Ondernemend Friesland editie 3-2023

Page 1

REGIOBANK DROGEHAM Wil óók een MKB-bank zijn FIER VERMOGENSBEHEER ‘Klanten bedienen alsof het je ouders zijn’ DE FREONEN Nieuwe voorzitter Jetze Lont www.of.nl N0 03 2023

samen werken.

samen werken en samen vooruit

In de nieuwe gemeente De Fryske Marren houden we er met elkaar de vaart in.

Ondernemers hebben in deze mooie gemeente alle ruimte en helpen elkaar waar dat maar kan. Moet de koers verlegd worden? Dan doen we dat samen. Want door krachten te bundelen, komen we verder. Meer weten? www.defryskemarren.nl

www.defryskemarren.nl

Maandagen

Een tegeltjeswijsheid; niet meer dan dat. Maar die vlieger ging op 8 mei in ieder geval wel op voor ING en Rabobank. Er ging veel mis, daar achter die spiegelramen van de bankiers. Te beginnen bij een simpele overboeking via mijn ING-rekening. Via de app mislukte dit drie keer. Maar zo’n betaalklus maak ik graag áf. Dus maar inloggen via desktop. Daar verschenen ineens 7 eerder mislukte boekingen van het afgelopen half jaar in beeld. Inclusief mijn 3 pogingen van een kwartier terug. Alles stond klaar om verzonden te worden. Bijna had ik op verzenden gedrukt voor een bedrag van meer dan 700 euro, totdat ik het idee kreeg om even in de app te checken of die andere betalingen misschien al lang waren gedáán. Helaas; de app opende ineens niet meer. Bevestigde alleen dat ik via desktop erin kon. Maar daar wás ik al. Ik probeerde de boekingen maar te verwijderen. Echter; bij iedere opdracht liet een draaiend oranje cirkeltje me weten dat het lastig was. Uiteindelijk mislukte het en zat ik nog steeds met die fakeopdrachten in mijn ING-to do-rubriekje. Laptop en mobiel uitgedaan en weer opgestart, hele procedure weer doorlopen; geen succes. Na inmiddels 28 minuten de klantenservice gebeld (er kwamen 4 minuten bij om een telefoonnummer te vinden) en daar vertelde een robot me dat er een storing was, waardoor er geen klantencontact mogelijk was. Okay, dan. Misschien dát dan even op de homepage zetten?

Dan maar een adreswijziging voor mijn moeder (helaas: dementerend) regelen bij Rabobank. De eerdere adreswijziging was niet aangekomen en toen men mij een half jaar later belde dat de post terugkwam hadden we afgesproken dat ik ze zou mailen. Dat was genoeg, vertelde iemand mij. Maar die mail kwam ineens terug. Een

robot vertelde mij (voor het eerst) dat er beslist ook een bewijs van inschrijving nodig was. Oei; daarvoor moest ik bij de zorginstantie zijn en daar is het ook al zo’n doolhof.

Maar enfin; uiteindelijk had ik hem en mailde opnieuw naar de Rabobank. Hèhè, nu hadden ze écht álles. Maar nee; dezelfde robot met hetzelfde antwoord kwam terug. ‘Er was een bewijs van inschrijving nodig’. Na 4 minuten zoeken een telefoonnummer gevonden van afdeling Leeuwarden/Noordwest Friesland. De dame die ik aan de lijn kreeg sprak Limburgs. En niet zo’n beetje ook; de vlaai klotste haar nog bijna tegen de huig. Maar ze deed haar best. Alleen het systeem werkte niet mee. Wie mijn moeder was, wie ik was en de notariële stukken die ze bij de bank al 8 jaar hebben waaruit blijkt dat ik haar bankzaken mag beheren; ze waren allemaal in verschillende digitale laadjes verstopt. Zo duurde ook dat gesprek meer dan 11 minuten. Toen beloofde de dame mij dat het nu goed zou komen.

Inmiddels was de ING-storing nog niet verholpen. Ik vermoed dat de verantwoordelijken het tegeltje ook kenden. Wellicht waren ze weer in bed gekropen.

Eén troost voor al die doorgedraaide managers: maandagen zijn er slechts één keer per week.

Menno Bakker

HOOFDREDACTEUR

Meer lezen of reageren? linkedin.com/in/bakkermenno of op https://twitter.com/OF_nl

‘Wegens herhaalde klachten zal er deze week geen maandag zijn. Ga terug naar bed!’
3 LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN OF 2023-03

Colofon

Uitgeverij

Brouwer Business

Media BV

Hoofdredactie

Menno Bakker

Bladmanagement

Ed Klijnman

Coverfoto

Ed Klijnman

Advertentie

exploitatie en administratie

Ondernemend

Friesland BV

Tussendiepen 21

9206 AA Drachten

Telefoon 0512-366326

Jasper van der Sluis

06-46033589

Gerrit Landman

06-18882116

Jan Gerrit de Boer 06-40209389

Redactie

NARVIC-media, met: Casper Ferwerda, Menno Bakker, Wiebrand de Boer, Tine van Knijff-van Hijum, Thea van der Schaaf, Klasina van der Werf, Willem Walda, Ingrid van Damme en Amanda de Vries

nieuwsberichten@of.nl

Vormgeving

VDS Crossmedia

Drukker Scholma Druk

ISSN 1383-9314

© De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

www.of.nl

Duidelijk maken dat het in Friesland heerlijk wonen, werken én leven is’

In Nederland kampt het bedrijfsleven met een tekort aan mensen. In diverse sectoren van de economie voorspellen experts dat het personeelsprobleem in de nabije toekomst grote gevolgen kan hebben. Voor de zorg, voor het onderwijs, voor de bouw, maar óók voor de industrie, waar productieprocessen daadwerkelijk in gevaar kunnen komen. Ook in Friesland is dat een probleem. Mensen interesseren voor een stageplaats, of zelfs een baan is lastig en ook meer ervaren mensen aantrekken is een uitdaging van jewelste. Alle reden voor het Innovatiepact Fryslân (IPF; een samenwerking van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, red.) om ‘WRK.frl/’ te starten. Een programma waarmee de tekorten op de Friese arbeidsmarkt teruggebracht moeten worden.

Okkinga Communicatie in Bolsward is sinds 1998 een allround communicatiebureau met een breed pakket aan klanten. Van klein MKB tot internationale bedrijven en van online tot offline specialisme, Okkinga is samen met de klant enthousiast regisseur op het gebied van totaalcommunicatie. Eigenaar Gerben Okkinga blikt terug op 25 jaar hard maar met veel plezier en succes werken. ‘’Ieder bedrijf verdient verandering.”

‘Klanten bedienen alsof het je ouders zijn’

Dichter bij de klant staan en mensen écht maatwerk bieden. Dat is in één zin de reden waarom Thijs van Keimpema, Johan IJsbrandij en Bram Bakker enkele jaren geleden begonnen met Fier Vermogensbeheer. “Je kunt als particulier of als ondernemer je geld in een verzamelfonds van aandelen stoppen of laten beheren door een bank”, zo leggen de heren uit. “Maar wil je dan ook regelmatig contact met een adviseur dan moet je eerst enkele tonnen meenemen. Ook de strategie die dan dikwijls wordt gekozen is ons iets te passief. Wij willen graag voor onze klanten het geld beheren alsof zij onze ouders zijn.

26 34 40
‘Ons doel is onze klanten helpen hún klanten te bereiken’
4 OF 2023-03

Marten

Hylkema, MHB AV Joure:

De toekomst van de evenementensector stond er nog geen drie jaar geleden bepaald niet rooskleurig voor. Door de Coronacrisis verdampten de portefeuilles van de evenementenbranche van het ene op het andere moment als sneeuw voor de zon. Veel bedrijven moesten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Ondernemend Friesland in gesprek met Marten Hylkema (38), oprichter en eigenaar van MHB AV, sinds kort gevestigd in Joure.

Robbert Lodewijks in Glasgow

In de rubriek Friezen in den Vreemde vertellen we de ervaringen van managers, bestuurders en ondernemers over de grens. Waar waren ze? Wat deden ze daar? Wat nemen ze mee naar huis? In deze editie: Robbert Lodewijks van Hulo. Hij was recentelijk in Glasgow.

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het stamt uit 1920 en staat dit jaar 25 jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Woudagemaal is een geliefde plek voor toeristen uit binnen- en buitenland, voor groepsuitjes en als vergaderlocatie. Indien nodig wordt het ingezet door Wetterskip Fryslân om te zorgen voor droge voeten in de provincie. Communicatiemedewerker Sonja van der Goot legt aan OF uit waarom het gemaal zo uniek is in de wereld.

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 66 50
‘Onze focus ligt steeds meer op educatie’
“De kracht van beeld is groter dan duizend woorden”
‘Doel was om onze oplossing flink onder de aandacht te brengen’
61 5 OF 2023-03

Wij zijn een advies- en ingenieursbureau met grensverleggende experts die dagelijks werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Waar wij veilig en gezond kunnen leren, werken, spelen, wonen en groeien.

wsp.com/nl

Stienstra en Van der Wal is een aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in Waterbouw werken. Het bedrijf heeft vooral in de drie noordelijke provincies bekendheid opgebouwd met degelijk en vakkundig uitgevoerde werken, onder andere in opdracht van provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast weten ook vele aannemers de kwaliteiten van Stienstra & Van der Wal op juiste waarde in te schatten.

Walbeschoeiingen

Steigers en vlonders

Trailerhellingen

Houten bruggen

Remmingswerken

ROGMOLEWEI 6, IJLST TEL.: 0515 - 533 243 INFO@STIENSTRA-VANDERWAL.NL
Stienstra & van der Wal B.V. KoHN 415.indd 2 16-03-20 15:12
Samen maken we onze leefomgeving toekomstbestendig Lavendelheide 8D | 9202 PD Drachten info@kbkadministratie nl | 085-0410204 DE9010733-ONT001-CB021

Agrarische Jongeren Friesland: Samenwerking met GreenInclusive

Onlangs tekende het bestuur van de Agrarische Jongeren Friesland een samenwerkingsovereenkomst met GreenInclusive. Het doel is om kennis te delen en de mogelijkheden met elkaar te verkennen om invulling te geven aan een toekomstbestendige landbouw. Agrarische Jongeren Friesland (AJF) telt meer dan 1.000 leden die met elkaar een gezonde toekomst willen creëren voor boerenbedrijven in Friesland. Nu van de sector een transitie wordt gevraagd, zijn de jonge ondernemers op zoek naar perspectief om het voortbestaan van het boerenbedrijf te kunnen garanderen.

AJF-bestuursleden Veronica Brolsma en Akkelien Hettinga zijn dan ook blij met de samenwerking: “GreenInclusive is bezig met duurzame nieuwe verdienmodellen voor onze sector. Zij zijn koploper in Nederland en maken zich sterk voor agrariërs in Friesland. We zijn trots dat we hier onze regio samen kunnen optrekken in het belang van onze leden.”

GreenInclusive vindt de samenwerking met jonge agrariërs heel belangrijk “We willen nieuwe ketens vormgeven die voor de lange termijn bijdragen aan onze regionale economie. Ons uitgangspunt is om de agrarische sector daar een sterke positie in te geven. Met de natuurlijke grondstoffen die agrariërs telen, is de bouwsector in staat om ook haar verduurzamingsopgave te realiseren. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat agrariërs die deze keuze maken daar maximaal economisch en ecologisch van kunnen profiteren,” zegt Loraine Westerneng van GreenInclusive.

Foto – v.l.n.r.: Akkelien Hettinga (AJF), Loraine Westerneng (GreenInclusive) en Veronica Brolsma (AJF) – bron: GreenInclusive

Nu officieel: De Friesland Kliniek

Eind mei opende in Leeuwarden de Friesland Kliniek. De kliniek is al enige tijd operationeel maar vanaf begin 2023 is een deel van de verzekerde laagcomplexe huid- en handoperaties verschoven uit het Medisch Centrum Leeuwarden naar de Friesland Kliniek. Een mooi moment om een feestje te vieren.

De plastisch chirurgen van Friesland hebben al langere tijd een goede samenwerking met de verschillende Friese ziekenhuizen. Om de laagcomplexe zorg te kunnen verschuiven van het MCL naar de Friesland Kliniek was het akkoord van de zorgverzekeraar Achmea ook nodig. Dit is gelukt. Vanaf begin 2023 kunnen huisartsen of andere specialisten patiënten naar de Kliniek verwijzen. “Door de goede samenwerking met de Friese ziekenhuizen kunnen wij zorg op maat bieden. Indien nodig kan altijd besloten worden de behandeling binnen het ziekenhuis uit te voeren”, aldus een persbericht.

De Friesland Kliniek biedt zorg aan patiënten met veel voorkomende hand- en pols problemen zoals het ‘carpaal tunnel syndroom’. In samenwerking met Pathologie Friesland kunnen in de Friesland Kliniek zowel goedaardige en kwaadaardige huidaandoeningen behandeld worden. Ook door middel van de WIFSA-methode, waarbij tijdens de ingreep direct pathologisch onderzoek plaatsvindt. Zodra bekend is dat de snijranden vrij van tumor zijn, kan er in de organisatie, direct een plastisch chirurgische reconstructie van het defect verricht worden.

Naast de reguliere zorg worden er cosmetische behandelingen aangeboden zoals bijvoorbeeld ooglidcorrecties en injecties van Botox en fillers.

Opsteker voor Heeg

Een leuke opsteker voor het toeristische profiel van Heeg. Op dinsdag 2 mei opende daar “ByDjura”. De winkel bevindt zich op de Harinxmastraat 38 en er zijn allerlei hippe accessoires, sieraden, thee en kleding te koop.

Eigenaresse Djura de Jong heeft al een conceptstore in restaurant D’Ald Herberch in Gaastmeer, waar je haar koopwaar kunt afrekenen bij de bar. Maar de wens van een eigen winkel bleef. “Ook een leuk weetje”, aldus de onderneemster, “vorig jaar heeft ByDjura een eigen theelijn samengesteld, met handgemaakte theemelanges in verschillende smaken. Ook deze zijn te koop in de winkel.”

Foto: Friesland Kliniek 7 LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN OF 2023-03
Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW Eastermar telefoon: 0512 - 47 13 00 www.bouwbedrijfswart.nl swart@bouwbedrijfswart. nl Al ruim 100 jaar de veelzijdige aannemer uit Eastermar... Oneindige WINDSPOREN WIND, WATER, ZILTE ZEELUCHT EN ONTHAASTEN INBEGREPEN REDERIJ ’VOORUIT’ Rozengracht 31, 8861 EX Harlingen Tel: 088-7333745 • Fax: 0517-430 299 info@rederij-vooruit.nl • www.rederij-vooruit.nl ®

Elfsquad: samenwerking met AESC

AESC, specialist in software en automatisering binnen de maakindustrie, heeft een strategisch partnerschap gesloten met Elfsquad uit Drachten. Na een succesvolle eerste fase hebben beide partijen recent besloten om het nieuws breder uit te dragen.

Als officiële partner zal AESC zich bezighouden met de implementatie, begeleiding, het verzorgen van cursussen en verkoop van Elfsquad’s CPQ (Configure, Price, Quote) oplossing.

Onder leiding van Dirk van Zwieten en Devy van Dinteren, biedt AESC oplossingen op het gebied van software en automatisering ter ondersteuning van de maakindustrie. Denk hierbij aan CAD, CAM, Calculatie, Visualisatie en nu ook CPQ. Elfsquad, opgericht door Jan Brolsma in 2016, richt zich op het stroomlijnen van offerteprocessen, met name voor bedrijven in de maakindustrie. Deze samenwerking ontstond vanuit een groeiende vraag vanuit het gezamenlijke netwerk van klanten.

Dirk van Zwieten, CTO bij AESC, benadrukt de meerwaarde van Elfsquad: “Elfsquad biedt bedrijven in de maakindustrie een uitgebreide en flexibele oplossing om hun offerteprocessen voor configureerbare producten te stroomlijnen, wat resulteert in aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen.”

Jan Brolsma ziet grote kansen in het partnerschap: “Door samen te werken met AESC kunnen we onze klanten nog beter bedienen met een totaaloplossing die zowel de kracht van Elfsquad als AESC combineert.”

POP-UP BOUWPLAATS

‘BOUWBASE’ HARKEMA OP FILM GEZET

De bouw heeft nog altijd een tekort aan mensen. En dus wordt er hard gewerkt aan het profileren van bouwopleidingen. Het project BouwBase is daarvan een voorbeeld. Kinderen groep 7/8 van SWS It Werflân uit Rottevalle openden begin mei samen met de wethouders Sjoerd Vegelin en Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen BouwBase, een levensechte bouwplaats voor leerlingen van 11 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij bouwbedrijf Kootstra Van der Veen. Het doel van dit project: kinderen vroeg interesseren voor een opleiding in de bouw. Videoproductiebedrijf Bakkers Blik maakte er een film van.

De Friese afdeling van Bouwend Nederland wil, samen met Toekomstbouwers Friesland en Techniek Expertise Centrum (TEC), jongeren enthousiast maken om later voor een Bouw- of Infra-opleiding te kiezen. Daarvoor is BouwBase bedacht. Criss Roemers, directeur Toekomstbouwers Friesland: “Je kunt BouwBase vergelijken met een Cruyff Court. Het is een plek om te ontdekken of hier je interesse en talent ligt. En als dat zo is, dan kunnen we, samen met het onderwijs, hen later helpen goede professionals te worden”. Een mooi initiatief zegt Arnaud Donker, meester van groep 7/8. “Ik gun het ieder kind om rijke ervaringen zoals deze op te doen.”

Video

De On Tour versie gaat na vijf weken in Harkema door naar Drachten waar Bouwgroep Dijkstra Draisma het nieuwe zwembad De Welle bouwt. Al bijna 40 groepen en klassen hebben zich voor BouwBase in Harkema en Drachten aangemeld.

Een korte impressie op video werd gemaakt Bakkers Blik videoproducties; deze kan hier worden bekeken.

v.l.n.r.: Dirk van Zwieten, Jildou Kracht, Devy van Dinteren.
9 LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN OF 2023-03

Onze technici maken het verschil

De klimaatverandering stelt waterbeheerders voor nieuwe uitdagingen. Extreem weer vraagt up-to-date technische kennis om de goede werking van sluizen, pompen, stuwen en gemalen te waarborgen. Met de Mous Academy leiden we een nieuwe generatie technici op die het verschil gaan maken.

Meer weten? Kijk op

MOUSWATERBEHEER.NL

Voor een onvergetelijke vaarvakantie huurt u een motorjacht bij Yachtcharter Houwink Grou

Ontdek Friesland vanaf het water. Ook Overijssel is snel te bevaren.

BOEK UW BOOT NAAR KEUZE OP WWW.YACHTCHARTERGROU.COM
Vanaf € 745 per week.
223061-3 Mous promotie.qxp_Watertechnologie in Friesland [170 x 115 mm] 09-06-22 14:06 Pagina 1

NelfKoopmans overgenomen door PearlPaint Group

Verffabriek NelfKoopmans is overgenomen door PearlPaint Group uit Lelystad. De focus zal komen te liggen op verbreding en verdieping van het productaanbod, intensivering van de productontwikkeling en een verdere professionaliseringsslag van de dienstverlening. Marktlink vestiging Drachten heeft de transactie begeleid.

Aandeelhouder Paul Dokter blijft als adviseur werkzaam bij NelfKoopmans: “Ik ben ontzettend trots op onze professionele onderneming met haar rijke historie. Het is tijd voor een nieuwe stap, waarbij we als zelfstandige onderneming binnen een groter geheel blijven opereren. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met PearlPaint Group een mooie toekomst tegemoet gaan.”

NelfKoopmans heeft een rijke historie die begint in 1916 als de Nederlandsche Elektrische Lakfabriek (N.E.L.F.).

Het is één van de eerste Nederlandse verffabrikanten die elektriciteit gebruikt om verf te produceren. Inmiddels produceert NelfKoopmans volledig klimaatneutraal in de fabriek in Marrum.

PearlPaint Group uit Lelystad ontwikkelt, produceert en levert vloei- en kneedbare merkproducten voor herstellen, beschermen, onderhouden en reinigen. Alle producten zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen in de woonen werkomgeving, de bouw en de industrie.

PearlPaint Group is onderdeel van Citadel Enterprises, een groep ondernemingen actief in techniek en industrie.

Baker Tilly: landelijke speler met regionale binding

Om klanten in de drie noordelijke provincies te bedienen, opende Baker Tilly in 2021 zijn kantoor in Groningen. Met ruim 50 medewerkers bedient het bedrijf klanten op het gebied van audit, MKB accountancy & advies en belastingadvies. “Wat ons sterk en uniek maakt is onze sterke binding met de regio. Wij denken mee met de omstandigheden en bijzonderheden die spelen in de regio en binnen de branche van onze klanten”, aldus het bedrijf in een persbericht. Tegelijkertijd is men er trots op onderdeel te zijn van een groter geheel. Dat is Baker Tilly International, één van de 10 grootste accountancy- en adviesnetwerken wereldwijd.

Snel Uitzendbureau zet stap op Friese grond

Snel Uitzendbureau uit Uithuizermeeden heeft Klaverwerk Uitzendbureau in Heerenveen overgenomen. Door deze overname heeft Snel Uitzendbureau haar vleugels uitgeslagen naar Friesland. Justin Wieringa, directeur Snel Uitzendbureau: “Al jaren hebben wij in Groningen een succesvolle onderneming die goed opgeleide, internationale vakmensen uitzendt. Door de overname van Klaverwerk Heerenveen wordt het nu eenvoudiger om ook de Friese markt te bedienen.”

Om ook bij Klaverwerk Heerenveen de goede kwaliteit te waarborgen is vestigingsmanager Suzanne Visser aangetrokken. Zij brengt bedrijven in de bouw-, logistiek-, techniek – en agrarische sector in contact met vakmensen die bij Klaverwerk bekend zijn. Visser: “In deze tijden van arbeidskrapte, kunnen wij wel vakkrachten op grote schaal aanbieden. Daarbij ‘ontzorgen’ wij de opdrachtgever volledig door onder andere de controle van opleidingen, huisvesting en trainingen over te nemen. Daarnaast geldt als extra pluspunt dat onze medewerkers altijd in teams uitgezonden

worden met in elk geval 1 anderstalige waardoor een goede communicatie naar de opdrachtgever gewaarborgd wordt.”

Snel Uitzendbureau is opgericht in 2014 door de jonge ondernemer Justin Wieringa (1994). Met ervaring in de uitzendwereld en extra motivatie door een Minor Ondernemerschap zette hij als 20 jarige de stap naar de Kamer van Koophandel. De eerste jaren is Snel Uitzendbureau B.V. door succesvolle inzet op grote sloop- en demontagewerkzaamheden vlot gegroeid. Naast de expansie naar Friesland, heeft Wieringa verdere uitbreidingsplannen in Groningen en Drenthe.

11 LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN OF 2023-03

Welkom in het Stijlicoon van het Noorden:

Van Doesburg-Rinsemahuis

Ruim 100 jaar geleden krijgt Drachten een nieuwe buurt in de kleuren van De Stijl. Drachten is daarmee het begin van Theo van Doesburgs carrière als kunstenaar-architect in binnen- en buitenland.

Tijdens zijn diensttijd raakt de Drachtster schoenmaker en dichter Evert Rinsema bevriend met Theo van Doesburg. Bij een bezoek aan Drachten breidt de vriendschap zich uit naar Everts broer. Thijs Rinsema is ook schoenmaker én in zijn vrije tijd actief als kunstenaar. Via de broers leert Theo de Drachtster gemeentearchitect Cees Rienks de Boer kennen.

De gemeentearchitect heeft de opdracht gekregen om nieuwe middenstandswoningen te bouwen. Hij nodigt Theo van Doesburg uit om kleurenschema’s te bedenken voor de binnen- en buitenkant van deze woningen.

Theo gaat voortvarend van start en ontwerpt een kleurrijke buurt. De felle primaire kleuren doen veel stof opwaaien en de woningen krijgen de bijnaam ‘Papegaaienbuurt’.

Sinds 2018 is Torenstraat 3 in Drachten een museumwoning en rijksmonument. Het Van Doesburg-Rinsemahuis is opengesteld voor bezoek.

Bezoek onze museumwoning in Stijl!

n Torenstraat 3 in Drachten

n Vr-za-zo: van 13.00 tot 16.00 uur

n Vanuit Museum Dr8888 is het een wandeling van zo’n 10 minuten.

n Kijk voor actuele openingstijden op: www.museumdrachten.nl

Musea, huizen, scholen en alles wat met bouwen te maken heeft

EN EN IPV OF OF

In elk ontwerp speelt functionaliteit een grote rol. De financiële ruimte beperkt soms meer dan de omgevingsruimte. Daarom is het goed om met een ervaren architect slimme keuzes te maken. Slim in effectiviteit, originaliteit en duurzaamheid. Zo blijven niet alleen de kosten van het bouwproces beperkt, maar zijn ook de besparingen na jaren nog steeds duidelijk merkbaar.

De Ikker 4 | 9062 HN Oentsjerk | 058-215 88 11 | info@marten-atsma.nl | www.marten-atsma.nl

Tien jaar Hofstee

Feest bij Autohopper Hofstee in Drachten. Het bedrijf bestaat deze week 10 jaar. “Ons recept voor succes: perfectionisme, focus op klanttevredenheid en een flinke dosis creativiteit”, vertelt eigenaar Erik Hofstee.

“De afgelopen jaren waren behoorlijk uitdagend, denk bijvoorbeeld aan het chiptekort waardoor veel auto’s niet geleverd konden worden. Door creatief te ondernemen en samen te werken met andere verhuurders, lukte het ons elke keer weer om snel en tijdig de juiste auto’s te leveren.”

Dit heeft geleid tot veel tevreden klanten, wat blijkt uit onze 300+ Google-reviews met een gemiddelde beoordeling van 4,9. Het bedrijf is daar trots op, aldus de ondernemer.

De Goede vierde 75-jarig jubileum met open huis

Ze noemen zichzelf ‘specialisten die je financieel helpen groeien’. En daarmee slaan ze de spijker op zijn kop. Want het team van De Goede bestaat uit experts op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële zaken. Eigenlijk dus: álle facetten waarmee ze klanten kunnen helpen om vooruit te komen. Zélf zijn ze overigens óók behoorlijk vooruitgekomen, want sinds de oprichting is het team behoorlijk gegroeid en behalve Heerenveen is er inmiddels ook al een vestiging Wolvega, welke tevens vestiging Regiobank is. En dit jaar is het feest, want De Goede bestaat 75 jaar.

Reden voor ondernemer Willem de Goede om in deze periode op de social mediakanalen van het bedrijf regelmatig terug te blikken op alles wat hij en zijn voorgangers allemaal hebben meegemaakt én hebben geleerd. En omdat een jarige doorgaans trakteert hield De Goede Heerenveen op vrijdag 12 mei open huis.

Súdwest-Fryslân wil A-locaties

langs rondweg

Sneek

De gemeente Súdwest-Fryslân wil drie bedrijfskavels aan de Selfhelpweg, gesitueerd aan de zuidelijke rondweg van Sneek, graag invullen met toonaangevende bedrijven. De kavels liggen op een zichtlocatie met goede ontsluiting en zijn daarom absolute A-locaties in Sneek.

Pal langs de zuidelijke rondweg van Sneek liggen drie bedrijfskavels waar de gemeente graag invulling aan wil geven. Samen met de vierde kavel, waar het Sneker bedrijf Everlake is gevestigd, vormen de bedrijfskavels de entree van Sneek. Vandaar ook dat de gemeente hoge eisen stelt aan de vormgeving van de nieuwe panden. Voor toekomstige eigenaars van de kavels is dit een aantrekkelijke zichtlocatie.

Volgens de gemeente Súdwest-Fryslân is het nodig om het bestemmingsplan voor deze locaties aan te passen. Bedrijfspanden met alleen een kantoorfunctie zijn namelijk nu nog

niet toegestaan. “Er is veel vraag naar locaties voor bedrijfspanden met een kantoorfunctie. Het aanbod daarin is gering in Súdwest-Fryslân. We zien deze drie kavels aan de Selfhelpweg in Sneek als potentiële locaties voor hoogwaardige kantoorpanden. Maar daarvoor moeten we wel het bestemmingsplan wijzigen”, legt Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ordening, uit. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.

De bedrijfskavels liggen op een goed zichtbare locatie in Sneek die bovendien goed bereikbaar is via de A7. Mede daarom stelt de gemeente hoge eisen aan de architectuur. “Het pand van Everlake, dat eerder dit jaar officieel werd geopend, is een mooie standaard voor toekomstige bedrijven. We willen kwaliteit uitstralen. Het is ten slotte één van de eerste stukken van Sneek die je ziet wanneer je vanuit Joure Sneek binnenrijdt. Ik heb er alle vertrouwen in dat een aantal prachtige bedrijven met in het oog springende panden langs de N354 komt”, laat wethouder Dam weten.

De gemeenteraad moet nog beslissen of zij groen licht geeft aan de gemeente om de plannen verder uit te werken.

13 LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN OF 2023-03
Meest klantgerichte en Jupiter 10A, 8448 CD Heerenveen | T 058 255 0601 E info@asbeste.nl | I asbeste.nl Wij stropen onze mouwen graag voor u op! Asbest | Chroom-6 | Circulaire sloop

KBS+BTS viert 35 jaar innovatie en succes in de bouwsector

KBS+BTS, het bouwadviesbureau uit Sneek, viert in juni zijn 35-jarig bestaan. Sinds de oprichting in 1988 heeft het bedrijf een significante groei en ontwikkeling doorgemaakt, van een tweemanszaak tot een team van 14 bouwkundig professionals met een breed scala aan disciplines.

“Gedurende deze 35 jaar hebben we de kans gehad om aan talloze innovatieve en uitdagende projecten te werken”, zegt Abe Schuurmans, een van de huidige directeuren van KBS+BTS. “We zijn ontzettend trots op wat we samen hebben bereikt en kijken uit naar de toekomst.”

Het fundament van KBS+BTS werd gelegd in 1988. Gerard Schuurmans en Teake Rijpma startten het bedrijf KBS vanuit de woning van Gerard. Het idee was om architecten en aannemers te bedienen met bouwkundige calculaties. Dit was direct een doorslaand succes, waarna al snel een eerste medewerker in dienst werd genomen. Dit werd Evert Terpstra, die nog steeds bij het bedrijf werkt.

Binnen twee jaar werd het eerste pand aan de Koopmansgracht gehuurd. Op de eerste verdieping, boven (destijds) de waterpolitie, nam het bedrijf zijn intrek. De vrouwen van Gerard en Teake werden ingeschakeld voor de administratie, receptie- en reproductiewerkzaamheden.

In 1995 werd BTS opgericht om de toenemende vraag naar bouwkundig tekenwerk te beantwoorden. Wegens ruimtegebrek werd voor de bouwkundigtekenaars een ruimte gehuurd aan de Oude Koemarkt.

In 1997 kwamen KBS en BTS samen na de verhuizing naar het huidige pand. De locatie van de oude landbouwschool aan de Lemmerweg 51. Vanaf dat moment werd ook bouwmanagement aan het dienstenpakket toegevoegd. Het bedrijf is in 2010 overgenomen door Abe Schuurmans en Jetze Spijksma.

In de loop der jaren heeft KBS+BTS zich gericht op het aanbieden van een breed scala aan bouwkundige diensten, zoals bouwkundige calculaties, bouwkundig tekenwerk, BIM, bouwmanagement en het schrijven van bestekken en meerjaren onderhoudsplannen (MJOP).

“We kijken uit naar de toekomst”, vertelt Jetze Spijksma. “De bouw is een dynamische branche en we zien mooie ontwikkelingen die we op de voet volgen en waar we ook een voortrekkersrol vervullen. Denk bijvoorbeeld aan BIM, duurzaamheid en circulair bouwen.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 15 OF 2023-03
16 OF 2023-03
"Meer mensen mogen wel weten dat we óók een mkb-bank zijn"

‘Hier kun je nog altijd gewoon binnenlopen’

Wie naar de zaak belt krijgt vrijwel altijd medeeigenaar Jelly Veenstra aan de lijn. Want net als compagnon Evert van Wieren vindt zij direct contact met de klant extreem belangrijk. Door dat eerste contact merk je als klant ook al snel dat je niet bij een doorsnee grootbank bent aanbeland. Drie keer doorverbonden worden is er bij Van Wieren Adviseurs in Drogeham, franchisenemer van Regiobank, niet bij. Binnen no time staat jouw afspraak ingepland, met Jelly of Evert zélf, of met één van de andere vier adviseurs die er werken. Het doel van die afspraken: particulieren én ondernemers met persoonlijk advies verder helpen met bankzaken, hypotheken, verzekeringen én financiële planning. OF sprak met Evert van Wieren over wat daar allemaal bij komt kijken. En over zijn wens om duidelijk te maken dat Regiobank Drogeham er óók voor de ondernemer, waar dan ook in Friesland, is.

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 17 OF 2023-03

“Ik ben mijn carrière als twintigjarige begonnen in het transport”, vertelt Van Wieren bij de eerste kop koffie. “Mijn verantwoordelijkheid was om voor een groot transportbedrijf de planningen te verzorgen. Dat ging lekker en het verdiende goed, maar op een gegeven moment werd mij gevraagd een reorganisatie door te voeren, waarbij een flink aantal goede mensen puur op financiële gronden de laan uit zouden moeten. Ik vond dat onrechtvaardig en ook een taak die niet bij mijn persoonlijkheid past. Ik besloot iets anders te gaan doen en zo kwam ik viavia in de verzekeringen terecht.”

De jonge Van Wieren begon toen als assurantieadviseur te werken bij een assurantietussenpersoon. Dit deed hij maar kort; Evert werd in 1993 zelfstandig ondernemer. Eerst met een assurantiekantoor in Augustinusga. Van Wieren: “Ik vond het leuk werk, maar mijn vader Atze, die kantoorbeheerder was

bij de regionale Rabobank, gaf me het advies: ‘zorg dat je een banklicentie krijgt; dat verbreedt jouw mogelijkheden’.” En rond 2002 kwam de uitbreiding met een banklicentie als franchisenemer van de Regiobank; een onderdeel van de Centrale Volksbank (moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, red.). “De Regiobank heeft overal in Nederland vestigingen en gezamenlijk kenmerk is dat ze allemaal heel dicht bij de klant willen blijven. Dat is de reden dat deze samenwerking mij past als een perfecte jas. Ik kom hier uit de buurt en ik vind het fijn dat mensen, die ik vaak persoonlijk ken, hier nog altijd zo binnen kunnen lopen.”

Of een speler als de Regiobank Drogeham in het digitale tijdperk een uitstervend ras is? Van Wieren is ervan overtuigd dat dit niet zo is. “Natuurlijk; we regelen tegenwoordig allemaal heel veel financiële zaken online. En zeker de jongere generatie zit dagelijks in de apps. En dat gaat prima, totdat ze voor een belangrijke beslissing komen te staan. Zoals bijvoorbeeld de aankoop van een huis, of de overname van een bedrijf. Dan komt er veel op je af en is het toch wel heel fijn dat er iemand dichtbij zit, die jou kan helpen.” Het adviestraject van Van Wieren is vervolgens voor een belangrijk deel gestandaardiseerd, zo legt Evert uit. “Het begint bij ons altijd met financiële planning. Voor welk besluit sta je op dit moment? Wat wil je en hoe kun je dat financieren? Vervolgens kijken we ook naar de lange termijn: hoe ziet de ontwikkeling van de waarde van je bezit eruit? Maar ook de ontwikkelingen van je vaste lasten? En

18 OF 2023-03
"Ik hoop dat we over vijf jaar nog steeds een zelfstandige bank zijn"

zeker ook: welke risico’s zijn er? Jongeren vergeten soms nog wel om over pensioen na te denken. Ik begrijp dat, maar toch is het goed om dat in een vroeg stadium in kaart te brengen. Zo ook het risico op werkloos of ziek worden. Dat kan veel betekenen voor je inkomen en voor je dromen. Maar er zijn dan ook weer verzekeringen die de risico’s kunnen afdekken.”

Ondernemers

Met de expertise die zijn team in huis heeft wil Van Wieren een adviseur zijn waar een ondernemer, waar dan ook in Nederland, op ieder moment van de dag advies kan krijgen. “We zijn natuurlijk geworteld in de regio Noordoost Fryslân, maar: er zijn in Friesland niet veel banken meer waar een ondernemer persoonlijk advies kan krijgen. Meer mensen mogen wel weten dat we óók een mkb-bank zijn. Bij ons staan de deuren daarom voor iedereen wijd open.”

Van Wieren benadrukt daarbij dat hij met zijn team goed bewaakt dat de klanten bij het karakter en de schaal van zijn bedrijf passen. Hij is dan ook transparant over de reikwijdte van zijn diensten. “Een grootbedrijf met een miljoenenomzet kunnen wij onvoldoende helpen”, stelt de directeur. “Niet eens zozeer omdat we onvoldoende kennis zouden

hebben, maar als onderdeel van de Centrale Volksbank hebben we uiteraard ook met een hoofdkantoor te maken, waar keuzes gemaakt worden over wat we wel doen en wat niet. Dat vind ik overigens goed, want zo houden we een duidelijk profiel. Wij zijn er voor de consument en het mkb die persoonlijk advies belangrijk vinden.”

Maatwerk

Om steeds meer ondernemers ook helemaal op maat te bedienen ontwikkelt de bank zich overigens wel, zo stelt Van Wieren. “Dat is zeker zo. Kijk, hier in de wouden hebben we veel bouwbedrijven en ook autobedrijven. Die kunnen wij al heel goed bedienen. Maar er zijn ook bedrijven zoals handelsondernemingen. Dat soort bedrijven kunnen een flink rekening courant-krediet goed gebruiken, wanneer ze bijvoorbeeld een aantrekkelijke inkoopkans tegenkomen. Onze kredieten gaan dan tot 50.000 euro. Dat is ook al heel behoorlijk, maar we zijn nu met het hoofdkantoor in Utrecht aan het puzzelen over de vraag hoe we dat wat kunnen oprekken. Einddoel blijft dat wij mkb-ondernemers zo goed mogelijk kunnen bedienen.”

Dicht bij de mensen blijven; het is een rode draad in het gesprek. Bij Regiobank blijkt

Evert van Wieren in het kort

• Geboren in Surhuisterveen, opgegroeid in Drachtstercompagnie en woonachtig in Augustinusga.

• Samen met Jelly Veenstra medeeigenaar Van Wieren Adviseurs, Drogeham

• Gehuwd, drie kinderen.

Weetje: vader Atze van Wieren was kantoorbeheerder van de Rabobank in Drachtstercompagnie. Everts’ zoon Atze werkt inmiddels ook in het bedrijf.

www.vanwieren.net

dat ook in daden. De bank profileert zich als een ‘buurtzame’ bank. Van Wieren: en dat betekent dat we hier in de omgeving regelmatig maatschappelijke initiatieven ondersteunen. Een kinderspeelplaats, of zonnepanelen op het dak van een buurthuis. Ook geven we voor scholen, maar ook voor ouderen workshops internetbankieren; het past allemaal bij onze strategie om dichtbij en herkenbaar te zijn.”

Bestaansrecht

Vanzelfsprekend brengt de hoge servicegraad van de Regiobank ook kosten met zich mee, maar voor Van Wieren zijn die kosten volstrekt vanzelfsprekend. “De mensen hier in Friesland zijn ons bestáánsrecht. Dan gaan we niet beknibbelen op service en advies.”

Hij maakt zelf nog wekelijks financiële planningen voor zijn klanten, maar waar wil Van Wieren eigenlijk zelf staan over vijf jaar?

“Dan zit ik op Bonaire, haha! Nee, zonder gekheid: ik denk dat wij dan nog steeds een zelfstandige bank zijn, ook al zie ik nu overal om me heen weer allerlei overnames. En ik hoop dat we dan als zelfstandige bank weer een beetje groei achter de rug hebben, met name in het mkb-segment. En uiteraard hoop ik dat iedereen hier dan nog steeds zijn werk met plezier doet, want eigenlijk is dat óók een pijler onder wie wij zijn.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 19 OF 2023-03

Omnyacc investeert in nieuwe generatie accountants en adviseurs

‘Met jonge mensen haal je ambitie en de toekomst binnen’

Accountants- en advieskantoor Omnyacc uit Leeuwarden investeert in de jongere generatie accountants, fiscalisten en (PHRM) adviseurs. Dit werpt nu zijn vruchten af: het afgelopen jaar zijn vier van de vijf studenten in dienst getreden. Een informele werksfeer, investeren in trainingen en de focus op persoonlijke doelen. Dat maakt Omnyacc voor stagiaires een fijne werkplek. ‘Ik krijg de vrijheid om verschillende opdrachten uit te voeren’, zegt Inge Rasch (23) uit Joure. ‘En er zit een stijgende lijn in de moeilijkheidsgraad. Ze blijven mij uitdaging bieden. Je kunt bij iedereen aankloppen en geen vraag is te gek.’

Thomas Raap (23) uit Leeuwarden bevestigt dit beeld. Thomas liep hier stage in zijn derde jaar en maakt ook zijn afsluitende opdracht bij de Leeuwarder accountantsorganisatie. “Omnyacc is een hele goede leerschool. Er wordt je een maatwerkpakket aangeboden waardoor je je kunt ontwikkelen tot professional. Je komt niet in een schools ritme. Ik word hier geholpen om mijn eigen doelen te bereiken.”

Daarmee is het doel van MKB-bedrijfsadviseur Berend Bakker bereikt: jonge mensen enthousiast maken voor het vak. “We hebben in onze branche de jongere generatie hard nodig. De secundaire voorwaarden wegen

voor deze groep steeds zwaarder mee: wat kan een organisatie voor mij betekenen? Het persoonlijke voorwaardenpakket is eigenlijk maatwerk. We proberen zoveel mogelijk in te spelen op de persoonlijke wensen wat blijkbaar aansluit op de jonge generatie die nu binnenkomt.”

“Met jonge mensen haal je ambitie en de toekomst in huis”, vindt Bakker. Een ander voordeel: door jonge mensen in je organisatie in te laten stromen, zorg je ervoor dat je bedrijf dynamisch blijft. “Dat vind ik zelf een van de mooiste dingen. Ze zetten je op scherp om actief te blijven denken over wensen, behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik denk dat ze zich er zelf niet eens van bewust zijn hoe waardevol het is dat ze dit toevoegen.”

Omnyacc telt in Noord-Nederland acht kantoren, waar ruim 250 medewerkers zich sterk maken voor haar klanten. Omnyacc biedt de voordelen van een grote organisatie,

20 OF 2023-03
"We hebben in onze branche de jongere generatie nodig"

maar kenmerkt zich daarnaast als een lokaal, betrokken kantoor. “Wij zijn een professionele organisatie met de kenmerken van een klein kantoor”, zegt Bakker. “Het is niet zo dat je collega’s op de gang tegen komt die je nog nooit eerder hebt gezien. Dat doet de werksfeer goed. Of je nu collega bent of student, bij ons hoor je er vanaf het begin af aan helemaal bij. Dat werkt prettig.”

Het vasthouden van jonge talenten is een uitdaging. “We zijn ons er van bewust dat het aantrekken van talentvolle medewerkers een continue proces is. De illusie dat de nieuwe generatie tien tot vijftien jaar hetzelfde doet

bij dezelfde werkgever, heb ik niet.” Berend Bakker hoopt dat Inge en Thomas over vijf jaar nog bij Omnyacc werken. “Wanneer we het met elkaar goed doen, dan zitten hier op dat moment nieuwe Inges en Thomassen. Op deze manier creëren we onze eigen life cycle en komen zij in de positie om jonge nieuwe collega’s op te leiden. We moeten elkaar helpen om door te blijven ontwikkelen.”

Vierdejaars student Thomas Raap wil na de zomer starten met zijn master Accountancy. Vierdejaars student Inge Rasch wil ook graag een titel achter haar naam kunnen zetten.
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 21 OF 2023-03
"Ze blijven mij uitdaging bieden"

Leitsager loodst bedrijven door veranderprocessen

‘Wij helpen met het realiseren van een nieuwe koers’

De drie compagnons van Leitsager uit Oudeschoot helpen bedrijven met veranderprocessen. Lucie Kraaijeveld, Machtelt Dijk en Wybout Boersma markeerden onlangs het vijfjarig bestaan met een nieuwe website en een verandering van koers: voortaan zetten de adviseurs zich nog meer in voor het Friese mkb.

Een bijzondere naam:

Leitsager

Lucie Kraaijeveld: “Leitsager is het oudst bekende woord voor de rol van (scheeps)loods. Deze functie beweegt mee met de veranderende wereld, met respect voor het verleden en de blik op de toekomst. Maritieme

metaforen werken goed om onze manier van werken uit te leggen: wij komen tijdelijk aan boord en helpen zowel de kapitein als de bemanning. Gezamenlijk zetten we koers naar een nieuwe toekomst. Daarbij maken we gebruik van de kracht van het verleden.”

v.l.n.r.: Machtelt Dijk, Wybout Boersma en Lucie Kraaijeveld

Waarvoor worden jullie ingeschakeld?

“De wereld verandert snel, ook in en rond organisaties. Daardoor moeten bedrijven hun koers jaarlijks of zelfs halfjaarlijks bijstellen. Wij helpen organisaties wendbaarder te worden, zodat ze gemakkelijker kunnen inspelen op verandering. We zorgen dat er aandacht en erkenning is voor het verlies dat mensen daarbij kunnen ervaren. We maken hen ervan bewust dat verandering goed kan zijn en nieuwe kansen biedt.”

Hoe weten jullie wat werkt bij zo’n organisatie?

“Dankzij onze kennis en expertise in Lean, Agile, Six Sigma en veranderkunde kunnen we snel inschatten wat de organisatie nodig heeft en wat bij hen past. Dat een onderneming een vraagstuk heeft, wil niet zeggen dat alles wat ze nu doen fout is. Wij kijken dan ook hoe we de kracht van de organisatie kunnen inzetten. Als bepaalde patronen niet meer helpend zijn maken we mensen daarvan bewust, zodat we die samen kunnen doorbreken.”

Hoe ziet dat er concreet uit?

“We gaan pragmatisch aan de slag, met sessies en workshops. Als een bepaalde overlegstructuur nodig is helpen we door zo’n overleg te leiden of erbij aanwezig te zijn, totdat het team het zelf kan. We zoeken altijd mensen binnen de organisatie die het veranderingstraject kunnen overnemen en anderen daarbij ondersteunen.”

Uiteindelijk moet de organisatie het zelf doen?

“Jazeker. Een organisatie veranderen is een vuurtje dat voortdurend aangewakkerd moet worden. Soms vragen bedrijven ons hen te helpen een lerende organisatie te worden. Daarvoor heb je goede structuren nodig. In een aantal workshops bespreken we welke veranderingen nodig zijn en hoe verbeteringen kunnen worden opgepakt. We leiden mensen op zodat zij hetzelfde kunnen leren aan anderen.”

Gaat het altijd van een leien dakje, zo’n verandering?

Mensen doorlopen veranderingen op hun eigen manier, soms is er weerstand. Wij helpen daarbij: wat zie je in je team gebeuren, hoe maak je dat bespreekbaar? We leren organisaties vast te houden aan de uitgezette koers, maar dat de reis van A naar B nooit in een rechte lijn verloopt. Terwijl je boven water verandering in gang zet, gebeurt er van alles onder water.”

Ligt het soms ook niet gewoon aan slechte leiding?

Bij mkb-bedrijven hebben we vaak rechtstreeks met de directeur-eigenaar te

maken. We krijgen weleens de vraag: ‘waarom willen ze nou niet meewerken?’ We leren leiders kritisch naar zichzelf te kijken en zich bewust te worden van gedrag dat zij –onbewust - in stand houden. Als je wilt dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen, moet je daarvoor ruimte geven. Accepteer dat mensen op een andere manier te werk gaan om hetzelfde doel te bereiken.”

Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven?

“Wij gaan echt samen met de mensen aan de slag, zowel op directieniveau als op uitvoeringsniveau. We begrijpen zowel de kapitein als de bemanning en varen mee op het schip.”

Wat zijn jullie eigen ambities?

“We merken dat onze pragmatische aanpak niet alleen voor grote bedrijven goed werkt, maar ook voor mkb-bedrijven. Wij kunnen dan ook van grote waarde zijn voor Friese mkb-ers die op het punt staan van koers te veranderen en graag wendbaarder willen worden.”

Meer info: www.leitsager.nl

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 25 OF 2023-03
"We leren organisaties vast te houden aan de uitgezette koers, maar dat de reis van A naar B nooit in een rechte lijn verloopt"
26 OF 2023-03
"Meedenken met klanten is iedere dag een intrigerend spel"

Okkinga

‘Ons doel is onze klanten helpen hún klanten te bereiken’

Okkinga Communicatie in Bolsward is sinds 1998 een allround communicatiebureau met een breed pakket aan klanten. Van klein MKB tot internationale bedrijven en van online tot offline specialisme, Okkinga is samen met de klant enthousiast regisseur op het gebied van totaalcommunicatie. Eigenaar Gerben Okkinga blikt terug op 25 jaar hard maar met veel plezier en succes werken. ‘’Ieder bedrijf verdient verandering.”

Ooit was het karakteristieke pand aan de Snekerstraat 13 in Bolsward een zuivelschool. Sinds eind jaren ’90 is Okkinga Communicatie er gevestigd en buigt een gedreven team van ruim 20 medewerkers zich onder andere over campagnestrategieën, (re)branding van merken en content voor social media. Eigenaar Gerben Okkinga ontvangt ons hartelijk met cappuccino en steekt dan van wal.

Hart in Friesland

“In 1995 ben ik samen met een compagnon een communicatiebureau begonnen. Drie jaar later ging ik vanuit Arum zelfstandig verder, onder de naam Okkinga Communicatie, een

allround communicatiebureau. In 1999 kwam ik hier in Bolsward terecht in ons huidige pand. We richten ons niet op een specifieke branche of dienst, wel is ons speelveld met name het Noorden van het land, waarbij ons hart echt ligt in Friesland. Ons team van ruim 20 medewerkers is verdeeld in twee units: zo’n 10 collega’s werken voor de unit ‘Business en Retail’, onder leiding van Mark Bandstra, de andere 10 werken voor de unit ‘Strategie en Creatie’, onder leiding van Marcel Schiphof. Daarnaast zijn er nog medewerkers in financiële- en managementfuncties, waaronder ikzelf. Ons doel is onze klanten helpen hún klanten te bereiken. Samen kijken we hoe we de doelgroep op het juiste moment kunnen aanspreken.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 27 OF 2023-03

Werken in de wereld van vastgoed en makelaardij

Korte cursus of volledig erkende opleiding tot (gecertificeerd) makelaar, taxateur en rentmeester

Studiedagen voor PE VastgoedCert en NRVT

(Ver)bouwen is meer dan het uitvoeren van een opdracht.

Boerfinne 12

Aldtsjerk

058 256 10 71 info@hooghiemsterbouw.nl

hooghiemsterbouw.nl

Ontzorgend bouwen

B lij f o p d e hoog t e !

D o wnl oad onz e g r a ti s a p p.

H a n d i g .. . pri v é en za ke lij k .

W ilt u op de hoogte gehouden worden van actueel nieuws op notarieel gebied?

Download via de app store onze app.

W ilt u persoonlijk contact?

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur Meesterlijk in persoonlijk advies.

NOTARISKANTOOR ELLEMERS

Opleidings-, toets, en studiecentrum voor vastgoed, wonen en groen

T (0513) 63 60 90  www.ots.nl

opleidingen, trainingen, cursussen, zelfstudies, studiereizen, excursies, studieboeken, naslagwerken, ideeënboeken, educatieve media, examens, zaal-/busverhuur en meer…

W ilt u op de hoogte gehouden worden van actueel nieuws op notarieel gebied? e onze app.

, elke donderdag van 14.00-17.00 uu Meesterlijk in persoonlijk advies.

Dé financiële coach voor de (para)medische sector en het MKB

Succesvol ondernemen? Maak dan kennis met Accountantskantoor Propstra, een dynamische accountantsorganisatie uit Leeuwarden.

Onze ervaren accountants en adviseurs zijn al jaren een betrouwbare steunpilaar voor zowel de (para)medische sector als het MKB Van accountancy en fiscale dienstverlening tot financiële planning en bedrijfsadvisering. Wij denken én doen graag actief met u mee! Samen met onze gemotiveerde medewerkers zorgen we voor rust, financieel overzicht en optimaal rendement

Westersingel 42, 8913 CL Leeuwarden (058) 212 5476 | info@propstra.nlv

Telefoon 0515 - 42 98 88 E-mail info@notarisellemers nl Website notarisellemers.nl Bezoekadres Oude Koemarkt 79, Sneek
t e !
Telefoon 0515 - 42 98 88 E-mail info@notarisellemers nl Website notarisellemers.nl Bezoekadres Oude Koemarkt 79, Sneek

Opgebouwde relatie

En dat doel kan door de inzet van verschillende middelen bereikt worden, zowel online als offline. Soms doet Okkinga een enkele campagne voor een bedrijf, soms de communicatie van A tot Z. Poiesz Supermarkten is hier een mooi voorbeeld van. “Wij mogen al sinds 2007 de communicatie doen voor hen, legt Gerben uit. “We hebben binnen ons bureau hiervoor zelfs een speciaal ‘Poiesz’ team. Alle reclame-uitingen en marketingacties die je van hen ziet, komen bij ons vandaan. Onlangs hebben we alle communicatie uitingen gerealiseerd rondom de start van het 100-jarig jubileum van Poiesz, met onder andere een mooi boek en een prachtige documentaire, die geproduceerd is door BeYoung Media. Het is heel mooi om voor zo’n familiebedrijf te werken. Ons bureau is inmiddels helemaal verweven met hun afdeling marketing, we zijn een verlengstuk van het bedrijf. De opgebouwde relatie met hen is dan ook zeer bijzonder.”

Anticiperen

Naast Poiesz mag Okkinga ook onder meer NHL Stenden Hogeschool, Thialf, Sportstad Heerenveen en Elkien tot haar vaste klantenbestand rekenen. “Maar we hebben ook zeker veel Mkb-bedrijven in onze portefeuille”, licht Gerben toe. “De markt waarin wij opereren is de afgelopen 25 jaar enorm veranderd, zeg maar gerust verdigitaliseerd. De traditionele media, zoals de krant in print, is afgenomen. Daardoor vind je daarnaast vaker diverse toepassingen op

social media. Wat dat betreft anticiperen wij elke keer weer op nieuwe ontwikkelingen. De jeugd bereiken we veel door onlinekanalen zoals Facebook, Snapchat en TikTok in te zetten. Zo is het elke keer weer maatwerk om de juiste doelgroep te bereiken.”

Intrigerend spel

Gerben is trots op zijn team dat een mooie mix is van mensen met ervaring en jonge mensen die net klaar zijn met hun studie Communicatie of Media & Design. “Voor ons bedrijf is het goed om op het juiste moment met nieuwe mensen te werken, zo houd je je team fris en fruitig. Maar de combi met ervaren krachten is ook heel belangrijk. Meedenken met klanten, aan goed relatiebeheer doen, concepten bedenken en volop netwerken, dat is iedere dag weer een intrigerend spel. Soms ben ik coach, dan weer aanvoerder die een team samenstelt. Dat hoop ik de komende jaren nog steeds met veel plezier te zijn.”

"De markt waarin wij opereren is de afgelopen 25 jaar enorm veranderd"
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 29 OF 2023-03
v.l.n.r.: Marcel Schiphof, Mark Bandstra en Gerben Okkinga

Grijmans Advocatuur & Mediation gaat op in Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten

Fer Grijmans staat sinds 1991 geregistreerd op het tableau van advocaten en als het aan hem ligt komen daar nog heel wat mooie jaren bij. “Het is een prachtig vak waar ik nog lang niet op uitgekeken ben”, zegt de –nu nog – eigenaar van Grijmans Advocatuur & Mediation. Nu nog? Inderdaad. Want vanaf 1 juli wordt het bekende advocatenkantoor uit Bolsward overgenomen door het al even gerenommeerde Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten uit Leeuwarden.

“Officieel is het een overname, maar zelf spreken we van een geruisloze transitie”, zegt Jelmer de Vries die woonachtig is in Workum en voor Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten de dagelijkse kantoorleiding op zich zal nemen. Bestaande en nieuwe cliënten zullen het samengaan níet of nauwelijks opmerken. Juristen, advocaten en secretaresses, alles wordt overgenomen, alles blijft bij hetzelfde. Fer Grijmans blijft zijn werk als strafrechtadvocaat doen en het ‘Grijmans Advocatuur’ op de gevel blijft de komende tijd ongemoeid. Maar onder de nieuwe correspondentie zullen we vermelden dat Grijmans Advocatuur onderdeel uitmaakt

van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Fer Grijmans kijkt tevreden terug op zijn besluit om Grijmans Advocatuur voor overname aan te bieden. “Het runnen

van een goedlopend advocatenkantoor had ik nog jaren kunnen doen. Echter de combinatie van strafrechtadvocaat met het ondernemerschap, wordt nu eenmaal zwaarder naarmate je ouder wordt”. Deze zomer wordt Fer zestig. “Hoewel leeftijd slechts een getal is, heb ik jaren geleden al besloten om mijn leven vanaf mijn zestigste wat anders in te richten. Advocaat zijn, is méér dan een fulltime job. Het is topsport. Vandaar mijn keus om Grijmans Advocatuur over te doen aan Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Vanaf 1 juli ben ik vrijgesteld van het ondernemerschap en kan ik mij volledig focussen op het strafrecht”.

"Advocaat zijn is méér dan een fulltime job"
30 OF 2023-03

IJzersterk pact

Wie ook zeer tevreden is, is Jelmer de Vries, die de overname als een mooie uitbreiding ziet met een meerwaarde voor de regio. “Het opgaan van Grijmans Advocatuur in Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten maakt een ijzersterk pact. Met een bezetting van 12 advocaten en 4 juristen dekken we eigenlijk alle rechtsgebieden af waarmee iedereen met een (dreigend) conflict beschikt over een full service advocatenkantoor op fietsafstand met een laagdrempelig karakter”, zegt De Vries. “Cliënten – zowel particulier als zakelijk – profiteren dankzij de nieuwe setting van een schat aan ervaring en bewezen

expertises. Ati van der Pol van Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten neemt de mediationpraktijk van Milan Grijmans over, de eerste mediator in Friesland die zich aansloot bij een advocatenkantoor. “Zo kunnen partijen die gezamenlijk een conflict willen oplossen en daarbij ondersteuning zoeken nog altijd bij ons terecht.”

Resumerend, vanaf 1 juli…

Met ingang van 1 juli is de overname een feit. De naam Grijmans Advocatuur blijft en maakt vanaf dan onderdeel uit van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Fer Grijmans blijft zich op deze plek als strafrechtadvocaat

én als specialist vervoersrecht inzetten. Er is geen overdracht van dossiers; dat wil zeggen dat huidige cliënten hun vertrouwde jurist behouden. “En wat blijft, is natuurlijk onze laagdrempeligheid”, besluit De Vries.

www.vandersluisvanderzeekalmijn.nl

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 31 OF 2023-03
v.l.n.r. : Fer Grijmans, Jelmer de Vries , Ide Jan Woltman, Marco Kalmi

Administratiekantoor Van Oldenmark

De wondere wereld van cijfers

Administratiekantoor Van Oldenmark in Leeuwarden begon 18 jaar geleden met voornamelijk Friese klanten. Inmiddels bedient het laagdrempelige kantoor zo’n 400 zakelijke klanten door heel Nederland en ver daarbuiten, van ZZP-er tot multinational.

“Ik kom uit een horecafamilie”, vertelt Pascal van Oldenmark, eigenaar van Administratiekantoor Van Oldenmark, “en heb een opleiding aan de Middelbare Hotelschool afgerond. Tijdens deze opleiding kreeg ik het advies: ‘Pascal, je moet iets met cijfers en bedrijfsvoering gaan doen’. En dat was een zeer waardevol advies! Ik ben namelijk altijd al dol op cijfers en ondernemen geweest. Daarom deed ik als vervolgstudie ‘Accountancy’ en specialiseerde me via diverse opleidingen in boekhouding, bedrijfskunde en belastingen. Ik kreeg mijn eerste baan bij een heel leuk accountantskantoor in Leeuwarden en werkte

kantoor aan de kant van de accountancy. Inmiddels werk ik met een enthousiast team van vijf mensen, samen adviseren wij iedere dag met veel plezier ondernemers op het gebied van administratie, belastingen en bedrijfsadvies. Wij nemen onze klanten graag mee in de wondere wereld van cijfers en geven maatwerkadvies. Het is aan de ondernemer zelf om hiermee wel of niet iets te doen. Om een voorbeeld te geven: Bij de aanlevering van periodieke cijfers geven we bij de ondernemer aan wat voor belastingdruk ze kunnen verwachten.”

Lokale ondernemers

Tijdens Corona gaf het administratiekantoor onder andere veel adviezen over de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, red.) Een regeling die Pascal Van Oldenmark zelf -vanuit een andere eigen onderneming - heeft geschreven.

jaar ondernemers die ons advies niet kunnen betalen. We kijken dan of de onderneming levensvatbaar is en blijft, meestal is dit advies dan gratis. Mijn achtergrond in de horeca komt mij en mijn team goed van pas, we doen niet alleen de boekhouding voor klanten, we geven ze ook handvatten dat zus of zo tot dit en dat kan leiden. We zijn echt geïnteresseerd in onze klanten, beschikken over een grote kennis en bieden daardoor hoge kwaliteit, zonder daarbij een titel als accountant te hoeven voeren.”

Schone taak

daarna bij de gemeente Leeuwarden, waar ik verschillende functies bekleedde, onder andere die van belastingdeurwaarder. In 2005 richtte ik in Leeuwarden Administratiekantoor Van Oldenmark op, een laagdrempelig

“Doordat wij klanten adviseerden de TOZO, indien mogelijk, aan de kant te zetten, hebben wij nu bijna geen ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen hiervan”, legt Pascal uit. “Verder adviseren wij ook veel lokale startende ondernemers of ondernemers die in zwaar weer zitten. Hierin hebben wij veel ervaring omdat ik een aantal jaren voor ‘Bureau Zelfstandigen Fryslân’ heb gewerkt. Ook adviseren wij zo’n twee keer per

Sinds enige tijd is Van Oldenmark een erkend leerbedrijf en leidt ze enthousiaste mensen in drie jaar tijd op tot boekhoudkundige. Pascal: “Wat we hierbij merken is dat de wereld verder is gegaan, maar de opleiding niet. Aan ons de schone taak om de buitenwereld te laten zien dat boekhouders geen stoffige cijvernerds zijn en dat we zelfs een robot gebruiken die 80 procent van alle boekingswerkzaamheden kan wegnemen. Maar zoals gezegd blijven we ook in mensen investeren. We hopen in de toekomst het team nog verder uit te breiden, zodat nog meer ondernemers door onze adviezen succesvol en met passie kunnen ondernemen.”

32 OF 2023-03
“Ik ben altijd al dol op cijfers en ondernemen geweest”
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 33 OF 2023-03
“Wij laten de buitenwereld zien dat boekhouders geen stoffige cijfernerds zijn”

Fier

‘Klanten bedienen alsof het je ouders zijn’

Dichter bij de klant staan en mensen écht maatwerk bieden. Dat is in één zin de reden waarom Thijs van Keimpema, Johan IJsbrandij en Bram Bakker enkele jaren geleden begonnen met Fier Vermogensbeheer. “Je kunt als particulier of als ondernemer je geld in een verzamelfonds van aandelen stoppen of laten beheren door een bank”, zo leggen de heren uit. “Maar wil je dan ook regelmatig contact met een adviseur dan moet je eerst enkele tonnen meenemen. Ook de strategie die dan dikwijls wordt gekozen is ons iets te passief. Wij willen graag voor onze klanten het geld beheren alsof zij onze ouders zijn. Kortom: met gevoel voor hun wensen, met direct contact en met een strategie waarmee je in op- én neergaande beurzen probeert rendement te halen.”

34 OF 2023-03
Staande links met het donker blauwe Polo Thijs van Keimpema, Rechts (witte polo) Bram Bakker, en Johan Ijsbrandij zittend.

De mannen van Fier Vermogensbeheer hebben een (beetje) recht van spreken, want allen werkten ze eerder in de bancaire wereld. Zo bouwden ze jaren van ervaring op in de financiële wereld, maar tegelijkertijd ontwikkelde zo ook hun visie over hoe zij persoonlijk met klanten om wilden gaan. “De wereld is woelig en juist dat is ook één van de mooiste aspecten van ons vak”, zegt Bram Bakker. “Geen dag is hetzelfde; er is altijd wel ergens in de wereld een ontwikkeling die van invloed is op de aandelenmarkten. Wij vinden het ontzettend mooi om binnen die context aan de knoppen te zitten en groeistrategieën te volgen die voor onze diverse klanten op maat zijn gesneden. Het doel is vooral om die klant een gevoel van rust en zekerheid te geven en dat kan vooral met maatwerk.”

Maatpak

Dat maatpak voor iedere klant is een zeer belangrijk gegeven, zo blijkt ook verder uit het gesprek. Waar de mannen zélf verzorgd maar informeel gekleed zijn, proberen ze voor iedere klant in figuurlijke zin een maatpak te snijden. “Ieder mens is verschillend”, zegt Bakker. “De ene persoon wil als aanvulling op zijn pensioen vooral een stabiel extraatje als inkomen; een ander durft wel een beetje meer risico aan en heeft als doel om het vermogen daadwerkelijk substantieel te laten groeien. Zo zijn er honderden varianten te bedenken. Wij kunnen voor al die situaties een strategie opzetten en dat begint vooral bij het goed leren kennen van je klant.”

IJsbrandij: “Het is daarbij opvallend hoeveel vertrouwelijke zaken mensen wel niet met ons willen delen. Dat beschouw ik als een groot compliment. Een Fries praat niet zo snel over zijn geld, maar met ons durft men alles te delen en dat is goed, omdat wij zo nóg beter de vermogensstrategie op maat kunnen maken.”

Hoe verschillend ook per persoon; de strategie die Fier Vermogensbeheer kiest onderscheidt zich van een bank door de proactieve opstelling van de beheerders. “Niks ten nadele van banken”, stelt IJsbrandij, “maar zoals eerder gezegd kun je daar niet meer terecht voor (regelmatig) advies op het gebied van beleggingen, tenzij je meerdere tonnen meeneemt. Bij ons kun je vanaf 100.000 euro terecht. Vanaf dat bedrag kunnen wij op een

verantwoorde manier risico’s spreiden en ook iedere klant de aandacht geven die hij of zij verdient.”

Bakker: “We realiseren ons: ook dat is veel geld. Wij zijn daar zuinig op. We zullen nooit speculatieve avonturen aangaan; ons doel is een stabiele portefeuille opbouwen, waarmee we gedurende een periode van meerdere jaren doelen proberen te halen.” IJsbrandij aanvullend: “En precies dát geeft onze klanten rust, al krijgen ook wij natuurlijk wel eens in een slechte beursweek telefoontjes van bezorgde klanten. Er zijn altijd mensen die daar onrustig van worden. Nou, dan zijn wij beschikbaar om uit te leggen wat we doen en waarom we dat doen.”

Rendement

Fier onderscheidt zich ook van banken door de proactieve strategie. “Bij veel banken waar klanten in een fonds beleggen wordt vooral een buy-and-hold strategie gebruikt”, zegt Bakker. “Men koopt en wacht tot er in de loop van de tijd een stijging komt. Wij proberen méé te bewegen. Kopen op goede momenten, verkopen op andere momenten. En daarbij zorgen we steeds voor spreiding tussen obligaties, aandelen en zelfs opties wanneer we in een stabiele niet beweeglijke beurs nog wat extra rendement willen halen. Die variatie zie je terug in ons rendement.”

“Wij werken met behulp van rekenmodellen en technische analyses, gecombineerd met onze ervaring en gezond verstand”, aldus IJsbrandij. De uitkomsten toetsen we vervolgens bij verschillende analisten teams van onder andere Robeco. “Daarbij laten we de emotie buiten de deur. En zo kunnen wij méér voor onze klanten betekenen. In een slechte beursweek bijvoorbeeld staat iedereen ineens in de rij om te verkopen. Denk recent nog aan de teloorgang van Credit Suisse of de forse waardedaling van het aandeel ING. Zo’n ontwikkeling kan voor ons juist reden zijn om bij te kopen, waardoor je extra rendement haalt wanneer de beurzen herstellen.”

Goudzoekers

Beloftes en strooien met voorbeelden van behaalde rendementen doen de experts van Fier niet. “Uiteraard zijn we transparant en kun je op onze website zien wat we hebben behaald”. Bovendien leveren we maatwerk dus kan het rendement bij een specifieke klant hiervan afwijken. Door echter te veel nadruk te leggen op behaalde rendementen haal je misschien de goudzoekers binnen, die op snel succes uit zijn. En die houden we liever buiten de deur.”

De verwachting is dat door de verslechterende fiscale wetgeving voor vastgoedbezitters meer mensen zullen besluiten hun vastgoed om te ruilen voor aandelen. Bij Fier zijn ze verrast dat die stroom nog niet echt merkbaar is.

Bakker: “Het is wel een feit dat het bezit van vastgoed door de overheid steeds meer wordt ontmoedigd. Wat ik echter kwalijk vind is dat de fiscus met de huidige rendementspercentages die men hanteert voor beleggingen in feite het nemen van meer risico aanmoedigt. De mensen die toch iets willen verdienen met hun vermogen zullen toch veelal in aandelen willen stappen. Bij ons is dat in vertrouwde handen. Er zal best eens een minder jaar tussen zitten, maar doorgaans verslaan wij wel de mondiale benchmarks die daarvoor gelden.”

De naam van Fier groeit in de regio gestaag en de vennoten genieten daarvan. “De goede ervaringen worden doorverteld en daar zijn we blij mee”, aldus IJsbrandij. “Mooi is ook dat we zo steeds meer vroegtijdig met klanten aan tafel komen met specifieke wensen. De ene persoon wil weten hoe hij zijn pensioen kan aanvullen, een ander wil met een deel van zijn vermogen vastgoed in Spanje kopen en een ander deel beleggen. Wij kunnen daarin adviseren doordat we in ons netwerk altijd wel die ene specialist hebben die over een bepaald onderwerp heel veel weet. Zo werken we samen met financiële planners, pensioen specialisten maar ook met vastgoedfinanciering kunnen we helpen. De lijntjes in ons netwerk zijn kort, maar ze reiken ver.”

www.fiervermogensbeheer.nl

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 35 OF 2023-03
"De wereld is woelig en juist dat is ook één van de mooiste aspecten van ons vak"

Permanente make-up

Vanaf 1 november kunt u in Medisch Centrum de Sionsberg bij mij terecht voor de gezondste permanente make-up ooit. Organisch Synthetische pigmenten van Swiss Color garanderen tezamen met de door mij gebruikte SkinQ techniek dat er, én geen ijzeroxides of andere metalen in uw huid achterblijven, én er meer kleur achterblijft zodat er minder behandelingen nodig zijn voor een mooi resultaat.

De ijzeroxides zijn ook niet vervangen door NOVOXX, een glasparel die bij sommige andere pigmenten zonder ijzeroxides gebruikt wordt. Het woord zegt het al, glasparel, uiteraard miniscuul klein gemaakt maar het blijft glas wat in uw huid gebracht wordt om ervoor te zorgen dat het pigment op zijn plek blijft zitten. Omdat Swiss Color een Organisch Synthetisch pigment is en er met een speciale techniek gepigmenteerd wordt ontstaat er minder trauma aan de huid. Wenkbrauwen hairstroke, powder, ombre, ingeschaduwd of combi hairstroke/powder. Eyeliner op diverse manieren te zetten en ook uw lippen kunnen worden behandeld in diverse kleuren of om uw eigen kleur beter uit te laten komen en een mooie strakke cupidoboog te vormen.

Geen uitgelopen make-up tijdens het sporten. Of het nu hardlopen, zwemmen , fitness of iets anders is, nooit meer hoeven nadenken over of de make-up nog netjes zit, of de zelf bijgewerkte wenkbrauwen niet verdwenen zijn, geen uitgelopen make-up door het zweten. Met een make-up in en uit je bed. Gewoon je eigen wenkbrauwen weer mooi en duidelijk een vorm geven of net iets meer, een subtiele eyeliner en mooie strakke lippen zonder er ook maar een moment mee bezig te hoeven zijn. Het kan allemaal. Lijkt dit u ook heerlijk en wilt u meer weten over wat ik voor u kan doen, neem een kijkje op de website of bel of mail vrijblijvend.

Bijhetinleverenvandezeadvertentiekrijgtu10% kortingopeen behandeling!

Houthandel Barkmeijer

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

Drukwerk? Ons werk. Bela Bela Permanente make-up Zwannie van der Wal MC de Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70 9101DC Dokkum, 1e etage T. 06 51293615 Email info@belabela.nl www.belabela.nl Dé houthandel van Noardeast-Fryslân. Houten gevelbekledingDeuren Houtbewerking
Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V. Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07 E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl
Bela Bela

Behoud je team, kies voor ontwikkeling!

Organisaties die hun werknemers persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling aanbieden, zijn aantrekkelijker en dus toekomstbestendiger. In een arbeidsmarkt waarin werknemers het voor het kiezen hebben, is het boeien en binden van mensen van essentieel belang. Ook voor het behalen van teamdoelen en organisatiedoelen.

De vragen waarmee teams bij ons aankloppen, gaan vaak over samenwerking en communicatie: ‘Het loopt niet lekker, hoe komen we weer op één lijn?’ Wij helpen door openheid te creëren. Elke team heeft namelijk een gezamenlijk geheugen: het teamgeweten. Als het team ooit op een vervelende manier uit elkaar gehaald is, of er is iemand weggestuurd zonder fatsoenlijk afscheid, dan blijft het team onveilig achter. Zelfs als er nieuwe leden worden toegevoegd, blijft het gezamenlijke gevoel: ‘Ik kan maar beter niks zeggen, je kunt hier zomaar weggestuurd worden…’

Organisatieopstelling

Gebeurtenissen en processen uit het verleden hebben veel invloed op het heden én de toekomst van de organisatie. Door het gesprek te openen en veiligheid te creëren, veranderen we de dynamiek. Dat doen we bijvoorbeeld met een organisatieopstelling. Ook vergelijken we de persoonlijke waarden en werkwaarden van elk teamlid met de waarden van de andere teamleden en de waarden van de organisatie.

Waarden (h)erkennen

We zijn allemaal gevormd door onze opvoeding en leven onbewust nog steeds naar de waarden die in ons gezin als belangrijk werden gezien. Door persoonlijke ontwikkeling word je je bewust van deze patronen en krijg je inzicht: ‘Ik doe het zo omdat ik het vroeger zo geleerd hebt, maar is het nog wel helpend?’ Wij helpen mensen patronen te herkennen zodat ze er iets aan kunnen veranderen. Voor leidinggevenden is het ook belangrijk om te weten wat de waarden van elke werknemer zijn en waar diegene goed in is. Zo kan een goed team worden samengesteld en wordt ook duidelijk waarin werknemers gestimuleerd kunnen worden. Wat wil hij of zij nog leren? Vraag daarnaar!

In beweging blijven

Als je als organisatie toekomstbestendig wilt zijn, moet je in beweging blijven en ervoor zorgen dat je mensen ook in beweging (willen) blijven. Onze ervaring is dat zelfs werknemers die in eerste instantie niets zagen in persoonlijke ontwikkeling, heel enthousiast worden als ze bij ons zijn geweest: ‘Ik had het niet verwacht, maar ik heb hier zoveel van opgestoken’. De investering die je doet als organisatie, is het dubbel en dwars waard.

Ymkje de Vries is eigenaar van Kies Koers, hét NLP-instituut van Fryslân. Ze is gecertificeerd NLP Trainer, Master Coach en NLP Coaching trainer.

Kijk voor meer informatie op www.kieskoers.nl. Reageren op deze column? Mail info@kieskoers.nl

Column
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 37 OF 2023-03

Laten we er samen iets moois van maken!

Geld besparen door duurzaam te ondernemen?

▪ Het scheiden van materiaal met veel volume, zoals folies of papier, in een aparte container kan voordelig uitpakken.

▪ Ook kleine afvalstromen zijn interessant om te scheiden - denk aan glas of organisch afval.

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw afvalmanagement in kaart te brengen.

Scan de QR en vraag de gratis afvalscan aan.
Locaties in Drachten en Groningen - 0512 334 334 - nnrd.nl

Zorgvuldige wanorde

‘Er bestaan ondernemingen waarvoor een zorgvuldige wanorde de beste aanpak is’. Zo begint een van de hoofdstukken van de klassieker Moby Dick van Herman Melville. Na meer dan 170 jaar nog steeds een lezenswaardig boek met veel aandacht voor hoe de walvisvaart vroeger precies in zijn werk ging met mooie beschouwingen. In Moby Dick is kapitein Ahab met zijn schip op zoek naar de witte potvis die de bijnaam Moby Dick heeft gekregen. Ahab had tijdens een eerdere reis oog in oog gestaan met Moby Dick en daarbij een been verloren. Verteerd door wraak en met een houten been wil hij de witte walvis alsnog buit maken en daarmee jaagt hij zijn hele bemanning en zichzelf met schip en al naar de diepte. Maar dat terzijde.

In de tijd van Melville was de walvisvangst elke keer weer een risicovol avontuur, een strijd waarvan het verloop niet precies te voorspellen en te plannen was. Vanuit een jarenlange ervaring moesten de walvisvaarders elke keer weer een inschatting maken van de beste aanpak. Dat is vooraf niet precies te regelen, vandaar de zorgvuldige wanorde.

Regels en een zekere wanorde moeten soms naast elkaar bestaan. Sterker nog: door alles te regelen veroorzaak je wanorde. Kijk maar naar de stikstofproblematiek. De regels worden zo rigide toegepast dat alles vast komt te zitten, met voorlopig alleen maar chaos als resultaat.

Voor het bodembeleid en bodemsanering gold dertig jaar geleden hetzelfde. Te strakke normen en regels zetten alles vast. Door de verplichte strenge terugsaneerwaarden voor de chemische verontreinigingen, waren er In het begin van de bodemsanering grofweg maar twee mogelijkheden: of de verontreinigde grond volledig weggraven en het vieze grondwater oppompen, of de verontreinigde bodem met damwanden voor eeuwig inpakken (isoleren en beheersen). Beide zijn peperduur. Er was behoefte aan nieuwe flexibelere saneringsoplossingen, maar die kenden onzekerheden en pasten niet in de protocollen.

Halverwege de jaren negentig was eerst een beleidsvernieuwing nodig met minder strakke regels om nieuwe veelbelovende ontwikkelingen zoals biologische saneringstechnieken die uiteindelijk veel duurzamer en betaalbaarder bleken, mogelijk te maken. Dat gaf experts meer ruimte voor maatwerkoplossingen, waarmee een bodemsanering in de meeste gevallen ook nog eens stukken goedkoper kon uitpakken.

Dat hebben we in het stikstofdossier ook nodig. Geen rigide focus op zwak onderbouwde depositiewaarden voor stikstof maar gebiedsgericht maatwerk met monitoring van de daadwerkelijke natuurkwaliteit.

Een soort van zorgvuldige wanorde zeg maar. Herman Melville had dat goed gezien.

Column
Sytze Keuning
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 39 OF 2023-03
Bioclear Earth

Overheid en bedrijfsleven

lanceren programma ‘WRK.frl/’

‘Duidelijk maken dat het in Friesland heerlijk wonen, werken én leven is’

In Nederland kampt het bedrijfsleven met een tekort aan mensen. In diverse sectoren van de economie voorspellen experts dat het personeelsprobleem in de nabije toekomst grote gevolgen kan hebben. Voor de zorg, voor het onderwijs, voor de bouw, maar óók voor de industrie, waar productieprocessen daadwerkelijk in gevaar kunnen komen. Ook in Friesland is dat een probleem. Mensen interesseren voor een stageplaats, of zelfs een baan is lastig en ook meer ervaren mensen aantrekken is een uitdaging van jewelste. Alle reden voor het Innovatiepact Fryslân (IPF; een samenwerking van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, red.) om ‘WRK.frl/’ te starten. Een programma waarmee de tekorten op de Friese arbeidsmarkt teruggebracht moeten worden. Maar het gaat niet aleen om banen. Kern van het probleem: onbekend maakt onbemind. Méér mensen moeten weten dat het in Friesland heerlijk wonen, werken én leven is. WRK.frl/ wil gezamenlijk de schouders eronder zetten om dát bekender te maken. OF sprak met enkele betrokken ondernemers. ‘Wanneer we dit niet samen oplossen kunnen we beter van Friesland een openluchtmuseum maken.’

40 OF 2023-03
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 41 OF 2023-03

Over WRK.frl/

WRK.frl/ is het nieuwe programma van het Innovatiepact Fryslân. IPF is een samenwerking van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het doel van WRK.frl/ (spreek uit: ‘wurk’) is om tekorten op de arbeidsmarkt in Friesland verkleinen, zodat werk(zoek)enden het beste tot hun recht komen en werkgevers vol passie hun missie kunnen waarmaken. Belangrijkste boodschap: in Friesland is het fantastisch werken, wonen en leven. Er is een levendig bedrijfsleven. Die bedrijven bieden gezamenlijk een schat aan carrièrekansen. Op 30 mei 2023 werd hier in aanwezigheid van Ondernemend Friesland over gesproken door een groep tafelgenoten, bestaande uit:

Wilko Jan Aardema, partner bij Aardema & Van Boetzelaer Advocaten in Heerenveen.

Aardema is oud-voorzitter van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) en was al vroeg betrokken bij diverse gemeentelijke en provincie brede initiatieven voor meer samenwerking.

Bert Spijksma, DGA van SMI Groep in Leeuwarden en Dokkum.

De SMI Groep bestaat uit drie divisies; SMI Manufacturing, SMI Maritime en SMI Security en in totaal negen bedrijven. Gezamenlijk bieden deze bedrijven een unieke combinatie aan diensten en producten in de maakindustrie.

René Krijnsen, Sales Director Maintenance IJssel Technologie in Heerenveen.

Een bedrijf dat geheel gespecialiseerd is in het optimaliseren van industriële productieprocessen.

Rein Brandsma, directeur/eigenaar BDM in

Bolsward.

BDM staat voor Brandsma Digitaal Meten. Het bedrijf is in de basis een landmeetkundig bedrijf, maar weet intussen op tal van gebieden de wereld aan data te verzamelen in diverse sectoren. Dit met behulp van innovatieve meetapparatuur zoals total station, drones en laserscanners.

Bert Spijksma Rein Brandsma Wilko Jan Aardema
42 OF 2023-03
René Krijnsen

Er zijn tekorten op de arbeidsmarkt en er is geen eenduidige aanpak voor dat probleem. Wilko Jan Aardema liep er jaren geleden al tegenaan, toen in zijn rol als voorzitter van de OndernemersKring Heerenveen (OKH). Hij herinnert zich: “Rond 2012-2013 merkten we al dat er iets niet goed ging. De economie draaide slecht en ondanks de stijgende werkloosheid lukte het veel bedrijven niet om personeel te vinden. Toen we met de OKH wat dieper in dat probleem doken merkten we dat bepaalde bedrijven in deze regio elkaar zelfs aan het beconcurreren waren als het ging om het vinden van werknemers met een bepaalde opleiding. Lokaal was dit probleem niet op te lossen en arbeidsmigratie van buiten de provincie naar Friesland kwam ook niet op gang. Er was blijkbaar een imagoprobleem. Om dat te tackelen werd de samenwerking gezocht met overheden en het Friese bedrijfsleven onder de noemer ‘Wolkom Thús’. Vervolgens werd het Innovatiepact Fryslân (IPF) bereid gevonden om het project verder vorm te geven met als doel om mensen van buiten Friesland gezamenlijk enthousiast te maken voor banen bij Friese bedrijven. Daarmee was het zaadje gepland. Inmiddels beschouwen we de uitdaging breder: niet alleen mensen van buiten aantrekken, maar ook jongeren in de eigen regio vásthouden is een belangrijk doel. Dit jonge talent sneller kennis laten

maken met alles wat het Friese bedrijfsleven te bieden heeft is dan belangrijk. Ook als het jonge talent Friesland verlaat dan weten ze dat er een reden is om terug te komen. Dit is nu op een geweldige manier opgepakt onder de naam WRK.frl/. Maar goed; je kunt dan niet achteroverleunen en kijken wat het IPF doet. Iedereen is hard nodig om er een succes van te maken: overheid, onderwijs én het bedrijfsleven. We moeten dit probleem collectief aanpakken. Daar ligt de oplossing.

Wij zien dit nieuwe programma WRK.frl/ dan ook vooral als een proces waarbij intensief wordt samengewerkt. Friese ondernemers hebben de neiging niet te hoog van de toren te willen blazen. Ze zetten bij wijze van spreken liever de buurman in het zonnetje dan zichzelf. Wij denken dat die eigenschap juist een kracht kan worden. Gezamenlijk naar voren treden, elkaar onderling veel gunnen, elkaar aanbevelen; die kant moeten we op. En zo laten zien dat Friesland niet alleen een baan of een woning te bieden heeft, maar eigenlijk een heel leven.”

“Je moet jezelf laten zien”, stelt Bert Spijksma. “Talentvolle kandidaten moeten weten dat je bestaat en wat je doet. Dit doen wij onder andere door jongeren in contact te brengen met onze bedrijven door stages, bedrijfsbezoeken en door te participeren in open dagen van scholen. We hebben op dit moment 24 stagiaires binnen de groep.

Daarnaast hebben wij onlangs nog een open huis gehad, waarbij we een brede doelgroep kennis konden laten maken met ons bedrijf en wat wij doen. Er kwamen ruim 600 mensen over de vloer en die waren allemaal aangenaam verrast dat er zulke bijzondere dingen in Friesland werden geproduceerd. Je ziet dan het enthousiasme groeien.”

Robots

Rein Brandsma is het daarmee eens. “We zijn in Friesland te bescheiden. Als Nederlanders hebben we in het buitenland een goed imago. We zijn klantgericht en innovatief; dat is overal bekend. Ik ben er ook trots op dat dit binnen ons eigen bedrijf ook zo is. Zo hebben wij via Titan Projects, een Friese klant van ons, een Amerikaans meetinstrument voor een Amerikaanse eindklant zodanig kunnen aanpassen dat die daadwerkelijk veel méér met die data kon. Dat lukte puur omdat we in oplossingen denken en vooral ook goed luisteren naar de wensen van de klant. Maar zo’n succes dan ook uitdragen, daar zijn we voorzichtig in. En in de Randstad schreeuwen ze dan nét wat harder, waardoor jongeren in Friesland het idee krijgen dat het gras aan de andere kant van de heuvel groener is. Door ze hier binnen de muren van onze bedrijven uit te nodigen zien ze dat we hier ook best hele stoere dingen doen. En dat in een werksfeer die misschien nét iets gemoedelijker is dan buiten deze provincie.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 43 OF 2023-03
"N iet alleen mensen van buiten aantrekken, maar ook jongeren in de eigen regio vásthouden is een belangrijk doel"

Spijksma: “Helemaal mee eens. Binnen SMI Manufacturing zie je bijvoorbeeld hoe modern de metaalindustrie vandaag de dag is. Hier werken we met moderne en veelal computergestuurde productiemiddelen in een schone omgeving. Lang niet iedereen heeft dit beeld bij een metaalbedrijf, daarom dragen wij het graag uit.”

Krijnsen: “Ik sluit me hierbij aan. We werken hier vanuit IJssel Technologie al volop aan mee door ons bedrijf open te stellen voor allerlei activiteiten op dit gebied zoals: open dagen, docentenstages. Ook zijn we actief in lokale netwerken, zodat we goed weten wat er speelt.

Bij ons hebben jongeren wel eens het idee dat ze in een fabriek komen te werken en dat beeld roept vervelende gedachten op. Totdat ze doorkrijgen dat ze bij ons ook zeer bijzondere robots kunnen gaan bedienen.”

Kennismaken met beroepskansen

Het Friese bedrijfsleven zou graag méér onderwijs binnen de muren van het bedrijf verwelkomen. En er is urgentie, zo stelt ook Spijksma. “Vakmanschap is en blijft de motor van onze economie, hierin moeten we gezamenlijk blijven investeren. Wij hebben dan ook een goed contact met diverse scholen en decanen”, aldus Spijksma. “Meerdere keren per jaar komen er groepen studenten over de vloer om kennis te maken met de SMI Groep. Door heel Friesland worden tegenwoordig Techniek Tastbaar evenementen georganiseerd. Hier kunnen jonge leerlingen al vroegtijdig kennismaken met diverse beroepskansen.”

Maar agenda’s op elkaar afstemmen lijkt dan soms lastig, zo stelt Aardema vast. “Het onderwijs werkt vanuit jaarplanningen. Dat moeten ze ook wel, want er zijn uiteraard landelijke wetten en regels en een onderwijsprogramma voor honderden of duizenden mensen samenstellen vergt zeer vroegtijdige afstemming. Het is alleen jammer dat scholen daarmee niet altijd meer ruimte hebben om op een kortere termijn te schakelen en bedrijfsbezoek in te passen.”

‘Je moet het zien’

“Door die planningen in het onderwijs is het lastig om ze over de streep te halen”, zegt Rein Brandsma. “Onze oplossing is dat we ze dan op écht maat proberen te bedienen. Niet alleen bieden we scholen aan om op bezoek te komen; we regelen dan óók nog de bus. En zelf ben ik ook bereid op scholen te komen voor gastcolleges. We moeten ook wel, want het is eigenlijk al vijf óver twaalf. Als ik voor mezelf mag spreken: in het verleden was er een specifieke opleiding mbo-landmeetkunde. Die is er niet meer. Terwijl ons vak razendsnel dóór ontwikkelt.

Dat maakt dat nog maar weinig mensen echt weten hoe interessant de ontwikkelingen binnen ons vak zijn en wat je ermee kunt. Bij landmeetkunde denk je vooral aan het kadaster en de mannen met de rood-witte stokken op bouwlocaties. Maar het is veel méér. Tegenwoordig kunnen we met de meest geavanceerde apparatuur bijvoorbeeld ook de kwaliteit van gewassen meten; dat weet bijna niemand; je moet het zien, bij ons binnen het bedrijf. Maar goed; dan moet je als onderwijs ook willen schakelen om die kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven kleiner te maken.”

Tijdgeest

Dat het probleem van jong talent aantrekken complex is door de vele facetten die ermee zijn gemoeid, schetst ook René Krijnsen. “Een uitdaging voor ons is ook de tijdgeest. We leven in een snelle en ongeduldige wereld. Wanneer je jong talent in huis hebt moet je het spannend voor deze persoon houden. En de voorwaarden moeten goed zijn, want men kan overal terecht en tegenwoordig duurt het niet lang of men denkt ‘waar

44 OF 2023-03
Copyright: WRK.frl/

blijft die leaseauto van de zaak?’ Aan de andere kant heb je als bedrijfsleven ook de verantwoordelijkheid om de ontwikkelkansen voor jong talent optimaal te maken. Ze moeten zien dat ze in Friesland van schoolbank tot pensioen mooi en uitdagend werk kunnen hebben. Die boodschap kunnen we alleen maar gezamenlijk verkondigen.”

“Dat is precies wat het WRK.frl/-programma kan doen”, stelt Aardema. “Wanneer er bij een bepaald bedrijf voor persoon X of Y even niet meer de uitdaging is die hij of zij wil, is die kans er misschien bij de buurman wél. Zo moeten we in Friesland veel meer naar elkaar doorverwijzen. We hebben als Fries bedrijfsleven niet meer alleen ons eigen bedrijf in de aanbieding, maar bieden als het ware de ‘coöperatie Friesland’ aan. Een enorme clustering van bedrijvigheid, waarbinnen je jezelf een leven lang heel goed en uitdagend kunt ontwikkelen.”

Bert: “Daar is ons beleid binnen de SMI Groep ook al op gericht. Soms merken we dat een bepaalde persoon niet meer op zijn of haar

plek zit. Dan gaan we gezamenlijk kijken welke kansen we zien waar iemand weer energie van krijgt. Eerst binnen de groep en zo nodig binnen ons netwerk in Friesland. Zo zorgen we ervoor dat de opgebouwde kennis voor de sector en de regio behouden blijft.”

Trotse ondernemers

Over talent gesproken; een oplossing kan ook zijn om je niet helemaal blind te staren op de uitstroom vanuit het onderwijs, zo stelt Brandsma. “We hebben hier in Friesland de Mienskip. Dat betekent dat we zaken met elkaar oppakken en niemand uitsluiten. Daar kan ook een kans liggen voor arbeidskrachten. Zo hebben wij in het verleden een jongen begeleid met een zogenaamd rugzakje. Die heeft binnen ons bedrijf een prima vak geleerd. Vervolgens kreeg hij bij ons een vaste baan, waardoor hij een eigen huisje kon kopen. Als je dan ziet hoe dankbaar die jongen is; dat is écht fantastisch.”

De tafelgenoten genoten zijn allen trotse ondernemers en men deelt graag ervaringen. Het is in een notendop ook hoe een belangrijk deel van het programma dat nu in wording is eruit zal zien: ondernemers vertellen trots over hun bedrijf, delen hun ervaring over de krapte op de arbeidsmarkt en beamen hoe belangrijk het programma WRK.frl/ is om dat probleem gezamenlijk aan te pakken. Veel van die verhalen zijn op dit moment al op de website te lezen. Daarbij richt het programma zich overigens niet alléén op jongeren. Iedereen die geïnteresseerd is om in Friesland te wonen, werken en te leven is de doelgroep.

Fundament

“De overheid zal dit proces moeten blijven steunen”, zegt Aardema. “Wat we willen is complex, omdat het te maken heeft met tal van facetten, zoals de ontwikkeling van de wereldeconomie, de conditie van de BV Nederland, de regelgeving op het gebied van onderwijs en de grote uitdaging om het stevig gewortelde imago van Friesland als een buitengebied dat vooral voor toeristen interessant is om te buigen. Je kunt zeggen dat we idealisten zijn, maar we denken dat het ook écht kan. Als bedrijfsleven nemen we daarin ook een verantwoordelijkheid. Wij zullen iedereen blijven motiveren om gezamenlijk op te trekken, bij open dagen en andere evenementen. We zullen onze deuren openhouden voor het onderwijs en we zullen ook binnen het bedrijfsleven duidelijk maken dat er ook middelen vanuit het bedrijfsleven nodig zijn. Maar een organisatie als WRK. frl/ is nodig voor de broodnodige centrale aansturing en coördinatie. Wij zijn heel erg blij dat dit nu goed is geregeld. Natuurlijk zal het programma zich met vallen en opstaan ontwikkelen. We zitten hier in Friesland, bij de zee, met eb en vloed. We zullen stappen vooruit maken en soms weer een stapje terug moeten doen, zoals het tij ook altijd in beweging is. Maar intussen bouwen we gezamenlijk wel een terp en daarop zitten wij, het Friese bedrijfsleven, samen met overheid en onderwijs. We zitten daar droog en met een stevig fundament en zijn dan goed voorbereid op de economische ontwikkelingen die op ons afkomen.”

www.WRK.frl

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 45 OF 2023-03
" Vakmanschap is en blijft de motor van onze economie, hierin moeten we gezamenlijk blijven investeren"

Evenement ‘Overstag 2023. Samen op de brug’

‘Persoonlijke groei zorgt voor zakelijk succes’

Trouwe lezers van Ondernemend Friesland hadden het al kunnen weten. En sommigen hebben het wellicht al met rode pen in de agenda staan: 6 september 2023. Dan namelijk staat het evenement ‘Overstag 2023’ in stadsschouwburg de Harmonie op het programma. Een dag waarop MKB’ers op een interactieve manier kunnen leren over leiderschap en samenwerken; van experts én van elkaar. OF sprak met twee founding fathers van het evenement: Peter Scherjon en Hans Heres.

“Wij werken sinds 2020 samen binnen het bedrijf MKB Beter”, legt Peter Scherjon uit. “Daarbij helpen wij ondernemers om leiderschap te ontwikkelen. Het is enorm boeiend wat wij iedere dag meemaken en tegenkomen. Rode draad is toch wel dat iedere MKB-ondernemer vooral met plezier en ontspannen daadkracht wil ondernemen. Dat is het fundament onder zijn of haar keuze om ondernemer te zijn. Maar in de meeste gevallen heb je daar ook leiderschapskwaliteiten voor nodig. Of om je personeel goed te motiveren, óf om goed te kunnen samenwerken met je medevennoten, maar óók om gewoon lekker in je vel te blijven zitten en een gelukkig leven te hebben met bijvoorbeeld je familie.”

Kapitein

“Een goede metafoor voor ondernemen is toch wel met een schip op zee varen”, aldus Hans Heres. “Als ondernemer ben jij de kapitein op dat schip. Zonder een kapitein is dat schip stuurloos en dan kom je niet op je bestemming. Maar onderweg moet je soms moeilijke keuzes maken. De koers wijzigen bijvoorbeeld, of overstag gaan. Daarvoor moet je vaart minderen en zaken even nuchter en vanuit rust beschouwen. Wij vinden het geweldig inspirerend om ondernemers daarbij te helpen.”

Onderstroom

De gehele titel van het evenement op 6 september is ‘Overstag 2023. Samen op de

brug’. En dat is niet voor niets, zo leggen de initiatiefnemers uit. Scherjon: “Wij geloven heilig in samenwerking, maar hoe simpel en voor de hand liggend het ook klinkt; er komt heel wat bij kijken. Stel: je hebt samen met je kinderen een familiebedrijf, of met vrienden

46 OF 2023-03
"Wie leiderschap ontwikkelt leert de belangrijke zaken te herkennen en te bespreken"

of compagnons een maatschap of een bv; dan kunnen er allerlei dingen spelen die op een of andere manier gevoelig liggen en daarom maar niet worden uitgesproken.” “Je hebt het dan over de bovenstroom en de onderstroom”, vult Heres aan. “In de bovenstroom is veel zichtbaar en bespreekbaar, maar in die onderstroom blijven essentiële zaken vaak verstopt. Denk aan onduidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheid en daar niet echt over praten. Of iets vinden van elkaars functioneren en er daar niks mee doen. Of wel over elkaar praten, maar niet mét elkaar.

Wie leiderschap ontwikkelt leert de belangrijke zaken te herkennen en te

bespreken. En dat maakt samenwerken en verantwoordelijkheid delen met anderen veel relaxter.”

En dat is dan ook precies waar Overstag 2023 over gaat, zo stellen de heren. Het programma staat inmiddels ook al behoorlijk in de steigers, zo leren we. “Met veel MKBleiders bij elkaar is er dus veel levens- en ondernemerservaring te delen”, aldus Scherjon. Heres: “De belangrijkste reden om te komen? Als je als familie, compagnons of directie je samenwerking wilt verbeteren en jij iets van experts en andere MKB’ers wilt leren. Wie zich persoonlijk ontwikkelt, zal óók zakelijk groeien.”

PROGRAMMA

Het programma van Overstag 2023:

• Ochtend: binnenlopen, kennis maken, netwerken.

• Vervolgens betreden Jacqueline van Zwol en Ilse Matser het podium. Zij weten beide op hun eigen manier heel veel van familiebedrijven en de dynamiek die dat tussen personen met zich meebrengt. De jarenlange ervaring die ze hebben delen ze met het publiek.

• Lunchpauze en netwerken.

• Middag: Na de lunch vertellen de gebroeders Hoekstra van Brandmerck; het succesvolle online marketing agency dat zij in Sneek opbouwden. Als broers weten zij wat daarbij komt kijken en ook hoe je zakelijk samenwerkt wanneer je ook een familieband hebt. Zij delen hun upsand-downs met het publiek.

• Vervolgens zal architect en tevens bergbeklimmer Hans Achterbosch vertellen wat hij als bergbeklimmer heeft geleerd over samenwerken en over teamspirit versus individualiteit.

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 47 OF 2023-03

‘Heldere IT-strategie brengt voorsprong’

Ze bestaan dit jaar 43 jaar en hebben met name de laatste jaren veel het nieuws gehaald met overnames. Broers Bert en Bauke Spijksma van SMI Groep (Dokkum en Leeuwarden) zijn dan ook ras ondernemers. Om bij al die ontwikkelingen ook synergievoordelen te behalen op ICT-gebied werkte SMI intensief samen met Oké-PC IT uit Burgum. In deze OF een verhaal van direct betrokkenen.

De SMI Groep is een professionele speler die met 250 medewerkers voor tal van markten en sectoren diverse producten aanbiedt. De groei zit er goed in, zo vertelt ook directielid Bauke Spijksma. “In de laatste jaren hebben we diverse bedrijven overgenomen. Die verschillende bedrijfsonderdelen moeten in beginsel allen hun eigen broek ophouden, maar je probeert natuurlijk daar waar het kan wel synergie te halen.”

De SMI Groep bestaat uit drie divisies en in totaal negen bedrijven. Onder SMI Manufacturing vallen de drie productiebedrijven binnen de groep, SMI Dokkum, SMI Plaatwerk en SMI vdPloeg. Gezamenlijk bieden zij een unieke combinatie aan diensten in de metaalindustrie. SMI Maritime verenigt de bedrijven die opereren in de maritieme sector, allemaal onder hun eigen naam; Cramm Yachting Systems, Hydromar Marine Equipment, Swissway Boarding Equipment, Cramm Helicopter Landing Systems en Nieland Shipbuilding

presses. Tot slot omvat de derde divisie, SMI Security, het bedrijf OD Security dat body scanners maakt voor gevangenissen en douanes.

Vooroplopen

ICT is een wezenlijk onderdeel van alle bedrijfsprocessen, zo vertelt Spijksma. “We willen vooroplopen op het gebied van ICT”, aldus de directeur. “De integratie van de bedrijven was het ideale moment om alles vanaf de grond goed op te bouwen.”

Voor de integratie van de bedrijven heeft SMI gekozen voor een meerjarige samenwerking met Oké-PC IT uit Burgum. Ooit begonnen als kleine computerwinkel is het bedrijf in dertig jaar tijd uitgegroeid tot een ICTdienstverlener voor vele klanten in diverse sectoren, zoals de metaalindustrie, het onderwijs, de handel en de recreatiebranche. Het bedrijf heeft intussen een 25-tal medewerkers en heeft in de loop der jaren een solide positie opgebouwd als

betrouwbare partner voor het ontwerp, de bouw en het beheer van geavanceerde ICToplossingen.

“De verhuizing en integratie van de verschillende bedrijven van de SMI Groep was een veelzijdige uitdaging”, aldus Jan Bekius, managing partner bij Oké-PC IT. “Alle ondersteunende en productieprocessen binnen de SMI Groep zijn volledig afhankelijk van ICT. Het simpelweg in elkaar schuiven van bestaande ICT-omgevingen zou geen schaalvoordelen opleveren en voor een complexere omgeving zorgen. In nauwe samenwerking met het ICT-team van de SMI Groep hebben we een ontwerp gemaakt waarbij beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van data en processen de allerhoogste prioriteit heeft.”

Zorgeloos werken

En dat is naar volle tevredenheid verlopen, zo stelt IT-manager Martin van der Kaap van SMI Groep. “De specialisten van Oké-PC IT hebben

Oké-PC
IT integreerde ICT van alle bedrijven SMI Groep
48 OF 2023-03

ons uitstekend begeleid in de transitie en we zijn zeer content met het resultaat. De SMI Groep heeft inmiddels ruim 250 werknemers op vier onderling gekoppelde locaties, die allemaal afhankelijk zijn van een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving. Dankzij de intensieve samenwerking met Oké-PC IT zijn alle voorzieningen op orde en kunnen we zorgeloos blijven produceren en ondernemen. Wat mij vooral is bijgebleven van samenwerking met Oké-PC IT is de flexibiliteit, de brede expertise en de heldere communicatie. Er is tevens een uitstekende samenwerking en regelmatig overleg met de Werkplek- en Applicatiebeheerder van de SMI Groep, Thony van der Veen. Uiteraard spelen de ICT-kosten ook een rol. De keuze voor een hybride-cloud oplossing heeft ons de voordelen gebracht van snelheid, veiligheid en beschikbaarheid voor een scherpe prijs.”

Digitale veiligheid

“Perfecte beveiliging bestaat helaas niet, maar je moet als organisatie toch alles

doen om cybercriminelen buiten de deur te houden”, vertelt Ronald Zijlstra, directeur van Oké-PC IT. “Omdat de techniek in de basis goed is dichtgetimmerd, is het lekken van toegangsinformatie door medewerkers één van de grootste gevaren. Wij verzorgen daarom ook regelmatig trainingen voor de medewerkers van SMI, om ze alert te houden voor de gevaren van phishing, malware en identiteitsfraude.” Zeer recent is een phishingtest uitgevoerd in overleg met de SMI Groep Werkplek- en Applicatiebeheerder. De resultaten worden gebruikt om de organisatie steeds bewuster en weerbaarder te maken voor dit soort bedreigingen.

Uitdaging

De samenwerking met de SMI Groep verloopt zeer prettig, zo stelt Jan Bekius. “Een klant met een heldere visie op het belang van stabiele en veilige IT, die knopen door durft te hakken en bewust kiest voor een lokale partner. De intensieve samenwerking van de afgelopen twee jaar heeft zijn vruchten

afgeworpen. We hebben grote stappen kunnen zetten en alle betrokkenen mogen trots zijn op het resultaat.”

Tot slot: wat zijn de toekomstplannen van Oké-PC IT? Zijn ze actief op zoek naar meer van dit soort uitdagende omvangrijke projecten? Ronald Zijlstra: “We kiezen ervoor een breed georiënteerde specialist te blijven. Daarbinnen is zeker nog ruimte voor nieuwe klanten en projecten. Steeds meer klanten besteden het gehele ICT-beheer aan ons uit. Grotere organisaties hebben vaker een eigen ICT-afdeling, daarbij zien we dat we steeds vaker ingehuurd worden voor security- en migratieprojecten, voor monitoring en als expert bij technische uitdagingen. “

www.smi.nl

www.okepc.nl

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 49 OF 2023-03
v.l.n.r.: Martin van der Kaap, Ronald Zijlstra, Jan Bekius, Bauke Spijksma

Marten Hylkema, MHB AV Joure:

“De kracht van beeld is groter dan duizend woorden”

De toekomst van de evenementensector stond er nog geen drie jaar geleden bepaald niet rooskleurig voor. Door de Coronacrisis verdampten de portefeuilles van de evenementenbranche van het ene op het andere moment als sneeuw voor de zon. Veel bedrijven moesten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Ondernemend Friesland in gesprek met Marten Hylkema (38), oprichter en eigenaar van MHB AV, sinds kort gevestigd in Joure.

Voor “Freeks Saturday Night Safari” realiseerde MHB een heuse virtuele studio met grote LED schermen en een LED vloer waarin augmented, virtual en mixed reality mogelijk zijn. 50 OF 2023-03

Hoe is het jullie vergaan in en na de coronaperiode?

Na eerst de verbijstering, volgde vechtlust. Enerzijds door te kijken waar de kansen lagen en daar razendsnel op in te spelen en anderzijds door de kosten minimaliseren en de omzet weer in de lift zien te krijgen. Dat kregen we voor elkaar door onder meer de virtuele publieksopstelling voor het inmiddels volop bekroonde televisieprogramma ‘Even tot hier’ van de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe.

Dat was een visitekaartje en heeft ons geen windeieren gelegd: Het zorgde ervoor dat we voor vele producties gevraagd werden, we konden een mooi, professioneel team neerzetten en onlangs nog konden we onze intrek nemen in het gloednieuwe pand in Joure.

Waar hebben jullie die groeispurt aan te danken?

Ik denk aan onze no-nonsense mentaliteit in combinatie met de ambitie om verwachtingen te overtreffen. Je noemde net al het televisieprogramma ‘Even tot hier’. Het virtuele publiek in een LED wall hebben wij in een hele korte tijd gerealiseerd. Dat was weliswaar een stressvolle periode, maar is

wel voor veel bedrijven een ‘trigger’ geweest om van deze vorm van communicatie gebruik te gaan maken. Een paar andere recente projecten zijn onder andere Freeks Saterday Night Safari, Wie is de Mol, het schaats-sprinttoernooi om de Zilveren Bal, de European Water Technology Week, Dance Valley, een virtuele presentatie voor Palo Alto Networks, de grootste en meest geavanceerde netwerkbeveiliger ter wereld, een virtuele top van het Europees Parlement en vele, vele andere projecten voor nationale en internationale klanten.

Het nieuwe onderkomen van MHB in Joure. Duurzaamheid, bereikbaarheid en meer capaciteit voor het groeiende audiovisuele bedrijf zijn de belangrijkste redenen voor deze stap.

Kijkend in jouw kristallen bol, wat zie je dan?

Wij zijn een communicatiekanaal. De kracht van beeld is groter dan duizend woorden. Als je je boodschap visueel kan maken en in het juiste concept giet, bereik je synergie, het een-plus-een-is-drie effect. Dat doen wij blijkbaar op een goede manier, want we zijn in anderhalf jaar in omvang meer dan verdubbeld en ons klantenbestand is veel internationaler geworden.

Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van hybride communicatie, dus een combinatie van virtueel en live. Daarnaast zullen ‘augmented’, ‘virtual’ en ‘mixed reality’ een belangrijke rol gaan spelen in de communicatie, naast Artificial Intelligence.

Nieuw pand, nieuwe locatie.

Het pand in Bolsward was niet alleen te klein geworden, maar voldeed ook qua wensen en mogelijkheden niet meer aan de snel groeiende technische mogelijkheden. Met het nieuwe pand aan de Röntgenweg in Joure kunnen we weer een tijdje vooruit!

Televisie programma “Even Tot Hier"
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 51 OF 2023-03
52 OF 2023-03

KBK Administratie en Advies:

Spil tussen ondernemer, belastingdienst en bank

Een jaar geleden verhuisde KBK Administratie en Advies naar het nieuwe kantoor aan de Lavendelheide in Drachten. “En dat bevalt heel goed. We hebben het druk en groeien gestaag door”, legt directeur Jacob Koenen uit.

“Het speerpunt binnen het bedrijf ligt op het moment op de verdere automatisering en het teruggeven van administratie informatie aan de klant, waardoor zij goede beslissingen kunnen nemen voor hun bedrijf, zo gaat Koenen verder. “Dat zijn belangrijke zaken die op het moment bij ons spelen.”

Om de toenemende drukte aan te kunnen verwelkomt KBK binnenkort een nieuwe collega. “Zo groeien we mooi door”, aldus Koenen, die zeven jaar geleden KBK Administratie en Advies opstartte. “We zijn ook zeer tevreden met ons nieuwe onderkomen, dat dicht bij de snelweg ligt en waar voldoende parkeerplek aanwezig is. Dat is ideaal voor onze klanten.”

Doorgroeien

KBK Administratie en Advies heeft op verschillende locaties gezeten, waaronder vijf jaar op De Klim, ook in Drachten. “We

helpen onze klanten met hun boekhouding, loonadministratie, financiële rapportages en fiscale aangiften. Ook geven we advies over financiële, juridische en fiscale zaken binnen ondernemingen. We zijn als het ware de spil tussen ondernemer, belastingdienst en bank.”

Het administratie- en advieskantoor telt - met de komst van de nieuwe collegazeven medewerkers. “We zijn jaren bezig geweest met acquisitie en hebben een jaar geleden een portefeuille overgenomen van een administratiekantoor dat gestopt is. Het gaat goed met KBK en dat willen we langzamerhand verder uitbouwen. We werken veel met MBO-stagiaires, die we intern opleiden en vaak blijven ze bij ons bedrijf werken. We geven op deze manier kennis door en als ze dan bij ons blijven hangen, zegt dat ook wel iets over ons bedrijf.”

Centraal

De ondernemer staat bij KBK Administratie en Advies centraal. “Onze kracht is dat wij ons écht verdiepen in onze klanten. Wij zien onszelf als een verlengstuk van de bedrijven waarvoor we werken. We stellen ons flexibel op en zijn altijd bereikbaar voor persoonlijk contact. Door opleidingen te blijven volgen, kunnen we de ondernemers nog meer van dienst zijn.”

Cijfers

Lekker in de cijfers zitten, is één van de mooiste dingen van zijn vak, vindt Jacob Koenen. “En natuurlijk het contact met de klanten. We hebben ruime ervaring met zowel grote als kleine ondernemingen. Het begeleiden van startende ondernemers geeft met name veel voldoening. We geven verder advies en ondersteuning bij financieringsaanvragen, stellen het financiële deel van een ondernemingsplan op of adviseren bij overname, verkoop of verandering van rechtsvorm. Het is bijzonder mooi als je er bij de belastingdienst een besparing voor de klant uit kunt slepen. Zo zijn we op heel veel gebieden werkzaam”, zo besluit directeur Koenen van KBK Administratie en Advies.

"We hebben ruime ervaring met zowel grote als kleine ondernemingen"
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 53 OF 2023-03
"Het gaat goed met KBK en dat willen we langzamerhand verder uitbouwen"

OntdekvanafFryslân het water

Wat voor Wietse en Hester Houwink begon als een hobby is uitgemond in een eigen jachtverhuurbedrijf. In 2017 hebben ze Yachtcharter Houwink Grou opgericht. Met succes. Inmiddels bestaat de vloot uit maar liefst tien motorjachten en is de elfde in de maak. “De bouw doen we volledig in eigen beheer”, vertellen ze tijdens ons gesprek in de jachthaven van Warten, vlakbij Grou.

Zowel Wietse als Hester zijn geboren en getogen in Fryslân. Hierdoor weten ze als geen ander wat de provincie aan schoonheid te bieden heeft. Ook vanaf het water. “Al van jongs af aan varen we veel en graag over de Friese wateren. Vanaf het water is dit

weer een heel andere ervaring dan op het land. Deze mooie kant van onze provincie willen we graag met anderen delen en juist daarom zijn we ons eigen jachtverhuurbedrijf gestart.” Yachtcharter Houwink richt zich met name op vaarvakanties voor families. “We

onderscheiden ons als klein en laagdrempelig bedrijf met een handvol medewerkers. Hierdoor kunnen we altijd meedenken met de wensen van onze klanten en begint hun onbezorgde vakantie al vanaf onze eerste kennismaking.”

54 OF 2023-03

Geen vaarbewijs nodig

De tien motorjachten van Yachtcharter Houwink, met elk hun eigen unieke eigenschappen en kwaliteiten, bieden plaats aan families en groepen van vier tot tien personen. Daarbij wordt regelmatig de vraag gesteld of men een vaarbewijs nodig heeft om een van hun motorjachten te huren. “Nee, dat is niet nodig”, zeggen Wietse en Hester. “In Nederland mag men een schip besturen zonder vaarbewijs als het niet groter is dan 15 meter en niet sneller gaat dan 20 kilometer per uur. Alle motorjachten die we in de verhuur hebben voldoen aan deze norm en zijn dus vaarbewijsvrij.”

Voor klanten die voor het eerst gaan varen biedt Yachtcharter Houwink overigens wel een vaarcursus aan. “Deze cursus duurt standaard twee uur maar kan indien gewenst ook uitgebreid worden. Het is een cursus

waarbij diverse theorieën behandeld worden aan de hand van de praktijk. Ook worden er meerdere manoeuvres geoefend. Na afronding van de cursus kunnen onze klanten met vertrouwen het water op. We raden ze hierbij aan om van tevoren de regels op het water door te nemen.”

Sloep huren

Op onze vraag of men alleen een motorjacht kan huren antwoorden Wietse en Hester: “We verhuren ook sloepen. Deze worden regelmatig gehuurd door klanten voor wie een jacht te groot is. Daarnaast worden de sloepen gehuurd door klanten die er alleen een dagje op uit willen, hoewel ook meerdaagse tochten met onze sloepen mogelijk zijn. Er kan bijvoorbeeld

een zonnedek bijgeboekt worden, waardoor de punt is om te bouwen tot een slaapgelegenheid.” Datzelfde geldt voor een elektrische koelbox en een grote diversiteit aan andere opties die naadloos aansluiten bij de klantwens. “We zetten alles op alles om onze klanten een onbezorgde en onvergetelijke vakantie op het water te bezorgen”, besluiten Wietse en Hester enthousiast.

De afvaarthaven van Yachtcharter

Houwink is Stichting Jachthaven Wartena in Warten. Jachthaven Wartena ligt midden in het Friese merengebied en vlakbij het prachtige natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen. Het is de grootste jachthaven van Fryslân die vaarrecreanten uitstekende ligplaatsen biedt met alle voorzieningen die daarbij komen kijken. De jachthaven staat verder bekend om de gemoedelijke sfeer en het persoonlijke contact met de havenmeesters.

Yachtcharter Houwink Grou

Afvaarthaven:

Bùtenstreek 3

9003 MC Warten

www.yachtchartergrou.com

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 55 OF 2023-03
"Onze klanten een onbezorgde en onvergetelijke vakantie op het water bezorgen"
56 OF 2023-03
"Samen zetten we stappen door middel van een hands-on mentaliteit en actie. Dat is het mooie van de Freonen"

Bestuursvoorzitter Jetze Lont:

“De Freonen vormen een fantastische club”

Jetze Lont, algemeen directeur bij Lont (ook een Freon), is sinds begin dit jaar de nieuwe bestuursvoorzitter van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Na al ruim vier jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan een groot gedeelte als penningmeester, ontving hij onlangs de voorzittershamer uit handen van voorganger Rein Swart. “Net als bij Lont zet ik me bij de Freonen elke dag in voor een duurzamer Fryslân. De Freonen vormen een fantastische club: het Freonenaantal groeit en we beschikken over een fantastisch team. Dat zorgt ervoor dat ik er veel zin in heb!”

Jetze is samen met zijn vrouw en kinderen woonachtig in een rijksmonument aan de Leeuwarder Willemskade. Geheel in lijn met zijn duurzame visie besloot hij zijn woning van het gas af te halen. Hiervoor riep hij de hulp in van onder meer Niels Mensonides van Freon Mensonides Installatie. De keuze viel op twee hoog temperatuur-warmtepompen van 25 kW en een thuisbatterij. “Toen we hier vier jaar geleden gingen wonen, hebben we meteen een 30 kW-batterij in de kelder laten plaatsen om aan peak balancing te doen. De thuisbatterij wordt gevoed door 19 zonnepanelen en voldoet aan het grootste deel van onze elektriciteitsbehoefte”, vertelt Jetze, die ook al jaren elektrisch rijdt.

Ontstaan Freonen

De kiem voor de Freonen fan Fossylfrij Fryslân werd gelegd in de periode voorafgaand aan het Culturele Hoofdstad-jaar, waarbij het grote thema mienskip was. “Urgenda-directeur

Marjan Minnesma liep in 2015 tijdens The Climate Miles van Utrecht naar Parijs, in verband met de klimaatconferentie COP21

van de Verenigde Naties”, aldus Jetze. “Destijds gingen de Freonen, die toen net vorm kregen, daar massaal met elektrische voertuigen heen om Marjan en haar medewandelaars uit te zwaaien. Een typische Freonen-actie; onze projecten en plannen ontstaan niet top-down, maar uit samenwerking tussen alle Freonen. Samen zetten we stappen door middel van een hands-on mentaliteit en actie. Dat is het mooie van de Freonen.”

De ontwikkelingen binnen de duurzaamheidswereld volgen elkaar in een rap tempo op. De Freonen spelen daar een grote rol in, stelt Jetze vast. “Biobased bouwen is een thema dat snel aan kracht wint. In 2022 werd daarom het Biobased Isolatiepact in Friesland, geïnitieerd vanuit de Freonen, Circulair Friesland en Gemeente Leeuwarden, ondertekend. Het doel is om als Friese (bouw)partners in de nieuw- en verbouw een versnelling aan te brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat. Een ander

voorbeeld vormt Wergea Bloeit: jou it troch!, een evenement waarbij Wergea van 19 tot 25 juni als voorbeelddorp fungeert op het gebied van verduurzaming. Met veel verschillende activiteiten door en voor het dorp gaat Wergea aan de slag met thema’s als cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaatdoelstellingen. De Freonen faciliteren met Arcadia - en in samenwerking met Welcome to The Village - deze themaweek.”

Hart en hoofd

Rein Swart, die het voorzittersstokje overdroeg aan Jetze, is vol lof over zijn opvolger. “Freonen staan voor een duurzame wereld, een duurzaam Fryslân. Het zijn bevlogen lui met hart voor de zaak. Het doet mij deugd dat Jetze mijn opvolger is.. Jetze: de bouwer van vandaag, met bovenal oog voor morgen. Fossylfrij bewegen en circulair bouwen zitten in zijn hart, hoofd en handelen. Ik ben hartstikke blij dat hij het stokje over heeft genomen.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 57 OF 2023-03

Periodieke keuringen volgens Nen-normen van:

- Elektrische gereedschappen NEN 3140

- Trappen en ladders NEN 2484

- Rolsteigers NEN 2718

Reparatie en onderhoud van

- elektrische gereedschappen

- tuinmachines

Kalibratie, onderhoud en reparatie van lasers

D E S P E C I A L I S T I N M E T S E L S T E N E N
Stroobos
06-11326677
tra Houtdraaier
Sneek
0515
23 06 - 10 07 32 52 WW W .NULL AS T .N L NULLAST
Miedweg 15A 9872 TJ
0512-351278
info@bronsematransport.nl www.steenhandelbronsema.nl Wytze Veens
sstraat 6b 8601 VG
info@nullast.nl
- 42 69

Duurzame Doeners: TanQyou

De toekomst van het tankstation

Het moderne tankstation zal zich in de toekomst bevinden op een plek waar mobiliteit centraal staat, aldus Jan Harmen Akkerman, directeur van TanQyou. Al geruime tijd werkt TanQyou aan de ontwikkeling van mobiliteitshubs, zowel in wijken als in steden. Momenteel heeft het bedrijf drie wijkhubs in aanbouw en streven ze ernaar om in 2025 hun eerste Transferium te openen nabij Leeuwarden. Ook zullen er CityHubs komen in de grotere steden.

Het “Transferium Marssum” bevindt zich op een grote locatie aan de rand van de stad, waar alles rondom mobiliteit wordt gecombineerd. Het openbaar vervoer zal hier geregeld stoppen, er zullen deelauto’s, -scooters en -fietsen beschikbaar zijn en er wordt plaats gemaakt voor 360 parkeerplekken. De parkeerplaatsen dienen ervoor om de bereikbaarheid te verbeteren. Vanaf deze parkeerplaatsen kan men kiezen om verder te reizen middels deelmobiliteit of het openbaar vervoer. Bovendien biedt het transferium mogelijkheden tot het tanken van waterstof, snelladen en traditioneel tanken met fossiele brandstoffen. Ook

voorziet het van ruimte voor andere diensten, zoals pakketkluizen.

Alles in één platform

Om de mobiliteit op alle fronten te verbeteren, werkt TanQyou niet alleen aan fysieke mobiliteitshubs, maar ook aan de verdere ontwikkeling van hun online mobiliteitsplatform. TanQyou denkt vanuit de klantbehoefte, aldus Akkerman. “De klant wil worden ontzorgd als het gaat om het mobiliteitsvraagstuk. We zullen energie en mobiliteit de komende jaren steeds meer als 1 dienst gaan beschouwen. Als aanbieder is het daarom belangrijk om

alles te combineren en te integreren in een online platform. Er is één digitale omgeving, waar middels apps alles rondom mobiliteit te vinden en te regelen is. Van het huren van een deelscooter tot het afrekenen van de brandstoffen en het bestellen van een vers belegd broodje. Kortom: tanken, laden, betalen, delen en nog veel meer. Allemaal binnen één geïntegreerde online omgeving.’’

CO2-uitstoot tot in detail

Ook voor ondernemers wordt het nastreven van het CO2-beleid gemakkelijker gemaakt via deze app. Het in kaart brengen van de CO2-uitstoot wordt steeds belangrijker, aldus Akkerman. ‘’Voor bedrijven, maar ook voor klanten individueel. Wij kunnen als een van de eerste mobiliteitsplatformen in Europa de CO2-uitstoot van klanten in kaart brengen, tot in detail. Hoe? Wij combineren de gegevens van de auto, wat iemand heeft getankt en zelfs het rijgedrag. “Op die manier is de berekening goed te maken, en kun je je medewerkers zelfs stimuleren om duurzame keuzes te maken.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 59 OF 2023-03

Training en Advies op het gebied van:

+ BedrijfsHulpVerlening (BHV)

+ Veiligheidsmiddelen

+ Onderhoud & Keuringen

+ VCA Cursussen

+ Brand- en Veiligheidspersoneel

+ RI&E, ontruimingsplannen en plattegronden

Wij leveren maatwerk op elk gebied!

BHV Centrum Friesland B.V.

Opleidings-

en Kenniscentrum

DESKUNDIG & ONAFHANKELIJK
647 9200
Drachten
088 – 01 88 300
Postbus
AP
t
vestigingen in Amersfoort en Urk Van BHV tot volledige bedrijfsveiligheid BHV Centrum Friesland B.V. Zwettestraat 3 - 3A | 8912 AH Leeuwarden | (058) 30 30 155 info@bhvcentrumfriesland.nl | www.bhvcentrumfriesland.nl
www.boorsma-consultants.nl tevens

‘Doel was om onze oplossing flink onder de aandacht te brengen’

In de rubriek Friezen in den Vreemde vertellen we de ervaringen van managers, bestuurders en ondernemers over de grens. Waar waren ze? Wat deden ze daar? Wat nemen ze mee naar huis? In deze editie: Robbert Lodewijks van Hulo. Hij was recentelijk in Glasgow.

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 61 OF 2023-03

Je bent in 2023 naar Glasgow gegaan: waarom?

Als startup in de watersector ben je natuurlijk continu opzoek naar naamsbekendheid en partijen die jouw unieke oplossing zien zitten. Natuurlijk valt er online via bekende kanalen veel te bereiken, alleen mist daar vaak net het kleine stukje vertrouwen. Dat kleine stukje vertrouwen bereik je vaak door elkaar in de ogen te kijken, en op die manier een discussie te voeren. Dit is wat wij als HULO hebben gedaan in Glasgow, Schotland, waar wij een bezoek hebben gebracht aan de SWAN Annual Conference. Als lid van de Water Alliance zijn we samen met 5 andere bedrijven en de Water Alliance daarnaartoe gegaan.

Wat was concreet jullie doel Het doel was om onze technologie bekend te maken, en uiteindelijk te exporteren. Deze technologie betreft een softwareoplossing,

waarmee waterbedrijven lekkages en andere afwijkingen in het water netwerk real-time kunnen detecteren en opsporen. Wat is er dan beter dan een evenement waarbij waterbedrijven en andere experts het spécifiek hebben over ‘smart water’ en ‘digital twins’, oftewel de SWAN conference.

Hoe heb je de reis ervaren? De reis was heel nuttig, maar ook vooral heel leuk. Aangezien ik veel mensen die ik via LinkedIn wel kende, daar eindelijk (soms na 3 jaar) in het echt zag. Dat leverde leuke gesprekken op. Vooral mijn lengte (2m) was iets waar vele mensen van schrokken, blijkbaar lijk ik in een online meeting niet zo groot, haha.

Naast de leuke gesprekken hebben we met een aantal drinkwaterbedrijven erg concrete ideeën gemaakt over hoe HULO’s technologie kan bijdragen aan bepaalde uitdagingen,

en daarnaast zijn er plannen gemaakt voor mogelijke ‘Proof-of-Concepts’ (PoC). Daarnaast is het leuk om met de andere leden van de Water Alliance te sparren over uitdagingen waar eenieder tegen aanloopt. De stad Glasgow, waar ik nog nooit was geweest was daarbij ook nog eens erg mooi om eens te zien.

Wat viel je nog meer op?

Heel veel mensen lopen in de korte broek terwijl het buiten 10 graden was! Naast dat zijn de mensen super vriendelijk, maar zijn de Schotten soms wel lastig verstaanbaar. Maar goed, dat zullen de niet-Friezen waarschijnlijk ook van mij zeggen.

Is er ook iets misgegaan, of tegengevallen? Iets waar je van hebt geleerd?

Eigenlijk is deze reis heel goed verlopen. In het begin was het even zoeken wat je uit een conferentie kunt halen. Uiteindelijk is een conferentie veel luisteren naar presentaties en paneldiscussies. Maar juist de pauzes en de netwerkmomenten na de conferentie zijn voor mij zeer waardevol geweest. Wat ik heb geleerd: gewoon op willekeurige mensen afstappen en kennis maken, van de één kom je bij de ander!

Nog een les die wij van je kunnen overnemen?

Blijf zo lang mogelijk, nee blijf altijd jezelf, en twijfel daar niet aan. Het voelt soms wel alsof wie het hardst schreeuwt ook het verste komt. Uiteindelijk geloof ik erin dat je door eerlijkheid en een gezonde dosis gezond boerenverstand en nuchterheid het aller verst komt.

Bedrijf: HULO.ai

Functie: Medeoprichter

Geboren: 02-06-1997

Geboorteplaats: Leeuwarden

Burgerlijke staat: Ongehuwd

Hobby’s: Voetballen (SC Veenwouden), padel, vrienden, familie.

Robbert Lodewijks
62 OF 2023-03
"Uiteindelijk geloof ik erin dat je door eerlijkheid en een gezonde dosis gezond boerenverstand en nuchterheid het allerverst komt"
085 820 9700 info@dimhovenier.nl dimhovenier.nl tuinontwerp tuinaanleg tuinonderhoud Niets is te gek als het gaat om jouw droomtuin!

Waarmee maakt u het verschil?

Zakendoen in het buitenland is niet heel veel anders dan in Nederland. Zeker wanneer je het hebt over het zakendoen binnen de Europese Unie. Meer dan 70% van onze buitenlandse handel is naar landen binnen de EU. Ondanks dat wij spreken over één markt heb je wel te maken met een aantal interessante uitdagingen. Is het verkopen van je product of dienst hetzelfde als in Nederland? Kun je met dezelfde boodschap ook naar Duitsland, België of Denemarken?

Een groot aantal bedrijven start met export door hun documentatie één op één te vertalen in de taal van het land waar zij zich op richten. Dat is een goede eerste stap. Maar sluit de boodschap die je had voor Nederland aan bij die in het buitenland?

De eerste stap die eigenlijk genomen moet worden is het op papier zetten van waar jij echt het verschil mee maakt en of deze argumenten ook gelden voor het buitenland. Een mooi voorbeeld werd gegeven door een producent uit Friesland die haar machines in de USA wilde inzetten. Zij gebruiken in Nederland argumenten zoals besparen op grondstoffen en snelheid van produceren. Na in de USA gesproken te hebben met diverse potentiële klanten bleken deze argumenten niet relevant te zijn. In de USA is het lastig goed personeel te vinden. Omdat hun machines mankracht uitsparen bleek dát het juiste argument te zijn om klanten te overtuigen.

probleem wordt opgelost, wie hebben dit probleem, welke oplossing heb je en hoe overtuigend ben je en wat zijn de alternatieven?

Uiteindelijk bepaalt je waardepropositie je commerciële strategie en de aanpak van je verkoop. Dus voordat je naar het buitenland gaat is het belangrijk dit stuk huiswerk te doen. Succes!

ART 1

Evert Jan Schouwstra is Managing Director van World Trade Center Noord-Nederland / Leeuwarden Center for Export & Import

Waar het op neer komt is dat je per land probeert je product of dienst te beschrijven met de meest waardevolle en onderscheidende elementen in de ogen van de klant. In wat meer vaktaal noemen ze dat je waardepropositie. Met andere woorden waarom kiest een klant voor jouw product of dienst?

Omdat klanten per land kunnen verschillen is het belangrijk deze elementen te achterhalen en daarop een keuze te maken voor de aanpak gericht op een specifiek land. Misschien een tip op dit gebied: bezoek de websites van je concurrenten in dat land, bij voorkeur de lokale producenten en probeer te analyseren met welke argumenten zij hun klanten willen overtuigen.

Voor diverse bedrijven is het best lastig deze waardepropositie op papier te zetten. Ook voor bedrijven die al veel langer bestaan en een vaste klantenkring hebben opgebouwd. Een waardepropositie bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn diverse modellen beschikbaar. Het model waar ik mee werk doorloopt een paar stappen, zoals welke behoefte of welk

Column
LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 65 OF 2023-03

‘Onze focus ligt steeds meer op educatie’

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het stamt uit 1920 en staat dit jaar 25 jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Woudagemaal is een geliefde plek voor toeristen uit binnen- en buitenland, voor groepsuitjes en als vergaderlocatie. Indien nodig wordt het ingezet door Wetterskip Fryslân om te zorgen voor droge voeten in de provincie. Communicatiemedewerker Sonja van der Goot legt aan OF uit waarom het gemaal zo uniek is in de wereld.

“In 2020 bestond het Ir. D.F. Woudagemaal 100 jaar”, vertelt Sonja van der Goot. “Dat wilden we toen groots vieren, maar door corona moesten we de feestelijkheden doorschuiven. In 2023 - dan bestaan we 103 jaar – gaat de theatervoorstelling ‘Floed’ in première, opgevoerd in en om het gemaal door Stichting de Noorder Smederij. De voorstelling, waarvan Theo Smedes de regisseur is, vertelt het bijzondere verhaal hoe wij als mensen moeten leren leven met het water. Water is onze vriend, maar

tegelijkertijd onze vijand. De functie van waterbeheer door het gemaal komt duidelijk naar voren in deze spectaculaire en theatrale voorstelling. Per uitvoering – er zijn er negen - kunnen 400 man genieten van deze unieke belevenis. We vinden het prachtig dat het Woudagemaal hiervoor het decor is.”

Goed waterbeheer

In onze waterrijke provincie zorgt Wetterskip Fryslân ervoor dat alle Friezen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Het Woudagemaal is eigendom van Wetterskip Fryslân en één van de twee IJsselmeergemalen dat zorgt voor goed waterbeheer en verdeling: niet te veel en niet te weinig. “Het is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld”, legt Sonja uit. “Daarmee is het uniek en onvervangbaar en staat het sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO (zie kader, red.). In onze huidige tijd is het gemaal nog steeds belangrijk, want door klimaatverandering is de strijd tegen het water misschien wel actueler dan ooit. Als het

Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer
66 OF 2023-03

Wat is de Werelderfgoedlijst?

De Werelderfgoedlijst van UNESCO is de lijst van alle erfgoederen die door de organisatie zijn erkend als Werelderfgoed. Om deze status te krijgen moeten erfgoederen aan zeer strenge criteria voldoen. Op dit moment staan 1157 erfgoederen op de lijst, waarvan 12 in het Koninkrijk der Nederlanden. Het erfgoed moet zo bijzonder zijn dat het onvervangbaar is en van waarde voor de hele mensheid. Daarnaast kijkt het Werelderfgoedcomité naar de authenticiteit en integriteit van het erfgoed. Hierbij spelen ontwerp, materiaal, vakmanschap en setting, naast sociale en culturele aspecten die medebepalend zijn voor de uitzonderlijke en universele waarde, een rol.

Bron: www.unesco.nl

waterpeil stijgt, dan moet het gemaal weer pompen.”

Vergroten waterbewustzijn

Dat leven met het water niet vanzelfsprekend is, is een belangrijke les die kinderen van de basisschool al leren. “Spelenderwijs vertellen wij hun over het werk van het waterschap”, vertelt Sonja. “Onze focus ligt steeds meer op educatie, want alles begint bij de jeugd. Zo hebben wij hier een speciaal educatieteam, vrijwilligers die veel affiniteit met onderwijs hebben en onze lesprogramma’s ‘Droge Voeten’ en ‘Woudagemaal en Water’ verzorgen. Het doel hiervan is om kinderen hun waterbewustzijn te vergroten. Ook het schoolreisje ‘van droge naar natte voeten’ is een leerzame ervaring: een speurtocht door het monumentale gebouw en aansluitend

de schoenen en sokken uit en lopen over het ‘Blotevoetenpad’ Gaasterland in Oudemirdum. En natuurlijk hopen we dat ervan al het vertelde iets blijft hangen.”

Ingeslagen weg

Het Woudagemaal is niet alleen een inspirerende locatie voor de jeugd, ook volwassenen kunnen er prima terecht voor een uitje, groepsreis, bijeenkomst

of vergadering. De grote zaal en de dienstwoning lenen zich hier uitermate voor. “De komende tien jaar gaan wij vooral door op de ingeslagen weg”, zegt Sonja tot besluit. “Educatie en voorlichting worden steeds belangrijker. We hebben invloed op de wereld om ons heen: hoe leven wij met zijn allen? Die bewustwording, daar gaat het om.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 67 OF 2023-03
"We hebben invloed op de wereld om ons heen: hoe leven wij met zijn allen? Die bewustwording, daar gaat het om"

Honderdste project Versnellingsagenda

Noordoost-Fryslân

‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ brengt mensen bij elkaar

Op een dag ergens in 2025 schudt de Noardlike Fryske Wâlden op haar oeroude grondvesten. Want dan is de grand finale van ‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’, een project waarin mens, identiteit en cultuur wordt gevierd en waaraan iedereen mag meedoen. Op een dag in mei 2023 vond er al een klein feestje plaats: dit is het honderdste project dat subsidie heeft gekregen van de Versnellingsagenda Regiodeal Noordoost-Fryslân.

‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ is een initiatief van De Muzykpleats van Atsje Lettinga en de Muzykmakker van Sander Stienstra. Beide bedrijven zijn gevestigd in Paviljoen MeM bij Buitenpost, een broedplaats van cultuur.

Identiteit en verhalen Atsje en Sander willen, na een pittige coronatijd, ook anderen helpen zich weer veerkrachtig te voelen. Atsje: “Als je weet waar je vandaan komt, sta je sterker in het leven. Onze identiteit komt voort uit het gebied waarin we wonen: de Noardlike Fryske Wâlden. We zijn verbonden aan de verhalen die hier leven. Cultuur is een prachtige manier om verhalen en mensen samen te brengen.”

Wat heeft dat nu te maken met de Regiodeal? Alles. Want deze verhalen zijn interessant voor alle inwoners van de Wâlden én voor

mensen die de regio bezoeken. En dus heeft het project 115.500 euro gekregen, een deel van het benodigde budget om verdeeld over drie jaar een drietrapsraket aan cultuur voort te brengen: minstens zestien verhalen, daaruit voortkomend acht voorstellingen en uiteindelijk: een grand finale die alle vormen kan aannemen die je je kunt voorstellen als mensen gaan zingen, musiceren, schrijven, schilderen en wat al niet meer.

Vertrouwen

Er staat nog niet veel vast. Er zijn maar weinig kaders, behalve die waaraan de subsidieaanvraag moest voldoen. Toch hebben de betrokkenen een rotsvast vertrouwen dat het de regio vanuit haar onderbuik zal laten borrelen, dat een uitbarsting van cultuur zijn weg zal vinden naar de harten van inwoners en bezoekers.

Ben Jansen en Jan Haakma zijn programmaadviseurs bij Qop: “Wij hebben ook dat vertrouwen. Qop helpt partijen om met projecten te komen die de regionale economie stimuleren. Gezamenlijk bouwen alle projecten samen aan een blijvend ecosysteem in de regio. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, kijken wij of een projectidee past bij de doelen van de Versnellingsagenda. Het project van Atsje en Sander is hier een mooi voorbeeld van. We verwachten er veel van en blijven zeker betrokken.”

68 OF 2023-03

Waardevolle aanbevelingen

Regiomarketeer Elizabeth Pilat hielp Atsje en Sander bij het uitschrijven en indienen van de subsidieaanvraag. “Ik ben bevriend met Atsje en begrijp goed wat ze wil bereiken.

Ben en Jan van Qop hebben Atsje en Sander vleugels gegeven, door hun vertrouwen uit te spreken. Zij gaven bovendien de waardevolle tip om aanbevelingen te vragen aan partijen waarmee ze eerder hebben samengewerkt.

Onder andere Arcadia, Afûk en Koninklijke

Horeca Nederland (KHN) hebben dat gedaan. Dat zegt wel iets!”

Boppeslach voor toerisme

Het project heeft een begroting van 420.000 euro, er moet nog meer dan drie ton ‘uit de markt’ komen. Elizabeth: “Er zijn al zoveel partijen die dit project onderschrijven en geïnteresseerd zijn: dat komt goed. Atsje en Sander nemen de culturele uitwerking op zich, ik stort mij op de marketing en het betrekken van toeristische ondernemers uit deze regio. De energie en dynamiek die culturele projecten teweegbrengen, daar plukken zulke ondernemers nog jaren de vruchten van. Dat weten we van vorige projecten. Dit wordt een boppeslach!”

Project 101, 102, 103…

Ben en Jan: “Dit bijzondere project is het honderdste dat subsidie toegekend heeft gekregen: er kunnen er nog veel meer bij. Kijk op www.qop.nl en neem contact met ons op.”

LEES OF MAGAZINE OOK ONLINE VIA WWW.OF.NL EN VOLG ONS VIA , EN 69 OF 2023-03
v.l.n.r.: Atsje Lettinga, Elizabeth Pilat, Sander Stienstra en Ben Jansen.

Persoonlijk contact, voordat het te laat is

Als het om financiële dienstverlening gaat, kan de digitale wereld het persoonlijke contact niet vervangen. Zaken komen veelal aan het licht als je aan tafel zit, elkaar in de ogen kijkt en daarbij het bedrijf en de ondernemer leert kennen. Een goed inhoudelijk gesprek over bedrijfsvoering en mogelijke risico’s en een rondleiding door het bedrijf, dragen daar zeker aan bij.

Hulp en advies

Meedenken en hulp bieden is dan ook op zijn plaats. De gemiddelde ondernemer kan wel wat hulp gebruiken bij het afwegen van risico’s en het nemen van beslissingen daarover. Een bedrijf verzekert zich vaak voor risicogebeurtenissen, maar dat betekent niet altijd dat alles in ‘control’ is.

Verzekeren

van risico’s

Sommige risico’s zijn als bedrijf niet zelf te dragen en dienen verzekerd te worden. Ook kan het zijn dat wettelijk bepaald is om het risico te verzekeren. Het is goed daar het gesprek over te voeren met elkaar en advies te vragen aan een professional. Door niet de verzekering maar een risico centraal te stellen en vanuit risicomanagement te adviseren, wordt er toegevoegde waarde geleverd en de impact van het risico verkleind. Met een goed risicobeleid kunnen ondernemingen beter anticiperen op mogelijke risico’s en zo de continuïteit van de onderneming waarborgen.

Onderhoud en risicomanagement

Om zakelijke relaties op het gebied van risico’s te begeleiden, zijn onderhoudsgesprekken essentieel. De toegevoegde waarde hiervan is direct meetbaar. Arnout de Jong van Crematorium Haskerpoort vertelt: “Door de risico’s in kaart te brengen en met regelmaat te toetsen, kunnen wij onze bedrijfscontinuïteit waarborgen. Sommige risico’s vallen te accepteren maar er zijn ook risico’s met impactvolle gevolgen die verzekerd dienen te worden. De begeleiding door een adviseur is erg fijn, de adviseur kijkt altijd met andere ogen naar de bedrijfsvoering dan de ondernemer zelf”.

Hulpmiddel

Vanuit wet- en regelgeving verplicht de overheid organisaties om bepaalde risico’s te beperken. Denk hierbij aan het bouwbesluit en de ARBO-wetgeving. Een handig hulpmiddel voor een ondernemer is de app ‘nieuwe wetten’ , die door het Ministerie van Economische zaken is ontwikkeld. Hierdoor kunnen ondernemingen op de hoogte blijven van wetswijzigingen en nieuwe regels. Tijdig op de hoogte zijn van dergelijke veranderingen geeft een voorsprong maar beperkt zeker ook risico’s. Daarbij valt de app zo in te stellen dat deze meldingen ‘op maat’ geeft. Wanneer dit effect heeft op de bedrijfsvoering, is het van belang een afspraak met de adviseur te maken om preventieve maatregelen te treffen.

Zoek het persoonlijk contact op Het is belangrijk om met regelmaat in gesprek te gaan met de adviseur. Een ondernemer weet misschien niet altijd of een bepaalde verandering gemeld moet worden en de adviseur is niet dagelijks betrokken bij de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen er hiaten ontstaan, omdat de adviseur niet weet dat er zonnepanelen worden geplaatst of bijvoorbeeld een heftruck is aangekocht.

Bij twijfel altijd even contact zoeken! Kost niet veel tijd en is wel belangrijk: persoonlijk contact voordat het te laat is.

Column
70 OF 2023-03
Links: Arnold Mooi, adviseur bedrijven Rechts: Arnout de Jong, Crematorium Haskerpoort
Unlimited bellen+6 GB voor €17 Unlimited bellen+10 GB voor €19 Exclusieve aanbieding Eerste maand gratis! Maandelijks opzegbaar & Premium kwaliteit op het betrouwbare mobiele KPN netwerk Meer informatie of meteen afsluiten? Scan de QR code hieronder!

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

Dokkum www.raadsma.nl
KENNIS IS KUNNEN BEVESTIGINGEN VEILIGHEID GROENVOORZIENING POSTBOXEN GEREEDSCHAPPEN . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 .

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Persoonlijk contact, voordat het te laat is

3min
page 70

Honderdste project Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân: ‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ brengt mensen bij elkaar

3min
pages 68-69

Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer: ‘Onze focus ligt steeds meer op educatie’

3min
pages 66-67

Waarmee maakt u het verschil?

3min
page 65

Robbert Lodewijks in Glasgow: ‘Doel was om onze oplossing flink onder de aandacht te brengen’

3min
pages 61-62

Duurzame Doeners: TanQyou

2min
page 59

Bestuursvoorzitter Jetze Lont: "De Freonen vormen een fantastische club"

3min
pages 56-57

Yachtcharter Houwink Grou: 'Ontdek Fryslân vanaf het water'

3min
pages 54-55

KBK Administratie en Advies: 'Spil tussen ondernemer, belastingdienst en bank'

3min
pages 52-53

Marten Hylkema, MHB AV Joure: “De kracht van beeld is groter dan duizend woorden”

3min
pages 50-51

Oké-PC IT integreerde ICT van alle bedrijven SMI Groep: ‘Heldere IT-strategie brengt voorsprong’

5min
pages 48-49

Evenement ‘Overstag 2023. Samen op de brug’ ‘Persoonlijke groei zorgt voor zakelijk succes’

3min
pages 46-47

Overheid en bedrijfsleven lanceren programma ‘WRK.frl/’

12min
pages 40-45

Zorgvuldige wanorde

2min
page 39

Behoud je team, kies voor ontwikkeling!

2min
page 37

Fier Vermogensbeheer snijdt maatpakken: ‘Klanten bedienen alsof het je ouders zijn’

6min
pages 34-35

Administratiekantoor Van Oldenmark: 'De wondere wereld van cijfers'

3min
pages 32-33

Grijmans Advocatuur & Mediation gaat op in Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten

3min
pages 30-31

Okkinga Communicatie: ‘Ons doel is onze klanten helpen hún klanten te bereiken’

4min
pages 26-27, 29

Leitsager loodst bedrijven door veranderprocessen: ‘Wij helpen met het realiseren van een nieuwe koers’

4min
pages 22-23, 25

Omnyacc investeert in nieuwe generatie accountants en adviseurs

3min
pages 20-21

Evert van Wieren, Regiobank Drogeham: ‘Hier kun je nog altijd gewoon binnenlopen’

6min
pages 16-19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.