High Life NL 17-01

Page 1

#01-2017 GR GRATIS G R

opinie en lifestyle magazine voor hobbygrowers en blowers

HOE NU VERDER? DOSSIER: JOHAN VAN LAARHOVEN FRANCO ‘STRAIN HUNTER’ LOJA 1974  2017 ALLES VOOR DE CANNABISPLANT 2 JAAR NA DE INVOERING PLANTARIUM WINT VAN GROWSHOPWET

GINTON

“Je creëert een magische vibe”Schokkend nieuws Het jaar 2017 begon niet al te best. In Amsterdam moest coffeeshop Mellow Yellow de deuren sluiten vanwege het afstandscriterium. En Strain Hunter Franco Loja overleed volkomen onverwacht aan malaria.

de kwaliteit van leven kunnen verbeteren en zelfs levens kunnen redden.” Derrick Bergman laat in dit nummer James Burton en Arjan Roskam over hun vriendschap met Franco Loja aan het woord. Verder aandacht voor Johan van Laarhoven, die met zijn vrouw Tukta onder mensonterende omstandigheden in Thailand wordt vastgehouden. In de loop van 2017 wordt de uitslag van het hoger beroep bekend. Laten we hopen dat Johan en zijn vrouw het zo lang volhouden, want de omstandigheden in de Thaise gevangenis zijn afschuwelijk. De sluiting van Mellow Yellow leidde tot veel protest en ongeloof in binnen- en buitenland. De iconische coffeeshop, die met The Bulldog strijdt om de titel oudste coffeeshop van Amsterdam, moest dicht van de burgemeester omdat de

Op 1 maart 2017 is het twee jaar geleden dat de growshopwet werd ingevoerd. Al vele jaren voert de Nederlandse regering een onbarmhartige oorlog tegen cannabis, en dit was een van de

Task Force Louis de Funès gaat op drugsjacht. shop op 230 meter van een kappersopleiding zit. Nu had Van der Laan best een oogje toe kunnen knijpen, die bevoegdheid heeft hij als burgemeester, maar hij bleef star volhouden dat hij een belofte aan Ivo Opstelten niet wilde breken. Een slap excuus. Schokkend was de onverwachte dood van Franjo Loja. Hij kwam tijdens een expeditie in Congo om. Loja groeide uit tot een legende nadat hij de afgelopen 17 jaar samen met Green House Seeds' Arjan Roskam als de Strain Hunters de wereld afreisde op zoek naar cannabislandrassen. Ook was hij betrokken bij de ontwikkeling van spectaculaire soorten als Super Lemon Haze. Over zijn missie zei Loja in 2014: “Het is onze plicht de cannabislandrassen te conserveren voor de toekomst van het wetenschappelijk en medisch onderzoek. In landrassen kunnen cannabisprofielen schuilgaan die ooit wellicht gebruikt zullen worden voor het creëren van nieuwe medicijnen die

paradepaardjes van VVD-er Ivo Opstelten. Overal in het land voerde de politie meedogenloze raids op growshops en groothandels. Vele ondernemers zagen zich gedwongen om hun bedrijf te sluiten. In dit nummer gaat advocaat André Beckers in op de actuele stand van zaken. Jan Sennema sprak met Ed Gerritsen van Plantarium in Nijmegen. In dat artikel wordt haarfijn duidelijk gemaakt dat justitie en politie fout op fout heeft gestapeld. ‘Task Force Louis de Funès gaat op drugsjacht’ schrijft Sennema droogkomisch, maar de gevolgen voor Ed zijn groot. Gelukkig is hij inmiddels definitief vrijgesproken. Het wachten is nog wel op een schadevergoeding, want de ten onrechte in beslag genomen voorraad is vernietigd. Deze artikelen, en nog veel meer, in het allereerste nummer van Highlife in onze 26e jaargang. Veel leesplezier! Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3


INDEX

01 17

FEATURES: Uitslag prijsvraag 25 jaar Highlife

16

Grass Poll: voorlopige resultaten

17

RIP: Franco ‘Strain Hunter’Loja

22

Johan van Laarhoven moet vrij!

26

PGMCG en mediwietnieuws

34

Andrè Beckers over de growshopwet

38

Plantarium wint van gowshopwet

40

Ginton: “Magische vibe“

47

Sterke stencilkunst

56

VOC logboek

62

De Kouwe Ouwe: Stanley Hillis

70

22

26

70

40 GROENE ZAKEN: Product Flash

10

Review Amsterdam Seed Center/

10

4

32

Paradise Seeds

32

Review Royal Queen Seeds

33


7

8

RUBRIEKEN: Voorwoord

3

Flash

7

Nicole Maalsté

8

High Weirdness

13

Wil & Ruud Oomen

42

High, Low & Dirty

44

Games

68

Treasures

76

C Man

81

42

44

76

36

24

72

EN VERDER: Verkiezingen op 15 maart: Succes!

21

Homegrown Cup 2016

24

Mediwietkauwgum THC en CBD

36

Paaspop 2017

50

Cannabis in Chili

54

VCE kijkt terug

64

Cumbia en marihuana

72

Ask the Dusk

78

EN NOG VEEL MEER... 5


Cannabis Expo Berlin MARYJANE-BERLIN.COM June 16-18, 2017 Funkhaus Berlin General Sponsors:

Official Sponsors:

Major Media Partners:

since 1995

®


FLASH Justice for Johan J I dit nummer schrijven we opnieuw over Johan van In Laarhoven, de voormalige coffeeshophouder die vastL zzit in Thailand wegens witwassen van ‘drugsgeld’, dat hij in Nederland legaal verdiende met zijn coffeeshops. h IIn een uitgebreid artikel vertelt Derrick Bergman je allles over deze zaak. Er wordt veel ondernomen om Van le Laarhoven en zijn Thaise vrouw Tukta weer vrij te krijL gen. Nu heeft advocaat Gerard Spong koning Willemg Al Alexand Alexander l nd der d er om hulp hul ulp gevraagd. g gevra aag gd d Volgens Vollg ge ens Spong Sp po on ng hebben heb bben de bb de Oranjes O van oudsher een goede band met het Thaise koningshuis. Daarom vraagt hij Willem Alexander om zich in te zetten voor een verzoek tot gratie, dat de Thaise koning Vajiralongkorn ook aan Johan van Laarhoven zou kunnen verlenen. Complicatie is dat er nog een hoger beroep loopt, maar Spong hoopt toch op bemiddeling: “Rechtstreeks contact van koning tot koning schijnt, net als in sprookjes, wonderen te kunnen doen.”

Amersfoort vindt lastig locaties voor extra coffeeshops Amersfoort is een behoorlijk grote stad; er wonen inmiddels 155.000 inwoners in deze groeigemeente. Maar het aantal coffeeshops dat bij dit inwonertal hoort blijft ver achter. Er zijn slechts drie coffeeshops, de gemeente streeft ernaar om dat aantal uit te breiden. Goed nieuws dus, maar elke keer als een locatie voor een nieuwe coffeeshop is gevonden, gooien protesterende buurtbewoners de deur dicht voor-ie ooit is geopend. Nu hebben buren protest aangetekend tegen de opening van de nieuwe coffeeshop Cubana in de Krommestraat. Even afwachten dus of Amersfoort er binnenkort een nieuwe coffeeshop bij krijgt.

Buren coffeeshop Harderwijk willen dat zaak open blijft Tegengestelde geluiden uit Harderwijk. Daar protesteren omwonenden juist tegen sluiting van een coffeeshop. Het gaat om de enige coffeeshop in Harderwijk, Liberty. In 2011 werd een stashvoorraad van 52 kilo gevonden. Inmiddels worden coffeeshops voor dit soort zaken niet meer veroordeeld, maar omdat de Hoge Raad onlangs een veroordeling van een maand onvoorwaardelijke celstraf en een geldboete onherroepelijk verklaarde, zou de burgemeester hem zijn gedoogvergunning kunnen afnemen. Buurtbewoners vinden dat Liberty open moet blijven. Beveiligers van de shop zorgen voor een goede sfeer, we hebben meer last van kroegen in de buurt, aldus een woordvoerder. De burgemeester gaat in gesprek met de ondernemer en de bewoners.

7


Column

Nicole Maalsté

Foute shit In een uitzending van KRO-Reporter ‘Foute shit’ op 4 januari beweerden verschillende ‘experts’ dat 90% van de wiet in coffeeshops vol gif zit. Oorzaak: criminele telers hebben lak aan gezondheidsrisico’s en zijn alleen maar bezig met geld verdienen.

Een boude stellingname! De experts in de uitzending baseren zich op een kleinschalig onderzoek uit 2015. Het RIVM onderzocht 25 wietmonsters. In 23 van die wietmonsters troffen zij resten van pesticiden aan. Het RIVM concludeerde desondanks dat de risico’s voor consumenten gering waren. Dat kwam de minister van Volksgezondheid, die opdracht voor het onderzoek had gegeven, prima uit. Als zou blijken dat de wiet in coffeeshops

heb je als coffeeshop testapparatuur nodig, en die apparatuur werd in het voorjaar van 2015 verboden toen de Growshopwet in werking trad. Eigenlijk leidt de Growshopwet op deze manier tot meer gezondheidsrisico’s voor blowers.

shops werken met testteams die de producten uitproberen voordat ze de winkel in gaan. En na tientallen jaren wiet te hebben ingekocht weet je wel waar je op moet letten. De stelling dat 90% van de wiet in coffeeshops vol gif zit, lijkt me daarom overdreven.

Testteams

Glad ijs

Ik verbaasde me toen al over het gemak waarmee de risico’s voor blowers werden weggewuifd. Zeker

Het Trimbos-instituut verzamelde monsters nederwiet van twee gram in 25 verschillende coffeeshops ver-

De heren die in de Foute Shit-reportage zo stellig waren, hebben belang bij de diskwalificatie van de coffeeshopwiet. zwaar vervuild was, dan had dit wat praktische problemen opgeleverd. Want om wiet op vervuiling te testen

8

omdat het RIVM het effect van die vervuilde wiet op consumenten nooit heeft onderzocht. Ook coffeeshopondernemers maakten zich zorgen over problemen met vervuilde wiet. Maar testapparatuur mochten zij van de Growshopwet niet aanschaffen. En je gaat natuurlijk ook niet keihard van de daken schreeuwen dat de wiet in je shop misschien wel gevaarlijk is. Misschien, want testen mag niet. Dus hield iedereen zijn mond dicht. Het is goed dat Reporter dit onderwerp aansnijdt. Blowers hebben recht op schone wiet. En coffeeshopondernemers moeten de mogelijkheid hebben om de wiet die zij inkopen te testen. Overigens is het ook weer niet zo dat er helemaal geen kwaliteitscontroles in coffeeshops plaatsvinden. Veel coffee-

spreid over Nederland. Op dat moment waren er nog 582 coffeeshops in Nederland. Als we aannemen dat elke shop gemiddeld zo’n zeven soorten wiet op de kaart heeft staan, dan is een half procent van het wietaanbod in coffeeshops getest. Als je op basis daarvan durft te beweren dat 90% van de wiet in coffeeshops vol met gif zit, dan begeef je je op glad ijs. Maar er zit een adder onder het gras. De heren die in de Foute Shitreportage zo stellig waren, hebben belang bij de diskwalificatie van de coffeeshopwiet. Het is een strategie om de huidige wiettelers buiten spel te zetten. Ze azen namelijk op de vergunningen voor wietteelt die de overheid in de nabije toekomst gaat uitdelen. Het plan is om coffeeshops te dwingen om hun wiet bij deze staatstelers te laten afnemen. Om blowers ervan te overtuigen dat dit een goed idee is, houden zij blowers alvast voor dat zij nu vervuilde wiet roken. Wordt het straks kiezen tussen Foute Shit en Natie Shit?


Presenteert:

SolarSystem 550 LED Kweeklamp “De meest innovatieve LED kweeklamp op de markt”.

-

Maximaal 400W verbruik. Vervangt 600W HPS Dutch Passion coupon ter waarde van € 75, Instelbaar lichtspectrum, rood, blauw en wit Programmeerbaar bedieningspaneel Zonsopgang / zonsondergang optie Instelbaar verbruik van 0 -100% Ontwikkeld en geproduceerd in California, VS. 5 jaar garantie

Bezoek onze website voor product informatie, prijzen en nog veel meer; www.crazy-leds.com E-mail: info@crazy-leds.com

Tel: 0031 (0)85 401 82 98

For wholesale please contact: CrazyLED’s & More Head Office telephone: +31 20 567 39 08 email: sales@crazy-leds.com

CrazyLED’s & More: Hoogoorddreef 133 1101 BB Amsterdam The Netherlands


PRODUCTEN Dutch Passion zaden voortaan in nieuwe metaal verpakking Dutch Passion verpakt zaden voortaan in een nieuwe verpakking van metaal. De nieuwe verpakking vervangt de oude manier van verzenden. Met de nieuwe harde metalen verpakking worden de DP zaden nog beter beschermd. De nieuwe verpakking heeft een doorzichtig venster dat de beschermde bnnenverpakking laat zien. De nieuwe metalen behulzing heeft een vierkleuren print aan de binnen- en buitenkant. Ze zijn uiteraard veel steviger dan de oude verpakkingen en een stuk mooier bovendien. Vanaf nu zijn de Dutch Passion zaden dus alleen maar verkrijgbaar in deze fantastische nieuwe uitvoering. www.dutch-passion.com

PAPERPOT PLUGGEN Deze paperbus steenwol stekpluggen staan voor homogeniteit en betrouwbaarheid. Het is de ideale basis, omdat: + Wortelt tot 4 dagen sneller dan andere pluggen! + Een geautomatiseerde verwerking + Uniforme kieming + Hoog percentage verspeenbare planten + Ideale dichtheid, stevigheid en vezelstructuur + Langer behoud van vocht TOP RESULTATEN! Uitgebreide tests hebben uitgewezen dat stekken die worden gemaakt op paperpluggen tot wel vier dagen sneller wortelen dan stekken op gewone stekpluggen. Dit komt door het materiaal zelf: 'Paperpotpluggen' zijn stekpluggen die zijn gevuld met een steenwolvloken perlite mengsel met een papieren huls. Dit materiaal heeft weinig wortelweerstand, daardoor kunnen de stekken zich sneller en efficiënter wortelen. De Paperpotpluggen zijn verkrijgbaar in diverse maten en volumes. Info: www.hestro.nl Tel: 06 - 57 56 12 03

10


PRODUCTEN Stijlvolle Novi Plasma aansteker Wil jij een stijlvolle en een in alle weersomstandigheden werkende luxueuze aansteker hebben, die bovendien ook nog eens aangenaam geprijsd is, zoek dan niet verder. Want deze Novi Plasma aansteker is wat jij nodig hebt. De duurzame aansteker met een klassiek design is verkrijgbaar in unieke kleuren en designs, zoals bijvoorbeeld een titanium, gold of metallic uiterlijk. Of wat te denken van de weed-versie of het stoere Ace of Spades model. Maar wat deze aansteker echt bijzonder maakt is het gebruik van een elektrische ontbranding met de plasma-technologie (500Υ). Daardoor werkt de aansteker in de meest ruige weersomstandigheden. De ingenieus

ontworpen plasma-aansteker is goed voor 100 ontbrandingen en is in 1 tot 2 uur op te laden via USB. Eigenschappen * Te gebruiken in alle weersomstandigheden * Elektrische ontbranding Plasmatechnologie (500Υ) * Duurzame aansteker met klassiek design * Verkrijgbaar in unieke kleuren en designs * Oplaadbaar via USB * Een volle batterij is goed voor circa 100 ontbrandingen * Het opladen van de aansteker duurt circa 1 tot 2 uur Voor meer info: www.novigadgets.nl

BRIEVEN HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Trump madness

Eigen k kweek kw w

De afgelopen jaren zijn er waanzinnige dingen gebeurd op cannabisgebied in de Verenigde Staten. Nederland, ooit een gidsland, loopt inmiddels ver achter bij wat er allemaal mogelijk is in de good old USA. Maar blijft dat zo? Want Trump kan natuurlijk wel roet in het eten gooien. Of niet? Dwight

Het valt me op dat in veel discussies ssies over de achterdeur en wel of niet experimenteren met gereguleerde tee teelt er altijd weinig aandacht is voor de thuiskweker. weker. Po Politieke partijen lijken vooral bezig te zijn om grote staatswietkwekerijen op te zetten, zodat we straks allemaal dezelfde shitwiet moeten gaan roken. Wat men zou moeten doen is de eigen kweek tot vijf of zes planten volledig vrij te geven, mits je je bij binnenkweek maar aan bepaalde veiligheidsvoorschriften houdt. Ton

Het is niet te doen om een voorspelling te geven over wat Donald Trump met de Amerikaanse cannabiswetgeving kan gaan doen. Niemand is zo onvoorspelbaar als deze man. Afwachten maar, het kan beide kanten op gaan.

Ja, spijker op zijn kop. Geen regulering zonder het recht op eigen teelt! Voor zowel recreatieve als medische cannabis.

11


FLASH Mediwietles aan de M universiteit u D eerste universitaire cursus over het gebruik van De m mediwiet gaat dit jaar van start aan de Ariel universiteit in het Israëlische Samaria. De opleiding is bes d doeld voor studenten medische bestuurskunde die er minimaal een jaar studie op hebben zitten. De bem llangstelling was enorm, maar 117 van de honderden aanmeldingen wisten een plek in de collegebanken a b bemachtigen. De cursus behandelt onder meer de g geschiedenis en huidige status van medische marihua ana, de legale achtergrond en regulering, de actieve iingrediënten, een overzicht van het klinisch gebruik e en de teelt van cannabis. Initiatiefnemer en docent iis Dr. Michael Dor, die behalve senior professor ook a adviseur van het ministerie van volksgezondheid is.

Cannabis vleesmarkt Altai Brands, een Californische producent van 'gourmet cannabis edibles', heeft zichzelf flink in de vingers gesneden door op een feestje een schaars gekleed fotomodel als dienblad voor plakjes salami te gebruiken. Het vlezige tableau was te zien op een afterparty na de Marijuana Business Conference eind vorig jaar in Las Vegas. Volgens vele, niet alleen vrouwelijke cannabisten was het gebruik van een halfnaakt meisje als dienblad vrouwonterend en niet meer van deze tijd. Op internet barstte direct een vloedgolf aan verontwaardiging los en inmiddels wordt zelfs opgeroepen Altai te boycotten. Een spijtbetuiging op Twitter kalmeerde de gemoederen nauwelijks.

''Handbook of Cannabis' bloedserieuze pil b B Bijna 800 pagina's telt het 'Handbook of Cannabis', een nieuw en kolossaal n naslagwerk over vooral medische cannabis. Helaas is het geen boek om op llange winteravonden lekker mee op de bank weg te kruipen, maar eerder e een studieboek voor de wetenschappelijk onderlegde lezers onder ons. Een vvan de reviewers die het hele boekwerk beweert te hebben doorgeworsteld s spreekt van 'een lawine aan biochemische en klinische begrippen' dat voor d de gemiddelde lezer zo wetenschappelijk van aard is dat er geen doorkomen a aan is. De uitgave van Oxford University Press (ISBN-10: 0198792603) is vverkrijgbaar bij o.a. Amazon voor rond 70 euro.

12


HIGH WEIRDNESS Tractorboy Schouderbladen behoren tot de minst gewaardeerde lichaamsdelen. Toch zijn deze onderschatte onderdelen van het skelet tot wonderlijke prestaties in staat, zo bewijst de 18-jarige Indiër Abhishek Choubey. Als kind ontdekte hij dat er in zijn schouderbladen en de bijbehorende spieren unieke krachten schuilgaan. Met behulp van een houten blok met trekhaak dat hij tussen zijn schouderbladen klemt, is hij na vele jaren trainen nu in staat loodzware voorwerpen te t verslepen. Zelfs voor auto's haalt hij zijn schouders niet op. Als arme Indiër zijn er niet v veel manieren om aan je lot t ontsnappen, en Choubey's te familie f heeft nu de hoop gevestigd op een vermelding in het Guinness Book of Records.

Trotse roboseksueel Het is steeds lastiger internetflauwekul van realiteit te onderscheiden. Over de Francaise Lilly zijn de meningen dan ook verdeeld. Aandachttrekster of serieus geval van schroefje los? Toch lijkt de publieke opinie haar verhaal overwegend serieus te nemen. Hoe onwaarschijnlijk dat ook mag klinken: ze is verliefd op een robot. Lilly, die zichzelf een 'trotse roboseksueel' noemt, heeft een afkeer van fysiek contact met menselijk vlees. Als kind besefte ze al meer dan vriendschappelijke gevoelens te koesteren voor (film)robots. Pas toen 3D-printen betaalbaar werd, kon ze haar lang gekoesterde droom in realiteit omzetten. Met InMoovator creëerde ze haar robotgeliefde, waarmee ze inmiddels verloofd is. Zodra dat legaal mogelijk wordt volgt een huwelijk. Sinds ze haar geluk op Twitter met de wereld deelde bleek er weinig begrip te bestaan voor haar seksuele voorkeur. Het getreiter werd zo erg, dat ze haar Twitterprofiel op privé zette. “We doen er niemand kwaad mee, we zijn gewoon gelukkig. Het is niet belachelijk, slecht, of ziekelijk, maar een nieuwe vorm van liefhebben.”

Überchips voor de rijken Terwijl de voedselbanken de toestroom niet aankunnen, weten de superrijken van gekkigheid niet hoe ze van hun geld moeten afkomen. De Zweedse brouwerij S:t Eriks voelde die behoeftigheid haarscherp aan en ontwikkelde deze überPringles. Een luxueus uitgevoerde doos met vijf handgemaakte chips kost 52 euro, meer dan een tientje per chip. We hebben het hier dan ook niet over een ordinair plakje gefrituurd aardappelmeel, maar over een culinair hoogstandje van formaat. Ingrediënten zijn in NoordZweedse dennenbossen geplukte matsutakepaddestoelen, truffelzeewier t uit de zee rond de Faeröer eilanden, speciale dille, exclusieve Lekland uitjes en handgeoogste aardappels v van de rotsige hellingen van Ammarnäs. De gelimiteerde eerste oplage van 100 verpakingen was binnen luttele uren uitverkocht, wat wel aangeeft hoe hoog de nood is onder grootverdieners. Mooie geste van de brouwerij: de hele omzet wordt aan een goed doel geschonken.

13


FLASH Woede over wietlegging voor W peuters p V Verontwaardigde ouders en anti-cannabisactivisten zetten alles op a alles om een controversiële legging met wietprint van internet te vverwijderen. De bij Amazon aangeboden leggings van het Chinese kkledingmerk Aoshilong zijn verkrijgbaar voor kinderen vanaf 3 jaar. Een verontruste oma uit Florida: “Zoiets aanbieden voor peuters is E g gewoon onacceptabel.” Scot Chipman van Citizens Against Legalizing Marijuana ging nog een flinke stap verder: “Alles wat marihuana bij M kkinderen normaliseert valt onder kindermisbruik.” Aoshilong ontkent iin alle toonaarden dat het om wietbladeren gaat en probeert zich eru uit te redden door de print af te doen als 'digitaal gedrukte bladeren'.

Fake cannabisnieuws Ook in de berichtgeving rond cannabis zorgen fake nieuwsberichten regelmatig voor ophef. Niet zelden komt de onzin van pro-cannabiswebsites, zoals het 'nieuws' dat de NASA een vergoeding van 18.000 dollar zou betalen aan proefpersonen die bereid zijn 70 dagen in bed wiet te roken. Maar ook in alom gerespecteerde kranten verschijnen nepverhalen. Zo publiceerde de Los Angeles Times onlangs een bericht waarin gouverneur John Hickenlooper van de staat Colorado beweerde dat sinds de legalisering van cannabis in zijn staat steeds meer ziekenhuizen te maken krijgen met jongeren die marihuanaproducten hebben gegeten en enkelen daardoor zelfs zouden zijn overleden. Niet duidelijk is of de gouverneur de uitspraak werkelijk heeft gedaan, of dat hij door een reporter al dan niet bewust verkeerd is geciteerd. Feit is dat de krant het interview in z'n online editie snel heeft aangepast.

Cannabismuseum opent in Uruguay Sinds begin december heeft de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo er een toeristentrekker bij. De naam 'Museo del Cannabis de Montevideo' behoeft geen vertaling. Het in Amsterdam gevestigde Hash Marihuana & Hemp Museum ondersteunt het museum met raad en daad, en heeft verschillende tentoonstellingsobjecten bijgedragen. Een van de meest bijzondere tentoonstellingsstukken is een medisch doktersrecept voor medische marihuana dat in 1915 in Californië werd uitgeschreven. Ook is te zien dat Montevideo al in 1782, voor het land onafhankelijk werd van Spanje, een hennepplantage kende.

14


TIJD VLIEGT...

HIER BEN IK!

NL.1216.2450

lifestyle.atami.eu


Aantal Highlife-uitgaven breinbreker voor velen

Uitslag prijsvraag 25 jaar Highlife Juiste uitslag: CBD Door: Rob Tuinstra

Vraag 2 en 3 waren niet de moeilijkste van onze 25 jaar Highlife prijsvraag, die we in ons jubileumnummer plaatsten. De meeste inzenders hadden het bij vraag 2 bij het juiste eind; antwoord B. We waren met onze eigen Highlife Hennepbeurs inderdaad nooit in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Vraag drie werd ook vaak goed ingevuld: antwoord D: Ed Rosenthal, Armand en Jorge Cervantes schreven voor ons.

De echte breinbreker was vraag 1. Want hoeveel exemplaren van Highlife zijn er nu eigenlijk uitgegeven? Het juiste antwoord was 183. Waarmee we als redactie de ons gewenste lettercombinatie CBD kregen. Het was niet eenvoudig, maar na een aantal jaargangen met vier nummers, vele jaargangen met zes en ook nog jaren met zeven nummers (inclusief jaarspecial), plus de jaargangen met een maandelijkse uitgave, kom je uiteindelijk op 183 nummers. Ons volgende streven: OP NAAR DE 200.

Fotoprijsvraag We kregen verder een aantal prachtige lezersfoto’s van lezers binnen. Twee sprongen daaruit. Allereerst de inzending van Dennis, die al jaren een trouwe fan van Highlife is. Geweldige foto Dennis! Ook de wat wazige inzending (alle begrip) van Frank, die in 1994 zijn eerste Highlife in coffeeshop Genesis bemachtigde, plaatsen we. Mooie foto’s, bedankt mannen! Inmiddels hebben alle prijswinnaars bericht gehad van hun prijs. We danken iedereen voor hun inzendingen.

16


Tussentijdse analyse Grass Poll

Moet cannabis een geregistreerd medicijn worden? Cannabis staat van oudsher voor vrijheid, alternatief, tegendraads en eigenwijs Door: Nicole Maalsté

Het aantal mensen dat cannabis gebruikt om de kwaliteit van het leven te verbeteren, stijgt enorm. Genezing is over het algemeen niet wetenschappelijk aangetoond, maar mensen hebben er wel baat bij. Dit blijkt uit het landelijke cannabisconsumentenonderzoek Grass Poll.

Uit een tussentijdse analyse van de eerste 5800 volledig ingevulde enquêtes blijkt dat bijna de helft van de respondenten cannabis uitsluitend als een genotsmiddel beschouwt. De andere helft (49%) noemt (ook) medicinale redenen om cannabis te

gebruiken. Dit zijn over het algemeen stevige cannabis-innemers: 95% doet dit een paar keer per week of dagelijks. Deze 2850 respondenten gebruiken cannabis bijvoorbeeld om stress (46%), pijn (44%) en slaapproblemen (44%) tegen te gaan of

om beter te kunnen omgaan met een depressie (29%) of ADHD (23%). Ook verlicht cannabis klachten die samengaan met ernstige ziekten als kanker (8%), spasmen (5%) en MS (2%). Betekent dit dat cannabis de status van een geregistreerd geneesmiddel zou moeten krijgen?

Medicinale cannabis Een arts kan in Nederland voor een beperkt aantal klachten medicinale

Duizenden deden al mee…

17


cannabis voorschrijven. Dat komt omdat er weinig gegevens beschikbaar zijn van klinische onderzoeken. Dus moeten ze het vooral doen met ervaringen van individuele patiënten en artsen. Na 13 jaar zijn veel artsen nog steeds zeer terughoudend in het voorschrijven van cannabis. Ook wordt het door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed omdat wetenschappelijk onderzoek de werking van cannabis

proces van cannabis compleet gestandaardiseerd. Het voldoet daarmee aan de Europese Good Agriculture Practice-norm (GAP). Na droging worden de cannabisproducten bestraald met gammastraling om schimmels en bacteriën te verwijderen die schadelijk zouden kunnen zijn voor patiënten. Van elke lading worden samples getest op de aanwezigheid van pesticiden en zware metalen. Daarnaast

De zogenoemde apotheekwiet kampt al jarenlang met een enorm slecht imago. volgens hen niet aantoont. Daardoor is een vergoeding vanuit de basisverzekering niet mogelijk. Zorgverzekeraars die wel vergoeden doen dit uitsluitend als gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of teveel bijwerkingen geven. (Check de website van de Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) voor een actuele lijst van zorgverzekeraars die cannabis vergoeden: www.pgmcg.nl).

Bedrocan Nederlandse patiënten hebben op dit moment de keuze uit zes cannabisvariëteiten. Alleen het Groningse bedrijf Bedrocan heeft een vergunning om deze medicinale cannabissoorten te telen. Bij Bedrocan is het productie-

wordt in het laboratorium getest of de THC- en CBD-gehaltes het gewenste niveau hebben. Bedrocan schrijft op zijn website dat cannabis “geregistreerd kan en moet worden als officieel geneesmiddel door middel van een gereguleerd proces dat acceptabel is voor patiënten, de wetgever en zorgprofessionals”. Maar is dit wel in het belang van de consument? De Grass Poll laat zien dat eenderde deel van de cannabisconsumenten zowel medicinale als recreatieve motieven heeft om cannabis te gebruiken (zie kader).

Opvallende verschillen Van de 5800 respondenten ziet 15% zichzelf uitsluitend als medicinale cannabisconsument. Eenderde (34%) heeft zowel recreatieve als medicinale motieven om cannabis te gebruiken. De twee groepen vertonen opvallende verschillen. De groep die uitsluitend medicinaal gebruikt, bestaat voor 59% uit vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar. Driekwart van deze groep gebruikt wietolie en voor driekwart geldt dat zij dit pas drie jaar doen. Gemiddeld spenderen zij 30 euro per maand aan cannabis en 40% heeft zelf wel eens wiet gekweekt of doet dat nog steeds. De groep die zowel recreatief als medicinaal gebruikt bestaat voor 75% uit mannen met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Driekwart van deze groep gebruikt wiet en voor driekwart geldt dat zij dit al langer dan 5 jaar doen. Zij geven gemiddeld 120 euro per maand aan cannabis uit en tweederde heeft zelf wel eens gekweekt of doet dat nog steeds.

Apotheekwiet De zogenoemde apotheekwiet kampt al jarenlang met een enorm slecht imago. De afzet kwam mede daardoor erg langzaam op gang. Inmiddels is de

kostprijs van medicinale cannabis met 8 euro per gram lager dan de cannabis die in coffeeshops verkrijgbaar is. Toch loopt het nog steeds geen storm bij de apotheken. Dit is merkwaardig als je bedenkt dat medicinaal cannabisgebruik steeds populairder wordt. Bij belangengroepen voor medicinale consumenten, zoals Mediwiet, Suver Nuver en de PGMCG kunnen ze de toeloop nauwelijks aan. Om te begrijpen waarom de apotheekwiet ondanks de groeiende populariteit van medicinale cannabis slecht loopt, is het cruciaal om te weten welke afwegingen consumenten maken bij de aanschaf van cannabis. Dit is een van de vele vragen waar de Grass Poll een antwoord op geeft. Van de 2850 respondenten die (ook) om medicinale redenen cannabis gebruiken, heeft 85% nog nooit cannabis uit de apotheek geprobeerd.

Eigen weg zoeken Wiet van de apotheek is inmiddels goedkoper, maar is niet echt populair

18

Hoe dat komt? Een 44-jarige man legt uit dat hij na meer dan 20 jaar 'nee' van artsen en tegenwerking van


de regering zijn eigen weg heeft gezocht en sowieso geen bestraalde cannabis rookt. Hij is niet de enige die er zo over denkt: 40% van de respondenten is tevreden met de cannabis die zij op andere wijze verkrijgen. En bij 29% mag de arts geen cannabis voorschrijven voor de aandoeningen waar zij mee kampen. Ook vreest een aantal medicinale wietgebruikers voor mogelijke negatieve gevolgen in de toekomst als hun cannabisgebruik in hun medische dossier terechtkomt (14%). Vaak is het een combinatie van factoren. Een 21-jarige man met een chronische darmziekte schrijft: “Ik zou graag cannabis verstrekt krijgen vanuit mijn zorgverzekering. Wanneer men over het onderwerp cannabis begint raken artsen vaak vrij ongemakkelijk en verwijzen naar de 'verslavingsrisico's'. Dit terwijl dezelfde dokters talloze verschillende opiaten voorschrijven.”

Weinig vertrouwen Een andere belangrijke reden is dat respondenten weinig vertrouwen hebben in apotheekwiet (25%). Cannabis

staat van oudsher voor vrijheid, alternatief, tegendraads en eigenwijs. Niet voor niets betitelden blowers mensen die geen cannabis gebruikten in de jaren zestig als ‘squares’. Daarmee bedoelden ze burgerlijke types, die conventioneel, saai en niet hip zijn. Cannabisconsumenten koesteren wantrouwen tegen overheidsbemoeienis. Zodra de overheid zich ergens tegenaan bemoeit dan wordt het meestal al gauw burgerlijk en mainstream. In het geval van cannabis is dat dodelijk. Daarom zien veel respondenten ook niets in apotheekwiet en hebben zij meer vertrouwen in eigen teelt of cannabis die zij op de illegale markt aanschaffen. Een 49-jarige HBO-er omschrijft het als volgt: “Zelf kweken is de beste oplossing in een wereld waar big pharma er niet is om je te genezen maar enkel om geld op je te verdienen.”

Kruidenwetgeving Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, liet al verschillende keren weten dat thuisgeteelde mediwiet niet goed is voor de patiënt omdat het geen stabiel product is.

De samenstelling en concentratie van de verschillende stoffen in de medicinale cannabis zouden sterk kunnen verschillen. Volgens haar is cannabis alleen betrouwbaar als die onder toezicht van de overheid is geproduceerd. Daarom vindt zij eigenteelt van medicinale cannabis geen goed idee. Ze gaat daarmee voorbij aan de helende werking van zelfbeschikking. Mensen die zelf actief aan hun gezondheid kunnen werken, halen daar vaak positieve krachten uit. Zo schrijft een gepensioneerde vrouw van 61 jaar:”Ik vind het fijn om mijn eigen medicijn te maken. Dan heb ik zelf de regie en weet ik hoe de planten behandeld zijn.” De belangengroepen die zich inzetten voor medicinaal cannabisgebruik benadrukken doorgaans dat cannabis geen geneesmiddel is. Het is eerder een volksmedicijn dat de kwaliteit van het leven verbetert. In die zin is het wellicht verstandiger om cannabis onder de kruidenwetgeving te scharen. Grass Poll is nog steeds in te vullen: WWW.GRASSPOLL.NL

“Ik wil mijn eigen medicijn maken”

19


www.sweetseeds.com

NIEUW ·

NIEUW

IEUW · ·N

NIEUW ·

NIEUW ·

NIEUW

IEUW · ·N NIEUW ·

Crystal Candy®

Blow Mind Auto®

Variety SWS58 · Indica/Sativa: 60%/40% Binnen Opbrengst: 500-650 g/m2 · Buiten Opbrengst: 500-700 g/plant Binnen Bloei: 9 weken · Buiten Oogst: Halverwege-eind september

Variety SWS57 Binnen Opbrengst: 400-600 g/m2 · Buiten Opbrengst: 50-200 g/plant Binnen/Buiten Oogst: 8-9 weken na ontkiemin · Hoogte: 60-120 cm

3z+1z 19,00 € 5z+2z 31,00 €

3z+1z 21,90 € 5z+2z 35,90 €

Special Big Packs

Packages for your Collection 35€

Our best strains, available in special formats of 25 and 100 seeds.

A small but excellent 10 seed collection of seeds at an extraordinary price!

10 SEEDS

25 SEEDS

100 SEEDS

100€ 350€

Feminissed

Auto 10 seeds in a single tube

th

ED

K*

AC

10

ED

D

CK*

FREE

FREE

ITION

P

PA

10 th

5 +2

IT

www.sweetseeds.com

LI M

respectively Check the promo duration on:

3 +1

E

Get 1 or 2 FREE seeds buying a packet of 3 or 5 seeds,

NIVERSAR N A

L I MYI T

Celebrating!

Y AR

We continue

NIVER AN S

IO

N

SWEET SEEDS DOES NOT SELL BULK OR LOOSE SEEDS TO GROW SHOPS. THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 · DISTRIBUTEURS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · Fax +34 961 939 618 · info@sweetseeds.es Alleen voor volwassenen (ouder dan 18). Zaden uitsluitend voor verzamelaars. Sweet Seeds neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor illegaal gebruik van zaden. Raadpleeg de lokale wetgeving!.


Verkiezingen op 15 maart

Stem voor cannabis Mark Rutte vindt cannabis “troep” Door: Rob Tuinstra

Op 15 maart mag Nederland weer stemmen. De keuze is groot, want het lijkt erop dat een record aantal partijen meedoet aan de verkiezingen. In dit artikel lezen jullie welke partijen wel en welke partijen niet een slimme keuze zijn voor blowers en growers.

leid. Dat gevoel is vooral heel breed bij partijen die (met een beetje fantasie) links tot het midden in het politieke spectrum staan: SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, 50Plus, D66. Verder doen er dit jaar zoals gebruikelijk veel splinterpartijen en nieuwkomers mee. In de meeste peilingen staan ze op nul tot twee zetels. Maar wat zijn peilingen tegenwoordig waard? DENK, VNL, Forum voor Democratie, GeenPeil, noem ze maar op. Ze zijn allemaal meer of minder cannabisvriendelijk, net zoals de Piraten Partij, die eerder tevergeefs een zetel in het parlement probeerde te halen

Geen garantie

NIET

Wiet is “troep”

Zoals gebruikelijk zijn de Christelijke partijen ChristenUnie, SGP en CDA pertinent tegen alles wat met blowen en growen te maken heeft. Op het CDA-congres probeerde een ondernemer uit Limburg nog een lans te breken voor een wat meer cannabisvriendelijk beleid, maar dat was tevergeefs; 80% van de leden stemde tegen. Deze drie partijen willen zo snel mogelijk alle coffeeshops dicht en cannabis totaal verboden maken. De PVV blinkt zoals gewoonlijk uit in een erg kort verkiezingsprogramma. Softdrugs worden niet vermeld, maar in stemmingen in de Tweede Kamer steunen ze plannen om coffeeshops te sluiten en cannabis te verbieden.

Om een verandering in het cannabisbeleid mogelijk te maken, moet de VVD een stuk cannabisvriendelijker worden. Mark Rutte is geen vriend van cannabis, hij vindt het maar “troep”, maar mogelijk wordt hij gedwongen om iets positiever te denken, en de achterdeur wat open te zetten, zoals de VVD-leden willen. Een motie op het verkiezingscongres waarin werd opgedragen tot “slimmer reguleren” werd aangenomen door een meerderheid van de leden. Maar hoe dat er uitziet bij de VVD na de verkiezingsuitslag op 15 maart? Daar moeten we naar gissen.

Wel De meeste andere partijen staan voor een ruimhartiger cannabisbe-

Tot slot, zoals iedereen weet die de politiek een beetje volgt, de garantie dat politieke partijen zich aan hun belofte houden geldt tot aan de deur van het stembureau. Want Nederland is een land dat door coalitieregeringen wordt bestuurd. Dat betekent dat er altijd een compromis tussen verschillende politieke partijen moet worden gesloten. Het cannabisbeleid kan zomaar een ruilmiddel tussen politieke partijen worden met welk ander onderwerp dan ook. Spannend wordt het in ieder geval zeker, want het huidige cannabisbeleid gaat hoe dan ook op de schop. For better or for worse…

Cannabis Kieswijzer Er is een cannabis kieswijzer op internet die je kunt raadplegen. www.cannabis-kieswijzer.nl Verder vind je ook veel informatie op www.reguleren.com We wensen jullie veel inspiratie en wijsheid op 15 maart. SUCCES!!!

21


Franco Loja (1974-2017)

Passie voor cannabis en het leven Tekst en fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Het nieuws over het plotselinge overlijden van Franco Loja, icoon van Strain Hunters en Green House, veroorzaakte een enorme schok in de cannabiswereld. Arjan Roskam en James Burton delen hun herinneringen aan een bijzondere man. “Franco had zoveel passie voor cannabis en voor het leven”.

Op 2 januari overleed Franco Loja op 42-jarige leeftijd in Congo aan cerebrale malaria. Vanaf zijn eerste bezoek aan Afrika in 2007 was hij verliefd op het continent en haar in-

Strain Hunters, een serie documentaires waarvoor ze overal ter wereld op zoek gingen naar landrassen. “Mijn vrouw vertelde me dat er een Italiaanse jongen als dealer in de cof-

(SIMM) van James Burton. Hij beschikt tot 2005 over ontheffingen om medicinale cannabis te telen en heeft een gigantische kas in Naaldwijk. Franco leert James Burton rond 2000 kennen, in 2001 begin hij bij SIMM. “Franco was de hardst werkende persoon die ik heb gekend”, zegt Burton. “Hij begon als wietknipper en werkte zich op tot manager van de hele kas. Hij

Franco kon de meest uitzinnige kruisingen maken, hij had er een zesde zintuig voor. woners. Doel van het project waarvoor hij in Congo was: samen met lokale bewoners cannabisolie ontwikkelen op basis van lokale landrassen om... malaria te bestrijden. “Ik maakte voor het eerst met Franco kennis toen ik iemand zocht om te helpen met ons zadenbedrijf en een project met medicinale cannabis in Nederland”, vertelt Arjan Roskam, oprichter van Green House. Zeventien jaar werkten ze samen, sinds 2008 als

feeshop werkte die heel enthousiast was en veel van cannabis wist,” gaat Roskam verder. “Franco had de hotelschool gedaan en maakte een heel goede indruk. Ik merkte meteen aan zijn energie dat hij de juiste persoon voor ons was.”

Wietknipper

Het medicinale project is de Stichting Institute of Medical Marijuana

knipte twee keer zoveel als welke knipper dan ook. Franco was het levende bewijs dat als je passie hebt, 24 uur per dag wil werken en de prijs wil betalen van de offers die je moet brengen, alles mogelijk is.” Bij SIMM noemde iedereen de energieke en altijd vrolijke Italiaan Frankie. Burton: “Franco was een Godsgeschenk. Ik denk niet dat ik de grote kas zonder hem had kunnen runnen. We motiveerden elkaar. Het klikte onmiddellijk, als soulmates on the same journey. Vanaf de eerste dag was hij gefascineerd door het kruisen van cannabis. Hij hield van het wonder van het kruisen van plant A met plant B en dan maanden wachten tot de spannende dag waarop we onze nieuwe baby konden test roken.”

Trots

Strain Hunter Franco Loja

22

Door bedenkelijk handelen van het Bureau Medicinale Cannabis valt in 2005 het doek voor SIMM en de kas in Naaldwijk. Burton: “Franco hield zielsveel van die kas. Het gaf hem de vrijheid om legaal te kweken, hij kreeg


om weer een dag te vechten. Franco was een echte activist.” SIMM bood Franco niet alleen de vrijheid om zonder zorgen over de politie en in vrijwel ideale omstandigheden te werken, hij had ook de beschikking over een klonenbibliotheek van 134 verschillende soorten cannabis. “Franco kon de meest uitzinnige kruisingen maken, hij had er een zesde zintuig voor”, zegt Burton. “Hij was een gelukkig man, hij leefde zijn droom, verder dan zijn stoutste verwachtingen. Ik was trots op hem, hoe ver en hoe snel hij de cannabisplant naar een volgend niveau wist te brengen.”

Expeditie Franco bij Simm

er altijd een kick van als we een poging tot inbraak hadden gehad en we de politie belden. De politie kwam dan onderzoek doen, liep tussen de planten, terwijl Franco foto's nam. Ik heb een paar foto's van hem met agenten tussen de planten; breder kan je niet glimlachen!” SIMM leverde aan een paar duizend patiënten en slaagde erin enige partijen medicinale cannabis legaal te exporteren naar Canada. “Dat was een van zijn meest trotse momenten”, vertelt Burton.

Dat geldt bij uitstek voor de Strain Hunters documentaires, met miljoenen kijkers over de hele wereld. De rol van 'Indiana Jones van de cannabiswereld' bleek Franco op het lijf geschreven. Arjan Roskam bewaart mooie herinneringen aan die reizen naar India, Jamaica, Marokko, Swaziland, Malawi... Hij vertelt: “Als we op expeditie waren voor de Strain Hunters documentaires en we zaten 's avonds bij het kampvuur, dan ging Franco altijd vlak voordat we gingen slapen bij zijn tent joints zitten draaien. En niet eentje, hij draaide een hele voorraad. De eerste keer dat ik

ik midden in de nacht wakker word en eentje voor als ik wakker word. Dat was typisch Franco, hij calculeerde alles in, van zijn blikjes tonijn, zijn Helhmans mayonaise tot zijn wiet of wat hij maar nodig had. Hij dacht altijd vooruit.”

Wandelende encyclopedie

Wat is het belangrijkste dat hij van Franco heeft geleerd? Roskam: “Franco heeft me veel geleerd, het is moeilijk te zeggen welke dingen dat precies waren, omdat we zoveel tijd samen hebben doorgebracht, in de moeilijkste situaties. Franco had zoveel passie voor cannabis en voor het leven. Hij was een wandelende encyclopedie, wist me altijd iets nieuws te vertellen, kennis die hij over deze geweldige plant had opgedaan. Daarnaast herinnerde hij me er doorlopend aan om de kleine dingen in het leven te waarderen. Het belangrijkste is dat ik en Franco een team waren, onze karakters vulden elkaar aan en brachten elkaar in balans.” Franco's dood is bij iedereen die hem heeft gekend keihard aangekomen. De sympathieke Italiaan wordt alom geprezen om zijn enthousiasme, positieve energie en niet aflatende inzet voor de plant

De rol van 'Indiana Jones van de cannabiswereld' bleek Franco op het lijf geschreven. “'s Werelds eerste legale export van medicinale cannabis naar Canada. Hij zei: James we zijn de wereld aan het veranderen en we hebben ons net door die berg heen geploegd.”

dat zag, zei ik tegen hem: 'Wat doe je man, ga slapen!' Hij keek me aan en zei: luister, ik draai één joint om te roken voor ik ga slapen, eentje voor naast mijn slaapzak, voor het geval

waaraan hij zijn tragisch geëindigde leven wijdde. Roskam: “Ik ga hem zo vreselijk missen. Hij was meer dan een vriend, broer, partner voor mij... Hij was deel van onze familie.”

Echte activist

Als pionier had SIMM het allesbehalve makkelijk, maar Franco laat zich door geen enkele tegenslag van de wijs brengen. “Omdat wij als eersten legaal wiet kweekten liepen we tegen veel problemen op. De bank, de verzekering, de tuindersbond, onze huurbaas, de elektriciteitsmaatschappij, de riolering. De gemeente Naaldwijk wilde ons afval niet ophalen omdat er misschien cannabisresten in zouden zitten... Bij al die ellende zei Franco altijd: don't panic, it's organic. Dan lachten we, rookten een joint en pakten de draad weer op. Terug de ring in

Franco Loja en Arjan Roskam bij de High Times Cannabis Cup 2012

23


Tweede editie Homegrown Cup in Eindhoven Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Het was een bont gezelschap, dat op 17 december bijeen kwam op een geheime locatie in Eindhoven voor de tweede editie van de Homegrown Cup. Zo'n tachtig kwekers, concentraatmakers, coffeeshopondernemers en andere cannabista's uit binnen- en buitenland testten de hele dag samples in de categorieën Indoor, Outdoor, Traditional Hash en Concentrates.

Doede Special Zelf deed ik mee in de Outdoor categorie met mijn op eigen balkon geteelde 'Doede Special'. Wie vorig jaar op Cannabis Bevrijdingsdag was, heeft haar op het podium zien staan. Van de acht Outdoor inzendingen werd ik vierde: net geen podiumplaats. Dat was in elk geval beter dan de Cannabis Flos van Bedrocan, die de organisatie heimelijk had toegevoegd aan de categorie Indoor. Met 27 deelnemers eindigde Bedrocan als twintigste. De organisatie van de Homegrown Cup verdient een pluim: de sfeer was uitstekend, de catering was voortreffelijk en de locatie bleek optimaal geschikt. Volgend jaar ga ik voor goud... Winnaars Homegrown Cup 2016

Judges at work

De Homegrown Cup ontstond na het vertrek van de High Times Cannabis Cup uit Nederland. Volgens de website leunt het evenement “op een oude traditie om de jaarlijkse oogst te vieren aan het einde van het seizoen. De Homegrown Cup benadrukt de voordelen van het

Doede Special

24

zelf kweken van cannabis voor persoonlijk gebruik en om te delen met vrienden; recreatief, medicinaal en therapeutisch.” Anders dan bij de meeste cups zijn de deelnemers zelf de juryleden: wie meedoet in de Indoor categorie, test alle Indoor inzendingen, enzovoort.

Indoor: Scott’s OG (Rare Dankness Seeds), Organic Earth Outdoor: Brainstorm, Dutch Passion Seeds Traditional Hash: Alien Cheese Balls (Exodus Kush van DNA Genetics), Brother Extracts Concentrates: White Sumo, Karma Squad www.homegrowncup.nlDossier Johan van Laarhoven

“Een gruwelijke uitwas van het hypocriete gedoogbeleid” “Johan blijft strijdbaar, maar dat kost hem steeds meer moeite” Op 3 februari, de dag dat deze Highlife verschijnt, zitten Johan van Laarhoven en zijn vrouw Tukta 926 dagen onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in Thailand. Hoe gaat het nu met hen en is er een kans dat zij de 'Hel van Bangkok' kunnen ontvluchten?

“Een gruwelijke uitwas van het hypocriete Nederlandse gedoogbeleid”, noemde Filemon Wesselink het lot van Johan en zijn Thaise vrouw. De bekende BNN presentator is ambassadeur van Justice for Johan en stond afgelopen zomer samen met Johan's broer Frans op het podium van Cannabis Bevrijdingsdag. Een paar maanden later waren ze te gast bij Pauw, naar aanleiding van de brief die Johan schreef aan koning Willem Alexander. Citaat: ‘Een jointje verkopen, kopen en roken mag in Nederland. Dat is voor de Thai maar moeilijk te begrijpen. Zij vinden de verkoop van cannabis illegaal, ook al vond die verkoop in Nederland plaats (waar de verkoop dus wordt gedoogd). Het

geld dat ik in Nederland heb verdiend noemen zij 'drugsgeld'. En als ik in Thailand een noedelsoep afreken met dat 'drugsgeld', is dat dus witwassen. Zo komt het dat ik deze brief schrijf, liggend op de betonnen vloer van mijn cel. Ik zit inmiddels sinds 2014 opgesloten, nog 100 jaar te gaan.’

Zorgwekkend “Helaas heeft de koning Johan zijn brief niet beantwoord”, verzucht Frans als ik hem vraag hoe het verder is gegaan. “Ook het ministerie heeft niet geantwoord op de brief.” Hij noemt de gezondheid van zijn broer nog steeds zorgwekkend. “Johan blijft strijdbaar, maar dat kost

Filemon Wesselink bij de Justisce for Johan stand op Cannabis Bevrijdingsdag 2016

26

Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media Foto's: Justice for Johan

hem steeds meer moeite. Zeker de situatie van zijn partner veroorzaakt erg veel onrust.” Op dit moment is het afwachten op de uitslag van het hoger beroep. “Dat is in Thailand een administratieve procedure, dus er komt geen zitting. Volgens de Thaise advocaten bestaat er een gerede kans dat de uitspraak in het eerste halfjaar van 2017 plaats gaat vinden.” Zijn hoop is “dat de Nederlandse overheid nu echt eens haar verantwoordelijkheid gaat nemen en gaat zorgen dat Johan en Tukta terug naar Nederland kunnen komen.” Lezers van Highlife die iets willen doen, raadt hij aan een kaartje of brief te sturen naar Bangkok (zie kader 'Post voor Johan en Tukta'), “dat geeft hen veel steun”.

Naar Nederland? Los van gratieverlening door de nieuwe Thaise koning Maha Vajiralongkorn, zijn er drie manieren waarop Johan en Tukta naar Nederland zouden kunnen komen, legde advocaat Sidney Smeets uit in een interview met Trefpunt Thailand. Smeets: “Ze kunnen naar Nederland worden uitgeleverd in verband met het lopende Nederlandse onderzoek (dat na zes jaar nog niets heeft opgeleverd). Dat kan middels een verzoek van de Nederlandse overheid aan de Thaise autoriteiten. De tweede optie is het hoger beroep afwachten dat tegen het Thaise vonnis is aangespannen. De hoop is dat de Thaise hoger beroep rechter zal inzien dat er geen sprake is en kan zijn van witwassen. De laatste optie is de zogenaamde WOTS procedure (res-


Fragment uit de brief van Johan van Laarhoven

terende straf in Nederland uitdienen, db). Nadeel van die procedure is dat eerst vier jaar van de straf in Thailand uitgediend moet zijn.” Smeets maakt in dit interview nog eens klip en klaar duidelijk hoe onterecht Johan's ver-

uitgeleverd aan een militaire dictatuur waar geen gerechtigheid bestaat, maar ook Buitenlandse Zaken die structureel elke vorm van hulp weigert. Of het nu de ambassade is of misschien Koenders zelf, allemaal

man die tot de grote coffeeshoppioniers van ons land gerekend mag worden: “Ooit had Nederland zo'n 2000 coffeeshops, daar zijn nu nog geen 600 meer van over. Dit maakt duidelijk dat de over-

Johan van Laarhoven: “Ik word behandeld als staatsvijand nummer één, maar heb geen idee waarom.” oordeling is. “De Thaise rechter overweegt uitdrukkelijk dat er in Thailand geen sprake is van strafbare feiten in relatie tot drugs. Het gaat puur om de opbrengsten uit de gedoogde verkoop van cannabis in Nederland en niet om drugshandel.” Dat is de kern van de zaak: alles wat Van Laarhoven in Nederland heeft gedaan is conform de Nederlandse wet.

Hel van Bangkok Half januari ontvang ik opnieuw een brief van Johan, met de hand geschreven in zijn cel van 50 vierkante meter, die hij deelt met 49 (!) medegevangenen: ‘Beste Derrick, het is alweer januari 2017. Deze maand is het precies 2 1/2 jaar dat mijn lieve vrouw en ik onschuldig gevangen zitten in de Hel van Bangkok, waardoor onze beide jonge kinderen als wees op moeten groeien. Een enorm lange tijd waarin ik mij dagelijks afvraag: waarom? Wat heb ik de Nederlandse staat ooit misdaan om zo behandeld te worden? Het is niet alleen dat justitie ons via leugens en bedrog heeft

doen ze hun best om ons in deze Hel weg te laten rotten. Ik word behandeld als staatsvijand nummer één, maar heb geen idee waarom.’

Verdriet en woede Niet voor het eerst voel ik tegelijk verdriet en woede terwijl ik Johan's brief lees. Niet alleen over het onrecht en zijn gruwelijke lot, maar ook over het gebrek aan solidariteit en actiebereidheid in cannabisland. Bij ondernemers én consumenten. Johan citeert Jim Morrison, 'They got the guns, but we got the numbers' en schrijft dat hij dertig jaar lang heeft geroepen dat de consument zich moet verenigen “om een vuist te maken tegen het verwoestende overheidsbeleid”. “Wat is de stem van een paar honderd coffeeshophouders in vergelijk met die van honderdduizenden tevreden rokers?”

heid niet met de shops aan tafel wil, maar dat zij een geheime missie heeft, namelijk de gehele uitroeiing van de coffeeshops en de daarmee gepaard gaande coffeeshopcultuur. … Tot op heden is het niemand gelukt om dit geheime verwoestingsbeleid te doen stoppen. Sterker nog: wij allen zijn de strijd drastisch aan het verliezen en als blowend Nederland niet snel wakker wordt dan zal de coffeeshop en de daarmee gepaard gaande cultuur voorgoed uit Nederland verdwijnen.”

Wakker worden Het is tijd dat blowend Nederland wakker wordt, waarschuwt de

27


De zaak Johan van Laarhoven

Een reconstructie… Massale invallen bij The Grass Company, met honderden politieagenten en ambtenaren, leveren niets op Begin jaren tachtig opent Johan van Laarhoven een van de eerste coffeeshops buiten de Randstad: Ochtendgloren in Tilburg. Dit eerste shopje groeit uit tot een klein imperium, The Grass Company, met twee shops in Tilburg en twee filialen in Den Bosch. Eind 2008 verhuist Johan naar Thailand om het samen met zijn Thaise vrouw Tukta en hun beide kinderen rustiger aan te gaan doen. In 2011 verkoopt hij zijn geesteskind. Kort daarna start justitie een groot onderzoek naar The Grass Company, met Johan als hoofdverdachte.

Er volgen massale invallen, met honderden politieagenten en ambtenaren, maar het levert niets op. Al in 2012 en 2013 stuurt het Openbaar Ministerie rechtshulpverzoeken aan Thailand, maar zonder resultaat. In mei 2014 grijpt het Thaise leger de macht. Nog geen twee maanden later stuurt het OM een nieuw rechtshulpverzoek, op 14 juli gevolgd door een zeer belastende brief van 'liaison officer' Ben Olde Engberink, werkzaam voor de Nederlandse ambassade in Bangkok. Hij vraagt de Thai een strafzaak te beginnen en dat verzoek is niet aan dovemansoren gericht: op 23 juli worden Johan en Tukta

met veel machtsvertoon gearresteerd. De vonnissen die de Thaise rechtbank in november 2015 uitspreekt komen als een mokerslag aan: 103 jaar cel voor Johan en 18 voor Tukta.

Onderzoek naar achterdeur Sidney Smeets, een van Johan's advocaten, vertelt in september 2016 bij Pauw dat het onderzoek naar The Grass Company aanvankelijk gericht was op de achterdeur, de voorraad van de shops. “Dat onderzoek is spaak gelopen, omdat de Nederlandse rechter

Post voor Johan en Tukta Wil je een kaartje of brief sturen, gebruik dan de volgende adressering: Johan van Laarhoven (1422/58, Dan 6) Klong Prem Central Prison Ngam Wong Wan Rd, Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

Tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media Foto's: Justice for Johan

daarvan zegt: dat is eigenlijk helemaal niet interessant, er is natuurlijk ergens een voorraad, anders kan het niet verkocht worden. Toen dat spaak liep moest een list bedacht worden en heeft het OM gezegd: dan gaan we het onderzoek concentreren op of er wel genoeg belasting is betaald. Vanuit dat financiële onderzoek heeft men gezegd: hij zit nu in Thailand, zijn geld zit in Thailand, laten we eens contact opnemen met die Thaise junta, of we daar een deal mee kunnen sluiten.”

Vermogen naar Thailand Over die deal zegt Frans van Laarhoven nu: “Later in 2014 kwamen wij erachter dat er een deal gemaakt is tussen Thailand en Nederland. Thailand mag Johan zijn geld houden als Thailand hem vervolgt voor witwassen. Ondanks dat Nederland in zijn rechtshulpverzoek had gevraagd om op Johan zijn gehele in Thailand zijnde vermogen beslag te leggen ten gunste van Nederland, heeft het OM dat vermogen aan de Thai geschonken in ruil voor zijn veroordeling!”

Tukta Mingkwan Kaen-in (Diamond Building, Room 2/3) Central Women Correctional Institution 33/3 Ngamwongwan Rd. Lad Yao, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Johan in betere tijden, Tilburg 2008

28


ben we gisteren toch gezien en gemerkt in onze vergadering?” “Hij kan wel denken dat hij veilig is in Thailand, maar niemand ontkomt aan de lange arm van de Taskforce en we zullen niet rusten tot dat hij niets meer heeft.”

Vooropgezet plan

Johan en zijn Thaise vrouw Tukta in 2013 met een aantal vrienden

Beruchte brief

Zaakje stinkt

Advocaat Smeets zegt bij Pauw over het OM: “Ze hebben niet alleen gerommeld met de feiten, ze hebben gewoon een deal gesloten met de Thai. Er is overleg geweest en daarin hebben de Thai gezegd: we willen best een aantal dingen doen, maar dan moeten jullie ons een verzoek sturen om een eigen onderzoek te starten.” Dat werd dus de beruchte brief van 14 juli 2014, met goedkeuring van het ministerie, zoals Smeets bij Pauw benadrukt. In antwoord op Kamervragen heeft justitieminister Van der Steur inmiddels erkend dat Johan en Tukta hun vervolging in Thailand te danken hebben aan de verzoeken vanuit Nederland.

En zo stinkt er nog veel meer. In februari 2016 wordt bekend dat officier van justitie Lucas van Delft, leider van het Nederlandse onderzoek, doodsbedreigingen aan zijn adres zelf heeft verzonnen en onder valse naam aan de politie gemeld. En dan is er het verhaal van een in Thailand woonachtige Nederlander, die in juni 2015 in het Hilton hotel in Bangkok een groep Nederlandse justitie ambtenaren luidkeels hoort praten over Johan's zaak. Aan misdaadjournalist Henk Korterink schrijft hij: “Deze brief is een reactie op het in de Panorama verschenen artikel over Johan van Laarhoven. Gewoon te schandalig voor woorden dat de Nederlandse overheid haar eigen burgers uitlevert aan een land als Thailand met op dit moment een militaire dictatuur.”

Lange arm van de Taskforce

Johan in de gevangenis

Wie zich in de zaak verdiept, ontkomt niet aan het beeld van een vooropgezet plan om Johan, doelwit nummer één van de Taskforce Hennepteelt, hoe dan ook kapot te maken. Schuldig of onschuldig. Zijn advocaten proberen dan ook te bewijzen dat de staat een onrechtmatige daad heeft begaan, via verhoren van betrokken politie en justitie ambtenaren. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) bestookt ondertussen met lovenswaardige vasthoudendheid de ministers van justitie en buitenlandse zaken met Kamervragen over de zaak.

Campagne De campagne Justice for Johan zet zich in om het lot van Johan en Tukta meer bekendheid te geven en hen naar Nederland te halen voor een eerlijk proces. Het campagneteam verzamelde 23.000 handtekeningen, die Frans van Laarhoven en Filemon Wesselink (BNN), ambassadeur van de campagne, in november 2016 bij de Tweede Kamer aanboden. Wesselink noemde de veroordeling bij die gelegenheid “een gruwelijke uitwas van het hypocriete Nederlandse gedoogbeleid”. Meer informatie over de campagne, brieven van Johan en andere originele documenten: www.justiceforjohan.nl

Over de justitieambtenaren schrijft de man: “Ik kon natuurlijk niet de hele conversatie precies volgen, maar sommige uitspraken kon ik duidelijk verstaan. Zoals: “Schuldig of niet, hij gaat voor de bijl, links of rechtsom, niemand wint het van de politie als wij dat willen!” En: “Het maakt niet uit hoeveel advocaten hij heeft, wij hebben die Thai zo bewerkt dat er geen speld meer tussen te krijgen is, dat heb-

29


Doseren op afstand met vaporizer Door: redactie Highlife

Na een jaar proefdraaien kreeg start-up Syqe Medical uit Tel-Aviv groen licht van het Israëlische ministerie van gezondheid om haar 3D geprinte vaporizer op de markt te brengen.

De high tech Syqe Inhaler is van de laatste technische snufjes voorzien. Zo hoef je hem niet aan te

zetten, maar schakelt het apparaat automatisch in zodra je eraan trekt. Tegelijk registreert de ver-

damper hoeveel en hoe vaak je inhaleert, en stuurt die gegevens draadloos naar een database of app, zodat belangrijke gegevens voor onderzoek (en gebruikers) beschikbaar komt. De handzame gadgets zijn geladen met patronen van 100 microgram cannabis en komen in twee versies: een voor particulieren en een voor gezondheidsinstellingen. De ziekenhuisversie is voorzien van een interface waarmee de medische begeleider op afstand de dosering kan instellen en is bedoeld voor gebruik in pijn- en kankerklinieken, en intensive care afdelingen.

Hollywood enkele uren Hollyweed Door: redactie Highlife

Lang heeft het niet geduurd, maar de eerste paar uur van 2017 waren de iconische letters Hollywood op de heuvel boven Hollywood alternatief gespeld.

30

Naar verluidt beklom een onbevreesde grappenmaker om 3 uur 's nachts de steile heuvel om met lappen canvas de twee o's te veranderen in e's. Het zou zomaar kunnen dat de dader met zijn stunt de legalisering van cannabis in Californië wilde vieren. Terwijl het beeld de wereld overging, verwijderde de gemeente de lappen voortvarend, en al om 11 uur 's morgens was Hollyweed weer Hollywood. Origineel was de grap overigens niet; op 1 januari 1976 had ene Danny Finegood dezelfde spellingscorrectie al eens uitgevoerd. De gelegenheid was toen dat in Californië vanaf die dag marihuanabezit van een misdrijf in een overtreding was veranderd.


Hunter’s Bar

Hunter’s Coffeeshop

Amsterdam Centrum / Redlight District follow A10/S116 Open: Sunday-Thursday: 9 am – 1 am, Friday & Saturday: 9 am – 3 am

Amsterdam West follow A10/S105 Open: Daily from 9 am – 12 am

Hunter’s Coffeeshop

Hunter’s Coffeeshop

Amsterdam North follow A10/S116 Open: Daily from 9 am – 11 pm

Amsterdam North follow A10/S115 Open: Daily from 9 am – 11 pm

Enjoy Hunter’s now also in Haarlem!

Hunter’s Coffeeshop 5 min. walk from Haarlem CS Open: Daily from 9 am – 12 am (midnight)

Hunter’s The Bar

Hunter’s Coffeeshop

Amsterdam Centrum / Nearby Rembrandt Square follow A10/S110 Open: Sunday-Thursday: 12 pm – 3 am, Friday & Saturday: 12 pm – 4 am

Amsterdam Centrum / Nearby Rembrandt Square follow A10/S110 Open: Daily from 7am - 1am

www.hunters-coffeeshop.com www.facebook.com/Huntersamsterdam www.youtube.com/user/HuntersCoffeeshop mobile.twitter.com/keepingwrldhigh


Amsterdam Seed Center / Paradise Seeds Shop

Garantie op topkwaliteit cannabiszaden Door: Rob Tuinstra

Amsterdam Seed Center zit inmiddels vijf jaar in een prachtige winkel in de Gravenstraat 12, direct achter de Nieuwe Kerk in hartje Amsterdam. Achterin de winkel deelde ASC voorheen het kantoor met Paradise Seeds. Zij zijn echter verhuisd naar een nieuw, groter kantoor en delen nu alleen het winkelgedeelte met Amsterdam Seed Center. Twee onder één kap, van de hoogste kwaliteit! Onlangs vierden ze hun vijfjarig bestaan en dit werd aangegrepen voor een flinke verbouwing, waarbij onder andere een nieuw koelsysteem is geïnstalleerd. De koelwand met externe motor en luchtvochtigheidsmeter houdt het uitgebreide assortiment cannabiszaden op topkwaliteit.

len, -pasta, -kauwgum en cosmetische CBD producten verkrijgbaar. Bij Amsterdam Seed Center geloven ze heilig in CBD. Het kantelpunt is bereikt, menen ze, en ook het grote publiek is inmiddels overtuigd van de heilzame werking van CBD en de cannabisplant.

Vaporizers Waar het bedrijf terecht trots op is, is het grote aanbod van vaporizers. In de winkel is een relaxruimte aanwezig waar je de diverse toestellen zelf kunnen uittesten. Natuurlijk moet je wel je eigen wiet meenemen. Op de speciale website www.amsterdamvaporcenter.com kun je alvast een kijkje nemen. De diverse modellen staan gerangschikt in vaporizers voor desktopgebruik en draagbare vaporizers. De laatste categorie is bij uitstek geschikt voor portable gebruik on-the-road, verdampen in een paar seconden en passen meestal zonder probleem in je zak of handtas.

Omdat Amsterdam Seed Center voluit voor die topkwaliteit gaat, krijg je een verregaande garantie. Niet goed, geld terug! Oftewel, lukt het niet om het zaadje te ontkiemen, dan krijg je nieuwe zaden. Uiteraard wordt eerst gevraagd om aan te tonen dat je de kiem- en kweekinstructies goed hebt opgevolgd, welke je kan vinden op amsterdamseedcenter.com. Bij Amsterdam Seed Center is de klant dus echt koning en je kan kiezen uit een indrukwekkend assortiment. Ze hebben meer dan 50 zadenbanken en dat terwijl Amsterdam Seed Center de lat toch best hoog legt; alleen za-

32

denbanken die in het verleden hun kwaliteit hebben bewezen, komen in het assortiment.

CBD Bij Amsterdam Seed Center kun je terecht voor deskundig advies. Op het gebied van zaden opkweken, maar ook weten ze je alles te vertellen over de medicinale kwaliteiten van de cannabisplant en planten met hoge CBD gehaltes. De winkel heeft naast zaden een uitgebreid aanbod van CBD-oliën in diverse formaten en samenstellingen. Verder zijn er CBD-capsules, -kristal-

Amsterdam Seed Center / Paradise Seeds Shop Gravenstraat 12 1012 NM Amsterdam Open: Zondag t/m woensdag: 10.00 – 19.00 uur Donderdag t/m zaterdag: 10.00 – 20.00 uur Telefonisch bereikbaar: 020 – 7370060 (10.00 – 18.00 uur) www.amsterdamseedcenter.com www.paradiseseeds.com www.amsterdamvaporcenter.com


Nieuwe brandstore in Barcelona

Royal Queen Seeds Door: redactie Highlife

Sinds augustus 2016 heeft Royal Queen Seeds een nieuwe brand store toegevoegd aan de al bestaande winkels in Amsterdam en Milaan, en deze keer werd gekozen voor de bruisende stad Barcelona. Daar, aan de Carrer de Pelai, in het hart van de stad, opende de smaakvol ingerichte seed- en headshop van Royal Queen Seeds deze zomer voor het eerst haar deuren, en met succes!

Borja, de manager van de zaak die eerder voor Royal Queen Seeds werkte in Amsterdam, heeft er alle vertrouwen in dat de succesformule van Royal Queen Seeds, gefeminiseerde cannabiszaden van hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs, ook in Barcelona zal aanslaan. “Wij liggen in een zeer centraal deel van Barcelona,” vertelt de boomlange en zwaar getattoeerde manager, “De Carrer de Pelai ligt tussen de Plaza Universitat en het wereldberoemde Plaza Catalunya. Naast veel toeristen trekken we daardoor ook veel studenten en inwoners aan, die we niet alleen bedienen met zaden maar ook met andere produkten. Zo zijn we naast een zadenshop ook een headshop met produkten als grote vloeitjes, aanstekers, bongs, pijpen, grinders, CBD-produkten en vaporisers. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in stash producten. Zo verkopen we de producten van Abscent, reukvrije tassen, toilettassen en zelfs backpacks en portomonees. Wij hopen dan ook snel de nummer 1 headshop van Barcelona te worden.”

Kwaliteit en prijs Borja: “Uiteraard zijn de zaden van Royal Queen Seeds de belangrijkste trekpleister, maar we verkopen ook andere merken. Kwaliteit en prijs staan daarbij voorop. Wij gaan niet in zee met onbekende labels maar wel met merken die zichzelf al hebben bewezen, zoals Dinafem, Dutch Passion, Humboldt Genetics, Dr. Underground, Devil’s Harvest en Ripper Seeds. Een interessante combinatie van Nederlandse en Spaanse genetica, voor scherpe prijzen. Je zou ons sowieso een soort hybride shop kunnen noemen, een Spaanse shop met Nederlandse wortels.” Boy Ramsahai, de oprichter en eigenaar van Royal Queen Seeds, is zeer tevreden met zijn nieuwste aanwinst in Barcelona. “Om een zadenshop te openen in Barcelona was al jarenlang een droom van me,” zegt de altijd goed gemutste ondernemer, “In Amsterdam zitten we met twee shops op de best mogelijke lokaties in het centrum van de stad. Die shops lopen dan ook als een trein. Omdat Royal Queen Seeds sinds 2015 officieel een Spaans bedrijf is, kon een winkel in Barcelona daarom niet achterblijven. Ik ben ervan overtuigd dat onze formule, kwaliteitszaden voor scherpe prijzen ook hier zal aanslaan. Niet ie-

dereen wil zijn of haar zaden kopen op internet, omdat je traceerbaar bent. Daarom is een fysieke winkel een must.”

Groene vormgeving De opvallende groene vormgeving van zijn zadenwinkels is niet iets wat zomaar is ontstaan. Ramsahai: “Ik werk al jaren samen met Maurice Mentjens, een bekende Nederlandse ontwerper en vormgever. Dit jaar hebben we zelfs een zeer prestigieuze prijs gewonnen voor zijn ontwerp van mijn smartshop in Eindhoven, de Herengracht Interieurprijs. Er waren meer dan 200 inzendingen van de meest gerenommeerde vormgevers van Nederland, dus toen we hoorden dat wij de hoofdprijs hadden gewonnen was ik echt even in de wolken! Maurice heeft het ontwerp van deze brand store in Barcelona gemaakt, en alle brand stores van Royal Queen Seeds krijgen nu dezelfde uitstraling en dezelfde vormgeving, zodat je je als klant snel thuisvoelt en als merk snel herkenbaar bent.” Royal Queen Seeds brand store Barcelona Carrer de Pelai 3 08001, Barcelona Tel +34937823494 Open Maandag t/m Zaterdag 09:00 tot 21:00 uur Royal Queen Seeds brand stores Amsterdam Damstraat 46, 1012 JM, Amsterdam Haarlemmerstraat 66 B, 1013 ET, Amsterdam Open 7 dagen per week van 10.00 tot 22.00 uur www.royalqueenseeds.com

33


Medicinaal Cannabis Nieuws Mediwiet uit basispakket Door: Stichting PGMCG

Ziektekostenverzekeraars vergoeden medicinale cannabis niet meer vanuit het basispakket. Dit komt door een advies van het Zorginstituut Nederland, dat vindt dat onvoldoende bewezen is dat medicinale cannabis helpt. Voor huidige gebruikers geldt in sommige gevallen een overgangsregeling. Voor een overzicht van de verschillende regelingen, kijk op de website van het pgmcg (www.pgmcg.nl).

Mediwiet halveert bij kankerpatiënten risico op overlijden in ziekenhuis Het gebruik van cannabis werd gerelateerd aan een percentage van 59% verminderd risico op overlijden in het ziekenhuis. Bij kankerpatiënten was dit verminderd met 56% onder cannabisgebruikers in vergelijking met niet-gebruikers. Dit is het resultaat van een analyse onder ziekenhuispatiënten in de VS in een landelijke database met gegevens tussen 2007 en 2011, waarin 1000 ziekenhuizen zijn opgenomen. Het werd uitgevoerd door onderzoekers van de University of Northern Colorado, Colorado State University en de University of Alabama, VS. De auteurs schreven dat “prospectieve studies nodig zullen zijn om de gezondheidseffecten van gebruik van marihuana beter te kunnen karakteriseren, vooral bij oudere, meer zieke en/of gehospitaliseerde patiënten.” Het is dus mogelijk dat cannabisgebruikers vaker niet in het ziekenhuis, maar thuis sterven.

34

De ‘Medicines Control Council’ vertelde de gezondheidscommissie van het Zuid-Afrikaanse parlement dat het voortgang heeft geboekt bij het onderzoek naar medicinaal gebruik van cannabis. Een spreker zei dat in februari het reguleringsorgaan zou kunnen starten met het reguleringsproces, door uitgifte van vergunningen die gecontroleerde teelt en uitgifte toestaan van gestandaardiseerde, hoge kwaliteit medicinale cannabisproducten.

Conferentie over mediwiet in Europees Parlement Ierland zet stappen naar legale mediwiet De Ierse overheid staat open voor het legaliseren van medicinaal gebruik van cannabis. De regering melde op 1 december dat het een wetsvoorstel hiertoe, dat ondersteund wordt door alle andere partijen, niet zal blokkeren. Gezondheidsminister Simon Harris, wiens regering niet groot genoeg is om de wetgeving te blokkeren, zei dat hij in een later stadium zal proberen wijzigingen aan te brengen, gebaseerd op wetenschappelijke gegevens.

Zuid-Afrika: Plannen voor gecontroleerde teelt en mediwiet

De linkse partijen in het Europees Parlement organiseerden een klein congres over cannabis als medicijn. Onder de deelnemers waren Carola Perez en Manuel Guzman uit Spanje, Franjo Grotenhermen uit Duitsland, Bertrand Rambaud uit Frankrijk en Pavel Kubu uit de Tsjechië. De presentaties werden simultaan in acht talen vertaald en zijn online beschikbaar: www.guengl. eu/news/article/events/international-conference-on-medical-cannabis. Manuel Guzman


Canadese Task Force voor legalisering cannabis presenteert rapport

Onderzoek: risico schizofrenie zeer gering voor cannabisgebruikers

De Canadese regering wil zich op basis van een bericht dat op 13 december gepubliceerd is tot eind 2018 of begin 2019 de tijd geven om de markt voor het recreatief gebruik van cannabis te openen. De geplande regeling zal personen boven de 18 jaar toestaan cannabis van een groot aantal producenten en verkopers te kopen of zelf cannabis te kweken. De voorzitter van deze werkgroep is de voormalige liberale minister Anne McLellan, de vice-voorzitter is Mark Ware, voorzitter van de IACM. Het bericht geeft 80 aanbevelingen ter beëindiging van het cannabisverbod, dat in 1923 begon, waarbij gebruik gemaakt wordt van een model vergelijkbaar met de verkoop van tabak en alcohol. Het verslag vermeldt dat de Canadezen tot 30 gram cannabis voor persoonlijk gebruik mogen kopen en vervoeren, en degenen die het zelf willen kweken mogen 4 planten in huis hebben. Het systeem zal de verkoop in winkels en verzending per post omvatten, en veel verschillende producenten toestaan legaal te opereren, inclusief de huidige producenten van medicinale cannabis.

Onderzoekers van de University of Bristol (Groot-Brittannië) bestudeerden of cannabisgebruik schizofrenie veroorzaakt of dat cannabisgebruik en kans op schizofrenie gebaseerd zijn op een genetische predispositie (aanleg) door gebruik te maken van genoom data van het International Cannabis Consortium (ICC) en het Psychiatric Genomics Consortium (PGC2). Er was enig bewijs voor een causaal verband tussen cannabisgebruik en de kans op schizofrenie. De auteurs schreven dat er ”sterker bewijs was dat de kans op schizofrenie voorspelt dat cannabisgebruik wordt gestart.”

staten na invoering van de cannabiswetgeving. Cannabis-dispensaries waren ook gerelateerd aan een verminderd aantal verkeersdoden bij personen tussen 25 tot 44 jaar. De onderzoekers concludeerden dat zowel medicinale cannabiswetgeving als dispensaries “gerelateerd zijn aan een verminderd aantal dodelijke verkeersslachtoffers, vooral in de leeftijdscategorie 25 tot 44 jarigen”. Analyse per staat toonde een heterogeniteit in de relatie medicinale cannabiswetgeving versus verkeersslachtoffers, wat wijst op invloed van mogelijke andere lokale factoren. Deze resultaten zouden van invloed kunnen zijn op beleidsmaatregelen voor het invoeren of wijzigen (van medicinale cannabiswetten) en hoe deze worden toegepast.

Mexico: Senaat geeft groen licht voor mediwiet

Legalisering mediwiet zorgt voor minder verkeersdoden in VS De invoering van wetten voor medicinale cannabis in veel staten in de VS heeft geresulteerd in een vermindering van het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer door jongere bestuurders en bestuurders van middelbare leeftijd. Dit is de uitslag van een analyse van gegevens,van de 1985-2014 Fatality Analysis Reporting System in de VS door onderzoekers van verschillende universiteiten. Gemiddeld hadden staten met een wetgeving voor medicinaal gebruik van cannabis 26% minder fatale ongelukken dan staten die zo’n wet niet hebben. Wetgeving die gebruik van medicinale cannabis toestaat had direct een verlaging van het aantal verkeersdoden tot gevolg bij personen in de leeftijd van 15 tot 24 en 25 tot 44 jaar en een graduele jaarlijkse verdere afname in de leeftijdsgroep 25 tot 44 jaar. Bij de analyse per staat bleek echter dat deze afname zich voordeed in slechts zeven

Activering van CB2 receptor kan pijn ontstekingen verminderen Bij ratten met chronische ontstekingspijn waren zowel CB1 als CB2 receptoren in een bepaalde regio van de hersenen (rostrale ventromediale medulla) aanwezig, die een rol speelt bij de modulatie van pijn. De onderzoekers lieten zien dat blokkade van de CB2-receptor pijn versterkte en activering dit verminderde, wat “een extra rationele basis levert voor de ontwikkeling van CB2 receptor selectieve agonisten als een nuttige therapie voor chronische ontstekingspijn”. Het onderzoek werd gedaan door de kliniek voor neurologische chirurgie van de Universiteit voor Gezondheid en Wetenschap Oregon, Portland, USA.

VS: Cannabisgebruik door jongeren gedaald

De Mexicaanse Senaat heeft op 13 december met overweldigende meerderheid een wet aangenomen, die het gebruik van medicinale cannabis toestaat. Het wetsvoorstel, dat deel uitmaakt van een voorstel dat president Enrique Peña Nieto eerder dit jaar aan het Congres heeft voorgelegd, moet ook nog door het Mexicaanse parlement worden aangenomen, voordat het een wet wordt.

De consumptie van alcohol, cannabis, voorgeschreven medicijnen en illegale stoffen is volgens een studie van het Nationaal Instituut voor Gezondheid onder de jongeren in de VS in 2016 verder afgenomen en volgt verder een langdurige trend. Dit onderzoek toonde ook aan dat oudere studenten cannabis ongeveer in dezelfde mate gebruikten als in 2015. Van hen verklaarde 22,5 %, dat ze minstens eenmaal in de afgelopen maand wiet gerookt of gegeten hebben en 6 % gaf aan dagelijks te gebruiken.

35


Mediwiet kauwgum met combi THC en CBD Door: redactie Highlife

Al eerder maakte AXIM Biotech medische cannabisgebruikers blij met CanChew en CanChew Plus, medicinale kauwgum met zuivere CBD die via de slijmvliezen wordt geabsorbeerd en bij klinische trials werd getest bij de behandeling van PDS (prikkelbaar darm syndroom).

Met MedChew RX wordt een logische volgende stap gezet in deze veelbelovende toedieningswijze van cannabinoïden. De nieuwe kauwgum bevat een combinatie van CBD en THC en biedt naar verwachting grote mogelijkheden bij de behandeling van pijn en multiple sclerose. Als alles volgens plan verloopt, wordt

de laatste fase van de klinische trials het derde of vierde kwartaal van 2017 afgesloten, waarna ook Europese toelating wordt aangevraagd. Volgens het bedrijf bevat het product ongekend zuivere THC, waarvoor een in eigen huis ontwikkelde extractietechniek wordt gebruikt. Daardoor kan het product beduidend goedkoper worden aangeboden dan CanChew, dat 56 dollar per 33 plakjes kauwgom kost.

Cannabis beïnvloedt netvlies nauwelijks Door: redactie Highlife

Regelmatig cannabisgebruik beïnvloedt het functioneren van het netvlies in zeer geringe mate. Dat lijkt de uitkomst van een recent onderzoek van het Franse Pôle HospitaloUniversitaire de Psychiatrie du Grand Nancy.

Het onderzoek richtte zich op de retinale ganglioncellen, die zich op de achterkant van het netvlies bevinden en visuele informatie doorgeven aan de hersens. Bij 52 blowende proefpersonen werd vastgesteld dat hun cellen iets trager informatie aan de hersens doorgeven dan die van niet-gebruikers. Er kwam gelijk kritiek van andere oogwetenschappers, die stellen dat het niet

36

is bewezen dat het gevonden effect daadwerkelijk met cannabisgebruik te maken heeft. Ze wezen op andere factoren, zoals tabaksgebruik, dieet en lifestyle die net zo goed de cellen zouden kunnen beïnvloeden. Bovendien, zo bevestigde onderzoeksleider Dr. Christopher J. Lyons, ervaarden cannabisgebruikers geen enkele verandering in de kwaliteit van hun zicht.


EUROPEAN WHOLESALER

ALLES VOOR JOUW GROWSHOP! De nieuwe catalogus is nu verkrijgbaar!


Column

André Beckers

Hoe effectief is de growshopwet in de praktijk? Growshopwet bestaat op 1 maart twee jaar Sinds 1 maart 2015 is de voorbereiding van beroepsmatige en/of grootschalige hennepteelt strafbaar gesteld. De wet is dus bijna 2 jaar oud. In dit artikel sta ik stil bij de stand van zaken.

Vorig jaar maakte de minister van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer bekend dat de nieuwe wet 250 keer was toegepast. 175 keer besloot de officier van justitie dat er voldoende bewijs was om tot dagvaarding over te gaan. Ongeveer 44 van die 175 waren volgens de minister inmiddels aan de rechter voorgelegd. Wat bleek? Ongeveer 35 keer (80%) sprak de rechter een veroordeling uit. De minister concludeert tevreden dat de rechter uit de voeten kan met de nieuwe wet.

Zorgen Ik maak mij bij het lezen van dit soort berichten zorgen. Het ligt

voor de hand dat het openbaar ministerie de in haar ogen meest succesrijke zaken als eerste voor de rechter heeft gebracht. Hoe zit het dan met die 75 zaken die niet voor de rechter zijn gebracht en de zaken die tot vrijspraak hebben geleid? Hoe vaak heeft de politie achteraf bezien ten onrechte eigendom in beslag genomen en mensen opgesloten op basis van een onjuiste uitleg van de wet?

Opmerkelijk In mijn praktijk krijg ik te maken met strafzaken waarbij politieagenten na overleg met officieren van justitie strafrechtelijk optreden

alleen maar omdat zij zien dat iemand "(een combinatie van) bij wet verboden hennep gerelateerd goederen" voorhanden heeft. Die redenering is opmerkelijk als je de wetsgeschiedenis bestudeert. De minister bezwoer namelijk met de hand op het hart dat er geen sprake zou zijn van een juridische omslag van goederen. De goederen zelf zouden legaal blijven, maar de verstrekking ervan zou onder bepaalde specifieke omstandigheden strafbaar zijn. Daarbij sprak de minister te pas en onpas over de criminele intentie die aanwezig zou moeten zijn bij degene die deze goederen voorhanden had of afleverde. Een criminele intentie kan de politie uiteraard niet met het blote oog waarnemen. Goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor illegale hennepteelt wel. Dit leidt regelmatig tot misverstanden.

‘Criminele intentie’

De rechter vindt het optreden van de politie in het kader van de growshopwet regelmatig onterecht.

38

Ik geef een voorbeeld van een vrachtwagenchauffeur die door de politie aan de kant werd gezet. Zijn vrachtwagen was opgevallen door een A(automatic) N(umber) P(late) R(egistration)-systeem. Dit systeem herkent kentekens van auto's die langsrijden en checkt of er een "hit" is in het systeem. In dit geval was het kenteken van de vrachtauto ingevoerd in het systeem, omdat de auto eigendom is van een groothandel in technische apparatuur, die ook gebruikt kan worden voor beroepsmatige hennepteelt. Door deze hit werd


1. kan wettig en overtuigend worden bewezen dat de spullen waren bestemd voor de grootschalige en/ of beroepsmatige hennepteelt? 2. als 1 kan worden bewezen, kan dan ook worden bewezen dat de chauffeur en de eigenaar van de onderneming wetenschap hiervan hadden of ernstige redenen hadden dit te vermoeden?

Pleidooi

De growshopwet is alleen bedoeld tegen ‘beroepsmatige en/ of grootschalige kweek’. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid.

de politie opmerkzaam gemaakt op de vrachtwagen en werd een controle ingezet.

Aanhouding De chauffeur werd aan de kant gezet en zijn lading werd kritisch bekeken. De lading bleek bestemd te

op de hoogte te zijn van de inhoud van de ladingen die hij vervoerde. De politie confronteerde hem met de stelling dat hij van plan was spullen af te gaan leveren bij winkels die bekend zouden staan als growshop. Hem werd voorgehouden dat hij had moeten weten dat hij strafbaar handelde. "Wat vindt

De officier van justitie eiste ter terechtzitting een werkstraf. Tijdens mijn pleidooi stond ik stil bij de wetsgeschiedenis en het feit dat er door de politie slechts zeer beperkt onderzoek was verricht naar de afnemers. De afnemers waren allemaal ondernemers, die zich bezig hielden met de verkoop aan particulieren. Alle leveringen waren keurig netjes boekhoudkundig geadministreerd. Niet vastgesteld kon worden in welke hoeveelheden en combinaties de door de chauffeur vervoerde spullen uiteindelijk aan de man zouden worden gebracht. Daardoor bleef de bestemming van

Hoe vaak heeft de politie achteraf bezien ten onrechte eigendom in beslag genomen en mensen opgesloten op basis van een onjuiste uitleg van de wet? zijn voor een aantal verschillende ondernemingen. Als je de verschillende ladingen bij elkaar bekeek zou sprake kunnen zijn van een "combinatie van hennepgerelateerde goederen". Voor de politie vormde dit reden tot inbeslagneming van de complete lading en aanhouding van de chauffeur. De chauffeur en diens werkgever werden als verdachte aangemerkt, omdat zij spullen voorhanden hadden en vervoerden die bestemd zouden zijn voor de grootschalige en/of beroepsmatige hennepteelt.

Verhoor Na zijn verhoor werd de chauffeur in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld voor de duur van 3 x 24 uur. De chauffeur verklaarde in loondienst werkzaam te zijn voor een groothandel en niet

u ervan dat uw werkgever u opdraagt om strafbaar te handelen", luidde een van de ronduit suggestieve vragen. Ook de eigenaar werd als verdachte verhoord. Hij ontkende een strafbaar feit te hebben gepleegd.

Werkstraf? Na een aantal maanden deed de officier van justitie de chauffeur het voorstel om een strafzaak te voorkomen. Dat kon worden bereikt als hij zich bereid toonde een werkstraf voor de duur van 60 uur te verrichten. In overleg met mij weigerde hij dat, zodat de zaak aan de onafhankelijke rechter werd voorgelegd. De eigenaar van de onderneming werd eveneens gedagvaard. Tijdens de zitting zocht de politierechter naar een antwoord op de volgende vragen:

de spullen berusten op een aanname van de politie.

Minder enthousiast Nadat ik mijn pleidooi had uitgesproken kreeg de officier van justitie van de rechter de gelegenheid te reageren op mijn argumenten. Hij reageerde zeer verrassend met de opmerking dat hij door mijn betoog zijn eis wilde wijzigen. Hij vorderde alsnog vrijspraak. De chauffeur en eigenaar werden door de rechter vrijgesproken. Voor het verblijf in de politiecel en de gemaakte advocaatkosten is inmiddels een vergoeding uitgekeerd. De stress en frustratie is daarmee niet goed gemaakt. Het zal niet verbazen dat ik minder enthousiast ben over de toepassing van de nieuwe wet dan de minister.

39


Twee maal vrijspraak voor Plantarium na inval wegens growshopwet

Gedogen wordt mogen Door: Jan Sennema

Na ruim twee jaar wurgende onzekerheid werd Ed Gerritsen, eigenaar van de Nijmeegse growshop Plantarium, in september 2016 voor de tweede maal vrijgesproken voor overtreding van artikel 11a van de Opiumwet, beter bekend als de growshopwet. Al kwam de vrijspraak als een enorme opluchting, het blijft knagen wanneer je ondanks meervoudig erkende onschuld met veel financiële schade blijft zitten. Reconstructie van een onfrisse zaak waarin justitie zich van z'n slechtste kant liet zien.

Nijmegen, 26 mei 2015 – De politie valt samen met medewerkers van het particuliere ruimingsbedrijf Kusters Facilities Plantarium binnen. Controle op 11a, meldt een agent. Aanvankelijk maakt Ed zich niet al teveel zorgen. Weinig mensen binnen de branche zijn beter op de hoogte van de inhoud van het wetsartikel dat door Ivo Opstelten eerder dat jaar aan de Opiumwet was toegevoegd. Had de justitieminister immers niet benadrukt dat 11a niet gericht is tegen de kleinschalige teelt, maar uitsluitend tegen grootschalige criminele kwekers? Laat je daarvoor nou net aan het verkeerde adres zijn bij Plantarium, dat zich al 24 jaar aantoonbaar hard maakt voor kleinschalige teelt. Vraag maar aan de wijkagent, die regelmatig langskomt voor een bakkie en een praatje.

Kwade opzet Allengs wordt duidelijk dat er iets aan het misgaan is. Als Ed tegenover de leidinggevende agent opmerkt dat 11a over grootschalige professionele teelt gaat en Plantarium daar niets mee te maken heeft, beweert deze dat daarover niets in de wet staat. Een medewerker zoekt direct op zijn laptop artikel 11a en toont de website aan de agent. Die heeft geen idee waar het over gaat en vraagt waar die informatie vandaan komt. Ed reageert met stijgende verbijstering: “Overheid.nl, dat is uw werkgever.” Daarmee begint

40

een keten van blunders en mogelijk kwade opzet die bijna lachwekkend is; Task Force Louis de Funès gaat op drugsjacht.

Volgende blunder Volgende blunder: hoewel stug wordt volgehouden dat het om een controle gaat, is er wel degelijk sprake van doorzoeking. Kasten worden opengetrokken en leeggehaald. En voor een doorzoeking, zo weet iedere agent (en cannabisondernemer), is een doorzoekingbevel vereist, dat niet aanwezig is. Helaas zijn de manschappen vastbesloten zich niet door dergelijke futiliteiten te laten afhouden van hun missie: het bestrijden van zware criminaliteit. Drie kwart van de voorraad, waaronder (uitsluitend kleine) koolstoffilters, zaden en plantvoeding wordt afgevoerd. Veel kennis van zaken blijkt niet aanwezig bij de agenten, die zich laten leiden door de 'expertise' van

Kusters, dat al sinds 2011 bij ruimingen politietaken overneemt. 800 grinders worden door de 'specialist' van het ruimbedrijf geregistreerd als evenzovele 'knipmachines'. Dat telt lekker aan als je iemand grootschalig crimineel handelen in de schoenen wilt schuiven. Later toonde een opname van de beveiligingscamera hoe de zogenaamde specialist aan een agent grijnzend demonstreert hoe een grinder werkt. Ed: “Dan ga je toch denken: hier wordt moedwillig gelogen om een zaak kapot te maken.” Tijdens de inval zijn enkele klanten in de zaak aanwezig. Bij sommigen van hen wint de nieuwsgierigheid het van de angst, terwijl ruimers en politieagenten de zaak ontmantelen worden de laatste transacties in een surreële sfeer gewoon afgesloten.

Ed laat breed lachend de instructiematerialen voor het ontkiemen van zaden zien.


Ontijdig vernietigd Wanneer de materialen zes weken in Kusters' opslag in Eindhoven liggen, verricht een taxatiebureau nogmaals een telling, die zwaar afwijkt van de eerste. Bovendien zijn de tellingen suggestief en onvolledig. Een voorbeeld: de (alleen voor kweektentjes geschikte) filters worden eenvoudigweg als 'groot' en 'klein' geregistreerd, daarmee de indruk wekkend dat het om zwaar professioneel materiaal gaat. Eén dag later wordt de volledige partij 'ontijdig vernietigd', zoals de rechtbank later zal erkennen. Het proces-verbaal wordt weken na dato aangepast en gedateerd op de dag van de inval, een ernstig vergrijp dat neerkomt op valsheid in geschrifte door een beëdigd ambtenaar. Al waren er ruim voldoende procedurefouten gemaakt om de zaak te laten seponeren, Ed is vastbesloten eindelijk definitief duidelijkheid te krijgen. “We wilden een principiële uitspraak dat wat we hier doen mag binnen de growshopwet.” Ondertussen moet hij met spaargeld, leningen, sympathiserende leveranciers en een strijdlustig team medewerkers de zaak

Plantarium richt zich al 24 jaar op de kleinschalige teelt.

geen tuincentrum of urban gardening store, ik heb een growshop. Aan hypocrisie heb ik een hekel.” Het hoger beroep in september 2016 is de zoveelste aanfluiting; de openbaar aanklager staat met lege handen want kan niets inbrengen wat zijn voorganger al niet had bedacht. Ontslag van rechtsvervolging is dan een formali-

schade vergoed te krijgen. Je zou bijna denken dat ze hopen dat je in de tussentijd doodbloedt...”

Compliment Gelukkig heeft Ed er het karakter niet naar om te blijven hangen in negativiteit. Nog steeds heeft alles wat met

We wilden een principiële uitspraak dat wat we hier doen mag binnen de growshopwet. zien draaiende te houden. Een hele opgave, temeer omdat de meeste klanten denken dat de zaak is dichtgetimmerd of gewoon niet meer durven binnen te lopen.

Aanfluiting Wanneer de zaak november 2015 eindelijk voorkomt, zijn er drie rechters nodig om een oordeel te vellen in de inmiddels complexe zaak. Ed verschijnt met een koffer kweekspulletjes en geeft de rechtbank een minicursus kleinschalig kweken. De rechtbank komt snel tot de conclusie dat de aanklacht op niets is gebaseerd en erkent de verontrustende procedurefouten. De vreugde is van korte duur, want het OM gaat in hoger beroep. Nog eens een klein jaar onzekerheid. Waarom het OM een zaak wil doordrukken die kansloos door de meervoudige rechtbank werd afgewezen, snapt niemand. “Ik vermoed dat het een probleem is dat ik blijf zeggen dat het om cannabis gaat. Ik noem me

teit. Eindelijk is er duidelijkheid. “Ik sta helemaal te shaken,” verklaart Ed als hij de rechtbank uitloopt.

Nachtmerrie Maar al is er reden tot vreugde, de nachtmerrie is nog niet voorbij. De financiële schade is aanzienlijk; de vernietigde voorraad is niet vergoed, de verkoop lag anderhalf jaar vrijwel stil, terwijl de salarissen en rechtsbijstandskosten doorliepen. Uiteindelijk draait de belastingbetaler op voor de schadevergoeding die toch betaald zal moeten worden. En dan hebben we het nog niet over de vermoedelijke tonnen die deze op drijfzand gebouwde zaak justitie heeft gekost. Edelmoedig ongelijk toegeven zit helaas niet in het DNA van justitie. Het ziet er dan ook naar uit dat er nog jaren procederen nodig is eer het recht werkelijk zal zegevieren. Ed: “Coffeeshop Koffie en Dromen in Almere is na een onterechte beslaglegging al zeven jaar bezig de

cannabis te maken zijn aanstekelijke interesse. Hij volgt de politiek op de voet, net als de technologische ontwikkelingen; zo heeft hij de lijn van Kind-LED in de winkel hangen. Ook is hij voortdurend op zoek naar handige snuisterijen die het leven van bijvoorbeeld de mediwietpatiënt simpeler maken. Zelfs verpakkingen voor coffeeshops hebben zijn belangstelling. Zo is hij bezig met een glamour-uitvoering van het welbekende gripzakje. “Nu wiet vaak voor 20 euro of meer per gram wordt aangeboden, mag je het gerust een luxe-artikel noemen. Waarom dan niet iets meer uitgeven voor een verpakking met wat meer uitstraling?” Enthousiast tovert Ed een goudkleurig gripzakje tevoorschijn. “Er zit een vlakke bodem in, zodat het zakje rechtop blijft staan. Hier komt een doorkijkvenster en aan de achterkant een label met het THC en CBD gehalte.” Al is Ed dan al 24 jaar een professional in zijn vak, als je diep in zijn hart kijkt zie je nog steeds de bevlogen amateur. En dat mag je gerust als compliment opvatten.

41


Column

Wil Oomen

Hoge navorderingsaanslagen coffeeshop vernietigd

Een coffeeshop is al vele jaren een kop van Jut. Politiek correct Nederland gaat stiekem een jointje halen, maar drugs is vervolgens een doodzonde en de basis voor de verloedering en criminalisering van Nederland.

De casus was als volgt: Belanghebbende exploiteert een coffeeshop. De Inspecteur legt aan de BV en aan de aandeelhouder navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting op. Het bedrag aan aanslagen was vele honderdduizenden euro’s. De aanslagen zijn opgelegd omdat: het brutowinstpercentage te laag was, de inkoopprijs te hoog, een vast percentage van de omzet als inkoopprijs was verantwoord, de kas gebreken vertoonde, de voorraad niet juist was opgenomen, de theoretische omzet joints niet overeenkwam met de ingekochte hoeveelheid tabak en de digitale kasadministratie niet overeenkwam met de werkelijkheid qua inkopen omdat de joints werden aangeslagen met een vaste hoeveelheid van 0,3 gram (i.v.m. de 500 gram grens) terwijl er joints waren van 0,3 en 0,5 gram wiet.

BOOM-rapport

De Belastingdienst heeft tevens naar voren gebracht dat andere coffeeshophouders in het noordwesten van het land hogere marges hebben behaald

en dat de inkoopprijs, o.a. op basis van het BOOM-rapport en op basis van de prijzen van andere coffeeshops, te laag was. Daarnaast heeft de Belastingdienst naar voren gebracht dat belanghebbende een stash moest hebben en dat de registratie van de inkopen en de voorraad van die stash ten onrechte niet was geadministreerd. De coffeeshopeigenaar heeft er goed aan gedaan om ons vanaf de aanvang van het boekenonderzoek in te huren voor de verdediging. Hierdoor konden wij tijdens het onderzoek en de bezwaarfase een tegenonderzoek uitvoeren. Tijdens de procedures hebben wij alle vermeende gebreken uitgebreid weersproken met overlegging van bewijsstukken.

Bewijslast en bewijsmiddelen?

De Rechtbank oordeelt dat de standpunten van de Belastingdienst voldoende zijn weersproken en dat de Belastingdienst niet aannemelijk heeft gemaakt dat de administratie ernstige gebreken vertoonde. Tevens heeft de Belastingdienst onvoldoen-

de de standpunten van de gemachtigde weersproken. De Rechtbank oordeelt dat het BOOM-rapport niet zondermeer de basis kan zijn voor een correctie van de inkoopprijzen en tevens dat de cijfers van de andere coffeeshops niet leiden tot de stelling dat belanghebbende onjuiste inkoopprijzen heeft gehanteerd. De Rechtbank oordeelt dat belanghebbende voldoende heeft weersproken dat de voorraadadministratie juist en volledig was en het enkele feit dat de voorraad in de jaarrekening is geschat en dus niet noodzakelijk de werkelijke voorraad vertegenwoordigt op zichzelf onvoldoende is voor omkering van de bewijslast.

Conclusie

De conclusie is wederom dat de Belastingdienst niet altijd gelijk krijgt bij de rechter. Uiteindelijk gaat het om het bewijs of er voldoende grond is om de administratie of de aangiften te verwerpen. De Belastingdienst heeft op voorhand de bewijslast. Indien de gebreken vast staan dan mag de Belastingdienst de aanslag schatten. Het is dus van belang om de gestelde gebreken zodanig te weerspreken dat de rechtbank niet tot omkering van de bewijslast oordeelt. Onderschat de problemen niet omdat de aanslagen die door de Belastingdienst worden opgelegd na een boekenonderzoek meestal enorm zijn. Weten is één, bewijzen is twee. Een (belasting)ambtenaar en een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen. Oomen fiscaal onderzoek en advies. Mr. Wil Oomen Oomen Administratiekantoor Ing. Ruud Oomen www.oomenfiscaalonderzoek.nl www.oomenadministratiekantoor.nl

42, y t r i D & Low Zoon van goochelaar zoekt verdwijntruc Paul Daniels was een van de meeste bekende goochelaars in Groot-Brittannië. Hij liet konijnen verdwijnen zoals alleen goochelaars kunnen. Maar hij overleed vorig jaar op 77-jarige leeftijd. Zijn zoon Paul junior is inmiddels bezig om zich aan een nog betere Houdini-act te wagen, nadat de politie een wietplantage in zijn woning in Wigan ontdekte. Waar zijn vader wel een konijn kon wegtoveren, lukte dat zijn zoon met deze wietplantage niet. Volgens ‘vrienden’ van de verdachte was Paul jr in een depressie geraakt na het overlijden van zijn vader. Vooral ook omdat senior zijn zoon geen cent naliet na zijn overlijden, en de goochelaar was goed voor vele miljoenen. Tot overmaat van ramp liet ook vrouwlief Debbie Paul junior al in de steek.

Miley Cyru us viert fe eest met Snoop p Dogg wiet De Amerikaanse ster Miley Cyrus vierde de verjaardag van haar verloofde Liam Hemsworth en haar zusje Noah op geheel eigen wijze. Op Instagram plaatste ze een foto, waarbij ze schreef: “@merryjane hooked it up! Wowzyyyyyyyy! Thanks Uncle @snoopdogg for being such a dope ganja innovator.” Snoop Dogg was namelijk verantwoordelijk voor de goodie-bags, die onder andere voorgedraaide joints van zijn eigen wiet Leafs By Snoop bevatten. Op het feestje in Malibu waren vele beroemdheden aanwezig, die tot diep in de nacht de omgeving onveilig maakten.

Kevin Smith biizarre e wietmer rken Kevin Smith is een Amerikaanse acteur met een voorkeur voor bizarre komedies. En dan moet er liefst ook nog cannabis in de film zitten. Je kent hem waarschijnlijk van zijn Jay and Silent Bob serie. Maar Smith is een druk baasje. In 2014 maakte hij de bizarre horrorfilm Tusk, en dat deed hij met ondersteuning van een Los Angeles mediwiet dispensory, die zorgde voor de mediwietsoorten Mr. Tusk en White Walrus. "This movie was born in a blaze, and will be released in a blaze," grapte Smith, toen The New York Times hem vroeg over deze cannabissoorten. Nu zijn de wietsoorten ook in het echt verkrijgbaar. YEAH.

44


Gonzo-w wiet t van n Hu unter S. Thompso on binnenko ort ver rkrijg gbaar? Luguber? Of willen verdienen aan de Green Revolution die nu gaande is in de Verenigde Staten? Wie zal het zeggen, maar feit is dat de weduwe van de Amerikaanse schrijver en journalsit Hunter S. Thompson 12 zakjes wiet van haar illustere echtgenoot jarenlang bewaarde, en deze nu naar een laboratorium in Boston heeft gestuurd ter analyse. Anita Thomspon: “Zodra ik weet wat de resultaten zijn ga ik op zoek naar een kweker.Ik ben erg benieuwd.” Wij ook.

Mado onna ste eunt zoon Ro occo na arr resta atie e om dr rugsbe ezit Madonna, 58 jaar inmiddels, doet er alles aan om haar zoon Rocco te ondersteunen. Als ‘moeder op leeftijd’ is de primadonna niet beroerd om Rocco een helpende hand te geven als hij bijvoorbeeld gearresteerd wordt vanwege het bezit van cannabis, zoals eind vorig jaar in Camden in Londen gebeurde. Toen zei de zangeres: “Ik houd erg veel van mijn 16-jarige zoon. Ik doe er alles aan om hem de steun te geven die hij nodig heeft en ik vraag om jullie respect en privacy." De Britse versie van bureau Halt heeft de zaak verder afgehandeld, dus Rocco komt er met een cursus wel van af. Rocco’s vader is overigens Guy Ritchie, die een aantal erg coole Britse misdaadfilms heeft gemaakt.

AU BO OX bezor rgt uw w mediw wie et thuis… … Klanten met een mediwietpas in New York in de VS hebben het maar getroffen. Niemand minder dan model Jessica Versteeg heeft zich nu op de bezorging toegelegd. Als je als BNY-er (Bekende New Yorker) niet langer in de rij wil staan bij je lokale weed-despensary om de hoek, dan regel je gewoon de maandelijkse box van “Amazing Race’ model Jessica Versteeg. Het voormalige Miss Iowa model garandeert een uitstekende service met ‘carefully curated weed’ en andere services. Doen!

45


BRAND STORES!

AMSTERDAM x2

Damstraat 46, 1012 JM Amsterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)20 - 420 55 50, amsterdam@royalqueenseeds.com Haarlemmerstraat 66 B, 1013 ET Amsterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)20 - 420 55 50, amsterdam@royalqueenseeds.com

BARCELONA

Carrer Pelai 3, 08001, Barcelona Telefoon: +34 937 823 494, barcelona@royalqueenseeds.com

Carrer Pelai 3, 08001, Barcelona, Spain Telefoon: +34 937 823 494, barcelona@royalqueenseeds.com

Premium m Cann nabis Zaden Meer dan 50 verschillende zaden beschikbaar in verpakkingen van 1, 3, 5 en 10 zaden in onze webshop www.RoyalQueenSeeds.com


GINTON

“Je creëert een magische vibe” “Ik was eerst fully op wiet, kush was mijn favoriet. Nu smook ik hasj” Door: Arjan van Sorge

Het is druk in de oefenruimte. Gitarist Ramon Ginton repeteert er met Ronnie Flex en begeleidingsband Deuxperience, voor RTL Late Night, voor Noorderslag, voor de komende tour. Eerst nog een joint pakken, en dan kan hij er even tussenuit voor een interview met Highlife.

Ginton (1992) is een coole gast uit Amsterdam-Oost die zichzelf trap guitarist noemt. Dat vanwege het feit dat hij trap, hiphop en rock in zijn gitaarspel en songs combineert. Daar ging een gedegen muziekopleiding aan vooraf, maar al snel besloot de student alles zelf te gaan doen. Tijdens een van de

echt samen de hele journey op en maken van alles mee.”

Rollen met Ronnie

“Als Deuxperience begeleiden we vaak hiphopartiesten zoals Zwart Licht of Typhoon, of bij de FunX Awards. Het is een collectief waar elke keer weer andere muzikanten bijkomen, maar

zich. We zijn met een movement bezig, nu rollen we ook met bijvoorbeeld Ronnie Flex waar we een tour mee doen, en we zijn op andere plekken te zien. Het is een grote wave die nu aan het aankomen is.”

Mijn eigen ding

“Nu is het tijd om mijn eigen EP uit te brengen, daar ga ik me op focussen naast alle drukte met Ronnie. We gaan veel spelen, een tour en festivals doen, en dan probeer ik daarnaast via die tak mijn eigen ding op

Referenties aan de high life zijn er te over op Rolling Stoner, en niet alleen daar. studies die hij volgde kwam hij de mensen tegen die nu Deuxperience vormen. “In 2008 kwam ik op de muziekopleiding van het ROC, toen was ik zestien. Kun je nagaan hoe lang we al bij elkaar zijn! We groeien

er is wel een vaste kern. De band die nu aan het spelen is, dat is de vaste kern, het hart. Veel mensen ervan doen ook weer hun eigen ding, zoals ik. Deuxperience is de basisband, maar iedereen is ook weer artiest op

te zetten. Op mijn eigen ding verlies ik nu alleen maar geld, ik sta nog in de beginschoenen, maar het is wel iets waar ik naar uitkijk om te doen. Om zelf een keer op de voorgrond te zijn. Twee maanden terug heb ik de

47


48


clip T.U.B.L. uitgebracht, binnenkort volgt de tweede, en de EP Rolling Stoner is nu uit.”

Mee met je tijd

“Dat komt van rolling stone, van een persoon die zich vrij kan bewegen, zonder dat-ie voelt dat iemand ‘m tegen kan houden. En omdat ik smook is het een grappig concept om er stoner van te maken. Ik heb ‘m nog gegoogled, bestaat-ie niet al, maar het was er niet. De muziek is echt mijn eigen stijl, hiphop met rock gemixt, ik noem die stijl trap ’n’ roll. Zo probeer ik het op de markt te brengen. Ik was vroeger heel erg in de blues,

zoals Rage Against The Machine en Jimi Hendrix. Maar ook van Bob Marley, en van oude muziek. Het meeste heb ik zelf ontdekt, mijn ouders waren niet zo heel erg into muziek.”

Best pittig

Referenties aan de high life zijn er te over op Rolling Stoner, en niet alleen daar. “Er wordt veel gerookt in onze omgeving. Toevallig was iedereen nu bezig met repeteren, maar wacht maar tot het even pauze is. Er gaat van alles door aan hasj en wiet. Geen harddrugs trouwens. Het is nu vroeg in de middag, ik ben bezig vanaf 12 uur, en heb er twee op. Best pittig

Ginton de juiste snaar gevonden, want het gaat lekker zo. “Als je met mensen speelt die je kent en die ook smoken creëer je dan toch elke keer weer een magische vibe. Klinkt stom, het zou ook zonder wiet moeten kunnen hoor, maar ik zie het altijd als een shortcut, een makkelijke weg.”

Weinig slaap

“Als ik thuis zit smook ik niet eens zo veel, het is vooral als ik in de studio zit of bij repetities, gigs of studio opdrachten. Dus als ik druk ben betekent het eigenlijk dat ik veel smook. Best wel raar. Des te meer ik speel des te meer ik smook. Als ik thuis

T.U.B.L. staat voor Turn it Up Break the Law, en hakt er ƌLQN LQ Ŝ+HW JDDW RYHU QLHW EDQJ ZH]HQ RP EHVOLVVLQJHQ te maken of anders te zijn.” ik luisterde veel oude muziek, maar ik geloof niet dat je in je tijd moet blijven hangen. Je moet wel meegaan met de tijd, ik kan niet nu met een Jimi Hendrix bandje gaan aankomen.”

Even doorbijten

“Ja,het kan natuurlijk wel maar je doet niets vernieuwend, en de nieuwe generatie pakt het waarschijnlijk niet op. Ik wil niet dat ik alleen maar 40+ publiek heb, maar juist ook jongeren erin kunnen betrekken. Je kunt zo ook bruggen maken voor mensen. De acceptatie van mijn muziek is wel lastig. Blogs bijvoorbeeld vinden het wel tof maar ook te rock voor hiphop, of te hiphop voor rock, dat heb ik dan wel. Het is even doorbijten voordat je er een soort van erkenning voor krijgt. Dat is altijd als je iets nieuws doet, het is nooit dat iedereen er dan gelijk op springt. Het is een soort van wennen.”

Break the law

T.U.B.L. staat voor Turn it Up Break the Law, en hakt er flink in. “Het gaat over niet bang wezen om beslissingen te maken of anders te zijn. Het refereert ook aan mijn stijl, de trap met rock mix wat niemand doet: break the law, het bestaat nog niet. No rules. Je hoort in de tekst niets over gewelddadige shit of dat soort dingen, het gaat meer richting kunst. En ik houd gewoon van harde muziek

he!? Ik denk dat ik gemiddeld op vijf, zes per dag uitkom. Meestal wordt de hele tijd gedeeld, dan krijg je hier een joint, daar een joint, je hebt niet door hoeveel je blowt. Alleen de dames smoken niet, die vinden dat minder leuk, die zitten dan in de rook. Die willen waarschijnlijk zo’n mooie heldere stem hebben.””

Goed voorbereiden

“Ik was eerst echt altijd fully op wiet, en kush was mijn favoriet. Op een gegeven moment ben ik voor anderhalve maand gestopt. Ik kreeg toen een gig met mijn eigen ding bij MTV REC, een internationaal festival in Rotterdam. Het was mijn allereerste gig en ik nam dat echt heel serieus. Ik wilde dat het vocaal goed zou gaan, dus ik vond dat ik me vocaal heel sterk diende voor te bereiden. En ik moest best wel veel schreeuwen. Uiteindelijk heb ik een half uur voor de gig toch een joint gerookt, haha. Maar het ging prima!”

Magische vibe

“Ja, dat was hasj toen, en sindsdien smook ik alleen nog maar hasj. Ik heb hasj altijd als wat rustiger ervaren, wat minder heavy. Af en toe wiet, toevallig heb ik daar net wat mee gedraaid, maar dat is once in a while. Met hasj is het kalm, dan ben je niet gelijk zo knetter. Van wiet kun je teveel gaan spacen.” Blijkbaar heeft

ben kan ik zomaar een dag zonder chillen. Ik smook niet om lui te gaan zitten, ik wil dan juist bezig zijn. Als ik in de studio schrijf is het supernice om te smoken, bij sommige studiosessies ga ik pas weer om half acht ’s ochtends naar huis - dan ben ik de hele nacht doorgegaan. Weinig slaap de laatste tijd... En dat is nog maar het begin, de echte drukte komt nog. Maar ik vind het heel leuk, ik ben alleen maar bezig met muziek.”

Meer dan een gitarist

Ondertussen is Ginton al weer veel met nieuwe muziek bezig. “Ik geloof in continuïteit, niet dat ik een jaar op deze EP ga teren. Ik moet nu al weer dingen klaar hebben om daarna uit te brengen. Live pak ik het muzikaler aan, met momenten dat mensen lang op hun instrument kunnen soleren. Ik houd ook van instrumentale dingen en mensen die los kunnen gaan op hun instrument. Niet alleen maar een liedje en het volgende liedje, er moet dynamiek in de show zitten. Daarnaast produceer ik nu ook. Ik wil gewoon meer zijn dan alleen een gitarist, ik heb veel plannen. Het is nu best wel chaotisch om allemaal bij te houden, maar ik geloof dat het zo z’n plekje gaat vinden.” Rolling Stoner is verkrijgbaar via Spotify en iTunes. Meer info op Facebook: Ramon Ginton

49


Cabaret met Hans Teeuwen en Guido Weijers

Paaspop: 14, 15 en 16 april Inmiddels 80 van de 175 acts bekend gemaakt Door: redactie Highlife

Paaspop 2017 kent zoals gebruikelijk een indrukwekkende reeks (inter)nationale acts. Maar de komende editie biedt verder topcabaret met Hans Teeuwen en Guido Weijers. Ook zij zijn op terrein De Molenheide te bewonderen tijdens het Paasweekend van vrijdag 14 april tot en met zondag 16 april.

Hans Teeuwen schrijft Paaspopgeschiedenis omdat hij als eerste cabaretier ooit in Paaspops indoor stadion Apollo (capaciteit: 18.000 bezoekers) optreedt. Teeuwen zal daar op zondagmiddag het publiek overrompelen met zijn succesvolle theatershow ‘Echte Rancune’. Guido Weijers kiest die dag voor het prachtig gedecoreerde Theater, waar hij in een relatief intieme setting te zien is voor zijn nieuwe spraakmakende ‘Masterclass Geluk’.

Levende legende Met een select groepje collega’s behoort duizendpoot Hans Teeuwen in Nederland tot de Galerij der Groten. Sinds de jaren ’90 is hij als cabaretier, zanger, pianist, componist, acteur, regisseur, scenarioschrijver en stand-up comedian actief. Hij maakt aanvankelijk vooral naam met zijn rauwe, absurdistische en volstrekt unieke stijl. Anno 2017 is Teeuwen een levende legende geworden. Niet voor niets dat 2016 één grote zegtocht voor hem werd: een uitverkochte theatertour in Nederland en België; een optreden op Lowlands voor 20.000 toeschouwers en een theatertour door Engeland. Dit jaar houdt Teeuwen met ‘Echte Rancune’ opnieuw een rooftocht door NederGuido Weijers (foto: Loens Media bv)

land en België. Een show waar hij zelf over zegt: “Een bonte avond boordevol karaktermoord op belangrijke mensen en/of instituties. Ook voor wijven.”

Dopamine-man "Crisis? Zolang we ons toilet doorspoelen met schoon drinkwater, moeten we eigenlijk allemaal onze bek houden.” Nonconformist annex dopamine-man Guido Weijers mag oprecht van geluk spreken. Want behalve een gevierd cabaretier was en is Weijers ook een alom geliefd oudejaarsconferencier, componist, zanger, acteur, presentator, filosoof, geluksprofessor en (in 2008) de ‘meest sexy vegetarier van Nederland’. In laatstgenoemde hoedanigheid stond Weijers tijdens de Europese verkiezingen van 2014 als lijstduwer op de lijst van de Partij voor de Dieren. Met zijn ‘Masterclass Geluk’ laat Weijers een andere kant van zichzelf zien en wil hij zijn publiek op wetenschappelijk verantwoorde wijze gelukkiger maken. Niet door een cabaretshow met grappen, snelheid en inspelen op het nieuws, maar met een heuse masterclass die als doel heeft inzichten over het fenomeen ‘geluk’ te verschaffen. Weijers volgde daarvoor Masterclasses over 'geluk‘ aan de Erasmus Universiteit, sprak op TEDx over 'The Pursuit of Happiness' en deed in Bhutan onderzoek naar het Bruto Nationaal Geluk.

Blue, Bökkers, Birdy Nam Nam, Bokoesam, Broederliefde, Chef'Special, Coone, Crystal Fighters, D-Block & S-te-Fan, Daisy's DJ Team, Danny Panadero, Dansado & De Feestneger, David Ghetto, Deun van Seun, DI-RECT, The Dirty Daddies, Doe Maar, Donnie, Dubioza Kolektiv, Gallowstreet, Giocatori, The Grand East, Guido Weijers, Hans Teeuwen, Hotei, Imitallica, Javier Guzman, Jay Hardway, Jody Bernal, Jolly Jackers, Jonna Fraser, Joost van Bellen, Joris Voorn, Julian Jordan, Kensington, Komatsu, Kraantje Pappie, Kuenta i Tambu, La Fuente, La Pegatina, Los Paja Brava, Louis Berry, Lucas & Steve, Mad Dog Mcrea, Maduk, Matt Simons, Mr. Belt & Wezol, Mydy Rabycad, Netsky live, Outrage, Parkway Drive, Pink Oculus, Puinhoop Kollektiv, Pulled Apart By Horses, Ran-D, Rob Heron And The Tea Pad Orchestra, Sander van Doorn, Sebastian Bronk, Sevn Alias, Speedy J, Stööki Sound, Stick To Your Guns, Stuk TV, Suicidal Tendencies, Textures, Tom Odell, UB40, Ummet Ozcan, The Veils, Watskeburt?!, Whitney Rose, XIXA, Zwart Licht.

www.paaspop.nl

De line-up tot nu toe (in alfabetische volgorde) 257ers, Alex Vargas, Alle 365 goed!, Anouk, Anti-Flag, Asking Alexandria, Audiotricz, Baby

50

Hans Teeuwen (foto: Eva Boeter)


BUBBA KUSH CBD

AMNESIA CBD

CHEESE CBD

OG KUSH CBD

HAZE AUTO CBD

INDUSTRIAL PLANT AUTO CBD

PURPLE ORANGE CBD


GADGETS Door: Mike de Leede / Beeld: MMP

360 GRADEN ACTIECAMERA De 360fly actiecamera is slechts 6 centimeter groot en weegt 138 gram. Je kunt er echter groots je leven mee vastleggen: 360 graden horizontaal en 240 graden verticaal. Hij is schokbestendig en waterdicht tot 35 meter. Met de design groothoeklens maak je spectaculaire opnames. Filmen doet de 360fly in HD en met 30 frames per seconden. De cam heeft 32GB aan intern geheugen, genoeg om 2 uur lang 360-graden video's op te nemen. Wifi en Bluetooth zijn ingebouwd. Via apps kun je opnames starten, video’s bewerken, delen en afspelen op iOSen Android-apparaten. Bovendien zijn deze video’s geschikt voor virtual reality en 3D-brillen. Wow! Prijs: € 599. www.cameranu.nl/nl/p1155195/360fly-action-cam-4k-zwart

IPAD TOETSENBORD Dit uiterst handige, via Bluetooth gestuurde toetsenbord tranformeert je iPad Air 1 of 2 eenvoudig in een handige laptop. Je iPad glijdt eenvoudig in de houder. Het keyboard met QWERTY-indeling en de accu van 160 mAh zorgen ervoor dat je er heel gemakkelijk mee kunt werken. En langdurig: tot 55 uur op een volle accu, die in 5 uur weer oplaadt. Het keyboard functioneert dichtgeklapt ook als beschermhoes. Prijs: € 25. www.smartphonehoesjes.nl/bluetoothtoetsenbord-met-houder-ipad-air-enipad-40577138.html

BEATBRINGER: SPEAKERS TO GO Ziehier: de 5.8 kilo zware BeatBringer. ’s Werelds eerste, echt draagbare speakers. Letterlijk. Want hij komt tot ons in een heuse rugzak-uitvoering. En is daarmee een unieke combinatie van Deens design, extreme audio-prestaties en draagbaarheid. Hij bestaat uit een tof uitziende lichtgewicht hardshell rugzak vol high-end audiocomponenten en 4 speakers. Het ontwerp is compromisloos en bedacht door een team jonge ingenieurs. Hij levert naast draagcomfort en opbergruimte super audioprestaties via Bluetooth streaming op een langdurige accu (via USB-oplaadbaar). Met ingebouwde versterker van tweemaal 100 watt. Hij kan 15 uur doordenderen op een geluidsniveau van maar liefst 115 Decibel! Prijs: $ 670. www.beatbringer.com

52


CAM MET 3 ZONNEPANELEN De Activeon Solar XG is de outdoor-camera bij uitstek: met een 2 inch touchscreen, FullHD 1080p x 60fps opnamemogelijkheid, 14 Megapixel CMOS-sensor, WiFi (waarmee je via een app beelden kan delen of laten versturen naar je basiskamp thuis). Het meegeleverde onderwaterhuis is topklasse. Het objectief is volledig opgebouwd uit glazen elementen, heeft een groothoek van 170° en is voorzien van digitale stabilisatie. Voor de mooiste video's en schitterende foto's. Uniek is echter zijn ingebouwde solar laadstation met 3 zonnepanelen. Met recht een high gadget! Prijs: € 200. www.activeonshop.nl/activeon-solar-xg.html

SLIMME DEURBEL 3.0 Zie onmiddellijk wie er voor de deur staat, dankzij de Ring Video Deurbel Pro. Deze utraslimme bel is compatibel met alle iOS en Android apparaten. Hij gebruikt 2.4 of 5 GHz WiFi om verbinding te maken met de app om zo direct haarscherp livebeeld door te streamen wat er voor je deur staat of gebeurt. Dit via 1080P HD-breedhoeklens, waarvan het beeld automatisch kan worden vastgelegd. Ook ’s nachts. Met een melding als er beweging wordt gedetecteerd. Naast IR LED’s die het nachtzicht mogelijk maken, beschikt deze bel ook nog over tweeweg audio- en ruisonderdrukking. Of je nu thuis bent of niet, je bent altijd op de hoogte wat zich afspeelt aan je voordeur. Prijs: € 249. www.alarmsysteemstore.nl/product/590114/ring-video-deurbel.html

VLIEGENDE NIKON Eindelijk is er professionele concurrentie voor de allerbeste GoPro-camera’s: de KeyMission 360 4K Action Camera. Van topspeler Nikon notabene, die ein-de-lijk met een vergelijkbaar mini foto- en filmgadget komt en direct het luchtruim kiest. Niet met een drone, maar met een soort mini-helikopter. Die via de camera haarscherp 360 graden beeld in FullHD uitzendt naar elk vooraf uitgekozen platform. Let maar op: dit waterdichte, schokbestendige, vorstbestendige en stofdichte gadget zal in 2017 de robuuste en betrouwbare metgezel worden van menig avonturist. Prijs (zonder helikopter): € 430. www.nikon.nl/nl_NL/products/nikon_action_cameras.page

53


Growshops of blowen in Chili? Geen enkel probleem

Reizen is fun Door: Rob Tuinstra

Een van mijn motto’s is, als je in staat bent om te reizen, doe dat. Ontdek de wereld, zie dat er meer is dan je eigen buurtje, dorp, stad of regio. Reizen maakt je armer qua geld, maar rijker in je persoonlijke leven. En de ervaringen die je opdoet draag je voor altijd bij je. Reizen is fun.

Neem nu Chili. Ik kwam er eigenlijk per toeval. Via een waanzinnige deal kon ik voor een koopje mee op een cruiseschip vanuit Florida (VS) naar Chili.

Met onderweg stops in Colombia, Ecuador en Peru, en een doortocht via het Panama-Kanaal. Dat kanaal was trouwens al een avontuur op zich.

Vicuna, een slaperig stadje, maar ook hier: cannabis

Balkonwiet, Valparaiso

54

Marktkraam, La Serena, met RQS-poster

Verademing Mijn eindpunt Chili was helemaal te gek. Ik verliet het schip in Valparaiso, en dat is zonder twijfel de street art hoofdstad van de wereld. In een van de komende nummers volgt nog een fotoverslag over de uitmuntende grafitti hier. Maar dit verhaal nu gaat meer over de aanwezigheid van cannabis. Wat is het namelijk een verademing om in een land te zijn waar ze niet te maken hebben met een paranoïde regering die cannabis het liefst uit het straatbeeld wil verbieden, zoals we nu in Nederland hebben. Toegeven, een coffeeshop zul je in Chili niet vinden, maar growshops of advertenties voor cannabis vind je overal in het straatbeeld. En geblowd wordt er volop. Mooi land, Chili. En prachtig om te zien dat de Nederlandse cannabisbranche ook hier actief is. Met onder andere de Soft Secrets van onze eigen Discover uitgeverij, en andere bedrijven.


RUIM ASSORTIMENT ZADEN Direct uit voorraad leverbaar

DE BESTE SELECTIE VAPORIZERS Top-Line - Uiterst goed getest!

OIL / BHO

AMSTERDAMSEEDCENTER.COM

16

HEMP PRODUCTS

10

CBD

Vanaf 3% tot 99% CBD!

OP % K P AL OR H I G R O M LE ZA TING H L O C DEN IFE O D 20 E

H

eed- Smart- Health S sho ead p

DIVERSE CBD PRODUCTEN

BEZOEK ONZE WEBSITE OF KOM EEN KEER LANGS IN ONZE WINKEL Gravenstraat 12 1012 NM Amsterdam 00 31 (0)20 737 00 60 BONGS

SEEDS

STASH

5 GoodService 5 FastDiscreetDelivery Apollyon Dordtsestraatweg 434a 3075 BK Rotterdam (near Zuidplein and Ikazia Hospital) Phone: 0031 10 4866605 info@apollyon-shop.nl

Open from Monday to Saturday from 11.00 to 19.00h. Join us at Facebook, Regular giveaways www.facebook.com/headshopapollyon

info@amsterdamseedcenter.com www.amsterdamseedcenter.com amsterdamseedcenter-forum.com fb.com/seed.center.amsterdam


Door: Peter van Sparrentak

56


Stéphane Moscato

Sterke stencilkunst Door: Peter van Sparrentak

Stéphane Moscato uit Marseille maakt coole stencilschilderingen met een verhaal. Als protest, uit verontwaardiging en om mensen aan het denken te zetten. Op straat spuit hij met stencils over oude muurposters heen of plakt hij zelfgemaakte posters, zogenaamde paste-ups.

De Franse kunstenaar hoeft op straat niet te zoeken naar een lege plek op de muur. Hij kiest simpelweg een goede locatie uit en gaat dan aan de slag met grote stencils en spuitbussen. De achtergrond van een oude poster wordt daarmee onderdeel van zijn eigen werk. Zo nodig snijdt en scheurt hij stukjes poster rondom weg om zijn beeld nog beter te laten opvallen.

“Ik spuit op oude concertposters of op commerciële reclame die er illegaal hangt,” vertelt hij. “Daarbij let ik op de kleuren en de tekst. Vaak zoek ik naar een bepaald soort typografie.”

Protest

Zijn sjabloonschilderingen vertellen altijd een verhaal: soms filosofisch,

vaak is het een protest. Stéphane: “Ik ben sterk geïnspireerd door de punkrockcultuur. Veel van mijn schilderingen zijn politiek: ze gaan over ‘big brother’,de banken, oorlog en problemen in de samenleving.” Op straat werkt hij behalve met stencils, ook met paste-ups: posters die hij thuis met sjablonen heeft gemaakt. “Grote stencils zijn op straat moeilijk te schilderen. Dat kost veel tijd. Als ik snel wil werken, op een plek waar politie kan opduiken, gebruik ik een pasteup. Soms bekijk ik eerst waar ik hem ga plakken. Als ik een mooie plek op de muur vind, meet ik de afmetingen

57


op. Dan ga ik naar mijn studio, maak met stencils een afbeelding en scan die met de computer. Die laat ik bij een bedrijf in het groot uitprinten.

tattookunstenaar op Hawaii.” Er duiken veel mooie, vrouwelijke modellen in zijn werk op. “Die vrouwen staan in mijn werk symbool voor het goede

concerten en dergelijke. Nu mag ik ook in de afvalbak zoeken van een bedrijf, dat van die grote reclameaffiches maakt,” vertelt hij. “Met de

Ik ben sterk geinspireerd door de punkrockcultuur. Vervolgens verf ik soms bepaalde delen met kleuren in. De poster is dan klaar om mee te nemen en om op straat te gaan plakken.”

Hawaii

Een van zijn zelfgemaakte posters toont een zeeman met een fles alcohol in zijn hand. Stéphane: “Ik heb die poster geplakt op een hoek waar in de buurt veel daklozen en alcoholisten op straat rondhangen. Ik wilde de link leggen tussen daklozen en reizigers, zoals zeelui. Verder is het een verwijzing naar Sailor Jerry, een beroemde

58

van de mensheid,” vertelt hij. Dat goede wordt in zijn beelden op allerlei manieren op de proef gesteld.

computer maak ik een fotomontage. Die laat ik in het groot afdrukken en daar stencil ik op.”

De straat

Maskers

De schilderijen die hij in zijn studio maakt, hebben een directe link met de straat. Verlopen affiches die hij van de straat heeft meegenomen, knipt hij in stukken. Soms gebruikt hij zelfs hele plakkaten van lagen oude posters. Door deze te combineren met zijn eigen stencils ontstaan bijzondere collages. “Ik gebruikte eerst oude posters van

Behalve op papier, stencilt hij ook op omslagen van tijdschriften en uitgeklapte boekcovers. Deze verschillende schilderijen laat hij regelmatig zien op tentoonstellingen, in galeries en op street art-evenementen. Voor zijn solo-exposities, die hij een paar keer per jaar geeft, kiest hij telkens een bepaald motto. Vorig jaar exposeerde hij in een galerie in


het Zwitserse Basel met de titel Le Carnaval Perpétuel, ofwel ‘de voortdurende maskerade’. Hier liet hij schilderijen zien van personen die allemaal op een of andere manier gemaskerd waren. Zoals een politieagent, met een Mexicaans vechtmasker. Stéphane: “Ook in Marseille en Frankrijk willen sommige

elke schildering begin ik eerst met de hoofdafbeelding en daarna voeg ik later kleine details toe om een verhaal te vertellen.”

Fonts

Hij laat zich inspireren door de beeldtaal waarmee is opgegroeid,

derde hij diens portret en handtekening. Zijn schilderingen verkopen goed en hij kan van zijn eigen kunst leven: “Ik maak geen posters of grafische ontwerpen in opdracht. Het is voor mij moeilijk om voor ander mensen te moeten werken. In mijn studio werk ik van ’s morgens tot ’s avonds aan schilderijen en stencils.

Als ik snel wil werken, op een plek waar politie kan opduiken, gebruik ik een paste-up. agenten weleens voor eigen rechter spelen. Ik heb er, heel cliché natuurlijk, ook een donut bij getekend. Bij

van kunst, informatiemedia en reclame tot film, en duikt met internet nog verder in de tijd tot oude sciencefiction-filmposters toe. Stéphane: “Internet is natuurlijk een enorme databank, ook voor beelden en letters. Ik hou heel erg van fonts en kan wel uren zoeken om het juiste lettertype te vinden.” In 2015 liet hij zien dat hij met stencils ook hele grote schilderingen kan maken. Op uitnodiging beschilderde hij alle muren van een elektriciteitsgebouw. Met verschillende beelden bracht hij een hommage aan Varian Fry. Dat was een Amerikaanse journalist die naar Marseille trok, van waaruit hij duizenden joden naar Spanje hielp ontsnappen om aan nazi-vervolging te ontkomen. Op een van de muren schil-

Dit is nu mijn nieuwe werk en ik wil dat het goed wordt.”

Ommezwaai

Pakweg tien jaar geleden maakte hij een opmerkelijke ommezwaai in zijn werkzame bestaan. “Ik heb voor kok gestudeerd en heb van mijn achttiende tot mijn dertigste als kok in restaurants gewerkt. Dat kan heel saai en eentonig worden en je moet lange dagen maken. Ik had er helemaal genoeg van. Een vriend van me liet een keer zien hoe je met stencils kon schilderen. Dat ben ik toen ook gaan doen. Ik gaf een eerste expositie in een concertzaal en kreeg daar zo veel goede reacties op dat ik het ben blijven doen.” www.stephanemoscato.com

59


Mississippi Wilhelminakade 6211 AE Maastricht 2de prijs Kush soorten: Karmarado OG

Boerejongens Center Utrechtsestraat 21 1017 VH Amsterdam 1ste prijs Hasj: Tangerine G13 block Boerejongens West Baarsjesweg 239 1058 AA Amsterdam 2de prijs Hasj: Kosher Tangie block

Dinafem Seeds www.dinafem.org

www.amsterdamgenetics.com 2de prijs Autoflowers: Industrial Plant Auto CBD

Kera Seeds www.keraseeds.com Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 3de prijs Bio Wiet: Blueberry Cheese

3de prijs Autoflowers: Amnesia Auto 3de prijs Haze Bio: Amnesia Mac Ganja Bio


Coffeeshop Regine Gedempte oudegracht 28 2011 GR Haarlem www.reginehaarlem.nl

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn

3de prijs Hash: Regine’s Primera

1ste prijs Hydro: Jack Herer 3de prijs Haze Hydro: Silver Haze

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1ste prijs Haze Bio: Super Amnesia Haze 2de prijs Haze Hydro: S5 Haze 3de prijs Hydro: Bubbles

Kosbor Maastricht 2de prijs Haze Bio: AMG

Highlife Cup winnaar 2016: Super Amnesia Haze

Sumo Seeds www.sumoseeds.nl 1ste prijs Bio wiet: Apple Berry 2de prijs Hydro: Green Mango

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 1ste prijs Autoflowers: AutoNight Queen

1ste prijs Kush soorten: Dutch Kush 1ste prijs Haze Hydro: Atomical Haze


Logboek VOC, januari – februari 2017

Wordt 2017 het jaar van de doorbraak? VOC trapt nieuwe jaar af met verspreiding 10.000 wietbladen De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod is het nieuwe jaar begonnen met de verspreiding van tienduizend grote wietbladen met de tekst NEDERLAND 2017. Vorm en formaat zijn identiek aan de bladen die eerder in Uruguay en Italië zijn gebruikt door cannabisactivisten.

De eerste wietbladen zijn rond de jaarwisseling verstuurd aan zo'n tachtig groene ondernemers. Ook vijftig van de belangrijkste Nederlandse media kregen een grote envelop met drie wietbladen en een persbericht in de bus. De wietbladen zijn gratis op te halen bij het Cannabis College in Amsterdam en bij diverse coffeeshops. Je kunt ze ook bestellen: mail naar info@vocnederland.org. Op de voorkant van het blad staat in grote letters NEDERLAND 2017, achterop staan de

logo's, websites en Twitter accounts van het VOC, Cannabis Bevrijdingsdag, Reguleren.com en de Cannabis-Kieswijzer van de Stichting Maatschappij en Cannabis. Op Reguleren. com, een initiatief van het VOC, De Correspondent en de stichting Legalize!, kun je in een paar minuten uitvinden welk reguleringsmodel het beste bij je past. De Cannabis-Kieswijzer geeft een actueel overzicht van de standpunten van alle politieke partijen over cannabis, coffeeshops, regulering en legalisering. De wiet-

Agenda Maandelijkse openbare VOC vergadering Zie www.voc-nederland.org/agenda 28 februari Discussieavond cannabisbeleid, georganiseerd door studentenvereniging Machiavelli, Universiteit van Amsterdam. Met o.a. VOC voorzitter Derrick Bergman. Voertaal: Engels. Vanaf 20.00 uur. 10-13 maart Spannabis, veertiende editie van Europa’s grootste cannabis en hennep beurs, Barcelona.

bladen zijn eenvoudig om te toveren tot kroon, masker of protest-bordje, zoals de beelden van demonstraties in Uruguay en Italië laten zien. In Uruguay is cannabis inmiddels legaal, net als in acht Amerikaanse staten, inclusief Californië, de zesde economie ter wereld. Legalisering is onvermijdelijk maar het moet wel inclusief gebeuren, met ruimte voor diversiteit en thuisteelt voor persoonlijk gebruik. De legalisering en herwaardering van cannabis is een wereldwijde beweging, die over meer dan alleen coffeeshops gaat.

Doorbraak? Het heeft er alle schijn van dat 2017 het jaar van de doorbraak in het Nederlandse cannabisbeleid wordt. De verkiezingen van 15 maart zijn daarbij cruciaal, dus we gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen cannabisvriendelijk te laten

62


stemmen. De partijen die zich nu nog tegen regulering van cannabis verzetten, zijn op de vingers van één hand te tellen: de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP en de PVV van Geert Wilders. Nu regulering voor de deur staat, lopen de belangen van consumenten, ondernemers, telers en activisten grotendeels parallel: we hebben allemaal baat bij een brede, inclusieve regulering, met ruimte voor variatie, kwaliteit en recht op thuisteelt voor persoonlijk gebruik. Daar blijft het VOC zich voor inzetten, elke dag opnieuw. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de negende editie van Cannabis Bevrijdingsdag, het grootste cannabis- en hennepevenement van Nederland. Noteer de datum vast in je agenda: zondag 11 juni, in het Flevopark in Amsterdam. Meer informatie op www.cannabis-bevrijdingsdag.nl.

Campagne Het VOC gaat in 2017 door met de campagne en website www.cannabisaangenaam.nl, met nieuwe video's van bekende en onbekende Nederlanders over hun relatie met cannabis. En we blijven actief www. justiceforjohan.nl steunen, de campagne om de in Thailand gedetineerde coffeeshop pionier Johan van Laarhoven naar Nederland te halen voor een eerlijk proces. Wil je meehelpen of ben je nieuwsgierig naar het VOC, kom dan naar onze maandelijkse vergadering. Locatie, datum en tijd zijn altijd terug te vinden in de agenda op de VOC website: www.voc-nederland.org/agenda

Over het VOC Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, die sinds 2009 strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt. Ons doel is opheffing van het verbod op cannabis. Meer informatie: www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

63


5 jaar lokale coffeeshopgeschiedenis in Eindhoven

VCE kijkt terug Door: Rob Tuinstra

De Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE) is een van de lokale coffeeshopbonden in Nederland. Onder de bezielde leiding van Lisa Lankes van coffeeshop Pink is de vereniging behoorlijk actief. In het ‘Sociaal Jaarverslag 2011/2015’ laat de VCE dat visueel en tekstueel op prachtige wijze zien.

Het in ringband gebonden rapport toont dat kosten noch moeite gespaard zijn om er een mooi verslag van te maken. En we kunnen de VCE gerust stellen, dat is gelukt. Zelden zagen we een zo mooi overzicht van 5 jaar lokale coffeeshopgeschiedenis, onze complimenten voor de makers van dit prachtige verslag. Een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Wietpas Zoals de VCE zelf al in het voorwoord schrijft, de afgelopen jaren waren ‘vol veranderingen, spanningen en verrassingen’. Daar is geen woord van gelogen. Het anti-cannabisbeleid van het VVD-duo Ivo Opstelten en Fred Teeven heeft brute wonden in Groen Nederland geslagen. Vooral het fiasco rond de wietpas heeft voor veel ellende gezorgd. Die ellende concentreerde zich vooral in het zuiden van het land, in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In de rest van het land werd het absurde beleid van Opstelten amper gehandhaafd, omdat het lokale be-

stuur heel goed wist dat handhaving alleen maar tot ellende zou leiden.

Uitdagingen Logisch dus dat er veel aandacht voor het rampzalige wietpas-project is. De auteurs vertellen gedetailleerd hoe de introductie van de wietpas zorgde voor lege coffeeshops en toenemende straathandel, intimidatie en geweld. Ook maken zij terecht een onderscheid tussen de twee voornaamste componenten van het plan. Want veel mensen zijn alweer vergeten dat de wietpas niet alleen tegen buitenlandse toeristen was gericht. Een belangrijk deel van het plan was dat Nederlandse bezoekers van een coffeeshop zich moesten laten inschrijven op een soort ledenlijst, waarbij documenten zoals een bewijs van inschrijving in een Nederlandse gemeente en geldige identiteitspapieren vereist waren. Omdat bijna niemand zich wilde laten registreren, zorgde dit voor een leegloop bij de coffeeshops in de zuidelijke provincies.

Onmogelijke spagaat Het duurde even voor de meeste burgemeesters in het zuiden inzagen dat de wietpas contraproductief was. Dat was ook het geval in Eindhoven. Inmiddels zijn de teugels daar minder strak en mogen buitenlandse toeristen weer in de lokale coffeeshops. De overlast en intimidatie van straatdealers is grotendeels weer verdwenen. Maar er is meer te vinden in het kloeke boekwerk. Lokale coffeeshops worden op uitmuntende wijze beschreven in toegankelijke artikelen, waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe moeilijk het is om te laveren tussen de gedoogregels en de eisen van de lokale politiek en de belastingdienst. Kortom, de onmogelijke spagaat van het huidige gedoogbeleid.

Koos Zwart In diverse hoofdstukken kijken de samenstellers naar andere interessante aspecten. Medicinale cannabis, het onzinnige afstandscriterium en het inmiddels gesneuvelde 15% THC-verbod, ze komen allemaal aan bod. En laten we sluiten met de woorden van Koos Zwart, die net als enige andere overleden cannabisstrijders een mooi portret in het verslag krijgt: ‘Help de idealisten met de bevrijding van 5 planten door je stem te verheffen in de partij die het volgens jou bij het verkeerde eind heeft en tegen beter weten in pleiten voor het voortzetten van de War on Drugs. Wordt je eigen lobbyist en probeer de opvattingen en vooroordelen te veranderen.’ 15 maart hebben we daar weer een kans voor. Voor meer info: www.vce-eindhoven.nl

64


WWW.DUTCHTRIMMING.COM

HIGHSPEED KNIPMACHINE

ALTIJD EEN SCHOON EN OLIEVRIJ PRODUCT BESTE PRIJS / KWALITEIT VERHOUDING GOEDKOOPSTE IN ZIJN KLASSE

NU VERKRIJGBAAR IN UW LOKALE GROWSHOP TEL (0031) 617191525 | MAIL: INFO@DUTCHTRIMMING.COM

FOLLOW THE BIGGEST LEADER

highlifemagazine

PSV


Het eerste wietblad van Nederland

Highest Magazine Tekst: Derrick Bergman

In het vorige nummer was er veel aandacht voor het 25-jarig bestaan van Highlife. Highlife is het langst bestaande Nederlandse tijdschrift over cannabis, maar niet het oudste. Die eer komt toe aan Brainwaves, na het eerste nummer omgedoopt in Highest Magazine. Het biedt een fascinerende kijk op een prille cannabiscultuur aan de vooravond van de Nederwietrevolutie.

Wijlen Simon Vinkenoog schonk me ooit de eerste nummers van Brainwaves en Highest Magazine. Hij gaf me ook inzage in zijn correspondentie met hoofdredacteur Peter den Haring. Brainwaves verscheen in april 1986 als krant in een oplage van 25.000. De helft werd gratis verspreid in 'de ongeveer 600 soft drugs verkopende koffieen theehuizen, die Nederland rijk is', aldus een persbericht. Brain-

waves werd uitgegeven door de 'Stichting voorlichting en preventie druggebruik' en Warren Bros, een Haagse groothandel in vloei, tips en andere rokersbenodigdheden. In het persbericht bij de eerste Highest Magazine schreef de redactie: 'In onze redaktionele formule is de aandacht vooral gericht op het binnen- en buitenlandse softdrugsgebeuren. We gaan er vanuit, dat er verbouwd, gerookt en gesmok-

keld wordt en die verhulde realiteit willen we achter het rookgordijn vandaag halen. Dan pas kan er een kreatieve diskussie op gang komen over alle Voors en Tegens. Het is duidelijk dat ons blad zich afzet tegen het gebruik van hard drugs, met name tegen heroïne en speed, maar we willen ook wijzen op de “gebruiksaanwijzingen” en risiko's van soft drugs.'

Expliciete keuze Die expliciete keuze vóór cannabis en tégen hard drugs was nieuw. Zo ging verre voorganger Moksha, 'Tijdschrift voor bewustzijnsverruiming en drugs', dat in 1968 en 1970 twee keer verscheen, over

Bijna niemand wist het, maar de Nederwietrevolutie was begonnen...

66


Brainwaves

'bewustzijnsverandering, psychedeliese ervaring, psychedeliese middelen of hallucinogenen en alles wat daarmee samenhangt'. Brain-

Highest Magazine

Bekende namen De toon (én de spelling) mogen gedateerd aan doen, op inhoud scoorde de redactie wel degelijk.

schuld, aan hoofdredacteur Peter den Haring: 'Ik heb er natuurlijk niets op tegen met twee bijdragen in een en hetzelfde nummer van BRAIN-

Bijna niemand wist het, maar de Nederwietrevolutie was begonnen... waves/Highest Magazine was het eerste 'wietblad', een tijdschrift dat alleen over wiet en hasj ging. De nog onbekende Geert Mak schreef in NRC over dit 'nieuw, enigszins merkwaardig blad': 'Alleen al in het eerste nummer prijzen maar liefst 37 coffeeshops hun rookwaar aan, zodat het geheel vooral doet denken aan een reclamefolder van de slijter. De taal is alleen wat neveliger. “Geef mij maar een pure wietstick. Een goedkope Reminder of Paradise, als je je oogleden een beetje laat zakken, tenminste. Om dat moment, dat je je een minuscuul vertakkinkje voelt van een allesomvattend universeel zenuwstelsel dat zich in de wandeling God noemt. O ja, en dan moet ik morgen ook nog een serieus artikel voor dit blad schrijven. Met cijfers en zo.” Dat zie ik de brouwers van Amstel nog niet direct navertellen.'

Als eerste medium signaleerde ze XTC en Wernard Bruining legde in Brainwaves al uit hoe je buiten goede wiet kan kweken in Nederland. Er duiken meer bekende namen op: Ed Rosenthal met de rubriek Ask Ed en Ben Dronkers, die in een geweldig interview zegt: 'Wij gaan nu hier gewoon de allerbeste Afghaanzaden leveren. Straks staat er op de Nederlandse vensterbank een super Sensiweed, waar zonder kosten een jaar van gerookt kan worden. Kijk, dát is nou mijn kick, mijn idealisme!'

In natura En natuurlijk vinden we Simon Vinkenoog terug, die later ook mee zou werken aan Highlife en EssensiE, zoals eerder aan Moksha. Op 13 mei 1986 schreef Vinkenoog, geplaagd door geldgebrek en een belasting-

WAVE te staan, maar reken toch wel op de afgesproken honorering van f1,- per regel. Het zou hier om zo'n 150 gulden gaan, toch echt niet te veel.' Naast deze passage staat een pijl en in handschrift: “Mag ook in natura (Libanon, Nepal, Afghaan) betaald worden”.

Historische waarde Van historische waarde is de rubriek De Markt, met de gemiddelde prijzen voor hasj en wiet. In de editie van augustus 1986 staan negentien soorten buitenlandse wiet, elf soorten buitenlandse hasj en welgeteld twee soorten Nederwiet. Eén zonder naam, 'redelijk-goed', voor drie tot zeven gulden per gram. En 'Sinsemila', voor tien tot twaalf gulden, met 'fantastische high'. Bijna niemand wist het, maar de Nederwietrevolutie was begonnen...

67


Resident Evil 7 Biohazard

Terug naar de roots Door: redactie Highlife

Resident Evil 7 Biohazard luidt een nieuw tijdperk in voor de bekende reeks en opent een deur naar een angstaanjagende horrorervaring. De game vindt plaats na de dramatische gebeurtenissen in deel 6. Resident Evil was een van de grondleggers in het genre van de horrorsurvival. In dit zevende deel gaan de makers weer terug naar de roots.

KENMERKEN

* Open de deur naar een nieuw horrortijdperk. Voor het eerst komt Resident Evil naar de nieuwe consoles, Windows PC en PlayStation VR. * Terug naar de roots. Resident Evil 7 Biohazard grijpt terug naar de iconische gameplay van de reeks inclusief verkenning, puzzels en een verstikkende spanning en brengt al deze elementen naar een nieuw niveau voor een volledig nieuwe horrorervaring. * Meeslepende, bloederige horror. Ervaar de horror zelf dankzij het nieuwe eerste-persoon-perspectief. Compatibiliteit met PlayStation VR maakt de belevenis nóg intenser. * Gemaakt met RE Engine. De nieuwe grafische engine van Capcom combineert een baanbrekende audio-ervaring met visuele technieken die zorgen voor een fotorealistische look. * Bezoek de plantage. Download de demo op PlayStation 4 en krijg een voorsmaakje van wat Resident Evil 7 Biohazard heeft te bieden.

Als speler betreed je een sinister huis op een plantage in hedendaags landelijk Amerika. Voor het eerst in de reeks ervaar je de ‘survival horror’ vanuit een eerste-persoon-perspectief en voel je de verstikkende atmosfeer aan den lijve terwijl je op verkenning gaat in het huis. Je staat op de radar van de gestoorde familie Baker die je graag willen oppeuze-

68

len, dus is het aan jou om aan deze kannibalen te ontsnappen. Dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Regelmatig krijg je de schrik op het lijf in dit horrorhuis. Maar gelukkig zijn er ook save- rooms waar je je even kunt verschuilen en handige gadgets kan verstoppen, die je later misschien weer nodig hebt. Want het huis zit vol bloedstollende gevaren.De Kouwe Ouwe

De onbekende bekende Door: Feije Wieringa

De Kouwe Ouwe, het boek dat Vico Olling en Martijn Haas hebben geschreven over crimineel Stanley Hillis, is een bestseller. In de eerste weken werden er al 10.000 exemplaren van verkocht.

Bij het grote publiek is de naam Hillis niet zo bekend. Dat was anders in het grijze verleden, toen Hillis op de buis verscheen tijdens een interview met Sonja Barend. We schrijven 26 januari 1985. Sonja had de meest bekeken tv-talkshow, dus succes was verzekerd. In die tijd was het ongebruikelijk om criminelen een podium te geven. Dat was slechts één keer eerder gebeurd toen de ridder van de thermische lans, brandkastenkraker Aage Meinesz, knuffelcrimineel voor het woord bestond, zijn vaardigheden voor de camera demonstreerde. Het optreden van Hillis leidde tot woedende reacties. Hij stond vooral te boek als ramkraker en ontsnappingskunstenaar en zou vuurwapengevaarlijk zijn. Ten tijde van het interview werd hij gezocht, dus hij werd op een 'geheime' plek geïnterviewd, vermomd met pruik en nepsnor. Dat was zijn eerste en laatste optreden voor het grote publiek. Daarna leek Hillis van de aardbodem verdwenen. Maar dat was schijn. Hij groeide uit tot een soort godfather en zou dat blijven tot z'n liquidatie op 21 februari 2011. De Ouwe kwam om in zijn auto, toen die werd doorzeefd met kogels. Een interview met Vico Olling, die samen met Martijn Haas het boek schreef. Waarom een boek over iemand die bij het publiek relatief onbekend is? Het is natuurlijk een naam die voorkomt in alle dossiers. Van Holleeder tot Soerel tot weet ik wie nog meer. Hij is eigenlijk altijd op de achtergrond gebleven. Omdat ik als chef redactie bij Panorama werk en we daar regelmatig over misdaad

70

schrijven, kwam zijn naam opvallend vaak naar voren als we met (ex)criminelen spraken. Het viel ons op dat er altijd met groot ontzag over hem werd gesproken. Zo van “dat was die ouwe, de man bij wie je in het gevlei moest zien te komen”. Bovendien werd er toch veel over hem geschreven, ondanks dat bleef de man een soort mysterie. Dat probeerden we te ontrafelen. Hij bleek een man in het circuit waar je eigenlijk niet omheen kon. Iemand die overal een vinger in de pap had. Een belangrijke bron voor jullie is Mink Kok geweest. Hij werd in verband gebracht met XTC, wapens en Semtex. En met Gladio, een geheimzinnige organisatie. Ik vind het een intrigerende vent en hij is bijzonder goed geïnformeerd. Eén van de motto's van het boek is: ‘Ik ben niet bang van de waarheid, maar voor de leugen. De waarheid kun je bevestigen, de leugen niet.’ Dat is ook een beetje hoe ik denk dat een topcrimineel erin staat. Natuurlijk ben ik niet naïef. Ik besef terdege dat Kok zijn waarheid vertelde en dat niet per definitie de hele waarheid hoeft te zijn. Maar alles wat hij heeft gezegd hebben we nagetrokken en tot nu toe hebben we niks gevonden waardoor we zijn gaan twijfelen. Heb je ook dingen niet op kunnen schrijven? Helaas wel. Zo gaat dat in de journalistiek. Je ontkomt er niet aan: kill your darlings. Steve Brown vertelde mij dat Hillis in zijn begindagen als een sul werd gezien.

Dat is ook zo. Het was niet een man die meteen indruk maakte. Een klein onopvallend mannetje. Ik vermoed dat dat uiteindelijk zijn kracht was. Maar hij was gewiekst, handig en niet bang. Een stereotype inbreker die uiteindelijk in de grote drugshandel terecht kwam. Ik denk dat zijn kennismaking met Mink Kok heeft geleid tot die overstap. Daardoor werd hij meer in de georganiseerde misdaad en de drugshandel getrokken. Mink was een typisch leiderstype die van de hoed en de rand wist. Het klikte tussen hen. Stanley Hillis was ook van de spierballen. Als er bijvoorbeeld iemand gestraft moest worden, dan kwam hij in beeld. Ik heb hem wel eens de scherprechter van de onderwereld genoemd.


Waarom kwam zo'n kopschuw figuur bij Sonja in het programma? Omdat hij vuurwapengevaarlijk werd genoemd. Hij had inderdaad ooit op de politie gericht, maar op dat moment haperde zijn pistool. Iemand die erbij was, schoot wél. Maar het werd Hillis aangewreven. Ik vermoed dat hij dat wilde weerspreken en dat is hem ook nog redelijk gelukt. Dat neemt niet weg dat hij toch bereid was om de trekker over te halen. Klopt, maar vermoedelijk zag hij dat zelf anders. Kok's verhaal wordt vaak met Gladio in verband gebracht. Ja, maar dat valt buiten ons boek. Wat moet je daar nou over schrijven? Voor je het weet zit je in de wereld van de complotdenken. Ontkennen of bevestigen zegt dan niks en er blijft speculatie over. Daar doen wij niet aan. Had je verwacht dat het boek zo aan zou slaan? Wel gehoopt, natuurlijk. Er wordt in dit metier aan de lopende band materiaal op de markt gebracht. Maar toen we het schreven, kregen we al snel door dat we iets in handen hadden dat meer zou worden dan een gemiddeld true crime boek Peter R. de Vries liet weten dat je dit boek zeker moet lezen als je Judas hebt gelezen. Aardig van hem, maar ons boek is natuurlijk van een totaal andere orde. Judas is bij uitstek een persoonlijk verhaal. Wij hebben er een journalistieke ontdekkingsreis van gemaakt en zoveel mogelijk bronnen gesproken. Hillis zat er dus diep in en heeft er ook wel naar geleefd. Klopt, vooral in de tweede helft van de jaren negentig. Hij was iemand die pas naar voren kroop als hij zijn kans zag. Enige berekening kan hem niet worden ontzegd. Hoe lang hebben jullie over dit boek gedaan? Ruim twee jaar. Bedenk dat we

Vico Olling en Martijn Haas, op de plek waar Stanley Hillis werd vermoord, de Fizeaustraat in Amsterdam (foto: Paul Tolenaar)

ongelooflijk veel research hebben moeten doen en dat veel tijdens vakanties en weekenden is gedaan. Vooral de info die ik bij Pano kreeg, heeft veel opgebracht. We krijgen nogal eens iemand uit het wereldje op de redactie. Wat voor man was Hillis in jouw ogen? Zeker geen alledaags type. Hij was zeer rechtlijnig en onbuigzaam. Als je het mij vraagt, zat er een autistisch trekje aan. Hij was niet makkelijk in de sociale omgang. Ik vermoed dat het feit dat hij zolang is doorgegaan met een soort van verslaving aan spanning en actie te maken had. Hij gaf wel eens te kennen dat hij eruit wilde. Maar

dat lukte dan weer niet. Overigens was Hillis niet alleen maar slecht. Soms hielp hij mensen. En dat deed hij dan niet om er zelf beter van te worden. Waar schrijf jij de verharding in de misdaad aan toe? Ik denk dat we die moeten toeschrijven aan de opkomst van de coke in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Toen werden de belangen opeens heel groot. Zou je Hillis gekend willen hebben? Zeker. Ik vind het wel een uitdaging om zo iemand te leren kennen en mee te maken.

71


Cumbia uit de barrios

Sensuele dansmuziek Door: Arjan van Sorge

Als er een stijl is die andere soorten muziek in zich kan opzuigen, integreren en vervolgens doorontwikkelen, dan is het wel cumbia. Niet slecht voor een voormalige dans van slaven uit de kust van Colombia, die het met niets anders dan percussie en zang deden; meer was er niet. En dat de dans zo simpel is en weinig ruimte nodig heeft, wordt vaak verklaard uit het feit dat de met de voeten aan elkaar geketende slaven maar beperkte bewegingsvrijheid hadden.

Drie culturen komen samen in cumbia, namelijk die van de oorspronkelijke inwoners de Indianen, die van de Spaanse veroveraars, en die van de zwarte Afrikaanse slaven. Afgezien van hoe dat allemaal bij elkaar is gekomen, kun je gerust spreken van een mooie mix. Zowel de muziek als de dans is dan ook nog eens uiterst sensueel, en oorspronkelijk vol van verleidelijkheid die niet zozeer richting seks gaat, maar meer die van de uitnodigende, galante kennismaking. Rond de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw ging cumbia als een malle, en ontgroeide het de landsgrenzen van Colombia om ook in allerlei variaties op te duiken in Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador, Mexico, Peru en nog vele andere landen in Latijns Amerika. Was het eerst nog muziek van het volk en keek de elite er op neer, later verenigde het alle rangen en standen en van laag tot hoog kon zich vinden in de lome en lekkere beats, de wat melancholieke zang en het tintelende, schetterende koperwerk.

leken met wat er gebeurde aan het begin van deze eeuw, toen daar ook nog eens een vermenging bijkwam met hiphop, reggaeton, dubstep en house. Doordat veel mensen toegang kregen tot internet en goedkopere apparatuur om beeld en geluid op te nemen, ging het helemaal booming en kon ook de rest van de wereld er van mee gaan genieten.

Wiet

Alsof dat allemaal al niet leuk genoeg is, gaat cumbia uitstekend samen met wiet, dat over het algemeen toch al ruim voorradig is in Latijns Amerikaanse landen. De

cumbia del marihuano is een bekend genre waarin wiet uitbundig bewierookt wordt, meer dan eens in combinatie met hiphop en een barrio setting. De reacties zijn vaak luid en duidelijk: mmmmmm me dieron ganss de fumarme a la MARIA JUANA AAJAJAJAJJA – geen vertaling nodig toch. Ook bij Alto Barrio in Mexico kunnen ze er wat van: ‘In de disco zijn mijn vrienden / gek en ze lachen / de losse meiden dansen / als gekken op de cumbia. En iedereen vraagt marihuana / seks en marihuana / marihuana / cumbia en marihuana’. Toch zou het wat kort door de bocht zijn om cumbia, wiet en getto op een lijn te stellen en als een onverbrekelijk trio te zien. Er zijn nogal wat andere manieren om met deze onderwerpen om te gaan, maar de cumbia uit de barrios doet in ieder geval wel luid en duidelijk van zich horen.

Wereldwijd

In de jaren tachtig was er weer een opleving van cumbia, toen vluchtelingen uit onder andere Colombia de muziek meenamen naar de Verenigde Staten, en het daar een mix aanging met rock, punk, afrobeat en fanfare. En dat was nog niks verge-

72

De cumbia uit de barrios doet luid en duidelijk van zich horen.


ZZK Records geeft cumbia een nieuwe impuls

Cumbia en wiet gaan goed samen Door: Arjan van Sorge

ZZK Records is een label uit Buenos Aires / New York, dat vanaf 2008 cumbia een nieuwe impuls heeft gegeven. Digital cumbia is het ding, en dat kan alle kanten op. Highlife sprak met een paar artiesten.

Nicola Cruz Voor Nicola Cruz zijn muziek en wiet allemaal extreem spirituele ervaringen. Het liefst rookt hij Kaya, wanneer het werk klaar is en hij eindelijk weer onder vrienden is om samen een goede tijd te hebben. “Ik houd er vooral van om de ideeën te laten stromen, zonder beperkingen. Waar ik woon is het niet makkelijk verkrijgbaar, je moet vertrouwen op de vriendelijke kweker die je kent, of zelf aan de slag.”

de zwarte markt, met alle risico’s van dien. Hasj is er sowieso niet, en wiet wordt puur gerookt.”

Villa Diamante Voor Villa Diamante gaat wiet prima samen met muziek, het zet de zintuigen op scherp en sommige bands zien er zelfs beter uit! Toen hij met 20 jaar begon met dj-en verkende hij ook de muziek met marihuana, en begon te experimenteren met nieuwe geluiden en stijlen. “Ik rook het liefst ’s nachts, alleen of met vrienden, als de stad wat rustiger is, Buenos Aires is een grote stad. De verkrijgbaarheid van wiet is erg afhankelijk van het jaargetijde, in de zomer is het schaars. Nu is de overheid een anti-drugs campagne begonnen die niet alleen de dealer treft, maar ook de koper. Op feesten wisselen we soms in de kleedkamer wat van onze eigen oogst uit.”

El Remolon El Remolon maakt langzame en dubby muziek, en dan werkt wiet perfect. ”Ik vertel het publiek altijd dat ze mijn muziek kunnen beleven op verschillende levels van geestesgesteldheid. Wiet verscherpt de waarneming, het opent het gevoel voor tijd, je wordt je bewust van kleine details dus je kunt andere dingen vinden in mijn muziek. Naast mijn muziek werk ik als psychiater. Cannabis is een geweldige, rustgevende substantie die je voorzichtig moet gebruiken, voor sommigen kan het zelfs beangstigende eigenschappen hebben. Het hangt van de plek en omstandigheden af, en persoonlijke aanleg. Het is hier niet zo makkelijk verkrijgbaar als bij jullie, en daardoor moeten mensen helaas naar

Freshcore Freshcore (illustrator / graphic designer / ZZK crew) Zowel graffiti, hiphop, de soundsystems, de straat en wiet zijn altijd in het leven van Freshcore geweest. Het heeft hem erg geïnspireerd bij zijn werk. “Maar ik moet ook toegeven dat het je lui kan maken, en dat is precies het tegenovergestelde van het bedenken van ideeën en creativiteit. Het is illegaal in Argentinië. Ik houd van goede kwaliteit, maar vooral in de zomer is het moeilijk om aan wiet te komen. Hasj bestaat hier praktisch niet. Voor concentratie neem ik een goede sativa, om ’s avond te ontspannen een lekkere indica.” www.zzkrecords.com www.zzkfilms.com

73


2015 WINNAARS

Royal Queen Seeds Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Medical (CBD): Euforia 3de prijs Medical (CBD): Medical Mass

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 1ste prijs Autoflowers: Blue Shark auto 1ste prijs Traditionele Hasj: Moroccan Enemy of the State 2de prijs Hydro: Lady Cane x Sour Diesel

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 3de prijs Haze Hydro: Atomical Haze

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 3de prijs Bio: Orange Hill Special


Kera Seeds www.keraseeds.com 1ste prijs Haze Bio: A.M.G. Haze 3de prijs Autoflowers: Amnesia Auto

Coffeeshop Regine Gedempte oudegracht 28 2011 GR Haarlem www.reginehaarlem.nl 3de prijs Haze Bio: Amazing Haze

Maastricht 1ste prijs Kush soorten: OG Kush (by Sumo Seeds)

Highlife cup winnaar 2015 OG Kush (by Sumo Seeds) Sensi Seeds www.sensiseeds.com 2de prijs Bio: Super Skunk

www.sumoseeds.nl

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1ste prijs Hydro: White Widow 1ste prijs Haze Hydro: Silver Haze 3de prijs Traditionele Hasj: King Hassan

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht Mississippi Wilhelminakade 6211 AE Maastricht 2de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze 3de prijs Hydro: Buddha Cheese

1ste prijs Bio: Star Bud 2de prijs Haze Bio: Silver Haze


TREASURES

DREADZONE Dread Times (Dubwiser Records)

Gangsterland Tod Goldberg Uitgeverij Q

Het loopt een beetje uit de hand, wanneer Sal Cupertine een afspraak nakomt in een hotel. Als hij het gebouw uit loopt, laat hij vier lijken achter. Nu is dat niet zo heel erg opzienbarend, hij is immers een huurmoordenaar in dienst van de maffia in Chicago. Maar nu onder zijn slachtoffers drie FBI-agenten zitten, liggen de zaken wat anders. Sal moet vrouw en kind achterlaten en elders onderduiken. Zijn wedergeboorte is meer dan verrassend; de nieuwe Sal is een Joodse rabbijn in Las Vegas. Samen met lokale criminelen weet hij een uiterst lucratief handeltje met lijken op te zetten. Maar de FBI-agent die werd ontslagen na het hoteldebacle is hem op het spoor. Gangsterland is een originele misdaadroman. Bruce Springsteen meets the Thora.

76

Dreadzone doet al zo’n dikke twintig jaar mee, maar is duidelijk niet in gemakzucht en verveling blijven hangen. Integendeel, hun reggae en dub heeft een flinke elektronische impuls gekregen, de band is van wat nieuw bloed voorzien, en de teksten lijken net nog even wat scherper afgesteld, bewust en sociaal bewogen. En dat is ook precies wat deze dread times goed kunnen gebruiken... Ook house, raggamuffin, ska, drum ’n bass en pop hebben hun weg gevonden bij Dreadzone, maar de muziek blijft toch bij elkaar. Soms wel erg gelikt en toegankelijk, maar zeker lekker. Keep it blazing!

BAHAMA SOUL CLUB Havana 58 (Buyu Records)

Voor de onlangs overleden Fidel Castro en zijn getrouwen de macht overnamen in Cuba, was het eiland de speeltuin van maffia, jetset en patsers, de rum stroomde rijkelijk, de showgirls dansten zich gek, de gokkers speelden op leven en dood, en de armen stierven als ratten. Maar rumba, bossa en jazz waren overal. De Duitse producersclub Bahama Social Club maakt een dikke knipoog naar die decadente tijd, met een heerlijk tropisch/elektronische mix waarvan het geluid tot in de puntjes verzorgd is. Een handvol Cubaanse artiesten draagt bij met zangpartijen, waardoor het geheel een nog meer authentiek karakter krijgt.


Het Bloed Kruipt Stuart Neville

Criminal Ariel Vromen Kevin Costner, Gary Oldman, Ryan Reynolds

The Magnificant Seven Antoine Fuqua Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke

CIA-agent Bill Pope moet de mysterieuze hacker The Dutchman in veiligheid brengen, nadat deze de geheime lanceringcodes van het Amerikaanse atoomwapenarsenaal heeft gehackt. Maar hij is niet de enige die achter deze Jan Strook zit, ook de Russen en een terroristische groepering pogen The Dutchman in handen te krijgen. Wanneer het slecht afloopt met Pope, ziet zijn baas (Gary Oldman) zich voor een raadsel geplaatst, want alleen Pope wist waar de hacker zich bevindt. Met de hulp van dr. Franks (Tommy Lee Jones) poogt hij in een uiterst riskante operatie het geheim uit Pope’s hersenen te transplanteren naar het brein van Jerico Stewart (Kevin Costner), die ‘toevallig’ een meedogenloze moordenaar is. Vermakelijke pulp uit de science fiction / thriller hoek.

Bruna

De weeskinderen Ciaran en Thomas zijn 12 en 15 jaar oud als ze een vreselijke daad plegen. Nadat Thomas door hun adoptievader misbruikt wordt, vermoordt Ciaran hem. Tenminste, dat is de uitkomst van het politieonderzoek en het proces daarna. Maar DCI Serena Flanagan is allerminst overtuigd van de schuld van Ciaran, zij vermoedt dat Thomas de werkelijke moordenaar is. Wanneer Ciaran na zeven jaar in een opvoedinstelling weer vrijkomt, tracht Flanagan achter de waarheid te komen. Daartoe gaat ze heel ver, tegen de zin van haar superieuren. Ondertussen leidt de vrijlating van Ciaran tot nieuw bloedvergieten. Is Thomas dan toch het kwade genie achter de nieuwe geweldsuitbarstingen? Stuart Neville maakt van Het Bloed Kruipt een prima psychologische misdaadroman, gesitueerd in Belfast, Noord-Ierland.

Deze remake van The Magnificent Seven (1960), die alweer een remake was van de Japanse film The Seven Samurai (1954), zal niet de filmgeschiedenisboeken halen, in tegenstelling tot de voorgangers. Regisseur Antoine Fuqua, die imponeerde met Training Day, laat zijn favoriete hoofdrolspeler Denzil Washington zwemmen in een moeizame poging de illustere voorgangers te overtreffend. Dat lukt niet, want de film oogt wel gelikt, maar mist karakter. Bovendien is de rolverdeling niet altijd even sterk. Wat overblijft is een aangename western waarin dorpelingen het met behulp van een aantal huurlingen opnemen tegen een allesoverheersende en meedogenloze landeigenaar. Aangenaam, maar niet meer dan dat.

77


Lara Gasparotto, Ask the Dusk, 2016, courtesy Stieglitz19

Lara Gasparotto

Ask the dust Door: redactie Highlife

De Belgische fotografe Lara Gasparotto (1989) presenteert haar fotoserie Ask the Dusk als een dagboek dat het midden houdt tussen droom en werkelijkheid. Hoewel een eerste blik op haar foto’s wellicht die indruk geeft, is Lara Gasparotto geen fotograaf die alleen maar documenteert.

Zelf zegt ze over Ask the Dusk: ‘Dit verhaal van mij heeft geen afgebakend begin en ook geen pertinent einde, het laat slechts oprispingen zien van het leven in schaduwtinten van de tijd.’ Die ‘oprispingen’ legt ze soms vast in ruwe zwartwitbeelden, dan weer in explosies van kleur. Ensceneren doet zij nauwelijks. Hooguit vraagt zij de vrienden die in beeld komen net iets anders te gaan zitten. Samen vormen deze flarden uit haar leven een nieuw verhaal.

Platteland Al vanaf jonge leeftijd fotogra-

78

feert ze de vrienden waar zij zich mee omringt. Ze sluit hiermee aan bij de trend van de zogenoemde ‘diaristic photography’ die in de jaren 80 met Nan Goldin opkwam en waar sindsdien belangrijke fotografen als Nobuyoshi Araki en Anders Petersen toe gerekend worden. Maar Lara Gasparottos foto’s zijn geheimzinniger en meer dromerig. Ook spreekt uit haar beelden een voorliefde voor het platteland waar ze opgroeide. De expo is tot 26 februari in het Fotomuseum in Den Haag te zien. www.fotomuseumdenhaag.nl

Lara Gasparotto, (België, 1989), Laura, 2016; Fotomuseum Den Haag / courtesy Stieglitz 19, Antwerpen.


Amsterdam Den Haag Rotterdam

Arnhem

Amsterdam

Arnhem

Coffeeshop De Kade Stadionkade 107 1076BN Amsterdam www.coffeeshopdekade.nl instagram:dekadeamsterdam facebook:Coffeeshopdekade

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

Den Haag

Den Haag

Rotterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Pluto Nieuwe Binnenweg 54 3015 BB Rotterdam


Midnight Sun

Bizarre moorden Door: redactie Highlife

De eerste minuut van de nieuwe achtdelige ZweedsFranse thrillerserie Midnight Sun is onvergetelijk. Wat er precies gebeurt verklappen we hier niet, maar het gaat om een moord en een helikopter. Een nogal bizarre moord, zoals het onderzoeksteam van de Zweedse politie het later terecht omschrijft.

Maar wat heeft rechercheur Kahina Zadi van de Franse moordbrigade in Parijs met deze moord te maken? Want als zij op het punt staat om van twee weken vakantie te genieten, wordt ze opgeroepen om naar Kiruna in het noorden van Zweden te gaan, waar het slachtoffer werd gevonden. Dat wordt al snel duidelijk wanneer een vliegticket in een van de zakken van het lichaam wordt gevonden; het gaat om ene Pierre Carnot, woonachtig in een ultraluxe

80

appartement in Parijs. Wie is deze Pierre Carnot, en waarom kwam hij zo afschuwelijk aan zijn einde?

Sadistisch Zadi moet samenwerken met het Zweedse onderzoeksteam, dat geleid wordt door het duo Thorndal en Hammarsten, waarbij ze ondersteuning krijgen van de lokale politie. Maar de regio is immens en de politie is onderbezet, dus het onderzoek

verloopt moeizaam. Bovendien blijkt het niet bij de eerste moord; als snel volgt een tweede slachtoffer. Wat opvalt is de macabere setting van de moorden. De slachtoffers worden op sadistische wijze omgebracht. Is dit het werk van een brute seriemoordenaar of zit er meer achter? En waarom gebeuren de moorden rond Kiruna, een stad waar de lokale ijzerertsmijn als een middeleeuwse heerser alles voor het zeggen. Is er een verband?

The Bridge Midnight Sun is bedacht en geschreven door Måns Mårlind en Björn Stein, het gelouterde duo dat achter de Zweedse successerie The Bridge zit. Inmiddels zijn de eerste prijzen al binnengehaald met deze nieuwe serie. Door de samenwerking met Canal Plus is duidelijk te zien dat er een groot budget beschikbaar was voor de serie. Dat vertaalt zich in sfeervolle beelden van de wonderschone natuur in het noorden van Zweden. Deze nieuwe Zweeds-Franse serie van topkwaliteit met veel spanning is vanaf 14 maart verkrijgbaar.


Column

C-man

Paddo´s op recept? 2007 moet het rampjaar voor paddo´s zijn geweest. Twee mensen en een hond – toeristen, voor alle duidelijkheid – kwamen dat jaar om het leven als gevolg van een verkeerd gevallen trip. Al bleek later dat de Fransman die volgens de eerste berichten onder invloed van magic mushrooms zijn hond had geslacht, geen paddo's had genomen maar 'gewoon' psychotisch was. De publicitaire schade was toen al aangericht.

koptelefoon op en wachtte af wat komen zou. Al snel dwarrelden de beelden voorbij: een rondwervelende wereld die er uitzag als een blauw-groen schaakbord; hij zag zichzelf op een brancard voor een ziekenhuis; zijn ouders, die verteerd door verdriet naar hem staarden terwijl hij een hand naar ze uitstrekte, vervuld van kinderlijke liefde. Net als bij 80 procent van de proefpersonen bleek de psilocybine ook bij Mihai een opmerkelijke verlichting van zijn psychische nood teweeg te brengen, een effect dat maanden na het experiment nog steeds stand houdt.

Geen eendagsvlieg

Maar ik was er niet echt rouwig om toen in 2008 de vrije verkoop van paddo's aan banden werd gelegd. Naar mijn smaak waren er iets teveel cowboys die als waren het blikjes cola achteloos bakjes paddo's aan labiele tieners verkochten. Toch werden paddo's, zoals dat in Nederland vaak gaat, ook weer niet echt verboden. Door de verkoop van truffels en paddokweekkits buiten het verbod te houden, bleef de deur op een kier staan. Wie echt gemotiveerd is om paddo's te nemen, komt heus wel aan zijn trip. Heel iets anders dan tijdens een weekendje Amsterdam tussen de drinkgelagen door even een bak paddo's naar binnen snacken.

Angsten en depressies We zijn nu tien jaar verder en de gruwelverhalen rond paddo's zijn verstomd. Paddo's, of liever gezegd de

werkzame stof ervan, psilocybine, dook onlangs in een heel andere context op. Als antidepressivum. Verschillende onderzoekscentra rapporteren opzienbarende resultaten bij de behandeling van depressie. Onderzoekers van de New York University en de Johns Hopkins University publiceerden in december 2016 over de experimentele behandeling van in totaal tachtig patiënten die als gevolg van kanker leden aan (met standaard antidepressiva onbehandelbare) angsten en depressies, iets waar 40 procent van alle kankerpatiënten aan lijdt. Een van hen was Octavian Mihai, die onder behandeling was voor Hodgkin-lymfoom. Zijn trip vond plaats in een sober ingerichte, schemerig verlichte ruimte met een bank, een doos tissues, een boeddhabeeldje, een roos. Uit een aardewerk kom nam hij een capsule psilocybine. Hij ging op de bank liggen, zette een oogmasker en een

De hernieuwde belangstelling voor de therapeutische mogelijkheden van psychedelica lijkt geen eendagsvlieg; in de VS en Europa staan verschillende onderzoeken op stapel, waarbij psilocybine zal worden getest op z'n effectiviteit bij de behandeling van alcoholisme, tabaksverslaving en depressie. Zelfs al zou psilocybine ooit worden goedgekeurd voor therapeutisch gebruik, dan nog voorzien de onderzoekers geen commerciële toekomst voor de stof – tenslotte lijkt het erop dat patiënten met één dosis al geholpen zijn. Men denkt aan een non-profit producent, waarbij de distributie beperkt blijft tot gespecialiseerde klinieken. Niet dat die specialisatie veel om het lijf heeft overigens... Nauwelijks verrassend is dat de onderzoekers onderstrepen dat de succesvolle experimenten niet mogen worden beschouwd als groen licht voor jan en alleman om dan maar zelf met paddo's aan de slag te gaan. Gelukkig is het dankzij het Nederlands gedoogbeleid voor paddo's in ieder geval geen probleem om zelf aan de werkzame stof te komen. En dankzij internet is ook simpel te achterhalen hoe deze zo succesvolle behandelingen werden uitgevoerd. Net als met mediwiet zijn mensen heus wel slim en verantwoordelijk genoeg om zelf te bepalen wat goed voor ze is...

81


Advertentie index Amsterdam Seed Center

55

Indica Sativa Trade

Apollyon

55

Jware

Apollyon

69

Kade de

79

Atami

15

Keldertje 't

69

Big Buddha and More

43

Kera Seeds

60-61

Boerejongens de

60-61

Kera Seeds

74-75

Boerejongens de

74-75

Koopjeshal Oldeberkoop

69

Bunkertje 't

60-61

Magic

79

Bunkertje 't

74-75

Magic

60-61

Canna

84

25 2

Mary Jane Berlin

6

Coffeeshop Mississippi

60-61

Mik Mak

69

Coffeeshop Mississippi

74-75

Paradise Seeds

60-61

Coffeeshop Missouri

60-61

Paradise Seeds

74-75

Coffeeshop Missouri

74-75

Pluto

79

DHM

69

Regine

60-61

Dinafem Seeds

51

Regine

74-75

Dinafem Seeds

60-61

Royal Queen Seeds

83

Dutch Passion

9

Royal Queen Seeds

74-75

Dutch Passion

60-61

Royal Queen Seeds Brandstore

46

Dutch Passion

74-75

Safe4u

69 55

Dutch Trimming Company

65

Secu-Batt

E-njoint

43

Sensi Seeds

Groene Start

65

Smartshop House of Smart

Herb Shop the

69

Sumo Seeds

Hestro Productie

46

Sweet Seeds

20

Humboldt Seed Organization

37

Tournai Indoor

65

Hunter's Coffeeshop

31

Upstairs

79

Hydrodjim

65

Zamnesia

51

Hydroland

69

74-75 65 60-61

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Senefelder Misset, Doetinchem


F*CK

YOU GROWER Keep on Growing

www.facebook.com/rqseeds | www.twitter.com/royalqueenseeds | www.royalqueenseeds.com | info@royalqueenseeds.com


The gods must be crazy

www.canna.nl