PensioenPrikkels 5 - mei 2023

Page 1

Het magazine van Pensioen-Coaching Editie 5, mei 2023

Mogelijkheden bijsparen flink verbeterd

Klant van de Maand: MI-Partners

Krijg je vakantiegeld als je met pensioen bent?

Wat verdient Jan Modaal in 2023?

Overname pensioenportefeuille Vugts Verzekeringen

Zomerpuzzel 2023

4 8

Inhoudsopgave

Mogelijkheden bijsparen flink verbeterd

Vrijwel iedere pensioenregeling kent de mogelijkheid om bij te sparen. Voor werknemer en ondernemers worden die mogelijkheden nu verruimd. Er mag meer ingelegd worden. Allemaal om teleurstelling later te voorkomen en een gewenst inkomen later te verdienen. We hebben de verschillen op een rijtje gezet.

Klant van de Maand: MI-Partners

Hoewel we dachten dat de inhoudelijke verschillen tussen ons als pensioenadviseurs en fysieke techneuten (uitvinders!) best groot zou zijn; viel dat enorm mee. We hebben meer overeenkomsten dan vooraf gedacht. En die beperkte verschillen die er zijn, die blijven er. MI Partners heeft heel veel verstand van mechatronica en wij van pensioen. Lees maar eens in het leuke én interessante interview.

En verder in deze editie:

11 Krijg je vakantiegeld als je met pensioen bent?

12 Wat verdient Jan Modaal in 2023?

14 Overname pensioenportefeuille Vugts Verzekeringen

14 Zomerpuzzel 2023

PensioenPrikkels mei

Velen zagen het al op LinkedIn, we hebben onlangs de pensioenportefeuille van Vugts Verzekeringen overgenomen. We zitten al midden in de overdrachtsgesprekken. Het is een leuke, passende stap voor ons, die echt voortkwam uit een Win-Win situatie.

Het jaar gaat weer snel, we zitten al in mei. Gelukkig is het voorjaar nu echt begonnen. Én ons vakantiegeld is weer gestort. Waar gaan we dat voor gebruiken? Waar het voor bedoeld is? Hoe zit het eigenlijk met onze inkomens? Het blijft altijd een wat schimmig gesprek? De term Jan Modaal valt nog als eens. We hebben eens wat dieper gekeken naar die term.

Onze klant van de Maand, laat zien dat ogenschijnlijk grote verschillen in bedrijven, in de praktijk vaak erg meevallen en zelfs overeenkomsten kunnen betekenen. De techneuten van MI-Partners in Veldhoven gingen in gesprek met ons. Lees maar mee wat er gebeurde in dit leerzame interview.

En krijg je eigenlijk vakantiegeld als je met pensioen bent? Lees het antwoord maar.

En nog veel, veel meer!

PensioenPrikkels voorwoord 3

Geschreven door Paul

Mogelijkheden bijsparen flink

verbeterd

Lijfrente opbouwen biedt de ondernemer een fiscaal gunstige mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen. Dit jaar wordt het nóg een stukje interessanter. Want dit jaar zijn er een paar belangrijke fiscale wijzigingen bij de opbouw van het lijfrentekapitaal.

De achtergrond van de wijzigingen is dat er harmonisatie, gelijktrekking, plaatsvindt tussen de twee laatste pijlers van ons pensioenstelsel.

De drie pijlers samengevat Nog even samenvatten wat die drie pijlers zijn: Het Nederlandse systeem van oudedagsvoorzieningen en pensioenen kent naast de AOW (eerste pijler) en pensioenopbouw via de werkgever (tweede pijler) de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen in privé (derde pijler). Dit kan bijvoorbeeld door middel van een lijfrenteverzekering of een bankspaarproduct.

Veruit de meeste Nederlanders (ongeveer 85%) bouwen pensioen op via de tweede pijler, veel minder via de derde pijler. Voor de pensioenopbouw in de tweede en derde pijler gelden andere wettelijke regels. Deze regels gaan echter wijzigen door de beoogde invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 juli 2023. Die Wet zal dan met terugwerkende kracht – vanaf 1 januari 2023 – te benutten zijn.

Eerste belangrijke wijziging, meer geld kunnen storten

De nieuwe wet- en regelgeving voor de toekomstige pensioenopbouw heeft vooral flink wat gevolgen voor de pensioenopbouw in de derde pijler, het aanvullend pensioen met lijfrente. Met 1 juli 2023 als waarschijnlijke ingangsdatum, ontstaat er een substantiële verruiming door de gelijktrekking van de fiscale behandeling van het pensioen in de

4

tweede én derde pijler. De maximale lijfrente-aftrek gaat van 13,3% van de premiegrondslag naar 30%: meer dan een verdubbeling. Dit betekent dus een aanzienlijke verhoging van het bedrag dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk in je aanvullende pensioenpot kunt storten. Waardoor je zeer waarschijnlijk later ook een hogere uitkering tegemoet kunt zien.

Tweede wijziging, uniformering van de franchise

De nieuwe premiegrondslag – de AOW-franchise waarover geen pensioen kan worden opgebouwd – in de derde pijler is de tweede belangrijke wijziging. Want die wijzigt naar dezelfde franchise als bij het tweede pijler pensioen: van bijna € 13.000 naar bijna € 15.000.

Derde wijziging, jaarruimte verruimd en langere periode benutten jaarruimte

Ieder jaar mag je pensioen opbouwen. Heb je vorig jaar te weinig pensioen opgebouwd, dan is er sprake van een pensioengat en ontstaat er jaarruimte. Dit is de ruimte waarbinnen je belastingvriendelijk je pensioen mag aanvullen. Belastingvriendelijk, omdat je het bedrag dat je op de pensioenrekening inlegt in aftrek mag brengen op de inkomstenbelasting. Over de ingelegde bedragen betaal je dan geen vermogensbelasting. De maximale jaarruimte wordt onder de nieuwe wet fors verruimd: van zo’n € 13.500 naar ruim € 30.000.

5
PensioenPrikkels Aanpassingen fiscale mogelijkheden aanvullend pensioen

Daarnaast wordt er een langere periode voor het benutten van de jaarruimte ingevoerd. Nu stopt die mogelijkheid nog als de AOW start. Het wordt straks ook mogelijk in de vijf jaren vanaf AOW. Er is dan vijf jaar langer de mogelijkheid om de jaarruimte te benutten. Heel interessant voor degenen (waaronder zzp’ers) die niet stoppen met werken als ze de AOW-datum bereikt hebben.

Vierde wijziging, de revisieruimte wordt fors verruimd

Ook wordt de mogelijkheid om onbenutte fiscale ruimte uit eerdere jaren in te halen, de zogeheten revisieruimte (ook wel inhaalruimte genoemd), flink verruimd. In een gegeven jaar mag tot € 38.000 gemiste ruimte uit eerdere jaren worden gebruikt. Nu is dat € 7.500, of bijna € 15.000 vanaf tien jaar voor de AOW-datum. Pensioenspaarders mogen hierbij straks bovendien tot tien jaar terugkijken, in plaats van nu zeven jaar. Dit is voor veel zzp’ers (met wisselende omzetten) interessant, omdat je na magere jaren in betere jaren voor een langere periode de onbenutte jaarruimten alsnog kunt gebruiken.

Conclusie

Ondanks deze belangrijke gelijktrekkingen, blijven er ook na de invoering van de Wtp wel wat verschillen tussen pensioenopbouw in de tweede en derde pijler bestaan. Hierbij valt te denken aan de toegelaten (pensioen)uitvoerders of bijvoorbeeld de wijze van nabestaandendekking. Maar de aangekondigde gelijktrekking van de fiscale behandeling van de tweede en derde pijler is voor veel ondernemers en zzp’ers heel interessant. Dit komt vooral door een uitbreiding van de jaarruimte en inhaalruimte in de derde pijler. Door de keuze van de wetgever voor een zogeheten arbeidsvormneutraal pensioen, krijgen nu niet alleen werknemers maar ook dus ondernemers en zzp’ers meer ruimte om via een bankspaarproduct, lijfrente of een PEPP (pan-Europese pensioenproduct) voor de oude dag te sparen. De derde pijler kan hierdoor een goed alternatief vormen voor de tweede pijler.

Wel nog een voorbehoud. Omdat deze wet politiek gevoelig ligt, kunnen we een (verder) uitstel van deze wet niet helemaal uitsluiten. Wel lijkt er consensus dat de hierboven genoemde wijzigingen in ieder geval doorgang moeten vinden.

6

Update Wet toekomst pensioenen

De Eerste Kamer stemt op 30 mei 2023 over het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. De wet zou dan op 1 juli 2023 in werking kunnen treden. Als de wet van kracht is, krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027.

Deze week is echter door ‘onze’ Minister van Pensioen Carola Schouten een jaar extra tijd gegeven aan de pensioenfondsen. Zij krijgen een jaar extra om hun operationele systemen én communicatie in te gaan richten. Dinsdag 30 mei is er een tweede debat hierover.

De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 ingestemd met het wetsvoorstel toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Minister Carola Schouten stuurde het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen op 30 maart 2022 naar de Kamer.

De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt, geldt sinds 1 januari 2020.

Kennissessie Pensioenakkoord

Donderdag 21 september om 15.30 uur praten we je weer bij over de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord. Heel concreet van insteek.

We ontvangen je in het Textielmuseum in Tilburg om 15.30 uur met koffie. Rond 17.00 uur ronden we af met een hapje en drankje. We rekenen geen kosten. Wel moet je je even aanmelden via onze speciale webpagina. Daar download je trouwens ook ons e-boek over het pensioenakkoord. Zo blijf je op de hoogte.

7 PensioenPrikkels Update Wet toekomst pensioenen

Klant van de Maand: MI-Partners

De aantrekkingskracht van (mechatronica) kennis

Voor deze editie reisde Pensioen-Coaching naar Veldhoven. Daar – midden in de Brainportregio, het tech-hart van Nederland – bedenkt Klant van de Maand MI-Partners mechatronische oplossingen voor problemen waar hun internationale klantenkring tegenaan loopt. ‘Uitvinders’, noemt directeur Ronald Schneider zijn engineers. Op het eerste gezicht heel wat anders dan de business van Pensioen-Coaching. Maar tijdens het gesprek komen er toch aardig wat overeenkomsten naar boven.

De aantrekkingskracht van ASML

MI-Partners voert engineeringprojecten uit op aanvraag. Het bedrijf bedenkt oplossingen voor de problemen waar zijn klanten tegenaan lopen. ‘Hoe moeilijker, nauwkeuriger en sneller, hoe leuker’, zegt directeur Ronald Schneider. ‘We zitten veel in de semiconductor-industrie, waar ASML actief in is. Wat ASML hier doet, trekt wereldwijd veel aandacht. Dus bedrijven uit heel de wereld komen naar Nederland op zoek naar dit soort kennis van mechatronica, iets plaatsen met een motor en een sensor. Neem bijvoorbeeld zakken chips in een doos zetten. Daarvoor is een nauwkeurigheid van een centimeter voldoende. Dat wordt anders naarmate het product kleiner wordt. In de projecten waar wij aan werken is het zo klein dat je het niet eens meer kunt aanwijzen.

Zwevende schermen

‘Om verstoringen in het productieproces uit te sluiten werken we met speciale technieken zoals magneetvelden. Daar kun je heel nauwkeurige machines mee maken die producten transporteren en heel precies positioneren. Denk aan plasma tv-schermen. Als je die op

8

karretjes door een fabriek transporteert, komen er stofdeeltjes van de wielen af en die kunnen dan dode pixels veroorzaken. Dat wil je niet. Daarom hebben we een magneettrein ontwikkeld waarmee de schermen contactloos door de fabriek zweven.’

Onzichtbaar

Voorbeelden zijn er genoeg, maar ze zijn vertrouwelijk. Zelf ontwikkelde Ronald ooit een scheerapparaat. ‘Die met die bloemkop’, vertelt hij. ‘Dat is leuk om over te vertellen omdat iedereen het ding in de winkel ziet liggen. Dat is met ons werk niet zo. We maken geen producten, we maken machines, en dan alleen het prototype, de eerste van een serie. Voor de consument is ons werk onzichtbaar.’

Open innovatie

Bij Philips leerde Ronald Schneider een manier van samenwerken die bij MI-Partners ook gebruikelijk is: over muurtjes heen kijken en samenwerken met naburige bedrijven.

‘Wij bedenken alles zelf, maar maken niets. Daar hebben we maakbedrijven voor nodig, maar ook sommige kennisbedrijven. Wij leren onze klanten heel veel nieuwe dingen. We gaan een nieuwe generatie machines voor ze neerzetten. Als ze die overnemen moeten ze wel snappen wat erin zit. Onze opdracht is ook om patenten voor de klanten te genereren. Daar worden ze beter van. Voor ons is het belangrijk om dan weer iets nieuws te gaan doen, zodat we altijd blijven voorlopen op onze klanten.’

Hoe plan je een uitvinding?

Het antwoord op de vragen die MI-Partners krijgt, is altijd iets wat nog niet bestaat. De oplossing moet nog uitgevonden worden. Maar hoe plan je een uitvinding? ‘Dat doen we door te vergelijken met ervaringen uit het verleden’, gaat Schneider verder. ‘We maken een inschatting van de complexiteit. Hoe we het moeten oplossen weten we dan nog niet, maar we kunnen wel met drie mensen beginnen om de mogelijkheden te verkennen. Daar heb je aan de ene kant heel creatieve mensen voor nodig die iets kunnen verzinnen en aan de andere kant goede analisten die iets kunnen berekenen. Twee verschillende types die in elk team moeten zitten. Daarom wordt hier niet veel thuisgewerkt. Pas als je de interactie met elkaar aangaat kom je verder.’

De vraag achter de vraag

Die interactie is er ook met de klant, te beginnen bij uitvinden wat die nu werkelijk nodig heeft. ‘Er zit altijd een vraag achter de vraag’, stelt Ronald. ‘Daarom vragen we door. Vaak blijkt dan dat iets anders beter voor hem is dan waar hij in eerste instantie

PensioenPrikkels Klant van de maand 9

om gevraagd heeft. Het is onze taak om dat helder te krijgen.’ Bij Pensioen-Coaching werkt het precies zo. ‘Hoezeer onze werelden ook van elkaar verschillen, de bedrijfsmatige aanpak zit heel dicht bij elkaar. Het is essentieel om je klant goed in te schatten en aan te voelen’, zegt Alfred van Pensioen-Coaching. Ronald Schneider vult aan: ‘Belangrijk is om je klant mee te nemen in het proces. Het is de expertise waarmee je het verschil maakt. Je helpt je klant met de kennis die je inzet.’

Gegarandeerd antwoord

Eind 2020 nam Pensioen-Coaching MI-Partners als klant over van een ander kantoor.

‘Omdat er sprake was van een overdracht van de ene pensioenuitvoerder naar de andere –en dus een mogelijke waardeoverdracht - konden we meteen onze meerwaarde laten zien’, zegt Alfred daarover. Vanaf dat moment bouwen de twee bedrijven aan een solide relatie. Het e-book over het nieuwe pensioenstelsel is goed ontvangen. De presentatie die Paul van Pensioen-Coaching bij MI-Partners gaf, maakte veel vragen los. Logisch volgens Schneider, want engineers zijn gewend om door te vragen. Het zit in hun natuur. Dat Paul heeft gegarandeerd dat hij met antwoorden komt, geeft vertrouwen en rust.

Vertrouwen

Leeft pensioen nu meer bij MI-Partners? ‘Nee’, zegt Ronald Schneider resoluut. ‘Bij de meesten niet, dus dat is een compliment. Er zijn nog veel vragen, maar die worden goed opgepakt en degelijk uitgezocht. Als techneut wil je tenslotte wel kunnen begrijpen waarom de regels zijn zoals ze zijn. De pensioenregels zijn zo complex. Je moet kunnen vertrouwen op iemand die er verstand van heeft. Gelukkig heeft Pensioen-Coaching die experts en dat geeft veel vertrouwen.

10
Directeur Ronald Schneider:
‘De pensioenregels zijn complex, daarom moet je kunnen vertrouwen op iemand die er verstand van heeft’

Krijg je vakantiegeld als je met pensioen bent?

Krijg je vakantiegeld als je met pensioen bent?

✅ Ja

… vanuit de AOW

Vakantiegeld | AOW | SVB

Het bruto bedrag ligt tussen de € 600,- en € 840,-.

✅ Ja

… van sommige pensioenfondsen krijg je een extra uitkering in mei als vakantiegeld. Zoals; PFZW, Bouw, Schilders en Hoogovens (Tata Steel).

❎ Niet in mei

… vanuit het pensioen wat je hebt opgebouwd bij je werkgever. Het vakantiegeld is met de maandelijkse pensioenuitkeringen verrekend. Omdat pensioen elke dag “vakantie” is. Je ontvangt dus elke maand al een stukje vakantiegeld.

Dat geldt voor alle PPI’s en verzekeraars en onder andere deze pensioenfondsen:

ABP, PME en PMT, PNO Media, Horeca & Catering, Zuivel, Schoonmaak en glazenwassersbedrijf, Vervoer, Beton, Notariaat, Stipp. Fysio, Molenaars, Bakkers, Zoetwaren en Verloskundigen.

Je krijgt sowieso een extraatje in mei van de overheid later. Voor vakantie of iets anders.

PensioenPrikkels
11

Wat verdient Jan Modaal in 2023?

Als pensioenadviseur zien we heel veel verschillende salarissen en loonschalen. We zien de gemiddelde leeftijd, het salaris, de parttimefactor, de duur van dienstverband en de man/vrouw verdeling. Hebben zij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden? En hoe verhoudt zich dat tot anderen.

Dan hebben we ook nog “Jan Modaal” en andere inkomenstermen:

• Gemiddeld

• Doorsnee

• Middelmatig

• Modaal

• Door de bank genomen

• Gewoon

Wat denk jij? Wat is in 2023 het inkomen van “Jan Modaal”?

Ps: het modale pensioeninkomen (in 2020) was € 26.100,- bruto per jaar.

12

Modaal salaris 2023

In 2023 ligt het modaal salaris in Nederland op een bruto jaarbedrag van € 40.000. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld.

Stijging modaal inkomen

Het modaal inkomen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ter illustratie: de afgelopen 10 jaar is het modaal salaris gestegen van € 32.500 naar € 40.000. Dat lijkt een mooie ontwikkeling, maar als je de stijging afzet tegen de inflatie, is de stijging niet zo positief als je denkt. Het leven is de afgelopen 10 jaar namelijk ook flink duurder geworden. Bekijk hieronder de ontwikkeling van het modaal salaris over de afgelopen 10 jaar:

33.000

Waarom een modaal salaris?

Je kunt je afvragen waarom het zinvol is om een modaal salaris te berekenen. Het is natuurlijk interessant om te weten hoe jouw inkomen zich verhoudt tot het inkomen van Jan Modaal. Zit je erboven? Dat is altijd mooi. Zit je eronder? Dan kun je misschien kijken waar dat aan ligt. Kun je meer verdienen door bijscholing of door op zoek te gaan naar een andere werkgever? Natuurlijk is het daarbij altijd verstandig om te checken wat de gemiddelde lonen zijn in jouw branche of sector.

Daarnaast zegt het modaal salaris ook het een en ander over wat de gemiddelde Nederlander te besteden heeft. En dat is weer interessante informatie voor beleidsmakers in Nederland. Die kunnen bijvoorbeeld vaststellen wat het effect van bepaalde overheidsmaatregelen op het modale inkomen is.

13 PensioenPrikkels Wat verdient Jan Modaal in 2023?
Jaar Modaal salaris 2012 €
2013 €
2014 €
2015 €
2016 €
2017 €
Jaar Modaal salaris 2018 €
2019 €
2020 €
2021 €
2022 € 38.000 2023 €
33.000
32.500
33.000
33.500
34.000
34.500
35.000
36.500
37.000
40.000

Kort nieuws

Overname pensioenportefeuille Vugts Verzekeringen

Op zoek naar win-win-situaties zijn we in gesprek geraakt met Alexander Vugts van Vugts Verzekeringen. Zij wilden graag hun pensioenklanten toevertrouwen aan een echte pensioenspecialist. Hierdoor konden zij zichzelf verder ontwikkelen als specialist in Zakelijke Schade verzekeringen. Het waren mooie besprekingen en gelukkig konden we op vrijdag 12 mei tekenen en het glas heffen op deze win-winsituatie!

Zomerpuzzel 2023

Hij komt er weer aan hoor; er wordt al hard aan gewerkt! In de volgende prikkel presenteren we Dé Zomerpuzzel 2023. En de liefhebbers kunnen gerust ademhalen; de muziekfragmentjes zitten er weer in!

14

Iets voor een ander doen

Woensdag 17 mei zijn Maja en ik afgereisd naar de Vogezen. Pensioen-Coaching is sponsor van Omni Sportief in Tilburg. Reden van de reis was dat Omni Sportief voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenafwijking de ultieme uitdaging zijn aangegaan om de Grand Ballon te gaan beklimmen. Wandelend, fietsend, handbike etc. Onze taak was, naast de sponsoring, om mee te fietsen en aan te moedigen. Maja zorgde voor de catering en medische begeleiding. Het werd een prachtige, nederige reis.

Tour de France 2023

1 juli - 23 juli 2023

Doe je mee? NBC Hermans, Linquake en Pensioen-Coaching hebben Sportpools 013 opgezet. Gewoon, voor de gezelligheid een leuke pool met leuke prijzen, wat gezelligheid in de bijpassende appgroep en vanzelfsprekend de competitie.

Tour de France, dé wielerkoers van het jaar. Dit jaar van 1 juli tot 23 juli. Onze Sportpools is vanzelfsprekend ook weer actief. Meld je aan en win de fraaiste prijzen en een hoop strijd en gezelligheid! Je kunt je inschrijven op sportpools.net.

Ga naar de subpool Sportpools 013. Kies je team en nog meer van deze prachtige wielerkoers. Of mail naar info@pensioen-coaching.nl. Leuk als je meedoet!

PensioenPrikkels is een maandelijks digitaal magazine van Pensioen-Coaching.

Colofon

Teksten Alfred van den Dobbelsteen

Esther Nagtegaal

Paul Vriends

Ontwerp en opmaak Brigitte de Man, B-more design

Afbeeldingen

Joris Buijs (portretfoto’s)

Esther Nagtegaal (Klant van de maand)

Unsplash, Pexels

15
Speciaal voor Maja
��
“10% bepaalt je handicap, 90% hoe je er mee omgaat!”
Leerzame quote van een van de NAH deelnemers

Disclaimer

Ondanks dat onze PensioenPrikkels met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan Pensioen-Coaching niet aansprakelijk worden gesteld. Onze PensioenPrikkel is alleen informatief en in algemene zin van toepassing. Ook voor de informatie op websites van derden waarheen wij verwijzen, geldt dat Pensioen-Coaching niet aansprakelijk is voor de inhoud, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik ervan. Check onze algemene voorwaarden.

samen vooruitkijken Goirkestraat 84 | 5046 GN Tilburg | 013 82 23 635 info@pensioen-coaching.nl | www.pensioen-coaching.nl