Aluminium Scandinavia nr 1-2021

Page 1

MARS 2021 NR 1

Carl Öjerstam

DESIGNER

Aluminium produceras med solenergi

www.aluminium.nuINNEHÅLL 10 Aluminiummässan flyttas På grund av pandemin flyttas mäs�san fram

12 Programmerad produktion Fördelarna av DriverCAD mjukvara

16 Solenergi Aluminium produceras med solenergi

16 Aluminium produceras med solenergi BMW Group börjar använda aluminium som producerats med solenergi

18 Spårbarhet Nyckeln till lönsam hållbarhet

19 Lagrar solenergi i aluminium Azelio och Svea Solar, ska tillsammans utveckla energilagring med hjälp av aluminium.

20 Nytt eldrivet transportfordon Re: Move kommer att inspirera att tänka nytt om rörlighet

21 Medlemssidor Information från Svenskt Aluminium

30 Metallbulletiner Börsnytt

32 Om aluminium En publikation framtagen av Svenskt Aluminium

24 Carl Öjerstam

NÄSTA NUMMER 2/2021

Utgivning: 23 april 2021 Materialdag: 9 april 2021

Industridesigner

ALUMINIUM SCANDINAVIA Nr. 1 · Mars 2021 · Årgång 38 · ISSN 0282-2628 UTGIVARE Nortuna Herrgård AB · Romfartuna

Nortuna · 725 94 Västerås · aluminium@nortuna.se · www.aluminium.nu CHEFREDAKTÖR/ANSVARIG UTGIVARE Torbjörn Larsson torbjorn.larsson@nortuna.se I REDAKTIONEN Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.se PRODUKTION OCH LAYOUT Marie Andersson, Creatiff marie@creatiff.se ANNONSMATERIAL annons.aluminium@nortuna.se ANNONSER BOKNING/FÖRSÄLJNING Kontakta Torbjorn Larsson · Tel. 0708-18 81 00 · torbjorn.larsson@nortuna.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

3


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Dörrbalk av den nya legeringen Advanz 7UHS-s701. Foto: Novelis

Ny legering är både starkare och lättare Novelis lanserar en ny fordonsaluminiumlegering som ska vara den starkaste som företaget hittills har utvecklat. Den nya legeringen, Advanz 7UHS-s701, är utformad för användning i säkerhetskritiska konstruktionskomponenter för personbilar. Förutom personbilar ser Novelis också användningen av aluminiumlegeringen i kommersiella fordon och elfordon,

eftersom den är upp till 40 procent lättare än konkurrerande höghållfasta stål. Detta skulle ge omedelbar vinst för fordonstillverkare genom att göra lättare delar som har samma funktion, vilket resulterar i ett lättare fordon. Philippe Meyer, Senior Vice President och Chief Technology Officer, Novelis Inc., presenterade den nya aluminiumlegeringen i ett pressmeddelande.

PÅSKPYNT I ÅTERVUNNET MATERIAL Stumpastaken designades 1991 och har blivit en svensk designklassiker. Tillverkad i Sverige av 100 % återvunnen aluminium. Det gör den både miljövänlig och hållbar. Med den här smarta ljusstaken kan du samla dina ljusstumpar och bränna ner dem hela vägen.

ALUMINIUMKOMPETENS TILL AB VOLVO Valberedningen i AB Volvo föreslår att Martha Finn Brooks väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 31 mars 2021. Martha Finn Brooks, 61, har en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar och över 30 års erfarenhet från styrelsearbete i publika bolag. Tidigare positioner omfattar ett antal olika ledande befattningar inom Cummins, exempelvis som chef för lastbils- och bussverksamheten samt som chef för motorförsäljning och Customer Engineering. Martha började sin aluminiumkariär hos Alcan för att sedan bli chef för Novelis, som är världsledande inom tillverkning av valsat aluminium och återvinning. Martha Finn Brooks är ledamot i styrelsen för Jabil Inc., Bombardier och aluminiumföretaget Constellium SE och hon är ordförande i styrelsen för CARE, en av världens största NGO:er, ledande i arbetet i 93 länder för att bekämpa fattigdom och social orättvisa.

4

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

GRÄNGES PRODUKTIONSANLÄGGNING I FINSPÅNG ERHÅLLER ASI-CERTIFIERING Gränges produktionsanläggning i Finspång, Sverige, har framgångsrikt erhållit en provisorisk certifiering enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard. ”Att uppnå denna ASIcertifiering är en viktig milstolpe i vår ambitiösa hållbarhetsagenda och i vårt arbete för att ständigt utveckla ett bredare och mer hållbart kunderbjudande. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium. Detta är ett första steg mot att kunna erbjuda ASI-certifierat aluminium”, säger Torbjörn Sternsjö, President Europe. ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle.

ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i aluminiumets värdekedja. Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges produktionsanläggning i Finspång genomfördes av DNV GL. Gränges anläggning i Shanghai certifierades enligt ASI:s Performance Standard 2019. ”Vi utvecklar och breddar kontinuerligt vårt hållbara kunderbjudande och arbetar för att skapa finansiellt och operationellt värde genom aluminiumets livscykel. ASI är ett mycket viktigt branschinitiativ som gör det möjligt för oss att främja och bedriva ansvarsfull och hållbar verksamhet längs aluminiumets värdekedja. Vi har nu certifieringar på plats för två av våra anläggningar och vi kommer att fortsätta att arbeta för att certifiera våra övriga anläggningar”, säger Johan Menckel, Gränges VD.

Bild: Felix Gerlach

QUALITY HOTEL THE WEAVER I gestaltningen av The Weaver har arkitektbyrån Krook & Tjäder knutit an till områdets historia och arkitektur genom att utforma den som en ”väv” av omväxlande glas och plåt som draperats över byggnadsvolymen. Färgskalan, som vid marken börjar i mörkt rödbruna koppartoner, tar sin utgångspunkt i den äldre bebyggelsen. Mot tornets topp tonar den ur till ljust rödbrun och närmast ofärgad aluminium vilket leder ögat mot toppen och förstärker den vertikala rörelsen. De fem plåtkulörerna formar en slags uppbruten gradient med sin inbördes variation och fångar upp mer av himmelsfärgen ju högre upp vi kommer. Själva plåtpartierna är utformade av borstad anodiserad aluminium och bygger ut från fasadens liv vilket ger en djupverkan. Kassettens vinkling i kombination med den borstade ytbehandlingen skapar också en fasetterande effekt som gör att fasadens fem kulörer kan upplevas som fler beroende på ljusförhållanden och betraktningsvinkel. Materialets egenskaper gör alltså att byggnaden får ett uttryck som varierar mycket beroende på vädret och skapar även en livfullhet i fasaden.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

5


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Svenska gjuterier har världens lägsta koldioxidavtryck - vill bli helt fossilfria Svenska gjuterier producerar varje år 300 000 ton gjutna delar till verkstadsindustrin. Utan gjuterier ingen fordonstillverkning. Nu ska svenska gjuteriindustrin bli fossilfri. Utan att tappa i konkurrenskraft. Svenska gjuteriindustrin har redan världens lägsta koldioxidavtryck, men vill bli helt fossilfri. Samtidigt som EU sjösätter Green Deal genomför RISE, tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen, branschens största hållbarhetsprojekt någonsin. Med forskningsprojektet GRETA pekar branschen ut riktningen mot framtiden. – Hållbarhetsfrågorna utmanar och sporrar branschen. Hållbarhet kräver effektivare produktion och smartare resursanvändning. Samtidigt leder ökad hållbarhet till ökad konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det är helt enkelt så att dagens verkstadsindustri efterfrågar klimatdeklarerade produkter, säger Åsa Lauenstein, doktor i materialvetenskap och senior forskare på RISE. Svensk gjuterinäring

6

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

innefattar allt från de stora fordonsjättarna till små familjeägda design- eller möbelföretag. Svenska gjuterier har ofta en stark lokal förankring men kundkretsen är global liksom utmaningarna. - En hållbar framtid kräver mer än att vi löser dagens problem. Vi måste fråga oss vilka produkter vi behöver i morgon. Hur ser de ut och hur designas de för största möjliga resurssnålhet. Det är kanske den viktigaste delen i projektet, säger Åsa Lauenstein. Genom att bland annat minska energiåtgången och hitta hållbara alternativ till gasol och koks kan svensk gjuteriindustris koldioxidutsläpp bli ännu lägre. Dessutom behöver branschen lära sig mer om hur råvaror och restprodukter kan användas och återanvändas. – Gjuterierna förbrukar stora mängder sand. Här behöver man titta på om vi kan återanvända den? Eller om vi kan använda den till något annat. Till exempel betong, säger Åsa Lauenstein.

SMEG UTÖKAR SITT SORTIMENT AV ESPRESSOMASKINER Smaka på färskt och aromatiskt kaffe gjort hemma i ditt eget hem med Smegs nya sortiment av helautomatiska espressomaskiner. Smegs automatiska espressomaskiner är kompakta i storlek och har en ny stilren design. Blicken fångas av mjuka och väsentliga linjer, med blanka profiler i kontrast till den borstade frontpanelen i aluminium. Finns i matt svart, vitt, rött och taupe.


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Mattias Söderqvist, VD och delägare och Christer Hagberg, ekonomichef och delägare vid marken där den nya lagerytan kommer byggas, i anslutning till den befintliga lagerbyggnaden.

ANTIBAKTERIELLA HANDTAG

ALUMINIUMFÖRETAG UTÖKAR SINA LAGERYTOR

Ekstrands erbjuder antibakteriell ytbehandling av dörrhandtag i aluminium eller rostfritt via FSB, med livstidsgaranti.

Med en ökad efterfrågan och målsättningen att växa har Alutrade AB i Växjö beslutat sig för att utöka sina lagerytor. Trots det rådande läget med pandemin gjorde företaget under 2020 ett bra år och kunde efter andra kvartalet lägga två starka månader bakom sig, med den högsta orderingången i företagets historia. Sedan 2013 har bolaget haft en kraftig tillväxt och ökat sin omsättning från 80 miljoner år 2013 till cirka 180 miljoner år 2020. – Stark tillväxt är ingen självklarhet med tanke på året som varit. Det gör såklart att det känns extra roligt och tacksamt att vi kan fortsätta utveckla verksamheten och expandera

Provad och testad effektivitet FSB´s Anti-Infection behandling (AIC) tar bort 99,99 % av multiresistenta patogener. Behandlingen har livslånga antimikrobiella egenskaper och är certifierad enligt ISO22196 JIS 2801:2010. Handtagen finns i både rostfritt och aluminium, anodiserad eller pulverlackerad i tillgängliga RALkulörer.

För både offentliga och privata utrymmen AIC behandling är rekommenderad för hygienutrymmen på sjukhus, vårdhem samt offentliga lokaler som hotell, kök och restaurang. Nu erbjuds denna behandling även på mindre beställningar av ytter- eller innerdörrshandtag.

i den takt vi gör. Framtiden är ljus, säger Mattias Söderqvist, VD och delägare på Alutrade. För drygt två år sedan stod den senaste lagertillbyggnaden klar och invigdes i samband med företagets 35-årsjubileum. Den planerade lagerytan på cirka 1 080 kvadratmeter förväntas täcka behoven fram till år 2023. Redan nu finns planer på ytterligare en tillbyggnad av lageryta. – Med större lagerytor får vi det utrymme som behövs för att även fortsättningsvis kunna säkerställa kvalitativa och säkra leveranser till våra kunder och det ger oss möjlighet att erbjuda moderna logistiklösningar, säger Mattias Söderqvist.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

7


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Constellium och Novelis lanserar Alumobility, ett initiativ för att utveckla fordonsaluminium Alumobility är en ideell organisation som kommer att fokusera på att ta fram färdiga innovativa lösningar för att gynna aluminiumkarosser. Genom tekniska samarbetsprojekt och samarbete med globala biltillverkare kommer Alumobility att hjälpa till att utveckla smartare, lättare, säkrare och mer hållbara fordon. - Alumobility är ett samarbete mellan organisationer för att visa fördelarna med aluminium i fordonstillämpningar”, säger Pierre Labat, president för Alumobility och Vice President, Global Automotive på Novelis.

8

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

POSITIVA UTSIKTER FÖR TYSKA GJUTERIINDUSTRIN Trots den pågående pandemin drar den tyska gjuteriföreningen positiva slutsatser efter att ha genomfört sin medlemsundersökning. Tyska gjuteriföreningen (Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie - BDG) har följt pandemins påverkan i gjuteribranschen sedan mars 2020 genom att genomföra regelbundna undersökningar. De vaccinationer som började i december i de flesta europeiska länder väcker hopp för gjuterierna. Även om siffrorna från pandemin och

den politiska debatten kan ge en svårfattlig prognos för 2021, sänder bedömningarna från den tyska undersökningen positiva signaler i många avseenden. Jämfört med föregående undersökning uppskattas försäljningsnedgången jämfört 2020 vara betydligt mindre. Samtidigt blir det alltmer uppenbart att produktionsnivån från 2018 redan kommer att nås igen runt mitten av 2022. En viktig indikator på detta är att Tysklands gjuterier siktar på ett normalt kapacitetsutnyttjande under andra halvan av 2021.


Skapa nya produkter från återvunnet aluminium Hydro CIRCAL® är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Oavsett slutgiltigt användningsområde bidrar återvinningen av aluminium till att avfallet inte hamnar på deponier, samtidigt som det sparar naturresurser och minskar behovet av nytt material, vilket i slutändan innebär minskade koldioxidutsläpp. Håll utkik efter produkter som tillverkats av återvunnet aluminium och kontakta Hydro för ytterligare information. www.hydro.com/circal


Aluminiummässan flyttas Världens ledande mässa för aluminiumindustrin, planerad till 18-20 maj 2021, i Düsseldorf, Tyskland, flyttar fram datumet till 28-30 september. Det är den pågående Covid 19-pandemin som är orsaken.

F

okus för utställningen i september kommer att vara en kongress som arrangeras i samarbete med den tyska aluminiumorganisationen Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. (GDA) och kommer att fokus på aluminiumindustrins framtid. – Vi är övertygade om att de nya datumen kommer att ge oss möjlighet att säkerställa ett säkrare evenemang och ge våra utställare och besökare mer tid att planera sin när-

10

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

varo, säger Benedikt Binder-Krieglstein, VD för Reed Exhibitions. – Det är viktigt för oss att ta ytterligare en uppgång med evenemanget i september och erbjuda vår bransch en framträdande scen för branschdialog med ALUMINIUM, tillade Marius Baader, vd för Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. (GDA). Vi behöver akut denna plattform. Efter att våra marknader kollapsade förra året på grund av Coronavirus-pandemin, behöver vi utbytet för att diskutera viktiga ämnen och driva industrin framåt, avslutade Marius Baader.

Den europeiska branschorganisationen European Aluminium ser också fram emot att mässan kommer att arrangeras. – Aluminiumindustrin är fortfarande inriktad på att övervinna krisen. Dessutom står vi inför utmaningen att fortsätta driva omvandlingen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi i Europa. Aluminiummässan i ett anpassat format kan ge ett viktigt bidrag till detta, säger Dr. Gerd Götz, generaldirektör för European Aluminium.


5-AXIS PROFILE MACHINING FOR METAL CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS ECONOMICAL. CONVENIENT. FLEXIBLE. Also as able avail -axis 4 3- or nts! varia

The profile machining centre SBZ 122/75 for economical and efficient machining of aluminium, PVC and steel profiles • • • •

Autonomous clamp positioning Tapping without a compensation chuck C-axis for profile end machining from the left and right 5-sided machining

Find out more! Contact us today!

www.elumatec.com

30 YEARS

ELUMATEC SKANDINAVIEN AB – since 1991 –

elumatec_AG_Advert_PRINT_185x135_SBZ 122_75_EN_20210224.indd 1

elumatec Skandinavien AB Backa Bergögata 18 · 422 46 Hisings Backa Phone: +46 31 742 48 80 · info@elumatec.se 24.02.21 12:54

ALUMINIUM FÖR ERA CIRKULÄRA PRODUKTER Tillverkat av 100% återvunnet aluminium.

Stena Aluminium levererar kundanpassade aluminiumlegeringar till svensk industri. Hög kvalitet, leveransprecision och låg klimatpåverkan är nyckelord för vår leverans till er. Kontakta oss så berättar vi mer hur ni kan bli en del av den cirkulära aluminium­ loopen med vårt klimatsmarta material! Mer information hittar du på www.stenaaluminium.com eller kontakta oss på 010-445 95 00.

Annons_Aluminium_Scandinavia_185x135mm_PontusAlmen.indd 1

2021-03-11 09:51:31


Programmerad produktion Minskad programmeringstid, mindre risk för fel, kundanpassade funktioner och ständigt pågående utveckling är de huvudsakliga fördelarna av DriverCAD mjukvara, ett vidare steg mot industry 4.0

M

jukvaran DriverCAD från Emmegi soft är ytterligare en Cam modul som minskar beredningstiderna för maskiner och följaktligen risken för fel. Projektledaren Frederico Pelloni beskriver funktioner och fördelar som följer.

12

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

DriverCAD används av över 500 företag i hela världen. USA och Canada är de marknader där det finns flest installationer och antalet användare. I Italien stiger antalet konstant och utgör nästan 20 % av de totala antalet användare. I aluminiumbyggsektorn är DriverCAD mest avsedd för fasadtillverkare med projekt som är ritade I 3D CAD


Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

13


Är DriverCAD en utvecklingsbar produkt?

program som till exempel Autodesk Inventor eller Solid Works. Då kan informationen från dessa ritprogram överföras direkt med profiltyp, längd, kap- och bearbetningsinformation som automatisk genererar kap- och bearbetningslistor för tillverkningen”.

Hur kan CAD kommunicera med DriverCAD? För att överföra data från CAD till DriverCAD använder vi oss av s.k. STEP format, ett fritt geometriskt format som de flesta CAD program kan exportera. För att vara helt ärlig så kan vi också importera ACIS-SAT format, säger Federico. Vi kan importera enstaka detaljer, detaljlistor eller även sammansättningar av flera detaljer. När man talar om sammansättningar så kan DriverCAD också importera hela moduler eller en modul av en hel cell. Typen av bearbetningen som identifieras på de olika detaljerna specificeras – med tanke på de tillgängliga bearbetningsmaskinernas förutsättningar och verktygen som ska användas är förbestämd med

14

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

några få konfigurationsparametrar för att automatisera avkänningen bearbetningarna som ska göras på detaljen”.

Fördelarna Det finns många fördelar, säger Federico. Vi kan börja med besparing av programmeringstid som, beroende på detaljens karakteristik, kan vara upp till 80 %. Sedan är det minimering av risken för felprogrammering. Genom att inte behöva ange positioner och storlekar på hål, urtag och kapningar är det möjligt att se detaljen uppritad i CAD för att kontrollera att de avkända processerna matchar och om nödvändig, göra tillägg och ändringar innan bearbetningsfilen går till produktionen. Dessa fördelar visar sig ännu mer viktiga och fördelaktiga med tanke på att marknaden blir mer och mer utmanande med nya konstruktioner och lösningar designad av arkitekter eller ingenjörer för vilket fasadtillverkarna eller aluminiumindustrin måste tillverka mer och mer komplexa detaljer.

Vad är de senaste nyheterna I programmet? Federico berättar att en av de senaste nyheterna är optionen DriverCAD Plus som erbjuder kunden att anpassa avkänningen av bearbetningsprocessen beroende på deras specifika teknologi och kvalitetskrav. Låt mig försöka att förklara denna option med ett enkelt exempel, säger han. Om en detalj som är ritad i CAD har ett koniskt hål, så skulle DriverCAD konvertera det till ett standardhål för fräsning, genom att definiera det genom ett antal algoritmer som ger optimal djup och diameter. Kunder som känner sina material, tillgängliga verktyg och önskad bearbetningsprecision väl kan med DriverCAD Plus etablerar en förbestämd anpassad avkänningsregel för detta koniska hål, identifierad genom bl.a. storlek, position och andra förutsättningar: man skulle till exempel kunna bestämma att lägga in en förborrning som görs med ett speciellt skär som följs av en konisk fräsning med en given hastighet och smörjning. Detta är bara ett exempel, kundanpassningar kan vara mycket krävande.

Kan man se DriverCAD som ett vidare steg mot Industry 4.0? Det är absolut ett viktigt steg med tanke på automation och integration mellan kontor och verkstad eftersom det förenklar och förkorta dataöverföringen från CAD Designkontoret till produktionen, minimerar programmeringstiderna samt reducerar risken för fel vid en manuell programmering.


Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

15


16

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Aluminium produceras med solenergi BMW Group börjar använda aluminium som producerats med solenergi, vilket kommer bidra till att en stor del av utsläppsmålen för leverantörsnätverket kan uppnås.

B

MW Group har uppnått en viktig milstolpe längs vägen mot målet att sänka koldioxidutsläppen från leverantörsnätverket med 20 procent fram till 2030. Från och med nu kommer BMW att börja med inköp av aluminium som producerats med solenergi. Tillverkningen av aluminium är mycket energikrävande och därför har användningen av förnybar energi, som solenergi, stor potential att minska koldioxidutsläppen. – Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och att uppnå våra hållbarhetsmål på ett systematiskt sätt. Genom att använda förnybar energi kommer vi att kunna nå över hälften av alla koldioxidmål för leve-

rantörsnätverket., säger Dr. Anders Wendt, styrelseledamot i BMW AG.. Det aluminium som produceras med solenergi ska användas för att tillverka karosser och drivlinekomponenter, inklusive delar som behövs för elektriska drivlinor. Eftersom e-mobiliteten tar fart kommer aluminium att bli allt viktigare som ett lättviktsmaterial som kan kompensera batteriernas tunga vikt i elektrifierade fordon. BMW Group strävar efter att ha mer än sju miljoner elektrifierade fordon på vägarna 2030, där två tredjedelar ska vara helt elektriska. Omställningen mot e-mobilitet innebär att koldioxidutsläppen från fordonens livscykel i första hand kommer från leverantörsnätverket och inte vid användningsfasen. Eldrivna

fordon har ett mycket lägre koldioxidutsläpp vid användning men att producera battericeller och aluminium är mycket energikrävande.

Solenergi i öknen förser tillverkningen med förnybar energi BMW Group har sedan tidigare ett leverantörsavtal för primäraluminium med Emirates Global Aluminium (EGA). EGA är det första företaget i världen som också använder solenergi för kommersiell produktion. Ursprungligen kommer de endast att leverera till BMW-koncernen. Elen som används för att producera aluminium hämtas från en solcellspark i öknen utanför Dubai.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

17


Alf Barrios, vd, Rio Tinto

Jan Christian Vestre med en av bänkarna som bär en QR-kod för blockchain-spårning. foto: Charlotte Sverdrup.

Spårbarhet Text: Torbjörn Larsson

S

pårbarhet av material kommer i framtiden vara ett krav för att t ex aluminiumbranschen ska kunna erbjuda kunderna hållbarhet som kundvärde. Därför är det viktigt att branschen kan visa att tillverkningen rakt igenom är en hållbar värdekedja. Idag finns det flera tekniker och verktyg som utvecklas för att säkra spårbarheten. Den senaste månaden har både norska Hydro och kanadensiska Rio Tinto lanserat nyheter inom hållbarhet och spårbarhet med så kallade blockchain-teknik. Hydro har tillkännagivit ett projekt där man kommer att implementera en teknik från DNV som gör det möjligt att omedelbart kontrollera en produkts miljöprofil. – Vi ser att våra kunder och deras kunder begär pålitlig information som dokumenterar fotavtrycket från vårt material och vår produktion. Målet med piloten är att testa en plattform som stöder tillverkare och varumärken för att stödja sina hållbarhetsanspråk med verifierade data. Det gör att de kan spåra me-

18

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

Nyckeln till lönsam hållbarhet tallen från fabriksportarna tills den når kunden, säger Bjørn Kjetil Mauritzen, chef för hållbarhet i Hydro.

Från råvara till en parkbänk Under pilotfasen kommer Hydro och DNV att arbeta tillsammans med möbeltillverkaren Vestre. Företaget använder Hydro CIRCAL i utvalda möbler. Produktdata på plattformen ger företaget och deras kunders spårbarhet av aluminium och koldioxidutsläpp från råvara till en färdig bänk i en offentlig park. Nästa steg är att granska piloten för att bedöma hur Hydro kan implementera plattformen till en standardiserad modell. Målet är att lansera plattformen till fler kunder.

Rio Tinto lanserar Start Det kanadensiska gruv- och aluminiumföretaget Rio Tinto har nyligen också lanserat spårmärkning för hållbart aluminium. Systemet heter Start. Kunderna kommer att få en digital hållbarhetsetikett – liknande den som du hittar på varorna i en livsmedelsbutik. Med säker block-

chain-teknik får kunden information om kriterier: koldioxidavtryck, vattenanvändning, återvunnet innehåll, energikällor, samhällsinvesteringar, säkerhetsprestanda, mångfald i ledarskap, affärsintegritet, regelefterlevnad och öppenhet. Syftet är att ge slutanvändare möjligheten att göra välgrundade val om de produkter de köper. Först då kan man bidra till en hållbar framtid och skilja på slutprodukter baserat på deras miljömässiga och sociala påverkan. – Start är ett viktigt steg framåt för aluminiumindustrin och sätter en ny standard för transparens, spårbarhet och ansvarsfull produktion från gruva till marknad säger Alf Barrios, vd, Rio Tinto.

Spårbarhet av material är en framtida hygienfaktor Med allra största säkerhet kommer framtida konsumenter att vilja veta exakt hur ett material är framställt och vilken miljöpåverkan materialet har orsakat. Spårbarheten ger användarna möjlighet till hållbara val och producenterna möjlighet att ta betalt för sin hållbara produktion.


Lagrar solenergi i aluminium

T

vå svenska företag, Azelio och Svea Solar, ska tillsammans utveckla energilagring med hjälp av aluminium. Lösningen baserar på Stirling koncentrerad solenergi (CSP9 med termisk energilagring (TES). Metoden kan byggas modulärt från små till mycket stora installationer med bibehållen låg kostnad av genererad elektricitet och hög effektivitet. Systemet är distribuerat för lokal produktion och lagring av värme, som närsomhelst kan tas ut från lagret och omvandlas till elek-

tricitet, med kapacitet för dygnets alla timmar Projektet sträcker sig över tre år och handlar om totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande lagringskapacitet.

Azelio och Stena Aluminium planerar samarbete kring energilager I höstas presenterade Azelio och Stena Aluminium ett globalt och långsiktigt samarbete där Azelios energilager ska färdigställas hos Stena Aluminium. Energilagren får en egen produktionslinje där de kommer att fyllas med återvunnen

flytande aluminium. Tillvägagångssättet är ett genombrott i industrialiseringen av produkten som medför stora energibesparingar och ger Azelios energilagringssystem en ännu starkare klimatprofil. – Vi ser fram emot samarbetet med Azelio eftersom det är ett steg i vår strategiska utveckling av verksamheten. Ambitionen att sträva mot en cirkulär ekonomi är centralt även i vår verksamhet, och tillsammans kommer vi nu att utveckla framtidens hållbara lösningar inom energilagring, säger Johan Thunholm, VD för Stena Aluminium.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

19


Nytt eldrivet transportfordon

D

Re: Move kommer att inspirera att tänka nytt om rörlighet

en elektriska triken Re: Move lanseras av Hydro och Polestar. Hydro som gått samman med skandinaviska ledare inom e-mobilitet i det unika projektet Re: Move, som kommer att presenteras på SXSW (South by South West conference) under vacka 11. På uppdrag av den kända designtidningen Wallpaper och designad av den ledande industridesignern Konstantin Grcic har Hydro samarbetat med bilmärket Polestar och det svenska elmotorföretaget CAKE för att skapa Re: Move, ett nytt, hållbart sätt att transportera och leverera varor Re: Move är en elektrisk trike gjord av koldioxidsnål aluminium, utvecklad som ett funktionellt trans-

20

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

portmedel för framtidens städer Re: Move är innovativt både i design och konstruktion, och ambitionen är att inspirera till innovation och starta en dialog om stadsinfrastruktur och mobilitet Re: Move är tänkt som ett svar på hur vi måste omdefiniera den sista länken i transport och leverans av varor, så kallade ”last mile leveranser”, på ett bättre och grönare sätt. Gruppen bakom samarbetet hoppas att den kan inspirera till innovation kring e-Mobility och stadsinfrastruktur. - Med mer än 100 års erfarenhet av användning av förnybar energi och utveckling av material med lågt koldioxidavtryck är vi en viktig partner för företag som arbetar för att producera mer hållbara produkter, säger Hilde

Merete Aasheim, VD för Hydro. - Detta är bara början. Elbilar är det första steget, nu måste vi titta på hela värdekedjan och vilka material vi använder. Detta är väldigt spännande för oss som biltillverkare och designers. Vi måste vända fokus från en bil som bara ska se bra ut för att vara både en designikon och samtidigt hållbar, säger Thomas Ingenlath, VD för Polestar. -Vikt är avgörande för e-mobilitetsprestanda och aluminium erbjuder låg vikt, hög hållfasthet och återvinningsbarhet”, säger Jonas Bjuhr, VD för Hydro i Sverige. Eftersom vi nu ser utsläppsminskningar i bilens användningsfas kommer nästa stora uppgift för biltillverkare att vara att minska utsläppen i fordonsproduktionen.


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Aluminiumtävlingen

N

u är tävlingen i full gång. Önskemålet är att nå ut till de svenska universiteten och högskolorna och de studenter som finns i Sverige. Vi har bestämt, med tanke på rådande situation, att senaste inlämningsdagen till tävlingen är 15 december i år. I den kommunikation som vi sänder till studenterna uppmanar vi dem att även försöka samverka med företag. De vi främst tänker på är naturligtvis de företag som på något sätt arbetar med aluminium.

Om ni som företagare har tankar och idéer som skulle kunna bli föremål för projekt som studenter kan arbeta med så är vi naturligtvis intresserade av detta. Sänd gärna frågor och tankar till Dag Holmgren på Svenskt Aluminium. (e-mail: dag.holmgren@ svensktaluminium.se) Utförlig information finns nu på hemsidan: www.svensktaluminium. se/tavling, där informationen finns på både svenska och engelska. Eftersom studenterna, inom en snar framtid kommer att verka i industrin både i Sverige och

utomlands menar vi att det är viktigt att de redan under er utbildning får information och kunskap om aluminium och dess fördelar och möjligheter. Svenskt Aluminium verkar för att materialet och branschen ska bli mer synligt för tekniker, ingenjörer, produktutvecklare, designer och arkitekter med flera. Titta gärna in på vår hemsida www.svensktaluminium.se så finner ni mer information om vår verksamhet. Ni är naturligtvis alltid välkomna med frågor.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

21


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Design & upplevelse

A

Text: Dag Holmgren, Professor och Designchef på svenskt Aluminium

tt ladda produkter med egenskaper som gör att användaren känner sig tillfredsställd och upplever produkten positivt är en framgångsfaktor. Vad är det för värden vi då talar om? Ni känner säkert till uttrycket ”gut feeling” – magkänsla. Vad är då det? Vid många tillfällen bygger valet av en produkt på ”att det känns

22

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

bra”, trots att man vet att andra produkter kanske är bättre i någon form. Jag menar att känslan att det känns bra, är avgörande vid människors val. Varför har Apple som företag lyckats bli vad de är? Det har med produkternas utformning och innehåll att göra. Apple har förstått att det inte räcker med bara teknik, man måste även ta med hur människor upplever saker och ting. Det handlar

om produkten, men även om företaget som levererar produkten. Jag vill bara påminna om några uttryck som varit väldigt starka: ”Det är säkert som ett brev på Posten!”; ”Det går som tåget!”. Vad hände? Posten minskar sin service, brev försvinner. Tågen kommer för sent om de överhuvudtaget går. Här menar jag att man totalt har missat att utnyttja sitt rykte – image – för att bevara ett starkt varumärke. Hur gick det till?


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Mjuka värden

Upplevelsen påverkar I en artikel på metalbulletin.com skrevs det redan 2013: ”Steve Jobs – mannen som gjorde aluminium sexigt!” Åter ett bevis för att material har andra funktioner i produkter än rent tekniska. Om vi tar upp ämnet miljö och miljöpåverkan så är detta väldigt aktuellt när det gäller de produkter som vi konsumenter köper och använder. Detta är även ett bevis på hur en produkt, trotts att den uppfyller alla kundens önskemål inte väljes eftersom det framgår att produkten är dålig ur miljösynpunkt. Vi vet att upplevelsen har stor inverkan vid val av de produkter man köper, och att detta numera är av stor vikt om man skall lyckas på marknaden. Ett citat som stärker detta är Professor Jonas Lövgrens uttalande: ”Produkten är död, länge leve upplevelsen!” ”Glöm bort produkten och tänk i stället på vad produkten kan göra för dig!” Designer Carl Öjerstam menar: ”Om du anlitar rätt designer så blir det både billigare att producera samt högre försäljningsvolymer. Vilken företagsägare vill inte det?”

De frågor som är väldigt mycket i centrum när man arbetar som designer med projekt eller produkter handlar mycket om hur kunden kommer att uppleva det slutliga resultatet, och då måste man ha med de så kallade mjuka värdena. Vad är skälen till att man väljer just ”DEN” produkten eller tjänsten? Det är naturligtvis många men högt upp på listan ligger att ”det känns bra”. Om vi står inför valet av material till en produkt så är det väldigt vanligt att det är andra skäl än tekniska som avgör valet. Varför väljer man att använda guld i en armbandsklocka? Det måste finnas mängder med material som är lämpligare. Vi vet att man även väljer material som en del av sin företagsstrategi. Apple och till viss del även Bang Olufsen har valt aluminium av bland annat strategiska skäl. Johannes Torpe, Designer på Bang & Olufsen, menar att aluminium är en del av produktens själ och image. Aluminium är även ett material som väljs av estetiska skäl, att det dessutom även har en mängd andra fördelar som handlar om milENHUMANISM DESIGNRESA jö, gör produkten lätt, goda möjligheter till återvinning m.m. gör inte saken sämre. För att lyckas med sin framtida produkt måste man därför alltid starta med VEM, som är användaren. Därefter måste även ett antal kring frågor MARKNAD besvaras. Vad, Varför, Var och När, innan En enkel bild kan se ut som ovan, där ”P” står för produkt och man går till Hur.

P /T

TEKNIK

I det fortsatta resonemanget kan man fråga sig om detta har med manligt eller kvinnligt att göra? I boken ”Att uppfinna världen” beskriver författaren Katrine Marçal hur historien har värderat dels manliga- och dels kvinnliga insatser när det gäller teknik och uppfinningar. Några exempel bland många som hon för fram är att det var ett antal kvinnor – sömmerskor – som lyckades, med sin erfarenhet och kunskap, ta fram de första exemplaren av de rymddräkter som de amerikanska astronauterna använder. Deras erfarenheter av att sammanfoga textilmaterial kom att bli avgörande för dräkternas funktion. Ett annat exempel i boken är varför det tog så lång tid att sätta hjul på resväskor. Hennes förklaring är att när man på 1940-talet ville införa hjul på väskor, var intresset väldigt lågt och totalt ointressant: ”En man bär sina väskor!” Det var först på 1970-talet som hjulen accepterades! Hon menar även att de värden som kvinnor i allmänhet sätter stort värde på är de så kallade mjuka värdena. De värden som numera är avgörande för en produkts möjligheter på marknaden. Merparten av de arbetsuppgifter som männen har, kan ersättas av datorer men väldigt många arbetsuppgifter som kvinnor har är mycket svårare att ersätta med exempelvis datorer. Det kan i en förlängning innebära att de manliga arbetsuppgifterna kommer att tas över av datorer medans de kvinnliga arbetena kommer att bestå. Det kan då betyda att det är männen som i framtiden kommer att vara utan arbete. Detta kanske är att hårdra det hela, men som en tanke och som ett exempel på att tiderna förändras och

vi människor ändrar beteenden är det intressant.

DESIGN

Manligt eller kvinnligt?

”T” för tjänst.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

23


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Intervju med Carl Öjerstam Industridesigner

E

tt av Svenskt Aluminiums syften är att öka fokus på aluminium och design, öka kunskapen om materialet aluminium och att utveckla samarbete mellan formgivare och

24

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

aluminiumbranschen. Dag Holmgren, som är designchef på Svenskt Aluminium, har i en serie intervjuer och möten frågat några framgångsrika designers och formgivare om deras relation till aluminium. Om du blir nyfiken, inspirerad eller

lockad till att komma i kontakt med design och formgivning för aluminium är du välkommen att kontakta Dag Holmgren på dag.holmgren@ svensktaluminium.se.


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Jag är utbildad vid Konstfack och fick min Industridesigner MFA 1997 och startade mitt företag 1995 då jag fick ett freelancer kontrakt med IKEA sommaren mellan det andra och tredje året. Efter utbildningen blev jag anställd av IKEA i Älmhult och arbetade som anställd designer under 5 år. Vårt samarbete har dock fortsatt under åren och jag har nog idag minst 100 produkter som gått i produktion, vissa har levt länge i sortimentet. FÖRVAR ”Godisburken” (som hette RAID när den kom och då hade ett lock i djupdragen aluminium över en plast kärna) har nu firat 25 år i sortiment! Jag har parallellt haft ett stort antal kunder både här hemma men också internationellt, för att nämna några så återfinns Tupperware, BRIO, PERMOBIL, EFG, Selecta, Svenskt Ten, Kinnarps group m.m. Hur är din kunskap generellt om aluminium och dess produktionsmetoder? Jag har använt aluminium i följande produktionsmetoder: pressgjutna detaljer, sandgjutet, djupdraget, frästa detaljer, bearbetat från plåt med laserskärning/nibbling, extruderade profiler och sintring. Hur har du fått din kunskap om aluminium? Genom att ha spenderat 25 år på olika fabriksgolv i världen och ställt frågor till de som jobbar med material varje dag. Vilka fördelar skulle du vilja framhäva att aluminium har? Frågan är om man kan säga att

aluminium är ett material då det har så olika fördelar beroende på vilken produktionsteknik man använder. Men ett par gemensamma faktorer som är frikopplade från produktionsteknik, är att det går att göra lätta konstruktioner samt att materialet oftast inte behöver skyddas genom t.ex lack för att fungera i tänkt miljö, det är mer en fråga om att välja rätt legering! Hur viktig är miljö- och hållbarhetsfrågorna för dig som designer? Viktiga och måste alltid finnas med i varje enskilt projekt. Man kan göra produkter på tre sätt, antingen använder man så lite material som möjligt för att nå en av användaren förväntad prestanda eller så gör man produkten av förnybart material som är växtbaserat (biomassa) eller slutligen så gör man en produkt som håller så länge som möjligt och som inte heller blir omodern. Med andra ord så är det en väldigt svår uppgift som vi som formgivare ställs för i vårt yrke, lägg där till att produkten skall vara attraktiv! Vilken relation har du till aluminium? God! Vilka produkter med aluminium har du tagit fram? LOKE analyser (se artikel i Aluminium Scandinavia nr 6-2020), FIDO syrgassystem, ett antal båtar till Räddningstjänsten, ett stort antal lampor, som komponenter i stort antal möbler och andra inredningsprodukter, kastruller, grytor, ljusstakar, elbilsladdare, m.m.

Har du någon favorit bland dessa? Egentligen inte, men självklart tycker jag LOKE analyser blev lyckad och designen verkligen speglar den banbrytande tekniken som den bär. Att den också har tilldelats ett Design S och att den även har blivit finalist i iF Design award i Tyskland känns som ett ganska solitt kvitto på att den lyfter… Vilket /vilka företag/branscher arbetar du med när det gäller materialet aluminium? Medtech, Defense, B2B, B2C, med andra ord över hela spektrumet. Har du något på gång just nu med aluminium? En ny spotlight för IKEA som kommer till våren/sommaren. Varför ska aluminiumbranschen intressera sig för designerbranschen? Om du anlitar rätt designer så blir det både billigare att producera samt högre försäljningsvolymer. Vilken företagsägare vill inte det? Hur lyckas du övertyga ”dina” kunder att investera i designprocessen Jag jobbar inte med kunder som jag behöver övertyga. Men ett tips till er som börjat anat något, är att på samma sätt som man benämner ett inköp av ett verktyg/maskin för verktygs/maskin INVESTERING så skall man även se på design, det är en INVESTERING som kommer ge ett övertag och i slutändan avkastning!

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

25


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

26

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

27


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri

28

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

F

ör att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett helt nytt digitalt format för att få ut metallbranschens utbildningsmaterial. Metallkompetens.se är en helt ny digital plattform som innehåller handböcker inom aluminium, stål och gjuteriteknik. Med hjälp av Metallkompetens handböcker går det att lära sig mer


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor om tillverkningsmetoden och alla processer kring de olika områdena i metallindustrin. Handböckerna är ett kunskapsstöd för dem som arbetar inom metallindustrin eller studerar ämnet, så som lärare eller studenter. På webbplatsen så kan man kombinera utbildningspaketens befintliga texter, bilder och övrig information för att skapa sitt egen personligt sammansatta kompendium. Det är bara att välja ut de passager och bilder som intresserar mest och bäst fungerar för den utbildning som ska genomföras. Det är enkelt att plocka ihop de delar som ska vara med. Det går även att lägga till egna kapitel om det skulle behövas. Sedan kan eleverna bara gå in på metallkompetens. se och ladda ner det sammansatta utbildningsmaterialet som en pdf. I Metallarkivet hittar du en stor blandning av dokument skapat och skrivet utav olika användare. Med Metallkompetens verktyg kan man som medlem enkelt skapa ett eget material baserat på handböcker som kan användas till utbildning av anställda vid stålföretag, elever vid gymnasie- och högskolor samt stålföretagens kunder eller helt enkelt bara för kul. För att fylla kompetensbehovet till industrin är det viktigt att det finns tillgång på utbildningsmaterial med relevant innehåll och tilltalande format, som dessutom är lätt att uppdatera och komplettera. För att säkerställa kompetensutveckling behövs ett uppdaterat, välstrukturerat, lättillgängligt och framförallt relevant material som lockar såväl studenter som dem som redan finns i arbetslivet till studier av viktiga och relevanta ämnesområden.

Metallkomptens är en plattform som tillgängliggör och målgruppsanpassar ett relevant och uppdaterat utbildningsmaterial för metallindustrin. Utbildningsmaterialet ska hjälpa till att öka kompetensen hos både den befintliga personalen och en potentiell framtida personal inom metallindustrin. Bakom Metallkompetens står det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och programmets initiativtagare, branschorganisationerna Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium. – Kunskapen om aluminium vid våra skolor och lärosäten är anmärkningsvärt låg, vilket vi vill göra något åt. Svenskt Aluminium har genom samarbete med medlemmar och akademi byggt upp den del som handlar om aluminium. Plattformen är ett utmärkt verktyg för alla kategorier av intresserade, som lärare, studenter och medarbetare, så att de interaktivt kan ta del av kunskap om aluminium, säger Lars-Inge Arwidson, VD för Svenskt Aluminium.

– Gjuterihandboken, som funnits tillgänglig i digital form i flera år, är ett uppskattat kompetensverktyg för personer i och utanför branschen. Med Metallkompetens kan vi nå ut till fler som är intresserade av gjutning och även gjutare kan lättare ta del av material från stål- och aluminiumindustrin, säger Jessica Elfsberg, ordförande i Svenska Gjuteriföreningens kompetensråd. - Stålindustrin har via Jernkontorets Teknikområden byggt upp en omfattande kunskapsbank om stål. Nu har vi ett riktigt bra verktyg för att låta andra ta del av den kunskapen på det sätt som passar dem själva, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret. Metalliska material är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Vill du veta mer, gå in på www. metallkompetens.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

29


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Metallbulletiner

Text av Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.com

Och nog blev det åka av 30

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


V

irusoptimismen har hållit finansmarknaderna i ett järngrepp och trots alla varningar och förmaningar om att en tredje Covidvåg är på gång eller till och med redan är här så eldas marknaderna på. Det råder ingen hejd på hur optimistiskt allt nu tycks vara, och detta trots att man själv ser någorlunda nyktert på det hela och inte förväntar sig en enda liten virusspruta förrän tidigast strax efter det att semestern har tagit slut. Att finansmarknaderna diskonterar en framtida utveckling är inget nytt, utan det som överraskar är hur orädda finansaktörerna tycks vara. De går all in trots att det fram tills helt nyligen har varit synnerligen osäkert kring hur och när den stora massan av befolkningen ska kunna få sina vaccinationer. I Sverige tycks vi fortfarande famla i ett mörker, och med lampan släckt är det svårt att sticka sprutor i någon. Det kinesiska nyåret har nu varit och som ni vet så finner jag det viktigt att ta med i ekvationen vilket år man går in i, detta då de kinesiska influenserna på metallmarknaden är så stora. Därför tycker jag att det är av betydelse att veta vilka faktorer som kan påverka. Ni kanske tycker att jag är lite vidskeplig här, och det är okej, men faktum är att då kineserna själva är vad vi skulle kalla både vidskepliga och gamblande så kan det finnas viss anledning att veta om man går in i ett kinesiskt år som präglats av en lättjefull symbol eller av en arbetsmyra. Förra året var ju den rastlöse och temperamentsfulle råttans år och då hände det saker, nu går vi in i den arbetsamma och viljestarka oxens år. Passande nog är elementet metall. Förra gången det var metalloxens år föddes jag

och jag håller fortfarande på med mina metaller, så oxar är både envisa och viljestarka. Hur kan då detta påverka metallmarknaden? Ja, de sista månaderna på råttans år blev ju som en explosion, ett finansiellt fyrverkeri av sällan skådat slag vilket stämmer väl med att det var ett Yang-år. Nu går vi in i ett Yin-år och kan hoppas på en lite mer avslappnad utveckling. Det betyder dock inte att metallmarknaden kommer att somna in utan snarare att de grundnivåer som nu har etablerats har stora möjligheter att stanna kvar. Vi kan få en sättning beroende på att vissa metaller handlades upp lite för mycket, mycket för fort. Detta till trots så ser framtiden nu ljus ut. Koppar som har ett all time high på ca 10.150 USD/ mt år 2011 gick i februari från 7800 USD/mt upp till dryga 9600 USD/ mt, ett lyft på 23 % på en månad och bara 500 dollar ifrån toppen tio år tidigare, ja faktiskt nästan på dagen eftersom båda sattes i februari. Då var det Sky’s the limit, är det så nu också? Att Covid-19 har präglat metallmarknaden är ju ingen nyhet, men nu kommer det indikationer på att det inte bara är människor som är drabbade. Sedan i mars förra året så har den dagliga handeln på LME skett på endast elektronisk väg och den fysiska ringhandeln har legat

nere. Världens största metallbörs har alltså varit stängd och ingen förutom datorerna har varit på jobbet. Det här har fått de kinesiska ägarna, börsoperatörerna, att börja fundera på om man verkligen behöver en fysisk marknadsplats, eller om det räcker med att sköta det hela på elektronisk väg. Man överväger alltså att bli som alla andra och kasta bort mer än femhundra år av tradition. LME kan härledas tillbaks till år 1571, även om det officiellt var 1877 som börsen etablerades. Prissättningen har hela tiden skett genom sk. Open-outcry, man ropar ut vad man är villig att köpa eller sälja för, och nu överväger man alltså att sätta stopp för denna uråldriga process. Ska man stänga europas enda kvarvarande open-outcry bastion? Branschen är på gränsen till sammanbrott och en revolution för återtagande av tradition är nära förestående. Kommer ni ihåg Monty Python’s startfilm i ”The Meaning of Life” om the Crimson Permanent Assurance som gjorde uppror mot sina nya ägare The Very Big Company of America och hela den gamla byggnaden seglade ut på det öppna havet, det här riskerar att bli något liknande. Fast det är klart, skillnaden är ju att här har man hela industribasen bakom sig så det vill mycket till för att avveckla den gamla ”hederliga” ringen.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

31


32

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Om aluminium Om aluminium är en publikation framtagen av Svenskt Aluminium. Den handlar om Aluminium som ämne och går igenom användningsområden såväl som historik, framtid och möjligheter.

O

m aluminium är ett grundläggande dokument om aluminium och aluminiumanvändning. Den skildrar materialets framställning, uppbyggnad, metallurgi och metallografi. Tillsatser av olika legeringsämnen samt materialens tillstånd efter bearbetning och värmebehandling beskrivs. Tabeller med hållfasthetsdata enligt svensk och internationell standard visas. Plastiska legeringar och gjut-

legeringar behandlas. Aluminiummaterialens omfattande användningsområden genomgås samt bearbetningstekniker såsom skärande och formande bearbetning, fogning samt ytbehandling. Grunderna för konstruktion och beräkning anges samt förmågan att använda den unika strängpressningstekniken. Slutligen behandlas aluminiums positiva miljöegenskaper samt vikten av återvinning.

Provläs På sidorna 34-36 kan du läsa de tre första sidorna under kapitlet Aluminium.

Beställ Du kan beställa ditt exmplar på Svenskt Aluminiums hemsida på https://www.svensktaluminium.se/ litteratur/

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

33


Aluminium 1.1 Aluminium för många behov

Aluminium har blivit den, efter järn, mest använda metallen därför att den kombinerar många goda egenskaper. Tabell 1.1 Data för några viktiga konstruktionsmaterial 1) Al Aluminium

0

Stål

500

< 3 000

1 000

Rm (MPa)

Fig 1.1 Jämförelse mellan brottgränserna för aluminium och stål.

Densitet, kg/dm3 2,7 Smältpunkt, °C 658 Värmeledningsförmåga vid 20°C, W/(m·°C) 225 Specifik värmekapacitet 20–100°C, J/(kg·°C) 900 Resistivitet vid 20°C, nΩm 29 Längdutvidgningskoefficient, ·10–6/°C 24 Elasticitetsmodul, GPa 70

Fe

Cu

7,9 1540 75 450 105 12 220

8,9 1083 390 390 17 16 120

Mg

PA6 2) PTFE 3)

1,7 1,13 2,15 650 220 325 155 0,23 0,25 1050 1680 1000 44 ∞ ∞ 26 85 100 44 8 0,4

1) Värdena avser de rena metallerna Al, Fe, Cu och Mg. 2) Polyamidplast (termoplast), t.ex Nylon. 3) Fluorplast (termoplast), t.ex Teflon.

Några viktiga egenskaper hos aluminium är: • Låg vikt Densiteten är 2,7 kg/dm3, vilket är ungefär en tredjedel av den för järn respektive koppar. Aluminium är den vanligaste av lättmetallerna, till vilka också magnesium och titan räknas. • God styrka och hållfasthet Aluminiumlegeringar har draghållfastheter (Rm) mellan 70–700 MPa. Några av dem har lika hög hållfasthet som en del konstruktionsstål, fig 1.1. Aluminiumlegeringar är inte spröda vid låga temperaturer utan bibehåller sin goda seghet även ned mot –200°C. • God korrosionshärdighet På aluminium bildas vid kontakt med luftens syre ett oxidskikt. Detta är mycket tunt och tätt och utgör ett utmärkt skydd mot korrosion. Om skiktet skadas återbildas det omedelbart. Oxidskiktet kan fås att växa ytterligare genom ytbehandling, anodisering. • Hög ledningsförmåga Aluminium har hög ledningsförmåga för elektricitet och värme. För rent aluminium är den ca 60% av den hos ren koppar. Även reflexionsförmågan för ljus och värmestrålning är hög. • Lättbearbetat Aluminium är väl lämpat för plastisk bearbetning såsom profilpressning och valsning. Annan plastisk formning som smidning, bockning och dragpressning går bra att utföra liksom skärande bearbetning t.ex svarvning, fräsning och borrning. Aluminium kan fogas genom bl.a svetsning, lödning och limning. Fig 1.2 Aluminium används i många olika byggnadssammanhang. Här som husfasad. Fig 1.3 Space-frame på Audi A8, 2018 års modell.

Aluminiumplåt Aluminiumprofil Aluminiumgjutgods Magnesium

Om aluminium

34

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

Ultrahöghållfast stål (varmformat) Vanligt stål Kolfiberarmerad plast

Fig 1.4 Benchijigua Express, byggd av Austal Ships, sjösatt 2004, är världens största aluminiumskepp. Dimensioner. 126,7 · 30,4 · 4,2 m.

5


• Ekonomisk produktionsteknik Aluminiums många goda egenskaper möjliggör rationell tillverkning av halvfabrikat eller komponenter. Genom profilpressning tillverkas profiler som är skräddarsydda för en viss produkt. Man kan i profilen bygga in funktioner som underlättar konstruktion och tillverkning. Plåt kan valsas i olika tjocklekar och hårdheter, och med mönstrad eller slät yta. Kokill- och pressgjutning är exempel på avancerad tillverkningsteknik.

Mton 65 60 55 50 45

• Lätt att återvinna Aluminium är lätt att återvinna. I dag återvinns stora mängder aluminium och återvinningen ökar snabbt. Tiden mellan tillverkning och återvinning varierar mellan olika produkter. För vissa, t.ex dryckesburkar, är den kort, några månader. För andra, t.ex aluminiumtak, kan det dröja 100 år innan det skrotas. När aluminium smälts om behövs bara 5% av den energimängd som gick åt vid primärframställningen ur aluminiumoxid.

40 35 30 25 20 15 10

1.2 Omfattande användningsområden

Aluminium används inom praktiskt taget alla områden, från små, enkla bruksföremål till stora, starkt belastade konstruktioner.

5 0 1950 1960

1970

1980

1990 2000 2010

2020 Transport

Fig 1.5 Världsproduktionen av aluminium åren 1950–2018, exklusive omsmält skrot. Produktionen för Europa i rött. EU:s produktion av primäraluminium åren 2002– 2015 (grön kurva) har med 38% färre smältverk i drift minskat. Innan krisen 2009 producerade EU över 3 Mton primäraluminium per år. I dag tillverkar EU-länderna bara 2 Mton, medan importen av göt ökar. Flera av de 16 smältverk som i dag är i drift, löper risken att stängas. www.world-aluminium.org

Mekanisk industri

Profiler 2017 Transport Maskinkonstr. Elektro Bygg Hushåll o kontor Övrigt Återförsäljare

Totalt 3,16 Mton

Låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionshärdighet är den främsta orsaken till att andelen aluminium ökat starkt i personbilar, lastbilar, bussar, tåg och fartyg. En lägre vikt hos personbilar ger lägre bränsleförbrukning och därmed mindre miljöbelastning. Minskad fordonsvikt hos lastbilar, bussar och tåg utnyttjas för högre nyttolaster. Exempel på bilkomponenter av aluminium är stötfångare, motorblock, kolvar, kylare, bränsletankar, crash-boxar, bränslepåfyllningsrör, motorhuvar, dörrar och bagageluckor. Space-frame är ett modernt sätt att bygga aluminiumbilar på, fig 1.3.

24% 10% 4% 39% 4% 5% 14%

Fig 1.6 Efterfrågan på aluminiumprofiler i Europa 2017 fördelad på branscher. Källa: EAA.

Formbarhet, låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionshärdighet gör aluminium till den efter stål mest använda konstruktionsmetallen inom mekanisk industri. Förutom plåt och gjutgods använder man ofta aluminiumprofiler eftersom de möjliggör billiga och rationella konstruktionslösningar. Byggnadsindustri

Den goda korrosionshärdigheten ger lång livslängd och låga underhållskostnader för t.ex tak, fasader, fönster och entrépartier. Inom modern arkitektur är inslaget av aluminium stort, t.ex i kombinationen profiler och glas, fig 1.2. Elektroteknik

Den höga elektriska ledningsförmågan hos aluminium har stor betydelse för elektrotekniska produkter, t.ex högspänningsledningar. En aluminiumledare med samma överföringskapacitet som en kopparledare väger bara hälften så mycket. Förutom till el-ledningar används aluminium i detaljer som chassin och paneler. Den goda värmeledningsförmågan utnyttjas i kylflänsar för elektronikdelar.

Plåt 2017 Förpackning Folieband Transport Bygg Maskinkonstr. Kapitalvaror Återförsäljare

22% 18% 22% 11% 8% 4% 15%

Totalt 5,18 Mton

Förpackning

Fig 1.7 Efterfrågan på valsat aluminium i Europa 2017 fördelad på branscher. Källa: EAA.

Gjutgods 2017

Totalt 17,9 Mton

Europa Kina USA Japan Indien Mexico Sydkorea Kanada Resten

4,5 Mton 6,9 Mton 1,7 Mton 1,4 Mton 1,2 Mton 0,7 Mton 0,6 Mton 0,2 Mton 0,6 Mton

Fig 1.8 Produktion av aluminiumgjutgods i världen 2017 fördelad på länder. Källa: Modern Casting.

6

För livsmedels- och läkemedelsförpackningar är kraven på vätske-, gas-, arom- och ljustäthet stora. Aluminium ger det tätaste barriärskiktet, vilket ökar innehållets livslängd och gör att det inte behöver kylas. Aluminiumfolie används ofta i kombination med plast och papper, sk laminat. Dryckesburken är ett känt exempel på en aluminiumförpackning. Den skyddar innehållet väl och väger mindre än en tjugondel av en glasflaska. Retursystemet i Sverige har mycket hög återvinningsgrad, 85,7% under 2017 enligt Pantamera.

1.3 Historik, produktions- och konsumtionsutveckling

Aluminium har en mycket kort historia jämfört med järn, koppar, zink, bly och tenn. Namnet ”aluminium” härrör från 1807 då engelsmannen Sir Humphrey Davy, som tidigare hade utvunnit kalium och natrium på elektrolytisk väg, gjorde försök att ur lermineral utvinna en ny metall med hjälp av smältelektrolys. Han var så övertygad om att lermineralet Om aluminium

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

35


innehöll en till syre fast bunden metall att han gav den namnet ”alumium”, vilket senare ändrades till ”aluminium”. (”Alumen” är en latinsk benämning på alun, som i mer än 3 000 år utvunnits ur lermineraler). Davy lyckades dock aldrig själv framställa aluminium. Det var först 1825 som den danske vetenskapsmannen H. C Ørsted fick fram de första spåren av metalliskt aluminium och hans lärjunge, den tyske kemisten F Wöhler, kunde 1845 meddela att han lyckats framställa så mycket aluminium att han kunde visa upp metallkorn stora som knappnålshuvuden. Nästa steg i utvecklingen kom 1854 då den franske kemisten H Sainte-Claire Deville utvecklade en kemisk metod för framställning av aluminium i större skala. Denna metod var dock komplicerad och aluminiumproduktionen förblev obetydlig. Världsproduktionen uppgick 1876 till 1,6 ton. Fig 1.9 Minnesmedalj i aluminium från Stockholmsutställningen 1897 med motiv av kung Oscar II. Naturlig storlek.

Det stora genombrottet för industriell produktion av aluminium kom 1886 när fransmannen Paul T Héroult och amerikanen Charles Martin Hall, oberoende av varandra, uppfann den process för elektrolys av aluminiumoxid upplöst i smält kryolit som används än i dag. I Sverige dröjde det till 1934 innan man fick en egen tillverkning av aluminiummetall. Bearbetning av importerat aluminium började däremot redan på 1890-talet och på världsutställningen i Stockholm 1897 visades bl.a svensktillverkade ”kökskärl” av aluminium. I dag (2019) finns i Sverige ett elektrolysverk, Kubal i Sundsvall som tillverkar ca 140 000 ton per år samt omsmältverk i bl.a Älmhult, Sjunnen och Finspång. För tillverkning av halvfabrikat finns: – varmvalsverk och kallvalsverk i Finspång – pressverk för profiler i Finspång, Sjunnen, Vetlanda och Åseda Vidare finns ett stort antal anläggningar för sand-, kokill- och pressgjutning samt många företag som vidareförädlar aluminium genom t.ex plastisk formning, skärande bearbetning, ytbehandling, svetsning och montering.

Fig 1.10 Den danske kungen Fredrik VII bar denna generalshjälm i aluminium från 1853.

År 1900 var den totala världsproduktionen av aluminium 5 700 ton. 2000 hade den ökat till ca 24 Mton för att i dag (2019) ligga på knappt 65 Mton. Fig 1.5 visar den globala produktionsutvecklingen från 1950. Fig 1.6–1.7 visar den europeiska produktionen av halvfabrikat (plåt och profil), samt fig 1.8 den globala produktionen av gjutgods. Aluminiumanvändningen är störst i länder med hög BNP. Sverige intar en ledande ställning i världen. Totalt ligger aluminiumförbrukningen i Sverige i dag (2019) på upp mot 400 000 ton/år. Produktionen av Algjutgods i Sverige var 45 000 ton år 2017. Världsproduktion av aluminium 2017

Global efterfrågan på primäraluminium 2017 Maskin och utrustning

Övrigt

Konsumentprodukter

Transport

Elektro

Förpackning

Byggnad

Fig 1.11 Global efterfrågan på primäraluminium växte med 5,8% 2017, och förväntas öka med 4–6% under 2018.

Om aluminium

36

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

Fig 1.12 Världsproduktionen av aluminium år 2017: Trots att aluminium produceras i många länder står Kina nu för över hälften av världens smältverkskapacitet. Produktionen i USA sjönk till nästan hälften 2016, och föll med nästan 10% 2017, till sin lägsta nivå sedan 1951.

7


Leverantörer inom aluminium Vill du också synas här? Kontakta Torbjörn Larsson så berättar han mer om hur du kan synas här och på www.aluminium.nu

www.profilgruppen.se

Torbjörn Larsson 0708-18 81 00 torbjorn.larsson@nortuna.se

www.hydal.se

www.klarvik.se

www.emmegi.se

www.elumatec.se

www.aluminium.se

www.sarlin.se

www.hydro.com

www.dormerpramet.com

www.alu-s.se

www.alu.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

37


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister 3M SVENSKA AB

191 89 Sollentuna Tel: 08-92 21 50 Fax: 08-92 22 88 Kontakt: Elisabet Englund www.3M.com/se/lim

AHLINS I HABO AB Lilla Fiskebäck 5 566 91 Habo Tel: 036-460 60 Kontakt: Marie Ahlmen Tel: 036-485 67 www.ahlins.com

AHLSELL MASKIN AB Södra Vägen 10 702 27 Örebro Tel: 019-19 79 90 Fax: 019-18 52 45 www.ahlsellmaskin.se

ALACKERING AB

Post: Box 142, 576 23 Sävsjö Besök: Hjärtlandavägen 24, 576 33 Sävsjö Tel: 0382-676 70 www.alackering.se

ALUMINIUMFÖRLAGET

Bruksvägen 16, 730 61 Virsbo Tel: 0223-360 60 Mob: 0708-45 09 39 Kontakt: Staffan Mattson staffan@alumin.se

BODYCOTE YTBEHANDLING AB Mossvägen 4, 641 49 Katrineholm Tel: 0150-778 00 sales.sverige@bodycote.com www.bodycote.se

BRINK FÖRNICKLINGSFABRIKEN AB Box 3017 600 03 Norrköping Tel: 011-21 96 90 Fax: 011-18 86 63 Kontakt: Björn Brink www.brinkfornickling.se

HYDAL ALUMINIUM PROFILER AB

Kontakt: Jörgen Pettersson Tel: 011-21 75 00 info@candorsweden.com www.candorsweden.com

CHEMETALL AB

Backa Strandgata 18 422 46 Hisings Backa Tel: 0171-46 86 00 Fax: 031-254 497 www.chemetall.com

COREMA SVETSEKONOMI AB

COVENTYA AB

Jägershillgatan 16 213 75 Malmö 040-35 83 00 info@beijerind.se

38

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

Box 123, 575 21 Eksjö Tel: 0381-143 80 Fax: 0381-61 12 76 Kontakt: Richard Münch www.emmegi.se

CANDOR SWEDEN AB

ALUTRADE AB

BEIJER INDUSTRI AB

EMMEGI SCANDINAVIA AB, PROFILMA

GRÄNGES SWEDEN AB

Krusegatan 19 212 25 Malmö Tel: 040-24 59 00 Fax: 040-24 59 95 www.buhlergroup.com/die-casting

Exportgatan 67B 422 46 Hisings Backa Tel: 031-91 46 85 www.alu-s.se

Älgvägen 10 352 45 Växjö Tel: 0470-745400 www.aluminium.se

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.element.com/se

BÜHLER AB

Box 237 433 24 Partille Tel: 031-336 36 82 Fax: 031-336 36 81 info@corema.se www.corema.se

ALU-S AB

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

Ödegärdsgatan 3 504 64 Borås Tel: 033-20 28 40 www.coventya.com

E2 SYSTEMS

Strömlundsgatan 3, 507 62 Borås Tel: 033-20 88 40 e2@e2systems.se www.e2systems.se

612 81 Finspång Tel: 0122-838 00 Fax: 0122-197 32 Kontakt: Ari Leidelöf

Box 236, 574 23 Vetlanda Tel: 0383-76 39 40 Fax: 0383 - 76 39 43 hapab@hydal.com www.hydal.se

HYDRO

Metallvägen 574 81 Vetlanda Tel: 0383-941 00 Fax: 0383-154 35 www.hydroextrusions.com info.profiler.se@hydro.com

HYDRO ROLLING

Strandbergstagan 61, 3 tr 112 51 Stockholm Tel: 08-667 91 05 mattias.eriksson@hydro.com www.hydro.com

INTERAL AB

Box 119, 566 22 Habo Tel: 036-486 80 Kontakt: Niclas Fotsjö www.interal.se

KMC YTBEHANDLING AB Fakturavägen 6 175 62 Järfälla Tel: 08-445 84 40 Fax: 08-445 84 49 info@kmc.se www.kmc.se


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister MACDERMID SCANDINAVIA AB Box 83 601 02 Norrköping Tel: 011-36 74 70 Fax: 011-36 74 90 macdscandinavia@macdermid.com www.macdermid.com/industrial

MICOR AB

Industrigatan 10, 312 34 Laholm Tel: 0430-492 24 stig.nicklasson@micor.se www.micor.se

MASTEC CCTECH AB Industrivägen 20 523 90 Ulricehamn Tel: 010-218 13 39 www.mastec.se

MM TECH CAST AB Skjulstagatan 3 632 29 Eskilstuna Tel: 016-12 08 06 Fax: 016-12 14 35 www.mmtechcast.se info@mmtechcast.se

POLLUX YTBEHANDLING AB Östgärde Industriväg 406 417 29 Göteborg Tel: 031-55 05 04 Fax: 031-55 19 55 Kontakt: Tony Lembing Susanne Nielsen www.polluxytbehandling.se

MÖNSTERÅS METALL AB Box 43 383 21 Mönsterås Tel: 0499-495 00 www.monsterasmetall.se

NORDISK ALU PROFIL

Industrivägen 17, 302 41 Halmstad Tel: 035-22 75 30 info@nordiskaluprofil.se www.nordiskaluprofil.se

PALLCO AB

Box 2023, 574 02 Ekenässjön Tel: 0383-348 00 Kontakt: Fredrik Hedberg www.pallco.se

Box 44, 343 21 Älmhult Tel: 010-445 95 00 Kontakt: Ola Manestam ola.manestam@stenaaluminium.com www.stenaaluminium.com

TESA AB PROFILGRUPPEN

Box 36 360 70 Åseda Tel: 0474-550 00 Fax: 0474-711 28 info@profilgruppen.se www.profilgruppen.se

PYROTEK SCANDINAVIA AB Box 53 668 92 Ed Tel: 0534-620 00 Fax: 0534-620 01 Kontakt: Lennart Skoogh lensko@pyrotek.com Kontakt: Rune Heggland runheg@pyrotek.com Kontakt: Kent Smit kensmi@pyrotek.com www.pyrotek.com

MÄKELÄ ALU AB

Järnvägsgatan 1 364 30 Åseda Tel: 0703-242 444 Kontakt: Anders Bengtsson anders.bengtsson@alu.se www.alu.se

STENA ALUMINIUM AB

Box 10275, 434 23 Kungsbacka Tel: 0300-553 00 Fax: 0300-194 94 customerservice.se@tesa.com www.tesa.se

VÅ PRESSGJUTERI AB Ås, 330 10 Bredaryd Tel: 0371-708 80 Fax: 0371-708 90 Kontakt: Anders Jendrot www.vapress.se

YTCENTER I UPPLANDS VÄSBY AB Turbingatan 3 195 60 Arlandastad Tel: 08-590 750 50 Fax: 08-590 750 22 Kontakt: Hans Brammer info@ytcenter.se www.ytcenter.se

SARLIN FURNACES AB Regattagatan 13 723 48 Västerås Tel: 021-10 98 00 Kontakt: Magnus Bergman Tel: 070-644 80 82

SIKA SVERIGE AB Box 8061 163 08 Spånga Tel: 08-621 89 00 Fax: 08-621 89 89 info@se.sika.com www.sika.se

SJØLUND A/S, PROFILVALSTEKNIK Tel: +45 7699 1777 Fax: +45 7557 4917 Kontakt: Søren Ravn Jensen sr@sjoelund.dk www.sjoelund.dk

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

39


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Bearbetning LEGOARBETEN

Kapning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Eldfasta produkter Pyrotek Scandinavia AB Flussmedel Pyrotek Scandinavia AB

Kemikalier Silikon Alcan Nordic AB

Bockning Hydal Aluminium Profiler Hydro ProfilGruppen

Stansning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Rullbockning Sjølund A/S, Profilvalsteknik

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Keramiska filter Pyrotek Scandinavia AB

Tillsatsmedel, färg, lack, papp o plast Alcan Nordic AB

Kapning Micor AB

Pressgjutmaskiner Bühler AB G & L Beijer Industri AB

Laboratorier

Hydroformning Hydro Kapning Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik Montering Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler AB Hydro Interal AB ProfilGruppen Profilbearbetning Hydal Aluminium Profiler Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Skärande bearbetning Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Dormer Pramet AB

Isolationsprodukter Pyrotek Scandinavia AB

Prototyptillverkning för gjutgods Mifa Aluminium bv

Analystjänster Element Materials Technology AB Materialeprøvning

Friction Stir Welding Hydro

Service och underhåll Sarlin Furnaces AB

Materialprovning Materialeprøvning

Svetsning Alu-S AB PALLCO AB

Smält- och värmebehandlingsanläggningar Sarlin Furnaces AB

Skadeutredningrar Element Materials Technology AB Materialeprøvning

Fogning LEGOARBETEN

MASKINER

Svetsmaskiner Corema svetsekonomi AB Tillsatsmaterial Corema svetsekonomi AB

MATERIAL

Lim 3M Svenska AB-3M Industrilim Sika Sverige AB Lod, fluss COREMA SVETSEKONOMI AB Tejp 3M Svenska AB-3M Industritejp Tesa AB

RÅDGIVNING/ UTBILNING

Gjutgods Bearbetning av gjutgods Mönsterås Metall AB Swedmec AB Kokillgjutning MM Tech Cast AB Mönsterås Metall AB Metallgjuteri Beckmans Gjuteri Precisionsgjutning Mifa Aluminium bv MM Tech Cast AB Pressgjutning Interal AB Mönsterås Metall AB VÅ Pressgjuteri AB

CNC-maskiner för aluminiumbearbetning Ahlsell Maskin AB

Svetsning AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB

CNC-maskiner för profilbeabetning Ahlsell Maskin AB Emmegi Scandinavia AB, Profilma Maskinpartner AB

Sandgjutning Mönsterås Metall AB Nya Elektrogjuteriet AB Swedmec AB

Gjuteriförnödenheter

Information

Borr-, gäng- och fräsenheter E2 Systems Fräsning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

40

Silikongummi Alcan Nordic AB

Allt för gjuteriet G & L Beijer Industri AB Avgasningsenheter Pyrotek Scandinavia AB Blacker Pyrotek Scandinavia AB

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

Litteratur, läromedel AluminiumFörlaget

Kallflytpressning Chemetall AB

Metallförsäljning Band, lackerade Hydro Rolling Gränges Sweden AB, Industriprodukter Band, olackerade Hydro Rolling Gränges Sweden AB, Industriprodukter Gjutaluminium Stena Aluminium AB Plåt, lackerad Hydro Hydro Rolling Plåt, olackerad Hydro Rolling Plåt, slät Alutrade AB Hydro Rolling Hydal Aluminium Profiler Profiler, rör Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB ProfilGruppen


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Profiler, special Alu-S AB Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB Nordisk Alu Profil ProfilGruppen Sandwich paneler Alu-S AB

Tvättsystem KMC Ytbehandling AB

Utbildning Konstruktörskurser AluminiumFörlaget Svetskurser AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Ytbehandlingskurser Chemetall AB Element Materials Technology AB

Ytbehandling LEGOARBETEN

Elektrolytisk metallbeläggning Brink Förnicklingsfabriken AB E-Clips Ytcenter i UpplandsVäsby AB Elpolering Pollux Ytbehandling AB Glaspärleblästring Bodycote Ytbehandling AB

Trumling Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen

Gulkromatering Ytcenter i UpplandsVäsby AB Hårdanodisering Bodycote Ytbehandling AB Ytcenter i UpplandsVäsby AB

KEMIKALIER OCH PROCESSER FÖR:

Hårdanodisering och beläggning Ahlins i Habo AB Bodycote Ytbehandling AB Infärgning Ahlins i Habo AB Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Kemisk förnickling Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Keronitebehandling Brink Förnicklingsfabriken AB

Anodisering Ahlins i Habo AB Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mastec CCTech AB Mäkelä Alu AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Kromatering Chemetall AB Hydro Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Dekorativ slipning Bodycote Ytbehandling AB

Teflonbeläggning Bodycote Ytbehandling AB

Tufram Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv

Alutin ProfilGruppen

CompCote Bodycote Ytbehandling AB Decoral Hydro

Slipning Hydro

Mekanisk polering Brink Förnicklingsfabriken AB Hydro Nedox Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv Nickel/tenn Mifa Aluminium bv ProfilGruppen Passivering Mastec CCTech AB Pulverlackering Alackering AB Mäkelä Alu AB PALLCO AB

Anodisering Chemetall AB Coventya AB

Kemisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kromfri passivering Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Smörjmedel Chemetall AB Trumlingsmaskiner G & L Beijer Industri AB KMC Ytbehandling AB

RÅDGIVNING

Ytbehandling, allmänt Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Chemetall AB Element Materials Technology AB

Avfettning Chemetall AB Coventya AB Skärvätskor Chemetall AB Kromfri ytbehandling Candor Sweden AB Chemetall AB

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR: Anodisering Candor Sweden AB

Avfettning MacDermid Scandinavia AB Blästermaskiner Burco Blästermaskiner AB KMC Ytbehandling AB Eftertätning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Elektrolytisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Fosfatering MacDermid Scandinavia AB Ytteknik AB Infärgning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

41


ANMÄL DIG TILL BRANSCHREGISTRET Företag:

Telefon:

Adress & postadress: Kontaktperson + underskrift: Hemsida:

E-post: Insändes till: Aluminium Scandinavia, Romfartuna, Nortuna SE-725 94 Västerås E-post: aluminium@nortuna.se

Org.nr: Jag/vi vill även prenumerera på Aluminium Scandinavia.

Bearbetning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bockning CNC-Stansning Kapning Kromatering Lackering Montering Perforering Profilbearbetning Skärande bearbetning Smidning

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

☐☐ CNC-maskiner för profilbearbetning ☐☐ Bockning ☐☐ Fräsning ☐☐ Kapning ☐☐ Kundanpassade maskiner för profilbearbetning ☐☐ Stansning

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING ☐☐ Diamantverktyg

Fogning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Explosionssvetsning Friction Stir Welding Lödning MIG-svetsning Nitning Reparationssvetsning TIG-svetsning

MASKINER

☐☐ Mekaniserad svetsning ☐☐ TIG- & MIGsvetsutrustningar ☐☐ Motståndssvets ☐☐ Plasmasvets ☐☐ Svetsmaskiner ☐☐ Tillsatsmaterial

MATERIAL ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Fästelement Blindnitar Självstansande nitar Stuknitning

42

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Gänginsatser Specialskruv Lim Lod, fluss Tillsatsmaterial svetsning Tejp Fästelement titan

RÅDGIVNING ☐☐ Svetsning

Gjuteriförnödenheter ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Allt för gjuteriet Avgasningsenheter Blacker Eldfasta produkter Flussmedel Isolationsprodukter Keramiska filter Kokiller och verktyg Pressgjutmaskiner Prototyptillverkning för gjutgods ☐☐ Smält- och värmebehandlingsanläggningar ☐☐ Smältpreparat

Gjutgods ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bearbetning av gjutgods Kallflytpressning Kokillgjutning Lågtrycksgjutning Metallgjutning Modelltillverkning Precisionsgjutning Pressgjutning Sandgjutning Smide

Information

Laboratorier ☐☐ Analystjänster ☐☐ Skadeutredningrar

Metallförsäljning ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Band, lackerade Band, olackerade Börsaffärer Gjutaluminium Plåt, lackerad Plåt, olackerad Plåt, slät Profiler, rör Profiler, special Råvaror

Utbildning ☐☐ Konstruktörskurser ☐☐ Svetskurser

Ytbehandling RÅDGIVNING

☐☐ Ytbehandling, allmänt

LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Anodisering Beläggning av skyddsplast Blästring Dekorativ slipning Elektrolytisk metallbeläggning Elförtenning Elpolering Glaspärleblästring Gulkromatering Hårdanodisering Hårdanodisering och beläggning Infärgning Kemisk förnickling Kemisk metallbeläggning

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Kemisk polering Kromatering Lackering Mekanisk polering Metalonbeläggning Nickel/tenn Pulverlackering Screentryck Silketryckning Slipning Tampongtryckning Teflonbeläggning Trumling

MASKINER FÖR ANODISERING ☐☐ Likriktare

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Avfettning Blästermaskiner Blästring Eftertätning Elektrolytisk metallbeläggning Fosfatering Infärgning Kemisk metallbeläggning Kromatering Slungrensmaskiner Trumlingsmaskiner

FÖRSLAG PÅ EGNA RUBRIKER

☐☐ Litteratur, läromedel

Konstruktion ☐☐ Konstruktionsfirma

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

Markera med kryss de rubriker du vill finnas under – du kan också ge förslag på egna rubriker. Fyll i namn, adress etc och posta/maila talongen till Aluminium Scandinavia. Pris per rad och år är SEK 400:- exklusive moms. Minimum 1 års införande. Om du inte är prenumerant på Aluminium Scandinavia kan du bli detta genom att kryssa i rutan på talongen ovan.Aluminium är över allt

Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark. — Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB

Du får inte bara en stark organisation som arbetar med och för branschfrågor och ett brett nätverk, utan också tillgång till intressanta seminarier och medlemsförmåner. Kontakta oss så berättar vi mer, eller läs om fördelarna på www.svensktaluminium.se

070-588 32 07 | info@svensktaluminium.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.