Fortnox Magazine 4 - 2022

Page 1

ETT MAGASIN FÖR REDOVISNINGSBRANSCHEN NR 4–2022 Året 2022 Detta har vi sagt & gjort Vi summerar året. Sidan 6 Krönika ”Du har en unik position” Använd den. Sidan 28 Det här vill dina kunder ha av dig som deras viktigaste rådgivare Sidan 20 100%Byrå Allt detta ingår Vi förklarar. Sidan 18 Utmana oss!

”Real + Fortnox är lite som det bästa ur två världar”

Hamiltone är ett fastighetsbolag i Markaryd. Idag finns 117 lägenheter och de blir allt fler. Företaget har växt snabbt sedan starten för sex år sedan då de första lägenheterna stod inflyttningsklara.

– Vi hade Real fastighetssystem redan från början och trivdes bra med det, säger Marie Wombell, boendeansvarig. Men efter ett par år valde vi att gå över till ett annat system, eftersom det även inne höll bland annat bokföring. Men det blev kortvarigt, vi gick snabbt tillbaka till Real igen. Nu har Hamiltone en lösning där Fortnox är integrerat med Real, vilket blev i det närmaste perfekt enligt Marie.

– Det är lite som det bästa ur två världar faktiskt. Det är två smidiga system som synkar väldigt bra ihop. Vi spar massor av tid.

Marie får till sist frågan om hon kan nämna en sak som hon särskilt nöjd med hos Real. Hon får svårt att välja visar det sig.

– Det bästa med Real är nog att det är så brett. Man kan göra det mesta och samtidigt är det smidigt att jobba i. Och skulle man någon gång köra fast är ju Reals support alltid så tillmötesgående. Just det, det är såklart skönt att det är webbaserat också – att man kan logga in från vilken dator som helst.

Boka guidad visning  010 602 32 00  info@real.se

Fortnox Magazine #4-2022 I 3 Vad du
tycker om Magazinet. Tyck till här!
Är du
av att
magazine@fortnox.se Produktion
4 10 8 innehåll nr4:22
I tuffa tider är du ännu viktigare BRANSCHNYHETER Nyheter för alla byråer och småföretagare. BOKSLUT & SKATT Vi presenterar flera nyheter och funktioner. 8CARIN VALDE FORTNOX BOKSLUT & SKATT ”Det känns så himla enkelt” 13 REALTIDSBOKFÖRING Ta nästa steg med koppling till Skatteverket. 14 ALLT SOM ÄR 100%BYRÅ Läs mer om innehållet i vårt löfte till branschen. 27 FEEDBACKLOOPEN Ni ställer frågorna och vi svarar. 33 OFFSHORE IT Ett nytt sätt för mindre byråer att lösa sina utmaningar. 34EKONOMI & FÖRETAG Trendspaning från årets branschmässa 24 NUMBERS BY LÖNNMO ”Sparar tid på att programmet är så smart” Fortnox connect jobba smartare i fortnox Passa på! Spana in kurservårens på fortnox.se En unik utbildningsdag för ambitiösa och nyfikna byråkonsulter som vill lära sig mer om hur man jobbar smart i Fortnox. Så att både byrån och deras kunder kan jobba mer effektivt. Läs mer på: fornox.se/utbildning pensionmed Sharon lavie Så planerar ni för kundernastillsammanspension Sid 26
Redaktionsråd Tina Svensson, Åsa Färm, Carolina Nordenfjord, Pia Eriksson, Camilla Kaltin, Anita Lindblom och Anna Ericsson. Annonsering
intresserad
synas i tidningen? Kontakta oss på:
GoBrave Växjö
LEDARE

Nu behöver företagaren verkligen sin bästa rådgivare

I tuffa tider är du ännu viktigare

Livet som företagare har varit minst sagt utmanande de senaste åren. Pandemi, krig, höga energipriser och begynnande lågkonjunktur.

Effekterna: sämre förutsägbarhet och stor osäkerhet på grund av allt från materialbrist och bemanningsplane ring, till de ekonomiska konsekven serna av det som händer i omvärlden.

Vi brukar ju säga att du som redovis ningskonsult har Sveriges viktigaste uppdrag. Nu är du och dina bransch kollegor så otroligt viktiga. Företagen behöver verkligen sin bästa rådgivare. Ibland behöver företagaren ett boll plank och någon att hålla i handen. Ibland behöver du vara proaktiv och flagga när du ser en trend. Ibland be höver du utmana företaget att jobba annorlunda för att överleva.

Så, vad vill företagare ha för typ av rådgivning av dig? I det här numret av Fortnox Magazine har vi ställt frågan till fyra företagare med olika relationer till sina redovisningskon sulter. Den gemensamma nämnaren är att de ser dig som experten. De vill bli utmanade för att utveckla sitt företag. Samtidigt som de kan fokusera på det de är bäst på.

Det innebär att du ibland behöver pusha dina kunder lite längre än vad som är bekvämt – med deras bästa i åtanke. Och vårt jobb är att underlätta för dig så att du kan göra det. Mer om det i detta nummer! Det är det vi kallar 100% Byrå.

nästa år lanserar vi Fortnox Kort

Nyhet 2023! Fortnox Kort

Fortnox Kort automatiserar och förenklar kvittoredovisningen för företag i alla led.

Äntligen blir det slut på sega privatutlägg och tjat om att lämna in kvitton.

nyheter i fortnox

Masshantera i bokföring från kontoutdrag

Med ny funktionalitet i Bokföring från kontoutdrag välkomnar vi en ännu bredare målgrupp i menyn Transaktioner.

Nu har du möjlighet att mass hantera de transaktioner som finns i företagets Att göra-lista, vilket gör att företag som har flera liknande transaktioner kan hantera allihop på en och samma gång!

Det nya arbetssättet gör att kunder som hanterar dagskassor och/eller har swish-transaktioner enklare kan arbeta effektivt i Bokföring från kontoutdrag.

Masshantering effektiviserar ditt arbete och besparar dig flera repetitiva moment.

Fortnoxnyheter 4 I Fortnox Magazine #4-2022
THRU
01/23
Det enda kort dina kunder behöver GOOD
MONTH/YEAR LANSERAS

Sagt & gjort

Inför 2022 sa vi att vi skulle göra vår fakturatolkning ännu bättre. Under året har vi jobbat med att öka träffsäkerheten. Vi har även tagit det bästa från våra två tolkningsvyer och gjort en gemensam vy som passar alla. De enkla vyerna finns såklart kvar för de som föredrar dem.

To do-korten är ett strålande redskap för att få koll på vad som behöver göras i Fortnox. Under året har vi lagt till fler kort. Det innebär att alla kort inom leverantörsfakturaområdet som funnits i appen ett bra tag, nu också finns i Lobbyn. Smidigt för dig som jobbar mest från datorn.

I vårt arbete med Fortnox Lön utvecklar vi den funktionalitet som ni konsulter efterfrågar. Under 2022 lanserade vi därför bland annat följande funktionalitet: Utökade avtal – Möjligt att byta bokföringskonto på lönearter Stöd för att hantera anställa med SINK

I Lön Mini ville fler kunna hantera löneutbe talningar via webben, vilket man kan göra nu. Som konsult kan man därmed hjälpa sina kunder även i Lön Mini.

Ett löfte inför 2022 var att kvitton och resor från Kvitto & Utlägg och Resa ska kunna betalas ut via Lön Mini. Nu är det verklighet.

Psst! Om man har inställningen för automatisk uppbokning av semesterskulden kan man nu även få denna bokförd på kostnadsställe och projekt.

Under året har en ny klientlista och ett nytt klientkort lanserats i Fortnox Digital byrå. På det nya kortet samlas all information om klienten och ger dig som konsult total överblick: avstämd period, räkenskapsår, kontaktuppgifter och om klienten har revisionsplikt samt revisor.

Det senaste som adderades till klientvyn är dokument, tjänster/aktiviteter samt meddelanden. Hurra!

6 I Fortnox Magazine #4-2022 Sagt & Gjort
Visste du att under lanserade2022 vi Fortnox Insikter till ca 500 byråer?

gjort 2022

Det har hänt massor i Bokslut & Skatt under 2022

Vi har förbättrat existerande funktionalitet och adderat sådan som underlättar för redovisningskonsulter att stötta alla kunder – oavsett bolagsform.

I Avstämning & Rapportering har vi skapat bättre synk till kundernas löpande redovisning. Vi har bland annat adderat möjligheten att automatiskt hämta reskontrorna till avstämningen, för att ha som underlag. Informationen går även att återanvända på andra ställen och följer alltid med till bokslutet.

Vi har även lagt till:

Möjlighet att kvalitetsgranska avstämningen Kassa- och lagerintyg

Förbättrad översiktsvyn för att snabbare se hur du ligger till med dina uppdrag Ny navigering

Filtrering för att bara se det du tycker är viktigt för dig just nu Med Rapport-verktyget kan du som är konsult enklare anpassa innehållet efter mottagaren, med fritextfält samt möjlighet att ladda upp egna dokument.

I Bokslut, Årsredovisning & Skatt har vi möjliggjort för digital inlämning av årsredovis ningar i K2, förbättrat utseendet på själva årsredovisningen och gjort det möjligt att hämta uppgifter direkt in till rapporten från register.

I Skatt går det nu att lägga upp privatpersoner. Det innebär att du som är konsult kan hantera alla privatpersoners deklarationer i Fortnox. Under 2022 har 16 nya blanketter för privatpersoner och 6 nya för bolag tillkommit.

Vi har också gjort deklarationsarbetet enklare. Du kan numera få hjälp av programmet med att flytta belopp mellan blanketter. Vi har också färgkodat dem så att du kan se vilka fält som du själv editerat eller programmet fyllt i.

Fakturera & bokför i ett klick

Under 2022 har vi påbörjat resan mot ett komplett byråstöd där man ska kunna samla alla sina kunder i Fortnox. En ny funktion som kommer snart är möjligheten att lägga upp privatpersoner. Givetvis med koppling till Fortnox Bokslut & Skatt – där du enkelt kan skapa inkomstdeklarationen.

I Fortnox Fakturering kan man nu bokföra & skicka fakturan i ett klick. Kunden väljer själv om hen vill skicka, bokföra eller bokföra & skicka fakturan på en gång. Det sparar inte bara tid – det gör också att bokföringen är uppdaterad i realtid.

Fortnox Magazine #4-2022 I 7 Sagt & Gjort

Nyheter

Fortnox Bokslut & skatt

Hämtning av kopplade underlag från verifikat och leverantörsfakturor

Nu kan du hämta upp underlag som du har kopplat till antingen ett verifikat eller en leverantörsfaktura inne i Fortnox, för att sedan med ett knapptryck lägga detta underlag som en kopplad bild till din av stämning. Du slipper alltså gå in i bokföringen och leta upp rätt filer, du har dem redo direkt i programmet.

Ny navigering för att snabbare ta sig runt i programmet

Ute till vänster har vi nu en permanent meny som följer med oss oavsett var vi befinner oss i programmet. Växla snabbt och smidigt mellan t.ex. avstämning, bokslut eller mellan olika räken skapsår. Inga mer onödiga klick. Nu gör du allting via menyn ute till vänster.

Checklistor – för att inte glömma något viktigt

Vi lagt till möjligheten att lägga upp byråspecifika checklistor som alla konsulter på byrån kan följa. Dessa mallar går sedan att anpassa utifrån vilken programdel du arbetar med, så en checklista för din avstämning och en annan för deklarationerna.

Sammankopplade blanketter i Skatt För att underlätta deklarationsar betet så är numera blanketterna i Skatt kopplade till varandra, vilket betyder att om ett visst belopp från en blankett också ska visas i en annan ruta i en annan blankett, så flyttas det över per automatik.

8 I Fortnox Magazine #4-2022 Bokslut & Skatt
Den manuella handpåläggningen i arbetet med en bolagsdeklaration är minimal jämfört med andra system Carin Elofsson – ekonomiansvarig på Mums & Moms

Det känns så himla enkelt

Efter 15 år på fyra olika byråer valde den auktoriserade redovisnings konsulten Carin Elofsson att bilda ekonomibolaget Mums & Moms tillsammans med ett gäng krögare. Sedan 1,5 år är hon ekonomiansvarig åt en hel drös restauranger. Totalt är det 25 olika bolag att hålla reda på och göra löpande avstämningar och årsbokslut till.

– Jag gör samma saker som jag gjorde när jag var redovisningskonsult, men nu känner jag mig mer som en i gänget då jag jobbar direkt i verksamheterna och det tycker jag är kul, berättar Carin. Carin ansvarar för ekonomin i ett antal välrenommerade och populära krogar, bland annat: Kafé de luxe, Bönan & Mustaschen, Far i hatten, Izakaya Moshi, Chapter House och Moshi Moshi.

Hon har sitt kontor på övervåningen på Kafé de luxe i centrala Växjö. På entréplanet ligger matsalen och i källaren nattklubben. Som ekonomiansvarig bestämmer hon vilken mjukvara som ska användas i redovisningen.

När hon kikade på bokslutsprogram bestämde hon sig redan sommaren 2021 för Agoy. Strax därefter blev Agoy

en del av Fortnox och nu ska Carin göra årsbokslut för de 25 bolagen för andra gången – i det som numera heter Fortnox Bokslut & Skatt.

– Jag vill jobba 100 procent digitalt och ha allt på samma ställe. Jag vill inte hålla på med en massa pärmar, behöva logga in i andra system eller flytta över data och underlag till andra program. Dessutom vill jag kunna jobba var som helst. I det löpande redovisningsarbetet har Carin hjälp av kollegor ute i de olika bolagen, som sköter kund- och leverantörsreskontran. Bokföring av dagskassorna i de olika verksam heterna sköts helt digitalt genom integration mellan kassasystem och Fortnox.

– Jag är den som knyter ihop säcken, stämmer av bokföringen mot banken och gör månadsboksluten.

Till sin hjälp har Carin Fortnox Avstämning – en del av Bokslut & Skatt.

– Avstämningsmodulen jobbar jag med i princip varje dag och tycker det fungerar hur bra som helst. När man gör månadsbokslut löpande är det mesta arbetet med årsbokslutet redan gjort när det är dags. Därför blir det

inte heller så höga arbetstoppar som det annars ofta blir i redovisnings branschen när det är bokslutstider.

– När man sedan ska ta sig an årsbokslutet går det väldigt smidigt. Alla underlag från månadsboksluten kopieras över. Allt man behöver finns i samma flöde. Tack vare integrationen till Skatteverket behöver man inte heller logga in för att få uppgifter därifrån. Det gör också att det känns så himla enkelt.

Samma känsla har Carin när det kommer till skatt och deklaration.

– Den manuella handpåläggningen i arbetet med en bolagsdeklaration är minimal jämfört med andra system som jag arbetat i tidigare. Det är också enkelt att samarbeta kring deklarationen när man kan koppla dokument och skriva kommentarer i samma vy som deklarationen.

– Att kunna lämna in årsredovisningen digitalt gör hela skillnaden för mig. Det blir det här digitala arbetsflödet som jag mest av allt vill ha, avslutar Carin.

Fortnox Magazine #4-2022 I 9 Bokslut & Skatt
Carin valde Fortnox Bokslut & Skatt:

Nyheter i branschen

LAS-åldern höjs till 69 år

Nästa år höjs LAS-åldern, det vill säga åldern för när anställningsskyddet upphör, från 68 till 69 år. Det innebär att man har rätt att vara kvar på jobbet tills man fyller 69 – om man inte kommer överens med arbetsgivaren om att få jobba längre än så.

Åldern för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet kan även variera beroende på hur kollektivavtalet ser ut, och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.

Riktålder börjar gälla 2026

Den så kallade riktåldern, som styr när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensions- och bostadstillägg, kommer att börja följa medellivslängdens utveckling. Eftersom vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver så kommer åldern för tidigaste uttaget av allmän pension, garantipension, inkomstpensions- och bostadstillägg att höjas stegvis. Riktålder är ett helt nytt begrepp som kommer att börja gälla från 2026. Läs mer på pensionsmyndigheten.se

Omställningsstudiestöd

Den 1 oktober 2022 infördes ett nytt utökat studiestöd samt ett grund läggande omställnings- och kompetensstöd. Omställningsstudiestödet riktar sig till vuxna mitt i arbetslivet som behöver studera eller bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller byta spår.

Stödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som man kan fylla på med om man vill. Man kan få det i 44 veckor, längre om man studerar på deltid. Stödet går att söka för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023 och CSN har hand om det.

Höjda schablonbelopp för arbetsresor på förslag

Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har kommit överens om ett förslag till höjda schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil ska höjas för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna.

Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil För arbetsresor med förmånsbil som drivs med elektricitet ska dock inga änd ringar göras i förhållande till dagens regler. Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil.

Förslag nya regler

för trossamfund

Regeringen har lämnat över förslag till riksdagen om nya regler som rör statens stöd till trossamfund och nya så kallade demokrativillkor. Om förslaget blir verklighet börjar det att gälla från 1 januari 2023. Då kommer samtliga trossamfund som önskar statligt stöd att behöva prövas om de lever upp till de nya villkoren.

Nyheter 2023

Nytt prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2023 höjs till 52 500 kr, från 48 300 kr för 2022.

Nytt inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet för 2023 höjs till 74 300 kr, från 71 000 kr för 2022.

Nytt traktamente heldag

Traktamente för 2023 höjs till 260 kr per heldag, från 240 kr för 2022.

Nytt traktamente halvdag

Traktamente för 2023 höjs till 130 kr per halvdag, från 120 kr för 2022.

10 I Fortnox Magazine #4-2022 Branschnyheter

Den perfekta kombinationen

Fortnox hjälper dig med ekonomin. XTND plattformen ger dig kontroll över order och varuflöde. Den perfekta kombinationen som skapar det moderna affärssystemet, byggt för multikanal och tillväxt.

XTND plattformen effektiviserar order, lager och inköpsprocesserna. Fortnox hanterar dina ekonomiska transaktioner. Tillsammans blir vi en perfekt kombination - ett molnbaserat affärssystem för handel. Hela ditt varuflöde digitaliseras, du får överblick över ditt lager i realtid och du slipper manuell handpåläggning.

XTND plattformen är ett skalbart system med funktioner som multikanalförsäljning, orderhantering, lagerhantering/WMS, automatisk lagerpåfyllnad, koppling till tredjepartslogistiker samt saldosynkning i realtid mot lager och webbshop. Vårt affärssystem är enkelt att implementera och integrera, så du kan enkelt skala upp och addera de funktioner din verksamhet har behov av.

Väx snabbare, bli effektivare och mer lönsam – eller bara få ord ning på allt som känns svårt. Läs mer och kontakta oss på extend.se

Lättare redovisning för fastigheter

Nästa generations digitala verktyg för fastighetsbranschen är Tecta – det molnbaserade hybridprogrammet för ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter, skapat med syftet att effekti visera fastighetsförvaltning.

En av de stora fördelarna med Tecta är att prismodellen är skalbar efter behov. Tecta vill se fastighetsägare lyckas, och vill lyfta dina kunders verksamhet istället för att binda fast dem. Att logga in i systemet och bli kund är därför helt gratis. Först när användaren vill koppla en hyresgäst till ett hyresobjekt så behövs en licens. Som fastighetsägare kan man där med styra sitt eget pris. Antalet licenser kan närsomhelst upp graderas eller nedgraderas.

Integration med Fortnox

För att förenkla arbetet för redovisningskonsulter och revisorer finns det en integra tion mellan Tecta och Fortnox. Att som redovisningskonsult ha fastighetskunder som arbetar med Tecta innebär att den finansiella hantering en av kundens konton blir mycket enklare. När Tecta och Fortnox kombineras kan man

som redovisningskonsult utan svårighet följa processer som har med både hyresgäster och verksamheten i stort att göra. Programfunktioner såsom ob jektshantering, kreditkontroller, avtal, avisering och fakturaservice förenklar vardaglig för valtning av fastigheten. Oavsett vilka parter som är inblandade i processerna kan konsult och kund jobba mot samma mål i samma program.

Mindre handpåläggning

Vad Tecta innebär för redovis ningen är dock inte bara förde larna av en automatisk inte gration. Det innebär dessutom

eller för sent betalda. Den ma nuella handpåläggning som för redovisningskonsulten annars ofta uppstår vid hantering av kommersiella fastigheter mins kar därmed drastiskt.

Fastighetsägaren kan genom Tecta fokusera på förbättring och effektivisering av sina fastigheter, medan redovis ningskonsulten kan lägga fokus på redovisningen för att skapa ännu mer värde för kunden. Rätt part lägger fokus på rätt sak. Tecta utvecklas tillsam mans med fastighetsbranschen. Smidigt, effektivt och lönsamt – som det ska vara.

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN TECTA
tecta.se

Tips! Ny koppling till skatteverket

Vill du och dina kunder ta nästa steg mot realtidsbokföring? Tipsa då dina kunder om vår senaste nyhet – kopp ling till Skatteverket. Den är kost nadsfri, lätt att aktivera och gör stor skillnad i vardagen för både redovis ningskonsulter och företag.

Med koppling till Skatteverket hämtas alla transaktioner på företagets skattekonto till Fortnox och bokförs automatiskt i vyn Transaktioner. Du och dina kunder får en 100% digital arbetsprocess, slipper hämta in och bokföra återkommande transaktioner manuellt och behöver inte logga in i olika system.

Kopplingen finns redan idag tillgänglig för alla Fortnox kunder. Det enda bolagets firmatecknare behöver göra är att logga in på skatteverket.se och ge Fortnox läsbehörighet till skatte-

kontot. När kopplingen sedan är aktiverad kommer kunden eller du som redovisningskonsult att få en notis i systemet.

I nästa steg har du möjlighet att hjälpa dina kunder att sätta upp regelverk för automatisk bokföring. Vad menas då med det? Jo, det innebär att du kan sätta upp olika parametrar – till exempel beloppsgränser och konton, som gör att transaktioner som inte matchar en faktura eller befintliga verifikat och kan hante ras och bokföras automatiskt i vyn Transaktioner.

Och det är kombinationen av kopp lingen till Skatteverket och regelverk som gör skillnad på riktigt i konsul ternas och klienternas vardag. Dels för att byråns medarbetare slipper lägga tid på manuellt arbete och in

loggningar i olika system, dels för att de istället kan ägna sig åt relationen till kunderna, deras bolag och affärer.

BDO är en av de byråer som har fått vara med och testa kopplingen till skattekontot redan på utvecklings stadiet. På frågan om vad som är den största skillnaden mot tidigare svarar Fredrik Bäck, processägare för redo visningstjänster på BDO:

– Vi får genom kopplingen in skattekontotransaktionerna direkt och de kan användas till verifikationen utan att kontoutdrag hämtas från Skatte verket. Tillsammans med regelverk har vi kunnat får majoriteten av transaktionerna bokförda med auto matik för skattekontot. Vi kan på det sättet få en enhetlig hantering och minskar risken för manuella fel i konteringar.

Nya smarta integrationer

Under hösten har ytterligare ett 50-tal system byggt kopplingar till Fortnox.

Trendande just nu inför julhandeln är systemstöd som hjälper företagaren att sälja mer och synas bättre:

Marknadsplatser – Synas på en marknadsplats som redan har stor kundbas. Sello och Sharepine har släppt kopplingar mot tex Zalando, Stadium, Åhléns och Amazon. Perfekt inför julhandeln!

Google Analytics för Fortnox – Synkar fakturadata såsom artiklar, priser och kund till Google Analytics. Detta gör att du exempelvis ser vilka

artiklar som sålt bäst. Du kan styra din annonsering dit den gör störst nytta, samt få förståelse för dina kunder.

SmartaPresentkort Presentkort ger mer intäkter, och nu finns presentkort för tjänster! Färdig plugin-lösning av presentkort med unikt godkän nande av Skatteverket för rut- och rotavdrag. Läs mer på: www.fortnox.se/integrationer

Fortnox Magazine #4-2022 I 13
Koppling till Skatteverket

Allt som är

Du har säkert inte missat 100% Byrå – vårt löfte till redovisningsbranschen. Till er som hjälper företag att växa och blomstra. Till er som peppar företagare att våga ta nästa steg. Till er som, enligt oss, har Sveriges viktigaste uppdrag.

Att kort beskriva allt som ingår i 100% Byrå är en utmaning. För att göra det enkelt har vi delat upp vårt löfte i tre beståndsdelar:

Vår företagsplattform: Den är basen i vardagen på byrån. Allt som ingår runtomkring: Det redovisningskonsulter får som bonus när de jobbar i vår företagsplattform.

The Fortnox Way: Hur vi på Fortnox jobbar varje dag för att ge dig allt du behöver. Bl.a. hur vi involverar byråkonsulter i utvecklingen av morgondagens smarta mjukvara. Men allt börjar i mjukvaran, i vår företagsplattform. Målet är egentligen att den ska ta så lite av din och företagarens tid som möjligt.

Fyra flöden

Därför finns det fyra helt automatiserade flöden för de vanligaste arbetsprocesserna; fakturering, leverantörsfakturor, lön samt kvitto & utlägg. Tillsammans ger de 100% digitalt samarbete med kunderna.

I konstant utveckling

I takt med att byråns och kundernas behov utvecklas, kompletterar vi plattformen med nya funktioner, integrationer och samarbeten. Här ska allt du behöver finnas – från löpande bokföring till periodbokslut och skatt.

Paket för din kund

Vi har även paketerat all smart funktionalitet i olika paket som du och din kund enkelt aktiverar. Vilket som passar er bäst beror på vem som gör vad. Vi har något för alla samarbeten.

14 I Fortnox Magazine #4-2022 100% Byrå

Till er som enligt oss har Sveriges viktigaste uppdrag

Allt som ingår runtomkring

Precis som du är företagarens viktigaste rådgivare, vill vi vara din. Din samar betspartner som du kan växa och utvecklas tillsammans med. Därför jobbar vi även dedikerat med med att skapa och inspirera till smartare arbetssätt.

Digital PT

Digitalt PT-gänget gör en nulägesoch behovsanalys av byråns och kundernas viktigaste arbetsprocesser, sätter nya arbetssätt och håller er i handen hela vägen till en smidigare vardag. En tjänst som bl.a. BDO tagit hjälp av. Helt gratis!

Byråsupport

Våra dedikerade byråexperter som kan vår plattform. Alltid redo att besvara dina frågor.

The Fortnox way

Utbildningar och event

Vi har massor av gratis utbildningar, inspirerande kurser och event för dig som byrå. Både digitalt och live – hela programmet finns alltid uppdaterat på vår hemsida.

Fortnox Magazine

Ja, man ska såklart inte glömma detta Magazine. Fullproppat med nyheter och inspiration.

100% Byrå handlar också om hur vi är organiserade och hur vi jobbar, eller som vi kallar det – The Fortnox Way. Hos oss har redovisningsbyråer ett eget affärsområde med ett helt gäng som bara jobbar med 100% fokus på er.

Referensgruppen

För att samla allt det du behöver, och göra det i rätt ordning, har vi en referensgrupp av byråer som är involverade i vår mjukvaruutveckling och våra prioriteringar.

Dedikerade utvecklare

En hel grupp av våra utvecklare jobbar bara med produktutveckling för byrån. 100% fokus på dina behov.

Kundansvarig

Du har en egen kundansvarig success manager som ser till att du och dina kunder får ut det bästa av Fortnox .

Alltid 100% Byrå i fokus

Marknadsföring

Om du vill hjälper vi dig också att synas. Till exempel med “Hitta din redovisningsbyrå” på vår hemsida, här i Fortnox Magazine och på sociala medier. Många följare och läsare får ta del av din unika historia!

Affärsutveckling för byråledare

Sist men inte minst har vi Fortnox Masterclass Powered by AVN. Allt som byråledaren behöver för att ta byrån till nästa nivå. Baserat på ett internationellt koncept som hjälpt byråer att bli mer framgångsrika.

Som vi skrev. Det är svårt att sammanfatta allt om 100% Byrå. Vi hade kunnat skriva en bok om vårt löfte till redovisningsbranschen. Vill du ha mer finns vi bara ett telefonsamtal, mail eller chatt bort. Alltid med 100% Byrå som fokus.

Fortnox Magazine #4-2022 I 15 100% Byrå

Rådgivningen till företagarna är viktigare än någonsin. Med en pandemi i bagaget och lågkonjunktur och oroligheter i sikte är du deras viktigaste bollplank. Men vad är det för rådgivning företagarna vill ha? Och hur vill de att relationen ska se ut?

Vi har pratat med fyra företagare i olika branscher för att ta reda på vad de vill ha från sin redovisningskonsult. Hur mycket löpande redovisning byrån gör, det varierar.

16 I Fortnox Magazine #4-2022 Rådgivning

Några saker de drömmer om:

Att bli utmanade

3
3
Det råder däremot stor enighet om att företagarna vill ha råd, bli pushade och utmanade – av dig! 3
Känna trygghet
Omvärldsbevakning 3 Tillgång till expertkunskap
Detta och mycket mer vill företagen ha från sin redovisningskonsult. Häng med och träffa Magnus i blomsterbutiken, Camilla på åkeriet, Lina på målarfirman och Niklas som hyr ut maskiner.
Utmana oss!

”Jag har alltid gillat att jobba med människor som utmanar mig, och tvingar mig att tänka nytt, men som samtidigt är lyhörda och ställer frågor.”

jag vill ha en byrå som utmanar mig

Tidigare i år bestämde sig LPG Åkeri sig för att byta redovisningsbyrå. De ville ha en mindre byrå för att få mer uppmärksamhet och snabbare återkoppling. Idag ser verksamhetschefen Camilla Rydtorp många fördelar med bytet.

– Det har varit väldigt värdefullt att få in någon som ser över hela vårt flöde med nya ögon. Jag har alltid gillat att jobba med människor som utmanar mig, och tvingar mig att tänka nytt, men som samtidigt är lyhörda och ställer frågor, säger Camilla.

– Det jag också gillar är att vi nu är den stora kunden hos den lilla byrån och inte tvärtom, fortsätter hon.

För en tid sedan började LGP på inrådan av sin redovisningskonsult bygga upp en helt ny kontoplan. Tidigare hade dom färre konton, vilket gjorde att summorna blev stora och det var svårt att få en bild över vilka kostnader som hade blivit större och vilka som minskat.

– Det har varit ett bra och nödvändigt arbete. Vi har fått struktur och kan nu se vilka kostnader som ligger på vilken bil exempelvis. Vi fick också en egen post för diesel, vilket har varit ovärderligt nu när dieselpriserna varit så höga, säger Camilla.

Byrån byggde även en rapport där Camilla får en fullständig översikt

över utfall i resultatrapport på aktuell månad, samt ackumulerat. Hon får även en överblick på balans- och kas saflöde. Är det något som avviker kan Camilla dyka vidare med en kontoanalys. Just sådana konkreta förbättringsförslag betyder mycket för Camilla.

– När man som vi hela tiden vill effektivisera tycker jag aldrig att man kan få för mycket rådgivning eller för många förändringsförslag. Sedan kanske jag inte hinner göra alla förändringarna själv, men då kan byrån ju hjälpa oss.

Fortnox Magazine #4-2022 I 17
Rådgivning

”Jag kan måla och sköta det jag kan, så tar de hand om resten.”

För mig som är ny är alla råd välkomna

I somras startade Lina Johnsson sin egen målerifirma Lina J AB, efter många år som anställd. Den hjälp och de råd hon fått från sin redovis ningsbyrå under sina första månader har varit ovärderlig.

– Jag har tagit mycket hjälp av min byrå nu i början. De hjälper mig med allt utom att betala leverantörsfakturorna kan man säga. För mig som är ny är alla råd från dem mer än välkomna. Jag frågar om allt – fakturering, viktiga datum, bokslut, ROT-avdrag, hur Fortnox program funkar, ja allt är ju nytt, säger Lina Johnsson.

När tanken på att starta eget hade mognat fram var det dags att välja redovisningsbyrå Det blev ett lätt val. Linas pappa, som alltid drivit företag i byggbranschen, var jättenöjd med sin byrå, och därför valde Lina samma.

– Det är en liten byrå och jag känner mig alltid välkommen dit. Vi ses ungefär en gång i månaden. Jag gillar att träffas fysiskt och vill gärna kunna stå bredvid när min redovisnings konsult gör något. På så sätt kan jag se och lära mig. Jag tror inte att det hade gått lika bra om vi tagit det på telefon, säger Lina.

Det Lina uppskattar mest med en byrå är att de ger råd kring hur man kan jobba smartare och också att de lär Lina att göra saker själv. Nästa projekt är att Lina ska få in leveran törsfakturorna i Fortnox för att få till helheten.

– De jobbar inte för att själva få fler timmar att fakturera, utan vill att jag ska få det så effektivt och smidigt som möjligt. Jag kan måla och sköta det jag kan, så tar de hand om resten, säger hon.

Rådgivning 18 I Fortnox Magazine #4-2022

För Magnus Holm, delägare i blomsteroch inredningsbutiken Flora PM & Vänner, är företagets redovisnings konsult ett bollplank och en trygghet. Det blev särskilt tydligt under pandemin då kunskaperna kring ekonomi verk ligen sattes på prov.

– Det var väldigt mycket att sätta sig in i då – som permitteringar, korttidsarbete och ansökningar om stöd. Att i ett sådant läge ha någon med expertkunskap som omvärldsbevakar, efterfrågar underlag och som vet hur man gör rätt, var väldigt värdefullt, säger Magnus.

Magnus har haft samma redovis ningsbyrå under sina år på Flora och för honom är kontinuiteten viktig.

– När en konsult varit med länge känner den också företaget väl. Jag tror att en sådan person kan komma med bättre råd och inspel, än vad man fått om man bytt då och då. Vår konsult har blivit mer som en kollega. Hon har förståelsen för vår verksam het, ser helheten och jag behöver inte lägga tid på att förklara, säger han.

Magnus ser också stora fördelar med att ta hjälp av en byrå som har många liknande kunder, alltså små företag och butiker.

– Vår byrå kan ge råd om hur någon annan gjort och tipsa om vad som fungerat för dem. De samlar på sig kompetens som även vi har nytta av. Det är sådant som ger skillnad i vår vardag.

”Vår konsult har blivit mer som en kollega. Hon har förståelsen för vår verksamhet, ser helheten och jag behöver inte lägga tid på att förklara.”

Magnus Holm, delägare i blomsteroch inredningsbutiken Flora PM & Vänner

Rådgivningen blev särskilt viktig under pandemin

Fortnox Magazine #4-2022 I 19 Rådgivning

”Allt blir så mycket enklare och mer effektivt nu när jag slipper få allt på papper.”

Det bästa råd jag fått är att börja jobba digitlat

Niklas Johansson är ingen vän av att sitta och jobba vid en dator. Nej, han vill ägna så lite tid som möjligt åt administration. Därför är hans redovisningskonsult något av det viktigaste han har.

– Vi hörs nästan varje dag och jag kan ringa henne när som helst och få svar. Jag är väldigt bortskämd, säger Niklas. Det var faktiskt just en redovisnings konsult, tillika granne, som var an ledningen till att Niklas vågade starta eget för nio år sedan. Han tänkte då att

“jag kan inte sköta ett företag”, men grannen stod på sig och övertygade honom om att en byrå kan sköta mycket åt honom. Och det stämde ju!

– Min redovisningskonsult gör i stort sett allt jag inte vill göra, jag litar helt på henne och jag skulle ärligt talat inte kunnat driva mitt företag utan henne. Så jag är glad att jag lät mig övertalas, skrattar Niklas.

Även idag blir det en del övertalning från Niklas nuvarande redovisningskonsult, som nu har varit med honom i många år.

För en tid sedan lyckades hon också förändra Niklas sätt att se på här med digitala arbetsverktyg.

Jag har alltid velat ha allting på papper och skicka saker med post. Men hon har fått mig att börja jobba digitalt med fakturor och även med vår tidrapportering. All fakturering sker med Fortnox plattform och mina medarbetare lägger in sin tid i appen.

Jag får nog erkänna att det är det här bästa råd hon gett mig – att gå över till att jobba digitalt. Allt blir så mycket enklare och mer effektivt nu när jag slipper få allt på papper, säger Niklas.

20 I Fortnox Magazine #4-2022 Rådgivning

Man kan inte få för mycket rådgivning eller för många förändringsförslag

Att företagarna har höga förvänt ningar och är i stort behov av din kompetens – det är solklart. Vi tycker också att det är spännande att alla fyra företagare pratar mer om expertkunskaperna du besitter än om det praktiska arbetet som många förknippar med rollen som redovisningskonsult.

Behöver dig lika mycket som förr Kanske kan vi enas om att ju mer av arbetet med redovisning, löner och analyser som automatiseras, desto mer tid finns för både dig och din kund att fokusera på annat. Utan att den tid du arbetar tillsammans med din kund faktiskt minskar.

Din kund kan lägga mer energi på kärnverksamheten. Du kan lägga mer tid på analys och proaktivitet. Tillsammans kan ni fokusera på sådant som kan bli bättre i verk samheten. Win win!

Företagarna vill att redovisningskonsulten: 3 Delar med sig av expertkunskap 3 Utmanar till nytänk

Ger proaktiva råd

Skapar förutsättningar för dem att fokusera på kärnverksamheten

Ger förslag för effektivisering

Agerar bollplank i alla företags relaterade frågor

Ger trygghet i olika vägval

Utbildar för djupare förståelse

Ger modet att våga göra förändringar 3 Omvärldsbevakar

Företagarna vill att redovisningskonsulten är:

Lyhörd

Nyfiken

Frågvis

Trygg

Någon de inte kan leva utan

Rådgivning Fortnox Magazine #4-2022 I 21
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Fokusera på sådant som kan bli bättre i verksamheten. Win win!

pension

Så planerar ni för kundernas pension tillsammans

Företagare ser inte sällan sin investering i bolaget som sin framtida pension. Men tänk om värdet går ner när det är dags att sälja? För att undvika det bör företagare planera för sin pension. Sharon Lavie är sparekonom på Lendo och här kommer hennes bästa råd – som du som redovisningskonsult i din tur kan ge vidare till dina kunder.

Allmän pension

För att få allmän pension behöver företagare betala in skatter och avgifter till Skatteverket. Dels via ålderspen sionsavgiften som man betalar som företagare, dels via den allmänna pensionsavgiften som man betalar in genom skatt på lönen.

Som du säker redan vet så gäller följande för de olika avgifterna: Aktiebolag – företagaren betalar arbetsgivaravgifter på 31,42 procent och här ingår ålderspensionsavgift på 10,21 procent av lönen.

Enskild firma, handels- och kommanditbolag – företagare betalar egenavgifter på 28,97 procent av över skottet och 10,21 procent av det går till ålderspensionsavgift.

För alla gäller – lönen du tar ut betalar du även skatt på, och i den ingår den allmänna pensionsavgiften på 7 procent av lönen.

Gränsvärden att ha koll på För att börja tjäna in till den allmänna pensionen måste man ha en årsinkomst på minst 20 430 kronor (2022)

Tar man ut lön på 47 717 kronor per månad (2022) maximerar man inbe talningen till sin pension. Varje krona utöver det fortsätter du att skatta för, men tjänar inte in mer till den allmänna pensionen Kompensera för utebliven tjänstepension

9 av 10 anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal. Ju högre lön, desto större del utgör tjänstepensionen av den totala pensionen.

Som företagare kan man behöva komplettera med ett privat sparande för att kompensera för den uteblivna tjänstepensionen.

En bra tumregel är att spara mellan 4,5 och 6 procent av lönen eftersom det motsvarar det de flesta arbetsgivare betalar in till medarbetarnas tjänste pension för månadslöner upp till

44 375 kronor i månaden. Har man en lön som är högre än det, behöver man spara 30 procent av det som överstiger för att få motsvarande tjänstepension som en anställd med kollektivavtal.

Avdrag – privat pensionssparande för aktiebolag

De som inte får någon tjänstepension alls har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 pro cent av lönen. Det innebär i praktiken att man slipper inkomstskatt på den del av lönen som motsvarar avdraget.

Avdraget görs i inkomstdeklarationen och får maximalt vara 10 prisbasbe lopp (483 000 kronor 2022). Före tagaren måste också pensionsspara i en pensionsförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande för att kunna göra avdrag i deklarationen. Sparande för enskilda firmor Som enskild näringsidkare bör man undvika att göra avdrag för pensions sparande så länge bolaget har ett årsöverskott som är lägre än 554 900 kronor före skatt (2022).

Sharon Lavie 22 I Fortnox Magazine #4-2022

Skälet är att avdraget sänker lönen som den allmänna pensionen och andra sociala förmåner grundas på. Genom att skippa avdraget får du nästan full intjäning till din allmänna pension och hamnar under gränsen för statlig skatt.

Ett bättre alternativ är att enskilda näringsidkare sparar pengar som hen redan har skattat för på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. De som inte har kunskap eller intresse bör välja att placera sina pengar i globala aktieindexfonder. Man sprider risken över hela världen och behöver inte hålla koll hela tiden.

Tipsa dina kunder om att avgifterna på fonderna inte bör vara högre än 0,4 procent per år. Helst ska de vara ännu lägre, för att undvika att pensionskapitalet äts upp av höga avgifter.

Företagare som är 66+ Det finns flera fördelar med att driva sitt bolag vidare efter pensionen: För aktiebolag sänks arbetsgivaravgiften från 31,42 till 10,21 procent det

året du fyller 66 (från 2023 gäller 67 år). Det innebär att företagaren bara betalar ålderspensionsavgift. Dessutom blir jobbskatteavdraget större.

Egenavgiften minskas även för dem med enskild firma det året de fyller 66 (från 2023 gäller 67 år) – från 28,97 till 10,21 procent. De betalar också bara ålderspensionsavgift och kan också minska sina egenavgifter genom att ta ut hela den allmänna pensionen under inkomståret. Nya regler vid årsskiftet – detta gäller

• De som är födda i januari 1960 kan minska egenavgiften genom att ta ut hela pensionen från januari till december från och med 62 års ålder.

• De som är födda senare på året 1960 och i januari 1961 eller 1962 kan göra detsamma från och med 63 års ålder.

• De som fyller år senare under 1961 och 1962 kan tidigast minska egenav gifterna på samma sätt från och med 64 års ålder.

Vi har blivit med företagsbrevlåda

Hurra! Myndigheten för digital förvaltning har godkänt vår ansökan om digital företagsbrevlåda.

I brevlådan kommer företagare att kunna samla all post från myndig heter och andra offentliga aktörer. De första kommer att kunna akti vera den i vår plattform redan före årsskiftet.

Vår brevlåda trollar bort arbetet med att mata in underlag OCH kan kopplas ihop med AI-tjänster för att tolka och ge bokföringsförslag. Den är gratis att använda och vi kommer inte att debitera digitalt porto.

Vår företagsbrevlåda finns redan tillgänglig för distributörer i den myndighetsgemensamma funktionen Mina meddelanden.

E-signering – snart i Fortnox

Vi har förvärvat aktiemajoriteten i Cling Group, med en op tion på att förvärva resterande 49 procent under 2024.

Med Clings interaktiva lösning kan små och medelstora företag designa, dela och signera affärsdo kument digitalt. Man kan exem pelvis individualisera offerter, följa dem i realtid och se om kunderna har öppnat och läst den och, i slutändan, om de godkänt och signerat.

E-signeringen är ett naturligt komplement till vårt erbjudandet eftersom det förenklar företagens hantering av affärsdokument.

Fortnox Magazine #4-2022 I 23 Sharon Lavie
pension
Sharon lavie, sparekonom på Lendo

bytte till Fortnox Lön

Numbers by Lönnmo

Det har bara gått ett år sedan Numbers by Lönnmo AB flyttade över alla sina löneuppdrag till Fortnox Lön och gjorde det till sitt huvudsakliga program för kundernas lönehantering.

– Idag samarbetar vi med betydligt fler kunder kring lönerna och har fått en smartare process kring utlägg och hur de ska betalas ut.

– Vår lönehantering har digitaliserats och blivit mycket smidigare, berättar Emelie Jonsson, redovisningskonsult med fokus på lön

Det som fällde avgörandet när Numbers by Lönnmo gick från en serverprodukt till molnbaserade Fortnox Lön var att Emelie och kollegorna inte behöver byta program eller miljö för att göra kundernas löner. Att allt finns på samma ställe. Och att det är lätt att integrera med många olika projekt- och tidrapporteringssystem, som i sin tur driver på både byråns och kundernas digitalisering.

Nyheter i Fortnox Lön

Utlägg direkt på lönen – nu också för de minsta företagen Nu automatiseras hanteringen av utlägg och tjänsteresor även för de minsta företagen. Detta tack vare en ny koppling mellan Lön Mini och

Ett annat skäl till att Numbers by Lönnmo ville till molnet var att det gick åt mycket tid till att hålla koll på uppdateringar av programvaror och göra säkerhetskopior inför varje uppdatering.

– Den lägger vi ju hellre på kunderna. Dessutom sparar man också mycket tid på att programmet är så smart och integrerat med redovisningen. När väl lönekörningen är gjord bokförs allt genom en enda knapptryckning.

Numbers by Lönnmo ligger i Nykö ping och är en fullservicebyrå som snart har funnits i 10 år. Byrån har 12 medarbetare, varav de allra flesta jobbar med löpande redovisning för kundernas räkning.

Fortnox har varit en viktig del av vardagen på byrån sedan start, men lönerna har Emelie och kollegorna gjort i andra program.

– Eftersom jag är en av konsulterna på byrån som fokuserar på lön så har

jag följt utvecklingen på marknaden och förra hösten hände det flera saker som gjorde att vi äntligen kunde samla allt hos Fortnox – även våra löneuppdrag.

Det Emelie syftar på är till exempel att Fortnox Lön numera bokför de anställdas semesterskuld automatiskt varje månad. Och att det går att göra väldigt många anpassningar av löne arter efter olika bolags egna regler.

Samtidigt som beslutet att göra Fortnox Lön till det huvudsakliga löneprogrammet gick Emelie med i Fortnox referensgrupp. Hon vill vara med och påverka morgondagens mjukvara.

– Jag har saker som jag tycker kan bli bättre och som jag driver på för att få igenom. Jag har fått väldigt bra respons och min känsla är att det finns långt gående planer för Fortnox Lön och att tekniken ligger i framkant, avslutar Emelie.

du ditt kvitto eller din resa med ett par knapptryck i Fortnox App. Utläggen kommer sedan automatiskt in till nästa löneutbetalning. Tidigare har kopplingen enbart funnits mot Fortnox Bokföring och Fortnox Lön.

Kvitto & Utlägg och mellan Lön Mini och Resa. Som användare registrerar

Lön Personlig Användare har tidigare bara kunnat lägga kommentarer på sina registre ringar via webben.

Numbers by Lönnmo 24 I Fortnox Magazine #4-2022

”Man sparar mycket

tid på att programmet är så smart”

Nu kan man även kommentera närvaro- och frånvaroregistreringar som görs via Fortnox app.

Lönearter för bruttoersättning utan arbetsgivaravgift

Nu finns det lönearter för att betala ut en bruttoersättning som det inte ska betalas arbetsgivaravgifter på, men där det ska dras skatt för den anställde – antingen engångs- eller tabellskatt.

Skatten redovisas på individuppgiften, men inte bruttoersättningen.

Används till exempel för att betala ut dricks som har betalats med kontokort av kunden där arbetsgivaren låter personalen själv bestämma hur dricksen ska fördelas.

Där anses kunden vara utgivare av dricksen, inte arbetsgivaren.

Hantering av förmån på lönebesked

Efter feedback från våra kunder har förbättringar gjorts i samband med att man på lönebesked enbart har förmån.

Vid detta tillfället sätts skatten till 0 kr, förmånen redovisas till Skatte verket på individuppgiften men den anställde får själv betala in skatten till Skatteverket.

Fortnox Magazine #4-2022 I 25 Numbers by Lönnmo
Numbers
Emelie Jonsson – redovisningskonsult

Konsoliderad rapport – på en minut.

Testa gratis och boka demo

Dags att effektivisera er leverans? Skapa skräddarsydda, konsoliderade kundrapporter på en minut per bolag. Genom att automatisera er rapportering i Boardeaser stärks ert erbjudande och servicegrad. Ni får omedelbar överblick i tydliga dashboards och samlar alla kunder i samma adminpanel. Färsk data direkt från bokföring – spårbart och med minimal risk för felkällor.

✓ Konsoliderade rapporter med knappklick

✓ Effektiv budgetprocess i vårt budgetverktyg ✓ Trovärdiga prognoser

Vi har integrationer med alla vanliga ekonomisystem som Fortnox, samt Excel och Google Sheets.

Rapportering · Koncernkonsolidering · Nyckeltalsanalys

Budgetverktyg · Prognos · Resultatenheter & projekt

Dokument-och avtalshantering · DD-Checklista

Digital aktiebok · Styrelseportal · E-signering m.m.

08-36 05 05 info@boardeaser.com boardeaser.com 999:/mån Fr.

Feedback l pen

På Fortnox vill vi veta vad ni tycker om att jobba i vår företagsplattform. Därför finns Feedback-loopen här i Fortnox Magazine. Ni ställer frågorna och vi svarar.

Jag har några önskemål som gäller Digital byrå. Jag vill kunna sortera kunderna i bokstavsordning när man är i Alla uppdrag --> Översikt. Jag skulle också vilja att färgen på pricken ändras till gul när man t.ex. väljer väntar på material/material inkommet då bollen är i rullning och inte längre ej påbörjad (röd). Och – när man är på Alla uppdrag --> Översikt så är perioden (datum till och från) förinställt. Varför är det så?

Svar: Hej! Vi har börjat transformera Digital byrå till ett byråstöd och i det arbetet kommer vi även att modernisera befintliga vyer, där Mina klienter var ett första steg. Vi tar med oss all din feedback i arbetet med nya uppdragsvyer. När det gäller datumintervallet sätts fr.o.m.-datumet automatiskt till 10 dagar bakåt i tiden och t.o.m.-datumet 20 dagar framåt i tiden. Du kan enkelt justera datumintervallet om du vill det. Lycka till!

Kan ni göra så att man kan lägga till ett underlag när man skapar en faktura utan att behö va spara fakturan först? Oftast fakturerar man ju utifrån ett underlag och då är det bra om man kan se underlaget när man skapar fakturan, precis som det funkar med leverantörsfakturorna idag. Det går inte heller att spara en tom faktura utan att ha underlaget uppe på en annan skärm för att kunna göra fakturan och sen lägga till den. Det blir lite onödiga steg där. Hoppas att det går att lösa!

Svar: Tack för bra feedback! Dock har vi inga planer på att förändra detta i dagsläget, men vi tar med oss det framåt.

I klientlistan skulle jag vilja kunna inaktivera klienter som byrån inte jobbar med längre. Annars blir listan väldigt lång.

Svar: Hej, tack för kanonbra feedback! Vi har hört önskemålet förr och har därför börjat titta på en eventuell lösning.

Din åsikt är viktig för oss! Skanna QR-koden i mobilen och gör din röst hörd genom att ställa frågor till Feedback-loopen i det här formuläret.

Skanna & läs mer.

Fortnox Magazine #4-2022 I 27 Feedbackloopen

har en unik position att skapa tillväxt i företag”

Jag har varit entreprenör i större delen av mitt liv, älskar att bygga bolag och gör det helst av allt i nära samarbete med mitt nätverk av experter och partners.

I min värld har du en unik position – att skapa tillväxt i Sveriges företag. Som redovisningskonsult har du en talang som jag och många andra entreprenörer saknar, och som du borde använda oftare. Så flexa dina muskler och gör mig till en bättre entreprenör!

Till vardags driver jag podden “I huvudet på en entreprenör”, där jag pratar med andra om livet som entreprenör. Jag har också en PR-byrå och en agentur för personliga varu märken, där jag hjälper andra att bygga sina varumärken. För egen del, men jag tror att jag pratar för många andra entreprenörer, vill jag att min redovisningskonsult ska stötta mig i alla delar av mitt företagande.

Jag vill gärna ha tips om hur jag kan öka tillväxten, lönsamheten och vinsten i mitt bolag. Jag vill ha råd om hur jag ska göra med skatter, löner, pension, sparande och subventioner. Och jag vill ha ett bollplank inför förhandlingar, när nya affärsmöjligheter dyker upp och investeringar ska göras. För går det bra för mig, kan jag återinvestera och behöver ännu mer rådgivning.

Jag brukar lite skämtsamt säga att jag är svältfödd på rådgivning. Kanske är det just därför jag har så starka åsikter och vill att du som är redovisningskonsult ska inse vilken potential du har att göra stor skillnad för oss som är entreprenörer?

Just nu, när osäkerheten inför framtiden är stor, behöver vi dig mer än någonsin. Vi behöver någon att prata både nuläge och framtid med. En personlig tränare inom ekonomi som ser möjligheter för våra bolag att utvecklas – även om vi går mot tuffare tider. Vad som har hänt den senaste månaden, det senaste kvartalet eller året spelar mindre roll. Vi vill och måste blicka framåt. Vi behöver underlag för att kunna ta nästa beslut.

Så hur ska du då göra för att bli dina kunders viktigaste bollplank? Här kommer mina 6 bästa tips:

1 Boka in möten med dina kunder regelbundet

2 Ställ frågor om deras utmaningar, vad de tycker är viktigt i er relation och hur proaktiv du ska vara.

3 Berätta vad du kan tillföra och hur du har hjälpt andra kunder i liknande situation.

4 Lyft de mjuka värdena, som att du alltid har tid över för en kopp kaffe och gott snack – taxametern behöver inte alltid ticka i en långsiktig kundrelation.

5 Var bjussig. Dela med dig av smarta mallar, bjud på ditt nätverk och bygg upp ett kartotek av kompetenser som dina kunder kan tänkas behöva.

6 Inspireras av andra! Kika på hur andra konsultbranscher inom till exempel juridik eller finans jobbar med sina kunder och implementera det på din byrå.

Krönika 28 I Fortnox Magazine #4-2022
“Du
Edit Künstlicher, entreprenör och poddare

Har du tid? Vi har tid för dig.

Med Blikk får du full koll på uppdrag, tidredovisning, kvitton, fakturering

Blikk Byrå - Byråstöd

Uppdragshantering och tidredovisning

Flexibel tidredovisning för fakturering och lön Uppdragshantering, jobba med löpande och fasta priser samt återkommande fakturering

Bevakningslistor

Effektiv resursplanering

Förenklad hantering av kvitton och utlägg

Avtalshantering med e-signering

Analysverktyg och rapporter

Blikk Byrå Partnerportal (kostnadsfri)

Samarbetsverktyg för dig och dina kunder

Bjud in kunder och underlätta löneadministrationen Minska dubbelarbete

Sakgranska tidrapporter, kvitton och utlägg Överför tids- och lönedata till lönesystemet Dela årshandlingar och andra viktiga dokument E-signering Skicka meddelanden

Integrerat med Fortnox, Visma eEkonomi, Visma Administration och Björn Lundén. Kompatibelt med marknadens vanligaste lönesystem. Fördelaktiga partnerupplägg / Molnbaserat / Månads- eller årsabonnemang / Kostnadsfri support

Testa gratis och boka demo: Besök www.blikk-byra.se eller ring 0911-25 73 00

Rabatt för medlemmar i FAR och Srf konsulterna BLIKK BYRÅ - FREE Jobbar du på en mindre byrå? Byråer med upp till två användare kan använda Blikk Byrå helt kostnadsfritt.

Trendspaning

Är digital ninja din nya titel?

I FAR:s framtidsspaning ser vi att digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning är områden som fortsätter att påverka både byråer och kunder i stor utsträckning. Yrkesrollerna och branschen befinner sig i ständig utveckling och det innebär både möjligheter och utmaningar för dig som konsult. FAR är stolta över att våra medlemmar är lyhörda och driver ett förändringsarbete som ligger rätt i tiden.

Vi ser bland annat att många byråer kombinerar nytänkande med ambitionen att i allt som görs, arbeta för att underlätta för kunden – från att se över kundens ekonomiska flöden och processer till val av digitala verktyg och program. Det är en bra strategi som skapar stort värde för kunden samtidigt som det gör dig som konsult till ett ovärderligt sällskap på framtidsresan.

Det är ingen tvekan om att rådgivning och analys ökar i betydel se när systemen blir smartare. Som konsult gäller det att vara proaktiv och ta vara på de möj ligheter som öppnar sig. Kanske kan du överraska dina kunder med rådgivning i frågor som de själva inte har hunnit eller haft kompetens att sätta sig in i?

Sverige behöver många modiga företag som vågar satsa på framtiden och bidra till utveckling och stabilitet. Kan det bli tydligare? I din roll som konsult och råd givare kan du göra stor skillnad och bidra till samhällsnytta.

På tal om nytänkande och sam hällsnytta handlar det även om att paketera och leverera hållbara tjänster. Hållbarhet är en viktig fråga för företagen och därmed också för redovisningskonsulten.

Om du ännu inte har kommit igång med hållbarhetsarbetet tillsammans med dina kunder vill jag tipsa om FAR:s guide

Hållbarhet i praktiken. I den finns en processbeskrivning i olika steg som ger exempel på hur hållbarhetsarbetet kan gå till. Tillsammans med dina kunder skapar du förutsättningar för ett hållbart företagande.

Du blir #denhållbararedovis ningskonsulten

I takt med att branschen och yrkesrollerna förändras behövs nya kompetenser inom till exempel digitalisering, automa tion och it-säkerhet. Vi har sett att några byråer har skapat nya spännande titlar, som digitalist och digital ninja.

Kan det vara ett sätt att locka nya stjärnor till branschen och lösa utmaningen att rekrytera och behålla rätt personal?

Och du, missa inte vår nya framtidsstudie: I en föränder lig tid – framtidens rådgivning, redovisning och revision 2030. Du hittar den på far.se!

30 I Fortnox Magazine #4-2022 FAR & SRF Konsulterna
Camilla Carlsson – FAR

Trendspaning

Osäkert läge styr trenderna

De stora frågorna inför 2023 är kopplade till ett osäkert läge – både i omvärlden och för företagen. Även om arbetslösheten är låg just nu, har många företag svårt att rekrytera rätt kompetens. Ett arbetsliv i förändring gör att vi behöver säkerställa att vi har kompetenser som är relevanta även i morgon. Kompetensför sörjning och kompetensväxling är därför en av mina trendspaningar.

När vi använder kontanter allt mer sällan blir även brottsling arna digitala. Arbetslivs-och momskriminalitet, utredningen Bolaget som brottsverktyg och liknande snackisar är också en trend för 2023.

Vår bransch finns ju till för att hjälpa företagen göra rätt och på SRF Konsulterna kommer vi att att lyfta hur våra auktoriserade konsulter ser till att kunderna följer lagar och regler och verkar för en rättvis konkurrens i näringslivet.

När omvärlden förändras, behöver även verktyg och arbetsprocesser utvecklas. Vi har pratat digitalisering i många år, men nu sker den samtidigt inom många olika områden.

Både översynen av BAS-kontoplanen, bankernas nya betalningsinfrastruktur och DiÅR-projektet (digital inlämning av årsredo visningen) är uttryck för hur redovisningens grundbultar håller på att förändras. Och om visionen att 80 procent av alla företag ska skicka e-fakturor redan 2024 ska kunna bli verklighet är det dags att sätta fart nu.

Kopplat till den digitala utveck lingen kommer cybersäkerhet fortsätta att vara aktuellt 2023. En naiv eller slarvig inställning till datahantering hos företag är det största hotet mot de egna affärerna.

Data är hårdvaluta och ju större del av redovisningen som auto-

matiseras, desto viktigare blir kontrollen över processerna, hanteringen av fullmakter och kvalitetssäkringen.

GDPR är ett verktyg för säker datahantering, men långt ifrån det enda. Som vanligt påverkar den mänskliga faktorn både riskerna och bedömningarna av vad som är rimligt.

Säkerhet, såväl på nätet som i verkliga livet, börjar med människor som bryr sig om sig själva och varandra. Och kopplat till det kommer förstås hållbarhet att vara aktuellt även under 2023.

Besparingar och motståndskraft, fokus på liv, hälsa, rättvisa villkor, långsiktig lönsamhet och sam verkan kommer att fortsätta efterfrågas av såväl intressenter som konsumenter.

Vi på Srf konsulterna drar vårt strå till stacken genom vår nordiska standard för hållbar hetsredovisning i små- och medelstora företag, NSRS.

Fortnox Magazine #4-2022 I 31 FAR & SRF Konsulterna
Lali Fjellström – SRF Konsulterna

Med MoreFlo Bokföringsunderlag bokför du allt direkt i Fortnox. Dessutom sitter allt ihop hos oss som kassa, webbshop, bokningar, biljetter och servicesystem.

Kom igång redan idag så slipper du krångel med trepartslösningar och merarbete. Med Moreflo Kassasystem och Fortnox får du en effektivare vardag och mer tid över till din försäljning.

Kompletta kassalösningar – certifierad partner med Fortnox

kassasystem och onlinelösningar. Bokföringen rakt in i Fortnox!
Flexibla
Kom igång direkt på moreflo.com fr. 299:-/mån moreflo.com • 08-613 70 20 Nyhet! SumUp fungerar med MoreFlo 3 Utan bindningstid 3 Modern terminal för 199 kr 3 Registrering på några minuter

Offshoring

– Offshore it hakade på trenden

Offshore it Redovisning har som många andra, mindre redovisningsbyråer utanför storstäderna haft svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

2017 stötte grundaren Tobias Ekman på fenomenet offshoring – att man rekryterar in medarbetare till teamet utomlands. Strax därefter skrev Tobias avtal med ett outsourcingbolag på Filippinerna, där det finns nästan en halv miljon ekonomer att tillgå.

I dag har Offshore it Redovisning fem medarbetare i Manilla, som sköter allt från löpande redovisning till bokslut. Kollegorna på hemmaplan, i Sundsvall med omnejd samt Göteborg, kvalitetssäkrar och sköter det mesta av kom munikationen med kunderna.

100% digitala

En förutsättning för att få vardagen på byrån att flyta på när vissa medar betare sitter på andra sidan jordklo tet är ett 100% digitalt arbetssätt.

– Därför har vi nästan alla delar som rör den löpande redovisningen i Fortnox plattform, säger Tommy Boork, del ägare i Offshore it.

Hans passion är att skapa moderna arbetsprocesser med hjälp av smart teknik.

På byrån – och i kundernas vardag, med fakturor, bokföring, lönehante ring och kommunikation. Att ta in kollegor på Filippinerna har varit precis så spännande och roligt som Tobias och Tommy tänkte sig. Men det har också varit tidskrävande och kostsamt att lära dem det svenska systemet.

– Vi har ju gjort den här resan från scratch och det har stundtals varit utmanande, säger Tobias.

Samtidigt som Tobias och Tommy fick upp ögonen för offshoring som lösning på deras kompetensutmaning, väcktes tanken på att dela med sig av den här kunskapen till andra.

När de väl fått till ett bra upplägg kändes steget att börja med ekonomibemanning helt naturligt.

Det funkar så att andra redovisnings byråer hyr in Offshore it:s medarbetare för att täcka upp inom områden där de själva saknar kompetens och erfarenhet.

– Det här är ett sätt för fler mindre byråer lösa en konkret utmaning utan att själva behöva stå för kostnaderna och ta sig igenom den långa uppstartssträckan. Det gör vi åt dem i och med att vi redan har ett koncept och upplärda konsulter på plats, avslutar Tobias.

Fler Nyheter i

Fortnox

Nytt filter för misslyckade fakturor

Nu finns ett filter som uppmärksammar kunder om vilka fakturor som inte levereras korrekt via e-post. Filtret finns i listan av fakturor, ordrar, offerter och påminnelser där man kan se samtliga dokument som inte lyckats levereras korrekt.

Förhandsgranskning av påminnelsefakturor

Det har funnits ett stort behov av att kunna förhandsgranska påminnelsefakturor. Denna funktion finns nu tillgänglig.

Kontosaldo i Bokföring från kontoutdrag

För att göra det enklare att skapa verifikat i vyn Transaktioner har vi introducerat möjligheten att se aktuellt kontosaldo, detta gör också att du direkt kan verifiera att du bokför på korrekt konto.

Du kommer att se ett aktuellt saldo på både bankkontot och valda motkonton när du skapar verifikat i Bokföring från kontoutdrag.

Kortkommando i Bokföring från kontoutdrag

Ny funktionalitet med kortkom mandon innebär att du inte behöver använda muspekaren för att klicka på knappar som exempelvis Bokför, Skapa ny eller Koppla.

Snabbtexter i Bokföring från kontoutdrag

Snabbtexter är perfekt när du skapar liknande verifikat på återkommande transaktioner, och nu finns möjligheten att använda snabbtexter även i Bokföring från kontoutdrag!

Fortnox Magazine #4-2022 I 33 Offshore It

Tack! Ekonomi & företag

– vi längtar redan till nästa år

Äntligen fick vi i branschen samlas igen för att prata om det vi brinner för – våra kunder, deras affärer och företag och vardagen ute på byrån. Här kommer en trendspaning från landets största branschmässa för de som har Sveriges viktigaste uppdrag.

– Först av allt vill vi säga TACK till alla som besökte vår monter på Ekonomi & Företag. Min spontana trendspaning är ju att alla var så lyckliga över att få mingla med branschkollegor igen, säger Pia Eriksson, affärsutvecklare på Fortnox och en mångårig besökare.

En annan Fortnoxare som var på plats är Lars Alm, produktområdes chef inom redovisning. Han håller med om att den stora grejen var att få ses igen efter åren med pandemi.

– Det märktes både bland oss som stod i montern och de som kom på besök!

Rådgivning viktigare än på länge Samtidigt kändes den osäkerhet som många företag känner inför framtiden – med krig, energikris, skenande inflation och höjda räntor – också av. Den självklara slutsatsen för alla var och är att rådgivning och redovis ningskonsultens unika kunskap är viktigare än på länge.

34 I Fortnox Magazine #4-2022

”Först av allt vill vi säga TACK till alla som besökte vår monter på Ekonomi & Företag.”

Vi presenterade Hållbarhetskollen Hållbarhet är ju en megatrend som satt sin prägel på branschen ett bra tag nu. Därför är vi på Fortnox lite extra stolta över att vi fick presentera Hållbarhetskollen på mässan. Det är en tjänst som är framtagen av green tech-bolaget GoClimate. Där kan både byråer och deras kun der räkna ut sitt klimatavtryck, följa det över tid och få konkreta tips på hur de kan minska det. Realtid – vad menatr vi egentligen? En annan intressant diskussion handlade om vad realtid egentligen är. Idag jobbar alla i realtid, men är

det nu nu eller är det good enough med en gång per dag eller en gång per timme? Slutsatsen är att alla tänker och gör olika beroende på vad kunderna vill ha.

Nästa digitala kliv på löneområdet? Numera finns det smarta lösningar för lön on demand.

Alltså att de som väljer att ta ett extra arbetspass inom exempelvis vården eller restaurangbranschen kan få betalt direkt när passet är slut och attesterat. Och det utan manuell handpåläggning från en lönekonsult eller administratör.

Hur ofta och när lönen betalas ut är alltså ytterligare en gammal sanning som omprövas när teknikutveckling en och digitaliseringen fortsätter att dra fram.

Fortnox Insikter är live Nästa digitala kliv inom bokföringen är vi själva med och skapar. På mässan presenterade vi nämligen Fortnox Insikter – som nu är live i OCH gratis att testa fram till den sista mars 2023 för dig som är byråpartner.

Tjänsten finns redan tillgänglig idag i Digital byrå, ger dig centrala affärs insikter och är därför ett viktigt stöd i din rådgivningsaffär.

Ekonomi & Företag Fortnox Magazine #4-2022 I 35

För Sveriges viktigaste uppdrag

Som redovisningskonsult är du företagens viktigaste rådgivare. Vårt kall är att stötta dig och byrån till 100%. Genom att välja vår företagsplattform skapar du oändliga möjligheter att bli framgångsrik tillsammans med dina kunder.

fortnox.se/byra

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.