WV-2021-12-Ondernemers_19

Page 1

ONDER

NEMERS

EDITIE 19 2021

Blikvanger Onlineschool Icha brengt onderwijs op maat Belangenbehartiging Schipdonkkanaal

Jaargang 28 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) • 13 december 2021 • P409071

Reportage Digitale transformatie

Georges , Jerome, Lily en Désirée Libeert — Libeert

“Alles draait rond kwaliteit en smaak”


De auto van morgen is voor vandaag. Reserveer nu uw testrit met de Volvo C40 Recharge. De eerste 100% elektrische crossover van Volvo. Scan de QR-code of surf naar www.automobilia.be/testrit.

22 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP) Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be Afgebeeld model ter illustratie.

S T EL UW BESLISSING NIE T UI T EN KOM L ANGS BIJ EEN AU TOMOBILIA-VES T IGING IN UW BUUR T. BRUGGE

OOSTENDE

ROESELARE

TIELT

VEURNE

ZARREN

Gistelsesteenweg 276 T 050 40 60 60

Ankerstraat 16 T 059 32 09 82

Kleine weg 241 T 051 27 20 00

Pittemsesteenweg 22 T 051 42 75 00

Nieuwpoortkeiweg 28 T 058 31 12 43

Esenstraat 82 T 051 56 72 91


3

Het is 25 november als ik dit schrijf. Mijn inschatting is dat we een nieuwe – de facto – lockdown doormaken wanneer u dit leest. De facto omdat vele van onze leden met de handen in het haar zitten wegens quarantaines en het uitvallen van medewerkers. En het dreigt ook een vicieuze cirkel te worden, waarbij door de hoge uitval in een krappe arbeidsmarkt de werkdruk vergroot, wat tot nog meer uitval leidt. Met verbazing las ik in een weekendkrant: “Verplichte vaccinatie is politieke luiheid” en het antwoord op de vraag hoeveel besmettingen er gebeuren in bedrijven, “we moeten stoppen met de logica, om te zoeken waar precies de besmettingen gebeuren”. Aan het woord was onze premier…

“Dit zou geen signaal zijn van politieke luiheid maar wel van politieke verantwoordelijkheidszin.” Philippe De Veyt - voorzitter

Ik ben van vorming geneesheer. In die hoedanigheid heb ik nog zeer veel contacten en vrienden in het milieu. Ons bedrijf dat 700 mensen tewerkstelt, zorgt ervoor dat ik de vinger aan de pols hou van wat op de vloer leeft. En door mijn mandaat van voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen weet en voel ik perfect wat leeft bij onze ondernemers. We zijn nu bijna 2 jaar verder in deze pandemie en aan onze vierde golf toe. Opnieuw is men overvallen door de hevigheid ervan en worden halfslachtige en contradictorische maatregelen getroffen. Ik heb medewerkers die bijna smeekten om niet weer op hun appartementje aan de keukentafel te moeten werken. Schrijnend. De wet is echter de wet en wij passen ze strikt toe. De moraal van de troepen slinkt echter zienderogen. Voeg daaraan toe dat burgers dan wel naar discotheken mogen gaan waar iedereen op mekaar is gepakt. Men begrijpt het niet meer. En opnieuw is dit een kaakslag voor onze ondernemers die voor de zoveelste maal geconfronteerd worden met de veronderstelling dat zij niet in staat zijn verantwoordelijke houdingen aan te nemen, bewijze de administratief belastende RSZ-app. Een vriend-geneesheer meldde me dat in zijn ziekenhuis 80% van de IC-bedden bezet is met niet-gevaccineerden. De moed van geneesheren en verpleegkundigen zinkt hierdoor terug in de schoenen. Door niet-consistente maatregelen en het niet verplichten van de vaccinatie, zit de kans erin dat we ook de volgende 2 jaar nog met verschillende golven zullen worden geconfronteerd. Daarbij zal ons medisch apparaat telkens opnieuw gestretcht worden en de broodnodige medische interventies uitgesteld worden. De bedrijven blijven mank lopen omdat iedereen telkens terug naar huis gestuurd moet worden. De motivatie van het personeel (medisch en in de bedrijven) is onder 0 gezakt. Dit alles wordt mede veroorzaakt door een minderheid die 'baas wil zijn over eigen lijf'. Dit is hun goed recht, tot op een bepaald niveau. Indien een minderheid van burgers ervoor zorgt, de verantwoordelijkheid draagt, bedden bezet die hulpverlening aan andere medemensen verhindert, dan komt hierdoor een essentieel recht van de medemens op hulpverlening in het gedrang en dus ook de plichtuitvoering door artsen voor dringende medische interventies van zij die wel gevaccineerd zijn. Ik durf dit onverantwoord gedrag te noemen. Die minoriteit heeft m.i. het recht niet meer om dit te veroorzaken en een ganse bevolking in de greep te houden. Jammer genoeg moeten we ook vaststellen dat er gebruik wordt gemaakt van ideologische stellingnames, voor politiek gewin, waardoor deze pandemie maar blijft duren en ervoor zorgt dat we een repetitie krijgen van een stop & go van onze samenleving. Ik pleit er dan ook voor om vaccinatie verplicht te maken, waar enkel kan van afgeweken worden om medisch gegronde redenen, los van ideologische motivaties en polarisatie van onze maatschappij. Dit zou geen signaal zijn van politieke luiheid maar wel van politieke verantwoordelijkheidszin.

S TA N D P U N T

Verplichte vaccinatie, nu!


INHOUD

4

................................................. 05 ..................................... 07 PARA TI ............................................. 08 ICHA

KORT NIEUWS

VOKA-NIEUWS

........................... 09 VERBREDING SCHIPDONKKANAAL......... 10 VRAAGHET@VOKA

.................................. 12 ....................................... 13 LORECA CONSULTANCY ....................... 14 HAVENNIEUWS ................................... 15 WHAT'S UP

COMOVEIT

OND&CO

20

INTERVIEW De chocolade van Libeert: je kan er dezer dagen niet naast kijken. Het bijna 100 jaar oude familiebedrijf is in ons land de numero uno van de zogenaamde seizoenchocolade. De vierde generatie kan uitpakken met een traditie om u tegen te zeggen. Zussen Lily en Désirée en broers Georges en Jerome draaien vanuit Komen zo’n 38 miljoen euro omzet.

............................................ 16 ............................................ 17 DECUPERE & PARTNERS ...................... 18 SD WORX MARLEX

....................................... 19

DSM KEUKEN

ZO START U MET

.................. 24 ................................ 26 NATUROOF ......................................... 27 DELTA RUBBER .................................. 28 BELGIAN WINE PERSONALITY 2021 ...... 29 CLEANING PROFESSIONALS ................ 31 OPSTART HERINRICHTING N8 .............. 34 VERMAKO COVER SOLUTIONS .............. 35 LV METAL ........................................... 37 AMEEL CANDY WORLD ......................... 38 DIGITALE TRANSFORMATIE TVH EQUIPMENT

PROSIT

............................................. 40

AGENDA

............................................ 42

24

UITEENLOPEND BEDRIJVENNIEUWS Dit magazine stond volledig in het teken van de Bedrijvencontactdagen, die normaal midden december zouden plaatsvinden in Kortrijk Xpo. Op het moment dat het in druk zou gaan, viel de beslissing van het Overlegcomité om indoor bijeenkomsten te verbieden. Het blad werd door onze redactie herwerkt, maar we beslisten wel om enkele artikelen over standhouders te behouden.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Sébastien Gekiere, Kenneth Oroir, Bart Vansevenant - Vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Sven Van Ryckeghem Fotografen: Stefaan Achtergael, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Joyce Mesdag, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe Druk: Lowyck Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


5 BEDRIJVEN

Ook interesse van bedrijven Johan Bossuyt en Philip Vertriest, 2 voormalige leerkrachten en schooldirecteurs in het traditioneel onderwijs, startten vorig jaar met onlineschool Icha. De wortels liggen in Kuurne, maar de takken strekken zich intussen al uit over de hele wereld. “Sinds kort focussen we ook op bedrijven die lessen op maat vragen voor hun anderstalig personeel.”

Philip Vertriest liet in 2015 zijn leven in België achter om een onderwijsproject op te zetten in Nicaragua. In het dorpje Tamarindo bouwde hij een school, waar enkele tientallen kinderen al een extra duw in de rug kregen voor een betere toekomst. “De tijd die ik in het project van vzw Autentico stopte, was belangeloos”, vertelt Vertriest. “De jaren die ik daar heb gewoond, gaf ik online les als kostwinning.” Vertriest zag wel potentieel in dat online lesgeven en eens terug in ons land besloot hij zelf met een onlineschool te starten. “Johan Bossuyt is in mijn onderwijscarrière heel vaak mijn compagnon de route geweest”, zegt Vertriest. “Eerst als collega-leerkracht, daarna was hij mijn directeur, en toen ik zelf directeur was, gaf hij me raad als pedagogisch adviseur van onderwijskoepel OVSG. Voor mij was het de evidentie om hem ook bij dit project te betrekken.” Ruimte voor verbetering

Onlineschool Icha brengt onderwijs op maat

Dat er in ons huidig onderwijs heel veel ruimte is voor verbetering, daar zijn Bossuyt en Vertriest het gloeiend over eens. “Het gaat niet de goeie kant uit met het niveau van het onderwijs in ons land en daar is volgens ons één belangrijke verklaring voor. Er wordt veel te veel aandacht gegeven aan de zwaktes van de leerlingen en te weinig aan hun sterktes. Neem nu een leerling die moeite heeft met wiskunde: op dit


BEDRIJVEN

6

moment begeleiden we die zijn ganse carrière lang intensief rond wiskunde, om er toch maar voor te zorgen dat wiskunde beter wordt. Aan het einde van de rit is zijn wiskundekennis nog altijd niet supergoed, maar werd de leerling te weinig gestimuleerd in de zaken waarin hij wél goed is.” “De leerlingen die veel talenten en capaciteiten hebben, krijgen minder aandacht en zorg, omdat voor hen alles veel vlotter gaat. Nochtans moeten zij net gestimuleerd en uitgedaagd worden, zodat school ook voor hen boeiend blijft en ze hun potentieel maximaal kunnen benutten.” Dat is de overtuiging die het

“Het kan handig zijn om buitenlandse werkkrachten basiskennis Nederlands of Engels mee te geven.” tweetal centraal plaatst in Icha. “We hebben eigenlijk 3 doelgroepen bij Icha”, zegt Vertriest. “Ouders die om de een of andere reden in het buitenland wonen, kloppen bij ons aan om het onderwijs van hun kinderen te verzorgen. Dat kan héél intensief zijn, waarbij wij hen het hele onderwijspakket aanbieden. Maar dat kan ook minder intensief zijn, waarbij wij hen bijvoorbeeld Nederlands geven zodat ze die kennis blijven onderhouden in het buitenland.” STEM

Gamebased learning Icha staat voor I Challenge. “Omdat we er een punt van maken om onze leerlingen en studenten uit te dagen. En dat mag al eens op een onconventionele manier zijn. Zo werken we, als het een meerwaarde is, met gamebased learning, zoals het spelplatform Minecraft Education waar ook leerstof in verweven zit. Je kan dat vreemd vinden, dat je zou betalen om kinderen te laten gamen. Maar de kinderen doen het graag én ze leren er ontzettend snel door bij.”

Daarnaast organiseert Icha ook leerkampen, met veelal een focus op STEM-onderwijs. “Dit jaar organiseerden we al verschillende kampen waarbij we een leerdomein combineerden met een game. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Maths. Het zijn die talenten die we in de toekomst nodig zullen hebben op onze arbeidsmarkt en dus is het belangrijk dat we kinderen al van jongsaf aan warm maken voor technologie en wetenschappen. Wij werken daaraan graag mee via onze kampen. Bij ons kunnen kinderen bijvoorbeeld al op jonge leeftijd leren programmeren via innovatieve tools als de Micro:bit.” Sinds kort heeft Icha er nog een extra

doelgroep bij: bedrijven. “Tot onze eigen verrassing blijken ook bedrijven vragende partij voor onlinelessen. We bieden bijvoorbeeld Engelse les op maat aan voor het administratieve kader van een transportbedrijf. We leren de medewerkers in niveaugroepen de woordenschat die ze nodig hebben in hun job. Nu er een groot tekort heerst op de arbeidsmarkt, zullen steeds meer buitenlandse werkkrachten aangetrokken worden. Het kan handig zijn om die wat basiskennis Nederlands of Engels mee te geven. We organiseren dat niet schools, maar echt op maat van het bedrijf.” Aan onlinelessen, die particulier meestal één-op-één worden gegeven, hangt natuurlijk ook een prijskaartje. “Maar we nuanceren dat graag. Je krijgt er immens veel voor in ruil: de leerkrachten zijn van topkwaliteit, omdat ze stuk voor stuk de leerstof geven waar ze zelf in uitblinken en die ze ook graag doen. De leermethodes zijn inbegrepen, logins op ons platform, eventueel het jaarabonnement voor Minecraft Education,… En de lessen zijn ook heel efficiënt: in 2 uur tijd kan je vaak de leerstof geven waarvoor andere kinderen 8 uur op de schoolbanken zitten.” (JM - Foto's Kurt) WWW.ICHA.BE


7

De Vlaamse steden en gemeenten hebben het coronajaar 2020 op financieel vlak goed verteerd, ondanks 30 miljoen euro aan lokale belastingontvangsten minder. De lokale besturen hebben

hun spaarpot zelfs kunnen vergroten omdat ze minder geïnvesteerd hebben. Globaal gezien is er in Vlaanderen een spaarpot van 556 euro per inwoner, een stijging van 3% in vergelijking met het

pre-coronajaar 2019. De totale spaarpot bedraagt daarmee 3,6 miljard euro. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen (2019 en 2020) van de Vlaamse besturen door advieskantoor BDO.

Houthulst krijgt er nieuw kmo-park van 7.200 m² bij

Heftig lanceert zich in Nederland onder de naam Livalos Na de succesvolle crowdlendingcampagne bij WinWinner steekt websiteplatform Heftig de grens over. Op één maand tijd werd 100.000 euro opgehaald, het bedrag dat nodig was voor internationalisering. Het eerste land dat kennismaakt met het nieuwe Heftig onder de naam Livalos is Nederland. Op korte termijn zal ook Heftig in Vlaanderen de rebranding aannemen. Het startschot wordt gegeven op de Work Smarter-beurs van Teamleader in Utrecht. WWW.HEFTIG.BE

In Houthulst is Global Estate Group begonnen met de ontwikkeling van een kmo-park bestaande uit 18 units. De Melane vormt het sluitstuk van een volledig nieuw bedrijventerrein, nadat Global Estate Group vorig jaar op dezelfde site van zo’n 6,5 ha in een eerste fase ook al een deelproject ontwikkelde, bestaande uit een tiental industriegronden. Het liet toen ook een weg aanleggen om de industriezone met het achterliggende recyclagepark te verbinden en legde een ruime groenzone en bufferbekkens aan. De Melane is het derde kmo-park dat Global Estate Group dit jaar realiseert in West-Vlaanderen. De nood aan kwalitatieve ruimte voor kleine ondernemers is in West-Vlaanderen volgens de ontwikkelaar dan ook bijzonder hoog. WWW.GLOBALESTATEGROUP.EU

BEDRIJVEN

Vlaamse steden en gemeenten verteren coronajaar 2020


BEDRIJVEN

8

Met Para Ti heeft regio Brugge al 3 kassaloze winkels 24/7 lokale producten aankopen

Een kassaloze buurtwinkel waar je 24 uur op 24, 7 dagen op 7 terechtkan? Dankzij de broers Corneel en Tom Martens kan het op 3 locaties in het Brugse. Via een QR-code krijgen klanten er toegang tot koelkasten en rekken met lokale producten. “Het lijkt een tegenstrijdigheid in een kassaloze winkel, maar het sociaal aspect is hier juist erg belangrijk”, zeggen de broers.

Winkelketen Okay liet begin november trots weten dat het een automatische winkel zou openen in het hart van Gent. “De Colruyt Group kreeg daarop heel wat aandacht, maar een primeur was het niet”, zeggen Corneel en Tom Martens. “Die was voor ons, in 2019 al.” Toen opende het tweetal een eerste volautomatische dorpswinkel in Beernem, Para Ti. “Het concept is vrij eenvoudig. Alle producten zitten hier in afgesloten koelkasten, rekken, bakken en diepvriezers”, legt Corneel uit. “Als je op je smartphone onze zelf ontwikkelde app downloadt, kan je de kasten en rekken openen door een QR-code te scannen. Onder alle schappen zitten sensoren, die registreren welke producten je juist uit het rek haalt. De app is gelinkt aan je bankkaart. Zodra je de producten in je mandje of karretje legt, worden ze aangerekend.” Wat hen inspireerde om met een concept als Para Ti te starten, is een combinatie

van ondernemerszin, streven naar duurzaamheid en liefde voor de korte keten en lokale producten. “De korte keten heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Consumenten zijn veel meer bezig met de herkomst van de voeding die ze in huis halen. Dankzij een buurtwinkel zoals deze kunnen consumenten op één locatie terecht voor al hun basisproducten én ze kunnen erop rekenen dat die allemaal afkomstig zijn van lokale producenten. Tegelijk zorgen we er met Para Ti voor dat lokale producenten hun producten vlotter aan de man kunnen brengen of dat ze aan hun klanten extra verkooppunten kunnen aanraden.” Drempel? De verklaring voor het succes van Para Ti? “Het gemak, wellicht. Er is inderdaad wel een drempel als je de eerste keer naar de winkel komt. Het duurt immers een paar minuutjes om een account aan

Tijd voor een praatje Het sociaal aspect is ook een grote troef. “Het klinkt ongetwijfeld verrassend, want het gebeurt heel vaak dat hier geen enkel personeelslid aanwezig is in de winkel. Een praatje aan de kassa, dat kan hier ook niet. Maar we merken dat de Para Ti-vestigingen een soort van ontmoetingsplek zijn geworden in de buurt en dat was ook wel onze bedoeling. Buurtbewoners maken hier uitgebreid tijd voor een babbeltje als ze mekaar hier tegenkomen. Ze staan hier immers niet in de weg, als ze hier een half uur staan kletsen. En het gebeurt wel vaker dat de ene klant de andere helpt als die hier voor de eerste keer langskomt.”

te maken. Maar eens je dat hebt gedaan, ben je vertrokken. De volgende keer dat je langskomt kan je letterlijk in minder dan een minuut een product aankopen en weer vertrekken. En dat op elk moment van de dag.” Intussen hebben de 2 broers al extra vestigingen geopend in Beernem en Sijsele. “Het concept slaat aan, merken we. Dat we heel Vlaanderen willen veroveren, dat zou wat sterk overkomen. We zien wel hoe het evolueert. Maar het mag natuurlijk. Wat komt, dat komt.” (JM - Foto MVN) WWW.PARA-TI.BE


9 VOKA-NIEUWS

U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.

Vraag van de week

Welke bedrijven moeten volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive een duurzaamheidsrapport publiceren? De recent afgelopen Conference of the Parties (COP) 26 in Glasgow moest de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs (2015) levendig houden. De kerndoelstelling is om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 2 graden Celsius, bij voorkeur maximaal anderhalve graad. Dat doel werd in Glasgow herbevestigd, dus ook door de Europese Unie (EU) en door ons land. De EU ging na het Klimaatakkoord van Parijs aan de slag om er concreet werk van te maken en publiceerde in 2018 het Actieplan Duurzame Financiering. Eind 2019 volgde de Europese Green Deal, met een specificering van acties die zouden worden uitgerold om de klimaatdoelstellingen te halen en om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Intussen rollen de wetgevende initiatieven, voortkomend uit de Green Deal, van de Europese band. Eén daarvan draait rond duurzaamheidsrapportage. Onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2014 zijn grote beursgenoteerde bedrijven, banken en

verzekeringsmaatschappijen verplicht om niet-financiële informatie te publiceren. Dat wordt uitgebreid onder de nieuwe richtlijn, de CSRD ofte Corporate Sustainability Reporting Directive, die werd voorgesteld in april van dit jaar. De scope van bedrijven wordt uitgebreid met ondernemingen die aan 2 van de volgende voorwaarden voldoen: meer dan 250 medewerkers en/of een (netto) omzet van meer dan 40 miljoen euro en/of een balanstotaal van boven de 20 miljoen euro. Dat maakt dat ongeveer 5 keer meer ondernemingen een duurzaamheidsrapport zullen moeten publiceren dan momenteel het geval was. Dat rapport wordt verwacht op 1 januari 2024, op basis van de gegevens van 2023. Daarin zijn een aantal specifieke vereisten opgenomen: •

• •

Ook een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen! vraaghet@voka.be

Volgens rapportagestandaarden die momenteel worden opgesteld door de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Een verplichte externe audit van het duurzaamheidsrapport op feitelijke juistheid en vormvereisten. Het publiek beschikbaar stellen op het ESAP (European Single Access Point). Zowel retrospectieve, huidige als toekomstige blik op korte, middellange en lange termijn van de bedrijfsstrategie. In kaart brengen van de gevolgen op de waardeketen van het bedrijf (zowel binnen als buiten de EU).

MEER INFO: SARAH.SPENNINCK@VOKA.BE 0476/02 59 42


VOKA-NIEUWS

10

“Vlaams Klimaatplan en Europese Green Deal hefbomen voor verbreding Schipdonkkanaal” De Vlaamse regering buigt zich over een parlementaire vraag om de verbredingszone van het Schipdonkkanaal te schrappen. “Dat mag absoluut niet gebeuren, want het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal naar de Leie is de beste oplossing om Zeebrugge via de binnenvaart te ontsluiten”, zegt Apzi-Voka West-Vlaanderen.

Het Schipdonkkanaal – officieel Afleidingskanaal van de Leie genoemd – loopt van de Leie in Deinze naar de haven van Zeebrugge. Het werd in de 19de eeuw gegraven. Van de 56 kilometer lengte is alleen het stuk tussen Nevele en Adegem (Maldegem) toegankelijk voor kleine binnenschepen van maximaal 300 ton. Al meer dan 25 jaar wordt gestudeerd op het volledig bevaarbaar maken en verbreden van het Schipdonkkanaal als alternatief voor het Kanaal Oostende-Gent. Dat heeft tussen Brugge en Aalter een capaciteit van 1.300 ton, terwijl de hedendaagse binnenvaart in het Seine-Scheldenetwerk 2.500 tot 4.000 ton vraagt. Uitbreiding in het stedelijk gebied Brugge is echter allesbehalve evident.

Om Zeebrugge te ‘bevrijden’ werd daarom bij de opmaak van de gewestplannen langs het Schipdonkkanaal een ruime ‘reservatiestrook’ ingetekend. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Na politieke actie versmalde de Vlaamse regering in december 2018 de zone in Oost-Vlaanderen in beperkte mate. Vlaams Parlementsleden Mieke Schauvliege en Jeremie Vaneeckhout (Groen) hebben nu een voorstel tot resolutie ingediend om de reservatiezone volledig op te heffen. Wegens het grote belang van het dossier besliste de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op 20 oktober om daarover het standpunt van de Vlaamse regering te vragen.

Kanaal Gent-Brugge-RingvaartBoudewijnkanaal tot in haven Zeebrugge

Schipdonkkanaal vanaf haven Zeebrugge tot aan de kruising met het kanaal Gent-Brugge en Leie

Heist

Terneuzen

Sluis

Zeebrugge

Damme Maldegem Brugge

Eeklo

Zomergem Aalter Gent

Europese steun zoeken Schauvliege en Vaneeckhout wensen het huidige landschap maximaal te behouden, wijzen op technische argumenten en vermelden de voornemens van de Vlaamse regering om de ringvaart rond Brugge op te waarderen en de estuaire vaart verder te ontwikkelen. Apzi-Voka West-Vlaanderen heeft daar zijn bedenkingen bij. “Al jaren ijveren we voor een betere ‘natte’ ontsluiting naar het hinterland en het Seine-Scheldenetwerk. Het ligt niet voor de hand om de capaciteit van de Ringvaart langs de Brugse binnenstad te verhogen tot 2.500 ton, laat staan tot 4.000 ton. En de volwaardige ontwikkeling van de estuaire vaart blijft hangen in internationale juridische en technische kwesties. Bovendien kan dat slechts een complementair alternatief zijn. Voor deze belangrijke kusthaven is een volwaardige binnenvaartontsluiting met koppeling aan het binnenvaartnetwerk Seine-Schelde essentieel. Nu zelfs meer dan ooit, gezien de nakende havenfusie met Antwerpen en de bijkomende containertrafiek die dat zal genereren.” “Daarom blijven we aandringen op het uitbouwen van het Schipdonkkanaal. De reservatiestrook moet dus absoluut behouden blijven. Omdat een nieuwe binnenlandse waterweg potentieel biedt voor de modal shift, zien we dat zelfs positief kaderen in het Vlaamse Klimaatplan en de Europese Green Deal. Vanuit beleidsoogpunt lijkt het ons logisch dat als je vergroening van transport stimuleert, je dan ook investeert in meer en betere binnenvaart. Mogelijk vinden we daarvoor bij Europa een strategisch draagvlak en financiële middelen. Na de studies van 15 tot 20 jaar geleden kan met hernieuwde technische inzichten onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn.”


OPE N ING JAN UARI 2 02 2

Oxygen for your events Let’s meet in Bruges’ innovative venue

©Meta Architectuurbureau

• • • •

4500 m2 beursoppervlakte Plenaire zaal met uitklapbare tribune voor 514 personen 12 meeting rooms Cateringruimte voor 500 personen met zicht op werelderfgoedstad Brugge

BEURS MEETING & CONGRES CENTRUM bmccbruges.com


BEDRIJVEN

12

RIK OSSELAER Voka: Wat was de aanleiding om met Yawi Purifiers te starten?

Rik: De voorbije jaren kregen we in onze interieurzaak steeds meer mensen met een allergie over de vloer. Na ons grondig in de materie te hebben verdiept, wilden we een oplossing creëren die, naast allergenen, ook pollen, vluchtige organische stoffen en bacteriën verwijdert.

Een Bryodeelnemer vertelt waarmee hij/zij bezig is.

RIK OSSELAER nog altijd verbonden aan Verthé Interieurs uit Harelbeke, startte recent Yawi Purifiers op. Het bedrijf focust zich op de luchtzuiveringsmarkt.

Voka: Wat is het concept van de oplossing?

Rik: Het gaat om een hoogwaardig mobiel systeem dat in iedere ruimte kan worden geplaatst. Elk toestel is uitgerust met een CO2-sensor die de CO2-concentratie in het lokaal aangeeft. We zijn medelicentiehouder van deze oplossing, die wordt geproduceerd bij een fabrikant die al langer in luchtzuivering is gespecialiseerd.

Voka: Hoe pak je de commercialisering aan?

Rik: Dat wordt grotendeels een online verhaal, al willen we de producten eventueel ook in een tweetal Vlaamse showrooms etaleren. Het specifieke type kunnen we bepalen na een luchtmeting ter plaatse bij de klant. Dat is cruciaal om aan medische normen te beantwoorden.

Voka: Welke ambitie koester je hiermee?

Rik: De oplossing is patenteerd voor heel Europa. In eerste instantie mikken we op de Benelux, later hopen we dit concept nog internationaler uit te rollen.


13

CoMoveIT SPIN-OFF VAN KU LEUVEN CAMPUS BRUGGE West-Vlaamse ondernemingen hebben zuurstof nodig om te blijven groeien. Daarvoor is onder meer de interactie tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven van groot belang. Hier laten we de hogeronderwijsinstellingen uit onze provincie aan het woord over hun opleidingsaanbod en onderzoeksprojecten. Met al uw vragen over onderwijs kunt u terecht bij joyce.simoens@voka.be.

Binnenkort zullen talrijke kinderen en volwassenen met een hersenverlamming zichzelf beter kunnen voortbewegen in hun rolstoel dankzij CoMoveIT Smart. Dat is het unieke besturingssysteem ontwikkeld binnen 3 onderzoeksrichtingen van KU Leuven, waarvan er 2 gevestigd zijn in Brugge. Dat leidde meteen tot de eerste spin-off van KU Leuven Campus Brugge. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 zouden de eerste rolstoelen met het unieke besturingssysteem op de markt zijn.

Professor Elegast Monbaliu, verbonden aan het Departement Revalidatiewetenschappen van KU Leuven Campus Brugge, werkt al 20 jaar met kinderen met een ernstige hersenverlamming. “Het gaat om mensen met intellectuele mogelijkheden, maar hun ernstige motorische problemen beperken hun opties. Daarom hebben we de voorbije jaren met 3 onderzoeksrichtingen (bio-ingenieurs-, revalidatie- en industriële ingenieurswetenschappen) gewerkt aan de ontwikkeling van een ander besturingssysteem dat de motorische ‘lock in’ mee kan doorbreken. ‘Evidence based’ Bij dat systeem, de CoMoveIT Smart, zijn sensoren ingebouwd in de hoofdzijflappen en de voetsteunen van de rolstoel. “Door artificiële intelligentie past het systeem zich automatisch aan de gebruiker aan en niet omgekeerd. Het

“UNIEKE ROLSTOELBESTURING VOOR MENSEN MET HERSENVERLAMMING” is een ‘evidence based’-ontwikkeling die vanuit de wetenschappelijke benadering is vertrokken. Het effect is onmiddellijk zichtbaar: eenmaal het kind doorheeft hoe het zich kan bewegen, zit het veel relaxter in de rolstoel. Dat zorgt echt voor kippenvel.” Bij CoMoveIT, de naam van de nieuwe spin-off, werken intussen 4 mensen volop aan de commercialisering van het systeem. “Momenteel bekijken we volop welke partner in aanmerking komt voor de productie van het besturingssysteem. De rolstoel en zitting zullen samen met het CoMoveIT Smart-besturingssysteem worden geleverd door VIGO Group, de grootste Vlaamse speler inzake technische orthopedie en gespecialiseerde rolstoeladvisering. Samen met hen werken we het distributienetwerk uit”, vertelt Frederik Vervenne, die in mei aan boord kwam en samen met prof. Elegast Monbaliu de spin-off zal leiden. Uit intern en extern marktonderzoek

blijkt dat er veel potentieel is. “Eén op de 500 kinderen wordt geboren met een hersenverlamming. 25 à 30% van hen heeft complexe bewegingsstoornissen. Het is de bedoeling om eerst in Vlaanderen stapsgewijs te groeien. De eerste contacten met Nederland zijn intussen ook al gelegd. Op termijn willen we deze mensen in de integrale Europese markt kunnen helpen.” Normaliter zal de spin-off verzekerd zijn van recurrente inkomsten. “Een rolstoel voor kinderen wordt om de 3 jaar vernieuwd, bij volwassenen is dat om de 5 jaar. Op basis van het medische voorschrift wordt het systeem volledig terugbetaald door de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming), als de rolstoel aan vernieuwing toe is”, besluit Frederik Vervenne. Zelf krijgt CoMoveIT financiële steun van het Gemma Frisius Fonds (verbonden aan Leuven Research & Development) en van private investeerders. (BVC - Foto Kurt)


BEDRIJVEN

14

Studenten ontwikkelen algoritme voor Booking Engine Optimalisatie De Brugse student Bart-Jan Leyts levert met zijn bedrijf Loreca Consultancy IT-ondersteuning aan ondernemers. Samen met medestudent Thymen Pollier ontwikkelde hij onder meer een algoritme dat B&B’s en hotels helpt om bovenaan boekingswebsites te geraken. En dat blijkt héél eenvoudig te zijn…

De 2 studenten namen aan het begin van de coronacrisis het IT-beheer over van de B&B Saint-Georges in Brugge. “Daarbij probeerden we onder meer om de zaak bovenaan te krijgen op boekingswebsites als Booking, Expedia,…”, zegt Bart-Jan. “Logies beheren hun profiel op een externe website. Afhankelijk van de info die ze daarop invullen, komen ze hoger of lager in het overzicht. Een hoge score helpt uiteraard, maar volstaat niet.”

hotels kunnen dat nu ook, door op onze diensten een beroep te doen. Voor een aantrekkelijke prijs. We zijn nog studenten; dit is voor ons een studentenjob.”

Door wat te experimenteren en te testen, hebben Bart-Jan en Thymen een algoritme ontwikkeld waarmee ze de ranking naar hun hand kunnen zetten: Booking Engine Optimalisatie (BEO). “Zo weten we bijvoorbeeld dat de afmetingen van jouw bedden invullen, voor flink wat punten meetelt. Grote hotelketens zorgen met hun eigen IT-mensen voor een hoge ranking. Kleinschalige B&B’s en

Wie graag al zijn IT-zaken bij hetzelfde bedrijf onderbrengt, hoeft niet te vrezen. “Want ook voor de websites, e-mailcampagnes,… kunnen ondernemers bij ons terecht.” Binnenkort organiseert BartJan workshops in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen over hoe je met je bedrijf online goed kan scoren. (JM - Foto Kurt)

Een investering die het waard is, zegt Bart-Jan. “Want wie hoger staat op de boekingswebsites, wordt vaker geboekt en draait dus een hogere omzet. We geloven dat dit de toekomst kan zijn voor de Vlaamse toerismesector.”

WWW.LORECACONSULTANCY.BE


15 H AV E N N I E U W S

www.apzi.be

Association Port of Zeebrugge Interests

‘Discovery Days Port of Zeebrugge’ op internationale toer Onder de nieuwe naam ‘Port of Zeebrugge Discovery Days’ zijn APZI vzw en het havenbestuur MBZ opnieuw gestart met een reeks internationale evenementen. De eerste ontmoeting voor promotie en netwerking met een buitenlandse havengemeenschap vond plaats in Straatsburg. De volgende initiatieven leiden in 2022 naar Ierland en Londen.

Op 28 oktober vond in Straatsburg de eerste editie van ‘Port of Zeebrugge Discovery Days’ plaats. Met deze nieuwe reeks evenementen bouwen APZI vzw en het havenbestuur samen voort op de tientallen jaren succesvolle havendagen, van Sint-Petersburg tot Istanbul. De regio Straatsburg telt veel expediteurs en is een draaischijf voor diverse transportmodi in het hart van West-Europa. Het werd een levendige ontmoeting tussen een twintigtal logistieke spelers uit Zeebrugge en een veertigtal Franse collega’s. Zij werden verwelkomd en wegwijs gemaakt door Anne-Marie Jean, voorzitter van de Port Autonome de Strasbourg, en Tom Hautekiet, CEO van Port of Zeebrugge. Vlotte hinterlandconnecties

zend aan Duitsland en dicht bij Zwitserland en Luxemburg, is een regelmatige spoorverbinding van en naar Zeebrugge relevant en zinvol. Daarnaast betekent dit dat Straatsburg nu sterk geconnecteerd is met Azië, één van de belangrijkste maritieme bestemmingen in Zeebrugge. Belangrijk daarbij is het evenwicht tussen de in- en uitvoerstromen. Dat is een fundamentele voorwaarde voor een rendabele exploitatie van een regelmatige spoorwegdienst.”

weerbaarheid. Maar de logistieke wereld staat nog steeds voor grote uitdagingen. Daarbij is samenwerking tussen logistieke spelers uit verschillende havens essentieel.” Marc Adriansens, voorzitter APZI vzw: “Het is belangrijk dat we als Zeebrugse havengemeenschap persoonlijk in Straatsburg aanwezig waren. Niet alleen om er de verbinding tussen onze havens te promoten, maar vooral om er bestaande en potentiële handelspartners uit de regio te ontmoeten.”

Een eerste panelgesprek stond in het teken van een vlotte verbinding tussen Zeebrugge en Straatsburg, en dat zowel via spoor, binnenvaart als estuaire vaart. Philippe Le Petit, vertegenwoordiger van Port of Zeebrugge in Frankrijk, belichtte onder meer de dagelijkse spoorverbinding met Straatsburg: “Gezien de gunstige geografische positie van Straatsburg ten opzichte van de rest van Europa, gren-

Tijdens het tweede panelgesprek met Tom Hautekiet en Dominique Mathern, vertegenwoordiger van Port of Antwerp in Frankrijk, stond de toekomst centraal. Zij gingen dieper in op de uitdagingen waarmee de haven van Zeebrugge te maken krijgt en op de eenmaking met Port of Antwerp. Tom Hautekiet: “Als haven toonden we tijdens de coronacrisis onze veerkracht en

De volgende editie van de ‘Port of Zeebrugge Discovery Days’ zal begin 2022 naar Ierland leiden. Die bestemming kent een toenemende interesse voor onbegeleide vracht via Zeebrugge. En op dinsdag 8 maart 2022 organiseert APZI vzw in Londen een promotiedag in het kielzog van een prinselijke missie. (RJ - Foto Mike Louagie – MBZ)


ONDERNEMERS & CO

16

SD Worx

Het belang van de juiste hr-oplossing voor jouw kmo De coronacrisis heeft bepaalde hrtrends opmerkelijk versneld. Zo is de pre-pandemische focus op mensen nog scherper geworden. Daardoor zijn hrleiders nog koortsachtiger op zoek naar nieuwe manieren om talent aan te trekken en te behouden. De juiste hr-oplossing draagt hiertoe bij: het verlaagt de kosten, garandeert compliance en geeft controle over de hr- en payrollprocessen.

Talent aantrekken en behouden, het welzijn, de veerkracht en het engagement van werknemers hoog houden, talentontwikkeling en interne mobiliteit staan met stip op de prioriteitenlijst van hr-leiders. Recent onderzoek van SD Worx bevestigt dat: prestatiebeheer, aanwerving, work-lifebalans en hr-dienstverlening aan werknemers behoren tot de top vier van hr-uitdagingen. Dat betekent niet dat operationele efficiëntie niet langer van belang is. Integendeel, bijna 3.000 hr-managers in heel Europa vinden het net een cruciale voorwaarde om die hr-uitdagingen te kunnen aangaan. Ze hebben tijdens deze crisis namelijk geleerd dat ze zonder digitalisering en operationele efficiëntie geen strategische peopleprojecten kunnen realiseren. Daarenboven zijn de kosten van een gebrekkige operationele basis enorm. Door een papieren workflow of incorrecte en laattijdige uitbetaling van je mensen neemt hun engagement af. Ook brengen complianceproblemen bedrijven in lastige papieren.

NAVIGEREN IN HET NIEUWE NORMAAL

Om die problemen te voorkomen en zich aan te passen aan het nieuwe normaal zijn veerkrachtige systemen, geïntegreerde informatiestromen en analytische rapportering nodig. Het probleem is dat bestaande hr-oplossingen vaak gefragmenteerd zijn zonder geconsolideerde rapportering, waardoor beslissingen niet op data steunen. Dit is bij middelgrote ondernemingen het duidelijkst zichtbaar. Ofwel hebben ze het juiste systeem nog niet gevonden, ofwel zijn er verschillende systemen in omloop. Door een gebrek aan integratie en communicatie ontstaat een kluwen van contactpersonen bij verschillende aanbieders, veelal verspreid over tijdzones en culturen. Gevolg? Kostbaar tijdverlies en verminderde controle over je hr- en payrollprocessen. Sommige bedrijven investeren wel in nieuwe centrale hr-systemen, maar vinden hun core hr-informatie niet gedetailleerd genoeg om payrollprocessen te ondersteunen die werken met zeer specifieke lokale gegevens. De payrollteams maken dan gebruik van hun lokale payrollsystemen.

over de hr- en payrollprocessen, voldoe je aan de lokale wetgeving en beheer je de kosten optimaal. Een goede partner kan dat in één contract, één service level agreement en met één set KPI’s aanbieden. Ook je medewerker heeft baat bij een gestroomlijnde hr-oplossing. Een loonbrief op de smartphone ontvangen of digitaal verlof kunnen aanvragen, zien ze als grote voordelen. OP DE JUISTE KOERS

Tot slot kan de juiste hr-partner ook voor jouw hr een heuse transformatie betekenen. Senior teamleden worden echte businesspartners. Hr-managers krijgen de ruimte om te luisteren naar wat leeft bij de medewerkers. En dat is nog altijd het beste engagementsonderzoek.

Barbara Van Goeye, Kantoordirecteur KMO Brugge bij SD Worx

DE CONTROLE NEMEN OVER HR-PROCESSEN

De juiste hr-oplossing is een volledig geharmoniseerd, wereldwijd hr-ecosysteem met integratie van de core hr-gegevens met de payroll- en personeelsbeheergegevens. Zo behoud je de controle

1 oplossing voor je grootste hr-uitdagingen Met onze krachtige systemen neem je de controle over je hr- en payrollsystemen, voldoe je aan alle lokale wetgeving en beheer je de kosten optimaal. www.sdworx.be


17 ONDERNEMERS & CO

Marlex

Volume-eigendom: dé nieuwe manier om uw vastgoedproject te realiseren Het nieuwe goederenrecht is op 1 september 2021 in werking getreden en daarmee werd een nieuwe rechtsfiguur ingevoerd: volume-eigendom. Volumeeigendom maakt het mogelijk om projecten op een nieuwe manier te realiseren, waarbij geen beroep gedaan moet worden op appartementsrecht of het in de duur beperkte opstalrecht. WAT IS HET?

Volume-eigendom is een uitzondering op het recht van natrekking en een vorm van opstalrecht. Het opstalrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat eigendomsrecht verleent op al dan niet gebouwde volumes op, boven of onder andermans grond. Hiermee wordt een horizontale eigendomssplitsing gecreëerd: de eigenaar van de grond en de eigenaar van de opstallen zijn verschillend. Opstalrecht heeft een beperkte duurtijd. Voorheen was de maximumduur beperkt tot vijftig jaar. Sedert 1 september 2021 is deze maximale duurtijd verlengd tot negenennegentig jaar. Bij de realisatie van bepaalde projecten wenst men vaak te werken met dergelijke horizontale eigendomssplitsing, maar leverde de duurbeperking problemen op. De wetgever komt hieraan tegemoet door de invoering van de volume-eigendom. De volume-eigendom is een vorm van opstalrecht, waarbij de duurbeperking wegvalt. Het is een eeuwigdurende horizontale eigendomssplitsing. Verschillende volumes kunnen boven, op of onder andermans grond op elkaar gestapeld worden en juridisch volledig afgescheiden worden van de grond en van elkaar. Via het volume-eigendom verkrijgt men de eigendom van een welbepaald volume: een afgebakende ruimte boven, op of onder andermans grond.

VOORWAARDEN

De nieuwe wetgeving koppelt een reeks voorwaarden aan de volume-eigendom: • de voorwaarden moeten blijvend vervuld zijn; • volume-eigendom kan enkel uitgaan van de grondeigenaar; • het moet gaan om een heterogeen onroerend geheel, elk volume moet bijgevolg een andere invulling hebben. Louter woningen boven elkaar stapelen zal niet mogelijk zijn via de volume-eigendom. • elk volume moet vatbaar zijn voor zelfstandig en verscheiden gebruik: elk volume moet juridisch gezien volledig loshangen van elkaar. Dit neemt niet weg dat er bouwtechnische steunpunten of collectieve voorzieningen (denk maar aan riolering, toevoer van elektriciteit ed.) mogen zijn. • er mag geen enkel gemeenschappelijk deel zijn tussen de verschillende volumes. Hiermee wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen appartementsmede-eigendom en volume-eigendom. Dit neemt echter niet weg dat het wel mogelijk is om binnen een welbepaald volume een appartementsmede-eigendom te installeren, waarbij binnen dat ene volume wel gemeenschappelijke delen mogen zijn. Wenst men gebruik te maken van volume-eigendom, dan is het van uitermate belang om een degelijk vestigingscontract op te maken. Zo gaat men in het vestigingscontract bijvoorbeeld best het heterogeen karakter van de verschillende volumes vastklikken door een verbod tot eenzijdige bestemmingswijziging op te leggen aan de eigenaars van de volumes. Daarnaast zal men er goed aan doen alle bouwtechnische steunpunten en collectieve voorzieningen juridisch te gaan uitwerken, al dan niet gekoppeld aan een vergoedingsregeling.

Residentieel deel

eigenaar C

Commercieel deel

eigenaar B

VOORBEELD

Ondergrondse parking

eigenaar A

Volume-eigendom zal het mogelijk maken om aan topping-up te doen:

bovenop een bestaand appartementsgebouw zal een volume gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld een rooftoprestaurant. Dit volume zal juridisch gezien volledig afgescheiden worden van het appartementsgebouw. De eigendom ervan is volledig afgescheiden van het gebouw eronder. Deze nieuwe rechtsfiguur zal onze kijk op eigendom en de opdeling ervan veranderen. De horizontale opstapeling van volumes waarop eigendomsrechten zullen gelden, maakt heel wat nieuwe juridische constructies mogelijk, waarbij afgebakende volumes afgescheiden kunnen worden van elkaar én van de grondeigendom. Hierbij is het van belang om reeds van in het begin de spelregels voor het complex goed uit te werken en ervoor te zorgen dat elk volume juridisch volledig afgescheiden is van de overige volumes. Dit alles kan uitgewerkt worden in het vestigingscontract, het document dat de leidraad zal vormen voor de toekomstige eigenaar van een volume. Stefanie Claeys

“Dé juridische partner die uw onderneming helpt groeien.”

dirk martensstraat 23, 8200 brugge t +32 50 83 20 38 f +32 50 83 20 36 advocatenkantoor@marlex.be marlex.be


ONDERNEMERS & CO

18

Decupere & Partners

Algemene voorwaarden revisited naar aanleiding van COVID-19-pandemie Ondernemingen worden als gevolg van de coronamaatregelen geconfronteerd met omstandigheden die de nakoming van haar contractuele verplichtingen bemoeilijken, zoals de niet- of laattijdige levering van handelsgoederen, afwezigheid van personeel door quarantaine, een stijging van de grondstof- en aankoopprijzen,… Met duidelijke algemene voorwaarden kunnen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen beperkt worden.

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie doen zich onzekerheden voor bij de uitvoering van overeenkomsten. Is een gebrek aan materiaal of personeel door de coronamaatregelen voldoende om als overmacht in te roepen en bevrijd te zijn voor het uitvoeren van eigen contractuele verplichtingen? Kunnen prijsstijgingen onmiddellijk doorgerekend worden aan de klant? Kan een overeenkomst met een leverancier of klant eenzijdig beëindigd worden wanneer deze zijn verbintenissen niet (tijdig) nakomt? Deze onzekerheden kunnen weggenomen worden met duidelijk geschreven algemene voorwaarden. In een b2b-relatie volstaat het dat de algemene voorwaarden vermeld zijn op de achterzijde van offerten en facturen. Ten aanzien van consumenten dienen algemene voorwaarden steeds vooraf uitdrukkelijk aanvaard te worden. Een vermelding op de achterzijde van een offerte, bestelbon of een factuur zal hier niet voldoende zijn. OVERMACHTSCLAUSULE

De coronamaatregelen worden vaak ingeroepen als overmacht. Bij overmacht is een contractpartij bevrijd om haar eigen verbintenissen uit te voeren zonder dat hij enige vergoeding verschuldigd is.

Indien er contractueel niets bepaald is, geldt de wettelijke regeling inzake overmacht. Overmacht veronderstelt dan een onvoorzienbare gebeurtenis die de uitvoering van een verbintenis onmogelijk maakt. De huidige coronamaatregelen worden vaak niet meer aanzien als een onvoorziene gebeurtenis. De onmogelijkheid om de verbintenissen uit te voeren wordt ook strikt beoordeeld. Afwezigheid van personeel, een leverancier die niet tijdig levert of prijsstijgingen zijn meestal niet voldoende om de onmogelijkheid tot het uitvoeren van verbintenissen te kunnen inroepen. In algemene voorwaarden kan afgeweken worden van de wettelijke regeling omtrent overmacht, door specifieke situaties van overmacht vast te leggen, zodat hierover later geen discussie kan bestaan. Overmachtsclausules kunnen daarnaast toelaten om de modaliteiten van de overeenkomst te herzien, wanneer de uitvoering van de overeenkomst voor één van de partijen door economische omstandigheden te zwaar wordt.

om een overeenkomst te laten ontbinden. Ook bij vermoedelijke financiële moeilijkheden of dreigend faillissement van een medecontractant zijn weinig actiemogelijkheden. Met een uitdrukkelijk ontbindend beding kan een voorafgaande rechterlijke tussenkomst worden uitgesloten en kunt u op grond van duidelijk omschreven gebeurtenissen beslissen om een overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan uw medecontractant. Het is duidelijk dat algemene voorwaarden nog aan belang hebben gewonnen naar aanleiding van de coronacrisis. Laat uw huidige algemene voorwaarden screenen en optimaliseren waar nodig.

Tine Verhaeghe, Legal Counsel Decupere & Partners

PRIJSHERZIENINGSCLAUSULE

Een contractueel afgesproken prijs kan in principe niet worden gewijzigd zonder het akkoord van de andere contractspartij. Prijsstijgingen kunnen dus niet automatisch worden doorgerekend aan de klant. Prijsherzieningsclausules zijn wel toegelaten. In de algemene voorwaarden wordt dan een formule voorzien om de prijzen te herzien op basis van objectieve parameters, bijvoorbeeld salarissen, brandstoffen of andere kosten.

DAAGT JOUW ACCOUNTANT JE UIT? Decupere & Partners gaat samen met jou dé uitdaging aan! denp.be

UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Wanneer een medecontractant zijn verbintenissen niet nakomt, dient u zich in beginsel tot de rechtbank te wenden

de rode draad voor ondernemers


19 BEDRIJVEN

DSM Keukens opent nieuwe showroom in Brugge DSM Keukens vind je vanaf nu ook in Brugge. De nieuwe toonzaal – de achttiende al van DSM Keukens – is de ideale plek om kennis te maken met de jongste keukentrends. In de nieuwe toonzaal van 1.355 m², waar zich vroeger lichtwinkel Massive bevond, brengt DSM Keukens een totaalconcept. “Om die totaalbeleving concreet te maken, hebben onze interieurarchitecten meer dan 50 nieuwe keukenopstellingen en inspirerende ‘corners’ uitgewerkt”, vertelt marketingverantwoordelijke Sofie De Schepper. Het is de vijfde vestiging van de keten in West-Vlaanderen, die ook al winkels heeft in Oostende, Roeselare, Kuurne en Beveren-Leie. De showroom in Brugge mag dan nieuw zijn, DSM Keukens is een familiebedrijf met ruime ervaring. En daar is het fier op. Tim De Schepper: “Al meer dan 100 jaar verbeteren we voortdurend onze producten en diensten. Die

Sofie, Koen, Fabienne en Tim De Schepper - Martens.

ervaring helpt ons om keukenoplossingen te ontwerpen die beantwoorden aan de veranderende behoeften en levensstijl van onze klanten. Omdat we alleen zorgvuldig geselecteerde materialen en geavanceerde productiemethoden

gebruiken, kunnen klanten erop rekenen dat hun keuken gebouwd is om lang mee te gaan.” (Eigen foto) WWW.DSMKEUKENS.BE/WINKEL/DSMKEUKENS-BRUGGE/

ND F S PA D R I Je l i j k h e d e n E B N E EvLe e l m o g CTIO FUN ijzonder met b

BEDRIJ FSVAS TGOED

VERKOOP - VERHUUR - OVERNAME W O O N - E N B E D R I J F S VA S T G O E D

INTERESSE?

ARCHIMEDESSTRAAT 17 OOSTENDE

Grondoppervlakte: 1.475m² Prima locatie in industriezone nabij E40 Hendrik Serruyslaan 14A/000 | Oostende 059 80 99 20 | AGENCEVANBECKEVOORT.BE


INTERVIEW

20


21 INTERVIEW

De chocolade van Libeert: je kan er dezer dagen niet naast kijken. Het bijna 100 jaar oude familiebedrijf is in ons land de numero uno van de zogenaamde seizoenchocolade. De vierde generatie kan uitpakken met een traditie om u tegen te zeggen. Zussen Lily en Désirée en broers Georges en Jerome draaien vanuit Komen zo’n 38 miljoen euro omzet.

Désirée, Lily, Jerome en Georges Libeert — Libeert

“ALLES DRAAIT ROND KWALITEIT EN SMAAK” Hoe is een 100% Ieperse familie ooit in Komen terechtgekomen? Désirée Libeert: “Alles is in 1923 begonnen in Izegem, waar onze overgrootvader Jozef samen met zijn meewerkende echtgenote een klein ambachtelijk atelier uit zijn hoed toverde. Na een verhuis naar Roeselare zette onze grootvader Antoine in 1976 de stap naar Komen voor een nieuwbouw.” Lily Libeert: “Met die verhuis is ook het concept veranderd. Van een veredelde artisanale winkel zijn we geëvolueerd naar een producent en toeleverancier van chocolade aan grote retailers. Wij kopen jaarlijks voor circa 5.000 ton liquide chocolade in en maken daar afgewerkte producten van. Om u een idee te geven: zowat 60 miljoen ‘stuks’ chocolade, in allerlei vormen, verlaten jaarlijks onze site in Komen. Grosso modo 50% onder ons eigen merk en de andere 50% onder huismerken voor alle retailers in België. Wij voelen ons als ondernemers met een missie. België heeft een ijzersterke reputatie als het over chocolade gaat; wij willen die ‘erfenis’ helpen uitdragen. En daar zijn we best wel fier op.”

Zou u Komen een bedrijfsvriendelijke gemeente willen noemen? Lily Libeert: “Zeker en vast. Hier hebben we al de fabriek uitgebreid en ook een Chocolate Creators Center – het vroegere huis van onze grootouders – geopend. We kregen daarbij alle steun voor een snelle afhandeling van de administratieve formaliteiten. Idem dito voor de extra parkeerruimte. We vullen vacatures ook altijd vrij probleemloos in, omdat we zo’n grote visvijver hebben. We werken op vandaag met circa 40% Fransen, 20% Walen en 40% Vlamingen. Franse arbeiders overbruggen vlot tientallen kilometers om hier aan de slag te gaan, en ook Walen raken meer en meer geactiveerd. Om onze ambitieuze groei en strategie te bestendigen – uitgeschreven in ons intern businessplan Smiles 2030 – zullen we binnenkort opnieuw heel wat mensen nodig hebben.” Wat zijn de krachtlijnen van dat plan Smiles 2030? Lily Libeert: “We hebben onszelf binnen de familie bevraagd aan de hand van


INTERVIEW

22

3 sleutelwoorden: why, how, what? Waarom we het doen, was misschien wel de meest uitdagende vraag. Door mooie producten te maken, willen we een smile toveren op het gezicht van alle stakeholders, te weten de consument, de klant, onze leveranciers, onze medewerkers, de cacaoboeren, en ga zo maar door. Hoe? We streven ernaar om meester-chocolatiers te zijn, niets meer en ook niets minder. Dat lukt ook omdat we zoveel expertise in huis hebben. Ons eindproduct moet topkwaliteit bieden aan een betaalbare prijs. Innovatie is daarbij een belangrijk gegeven. En als het gaat over de vraag wat we doen, moeten onze eindproducten aan 3 essentiële criteria beantwoorden: heerlijk, mooi en duurzaam. Hoe geven jullie het aspect duurzaamheid vorm? Lily Libeert: “Dat heeft te maken met de aanvoer van grondstoffen, maar ook met de manier waarop wij alles verwerken. We willen een fabriek die zo ecologisch mogelijk werkt, op basis van groene energie dus. Met VLAIO zijn we op dat vlak volop een traject aan het uitwerken. Duurzaam werken heeft ook te maken met de manier waarop we onze producten verpakken. Ook die analyse hebben we gemaakt. Plastic bijvoorbeeld biedt nog steeds één van de beste barrières om chocolade te bewaren, waarbij we momenteel volledig overschakelen naar monomaterialen, om optimale recyclage mogelijk te maken. En we experimenteren volop met andere verpakkingsmogelijkheden.” Familiebedrijven staan bekend voor hun waardegedreven karakter. Welke waarden zitten in jullie DNA? Lily Libeert: “Blij dat u die vraag stelt, want dat is zeer belangrijk voor ons. We denken graag in sleutelwoorden: ondernemen samen met mensen, passie koesteren en doorgeven, continu engagement tonen, een duurzaam product in de markt zetten en finaal ook geloven in de waarde van groei. Maar opnieuw: niet ten koste van mensen, maar mét mensen die zichzelf kunnen uitleven en opwaarderen.” Hoe zijn de taken verdeeld tussen jullie vier? Désirée Libeert: “Zelf ben ik verantwoordelijk voor hr. Lily en Georges dragen

“Tussen ons heerst er een permanente overlegcultuur, met transparante communicatie als rode draad.”

— Désirée Libeert officieel de titel van co-CEO, elk met eigen accenten: Lily volgt alles op wat commercieel is, Georges alles wat te maken heeft met het operationele en het financiële. Jerome is dan weer de man van de productie. Elk zijn verantwoordelijkheid, wil niet zeggen dat elk zijn gangetje zomaar gaat. Tussen ons heerst er een permanente overlegcultuur, met transparante communicatie als rode draad. Noem het maar een natuurlijk proces, iets wat onze vader Ignace ons ook heeft aangeleerd. Hij is trouwens nog altijd voorzitter van de raad van bestuur. We komen ook graag samen buiten het werk. Maar dan wordt er bij voorkeur niet al te veel gepraat over het werk.” Welke afspraken gelden er binnen de familie? Désirée Libeert: “We hebben bepaalde afspraken op papier gezet om de continuïteit van het familiebedrijf voorop te stellen. Ons charter legt de familiale gedragsregels, verwachtingen en afspraken vast die zich situeren op 2 niveaus. Enerzijds tussen de familianten onderling binnen de context van het familiebedrijf (de meewerkende familieleden) en anderzijds de interactie van deze familianten met het bedrijf. Het draagt ertoe bij dat de familie als familie en het bedrijf als bedrijf blijft functioneren.” Het kapitaal openstellen voor derden, kan dat? Georges: “Dat hebben we al gedaan. De Waalse investeringsmaatschappij SRIW stapte jaren geleden in en tekende mee voor 12,5% van het kapitaal. De raad van bestuur telt ook 3 externe leden om samen met ons het schip in de goede richting te laten varen.”

kleimodellen, vandaag 3D-printen we de ontwerpen en kunnen we veel gerichter ontwikkelen. Dat zorgt er dan weer voor dat er minder chocolade verloren gaat in het productieproces: goed voor mens en milieu. Een ander voorbeeld: dit jaar lanceerden we ‘Sensations’, chocoladefiguren met extra ingrediënten in de schaal waaronder speculoos, caramelstukjes of gepofte rijst. Een volledig nieuwe sensatie die vooral een publiek van twintigers en dertigers aanspreekt. En in primeur: in 2022 gaan we 2 Belgische iconen met elkaar versmelten: chocolade en de Smurfen. Wist je dat de Smurfen tot wereldwijde ambassadeurs van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties verkozen zijn? Onze chocoladesmurfen zullen toepasselijk in een volledig plasticvrije verpakking gelanceerd worden.”

Hoe innovatief kan een voedingsbedrijf met een klassiek product zijn? Lily Libeert: “Innovatiever dan je zou denken. De creatie van chocoladefiguren gebeurde vroeger bijvoorbeeld met

Jullie klanten zijn overwegend multinationals en wie multinationals zegt, denkt aan prijsbrekers. Is dat een verbeten strijd? Lily Libeert: “We hebben daar een goed


23

“Waarover we met zijn allen vooral moeten waken, is dat de cacaoboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun cacaobonen.”

— Georges Libeert antwoord op: als je topkwaliteit en service levert die hun prijs waard zijn, wordt er automatisch minder gediscussieerd over de prijs. Dat is de realiteit van echt partnership.” Désirée: “We hebben het voordeel dat we geen eendagsvliegen zijn. Met al die grote retailers hebben we jarenlang partnerships opgebouwd, op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Zij weten ook dat er aan het begin van het proces een cacaoboer staat die het absoluut verdient om correct vergoed te worden en dat we daar samen voor verantwoordelijk zijn.” Stelt de grondstoffenproblematiek zich in jullie sector? Georges: “Grondstoffen en verpakkingen

stijgen in prijs met double of triple digit cijfers. Niet enkel door supplychainverstoringen maar ook door slechte oogsten. De laatste 5 jaar was de chocoladeprijs vooral afhankelijk van de marktevolutie van cacaoboter en cacaopoeder, die na verwerking en persing van de cacaoboon de 2 eindproducten vormen. Sinds begin 2021 spelen de melk- en suikerprijzen nu ook een grote rol. Die zijn respectievelijk met 20% en 40% gestegen ten opzichte van pre-corona. Waarover we met zijn allen vooral moeten waken, is dat de cacaoboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun cacaobonen. Anders ontstaat het risico op illegale kinderarbeid of stopzetting van cacao-activiteiten. Net daarom hebben we in het kader van het Belgische partnerschap ‘Beyond

Libeert is een familiebedrijf met forse groeiambities. Houdt dat ook geen gevaar in? Jerome Libeert: “Ik moet nu denken aan wat ons grootvader ooit zei. ‘In onze business’, zo sprak hij, ‘draait alles om het bewaken van de kwaliteit en de smaak’. Zolang we dat doen, hebben we een heel belangrijke sterkte in handen. Een die je proeft.” Désirée Libeert: “Het is een feit dat klanten en/of leveranciers de lat steeds hoger leggen. We zien het als een uitdaging om daarin mee te gaan. Anderzijds moeten we erover blijven waken dat de work-life balans van al onze mensen goed zit.” Lily Libeert: “Met groeien op zich is niets mis. Verandering is een constante in het leven van elk bedrijf, toch? Maar je moet ook de tools aanreiken: je moet zorgen voor goede opleidingen voor de medewerkers, zodat ze figuurlijk kunnen meegroeien met het bedrijf. Dat vergt investeren in mensen en we doen dat met plezier.” Désirée Libeert: “Communicatie is dé sleutel bij uitstek. Op de vloer wordt overleg permanent aangemoedigd. Iedereen kan met voorstellen komen aandraven, liefst zelfs. Geef ons maar participatief ondernemerschap. Verder proberen we via organisaties als Voka en Flanders' FOOD veel aan ervaringsuitwisseling te doen met andere bedrijven. Van tijd tot tijd je horizon verruimen, is een must. En last but not least is successen vieren heel belangrijk.” Tot slot een pluim voor jullie sociaal ondernemerschap via de vzw Cunina, waarmee jullie een pilootproject in Ivoorkust realiseren. Lily Libeert: “Libeert chocolade wordt nu al uitsluitend met duurzame cacao gemaakt. Maar we willen meer doen. Cunina is gespecialiseerd in het faciliteren van onderwijs voor kansarme kinderen wereldwijd. In Ivoorkust, het grootste cacaoland, geven we aan kinderen van cacaoboeren gedurende 4 tot 8 jaar 50 schoolbeurzen. Als je weet dat ruim 1,4 miljoen kinderen in Ivoorkust niet naar school kunnen gaan, is het groeipotentieel van dat pilootproject enorm. We zullen niet alle kinderen ter wereld kunnen helpen, maar wel de wereld van heel wat kinderen.” (Karel Cambien - Foto’s Stefaan Achtergael)

INTERVIEW

Chocolate’ gekozen voor 100% duurzame chocolade.”


R E P O R TAG E

24

ZO START U MET

DIGITALE TRANSFORMATIE “Het gaat niet (alleen) om technologie” Iedereen weet het: ondernemingen met een digitale strategie presteren doorgaans beter, kennen een hogere arbeidsproductiviteit, zijn dynamischer en groeien sneller. Helaas blijkt uit de resultaten van onze Digitale Quick Scan en de gratis opvolggesprekken samen met Deloitte Private dat de meeste West-Vlaamse ondernemingen (64%) nog grote stappen kunnen zetten op vlak van digitalisering.

“Onze leden zijn zich zeker bewust van de (concurrentie)voordelen van digitalisering”, vertelt Mieke Vandewaetere, manager innovation and transition bij Voka West-Vlaanderen. “Ze hebben ook meer dan voldoende vragen en ideeën voor optimalisatie en transformatie van processen, diensten en zelfs businessmodellen. Dat betekent dat de West-Vlaamse ‘goesting’ en creativiteit zeker goed zit. Waaraan West-Vlaamse ondernemers echter nood hebben, is een concreet stappenplan, een neutraal extra paar ogen in hun digitaal transformatietraject en een aanpak die rekening houdt met innovatieprocessen en talent.” Ze geeft 3 tips om te starten met zo’n traject.

l Put people first “Technologie laat toe om meer te doen met minder”, vertelt Mieke Vandewaetere. “Dat werkt echter alleen maar als de match tussen technologie en menselijke vaardigheden goed zit. Het klopt dat bedrijfsdata goud waard zijn, dat sensortechnologie van onschatbare waarde is voor het onderhoud van machines of dat interactieve websites klanten een betere beleving kunnen aanbieden. Maar als uw medewerkers, uw klanten, uzelf niet in staat zijn om die technologie te verkennen, te gebruiken, te testen en te evalueren, dan riskeert u een digitaal fiasco. De meest briljante innovaties of digitale tools zijn irrelevant als we niet de juiste vaardigheden hebben om ze te gebruiken. Net zoals de meest creatieve geesten en de meest digitale geesten in uw onderneming minder actief zullen worden als ze niet op tijd uitgedaagd en ondersteund worden. Denk dus – voor u in technologie investeert – eerst na over het investeren in (uw) mensen die de technologie zinvol en rendabel maken in uw onderneming.”

Heeft u zelf vragen rond digitalisering, digitale transformatie of innovatie? Aarzel niet om contact op te nemen met Voka West-Vlaanderen via vraaghet@voka.be.


25 R E P O R TAG E

West-Vlaamse ondernemingen en digitalisering

2 Put processes first Innovatie is niet enkel het zoeken naar het allernieuwste product of die unieke dienstverlening, klinkt het. "Innovatie is ook het stapsgewijs verbeteren van producten, het optimaliseren van interne en externe processen, het gestaag maar zeker vooruitgaan. Vandaar de focus op processen: het proces om uw medewerkers bij innovaties te betrekken, het proces om uw klanten bij innovaties te betrekken, het proces om innovaties te vermarkten, het proces om snelle beslissingen te nemen met betrekking tot innovaties en processen om innovaties te capteren en toe te passen in uw onderneming, processen om samen te werken met andere ondernemingen of kennisinstellingen.” Denk dus – voor u beweert dat uw bedrijf niet kan innoveren – eerst na over het opzetten van ondersteunende innovatieprocessen die de kritische en creatieve geesten in uw onderneming ondersteunen.

>

Ruim 7 op de 10 bedrijven hebben nog geen concreet actieplan

>

2 op de 10 bedrijven voorzien specifiek budget voor digitalisering

>

Bijna 7 op de 10 ondernemingen hebben geen trainingsplan voor digitale vaardigheden van medewerkers

>

Amper 5% van de ondernemingen biedt producten/diensten aan met digitale klantenondersteuning

>

Slechts 6% van de ondernemingen heeft een digitale beveiligingsstrategie

>

9% van de ondernemingen heeft nog geen digitaal dashboard ter beschikking om te ondersteunen bij beslissingen

3 Laat u begeleiden Voka West-Vlaanderen heeft een ruim aanbod om u te ondersteunen bij de digitale transformatie van uw bedrijf. “De eerste is de gratis digitale quickscan”, vertelt Mieke. “Dat is een eerste snelle blik op uw digitale maturiteit. Na het invullen van de online scan ontvangt u een gratis opvolggesprek met daarin: quick wins, inspiratie via best practices van andere ondernemers, eventueel contact met partners/leveranciers en mogelijkheden tot opleidingen & netwerking. Daarnaast bieden we via Digihub en Digichange ondersteuning bij de (digitale) analyse van uw bedrijf en het opstellen van een verbeterplan. U krijgt hulp bij het definiëren van actiepunten en we brengen u in contact met mogelijke partners, leveranciers of kennisinstellingen. Zo kunnen kmo’s die zelf niet over een onderzoeksafdeling beschikken digitale technologieën testen en de waarde ervan zelf ervaren. U kunt ook begeleiding ontvangen bij het opstellen van een transformatiestrategie met aandacht voor het menselijk kapitaal in uw onderneming.” Centraal in onze aanpak is te vertrekken van de noden van de gebruiker, of dit nu gaat om klanten, medewerkers, leveranciers. Door bovendien de juiste innovatiemethodieken te gebruiken verhoogt u de kans dat uw digitaal verhaal leest als een trein. Daarnaast heeft Voka West-Vlaanderen nog diverse trajecten rond ontwikkeling van datagedreven organisaties, artificiële intelligentie, duurzaam innoveren, circulair ondernemen, digitale businessmodellen, cybersecurity,…


BEDRIJVEN

26

TVH Equipment bouwt aan 360° service “Centralisatie zal efficiëntie vergroten” Het zakencijfer van TVH Equipment in 2021 vertoont opnieuw de opwaartse beweging van een hoogwerker. De onderneming kende een goed jaar en is klaar voor verdere groei, die zich vanaf eind 2023 zal weerspiegelen in een nieuwbouw waarin alle diensten worden ondergebracht.

TVH Equipment nam enkele maanden geleden deel aan Matexpo in de gebouwen van Kortrijk Xpo. De laatste weken keek CEO Kristof Coudenys ook uit naar de Bedrijvencontactdagen. Terecht, want het in Waregem gevestigde bedrijf heeft heel wat te vertellen. Zo gaf het recent de eerste spadesteek van de imposante nieuwbouw. “In dat door DEMO Architecten getekende pand zullen we binnen 2 jaar al onze Waregemse activiteiten kunnen centraliseren. Dat laat toe om onze kernactiviteit (de verkoop, verhuur, opleidingen en service voor hoogwerkers, heftrucks, magazijntoestellen en laadbruggen) nog beter uit te voeren. Het wordt een constructie met 3 lagen. In de kelderverdieping komt er een uitgebreide ondergrondse parking. Het gelijkvloers wordt de nieuwe thuishaven voor onze werkplaatsmedewerkers, terwijl we op de eerste verdieping onze verkoop, de administratieve diensten en een refter zullen onderbrengen. Door de

verhuis zullen we voor het eerst duidelijk fysiek gescheiden zijn van TVH Parts, dat zich toelegt op onderdelen voor heftrucks, industriële voertuigen, bouw- en landbouwmachines.” TVH Academy De energiezuinige technieken en het overvloedig binnenvallend daglicht in de nieuwbouw symboliseren de aandacht voor duurzaamheid en het welzijn van de medewerkers. Het personeel blijft zich trouwens regelmatig bijscholen in de eigen TVH Academy, die ook bestuurderstrainingen en veiligheidsvorming organiseert op locatie bij klanten. “Dat educatieve initiatief valt in de smaak,

door de goede mix van theorie en praktijk. Zo leren we operatoren bij klanten hoe ze onze producten doelgericht en veilig kunnen gebruiken. Ook voor buitenlandse werkkrachten die tijdelijk op Belgische werven komen werken, is dat nuttig. Dan verzorgen we de opleidingen in het Engels of, via een tolk, zelfs in hun eigen taal.” Na een moeizaam 2020 kende TVH Equipment in 2021 weer een mooie groei, met een omzet die hoger zal liggen dan 2 jaar geleden. “Tijdens de lockdowns zijn we via de virtuele weg de communicatie met onze klanten blijven verzorgen. Dat alternatief zullen we blijvend inzetten, maar intussen hopen we ook het persoonlijk contact met onze doelgroep weer ten volle op te pikken”, besluit de CEO, die een team van circa 300 interne medewerkers aanstuurt. (BVC - Foto Kurt) WWW.TVHEQUIPMENT.COM


27 BEDRIJVEN

Naturoof brengt natuur in de stad Naturoof uit Roeselare, met uitvalsbasissen in Aalst en De Pinte, maakt van elk plat dak een groendak of daktuin, of het nu op een carport, tuinhuis, appartementsgebouw of ziekenhuis is. “Het mooie aan deze investering is dat je er jouw hele buurt een plezier mee doet”, zeggen zaakvoerders Simon Casier en Matthias Leperre. “Dat we kunnen doen wat we graag doen in een sector waar iedereen beter van wordt, dat is toch een luxe?” Je ziet ze steeds vaker: groendaken en daktuinen. “En dan vooral in sterk verstedelijkte omgevingen”, zegt Simon Casier. “Groendaken en daktuinen vormen immers een manier om de natuur tot dicht bij de mensen te brengen. Ze temperen het geluid van de stad, zorgen voor verkoeling bij hitte en bij hevige regenval vormen ze ook een waterbuffer. Ze maken met andere woorden het ruwe en harde van de stad wat zachter.” Dat zijn pluspunten waar de hele omgeving van kan meegenieten. “Maar ook voor jezelf is een groendak een goeie investering. Het is om te beginnen ook gewoon mooi: wie kijkt er vanuit zijn slaapkamer of bureau niet liever naar een groene tuin dan naar een lelijk grijs dak?” De investering is ook nuttig. “Een groendak isoleert in de zomer, zorgt ervoor dat de dakdichting langer meegaat,… Maar het klopt dat een groendak op dit moment vooral een ideologische investering is. Anders dan bij pakweg zonnepanelen kan je hier moeilijker een bedrag

tegenover zetten dat de investering opbrengt. Maar we vermoeden dat dat in de toekomst anders zal zijn, als ook de overheid de realisatie van groendaken en daktuinen zal promoten en het niet bufferen van water zal ontmoedigen.” Simon Casier startte met Naturoof in 2012. Enkele jaren later stapte Matthias Leperre mee in het bedrijf. Intussen telt het bedrijf 11 medewerkers. “Wij werken projecten uit van begin tot einde: van het ontwerp tot de realisatie. In al die jaren hebben we ontelbaar veel groendaken en daktuinen gerealiseerd. Alleen al op dit moment hebben we zo’n 40.000 m² aan projectoppervlakte in onze planning zitten.” Bomen De mogelijkheden zijn eindeloos. “In feite kan alles in de hoogte wat kan op de begane grond. Ja, je kan zelfs bomen planten op een dak”, vertelt Casier. “Alles wordt bepaald door het gewicht dat jouw dak aankan. Een extensief groendak heb je al vanaf 100 kilo per vierkante meter,

Mooie projecten Naturoof mocht al heel wat mooie projecten verwezenlijken. “Het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta in Roeselare kreeg een groendak van 1 hectare en het personeel van de nieuwe Agristovestiging in Wielsbeke kan zijn boterhammen opeten in de daktuin boven het parkeergebouw. Een groot deel van het nieuwe schoolgebouw van Howest in Kortrijk zit onder de grond. Boven hebben we een daktuin van 4.000 m² mogen realiseren. We werkten ook mee aan het Wintercircus in Gent. Maar we willen benadrukken dat élk project van waarde is voor ons. Ik denk dat het kleinste groendak dat we al hebben geïnstalleerd, amper 1,5 vierkante meter groot is.”

maar als je kan werken met 2.000 kilo per vierkante meter, dan kan je zelfs voor bomen kiezen.” Op dit moment zijn er zelfs al technieken ontwikkeld die op basis van weersvoorspellingen het waterbuffer in een groendak doen leeglopen de dag voor zware regenval. “Naturoof beschikt over de knowhow om die systemen toe te passen en van de groene daken, slimme groen-blauwe daken te maken.” (JM Foto Kurt) WWW.NATUROOF.BE


BEDRIJVEN

28

Delta Rubber Industries werkt aan expansie

Delta Rubber Industries uit Zeebrugge vertaalt zijn servicemodel, dat gebaseerd is op snelle en efficiënte dienstverlening aan de scheepvaart, naar industriële klanten in andere sectoren. Zaakvoerder Johan Van Puyvelde en zijn team werken gestaag aan verdere expansie over de hele Benelux.

Vóór Johan Van Puyvelde 11 jaar geleden Delta Rubber Industries overnam, kende het bedrijf al een stevige voorgeschiedenis. “De activiteiten waren in 1974 Zeebrugge gestart onder de naam Perfecta NV, een scheepsherstellingsbedrijf dat ook industriële producten verkocht. De naam Delta Rubber ontstond in 1988 toen het bedrijf werd omgevormd tot een industriële toeleverancier. Er volgden nog enkele bewegingen met als voornaamste stap de fusie met Econosto in 1998. In 2006 verkocht de Nederlandse moedergroep Econosto de afdeling in Zeebrugge aan investeerders. Vanaf dan werd onder de naam Delta Rubber Industries het accent gelegd op de verkoop van industriële producten voor industrie, scheepvaart en visserij.” In 2010 nam Van Puyvelde het bedrijf in Zeebrugge over en verhuisde het na enkele jaren naar de Kustlaan 180. “Daar

huren we tijdelijk een winkel en atelierruimte van scheepshersteller Gardec. Gezien we momenteel sterk groeien, kijken we al een tijd uit naar een nieuwe, grotere stek. Bovendien werd onze huidige plaats aangeduid als voorkeurslocatie voor de nieuwe zeesluis.” Winkel en atelier Toen de zaakvoerder als veertiger het bedrijf overnam, beschikte hij over meer dan 20 jaar ervaring bij Parker, een Amerikaanse speler voor pneumatiek, hydrauliek en filtratie, gevolgd door 6 jaar consultancy. “Delta Rubber heeft als ParkerStore toegang tot hun uitgebreide gamma producten. Maar wij bieden ook van andere merken onderdelen, gaande van eenvoudige bouten en moeren tot gecertifieerde high-end-technologie voor gasbedrijven. Naast onze winkel, die voor 99% op professionele klanten gericht


29 BEDRIJVEN

“Vanuit onze thuisbasis in Zeebrugge wensen we ons klantenbestand in de hele Benelux nog meer uit te breiden.”

— Johan Van Puyvelde is, hebben we ook een aantal dienstverlenende specialiteiten. Dat zijn onder meer het herstellen en vervangen van hydraulische cilinders en slangen, het samenstellen van technische slangen en koppelingen, het maken van dichtingen en pakkingen in verschillende materialen, en stansen en snijden.” Hoe maakt u het verschil op de markt? “Van oudsher behoren de visserijvloot en de commerciële scheepvaart tot onze doelgroep. Omdat schepen doorgaans zeer snel opnieuw moeten kunnen vertrekken, zijn wij het gewend om zeer snel en efficiënt de juiste oplossingen te kunnen aanbieden. Een schip dat een intercontinentaal vaarschema volgt, moet onmiddellijk een nieuwe klep of dichting krijgen. Een strategische keuze daarbij is dat we zelf een grote stock aanhouden. Daardoor moeten we meestal niet wachten tot een fabrikant het gevraagde onderdeel kan leveren. Dat combineren we bovendien met een eigen atelier dat op maat van de klant dichtingen en afsluitingen kan maken.” Hoe ziet u het bedrijf verder evolueren? “Vanuit onze thuisbasis in Zeebrugge wensen we ons klantenbestand in de hele Benelux nog meer uit te breiden. We mogen zeggen dat we een sterke reputatie opbouwden in de veeleisende wereld van de scheepvaart en de haven-

bedrijven. Tot onze klanten in Zeebrugge behoren bijvoorbeeld gasoperator Fluxys, de grootste scheepsherstellers, tal van goederenbehandelaars en betoncentrales. Het is de bedoeling om onze sterke servicegerichtheid voor de scheepvaart door te trekken naar alle takken van de industrie. Daarbij mikken we ook op verdere geografische uitbreiding naar bedrijven in de hele Benelux. Met potentiële klanten gaan we praten over bijvoorbeeld manieren om onderdelen op stock te houden. Het is niet altijd nodig dat ze alles zelf in huis hebben wanneer wij precies daarin gespecialiseerd zijn.” Mogen we uw bedrijf omschrijven als een generalist met enkele diepe specialisaties? “Dat klopt perfect. We hebben de brede ervaring en onderdelen in huis om heel snel directe oplossingen tot bij de klant te brengen. Het is de bedoeling dat we door gerichte aanvullingen van het gamma de komende jaren het aanbod onder eigen dak nog gevoelig uitbreiden. Momenteel werken hier 3 mensen en we hebben de ambitie om dat aantal op termijn te verdubbelen.” (RJ - Foto MVN)

WWW.DELTARUBBERINDUSTRIES.BE

Philippe Lambrecht is Belgian Wine Personality 2021 Philippe Lambrecht, al 30 jaar bezieler van wijnhandel De Brabandere uit Wielsbeke, is door magazine Vino uitgeroepen tot Wijnpersoonlijkheid van het jaar. Vino reikt de titel jaarlijks uit aan iemand die een ware ambassadeur is voor de Belgische wijncultuur. “Wie hem leert kennen, beseft dat Philippe Lambrecht tot op het bot doordrongen is van de wijnmicrobe: zijn leven is een queeste naar de perfecte wijn”, klinkt het. Hij werkt vaak in de luwte. Lambrecht is de onzichtbare hand achter de Belgische allocaties van Domaine de la Romanée-Conti en Vega Sicilia. In mei van dit jaar bezegelde hij de fusie van de Wevelgemse wijnhandels Dercor en The Grape 1870, waarvan hij de belangrijkste aandeelhouder wordt. “Vorig jaar had hij 150 jaar Wijnhandel De Brabandere moeten vieren. Covid heeft daar een stokje voor gestoken. Maar er blijven genoeg jubilea om te vieren: 30 jaar aan het hoofd van De Brabandere en ook 30 jaar négociant in Bordeaux, 20 jaar wijnbouwer in Priorat met Bodegas Mas Alta en 5 jaar wijnbouwer op Château Le Rey in Castillonin Bordeaux”. (Foto Vinopres)


Ons talent?

Wij vinden getalenteerde medewerkers die uw onderneming doen groeien.

Ook voor uw sector hebben wij specialisten in huis. Benieuwd hoe wij voor u het verschil kunnen maken? Contacteer ons vrijblijvend via info@accentjobs.be Wij maken werk van elk talent.

accentjobs.be


31

“Verantwoordelijken hebben de autonomie van een kleine ondernemer” Werken is nog zo plezant in een mooie, nette omgeving. Het dienstenaanbod van Cleaning Professionals pikt daar sinds 2007 gretig op in. Dankzij een stevig overnametraject groeide het bedrijf uit tot een sterke speler in de schoonmaakmarkt. Als het van dagelijks bestuurder Peter Augusteyns afhangt, zet die expansie zich de komende jaren gewoon voort.

Luc van de Voorde, Marco Apers en Vebego International stonden 14 jaar geleden aan de wieg van Cleaning Professionals. Beide heren hadden voordien al heel wat ervaring in de schoonmaakbranche opgebouwd en deelden de visie om via acquisities stelselmatig een groter deel van de markt te veroveren. Vebego International zorgde dan weer voor de nodige financiële slagkracht. Dat bleek de juiste strategie. Vandaag telt het bedrijf 750 schoonmaakmedewerkers, circa 40 bedienden en verzorgt het services voor ongeveer 3.000 klanten in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat gebeurt onder leiding van dagelijks bestuurder Peter Augusteyns. Autonoom beslissen “Door de jaren heen hebben we circa 25 schoonmaakbedrijven en handelsfondsen overgenomen”, vertelt hij. “Daarbij focusten we ons altijd doelbewust op kleinere ondernemingen met een vlakke structuur, die heel dicht bij hun klanten staan. We integreren die bedrijven in onze organisatie, maar behouden hun vlakke structuur, zodat elke verantwoordelijke snel en autonoom kan beslissen als er iets moet gebeuren. Ook grote bedrijven appreciëren die aanpak: de tijd is voorbij dat firma’s van een aanzienlijke schaalgrootte alleen met partners van een gelijkaardige omvang samenwerken. Daikin, Kortrijk Xpo, TUI, Airport Ostend-Bruges,…: ook zij waarderen onze snelheid van handelen.” De groep Cleaning Professionals bestaat vandaag nog uit 4 entiteiten: Cleaning Professionals zelf, Glanzer (Kempen),

City Service (Antwerpen) en Rupelcleaning (Niel). “Wij laten die zusterbedrijven zo lang mogelijk onafhankelijk functioneren. Zelf blijven we bij voorkeur onder de radar, we voelen niet de neiging om ons per se sterk te willen profileren. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop. In West-Vlaanderen hebben we filialen in Brugge, Oostende en Wevelgem.”

De jongste jaren ervaart het bedrijf wel steeds meer moeite om extra mensen aan te werven. “Hoewel het loon van een schoonmaker degelijk is, merken we dat ondernemingen uit andere sectoren in onze vijver komen vissen om hun personeelsprobleem aan te pakken. Daarom is onze job vandaag iets uitdagender geworden. We zijn niet de goedkoopste, maar werken wel aan een correcte prijs, rekening houdend met alle facetten van de wetgeving. Toch blijven we groeien: zo namen we in het moeilijke jaar 2020 weer 2 bedrijven over", besluit Peter. (BVC - Foto Kurt)

WWW.CLEANINGPROFESSIONALS.BE

BDRIJVEN

Cleaning Professionals uitgegroeid tot referentiePUBLIREPORTAGE

33 BEDRIJVEN

REVIPIX verhuurt en herstelt ledschermen in hoge resolutie De beleving van de eindklant een extra dimensie geven: het is de ambitie die zowat elke organisator van (vak)beurzen, bedrijfsevenementen en festivals wel koestert. Dynamische videowalls met ledschermen zijn daarbij haast onontbeerlijk geworden. Als het om schermen in hoge resolutie gaat, is de kans groot dat die bij het Harelbeekse Revipix gehuurd zijn.

Nadat hij onder meer bij Barco en XL Video een schat aan ervaring in hoogwaardige beeldtoepassingen opdeed, besloot Bert Decock in 2015 om een eigen koers te varen. Met GivaPXL verhuurt hij sindsdien ledschermen in hoge resolutie. De onderneming ondersteunt dat bovendien met een krachtige support, onder meer voor de correcte afstelling en eventuele reparatie van dergelijke schermen. Sinds kort gaat het bedrijf door het leven als Revipix. TOTAALSERVICE “Ledschermen in hoge resolutie leveren een grote meerwaarde als de kijkafstand relatief kort is”, verduidelijkt Bert Decock. “Daarom zijn ze onder meer op evenementen, bedrijfsfeesten, in tv-studio’s en beurzen heel populair, ook omdat ze een erg gedetailleerd beeld leveren en voor een betere kijkervaring zorgen. In deze sowieso al beperkte markt onderscheiden wij ons door een totaalservice. Die begint bij gericht advies en zet zich door in de juiste ondersteuning, hoogwaardige systemen die voor de juiste ‘content’ zorgen, enzovoort.” Het aanbod van Revipix springt eruit door de gigantische flexibiliteit. “Velen zijn vertrouwd met vlakke ledschermen, maar vanuit onze expertise kunnen we ook hoekige, kubusvormige, 3D- en gebogen opstellingen aanbieden.” In België en buurlanden legt Revipix zich vooral toe op verhuur, maar daar stopt de actieradius niet. “Vaak reizen we voor specifieke technische ondersteuning naar de Verenigde Staten, het Midden-Oosten of China, ook voor herstellingen van ledschermen die niet van ons zijn. Ledschermen in hoge resolutie zijn immers vrij kwetsbaar, waardoor er tijdens de

“We kunnen ook hoekige, kubusvormige, 3D- en gebogen opstellingen aanbieden.”

opbouw van een videowall wel eens fysieke schade kan zijn. Wij beschikken over gespecialiseerde apparatuur en een eigen labo om dergelijke herstellingen uit te voeren.” Revipix werkt momenteel met een team van 5 mensen, dat in de toekomst nog stevig kan groeien. “Na een moeilijk coronajaar zijn we onlangs weer naar de zesde versnelling geschakeld. We kijken ernaar uit om onder onze nieuwe naam verder internationaal door te breken”, besluit Bert Decock.


BEDRIJVEN

34

Voka West-Vlaanderen verheugd met opstart herinrichting N8 Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is opgetogen met het nieuws dat de herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne eindelijk van start kan gaan in februari 2022. “De N8 is al vele jaren een heikel mobiliteitspunt in onze regio die onze ondernemingen afremt in hun groei. Wij hopen dat de start van de herinrichting tevens het startschot is van een breder mobiliteitsplan voor de regio”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters laat weten dat de voorbereidende werken op de Ieperse Steenweg starten op 1 februari 2022. De weg wordt over een afstand van 4,5 kilometer veiliger en praktischer ingericht. Langs de hoofdweg – tussen de E40 in Veurne en Alveringem – komen er ventwegen. Die worden voorbehouden

“De Westhoek heeft nood aan een ruimer mobiliteitsplan voor de regio.”

— Bert Mons

ONDER

NEMERS Bereik ook in 2022 de juiste doelgroep voor uw bedrijf editie 1

Immobiliën & projectontwikkeling

editie 2

MICE

editie 3

Machinebouw & metaalconstructie

Meer info? 056 26 13 80 | pubmateriaal@voka.be

voor het lokaal verkeer en fietsers zodat er een vlottere doorstroming is op de hoofdweg. “Met een vlottere doorstroming en een grotere verkeersveiligheid worden 2 belangrijke problemen aangepakt”, aldus nog Bert Mons. “De herinrichting van de N8 mag echter geen eindpunt zijn. De Westhoek heeft nood aan een ruimer mobiliteitsplan voor de regio. Enkel zo kan de verdere economische ontwikkeling van de Westhoek gevrijwaard worden.” Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen kijkt dan ook uit naar de resultaten van de studie in het kader van het ‘Complex Project Verbinding Ieper-Veurne’.

Adverteer in een van de volgende themadossiers en zet uw bedrijf in de spotlights


35 BEDRIJVEN

Vermako Cover Solutions is specialist in overkappingen “Lichte, sterke constructies voor droge en stofvrije opslag van goederen” Van landbouwer tot overkappingsspecialist: een carrière kan soms rare wendingen nemen, zo weet ook Jacques Maes. De Tieltenaar startte in de jaren 80 als serrebouwer en bouwde het familiebedrijf gaandeweg uit tot een partner die in talrijke sectoren oplossingen biedt op gebied van serres, loodsen en overkappingen.

De eerste folieserre die Jacques Maes bouwde, was er eentje in functie van zijn eigen aardbeienteelt. Toen dat leidde tot een betere oogst, kreeg hij van andere tuinbouwers al snel de vraag om ook voor hen dergelijke serres te bouwen. “Vanaf 2000 scoorden we met serreprojecten ook internationaal. Zo exporteren we bijvoorbeeld veel naar Afrika en andere continenten. Gaandeweg kreeg het bedrijf intussen ook vragen om loodsen te bouwen”, vertelt salesmanager en pro-

jectbegeleider Frederik Wittevrongel, die in 2014 aan boord kwam voor de uitbouw van de loodsenafdeling. De opstart van die divisie leidde tot de oprichting van Vermako Cover Solutions (VCS), dat zich ook op een andere markt ging focussen. “We zijn uitgegroeid tot een specialist in overkappingen, met als troef grote overspanningen met buisspanten. Die vakwerkspanten maken we met (lichte) buisprofielen, iets waarover we intussen veel kennis hebben opgebouwd.

“Naast de recyclagemarkt zijn we onder meer ook actief in transport, havenbedrijven en landbouw.”

— Frederik Wittevrongel

Dat spaart gewicht uit, wat bijgevolg resulteert in een lage kostprijs, terwijl de kwaliteit en stabiliteit toch gegarandeerd zijn. In functie daarvan werken we nauw samen met stabiliteitsbureaus. Doorgaans hebben onze overkappingen foliedaken, maar gevel- en dakbekleding kan ook in metaalbardage. Een extra voordeel van de foliedaken en -gevels is de lichtdoorlatendheid van de polyethyleenfolie. Ook de UV-bestendigheid, de grote treksterkte en de elasticiteit zijn pluspunten.” Overspanningen van 60 meter en een vrije hoogte tot 15 meter en meer, zijn geen uitzonderingen. “De recyclagemarkt is onze belangrijkste sector. Daarnaast zijn we onder meer ook actief in transport, havenbedrijven en landbouw. Daarvoor maken we bijvoorbeeld ook containeroverkappingen, waarbij zeecontainers fungeren als wanden, kolommen en windverbanden. Met de nodige ballast in de containers, is de stabiliteit verzekerd", besluit Frederik Wittevrongel. (BVC - Foto Kurt) WWW.VERMAKO.COM


te huur in Kortrijk Laatste 3 multi-functionele business-units van 358m² tot 1075m² (nieuwbouw) Gelegen op commercieel centrum Pottelberg, met gratis parking.

te huur in Kortrijk

Logistieke modules: 600m² 1200m² - 1800m²-... 5500m² Gelegen vlakb� de R8.

Ontdek ons volledig aanbod op www.immopottelberg.be

Immo Pottelberg Engelse Wandeling 2k1k 8500 Kortr�k 056/26.11.99 info@immopottelberg.be


37 BEDRIJVEN

LV Metal wil verder groeien Lo-Renings bedrijf werkt vooral voor voedingsindustrie LV Metal uit Lo-Reninge heeft zich de afgelopen 5 jaar gespecialiseerd in metaaltoepassingen voor de voedingsindustrie. Het jonge bedrijf van Wim Vermeersch heeft heel wat ambitie.

Wim is pas 37, maar hij heeft al 20 jaar ervaring in de metaalsector. Nadat hij 15 jaar voor metaalverwerkende bedrijven had gewerkt, besliste hij in 2015 om voor zichzelf te beginnen in bijberoep. De zaken liepen goed, en al snel kon hij er zijn hoofdberoep van maken. In 2017 kon hij zijn eenmanszaak omvormen tot een vennootschap. Ondertussen stelt hij 5 mensen tewerk en doet hij ook een beroep op een leerjongen van het VTI in Poperinge. Zo leerde Wim zelf ook de stiel. “Wij zijn vooral actief in de voedingsindustrie, maar we staan open voor alle sectoren”, vertelt Wim. “Het is een beetje toeval dat veel van onze klanten uit de voedingssector komen. 90% van de zaken die we maken zijn in inox, voor het overige werken we met ijzer of aluminium. Maar voor voeding is inox ideaal, want bij de verwerking of het transport van voedsel wordt veel water gebruikt en dan is het noodzakelijk om een materiaal te gebruiken dat niet kan roesten. Op veel plekken is het gebruik van inox in de voedingsindustrie verplicht.” LV Metal werkt veel op maat. “We zijn sterk in metaalconstructies en luisteren vooral naar wat onze klant wenst. We houden van totaalprojecten. Op die manier kunnen we samen met de klant beginnen van bij de opmeting om uiteindelijk tot een mooi eindresultaat te komen. We tekenen alles eerst uit, zodat de klant een duidelijk beeld krijgt van wat we gaan maken. Na het akkoord gaan we over tot het maken van de constructie om daarna alles ter plaatse te gaan installeren. De fabricatie zelf gebeurt

meestal in ons eigen atelier, maar soms gebeurt het ook al eens ter plaatse.” Ook kleinere werken neemt LV Metal graag aan. “Wij passen productielijnen aan om ze te optimaliseren. Je kan bij ons dus terecht voor alle werken op maat. Wij staan garant voor het leveren van goede kwaliteit en goede service, van constructie tot pijpfitting”, vertelt Wim. Verder groeien Wim wil met zijn LV Metal zeker nog verder groeien. “Mijn ambitie is om uit te groeien tot een sterk bedrijf dat bekend staat om het leveren van uitstekende kwaliteit en service. Samen met mijn

“We tekenen alles eerst uit, zodat de klant een duidelijk beeld krijgt van wat we gaan maken.”

— Wim Vermeersch

huidige team slaag ik hier al in, maar ons doel reikt nog verder. We wensen onze vaste equipe te vergroten met bekwame mensen zodat we onze klanten deze garantie kunnen blijven geven.” (DV - Foto DD) WWW.LVMETAL.COM


BEDRIJVEN

38

ROESELAARS BEDRIJF BRENGT ZOETIGHEID IN HET LEVEN Ameel Candy World toont bedrijfsoplossingen

Van de snoeprepen in de automaat, de blikjes in het tankstation tot de kauwgom en snoepjes aan de kassa’s in de supermarkt: Ameel Candy World uit Roeselare voorziet winkeliers en ondernemers van zoetwaren, snacks en dranken. “Het liefst gaan we samen met onze leveranciers op zoek naar manieren om hun producten in méér winkels te krijgen en in nieuwe markten te zetten.”

Het verhaal van Ameel Candy World start meer dan 60 jaar geleden in Roeselare, toen Wilfried Ameel het roer omgooide en van de banketbakkerij van zijn ouders een groothandel in zoetwaren maakte. De groothandel levert vandaag confiserie, chocolade, snacks, dranken,… aan een heel uiteenlopend klantenbestand. Klanten kunnen bij Ameel Candy World voor zowel grote volumes als voor kleinere afnames terecht. “Wij verkopen bijvoorbeeld aan marktkramers en uitbaters van tankstations en krantenwinkels”, zegt Filip Van Vyve, aankoopdirecteur bij Ameel Candy World. “Maar tegelijk verkopen we ook aan bedrijven die met onze producten de automaten vullen die ze ter beschikking stellen van hun medewerkers of die bij ons geschenkpakketten bestellen voor medewerkers of klanten.

Daarnaast doen we evengoed ook zaken met grotere retailklanten die ons aanbod in de rekken of aan de kassa leggen.” Lollywood Het bekendste merk? Het eigen snoepmerk Lollywood. Maar Ameel Candy World heeft nog zo’n 3.000 andere producten in het gamma. Het bedrijf stelt 50 werknemers te werk en draait een omzet van zo’n 27 miljoen euro. “Het is inderdaad niet evident om in deze sector stand te houden en zelfs te blijven groeien”, zegt Filip Van Vyve. “Het is

“We proberen mee te gaan in de mentaliteitswijziging, door op de momenten dat het mag van snoepen een feest te maken.”

— Filip Van Vyve nu eenmaal een feit dat de consument steeds meer bezig is met gezondheid en meer en meer op voeding let. We proberen daarom ook mee te gaan in


39 BEDRIJVEN

“We gaan samen met onze leveranciers op zoek naar manieren om nieuwe markten aan te snijden.”

— Filip Van Vyve liefst trekken we samen de markt in met de vele kleinere familiebedrijven, waarmee we na al die jaren mooie partnerships uitgebouwd hebben.”

die mentaliteitswijziging, door op de momenten dat het mag van snoepen een feest te maken.” Ameel Candy World produceert niet zelf. “Maar we zijn meer dan enkel een transporteur en een distributeur”, benadrukt Van Vyve. “We gaan samen met onze leveranciers op zoek naar manieren om nieuwe markten aan te snijden. Door binnen ons confiseriegamma snoepen per kleur te verpakken bijvoorbeeld, zodat ze tussen de doopsuiker aangeboden kunnen worden. Of door, in samenwerking met een van onze leveranciers,

een verpakking aan te bieden die de winkelier nog kan personaliseren, maar waarbij wel het label van bijvoorbeeld ‘glutenvrij’ behouden kan worden. Dat is voor pakweg bakkers zeer interessant.” Voldoening Het is net die zoektocht die voor voldoening zorgt bij Ameel Candy World. “We hebben uiteraard ook grote partners, zoals Coca-Cola en Unilever. De consument verwacht producten zoals een Mars of een Fanta in de rekken; daar komt voor ons niet veel creativiteit bij kijken. Het

Ameel Candy World had zwaar te lijden onder de coronacrisis. “Logisch ook: een aanzienlijk deel van onze klanten moest sluiten tijdens de crisis of verkocht flink wat minder. Maar vreemd genoeg heeft de markt zich de voorbije 3 maanden herpakt. Zoveel omzet als nu hebben we nog nooit gedraaid en we hebben er eerlijk gezegd het raden naar van waar die plotse stijging komt.” Ameel Candy World pakt graag uit met z’n bedrijfsoplossingen, met onder meer de geschenkpakketten en verzenddozen vol lekkers, en de nieuwe productlijn van Chocola Amore. (JM - Foto Kurt) WWW.AMEELCANDYWORLD.BE


PROSIT

40

Infosessie What’s NXT West-Vlaanderen - Voka | Brugge

Op 17, 18 en 19 maart 2022 organiseert MNM een uniek driedaags technologisch belevingsevenement gericht op jongeren. Dat zal plaatsvinden in het splinternieuwe Beurs- en Congresgebouw in Brugge, in samenwerking met VRT, Voka WestVlaanderen, POM West-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen en stad Brugge. Op 15 november konden ondernemers de opportuniteiten van het event voor hun onderneming komen ontdekken tijdens een infosessie.

Nog nooit was een garage zo bereikbaar. innovation in motion by

AUTOLIFTEN VAN RDL Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke garageruimtes en een beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt van het ene niveau naar het andere. RDL Engineering nv - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België T. +32 (0)51/31 35 24 - F. +32 (0)51/31 28 09 - info@rdl-engineering.com


41 PROSIT

MBA Highlights - Voka | Brugge

Ook in 2022 organiseert Voka West-Vlaanderen i.s.m. Solvay Brussels School of Economics and Management een editie van MBA Highlights. Deze exclusieve opleidingsreeks op het vlak van ondernemerschap en management combineert academische kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling. Het programma heeft als doel om bedrijven te helpen groeien op een duurzame wijze.

Te gast bij Van Hulle Bouwservice (Tielt)

Op dinsdag 16 november waren we te gast bij Van Hulle Bouwservice in Tielt. We konden er kennismaken met het bedrijf dat actief is in de afwerking en het leveren van materialen in de bouwsector voor zowel woning, appartement, industrie als utiliteitsbouw.


AGENDA

42

ɾ NIET TE MISSEN

INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE:

Seminarie: 17 Sustainable Development Goals (SDG’s):

WWW.VOKA.BE/ WEST-VLAANDEREN

academisch concept of praktische bedrijfshandvaten? 'Duurzaamheid' is hip om te gebruiken in slogans, campagnes voor klanten, om het personeelsbeleid te benoemen,... Maar als je op zoek bent naar duidelijkheid en verdere informatie om zelf concreet mee aan de slag te gaan, dan schept deze opleiding op 5 januari klaarheid.

Seminarie: De toekomst

Meer info: Sarah Spenninck, sarah.spenninck@voka.be, 056 26 14 01

van de bedrijfswagens

AI Academy - Seminarie 3: Hoe AI mee helpt zorg dragen voor jouw menselijk kapitaal Dit seminarie op 11 januari maakt deel uit van de derde reeks van de AI Academy, een samenwerking tussen Howest en Voka West-Vlaanderen. Human resources en AI, dat wordt vaak verengd tot het automatisch screenen van cv en deels geautomatiseerde selectiegesprekken. Deze verenging doet absoluut geen recht aan het potentieel van AI-toepassingen om jouw medewerkers te ondersteunen en om het menselijk kapitaal in jouw onderneming zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Tijdens dit online seminarie op 17 januari gaan we dieper in op de toekomst van de bedrijfswagen. Komen aan bod: de vergroening van het wagenpark, hoe kan je de keuze voor wagens met een gunstige "Total Cost of Ownership" stimuleren, hoe ziet de actuele fiscaliteit eruit en wat is de optimale financieringsmix,... Meer info: Johan Van Gool, johan.

Meer info: Soraya Van Cauwenberghe, soraya.vancauwenberghe@voka.be, 0471 81 41 42

vangool@voka.be, 056 26 13 95

ɾ WORKSHOPS & SEMINARS Seminarie: Update btw-regels inzake internationaal handelsverkeer maandag 13 december 2021 / van 8.30 tot 12.00 uur

Seminarie: Fiscale Club Voka West-Vlaanderen - 6-maandelijkse fiscale update maandag 13 december 2021 / van 9.00 tot 12.00 uur

Infosessie: Subsidies voor uw groei- en innovatieprojecten dinsdag 14 december 2021 / van 12.00 tot 14.00 uur

Infosessie: Hoe als bedrijf omgaan met leveringsissues, schaarste en prijsfluctuaties maandag 20 december 2021 / van 17.00 tot 18.00 uur

Seminarie: 17 Sustainable Development Goals (SDG’s): academisch concept of praktische bedrijfshandvaten? woensdag 5 januari 2022 / van 14.00 tot 17.00 uur

Lab: Financieel management voor niet-financiëlen

Hr Leaders dinsdag 11 januari 2022 / N.t.b.

Seminarie: De toekomst van de bedrijfswagens maandag 17 januari 2022 / van 14.00 tot 17.00 uur

Lab: Van brandjesblusser naar coachend leidinggevende dinsdag 18 januari 2022 / van 9.00 tot 12.30 uur

Seminarie: Opzetten van een webshop en btw bij e-commerce dinsdag 25 januari 2022 / van 9.00 tot 13.00 uur

Lab: De basisprincipes van een sterk kwaliteitsmanagement dinsdag 25 januari 2022 / van 8.45 tot 12.15 uur

Thematraject Welt: handvaten voor een impactvol peter- en meterschap op de werkvloer dinsdag 25 januari 2022 / van 13.30 tot 16.30 uur

dinsdag 11 januari 2022 / van 09.30 tot 12.30 uur

Seminarie: Verpakkingswetgeving: een stand van zaken

AI Academy - Seminarie 3: Hoe AI mee helpt zorg dragen voor uw menselijk kapitaal

Beyond Borders Rusland

dinsdag 11 januari 2022 / van 18.30 tot 21.30 uur

dinsdag 25 januari 2022 / van 14.00 tot 17.00 uur

woensdag 26 januari 2022 / van 14.00 tot 17.30 uur

Infosessie Welt: wat kan VDAB voor jou als werkgever betekenen? vrijdag 28 januari 2022 / van 8.45 tot 9.45 uur

ALLE EVENTS EN OPLEIDINGEN Onze partners:


COTTON PARK | SPINNERIJSTRAAT 99/22, 8500 KORTRIJK DLPA.BE | + 32 56 26 81 81 @DLPA Advocaten


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE