Fria Företagare #3 2022

Page 1

2022 #3 WWW.FF.SE

FRIA FÖRETAGARE DAGS FÖR DEMOKRATIFESTIVALER!

Hittas en småföretagarminister i Almedalen? • Nytt omställningsstudiestöd på plats i höst • Tuffare för småföretag att beviljas lån • Tysk lärlingsmodell – ett föredöme • Han lämnade toppjobb för nytt liv i Thailand • Försämringar av skatt riskerar slå hårt mot svensk ekonomi • Han ger fingret åt Putin • Skatteforskare: ”Fel sätt att komma åt skatteplanering” • Brist på industripersonal


nn INNEHÅLL

4-5

Skattechef på Svenskt Näringsliv om 3:12-reglernas betydelse för arbetstillfällen.

Vad gör man i Almedalen?

F ” Almedalsveckan är en mässa för samhällsfrågor.

Verksamhetsledaren för Almedalsveckan. 6-9

10 12-13

80 procent av alla småföretagare saknar fullgott försäkringsskydd.

som klimatkonsult.

Mattias om nya livet i Thailand

öretagarförbundet åker i början av juli till Almedalen. Det är tre år sedan sist. Pandemin har ”ställt in” politikveckan både 2020 och 2021 på grund av de restriktioner som vi levt med. Men nu är det dags igen och förväntningarna är stora på många samtal med politiker om småföretagande i Sverige. Är det inte mest rosévin och trams, sa någon till mig för ett par år sedan. Och visst är det en lättsam samvaro på många sätt, aldrig ser man så många politiker utan slips samtidigt som under Almedalen. Men det är också denna lättsamhet som gör att man kan samtala med alla möjliga politiker och andra samhällsengagerade om precis vad som helst. Alla tar sig tid att lyssna en kort stund och alla har något att säga till dig. Det finns ingen annan plats eller något event där man under 3–4 dagar kan nå och träffa så många politiker för att tala om villkoren för småföretagande och föra fram idéer för förbättring, som i Almedalen.

Vi på Företagarförbundet kommer såklart att vara på plats och lyfta fram småföretagen och deras

roll som jobbskapare i Sverige. Vi kommer att tala om tre viktiga insatser för jobbskapande. Det gör vi eftersom Småföretagen är de enda som kan skapa så många jobb som Sverige behöver för att få ner arbetslösheten. Det är nämligen det som behövs för att skatteintäkterna ska räcka till alla reformer inom skola, vård, försvar, polis, vägar, energi med mera som Sverige behöver genomföra. Ska de minsta företagen kunna anställa så behöver trösklarna för att anställa sänkas. Tillväxtjobb behöver införas, arbetsgivaravgiften måste sänkas för alla företag under tio anställda som anställer sina första medarbetare. Vi behöver också göra finansiering tillgänglig och billig för att de minsta företagen ska kunna ta sitt första eller sina första steg och anställa. Insatser som är bra för Småföretagen och därmed också bra för Sverige!

Vi kommer också att fortsätta kräva en småföretagarminister som driver dessa frågor i regeringen.

• Viktig pusselbit för tillväxtjobb 16–17 • Lyckad tysk lärlingsutbildning i fokus 18–19 • Nyrekrytering stort problem 20 • Forskare: Sänkta arbetsgivaravgifter – bra för sysselsättningen 22–23 • Nytt omställnings studiestöd på plats till hösten 24–25

26-27 38-39

Allt tuffare för småföretagare att beviljas traditionell finansiering. Gunnar ensam i världen om sitt jobb med digitala tvillingar.

Mats Assarsson, förbundsordförande

Visste du att... ... Vi på Företagarförbundet har en enda uppgift, att förbättra villkoren för de svenska småföretagen. Vi jobbar hårt med att skapa kvalificerade medlemstjänster och att skapa ett stort utbud av förmåner till mycket gynnsamma storkundsrabatter. Medlemmar som använder förmåner från våra partners sparar i genomsnitt 6 100 kronor per år på medlemskapet,. Läs mer på www.ff.se/medlemsformaner KONTAKTINFO

SÄLJANSVARIG

REDAKTÖR

speglar nödvändigtvis inte den

Fria Företagare är organ

Mellansvenska

Dennis Oscarsson

ansvarige utgivarens eller Företa-

för Företagarförbundet

Telemarketingtjänsten AB

redaktion@ff.se

garFörbundets åsikter. Det är fritt

Box 1132, 262 22 Ängelholm

ANNONSBOKNING

TIPS

att citera Fria Företagare, källan

www.ff.se, e-post: info@ff.se

bo.furevi@ff.se

Skickas till redaktion@ff.se.

ska dock alltid uppges.

Telefon: 020-760 761

WEBBEN

Märk med Fria Företagare.

TRYCKERI

Semesterstängt V27–V30

Facebook: FöretagarFörbundet

LAYOUT/ORIGINAL

Aller

BLI MEDLEM?

www.ff.se

New Copywriting

Tel: 020-760 761 (anknytning 1)

ANSVARIG UTGIVARE

ÖVRIGT

REDAKTIONSRÅD

Mats Assarsson

Åsikter uttryckta i denna publi-

Mats Assarsson, Bo Furevi

OMSLAGSFOTO

kation är antingen skribenternas

Dennis Oscarsson, Petri Savolainen

Foto: Adobe Stock/Almedalen

egna eller de intervjuades och

N VA

EM ÆRK

Tryksag 5041-0806

2

www.ff.se

info@ff.se

E T

S

Tillväxtjobb

Det går inte längre att lägga dessa frågor på gruvministerns – förlåt, näringsministerns – bord, han kommer alltid att vara fullt upptagen med storindustrin och då inte minst gruvorna. En egen småföretagarminister skulle ges uppdraget att förenkla och förbättra för småföretagen så att jobbskapandet i dessa kan ta fart och vi tillsammans kan trycka ner arbetslösheten till Europas lägsta – vilket förra statsministern för övrigt talade om i just Almedalen för nio år sedan. Till sist önskar jag er alla en riktigt trevlig sommar!


FOTO: ADOBE STOCK

FOTO: ADOBE STOCK

nn UPPSNAPPAT

Avgörande för att stärka EU:s konkurrenskraft är att förstärka och fördjupa den inre marknaden.

Poppis med vildsvinskött

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv.

FOTO: ADOBE STOCK

n Jordbruksverket har sedan 2020 satsat på ett viltprojekt med målet att få ut vildsvinskött till fler konsumenter. Nu rapporterar man om att det i flera regioner råder brist på kött. – Det är glädjande att efterfrågan på svenskt vildsvinskött har ökat, säger projektledare Camilla Bender Larson på näringsutvecklingsenheten.

BAS visar utbud av arbetskraft n Med start den 31 maj så började SCB rapportera statistik över utbudet av arbetskraft i landet, per månad, kvartal och år. BAS (Befolkningens arbetsmarknadsstatus) redovisar antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Skattningen är uppdelad efter arbetsmarknadsstatus, kön, ålder, födelseland och boenderegion. Första mätningen visar att antalet sysselsatta kvartal ett 2022, i åldern 15 till 74 år, uppgick till 5 026 000. Andelen arbetslösa i åldern 16 till 64 år var 291 000 under samma tid.

Kultbil tillbaka från dåtiden

FOTO: DELOREAN

n Du kanske minns den fräsiga bilen DMC DeLorean från Tillbaka till framtiden-filmerna? Nu får 80-talsbilen en efterträdare i modellen Alpha5, en ren elbil med hög prestanda som ska ta bilen tillbaka till framtiden.

Upp och ner i partimätning n SCB:s stora partisympatiundersökning visar att valresultatet skulle se ut så här om det vore val i maj 2022 (andelen osäkra bland de svarande är cirka 15 procent):

Socialdemokraterna: 33,3 procent Moderaterna: 21,3 procent Sverigedemokraterna: 17,0 procent Vänsterpartiet: 7,8 procent Centerpartiet: 6,7 procent Kristdemokraterna: 5,2 procent Liberalerna: 3,4 procent Miljöpartiet: 3,3 procent Övriga partier: 2,0 procent

www.ff.se

info@ff.se

Ny tjänst ska förenkla för livsmedelsföretag n I början av maj lanserades en ny tjänst på verksamt.se som är tänkt att förenkla för svenska livsmedelsföretag. Genom tjänsten ska man kunna söka tillstånd och lämna uppgifter till myndigheter samlat, istället för att lämna samma uppgifter till olika myndigheter som tidigare. Till en början är tjänsten tillgänglig för företagare som vill starta vattenbruk och fiskodling. – Vi har redan börjat skala upp tjänsten så att den ska kunna användas av företag i hela livsmedelskedjan. Då kommer 150 000 företag i över 100 branscher att omfattas, säger Robert Kron, projektledare på Tillväxtverket.

1%

Så stor del av elen som producerades i Sverige 2021 var solkraft. Hälften av elen som producerades kom från förnybara källor: vindkraft 17 procent, värmekraft 9 procent och vattenkraft 43 procent. Kärnkraften stod för 31 procent av elproduktionen.

Källa: SCB

3


nn NÄRINGSPOLITIK

3:12-regler fortsatt ”Man borde förenkla och förbättra ytterligare” Antalet anställda i bolag som omfattas av 3:12-reglerna har ökat med mer än 50 procent sedan reglerna reformerades för drygt 15 år sedan. Svenskt Näringsliv menar att försämringar av entreprenörsskatten riskerar att slå hårt mot svensk ekonomi och ge färre arbetstillfällen. – 3:12-reglerna är viktiga, säger Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv. 474 000 fåmansbolag omfattas av reglerna och räknar vi även med deras dotterbolag har företagen tillsammans 1,5 miljoner anställda.

4

www.ff.se

info@ff.se


nn NÄRINGSLIV

viktiga för jobben

R

egelverket kring 3:12-reglerna har funnits i många år, men gjordes om rejält av den socialdemokratiska regering som satt fram till och med 2006. – Förändringarna hade sin bakgrund i en omfattande och långvarig kritik av reglerna, som uppfattades som både krångliga och för strikta, säger Johan Fall. Genom reformen fick man ner skattesatsen

samtidigt som många småföretagare kunde få mer av intäkterna från sina bolag beskattade som kapital istället för som arbetsinkomst.

Under de drygt 15 år som gått

sedan regelverket ändrades har antalet anställda i bolagen som omfattas av reglerna ökat med mer än 50 procent. Nästan en tredjedel av alla arbetstagare i landet har idag en anställning i ett 3:12-bolag. – Samtidigt som fler har fått arbete har statens skatteintäkter från utdelningar i 3:12-företagen också ökat kraftigt, säger Johan Fall. Intäkterna till statskassan är numera 15–20 miljarder per år, jämfört med

www.ff.se

cirka 3 miljarder per år före reformen.

Under den senas-

te mandatperioJohan den har regeringFall en uttryckt en vilja att skärpa och försämra 3:12-reglerna. Magdalena Andersson har exempelvis pekat ut 3:12-reglerna som en av de lägst hängande frukterna att plocka när man vill öka beskattningen av kapital. – När vi nu har ett regelverk som av de flesta upplevs som någorlunda rimligt, är det viktigt att inte skicka signaler om att reglerna kan försämras, sä-

info@ff.se

ger Johan Fall. Istället borde man förenkla och förbättra ytterligare. – Exakt vad 3:12-reglerna har betytt för jobbskapandet är svårt att säga, eftersom de har samverkat med förändringar i omvärlden, med konjunktur och andra faktorer. Men naturligtvis har skatteregler stor betydelse för hur företagare agerar.

Text: Stefan Hedner Foto: Ernst Henry Photography AB Illustration: Adobe Stock

5


nn POLITIK

De svenska demokratifestivalerna Almedalsveckan och Järvaveckan har flera likheter, men också skillnader som gör att de snarare kompletterar än konkurrerar med varandra.

Festivaler för demokratin A lmedalsveckan har en mer än 50-årig historia av att låta politiker och samhällsintresserade människor mötas och utbyta kunskaper, medan Järvaveckan bygger sina broar mellan politiker och medborgare sedan 2016. Almedalsveckan arrangeras bland rosor och ruiner i ett idylliskt Visby. Järvaveckans hemmaplan är Spånga idrottsplats, inte långt från Tensta, Rinkeby, Husby och andra stadsdelar i Stockholm som inte sällan beskrivs som problemområden. – För oss började allt med Järva Filmfestival 2013, berättar Ahmed Abdirahman, som startade filmfestivalen och The Global Village, det som idag är stiftelsen som ligger bakom Järvaveckan. När filmfestivalen lockade allt fler såg vi möjligheten att föra samman politiker och de människor som bor i förorterna.

Ahmed ville ingjuta hopp i poli-

tikerna, samtidigt som politiken och civilsamhället skulle bli mer synligt och tillgängligt för människorna kring Järva.

6

– Visst finns det kriminalitet i Järvaområdet, men här bor också människor som flytt från jordens alla hörn för att skapa en bättre framtid. Efter att politiker gästat filmfestivalen 2016 arrangerade vi en separat vecka 2017 med besök av samtliga partiledare. Sedan dess har Järvaveckan vuxit och 2019 hade vi 53 000 besökare.

Huvudsyftet med Järvaveckan

är att föra människor närmare varandra. Inkludering, dialog och hållbarhet är nyckelord. – Självklart pratar politikerna mycket om integration på Järvaveckan, säger Ahmed. Men integration är en del av alla samhällsfrågor idag. Det är ekonomi, skola och arbetsmarknad. Det är företagande och bostadslån. Det är klimat, skatter, sjukvård och lag och ordning. Så Järvaveckan handlar inte enbart om förorten, utan om att skapa en gemensam framtid och ett bättre samhälle genom att överbrygga klyftor.

n Järvaveckan

Startades: 2016 Arrangör: Stiftelsen The Global Village Plats: Spånga IP i Stockholm samt live på egna hemsidan och på YouTube När: 1–5 juni 2022 Läs mer: jarvaveckan.se

n Almedalsveckan Startades: 1968 Arrangör: De åtta riksdagspartierna (huvudarrangörer) tillsammans med 700 andra organisationer som bidrar med evenemang i det officiella programmet. Region Gotland är värd. Plats: Visby När: 3–7 juli 2022 Läs mer: almedalsveckan.info

n Frihamnsdagarna Startades: 2021 Arrangör: Föreningarna Frihamnsdagarna och Village Impact Fund Plats: Frihamnen i Göteborg När: 25–27 augusti 2022 Läs mer: frihamnsdagarna.se

Näringslivet är en självklar del

av Järvaveckan. Företag och

www.ff.se

info@ff.se

myndigheter som normalt inte syns i området finns på plats. – Under de år som Järvaveckan har funnits har företagen som besökt oss erbjudit tusentals jobb och rekryterat många nya medarbetare här, säger Ahmed. Alla tal, seminarier och uppträdanden är kostnadsfria. För att kunna föra samtal under hela året har vi också skapat något vi kallar Town Hall Meetings, som består av återkommande möten där politiker och medborgare träffas på olika platser i Järva för att diskutera de utmaningar och möjligheter som finns i samhället.

Almedalsveckan lockar gene-

rellt en äldre och mer etablerad publik än Järvaveckan. Region Gotland är värd för den traditionsrika demokratifestivalen, som arrangeras av gotländska företrädare för de partier som är representerade i Sveriges Riksdag. – Almedalsveckan är en mässa för samhällsfrågor och ett arrangemang som vilar på några tydliga grundstenar, berättar Mia Stuhre, verksam-


nn POLITIK

1

3

”Kom, fråga, lyss och trivs”

5

4

hetsledare för Almedalsveckan. Politikerna och deras partipolitiska tal är naturligtvis en stor del. Men veckan handlar också mycket om informella möten och nätverkande, att man i princip kan träffa vem som helst här och prata samhällsfrågor. Kompetensöverföringen som partier, organisationer, näringsliv och andra deltagare bjuder på helt kostnadsfritt är också ett kännetecken. Alla seminarier och programpunkter är gratis och öppna för alla. 2018 hade vi hela 4 300 evenemang i det officiella programmet. Slutligen är förstås platsen vi håller till på intimt förknippad med hela arrangemanget.

1968 brukar räknas som den

historiska starten för Almedalsveckan. Då var Olof Palme på plats och bjöd i en annons in under devisen ”Kom, fråga, lyss och trivs”. – Det är fortfarande en bra sammanfattning av vad Almedalsveckan handlar om, säger Mia. Gösta Bohman märkte att Palmes framträdande gav medial uppmärksamhet och då kom han hit och höll tal ett par veckor senare. Sedan fortsatte det här embryot till Almedalsveckan att växa och från tidigt 1980-tal har de partipolitiska talen haft sällskap av ekonomiska seminarier, pressträffar och andra programpunkter.

www.ff.se

2

Genom alla år har Almedals-

veckan vuxit organiskt, som en följd av starkt engagemang och intresse hos både politiker, organisationer och allmänhet. Idag är veckan världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. – Hela världen har varit här och studerat hur vi har gjort, säger Mia. Sedan har man plockat godbitarna ur vårt arrangemang och byggt egna demokratifestivaler utifrån sina förutsättningar. Det är vi mycket stolta över, för med tanke på vad som händer i omvärlden är alla demokratiska mötesplatser viktiga.

1. Dåvarande finansminister Magdalena Andersson håller tal 2019 i Almedalen. FOTO: REGION GOTLAND 2. Ahmed Abdirahman är grundare av Järvaveckan och stiftelsen The Global Village. FOTO: JÄRVAVECKAN 3. Även artistuppträdanden är en del av Järvaveckan. FOTO: JÄRVAVECKAN 4. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch håller tal i Almedalen 2019. FOTO: REGION GOTLAND 5. Olof Palmes besök i Almedalen 1968 räknas som den historiska starten för Almedalsveckan. Här håller Palme tal i Almedalen vid ett senare tillfälle. FOTO: HANS HEMLIN

Text: Stefan Hedner

info@ff.se

7


nn ALMEDALSVECKAN

Niklas Borg – kommunstyrelsens ordförande (M) i Linköping – ser Almedalsveckan som en häftig arena för opinionsbildning och nätverkande. Efter att tidigare drivit eget bolag brinner han lite extra för frågor som rör småföretagare.

Politiker redo för ny vecka i Visby

Niklas Borg besökte Almedalsveckan både 2015 och 2019 – och i år är det dags för en ny tur till Visby under sitt parti Moderaternas dag den 4 juli. – Jag ska bland annat hålla i ett seminarium om tryggheten i våra städer, något som verkligen varit ett hett ämne i Linköping med gängbråk, skjutningar och upplopp under det senaste året, berättar han.

Att sänka arbetsgivaravgifterna skulle förstås betyda enormt mycket och även vara positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Moderatledaren och kommunstyrelsens

ordförande i landets femte största kommun lockas framför allt till det gotländska jätteevenemanget för chansen till nätverkande på bred front. – Det finns ingen annan plats där man kan få till så många högkvalitativa möten med olika branschorganisationer på kort tid utan att behöva resa mellan olika ställen. Något som gör det väldigt effektivt och även bra för miljön. Sedan är det en häftig arena för opinionsbildning och påverkan. Men det sistnämnda gäller främst för de nationella partierna. – Som kommunpolitiker är ju mitt främsta uppdrag att tillvarata invånarnas och näringslivets intresse i Linköping och de befinner sig ju inte i Almedalen. Så i det fallet finns mina huvuduppgifter i hemstaden.

Något Niklas annars vurmar lite extra för är småföretagare. Tillsammans med en

8

kompanjon ägde och drev han tidigare butiken och e-handelsbolaget Marinaman (försäljning av båtprylar och båttillbehör) i över 15 år. – Eftersom jag har varit i situationen själv vet jag vilka tuffa förutsättningar som råder. Istället för att ta några risker genom att anställa jobbade vi mer eller mindre jämt, innan verksamheten gick så pass bra att vi vågade. Att sänka arbetsgivaravgifterna skulle förstås betyda enormt mycket och även vara positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Han fortsätter: – Det är mycket som kan bli bättre för småföretagare – bland annat mindre byråkrati och ett enklare regelverk. Nio av tio kontakter med kommunen handlar om tillstånd och tillsyn – en mer service-

www.ff.se

info@ff.se

inriktad myndighetsutövning istället för att jaga och sätta dit företagare skulle göra tillvaron mycket lättare.

En sak som Niklas är stolt över är att Linkö-

pings kommun uppmärksammar nya företagare i staden. – Två gånger per år bjuder vi in de som startat företag under de senaste sex månaderna på lunch och nätverkande för att visa vår uppskattning att de genom sitt företagande bidrar till Linköpings utveckling. Det brukar vara väldigt populärt och senast kom ett 50-tal personer, säger Niklas Borg.

Text & foto: Joakim Löwing


nn ALMEDALSVECKAN

Visste du att … … Almedalen startade då Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, talade till folket från en mobil scen i parken Almedalen, Visby? Annonsen som bjöd in till talet gick under ledorden: ”Kom, fråga, lyss och trivs”. Året var 1968 och uppmaningen lever starkt än idag. … Almedalen är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor? Det unika är att allt som ingår i det officiella programmet är öppet, tillgängligt och kostnadsfritt för alla. Aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor träffas tillsammans med politiska företrädare och media på samma villkor. … Almedalen många gånger fått stora rubriker – men sällan så enormt uppmärksammade som Gudrun Schymans och Feministiskt initiativs pengabrand 2010? Som manifestation för rättvisa löner mellan kvinnor och män satte de fyr på 100 000 kronor. ”Det är en av vår tids största skandaler att vare sig riksdag, regering eller arbetsmarknadens parter gör mer för den mänskliga rättigheten att inte diskrimineras på grund av sitt kön”, sa Schyman. Enligt FI motsvarade pengarna den summa som Sveriges kvinnor förlorar i lön varje minut i jämförelse med om de vore män. … Almedalen 2020 för första gången ställdes in, på grund av pandemin? Under 2021 genomfördes den som ett i huvudsak digitalt arrangemang. … Almedalen i sommar pågår mellan söndagen den 3 juli och torsdagen den 7 juli – och blir det första ”vanliga” evenemanget sedan 2019.

Personligt

www.ff.se

info@ff.se

ILLUSTRATION: ADOBE STOCK

Namn: Niklas Borg Ålder: 45 år Familj: Gift med Maria, barnen Maja (14 år) och Charlie (11 år). Bor: I ett hus i Linghem, Linköping. Yrke: Kommunstyrelsens ordförande i Linköping (M). Antal besök på Almedalsveckan: Två och ska dit i sommar också, under Moderaternas dag den 4 juli.

9


nn TRYGGHET

Småföretagare – åtta av tio är felförsäkrade Åttio procent av alla småföretagare saknar ett fullgott försäkringsskydd och konsekvensen av att vara felförsäkrad kan i värsta fall vara konkurs. Den traditionella företagsförsäkringen har de flesta småföretagare koll på, men det krävs i allmänhet fler försäkringar för att skydda såväl sig själv som företagets egendom. – Ett vanligt misstag är att glömma bort att försäkra sig själva. För att säkra företagets ekonomi om du blir sjukskriven en längre period krävs exempelvis en sjukavbrottsförsäkring som ersätter företagets fasta kostnader under sjukdomstiden, säger Rebecca Edman, försäkringsförmedlare på Säkra.

Företagare som reser mycket i tjänsten bör ha en tjänstereseförsäkring och många företagare behöver även en ansvarsförsäkring. Om du har ett fåtal större kunder kan en kund- och leverantörsavbrottsförsäkring vara på sin plats. Den skyddar dig om ditt uppdrag plötsligt försvinner på grund av ersättningsbar

egendomsskada hos din kund eller leverantör. – Försäkringar hamnar ofta långt ner på företagarens agenda tills något händer. Ta hjälp av en oberoende försäkringsförmedlare som utifrån ett helhetsperspektiv kan gå igenom ditt specifika försäkringsbe-

”Hamnar ofta långt ner på företagarens agenda tills något händer”

10

www.ff.se

info@ff.se

hov. Som småföretagare behöver du se om ditt eget hus, skapa trygghet och ligga steget före, säger Rebecca Edman.

Text: Annika Wihlborg Foto: Säkra & Adobe Stock


www.ff.se

info@ff.se

11


nn HÅLLBARHET

Det här är helt rätt ställe att vara på. Klimatfrågan vinns eller förloras i Asien. Dessutom är Thailand sex timmar före Sverige, så jag får ett värdefullt försprång i det dagliga opinionsarbetet.

Debattör öppnade eget – i Thailand Mattias Goldmann lämnade toppjobbet på Sweco för ett nytt liv i Thailand. Nu har han sadlat om till småföretagare och frilansande konsult. – Vi kan alla bidra till ett hållbart samhälle genom de val vi gör i våra företag, säger han. Mattias Goldmann

12

www.ff.se

info@ff.se


nn HÅLLBARHET

När Mattias fru fick jobb som förstesekreterare på svenska ambassaden i Bangkok valde han att plocka med sig datorn och hänga på. Idag klimatkonsultar han som egen företagare i en region som han tycker är väldigt spännande. – Det här är helt rätt ställe att vara på. Klimatfrågan vinns eller förloras i Asien. Dessutom är Thailand sex timmar före Sverige, så jag får ett värdefullt försprång i det dagliga opinionsarbetet.

byggs i Thailand vara eldrivna, och 2035 ska det vara 100 procent. – På ett sätt är det ett klart tuffare mål än Sveriges, eftersom vårt mål bara gäller bilarna som säljs här, inte allt som byggs. Eftersom Thailand är världens tionde största tillverkarland, så är det ett mål som kan göra skillnad. Och det gäller från minsta moppe och tuk-tuk till största lastbil och grävskopa. Nu kommer incitamenten slag i slag här och det är tydligt att Thailand menar allvar.

Han säger att han är imponerad över hur

Globalt och i Sverige går elektrifieringen av

snabbt och effektivt de thailändska myndigheterna jobbar med bland annat omställningen av transportsektorn. Redan 2030 ska 50 procent av alla fordon som

personbilar snabbt, idag har nästan alla tillverkare både laddhybrider och elbilar i sitt sortiment. Men för transportbilssektorn har om-

www.ff.se

info@ff.se

ställningen kommit senare, och det är först det senaste året som det kommit många alternativ till diesel- och bensinfordon. – Arbetsfordon är mycket mer skräddarsydda än personbilar, eftersom de ska fylla mer specifika behov. En rörmokare vill sällan betala för extra lång räckvidd, medan ett åkeri måste kunna köra långt och ladda snabbt. De företagare som skaffar en skåpbil, pick-up eller lastbil ställer därför ofta tuffare krav än de som skaffar en eldriven personbil.

Text: Peter Fredriksson Foto: Adobe Stock

13


nn NYTT FRÅN TIDNINGEN BALANS

”Skattemoral passar inte vid offentliga upphandlingar” Hållbarhetsperspektivet på företagens skattehantering är ett ämne i ropet. Men frågan är komplex och gränserna svåra att dra vid en offentlig upphandling. ”Upphandlingslagstiftningen är fel sätt att komma åt skatteplanering på”, säger skatteforskare. Varje år upphandlas varor och tjänster för över 700 miljarder kronor i Sverige. Att det på senare år har blivit vanligare att inkludera skatter i företagens hållbarhetspolicy är därför helt rätt i tiden. Även Skatteverket konstaterar att det blir allt vanligare att synen på att betala skatt ingår i företagens hållbarhetsarbete.

till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners som inte betalar rätt skatt, hur företaget ska agera om det är oklart om en transaktion är laglig, samt hur leverantörer och samarbetspartners väljs.

På sin webb konstaterar myn-

digheten bland annat att det är god idé att företag upprättar en skattepolicy, som kan innehålla punkter som att tacka nej

14

Jan Kellgren

www.ff.se

– Att önska en leverantör som inte ägnar sig åt avancerad skatteplanering är fullt förståeligt. Men det finns gränser för vad man har rätt att kräva, bör kräva eller bör ha rätt att kräva inom ramen för en offentlig upphandling. Skattemoral passar inte vid offentliga upphandlingar. För man kan vidare fråga sig: Vilka krav är materiellt sett godtagbara att ställa och vilka tillåtliga krav är lämpliga att ställa, säger Jan Kellgren, professor i skatterätt vid Linköpings universitet.

info@ff.se

Det finns även exempel på upphandlingspolicys med formulerat krav på att kommunens leverantörer ska agera etiskt och ansvarsfullt i fråga om skatteplanering.

Men hållbarhetsperspektivet

på skatter är mycket mer sammansatt än att företagen ska betala så mycket skatt som möjligt, eller bete sig moraliskt. Det menar alltså Jan Kellgren och Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet, som tillsammans har uppmärksam-


nn NYTT FRÅN TIDNINGEN BALANS Varje år upphandlas varor och tjänster för över 700 miljarder kronor i Sverige. Nu blir det allt vanligare att inkludera skatter i företagens hållbarhetspolicy, men hur påverkas de offentliga upphandlingarna? FOTO: GETTYIMAGES

Balans – FAR:s medlemstidning

Hos oss hittar du de senaste nyheterna, vassaste krönikorna och mest djuplodande fördjupningsartiklarna inom revision, redovisning, skatt, lön, rådgivning – och från andra branschaktuella områden.

Eleonor Kristoffersson

mat frågan i en artikel i Svensk Skattetidning. I sin artikel skriver skatterättsprofessorerna att de är skeptiska till att inom ramen för gällande rätt få in villkor av skattemoralisk karaktär i offentlig upphandling. Även med förändrad lagstiftning blir det svårt att se hur sådana villkor effektivt ska kunna hanteras av upphandlande enheter.

Att granska ett företags organi-

sation och transaktioner i syfte att avgöra om de ägnar sig åt avancerad skatteplanering är oerhört komplext, även i det fall upphandlande myndighet skulle få insyn. Det kräver i så fall specialistkompetens hos myndigheten. – Skatteflykt är en gråskala. Det är något som på ett slags principiellt plan kan synas vara tillåtet i lagstiftningen, men inte sällan underkänns i domstolarna. Man skulle möjligtvis kunna ha ett kriterium vid offentlig upphandling att företaget inte har en dom på sig under en viss tidsperiod vad gäller skatteflyktslagen, säger Eleonor Kristoffersson. – Men det tar lång tid mellan handling och dom. Säg att ett företag har en lagakraftvunnen dom i kammarrätten, fem år efter att de gjorde ett underkänt skatteupplägg. Verksamheten har nu betalat skatten och skattetillägget. Frågan är om det är relevant för en upphandling som företaget gör idag?, säger hon.

Hur angeläget är det då att ett

företag kan visa att de är hållbara skattebetalare i samband med en offentlig upphandling? – I dagsläget inte alls. Det går inte att kontrollera. Det är visserligen inte kul när pengarna hamnar i ett skatteparadis, eller att leverantören får en lyxbil. Men då måste man hitta ett sätt att få access till företagens data – och dessutom kunna

www.ff.se

D et är visserligen inte kul när pengarna hamnar i ett skatteparadis... förstå siffrorna. Under tiden kan ett sådant bolag etablera ett systerbolag och koppla in det i stället. Det går att kringgå, säger Jan Kellgren.

Skärpt kontroll av inkomster från digitala plattformar

n Regeringen har lagt ett förslag, även kallat DAC7, som går ut på att svenska plattformsoperatörer från 1 januari 2023 ska lämna inkomstuppgifter för de personer som använder digitala plattformar för att sälja eller hyra ut varor eller tjänster. Exempel på digitala plattformar är Blocket, Hemnet, Uber, Zalando och Airbnb. Syftet är att komma åt skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt. – Det finns oerhört många privatpersoner och företag som både hyr ut och säljer varor och tjänster via digitala plattformar. Företagen måste enligt förslaget vara ordentligt registrerade och försäljningen måste bokföras korrekt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Finns det en lösning framåt?

Det är något skatterättsprofessorerna funderat på. Möjligen via en certifiering. Men det skulle mest gynna stora bolag som har råd att skaffa en sådan. Det är inte lätt att göra systemet rättvist, menar Jan Kellgren och Eleonor Kristoffersson. – Upphandlingslagstiftningen och upphandlingsavtalen är fel sätt att komma åt skatteplanering på. Kompetensen finns inte hos upphandlande myndigheter. Lösningen för aggressiv skatteplanering existerar redan i våra skattelagar och drivs även i fortsättningen bäst av Skatteverket och skattedomstolarna. Det blir både mer effektivt och rättssäkert, understryker Eleonor Kristoffersson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

info@ff.se

Utvinning av kryptovaluta ger reducerad elskatt n En byggnad där man utvinner kryptovaluta räknas som en datorhall. Det ger rätt till skatteavdrag eller till återbetalning av energiskatt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat. Emmilie Welander, skatterådgivare på KPMG i Göteborg, säger att domen från HFD är viktig. – Domen är viktig eftersom det finns få domar på området och eftersom den bidrar till en tydligare bild av rättsläget.

15


nn TILLVÄXTJOBB FRÅGA I FOKUS

Kommentar

”Med Tillväxtjobb kan vi sätta människor i arbete direkt från dag ett och kompetensutvecklingen blir direkt anpassad efter individens och företagets behov. Modellen ersätter självklart inte utökade platser på skolorna, men kompletterar och snabbar på arbetsskapande i Sverige som hela samhället tjänar på. Modellen är den viktiga pusselbit som måste komplettera omställningsstudiestödet.” Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson Företagarförbundet

16

www.ff.se

info@ff.se


nn TILLVÄXTJOBB

Tillväxtjobb – pusselbiten som saknas Med regeringens hot om lagstiftning skapades en uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter med ett moderniserat LAS. En av de viktiga pusselbitarna i uppgörelsen är ett omställningsstudiestöd som förväntas träda i kraft 1 januari 2023 där regeringen skjutit till 6–9 miljarder årligen. Syftet är att stärka arbetstagarnas kompetens på arbetsmarknaden och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Omställningsstudiestödet vänder sig till arbetstagaren som är minst 27 år gammal och har arbetat i minst 8 år. Stödet kan ges för fulltidsstudier under ett år (44 veckor). Allt detta är ett stort steg i rätt riktning för att stärka kompetensen hos medborgarna. Det saknas dock en anpassning för de mindre företagen för att verkligen släppa lös kraften i jobbskapande i Sverige. Företagarförbundets modell – Tillväxtjobb – är den pusselbit som saknas i denna massiva satsning på kompetensutveckling. Tillväxtjobb är en kombination av arbete och kompetensutveckling på plats i företagen. De minsta företa-

gen kan anställa en medarbetare på halvtid som ännu inte fullt ut har den efterfrågade kompetensen, men som på den andra ”halvtiden” får lov att kompetensutbilda sig på plats i företaget. Tillväxtjobb stärker därmed individens ställning på arbetsmarknaden, samtidigt som individen på halva tiden är med och utvecklar företagets kompetens.

För de minsta företagen är den

första anställda det största steget. Det är också det mest kritiska steget. Den anställningen dubblar i ett slag företagets lönekostnad, och måste därmed också oftast bidra till att dubbla omsättningen. Om denna första anställning blir fel så riskerar hela verksamheten att trilla omkull. Genom Tillväxtjobb tas ett lagom stort steg

www.ff.se

250 000 250 000 jobb kan bara skapas i de mindre företagen. Sverige har cirka 1 000 stora industriföretag som till exempel Volvo Cars med cirka 24 000 anställda. Dessa 1 000 företagen sysselsätter runt 1 miljon människor. Om Sverige ska kunna gå från 400 000 arbetslösa till en halvering om cirka 200 000 så måste näringspolitiken se mot småföretagen. 1 000 stora industriföretag kommer sannolikt inte anställa 20 procent fler, Volvo Cars kommer sannolikt inte att nyanställa 5 000 personer. Men om 1 miljon småföretag ges uppgiften att anställa 200 000 människor så räcker det att VART FEMTE FÖRETAG anställer en person!

Tillväxtjobb – en modell att kopiera

med mindre risk genom att anställa på halvtid. Genom utbildningen krattas manegen för att ta steget till fulltid efter 6–12 månader.

Med 1 miljon småföretag i Sve-

rige så bor det en potential i att skapa Tillväxtjobb i dessa. Om vart femte företag anställer en Tillväxtanställd mer än halveras arbetslösheten. Tillväxtjobb leder samtidigt direkt till skatteintäkter i och med att individen går från arbetslös till halvtidsanställd. Modellen blir mer eller mindre självförsörjande under förutsättningar att de som anställs varit arbetslösa tidigare.

Text: Dennis O Krook Foto: Adobe Stock

info@ff.se

De flesta företagarna är inte entreprenörer, de flesta är ”kopiatörer”. De flesta företagarna kopierar ett hantverk eller en affärsmodell som redan finns och etablerar denna på en ny plats eller ny marknad. Därför måste Tillväxtjobb som modell etableras och göra enkel att ”kopiera” för företagen. En företagare som ser en annan företagare som framgångsrikt anställer med Tillväxtjobb, kommer lättare att göra detsamma.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag n Enmans, små och medelstora företag Företag: 1 165 420 Anställda: 1 955 886 n Stora företag (med över 250 anställda) Företag: 1 182 Anställda: 1 069 430

17


nn TILLVÄXTJOBB

Betald lärlingsutbildning gynnar både ungdomar och näringslivet. Den tyska modellen anses vara ett föredöme när det gäller att matcha arbetsgivare och arbetssökande.

Den tyska lärlingsmodellen

Varför fungerar den så bra? I Sverige skenar arbetslösheten bland ungdomar, och nu beräknas cirka 25 procent vara utan jobb. I Tyskland är motsvarande siffra endast åtta procent, och en förklaring till detta är den tyska traditionen att erbjuda läringutbildningar inom många olika branscher. Systemet fungerar väldigt bra, och nu råder det till och med akut brist på arbetskraft i Tyskland. Detta har fått den tyska arbetsförmedlingen att söka sig utanför landets gränser för att hitta framtida arbetskraft.

I programmet ”The job of my life” vill man locka

bland annat svenska ungdomar till Tyskland, där kraven är att den som söker först ska gå en tre månader lång grundläggande kurs i tyska. Därefter kommer en praktikperiod på ungefär lika lång tid, innan man antas till lärlingsutbildningen som är upp till tre och ett halvt år. Den tyska staten bjuder på såväl uppehälle som resa för de EU-medborgare som vill bli lärling inom yrken som till exempel kock, bagare, hotellreceptionist eller industriarbetare. Den tyska arbetsgivaren förbinder sig till att betala en mindre lön samt att erbjuda en praktikplats där lärlingarna ska lära sig yrket tre till fyra dagar per vecka. Övrig tid ska deltagarna tillbringa i skolbänken där de läser bland annat tyska samt yrkesinriktade ämnen.

Den största skillnaden mellan lärlingsutbildning

Den tyska ekonomin går som tåget, och nu saknas det arbetskraft i landet. I Tyskland kan lärlingarna få betald utbildning i upp till 3,5 år.

arbetslag, vilket i sin tur gör att man får in en fot i arbetslivet och ofta erbjuds anställning direkt efter lärlingsperioden.

och traditionell yrkesutbildning är att lärlingen får den största delen av sin yrkesutbildning i ett

18

Text & foto: Peter Fredriksson Foto: Adobe Stock

www.ff.se

info@ff.se


nn NYTT FRÅN TIDNINGEN nn TILLVÄXTJOBB BALANS

www.ff.se

info@ff.se

19


nn TILLVÄXTJOBB

Att rekrytera kvalificerade medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet är en stor utmaning för många småföretagare. För Dan Kjellander på verkstadsföretaget Trego Maskin i Ljusdal, har bristen på medarbetare med rätt kompetens gjort att tillväxtpotentialen inte kunnat utnyttjas fullt ut. Verkstadsarbetena har blivit mer komplexa och krävande och upplärningstiden är lång.

Tufft hitta folk till ”Krävs att fler unga väljer verkstadsindustrin framför kontorsarbeten” – Det sägs att det tar lika lång tid att utbilda en verkstadsmedarbetare som en ingenjör, vilket stämmer med tanke på att verkstadsjobben blivit alltmer kvalificerade och högteknologiska på senare år. Ett problem för oss och många andra verkstadsföretag är att de ungdomar som söker sig till gymnasiets verkstadstekniska program inte alltid har de förutsättningar för matematik och teknik som numera krävs för att bli en mångsidig verkstadsarbetare, säger Dan Kjellander, delägare på Trego Maskin, som har en världsmarknad för egenutvecklade produkter för renovering av motorer. Det leder, enligt Dan Kjellander, till en snedfördelad rekryteringsbas där utbudet av personal inte lever upp till verkstadsföretagens behov. När företagen inte hittar personal med rätt kvalifikationer kan det leda till att man tvingas dra ner på tillväxttakten och tacka nej till spännande utvecklingsprojekt.

20

– Vi har precis genomgått ett generationsskifte och har svårigheter att ersätta de erfarna medarbetare som gått i pension med nya kollegor. Vi behöver medarbetare som både har en stabil teoretisk grund och samtidigt behärskar de praktiska färdigheter som krävs. För att råda bot på kompetensbristen krävs att fler unga väljer verkstadsindustrin framför kontorsarbeten. – Branschen behöver tvätta bort den gamla bilden av att verkstadsindustrin är smutsig, tung och tråkig. Den bilden stämmer definitivt inte längre, men det gäller att få ut det budskapet ordentligt. Att arbeta på ett verkstadsföretag är i dagsläget många gånger lika intressant och utvecklande som att arbeta med exempelvis IT-utveckling, säger Dan Kjellander.

Text: Annika Wihlborg Foto: Privat

www.ff.se

info@ff.se


nn TILLVÄXTJOBB

svensk industri

www.ff.se

info@ff.se

21


nn TILLVÄXTJOBB XX

ER! uts LÄnsSForsM kningsinstit

Handel lsättningspport ”Sysse ra gs er: in kn rs fo sgivaravgift sänkta arbet å p s n n effekter av fi gsöversikt” en forsknin institut.se gs in n sk or handelnsf h ationer oc under publik ter. or pp ra sedan

Fler i jobb med sänkta – om arbetsgivaravgifterna sänks rätt

Sänkta arbetsgivaravgifter kan ha god effekt på sysselsättningen. Det visar en forskningsöversikt g jord av Handelns Forskningsinstitut med bland andra Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och numera chefsekonom på Svenskt Näringsliv. – Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter beror mycket på hur de sänks, säger Sven-Olov Daunfeldt. Regionala sänkningar i glesbygd har inte varit särskilt framgångsrika historiskt. Inte heller generella sänkningar för alla företag i landet. Däremot menar Sven-Olov Daunfeldt att selektiva sänkningar för unga människor kan ge god effekt. Något som inte riktigt kommit fram i debatten

22

Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter beror på hur avgifterna sänks, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt och föreslår att avgifterna sänks permanent för alla som är 26 år och yngre. FOTO: SÖREN ANDERSSON

www.ff.se

eller i utvärderingar av tidigare reformer. – Man hör ofta politiker tala om hur dyra sådana reformer har varit och hur mycket varje nytt jobb har kostat, säger Sven-Olov Daunfeldt. Problemet är att resonemanget bygger på felaktiga uppfattningar samt gamla och ofullständiga data. Man tror till exempel att en sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga framför allt resulterar i att lönerna ökar för personer som redan har arbete, utan att ge någon större effekt på sysselsättningen.

Sven-Olov Daunfeldt menar att

den stora missen man gör när man räknar med att sänkningar av arbetsgivaravgifterna spiller över på högre löner, är

info@ff.se

Att permanent ta bort den allmänna löneavgiften för alla som är 26 år och yngre skulle vara en bra idé.


nn TILLVÄXTJOBB nn XXX

avgifter

Då gäller lägre avgift Normalt är arbetsgivaravgiften 31,42 procent, men det finns tillfällen då den är lägre. För personer födda 1938–1956 betalas bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

att man inte har data på antalet arbetade timmar utan bara på den totala löneinkomsten. – Då ser man att sänkta avgifter har en effekt på löneinkomsterna. Men lönerna påverkas även av hur många timmar människor arbetar. Antalet timmar är också en sysselsättningseffekt och den största ökningen av löneinkomsterna uppstår när befintliga deltids- och timanställda får arbeta fler timmar. Den sysselsättningseffekten räknar man aldrig med, men den är betydande. Framför allt i branscher där många unga arbetar, som detaljhandel, hotell och restaurang.

värderingar underskattar hur sänkta arbetsgivaravgifter påverkar unga människors möjlighet att arbeta och försörja sig. – Som jag ser det har tidigare reformer med selektiva sänkningar för yngre varit lyckade. Att permanent ta bort den allmänna löneavgiften för alla som är 26 år och yngre skulle vara en bra idé. Speciellt som den delen av arbetsgivaravgifterna inte går till socialförsäkrings- eller pensionssystemet, utan är en dold skatt som dessutom har vuxit mycket sedan den infördes.

Sven-Olov Daunfeldts slutsats

Text: ????? Foto: Adobe Stock

är att politiker och tidigare ut-

www.ff.se

För personer födda 1999–2003 betalas bara 19,73 procent. En tillfällig regel som gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad och person. Regeln gäller till och med mars 2023. För personer födda 2004–2006 betalas endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Regeln gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad och person. För den först anställde i ett enmansföretag betalas bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent (så kallat växa-stöd). Gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad och person. Fram till och med 31 december 2022 kan två anställda omfattas av nedsättningen. Regionalt stöd. Arbetsgivare som bedriver verksamhet inom ett stödområde kan under vissa förutsättningar göra avdrag från arbetsgivaravgifterna. Forskningsavdrag. Under vissa förutsättningar kan arbetsgivare göra avdrag från arbetsgivaravgiften på ersättning till person som arbetar med forskning eller utveckling.

info@ff.se

23


nn FÖRETAGANDE PENSION

Nytt stöd för studier mitt i arbetslivet

Ett resultat av LAS-förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter är det nya omställningsstudiestödet. Om tidplanen håller är stödet på plats redan till hösten. Snart kommer den som har en anställning att kunna studera med en ny typ av studiestöd. – Det har länge varit möjligt för den som blivit uppsagd från sitt arbete att få studiestöd från Trygghetsrådet, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på fackförbundet Unionen. Men det har saknats en liknande möjlighet för den som har en anställning och som vill eller behöver förbättra sin kompetens. För de allra flesta har studier mitt i arbetslivet hittills varit ett allt för kostsamt alternativ. Att ändra på det tror vi kommer att betyda mycket för företagens kompetensförsörjning. Efter långa förhandlingar är arbetsmarknadens parter överens om hur det nya stödet ska fungera och finansieras. Det finns också en bred majoritet i riksdagen för förslaget. – Det är helt upp till den enskilde att välja att studera, säger Martin Wästfelt. Arbetsgivare kan inte neka studier. Däremot ska utbildningen godkännas av Trygghetsrådet eller annan omställningsorganisation. Avgörande för ett beviljande är att ut-

24

bildningen stärker individens ställning samt att det finns ett behov av detta på arbetsmarknaden. Sedan är det CSN som formellt godkänner utbildningen och administrerar utbetalningar. Något som inte kommer att godkännas är utbildningar som arbetsgivaren själv ska stå för. – Det kan vara sådana kunskaper som är nödvändiga för att klara det jobb man har, eller en utbildning som bara är till gagn för det företag man arbetar på. Det nya studiestödet är enbart till för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. – För att få tillgång till maximala 44 veckors stöd, som motsvarar ett års heltidsstudier, ska man ha arbetat i åtta år och minst 16 timmar i veckan. Det innebär att även deltids- och projektanställda kan komma ifråga. Studiestödet kan tas ut i många kombinationer och även sparas för framtiden, till exempel om man bara studerar på halvfart i ett halvår. Omställningsstudiestödet gäller alla medborgare i Sverige, men kom-

www.ff.se

info@ff.se

mer att bli extra förmånligt för personer med kollektivavtal. – Det statliga systemet erbjuder en bra bottenplatta med ett tak för bidraget på 20 000 kr per månad brutto. Sedan kommer Trygghetsrådet och andra omställningsorganisationer att toppa upp ersättningen för personer med kollektivavtal. I juni fattar riksdagen beslut om de lagändringar som krävs för det nya stödet. Den 1 oktober ska systemet vara igång och i januari 2023 kan de första utbildningarna som omfattas av stödet Text: Stefan Hedner Illustration: Adobe stock starta.


nn FÖRETAGANDE nn PENSION

Martin Wästfelt är förhandlingschef på Unionen och har medverkat till att ta fram det nya omställningsstudiestödet för personer mitt i arbetslivet.

Kommentar

Att ett konkret förslag ligger på bordet och att ansvaret för kompetensutveckling av individer och företag nu delas mellan företagen, den anställde och staten är i grunden bra. Det som kan bekymra mig som företagare är att kompetensutvecklingen inte ska få vara till gagn för företaget man arbetar på utan endast gagna den anställde. Här riskerar stödet att sätta krokben på sig självt. Om företagets personal behöver höja kompetensnivån för att behålla sin anställning så ligger det i både individens och företagets intresse att detta sker. Att då denna kompetensutbildning riskerar att bli utan stöd är inte bra. Om detta villkor tas bort så kommer omställningsstudiestödet att bli en bra insats för alla parter och driva utveckling av Sverige framåt.

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson Företagarförbundet

www.ff.se

info@ff.se

25


nn PENSION

Småföretag får svårare att låna Tuffare krav från banken gör att många får hitta alternativa finansieringskällor Många småföretagare kan vittna om att det på senare år blivit allt tuffare att beviljas traditionell lånefinansiering via banken. Många söker därför alternativa vägar för att finansiera företagets tillväxt, exempelvis via den egna familjen. De flesta småföretag som behöver kapital till en investering använder löpande intäkter och eget kapital för att expandera. När det inte räcker till väljer många att ta lån från ägare och familj, vilket blivit en vanligare finansieringskälla under pandemin. Utöver banklån finns även statliga Almi, som erbjuder marknadskompletterande lån. Deras lån ses ofta som ett topplån, så rän-

26

www.ff.se

tan är högre än en genomsnittlig bankränta. Tanken är att Almis lån ska fungera som ett komplement till exempelvis banklån. Krävande kreditprövningar från banken riskerar nu att bli ännu tuffare. Enligt Almis låneindikator tror sex av tio bankkontor på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Majoriteten av bankcheferna tror på försämrad konjunktur och andelen har ökat snabbt i takt med att inflationen ökat och omvärldsläget blivit mer osäkert, enligt Almis vd Britta Burreau. Det finns med andra ord en risk för att fler småföretagare framöver hänvisas till lån inom familjen eller privata låneaktörer som ofta tar ut en högre ränta än banken.

Text: Annika Wihlborg Foto: Press

info@ff.se


nn FÖRETAGANDE

Tillfälliga mikrolån ett alternativ – men se upp Behöver du snabba cash till ditt företag? Då kan ett mikrolån vara lösningen. Men se upp med villkoren. En del kritiker menar att mikrolånen som riktar sig till småföretagare påminner om sms-lån, som gjort att många privatpersoner byggt upp skuldberg som de inte kan betala tillbaka. De som är positiva till mikrolånen anser att så länge som de baseras på en trovärdig kreditbedömning så är den här typen av lån snarare en förutsättning för att göra det möjligt för små företag att komma igång med sina verksamheter.

I spåren av coronakrisen har det införts ett

tillfälligt regelverk för statliga stöd till företag, och det har öppnat möjlighet för Almi att erbjuda stöd med förbättrade villkor. Det så kallade Mikrolånet riktar sig främst till dem som ska starta ett mikroföretag eller till Föda upp alunga företag i uppstart, och det maximala bepackor som afloppet 200 000 kronor kan användas antingen färsidé? Varför för investeringar eller som rörelsekapital. inte, det finns En fördel med Almis lån är att det backas upp inte speciellt av en garanti från Europeiska Investeringsfon- många konkurden som gör att Almi kan erbjuda förmånliga renter i Sverige. villkor, som till exempel en återbetalningstid på upp till sex år varav det första året är helt amorteringsfritt. Innan lånet beviljas gör Almi dels en sedvanlig kreditbedömning, men man tittar även på vilka möjligheter som företagets affärsidé har.

Som säkerhet för lånet vill Almi ha en begränsad personlig borgen

på tio procent av lånebeloppet om det är ett aktiebolag som lånar pengarna. Eftersom lånet räknas som ett statligt stöd och därmed omfattas av EU:s regler så får det inte snedvrida konkurrensen, vilket till exempel statliga lån med förmånliga villkor normalt anses göra. Därför ställs det speciella krav, och den som lånar får inte tidigare ha tagit emot andra former av stöd eller bidrag från stat, region eller kommun på mer än 800 000 euro.

Text & foto: Peter Fredriksson

www.ff.se

info@ff.se

27


nn FÖRETAGANDE

Var är Sveriges små Företagarförbundet: Därför behöver Sveriges småföretagare ytterligare en minister!

Inte en minister till … Det är ryggradsreflexen hos många när Företagarförbundet föreslår att regeringen och statsministern borde tillsätta en småföretagarminister. Annie Lööf sa på rak fråga om inte en småföretagarminister vore bra att hon trodde att ”småföretagarfrågorna låg på Näringsministerns bord” för det gjorde de när hon var minister. Inte ens politikerna själva vet vem som har ansvar för politiken som rör de företag där 80 procent av de nya jobben skapas. Den 24 mars gjorde Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg en ansats att träffa småföretagare på lands-

bygden, i Ånge. Därefter lyser politikerna med sin frånvaro i småföretagar- och jobbskaparfrågor. 1998 skapades ett superdepartement av Socialdemokraterna med Näringsminister Björn Rosengren som chef. Mona Sahlin fick titeln biträdande näringsminister med ansvar för arbetsrättsfrågor, småföretagande och regional näringspolitik. Det är det närmaste vi har kommit en småföretagarminister med ansvar för att utveckla företagen i landet. Syftet var att få fart på företagsutvecklingen och därmed skapa jobb till medborgarna och öka skatteintäkterna till välfärden. Det finns ing-

en bättre väg för att bygga skatteintäkter utan att höja dem drakoniskt för utvalda grupper eller alla. Regeringen såg då kopplingen mellan företagandet, jobbskapandet och skatteintäkterna och hade ambitionen att utnyttja detta för landets bästa. Det lyckades bra, arbetslösheten sjönk från 9,3 till 6 procent mellan år 1998 och 2002. Nu är vi i samma situation igen, arbetslöshet på nivå 8,2 procent. Nu behöver våra styrande politiker se på utvecklingen av småföretag på samma sätt som vid sekelskiftet.

3 insatser som en småföretagarminister bör prioritera 1. Inför Tillväxtjobb

2. Sänk arbetsgivaravgiften

3. Möjliggör mikrolån

En modern lärlingsutbildning där företagen kan anställa en person på deltid som kan utbilda sig på resterande del av ”arbetsdagen”. Tillväxtjobb ger företagen ett lagom stort lönesteg att ta, samtidigt som kompetensbristen bland de arbetssökande löses med utbildning på plats i företagen. Med den skräddarsydda utbildningen ökar chansen att gå från deltid till fulltid inom ett eller två år. Vinst för företaget, medarbetaren, och skattekistan (välfärden). Tillväxtjobb ska inte förväxlas med omställningsstudiestödet som är till för anställda som redan har arbete i företaget. Tillväxtjobb vänder sig till dem som står utanför arbetsmarknaden.

Inför två nivåer för arbetsgivaravgiften. En nivå för de minsta företagen och de första anställda i detsamma. Genom att minska den ekonomiska risken för den första eller de första anställda utnyttjas möjligheten att skapa jobb i närmare 1 miljon småföretag. Om vart femte företag vågar ta risken så skapas det 200 000 nya jobb. Därmed är en stor del av arbetslöshetsproblemet löst.

Tillgängliggör små kapitalbelopp genom mikrolån så kan fler småföretag ta risken med sin första anställning snabbare än om företaget ska vänta tills en egen ekonomisk buffert byggts upp. Mikrolån snabbar på takten av jobbskapande och välfärdsbygge. Genom att använda CSN som administrerande myndighet görs lånen begripliga på det allra enklaste sätt, samtidigt som räntenivåer hålls nere till skillnad från banksektorn där lån till småföretag både är dyra med höga räntor och besvärliga med snudd på omöjliga att få för många småföretag. Med ett CSN-lån till småföretagen ges ett litet utvecklingslån med lång amorteringstid för företagaren.

28

www.ff.se

info@ff.se


?

nn FÖRETAGANDE

företagarminister? Ledande personers ansvar i näringsdepartementet idag – ännu saknas ansvar för småföretag och deras utveckling

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg ansvarar för landsbygd, livsmedel och areella näringar.

ANDRA L ÄNDER MED SM ÅFÖRETAGARM INISTRA R Sydkore a, Indien, Storbrita nnien, Mauritius, Australie n, Sydafrika , Nya Zeela nd

Statssekreterare Emil Högberg ansvarar för besöksnäring, förenkling, immaterialrätt, industri, konkurrens och statsstöd.

Statssekreterare Oskar Magnusson ansvarar för landsbygd, livsmedel, areella näringar och regional tillväxt.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ansvarar för statligt ägande, innovation och näringspolitik.

Statssekreterare Stina Billinger ansvarar för entreprenörskap, innovation och statligt ägande.

www.ff.se

info@ff.se

29


Tryggare skall alla vara... Företagare skall ha minst lika bra skydd som löntagare Att vara företagare innebär att ta risker. Det handlar om att våga tro på sin idé och att riskera både pengar och tid för något man brinner för. Det gör våra medlemmar och hundratusentals andra småföretagare i Sverige varje dag, varje vecka, varje månad. Men även om företagande handlar om risktagande, så kan man skapa trygghet för företaget och företagaren på många sätt. Det finns ingen poäng med att riskera saker i onödan. Företagarförbundet erbjuder tre helt nya trygga försäkringar anpassade för dig som småföretagare. Försäkringarna erbjuds i samarbete med stabila partners för att skapa en långsiktig trygghet för dig som företagare.

!

Anpassad för småföretag! l Låga självrisker och generösa försäkringsbelopp. l Försäkringsställe – Glöm det, med vår försäkring behöver ni inte ange detta. l 10 % rabatt på fordonsförsäkringar om du tecknar företagarförbundets försäkring.

Teckna på 5 minuter Säkra Stenstaden hjälper dig att anpassa efter ditt företag.

30

En av de mest prisvärda sjukvårdsförsäkringarna! Du som medlem i FF har möjlighet att teckna en sjukvårdförsäkring. Försäkringsgivare är SEB. Med försäkringen får du snabb tillgång till privat vård genom ett stort nätverk av specialister i hela landet. Scanna QR koden med din mobilkamera så får du information om pris och innehåll i vårdförsäkringen för dig och ev. medförsäkrad.

”Frisk nu!”lig ingen krångring hälsoförkla

www.ff.se

info@ff.se

Komplett skydd mot sjuk och lycksfall För att du ska slippa ekonomiska bekymmer om något händer har vi tagit fram en förmånlig gruppförsäkring, Liv & Hälsa som består av 6 olika försäkringar. Liv-, sjuk-, sjuk och olycksfall-, olycksfall, barnförsäkring och vårdförsäkring.

gar i 1

6 försäkrin

Försäkringserbjudande 2022 Återkommande medlemmar V3 sid 2

es bästa En av Sveörrigsäkringar företagsf


PEUGEOT TRANSPORTBILAR 100 % elektriska

Upp till 26 % i medlemsrabatt Räckvidd upp till 330 km

Peugeot e-Partner elförbrukning 18-20,5 kWh/100 km. Förbrukningsvärdet är angivet enligt WLTP-körcykeln, avser blandad körning och gäller för specicerad grundnivå. Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100 000 km det som först inträffar. Batteriet omfattas av garanti i 8 år eller 160 000 km för 70% av laddkapaciteten. Räckvidden avser Peugeot e-Expert. Medlemsrabatt gäller på ordinarie pris. För mer information se peugeot.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

www.ff.se

info@ff.se

31


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Lars-Göran ger fingret åt Putin

SÅGVERKET

et på upp Sågverket har en kapacit n, men lärk me tim i till två kubikmeter det inte blir a oft så gat rså kan vara svå na är dor så mycket. Åttatumsbrä gare byg båt nd bla eftertraktade och a dig tän bes röt det ar som gill vackra röda träslaget.

32

www.ff.se

info@ff.se


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Brädor av sibirisk lärk från Ryssland räknas numera som konfliktvirke, och det har gett ett uppsving för svenskodlad lärk. Lars-Göran Ivarsson driver ett mindre sågverk och är en av Sveriges främsta experter på att såga lärk. – Det är inte så många sågverk som har erfarenhet av lärk. Dels har volymerna hittills varit små, men sedan ställer det kådrika träslaget stora krav på den som sågar, konstaterar Lars-Göran Ivarsson som håller på att ta sig an det sista av ett 70 kubikmeter stort parti lärk. Sågen snurrar för fullt och det är dags för en syll som ska få dimensionen 10x10 tum. Den stora stocken förvandlas snabbt till virke i rätt dimension medan ytveden läggs för sig i en hög, som ska gå till flisning och därefter transporteras till ett värmeverk. Det luktar ovanligt mycket av färskt trä och kåda, och snart ser vi hur det rinner kåda ur den nysågade syllen. Mycket kåda är bra för den som vill ha ett rötbeständigt byggmaterial, och i bygghandeln marknadsförs olika lärkkvaliteter som ett alternativ till tryckimpregnerat. Sibirisk lärk som importerats från Ryssland har tidigare varit en storsäljare i bygghandeln.

Text & foto: Peter Fredriksson

www.ff.se

info@ff.se

33


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Tufft för svenska

Höjda drivmedelspriser, skenade priser på konstgödsel och rekorddyr el ställer till det för Sveriges lantbrukare.

Om gården

Totalt finns det 48 kor sam t 20 rekryteringskvigor på går den. Korna är vana vid besök och har inget emot att vara med på bild. Sta llet är 42x20 meter och byggt i egen reg i av Henrik Pettersson. Det ska kom pletteras med en solcellsanläggni ng på taket.

Henrik Pettersson

34

www.ff.se

info@ff.se


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

lantbrukare

K

öttbonden Henrik Pettersson är kritisk till den förda politiken, och känner sig tvingad att storsatsa på solceller för att försöka minska driftskostnaderna. Nu har han beställt en rejäl solcellsanläggning på stallet, och när de 100 panelerna väl kommer på plats kommer anläggningen att kunna producera 41 000 kilowattimmar per år. Detta i sin tur ska göra att investeringen kommer att betala sig på cirka åtta år med dagens elpriser. – Dels kan vi kapa vår egen elförbrukning under sommarhalvåret, men sedan får vi även intäkter för den el som vi kommer att kunna sälja och det är pengar som går rakt in i verksamheten, säger han och tillägger att han ser det som vär-

defullt att vara så pass självförsörjande på el som det är möjligt. På sikt är han ändå försiktigt optimistisk om det svenska lantbrukets framtid, trots att den svenska jordbrukspolitiken de senaste decennierna inte gynnat lantbrukarna. – Extrema händelser som pandemin, krig och kriser har gjort att allt fler insett att det är viktigt att ha en inhemsk livsmedelsproduktion. Att förlita sig på att det ska gå att importera de livsmedel som vi själva inte kan eller vill producera är oerhört riskfyllt. Henrik tycker att det är viktigt att lyfta frågor om lantbrukets villkor, och därför har han valt att engagera sig i LRF där han är vice ordförande i Ramdalaortens LRF-avdelning och dessutom är han medlem i Blekinge Köttklubb. – Det verkar som att de svenska politikerna äntligen börjat inse hur viktigt det är att vi kan producera vår egen mat inom landets gränser, så jag hoppas att alla tråkiga händelser de senaste åren ändå för något gott med sig. För bitvis har det varit väldigt tufft att få verksamheten att gå ihop på grund av de skenande kostnaderna för såväl el som drivmedel och gödning.

Text & foto: Peter Fredriksson

Limousintjuren Pompom är två år och kan ibland vara riktigt tillgiven.

www.ff.se

info@ff.se

35


nn RÅDGIVNINGSPANELEN

”Hur påverkar nya LAS-reglerna?” Fråga: Jag driver ett företag med nio anställda och planerar att visstidsanställa ytterligare en person i höst. Jag har hört att det kommer att komma nya regler i LAS från den 30 juni i år. Kommer ändringarna att påverka mina möjligheter att anställa med visstidsanställning? Svar: Det kommer att komma nya regler i bland annat LAS under året. Detta som ett resultat av den så kallade Januariöverenskommelsen. De nya reglerna träder i kraft den 30 juni 2022, men börjar tilläm-

36

pas den 1 oktober 2022. Beträffande visstidsanställningar kommer de nya reglerna innebära ganska stora förändringar. Den anställningsform som heter allmän visstidsanställning kommer att utmönstras och ersättas av en ny anställningsform som kommer att heta särskild visstidsanställning. Som lagförslaget ser ut nu, och som är högst troligt att det klubbas av riksdagen, innebär det att arbetsgivaren får visstidsanställa med särskild visstidsanställning men att visstidsanställningen ska

www.ff.se

konverteras till en tillsvidareanställning (fast anställning) redan när arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod, eller när arbetstagaren har varit anställd med särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. I det sistnämnda fallet finns det inte något krav på någon

info@ff.se

femårsperiod. Anställningarna har följt på varandra om en visstidsanställning tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Möjligheterna att anställa med särskild visstidsanställning under en längre tid kommer således att begränsas ordentligt. Ytterligare förändringar i lagen är kopplade till särskild visstidsanställning.

Göran Smedberg Advokat Astra Advokater


”Alla anställningar på heltid i höst?” Fråga: Jag har hört att fr o m i höst måste alla anställningar vara på heltid. Stämmer verkligen det? Svar: Nej, det stämmer inte. Det kommer att vara möjligt att anställa på deltid även efter det att lagändringarna i LAS börjat tillämpas den 1 oktober 2022. I LAS kommer det att införas en regel som säger att anställning på heltid ska vara norm. Detta innebär att anställningsavtal ska avse heltid, om inte annat har avtalats. I nya LAS framgår det att om anställningsavtalet inte avser heltid, ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran skriftligen ange skälet till att det inte är en heltidsanställning. Den skriftliga informationen ska lämnas till arbetstagaren inom tre veckor från det att arbetstagaren begärt det. Det blir således mycket viktigt att arbetsgivaren klart och tydligt anger i anställningsavtalet vilken sysselsättningsgrad som man avtalar om. Om detta inte görs tydligt kan anställning komma att betraktas som en heltidsanställning eftersom heltid ska vara en presumtion enligt lagförslaget. Även detta förslag kommer med största sannolikhet att bli verklighet i höst.

Göran Smedberg Advokat, Astra Advokater

”Bringa klarhet i detta virrvarr” Fråga: Det har diskuterats en hel del hur turordningsreglerna kommer se ut efter lagändringen i LAS i höst. Kan du bringa lite klarhet i detta virrvarr?

Beträffande visstidsanställningar kommer de nya reglerna innebära ganska stora förändringar.

Svar: Det har diskuterats en hel del om förändringar i turordningsreglerna under senare tid och lagförslaget till ändringar i LAS innehåller en del förändringar beträffande turordningsreglerna, det vill säga turordningen som ska gälla vid uppsägning på grund av arbetsbrist. De nya reglerna i LAS tar sikte på det så kallade två-undantaget. Enligt nu gällande regler kan en arbetsgivare som har högst tio anställda undanta högst två arbetstagare från turordningen. Arbetstagarna ska enligt arbetsgivaren vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. De arbetstagare som undantas kommer alltså inte upp på turordningslistan och kommer därför att vara kvar i anställning efter uppsägningarna. Rätten att undanta arbetstagare från turordningen kommer att utvidgas till högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivaren är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Ändringen innebär också att arbetsgivare med fler än tio anställda kan tillämpa undantagsregeln. Däremot införs en begränsning innebärande att om något undantag från turordningen gjorts, får inga ytterligare undantag göras inom tre månader efter den första uppsägningen skett. Arbetsgivare med kollektivavtal kan ha andra undantagsregler i kollektivavtalet. Kontrollera därför vad kollektivavtalet

Göran Smedberg, Advokat, Astra Advokater www.ff.se

info@ff.se

nn RÅDGIVNINGSPANELEN

Frågor får svar!

Medlemmar i Företagarförbundet har kostnadsfri rådgivning från våra experter i Rådgivningspanelen. I varje nummer av Fria Företagare samlar vi några av de frågor som panelen har stött på eller frågor som är intressanta att dela med sig av till alla medlemmar. Har du någon fråga? Kontakta kansliet. Rådgivningen är begränsad till max tre gånger 15 minuter per år och medlem. Lasse Gärdlund Advokataktiebolaget Gärdlund AB Norrtälje Thorbjörn Hilleskog Advokat Thorbjörn Hilleskog Malmö Lars Andersson Advokataktiebolaget Janson & Partners, Helsingborg Göran Smedberg Advokatfirman Göran Smedberg AB

Maria Lidström Advokatbyrån Kaiding, Skellefteå

Rebecca Edman Säkra Stenstaden AB Stockholm

Johan Engborg Astra Advokater Stockholm

Magnus Hedenberg Advokatfirman Hedenberg & Partner KB, Göteborg Per Larsson Per Larsson AB, Sundsvall

Christoffer Söderlund C IT Consulting AB Skicka in din fråga till kansliet! info@ff.se

37


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Digitala tvillingar förutser framtiden Gunnar Cedersund är ensam i hela världen om den forskning han bedriver: att ta fram digitala tvillingar för alla stora organ i hela människokroppen.

Text: Joakim Löwing Foto: Pressbild

38

www.ff.se

info@ff.se


D

nn INSPIRERANDE AFFÄRER

essa digitala tvillingar ger möjlighet att simulera hur olika läkemedel, dieter och motion fungerar för en viss individ – och attraherar både läkemedels- och sensorföretag som kunder. Lektorn och docenten Gunnar Cedersund på Linköpings universitet har arbetat i över 20 år med att utveckla matematiska modeller för hur våra kroppar fungerar. – När modellerna blir personspecificerade kallar man dem för digitala tvillingar, förklarar han. Det unika med Gunnar är att han utvecklar digitala tvillingar för hela kroppen – det handlar om de flesta stora organen: fettoch muskelvävnad, lever, hjärna, bukspottkörtel, blod med mera. Samt inte minst deras samspel med varandra. – Det finns ingen annan i världen som jobbar med detta på samma sätt som i vår grupp, vilket givetvis känns jättecoolt och roligt. Detta är ett otroligt spännande och intressant område.

I varje organ i kroppen pågår hela tiden en mängd processer. Varje process kan beskrivas med matematiska ekvationer, som kan byggas ihop till en avancerad modell av hur organet fungerar. – Genom att mata in en persons egna data kan den generella modellen anpassas till individens egna förutsättningar – den digitala tvillingen. Målet är att modellerna ska kunna räkna ut vad som kommer att hända när man ändrar något i systemet, exempelvis hur blodtrycket påverkas av ett läkemedel. Gunnar har startat företaget SUND sound medical decisions – och redan fått kunder i läkemedels- och sensorbranschen (sensorer som mäter bland annat blodtryck och hjärtvariabilitet). – Sund är ju dels andra halvan av mitt efternamn – samtidigt som det betyder ”frisk”. Namnet är valt för att vi människor ska kunna fatta sunda beslut och leva på ett sunt sätt. Efter att ha sammankopplat modellerna med personliga data kan vi ta reda på hur kroppen skulle se ut i framtiden om man exempelvis ändrar diet eller börjar träna mer, förklarar han.

Digitala tvilling ar

• En dig ital tvilli ng är en verkligh kopia i d eten. De atormiljö t kan va ra en ma av någo ett hus, t skin elle en tunn • Det ve r ett ford som finns i el, en bro rkliga ob o n – men o e jektet ra ller en h ckså digitala pportera el stad. tvillinge r s in • Med tv a n k , tu e x e e ll m a status illingen pelvis m kan man till den ed hjälp att se hu testa oc av senso r det ve h rk s rer. im li ga objek ulera oli med en tet kom ka händ digital tv m elser för illing är ett kostn er att påverkas sina tillg . Att arb a d ångar oc seffekti eta • Gunna vt sätt a h är des r Ceders tt förvalt sutom b u ra a n fö d utveckla r människ r digitala miljön. or, tvillinga läkemed som är använd r för bara för elsutvec e-hälsa, klin ersättnin g, grundforskn ing och g av förs öksdjur.

www.ff.se

info@ff.se

39


Medlems förmåner! ! e r a g a t e r ö f å m s för alla Alla medlemmar har tillgång till fina förmåner som kan spara mycket pengar för dig som småföretagare. Testa några av nedanstående. Bara att sikta med mobilen och registrera dig som medlemskund på partnerns sajt. Enkelt och smart.

På hela Swedols sortiment både på webben och i butiken! Gäller ej blåa priser/storköpspriser i katalogen, kampanjpriser eller produkter i Nima-katalogen.

ri Medlemmar ksrpaperra år snitt 6200 skapet* på medlem Kanske marknadens bästa fraktavtal! …för små och medelstora företag.

Avtalet omfattar inrikes och utrikestransporter, både paket och pallsändningar. Du som avtalskund får tillgång till service och bra priser från några av de största transportörerna i världen – DHL, TNT och Fedex

Opel Combo upp till 26% rabatt Gäller Opel Combo eller Combo-e Opel Vivaro eller Vivaro-e samt Movano 25 procents rabatt

på alla dina obetalda fakturor Vi hjälper dig effektivt att få betalt för dina fakturor. Prova oss! Vill du slippa fakturahanteringen helt? Teckna fakturaserviceavtal 14,90kr/fakt

Enligt en undersökning bland medlemmarna i februari 2021 så sparar de som använder förmånerna i genomsnitt 6.200kr på att utnyttja förmånerna. Med vårt nya fraktavtal har de som skickar mycket angett att de sparar över 100.000kr!

CRM för offentliga affärer

Kolla dina kollegors offentliga affärer, checklista - hur genomför jag ett anbud?, Offentliga affärer för ”dummies”

Ditt smarta medlemskort som app med alla förmåner på plats i telefonen. Du hittar den i App Store eller Google Play. Sök på Företagarförbundet. Logga in med ditt organisationsnummer och följ instruktionerna.

40

Gratis inkasso!

www.ff.se

35% rabatt

...på berättigat katalogsortiment. - Aktuella priser finns på officedepot.se - Nettoprislista på frekventa kontorsvaror. - Fraktfria leveranser oavsett ordervärde på lagersortiment. - 30 dagar netto, inga övriga kostnader

Medlemsförmåner återkommande medlemmar 2022 V4

15% rabatt

info@ff.se


nn INSPIRERANDE PENSIONÄRSLIV

Här banas det väg i skogarna Text & foto: Peter Fredriksson

46

www.ff.se

info@ff.se


nn INSPIRERANDE PENSIONÄRSLIV

Drygt 10 000 mil skogsbilvägar i Sverige ska inventeras och klassificeras. Resultaten hittills visar att de flesta måste rustas upp för att timmerbilar ska kunna hämta virke. André Torstensson har hittat en ny och lönsam nisch, att anlägga och rusta upp vägnätet i skogarna. Till sin hjälp har han en udda maskin, en skogsutrustad Hitachi ZX135 bandgrävare, som är förstärkt och förhöjd för att klara tuffa uppdrag i skogen. Fram till för några år sedan körde han skördare på ett skogsföretag, men blev permitterad under några månader då arbetsgivaren var tvungen att ställa maskinerna på grund av torkan 2018. – Underhållet av skogsbilvägarna här i området har varit nästintill obefintligt de senaste decennierna och det finns hur mycket som helst att göra, säger han och tillägger att han fakturerar i detta fall kunden cirka 100 kronor exklusive moms per meter, vilket innebär totalt 100 000 kronor för den avtalade sträckan. Kontraktet skrevs förra sommaren och då var dieselpriserna betydligt lägre än vad de är idag, så lönsamheten för just det här projektet har minskat. – Inte minst med tanke på att jag förbrukar cirka en halv kubikmeter diesel i veckan. Framöver kommer jag att ha med en indexklausul i de kontrakt som skrivs, säger André Torstensson.

www.ff.se

info@ff.se

47


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Emelies tips! la ter och använd dig av loka • Köp lokalproducerade väx . etc trä och plåt , sten inköp av leverantörer när det gäller ong efterbet än ten fers skif r elle • Satsa hellre på granit-, kalk bättre ur miljösynpunkt. som det håller längre och är växter. Då och använd marktäckande • Plantera tätt i rabatterna lika mycket a änd anv att per slip du att r bildas mer fukt, vilket innebä et. köp på äs mindre ogr vatten – och får dessutom d regnvatten. • Samla upp och vattna me ioxid, fungerar som kold der bin d • Plantera/bevara träd! Trä t fäller löv som är bra för bo åt insekter och fåglar, sam r. gräsmatta och planteringa går på el. som are lipp räsk • Skaffa en robotg biologiska den nar gyn som ter väx ra • Priorite l, kantnepeta, mångfalden – som lavende psalvia. stäp och e fjärilsbusk

52

www.ff.se

info@ff.se


nn INSPIRERANDE AFFÄRER

Med gröna fingrar fixas trädgårdar på löpande band

M

itt i arbetslivet skolade Emelie Nisu om sig till trädgårdsarkitekt – och driver numera eget i sitt

största intresse. – Jag verkar ha prickat helt rätt i tiden, för allt fler människor prioriterar sin trädgård och vill ha hjälp att rita och formge den, framhåller hon. Gröna fingrar verkar Emelie Nisu varit utrustad med ända sedan barnsben – då hon hjälpte både sina föräldrar och morföräldrar att odla blommor, grönsaker och frukter i sina sommarstugor.

Något som följde med när Emelie själv

skaffade villa tillsammans med sin man. Men fram till 43 års ålder var det enbart en hobby. Efter att ha utbildat sig på Trädgårdsakademin i Skåne startade Emelie 2019 det egna företaget Östgöta trädgårdsdesign. De första åren parallellt med arbetet på Valdemarsviks kommun. – Jag var väldigt lockad av att arbeta med mitt största intresse och upptäckte att det fanns få trädgårdsarkitekter i Norrköping – samtidigt som många människor börjat investera

mer i sina trädgårdar. När antalet uppdrag ökade vågade jag satsa fullt ut på mitt företag, berättar hon.

Emelie planerar, ritar och formger träd-

gårdar och utemiljöer åt både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Hon använder sin egen familjs trädgård som visningsexemplar – och att experimentera sina idéer på. – Jag planerar och ritar upp allt från grunden – allt från garageuppfartens utformning, till sten- och mursättning, plantering av häck, sätta staket, plattläggning, anlägga trädäck, pool och skapa olika rabatter med växter. Det handlar även om att skapa rumslighet, insynsskydd och skugga. När trädgårdsritningen och övriga tekniska handlingar är klara tar trädgårdsföretagen över för att genomföra det praktiska arbetet. Trendigt är bland annat pool, pergola, belysning som lyfter trädgården, corténplåt och insektslockande växter. – Det är viktigt att få till en genomgående röd tråd med återkommande material och stil. Och de flesta vill att det ska vara lättskött. Ofta finns intresset, men sällan tid och kunskap om hur man sköter trädgården på bästa sätt, säger Emelie Nisu.

Text & foto: Joakim Löwing

www.ff.se

info@ff.se

53


nn FRIA FÖRETAGARE MITAB BYGG AB KOLLBERG 614 92 SÖDERKÖPING

JBT SECURITY AB KÄLLSTÄDE 1150 624 53 LÄRBRO

LÅNGSÄTERS BRÖDERNA NILS & PER ENTREPRENAD AB SANDGREN PARADISET BOX 82 614 95 SÖDERKÖPING 631 02 ESKILSTUNA T.K:S FASTIGHETSSERVICE AB GUTEKRAFT AB SLÄGGATAN 10 LÅNGVINKELSGATAN 17 615 33 VALDEMARSVIK 632 22 ESKILSTUNA TSL RESTAURANG & CATERING AB SLÄTTVÄGEN 4 615 73 GUSUM ADVOKATFIRMAN SVEN OLSSON FORSUM FORSÖN 1 615 75 RINGARUM VÄSTERUMS MUR & PUTS AB VÄSTERUM SKÄRKULLEN 615 92 VALDEMARSVIK TRIKÅBY AB HYDRAULVÄGEN 10 616 34 ÅBY

MÄLARPLAST AB HEJARGATAN 14 632 29 ESKILSTUNA SVEA PALL AB RÅDHUSTORGET 2 633 40 ESKILSTUNA INNEVÄDER AB SUNDBYVÄGEN 33 633 44 ESKILSTUNA E:A ELPROJEKTERING AB STENSBORGSGATAN 19 633 55 ESKILSTUNA FIRMATUM AB LÖVSTA BJÖRKEBO 635 11 ESKILSTUNA

CHRISTER MALMLÖF AB LINGONBACKEN 642 96 MALMKÖPING OVATA KRAFT & FÖRVALTNING AB SANDVIKSTORP 642 96 MALMKÖPING JAN-OLOF ANDERSSON BYGG AB ÅKERGATAN 10 643 31 VINGÅKER EKSTRÖMS ELEKTRISKA I VINGÅKER AB VANNALAVÄGEN 11 643 33 VINGÅKER TRAILER SCANDINAVIA KATRINEHOLM AB VIALA VILLA SIESTA C/O BRUNELL 643 92 VINGÅKER INREDNINGSCENTER STRÄNGNÄS AB TRÄDGÅRDSGATAN 24 645 31 STRÄNGNÄS

NF’S ELSERVICE I VÄRMLAND AB GJUTERIGATAN 1 652 21 KARLSTAD ARCELORMITTAL BE GROUP SSC AB BLEKEGATAN 7 652 21 KARLSTAD PSM PROJECT & SITE MANAGEMENT AB ÖSTRA TORGGATAN 11 652 24 KARLSTAD TYPA KONSULT & UTVECKLING AB ÖSTRA TORGGATAN 16 LGH 1308 652 24 KARLSTAD STICK & SY I KARLSTAD AB HERRGÅRDSGATAN 13 652 24 KARLSTAD SOLEIL IT SWEDEN AB DROTTNINGGATAN 21 652 25 KARLSTAD

MB SERVICE AB FJÄRRVIKSVÄGEN 25 653 50 KARLSTAD

ARVIKA OPTIK AB STORGATAN 26 671 31 ARVIKA

IFF KONSULT AB IDÉ - FÖRÄNDRING - FÖRBÄTTRING GYLLENIUSGATAN 32 654 55 KARLSTAD

M FRAKT AB NORRA MORAST NYHEM 673 92 CHARLOTTENBERG

NICLAS HELLQVIST AB PELLETSGATAN 6 655 91 KARLSTAD MYRÉN HOLMBERG BYGG AB KLACKJÄRNSLIDEN 22 656 39 KARLSTAD ANDERSSON & HULTKRANTZ TRANSPORT AB NORRLANDSVÄGEN 43 661 40 SÄFFLE RAMSERUDS GRUS & ÅKERI AB RAMSERUD 2 661 95 VÄRMLANDS NYSÄTER

INTEGRIO INTEGRATION SNÄTTRINGE IT KONSULT AB SOLUTIONS I KARLSTAD AB SUNDBYSTRANDSVÄGEN 57 PIHLGRENSGATAN 7A 645 61 STALLARHOLMEN 652 25 KARLSTAD

GUMMIVERKSTAN I SYSSLEBÄCK AB KLARÄLVSVÄGEN 77 680 60 SYSSLEBÄCK RÖRTJÄNST L LARSSON AB AMNERUD 24 680 63 LIKENÄS ASSEMCON AB SANDFALLSVÄGEN 18 681 35 KRISTINEHAMN VÄSTBYGG I KRISTINEHAMN AB BODALSVÄGEN 2 681 43 KRISTINEHAMN ZET RÖR & MOTOR AB KUNGSGÅRDSVÄGEN 22 681 53 KRISTINEHAMN

FRANK SCHOAS GRANBÄCK GRANÄNGEN 1 HENNINGSSON 661 95 VÄRMLANDS LANTBRUK AB PSPOT LIVS NYSÄTER VISNUM BACKA 2 SJÖVIKSVÄGEN72 LISTA MASKIN AB 681 92 KRISTINEHAMN 618 30 KOLMÅRDEN LISTA GÅRD 3 AKTIEBOLAGET MALMBY MIDPOINT AB LBC VÄRM-DAL AB 635 14 ESKILSTUNA LANTBRUK SÄTERIVÄGEN 20 1TR BOX 122 KRONTORP AB ORAX BYGG ÅBY GÅRD 653 41 KARLSTAD 662 23 ÅMÅL KRONTORPS GÅRD DIANAVÄGEN 3 STRIMELLS 645 94 STRÄNGNÄS 681 92 KRISTINEHAMN 618 30 KOLMÅRDEN ENTREPRENAD AB KARLSTAD EMS VACPARTS AB KOLUNDA NYÄNG TEKNISKA KONSULTBYGGHANDEL AB BOX 126 PM ÅKERI AB ÅDA GODS AB 635 19 ESKILSTUNA BYRÅN I GNESTA AB RATTGATAN 1 662 23 ÅMÅL ANSGÅRD 5 ÅDA SÄTERI BACKAGATAN 16 653 41 KARLSTAD 681 92 KRISTINEHAMN 619 91 TROSA LAMANICA 646 35 GNESTA ME INREDNINGS SNICKERI LOGISTIKSERVICE AB KARLSTAD MILJÖTEKNIK & SKRAGGEVÄGEN 3 KRISTINEHAMNS RDM LJUD OCH LJUS AB BOX 316 LEBRO GÅRD HB ENTREPRENAD AB 663 41 HAMMARÖ SERVICETEKNIK AB AROMAVÄGEN 5 641 23 KATRINEHOLM LEBRO GÅRD ZAKRISDALSVÄGEN 26 BONDERUDSVÄGEN 1 619 91 TROSA 646 93 GNESTA BOX 203 WIPAB WERMLANDS 681 95 KRISTINEHAMN OPPUNDA VVS-SERVICE 653 42 KARLSTAD INDUSTRI PLÅT AB BILMÄKLARNA SVERIGE AB AKTIEBOLAG AXALI MONTAGE AB BOX 36 AB IMO PECTORE BOX 1085 GJUTERIGATAN 2 AXALA LINDSBERG 1 JRG ERIKSSONS PALL 664 21 GRUMS BRONELLSG 5 621 21 VISBY 641 30 KATRINEHOLM 646 94 BJÖRNLUNDA & EMBALLAGE AB 682 30 FILIPSTAD FRÖGATAN 3 GRUMS ELSERVICE HB STÄDSPECIALISTEN AB FASTIGHETSBYRÅN TAR AB 653 43 KARLSTAD SVEAGATAN 126 MOLKERS DÄCK AB BOX 1172 ANDREAS NORD AB BOX 62 664 34 GRUMS GÖRSJÖVÄGEN 2 A 621 22 VISBY KÖPMANGATAN 11 647 22 MARIEFRED CPL CENTRAL 683 33 HAGFORS 641 30 KATRINEHOLM PALLOGISTIK AB CAD DESIGN I EKLUNDS VENT & PLÅT AB HISTA BYGG OCH FRÖGATAN 3 KARLSTAD AB RÅDA BOX 1239 ADVOKATBYRÅN VENTILATIONS TEKNIK 653 43 KARLSTAD HASSELDALEN 19 LASTVAGNSSERVICE AB 621 23 VISBY HUMANISTERNA AB PALMTORP 6 664 91 GRUMS HOVJÄGMÄSTARVÄGEN 6 KÖPMANGATAN 18 A 647 91 MARIEFRED HAKKARAINEN ERIK 683 93 RÅDA STOCKHOLMSGRUPPEN 641 30 KATRINEHOLM SERVICE AB KRAN & BODTRANSPORBYGG & MONTAGE AB OLSSONS BORR & SÅG TRYSILVÄGEN 4 SKÅRE TER I KARLSTAD AB CARLSSONS RÖR I WILHELMINA SKOGHS FÄRGHUSET I I STOCKHOLM AB CENTRUM RUNNEVÅLSV 1 SUNNE AB GATA 1 KATRINEHOLM AB BERGAVÄGEN 6 653 50 KARLSTAD 665 33 KIL SÖRGÅRDSGATAN 6 621 37 VISBY STARRVÄGEN 16 647 95 ÅKERS STYCKEBRUK 686 35 SUNNE 641 49 KATRINEHOLM DÄCK-CARLSSON I ELTEKNIK MÖLLER AB GUTE KYLTJÄNST AB WRENDA ILANDA AB TEGELBRUKSVÄGEN 16 B SENNIUS SKARPHÄLLSGATAN 10 KATRINEHOLMS FASTIGROSENHOLMSVÄGEN 13 FJÄRRVIKSVÄGEN 27 665 33 KIL INFRAKONSULT AB 621 41 VISBY HETSSERVICE SVERIGE AB 648 30 HÄLLEFORSNÄS 653 50 KARLSTAD IVARSBJÖRKE 250 SJÖHOLMS GÅRD MOUNT POSITION BYGG686 92 SUNNE AUTOBUD PICKUP & 641 94 KATRINEHOLM DOLKARNAS GLAS-WELD SYSTEM AB NADSSTÄLLNINGAR AB DELIVERY VISBY AB ENTREPRENAD AB FJÄRRVIKSVÄGEN 13 STRANDVÄGEN 26 JPM BOWLING AB LÖTGÅRDARNA 3 VIBBLE RINGGATAN 10 BECT QUALITY AB KROKSÄTER/GRÅSTA 653 50 KARLSTAD 666 30 BENGTSFORS 691 35 KARLSKOGA 622 59 VISBY BRUKSGÅRDSVÄGEN 7 649 91 SPARREHOLM 641 95 KATRINEHOLM STYRD BORRNING I DALSLANDS MG REDOVISNINGSGÖRAN BÅTELSSON BVA BYGG- OCH KARLSTAD AB BILSERVICE AB BYRÅ I KARLSKOGA AB NÄS SIGVARDS 604 LARSSON JAN O CHRISTIN INDUSTRISERVICE AB FJÄRRVIKSVÄGEN 15 MAJBERGSVÄGEN 25 BÅGSPÄNNARVÄGEN 3 623 37 HAVDHEM ABBOTNÄS SÄTERI BOX 5118 653 50 KARLSTAD 666 31 BENGTSFORS 691 44 KARLSKOGA 641 97 KATRINEHOLM 650 05 KARLSTAD BJÖRN ERIKSSON VVS DESIGN NICLAS HÖKEDALENS AB RSG CONNEXION GAMMELGARN FIRMA KENT ERIKSSON K.G. FRIDMAN AB JOHANNESSON AB ALLTEKNIK AB BAGGÄNGSVÄGEN 18 ROMMUNDS 612 ÅLGÖLET BOX 496 FJÄRRVIKSVÄGEN 4 HÖKEDALEN 7 691 45 KARLSKOGA 623 67 KATTHAMMARSVIK 641 98 BJÖRKVIK 651 11 KARLSTAD 653 50 KARLSTAD 668 92 ED

Peugeot upp till 26% rabatt. Peugeot är ett anrikt, väletablerat och stadigt växande bilmärke i Sverige. Modellprogrammet är ett av marknadens bredaste och omfattar såväl person- som transportbilar.

54

www.ff.se

info@ff.se

RESTAURANG PÄRLTUPPEN AB KÄLLMOSSVÄGEN 5 691 52 KARLSKOGA

BERGLUNDA BULKTRANSPORT AB STADSKVARN BERGLUNDA 161 696 92 ASKERSUND

SWETECH AB KONTORSVÄGEN 2 691 80 KARLSKOGA

RENT & FRÄSCHT ST.BJÖRSTORP EDENSBORG 331 696 92 ASKERSUND

4061311 MACKEN KUMLA AB VÄSTRA DROTTNINGGATAN 62 692 33 KUMLA ANDERSSON BILCENTER I KUMLA AB STENEVÄGEN 18 692 35 KUMLA TRUCKSERVICE I KUMLA AB YXHULTSVÄGEN 28 692 72 KUMLA JRP PAPERTRADING AB MEXIVÄGEN 10 692 75 KUMLA HÅLTAGAR’N I KUMLA AB BYRSTA SÖRGÅRDEN 115 692 93 KUMLA KANADA DAMSHOP BRYGGARGATAN 15 693 31 DEGERFORS DEGEREF AB KRANVÄGEN 4 693 33 DEGERFORS SKOGLUNDS MEKANISKA AB GJUTERIGATAN 4 693 35 DEGERFORS DERO DEGERFORS ROSTFRIA AB INDUSTRIGATAN 3 693 35 DEGERFORS AKTIEBOLAGET ALLSON KYL & FRYSLAGER ÅTORP 129 693 94 ÅTORP ELSERVICE AB BOX 145 694 23 HALLSBERG ARHO AB BERGSMANSVÄGEN 7 694 91 HALLSBERG SPÅRENTREPRENÖR LARS K GRÄV AB ORMHULT 175 694 92 HALLSBERG GEHRKE, FREDRIK BROBY 187 694 93 ÖSTANSJÖ NILLAS EKONOMISERVICE VÄSTANMOSSA FROSTEN 215 694 95 VRETSTORP AUTOEKONOMI I ASKERSUND AB PARKGATAN 3 696 33 ASKERSUND NEAGRI AB KÄMPELANDET 696 96 ZINKGRUVAN

BERGLUNDA BULKTRANSPORT AB STADSKVARN BERGLUNDA 161 696 92 ASKERSUND ERIKSSONS MASKIN & SPECIALTRANSPORTER AB SKOGAHOLMSVÄGEN 57 697 92 PÅLSBODA AKTIEBOLAGET H. BRUNNER BOX 9036 700 09 ÖREBRO B KRAFFT MÅLERI AB IDROTTSHUSET 1 A 702 25 ÖREBRO KVARNSTRÖM & LJUSHED GOLV & BYGG AB GAMLA VÄGEN 10 A 702 27 ÖREBRO ÖREBRO-GÖTEBORG SAMKÖRNINGSAB PIKULLAGATAN 2 702 27 ÖREBRO ÖREBRO FOGFRIA GOLV AB SKOMASKINSGATAN 6 702 27 ÖREBRO KVARNSTRÖM & LJUSHED GOLV & BYGG AB GAMLA VÄGEN 10 A 702 27 ÖREBRO PECKANOR KONSULT AB MOSÅSVÄGEN 58 702 28 ÖREBRO MELLANSVENSKA TELEMARKETINGTJÄNSTEN AB IDROTTSVÄGEN 37 702 32 ÖREBRO BERNHARDSSON STÄD I ÖREBRO AB IDROTTSVÄGEN 29 A 702 32 ÖREBRO BYGG & BORRTEKNIK I SVERIGE AB OLOFSGATAN 23 702 86 ÖREBRO ÖREBRO HYRSERVICE AB TALGOXEGATAN 11 703 48 ÖREBRO BJÖRKHOLMS EL AB SKJUTBANEVÄGEN 12 703 69 ÖREBRO STRUCTOR ÖREBRO AB BETTORPSGATAN 10 703 69 ÖREBRO FROSTHS EFTR. KONDITORI ÖSTLUND & CO AB KRISTINAVÄGEN 16 711 30 LINDESBERG

Du tjänar tusenlappar varje år som medlem


nn I BACKSPEGELN

58

www.ff.se

info@ff.se


nn I BACKSPEGELN

ABSOLUT

– en svensk exportsuccé

Med en exportandel på 99 procent är Absolut Vodka en av Sveriges största exportsuccéer. Bakom framgångarna ligger ett målmedvetet och långsiktigt arbete med att bygga varumärket. Mycket handlar även om att försöka fånga upp kommande trender. Marknaden för vodka är tuff och flera stora internationella aktörer slåss om marknadsandelarna. Så när den lilla skånska brännvinstillverkaren bestämde sig för att satsa på export till USA på 1970-talet hade man inga som helst garantier för att det skulle fungera. Man valde att satsa på en stenhård marknadsföring med en artistisk och humoristisk framtoning. Lanseringen lyckades över förväntan och trots att den amerikanska marknaden översvämmades med vodka från framförallt Polen och dåvarande Sovjetunionen tog kunderna till sig Absoluts koncept

www.ff.se

som upplevdes som fräscht och nyskapande. Framgångarna i USA öppnade många dörrar, och idag säljer man 99 procent av produktionen till mer än 150 länder. Absolut konstaterar att det finns flera fördelar med att exportera eftersom kunder i många andra länder förknippar svenska livsmedel med hög kvalitet, vilket gör att såväl Absolut som alla andra svenska livsmedelsexportörer fått en extra skjuts i marknadsföringen.

info@ff.se

Text & foto: Peter Fredriksson

59


På väg? Då finns vi där. Med företagskortet till hands får du som medlem i Företagarförbundet fina förmåner på drivmedel och produkter på våra 700 stationer runt om i landet. Detsamma gäller förresten för biltvätt, hyrbilstjänster och elbilsprodukter/tjänster. Du vet väl om att du både kan ladda och tanka bilen med våra elbilskort och samla alla dina drivmedelskostnader på en och samma faktura? Vad kostar det dig? Inte ett öre. Däremot sparar du en hel del.

100öre/l

rabatt på Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) och GoEasy Diesel

Ta del av erbjudandet. Skanna mig!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.