Fit 2.0

Page 1

FIT 2.0

Farid

SPECIAL COMPETENTIEBELEID

EDITIE. 01
Driemaandelijks tijdschrift | Afgiftekantoor Antwerpen X | erkenningsnummer P928046 MAGAZINE FEB-MAART-APRIL 2023 Het magazine voor de fitnessprofessional
INTERVIEW
Kempenaers:
als katalysator
De consulent
op de werkvloer
MEET OUR TEAM SPOTLIGHT Leren

Verantwoordelijke uitgever:

Eric Vandenabeele

Antwerpsesteenweg 19, 9080 Lochristi

Tel. 09 232 50 36 - info@fitness.be

Productie en vormgeving:

Mangrove Productions

Fotografie : Bas Bogaerts

© Copyright

Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aansprakelijkheid

FITNESS.BE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in deze publicatie.

MEET THE TEAM

Maak kennis met de gepassioneerde teamleden van FITNESS.BE. Geen uitdaging is hen te veel om de sector vooruit te helpen.

SPOTLIGHT

Op bezoek bij GO-FIT 2.0 Puurs en de buren van crossfitclub The Cross. Beide clubs tellen momenteel een leerling in de rangen die een duale opleiding volgt.

OPLEIDINGEN

Een handig overzicht van enkele opleidingsverstrekkers en hun aanbod op maat van de (toekomstige) fitnessprofessional.

RECEPT

Wij vertellen je hoe je dit heerlijk gezonde gerecht op tafel tovert.

Beste lezer,

Het belang van ‘fit zijn’ en een ‘gezonde leefstijl’ kreeg nog nooit zoveel aandacht als de voorbije jaren. Steeds meer mensen beseffen dat regelmatig en gecontroleerd bewegen voor meer weerbaarheid, immuniteit, fysiek en mentaal welzijn zorgt. De core business van onze industrie, mensen begeleiden naar een gezondere leefstijl, verhoogt aanzienlijk de kans op meer welbevinden en kwaliteitsvol leven. Deze kans, die we met beide handen moeten grijpen, houdt echter ook verplichtingen in.

We kunnen de deugdelijkheid van ons product als garantie op meer levenskwaliteit enkel verzekeren als ons aanbod veel verder gaat dan de verkoop van abonnementen en het ter beschikking stellen van toestellen en accommodatie. Begeleiding door competente – op elk niveau – fitnessprofessionals is essentieel. Wie met voldoende kennis en vaardigheden en met een hart voor fitness dicht bij de beoefenaars staat, zorgt voor succes voor de klant én de onderneming.

Verschillende private en publieke opleidingsverstrekkers bieden een uitgebreid aanbod aan opleidingen en bijscholingen. In deze eerste editie van ons nieuwe zetten we hen dan ook graag in de kijker. Als beroepsvereniging vervullen we onze rol als kwaliteitsbewaker. Zo brengen we dit jaar, in samenwerking met de sociale partners, een basiscompetentietest op de markt. Die vormt een hulpmiddel voor de sector en de vormingsverstrekkers.

De diversiteit binnen onze sector en de passie en inzet van haar ondernemers en professionals vormen onze garantie voor de toekomst. Meer dan 1 miljoen Belgen maken nu al regelmatig gebruik van ons aanbod, dat verder reikt dan de muren van onze clubs. We kijken samen met veel ambitie richting toekomst.

Hou je fit, Eric

3 FIT 2.0 | editie nr1 VOORWOORD
32 35
08
16
Het handboek Fitnessbegeleider is slechts een van de talrijke huisproducten van FITNESS.BE. Je ontdekt ze op p. 30 en 31.

NIEUWS UIT DE SECTOR

vullen, met vermelding van het rijksregisternummer en bankrekeningnummer.

DE VORMINGSVERGOEDING BINNEN PC 314

Alle werknemers uit de sector (PC 314) worden financieel beloond wanneer ze erkende naschoolse cursussen volgen. Aan elke erkende cursus of bijscholing wordt een effectieve geldsom gekoppeld: de vormingsvergoeding.

Alvorens een werknemer een cursus volgt, weet hij/ zij dus welke vergoeding eraan verbonden is. Bij een cursus van een halve dag (minimum 3 uur opleiding) ontvangt de werknemer

€ 37,50 bruto. Bij een cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding) bedraagt de vormingsvergoeding

€ 75 bruto. Ten laatste 6 weken na de bijscholing ontvangt de werknemer de vormingsvergoeding op zijn of haar bankrekening. Daarom wordt er altijd gevraagd om een aanwezigheidslijst te ondertekenen en in te

Het maximale bedrag aan vormingsvergoedingen dat een werknemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt € 750 bruto. De vormingsvergoeding geldt niet voor stagairs, leerlingen alternerend leren en werknemers met een IBOcontract. Meer info over de vormingsvergoeding vind je terug op www.fbz-pc314.be.

***

HET VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt sinds 01/09/2019 de regeling van het betaald educatief verlof. Concreet kan een werknemer gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof als hij/zij een loopbaangerichte opleiding volgt. Dat is een opleiding die een werknemer opneemt die loopbaanbegeleiding volgt. De opleiding moet ook vermeld staan in zijn of haar persoonlijk ontwikkelingsplan. Ook als de werknemer

een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt komt hij/zij in aanmerking. Ten slotte kan hij/ zij er gebruik van maken als hij/zij examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie of examens aflegt in het kader van een ervaringsbewijs.

De opleidingen die in aanmerking komen voor het opleidingsverlof vind je terug op www.vlaanderen.be/ opleidingsdatabank. Bij het Vlaams opleidingsverlof mag de werknemer op jaarbasis maximaal 125 uur van het werk afwezig zijn voor opleidingen die een verplichte aanwezigheid vereisen.

Op basis van de effectieve duur van de opleiding en de tewerkstellingsbreuk van de werknemer wordt bepaald op hoeveel uren de werknemer concreet recht heeft.

de Vlaamse Overheid om een terugbetaling te krijgen. Dat moet gebeuren binnen de drie maanden na de start van de opleiding. Per kwartaal is de werkgever ook verplicht het correcte aantal gevolgde uren in te geven in de DmfA (loonen arbeidstijdgegevens van alle werknemers).

Meer informatie vind je terug op de website van Liantis: www.liantis.be/nl/nieuws/ nieuw-systeem-vlaamsopleidingsverlof-septembervan-start.

HINDERPREMIE

Stel: je fitnesscentrum is slecht bereikbaar door openbare werken in de buurt. Kan je dan beroep doen op een schadevergoeding ter compensatie van het omzetverlies? Het antwoord is ja. Fitnesscentra die getroffen zijn door wegenwerken met

4 FIT 2.0 | editie nr1 NIEUWS
***

SECTOR

zware hinder kunnen aanspraak maken op de hinderpremie. Ze moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo komen enkel fitnesscentra met niet meer dan 9 werknemers in aanmerking. De werken moeten minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen duren en de rijbaan moet geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn of één of meer rijstroken moeten geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn.

ARBEIDSDEAL

Op vrijdag 17 juni 2022 werd een akkoord bereikt over de zogenaamde arbeidsdeal. Na goedkeuring door de Kamer werd de federale arbeidsdeal uiteindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 november 2022. Eén van de maatregelen binnen de arbeidsdeal is het aanbieden van meer opleidingen. Deze maatregel is voor de meeste werkgevers in onze sector niet van toepassing, omdat hij enkel geldt voor ondernemingen met 20 werknemers of meer (gemiddelde tewerkstelling uitgedrukt in voltijdse equivalenten tijdens een referteperiode van 2 jaar).

Wat houdt de maatregel in? Elke werknemer heeft momenteel recht op minstens 3 opleidingsdagen per jaar. In 2023 moeten dit er 4 per jaar zijn en in 2024 wordt dit aantal opgetrokken tot 5 dagen per jaar. De maatregel omvat 2 verplichtingen onder 1 noemer. Ten eerste is er het Opleidingsplan, dat moet opgesteld worden voor de werknemers. De werkgevers bieden een opleidingscatalogus aan. Dit treedt in werking vanaf 01/09/2022. Het verplichte opleidingsplan voor de werknemers moet jaarlijks voor 31/03 opgesteld worden. Dat gebeurt na voorafgaand advies van ondernemingsraad, vakbondsafgevaardigden of personeel tegen uiterlijk 15/3. Ten tweede is er het individueel opleidingsrecht van 4 dagen per jaar voor voltijdse werknemers. De opleidingsdag moet verwerkt worden in de

payroll. Deze regeling treedt in werking vanaf 10/11/2022.

Actie? Vanaf 01/01/2023 tenzij andersluidende sector-cao (minimum 2 dagen) neergelegd tegen uiterlijk 30/09/2023.

Een andere maatregel is het recht om offline te zijn (het recht op deconnectie).

Ook deze maatregel zal voor de meeste werkgevers binnen onze sector niet van toepassing zijn. Hij geldt enkel voor ondernemingen met 20 werknemers of meer, ongeacht of zij voltijds of deeltijds werken. Werkgevers mogen niet meer verwachten dat hun werknemers berichten of mails lezen of beantwoorden buiten de werkuren. Een ondernemings-cao of wijziging in het arbeidsreglement moet de spelregels van ‘connect’ en ‘deconnect’ vastleggen. De maatregel omvat 3 topics:

1. Praktische modaliteiten die deconnectie buiten de werkuren garanderen, bijv. geen vergaderingen en opleidingen buiten de werkuren, geen e-mails versturen buiten de werkuren …

2. Richtlijnen gebruik digitale hulpmiddelen, bijv. doorschakelen van telefonie tijdens afwezigheden, inschakelen van out-of-office …

3. Vormings- en sensibiliseringsacties leidinggevenden/werknemers.

De maatregel treedt in werking vanaf 20/11/2022. De maatregelen moeten uiterlijk op 01/04/2023 opgenomen worden in de Ondernemingscao (of het arbeidsreglement), tenzij NAR- of sector-cao.

IS JE LIDMAATSCHAP

BIJ FITNESS.BE/ UNIZO FISCAAL AFTREKBAAR?

Het lidmaatschap van FITNESS.BE/Unizo is 100% fiscaal aftrekbaar. Bovendien heb je als lid toegang tot tal van voordelen aangeboden door FITNESS.BE en Unizo, waarmee je jouw lidgeld in een mum van tijd terugverdient. ***

ELEKTRONISCH BETALEN IS EEN MUST

Sedert 01/07/2022 ben je verplicht om minstens één vorm van elektronisch betalen te aanvaarden. Het is ook niet langer toegestaan om bijkomende transactiekosten aan te rekenen aan de klant. Payconiq by Bancontact is het goedkoopste elektronische betaalmiddel op de markt. Daarbij betaal je 6 eurocent per transactie en zijn er geen bijkomende kosten. Je hoeft ook geen betaalterminal aan te schaffen. Het enige wat je nodig hebt, is een sticker met een QR-code die de klant moet inscannen. De klant geeft zelf het te betalen bedrag in de app in. Vergeet dus niet om te controleren!

5 FIT 2.0 | editie nr1 NIEUWS UIT DE SECTOR
NIEUWS
***

NIEUW OP DE FITNESSMARKT

De fitnessector evolueert pijlsnel. Nieuwe toestellen, nieuwe oefeningen, nieuwe voeding … Elk aspect van het fitnessgebeuren is in voortdurende evolutie en als professional wordt van jou verwacht dat je helemaal up-to-date bent. Wij lichten in elke editie van enkele interessante nieuwigheden voor je uit.

SLIMME DRANKJES

Op zoek naar een hedendaags alternatief voor de gedateerde drankautomaat in je club? Dan is blissd. de oplossing! Samen met HoGent en een team van ingenieurs dokterde Club Planner een gamma uit van lekkere drankjes voor elke workout (duursport, spieropbouw of high intensity). Alle drankjes zijn vegan en 100% natuurlijk. Bovendien draagt het merk zijn steentje bij aan het milieu, want je vult gewoon je drinkfles in plaats van telkens een andere beker te gebruiken. De onderhoudsvriendelijke ‘blissdispenser’ zelf is een slim toestel, verkrijgbaar in light of dark versie, zodat het ongetwijfeld ook in jouw gym past. Via een handige interface kiest de sporter het gewenste drankje, het toestel doet de rest. Je kan het apparaat ook linken met jouw ledenbeheersysteem, zodat het perfect kan opvolgen wie op welk moment een drankje neemt. blissd. is verkrijgbaar vanaf april 2023. www.drinkblissd.com

NEXT LEVEL LICHAAMSANALYSE

Zeg nooit zomaar weegschaal tegen de InBody Health Corner. Dit toestel doet heel wat meer dan je klant vertellen hoeveel hij weegt. Het geeft bijvoorbeeld een pak nuttige informatie over de lichaamssamenstelling. Hoeveel spiermassa en vetmassa heeft de persoon in kwestie? Wat is de hoeveelheid lichaamswater en is dat intracellulair of extracellulair? Dankzij de analyse van talrijke factoren biedt de InBody Health Corner de mogelijkheid aan sportfaciliteiten om een gepersonaliseerd plan samen te stellen voor hun klanten. Nadien stuur je het plan indien nodig bij, afhankelijk van de effecten. Het toestel geeft niet alleen een boost aan je customer journey, het ziet er ook uiterst stijlvol uit en wordt gegarandeerd een eyecatcher in jouw zaak! nl.inbody.com

6 FIT 2.0 | editie nr1 NIEUWE PRODUCTEN

TOESTELLEN OP MAAT

De doeltreffendheid van krachttraining hangt af van de details: de juiste belasting, het juiste aantal herhalingen, de juiste hersteltijd, de snelheid van uitvoering … Niet altijd makkelijk om dat 100% te finetunen. Enters Biostrength van Technogym. Met deze nieuwe slimme lijn wordt elk detail geoptimaliseerd en gepersonaliseerd, met behulp van revolutionaire ruimtevaarttechnologie. Biostrength vormt een geweldige kans voor fitnessclubs en personal trainers om hun klanten innovatieve programma’s aan te bieden, die tot 30% betere resultaten opleveren dan de ‘klassieke’ training. Via de Mywellness pro app, het professionele softwareplatform van Technogym, bezorg je elke gebruiker een programma en begeleiding op maat. www.technogym.com

IJSBADEN EN STRIJDKNOTSEN

Personal coach en Master in de Bewegingswetenschappen

Timmy Claeys lanceert enkele bijzondere opleidingen, die ook op trainers mikken. Je maakt er kennis met een aantal innovaties die wellicht ook in jouw club een mooie meerwaarde bieden. Steel Mace Flow is een oeroude training waarbij je gebruik maakt van … een stalen strijdknots. Deze ‘vergeten’ vorm van bewegen kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen stress, angsten … en is dus relevanter dan ooit. Daarnaast biedt Timmy Claeys de al even vernieuwende workshop Ademwerk en Ijsbad aan. Via verschillende ademtechnieken leer je de reacties van het lichaam te controleren, maar ook te sturen onder de meest extreme condities, zoals de koude van een ijsbad. www.2bultra.be

EEN STEVIGE BASIS

Matrix Fitness biedt verschillende oplossingen op maat van de fitnessprofessional. Met het nieuwe Magnum VRS-platform, voorzien van het exclusieve Vibration Reduction System (VRS), creëer je een optimale krachttrainingszone in jouw faciliteit. De impact-absorberende platforms van Matrix Fitness verminderen het geluid en beperken het stuiteren van vallende halters. Door de absorberende werking worden vloeren, stangen, gewichten en platen beschermd tegen intensief gebruik. Het ontwerp minimaliseert trillingen die door de vloer overdragen worden, een must voor trainingsfaciliteiten op hoger gelegen verdiepingen. Voor wie al gebruik maakt van Matrix-platforms, zijn er ook VRS-platformkits. Met deze kits is het een fluitje van een cent om je Matrix-platforms te upgraden. En kende je het Master Trainer-concept van Matrix Fitness al? Tijdens deze opleiding word je op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen en trainingsconcepten. Daarnaast gaat de Master Trainer langs bij clubs wanneer er nieuwe toestellen geinstalleerd werden.

www.matrixfitness.nl

7 FIT 2.0 | editie nr1 NIEUWE PRODUCTEN

MARINO DE RAEDEMAEKER

Relatiebeheerder

Staat altijd klaar voor een babbel. Na de werkuren is hij een verwoed sporter en zie je hem af en toe verkleed rondlopen op een event.

GERT VAN RECKEM

Coördinator Gezond & Ethisch sporten

Gepassioneerd door sport en gezonde voeding. Bracht met zijn partner Nele Brusselmans twee kookboeken uit.

Favoriete gezegde: ‘Als je gezond bent, heb je 1000 wensen. Als je ziek bent, 1.’

FARID KEMPENAERS

Sectorconsulent

Deze vroegere kinesitherapeut wil samen met zijn collega’s een kwalitatieve en duurzame aansluiting realiseren tussen het opleidingsveld en de fitnessvloer.

LUCIA VAN GEYTE

Operationeel Manager

Na het werk vind je Lucia vaak terug in de fitness of op een tennis- of padelterrein. Haar slogan in het leven: ‘Als je het beste van jezelf geeft, geef je genoeg’.

8 FIT 2.0 | editie nr1
Foto: © Bas Bogaert

PHILIPPE DE JAEGERE

Ontwikkeling Bedrijfsnetwerk

Wallonië-Brussel

Zijn motto: ‘vallen mag, zolang je maar weer opstaat’. Loopt 3 à 4 keer per week en volgt daarvoor een aangepaste fitnesstraining. Beloont zichzelf voor die fysieke inspanningen graag met een bezoekje aan de collega’s van de horeca!

ERIC VANDENABEELE Voorzitter

Stond in 2002 aan de wieg van de huidige beroepsvereniging. Wil fitness zijn verdiende erkenning bezorgen binnen de preventieve gezondheidszorg. Fitness en fun gaan voor hem hand in hand.

9 FIT 2.0 | editie nr1 editie nr1
Dit team staat elke dag voor je paraat, met een hart voor de sector.
Foto’s: © Bas Bogaert
Ik geef invulling aan de afspraken tussen de sociale partners en de Vlaamse overheid.

DE CONSULENT ALS KATALYSATOR

Farid Kempenaers is al sinds september 2004 actief als sectorconsulent Fitness & Wellness. De geschikte man dus om een beeld te schetsen van de opleidingen en vormingen in onze sector, door de jaren heen.

Alles – of toch veel – begint bij het sectorconvenant. Dat is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties. Farid Kempenaers: “De sociale partners engageren zich voor drie thema’s: de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren en diversiteit. Door de jaren heen kwam daar werkbaar werk bij en vanaf 2023 wordt ook ingezet op de activering van de niet-actieve beroepsbevolking. Een sectorconvenant is dus een tripartite tussen de Vlaamse overheid, dat zijn beleid probeert te vertalen naar de verschillende sectoren, en de werknemers- en werkgeversorganisaties, die beslissingen maken in de lijn van dat beleid.”

TWEE RICHTINGEN

Het is de taak van de sectorconsulent om invulling te geven aan de afspraken tussen de sociale partners en de Vlaamse overheid. Farid Kempenaers: “Als fitnessfederatie behoren wij met de kappers en de schoonheidsorganisaties tot paritair comité 314. Daar worden nieuwe regels en collectieve arbeidsovereenkomsten vastgelegd, die vervolgens worden uitgevoerd door het Fonds voor bestaanszekerheid. Als sectorconsulent werk ik eigenlijk voor het Fonds, onder toezicht van de sociale partners. Mijn werkt verloopt in twee richtingen. Enerzijds breng je de verzuchtingen van de sociale partners onder de aandacht van de overheid, anderzijds vertaal je de beslissingen van de overheid naar de sector. Wij zijn dus een soort katalysator die processen in gang zet, versnelt of net vertraagt.”

11 FIT 2.0 | editie nr1 INTERVIEW
ALS SECTORCONSULENT WERK IK EIGENLIJK VOOR HET FONDS, ONDER TOEZICHT VAN DE SOCIALE PARTNERS.

EEN SCHONE DEUGD

“Het boeiende aan mijn job is dat dit een proces is dat voortdurend evolueert. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen. Dat vraagt wel een portie geduld. Als je dat niet hebt, doe je deze job beter niet. (lacht) Je bent afhankelijk van de administratie, beleidswissels … Geduld is dus een schone deugd voor de sectorconsulent!”

BEROEPSCOMPETEN TIEPROFIELEN

Een van de thema’s die binnen het domein van de sectorconvenant vallen, is de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. Farid Kempenaers: “Qua vorming onderscheiden we twee grote luiken. Aan de ene kant zijn er de basisopleidingen, die voorbereiden op het beroep. Daarnaast is er het luik permanente vorming en levenslang leren. Dat heeft betrekking op de bijscholing van actieve werknemers. In mijn beginjaren was er nog geen specifieke opleiding voor de fitnesssector. Tot het begin van de jaren 2000 kwam de grootste instroom in onze sector van de bachelor- en master-opleiding lichamelijke opvoeding. Daar kwam in 2004 verandering in. Toen kwam er met Frank Vandenbroucke voor het eerst een minister die de portefeuilles van werk én van onderwijs in handen had. Hij nam de eerste initiatieven om de aansluiting te stroomlijnen. De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) stelde vervolgens beroepsprofielen op, die later evolueerden tot beroepscompetentieprofielen. Die bepalen de vaardigheden die je moet bezitten om een beroep uit te oefenen. Het onderwijs moest daar rekening mee houden. Ook voor de fitnesssector werden zulke profielen opgesteld.”

NIEUWE CONCEPTEN

Sindsdien zagen heel wat nieuwe concepten het daglicht. Een daarvan was de eerste opleiding voor de fitnesssector in het secundair onderwijs. Farid Kempenaers: “Die kwam er in 2009, met de voltijdse dagopleiding sportclub- en fitnessbegeleider. Het betrof een Secundair-na-secundair (Se-n-Se), een soort zevende jaar. In 2017 ging Duaal Leren van start. Daarbij brengt de leerling twee dagen door op de schoolbanken en drie dagen op de werkvloer. Ook in het kader van dat concept kwam er een nieuwe opleiding: fitnessbegeleider. Ondertussen kreeg de bachelor lichamelijke opvoeding er een opleiding personal trainer bij. En recent kwam er ook een onderwijskwalificatie voor de personal trainer die zich tussen het secundair en het hoger onderwijs situeert. Die graduaatsopleiding wordt in september van dit jaar gelanceerd. Er beweegt dus wel een en ander.”

OP KRUISSNELHEID

De verschillende updates die we doorheen de jaren meemaakten, werpen alleszins hun vruchten af. Farid Kempenaers: ”Er kwamen geregeld aanpassingen in functie van de veranderende arbeidsmarkt. Daardoor zit het momenteel wel snor met de aansluiting tussen onderwijs en beroep. 80 à 90% van de duale leerlingen blijft bijvoorbeeld aan de slag op hun stageplaats. Met de coronacrisis verloren we wel anderhalf jaar, maar ondertussen zitten we weer op kruissnelheid. Naar de toekomst toe is het vooral belangrijk om het duaal leren verder uit te bouwen en de graduaatsopleiding personal trainer goed van start te laten gaan. Twee uitdagingen waar ik al naar uitkijk!”

QUA VORMING ONDERSCHEIDEN WE TWEE GROTE LUIKEN. NAAST DE BASISOPLEIDINGEN IS ER HET LUIK PERMANENTE VORMING EN LEVENSLANG LEREN.

12 FIT 2.0 | editie nr1 INTERVIEW
Een sectorconvenant is een tripartite tussen de Vlaamse overheid en de werknemers- en werkgeversorganisaties.

OVERZICHT ONDERSTEUNING VAN VORMINGEN

Door de Vlaamse overheid: KMO-portefeuille

Dankzij deze maatregel krijg je als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Arbeidsdeal (sinds 2022)

Omvat formeel leren – bij een opleidingsverstrekker – en informeel leren, dat vooral op de werkvloer zelf gebeurt. Afhankelijk van het aantal werknemers is de werkgever verplicht om een opleidingsplan op te stellen.

Bij bedrijven met meer dan 20 voltijdse werknemers is een jaarlijks opleidingsplan verplicht. Er wordt gestreefd naar het recht op 4 à 5 dagen vorming.

· Bij bedrijven met 10 à 20 werknemers is een opleidingsplan geen verplichting, maar is er een opleidingsrecht van minimum 1 dag.

Onder de 10 werknemers blijft het vrijblijvend.

Omdat elke werknemer sowieso recht heeft op 16 uur opleiding per jaar zal de arbeidsdeal geen grote impact hebben op onze sector, met uitzondering van de grote bedrijven van meer dan 20 werknemers.

13 FIT 2.0 | editie nr1

NAAR DE TOEKOMST

TOE IS HET VOORAL

BELANGRIJK OM HET

DUAAL LEREN VERDER

UIT TE BOUWEN EN DE GRADUAATSOPLEIDING

PERSONAL TRAINER

GOED VAN START TE LATEN GAAN.

LEVENSLANG LEREN

Een tweede thema van het sectorconvenant is levenslang leren. Farid Kempenaers: ”Het paritair comité maakt middelen vrij voor permanente vorming. Het aanbod wordt deels door de sector zelf georganiseerd, via de Coach-vormingscentra. Daarnaast accrediteren wij opleidingen van derden, waarvoor de werknemers een vergoeding kunnen krijgen. Dat is een incentive naar de werknemers toe om zich te laten bijscholen. Elke werknemer heeft recht op 16 uur opleiding per jaar. Het aanbod omvat zowel vakspecifieke als generieke opleidingen, die we bundelen in het sectoraal vormingsaanbod. Om de opleidingen nóg toegankelijker te maken, zijn er ook een aantal maatregelen die de opleidingskost drukken, zoals de KMO-portefeuille, opleidingsvouchers …

DIVERSITEIT & INCLUSIE

Ook evenredige arbeidsdeelname en diversiteit maken deel uit van het arbeidsconvenant. Farid Kempenaers: “De sectoren hebben de wettelijke verplichting om een stukje van de brutoloonmassa – in de fitnesssector bedraagt dat 0,15% – in te zetten voor initiatieven rond risicogroepen. Het gaat dan om oudere werknemers, jongeren, mensen van allochtone origine … We hanteren ook een non-discriminatiecode binnen de sector, zowel naar werknemers als klanten toe. Het is opvallend dat binnen paritair comité 314 (kappers, beauty en fitness) bijna de helft van de werknemers jonger is dan 30 jaar. Het is vooral een uitdaging om onze werknemers langer aan de sector te binden.”

14 FIT 2.0 | editie nr1 INTERVIEW

WORD LID VAN

en maak deel uit van een toffe community van gepassioneerde collega’s uit de sector

Als erkende beroepsvereniging verdedigen we jouw belangen in de belangrijke overlegorganen. Maar het lidmaatschap biedt nog een pak meer voordelen:

• Automatisch lidmaatschap van ondernemersorganisatie UNIZO;

• Je leden genieten van een voordelige sportongevallenverzekering;

• Een pagina op de website www.fitnessinmijnbuurt.be, waar potentiële klanten een geschikte fitnesslocatie in hun buurt kunnen zoeken;

• Gratis toegang tot FIBO in Keulen, de grootste fitnessbeurs van Europa.

• Talrijke promotiecampagnes (New Health, De Nationale Leefstijlscan, KUSm-campagne ...)

Overtuigd? Vraag je dag-op-daglidmaatschap aan via info@fitness.be

opleidingen die doen bewegen

De professionalisering van onze sector nam de laatste jaren een hoge vlucht. Dat is het resultaat van talrijke factoren, maar een van de belangrijkste is ongetwijfeld de toenemende kwaliteit van de opleidingen. Anno 2023 is er een ruim aanbod, op maat van elke job die je in onze sector kan uitoefenen. We zetten een aantal opleidingsverstrekkers op een rijtje.

16 FIT 2.0 | editie nr1
17 FIT 2.0 | editie nr1

syntra west

WAT? Personal Trainer, Sportmanager, Sportverzorger, Wielerverzorger. WAAR? Brugge, Kortrijk en Roeselare

Popel je van ongeduld om je ambities te realiseren, te leren, ondernemen en doen? Dan zijn de professionele opleidingen van Syntra West jou op het lijf geschreven! Syntra West leert je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan als Personal Trainer, Sportmanager, Sportverzorger of Wielerverzorger.

Slechts twee opleidingscentra in Vlaanderen bieden de opleiding Personal Trainer aan. Syntra West is er daar één van. Deze unieke opleiding duurt 1 jaar en combineert de opleidingen Fitnessbegeleider en Sportverzorger. Dat betekent dat je opgeleid wordt tot de meest veelzijdige fitness- en sporttrainer. Wie een kortere opleiding verkiest, kan de opleidingen Fitnessbegeleider of Sportverzorger ook afzonderlijk volgen. Voel je je meer thuis in het peloton dan in de fitness? Dan is de opleiding Wielerverzorger meer jouw ding. Deze opleiding start in september en de lessen hebben ‘s avonds plaats in Kortrijk, waardoor ze makke-

Infodagen:

Zaterdag 25 maart

Maandag 27 maart

Woensdag 28 juni

Woensdag 30 augustus

Zaterdag 2 september

lijk te combineren zijn met een job. Het takenpakket van de wielerverzorger houdt meer in dan masseren alleen. Ook de voorbereiding van de bevoorradingspakketten en logistieke ondersteuning van de renner en het team maken deel uit van het takenpakket. Het zijn die extra’s, waar je in eerste instantie misschien niet aan denkt, die van een wielerverzorger een topwielerverzorger maken. Je hoeft dus zeker de benen van Wout Van Aert niet te hebben om je een plek in de sportwereld te veroveren. Een dosis gezonde ambitie, gekoppeld aan de sportopleidingen van Syntra West, brengen je al heel ver. Wil je meer weten over het aanbod? Surf dan naar de website of – beter nog – breng hen een bezoekje tijdens de infodagen in maart, juni, augustus of september. www.syntrawest.be

18 FIT 2.0 | editie nr1 OPLEIDINGEN

Syntra Midden-Vlaanderen

WAT? Fitnessbegeleider, Sportverzorger, Wielerverzorger, Sportvoeding, Taping en sportmassage ... WAAR? Aalst en Sint-Niklaas

De opleidingen van Syntra Midden-Vlaanderen brengen mensen in beweging. Op sportief vlak, maar ook als ondernemer. Droom je van een carrière in de sportsector? Wil je van je passie je beroep maken? Met ons opleidingsaanbod in het thema Sport en Zorg schiet jouw sportieve loopbaan zo uit de startblokken.

Het aanbod is ruim. Met de dag- of avondopleiding Fitnessbegeleider krijg je alle vaardigheden onder de knie om sportbeoefenaars professioneel te ondersteunen in het bereiken van hun doelen. Goede prestaties vragen een goede verzorging. Helaas zijn niet alle sportbeoefenaars voldoende op de hoogte van hun fysieke grenzen en lichamelijke behoeften. Wil je hen vóór, tijdens en na het sporten verzorgen? Dan is de avondopleiding Sportverzorger iets voor jou. Voor koersfanaten is er de avondopleiding Wielerverzorger in samenwerking met Cycling Vlaanderen, uniek in ons land én ver erbuiten. Ontdek alles over de veelzijdige taken en verantwoordelijkheden van de ‘soigneur’. Voeding levert de nodige energie en bouwstoffen aan sporters om optimaal te kunnen presteren. In de bijscholing Sportvoeding krijg je een stevige basis om atleten te ondersteunen bij het samenstellen van hun voeding. Sporttaping en -massage zijn aanvullende behandelmethoden om de spieren en pezen goed op te warmen voor de inspanning en te verzorgen erna. De opleiding Taping en sportmassage is in dat opzicht een absolute meerwaarde voor professionals in de zorg- en sportsector. Maar er is meer. Syntra Midden-Vlaanderen organiseert honderden verschillende opleidingen in uiteenlopende vakgebieden, stuk voor stuk gedoceerd door ervaren lesgevers met jarenlange expertise.

https://syntra-mvl.be/nl/opleidingen/welzijn-sport-en-zorg/sport

19 FIT 2.0 | editie nr1 OPLEIDINGEN

howest

Ben je gepassioneerd door sport en bewegen en wil je ook anderen aanzetten tot een actieve levensstijl? Dan is de bachelor Sport en Bewegen aan Howest je op het lijf geschreven!

Tijdens deze opleiding leer je hoe je individuen en groepen op een beredeneerde manier kan laten bewegen. Je begeleidt beginnende, recreatieve en competitiesporters alsook bedrijven en organisaties die sport- en beweeginitiatieven willen opzetten. Sporten en bewegen worden steeds belangrijker als onderdeel van een preventieve gezondheidsaanpak. Dat aspect is ook essentieel voor wie als beweegcoach voor een kinepraktijk, postrevalidatiecentrum of ziekenfonds werkt. De opleiding is gericht op de training, coaching en motivering van diverse doelgroepen. Als advanced personal trainer zet je je klanten op weg naar een actieve(re) levensstijl en help je samen hun beweeg-, sport- of gezondheidsdoelstellingen te realiseren. Als beweegcoach help je mensen meer en efficiënter bewegen en streef je naar een duurzame gedragsverandering. Als ondernemer/ beleidsmedewerker zet je sport- en beweeginitiatieven op. Deze innovatieve opleiding focust drie jaar lang op je theoretische achtergrond. Je leert ook hoe je slimme hulpmiddelen als sporthorloges, hartslagmeters en apps professioneel kan gebruiken en beweeggames kan inzetten. Er is een uitgebreid praktisch luik. Je past de theorie toe met concrete cases en stelt wetenschappelijk onderbouwde trainings-, beweeg- en vitaliteitsprogramma’s op. Je organiseert zelf een sportevenement en je trekt op stage. Ervaren lectoren uit de sector staan garant voor een persoonlijk begeleiding in een moderne accommodatie, de Sportinnovatiecampus op het domein van Sport Vlaanderen Brugge. www.howest.be/sportenbewegen

20 FIT 2.0 | editie nr1
OPLEIDINGEN
WAT? Bachelor Sport en Bewegen. WAAR? Brugge
VORMING

hogent

De vervolgopleiding Postgraduaat Advanced Personal Trainer maakt je op een jaar startklaar om met je eigen onderneming de markt te veroveren.

De opleiding biedt een verdieping van je kennis en zorgt ervoor dat je je kan onderscheiden door een hoogstaande, kwalitatieve begeleiding, met een geïndividualiseerd programma op maat van elke klant. Je leert om mensen te ondersteunen in het behalen van hun sportieve en revalidatiedoelen. De opleiding biedt een aantal niet te versmaden troeven. Je volgt een deeltijds traject op vrijdag, zaterdag en zondag, zodat je het kan combineren met een job. Wanneer je afstudeert, beschik je over een eigen ondernemingsnummer. Je kan bijgevolg meteen aan de slag als zelfstandig personal trainer. Uitmuntende lesgevers uit het werkveld brengen je innovatieve, multidisciplinaire vaardigheden en inzichten bij. Praktijkstages zorgen ervoor dat je optimaal voorbereid bent wanneer je je diploma op zak hebt. De opleiding biedt een totaalpakket. Functioneel trainen van individuen wordt met een holistische visie benaderd, zodat je kennis en vaardigheden veel verder reiken dan de traditionele toestelkennis en klassieke anatomie. Dit postgraduaat is een ideaal vervolg op de bachelor Lichamelijke opvoeding-bewegingsrecreatie, waar je binnen het fitness traject kennis maakt met individuele fitness en groepsfitness. Deze bachelor bestaat ook in een verkort traject indien je al een lerarenopleiding hebt afgerond.

www.hogent.be/bewegingsrecreatie-en-lichamelijke-opvoeding www.hogent.be/advanced-personal-trainer

DE OPLEIDING BIEDT

EEN VERDIEPING VAN

JE KENNIS EN ZORGT

ERVOOR DAT JE JE KAN

ONDERSCHEIDEN DOOR

EEN HOOGSTAANDE, KWALITATIEVE BEGELEIDING.

21 FIT 2.0 | editie nr1
WAT? Postgraduaat Advanced Personal Trainer, Bachelor Secundair Onderwijs Bewegingsrecreatie en Lichamelijke Opvoeding. WAAR? Gent
OPLEIDINGEN
VORMING

SyntraPXL

WAT? Sportvoeding, Taping voor sporters, Mental coaching in de sport.

Via de sportopleidingen bij SyntraPXL ontdek je de geheimen van een duurzame, sportieve levensstijl. Leer hoe het lichaam in conditie blijft en hoe je het op een juiste manier verzorgt. Naast het fysieke aspect besteden de opleidingen ook aandacht aan het mentale welzijn van sporters.

Dankzij de juiste basisopleiding en bijscholingen leer jij als trainer, coach, sportverzorger of manager op een correcte manier omgaan met sporters. De docenten zijn professionals die zelf in de sector werken en dus de kneepjes van het vak kennen. Door steeds de vinger aan de pols te houden, zorgen we ervoor dat de inhoud van de opleidingen up-to-date is met de nieuwste trends en technieken. In de opleiding Sportvoeding leer jij verschillende soorten sportvoeding kennen en ze op een juiste manier adviseren. Voeding speelt een belangrijke rol bij sportprestaties. Hoe beter de voeding, hoe beter de prestaties. De juiste voeding kan zelfs het verschil maken tussen winst en verlies. Ook de opleiding Taping voor sporters is een aanrader. Sporters ervaren een steeds hoger prestatieniveau en dat leidt sneller tot blessures. Gelukkig kan je met de juiste taping wonderen verrichten. Door blessuregevoelige spier(groep)en te ondersteunen til je de sportprestatie terug naar een hoger niveau. In de bijscholing Mental coaching in de sport leer jij jouw klanten op de juiste manier begeleiden, stimuleren en motiveren. Een goede sporter moet namelijk niet alleen fysiek, maar ook mentaal sterk in zijn schoenen staan. Wedstrijdstress, verlies, negatief denken … Het zijn maar enkele struikelblokken die sporters moeten vermijden. www.syntra-limburg.be/sector/sport

Infodagen Campus Hasselt

Zaterdag 13 mei

Woensdag 30 augustus

22 FIT 2.0 | editie nr1
OPLEIDINGEN
WAAR? Hasselt

Syntra AB

WAT? Personal trainer, Sportvoeding, Topsport verzorging voetbal.

WAAR? Antwerpen

Met de kwalitatieve sport- & fitnessopleidingen van Syntra AB maak je werk van je toekomst. Na je opleiding Personal trainer kan je meteen zelf aan de slag. Ook voor een opleiding Sportvoeding ben je hier aan het juiste adres. Nieuw in het programma is Topsportverzorging voetbal.

De praktijkgerichte voltijdse dagopleiding van 1 jaar Personal trainer aan campus Antwerpen gaat van start in september 2023. Je leert hoe je een trainingsprogramma op maat van de klant opstelt en hoe je hem hierin begeleidt op zijn eigen tempo. Aan de hand van specifieke oefenreeksen leer je je klant te coachen om het gewenste resultaat te bereiken. Daarnaast leer je je klant begeleiden in verschillende omgevingen en met ‘new trend materials’. De personal trainer geeft ‘advanced training’, is nóg meer een coach en speelt meer in op het mentale aspect. Je leert hoe je zo’n ‘micro teaching’ aanpakt. Door middel van klantendossiers en een verplichte stage krijg je een authentiek beeld van het beroep. Kortom, na deze voltijdse en praktijkgerichte dagopleiding ben jij de perfecte Personal trainer. Tijdens de korte bijscholingen Sportvoeding en Topsportverzorging voetbal (nieuw!) verdiep je je gedurende enkele sessies in sportvoeding of de verzorging van voetballers.

www.syntra-ab.be/opleidingen/sector/sport

Infodagen:

Zaterdag 13 mei

Maandag 22 mei

Dinsdag 23 mei

Woensdag 6 september

23 FIT 2.0 | editie nr1
EN
LEER JE OP EEN CORRECTE MANIER OMGAAN MET SPORTERS. OPLEIDINGEN
DANKZIJ DE JUISTE BASISOPLEIDING
BIJSCHOLINGEN

Functional Training Academy

Functional Training Academy organiseert sinds 2011 opleidingen, bijscholingen en workshops voor personal trainers en andere fitnessprofessionals. Dit onderwijsinstituut biedt een aantal unieke troeven. Zo is het opgericht door een groep actieve personal trainers. Het wordt nog steeds gerund door dezelfde mensen, die er nog steeds dezelfde passie voor het vak op nahouden. Wat je leert is dus gebaseerd op wat ECHT op het veld gebeurt en weerspiegelt de realiteit van personal training in België. Dankzij het uitgebreide netwerk van de Academy, dat bestaat uit nationale en internationale connecties, vinden de afgestudeerden heel gemakkelijk hun weg in het opstarten van hun eigen bedrijf of een baan bij een van de partners.

www.functionaltraining.academy

24 FIT 2.0 | editie nr1
OPLEIDINGEN VORMING
WAT? Functional trainer, Performance coach ... WAAR? Turnhout, Brugge, Knokke-Heist ...

OLV AALST/ ARTEVELDE

Er is steeds meer bewijs dat fysieke activiteit een noodzakelijke schakel vormt bij het herstel van kanker. Patiënten worden dan ook steeds meer gecontroleerd ‘getraind’, indien mogelijk al vanaf dag één van hun behandeling. Omdat er steeds meer diagnoses bijkomen, wordt het moeilijk om alles binnen de ziekenhuismuren aan te bieden. Daarom wordt er vaker een beroep gedaan op perifere partners. Het project ‘Move In & Out’ is daar een mooi voorbeeld van.

Deze unieke samenwerking tussen de ziekenhuissector (OLV Aalst/Asse/Ninove), de sportdienst van de Stad Aalst, de Eerstelijnszone en Arteveldehogeschool omvat een netwerk van perifere partners. Dat staat in voor de begeleiding van fysieke activiteit van patiënten tijdens hun therapiefase en revalidatie. Het ziekenhuis verwijst de patiënten door, terwijl Arteveldehogeschool een kwalitatieve opleiding aanbiedt voor trainers en coaches uit de reguliere sport- en fitnesssector. De online cursus rond bewegen tijdens en na kanker vloeit voort uit een driejarig wetenschappelijk onderzoek van Arteveldehogeschool en een intensieve samenwerking met OLV Aalst. In deze online module van ongeveer 4 u – die je zelfstandig kan doorlopen – krijg je de nodige informatie om personen met kanker te informeren en begeleiden naar een actievere levensstijl. Zowel achtergrondinformatie als praktische tips en toepassingen komen aan bod. De online module is flexibel opgebouwd en geschikt voor een breed publiek van sport- en gezondheidsprofessionals. De opleiding vangt het gebrek aan wetenschappelijke kennis bij deze niet-paramedici op. Een bijkomend voordeel van de link met de fitnesssector is dat de patiënten langer kunnen geholpen en begeleid worden. Move In & Out vormt met andere woorden een uniek netwerk van zorgprofessionals, paramedici en trainers/coaches/sportclubs/fitnessclubs. De patiënt zelf wordt vanuit een wetenschappelijke basis ‘getraind’. Elk traject start met een inspanningstest, waarbij de relevante trainingszones worden bepaald.

www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen www.aalst.be/aalst-sport/project-move-in-out-versterkt-herstelproces-kankerpatienten

ER IS STEEDS

MEER BEWIJS

DAT FYSIEKE

ACTIVITEIT EEN

NOODZAKELIJKE

SCHAKEL

VORMT VAN HET

HERSTEL BIJ

KANKER.

25 FIT 2.0 | editie nr1
WAT? Opleiding voor sporttrainers en fitnesscoaches
OPLEIDINGEN VORMING

Technogym

WAT? Verschillende Technogym Clinics om kennis en vaardigheden te trainen; Tips & Tricks voor het geven van een krachtige Small Group Training, Fietsen op basis van Functional Treshold Power (FTP), Help jouw leden om vitaal ouder te worden. WAAR? Op locatie

Technogym nodigt je graag uit om deel te nemen aan de educatieve activiteiten die het organiseert in zijn Belgische en Nederlandse showrooms. Het hele jaar verzorgt het merk leerzame en praktische workshops voor zowel uitbaters als trainers, onder de deskundige begeleiding van zijn trainersteam.

De Technogym Fitness en Wellness School doet al sinds 2002 een beroep op wereldwijd gecertificeerde trainers, master trainers, experts en business consultants. Het aanbod is praktisch van aard en helpt om het beste uit specifieke Technogympro -

ducten en -oplossingen te halen. Maar ook als je niet met Technogym werkt, zijn ze meer dan interessant. Ze behandelen namelijk ook algemene thema’s rond fitness, sport en gezondheid en ook universele principes komen aan bod. Zo is er een workshop Tips & Tricks voor het geven van een krachtige Small Group Training. Een ander voorbeeld is Fietsen op basis van Functional Treshold Power (FTP). Verder is er de opleiding Help jouw leden om vitaal ouder te worden. Kortom, een brede waaier aan workshops waar er ongetwijfeld een tussen zit die ook voor jou geknipt is! www.technogym.com

26 FIT 2.0 | editie nr1
OPLEIDINGEN

SPORTOPLEIDINGEN TURNHOUT

Thomas More

WAT? Bachelor Sport en Bewegen (Bewegingsdeskundige met specialisatie Advanced Personal Trainer, Beweegcoach, G-sportcoach of Sporteducatie), Bachelor Sportmanagement (Sportmanager, E-sportmanager, Topsportmanager), Leraar Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie (met specialisatie indoor- of outdoorsport). WAAR? Turnhout

Als grootste sporthogeschool van Vlaanderen biedt de sportcampus van Thomas More in Turnhout drie professionele bacheloropleidingen aan. Dat betekent niet alleen dat je er heel wat keuze hebt, het zorgt ook voor een heuse sportvibe op de campus. Die bevat naast een ruime sporthal en polyvalente zaal ook een eigen sportstudio en zelfs een testcenter. Is het jouw missie om iedereen in beweging te brengen en te houden? Dan is de opleiding Sport en Bewegen iets voor jou. Een stevige theoretische basis gaat er hand in hand met de praktijk en dankzij de verschillende keuzetrajecten kan je je in een specifieke doelgroep verdiepen. Je wordt bijvoorbeeld een bewegingsdeskundige, een advanced personal trainer die (top)sporters naar een hoger niveau tilt, een beweegcoach voor kwetsbare groepen of een G-sportcoach die personen met een beperking traint. Gaat jouw hart sneller slaan van het organiseren van sportevenementen en ben je gepassioneerd door het reilen en zeilen van sport achter de schermen? Dan is de opleiding Sportmanagement jouw ding. Als afstudeerrichting van Bedrijfsmanagement sta je je mannetje op het vlak van communicatie, financiën en recht én ben je thuis in de wereld van sportsponsoring, sportbeleid (op regionaal, federaal en internationaal vlak) en sportevents. Bovendien kan je je specialiseren als e-sportmanager of topsportmanager. Dankzij de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie word jij dan weer een bevlogen leraar die kinderen en jongeren doet bewegen of een gepassioneerde begeleider in de vrijetijdssector die zich specialiseert in indoor- of outdoorsport. Je wordt een expert in tal van sporten en ontdekt het lesgeven en instrueren door heel wat stages. Kriebelt het? Maak dan kennis met de opleidingen en docenten tijdens de opencampusdagen of de open lessen. www.thomasmore.be/sport

27 FIT 2.0 | editie nr1
OPLEIDINGEN

VORMING

JIMS ACADEMY

WAT? Health & Fitness-opleidingen voor coaches en personal trainers

WAAR? Jims Antwerpen, Leuven, Gent en Meiser

Jims Academy, het opleidingscentrum van Jims Fitness, leidt via kwalitatieve Health & Fitness-opleidingen coaches en personal trainers op tot succesvolle experten.

Met meer dan 30 clubs en meer dan 100 coaches weet Jims Fitness als geen ander wat trainers nodig hebben op de werkvloer. Naast een deep dive in de theorie reikt Jims Academy jou dan ook alle praktische handvaten aan voor een succesvolle carrière. Kennis is belangrijk, maar dat maakt van jou nog geen goede coach. Zeker in een vakgebied als bewegen, waar je met mensen werkt, is er meer nodig. De opleidingen zijn daarom uiterst hands-on en praktijkgericht en beantwoorden aan alle noden die je hebt als (toekomstig) trainer. Bovendien zijn de opleidingen toegankelijk voor zowel starters in het vak als voor mensen die al ervaring hebben. De in-house mastertrainers die jou opleiden hebben zelf tonnen ervaring en kunnen niet wachten om hun kennis en passie te delen met de coaches van de toekomst. Ze nemen jou onder hun vleugels tijdens de opleidingen. Naast de focus op kennis en praktijkervaring vind je bij Jims Academy ook een netwerk van coaches waar je terecht kan met je vragen en waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Kortom, de opleidingen van Jims Academy staan voor praktijkgerichte en gecertificeerde opleidingen, in kleine opleidingsgroepen, met individuele ondersteuning en gepassioneerde mastertrainers. www.jimsacademy.be

28 FIT 2.0 | editie nr1
DE OPLEIDINGEN ZIJN UITERST HANDS-ON EN PRAKTIJKGERICHT EN BEANTWOORDEN AAN ALLE NODEN DIE JE HEBT ALS (TOEKOMSTIG) TRAINER.

PHYSICAL COACHING ACADEMY

WAT? Fitness Instructor, Personal Trainer (NASM), Advanced courses, Workshops....

De Physical Coaching Academy (PCA) werd opgericht in 2011, met als hoofddoel de professionalisering van de fitnesssector. Sindsdien kon ze heel wat mensen overtuigen met de kwaliteit van haar opleidingen en haar klantgerichtheid.

De Academy is actief in heel België met opleidingslocaties in Gent, Antwerpen, Hasselt en Brussel. Ze biedt opleidingen in het Frans en het Nederlands en heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van Personal Training in ons land. In de loop der jaren hebben PCA en zijn hoog opgeleide, ervaren docenten een uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde opleidingsportfolio ontwikkeld. De aangeboden opleidingen zijn op maat van ieders behoeften, van de starter in de sector tot de ervaren Personal Trainer die zijn kennis wil verdiepen of zich wil specialiseren. PCA straalt vertrouwen

WAAR? Gent, Antwerpen, Hasselt,

uit en wordt dan ook regelmatig gevraagd om (nieuwe) medewerkers te werven en op te leiden. Zo besteden bijvoorbeeld de David Lloyd clubs in Brussel en Antwerpen het volledige management van de Personal Training-teams uit aan PCA. De Academy verwelkomt ook steeds meer kinesitherapeuten en andere gezondheidsprofessionals in haar opleidingen. PCA is erkend door het Vlaamse Gewest voor KMO-portefeuillesubsidies en door het Waalse Gewest voor opleidingscheques. Dat is niet alleen een extra kwaliteitsgarantie, het biedt ook – en vooral – de mogelijkheid om je opleidingen gedeeltelijk te laten subsidiëren. www.physicalcoaching.com

IN DE LOOP DER JAREN HEBBEN PCA EN ZIJN HOOG OPGELEIDE, ERVAREN DOCENTEN EEN UITGEBREIDE EN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE OPLEIDINGSPORTFOLIO ONTWIKKELD.

29 FIT 2.0 | editie nr1
Brussel

FITNESS.BE MUST-HAVES

GEZONDHEIDSCHARTER

Als fitnesssector zetten we de levenskwaliteit en de gezondheid van onze leden-fitnessbeoefenaars centraal. Dat doen we door gezonde beweeg- en leefgewoontes te promoten. Vanuit dezelfde optiek heeft de fitnesssector ook een gezondheidscharter opgesteld. Dat moet de fitnessbeoefenaars, clubuitbaters, managers en trainers informeren en sensibiliseren omtrent gezond, ethisch en verantwoord sporten. Met deze campagne benadrukken we tegelijkertijd het sociale gezicht van onze sector en kan jij je engagement extra in de kijker zetten. Vraag je gepersonaliseerde charter, in de vorm van een tafel-banner in A3-formaat, aan via info@fitness.be.

DE NATIONALE LEEFSTIJLSCAN

Clubuitbater,

trainer, opleider ...? Op deze pagina’s ontdek je enkele handige producten die door FITNESS.BE speciaal voor jou ontwikkeld werden.

Al gehoord van de gratis Leefstijlscan? Aan de hand van een aantal vragen komen je klanten te weten welke gewoonten hun gezondheid positief beïnvloeden en welke net ongezond zijn. Daarbij komen zowel voeding, beweging als ontspanning aan bod. Het invullen van de leefstijlscan duurt nauwelijks 5 minuten. Onmiddellijk daarna krijgt de respondent een gedetailleerd overzicht van de resultaten voor de verschillende aspecten en wat eventueel beter kan. Zo help je je klanten niet alleen om hun gezondheid te bevorderen, het vormt ook een leuk extraatje dat de klantentevredenheid in je zaak ongetwijfeld ten goede komt. De scan is gebaseerd op de beweeg- en voedingsrichtlijn van de Gezondheidsraad en maakt ook deel uit van de New Health-app. New Health is een initiatief van de Stichting Nieuwe Gezondheid, die zich inzet voor meer bewustwording over een gezonde levensstijl. Het doel is om de consument, maar ook sportorganisaties, zorgprofessionals, gemeenschapswerkers, leerkrachten en vrijwilligers, tools aan te reiken voor een actieve leefstijl en gezonde voeding. De New Health-app – inclusief Leefstijlscan en een reeks boeiende videodocumentaires – is gratis beschikbaar in de Google Play store en de Apple store. www.nationaleleefstijlscan.be

LIEVER EEN KUSJE?

Het gebruik van KUS-middelen (Kracht- en Uiterlijk Stimulerende middelen) neemt toe. Denken we maar aan anabole steroïden, supplementen, afslankmiddelen en plastische ingrepen zoals lipfillers, bil- en borstvergrotingen. De drempel om in contact te komen met deze middelen ligt steeds lager, en dat is een kwalijke evolutie. Veel gebruikers hebben niet voldoende kennis van de producten die ze gebruiken, wat gevaarlijke risico’s inhoudt. Bovendien is het gebruik dikwijls illegaal. Met een interactieve webinar die mikt op jongeren willen we sensibiliseren over het gebruik van deze middelen. Als leerkracht, trainer of begeleider kan je de webinar zelf geven. Iets voor jouw school, sportclub of federatie? Neem dan snel contact op via info@fitness.be en neem een kijkje op www.lievereenkusje.be

30 FIT 2.0 | editie nr1 EIGEN PRODUCTEN
MUST-HAVES

dat weet iedereen. Maar toch beweegt de gemiddelde gebruiken we excuses om niet te moeten gaan sporten: ‘we voor mij’, en ga zo maar door. Het voordeel van fitness is dat wekelijkse vast trainingsuur, maar dat men binnen de openingsuren markt. Het gezondheidsaspect wordt steeds belangrijker, behoefte aan gediplomeerde fitnessbegeleiders is. Niet enkel aandacht en begeleiding, maar ook omdat mensen er zich van kunnen maken. gamma aan kennis en vaardigheden. Van voedingsleer tot trainingsleer, van krachttraining tot blessurepreventie en Ook belangrijke zaken als de omgang met klanten komt fitnessbegeleider (niveau 4 - Vlaamse Kwalificatiestructuur) zorgt begeleiding welke resulteert in het behoud en verbeteren van de gezondheid van de huidige en toekomstige fitnessbeoefenaars. veelzijdig en afwisselend beroep waarin men mensen voorgeschiedenis kan helpen naar een betere versie van zichzelf. ontspanning.

DE MAATSCHAPPELIJKE IM PACT VAN FITNESS IN BELGIË

In de periode 2020-2021 was er een hele reeks maatregelen om de COVID-19-pandemie in te dijken. Die hadden een enorme impact op verschillende sectoren. Dat geldt ook voor de fitnesssector, want de fitnesscentra moesten voor lange tijd de deuren sluiten. Los van het nut van de genomen maatregelen in de strijd tegen de circulatie van het SARS-CoV-2-virus, is het ook belangrijk om stil te staan bij de mogelijke negatieve gevolgen ervan. De Vrije Universiteit Brussel en Hict voerden in opdracht van FITNESS.BE een gezondheidseconomische analyse uit om de langetermijnimpact van fitness alsook de impact van de sluiting te becijferen. Geïnteresseerd? Vraag dan het rapport aan via info@fitness.be of bekijk de gratis webinar over de maatschappelijke impact van fitness in België via de QR-code

BEGELEIDING VOLGENS HET BOEKJE

FITNESSBEGELEIDER

FITNESS BEGELEIDER

Ruim 1 miljoen Belgen fitnessen. Dat is goed nieuws voor hun mentale en fysieke gezondheid! Tenminste, als het op een verantwoorde manier gebeurt. Kwalitatieve begeleiding is essentieel om al dat sporten in goede banen te leiden. Als fitnesssector ijveren we dan ook voor een uniforme basiskennis bij alle begeleiders. In het handboek Fitnessbegeleider, een samenwerking tussen FITNESS.BE en NL Actief, vind je alle basiskennis die je als fitnessbegeleider nodig hebt. Alles is netjes per thema onderverdeeld: voedingsleer, anatomie, biomechanica, trainingsleer, krachttraining, blessurepreventie, EHBO en dopingpreventie. De omgang met klanten komt eveneens uitgebreid aan bod. Het boek bevat ook een competentietest, Fitness Essentials. Die omvat 60 meerkeuzevragen over onderwerpen die in het handboek aan bod komen. De test evalueert essentiële basiskennis op EREPS level 3. De fitnessprofessional die slaagt voor deze test ontvangt een certificaat Fitness Essentials, erkend door FITNESS.BE en de sociale partners. www.fe-certified.be

FITNESS IN DE BUURT

De marketing van je club een extra boost geven? Op de website www.fitnessinmijnbuurt.be kan je je club laten opnemen in een lijst van lokale fitnessclubs. Sportievelingen op zoek naar de geschikte plek om te trainen, krijgen aan de hand van hun locatie te zien waar ze in hun buurt terechtkunnen. Handige filters verfijnen de zoekopdracht: cardiofitness, crossfit, krachttraining, voedingsadvies … Elke zaak krijgt een eigen pagina, waar ze zich met enkele foto’s en een tekstje in de kijker kan zetten.

www.fitnessinmijnbuurt.be

31 FIT 2.0 | editie nr1 EIGEN PRODUCTEN
MUST-HAVES

LEREN OP DE WERKVLOER

In onze rubriek Spotlight zetten we telkens een bijzondere fitnessclub in de kijker. Deze keer trokken we richting Puurs, voor een bezoek aan de buren GO-FIT 2.0 en The Cross. In beide clubs is momenteel een jongere actief in het kader van een duale opleiding. Ze volgen een 7 SENSE Fitnessbegeleider duaal aan GO! atheneum Boom, een zevende jaar als aanvulling op de opleiding Lichamelijke opvoeding en sport.

Leerkracht Jan Du Bois: “Deze duale opleiding is nieuw in onze school. Tot vorig jaar volgden de leerlingen voltijds les en liepen ze wekelijks een halve dag stage. Nu volgen ze een duaal traject. Dat houdt in dat ze 14 uur per week schoollopen en 24 uur op de werkvloer staan. Daar behalen ze ook het grootste deel van hun leerplandoelstellingen. De mentor zorgt voor de omkadering op de werkvloer, vanuit de school zelf is er een trajectbegeleider. De mentor signaleert eventuele tekortkomingen, waar wij als school mee aan de slag gaan. Dat gaat bijvoorbeeld om heel concrete zaken, zoals de omgang met klanten of anatomische kennis.”

Het duaal leren-concept is nog maar pas ingevoerd, maar werpt nu al zijn vruchten af. Jan Du Bois : “De jongeren steken veel op dat ze in de klas niet zouden leren, en dat onder begeleiding van ervaren professionals. Ze winnen ook snel aan maturiteit. Het is eveneens mooi meegenomen dat ze al een loon krijgen. Voor de clubs is het dan weer interessant dat de opleiding helemaal op maat van de club zelf kan gebeuren.”

32 FIT 2.0 | editie nr1 SPOTLIGHT
DE OPLEIDING GEBEURT HELEMAAL OP MAAT VAN DE CLUB.

De jongeren steken veel op dat ze in de klas niet zouden leren, en dat onder begeleiding van ervaren professionals.

33 FIT 2.0 | editie nr1
Foto’s: © Bas Bogaert

Lucas Lefevre , Clubmanager GO-FIT Puurs, pikt in: “Dat klopt. Het is een soort in-house opleiding, waarbij we de leerlingen alle ins en outs van de club leren kennen. Na hun stage zijn ze dan ook perfect voorbereid om bij ons te blijven werken. Ze hebben al een zekere ervaring opgebouwd en hebben geen inloopperiode meer nodig. Het is moeilijk om geschikte mensen te vinden, terwijl je hier zeker bent dat je nieuwe medewerkers over de juiste kennis beschikken, de juiste ingesteldheid hebben én begaan zijn met de club.”

Ook leerling Seppe Joos ziet heel wat voordelen: “Ik heb in deze vrij korte periode al heel veel bijgeleerd. Ik had hogere studies aangevat, maar dat was niet echt mijn ding. Ik deed toen al veel aan sport en besloot om op zoek te gaan naar een meer praktijkgerichte opleiding. Uiteindelijk ontdekte ik de duale opleiding Fitnessbegeleider. Er was meteen een klik met Lucas, mijn mentor. Ik krijg van hem ook al wat verantwoordelijkheid en mag zelf met de klanten werken. Het voelt eigenlijk helemaal niet als werken.”

UNIEKE LIGGING

Een van de aspecten die de fitness- en crossfitclub uniek maakt, is hun bijzondere ligging. Beide maken deel uit van sportpark De Schans, een unieke multifunctionele sportsite in Puurs-SintAmands. In deze aantrekkelijke groene omgeving kan je talrijke sporten beoefenen: paardrijden, tennis, padel, voetbal, atletiek. In het gebouw zelf vind je naast een fitness- en crossfitclub ook een spinningteam, een yoga- en pilatesstudio, kinesisten, een podoloog, een diëtiste en een sportfysioloog. Kortom, een heuse onestopshop voor de sporter uit Puurs en ruime omgeving, die je helemaal onderdompelt in de sportsfeer.

GO-FIT 2.0 en The Cross Lichterstraat 60 en 68A, 2870 Puurs-Sint-Amands www.gofit.be/puurs-sint-amands www.the-cross.be

BOVEN: LERAREN JAN DU BOIS EN MITCHEL GORREMANS

ONDER: UITBATER LUCAS LEFEVRE EN LEERLING SEPPE JOOS

34 FIT 2.0 | editie nr1 SPOTLIGHT

SALADE MET BULGUR, FALAFEL EN MUNTDRESSING

(VEGETARISCH – 2 PERSONEN)

Je mag nog zoveel sporten als je wilt, als je dat niet koppelt aan gezonde voeding zijn de resultaten nooit optimaal. Dat weten ook Gert Van Reckem en Nele Brusselmans, die ondertussen twee edities van hun receptenboek Gezond gezind uitbrachten. In elk nummer van pikken we er een gezond (en lekker!) gerechtje uit. Deze keer gingen we voor een frisse salade met bulgur, falafel en muntdressing.

BEREIDING

Kook de bulgur zoals vermeld op de verpakking. Spoel de kikkererwten onder koud water. Doe ze in een hakmolen met de fijngesnipperde ui, het geplette teentje knoflook en de gehakte peterselie. Laat de keukenmachine zijn werk doen. Roer het geheel een aantal keren om, tot alles fijn gemalen is.

Kruid het geheel met peper en zout, komijn, sesamolie, een snufje cayennepeper en enkele druppels citroensap. Roer goed om.

Klop het ei los in een kommetje en doe de helft bij de gemalen kikkererwten. Voeg ook het broodkruim toe en meng alles goed door elkaar. Zet de kikkererwtenpasta even in de koelkast.

Voor de dressing: hak de muntblaadjes fijn en voeg ze toe aan de kwark. Rasp de schil van een halve citroen en voeg ook de zeste toe. Kruid met voldoende peper en zout. Wie van knoflook houdt, kan nog er nog een geplet teentje knoflook aan toevoegen.

Was de courgette en snijd ze in plakken. Stoof gaar in een beetje olijfolie. Kruid met peper en zout. Voeg de groente toe aan de gekookte bulgur. Doe er vervolgens de rucola en de granaatappelpitjes bij.

Haal de kikkererwtenpasta uit de koelkast en rol balletjes van het deeg. Bak de balletjes in een antiaanbakpan in wat olijfolie. Indien je over een airfryer beschikt, kan je de balletjes ook 10 min bakken op 200°C, zonder olie.

Doe de bulgursalade in een diep bord en leg er de balletjes bovenop. Werk af met de dressing.

INGREDIËNTEN

75 g bulgur (ongekookt gewicht)

1 kleine ui of sjalot

1 teentje knoflook

1 courgette

Handvol rucola

½ granaatappel

250 g kikkererwten uit blik (uitgelekt gewicht)

1 ei

40 g broodkruim

20-tal muntblaadjes

10-tal peterselieblaadjes (of koriander)

Snufje cayennepeper

1 kl komijn

½ kl sesamolie

1 citroen

3 el magere kwark

Peper en zout

35 FIT 2.0 | editie nr1
FOOD

Social media kunnen je helpen om een echte community te creëren.

FIT 2.0 | editie nr1 36

Social media zijn niet weg te denken uit ons dagelijkse leven, maar hoe ga je nu precies aan de slag als je ze wilt gebruiken voor je zaak? Hoe blink je uit op de verschillende socialemediakanalen? Met deze zes tips van social media strategist Thijs Wostyn kom je al een heel eind!

Zorg er eerst en vooral voor dat je posts interactief zijn, want hiermee neemt je online aanwezigheid en je naamsbekendheid sterk toe. Stimuleer dus voldoende de betrokkenheid van je doelgroep en ga het gesprek met hen aan.

Je hebt vooraf wellicht honderden ideeën, maar de grootste uitdaging is de effectieve uitvoering ervan. Een vaste planning helpt je daarbij. Denk goed na over de inhoud en de timing. Ga pas daarna aan de slag met de opmaak ervan. Eén perfecte post levert weinig op, maar consistente content wel.

Ook authentieke content is belangrijk, omdat je zo een eerlijk beeld overbrengt. Het brengt jouw fitnessclub tot leven en wekt vertrouwen op bij je doelgroep. Vermijd onpersoonlijke stockfoto’s, want alleen met een persoonlijke touch onderscheid jij je van je concullega’s.

1 2 3 4

Om authenticiteit te creëren, heb je nood aan professionele content. De kwaliteit bepaalt de verwachtingen van je doelgroep, want je posts op social media vormen vaak de eerste indruk die ze van jouw club krijgen.

5 6

Professionele en authentieke content gaan hand in hand met advertenties. Die zijn belangrijk om jouw zaak online te laten uitblinken. Jij bepaalt namelijk wie jouw berichten ziet, wat op zijn beurt dan weer zorgt voor een kwalitatief bereik en een langere zichtbaarheid. Jij hebt de touwtjes in handen.

Als laatste willen we benadrukken dat hard werk niets voorstelt als je je resultaten niet meetbaar maakt. Stel daarom enkele key performance indicators voorop, zodat je op elk moment weet waar je kan of moet bijschakelen. Bepaal welke resultaten voor jou belangrijk zijn, want zo kan je het succes van jouw club in kaart brengen.

www.socialtaco.be

THIJS WOSTYN IS SOCIAL MEDIA STRATEGIST BIJ SOCIAL MEDIA AGENCY SOCIAL TACO.

FIT 2.0 | editie nr1
ZO BLINKT JOUW FITNESS CLUB UIT OP SOCIAL MEDIA ! SOCIAL MEDIA 37

PUMP UP THE VOLUME (maar niet overdrijven!)

Medewerkers aan het werk houden en hen stimuleren om gezond, productief en met plezier te blijven werken, het is een permanente uitdaging voor de werkgever. Werkbaar werk is trouwens niet alleen belangrijk voor de medewerkers, maar ook voor de werkgever en het bedrijf. Het beperkt bijvoorbeeld de uitval of het personeelsverloop en het draagt bij aan een positief imago van je zaak.

GEZONDHEID

Een van de aspecten die hier een cruciale rol spelen, naast bijvoorbeeld de veiligheid of het psychosociale welzijn, is de gezondheid van je medewerkers. En daar kan je zelf voor een groot deel voor zorgen. Gezonde werkomstandigheden en een gezonde werkomgeving spelen namelijk een belangrijke rol in de preventie van gezondheidsschade. We zoomen in op een van de meest actuele gezondheidsrisico’s, lawaai, en hoe je dit risico kan beperken.

ADRENALINEBOOST

Muziek is essentieel bij trainingen zoals spinning en aerobics, maar voor veel mensen hoort het bij elke workout. Luide muziek stimuleert de energie, zorgt voor een adrenalineboost en leidt tot betere prestaties tijdens het sporten. Niets leuker voor de sporter dan zich een uurtje in het zweet werken terwijl zijn of haar favoriete nummers

door de boxen knallen. Bij overdaad kan het echter ook tot gezondheidsproblemen leiden. Zelfs korte blootstellingen aan een hoog geluidsniveau of langdurige blootstellingen aan nauwelijks 55 dB kunnen gehoorstoornissen veroorzaken. Aangezien je als fitnessprofessional een pak tijd doorbrengt in dergelijke arbeidsomstandigheden, loop je vanzelfsprekend een groter risico dan de klant die af en toe een uurtje komt sporten.

DE RISICO’S

Blootstelling aan geluid kan tot verschillende vormen van gehoorproblemen leiden. Gehoorvermoeidheid is bijvoorbeeld de tijdelijke vermindering van de gehoorgevoeligheid. Er bestaat een proportioneel verband tussen de blootstellingsduur en de hersteltijd. Een ander risico is gehoorverlies. Dat kan gering zijn, bijvoorbeeld als het beperkt blijft tot 20 à 40 dB. Bij een gehoorverlies van meer dan 60 dB spreken we van ernstige doofheid. Oorsuizen of

tinnitus is dan weer een aandoening die wordt gekenmerkt door een permanent gesuis in de oren. Luxatie of verplaatsing van de gehoorbeentjes (de stijgbeugel, het aambeeld en de hamer), die belangrijk zijn voor de verspreiding van geluid, veroorzaakt op zijn beurt gehoorstoornissen.

GOEDE GEWOONTEN

Het is dus absoluut geen luxe om een aantal goede gewoonten voor ogen te houden. Als fitnessbegeleider werk je beter niet langer dan 1 uur per dag met muziek rond 90 dB. Geluidsniveaus met een gemiddelde waarde tussen 95 en 100 dB, met pieken tot 108 dB (zonder een goede akoestiek kunnen deze waarden nog hoger reiken) kunnen schade aanrichten. Besluit: besteed voldoende aandacht aan het geluidsvolume in je club, zodat jij en je medewerkers achteraf niet met de gebakken peren zitten.

38 FIT 2.0 | editie nr1 SAFEFIT

AGENDA FITNESS.BE

9-12 MAART 2023

IDEA Personal Trainer Institute, Alexandria VA USA

16-18 MAART 2023

ACSM’s International Health & Fitness Summit, Ar lington VA USA

20-22 MAART 2023

IHRSA International Convention & Trade Show, San Diego CA USA

12 APRIL 2023

EuropeActive & FIBO 10th European Health & Fitness Forum, Keulen Duitsland

13-16 APRIL 2023

FIBO Fitness Beurs, Keulen Duitsland

12-16 JULI 2023

IDEA World Convention, Los Angeles CA USA

1 OKTOBER 2023

VOKA Open bedrijvendag

1-2 OKTOBER 2023

COMEOS UNIZO UCM Weekend van de klant

17-19 OKTOBER 2023

IHRSA European Convention, Lissabon Portugal

NOVEMBER 2023

UNIZO Dag van de ondernemer

15 NOVEMBER 2023

Nationale Sport Vakbeurs, Utrecht Nederland

22-23 NOVEMBER 2023

EuropeActive 14th International Standards Meeting, Madrid Spanje

24-25 NOVEMBER 2023

Fit Fair Jaarbeurs, Utrecht Nederland

TEGEN KUS-MIDDELEN STAND-UP

Het gebruik van KUS-middelen (Kracht- en Uiterlijk Stimulerende middelen) neemt zienderogen toe. Dat is een betreurenswaardige evolutie, want voor ons staan fit zijn en een gezonde leefstijl voorop! We doen er dan ook alles aan om dat te promoten waar en wanneer we kunnen. In deze onderhoudende stand-up-voorstelling neemt Marino je mee in een spannend verhaal over doping, waar onder andere ook Olivia Newton-John en Batman de revue passeren …. Een niet mis te verstane boodschap, op smaak gebracht met een portie humor, die de toeschouwer van de eerste tot de laatste minuut aan zijn stoel gekluisterd houdt!

Meer info via info@fitness.be
www.lievereenkusje.be
Bekijk het promofilmpje!