Bedrijvig Limburg #11 (november 2022)

Page 1

Bedrijvig Limburg

magazine Een uitgave van Voka –Kamer van Koophandel Limburg –jaargang 32 nr 11 NOVEMBER –2022 Thema van de maand: innovatie Limburgse exportbedrijven gaan uitdagingen niet uit de weg Globachem en Optimum Sorting slepen Limburgse Exportprijs in de wacht Dossier van de maand Ontwrichte zones
Hasselt - Voogdijstraat 25 - 3500 Hasselt - Tel. 011 27 90 00 Bree - Gruitroderkiezel 39 - 3960 Bree - Tel. 089 46 01 40 Lommel - Lodewijk de Raetstraat 28 - 3920 Lommel - Tel. 011 80 58 00 Dilsen-Stokkem - Boslaan 57 - 3650 Dilsen-Stokkem - Tel. 089 51 84 30 www.groepjam.be DE NIEUWE 100% ELEKTRISCHE EQS SUV. Een dynamisch en stijlvol design dat hand in hand gaat met een ultiem comfort en vooruitstrevende veiligheid. De elegante elektrische EQS SUV zorgt voor een pure en luxueuze rijervaring. Met een elektrisch rijbereik tot 643 km en een digitaal interieur vol innovatieve technologieën, verlegt de EQS SUV opnieuw de grenzen van het elektrisch rijden. De EQS SUV is later dit jaar te bewonderen in de showroom. Ontdek hem binnenkort bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of kijk voor meer info op mercedes-benz.be/eqs-suv-nl. 19,5 - 24,3 kWh/100 KM • 0 G/KM CO₂ (WLTP). Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be – Geef voorrang aan veiligheid.

Thema van de maand

6 Dossier van de maand: Cegeka als voortrekker van innovatie

14 Globachem en Optimum Sorting winnen Limburgse Exportprijs

Versterken

26 Een ontmoeting met mooie gevolgen dankzij Plato

29 Familiezaken: met een hart voor techniek naar een hoger niveau

30 Voka Charter Duurzaam Ondernemen: bekroning van duurzame inspanningen

34 Een overzicht van onze aankomende opleidingen en events

Verbinden

Verdedigen

11 Ontwrichte zones: verlenging van de steunmaatregel

17 Voka-zomerstages: de band versterken tussen onze ondernemingen en politici

19 Conjunctuurindicator: op weg naar dieptepunt van recessie?

21 De hoe, wat, waar en wanneer van het ADR

22 Onze Voka-ambassadeurs in de kijker

39 Jong Voka-lid in de kijker: hoe beleefde Thijs Vandevelde de 5G-missie naar Zweden?

43 Speeddate met het netwerk KMO-bedrijfsleiders

45 Starter in de kijker: distributie van goederen de klok rond

46 Global Ambassadors: de Verenigde Arabische Emiraten in de kijker

49 Het startschot van een nieuw netwerkingsjaar

Verhalen

50 De nieuwe leden van onze kamer

53 Binnenkijken tijdens de Open Bedrijvendag

55 De 5 fun facts van Rob Lukkesen (Buropix) en Herman Verwimp (Mathieu Gijbels)

56 Positief nieuws uit onze provincie op een rijtje

65 Lokaal nieuws uit onze gemeenten op een rijtje

Het schaduwkabinet

Nadia Stoces is Directeur Strategie & Innovatie bij Covida, een vzw die als organisatie kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking ondersteunt in Limburg. “We voorzien in kleinschalige en lokaal aangestuurde initiatieven op het vlak van dag-, woon- en individuele ondersteuning”, zegt Nadia. “We beschikken over zes eigen units met een eigen locatie en identiteit.”

“In onze provincie maak ik ook deel uit van een select groepje Voka Innovatie Ambassadeurs, waarbij ik focus op het thema sociale innovatie. Ik merk in de praktijk dat Covida als zorgbedrijf innovatie op een andere manier vertaalt dan bedrijven in de privésector. Die afwijkende aanpak kan heel wat ondernemers inspireren.”

Covida is actief in een sector die de voorbije jaren grondig op zijn grondvesten daverde. Ook vandaag loeren diverse uitdagingen om de hoek. “Uiteraard was er de Covid-pandemie, die een enorme impact op onze interne werking had”, geeft Nadia aan. “Vandaag worden we geconfronteerd met fikse besparingen vanuit de overheid, exploderende energie- en personeelskosten en een krapte op de arbeidsmarkt. Voeg daarbij een verzwaring van profielen met een extra psychiatrische en gedragsproblematiek, en het is duidelijk dat we onszelf als organisatie voortdurend moeten heruitvinden om onze ondersteuning op peil te houden.”

“Pre-covid innoveerden we vooral op zorginhoudelijk vlak, met onder meer nieuwe vormen van ondersteuningsfuncties die eerder nog niet bestonden, zoals onze boerderijen en muziek- en kunstateliers. Vandaag heeft innovatie voornamelijk betrekking op het hertekenen van organisatiestructuren en financieringsmodellen, inclusief het zo efficiënt mogelijk inzetten van schaarse middelen. Hierbij staat interne wendbaarheid centraal, om zo zoveel mogelijk mensen op een kwaliteitsvolle manier te bedienen.”

Voor Nadia is een participatieve organisatie een van de essentiële bouwstenen om een veranderingstraject te faciliteren. “De meeste mensen houden niet van verandering, maar wel als je hen actief – dus met voldoende inspraak – bij deze verandering betrekt. Ik durf gerust te zeggen dat we op dit vlak binnen Covida een sterk traject lopen. Het gaat om proactief leiderschap, hr-beleid, arbeidsorganisatie en bedrijfscultuur. Laat elke medewerker voluit zijn of haar rol spelen binnen jouw organisatie, als eigenaar van innovatieve projecten. Of met andere woorden: ‘Trust the process!’.”

“Innovatie en verandering krijgen extra zuurstof in een participatieve organisatie, met een grote betrokkenheid van medewerkers.”
6 30 53 november 2022 Bedrijvig Limburg 3 NOVEMBER 2022IN DIT NUMMER

Vertel ons eerst over uzelf. En dan pas over uw vermogen.

Ontdek de private bank die weet wat werkt en begrijpt wat belangrijk is.

Bij Degroof Petercam zijn we vertrouwd met de financiële markten. Met meer dan 150 jaar ervaring en doorgewinterde specialisten is dat logisch. Wat we nog niet weten, is wie u bent. Uw dromen, plannen en zorgen zijn nochtans essentieel voor een uitstekende dienstverlening op maat. Want u bent uniek, en dus verdient uw vermogen een even unieke aanpak. Kom dus met ons praten over uw vermogen, maar vertel ons dan wel eerst over uzelf

Meer weten? Surf naar degroofpetercam.com

Degroof Petercam Limburg Runkstersteenweg 356 - 3500 Hasselt T +32 11 77 14 60 - pbhasselt@degroofpetercam.com

Sabine Caudron.

Private Bank, gespecialiseerd

BE 0403.212.172

Brussel)

De
in u. Verantwoordelijke uitgever:
Oktober 2022 I Wettelijk adres: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel I BTW:
(RPR
- FSMA 040460 A.

Klantendienst

Stel: na een lange werkdag plant u zich neer in uw zetel, gezellig aan de open haard – al dan niet op gas, elektriciteit of zelf gekliefd hout –om de gemiste nieuwsberichten van de dag nog snel even mee te pikken op tv. Helaas heeft uw digicorder de geest gegeven, het gevolg van een probleem met de router. En dus bent u verplicht de klantendienst van uw provider te bellen, de enige die u kan helpen.

Volle goede moed belt u de hulplijn, om via een computerge stuurde stem te moeten vernemen dat u de luxe heeft om uit maar liefst zeven keuzemogelijkheden te kiezen die uw probleem kunnen oplossen. Eens de keuze gemaakt, begint het. Het wachten. Hoopvol kijkt u uit naar de verlossing, om in uw geliefde zetel starend naar het vuur en het tv scherm de avond ontspannend af te sluiten. Minutenlang wordt uw geduld op de proef gesteld, u mag van geluk spreken dat de computer gestuurde stem u om de minuut opnieuw toespreekt en vertelt nog even geduld te hebben, want alle medewerkers zijn in gesprek…

Als ondernemer geeft u niet op, en u wacht. Tot het moment is aange broken en u een medewerker aan de lijn krijgt. U legt het probleem in geuren en kleuren uit, een ver bindingsprobleem met de router. De medewerker stelt verschillende

oplossingen voor, maar de ene na de andere blijkt niet te werken.

Een teleurstelling, u legt af. Maar voor u naar bed gaat, beslist u om op goed geluk de stekker van uw router uit het stopcontact te trek ken. En wat blijkt… het probleem is opgelost, moe en opgelucht plant u zich in uw zetel, starend naar het vuur en uw tv.

De meest simpele oplossingen voor onze problemen zijn die waar we soms niet meteen aan denken.

Soms is het beter om de stekker eruit te trekken, te rebooten, in plaats van rondjes te draaien en te morrelen in de marge. Neem nu het federale begrotingsakkoord.

Terwijl er een loonkostfactuur van 32 miljard euro op onze bedrijven staat te wachten in 2024, beslist de regering – gebonden door een historische overheidsschuld –ondernemingen een korting te geven van 1 miljard euro, en dat door de werkgeversbijdragen

voor de eerste jaarhelft van 2023 kwijt te schelden. Voor Q3 en Q4 van 2023 is er betalingsuitstel van de bijdragen tot 2025.

Een adempauze, zucht, maar fun damenteel verandert er niets aan de automatische loonindexering. Onze loonkostenhandicap blijft oplopen. Het is morrelen in de marge, en dat is niet wat onze bedrijven nu nodig hebben en verdienen.

Met zeven verschillende partijen heeft onze overheid wel wat weg van een klantendienst, met elk hun eigen keuzemogelijkheid om een probleem op te lossen, en waarbij burgers en bedrijven

engelengeduld moeten uitoefe nen om een antwoord te krijgen, een antwoord dat er eigenlijk nooit echt komt. Of we de stekker eruit moeten trekken, laat ik in het mid den, maar een reboot van onze politici zou misschien nog niet zo slecht zijn.

“Soms is het beter om de stekker eruit te trekken en te rebooten, dan rondjes te draaien en te morrelen in de marge.”
◀ november 2022 Bedrijvig Limburg 5 NOVEMBER 2022DE MAAND VAN

VAN DE MAAND

Door met de nieuwste IT-tools in te spelen op actuele noden van klanten profileert het Limburgse IT-huis Cegeka zich als een voortrekker van innovatie. Specialisten bundelen intern de krachten om proactief, of op vraag van de klanten zelf, baanbrekende technologie te ontwikkelen en zo de concurrentie een stapje voor te blijven. Een mooi voorbeeld is Cegeka Mobilize, een zelf ontwikkeld platform waarmee Cegeka de mobiliteit in een stad (of specifieke zone) in kaart brengt, analyseert en simulaties over mogelijke veranderingen uittekent. Sterk werk!

Innovatie als voer voor slimme beleidsmensen

6 Bedrijvig Limburg november 2022 CEGEKA ALS VOORTREKKER VAN INNOVATIETHEMA

Het is algemeen bekend dat Cegeka niet stil zit om antwoorden te zoeken op vraagstukken waar klan ten en potentiële klanten mee worstelen. Zo ook de organisatie van de mobiliteit, die voor steden en gemeenten danig complex is geworden en bijgevolg een injec tie van doelgerichte kennis en advies goed kan gebruiken. “De drang naar meer duurzaamheid, toenemende parkeerproblemen, verkeersvrije winkelstraten, sluipverkeer … het zijn allemaal variabele factoren die het voor

beleidsmakers erg moeilijk maken om de ideale puzzel van de lokale mobiliteit te leggen”, weet Tim Jacobs, Product Manager van Cegeka Mobilize. “De schepenen en ambtenaren verantwoordelijk voor het domein mobiliteit, maar ook de collega’s van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld kunnen de ondersteuning goed gebruiken om enerzijds de beleidslijnen uit te zetten en anderzijds de uitvoe ring ervan zo efficiënt mogelijk te organiseren. Met Cegeka Mobilize hebben we een innovatief plat form gemaakt dat deze onder steuning biedt.”

Anoniem is veilig

Meer concreet brengt Cegeka diverse, anonieme data bij elkaar om doorgedreven analyses op te maken. “Er zijn heel veel data beschikbaar, maar ze zitten overal verspreid, bijvoorbeeld bij tele commaatschappijen, Google, Waze, enzovoort”, aldus nog Tim

Jacobs. “In opdracht van steden en gemeenten collecteren we deze gegevens bij de datapro viders, waarmee we als grote, internationale speler contracten op Europees vlak kunnen afslui ten. Omdat het gaat om geanoni miseerde data, komen we niet in strijd met GDPR en andere priva cybeperkingen.”

Vervolgens gaat Cegeka Mobilize met deze big data aan de slag. “Op het platform dat we hebben gebouwd, zullen de gegevens automatisch worden ontsloten via diverse toepassingen, zoals business intelligence rapporten. De klant krijgt visuele voorstel lingen van alle parameters die de mobiliteit beïnvloeden: waar hebben de files gestaan en hoe lang? Welke sluipwegen worden er genomen als door een evene ment andere wegen zijn afgeslo ten? Hoe evolueerde de verkeers situatie minuut na minuut op een

autoluwe zondag? De heldere ant woorden op zulke vragen komen dan als overzichtelijke rapporten uit ons systeem gerold.”

Simulaties

Opmerkelijk aan het innova tieve platform is dat de nieuwste technologieën, zoals artificial intelligence, aan de data analyse worden toegevoegd. “Dit laat toe om met hoge nauwkeurigheid antwoorden te bieden op de ‘what if’ vragen”, legt Tim Jacobs uit. “Het programma zal – met andere woorden – erg waarheids getrouwe voorspellingen kunnen maken van hoe de situatie zal wijzigen onder invloed van een verkeerstechnische ingreep. ►

“Met Mobilize hebben we een innovatief platform gemaakt dat voor beleidsmakers ondersteuning biedt bij alle variabele factoren in het verkeer.”
november 2022 Bedrijvig Limburg 7

BEDRIJFS

Welkom bij Haletra, een van de grootste grafische bedrijven in onze provincie. In 2023 viert het familiebedrijf zijn 75-jarige bestaan. Dankzij een consequente investeringssstrategie kende het in 1948 opgerichte Haletra een gestage groei, met een gezonde focus op nieuwe technologische vernieuwingen, gelukkige medewerkers en tevreden klanten.

Weerbaar ondernemen in een sector onder druk

Vandaag wordt het bedrijf geleid door Managing Director Koen Braem en familiaal aandeelhouder Dieter Paredis, de derde generatie. Samen met een ploeg van 50 gepassioneerde medewerkers hebben ze de ambitie om Haletra bij de grafische top in de Benelux te blijven positi oneren. Anno 2022 is die missie echter geen wandeling door het park.

Wendbare aanpak

Want net als in andere sectoren heeft ook de grafische sector te kam pen met pittige uitdagingen. “Tijdens de coronapandemie moesten we onze activiteiten noodgedwongen op een lager pitje zetten”, blikt Koen terug. “We gebruikten deze periode om onze productportfolio uit te breiden en te investeren in ons machinepark. 75 jaar geleden startte Haletra als dorpsdrukkerij. Daarna groeiden we door naar een klassieke offsetdrukkerij van allerhande drukwerk, aangevuld met huisstijldruk werk voor bedrijven en het drukken van papieren verpakkingen.” “Tijdens corona beslisten we om volop te investeren in zogenaamd ‘large format printing’. Klanten kunnen bij ons nu ook terecht voor POS-materiaal, raam- en vloerstickers, car wrapping en grote pane len en borden die je vaak op grote festivals of langs onze wegen ziet. Om dit te realiseren, investeerden we de voorbije jaren in een nieuwe ultramoderne hybride printer en lasercutters. We bleven dus niet bij de pakken zitten!” Ook investeerden we in een nieuwe vouwmachine en een gloednieuwe nietstraat.

Slim inkoopbeleid

Ook op de wereldwijde papierschaarste en stijgende energieprij zen anticipeerde Haletra tijdig. “Omdat productieprocessen in de papiersector zeer energie-intensief zijn, lijden papierfabrikanten enorm onder de stijgende gasprijzen”, zegt Koen. “Dit zorgt ervoor dat papier alsmaar duurder en schaarser wordt. De voorbije decen nia investeerde Haletra zijn winsten onder andere steeds in het inko pen van papiervoorraden. Op die manier kunnen we onze klanten steeds de beste producten en diensten blijven aanbieden.”

Drukwerk onder druk?

En die klanten doen graag en regelmatig een beroep op de expertise van het Haletra-team. “We willen onze klanten blijven verrassen met een origineel productengamma”, geeft Koen aan. “Boeken, brochu res, displays, verpakkingen, etiketten, direct mailings of drukwerk op groter formaat, we gaan graag elke uitdaging aan! We doen er alles aan om onze klanten te blijven overtuigen van de kracht van vakkundig ontworpen en vervaardigd drukwerk. Het benadrukt

de kwaliteit van jouw product of dienst, zorgt voor een hogere res pons en biedt extra ruimte voor creativiteit. Bovendien is print het medium bij uitstek tijdens persoonlijke ontmoetingen, waardoor je een blijvende indruk nalaat. Steeds meer (eind)klanten hebben het gehad met digitale communicatie die hun mailbox overspoelt…”

Duurzaam drukwerk

De grafische sector heeft geen al te beste reputatie wat duurzaam ondernemen betreft. Haletra bewijst dat deze vooronderstelling onterecht is. “Ons bedrijf is de eerste Limburgse drukkerij die het FSC-certificaat behaalde. Via FSC, dat staat voor Forest Stewardship Council, wordt per gevelde boom een nieuwe boom geplant. Recent beslisten we om enkel nog op FSC-papier te drukken.”

“Ook op andere vlakken doen we grote inspanningen. Het dak van ons bedrijf ligt vol zonnepanelen, waardoor we onze eigen elektri citeit opwekken. We lozen nauwelijks afvalwater, dat maximaal her gebruikt wordt om printplaten te maken. En daarnaast zijn we erg trots op het feit dat Haletra voor 99 procent afvalvrij is, met onder meer het recupereren van overtollig papier, het hergebruiken van printplaten en het gebruik van biologisch afbreekbare inkten.”

Focus op gelukkige werknemers

Duurzaam ondernemen is enkel mogelijk dankzij de inzet van pro ductieve en gelukkige medewerkers. “Het aan boord houden van gelukkige werknemers doe je niet enkel via een occassioneel schou derklopje en een teambuildingactiviteit”, zegt Koen. “We investeren hard in interne opleidingstrajecten, een participatieve werkomge ving en recurrente informatiemomenten, met uitleg over de bedrijfs resultaten, nieuwe trends in de markt en investeringsplannen. We focussen op langetermijngroei. We zijn klaar voor de toekomst!”

Haletra nv Grote Baan 317 3530 Houthalen-Helchteren info@haletra.be 011 52 18 78 www.haletra.be

Koen Braem MEER INFORMATIE?
SCAN DE QR-CODE EN BEZOEK ONZE WEBSITE
PORTRET 8 Bedrijvig Limburg november 2022

Zo kan in het virtuele model een weg worden afgesloten, waarna het platform berekent – op basis van concrete ervarin gen uit data van andere steden en gemeenten – wat de impact voor de buurt zal zijn. Het laat toe dat een stadsbestuur via de computer allerlei simulaties kan maken en alle mogelijke tests kan

Beter dan experts

Het uiteindelijke doel van Cegeka Mobilize is om een ‘digital twin platform’ voor steden en gemeen ten te creëren. “Daarmee willen we vele stappen verder gaan dan lou ter de visualisatie van een dataset in een dashboard”, vertelt Tim Jacobs. “Dat bestaat immers al in heel wat toepassingen. Nee, wat wij doen, is puur op maat en gaat veel dieper in op de materie. Als de klant wil weten wat het effect is van de invoering van een zone 30 aan de schoolpoort, dan kun nen wij hem dat vertellen. Of we maken een gedetailleerde voor spelling van wat er zou gebeuren als één weg met een betonblok afgesloten zou worden. Onze simulaties leiden zo tot een beter onderbouwd mobiliteitsbeleid dat niet puur afhankelijk is van buik gevoel of beperkte datasets. Dat is met traditionele methodes niet altijd mogelijk, en je wilt absoluut vermijden dat je de bal misslaat in mobiliteit, het onderliggende weefsel van een stad…”

brengen. In principe kan dus bijna alles grondig onderzocht worden aan de hand van deze tool.”

Plug & play

Na een aantal testcases is Cegeka ervan overtuigd dat hun Cegeka Mobilize een mooie toekomst heeft. “Het potentieel is inderdaad groot”, bevestigt Tim Jacobs. “We starten nu met onze toepassing voor mobiliteit in de markt te zet ten, onder meer met de hulp van de UHasselt. Daarna gaan we ook in andere expertisedomeinen de beleidsmakers ondersteunen.

Gewoon: een platform as a ser vice, dus met een laagdrempelige instap, met een abonnement en een creditcard simpelweg te activeren. En zo kom je tot een innovatie die het voor alle partijen interessant maakt. Wat willen we nog meer?”

uitvoeren vooraleer er fysiek een straat afgesloten moet worden. Een bijkomend voordeel is dat (vooral) beleidsmakers, maar ook gespecialiseerde ambtena ren met ons platform bij de hand hun beslissingen perfect kunnen verantwoorden. Ze beschikken over betrouwbaar, nauwkeurig cij fermateriaal waar niet veel tegen ingebracht kan worden. Hiermee worden emotionele discussies vermeden, wat voor politici soms wel goed uitkomt (lacht).”

Het nieuwe platform van de Limburgse IT specialisten is tevens perfect geschikt voor toepassin gen in andere domeinen. “Denk aan het milieu, bijvoorbeeld, waarvoor wij ook de rele vante data kunnen verza melen om er vervolgens nauwkeurige rapporten en simulaties mee te maken. Misschien wil de bevoegde schepen weten wat de invloed is van het verkeer op de leefbaarheid van de stad? Of wat bepaalde ingrepen betekenen voor de waterkwali teit in de lokale rivier? Het platform kan ook gebruikt worden om domeinen zoals toe risme, economie, sport, enzovoort in kaart te

“Het uiteindelijke doel van Cegeka Mobilize is een ‘digital twin platform’ voor steden en gemeenten creëren.”
november 2022 Bedrijvig Limburg 9 CEGEKA ALS VOORTREKKER VAN INNOVATIE

BEDRIJFS

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet in de mogelijkheid om meerdere ‘soorten’ aandelen te creëren met onderscheiden rechten. Deze vrijheid creëert heel wat (fiscale) opportuniteiten.

Toch mag niet al te lichtzinnig worden omgesprongen met de flexibiliteit die het WVV tegenwoordig biedt.

Creëren van soorten aandelen: opportuniteiten en neveneffecten

Een familievennootschap kan worden doorgegeven aan de (klein) kinderen, zonder noodzakelijk de controle te verliezen.

In het verleden was de regeling inzake winst- en stemrechten duidelijk voor de BVBA: ‘1 aandeel = 1 stem’. Ingevolge het WVV kan hier nu van afge weken worden door te werken met meervoudige stemrechten en afwijkende winstrechten.

Bijkomend instrument inzake familiale vermogensplanning

Door de mogelijkheid tot moduleren wordt de overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie eenvoudiger gemaakt.

Nu is het mogelijk om in de statuten van een fami liale vennootschap afspraken te maken over de vermogensrechten en stemrechten. Zo kan een familievennootschap worden doorgegeven aan de (klein)kinderen, zonder noodzakelijk de con trole te verliezen.

Optimalisatie van de liquidatiereserve

Ook op fiscaal vlak biedt het hanteren van ver schillende soorten aandelen een opportuniteit.

Een vennootschap die als ‘klein’ gekwalificeerd wordt, kan onder bepaalde voorwaarden een liquidatiereserve aanleggen tegen betaling van een afzonderlijke, anticipatieve aanslag van 10%.

Na het doorlopen van een wachtperiode kan die liquidatiereserve fiscaal gunstig uit de vennoot schap gehaald worden.

Idealiter wordt de liquidatiereserve enkel toegewe zen aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon. De anticipatieve heffing van 10% is immers niet ver rekenbaar voor de aandeelhouder-vennootschap. Door de creatie van soorten aandelen kan dit worden opgelost. Zo kunnen de dividenden uit

de liquidatiereserve bij voorrang worden uitge keerd aan de aandeelhouder-natuurlijke persoon en kunnen de ‘gewone’ dividenden worden toe gewezen aan de aandeelhouder-vennootschap.

Opletten voor neveneffecten

Ondanks de vele voordelen moet er steeds aan dacht zijn voor eventuele neveneffecten, zoals de invloed ervan op het VVPRbis-regime.

Dit regime houdt in dat dividenden die voortko men uit aandelen op naam van kleine vennoot schappen, onder bepaalde voorwaarden een ver laagd tarief van roerende voorheffing genieten. Een van de voorwaarden is dat de aandelen niet preferent mogen zijn.

De wet werd verduidelijkt door te stellen dat het gaat om de aandelen waarbij een voorkeurrecht verbonden wordt ten aanzien van de deelname in het kapitaal/de winst of ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijk vermogen. De letterlijke lezing van de wet lijkt te suggereren dat de aandelen op geen enkel ogenblik een preferent karakter mogen hebben. Een persoonlijke benade ring blijft dus aangewezen.

Vensius Legal strategists in Tax, Corporate and Finance Molenpoort 12, bus 2 3500 Hasselt niels@vensius.be www.vensius.be

PORTRET 10 Bedrijvig Limburg november 2022

Vlaams minister van Economie Jo Brouns heeft begin oktober een akkoord bereikt met federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem over de verlenging van de steunmaatregel ‘ontwrichte zones’, en dat voor een periode van 24 maanden. VokaKvK Limburg stond aan de wieg van dit steunmechanisme en drong aan op het behoud van deze maatregel, mét succes dus. Limburgse ondernemers kunnen zo opnieuw twee jaar lang rekenen op een vrijstelling van 25 procent op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing per gecreëerde arbeidsplaats. Dit geeft onze ondernemingen de broodnodige ademruimte in deze onzekere economische tijden.

Verlenging ‘ontwrichte zones’

Steunmaatregel verlengd tot 31 oktober 2024

Om de economische krater na de sluiting van Ford Genk weer op te vullen pleitte Voka – KvK Limburg voor de invoering van een nieuw soort ‘reconversieven nootschappen’. Na de sluiting van de steenkoolmijnen hadden die hun nut immers bewezen. Maar het voorstel kreeg geen fiat van Europa. Het alternatief dat wel de

Europese toets doorstond, was de invoering van de zogenaamde ‘ontwrichte zones’.

Bedrijven die investeren binnen deze steunzone, kunnen een vrij stelling van 25 procent van de door storting van bedrijfsvoorheffing krijgen. En dat voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd. Dit komt neer op een loonkostenverlaging van zo’n 5 procent gedurende twee jaar.

Limburg werd op 30 april 2015 als ontwrichte zone erkend voor een periode van 6 jaar. Uiteindelijk duurde het tot september 2018 vooraleer de maatregel op kruis snelheid kwam, waardoor bedrij ven er slechts 4 jaar gebruik van

konden maken. De steunmaat regel liep af op 31 oktober 2022, maar wordt nu dus verlengd tot 31 oktober 2024. Voka – KvK Limburg is tevreden dat hiermee de voor opgestelde periode van zes jaar wordt gerespecteerd.

Uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke maatregelen Sinds 2018 maakten meer dan 500 bedrijven in Limburg gebruik van deze maatregel, goed voor de cre atie van meer dan 6.800 duurzame jobs in Limburg. Dat zijn meer jobs dan het aantal rechtstreekse banen die door de sluiting van Ford Genk zijn verdwenen.”

Hoewel de meeste bedrijven in Limburg de coronacrisis de afge lopen jaren redelijk hebben ►

“Bedrijven die investeren binnen deze steunzone, kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing krijgen. En dat voor een periode van 2 jaar.”
ONTWRICHTE ZONES november 2022 Bedrijvig Limburg 11
DOSSIER VAN DE MAAND

BEDRIJFS PORTRET

Out­of­office! ?

E-mailboxen puilen uit van belangrijke informatie.

Als werkgever wil je het liefst zoveel mogelijk data bijhouden. Een werknemer die vertrekt, geeft daarom soms een tegengesteld belang. Wat kan en mag?

Vervolgens moet aangeduid worden in welke mate en onder welke voorwaarden de werkgever elektronisch toezicht uitoefent. Hierbij dienen de wettelijke principes van finaliteit, transparantie en proportionaliteit te worden gerespecteerd. Een e-mailbox mag in geval van een tijdelijke afwezig heid onder die voorwaarden opgevolgd worden, voor de continuïteit van de onderneming.

Bij het einde van de samenwerking

Bij het einde van de samenwerking komen ook het blokkeren van de toegang tot de e-mailbox en het afsluiten ervan aan de orde.

Rekening houdend met de strengste bepaling vanuit de GDPR of de CAO nr. 81 worden hierna de actiepunten overlopen specifiek voor e-mail boxen.

Informatieplicht

Een duidelijk IT-beleid invoeren is een must want anders moet een afzonderlijke toestemming gevraagd worden om toegang te krijgen tot de e-mailbox van de werknemer, terwijl er mogelijk op dat moment een tegengesteld belang bestaat en de arbeidsrelatie de toestemming van de werk nemer sowieso precair maakt.

In een IT-policy kan worden bepaald hoe een e-mailbox te organiseren en te gebruiken, o.a.:

▸ Gebruik functionele e-mailadressen.

▸ Geen privé e-mails, minstens verschillende map pen privé-professioneel.

▸ Bij professionele e-mails altijd minstens een functioneel of algemeen e-mailadres in kopie.

▸ Beperken van het aantal e-mails door professi onele e-mails onder een map of in het ERPsysteem te plaatsen.

▸ Periodieke opkuis van de e-mailbox.

Voorafgaand hieraan zouden zowel de werknemer als de werkgever de gelegenheid moeten hebben om respectievelijk persoonlijke en professionele e-mails te behouden en een out-of-office te instal leren. Om discussie en misbruik tegen te gaan is het aangewezen om dit samen te doen.

Wanneer de e-mailbox persoonsgegevens bevat, bv. ‘ilse.coninx@odigo.eu’, dient de e-mailbox definitief te worden afgesloten. De geschillenka mer van de gegevensbeschermingsautoriteit vindt één (1) maand een redelijke periode hiervoor, en maximaal drie (3) maanden, afhankelijk van de context en de mate van verantwoordelijkheid van de werknemer. Wanneer het een functioneel e-mailadres betreft, bv. ‘marketing@odigo.eu’, dan hoeft de e-mailbox niet afgesloten te worden.

Kortom, bij een out-of-office, regel de e-mailbox in-the-office!

ODIGO Advocaten CVBA Spoorwegstraat 105 3500 Hasselt 011 260 220 www.odigo.eu

Bij een out­ofoffice, regel de e­mailbox in­the­office!
12 Bedrijvig Limburg november 2022

doorstaan, weten we nu al dat de indirecte gevolgen van de oorlog in Oekraïne een veel grotere eco nomische impact zullen hebben op onze regio.

Met de stijging van de energie en grondstofprijzen en de automa tische loonindexering moeten Limburgse ondernemingen hun groeiplannen bijstellen. Omdat het risico op een recessie zeer reëel is, is het een goede zaak dat de ontwrichte zones nu met twee jaar worden verlengd. Op deze manier krijgen ondernemers in onze provincie de ademruimte die ze broodnodig hebben en vermin dert de kans op structurele schade aan onze Limburgse economie.

Europese Regionale Steunkaart

De regionale steunkaart die de Vlaamse regering op vraag van Voka – KvK Limburg bij Europa heeft ingediend, werd eveneens deze zomer eindelijk door de Europese Commissie aanvaard.

Dat betekent dat ook grote bedrij ven in 19 Limburgse gemeenten investeringssteun kunnen krijgen.

De vorige Vlaamse steunkaart liep eind 2021 af. Toen diende de Vlaamse regering een nieuw voorstel in bij Europa. De regels werden ondertussen verstrengd. Van de 24 Limburgse gemeenten die in de vorige steunkaart nog in aanmerking kwamen voor inves teringssteun, is dat aantal nu teruggebracht tot 19. ◀

Kom ik in aanmerking voor deze vrijstelling?

Voka – KvK Limburg bezorgt graag meer informatie. Neem vrijblijvend contact op met ons.

“De steunmaatregel voor ontwrichte zones leverde al 6.800 duurzame jobs op in Limburg.”
november 2022 Bedrijvig Limburg 13 ONTWRICHTE ZONES

Dit jaar gaat de Limburgse Exportprijs van Voka – KvK Limburg naar een producent van gewasbeschermingsmiddelen en een fabrikant van optische sorteermachines. Bij de grote ondernemingen sleept het Truiense Globachem de prijs in de wacht. In de categorie ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ is Optimum Sorting de laureaat. Tijd voor een portret van deze twee winnaars.

Globachem en Optimum Sorting winnen Limburgse Exportprijs

Al voor de negende keer reikt Voka – KvK Limburg de Limburgse Exportprijs uitreikt. “Via deze onder scheiding belonen we niet alleen Limburgse ondernemingen voor hun exportprestaties, maar wil len we ook het potentieel van buitenlandse handel benadruk ken. Hoewel de grondstoffen en energieprijzen de pan uitswingen en de historisch hoge inflatie bedrijven opzadelt met torenhoge loonkosten, nemen onze exporterende ondernemin gen de handschoen op. Op basis van onze uitgereikte certificaten van oorsprong zien we dat in de eerste zes maanden van 2022 bedrijven voor zo’n 623 miljoen euro aan goederen buiten de EU exporteerden”, zegt Cathérine Dreesen, directeur innovatie & internationalisering van Voka –KvK Limburg.

“Bij kleine bedrijven in onze pro vincie blijft de export boomen, al zien we dat de groei wordt gedrukt door marktomstandighe den, zoals onder meer de toevoer van grondstoffen. Het belang van export valt echter niet te onder schatten. Exporterende bedrijven verhogen hun verkooppotentieel, omdat ze minder afhankelijk zijn van de verkoop binnen de lokale markt die vaak al verzadigd is. De OESO becijferde ook dat bij 10 procent meer export de arbeidsproductiviteit met 2 pro cent stijgt.”

Duurzame gewasbescherming Het Limburgse Globachem heeft die boodschap goed begrepen. Het in 2000 opgerichte bedrijf uit Sint Truiden is actief in de ontwikkeling, registratie en ver markting van hoogkwalitatieve beschermingsmiddelen voor land en tuinbouwgewassen. In een uitdagende sector slaagt Globachem erin oog te hebben voor duurzaamheid, internatio nale relaties en innovatie.

Door een breed gamma van gewasbeschermingsmiddelen helpt het bedrijf telers gewassen gezond te houden en zo hun pro ductie te optimaliseren, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Deze strategie legde de onderneming geen windeie ren. Zo steeg de exportomzet van 92 naar 94 procent. Het bedrijf is intussen actief in maar liefst 57 landen, en wil de komende jaren extra landen verkennen. Bijna 20 procent van de export is bestemd voor landen buiten de EU, maar net hier ligt voor hen 80 procent van het groeipotentieel. Binnen vijf jaar heeft de Truiense onder neming de ambities om de omzet van 2021 (220 miljoen euro) te verdubbelen.

Hoe wil het 120 koppige team van Globachem het verschil maken?

Via een sterke toekomstgerichte missie om de groeiende wereldbe volking te voorzien van voldoende veilig voedsel en bio gebaseerde grondstoffen. En ook door te focussen op zowel sleutelteel ten, nichemarkten en unieke innovaties. Door deze aanpak is de onderneming een voorbeeld

LIMB URGSEEXPORTPR I J S 2202 14 Bedrijvig Limburg november 2022 HET RECEPT OM DE LIMBURGSE EXPORTPRIJS TE WINNENEXPORT PRIJS

van sterk waardeketenmanage ment en innovatie, met ruime inspraak voor de medewerkers. Volgens de jury is Globachem dan ook de terechte laureaat van de Limburgse Exportprijs in de cate gorie ‘grote ondernemingen’.

Sorteren met hoofdletter ‘S’

In de categorie ‘kleine en middel grote ondernemingen’ gaat de Limburgse Exportprijs richting Hasselt. Het in Kuringen geves tigde Optimum Sorting is gespe cialiseerd in de ontwikkeling, bouw en installatie van optische sorteermachines. De kmo levert maatwerkoplossingen aan inter nationale klanten die hoofdzake lijk actief zijn in de levensmidde lenindustrie. Verspreid over vijf locaties wereldwijd zijn 85 mede werkers aan de slag.

Optimum Sorting focust 100 pro cent op export en is actief in 40 lan den. 80 procent van de producten is bestemd voor landen buiten de EU. Sinds de oprichting in 2017 kan het bedrijf een sterk track record voorleggen, met een explosieve groei en een wereldwijde impact. Door een hybride aanpak van strategische investeringen in het buitenland, een gedegen markton derzoek en vlotte samenwerking met lokale agenten wil Optimum Sorting op het vlak van service, technologie én klantcontact zo innovatief mogelijk blijven.

In het kader hiervan zet het bedrijf recyclagetoepassingen hoog op de agenda. Daarnaast investeert de directie ook volop in onderzoek & ontwikkeling én risicospreiding.

Met een geconsolideerde omzet verwachting van 24 miljoen euro in 2022, waarvan 7 miljoen euro in 2021, kan Optimum Sorting mooie financiële cijfers voorleggen. Met de ambitie om tegen 2026 de omzet te verdubbelen en het per soneelsbestand uit te breiden naar 155 medewerkers, waarvan 100 in Vlaanderen, is deze Limburgse exporteur klaar om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Knappe laureaten “Met Globachem en Optimum Sorting hebben we twee mooie

winnaars van onze Limburgse Exportprijs. Ze hebben allebei een onderbouwd exportbeleid en groeiplan, gestuurd vanuit de noden van de wereldmarkt, nu en in de toekomst. In het licht van verschillende tendensen in de wereld bewijzen deze onder nemingen dat de combinatie van export, duurzaam ondernemen en jezelf continu in vraag stellen tot grote successen kan leiden”, aldus Cathérine Dreesen. ◀

Lees meer over de Limburgse Exportprijs van Voka – KvK Limburg

november 2022 Bedrijvig Limburg 15

BEDRIJFS PORTRET

Innovatie als sleutel tot succes

Een belangrijke manier om je te onderscheiden op de markt is te investeren in innovaties en ontwikkelingen. Maar wat als concurrenten zomaar met de resultaten hiervan kunnen gaan lopen? Om je hiertegen te kunnen beschermen, komen intellectuele eigendomsrechten (‘IE-rechten’) in het vizier.

laatste geval blijf je zelf eigenaar van het IE-recht maar sta je anderen toe om dit, al dan niet exclu sief, te gebruiken tegen een vergoeding.

IE-rechten kunnen ook fiscale voordelen bieden die toelaten om financiële ruimte vrij te maken voor verdere innovaties. Zo kan je de ontwikke lingskosten reduceren door middel van de fiscaal voordelige vergoedingen voor auteursrechten. De winsten toe te schrijven aan octrooirechten en auteursrechtelijk beschermde computerprogram ma’s kan je dan weer gedeeltelijk fiscaal vrijstellen met de fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten.

Een innovatie die niet beschermd is door IE-rechten, is minder waardevol. Een brand die 30 jaar lang geregistreerd is als merk, is meer waard dan een brand waar je geen bescherming voor aanvroeg. Deze waarde zal zich ook weerspiegelen in de jaar rekening. De innovatie zal onderdeel uitmaken van de activa van jouw bedrijf.

Recent universitair onderzoek bevestigt dat ondernemingen, en zeker kmo’s, die investeren in IE-rechten, een grotere groei kennen dan onder nemingen zonder IE-portefeuille.

Bepaalde van deze rechten ontstaan zonder dat je aan registratievereisten moet voldoen. Denk aan auteursrechten voor originele werken en bedrijfs geheimen voor zaken met commerciële waarde die je geheim wenst te houden.

Andere IE-rechten moet je daarentegen bij officiële instanties aanvragen. Bijvoorbeeld octrooien voor technische ontwikkelingen; merken voor tekens ter onderscheiding van je producten of activitei ten; modellen voor de uiterlijke vormgeving van producten en kwekersrechten voor plantenrassen.

Een van de voornaamste drijfveren van bedrijven om te investeren in IE-rechten is het afschermen van de afzetmarkt. Het gecreëerde monopolie biedt immers de mogelijkheid om als enige de innovatie te commercialiseren, en vormt zodus al een belangrijke sleutel tot succes.

Je kan echter ook overwegen om je innovatie te delen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een joint venture of het geven van licenties. In dat

Waar de expertise van een ondernemer ligt bij het innoveren, ligt die van onze specialisten in de technische, juridische en fiscale begeleiding van creatieve ondernemers die dan met een gerust hart aan hun innovatieve project kunnen werken.

GEVERS Bart Quanten Intellectual Property Attorney

Aerts

and

Patent Attorney

Het afschermen van de afzetmarkt is voor veel bedrijven een van de voornaamste drijfveren om in IE­rechten te investeren.
Johan
European
Belgian
02 715 37 11 info@gevers.eu www.gevers.eu 16 Bedrijvig Limburg november 2022

IN BEELD

De band versterken tussen de politieke wereld en de Limburgse ondernemingen

Ook dit jaar heeft een 20-tal Limburgse politici uit het Vlaamse, federale en Europese parlement zich ingeschreven voor onze Voka-zomerstages. Tijdens een Voka-zomerstage draait een politicus een dag mee op de werkvloer van een bedrijf. Op die manier willen we de band tussen de politieke wereld en de Limburgse ondernemingen versterken. Met de voeten op de werkvloer komen de parlementaire dossiers immers tot leven.

Karolien Grosemans bij De Winning Tom Vandeput en Jo Brouns bij H.Essers Nawal Farih bij VillaVip Johan Danen bij AKSI Igor Philtjens bij Center Parcs De Vossemeren Inge Moors bij Storm Seeds Katja Verheyen bij Wit-Gele Kruis
november 2022 Bedrijvig Limburg 17 ZOMER STAGESVOKA
ONTELBARE ONDERDELEN WWW.TVH.COM/CONSTRUCTIE De hoogwaardige vervangonderdelen van TVH zijn geschikt voor alle grote merken van klein grondverzet, waaronder: Bobcat • Case • Caterpillar • JCB • John Deere • Kubota • Takeuchi • Volvo • Yanmar • … TVH PARTS NV Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com KEEPS YOU GOING.

De conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg duikt verder steil neerwaarts. Dit niveau lijkt aan te houden tot halfweg het eerste kwartaal van 2023. Die verdere terugval is volledig te wijten aan de exportprestaties die er niet in lijken te slagen het activiteitsniveau van een jaar geleden ook maar enigszins opnieuw te benaderen. Het is echter de vraag of we met dit verwachte bodemniveau ook effectief het dieptepunt van de recessie bereiken. Hoe zal de energiecrisis de komende maanden evolueren? Welke beleidsmaatregelen zullen de beleidsmakers – zowel in Europa als in ons land –nemen? En welke geopolitieke gebeurtenissen met het conflict tussen Rusland en Oekraïne op kop – zullen mee een impact hebben?

Op weg naar dieptepunt van recessie?

Starters blijven dalen

De dalende trend zet zich verder.

Met 588 nieuwe ondernemingen doen we het 4% slechter dan in augustus 2021. Niet alleen geves tigde ondernemingen staan onder druk. De onzekere economische situatie en het dalende onderne mersvertrouwen wegen duidelijk ook op het aantal starters.

Aantal exportattesten blijft zakken

Met een maand tot maand toe name van 6,5% loopt het aantal afgeleverde exportcertificaten op tot 1672 eenheden. Hiermee

wordt de sterke krimp van vorige maand ( 14%) deels gecompen seerd. De activiteit blijft wel 2,5% onder het maandgemiddelde en zit op het laagste augustusni veau sinds 2016. De exportwaarde groeit aan met 17,3%. In de peri ode tot februari 2023 blijven de trendpatronen voor beide indi catoren opvallend vlak.

Gemengd beeld in de bouw

In mei groeide het aantal bouw vergunningen aan met 18,3% ten opzichte van april. Met een totaal van 587 eenheden stijgt het totale aantal vergunningen 26% uit boven het maandgemiddelde. Dit is een opvallend sterke beweging. Deze expansie wordt gegenereerd vanuit alle indicatieve segmenten. In de loop van de volgende zes maanden lijkt alleen de residen tiële nieuwbouw in staat om een opwaartse trend te handhaven.

Aantal afgeleverde attesten voor export (augustus 2022 t.o.v. juli 2022) +6,5%

Gerealiseerde exportwaarde (augustus 2022 t.o.v. juli 2022) +6,5%

Aantal bouwvergunningen (mei 2022 t.o.v. april 2022) +18,3%

Aantal werkzoekenden (augustus 2022 t.o.v. juli 2022) +1,5%

Aantal uitgeschreven vacatures (augustus 2022 t.o.v. juli 2022) +21,7%

Auto’s doen het wat beter

Een toename met 9% ten opzichte van juli stuwt het aantal inschrij vingen van nieuwe voertuigen in augustus op tot 2498 eenheden.

Voor augustus is een maand tot maand toename van die orde van grootte eerder uitzonderlijk. Dit opvallend sterke inhaalma noeuvre komt volledig op het conto van de bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en opleggers. Met 2498 stuks blijft het totale aantal inschrijvingen nog 2% onder het maandgemiddelde.

Jobaanbod: plafond stilaan bereikt

Het aantal werkzoekenden neemt toe met 1,5%. Deze aangroei is volledig in overeenstemming met de gemiddelde maand tot maand toename die sinds 2010 in augustus werd vastgesteld. Het totale aantal werkzoeken den blijft ruim 28% onder het maandgemiddelde. Het aantal uitgeschreven vacatures groeit aan met 21,7%. Het stagnerende trendpatroon van de laatste maanden slaat nu wel om in een licht neerwaartse tendens. Het jobaanbod lijkt stilaan zijn pla fondwaarde te bereiken.

Totaal aantal starters
588
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (november 2021 – augustus 2022) Voka – KvK Limburg (NBB-schaal) NBB uitgevlakt Bron: Voka – KvK Limburg en NBB
In
samenwerking met professor dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve economische realisaties over de bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en
internationale
handel. Hiermee is de Voka – KvK Limburg indicator een goede aanvulling op de conjunctuur barometer van de Nationale Bank van België, die peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders over het conjunctuurverloop. Met andere woorden: de Voka – KvK Limburg indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit.
november 2022 Bedrijvig Limburg 19 ECONOMIXFOCUS CONJUNCTUUR

Het nieuwe verbintenissenrecht: wat u moet weten

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Deze nieuwe regeling heeft betrekking op alle types van contracten (C2C, B2C en B2B, maar ook contracten met overheden).

De wet verdient uw bijzondere aandacht, bvb.:

• gewijzigde omstandigheden kunnen verplichten tot heronderhandeling

• het afbreken van onderhandelingen wordt bij fout strenger gesanctioneerd

• een contract kan éénzijdig ontbonden worden als de debiteur onvoldoende waarborgen van uitvoering verleent

• de zgn. schade- en aansprakelijkheidsbedingen worden aan banden gelegd

• tegenstrijdige sets van algemene voorwaarden worden voortaan uitgesloten (knock-out theorie)

• de éénzijdige prijsvermindering wordt als sanctie ingevoerd

Tijdens het gratis seminarie “Het nieuwe verbintenissenrecht: wat u moet weten” maken wij u aan de hand van courante praktijkgevallen wegwijs in de implicaties van het nieuwe verbintenissenrecht op u en uw onderneming. Wij belichten tevens de opportuniteiten van deze nieuwe regeling.

Frank Cleeren

128

Datum en

Laura

locatie Maandag 21 november 2022 (NL) Corda Campus Kempische Steenweg 293/16 3500 Hasselt Programma • 11:45 - 12:15: Registratie & broodjeslunch • 12:15 - 13:45: Presentatie • 13:45 - 14:00: Netwerking met koffie en dessert © 2022 KPMG Law, een Belgische BV/SRL en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een “private English company limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.
Scan onderstaande om u te registreren. Contact
Partner KPMG Law M: +32 (0)1
79 77 E: fcleeren@kpmglaw.be
Vanuytrecht Senior Associate KPMG Law M: +32 (0)1 128 79 61 E: lvanuytrecht@kpmglaw.be David Van Iseghem Senior Counsel KPMG Law M: +32 (0)1 128 79 72 E: dvaniseghem@kpmglaw.be

ADR

Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). ADR staat voor ‘Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’.

Het ADR – dat ondertekend werd door meer dan 50 landen –kwam tot stand via de UNECE, de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Het omvat onder andere eisen over:

▸ Criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen.

▸ Vervoersvoorwaarden.

▸ Eisen aan verpakkingen en tanks.

▸ Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Op zich heeft ADR geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het, via een Europese richtlijn, ook van toepassing op het grond gebied van EU lidstaten.

Toepassing in België

Ook in ons land werd de ADR regelgeving vrijwel ongewijzigd ingevoerd voor het binnenlands transport van gevaarlijke stof fen. Voor nationaal vervoer van bepaalde producten, zoals ont plofbare en radioactieve stoffen, blijven aparte reglementeringen van toepassing.

Indelingscriteria

Volgens het ADR moeten gevaar lijke stoffen en goederen inge deeld worden op basis van hun gevaarseigenschappen. Deze indeling vormt de basis voor de vervoersvoorwaarden. De criteria voor de ADR indeling zijn geba seerd op het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). De criteria van het GHS worden niet alleen gebruikt voor vervoer,

maar ook voor productie, opslag en gebruik.

Lijst gevaarlijke goederen De lijst van gevaarlijke goederen in deel 3.2 van het ADR bevat alle UN nummers, de indeling voor elk UN nummer en bijbe horende vervoersvoorwaarden. Sommige stoffen hebben een eigen UN nummer, terwijl andere enkel onder een verzamelnaam zijn ingedeeld. Een voorbeeld is ‘UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G. (niet elders genoemd)’.

Afwijkingen van wettelijke voorschriften

Zowel voor internationale als bin nenlandse transporten kunnen, voor duidelijk omschreven geval len, afwijkingen van de vervoers voorschriften toegestaan worden.

▸ Voor de internationale transporten zijn er de multilaterale akkoorden die door elk land waarlangs het transport passeert (ook in transit), ondertekend moeten zijn. De door België ondertekende multilaterale akkoorden mogen ook toegepast worden op binnenlands transport.

▸ Voor binnenlandse transporten zijn er nationale afwijkingen die afgegeven kunnen worden door de bevoegde overheid. ◀

Wil je jouw kennis over de ADR regelgeving grondig updaten of bijschaven?

Schrijf dan zeker in op de Voka opleiding ‘ADR regelgeving voor bedienden’. Tijdens deze opleiding komen alle aspec ten van dit thema aan bod. Meer info:

november 2022 Bedrijvig Limburg 21 DE HOE, WAT, WAAR EN WANNEER VAN ADRHOW TO

Twee lokale Voka­ambassadeurs in de kijker: Luc Heylands van de gemeente Nieuwerkerken en Sylvia Vogelaar van de gemeente Alken

Na twee ambtstermijnen in de Haspengouwse ondernemersclub @hoc gaf Luc Heylands, Voka-ambassadeur Nieuwerkerken, de voorzittersfakkel door aan Sylvia Vogelaar, Voka-ambassadeur Alken. In dit artikel geven ze elk hun visie over de werking van deze Haspengouwse ondernemersclub, die 130 ondernemers uit Alken, Borgloon, Heers, Gingelom, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen verenigt.

Deze voorzitterswissel vond plaats tijdens de jaarver gadering van de onder nemersclub. Plaats van actie: brouwerij en distilleerderij Wilderen in Sint Truiden. “Als voorzitter ondernam ik samen met het bestuur van @hoc de nodige actie om onze stempel te drukken op het lokale beleid in Haspengouw” zegt Luc Heylands. “Tijdens de aanloop naar de ver kiezingen van 2018 gaf @hoc alle politieke partijen in Haspengouw twaalf werken mee om bij te dragen aan een ondernemers vriendelijk klimaat. De meeste punten werden door alle partijen in hun programma opgenomen

en werden later ook door de coalities van de acht stads en gemeentebesturen geïntegreerd in hun beleidsplannen. Begin 2022 organiseerde @hoc samen met de Voka ambassadeurs een overlegronde langs de acht lokale besturen: hoever stonden ze met de realisatie van deze economi sche beleidsplannen?”

Mooie kansen voor ondernemend Haspengouw

Luc betreurt dat een fusie van de acht gemeenten niet aan de orde is. “Via een studiereis naar het Nederlandse Parkstad trachtten we onze politici te overtuigen van de meerwaarde van schaal vergroting, in plaats van acht kleinere actoren die elk individu eel diensten willen aanbieden. Er zijn echter heel wat oppor tuniteiten, onder meer op het vlak van fruitteelt en wijnbouw,

toeristische promotie, veiligheid en zorg. Via bedrijfsbezoeken met de gemeenteraden of de organi satie van een schepencollege in een lokale onderneming, kunnen we de band tussen gemeenten en ondernemers versterken. En ook wat communicatie over subsidies en wegenwerken betreft, zien we binnen @hoc mooie quick wins.”

Lancering digitaal ledenplatform

“Onder mijn voorzitterschap hadden we een @hoc leden boek op papier waarin we de Haspengouwse ondernemers voorstellen”, geeft Luc aan. “We vertalen dit nu naar een digitaal platform waarop onze leden gegevens kunnen publiceren. Voor slechts 100 euro bieden we hen de mogelijkheid om een bedrijfsfilm op te nemen, die op het platform gepubliceerd wordt en die leden kunnen gebruiken

op hun eigen mediakanalen. Bezoekers van het platform kunnen dan gericht naar onder nemingen zoeken die relevante goederen of diensten aanbieden.”

Opvolger in de kijker

Luc stelt graag zijn opvolger voor als voorzitter van de onderne mersclub: “Sylvia is lid van de bestuursraad uitzendarbeid Federgon en sinds 2015 bestuurs lid van @hoc. In datzelfde jaar startte ze als zaakvoerder van Passion Works Better!, waarmee ze maar liefst driemaal werd genomineerd voor de Trends Gazellen. Een bewijs van veel ondernemingszin en dynamiek! Als netwerker pur sang is zij de geknipte persoon om @hoc de komende jaren te leiden en de uit dagingen in Haspengouw en ver daarbuiten mee aan te pakken. Ik wens haar heel veel succes met deze mooie uitdaging!”

22 Bedrijvig Limburg november 2022 IN JOUW BELANGVOKA AMBASSADEUR

Welkom aan Sylvia

Vogelaar als kersverse voorzitter van @hoc!

Net als Luc heeft zij de ambitie om de ondernemersclub een belangrijke rol van betekenis te laten spelen in Haspengouw. “Zoals Luc al uitlegde, gingen we deze zomer in dialoog met acht lokale burgemeesters en hun schepenen en medewerkers economie. Ons doel? Het radar werk zijn om de Haspengouwse economie naar een hoger niveau te stuwen en te zorgen voor meer waarde in de ontwikkeling van ons woon , leef en werkgebied.”

Facilitator voor nieuwe kansen

Net zoals Luc ziet ook Sylvia interessante kansen voor lokale Haspengouwse gemeentebe sturen. “Zo zie ik heel wat poten tieel in het nieuwe initiatief ‘Haspengouwleverancier’, een aanmeldingsplatform voor open bare aanbestedingen. Hierbij wor den lokale ondernemers uitgeno digd om hieraan deel te nemen als zij relevante diensten of goederen aanbieden. Als ondernemersclub willen we het voortouw nemen en de werking ervan mee faciliteren.”

“Daarnaast willen wij via techniek promotie onze lokale onderne

mingen bijstaan in de zoektocht naar personeel. Zo zijn wij al jaren sponsor van de First Lego League, die Voka – KvK Limburg organi seert. In de toekomst zullen we STEM opleidingen promoten bij de 4 O’s: Ondernemers, Ouders, Overheden en Onderwijs.”

Focus op digitalisering

Ook Sylvia is erg enthousiast over de lancering van een digi taal ledenplatform bij @hoc. “Via dit initiatief surfen we echt mee op de golf van digitalisering. We hebben de ambitie om als club te groeien en de komende jaren naar 200 leden te groeien die wij op dit platform centraliseren. Om onze bedrijfsleiders hierin bij te staan, organiseren wij ook sessies ‘leren communiceren’. Zo zullen ze ach teraf met veel ‘goesting’ voor de camera gaan staan.”

De ‘Vos van Haspengouw’

Tot slot licht Sylvia graag de uit reiking van de eerste ‘Vos van Haspengouw’ toe. “We reiken deze nieuwe jaarlijkse trofee uit aan een verdienstelijk onderne mer uit onze regio”, legt Sylvia uit. “Het betreft een kunstwerk van Raf Roufflaer waarvan er acht oplages verschijnen. Dit jaar wil len we Luc bekronen: hij was maar liefst veertien jaar voorzitter van

@hoc en drukte hiermee echt wel een stempel op ondernemend Haspengouw. Als we enkel naar de voorbije vijf jaar kijken, nam hij het voortouw in de organisatie van ruim dertig bijeenkomsten en was hij gastheer voor meer dan 1500 ondernemers. Dat hij ook na de verkoop van Europower Generatoren blijft investeren in Oceanus, Calculus en Le Maar, getuigt van veel zin voor onder nemerschap. Wij vinden dat hij hier de nodige erkenning voor verdient. Proficiat, Luc!”

Ambities als nieuwe voorzitter

Hoe wil Sylvia haar rol als nieuwe voorzitter van @hoc invullen? “Eerst en vooral moeten we onder nemers verbinden in deze moei lijke tijden. We gaan ondernemers online én offline verbinden, met een gezonde balans tussen beide

communicatievormen. Menselijk contact blijft belangrijk, zeker voor starters. Toen ik acht jaar geleden als ondernemer startte, legde ik mezelf veel druk op. Vandaag ben ik blij dat ik binnen @hoc een net werk vond vol steun en solidariteit van andere ondernemers.”

“Wat de tewerkstellingsgraad in onze provincie – en Vlaanderen –betreft, moeten we streven naar 80 procent tewerkstelling. Enkel zo kunnen we onze welvaart in stand houden. Ik pleit daarom voor een maximaal inzetten op opleiding, iets wat we zelf in de praktijk toepassen via de First Lego League en techniekpromo tie. Dat gaan we samen met de lokale besturen doen. Als lokale ondernemersclub blijven we trou wens volop investeren in dialoog en een sterke lokale verankering van het ondernemerschap.” ◀

Wil je meer weten over het belang van lokale verankering van ondernemers in onze provincie?

Philippe Reyners Adviseur Belangenbehartiging philippe.reyners@voka.be

november 2022 Bedrijvig Limburg 23

Wie verdedigt jouw belangen?

Info & advies

Ongeacht in welke levensfase je bedrijf zich bevindt of rond welk thema je vragen hebt, onze adviseurs staan klaar voor jou. Zo beantwoordden we vorig jaar alleen al meer dan duizend specifieke ondernemersvragen! Als starter een vraag over innovatie? Wij helpen je verder. Wil je als internationale speler meer weten over duurzaamheid? Geen probleem. Als snelle groeier vragen over subsidies? Shoot!

Individuele en collectieve lobby

We geven Limburgse ondernemers een sterke en duidelijke stem op lokaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau. We analyseren wat onze leden nodig hebben en zetten die noden in de verf. Zo wegen we op politieke actoren, maar maken we ook het verschil in individuele lobbydossiers en advies op maat. Samen creëren we een optimaal kader om jouw onderneming te laten groeien.

Over elk thema

Innovatie & internationalisering

Duurzaam ondernemen

Logistiek

Subsidies

Recht Arbeidsmarkt

Onderwijs Mobiliteit

Fiscaliteit

Lokale economie

Opvolging & overname

Contactpersonen

Philippe Reyners

Adviseur belangenbehartiging philippe.reyners@voka.be

Menno Van Gemeren

Adviseur belangenbehartiging menno.vangemeren@voka.be

Sarah Gijsen

Adviseur arbeidsmarkt sarah.gijsen@voka.be

Benny D’Helft

Adviseur arbeidsmarkt benny.dhelft@voka.be

Lokale verankering

Voka – Kamer van Koophandel Limburg heeft een sterke lokale aanwezigheid en een grote betrokkenheid naar bedrijven en besturen via de Ondernemersclubs en Voka Ambassadeurs.

42 Voka Ambassadeurs

In elk van de 42 Limburgse steden en gemeenten werd een Voka Ambassadeur aangeduid, die als lokale ondernemer de vinger aan de pols houdt bij het gemeentebestuur en de bedrijven. Hierdoor kunnen we snel inspelen op de noden van onze bedrijven en onderhouden we nauwe contacten met lokale overheden, zodat we de belangen van onze ondernemers zo goed mogelijk kunnen behartigen.

8 Ondernemersclubs

Onze adviseurs belangenbehartiging hebben een bestuursmandaat binnen 8 Ondernemersclubs die actief zijn in 23 steden en gemeenten. Deze ondernemersclubs organiseren diverse activiteiten in hun regio met als doel een netwerk uit te bouwen voor bedrijfsleiders en ervaringen over bedrijfseconomische thema’s uit te wisselen.

Edith Magyar

Adviseur eigenaarsondernemers edith.magyar@voka.be

Mohamed Abidar

Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs mohamed.abidar@voka.be

Ondernemers zijn plantrekkers. Voor ieder probleem zoeken ze een oplossing. Maar sommige obstakels zijn te groot om alleen te overwinnen. Op die momenten heb je als ondernemer een partner nodig die je steunt. No matter what.
BELANGENBEHARTIGING

Waarom een cadeau met kerst niet voldoende is om de War For Talent te winnen

Je kan er niet meer omheen, de War For Talent woedt in alle hevigheid. Je business groeit en dat is goed nieuws, alleen moet je nog de juiste mensen op de juiste plaats aanwerven. De jobinhoud is in orde, ook de opleidingskansen en extralegale voordelen zitten in je aanbod, maar toch vind je niet de juiste persoon.

Heb je al eens gedacht aan de eerste indruk die jouw bedrijfsgebouw maakt bij een sollicitatie gesprek of aan de werkomgeving die de waarden van je bedrijf uitstralen? In een studiogesprek tussen Jo Peters, CEO van Deusjevoo, en Herman Verwimp, Marketing en HR-directeur bij Mathieu Gijbels, vertellen zij vanuit hun expertise welke impact de werkomgeving en het welzijn van mede werkers heeft in de War For Talent.

Meer dan pralines bij kerst

Hoe kan je als werkgever een bijdrage leveren aan het welzijn van je medewerkers? “Gewoon luisteren naar wat zij belangrijk vinden”, zo luidt het antwoord van zowel Jo Peters als Herman Verwimp. Het gaat over het respect dat je toont voor de wensen van de medewerkers, dat maakt dat ze beter kunnen functioneren. En dat is meer dan een muur in je huisstijl schilderen of een doos pralines met Kerstmis geven. Denk aan de manier waarop je de pauzeplek inricht, of de plaats waar het koffieapparaat staat.

Zelfs starters kunnen met heel kleine ingrepen de werkomgeving voor zichzelf en de eerste medewer kers vormgeven tot een bijzonder functioneel en aangenaam werkklimaat. Het is in elke fase van de onderneming belangrijk om regelmatig om te kijken of iedereen nog mee is en een behaaglijk gevoel heeft over het interieur waarin zij moeten presteren.

Meer interessante artikels lezen die je helpen met de groei van jouw business?

Ontdek alle artikels op voordenken.be

SCAN DE QR-CODE EN KOM MEER TE WETEN OVER HOE JE ERVOOR ZORGT DAT JE MEDEWERKERS IN DE MEEST OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN WERKEN OM HET BESTE VAN ZICHZELF TE GEVEN
november 2022 Bedrijvig Limburg 25 BEDRIJFS PORTRET

De drie marketeers

Dat ondernemen niet zonder netwerken kan, hoeven we je niet te vertellen. Het uitwisselen van ervaringen en zakelijke ideeën met collega-ondernemers is en blijft verrijkend. Zo ook tijdens de Plato Groep Annelies & Co, waar drie Platonisten elkaar vonden, om daarna de handen in elkaar te slaan voor een boeiend rebrandingproject.

Eregarde in marketing

‘Een voor allen, allen voor een’. Dat was het beroemde motto van de drie musketiers ten tijde van koning Lodewijk XIII. Ook de drie marketeers Bert Schols (MAST Agency), Brecht Wouters (Videomarketing.be) en Jelle Wierdsma (Groeimakers) beschou wen zichzelf als een soort van ere garde, maar dan op het vlak van strategische marketing, crossme diale concepten en contentmarke ting. Ze ontmoetten elkaar tijdens de Plato Groep Annelies & Co, met

26 Bedrijvig Limburg november 2022 EEN ONTMOETING MET MOOIE GEVOLGEN DANKZIJ PLATOPLATO ANNELIES & CO

Dirk Verbeeck van Bonache als voorzitter. Toen Dirk hen samen wou inschakelen voor een rebran dingoefening van zijn bedrijf, aar zelden ze geen seconde.

Rebrandingoefening

“Met Bonache nemen we gespeci aliseerde medewerkers in dienst, die we voor langdurige projecten bij bedrijven plaatsen die nood hebben aan specifieke kennis en ervaring”, zegt Dirk. “Als pro jectsourcingkantoor hebben we vandaag zo’n 120 medewerkers in dienst. Zij zijn voornamelijk als middenkader actief, als inkoop , technische of administratieve profielen. Ruim een jaar geleden zat ik met Bert, Brecht en Jelle rond de tafel om een grondige rebrandingoefening voor te bereiden en uit te rollen. Het doel: onze bedrijfswaarden een boost geven en opnieuw in lijn brengen met ons merk en logo. Ook onze website was aan een grondige opfrissingsbeurt toe.”

Complementariteit

Die uitdaging gingen de drie mar keteers graag aan. “We kenden elkaar al een tijdje via onze deel name aan Plato”, bevestigt Bert. “Hoewel buitenstaanders MAST

Agency, Videomarketing.be en Groeimakers als concurrenten beschouwen, zien wij vooral de complementariteit en opportu niteiten van een samenwerking.”

Brecht vult aan: “Omdat we elk een marketingniche vertegen woordigen, slagen we erin om Dirk en zijn bedrijf een totaalop lossing aan te bieden en toch van uit onze eigen expertise te blijven werken. Onze sterkte ligt in het geconnecteerd zijn met elkaar.”

Proactieve aanpak

Dirk was – en is nog steeds – erg enthousiast over de samenwer king. “Eind juli lanceerden we onze vernieuwde website, die nu veel beter onze visie naar buiten brengt. We plukken hier nu al de resultaten van, met onder meer meer websitebezoekers en aan vragen. Bovendien heb ik alleen maar lof over de vlotte communi catie met de drie marketeers, met Jelle als mijn vaste aanspreekpunt. “Wat we achter de schermen doen, is voor Dirk minder relevant”, geeft Jelle aan. “Wat telt, is het eindre sultaat. Bert, Brecht en ikzelf tillen elkaar naar een hoger creatief niveau. We dagen elkaar voort durend uit, net omdat we geen

directe collega’s van elkaar zijn. We houden elkaar scherp en leren veel van elkaar. Dirk was bijvoor beeld geen vragende partij om het bedrijfslogo te veranderen, maar MAST deed dit toch” (lacht).

Plato verenigt en inspireert Over één ding zijn Dirk, Jelle, Brecht en Bert het unaniem eens: Plato is een fantastische ontmoe tingsplaats voor ondernemers én een ideaal platform om nieuwe samenwerkingspistes te verken nen. “Omdat we elke maand met gelijkgestemde collega’s rond de tafel zitten, fungeert deze net werkgroep als klankbord voor het aftoetsen van zakelijke ideeën. Het is veel meer dan wat gezel lig babbelen met elkaar. Binnen Plato nemen we de tijd om spe cifieke ondernemingsvraagstuk ken grondig te bespreken. En dat is erg leerrijk.”

Brecht Wouters (Videomarketing.be) Jelle Wierdsma (Groeimakers) Dirk Verbeeck (Bonache)
“Hoewel buitenstaanders ons als concurrenten beschouwen, zien wij vooral de opportuniteiten van een samenwerking.”
Meer weten?
Lien Jonckmans Coördinator Plato lien.jonckmans@voka.be
Bert Schols (MAST Agency)
november 2022 Bedrijvig Limburg 27

BEDRIJFS

Naar een sterk werkgeversmerk via het Businesspakket van VDAB

Wist je dat de website van VDAB de populairste jobsite in Vlaanderen is? Met een gemiddelde van 80.000 bezoekers per dag biedt VDAB werkgevers een uniek platform om nieuwe medewerkers aan te trekken. “Interessant hierbij is dat bijna 4 op de 10 websitebezoekers over een master- of bachelordiploma beschikken”, zegt Goedele Sohl, Account Manager Commerciële Digitale Dienstverlening. “Dit maakt onze website extra waardevol in de huidige strijd om talent.”

Die zoektocht naar nieuw talent staat bij veel werkgevers met stip op nummer één. “Vandaag beleven we een hevige storm op onze arbeidsmarkt”, legt Goedele uit. “Door de combinatie van groeiende economie, toenemende digitalisering en gelijklopende vertraging in de aangroei (er zijn minder geboortes geweest begin jaren 70) en vergrijzing van de actieve bevolking is er bij bedrijven een grote behoefte aan werknemers.”

Nieuw talent aantrekken

Hoe counter je als bedrijf deze mismatch? Goedele licht toe: “Dit kan onder meer via het inschakelen van intermediaire partners, het maximaal inzetten van interne en externe communicatiekanalen, voldoende focus op competentiemanagement en een goede on- en preboardingstrategie. Creatief zijn is de boodschap! En hier komen je imago als werkgever en het begrip ‘employer branding’ in beeld.”

Employer branding

“Bij hun jobkeuze hebben veel (werkende) werkzoekenden tegen woordig de keuze uit diverse bedrijven”, zegt Goedele. “Hierbij wordt het soort bedrijf waarvoor ze willen werken steeds belangrijker. Niet alleen het loon en de arbeidsvoorwaarden spelen een rol, maar ook de missie en de waarden van een bedrijf. Zullen hun persoonlijke waarden overeenstemmen met de bedrijfswaarden en -cultuur van hun (toekomstige) werkgever?”

“Employer branding geeft weer welk imago je hebt, zowel intern als bij de buitenwereld. Door na te gaan welk idee er bij jouw personeel en externe omgeving heerst over je bedrijf als werkplek, hierop in

te zoomen en vervolgens doeltreffende en creatieve acties op te zetten voor een aantrekkelijk imago, kan je je onderscheiden van jouw directe concurrenten.”

Toolbox van ondersteunende diensten VDAB begeleidt bedrijven en organisaties bij het zoeken en oplei den van werknemers, en biedt ook een platform om je imago als werkgever bekend te maken naar de buitenwereld. Samen met haar regionale collega’s werkt Goedele aan een praktijkgerichte aanpak op maat: “Limburgse ondernemers contacteren ons voor een gratis basispakket van ondersteunende diensten. Voor sommige bedrijven gaan we een stap verder, door de visibiliteit van hun vacatures en employer branding bij werkzoekenden te activeren. Ons betalende ‘business plus’-pakket is een toolbox om het bedrijfsimago een boost te geven en aanwervingscampagnes te ondersteunen. In dat geval zetten we extra middelen in, zoals het toevoegen van een logo, vacatures in een eigen persoonlijke huisstijl en een geanimeerde bedrijfspagina. Daarnaast zorgen we ook voor meer aanwezigheid op social media, met specifieke focus op de knelpuntvacatures. Ook het posten van vacatures via je eigen interne postingsysteem is mogelijk.”

“Zowel grote bedrijven als kmo’s tonen heel wat interesse”, geeft Goedele aan. “We verwelkomen zowel trouwe als nieuwe klanten. En het gaat om gevestigde bedrijven en start-ups, of bedrijven die uitbreiden of fuseren. Dus: zoek je meer kandidaten voor je (knel punt)vacatures, dan bekijken we graag samen met jou een pakket op maat.”

DIE JE ZOEKT OOK IN DEZE CREATIEVE TOEKAN ZIT DE VDAB_werkgeverscampagne_Toekan_Voka KVK Limburg_171.5x54mm.indd 1 11/10/2022 11:44:45
PORTRET 28 Bedrijvig Limburg november 2022

ZAKEN

Kwaliteitsvol en duurzaam groeien als bedrijf dankzij Accelero

Madolex is een dienstenbedrijf met een hart voor techniek. Dankzij hun deelname aan het Accelerotraject van Voka – KvK Limburg tillen ze de groei van hun onderneming naar een hoger niveau. “Dankzij Accelero kunnen we het bedrijf gecontroleerd uitbouwen met de focus op kwaliteit”, zegt Olav Bult, bedrijfsleider van Madolex.

Madolex is een diensten bedrijf dat zich richt op bedrijven actief in de maakindustrie in Limburg en de Antwerpse Kempen. “We zijn thuis in alle aspecten rond maintenance en productie en rich ten ons op het duurzaam optimali seren van productie output zodat bedrijven goede rendementen kunnen draaien”, zegt Olav Bult, bedrijfsleider van Madolex.

Productieproces optimaliseren

Het bedrijf biedt drie gespeciali seerde diensten aan in de indus trieel technische markt. “We hebben een team van ervaren techniekers die dagelijks ingezet worden in onderhoudsdiensten

van productiebedrijven”, ver telt Stijn Gijbels, operationeel manager bij Madolex. “Daarnaast beschikken we ook over hogere technische profielen die tijdelijk gedetacheerd kunnen worden voor het organiseren en optima liseren van maintenance en pro ductieprocessen. Ook hebben we een uniek verbeterprogramma gericht op productieoptimalisa tie. Aan de hand van metingen en analyses met softwareapplicaties gaan we samen met de klant aan de slag om verliezen om te buigen naar winst.”

“We proberen mensen gelukkig te maken door het productiepro ces of de onderhoudsafdeling van hun bedrijf te optimaliseren en dat geeft ons energie. Dit doen we met de focus op kwaliteit”, zegt Olav. “Dit resulteert in gemid delde opdrachten van meer dan twee jaar, wat uitzonderlijk lang is voor detachering. Wij werken met ervaren mensen en dit is voor de klant een groot voordeel omdat ze snel in de diepte van het bedrijf meegenomen kunnen worden. Het voordeel voor onze mensen is dat ze een brede kennis ontwik kelen in verschillende sectoren.

Samen inzetten op groei

“Door ons lidmaatschap bij Voka namen we al deel aan netwerk bijeenkomsten”, vertelt Olav. “Accelero is voor ons een oppor tuniteit om te zien hoever we

staan ten opzichte van andere ondernemingen en wat we moe ten blijven doen of veranderen om kwaliteitsvol door te groeien als bedrijf.”

“Je gaat in de diepte over finan ciële aspecten en strategieën die toepasbaar zijn op je onderne ming. Anderzijds kom je ook te weten hoe andere ondernemin gen hiermee omgaan”, zegt Stijn. “Door het regelmatige contact is de openheid van andere onder nemers heel groot. Je ontmoet gelijkgestemden en knoopt gesprekken aan die je allebei helpen om je eigen methodiek te verbeteren.”

“Tijdens individuele coachingses sies kijk je met een vergrootglas naar wat je hebt opgenomen en toegepast op je bedrijf tijdens het traject. Dankzij Accelero kunnen we het bedrijf gecontro leerd uitbouwen met de focus op kwaliteit. Het traject geeft je de kans om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken”, aldus Olav. “We kunnen andere ondernemers alleen maar aan raden om deel te nemen aan Accelero. Er is veel openheid en je ontwikkelt een frisse kijk op je eigen bedrijf. De wisselwerking tussen de expertise die je krijgt voorgeschoteld en het delen van ervaringen is een succes.” ◀

Meer weten?

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers joeri.stoop@voka.be www.voka.be/limburg/familiebedrijven

“Accelero is voor ons een opportuniteit om te zien hoever we staan ten opzichte van andere ondernemingen.”
november 2022 Bedrijvig Limburg 29 MET EEN HART VOOR TECHNIEK NAAR EEN HOGER NIVEAUFAMILIE

DUURZAAM ONDERNEMEN

Duurzame inspanningen worden bekroond

Afgelopen maand mochten maar liefst 63 Limburgse bedrijven hun VCDO-certificaat in ontvangst nemen voor de duurzame acties die ze ondernemen. We zetten ze ook hier nog eens graag in de bloemetjes, proficiat!

Cathérine Dreesen, Voka – KvK Limburg Pascal Derkoningen (Center Parcs), Kristien Moelans (ITZU), Cathérine Dreesen (Voka – KvK Limburg), Yannick Aerts (Fruit at Work), Jeroen Moons (Veldeman Bedding)
30 Bedrijvig Limburg november 2022 CERTIFICATEN
-UITREIKING
VOKA CHARTER

Voor de uitreiking genoten de deelnemers van een rondleiding door EnergyVille

Bij EnergyVille kregen de deelnemers een update over de energietransitie

“Omdat we fruit van eigen teelt leveren aan bedrijven, is zorgen voor de natuur een heel belangrijk aandachtspunt binnen ons bedrijf. Wij konden onze duurzame acties verder verbeteren dankzij de feedback van de experts.”
Alle Limburgse bedrijven met hun certificaat samen met de evaluatiecommissie van het VCDO Uitreiking van de certificaten in Thor Central door de evaluatiecommissie Roel Paesmans – Fruitsnacks
Wil je met je bedrijf ook stappen ondernemen richting een duurzame toekomst?
november 2022 Bedrijvig Limburg 31
Roel Paesmans (Fruitsnacks), Lieven Engelen (White Light) Ron Lumens, Pommelien Lauwers (Kia Lumens) Eddy Willems (M-Tech en voorzitter van de evaluatiecommissie), Johnny Hermans (Ebema), Cindy Gorissen (Ebema) Bram Jansen, Toon Jansen (Stad Lommel), Gert Princen (De Winning) Tinneke Geukens (Ingentia Advocaten)
32 Bedrijvig Limburg november 2022 CERTIFICATEN -UITREIKING
Jelle Bertels, Jerry Przybylak en Wendy Kerff (Keroma Techniek) Guy Pollentier (BNP Paribas Fortis en lid van de evaluatiecommissie)
“Wij zijn al 25 jaar aan de slag met duurzaamheidsthema’s. Dankzij de 5 afgelopen VCDO trajecten hebben we het nu tot SDG Champion geschopt.”
Yves Pfeifer – Elep
Paul Partoens (Nitto) Domien Vanhille (Tectum Group), Petra Maes (Fritel) november 2022 Bedrijvig Limburg
33

OPLEIDINGEN

EIGENAARS-ONDERNEMERS

Ondernemen als starter

Droom je van je eigen zaak of onderneming? Of heb je misschien een straf idee waarmee je al aan de slag bent gegaan? Maar je voelt duidelijk dat je professionele en bevattelijke coaching nodig hebt. Zodat je wegwijs kan geraken in alle aspecten rond het starten en leiden van een eigen onderneming. Gaande van rechten en plichten, tot het opstellen van een businessplan en het realistisch inschatten van mogelijkheden en opportuniteiten.

wanneer 7 november van 18u00 – 21u00

Meer info en inschrijven via:

Accelero

Boost de (snelle) groei van jouw bedrijf!

Als ondernemer met een groeiend bedrijf weet jij als geen ander dat er verschillende uitdagingen om de hoek liggen. Anders was je nooit gekomen waar je nu al bent! Op 1 december 2022 word je tijdens een gratis online sessie geïnspireerd om deze uitdagingen om te zetten naar een actieplan dat duurzame groei vormgeeft. Maak bovendien kennis met Accelero, de incubator voor ondernemingen met (snelle) groei ambities.

wanneer 1 december van 10u00 – 13u00

Meer info en inschrijven via:

Opleiding

Opleidingsreeks:

Beperk de risico’s

Als ondernemer ga je elke uitdaging aan en blaak je van het doorzettingsvermogen. Je hebt steeds een duidelijk doel voor ogen. Maar als eigenaar moet je stevig met je voeten op de grond staan en sta je in voor het reilen en zeilen van je onderneming. Daarom is het belangrijk om regelmatig even stil te staan bij de risico’s in het kader van de continuïteit van het bedrijf.

wanneer vanaf 15 november

Meer info en inschrijven via:

Accelero

De managementvennootschap: mogelijkheden en risico’s Sluit ik mijn managementovereenkomst af in eigen naam of via een managementvennootschap en hoe zit het met de fiscale behandeling van mijn managementvergoeding? Leer de finesses kennen van het statuut van manager en de risico’s die aan dit mandaat verbonden zijn.

wanneer 15 december van 09u00 – 11u00

Meer info en inschrijven via:

Online

Infosessie Connected Manufacturing

Hoe de meerwaarde van een (digitaal) geconnecteerde productie realiseren in de praktijk?

wanneer 17 november van 11u00 – 12u00

Meer info en inschrijven via:

voka voka voka voka INNOVATIE
34 Bedrijvig Limburg november 2022 AGENDA OPLEIDINGENAGENDA

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN TALENT

voka

Opleiding

Presteer beter door cultuurverschillen te overbruggen

Iedereen bekijkt de wereld door een andere bril. Jouw culturele achtergrond bepaalt je perceptie van de wereld en je omgang met anderen. Het is dus van belang dat je je bewust bent van de parameters die interculturele samen werking kunnen bemoeilijken en dat je weet hoe je deze parameters kan beïnvloeden. Verbeter dus je professio nele prestaties door het herkennen en overbruggen van cultuurverschillen.

wanneer 8 november van 09u00 – 12u00

Meer info en inschrijven via:

Opleiding ADR regelgeving voor bedienden

Bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg komen meer beperkingen en regels kijken dan bij een gewoon transport. Deze moeten stipt gevolgd worden, want inbreuken en zeker ongevallen kunnen verregaande gevolgen hebben.

wanneer 8 november van 13u00 – 17u00

Meer info en inschrijven via:

Opleiding

Tijd om je supply chain heruit te vinden

Een vlot lopende supply chain is meer dan ooit het kloppende hart van elke onderneming, ongeacht de industriële sector. De komende jaren staat elk bedrijf en dus elke supply chain voor fundamentele uitdagingen. Welke trends en oplossingen zijn er om sterker uit deze transformatie te komen?

wanneer 15 november van 13u00 – 16u00

Meer info en inschrijven via:

Opleiding Generatieverschillen op de werkvloer

Te jong om serieus mee te werken. Te oud om nog veel mee aan te vangen. Vooroordelen zijn er aan beide kanten van de leeftijdspiramide. Veel ondernemers staan er weigerachtig tegenover om jon geren aan te werven omdat hun huidige ploeg hier niet mee overweg zou kunnen.

wanneer 8 november van 09u00 – 11u00

Meer info en inschrijven via:

voka

Inspiratiesessie

Hoe creëer je een cultuur waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan?

We sturen je naar huis met een aantal praktische tools die je meteen kan toe passen binnen jouw eigen organisatie.

wanneer 14 november van 18u00 – 21u00

Meer info en inschrijven via:

voka

Opleiding Projectmanagement van A tot Z

Een strakke planning loopt meestal uit op… frustraties. Een strakke planning is immers onvoldoende om risico’s te beheersen, kwaliteit te bewaken, de focus te behouden en je middelen optimaal in te zetten.

wanneer

15, 22 en 29 november van 09u00 – 17u00

Meer info en inschrijven via:

Corda Campus

Infosessie MBA Highlights

MBA Highlights clustert het beste van de bestaande MBA programma’s in vijf 2 daagsen, onderbouwd door Solvay Brussels School of Economics & Management. Graag meer weten? Dat kan tijdens de infosessie op 16 november 2022.

wanneer 16 november van 19u00 – 21u00

Meer info en inschrijven via:

Voka

Opleiding

Employer branding om de juiste mensen aan te trekken

Opleiding Week Internationaal

Ondernemen: Egypte & Maghreb Tijdens de Week Internationaal Ondernemen stellen de zes Voka entiteiten elk een buitenlandse markt voor. Wij focussen in onze Limburgse Kamer op Egypte en de Maghreb landen (Marokko, Algerije en Tunesië). Ben je benieuwd welke kansen er hier liggen voor jouw onderneming? Ontdek op maandag 21 november hoe jij jouw bedrijf naar een hoger niveau kan tillen.

wanneer 21 november van 10u00 – 13u00 (inclusief lunch)

Meer info en inschrijven via:

Medewerkers zoeken, maar niet vinden. Het is een bijzonder hot topic, want voor veel bedrijven is het steeds moeilijker om op het juiste moment de juiste medewer kers aan te trekken.

wanneer 29 november van 09u00 – 17u00

Meer info en inschrijven via:

Voka

Opleiding Basis projectmanagement voor niet projectmanagers

Op maat van medewerkers die projectmanagement niet als corebusiness hebben.

wanneer 5 december van 09u00 – 17u00

Meer info en inschrijven via:

voka voka
voka
voka
november 2022 Bedrijvig Limburg 35
Zorgeloos je volgende bedrijfsevent plannen? • 10 locaties over het hele land en 35.000 zetels • Eenvoudig bereikbaar en ruime parkings • Techische hoogstaande studio voor hybride events te Antwerpen* • Eventformules met of zonder film • Nationale accountmanager • Uitgebreid aanbod op maat • Volgens de geldende corona-maatregelen Kinepolis Business Speel al onze troeven uit voor een onvergetelijke ervaring. *in samenwerking met Blue Moon Kies voor Kinepolis. business.kinepolis.be

Voka

Opleiding

Doelgericht netwerken

Ontdek tijdens deze workshop

‘Doelgericht netwerken’ hoe je de beste resultaten boekt.

wanneer 13 december van 09u00 – 12u00

Meer info en inschrijven via:

DUURZAAM ONDERNEMEN

Opleiding

Hoe beginnen met het vergroenen van je voertuigvloot?

Als bedrijfsleider, hr manager of manager duurzaam ondernemen sta je aan de vooravond van de transitie naar de vergroening van je voertuigenpark. Misschien heb je nog veel vragen, ervaar je veel weerstand of weet je gewoon niet hoe eraan te beginnen.

wanneer 14 november van 09u00 – 11u00

Meer info en inschrijven via:

AGENDA EVENTS

Dag van vastgoed

Met ‘De Vastgoed Award’22’ brengen we topondernemers uit de vastgoedwereld samen tijdens een inspirerend en interactief netwerkevent. Daarnaast lanceren we voor het eerst de ‘Vokaward – vastgoed award’, een prijs die wordt uitgereikt aan een uitzonderlijk vastgoedproject in Limburg.

We zien elkaar terug op een impressionante locatie waar je jouw netwerk kan versterken en kan genieten van een sterk staaltje vastgoedontwikkeling in Limburg.

wanneer 10 november van 18u00 – 01u00

locatie Watt 17 – Koeltorenlaan 9 3550 Heusden-Zolder

Meer info en inschrijven via:

Chambers Trophy

Deins je niet terug voor een avond vol sportieve uitdagingen? Schrikt een beetje sneeuw je niet af? Omcirkel dan vrijdag 18 november alvast in je agenda. Leg vervolgens je lederhose en skilatten klaar, want dit jaar gaan we met Chambers Trophy voor een wintereditie (à la après ski) met gratis afterparty!

wanneer 18 november van 16u30 – 23u30

locatie Trixxo Arena Gouverneur Verwilghensingel 70 3500 Hasselt

Meer info en inschrijven via:

Opleiding

Energiemanagement: volg je verbruik op en optimaliseer het Energie is een serieuze kostenpost, daar wil je zo efficiënt mogelijk mee omspringen. Energiemanagement helpt je bij het behalen van je doelstellingen en toont waar de mogelijke ‘lekken’ in jouw bedrijf zitten zodat je daar actie op kan ondernemen. Je krijgt grip op het thema en inzicht in de mogelijkheden, ook voor de toekomst.

wanneer 24 november van 09u00 – 12u00

Meer info en inschrijven via:

Dag van MarCom

Mensen dingen laten doen of voelen: dat is de essentie van marketing en communicatie. Tijdens Dag van MarCom vinden we geen topic te wild om aan te kaarten en bezorgen we jou een avond waarbij jij samen met sectorgenoten in bosjes voor zal zwichten. Onze tactiek? Jou onderdompelen tijdens twee inspirerende keynotesessies op donderdag 24 november!

wanneer 24 november van 16u00 – 20u00

locatie

Cegeka Arena Stadionplein 4 3600 Genk

Meer info en inschrijven via:

Onder Ondernemers – H.Essers versus Slagmolen

Onze bedrijvige provincie heeft heel wat te bieden op het vlak van interessante onderne mingen en sterrenchefs. Grijp jouw kans om beide in een keer te ontdekken. Kijk mee achter de schermen van het Limburgse bedrijf H.Essers, proef van de overheerlijke gerechten van sterrenzaak Slagmolen en ontdek de smaak van Italiaanse topwijnen van Licata Vini en koffie van Monx Roasters.

wanneer locatie 5 december H.Essers van 17u30 – 22u00 Transportlaan 4 3600 Genk

Meer info en inschrijven via:

Ontdek onze aankomende evenementen in onderstaand overzicht.
voka
voka TALENT
november 2022 Bedrijvig Limburg 37 AGENDA OPLEIDINGEN

BEDRIJFS

Wat is er mooier dan een unieke verlovingsring of trouwring als symbool voor de liefde tussen twee personen? Elk liefdesverhaal is uniek, en dat mag zeker tot uiting komen in een fonkelende ring.

Een unieke bekroning van de liefde

Wie op zoek is naar een stijlvolle en tijdloze ring, is bij Juwelier Willems in Sint-Truiden aan het juiste adres. Maak kennis met een team dat met pas sie en vakmanschap verlovings- en trouwringen ontwerpt en vervaardigt. Dit gebeurt in een eigen juwelenatelier.

Vaste waarde in de Limburgse juwelen- en horlogewereld

Juwelier Willems is al vele decennia een naam als een klok in de Limburgse juwelen- en horlogewe reld. Zaakvoerders Kenzy Franco en Erwin Willems sturen een team van zeven medewerkers aan, met een goudsmid, uurwerkmaker en winkelmede werkers. “Dagelijks verwelkomen we klanten uit binnen- en buitenland. Onze medewerkers beant woorden steeds vakkundig hun vragen.”

Verlovingsringen

Een mooie verlovingsring vormt de bekroning van elk huwelijksaanzoek. “In ons assortiment van verlovingsringen kunnen onze klanten kiezen uit de solitair of entouragering”, bevestigt Kenzy. “De solitair is de verlovingsring bij uitstek: een ring met één diamantje erop. Een entouragering bevat een kleursteen in het midden, met diamantjes eromheen. We merken dat diamant de populair ste edelsteen blijft. Het is trouwens ook de meest duurzame keuze. Kleuredelstenen zijn echter een prima alternatief. En bij de vervaardiging van een verlovingsring kunnen we diverse slijpvormen voorzien: briljant, prinses, peer …”

Trouwringen

Perfecte trouwringen maken het sprookje com pleet. Bij Juwelier Willems krijgen tortelduifjes de keuze uit een uniek aanbod van ringen. Erwin licht toe: “Onze klanten kunnen kiezen uit verschillende

materialen, gaande van staal, titanium, palladium en goud tot platina. Palladium is het metaal dat we gebruiken in de witgoud-legering. En bij goud bieden we de keuze uit de kleuren wit, champagne, geel of rosé.”

Niet enkel op het vlak van materialen en kleuren gaat Juwelier Willems voor een gepersonaliseerde aanpak. “We bieden ook verschillende stijlen aan, van traditioneel over hedendaags modern tot spe ciaal en organisch. De traditionele modellen zijn trouwens volledig personaliseerbaar, met speci fieke wensen qua breedte, kleur, afwerking en met of zonder diamant.”

‘Where the magic happens…’: het juwelenatelier Terwijl de winkel van Juwelier Willems het gezicht is van de zaak, is het juwelenatelier het hart. “Recent hebben we ons atelier volledig vernieuwd, met investeringen in nieuwe machines”, zegt Erwin. “We hebben alle vakmanschap in huis om prachtige ver lovings- en trouwringen op maat te ontwerpen en te vervaardigen. In nauw overleg met de klant slagen we er telkens opnieuw in een unieke ring aan te bie den. Op basis van renders tonen we hem en/of haar een waarheidsgetrouw ontwerp. Afhankelijk van de complexiteit, klantenwensen en beschikbaarheid van stenen neemt het ontwerpen van een juweel een dag tot twee weken in beslag.”

Juwelier Willems Stapelstraat 15-17 3800 Sint-Truiden order@juwelier-willems.be www.juwelier-willems.be

PORTRET 38 Bedrijvig Limburg november 2022

Ieder jaar reikt Jong Voka Limburg de Jong Voka Gen Z Award uit. UHasselt-student Thijs Vandevelde won dit jaar de Jong Voka GenZ Award met zijn start-up Powerlth. Zijn businessidee – een systeem waarmee laadkabels voor elektrische voertuigen automatisch oprollen – kon de jury en het publiek het meest overtuigen. De uitreiking van de prijs, waarmee Jong Voka Limburg jong ondernemerschap een duw in de rug wil geven, gebeurde overigens tijdens een unieke hybride awardshow vanuit de Muziekodroom in Hasselt. Als winnaar mocht Thijs mee op de 5G-missie van Voka – KvK Limburg. Hieronder een verslag van zijn ervaring.

Hoe heeft Thijs Vandevelde onze 5G­missie naar Zweden beleefd?

“De 5G missie naar Stockholm draait niet alleen rond het 5G netwerk, maar ook rond de onder nemingscultuur in Zweden. Onze missie begon bij de Ericsson studio, waar ons het volledige principe en de vele toepassingen van 5G we rden bijgebracht . Ook welke verdere innovaties in de toekomst nodig zijn om het hele 5G netwerk opti maal te benutten. Vooral interes sant als GenZ winnaar was het bezoek aan de sup46, een acce leration studio in Stockholm. Hier kregen we enkele pitches van born globals te horen die via Ericsson hun idee of product groot hebben gemaakt. Vele van deze start ups zijn tech gerela teerd. De Zweedse cultuur staat open voor innovatie, de Zweden willen nieuwe technologieën, pro ducten of ideeën leren kennen. Dit zorgt er ook voor dat Zweden een hotspot is voor start ups. De roots van vele bekende ‘unicorns’ liggen hier. Dit komt mogelijk door

grote bedrijven zoals Ericsson die investeren in jonge ondernemin gen door hun kennis of contacten te delen. In de meeste gevallen is dit zonder financiële tegemoetko ming van de start ups. Een groot onderdeel van de reis was ook het netwerken. De Voka leden me t wie ik naar Zweden trok, kwamen uit uiteenlopende sec toren. Het was interessant om te horen hoe zij 5G willen toepassen. Door te luisteren naar de opportu niteiten die de snel evoluerende technologie biedt, heb ik een paar interessante ideeën gekregen. En door ervaren ondernemers te ontmoeten en met hen te connec teren, openen vele deuren naar toekomstige samenwerkingen. De inspiratiemissie heeft meer gedaan dan enkel en alleen inspireren, de zin naar onderne men is nog sterker aangewak kerd en vele nieuwe strategieën en ideeën zijn tot stand geko men. Daarom bedank ik Jong Voka Limburg voor deze unieke opportuniteit.” ◀

Meer weten?

Laurens Kuijpers Coördinator Jong Voka laurens.kuijpers@voka.be www.voka.be/limburg/jong-voka

“De Zweedse cultuur staat open voor innovatie. Vele start ups zijn dan ook tech gerelateerd.”
november 2022 Bedrijvig Limburg 39 THIJS VANDEVELDE OP 5G-MISSIE NAAR ZWEDENJONG
VOKA-LID

BEDRIJFS PORTRET

Open glasvezelnetwerk Fiberklaar geeft Limburg toegang tot internettechnologie van de toekomst

Limburgse steden en gemeenten blijven inzetten op infrastructuurwerken die de digitalise ring snelheid bijzetten. Zo heeft Genk straks de primeur om als eerste Limburgse stad aan gesloten te worden op het open glasvezelnetwerk van Fiberklaar. Limburgers beschikken zo over de nieuwste internettechnologie die hen toegang biedt tot een razendsnelle en stabiele internetverbinding over fiber. Bovendien zorgt het open netwerk voor meer keuzevrijheid op de markt en voorziet het steden en gemeenten van infrastructuur die hen klaarstoomt voor de toekomst. Onder aanvoer van Fiberklaar wordt momenteel ook op vele andere plaatsen in Vlaanderen gewerkt aan de uitrol van het glasvezelnetwerk. Rik Missault, CEO van het Vlaams nutsbedrijf licht zijn visie en de plannen toe voor de versnelde fiberinhaalbeweging die hij met zijn bedrijf in Vlaanderen maakt.

liquiss equibus cienis de nonsed miliquis quo venitem nonsecestios nihit occuptio et, velit etur alic to culparum res sim harcill oremporum untisti onseque voloribus, serionem ide nobitem quam ipit ut illecus arume postini entenis et utes atem .

Een recent rapport van Tele comregulator BIPT toont aan dat België stevig achterophinkt in de adoptie van glasvezel. In 2021 bedroeg de dekking bij Belgische huishoudens slechts 6,5% tegenover een Europees gemiddelde van 42,5%. Drie procent van de 4,92 miljoen vaste breedbandlijnen in ons land zijn glasvezelaansluitingen.

Is het belangrijk dat we een inhaalbeweging maken?

Faccusa epudandam quae et estrum fugitius. Non perum quaes simi, optatiis nulpa nonsequi te sequaepudam quamusa erferroviti restis similli tatur? Qui cus escia voloreium fugit elique et ear chic iatendus sequo torit as mo quam qui cusdam, id exces etur, iur.

Enditat ionsendus, officipsunt et audaeris a idem at aspiendi officte pre numquis esenecusdae perum et ut quid esed erem impor mos rercimet, odit veles mos dolupta si que quo modioremquam et inctemquiam as miliquidem rerumqui reped et ut ut dolorpo reptas comnihi ctione des corro ipit, voluptatiosa int.

Johann Leten onderstreepte tien jaar geleden al het belang van glasvezel voor de regio met een alarmsignaal dat maar de helft van de Limburgse bedrij ven betaalbare toegang tot een glasvezelverbinding heeft.

Pudipid maionec tenihic ipsustis nitis sunt endanda ecuptati untis dolupta sseque voluptam nimet re sintiis et et aut quo optur?

Rik Missault, CEO Fiberklaar: “In heel Europa profiteren da gelijks al miljoenen mensen en bedrijven van de voordelen van fiber tot in hun woning of zaak waarbij de technologie zijn nut overal bewijst. Op termijn wordt het de norm omdat het snel, stabiel en vrijwel onbeperkt dataverkeer garandeert op élk moment. Bestanden via fiber verzenden (uploaden) kan na melijk net zo snel en stabiel als het ontvangen ervan (downloa den). Omdat fiber ongevoelig is voor weersomstandigheden en storingen, en de capaciteit in principe oneindig is, is de tech nologie bovendien toekomstbe

stendig. Dat is nodig omdat we jaar na jaar meer breedband snelheid nodig zullen hebben door het toenemend gebruik van streamingdiensten, online gaming, IoT (internet of things), meer thuiswerken, …”

Hoever staan jullie ondertussen in Vlaanderen?

Contactgegevens & call to action Omnimus simo minvele ndantotasi optaquu ntota emailadres, website, telefoon ...

Rik Missault: “Met de missie om de glasvezelachterstand versneld in te halen werd Fiber klaar in maart 2021 opgericht als een onafhankelijk nutsbe drijf. Ondertussen voerden we al campagne in 69 steden en gemeenten. In 45 gemeenten is de bouwfase al bezig of staat ze te beginnen.

SCAN DEZE QR CODE EN BEKIJK ONZE VIDEO
40 Bedrijvig Limburg november 2022

Samengeteld betekent dit dat we een mo menteel 630.790 huisaansluitingen in de pipeline hebben. Fiberklaar stelt zelf 87 directe medewerkers te werk maar via de zeven partners waarmee we samenwerken is ons project goed voor een zeshonderd-tal indirecte jobs. Met z’n allen werken we naar het doel om tegen eind 2028 anderhalf mil joen Vlaamse huishoudens aan te sluiten op ons netwerk. We doen dit met een ver ankerde investering van maar liefst tweeën half miljard euro.

Wanneer kunnen we het glasvezelnetwerk verwachten in Limburg?

Rik Missault: “De Limburgers behoren uiter aard ook tot onze plannen! We maken Genk heel binnenkort de fiberpionier van de pro vincie. De komende maanden volgen dan meerdere andere locaties. Gezien de afstan den tot economische centra zoals Brussel, Antwerpen en Leuven en de drukbezette wegen heeft de regio extra baat bij perfor mant internet om thuis te werken. Ons glas vezelnetwerk is dus een belangrijke factor om emigratie uit de regio te vermijden.”

Hoe gaat Fiberklaar te werk?

Rik Missault: “We starten altijd met een uitgebreide informatiecampagne. Die geeft inwoners en bedrijven de kans om op ver schillende momenten en via verschillende kanalen alle vragen te stellen die ze zouden kunnen hebben over een mogelijke aan sluiting. Wanneer 20% van de inwoners in bijvoorbeeld Genk tijdens de campagne interesse toont in de huisaansluiting, weten we dat de investering haalbaar is en maken we alle aansluitbare woningen in het ge bied gratis fiberklaar. In nauw overleg met zowel het lokale bestuur als de inwoners en bedrijven doen we de aanleg zoveel mo gelijk in combinatie met andere infrastruc tuurwerken om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

De aansluiting zelf komt in de vorm van een fibercontactdoos die de woning connec teert op het netwerk. Dit heeft trouwens geen invloed op een eventueel bestaande internetaansluiting. Door op elk moment van het proces in contact te treden met de bewoners en de lokale gemeenschap, kie zen we steeds voor de beste optie of we bij voorbeeld bovengronds of ondergronds de woning aansluiten. In alle gevallen zorgen we ervoor dat de stoep, oprit of voortuin netjes terug in oorspronkelijke staat wordt achtergelaten. Ook houden we maximaal rekening met de bereikbaarheid van lokale handelszaken.”

Deze aanpak verlaagt de infrastructuurwer ken, drukt de kosten voor de maatschappij en zorgt voor digitale inclusie omdat zo re gio’s en gebieden worden aangesloten die met een gesloten netwerk niet rendabel zouden zijn. Daarnaast hebben consumen ten meer bescherming doordat ze vlotter kunnen switchen van internetprovider en het makkelijker is voor nieuwe spelers om de markt te betreden.

Wat is Fiber?

Fiber is een kabel van glas, zo dun als een haar. Dankzij deze vezel kunnen enorme hoeveelheden data via licht signalen verstuurd worden in heel korte tijd en over enorme afstanden.

Een groot voordeel is dat de draad ongevoelig is voor invloeden van bui tenaf, waardoor er nooit een negatief effect is op de hoeveelheid data die kan doorkomen.

De voordelen van meer Limburgse consumenten en bedrijven op glas vezel?

• Meer flexibiliteit dankzij de vrije keuze voor een operator die het best aansluit aan (evoluerende) noden

• Toegankelijker netwerk voor nieuwe spelers op de internetmarkt zet de deur open voor innovatie en betere dienstverlening

• Toekomstgerichte technologie die voldoende bandbreedte garan deert, razendsnel is en stabiliteit garandeert

Rik Missault: “Internetproviders zijn wel kom om via ons open netwerk hun dien sten aan te bieden. Fiberklaar biedt zelf geen internetabonnementen aan. Met onze huisaansluiting sluit je wanneer je wil een glasvezelabonnement af bij bijvoorbeeld edpnet, RapidXS, Multifiber of Proximus. In de toekomst verwachten we dat hier nog providers bij komen.

• Meer digitale inclusie en dus nieuwe potentiële klanten die mee zijn met de digitalisering

• Kostendrukkende infrastructuur werken door een Vlaams nutsbe drijf dat zich lokaal verankert

Fiberklaar BV Raymonde de Larochelaan 13, bus 2 039051 Gent fiberklaar.be

Wat betekent de ‘open’ in jullie ‘open netwerk?’
“Internetproviders zijn welkom om via ons open netwerk hun diensten aan te bieden. Fiberklaar biedt zelf geen internetabonnementen aan”
november 2022 Bedrijvig Limburg 41

Microsoft Teams als samenwerkingshub

Torenhoge energiefacturen, een opflakkerend coronavirus of drukte op de wegen? Het is koffiedik kijken of deze socio-economische factoren de Belgische medewerkers net meer of minder zal doen thuiswerken.

De voorbije vier jaar is het aandeel tele werkers verdubbeld. Dat blijkt uit onder zoek van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

In de eerste helft van 2022 werkte 32% van de Belgen minstens één dag per week van thuis uit. Volgens het onderzoek laat telewerk toe dagelijks 35 miljoen afgeleg de kilometers uit te sparen.

Thuiswerken versterkt individuele productiviteit

Medewerkers voor wie afstandswerken mogelijk is, willen zelf bepalen wat ze waar en wanneer doen. In die flexibiliteit stappen de bedrijven mee. Terecht, want telewerken wakkert de individuele produc tiviteit aan. Tegelijk hebben medewerkers nood aan contact met collega’s. De juiste balans vinden tussen kantoor- en thuis werk, daar gaat het om.

Snel inspelen op actualiteit

Ook de komende winter zullen we hybride werken. Om thuis de verwarmingskosten wat te drukken, komen medewerkers mis schien weer net iets meer naar kantoor. Evengoed houdt een opflakkering van het coronavirus hen net meer thuis. In ieder geval moeten de bedrijven klaar zijn om op die snel veranderende omstandigheden in te spelen.

Hub voor communicatie en samenwerking

“Ze schakelen daarbij Microsoft Teams meer en meer in als de hub van waaruit de activiteiten van hun medewerkers vertrek ken”, zegt Pascal De Wandel, Consultant Hybrid Workplace bij Proximus. “Heel vaak

“Microsoft Teams is bij uitstek de hub van waaruit de activiteiten van een mede werker vertrekken: thuis of op kantoor.”

Pascal De Wandel, Consultant Hybrid Workplace bij Proximus

zijn bedrijven al vertrouwd met Microsoft 365, waar Teams deel van uitmaakt. Dat houdt de drempel naar Teams laag.”

Bedrijven leren Teams doorgaans kennen als communicatiekanaal, voor videobellen, telefonie en chat, bijvoorbeeld. Van daaruit is het maar een kleine stap om via Teams ook documenten te delen en samen te werken met collega’s en partners. In een volgende fase is het mogelijk om andere bedrijfsapplicaties binnen Teams te integreren.

Iedereen mee

Zoals dat voor de introductie van alle nieuwe technologie geldt, is ook bij Teams de voorbe reiding het halve werk. “Dankzij die voorberei ding hou je het risico op een negatieve ervaring zo klein mogelijk”, zegt Pascal De Wandel. “Dat is belangrijk. Om van Teams een succes te maken, wil je alle eindgebruikers van bij de start mee hebben.”

3 voordelen van Microsoft Teams

1. Ondersteunt plaatsen tijdonafhankelijk werken

2. Vergroot de bereikbaarheid van afstandswerkers: geen nood meer aan vaste telefonie

3. Voorspelbare kosten: vaste prijs per maand per gebruiker

Proximus ondersteunt dat traject met zijn Teams Readiness Track. “Het is een interactie ve aanpak, waarbij we samen met het bedrijf de nodige voorbereiding treffen om de stap naar Teams zo vlot mogelijk te laten verlopen. De gemiddelde doorlooptijd van het traject bedraagt vier tot zes weken.”

Proximus Teams Readiness Track in 4 stappen

1. Landscaping: voorstelling van de moge lijkheden die Microsoft Teams biedt om de business noden te capteren

2. Business assessment: behoeften van de onderneming aftoetsen aan de mogelijkheden van Teams

3. Technische assessment: de bestaande technische omgeving aftoetsen aan de gestelde vereisten

4. Migratie: scenario van de effectieve overstap naar Teams wordt bepaald

Haal het maximum uit Microsoft 365 en werk nog vlotter samen dankzij Microsoft Teams. Proximus ondersteunt u met de Teams Readiness Track. Surf naar proximus.be/teams of scan deze QR code.
Gaan we minder hybride werken door de energiecrisis?

SPEEDDATE NETWERK

Deze maand gaan we op bezoek bij Koen Goossens, zaakvoerder van Goossens Metaal in Oudsbergen. Koen is voorzitter van het Voka-netwerk KMO Bedrijfsleiders Vancouver, een van de vijf netwerkgroepen op maat van kmo-bedrijfsleiders. Wat maakt volgens hem dit netwerk zo uniek en aantrekkelijk?

Op zoek naar sparring partners

“Zo’n zes jaar geleden sloot ik aan bij het netwerk KMO Bedrijfsleiders van Voka – KvK Limburg”, blikt Koen terug. “Ik ontdekte dit netwerk via mijn deelname aan andere Voka activiteiten en zag snel in dat dit een uitstekend plat form was om samen met colle ga bedrijfsleiders boeiende ken nis en ervaringen uit te wisselen. Want dat miste ik als zaakvoerder van een kmo wel: kunnen sparren met gelijkgestemde professionals over topics waarvan we met z’n allen soms wakker liggen.”

Netwerk met een missie

“Het netwerk KMO Bedrijfsleiders omvat vijf verschillende netwerk groepen”, legt Koen uit. “Op die manier krijgen zoveel mogelijk Limburgse collega’s de kans om aan te sluiten. Enkel bedrijfslei ders van ondernemingen met minimaal vijf en maximaal vijftig werknemers, die lid zijn van Voka – KvK Limburg, kunnen toetreden.

Dit is in feite de enige toetredings voorwaarde die van toepassing is. Want daarnaast moedigen we zoveel mogelijk diversiteit en variatie aan wat de samenstel ling van de groepen betreft. In elk netwerk zien we een gezonde mix van mannelijke en vrouwelijke zaakvoerders en van startende en ervaren collega’s. In combinatie

met een brede waaier van secto ren zorgt dit voor een zeer boei ende kruisbestuiving van ideeën tussen leden. En dat is net wat we willen bereiken.”

Amicale setting

Het feit dat elke netwerkgroep van KMO Bedrijfsleiders zo breed is samengesteld, zorgt ervoor dat er nauwelijks concurrenten per groep rond de tafel zitten. Koen licht toe: “Die aanpak heeft een positieve impact op de interne sfeer en communicatie. Iedereen kan vrijuit zijn of haar ervaringen en bekommernissen delen, in een informele en amicale setting. Naast onze fysieke netwerkacti viteiten maken we trouwens ook werk van virtuele communicatie momenten, zoals bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis in WhatsApp groepen. In elk geval streven we naar maximale inter actie tussen de leden. Dat is trou wens ook de reden waarom het ledenaantal per netwerk beperkt wordt tot circa dertig personen.”

Inspraak voor leden

De stuurgroepen van de vijf net werken KMO Bedrijfsleiders geven elk seizoen het beste van zichzelf om een boeiende kalender van

netwerkactiviteiten op te stellen. “Op het einde van het seizoen polsen we bij onze leden telkens welke thema’s hen het meest aan spreken. We streven ernaar om zo actueel mogelijke topics aan bod te laten komen die relevant zijn voor alle leden. Rekening hou dend met de diversiteit in onze groep is dit soms best wel een uitdaging. Vandaag is er echter geen gebrek aan agendapunten, gaande van duurzaam energiebe heer, personeelsbeleid, fiscaliteit, mobiliteit, financieel beheer tot logistieke uitdagingen.”

Uitstekende ondersteuning

Over de samenwerking met en ondersteuning door Voka – KvK Limburg is Koen als voorzitter van het netwerk Vancouver erg lovend: “Je merkt dat de prakti sche organisatie van netwerkac tiviteiten – van bedrijfsbezoeken tot buitenlandse reizen – echt wel de ‘core business’ van Voka is. Bij elke activiteit zijn alle praktische zaken altijd prima geregeld, van catering tot hotelboeking. Op die manier kan ik samen met mijn stuurgroep volop focussen op de inhoudelijke invulling van onze events. Tot grote tevredenheid van onze leden!” ◀

An-Sofie De Gruyter Junior coördinator Netwerken ansofie.degruyter@voka.be www.voka.be/limburg/netwerken

“Welkom bij een uniek netwerk van Limburgse kmo­ondernemers die elkaar respecteren, vertrouwen en op dezelfde golflengte zitten!”
“Dankzij een diverse mix van sectoren, bedrijven en profielen zijn we een uniek platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.”
Meer weten?
november 2022 Bedrijvig Limburg 43
In Speeddate leggen we de voorzitter van een netwerk enkele vragen voor over zijn of haar rol en de meerwaarde van het platform.
SPEEDDATE MET HET NETWERK KMO BEDRIJFSLEIDERS

Innovatie: cocreatie op het ritme van de klant

‘Nieuwigheid, invoering van iets nieuws’: de Dikke Van Dale houdt het beknopt als het gaat over innovatie. Nochtans een heel breed begrip. Want in tegenstelling tot wat velen denken, is innovatie veel meer dan technologische vooruitgang. Dat hebben Kris Cosaert, Head of Sales Corporate – North bij Ethias en ADD-CEO Dirk Ector begrepen. Hoe zien zij het aspect innovatie evolueren binnen hun bedrijfscultuur?

Ethias speelt al geruime tijd een digitale voortrek kersrol, maar blijft consequent vooruitkijken. Niet enkel op het vlak van digitalisering trouwens. Ook op andere terreinen trekt de verzekeringsgroep de innovatieve kaart. “Met Ethias Services gaan we intussen veel verder dan het pure verzekerings aspect”, vertelt Kris Cosaert. “Onder meer vor mingen in psychosociaal risicobeheer, brandau dits en -opleidingen en risk management services maken de dienstencatalogus zeer lijvig. En nóg denken we verder. Met Ethi’Hub lanceerden we een interne denktank met het oog op de realisa tie van vernieuwende projecten inzake mobiliteit, gezondheid en huisvesting. Het doel? Door middel van cocreatie inspelen op de reële behoeften van vandaag en morgen.”

Allemaal open-minded

Maar hoe kneed je medewerkers tot meeden kers en maak je hen bewust van het belang van innovatie? Een taak die bij heel wat bedrijven wordt toevertrouwd aan een innovatiemanager. “Persoonlijk geloof ik daar minder in”, stelt Dirk Ector. “Innovatie is een bedrijfscultuur en een per soonlijke attitude, niet het resultaat van iemand die ideeën lanceert en ze vervolgens laat uitwer ken. We moeten medewerkers de mogelijkheid bieden om vernieuwend na te denken over hoe we het leven van onze klant makkelijker kunnen maken en tegelijk ons bedrijf attractiever en

sterker positioneren. Over afdelingen en gene raties heen. Die stroomlijning vereist in de eerste plaats vernieuwend leiderschap.”

Door de ogen van de klant Kortom, streven naar innovatie verdient een struc turele en breed verankerde rol in het bedrijfsleven. “Weliswaar met de leefwereld van de klant als uit gangspunt. Wat niet wil zeggen dat je de realiteit niet mag overstijgen. Innovatie neigt vaak eerder naar behoeftecreatie dan -detectie. De nood aan een gemotoriseerd voertuig nam ook pas toe ná de uitvinding van de auto. Bovendien moet je je klan ten betrekken bij cocreatie, zeker in de beginfase. Bijvoorbeeld via brainstormsessies. Dat levert soms ideeën op waar intern niemand aan dacht en die voor alle partijen een win-win betekenen. Je wilt toch niet de dj zijn die enkel de muziek draait die hij zelf graag hoort? Wij gaan voor een volle dansvloer. Dan is het feest voor iedereen!”

Meer info? Contacteer ons:

Kris Cosaert (Ethias): kris.cosaert@ethias.be

Dirk Ector (ADD) : dirk.ector@add.be

Kris Cosaert Dirk Ector
BEDRIJFS PORTRET 44 Bedrijvig Limburg november 2022

STARTER IN DE KIJKER

INNOVEREN

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel mensen en middelen in jouw bedrijf nodig zijn om fysieke goederen uit te wisselen, zowel intern als met externe partners?

De scale-up Telloport uit Hasselt bouwt ecosystemen voor het onbemand bezorgen, ophalen, retourneren, verhuren en delen van fysieke goederen en locaties. We gingen op de koffie bij CEO Hans De Raeve.

Distributie van goederen de klok rond

“De opstart van Telloport in 2017 ging niet over één nacht ijs”, blikt Hans terug. “Het idee om een facilitator voor plaats en tijdsonafhankelijke distributie van goederen te lanceren, rijpte op basis van diverse indruk ken. Bij vorige werkgevers zag ik hoe omslachtig het uitwisselen van goederen was. In een B2C omgeving zag je klantvragen en technologie samenkomen, met onder meer het aanbod van koe rierlockers. Op basis van markt onderzoek en talloze gesprekken met collega ondernemers hield ik vijf jaar geleden Telloport boven de doopvont.”

Slimme en veilige distributiepunten Vandaag zit Telloport op kruis snelheid om de fysieke distributie van goederen binnen en tussen bedrijven en organisaties zo effi ciënt mogelijk te laten verlopen. “Via onze distriSPOT oplossingen helpen we onze klanten om kos ten te besparen, hun dienstverle ning te verbeteren en dure down time te vermijden”, zegt Hans. “We zijn actief in uiteenlopende secto ren, van bouw, gezondheidszorg, retail en smart cities tot pro ductiebedrijven en magazijnen.

Onze distriSPOTs zijn slimme, veilige en gedigitaliseerde dis tributiepunten in uiteenlopende

vormen. Denk aan smartlockers, containers, deuren, poorten, dozen of bestelwagens. Via ons cloudplatform zorgen we ervoor dat iedereen 24/7 veilig fysieke goederen kan uitwisselen. Deze slimme locaties kunnen overal geïnstalleerd worden, zowel bin nen als buiten.”

Twee types klanten

Steeds meer klanten kloppen aan bij het achtkoppige Telloport team om hun supplychainpro cessen te optimaliseren en hun dienstverlening te verbeteren.

“We hebben twee types klanten”, legt Hans uit. “Enerzijds zijn er eindgebruikers die vooral kijken naar efficiëntiewinst op het vlak van tijd en middelen. Anderzijds

verwelkomen we bedrijven die hun eigen klanten een zo goed mogelijke dienstverlening willen aanbieden, in het verlengde van hun waardepropositie. Voor beide doelgroepen loopt het creëren van toegevoegde waarde als een rode draad door onze samenwer king. Of anders gezegd: alles wat geautomatiseerd kán worden, wordt effectief geautomatiseerd. Anno 2022 biedt het manueel verpakken en overhandigen van goederen nauwelijks nog toege voegde waarde.”

en dat zijn de distriSPOT oplos singen. Hierin zijn we uniek, en laten we dat dan ook goed doen! Daarom is het belangrijk dat we onszelf blijven uitdagen en inno veren. Onze klanten rekenen op de veiligheid en betrouwbaarheid van onze oplossingen. We ver trouwen dan ook zeer sterk op de eerlijkheid en integriteit van onze medewerkers en partners.”

Kernwaarden

Die toekomstgerichte aanpak sluit naadloos aan bij de bedrijfswaar den die Telloport uitdraagt. “We zetten hard in op onze kernwaar den: focus, teamwork, innovatie en vertrouwen”, bevestigt Hans. “We hebben maar één focus,

“Als zaakvoerder van een scale up kijk ik vol vertrouwen naar de toe komst. Onze distriSPOT oplossin gen raken immers steeds meer geïntegreerd in bedrijfsproces sen, waarbij we een belangrijke plaats verwerven in de aan koop , verkoop , leverings en onderhoudsprocessen van onze klanten. Het uitwisselen van goe deren gaat al een tijdje niet meer om enkel een locker en een sleu tel. Vandaag bouwen we veilige en betrouwbare ecosystemen, leggen we de link tussen stake holders en integreren we toe gangscontrolesystemen en busi nessprocessen. Het is evident dat we vanuit Telloport ook nieuwe toepassingen – zoals onbemande voertuigen, AI en machine learn ing – op de voet volgen.” ◀

Startende ondernemers: met Bryo geslaagd

Als beginnende ondernemer heb je vaak nood aan extra begelei ding en praktijktips om jouw zaak succesvol op te starten. Bryo, de Voka community voor startende ondernemers, biedt je extra gemoedsrust en comfort. Maak nu kennis met onze verschillende trajecten StandUp, StartUp en ScaleUp voor een startersbegelei ding op maat!

Meer info: www.voka.be/limburg/starterswerking

“Plaats­ en tijdsonafhankelijke distributie van goederen levert bedrijven een grote efficiëntiewinst op.”
november 2022 Bedrijvig Limburg 45
IN DE DISTRIBUTIESECTOR

AMBASSADORS

“Het ontwerpen, inrichten én uitbaten van het Belgisch paviljoen op de Wereldexpo in Dubai was een hoogtepunt voor ons bedrijf.”

Zakendoen in de Verenigde Arabische Emiraten scheert hoge toppen. In deze federatie van zeven emiraten spreekt Dubai het meest tot de verbeelding. Dit emiraat is niet enkel een populaire vakantiebestemming, maar is ook erg in trek bij ondernemers. Bart Canini, CEO van Creneau en Global Ambassador VAE, is erg enthousiast over zakendoen in deze regio.

Bevoorrechte partner voor horecaprojecten Bart is al 25 jaar actief bij Creneau, waarvan ruim twee decennia als CEO. “Creneau startte destijds als design agency, met het ontwer pen van hospitality projecten, kantoren en winkelcentra. In 2001 breidden we onze designactiviteit uit met het bouwen (‘design & build’) van projecten, en sinds vijf tien jaar baten we ook onze eigen ontworpen en gebouwde restau rants uit. Naast ons hoofdkantoor in Hasselt hebben we vestigingen in Eindhoven en Dubai. Uniek aan onze aanpak is dat we alles zelf doen, van ontwerp tot uitbating. Daarom werken veel horeca uit baters graag met ons samen. Ze stellen onze expertise en ervaring erg op prijs, omdat we meeden ken over hun businessplan, effi ciëntiewinsten en positionering.”

46 Bedrijvig Limburg november 2022
HOE ZAKENDOEN IN HET BUITENLAND?
GLOBAL

Al vijftien jaar actief in Dubai Creneau is zowel in België als internationaal actief. Met name Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten is voor Bart en zijn team een belangrijke buitenlandse afzetmarkt. “Vijftien jaar gele den openden we er een kantoor. Luxehotels, restaurants en spec taculaire projecten schoten er als paddenstoelen uit de grond. Ook vandaag staan er heel wat vastgoedprojecten in de steigers. Mede door de stijgende energie prijzen en de toevlucht van vele Russen en Oekraïners kunnen de Verenigde Arabische Emiraten op dit moment knappe economische cijfers voorleggen. De overheid spaart kosten noch moeite om buitenlandse investeerders en ondernemers aan te trekken.”

Land met enorm potentieel “Dubai – en bij uitbreiding de andere emiraten van de federatie – is erg aantrekkelijk voor buiten landse ondernemers”, bevestigt Bart. “Dit betekent echter ook dat de concurrentie tussen bedrijven groot is. Economische spelregels zijn soepeler geworden. Zo is het bijvoorbeeld niet meer vereist dat een lokale partner meerderheids aandeelhouder is van jouw vesti ging. In het land gelden duidelijke eenvoudige zakelijke regels, maar tegelijk zijn er strenge straffen als die overtreden worden. Wist je bijvoorbeeld dat failliet gaan in Dubai een strafbaar feit is?”

Zakendoen met VAE: concrete tips

Belgisch paviljoen Wereldexpo

Van oktober 2021 tot maart 2022 organiseerde Dubai de 35e wereldtentoonstelling. “Het was het eerste land in het Midden Oosten dat dit event organi seerde”, zegt Bart. “Het Belgisch paviljoen was een belangrijke trekpleister. We waren enorm trots dat we samen met Besix mochten instaan voor het ontwerpen, bou wen en inrichten van het gebouw. Dit was een unieke kans om onze expertise te tonen. Daarnaast vroeg de Belgische overheid ons ook om alle horeca van het pavil joen uit te baten. Het werd dé plek voor feestjes en netwerkactivitei ten van andere landen, wat onze restaurants de hoogste omzet van alle paviljoenen opleverde.”

Qua culturele verschillen moet je je als Vlaamse ondernemer niet al te veel zorgen maken, geeft Bart aan. “In de verschillende emira ten kom je weinig in contact met locals. Meestal doe je zaken met Europese of Amerikaanse expats. Dit zorgt ervoor dat culturele ver schillen nauwelijks een issue zijn. Ook kenmerkend voor de regio is dat er erg weinig criminaliteit en een grote veiligheid heerst, wat opnieuw een gevolg is van het rigoureuze overheidsbeleid. Dubai is voor het Midden Oosten een belangrijke logistieke en financiële hub, wat veel opportu niteiten biedt om zaken te doen in de hele regio.” ◀

Meer weten?

“Bij zakendoen in de VAE zijn persoonlijk contact en het opbouwen van een vertrouwensband essentieel.”
november 2022 Bedrijvig Limburg 47

info@tothepointevents.be

info@tothepointevents.be www.tothepointevents.be Tel: +32 11 39 70 80 www.inspireyourtribe.be Bedrijfsfeesten • Personeelsfeesten • Productlanceringen Brandactivations • MICE & Digital • Family Days Special Events • Teambuildings • Jouw idee doen en dromen tussen Alles
www.tothepointevents.be Tel: +32 11 39 70 80 www.inspireyourtribe.be Bedrijfsfeesten • Personeelsfeesten • Productlanceringen Brandactivations • MICE & Digital • Family Days Special Events • Teambuildings • Jouw idee doen en dromen tussen Alles

NETWERK IN BEELD

Het startschot van een nieuw netwerkingsjaar

Traditiegetrouw werden alle leden van de 53 Voka-netwerken uitgenodigd om samen de start van een nieuw werkingsjaar te vieren. Van inspiratie tot netwerken en een hapje en een drankje, het was weer een geslaagde editie!

Carine Billen (ASAP.be), Charmène Kox (Jos Eerdekens Betonvloeren), Christel Linsen (BestBuro), Anneleen Mommen (Vandebos Bouwonderneming), Sofie Ceuppens (SintFranciscusziekenhuis), Karla Driessen (Intesa), Jolien Bosmans (Voka – KvK Limburg), Karolien Achten (A&B Accountants), Katia Neven (Skf Logistics Services), Tine Delbrouck (Greenyard), Petra Maes (van Ratingen), Debbie Mucke (Facil Corporate), Claudia Paepen (Tenneco Automotive)

Philippe Jaquet (ANM), Sonja Thielen (SOTI GCV), Bart Koninckx, Reinhilde Degros (To The Point Events) Melissa Haenen, Bart Van Winkel (Ebema), Tom Martens (Ugentec), Ellen Olislagers (Voka – KvK Limburg), Bart Balis (Brouwland), Koen Braem (Haletra) Erwin Jacobs (Schreurs Project), Jurgen Baeten (Gebrola), Veroniek Hermans (Voka –KvK Limburg) Bob Seyler (Transfurans Chemicals), Tijs Mebis (Vandersanden Steenfabrieken), Lieve Tans (Voka – KvK Limburg), Koen Mertens (Group Machiels), Marc Roosen (E-Max) Laurens Kuijpers, Dirk Jenaer (Voka – KvK Limburg), Wim Croonen (Thor Catering), Roel Bossu (B-Sure) SAMEN STERK
november 2022 Bedrijvig Limburg 49
Wil je zelf ook deel uitmaken van een van onze netwerken?

Vers volk

P&G Metaalwerken (ZOLDER)

Peter Valkeneers

Metaalwerken toelevering maatwerk B2B, laser en plooiwerken, poederlakken www.pgmetaalwerken.be

Atalian (HOUTHALEN )

Gert Kerkhofs Facilitaire diensten www.atalian.be

Circuit (HASSELT)

Kenny Margarino

ICT consultancy, data netwerken, Wifi, security en datacenter www.circuit.black.be

Profumo Belgium (ALKEN)

Bart Van Winkel

Vision, strategy & management consulting

Nipau (HASSELT)

Els Schreurs

Missori Home Benelux verdeler www.nipau.be

C-Rix (HASSELT)

Jo Severy

Multifunctioneel sportcentrum: bowling, squash, snooker, pool, klimmen, fitness, spinning, yoga, kine, vergader en feestzaal www.oly.be

Mourik Technics (HASSELT)

Dirk Vanstraelen Ontwerpen en installeren van technische installaties in gebouwen, met nadruk op HVAC en sanitair www.mourik.com/ mourikinbelgie

Boost Studios (Jormi) (HASSELT)

Joren Smeets Personal training, groepstraining www.boost-studios.be

Himo (MEEUWEN)

Michelle Vriens Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

Recko Floors (DIEPENBEEK)

Nicolai Recko Afwerking interieur www.recko-floors.be

Glenn De Nutte (DILSEN-STOKKEM)

Glenn De Nutte

Archeologienota nodig? Perfect, dat is de core business van dit adviesbureau pertinaxarcheologienota.be

Younit (DIEPENBEEK)

Björn Bouwmans Detachering eventcrew & ondersteuning hr www.younit.be

Mploy advocaten sociaal recht (HASSELT)

Veerle Scheys Advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociale zekerheid, sociaal strafrecht en aanverwante materies www.mploy.be

Bullswap (GENK)

Jannes Valkeneers Machineverhuurder www.bullswap.com

Fermolux (LOMMEL)

Eefje Beckers Zonwering en interieurgroothandel

50 Bedrijvig Limburg november 2022 VOKA – KVK LIMBURG BREIDT UITNIEUWE LEDEN

HuVeSearch (PELT)

Leo Vankrieken Diagnostiek en voortplantingstechnieken voor dieren, productie van verdunners voor sperma www.huvesearch.com

Diagnosecentrum (LOMMEL)

Frank Theunis Polykliniek www.diagnosecentrumlommel.be

Eerdekens verzekeringen (BREE)

Marc en Yannicka

Eerdekens

Bij Marc & Yannicka krijg je verzekeringsadvies op maat met een persoonlijke aanpak, 24 op 7

VSB Machines (LOMMEL)

Bart Van Samang

Metaal en laswerken, schrob en veegmachines, reinigingswerken www.vsbmachines.be

Palmki (HASSELT)

Marc Strackx

Palmki is een biometrische authenticatie oplossing op basis van handpalmherkenning.

Wij ontwikkelen hardware en software op basis van een infraroodscanner om de handpalm uniek, snel, gebruiksvriendelijk en contactloos te herkennen. www.palmki.be

Wim Vanschooren

Kji Trading & Consultancy (HERK DE STAD)

Kristof Mombaerts

Premium automotief enhancement www.bs-automotive.be

Helmo Invest / Groep

Vanhelmont (HASSELT)

Charlotte Vanhelmont Vastgoedontwikkeling www.groepvanhelmont.be

Legile (KONTICH)

Isabelle Houbrechts

Transformeren van organisaties en juridische activiteiten door middel van digitalisering en technologie www.legile.be

Wonderland Architecture (DIEPENBEEK)

Tom Schreurs

Foto realistische 3D visualisaties voor projectontwikkelaars, maakindustrie, reclame en film, voor stil en bewegend beeld www.wonderlandarchitecture.center

IT Designs Datalink (DIEPENBEEK)

Karen Dendas

Datalink helpt Vlaamse kmo’s om van hun IT een groeiversneller te maken via veilige computernetwerken, clouddiensten en webapplicaties op maat www.datalink.be

‘Come together’ in The Music Central, een muziekbar met restaurant en zoveel meer in hartje Hasselt, en beleef de Macca Experience van op de eerste rij! www.macca.rocks

Artes Law (HASSELT)

Valentine Pattyn Advocaten www.artes.law

Capitalatwork (ELSENE)

Kelly Peeters

Investeringsmaatschappij www.capitalatwork.com

Boost!HR & More (GENK)

Annick Massignani

Hr advies en professionalisering op externe basis www.boost-hr.be

Tripo Glaswerken (BERINGEN)

Annie Pauwels

Glaswerken, ramen en deuren www.tripo-glaswerken.be

Wil je zelf ook lid worden?

Cassandra Cops

Verantwoordelijke ledenrelaties cassandra.cops@voka.be

MACCA (HEUSDEN-ZOLDER)
november 2022 Bedrijvig Limburg 51

Wij deden mee!

De eerste zondag van oktober hebben heel wat Limburgse bedrijven en organisaties de deuren weer wagenwijd opengezet voor het brede publiek tijdens de 29ste editie van de Voka Open Bedrijvendag. Iedereen kon een blik achter de schermen werpen en deelnemen aan demo’s, workshops, expo’s, proeverijen en activiteiten. We blikken graag nog eens terug op deze geslaagde editie!

Biostoom Beringen Nelissen Steenfabrieken Sabca Limburg Provincie Limburg Bechtle direct Medi-Mine
november 2022 Bedrijvig Limburg 53
BINNEN KIJKEN
OPEN BEDRIJVEN DAG

BEDRIJFS PORTRET

Het talent van de toekomst

Terwijl technologieën zich steeds sneller ontwikkelen en we naarstig op zoek gaan naar nog meer toepassingsmogelijkheden ervan, klinkt regelmatig een ongeruste uitroep over werkzekerheid. Zullen computertoepassingen en machines straks menselijke input overbodig maken op de werkvloer?

Het antwoord is geruststellend: nee. Maar er is wel een ingrijpende verandering aan de gang. Aanwerving van mensen met een uitgebreide kennis is daardoor niet langer voldoende. In de toekomst wordt de beheersing van skills cruciaal om successen te behalen.

potentiële werknemers. Toch blijft het belangrijk ook na de aanwerving van talenten in te spelen op de ontwikkeling van hun competenties. Naast de groei van het bedrijf streven veel werknemers per soonlijke groei na. Daarin investeren zorgt ervoor dat bepaalde skills in je organisatie aanwezig blij ven voor langere tijd. Want wie zich gewaardeerd en tevreden voelt in zijn job, zal loyaler zijn aan het bedrijf waarvoor hij werkt.

Motmans & Partners in je oren Meestal doorloopt een talent een organisch groei proces on the job, maar je kan het verbeterings proces van competenties versnellen via training of coaching. Ook wie zich zelf verdiept in verschil lende competenties, zal zich die in een hoger tempo eigen kunnen maken. Daarvoor bestaan verschillende boeken en cursussen.

Diploma’s zijn passé

Een skill, of competentie, overstijgt pure kennis. Niet alleen wat mensen weten, is essentieel, maar ook de motivatie die achter hun kennis schuil gaat en de universele vaardigheden waarover ze beschikken zijn dat. Toch wordt er nog te weinig gekeken naar het totaalpakket wanneer bedrijven een vacature moeten invullen.

Jo Brouns zei het onlangs nog in De Tijd: bedrijven kunnen zelf iets doen aan de krapte op de arbeids markt door niet langer halsstarrig vast te houden aan het idee dat alleen dat ene diploma volstaat om een functie in te vullen. “Ondernemingen moe ten mensen de kans geven zich te ontwikkelen”, voegde de minister van Werk toe.

Bouwen aan skills is bouwen aan succes Bovendien vormen skills een uitstekende voor speller van succes. Bedrijven moeten daarom meer aandacht schenken aan competenties van

Binnenkort publiceert Motmans Publications bovendien een podcast en documentairereeks waarin we de kennis en inzichten die we in de voorbije vijftien jaar opbouwden, delen met pro fessionals die het maximum uit hun carrière willen halen! Zo kan je ook onderweg of tijdens het spor ten werken aan je competenties. Want een ding weten we zeker: die zullen een succesvolle carrière bepalen in de (nabije) toekomst.

Motmans en partners Herkenrodesingel 8D/4.02 3500 Hasselt 011 30 35 00 motmans@motmansenpartners.be www.motmansenpartners.be

VERDIEP JE IN DE MEEST ACTUELE HR-TOPICS. VOLG ONS EN BELUISTER ONZE PODCAST.
54 Bedrijvig Limburg november 2022

Enkele fun facts over...

1 Waarop ben je het meeste trots?

Dat we als relatief kleine speler ook heel wat internationale organisaties tot onze trouwe klanten mogen rekenen.

Dat maakt wel dat ons actieterrein verspreid ligt over de hele Benelux, maar dat nemen we er graag bij.

2 Welke doelen heb je momenteel nog voor ogen?

Het digitaal verder uitbouwen van mijn organisatie om aansluitend ook het hele team te kunnen versterken.

3 Wat zijn jouw kleine geluksmomentjes?

Iemand anders een bewonderenswaardige prestatie zien leveren die daar ook oprechte waardering voor krijgt van collega’s, toeschouwers, … en van mezelf natuurlijk.

4 Wat is jouw favoriete sport? (om zelf uit te oefenen of om naar te kijken)

Handbal: erg ondergewaardeerd wegens voor velen onbekend, maar vol spanning en actie. Ik ben zelf jarenlang speler geweest en intussen al ruim 10 jaar als sponsor betrokken bij Handbal Sporting Pelt. Als ik mensen uitnodig die de sport nog niet kenden, zijn die achteraf altijd super enthousiast over de beleving op zo’n handbal avond.

5 Wat staat er op je bucketlist?

Te voet naar Scherpenheuvel. We hebben met onze buurt enkele jaren geleden die tocht gedaan, maar door het verkeerde schoeisel moest ik halverwege opgeven. Dat is niet echt mijn ding, dus heb ik me voorgenomen om die tocht van zo’n 65 km nog eens (en succesvol) te ondernemen.

1 Wat wilde je worden toen je klein was?

Piloot. Tot duidelijk werd dat ik moest brillen en mijn ogen het dus niet toelaten dat er gevlogen wordt.

2 Welk advies zou je je 10 jarige zelf geven?

Lees iedere dag een dagblad. Liefst op papier, in je eigen tempo. En leer, verwonder je, probeer te begrijpen, sta open voor andere opinies. De basis om, zodra je volwassen bent, veel zelfzekerder in de wereld te staan.

3 Welk boek zou je iedereen aanraden?

De meeste mensen deugen. Gewoon omdat Rutger Bregman erg goede vragen stelt en zo verrassend tot inzichten komt. Het is ook een ode aan de positiviteit.

4 Waar kunnen we je vinden als je niet aan het werken bent?

In goed gezelschap. In Voeren, ergens onderweg, in binnen of buitenland. Met familie, vrienden, collega’s, netwerkcontacten of nieuwe kennissen. En anders in onze tuin.

5 In welk land zou je nog willen wonen naast België?

Italië. Een land waar je met een beetje opletten nooit slecht eet, dat letterlijk volgebouwd is met monumenten, zalig weer, veel zee en… het zit vol Italianen. Joviale mensen.

Herman Verwimp Mathieu Gijbels
november 2022 Bedrijvig Limburg 55
ANDERS BEKEKENFUN FACTS Ondernemers zijn meer dan ondernemers alleen. Met deze rubriek willen we de persoon achter een bedrijf voorstellen aan de hand van enkele leuke en persoonlijke vragen.

POSITIEF IN LIMBURG

Deze rubriek is voorbehouden voor nieuws van onze leden. Want die zitten niet stil. Iedere dag verwezenlijken ze nieuwe dromen en gaan ze nieuwe uitdagingen aan. Wij zetten al die bedrijvigheid met veel plezier in de bloemetjes!

Heb jij ook nieuws?

Mail naar tessa.daniels@voka.be

Rolstoelatleet Peter Genyn wil met steun TRIXXO Exxtra knallen op Memorial Van Damme

Hr en payroll dienstenleveran cier SD Worx heeft Bruce Fecheyr Lippens aangesteld als Chief People Officer. Bruce maakt deel uit van het Executive Committee en rapporteert aan CEO Kobe Verdonck. “Het is een eer om deze functie te mogen opnemen. De visie van het management is inspi rerend en ik geloof heel sterk in het groeiverhaal van SD Worx. We zijn een sterke Europese hr speler die blijft groeien en tegelijk heel dicht bij de klanten blijft staan.”

Peter Genyn maakte op de Special Olympics in Tokio furore door met een gesaboteerde wheeler tóch goud te pakken op de 100 meter sprint. Inmiddels is zijn blik alweer gericht op de Spelen van 2024 in Parijs. “Met de steun van partner

TRIXXO Exxtra werkt hij als echte topsporter toe naar een nieuwe ultieme prestatie, maar eerst wil hij nog knallen op de Memorial Van Damme”, aldus Alexandra Maris, projectverantwoordelijke van TRIXXO Exxtra.

BoslandTrail ontvangt 4000 trailers uit 10 verschillende landen

BoslandTrail was eind september toe aan zijn vijfde én dus jubile umeditie. Met 4000 deelnemers groeide het aantal deelnemers voor de vijfde editie naar een ongekende hoogte.

Algeco en duurzaamheid gaan hand in hand

Dit jaar is het 7 jaar geleden dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) werden uitgereikt. De #sdgs2030 is een wereldwijd plan voor een duurzame en inclusieve wereld in 2030, dat door alle UN lidstaten wordt onderschreven.

We hesen de bekende SDG vlaggen aan de kantoren van Beringen en Beverwijk (NL) om de ‘verjaardag’ van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te vieren. Dit was dan ook meteen het moment bij uitstek om onze appreciatie te tonen voor de inzet die al onze medewerkers dag in dag uit investeren om deze doelen te bereiken.

Onze benadering van circulariteit is om het verbruik van hulpbronnen te minimaliseren, afval te verminderen en waardecreatie te maximaliseren door in zoveel mogelijk ‘circulaire lussen’ te werken.

▸ We werken samen met onze stakeholders om gedeelde waarde voor mens en planeet te creëren en te bevorderen.

▸ We zijn een fantastische werkplek, niet enkel gericht op het winstgevend maken van het bedrijf, maar ook op ethisch zakendoen, in overeenstemming met milieu- en gemeenschapsdoelen.

XXXXXX XXXXXXX
56 Bedrijvig Limburg november 2022

Het Huiskantoor en Het Bedrijfskantoor zetten in op lokale verankering

Met kantoren in Lommel, Mol, Pelt, Bree en Geel is Het Huiskantoor een gevestigde waarde op de vastgoedmarkt in Limburg en in de Kempen. Samen met zijn team van elf enthousiaste vastgoedadviseurs, zet zaakvoerder en erkend makelaar Rutger Schildermans zich dagelijks in voor zowel particuliere als bedrijfsklanten. Zij kunnen rekenen op een brede service op maat, met een vaste contactpersoon tijdens het volledige traject. Of het nu gaat om de verkoop of aankoop van een vastgoedproject, bij het team van Het Huiskantoor en Het Bedrijfskantoor kan je steeds rekenen op experts met een gedegen regiokennis.

Flexorius breidt uit

Flexorius is aandeelhouder geworden van Mast, een gedreven team van brandingspecialisten uit Hasselt. Ze werken al een tijdje samen en organiseren gezamen lijke ‘Koffie & Vlaai’ sessies over employer branding. Nu voelen we dat de tijd rijp is voor een struc turele samenwerking met Bert Schols, zaakvoerder van Mast, en zijn team.

Als houder van verschillende actieve nationale en internatio nale patenten is Van de Broek zeer ervaren in productontwikkeling en implementatie in een produc tieomgeving, inclusief product en procesoptimalisatie. “Wout brengt een schat aan expertise mee in zijn uitgebreide rol”, zegt Kevin McCoy, CEO van Polyvision Corporation. “Zijn uitgebreide ervaring, waaronder meer dan 15 jaar leidinggeven bij Polyvision aan Operations, Global Innovation, Quality en Global Supply Chain, zal helpen om de efficiëntie in onze hele organisatie te vergroten. Zijn diepgaande technische kennis van porselein emailleren en kerami sche coatings brengt een uniek en zeer waardevol perspectief in ons operationele team.”

Als een medewerker van de Glowi groep een nieuwe collega aan brengt, ontvangen ze allebei tot 1000 euro bruto extra. Een bedrag dat kan tellen in crisistijden. Maar met de uitzonderlijke actie wil

Glowi niet alleen stunten. “Het is een welkome koopkrachtverho ging voor onze mensen in moeilijke tijden, maar ook gewoon nodig om de service te blijven verzekeren”, zegt CEO Jo Mellemans.

Glowi stunt met rekruteringsactie: 1000 euro voor elke nieuwe medewerker Polyvision Corporation benoemt Wout Van de Broek tot Vice President Global Operations
november 2022 Bedrijvig Limburg 57

Wie droomt van een nieuw bouwwoning maar niet van de daarbij gepaarde bouwstress, kan kiezen om in zee te gaan met een projectontwikkelaar. Tegenwoordig zit daar vaak nog een extra voordeel aan verbon den: ondanks de grondstoffen crisis en bijhorende vertragingen ondervinden zij hier minder last van. Dat is alleszins het geval bij het Genkse bouwbedrijf Marchetta. Medezaakvoerder Cerina Marchetta licht toe: “Als projectontwikkelaar hebben we een belangrijk voordeel ten opzichte van particuliere bou wers: we voeren de onderhande lingen voor alle materialen van alle huizen in een project samen, ruim voor we starten met de ruwbouwwerken. Doordat alle materialen op voorhand bepaald zijn, kunnen we een heel nauw keurige planning opstellen en de intrekdatum verzekeren.”

Op een drijvend ponton van 350 m2 met zicht op de twee oude mijnterrils werd de nieuwe bran dingstrategie van Maasmechelen voorgesteld. De ambitie is dui

delijk, aldus burgemeester Raf Terwingen: “Maasmechelen wil het grootste natuuroplaadpunt van de Euregio zijn.”

Supervers.be lanceert B2B aanbod

Online verswinkel Supervers.be groeit razendsnel. De webshop vol producten van Limburgse vers specialisten zag de particuliere verkoop in 2022 met bijna 40% toenemen. De kernwaarden van Supervers – lokale verankering, ambacht en topkwaliteit – wor den nu vertaald naar de markt van personeels en relatiegeschenken voor bedrijven.

Niet enkel op sportief vlak is het nieuwe seizoen van Hubo Limburg United goed gestart, maar ook tijdens de Officiële Ploegvoorstelling in Corda Campus werd er stevig gescoord! Tijdens dit opening sevent maakten meer dan 100 Business Partners in primeur

kennis met de spelers en staf en kregen ze de kans om nieuwe partners te leren kennen of bij te praten met bestaande con necties tijdens de Business Speeddate en netwerkreceptie achteraf. Een veelbelovende en leuke start van zowel sportief als netwerkseizoen 2022 2023!

De club houdt vast aan struc turele partnerships en een sterke hospitality formule in samenwerking met Atelier V, maar spitst zich in deze onze kere tijden nog meer toe op het ondersteunen van partners op maat en het verstevigen van haar Business Community.

Opladen in de natuur op een drijvend ponton
Hubo Limburg United geeft het startschot van een nieuw sportseizoen ©Wim Van Mele Photography
Kans op vertraging in bouw lager voor wie met projectontwikkelaar bouwt
58 Bedrijvig Limburg november 2022 POSITIEF IN LIMBURG

Langverwacht, maar eind anno 2022 zowaar een feit: Clos St. Denis opent de deuren als vijfde eventlo catie van familiebedrijf Kachet. De ooit zo gracieuze omkadering en geroemde gastronomische keu ken van Clos St. Denis vertalen naar hedendaagse, exclusieve

feesten en bedrijfsevents: dat is de missie waar Kachet zich aan waagt. Met sterrenrestaurant

De Mijlpaal in het nabijgelegen Tongeren heeft Kachet alvast een cruciale samenwerking in handen om het culinaire kwaliteitsniveau van weleer in ere te herstellen.

Maris Technics onder de koepel van Group Jansen

Dankzij een goede en hechte samenwerking in het verleden met Group Jansen en de toege voegde waarde die dit creëerde voor de beide bedrijven, groeide de wens aan beide zijden om nog hechter te gaan samenwerken. Zo kwam een belangrijke beslissing tot stand. Firma Maris Technics sluit zich vanaf september aan bij Group Jansen. Group Jansen wil met deze overname zijn positie (en dus ook de positie van Maris Technics) op de markt verstevi gen en voluit gaan voor een nog meer geïntegreerde samenwer king, waar jij ongetwijfeld ook de vruchten van plukt.

De overdracht van uw bedrijf puzzelt u niet zomaar in elkaar.
Mis geen enkel stukje en ga voor het totaalplaatje, samen met Bank Van Breda.
Bedrijfsoverdracht 190x135.indd 1 29/09/2022 11:02:58
Clos St.Denis heropent binnenkort de deuren als luxe eventdomein
Content marketing powerbank sinds 1994. Propaganda creëert ROI-gedreven content platformen, blogs, e-letters, digitale en print magazines, social media content, video’s, websites ... voor ambitieuze bedrijven, organisaties en merken. WWW.PROPAGANDA.BE Ook ambitie of nood aan content marketing power? hello@propaganda.be 97%Charging April2022

Hoofdkantoor Wit­Gele Kruis verhuist naar Hasselt

Het Wit Gele Kruis Limburg verhuist zijn hoofdzetel van de Welzijnscampus in Genk naar het voormalige hoofdgebouw van CM in Hasselt. De verhuis staat gepland voor einde 2025. Momenteel zit de organisatie verspreid over 31 locaties in Limburg, waarvan 29 lokale afdelingen. In Hasselt komen de ondersteunende diensten, de logistiek en de twee Hasseltse afdelingen samen.

Voor de renovatie wordt een aanbesteding uitgeschreven. Aankoop en renovatie zijn gebudgetteerd op 27 miljoen euro. “Het nieuwe hoofdgebouw wordt in de eerste fase niet volle dig ingenomen. De resterende 1000 m² willen we verhuren aan partners in de sector van de zorg, welzijn en innovatie”, zeggen algemeen directeur Nadja Vananroye en voorzitter Nyree Claes.

Het Wit Gele Kruis telt in Limburg 1833 medewerkers en heeft met al zijn thuiszorgactiviteiten een jaaromzet van 83 miljoen euro. Naast thuisverpleging kan je bij het Wit Gele Kruis ook terecht voor voedingsadvies, perinatale zorg door vroedvrou wen, gezinszorg en personenalarmering.

PXL en Proactify slaan de handen in elkaar voor knelpuntberoep Sales

Op de huidige arbeidsmarkt is er een grote nood aan sales profie len. Dit academiejaar zal de oplei ding PXL Marketing samenwerken met Proactify om junior salespro fielen op te leiden. Proactify is een B2B Salesbureau dat bedrijven helpt om hun sales proactiever

aan te pakken, van het uitwerken van het strategisch plan tot de effectieve uitvoering en evaluatie ervan. Het bedrijf werd in 2017 opgericht door Lieze Geebelen, telt 10 medewerkers en werd in 2019 bekroond met de titel ‘Beloftevolle kmo van Limburg’.

Ook Herbots Meat Productions schonk ons het vertrouwen!

Klant: Jo Herbots

Oppervlakte: 5.000 m²

Plaats: Sint-Truiden Architect: Sonar Architecten

www.industriebouw.be

16:31:19

Van prefab
tot turn-key -
EIGEN grondwerken, EIGEN aluminiumschrijnwerkerij, EIGEN dakdichting, EIGEN technics-afdeling,...
Bedrijvig Limburg_175x57mm_1101.indd 1 4/10/2022
november 2022 Bedrijvig Limburg 61 POSITIEF IN LIMBURG

De toekomst

Reduce, reuse, recycle

De hernieuwbare energiesector is veruit de grootste innovator geweest de afgelopen jaren. Zonnepanelen die meer rendement geven, PID problemen die zijn verholpen, de aandacht voor het esthetische aan zonnepanelen en vooral het feit dat we onze energie nu kunnen capteren via batterijen om er op een later moment gebruik van te maken hebben voor een boost gezorgd.

We gaan zelfs nog een stapje verder met de oplaadsystemen voor elektrische wagens die we kunnen opladen dankzij onze eigen opgewekte energie maar anderzijds kan de wagen met z’n batterij ook in de andere richting energie ter beschikking stellen die gebruikt kan worden in het huishouden.

De flexibiliteit in het omgaan met technologische evoluties, op vlak van opwekken van energie via zonnepanelen, wordt nog interessanter door het gebruik van dataloggers. Die kunnen er voor zorgen dat je op de best mogelijke manier met je eigen opgewekte energie kan omgaan. Je kan je energie op het net zetten als de stroom duur is en deze van het net halen wanneer de tarieven laag zijn. Of je kan op de juiste tijdstippen energie naar je

batterij sturen en je hele energiehuishouding managen op de meest efficiënte manier, uiteraard volledig digitaal gestuurd.

Circulair denken als oplossing

Wat kunnen we nu zelf nog bijdragen om ervoor te zorgen dat enerzijds innovaties succesvol zijn en we anderzijds duurzaamheid stimuleren? Laat ons eens in een andere richting kijken en nadenken over circulariteit!

De circulaire economie is gebaseerd op een business model waar we producten niet afschrijven of weggooien aan het einde van hun gebruiksperiode maar het product gaan herstellen, hergebruiken of er een andere invulling aan gaan geven, delen gaan implementeren in andere toepassingen, enz. De meest gekende toepassing van circulariteit is recycling: en ja, ook zonnepanelen kunnen perfect gerecycleerd worden!

De komende jaren worden we geconfronteerd met enorme hoeveelheden zonnepanelen die van de daken zullen gehaald worden. Deze kunnen we dan gaan ontmantelen en hun onderdelen grotendeels hergebruiken. Zonnepanelen die echter nog werken, kunnen via herstelling ook een tweede leven krijgen. Hetzelfde geldt voor batterijen.

We zijn enorm materialistisch geworden. Onze ecologische voetafdruk is gigantisch. Of het nu gaat over kleding, voedsel of ons energieverbruik: we moeten zoeken naar betere levenswaarden en samen ons verbruik drastisch naar beneden halen.

Samen kunnen we het verschil maken!

Wim Claes Transport & Logistiek

kiest resoluut voor de digitale afslag en rolt de e CMR uit voor de volle 110%. “Dat is uniek in de Benelux.

Bij de start met koudwatervrees, maar de voordelen zijn zo groot dat we nog verdere stappen willen zet ten”, opent Wim Claes. De voorbije 3 jaar legde Wim Claes Transport & Logistiek al een hele weg af. Het aantal medewerkers (75) én aantal voertuigen (70) verdubbelden. Met een nieuw warehouse van 6000 m2 in Genk zet het, naast trans port, ook volop in op distributie. “Ondanks onze snelle groei blijven we een familiebedrijf met sterke waarden. De e CMR past in onze visie om al onze processen effici enter te maken. We mikken dus op meer dan 100%. Daar hebben wij en onze klanten baat bij.”

Colofon

Bedrijvig Limburg is het magazine van Voka – KvK Limburg vzw. ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’

Gouverneur Roppesingel 51, BE 3500 HASSELT

Tel. +32 11 56 02 00, Fax +32 11 56 02 09, info.kvklimburg@voka.be www.voka.be/limburg www.facebook.com/ vokalimburg @VOKA_Limburg BE 0407.589.842

RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

Verantwoordelijke uitgever: Karin Van De Velde voorzitter Voka – KvK Limburg Redactie: Laura Michielsen laura.michielsen@voka.be Eindredactie: Manon Beerten manon.beerten@voka.be Bladcoördinatie: Kristien Put kristien.put@voka.be Publiciteit: Kristien Put +32 11 56 02 63 kristien.put@voka.be

Fotografie: Medialife Vormgeving: Propaganda www.propaganda.be

Voka­partners

Goed nieuws voor liefhebbers van lekkere, authentieke Italiaanse gerechten, want op de site van bioscoopcomplex Kinepolis Gent openen in het voorjaar 2023 de deuren van het stijlvolle restaurant Giuliano. Beide partijen hebben zopas een overeenkomst onder tekend over de exploitatie van de vierde Giuliano Ristorante in ons land. De Limburgse ondernemer Giuliano Bruno investeert, samen met zijn vennoten Ramona Klee, Massimo Pagnotta en Sandro Rossetti, maar liefst 1,5 miljoen euro in de aankleding en uitrus ting van de zaak. De vestiging in Gent zal werk bieden aan 40 à 50 medewerkers.

Giuliano verwent Italian foodlovers bij Kinepolis Gent Verdubbeling aantal voertuigen en chauffeurs voor Wim Claes Transport & Logistiek
november 2022 Bedrijvig Limburg 63 POSITIEF IN LIMBURG

Wat heeft Kamal Kharmach met hr? Meer dan je zou denken, zo blijkt. Benieuwd naar zijn visie over talent aantrekken of behouden? Bekijk zijn verhaal op The Perfect Match. En lees meteen ook wat jij als werkgever in huis moet hebben om de war for talent te winnen.

Ontdek het hier: www.sdworx.be/theperfectmatch

“Mensen heel veel betalen zodat ze beter presteren, dat werkt niet.”

GEMEENTEN

H2O – Halen & Herk­de­Stad

Op 15 september waren we met 50 ondernemers te gast bij Flexorius & ING te Lummen, waar onze twee leden vorig jaar een vestiging openden. Katrien Vanrusselt van Flexorius gaf ons inzicht in hoe zij voor elk hr vraagstuk een oplossing kunnen aanreiken. Jeroen Hermans van ING legde ons uit hoe voor hem en zijn vennoten per soonlijk advies en service centraal staan. Twee boeiende onderne mersverhalen in een mooie setting.

Diepenbeek

Op dinsdag 20 september kwamen leden van de Ondernemersclub Diepenbeek en collega ondernemers samen in de theaterzaal van het Gemeenschapscentrum De Plak. Op uitnodiging van de club en burgemeester Rik Kriekels werd die avond een uiteenzetting gegeven over de werking van de gemeente. Stijn Vercampt, expert Ruimtelijke Economie bij de POM, gaf een voorstelling over het Masterplan Campus Diepenbeek. Achteraf kon er genetwerkt worden in cafetaria De Poos.

De Haspengouwse Ondernemersclub @hoc organiseerde haar jaarver gadering in de sfeervolle brouwerij en distilleerderij van Wilderen. Luc Heylands ontving er de 1ste Vos van Haspengouw en gaf de voorzitters fakkel door aan Sylvia Vogelaar, het bestuur bezorgde XII opportunitei ten aan de lokale besturen om deze legislatuur nog te realiseren, @hoc lanceerde een digitaal ledenplatform en investeerde hiermee 14.500 euro in de promotie van het ondernemerschap voor Haspengouw en Jan Flamend stelde zijn boek ‘Allemaal ego’s’ voor. De opbrengst van de jaarvergadering werd geschonken aan Stal Ter Koze, ze kregen een cheque ter waarde van 2400 euro.

Verenigde Industrie Pelt

Op dinsdag 27 september kwamen de leden van OC Verenigde Industrie Pelt samen voor een ontbijtmeeting bij Pami Workspace Designers in Pelt. Na het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering nam Project Pura (Shaun Van Nerum) ons mee in een keynote omtrent duurzaam ondernemen. Schepen van lokale economie Raf Drieskens sloot deze bijeenkomst af met een stand van zaken rond het project ‘Campus Noord’. Lode en Hendrik Essers stelde hun mooie accommodatie ter beschikking voor deze och tend, waarvoor dank!

@hoc, Haspengouwse Ondernemersclub
november 2022 Bedrijvig Limburg 65 LOKAAL NIEUWSUIT DE

ONDERNEMERSCLUBS

Tongeren

Vijftig ondernemers uit Tongeren waren te gast bij Levenstond Seafood in Riemst. Na een inspirerende uiteenzetting van Axel Verberckmoes en de rondleiding door het verwerkingsbedrijf kon den de ondernemers genieten van al het lekkers uit de zee. Joël Libert van stad Tongeren gaf hen aansluitend een update over de zuid oostelijke omleidingsweg en andere wegenwerken rond Tongeren. De avond werd afgesloten met een gezellige netwerkre ceptie in de mooie Vis Factorij.

Zonhoven

Het gemeentebestuur van Zonhoven deed zijn toekomstplannen uit de doeken voor de leden van de Ondernemersclub Zonhoven. Zo konden de lokale ondernemers vragen stellen over de enorme facelift die het centrum van de gemeente ondergaat én de impact die dit mogelijk meebrengt voor de lokale handel. “Onze ondernemers moesten zich alvast geen zorgen maken”, klonk het bij het gemeentebestuur.

HECHTEL-EKSEL

Met de campagne ‘Attentie voor mensen met dementie’ staan de handelaars in Hechtel Eksel – een dementievriendelijke gemeente – stil bij het feit dat winkelen voor mensen met dementie niet zo gemakkelijk is. Het lokale bestuur van Hechtel Eksel en de lokale ondernemers sloegen de handen in elkaar: de kaartjes met tips over hoe je eenvoudig contact maakt met iemand die dementie heeft, kan je terugvinden in verschillende winkels in Hechtel Eksel.

De Climate Award is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt door de stad Tongeren. Projecten met een positieve impact op het milieu komen in aanmerking voor deze trofee. Dit jaar hebben zeven Tongerse bedrijven zich hiervoor kandidaat gesteld. De uitreiking van de Climate Award vindt dit jaar voor de tweede keer plaats, op don derdag 17 november om 18.30 uur in het Auditorium van het Gallo Romeins Museum, Kielenstraat 15 in Tongeren. Als toemaatje voorzien we stand up comedy. De winnaar van vorig jaar, Tilkin Powder Coatings, overhandigt die avond de wisseltrofee aan de laureaat van 2022.

Ben jij erbij tijdens de uitreiking van de Climate Award?
Attentie voor mensen met dementie: ondernemers zorgen voor hulp bij winkelen
TONGEREN
66 Bedrijvig Limburg november 2022 LOKAAL NIEUWS
KEEP UP WITH THE CLICKS E-COMMERCE. IT’S BE FAST OR BE LAST. AND WE DON’T DO LAST. Half of all shoppers will pay for express delivery. In fact a third will actively choose a merchant who offers a premium service, keeping sales growing 24/7, 365. We offer flexible delivery options so shoppers can choose where, when and how fast they receive their package. We’ll help your business keep up with the clicks. Learn how -> dhlexpress.be/en/e-commerce

DE TOEKOMST WAAIT HET KRACHTIGST IN LIMBURG.

De vriendelijkste plek om te werken, ondernemen, innoveren en excelleren. www.pomlimburg.be

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.