The "DenLilleAvis" user's logo

DenLilleAvis

DEN LILLE AVIS udkommer som månedsavis på Sydfyn og distribueres i 5762 Vester Skerninge, 5771 Stenstrup, 5772 Kværndrup, 5881 Skårup og dele af 5600 Faaborg og 5700 Svendborg – blandt andet i Egense, Rantzausminde, Svendborg Vest og Tved. MÅNEDSAVISEN udkommer den første tirsdag i hver måned og distribueres i Landsbyklyngen Gudmekongens Land.

Publications