Bedrijvig Limburg #11 (november 2022)

Page 22

VOKA AMBASSADEUR

IN JOUW BELANG

Twee lokale Voka-ambassadeurs in de kijker: Luc Heylands van de gemeente Nieuwerkerken en Sylvia Vogelaar van de gemeente Alken Na twee ambtstermijnen in de Haspengouwse ondernemersclub @hoc gaf Luc Heylands, Voka-ambassadeur Nieuwerkerken, de voorzittersfakkel door aan Sylvia Vogelaar, Voka-ambassadeur Alken. In dit artikel geven ze elk hun visie over de werking van deze Haspengouwse ondernemersclub, die 130 ondernemers uit Alken, Borgloon, Heers, Gingelom, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen verenigt.

D

eze voorzitterswissel vond plaats tijdens de jaarver­ gadering van de onder­ nemersclub. Plaats van actie: brouwerij en distilleerderij Wilderen in Sint-Truiden. “Als voorzitter ondernam ik samen met het bestuur van @hoc de nodige actie om onze stempel te drukken op het lokale beleid in Haspengouw” zegt Luc Heylands. “Tijdens de aanloop naar de ver­ kiezingen van 2018 gaf @hoc alle politieke partijen in Haspengouw twaalf werken mee om bij te dragen aan een ondernemers­ vriendelijk klimaat. De meeste punten werden door alle partijen in hun programma opgenomen

22 Bedrijvig Limburg november 2022

en werden later ook door de coalities van de acht stads- en gemeentebesturen geïntegreerd in hun beleidsplannen. Begin 2022 organiseerde @hoc samen met de Voka-ambassadeurs een overlegronde langs de acht lokale besturen: hoever stonden ze met de realisatie van deze economi­ sche beleidsplannen?”

toeristische promotie, veiligheid en zorg. Via bedrijfsbezoeken met de gemeenteraden of de organi­ satie van een schepencollege in een lokale onderneming, kunnen we de band tussen gemeenten en ondernemers versterken. En ook wat communicatie over subsidies en wegenwerken betreft, zien we binnen @hoc mooie quick wins.”

Mooie kansen voor ondernemend Haspengouw Luc betreurt dat een fusie van de acht gemeenten niet aan de orde is. “Via een studiereis naar het Nederlandse Parkstad trachtten we onze politici te overtuigen van de meerwaarde van schaal­ vergroting, in plaats van acht kleinere actoren die elk individu­ eel diensten willen aanbieden. Er zijn echter heel wat oppor­ tuniteiten, onder meer op het vlak van fruitteelt en wijnbouw,

Lancering digitaal ledenplatform “Onder mijn voorzitterschap hadden we een @hoc-leden­ boek op papier waarin we de Haspengouwse ondernemers voorstellen”, geeft Luc aan. “We vertalen dit nu naar een digitaal platform waarop onze leden gegevens kunnen publiceren. Voor slechts 100 euro bieden we hen de mogelijkheid om een bedrijfsfilm op te nemen, die op het platform gepubliceerd wordt en die leden kunnen gebruiken

op hun eigen mediakanalen. Bezoekers van het platform kunnen dan gericht naar onder­ nemingen zoeken die relevante goederen of diensten aanbieden.” Opvolger in de kijker Luc stelt graag zijn opvolger voor als voorzitter van de onderne­ mersclub: “Sylvia is lid van de bestuursraad uit zendarbeid Federgon en sinds 2015 bestuurs­ lid van @hoc. In datzelfde jaar startte ze als zaakvoerder van Passion Works Better!, waarmee ze maar liefst driemaal werd genomineerd voor de Trends Gazellen. Een bewijs van veel ondernemingszin en dynamiek! Als netwerker pur sang is zij de geknipte persoon om @hoc de komende jaren te leiden en de uit­ dagingen in Haspengouw en ver daarbuiten mee aan te pakken. Ik wens haar heel veel succes met deze mooie uitdaging!”