EMSA

EMSA

Tallinn, Estonia

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on 1995 aastal asutatud mittetulundusühing, kelle eesmärgiks on Eesti meremeeste huvide esindamine ja kaitse. Liikmeskonda kuulub ligi 2000 reisi- ja kaubalaeva meremeest ning sadamatöötajat.

www.emsa.ee