Aluminium Scandinavia nr 1-2020

Page 1

MARS 2020 NR 1

ALUMINIUM I SOLPANELER

Pionjär fyller 90 år

Rapport Euroguss www.aluminium.nu


next level

profilgruppen.se

Framsteg För oss betyder utveckling finslipning av processer. Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang. Det förutsätter en kompetent organisation med ständig strävan efter effektivitet. Det steget tar vi, varje dag.

Innovativa lösningar i aluminium


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Ledare

Mars

Till slut reagerar Europa

Ä

ntligen har EUkommissionen vaknat. Under en lång tid har aluminiumindustrin krävt att EU tar tag i Kinas dumpning av aluminium i Europa. Vi européer är de sista som öppet låter Xi Jinping och hans kumpaner härja fritt. Efter påtryckningar från bl.a organisationen European Aluminium har EU-kommissionen inlett en utredning av kinesiska aluminiumprofiltillverkare som misstänks dumpa sina priser i Europa. Under många år har den kinesiska regeringen drivit en politik för att öka sin enorma produktion av aluminium. Enligt OECD har Kina ökat sin kapacitet

REPRO & TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB Omslag: Solpaneler

med 60% under de senaste fem åren. Under dessa fem år har man gett upp till 70 miljarder USD i olika stödformer. 85 % av subventionerna har gått till endast fem exportföretag. Den kinesiska dumpningen slår hårt mot hela den europeiska värdekedjan. En stark industri är av central betydelse för vår välfärd och tillväxt. Frihandel är bra och sund konkurrens skapar sunda företag och marknader. Men kinesernas agerande gör stor skada hos den svenska aluminiumindustrin och därmed den svenska välfärden. Det finns många anledningar för industrin att välja svenskproducerat aluminium. Men det är inte bara på grund av de olagliga

subventionerna som Kina inte kan behandlas som en likvärdig partner. De släpper dessutom ut fem gånger mer växthusgaser per producerat kilo aluminium än vad vi gör i Europa. Under det senaste året har europeiska produktionslinjer och hela anläggningar fått stänga. Det är dags för EU att agera starkt och tydligt mot den kinesiska staten. Det är nu som branschen måste trycka på både kommissionen och våra politiker för att få stopp på den osunda konkurrensen och för att återskapa en normal konkurrenssituation. Europa behöver införa antidumpningstullar snarast!

Läses av konstruktörer, inköpare, produktions- och kvalitetstekniker samt beslutsfattare. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Aluminium Scandinavia förbehåller sig rätten att lagra och publicera tidningens innehåll digitalt.

Torbjörn Larsson Chefredaktör

NÄSTA NUMMER 2/2020

Utgivning: 8 maj Materialdag: 20 april

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

3


INNEHÅLL 6 Borttagande av aluminiumbeläggningar från tailored blanks 7 Blyfria aluminiumlegeringar Legera med bly för att öka bearbetbarheten är inte ett argument längre

8 Partydags Balls nya återvunna aluminiummuggar

10 Aluminium i solpaneler Ända sedan den först introducerades som en kommersiellt livskraftig metall för nästan hundra år sedan har aluminium omvandlat nästan varje industri som den introducerats i.

10 Aluminium i solpaneler Aluminium – ingen främling inom energiindustrin

14 Ny smältugn Hydro Extrusions satsar

16 Manshausen 2.0 Belagt aluminium på arktisk ö skyddar hus mot saltvatten

18 Innovativa designstolar Nya designstolar för Köpenhamns flygplats från Steel Products

22 Euroguss-mässan 2020 Rapport från Håkan Fransson, NovaCast Systems AB

25 Medlemssidor Information från Svenskt Aluminium

30 Metallbulletiner

22 Euroguss-mässan 2020 Den 14 januari i år slog Euroguss-mässan upp portarna för 13:e gången. Det första året, 1996, deltog 93 utställare och mässan var under de första åren placerad utanför Stuttgart i Sindelfingen.

Börsnytt

33 Pionjär och nestor fyller år Lars Bergenhem intervjuvas av Mats Jonson

34 FSW av aluminiumpaneler Båtbyggnadsprojekt av Hydro

34 OS-facklan 2020 Gjord av aluminiumprofiler

ALUMINIUM SCANDINAVIA Nr. 1 · Mars 2020 · Årgång 37 · ISSN 0282-2628 UTGIVARE Nortuna Herrgård AB · Romfartuna

Nortuna · 725 94 Västerås · Tel 021-270 40 · Fax 021-270 45 · aluminium@nortuna.se · www.aluminium.nu CHEFREDAKTÖR/ ANSVARIG UTGIVARE Torbjörn Larsson torbjorn.larsson@nortuna.se TEKNISK REDAKTÖR Staffan Mattson staffan@alumin.se I REDAKTIONEN Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.se · Staffan Mattson staffan@alumin.se PRODUKTION OCH LAYOUT Marie Andersson, Creatiff marie@creatiff.se ANNONSMATERIAL annons.aluminium@nortuna.se ANNONSER BOKNING/FÖRSÄLJNING Kontakta Torbjorn Larsson · Tel. 0708-18 81 00 · torbjorn.larsson@nortuna.se

4

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

HYDRO FÅR ALUMINIUM STEWARDSHIP INITIATIVE CERTIFIKAT

Varv visar forskningsyacht med aluminium­överbyggnad Det italienska varvet Cantiere delle Marche har enligt uppgift lanserat en 37,35 meter lång forskningsbåt Acciaio 123, byggd som ett stålskrov och med överbyggnaden av aluminium. Den yttre formen och örlogsarkitekturen på yachten är designad av Hydro Tec. Acciaio 123 är det andra fartyget i CdM:s Acciaio-serie och följer på Acciaio 105, som lanserades förra året. Beskriven av varvet som ”oklanderligt modern” har yachten en sofistikerad interiör designade av ägarna. Den totala rumskapaciteten är upp till 12 gäster i fem sovrum. Samtidigt tillåts en besättning på upp till sju personer. Fartygets viktigaste funktioner omfattar en öppen planlösning på huvuddäck med

separata utrymmen för matsal och social samvaro. Många inre utrymmen är spridda över de tre däcken, medan byssan är belägen i hamn och ägarens egna utrymmen ligger framför huvuddäcket. Framdrivningen kommer från dubbla Caterpillar-motorer med en topphastighet på 13 knop och en räckvidd på 5 500 nautiska mil vid 10 knop. Medgrundare och försäljnings- och marknadschef för CdM, Vasco Buonpensiere, säger: ”Jag ser verkligen fram emot att visa detta fartyg för marknaden: båtens tekniska områden är helt otroliga när det gäller ytbehandling, planlösning, oöverträffad teknik och interiörer är verkligen överraskande vad gäller volym och användning av utrymmet.”

Hydros fem aluminiumpressverk i Österrike, Frankrike, Tyskland och Belgien har auktoriserats med Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard för ansvarsfull produktion, inköp och förvaltning av aluminium. Företagets aluminiumpressverk i Nenzing (Österrike), Toulouse (Frankrike), Rackwitz och Uphusen (Tyskland), tillsammans med rörverksamheten i Lichtervelde (Belgien) är de som har erhållit utmärkelsen. ”ASI-certifieringen är en del av vår strategi och vi kommer att fortsätta följa den. Det beror på att dagens konsumenter vill ha hållbara material från företag som gör affärer på rätt sätt - och det är detta som Hydro handlar om, säger verkställande direktör Egil Hogna, som ansvarar för Hydros affärsområde Extruded Solutions. ”Att kunna hålla och producera ansvarsfullt i alla avseenden är viktigt för Hydro. Att kunna dokumentera dessa förmågor med ett formellt certifikat är också en strategisk fördel för kunderna.” Hydro har nu 20 anläggningar certifierade av ASI som spänner över värdekedjan från bauxitbrytning och aluminiumoxidraffinering, via primär aluminiumproduktion och omsmältning, till valsade och pressade produkter. Aluminium Stewardship Initiative (ASI) är en global organisation och standardiserings- och certifieringsorganisation för flera intressenter, som inte är vinstdrivande och som syftar till att erkänna och främja ansvarsfull produktion, inköp och förvaltning av aluminium.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

5


Borttagningen av aluminiumbeläggningen från en tailored blank har gjorts med en 1,2 kW laser.

Borttagande av aluminiumbeläggningar från tailored blanks

D

en 30 µm tjocka aluminiumbeläggningen måste avlägsnas från den osvetsade plåten som ska svetsas i nästa steg. Detta säkerställer en hög svetskvalitet genom att eliminera kontaminering av aluminiumsilikat från stålsvetsen. Skräddarsydd plåt som denna används i bilindustrin för fordonsramar. I detta fall är styrkan och integriteten avgörande för att skydda passagerarna vid en olycka. Andritz Powerlasers uppbrytningssystem har installerats i många

6

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

tillverkningsanläggningar över hela världen. Med en borttagningshastighet på 20 m/min kan de hjälpa till att öka hastigheten på produktionslinjerna upp till 40 m/min. Behandlingshuvudena är skräddarsydda av Andritz Powerlase, och tillsammans med lasersystemen kan de ge processutbyten nära 100 %. Dessa instrument har också den högsta vibrations- och materialvariationstoleranserna som finns i branschen. Denna information har hämtats, granskats och anpassats från material tillhandahållet av Andritz Powerlase Limited.

Laserrengöring Powerlase Vulcan 1600e sänder ut pulsad NIR-strålning med effekter upp till 1 600 W. Laserstrålen överförs via fiber till det handhållna bearbetningsverktyget. Högenergipulserna hos Vulcans laserrengöringssystem kan nå upp till 250 mJ, vilket möjliggör en avskiljnings- eller hybridavskiljningsprocess som tar bort färger och beläggningar med hög hastighet över stora ytor. Powerlase Vulcan gör således processen attraktiv för industrier såsom rymd-, energiproduktion-, fordons-, marin och andra, där hastigheter för att ta bort färg och beläggning är viktiga. Den patenterade processen som används av Powerlase Vulcansystemet kan ta bort de flesta färger med hastigheter som överstiger 0,5 m2/min.


Bearbetning av Staffan Mattson

BRA ATT VETA OM

blyfria aluminiumlegeringar

A

tt legera med bly för att öka bearbetbarheten är inte ett argument längre, eftersom man nu har utvecklat nya legeringar som kan ersätta de blyhaltiga. Men hur drar man nytta av dessa legeringar? Bly används som legeringsämne i aluminium för bearbetningsändamål, men det är numera förbjudet i konsumentprodukter, och undantagen för aluminium kommer att löpa ut om ett par år. Det är därför som det utvecklats blyfria legeringar av bl.a Hydro. Vet du hur mycket bly dina aluminiumleverantörer använder i legeringarna de levererar för dina produkter? Vad sägs om de blyfria aluminiumlegeringarna som har utvecklats? Det här är frågor man bör tänka på när man funderar på att använda aluminium i nya produkter. Frågan om bly är inte ny, men oron för användning blir viktigare eftersom undantagsreglerna 6b i RoHSdirektivet (Restriction of Hazardous Substances) kommer att löpa ut i Europa 2021. Speciellt avsnitt 6 (b) -II enligt RoHS bilaga 3, som hänvisar till bly som ett legeringsämne i aluminium för bearbetningsändamål med ett blyinnehåll upp till 0,4 %.

Bly som legeringsämne i aluminium När en aluminiumproducent avsiktligt adderar bly som ett legeringsämne måste de se till att legeringarna överensstämmer med EU:s lagstiftning om Reach och RoHS. REACH - registrering, utvärdering, godkännande, begränsning av kemikalier - behandlar produktion och användning av kemiska ämnen och deras potentiella påverkan på människors hälsa och miljön. RoHS står för Begränsning av farliga ämnen. Medan RoHS begränsar användningen av specifika farliga ämnen som finns i elektriska eller elektroniska produkter, såsom bly, kvicksilver och kadmium i ledningar och kablar, kontrollerar REACH alla kemikalier som kan användas för att tillverka produkten, såsom

beläggningar, färger och lösningsmedel. Den största skillnaden mellan de två är att RoHS förbjuder ämnen som finns i den elektriska utrustningen enligt direktivet. REACH avser alla kemikalier, inklusive de som används för att tillverka en produkt. RoHS-överensstämmelser är viktiga eftersom de begränsade materialen är farliga för miljön och förorenar deponier och är farliga vad gäller yrkesmässig exponering under tillverkning och återvinning. Alla RoHS-begränsade ämnen finns också på REACH-begränsningslista.

Ersättning av bly i aluminiumlegeringar RoHS-kravet anger att blyinnehållet ska vara under 1 000 delar per miljon (ppm). Kvicksilverinnehållet ska också vara under 1 000 ppm, medan kadmiuminnehållet har en maxgräns på 100 ppm. Bly var – och är fortfarande – på andra marknader än EU – avsiktligt tillsatt i vissa aluminiumlegeringar i 6xxx-serier för att uppnå bättre skärbarhet. I dessa fall betraktades bly som ett legeringsämne. Reglerna på den amerikanska marknaden har blygränser på 0,5 % i aluminiumlegeringar. Dessa tenderar vara 6xxx-legeringar för förbättrad bearbetbarhet, t.ex 6262.

Blyfria aluminiumlegeringar Som sagts är tillförseln av bly för skärbarheten inte längre ett argument, eftersom t.ex Hydro har utvecklat nya legeringar som kan ersätta de blyhaltiga. Hydro har faktiskt framgångsrika exempel på blyhaltiga legeringar som ersatts med blyfria varianter. Och dessa är verkligen blyfria, inte sådana som sägs innehålla mindre än 0,1 % bly. Rådet är att dubbelkontrollera med sin leverantör när man frågar om deras blyfria aluminiumlegeringar. Är de helt blyfria? Kanske inte. Var säker på att man får det man vill ha.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

7


Partydags med återvunna aluminiummuggar I åratal har den älskade röda plastmuggen varit en typisk symbol för festkulturen i USA. Historiskt sett har det varit en perfekt mugg för att dricka öl eller en iskall läsk på en familjepicknick. Vad kan då förbättras på denna traditionella symbol för kommande tider? Svaret är en återvinningsbar aluminiummugg. Ball Corporation har introducerat aluminiummuggen som ett alternativ till den gamla av plast. Med hjälp av aluminium från olika leverantörer har Ball utvecklat och förfinat sina egna formnings- och efterbehandlingsprocesser för muggar under ett antal år. Under hösten 2019 spred Ball ut ett antal

8

pilotprover av sina nya muggar på större platser och agenter över USA. Ball lovar att de silvertonade muggarna kommer att ge en förhöjd dryckesupplevelse jämfört med plast. Muggarna är bestående, hållbara och - kanske bäst av allt - kalla vid beröring.

Miljöfördelar Hållbart talat kan aluminiummuggen (ungefär som en burk) återvinnas och vara tillbaka i konsumentens hand på 60 dagar. Aluminiumburkar är fortfarande den mest återvunna drickabehållaren i USA med en återanvändningsgrad högre än för glas och plast. Aluminium är det mest hållbara förpackningsmaterialet för drycker och kan återvinnas ett oändligt antal

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

gånger utan att förlora kvaliteten. Hållbarheten har stor betydelse och Balls aluminiummugg erbjuder en förhöjd drickaupplevelse och varumärkesmöjligheter med miljöfördelar såsom den oändliga återvinningsbarheten”, säger Scott McCarty, chef för strategisk kommunikation hos Ball. McCarty ser framför sig aluminiummuggar som blir lika populära eller mer populära än den berömda röda partymuggen, nu när konsumenterna gör medvetna inköpsval baserade på hållbarhet och inte bara bekvämlighet.

En bättre drickaupplevelse Enligt Ball visar kundundersökningar att den

överväldigande majoriteten av konsumenterna gillar upplevelsen av att dricka från aluminiummuggen och föredrar anläggningar som serverar kalla drycker i dem. Den som någon gång har öppnat en iskall burk för att svinga den en skållhet sommardag kan intyga aluminiums förmåga att isolera kylan. En annan fördel är att de blanka aluminiummuggarna kan tryckas med kundens logotyp och grafiska stil. Balls aluminiummuggar finns för närvarande i 60 cl storlek med en plan på att införa ytterligare storlekar baserade på marknadens efterfrågan. Företaget räknar med att öka produktionen i sin Westminster, Colorado, innovationsanläggning i slutet av 2020, och hoppas att snart utöka erbjudandet av muggarna till restauranger, barer, närbutiker, bryggerier och butiker.


Aluminium är över allt

Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark. — Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB

Du får inte bara en stark organisation som arbetar med och för branschfrågor och ett brett nätverk, utan också tillgång till intressanta seminarier och medlemsförmåner. Kontakta oss så berättar vi mer, eller läs om fördelarna på www.svensktaluminium.se

070-588 32 07 | info@svensktaluminium.seAluminium i solpaneler Bearbetning av Staffan Mattson

Ända sedan den först introducerades som en kommersiellt livskraftig metall för nästan hundra år sedan har aluminium omvandlat nästan varje industri som den introducerats i.

D

enna omvandling fortsätter i dag eftersom aluminium hjälper till att forma industrierna för förnybar energi, t.ex genom byggandet av solpaneler. Det är fantastiskt att inse att aluminium förblir ett framtida material efter så många decennier. Naturligtvis arbetar man på det

amerikanska företaget Clinton Aluminium med just aluminium varje dag. Och även om man aldrig chockeras över de fantastiska applikationer som aluminium används i så fortsätter man att imponeras av hur revolutionerande aluminium har visat sig vara. Arbetar man inom solindustrin eller andra områden med grön energi är aluminium ett högpresterande material.

Aluminium – ingen främling inom energiindustrin När människor tänker på aluminium kan de tänka på enorma skyskrapor eller flygkroppar eller till och med militära fartyg. Metallen är känd för sitt goda förhållande styrka / vikt och har som sådan blivit viktig för många applikationer, vilka måsta vara så lätta som möjligt. Troligen är det inte många som först tänker på elektricitet och aluminium. Jo det är sant att aluminium är lätt. Och dessutom extremt duktilt, icke-magnetiskt och korrosionsbeständigt. Det är också en utomor-

En egenutvecklad laserteknik används för att skapa Natcore Foil Cell™, den första laserbearbetade lågtemperatur solcell som använder ett aluminiumfolie-laminat för att förverkliga ett bakkontakt-system. På så sätt har man bytt ut dyrt silver mot lågpris­ aluminium.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

11


dentlig värmeledare. Men det som är viktigast är att aluminium också är en god ledare för el. Jämfört med koppar, som många förknippar med elektrisk ledning på grund av hög ledningsförmåga, har aluminium 59 % av kopparns konduktivitet medan den bara har 30 % av dess densitet. Det gör aluminium till ett utmärkt val när det gäller elektriska applikationer. Aluminiumkablar användes faktiskt redan i början av 1900talet och utbredningen gick mycket snabbt efter slutet av andra världskriget. Till slut ersatte den till och med koppar som ledare i kraftledningar. Detta på grund av aluminiums kostnads- och viktfördelar, liksom dess korrosionsbeständighet. En annan vanlig användning av aluminium under förra seklet var som styva elektriska ytterledare. Detta i ett rörsystem som skyddar de elektriska kablarna, vilket blev en förbättring jämfört med stålrör eftersom aluminium inte ger gnistor eller rostar. Aluminium kunde därför användas för denna sak på platser såsom kolgruvor, sädeshissar och i oljeraffinaderier där det är viktigt att gnistor undviks. De legeringar som oftast förknippas med elektriska applikationer är serierna 1ххх, 6ххх och 8ххх. I synnerhet för 8xxx-serien har produkterna en påvisbar livslängd på mer än 40 år. Ursprungsmaterialet för elkablar är vanligtvis en massiv aluminiumstav med en diameter på 9-15 mm. Vid denna storlek är det relativt enkelt att böja eller rulla stången utan sprickor. I själva verket är stången nästan omöjlig att slitas, vilket gör den perfekt för kritiska

12

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

överföringsapplikationer i stadsnät. Därför har aluminium en lång historia av att vara en viktig metall för kraft- och energisektorerna. Så det är ingen överraskning att aluminium nu kan hjälpa till att skapa de nya tillämpningarna som för närvarande utvecklas inom förnybar och grön energi.

Aluminium gör solenergi till ett livskraftigt alternativ Ett exempel på hur aluminium påverkar solkraftsindustrin är Natcore Technology Inc som har lyckats ersätta silver i sina solceller med aluminium. Denna utveckling har gjorts utan att behöva offra några prestanda i den silverhaltiga solcellen. Silver är ett material som är extremt ledande, men det råkar också vara mycket dyrt jämfört med aluminium. Dubbelt så mycket aluminium går åt i de nya solcellerna, men råvarukostnaderna kommer att vara bara 0,6 % jämfört med silver. Detta kommer att ge en enorm kostnadsminskning för Natcore. Företaget citerades då de menar att användningen av aluminium, ”kommer att förenkla produktionen, sänka kostnaderna avsevärt och snabba på vägen mot ultrahögeffektiva celler. Cellen använder en ny förpackningsmetod där en flexkrets är direkt bunden till flera, små kontaktdynor genom höghastighets lasersvetsning.”

Ramar och monteringssystem Men aluminium hjälper till att transformera industrin på andra sätt än bara som en kritisk komponent

i solcellen. Aluminiumprofiler har använts i stor utsträckning i alla typer av applikationer som förlitar sig på metallens hållfasthet, lätta och korrosionsbeständighet, t.ex inom transport-, bygg- och anläggningsindustrin samt flygindustrin. Det är därför många solföretag vänder sig till aluminium för att bygga sina ramar och monteringssystem. Aluminiumprofiler har den extra fördelen att de är enkla att utforma och arbeta med, till stor del tack vare sin höga formbarhet. Dessutom är aluminium 100 % återvinningsbart, vilket är viktigt för många energiföretag. Naturligtvis utgör denna enorma flexibilitet också en viktig utmaning när man arbetar med strängpressning. För ny och innovativ design kan det krävas en hel del provning och prototyptillverkning för att se till att konstruktionen är tillräcklig för den aktuella uppgiften och att det inte finns någon risk för konstruktionsfel. Detta tar fram en annan av aluminiums fördelar, som är att det är relativt billigt att använda för prototyper, för att inte tala om att ny design kan testas snabbt. Dessutom finns det ny mjukvara som kan analysera möjligheten för profilerna innan de testas fysiskt.

Slutsats Aluminiumlegeringar bevisar ett kritiskt material i solindustrin, precis som de har visat sig vara väsentliga för många andra industrier under det senaste århundradet. Aluminium är ekonomiskt vettigt tack vare sin flexibilitet och höga prestanda till ett rimligt pris som inte kan matchas av något annat material.


Missa inte nästa nummer!

PRENUMERERA GRATIS NU! WWW.ALUMINIUM.NU

Från och med nästa nummer så är din prenumeration gratis! Det enda vi vill är att du går in på aluminium.nu och talar om att du vill ha tidning-

SKAPA ÖKAD FRAMGÅNG ATT HJÄLPA VÅRA KUNDER ÄR VÅRT UPPDRAG! Stena Aluminium hjälper dig att nå ökad framgång genom att skapa en långsiktig relation baserad på flexibilitet, rätt kvalitet, leveransprecision och en hög tillgänglighet på kundanpassade aluminiumlegeringar och teknisk support. Vill du veta mer, ring oss på 010-445 9500 eller besök www.stenaaluminium.com

en. Du kan välja om du vill ha tidningen tryckt eller digitalt. Känner du någon du vill tipsa om tidningen så gör det!


Hertwich Ecomelt-PS200 med skenstyrd skimningsmaskin från Hertwich Engineering hos Hydro Ghlin©.

Hydro Extrusion startar ny smältugn Återvinning av tillverknings- och avfallsskrot blir allt viktigare inom extruderingsindustrin.

14

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020


H

ydro Extruded Solutions bearbetar för närvarande aluminiumskrot vid ett antal anläggningar, där mer än hälften av deras pressproduktion kommer från återvunnet material. Företaget strävar efter att ytterligare 15 av deras pressanläggningar ska uppnå certifiering enligt Aluminium Stewardship Initiative (ASI) för miljö- och socialt förvaltarskap under 2020. I linje med detta mål installerade Hydro en ny aluminiumsmältugn och en skenstyrd skimningsmaskin på Hydro Extrusion Lichtervelde NV i Ghlin, Belgien.

Ny smältugn Som en del av Hydros globala nätverk är omsmältanläggningen i Ghlin ansvarig för leveranser av pressgöt. Verket använder ett brett utbud av skrottyper som används som ingångsmaterial, inklusive: bilnummerplåtar, trådledningar, svarvspån, kablar, litoplåt, profiler, aerosolburkar mm. Skrotmaterialet som levereras är antingen delvis lös bulkvara, delvis strimlat, delvis briketterat eller paketerat. Graden av förorening sträcker sig från ”rent” skrot hela vägen upp till kraftigt förorenat skrot med färg och lack, gummi- och plastdelar, oljor, fetter m.m. Fasta klumpar såsom ingöt, T-stänger eller götstaplar chargeras också. På grund av det stora utbudet av ingångsmaterial, valde Hydro en Ecomelt-PS200 smältugn med

förvärmningsschakt från Hertwich Engineering, en del av SMS-gruppen. Ugnen har en smältkapacitet på 60 000 ton per år. Alla bearbetningssteg för den nya smältugnen – med början från skrotförsörjningen ända ner till smält metallavtappning – är integrerade i ett kompakt och helautomatisk system. Dessa steg övervakas och hanteras med hjälp av styrinstrument och system för att säkerställa hög metallkvalitet. Under drift laddas skrotet i en behållare som sedan lyfts på en plattform ovanför det vertikala förvärmningsschaktet (som kan uppnå en maximal temperatur på 650°C). Skrotet laddas och förvärms till ca 500°C ett temperaturområde som kan eliminera eventuella organiska föreningar från skrotet utan att smälta det. Detta minimerar smältaförlust (speciellt viktigt för tunnare material), då det avstrippade och förvärmda materialet direkt sänks ned i smältan på botten av förvärmningsbehållaren. Metallförlusterna är begränsade till 0,3-3 %, beroende på skrottillstånd och föroreningsgrad – jämfört med traditionella ugnar, som visar förluster på 0,5 till över 10 % för samma materialtyp. Ugnen innehåller elektromagnetiska metallpumpar för smältan, som upprätthåller den erforderliga smältanivån och flödeshastigheten och ger cirkulation mellan smältoch huvudkammaren. Ett pneumatiskt aktiverat dubbelplugg- och kontappningssystem utför tappning

och transport av smält metall från ugn till tvättsystem. Detta hindrar smältprocessen från att avbrytas. Ecomelts smältteknik utvecklad av Hertwich är baserad på det inre utnyttjandet av energiinnehållet i organiska föroreningar som tas bort från skrotet. Pyrolysgaserna – skapade vid avgasning av skrotet i förvärmningsskaktet – matas in i ugnens huvudkammare, där de återanvänds för att stödja gasupphettningssystemet. Detta minskar energiförbrukningen eftersom den varma luften kan flyta mellan huvudkammaren, smältkammaren och förvärmningsschaktet och underlätta förvärmning och smältningsprocess. Enligt Hertwich har denna ugnstyp en energiförbrukning på 300-600 kWh/ton (beroende på skrottyp och föroreningsgrad) och kan minska gasförbrukningen med upp till 50 % jämfört med traditionella ugnar. Ugnen ger också utmärkta miljöprestanda med lågt koldioxidutsläpp och minsta utsläpp av NOx, VOC, ingen saltanvändning). Eventuella skadliga utsläpp av dioxin och furan förhindras genom snabb kylning av ugnsrökgaserna – vilket minskar det kritiska temperaturområdet mellan 600 och 250°C i vilket bildning av dessa föreningar kan äga rum. Dessutom neutraliseras sura gaser och dammpartiklar separeras i rökgasfilteranläggningen. De rengjorda rökgaserna uppfyller alla typiska utsläppsregler som gäller globalt.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

15Manshausen 2.0 Bearbetning av Staffan Mattson

Belagt aluminium på arktisk ö skyddar hus mot saltvatten

A

rkitekter använder nu aluminium för att uppnå designfrihet och hållbarhet i varierande byggnader under extrema klimatförhållanden. För fyra år sedan la den norske arkitekten Snorre Stinessen sista handen på några sjönära stugor på ön Manshausen, ett privat samhälle vid polcirkeln. Arkitekten slutförde fyra stugor under 2015 med träklädd struktur utlagda över det kalla vattnet med fönster från golv till tak för att ge gästerna panoramautsikt över kustlinjen.

Nya byggnader Arkitekten har nu lagt till ytterligare några stugor, Manshausen 2.0, till de andra och erbjuder äventyrssökare fler alternativ att koppla av i, varva ner och utforska den arktiska omgivningen. De tre nya byggnaderna är tillverkade av korslaminerat virke och klädda med aluminiumplåtar. Liksom de andra stugorna har de också fönster från golv till tak på tre sidor. Syftet med att använda laminerat virke och aluminium var att motstå påverkan av extrema arktiska förhållanden tillsammans med det salta vattnet.

Stinessen har också lagt till en bastu och relaxavdelning som ansluter till en havsvattendamm i öns centrum. Han säger att detta faktiskt gjordes av aluminium, timmer och glas som blev kvar efter byggandet av de ursprungliga stugorna, tillsammans med kasserade skiffertakplattor. Tillbyggnaden Manshausen 2.0 vann nomineringar till olika arkitekturpriser, inklusive 2019 Architizer A + Awards och 2019 Dezeen Award. Projektet tog hem årets International Design Awards Architectural Design.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

17


Steel Products banar väg för

innovativa designstolar När en ny designstol för Köpenhamns flygplats skulle förverkligas i aluminium så var det Steel Products A/S som hade idén hur den skulle utvecklas. Stolen är tillverkad i en enda pressning och har en unik finish. Men först måste flera utmaningar inom produktionen lösas.

D

et danska företaget Steel Products A/S är en specialist inom metallbearbetning, inklusive djuppressning, i ett antal metaller som stål, rostfritt stål och aluminium. Därför fick de en förfrågan från Marcus Pedersen ApS, som är designer och utvecklar och tillverkar interiörer till flygplatser. Marcus Pedersen hade vunnit en designtävling för nya möbler för Köpenhamns flygplats. Den nya möbelserien fick namnet Connect och efter en diskussion om produktionsmetoden beslutades att stolsätet för skalstolen skulle tillver-

18

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

kas i aluminium. Stolen skulle vara estetiskt attraktiv och tillräckligt robust för att motstå den krävande miljön i väntzoner på flygplatser. Dessutom ställdes krav på både hållbarhet och finish. – Kunden kom till oss med en avancerad design på en skalstol med en idé om att den kunde designas i aluminium och där de ställde stora krav på finishen, säger Casper Clausen, projektledare på Steel Products. Lösningen var att stolen skulle tillverkas med hjälp av djuppressning. Det ger ett vackert skal helt utan fogar och svetsar så att stolen uppfyller designerns önskemål om

hög visuell kvalitet. Det ger också en robust konstruktion som kan hantera den hårda miljön på en flygplats. Men det är inte alltid lätt när man vill flytta gränser med en ny produktionsmetod.

På gränsen Den typ av aluminium som används för framställning av stolen har en brotttöjning mellan 12 och 18 procent och på grund av den dubbelkrökta ytan rör vi oss ständigt på gränsen till det möjliga, säger Casper Clausen. I själva verket visade finita elementberäkningar att det 4 mm tjocka ämnet antingen skulle hoppa


ur eller vecka sig. Så hos Steel Products visste de i förväg att det var en chans de tog och att det skulle kräva en längre inkörningstid. Men efter en svår inkörning lyckades de producera den första serien med 1 200 skalstolar. – Det visar att den erfarenhet och hantverk som vi har samlat under många år är avgörande när vi går mot gränsen för en metall som aluminium och en svår konstruktion som denna, avslutar Casper Clausen. Steel Products bearbetar vanligtvis ämnen från 0,05 mm och upp till 18 mm tjocklek, och med ett tryck från 40 till 3 500 ton på både mekaniska och hydrauliska pressar. I detta fall väger verktyget 6 ton och trycket är cirka 400 ton.

Alternativt måste skalstolen framställas med ett mellansteg och eventuellt med en glödgning mellan de två pressningarna. Det skulle emellertid ge en sämre finish och lägga till två extra steg i produktionsprocessen.

Hög estetik och funktionalitet Efter ritning fräses kanterna och stolskalet blästras och anodiseras. Teknikerna valdes för att passa designerns krav på hög finish, eftersom man annars skulle ha använt ett skärverktyg eller 3D-laserskärning för kanterna. Flera av processerna hanteras av underleverantörer, men hela processen hanteras av Steel Produccts.

– Vi betonar hög kvalitet, estetik och funktionalitet, och vi tycker att Steel Products har en mycket hög professionalism som måste komma från deras erfarenhet som underleverantörer för bilindustrin, säger Niels Marcus Pedersen. Han fortsätter: – Vi talade med ett antal potentiella underleverantörer, men flera hade problem med det djupdragna aluminiumskalet. För andra företag hade vi inte fullt förtroende för att de kunde slutföra uppgiften. För Marcus Pedersen ApS har det också varit avgörande med en dansk affärspartner. Det har gjort det mycket lättare att hålla produktionen så nära.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

19


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

DOMINO UPPMANAR TILL KREATIVITET I OFFENTLIGHET

NYA CARNEGIEBRYGGERIET EXPANDERAR ​ ör att möta den ökande efterF frågan på lokalproducerat kvalitetsöl på burk ska hantverksbryggeriet Nya Carnegiebryggeriet låta bygga en helt ny tappningsanläggning i Jordbro, söder om Stockholm. Ölet kommer, som idag, att bryggas i det nuvarande bryggeriet i Hammarby Sjöstad och där ska också bryggkapaciteten utökas. Nya Carnegiebryggeriet har sedan det öppnade i Hammarby Sjöstad 2014 haft en stark tillväxt och de vackra kulturmärkta lokalerna utnyttjas till sin bristningsgräns. Där samsas lager, bryggtankar, flasklinje samt restaurangverksamhet. På den nya tappningsanläggningen kommer fokus att vara på en flexibel burklinje, men det

20

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

kommer även finnas möjlighet att fylla glasflaskor samt fat. Efterfrågan på kvalitetsöl på aluminiumburk har fått ett rejält uppsving både i Sverige och internationellt. Detta är delvis för att burken tack vare sin låga vikt och höga återvinningsgrad är mer skonsam ur ett miljöperspektiv än engångsglasflaskan, samt att den anses bevara smaker bättre. - Varenda droppe Nya Carnegie bryggs i det historiska vackra Lumahuset, för där har vi vår själ. Vi ser väldigt mycket fram emot att kunna erbjuda vårt öl till ännu fler ölälskare genom att utöka vår bryggkapacitet i Hammarby och starta tappning i Jordbro, säger Christina Körmendi, vd för Nya Carnegiebryggeriet.

Domino är en produktnyhet formgiven av Jesper Ståhl för Byarums Bruk, ett lekfullt bänkbord i sandgjutet återvunnet aluminium och trä. Nytillskottet är en flexibel möbel, bestående av en bänk med ett litet bord, som uppmanar till kreativitet i utformning av park- och offentlig miljö. Möblera med två Domino mittemot varandra för en traditionell och generös komposition. Ställ flera bredvid varandra och få en avlång sittplats där alla tar del av samma utsikt. Gruppera flera i rad eller i vinkel, med distans eller nära, helt i linje eller halvt överlappande. ”Domino är ett bänkbord som skapar möjlighet till kreativitet i det offentliga uterummet. En nutida möbel som möjliggör lekfulla kombinationer – som brickor i ett dominospel”, säger designer Jesper Ståhl om det nya tillskottet till Byarums Bruks sittmöbler för offentlig miljö. Domino lanseras i tre olika träslag. Brunlaserad furu, oljad mahogny och obehandlad accoya. Accoya är ett svanenmärkt alternativ till impregnerat virke, vilket ger lång hållbarhet och många underhållsfria år. Färgen går efter några år över i vackert grått.


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

TRE FAKTORER SOM PÅVERKAR ALUMINIUMS SKÄRBARHET Aluminium är ett relativt enkelt material att bearbeta. Det är också relativt lätt att visa detta, så länge man förstår de tre faktorer som påverkar metallens skärbarhet. Den första faktorn är själva bearbetningsprocessen. Detta inkluderar typen av utrustning, skärverktygen och skärhastigheterna, matningshastigheterna och smörjmedlen som ska användas. Den andra faktorn är själva metallen, den specifika aluminiumlegeringen och dess tillstånd, mikrostruktur och isotropin i dess mekaniska egenskaper. Det är vad som finns i metallen som räknas när det gäller överensstämmelsen i bearbetningen. Materialbearbetning är den tredje faktorn. Denna omfattar legeringskemi och värmebehandling, styrning av pressningsprocessen, reduktionsförhållandet och verktygsutformningen samt pressen som används för att extrudera aluminiumet.

Spånegenskaper vid aluminiumbearbetningen Graderingen av skärbarheten för aluminium är baserad på spånegenskaper och är användbara för att specificera verktygsutformningen. På grund av spånvolymen som erhålls vid bearbetning av aluminium är spånens form av betydelse.

I allmänhet vill du vid bearbetning av aluminium bilda korta, täta spån som inte stör verktyget och som inte skadar komponentytan. Gradering av skärbarheten för aluminium specificerar förväntningarna på spånen och ytkvaliteten: • • • • •

A-klass: Mycket korta spån, utmärkt ytfinish B-klass: Krökta eller lättbrutna spån, bra ytfinish C-klass: Kontinuerliga spån, bra ytfinish D-klass: Kontinuerliga spån, tillfredsställande ytfinish E-klass: Långa, kontinuerliga spån, svårt att få ytfinish

Kortare spån med hårdare och starkare aluminiumlegeringar Normalt gäller att ju hårdare och starkare en aluminiumlegering är desto kortare blir spånen. Detta innebär att renaluminium och mjuka smideslegeringar kommer att ge extremt långa spån. Om man planerar att bearbeta sådana legeringar, måste man vidta korrigerande åtgärder i förväg, som att lägga till spånbrytare i verktygen. Aluminiumlegeringar som är bäst lämpade för bearbetning innehåller legeringselement med låga smälttemperaturer. Detta hjälper till att bilda de önskade, kortare spånen. David Lukasak, Hydro

SIGILL – FUNKTION OCH SKÖNHET MED EGET UTTRYCK Sigill är en produktnyhet formgiven av Signe Persson-Melin för Byarums Bruk, ett stort fat i sandgjutet återvunnet aluminium med många användningsområden. Det är på samma gång ett vackert fruktfat, ett kärl för mindre planteringar och ett konstföremål. ”Vi har ännu en gång fått förmånen att producera ett vackert hantverk signerat Signe Persson-Melin. Signe har, med sin känsla för form i kombination med vår gjutteknik, lyckats skapa något väldigt vackert”, säger Joakim Ståhl, VD för Byarums Bruk. Persson-Melin hade sin debututställning 1953 på Galleri Moderne i Stockholm och är en aktad och omskriven formgivare sedan dess. Genom åren har hon satt sin prägel på föremål i en rad olika material – glas, keramik, aluminium för att nämna några. Hennes konstnärliga verksamhet kännetecknas av både funktion och skönhet, det senaste tillskottet är inget undantag. ”Sigill är mjuk men samtidigt distinkt och skarp i sin profil. Det handgjorda mönstret i den övre kanten och signaturen mitt i kärlet ger fatet extra karaktär”, beskriver Joakim Ståhl.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

21


Text av Håkan Fransson, NovaCast Systems AB

Foton av NovaCast Systems AB och Euroguss

Eurogussmässan 2020

D

en 14 januari i år slog Euroguss-mässan upp portarna för 13:e gången. Det första året, 1996, deltog 93 utställare och var under de första åren placerad utanför Stuttgart i Sindelfingen. Den första gången undertecknad var med var år 2000 och då var man fortfarande i Sindelfingen. Därefter har jag varit med på samtliga Euroguss. Detta var alltså den 10:e i ordningen. Från en liten mässhall i Sindelfingen till Nürnberg-mässan och 754 utställare från 36 länder i fyra stora hallar är det förstås ett stort steg. Det är fortfarande en stor mängd tyska besökare och tyska utställare, men de utländska utställarna står numera för 56% av totalt antal utställare. Det känns också när man står på mäs�san att det är en stor spridning av

22

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

besökare från de flesta europeiska länderna, men även en hel del från Asien. Mässan är en renodlad mässa för pressgjutning, som möjligen blivit något mindre koncentrerad mot denna bransch än den var från början, men har ändå hållit sig mycket nära kärnan som är och förblir pressgjutning. Antalet besökare 2018 var 15 000 och man räknade med att det skulle varit något liknande även denna gång. Dock finns inga officiella siffror på detta ännu. I samband med mässan arrangerades det man kallar ”Druckguss Tag”, vilket är ett föreläsningsprogram som behandlar olika ämnen inom pressgjutning.

Svenska gjuterier på mässan Utan att göra anspråk på att vara helt komplett så ställde följande

svenska gjuterier ut på mässan: • AGES Casting Unnaryd AB • Unnaryd Modell AB • Gjuteriteknik AB • Svensk Tryckgjutning AB • Zinkteknik AB • Comptech AB De som undertecknad pratade med var nöjda med mässan och det antal ”leads” den hade gett.

Konjunkturen Inför mässan var undertecknad lite orolig att det skulle bli betydligt färre besökare denna gång. Detta beroende på att NovaCast genom sitt kontaktnät ut på marknaden fått signaler om kraftig nedgång i orderingång för många gjuterier. Som exempel kan ges: • Gjuterier i Tyskland, Frankrike, Italien, Turkiet och Indien har redovisat nedgång i produktion


Johannes Jerg från JERG Engineering GmbH var en av föreläsarna på Druckguss Tag. Han pratade om pressgjutsimuleringar med första fasen simulerad.

Håkan Fransson, NovaCast Systems, tillsammans med Angela Harrison, Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen (LKR) från Österrike, och Christina Särnby, NovaCast Systems.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

23


med mellan 20 och 50%. Speciellt tyska pressgjuterier har haft det tufft och de brukar inte gå ned nämnvärt utan har klarat sig bra i tidigare konjunktursvängningar. Tyska pressgjuterier fick reseförbud under hösten vilket indikerar samma sak. Bilbranschen gick ned ca 10% på helåret, men de sista månaderna var det uppgång i Tyskland.

Om man ser till en 10%-ig nedgång av bilförsäljningen så är det en hund begraven, för alla bilar behöver gjutgods. Troligen har det skett en översvängning genom att man minskat sina lager av färdigt gjutgods hos biltillverkare och därmed minskat efterfrågan på gjutgods. Hur som helst är det en konstig konjunktur där många pratar om lågkonjunktur, men den finns bara i vissa länder och inom vissa branscher och där börserna runt om i världen går bra. USA går just nu som tåget, men de dopar ju sin inre marknad genom att ha infört strafftullar, så att det som tidigare importerades till USA nu tillverkas i USA. Deras problem blir senare när den inre marknaden mattas och de då har fått motsvarande strafftullar införda mot sig av t.ex EU.

Branschen – Trender Den pågående elektrifieringen av personbilar påverkar och kommer att påverka gjuterier som levererar till biltillverkare. Möjligen kan detta var en av orsakerna till Tysklands nedgång i gjutgodsproduktion. Dock skall man veta att just försäljningen av elbilar inte tagit någon vidare fart annat än i Tyskland. Trots att Tyskland har 15 gånger större befolkning än Norge så är elbilsförsäljningen i

24

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

Norge nästan lika hög som i Tyskland. Detta gör att elbilar fortsatt står för en mycket liten andel av den totala försäljningen i Tyskland, och därmed inte rimligtvis borde påverka så mycket. Men på mässan syntes de för elbilen viktiga batterilådorna, vilka är tillverkade av aluminium och komplexa att tillverka, i motsats till vad man skulle kunna tro. I övrigt ligger fokus på lättvikt, för minskad vikt innebär minskad bränsleförbrukning och därmed minskade CO2-utsläpp. När (om?) personbilsbranschen går över till enbart produktion av elbilar kommer det innebära en minskad mängd gjutgods i bilarna. Det har talats om att man har ca 4 000 detaljer i en bil idag och att detta skulle sjunka till ca 800 i en elbil. Indikationer från en del biltillverkare har dock gett vid handen att det inte kommer att minska så mycket då det krävs mycket mer gjutgods till en elmotor än bara en rotor, stator och ett hus att ha motorn i. Den som har tittat under huven på en elbil har sett att det i princip är lika fullt där som på en fossilbränslebil. Dessutom är det ju bara motor och växellåda som ändras. Resten behöver man ändå. Ett annat stort fokus är just miljön och vårt CO2-avtryck. Det kommer att behövas göra insatser för att minska material- och energiåtgång. Något som ligger helt i linje med detta är det man kallar ”Simulation driven design” där man genom simuleringar av olika slag kan optimera sin produkt och minska vikt genom att optimera gjutgodsets utformning, men även öka dess kvalitet. Här kommer det att ske mycket de närmaste åren och undertecknad skulle vilja mynta begreppet ”Simulation driven casting design”, där man inte bara optimerar vikt och hållfasthet

utan även tar med i ekvationen att den skall gjutas och därigenom gör en optimal gjutgodsdesign som är gjutvänlig.

NovaCast intryck av mässan De onda föraningarna till trots hade vi på NovaCast Systems en bra mässa med många besökare och skarpa förfrågningar. Det kändes som att det ändå finns en stor optimism i branschen och vi hade blandat med besökare från gjuterier, inköpare av gjutgods samt givetvis kollegor i branschen. Självklart jobbar vi med optimering även på NovaCast och har en Parameter-optimering inbyggd i vårt simuleringssystem NovaFlow&Solid, där man kan optimera vilka parametervärden man skall använda: Ett exempel är hastigheter i första och andra fasen, samt vilket eftermatningstryck (tredje fasen) som räcker för att komprimera gjutgodset. Men även variationer i smältanalys kan testas och utvärderas. Det är på väg mot att bli autonomt, men är inte riktigt där ännu. I framtiden kommer autonoma(?) simuleringar att bli mycket vanliga. Vi hade även ett stort intresse för vår Good Guys’ Index (GGI)beräkning, där man räknar på vilket CO2-avtryck gjutgodset ger vid tillverkning, samt kan jämföra olika tillverkningssätt med olika elproduktion som vatten-, kol- och kärnkraft m.m. Dessutom släpptes en ny simuleringsmjukvara som heter NovaOne HPD och som är en NovaFlow&Solid, men med mindre funktionalitet, samma beräkningsmotor, men med ett lägre pris som skall tilltala mindre pressgjuterier.


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Design S – Swedish Design Awards

Svenskt Aluminium sponsrar Aluminium och Design

D

Text av Dag Holmgren, professor i industridesign. dag.holmgren@svensktaluminium.se

Produktexemplen nedan är pristagare från förra året. Dessa två produkter anmäldes till andra kategorier än Aluminium, vilket visar att aluminium används i väldigt många produkter.

Spotlight Mocca för LYSTRA, Jesper Design I kategorin: Ljus & belysning – produktgestaltning.

CAKE, Elmotorcykel, Kategori Industridesign & produktdesign B2C

esign S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, arkitekter, konsthantverkare, hållbarhetsexperter, enskilda utövare, producenter, företag och institutioner som arbetar med design och form i bred bemärkelse. Anmälan till Design S 2020 öppnar den 18 februari och stänger den 24 juni. Mer information på: www.design-s.se Där hittar ni även 2018 års pristagare. Denna designtävling, arrangerad av föreningen Svensk Form, världens äldsta designorganisation. En av kategorierna, Aluminium, sponsras av Svenskt Aluminium för tredje gången. Alla ni företagare och andra som arbetar med detta fantastiska material har nu chansen att anmäla era produkter till denna tävling. För mer information sök på www.design-s.se Att Svenskt Aluminium engagerar sig i denna designtävling är för att vi vet att många designer, inredare och arkitekter, tar fram produkter där aluminium i många fall är förutsättningen för att produkten skall fungera både fysiskt och upplevelsemässigt.

Att aluminium är ett naturligt material för tekniker och ingenjörer är ingen nyhet, även om kunskapen om materialet kunde varit bättre. En av uppgifterna, som Svenskt Aluminium har, är att informera och möjliggöra att man använder materialet på rätt sätt. Inom ramen för detta har vi tagit fram utbildningsmaterial för att öka kunskapen. Se vidare på www.svensktaluminium.se och klicka vidare på ”Litteratur”, så finner ni information om häftena ”Om Aluminium” och ”Aluminium Basfakta”, och kan även beställa skrifterna. Det är viktigt för aluminiumbranschen att synas i design- och arkitektvärlden. Detta kan vi göra genom att visa upp produkterna som varit framgångsrika på marknaden. Framgången beror i många fall på materialets egenskaper, såsom vikt, formbarhet och miljö. Det som kan öka imagen för materialet är om man kan ursprungsmärka detta för att framhäva de aluminiumtillverkare som producerar CO2-neutralt. Detta sker bl.a på Island, där man använder termisk värme för att producera el, som sedan används vid aluminiumtillverkningen. Slutligen sänd in era bidrag för att öka kännedomen om aluminiums möjligheter och fördelar.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

25


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

26

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

INNOVATIONER Text och foto av Lars-Inge Arwidson

Från Metalliska material på Elmia Subcontractor

E

lmia Subcontractor är norra Europas främsta mässa för underleverantörer. På årets mässa så deltog det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material med en monter på innovations- och designdelen av mässan, INNODEX. Innovativa produkter som har tagits fram inom projekt i programmet visades i den mycket välbesökta mässmontern. I Metalliska materials monter så visades bland annat upp två av designern Naim Josefis omtalade

stålklänningar, en 3DSP-printad elgitarr och ett par 3D-printade skor som är designade direkt för världsartisten Lady Gaga. På aluminiumsidan var det elektrifieringen av fordonsflottan som stod högt på agendan och visade upp prototyp på battery enclosure. För valsade produkter är det svårare att visa produkter varför Gränges introducerade sitt ”Trillium”. Under året har projektet Materialens År genomfört en innovationstävling, där målet var att med kreativ användning av material ta fram en cykelpackning. Det vill säga

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

27


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

en anordning för att transportera saker på och med cykel. I Metalliska materials monter visades prototyper av de tre finalisterna upp. Tävlingens slutgiltiga vinnare presenterades på Innodex scen under mässans tredje dag. Vinnare blev Simon Dybeck, med sitt bidrag The BackBag. Prototyperna har byggts och testats inom testbädden LIGHTest, samt biståtts med en finansierad första uppfinningsanmälan. Metalliska material fick även chansen att lyfta fram tre spännande ämnen och talare på Innodex scen. Under en välbesökt efter-

Det som händer i metallindustrin påverkar svenska underleverantörer

28

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

middag så lyfte de tre talarna fram olika delar av den svenska metallindustrin, med fokus på innovation och hållbarhet. Detta skedde under rubriken ”Det som händer i metallindustrin påverkar svenska underleverantörer”. Simon Buckingham, från Volvo Cars, talade om hur nya trender påverkar materialval inom fordonsbranschen. Han följdes av Staffan Zetterström, från Comptech, som talade om affärsmöjligheter för innovativa gjuterier. Gert Nilson, från Jernkontoret, avslutade talarlistan med att tala om Hybrit-projektet och dess mål om fossilfri ståltill-

verkning. Svenskt Aluminium, Gjuteriföreningen och Jernkontoret, som är organisationerna som står bakom Metalliska material, var mycket nöjda med innovationsprogrammets deltagande på Elmia Subcontractor. ”Huvudsyftet med deltagandet var att marknadsföra programmet – Metalliska Material. Många av våra medlemmar och flertalet av utställarna är ovetande om de innovationsprogram som finansieras av staten. All innovation är viktig för Sverige och svensk metallindustri för att vi skall stå starka och

konkurrenskraftiga i den internationella konkurrensen” säger Lars-Inge Arwidson – VD för Svenskt Aluminium. Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

29


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Metallbulletiner

Text av Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.com

Nattsvart öppning för råttan 30

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020


J

a nu skulle det väl egentligen firas att vi gått ifrån den jordnära grisens år och in på den rastlösa metallråttans. Men så enkelt är det inte, och inte ens i Kina fick man fira som man ville. Coronavirusets framfart lägger sig som en blöt filt över marknaden, eller rättare sagt över hela världen. I London är det denna vecka den årliga Petroleum Week där oljenissarna samlas, frågan är bara hur många som kommer att vara där. LME har redan meddelat att LME Asia Week i Hong Kong är inställd, och detta trots att den skulle hållas först i maj. Industrin som gjort sig redo för den uppgång som förväntades vet helt plötsligt inte alls vad som gäller. Som en effekt av Coronaviruset har aluminiumlagren på Shanghaibörsen mer än fördubblats sedan årsskiftet och ligger nu på dryga 400 tton. En del av det är visserligen som en effekt av det planerade kinesiska nyårsfirandet, men merparten är direkt relaterat till virusepidemin. Svårigheten just nu är att försöka överblicka vilka effekter det här kommer att få, och då tänker jag nu på aluminiummarknaden. Det är lite grann som med hönan och ägget, för vilken del i kedjan blir det som blir mest drabbad. Kina står ju för 56 % av världsproduktionen av aluminium, och även om produktionen mestadels baseras på inhemsk råvara så importeras det en hel del. Kommer aluminaproduktionen att kunna ligga kvar på samma höga nivå eller kommer man att importera mer? Det troliga här är att man tvingas minska aluminaproduktionen. Följdfrågan blir då om importen av alumina kommer att öka, ingen vet. Kommer smältverken att klara av att producera på samma höga

Diagrammet ovan visar LME 3-månaderspris samt lager. Som ni kan se är lagerutvecklingen helt frikopplad från prisutvecklingen, dvs priset borde gå upp när lagret går ner.

nivå? Stalltipset är att det skall vara möjligt, frågetecknet är istället om de kan finna avsättning för det man producerar. Att lyckas med de ovan nämnda produktionsrelaterade delarna förutsätter dock att allt annat fungerar och här är väl det största problemet logistiken. I ett lamslaget land med provinser isolerade och allmänna restriktioner kring rörelsemönster kan detta vara det riktiga gruset i maskineriet och även om man kunde producera så hindras man av att man inte har fungerande logistik in och ut. Sedan när allt detta är löst så måste man finna avsättning för det man nu tillverkat, något som inte blir det lättaste. Som ett exempel kan nämnas att försäljningen av nya bilar föll med 92 % under första halvan av februari och kommer med all säkerhet att vara kvar på en mycket låg nivå de närmaste månaderna. Som läget är nu är det således konsumtionssidan som bromsar, något som Beijing uppmärksammat och stimulanser har påbörjats bland annat med en försiktig räntesänkning i veckan som gick (-0,10 % på ettåriga till 4,05 %). I månadens diagram har jag lagt till en LME lagerkurva för att visa skevheten i LME’s fysiska sida. Un-

der november och tidigt i december hade vi en backwardation på som mest 20-25 USD/mt cash- 3 månader. Som en direkt följd av denna backwardation lockades 550 tton aluminium in på lager. Att lagrena så snabbt går upp med nästan 60 % är helt absurt och visar på att det finns gott om metall som bara ligger och skräpar strax utanför LME’s lagergräns. Nu är vi tillbaks på ca. 25 dollar contango och lagrena har redan justerats ned med 350 tton. Ingen ska kunna få mig att tro att dessa ton har gått till konsumtion, inte med både nyårsfirande och virusoro. De har heller inte flyttats över till Shanghai lager utan ligger kvar och förräntar sig, troligtvis på exakt samma plats som för ett halvår sedan. Aluminiumpriset som legat stadigt och pendlat mellan 17-1900 USD/mt är satt under kraftig press och riskerar att ta ett steg ner på trappan. Vi bör därför vara mentalt förberedda på att en ny handelskanal mellan 15-1700 dollar kan bli en realitet under våren. Som läget är nu bör kursrekyler uppåt ses som en säljmöjlighet, inte som en start på en ny uppgångsfas. För att få en ny uppgångsfas krävs mycket goda nyheter, något som vi inte är bortskämda med.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

31


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Svenskt Aluminium fördjupar sitt samarbete med Jönköping University (JU). Svenskt Aluminium utvecklar samarbetet med Jönköping University till att bli aluminiumindustrins nationella FoU-universitet inom materialkunskap. Vår gemensamma tanke är att JU ska ge aluminiumindustrin kunskap och lösningar både inom forskning och forskarutbildning men även vara industrins naturliga kontakt för kortare, snabba uppdrag och frågor. Det förutsätter naturligtvis också aktiv stöttning från industrin genom att företagen visar universitetsledningen vikten av samarbete, att våga lägga ut delar av utvecklingen externt, att välkomna studiebesök och att lägga ut examensarbeten m.m. Jönköping University har sedan länge ett brett och djupt kunnande inom materialteknik. Vid universitetet finns avancerad utrustning och hög kompetens för materialanalyser, provning och utveckling av processer och material. Idag har JU över 40 forskare vid avdelningen för material och tillverkning. JU forskar och utbildar även inom produktdesign, ett strategiskt område för aluminiumindustrin. Tyngdpunkten i den svenska aluminiumindustrin ligger i Småland med omnejd. JU ligger därför s.a.s. ”mitt i smeten”. Sedan tidigare samarbetar Svenskt Aluminium med bl.a. Swerim Luleå inom processer och Halmstad Högskola inom ytor. Svenskt Aluminium har också projektsamarbete med KTH och Linköping universitet.

32

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

RUSAL AVBRYTER VERKSAMHETEN I GUYANA BAUXITE Rusal, en av världens största aluminiumproducenter, har meddelat sitt beslut att avbryta sin gruvverksamhet av bauxit i Guyana, där oron fortsätter. Företaget har skickat skriftliga uppsägningar till 326 anställda. Efter de olagliga och allvarliga aktionerna, som gick utöver regeringens och tillsynsmyndigheternas kontroll, inklusive mordbrand på kraftledingsstolpar och andra företagsfastigheter samt blockering av floden, anser RUSAL att det är tillrådligt att avbryta och frysa verksamheten vid Bauxite Company of Guyana (BCGI) Den ständiga tillväxten av oro påverkar företagets verksamhet. Från och med nu anser RUSAL att utrymmet för fortsatt verksamhet i Guyana är kritiskt begränsat. Alla utlandsanställda har flyttats på grund av säkerhetsriskerna. RUSAL har meddelat att driften av bauxitbrytningen i Guyana inte kommer att påverka företagets totala resultat. Produktionen i Guyana kommer att ersättas med råvaror från andra gruvor.

Två verksamheter – ett namn I januari 2020 bytte AGA företagsnamn till Linde. AGA är sedan 2000 en del av Linde-koncernen och utgör Region Norra Europa, där samtliga nordiska länder och Baltikum ingår. AGA blir Linde. Våra kundrelationer och vår hängivenhet för innovation, pålitlighet och säkerhet förblir oförändrade.

Vet du att… Linde grundades för nästan 140 år sedan? Teknologi, innovation och nytänkande karaktäriserade Linde redan från början. Lindes applikationer hjälper kunderna att minska deras CO2-utsläpp med mer än dubbelt så mycket som Lindes samtliga verksamheter ger upphov till.


Lars Bergenhem och Mats Jonson

Text av Mats Jonson

En pionjär och nestor fyller 90 år

L

ars Bergenhem en av grundarna av SAPA, numera Hydro, i Vetlanda fyller 90 år. SAPA:s historia är en unik framgångssaga om två unga chalmerister, Lars Bergenhem och Nils Bouveng, som kommer till Vetlanda och startar ett företag som växte till ett världsledande företag inom aluminiumprofiler. Lars som arbetat med aluminium i USA redan under 50-talet förde med sig idén om att starta ett oberoende pressverk för aluminiumprofiler i Sverige. Lars är vid 90-års ålder en vital man med en 40-årings hjärna och nyfikenhet, parat med den äldres mogna erfarenhet vad gäller ledarskap, drivkrafterna hos människor och företagandets villkor. Han har ännu en öppen syn på hur samhället förändras och har anpassat sig till den nya tidens teknik och digitala värld. Han är dagligen aktiv i företagsanalyser och hur man på bästa sätt förvaltar kapitalet i en turbulent värld.

Lars ledde ”Det annorlunda företaget” till 1977 då företaget gått över i Gränges aluminiums ägo. Det värdefulla med SAPA enligt de nya ägarna ”är just entreprenörskulturen eller SAPA-andan”, som man önskade införa genom fusionen med de äldre bruksdelarna i det nya större SAPA. Till SAPA-andan hörde öppenhet mot de anställda, tilltro till individen, stark marknadsorientering med kundfokus och ett tydligt lönsamhetstänkande. Till kulturen hörde även långsiktighet i planeringen med rullande femårsplaner. Detta sätt att leda företag var nytt på 60-talet. SAPA blev också groddföretaget. Ur denna kreativa miljö skapades nämligen flera nya företag kring aluminium och dess förädling av tidigare medarbetare. Ett sådant företag var ProfilGruppen i Åseda som jag tillsammans med några tidigare SAPA-anställda startade 1981. Den småländska regionen kom att präglas alltmer av aluminiumindustrin som expanderade både vad

gäller förädlingsverksamhet och nya produkter i aluminium. Man talade även i den nationella pressen om det småländska aluminiumriket. Detta beseglades kring millenieskiftet då de stora företagen, länen och de småländska kommunerna startade ett stort klusterprojekt, Aluminiumriket. Aluminiumriket som skulle stimulera tillväxten i regionen omfattade ca 500 företag med ca 8000 anställda. Framtidssatsningen på aluminium i regionen kring slutet av 90-talet omfattade även etableringen av ett nytt riksrekryterande gymnasium för Aluminiumteknik i Åseda samt en yrkeshögskola i Vetlanda med liknande inriktning. Källan och ursprunget till det småländska aluminiumriket är den framtidstro till aluminium och det entreprenörskap som Lars Bergenhem stod för 1963. I trivselgruppen SAPA old boys träffas några av oss fortfarande kring Lars och delar minnen från de glada och framgångsrika åren.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

33


FSW av aluminiumpaneler

H

ydro har just avslutat ett båtbyggnadsprojekt där varvet ville utforma båtkonstruktionen med aluminiumprofiler och friktionsomrörningssvetsade (FSW) paneler. Projektet ledde till flera fördelar som kan vara intressanta för kommande kunders marina design. Aluminium är starkt och lätt, vilket betyder att planerade fartyg kan spara 35-60 % i vikt jämfört med stål. Lättare båtar minskar också behovet av ballast och möjliggör högre farter, vilket är fantastiskt när man bygger höghastighetsfärjor, militärfartyg, yachter eller till och med hjälpfartyg för offshore. Lägre vikt leder till minskade bränslekostnader för fartyg och ger lägre utsläpp. Man kan därmed öka nyttolasten. Detta är fakta som kunderna känt

34

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

till i förväg, men ju mer man diskuterar saken, desto mer kan man komma fram till nya aluminiumlösningar för fartygsprojekt.

Fördelar med FSW Friction stir welding (FSW) är en fogningsprocess i fast fas som rekommenderas för både små och stora fartygsprojekt eftersom metoden minskar monteringsarbetet - eller påskyndar konstruktionsprocessen. Metoden spar pengar genom att eliminera de arbetstimmar man behöver för traditionell MIG-svetsning. Den förbättrar också svetsens kvalitet jämfört med MIG-svetsning och eliminerar därmed svetsreparationer. Användningen av FSW-paneler förenklar även de färdiga komponenterna i uppbyggnadsprocessen genom att minska mängden uppmätningar och kapningar som måste göras på ett varv.

Aluminiumkompetens viktigt När man behöver använda aluminium i ett fartygsprojekt bör man också se till att man diskuterar med en partner som känner till varvets problem. Det kan gälla komponenter som är: • Standardiserade • Förbindbara • Levererade färdiga att passa, som att foga del A med del B, och som minskar risken för ”mänskliga misstag” • Utnyttjande av standarder som kan minska investeringskostnaderna • Optimerad med avseende på vikt och med hjälp av finit elementanalys (FEA) för att identifiera var vikt kan sparas och vilka områden som måste förstärkas


OS-facklan 2020 av aluminiumprofiler

J

apan gör sig redo för OS 2020 i sommar. Tokujin Yoshioka, den japanska designern har nu avslöjat nya detaljer om den olympiska facklan. Sakura-blomman, Japans nationalblomma, har stått modell för OS-facklan 2020. Toppen på den 71 cm roséguldsfacklan öppnar sig gradvis i fem sektioner för att påminna om Sakura-blommans kronblad. Yoshioka har använt en aluminiumprofilteknik för att tillverka facklan. Han sa att ”detta gör den både

stark och lätt, och bildar ett enda, sömlöst skulpturliknande stycke ”. – En del av anledningen till valet av aluminiumprofiler var för att jag ville hålla både design och struktur enkel. Det är inte en ytlig smyckning som skapar en vacker design; nyckeln är alltid en vacker struktur, sade Yoshioka. Aluminiummetallen för facklan har samlats in från byggavfall och tillfälliga bostäder som använts i efterdyningarna av den stora jordbävningen och tsunamin i Japan 2011. Yoshioka har arbetat med barn som bodde i det drabbade området i

början av processen för att rita körsbärsblommor, vilket i slutändan gav honom idén till facklans enkla form. Fackelstafetten öppnar traditionellt spelen, där idrottare och allmänhet springer med facklan till National Stadium i Tokyo, designad av Kengo Kuma. – Den polyedriska formen på en körsbärsblomma reflekterar solljus från olika vinklar när fackelbärarna springer med den, sade Yoshioka. Vi hoppas att varje fackelbärare lyser upp omgivningen med en ”gnista” i handen, och att fackelstafetten blir minnesvärd för alla.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

35


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Mässor & konferenser 25-26 mars Gjuteridagarna 2020

Gjuteridagarna är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen och Sveriges Gjuteritekniska föreningen. Plats: Elmia Kongress och Konserthus Mer information: www.gjuteriforeningen.se

20-21 april World Aluminium Conference 2020

Konferensen arrangeras av CRU och kommer att ge insikt om utbud, efterfrågan, pris, hållbarhet och kostnader för aluminiumbranschen. Evenemanget lockar beslutsfattare från ca 40 länder, 130 företag. Plats: Sofitel Sofitel London St James, London St James, England Mer information: events.crugroup. com/aluminium/home

19-21 maj ET ’20

International Aluminium Extrusion Technology Seminar (ET Seminar) presenterar över100 föreläsningar, utställning med produkter, utrustning och tjänster, nätverksevenemang och mycket mer. ET-seminariet är globalt i omfattning och lockar upp till 1 500 branschfolk från mer än 50 länder. Plats: Hyatt Regency Orlando, Florida, USA Mer information: www.et20.org

www.facebook.com/aluminiumscandinavia

36

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020


Leverantörer inom aluminium Vill du också synas här? Kontakta Torbjörn Larsson så berättar han mer om hur du kan synas här och på www.aluminium.nu

www.profilgruppen.se

Torbjörn Larsson 0708-18 81 00 torbjorn.larsson@nortuna.se

www.hydal.se

www.klarvik.se

www.emmegi.se

www.elumatec.se

www.aluminium.se

www.sarlin.se

www.hydro.com

www.dormerpramet.com

www.alu-s.se

www.alu.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

37


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister 3M SVENSKA AB

191 89 Sollentuna Tel: 08-92 21 50 Fax: 08-92 22 88 Kontakt: Elisabet Englund www.3M.com/se/lim

AHLINS I HABO AB Lilla Fiskebäck 5 566 91 Habo Tel: 036-460 60 Kontakt: Marie Ahlmen Tel: 036-485 67 www.ahlins.com

AHLSELL MASKIN AB Södra Vägen 10 702 27 Örebro Tel: 019-19 79 90 Fax: 019-18 52 45 www.ahlsellmaskin.se

ALACKERING AB

Post: Box 142, 576 23 Sävsjö Besök: Hjärtlandavägen 24, 576 33 Sävsjö Tel: 0382-676 70 www.alackering.se

ALUMINIUMFÖRLAGET

Bruksvägen 16, 730 61 Virsbo Tel: 0223-360 60 Mob: 0708-45 09 39 Kontakt: Staffan Mattson staffan@alumin.se

ALU-S AB

Exportgatan 67B 422 46 Hisings Backa Tel: 031-91 46 85 www.alu-s.se

ALUSCAN APS

Møllevangen 37 DK-4220 Korsør Tel: +45 58 37 36 10 Mail: info@aluscan.dk www.aluscan.dk

ALUTRADE AB

Älgvägen 10 352 45 Växjö Tel: 0470-745400 www.aluminium.se

38

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

BEIJER INDUSTRI AB

E2 SYSTEMS

BODYCOTE YTBEHANDLING AB

ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY

Jägershillgatan 16 213 75 Malmö 040-35 83 00 info@beijerind.se

Mossvägen 4, 641 49 Katrineholm Tel: 0150-778 00 sales.sverige@bodycote.com www.bodycote.se

BRINK FÖRNICKLINGSFABRIKEN AB Box 3017 600 03 Norrköping Tel: 011-21 96 90 Fax: 011-18 86 63 Kontakt: Björn Brink www.brinkfornickling.se

BÜHLER AB

Krusegatan 19 212 25 Malmö Tel: 040-24 59 00 Fax: 040-24 59 95 www.buhlergroup.com/die-casting

CANDOR SWEDEN AB

Kontakt: Jörgen Pettersson Tel: 011-21 75 00 info@candorsweden.com www.candorsweden.com

CHEMETALL AB

Backa Strandgata 18 422 46 Hisings Backa Tel: 0171-46 86 00 Fax: 031-254 497 www.chemetall.com

COREMA SVETSEKONOMI AB Box 237 433 24 Partille Tel: 031-336 36 82 Fax: 031-336 36 81 info@corema.se www.corema.se

COVENTYA AB

Ödegärdsgatan 3 504 64 Borås Tel: 033-20 28 40 www.coventya.com

Strömlundsgatan 3, 507 62 Borås Tel: 033-20 88 40 e2@e2systems.se www.e2systems.se

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.element.se

EMMEGI SCANDINAVIA AB, PROFILMA Box 123, 575 21 Eksjö Tel: 0381-143 80 Fax: 0381-61 12 76 Kontakt: Richard Münch www.emmegi.se

EXOVA AB

Box 1340, 581 13 Linköping Tel: 013-16 90 00 Fax: 013-16 90 20 www.exova.se

GRÄNGES SWEDEN AB 612 81 Finspång Tel: 0122-838 00 Fax: 0122-197 32 Kontakt: Ari Leidelöf

HYDRO

Metallvägen 574 81 Vetlanda Tel: 0383-941 00 Fax: 0383-154 35 www.hydroextrusions.com info.profiler.se@hydro.com

HYDRO ALUMINIUM

Rolled Products Strandbergstagan 61, 3tr 112 51 Stockholm Tel: 08-667 91 05 mattias.eriksson@hydro.com www.hydro.com

HYDAL ALUMINIUM PROFILER AB

Box 236, 574 23 Vetlanda Tel: 0383-76 39 40 Fax: 0383 - 76 39 43 hapab@hydal.com www.hydal.se


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister INTERAL AB

Box 119, 566 22 Habo Tel: 036-486 80 Kontakt: Niclas Fotsjö www.interal.se

KMC YTBEHANDLING AB Fakturavägen 6 175 62 Järfälla Tel: 08-445 84 40 Fax: 08-445 84 49 info@kmc.se www.kmc.se

MACDERMID SCANDINAVIA AB Box 83 601 02 Norrköping Tel: 011-36 74 70 Fax: 011-36 74 90 macdscandinavia@macdermid.com www.macdermid.com/industrial

MICOR AB

Industrigatan 10, 312 34 Laholm Tel: 0430-492 24 stig.nicklasson@micor.se www.micor.se

NORDISK ALU PROFIL

Industrivägen 17, 302 41 Halmstad Tel: 035-22 75 30 info@nordiskaluprofil.se www.nordiskaluprofil.se

PALLCO AB

Box 2023, 574 02 Ekenässjön Tel: 0383-348 00 Kontakt: Fredrik Hedberg www.pallco.se

POLLUX YTBEHANDLING AB Östgärde Industriväg 406 417 29 Göteborg Tel: 031-55 05 04 Fax: 031-55 19 55 Kontakt: Tony Lembing Susanne Nielsen www.polluxytbehandling.se

PROFILGRUPPEN

Box 36 360 70 Åseda Tel: 0474-550 00 Fax: 0474-711 28 info@profilgruppen.se www.profilgruppen.se

MASTEC CCTECH AB Industrivägen 20 523 90 Ulricehamn Tel: 010-218 13 39 www.mastec.se

PYROTEK SCANDINAVIA AB

Skjulstagatan 3 632 29 Eskilstuna Tel: 016-12 08 06 Fax: 016-12 14 35 www.mmtechcast.se info@mmtechcast.se

Box 53 668 92 Ed Tel: 0534-620 00 Fax: 0534-620 01 Kontakt: Lennart Skoogh lensko@pyrotek.com Kontakt: Rune Heggland runheg@pyrotek.com Kontakt: Kent Smit kensmi@pyrotek.com www.pyrotek.com

MÄKELÄ ALU AB

SARLIN FURNACES AB

MM TECH CAST AB

Järnvägsgatan 1 364 30 Åseda Tel: 0703-242 444 Kontakt: Anders Bengtsson anders.bengtsson@alu.se www.alu.se

SJØLUND A/S, PROFILVALSTEKNIK Tel: +45 7699 1777 Fax: +45 7557 4917 Kontakt: Søren Ravn Jensen sr@sjoelund.dk www.sjoelund.dk

STENA ALUMINIUM AB

Box 44, 343 21 Älmhult Tel: 010-445 95 00 Kontakt: Ola Manestam ola.manestam@stenaaluminium.com www.stenaaluminium.com

TESA AB

Box 10275, 434 23 Kungsbacka Tel: 0300-553 00 Fax: 0300-194 94 customerservice.se@tesa.com www.tesa.se

VÅ PRESSGJUTERI AB Ås, 330 10 Bredaryd Tel: 0371-708 80 Fax: 0371-708 90 Kontakt: Anders Jendrot www.vapress.se

YTCENTER I UPPLANDS VÄSBY AB Turbingatan 3 195 60 Arlandastad Tel: 08-590 750 50 Fax: 08-590 750 22 Kontakt: Hans Brammer info@ytcenter.se www.ytcenter.se

Regattagatan 13 723 48 Västerås Tel: 021-10 98 00 Kontakt: Magnus Bergman Tel: 070-644 80 82

SIKA SVERIGE AB MÖNSTERÅS METALL AB Box 43 383 21 Mönsterås Tel: 0499-495 00 www.monsterasmetall.se

Box 8061 163 08 Spånga Tel: 08-621 89 00 Fax: 08-621 89 89 info@se.sika.com www.sika.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

39


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Bearbetning LEGOARBETEN

Kapning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Bockning Hydal Aluminium Profiler Hydro ProfilGruppen

Stansning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Rullbockning Sjølund A/S, Profilvalsteknik

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

Hydroformning Hydro Kapning Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik Montering Ahlins i Habo AB Hydal Aluminium Profiler AB Hydro Interal AB ProfilGruppen Profilbearbetning Hydal Aluminium Profiler Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Skärande bearbetning Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Interal AB PALLCO AB ProfilGruppen Sjølund A/S, Profilvalsteknik

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

CNC-maskiner för aluminiumbearbetning Ahlsell Maskin AB

Dormer Pramet AB PMV-Produkter AB Kapning Micor AB

Fogning LEGOARBETEN

Friction Stir Welding Hydro Svetsning Alu-S AB PALLCO AB

MASKINER

Svetsmaskiner COREMA SVETSEKONOMI AB Tillsatsmaterial Corema svetsekonomi AB

MATERIAL

Gänginsatser LIVAB Lim 3M Svenska AB-3M Industrilim Sika Sverige AB Lod, fluss COREMA SVETSEKONOMI AB Tejp 3M Svenska AB-3M Industritejp Tesa AB

RÅDGIVNING/ UTBILNING

CNC-maskiner för profilbeabetning Ahlsell Maskin AB Emmegi Scandinavia AB, Profilma Maskinpartner AB

Svetsning AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Exova AB

Borr-, gäng- och fräsenheter E2 Systems

Gjuteriförnödenheter

Fräsning Emmegi Scandinavia AB, Profilma

Allt för gjuteriet G & L Beijer Industri AB

40

Avgasningsenheter Pyrotek Scandinavia AB

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

Blacker Pyrotek Scandinavia AB Eldfasta produkter Pyrotek Scandinavia AB Flussmedel Pyrotek Scandinavia AB Isolationsprodukter Pyrotek Scandinavia AB Keramiska filter Pyrotek Scandinavia AB Pressgjutmaskiner Bühler AB G & L Beijer Industri AB Prototyptillverkning för gjutgods Mifa Aluminium bv Service och underhåll Sarlin Furnaces AB Smält- och värmebehandlingsanläggningar Sarlin Furnaces AB

Gjutgods Bearbetning av gjutgods Mönsterås Metall AB Swedmec AB Kokillgjutning MM Tech Cast AB Mönsterås Metall AB Metallgjuteri Beckmans Gjuteri Precisionsgjutning Mifa Aluminium bv MM Tech Cast AB Pressgjutning Interal AB Mönsterås Metall AB VÅ Pressgjuteri AB

Kallflytpressning Chemetall AB

Kemikalier Silikon Alcan Nordic AB Silikongummi Alcan Nordic AB Tillsatsmedel, färg, lack, papp o plast Alcan Nordic AB

Laboratorier Analystjänster Element Materials Technology AB Exova AB Materialeprøvning Materialprovning Materialeprøvning Skadeutredningrar Element Materials Technology AB Exova AB Materialeprøvning

Metallförsäljning Band, lackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Band, olackerade Hydro Aluminium Plåt och Band Gränges Sweden AB, Industriprodukter Gjutaluminium Stena Aluminium AB

Sandgjutning Mönsterås Metall AB Nya Elektrogjuteriet AB Swedmec AB

Plåt, lackerad Hydro Hydro Aluminium Plåt och Band

Information

Plåt, olackerad Hydro Aluminium Plåt och Band

Litteratur, läromedel AluminiumFörlaget

Plåt, slät Alutrade AB Hydro Aluminium Plåt och Band Hydal Aluminium Profiler


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister Profiler, rör Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB ProfilGruppen Profiler, special Alu-S AB Alutrade AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mäkelä Alu AB Nordisk Alu Profil ProfilGruppen

CompCote Bodycote Ytbehandling AB Decoral Hydro Dekorativ slipning Bodycote Ytbehandling AB Elektrolytisk metallbeläggning Brink Förnicklingsfabriken AB E-Clips Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Sandwich paneler Alu-S AB

Elpolering AluScan A/S Pollux Ytbehandling AB

Tvättsystem

Försilvring AluScan A/S

KMC Ytbehandling AB

Utbildning Konstruktörskurser AluminiumFörlaget Svetskurser AluminiumFörlaget Element Materials Technology AB Exova AB Ytbehandlingskurser Chemetall AB Element Materials Technology AB Exova AB

Ytbehandling LEGOARBETEN Alutin ProfilGruppen

Anodisering Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Mastec CCTech AB Mäkelä Alu AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Ytcenter i UpplandsVäsby AB Blästring AluScan A/S

Glaspärleblästring AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Gulkromatering AluScan A/S Ytcenter i UpplandsVäsby AB Grönkromatering AluScan A/S Hårdanodisering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Ytcenter i UpplandsVäsby AB Hårdanodisering och beläggning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Infärgning Ahlins i Habo AB AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Hydal Aluminium Profiler Hydro Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Kemisk förnickling Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Kemisk polering AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Keronitebehandling Brink Förnicklingsfabriken AB

Kromatering AluScan A/S Chemetall AB Hydro Ytcenter i UpplandsVäsby AB Mekanisk polering AluScan A/S Brink Förnicklingsfabriken AB Hydro Nedox Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv Nickel/tenn Mifa Aluminium bv ProfilGruppen Passivering Mastec CCTech AB Pulverlackering Alackering AB Mäkelä Alu AB PALLCO AB Silketryckning AluScan A/S Slipning AluScan A/S Hydro Tampongtryckning AluScan A/S Teflonbeläggning AluScan A/S Bodycote Ytbehandling AB Trumling Ahlins i Habo AB AluScan A/S Hydal Aluminium Profiler AB Pollux Ytbehandling AB ProfilGruppen Tufram Bodycote Ytbehandling AB Mifa Aluminium bv

KEMIKALIER OCH PROCESSER FÖR: Anodisering Chemetall AB Coventya AB Avfettning Chemetall AB Coventya AB

Kromfri ytbehandling Candor Sweden AB Chemetall AB

MASKINER FÖR ANODISERING:

Likriktare KraftPowercon Sweden AB

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR: Anodisering Candor Sweden AB

Avfettning MacDermid Scandinavia AB Blästermaskiner Burco Blästermaskiner AB KMC Ytbehandling AB Eftertätning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Elektrolytisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Fosfatering MacDermid Scandinavia AB Ytteknik AB Infärgning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kemisk metallbeläggning Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Kromfri passivering Coventya AB MacDermid Scandinavia AB Smörjmedel Chemetall AB Trumlingsmaskiner G & L Beijer Industri AB KMC Ytbehandling AB

RÅDGIVNING

Ytbehandling, allmänt Bodycote Ytbehandling AB Brink Förnicklingsfabriken AB Chemetall AB Element Materials Technology AB Exova AB

Skärvätskor Chemetall AB

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

41


ANMÄL DIG TILL BRANSCHREGISTRET Företag:

Telefon:

Adress & postadress: Kontaktperson + underskrift: Hemsida:

E-post: Insändes till: Aluminium Scandinavia, Romfartuna, Nortuna SE-725 94 Västerås E-post: aluminium@nortuna.se

Org.nr: Jag/vi vill även prenumerera på Aluminium Scandinavia.

Bearbetning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bockning CNC-Stansning Kapning Kromatering Lackering Montering Perforering Profilbearbetning Skärande bearbetning Smidning

MASKINER FÖR SKÄRANDE BEARBETNING

☐☐ CNC-maskiner för profilbearbetning ☐☐ Bockning ☐☐ Fräsning ☐☐ Kapning ☐☐ Kundanpassade maskiner för profilbearbetning ☐☐ Stansning

VERKTYG FÖR SKÄRANDE BEARBETNING ☐☐ Diamantverktyg

Fogning LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Explosionssvetsning Friction Stir Welding Lödning MIG-svetsning Nitning Reparationssvetsning TIG-svetsning

MASKINER

☐☐ Mekaniserad svetsning ☐☐ TIG- & MIGsvetsutrustningar ☐☐ Motståndssvets ☐☐ Plasmasvets ☐☐ Svetsmaskiner ☐☐ Tillsatsmaterial

MATERIAL ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Fästelement Blindnitar Självstansande nitar Stuknitning

42

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Gänginsatser Specialskruv Lim Lod, fluss Tillsatsmaterial svetsning Tejp Fästelement titan

RÅDGIVNING ☐☐ Svetsning

Gjuteriförnödenheter ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Allt för gjuteriet Avgasningsenheter Blacker Eldfasta produkter Flussmedel Isolationsprodukter Keramiska filter Kokiller och verktyg Pressgjutmaskiner Prototyptillverkning för gjutgods ☐☐ Smält- och värmebehandlingsanläggningar ☐☐ Smältpreparat

Gjutgods ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Bearbetning av gjutgods Kallflytpressning Kokillgjutning Lågtrycksgjutning Metallgjutning Modelltillverkning Precisionsgjutning Pressgjutning Sandgjutning Smide

Information

Laboratorier ☐☐ Analystjänster ☐☐ Skadeutredningrar

Metallförsäljning ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Band, lackerade Band, olackerade Börsaffärer Gjutaluminium Plåt, lackerad Plåt, olackerad Plåt, slät Profiler, rör Profiler, special Råvaror

Utbildning ☐☐ Konstruktörskurser ☐☐ Svetskurser

Ytbehandling RÅDGIVNING

☐☐ Ytbehandling, allmänt

LEGOARBETEN ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Anodisering Beläggning av skyddsplast Blästring Dekorativ slipning Elektrolytisk metallbeläggning Elförtenning Elpolering Glaspärleblästring Gulkromatering Hårdanodisering Hårdanodisering och beläggning Infärgning Kemisk förnickling Kemisk metallbeläggning

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Kemisk polering Kromatering Lackering Mekanisk polering Metalonbeläggning Nickel/tenn Pulverlackering Screentryck Silketryckning Slipning Tampongtryckning Teflonbeläggning Trumling

MASKINER FÖR ANODISERING ☐☐ Likriktare

MASKINER OCH KEMIKALIER FÖR ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

Avfettning Blästermaskiner Blästring Eftertätning Elektrolytisk metallbeläggning Fosfatering Infärgning Kemisk metallbeläggning Kromatering Slungrensmaskiner Trumlingsmaskiner

FÖRSLAG PÅ EGNA RUBRIKER

☐☐ Litteratur, läromedel

Konstruktion ☐☐ Konstruktionsfirma

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2020

Markera med kryss de rubriker du vill finnas under – du kan också ge förslag på egna rubriker. Fyll i namn, adress etc och posta/maila talongen till Aluminium Scandinavia. Pris per rad och år är SEK 400:- exklusive moms. Minimum 1 års införande. Om du inte är prenumerant på Aluminium Scandinavia kan du bli detta genom att kryssa i rutan på talongen ovan.


5-AXLIG CNC AVANCERAD OCH AUTOMATISERAD

SATELLITE XTE 5-AXLIG CNC MED RÖRLIG PORTAL

SPÅNTRANSPORTBAND FÖR PERFEKT RENHÅLLNING KAPNING OCH SEPARERING DIREKT FRÅN LÅNGLÄNGD VERKTYGSVÄXLARE MED 24 POSITIONER MED VÄXLINGSARM KOMPAKTA, OBEROENDE MOTORISERADE KLAMPAR NY SKYDSKABIN: MER SÄKERHET OCH VISIBILITET 24" TOUCH SKÄRM MED INNOVATIVT INTERFACE

Emmegi Scandinavia AB Mattläggargatan, 3 # Postbox 123 57521 Eksjö, SWEDEN Tel. +46 381 143 80 - Fax +46 381 61 12 76 www.emmegi.se - info.se@emmegi.com


Posttidning B Sverige, Porto betalt Avs: Aluminium Scandinavia, Romfartuna Nortuna, SE-725 94 Västerås

Skapa nya produkter från återvunnet aluminium Hydro CIRCAL® är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Oavsett slutgiltigt användningsområde bidrar återvinningen av aluminium till att avfallet inte hamnar på deponier, samtidigt som det sparar naturresurser och minskar behovet av nytt material, vilket i slutändan innebär minskade koldioxidutsläpp. Håll utkik efter produkter som tillverkats av återvunnet aluminium och kontakta Hydro för ytterligare information. www.hydro.com/circal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.