Leeuwarder Studentenkrant 39

Page 1

DECEMBER 2020 | EDITIE 39

LEEUWARDER

STUDENTENKRANT

HOEVEEL BALLEN KUN JIJ IN DE LUCHT HOUDEN?

DE LSK CORONATEST “IT’S OKAY TO BE GAY!” ISN’T IT?

JONGEREN

EN

ROUW


Gezocht: Verpleegkundige Kun jij niet wachten om door te leren en grijp je elke kans om op verschillende afdelingen ervaring op te doen? Heb jij een mbo-v of hbo-v diploma? Heb jij recente klinische werkervaring in een Nederlands ziekenhuis? Ben je woonachtig binnen een straal van 50 km vanaf Leeuwarden? Dan leren wij je graag kennen! Lees meer op MCL.nl/vacatures

You need water, Water needs you

Waarom een studie met water? • • • • •

Internationaal carrièreperspectief Maatschappelijke relevantie Brede arbeidsmogelijkheden Innovatief karakter Ruimte voor ondernemerschap

Wil je iets betekenen voor de wereld, een studie volgen die bol staat van de innovaties en tijdens je opleiding al werkervaring opdoen? Kies dan voor WaterCampus Leeuwarden. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Volop mogelijkheden dus om in te stromen en door te stromen naar het door jou gewenste niveau. Water daagt je op tal van manieren uit om er werk van te maken. Je kunt echt iets betekenen in de spannende wereld van water en werken aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Meer informatie? Neem contact op via: 058 - 284 64 50 / info@hvhl.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2020 3

INHOUDS OPGAVE REDACTIEVRAAG

VIERKANTE PIXELS OGEN 5

HOEVEEL BALLEN KUN JIJ IN DE LUCHT HOUDEN?

7

SPORT FIT ÉN VERANTWOORD BIJ URSUS

8

COLUMN + INTERNATIONALS OF LEEUWARDEN DIT IS MARKT058

9

10

DE LSK CORONATEST!

11

AFHAALTIPS IN LEEUWARDEN

13

“IT’S OKAY TO BE GAY!” ISN’T IT?

14

DE STRAATVRAAG

15

‘WAAROM HEB IK ME NIET VERZET?’

17

JONGEREN EN ROUW

18

YES OR NO: DATEN IN CORONATIJD

19

NIELS AAN HET WOORD Hé jij! Al last van vierkante ogen dankzij de digitale colleges? Vroeger mocht ik van mijn ouders niet zoveel tv kijken en computeren omdat mijn ogen dan vierkant werden. Beetje moeilijk in te schatten voor mij dat zoiets mogelijk was, dus daar maakte ik dan ook graag een probleem van. Zo’n twintig jaar later snap ik eindelijk dat het figuurlijk bedoeld was. Momenteel word ik soms wel helemaal tureluur van alle pixels om mij heen. Jij als student ervaart dat mogelijk nog veel erger. Digitaal college nummer 1, socials checken en bijwerken, digitaal college 2 en dan uiteindelijk ’s avonds bankhangen voor je 180 inch tv. Het hoort bij ons leven ondertussen. Toch vraag ik mij af: zijn jullie er bewust mee bezig hoe lang je naar een scherm kijkt iedere dag? En doe je daar ook iets aan? Of laat je het lekker gaan?

weleens lekker. Helemaal als je daarmee de horecaondernemers ook steunt. Abel doet een ons een plezier door een coronatest af te nemen: welk maisbiertje kun je het beste kopen? Keuze genoeg, maar er is slechts één winnaar. Als je nu vrijgezel bent, ga je daar waarschijnlijk toch anders mee om dan toen het virus nog geen roet in het eten gooide. Renske schrijft over deze barre tijden voor de singles onder ons. Iedereen ervaart het verlies van een geliefde op zijn of haar eigen manier en daar wordt niet altijd over gesproken. Fenna kwam in contact met Nanda en vroeg haar hoe zij dit taboe openlijk bespreekt via haar Instagramaccount. Dit en nog veel meer lees je als je lekker doorbladert. Veel plezier!

Het lezen van de Leeuwarder Studentenkrant zorgt gelukkig niet voor vierkante ogen. Mariska geeft je tips over waar je lekker eten kunt afhalen. Uit eten lukt niet en af en toe niet zelf koken is ook

Niels

COLOFON Redactie Niels Remigius Jody Simone Abel Hoekstra Mariska Vermaning Renske Kalsbeek Fenna Terpstra Fotografie Niels Remigius Jody Simone Fardau Rinsma Peter Straatsma Uitgever Devea info@devea.nl www.devea.nl

Vormgeving Studio Captain Advertenties Doede Vellema 06 15 37 22 55

Drukwerk NDC Print Leeuwarden Verspreiding FRL Group NHL Stenden Van Hall Larenstein University Campus Fryslân Grote Keizer McDonald’s dBieb Oplage 12.000 stuks Online www.leeuwarderstudentenkrant.nl www.facebook.com/ LeeuwarderStudentenkrant Instagram: leeuwarderstudentenkrant info@leeuwarderstudentenkrant.nl

Te verkrijgen op meer dan 50 punten in Leeuwarden Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Auteursrecht voorbehouden. ©2020


Word jij

lid van #

teamMC

L?

Opleiding

Anna Betsema Verpleegkundige In te

Afgelopen juni ben ik afgestudeerd als Hbo-verpleegkund ige. Ik wist al snel d at ik in een ziekenhu is aan het werk wild e. Via mijn twee halfj aar stages in een kleiner ziekenhuis in Friesland had ik al enige ervaring op beschouwende afdelingen, voordat ik bij het MCL bego n als STW-verpleegk undige. Ik heb de overstap naar het MCL gemaakt, omdat er meer doo rgroeimogelijkhed en zijn in het MCL. Ook zijn er complexere ziektebeelden te vi nden, waar ik veel van kan leren. rne geneeskunde

en MDL

Werkzaamhed en

Ik werd heel hartel ijk ontvangen bij he t STW en mocht ze voorkeur aangeven lf mijn op welke afdeling ik wilde werken. Ik interne geneeskund koos voor de e en MDL, omdat d it een diverse afdel verscheidenheid aa ing is met n ziektebeelden. D it maakt dat je in ee weet wat je te wac n dienst niet hten staat.

Werksfeer

Ik vind het fijn dat ik nu aan ĂŠ ĂŠn afdeling gek aantal maande oppeld ben voo n, zo kan ik het r een MCL en de werk afdeling goed o zaamheden va nder de knie kri n de jgen en eigen m de afdeling is e aken. De werksf rg fijn. Ik kan la eer op agdrempelig vr verpleegkundig agen stellen aa e of andere verp n de regie leegkundigen o mij het gevoel p de afdeling. D dat ik er niet all it geeft een voor sta.

Ambitie

Mijn ambitie is om op de Spoe deisende Hulp komen als SEH van MCL terech - verpleegkund t te ige. En daarna ambulanceverp door te leren vo leegkundige. D or oor nu via het S afdelingen erva TW op verschille ring op te doen nde ben ik aan mijn goede richting eerste stap in d begonnen. e

Bekijk al onze vacatures; op www.mcl.nl/vacatures


Leeuwarder Studentenkrant 2020 5

REDACTIEVRAAG WAT DOE JIJ ALS EERSTE ALS ALLES WEER MAG?

Fenna Twee dingen. Als eerste: op vakantie! Vooral nu het slecht weer is en ik al superlang de hele dag binnen zit, krijg ik steeds meer zin om op vakantie te gaan. Zon, strand, lekker op het terras, heerlijk! Daarnaast kijk ik er heel erg naar uit om weer naar de kroeg te gaan. Voor de gezelligheid natuurlijk, maar ook om de horeca te steunen.

Mariska Heel simpel: op vakantie gaan met mijn vriendinnen. Als het aan mij ligt, gaan we naar een land waar het elke dag lekker warm is, maar Scandinavië staat ook nog op ons lijstje. Afgelopen zomer zouden we namelijk naar Noorwegen, dit ging logischerwijs niet door. Daarom staat het noorderlicht zien nog altijd op mijn bucketlist, dus misschien kunnen we er een combireis van maken.

Abel We zitten al een hele tijd thuis. Niet naar de kroeg. In de zomer konden we eventjes naar het terras, maar dat was van korte duur. Er is schijnbaar een vaccin op handen. Aangezien ik als redacteur van de studentenkrant geen student meer ben, kijk ik er vooral naar uit dat ik weer naar kantoor mag. Dat klinkt gek, want dat is werken. En als student vond ik werken maar niets. Nu ik fulltime werk, vind ik het wel fijn dat ik naar kantoor kan, dus dat ga ik volle bak doen als het weer mag!

Jody The release I got from dancing has been suppressed during this time of isolation and lockdown. Making my way to the dance floor would be at the top of my list. Feeling the energy of others while escaping all that has happened over the last year is a space I’d essentially like to find myself in. Allowing the music to transform the heartbreak into happiness and new beginnings. Let it go, dance it out.

Niels Uit eten potverdikkeme! Wat heb ik daar zin in. Natuurlijk is het mooi dat je je favoriete eten gewoon thuis kunt laten bezorgen (of zelf ophalen desnoods), maar de sfeer van een restaurant neem je niet mee naar huis. Daarnaast is het ook wel schrijnend om ‘s avonds door de stad te lopen en de reuring in het centrum te missen. Laten we met z’n allen denken om elkaar en veiligheid creëren. Opdat we deze belachelijke situatie snel achter ons kunnen laten!

Renske Voor de zomer van 2020 had ik samen met vriendinnen heel wat tickets gekocht voor verschillende festivals. Als er iets is wat ik mis in deze tijd, dan is dat wel dansen in de zon op een techno of hardstyle-festival. Ik kan dus niet wachten om, zodra het weer mogelijk is, al deze evenementen bij langs te gaan en een heel goed feestje te bouwen!


VANAF €19,95*

Blij met je nieuwe aankoop? Registreer ’m in de Stop Heling-app!

Blij met je nieuwe aankoop? Registreer ’m in de Stop Heling-app!

Je hebt net iets nieuws gekocht. Een laptop, een TV, een fiets of eindelijk die mooie armband. Diefstal of verlies is het laatste waar je nu aan denkt. Houd dat onbezorgde gevoel vast en registreer je aankoop in de Stop Heling-app. Met de handige barscanner is dat zo gepiept. Waarom de Stop Heling-app? N]^b ^Y kUUfXYjc``Y gdi``Yb [Yghc`Yb3 ;YVfi]_ XUb ^Y `]^gh jUb Y][YbXcaaYb ]b XY Ghcd <Y`]b[!Udd kUbbYYf ^Y UUb[]ZhY XcYh V]^ XY dc`]h]Y" KcfXh ^Y Y][YbXca hYfi[[YjcbXYb3 8Ub kYYh XY dc`]h]Y X]fYWh XUh ^]^ XY fYW\haUh][Y Y][YbUUf VYbh" JYfnY_Yf]b[ UZg`i]hYb cZ gW\UXY Xccf[YjYb3 >Y \YVh aYhYYb YYb jc``YX][Y `]^gh jccf ^Y jYfnY_YfUUf" Welke spullen kan ik registeren? 8Y Ghcd <Y`]b[!Udd ]g Yf jccf U``Y kUUfXYjc``Y gdi``Yb" Gdi``Yb aYh YYb gYf]YbiaaYf fY[]ghfYYf ^Y gbY` aYh XY VUfgWUbbYf" 8Yb_ UUb YYb acV]Y`Y hY`YZccb hUV`Yh hY`Yj]g]Y WcadihYf Z]Yhg cZ gWcchYf" <YV ^Y kUUfXYjc``Y gdi``Yb ncbXYf gYf]YbiaaYf ncU`g _ibgh Ubh]Y_ cZ ^ikY`Yb3 8Ub id`cUX ^Y YYb Zchc" Ja, ik wil de Stop Heling-app! 8ckb`cUX XY Udd cd ^Y hUV`Yh cZ hY`YZccb" GWUb gYf]YbiaaYfg jUb ^Y Y][YbXcaaYb cZ id`cUX YYb Zchc" AU]` YYb _cd]Y bUUf ^YnY`Z Yb VYkUUf X]Y [cYX"

Maak het dieven niet te makkelijk Download de Stop Heling-app, registreer je waardevolle spullen en krijg gestolen of verloren spullen sneller terug! Check ook de tips op stopheling.nl.

RO_winkel flyer_StopHellingNW.indd 1

12-08-16 15:39


Leeuwarder Studentenkrant 2020 7

HOEVEEL BALLEN KUN JIJ IN DE LUCHT HOUDEN? TWEE KINDEREN, EEN BEDRIJF RUNNEN EN DAN OOK NOG STUDEREN Tekst: Mariska Vermaning | Fotografie: Niels Remigius

De gemiddelde student heeft het hartstikke druk! Hoorcolleges, huiswerk, projecten, sporten en daarnaast ook nog socializen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de stress die een tentamenweek met zich meebrengt. Moet je nagaan dat je daarnaast ook nog eens een bedrijf bent gestart tijdens corona en twee kinderen hebt. Dat noem ik nog eens tijdmanagement! Denise is nog maar 24 jaar oud en houdt meer ballen in de lucht dan de gemiddelde student. Wij vonden haar verhaal zo inspirerend dat we bij haar thuis zijn geweest om haar te vragen hoe ze alles combineert en wat ze in de toekomst wil bereiken.

Waar begint jouw verhaal? “Mijn verhaal begint toen ik nog op het vmbo zat. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik na de middelbare school wilde doen. Een van mijn docenten raadde mij toen aan om communicatie te studeren. Dit omdat ik presenteren erg leuk vond en binnen de presentatie al in de weer was met bewegende poppetjes om zo het verhaal te vertellen. Daarom heb ik marketing en communicatie gestudeerd op het Friesland College in Leeuwarden.” Maar na het behalen van je mbo-diploma ben je niet gaan werken. “Dat klopt. Ik ben gaan reizen. Ik werkte op de communicatieafdeling van een leasemaatschappij. Daar hielp ik mee aan een project dat maar één jaar duurde. Eenmaal weer terug in Nederland kwam ik erachter dat ik al zeven maanden zwanger was.”

Dat lijkt me erg schrikken! Wat heb je toen gedaan? “Ik ben gelijk bij Silvan - mijn vriend - ingetrokken en amper twee maanden later was Jalou (nu drie) er al. Omdat ik graag wilde helpen met het betalen van de rekeningen - want op jezelf wonen mét een kind is natuurlijk niet goedkoop - ben ik gaan solliciteren. Ik heb de ene na de andere sollicitatiebrief verstuurd, maar ik kreeg geen werk. Het kwam erop neer dat ze allemaal iemand wilden met een hbo-papiertje. Daarom ben ik verdergegaan met een hboopleiding.” Voor welke opleiding heb je gekozen? “Ik wilde heel graag Communication & Multimedia Design studeren, maar daarvoor moest ik een toelatingstoets wiskunde maken. Ik heb het drie keer geprobeerd, maar elke keer haalde ik de toets niet. Daarom ben ik Communicatie gaan studeren. Met deze studie heb ik een goede basis en krijg ik van elk onderwerp iets mee waardoor ik hierna gemakkelijk kan bepalen waarin ik me wil specialiseren.”

Hoe combineer je een hbostudie met je gezin? “Mijn docenten zijn erg flexibel, wat heel erg scheelt. Ze begrijpen mijn situatie en helpen mij waar dat nodig is. Verder zorg ik ervoor dat ik van maandag tot en met vrijdag tot 17:00 uur bezig ben met school, zodat ik daarna tijd heb voor de kinderen. Op deze manier merken zij er minder van.” Dat lijkt me wel heel lastig. “Dat is soms ook wel erg lastig. Mijn rooster ziet er elke week anders uit terwijl ik het rooster van de kindervang al ver van tevoren moet aanleveren. Verder kan het tijdens tentamenperiodes ook erg druk zijn. Tijdens corona was ik dan de hele dag bij de kinderen en zodra Silvan dan thuiskwam, ging ik bezig met het leerwerk. Toch is het allemaal voor een goed doel. Ik wil later een baan hebben waar ik blij van word en zonder een hbo-diploma ging dat niet lukken.”

Maar dit is nog niet alles, want je bent ook nog eens je eigen bedrijfje gestart! “Ik werk inderdaad als zzp’er. Voordat ik me had ingeschreven, deed ik hier en daar ook weleens opdrachten voor bedrijven, maar sinds 2020 sta ik officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wat ik zo fijn vind aan het feit dat ik zzp’er ben, is dat ik zelf kan bepalen of ik een opdracht aanneem of niet. Als ik het té druk heb, dan sla ik het aanbod gewoon af. Ik vind het namelijk belangrijk om ook genoeg tijd met de kinderen door te brengen.” Wat doe je precies voor die bedrijven? “Ik doe eigenlijk alles op het gebied van grafische vormgeving. Van het ontwikkelen van flyers tot aan het maken van infographics en van het ontwerpen van logo’s tot aan het bedenken van huisstijlen.” Wat wil je met je bedrijf bereiken in de toekomst? “Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik graag in de toekomst wil doen. Aan de ene kant zou ik wel parttime willen werken zodat ik daarnaast voor mijn eigen bedrijfje aan de slag kan. Maar het lijkt me ook heel leuk om op de vloer te staan in een winkel en daarnaast ook de communicatie van datzelfde bedrijf uit te voeren. Er moet ik ieder geval genoeg variatie zijn.” En dan zijn we ook wel erg benieuwd naar het onderwerp waar we vandaag de dag niet meer omheen kunnen: corona. Hoe merk jij dat in het dagelijks leven? “In het begin merkte ik het doordat de kinderen niet meer naar de kinderopvang konden. Zeker toen ik op dat moment een tentamenweek had, was het erg druk. Je bent altijd op zoek naar de balans tussen je vrienden, school, het huishouden en de kinderen. Nu het sociale stukje wegvalt, is er een stukje rust in de plaats gekomen. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje, niemand kan op dit moment naar een feestje.”


8

Leeuwarder Studentenkrant 2020 Advertorial

Lekker sporten! Wie houdt er niet van? Toegegeven, jezelf naar de sportschool slepen vereist soms meer kracht dan het bankdrukken en box jumpen zelf, maar als je gaat, is de beloning groot. Als je dan toch graag gaat sporten, waarom dan niet bij een award winning gym? Sportcentrum URSUS zorgt voor een comfortabele sportervaring. Kwalitatieve apparatuur, instructeurs die altijd klaarstaan en goede coronamaatregelen. Ook niet onbelangrijk tegenwoordig.

SPORT FIT ÉN VERANTWOORD BIJ URSUS Fotografie: Peter Straatsma

IMPROVISE, ADAPT, OVERCOME Eigenaar Erwin Boonstra is vanaf het begin van corona druk bezig geweest met de veiligheid van zijn abonnees. “Toen we dicht moesten, was dat natuurlijk een grote klap. Toch zijn wij gaan kijken naar kansen en mogelijkheden, zonder bij de pakken neer te zitten. Ook dat is ondernemen natuurlijk. We hebben meteen de indeling van de apparaten aangepast op de anderhalvemetersamenleving en verder hebben wij looproutes uitgetekend. Daarnaast hebben wij ook luchtdesinfectiemodules neergezet. Niet alleen in de algemene sportzaal, maar ook in de zalen die bedoeld zijn voor groepslessen. Hierdoor wordt er overal in het pand lucht gezuiverd. Mocht corona straks niet meer bestaan, dan blijft dit een mooi systeem om de zuurstof schoon in het pand te houden,” vertelt Boonstra trots. Bovendien struikel je over de handalcoholpompjes en moet iedereen na het gebruik van de apparaten en gewichten deze schoonmaken.

IN ALLE RUST SPORTEN Tot dusver met resultaat, want vanuit URSUS is er nog geen besmettingsbron geweest. “Het scheelt ook dat wij over het algemeen laagdrempelig contact hebben met onze leden. Hierdoor weten wij snel wanneer iemand positief getest is en kunnen wij dit ook meenemen in de communicatie naar andere leden.”

SPORT BETER BIJ URSUS Sportcentrum URSUS bestaat dit jaar 40 jaar. Vanaf het begin was URSUS een begrip in Leeuwarden. Dankzij de toegankelijke en gastvrije sfeer voelt deze sportschool persoonlijker aan dan andere sportcentra in de stad. Ook zorgt het team ervoor dat ze met de tijd meegaan door trainingen en cursussen te volgen. Daarnaast staat de beste apparatuur voor je klaar en kun je groepslessen volgen. Denk aan het populaire GRIT, TRX en verschillende fietslessen. URSUS biedt als enige gym in het noorden THE TRIP van Les Mills aan. Hierbij stap je op de fiets en word je door de instructeur meegenomen in een intense rit die wordt gevisualiseerd op het enorme scherm voor je. Hiermee staat Leeuwarden op de lijst tussen steden als Los Angeles en Hongkong. Wat je sportdoel ook is; Sportcentrum URSUS staat voor je klaar om je doel te bereiken. Naast het krijgen van een beachbody is sporten ook goed voor je brein. URSUS is doordeweeks open van 08.00 uur tot 22.00 uur en in het weekend van 09.00 uur tot 15.00 uur. Ook kun je naast de gewone lessen overdag veel virtuele groepslessen volgen. Een ideale break van je studie en je kunt ’s avonds lekker voldaan op de bank hangen! Wat wil je nog meer? Precies! Korting! Neem je bewijs van inschrijving van school mee en profiteer van de studentenkorting. Kijk voor alle informatie op sportcentrumursus.nl.

Dit is natuurlijk mooi, maar is het sporten zelf ook veiliger geworden? Jazeker! Het zit namelijk zo: “Waar je voorheen op je dooie gemakje naar ons toe kon, is dat nu net een klein beetje anders. Aangezien je moet letten op groepsgrootte, werken wij met een reserveringssysteem. Jij en maximaal 24 anderen schrijven zich in voor een blok. Tussen de blokken door is er ruimte voor migratie. Hierdoor kunnen wij garanderen dat er nooit teveel mensen aanwezig zijn in het pand. Slim hè?” Ook heeft URSUS digitale lessen, doe-het-zelf tips en zelfs livestreams van lessen. “Dankzij de beperkingen die wij hebben, moeten we leden teleurstellen en dat proberen we op te lossen door middel van livestreams. Hierdoor profiteer je nog steeds van onze begeleiding, maar dan op afstand. Op deze manier blijf je fit en kom je niet in aanraking met mensen buiten je bubbel.”


Leeuwarder Studentenkrant 2020 9

INTERNATIONALS OF LEEUWARDEN DOING THE BEST THEY CAN, WITH WHAT THEY’VE GOT

COLUMN Tekst: Abel Hoekstra

Tekst en fotografie: Jody Simone

KERST! Tijdens het schrijven van deze column is het nog niet duidelijk of kerst wel doorgaat. Nou, kerst gaat wel door, maar of jij naar je familie kan, is maar de vraag. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om naar je familie te gaan, met alle risico’s van dien. Voor de ‘studenten’ die thuis wonen is het makkelijk, maar ik vind een thuiswonende student een oxymoron. Je kan niet studeren én thuiswonen zonder daar een goede reden voor te hebben. Onafhankelijkheid is een groot goed, streef ernaar en koester het. Zelf een Knorr Mix-maaltijd in elkaar draaien, is toch spannender dan het door je moeder laten doen. Borden drie maanden op het aanrecht laten staan is toch ondenkbaar thuis-thuis, als je op jezelf woont is dat mijns inziens de norm. In je studentenkamer kan dat gewoon en dat is de vrijheid en joie de vivre die elke student zou moeten hebben! Deze column is gericht aan de student die het huis al uit is, want die moet óók iets van feestdagen kunnen vieren en dit jaar mag dat gewoon zonder familie, wat een mazzel! Verzamel je eensgezinde studievrindjes, ga naar de slager of een andere speciaalzaak en maak er een enorm diner van. Bak samen een enorme lading pizza’s, laat rijsttafels aanrukken, hou een tostidiner. DOE IETS! Je netste kleren mogen uit het vet, je haartjes mogen in het vet. Vergeet je ouders, zorg voor je medestudent. Die is ook eenzaam. En de afwas komt over drie maanden wel, geniet ervan!

This summer I had a great opportunity to attend a festival, despite the tough situation the world is in today. It took place in the Rhodope Mountains in my home country. Deep in nature, and away from any civilization. For four days, I walked barefoot, swam naked in the lake and simply enjoyed primitive life away from the big city. This aside, a moment of pure happiness flowed through my heart during the first night of our stay there. My three friends and I were laying down on a single yoga mat next to the lake. We covered ourselves with a blanket as it was getting colder. For an hour we were just staring at the brightest night sky we have ever seen in our lives. We could even track the Milky Way! As deep the night sky above us, so deep our conversation on the ground. Deep, and truly honest! Unforgettable.

Cascais, Portugal Student in Leeuwarden, Friesland

Looking back, I had the best childhood I could have asked for. Full of love and laughter. Those were the best times of my life. The innocent times where you think the world is a wonderful place. During my teen years, life smacked me around the face and told me I was a fool for thinking that. Life was hard. Dealing with losing the closets person to me at the time. Following that I went into a deep depression. Now looking back I don’t know how I got through those times but somehow, I did. To anyone going through something like this just hang on better times are to come! I promise! My mum told me something that might help you too, “Let’s be grateful we were able to meet such an amazing person that blessed us with loads of amazing memories that will last forever.” This is why I live my life following two sayings. 1: Don’t cry over the past. It’s gone. Don’t stress about the future. It hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. Tell your loved ones how much they mean to you because you never know how much time you have. 2: Be kind and try your best, that’s all that matters. Life is to be lived to its fullest. We don’t have long on this planet so make the most of it. Although my life hasn’t always been positive, I’m not even mad about it because a life without suffering isn’t really a life at all. The pain was worth all the laughs I’ve laughed, the amazing people I’ve met along the way and too the spectacular things my eyes have seen. This is what makes the course of life.

I was always struggling with school, so when I screwed up my finals and had to redo 3 out of 4 exams, I was pretty devastated. I was given 2 weeks to prepare myself for the resits (all 3 exams took place on the same day). I put enormous efforts into my studies, as I wanted to graduate with my classmates and friends instead of hanging in high school for another year. The day full of resits came and I had never been so nervous and anxious in my life. I even had my best friend and my parents with me to give me some emotional support. After 6 hours of reexaminations, I finally received the message from our headteacher that I had passed and was able to graduate. In that moment, an enormous burden fell off my shoulders. I was purely happy and proud of myself for mastering this impossible challenge. Many of my teachers had doubted that I would make it and even said things like ‘don’t worry, you will have next year.’ I showed them that I can do it even without their support. Next to my parents, I would say that my best friend Leon is an inspiration for me. We have already known each other since high school. We have travelled many parts of the world together. We have also lived together in Leeuwarden. We always have each other’s back.

Budapest, Hungary Soon to be Mother in Leeuwarden, Friesland

Burgas, Bulgaria Student in Leeuwarden, Friesland

Essen, Germany Student in Leeuwarden, Friesland

Where I work now everyone is pretty open minded and chilled but at my previous job, which was an international bar here in Leeuwarden, I always had people making negative comments as to why I don’t speak Dutch. I did take part in several Dutch courses, but it was not in my job description to speak Dutch. My job was to speak English. I didn’t really understand why they are complaining. Almost every day there was someone who was not happy about it. Many times, people said things that really hurt me. This is an international town, there are many students. You can’t learn Dutch from one day to another, it’s not an easy language. I try my best.


10 Leeuwarder Studentenkrant 2020

DIT IS MARKT058 ROLLEND VAN JE BED NAAR DE SPORTSCHOOL, TREIN OF HET TERRAS Tekst: Renske Kalsbeek | Fotografie: Niels Remigius

In augustus 2019 namen de eerste bewoners hun intrek in het voormalige Aegonkantoor aan de Lange Marktstraat. Dit karakteristieke blauwwitte U-vormige gebouw tegenover het busstation is vorig jaar omgetoverd tot Markt058, een wooncomplex met vijfhonderd (!) moderne appartementen met verschillende gemeenschappelijke ruimtes voor studenten. Ruim een jaar na de eerste sleuteloverdracht wordt er nog iedere dag hard gewerkt in en rondom Markt058. Naast de studentenhuisvesting is er veel ruimte overgelaten voor een BasicFit, kantoren en verschillende horecagelegenheden. Wij waren erg benieuwd naar alle Markt058-vorderingen en toekomstplannen, dus we namen een kijkje en delen dit graag met jou!

Isa Nieuwland (20) is vierdejaarsstudent Social Work en woont sinds de opening van het pand in Markt058. Ze loopt met ons mee en vertelt over de vorderingen van de bouw in en rondom het pand. “In de centrale hal is het normaal altijd een gezellige boel op donderdagavond en in het weekend. Je kunt hier gezellig een drankje doen met vrienden of werken aan school. Er zijn allemaal zitjes gecreëerd en je kunt bijvoorbeeld tafeltennissen of air hockeyen. Nu is het natuurlijk niet toegestaan om hier te chillen, maar hopelijk kunnen we hier over een niet al te lange tijd weer eens een avondje doorbrengen.”

BEDRIJVEN NEMEN OOK HUN INTREK Op de begane grond aan de stationskant zit Foodies & Goodies. Een leuk restaurant met terras waar je makkelijk en gezond eten kunt bestellen. En ben je vergeten boodschappen te doen? Dan stap je snel even hun supermarkt binnen. Van een sixpackje bier tot zakken chips: mocht je op zaterdagavond iets vergeten zijn te halen, staat Foodies & Goodies nog tot in de late uurtjes voor je klaar.

“Op de begane grond zijn geen studentenkamers gevestigd, dus naast Foodies & Goodies heeft Basic-Fit begin dit jaar een vestiging geopend. Heel fijn dat we zo naar beneden kunnen lopen voor een goeie work-out. Niet alleen voor de studenten die hier wonen: volgens mij wordt er door iedereen goed gebruik gemaakt van deze nieuwe sportschool,” zegt Isa. Verschillende bedrijven nemen op dit moment intrek in de overige ruimtes op de begane grond. Het loopt lekker vol, maar vanaf het station zie je daar niet erg veel van. Dat moet nog wel leuker kunnen, vindt architect Bart Zantman.

OPENBARE BINNENTUIN Hij presenteerde begin dit jaar het plan om Markt058 aan de oostzijde, naast het beeld Liefde van Jaume Plensa, open te breken. Daar zijn ze inmiddels mee begonnen, zodat daarna nog meer horecagelegenheden hun intrek kunnen nemen rondom de binnentuin. Op de verdieping van deze ronding zitten kantoren. Hier verandert niets aan, maar de ingang naar de binnentuin en de begane grond worden goed aangepakt. “Ze bouwen er een extra verdieping in voor

de horeca. De renovatie van de binnentuin – die straks voor iedereen openbaar te betreden is – is op dit moment ook in volle gang. Er komt een supermooie tuintoegang die sowieso veel mensen zal aanspreken!” zegt Isa. Op deze manier trek je het gezellige horecagedeelte van Loetje en Grand Café Wouters nu door naar de andere kant. “Hoe leuk is het als we volgende zomer in de binnentuin op een terrasje kunnen zitten? Dat wordt echt een toevoeging aan het stationsgebied!” Het is nu af en toe nog even op de tanden bijten, want door de coronacrisis en de huidige bouw kunnen we nog niet volop genieten van alle faciliteiten. Maar één ding is zeker: Markt058 en zijn toekomstplannen zijn een vette toevoeging aan het centrum van de stad. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor de rest van Leeuwarden. Wij kunnen niet wachten tot we volgend jaar het eindresultaat vanaf het station kunnen bewonderen!


Leeuwarder Studentenkrant 2020 11

DE LSK CORONATEST!

Deze test is tot stand gekomen met de hulp van de volgende studenten: Bram de Leeuw Jort Postma Rudmer Veenstra

WELK MAÏSBIER WINT? Tekst: Abel Hoekstra | Fotografie: Niels Remigius

Welk maisbiertje komt het dichtst bij de OG van het maisbier, de Mexicaanse Corona Extra. Het testpanel van de Leeuwarder Studentenkrant heeft een aantal maisbieren in Mexicaanse stijl geproefd en deze naast de Corona Extra gezet. Daarna is gekeken of er zelfs een smakelijker alternatief is voor de Corona Extra.

DE TEST Tijdens het proeven van de biertjes, met Corona Extra als controlebiertje, viel er één ding op. De Dors Cerveza, Amigo en Argus Camaro hebben heel erg veel van elkaar weg. Zelfde kartonnetje, zelfde fles, zelfde dopje en vrijwel hetzelfde batchnummer. Kan het zijn dat Aldi, Jumbo en Lidl hetzelfde bier slijten met een andere opdruk op het karton, de fles en de dop? Ons testpanel had veel moeite de smaken uit elkaar te halen. Voor de volledigheid zullen de smaaknotities over de drie biertjes heen worden gesmeerd om er nog maar wat van te maken (ja, dit is directe kritiek op deze biertjes). De biertjes zijn eerst geproefd om te kijken welke het meest op Corona Extra lijkt (van 0 tot Corona Extra, 10) lijkt en daarna is een algemene top 5 opgesteld.

DORS CERVEZA

3/10

Een doorzichtig flesje met goudgeelkleurig water. De kleur is aanzienlijk lichter dan de Corona Extra. De smaak van Dors Cerveza smeekt om dat (verboden) stukje limoen of citroen. Naast de Corona Extra blijft er van Dors Cerveza weinig over. Voordeel: sommigen filialen verkopen ze gekoeld, lekker voor in de Prinsentuin op een zonnige dag.

AMIGO IN DEZE TEST ZIJN DE VOLGENDE BIEREN GEPROEFD: Brouwerij ‘t IJ Biri (meerdere verkooppunten, ongeveer 12 euro per sixpack) Dors Cerveza (Jumbo, 3,87 euro per sixpack) Pura Vida Amigo Cerveza Extra (Aldi, 3,89 euro per sixpack) Argus Camaro (Lidl, 3,33 euro per sixpack) Corona Extra (meerdere verkooppunten, ongeveer 9 euro euro per sixpack)

WAT IS CORONA EXTRA EN WAT MAAKT HET SPECIAAL? Corona Extra is een Mexicaans biertje, met als belangrijk ingrediënt mais. Door de mais is het lichter en smaakt het frisser. Vlugge marketingjongens hebben dit niet erg speciale biertje in de markt weten te zetten als zomers en hip. De prijs liegt er niet om, die marketingjongens krijgen goed betaald. Als je aan Mexico denkt, denk je automatisch aan Corona Extra. Omdat het succes van Corona Extra niet onopgemerkt is gebleven bij de (minder vlotte) mensen van Aldi, Jumbo en Lidl proberen zij ook een Mexicaans biertje te verkopen Hier lichten we alvast een tipje van de sluier op: ze hebben geen nieuw recept laten maken. Alle bieren de we hebben geproefd bevatten mais(gries). De alternatieven van Jumbo, Aldi en Lidl zijn aanzienlijk goedkoper. De hoge prijs van Corona Extra lijkt voornamelijk te zijn gebaseerd op de populariteit. Aan de ingrediënten zal het niet hebben gelegen.

3/10

De Duitse supermarktketen van de familie Albrecht (de AL in Aldi) heeft een poging gedaan aan boord te stappen van de Corona Extra intercitytrein der succes. De Aldi heeft deze trein gemist als het om de smaak gaat. Dit heftig bruisende biertje smaakt muf en heeft hinten van hop en mais. Qua smaak en kleur is dit biertje vrijwel identiek aan die van Jumbo Dors. Voordeel: te koop bij een Aldi bij jou in de buurt.

ARGUS CAMARO

3/10

De Chevrolet Camaro is een Amerikaanse sportauto, Argus Camaro is een vlak biertje in Mexicaanse stijl te koop bij de Lidl. Een beetje zoet en heel toegankelijk. Dit bier is een oxymoron: verschraald bier met prik. Als je in een korte tijd heel veel bier wil drinken is Argus Camaro de keuze voor jou! Tip: de Lidl verkoopt ook citroenen, die moet je dan gelijk meenemen!

BROUWERIJ ’T IJ BIRI

8/10

De lichtgele kleur verschilt van de kleur van Corona Extra. Het flesje is duidelijk anders dan die van Aldi, Lidl en Jumbo. Een uitgebalanceerd zomerbier met een fijne maistoets. Het alcoholpercentage is iets hoger dan de andere gedronken biertjes wat de lichte smaak in evenwicht houdt. Wij drinken het buiten, in het schemerdonker, bij kaarslicht. Ook daar kan de Biri goed bij, maar in de brandende zon, aan of in het water kan dit biertje ook erg goed. Het testpanel was positief.

TOP 5 Omdat er toch vijf (of drie) biertjes zijn geproefd, is er een top vijf opgesteld. Hier gaat het in eerste instantie om smaak, daarna om prijs-kwaliteitverhouding. Na een tijdje de smaken te hebben bediscussieerd kwam er toch een winnaar uit de bus.

Op een gedeelde vijfde, vierde en derde plek:

DORS CERVEZA

AMIGO

ARGUS CAMARO

Op de tweede plek:

CORONA EXTRA

Dit frisse Mexicaanse maisbier geeft je een zomers gevoel. Het ouderwetse, maar niet gedateerde etiket doet authentiek aan. Een flinke maissmaak maakt dat deze de meest uitgesproken smaak heeft van de geproefde bieren en precies die uitgesproken smaak brengt ons bij de

WINNAAR:

BROUWERIJ gebalanceerd, licht biertje. Wint ’T IJ BIRI een het van de Corona Extra om die balans, de frisheid en het koolzuur balanceren met de alcohol. Conclusie: aan het echte werk wordt getipt, maar dan moet je de prijs niet belangrijk vinden. De Aldi, Jumbo en Lidl hebben de prijs-kwaliteit verhouding waar ’t IJ en Corona Extra niet in de buurt komen. Daar ontbreekt het dan weer aan smaak. Of goedkoop duurkoop is, moet je toch echt zelf bepalen.


n

ZZZ UKRGRVSDODFH QO

Chaos in de tent?

STUDENTENVANAF SPORT €16,25* Tresoar biedt je de rust en de ruimte... groepslessen voor €195,- per jaar of €19,50 per maand!

ds open Nu ’s avon Tegen inlevering van deze advertentie tot 22.00 uur.

geen inschrijfkosten (€ 25,–) gratis

Kom naar onze studiezaal. en vernieuwde bij een lidmaatschap een Hier vind je veel plaatsen om te studeren en ruimtes voor overleg. bezoek aan de zonnestudio Voor actuele openingstijden zie website van Tresoar: www.tresoar.frl

* Vraag naar de voorwaarden.

Leeuwerikstraat 119 - 121 | 8916 CC Leeuwarden Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden , Tel. 058 - 215 29 59 | facebook.com/sportcentrumursus T 058-7890789

- Schakelopleiding Orthopedagogiek - Schakelopleiding Pedagogiek & Onderwijskunde En wilt weer studeren

- HBO-pedagogiek

De SPO verzorgt in samenwerking - Lerarenopleiding pedagogiek met de

Rijksuniversiteit Groningen pedagogisch - Pedagogisch Didactisch Getuigschrift en onderwijskundig avondonderwijs. We bieden een Lerarenopleiding, HBO-pedaMeer informatie via: gogiek, TOP IB-opleiding en Schakelonderwijs voor doorstroom naar de masters (ortho) pedagogiek en onderwijskunde aan de RUG.

www.spo-groningen.nl

De SPO verzorgt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen pedagogisch en onderwijskundig avondonderwijs voor volwassenen.

www.spo-groningen.nl 17

SENIORENkrant

Troch de tiid mei corona www.fryslan.frl/subsidies

Iepen Mienskipsfûns (IMF): toegankelijke subsidieregeling

Ook in 2021 kun u weer subsidie aanvragen

t bij woonfriesland.nl

ebsite voor het anbod en maak je fiel aan. Wij houden oogte van elke omt en voldoet Dus ga snel naar nl.

Heb je een algemene vraag? Je kunt ons op werkdagen bereiken op 088 995 22 22 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar info@woonfriesland.nl.

06 - 10 26 88 31

Tweebaksmarkt 52 – Postbus 20120 – 8900 HM Leeuwarden – (058) 292 59 25


Leeuwarder Studentenkrant 2020 13

AFHAALTIPS IN LEEUWARDEN EEN HART ONDER DE RIEM VOOR DE HORECA IN LEEUWARDEN Tekst: Mariska Vermaning | Fotografie: Niels Remigius

De horeca heeft het sinds het begin van corona niet makkelijk gehad. Eerst moest de horeca compleet sluiten, vervolgens mocht hij open met een maximum van dertig gasten, mits er anderhalve meter afstand gehouden kon worden, later werd dit verhoogd naar honderd gasten en nu moet de horeca weer sluiten. Gelukkig mag je nog wel gerechten afhalen en ook bezorgen is vaak een optie. En juist hiermee kunnen we de horecaondernemingen van Leeuwarden een hart onder de riem steken! Speciaal voor deze editie - en voor onze toppers in de horeca - hebben wij een aantal afhaaltips voor jullie verzameld.

Ontbijt

STEK

Lunch

Diner

Ik denk dat de meesten van jullie Stek wel kennen door hun bijzondere plaats in Leeuwarden en door hun prachtige Instagram feed (het moet even gezegd worden). Je kunt voor een compleet ontbijt gaan, zoals ‘Stevig Stek ontbijt’ of ‘Zoet Stek ontbijt’, maar je kunt ook kiezen voor yoghurt met granola en vers fruit of American pancakes met eventuele topping. De menukaart is te downloaden via hun website, zo heb je die altijd op zak en kun je nog wat langer over je keuze nadenken. Verder hebben ze die kaart op een hele slimme manier ingedeeld. Je kunt namelijk in één oogopslag zien welk gerecht glutenvrij, vegetarisch of vegan wordt geserveerd. Zo hoef je het nooit meer te vragen en kun je met een gerust hart bestellen.

PATA NEGRA BAGELS & BEANS

DOUWE EGBERTS Misschien ben je er sinds de nieuwe coronamaatregelen weleens langsgelopen en dan heb je vast wel gezien dat je nog steeds je start van de dag kunt bestellen bij het Douwe Egberts Café. Alleen moet je nu buiten blijven wachten terwijl ze het drankje voor je klaarmaken. Dat je er nog steeds drankjes en gerechten kunt bestellen, wist je waarschijnlijk wel, maar wist je ook dat je dit op Instagram kunt doen? Als je naar hun pagina gaat, zie je daar de button ‘eten bestellen’ staan. Dus terwijl je aan het scrollen bent door je nieuws feed kun je ondertussen heerlijke wentelteefjes, pancakes of een fruitsalade bestellen. En als je echt honger hebt of je wilt graag je huisgenoten eens verrassen, bestel dan eens ‘ontbijt XL’.

Soms heb je gewoonweg geen zin in een cracker met kaas of gesmeerde boterhammen met hagelslag. En dat kan ik eigenlijk heel goed begrijpen, ik wil ook weleens wat anders! Op zulk soort momenten wil je een heerlijk belegd broodje… of bagel in het geval van Bagels & Beans. Ze hebben er van alles: van belegde bagels tot salades en van koffie tot aan verse sappen. Dus of je nu gaat voor een warme bagel met een champignonburger, sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelmayonaise of voor de yoghurt met walnoten, banaan, ahornsiroop en kaneel, er is voor ieder wat wils! En wat ook zo mooi is aan Bagels & Beans is dat ze rekening houden met voedselallergieën en dieetwensen. Dus ook als je een glutenvrije bagel wilt zonder dierlijke producten, kun je bij hen terecht!

HET BROODHUYS Het Broodhuys en Het Broodhuys Broertje hebben de handen ineengeslagen. Hierdoor kun jij nog steeds genieten van de saté olé, broodje Rypma of Flip, maar dan vanaf je eigen stekje. En als je alvast in de winterstemming wilt komen, kun je een frisse neus buiten halen waarna je een grote kom snert bestelt bij Het Broodhuys. Als je thuis dan je favoriete kerstplaylist aanzet en de warme chocolademelk alvast op het vuur zet, ben je helemaal klaar voor de winter.

Na de eerste keer dat ik bij Pata Negra kwam, wist ik dat het een van mijn favoriete restaurants zou worden. Het concept zorgt namelijk voor een einde aan de keuzestress. Bij Pata Negra hoef je namelijk niet één gerecht te kiezen, maar heb je keuze uit meerdere gerechtjes. Hierdoor kun je alles eten wat je lekker vindt. En voor iedereen die niet kan kiezen: wees gerust, ook daar heeft Pata Negra wat op bedacht. Naast de tapasboxen en de individuele gerechtjes staan bovenaan de pagina de populairste gerechten. Op dit moment zijn dat de patatas bravas, de spareribs en de Pata Negra tapasbox.

DE BURGEMEESTER VAN NAPELS Naast het Douwe Egberts Café zit De Burgemeester van Napels. Zij maken Napolitaanse pizza’s waarvan het deeg niet meer dan 3mm dik is en dat altijd met de hand gerold wordt Klinkt allemaal erg goed. Als je naar hun website gaat, zie je daar een ruim scala aan pizza’s staan waaronder de calzone, de vegetariana en eentje die mij wel lekker lijkt; de salsicci speciale. En als je geen zin hebt in pizza, dan heb je altijd nog de keuze uit verschillende pasta’s, antipasti of salades. Bestellen kan via hun website of via Thuisbezorgd. Als je een gerecht wilt afhalen kun je ze bellen tussen 17:00 en 20:30 uur.


14 Leeuwarder Studentenkrant 2020

“IT’S OKAY TO BE GAY!” ISN’T IT? WHY DOES IT, IN 2020, FEEL AS THOUGH IT’S NOT OKAY TO BE GAY? “In the 80s and 90s in Amsterdam, it was okay to be openly gay. Over the last 10 years it has changed.“ As we sat on the terrace of a cute little wine bar down a dainty street in the city center of Leeuwarden, the young waiter approached us with a cheeky smile. He asked if we were a couple. There is a possibility that my feisty response came from the two and half glasses of chardonnay I had guzzled down thirty minutes prior, but in essence, I had heard this question several times before in many different settings across the city. I snapped back with an answer I too have given many times. Annoyed once again with people asking about my business I responded, “Isn’t it obvious?” A taken aback smile was returned before mentioning that his father’s own this restaurant and he merely wanted to let us know that it was a safe space for same sex couples to wine and dine. A safe space for same sex couples? My question to myself

Tekst en fotografie: Jody Simone

was this exactly. Why do same sex couples need a safe space to eat out together? Surely all places one eats outs at is a “safe space.” It seemed I had misunderstood the true struggles and reality of the society we live in coming with loving someone of the same sex. Essentially the LGBTQ community is clearly separated and different from “the norm.” Gracious in its liberalism, 2001 was the year The Netherlands legalized same sex marriage. The first country across the world to do so. Revolutionary right? One would assume being gay and living in this avant-garde country would be a breeze. Ignorance, in this case, is not bliss. After speaking to Cees van Baalen, manager of COC Friesland for the past 18 years, mentioning that there is clearly a lot of work still to be done in this province of the north didn’t come as a surprise. COC, its head office in Amsterdam, is a self-regulating

federation that educates and promotes awareness of the LGBTQ community throughout The Netherlands. “Our job is to educated society, speak to students in schools, play a role in the political system and keep the LGBTQ community in the news as an actuality,” Van Baalen mentions over a phone call last Friday. Normally, COC would do on average 100 lessons throughout the year. Due to the COVID crises this has had to cease, helaas. Over the last few years, rainbow flags have been popping up in each province throughout the country but due to political reasoning Friesland did not hop on the band wagon until May of this year. Thanks to the help of television presenter Sipke Jan Bousema, more attention was attracted to this topic and a difference was made. His documentary on the journey to be a ‘rainbow province’ can be found on Omrop Friesland. It’s inspirational. “In the 80s and 90s in Amsterdam, it was okay to be openly gay. Over the last 10 years it has changed. People are more careful and a bit more frightened. I think it has to do with the polarization of politics.” – Van Baalen Some of Leeuwarden’s inhabitance have shown intolerance and disrespect towards the LGBTQ community. This can be due to the lack of education or simply not having the knowledge. One needs to keep in mind that on the outskirts of the city, some villages hold

religious communities that obviously frown upon same sex couples. “People are not necessarily discriminative; they merely need to come to an understanding that being gay is not a choice. Some areas in Friesland are liberal, but some areas are difficult because of religion.” Up until my twenty-sixth year around the sun, I had only dated men. During this time I wasn’t getting cat called, stared at, commented on or in the presence of big egos and little penises. Okay, yes sometimes, but I guess my naivety consumed the negativity. When I began my relationship with my girlfriend, I did not even think twice about being with someone of the same sex. The drastic differences that I am now able to distinguish on people’s faces, purely by the fact that my hand is now in a woman’s and not a man’s, is beyond my capacity. To put it simply, I’m shook at the inconsideration of society. Two worlds where I have the ability to analyze and observe the behavior of societies treacherous behavior when it comes to straight and same sex couples. I can only imagine the struggles, hardships and frustrations transgender men and woman have to go through in such a loud-mouth, outspoken world. As we sat on the terrace of an Irish bar across the road from the provincial house, a simple night out for two did not come with the

ease that was expected. While enjoying my two and a half glasses of chardonnay attention seemed to attract itself to our table. A small crowd of men gathered around us, all of which we were acquainted with to some extent, so nothing in particular was thought of it. Moments later, the topic of conversation revolved around the measurements of their private parts. Horrified and shocked we grabbed our stuff and sprinted out of there to find our “safe space.” Now I get it. Society has forever created a blanket of protection for straight white men to get away with saying and doing what they please without any consequence. Why do I say these things? There seems to be an extremely thin layer of ice when being an attractive woman in a relationship with another attractive woman. Are these men now insecure? These well-educated, married, fathers of young boys felt the need to comment on their scrotums while in the presence of woman. Shook. Let me be clear in saying as well as saving my ass (which has also been the topic of their conversations), not every man is disrespectful. For those in the back and who are not listening clearly, not every man is bad. It’s 2020. Some respect, consideration and educating yourself on the fact that there might be people “different” to you should be an obvious.


Leeuwarder Studentenkrant 2020 15

DE STRAATVRAAG IS IT OKAY TO BE GAY? COULD YOU ELABORATE? Tekst en fotografie: Jody Simone

Nrike

Kavishya

Mitch

Chantal

For me personally, and for most of the people in my environment, it is something very fundamentally right. There’s nothing remotely wrong about being gay or being straight. I just don’t get why there is any discrimination in the first place. It doesn’t really define who you are specifically. I like everyone how they are. Everyone should just live their life free and do what they want.

My parents are very religious, and I often have discussions with them about LGBT rights. For me personally, I can’t fathom how anybody can see it as so bad. For my parents, it took a while to understand that it’s not a choice, it’s just how people are. Them also being a minority group and experiencing discrimination, it’s easier for them to understand that there are people that are different and in different groups. It’s a matter of perspective on the issue. People can love who they want to love.

In a country where it’s been accepted for so long it’s just part of being human. Leeuwarden has been progressive, and the rest has not. The further outside the city you go it gets progressively worse. Then again, I have also seen people not really caring out there (villages), so it really differs from person to person.

Absolutely. We should come to a point where we don’t even need to be asking this question and its totally normal. I know that is very naïve. In the last couple of years, I have had so many friends, who I didn’t even know where gay, talk about it in conversation. It wasn’t really “coming out.” It does not make a difference at all, that’s how it should be, but I am aware that that’s not the case and we still have a long way to go.

Sophi

Insa

Anonymous

Anonymous

We are in 2020, it’s definitely okay to be gay. It should be normalized, especially in a province like this. If you walk down the street and there is a gay couple, I think many people look at them differently and talk about them specifically and not just respect and accept.

I don’t think that should be a question at all. It’s okay to be anyone you want, as long as you’re not hurting anyone in the process. I don’t see a point in getting upset about people being gay or initially different to you. I don’t have a big understanding for people who think it’s not okay. You’re not in the situation, so why would you bother?

From my religion it’s not acceptable to be gay, so that is why I am not okay with it. It’s not that I won’t allow people to be gay, if you want to be gay that’s okay with me but the fundamental parts of my religion are not accepting it. I am not one who will punish a person if they choose to be gay. My religion teaches us that if someone is going the wrong way, that’s their way to search for the right thing. We are not God. It’s not our position to make the judgment.

The bible says a man and a man may not lay with one another. Biologically speaking that makes sense. The foundation of human life is to reproduce. So, in this aspect, I get it. When it comes to loving somebody, there should be no boundaries, but religion has created these boundaries based on their interpretation of “man may not lay with man.”Leeuwarder Studentenkrant 2020 17

D

ker slachtoffer 65%

45%

‘WAAROM HEB IK ME NIET VERZET?’ Je hebt hard gestudeerd en het is tijd voor een feestje! Je trekt je leukste outfit aan, giet wat drankjes naar binnen, en neemt misschien een pilletje. Die leukerd waar je al tijden een oogje op heb, ziet jou eindelijk staan en van het een komt het ander. Alleen wil die leukerd meer dan jij, veel meer. Je raakt in paniek. Je verstijft, je werkt mee. Daarna komt het besef: je bent aangerand, verkracht. En met het besef komen de schuldgevoelens. De schaamte. Waarom heb je je niet verzet? Waarom heb je niet keihard geschreeuwd? Zeventig procent van de slachtoffers van aanranding of verkrachting verzet zich niet. Dat is niet omdat ze watjes zijn, maar dat deden ze uit lijfsbehoud. ‘Je hersenen gaan in de overleefstand,’ vertelt Gerda de Groot van het Centrum Seksueel Geweld (zie kader). ‘Je doet dat wat op dat moment het allerbeste voor je is, namelijk om er zonder kleerscheuren uit te komen. Dat gaat automatisch, je hebt er geen vat op. Dat deel van je brein beschermt je. Je doet niks fout, je doet het juist goed. Het is een overlevingsmechanisme, je reageert instinctief vanuit je zogenoemde reptielenbrein. Je bent enkel en alleen gericht op overleven.’

FACTSH

Centrum Seksueel Geweld

RISICOGROEPEN Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) helpt bij acuut seksueel

geweld korter dan 8 dagen geleden. Ook wanneer het seksueel geweld langer gelden is kan je bellen; het CSG denkt dan met je mee over de juiste hulp. In Nederland zijn er 16 centra. Het centrum in Friesland is een samenwerkingsverband tussen Fier, Medisch Centrum Leeuwarden, de zedenpolitie, GGD, Veilig Thuis en Slachtofferhulp.

Na CIJFERS OVER SEKSUEEL GEWEL

TI

KERNCIJFERS

www.centrumseksueelgeweld.nl

Zodra je thuis bent, en veilig, ga je nadenken over wat er met je is gebeurd. Had ik niet zus? Had ik niet zo? ‘Dan treed je zoogdierenbrein, dat kan voelen, reageren en reflecteren, weer in werking.’ Een op de drie slachtoffers van aanranding of verkrachting zwijgt. ‘Omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de reactie van hun omgeving, of omdat er aan “victim blaming” wordt gedaan,’ vertelt Gerda. Victim blaming houdt in dat je opmerkingen als ‘wat deed je daar dan ook?’, ‘waarom liep je er dan ook zo bij?’, ‘waarom had je dan ook zoveel drank op?’ naar je hoofd krijgt geslingerd.

Zwijgen De meeste daders komen uit familie- of vriendenkring. Grote kans dus dat de dader iemand is die je blijft tegenkomen, omdat je bijvoorbeeld tot hetzelfde vriendengroepje behoort. Of omdat je dezelfde studie doet. Of elkaar in het uitgaansleven ontmoet. Of huisgenoten bent. Stel dat je vertelt wat je is overkomen, wat dan? Wat als je vrienden je niet geloven? Wat als je vriendengroep daardoor uit elkaar valt? Genoeg redenen om te zwijgen. Niet meer aan denken. Helaas werkt dat niet. ‘Slachtoffers krijgen vaak klachten. Je kunt je niet goed concentreren, je krijgt flashbacks, je slaapt slecht, je hebt een kort lontje.’ Niet verwonderlijk, want je hebt een traumatische ervaring achter de rug. ‘Er is iemand over je grenzen heengegaan en daar is traumabehandeling voor nodig.’ Daarvoor kun je terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. Het CSG heeft in Nederland verschillende vestigingen, ook in Friesland. ‘Het CSG biedt lichamelijke, forensische en/of psychische hulp. Het is belangrijk om binnen

Studenten risicogroep Studenten lopen vier keer zoveel kans om aangerand of verkracht te worden, blijkt uit onderzoek. De reden? Die leeftijdsgroep is én vaak seksueel actief én bij die groep is vaker alcohol en/of verdovende middelen in het spel. Gerda: ‘Studenten zijn volop bezig met hun persoonlijke en seksuele ontwikkeling. Experimenteren met drank en pillen hoort daarbij.’

8 dagen hulp te zoeken. Binnen die 8 dagen kan het CSG je medisch gezien het beste helpen, bijvoorbeeld tegen soa’s, hiv, ongewenste zwangerschap of ander letsel. Ook zijn er dan vaak nog sporen te vinden van de dader, zoals haren, sperma of huidweefsel. Een hulpverlener houdt contact met je in de vier weken die volgen. Als eventuele psychische klachten na vier weken niet afnemen, dan kun je traumatherapie krijgen. Je bent in goede, betrouwbare handen. Wij helpen je.’

D

4 keer vaker slachtoffer

Wat kan mij helpen? Het ministerie van Justitie en Veiligheid start, samen met de RISICOGROEPEN politie, de CSG’s en Slachtofferhulp een landelijke campagne ‘Wat kan mij helpen’ om aanranding en verkrachting bespreekbaar te maken.

Na

Aarzel niet, zoek hulp! WWW.CENTRUMSEKSUEELGEWELD.NL OF BEL 0800-0188 Op de site van het CSG kun je ook (anoniem) met een hulpverlener chatten.

www.centrumseksueel


18 Leeuwarder Studentenkrant 2020

JONGEREN EN ROUW STUDENTE NANDA DEELT HAAR ERVARING

Rouw. Je hoort jongeren er niet vaak over. Maar er zijn helaas veel mensen die op jongere leeftijd een dierbare verliezen. Waarom hebben we het daar niet over? Schamen we ons ervoor? Weten we niet wat we moeten zeggen? Of is ‘doen alsof het leven alleen maar leuk is’ de norm geworden op social media dat we dat ook in alle andere vormen van ons sociale leven vertonen? Nanda (25) verloor haar moeder drie jaar geleden aan kanker en ondervond dat praten over haar verdriet met leeftijdsgenoten allesbehalve gemakkelijk ging.

“Al mijn leeftijdsgenoten waren bezig met het bouwen aan hun toekomst. Bezig met school, werken, reizen en vooral leuke dingen doen. Terwijl voor mij het leven gewoon stilstond.” Omdat Nanda merkte dat er weinig over rouw gesproken werd en er ook weinig op internet te vinden was over rouw onder jongeren, begon ze met een blog en Instagrampagina Rouwrumoer. Hierin deelt ze haar ervaringen en geeft ze andere jongvolwassenen tips om met het verlies van een dierbare om te gaan. Ook deelt ze mooie herinneringen. “Je

merkt in de huidige maatschappij dat iedereen vooral doet alsof het leven alleen maar leuk moet zijn, maar dat is niet zo. Dus het delen van niet-leuke dingen moet ook gewoon kunnen. Maar aan de andere kant snap ik ook dat jongeren die hier niet mee te maken hebben het heel confronterend vinden, of misschien wel eng, om over rouw te praten.” Volgens Nanda heeft dit ook te maken met hoe we zijn opgevoed. “Je krijgt op school overal les over, over geloof en de maatschappij, maar nooit over hoe je gelukkig kan worden, de dood of dat soort dingen.”

Tekst: Fenna Terpstra | Fotografie: Fardau Rinsma

TABOE Nanda vindt dat we het onszelf moeilijker maken door er niet over te praten. “De dood is een ding dat zeker is als je op deze wereld komt. Ik vind het heel raar dat daar zo’n taboe op ligt en ik denk ook echt dat door dat taboe het rouwproces veel zwaarder wordt. Je niet gehoord voelen of het gevoel hebben dat er geen ruimte is voor jouw verdriet helpt echt niet mee.” Maar ja, we zijn simpelweg niet gewend om erover te praten. “Vroeger werd er bij mij thuis of op school niet vaak over de dood gepraat. Dat was niet echt een onderwerp waar je het even over had. Wat ook logisch is, want het is ook heel verdrietig. Maar het is niet alleen maar verdrietig.”

ROUWHACKS Met Rouwrumoer wil Nanda laten zien dat rouwen ook deze minder verdrietige kanten heeft. Zo deelt ze persoonlijke verhalen, fijne herinneringen en ‘rouwhacks’. Een van deze rouwhacks is een doosje vol herinneringen. Door een doosje te vullen met spulletjes van haar moeder heeft ze een mooi plekje in huis gecreëerd om zo nu en dan een kaarsje te branden. Met dit soort hacks probeert Nanda andere jongeren te helpen met het rouwproces.

DECEMBER: FEESTMAAND December is voor mensen die rouwen vaak confronterend. Voor de meeste mensen is het de maand van feestjes, leuke dingen doen, dankbaar zijn en samenzijn met familie en vrienden. Maar als je (net) iemand bent verloren, voelt dit heel anders en is het juist een maand waarbij je stilstaat bij familieleden of vrienden die er niet meer zijn. Nanda’s meest gehate kersthit is dan ook ‘It’s the most wonderful time of the year’.. “Mijn moeder overleed op 11 december. Als ik naar het rusthuis reed en het liedje op de radio hoorde, zat ik echt te janken in de auto, oh dat vond ik vreselijk! Ik krijg nog steeds een raar gevoel als ik dat liedje hoor.” Ondanks de vervelende herinneringen kijkt Nanda toch wel uit naar de feestperiode. “Mamma en ik maakten er vroeger helemaal een ding van om de kerstboom te versieren en mijn moeder hield echt van familiedingetjes, dus dat hebben we wel weer opgepakt. Het blijft gewoon echt dubbel. Andere mensen denken ‘leuk, gezellig, met elkaar’ en ik denk ‘leuk, gezellig, met elkaar, maar ik mis haar wel heel erg’.”

Nanda zet elk jaar de kerstboom met veel plezier op. “Bij vriendinnen zie je dat ze vaak een supermooie, moderne, hippe kerstboom hebben, maar ik heb echt een heel ouderwetse, oude boom. Ik heb namelijk alle kerstversiering van mijn moeder erin. Ook van mezelf wel een beetje, dus het is eigenlijk echt een foute kerstboom, maar dat vind ik gewoon leuk. Lekker de kerstmuziek aan zoals we dat vroeger deden, dan heb ik het gevoel dat ze er een beetje bij is.”

INFLUENCER Nanda’s blog is niet alleen voor jongeren die nu rouwen. “Laatst vroeg iemand aan mij: ‘waarom zou ik je volgen, ik ben niemand verloren. Dan volg ik je alleen maar omdat ik nieuwsgierig ben’. Maar dat is helemaal niet erg!” Ze vindt het juist goed als mensen nieuwsgierig worden of aan de zijlijn meekijken. Want misschien lezen ze nu iets wat later kan helpen, als ze wel iemand verliezen. “Als ik een influencer zie die bijvoorbeeld een baby krijgt, dan ben ik ook nieuwsgierig en ga ik het account ook volgen, zonder dat ik zelf een baby krijg of heb. Ik snap niet waarom dat bij dit onderwerp niet zo kan zijn.”


Leeuwarder Studentenkrant 2020 19

YES OR NO: DATEN IN CORONATIJD WE TINDEREN/SWIPEN ER ALLEMAAL OP LOS

We zitten allemaal meer thuis dit schooljaar. Maar hoe zet je jezelf aan het werk als je bed zo lekker ligt, je tv zo dichtbij is en je toch nergens heen hoeft? Jezelf thuis motiveren is lastig. Of je nou een ochtendmens bent, het liefst in de middag werkt of ’s avonds pas tot bloei komt. Met deze tips van studenten kun je je eigen optimale thuiswerkroutine maken, zodat je lekker productief bent.

Ben je net over je heartbreak heen en klaar om de Doelesteeg te showen dat je weer vrijgezel bent: komt er een pandemie met social distancing om de hoek kijken. Iets waar we nu allemaal wel een beetje klaar mee zijn. En dan niet alleen omdat we niet kunnen wachten om weer een dansje te doen met een knappe barman in de kroeg, maar ook omdat het serieuze date-leven nu niet echt verder komt dan een oppervlakkig gesprekje op een datingapp. We vroegen een aantal vrijgezelle studenten uit Leeuwarden naar hun liefdesleven tijdens deze – al tien maanden durende – coronacrisis en geven je een aantal tips om nu toch wat te kunnen genieten als happy single!

THUIS OP AFSTAND Kim (18) zit op de Hogere Hotelschool en is sinds twee maanden weer vrijgezel na een relatie van twee jaar. Na een lastige periode staat ze nu weer helemaal open voor nieuwe contacten en dates, maar zo makkelijk gaat dat nu niet. ‘’Ik woon op kamers en om die reden kan ik af en toe wel eens met iemand afspreken. Als ik thuis had gewoond, hadden mijn ouders dat zeker niet goedgekeurd. Maar ondanks dat ik nog wel date, vind ik het toch jammer

dat je niet even een avondje met iemand een uitstapje kan maken of een biertje kan drinken op het terras. Je zit de hele dag alleen op je kamer, dus de behoefte om mensen te ontmoeten wordt nu juist groter.’’ Je afspraakje gelijk thuis – op afstand – uitnodigen kan toch wel een hele stap zijn. Bo (25) studeert Kust- en Zeemanagement op Van Hall Larenstein en is anderhalf jaar single. Ze vindt dat daten sinds de tweede horecasluiting veel meer creativiteit vergt. ‘’Eerste dates doe ik nu vooral buiten, door bijvoorbeeld een stukje te gaan wandelen. Of ik spreek gewoon niet af en leer iemand beter kennen door veel via WhatsApp te praten. Pas als ik mijn date echt wat beter ken en het goed voelt, zou ik thuis een afspraakje plannen.’’

SWIPEN IN HET WEEKEND Wel zoekt ze nu veel meer contact via Tinder, wat ze voor de coronacrisis minder deed. ‘’Je kan je soms toch best wel een beetje eenzaam voelen, en dan is een avondje swipen wel leuk,’’ zegt ze lachend. Ook Marjolein (20) die de opleiding Technicus Engineering op het mbo volgt, zit veel op datingapps. ‘’Ik val op

Tekst: Renske Kalsbeek | Fotografie: Niels Remigius

vrouwen, dus in real life kan het soms moeilijk in te schatten zijn of iemand ook op vrouwen valt. Online zie ik gelijk de meiden die dezelfde voorkeuren hebben aangegeven als ik. In deze tijden iemand tegen het lijf lopen in het dagelijks leven is echt heel zeldzaam, want naast mijn stage heb ik nu niet veel te doen.’’ Waarbij Tinder in het verleden veel succesverhalen en toprelaties opleverde, lijkt dat in tijden van corona veel minder het geval. We swipen en chatten er nu voornamelijk op los omdat we de slechte openingszinnen en flirterige gesprekjes in de kroeg gewoon een beetje missen. Marjolein: ‘’Online kom ik nu niet veel mensen tegen die echt op zoek zijn naar een serieuze en forever and always relatie. Mocht je dat wel graag willen, dan is het echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Als vrijgezel heb je met dit vele thuiszitten af en toe behoefte aan wat aanspraak en aandacht en daar is Tinder nu de perfecte plek voor.’’

UITZONDERING VOOR SPECIALE VRIENDEN Fysieke afspraakjes via datingapps resulteren af en toe wel eens in ontmoetingen tussen de lakens (wel op anderhalve

meter, hè!). Natuurlijk moesten we de meiden even vragen hoe zij denken over een onenightstand in coronatijd. Bo: ‘’Ik vind het op dit moment echt een no-go. De onenightstands die ik in het verleden had, vloeiden voort uit het - nu niet bestaande nachtleven. Ik was er al niet zo gek op, maar nu zou ik het al helemaal niet doen.’’ Kim zegt dat het nog gewoon moet kunnen om met iemand de lakens te delen. ‘’Maar eigenlijk ook weer niet,’’ vult ze daarna gelijk aan. ‘’Want je hebt geen idee met wie diegene in contact is geweest. Het is gewoon lastig.’’ Marjolein lacht en zegt: ‘’Het idee dat je iemand daarna niet meer ziet, vind ik niks. Maar voor speciale vrienden kan ik nu nog wel eens een uitzondering maken. Maar dat noem je geen onenightstand, toch?’’

Eén ding is wel duidelijk: daten en verliefd worden tijdens een pandemie is moeilijker dan ooit. Maar je hoeft je zoektocht naar een vervanger voor de knappe barman van De Nachtwacht echt niet stil te leggen, want coronaproof alternatieven zijn er zeker wel. Neem bijvoorbeeld een abonnement bij Basic-Fit, zodat je iedere avond op de crosstrainer op zoek kunt naar de verborgen pareltjes van Leeuwarden. Een unfinishedbusiness crush uit het verleden aanspreken via social media is ook nog een optie. Maar vergeet ook zeker niet dat deze tijd een hele goede investering kan zijn in jezelf. Denk aan je fysieke en mentale gezondheid, vrienden en studie. Die liefde komt nog wel!


Vers & gemak bij Jumbo Kooistra Leeuwarden! Je vindt ons aan het Hoeksterpad 1, bij parkeergarage Hoeksterend.

VERSE BROODJES NIEUW bij Jumbo Kooistra Leeuwarden, een uitgebreid assortiment vers belegde broodjes. Geniet onderweg met een lekker ontbijt of een heerlijke lunch met onze vers belegde broodjes. We bakken de broodjes ter plekke af in onze bakkerij en beleggen ze vervolgens met onze ambachtelijke producten. Heerlijke, verse en royaal belegd broodjes!

REUZE POKÉBOWL NIEUW

!

NIEUW in ons assortiment: Reuze Pokébowls! Poké is een Hawaiiaans gerecht dat je het beste kunt omschrijven als een vrolijke mix tussen sushi en salade. Ben jij ook he-le-maal fan van deze heerlijke sushisalades? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben diverse variaties: kip teriyaki, zalm sojaboon, pittige tonijn en vega tempeh!

Jumbo Kooistra Leeuwarden | Hoeksterpad 1 facebook.com/jumbokooistraleeuwarden @jumbokooistraleeuwarden 058 - 234 31 60 | www.jumbokooistra.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.