Dat. Magazine Nederweert #4

Page 1

Wa t onde rn emend Nederweert b ez ig h o u d t!

JO N G ER E N H E BBEN H ET HART VAN F RANK G ESTO L EN SALYN

PA KT UI T, S ORT EERT EN V ERZENDT LO S S E L EG O - ST ENEN TOYPRO

BO U WE N I S D E ENI G E O P LO S S I NG FRISSEN MAKELAARDIJ

EERLI J K A DV I E S, G OED P RODU C T

RUUD SMOLENAERS TIMMERWERKEN

D E S P ECI A L I STEN BI J D IGI TAL E V RA AGST UKKEN GLENDI - DIGITAL SOLUTIONS

U N I EK I N D E R EG I O

ONCOLOGISCH EXPERTISE CENTRUM

A H A AN W I N ST VO O R NEDERW E E RT

STAN HEERSCHAP

A A N S P R E E K P U NT VO OR O N DE R N E M ERS

RUUD JORIS

M AA KT G RA AG M ENS E N MOO I

NAOMI VAN DEURSEN

SAS K I A, ARJA N EN A A D AA N HE T WO O RD

ONS BOERENERF

Ducleaux Frijters: “Goed GastHeerschap is onze hoofddoelstelling.” maart 2022 |1#4

info@dat-nederweert.nl


Dat. dus...

Vorige editie gemist? Dit zijn de gezichten uit DAT. #3

Verspilling. Daar doen we niet aan! Dan hebben we het niet alleen over verspilling van voedsel, maar zeker ook over verspilling van kennis, capaciteit en tijd. Ons Boerenerf ontvangt wekelijks restproducten uit de voedingsindustrie. Er wordt brijvoer van gemaakt in hun eigen brijkeuken. De varkens smullen ervan én het vlees wordt er lekkerder van,

WIJNHUIS STORMS ALEX STORMS

HUBO DUIJTS STIJN VAN DEURSEN

GILDESLAGERIJ HERMANNS LEO HERMANNS

EFT GROUP RUUD COPPENS

JONG! NEDERWEERT DION, THIJS EN KRISTY

AKRH ROEL HERMANS

volgens Aad van Leeuwen. Frank Stienen wil via zijn bedrijf Salyn zoveel mogelijk verspilling van kennis en capaciteit voorkomen, door jongeren op weg te helpen bij leerwerktrajecten. Daardoor kunnen zij hun vaardigheden zo goed mogelijk inzetten. Tijd verspillen daar houdt niemand van. Door een efficiënte samenvoeging van diensten en disciplines, biedt Lieke Stultjens bijzondere service in het Oncologisch Expertisecentrum Weert. Hetzelfde, maar dan op een totaal ander vlak biedt Glendi; twee bedrijven combineerden hun kennis en kunde, uitmondend in één ITbedrijf voor een scala aan digitale oplossingen. Ruud Smolenaers van het gelijknamige timmerbedrijf is ook geen voorstander van tijdverlies, immers tijd is geld. Toch zal hij niet nalaten een gezellige babbel te maken op de werkplek. Duurzaamheid en circulariteit zijn thema’s die gelden voor de bedrijventerreinen in Nederweert, gekoppeld aan een zo efficiënt mogelijke inrichting daarvan. Ruimte is immers beperkt. Daarover praten we met bedrijfscontactfunctionaris Ruud Joris. Ook het huidige woningaanbod is beperkt. Dat benadrukt makelaar / taxateur Heb jij een verhaal en wil je dat vertellen in dit blad? Is jouw bedrijf toe aan meer bekendheid?

Marco Frissen. Er is geen sprake van verspilling: een woning is in een oogwenk verkocht.

Laat het ons weten. We maken er graag iets moois van voor je.

Al hun verhalen lees je in deze Dat.

Meer weten? info@dat-nederweert.nl

In deze uitgave gaan we ook in op het 10-jarig bestaansjubilieum van legoleverancier ToyPro en hebben we een gesprek met Stan

GUULKE ETEN & DRINKEN JOOST EN NICOLE

Heerschap en supermarktmanager Ducleaux Frijters over de opening van hun Albert Heijn supermarkt. Tot slot laten we ons ‘vertroetelen’ bij Naomi van Deursen. Zij licht toe waarom zij koos voor de beautysector. We zijn weer supertrots op deze uitgave. De vierde alweer! Dit betekent dat Dat. Magazine Nederweert één jaar bestaat!

2

DAT. Magazine Nederweert

VREIKE-HOF LEON EN ESTHER


In dit nummer 4

Frank: “Als ik ze zie stralen, dan ben ik pas tevreden”

6

….aldus Karin Wering, directeur/ eigenaar ToyPro

8

Bouwen is de enige optie om de woningmarkt uit het slop te halen - Marco Frissen

10

Ruud Smolenaers: “Belangrijker dat de mensen tevreden zijn, dan dat ik er veel aan heb verdiend”

12

Zorgeloos genieten? Laat je digitaal ontzorgen! - Glendi

14

Oncologisch Expertise Centrum Weert uniek in de regio

15

Stan Heerschap: “Met de Albert Heijn–formule kunnen we nog jaren vooruit!”

18

“Nederweert mag best tevreden zijn, ondanks de economische uitdagingen” - Ruud Joris

20

“Ik vind het fantastisch om mensen mooi te maken.” - Naomi van Deursen

22

Circulaire bedrijfsvoering: ‘kliekjes’ voor de varkens - Ons Boerenerf

8

14

20

Colofon Dat. Magazine Nederweert is een uitgave van samenwerkende, lokale en betrokken ondernemers: Sparkle Tekst & Communicatie, Drukkerij van Deursen, Marketing- en Mediabureau Dionacle. Dat. Magazine Nederweert wordt huis aan huis verspreid in Nederweert, Nederweert-Eind, Leveroy, Budschop, Ospel en Ospeldijk aan ca. 8500 huishoudens. Het volgende nummer van Dat. Magazine Nederweert verschijnt in juni 2022. facebook / Dat.watondernemendnederweertbezighoudt Copyright Op de inhoud van deze uitgave rust auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de uitgevende partij. Aansprakelijkheid De uitgevende partij is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in dit blad of voor onvoorziene gevolgen door onvolkomenheden. www.dat-nederweert.nl info@dat-nederweert.nl

3


Voor jongeren die het BBL-traject volgen en aan de slag willen Frank: “Als ik ze zie stralen, dan ben ik pas tevreden” Noem het een pré-midlife crisis, noem het een herbezinning op waar je nou écht blij van wordt. Hoe het ook zij, Frank Stienen (39) zegde na 17 jaren radicaal z’n baan op. Al snel vond hij een nieuw doel: begeleiding van jongeren die aan de slag willen. Via het bedrijf Salyn leidt hij BBL-leerlingen in het vmbo of mbo naar een toffe werkervaringsplek die écht bij ze past. INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS | AMBER UITERWIJK WINKEL

Denk eens terug aan je eigen jeugd. Wist je toen direct wat je wilde worden? Wist je naar welke school je wilde gaan? Bleek

Keuzes keuzes keuzes De cijfers liegen er niet om. Circa 28% van de eerstejaars

dat de juiste keuze? Was het eenvoudig om een stageplaats

studenten op een BBL-opleiding (een dag naar school, vier

te vinden? Of een werkplek? Als jouw antwoorden op deze

dagen per week stage) verlaat de opleiding nog voor het

vragen ‘ja’ zijn: gefeliciteerd! In de praktijk blijkt echter dat veel

tweede schooljaar. De reden is dat veel jongeren de verkeerde

jongeren op het vmbo en mbo door de bomen het bos niet

opleiding of leerwerkplek kiezen. “Heel jammer”, vindt Frank die

meer zien. Voor hen is er Salyn. Of gemakkelijker nog: Frank

veel van zichzelf in hen terugziet.

Stienen. Voortaan kun je hem gewoon bellen als je hulp nodig hebt bij het vinden van leerwerkplaatsen of een opleiding. Met

Ook hij vond het lastig om keuzes te maken toen hij jong was.

zijn ervaring als leraar in het voorgezet onderwijs (“Ik kreeg

Een baan in de techniek had hij geweldig gevonden - hij wilde

altijd de hommeles-klassen”) én door de manier waarop hij in

reizen en bruggen bouwen overal ter wereld - maar hij bleek

het leven staat (een kwajongen, maar in wezen een rete-braaf

slecht te zijn in natuurkunde. Wiskunde daarentegen ging

jong), is hij dé aangewezen persoon om ervoor te zorgen dat

hem goed af. Tja, wat te doen? Hij koos voor de opleiding tot

jongeren in het beroepsbegeleidend onderwijs (BBL) niet tussen

wiskundeleraar en besloot er vervolgens een poosje tussenuit

wal en schip geraken. Hij begeleidt hen naar een geschikte

te gaan. Hij werkte als au pair in Italië en reisde een jaar door

leerwerkplek en laat vervolgens niet meer los, totdat er een

Australië.

diploma is behaald.

4

DAT. Magazine Nederweert

INFO@SALYN.NL | WWW.SALYN.NL 06-50427005


Eenmaal terug in Nederland ging hij aan de slag bij het

Onder Salyns vleugels

Jan van Brabant College in Helmond. In zijn klassen trof Frank

Begeleiding via Salyn gaat door, ook na de diploma-uitreiking

met regelmaat ‘boefjes’, zoals hij ze noemt. Jongeren, die het

van het vmbo. De student valt niet in een gat, maar weet zich

lastig vinden zich aan de mores van de school te houden.

gesteund via Salyn. Veel jongeren hebben daar behoefte aan.

Jongeren die niet in de schoolbanken willen zitten, maar

Frank neemt hen als het ware in dienst en doet er alles aan

gewoon aan de slag willen. Die doelgroep heeft het hart van

om ze te laten slagen. Salyn betaalt zelfs de kosten voor een

Frank gestolen.

opleiding. Alle partijen hebben er voordeel bij. Het totale traject kost ouders niets. Opleidingen krijgen meer gemotiveerde jongeren in de klas die hun diploma halen. Werkgevers zien enthousiaste jongeren op de werkvloer die er, in de meeste gevallen, na hun eindexamen zelfs kunnen blijven werken.

Je kunt zelf overtuigd zijn van de kracht van Salyn. Maar beter nog is anderen voor je te laten spreken. Daarom deelt Frank graag enkele reacties.

“Ik geef ze mijn vertrouwen” De jongeren die via Salyn bij hem in traject komen, vinden iemand voor zich die recht door zee is, ze aanspreekt op hun verantwoordelijkheden, doelen én eisen stelt, hen belt en achter de vodden zit. Maar ook naar ze luistert. “Ik laat hen in hun waarde en geef ze mijn vertrouwen. Ik ga het gesprek met ze aan en vraag: ‘Vertel...wie ben je, wat wil je en wat vind je gaaf?’ Kortom, ik begeleid. Van opleidingskeuze tot leerwerkplek, van stageopdrachten tot diploma en uiteindelijk wellicht naar een baan bij een bedrijf waar iemand tot bloei kan komen. In de praktijk blijkt dat jongeren zeer gevoelig zijn voor begeleiding door een vreemde. Hoewel… Frank blijft nooit lang een vreemde. Daar zorgt hij wel voor. Hij is zeer toegankelijk. Iemand die snel het vertrouwen wint. Deze ruwe bolster heeft

Moeder: “Hey Frank, bedankt dat je alles zo super hebt opgepakt en geregeld. Toppie!” Leerwerkbedrijf: “Hij doet het hartstikke goed bij ons. Pakt alles aan wat hij krijgt en voert de werkzaamheden correct uit.” Student voor kennismaking: “Hoi Frank, kennismaking zie ik wel zitten omdat ik nogal moeilijk weet wat ik wil doen.” Student na kennismaking: “Dankjewel Frank. Jij bent echt een toffe gast en het was een goeie kennismaking. Ik verheug me erop dat ik binnenkort weer aan de slag kan. Hoe gaan we het aanpakken?”

een klein hartje dat klopt voor ‘boefjes’. Zijn pretoogjes verraden dat hij vertrouwen heeft in wat hij doet: “Als ik die gasten zie stralen op hun (leer)werkplek, dan voel ik me trots!”

Meer weten over de meerwaarde van Salyn en het recruitmenttraject door Frank Stienen? Aarzel niet, gun jouw kind die professionele begeleiding op weg naar een mooie toekomst.

Leerwerkplekken genoeg

Bel 06-50427005 of mail naar info@salyn.nl.

Binnen een groeiend netwerk van bedrijven en opleidingen gaat Frank op zoek naar een plek waar de student het beste gedijen zal. “Er zijn leerwerkplekken en banen genoeg in de techniek en in allerlei andere sectoren. Bedrijven staan te springen om personeel. Ik word dagelijks gebeld of ik iemand weet die voor hen kan komen werken. Het is dus niet zo dat er geen werk is voor de jeugd. Ze moeten alleen wel iets zien te vinden dat bij hen past. Dat vinden ze vaak lastig. Ik help ze daarbij.”

info@dat-nederweert.nl

5


….aldus Karin Wering, directeur/ eigenaar ToyPro In Dat.Magazine belichten we bekende en onbekende ondernemers. Een van hen is Karin Wering (58). Zij is het type ondernemer dat inspringt op kansen. De branche waarin zich die kans voordoet is van ondergeschikt belang. Noem haar een pionier. Van oorsprong is zij wiskunde- en natuurkundedocent. Zij belandde in de juridische uitgeverijwereld en was partner in een gitarenbedrijf. Als bij toeval kwam zij terecht in de LEGO. Daar zag zij tot dan toe onbenutte mogelijkheden. Tien jaren geleden was het nog niet mogelijk om met bol.comgemak losse LEGO-steentjes te bestellen. Terwijl er wel behoefte bleek aan een professioneel verkooppunt. Karin Wering stapte in deze nichemarkt en startte met de losse LEGO-verkoop. Dit is al 10 jaren de core business van ToyPro in Nederweert. Het uitgebreide aanbod, de snelle levering en goede service maken ToyPro uniek. Hoe het zo gekomen is en hoe het verder gaat, vertelt zij onderstaand. “We zijn klein begonnen met een kantoortje op de eerste etage van het pand waar ToyPro nu nog steeds is, op bedrijventerrein Pannenweg in Nederweert. Dat was in 2012. We zijn nu twee interne verhuizingen verder en de volgende verhuizing staat er aan te komen. Als bedrijf groeien we enorm hard. Bovendien willen we ook ruimte bieden aan nieuw assortiment. Wij kopen complete sets in, pakken ze uit, sorteren alle onderdelen en voegen ze als losse onderdelen toe aan ons magazijn. Zo INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS

ontstaat een uitgebreide voorraad met de meest uiteenlopende losse onderdelen.

6

DAT. Magazine Nederweert

WWW.TOYPRO.COM PANNENWEG 109B 6031 RK NEDERWEERT | +31 (0)495 585 612


We verzenden naar alle uithoeken van de wereld. Van Korea tot Noorwegen en van Amerika tot Nieuw-Zeeland. Onze website is daarop aangepast en beschikbaar in zes verschillende talen. De belangrijkste afnemers wonen in Amerika, Duitsland en Nederland. Daar wordt heel veel gespeeld met LEGO. Onze klanten zijn ouders die voor hun kinderen dat ene LEGOonderdeel zoeken dat is kwijtgeraakt. Maar ook volwassenen die zelf bouwwerken maken en daarvoor meer of specifieke onderdelen nodig hebben. LEGO heeft zich in principe altijd op de doelgroep kinderen en

Superleuk toch! Dat aantal zal nu alweer ruimschoots

jongeren gericht. Het is ontzettend goed voor de ontwikkeling

verdubbeld zijn, verwacht ik. Weer bijna tijd voor een feestje.

van de motoriek, het ruimtelijk inzicht en de creativiteit van kinderen. Ik vind dat ieder kind met LEGO zou moeten spelen.

Onlangs hebben we met z’n allen het tienjarig bestaan van

Bovendien is het super duurzaam. Niets weggooien dus, want

ToyPro gevierd. Hof van Schoor uit Nederweert-Eind verzorgde

jouw (klein)kinderen willen er gegarandeerd ook mee spelen. Je

een heerlijke High Tea voor de medewerkers. Weet je, al zijn we

zult er overigens versteld van staan hoeveel volwassenen met

dan een internationaal verkopend bedrijf, sommige dingen moet

LEGO bouwen. Die AFOLs, of wel Adult Fans Of LEGO maken

je lokaal regelen.

echt de mooiste creaties. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf ook voor ben gezwicht. Ieder jaar bouw ik een nieuw pand voor

Tien jaar ToyPro: “Er is meer LEGO in Nederweert dan je verwacht”

mijn straatje. Nu ben ik met een politiebureau bezig. Ik vind het leuker dan ik ooit had gedacht. Of onze medewerkers met LEGO bouwen weet ik niet, misschien dat ze na een werkdag wel genoeg blokjes hebben gezien.

Natuurlijk vergeten we ook onze klanten niet. Met een online

Wat ik wel weet is dat we een fantastische club medewerkers

treasure hunt kunnen zij ons jubileum meevieren. Op de website

hebben. Als team zorgen zij ervoor dat er dagelijks ruim 800

zijn 10 jubileumplaatjes verstopt. Als je ze alle tien vindt, maak je

bestellingen de deur uitgaan. Daar ben ik echt heel trots

kans op twee dagtickets naar LEGO-land. Of je krijgt een leuke

op. Wat ik overigens zeker zo belangrijk vind, is dat alle 30

troostprijs. Ook leuk toch?

medewerkers zich hier thuis voelen en betrokken zijn bij elkaar. Het gaat namelijk niet alleen om prestaties. Medemenselijkheid,

Al met al hoop ik dat we met de interne verhuizingen weer een

een opstapje of een tweede kans is zeker zo belangrijk. We

aantal jaren vooruit kunnen. De showroom gaat weg, maar het

geven bijvoorbeeld ook mensen met een afstand tot de

blijft mogelijk om via de webshop stenen, minifiguren en sets te

arbeidsmarkt een kans. Hier of via de Risse Groep. Daar heb

bestellen. Als je wilt kun je ze bijna direct ophalen. Nog voor je

ik overigens nog een leuk verhaal over! Luister…die LEGO

gebeld hebt dat je er aan komt, staat de bestelling klaar. Dat

bouwdozen worden bij de sociale werkplaats van de Risse

lukt je zelfs niet bij bol.com!!

Groep gesorteerd. Hoeveel er dat zijn, houden ze daar heel

De ruimte die we vrijspelen door de verplaatsing van de

goed bij. In 2018 vierden ze zelfs een klein feestje omdat ze voor

werkplekken, gebruiken we voor nieuwe LEGO-onderdelen.

ons 20 miljoen LEGO-onderdelen hadden gesorteerd.

Bij LEGO staan ze namelijk ook niet stil. Regelmatig komen er nieuwe bouwsets uit met andere onderdelen. Dat kunnen er wel 100 zijn per maand. Ook die nemen we op in ons assortiment. Daardoor is er echt meer LEGO in Nederweert dan je zou verwachten. Met al die nieuwe vormen en kleuren wordt het speelplezier alleen maar groter. Ook voor ons”, knipoogt Karin. Wist je dat… ToyPro ook dit jaar de LEGO-route Blökske Um sponsort? de gemeente Nederweert ToyPro heeft gevraagd een bouwpakket te ontwikkelen van een typisch Nederweerts gebouw? info@dat-nederweert.nl

7


Bouwen is de enige optie om de woningmarkt uit het slop te halen

Wilt u uw woning verkopen? Of juist een nieuwe woning kopen? Heeft u toch uw keuze laten vallen op verbouw van uw eigen woning of wilt u uw hypotheek oversluiten om te profiteren van de lage hypotheekrente? In al deze situaties heeft u een makelaar of taxateur nodig. Marco Frissen is al meer dan 27 jaren werkzaam als taxateur en makelaar, waarvan 16 jaren in Nederweert. Hij is op de hoogte van de woningmarkt en bekend met de gemeente Nederweert en omgeving.

INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS

Het tegenovergestelde doet zich ook voor. Marco (51) en zijn vrouw zochten in 1999 een geschikte

Door de overspannen woningmarkt verricht Marco veel taxaties

woonplaats als uitvalsbasis naar hun beider werkplekken. De

in de regio. Hij wordt ingeschakeld door financieel adviseurs,

een werkte destijds in Maastricht, de ander in Boxtel. Hun oog

banken of particulieren. De (nog) lage hypotheekrente

viel op Nederweert. Een fijn dorp, met goede voorzieningen qua

maakt het interessant om het huis te verbouwen in plaats

winkels, horeca, sport, onderwijs en vrije tijd. Bovendien gunstig

van een nieuwe woning te kopen. Daarentegen zijn de hoge

gelegen aan de A2. En zo geschiedde.

verkoopprijzen een stimulans om een huis juist nu te verkopen. In beide gevallen is een taxatie of waardebepaling nodig.

Hier startte Marco in 2006 als zelfstandig makelaar en taxateur. In die jaren was de woningmarkt

Marco bellen dus!

redelijk in evenwicht. Tegenwoordig is het aantal koopwoningen

Wat hem als makelaar onderscheidt is dat hij

beperkt en de vraag is groot. De markt staat onder druk. De

toegankelijk en benaderbaar is. Gewoon gewoon. Klanten

prijzen gaan door het dak en er wordt bijna structureel 10%

geven aan het fijn te vinden dat er één aanspreekpunt is:

overboden op de vraagprijs. Ideaal voor huizenverkopers, maar

Marco zelf. Hij verzorgt het verkooptraject van a tot z. Mocht

minder geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een woning.

je onderdelen van het verkoopproces persoonlijk willen uitvoeren, zoals foto’s of tekst maken voor de verkoopbrochure

Om de woningmarkt uit het slop te halen,

of geïnteresseerden rondleiden, dan kan dat ook. Het kan

is het volgens Marco nodig dat de gemeente Nederweert

behoorlijk schelen in makelaarskosten. Je kunt rekenen op

woningbouw stimuleert. Zowel in de huur- als de koopsector. Dit

informatie en ondersteuning van Marco. Hij is altijd op de

brengt de doorstroming op gang, waardoor kansen ontstaan

achtergrond beschikbaar.

voor starters en senioren. Een andere oplossing ziet Marco niet. Omdat de ontwikkeling van bouwprojecten ten minste twee

Voor meer informatie neemt u contact op via

jaren duurt, zijn de vooruitzichten niet rooskleurig.

info@frissenmakelaardij.nl of 0495-460736.

8

DAT. Magazine Nederweert

INFO@FRISSENMAKELAARDIJ.NL | WWW.FRISSENMAKELAARDIJ.NL SINT ANTONIUSPLEIN 10 6031 ED NEDERWEERT | 0495 - 460 736


Wat bindt de mensen en bedrijven in deze uitgave? Frank Stienen: “Het timmerbedrijf van Ruud Smolenaers kan een mogelijke werkplek voor mijn studenten zijn.” RUUD SMOLENAERS: “GLENDI VERZORGT SINDS DIT JAAR ONZE WEBSITE EN DIGITALE DIENSTVERLENING.” Ons Boerenerf: “Ruud Smolenaers heeft vorig jaar bij mijn broer Arjan een dakkapel geplaatst. In maart verbouwt hij bij ons de zolder en komen er twee dakkapellen.” Karin Wering: “Als oud-docent wis- en natuurkunde voel ik me nog steeds verbonden met opleidingen- en opleidingsinitiatieven. Zeker als die ook, of extra, oog hebben voor leerlingen die wat later of anders tot bloei komen. Bij ToyPro ruimen we altijd een plekje in voor een laatbloeier of herkanser.” Ruud Joris: “Als bedrijfscontactfunctionaris denk ik onder andere mee in de beantwoording van de vraag: waar kan de steeds groter wordende groep medewerkers van ToyPro de auto’s parkeren zonder de eigen loodsdeuren te blokkeren?” GLENDI: “VOOR ONCOLOGISCH EXPERTISE CENTRUM WEERT HEBBEN WE HET LOGO ONTWIKKELD EN ALS HUISSTIJL DOORGEVOERD NAAR EEN EFFICIËNTE WEBSITE.” Stan Heerschap: “De link tussen Stan Heerschap en ToyPro is Blökske um: van 30 april t/m 15 mei is er een leuke wandeling met veel LEGO-bouwwerkjes in de etalages in het centrum van Nederweert. Onze AH Heerschap-winkel is het startpunt. Je kunt bij ons de route ophalen.” Marco Frissen: “Ik heb onlangs nog taxatierapporten opgemaakt voor twee van de geïnterviewden.” info@dat-nederweert.nl

9


Ruud Smolenaers: “Belangrijker dat de mensen tevreden zijn, dan dat ik er veel aan heb verdiend” RUUD SMOLENAERS TIMMERWERKEN INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS

Als ik ’s avonds op m’n interviewafspraak verschijn en op de voordeurbel druk, roept Ruud Smolenaers (32) vanuit de zijdeur naar me. Op kousenvoeten en de overall nog aan, heet hij me welkom. We gaan zitten in de aanbouw met keuken. Daarin bevindt zich een fantastisch en sfeervol verlicht dakraam. “Leuk hè, zelf gemaakt!”, ginnegapt Ruud. Het is inderdaad een dakraam om van te smullen. Je kunt er onder de sterrenhemel eten, bij wijze van spreken dan. Het is ook een fijne plek voor een gezellig interview.

10

DAT. Magazine Nederweert

WWW.TIMMERWERKENLIMBURG.NL | INFO@TIMMERWERKENLIMBURG.NL BOEKET 21 C, 6031 PR NEDERWEERT | +31(0)6 - 253 154 65


Ruud startte in 2009 voor zichzelf. Tien jaren later nam hij twee medewerkers aan en in 2021 kreeg hij de sleutel van zijn nieuwe bedrijfspand. Coronatijd heeft het bedrijf een enorme duw in de rug gegeven: in die periode verbouwden mensen hun huis in plaats van op vakantie te gaan. Nog steeds loopt hij over van het werk, lokaal maar ook regionaal. Daarom is hij naarstig op zoek naar meer personeel.

Eerlijk advies, goed product, mooie prijs Ruud is rap van tong en hartelijk van lach. Een bourgondisch uiterlijk en ontwapenend gezicht. Zo iemand kun je niet anders dan aardig vinden. Zijn lach verbergt ook een plukje zorg en verdriet. Over de ziekte die zijn vrouw Linda trof. En over het

vreemd. Zijn antwoorden op mijn vragen zijn rap en concreet. Er

overlijden van zijn vader, die op 56-jarige leeftijd in Ruuds armen

zit geen licht tussen vraag en antwoord. Ruud denkt en handelt

stierf. Naar men zegt, lijkt Ruud sprekend op zijn vader Theu.

snel. Hij combineert dat enerzijds met jovialiteit, anderzijds met

Niet alleen qua uiterlijk. Kennelijk had pa ook een vlotte babbel

een duidelijke drang tot structuur. Werkprocessen voor veel

en een duidelijke mening.

voorkomende klussen zijn gestandaardiseerd, zijn werkbussen zijn adequaat én aan het eind van de dag weer volledig

Dit zijn van die mensen waarvan je accepteert dat ze het niet

aangevuld, gereedschap is degelijk en het inmeten van werk is

met je eens zijn. In het geval van Ruud heet dat advies. Want,

op een haar na secuur. Tegenwoordig kan de planning echter

als Ruud niet achter een verzoek of idee staat, dan zal hij niet

iets uit de pas lopen. Dat is waar klanten rekening mee moeten

nalaten de klant een eerlijk advies te geven. Hij wil kwaliteit

houden. De levertijd van materialen is namelijk ongewis, de

leveren, geen half werk. Dat kost meer, maar levert de klant op

prijs daarvan ook. Zijn uitgangspunt is: komt goed. Dat is het

de lange termijn ook meer plezier op. Voor een dubbeltje op de

vertrouwen dat hij de klant geeft.

eerste rang willen zitten, kost – volgens hem – op termijn veel meer dan dat dubbeltje om het te herstellen. Daarom levert hij

Allround timmerbedrijf

een kwalitatief totaalproduct tegen een mooie prijs. Hij vindt

‘Voor al uw timmerwerkzaamheden in- en rondom uw huis

het belangrijker dat de klant tevreden is, dan dat hij er veel aan

of bedrijf’, staat op zijn website. Met zijn team zorgt hij

verdient. Goed advies betaalt zich immers niet alleen in geld

ervoor dat tot in de wijde omtrek klanten kunnen rekenen op

terug.

perfect ingemeten ramen, deuren, kozijnen, daken, dakramen

Komt goed

en dakkapellen, overkappingen, carports en aanbouwen. Zijn bedrijfsmotto is niet voor niets: ‘(In)meten is weten’. Dit

Het ondernemerschap is Ruud niet van huis uit meegegeven.

komt extra goed van pas bij het maken en plaatsen van

Dat hij timmerman wilde worden wel. Dat wist hij van kleins af

dakkapellen, de specialisatie van dit allround timmerbedrijf.

aan al. Geen twijfel mogelijk. Overigens is twijfelen Ruud totaal

Hij stelt de dakkapellen zelf samen in zijn vorig jaar in gebruik genomen werkplaats in Boeket (Nederweert) en voorziet ze van onderhoudsvrije kunststofkozijnen, goed hang- en sluitwerk en desgewenst netjes weggewerkte rolluiken.

Van niets iets maken Lange afstanden rijden naar een karwei vindt Ruud zonde van de tijd. Al die uren moeten immers ook betaald worden. Veel liever werkt hij in de regio. De afwisseling in karweien trekt hem in het werk. Van niets iets maken. Met de mensen meedenken en zorgen dat ze trots kunnen zijn op het eindresultaat. Zijn tofste opdracht? Een overkapping in Western Red Cedar ergens in Zuid-Limburg. “De mensen hadden een wens, maar geen flauw idee hoe dat uit te voeren. Ik zei: ‘Ik kan alleen mijn fantasie laten zien.’ We hebben wat zitten tekenen en uiteindelijk heb ik niet alleen de overkapping kunnen maken, maar hebben we ook meteen de hele tuin aangepakt. Het resultaat was fantastisch!” info@dat-nederweert.nl

11


Zorgeloos genieten? Laat je digitaal ontzorgen! De wereld verdigitaliseert in rap tempo. Thuiswerken

1 en 1 = 3

in coronatijd heeft daar behoorlijk aan bijgedragen.

Glendi - Digital Solutions is een voorbeeld waarbij het geheel

Ook de economische ontwikkelingen zorgen voor een

ontstaat meerwaarde en efficiency.

steeds groter wordende vraag naar digitalisering.

De uit Ospel afkomstige Glenn speelt al 25 jaren bij voetbalclub

meer is dan de som der delen. Ofwel, door samenwerking

Het jonge Nederweerter IT-bedrijf Glendi draait daar

RKSVO. Samen met zijn Femke heeft hij een dochter en is er

z’n hand niet voor om. Dit fullservicebureau is van alle

houtbewerking bij TSO St. Jansberg in Maaseik. Glenn zat in

digitale markten thuis.

rommelmarkt thuiskwamen met zes computers. Hij maakte er

De bedrijfsnaam ‘Glendi’ is eenvoudigweg de combinatie van hun voornamen. Het verwoordt ook hun efficiënte combinatie in dienstverlening. “Geen poespas, gewoon doen wat we beloven!”, zeggen

is een tweede kindje op komst. Glenn volgde de opleiding het derde jaar van zijn opleiding toen zijn opa en oma van de één computer van. “Dat is veel leuker dan houtbewerken”, dacht hij. En dus verruilde hij hamer en beitel voor een IT-opleiding in Eindhoven. Zijn stageplek werd ook zijn werkplek, totdat zijn werkgever hem vroeg om als ZZP’er bij hen aan de slag te gaan. Zelfstandigheid wilde Glenn eigenlijk al langer. Dit was het laatste zetje. Martens-IT.nl zag het licht.

beiden. Kortom, maak kennis met Glendi. Of wel

Dion is geboren en getogen in Eindhoven. Hij woont sinds

GLENn Martens (31) en DIon Zwartjens (32), jouw

2015 in de gemeente Nederweert. Hij voelt zich betrokken bij het ondernemersleven en de verenigingen. In de avonduren

specialisten bij digitale vraagstukken.

wandelt hij graag met de hond, of speelt hij darts bij ’t Haasje in Ospel. Na zijn studie International Business en Small Business & Retail Management maakte hij in de praktijk kennis met het ondernemersleven. Van een bijbaan in de supermarkt rolde hij de verhuurmakelaardij in. In die periode leerde hij zijn Romy kennen, met wie hij getrouwd is en een prachtige zoon heeft. Ruim vier jaren geleden besloot deze creatieve positieve optimist, zoals hij zichzelf noemt, de gok te wagen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Onder de bedrijfsnaam Marketing- en Mediabureau Dionacle ging hij aan de slag in de web- en vormgevingsbranche. Dat bleek een van de beste keuzes ooit te zijn geweest. Bij een gezamenlijke opdrachtgever stuitte de gedegen ITspecialist op de creatieve marketing- en mediaspecialist. Zoals dat gaat, kwam van het een het ander. Dion: “Al brainstormend kwamen wij tot de conclusie dat door samen te werken kansen ontstonden die wij niet konden laten liggen.” Dat was augustus

INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE NEDERWEERT24

2021. Inmiddels zijn zij ruim een half jaar verder en is hun gezamenlijke bedrijf Glendi - Digital Solutions een feit.

12

DAT. Magazine Nederweert

WWW.GLENDI.NL | INFO@GLENDI.NL PANNENWEG 231 6031 RK NEDERWEERT | 085 06 02 613


Volledig ontzorgen via één aanspreekpunt

dit erkende leerbedrijf. Hun stip op de horizon is een regionaal

“Samen kunnen we een breder en completer dienstenpakket

opererend IT-bedrijf met een beperkt deskundig team. “We willen

aanbieden”, aldus Glenn. “We merken dat onze klanten het

groot worden door klein te blijven”, benadrukt Dion. “Zo blijft

prettig vinden dat zij al hun branding, web én IT-vragen bij één

Glendi beheersbaar én herkenbaar voor de klant.”

partij kunnen neerleggen. Beschouw ons dienstenpakket als een opeenvolging van activiteiten van alles wat je persoonlijk of

Afspraak is afspraak

bedrijfsmatig nodig kunt hebben. Van de concrete aanschaf en

Dion en Glenn realiseren zich maar al te goed dat eerlijkheid

inrichting van jouw (refurbished) laptop of randapparatuur, tot

het langst duurt. Zij zijn transparant in hun communicatie, geven

systeembeheer en licenties. Van domeinregistratie, hosting en

betrouwbaar advies tegen een eerlijk tarief. En, het belangrijkste,

inrichting van een website tot de branding van jouw bedrijf. Van

zij komen hun afspraken na. Dion verwoordt het als volgt: “Wij

advies tot service en reparatie.”

denken met onze klanten mee. Daar ligt onze kracht. We geven een eerlijk advies. Wij verkopen geen verkooppraatjes, maar

Dion: “Eén aanspreekpunt voor alle online en offline IT-

geven onze oprechte mening. Dat is wat je zelf ook zou willen als

vraagstukken. Dat noemen wij volledig ontzorgen. Op die

klant. Dus behandelen we hen zoals we zelf behandeld willen

manier kunnen we sneller schakelen en efficiënter resultaten

worden.”

behalen. Daardoor hoeft de klant uiteindelijk minder kosten

Glenn vult aan: “We versterken elkaar met onze expertise.

te maken. We hebben zo goed als alle disciplines onder één

Full service betekent bij ons ook daadwerkelijk full service.

dak. Daar waar nodig schakelen we ons powerteam in van

Indien nodig komen we bij de mensen thuis of op kantoor om

fotografen, marketeers, tekstschrijvers en drukkers.”

apparatuur aan te sluiten en te installeren. Daarna kan de klant direct aan de slag. Zonder gedoe. Als er iets is, bel ons. We zijn

Hun passie en aanpak zorgen voor een vliegende start. Klanten

altijd bereikbaar, ook in het weekend. Geen probleem. Service en

weten het jonge bedrijf goed te vinden. Uitbreiding van

ondersteuning staan hoog in ons Glendi-vaandel. Wij doen waar

personeel ligt op de loer. De eerste student loopt al stage bij

wij goed in zijn. Daardoor kun jij doen waar jij goed in bent.”

Wat maakt Glendi uniek? Bespaar op de maandelijkse kosten

Veiligheid

Dankzij de korte interne lijnen kunnen we

Regelmatige controles, checks en back-ups

gereduceerde tarieven aanbieden. Daardoor kun jij

verminderen de kans op lekkages in de beveiliging en

kosten besparen.

verhogen de veiligheid van je website of webshop.

(Bijna) alles onder één dak

Voorkomen van storingen

Dat noemen we nou pure digitale ontzorging.

Tijdig onderhoud verkleint de kans op storingen.

7 dagen per week support Wij staan voor je klaar. Ook in het weekend en in de avond.

info@dat-nederweert.nl

13


Oncologisch Expertise Centrum Weert uniek in de regio Al jaren twijfelde Lieke Stultjens (41) uit Weert tussen een eigen oncologisch centrum starten waar kankerpatiënten slechts eenmaal hun situatie hoeven toe te lichten, waar zij al hun praktische vragen kunnen stellen én waar zij concreet geholpen worden. Of blijven werken als oncologisch fysiotherapeut met de zekerheden van een werknemer. Haar ondernemersgeest won het van de zekerheden. En zo opende zij, samen met een specialistisch team, in oktober 2021 het eerste Oncologisch Expertise Centrum in Weert. Uniek in de regio Limburg-Brabant. INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS

Lieke: “Wij zijn het eerste centrum waar de eerstelijns zorg

De ervaring die ik als oncologisch en oedeemfysiotherapeut heb

in het kader van oncologie onder een dak gehuisvest is.

opgedaan bij diverse gerenommeerde ziekenhuizen neem ik mee

Oncologische zorg buiten het ziekenhuis bestaat, maar

in het OECW. Maar daar blijft het niet bij. Ik ben steeds op zoek

meestal zijn de diverse disciplines los van elkaar georganiseerd

naar innovaties die het leven van een kankerpatiënt draaglijker

en op verschillende locaties. Bij het Oncologisch Expertise

maken en het ongemak verminderen.

Centrum Weert (OECW) hoef je maar naar één plek voor fysio- en ergotherapie, oedeemtherapie, sportabonnementen,

Mijn betrokkenheid bij een patiënt is groot. Dat was altijd al zo

preventie en leefstijlverandering. Je kunt er ook terecht voor

en nu in het OECW ook. De kaartjes die we al gekregen hebben

de gespecialiseerde huid- en schoonheidsspecialiste, een

onderstrepen dat. Iemand schreef: “Dankjewel voor je zorg,

passend haarstuk, protheses en op de persoon afgestemde

tips, adviezen, gesprekken, trainingen, grapjes en eerlijkheid en

lingerie. Het is tevens de plek voor voetzorg, compressie- en

dat je er was toen ik het nodig had.” Dergelijke bedankkaartjes

steunkousenzorg, diëtetiek én professionele coaching.

motiveren mij. Dan heb ik dus echt wat kunnen betekenen voor iemand.

Waar de medische behandeling in het ziekenhuis ophoudt, gaan wij verder. We pakken het estafettestokje als het ware

Was het verstandig om deze praktijk te beginnen? Ja, ik doe nu

op. Wij behandelen niet alleen vanuit de medische invalshoek,

volledig waar ik gelukkig van word, met deskundigen om me

maar stemmen volledig af op wat de patiënt nodig heeft om

heen die met passie hun werk doen om het leven van patiënten

praktische, fysieke of mentale doelen te bereiken. Tijdens het

zo comfortabel mogelijk te maken.”

intakegesprek worden de vragen en wensen van de patiënt besproken. Vervolgens kan alles achterelkaar gepland worden.

Niet voor niets werd het Oncologisch Expertise Centrum Weert

Dit is minder belastend voor de patiënt en geeft mentaal rust.

genomineerd voor de Rabobank Verbindingsprijs 2021, de regionale prijs voor bijzondere samenwerkingsverbanden.

We werken in een netwerk van gespecialiseerde organisaties en ziekenhuizen. Ook onderhouden we intensieve contacten met

Lees meer over het OECW en wat het voor

het Toon Hermans Huis en met de gespecialiseerde borstkanker

(borst)kankerpatiënten kan betekenen op www.oecw.nl

locatie Alexander Monro in het St. Jans Gasthuis in Weert.

14

DAT. Magazine Nederweert

INFO@OECW.NL | WWW.OECW.NL BIEST 37 6001AP WEERT | 0495 782 010


Stan Heerschap: “Met de Albert Heijnformule kunnen we nog jaren vooruit!” Op 15 maart 2022 werd de Albert Heijn Heerschap-supermarkt in Nederweert geopend. Met livemuziek, een DJ, feestelijke steltlopers, gratis vlaai van Bakkerij Heerschap voor de eerste 150 klanten, een bosje bloemen bij besteding van 25 euro, allerlei acties én – niet te vergeten – een meet & greet met de bekende AH-hamster. Iedereen die dat wilde kon met de hamster op de foto, ter ere van de feestelijke opening. Stan Heerschap: “De moderne AH-supermarkt is een aanwinst voor Nederweert, met veel versproducten, gemak en digitale innovaties. Met deze formule kunnen we nog jaren vooruit!” INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS | AMBER UITERWIJK WINKEL

DUCLEAUX FRIJTERS & STAN HEERSCHAP

HEERSCHAP GROEP IS ER TROTS OP WEER EEN MOOIE WINKEL TE KUNNEN OPLEVEREN ONDER DE VLAG VAN ALBERT HEIJN. VAN GEEL NAAR BLAUW, HOE DEDEN ZE DAT NOU? SCAN DE QR-CODE EN ONTDEK.

info@dat-nederweert.nl

15


The American Dream In gesprek met supermarktmanager Ducleaux Frijters (32) en eigenaar/directeur Stan Heerschap (49). Ducleaux groeide op in een ondernemersgezin. Zijn ouders hadden een champignonkwekerij in Ospel. Tijdens zijn mbo-opleiding had Ducleaux een bijbaantje in een van de Heerschap-supermarkten. Nadat hij werd ‘gescout’ door de Heerschap Groep, kon hij werkervaring opdoen in hun andere supermarktvestigingen. Nu is hij supermarktmanager van de vestiging in Nederweert. Een mooi voorbeeld van doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Ducleaux leeft ‘The American Dream’, volgens Stan. Die daar overigens ook over kan

Niet veel later opende de familie een supermarkt in Weert, in de

meepraten. Hij wijst op de fotowand in de spreekkamer. Daarop

wijk Moesel. De bakkerij groeide mee. Bakkerij Heerschap staat

is de groei en ontwikkeling van het familiebedrijf te zien.

als moederbedrijf aan de basis van het succes van Heerschap Groep. Stan Heerschap is trots dat hij als tweede generatie dit

Het was in het jaar 1966 dat de ouders van Stan (John en Toos

succes mag voortzetten. Het concern bestaat nu uit vijf grote

Heerschap) in Roggel een bakkerij overnamen met bovenwoning

supermarkten, een bakkerswinkel in de thuishaven Roggel en

en naastgelegen café. De echtelieden betrokken de bakkerij,

een hypermoderne ambachtelijke bakkerij op bedrijventerrein

het café werd aan een andere ondernemer gegund. Omdat je

Pannenweg II in Nederweert.

op één been niet kunt staan, zocht vader Heerschap na verloop van tijd een tweede locatie. Die vond hij bij Camping De Leistert

Slopen, bouwen en parkeren

in Roggel. Het werd een kleine winkel met een groots aanbod

“Om een efficiënte routing te realiseren in de nieuwe winkel

voor die tijd. Levensmiddelen, campingartikelen, speelgoed én

was het beter dat zowel de barbershop als het pand van Alda

bakkerij. Het was een succes in de zomermaanden, maar in de

Creatief – beide aan de Kerkstraat – zouden verplaatsen”, licht

wintermaanden was het magertjes. Vader en moeder zochten

Stan toe. De sloop van pand Alda riep veel weerstand op.

naar een manier om de pieken en dalen in omzet te stabiliseren.

Stan Heerschap begrijpt de sentimenten, maar weerlegt deze

De verkoop van een breed assortiment beviel vader Heerschap

rationeel. “Het was technisch niet mogelijk om op een veilige

wel en dus nam hij in 1972 de VIVO-supermarkt in Nederweert

manier de gevel te behouden. De onderliggende kelder zou

over. Hij plaatste een ruim aanbod in de schappen, destijds

het onmogelijk gemaakt hebben om het winkeloppervlak te

heel gedurfd. “Geen drie flessen melk op het schap, maar 50”,

verruimen. Van meet af aan was het onze bedoeling om de

meldt Stan. “Onbeperkt in plaats van beperkt aanbod. Dat is

gevel van het pand te herbouwen zoals het ooit is geweest.

onze bedrijfsfilosofie gebleven. Je moet durven presenteren. Dat

Veel mensen wisten dat echter niet en dachten dat er iets heel

maakt de winkelervaring van klanten prettiger.”

anders voor in de plaats zou komen.

16

DAT. Magazine Nederweert


in het land. We verkopen geen ‘supermarktvlaaien’, maar ambachtelijke vlaaien en gebak.” De klant kan voortaan profiteren van de bekende AHcampagnes, spaar-en bonusacties, prijsfavorieten en persoonlijke Bonus Box aanbiedingen. “En dan hebben we natuurlijk de spaaractie voor het Nederweerter festival Raadpop. Klanten kunnen sparen voor korting op een entreeticket”, benadrukt Ducleaux.

Meer aandacht voor klanten Nu het eindresultaat zichtbaar is, krijgen we gelukkig weer

De eigenaar of huurder van een pand sluit een contract af met

positieve reacties. Eigenlijk”, zo stelt Stan, “is de gevel qua

een keten om een supermarktformule te kunnen doorvoeren in

uitstraling nu authentieker dan het recentelijk was. “Weliswaar

dat pand. Op die manier konden de ouders van Stan destijds

gemetseld met nieuwe bakstenen, maar in uiterlijk gelijkend

starten met de VIVO-formule, die later Super werd, daarna

op het pand uit 1906. De ramen aan de Kerkstraat hebben we

Super de Boer en vervolgens Jumbo. Wegens recentelijke afloop

voorzien van historische Nederweerter foto’s.”

van het contract met Jumbo koos de Heerschap Groep voor de AH-formule.

Het gevolg van een groter winkeloppervlak is dat er naar de gemeentelijke parkeernorm meer parkeerplaatsen nodig zijn.

De reden dat Heerschap gekozen heeft voor de AH-formule

Dat is echter niet eenvoudig te realiseren op het bestaande

ligt voor de hand. “Ze zijn marktleider in Nederland en lopen

parkeerterrein. Om de doorstroom te vergroten, voerde de

voor op technologisch gebied. AH biedt veel versproducten,

gemeente kort parkeren in met blauwe zone. Dit stuitte op

gemak en digitale innovaties”, aldus Stan Heerschap. “Een

verzet. Samen met omwonenden en de Ondernemersvereniging

voorbeeld daarvan is de zelfscan en de daaraan gekoppelde

Nederweert (OVN) bekeek het team van Stan Heerschap

bonusaanbiedingen voor geregistreerde klanten. Het is niet

de parkeermogelijkheden in de omgeving. Uit de eerste

alleen een service voor de klant, maar ook een efficiënte wijze

inventarisatie bleek dat lang parkeren in de omgeving te

van bedrijfsvoering.”

realiseren is, waardoor het parkeerterrein bij de AH op termijn wat ‘blauwer’ kan worden. “Dan hebben we win-win dus”,

Dit laat onverlet dat mensen nog steeds behoefte hebben aan

stelt Stan. “We bekijken nu met de gemeente, omwonenden

contact. Ducleaux gaat dat niet uit de weg. De supermarkt heeft

en OVN of er al parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden.

immers ook een sociale functie, beaamt hij. “Sommige klanten

Daarvoor hoeven we het door de gemeente aangekondigde

komen meerdere malen per dag langs, niet per se om iets te

parkeeronderzoek niet af te wachten.”

kopen, maar om gezellig met een van onze medewerkers te praten. Dat kan. Daarvoor is in onze nieuwe winkel zelfs meer

Wat er verandert, wat hetzelfde blijft

gelegenheid. Er zijn acht zelfscankassa's en twee traditionele

Ducleaux: “We weten dat klanten erg gehecht zijn aan ‘hun’

kassa's. Hierdoor krijgen onze medewerkers meer ruimte om de

winkel en vertrouwd zijn met de routing en de producten. De

klant te helpen en te woord te staan. Goed GastHeerschap is

verandering van een winkelconcept is altijd even wennen, maar

onze hoofddoelstelling.”

we beloven iedereen dat het gaat bevallen. Onze winkels in Moesel, Boshoven en Leuken zijn al veranderd van Jumbo naar Albert Heijn en onze klanten zijn er positief over.” De locatie ging volledig op de schop om te voldoen aan de Albert Heijn-inrichtingsformule. De winkel oogt daardoor frisser en opener. Het assortiment is zowel breder (meer productgroepen) als dieper (meer varianten per productgroep). Vooraan in de winkel is een groot groenten- en fruitplein. “Heerschap blijft Heerschap, ondanks alle veranderingen. Dat betekent dat alle medewerkers blijven. En dus verandert ook de service niet. Dat wordt beter zelfs. Wat vanzelfsprekend ook blijft is het vertrouwde brood- en banketaanbod van Bakkerij Heerschap, rechtstreeks uit de ambachtelijke bakkerij. Dat onderscheidt de AH-Heerschapwinkels van andere AH’s BAKKERIJ@HEERSCHAPGROEP.NL | WWW.BAKKERIJHEERSCHAP.NL TITANIUMSTRAAT 18 6031 TV NEDERWEERT | 0475-491320

info@dat-nederweert.nl

17


“Nederweert mag best tevreden zijn, ondanks de economische uitdagingen” BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARIS RUUD JORIS

Zijn eerste werkdag was in mei 2020, midden in coronatijd. Gelegenheid om collega’s en ondernemers te ontmoeten was beperkt. Thuiswerken en online vergaderen was het motto. Daar komt verandering in. In 2022 is de bedrijfscontactfunctionaris Ruud Joris meer zichtbaar voor ondernemend Nederweert. INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS | AMBER UITERWIJK WINKEL

De lezer denkt nu: ‘OK… en waarvoor precies kan ik nu bij Ruud terecht?’ De bedrijfscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor

“Ondernemers vragen niet zo gauw om hulp. Zij lossen

alle bedrijven in alle kernen van de gemeente Nederweert.

problemen zelf op. Daar zijn ze ten slotte ondernemer voor.

Ruud praat met ondernemers, vertaalt hun wensen en

Toch kan de overheid veel betekenen. In coronatijd hebben we

behoeften naar de vakambtenaar, adviseert en koppelt terug.

geprobeerd de doelgroep zoveel mogelijk financieel te helpen

Namens de gemeente Nederweert zit hij in het bestuur van

via de steunmaatregelen van het rijk. Waar we als gemeente

Parkmanagement Pannenweg II. Ook spreekt hij regelmatig

maatwerk kunnen leveren, doen we dat. We denken mee en

met Ondernemersvereniging Nederweert (OVN). Voor het

kijken samen naar oplossingen of alternatieven. Bovendien

beleidsonderdeel economie is Ruud aanwezig bij overleggen

kunnen ondernemers bij mij terecht voor toelichting en advies

van de Samenwerkende Midden-Limburgse gemeenten,

over regelgeving, bestemmingsplannen en vergunningen.”

bestaande uit Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Hij schuift regelmatig aan bij

Dat is helder. Jij bent hun aanspreekpunt. Ook voor vestiging

overleggen van Keyport, een netwerkorganisatie die onderwijs,

en uitbreiding. Dat brengt me op de volgende vraag: zijn er nog

ondernemers en overheid met elkaar verbindt. Kortom, de

mogelijkheden op de bedrijventerreinen?

bedrijfscontactfunctionaris zit als een spin in een uitgebreid

“We willen gevestigde en startende ondernemers zo goed

economisch web. Ruud: “Ik wil op de hoogte zijn van de lokale,

mogelijk faciliteren en hen de ruimte bieden die ze nodig

regionale en provinciale ontwikkelingen. Met die kennis kan

hebben. In de afgelopen periode stond een aantal bedrijven in

ik initiatieven en bedrijven met elkaar verbinden. Daardoor

de overlevingsmodus. Die durven zich nu weer wat meer op de

ontstaat wederzijds meerwaarde.”

toekomst te richten. Dit betekent ook dat de vraag naar kavels voorzichtig toeneemt.

18

DAT. Magazine Nederweert

R.JORIS@NEDERWEERT.NL | WWW.NEDERWEERT.NL/BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARIS RAADHUISPLEIN 1 6031VR NEDERWEERT | 0495 - 677 111


We hebben in 2020 de laatste kavel op Pannenweg II verkocht. De vraag is nu: moeten we een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen? Hoe groot is de vraag en aan welk type bedrijven kan en wil de gemeente Nederweert ruimte bieden? Dat moeten we goed in beeld brengen. Weert en Nederweert zijn aantrekkelijke vestigingsplaatsen door onder andere de aanwezigheid van de A2 en de aanvoermogelijkheden over de kanalen. De gemeente Nederweert wordt positief gewaardeerd als vestigingsgemeente, mede door de flexibele houding en de goede samenwerking. Dat willen we graag zo houden. Daarom kiezen we ervoor om ruimte te bieden aan lokale ondernemers

MARTIEN FRENKEN (ONDERNEMER EN BESTUURSLID PARKMANAGEMENT PANNENWEG)

en het mkb. Ook als zij willen uitbreiden of verplaatsen.

We betrekken hen in plannen en zij betrekken ons bij hun

Nederweert kent een behoorlijk aantal familiebedrijven.

ideeën, wensen en behoeften. We juichen de vestiging van

Bovendien is het percentage werknemers uit deze omgeving

jonge ondernemers toe. Die dragen bij aan de leefbaarheid van

hoog. Die bedrijven willen we niet verliezen. Een en ander

een kern.

brengt niet alleen vraagstukken met zich mee over de grootte

Er zijn enkele specifieke locaties die onze aandacht behoeven,

van een bedrijventerrein, maar heeft ook consequenties voor de

zoals het gebied rond de Lambertushof en Kerkstraat-Noord

arbeidsmarkt en de woningmarkt. We willen (nieuwe) inwoners

(richting Strateris). We vinden het belangrijk om goede

van Nederweert een mooie woon-, werk- en leefomgeving

verbindingen te behouden tussen de diverse winkelgebieden

bieden.”

en die te verlevendigen. De doorgang van de Kerkstraat naar de nieuwe supermarkt met appartementencomplex nabij

Nederweert bevindt zich dus in een spagaat. Voor uitbreiding

het gemeentehuis is daar een goed voorbeeld van. Dit soort

van bedrijventerreinen is weinig ruimte en niets doen is geen

ontwikkelingen willen we stimuleren, zodat het niet alleen voor

optie.

onze inwoners fijn verblijven is, maar ook toeristen er hun draai

“Het is maar net hoe je het bekijkt. We focussen niet

kunnen vinden.”

alleen op nieuw gebied. We bekijken zorgvuldig hoe we de bestaande bedrijventerreinen efficiënter, duurzamer en

Coronatijd was niet de meest geschikte tijd om in een nieuwe

toekomstbestendiger kunnen inrichten. De bedrijventerreinen

functie te beginnen. Heb je toch jouw draai al kunnen vinden in

van de toekomst zijn niet meer zoals we ze nu kennen. We zetten

Nederweert?

bewust in op duurzaamheid, waterbeheer (klimaatadaptatie),

“Ja hoor. Nederweert is een fijne gemeente om voor te werken.

meer groen, energiezuinige toepassingen en gezamenlijke

De mensen zijn open en de lijnen zijn kort. Het thuiswerken en

inkoop daar waar mogelijk. Bovendien stimuleren we

online vergaderen in de afgelopen tijd ben ik eerlijk gezegd

ondernemers om meer circulair te denken. Dit betekent

wel beu. Ik wil de ondernemers persoonlijk ontmoeten en het

hergebruik van materialen en reststoffen. Daar zijn allerlei

gesprek met ze aan gaan. Ophalen wat er leeft en samen

innovatieve mogelijkheden voor.

oplossingen zoeken voor vraagstukken. Dus, als er iets is? Maak een afspraak, dan gaan we samen het gesprek aan.”

Niets doen is inderdaad geen optie. Het is onvermijdelijk dat er dan bedrijven vertrekken. Dus zetten we op diverse manieren in op het behoud van het goede ondernemersklimaat in Nederweert. Samen met de gemeente Weert bekijken we hoe we ook in de toekomst aan de vestigingsvraag te kunnen voldoen.” Hoe staat het met de ontwikkeling van de centrumwinkelgebied? “Ik denk dat Nederweert het best goed doet. Er is bijna geen leegstand. Samen met de winkeliers proberen we het centrum aantrekkelijk te houden, door een mooi en gevarieerd winkelaanbod, door goede bereikbaarheid en voorzieningen en met uitstekende horeca. De OVN houdt ons daarin scherp.

info@dat-nederweert.nl

19


“Ik vind het fantastisch om mensen mooi te maken” NAOMI – BEAUTY, HAIR & NAILS

20

DAT. Magazine Nederweert


NAOMIVANDEURSEN1998@GMAIL.COM | 06 12308732

INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS

Een vrolijk gesprek met een vrolijke meid: Naomi van Deursen (24), kapster, visagiste en nagelstyliste. Telg uit een Nederweerter drukkersfamilie. Houdt van gezelligheid en een feestje, een echt familiemens. Van huis uit carnavalist in hart en nieren. Eind februari had ze de salon dan ook gesloten voor enkele dagen Vastelaovendj. Een mooi moment voor een gesprekje. Ha Naomi, vertel ‘ns. Hoe is het zo gekomen?

Klanten zijn je vaak heel dankbaar. Want zeg nou zelf, ‘als je haar maar goed zit.’ Mijn specialiteit is

“Ik wist altijd al dat ik kapster wilde worden, met

het kleuren via balayages en het aanbrengen van

een eigen salon. Ik heb de opleiding nagelstylist en

highlights. Maar ik heb nog veel meer in huis.

hairstylist gevolgd. In 2017 ben ik gaan werken en heb ik ervaring opgedaan bij een aantal salons. Om

Mijn focus ligt op het totaalplaatje. Ik merk dat klanten

het totaalplaatje te kunnen bieden, heb ik ook een

het fijn vinden dat ik het allemaal kan aanbieden. Ze

visagieopleiding gevolgd. Daar ben ik in januari 2022

hoeven maar naar één plek toe. Die afwisseling in mijn

voor geslaagd. Tussendoor heb ik allerlei cursussen

werk vind ik leuk. Elke dag is anders en alle klanten zijn

gedaan.“

uniek. Met ieder van hen heb ik weer een ander leuk gesprek.”

Sinds wanneer ben je voor jezelf bezig? “Op 1 november 2020 heb ik de eerste klanten in

Waar sta jij over vijf jaren?

mijn eigen salon ontvangen. Het was een droom die

“Ik sta dan in mijn nieuwe salon. Dan hoop ik nog meer

uitkwam. Ik heb eventjes getwijfeld door corona,

uit het vak te kunnen halen dan ik nu doe, waardoor ik

maar ik wilde er heel graag voor gaan. Nu werk ik met

mijn klanten nog beter van dienst kan zijn. Ik ga voor

superveel plezier zes dagen en een avond per week

kwaliteit. Daarom neem ik de tijd voor de klanten en

in m’n salon aan huis. Ik heb het huislijk ingericht. De

dat zal zeker zo blijven.”

klanten vinden het heel fijn. Een kopje koffie erbij met iets lekkers op z’n tijd zorgt voor extra gezelligheid.“

Uit alle voor de hand liggende beroepskeuzes van huis uit, heb je toch gekozen voor een beroep in de wellness-sfeer. “Ja klopt. Ik vind het fantastisch om mensen mooi te maken. Dat kan zijn voor een bruiloft, een feest of gewoon zomaar als mensen dat vragen. Op de mooiste dag van haar leven zorg ik ervoor dat de bruid er prachtig uitziet met een mooi kapsel, verzorgde nagels en passende make-up.

info@dat-nederweert.nl

21


Circulaire bedrijfsvoering: ‘kliekjes’ voor de varkens Ons Boerenerf: een varkensbedrijf met horeca? Of een horecazaak met een varkensbedrijf. De vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Immers, het varkensbedrijf staat aan de basis van alles wat daarna kwam: een circulaire werkwijze, de ontwikkeling van een duurzame brijvoerkeuken én een goed lopend horecabedrijf met showroom en vergaderzaal. Ons Boerenerf heeft het allemaal. INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE DION ZWARTJENS | AMBER UITERWIJK WINKEL

Niets vanzelf Op hun website staat het volgende te lezen: “De ambitie en gedrevenheid van onze ouders en grootouders, hebben bijdragen aan waar we nu met ons familiebedrijf in NederweertEind staan.” Eronder een aandoenlijk tekstgedeelte uit een brief bestemd voor het nageslacht, in 1917 geschreven door Arie van Leeuwen. Met vrouw en kinderen verhuisde hij (in oorlogstijd) van Wassenaar naar Deurne, omdat daar ‘nog wel mogelijkheden bestonden.’ Hij schrijft: “Nu heb ik jullie dit verhaal nog eens onder oogen willen brengen, zodat jullie begrijpen dat niet alles zomaar vanzelf is gegaan.” Een onbetwistbare waarheid. Niets gaat zomaar vanzelf. Het kenmerkt de ambitie en gedrevenheid van de familie Van Leeuwen. Harde werkers met een duidelijk doel voor ogen: een

Goed vergaderen

gezond boerenbedrijf en een gezond product leveren op een

Dochter Saskia (37) staat aan het roer van de goedlopende

milieuverantwoorde manier. Aad (67) en Arjan (39) vertellen aan

horecazaak. Zij houdt ervan mensen te ontvangen en voor hen

ieder die het horen wil gepassioneerd hun verhaal. Een verhaal

te koken. Alle maaltijden en barbecues worden door haar

over kansen en duurzaam ondernemen in de agrarische sector.

(voor)bereid. Dagelijks staat de zaal ter beschikking van

Immers ‘kennis is macht, maar kennis delen maakt kracht’, zoals

bedrijven die er hun vergaderingen, netwerkbijeenkomsten,

zij stellen.

excursies of trainingen houden. Ook de politiek, verenigingsleven en het onderwijs zijn regelmatig te gast. Je kunt rekenen op goede audiovisuele- en onlinevoorzieningen en een smakelijk aanbod voor de inwendige mens. Tussendoor kan een wandeling gemaakt worden in de omringende natuur, waarna iedereen met hernieuwde energie zonder afleiding van buitenaf verder kan. Iedere gast voelt zich welkom bij Ons Boerenerf. Daaronder behoren ook bezoekers buiten Europa, zoals Amerika, Japan, Zuid-Afrika en Ivoorkust. Aad van Leeuwen (67) en zijn zoon Arjan (39) leiden belangstellenden rond. Daarna staat de bedrijfsvoering en circulariteit van dit innovatieve varkensbedrijf op het programma, vanzelfsprekend onder het genot van een goed verzorgde maaltijd.

22

DAT. Magazine Nederweert

INFO@ONSBOERENERF.COM | WWW.ONSBOERENERF.COM BANENDIJK 5 6034 SV NEDERWEERT-EIND | 06 36363606


ONS BOERENERF Kringloopdenken Ons Boerenerf is bijna 100% circulair. Het kringloopdenken is tot in detail doorgevoerd. Dit bedrijf is, naar men zegt, het meest circulaire varkensbedrijf van Nederland. Dagelijks eten de varkens een heerlijk ter plekke bereid maal. Ons Boerenerf koopt namelijk geen kant-en-klare mengsels, maar maalt en mengt alles zelf. Zo weten zij precies wat de samenstelling van het voer is. Uit de voedingsindustrie komen hoogwaardige restproducten vrij, zoals bierbostel, biergist, sojapasta, maïsmeel en aardappelstoomschillen. Ook frietjes die te kort, te krom of te bruin zijn voor consumptie worden verwerkt in het voer,

duurzamer te werken. Toen de oude voerkeuken niet meer

net zoals het brood van gisteren. Deze cocktail van ‘kliekjes’

voldeed, richtte Arjan zich op de ontwikkeling van een nieuwe

wordt aangevuld met eigen teelt maïs en met reststromen

voorziening. Het resultaat is een hypermoderne voerkeuken die

van de kaasproductie afkomstig van Geris Dairy Solutions in

zowel grote als kleine hoeveelheden kan verwerken. ‘Zijn’ keuken

Nederweert. Arjan wil graag meer samenwerken met bedrijven

wordt zelfs tot in Zuid-Afrika nagebouwd. Daar mag Arjan met

in de regio. Daardoor worden vervoersbewegingen minder en

recht trots op zijn.

kunnen restproducten meer nabij worden verwerkt.

Twee werelden Het kringloopdenken houdt niet op bij het voederen van de

Het bedrijf in de huidige vorm startte in 2012 en is uitgegroeid

varkens. Het bedrijf is 100% zelfvoorzienend. Er liggen 1440

tot een nationaal en internationaal opererende onderneming

zonnepanelen op de daken en moderne machinerie houdt

met oog voor het milieu. Alle stallen zijn voorzien van een of

het energieverbruik laag. Daardoor kan het bedrijf zelfs

meerdere emissiebeperkende systemen, zelfs bovenwettelijk.

energie terugleveren aan het net. Het streven is een zo laag

Hun bedrijfsvoering doet de prachtige natuur in de omgeving

mogelijke milieubelasting en CO2-uitstoot. Er is een eigen

geen geweld aan. Het biedt bezoekers juist de mogelijkheid om

bronwatervoorziening, 30% van het voer wordt zelf geteeld op

van twee werelden te genieten. Intensieve veeteelt versus rust

akkers waarvan de bodemvruchtbaarheid wordt bevorderd door

en natuurbeleving.

de mineralen uit de varkensmest. De cirkel is rond. Hoe zou het zijn geweest als Aad in zijn oude ‘stiel’ was

Technische innovaties

gebleven. Wellicht had hij dan een snelgroeiend bos ontwikkeld

Aad mag dan de inspirator en ambassadeur zijn van Ons

om zijn oorspronkelijke beroep uit te oefenen als timmerman/

Boerenerf. Zijn zoon Arjan draagt door zijn technische

meubelmaker. En er meteen een beleefbos van gemaakt waarin

achtergrond sterk bij aan het succes van deze onderneming.

hij als pater familias een zo klein mogelijke footprint probeert te

Ook hij is telkens op zoek naar manieren om efficiënter en

realiseren. We zullen het nooit weten.

info@dat-nederweert.nl

23


FRAN K ST I E N E N SALYN

IN DEZE EDITIE SA LYN FR A N K ST I E N E N · TOY P RO K A RIN W ERING · F RISSEN MAK ELAARD IJ M ARCO F RISSE N S MO LE N AE R S T I M M E RW E R K E N · RUUD S M O LENAERS · H EERSCH AP STAN H EERS CH AP GL E N DI - DIG ITA L S O LU TI O NS D I O N E N G LENN · BED RIJFSCO N TACTF UN CTIO N ARIS RUUD JORIS OECW L I E K E ST ULTJE N S · NAOMI BEAUTY, H AIR & N AILS NAO M I VAN D EURS EN

24

DAT. Magazine Nederweert

O NS B O E R E N ERF AAD, SAS KIA EN ARJAN