Magasin Båstad vår 2020

Page 1

VÅR 2020

magasin

ROSA

PLANTERA EN ROS BEKVÄM MAT FOKUS PÅ FOT ROLAND PÖNTINEN

FLYTTCIRKUS: Per Nordangårds kartonger är äntligen uppackade .

TRIATHLON: De skapade nytt center på Stensåvägen.

STORA FÖRÄNDRINGAR! Många evenemang är inställda eller framflyttade.

En del av Bjärehalvön - i din brevlåda


Ditt nya boende på Tuvelyckan

TORGHUSET BÅSTAD Tuvelyckan är Båstads nyaste stadsdel. Här hittar du boende på bästa läge, strax intill busshållplats, järnvägsstation, cykelbanor och förskola. Vi presenterar välplanerade hyresrätter med luftig och praktiskt planlösning i direkt närheten till hav, natur, fritidsaktiviteter och handel. Torghuset vid Tuvelyckan gör det lätt att vara hemma och enkelt att ta sig iväg. – Det perfekta valet för Dig som vill bo modernt, bekvämt och framtidsanpassat. mer information på www.torghusetbastad.se C&E Fastighetsförvaltning AB | Kristinehedsvägen 27 | 302 44 Halmstad kontakt: maria.e@ceforvaltning.se | 035-202 09 60

Installera solceller? Vi erbjuder ett Sollån med en ränta på 1,90 % *

Vi vill verka för att minimera påverkan på natur och människors hälsa. Kontakta oss för mer info, tel vxl 0430–491 00. Eller läs på vår hemsida: www.laholmssparbank.se/sollan * Lånebelopp från 30 000 till 350 000 kr oavsett vilken leverantör av solpaneler du väljer. Ränta per 200123.

Omtanke · Kvalité · Relationer

02


Bjärehalvöns mest erfarna mäklare! Vi har gjort lyckade bostadsaffärer i över 85 år, vilket vi är oerhört stolta över. Vi fortsätter självklart att göra pigga affärer som både säljare och köpare är nöjda med. Skall du också byta bostad? Oavsett om du ska köpa eller sälja får du hos oss inte bara en mäklare utan du får ta del av hela företagets oslagbara och unika erfarenhet, ingen av oss är rädd för att kavla upp ärmarna när du ska byta bostad. Vi arbetar långsiktigt med dig som kund i fokus och vårdar våra relationer. Vi vet vad som krävs för en riktigt bra bostadsaffär!

jajab.se 0431-36 35 00 I info@jajab.se


Vi flyttar flyttar till till attraktivare attraktivare lokaler lokaler && förstärker förstärkervårt vårtframgångsrika framgångsrikateam team Vi Nuflyttar flyttarvivivårt vårtkontor kontorlite litelängre längreupp upppå pågatan gatantill tillKöpmansgatan Köpmansgatan30 30och ochfår fårnya nyasnygga snyggaoch ochvälkomnande välkomnande Nu lokalermed medförstklassigt förstklassigtskyltläge skyltlägeoch ochgör gördet detännu ännulättare lättareför förer eratt atttitta tittainintill tilloss ossför fören enpratstund. pratstund. lokaler sambandmed meddetta dettaknyter knytervivitill tilloss ossytterligare ytterligareen entoppmäklare toppmäklarei iform formav avAnja AnjaKuylenstierna Kuylenstiernasom somkommer kommer I Isamband tilloss ossmed meden engedigen gedigenerfarenhet erfarenhetav avatt attförmedla förmedladrömhem drömhembåde bådepå påBjärehalvön Bjärehalvönoch ochi iHalland. Halland.Så Såhåll hållutkik utkik till eftervårt vårtnyöppnade nyöppnadekontor kontorunder undervåren vårenoch ochkom komgärna gärnaininoch ochprata pratafastigheter fastighetermed medoss ossöver överen enkopp koppkaffe. kaffe. efter Varmtvälkomna! välkomna! Varmt PhilipPahlett, Pahlett,0739-82 0739-8280 8006, 06,Anja AnjaKuylenstierna, Kuylenstierna,0708-30 0708-3096 9637 37&&Joakim JoakimVestergren, Vestergren,0739-82 0739-8280 8015. 15. Philip

Fiskaregatan Fiskaregatan8,8,Torekov, Torekov,5.9 5.9mkr/bud mkr/bud

St:aToras Torasväg väg22, 22,Torekov, Torekov,18.5 18.5mkr/bud mkr/bud St:a

Ulvered108, 108,Laholm, Laholm,21 21mkr/bud mkr/bud Ulvered www.skeppsholmen.se www.skeppsholmen.se

04


Köpmansgatan 30, Båstad

Philip Pahlett

Anja Kuylenstierna

Gimlevägen 109, Grevie, såld 2020

Joakim Vestergren

Lundstens Gata 11, Torekov, såld 2020

Vill du också sälja med branschens starkaste marknadsföring? Välkommen VD lars.andersson@sothebysrealty.se 0739-82 80 10

05


MÄNNISKORNA OCH LIVET PÅ BJÄREHALVÖN SEDAN 1997. Magasin Båstad produceras lokalt på Bjärehalvön och utkommer med tre nummer per år. Magasin Båstad berättar om lokal vardag, historia, hälsa, mat, kultur, sport och livsstil. Vi möter människorna och livet på Bjärehalvön. REDAKTÖR & ansvarig utgivare Lina Andréasson – 0707790746 lina@magasinbastad.se ANNONSER annons@magasinbastad.se MEDARBETARE i detta nummer: Per Nordangård Anna Aatola Mette Ottosson Eva Petersén Patrik Larsson Yvonne Bjerregaard Hannes Gerhard m fl OMSLAGSFOTO Anna Aatola REPRO & TRYCK Trydells PAPPER Omslag: 250 Arctic gloss Inlaga: 100 g Arctic matt DISTRIBUTION Magasin Båstad–Bjärehalvön delas ut till hushåll och sommarhushåll i Båstads kommun, Skottorp, Skummeslöv och Mellbystrand. Hämta ditt eget exemplar på Turistbyråerna, i Bjäre Bokhandel, på biblioteken eller något annat utdelningsställe. BESÖKSADRESS in på gården Köpmansgatan 12, 269 33 Båstad info@magasinbastad.se www.magasinbastad.se UTGIVNING 2020 Påsk • Midsommar

magasin för lokal livsstil och kultur

båstad - bjärehalvön produktion Form&Förlag AB

OBS! Med anledning av restriktioner och rekommendationer kring begränsning av virusspridning kan evenemang och aktiviteter ha ställts in eller skjutits fram. Följ utvecklingen på webben och sociala medier eller ring respektive företag/organisation för att få uppdaterad information.

06


I detta nummer

10 FLYTTLASSET

Per Nordangård gjorde som 1,5 miljoner andra svenskar.

annaaatola.com

flickr/gabriel saldana

12 TRIATHLON

Rickard och Mia byggde träningsccenter för triathleter.

18 LÄNGST UT

Torekov Hotell har gjort storsatsning på välbefinnande.

mettesfoto.se

Fynda, sponsra föreningar och shoppa miljövänligt på traktens loppisar. sid.20

22 BEKVÄM MAT

Eva gör en vårmeny i glada färger för att skaka av gråvintern.

28 DRÖM ROS mettesfoto.se

Inte för sent att förverkliga en romantisk trädgårdstäppa.

30 ROSENBÖNA

Kanske dags att ge sig själv en liten sommarodling i present.

32 FOTEN I FOKUS

Cajsa Krikström har byggt företaget för din fot.

42 LEVANDE BIO

Landsortsbiografen levererar både opera och museibesök.

44 MUSIKFESTIVAL

Roland Pöntinen gör sin sista sommar som ledare för Båstad kammarmusikfestival.

07


bild: reviverestore.org

Om försvunna fåglar och att känna med.

F

en omfattning som innebär att vi försöker skydda inte bara familjen eller gruppen, utan en utökad ”flock” av individer som kan omfatta en region, en nation eller t o m ett större område. I vår strävan att omfatta hela mänskligheten har vi skapat globala organisationer för bl a hälsovård, fred och kvinnors och barns rättigheter. Men när människor och barn från en annan kultur lämnar raserade hus under fallande bomber, vandrar i tröstlösa karavaner längs leriga landsvägar, korsar kalla vatten i livsfarliga gummibåtar och lever månader eller år under sanitära förhållanden troligen knappt godkända i ett svenskt stall… Räcker då vår empati till för dem? För alla dem som flyr, gråter, skadas. Eller kryper vi tillbaka in i oss själva, stänger bort känslorna, känner vår egen bekväma trygghet hotad? Räcker vår empatiska förmåga till för arter vi håller på att utrota, för de ännu ofödda barn som ska leva i ett svårare klimat, räcker den till för en utsträckt hand och personliga uppoffringar? Självklart gör den det. Om vi vill! Vår klokskap och medkänsla kan användas vid flera vägskäl i livet. Vi är empatiska, omtänksamma och, precis som vandringsduvor och valar, beroende av varandra (trots att mer än vart tredje svenskt hushåll består av bara en person). Vi är intelligenta, uppfinningsrika och insiktsfulla och kan göra aktiva val för framtiden: färre flygresor, mindre plast, engagemang i en lokal förening, omsorg om varandra. Att känna för dem som ska leva efter oss gör vår korta livstid och gärning så mycket mer värdefulla. Med empatin som följeslagare kan mitt val idag göra skillnad för någon annan i morgon och i framtiden.

ör drygt hundra år sedan dog Martha på Cincinnati Zoo. Hon var världens sista vandringsduva och med henne försvann en fågelart som bara några årtionden tidigare varit världens vanligaste med flockar på flera miljarder individer. Förstås var det vi människor som orsakade artens kollaps och utrotning. Så som med många andra. Vandringsduvorna jagades i ofattbar mängd, men var – visade det sig – helt beroende av dessa jätteflockar för sin överlevnad. När Martha dog hade man förgäves letat efter en hane i flera år i ett desperat försök att rädda arten. Kortprogrammen – ”Borta för alltid” – på SR P1 handlar om utdöda arter och påminner om hur vi i rasande takt utrotat djur, förstört boendemiljöer och därigenom försämrat livsutrymmen och biologisk mångfald. De senaste århundradenas mänskliga expansion har stöpt om naturen och förutsättningarna för många arter i rasande tempo. Och trots vår intelligens och intellektuella kapacitet tycks vi bygga ett samhälle med begränsningar bortom vår egen livstid – eller vår egen bekvämlighet. Det är svårt att acceptera. Samma kväll ser jag ett program om späckhuggare. En forskare som studerat valarnas hjärnor kunde konstatera att det limbiska systemet (de delar som styr känslor) tycks vara mycket mer utvecklat hos späckhuggarna än hos oss människor. Hen drog därav slutsatsen att deras empatiska förmåga överstiger människans och menade att valarnas starka anknytning gör att de identifierar sig genom flocken och inte som individ. (Något som i sin tur kan förklara fenomenet med strandade valflockar.). Även om vi människor möjligen ligger efter flera valarter i dessa avseenden är vi också en art med stor empatisk förmåga. Vi bryr oss om varandra i

Lina

Läs mer om vandringsduvan och försöken att med modern genteknik återskapa arten: reviverestore.org/about-the-passenger-pigeon

08


över

40

år i branschen

Erbjudande! Från 15 995:Terrassmarkis

4 alt. 5 m bred - 3 m utfall inkl. motorstyrning från Somfy.

Kom in och kika på flexibla uterum från Renson!

Välkommen in till oss på Entré Båstad

Markiscentrum AB i Båstad | Stenhusvägen 13C, 269 36 Båstad Butik 0431-74 500 | E-post:09bastad@markiscentrum.se


Varje kväll under flyttveckan lämnade vi huset i förvissningen om att det nu bara var tio procent

FRÅN VILLA TILL VÅNING när flyttkarusellen går

Över en och en halv miljon svenskar flyttade till ny bostad det senaste året. En av dem var jag. Och det var, om jag ska vara uppriktig, inte en dag för tidigt. av p e r n o r da n g å r d

V

i hade länge anat att vårt hus börjat se sig om efter nya bosättare. Via stormar och fallande träd, ökentorka och döende bambu sände det oss en tydlig signal. Huset vill helt enkelt bli av med oss. På ett sätt kan jag förstå varför. Romansen från de första åren hade bleknat. Vi hade börjat gå skilda vägar. I vår ålder – vi är ungefär jämnåriga – vill man uppleva något nytt som håller livsandarna på tå. Huset önskade sig en ung familj med friska nypor. Vi längtade efter frihet och bekvämlighet. Det blev en alldeles oproblematisk och lycklig skilsmässa. Sådana förekommer faktiskt, bland både hus och människor. Om allt detta visste vi förstås ingenting när vi hoppade på flyttkarusellen. Men uppmuntrade av vänner, som redan avverkat resan med gott resultat, fattade vi mod. Hellre flytta för tidigt än för sent fick vi höra från många håll. Det låter så självklart men sanningen är att ingen vet förrän efteråt om det verkligen gäller även dig. Varje flytt är en chansning. Vare sig det är drömmen om att flytta eller tvånget att lämna,

som avgör beslutet, så är resultatet lika omöjligt att kalkylera. NÅVÄL, I VÅRT beslut fanns väl både hopp och tvång. Under tjugo år i London var vi tacksamma över vårt svenska hem. Vi älskade det. Tillsammans stod vi emot naturens attacker. Vi tömde, lagade och levde vidare. För engelsmän är detta en självklar livsstil. Varje år skyfflar de ut leran som vårfloden lämnat efter sig i deras källare, lägger in en ny heltäckningsmatta och lägger undan några sandsäckar till nästa gång. Deras övergripande syn på fastighetsfrågor är enkel och självklar: rör så lite som möjligt, det leder bara till nya problem. Även vi levde efter denna tes och vårt svenska hus anpassade sig, något motvilligt, så småningom. Kanske tack vare en sent påkommen charmoffensiv från vår sida. Inom loppet av ett år renoverade vi köket, installerade ett nytt helkaklat badrum, röjde garaget… ja, allt det där som man gör när man vill liva upp en relation som har börjat kärva. Men till slut hjälpte inte ens det. Efter en ny vinterstorm och en ny ökensommar fick vi nog. Vi började

010


på allvar längta efter ett nytt sätt att leva och bo. Ur tvånget att anpassa sig föddes en dröm. En annons i tidningen ledde oss vidare. Där är vi nu. Tre våningar ovan jord. Från villa till våning. Ett litet steg i Båstad men ett stort steg i livet. ORIGINELLT ÄR DET dock inte. En och en halv miljon svenskar gjorde samma sak förra året – bytte bostad. Några gjorde det för första gången, andra har tappat räkningen. I genomsnitt flyttar svensken elva gånger under sin livstid. Medelbritten flyttar bara tre gånger. Mitt hem är min borg, säger de, och sådana flyttar man ju inte så lätt. Om man blickar ut över Europa så finns det ett tydligt mönster. Ju längre norrut man kommer desto rörligare blir livsstilen. Flest flyttlass går i Sverige och Finland. I Sydeuropa sitter man still i boet. Själv räknade jag ut att jag har bytt adress tjugotvå gånger. Det låter lite extremt. Det låter ännu mera anmärkningsvärt när jag säger att nästan alla mina flyttar har gått över kommungränserna. De flesta människor som rör på sig gör det nämligen inom den egna kommunen. Som hoppjerka sticker jag alltså ut i statistiken; jag har hoppat både ofta och långt. Efter min senaste flytt ser det dock lite bättre ut. Den var precis så kort och dessutom så rätt i tiden att jag skulle bli besviken om jag inte fick en guldstjärna av Statistiska centralbyrån. Vi flyttade in i vårt nya hem den 1 oktober och just på den dagen går flest flyttlass på hela året. På andra plats kommer 1 juni. Det enda som gör att vi avviker från trenden är att vi tillhör fel åldersgrupp. Svenskar över 65 år flyttar inte. Bara ynka fem procent och då ofta till varmare länder. Men om SCB hade tittat lite närmare på Båstad så hade de upptäckt att vi här lever i den uppochnedvända världen. Här är det just 65-plussarna som håller flyttfirmorna igång. Och en myriad av hantverkare. Här gör pensionärerna precis vad politikerna vill: flyttar från sina villor och släpper in barnfamiljerna på marknaden. I vårt

011

55+kvarter kan många vittna om samma resa. SÅ HUR BLEV DEN, den tjugotredje flytten? Helst inte prata om den. Kanske underskattade vi projektet eftersom det var lokalt. När vi flyttade till England en gång i tiden var varenda pinal proffsstuvad in till sista millimetern i en mäktig långtradare med uniformerad inspektör i befälstoppen. (Sedan är det en annan sak att de knappt hann köra runt hörnet innan hela lasset flyttades över till en billigare walesisk operatör. När vi tog emot utanför vårt nya hem i London kunde vi alltså inte tro våra ögon när en Kalle Anka-bil på vingliga hjul tuffade in på gården. I denna fanns vårt hem i form av en osorterad och kantstött röra.) Nu artade sig det hela till en ganska...hm… spontan operation. Vi trodde väl aldrig att vi hade så många saker i undangömda vrår. Varje kväll under flyttveckan lämnade vi huset i förvissningen om att det nu bara var tio procent kvar att packa. Nästa morgon var vi tillbaka på trettio. Och så fortsatte det, som om en lavaström varje natt pressade upp bortglömda ting ur underjorden. Tack vare många frivilliga händer och fötter kom allt på plats så småningom. Även denna historia fick ett lyckligt slut. När det gamla hemmet äntligen var helt tömt och utstädat vände jag om i dörren en sista gång. Tomheten ekade när jag sa: Hej då huset. Kanske hörde jag något just när jag stängde dörren? För säkerhets skull öppnade jag igen och sa: Jo tack, vi trivs jättebra.

upp bortglömda ting ur underjorden.

kvar att packa Nästa morgon var vi tillbaka på trettio.... som om en lavaström varje natt pressade


TRIATHLETER möts vid Stensåvägen

Genomtänkt öppen plan och mycket ljusinsläpp gör den röda längan vid Riviera i Båstad till symbol för mycket av det vi förknippar med skandinavisk inredningsstil och arkitektur. Känslan av rymd, att naturen tillåts möta rummet, möblerna präglade av de material som sedan århundraden varit oss givna - falurött trä, skinn, och ull. Laminofåtöljer, pinnstolar, ekgolv och stringhyllor. Men det är träningen som står i blickpunkten när vi möter mor och son Carlsson – två triathleter som lever sin dröm.

av l i n a a n d r e a s s o n

Här har familjen Carlsson byggt upp en verksamhet med träningsläger kring det gemensamma engagemanget för den växande motions- och tävlingssporten triathlon. – Allt började nog med några kilon, berättar Rickard. Jag hade tidigare tränat mycket golf, men trappat ner och i samma veva gått upp i vikt. Det vantrivdes jag med och bestämde mig för att göra något åt. Då fick jag upp ögonen för triathlon och såg att det var en sport som skulle passa mig. Envist och ihärdigt satte han igång med träning och utbildningar inom kost

och motion. Det gav resultat och idag tillhör han den svenska eliten. Föräldrarna Peter och Mia har hängt på. – Tävlingarna är ofta upplagda så att det är en motionstävling på fredagen och sedan går huvudtävlingen på lördagen. Det blev ett trevligt sätt att vara tillsammans och kunna sporra varandra, menar Mia. Nu har familjens engagemang resulterat i Båstad Triathlon Center på Stensåvägen. Här finns plats för 14 gäster på frukost- eller halvpension och kurser med aktivitet, träning och kost som fokus. Rickard som, förutom professionell triathlet, också är utbildad PT (personlig tränare), kostrådgivare och triathloncoach står för kursinnehåll med aktiviteter, träning och coachning. Mia sköter de andra delarna av verksamheten. De ser stora fördelar med valet av plats och hur verksamheten utvecklats. De uttrycker sig unisont och överväldigande. – Här på Bjärehalvön är förutsättningarna helt perfekta, menar de. Landskapet, närheten och variationsrikedomen: slättland och backar, många glest trafikerade småvägar, havet, skogen…..

012


TRIATHLON består av tre grenar: simning, cykling och löpning. De vanligaste distanserna är: Sprint 750 m simning 20 km cykling 5 km löpning Olympisk 1500 m simning 40 km cykling 10 km löpning Halvironman 1900 m simning 90 km cykling 21.1 km löpning Ironman 3800 m simning 180 km cykling 42.2 km löpning

vid Malenbadet innebär att mycket av träningen under kurserna kan utgå direkt härifrån. Det i sig är ett stort mervärde. – Vi är otroligt nöjda med platsen, utbudet och de fina omgivningarna. Tillsammans har familjen under ett par år byggt upp verksamheten på Båstad Triathlon Center. Mia lagar hemlagad nyttig mat (gästerna erbjuds både frukost och middag) och Rickard står för träningsupplägg och föreläsningar. Deltagare på ett läger har oftast med egna cyklar men gäster kan få också låna cyklar och utrustas med kartor och tips på utflyktsmål och aktiviteter.

Rickard och Mia Carlsson utanför Båstad Triathlon Center på Stensåvägen. Här har de byggt upp en egen anläggning för grupper som vill träna och vara ”aktivt” lediga. Foto Anna Aatola.

Det var i och för sig ingen nyhet för familjen. Mia och maken Peter hade sommarhus i Hemmeslöv sedan ett tiotal år tillbaka. Men när idén om att utveckla en träningsverksamhet med kurser för sportgrupper slog rot började man leta efter en ny plats. Valet föll på en fastighet vid Stensåvägen. Samtidigt som Rickard och hans fru Nina köpte tomt och byggde hus vid de nya bostadsområdet på Heden gjorde Mia och Peter ett lappkast i tillvaron. Mia sade upp sig och Peter trappade ner på det egna företagandet.Villan i Småland såldes och byggde nytt. Stensåvägen blev deras hemadress. För att kunna ta emot grupper byggdes dessutom ytterligare en bostadslänga med kombinerat matrum/föredragsrum och – givetvis – ett cykelförråd. Trädgård med pool anlades i anslutning. Det idealiska läget nära havet, hotell Riviera Strand och 50-metersbassängen

013

– Vi behöver cykelförvaring med möjligheter till mekande och rengöring. Många har ju egen cykel med, ofta riktiga dyrgripar. Det är inte ovanligt att medelålders män utrustar sig med långt dyrare cyklar än professionella triathleter. Det är en materialsport, utan tvekan skrattar Rickard. Dock kan dyra komponenter aldrig kompen-


RICKARD CARLSSON är coach och utvecklingsansvarig för verksamheten vit Båstad Triathlon Center. Han tillhör Sverigeeliten inom triathlon sedan 2016 och på hans meritlista finns flera landslagsuppdrag tillsammans med förstaplatser både i Dubai och Mallorca. Han vann svenska cupen 2017 och tog en bronsmedalj på Sprint-SM.

sera för bristande teknik och kondition, menar han. Det krävs genomtänkt och väl planerad träning. Just detta är Rickards huvudsakliga sysselsättning vid sidan av satsningen på träningsläger och det egna tävlandet. Sedan ett antal år tillbaka coachar han regelbundet privatpersoner runt om i landet med kvalificerade och individanpassade träningsoch kostupplägg. Det kan t ex vara sådana som ska genomföra en ironman eller höja sin prestation i förhållande till tidigare tävlingar. Målbilderna kan varierar, men den som satsar på en coach har ofta stor motivation. Rickard finns hela tiden tillgänglig för att återkoppla med råd och pepp. Kommunikationen sker med mail och via nätbaserade träningsappen Training peaks. I den kan coachen övervaka resultat och göra justeringar av kost- och träningsplan. – För några kan det vara knepigt att pussla ihop livet med en seriös satsning. När träningen konkurrerar med jobb och familjeliv blir det extra viktigt att som coach planera så att den verkligen blir av, men inte skapar stress. Därför individanpassar jag allt. Inget upplägg blir det andra likt. Från april till juni är tio träningsläger redan inbokade, några av dem exklusivt för dem som

Rickards coachar. Mor och son konstaterar att våren är så gott som fulltecknad. Men man vill också att verksamheten ska erbjuda ett aktivt boende för andra besökare. – Vi vill kunna ta emot olika typer av grupper. Ledningsgrupper, klubbar eller privatpersoner, berättar Mia, men det måste vara aktivitet… kanske vandring, cykling eller mountainbike som står i fokus. Hit kommer man inte för slöa dagar och drinkar vid poolen. I juli infaller Rickards tävlingssäsong och Båstad Triathlon Center har uppehåll i verksamheten. Då blir det 100 procent fokus på den egna satsningen. – Dessutom är det för mycket trafik på vägarna i trakten. Det blir svår att cykla i grupp, säger Mia. Istället vill de lyfta hösten som träningssäsong. – Cykling och triathlon har sin stora uppladdning under våren inför sommarens alla lopp, berättar Rickard. Sedan planar det ut. Under en period tränade han på Mallorca. Där har den största cykeluthyraren på ön 90% av sin uthyrning under april/maj. Med tanke på hur vacker och behaglig sensommaren och hösten är på Balearerna men också i nordvästra Skåne hoppas han kunna bryta den trenden. – Hit kan man komma från mars till oktober och få riktigt bra träning, menar båda. De kan inte nog berömma Bjärehalvön. Vackert, mångsidigt, tillgängligt och välkomnande. Att Båstad på några få år gått från semesterort med tennis till mångsidigt träningsmecka är resultatet av samlade insatser på bred front. Traktens anläggningar, Båstad Turism & Näringsliv, idrottsföreningarna – och givetvis privata aktörer som Båstad Triathlon Center – bidrar alla till att sätta orten på kartan. Kanske som en landets mest besöksvärda destinationer för friluftsliv och träning.

014


? VÅR I L

YKE

C NY

Rosa svensktillverkad elcykel från Skeppshult finns hos Svens Cykel. Checkpoint SL 5 är en gruscykel i kolfiber för äventyr på alla sorters vägar och i alla väder. Checkpoint är en av Trek bikes grusmodeller och finns i flera utföranden för både herr och dam på Sportshopen.

BOA

på GRUS

Nej, det handlar inte om ormar. För att öka passform och komfort i cykelskor är många modeller nu utrustade med BOA-spännen. BOA Fit är ett registrerat varumärke vars system används i flera olika skotyper där passform utan tryckpunkter är extra viktig – sportskor, skyddsskor, jaktoch snowboardkängor. Även hövdinghjälmarna är idag utrustade med BOA-spänne för att passa alla användare. Den flexibla steglösa spänningen i låsmekanismen kan hanteras med en hand, något som gör att man kan justera skorna – till och med under cykelturen.

En av de senaste årens trender inom cykling är gruscyklar eller ”gravel bikes”. Idén är en cykel som hämtat det bästa ur flera andra cykeltyper och som klarar av att ta sig smidigt fram i de flesta sammanhang. Långtur, landsväg, grusväg, regn och rusk – inget väglag ska sätta stopp för din nya bästis på två hjul. Cyklar i den här kategorin har bredare däck än en landsvägscykel. De är anpassade för mångsidig användning och ofta utrustade med skivbromsar och fästen för skärmar, pakethållare och cykelväskor, något som också gör dem lämpade för den som vill cykelsemestra. En lite mer upprätt sittställning gör dem dessutom bekvämare för långturen eller pendling i trafik.

MTB-sko från Specialized med både kardborre och vridspännen från BOA. Skon är uppbyggd enligt ett eget koncept med stor hänsyn till hur kroppen för sig.

johanw

CYKELAFFÄR PÅ BJÄREHALVÖN

Cresent - Batavus Skeppshult - m fl märken Hjälmar, väskor & korgar Service & tillbehör Uthyrning av cyklar från Skeppshult ykla Provc s Skeppshult hos os

NIKE | HOKA | ON ASIC | TREKBIKES RÖHNISCH | CRAFT | ECCO svens cykel WILSON | SALOMON UNDER ARMOUR m fl

Prisvinnande barnhjälmen TEC LELLE skyddar från alla vinklar.

sportshopenibastad Hövding -Världens säkraste cykelhjälm är inte en hjälm.

sportshopen i Båstad

sportshopenibåstad.se

Tennisvägen 31, 269 33 Båstad | 0431-701 26 015

0431-710 29


med familjen på resa

LÄTTARE BORTA I en kö på Autobahn överges navigatorn och på uppmaning sveper min fru sitt pekfinger över GPS:en på mobiltelefonen. Hittar alternativ väg. Ringer den andra familjebilen och vill dela med sig av vår konstruktiva kapacitet. För sent! De har redan tänkt tanken. Typiskt! 1-0 till dem. Knogarna vitnar på ratten. Axlar åker upp. Tidsjakten börjar. Vi lyckas reducera till 1-1 när vi struntar i kaffepaus. Framme. Pojkarna vecklar ut sina oändliga lemmar ur ett spindelnät av laddkablar och hörlurskopplingar när bildörrarna slås upp och sur kupédoft ersätts med krispig alpluft. Alla rummen på Dorf Alm är uthyrda. Här tänker våra familjer agna sportlovsmetet med halvpension. Fyra aktiva tonårsgrabbar är som gökungar och presumtiva åtgärder för att slå en järnring om semesterns matkassa är nödvändig. En åldrig dansk pappa bär en one-pieceoverall på frukosten, kontrasterande mot familjen från Zurich vars klädkod drar åt det fondkommissionära hållet. Två bleka engelska kvinnor har det där bordet som precis rymmer födelsedagstårtan. Jag tycker att alla är väldigt lågmälda. Det kan också handla om att vårt sällskap bidrar med högre frekvenser. Samvetet får mitt huvud att rotera, oroad över avvikelsen. Theresa är en trygg pensionatsvärdinna. Hon är dessutom förskolepedagog till en vilande 2-åring på den högra höften och djurskötare till en illgrön 5-årig dinosaurie som rör sig långsamt och hemtamt mellan gästerna. Hennes vänsterhand är servitrisen som tar fram hemkokt marillenmarmelad, rättar till det skulpterade smöret på den hemmabyggda buffen och berättar om vildgeten på kvällens middagsmeny. Som receptionist fördelar hon husets sju nycklar. Ansiktet levererar miner efter förbipasserandes behov.

av pat r i k l a r s s o n

Vänlig nick, varmt leende, förstående omsorg men också odramatisk uppfordran, främst åt den egna maken, då hans husliga talanger påminner om våra grabbar i baksätet på bilen. Varje tum av hennes resurser brukas varsamt. Vet inte vad det heter i Österrike, men konsulterna hemma brukar kalla det multi-tasking. Våra familjer springer på tå genom enstaka snöflingor. Dansken trär på den numera bekanta one-piece-overallen och lämnar skyndsamt annexet med sin nakna fru när vi invaderar bastuns tre kvadrat. En storebror i vårt sällskap, får kortslutning i tonårshjärnan. Jag känner mig bättre till mods när hans sansade pappa förlorar taget och mulnar. Själv fick jag utbrott på min son under frågesporten föregående afton. Ljuset faller in lite snyggare nu, även om mitt utspel var mer okontrollerat. På Tyrolens höga alptoppar transformeras familjerna till mer fridfulla enheter. Vi blir mindre. Vi blir mer betydelselösa. Vi måste inordna oss. Vi kan inte dominera varandra eller naturens ordning. Tonårskillar gör sig bra i alpmiljö. Motoriken får plats. Plötsliga rörelser och långa ben har det svårare i bilar och på hotellrum. På sluttningarnas vita vidder och klarblå himmel är däremot familjelivet enkelt som en barnlek. Hemma. Vid brevlådan hälsar grannen välkommen hem. Undrar var vi åkte skidor i år. Obetänksamt svarar jag: ”Österrike, på gränsen till Italien”. 85-åringen backar, vänder sig om, mumlar ”Corona” och försvinner bort i grådiset. Man är tillbaka i den komplicerade vardagen. Jävla vardagen!

016


Magasin Båstad Open halvsida pippi 2020 copy.pdf

Konstnärlig ledare Roland Pöntinen

Pippi 75 år Anniversary mug

»FRån hjäRtat – må det åteR gå – till hjäRtat« C

M

ludwig van Beethoven Y

CM

MY

CY

båstad KammaRmusiKFestival 22–27 juni 2020 CMY

K

BILJETTER biljetter köps via: www.bastadkammarmusik.se Från 1 maj kan biljetter även köpas i bjäre bokhandel, Köpmansgatan 12, båstad. FESTIVALENS KANSLI bjäre bokhandel, Köpmansgatan 12, båstad Postadress: box 1014. 269 21 båstad telefon: +46 (0)431–36 96 60 e-post: info@bastadkammarmusik.com www.bastadkammarmusik.se

Vi finns i Boarp mellan Båstad och Torekov. Tel: 0431——733 45 | designhousestockholmopen.se 017

1


vid

Torekov Hotells läge är helt unikt. Vid Bjärehalvöns yttersta udde, där stenig kust och karga vindpinade strandmalar möter Kattegatts ömsom vresiga ömsom insmickrande vatten, sjunker byggnaderna in i landskapet, liksom respektfullt bugande. Känslan av naturens närhet, vädrets krafter och vindarnas riktning bär utpostens alla kännetecken. av l i n a a n d r e a s s o n

LANDS ÄNDE – Torekov Hotell ger plats för paus

J

ust känslan av Bjärehalvöns sista kontaktpunkt innan havet tar vid ska också prägla verksamheten, menar Anna Löwenhielm när hon, lätt försenad, slår sig ner i den nybyggda kombinationen av bistro och spa-lounge. Hon definierar omedelbart: – Vi vill inte profilera oss som enbart spa-hotell. Hit ska man komma främst för att det är en fantastisk plats att vara på. Självklart ingår spaavdelningen, med extra fokus på dagsbesök, som en viktigt komponent i nysatsningen. Under vintern har man därför byggt ny massagepool, bastuhus och relaxavdelning i direkt anslutning till poolen, men flera andra viktiga delar har också fallit på plats. Anna Löwenhielm beskriver med inlevelse hur man på hotellet vill få sina gäster att uppleva landskapet utanför och kontrastverkan när man låter upplevelser av den omgivande varvas med hotellboendets bekvämligheter. Stora nya investeringar i både fastighet och inredning ger bättre plats för konferensgrupper och andra gäster. Tillsammans med en

bredsatsning på verksamheten och paketering av upplevelser vill man öka tillgängligheten. Vandring, träning, golf, yoga eller utflykt till Hallands väderö är bara en del av utbudet. – Allt ska sammanfogas till en helhet! I den ingår både omgivningarna, hotellmiljön, maten och bemötandet och med den nybyggda loungedelen sammanfogar vi inne- och ute genom glaspartier mot poolgården, säger Anna. Hon berättar hur inredningen tagits fram i samarbete med arkitekt- och inredningsbyrån Krok & Tjäder. Vi uttryckte tydliga önskemål om jordnära färger i en skala som hämtats från den omgivande naturen. Allt ska andas smakfullt lugn. Utan att vara pretentiöst. – Vi tänker kom-som-du-är! Det ska kännas helt naturligt att spontant komma förbi på lunch eller en bit mat. Jobbkläder, jeans eller finskjorta spelar ingen roll. När sommaröppna krogar stänger ska vi finnas året runt, både för våra hotellgäster och ortsborna.

”...naturens närhet, vädrets krafter och vindarnas riktning bär utpostens alla kännetecken.” 018


”Nu har ”pubkvällarna” blivit så populära att man måste boka bord om man ska få plats att äta.” – Det stämmer, inflikar restaurangchef Josefin Lundgren, som mitt i lunchsserveringen tittar förbi en kort stund, att vi de senaste åren fått stadigt fler lokala gäster till restaurangen. En extra satsning gjordes för ett par år sedan på hennes initiativ. – Då drog vi igång fredagspuben sista fredagen varje månad. Vi ville att det skulle bli ett härligt häng för lokalboende, att de skulle börja betrakta hotellet lite som sitt förlängda vardagsrum. ”Åretruntarna”, som Anna väljer att kalla de helårsboende (inklusive sig själv) tog initiativet med pubkväll till sig. Många valde dessutom att stanna kvar för mat i restaurangen efteråt. Nu har ”pubkvällarna” blivit så populärt att man måste boka bord om man ska få plats att äta. En fullbokad restaurang är glädjande, men knappast förvånande, menar Anna. Maten står i fokus och köket ingår givetvis i den helhet man vill presentera. Kökschef Oliver Nilsson står för ett modigt kök med både lokala råvaror och långväga smaker. Omvärldsbevakning och

019

anpassning till nytt tänkande kring mat och miljö påverkar menyn. Det märks bland annat i ambitionen att göra den vegetariska varmrätten till à la cartemenyns bästa. – Ambitioner kring maten ska självklart omfatta alla målen, fikan med. Det är viktigt. Annars blir det ingen helhet. Torekov Hotell hittar sin egen nisch. Här ska känslan av ”paus” vara närvarande, även för dem som konfererar. Anläggningens lugn och tillgången till den omgivande naturen ska ge ett rogivande ”bad” att hämta kraft ur. – Vi ska hjälpa till att skapa den känslan. Miljön, maten, mottagandet, servicen och rummen, flera av dem nyrenoverade, allt hänger samman. Oavsett det gäller en konferensgrupp eller privata gäster ska vi ha i åtanke att våra gäster valt att lägga tid, resurser och planering på att komma hit, fortsätter hon. Det blir vårt uppdrag att se till att alla känner sig nöjda och bekväma. Ingen ska åka missnöjd härifrån. Så blir Bjärehalvöns utpost i väster en härlig plats för rekreation.


&

Bra för miljön när gammalt blir nytt

Vintage 2:a hand

När vi med kort varsel behövde en barnstol svängde jag förbi på Båstad GIFs loppis vid Örebäcksvallen en lördagförmiddag och kom hem med precis det jag behövde. 25 kronor kostade barnstolen - inklusive den lilla extra brickan att ställa tallrik och mugg på.

Släng inte kläder! De flesta plagg kan återbrukas på något sätt. Laga gärna. Det finns duktiga sömmerskor som hjälper till med blixtlåsbyte, in- och utläggningar och mycket annat. Eller ge bort det du tröttnat på till någon du känner Vid återvinningsstationerna finns plats att lämna kläder och skor till olika välgörenhetsorganisationer. Lämnar man klädpåsar i en HM-butik får man rabattkuponger inför nästa köp. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa hållbarhet genom att återbruka och återanvända på olika sätt. Ett nytt förhållningssätt till konsumtion är en angelägenhet för både företag, konsumenter och miljön.

020


S

ka ni fixa till ett gästrum, eller en stuga på tomten? Ska de utflugna barnen förses med eget attefallshus på tomten, ett litet hus där inredning och utrustning ska passa för lättskötta och avkopplande sommardagar, småbarn som springer in och ut. Semesterkänslan fulländas med gammal kaffeservis och oömt porslin för fikastunder i trädgården. Återbrukat är många gånger ett både charmigare, personligare och billigare alternativ till nytt och masstillverkat. Leta efter möbler, porslin och textil! Varje fyndad pryl bidrar till personlig prägel och härlig mix av udda saker,

men också till att hedra avlagda ting och deras historia. Dessutom sparar vi miljön och bidrar till en mer hållbar framtid för barn och barnbarn. Välj bland privata loppisar eller idrottsklubbarnas butiker med massor av användbara och fina grejer. Behöver du extra lakan till besökare i sommar, möblera i gäststugan, ha en byrå i källaren eller hitta ett sängbord du kan måla om. Det finns massor av roliga fynd att göra i traktens andrahandsbutiker. Inte nog med att det är kul att handla på loppis. Det är också bra för plånboken, miljön och planeten.

Köp och sälj prylar & kläder på nätet Boomerang är svenska märket som alltid värnat kvalitet och lång hållbarhet. På hemsidan finns en flik för plagg som söker ny ägare. www.boomerangstore.com/vintage Nudie jeans är klädmärket som startades 2001 i Göteborg. Hållbarhet har varit ett nyckelbegrepp från början och företaget satsar på livslångt användande av sina jeans. Därför erbjuder man också fri lagning via sina butiker eller återförsäljare runt om i världen. www.nudiejeans.com Sellpy är andrahand på nätet för mängder av kläder och prylar. Här hittar man både begagnade och nästan oanvända prylar som söker ny ägare. Principen bygger på att privatpersoner skickar in och får betalt för det som säljs. www.sellpy.se

Afound har en sida för second hand där man kan hitta många snygga plagg från kända varumärken. www.afound.se Tradera Välkänd auktionssida på nätet för både samlare och den som letar efter vad som helst. www.tradera.se Blocket Självklar sida för den som letar begagnat, oavsett det handlar om en racercykel, bil, trädgårdsredskap eller allehanda byggmaterial. Släng ett öga här när du ska renovera eller bygga om. Det kan spara många tusenlappar. www.blocket.se Arket Begagnade textilier ska aldrig kastas, menar klädföretaget Arket som med sin filosofi vill bidra till att begagnade eller osålda plagg inte hamnar på sopberget. www.arket.com

Butiker – loppis & antikt

Kattens Loppis & kuriosa, Våxtorp – @kattensloppisochkuriosa Rutigt & Randigt ligger i Grevie – @RutigtochRandigt Grevie GK Loppis – www.greviegik.se Västra Karups IF – @vkifloppis Förslövs IF – vwww.fif.se Båstad GIF – @bastadsgif.loppis Vejby Loppis – @vejbyloppis Röda korset i Laholm har två second handbutiker – www.kommun.redcross.se/laholm/butiker/

021


Tack till Catharina och Göran för att vi fick vara hos Er! Textilier från chamois.se, Keramik från miablanchekeramik.se och Agneta Livijn

E

fter den äntligen överstökade blöta och blåsiga vintern behöver man lite comfort food att trösta sig med. Jag har valt att göra några pastarätter, samt lite annat smått och gott. Som ett vårtecken fann jag även ramslök på Bjäre dagen innan fotograferingen, vilket kom väl till pass! När det gäller hemgjord pasta vill jag slå hål på myten om att det är komplicerat. Själv var jag novis för ett år sedan, då jag köpte en liten enkel handvevad maskin, och såg en kort instruktionsfilm på Youtube med Jamie Oliver där han lär ut hur man gör bra pastadeg på under minuten! Man tar helt enkelt ett normalstort ägg per hekto durumvetemjöl och kör detta snabbt i en matberedare. På ca 20 sek har du degen klar! Smidig och helt perfekt! Sen tar man en bit av degen, kavlar lätt och kör den sedan i pastamaskinen för önskad tjocklek! Lätt som en plätt! t e x t , r e c e p t o c h st y l i n g e va p et e r s é n

022

|

f oto m et t e ot to s s o n


Två perfekta förrätter RÖDBETSGRAVAD LAX MED ÖRTMAJONNÄS, PICKLADE SENAPSFRÖN, ROSTADE HASSELNÖTTER OCH KRASSE LAXEN: 300-400 g salmalax eller laxfilé i bit, 0,5 dl strösocker + 0,25 dl salt, 1 mellanstor skalad och grovriven rödbeta, 1 tsk mortlad vitpeppar. Blanda salt, socker, rödbeta och peppar och gnid in i laxen, rulla in i gladpack och låt ligga i kylen i minst 12 timmar. ÖRTMAJONNÄS: mixa 3 msk Hellmans majonnäs med 1/2 tsk dijonsenap och 2 msk hackad gräslök, lite salt och peppar. PICKLADE SENAPSFRÖN: koka en 1-2-3-lag, skala en rödbeta och dela i bitar. Låt bitarna dra i lagen under en dag tillsammans med 50 g gula senapsfrön. Vips har ni fått vackra röda senapskorn! Plocka bort rödbetsbitarna och häll resten i en burk. Håller i ett par veckor. Hasselnötter: Rosta 100 g hasselnötter på 200°C i 10 min. Tag ut och häll över på en torr handduk och massera så får du lätt av skalen. Skär laxen i tunna skivor och dekorera med senapsfrön och nötter. Glöm inte krasse på toppen! Supergott och fräscht. Här har jag gjort det som en förrätt, men det passar även på buffé. Om du vill grava hela sidor lax så är måttet 1dl socker och 1/2 dl salt per kg lax, och då gravar jag den i ett dygn, och vänder på den efter ca 12 tim. Det blir perfekt!

SOCKERSALTAD LAMMYTTERFILÉ I ROSÉSALLADSBLAD MED DRAGONMAJONÄS OCH PEPPARROT KÖTTET: 300-400 g lammytterfilé, 0,5 dl muscovadosocker, 0,25 dl havssalt, 1/2 tsk sechuanpepparkorn, 2 kryddpepparkorn, 1 stjärnanis, 6 enbär. Stöt socker, salt och kryddor grovt i en mortel. Massera in blandningen i köttet och lägg allt i en plastpåse i kylen i 8-12 timmar. DRAGONMAJONNÄS: 1,5 dl Hellmans majonnäs, en kruka dragon som finhackas, salt och peppar. Mixa allt till en fin grön majonnäs. Riv färsk pepparrot och skölj rosésalladsblad, skär lammfilén i tunna skivor, och lägg upp (antingen som på bilden eller en skiva i varje salladsblad). Toppa med en klick majonnäs och riven pepparrot. Filéskivorna passar som drinktilltugg eller som förrätt. Alla recept är beräknade för 4 personer.

023

123-LAG = 1/2 DL ÄTTIKA 1 DL SOCKER 1,5 DL VATTEN


På bilden har jag även lite strimlad ramslök och rödbetsskott.

GRÖN GREMOLATATAGLIATELLE MED CITRON OCH MOROT DU BEHÖVER: 2 hg + 0,5 hg Durumvetemjöl, 2 ägg, olivolja, zest och saft av en citron, 1,5 dl finhackad bladpersilja, 2 vitlöksklyftor, 1/2 grönsaksbuljongtärning, 3 morötter, skalade och hyvlade, 2 dl vispgrädde, salt och peppar.

RÖDBETSRAVIOLI FYLLD MED CHÈVRE OCH RAMSLÖK DU BEHÖVER: 2+0,5 hg durumvetemjöl, 2 ägg, olivolja, 2,5 dl vispgrädde, 2 nävar ramslök eller 1 knippa gräslök och 4 vitlöksklyftor, 150 g chèvre, riven parmesan, salt och peppar. GÖR PASTADEG enligt ovan på 2 hg mjöl och 2 ägg. Låt den ligga kvar i matberedaren. För att få pastadegen vackert röd tar man en liten kokt och skalad rödbeta, mixar den med ca 1,5 msk olivolja, tillsätter detta till degen och kör lite till så att degen blir jämnt färgad. Tillsätt en eller ett par msk mjöl till för att kompensera för oljan. Färdigt att kavla och köra i maskinen till platta sjok. Tag ut rundlar med hjälp av utstickare eller glas.

GÖR PASTADEG enligt ovan på 2 dl mjöl och 2 ägg. Mixa citronzest, 1 dl persilja, vitlök och 5 matskedar olivolja till en gremolata. Blanda ner 2 msk av gremolatan, samt resten av persiljan i pastadegen och kör tills den är slät, tillsätt lite mer mjöl för att kompensera oljan. Kör sedan i pastamaskinen, först på plattläget, sen på tagliatelle-läget. Lägg sedan i små nystan på mjölat papper eller häng upp på en tork om ni har. Koka upp grädden i en liten kastrull. Tillsätt buljongtärningen och citronsaften, lite salt och peppar, låt småkoka i några minuter, tillsätt sedan resten av gremolatan, samt lägg i hälften av ”morotsbanden”.Dra av från värmen. Under tiden kokar du pastan i 2-3 min. Slå av vattnet och fördela pastan i fyra djupa tallrikar, häll över såsen, och lägg på resterande morotsband.

Ni kan självklart använda färdig pasta till denna goda och billiga rätt!

GÖR SÅSEN: koka 2,5 dl vispgrädde i ca 5 min på låg värme, tillsätt en näve finhackad ramslök mixad med 2 msk olivolja, salt och peppar, låt stå på lägsta värme. GÖR FYLLNINGEN: 150 g chevre, en näve ramslök, 1 msk olivolja, lite salt och svartpeppar, mixa allt. Klicka ut fyllningen på hälften av rundlarna, inte för mycket! Prova att du kan få på överdelen utan problem. Ta lite vatten på fingret och dra runt det på överdelen och tryck sedan varsamt fast den på underdelen. Lägg den färdiga raviolin på ett lätt mjölat papper. När allt är klart kokas de i ca 2-3 min i omgångar, tills de flyter upp, och ta sedan upp dem med hålslev. Tag fyra djupa tallrikar, bottna med några msk sås, fördela sedan raviolin i tallrikarna, häll på resten av såsen och toppa med parmesan! Ät direkt!

024


Vi har utemöblerna som håller år efter år!

CONNECT KAMPANJ 25%

Köpmansgatan 68, Båstad - 0431-750 50 - magasinetibastad.se

27/4 I BuTIK

MIssa InTE!

20/4 I BuTIK

MIssa InTE!

Böcker som letar sig in i hjärta – och mage. Och gärna stannar där länge. En kontradiktion kanske, men känslan av lycka som läsupplevelser skänker kan vara svår att beskriva. Oavsett vad, någon av böckerna ovan kan bli en av de viktigaste du någonsin kommer att läsa. Varmt välkommen! Köpmansgatan 12, 269 35 Båstad. Tel 0431-700 01. info@bjarebokhandel.se www.bjarebokhandel.se Öppet måndag–fredag 10 –18, lördag 10–14.

025


BÄSTA FREDAGSMYSET

- en plåt med potatisnachos! DU BEHÖVER: 600 g tunt skivad delikatessspotatis eller färskpotatis, 1 dl riven Västerbottenost, olivolja, salt och peppar. Topping: 1, 5 dl cremefraiche, 60 g svart eller röd stenbitsrom alt tångkaviar, 1/2 dl finklippt gräslök, 1/2 tunt skivad rödlök, några kvistar dill, 5-6 rädisor, tunt skivade. (Du kan byta ut stenbitsrommen mot löjrom, sikrom eller kallrökt lax.) Sätt ugnen på 225°C. Bred ut potatisskivorna på bakplåtspapper på en plåt, helst så de ligger en och en. Pensla på olivolja, salta och peppra. Rosta i övre delen av ugnen ca 15 min. Tag ut och vänd skivorna, strö över osten, sätt ugnen på grilleffekt och sätt in plåten i ugnen igen, ca 5 min tills osten fått lite färg. Tag ut plåten och lägg på toppingen! Passar som förrätt eller snacks till drinken!

SVART RÅRISRISOTTO MED TRYFFEL DU BEHÖVER: 2 dl svart råris, 4 dl vatten, 2 finhackade chalottenlökar, 2 dl vispgrädde, 10 droppar tryffelolja eller 1 tsk tryffelsalt, (riven färsk svart tryffel går också bra, så klart!) Riven parmesanost ca 60 g, olivolja, salt och peppar, samt lite rosésallad och extra parmesan till servering. Tryffelolja finns i livsmedelsbutiken. Ta en av god kvalitet, godast är om du får tag i tryffelsalt, det slår allt, finns hos Tant Grön! Koka riset i ca 40 min, eller enligt anvisningar på paketet. (kan vara lite olika beroende på märke). Häll av ev. resterande vatten. Fräs löken i en kastrull med lite olivolja. Tillsätt riset, rör om och tillsätt grädden tills du har en perfekt krämig risotto. Avsluta med tryffelolja/tryffelsalt, parmesan, smaka av med salt och peppar! Farligt gott och ganska mäktigt, passar som tillbehör till t ex kyckling, eller ät den som den är med en god grönsallad till!

SÖTPOTATISRÖSTI MED STEKT SVAMP OCH FÖRLORAT ÄGG DU BEHÖVER: 2 medelstora sötpotatisar, ca 600 g, 1 liten finhackad gul lök, 100 g riven parmesan, 2 + 4 ägg, olivolja, 2hg svamp, här har jag använt kantareller från frysen men det går lika bra med champinjoner, salt och peppar. Skala och riv sötpotatisen grovt. Blanda ner 2 ägg, löken, parmesanosten, salt och peppar och blanda väl. Dela upp i fyra ”högar”, platta ut och stek i olivolja på medelvärme tills röstin fått fin färg på båda sidor. Skiva svampen och stek den i lite olivolja, och ”förlora” till sist 4 ägg i kokande vatten med en skvätt ättika i. Lägg upp rösti på fyra tallrikar, toppa med svampen och till sist det förlorade ägget!

026


LADY OCH LUFSENS KÄRLEKSMÅLTID

eller Kalvbollar med ricotta och oregano i tomatsås serverade med pasta DU BEHÖVER: neutral rapsolja och olivolja, 2 stora silverlökar, 4 vitlöksklyftor, 1 kruka färsk hackad oregano, 400 g krossade tomater, 5 dl kycklingbuljong, 500 g kalvfärs (går även bra med nötfärs), 100 g rivet vitt bröd utan kanter, 250 g ricottaost, 60 g riven parmesanost, 1 ägg, 30 g hackad persilja, salt och peppar. GÖR SÅSEN FÖRST: Hacka lök och vitlök. Häll 2 msk olivolja i en stekpanna. Fräs hälften av löken och vitlöken, samt hälften av oreganon, och stek i några min på låg värme. Tillsätt tomater, hälften av buljongen, lite salt och svartpeppar. Låt puttra i 10-15 minuter. Gör kalvbullarna under tiden: Lägg resten av löken, vitlöken och oregano i en stor skål tillsammans med kalvfärs, brödsmulor, ricotta, parmesan, ägg, persilja, 3/4 tsk salt och lite svartpeppar, blanda ordentligt med händerna och forma till lite större köttbullar. Stek i omgångar i rapsolja, i några minuter på medelvärme. Lägg sedan över på ett fat, sänk ner dem i såsen och häll över så mycket av den resterande buljongen som behövs. Låt sjuda under lock i ca 30 minuter. Tillsätt extra oregano och servera med valfri pasta, gärna pappardelle, och extra pamesanost!

Man blir lycklig av att äta detta!

FLÄDERPANNACOTTA PÅ DIGESTIVEBOTTEN MED BLODAPELSIN (räcker till 10 personer) Jag brukar göra den här som en rund tårta eller i en rektangulär form och dela i bitar som här. Sedan toppar man den med de bär och frukter som är aktuella för årstiden. FÖR EN TÅRTA ALT EN MINDRE BRASPANNA: 400 g Digestivekex, mixa till smulor, blanda ner 120 g smält smör, förgrädda i 180 grader en form med bakplåtspapper i botten i 10 minuter. Låt svalna. FYLLNING: Lägg 6 blad gelatin (alt vegegel) i kallt vatten i 10 min. Koka upp 6 dl vispgrädde med 6 msk strösocker. Ta av från plattan och rör ner det uppblöta gelatinet. Blanda sedan ner 2 dl matlagningsyogurt och 1 dl koncentrerad flädersaft. Häll i den svalnade formen och ställ kallt för att stelna i minst fyra timmar. Skär i bitar och dekorera med valfria bär eller frukt. På bilden har jag använt blodapelsinklyftor.

Den här desserten gör jag ofta både gluten och laktosfri med hjälp av laktosfritt smör och grädde och glutenfria digestivekex, blir precis lika gott!

027


R

O S A

av l i n a a n d r e a s s o n

R

osor har under århundraden utgjort sinnebilden för skönhet och väldoft. Eteriska oljor har utvunnits, blad har strötts på marken eller torkats till smaksättning och dekoration. Under senare år har dessa undersköna och väldoftande växter hamnat i skymundan när stenlagda ytor utan blommande växtlighet blivit trend inom trädgårdsanläggning. ”Rosor är taggiga, svårodlade med kort blomningstid” uttrycker den okunnige. ”Så är det inte alls”, menar rosälskaren. Nya vackra sorter med få taggar, lång blomningstid och underbar doft dyker hela tiden upp. Skönheten är ännu där för den som tar sig tid att betrakta. Att vila blicken på moln av rosa kronblad är lisa för själen. För att inte nämna romantiken i en rosenträdgård! Släpp klängrosen fri att söka sig upp i ett grenverk, låt trädgården bli trassligt vacker på sina ställen och skapa förutsättning för nytt liv. Vem motstår en klängande Rosa Helenae som fyller trädgården med honungsdoft och ger föda åt bin och humlor? Dessa så viktiga insekter vars existens avgör vår egen. För utan dem – ingen skönhet, ingen pollinering, ingen natur och ingen mat.

D R

Ö M

f oto a n n a a ato l a

Gör en egen rosenberså i din täppa, ett hörn för stilla stunder, sommarläsning och en vilstol. Plantera ett par rosbuskar i vår! Lämna plats för färger, dofter, blad och odlarglädje! Bjud in fjärilar och nyckelpigor. Släpp upp några tistlar och nässlor. Lämna plats för liv.

FINA ROSOR Generous Gardener Olivia Rose Austin Asperin Rose Heritage Eglantyne Tips för den som vill inspireras av trädgårdsinredning med rosor: Hemma hos arkitekten på svtplay: Svenska arkitekten Anna Chavepeyr. 028


ROSA KERAMIK Rosa drömmar för hemmet fulländas med ett unikt keramikkrus från Bissa Segerssons verkstad i Torekov. Vackrare än så här blir det inte – när skrovlig rosa yta möter blankbränd insida. Kanske med accent från magnolians grafiska grenverk eller en ensam ros, just inplockad från trädgården.

PLANTERA EN ROS I VÅR – eller kanske flera

Susanne och Jürgen Strandahl Gabrysiak är nya innehavare av växtbutiken i Hasslöv, som nu fått namnet ”Bland träd och häck”. Liksom tidigare ägare har de ett brett utbud av växter, men med en extra vurm för de vackraste rosorna. Enkelblommande Sweet Pretty är deras absoluta favorit. Denna underbara lågväxande ros blir omkring 60 cm hög och utvecklar en krans av små rosa ståndare, nästan som fransar kring ett gult öga. Sweet Pretty är en remonterande ros som blommar om. Så får man möjlighet att njuta av de vackra blommorna mer än en gång under sommaren.

VÄGGEN I NY FÄRG Trendiga nya kulörer från Alcro. I vår bejakar färgtillverkarna de milda varma rosa tonerna. Äntligen tillåts mjuka hjärtliga färger flytta ut ur babyrummet för att pryda ytor i vardagsrum, kök, eller varför inte som väggfärg i badrummet, snyggt kontrasterande mot vitt kakel, betonggolv eller stenplattor.

Sweet pretty. foto: Bland träd och häck. 029


ROSENBÖNA – Vacker, ätbar och lätt att odla.

Yvonne Bjerregaard har sin trädgård i skånska Fleninge. Hon ger också kurser och driver bloggen skabarafixa där man hittar mängder av tips och recept. Här berättar hon om en verklig trädgårdsfavorit – Rosenböna –lättodlad även för den ovane. t e x t o c h f oto y vo n n e b j e r r e g a a r d

Rosenböna eller blomsterböna – ännu ett av naturens smycken. Många av oss odlar den väl mest för prydnads skull. Växten fyller snabbt ut en spaljé och pryder platsen med vackra röda blommor. Baljan äts, som regel späd, skuren i bitar. Men låter du den växa på och spritar dem kan du ta tillvara bönorna inuti och använda dem som typ borlottibönor. ROSENBÖNA, BLOMSTERBÖNA ELLER RUNNER BEAN Kärt barn har många namn. Engelskans ”runner bean” tycker jag är ett talande namn. Bönan formligen rusar i höjden, upp till 3-4 meters höjd. Blomsterböna växer snabbt och kan på kort tid fylla ut en spaljé eller dekorera en stör och ge volym till trädgården. De röda blommorna på rosenbönan är ett smycke i trädgården.

ODLA ROSENBÖNA PÅ HÖJDEN Jag har haft en stör med två bönplantor, en på var sida. Bredvid står en plymspirera, när dessa båda blommade samtidigt klädde de varandra så fint. En ranka från bönan smet dessutom iväg och slingrade sig in i spirean. När spirean blommat över tog bönan vid och klädde spirean med röda blommor. Det är ett fiffigt sätt att låta en överblommad växt få ny blomning. ROSENBÖNA I MATEN Rosenbönan är inte bara vacker, den är ätbar också. I Sverige verkar det som att vi mest odlar den som prydnadsväxt, den kallas ju också för blomsterböna – då kan en tro att den bara odlas för blomningens skull. På sin höjd äter vi baljorna späda och skivade i bitar. De ska inte ha hunnit växa sig särskilt stora för de blir sträva och trådiga. Engelsmännen däremot äter även bönan inuti, fullt utvecklad. När jag letar runt på nätet efter recept med rosenböna så är det inte precis så att jag blir överöst med recept. På sin höjd hittar jag nån ungersk gryta. Söker jag på

Rosenbönorna i träfat med Zinnior i bakgrunden. engelska väller det upp recept, men mest är det med skidan skuren i bitar då. ANVÄND SOM BORLOTTIBÖNOR Jag har läst att rosenböna går att använda på samma sätt som den spräckliga borlottibönan. Det man ska tänka på är att bönor innehåller lektiner och ska därför inte ätas råa, man kan bli sjuk och illamående med diarréer. Är de torkade ska de ligga i blöt över natten och sedan kokas mjuka.

www.skabarafixa.com 030


BOKHANDLAREGÅRDEN Hitta till byns mysigaste ställe! I brygghuset på gården bakom bokhandeln vid Båstads torg. Kom och njut av vårvärme och hembakat.

PÅSK & LÅNGHELGER från midsommar ALLA DAGAR Se öppettider bokhandlaregarden.se | @kafebokhandlaregarden kafebokhandlaregarden.se kafebokis@gmail.com | 0707790746

Välkommen på 100 årsfirande 2020

www.norrvikenbastad.se 031


MIN FOT växande Båstadföretag för fothälsa av l i n a a n d r e a s s o n

|

f oto a n n a a ato l a

Caja Krikström står mitt bland långa hyllor i lagret på Kalkvägen. Om några veckor är alla lådor borta och lokalen tömd. När väggarna i Båstad bågnade av allt bredare sortiment och ständigt ökad orderingång blev en robotiserad lagerhantering i Helsingborg lösningen. – Det är inte utan våndor jag fattade beslutet att flytta hela lagret, menar hon, men säger i samma andetag att kontoret med all administration kommer att bli kvar på hemorten.

Fotografen knäpper ännu någon bild på Cajsa. Under tiden kikar jag under locket på några kartonger, inspekterar sulan på en modell av Crocs (kanske något för turen till bryggan) och håller undan för personal med ordersedlar, lådor och boxar. Hunden Risto svassar fram och tillbaka. Fredag på Minfot, en av de sista innan flytten. I konferensrummet slår hon sig ner med ett glas vatten. En vinterförkylning – den första på flera år – hänger ännu kvar och efter några dagars sängliggande är hon tillbaka på jobbet. Cajsa menar att det i takt med att företaget växt sig allt större blivit nödvändigt att hitta en bättre logistiklösning. Idag förväntar sig kunden snabb leverans och den manuella hanteringen är en skör del av länken. Om någon

blir sjuk, eller vid toppar i orderingången blir det svårt att hinna med, trots att alla – inklusive både föräldrar och svärmor – dagligen lägger mycket tid på att packa beställningar. – Vi ser också att det tar alltför stor tid från viktiga administrativa funktioner och produktutveckling, menar . Att hennes företag Minfot på några få år skulle växa från litet e-handelsbolag till dagens verksamhet med omkring femton anställda var inget hon riktigt förutsåg. Cajsa var sjukgymnasten som ville ta ett kliv i ny riktning. Intresset för kroppen och dess funktioner har alltid funnits med, men också tankar om handel. Under föräldraledigheten i slutet av 00-talet slog tankarna rot. Hon köpte Båstads hälsokostbutik. Här kunde hon

032


Cajsa Krikström tar en tur runt lokalerna i Båstad som man nu växt ur. Den nya lösningen är ett robotiserat lager som sköter all hantering med in- och utleveranser i Helsingborg.

förverkliga sina idéer. Tillsammans med maken Ola, diskuterade hon tanken på att ha en liten webbutik i anslutning till den fysiska butiken. De vågade prova. – Det började i väldigt liten skala med att vi ville satsa på nätförsäljning av specialprodukter och tillbehör för fötter som vid den tiden var svåra att hitta i fysiska butiker. Vi fick i samband med en ”speed dating” hos Arbetsförmedlingen kontakt med en ung och framåt tjej som var intresserad och kunnig i digital hantering. Vi vågade oss på att anställa henne. Anette Persson arbetar fortfarande i företaget. Som nyanställd tog hon plats i det minimala kontoret – snarare en skrubb, menar Cajsa – i anslutning till hälsokostbutiken och började arbetet med att utveckla Minfots första webshop via plattformen Jetshop. Försäljningen var minimal. Ändå kolliderade den nästan omedelbart med butikens besökare.

033

Idén var ju först att lägga upp produkter vi hade i affären, men när man insåg att en kund kunde stå med skokartongen vid kassan, samtidigt som man fått en order på samma par hann realiteten ikapp. – Vi var tvungna att välja väg. Vi sålde hälsokostbutiken och flyttade hem lagret av fottillbehör. Jag såg ett försiktigt ökande intresse med stor potential i det vi höll på att bygga upp. Det verkliga genombrottet kom när märket Scholls lanserade en batteridriven fotfil. Det sa bara pang! – Plötsligt rasslade det till med förfrågningar. Jag kastade mig på telefonen och beställde EN PALL med filar. De försvann direkt. Vi lyckades få tag på två pallar till, lånade ett släp och körde till Höganäs. Där fick vi backa upp mellan lastbilarna vid teminalen. Sedan körde vi tillbaka hem, lastade av allt i garaget och engagerade föräldrar och svärföräldrar. Oj vad vi packade fotfilar!


”Minfots kunder består idag företrädesvis av kvinnor. Fast självklart vill vi också nå ut till män som behöver bra, funktionella och bekväma skor.”

Snabbt blev garaget för litet. Nästa lager på Kustvägen i Hemmeslöv likaså. Nu är man redan trångbodda här på Kalkvägen. Cajsa Krikström hoppas att den robotiserade lösningen i Helsingborg ska göra att man undviker kostymbyte på ett bra tag. Ett ytterligare genombrott kom med en strumpa för hälsporre sm lanserades för ett antal år sedan. – Den blev otroligt populär och sålde slut direkt. En långsiktig satsning på fottillbehör av hög kvalitet, utvalda skomärken och en webbsida som är tydligt inriktad på problemfötter är säkert en del av framgångskonceptet. Här finns mängder av skor och tillbehör som kan förebygga och underlätta både i vardagen och på arbetet. Det går dessutom att söka på specifika problem och märken, något som underlättar för den som ska beställa. Cajsa är väl medveten om den hårda prispress

som präglar många segment inom e-handel. Skor är inget undantag. Ändå säger hon sig inte vilja konkurrera med pris. – Istället måste vi vässa utbudet. Hitta de bästa märkena, bredden och kvaliteterna, vara duktiga på att synas och skapa goda kundrelationer, precis som man traditionellt gjort inom detaljhandel. Man vill också nå nya kundgrupper. – Minfots kunder består idag företrädesvis av kvinnor, men självklart vill vi också nå ut till män som behöver bra, funktionella och bekväma skor. Andra satsningar omfattar vidareutveckling av ett eget sortiment. – Det brinner jag för, säger hon och visar på framgången med de egendesignade stödstrumporna i glada färger och mönster som ligger packade fem och fem i askar längst bort på bordet. Att företaget avser fortsätta växa är det ingen tvekan om. Både Cajsa och maken Ola vill kunna bygga vidare på familjens växande verksamhet, utveckla fler egna kvalitetsprodukter och realisera idéer. – Framtiden innebär nya utmaningar vad gäller material, kvalitet och köpbeteenden. Hållbarhet är självklart en del i detta, menar Cajsa Krikström. Med effektivare lagerhantering frigör vi resurser och kan lägga mer tid på sådant.

034


ÄNGELHOLM | BÅSTAD | HELSINGBORG www.nadox.se | 0431 - 47 81 00 Låt IT i hem & företag supportas av IT Ninjor! Alltid personlig service & senaste innovativa IT-lösningarna. Snabbare & bättre IT service är svårt att få. 035


F IX

A

TE O F

N Sten för fot Pimpsten är en 100% naturlig produkt från vulkanisk lava som effektivt tar bort förhårdnader på dina händer och fötter. Pimpstenen skall inte användas torr utan med vatten - gärna i duschen eller i samband med ett uppfriskande fotbad.

Fila till dig Elektriska fotfilar finns i många prisklasser och flera fabrikat. Fotfilen hjälper dig att hålla både fötterna och hälarna mjuka. Den kan också användas på förhårdnader och valkar på händer och armbågar. Komplettera med att smörja med mjukgörande kräm.

Perfekt för fot

Uppblåsbart fotbad

Med speciellt utprovade och anpassade inlägg för löpningen både förebygger och kompenserar man felställningar i fötterna. Det minskar skaderisken och gör att både knän och rygg håller mycket längre. Podarts inlägg finns anpassade för flera olika sporter och aktiviteter, såväl som för vardagsbruk.

Från Bosign kommer uppblåsbart fotbad i återvunnen vinyl. Specialdesignade mjuka fotkuddarna i botten på fotbadet gör det extra bekvämt och luften i väggarna både isolerar och bevarar värmen längre. Med de två stadiga handtagen är det dessutom lätt att bära från badrum till önskad plats. Eftersom fotbadet är uppblåsbart tar det minimal plats när det inte används och är mycket enkelt att rengöra. Vänd det bara ut och in, spola av.

Stödet Stöd- och kompression har gått från sjukhusvitt och tjock nylon till modestrumpor för den aktive. I trepack finns bl a dessa i egen design från MinFot.

Massage 1 Ge fötterna stimulands och få upp värmen med en fotroller. Rulla fram och tillbaka samtidigt som du gör något annat.

Massage 2

Bästa skon från Hoka

Bara stick in fötterena och låt dem knådas skönt medan du avnjuter en kopp te framför bästa tv-serien. Svårslagen avkoppling som kan kräva lite tillvänjning.

Hoka One One grundades 2009 i Frankrike och var det första skomärket som lanserade "oversized" mellansulor. Idag är företaget amerikansk och fortsätter att utveckla det framgångsrika konceptet med mycket genomtänkta sulor och skor för alla typer av löpare. Från joggare till tävlingslöpare. Skorna fungerar också utmärkt som vardagsskor för den som står och går mycket i jobbet.

036


INDIVIDUELLT

Ny yogastudio i Båstad, vi finns på Båstad Sportcenter Drivan

ANPASSADE SKOINLÄGG

för aktivt liv! NDE

NYA KU boka på www.yogayoy.se

VAR RÄDD OM DET DU ANVÄNDER ALLRA MEST!

Smärta i knä, höft, rygg och nacke kan orsakas av felställning i foten. Inlägg från Podiart avhjälper nedsjunkna fotvalv, pronation och flera andra fotproblem. SPECIALINLÄGG FÖR golf • fotboll tennis • cykling löpning • hiking

Jag hjälper dig att få fötter som mår bra! Välkommen att boka tid.

Medicinsk fotvård Laserbehandling mot nagelsvamp, hälsporre och inflammationer Känslan fotvård och laser | Glimmingevägen 2, Västra Karup | tel 0702-665378 kanslanfotvard.se | info@kanslanfotvard.se

F

DI

Boka tid!

Känslan fotvård & laser

ÅR

D

N

ORTOPEDISK EXPERTIS SEDAN 25 ÅR

BJÄRE FOTVÅRD Färgerivägen 2, Förslöv 0431-45 01 15

podiart@podiart.se

G!

DINA FÖTTER BEHÖVER OMSORG!

V OT

A ÄR

!

S TANALY O F S I T R - GRA

www.grevinnansrum.se

Efter en lång vinters instängdhet förtjänar de extra uppmärksamhet och omhändertagande.

Utsedd till årets finaste tvål och beautyprodukt av tidningen Må Bra

Ta hand om dina fötter! Boka tid för fotbehandling! Välvårdade fötter förebygger ohälsa och fotvårdsbehandling ger ett välmående i hela kroppen! Kristina Fridh är diplomerad medicinsk fotterapeut och medlem i Sveriges Fotterapeuter.

NY KUND

Ekologisk, vegansk och handgjord tvål tillverkad i grevskapet Gränna.

ERBJUDANDE! Gäller medicinsk fotbehandling 14 april - 9 maj.

Årets bästa skönhet och rengöring Grevinnans Rum | Skiftesvägen 14 | 563 31 Gränna | Karin Egertz • 0768-94 95 05 • karin@grevinnansrum.se www.grevinnansrum.se

Köpmansgatan 33, Båstad | Boka på tel 0730-675631 fothalsanbastad.se

037


Ännu en fullspikad visning på glädjer biografbesökare och innehavaren Hannes Gerhard. Scalabiografen är mycket mer än film. Museibesök, konserter, musikal. Och har du inte sett opera någon gång!? Gör det då - på bio!

Länge leve

landsortsbiografen! av Hannes Gerhard

När jag skriver detta är det den 8:e mars. (internationella kvinnodagen reds. anm.) och Mia Skäringers filmade föreställning NO MORE FUCKS TO GIVE har startat, salongen är full till sista plats. Det skrattas och applåderas som om Mia Skäringer själv är på plats. Sedan den digitala tekniken slog igenom på biograferna för drygt tio år sedan har den lokala biografen blivit något mer än bara en plats där du kan se den senaste James Bond-filmen. Biografen är numera även operahus, och konstmuseum! Metropolitan i New York var först ut med att via satellit skicka ut sina operaföreställningar världen runt – dessutom direktsänt! Det finns de som säger att upplevelsen faktiskt är bättre än att se det på plats eftersom man kommer så mycket närmare. Bolsjoj i Moskva var inte sena med att hänga på och erbjuder direktsända balettföreställningar där publiken blir lika hänförda varje gång. I april får vi se Polarprisvinnaren Anna Netrebko i Puccinis TOSCA, live från The Metropolitan. I höst syns hon även i AIDA och våren 2021 i NABUCCO. Våra egna operastjärnor Nina Stemme och Peter Mattei gör storroller i KVINNAN UTAN SKUGGA respektive DON GIOVANNI. Under våren förvandlades Scala till Eremitaget för en kväll då vi fick en rundtur genom hela museet på vita duken. Föreställningen blev utsåld och krävde flera repriser. Några av besökarna hade någon gång besökt muséet, men flertalet hade bara drömt om det. Även om visningen givetvis inte kan mäta sig med ett riktigt besök är det för många fullt tillräckligt. Dessutom spar du ju både på plånboken och miljön. Nästa säsong av konst på bio ser ut att bland annat innehålla besök på Louvren,

Florens och Pompeji. Och filmade operor, konserter, teaterföreställningar, rundvandringar i museum och vackra städer tror jag vi kommer se mer av i framtiden. Att tillsammans med andra få ta del av storslagna upplevelser på stor duk, i sköna biostolar och bra ljudanläggningar gör att biografen idag är minst lika viktig som innan TV:n slog igenom. Eller för att använda det klassiska uttrycket ”vi tar världen lite närmare er”.

Självklart kan du även få fantastiska upplevelser hemma i soffan. Utbudet du kan få till din digitala TV är stort och har nog teater, konsertlokal aldrig varit bättre. Men det finns något som din TVsoffa inte kan konkurrera med - att ANNA NETREBKO I PUCCINIS TOSCA dela en upplevelse med andra. Det kan vara tillsammans med familj eller goda vänner. Men det är även med personer du aldrig träffat innan eller de där bekanta ansiktena som du ofta sett på byn men aldrig pratat med. Att tillsammans skratta, gråta eller häpnas över vad man upplever på bioduken kan en hemma-TV aldrig mäta sig med. Och det spontana samtalet i foajén efter visningen med just dessa personer är värt minst lika mycket som upplevelsen i sig.

PETER MATTEI I DON GOIVANNI

Dafens första föreställning med Mia Skäringer är just slut. Lyckliga människor väller ut från salongen. De möts i foajen av ny publik som väntar på att få se den första av två extraföreställningar som vi fick lägga in på grund av det stora intresset. Länge leve landsortsbiografen – mer levande än någonsin!

FOTO: METROPOLITAN OPERA/FOLKETS HUS OCH PARKER

038


NU HAR VI

VÄXTHUS &

ÖPPNAT

ORANGERIER

för livsnjutare

FÖR SÄSONGEN PÅ

BÅSTAD GOLFKLUBB

säsongsöppning till påsk skärtorsd-sönd 11-17

- SMAKFULLA LUNCHER - SMÖRGÅSBORD - INNOVATIVA TEMAMIDDAGAR - A LA CARTE - STILFULL CATERING Öppet veckans alla dagar med café, bar & restaurang- hos oss hittar du något för både stora & små, smörgåsar, hembakat sötbröd & nygräddade våfflor!

SMÖRGÅSBORD PÅ MAT & MÖTEN -GULDKANTAD KLASSIKER I MODERN LUNCHTAPPNING SERVERAS UTVALDA SÖNDAGAR UNDER VÅREN

VARMT VÄLKOMMEN till ett nytt smakfyllt år med oss hälsar Andreas, Ulrika och hela vårt Mat & Möten team!

WWW.VANSTATRADGARD.SE Showrom BÅSTAD, Hemmeslövsvägen 15 öppet fr o m Skärtorsdagen 0046 8 52027480 info@vanstatradgard.se

Du hittar hela vårt utbud på matomoten.se 0431-73124

039


VÅRENS BOKTIPS SEN FOR JAG H EM. Sista delen i Karin Smirnoffs trilogi. Den första delen ”Jag for ner till bror” fick ett jublande mottagande och nominerades till Augustpriset 2018 i den skönlitterära klassen. Bok två, Vi for upp med mor, utkom våren 2019. ”Sen for jag hem” avslutar livshistorierna som sammanflätas i byn Smalånger.

"Utan titel ” Elisabeth Östin.

DRIVHUS FÖR KONST

VI MÄNNISKOR. I Vi människor går Frank Westerman till botten med människans sökande efter sina rötter. Det handlar om den nederländske missionären Theodor Verhoeven, den förste europén som grävde efter arkeologiska fynd på Flores på 1950-talet, och hans många efterföljare genom åren. De har alla sökt svar på samma fråga: Vilka är vi egentligen? Och hur kan vi veta säkert?

Malmö Konsthögskola överraskar varje år med nya intressanta konstnärskap som givit skolan ett mycket gott renommé i Sverige men även internationellt. Rektor Gertrud Sandqvist har under många varit en viktig förgrundsperson för verksamheten. Samarbetet med Arnstedt i Östra Karup har pågått sedan 1999 och i år är det en kvinna och två män som valts ut att inviga sommarens utställningssäsong: Gabriel Karlsson, Elisabeth Östin, Stephen Möller. 1-29 maj

”Att omvandla ett fotografi till en teckning är som att tillverka ett minne genom att kontinuerligt och retrospektivt arbeta och omarbeta erinringar över tid.”

ANDREAS ALBRECTSENS

utställning består av storskaliga kolteckningar inspirerade av komponerade skärmdumpar, som visar ett förinstallerat bergmotiv på konstnärens dator. I förgrundsmappen flyter ikoner och Word-dokument tillsammans med bilder som liknar vetenskapliga tabeller. Dessa tabeller hänvisar historiskt till nostalgi som en medicinsk term. På 1600-talet såg schweiziska läkare nostalgi som en härdbar sjukdom som liknar förkylning. Det ansågs möjligt att behandla nostalgiska symtom med opium, iglar och en resa till de schweiziska Alperna.” Andreas Albrectsen är född i Köpenhamn där han bor och verkar. Hans kolteckningar på foto kan ses på Galleri Arnstedt. 30 maj-19 juni

BAROCK I MARIAKYRKAN! En av flera höjdpunkter under Båstad kammarmusikfestival är unga franska Barockensemblen ”Le Consort” som framträder vid konsert i Mariakyrkan. Två violiner, gamba, cello och cembalo eller orgel tar konsertbesökaren med på en resa till barockens Frankrike och Italien. Vill man lyssna in sig på ”Le Consort” kan man med fördel välja deras senaste hyllade album - Opus 1 - med musik av tonsättarna Arcangelo Corelli och Jean-François Dandrieu.

LYSSNINGSTIPS

Örhängen i återvunnet guld. Den råa ytan skapar ett eget unikt mönster.

GULDGLANS Smyckeskonstnären Jenny Kåberg arbetar med både silver, guld och rättvist utvunna ädla stenar. Under konstrundan ställer hon ut på Kulturmejans galleri. Den 10-19 april.

g 040


A rnstedt

Östra Karup

SCALA BIOGRAFEN B

Å S

T A

D

Alltid med de bästa filmerna - året runt!

scalabiografen.se 041


Vårsol & kalla dopp

BÅSTAD

FÖR SALTA BAD

LUNA LAMP

Klänningen ”Båstad” från Boomerang återkommer i år i vackert grågrön nyans. Den perfekta sommarklänningen, ständigt tidlös som passar för alla tillfällen. Hos: Elin och Arvid

Tvätta dig i havet och skippa duschen efteråt. Med saltvattentvål och en härlig lotion efteråt blir huden sommarmjuk. Bevara känslan av hav Hos: Grevinnans rum

Vårdagar när solen inte skiner tänder vi istället vackra Luna Lamp i design av Alexander Lervik. Armaturen är helt i glas och nytt för året är detta utförande - helt i klarglas. Som en sol! Hos: DesignHouse Stockholm Open

BADLAKANET

BADTOFFEL

BADROCKEN

Att låta äkta linne torka kroppen är både lyxigt och skönt. Ett linnebadlakan blir bara bättre och vackrare med åren. Välj t ex denna vackra vårgröna nyans. Hos: Vävaren i Båstad

En klassisk sandal från Birkenstock är troligen vårens och sommarens bästa köp. Fotriktiga, sköna och aldrig ur tiden finns de in en uppsjö av varianter och färger. Hos: Minfot och Lifebutiken

Ett måste-ha-plagg för vår och sommar - ja egentligen för hela året. Kanske dags att bryta mot Torekovsregeln och byta morfars slitna badkappa med doft av pipa och gammal fukt. Den här kommer från Lexington. Hos: DesignHouse Stockholm Open och Lexington

042


Vackraste linne för dig och ditt hem

Här hittar du allt till hemmet – från vackra bordsdukar, bordslöpare och förkläden till handdukar, badlakan och ljuvligt sänglinne i 100% linne. Från Skånes enda linneväveri erbjuds du varor som är lokalt och miljövänligt tillverkade. Vi finns i Boarp.

mitt på landet • vårens delikatesser ostar • smakligheter • konfekt mode för stilmedvetna upplevelsehandel

Boarpsvägen 116, 269 95 Båstad. Tel. 0431-731 08

Sönnertorpsvägen 111, Båstad | tel 0431-360039 @butikernapagarden | www.butikernapågården.se

www.vavarenibastad.se

HANTVERK PÅ GÅRDENS MJÖLK OST - MJÖLK - YOGHURT Även andra lokala produkter samt säsongens bär och grönsaker.

SJÖMAT

TILL VARDAGS & FEST

Blå pärlan

Vi har

ÖPPET ÅRET RUNT! Dagens erbjudanden

boarpsfisk.se

Öppettider Tis-Fre 10-18 Lör 10-14

Möllhultsv. 122, Båstad | 0702-27 60 69 www.ebbessonsgardsmejeri.se 043


ROLAND PÖNTINEN

044


Han gör sin sista sommar som konstnärlige ledare för Båstad kammarmusikfestival. I år står bland annat 250-årsfirandet av Ludvig van Beethovens födelse och verk av den samtida svenske kompositören Anders Hillborg på programmet. Vi träffar Roland Pöntinen mitt uppe i festivalplaneringen på Hotel Riviera Strand en tidig vårdag. Text Lina Andreasson | foto Simon Larsson

R

oland Pöntinen sjunker ner i fåtöljen på Hotel Riviera Strand omgiven av bakvända böcker och stojande danska barn på sportlov i Skåne. Han har spikat de flesta av programpunkterna till årets upplaga av Båstad kammarmusikfestival och idag presenterat dem för engagerade i Båstad kammarmusikförening. På bordet vecklar han ut sina blad, fullklottrade med namn, pilar, tider och små boxar kring musikstycken som ska flyttas till annan plats i programmet. Det är ett pysslande och plockande innan alla bitar är på plats. – Jag försöker tänka på att musikerna som kommer till festivalen inte ska ha ett alltför fullspäckat schema utan också ha tid att uppleva omgivningarna och umgås, säger han. För givetvis handlar festivalen som består av både ett stort antal framföranden mest om att bjuda publiken rika musikupplevelser, men på Apelrydsskolan där musikerna bor under kammarmusikveckan pågår samtidigt också både föreläsningar, tonsättarkurs och mästarklassser i violin, viola och cello. Pianisten och tonsättaren Roland Pöntinen gör sitt tredje - och sista år som konstnärlig

045

ledare för Båstad kammarmusikfestival. Han känner nu verkligen att han blivit varm i kläderna när det kommer till att sätta samman ett program. Ändå är det dags att lämna över stafettpinnen: – Det är ett både roligt och utvecklande uppdrag, men också tidskrävande. Nu får jag mer utrymme för egna projekt, som t ex att komponera. Vem som får uppdraget efter honom är ännu okänt. Årets festival får, liksom åtskilliga andra musikevenemang runt om i världen, Beethoven som förgrundsfigur. I år firas nämligen 250-årsdagen av en av världens genom tiderna kanske störste kompositörer. Som ciceron under några kortare Beethovenkonserter fungerar Åke Holmquist, författare av en omfattande biografi över Ludvig van Beethovens liv och gärning. Konserterna som går under namnet ”Mornar med Ludde” är förlagda till Apelrydsladan under tre förmiddagar, var och med ett eget tema. Förutom en lång rad verk av den store kompositören kommer också, i sedvanlig ordning,


en nutida tonsättare att uppmärksammas särskilt under festivalen. I år är svenske Anders Hillborg festivalens profil. Synbarligen oberörd av de stimmande barnen i bakgrunden fortsätter Roland Pöntinen sitt bläddrande bland anteckningsbladen på bordet framför oss. Pratar om vilka verk som ska framföras och vilka av festivalens olika konsertplatser som lämpar sig för vissa instrument och ljudbilder. Barockmusik i Mariakyrkan, stråkkvartetter i Torekovs kyrka och festivalens hemmascen i Apelrydsladan uppskattas ofta av pianister för sin speciella akustik. Hur sätter man egentligen samman ett festivalprogram med mer än tjugo konserter som sträcker sig över fem dagar? – Självklart väljer jag verk jag gillar, menar han. Det första jag tänker på är faktiskt personliga favoriter, men det handlar också om at få till ett program med dynamik och spänst. Nutida verk ska interagera med klassiska. Beethovens många kompositioner är en rik källa att ösa ur därvidlag och den 15:e stråkkvartetten i a-moll har given plats i programmet.

att sammanfoga festivalens programpunkter till en sammanhållen helhet. Det gäller såväl för de enskilda konsertprogrammen som för festivalen i stort. – Jag väljer delvis bort små korta stycken till förmån för större verk. Ibland kan jag dock bygga en mosaik av mindre kompositioner som sammanfogas för att bilda en helhet. Att sätta samman ett festivalprogram är förstås ett eldorado av möjligheter. Man får förmånen att välja både musik och musiker man själv tycker om. – I mitt fall blir det närmast en ”blandbandsestetik”, men i progammakandet ska också hänsyn tas till publiken, musikerna och platsen. Det blir många trådar som ska knytas samman och musikaliska avvägningar. Några ”kill your darlings” är oundvikligt. Allt får bara inte plats. Tre år som konstnärlig ledare har gått otroligt fort. Kunskaper och erfarenheter tar Roland Pöntinen med sig vidare till kommande projekt. Men för pianisten är konserterandet huvudsyssla. Utslaget på året blir det ungefär

Roland Pöntinen är först och främst pianist. Hur påverkar det valet av musik i programmet? – Pianosonater av Beethoven kommer förstås med. Dessutom framförs kompositionen Kongsgaard variations av Anders Hillborg som är färgad av Aretan i Beethovens sista pianosonat No 32 i c-moll. Ett nutida tonsättarnamn som dyker upp under kammarmusikveckan i Båstad är omskrivna österrikiska Olga Neuwirth. – med verket Marsyas bidrar hon till festivalens värdefulla mix av nutida konstmusik och klassiska verk. Utgångspunkt för Roland Pöntinen är

046


Storage mag båstad 2020 print3.pdf

1

2020-03-02

19:50

UPPVÄRMDA FÖRRÅD UTAN BINDNINGSTID ELLER DOLDA AVGIFTER C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ring 0431-734 10 eller bastadselfstorage.se

Överlåtelsebesiktningar • Fuktkontroll Krypgrundsbesiktningar Hans Hedin Tel. 070 5427324 hanshedin@aol.com www.hhedin.se

Bokföring • Bokslut • Skatter Affärsrådgivning • EU rådgivning

Certifierad besiktningsman SP Sitac RISE

0430 - 54 12 70 • info@balansab.se • www.balansab.se

NU BREDDAR VI VÅR VERKSAMHET TILL HELA BJÄREHALVÖN Tillsyn året runt, nyckelhantering, villalarm i samarbete med Bevakningsgruppen, väktare lokalt, posthantering, serviceteam med handyman, elektriker, VVS, städning, fönsterputs, målningsarbeten, tvättservice, seniorservice, Concierge service med mera. Det ska vara lätt att bo på Bjäre.

047

ER LOKALA TRYGGHET I TOREKOV, BÅSTAD OCH BJÄRE. Välkomna att kontakta oss 0431-36 35 38 | info@tlsc.se


en konsert i veckan. Förflyttning runt om i världen är oundvikligt. – Jag är rätt mycket hemmakatt, men nästa år blir det ändå ganska mycket resande. Spelningar är inbokade i bl a Chile, Japan och Israel. Förutom det väntar också en lång rad konserter på hemmaplan och fortsatt engagemang som konstnärlig ledare i Pianorama, pianofestival i regi av Stockholms konserthus. Festivalen arrangeras vartannat år och återkommer 2021.

LUDWIG VAN BEETHOVEN var en tysk tonsättare och pianist, född 1770 i Bonn, Kurfurstendömet Köln. Han dog i Wien den 26 mars 1827, 56 år gammal.

Agendan är diger, men öppnar möjligheter nu när stafettpinnen för Båstadfestivalen överlämnas till ny konstnärlig ledare. Fast först ser vi fram emot en virtuos vecka efter midsommar med kammarmusikaliska upplevelser av högsta klass i ett program signerat Roland Pöntinen.

Beethoven verkade huvudsakligen inom den klassicistiska traditionen, men bidrog även till övergången till romantiken. Han har hyllats som en av de mest inflytelserika kompositörerna genom tiderna. Beethoven bosatte sig i Wien i tjugoårsåldern och studerade där under Joseph Haydn, den nydanande fulländaren av den klassiska sonaten. Han fick snabbt ett rykte om sig som pianovirtuos. Beethovens hörsel försämrades gradvis med början i tjugoårsåldern, men han fortsatte att komponera och dirigera, även sedan han blivit helt döv.

Biografin över Beethoven av Åke Holmquist finns att köpa som e-bok.

wikipedia

LYSSNA IN DIG PÅ BEETHOVEN Roland Pöntinen, pianist och konstnärlig ledare för Båstad kammarmusikfestival tipsar här om några av Ludvig van Beethovens viktigaste kammarmusikverk. Hitta verken på Spotify eller Youtube och ge dig själv en introduktion till mästerliga kompositioner och framträdanden.

Åke Holmquist var Beethovenspecialist redan i tonåren, då han vann i frågetävlingen ”Tiotusenkronorsfrågan” i TV (1961). Holmquist har varit VD och konstnärlig chef för Stockholms konserthus och ständig sekretare i Kungliga Musikaliska Akademien. Holmquist är också pianist utbildad i Stockholm och Wien. Han har sysslat med människan och tonsättaren Ludvig van Beethoven i över ett halvt sekel. Boken är slutsåld i tryckt format, men är väl värd en investering som e-bok för den som vill fördjupa sig i tonsättarens liv.

• ”Kreutzersonaten”, Violinsonat nr.9 A-dur (op.47) - Sats 1 • Stråkkvartett nr.16 F-dur op.135, - sats 3: Lento assai • Cellosonat A-dur (op.69) - Sats 2, Scherzo • Stråkkvartett nr.14 ciss-moll op.131 sats 7 • ”Vårsonaten”, Violinsonat nr.5 F-dur (op.24) - sats 1 • Stråkkvartett nr.11 f-moll op.95 - sats 4 • Grosse Fuge op.133 för stråkkvartettfavorit. • Stråkkvartett nr.15, a-moll.

048


3000 m2 t och mycket a n n a30 000 artiklar

Heminredning | Konstnär | Skor Kläder | Grill | Väskor | Fiske Trädgård | Belysning | Leksaker

ÖPPET ALLA DAGAR

inredning

grill

porslin

skor & kläder

Ladan i Boarp, Italienska vägen 279, Båstad | Tel. 0431-73375 | info@ladaniboarp.se | www.ladaniboarp.se

Funderar du på att renovera eller bygga nytt? Våra byggsäljare hjälper dig hela vägen med byggmaterial, logistik och massor av erfarenhet. Tips och goda råd får du på köpet. Välkommen till din bygghandel!

www.npn.se

Båstad - Laholm - Grevie - Ängelholm - Helsingborg 049


050


VAD KÄNNER DU FÖR IDAG? Spela golf Vandra i ovanligt vacker natur Cykla med magiska vyer Gå på högklassigt evenemang Bo som en kung Njuta på spa Äta fantastiskt gott Åka på sälsafari Gå på utställning

WWW.BASTAD.COM DIN GUIDE TILL ALLA AKTIVITETER, EVENT & SERVICE 051


Specialister i Båstad. Funderar du på att flytta? Då kan det vara bra att veta att vi har hjälpt många här i Båstad att sälja sina bostäder och få maximalt betalt. En stor del av framgången ligger i Bjurforsmetoden, som kvalitetssäkrar försäljningen genom sju steg. Dessutom har vi vårt spekulantregister med cirka 60 000 köpklara kunder som aktivt söker ny bostad i Skåne, varav cirka 2 500 söker här i Båstad kommun. Så när det är dags att ta nästa steg – hör av dig så hjälper vi dig. Ta ett steg upp och boka en kostnadsfri värdering av din bostad på bjurfors.se/specialisterbastad

052