Moltubak - Fortellemagi

Page 1

JØRGEN MOLTUBAK

Fortellemagi gjør deg tryggere på fortellehåndverket, og viser deg hvordan du bruker fortellinger for å informere, underholde, engasjere og overbevise.

FORTELLEMAGI

Virkeligheten kan ikke bare fortelles i stadig nye versjoner, den kan skapes helt på nytt gjennom fortellinger. Der noen vil fortelle, og noen vil lytte, kan fortellinger vokse fram og skape mening og sammenheng.

JØRGEN MOLTUBAK

Fortellemagi er en bok for deg som ønsker å utvikle ferdigheten din i å skape fortellinger. Enten du vil bruke fortellinger i undervisning, som del av taler eller foredrag, i jobbintervju eller for å skrive noveller og romaner, er det å fortelle en ferdighet som kan læres og videreutvikles.

FORTELLEMAGI KUNSTEN Å BRUKE FORTELLINGER I FORMIDLING JOBBINTERVJU PRESENTASJON FESTTALE NOVELLE ROMAN FAGLITTERATUR

www.gyldendal.no

Jørgen Moltubak (f. 1972) er utdannet litteraturviter. Fortellemagi er hans tredje bok.


Forord

Hvor mange fortellinger har du hørt i dag? Alle mennesker forteller mange fortellinger hver eneste dag. Helt fra filosofen Aristoteles skrev bøkene Poetikken (2008) og Retorikken (2006) for nesten 2400 år siden, har det blitt teoretisert om hva fortellinger er, hvordan de bygges opp, og hva som skal til for at de skal bli bra. Mot slutten av 1900-tallet vokste fortelleteorien, eller narratologien, fram som et eget fagfelt. I vår tid finnes det mye litteratur som bygger på fagkunnskapen som har vært produsert gjennom flere tusen år, fra pensumtekster som er i bruk på litteraturstudier ved universitetene, til lettfattelige oppskrifter på hvordan man skriver en bestselger. Å fortelle, å lytte til fortellinger og å skape fortellinger er både noe hverdagslig og et fag. Vi lærer mye om fortellinger gjennom oppveksten, i samspillet med familie, venner og klassekamerater. Denne læringen skjer av seg selv og inngår som en naturlig del

Fortellermagi.indd 7

30.11.2016 16:05:14


forord

av en sosialiseringsprosess. Men vi kan også gå inn i fagstoffet og studere fortellinger som et fag. Da jeg studerte litteraturvitenskap, ble jeg veldig glad i en innføringsbok som het Narratologi. Innføring i anvendt fortelle­ teori (Aaslestad 1999). Jeg likte at den var praktisk anlagt og forklarte fagbegrepene på en enkel og ujålete måte. Det var én setning i den boken jeg stusset på: «En av fortellingens største og dypeste funksjoner er rett og slett å hjelpe oss til å få tiden til å gå» (Aaslestad 1999, s. 123). «Mente forfatteren virkelig dette?» husker jeg at jeg tenkte. Vi lever jo i en tid hvor alt går veldig fort, og fortellingene kan vel i like stor grad hjelpe oss til å senke tempoet og stoppe opp. Rett skal være rett: Setningen er tatt ut av sin sammenheng. Når jeg nå mange år senere slår opp sitatet i boken, ser jeg at forfatteren ikke er så kategorisk som jeg husket det. Det viktige for meg er imidlertid at denne setningen midt inne i et avsnitt mot slutten av boken sådde et spørsmål i meg: «Hva er fortellingenes viktigste funksjon?» Det er et stort spørsmål. Det avleder fort flere spørsmål: «I hvilke sammenhenger brukes fortellinger?», «Hvordan virker fortellinger?» og «Hva skiller en god fortelling fra en dårlig fortelling?» Den boken du holder i hånden nå, er et forsøk på å besvare disse spørsmålene. Jeg vet at du som leser denne boken, har mye taus kunnskap om fortellinger. I denne boken vil jeg systematisere denne kunnskapen, ved hjelp av fortelleteorien. Boken inneholder korte kapitler, konkrete eksempler og enkel bruk av fagbegreper. I tillegg har jeg lagt ved noen eksempelfortellinger: Den 8

Fortellermagi.indd 8

30.11.2016 16:05:14


forord

ene handler om den gangen jeg fikk premie i en novellekonkurranse fordi jeg hadde referert til en filosof jeg aldri hadde hørt om. Den andre er om en gang jeg tjente 25 000,- kroner på en tekst det tok tre timer å skrive, og til slutt er det en liten fortelling om en tekst jeg fikk fra en jente, skrevet på gresk, som jeg har hatt med meg i 25 år. Jeg håper boken gir deg inspirasjon og kunnskap til å fortelle dine fortellinger! Nesodden, oktober 2016 Jørgen Moltubak

9

Fortellermagi.indd 9

30.11.2016 16:05:14


Innhold

kapittel 1  innledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Hvem er denne boken for? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er en fortelling? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortellinger og virkelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skape ny virkelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løgn og sannhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Må fortellinger ha budskap? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike typer fortellinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 2  de fem ingrediensene

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvidet øyeblikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kronologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortellingens tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stedets enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ytre karakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typer og persongalleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fortellermagi.indd 11

16  17  19  21  22  23  24  29  31  32  32  33  33  35  36  36  37  38

30.11.2016 16:05:14


innhold Hendelser og handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konflikt, problem og utfordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Førsituasjon og ettersituasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å utelate noe for å skape forventning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempelfortelling: A for Aristoteles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39  40  43  44  46

kapittel 3  framgangsmåten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Planlegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mottaker og formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskjellen på stoff og fortelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begynnelse og slutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vendepunkt og forandring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strukturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Førsteperson eller tredjeperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perspektiv og fortellerposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sympati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering av planlegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selve skrivingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lese og skrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrive helt på nytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forkorte og forlenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etterarbeid og redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjennomlesning – høytlesning – fortellerstemme . . . . . . . . . . . Synonymordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stavekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sette punktum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vektlegging av ord og stavelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontekst, introduksjon og framføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempelfortelling 2: Tre måneder forberedelser – tre timer skriving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52  52  53  56  56  57  60  62  63  63  64  65  66  67  68  68  68  68  69  69  70  70  71  73

12

Fortellermagi.indd 12

30.11.2016 16:05:14


innhold

kapittel 4  å fortelle om levd liv . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Når det ikke handler om deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 Eksempelfortelling 3: Ølbrikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

kapittel 5  praktiske eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Foredrag, tale og presentasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 Jobbintervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 Oppskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 Jeg – dere – vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 Undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 Festtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 Faglitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113 Formål og mottaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 Novelle og roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118 Ingredienser og oppskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litteratur

125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

13

Fortellermagi.indd 13

30.11.2016 16:05:15


JØRGEN MOLTUBAK

Fortellemagi gjør deg tryggere på fortellehåndverket, og viser deg hvordan du bruker fortellinger for å informere, underholde, engasjere og overbevise.

FORTELLEMAGI

Virkeligheten kan ikke bare fortelles i stadig nye versjoner, den kan skapes helt på nytt gjennom fortellinger. Der noen vil fortelle, og noen vil lytte, kan fortellinger vokse fram og skape mening og sammenheng.

JØRGEN MOLTUBAK

Fortellemagi er en bok for deg som ønsker å utvikle ferdigheten din i å skape fortellinger. Enten du vil bruke fortellinger i undervisning, som del av taler eller foredrag, i jobbintervju eller for å skrive noveller og romaner, er det å fortelle en ferdighet som kan læres og videreutvikles.

FORTELLEMAGI KUNSTEN Å BRUKE FORTELLINGER I FORMIDLING JOBBINTERVJU PRESENTASJON FESTTALE NOVELLE ROMAN FAGLITTERATUR

www.gyldendal.no

Jørgen Moltubak (f. 1972) er utdannet litteraturviter. Fortellemagi er hans tredje bok.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.