Scandlines' pressekit 2024 DK

Page 1

2024 Scandlines pressekit

Indholdsfortegnelse

Velkommen til Scandlines’ verden 3 Det starter med en sejltur 4 De står i spidsen for Scandlines – ledelsen 5 Rutenetværk 6 Nøgletal 2022 7 Milepæle i Scandlines’ historie 8 Scandlines’ grønne agenda 9 Zero direct emissions-rejsen 10 Emissionsfri fragtfærge til Rødby-Puttgarden 11 Scandlines og FN’s verdensmål 12 Flere grønne tiltag 13 Verdens største hybridflåde Hybridfærger med rotorsejl på Gedser-Rostock 14 Danske hybridfærger på Rødby-Puttgarden 15 Tyske hybridfærger på Rødby-Puttgarden 16 Fragtfærger 17 Scandlines’ havne 18 BorderShop 19 Tekniske forklaringer på Scandlines’ grønne løsninger Hybridsystemet 21 Hvordan fungerer hybridsystemet? 22 Nye thrustere på Rødby-Puttgarden 23 Rotorsejl på Gedser-Rostock 24 Scandlines’s closed-loop scrubbersystem 25 2

Velkommen til Scandlines’ verden

Kære læser

På de følgende sider har vi samlet en række informationer om Scandlines.

Pressekittet består af fire dele:

• I første del finder du basisfakta om ledelse, nøgletal og historie.

• I anden del giver vi et overblik over, hvordan vi indarbejder bæredygtige løsninger til vands og til lands med målet om en emissionsfri færgedrift

• I tredje del præsenterer vi færger, havne og BorderShop.

• Fjerde del er til læseren, som vil mere i dybden med vores tekniske løsninger som hybridsystem, thrustere og rotorsejl.

Du finder vores billedbank samt vores pressemeddelelser på vores presseside. Her kan du også tilmelde dig som modtager af vores pressemeddelelser.

Har du brug for mere viden, kan du besøge vores website eller kontakte mig.

Venlig hilsen

Anette Ustrup Svendsen

Head of Corporate Communications

anette.ustrup.svendsen@scandlines.com

+45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

3

Det starter med en sejltur

Under mottoet ‘Det starter med en sejltur’ transporterer vi hvert år omkring 6 millioner passagerer over Østersøen på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

Scandlines er et moderne og innovativt rederi med en grøn vision for fremtiden Vi har en stolt kultur baseret på et stærkt dansk-tysk samarbejde og en maritim historie, som rækker tilbage til 1872

Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens Seks af vores syv færger er hybridfærger, og to færger er desuden udstyret med et innovativt rotorsejl – og det bidrager til at gøre vores færger grønnere.

I 2024 går vores første emissionsfri færge, som p t er under konstruktion, i drift på Rødby-Puttgarden-ruten.

Vores kerneforretning består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder Fokus i alle vores aktiviteter – uanset om det er ombord på vores færger eller i vores BorderShops – er at give vores kunder en god oplevelse og en så miljøvenlig overfart som muligt

Med 39.000 afgange fordelt på syv færger transporterede Scandlines i 2023 tæt på 6,4 millioner passagerer, 1,6 millioner personbiler og over 700.000 fragtenheder

4

De står i spidsen for Scandlines

Michael Guldmann Petersen, COO og konstitueret CEO

Heiko Kähler, direktør (Geschäftsführer)

Koch Jensen, CFO

Gerald Lefold, direktør (Geschäftsführer)

Mikael
5

Rutenetværk

Rødby-Puttgarden

Ruten er 18,5 km lang, og overfartstiden er 45 min. Der afgår mange færger om dagen, døgnet rundt. 32.500 afgange om året. Ruten betjenes af 4 hybridfærger og 1 diesel-fragtfærge. I 2024 indsættes en ny emissionsfri fragtfærge. Ruten kaldes også ”Fugleflugtslinjen” .

Gedser-Rostock

Ruten er 42 km lang, og overfartstiden er 2 t. Afgangsfrekvensen er hver anden time, og der er 6.500 afgange om året. To af verdens største hybridfærger, M/F Copenhagen og M/F Berlin, betjener ruten. Begge er fra 2016 og har fået installeret rotorsejl i henholdsvis 2020 og 2022. Hybridfærgerne har fordoblet kapacitet ift. tidligere færger på ruten.

6

Nøgletal

2023

millioner Busser

Egne havne 3 stk. BorderShop 2 stk. EasyMarked 1 stk.

7
6,4
Afgange 39.000
701.000
Passagerer
millioner
Medarbejdere 1.453 Færger 7 stk. Fragtenheder
27.560
2022 Omsætning 466 mio. EUR EBIT 145 mio. EUR EBITDA recurring 179 mio. EUR Investeringer 47 mio. EUR
Personbiler 1,6
Resultater

Milepæle i Scandlines’

historie

1903

Det bilaterale samarbejde begynder med etableringen af den første færgeog jernbaneforbindelse mellem Gedser og Warnemünde

1963

Fugleflugtslinjen mellem Rødby og Puttgarden åbnes

1993

De tyske jernbaneselskaber Deutsche Bundesbahn (vest) og Deutsche Reichsbahn (øst) sammenlægger deres rederier: Deutsche Fährgesellschaft Ostsee GmbH (DFO) etableres.

1997

DSB Rederi A/S outsources og ændrer navn til Scandlines Danmark A/S

1998

Scandlines AG etableres som følge af fusionen mellem DFO og Scandlines Danmark A/S

2007

Scandlines AG sælges til Allianz Capital Partners (ACP), 3i Capital Group (3i) og Deutsche Seereederei (DSR) og privatiseres dermed.

2012

Baltiske fragtruter sælges til Stena Line og Swedish Orient Line

2013

50 års jubilæum på Fugleflugtslinjen Rødby-Puttgarden. 3i bliver eneejer af Scandlines

2014

Ombygningen af de fire passagerfærger på RødbyPuttgarden til hybridfærger afsluttes

2015

Ruten HelsingørHelsingborg sælges til First State Investments

2018

Salg til et konsortium bestående af Igneo Infrastructure Partners, Federated Hermes og 3i

2016

To nye hybridfærger til Gedser-Rostock færdiggøres og sættes i drift

2020 & 2022

Rotorsejl installeres på hhv. M/F

Copenhagen og M/F Berlin

8

Scandlines’ grønne agenda

Kurs mod emissionsfri færgedrift

Scandlines er pioner inden for grøn færgedrift. Siden 2011 har Scandlines arbejdet med en grøn virksomhedsstrategi, der inkluderer målet om emissionsfrie færger. Vi forpligtede os i 2022 til at realisere vores zero direct emissions-vision for hele virksomheden i 2040. Vores Rødby-Puttgarden-rute skal være fri for direkte emissioner allerede i 2030. Den første emissionsfrie færge tages i brug i 2024.

Omstillingen af vores færger til hybridteknologi i årene 2013-2016 var det første skridt i retning af emissionsfri færgedrift. Scandlines’ hybridsystem kombinerer traditionel dieseldrift med elektrisk batteridrift, og vi kunne som verdens første rederi lagre store mængder af overskydende energi i batterier ombord. Hybridsystemet optimerer driften af skibsmotorerne, så brændstoffet udnyttes bedst muligt.

I dag er seks ud af Scandlines’ syv færger hybridfærger, og dermed ejer og driver Scandlines verdens største hybridflåde.

Scandlines har ligeledes to af verdens største hybridfærger, M/F Berlin og M/F Copenhagen, der sejler på ruten Gedser-Rostock. De to færger blev i 2020 og 2022 udstyret med et rotorsejl, der yderligere reducerer CO₂-udledningen på ruten.

Rederiet har gennem en årrække samarbejdet med den tyske miljøorganisation NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.). Arbejdet resulterer i en løbende udvikling af rederiets grønne initiativer. NABU har blandt andet rådgivet Scandlines i forbindelse med omstillingen fra traditionel dieseldrift til hybriddrift

Scandlines arbejder også med at reducere den negative påvirkning af miljøet på andre områder og inddrager 5 af FN’s verdensmål i arbejdet for en bæredygtig fremtid.

Scandlines er med i det offentlig-private partnerskab Green Ship of the Future for innovation og demonstration af teknologier og metoder, der skal gøre skibsfart mere miljøvenlig.

Verdens største hybridflåde

9

Zero direct emissions-rejsen

Fra hybridfærger til emissionsfrie færger

Vi har forpligtet os til at realisere vores zero direct emissions-vision for hele virksomheden i 2040. Vores Rødby-Puttgarden-rute skal være fri for direkte emissioner allerede i 2030. Vores forventede grønne investeringer på omkring 400 mio. EUR mellem 2013-2024 fjerner direkte scope 1- og 2-emissioner og fremmer teknologiske fremskridt for at fremtidssikre vores position som en ægte pioner inden for grøn færgedrift. Illustrationen viser de vigtigste milepæle på zero direct emissions-rejsen.

Nye pull-thrustere på de 4 passagerfærger på RødbyPuttgarden medfører mindre støj og vibrationer og reducerer CO2-udledningen med 15 %.

Verdens mest energieffektive færger Efter at være blevet udstyret med rotorsejl er begge hybridfærger på Gedser-Rostock nogle af verdens mest energieffektive færger. Rotorsejlet genererer fremdrift og reducerer CO2-udledningen med 4 % i gennemsnit.

Ny emissionsfri fragtfærge på Rødby-Puttgarden er under konstruktion og indsættes i 2024.

To moderne hybridfærger indsættes på Gedser-Rostockruten, hvilket giver mulighed for en reduktion på ca. 66 % af brændstofforbruget pr. tur pr. bil.

Emissionsfri drift på RødbyPuttgarden gennem yderligere elektrificering af flåden og overgang til plug-inhybridfærger.

Banebrydende hybridfærger på Rødby-Puttgarden kombinerer dieseldrift med elektrisk batteridrift med batterier til opbevaring af overskydende energi ombord; reducerer CO2udledning med op til 15 %.

Emissionsfri drift i hele virksomheden

Lancering af mål om emissionsfri færgedrift

Fokus på reduktion af energiforbrug til fremdrift og drift ombord samt grønne og alternative energikilder, opladningsløsninger og effektive lagringssystemer.

Verdens største hybridflåde

10

Zero direct emissionsfragtfærge til RødbyPuttgarden

Fragtfærgen ”Futura” indsættes på ruten i 2024 Den er designet til at kunne sejle 100 % emissionsfrit og understøtter således målet om at kunne sejle emissionsfrit på RødbyPuttgarden i 2030

”Futura” bliver bygget på det tyrkiske værft Cemre og i november 2023 blev færgen søsat ved stabelafløbning.

Færgen bliver udstyret med en 10 MWh batteripakke fra det schweiziske firma Leclanché Batteriet kan oplades på 17 min i Rødby Naturligvis med grøn strøm

Fra 2025 kan færgen også lade grøn strøm i Puttgarden. Det bringer opladningstiden ned på blot 12 min. i hver havn og betyder, at færgen kan tilbagelægge de 18,5 km mellem Rødby og Puttgarden på 45 minutter uden udledning af direkte emissioner

Data:

• Længde: 147,4 meter

• Bredde: 25,4 meter

• Design dybgang: 5,30 meter

• Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter)

• Maksimalt antal passagerer: 140

• Servicefart: 16/10 knob

• Overfartstid: 45 minutter (fra 2025)

• Batterisystem: 10 MWh

• Opladning i havn: 12 minutter (fra 2025)

• Direkte emissioner under overfarten: 0

• Investering: 80 millioner EUR

11

Scandlines og FN’s verdensmål

- Scandlines har en klar vision – grøn færgedrift

For at udvide vores grønne dagsorden har vi udviklet seks centrale fokusområder, der afspejler de mest relevante og vigtige aspekter af bæredygtighed på tværs af hele organisationen i Scandlines.

Gennem vores indsats og projekter i forbindelse med de seks ovennævnte fokuspunkter bidrager vi også til opfyldelsen af 13 af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er).

1. Miljøbeskyttelse

Vi er forpligtet til at beskytte miljøet, især i forhold til bevarelsen af vores havmiljø, ved at tage forholdsregler for at forhindre udslip til lands og til vands. Vi sigter også mod at reducere vores miljøpåvirkning på andre områder, såsom biodiversitet, vand og emissioner

2. Sundhed og sikkerhed

Sikkerheden for vores medarbejdere, arbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter er af største vigtighed for os, og vi er forpligtet til at gøre alt for at sikre deres fysiske, mentale og følelsesmæssige velbefindende.

3. Mennesker

Som den største arbejdsgiver i nogle af de regioner, hvor vi opererer, har vi et stort ansvar over for vores medarbejdere og arbejdere ved at tilbyde stabil beskæftigelse, et anstændigt arbejdsmiljø, herunder ligebehandling og relevante uddannelsesog udviklingsmuligheder.

4. Kundetilfredshed

Vi engagerer os i kunderne og støtter deres ønske om at rejse ansvarligt, og vi fokuserer på at fastholde kunderne og sikre deres tilfredshed ved at tilbyde sikker, effektiv og miljøvenlig transport kombineret med et varieret udbud af detailhandel og catering.

5. Integritet, ærlighed og etik

Vi går aldrig på kompromis med vores forpligtelse til ærlig og etisk adfærd, og vi overholder alle relevante antibestikkelseslove i alle de retskredse, hvor vi driver forretning

6. Bæredygtig leverandørkæde

Med mere end 1.500 ansatte, har Scandlines et ansvar for at sikre fair konkurrence og kontrakter, der tager hensyn til miljømæssige principper, sikrer sundhed og sikkerhed for arbejdere og ansatte hos leverandører og sikrer, at menneskerettighedsprincipper overholdes.

12

Flere grønne tiltag

Ud over at arbejde med ambitiøse målsætninger om en emissionsfri færgedrift arbejder Scandlines også på andre områder med at gøre forretningen mere bæredygtig. Således bliver der løbende sat tiltag i gang, der for eksempel skal mindske madspild, øge trivslen på arbejdspladsen, tilbyde vores BorderShop-kunder nem opladning af el-biler og øge naturarealer til fremme af biodiversitet ved havnen i Puttgarden. Nedenfor er der to eksempler på grønne tiltag.

Mindre madspild

Mindre madspild opnår vi blandt andet ved at portionsanrette, ved at sætte mindre mængder mad på en buffet ad gangen og ved at have lidt mindre udbud at vælge imellem. Vi gør brug af de samme principper i vores messer og kantiner som i vores restauranter ombord.

Grøn havn i Puttgarden

I havnen i Puttgarden arbejder vi på at blive mere bæredygtige og frigive områder til vegetation for at skabe større biodiversitet. Et græsareal på 1 hektar er omdannet til en farverig blomstereng Mere end 40 redepladser til flagermus og mursejlere er etableret Og der er bygget insekthoteller

13

Hybridfærger med rotorsejl på Gedser-

Rostock

M/F Berlin

M/F Copenhagen

Byggeår & værft 2016 Fayard A/S Danmark

Hjemstedshavn/flag Rostock/tysk Tonnage 22.319

Motorer 4 stk. MaK, type 9M32CCR 1 stk. MAN

Længde

Bredde inkl. fender

Højeste servicefart 21 kn

Kapacitet 460 personbiler eller 96 lastbiler, 1.300 passagerer

Byggeår & værft 2016 Fayard A/S Danmark

Hjemstedshavn/flag Gedser/dansk

Tonnage 22.319

Motorer 4 stk. MaK, type 9M32CCR 1 stk. MAN

Bredde inkl. fender 25,4 m

Højeste servicefart 21 kn

Kapacitet 460 personbiler eller 96 lastbiler, 1.300 passagerer

14
kWh Rotorsejl 30
19.500
Energy Storage System 1 stk. Siemens 1.500
x 5 m (hxd) KW
169,5
m
25,4 m
Storage System
Rotorsejl 30
KW 19.500
Energy
1 stk. Siemens 1.500 kWh
x 5 m (hxd)
Længde 169,5 m
Verdens største hybridflåde

Danske hybridfærger på Rødby-Puttgarden

Byggeår & værft 1997/2003 Ørskov Staalskibsværft Danmark

Hjemstedshavn/flag Rødby/dansk Tonnage 14.822

Motorer 2 stk. MaK, type 8M32 1 stk. MAN, type 8L32/44CR 1 stk. MAN, type 6L32/44CR

Energy Storage System 1 stk. Siemens 1.600 kWh

Røggasrenser SOx closed-loop-scrubber 1 x 4.500 kW KW 17.440

Længde 142 m

Bredde inkl. fender 25,4 m

Højeste servicefart 18,5 kn

Kapacitet 364 personbiler eller 60 lastbiler, 1.140 passagerer

Byggeår & værft 1997/2003 Ørskov Staalskibsværft Danmark

Hjemstedshavn/flag Rødby/dansk Tonnage 14.822

Motorer 3 stk. MaK, type 8M32 1 stk. MaK, type 9M32CCR Energy Storage System 1 stk. Siemens 1.600 kWH

Røggasrenser SOx closed-loop-scrubber 1 x 4.500 kW

KW 17.440

Længde 142 m

Bredde inkl. fender 25,4 m

Højeste servicefart 18,5 kn

Kapacitet 364 personbiler eller 60 lastbiler, 1.140 passagerer

15
M/F
M/F Prins Richard Verdens største hybridflåde
Prinsesse Benedikte

Tyske hybridfærger på

Rødby-Puttgarden

Byggeår & værft 1997/2003 Van der Giessen de Noord, Holland

Hjemstedshavn/flag Puttgarden/tysk

Tonnage 15.187

Motorer 2 stk. MaK, type 8M32 1 stk. MaK, type 9M32CCR 1 stk. MaK, type 6M32

Energy Storage System 1 stk. Siemens 1.600 kWh KW 15.840

Længde 142 m

Bredde inkl. fender 25,4 m

Højeste servicefart 18,5 kn

Kapacitet 364 personbiler eller 60 lastbiler, 1.200 passagerer

Byggeår & værft 1997/2003 Van der Giessen de Noord, Holland

Hjemstedshavn/flag Puttgarden/tysk

Tonnage 15.187

Motorer 2 stk. MaK, type 8M32 1 stk. MaK, type 9M32CCR 1 stk. MaK, type 6M32

Energy Storage System 1 stk. Siemens 2.600 kWH KW 15.840

Længde 142 m

Bredde inkl. fender 25,4 m

Højeste servicefart 18,5 kn

Kapacitet 364 personbiler eller 60 lastbiler, 1.200 passagerer

16
M/F
M/F
Verdens største hybridflåde
Deutschland
Schleswig-Holstein

Fragtfærger på Rødby-Puttgarden

Ud over de seks hybridfærger har Scandlines også fragtfærgen M/F Kronprins Frederik, som understøtter ruten Rødby-Puttgarden med transport af lastbiler og farligt gods. Derved frigøres kapacitet på vores hybridfærger til fordel for både bil- og fragtkunder. Færgen fungerer desuden som afløserfærge på Gedser-Rostock ruten. I 2024 bliver der indsat en ny fragtfærge på ruten, som er designet til at kunne sejle 100 % emissionsfrit.

M/F Kronprins Frederik

Byggeår & værft 1981/1998/2004 Nakskov Skibsværft Danmark

Hjemstedshavn/flag Rostock/tysk

Tonnage 16.071

Motorer 4 stk. MaK, type 8M32 2 stk. MaK, type 6M32C

KW 22.000

Længde 152 m

Bredde inkl. fender 23,7 m

Højeste servicefart 21 kn

Kapacitet 40 lastbiler, 133 passagerer

E/F Futura (under konstruktion)

Byggeår & værft 2022-2024 Cemre, Tyrkiet

Energy Storage System 10 MWh Leclanché

Længde 147,4 m

Bredde inkl. fender 25,4 m

Servicefart 10 kn

Kapacitet 66 fragtenheder, 140 passagerer

17

Scandlines’ havne

Scandlines ejer havneområderne i Rødby, Gedser og Puttgarden. Havnen i Puttgarden er med 6 mio. passagerer årligt blandt Tysklands vigtigste og travleste havne. I Rostock lejer Scandlines sig ind på havneområdet. I Rostock ligger også Scandlines’ ene BorderShop – den anden ligger i Puttgarden.

Rødby Havn

Gedser Havn

Puttgarden Havn

18
Bygninger 60 Under tag m2 10.922 Land m2 421.990 Færgelejer 4
Bygninger 38 Under tag m2 8.077 Land m2 134.481 Færgelejer 3
Bygninger 27 Under tag m2 28.380 Land m2 401.705 Færgelejer 4 BorderShop 1

BorderShop

Scandlines ejer og driver BorderShops i havnene i Puttgarden og Rostock. De to BorderShops har et unikt ”taste, look and feel“-miljø. Som kunde kan man ikke bare se og røre, men også smage på varerne. Hver dag afholdes mange prøvesmagninger. Derudover inviterer BorderShop i Puttgarden med jævne mellemrum til særlige arrangementer som Whisky&Rom Festival, hvor Scandlines skænker op af de eksklusive gyldne dråber. Kundeservice prioriteres højt – bl.a. har kunderne mulighed for at forudbestille deres varer via internettet og afhente dem pakket og klar i BorderShop. Kunderne har også mulighed for at købe en billig shopping-billet til grænsehandel i Tyskland.

BorderShop Puttgarden åbnede i 2001 og er med sine over 6.000 m² og cirka 1 million besøgende om året en af verdens største grænsehandelsbutikker – og samtidig verdens eneste flydende grænsehandelsbutik Her findes et bredt sortiment inden for øl, sodavand, konfekture, vin og whisky. Der er mere end 600 slags whisky på hylderne Inden for vinsortimentet er der mere end 1 000 forskellige varianter at vælge imellem og kyndige vineksperter, bl a uddannede sommerlierer, hjælper kunderne med alt, der vedrører vinens verden

BorderShop Rostock er på grund af sin centrale beliggenhed og direkte forbindelse nemt tilgængelig for færgerejsende På baggrund af succesen med BorderShop Puttgarden tilbyder også BorderShop Rostock, som har eksisteret siden 2011, et stort udvalg af internationale og regionale kvalitetsprodukter, som er populære blandt skandinavere.

19

Tekniske forklaringer

20
på Scandlines’ grønne
løsninger

Hybridsystemet

På en normal sejlads er kun to eller tre af færgens oprindeligt fem dieselgeneratorer i drift med en belastning på 40-55 % på havet og 8-10 % i havnen Generatorerne arbejder imidlertid mest effektivt ved en belastning på 85-90 % Ved at erstatte én af de fem dieselgeneratorer med en batteripakke på 1,6 MWh, svarende til ca. 182 Toyota Prius hybridbiler, og samkøre denne med dieselgeneratorerne kan der opnås en konstant, optimal belastning på 85-90 % af generatorerne. Derved reduceres delvis belasting og tomgang, og miljøet skånes.

Som verdens første rederi lykkedes det Scandlines i 2013 at lagre så store mængder overskydende energi i batterier ombord. Scandlines’ hybridsystem kombinerer traditionel dieseldrift med elektrisk batteridrift Når der er brug for mere energi, end en dieselgenerator kan levere, tappes der energi fra batterierne – ved mindre behov fyldes batterierne med energi

Hybridfærger på Gedser-Rostock I 2016 blev der indsat to nye hybridfærger på ruten Gedser-Rostock, M/F Berlin og M/F Copenhagen. Ruten blev styrket med forbedret logistik og fordoblet kapacitet i forhold til vores tidligere færger. Sammenlignet med de tidligere færger på ruten kunne brændstofforbruget reduceres med 2/3 per overfart per bil. Investeringen per færge var på 1 mia. DKK.

21

Hvordan fungerer hybridsystemet?

Dieselgeneratorernes* belastning ligger på 40-55 % på åbent hav og ca. 8-9 % i havn.

*) Der er tale om et såkaldt GenSet, som er en kombination af en dieselmotor og en strømgenerator til strømproduktion

På Scandlines’ hybridfærger ligger

dieselgeneratorernes belastning konstant på 85-90 %, både på åbent hav og i havn.

Dieselgeneratorerne arbejder mest effektivt ved denne belastning

**) Et ESS består af batteripakke og tilhørende kontrolsystem

22

Tidligere push-thruster

Nye thrustere på

Rødby-Puttgarden

Ny pull-thruster

Alle fire hybridfærger på ruten Rødby-Puttgarden har fået udskiftet thrusterne, der både styrer og driver skibet fremad. De tidligere push-thrustere er blevet erstattet med hightech pull-thrustere

På de tidligere push-thrustere sad propellerdrevet bagerst, så vandet først skulle forbi thrusteren, inden det nåede til selve propellerdrevet. På pull-thrustere sidder propellen forrest på thrusteren.

De nye thrustere sikrer et mere homogent flow gennem vandet og giver mindre støj og vibration i vandet, og dermed nedsættes miljøpåvirkningen i vandet betragteligt. Mindre undervandsstøj og færre vibrationer giver dyrelivet i Femern Bælt bedre betingelser – det gælder blandt andet for marsvin. Desuden medfører den mere homogene vandgennemstrømning, at luftforurenende udslip, herunder CO2, reduceres.

Den samlede investering i nye thustere er på 100 millioner DKK.

23

Rotorsejl på Gedser-Rostock

Til og med 2025 vil Scandlines have investeret over 3,7 mia. kroner i at bygge nye hybridfærger og ombygge konventionelle færger til hybridfærger, der kombinerer traditionel dieseldrift med elektrisk batteridrift. Ved at installere rotorsejl fra det finske firma Norsepower Oy Ltd på M/F Berlin og M/F Copenhagen, der udnytter vinden til fremdrift, reducerer rederiet hybridfærgernes CO2-udledning yderligere.

• Rotorsejlet er en moderne version af Flettner-rotoren – en høj cylinder, der roterer om sin egen vertikale aksel ved hjælp af en elmotor. Teknologien er baseret på Magnuseffekten: en trykforskel der opstår, når vinden møder det roterende rotorsejl og derved presser skibet fremad.

• Et rotorsejl fungerer optimalt, når vinden kommer vinkelret på sejlet. Ruten mellem Gedser i nord og Rostock i syd er nærmest vinkelret på den fremherskende vind fra vest. Scandlines har derfor gunstige betingelser på denne rute for brug af rotorsejl.

• Målinger på M/F Copenhagen siden installationen af rotorsejlet i 2020 har vist, at den reelle CO2-reduktion svarer til de forventede 4 procents besparelser. På gode dage reduceres CO2-udledningen med helt op til 20 %.

24

Scandlines’ closed-loopscrubbersystem

Ud over hybridsystemet har Scandlines’ færger fået installeret en røggasrenser, en såkaldt closed-loop-scrubber. Closed-loop-scrubberen vasker mindst 90 % af svovl og partikler ud af færgens udstødning.

Der er tale om en såkaldt ”closed-loop-scrubber”, som renser det forurenede vand i en centrifuge. Efterfølgende samles og lagres det rensede vand i en tank for senere at kunne pumpes i land. Bagefter bliver vandet miljøvenligt bortskaffet ved hjælp af et behandlingsanlæg. Med installationen af closed-loop-scrubberen opfylder Scandlines de svovlkrav, der trådte i kraft i 2015.

Scandlines har investeret et trecifret millionbeløb i installation af hybridsystem og closedloop-scrubbere på de fire færger på Rødby-Puttgarden. EU har desuden blåstemplet Scandlines’ innovative grønne tiltag med en medfinansiering på adskillige millioner kroner.

25

Det er et stort privilegium at stå i spidsen for et rederi med ambitiøse mål inden for sikkerhed, kundeoplevelse og bæredygtighed.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.