B+A #102

Page 1

#102

Landskab & byrum, Bygningen, Indretning & Design


NYHED

- EN FILOSOFI -


Har jeres pladsbehov ændret sig? Få hurtigt! 100 M2

Prøv vores prisberegner på expandia.dk/kontor og få prisen på plads med det samme.


HeartOak Bredde 400-500 mm Længde 2,5-6 m

Dinesen HeartOak plankegulv — Lars Gitz Architects / Danmark

Naturlig skønhed. Siden 1898. Et håndlavet gulv fra Dinesen viser naturens skønhed og styrke. Fås nu også som 3-lags lamelopbygget plankegulv – Dinesen Layers. Se mere på dinesen.com.

Showrooms København — Søtorvet 5, 1371 København K Aarhus — Kystvejen 65, 8000 Aarhus C Jels — Klovtoftvej 2, 6630 Rødding


Rengøringsvenlige Hager sengestuepaneler

KNX- bygningsautomatik

Operationsstave med Berker S.1 i orange for hurtigt og sikkert overblik i pressede situationer

Danske hospitaler er udstyret med elmateriel og bygningsautomatik, der opfylder fremtidens krav

Lodret sengestuepanel med utallige kombinationsmuligheder

Scan QR-koden for at mere om hospitalsløsninger fra Wexøe

Den rengøringsvenlige Berker serie S.1 blev valgt til et af de nye hospitaler, hvor kravene også var fleksibilitet, brugervenlighed og ikke mindst tilgængelighed på markedet. De mange sengestuer er udstyret med designflotte sengestuepaneler fra Hager med stærkstrøms-, data- og gasudtag og endvidere er bygningen udstyret med KNX bygningsautomatik for at tilsikre en økonomisk fremtidssikret drift af bygningen. Læs flere detaljer om byggeriet og de valgte løsninger ved at scanne QR koden.

Telefon 4546 5800 • www.wexoe.dk


Foto: Nordiske Hjem

BORDPLADER I TERRAZZO EGENSKABER: • Høj grad af personliggørelse af farver og tilslag • Høj slidstyrke • Specialfremstilles på mål • Velegnet til både køkken og bad • Contec plejesæbe sikrer langvarig beskyttelse

BORDPLADER I HØJSTYRKEBETON EGENSKABER: • Valgfrie farver, tekstur og finish • Høj slidstyrke og ekstrem tæthed • Nem at vedligeholde pga. nano-behandling • Contec plejesæbe sikrer langvarig beskyttelse • Nem reparation i det sjældne tilfælde af brud eller ridser • Ensartet overflade og udseende - hver gang!

CONTEC PREFAB A/S www.contecgroup.dk | info@contecgroup.dk | tlf.: 86721 722


Dit udendørs badeværelse Brusere til haven - året rundt


LEDER KOLOFON Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Tlf: +45 31 40 75 03 Salgsdirektør Usman Malik usman@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 33 18 57 Mediekonsulenter Uffe Keller-Eriksen uffe@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 49 41 38 Steffen Villadsen steffen@byggeri-arkitektur.dk Tlf: +45 26 35 02 50 Annette Sindal annette@byggeri-arkitektur.dk Tlf: +45 31 21 26 28 Redaktør Alexander Tengbjerg Skribenter Frank Ulstrup Rune H. Jensen Jonas Egholm Claus Vestergaard Jensen Tim Panduro Sebastian Bielefeldt Vognsen Koordinator Celine Neel Ørtenblad cno@mediaxpress.dk

Sundhedsvæsenets arkitektur – bygget til det uforudsigelige Covid-19 har bragt usikkerhed ind i alle grene af byggeriet: Om kommende projekter, planlagte aktiviteter og fremtidige investeringer – og hvor længe kommer vi til at leve under coronaens konsekvenser i den måde, vi arbejder på? I denne udgave sætter vi fokus på sundhedsbyggeri, og vi taler i den forbindelse med Mette Dan-Weibel, direktør for Sundhed og arkitekt hos LINK arkitektur, som blandt andet står bag Rigshospitalets nordfløj med 3XN, Sweco og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Den nye bygning kan netop levere rammerne til både de intensivafsnit og sengestuer, hvor covid-19 smittede patienter behandles, ligesom der er gode betingelser for forskning i vacciner eller medicin. Mette Dan-Weibel pointerer, at vores sygehuse skal være robuste i den forstand, at de kan tilpasses en ny tid og fremtidens funktioner, samtidig med at arkitekturen skal sørge for optimale forhold for patienternes heling. I forhold til hvordan pandemien rammer andre lande, så tyder det på, at vi i Danmark har faciliteterne og ekspertisen til at komme igennem uden omfattende tab af menneskeliv, hvilket også går igen i holdningen til sundhedsbyggeri, hvor der tænkes på patienternes og brugernes situation. Fleksibilitet er et nøgleord for sundhedsbyggeri, da der hele tiden sker udvikling inden for behandlingsmetoder og ny teknologi, hvilket covid-19 netop har understreget – for hvordan løser man denne og kommende kriser på en sundhedsforsvarlig måde? God læselyst, Mikkel Weber Sandahl

Art Director Benny Leick bl@mediaxpress.dk Grafiker Therese Buch-Andersen Therese@mediaxpress.dk Forside Nordfløjen, Rigshospitalet LINK arkitektur. Foto: Adam Mørk Abonnement og kundeservice Kristine Gundesen kundeservice@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+Arkitektur´s kundeservice besvarer henvendelser vedrørende abonnement, indbetalinger samt adresseændring. Bestilling af nyt abonnement: Bestilling af abonnement sker ved henven­­ delse til kundeservice@byggeri-arkitektur.dk. Årsabonnement, 8 udgivelser, koster kr. 760,Annoncesalg: annoncesalg@byggeri-arkitektur.dk Udgiver MEDIAXPRESS A/S Bredgade 36, 1.sal, forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax.: 35 29 42 22 www.byggeri-arkitektur.dk info@byggeri-arkitektur.dk

INDHOLD

8 11 16 19 20 22 24 26 28 30 30 32 34 36 40 42 45 50 58 60 64 66 71 78

Sundhedsvæsenets arkitektur – bygget til det uforudsigelige Byg for de næste generationer Vi skal tænke fremtiden ind, så vi kan favne forandring Bæredygtighed ikke bare et buzzword Sygehuselevatorer stiller store krav til leverandøren Pavillonbyggeri løser pladsproblemer i pandemiramt sundhedssektor Er byggeriet en selvstændig sektor om 10 år? Modulproducent: Vi bygger daginstitutioner og skoler som aldrig før Bedre indeklima med diffus ventilation Modulproducent: Transport med tog giver 99 % mindre CO2 Lyt dig til fremtiden Nedhængte systemlofter i Valby forbedrer både lys, lyd og luft Den moderne og inkluderende landsby Usynlig varme fra indbyggede lerplader i loftet Sikkerhed med vægt bag ordene Et opgør med urdriften til at bygge nyere, større og flottere Oplevelsescentret Naturkraft krævede masser af byggekraft Digitale bygninger: Herfra til fremtiden Ny løsning yder aktiv beskyttelse mod mikrobevækst C260 Xteriør honorerer kravene til standarden EN 16755 At gå hen over jorden uden at sætte dybe fodspor En undersøgelse af rummet og oplevelsen Byg med bioaffald ved hjælp af svampesporer

Oplag: 10.300 eksemplarer, 8 gange årligt.

8

Byggeri + Arkitektur # 102


I mere end 45 år har tradition, kreativitet og fleksibel produktion gjort os i stand til levere helt unikke inventarløsninger. I et tæt samarbejde med vores kunder og landets dygtigste formgivere, søger vi hver dag at levere vores bedste. Vi hjælper gerne med i hele processen. Fra råd og vejledning vedrørende konstruktion og materialer til budget og færdig leverance. Kontakt os på 70100750 Følg os på instagram for inspiration Sorø Møbler Special Inventar Tel 70 100 750 mailbox@soroe.com www.soroe.com Made in Denmark Grundlagt 1974

instagram.com/soroefurniture

soroe


Foto af Thomas N. Frandsen

10

Byggeri + Arkitektur # 102


Byg for de næste generationer Skab noget, der kommer til at stå. Byg så fleksibelt som muligt. Og sæt mennesket i centrum. Mød LINK arkitekturs direktør for Sundhed, Mette Dan-Weibel, til en samtale om fremtidens logiske, robuste og transformationsdygtige sygehuse. Tekst af Rune H Jensen

– Husk mennesket. Skab noget holdbart. For mig er målet altid at bygge noget, der kommer til at blive stående og som samtidig kan tilpasses en ny tid og fremtidens funktioner. Ordene tilhører Mette Dan-Weibel, direktør for Sundhed og arkitekt hos LINK arkitektur. På kontoret i Aarhus finder hun den håndtegnede skitse frem, der løste den gordiske knude på Rigshospitalets nordfløj med et greb, der er sigende og karakteristisk for tegnestuen. Det vender vi tilbage til. Før som nu er sundhedsarkitektur en af de helt centrale kernekompetencer for tegnestuen, og Mette Dan-Weibel har i sin tid hos først Aarhus Arkitekterne og nu LINK arkitektur bidraget markant til en række af de mest fremtrædende sygehusbyggerier herhjemme og i Norden. Altid med en holistisk approach, altid med mennesket i centrum – og hver gang med samme overordnede tilgang.

DET LOGISKE SKELET

Dén tilgang kunne man kalde arkitektur + logik. Mette Dan-Weibel fremhæver, at når tegnestuen vinder en konkurrence, så sker det altid i kraft af arkitektur koblet på den rigtige logik. Hovedgrebet og hovedhensigten er ikke bare at lave en smuk bygning, men en velfungerende bygning: – Jeg er ikke værk-arkitekt. Sygehuse er et spørgsmål om drift. Og vi ser personalet som en meget væsentlig del af det. Hvordan optimerer vi personalet og deres arbejdsforhold og arbejdsgange, så de kan passe flest muligt bedst muligt? Patienternes heling og pleje under så rolige og venlige forhold som muligt er alfa og omega. Derfor tænker vi også helt basalt i wayfinding, som er en overraskende stor driver for patienter, siger Mette Dan-Weibel. Det er samme parametre, hun har vægtet højt, når hun selv har været fagdommer på hospitalskonkurrencer: Logikken og det rigtige hovedgreb. Fordi det er afgørende, at bygningsskelettet inkl. adgangsforhold, naturlige arbejdsgange og den logiske rumlighed er helt i top. -Samtidig kan du ikke bare tage et lille sygehus og gange det med 10 til et større hospital. Man må se på hele konteksten, området, landskabet og terrænet, patienttyper, -antal og flow, hvilke faglige specialområder etc. Så vores sygehuse er forskellige. Men de har altid samme logik. Og vi prøver at bygge Byggeri + Arkitektur # 102

en arketype, der kan rumme strukturelle ændringer over tid. Sted, kvalitet og transformationsevne er nøgleordene hver gang.

NYSGERRIGHEDEN DRIVER MIG

På væggen over reolen i Mette Dan-Weibels kontor står plancher med visuelle fremstillinger af seks af adelsmærkerne. Nordfløjen på Rigshospitalet, Nyt Hospital Hvidovre, udvidelsen af Helsingborgs Lasarett og Nyt Aalborg Universitetshospital samt to nylige projekter – Dansk Center for Partikelterapi og AUH Forum på Aarhus Universitetshospital. Nysgerrighed er fortsat drivkraften for Mette Dan-Weibel. Og det gælder vel at mærke uanset, om der er tale om et stort og prestigiøst hospital eller et lille sygehus i det nordligste Norge: – Hvad er god arkitektur? God arkitektur er funktionalitetsafstemning. Vi kalder det helende eller helbredende arkitektur, men i virkeligheden er det funktionalitetsafstemning. For mig handler det om at forene form og funktion i et nordisk udtryk med gedigne materialer. Og det er sindssygt spændende og inspirerende at se på de nye muligheder som ny teknologi, nye tendenser, den digitale udvikling osv. giver. Nysgerrigheden driver mig. Det vigtigste er ikke, hvad vi gjorde i går. Det vigtigste er, hvad vi bygger i dag, og hvordan det kan bruges og transformeres til fremtiden.

ZIGZAG, WAYFINDING OG FLOW

LINK arkitektur har i dag et anseligt omfang med omkring 500 medarbejdere fordelt over afdelingerne i Danmark, Sverige og Norge. Tegnestuen tilhører aristokratiet inden for nordisk sygehusarkitektur og har i modsætning til de fleste andre bevaret sin nordiske forankring i sidste del af selve navnet LINK arkitektur. Og som eksempler på to af tegnestuens vellykkede sygehusprojekter fremhæver Mette Dan-Weibel netop nordfløjen på Rigshospitalet og det nylige Dansk Center for Partikelterapi. Grundidéen til førstnævnte V-formede struktur foreligger stadig på det håndtegnede skitseark, som Mette Dan-Weibel viser frem: – Det er to projekter, som jeg da er stolt af, fordi det er så tydeligt, hvad vi forsøger at gøre. At vi går efter at skabe ro, trygge omgivelser og sætter patienten >

11


indre dagslysforhold og et optimalt flow for både patienter og personale i entydige patientforløb og arbejdsgange. Det lyse atrium bliver en naturlig orienteringsakse gennem bygningen, og der bliver bevidst anvendt varme, stoflige materialer samt grønne, hængende hæver, der både skal sende et professionalitet, imødekommende og helende signal. Et banebrydende projekt på sit felt. Men som altid med en klar LINK-signatur. Nordfløjen, Rigshospitalet af LINK arkitektur med 3XN, Sweco og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue som underrådgivere. Foto af Adam Mørk

EN OPERATIONSSTUE SKAL LIGNE EN OPERATIONSSTUE

I centrum for hele virket er mennesket. Hver gang. Brændpunktet er personalet, patienten og den pårørende, og ambitionen er, at man får et så uforstyrret og roligt ophold som muligt uanset projektets omfang og type: – Hvis det er funktionalitetsafstemt rigtigt, så er der også udsigt og luft, lyd og lys for flest mulige patienter og medarbejdere. Vi ved dokumenteret, at dagslys er vigtigt. Det samme er akustikken, indeklimaet og luftkvaliteten, så man f.eks. kan åbne et vindue og få naturlig, frisk luft ind. Kunst og hele æstetikken er også befordrende, og man skal absolut ikke forklejne vigtigheden af materialekvaliteten. – Og så skal hospitaler have noget robust i sig og udstråle et vist niveau. En operationsstue skal f.eks. helst ligne forestillingen om en operationsstue, fordi det giver patienten det bedste indtryk og mere ro i sindet.

MENNESKET OG HELHEDEN

Den helhedsorienterede tankegang er således et fremherskende træk på tegnestuen – og den bliver kun accentueret efter opkøbet af Aarhus Arkitekterne ifølge Mette Dan-Weibel, der i dag er ansat af LINK arkitektur som direktør for sundhedsområdet i hele Norden: – Det betyder, at jeg kan samle de specifikke kompetencer til et projekt inden for sundhed. Vi er f.eks. i gang med Hammerfest hospital i Finnmarken i det allernordligste Norge. Hammerfest hospital er ikke bare en kopi. Der er andre parametre og en anden kontekst her, og et lille sygehus er lige så spændende og udfordrende som et stort. Her kan vi samle kompetencerne til det specifikke projekt, uanset hvilket kontor i Norden, medarbejderen sidder på, så vi bruger kræfterne rigtigt og får dækket hele paletten. Det giver en god spænding og synergi fyldt med nysgerrighed at arbejde på den måde, siger Mette Dan-Weibel.

AUH, Dansk Center for Partikelterapi

>

Ifølge hende er sygehuse i virkeligheden det måske mest holistiske område. Det gælder fra den overordnede vision, funktionaliteten, logikken og arkitek- >

i centrum samtidig med, at rammerne er tilrettelagt, så læger, sygeplejersker og andet personale f.eks. ikke har lange afstande mellem arbejdsfunktionerne. Håndskitsen, som senere blev videreudviklet og realiseret, viser Nordfløjet på Rigshospitalet designet som et sammenhængende zigzag med én hovedfærdselsåre, der både giver nem wayfinding og muliggør, at man kan bevæge sig hurtigt fra A til B uden forstyrrende gennemgang i patientområderne. Rummene er tænkt helende for patienterne, hvorfor naturligt dagslys, udsyn og akustik er prioriteret højt, ligesom rummene er fleksible, så de kan transformeres fra f.eks. en sengestue til en ambulant stue. Det er kort sagt et eksempel, der understreger tegnestuens vægt på værdier som logistik, fleksibilitet og robusthed – og dét med en overordnet bæredygtig tilgang. Dansk Center for Partikelterapi på Det Nye universitetshospital i Skejby ved Aarhus er et avanceret stråleterapicenter og det eneste af sin art herhjemme. Bygningen er tænkt indefra og ud med fokus på de funktionelle krav, gode

12

Nordfløjen, Rigshospitalet. Foto af Adam Mørk

Byggeri + Arkitektur # 102


Brandgastætte stål- og trædøre


MERE END ET BESKRIVELSESVÆRKTØJ

Med MBA får du gratis anvisninger på både nybehandlinger og restaureringer MBA er byggebranchens eneste og største neutrale anvisningsværktøj, når det gælder anvisninger på såvel nybehandlinger som renoveringer. Hver måned henter mere end 4000 branchefolk beskrivelser, tekniske artikler, prøvemetoder eller kvalitetssikringsmateriale på mba.malermestre.dk Det er gratis, og hvis du har brug for faglig assistance, udover hvad du kan finde her, så kommer du let i kontakt med vores eksperter.

Malerfagets Behandlingsanvisninger

14

MBA-rød-XXXXXX-B98xH268mm-okt18-01.indd 1

AUH, Dansk Center for Partikelterapi

> turen – til det industrielle design, som supplerer tegnestuens sundhedsafdeling med specialdesignede løsninger til sundheds- og plejesektoren. – Det vigtigste som arkitekt er at tage sin opgave alvorligt. Det vil enhver arkitekt selvfølgelig sige, at han eller hun gør. Men når vi taler hospitaler, så sker det også i en større politisk kontekst, i en samfundsmæssig, anlægsøkonomisk, arkitektonisk og funktionalitetsmæssig sammenhæng. Det er hele tiden fremadrettet tænkning – og så er det – igen – først og fremmest altid mennesker, det handler om.

FREMTIDENS ALLROUND TEGNESTUE

LINK arkitektur har et bredt samarbejde med bl.a. BIG, Ratio, 3XN og SHL og dækker selv alle områder fra erhverv, boliger, byplanlægning og landskab til indretning og design. Men tegnestuen bibeholder fortsat en markant profil på sundhedsområdet. Og da Aarhus Arkitekterne blev til LINK arkitektur betød det ifølge Mette Dan-Weibel også en større motor og et bredere og mere specialiseret felt af kompetenceområder – også internt på sundhedsområdet: – Vi transformerer os stille og roligt fra sygehusspecialister til en allround tegnestue, der kan dække det hele. Det gælder alt fra den ydre æstetik og funktionalitet til den indre detaljerigdom, som man stadig kan se på vores allerførste sygehus, Aarhus Amtssygehus. Vi kigger dybt ind i detaljen for at skabe et ordentligt rum. Og selv om vi dækker alle arkitekturens discipliner, så vil sygehuse fortsat være et kerneområde, siger Mette Dan-Weibel, og afrunder med et kig i krystalkuglen: – Om 10-20 år skal vi stadig være førende inden for sygehusarkitektur. Det vi bygger i dag, kan bedre transformeres om 20 år, end det vi byggede for 20 år siden kunne. Vi skal udbrede viden om, hvordan mennesker reagerer på sine omgivelser, og hvordan vi implementerer det også i ældreplejen, i byrummene osv. Målet er noget, der kommer til at stå. Arkitektur, der giver bedre liv. Byggeri + Arkitektur # 102 05/11/2018 14.37


Klassificerede ståleller trædøre? Med en pålidelig partner vælger du rigtigt.

Vi ved, at det med dørklassificeringer kan være indviklet. Kravene til brand-, lyd- og sikkerhedsdøre varierer fra miljø til miljø. Er du usikker, så spørg os. Vi er Skandinaviens førende producent af klassificerede stål- og trædøre. Med vores viden kan du være sikker på at vælge den rigtige dør – hver gang. Det gør dit arbejde lidt enklere. Og tryggere. Læs mere på daloc.dk


Annonce

Vi skal tænke fremtiden ind, så vi kan favne forandring Meget hurtigt tog bygningen form. Hovedgrebet blev en vinkelbygning med to fløje til hhv. kemiske og mekaniske laboratorier, og med ankomst og fællesfaciliteter placeret i omdrejningspunktet i vinklens hjørne. Fælles for alle afdelingerne blev et stort, lyst, åbent kontorområde med mindre samtalerum til fælles brug. I designet af både i laboratorier og kontor har der været fokus på at skabe synlighed for både medarbejdere og ledelse, så man oplever den sammenhæng og den kultur, man er en del af.

For Langvad A/S Arkitekter er det essentielt for en ny Research and Development afdeling, at den holder sin standard som moderne arbejdsplads igennem mange år. Både indretningen, bygning og installationer skal derfor planlægges, så man på sigt kan ændre forsøgstyper og processer uden større ombygninger. Tekst af Sebastian Bielefeldt Vognsen, fotos af Langvad A/S Arkitekter.

Langvad A/S Arkitekter med direktør Jesper Langvad i spidsen har bred erfaring med byggeri og er derudover specialister i laboratorier og rum med teknisk krævende funktioner. Kernekompetencen er at indsamle viden fra forskellige brugergrupper og analysere deres arbejdsgange for derigennem at kunne optimere flows og lave de rigtige forhold og sammenhænge imellem de forskellige arbejdspladstyper.

mange forskellige processer kan foregå i de samme rammer. Samtidig skal der være fleksibilitet i dele af indretningen, så mere specialiserede funktioner også kan understøttes. Det kræver, at man virkelig lytter til brugerne og har en god forståelse for det, de arbejder med, så man kan udfordre dem og hjælpe dem til at tænke nyt.

Jesper Langvad fortæller begejstret om deres kompetencer:

Tegnestuen fik en opringning fra ROCKWOOL, som ønskede en vurdering af deres eksisterende laboratoriebygning. Det endte med en hel ny R&D laboratoriebygning på 1750m², hvor Langvad A/S Arkitekter var totalrådgiver helt fra programskrivning til færdig bygning, både som bygningsarkitekt og som laboratorieekspert. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører var underrådgiver på konstruktioner og installationer.

– Vi bygger huse, projekterer, laver fagtilsyn og har de tekniske færdigheder samtidigt med, at vi har hele forståelsen for, hvad det er man laver i laboratorier. Vi udfordrer kunden til at tage stilling til, hvordan de arbejder. Målet er at skabe arbejdspladser, der er så generiske som muligt, så at

16

FORSKELLIGE FAGGRUPPER MØDES I FÆLLES AREALER

UDVIKLENDE SAMARBEJDE MED BYGHERRE.

Det var vigtigt for ROCKWOOL at få implementeret deres nye byggesystem Rockzero, hvilket var en spændende udfordring. Bygningen er derfor udviklet i tæt samarbejde med kunden og reflekterer samtidigt Langvad A/S målsætning om altid at skabe løsninger, hvor funktion, logistik, behov og kultur forenes i et stærkt design.

Byggeri + Arkitektur # 102


INDVIKLET AT FÅ GODT LYS? SÅ SKIFT TIL LEDVANCE LED-BÅND.

LEDVANCE.DK

DET NYE LEDVANCE LED-BÅND SYSTEM Nemt at projektere, kombinere og installere. LEDVANCE LED-bånd systemet med matchende elektroniske komponenter og tilbehør gør det nemt for dig at planlægge dit projekt. Fleksible og pålidelige produkter med op til 5 års garanti.


Annonce

18

Byggeri + Arkitektur # 102


Annonce

Bæredygtighed ikke bare et buzzword KE Fibertec i Vejen producerer verdens første cradle to cradle-certificerede tekstilkanal til ventilation. Det stiller ikke bare store krav til produktionen men også til genanvendelse og leverandører. Tekst af Claus Vestergaard Jensen. Fotos af KE Fibertec

”CRADLE TO CRADLE”.

FOR MEGET VANETÆNKNING

Eller vugge til vugge, hvis vi skal holde os til det danske. Det er navnet på en verdens mest gennemgribende og krævende certificeringer indenfor bæredygtighed, og derfor er det heller ikke alle og enhver, der kaster sig ud i den proces. Men det har de gjort hos KE Fibertec i Vejen i Sydjylland. Virksomheden har specialiseret sig i at udvikle og producere ventilationssystemer af tekstil, og produktet CradleVent har som det første i verden opnået cradle to cradle-certificering. Certificeringen tager flere år, og processen er både krævende og omfattende, men ifølge salgschef hos KE Fibertec René Frimodt har der ikke været nogen vej udenom. – Bæredygtighed er ikke bare et buzzword for os. Det er sådan, vi ønsker at drive virksomhed. Det er sådan, vi er. Det ligger i vores DNA, og som markedsledere vil vi gerne påtage os et ansvar og sige højt og tydeligt, at det er den her vej, vi skal gå, fortæller han.

RINGE I VANDET

Cradle to cradle-certificeringen dokumenterer, at KE Fibertec tager ansvar for produktets bæredygtighed fra råvarer til genanvendelse. Det betyder blandt andet, at virksomheden tager udtjente produkter retur, skiller dem ad og genanvender hver en lille tomme, så intet går til spilde. Det betyder også, at KE Fibertec udelukkende bruger miljøvenlig vindenergi til produktionen, og at virksomheden går benhårdt efter at blive CO2neutral i 2030. CO2-udledningen er allerede sænket med over 56 procent siden 2009. Men cradle to cradle stiller ikke bare store krav til KE Fibertec selv, også deres samarbejdspartnere bliver spændt for det bæredygtige vogntog, hvis de fortsat ønsker at handle med den syddanske virksomhed. – Det har blandt andet betydet, at vores leverandører af tråd og farver også selv er blevet cradle to cradle-certificeret, og sådan kan vi påvirke hinanden i en bæredygtig retning, siger René Frimodt. Byggeri + Arkitektur # 102

En af de åbenlyse fordele ved ventilationskanaler lavet af tekstil er, at de let kan tages ned og vaskes, og dermed egner de sig godt til miljøer, hvor hygiejne er afgørende. Ikke mindst indenfor sundhedssektoren hvor blandt andet laboratorier, sygehuse og plejehjem er blandt aftagerne, men også levnedsmiddelbranchen nyder godt af systemernes egenskaber. KE Fibertec har eget vaskeri med programmer målrettet virksomhedens produkter, og helt i tråd med det bæredygtige DNA er flere af vaskeprogrammerne svanemærkede.

Salgschef René Frimodt, KE Fibertec

GARANTI PÅ TEKNISKE DATA

Ventilationssystemerne består af kanaler af tekstiler, eller poser om man vil, der nøjagtig som stålrør benyttes til indblæsning og fordeling af luft. Hos KE Fibertec bliver hvert enkelt system designet og tilpasset den bygning, det skal fungere i. Der findes ingen lagervarer, for som salgschef René Frimodt siger, er der aldrig to kunder, der har helt samme behov. Det betyder, at kunden også kan være med til at bestemme både form og farve, og det efterlader helt nye muligheder, når det kommer til indretning og arkitektur. Desuden danner tekstilkanaler ikke kondens, og derfor skal de heller ikke isoleres. Når det kommer til selve dimensioneringen af kanalerne, har KE Fibertec udviklet sit eget system til beregning af præcise data, fortæller René Frimodt. – Vi har som den eneste producent i markedet en garanti for vores tekniske data. De baserer sig ikke bare på erfaring men på præcise beregninger for det konkrete projekt. Det betyder, at rådgivere og ingeniører kan regne med de her tal, og vi giver garanti på effekten af vores beregninger, konstaterer han.

En anden fordel hentet direkte i DNA’et er, at tekstilsystemerne er lette at håndtere. Hvor stålsystemerne skal leveres på store lastbiler, kan tekstilrørene til stor gavn for miljøet pakkes i kasser og leveres i en lille transporter. Desuden er de på grund af vægten væsentligt hurtigere og lettere at montere.

– Med de tekstilbaserede systemer kan vi ikke bare levere god ventilation, vi kan tilbyde bæredygtighed helt ud over det sædvanlige. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at bæredygtighed kom til at fylde mere i udbudsmaterialer, og at bygherrerne lagde vægt på det allerede fra starten. Vanetænkningen har for meget magt. Den er uden tvivl vores største konkurrent, siger salgschef hos KE Fibertec René Frimodt.

19


Annonce

Rustfri stål for maksimal rengøringsvenlighed for at undgå smitte

En pålidelig arbejdshest for personalet

Sygehuselevatorer stiller store krav til leverandøren på, siger Morten Raahede, der også påpeger mere lavpraktiske udfordringer ved hospitalselevatorer.

Det nye Kvinde-barn-hus på Hjørring Sygehus har elevatorer fra den danske leverandør der har MR motech specialiseret sig i brugervenlige løsninger på komplicerede elevatorbehov – blandt andet på danske hospitaler

– Der er forskellige behov til kabinestørrelser, og der skal være forstærkninger i sengeelevatorerne, så der ikke sker noget, hvis sengene rammer døre eller vægge. Driftssikkerheden er også meget vigtig, for man skal være sikker på, at de kan køre i akutsituationer, siger direktøren.

Tekst af Tim Panduro

De færreste tænkte nok over elevatorerne, da det nye Kvinde-barn-hus på Hjørring Sygehus blev indviet i februar.

Morten Raahede påpeger, at han altid er glad for dialogen med kunderne, som sikrer, at MR motech både leverer det, kunderne ønsker og samtidig videregiver robuste og fremtidssikrede systemer.

Men elevatorerne er en essentiel del af en bygnings infrastruktur – ikke mindst på hospitaler, hvor det er en kunst at kombinere komplekse løsninger med fuld brugervenlighed. Det ved man hos MR motech, der har leveret elevatorerne til kvinde-barn-huset og en række andre hospitaler i Danmark. Den danske virksomhed løser komplekse elevatoropgaver inden for både renoveringer, nybyggerier af blandt andet hoteller og kontordomiciler og altså hospitaler. – Vi har det bedst, når vi kan levere særlige løsninger, for vi er eksperter i at tilpasse elevatorerne efter kundernes specifikke behov, siger Morten Raahede, der er administrerende direktør i MR motech.

KOMPLICEREDE SYSTEMER OG SCI-FI-LØSNINGER

Hospitaler benytter komplicerede systemer til adgangskontrol, overvågning og kommunikation.

20

Rød/grøn sikkerheds-lysgitter med 3D-funktion

Desuden skal der sikres prioriteret adgang – for eksempel hvis en patient skal akutoverflyttes fra én etage til en anden eller hvis en elevator skal forsegles for at transportere en karantænepatient. Sci-fi-løsningernes indtog på hospitalerne betyder også noget for elevatorstrukturerne.

– Kravene kan ændre sig hen over årene, så vi bruger en styringsenhed, der er meget moderne og nem at integrere til andre systemer. Teknikerne kan let gå ind og ændre i opsætningen via en windowsbaseret håndterminal, så elevatoren kan tilpasses skiftende behov, siger Morten Raahede.

– Det seneste, vi har lavet, er systemer, der giver plads til robotstyrede vogne, der kører mellem etagerne. De må ikke være i elevatorerne sammen med mennesker. Hvis elevatorerne alene var til dem, ville det være nemt nok, men vi har skullet sikre, at de kun får adgang, når der ikke er mennesker i elevatoren, og det har vi fundet gode løsninger Byggeri + Arkitektur # 102


VI ER SPECIALISTER I TRÆGULVE

VI HAR DET STØRSTE UDVALG I HVIDMALEDE FODPANELER OG INDFATNINGER ...

Arbony Egegulve med Antik look Nyt i Danmark!

Download komplet Listekatalog

VI ER SPECIALISTER I KLASSISKE HØJE VÆGPANELER ...

... HAR KÆMPE UDVALG I FYR PLANKEGULVE PÅ LAGER ...

... OG VI HAR OGSÅ DET STØRSTE UDVALG I HÅRDTTRÆLISTER

27x110 mm KL FyrPlank Select 27x135 mm KL FyrPlank Select 27x155 mm KL FyrPlank Select 30x110 mm KL FyrPlank Select 30x135 mm KL FyrPlank Select 32x180 mm KL FyrPlank Select Alle Gulvbrædder er Skarpkantede Spørg efter en af vores Dygtige Gulvfolk for Information og Priser.

vores i g ø s e B lg sudsa fabrik stiden ... g åbnin

Speciale: Klassiske og nye profiler i Væglister, Fodpaneler og Indfatninger · Specialopgaver efter tegning eller prøve · Vi leverer over hele landet

Københavns Listefabrik Kom til os først - det bliver alligevel os til sidst!

Åbningstider for Butik og Showroom: Mandag-Fredag kl. 7.00 - 17.00 samt Lørdag kl. 9.00 - 13.00 Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Telefon: +45 3927 6090 www.kbhlistefabrik.dk


Annonce

Pavillonbyggeri løser pladsproblemer i pandemiramt sundhedssektor Coronakrisen har givet behov for mere plads på landets hospitaler. Hos pavillonvirksomheden Adapteo har man stor erfaring i løsninger indenfor pavillonbyggeri til sundhedsvæsenet Tekst af Tim Panduro

Da coronakrisen blev en realitet i marts, måtte sundhedsvæsenet lynhurtigt omstille sig til en ny og skræmmende virkelighed. Det krævede fleksibilitet og ekspertise – både internt og hos samarbejdspartnerne i det danske erhvervsliv. En af dem er Adapteo. Virksomheden er en af de helt store spillere indenfor pavillonbyggeri, der bruges til blandt andet medarbejdercamps, midlertidig genhusning – og altså til hospitals- og sundhedsløsninger. Her var man klar til at handle hurtigt, da Regionshospitalet Randers henvendte sig med et ønske om et pavillonmodul, der kunne bruges som testrum.

22

- De havde et akut behov. Aftalen blev lukket om formiddagen, og leverancen startede om eftermiddagen. Det stod klar til brug samme aften, siger Mads Blom, der er CEO for Adapteo. Pavillonmodulet opfylder naturligvis alle de krav, der er til almindeligt byggeri – blandt andet inden for ventilation, isolering og brandsikkerhed. Desuden giver anvendelsen på hospitaler også behov for ekstra fokus på rengøringsvenlighed og tilgængelighed. – Vi leverede et beboelsesmodul til Randers. Det er en rimelig enkel enhed, der blot skal have tilByggeri + Arkitektur # 102


Annonce

sluttet installationer, så er de klar til brug. De har eget badeværelse, så hvis patienterne havde behov for et toilet, skulle de ikke andre steder hen med den risiko for smittespredning, der ville være, siger Mads Blom. Adapteo har siden leveret corona-løsninger til flere hospitaler landet rundt. – Det går fra enkelte enheder, der er forholdsvist simple at sætte op, og til større pavillonløsninger med blandt andet screeningsrum. De kan ikke sættes op dag til dag, men vi har kunnet klare det i løbet af en uge, selv om leveringstiden på større opgaver ofte er tre-fire uger. Det kræver, at alt kører smidigt, siger Mads Blom.

GODT KENDSKAB TIL SUNDHEDSVÆSENET

Ekspertisen inden for sundhedsvæsenet er ikke opstået med pandemien. Herlev Hospital har i årevis brugt pavillonløsninger fra virksomheden til blandt andet undersøgelsesrum, fertilitetsklinik og kontorer, og siden 2019 har Psykiatrisk Afdeling i Svendborg huset 40 patienter i en beboelsesløsning. – Det stiller særlige krav at lave sådan en leverance. Der er mange specielle regler, der skal overholdes, når det drejer sig om psykisk syge borgere. Blandt andet skal man fjerne risikoen for selvskade og have meget fokus på brandsikkerhed. Heldigvis har vi medarbejdere med specifik viden inden for mange områder, og når vi leverer, er det altid i tæt dialog med kunden. Sygehusene har dygtige tekniske afdelinger, der ved, hvad de ønsker, og hvad det hele skal leve op til, siger Mads Blom. Byggeri + Arkitektur # 102

PAVILLONLØSNINGER KAN LØSE PLADSMANGEL I SKOLER

Sundhedsvæsenet er ikke ene om at have midlertidige pladsproblemer på grund af corona-epidemien. Når landets folkeskoler skal åbne for de ældste klassetrin uden at overskride reglerne for social afstand, vil det mange steder være nødvendigt at finde løsninger. Her vil pavillonløsninger være en oplagt løsning, mener Mads Blom. – Det næste bliver da også, at vi begynder at snakke med kommunerne om vore løsninger, når skolerne bliver genåbnet med øgede pladskrav, siger direktøren, der påpeger, at de fleste skoler normalt har arealer, der enkelt kan huse midlertidige pavillonbebyggelser. – Derfor vil vi kunne levere og montere på kort tid, selv om det næppe bliver på en enkelt dag.

23


Er byggeriet en selvstændig sektor om 10 år? Byggeri i forandring. Hos Smith Innovation ser man udsigter til en renæssance for præfab og systemleverancer i lyset af Design for Disassembly og cirkulær økonomi. Men også en byggebranche, som måske er under forvandling fra særskilt sektor til at blive del af den digitale æras netværkstænkning. Tekst af: Rune H. Jensen

Idéen om at flytte produktion væk fra byggepladsen nærmer sig sin 100 års fødselsdag, og argumenterne for og imod præfab har vekslet over tid. For 10-15 år siden diskuterede man dets mulige fordele i forhold til kvalitet, kort opførelsestid og gentagelseseffekt med god økonomi til følge. Men præfab er alligevel fortsat en relativt marginal spiller på markedet: – Hvis vi ser 10 år tilbage, så fyldte diskussionen om præfab og systemleverancer meget, og især var der fokus på mulighederne for at forbedre kvalitet og effektivitet. Siden kom debatten ikke til at fylde så meget, og præfab er frem til i dag mest slået igennem indenfor især institutioner og billige boliger. Ellers har udbredelsen af præfab og systemløsninger ikke været markant, me-

24

ner Mikkel A. Thomassen, partner og stifter hos Smith Innovation.

EN RENÆSSANCE FOR SYSTEMTÆNKNINGEN

Smith Innovation er ekstern, rådgivende analyseog udviklingsafdeling for byggeriet og fokuserer på innovation og langsigtet, værdiskabende forandring på tværs af videns- og virksomhedsgrænser. Mikkel A. Thomassen har således fulgt udviklingen også inden for præfab, hvor han ser nye tendenser og muligheder på området over det næste tiår: – Hvis vi ser 10 år frem, så bliver det helt afgørende at sikre cirkularitet. Vi skal både have en strategi for ikke at starte nye brande – og for at slukke dem, vi allerede har stiftet. Derfor er vi i

Smith Innovation optaget af, hvordan vi skaber cirkularitet, ikke kun med nybyggeri, men også i det allerede eksisterende, så vi begrænser skaderne og ikke bygger endnu mere dårligt ind under f.eks. renoveringer, siger Mikkel A. Thomassen. – Dér hvor systemtænkningen kan stå foran en renæssance er inden for Design for Disassembly, cirkulær økonomi og hele energidagsordenen. Vi skal gå fra den tidlige, gode vilje, til hvordan det så også økonomisk betaler sig, siger Mikkel A. Thomassen og konkretiserer: – Det kan være i form af krav til fuld tilbagetagningspligt af materialer efter endt levetid og løbende leverancer til fremtidige forbedringer. At murstenen eller vinduet f.eks. er noget, som produByggeri + Arkitektur # 102


centen ejer og har ansvar for og som de derfor tager tilbage. Med byggeriets nuværende værdikæde opdelt i stumper og bidder, så er det begrænset, hvor meget det rykker. Branchen er nødsaget til at bevæge sig fra at sælge processer og timer til at sælge sammenhængende produkter og funktionalitet, hvis der skal økonomi bag de cirkulære tanker. Derfor er der brug for systemløsninger. Herhjemme står byggesektoren i dag for over en tredjedel af landets affaldsproduktion og 20 % af den samlede CO2-udledning. Det er tal, der råber højt og peger frem mod nødvendigheden af at udvikle cirkulære løsninger med udgangspunkt i genbrug og genanvendelse. Ser man nærmere på status for den cirkulære omstilling i dansk byggeri, så er den gennemgående konklusion ifølge Mikkel A. Thomassen, at vi teknisk set har mange løsninger, mens det halter gevaldigt i forhold til, at det også økonomisk set betaler sig for bl.a. producenterne. Der er groft sagt meget ”cirkularitet” og lidt ”økonomi” i de nuværende måder at tænke cirkularitet på.

FRA ROBINSON CRUSOE-ØKONOMI TIL GRÆNSELØS NETVÆRKSTÆNKNING

Det kræver mod og nytænkning at omstille en traditionsbunden branche til en ny tankegang og nye forretningsmodeller. Her mener Mikkel A. Thomas-

sen, at et fremtidigt scenarie for byggeriets parter kan blive at tænke mere i strømme og større cirkler – og på en helt anden netværksorienteret måde: – Materialestrømmene ind og ud af byggeriet skal øges. Mange steder er der en slags Robinson Crusoe-økonomi, hvor man nærmest skal være selvforsynende. Det er en meget lille cirkel, som skal blive meget større, så genanvendelse sker rigtigt og får en høj værdi.

inden for de sidste 5-10 år. Den netværksbaserede forretningslogik er grænseløs og begynder at gennemtrænge alle sektorer. Netværkstænkningen kommer også til byggeriet, hvilket vil betyde en mindre selvstændig sektor, og investorer vil begynde at se det på samme måde. Og dem, der forstår at kombinere tingene, vil stå stærkt, siger Mikkel A. Thomassen, og eksemplificerer afsluttende: – Hvad hvis f.eks. vores måde at lave kontrakter på foregik på en ny måde? At der f.eks. er to ejerskaber, hvor bygherre har funktionsretten til en mursten eller et stålbeslag, men producenten eller samfundet ejer materialeværdien? Hvis producenten kan se et incitament og en forretning i at gøre det på den måde og se bl.a. tilbagetagning og løbende forbedringer som en del af deres forretning, så er det løfterigt for cirkulær tænkning i byggeriet.

– Hvis vi sætter det på spidsen, tænker vi så overhovedet byggeriet som en selvstændig sektor om 10 år? Det er jo en konstruktion. Der skal vi måske tænke mere i ressource-, materiale- og energimæssige strømme i stedet for punkter. Og så er der hele den digitale udvikling. Nye økonomier er opstået

DET ENKLE UDTRYK MED DET SUNDE INDRE BAUROC – DEN NYE LEVERANDØR AF POREBETON I DANMARK

HØJ KOMFORT – LAVT ENERGIFORBRUG Porebeton er et naturmateriale bestående af sand, kalk, vand og luft. Materialet har en høj isoleringsevne grundet luften i betonen. POREBETON I VERDENSKLASSE FRA NORDEUROPAS STØRSTE PRODUCENT Vor identitet og varemærke bauroc symboliserer det brede udvalg af porebeton-byggematerialer, som finder anvendelse overalt i byggeriet, lige fra boliger til industribygninger. HELHEDSTÆNKNING BETALER SIG – STORE OG SMÅ BYGGERIER bauroc produktfamilien omfatter blokke af forskellige anvendelser og funktioner, skillevægselementer, U-blokke, overliggere og loftselementer. Vi leverer hurtigt og altid til tiden fra vores centrallager i Korsør.

A-Supply A/S · www.bauroc.dk · bauroc@bauroc.dk · 72 34 44 04

Byggeri + Arkitektur # 102

25


Annonce

Modulproducent: Vi bygger daginstitutioner og skoler som aldrig før I Danmark vil børneantallet stige de kommende år, og det mærker man i høj grad hos modulproducenten ABC Pavilloner. Virksomheden har nemlig i løbet af det seneste års tid fået rekordmange opgaver ind, hvor daginstitutioner og skoler enten skal udbygges eller opføres. I løbet af de næste ti år vil antallet af børn i alderen 0 til 8 år stige med hele 15 % i Danmark, viser en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, og det skaber i disse år et stort behov for at udbygge og opføre daginstitutioner og skoler. Det er en tendens, man i høj grad mærker hos modulproducenten ABC Pavilloner i Engesvang, der især det seneste år har oplevet en overvældende stor efterspørgsel fra både offentlige og private bygherrer:

– Vi har både deltaget i mange flere udbud end normalt og samtidig fået flere henvendelser fra kommuner og private bygherrer, der har haft brug for

26

enten en midlertidig eller permanent løsning. Det skyldes ikke alene, at børneantallet er stigende, men også at flere har fået øjnene op for vores byggemetode, som er en helt oplagt løsning hertil, fortæller direktør i ABC Pavilloner, Kjeld S. Facius, og fortsætter: – Byggemetoden begrænser nemlig forstyrrelserne på skolen eller i børnehaven maksimalt, da bygningen ikke bliver produceret på grunden, men i stedet i vores indendørs produktion i Engesvang. Derefter bliver de færdige moduler kørt til byggepladsen, som sideløbende er blevet klargjort med installationer og lignende, hvilket også sørger for en enorm kort byggetid.

LØSNINGER TIL HELE LANDET

ABC Pavilloner har blandt andet leveret en midlertidig tilbygning til Hornslet Skole på Syddjurs, en permanent tilbygning til børnehaven Junglehuset i Horsens, en helt ny dagpleje i Hedensted og en tilbygning til Pilegårdsskolen i Kastrup, og det er blandt andet opgaver som disse, der har gjort daginstitutioner og skoler til en af virksomhedens spidskompetencer: – Daginstitutioner og skoler er et af vores kerneprodukter, og vi oplever i højere og højere grad, at vi bliver valgt til opgaver i hele landet, da vi kan levere et kvalitetsprodukt til en god pris – som samtidig er bæredygtigt, da vi i produktionen i forbin-

delse med lejesager recycler materialer fra tidligere moduler, fortæller Kjeld S. Facius og fortsætter: – Derudover tiltrækker den høje grad af fleksibilitet, der er forbundet med byggemetoden, også mange. Kvadratmeterne bliver nemlig udnyttet bedst muligt ved modulbyggeri samtidig med, at der er mulighed for at flytte bygningerne efter behov, afhængigt af stigende eller faldende børnetal, eller simpelthen levere dem tilbage til os, hvis der kun er brug for mere plads i en begrænset tidsperiode.

Byggeri + Arkitektur # 102


Vi er din specialist i alle typer af stålkonstruktioner

Sikkerhed i detaljen DATAC E N T R E

Effektive kvadratmeter LOGISTIKCENTRE

Grænseløs arkitektur S P EC I A L B YG G E R I & TRAPPER

Monumental styrke INDUSTRI & LANDBRUG

Hos CSK går vi til stålet! Der er mange gode grunde til, at kvalitetsbevidste bygherrer og krævende entreprenører igen og igen vælger CSK som leverandør af stålkonstruktioner til deres byggeprojekter. Vores styrke ligger i, at vi er med fra start til slut. Fra idéen bliver født, til stålkonstruktionen er på plads. Vi bidrager med rådgivning, design, konstruktion, produktion og til sidst naturligvis den endelige montage.

Læs mere på csk.dk eller kontakt os på 96 17 70 00

Totalløsninger til nybyg A LT A N E R


Annonce

Bedre indeklima med diffus ventilation Når vi bruger op mod 90 % af vores tid indendørs, så er behovet for et ensartet indeklima, høj luftkvalitet og god rumakustik markant. Diffus ventilation er i den sammenhæng en effektiv og bæredygtig metode til at skabe et godt indeklima uden uønsket træk – med bedre trivsel og højere produktivitet til følge. Tekst af Rune H Jensen.

Et godt indeklima er ikke kun afgørende for vores trivsel. Det sætter også mærkbare spor på effektivitet, bundlinje og klima, og det er her, diffus ventilation kommer ind i billedet som en bæredygtig tilgang til indeklima. Hos DAMPA er diffus ventilation helt konkret et udtryk for, at ventilationssystemet ved overtryk over loftet sender diffuse luftstrømme ind over det nedhængte metalloft. Herefter trænger siveluft ned gennem loftets perforation eller ventilationsspalter med en jævn fordeling af lufttrykket over hele rummet til følge – samtidig med at DAMPAs lofter er æstetiske og giver arkitekterne designmæssig frihed.

DESIGN, BÆREDYGTIGHED OG INDEKLIMA

– Hos DAMPA prioriterer vi design, bæredygtighed og indeklima højt. Diffus ventilation medvirker sådan set positivt på alle tre parametre – både

28

på bygningsniveau og på globalt plan i forhold til folkesundheden, og dét uanset om det gælder supersygehuse, domiciler, institutioner eller andre områder, siger Michael Nykjær, adm. direktør i DAMPA. Designmæssigt behøver lofter ikke bare være sterile hvide loftsflader, og med diffus ventilation og opbygningen i nedhængte kassetter fjerner DAMPA bl.a. tekniske elementer, ligesom de eksisterende installationer ikke er synlige for øjet, men stadig nemme at komme til. Det sker, uden at metallofternes integration af de tekniske elementer i ét samlet system går på kompromis med designet. – Det er bæredygtige lofter i stål eller aluminium, der er 100 % genanvendeligt, levetiden er minimum 50 år, og temperaturreguleringen er energirigtig i kraft af bl.a. den diffuse ventilation, hvilket alt sammen gør det til en fremsynet løsning for arkitekter og bygherrer. Hvis man opnår et godt indeklima uden træk, så giver det også sundere og mere tilfredse medarbejdere, som dermed kan medvirke til højere produktivitet og en bedre økonomi. I forhold til f.eks. FN’s verdensmål er nedhængte, akustiske metallofter og diffus ventilation medvirkende til, at vi både kan spare ressourcer, penge og mindske CO2 – ikke bare internt, men også på den globale skala, siger Michael Nykjær.

INTEGRATION OG REDUCERET BYGGEHØJDE

Han fremhæver, at loftsløsningen uden rør og andre tekniske elementer desuden vil gøre det muligt at sænke byggehøjden mange steder med flere etager, fordi man undgår den unødvendige spildplads, der normalt er mellem etagerne, når man bruger traditionel ventilation. Dermed sparer man f.eks. på byggematerialer og opnår en meget bedre totaløkonomi. – Tilbage i 2013 spurgte vi 20 af de store arkitektvirksomheder, hvordan de anskuede DAMPA. Hvad de efterlyste var især netop integration. Det har vi arbejdet meget med siden og har i dag akustiske og hygiejniske metallofter med diffus ventilation, hvor de tekniske installationer er skjulte, og hvor lofterne integrerer alt fra luftkvalitet, lys, akustik og ventilation til AV-udstyr og DAMPAs klimalofter i et enkelt og sammenhængende design. Diffus ventilation er ikke bare noget, der er godt på bundlinjen. Det er også positivt for medarbejdernes daglige trivsel og for folkesundheden på lang sigt, slutter Michael Nykjær.

Byggeri + Arkitektur # 102


Don’t Waste Waste Vi har et stort og trendsættende udendørs program. Se de helt nye 2020 modeller på www.carbi.dk

Affaldssortering kan være smukt og besparende. Hvorfor ikke byde det velkomment på en stilren facon … Politisk er der allerede tiltag om pligt til at sortere. Gå foran og brug det konstruktivt i virksomhedens grønne profil. Vælger du en Bica® model, er du sikker på at få holdbarhed, design, funktionalitet og brugervenlighed i en og samme beholder. Vi er klar til at rykke ud med en demo beholder og dele ud af vores erfaringer, der er samlet siden 2008 hvor Carbi blev grundlagt. demo beholder og dele ud af vores erfaringer, der er samlet siden 2008 hvor Carbi blev grundlagt.

Her er et hjørne af verdens mest stilrene skraldespand Se den og 200 lignende modeller folde sig ud på www.carbi.dk

Den enlige skraldespand, ved hvert et skrivebord, er passé. I dag samler man affaldet på en strategisk placering i kontormiljøer, på uddannelsesinstitutioner, rådhuse og lign. Stadigt flere arkitekter tegner i dag Bica® affaldsstationer ind fra start af interiørplanlægningen. Samtidigt er mange af vores kunder netop interiørfirmaer, bygherrer og indretningsarkitekter. Du kan se et udpluk af vores referencer på www.carbi.dk Ja; du skal rejse dig for at bringe affaldet på rette plads, men det er der faktisk mange fordele ved: • Du får bevæget dig et par gange mere i løbet af dagen • Affald der sorteres ved kilden, kan let genanvendes • Service personale skal kun tømme ét sted, hvilket sparer mange timer årligt • Lugtgener begrænses til et lille område og giver bedre indeklima

Ring på +45 8230 4000 eller skriv til carbi@carbi.dk. Carbi ApS, Hammershusvej 12B, 7400 Herning


Annonce

Modulproducent: Transport med tog giver 99 % mindre CO2 Expandia, Nordens største udlejningsvirksomhed af moduler til daginstitutioner, skoler, kontorer og boliger, arbejder hele tiden på at reducere sit klimaaftryk. Derfor skal mange af den svenske virksomheds moduler fremover transporteres på en miljøvenlig togvogn i stedet for på ladet af en CO2-udledende lastbil. I starten af året rullede de første moduler fra Expandia afsted på otte specialbyggede togvogne, og fremover er det planen, at mindst 400 til 500 moduler hvert år kommer til at tage turen på skinner i stedet for asfalt.

MINDRE BRÆNDSTOF

– Nu tager vi endnu et grønt skridt for at reducere CO2-udledningen. I samarbejde med logistikvirksomheden Green Cargo har vi, som den første modulproducent i Norden, skabt en både miljøvenlig og effektiv transportløsning, når vores moduler skal transporteres mere end 500 km. Når vi bruger tog minimerer vi vores klimaaftryk, og så kommer transporten også til at give en bedre økonomi i for-

30

99 % MINDRE CO2

Det er transportvirksomheden Green Cargo, der er Expandias partner i forbindelse med den nye transport- og logistikopgave. Den svenske transportvirksomhed har 400 togtransporter hver dag – eller det der svarer til næsten 10.000 lastbilstransporter. Her fortæller Strategic Key Account Manager Johan Lorensson:

hold til de lange transportafstande, da vi reducerer vores brændstofforbrug betydeligt, siger Jonas Wallstedt, administrerende direktør hos Expandia i Sverige og fortsætter:

– Jeg er meget glad for, at Expandia har valgt at samarbejde med os. Sammen kan vi her gøre et kæmpe miljøtiltag, for ved at transportere modulerne med tog reduceres kuldioxidemissionerne med tæt på 99 % for tilsvarende afstande sammenlignet med en transport med lastbil.

– Hos Expandia bestræber vi os konstant på at reducere vores klimaaftryk, både når det handler om produktion og logistik. For en virksomhed, der ekspanderer i en vækstindustri, er det en udfordring, men med den nye transportform med tog, løser vi en af de mest emissionsintensive dele af vores forretning. Byggeri + Arkitektur # 102


7 GRØNNE MURSTEN... hvilken er mest bæredygtig?

Find svaret og læs mere om bæredygtig produktion af mursten på strøjertegl.dk

Fremtidens mursten


Annonce

Lyt dig til fremtiden Så lykkedes det! I påsken kom jeg for alvor i gang med at udforske den forførende verden af underholdning og viden, der er at finde i podcastuniverset. Jeg var nysgerrig på fremtiden og fandt gode svar. Indlæg af Gitte K. Nielsen, adm. direktør hos DANSKE TEGL Fotos af Ulrik Jantzen, Büro Jantzen

Svend Brinkmann og hans briks har nu lært mig, at arkitektur og psykologi er ganske tæt knyttet sammen. Fremtidsforskeren Anne Skare har bl.a. overbevist mig om, at verden bliver god igen - ligesom byggeriet jf. adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, igen bliver smukt.

SKYLLES KLIMADEBATTEN UD MED CORONA-BADEVANDET?

Jeg har i de seneste uger talt med mange om, hvordan fremtiden mon kommer til at tegne sig. Her har flere spurgt mig, om ikke al snakken om klima vil forstumme i den danske byggebranche? For nu har vi jo helt andre og mere alvorlige økonomiske udfordringer at adressere, lyder betragtningen. Her er svaret et klart nej. Alt arbejdet med nye klimainitiativer, CO2-reduktion og mit engagement i regeringens klimapartnerskab bliver ikke skyllet ud med badevandet. For klima og CO2 fylder stadigvæk meget i bevidstheden hos politikere, bygherrer og borgere. Ja, vel egentlig hos os alle. Og det vil det fortsætte med.

32

Der er nemlig rigtig mange gode grunde til at bruge den grønne omstilling som løftestang til vores videre rejse efter COVID-19. Borgere og kunder efterspørger det fortsat - og klimaet har behov for det.

VI ER NÅET LANGT I DANMARK

Heldigvis er vi i Danmark i mange sammenhænge rigtig langt i forhold til vores arbejde med reducering af CO2-udledning. De danske teglværker har allerede reduceret deres udledning af CO2 med 48 pct. og opererer i dag med en imponerende nulspilds-produktion. Baggrunden er, at teglværkerne historisk set altid har styret efter god gammeldags

”Under og efter svære tider, så er tryghed og genkendelighed vigtigt for os mennesker. Vi trænger ikke til vilde og spacy ting nu.” sund fornuft og hensynet til økonomien og miljøet. Forude venter nu arbejdet med at optimere yderligere på forbruget af energi og råvarer, så regeringens målsætninger på området kan nås. Det skal nok lykkes, for udgangspunktet er godt, og det giver rigtig god mening for producenter, borgere, klima og klode.

TILBAGE TIL FREMTIDEN – OG STRIKKETØJET

fald, der er i budskaberne fra fremtidsforskeren, psykologen og bygherren. De peger alle på, at vi nu vender tilbage til det nære og kendte. Under og efter svære tider, så er tryghed og genkendelighed vigtigt for os mennesker. Vi trænger ikke til vilde og spacy ting nu. Selvfølgelig vil vi gerne have noget nyt, men det skal være holdbart, bæredygtigt og samtidig have en reference tilbage til historien. Se bare strikketøjets fremtog i stuerne de seneste uger. Det er hygge og tryghed på den helt store klinge.

NY NATIONALROMANTISK ÆRE

På samme måde vil vi i fremtidens byggeri se tydeligere referencer til byens historie. Flere vil søge inspiration i de gamle kvarterer, som vi elsker at besøge med deres hygge og historie. Deres detaljerigdom i arkitekturen gør os glade, og det krydderi kommer tilbage i en ny form. Vi vil med andre ord se en bevægelse tilbage mod vores rødder. Identitet, historie og tryghed bliver nogle af de nye ledestjerner. Vi er på vej ind i en nationalromantisk periode, som Anne Skovbro kalder det. Jeg glæder mig til at se alle de kommende smukke byggerier i tegl, krydret med smukke detaljer tvistet på nye måder. For æstetik og dygtigt håndværk, udført af gode materialer, er ubetinget det mest holdbare og bæredygtige, vi kan vælge at skabe til os selv og fremtiden.

Men hvordan vil vi mon bygge og bo i fremtiden? Det er spændende at høre, hvor stort et sammenByggeri + Arkitektur # 102


INTERNATIONALE PROJEKTER

Changjiang Art Museum AF VECTOR ARCHITECTS TAIYUAN, KINA Fotos af Chen Hao / Vector Architects


Nedhængte systemlofter i Valby forbedrer både lys, lyd og luft Et nyt studie fra DTU viser for første gang via eksperimentelle forsøg, hvor stor effekt det har for elevernes indlæring at få bedre lys og luft på én gang. Det var forældrene i skolebestyrelsen på Byens Skole i Valby, der satte undersøgelsen i gang og fik forbedret skolens dårlige indeklima. Tekst af Emilie Koefoed, foto af Laura Stamer

Det hele startede med, at Peter Weitzmann – en selverklæret „ph.d.-certificeret energi- og indeklimanørd” – for fire år siden gik ind i skolebestyrelsen, da hans datter var startet på skolen. Bevæbnet med CO2-målinger og et par korte forskningsrapporter, der påviste en op til 10 % bedre indlæring i et godt indeklima, lykkedes det hurtigt Peter Weitzmann at overtale skolen til at investere i indeklimaforbedringer. Den konkrete løsning fandt Peter Weitzmann med hjælp fra en bekendt på DTU, forsker og lektor Christian Anker Hviid. Forskeren forklarer, at i et klasseværelse, hvor der sidder mange mennesker tæt, kræves en meget stor udskiftning af luft, og

34

det er notorisk svært at blæse så meget luft ind i et klasseværelse, uden at der kommer træk, og uden at den høje lufthastighed støjer. Derfor anbefalede han en løsning, hvor man lader luften sive ind gennem hullerne i en akustikplade i loftet. På den måde undgår man både træk og støj. Princippet kaldes ‘diffus ventilation’ eller ‘sivelofter’. – Det er sådan set et kendt system, som man kan læse om i gamle tyske lærebøger, og det har været meget anvendt i svinestalde. Hvis der er noget, små grisebasser ikke kan lide, så er det nemlig træk. De danske banker har også brugt sivelofter i mange år, fortæller Christian Anker Hviid, men ellers er de gået lidt af mode igen. Nu har forskningsverdenen imidlertid genopdaget princippet, og i takt med at man får udviklet en videnskabelig basis, tør firmaer også begynde at udvikle produkter. Saint-Gobain er ét firma, der i dag arbejder med princippet. I deres løsning, som blev valgt til Byens Skole, er der også indarbejdet lysarmaturer i loftpladerne. Lyset kan indstilles fra meget skarpt hvidt til mere gyldent-rødligt og kan automatisk følge dagslysets farvetemperatur i løbet af dagen.

Med Saint-Gobains nye løsning kan man dermed i ét loft løse alle de tre mest kendte indeklimaproblemer i et klasseværelse med luft, lys og lyd. For Christian Anker Hviid og de andre forskere på DTU var eksperimentet på Byens Skole også særdeles interessant. Det betød nemlig, at man kunne undersøge flere parametre på én gang og sammenligne deres påvirkning i en før- og eftersituation. Alle test viste en fremgang i elevernes præstation ved et forbedret indeklima — særligt i matematik. Her blev eleverne 12 % bedre til at løse opgaver, når de sad i lokaler med både høj ventilation og skarpt lys. Hvis det kun var enten ventilation eller lys, der blev skruet på, var effekten imidlertid langt mindre. Det dårlige indeklima, der var på Byens Skole i Valby, er desværre ikke usædvanligt. Ifølge undersøgelser fra DTU overskrides grænseværdien for CO2-niveauet i 60 % af de danske skoler. Det betyder dog også, at der vil være en meget stor gevinst ved at forbedre indeklimaet på landets skoler. Ifølge Christian Anker Hviid vil i hvert fald mange af de skoler, der har dårligst indeklima, kunne forbedre elevernes indlæring med 10 %. Byggeri + Arkitektur # 102


Leth Beton A/S har leveret og monteret en samlet elemententreprise til Myhlenberg A/S. På Frederikssund Plejehjem har Leth Beton leveret alle bagmurselementerne og lejlighedsskel i letklinkerbeton. Trapper til Frederikssund Plejehjem er leveret som ligeløbstrapper med reposer i gråbeton incl. Gelænder Montagen af vægge, dæk og trapper er forestået af Leth Betons egne faste landsdækende montører.

Byggeri + Arkitektur # 102

35


Annonce

Rendering af Helsingør Hospitals transformation

Den moderne og inkluderende landsby Det gamle hospital i Helsingør får nyt liv gennem en fascinerende transformation, der vil byde på alt lige fra studielejligheder, familie- og seniorboliger samt bofællesskaber med store fællesarealer. Bag revitaliseringen står bl.a. Scandinavian Property Development (SPD), som har ønsket at skabe en moderne landsby på højkant. Tekst af Alexander Tengbjerg

den ene ægtefælle kan blive boende i sin lejlighed uden at miste den nære og daglige kontakt, selv om den anden med tiden får behov for at flytte ind på plejehjemmet.

Det gamle hospital i Helsingør er et byggeri med masser af muligheder. De muligheder bliver nu realiseret, da hospitalet skal omdannes til at rumme både studie, familie og seniorboliger. Dermed bliver hospitalet til en lille landsby, som inkluderer alle aldersgrupper, og hvor der vil opstå nye og spændende fællesskaber. Byggeriet vil få navnet Tretårnet, opkaldt efter bygningens tredelte konstruktion. Der er tale om 14.500 m2 fordelt på syv etager, som rummer helt unikke muligheder for indretning. Der er op til fem meter fra gulv til loft, med et flot lysindfald fra de store vinduespartier. Selvom byggeriet vil gennemgå en stor transformation, vil dens mange gode kvaliteter blive bibeholdt. I bygningen vil seniorboliger knyttes tæt til det friplejehjem, der også skal etableres. Det betyder, at

36

– Det skaber nogle helt særlige dynamikker og fremtidsudsigter for beboerne på tværs af generationerne. Det er som en moderne landsby på højkant, hvor social bæredygtighed er i højsædet, fortæller Stig Holmboe Thorsen, der er medstifter af SPD, en af projektets drivende kræfter. – Men det er ikke kun social bæredygtighed, som er i højsædet. Tretårnet adresserer fire ud af FN’s 17 bæredygtighedsmål ved først og fremmest at skabe bedre rammer for beboernes helbred og generelle velbefindende. Hertil vil boligerne blive drevet af grøn energi, som hjælper til at drive et bæredygtigt lokalsamfund, med et ansvarligt forbrug og > Byggeri + Arkitektur # 102


Ved du noget, vi ikke ved? Har du en historie, som er interessant for den danske byggebranche? Hos Byggeri+arkitektur er vi altid interesserede i at fortælle om virksomheder og personer, der gør etexceptionelt stykke arbejde på et byggeprojekt eller går nye veje.

Har du vigtige budskaber? Vi bringer løbende debatindlæg og kronikker, hvor du har mulighed for at tale direkte til vores læsere. Et debatindlæg kunne handle om:

Det er en gammel sandhed, at byggeriet er en konservativ branche, men vi faktisk oplever stor vilje til nytænkning ude omkring i virksomhederne, ligesom der er mange ildsjæle i byggeriet, som brænder for det gode håndværk.

• Byggebranchens udvikling og visioner for fremtiden? • Bestemte temaer, hvor du har en ekspertviden: Indeklima, bæredygtighed, digitalisering, renovering, belysning, byrum osv.

Vi vil også gerne høre om udfordringer for byggeriet i Danmark – og bud på hvad kan vi skal være bedre til.

Tip redaktionen! Skriv til Byggeri+arkitekturs redaktion med din historie: Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl, ms@mediaxpress.dk


Annonce

Rendering af Helsingør Hospital transformation

produktion. Det understreges ikke mindst af vores mål om et DGNB Guld-certificeret byggeri, uddyber Stig Holmboe Thorsen.

BLANDT DE BEDSTE SUNDHEDSBYGGERIER

Med hospitalets transformation håber man at være med til at skabe grundstenen for fremtidens boligudvikling. Og med SPD som partner og udvikler tyder alt på, at projektet vil komme godt i mål. SPD har nemlig mange års erfaring med at udvikle fremtidens plejehjem og seniorboliger, der sætter livskvalitet og tryghed i højsædet. SPD trækker også på erfaringer fra arbejdet med Lærkevej Friplejehjem i Frederikssund, der er blevet kåret til Årets sundhedsbyggeri. Dette projekt er blevet rost for, hvordan arkitekturen og designet har bidraget til en øget trivsel og livsglæde hos beboerne, der gennem fællesaktiviteter og oplevelsesrige rum får en spændende og varieret hverdag. Visuelt er arkitekturen også udformet, så byggeriet

harmonerer med sine omgivelser og opleves som en naturlig del af lokalsamfundet. Men det er ikke kun beboerne, der er taget højde for i indretningen af plejehjemmet. For et plejehjem er ikke bare en samling boliger, men et maskineri der skal køre bedst muligt, så særligt de svageste borgere kan få den bedst tænkelige pleje. Derfor er bygningen udformet som et H, for at reducere de antal skridt medarbejderne skal gå til og fra de mange daglige opgaver. Resultatet er endnu mere tid til at pleje beboerne, uden at det har ekstra økonomiske omkostninger.

OM SPD

Scandinavian Property Development blev grundlagt i 2004 af Stig Holmboe og Kai Edelved. Partnergruppen har tilsammen mere end 100 års erfaring med investering, udvikling, byggeri og finansiering af ejendomme i alle segmenter.

38

Lærkevej Friplejehjem

Teamet har udviklet projekter i Norden, Nordeuropa og Mellemøsten i eget regi og for professionelle investorer, lejere, ejere og operatører. SPD er en pioner indenfor private plejehjemsejendomme i Danmark og har udviklet det første Friplejehjem efter reglerne i den nye Friplejelov uden offentlig støtte. Byggeri + Arkitektur # 102


Søren Vangsted købte i 1969 Myhlenberg Teglværk i Arden for at grundlægge en tømrevirksomhed. Myhlenberg Byg A/S er et entreprenørfirma med hovedsæde i Arden, og vi udfører alle opgaver indenfor renovering og byggeri over hele landet. Firmaet beskæftiger omkring 40 medarbejdere som alle – indenfor hvert sit område – har fokus på at projekternes styring, kvalitet, udførelse, tidsplan og dermed økonomi lever op til højeste standard. Myhlenberg Byg A/S har egne håndværkere indenfor tømrer, kloak, beton og murer, samt eget snedkeri. Gennem mere end 40 års erfaring med veluddannede og engagerede medarbejdere, samt et stærkt netværk af samarbejdspartnere, anses vi som et firma, der arbejder med stor ansvarlighed. Brug Myhlenberg Bys A/S til dit projekt – stort eller lille – hvis du vil have den rigtige kvalitet og til tiden.


Annonce

Usynlig varme fra indbyggede lerplader i loftet varme, altså endnu en energibesparende egenskab ved systemet.

Gabotherm Clima hedder Kierulff a/s’ nye varme-/kølesystem. Systemet monteres hverken i gulv eller i væg, men i loftet, hvor det kun optager 25 millimeters byggehøjde. Materialet er økologisk ler.

En fordel mere ved lerpladerne er, at de optager lugte. Herom siger Lars Leer: – Mange bygningsmaterialer afgiver lugte til rummet. Produkter, der selvstændigt overholder de gældende krav, kan kombineret med andre materialer medføre en blanding af lugte, hvorved de overstiger disse krav. Men leret optager lugtene samt de skadelige stoffer.

Tekst af Jonas Egholm

– At systemet bygges ind i loftet giver en oplagt indretningsmæssig fordel, da man dermed er fri for radiatorer eller andre synlige varmeafgivere, fortæller Lars Leer, direktør i Kierulff a/s. Gabotherm Clima rummer dog ikke kun æstetiske fordele. Det er også godt for indeklimaet samt energibesparende. Lars Leer forklarer: – Lerpladerne absorberer fugten i rummet og afgiver den igen, når luftfugtigheden falder. Dette giver et meget behageligt indeklima. Ved at holde en nogenlunde konstant og lav luftfugtighed er systemet endvidere energibesparende, eftersom det kræver energi at fortrænge fugt. I modsætning til radiatorer producerer Gabotherm Clima stort set udelukkende strålevarme. – Radiatorvarme skaber konvektion, der sætter luften i bevægelse, hvorved støvpartiklerne flyt-

40

tes rundt i rummet. Vores system giver ikke konvektion ved opvarmning, men producerer stort set udelukkende strålevarme, hvilket gør det velegnet til allergikere og astmatikere, fortæller Lars Leer og fortsætter:

Lerpladerne er 100% økologiske. For at bevare lerets naturlige egenskaber spartles pladerne med lerspartel efter montering af rør eller el-ledninger. Efter spartling males loftet med en lermaling, der fås i alle gænge RAL-farver.

– På den måde fungerer det ligesom solens varmestråler. I og med vi har strålevarmen ovenfra, kan man sænke rumtemperaturen omkring 10 %, men samtidig bevare den samme kropsfornemmelse. Der spares 3-4 % energi for hver grad, temperaturen sænkes, hvilket gør systemet yderligere energibesparende. At konstruktionen er forholdsvis let og tynd, kun 25 mm i byggehøjde, betyder en hurtig reaktionstid i forhold til optagelse og afgivelse af Byggeri + Arkitektur # 102


Ståltrappe, værn og alu-facadebeklædning

Mogens Danmark A/S - Alt i stål • Stålkonstruktioner • Trapper • Altaner • Altangange • Værn • Montage og smedearbejde • Godkendt til EXC2 – samt ISO 3834

Stålkonstruktion - løvtræshytte

Stålaltaner med stålværn

Se mere: www.md-as.dk Tlf.: 98562474

Aalborg Aluminium Industri A/S - Alt i aluminium • Specialopgaver indenfor aluminium • Konstruktioner • Trapper • Altaner • Arbejdsplatforme • Inddækninger/hatteprofiler • Facadebeklædning • Godkendt til EXC2 og EXC 3 – samt ISO 3834

Arbejdsplatform

Se mere: www.aai.dk Tlf.: 98122656

Industrivej 9, 9510 Arden

Aluminiumsaltan

Industrivej 9, 9510 Arden


Annonce

Sikkerhed med vægt bag ordene registrerede vi også, som vi skulle, men vi kunne måske være bedre til at samle op på tingene. Man skal ikke være så bange for at fortælle, at der nær var sket en ulykke. For så kan man rette op på det, andre kan få glæde af det, og på den måde er der også noget vidensdeling i det. Derfor har alle medarbejdere f.eks. også en iPhone og får oplysninger på mail osv., så man hele tiden er opdateret og kan bruge den viden andre steder næste gang, fortæller Jens Søndergaard.

Med et nyt website slår den nordjyske stålspecialist CSK to fluer med ét smæk: Visuel overskuelighed og VIP ZONE med adgang til vægt bag ordene, når det gælder virksomhedens stålsatte fokus på sikkerhed. Tekst af Rune H. Jensen

Et website er ikke alene ens visuelle ansigt udadtil. Det skal også give tyngde bag ordene og virksomhedsværdierne. Det er kongstanken hos CSK, der nu har lanceret nydesignet hjemmeside, logo og slogan: – Sikkerhed har egentlig altid haft et stort fokus hos os, men nu har vi også synliggjort det og løftet det op på et højere niveau. Vi mærker i markedet både herhjemme og blandt de udenlandske kunder, at der bliver lagt større og større vægt på sikkerhed på byggepladsen, og på at de ansatte kommer godt hjem til familien igen efter arbejde, og det passer rigtig godt til vores værdier, siger Jens Søndergaard, Salgsdirektør hos CSK.

TEKST FORPLIGTER

CSK har således understreget betydningen af sikkerhed i form af bl.a. større synliggørelse på det nye website og de ansattes arbejdstøj, der nu har påtrykt sloganet ”We Strongly Believe In SafetyTM”. Og det er ikke bare ord, for ”tekst for-

42

pligter”, som økonomidirektør Peter H. Andersen påpeger. Det nye og mere overskuelige website omfatter derfor også lidt af et særsyn i branchen. Det gælder den nye lukkede webzone, VIP ZONE, hvor kunder med adgang kan se uddybende information og statistikker om CSK’s sikkerhed, logistik, bæredygtighed, økonomiske nøgletal m.v., der typisk ikke er tilgængelige.

BÅDE SIKKERHED, SYNLIGGØRELSE OG VIDENSDELING

Virksomheden lægger med andre ord kortene på bordet, og det er netop i god tråd med det klare fokus på sikkerhed:

SIKKERHED KOMMER FØR ALT ANDET

De nye website understreger vigtigheden af sikkerhed hos den nordjyske stålspecialist. På overskuelig vis er otte af virksomhedens vigtigste værdier og kvalitetsmarkører fremhævet, og her ligger sikkerhed ikke tilfældigt som nr. 1 tæt efterfulgt af områderne ”samlet proces”, egne overfladebehandlingsanlæg, effektiv montage, fuld fleksibilitet, kvalitetsledelse, bæredygtighed og soliditet. CSK med 331 ansatte og fire fabrikker i Thisted og Letland er i dag en førende specialist i alle typer stålkonstruktioner fra rådgivning, design, konstruktion og produktion til endelig montage – og hele vejen med sikkerheden i centrum.

– Det handler om at skubbe til tankegangen. At man skal tænke sikkerhed hele vejen rundt fra kontoret til transport og montering. For tre år siden Byggeri + Arkitektur # 102


OPTIMALE LØSNINGER

DTEK A/S

OPTIMALE LØSNINGER VVS- & SPRINKLERSPECIALISTER

DTEK A/S Juelstrupparken 12 DK-9530 Støvring

Fokusområder: sprinkleranlæg, VVS, industrianlæg, procesanlæg, projektering af teknisk service, gasservice og teknikentrepriser.

Tlf: 70 22 22 68 DS/EN ISO 9001 certificeret

DTEK A/S arbejder løbende i alle afdelinger på at udvikle ”best practice”, der kombinerer kundernes behov og vort ønske om kvalitet og innovation med effektivitet og pris.


Ålegræs udgør isolering og facadebeklædning på det moderne tanghus på Læsø.

Tanghuset er nabo til Kalines hus med et flere hundrede år gammelt tangtag. Fotos: Helene Høyer Mikkelsen

Facader på prøvehusene med genbrugstræ. Beboerne afviste forslaget i 2012, men nu er der efterspørgsel på mere genbrug. Torben Eskerod

De oprindelige massive parketgulve blev foreslået af arkitekterne som vægbeklædning

Fotos: Kirstine Mengel

44

Byggeri + Arkitektur # 102


Et opgør med urdriften til at bygge nyere, større og flottere Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten erkender, at arkitektur med genanvendte materialer er på kant med noget dybt i os mennesker, hvor man må slække på visse æstetiske og byggemæsige principper til fordel for andre kvaliteter. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Moderne byggeri er baseret på et vækstprincip, hvor man tager naturgrundlaget for givet – at der er tilgængelige ressourcer til hele tiden at gøre vores bygninger bedre. Og det giver ifølge Søren Nielsen en udfordring for fremtidens bæredygtige byggeri: – Vores æstetik er bygget på den fundamentale, menneskelige drift – ens hjem skal være nyere og størrere, aldrig mindre og hyggeligere. Det er vanskeligt at gå den anden vej, men det er der, vi er nu i forhold til at bygge på en måde, så vi reducerer vores ressource-forbrug. Til gengæld er der i tiden en lyst til at udstille inovative genbrugsprincipper, der synliggør reversibilitet. Her er vi kun i starten, og jeg forudser, at der kommer et skifte i balancen mellem det tektoniske (synlige konstruktionsprincipper) og det atektoniske (skjulte konstruktionsprincipper), hvor der åbenbarer sig nye æstetiske muligheder i forhold til at skjule eller synliggøre samlinger og byggematerialer i arkitekturen, fortæller Søren Nielsen og pointerer, at det ikke kun er til besvær at genbruge.

– og her spiller risiko også en stor rolle. For når det er rådgivers ansvar, hvis der går det mindste galt, så er der absolut intet incitament til at eksperimentere med cirkulære principper, siger Søren Nielsen. Vandkunsten arbejder også med „nye, gamle“ materialer såsom ler, strå og tang, og i forbindelse med Realdania Bygs renovering af 150 år gamle, fredede tanghus “Kalines Hus“ på Læsø, vandt tegnestuen konkurrencen om at tegne et nyt sommerhus, der genfortolker de traditionelle tanghuse. – Det Moderne Tanghus er en milepæl inden for lådden arkitektur, siger Søren Nielsen med et smil og fremhæver, at man ønsker at arbejde med alle de materialer, der mindsker ressourceforbruget i forbindelse med et byggeri, såsom biofibermaterialer, træbaserede materialer, ubrændt tegl og ler, der alle har andre kvaliteter end de æstetiske.

CIRKULÆRE PRINCIPPER I MUSICON-PROJEKTER

– Der er plads til både det minimalistiske og det upolerede i den her udvikling. Man kan håbe på en æstetisk vækkelse, men omvendt skal den ikke være for stærk, så man begynder at lave om på sunde bygninger, siger Søren Nielsen og uddyber:

Ved at genanvende 29 skibscontainere har Vandkunsten omdannet den tidligere industrihal Hal 7 i Musion-bydelen i Roskilde til det 900 m2 store Makers Corner. Mindst 90 % af byggeriet udgøres af genbrugssmaterialer, og alle detaljer er udført for adskillelse, så brugerne kan ændre indretningen efter behov.

– Vi skal bygge efter robuste principper, hvor det cirkulære er nødløsningen, sikkerhedsnettet, når noget virkelig SKAL rives ned. Det smarteste er løbende at konvertere bygningerne og gøre det på en måde, så man sikrer holdbarhed over tid. Lige nu er eksempelvis vores køkkener et medie for individuel tilpasning, og vi må sørge for, at genanvendelse af byggematerialer ikke på samme måde bliver en trend og fører til øget konsum.

– Makers Corner er et projekt, som ikke ville kunne have ladet sig gøre uden aktive medspillere. Roskilde Kommune har været gode til at løfte alle udfordringer med at finde og lagre genbrugsmaterialer, og Egen Vinding og Datter er nok den eneste entreprenør, man kan få med til den type projekter, siger Søren Nielsen og fortæller, at der netop nu opføres to genbrugsstationer på Musicon efter de samme ambitiøse cirkulære principper:

„DER SKAL VÆRE STØRRE INCITAMENT TIL AT EKSPERIMENTERE“

– Det er virkelig ikke high-end materialer, vi arbejder med på Musicon; eksempelvis bruger vi sorte gummifliser fra et gulv og et glasfiber-ovenlys til facadebeklædning, hvilket både er smukt og en anelse smagløst, men det passer godt til Rockmuseet ved siden af, der har et punk-agtigt udtryk. Lige præcis den anti-æstetik passer nok ikke andre steder, men man kan jo uden videre udvikle mere smagfulde og diskrete løsninger med de samme principper.

Det enorme renoveringsprojekt Gårdhusene i Albertslund Syd er et godt eksempel på en renoveringspraksis, hvor man i Tegnestuen Vandkunsten sigter mod at „forandre for at bevare“. Projektet løber fra 2012 frem til 2022, og man har arbejdet med en høj grad af brugerinddragelse, hvor det er op til boligselskab og lejere at udvælge de endelige løsninger. Søren Nielsen fortæller i den forbindelse, at man i 2012 foreslog at bruge genanvendte byggematerialer, hvilket man dengang fik nej til, men i dag er der flere beboere, som efterspørger genbrugsløsninger: – Tiden arbejder for de her ideer. På Albertslund-projekter var vi for tidlig ude, men i dag ville genanvendelse af materialer være en del af projektet. I det store hele har vi i dag fået et nyt begrebsapparatur, hvor folk kender til klimaftryk i livscyklusanalyser og cirkularitet. Men vi er ikke der, hvor bygherrer frivilligt efterspørger genanvendte materialer. Det er et marginalt salgsargument, og der kommer ikke genbrug i stor stil, før lovkravene er på plads i Bygningsreglementet, via eksempelvis krav om genanvendelse af visse materialer, eller at der skal være en vis procentdel af genbrugte materialer i bygninger. Jeg tror i det hele taget ikke på frivillighed som driver – økonomi vil altid tælle tungere

UDSTILLING OM VANDKUNSTEN PÅ UTZON CENTER

Udstillingen „Bo Bedre med Vandkunsten“ kan lige nu opleves på Utzon Center, og er en del udstillingsrække „I Arkitektens Verden“, hvor toneangivende arkitekter skaber arkitektoniske helhedsbilleder, der afspejler deres virke nu og i fremtiden, og som begyndte i 2018 med Reiulf Ramstad Architects. Udstillingen vises med støtte fra Realdania, og den er skabt i samarbejde mellem Vandkunsten, Dansk Arkitektur Center og Utzon Center og med bidrag fra Bo Bedre.


LET LØSNING TIL VANDHÅNDTERING

Foto: OKNygaard

GÅRDRUM PÅ ET LAG AF LETKLINKER Et gårdrum ovenpå en p-kælder kræver et let materiale for at holde vægten nede, derfor faldt valget på Leca® letklinker. Samtidig kan letklinkerne lede vandet væk fra sokkelrender ved store regnskyl og ikke mindst ved opstuvning eller tilstoppede afløb. Ovenpå letklinkerne er der lagt fiberdug og rionet inden afretningsgrus og flisebelægning. I gårdhaven er der grønne tage på skure samt bede med græsser. Netop Leca® letklinkerne hjælper til, at bedene ikke oversvømmer, hvilket ville ødelægge planterne.

Princip for opbygning af grønne og grå tage på betondæk

Har du fået dit eksemplar? Vi har udgivet en bog, der viser de 25 mest populære løsninger med Leca® letklinker. Vil du også have et eksemplar, så skriv til lecadk@leca.dk

Randersvej 75 · 8940 Randers SV · 87 61 02 01 · leca.dk

A Saint-Gobain brand


Kom af med de CO2 belastende og omkostningstunge papirhåndklæder

Smuk og effektiv 9kJ er nyeste model fra Dyson og den er nu tilgængelig i Danmark. Dysons mest støjsvage til dato 9kJ fra Dyson, er den, til dato, mest energieffektive håndtørrer med HEPA-filter. Ultra kort tørretid 10 sekunders tørretid ved normal mode og 12-14 sekunder ved ECOmode. Tør hænder med REN luft HEPA-filteret fjerner 99,95% af de partikler der er i luften inklusiv bakterier og vira. ECO funktion vælg 650 eller 900W Dyson Airblade 9kJ bruger blot 9.1 kilojoule pr. tørring og koster, ved gennemsnitligt brug ca. 150,- om året i forbrug. Hvor meget bruger I på papir håndklæder? Ny distributør i Danmark Carbi er fra april 2020 dansk distributør. Den nye prispolitik gør Dyson håndtørrere særdeles konkurrencedygtige. 5 års garanti Dyson hører til i den absolutte top når det gælder kvalitet. Så skal du ikke tænke på reparationer.

Se også den flotte Wash+Tap på hjemmesiden. Ring på +45 8230 4000 eller skriv til: carbi@carbi.dk Carbi ApS, Hammershusvej 12B, 7400 Herning


WISE KORKGULVE DET GRØNNE GULV MED OMTANKE

Det er ikke tilfældigt, at det nye gulv hedder WISE. Vi taler om et yderst klimavenligt, PVC frit og CO2 neutralt gulv, baseret på kork, som i sig selv er et 100 % naturligt og bæredygtigt materiale. Det perfekte match mellem komfort og respekt for naturen. Og så findes WISE i 10 smukke udseender i træ, kork og stenmønster. Læs mere om Amorim WISE på timberman.dkAnnonce

Oplevelsescentret Naturkraft krævede masser af byggekraft Opførelsen af Ringkøbings nye oplevelsescenter Naturkraft, har budt på masser af spændende udfordringer og ikke mindst nye materialer, lyder det fra hovedentreprenøren Hansen & Larsen. Så spændende har det været, at projektlederen stadig får gåsehud, når han sætter fod på pladsen. Tekst af Frank Ulstrup

Man kan blive meget klogere på naturen i almindelighed på vestjysk natur og i særdeleshed, når Ringkøbings nye oplevelsescenter ”Naturkraft” slår dørene op den 4. juni 2020. Her vil de besøgende kunne lege sig til større bevidsthed om natur, bæredygtighed og klima, og de kan få øje på sammenhænge i naturen, som man måske ikke lægger mærke til i det daglige.

MEN, DET ER FAKTISK IKKE GJORT MED DET.

For er man interesseret i byggeri og arkitektur, kan man også få sig en ordentlig en på opleveren. De oplevelser, som centeret byder på, er nemlig pakket ind i et helt unikt byggeri på ikke mindre end 5000 m2 – og desuden placeret i et nøje bearbejdet landskab på omkring 55 hektar.

fin proces, hvor der er blevet lyttet til gruppens input i forhold til at ramme target-prisen og ikke mindst i forhold til at gøre projektet bygbart.

ETFE-FOLIE OG SKÆVE VINKLER

Og det med at gøre det bygbart lyder måske lettere, end det er, tilføjer Brian Meldgaard. For ud over at være et projekt til en kvart milliard kr. er Naturkraft langt fra noget traditionelt byggeri. – Ud over at hovedbygningen er indbygget som en kile i den omkransende jordvold og at den indeholder tre sfærer, er de anvendte materialer også temmelig specielle. Særligt med hensyn til facadeog tagbeklædning, siger han og fortæller, at den er udført i oppumpede flerlagspuder, af ETFE-folie. Materialet, der stadig er ret nyt herhjemme, udmærker sig ved både at været let og transparent, så besøgende tydeligt fornemmer naturen udenfor. Dertil giver folien store muligheder med hensyn til spænd og fantasifulde former.

En del af æren for denne del af oplevelsen tilfalder hovedentreprenøren Hansen & Larsen, som siden ultimo 2017 har været involveret i projektet. Og det har været en rigtig god oplevelse, siger projektleder Brian Meldgaard – ikke mindst fordi, man har været med fra starten: Projektleder Brian Meldgaard, Hansen & Larsen

Men, det at materialet er nyt, betød også, at Hansen & Larsen måtte til Tyskland for at finde en underentreprenør med de rette kompetencer. – Vi entrerede med Vector Foiltec der har stor erfaring med ETFE-folie, og de har udført et rigtig godt stykke arbejde, siger Brian Meldgaard og peger på at selve stålkonstruktionen, som folien er fastgjort på, ikke er mindre speciel: – Ligesom i naturen er der intet her, der er vinkelret eller firkantet – der er derimod krumninger og hældninger til stort set alle sider, smiler han og nævner, at fiberbeton også har været flittigt anvendt som både beklædning og udsmykning.

630 METER RINGVOLD

Dertil kommer de overvældende dimensioner, der som sagt inkluderer et 55 ha stort område med en egentlig park på 30.000 m2.

50

PLANTERNE TØRSTEDE

I forhold til det sidste opstod en af de overraskelser, der uvægerligt følger med store projekter, siger Brian Meldgaard: – Vi er jo tæt på vandet, og har faktisk etableret diger og taget andre forholdsregler i forhold til vand og fugt. Derfor kom det også som lidt af en overraskelse, at vi i sommeren 2018 pludselig manglede vand som følge af den usædvanlige tørke, og derfor var nødt til at vande planterne. Det var ikke en del af planen, men vi fik det ordnet, siger han og nævner at der selvfølgelig har været andre småbump på vejen – eksempelvis et meget vådt 2019.

TIDLIGT IND – GODT RESULTAT

– Der er jo tale om et integreret byggeri, hvor vi som entreprenør har siddet med i projekteringen sammen med rådgiverne. Det har været en rigtig

Anlægsprojektet har i den forbindelse omfattet etablering af en 3 – 15 meter høj ringvold med en 630 meter lang sti på toppen. Dertil kommer bl.a. etablering af kanaler og søer, tilkørselsanlæg samt byggemodning og beplantning med videre.

– Men det ændrer ikke på, at det er gået fantastisk godt, og at vi har nydt at samarbejde med både bygherre og de dygtige projektfolk og byggeledere. Det har været et utroligt spændende projekt for os at deltage i, siger han og indrømmer, at gåsehuden faktisk stadig kan indfinde sig, når han sætter sine fødder på pladsen: – Det er en blanding af respekt for projekter af denne størrelse og kompleksitet - og så en glæde over, at det er gået så godt som tilfældet er, lyder det fra Brian Meldgaard.

FAKTA:

Byggeår: 2017-2020 Bygherre: Ejendomsfonden Naturkraft Bygherrerådgiver: Niras Designledende arkitekt: Thøgersen & Stouby Arkitekt og projektering: Hune & Elkjær Ingeniør: Fuldendt Landskabsarkitekt: SLA Entreprenør: Hansen & Larsen Anlægssum: Ca. 300 mio. kr.

Byggeri + Arkitektur # 102


Rødbo sikrer dansk kvalitet og fleksible løsninger - Vi står for det traditionelle og gode håndværk

Igennem mere end 30 år har vi specialiseret os i produktion af døre og vinduer, som er skræddersyet efter specifikke mål og ønsker.

Hos Rødbo arbejder vi konstant på at sikre den højeste kvalitet i alt, hvad vi laver – vi tager 100 % ansvar for det produkt, vi leverer!

Vi ønsker ikke, at være den typiske producent - tværtimod ønsker vi at levere markedets bedste og mest fleksible løsninger indenfor døre og vinduer. Vores kompetencer spænder sig fra det klassiske, koblede vindue til den bevaringsværdige ejendom til det moderne vindue eller dør, der passer til nyere arkitektur.

Materialerne til produktionen af både døre og vinduer er nøje udvalgte. Vi bruger derfor ØKO-2 behandlet kernefyr med høj kerneandel for at sikre højeste kvalitet og holdbarhed. Kontakt os gerne allerede i dag for en uforpligtende snak.

Rødbo Dør- og Vinduesfabrik • Vinkelvej 2 • 6100 Haderslev • Tlf.: 74 52 06 55 • E-mail: net@rodbo.dk


Industri- og silokonstruktioner

Kambo Nordeuropas mest moderne foderstoffabrik Da Nordeuropas mest moderne foderstoffabrik skulle bygges i Moss, Norge, kom 3D Structural Design på banen som rådgiver for leverandøren af de bærende konstruktioner, og 3D-modellen blev hurtigt et vigtigt element i afklarings- og projekteringsfasen. Bygherren fik muligheden for at få et detaljeret overblik tidligt i projektforløbet i det både beregning og optegning blev udført parallelt hos 3D-SD. Projektets ydelser omfattede: • Projektering og statiske beregninger for hovedkonstruktionen, det 50 meter høje produktionstårn fordelt på 9 etager med grundareal på 30x22 meter. • Afklaring, koordinering og kollisionskontrol af placering af udstyr og maskineri, samt gennemføringer af rør og transportører niveauerne imellem. • Integrering og detaljering af to siloblokke, som en del af det bærende system. • Dynamiske beregninger på både den samlede konstruktion, samt lokale dæksektioner med vibrerende maskineri, som ønskedes dæmpet for ikke at forstyrre følsomt vejeudstyr i nærheden. • Brandmodstandsberegninger. • Detaljeberegninger og projektering af samlinger for hurtig montage. • Tilpasning og dimensionering af trappe,- elevator- og ventilationstårn, som i løbet af projektet blev ønsket udført i stål i stedet for beton. • Produktionsgrundlag og montagetegninger, +6000 tegninger i sidste ende. • Dokumentering i henhold til Eurocodes efter Norsk standard, og godkendt ved ekstern kontrol. • Dimensionering, optegning og montageafklaring af skråt faldende conveyorbro fra nyt produktionstårn til eksisterende fabrik. • Implementering og koordinering mod eksisterende konstruktioner. Billeder: Øverst: Eksempel på montagetegning (opstalt) og tilhørende billede fra montage. Hertil følger lister med enhedsvægte, bolte, m.fl. Midt: Tekla-model af silokonstruktionen. Nederst: Koordinering i forbindelse med løft og montage af beklædt conveyorbro mellem nyt og eksisterende byggeri. Beregning af tyngdepunkt, design af løftebeslag, optegning og koordinering af opmåling af oplægspunkter, således montagetiden minimeres.


4 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

8 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8

31-BEA-9 31-BEA-25

31-DIA-4

31-COL-5

6 x M30*100 8.8

31-COL-6

31-COL-5

31-BEA-22

31-BEA-24

6 x M30*110 8.8

4 x M30*100 8.8

31-BEA-30

6 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

8 x HV_M36*135 10.9

6 x M30*110 8.8

8 x HV_M36*135 10.9

31-BEA-22

31-BEA-24

31-BEA-7

4 x M30*100 8.8

6 x M30*110 8.8

8 x HV_M36*135 10.9 31-BEA-24

4 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8 31-BEA-24

6 x M30*110 8.8

31-BEA-10

31-BEA-25

31-BEA-13

31-DIA-4 8 x M30*100 8.8

31-COL-54 8 x M30*100 8.8

8 x HV_M36*135 10.9

8 x HV_M36*135 10.9

4 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8 6 x M30*100 8.8

31-BEA-25

31-BEA-25

4 x M30*100 8.8

+16.995

31-COL-6

6 x M30*110 8.8

31-BEA-23

31-BEA-25

31-BEA-12

31-BEA-25

31-BEA-25

6 x M30*110 8.8

6 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8 6 x M30*100 8.8 4 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8

31-BEA-25

6 x M30*100 8.8

31-BEA-30 6 x M30*100 8.8

6 x M30*110 8.8

31-BEA-23

6 x M30*110 8.8

31-BEA-23 4 x M30*100 8.8 +19.000

8 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

31-BEA-8

6 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

+15.500 31-BEA-31 6 x M30*100 8.8

8 x M30*100 8.8

6 x M30*110 8.8 8 x M30*100 8.8

31-BEA-24

31-DIA-3

31-BEA-14

31-BEA-22

8 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8 31-BEA-24

31-DIA-3

6 x M30*100 8.8

31-BEA-15

31-BEA-24

8 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8

8 x M30*100 8.8

8 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

6 x M30*110 8.8

31-DIA-3

31-DIA-3 2 x M24*80 8.8

31-DIA-6 +12.500

31-DIA-9

2 x M24*80 8.8

31-BEA-31

31-BEA-24

31-DIA-9

2 x M24*80 8.8 31-COL-2

31-COL-2

31-DIA-6

2 x M24*80 8.8

8 x M30*100 8.8 8 x HV_M36*135 10.9

31-COL-4 8 x HV_M36*135 10.9

31-COL-24 6 x M30*100 8.8 8 x HV_M36*135 10.9

8 x M30*100 8.8

8 x HV_M36*135 10.9

6 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8 31-BEA-19

6 x M30*110 8.8 31-BEA-18

4 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

31-BEA-23

31-BEA-11

31-BEA-18

+9.000

31-COL-25

6 x M30*110 8.8

31-BEA-19

8 x M30*100 8.8

31-BEA-21

6 x M30*100 8.8

8 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8 4 x M30*100 8.8

8 x M30*100 8.8

8 x M30*100 8.8

31-DIA-4

31-COL-3 31-DIA-4

8 x M30*100 8.8

8 x HV_M36*135 10.9

31-DIA-4

8 x HV_M36*135 10.9

6 x M30*110 8.8 31-BEA-1

8 x M30*100 8.8

6 x M36*130 8.8

6 x M36*130 8.8

6 x M30*100 8.8

31-COL-3

6 x M30*110 8.8

31-BEA-4 8 x M30*100 8.8

6 x M30*110 8.8 31-BEA-30

31-BEA-19

8 x M30*100 8.8

8 x HV_M36*135 10.9

31-COL-1

6 x M30*110 8.8

6 x M30*110 8.8

31-DIA-4

8 x M30*100 8.8 8 x HV_M36*135 10.9

31-COL-26

+5.500

6 x M30*100 8.8 31-BEA-17

31-BEA-26

4 x M30*100 8.8

6 x M30*110 8.8

4 x M30*100 8.8

6 x M30*100 8.8

31-BEA-18

4 x M30*100 8.8

31-BEA-23

31-BEA-5 6 x M30*100 8.8

4 x M30*100 8.8

31-BEA-18

31-BEA-30

4 x M30*100 8.8

8 x HV_M36*135 10.9

31-BEA-6

31-BEA-16

31-BEA-16 6 x M30*100 8.8

6 x M36*130 8.8

6 x M30*100 8.8

31-BEA-1

8 x M42*160 8.8

31-BEA-4

6 x M30*110 8.8

8 x M30*100 8.8

8 x M42*160 8.8

6 x M30*100 8.8

6 x M36*130 8.8

6 x M30*100 8.8

31-BEA-4 6 x M30*110 8.8

31-COL-8

31-COL-7

31-DIA-5

31-DIA-5 31-COL-23

31-COL-10

31-COL-22

8 x M42*160 8.8

8 x M42*160 8.8

+0.00_(+2.70)

107 J

5500

5500

5500

K

L

3000 M

2500 M-N

107 N

MODUL14

Tekla Structures

1:50

ORGINALFORMAT: A1

3D

Structural Design

Rådgivende Ingeniørfirma

www.3D-SD.dk


Brokonstruktioner

Tp30-jernbanebro Sparring med kunden giver de optimale løsninger I forbindelse med opførelsen af Danmarks første dobbeltsporede jernbanebro udført som kompositbro (stål-beton) var der behov for en meget tæt sparring mellem entreprenøren og 3D-SD, for at få udført det optimale produktionsgrundlag for opgaven. Nøglen til succes ligger ofte i en minutiøs planlægning af transport- og montageforløbet i projektets slutfase, og det er af største vigtighed at disse hensyn bliver vedtaget og indarbejdet helt fra projektets opstart. I tæt samarbejde med erfarne projektfolk hos entreprenøren blev der udført fuldt detaljerede produktionsgrundlag for henholdsvis beton (CN3) og stål (3D-SD). Der blev fra alle sider lagt maksimalt fokus på at alle snitflader mellem stål og beton skulle være 100% 3D-kontrollerede inden den egentlige produktion blev igangsat. På grund af den stramme tidsplan blev der desuden anvendt præfabrikation af bl.a. meget store armeringsbure til betonsøjler og -ankerblokke. De store stålkonstruktioner (op til ca. 200 tons) blev udformet milimeterpræcist for at sikre at transport, montage og sammensvejsning på byggepladsen kunne forløbe fejlfrit. Når alle involverede parter tager ejerskab i det fælles projekt og laver en veldefineret, præcis målsætning fra projektets start, og samtidig deler det samme høje ambitionsniveau om nul fejl gennem hele projektforløbet, så bliver resultatet optimalt til slut.

TP30 Projektnavn:

TP30 - 512 m. lang kompositbro i stål/beton

Bygherre:

Banedanmark

Arkitekt:

CORE Architects

Totalrådgiver:

ISC Consulting Engineers A/S

Totalentreprenør: CG Jensen A/S


3D

Structural Design

Rådgivende Ingeniørfirma

www.3D-SD.dk


Scenekonstruktioner

Sct. Knuds himmel En skræddersyet løsning til en spændende lokalitet Spændende scenekonstruktion til amfiscenen Sct. Knuds Kilde i Hjørring, hvor der var ønske om en skræddersyet sceneoverdækning til brug for forskellige udendørs arrangementer, herunder koncerter, opera, ballet og meget andet. Overdækningen er ca. 21 meter i diameter. Frihøjden er 6 meter i den permanente opstilling, men kan øges til ca. 7,5 meter. Hele overdækningen kan opstilles på andre lokaliteter, og der vil i sådanne tilfælde være behov for ekstra ballast afhængig af den pågældende lokalitet. Udviklingen af denne scenekonstruktion er udført i tæt samarbejde med erfarne branchefolk, og 3D-SD har udført: • Visualiseringer af konstruktion til brug for bygherre • Analyse af jordbundsforhold • Geotekniske beregninger • Dimensionering af betonfundamenter • Konstruktion og dimensionering af aluminiumsdele for udspænding af tagdug • Konstruktiv udformning af skinner for bæring af sidevægge • Statiske beregninger af aluminiumkonstruktion • Ansøgning om byggetilladelse på vegne af bygherre. Efter afholdelsen af de første koncerter har der været meget positiv omtale fra publikum, kunstnere og lydfolk, så dette projekt kan betegnes som et vellykket resultat som følge af et langt projekteringsforløb med tæt sparring mellem de involverede parter.


Bredt kompetencespektrum under samme tag Langt størstedelen af de projekter vi arbejder med kræver kompetencer som ligger ud over de tekniske ingeniørkompetencer. Vi prioriterer og fokuserer på de kunder, som vil indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med os, idet denne type samarbejde giver langt de bedste resultater både for kunden og for os. Med mange års erfaring i anvendelsen af 3D-modellering til både beregninger, visualisering og produktionsgrundlag, kan vi tilbyde den helt rigtige palette af ydelser til den enkelte kunde og til det enkelte projekt. Ofte kræves der skræddersyede løsninger for at det enkelte projekt kan gennemføres optimalt med hensyn til tid og pris, og vort høje 3D-detaljeringsniveau i den tidlige projektfase giver altid de bedste forudsætninger for at de rette beslutninger bliver taget på de rigtige tidspunkter. Med anvendelse af 3D-modeller bliver kommunikationen mellem de medprojekterende hurtig og præcis, og sikrer et solidt omdrejningspunkt for alle involverede parter gennem hele projektforløbet.

PROJEKTERING OG DETALJERING Med en komplet 3D-model kan man under idéfasen få klarlagt den overordnede geometri i detaljer. En præcis definition af de styrende parametre sikrer, at den efterfølgende detaljeringsfase bliver langt enklere for alle involverede parter.

3D-MODELLERING Planlægning af transporter og montage udføres på et tidligt tidspunkt i projektforløbet, idet disse ting ofte har afgørende indflydelse på det optimale design. Visualiseringer, modeller og tegninger udarbejdes på baggrund af den komplette 3D-model.

INTERFACING Den endelige projektering baseres på en 3D-model, som løbende opdateres med alle kendte data og interfaces. Tekla Structures anvendes under hele projekteringen og i forbindelse med alle nødvendige projektafklaringer med de involverede parter.

STATISKE BEREGNINGER Alle krav til de bærende konstruktioners styrke og stivhed analyseres, og når dimensioneringen af de bærende konstruktioner i henhold til gældende normer er på plads, opdateres 3D-modellerne med de korrekte profildimensioner og samlinger.

DIGITALE PRODUKTIONSGRUNDLAG Det komplette produktionsgrundlag indeholder materialebestillinger, plade- og profiltegninger, CNC-filer og svejsetegninger. Alt skræddersyes efter de enkelte kunders specifikke krav til det aktuelle projekt.

MINIMERING AF MONTAGETID Minimering af montagetiden på byggepladsen er meget ofte afgørende for projektets samlede økonomi, og her sikrer 3D-modellerne at alle nødvendige informationer er tilgængelige for at tilrettelægge det optimale montageforløb.

3D

Structural Design

Rådgivende Ingeniørfirma

STRØMMEN 2 / 9400 NØRRESUNDBY / +45 9892 5100 / 3D-SD@3D-SD.DK / WWW.3D-SD.DK


Digitale bygninger: Herfra til fremtiden Intelligente og automatiserede bygninger er allerede virkelighed og bliver det kun i endnu højere grad i de kommende år. Hos Schneider Electric forventer man en bygningsfremtid med åbne, forbundne systemer, høj energieffektivitet og langt mere specialiserede arbejdskompetencer. Tekst af Rune H. Jensen

Udviklingen frem mod mere digitaliserede bygninger betyder ikke tab af arbejdspladser – men derimod mere specialiserede jobfunktioner og -kompetencer. Det mener Gustav Gustavsson, Vice President for Digital Energy hos Schneider Electric som svar på frygten for, at folk mister arbejde i skyggen af den digitale udvikling: – Tværtimod tyder alt på, at der bliver mere – og bedre – arbejde at hente. Jo flere analytiske redskaber, systemer og digitale løsninger, der taler sammen, desto hurtigere kan vi f.eks. opdage fejl og ikke bare gå rundt og lede efter dem. Så der bliver mindre generaliseret og langt mere specialiseret arbejde i fremtiden, påpeger Gustav Gustavsson, der selv har mærket udviklingen positivt i sin egen afdeling.

FÅ BYGNINGEN MED IND I DEN DIGITALE TIDSALDER

Schneider Electric er i dag en global specialist i bl.a. digital automatisering, energioptimering og -styring af bygninger. Udviklingen på området er gået rigtig stærkt i det seneste tiår, og farten bliver på ingen måde sat ned over de kommende år, forudsiger Gustav Gustavsson. Men hvis vi taler konkrete

58

tilfælde som f.eks. et mellemstort firma, hvordan kan Schneider Electric så bidrage med den digitale modernisering af virksomhedens faciliteter? – Vi kan hjælpe med at få bygningen ind i den digitale tidsalder. Gøre den intelligent, samtidig med

at der sikres grønne energiløsninger. Det gælder uanset om det er store, mellemstore eller små virksomheder, eller om der f.eks. er tale om hospitaler, industribygninger eller små virksomheder, fordi det er skalérbare og skræddersyede løsninger, hvor man alt afhængigt af behov og type virksomhed Byggeri + Arkitektur # 102


kan opnå forskellige fordele og skabe nye synergier, siger Gustav Gustavsson.

NÅR MAN GØR EN FORSKEL FOR FREMTIDEN

Schneider Electric repræsenterer en holistisk tankegang, der binder parametre som digital intelligens, grøn tænkning og energieffektivitet sammen, især hvis man vel at mærke handler lidt langsigtet: – Der er stadig meget fokus på pris og den billigste løsning. Men så ser man først ulemperne senere og taber i virkeligheden bare penge på det i sidste ende. Her er det vigtigt at tænke i bl.a. livscyklusanalyse og intelligent kontrol, der vil spare virkelig meget CO2. Vi må erkende, at energiforbruget i bygningerne står for omkring 40 % af al energiforbrug i Danmark. Så der er meget at gøre, og det er også dét, der gør det så spændende at arbejde med. At vi kan gøre en forskel, betoner Gustav Gustavsson.

ver kun endnu mere udtalt i årene frem ifølge Gustav Gustavsson. Men hvis man spørger til den generelle udvikling på området over de nærmeste 5-10 år, så peger pilen uanset risici kun i en endnu mere specialiseret og helhedsorienteret retning: –Vi vil se mere fokus på åbne og forbundne systemer. Der vil altid komme nye produkter til på markedet, og stand-alone systemer vil ikke fungere. De skal arbejde sammen, så der skabes synergi og nye fordele. Man vil se meget mere ind i livscyklusanalyser, når man konstruerer bygninger, for at kunne skabe smarte bygninger, hvor forbruget svarer til produktionen, og hvor der er tænkt i hele bygningens cyklus fra start. Det er en udvikling, der allerede er i fuld gang. Men vi vil komme til at se meget mere af det i fremtiden og for alvor mærke effekten om nogle år, slutter Gustav Gustavsson.

Fleksible løsninger til opdeling af rum

EN FREMTID MED ÅBNE OG FORBUNDNE SYSTEMER

Der er således indlysende fordele at hente ved digital automatisering og styring af bygninger. Men der er naturligvis også risici, der skal håndteres. Og når man har at gøre med åbne systemer i bygninger, så bliver cybersikkerhed også desto mere vigtig, og den udvikling bliByggeri + Arkitektur # 102

www.habila.dk Telefon +45 7015 1050

59


Annonce

Ny løsning yder aktiv beskyttelse mod mikrobevækst

Dør-og vinduesgrebsproducenten HOPPE har udviklet en løsning ved navn SecuSan, der yder aktiv beskyttelse mod mikrobevækst på alle håndtag. SecuSan er en speciel overflade, der øjeblikkeligt og varigt hindrer mikrobevækst. Den er komplet vedligeholdelsesfri og præsenterer en vigtig løsning til landets hospitaler og sygehuse under og efter pandemien.

Prof. Dr. R eini

er Mutte Institute rs for Med ical Mic and Hyg robiolog iene y

ate

regardin g the an timicrob ial effec tiveness of SecuS The effe from HO an door ctiveness PPE Hol and win ding AG testing t dow han with the ook plac dles strains e on the recomm Gesellsc basis of ended haft für the stan by the Hygiene dards JIS Germ und Mik an Soci Z 2801:2 robiolog ety for 000 and ie, DGHM Hygiene ISO 221 ). and Mic 96:2011 robiolog Staphylo y (Deu coccus a tsche ureus Enteroco ccus faec ium Enteroco ccus hira e Escherich ia coli Proteus m irabilis Pseudom onas aeru ginosa Cand

Gram‐pos itive cocc i Staphylo coccus a ureus Enteroco ccus faec ium Enteroco ccus hira e Gram‐neg ative ente robacteri Escherich a ia coli Proteus m irabilis Gram‐neg ative non ‐fermente Pseudom r onas aeru Fungi ginosa Candida a lbicans Aspergillu s niger

This certi ficate expi res 3 year

Derfor har dør-og vinduesgrebsproducenten HOPPE udviklet en løsning, der yder aktiv beskyttelse mod mikrobevækst i de områder, hvor det er nødvendigt: steder hvor mange mennesker færdes, på hospitaler, klinikker, skoler, i erhvervslivet eller på fritidsinstitutioner. Alt sammen udfordringer som den nuværende pandemi, kun har understreget vigtigheden af at tackle.

60

ATCC 653 8 ATCC 605 7 DSM 332 0 ATCC 112 29 ATCC 141

ida albica 53 ns ATCC 154 Aspergillu 42 s niger This is to ATCC 102 certify 31 that on deploye ATCC 164 SecuSan d pathog 04 door an ens as re following d windo presenta log10 sta w handle tives of s, a sign ges: typical i ificant a nfectiou nd stron s agents g decrea is achie se in the ved in ac cordance with th e

Marburg

I Tyskland pådrager ca. 400.000 til 600.000 patienter sig årligt en infektion i forbindelse med en stationær eller ambulant medicinsk behandling. Det anslås, at mellem 7.500 og 15.000 af dem dør hvert år som følge af infektionen. 20 – 30% af disse nosokomielle infektioner og dødsfald kunne være undgået, hvis retningslinjerne for infektionshygiejne var blevet fulgt. Endnu værre er det, at mange af disse nosokomielle infektioner forårsages af smittekilder, der er lægemiddelresistente og derfor er svære at behandle.

Universi ty Hospi tal Giessen and Ma rburg Gm Philipps bH Univers ity Marbu rg

Certific

, 5 March

Prof. Dr. R. Mutte rs

2012

s after the

date of is sue.

Reduction log10

Reduction %

4.10 1.84 2.51 2.75 2.34 3.46 2.70 1.90

100 98.5 99.7 99.8 99.2 99.9 99.8 98.7

ANTIMIKROBIEL OVERFLADE

SecuSan er en speciel overflade, der øjeblikkeligt og varigt hindrer mikrobevækst (dræber bakterier). Den er komplet vedligeholdelsesfri og beregnet til langvarig brug. Den høje virkningsgrad er bekræftet gennem uafhængige laboratorie- og praksistekst. – De antimikrobielle egenskaber på dørgreb med SecuSan-overflade fra HOPPE Holding AG, som var monteret på sygehusafdeling A, viste sig virksomme ved praksistest. De egenskaber, man allerede havde bekræftet ved laboratorieforsøgene, kunne dermed også bekræftes i praksis. Resultaterne viser, at montering af de antimikrobielt aktive SecuSan-dørgreb i klinikområder giver infektionsprofylaktisk mening. Ud fra et hygiejnisk grundlag kan SecuSan absolut anbefales, da systemet

forbedrer den hygiejniske sikkerhed på sygehuset varigt, fortæller prof. Dr. Reinier Mutters, chef for sygehushygiejne, Philipps-Universität Marburg.

HVORDAN VIRKER DET?

SecuSan-overfladen indeholder sølvioner, der er indlejret i et bæresystem af glaskeramik. De aktive bestanddele hindrer vækst af kim, fx bakterier, alger og svamp. Sølvionerne ødelægger kimenes cellemembraner, hvilket blokerer cellens respiration og næringsstofoptagelse og dermed stopper celledelingen. Uafhængige tests har vist, at SecuSan reducerer væksten af kim med mere end 99 %, og at overfladen bevarer virkningen også ved hyppig rengøring. Der er et hav af anvendelsesområder for SecuSanoverfladen såsom klinikker, hospitaler, apoteker, plejehjem, børnehaver, skoler, offentlige bygninger, samt gastronomi- og hotelbranchen.

FLERE SERIER

Der findes tre serier med SecuSan-overflade: Amsterdam, Stockholm og Paris, der indeholder greb, nøgleskilte og vridere med indikator for toilet/bad. Serierne opfylder kravene i DIN EN 1906, anvendelseskategori 3 og 4, samt RAL-CZ 607/9.

Byggeri + Arkitektur # 102


Komfort & varmeøkonomi

Vandbaseret gulvvarme når det er bedst Forhandler henvises på tlf. 43 500 700

Gulvvarme er en luksuriøs varmekilde, fordi varme fødder giver velvære. Samtidig kan man holde en lavere fremløbstemperatur, hvilket både er godt for indeklimaet og for varmeøkonomien. Fordi varmeeffekten i DLH Thermogulv både op og ned - er nærmest øjeblikkelig, kan man benytte natsænkning af temperaturen og i øvrigt justere fleksibelt, hvis man f.eks. har gæster og der er flere i rummet. Gulvvarmen giver ekstra plads, fordi man sparer radiatorerne, og gør indretningen mere fleksibel.

Gulvarmens svar på Formel 1 - nu med ”Plug’n’Play Totalløsning

Med en totalløsning fra DLH Thermogulv har man reelt plug’n’play gulvvarme. Når gulvet med varmerørene er lagt, skal man blot slutte rørene til teknikskabet, sætte stikket i kontakten fra styreboksen og nyde varmen. Hurtigere og nemmere bliver det ikke! DLH Thermogulv er fleksibelt, idet rørføringen tilpasses rummets form, f.eks. ved indbyggede skabe. Der fræses blot vendespor, som forholdene byder. I den forbindelse tilbyder DLH en totalløsning ved installationen: - Bygherren skal bare oplyse antallet af kredsløb, længden på kredsløbene og navngive dem, altså ’stue, køkken, værelse 1-2-3’, så leverer vi teknikskabet med pumpe, termostater og så videre indstillet, så man bare skal tilslutte rørene og sætte stikket fra styreboksen i kontakten, forklarer Michael Jacobsen DLH. Tømrer og VVS-mester kan let koordinere arbejdet, og der behøves ikke elektriker. Med totalløsningen er man sikret, at gulvvarmen fungerer optimalt fra dag ét med både varmekomfort og optimal udnyttelse af energien. Hurtigere varme Fordi varmen ligger i spånplader, ikke i betongulvet, sker opvarmningen på blot et kvarter, og installationen er

der man på www.dlh. dk. Den høje komfort er en fordel både ved nybyggeri og ved renovering. Og det gælder alle husets rum! Også til vådrum Præcis de samme forfræsede spånplader kan nemlig anvendes til gulvvarme i vådrum. De er MK-godkendt til dette formål. Det kræver blot en vådrumsmembran ovenpå, som holder fugten ude. - Det er en fordel, at samme system og samme materialer kan anvendes i alle rum, siger Michael Jacobsen. Det er en designmæssig triumf, og alene på farten er sammenligningen mellem DLH Thermogulv og motorsportens fuldblodsracere i Formel 1 ganske rammende. Hvor gulvvarme i et betongulv kan være en halv dag om at varme op, er effekten mærkbar på blot et kvarter med et DLH Thermogulv.

Teknikskabet leveres samlet og færdigindstillet, klar til brug.

Vendespor fræser man selv, hvilket giver stor fleksibilitet. Billigere og hurtigere end færdige vendespor.

5 lags varmerør m/indstøbt iltspærre lægges i sporene.

samtidig hurtigere og nemmere: - Installationen er tør – man skal ikke vente på, at betonen hærder op, og man tilfører ikke byggeriet fugt, siger Michael Jacobsen. – De forfræsede spån- plader til varmerørene kan anlægges på strøer eller oven på et eksisterende gulv, og så skal man bare lægge det ønskede overgulv ovenpå. De enkle monteringsvejledninger fin-

Aluplader under overgulvet fordeler varmen lynhurtigt.


FREDERIKS BRYGGE KØBENHAVN

Vasbygade Danmarks største boligprojekt

www.wr-entreprise.dk


WR entreprise a/s Marielundvej 39, 1. Sal. 2730 Herlev Tlf.: 4494 9710 E-mail:.wr@wr-e.dk


Annonce

Kronborg Strand er beklædt med C260 Xteriør-brandimprægneret Thermowood Fyr fra Södra. Arkitekt: Arkitema, bygherre: PFA og PBU.

C260 Xteriør honorerer kravene til standarden EN 16755 maksimalt 150 kW pr. kvadratmeter. Er værdien højere, betyder det, at de brandhæmmende egenskaber ikke længere lever op til lovens krav.

Der er kommet stor fokus på den vigtige EN 16755 standard, som dokumenterer, at brandimprægneret træ bevarer sine brandhæmmende egenskaber selv efter mange års vejrpåvirkning. Disse tre ting skal du altid kontrollere, når en leverandør af brandimprægneret træ præsenterer dig for dokumentationen Som arkitekt, entreprenør eller bygherre er det dit ansvar at kontrollere, at det brandimprægnerede træ, du anvender som facadebeklædning, kan dokumentere brandimprægneringens vejrbestandige egenskaber. Det er nemlig afgørende, at brandimprægneringen ikke udvaskes men bliver inde i træet. Leverandører af brandimprægneret træ henviser typisk til standarden EN 16755, som dokumenterer, at det brandimprægnerede træ har gennemgået en såkaldt accelereret vejrtest, hvor træet i et særligt klimakammer udsættes for nedbør og UV-lys. Formålet er at påvise, at træets brandhæmmende egenskaber også er tilstede i fremtiden. For at du kan være helt sikker på, at det brandimprægnerede træ lever op til EN 16755-standarden,

64

THR (TOTAL HEAT RELEASE)

Boligbyggeri opført på havnen i Fredericia med C260 Xteriørbrandimprægneret Thermowood Fyr. Opført af A. Enggaard A/S, arkitekter Schmidt Hammer Lassen Architects.

skal du specifikt kigge efter tre punkter, og de skal alle fremgå af det samme dokument:

MOISTURE CONTENT (HYGROSKOPICITET)

Fugtindholdet i det brandimprægnerede træ må efter den accelererede vejrtest højst være 28 procent. Hvis det overstiger dette tal, er der risiko for, at det brandhæmmende middel udvaskes.

HRR (HEAT RELEASE RATE)

Når det brandimprægnerede træ som led i den accelererede vejrtest bliver udsat for en efterfølgende brandtest, må træet ikke afgive mere varme end

Den maksimale varmeafgivelse ved brandtest efter den accelererede vejrtest må ikke være højere end 20 % i forhold til den maksimale varmeafgivelse ved brandtest før den accelererede vejrtest. Med andre ord må træets brandhæmmende egenskaber højst være reduceret med 20 % for fortsat at kunne honorere lovens krav

HVAD BETYDER DETTE FOR SÖDRA C260 XTERIØR-BRANDIMPRÆGNERET TRÆ?

Södra kan dokumentere, at beklædningstræ brandimprægneret med Södra C260 Xteriør er testet, og testen er verificeret af RISE (Research Institutes of Sweden) i henhold til EN 16755. Af den dokumentation, som RISE har udfærdiget på baggrund af den accelererede vejrtest, fremgår det, at C260 Xteriør-brandimprægneret træ honorerer samtlige tre punkter nævnt ovenfor og derfor er et sikkert og veldokumenteret valg af beklædningstræ til udvendig beklædning af facader. Byggeri + Arkitektur # 102


Fremtidens facade er dokumenteret bæredygtig

VIDAR

Robinievej i Albertslund Arkitekt: ONV Arkitekter + Jaja Architects Entreprenør: Scandibyg

– teglspån til lette facadekonstruktioner

• Tegl i verdensklasse • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 31 kg/m2 • Uorganisk montagesystem • Økonomisk fordelagtigt

Ravnkildevej i Aalborg Arkitekt: KAAI + EFFEKT Entreprenør: MT Højgaard

– facadesystem med naturskifer

• Ægte spansk skifer • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 24 kg/m2 • Økonomisk fordelagtig • 4 forskellige montagesystemer salg@komproment.dk

Byggeri + Arkitektur # 102

·

www.komproment.dk Jellingvej 11 DK-9230 Svenstrup Tel.:+45 9652 0710 Fax:+45 9652 0111 65


Annonce

At gå hen over jorden uden at sætte dybe fodspor Med klima- og miljøstrategien Planet Passionate vil Kingspan yde sit bidrag til den internationale kamp for en renere verden. Tekst af Claus Vestergaard Jensen. Fotos af Kingspan

rense havene for plastik, og virksomhedens mål er at genanvende mindst en milliard plastikflasker i produktionen. I 2030 er det endvidere ambitionen, at Kingspans fabrikker rundt i verden skal benytte mindst 100 millioner liter regnvand i produktionen, og det er altså bare et par af de tolv punkter fra Planet Passionate.

Vedvarende energi, kraftig reducering af CO2-udledningen, omfattende genbrug og intensivt fokus på brug af regnvand i produktionen. Det er overskrifterne for en meget omfattende klima- og miljøstrategi, som den verdensomspændende koncern Kingspan har sat i søen. Med strategien, som Kingspan har døbt Planet Passionate, tager virksomheden ansvar for de internationale målsætninger om at sænke verdens CO2-udledning med 45 procent inden 2030 og sikre bæredygtig udvikling og bæredygtig vækst til gavn for hele klodens befolkning.

SENDER ET GODT SIGNAL

– Kingspan er repræsenteret mange steder på kloden, så det her er jo ikke bare noget, der sker i Danmark eller i Norden, det er i hele verden. Jeg ved jo godt, at vi som en enkelt virksomhed ikke kan redde klimaet, men hvis alle gjorde noget lignende, ville det virkelig batte noget, og kan vi sende et signal til vores kunder og deres kunder om at tænke mere bæredygtigt, så har vi måske flyttet et mindset hos nogen. Det er det, Kingspan ser en forpligtelse i, fortæller Per Røddik.

– Det er en virkelig ambitiøs plan, og jeg er stolt over at være del af en virksomhed, som på den måde går forrest og forsøger at gøre en forskel. Som viser, at det hele ikke bare behøver at handle om økonomi, men at der også kan være plads til visioner om en renere verden, siger Per Røddik, adm. direktør for Kingspans danske afdeling.

EN MILLIARD PLASTIKFLASKER

Kingspan er en af verdens største leverandører til byggeriet, og Planet Passionate bygger på 12 målsætninger, der alle skal bidrage til at sænke miljøbelastningen i en branche, som er blandt klodens helt store syndere, når det handler om CO2-udledning.

66

Målene for Kingspan er blandt andet en CO2neutral produktion, der bygger på mindst 60 procent vedvarende energi. Virksomhedens primære leverandører skal ligeledes forpligtes til at sænke CO2-udledningen med minimum 50 procent. Med Planet Passionate bliver Kingspan desuden involveret i fem store projekter, der har til formål at

Kingspan er en af verdens største og førende virksomheder indenfor udvikling af produkter til byggeriet. Koncernen er til stede i mere end 70 lande, driver 159 fabrikker og beskæftiger mere end 15.000 medarbejdere.

Byggeri + Arkitektur # 102


ndbog ure å h T L nye C broch s / e k r d . o v e l l Besti w.profi w w å p online

CLT I PRAKSIS Håndbog til byggeprojekter med CLT elementer

30 ÅRS SYSTEM GARANTI

Din sikre leverandør af byggematerialer

Profile A/S Skånevej 2 6230 Rødekro info@profile.dk www.profile.dk


INTERNATIONALE PROJEKTER

Merri Creek House AF WOWOWA ARCHITECTS MELBOURNE, AUSTRALIEN Fotos af SMG

68

Byggeri + Arkitektur # 10270

Byggeri + Arkitektur # 102


En undersøgelse af rummet og oplevelsen Siden 2005 har Signe Bindeslev Henriksen og Peter Bundgaard Rützou drevet tegnestuen Space Copenhagen. De var med til at sætte et tydeligt designpræg på den første bølge af New Nordic Cuisine restauranter, der var et direkte opgør med konservative franske traditioner. Tegnestuens arbejde tager sit udgangspunkt i en næsten antropologisk undersøgelse af menneskets oplevelse og møde med et nyt rum. Tekst af Alexander Tengbjerg

Vi møder Signe Bindeslev Henriksen og Peter Bundgaard Rützou på deres tegnestue i indre København. Peter peger på nogle tegninger af en stol, i dialog med en af tegnestuens unge designere, mens Signe er travlt optaget ved computeren og telefonen. Der er mange måder at beskrive tegnestuen Space Copenhagen på, men søvnig er ikke en af dem. Design og arkitektduoen har kendt hinanden siden deres tid på kunstakademiet i København, hvor de mødtes på et kursus med Henning Larsen som professor. Her blev de første frø til dannelsen af Space Copenhagen lagt: – Vi snakkede og diskuterede meget, og vi havde begge en enorm interesse for det, som i dag er essensen af vores arbejde: At integrere arkitektur og skala. Vi har en dyb interesse for selve rummet og det arkitektoniske perspektiv herpå, men mest af alt, hvad rummet skal bruges til. Når vi arbejder og integrerer denne opfattelse i vores virke, så efterlades arkitekturen ikke længere som en skal, men kan i stedet ses som et design, hvor rummets oplevelsesmæssige aspekt kommer i fokus. Det ledte efterhånden til, at vi gik fra at være hinandens bedste konkurrenter til i dag at drive en tegnestue sammen, fortæller Peter Bundgaard Rützou.

deraf kommer begrebet poesi. Det kan være et samspil mellem hvordan lyset falder på et bestemt tidspunkt, det at røre ved en bestemt overflade. Det er den måde ens krop af sig selv indsamler indtryk via sanserne, og som så oversættes til en oplevelse, fortæller Peter og fortsætter: – Der er naturligvis en masse praktiske aspekter man skal tage i betragtning. Sæt nu man arbejder med et hotel eller en restaurant. Men i sidste ende skal man skabe en fascination og et tilhørsforhold i det givne rum. Vi arbejder med en pendling imellem de rammer, der er til stede, det formprogram, der skal opfyldes og så oplevelsen i sig selv. Men pointen er jo, at alle der træder ind i et rum får i løbet af meget kort tid en eller anden form for følelse projiceret, og det er den, vi er interesseret i: Selve interaktionen med rummet og arkitekturen. Den prøver vi at skille ad for at forstå den i alle sine enkeltdele, for derefter at nå frem til det emotionelle lag, som vi ønsker at fremprovokere.

” Vi har altid beskæftiget os med at afkode, hvorfor et sted er rart, eller ikke rart at være. Hvad er det for nogle mekanismer der tændes, og hvorfor?”

– På akademiet handlede vores samtaler ofte om, hvordan man får limet den teoretiske verden fra skolebænken sammen med den virkelige verden. Jeg savnede selv den følelse og relation til mennesket i arbejdet med arkitektur og design, hvilket Peter var helt enig i. Vi så sammen på, hvordan man rumligt kan understøtte forskellige universer, ved at arbejde i krydsfeltet mellem arkitektur og interiør. Vi borede os ned i, hvordan overflader, lys og atmosfærer kunne tænde nysgerrigheden og forskellige følelser i de personer, der skulle opleve et givent rum, uddyber Signe Bindeslev Henriksen.

– Denne vej har vi selv skullet finde. For bare tyve år siden fandt man sjældent disse oplevelseslag indenfor f.eks. restauranter og retail. Men vi var heldige at være med til at starte den inden for gastronomi og mode, fortæller Signe.

HVORFOR ER HER RART AT VÆRE?

– Det er interessant, du siger det, for vi var faktisk med til at definere hele New Nordic Cuisine bølgen. Vi startede med Formel B allerede da vi gik på akademiet. Herefter var det Noma og Geranium, Geist og Fiskebaren osv. Det var spændende og enormt kreative opgaver. Men vi var lidt nogle outsidere i branchen, fordi det blev betragtet som kommercielle projekter, der blev set lidt ned på. Man skulle være en lidende kunstner, der lavede kirkeprojekter i Berlin eller skovrefugier, griner Signe og fortsætter:

At dykke ned i de bittesmå detaljer for at kunne undersøge rummet, og hvorfor det fremkalder helt bestemte følelser, har og er stadig en af grundingredienserne i tegnestuens arbejde: – Vi har altid beskæftiget os med at afkode, hvorfor et sted er rart, eller ikke rart at være. Hvad er det for nogle mekanismer der tændes, og hvorfor? Gennem disse undersøgelser udviklede vi et begreb, vi kalder poetisk modernisme, der til dels er et opgør med den planlagte og strukturerede modernisme vi ser udbredt her i norden. Der er som sådan ikke noget galt med den, men der er en side af den menneskelige natur, som Signe siger, der har med intuition at gøre. Et urinstinkt, der omhandler alt det, som ikke kan siges eller udtrykkes kognitivt. Man kan ikke regne sig frem til alting. Det er en mavefornemmelse og Byggeri + Arkitektur # 102

NEW NORDIC

Det henleder tankerne på New Nordic Cuisine bølgen, der har fået så stor succes. Altså ideen om at skabe mad, der handler om oplevelser og ikke bare smag og tradition:

– På det tidspunkt var det primært David Chipperfield og John Poulson, der som store samtidsarkitekter, havde arbejdet med retail og de lavede nogle fantastiske projekter, der virkelig inspirerede os. Det var jo også utroligt spændende at være en del af det store eksperiment, som blev døbt New Nordic, for ingen vidste jo, om det ville blive en succes. Da vi indrettede det første >

71


hvorfra vi kan realisere projektet. Herved kan vi opbygge narrativer og værktøjer, der ved hjælp af farver, materialer og teksturer, kan opbygge de oplevelser, som et givent rum skal udtrykke, fortæller Signe og fortsætter: – Men der er selvfølgelig store forskelle på, hvad kunderne ønsker på tværs af kontinenterne, og det er utroligt spændende at blive provokeret af helt nye måder at gribe tingene an på. Vi arbejder med indretningen af et stort hotel i Tokyo og det er tydeligt, at man arbejder ud fra rammerne af traditioner og kulturer. Men alligevel er der et ønske om forandring og overraskelse, og det skaber et helt fantastisk parløb mellem kunden, os og de andre samarbejdspartnere, hvor man får mulighed for at skabe noget helt unikt. – Det er også spændende at samarbejde med internationale tegnestuer med langt over 1.000 mand. Det sætter jo virkelig vores egen medarbejderstab på 20 mand i perspektiv. Men vores størrelse er i den kontekst en styrke, for alle leder efter autenticitet og nærvær, hvilket vi kan tilbyde. Der er ikke langt fra beslutning til handling, og samarbejder man med os, kan vi med ro i stemmen love, at Signe og jeg altid vil være inde over projektet, hvilket vi ser at mange bygherrer efterspørger, siger Peter og uddyber: – Men selvom vi er små, har vi størrelsen og ekspertisen til at løfte tunge opgaver. Her hjælper vores portefølje også, for nogle af branchens store og hårde spillere vil måske gerne prøve noget nyt, men de vil bestemt heller ikke brænde fingrene med deres investeringer. De søger derfor både tryghed og nytænkning. Men hvis man først har overlevet sådan et samarbejde, der ikke altid er lige let, så blåstemples man i branchen og får friere tøjler. >

>

NOMA, fik vi en klar brief fra ejeren René, der jo dengang var helt ung og uprøvet: Der måtte ikke være noget filter mellem maden (oplevelsen) og gæsterne. Det betød, at der var mange scenografiske virkemidler indenfor gastronomien, vi ikke kunne bruge. Der kunne ikke bruges duge eller Georg Jensen-bestik, for så havde man allerede signaleret en formalitet, der ville fjerne fokus fra maden. Men hvordan skaber vi så den tryghed og nærvær, som man normalt forbinder med finere gastronomi? Vi kiggede i stedet på et element som bordpladen, hvor vi valgte noget ædelt træ, der er blevet bearbejdet af menneskehænder i stedet for at være kommet ud af en industrimaskine. Måske tænker man ikke, at der er en som har arbejdet på bordet i timevis, men alligevel kan der være noget intuitivt, der får os til at sanse og opleve noget så simpelt som en bordplade. Vi prøver at vække urinstinktet.

” Vi starter med et åbent sind, hvorefter vi i mødet med kunden forsøger at opbygge et sprog, hvorfra vi kan realisere projektet” – Vi var jo en del af en revolution, og revolutioner ved man jo ikke om lykkedes før slaget er ovre. Noma var jo den første Michelin restaurant i verden uden duge, hvilket skabte ramaskrig. Det var et oprør mod den æstetiske etikette som al finere mad skulle have på sig og som var forankret i en fransk tradition. Det var et opgør mod ritualerne, siger Peter.

NYE KULTURER OG TUNGE PROJEKTER

Arbejdet med den gastronomiske revolution, var med til at cementere Space Copenhagen som en vigtig aktør indenfor designverdenen, både nationalt og internationalt. I dag foregår langt størstedelen af tegnestuens arbejde i udlandet. Men hvordan forholder I jer som arkitekter og designere til projekter, der har rod i vidt forskellige kulturer? – Uanset kulturen eller projektet går vi til det på samme måde. Vi starter med et åbent sind, hvorefter vi i mødet med kunden forsøger at opbygge et sprog,

72

Byggeri + Arkitektur # 102– Men der kan opstå nye typologier og rum, hvor særlige behov kommer i spil, i forhold til møbeldesign. Se bare på SAS-hotellet, hvor vi havde brug for en lille lounge stol, der kunne stå i et stort åbent rum. Den skulle være blød og behagelig og skulle som Arnes tidlige møbler stå som en skulptur på gulvet. Man skulle kunne spise, drikke, arbejde og alt muligt andet i den her stol. Du

” Men der kan opstå nye typologier og rum, hvor særlige behov kommer i spil, i forhold til møbeldesign” skulle ikke flyde og ikke sidde stift. Her havde vi et rum, hvor forskellige funktioner smeltede sammen. Før i tiden var der mad et sted, møder et sted og drinks et sted. Nu skal rummet og ikke mindst møblerne kunne akkommodere langt flere oplevelser, siger Signe.

OPGØR MED MONOÆSTETIKKEN

Men bekender I jer så til et bestemt æstetisk formsprog, nu hvor kroppen dikterer møblernes fysiske tilblivelse?: – Gennem det 20’ende århundrede har man set en monoæstetisk tilgang til designfaget, hvor hvert årti har bekendt sig til en helt bestemt tradition. Den tilgang har vi forsøgt at kaste ud ad vinduet, lige så vel som at vi ikke arbejder strengt minimalistisk i vores designtilgang. Minimalismen egner sig fremragende til museer og kunstudstillinger, hvor den distancering minimalismen skaber, kan være attraktiv. Men inden for møbeldesign har man brug for nogle hængsler, der kan få os til at føle os trygge, hvilket kræver et mere sammensat formsprog. Vi bruger referencer fra forskellige historiske perioder og bruger forskellige materialer, men alt dette fordøjes efter en nordisk tradition. Det vil sige: vi filtrerer den ned til noget essentielt, men vi har nok en større trang til at skabe noget mere komplekst, så øjet i højere grad kan gå på opdagelse og oplevelsen af stolen styrkes, afslutter Peter.

DYKKE NED I DETALJERNE

De store internationale projekter er ofte langvarige processer, der strækker sig over mange år. Derfor er der også en stor glæde ved mindre projekter, hvor man kan dykke helt ned i de mindste detaljer. Det indebærer f.eks. møbeldesign, der med tiden er blevet et vigtigt ben for tegnestuen: – Det er befriende at arbejde med en stol, hvor fire mennesker samarbejder om udviklingsprocessen, fremfor et hotelprojekt, med hundredvis af mennesker. Med stolen kan man lave en håndgribelig 1:1 model og nørde hver en lille detalje, som polstring og syninger, siger Signe og fortsætter: – Vi startede med at designe møbler meget tidligt. Vi tegnede dem til små projekter, hvor vi måtte tigge og bede om at få dem udviklet, hvilket ofte resulterede i, at vi måtte betale de fleste af udviklingsomkostningerne. Vi tænkte ikke på at skabe designklassikere til masseproduktion, men der var flere producenter, der så vores designs og var interesserede nu hvor prototypen allerede stod klar. – Det var også et svært område at komme ind på, fordi vi ofte stødte på holdningen: I er jo arkitekter, arkitekter kan da ikke lave møbler. Møbelbranchen er en anelse snobbet og indelukket. Samtidig er møbeldesign ikke lige til i Danmark, fordi vi alle har den danske møbelarvs formsprog som fodlænke, og det er næsten umuligt at bevæge sig ud af historiens skygge. I 90’erne så man derfor mange sjove og konceptuelle forsøg på at bryde fri. Men det var vi selv ikke helt vilde med. Vi abonnerer på en mere traditionel tilgang til møbeldesign, hvor programmet for en stol er defineret af kroppen. Vi har derfor primært æstetikken at arbejde med, for vores krop stiller nogle krav, som vi ikke bare kan ændre ved, fortæller Peter.

74

Byggeri + Arkitektur # 102


SENSE

Høj kvalitet og fleksibilitet

Nyeste generation Sense paneler er et all-round LED panel som kan benyttes til alle typer opgaver. Det er super energieffektivt med op til 136 lm/w. Montage er meget hurtig via de forskellige driverkits, hvor tilslutningen sker i hurtig klemmer eller stikforbindelse via Linekt adaptere. Sense tilbehøret gør at Sense kan monteres i alle typer lofter, som eksempel Troldtekt, T-skinne lofter, Dampa Clip-In, skjulte skinne lofter m.fl.

· · · · · · ·

100.000 timer L80/B50 SDCM 3 UGR <19 RA80 / RA90 Flicker Free

LED

Amplitude DALI dæmp 5 års garanti

PASSION FOR LIGHTING SG Armaturen A/S

+45 7070 7213

info@sg-as.dk

www.sg-as.dk

III


På Lipkesgade i København, etablerede Altan.dk 3 elevatorer, som kører direkte til ejendommens tagterrasse. Senere på året skal firmaet montere 24 altaner på samme ejendom.

TIL DET GODE LIV I BYEN Efterspørgslen på fremtidssikrede og optimerede lejligheder har aldrig været større. Mange vil bo i byen, samtidig med, at de vil have lys, luft og tilgængelighed, som vi kender det fra forstædernes villaer og parcelhuse. Det er især aktuelt i de større byer som København, Aarhus, Aalborg, Odense og Vejle, hvor en stor del af boligmassen er ældre lejligheder, som allerede har været gennem en optimering, med nye badeværelser, køkken o.l.. Derfor får rigtig mange i disse år monteret altaner, for at optimere livet i byen yderligere og samtidig få adgang til den friske luft, som mange savner efter skiftet fra villa til lejlighed. Altan.dk har i en årrække været førende indenfor etablering af altaner på eksisterende etageejendomme i Danmark og senest har de også tilføjet etablering af elevatorer til deres sortiment. Nærmere bestemt etablering af

elevatorer i køkkentrappen, hovedtrappen eller udenpå facaden. Virksomheden har egentlig tilbudt elevatorer siden 2012 og etableret mere end 100 elevatorer. Indenfor det seneste år, er interessen for alvor intensiveret og virksomheden får dagligt nye henvendelser fra både private og professionelle. Foruden den økonomiske gevinst for ejendommen, som der vil være i langt de fleste tilfælde, vil etablering af elevator også give bedre tilgængelig, gøre ejendommen fremtidssikret samt øge livskvaliteten for især ældre beboere. Når Altan.dk udfører et elevatorprojekt, foregår det på samme måde som ved altanprojekter, nemlig, at alle processer er indeholdt i projektet. Lige fra første besigtigelse og alle installations- og bygningsarbejder, til den efterfølgende service - hvis man ønsker at Altan.dk skal varetage denne.


Case: Ind imellem er det nødvendigt at tegne specielle altaner, for at matche krav fra myndighederne, ved altanmontage på smukt udsmykkede facader.

Case: Detaljerne er ekstremt vigtige, når man arbejder med eksisterende bygninger. Her er et eksempel på en udendørs elevator med direkte adgang fra trappeopgangen

PROJEKTSTYRING FRA A TIL Z

SALG

PROJEKTERING

PRODUKTION

MONTERING

AFLEVERING/ SERVICE


Byg med bioaffald ved hjælp af svampesporer Biologiske materialer er generelt underrepræsenterede i den danske byggebranche. Derfor satte udviklingsteamet i Søren Jensen sig for at skubbe til vanetænkningen. Vi fandt frem til mycelium (svampesporer), som viste sig at have en evne til at omdanne forskellige former for bioaffald til byggemateriale, fortæller Andreas Castberg, salgs- og forretningsudviklingsleder i Søren Jensen. Tekst af Jonas Egholm

Med afsæt i Søren Jensen fokus på regenerative byggevarer valgte udviklingsteamet undersøge, hvordan de kunne anvende kontorets eget affald til produktion af nye biomaterialer. Valget faldt på kaffegrums. – Kaffegrumsen blandede vi op med svampesporer fra Østershatte og tilsatte hamp for at give massen mere struktur. Materialet blev første gang afprøvet sommeren 2018 i form af et tag til et pavillonprojekt. Idéen var at skabe et cirkulært og fornybart materiale med denne pavillon som prototype og herigennem understøtte vores ambition om at gøre næste generation af bæredygtigt byggeri regenerativ, fortæller Jon W. Strunge, energi- og indeklimaingeniør i Søren Jensen. Hvor tidligt i processen indtænker I bæredygtighed? – Søren Jensen har en markant holdning til, hvad god ingeniørkunst er, og det ligger dybt i vores

78

DNA at ville være en aktiv medspiller for arkitekterne fra allerførste streg på tegnebrættet. Dette har de seneste år udviklet sig i takt med, at vores ambitionsniveau for bæredygtigt byggeri er steget, siger Andreas Castberg og fortsætter: – Branchen er ved at få øjnene op for, hvor meget valget af materialer betyder for miljøpåvirkningen, herunder den CO2-udledning, som et byggeri forårsager i løbet af en hel livscyklus. Vi vil hæve barren for begrebet om bæredygtighed og gå endnu videre end de nuværende certificeringssystemer. Det kræver en proaktiv holdning helt ned til, hvilke søm og skruer, der anvendes. Hvis bæredygtighed virkelig skal batte, skal den med andre ord være en styrende parameter for alle de valg, vi træffer i designprocessen. Hvordan præger jeres ambition om at fremme en mere gennemgribende bæredygtighed den interne organisation i firmaet? – Vi har nedsat en tværfaglig gruppe for regenerativt byggeri, som består af repræsentanter fra alle vores projekterende teams. På den måde vil vi sikre, at bæredygtighed altid er en integreret del af det enkelte projekt. Vi har i det hele taget fortløbende fokus på at skabe og fremme en kultur, der giver rum for at tænke ud af boksen og udfordre status quo. I 2016 besluttede vores ejerfamilie, at bæredygtighed skal være en mere central del af vores tilgang til ansvarlig forretningsdrift. Denne ansvarlighed fik vi papir på i 2019, da vi som det første rådgivende ingeniørfirma i Europa blev en del af B Corp-bevægelsen.

Hvilke partnerskaber har I indgået i forbindelse med myceliumprojektet? – Vi samarbejder med en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udvikling af viden om myceliummaterialer, bl.a. DTU, Vrij Universitet i Belgien og KADK. Derudover har vi indgået partnerskab med et par producenter af svampe til fødevarebranchen, et firma med speciale i affaldshåndtering samt andre erhvervspartere, fortæller Jon W. Strunge. Er byggebranchen i Danmark klar til biomaterialer? – Byggebranchen er ret konservativ og ser helst, at materialer er grundigt gennemprøvede. På den måde står vi over for en klassisk udfordring ved at introducere noget helt nyt, siger Andreas Castberg og fortsætter: – Ikke desto mindre har vi fået megen positiv respons fra bl.a. bygherrer, ikke kun i forhold til mycelium-materialet, men til regenerativt byggeri generelt. Det kræver dog, at både private og offentlige bygherrer tør at satse på disse produkter, samt at vi som branche finder måder, hvorpå vi kan håndtere de risici, der er forbundet med anvendelsen af nye materialer. Min forventning er, at mange nye biomaterialer vil se dagens lys i de kommende år. Hvis vi skal lykkes med at ændre kurs i forhold til de forestående klimaudfordringer, er det en nødvendighed.

Byggeri + Arkitektur # 102


Flytgulve A/S

New Yorker Designgulve i flere farver Tyndpudsgulve · Ronasil Alfagips · Skumbeton · Epoxygulve Lydgulve · Akustikgulve Soundseal-konstruktioner DTI kontrollerede produkter Salg af NFM produkter Sække à 25 kg eller 15 kg til fordelagtige priser Ring for tilbud Leif +45 2273 9798 Tim +45 5387 9798 Se mere på www.nfm.se NFM Flytgulve A/S · Raffinaderivej 6-10 · 2300 København S


Gør dine brønddæksler og afløbsriste usynlige – vælg en moderne løsning Med Jesmig Brønddæksler kan du intergrere din belægning i brønddækslet og derved bliver dækslerne næsten usynlige. Jesmig Brønddæksler kan bruges både indendørs og udendørs. De fås i flere størrelser og kan tage op til 40 tons belastning. Vi har også produceret en afløbsrist, hvor belægningen består af en permeabel belægning, således at børnenes legetøj, nøgler, sand og andet, ikke falder ned i brønden. Som det ses her kan risten belægning laves næsten som det ønskes.

Se forhandler og mere information på www.jesmig.com eller kontakt os på info@jesmig.dk - tlf.: 4844 1024


Det bedste valg når det gælder Sandwichelementer med tegl SHT A/S er Danmarks førende producent af facadeelementer. Vi har mere end 50 års erfaring i fremstilling af facadeelementer. Kerneproduktet fra SHT A/S er et miljøvenligt sandwich element med teglfacade.

Nyt kontor og laboratoriehus til ’teknologisk Institut i Tåstrup Ca. 4000 m² teglelementer med RT 448 fra Randers tegl

Facadeelementer er udviklet til at opfylde nutidens krav til isoleringsevne og kan derfor anvendes til næsten alle former for byggerier. Der er tale om ordreproduktion, hvor facadeelementer tilpasses til det individuelle projekt. Vi producere elementet i størrelsen 9500x4055 mm og tykkelser op til 700 mm og max 15 tons. Vedr. Tegl, Her er det en fordel at man vælger en 4 facadet sten da man så kan bruge begge sider så du så kun skal bruge den halve mængde sten pr. m² Jyske bank Silkeborg ca.3200m² Teglelementer med en D54 fra Petersens tegl.

Elementerne fremstilles med alle mulige forbander og med frem og tilbage rykninger i facade udtrykket. Og med forskellige mørtel farver Lidl Nykøbing Sjælland ca. 1500 m² D34 Petersens Tegl

SHT står også tit for levering og montering af hele råhuset, fordelen ved dette er at ansvaret for at hele råhuset passe sammen ligge hos SHT. Utzon-Center Aalborg D51 Petersens tegl

Mørupvej 15 • 7400 Herning Tlf.: 60128860 • www.sht.dk


LÆSERSERVICE I næste udgave af A ABC Pavilloner Tlf: 28 96 81 30 www.abcpavilloner.dk Side 26

M Mr Motech Tlf: 30 32 30 50 www.mrmotech.com Side 20

Adapteo Tlf: 70 90 90 40 www.adapteo.dk Side 22-23

Myhlenberg Tlf: 98 56 12 11 www.myhlenberg.dk Side 39

C CSK Tlf: 96 17 70 00 www.csk.dk Side 42

R Realdania Tlf: 70 11 66 66 www.realdania.dk Side 34

D DAMPA Tlf: 63 76 13 00 www.dampa.dk Side 28

S Scandinavian Property Development Tlf: 45 87 67 34 www.spd.dk Side 36-38

Danske Tegl Tlf: 71 14 14 40 www.dansketegl.dk Side 32

Aleksandr Popov Archimatika

Gert Kjedtoft Møbelsnedkeri Kjeldtoft

Byggeri+Arkitektur udkommer næste gang d. 18. juni

82

E Expandia Moduler Tlf: 70 22 12 24 www.expandia.dk Side 30

LINK Arkitektur Tlf: 70 24 40 00 www.linkarkitektur.dk Side 10-12 + 14 Space Copenhagen Tlf: 35 24 84 84 www.spacecph.dk Side 70-72 + 74

Schmidt Innovation Tlf: 33 60 55 10 www.smithinnovation.dk Side 24-25 Schneider Electric Tlf: 88 30 20 30 www.se.com Side 58-59

H Hansen & Larsen Tlf: 97 34 16 00 www.hansenlarsen.dk Side 50

Søren Jensen – Rådgivende Ingeniørfirma Tlf: 86 12 26 11 www.sj.dk Side 78

K KE Fibertec Tlf: 75 36 42 00 www.ke-fibertec.dk Side 18-19

Södra Wood Tlf: 48 48 82 00 www.sodra.dk Side 64

Kierulff Tlf: 62 50 11 50 www.kierulff.dk Side 40

V Vandkunsten Tlf: 60 40 27 57 www.vandkunsten.dk Side 44-45

Kinspan Tlf: 70 21 77 88 www.kingspan.com Side 66

Vector Architects Tlf: +8610-65167798 www.vectorarchitects.com Side 68

KH Trade Tlf: 70 23 40 30 www.kh-trade.dk Side 60

W WOWOWA Tlf: (03) 9416 2222 wowowa.com.au Side 33

L Langvad A/S Arkitekter Tlf: 45 86 41 16 www.langvad.dk Side 16

PORTRÆTTER

Byggeri + Arkitektur # 102


ANNONCE

I børnehaven Lupinens nye modulbygning er indeklimaet sikret med MicroVent og Performance+ fra InVentilate.

Indenfor optager ventilationen ingen plads, og udefra kan den stort set ikke ses.

Et sundt indeklima i skoler og børnehaver

InVentilate Performance+ er en indeklimaløsning specielt udviklet til daginstitutioner, skoler og andre lokaler med behov for ekstra stort luftskifte. Med Performance+ har danske InVen­ tilate udviklet et ventilationssystem, der er effektivt nok til at sikre tilstræk­ keligt luftskifte i daginstitutioner, undervisningslokaler og andre steder med behov for ekstra stort luftskifte og samtidig har et lavt lydniveau. “Flere undersøgelser viser, at god ventilation både øger børns indlæring og trivsel og nedsætter antallet af fraværsdage blandt børn og voksne,* siger Kim Friis Vedøe, salgschef hos InVentilate.

Performance+ har desuden den for­ del, at indbygningshøjden kun er 35 cm, så ventilationssystemet nemt kan installeres ved renovering af eksister­

Fordele ved MicroVent:

ende lokaler – enten monteret under eller indbygget i loftet.

Hurtig levering

Desuden samarbejder InVentilate med Mobilhouse, der som standard indbygger InVentilates andet ventila­ tionssystem, MicroVent, i alle deres moduler, så det gode indeklima er på plads fra starten, når modulbygningen tages i brug. “Det betyder, at Mobilhouse kan le­ vere nye bygninger til kommuner og andre byherrrer i løbet af få uger, og at bygningen kan tages i brug med det samme,” siger Kim Friis Vedøe, salgschef hos InVentilate.

a Skifter op til 1.200 m3 luft i timen i et rum ved montering af 4 enheder. a Varmegenvinding: 82-93 % a SEL-værdi: 300 J/m3 a Lydniveau: ≤ 30 dB a Luftindtag og -udledning sker gennem bygningens facade eller tag a Fleksibel størrelse, der tilpasses efter plads og ønsket ydelse

Når modulbygningen skal bruges af SFO’er, skoler eller børnehaver, kan Mobilhouse også indbygge Perfor­ mance+, som både sikrer, at luft­ kvaliteten overholder lovkravene, og at der er en høj komfort uden træk eller støjgener. Det har de bl.a. gjort for udflytterbørnehaven Lupinen i Borup, som havde fået en ny mobul­ bygning med grupperum, garderobe, køkken og toiletter.

“Lupinen er et godt eksempel på både den fleksibiletet, Mobilhouse tilbyder, og på den fleksibillitet Performance+ giver, fordi den kan tilpasses den in­ dretning, som børnehaven ønskede,” siger Kim Friis Vedøe.

Se mere på inventilate.dk

InVentilate Orionvej 2 7430 Ikast Tlf. 72 30 10 24 info@inventilate.dk inventilate.dk


RMIG City Emotion

we make ideas come to life

KREATIVITET MED PERFORERET METAL

Form og funktion i perfekt balance I TÆT SAMARBEJDE MED ARKITEKTER OG DESIGNERE UDVIKLER VI KREATIV FACADEBEKLÆDNING OG BÆREDYGTIG SOLAFSKÆRMNING TIL BYGGERIER I IND- OG UDLAND Elegant, tidløst, spektakulært eller mere nedtonet: Hvert byggeprojekt har sin egen sjæl og sin egen måde at fortolke og forvandle vores omgivelser på. Med RMIG City Emotion kan du realisere dine ideer og udnytte mulighederne med perforeret metal og strækmetal til fx facadebeklædning, bæredygtig solafskærmning og støjdæmpende paneler i æstetisk særklasse.

Tag os med på råd tidligt i processen! Vi kan rådgive om design, materialevalg, efterbehandling og installation, så du kommer kreativt og budgetmæssigt i mål med dine visioner. Vores eksperter står til rådighed og giver dig gerne med- og modspil. Du kan begynde med at se flere eksempler på danske og internationale cases på city-emotion.com

RMIG A/S | Industriparken 40 | 2750 Ballerup | Tlf.: 44 20 88 00 | cityemotion@rmig.dk | www.city-emotion.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.