeras vid Terminalvägen på arenaområdet i Medelpad.

Den byggs i nära anslutning till Timrås nya Blåljusgymnasium för förberedande utbildning till yrken som polis, ambulanssjukvårdare och brandman.

Den nya brandstationen blir en tvåvåningsbyggnad som våren 2022 började uppföras med betongstomme och prefabricerade kassetter från takentreprenören Lättelement i Örnsköldsvik.

Invändigt blir det väggar med stålreglar och gips.

– I bottenvåningen är väggarna mer eller mindre klara och i övervåningen håller vi på med mellanväggar. Där det blir sovalkover, konferenslokaler, kök och ventilationsutrymmen, säger Staffan Abramsson.

Sedan den gamla brandstationen byggdes har mycket förändrats när det gäller kunskap och synen på arbetsmiljö och trygghet.

Temat för den nya brandstationens interiör – när det gäller sådant som ytor, rumsfördelning, inredning och utrustning – är att skapa ett ”Friska brandmän objekt”. Det vill säga ett nytt sätt att inreda och implementera räddningstjänsten och hantera de risker i form

av gifter och hälsovådliga ämnen som den kan vara förknippad med. Exempelvis för att inte kontaminerad utrustning används ihop med ren utrustning.

– Det första som görs efter utryckning är att spola av bilen i tvätthallen, och utryckningskläderna som du slänger in i en tvättmaskin kommer ut rena på andra sidan väggen, samtidigt som du själv duschar. Att gå in i ett rent utrymme med skitiga kläder är förbjudet.

Ett annat centralt tema vid planeringen av lokalerna i den nya brandstationen är ”flöden”. Att brandmannen så snabbt som möjligt är redo för utryckning. Oavsett om han eller hon står i duschen eller äter middag ska hen inom 90 sekunder kunna sitta i brandbilen och vara på väg ut.

Bredvid brandstationens huvudbyggd placeras också en fristående containerhall med brandbekämpningsutrustning för särskilda utryckningar.

– Den följer också de nya normerna med färdiglastade containers för att bekämpa skogsbränder, sjöfart och andra naturkatastrofer. Du backar bara in med en lastbil och kör ut med grejerna!

Timrås nya brandstation ska stå färdig för invigning den 22 september 2023.

FAKTA I KORTHET:

Nybyggnad Brandstation, Timrå

Tidplan: maj 2022–september 2023

Byggherre: Timrå kommun

Generalentreprenör: Faradium Bygg AB

Arkitekt: Liljewall arkitekter AB

Kostnad: ca 116 Mkr

THOMAS ANDERSSON
128 Svensk Byggtidning BRANDSTATION

HASTIGHETSDISPLAYER

PACETELL HASTIGHETSDISPLAYEN

031-15 01 91, www.pacetell.se

Vi finns för att ni skall kunna erbjuda er personal en säkrare och bättre arbetsmiljö, Pacetell gör stor nytta vid vägarbeten, byggarbetsplatser, industriområden och på de flesta områden där personer och bilister samsas om utrymmet. Ni kommer märka en stor skillnad då de flesta förare inte kör för fort med mening utan pga stress eller obetänksamhet.

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige och har idag ett stort antal företag och vägföreningar som använder våra produkter med mycket goda resultat.

Hastighetsdisplayen

STÅL- OCH RÖRKONSTRUKTIONER

HISAB

031-65 66 90, www.hisab.nu

HISAB är din kompletta leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. En kunskap och kompetens som vi utvecklat i nära samarbete med varvs- och byggindustrin i Göteborg. Genom åren har vi projekterat och konstruerat en avsevärd mängd mer eller mindre kända applikationer över hela världen.

Idag projekterar, konstruerar och levererar vi till kunder med behov av nytillverkning, ombyggnation och reparationer av det mesta inom fartyg, industrianläggningar och raffinaderier samt broar och byggnader.

STÅL

HUDDINGE STÅL

08–711 25 35, www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg.

Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram.

Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

STOKVIS TAPES

011-28 04 00 www.stokvistapes.se Stokseal® byggfolietejp har mycket god vidhäftning mot de flesta ytor, även mot ojämna och strukturerade ytor samt lågenergiytor. Stokseal® har mycket god beständighet mot åldring, fukt och UV-ljus. Produkten är VOC-fri samt är registrerad i Sunda Hus, Basta och hos Byggvarubedömningen. Dessutom är produkten listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.

Stokvis Tapes förser den Nordiska marknaden med kundunika tejper till B2B-kunder samt ett komplett sortiment av olika tejper till proffshantverkaren. Stokvis Tapes finns hos alla välsorterade bygg-, järn-, färg- och industrihandlare/grossister i Norden.

BELYSNING

LIGHTLIFT ESYSTEMS AB

070-733 6612, www.lightlift.se

Lightlift Esystems AB är ett företag som säljer lösningar för underhåll och hantering av svåråtkomliga, energiförbrukande och/eller servicekrävande anordningar som exempelvis belysning, fläktar, luftfilter, högtalare, med mera.

Företaget erbjuder motordrivna belysningshissar i två koncept. Båda omfattar hjälpmedel för höjning och sänkning av högt belägna eller svåråtkomliga objekt för enkel, kostnadseffektivt och energi-

BALKONGER

WELAND ALUMINIUM

0472-445 00 www.welandaluminium.se Weland Aluminium – din kompletta balkongsystemsleverantör.

Med oss som leverantör har du en stöttepelare från statik/konstruktion till monterad balkong på huset. Vi hjälper dig att välja en anpassad lösning oavsett om det är utbyte eller nya balkonger. Fastigheter kan generellt sett få nya större balkonger utan större ingrepp eller störande konstruktioner. Den viktigaste frågan är val av infästning mot husets konstruktion. Ju bättre infästning desto enklare montage. Aluminiumplatta 100 mm Balkongplattan, som har låg vikt, är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler med en målningsbar undersida. Dessa balkongplattor kan monteras med ett flertal typer av infästningar samt har en självbärande längd på cirka 5 meter. Djupet följer fasta modulmått i 50-100 mm:s intervaller.

HISSAR

NORDISK HISS

013–31 47 00, www.nordiskhiss.se

Vi är flexibla specialister.

Vi arbetar genom nära och personliga kontakter för att tillgodose och motsvara våra kunders önskemål på bästa tänkbara sätt.

Grunden för vårt arbete ska vara gällande miljölagstiftning. Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar. Vårt miljöarbete skall stå under ständig förbättring.

Nordisk Hiss startades 1993 och ingår i Motumkoncernen sedan december 2014.

Kingspan har funnits på den svenska marknaden sedan 2006. Vår marknadsnärvaro ökar. Idag har Kingspan Panels och Kinsgspan Insulation flera svenska säljkontor. Vi vill växa med hjälp av tillgänglighet, kompetens och

Kingspan satsar på forskning och utveckling för att leda utvecklingen av energibesparande lösningar. Ett aktivt innovationsarbete i en traditionell bransch skapar fördelar. Kingspan får ett tekniskt försprång men framför allt kan vi skapa unika och attraktiva produkterbjudanden.

SVETS

SVETSMONTAGE FRITSLA AB

072-253 24 26

Vi utför arbeten med svetskonstruktioner och smidesarbeten samt montage och försäljning av portar och hallar. Vi levererar stål, rostfritt och aluminium. Även tillverkning och montage.

TRAFIKSÄKERHET

TMA ÖREBRO UTBILDNING AB

www.tmaorebro.se

Utbildningar för Yrkesförare & Vägarbetare. TMA Örebro AB är ett företag som jobbar med trafiksäkerhet både genom

TMA-skydd till de som jobbar på våra vägar men även genom utbildning som är riktad till dig som jobbar som yrkesförare eller vägarbetare.

När det gäller TMA-skydd erbjuder vi våra tjänster dygnet runt på årets samtliga dagar.

Jourtelefon 019-10 36 00.

VI BYGGER SVERIGE
TEJP

Byggnads ordförande Johan Lindholm om inkomstgolvet:

”POLITIKERNA SKA INTE LÄGGA SIG I”

Återinför arbetsmarknadsprövningen! Regelverket med behovsprövning av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU, som gällde fram till 2008, vill Byggnads ha tillbaka.

AV MIKAEL HEDLUND

REGERINGEN och Sverigedemokraterna vill höja inkomstkraven för invandrad arbetskraft. Enligt ett gemensamt förslag ska golvet vid lönesättning ligga strax över 33 000 kronor, vilket motsvarar en medianlön i Sverige, en summa som är svår att nå upp till som nyanländ.

Tanken med åtgärden är att den ska minska arbetskraftsinvandringen till lågkvalificerade yrken för att fler i Sverige ska kunna ta de jobben, samtidigt som fusk och kriminalitet ska kunna stoppas.

Fram till år 2008 skedde en prövning över hela landet och inom alla yrken av arbetsmarknadens behov av arbetskraft från länder utanför EU. Arbetsförmedlingen hade huvudansvaret och arbetsmarknadens parter hade inflytande. Nu har frågan hamnat på politikernas bord. Byggnadsarbetareförbundets ordförande Johan Lindholm menar att förslaget om inkomstgolv kommer att leda till mer fusk.

– Politikerna ska inte lägga sig i. I den här frågan går de helt fel. De ska hålla sig borta från lönebildningen. Våra kollektivavtal sätter lönegolvet och politikerna ska värna dem. Lönenivåerna för Byggnads medlemmar ligger redan generellt sett kring lönegolvet som diskuteras.

Avarten av det nya förslaget blir enligt elaka tungor att skurkaktiga arbetsgivare i princip följer med sina medarbetare till bankomaten och tar den mesta av lönen ändå. Det blir ingen skillnad mot tidigare då det krävdes att arbetsgivaren erbjöd en lön på 13 000 kronor i månaden.

– För arbetsgivare som följer ingångna kollektivavtal blir det här inga problem. Men de oseriösa arbetsgivarna kommer att fortsätta att utnyttja människor ännu mer

och lova en lön medan den verkliga lönen är en annan. 80 procent av de östeuropeiska byggbolagen har satt i system att inte betala rätt lön, skatt eller pensionspengar. De följer inte regler. Det här förslaget öppnar upp för lycksökare som inte hör hemma i branschen. Sveriges löntagare är under stark press idag och enligt Johan Lindholm måste arbetstillfällena gå till dem som arbetar i landet om den höga arbetslösheten kommer som det varnas för. Då måste den här typen av dörrar till arbetskraftsinvandring stängas.

– De som kommer hit ska jobba med bra förutsättningar. Folk ska inte jobba på kvällar och nätter i skymundan och hotas av repressalier om de tar kontakt med facket. Att ha det hängande över sig är helt oacceptabelt. Det handlar inte om att stänga gränser men att låta företag utnyttja människor och pressa våra villkor på det sättet är fruktansvärt för dem som drabbas. Då är en arbetsmarknadsprövning på sin plats.

Som det är nu skapas branscher där oseriösa företag får fritt spelrum och utnyttjande av människor accepteras.

130 Svensk Byggtidning DEBATT
Politikerna ska inte lägga sig i. I den här frågan går de helt fel. De ska hålla sig borta från lönebildningen.

Försköna din miljö

Hos oss på Stoneform kan du få hjälp av våra duktiga medarbetare att skapa och försköna er miljö vare sig det är på kontoret, i hemmet, i lägenheten, på hotellet, konferensanläggningen eller på fasaden.

Idag utför vi mer och mer av det passiva brandskyddet, mur och putsarbeten, gipsputs, dekorputs, linoljemålning och akustikarbeten.

Stoneform har sitt säte, med kontor och fabrik, i norra Stockholm, Arlandastad. Vi har även en filial i centrala Västerås och en fabrik i Borlänge. Vi har också en fabrikstillverkning i Katrineholm. Där tillverkar vi allt från modeller, formar till färdig stuckatur och fiberbetong. Custom made för våra kunder.

Vår senaste produkt Stoneform Concrete är designad för både interiört och exteriört användande där vi kan få betongen att se ut som sten, metall eller andra specialytor.

Kontakta oss så får du veta mer!

Besök vårt showroom

på Karlavägen 36. Öppet vardagar 10-17 eller boka tid.

Mobil: +46 (0)10 777 21 31 kontakt@stoneform.se www.stoneform.se

SVENSK BYGGTIDNING / STORDÅHD KOMMUNIKATION AB

Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

Välkommen till Bevego! Vi är ett av Sveriges ledande

grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi arbetar med noga utvalda leverantörer där många är marknadsledande inom sitt område. Dessutom kompletterar vi vårt sortiment med egen tillverkning och flera olika varumärken vilket gör oss till en ännu starkare aktör på marknaden.

Bevego har filialer över hela Sverige. För att hitta din närmsta filial, scanna QR-koden

POSTTIDNING B

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Försköna din miljö

0
page 131

”POLITIKERNA SKA INTE LÄGGA SIG I”

1min
page 130

från Timrås brandstation

4min
pages 128-130

NY SPORT- OCH SIMHALL

1min
page 126

NYETABLERING I TORP

1min
pages 125-126

COOP BYGGER UNIK BUTIK

1min
page 124

ROBOTLAGER I HEMSTADEN lockar Lindex att flytta hem

1min
pages 122-123

HUVUDKONTORET

2min
pages 120-121

NY LOKALISERING för Tekniska förvaltningen i Örebro

1min
pages 118-119

INDUSTRIKONCERNEN FREUDENBERG

1min
page 117

BRA LÄGE I HELSINGBORG

1min
page 116

BYGGFAKTA samlas under ett tak i Ljusdal

1min
pages 115-116

SPÄNNANDE KONTORSHUS i

2min
page 114

DICKSONSKA PALATSET genomgår varsam renovering

2min
pages 111-112

KARMEN I KARLSTAD

1min
pages 110-111

HAMRINSBERGET ger stort bostadstillskott i Universitetsstaden

2min
pages 108-109

U-FORMAT FLERBOSTADSHUS

1min
page 107

PREFABRICERADE TRÄHUS

1min
page 106

GÄLLIVARE en ”arktisk småstad i världsklass”

2min
pages 104-106

Vi utför svets och smidesarbeten

0
page 103

Så blir allmännyttans nyproduktion på PANTARHOLMEN

0
page 103

Linnéan öppnar för INFLYTTNING I JÄRVASTADEN

1min
page 102

UTMANANDE HÖGHUS

2min
pages 100-101

Omgivande natur avspeglas i SKÖVDES NYA PUNKTHUS

1min
page 99

KONCEPTHUS

1min
page 98

KVADRATSMARTA HYRESRÄTTER på Hisingen

1min
page 97

FOLKBOENDE I BYHÖJDEN

1min
page 96

PÅ MASTHUGGSKAJEN

2min
pages 94-95

EXKLUSIVASTE VILLAN på stans finaste adress

1min
page 93

TEGELKLÄTT MED GRÖNA DETALJER präglar Tornlyckan

1min
page 92

BOSTADSRÄTTER nära älvlandskapet i Umeå

1min
page 91

SMÅLÄNDSKT BOENDEKONCEPT

1min
page 90

PARHUS i naturskön skogsmiljö

1min
page 89

PREFABRICERADE BOSTADSHUS i Kungsbacka

1min
page 88

BONUMKONCEPT

1min
page 87

ÄLDREBOENDE I VÄNERSBORG i tät dialog med vården

1min
pages 83-87

VÅRLÖKEN

1min
page 82

GAMMAL INDUSTRILOKAL

1min
pages 81-82

KREATIV MILJÖ

1min
page 80

Skola och aktivitetshus FÖR FRAMTIDEN

2min
page 79

NY FÖRSKOLA

1min
page 78

STOCKFALLETS NYA SKOLA

1min
page 77

NY STADSDEL kräver stor skola i Ranagård

1min
page 76

BORÅS STAD bygger ny skola

2min
page 75

NYDANANDE ARKITEKTUR

1min
page 74

ORRHOLMEN

2min
pages 72-73

fräschör

3min
pages 69-72

Missainga nyheter!

2min
pages 67-69

STORKYRKAN I STOCKHOLM

2min
pages 65-66

Utmanande modernisering av K-MÄRKTA MALMÖ STADSTEATER

2min
pages 60-62, 64

Älvdalskvartsiten

0
page 59

GRANIT

3min
pages 58-59

STEN OCH TRÄ om

2min
pages 56-58

REVAL STONE

2min
pages 54-55

SVENSK GRANIT håller inte etiska mått

2min
pages 52-53

2Secure kollar säkerhet för ett RÄTTVIST BYGGANDE

0
page 51

Ordning och reda på byggarbetsplatsen

1min
pages 49-50

Kontrollerade byggställningar viktigt för BYGGSÄKERHETEN

1min
page 48

NYA ARBETSMILJÖREGLER för ökad säkerhet

0
page 47

TAKSÄKERHET – en fråga om standard och upphandling

1min
pages 46-47

KONTROLL OCH RISKBEDÖMNING avgör framtida byggsäkerhet

1min
page 44

Säkra

3min
pages 41-43

BYGGBRANSCHENS SÄKERHETSPARK – lustfylld utbildning som gör skillnad

1min
pages 40-41

VAD SER DU ATT DU BYGGER – EN SKOLA ELLER EN TRYGG OCH BRA START FÖR SIRI?

2min
pages 37-38

HON HAR NOLLTOLERANS

0
page 36

SÄKRA OCH ENKLA LYFT med kranbil och gafflar

2min
page 35

BORTGLÖMD POTENTIAL KAN SPARA MILJARDER

3min
pages 33-34

TEKNISK ISOLERING har blivit hårdvaluta

0
pages 32-33

MED BRA LEDARSKAP når du stjärnorna

2min
page 31

DIGITALISERING ger oerhörda möjligheter

1min
page 30

3D-SKANNING underlättar förvaltning

2min
page 29

STANDARDISERAD DIGITAL INFORMATION förenklar bygglovshantering

1min
page 28

AI OCH DIGITALA TVILLINGAR underlättar

2min
page 27

Katrinetorp landeri har fått

1min
pages 24-26

NCC BYGGER SIMHALL i Uleåborg,

0
page 23

NYA PROJEKT SÅ BLIR PORTALEN

1min
pages 22-23

PERSON NYTT

2min
page 20

Dammarsberg Entreprenad använder körplåt från CONTAINERTJÄNST och möjliggör trafik över djupa schakt

2min
page 19

ÅRETS BOK

2min
page 18

HAR BLIVIT WHITEWASHING

1min
pages 16-17

INDUSTRIARBETSGIVARNA ser

1min
pages 14-16

LOCKA UNGA TILL ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

0
page 13

YRKESSKOLOR HOTADE

1min
pages 12-13

Gemensam satsning för SUND KONKURRENS I BYGGBRANSCHEN

1min
page 8

NU LANSERAS ETT NYTT REGELVERK

1min
page 7

Lås och Beslag

0
page 6

SPILLVATTEN är guld värt

1min
page 3
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.