Uudenmaan Näköala 1/2023

Page 1

SKP:N UUDENMAAN PIIRIN LEHTI 1/2023 www.skpuusimaa.fi | www.facebook.com/skpuusimaa | www.youtube.com/skpuusimaa Uudenmaan Näköala Loppu leikkauksille! Työtä Leipää Rauhaa www.skpuusimaa.fi facebook.com/skpuusimaa MARKO KORVELA Nyt on muutoksen aika Vaihtoehto porvaripolitiikalle Irti militarismista - Ei NATO:lle Pääomat verolle Työaika lyhyemmäksi Planeetta ei kestä kapitalismia Kaikki tuki kurdeille! Tavoitteena toisenlainen Eurooppa

Pääkirjoitus

Aikamme huutaa muutosta

Tänä keväänä on jälleen kyse isoista asioista. Sanna Marinin hallituksen taivalta ovat värittäneet militarismi, epädemokraattinen ja yksipuolinen Nato-prosessi, hoitajien pakkotyölaki, ongelmia ratkaisematon sote-uudistus sekä tekemättä jääneet vahvemmat toimet ihmisten toimeentulon parantamiseksi ja ympäristökriisin torjumiseksi.

Kevään 2023 eduskuntavaaleissa Suomen kommunistinen puolue on mukana omana puolueenaan ja omilla listoillaan.

Liberalismin periaatteisiin kuuluu vahvasti vapauden ja poliittisten oikeuksien sitominen omistukseen ja varallisuuteen. Nouseva työväenluokka alkoi 1800-luvulla entistä kiivaammin kyseenalaistaa tuota liberalismin peruspiirrettä. Syntyi erilaisia omistamattoman luokan työväenpuolueita, myös kommunistinen puolue.

Nykyiset suomalaiset eduskuntapuolueet tavoittelevat lähinnä kannatusta vaaleissa. Niiden ensisijainen vaikuttamisen tapa on poliittisten rakenteiden kuten valtuustojen ja eduskunnan kautta. Samalla rakenteet kuitenkin toimivat rajoittimina.

Kommunistisen puolueen poliittinen toiminta ei typisty parlamentaristiseen vaikuttamiseen, kuten muilla puolueilla, eivätkä hyväpalkkaiset ministerivirat ole se keskeisin tavoite.

Eduskunta on silti historiallisesti edistyksellinen aikaisempaan verrattuna. Parlamentarismi on luonut työväenluokalle mahdollisuuden oppia tuntemaan itsensä ja luoda työväenliikkeen ja kommunistiset puolueet.

Toisaalta on hyvä muistaa miten ehdollista ja vajaata parlamentarismi on. Tämä on entistä selvempää nykyään, kun rahapiirien edut ja kansainvälinen imperialismi rajoittavat todellisen kansanvallan toteutumista eduskunnan kautta.

Kommunistit eivät jätä käyttämättä tilaisuuksia kamppailla sellaisen politiikan puolesta, jonka avulla voidaan parantaa työväenluokan ja vähävaraisten asemaa. Suomalaista hyvinvointivaltiota rakensivat laajat vasemmistolaiset ja edistykselliset poliittiset voimat- myös kommunistit - yhdessä työväen- ja muiden kansalaisliikkeiden kanssa. Kokoomus ja muut oikeistovoimat yrittivät puolestaan vastustaa tätä kehitystä.

Pääkriteerinä valittaessa poliittisen kamppailun muotoja on oltava se, kuinka ne kehittävät joukkojen aktiivisuutta ja tietoisuutta ja osoittavat niille niiden oman voiman.

Tänä päivänä rahan valta, julkisuuden pintapöhinä ja kapitalistisen ideologian hallinta korostuvat entistä enemmän. Millä tavalla kommunistit kykenevät enää vähine resursseineen käyttämään eduskuntavaaleja mihinkään poliittisten päämääriensä tavoitteluun – se on hyvä kysymys.

Yhteiskuntaa on muutettu suuryritysten etujen mukaan. Tämä on saanut monet menettämään uskonsa politiikkaan ja osallistumiseen. Tavalliset ihmiset eivät usko vaikutusmahdollisuuksiinsa ja kokevat olevansa politiikan sivustaseuraajia.

Elämme murroskohtaa. Kansalaisliikkeillä ja niiden kanssa liittoutuvilla puolueilla on kokoaan suurempi muutosvoima. Yhdessä toimien voimme muuttaa asioita paremmiksi. Polttavimpia kriisejä ei ratkaista hallitusohjelmissa eikä kabinettineuvotteluissa.

Vaaleissa olemme silti mukana. Leninin viitoittamalla tiellä. MARKO KORVELA

UUDENMAAN NÄKÖALA 1/2023

Kokoomus- ja persuvetoinen eduskuntaoppositio ei tarjoa tippaakaan parempaa vaihtoehtoa. Petteri Orpon pääministerihaaveissa siintää paluu Juha Sipilän leikkauslistoihin sekä mieluisa yhteistyö tarvittaessa persujen kanssa. Ihmisoikeuksien sivuuttaminen ja ihmisten eriarvoistaminen ei ole ollut kokoomukselle ja persuille ikinä mikään ongelma - se on niiden politiikan perusta.

Työläiset ja vähävaraiset maksajina

Vaalikampanjoissa isot puolueet ovat tunnettuja monenlaisista lupauksistaan. Marinin hallituksen puolueet ovat jättäneet monet vaalilupauksensa toteuttamatta ja oikeisto verhoaa kylmäkiskoista politiikkaansa kauniilla puheilla siitä kuinka olemme muka samassa veneessä. Oikeasti mitään yhteisiä talkoita ei ole nähtykään vaan työläiset ja vähävaraiset ovat kerta toisensa jälkeen joutuneet kriisien maksajiksi. Rikkaat ja eliitti saavat jatkaa voittojen repimistä työläisten tekemästä työstä maksamatta pääomista ja sen tuotoista veroja edes EU-maiden keskitason verran.

Valtaa pitävien poliitikkojen populistiset lupaukset muuttu-

vat koko ajan yhä irvokkaammiksi. Hyvinvointivaltion rippeiden ja luonnon tuhoaminen jatkuu, vaikka puolueet aina silloin tällöin vaihtavatkin hallituksen ja opposition väliä. Eduskuntapuolueet uskovat sokeasti markkinoiden voimaan eivätkä kykene näkemään koko kapitalistisen systeemin olevan mätä. Siksi ne kiillottavat ihmisten arjen turvasta leikkaamisen hienoilla korulauseilla. Kommunistit eivät lähde tähän ihmisten vedättämiseen mukaan. Me olemme kansan puolella. Populistisia puheita ja lupauksia on pyörinyt myös vuoden alusta voimaan astuneen soteuudistuksen ympärillä, jota on pyritty hurraamaan saavutuksena. Vaikka uudistusta on jumpattu usean hallituksen toimesta, ei keskeisimpiä ongelmia ole edelleenkään ratkaistu. Suurin puute sote-palveluissa on riittämätön rahoitus ja alibudjetointi, joka vaikuttaa ihan suoraan palvelujen ja hoidon saatavuuteen ja tasoon. Menokehysten sijaan talouspolitiikkaan tarvitaan hyvinvointikehys - on kartoitettava ihmisten todelliset palvelutarpeet ja myönnettävä niihin riittävä rahoitus. Työntekijöitä tarvitaan julkisiin palveluihin lisää. Työntekijöille kuuluu tärkeästä työstään kunnollinen palkka.

Rakennetaan rauhaatorjutaan ympäristökriisi

Kansalaistoiminta on haastavaa - silti sitä ei voi jättää tekemättä. Vaatimuksia ja ratkaisuja muun muassa julkisen työllistämisen lisäämiseksi, toimeentulo-ongelmien ja asunnottomuuden poistamiseksi, rauhan rakentami-

seksi sekä ympäristökriisin torjumiseksi on mahdollista tuoda kuuluville, kun yhteisiä tavoitteita omaavat ihmiset liittyvät yhteen. Ja vaikka kansalaistoiminnan 'tehtävälistalla' olevat asiat ovatkin hankalia ja vakavia, niin aktivismi ja yhdessä tekeminen on myös sosiaalista toimintaa ja hauskaakin sellaista.

Äänestä protesti - äänestä kommunisteja

Nyt vaaleissa kannattaa huomata, että äänestämättä jättäminen ei ole neutraali mielipide tai varsinkaan protesti, sillä mikäli me työläiset emme käytä äänioikeuttamme, poliittinen eliitti vakiinnuttaa entisestään valtaansa ja työläisten arkea kurjistavaa suuntaa. Rikkaat äänestävät varmasti.

Vaaliuurnilla on jälleen mahdollisuus päättää annatko äänesi hyvinvoinnin romutuksen jatkamiselle ja syvenemiselle vai uskotko, että muutos parempaan on mahdollinen yhdessä muiden muutosta haluavien, joukkoliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävällä työllä. Mikäli jälkimmäinen kuulostaa paremmalta, on ääni kommunistille juuri oikea suunta.

JIRI MÄNTYSALO

SKP:N UUDENMAAN PIIRIN PUHEENJOHTAJA VANTAA

2 UUDENMAAN NÄKÖALA 1/2023
00700
7743 8118
SKP:n Uudenmaan piirijärjestön lehti Viljatie 4 B, 3. krs.,
Helsinki Puh. (09
skp.uusimaa@skp.fi Päätoimittaja Marko Korvela Taitto Marko Korvela Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki
"Kommunistit eivät lähde ihmisten vedättämiseen mukaan. Me olemme kansan puolella."
JORE PUUSA
- Kokoomus- ja persuvetoinen eduskuntaoppositio ei tarjoa tippaakaan parempaa vaihtoehtoa, sanoo Jiri Mäntysalo.

Kommunistit tuovat vaaleihin vaihtoehdon

Kommunistit Uudellamaalla taistelevat työn, toimeentulon ja lähipalvelujen sekä ympäristön ja rauhan puolesta.

Eduskunnasta puuttuu tällä hetkellä radikaali vasemmistolainen vaihtoehto, joka asettuu selvästi vastustamaan kapitalismia ja sotilaallista liittoutumista ja puolustaa rauhaa, solidaarisuutta, työtä tekevien ja vähävaraisten etuja.

Seisomme kaikkien niiden nykypolitiikkaan tyytymättömien rinnalla, jotka kärsivät rahavallan kahleista ja joiden turvaverkot on tuhottu.

Seisomme niiden rinnalla, jotka vaativat systeeminmuutosta ympäristökriisin torjumiseksi. On aika lopettaa sellainen politiikka, jossa omaksutaan ajatus siitä, että Suomessa tulisi aina olemaan köyhyyttä, asunnottomuutta ja pahoinvointia.

Kapitalismin vastaista

radikaalia politiikkaa

Kommunistit tuovat vaalikentille järjen ja omantunnon antikapi-

talistisen äänen sekä radikaalin vaihtoehdon muuttaa yhteiskuntaan perinpohjaisesti irti eriarvoisuuden kasvusta – kohti kansanvaltaa ja yhdenvertaisuutta.

Loppu vartijamielivallalle

SKP:n Uudenmaan piirin piirikomitea tuomitsee Espoon Isossa Omenassa tapahtuneen vartijaväkivallan. Nainen menehtyi kauppakeskuksessa yksityisen Securitas-vartiointiliikkeen vartijoiden väkivallan takia. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja sitä, epäilläänkö tapahtumiin liittyvän rikosta.

Jo tätä ennen viranomaiset ovat käynnistäneet tutkimuksen Avarnin vartijoiden epäiltyjen väkivallantekojen ja väärinkäytösten vuoksi.

Äänestä SKP:n tovereitamme, jotka toimivat, jotta demokratia ja vaikuttaminen olisi muutakin kuin äänestämistä!

• Loppu tuhoisalle leikkauspolitiikalle

- pääomat ja voitot verolle

• Perusturva 1300 euroa kuukaudessa

- kaikki sosiaaliturva samalta luukulta

• Sosiaali- ja terveyspalveluihin riittävä rahoitus

- panostukset julkiselle sektorille

• Karkaavat elinkustannukset kuriin

- yksityisen bisneksen voitontavoittelulle sulku

• Ei NATO:lle ja ja militarismille

- Suomi pidettävä sotilaallisesti liittoutumattoma

• Kuusituntinen työpäivä palkkatasoa alentamatta

- työajan lyhentäminen tuo työpaikkoja

• Ympäristö ei kestä kapitalismia

- tarvitaan uusi taloudellisen kehityksen malli

• Demokratiaa on laajennettava

- kansanäänestyksiä, paikallisdemokratiaa

• Tavoitteena kokonaisvaltainen tasa-arvo

- kaikille on turvattava oikeudet omaan kulttuuriin

• Ulos kapitalismin kriiseistä kohti sosialismia

"Uudistetaan koko politiikka!"

Uudet sote- eli hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tämän vuoden alussa.

Lapinjärveläinen lähihoitaja

Jukka Ahokas toteaa, että mitään suurta käännöstä parempaan ei ole vielä näkynyt – ja tus-

kin näkyykään.

– Paljosta uuskielisestä poliittisesta jargonista huolimatta sote-uudistuksen tarkoitus on säästää ja leikata resursseja.

Näin luodaan tilaa yksityiselle rahastaa ihmisten aidolla hädällä.

Joten käännös tullee olemaan tällä reseptillä kohti huonompaa.

Toinen s-alkuinen lähestyvä on Ahokkaan mukaan saanut lisää resursseja isolla kädellä, ja vuosittainen budjetti puolustusvoimille uusine leluineen onkin nyt yli kuusi miljardia vuodelle.

– Sotaan siis tunnutaan varustauduttavan kuin sen uskottaisiin olevan tulossa. Suomen ulkopoliittinen linja onkin muokattu uuteen uskoon muutaman viime vuosikymmenen aikana ja liitoutumattomuudesta on päätetty luopua.

Hoitoa vai hävittäjiä?

Suomessa parisen vuotta sitten taputeltu hävittäjähanke on osaltaan ollut laittamassa uutta viholliskuviin keskittyvää maailmaa pystyyn. Ahokas manaa, miten sille maksajaksi tuntuvat kelpaavan muiden muassa suomalainen julkinen terveydenhuolto ja muukin niin sanottu julkinen sektori.

– Kokoomuksen johdolla on jo aloitettu kilpailu leikkauksista. Suomalainen politiikka kaipaa Ahokkaan mielestä suunnanmuutosta. Siinä sekä ulko- että sisäpolitiikka varsinkin rahoituksen osalta ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa.

– Suomen kommunistinen puolue hakee poliittista muutosta, ja siksi lähdin minäkin ehdolle ajamaan muutosta suuntana rauha –ei sota! sanoo Jukka Ahokas.

Järjestyshenkilöiden ja vartijoiden liiallinen voimankäyttö on ollut yleisesti tiedossa pitkään, mutta ongelmalle ei ole tehty käytännössä mitään.

Uudenmaan piirin kommunistit huomauttavat, että yksityinen vartiointibisnes on heikosti koulutettujen ihmisten matalapalkka-ala. Alalle työllistetyille ei anneta kunnon koulutusta eikä välineitä.

Alan kriteerejä, koulutusta ja palkkausta pitää parantaa ja yksityisen vartiontibisneksen valvontaa kiristää. Se ei kuitenkaan riitä. On puututtava tapaan, jolla Suomessa on julkista tilaa yksityistetty ja vartioinnin ja valvonnan tarpeita lisätty.

Vartiointia ja valvontakameroita lisäämällä ei kasvateta kaikkien turvallisuutta vaan suojellaan ennen muuta omistavan luokan omaisuutta. On toistuvia esimerkkejä siitä, että valvontaa ja kuritoimenpiteitä kohdistetaan etnisesti profiloituihin, vähävaraisiin tai muuten pikkuporvarillisesta kunniakansalaisesta poikkeaviin henkilöihin.

Me kommunistit haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa ihmisten pahoinvointia ja yhteiskunnallisia ongelmia ratkotaan muilla keinoilla kuin kriminaalipolitiikalla ja kurikoneistoilla, olivatpa ne julkisia tai yksityisiä. Kestävä, tasa-arvoinen yhteiskunta ei voi rakentua kurin ja tarkkailun lisäämiselle.

Sähkölaitokset ja energiantuotanto kansallistettava

Sähkön hinnan nousu koettelee kotitalouksia. Se tapahtuu yksityisten voittoa tavoittelevien sähköyrityksien ehdoilla. Tilanteeseen ovat johtaneet huonosti harkitut vastatoimet Venäjän sinänsä tuomittaviin sotatoimiin. Energian hinnan nousu on esimerkki siitä miten pörssilogiikka johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Pörsseissä ostetaan ja myydään kaikkea mahdollista. Ihmisten elämisen perusedellytykset ovat erinomainen keinottelun kohde, koska ihmiset eivät voi valita luopua niistä.

Kaasun hinnan nousu on johtanut siihen, että myös ne toimijat, jotka eivät ole siitä riippuvaisia, ovat voineet rahastaa täysimittaiset korotukset. Tämä on johtanut siihen, että osa energiayhtiöistä tuottaa nyt hurjasti voittoa. Näihin on puututtava lyhyellä aikavälillä säätämällä ansaitsematonta voittoa leikkaava Windfall-vero.

Veron tulisi myös olla nykyistä ankarampi. Hallituksen esittämällä mallilla vero ei palauta ansiottomia voittoja tehokkaasti yhteiseen kassaan.

SKP:n Uudenmaan piirin mielestä sähkö on yksi perusedellytyksiä edistyneen yhteiskunnan toiminnalle. Sähkö tulee jakaa kotitalouksille tuotanto- ja ylläpitokustannuksien määräämillä hinnoilla ilman voittoa. Sähkön tuotantoa ja jakamista ei olisi koskaan saanut luovuttaa yritysten voitontavoittelun piiriin.

Pidemmällä aikavälillä energiantuotanto ja muut yhteiskunnalle välttämättömät alat, kuten lannoitteiden ja lääkkeiden tuotanto on kansallistettava, jotta niitä ei voida käyttää häikäilemättömään rahastukseen.

UUDENMAAN NÄKÖALA 1/2023 3
JORE PUUSA
- Sotaan varustaudutaan kuin sen uskottaisiin olevan tulossa, arvelee Jukka Ahokas.

Tuloeroja kasvatettiin koronan aikana

Tilastokeskuksessa yliaktuaarina pitkään toiminut Olli Savela huomauttaa, että yleensä talouslamassa voittojen osuus suhteessa palkkoihin pienenee. Nyt koronakriisin aikana niin ei käynytkään. Yritysten osuus arvontuotannosta on kasvanut, ja monella yrityksellä on mennyt koronasta ja muista hankaluuksista huolimatta varsin hyvin. Tuloerot lähtivät koronan aikana kasvuun. Vuonna 2021 alimman kymmenen prosentin reaalitulot pysyivät entisellään, sen sijaan rikkaimman prosentin tulot kasvoivat 20 prosenttia. Tuloeroissa tapahtui Savelan mukaan merkittävää kärjistymistä.

Korkealla laukkaava inflaatio tulee tänä vuonna Savelan arvion mukaan hidastumaan, mutta reaaliansiot ovat kääntyneet laskuun. Ostovoima kasvoi vielä vuoteen 2021 saakka, mutta nyt taso on miinuksella viitisen prosenttia. Vastaavaa ei Suomessa ole nähty vuosikymmeniin. Vaikka nimellisansiot ovat kasvaneet niin reaaliset ansiot ovat kasvaneet todella vähän.

Työllisyystilanne Suomessa on melko hyvä, ja osittain taustalla on työikäisen väestön väheneminen: töitä on helpommin tarjolla.

Toisaalta joillakin aloilla on työvoimapulaa, mutta se on Savelan mukaan aina suhteellista.

Voidaan sanoa, että työmarkkinat eivät toimi, koska työvoimapula ei välttämättä paranna palkkausta tai työehtoja.

Tulonjakoa muutettava

SKP:n mielestä keskeinen tekijä paremman tulevaisuuden saavuttamisessa on tulonjaon muuttaminen. Jos kaikista tuloista maksetaan reilu vero, voidaan

Palkkojen ja voittojen osuus yritysten tuottamasta arvonlisäyksestä (bkt:sta) %, lähde: Tilastokeskus

turvata palvelut ja toimeentulo kaikille. Yhteisen edun hintana ovat rikkaimpien voitot. Meillä on varaa leikata niistä.

Suomessa vauhdilla edennyt tuloerojen kasvu on käännettävä laskusuuntaan, ja varallisuutta on siirrettävä rikkaimmalta yhdeltä prosentilta kansan suu-

relle enemmistölle. Tähän tarvitaan radikaali veroremontti, jossa pääomatuloja verotetaan samalla tavalla kuin palkkatuloa ja verotuksen progressiota kiristetään.

Suomen on estettävä veronkierto ja toimittava aktiivisesti ja kansainvälisesti veroparatiisien lakkauttamiseksi. Ruuan ja mui-

den välttämättömyystarvikkeiden arvonlisäveroa on alennettava tuntuvasti.

Valtion on otettava haltuun strategisesti tärkeät alat, kuten energian, lääkkeiden ja ruuan tuotanto niin, että kansallistetuista yhtiöistä saadaan myös tuottavaa toimintaa samalla kun

ne parantavat yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Näiden yritysten kautta voidaan myös vaikuttaa työllisyyteen, järjestää edullisempaa asumista ja palauttaa valtaa yrityksiltä ihmisille. Myös pankkitoiminta ja muut rahoituslaitokset on siirrettävä yhteiskunnalliseen omistukseen.

Ratkaisu riistolle: 2000-luvun sosialismi

Kapitalismi - suuryhtiöiden ja finanssipääoman valta - on esteenä oikeudenmukaiselle, suunnitelmalliselle ja ekologisesti kestävälle kehitykselle. Myös suurimmat ihmiskuntaa uhkaavat vaarat ja riskit – ilmastonmuutos, luontokato ja ydinsota – ovat yhteydessä pääoman logiikkaan.

Kapitalismin korvaaminen perusteiltaan toisenlaisella yhteis-

kunnalla ja kehityksellä on välttämätöntä. On käynyt entistä selvemmäksi, että ihmisten oman päätösvallan laajentaminen, työttömyyden ja köyhyyden nujertaminen, ympäristökriisin ratkaiseminen sekä rauhan turvaaminen vaativat ratkaisuja, jotka ylittävät kapitalismin puitteet ja suuntautuvat sosialismiin. Sosialismi ei tarkoita vain ar-

voja ja niiden nimissä tehtävää politiikkaa. Sosialistinen vallankumous merkitsee työväenluokan ja kansan enemmistön aloitteellisuuden ja luokkataistelujen tuloksena syntyviä uusia vallan ja talouden rakenteita, jotka edistävät kansanvaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan, oikeudenmukaisen ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan ja maailman sekä

rauhan ja uudenlaisen humaanin sivilisaation rakentamista. On tärkeää rakentaa kansanvaltainen hallinto, turvata perusoikeudet ja yksilön vapaus – ehkäistä johtajavaltaisuus ja byrokratia. Puolue tai valtiokoneisto eivät voi korvata ihmisten omaa vaikutusta, tietoisuutta ja aktiivisuutta. Tarvitaan uuden vuosisadan, 2000-luvun tie sosialismiin.

Pääoma kasautuu - ja sille pitää tehdä jotain

Kansainvälisellä ökyrikkaiden Forbes-listalla on Suomesta noteerattu esimerkiksi Antti Herlin, Kone-konsernin moguli ja perheyrityksen perijä, joka maksaa miljardien omaisuudesta veroja vain muutamia prosentteja. Miten tämä on mahdollista?

Kalevi Sorsa -säätiön tuore raportti Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 viestii karua kertomaa siitä, miten tasa-arvoiseksi pidetyssä Suomessa

tuloerot ovat jo vuosikymmeniä kasvaneet ja miten varakkaimmat pääsevät verotuksesta kuin koira veräjästä.

Kirja tekee näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita. Se käsittelee muun muassa verotuksen vaikutusta tulo- ja varallisuuseroihin, köyhyyttä Suomen kaltaisessa vauraassa maassa sekä suurituloisuuden yhteyttä puoluekannatukseen.

Taustalla pitkäaikainen porvaripolitiikka

Ylimmän yhden prosentin ökyrikkaiden varallisuus Suomessa on jopa viisinkertaistunut viime vuosikymmeninä. Vuosina 1987–2019 eliitin varallisuus on kasvanut vauhdikkaasti, kun taas alimmassa 90 tuloprosentissa varallisuuden kasvu oli vähäistä.

Keskeisin syy on emeritus professori Matti Tuomalan mukaan porvaripolitiikka. Selvä katkos

tapahtui 1990-luvun alun keskustalaisen Esko Ahon porvarihallituksen myötä, joka teki lukuisia poliittisia päätöksiä pääoman puolesta työläisiä ja köyhiä vastaan.

Sillä tiellä on oltu nyt kolmisenkymmentä vuotta.

Veronkierto sallittu

Matti Tuomala korostaa verotuksen merkitystä eräänä valtion tärkeimpänä politiikkavälineenä. Ongelmana on, että väline on Suomessakin vääristynyt vahvasti niin, että rikkaita suositaan. Kaikkein varakkaimmilla on useita keinoja piilottaa tulojaan, omaisuuksiaan ja vältellä veroja.

– Holding-yhtiöt ovat kaikkein varakkaimpien tapa kiertää veroja. Lisäksi on laittomiakin tapoja, joiden käyttö on pohjoismaissa suurempaa kuin on koskaan voitu kuvitella, sanoo Tuomala. Verotustiedoista loistavat pois-

saolollaan myös keskustan Juha Sipilän kuuluisaksi tekemät vakuutuskuoret ja niissä syntyvät osingot ja myyntivoitot.

Pääomatuloihin ei kosketa

Päättäjäeliitin kesken on konsensus, että pääomatuloihin tai omaisuuksiin ei kosketa.

Rikkaiden annetaan kerryttää omaisuuttaan.

Esimerkiksi Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassa todetaan, että verotuksella ei saa kaventaa yritysten tai pääoman liikkumatilaa. Käytännössä tämä on merkinnyt, että vaikka valtion talouden kestävyydestä on käyty kiivastakin keskustelua, ei esimerkiksi pääomatulojen tai varallisuuden verotuksen kiristämisestä ole ollut puhetta.

Herääkin kysymys, miksi ja kenen päätöksellä Suomi on valinnut linjan, jolla rikkaita hellitään veroparatiisin omaisella kohtelulla ja samalla valitetaan

valtion velkaantumista ja julkisen talouden resurssipulaa. Eduskuntapuolueista kokoomus päin vastoin ajaa miljardiluokan veronkevennyksiä. Kansaa patistetaan säästämään ja uhkaillaan julkisen sektorin velkaantumisella, kun samalla eliitti kieltäytyy maksamasta edes vähimmäisiä veroja yhteiseen kassaan. Yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass korostaa, että varakkaalla rahaeliitillä on omaisuuden lisäksi monenlaisia verkostoja ja epävirallisia resursseja, joilla se saa etunsa ja näkemyksensä esille. – Varallisuus on muutakin kuin suuria tuloja, mutta varallisuutta on vaikea arvioida, koska varallisuusvero lakkautettiin 2005, toteaa Timo K. Kauppinen

Lue koko raportti Kalevi Sorsa -säätiön sivuilta:

www.sorsafoundation.fi

4 UUDENMAAN NÄKÖALA 1/2023 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Palkat Voitot 2005Q12005Q42006Q32007Q22008Q12008Q42009Q32010Q22011Q12011Q42012Q32013Q22014Q12014Q42015Q32016Q22017Q12017Q42018Q32019Q22020Q12020Q42021Q32022Q2* 90 100 110 120 130 140 150 160 Palkansaajien ansiotasoindeksi ja reaaliansioindeksi Ansiotasoindeksi 2005=100 Reaaliansioindeksi 2005=100
Palkat laahaavat perässä, kun entistä suurempi osa arvonlisäyksestä valuu yritysten voittoihin ja rikkaiden osinkoihin. Palkan reaalinen ostovoima ei ole vuosien varrella noussut.
Esko Ahon porvarihallitus teki päätöksiä pääoman puolesta työläisiä ja köyhiä vastaan.

Meillä ei ole varaa enää yhteenkään leikkaushallitukseen

Valtiovarainministeriön virkamiehistö esitti viime joulukuussa, että julkista taloutta pitäisi ”vahvistaa” seuraavan kahden vaalikauden aikana yhteensä yhdeksällä miljardillla eurolla. Käytännössä tämä merkitsee mittavia leikkauksia niin sosiaaliturvaan kuin hyvinvointipalveluihin. Lisää verotuloja ministeriö hakee etupäässä arvonlisäveron korotuksista. Tasaverona arvonlisäveron korotukset tuntuvat koviten vähän ansaitsevien kukkarossa. Leikkauskuoroon ovat liittyneet myös kaikki eduskuntapuolueet niin hallituksesta kuin oppositiosta. Eniten leikkauksia esittää hyvätuloista eliittiä edustava kokoomus, kaksi miljardia muun muassa ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ja asumistuesta. Lisäksi kokoomus vaatii tuloveronkevennyksiä, mikä tarkoittaa käytännössä lisää hyvinvointivaltion karsimista.

Perussuomalaiset leikkaisi muun muassa kansainvälisestä solidaarisuudesta ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta välttämättömistä ilmastotoimista.

Jopa vasemmistoliitto on mukana leikkaamassa valtion menoja puolella miljardilla, vaikka hyvin tiedetään jo hyvinvointialueiden toiminnan varmistamisen edes nykytasolla vaativan satoja miljoonia euroja lisärahaa.

Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piirin piirikomitea paheksuu tapaa, jolla merkittävää taloudellista valtaa on siirretty poliittisesta päätöksenteosta valtiovarainministeriön virkamiehille. Sen politiikka edustaa kylmää, uusliberalistista kapitalismia. Se perustuu ide-

ologiselle julkisen sektorin polkemiselle, yksilökeskeisen kilpailun korostamiselle ja työväenluokan ja köyhien kurittamiselle.

Meidän kommunistien mielestä Suomella ei ole varaa enää yhteenkään leikkaushallitukseen.

Jo 30 vuotta jatkuneesta, kaikkien eduskuntapuolueiden toteuttamasta leikkauspolitiikasta ovat kärsineet eniten köyhät ja vähävaraiset, työttömät, eläkeläiset sekä hyvinvointipalvelujen varassa elävä kansanosa. Samaan aikaan tuloerot ovat kasvaneet ja erityisesti rikkain kymmenys on lisännyt varallisuuttaan.

Leikkaukset ovat tähän mennessä jo ajaneet julkisia palveluja toimintakyvyttömyyteen.

Suomalainen hyvinvointivaltio vaatii kehittyäkseen perusta-

vaa laatua olevaa rahoituspohjan uudistusta, jossa rahaa otetaan sieltä missä rahaa on. SKP esittää verotuksen kokonaisuudistusta, jolla tasataan tuloeroja ja taataan hyvinvointivaltion rahoitus myös tulevaisuudessa.

Pelkästään korottamalla pääomatuloverotus keskimääräiselle EU-tasolle saadaan valtiolle lisää verotuloja jopa viisi miljardia euroa. Uusiin hävittäjiin ja asehankintoihin sekä läntiselle sotilasliittoumalle kritiikittömästi käytettävillä miljardeilla voidaan tukea hyvinvointivaltiota eikä tarvetta julkisen talouden leikkauksiin ole.

SKP vaatii Suomea, jossa ihminen ja hyvinvointi asetetaan pörssiherrojen ja kapitalismin edelle.

SKP ottaa rahaa sieltä missä sitä on:

• Veropohja on yhtenäistettävä niin, että pääomatuloja verotetaan samalla tavalla kuin ansiotuloja.

• Pääomatulot saatetaan kuntaverotuksen piiriin.

• Korotetaan suurimpien tulojen valtion tuloverotuksen marginaaliveroja.

• Korotetaan yhteisövero EU-maiden keskiarvon tasolle.

• Palautetaan vuonna 2006 poistettu varallisuusvero.

• Palautetaan vuonna 1992 poistettu pörssissä käytävän arvopaperikaupan varainsiirtovero.

• Peruutetaan vuosina 2009 ja 2010 poistetut työnantajien kansaneläkemaksun alennukset.

• Perintö- ja lahjaveroa korotetaan isojen perintöjen, lahjojen ja yritysperintöjen osalta.

• Tartutaan tiukasti harmaaseen talouteen ja veronkiertoon.

Vantaalainen Thea Lausa:

Sota ja rauha tärkeimmät kysymykset

Helsinkiläissyntyinen Thea

Lausa on asunut 30 vuotta ulkomailla – muun muassa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa – ja viimeiset 20 vuotta Suomessa Vantaalla.

– Toimin SKP:n Korson osaston sihteerinä, joten oli luonnollista lähteä mukaan kun puolue kutsui. Olen ollut kommunisti ihan Brezhnevin ajasta asti, mutta liityin puolueeseen vasta vuosi sitten. Tuntui, että nyt on tosiaan aika tehdä jotain ja parantaa maailman menoa.

– Sota, rauha, NATO ja Suomen perinteinen neutraalisuuden säilyttäminen ovat tärkeimmät aiheet tänä päivänä, toteaa Lausa.

Hänelle Sanna Marinin hallitus on ollut pettymys.

– Nykyinen “vasemmisto”, punavihreä hallinto, on huijaus, porvarillista uusliberalismia.

Kansanedustajana Lausa lupaa taistella kovaan ääneen oikeuden, rauhan ja työväen etujen puolesta.

– Torjutaan NATO:n imperialismi! vaatii Lausa.

Lähiöt haltuun!

Vantaalainen eduskuntavaaliehdokas Heikki Ekman liputtaa lähidemokratian ja lähiöiden puolesta.

– Lähiöneuvostot eivät oikeastaan ole mikään uusi juttu. Berliinissä oli joskus jokin vastaava hanke joka sai Euroopan unionin rahoitusta. Edustuksellisen demokratian kumileimaisimena toimisen asemesta me kommunistit voimme viedä sitä pidemmälle. Lähiöille voi vaatia lisää määräysvaltaa esimerkiksi alueellisilla budjeteilla. Tämä on tärkeää nyt kun valtaa on siirretty hyvinvointialueiden valtuustoihin.

Ekmanin mukaan lähiökeskustelua käydään liikaa ongelmat edellä. Lähiöt pitää ottaa haltuun, mutta se ei tapahdu oikeiston keinoin pamppua ja kuria lisäämällä.

– Lähiödemokratiaa, lähiöneuvostoja, enemmän asukkaiden olohuoneita mestoille, maksuttoman vapaa-ajan mahdollisuuksien lisäämistä, kylämäistä ilmapiiriä, näistä voisi hakea ratkaisua erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin, pohtii Ekman.

Turvallisuuspolitiikassa vääriä ratkaisuja

Suomen poliittinen johto, presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin ja hallituspuolueitten muu johto valitsivat väärän tavan vaikuttaa Ukrainan sotaan eli veivät Suomen mukaan Ukrainan aseveljeksi yrittämään voittaa sota Venäjää vastaan.

– Toinen tapa olisi ollut pyrkiä löytämään ja myötävaikuttamaan diplomaattisin keinoin rauhanpolitiikan osaajana siihen, että sota olisi saatu estettyä tai sen alettua se saataisiin mahdollisimman pian loppumaan. Tai Suomi olisi voinut jatkaa edes puolueettomuuslinjalla, sanoo espoolainen Arjo Suonperä

Muun muassa Jussi Halla-ahon (pers.) harrastamasta Venäläisten demonisoinnista on tullut keino kerätä eduskuntavaaleja ajatellen poliittisia pisteitä, kun Suomea muutenkin ollaan kääntämässä takaisin Lapuan liikkeen aikoihin.

Suomen tulevienkin hallitusten eväät niin taloudellisesti kuin poliittisestikin on Niinistön ja Mariinin farssimaisella Natoon liittymisyrityksellä ja Ukrainan aseellisella ja taloudellisella tukemisella, Venäjän jatkuvalla ärsyttämisellä ja sen vastaiseen "piilosotarintamaan" liittymisellä, Suomen kiihtyvällä militarisoinnilla ja muitten ongelmien sivuuttamisella ja valtavalla velkaantumisella pitkälti tulevaisuuteen syöty.

Suonperä arvelee, että nyt alkavat näistä huomauttelevien vaientamisyritykset ja äänestäjien hämäämiseksi eduskuntapuolueitten näyttävät mediariitelyt näitä pienemmistä kysymyksistä.

– Tulevissa vaaleissa kokoomus tai persut eivät ole mikään vaihtoehto, koska ne ovat näitä virheratkaisuja olleet tukemassa, toteaa eduskuntavaaleissa ehdokkaana oleva Suonperä.

UUDENMAAN NÄKÖALA 1/2023 5
TOIVO KOIVISTO

olueen johtoa ja ohjelmaa

Finlandia-voittaja Iida Rauma: Leikkauspolitiikka luo lapsiköyhyyttä

Tänä vuonna 104 vuotta täyttävä Suomen kommunistinen puolue kokoontuu kesäkuussa edustajakokoukseen. Kyseessä on SKP:n korkein päättävä elin, ja tällä kertaa edustajakokous järjestetään Karhulan Keskustalolla.

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan Hävitys (Siltala) voittanut Iida Rauma on nostanut esille lasten asemaa ja erityisesti sen, miten leikkauspolitiikka on kohdellut kaltoin vähävaraisia lapsiperheitä.

Agitointia - ei runoilua!

Vuonna 1918 valkoinen Suomi

perusti Tammisaaren eli Dragsvikin kasarmialueelle leirin, jonne sisällissodan jälkeen vietiin tuhansia punavankeja kuolemaan nälkään ja tauteihin.

Leirissä menehtyi kaikkiaan yli 3200 vankia, jotka dumpattiin Suomen historian suurimpaan joukkohautaan.

Dragsvik on myös helsinkiläinen, vuonna 2020 perustettu postpunk-yhtye, jonka esikoislevy julkaistiin elokuussa 2022. Dragsvikin kappaleissa korostuu kapitalismin ja fasismin vastainen sanoma.

Vaikeneminen ei ole vaihtoehto

maksi menee, mutta koko ajan on enemmän asioita, jotka on mielen päällä, ei nyt välttämättä päivittäin mutta viikoittain. Vaikeneminen ei ole vaihtoehto, meille se turhautumisen purkamisen tärkein kanava on tällä hetkellä musiikki, toteaa Sirkku.

Vähätuloista sorretaan edelleen

Lapsia sortava kulttuuri näkyy Rauman mukaan monella eri tavalla.

Edustajakokouksen esityslistalla on koko joukko tärkeitä asioita: puolueen johto on vaihtumassa, sillä nykyinen puheenjohtaja, helsinkiläinen Juha-Pekka Väisänen on ilmoittanut ettei aio jatkaa tehtävässä.

Myös puolueen ohjelmaa päivitetään. Edellinen ohjelma on vuodelta 2007, ja maailma, Eurooppa ja Suomi ovat kuluneen viidentoista vuoden aikana muuttuneet monella tavalla.

– Lasten kohtaama väkivalta kuulostaa meistä vähäpätöisemmältä kuin aikuisten kohtaama, samankaltainen väkivalta. Se näkyy yhteiskuntapolitiikassa: tehdään sellaista leikkauspolitiikkaa, joka on systemaattisesti heikentänyt lasten asemaa ja kasvattanut lapsiköyhyyttä. Nämä ovat kaikki aikuisten ihmisten valintoja. Lasten köyhyys on ollut rikkaiden aikuisten valinta.

SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen korostaa ohjelman uudistamisen tärkeyttä. Uudistustyö edellyttää maailman ja Suomen nykytilan, kriisiytyvän kapitalismin analyysia.

Laulaja-kitaristi Jeren ja kosketinsoittaja-laulaja Sirkun lisäksi Dragsvikissä soittavat basisti Maiju ja uutena tulokkaana rumpali Jussi

Bändin nimi on otettu suoraan samannimiseltä vankileiriltä. Poliittisuus ja kantaaottavuus tulevat sanoitusten myötä heti selviksi.

– Lopetin turhien kielikuvien viljelyn, haluan sanoa asiat suoraan. Olen lukenut paljon historiaa, ja Dragsvik on Suomen historiassa häpeäpilkku. Ja se on hyvänkuuloinen nimi, sanoo Jere.

Dragsvikin vankileirin julma historia ei pääty vuoteen 1918, vaan valkoinen Suomi passitti pakkotyöleiriksi muutettuun vankilaan jatkuvana virtana kommunisteja, ammattiyhdistysliikkeen aktiiveja tai muuten vain epäilyttäviä henkilöitä aina vuoteen 1940 saakka. Kommunistien maanalainen liike 1920-1930-luvun Suomessa innostaa Jereä.

– Silloin tehtiin asioita valkoisesta uhasta huolimatta, suojeluskuntien hallitsemassa Suomessa. Ihmiset eivät oikein tajua, mitä se meno oli. Ajatellaan, että tuolloin oli vain joku sotien välissä ollut rauhan aika, vaikka se oli totaalista poliittista vainoa. Ihmisiä voitiin heittää mielivaltaisesti jostain tekosyystä leirille.

Jos Jere hakee teksteihinsä vaikutteita historiasta, nostaa Sirkku puolestaan enemmän esille päivänpoliittisia teemoja.

– Puolueohjelma kiteytetysti määrittelee puolueen päälinjan ja tehtävät. Se ei voi olla vain hyvien tavoitteiden luettelo.

Ohjelman lähtökohtana on usko ihmiseen: kommunistit luottavat ihmisten kykyyn ratkoa ongelmia, tehdä yhteistyötä, rakastaa ja luoda uutta.

Muutetaan järjestelmää, Vuon-

Laajimmillaan lapsivihamielinen kulttuuri näkyy siinä, miten lapsilta ja tulevilta sukupolvilta ollaan riistämässä tulevaisuus ja elinkelpoinen planeetta. Lapsille tai tuleville sukupolville ei Rauman mielestä jätetä mitään, ei mielekästä kaupunkiympäristöä eikä edes elinkelpoista planeettaa, kun valtaapitävien rikkaiden eliitti välittää vain omasta edustaan.

Puheessaan palkintotilaisuudessa marraskuussa Rauma korosti lukutaidon merkitystä. Nuorten lukutaidon heikentäminen on lapsiin kohdistuvan yhteiskunnallisen sorron ytimessä.

Viime aikojen korona- ja sotauutisointi on peittänyt alleen ihmiskunnan vakavimman uhkan eli ilmasto- ja ympäristökriisin. Se ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään.

– En ole niinkään huolissani lukijakunnan katoamisesta. Kaikkien ei tarvitse lukea kaunokirjallisuutta. Sen sijaan pelkään yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja demokratian romahtamista.

Eikä kantaaottavuus ole mikään uusi ja ihmeellinen asia.

– Jos miettii vaikka 1980-luvun bändejä Iso-Britanniassa, niin suuri osa ihan mainstream-musastakin sisälsi todella vasemmistolaista lyriikkaa, vaikka ei jengi ehkä ajattele sitä.

Brittibändit reagoivat aikoinaan vahvasti Margaret Thatcherin uusliberalistiseen politiikkaan. Olisiko nykyajassa jotain samaa?

– Ärsyttää sanoa latteus, että kyllä tämä jatkuvasti hullum-

– Olen tehnyt töitä sosiaali- ja terveysalalla. Se tuo oman lisämausteen, että joudun duunin kautta paljon tekemisiin ihmisoikeuskysymysten ja itsemääräämisoikeuden kanssa. Miten sairasta ja vähätuloista sorretaan, edelleen.

Järjestäytykää!

Jeren mielestä vaaleissa äänestäminen on kaikista pienin juttu mitä voi tehdä. Osallistuminen ei saa jäädä vain siihen.

– Ei riitä, että työpaikalla antaa pelkkien ammattiyhdistys-

pamppujen hoitaa asiat, koska niilläkin on omat poliittiset agendansa. Jengin pitää tajuta, että ihmiset siellä työpaikoilla ovat ay-liike. Pitää järjestäytyä entistä enemmän. Mutta me elämme individualismissa, ettei ihmisillä ole välttämättä voimia eikä aikaa miettiä muuta kuin pärjäämistä ja miten hoidat duunit, lapset ja missä vaiheessa lepäät.

Sirkku näkee kaiken lohduttomuuden keskellä toivoakin.

– On freesejäkin poliitikkoja tai politiikkaan menossa olevia ihmisiä. Ja välillä, kun ihmiset järjestäytyvät. Esimerkiksi hoitajien lakko liippaa läheltä, kun olen alalla. Se oli hienoa, miten hoitajat järjestäytyivät. Silloin

Tanssin taikaa Pavin lavalla

olin ylpeä ihmisistä, kuinka selkeänä rintamana hoitajat olivat. Palaute Dragsvikin musiikista on ollut myönteistä. Politiikkaa vilisevät sanoitukset kiinnostavat kuulijoita.

– Vähemmän runoilua, enemmän agitointia, tiivistää Jere ja myöntää samalla rakastavansa Agit-Propia ja vanhaa poliittisen laululiikkeen meininkiä.

Mitä agitaatiota Dragsvik haluaa lopuksi vielä heittää?

– Lopettakaa se miljonäärien perseennuoleminen ja muistakaa, mitä yhteiskuntaluokkaa te oikeasti edustatte!

dragsvik.bandcamp.com www.facebook.com/dragsvik

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC varoitti viimeksi huhtikuussa, että mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa noin 1,5 celsiusasteeseen, pitää maailman kasvihuonepäästöjen kääntyä laskuun viimeistään vuonna 2025.

Lavatanssikulttuuri löytää jatkuvasti uutta kävijäkuntaa.

”Eriytynyt” lukutaito tarkoittaa Rauman mukaan eriarvoisia ihmisiä.

– Lukutaitoinen ihminen on kriittinen ja hankala hallittava. Lukutaidoton ihminen on puolustuskyvytön, huijattavissa ja heikoilla. On turha kuvitella, etteikö joku hyötyisi tästä.

Vantaalla sijaitseva Pavi on hyvä paikka kaikenikäisille aloittaa uusi harrastus.

– Nuorempaa ja vanhempaa tanssijaa käy. Täällä on tanssittajia, jotka halutessa mielellään neuvovat ja opettavat, kertoo toiminnanjohtaja Teemu Kotila

Oppimistuloksien ja lukutaidon romahtaminen ei ole johtunut lapsista eikä opettajista vaan poliittisista päätöksistä.

Lapsiin kohdistuu kouluissa aivan liikaa paineita. Rauman mukaan lasten arvomaailma peilaa aikuisten maailmaa. Jos yhteiskunnassa lietsotaan kilpailuhenkeä, toisten polkemista ja ihmisten laittamista paremmuusjärjestykseen, olisi outoa, jos lasten keskuudessa ei tapahtuisi samoin.

Ilmaston ja ympäristön kriisit ovat olleet tutkitusti tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta silti kriisejä aiheuttavat päästöt ovat kasvussa. IPCC arvioi, että viime syksyn Glasgow'n ilmastokokoukseen mennessä annetut päästövähennystavoitteet johtaisivat 3,2 asteen lämpötilannousuun. Tällä olisi ihmiskunnalle ja koko planeetalle katastrofaalisia seurauksia. Miljardien ihmisten elinolosuhteet muuttuisivat kelvottomiksi. Ilmastopakolaisuus ja sään ääri-ilmiöiden paheneminen koskettavat myös Suomea. Spartacus-säätiön tuore pamfletti Mikä meitä estää? käsittelee ilmastotoimien vaikeuden

Pavilla ei tarjoilla alkoholia. Eräs syy tansseihin hakeutumiselle onkin päihteettömyys.

Pään sekoittaminen ja tanssiminen sopivat huonosti yhteen.

– Siitä pidetään kiinni, että tanssit hoidetaan selvin päin.

Tämä on monelle myös syy tulla Paville, sanoo Kotila.

Pavilla tanssitaan kesäkaudella keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Julkisilla kulkuneuvoilla paikalle pääsee hyvin. Tikkurilan asemalle on matkaa bussilla noin kymmenen minuuttia. www.pavi.fi

6 UUDENMAAN NÄKÖALA 1/2023
- Vähemmän runoilua, enemmän agitointia, tiivistää Dragsvik-yhtyeen laulaja-kitaristi Jere. Hän myöntää rakastavansa vanhaa poliittisen laululiikkeen meininkiä.
MARKO KORVELA
HELSINKI PAVI / LEENA KOSKELA
Pavilla voi kokea vanhan ajan tanssilavatunnelmaa. Kuvassa Pekkaniskan Pojat, suosittu tanssiorkesteri, joka on perustettu jo vuonna 2002. Orkesteri palkittiin vuonna 2007 Vuoden Tanssittajatulokas -palkinnolla ja on vakio Pavin-kävijä. .

Kaikki tuki kurdien taistelulle

Pohjois-Syyrian Rojavan kurdipuolustusjoukoilla (YPG) on yli 70 000 aseistettua miestä ja naista. Kurdit ovat olleet avainroolissa islamistisen ISISin kukistamisessa ja alueella tärkeän Raqqan kaupungin vapauttamisessa ISISin hirmuvallan alta.

Nyt kurdeja uhkaavat pohjoisesta Nato-maa Turkin valtio ja sen jihadistiset palkkasotilaat. Bedran Ciya Kurd on Rojavan varahallituspäällikkö ja ulkosuhteiden osaston puheenjohtaja. Hän kertoo, että Turkki ja sen tukemat joukot hyökkäävät päivittäin siviilejä ja infrastruktuuria vastaan joko hävittäjäkoneiden tai tykkien avulla. Muun muassa vesi- ja energialaitoksia, kouluja ja terveyskeskuksia on tuhottu järjestelmällisesti ja tarkoituksellisesti.

Bedran Ciya Kurdin mukaan jatkuvana uhkana on Turkin maahyökkäys ja uusien Syyrian alueiden miehittäminen.

Turkin hallinto yrittää siirtää kurdiväestöä pois ja tekee päivittäin joukkomittaisia murhia, joi-

den tavoitteena on kurdikansan tuhoaminen. Turkki myös tukee aiemmin vallasta syöstyjen ISIS:n solujen toimintaa.

Bedran Ciya Kurd on huolissaan siitä, että Turkin hallinto uhkaa koko kansainvälistä turvallisuutta tukemalla omassa

suurvaltapolitiikassaan islamistisia ääriyhmiä. Suomen ja Ruotsin solmima sopimus Turkin kanssa liittyen maiden mahdolliseen Nato-jäsenyyteen on merkinnyt sitä, että Turkin valtioterrori kurdeja kohtaan onkin muuttunut ”terroris-

min vastaiseksi toiminnaksi”.

Suomi on ollut hiljaa Turkin suorittaman kansanmurhan edessä. Valtiojohto on todennut, että ”Turkin turvallisuushuolet ovat Suomenkin turvallisuushuolia”. Tämä merkitsee suoraan sitä, että Suomi ei vain

hyväksy vaan on mukana tukemassa Turkin diktatuurin suorittamaa kansanmurhaa Pohjois-Syyriassa.

Suomen kommunistisen puolueen mielestä on käsittämätöntä, miten Suomen hallinto tällä hetkellä veljeilee Turkkia johtavan diktaattori Recep Tayyip Erdoğanin kanssa ja osallistuu samalla kurdeihin kohdistuvaan vainoon.

SKP tukee jatkossakin kurdien oikeutettua taistelua kansansa puolesta Turkin hirmuhallintoa vastaan.

Turkin diktaattorin edessä nöyristely on paitsi lyhytnäköistä myös vaarallista kaikille. Turkin diktaattori Erdoğan ei tule tyytymään kurdien nujertamiseen. Kurdien rinnalle asettuminen ja samalla muidenkin Turkin valtapyrkimysten rajaaminen niin Kreikan saarien, Kyproksen kuin Afrikankin suhteen on ainoa tapa pysäyttää diktaattorin vaarallinen suunnitelma ennen kuin on liian myöhäistä.

Finlands kommunistiska parti - F K P

Politiska beslut görs hela tiden i en liten krets, utan att höra medborgarna och utan att redogöra för alternativ. Politiken på de stora pengarnas villkor och under borgerlig ledning behöver ett ärligt vänsteralternativ. Förändringen behöver aktörer och vyer .

En annan politik , ett annat Finland och en annan värld är möjlig!

Till anskaffandet av jaktplan finns det tiotals miljarder, men till låginkomststagarna bara smulor. Offentlig service skärs ner, görs till bolag och privatiseras vidare.

Bolagen delar ut jättedividender samtidigt som de uppsäger sina arbetare, försvagar arbetsvillkor och trampar ner löner. Till kapitalets vinststrävande uppoffras

såväl mänskornas som naturens välmående och freden. Mänskorna runt om i Europa har stått upp för att motsätta sig en sådan här politik. Vi kommunister är en del av denna folkrörelseverksamhet, av Europas vänster och internationella rörelser för mänskornas befriande från kapitalismens exploatering,

från kapitalets makt samt krigets och miljöförstörelsens hot. Kapitalismen förmår inte att avlägsna arbetslöshet, fattigdom och olikvärdighet. De stora kapitalens och miljardörernas blinda vinststrävande är för oss andra en allt mer förödande och farlig kraft. Skyddande av ett mänskovärt liv och mänsklighetens fram-

tid förutsätter att kapitalismen ersätts med en ny civilisation, som inte grundar sig på exploatering eller våld.

FKP:s målsättning är socialism och kommunism, där envar individs fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling.

Suomen kommunistinen puolue - S K P

Uudenmaan aluejärjestöt

ESPOO

SKP:n Espoon ja Kauniaisten

kaupunkijärjestö ry

SKP:n Kivenlahden osasto: Arjo Suonperä, arjo.suonpera@ juridique.fi, 040 7312383

SKP:n Matinkylän osasto:

Pekka Kallioniemi, 050 4129701

ja osastot

VANTAA

SKP:n Järvenpään pohjoinen osasto: Arto Viitaniemi, viitaniemi.arto@gmail.com, 041 4606916

PORVOO

Rock, rauha, rakkaus – tätä viestiä kuultiin eri puolilla maailmaa viitisenkymmentä vuotta sitten. Ja sama meno jatkuu edelleen, ainakin mikä li se on espoolaisesta

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö: Ossi Kähmi, ossi.kahmi@gmail. com, 040 7338351

Leskisestä

Vuonna 1999 syntynyt Les kinen on monipuolinen taiteili ja. Hän vietti lapsuutensa per heensä kanssa Lontoossa ja

SKP:n Olarin osasto:

Seppo Ruotsalainen, seppoj.ruotsalainen@kolumbus. fi, 040 0240175

Kohti kuuden tunnin työpäivää

SKP:n Porvoon osasto:

HANKO

SKP:n Korson osasto: Jiri Mäntysalo jiri.mantysalo@yahoo.fi 040 4130997

tavuutta ja stressiä sekä siten pienentää työterveydenhuollon kustannuksia.

Jukka Ahokas, skp.uusimaa@ skp.fi, 041 4606916

RAASEPORI

SKP:n Tikkurilan osasto: Erkki Matinlassi, erkki.matinlassi@sange.fi, 044 3355147

SKP:n Hangon osasto:

Jorma Aavamäki, 040 0471166

HYVINKÄÄ

SKP:n Hyvinkään osasto:

Milutin Krivokapic, 041 3198903, milutin.krivokapic@easyone.fi

Työajan lyhentäminen on keino jakaa työtä, lisätä työllisyyttä, parantaa työssäjaksamista sekä lisätä arvokasta vapaa-aikaa. Koronakriisin jälkeen uuden työn luomiseen ja talouden uudelleenrakentamiseen on suuri tarve. Tähän sopii mainiosti työajan lyhentäminen.

JÄRVENPÄÄ

SKP:n Järvenpään kaupunkijärjestö: Arto Viitaniemi, viitaniemi.arto@gmail.com, 041 4606916

Pääministeri Sanna Marin nosti kuuden tunnin työpäivän esiin SDP:n puoluekokouksessa elokuussa. Suomen kommunistisella puolueella tämä tavoite on ollut jo pitkään. Kommunistit ovat myös laatineet esityksen laiksi yleisestä kuuden tunnin

työpäivästä. Kommunistisesta näkökulmasta katsottuna työajan lyhentäminen toimii eräänä keinona edetä kohti pidemmän tähtäimen tavoitetta siirtyä pois kapitalistisesta taloudesta ja vapauttaa työläinen kahleistaan. Vaatimuksessaan

SKP:n Karjaan-Pohjan osasto, FKP:s Karis-Pojo avdelning: www.skpuusimaa.fi

Työn tuottavuus kasvaa, kun työtä voidaan jakaa tasaisemmin. Siksi myöskään työnantajan kustannukset eivät nouse, sillä työajan lyhentäminen tuo merkittävää säästöä kohentuneen työhyvinvoinnin ja lisääntyneen tuottavuuden muodossa.

SKP:n Länsi-Vantaan osasto: Mauri Perä, mauri.pera @kolumbus.fi, 044 2906111

SIPOO

SKP:n Talman osasto: Seppo Saarinen, 040 5157786

SKP:n Hakunilan osasto: Ossi Kähmi, ossi.kahmi@gmail. com, 040 7338351

Yhteisen konkreettisen ta voitteen taakse tarvitaan laajas ti mukaan työväenliikettä ja tä mä vaatii samalla joukkoliikkeen uudelleenkokoamista ja sen pyr kimysten kollektiivista määrit telyä. Joukkoliike nousee paitsi ay-liikkeen aktiiveista ja työ paikoilta, myös yhteiskunnan muista sorretuista kuten työttö mistä, osa-aika-, pätkä- ja silp putyötä tekevistä, alustatalou den kautta työtä tekevistä sekä itsensätyöllistäjistä.

SKP on korostanut, että työajan lyhennys tulee toteuttaa ansiotasoa alentamatta.

TUUSULA

SKP:n Jokelan osasto: Jori Porspakka, jori.porspakka @gmail.com, 040 5605008

Työn tehokkaampi jakaminen avaa mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja yhteisiin palveluihin ja toimintoihin kunnille ja valtiolle. Kokoaikaisesta työstä tulee saada nykyisessä silpputöiden maailmassa vakio.

www.skpuusimaa.fi

SKP:n Tuusulan osasto: www.skpuusimaa.fi

Hyödyt työajan lyhentämisestä ovat tulleet selvästi esiin kokeilujen ja tutkimusten kautta ja niiden tulokset ovat yksiselitteiset: lyhyempi työaika lisää työssäjaksamista, vähentää kuormit-

Kyseessä ei ole utopistinen ajatus, vaan jo nyt kapitalistisen markkinatalouden alla hyvin toteutettavissa oleva uudistus. Myös utopioita kuitenkin tarvitaan.

skp.uusimaa@skp.fi

Työajan lyhentämisestä kes kustellaan helmikuussa 2021 HeTyn tiloissa Katajanokanlaituri 4:ssa, Helsingissä järjestettäväs sä Lyhyempi työaika – Helsinki -seminaarissa. Päivitettyä tietoa löytyy seminaarin verkkosivuilta.

www.helsinkiseminar.fi

UUDENMAAN NÄKÖALA 1/2023 7
www.skp.fi
JIRI MÄNTYSALO TOIVO KOIVISTO
Suomessa asuvat kurdit osoittivat tukijoidensa kanssa mieltään Helsingissä Turkin kansanmurhapolitiikkaa vastaan. Kuva: Toivo Koivisto.

Tavoitteena toisenlainen Eurooppa

Työväenliike on kansainvälinen ja internationalistinen. Euroopan vasemmisto (European Left) on eurooppalaisia vasemmistolaisia, feministisiä ja ekologisia puolueita yhteistyöhön kokoava puolue. Mukana on yli 40 puoluetta jäseninä, tarkkailijoina tai kumppaneina. Suomen kommunistinen puolue on ainoa Euroopan vasemmiston jäsenpuolue Suomesta.

Euroopan vasemmiston pyrkimyksenä on toimia vasemmistovoimien eurooppalaisena ja kansainvälisenä linkkinä sekä rakentaa vasemmistolaista ja progressiivista yhteisrintamaa. Tärkeää on yhteistyö erilaisten joukkoliikkeiden, aktivistien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kuten arvata saattaakin, eurooppalaisella vasemmiston yhteisrintamalla on paljon työtä, kannanottamista ja vaikuttamista hyvin monenlaisten yhteiskunnallisten kysymysten parissa. Tämän organisointia varten Euroopan vasemmistossa toimii useita työryhmiä ja verkostoja, jotka keskittyvät tiettyihin teemoihin ja ihmisiä koskettaviin kysymyksiin. SKP toimii aktiivisesti useissa työryhmissä. Kommunistinuorten tovereita toimii ELYNissä, joka on Euroopan vasemmiston nuorten verkosto.

Niin ikään Euroopan vasemmiston työhön aktiivisesti osallistuva SKP:n puheenjohtaja Liisa Taskinen arvioi Euroopan vasemmiston vahvuudeksi sen jäsenet ympäri Eurooppaa.

– Tavoitteena on toisenlainen Eurooppa. Euroopan vasemmisto kunnioittaa työväenliikkeen perinteen, sosialismin ja kommunismin arvoja, feminismiä ja naisasialiikkeen ja sukupuolten tasa-arvoa, ympäristöliikkeiden ja kestävän kehityksen arvoja, rauhan ja kansainvälisen solidaarisuuden arvoja, ihmisoikeuksia, humanismia, fasisminvastaisuutta, edistyksellistä ja vapaata ajattelua, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, listaa

Taskinen.

– Päätöksenteon periaate on yksimielisyys. Asiakirjoja ja kannanottoja hiotaan ja niistä keskustellaan, kunnes yhteinen näkemys on saavutettu. Se on sekä vahvuus että voi olla myös heikkous. Euroopan vasemmisto antaa meille, ja kaikille jäsenpuolueille paikan yhteistyölle, mielipiteiden vaihdolle, keskusteluille, toistemme näkökantojen ymmärtämiselle. Työryhmät ovat väline paneutua konkreettisiin kysymyksiin. Näissä on kuitenkin paljon vielä käyttämätöntä potentiaalia.

Rauhaa, leipää ja ruusuja

Euroopan vasemmiston työn ja politiikan painopisteitä ohjaa joka kolmas vuosi kokoontuva

kongressi, jossa jäsenpuolueilla on äänioikeus ja johon tarkkailija- ja kumppanipuolueet voivat osallistua seuraajina. Kongressi valitsee Euroopan vasemmiston johdon kuten puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen.

Viimeisin kongressi pidettiin Itävallan Wienissä joulukuussa 2022. Kokouksen tunnus oli Peace, bread and roses (Rauhaa, leipää ja ruusuja). Suomesta mukana oli nelihenkinen delegaatio, johon kuuluivat SKP:n puheenjohtaja Liisa Taskinen, pääsihteeri Tiina Sandberg, varapuheenjohtaja Jiri Mäntysalo ja Tiedonantajan päätoimittaja Petra Packalén

Liisa Taskinen kertoo, että kongressi Wienissä oli sodan varjostama. Ilmapiiri oli Taskisen

Planeetta ei kestä kapitalismia

mukaan kuitenkin innostunut, työteliäs ja taisteleva sekä kongressissa kuultiin hienoja ja innostavia puheenvuoroja.

– Päätösasiakirja toteaa Euroopan kansojen kärsivän pitkittyneestä kriisistä, joka on johtanut elämänlaadun heikkenemiseen ja aiheuttaa epävarmuutta päivittäisestä elämästä selviytymiseen, tulevaisuudesta niin yksilöille kuin yhteisöillekin. Ilmastokriisi on tuonut ennennäkemättömiä helleaaltoja ja kuivuutta Eurooppaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuomitaan yksiselitteisesti, ja vaaditaan neuvotteluihin palaamista ja aselepoa. Uusi, antimilitarismiin perustuva yhteinen turvallisuusarkkitehtuuri on rakennettava. Samalla muistutettiin, että sotia käydään muuallakin.

– Kaikkiaan kokouksen linjaukset ovat sopusoinnussa SKP:n linjausten kanssa, vaikka ne ovat tietenkin kompromisseja, ja niitä on edeltänyt kärjekäskin keskustelu. Rauha, äärioikeiston ja fasismin uhan vakavuuden ymmärtäminen, ympäristökriisin pysäyttäminen, ihmisten oikeudet jokapäiväiseen toimeentuloon - siinä ydinkysymykset. Juuri ennen kokousta Saksassa oli paljastunut pitkälle viety suunnitelma fasistisesta vallankaappauksesta. Se järkytti silminnähden saksalaisia tovereitamme - ja kaikkia muitakin, Taskinen lausuu. Uudeksi puheenjohtajaksi Euroopan vasemmistolle valittiin Walter Baier Itävallan kommunistisesta puolueesta (KPÖ). Wienissä työskentelevä taloustieteilijä Baier oli KPÖ:n puheenjohtaja vuosina 1994-2006. Lisäksi hän oli itävaltalaisen Volksstimme-viikkolehden päätoimittaja ja vuodesta 2007 vuoteen 2020 transform! europe -verkoston poliittinen koordinaattori.

Niin ikään työtä ja toimintaa uudella kaudella ohjaavia aloitteita hyväksyttiin lukuisia. Niiden joukossa on monia aloitteita solidaarisuustyön lujittamiseksi sekä SKP:n aloite ympäristökriisin ratkaisuun keskittyvän seminaarin järjestämisestä. Kongressi hyväksyi myös SKP:n esittämänä suosituksen Euroopan vasemmiston puolueiden lehtien mediayhteistyön syventämisestä.

Lue lisää

Euroopan vasemmiston nettisivuilta (european-left.org) löytyy tietoa puolueen toiminnasta ja eri elimistä sekä siellä julkaistaan kannanottoja ja julkilausumia ajankohtaisista asioista. Some-kanavat Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä kannattaa ottaa seurantaan. Tiedonantajalehti ja SKP uutisoivat ja kirjoittavat Euroopan vasemmiston työhön liittyvistä kuulumisista.

Punaiset naiset. Red Alert -ryhmä ilmastomielenosoituksessa Lontoon Whitehallissa syyskuussa 2019.

Kommunistien mielestä maailmanlaajuiseen ympäristökriisiin on suhtauduttava vakavasti. Globaalin tuhon uhatessa ratkaisuksi eivät riitä hallinnolliset viilaukset vaan meidän on kyseenalaistettava koko kapitalistinen järjestelmä. Jatkuva voitontavoitteleminen on ajanut meidät tähän tilanteeseen. On tullut aika keksiä jotain parempaa ja kestävämpää. Emme voi keskittyä yksittäisiin ongelmiin, kuten ilmaston muutokseen tai sukupuuttoaaltoon. Meidän on poistettava näiden kaikkien takana vaikuttava talousjärjestelmä: kapitalismi.

On luotava uusi taloudellisen kehityksen malli, joka ei uhkaa maapallon ekologista tuotto- ja kestokykyä. Kestävän kehityksen talous perustuu energiaa ja luonnonvaroja säästävien teknologioitten kehittämiseen, kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Suomen on osallistuttava täysimääräisesti ilmastonmuutoksen vahinkojen korvaamiseen kehittyville maille.

Tavoitteeksi on asetettava mahdollisimman suuri omavaraisuus ruuan ja energian tuotannossa. Tähän on pyrittävä ensi-

sijaisesti rakenteellista ylikulutusta vähentäen, mutta myös yksittäisten ihmisten ohjaamisen kautta vähentämällä ruokailun, liikenteen ja asumisen aiheuttamaa kuormitusta.

Valtion omistamien tuotantolaitosten ja Suomen luonnonvarojen, kuten kaivannaisten tai ikimetsien, myynti yksityiseen, usein ylikansallisten yhtiöiden omistukseen on lopetettava välittömästi.

On tuotettava kestäviä kulutushyödykkeitä, ei kertakäyttötuotteita. Kerskakulutuksesta on siirryttävä kohtuulliseen elämän-

tapaan, joka tukee lähija luomutuotantoa. Jäljellä olevat tärkeät luontoalueet on suojeltava ja esimerkiksi vanhojen metsien hakkuut lopetettava välittömästi. Eri tuotannonaloilla on pyrittävä hajautettuihin järjestelmiin ja kehittämään osuuskuntia. Ydinvoiman sijaan on panostettava energian säästämiseen, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Nykyisessä järjestelmässä lisäenergia muuttuu vääjäämättä

lisätuotannoksi, eikä maapallo enää kestä sitä.

Energiatehokkuutta ja energiansäästöä on lisättävä tuntuvasti etenkin rakentamisessa ja liikenteessä. Energiantuotannon on oltava yhteiskunnallisesti omistettua ja demokraattisessa ohjauksessa.

Kaivostoimintaan on myönnettävä lupa vain suomalaisille valtionyhtiöille. Maaperän kaivannaiset kuuluvat kansallisvarallisuuteen.

Euroopan vasemmiston kongressiin joulukuussa osallistui nelihenkinen delegaatio: SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg (vas.), puheenjohtaja Liisa Taskinen, varapuheenjohtaja Jiri Mäntysalo sekä Tiedonantaja-lehden päätoimittaja Petra Packalén..
TOIVO KOIVISTO
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.