Nordiska Projekt 3/2020

Page 1

NR 3 • 2020

GASUM I SAMARBETE MED STORA ENSO I NYMÖLLA

EFFEKTIVARE OCH MODERNARE BIOGASANLÄGGNING I VÄSTERÅS

LKAB PRODUCERAR APATIT FRÅN GRUVAVFALL

KIWA INSPECTA ARRANGERADE WEBINARIUM FÖR SKOGSINDUSTRIN

SSG LANSERAR KONCEPT FÖR ATT BIDRA TILL EN TRYGGARE INDUSTRI

SEIIA

DATAUTBYTE NÖDVÄNDIGT FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA PRODUKTIVITET

RAGN-SELLS BYGGER NYTT I UPPLANDS-BRO


sca.com

”Pure pulp for a pure world.” Johan Malker. Sales Director, Nordic Countries & UK.

Pure Performance The story of our top class pulp starts here, in our vast forests in northern Sweden. We have named our product SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our state-of-the-art mill Visit the world’s largest and most modern production line for NBSK pulp and talk to our people. We are always keen to learn more about our customers’ needs. For more information, visit SCA.com and get in touch with Johan Malker.

johan.malker@sca.com +46 70 519 41 40


ligt rade en e ifi t r e rc 4-2 Tomal ä 1 och ISO383 0EN 109

Doseringsutrustning vid höga

KVALITETSKRAV

Tomal erbjuder allt du behöver vid höga kvalitetskrav för hantering av fasta material som t ex pulverbehållare, multiskruvdoserare, polymerberedare, inblandningskar, storsäckstömmare, pneumatisk transport och nyckelfärdiga doseringsanläggningar.

PolyRex Polymerberedare

Vi har en lång erfarenhet med dosering av träpulver, träpellets, kalk, kol, magnesiumoxid, soda, urea och övriga pulverkemikalier inom flertalet energiapplikationer. TOMAL AB BOL 110 SE-311 65 VESSIGEBRO

www.tomal.se info@tomal.se +46 346 71 31 00

Dosering

Desinfektion

Nyckelfärdig siloanläggning

ISO 9001:2015 Quality Certificate

Lagring

Mät & regler

Filtrering

Kpl system

INDUSTRIELL VATTENBEHANDLING Utrustning för hela kedjan från kemikaliepåfyllnad, förvaring, dosering & transport till er vattenrening! Vår erfarenhet från hela världen & vårt breda produktutbud från egna fabriker gör oss unika på marknaden.

www.prominent.se info@prominent.se 031 656600

SLANGPUMP DULCO®flex

Säker & genomtänkt lösning för all er vattenbehandling & kemikaliehantering.


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDARE NYHETER

FORDONSINDUSTRI 54 Kinesiska element och svensk varvshistoria

INTEROPERABILITET 12 SEIIA– datautbyte mellan olika industriella system – nödvändigt för att upprätthålla produktivitet och konkurrenskraft SKOGSINDUSTRI 14 Kiwa Inspecta arrangerade webinarium för skogsindustrin SÄKERHET 20 Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen i kampen mot döden på jobbet 22 SSG lanserar koncept för att bidra till en tryggare industri ISOLERING 24 Restprodukt från skogen blir isolering

IT 59 Mobilaris – positionering, säkerhet och produktionsuppföljning ÅTERVINNING 60 Helt unik anläggning för återvinning av flygaska – Ragn-Sells bygger nytt i Upplands-Bro ELNÄT 62 Henrik Bergström om förslag mot kapacitetsbristen: tuffare krav och tydligare roller SPILLVÄRME 63 Spillvärme i Europa– en unik inblick i industriernas tänkesätt

64 VI BYGGER INDUSTRISVERIGE GRUVA 26 LKAB producerar apatit från gruvavfall i ny pilotanläggning i Malmberget AUTOMATION 29 Nytt stort EU-stöd till innovation inom mineraler, metaller och material 66 Epiroc-priser uppmärksammar automation och batterielektrifiering 32 SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål 34 Boliden: Stabil produktion i smältverk men produktionsstörningar i Tara 35 Midroc Automation – styrning och logistikoptimering i världens största gruvor 36 Vinnarna utsedda – Sencept AB får 600 000 kronor till att förverkliga sin innovativa idé 38 LKAB ansöker om markanvisning i Kiruna OFFSHORE 39 Extremt stora säkerhetskrav i Norge för den som vill arbeta inom offshore UTBILDNING 40 Missa inte chansen till unik spetskompetens i miljövänligt ytskydd av betong och metall!

14

BIOGAS 42 Gasum uppför biogasanläggning i samarbete med Stora Enso i Nymölla 46 Effektivare och modernare biogasanläggning i Västerås FÖRNYBAR ENERGI 50 YIT utvecklar hållbara datacenter RENINGSVERK 52 Åre Kommun bygger två nya reningsverk i strategisk partnering med entreprenören UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD: Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

26 PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta tryck OMSLAGSBILD: Kraftverk i Frihamnen Stockholm Bild: Alexander Farnsworth BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

Försenad nätutbyggnad bromsar investeringar UNDER Q2 2020 beställdes 102 MW vindkraft i Sverige. Den omedelbara kapacitetsbristen i stamnätet är en anledning till att nya investeringsbeslut varit frånvarande. Kapacitetsbristen i elnäten och stamnätet är de största hindren för att komma fram till målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. För att undvika pressade förhållanden framöver krävs att nätplaneringen blir mer förebyggande. Branschen varnar nu för att en försenad utbyggnad av nätet hastigt kan bli ett stort hinder för vindkraftsutbyggnaden. Bindande kontrakt motsvarande 102 MW redovisades under andra kvartalet 2020, i jämförelse med föregående kvartals 574 MW. Här tros nedgången vara tillfällig. Det är i första hand två problem som behöver tas om hand för att inte utbyggnaden ska stoppa klimat- och energiomställningen. Åtgärda proppen i stamnätets snitt 2 i höjd med Gävle och att förstärka den nordsydliga sträckningen av stamnätet. Planerna på att komma till stånd med dessa problem har avsiktligt senarelagts av Svenska Kraftnät med upp till hela tio år. Då produktionen av vår el är störst i norra delen av Sverige jämte att förbrukningen av el är störst i södra Sverige krävs att elen transporteras långa sträckor. Med kapacitetsbrist innebär det att det blir för trångt i

själva elnätet, här blir effekten att det skapas flaskhalsar som gör att elen inte kan strömma genom stamnätet som behövs. Kapacitetsbristen ger instängd kraft och ger ett lågt pris för elproducenter i norra Sverige samtidigt som bristen ger ett höjt elpris för elkonsumenterna i södra Sverige. Här kan man ha förhoppningar om att regering och riksdag jämte myndigheter verkligen inser allvaret. Svensk Vindenergi har tidigare föreslagit att regeringen ger uppdrag åt Svenska kraftnät att ta fram en handlingsplan som gör det möjligt med en utbyggnad av vindkraften om minst 60 TWh till 2030 och minst 90 TWh till 2040. Vidare ges uppdrag åt Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät att ge förslag hur tillståndsprocesserna för att utbyggnaden av stamnätet kan komma till skott. I nästkommande nummer av Nordiska Projekt, nr 4 2020 med utgivning i september, kommer vi kika närmare på just vindkraften. I detta nummer kan man ta del av Kiwa Inspectas webinarium för skogsindustrin. Gasum som uppför en biogasanläggning i samarbete med Stora Enso i Nymölla. En effektivare och modernare biogasanläggning i Västerås och LKAB som producerar apatit från gruvavfall i ny pilotanläggning i Malmberget. Och mycket mera spännande att läsa om …

God läsning , Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

ENERGIFÖRETAGEN: NEGATIVA UTSLÄPP REDAN ÅR 2025 Negativa utsläpp är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå målet att ha nettonollutsläpp år 2045. Tekniker som bio-CCS, avskiljning, transport och lagring av koldioxid från biobränsle kan bidra till att nå målet, även om inte alla sektorer lyckas bli av med alla sina utsläpp. Med snabba beslut från regeringen kan energibranschen leverera negativa utsläpp genom bio-CCS i stor skala redan från år 2025.

FLYTANDE KOLDIOXID SNART I HAMN Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS-teknik. Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

Saab i Järfälla är ett av företagen som inleder samarbete med Järfälla gymnasium. Bild: Peter Liander

JÄRFÄLLA GYMNASIUM i samarbete med Saab och Silex Microsystems

KUNSKAPEN OM EL ÄR LÅG Nästan fyra av tio svenskar vet inte från vilka källor den el de använder kommer. Kunskapsnivån är lägre bland kvinnor än män och högst kunskap finns bland de som är över 65 år. Likaså är det många som inte vet skillnaden mellan fossilfritt och förnybart. Det här vill elbolaget Bixia ändra på och har därför tagit fram korta informationsfilmer som svarar på frågor om el.

VÄTTERHEM BYGGER I JÖNKÖPING: 100 % OFF GRID Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem planerar att uppföra flerbostadshus som inte är anslutna till några kommunala nät. Off grid brukar man säga om hus som är självförsörjande på energi. De här husen blir självförsörjande på energi och vatten samt tar hand om sitt eget avlopp – det blir 100% Off grid. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

JÄRFÄLLA GYMNASIUM inleder samarbete med företagen Saab och Silex Microsystems, som båda har verksamhet i Järfälla. Från augusti 2020 kommer elever på Teknikprogrammet att få lära känna två kraftfulla företag inom högteknologi. Med gångavstånd från Järfälla gymnasium ligger Saabs anläggning. Saab är ett internationellt högteknologiskt försvars- och säkerhetsföretag och i Järfälla finns runt 1 700 medarbetare, varav de flesta är ingenjörer. Strax bredvid finns expansiva Silex Microsytems, med sin spetskompetens inom sensorer, MEMS, och förmågan att kunna realisera kunders smarta idéer med sin know-how i högteknologisk miljö. Samarbetet mellan gymnasium och teknikföretag, kommer inledningsvis bestå av studiebesök för eleverna vid Teknikprogrammet på Järfälla gymnasium. – Vi ser positivt på samarbetet med Järfälla gymnasium. Vi vill gärna bidra till ett stort teknikintresse hos unga idag, eftersom vi kommer att behöva deras kompetens i framtiden, säger Camilla Trollsås, HR-chef för Saabs affärsområde Surveillance. Både Saab och Silex Microsystems ser ett stort behov av att i framtiden kunna rekrytera duktiga medarbetare med olika kompetenser inom flera olika tekniska områden. För att detta ska bli möjligt, behöver fler ungdomar bli intresserade av grundläggande teknik och naturvetenskap, och våga satsa på en utbildning inom den tekniska sektorn. Genom ett samarbete med Teknikprogrammet på Järfälla gymnasium hoppas man kunna bidra till detta och samtidigt ge eleverna en inblick i vad deras nuvarande studieval kan leda till iframtiden. – Jag ser stora möjligheter att utveckla detta vidare med flera företag och kanske även inom andra områden som till exempel elektronik eller ekonomi. Järfällamodellen har verkligen möjligheter att bli win-win-win för alla parter, företag, skola och studenter, säger Niklas Paulsson, näringslivsutvecklare på Järfälla Näringsliv AB som tagit initiativ till samarbetet.


Annonsen finns längst ner

finns längst ner Risk för vite vid felaktig Annonsen märkning Från och med 1 juni 2017 utgår vite för utebliven eller felaktig rörmärkning. Nordisk Rörmärkning har varit verksamt i branschen i över 30 år och märker idag av en stor efterfrågan. Den gedigna erfarenheten gör att företaget är ensamt om att lämna 10 års garanti på rörmärkning.

Redan 2010 tog Arbetsmiljöverket beslut om den nya CLP-förordningen att alla rör skall märkas med faropiktogram enligt säkerhetsdatablad för produkten. Innehåll ska tydligt framgå, liksom strömriktning och symboler för fara. Skälet är att öka säkerheten och minska riskerna för allvarliga incidenter för både människor och miljö.

Från och med 1 juni 2017 utgår vite för ute-

bliven eller felaktig rörmärkning. Annonsen finns längst ner – Detta har gjort att det har blivit en mycket

större efterfrågan på våra produkter säger Christian Kjellberg, VD på Nordisk Rörmärkning AB. Förutom själva rörmärkning bistår även företaget sina kunder med hjälp om lagar och regler för vad som gäller vid uppmärkning av rör och cistern med mera. – Vi åker även ut till industrier och håller en kostnadsfri rörmärkningsutbildning, så de vet vad som gäller, på ett kortfattat och enkelt sätt. Detta är mycket uppskattat av våra kunder, säger Christian Kjellberg och fortsätter: – Vi är mycket stolta över att kunna lämna

10 års garanti på vår Rör skall märkas med: Färg rörmärkning, både Klartext Pil inomhus och utomhus Faropiktogram med ett speciellt UV-laminat. Eftersom vi har egen produktion kan vi alltid erbjuda snabba leveranser. rörmärkning.se • 0303-74 99 50

Sondex re och la x ä v e m r ä v tt la P lare x ä v e m r ä lv a ir p S Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för termiskt processindustrin Vi dimensionerar och tillverkar högpresterande och mekaniskt

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare förhögpresterande den svenskahögpresterande processindustrin Vidimensionerar dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt Vi och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin robusta tubvärmeväxlare tubvärmeväxlare för robusta förden densvenska svenskaprocessindustrin processindustrin.

Siljan Allards AB Siljan Allards ABAllards Siljan AB Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Besök vår hemsida: Besök vår hemsida: Besök vår hemsida:

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik Adress: Brändavägen, Rättvik 79532 Rättvik Adress:79532 Brändavägen,

www.siljanallards.com www.siljanallards.com www.siljanallards.com

Siljan AB Brändavägen, 795 32 Rättvik Tel:Allards 0248-12535; Fax: 0248-13785 Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Tel: 0248-125 35, Fax: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com


NYHETER

BRIST PÅ STANDARDER för additiv tillverkning i metall

Midsummers första 500-watts solpanel. Bild: Helena Engelbrecht

FÄRRE SOLPANELER MEN HÖGRE EFFEKT med Midsummer Magnum – 500 Watt per solpanel SOLENERGIFÖRETAGET Midsummer fortsätter att utveckla sina produkter och presenterar nu sin första 500 Watts-sol-panel, Midsummer Magnum. Midsummer anpassar nu sin produktionslina för att kunna tillverka Midsummer Magnum i större volymer. – Vi jobbar ständigt med att utöka våra produkters användningsområden och det känns mäktigt att snart kunna erbjuda en så storslagen solpanel som Midsummer Magnum. Med sin förbättrade yttäckningsgrad kommer den att ge vår klart bästa effekt per kvadratmeter samt ha sitt naturliga app-

likationsområde på byggnader med stora ytor, säger Sven Lindström, vd, Midsummer. Produktionen av den högeffektiva och lätta modulen har möjliggjorts av Midsummers tidigare produktutveckling och innebär ett minskat manuellt arbete och lägre kostnad per cell för installation, kopplingsdosor, kontaktering, kantisolering och inkapslingsmaterial. Midsummer Magnum kommer att fungera som ett kostnadseffektivt alternativ för stora tak, med högre effekt och färre solpaneler på takets yta.

FVB CERTIFIERADE INOM ARBETSMILJÖ FVB ÄR NUMERA certifierade inom ISO 45001, Arbetsmiljö. Revisionen gick galant utan några avvikelser. I och med detta är FVB nu certifierade inom tre områden: Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Per Skoglund, samordnare av FVBs lednings8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

system, ser den lyckade certifieringen som ett kvitto på att FVB håller en hög nivå på arbetsmiljöarbetet. – Som medarbetarägt konsultföretag vill vi ju ligga i topp när det gäller arbetsmiljö, säger Per Skoglund.

ADDITIV TILLVERKNING, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till at t utveckla standardiseringen på området. För industrin finns det många fördelar med att använda sig av additiv tillverkning. Bland annat kan man skapa skräddarsydda komponenter och komplex design som inte kan åstadkommas med traditionella metoder. I det gemensamma projektet har samarbetsparterna frågat svensk industri hur man ser på behovet av standarder på området. Projektet har finansierats av Vinnova. – Vår kartläggning visar att det finns ett tydligt behov av fler standarder. Bland annat behövs standarder för kvalitetssäkring av både slutprodukt och process för att möjliggöra industrialisering av tekniken. Dessutom behövs standarder för att bestämma kvalitet hos det metallpulver som används i processerna. Problemen när standardiseringen inte hänger med blir att tillverkningen bromsas, marknadstillväxt hindras och det blir svårare för svenska företag att konkurrera globalt. Det vill vi motverka, säger Annika Strondl, projektledare, Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals, Swerim. Resultatet från kartläggningen blir nu grunden i en svensk strategi för standardisering för additiv tillverkning i metall. Dessutom kommer resultatet att användas vidare för att identifiera forskningsbehov för att stödja standardisering. – Idag finns internationella färdplaner för standardisering samt en färdplan för industrialisering av additiv tillverkning i metall i Sverige, RAMP-UP. En prioritering för Sverige var därför att genomföra en strategisk kartläggning på nationell nivå för att identifiera de viktigaste standardiseringsbehoven och att vägleda insatsen för att bidra och påverka internationellt standardiseringsarbete, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.


isk Ergonom design !

Vikten av flexibilitet

mpact ABUCo lfer te g kättin

ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


NYHETER

LG Contracting installerar i Brogårdsstaden Tegelhagen. Bild: Consto

Bild: Strömstad kommun

NCC FÖRNYAR AVLOPPSNÄTET i Strömstad

LG CONTRACTING INSTALLERAR unik bergvärmeanläggning i Upplands-Bro INSTALCOBOLAGET LG CONTRACTING har fått uppdrag att utföra VS-installationer i nybyggnation av 650 lägenheter i en ny stadsdel i Upplands-Bro. Uppdraget omfattar även systemdesign och installation av en unik och specialanpassad bergvärmeanläggning. LG Contracting ska göra arbeten för ett uppskattat ordervärde av cirka 60 miljoner med Consto som totalentreprenör. Bergvärmeanläggningen är skräddarsydd och optimerad för projektet och bland de första i sitt slag i Sverige. LG Contracting har gjort systemdesignen av anläggningen som har byggts i Italien. – Vi har tagit fram en unik lösning utifrån beställarens höga energikrav med extremt effektiva och kraftfulla bergvärmepumpar, säger Patric Larzon, vd på LG Contracting.

– Det som är speciellt med den här anläggningen är att vi använder oss av ett köldmedium som har än lägre klimatpåverkan men med högre effektivitet jämfört med standard. Vi installerar också större värmeväxlare med en underkylningsteknik som inte finns på standardvärmepumpar. Sammantaget gör det att vi får en högre verkningsgrad och på det här sättet spar vi 10-15 procent mer än en standard bergvärmeanläggning. I Upplands-Bro kommun utanför Stockholm byggs den nya stadsdelen Brogårdsstaden. Den första etappen Tegelhagen omfattar 650 lägenheter i hyresrättform fördelat på 24 huskroppar i låg skala, tre till fem våningar höga. Projektet har inletts och beräknas vara färdigställt under 2022.

Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål HITTILLS HAR risken för effektbrist, som kan leda till manuell frånkoppling av elanvändare, varit ett problem för kalla vinterdagar. Nu står det klart för alla att effektbrist även kan uppstå under varma sommardagar. Sveriges fortsatta klimatarbete, industriella framgångar och välstånd bygger på stora mängder fossilfri el till konkurrenskraftig kostnad. De problem vi ser i södra Sverige idag har sitt ursprung i politiska beslut. Industrin satsar stort i åtgärder för klimatneutralitet och ökad konkurrenskraft. 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Nu måste ansvariga politiker visa handlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska göra det vi är bäst på: produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta. Det skriver Henrik Sjölund, vd Holmen och ordförande för SKGS, basindustrins elsamarbete tillsammans med Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Magnus Huss, vice vd IKEM, Maria Sunér Fleming, vd SweMin och Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret i en debattartikel i Dagens Industri.

NCC SKA TILLSAMMANS med Strömstad kommun förnya stadens avloppsledningar samt anlägga flera nya pumpstationer. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 90 miljoner kronor. – Strömstad växer och vi är i behov av att utöka det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tillsammans med NCC utökar vi nu med nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet för våra invånare, sommargäster och framtida etableringar, säger Marie Lundin, projektledare, Strömstad kommun. I NCC:s uppdrag ingår att lägga cirka 15 kilometer nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. I uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav cirka 130 meter är genom berg. Projektet genomförs i partnering, en samarbetsform som bygger på en nära och öppen dialog med projektets bästa i fokus. Sedan 2018 har parterna planerat och projekterat uppdraget och nu har parterna tecknat entreprenadkontrakt. – Entreprenaden är mångfacetterad och kräver en bred kompetens eftersom vi både arbetar i marken, i vattnet och genom berg. Därför har samarbetsformen partnering varit viktig så att vi tillsammans med kommunen arbetat fram de bästa tänkbara lösningarna för utförandet och med rätt samarbetspartners i projektet, säger Martin Freidh, entreprenadingenjör NCC Infrastructure. Arbetet påbörjas i augusti 2020 och beräknas vara färdigställt i juni 2021.


Slitstyrka Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975


INTEROPERABILITET

SEIIA

– datautbyte mellan olika industriella system – nödvändigt för att upprätthålla produktivitet och konkurrenskraft Vid projektering använder de olika disciplinerna oftast digitala beräknings- och designverktyg, men processkonstruktörerna har sitt, elprojektörerna sitt och så vidare. Detta gör det svårt för beställaren/projekteringssamordnaren att hantera all information. En betydligt högre grad än idag av industriell interoperabilitet behövs för att underlätta både hanteringen av projekt och förvaltningen av produktionsanläggningar.

Högre grad av industriell interoperabilitet behövs för att underlätta både hanteringen av projekt och förvaltningen av produktionsanläggningar. Bild: Kjell-Arne Larsson

AV KJELL-ARNE LARSSON

DET ÄR ÖNSKVÄRT att data från de olika projektörerna går att importera till en gemensam databas och en gemensam modell. För större anläggningar bör man helst skapa en digital tvilling som förvaltas tillsammans med den fysiska anläggningen. Då behövs möjligheter att integrera data från projekteringen i beställarens anläggnings- och underhållssystem. Integrering innefattande standardisering kan också underlätta upphandlingsrutinerna. Hela kravställningsprocessen skulle kunna ske digitalt och standardiserat.

INTEROPERABILITET Historiskt har industrin arbetat huvudsakligen med hantering av dokument. Detta bör ersättas med hantering av information/data. Då krävs interoperabilitet, vilket kan definieras som ”förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kommunicera”. Det finns en standard för industriell interoperabilitet – ISO 15926. Runt om i världen förekommer flera initiativ för ökad interoperabilitet, som CFIHOS i Nederländerna, DEXPI i Tyskland (båda bygger på nämnda standard), ThTh i Finland, Posc Caesar i Norge och Mimosa i USA. Sverige har kommit på efterkälken, och här har föreningen SEIIA en viktig roll. SEIIA – Swedish Industrial Interoperability Association bildades 2019, bland annat som ett resultat av ett statligt stött projekt – LCDM – Life Cycle Data Management. SEIIA har inte för avsikt att ”uppfinna hjulet på nytt” utan samarbetar med de nämnda initiativen, tillämpar standarden ISO 15926 och deltar dessutom i den tekniska kommitté som uppdaterar standarden. Syftet med denna ISO-standard är just att 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Vi har planer på att starta ett större EU-finansierat projekt, berättar Matti Tuikkanen från SSG och en av initiativtagarna till SEIIA.


INTEROPERABILITET

underlätta integration av data för att stödja processer och livscykelaktiviteter.

BÖR BLI RUTIN För Sveriges del har SEIIA målet att föreningen 2021 ska ha en första tillgänglig tillämpning av standard för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 ska arbetssättet vara rutin för industrin. Föreningen har redan genom styrelseledamöter och medlemmar engagerat företag i processindustrin såsom ABB, Siemens, Stora Enso, Holmen, Metsä och Preem. I ett tidigt skede – inom en första fas av LCDM – genomfördes ett försök som visade hur interoperabilitet kan fungera. Nu pågår – inom andra fasen av LCDM – pilotförsök ute hos industrin och där syftet är att undersöka möjligheterna med standardiserade koncept. Exempelvis Stora Enso provar att använda DEXPI och hos Holmen testas att integrera anläggningssystemet SiteBase med Aveva E3D. – Vi har också planer på att starta ett större EU-finansierat projekt, där man bland annat ska arbeta med den långsiktiga förvaltningen av den gemensamma kärnan RDL – Reference Data Library, berättar Matti Tuikkanen från SSG och en av initiativtagarna till SEIIA. SEIIA ordnar webbinarier, där bland andra CFIHOS och DEXPI får komma till tals. Under våren 2019 genomfördes en ”summit” med både svenska och internationella föreläsare. Föreningen hoppas att så småningom kunna ordna en andra summit. SEIIA har också instiftat priset ”Industrial Interoperability Award” till den som på ett föredömligt sätt har främjat hållbar digitalisering genom användande av globala standarder för anläggningsinformation”.

– Interoperabilitet är inte något bara för beställare och anläggningsägare. För att bli smart och ge största möjliga nytta, ska interoperabilitet underlätta även för konsulter, entreprenörer och leverantörer, säger Rogier Jongeling, BIM- och PLM-strateg hos företaget Plan B och en av styrelsemedlemmarna i SEIIA.

ROGIER JONGELING, PLAN B: I år har tre nya styrelseledamöter valts in i SEIIA:s styrelse. En av dem är Rogier Jongeling, BIM- och PLM-strateg hos företaget Plan B. Företaget hjälper anläggningsägare och byggherrar med bland annat informationshantering och värdeskapande i projekt. Traditionellt har både processindustrin och byggbranschen arbetat dokumentorienterat. Idag ser vi behov av att jobba mer informations/dataorienterat. Vägen till interoperabilitet handlar om att få informationsflödet att fungera. Detta kräver inte enbart att datasystem/programvaror kopplas samman. Informationen måste dessutom ges struktur och hanteringen måste styras av en strategi. – Det är bland annat viktigt att göra rätt urval av information och att skapa värde genom att tänka till under processen, påpekar Rogier Jongeling. Interoperabilitet är inte något bara för beställare och anläggningsägare. För att bli smart och ge största möjliga nytta, ska interoperabilitet underlätta även för konsulter, entreprenörer och leverantörer.

INFÖRANDE AV INTEROPERABILITET HAR EGENTLIGEN TRE SIDOR: • Process i vid bemärkelse, flöde och överföring av information i organisationer, vid driftsättning, drift och underhåll. Samt vid upphandling, interaktion mellan beställare och leverantör. • Datasystem. Hur data ska läggas upp. Utformning av databaser, filer m.m. Leverantörsneutrala scheman som baseras på ISO 15926. • Vilka data som matas in. Urval av data, exempelvis vilka egenskaper för objekten som matas in. Baseras på överenskomna termer och begrepp.

Anläggningsägaren behöver interoperabilitet för att drifta och förvalta sin anläggning på ett värdeskapande sätt, men även för att ta fram rapporter, exempelvis till myndigheter. Samtidigt måste leverantörerna vara aktiva i informationsprocesserna. Många beställningar som görs baseras på praxis och är dokumentorienterade och begränsande. Detta kan hindra innovationer hos leverantörerna. – SEIIA har en viktig roll som representant i det standardiseringsarbete som pågår för att utveckla ISO 15926. Den utgör en av förutsättningarna för interoperabilitet. SEIIA kan också visa bra lösningar, dels generellt och dels genom goda exempel. Rogier Jongeling med Plan B kan bidra till SEIIA:s mission, bland annat genom att man har erfarenhet både från processindustri och bygg och att man länge praktiserat BIM – ByggnadsInformationsModellering. Rogier Jongeling deltar själv i diverse branschutvecklingsprojekt och större anläggningsprojekt. Han var med i framtagning av klassifikationssystemet CoClass (administreras av Svensk Byggtjänst) som ordförande i styrgruppen och han är projektledare för projektet Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö (som genomförs inom ramen av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment). Plan B har också erfarenhet av hur modeller granskas (som alternativ till dokument), hur modeller kan användas vid upphandling och mycket annat. Sammanfattningsvis ger interoperabilitet strategiska fördelar och högre värdeskapande. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

13


SKOGSINDUSTRI

Numera finns krav på livslängsjournal för tryckkärl och andra trycksatta anordningar. Bild: Kjell-Arne Larsson

14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


SKOGSINDUSTRI

Anläggningen är kompakt – processutrustningen täcker en yta på 10 x 20 meter – och har en kapacitet på 20 000 ton per år. Bild: C-Green Technology

KIWA INSPECTA arrangerade webinarium för skogsindustrin

De årliga Skogsindustridagarna som arrangeras av Kiwa Inspecta blev av kända skäl inställda i år. Som plåster på såren genomfördes under våren en serie presentationer i form av ett webinarium, där många av föredragshållarna fick komma till tals. AV KJELL-ARNE LARSSON

FLERA AV PRESENTATIONERNA handlade om provning, skador och regelverk. Ägare till anläggningar som inkluderar sodapannor, barkpannor och annan trycksatt utrustning har stort ansvar för person- och maskinsäkerhet. Vid återkommande revisioner och även under driftperioderna är ett nära samarbete med

kontrollorganen helt nödvändigt för att upprätthålla säkerheten. Både anläggningsägarna och företagen som arbetar med kontrollerna måste också hålla sig à jour med alla regelverk och följa regelförändringar. Nuvarande föreskrifter för tryckkärl och andra trycksatta >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


SKOGSINDUSTRI

Tvättpressar.

anordningar började gälla 1 december 2017 – AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. De innehåller bland annat bestämmelser om fortlöpande tillsyn (2 kap. 6 § och 4 kap. 17 §).

KRAV PÅ LIVSLÄNGSJOURNAL Föreskrifterna har relativt nyligen kompletterats med krav på livslängdsjournal: ”… se till att det förs en journal som visar den återstående livslängden…”. Denna bestämmelse började gälla 1 december 2019. Livslängsjournal ska föras för tryckkärl (pannor och vattenvärmare), rörledningar, cisterner och vakuumkärl med sådan utformning och i sådan användning att de klassas som A eller B enligt nämnda förordning. För dessa ska anläggningsägaren se till att den återstående livslängden bedöms. – Med den nya bestämmelsen tydliggör vi för anläggningsägarna att de ska arbeta proaktivt med säkerheten, säger Fanny Andersson, handläggare på Arbetsmiljöverket. Utifrån olika underlag ska en uppskattning av återstående livslängd göras. Detta kan aldrig bli exakt, men man ska tänka efter lite extra för att göra en så bra uppskattning som möjligt. Föreskrifterna säger inget om i vilken form livslängdsjournalen ska föras, på papper, i Excel-ark eller i exempelvis ett befintligt 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

underhållssystem. Inte heller exakt vad den ska innehålla. För att välja vilka uppgifter som ska lägga in, kan man i många fall dra nytta av data i tillverkarens bruksanvisning angående livslängd såsom: • för krypning, antalet drifttimmar vid specificerade temperaturer • för utmattning, antalet cykler vid specificerade trycknivåer, eller • för allmän korrosion, väggtjocklek Ett tips är att rådgöra med både tillverkare och kontrollorgan hur livslängdsjournalen ska läggas upp. Den kan bli ett ytterligare och bra stöd inför revisioner och när besiktningsintervall schemaläggs. Räkna med att kontrollorganet kommer att fråga efter livslängdsjournalen.

EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Det är upp till anläggningsägarens bedömning hur ofta livslängdsjournalen ska uppdateras. Uppdatering görs efter underlag från fortlöpande kontroller och noteringar under daglig tillsyn. Efter revisioner bör i många fall livslängden bedömas på nytt, liksom efter extraordinära händelser, ombyggnationer, byte av korrosionsskydd, ändringar i driftsätt eller modifieringar av processen. – De äldsta objekten utgör de största utmaningarna, säger Fanny Andersson. Det kan vara svårt att få fram historiska data >>


HEADS ABOVE THE COMPETITION

6000V ETT MÅNGSIDIGT AGGREGAT Vårt mest populära aggregat är uppdaterat med ytterligare förbättringar till 2020. Pricksäker mätning, hög kaphastighet och förbättrad hållbarhet, allt för att förenkla arbetet och maximera produktiviteten.

Gustav Leonardsson - Norra Sverige - 070 722 11 10

Mikael Solén - Södra Sverige - 070-591 18 89


SKOGSINDUSTRI

om hur objektet har använts. Då blir de provningar och mätningar som har gjorts under senare år av större betydelse för uppskattningen av återstående livslängd. Hon berättar för övrigt att Arbetsmiljöverket nu ser över strukturen på samtliga sina regelverk. Verket tar emot synpunkter under en remisstid fram till 30 december 2020. Det handlar om synpunkter på regelverkens struktur, inte på sakinnehållet. – Vi vill att våra regelverk ska vara lätta att hitta i och lätta att förstå. I slutänden gynnar detta personsäkerheten, avslutar Fanny Andersson.

KIWA INSPECTAS REPLIKPROVNING FÖR ATT KONTROLLERA T-STYCKEN OCH BÖJAR

C-Green Technology svarar för en fullskaleanläggning som har byggts hos Stora Enso i Heinola, Finland. Med konceptet OxyPower HTC™ – Hydrothermal Carbonization – processas slam från brukets externrening och blir till värdefullt bränsle. Stora Enso Heinola tillverkar fluting som används i förpackningsmaterial. Neutralsulfitprocessen – NSSC – används för att tillverka massan. Kokluten från processen eldas i brukets ena energipanna. I den andra pannan – biopannan – används andra bränslen, såsom skogsbränsle, torv och slam. Brukets externa avloppsrening ger årligen upphov till cirka 16 000 ton bioslam. Ett stort problem på vintern när bränslet är blötare än under resten av året och slammet används som bränsle är den höga vattenhalten på 85 procent. Då är det en utmaning att elda slam och detta lagras periodvis utomhus vilket orsakar lukt samt utsläpp av växthusgaser.

I skogsindustribranschen är magnetpulverprovning MT en känd metod för att detektera sprickor. Replikprovning är mindre känd trots att metoden har funnits länge. Replikprovning används idag för att EN TYP AV BIOKOL kontrollera exempelvis ångledningar utanför Nu har världens första anläggning i industripannorna. T-stycken och böjar kan utsättas för skala enligt C-Greens koncept OxyPower krypskador, som kan leda till sprickbildHTC™ byggts hos Stora Enso i Heinola. ning och haveri. Anläggningen är kompakt – processSom förberedelse för replikutrustningen täcker en yta på provning slipas och poleras 10 x 20 meter – och har en ytan. Därefter etsas den med kapacitet på 20 000 ton per år. syra (oxalsyra eller Nital). I anläggningen omSedan pressas en plastvandlas slammet till en typ film bestående av av biokol – HTC-biokol som etylacetat mot ska användas som ytan. Då skapas bränsle i biopannan. en replik eller Sammantaget medavgjutning, vars för införandet av topografi är inC-Greens process att verterad jämfört med utsläppen av växthusgaser Det färdiga biokolet kan användas som bränsle. Huvudprocessen kan närmast jämföras med en stor tryckkokare, där substratet omvandlas kemiskt utan närvaro av syre. Processen den yta man vill minskar med minst 2 500 efterliknar naturens sätt att bilda brunkol. I naturen tar detta flera miljoner år, men i reaktorn undersöka. Topografi ton koldioxidekvivalenter (tryckkokaren) tar det cirka en timme. Bild: C-Green Technology och mikrostruktur per år. granskas sedan i ljusmikroskop med 20-1 000 gångers förstoring. Det nya konceptet OxyPower HTC™ bygger i grunden på den – Det gör att vi kan se strukturer ner till mikrometernivå. befintliga tekniken HTC – Hydrothermal Carbonization eller Strukturen kan avslöja om materialet varit utsatt för hög temhydrotermisk karbonisering. HTC är en termokemisk process peratur. Korngränser syns och vi kan upptäcka om det bildats där kolhydrater, bakterier, matrester och annat organiskt material kaviteter/hålrum som visar att kornen är på väg att släppa och omvandlas till partiellt förkolnade strukturer vid en temperatur slutligen skapa sprickor i materialet, berättar Carolina Wahlberg, på 200 °C och ett tryck på 20 bar under 60 minuter. materialspecialist på Kiwa Inspecta. Fördelen med replikprov är Den nya anläggningen tar tekniken med HTC – hydrotermisk att de har mycket högre upplösning än magnetpulverprovning. karbonisering – ett steg vidare. Utmaningen med den konvenBegynnande skador och uppkomna skador klassas, från tionella HTC-tekniken är att det krävs extern värme för att få upp 1 till 5. Fem innebär att byte av ångledning måste ske direkt. temperaturen. Med konceptet från C-Green Technology utnyttjas Vid 1-4 gör övervägande om ytterligare drifttid innan åtgärd. i stället enbart värme som bildas i processen. – Replikprovning bidrar därmed till bättre underlag för att planera åtgärder inför kommande underhållsstopp, påpekar DELSTRÖM Carolina Wahlberg. I det nya konceptet behandlas en delström i processen med syrgas, Ett vanligt scenario vid användning av den mer konventiosom tillverkas med så kallad PSA-teknik i C-Greens anläggning. nella magnetpulverprovningen för att kartlägga sprickor, är att Delprocessen kallas våtoxidation och skapar den nödvändiga sprickorna slipas tills det hela ser bra ut. Men mindre sprickor extravärmen, utöver den värme som återvinns i processen. och skador kan ändå finnas kvar. Och dessa kan upptäckas med – Fördelarna är stora jämfört med den konventionella HTCreplikprovning. tekniken, berättar Erik Odén, vd för C-Green Technology. Reaktorn behöver ingen tillförsel av extern värmeenergi. Och värme HTC-BIOKOL HOS STORA ENSO I HEINOLAM – UNIK återtas sedan ur det heta flödet från reaktorn genom att flödet ANLÄGGNING TAR HAND OM SLAM, SPARAR passerar flera flash-steg där den ånga som bildas, allt medan BRÄNSLE OCH MINSKAR VÄXTHUSGASUTSLÄPP trycket reduceras, återförs till slammet innan det kommer in i En teknik som utnyttjar hydrotermisk karbonisering används reaktorn. nu för att omvandla slam till HTC-biokol. Det svenska företaget En annan fördel är att C-Greens koncept bygger på en kon18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


SKOGSINDUSTRI

tinuerlig process som är betydligt kompaktare och effektivare än batchvisa processer. Ingen avvattning av slammet behövs innan det matas in i processen. Det biokol som produceras fungerar utmärkt som bränsle eftersom 85-95 procent av vattnet i slammet har tagits bort. Produkten kallas HTC-biokol, men det förekommer också andra beteckningar. I den aktuella anläggningen pressas biokolet till något som liknar stora chokladtårtor som bryts ner till mindre centimeterstora bitar. Andra alternativ är möjliga, som att tillverka pellets eller briketter.

ANDRA VINSTER Returvattnet från processen innehåller kväve. I massabrukens externrening av processvatten tillsätts ofta urea för att åtgärda kvävebrist. Det vatten som avskiljs i OxyPower innehåller kväve. Om detta utnyttjas minskar behovet av urea i externreningen. Genom att en stor del av kvävet inte hamnar i biokolet så kommer även NOx-utsläppen att minska jämfört med om slammet förbränns. En finess med OxyPower är också att det vatten som har separerats från slammet och sedan våtoxiderats innehåller rötningsbara organiska syror som kan användas i brukets rötkammare för ökad produktion av biogas. Om denna möjlighet utnyttjas blir det givetvis ett tillskott i kontot för energibalansen. – Anläggningen hos Stora Enso i Heinola är den första i industriell skala i världen, säger Peter Axegård, teknisk chef på C-Green Technology. Vi har sedan tidigare en pilotanläggning hos Processum i Örnsköldsvik där vi har utvecklat och finslipat tekniken.

Dessutom har företaget studerat andra typer av HTC-processer i världen samt ett antal andra processlösningar för slamhantering. Det som nu har byggts hos Stora Enso i Heinola baseras på en kraftfull kombination av etablerade processlösningar. – Nu har vi testkört anläggningen och verifierat alla delprocesser och även kört hela linan ut och tillverkat biokol av bra kvalitet, berättar Peter Axegård. Vi har kontrollerat egenskaperna och bland annat konstaterat att alla bakterier i slammet har försvunnit. Risk för Legionella-bakterier i slam samt kraftig lukt utgör nämligen två stora problem med slam från bland annat externrening. Två uppenbara fördelar med biokol som bränsle är att absoluta merparten av vattnet har tagits bort och att energitätheten är hög. Det är till och med så att det högre värmevärdet i den organiska delen av HTC-biokolet är i samma storleksordning som hos lignin. Möjligheterna med OxyPower HTC™ är stora för de massabruk har svårt att hantera sitt slam samtidigt som värdefull pannkapacitet inte bör användas för att elda mycket vått slam, vilket kan orsaka höga kostnader. C-Green Technology har med framgång testat sitt koncept även på andra typer av slam såsom kommunalt avloppsreningsslam, stallgödsel, rötrester från biogasproduktion och matrester. Företaget är även engagerat i en förstudie i Finland för att utreda om det kan vara möjligt att använda företagets process för att ta bort en kontaminerad fiberbank på över 1 million kbm i en sjö utanför en nedlagd skogsindustri. OxyPower HTC™ kan komma att bli ett viktigt processteg för att ta bort föroreningar i bland annat fiberbankar och ta ut dessa ur kretsloppet.

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se

SVERIGES ENDA KOMPLETTA LEVERANTÖR AV TRYCKKÄRL, TUBVÄRMEVÄXLARE & CISTERNER Contact us for more information. We have the experience! W W W. O M V. S E

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


SÄKERHET

Genom beteendepsykologisk forskning vet vi att om vi vill påverka människors beteenden behöver vi lägga betydligt mer tid på att uppmärksamma medarbetare som arbetar på ett säkert sätt än på att mäta fel och avvikelser samt att straffa.

SAMHÄLLSBYGGNAD PÅ TVÄRS MOT VETENSKAPEN i kampen mot döden på jobbet

Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser. Trots decennier av systematiskt säkerhetsarbete är samhällsbyggnad den mest drabbade branschen när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. En ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna avslöjar att branschen gör tvärt emot vad 100-årig forskning lär oss om hur vi påverkar mänskligt beteende och därmed utrotar dödsolyckorna. GENOM BETEENDEPSYKOLOGISK forskning vet vi att om vi vill påverka människors beteenden behöver vi lägga betydligt mer tid på att uppmärksamma medarbetare som arbetar på ett säkert sätt än på att mäta fel och avvikelser samt att straffa. Den nya Novus-undersökningen, representativ för samhällsbyggnadssektorns chefer, visar tydligt att branschen gör tvärtom: Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser. Bara 13 procent av cheferna svarar att kommunikationen på arbetsplatsen förstärker det positiva. Disciplinära åtgärder är vanligt förekommande. Sex av tio svarar att disciplinära åtgärder blir följden när någon avvikit från ett säkert beteende. – En viktig förklaring är att vi byggt upp ett arbetsmiljöarbete som går ut på att leta fel och brister. Vi behöver agera på de risker som finns men det går inte att skapa önskade resultat genom att 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

fokusera på det som är oönskat, säger Fredrik Rosengren, en av Sveriges ledande experter inom beteendebaserad säkerhet. Samhällsbyggnad skiljer sig från andra branscher i det att arbetet i byggprojekt sker i ständigt nya team med nya medarbetare från många olika företag som arbetar tillsammans i en gemensam riskmiljö. Ständig förändring och olika företagskulturer skapar en ökad risk och därmed extra höga krav på säkerhet. Här är ledarskapet en viktig nyckel för att lyckas få alla i projektet att arbeta säkert. – Jag är mer hoppfull än på länge: vår undersökning blottar en möjlighet till ett effektivare och forskningsbaserat säkerhetsarbete som gör att nollvisionen för dödsolyckor är inom räckhåll, säger Kajsa Hessel, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.


JFK UTBILDAR JFK UTBILDAR JFK UTBILDAR för Svensk Industri

SS EN 1591-4 Kurs i 1- 4 dagar;

Vi är ett Svenskt företag som utbildar för för Svensk Industri Svensk industri samt Norsk för Svensk Industri

OFFSHORE

petroleumindustri, inom service och Viunderhåll. är ett Svenskt företag utbildar för JFK har varitsom verksamma JFK är ett svenskt företag som utbildar för Visedan är ettår Svenskt företag som utbildaravför Svensk samt 2012, och ackrediterade svenskindustri industri samtärNorsk norsk petroleumKurs i 1- 14- dagar; Tabell en dags utbildning Svensk industri samtinom Norsk Flänsmontage och bultkurs petroleumindustri, service och Norsk sertificering AS, Achilles industri, inom service och underhåll. Kurs i 1- 4 dagar; Tabell 1: en dags utbildning petroleumindustri, inom service och Vi är hargodkända varitJFK verksamma sedan år och underhåll. har varit verksamma JQS, samt ID06. Vi leverantörer till2012, Equinor. Flänsmontage och bultkurs Tabell: 1-3, 6-9 - fyra dagars Tabell 1-3, 6-9: fyra dagars är ackrediterade av sertificering underhåll. JFK och harNorsk varit verksamma avAS, Flänsmontage sedan år 2012, är ackrediterade utbildning. och bultkurs JFK håller hög kvalitet och är flexibla. I största mån försöker Tabell 1 en dags utbildning Achilles JQS, är godkända utbildning sedan årsertificering 2012,samt och ID06. är ackrediterade av Norsk AS,ViAchilles Tabell 1 en dags utbildning leverantörer till Equinor. vi anpassa oss till kundens önskemål. Vi kan antingen hålla Säkra lyft - deluxe sertificering AS, Achilles ............................................. JQS, samt ID06. ViNorsk är godkända leverantörer till Equinor. Tabell: 1-3, 6-9 - fyra dagars kurs samt hos Er på plats, alternativt därtill vårt säte är. Vi JQS, ID06. Vi är godkändai Halmstad leverantörer Equinor. Tabell: 1-3, 6-9 - fyra dagars utbildning. JFK håller hög kvalitet och är flexibla. I största mån försöker vi anpassa oss Säkra lyft deluxe Teorikurs - 1– dag JFK kvalitet och ärutbildningar flexibla. I största försöker tarhåller även hög fram anpassade t.ex.mån genom utbildning. till kundens önskemål. Vi kan antingen hålla kurs hos er på plats, alternativt Teorikurs 1 dag JFK håller oss högtill kvalitet ochönskemål. är flexibla.Vi I kan största mån försöker vikurslitteratur, anpassa kundens antingen hålla eget policydokument mm. Vårt Säkra lyft deluxe i Halmstad där vårt säte är. Vi tar även fram anpassade utbildningar till Genomgång kring ansvar och Genomgång kring ansvar och viutbildningsspråk anpassa kundens önskemål. Vi kan antingen hålla kurs hos kurslitteratur, Eross påtill plats, i Halmstad där vårtVårt säte är. Vi är alternativt svenska eller engelska. Säkra exempel genom eget policydokument, med mera. utbildsäkerhetlyft samt -endeluxe fördjupad säkerhet samt fördjupad kurs hos Er påeller plats, alternativt i Halmstad t.ex. där vårt säte är. Vi Teorikurs - 1en dag tar även fram anpassade utbildningar genom ningsspråk är svenska engelska. kunskap kring lyftmaterial. JFK utbildar personal inom offshoreindustrin, sjöfart kunskap kring Teorikurs - 1 lyftmaterial. dag tar även frameget anpassade utbildningar t.ex. genomsamt kurslitteratur, policydokument mm. Vårt Genomgång kring ansvar och svenskindustri. Våra företagskundermm. är ledande inom industri. sin JFK utbildar personal eget inom offshoreindustrin, sjöfart samt svensk kurslitteratur, Vårt ............................................. Riggerkurs utbildningsspråk ärpolicydokument svenska eller engelska. Genomgång ansvar och säkerhet samtkring en fördjupad bransch, kunder som Borialis AB, Nothern Offshore Våra företagskunder är ledande inom sin bransch. Kunder som Borialis AB, utbildningsspråk är svenska eller engelska. säkerhet samt en fördjupad kunskap kring lyftmaterial. Northern Offshore Services AB, MMT Sweden AB, med mera, harhar vi Riggerkurs Services AB, MMTinom Sweden AB mm. är kunder som vi JFK utbildar personal offshoreindustrin, sjöfart samt Praktikkurs - 1 dag kunskap kring lyftmaterial. levererat specialanpassade kurser till. Materialet har varit unikt nischat efter Praktikkurs 1 dag JFK utbildar personal inom offshoreindustrin, sjöfart samt levererat specialanpassade kurser till. Materialet har varit svenskindustri. Våra företagskunder är ledande inom sin Riggerkurs kundens egna önskemål, till exempel egen arbetspolicy in i läromaterialet. Krävs att man har teorin Krävs att man har teorin innan.innan. svenskindustri. är ledandet.ex inom unikt nischade efter kundens egna egetsin bransch, kunderVåra somföretagskunder Borialis AB, önskemål Nothern Offshore Riggerkurs Perfekt för att förhöja Perfekt för att förhöja bransch, Borialis Nothern Offshore arbetspolicy isom läromaterialet. Vi hjälper gärna. Services AB,inMMT SwedenAB, AB mm. ärER kunder som vi har Praktikkurs - 1 dag Vi hjälper er kunder gärna! kunskapsnivå samt teamwork kunskapsnivå samt teamwork. Servicesspecialanpassade AB, MMT Sweden AB är kunder levererat kurser till.mm. Materialet harsom varitvi har Praktikkurs - 1 dag Läs mer på vår hemsida; jfksweden.se eller kontakta oss; Krävs att man har teorin innan. levererat specialanpassade kurser till. Materialet ............................................. Läs mer på vår hemsida jfksweden.se eller kontakta oss på t.exhar unikt nischade efter kundens egna önskemål egetvarit Fastmonterad Krävs attför man har teorin innan. JFK Sweden Perfekt att förhöja AB, Skallebackavägen 13,egna 302 Halmstad unikt kundens önskemål eget arbetspolicy in efter i AB, läromaterialet. Vi 41 hjälper gärna. JFKnischade Sweden Skallebackavägen 13, ER 302t.ex 41 Halmstad hydraulisk Fastmonterad Perfekt för att förhöja kunskapsnivå samtkran teamwork info@jfkoffshore.se, 035-12 93 1 arbetspolicy in i läromaterialet. Vi hjälper mail; info@jfkoffshore.se tel; 035 - 12 93 ER 1 gärna. hydraulisk kran kunskapsnivå samt teamwork Läs mer på vår hemsida; jfksweden.se eller kontakta oss; Kurs i 2 dagar Fastmonterad Utbildning för norsk sektor Kurs 2 dagar Läs mer på vår jfksweden.se eller kontakta oss; Utbildning förhemsida; norsk sektor vänligen Fastmonterad JFK Sweden AB, Skallebackavägen 13, 302 41 Halmstad vänligen gå in på www. jfkoffshore.se. hydraulisk ............................................. gå in via www. jfkoffshore.se Fallskydd kran JFK info@jfkoffshore.se Sweden AB, Skallebackavägen mail; tel; 035 - 12 13, 93 1302 41 Halmstad hydraulisk kran mail; info@jfkoffshore.se tel; 035 - 12 93 1 Fallskydd Kurs i 2 dagar

SS EN1591-4 1591-4 SS EN Flänsmontage och bultkurs SS1-4 EN 1591-4 Kurs dagar

SWEDEN

Teori/praktik - 1 dag Kurs i 2 dagar Teori/praktik 1 dag Fallskydd Vi är godkänd leverantör till Fallskydd Equinor. Vi är godkänd leverantör Teori/praktik - 1 dag till Equinor. Utbildning-för norsk sektor Teori/praktik 1 dag Viwww. är godkänd leverantör till jfkoffshore.se Utbildning för norsk sektor till Vi är godkänd leverantör Equinor. www. jfkoffshore.se Equinor. Utbildning för norsk sektor Utbildning för norsk sektor www. jfkoffshore.se www. jfkoffshore.se

Utbildning för norsk sektor vänligen Utbildning för norsk sektor vänligen gå in via www. jfkoffshore.se gå in via www. jfkoffshore.se


SÄKERHET

SSG LANSERAR KONCEPT FÖR ATT BIDRA TILL EN TRYGGARE INDUSTRI SSG har länge arbetat efter visionen att alla ska komma hem oskadda när arbetsdagen är slut och det har nu resulterat i en helhetslösning för industrin vid namn SSG Safety. Många känner till SSG genom kursen SSG Entre – där över 300 000 entreprenörer fått grundläggande kunskaper inom säkerhet och arbetsmiljö för att minska riskerna för olyckor och tillbud i arbetet. SSG Entre är dock bara en del i att göra industrin till en säkrare arbetsplats.

Lena Wiig, affärsområdeschef Arbetsmiljö. Bild: Kristofer Lönnå

22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


SÄKERHET

– MED SSG SAFETY vill vi göra det enkelt för industrins parter att uppfylla överenskomna krav och skapa bättre förutsättningar att få aktuell information när man behöver den gällande säkerhet, personlig kompetens eller nödvändiga företagsuppgifter, säger Mats Jakobsson, vd på SSG.

SÄKERHETEN ALLTID I FOKUS Säkerhetsambitionen inom svensk industri är hög. Nollvisioner sätts och ledningen understryker vikten av att arbeta säkert. Men ineffektiva rutiner och tidsödande arbetssätt kan skapa tidspress och dålig överblick, vilket är klassiska recept för olyckor. – Statistiken från olika branscher visar att vi fortsatt har behov att utveckla säkerhetsarbetet och minska antalet olyckor, säger Mats Jakobsson. Lena Wiig som är chef för affärsområdet arbetsmiljö på SSG har erfarenhet från säkerhetsarbete inom industrin. Hon ser potential till effektivisering, då det fortfarande genomförs lärarledda informationsgenomgångar, manuell kompetensuppföljning vid inpassering och insamling av leverantörsuppgifter i pappersform. – Alla arbetar idag med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor säger Lena. Vissa har kommit väldigt långt i arbetet och andra har en bit kvar. Vi har velat göra det enkelt genom en effektiv och modern lösning i form av SSG Safety, som ger en färdig grund för säkerhetsarbetet. Anläggningen sparar tid och pengar, istället för att behöva ta fram egna system och rutiner. Vad innebär det nya konceptet – SSG Safety? – Vi har utvecklat våra nuvarande tjänster så att de kommunicerar med varandra. Vår förhoppning är att konceptet ska underlätta kommunikationen mellan de avdelningar som har krav

på entreprenörer och anställda och på det sättet bidra till att göra industrianläggningen till en säkrare plats, säger Lena Wiig och fortsätter: – I konceptet ingår säkerhetskurser, som ökar riskmedvetenheten och kunskaperna för de som jobbar. Samtidigt hjälper våra digitala tjänster dig att följa upp att de som vistas på anläggningen lever upp till era krav. Till exempel att arbetsgivaren följer avtal och att den anställde har rätt kunskaper. Appen SSG On site är kommunikationsnavet där viktig information samlas och görs tillgänglig direkt i telefonen. Vad är nyckeln för en säker arbetsmiljö? – Att öka kunskapen om vilka risker som finns och hur du ska gå till väga för att minska dessa är en central del i arbetet, anser Lena och fortsätter; entreprenörer och de som arbetar i produktion måste förstå vad som kan hända. – Vi måste höja säkerhetsbeteendet. Det gör vi genom ökad kunskap och riskmedvetenhet. Det är något som jag djupt tror på. Har du bättre kunskaper kommer du att agera annorlunda. Regler och pekpinnar fungerar inte, du måste förstå konsekvenserna av ditt handlande. I en industri präglad av tidspress och hög produktionstakt kan snabba vinningar bidra till att det görs avkall på säkerhetskulturen. Lena trycker hårt på att det alltid ska vara ok att sätta säkerheten först. – Även om ledningen inom industrierna ofta har höga krav inom säkerhet kan det vara svårt att få igenom det i alla led. Arbetar man i produktion och vill se resultat är det lätt att ta genvägar. Där måste vi skapa en medvetenhet om risker och om vad som kan hända, avslutar Lena Wiig.

SKYDDA DET VIKTIGASTE DU HAR Med en lätt, bekväm och toppmodern hjälm med MIPS. FINNS HOS VÅRA BYGGVARUHUS I STOCKHOLM: BROMMA • GNESTA • GRISSLEHAMN • HUDDINGE • HÄGGVIK • JÄRFÄLLA • LIDINGÖ LISSMA • MÄRSTA • NORRTÄLJE • SÖDERTÄLJE • UPPSALA • ÖSTHAMMAR BYGG-OLE I NACKA & VÄRMDÖ • ALLTID ÖPPET PÅ BEIJERBYGG.SE

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


ISOLERING

Den nya fabriken i Söderbärke är en investering på 145 miljoner kronor och den skapar 40 nya arbetstillfällen. Bild: Topcell

RESTPRODUKT FRÅN SKOGEN BLIR ISOLERING En kvarglömd påse med en restprodukt från papperstillverkning gav idén till en ny isolering tillverkad av 100 procent naturlig skogsråvara. I Söderbärke i Dalarna har Topcell byggt en fabrik för 145 miljoner kronor där lösull och isolerskivor av det nya materialet ska produceras. AV LARS-OLOF TANDBERG

TOMMY ANDERSSON GLÖMDE en påse i sin bil. Som så ofta med innovationer så började historien om företaget Topcell av en slump. Påsen innehöll en restprodukt från ett pappersbruk och Tommy hade fått en fråga om han trodde att det skulle gå att göra lösull för isolering av materialet i påsen. – När jag upptäckte påsen igen luktade det trä. Materialet innehöll 60 procent väta och efter två månader i en plastpåse förväntar man sig dålig lukt och mögel. Men en labbundersökning visade att materialet inte innehöll något mögel. Då förstod vi att det här går att göra isolering av, berättar Tommy.

BYGGT FABRIK I SÖDERBÄRKE I dag sju år senare har hans företag Topcell utvecklat en metod för att framställa isolering av restprodukten från pappersbruken. 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Men det räcker inte med enbart råvara och produkter. I Söderbärke i Dalarna har Tommy Andersson och kompanjonen Ulf Wikström tillsammans med sina medarbetare byggt en fabrik, konstruerat maskiner och utvecklat processer. – Söderbärke ligger bra till geografiskt och det är min hemort. Det känns bra att vi skapat 40 nya arbetstillfällen. Men det här är bara början, vi planerar att bygga upp till tio fabriker i Sverige och Europa, berättar Tommy Andersson.

NATURLIGT MATERIAL När pappersbruken maler ner trä för att tillverka pappersmassa är det vissa delar som är svåra att bearbeta. Dessa sorteras ut och läggs på hög. Hittills har pappersbruken haft svårt att hitta användning för denna restprodukt.


ISOLERING

– Ur hållbarhetssynpunkt känns det bra att pappersbruken i stället för att stå med en restprodukt kan ställa om till att producera råvara åt oss, konstaterar Tommy Andersson. Materialet i Topcells isolering har en viss naturlig mögelresistens. Dessutom är det hygroskopiskt vilket betyder att det har förmågan att transportera bort fukt. I stället för att använda plast som ångspärr används Topcells isolerskivor med en diffusionsöppen ångbroms. Det ger fukten i konstruktionen en bra möjlighet att vandra och huset kan andas. Materialets densitet ger en tröghet som gör att luften står stilla i konstruktionen, vilket innebär bättre isolering och mindre energiförluster. Dessutom ger det en ljuddämpande effekt och ett bra brandskydd.

LÖSULL OCH SKIVOR Tillverkningsprocessen går förenklat till så att trämassan mals och torkas varefter fibrerna separeras. Korta fibrer blir till lösull och de längre fibrerna används för tillverkning av skivor. Skivorna bakas i ugn innan de kapas till önskade mått. Vid tillverkningen tillsätts ett miljöanpassat flamskyddsmedel. – Det finns i dag isolering på marknaden som kliar och sticker i ögonen. Vår ambition har hela tiden varit att vår isolering ska vara hållbar för miljön, men även för de som jobbar med den och de som vistas i husen där den används, berättar Tommy Andersson.

MILJÖTÄNKANDE I HELA PROCESSEN Topcell har ett miljötänkande och en ambition att minska miljöbelastningen i allt företaget gör. Till exempel används damm från produktionen som bränsle för produktion av energi och värme till fabriken. När isolerskivorna skärs till rätt storlek tas spillet om hand och återförs till tidigare processteg. Ett återvinningssystem innebär att kunder som exempelvis husfabriker, kan skicka tillbaks spill de får i sin produktion. Topcell kommer även att starta egen tillverkning av lastpallar i trä för sina produkter. Även dessa ska kunna återvinnas. – Vårt mål är att vår verksamhet ska vara 100 procent cirkulär. Det ställer även krav på transporterna. Lastbilarna ska drivas med bioenergi och vi ska välja tåg där det går, säger Tommy Andersson.

Av en slump upptäckte Tommy Andersson en restprodukt från tillverkning av pappersmassa som nu blir till miljövänlig isolering för byggbranschen. Bild: Topcell

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

25


GRUVA

Bild: Fredric Alm

LKAB PRODUCERAR APATIT FRÅN GRUVAVFALL i ny pilotanläggning i Malmberget

I ReeMAP-projektet utvecklar LKAB teknik för att förädla gruvavfall till mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips. Det första steget är att i Malmfälten producera apatitkoncentrat, vilket man nu gör i en nyligen driftsatt pilotanläggning. LEIF BOSTRÖM, direktör för Affärsområde Specialprodukter och vd för LKAB Minerals som driver utvecklingsprojektet inom LKAB berättar: – Vi är nu igång med det första viktiga steget, att producera apatitkoncentrat. Vi behöver testa, verifiera och planera för denna produktion noggrant och metodiskt för att få rätt utbyte och kostnader. Dessutom planerar vi för en produktion som är energieffektiv och koldioxidfri vilket medför en del utmaningar, säger Leif Boström. Pilotanläggningen är mobil och uppbyggd i containerplattformar för att enkelt kunna flytta inom och mellan LKAB:s verksamhetsorter i Kiruna och Malmberget. Tester med avfallssand från de 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bägge gruvorna görs under produktionskampanjer på de olika orterna. Just nu genomförs tester i Malmberget. Det handlar om flera steg där den centrala processen är flotation, där apatitmineralet flyter upp och skummas av. Denna process upprepas flera gånger för att få en produkt med rätt specifikation för att vidareförädlas med största möjliga utbyte i nästa steg. Nästa steg är att med innovativ kemiteknik, som LKAB arbetar intensivt med att utveckla, förädla produkterna till mineralgödsel (fosfor) och sällsynta jordartsmetaller. Dessa är angivna av EU som kritiska råvaror på grund av vårt beroende av dem och avsaknad av inhemsk produktion. I processen kommer också stora >>


F-rack Systems AB

Vi levererar kapslingar och fiberoptiska produkter till IT & Industri där vi erbjuder både standardprodukter men även kundanpassade lösningar där specifika krav finns på material och utformning. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning.

Kapslingar i rostfritt och syrafast Standardstorlekar och kundanpassade lösningar som anpassas efter ert behov.

SWN INOX 304 standard

Kundanpassad lösning i syrafast EN 1.4404 för placering i marin miljö

Fiberoptiska produkter

Kundanpassade fiberoptiska lösningar för krävande miljöer som fibertrunkar, patchkablar, paneler, ODF:er, FGB sensorer. Vi kan även hjälpa till med plug & play lösningar där vi monterar in utrustningen i önskat skåp innan leverans. SMA kontakt

Med gängad koppling i rostfritt. Multimode OM1, OM3 & OM4.

Termini M29504/04 & 05

Extrema miljöer (-40°C /+85°C) Singlemode & Multimode MIL-PRF-29504 , MIL-DTL-38999, Series III

HMA Kontakter

Expanded beam teknik för hårda miljöer med linsdon som kan bytas i fält. 1-16 kanaler. OS2 eller MM.

www.fracksystems.se - 08 540 637 22 - info@fracksystems.se - Sågvägen 7. 184 40 Åkersberga


GRUVA

Bild: Anders Humlebo/TT Nyhetsbyrån

Bild: Fredric Alm

mängder rent gips och fluor produceras. Men just nu är fokus på produktionen av apatit som är det nödvändiga första steget, Leif Boström berättar: – Vi bedömer att en fullskalig produktion i Malmberget och Kiruna kommer producera ca 400 000 ton apatit årligen, i två verk som ytmässigt blir ungefär lika stora som våra andra processverk. När vi kan vara igång beror på teknikutvecklingen och projekteringen, men också på andra externa faktorer som miljötillstånd. Vårt mål är att så snabbt som möjligt komma igång med att återvinna vårt gruvavfall till kritiska råmaterial, avslutar Leif Boström.

REEMAP – ÅTERVINNER GRUVAVFALL TILL MORGONDAGENS RESURSER

Bild: Fredric Alm

28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Projektnamnet är sammansatt av två av huvudprodukterna som ska återvinnas från LKAB:s avfallssand, REE:er (rare earth elements/sällsynta jordartsmetaller) och MAP (en fosforsbaserad mineralgödselprodukt), som båda är identifierade som kritiska råmaterial.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV EIT RAWMATERIALS

Harshwork har tagit fasta på de kraftiga materialpåkänningarna i gruvmiljöer. Målet är mer hållfasta skopor till lastare, som minskar underhållskostnader och ökar tillgängligheten.. Bild: iStockPhoto

NYTT STORT EU-STÖD till innovation inom mineraler, metaller och material

På grund av Covid19-krisen tar EIT RawMaterials ett brett grepp inom cirkulär ekonomi och försörjning av mineraler, metaller och avancerade material i Europa och erbjuder nu ett rekordstort ekonomiskt stöd. Stödet inriktar sig på förbättrad produktivitet, högre grad av förädling och ökad återvinning för att öka självförsörjningsgraden inom dessa områden. Det handlar om hela kretsloppet för att säkra en framtida cirkulär ekonomi. – VI FOKUSERAR PÅ INNOVATION, det vill säga att driva utvecklingsprojekt vars reslutat inom rimlig tid efter att projekten avslutats kommer till användning eller kan säljas på en marknad, förklarar Per Storm som leder den norra innovationsnoden inom EIT RawMaterials. Tyngdpunkten ligger på den del av innovationsprocessen som ibland kallas ”dödens dal”, dvs. att gå från en verifierad idé till en första installation. EIT RawMaterials kan bidra finansiellt i flera projektfaser, men framför allt med kompetens och kontakter i sitt vitt förgrenade nätverk, med över 180 pågående utvecklingsprojekt och närmare

400 partners av olika storlekar. Några av EIT RawMateials partners är gruvbolagen LKAB, Boliden och KGHM (Polen) samt Epiroc, Sandvik, FL Smidth och MetsoOutotec. NÖTNING OCH UTMATTNING I TUFF MILJÖ De projekt som löper inom den norra noden handlar om allt från automatiserad bultning i gruvor via kväverening av gruvavfall till återvinning av specialmetaller från kasserade TV-skärmar. Ett projekt som just nu stöds är Harshwork och ett start-up företag >> som stöds är Widefind. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV EIT RAWMATERIALS

Widefind utvecklar positioneringssystem med mycket hög precision och som kan användas bland annat i underjordsgruvor.

Harshwork har sin utgångspunkt i den tuffa miljö som råder i gruvor, där nötning och utmattning av material orsakar skador på maskinutrustning, vilket innebär höga underhållskostnader. Med hjälp av en modell som beskriver förloppet, samt ett digitalt prognosverktyg går det dels att konstruera maskinutrustning och välja material som tål påfrestningarna bättre, dels planera underhållet bättre. Då kan stopptiderna minska och produktiviteten öka. – Vi har lång erfarenhet av mätningar och att genomföra experiment och dessutom göra numeriska simuleringar, berättar Pär Jonsén, professor vid avdelningen för hållfasthetslära, Luleå tekniska universitet, samt projektledare för projektet. I projektet Harshwork samarbetar vi med Boliden och LKAB och dessutom sju andra partners i Finland och Spanien. Ett av beräkningsexemplen i projektet är Bolidens lastare (lingrävare) i Aitikgruvan vid Gällivare. Skoporna med sina tänder slits hårt av malm och gråberg. Med laserskanning har man följt nötningen av materialet och fått fram ett unikt dataunderlag. Därefter har modeller över förloppet byggts som ytterligare ökar förståelsen. – Tidsförloppet är komplext men vi har fått bra korrelation mellan verkligheten, experiment och vår modell, fortsätter Pär Jonsén. Modellen bidrar starkt till förståelsen för hur materialet uppförs sig. Målet är att få fram ett prognosverktyg som kan användas både av konstruktörer och underhållsplanerare. – Finansieringen från RawMaterials är helt nödvändig för att göra mätningar och utveckling i fullstor skala och att sedan kunna ta detta till industriell tillämpning. Rent allmänt finns få möjligheter att få finansiering för tillämpad forskning inom denna industribransch, avslutar Pär Jonsén. NOGGRANN POSITIONERING UNDER MARKEN EIT RawMaterials har gett stöd även till bland andra Widefind. Företaget utvecklar system för positionering i underjordiska gruvor. Personer, fordon och utrustning förses med ”taggar”. Två nivåer av precision erbjuds: noggrannhet på cirka en meter och ner till några centimeter. Positioneringen har därmed mycket hög precision. Tekniken baseras på Ultra Wideband radio, ett bättre alternativ än WiFi och Bluetooth. Nere i gruvan installeras ett nätverk av ”ankare” och det är via dessa som taggarna kommunicerar. – Boliden och LKAB är viktiga bollplank i utvecklingsarbetet och vi arbetar både med Boliden i Kristinebergsgruvan och LKAB i Kiruna, berättar Markus Sjölund, COO för Widefind. EIT har hjälpt Widefind att etablera kontakter inom gruv30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

näringen och i övrigt bidragit med nätverkande, både i Sverige och i Europa. För leverantörer inom gruvnäringen är det viktigt att kartlägga kundernas behov. Noggrann positionering ökar säkerheten för personal i gruvan. Vid exempelvis en brand kan noggrannhet på en meter vara avgörande vid en räddningsinsats, då det möjliggör för räddningspersonal att snabbt lokalisera nödställda även vid rökfyllning. Positionering av fordon kan förbättra logistiken av fordonsrörelser och i förlängningen höjs produktiviteten. Tekniken från Widefind kan även användas för att spåra malmen i interna transporter. Eftersom Widefinds kunder redan har produktionsstyrningssystem och underhållssystem med mera på plats, är det viktigt att ytterligare system går att integrera, något som tillhör grunderna för Widefinds filosofi i utvecklingsarbetet. – Stödet som vi på olika sätt får från EIT RawMaterials är mycket värdefullt. Nätverket och de bidrag vi fått till vår finansiering snabbar upp arbetet betydligt, avslutar Markus Sjölund.

EIT RawMaterials är en del i EU:s ramprogram för finansiering av forskning och innovationer, Horizon 2020. Partnerskapet EIT RawMaterials riktar sig till Europas mineral-, metall-, material- och återvinningssektorer. EIT RawMaterials utgör världens största konsortium för råvaror och avancerade material. EIT RawMaterials stöds av European Institute for innovation and Technology. EIT verkar för kontakter mellan företag, universitet och forskningsinstitut samtidigt som man stöder utvecklings- och utbildningsprojekt samt start-up företag.

www.eitrawmaterials.eu


Att ligga steget fĂśre

!

Att ligga steget fÜre ur ett säkerhetsperspektiv är grunden fÜr Fogmakers produkt. Vürt brandskyddssystem, med vattendimma under hÜgtryck, skyddar människa och maskin vid en oÜnskad motorbrand. Med 200 000 installationer i Üver 50 länder har vi fÜrhindrat otaliga motorbränder Üver och under jord.

Fogmaker.com


GRUVA

ABB har valts ut för att leverera en komplett elektrifierings- och automationslösning för den unika pilotanläggningen HYBRIT i Luleå vars huvudkälla är fossilfri el. Bild: Susanne Lindholm

Byggstart planeras under 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025. Bild: HYBRIT/Åsa Bäcklin

SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. Inom ramen för HYBRIT-initiativet förbereds nu bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och samråd inleds inför val av plats i Norrbotten. BYGGSTART PLANERAS under 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år, det vill säga, 20 procent av LKAB:s totala förädlingskapacitet i Malmberget och närmare hälften av produktionskapaciteten hos SSABs masugn i Luleå. Målet är att bli först i världen med fossilfritt stål redan 2026. HYBRIT påbörjar nu en utredning om val av plats för demonstrationsanläggningen för direktreduktion av järnmalm med vätgas. Parallella samråd inleds på två alternativa platser i Norrbotten; Vitåfors industriområde, i Gällivare kommun, där LKAB bedriver gruvverksamhet, och Svartöns industriområde i Luleå, där bland annat SSAB:s stålverk och LKAB:s malmhamn finns. Syftet är att samråda och ha en öppen dialog om anläggningens lokalisering och utformning inför kommande platsval och tillståndsansökan. Samråden med myndigheter, organisationer och allmänheten kommer att påbörjas i juni och avslutas i september 2020. Val av plats har stor inverkan på framtida konkurrenskraft och klimatnytta. Investeringsbeslut fattas efter genomförd tillståndsprövning och andra utredningar. – Vi vill bygga anläggningen i Norrbotten. Här finns god tillgång till fossilfri el, kompetens och ett nära samarbete med akademi och samhälle. En demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning skulle också vara positivt för utveckling och jobb i regionen och dessutom bidra till en stor klimatnytta, säger Martin Pei, teknisk direktör, SSAB och ordförande för HYBRIT. – För LKAB är HYBRIT en viktig pusselbit i en grön omställning där vi vill klimatoptimera hela kedjan från gruva till färdigt stål till år 2045. Vi vill att Norrbotten ska bli en världsledande 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

innovationsarena och ett kunskapscentrum för den globala gruvoch mineralnäringen, säger Markus Petäjäniemi, direktör Marknad och teknik LKAB. – Det är mycket positivt att Vattenfall tillsammans med våra partners fortsätter att ta tydliga steg framåt med HYBRIT. Elektrifieringen med fossilfri el och vätgas gör att fossilfritt stål kommer att bli ett mycket viktigt bidrag till vår fossilfria framtid, säger Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall. Samtidigt pågår HYBRITs pilotfas. I Luleå kommer pilotanläggningen för fossilfritt stål vara färdigbyggd under sommaren och förberedelser har också påbörjats för att bygga ett tillfälligt vätgaslager för att pröva tekniken att lagra vätgas i bergrum.

Hybrit Development är ett samarbetsbolag som bildats av ståltillverkaren SSAB, gruvföretaget LKAB och energiföretaget Vattenfall. Syftet med samarbetet är att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkningsprocess. Biprodukten man får genom att använda fossilfri el och vätgas i stället för koks och kol i ståltillverkningen, är vatten i stället för koldioxid. Projektet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. HYBRIT-projektet har beviljats ekonomiskt stöd från svenska Energimyndigheten. www.hybritdevelopment.com


Ta sikte på framtidens gruva Vårt samhälle blir smartare för varje dag. Traditionella branscher och industrier går steg för steg in i en mer digitaliserad verksamhet. Mobilaris Mining & Civil Engineering välkomnar er in i framtidens gruva. Vår produktsvit Mobilaris Mining Intelligence™ (MMI) digitaliserar underjordsgruvor. Hela gruvsystemet presenteras i 3D och visar var människor, utrustning och fordon befinner sig i realtid.

MMI kan användas från kontrollrummets skärmar till läsplattor och mobiler nere i gruvans hjärta. Systemet baserar sig på Wi-Fi och ersätter även, om så kunden önskar, ett traditionellt inpasseringssystem. För våra kunder har MMI resulterat i ökad säkerhet och effektivitet för varje arbetare, och gruvan som helhet. Välkommen till Mobilaris Mining & Civil Engineering.


GRUVA

BOLIDEN:

STABIL PRODUKTION I SMÄLTVERK

men produktionsstörningar i Tara Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 13 210 (13 047) miljoner kronor och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 504 (2 048) miljoner kronor. Fritt kassaflöde uppgick till -845 (-323) miljoner kronor. – SAMTIDIGT SOM VI hade rekordresultat inom Smältverk har kvartalet varit utmanande inom Gruvor. Inriktningen är att fortsätta driva verksamheterna normalt även om den nuvarande situationen med covid-19 ställer högre krav på flexibilitet, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef. Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade till 318 (1 353) miljoner kronor. Resultatminskningen mot såväl ifjol som föregående kvartal drevs av betydligt lägre metallpriser och lägre halter. Till följd av en förhöjd korttidsfrånvaro kopplat till covid-19 bedöms de tidigare kommunicerade målen om produktionstakt på 45 Mton/år i Aitik och 9,5 Mton/år i Kevitsa att nås först under det tredje kvartalet innevarande år. Aitiks anrikade volym var i nivå med föregående kvartal. Hög korttidsfrånvaro samt ovanligt svåra vinterförhållanden påverkade negativt. Bolidenområdets anrikning minskade något jämfört med föregående kvartal. Högre halter till följd av ändrade brytpositioner medförde dock högre koppar-, zink- och silverproduktion. Garpenbergs anrikning var i linje med föregående kvartal. Taras anrikning var väsentligt lägre till följd av produktionsstopp hänförliga till ett haveri på ett malmtransportband samt restriktioner relaterade till covid-19. Kevitsas anrikade volym noterade 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Samtidigt som vi hade rekordresultat inom Smältverk har kvartalet varit utmanande inom Gruvor. Inriktningen är att fortsätta driva verksamheterna normalt även om den nuvarande situationen med covid-19 ställer högre krav på flexibilitet.” /Mikael Staffas, vd och koncernchef för Boliden Bild: Boliden en ny rekordnivå och i Kylylahti var anrikad volym betydligt högre än föregående kvartal. Inom Boliden Smältverk var rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 1 117 (853) miljoner kronor. Höga volymer till förbättrade priser och villkor förklarar den positiva utvecklingen. I Rönnskär, liksom Kokkola, ökade produktionen av samtliga metaller jämfört med föregående kvartal. Även Harjavaltas produktion av flertalet metaller ökade jämfört med föregående kvartal. Odda levererade ännu ett starkt produktionskvartal och noterade rekord avseende avverkning. Bergsöes produktion var fortsatt stabil.


DENNA ARTIKEL AV MIDROC DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AVPRESENTERAS MIDROC AUTOMATION

Midroc Automation

– styrning och logistikoptimering i världens största gruvor Midroc Automation har svarat för tågstyrning och delar av processtyrning i några av världens största underjordsgruvor. LKAB anlitade Midroc för effektiv logistik på transportnivån 1365. Detta uppdrag banade vägen för att Midroc anlitades även av Freeport McMoRan Copper & Gold som driver världens största guldgruva i Indonesien. MIDROCS VERKSAMHET INOM automation för logistik och

process har utvecklats under drygt tiotalet år. Idag finns ett särskilt bolag – Midroc Automation – med cirka 200 anställda i Sverige. Kundunderlaget är brett, från läkemedelsindustrier till processindustrier och gruvor. Midroc utför elkonstruktion, programmering och systemering oberoende av vilken plattform kunden använder för sin styrning. Uppdragen handlar om allt från mindre problemlösningar till stora turn key-leveranser inklusive hårdvara. Kiruna När LKAB planerade för ny huvudnivå i Kirunagruvan var ett givet önskemål långt driven automation för hög produktivitet. Sju självkörande tåg på huvudnivån skulle transportera malmen från 38 tappställen. Midroc anlitades för att leverera processtyrsystemet Siemens PCS7 och tågstyrsystem Interflo 150. Midroc kom att svara för all styrning från att tågen lastas vid tapp, töms automatiskt i tömningsläge, till och med att malmen krossas. Allt detta sköts från kontrollrummet ovan jord. – Det var ett intressant projekt där vi svarade för all elkonstruktion, programmering, systemering och även levererade samt installerade hårdvaran som hör till, berättar Emma Karlsson, avdelningschef för Midroc i Kiruna. Vi hjälpte LKAB att optimera transporterna, byggde upp videosystemen och skärmbilderna som är operatörernas arbetsredskap.

Indonesien Lösningarna i Kiruna var så bra att de kom att inspirera amerikanska Freeport McMoRan när företagets dagbrott skulle ersättas av en underjordsgruva, belägen på Papua i Indonesien. Grasbergs (gruvans namn) verkställande chef Brian Clark besökte Kirunagruvan för att få inspiration och gillade verkligen Midrocs lösning.

– Vi fick uppdraget att ta fram motsvarande lösning åt Freeport, berättar Magnus Emanuelsson, leveransens projektledare, som tidigare varit projektledare för åtagandena i Kiruna. Förutom med elva tåg transporteras malmen med lastbilar under jord och vi har byggt system för att lasta och optimera även lastbilstransporterna. Varje dygn tas 240 000 ton malm upp, 2,5 gånger mer än i Kiruna alltså. Midroc har projekterat tre kontrollrum ovan jord åt Freeport. Med joy sticks sköter operatörerna både lastning och skutknackning. Tågledarna kontrollerar de förarlösa tågen. Kommunikationen går via fiber och trådlöst. Inte minst kamerasystemen är mycket omfattande, där allt som styrs också övervakas, från lastning ända till transportband bort mot anrikningsverk. – De system vi har levererat omfattar även trafiksystem för alla lastbilar, personbilar och bussar som kör skiftlagen in och ut i gruvan. Även aktivitetsanpassad ventilation i gruvan ingår i styrningen, berättar Magnus Emanuelsson. Grasberg är världens största guldgruva och den tredje största koppargruvan. Midroc Automation åtar sig gärna mycket stora krävande projekt med många involverade parter, eftersom man är duktig på att samordna skilda discipliner. Den globala tekniska kompetensen från flera branscher och flera systemplattformar är en styrka, vilket inte hindrar att företaget har stor lokal närvaro, ofta med kontor nära kunderna. Midrocs verkstad i Trollhättan där både hård- och mjukvara genomgår Factory Acceptance Test är www.midroc.se också en viktig resurs. NORDISKA NORDISKA PROJEKT PROJEKT www.nordiskaprojekt.se www.nordiskaprojekt.se

35 13


GRUVA

Under året har Swedish Mining Innovation gått ut och frågat efter idéer som stärker konkurrenskraften för svensk gruv- och metallproducerande industri. Bild: Boliden

VINNARNA UTSEDDA – Sencept AB får 600 000 kronor till att förverkliga sin innovativa idé

Under året har Swedish Mining Innovation gått ut och frågat efter idéer som stärker konkurrenskraften för svensk gruv- och metallproducerande industri. Nära 25 ansökningar kom in till tävlingen, och den 10 juni pitchades de åtta bästa idéerna över en digital plattform inför en publik och expertjury. Juryn har överlagt och nu står det klart att vinnaren blev Sencept AB som får 600 000 kr till att förverkliga sin idé. SENCEPT AB VANN årets innovationsidétävling för sin lösning med intelligenta radarsensorer för autonom gruvmiljö (Intelligent Radar Sensor for Autonomous Mining). – Vi är glada och mycket tacksamma, säger Iman Vakili, Sencept. Det här priset ger oss möjlighet att vidareutveckla vår radarhård36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

vara samt mjukvara. Radarprototypen kommer att valideras i en gruvmiljö. Vi kommer ytterligare att finjustera radarklassificeringsmetoder för att förbättra avkänningstillförlitligheten och i slutändan säkerheten i gruvindustrin. – AI och intelligenta sensorer har en starkt växande betydelse


GRUVA

för svensk gruvnärings utveckling. Sencept har utvecklat en 4D-radarsensor som kan detektera ett föremåls läge i tre dimensioner och dessutom dess hastighet. AI används för att identifiera olika typer av objekt som maskiner och människor. Genom den här lösningen får man ökad produktivitet samtidigt som man får säkrare och attraktivare arbetsmiljö, vilket i det långa loppet bidrar till ökad jämställdhet, säger Matz Sandström Swedish Mining Innovation samt juryns ordförande. – Juryn såg också väldigt positivt på att det är ett väl sammansatt team bakom idén och att den har potential att nå en internationell marknad. – Jag vill också ge en stor eloge till vår expertjury. De har gjort ett gediget jobb i att sätta sig in i alla fina lösningar och det har varit väldigt givande diskussioner under arbetets gång, säger Matz. Juryn har bestått av representanter från Boliden, Epiroc, EIT RawMaterials, LKAB, Swedish Mining Innovation och Vinnova. I år har Swedish Mining Innovation lagt extra stort fokus på att boosta samtliga som sökt till tävlingen. Varje deltagare erbjuds ett uppföljningsmöte med programkontoret med syfte att hitta andra vägar att ta sin idé vidare. Det kan vara genom en ansökan i Swedish Mining Innovations öppna utlysning, hos annan finansiär eller hjälp med kontakter hos industrin som kan ha ett behov av lösningen. Tävlingen arrangeras av Swedish Mining Innovation, det nationella strategiska innovationsprogrammet för den gruv- och metallutvinnande industrin som är en del av Vinnovas, Formas och Energimyndighetens satsning på strategiska innovationsområden.

VÄRLDENS LEDANDE SPRÄNGMEDELSLEVERANTÖR

Vill du vara säker på att salvan kan skjutas som planerat, med det bästa resultatet? Då är vårt kompletta sortiment av bulk- och paketerade sprängämnen samt elektroniska och konventionella tändsystem ett naturligt val. Våra professionella och dedikerade medarbetare inom sälj, logistik och service kommer göra allt som står i deras makt för att du som kund ska vara 100% nöjd.

Orica Sweden AB Gyttorp 713 82 Nora

Tel. 0587-850 00 Fax 0587-253 45 info.gyse@orica.com

Wibax är en hållbar kemikalieleverantör som tar hänsyn till både dig och miljön!

VI GÖR GOD KEMI

Dammkontroll Wibax erbjuder Magnesiumklorid, ett oklassat naturligt salt, samt även Kalciumklorid, Lignin och olika bindemedel i form av Polymerer.

Specialkemikalier I samarbete med SUEZ Water Technologies & Solutions erbjuder vi specialkemikalier inom vattenrening och vattenbehandling samt tjänster kopplade till detta.

Kontakta oss gärna för information och priser! Försäljning: +46 911 250 239 salesgroup@wibax.com

www.wibax.com


GRUVA

LKAB ansöker om markanvisning i Kiruna Kopplat till gruvbrytningens utbredning behöver mark i Kiruna C, i området Gruvstadspark 1 samt delar av GP2, tas i anspråk. Markanvisningsansökan skickas in till Bergsstaten och det berörda området, enligt bifogad kartbild, innefattar totalt 30 fastigheter med lagfarna ägare. DET FINNS IDAG ett antal fastighetsägare som LKAB ännu inte lyckats träffa överenskommelse med. ­– Tid till att komma överens finns fortfarande men den tiden börjar rinna ut. Vi behöver göra en markanvisningsansökan i god tid innan, utifall att vi inte lyckas komma i mål, säger Linus Niva, chef för samhällsomvandlingsenheten i Kiruna, och tillägger: ­– Bergsstaten gör en förrättning och startar upp bearbetning av ärendet. Vi har uppmärksammat fastighetsägarna på detta. Fastighetsägare har blivit erbjudna marknadsvärdet, fastställt av oberoende värderare, med tillägget 25 procent alternativt en ersättningsfastighet med utgångspunkt att denna ska motsvara dagens funktion. En markanvisningsansökan skickas in till Bergsstaten som beslutar om marken får tas i anspråk för LKAB:s gruvverksamhet. Markanvisningsansökan berör inte de fastighetsägare som LKAB redan träffat överenskommelse med. – Vi tror och hoppas att vi kommer lösa alla knutar och träffa nödvändiga överenskommelser i närtid, säger Linus Niva.

Miljöanpassade transformatorer för industrin

LKAB har skickat in en markanvisningsansökan för fortsatt gruvbrytning. Bild: LKAB

Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige

Våra transformatorer är specialtillverkade för industribruk. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Rätt Spänning - Säker Miljö

018-51 20 00 www.bronco.se


OFFSHORE

EXTREMT STORA SÄKERHETSKRAV I NORGE

för den som vill arbeta inom offshore

Utbildningskraven när det gäller säkerhet i offshoreindustrin är mycket höga i Norge.

Många svenskar har en dröm om att arbete i den norska oljeindustrin. Men Norge har högre krav på säkerhetsutbildning än någon annan och det enda utbildningsföretaget utanför landet som har ackreditering för att utbilda inom säkerhet är svenska JFK Sweden. Det är ett företag som också har en stor kvalitetsambition gentemot svensk industri. – MAN KOMMER INTE ut i arbete i den norska industrin om man inte har rätt utbildning och rätt certifikat för just de arbetsmoment man förväntas utföra. säger Elli Kello, som är vd och delägare i teknik- och utbildningsföretaget JFK Sweden AB i Halmstad. Företaget utbildar personer inom bland annat service och underhåll inom ämnesområden som säkra lyft, fallskydd, riggning, teambuilding och HLR. Regelverket i Norge styrs av grundlagen, diverse föreskrifter och standarder som tas fram med högsta möjliga kvalitet av exempelvis petroleumindustrins egen organisation. Petroleumtillsynet är en norsk statlig tillsynsmyndighet som ligger under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tillsynet har myndighetsansvar för säkerhet, beredskap och arbetsmiljö i den norska petroleumverksamheten. JFK Sweden är ackrediterat av Norsk Sertifisering A/S, Achilles JQS och kompetensdatabasen ID06. PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG Många som drömmer om jobb inom petroleumindustrin tänker först och främst på offshoreverksamhet, arbete på oljeriggar i Nordsjön, men i praktiken hamnar många i andra verksamheter, petroleumbranschens inshore, landanläggningar för intaget av oljan på land.

I stor utsträckning är det privatpersoner med ambitioner om spännande och lönsamma jobb i Norge som söker sig till JFK Swedens ackrediterade utbildningar. Men många företag står som beställare. Utbildningarna riktar sig i stor utsträckning till människor med ambitioner inom oljeindustrin, men också inom övrig sjöfart och industri, byggverksamhet och inte minst vindkraftsektorn. – Vi satsar på verkligt djupgående kursinnehåll och på flera dagars utbildning och vill leverera verklig kvalitet. Vi fokuserar på de höga norska kraven på utbildning och den norska olycksstatistiken talar sitt tydliga språk. Sedan 1984 har den mänskliga faktorn som orsak till olyckor inom offshore minskat från 80 procent till endast fem procent.

UTBILDNING MÅSTE FÅ TA SIN TID – Petroleumindustrin arbetar stenhårt med krav på kunskaper som ska förhindra att olyckor sker, säger Elli Kello. I princip bygger svenska säkerhetskrav och arbetsmiljölagen på samma grunder, men i Norge går man in mycket hårdare. Framför allt har man en annan syn på den tid som utbildningarna måste få ta. I Norge talar om ”3T”, som står för att ”ting tar tid”, medan man i Sverige talar mer om ekonomi och effektivitet. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

39


UTBILDNING

MISSA INTE CHANSEN TILL UNIK SPETSKOMPETENS

Tommy Thörn, Ytskyddsakademien.

i miljövänligt ytskydd av betong och metall! Ta chansen och bli högkompetent i renovering och ytskydd av betong och metall! I höst 2020 startar Ytskyddsakademien ”Kunskapslyftet Ytskydd”. Distansutbildningar i ytskydd inom 99 olika kunskapsområden med relevans för 10 branscher inom bygg, underhåll och anläggning. UTBILDNINGARNA RIKTAR SIG bland annat till företag och Dig som projekterar, köper och/eller arbetar med nybyggnation, renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall. Med andra ord beställare, konsulter, entreprenörer med flera … Men de objektiva och neutrala distanskurserna är förstås även högst relevanta för kommunledningar, miljöinspektörer, hållbarhetsansvariga och politiker. Inte minst mot bakgrund av FN:s miljörapport 2018. Som i skarpa ordalag uppmanar världens länder till omedelbart agerande när det gäller produktion av cement och stål. Ett ton ny cement genererar 900 kilo utsläpp av koldioxid. Motsvarande siffra för stål ligger på 1,6 ton koldioxid. Med fördjupad och breddad kompetens när det gäller att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall kan fler personer i olika yrkesroller hjälpa till att rädda vår planet! Ju mer vi renoverar och ytskyddar i tid desto mer minskar vi utsläppen av koldioxid, skriver FN i sin miljörapport. Därför är Ytskyddsakademiens kommande distansutbildningar av högsta intresse också för fastighetsägare och förvaltare av hus och olika slags anläggningar. Eftersom det idag saknas utbildning inom detta komplexa område är kurserna dessutom angelägen och lämplig fördjupning och fortbildning för lärare och elever vid högskolor, universitet och yrkesutbildningar. 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Ytakademiens distanskurser genomförs med hjälp av video. Så här kommer det att gå till! Du och/eller ditt företag anmäler sig till distansutbildning inom önskat kunskapsområde eller bransch – eller både och. Distansutbildningen sker via ett noga testat och utvalt videoprogram. Enkelt att använda för såväl åhörare om föredragshållare. För underlätta kommunikationen vid utbildningsmötena är antalet deltagare begränsat till max 25 personer. Vid behov genomförs samma utbildning istället flera gånger.

KURSANMÄL NU! Intresseanmälan till någon av Ytskyddsakademiens 99 kunskapsområden eller 10 branschutbildningar görs genom att fylla i ett formulär på hemsidan www.ytskyddsakademien.se./anmälan. Formulär med kostnadsfri intresseanmälan skickas sedan till: lennart.axelsson@ysa.email alternativt tommy.thorn@ysa.email Kurskostnad: 850-1250 kronor per kursmöte beroende på deltagande i antal utbildningar per kvartal Distansutbildningarna för Betong och Metall startar den 1 oktober respektive 1 november 2020. Båda med ett kostnadsfritt första informationsmöte. Välkommen till Sveriges mest genomarbetade distansutbildning och den enda i ytskydd av betong och metall! Skicka Er ansökan nu och missa inte chansen till verklig spetskompetens!


Bli förbättringsledare för er verksamhet Påbörja er underhållsresa idag på idus.se

Underhållssystem

Vägledning

Förbättringsarbete

IoT/Industri 4.0


BIOGAS

Stora Enso valde att inleda samarbete med Gasum AB – och satsa på ett projekt med Gasum som byggherre och anläggningsägare. Bild: Christian Strandberg

GASUM UPPFÖR BIOGASANLÄGGNING i samarbete med Stora Enso i Nymölla Hos Stora Enso i Nymölla byggs en anläggning som ska producera biogas ur en del av det avloppsvatten som annars renas i brukets externa reningsanläggning. Därmed kommer denna reningsanläggning att avlastas samtidigt som biogas motsvarande mer än 75 GWh per år produceras. AV KJELL-ARNE LARSSON

STORA ENSO med bruket i Nymölla har under många år haft planer på att producera biogas ur avloppsvatten. Bland annat användes en pilotanläggning för att testa och verifiera. Planen var sedan att bygga en fullstor anläggning i egen regi. Stora Enso valde dock att inleda samarbete med Gasum AB – och satsa på ett projekt med Gasum som byggherre och anläggningsägare. – Vi utförde sedan ytterligare förstudier som innefattade analys och utvärdering av olika avloppsflöden från fabriken, berättar 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Christian Strandberg, Gasums projektledare för bygget av anläggningen hos Stora Enso i Nymölla. Det var viktigt att kartlägga respektive flöden, deras innehåll och egenskaper. Hur skulle substrat i form av avloppsvatten processas och utnyttjas? Att producera biogas ur avlopp från en massafabrik kräver en process som klarar det mycket utspädda substratet. Detta jämfört med andra rötningsbara avfall som oftast hanteras i form av slam eller organiskt hushållsavfall, alternativt jordbruksgrödor.


BIOGAS

”Vi utförde sedan ytterligare förstudier som innefattade analys och utvärdering av olika avloppsflöden från fabriken. Det var viktigt att kartlägga respektive flöden, deras innehåll och egenskaper.” /Christian Strandberg, projektledare, Gasum

Där används CSTR – Continuous Stirred Tank Reactor – medan exempelvis avloppsvatten från en massafabrik kräver en mycket snabbare process – som kan benämnas High Rate Reactor. På världsmarknaden finns flera leverantörer av anläggningar för High Rate processer. En av dem är det nederländska företaget Paques som nu är leverantör av den fullstora anläggning som uppförs i Nymölla, och som blir en av de största i världen från Paques.

FLERA PROCESSTEG Gasums undersökning av olika delströmmar från fabriken var viktig. Som substrat behövs avloppsvatten med högt innehåll av

organiskt nedbrytbart material, dvs. höga värden på COD. Däremot ska vattnet inte innehålla fibrer, eftersom dessa riskerar att slå ut biogasprocessen i High Rate Reactor. I den aktuella anläggningen ska delströmmar motsvarande 50 000 kubikmeter per dygn från fabriken gå till biogasanläggningen, medan övriga delströmmar går direkt till externreningen. Detta kräver en del ombyggnader i fabrikens rörsystem, för att leda rätt avloppsvatten till biogasprocessens första steg, som utgörs av en bufferttank. Någon avvattning av substratet görs inte. I bufferttanken tillsätts kväve- och fosfornäring för att ge bra förhållanden för bakterierna i det följande reaktorsteget. Vid behov justeras pH. Reaktorerna – det finns två parallellkopplade – bygger på tekniken Upflow Anaerobic Sludge Bed. Bädden i en reaktor består av 1 600 kubikmeter bakteriegranulat som bildar ett skikt i reaktorn. Substratet pumpas in nedtill och bakterierna omvandlar organiskt material till biogas. Flödet fortsätter uppåt där biogasen samlas. Trixet är att hålla bädden fluidiserad utan att bakteriegranulatet försvinner med vattenströmmen. Träfibrer förstör processen genom att bakterier börjar växa på fibrerna som bildar klumpar och följer med flödet. Därför krävs substrat där allt organiskt material finns löst i vatten. Temperaturen i reaktorn regleras genom att inströmmande substrat, som är lite varmt, kyls till lagom nivå. Det kyls mer på sommaren och mindre på vintern. Förstudier och beräkningar visar att 50-60 procent av det organiska materialet kommer att omvandlas till biogas – COD minskar med 50–60 procent. Vattenflödet går vidare till den vanliga externa reningen och de organiska resterna tas om hand där. Tack vare biogasanläggningen minskar belastningen på >>

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43


BIOGAS

Substratet samlas först i bufferttanken längst till höger innan det leds till biogasprocessen. Två parallellkopplade reaktorer syns i mitten. Rå biogas samlas i toppen av reaktorerna och går vidare till rening. Bild: Gasum

externreningen avsevärt och dessutom behöver mindre näring tillsättas för att bakterierna i externreningen ska trivas. Därmed görs flera besparingar, samtidigt som biogasanläggningen producerar mer än 15 ton biogas per dygn, vilket omräknat till energi är mer än 75 GWh per år.

RENINGEN AV GASEN Den producerade biogasen genomgår flera reningssteg. I en biologisk skrubber avlägsnas merparten av svavelväte. Vidare finns ett kolfilter och ett membranfilter som tar bort ytterligare svavelväte samt vatten och koldioxid. Sista resterna av koldioxiden tas bort i ett PTSA-steg – Pressure Temperature Swing Absorption. Koldioxid får inte finnas med när biogasen därefter förvätskas. Det görs i en anläggning som levereras av Air Liquide Advanced Technologies. Den färdiga flytande biogasen kan sedan transporteras från anläggningen med tankbil. – Vi kommer att distribuera gasen till vårt nät av tankningsstationer runt om i landet, berättar Christian Strandberg. Vår närmaste station ligger i Kristianstad, men det finns inte underlag att förbruka allt det nya tillskottet av gas där. Gasen från Nymölla kommer ju att räcka för driften av 150 tunga lastbilar.

WIN WIN-SITUATION – Stora Enso är en mycket bra partner som liksom vi arbetar för att ersätta fossila bränslen i samhället. Våra förstudier visade också att deras avloppsvatten är ett bra substrat med högt COD och som kan ge mycket biogas. Biogasanläggningen kan också ses som en del av externreningen. Fossilfritt och värdefullt bränsle kan produceras samtidigt som bruket avlastar sin nuvarande reningsanläggning. Detta blir något som båda vinner på, avslutar Christian Strandberg, projektledare hos Gasum AB. Eftersom den anläggning som nu byggs kommer att bli unik i Sverige, är en inte så kvalificerad gissning att många andra industrier liknande Stora Enso i Nymölla kommer att visa stort intresse för anläggningen när den står klar. 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den producerade råa biogasen uppgraderas i flera reningssteg för att slutligen förvätskas till flytande biogas. Bild: Gasum

Flera processteg •

Kväve- och fosfornäring tillsätts

Vid behov justeras pH

Temperaturen på substratet regleras

Det organiska materialet i substratet omvandlas till biogas

Biogasen renas

Biogasen förvätskas till flytande biogas

Vattenflödet går vidare till den vanliga externa reningen och

de organiska resterna tas om hand där

FAKTA Stora Enso Nymölla, nybyggnad av biogasanläggning Byggtid: byggstart maj 2019 Byggherre: Gasum AB Byggentreprenörer: Byggstyrkan AB, Peab Anläggning AB, Abetong AB Processutrustning: Paques BV, Air Liquide Advanced Technologies Värde: 270 miljoner kronor, där Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” bidrar med 121 Mkr


Vi har utfört ventilationen

VENTEX Entreprenad AB Vävaregatan 18, 294 35 Sölvesborg VENTEX Entreprenad AB Telefon 0456-135 95 • Fax 0456-135 45 E-post info@ventex.se Löparevägen 4, 294 39 Sölvesborg

Vi har fått förtroendet av Byggstyrkan att ansvara för VVS-installationen.

Telefon 0456-135 95 • Fax 0456-135 45 www.ventex.se E-post info@ventex.se

044-10 00 15

www.ventex.se

Vi tackar Gasum för förtroendet! Vi har utfört överbyggnad och inredningspaket. Byggstyrkan är ett mindre byggföretag med stort kunnande och intresse för byggnation i alla former. Vi har mångårig erfarenhet och engagerade och intresserade medarbetare. Byggstyrkan AB Kaplansvägen 61, 388 32 Ljungbyholm 070-632 23 41 • byggstyrkan@telia.com


BIOGAS

Anläggningen får höjd kapacitet för att årligen kunna processa 25 000 ton matavfall från hushållen, 5 000 ton förpackade livsmedel och 10 000 ton flytande avfall. Bild: VafabMiljö

EFFEKTIVARE OCH MODERNARE

biogasanläggning i Västerås VafabMiljö bygger om och uppgraderar sin biogasanläggning. Hanteringen av substrat blir sluten. Kapaciteten i hela anläggningen höjs. Metanförlusten minskar. Till viss del parallella linjer ökar redundansen och höjer tillgängligheten. Modernare teknik gör att en bestämd mängd substrat ger 10–20 procent mer biogas samtidigt som energiförbrukningen minskar. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet. AV KJELL-ARNE LARSSON

BIOGASANLÄGGNINGEN TOGS ursprungligen i drift 2005. Som substrat har man använt bioavfall från hushåll, butiker och storkök, tillsammans med slam från fettavskiljare, dessutom vallgröda från jordbruk i trakten. I anläggningen har den råa biogasen upparbetats till fordonsgas för bussar, renhållningsfordon och personbilar. Samtidigt har 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

anläggningen producerat både fast och flytande jordförbättringsmedel.

MODERNARE TEKNIK Under tiden sedan 2005 har biogastekniken utvecklats och detta tar VafabMiljö fasta på i det aktuella projektet. Man har kontrakt


BIOGAS

med maskinleverantören som förbinder sig att från slurryn som sedan pumpas till bufferttank. leverera en anläggning med 10 procent högre Förbehandlingen har nu två parallella lineffektivitet än den befintliga. Det betyder att jer, vilket också bidrar till höjd tillgänglighet. det kommer att produceras minst 10 procent mer biogas från en bestämd mängd TVÅ RÖTKAMMARE substrat. VafabMiljö har samtidigt ett eget Rötningen är själva ”hjärtat” i en biogas• Moderniserad förbehandling mål på 20 procent högre effektivitet. anläggning. Här bryter mikroorganismer Kapaciteten blir 40 000 ton organiskt delvis ner det organiska substratet och • Kompletterad rötningsprocess avfall per år, jämfört med tidigare 23 000 metan bildas. Den befintliga rötkammaren med ytterligare en rötkammare ton per år. kompletteras nu med ytterligare en kamDet aktuella projektet består i huvudsak mare. När denna sedan har tagits i drift • Utbyggnad av uppgraderingsav tre delprojekt: moderniserad förbehanderbjuds möjlighet att inleda ett renoveringsanläggningen. ling, kompletterad rötningsprocess med arbete på den befintliga. Därför kan skiftet ytterligare en rötkammare samt utbyggnad av från gammal till ny biogasanläggning göras mer uppgraderingsanläggningen. I den sistnämnda eller mindre ”sömlöst”. renas den råa biogasen och görs till fordonsgas. Den befintliga rötkammaren ska tömmas, rengöras och Förbehandlingen har fått en helt ny mottagning. Tidigare inspekteras. Eventuella skador kommer att repareras. hanterades inkommande substrat med lastmaskin och oönskade – På sikt är vår ambition att köra de båda kamrarna i serie och inslag avlägsnades. Nu har i stället tippfickor byggts, därmed öka uppehållstiden, vilket ger en högre gasproduktion, som gör hanteringen sluten, utan manuella insatser och där säger Henrik Westman, som är en av två projektledare hos lastaren bara är ett stöd vintertid då inkommande material kan VafabMiljö. I sammanhanget kan jag nämna att ytterligare ett mål vara fruset. I förbehandlingen tas sedan materialet ner till en är att minska metanläckaget vilket vi kommer att göra genom att största partikelstorlek på 12 mm. bland annat ansluta suspensions- och processvattentankarna till Här har en maskinenhet fått ersätta tidigare sex enheter. gassystemet. Därför har man nu fått en enklare process och förväntar sig lägre Nytt blir också att den fasta rötresten som erhålls vid produkunderhållsinsatser och högre tillgänglighet. Dessutom minskar tion av spädvatten till förbehandlingen kommer att återföras till den specifika energiförbrukningen. rötkamrarna. Av denna anledning kommer den ombyggda bioI förbehandlingen separeras också metaller och andra oorgangasanläggningen inte att producera något fast jordförbättringsiska material ur flödet. En ny anläggning tar bort sand och grus medel, utan enbart flytande. >>

Tre delprojekt

- a strong solution for the environment

Förbehandlingsanläggning för organiskt matavfall till biogas • Låg energiförbrukning • Hög kapacitet • Uppfyller kraven enligt SPCR120 • Kompakt layout • Hög driftsäkerhet och tillgänglighet • Låg driftkostnad • Hög kontinuerlig kapacitet • Helautomatisk process

Organiskt matavfall

ReTec Miljö AB Tel.: +46 (0) 70 337 20 10 www.retecmiljo.se

- SMICON

Slurry enligt SPCR120

Rejekt

ReTec utvecklar, konstruerar och tillverkar specialmaskiner för avfall och återvinningsindustrin. Vi erbjuder praktiska lösningar enligt kundens behov, som hjälper dem att öka lönsamheten i sin verksamhet.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

47


BIOGAS

Projektet att bygga ut biogasanläggningen delfinansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet. Bild: VafabMiljö

Ett befintligt hygieniseringssteg för att avdöda skadliga mikroorganismer såsom Salmonella var tidigare placerat före rötkammaren. Nu har det flyttats till efter rötningen. Då blir det ett mindre flöde som kräver hygienisering. Man ändrar också processvillkoren från 1 timmes uppehållstid vid 70 °C till 10 timmar vid 55 °C. Åtgärderna gör att energiförbrukningen minskar.

UPPGRADERING AV GASEN Den så kallade rågasen som kommer från en rötkammare innehåller mestadels metan, men även koldioxid, vatten, kvävgas samt några föroreningar såsom svavelväte. Rågasen upparbetas till fordonsgas i en särskild reningsanläggning. Den befintliga utrustningen behöver inte renoveras, men kapaciteten måste höjas och därför byggs ytterligare en gasreningsanläggning. – Vi kommer att ha två parallella linjer och vår grundtanke är att den nya ska användas för basflödet av gas, medan den befintliga används för att rena topparna av flödet som uppstår vid höga produktionsnivåer. Därför kommer inte reningsanläggningen att vara begränsande vid produktionstoppar, förklarar Henrik Westman. Hela projektet genomförs i etapper med en slutlig etapp som färdigställs under våren 2021. Därefter finns möjlighet att årligen producera cirka 2,7 miljoner kbm fordonsgas, motsvarande 29 700 MWh. Bedömningen är att anläggningen tack vare det aktuella projektet kan användas ytterligare 15 år utan några större investeringar. 47

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Vi kommer att ha två parallella linjer och vår grundtanke är att den nya ska användas för basflödet av gas, medan den befintliga används för att rena topparna av flödet som uppstår vid höga produktionsnivåer.” /Henrik Westman, projektledare, VafabMiljö

FAKTA Biogasanläggning vid Gryta avfallsstation i Västerås Tidplan: sommaren 2018–våren 2021 Byggherre: VafabMiljö Projekterings- och projektledning: Proweps Envirotec GmbH Totalentreprenör: Dieffenbacher GmbH Maskinleverantör nya förbehandlingen: Retec Miljö Aps Maskinleverantör tippfickor: SPIRAC AB Mark- och husarbeten: Bodén Mark & Anläggning AB Kostnad: 144 Mkr


Axellösa Spiraltransportörer, Rensgaller, Silos Matarfickor, Tippfickor, Avvattnare, Sandavskiljare

Kontakta oss! T. +46 40 36 22 00 E. info@spirac.se WWW.SPIRAC.COM

Your experts for food waste treatment plants

,

www.proweps-envirotec.com

,,

proweps envirotec GmbH Rißstraße 19 D-88400 Biberach, Germany We are looking forward to your contact: Phone: +49 711 50480036 E-Mail: info@proweps-envirotec.com

Innovative and sustainable solutions from international experienced engineering team for biogas and biomethane production from food waste and biomass. We support our customers worldwide comprehensively with all necessary services to realize economic projects:      

Consulting and feasibility Project management Engineering Construction supervision Commissioning Key process equipment supply

We offer flexible business models for cooperation’s.


FÖRNYBAR ENERGI

i Sverige, Som en del av affärsmodellen har YIT redan tagit fram platser datacenter. Norge och Finland som anses vara lämpliga för att bygga ett Bild: Ramböll

YIT UTVECKLAR HÅLLBARA DATACENTER Konceptet kombinerar vindkraft och den spillvärme som genereras i ett datacenter, med livsmedelsproduktion. YIT UTVECKLAR hållbara datacenter som drivs av förnybar energi. Vindkraft, vattenkraft och solpaneler ger energi till datacentret, därefter används överskottsvärmen till ett närliggande växthus. Värmen kan även överföras till ett befintligt fjärrvärmesystem där behovet av fossila bränslen därmed kan minskas. – Processen i sin helhet syftar till noll koldioxidavtryck, vi kan därefter säga att resultatet är ett datacenter med minimala utsläpp, säger YIT Sveriges affärs- och teknikutvecklingschef Fredrik Sarvell. Volymen data som vi tillsammans skapar och konsumerar växer. Det har blivit tydligt att teknikföretag och datacenterindustrin behöver nya anläggningar för att lagra mängden data som skapas och behandlas. 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Eftersom tillväxten av data även innebär högre energiförbrukning, behövs datacenter som är energi- och klimateffektiva för att möta de växande miljökraven på att vara koldioxidneutral eller till och med koldioxidpositiv. Som en del av affärsmodellen har YIT redan tagit fram platser i Sverige, Norge och Finland som anses vara lämpliga för att bygga ett datacenter. YIT kommer att hantera byggnadstillstånd i förväg så att de redan är på plats när projektet får grönt ljus. – Kunden behöver inte förhandla med många olika organisationer och myndigheter – det enda kunden behöver göra är att berätta för oss vilka krav och behov de har, och sedan måste de naturligtvis ta med sig sina rack och servrar till den nya byggnaden, påpekar Sarvell.


Att investera i effektiv vätskekylning är att investera i framtiden Data Center är den snabbast växande sektorn när det kommer till energikonsumtion, och i takt med att behovet för bland annat molnbaserade tjänster, applikationer och AI ökar, så ökar också behovet av effektiva system för vätskekylning för att undvika överhettning. En viktig komponent för effektiv vätskekylning är snabbkopplingar. CEJN ultraFLOW är en serie lättviktskopplingar med flat-face design för ett garanterat högt flöde, inget spill, lågt tryckfall och säker anslutning i vätskeledningarna. En investering för effektiv vätskekylning, helt enkelt. Läs mer om ultraFLOW och ladda ner vår Thermal Control-guide på www.cejn.com

CEJN ultraFLOW Inget spill Högt flöde Lågt tryckfall

www.cejn.com


RENINGSVERK

ÅRE KOMMUN BYGGER TVÅ NYA RENINGSVERK

i strategisk partnering med entreprenören Åre kommun storsatsar på avloppsreningsverk. I Bydalen har ett nytt verk snart byggts klart och i Storvallen är nästa projekt i uppstart. Både miljö- och kapacitetsskäl och beredskap för ökad exploatering och turistverksamhet ligger bakom investeringarna. I båda projekten sker ett uppskattat partneringsamarbete mellan kommunen och NCC. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BYGGNATIONEN AV helt nytt avloppsreningsverk i Bydalens dalgång, sydost om Åre, går in mot en slutfas efter en flera år lång process, från länsstyrelsens förelägganden 2012/13 och ett påbörjat projekt 2014. I juni 2020 sker installationer, därefter vidtar testkörning och i slutet av året väntar slutbesiktning. Vatten och avloppsförsörjningen i Bydalens dalgång har varit föremål för diskussioner under lång tid. Miljön är känslig och extra skyddsvärd, Storån, Dalsjön och Dammån ingår i områden som är Natura 2000-klassade. Syftet med det nya avloppsreningsverket är att ersätta fem gamla reningsanläggningar, varav några varit riktigt bristfälliga.

VIA MYR TILL DAMMÅN Reningsverket har både mekanisk, biologisk och kemisk rening. Vattnet kommer in i det nya verket med självfall, går via grovrensing, särskild sand- och grusrening till biologisk rening med MBBR-teknik, där bakterier växer på plastbärare, och därefter sedimentering i stora bassänger. Det renade vattnet går sedan ut via en myr till slutrecipienten som är den välkända Dammån. – Vi hade sökt tillstånd för kapacitet om 6 000 PE (personekvivalenter) men får nu efter tillståndsgivande miljöprövningsdelegationens utlåtande en kapacitet på 3 000 PE. Det är litet av en utmaning, säger Lars-Erik Eriksson, kommunens projektledare. Verket kommer att betjäna närmare 700 fastigheter. Funktioner har byggts in i reningsverket för att kunna stänga och öppna 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

behandlingslinjer efter den ojämna belastningen i områden med skidturism. Åre kommun har samtidigt med det nya reningsverket byggt nya huvudvattenledningar i dalgången mellan vattentäkten och reningsverket, en investering på cirka 50 miljoner kronor. En ny pumpstation för tryckstegring byggs i centrala Bydalen och därmed blir hela området ledningsmässigt sammanbundet. Totalt kommer 240 miljoner kronor att investerats i Bydalen.

SAMMA TEKNIK I STORVALLEN Med erfarenhet från bygget av nytt reningsverk i Bydalen går Åre kommun och NCC nu in i ett nytt liknande partneringsamarbete även kring reningsverket Storvallen i Storlien nära norska gränsen, en uppskalad version av Bydalen. Storvallen byggs för 8 000 PE och ersätter i praktiken två tidigare reningsverk, ett på samma plats i Storvallen och ett gammalt i Storlien som ansluts. –Det här reningsverket är 30 procent större än Bydalen och enda praktiska skillnaden är att Bydalen tar emot externt slam, vilket Storvallen inte gör, säger Niklas Junel, som är kommunens projektledare för Storvallen. – Målet här är frånsett att ersätta ett gammalt verk som fungerar dåligt att öka kapaciteten för att möjliggöra exploatering i området. – Det är ganska unikt och fantastiskt att kunna dra lärdomar från bygget i Bydalen och ta sig an detta med samma partneringskap mellan kommunen och totalentreprenören. Vi har haft den


RENINGSVERK

stora lyckan att få i huvudsak samma entreprenörer och samma gubbar som kan gå från det ena till det andra projektet och känna igen sig och veta var problemen finns. Det ger oss stora synergieffekter, säger Niklas Junel. Storvallen har påbörjats i år, mycket av markarbetena är gjorda, flera plattor gjutna och några väggar uppe. Första kvartalet 2022 beräknas verket vara klart. Samarbetsformen strategisk partnering innebär att samma projektteam hos uppdragsgivaren och entreprenören utför flera liknande projekt, vilket innebär att erfarenheter kan tas tillvara och produktionen effektiviseras. – Partnering lämpar sig väl i komplexa projekt som att bygga vatten- och avloppsverk, säger Simon Lans, NCCs projektchef för båda byggena. – Att jobba i fjällvärlden med väder och vind är alltid en utmaning. Samarbetet ställer stora krav på samordning och kommunikation och det har fungerat mycket bra och vi följer tidplan.

FAKTA Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång i Åre kommun Byggherre: Åre kommun Totalentreprenör: NCC Sverige AB Kostnad: 80 Mkr

FAKTA Utbyggnad av avloppsreningsverk Storvallen i Storlien, Åre kommun Byggherre: Åre kommun Totalentreprenör: NCC Sverige AB Kostnad: 100 Mkr

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

53


FORDONSINDUSTRI

54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


FORDONSINDUSTRI

KINESISKA ELEMENT och svensk varvshistoria

Framtidens bilindustri skapas på Lindholmen i Göteborgs historiska varvsområde. Det är Geelys Innovationscentrum ”Uni3” som etablerar sig här utifrån de ”fem kinesiska elementen” som ska möta svensk varvshistoria i fem olika fastigheter på sammanlagt 80 000 kvadratmeter. Kinesiska Geely-koncernen ser Göteborg som sitt ”andra hem” och gör en storinvestering vid Lindholmen Science Park med möjlighet för ett flertal kända och kommande bilmärken att utvecklas. AV MARIE LOUISE AARÖE

– DET ÄR INTRESSANT att satsa i detta område och utveckla på en plats där det redan finns många tunga företag etablerade. Lokaliseringen är noggrant vald med anledning av den höga kompetens som finns inom teknik och IT i området, berättar Stefan Lundin, kommunikationschef för Geelys satsningar i Sverige.

Volvo Cars köptes upp av det kinesiska bolaget Geely 2010 och sedan 2013 finns här även CEVT, China Euro Vehicle Technology AB, ett utvecklingscentrum för framtidens teknik inom koncernen. CEVT täcker alla delar av personbilsutvecklingen, från arkitek>> tur och drivlinor till chassi och fordonens visuella design. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

55


FORDONSINDUSTRI

”Och det är verkligen intressant med de olika kulturerna. Vi svenskar vill veta allt detaljerat och det praktiska är viktigt för oss. För kineser är symbolvärdet mycket viktigt.” /Stefan Lundin, kommunikationschef för Geelys satsningar i Sverige 2013 utvecklades den tekniska plattformen CMA, för XC 40 för Volvo Cars och för andra modeller inom Geelykoncernen. – Därigenom har det funnits projektkontor för mellan 200 och 300 personer som har vuxit till idag 2 000 personer. Fler verksamheter har tillkommit och vi har dessutom haft möjligheten att få kunskap och kompetens från forna Saabingenjörer. Det har medfört att det internationella kontoret har vuxit och då vi har suttit i ett flertal olika byggnader tyckte ledningen för Geely att nu är det dags att samla alla till en gemensam plats.

GÖTEBORG ETT ANDRA HEM – Det är dags att ordna en gemensam byggnad/plats tyckte vVD Gang Wei, berättar Stefan Lundin. Göteborg är vårt andra hem, sa han också. Och det är verkligen intressant med de olika kulturerna. Vi svenskar vill veta allt detaljerat och det praktiska är viktigt för oss. För kineser är symbolvärdet mycket viktigt. 56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


FORDONSINDUSTRI

Geely är i dag ett globalt företag med 120 000 anställda, varav cirka 40 000 inom Volvo Cars, med en mängd spännande varumärken som Lotus, Pool Star osv. I Kina finns flera Geely universitet med 40 000 studenter som till stor del har fokus på den framtida tekniken inom bilindustrin. – Vi har precis i dagarna (april) släppt en pressrelease om att börja bygga satelliter för att kunna överföra teknik direkt till bilarna utifrån olika behov, berättar Stefan Lundin.

CAMPUS GEELY Man vill gärna att det ska heta Campus då grundtanken är en samverkan inom det egna bolaget men även med alla som redan är etablerade i området. Man ser också fram emot att företag inom olika discipliner kommer att etablera sig i de olika byggnaderna för att få den mångfald som man behöver för att utveckla för framtidens krav. – Uni3by Geely är målet, då man förväntar sig ett Campus med många företag som kommer att samlas här, cirka hälften kommer från Geely-koncernen och hälften från externa företag. Vi vill prata 1+1 och att det ska bli 3, säger Stefan Lundin. Det handlar om möten mellan öst och väst och olika kompetenser som främjar verksamheterna. Gang Wei ser även möjligheten att ordna privata fester i byggnaderna och varför inte ordna bröllop här? Det är många spännande kreativa idéer som utvecklas tillsammans med det svenska funktionella. – Vi är också säkra på att förändringar kommer att vara konstanta och därför är vi alltid beredda på att ändra inriktning, och det handlar inte bara om mental förändring utan även att lokalerna som vi nu skapar är flexibla med videosystem och teknik som lever

upp till alla förväntningar både i dag och för morgondagen.

FEM KINESISKA ELEMENT – Idén med byggnaderna är att varje byggnad ska återspegla ett av de fem kinesiska elementen; trä, eld, jord, metall och vatten, berättar Lina Lindquist, projektchef på Geely. De fem husen innehåller kontor, lab, design, hotell och konferens. I designstudion skapar man lermodeller av framtida produkter i kombination med textiler och olika färger. Vilket innebär en spännande skaparverkstad. Öst möter väst har varit ett genomgående tema. Arkitekterna har inspirerats av det kinesiska med de fem elementen. Samtidigt har karaktären av det skandinaviska varit genomgående med ljusa färger, som exempelvis ask. Samtidigt finns en stabil bas med den bohuslänska graniten alternativt tegel i socklarna. Det är bara designbyggnaden i metall som skiljer sig med metallraster i olika schatteringar och tätare alltmer man närmar sig marken. Utemiljön präglas av det kinesiska med symboler från risfält och rundande linjer i landskapsutformningen. – Den stora utmaningen har varit att hålla budget, tidsplan och kvalitet, säger Lina Lundquist. Det är inget ovanligt i de flesta projekt men här är det knivskarpt. Blir en del i byggnationerna fördröjd går vi direkt på en annan del. Totalen måste hålla tidsplanen med slutbesiktning juni 2022.

EN VISION AV ÖPPENHET – Vi började för två år sedan, 2018, med projektet tillsammans med uppdragsgivaren, berättar Anders Billström, ansvarigt ombud, BRA Bygg AB i Göteborg för Geely projektet. Grundkonceptet NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

57

>>


FORDONSINDUSTRI

Området består av fem byggnader som sammankopplar det svenska bohuslänska med det kinesiska både i material och arkitektur.

har tagit två år att växa fram och i dag står den första av fem byggnader klar och är inflyttad. Byggnaden är på 18 500 kvadratmeter och hänger ihop med nästkommande byggnad på 34 000 kvadratmeter, som ska stå klar 2021. Det kommer att bli områdets högsta hus på 15 våningar och med arbetsplatser för 1 600 personer. Det tredje huset är designcentret med svarta fasader bestående av lameller. Det kommer att innehålla det mesta som behövs för att designa bilar från stora fräsar till paintshop och ett måleri högst upp i byggnaden. Man ska också ha möjlighet att köra bilar upp till fem ton mellan våningarna. Ljusgården i mitten kommer att få ett körbart glastak. I detta hus kommer 400 personer att arbeta. Intill designhuset kommer kontor och showroom att ligga för Geelys nya bilmärke Lynk & Cosom ska fokusera på idéer och försäljning. Ett nytt koncept som inte bara handlar om bilar utan även spännande tillbehör. Denna byggnad kommer att ståta med 3 000 kvadratmeter ovan mark, en glaskub i svart. Den sista delen i mitten kommer att spegla elden och gå i rött. Här kommer man att erbjuda 254 hotellrum samt en konferensanläggning. – Samtliga byggnader tar upp tegel, bohuslänsk granit, glas och stål som minner om den gamla varvsindustrin som en gång i tiden fanns här. Vi sysselsätter 500 personer på platsen och allt går enligt planerna där den sista byggnaden ska stå färdig under 2022, berättar Anders Billström. FAKTA Nybyggnad av kontor Byggherre: Geely Innovation Center Totalentreprenör: Billström Reimer Andersson Bygg AB Arkitekt: Arkitektbyrån Design Göteborg Cobe Architects Köpenhamn Investering: 3 MdKr 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Idén med byggnaderna är att varje byggnad ska återspegla ett av de fem kinesiska elementen; trä, eld, jord, metall och vatten.” /Lina Lindquist, projektchef, Geely


IT

MOBILARIS

– positionering, säkerhet och produktionsuppföljning Mobilaris Mining & Civil Engineering har stora framgångar med ett system för positionsbestämning av personer, fordon och maskiner i gruvor. Företaget har också utvecklat navigatorn Mobilaris Onboard och appen Pocket Mine som visar rollanpassade data från driftkontrollen. AV KJELL-ARNE LARSSON

MOBILARIS LEVERERAR IDAG en rad produkter som höjer säkerheten nere i gruvorna. En fördel av detta och av att personal som arbetar i gruvorna dessutom får ta del av relevant information, är att tider för stillestånd och ställtider kortas, besluten flyttas längre ner i organisationen och gruvans produktivitet höjs. Med appen Mobilaris Pocket Mine visas rollanpassade data i en smart telefon, från driftkontrollen till alla i gruvan.

INTELLIGENCE För åtta år sedan lanserades Mobilaris Mining Intelligence (MMI) en teknik där fordons position och aktivitet skapar beslutsstöd i realtid via 3D-karta över gruvan. Med komplex matematik i grunden kunde Mobilaris ta tekniken till en kommersiell produkt, något som ingen annan i världen hade lyckats med. Tack vare MMI vet man alltid vilka som vistas i gruvan och var de befinner sig. För ett år sedan lanserades Mobilaris Onboard, en programvara som används i en fast monterad surfplatta i fordon. Mobilaris Onboard har bland annat ett trafikvarningssystem. På skärmen kan föraren bildligt talat ”se runt hörn” och få veta om ett annat fordon närmar sig. Exempelvis är det mycket värdefullt att få veta att snart sker ett möte med ett tungt fordon med malm, då är det läge att stanna vid en mötesplats. Detta både ökar säkerheten och höjer produktiviteten. Om WiFi eller 4G finns installerat i gruvan kommunicerar Onboard via detta, även för att skicka rapporter och ta emot meddelanden. Om exempelvis brand utbryter, visar Mobilaris Onboard vilka räddningskammare som finns i närheten och vägen till dessa. Driftledningen kan sedan se om alla har lyckats ta sig till räddningskammare. MMI har installerats i Bolidens alla underjordsgruvor och i LKAB:s Kirunavaaragruva. Mobilaris Onboard rullas just nu ut i Boliden Kristineberg och Kankberg. Mobilaris produkter används idag i 35 gruvor i elva länder världen runt. – Mobilaris Group har expanderat kraftig från sju anställda för nio år sedan till 85 idag, berättar Mikael Nyström, vd för Mobilaris Group och Mobilaris Mining & Civil Engineering. Och vi lanserar återkommande nya produkter för gruvindustri och annan verksamhet. Nyligen släpptes Mobilaris Pocket Mine, en app till mobiltele-

Med Mobilaris ökar personsäkerheten samtidigt som gruvans produktivitet kan höjas. Bild: Mobilaris

fonen. Den medger att man alltid kan ha med sig information och aktuella data som traditionellt visas på driftoperatörernas skärmar. Alla med behörighet har tillgång till en 3D-karta på gruvan och data som är anpassade och rollberoende. Exempelvis den som sköter lastning nere i gruvan får relevant information om lastare och process. Tack vare detta kan mer beslut flyttas till medarbetare. Mobilaris Pocket Mine innehåller också meddelandetjänst och varningsfunktioner. Mobilaris Onboard har positionsbestämning med noggrannhet på 5-10 meter. Pocket Mine kommunicerar via WiFi och har noggrannhet på cirka 50 meter.

INTEGRERAS I ANDRA SYSTEM Till Mobilaris produkter hör också bland annat Mobilaris Operator Client. Den som arbetar nere i gruvan – eller ovan jord – kan få arbetsorder och dessutom skicka rapporter, exempelvis om produktionsdata i realtid under skiftet. Omfattningen och funktionerna hos Mobilaris produkter gör att användningsområdena börjar gränsa till system för anläggningsinfo, produktionsuppföljning och automation. – Vi levererar öppna system som går att integrera med andra. Det är viktigt att kunna utbyta information och kunden väljer själv om man vill använda våra system eller kombinera MMI med sina befintliga. Detta hindrar inte att vi utvecklar nya produkter. Kundernas behov och förfrågningar är vår drivkraft och var så säkra på att ytterligare innovationer kommer! avslutar Mikael Nyström. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

59


ÅTERVINNING

Anläggningen som ska utvinna mineraler ur flygaska blir välkommen för landets alla energiproducenter som använder avfallsbränsle. Bild: SWECO

HELT UNIK ANLÄGGNING

FÖR ÅTERVINNING AV FLYGASKA – Ragn-Sells bygger nytt i Upplands-Bro

Miljöföretaget Ragn-Sells uppför en anläggning för behandling av och återvinning ur flygaska. Anläggningen baseras på tekniken Ash2Salt som har utvecklats av Ragn-Sells eget innovationsbolag EasyMining. AV KJELL-ARNE LARSSON

VARJE ÅR ANVÄNDS sju miljoner ton avfallsbränsle i värmeoch kraftvärmeverk runt om i landet. Ungefär en femtedel av tonnaget blir restprodukter i form av bottenaska och flygaska. Flygaskan är den besvärligaste eftersom den kommer från elfilter och textilfilter i anläggningarnas rökgasrening. Varje år uppstår cirka 300 000 ton flygaska. Den utgör farligt avfall och måste deponeras. Hanteringen är kostsam och kräver godkända deponier. En viktig aspekt är också att flygaskan inne60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

håller värdefulla mineralämnen och därför egentligen borde tas tillvara, åtminstone delvis.

TOG SAKEN I EGNA HÄNDER Inom Ragn-Sells funderade man länge på utmaningarna med att hantera flygaskan bättre och göra någonting av den. – Vi letade efter leverantörer som kunde erbjuda en lämplig teknik, men hittade inget riktigt bra alternativ, berättar Mikael


ÅTERVINNING

– Det är ett mycket stort intresse från energibranschen för vår lösning, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox. Bild: David Walegren

Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox. Därför tog vårt innovationsbolag EasyMining sig an uppgiften att utveckla ett eget koncept. Utmaningen passade våra begåvade kemister hos bolaget. Tekniken bygger på kända fysiska och kemiska principer där askan tvättas och tvättvattnet indunstas. Ur tvättvattnet kristalliserar sedan olika salter vid sina respektive punkter, enligt salternas löslighetsdiagram. Produkterna som man får ut blir natriumklorid, kalciumklorid och kaliumklorid. Natriumklorid kan säljas till kemiindustrier som råvara. Kalciumklorid kan användas som vägsalt (gäller även natriumklorid). Kaliumklorid fungerar som råvara vid tillverkning av konstgödsel. För övrigt utvinns också ammoniak som tas ut i en stripper före indunstningen. Kvicksilver fälls ut i ett separat steg och detta kvicksilver är det enda farliga avfallet som processen ger upphov till. De askrester som återstår är inte längre ett farligt avfall. De kan deponeras som icke farligt avfall, men en tanke är att även dessa ska komma till användning och då vid produktion av betong och andra konstruktionsmaterial.

STORT INTRESSE Ragn-Sells med innovationsbolaget EasyMining utförde labbförsök och verifierade sin tekniska lösning i pilottester. Företaget har idag patent på konceptet och är ensamma i världen om detta. – Det är ett mycket stort intresse från energibranschen för vår lösning, säger Mikael Hedström.

Som läget är idag innan det finns någon som kan behandla flygaskorna körs en hel del av dessa för deponering på Langøya i Norge. Det är miljöetiskt mycket bättre att ta hand om dem och utvinna mineralämnen i vårt land i stället. Vid sidan om bättre hållbarhetsvärden får energibolagen ytterligare ett skäl att anlita Ragn-Sells. De kommer givetvis att erbjuda mottagning av flygaskan till ett konkurrenskraftigt pris. Hanteringen och processningen av flygaskan hos Ragn-Sells förbrukar visserligen energi. Men detta måste ses mot bakgrund av att de producerade salterna ersätter befintlig produktion på andra håll i världen och att den produktionen ofta baseras på fossila bränslen. – Sedan vi startat upp anläggningen kommer vi att rampa upp produktionen för att möta efterfrågan och förhoppningsvis snart vara uppe i designkapaciteten 150000 ton per år. Jag känner på mig att detta kommer att bli ett mycket lyckat projekt, avslutar Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

FAKTA Ash2Salt, resursutvinning ur flygaska från energianläggningar som eldar avfall Tidplan: maj 2020–sommaren 2022 Byggherre: Ragn-Sells Treatment & Detox AB Konsult: SWECO Structures AB Maskinleverantör: HITACHI Zosen Inova AG Värde: cirka 600 Mkr NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

61


ELNÄT

Henrik Bergström om förslag mot kapacitetsbristen:

TUFFARE KRAV OCH TYDLIGARE ROLLER Nu har Energimarknadsinspektionen arbetat fram de förslag som de menar ska lösa nätkapacitetsbristen. Henrik Bergström, ansvarig för samhällskontakter på Ellevio, välkomnar vissa förslag, medan han är skeptisk till andra.

Henrik Bergström, ansvarig för samhällskontakter på Ellevio. Bild: Ellevio

DET VAR I OKTOBER förra året som regeringen gav Energimarknadsinspektionen (Ei) uppdraget att utreda kapacitetsbristen i elnäten. I förra veckan presenterade de sina preliminära förslag. – Energimarknadsinspektionens utredning pekar på tuffare krav men tydligare ansvar för alla aktörer, både stamnätsägaren och oss lokal- och regionnäts-ägare. Arbetet är en början på nödvändiga förändringar för att anpassa regelverket för ett energisystem som är i ett helt nytt läge. Frågan är vad de till slut landar i, säger Henrik Bergström.

ÖVERGÅNGSREGLER SAKNAS Han menar att vissa förslag kommer att få betydelse för att lösa de kapacitetsutmaningar vi står inför, medan andra förslag är mer tveksamma. Ett sådant är att varje lokalt eller regionalt elnätsföretag har det fulla ansvaret om en produktionsanläggning lägger ned sin verksamhet i sitt elnätsområde. Det har tidigare inte funnits principer eller riktlinjer för hur sådana här situationer ska hanteras och ofta har då utgångspunkten för elnätsföretaget varit att få ett så effektivt utnyttjande av elsystemet som möjligt till lägsta möjliga kostnad för kunderna. Om till exempel kraftvärme har varit tillgängligt för lokal effekt har abonnemanget mot stamnätet inte även behövt täcka en eventuell nedläggning av produktion. – Det är inte rimligt att införa regelverket utan övergångsregler, säger Henrik Bergström.

NÄTKAPACITETSRESERV NYTT FENOMEN Att möta kapacitetsbrist med en nätkapacitetsreserv är ett relativt nytt fenomen. Nu föreslår Ei att en produktionsanläggning som nyttjas till nätkapacitetsreserv inte får bjudas ut på elmarknaden i övrigt. – Den ekonomiska nyttan med dessa typer av begränsningar bör anses vara små för samhället och vi ser en risk att förslaget innebär större kostnader för elnätskunderna. – En annan effekt kan bli att det i praktiken bara är gasturbiner eller andra anläggningar som ligger i malpåse som blir aktuella för nätkapacitetsreserven och det är dyra lösningar för kunderna. Vi anser att för kommande regleringsperioder är det bättre att utveckla en metodik för hur en eventuell snedvridning av konkurrensen på elmarknaden kan minimeras när det gäller produktionskällor, säger Henrik Bergström.

TUFFARE KRAV PÅ ANSLUTNINGAR Ei föreslår också att kraven på att ansluta nya kunder ska bli 62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

tuffare och det ska inte bara gälla de lokala och regionala nätägarna utan även Svenska kraftnät. För att kunna neka en ny kund på grund av nätkapacitetsbrist måste nätägaren först ha utrett andra alternativ som till exempel flexibilitetslösningar, energieffektiviseringar eller lagring. – De tuffare kraven ska även gälla Svenska kraftnät och det innebär att de har samma skyldighet att utreda alternativa lösningar och upphandla dem. Det är bra, säger Henrik Bergström. En fråga som har aktualiserats i takt med att nätägare kommer allt närmare dagen då det är fullt i nätet, exempelvis Ellevio i Stockholm, är hur de då ska prioritera anslutningar. Är det i sin ordning att låta barnsjukhuset gå före serverhallen när det är kapacitetsbrist? Här kommer vi inte att få se några förändringar jämfört med i dag utan ”first come first serve” gäller tills vidare.

NYA REGLER FÖR VILKA KUNDER SOM SKA ANSLUTAS – Vi ser inte att vi som elnätsföretag kan vara den part som gör prioriteringar, det måste vara en representant för det offentliga samhället. Det är branschpraxis i Sverige såväl som internationellt med ”first come first serve” och vi kan förstå att det är svårt att hitta andra lösningar som är praktiskt genomförbara och samtidigt rättssäkra, säger Henrik Bergström. Däremot föreslår Ei en viss flexibilitet i anslutningskön. Om en större aktör vill ansluta fler MW än vad som finns tillgängligt i nätet kan nätägaren neka den här kunden, men samtidigt ansluta kunder längre ner i kön som har behov av MW som är färre än vad som finns tillgängligt. – Det är som idag där dagens grundregel med en köhantering fungerar rimligt väl, det tas också hänsyn till de individuella kundernas förbrukningsprofil, möjlighet till avbrytande av leveransen och placering i elnätet vilket gör att enstaka kunder kan komma före i kön, säger Henrik Bergström. Senast den 1 oktober i år ska Energimarknadsinspektionen överlämna de slutgiltiga förslagen till regeringen.


SPILLVÄRME

Den uppskattade potentialen för industriell överskottsvärme i EU är 300 TWh per år.

SPILLVÄRME I EUROPA – en unik inblick i industriernas tänkesätt

Trots att det finns bra tekniker för att använda industriell överskottsvärme är det bara en bråkdel av potentialen som används. EU-projektet So What utvecklar ett digitalt verktyg för att underlätta samarbeten mellan industrier och energiföretag och presenterar nu två rapporter om hur man kan skapa affärsmodeller och överbrygga hinder för att ta vara på dessa energiflöden. – RAPPORTERNA HANDLAR om förutsättningarna för att använda industriell spillvärme i de olika europeiska länderna som vi jobbar med. De ger en unik inblick i hur man tänker i industrier i olika länder, vilket är en förutsättning för att komma vidare med olika lösningar, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Den uppskattade potentialen för industriell överskottsvärme i EU är 300 TWh per år. Det motsvarar ungefär tio procent av det totala värmebehovet för bostäder i EU. Allra störst potential för överskottsvärme finns i stålindustrin. I projektet ingår fem demonstrationssajter i Rumänien, Spanien, Portugal, Belgien och England samt ett så kallat ”lighthouse”kluster i Sverige som består av Göteborgs energi och Varbergs energi. De har bidragit med goda exempel på praktiskt tillämpbara lösningar, både tekniskt och affärsmässigt. IVL som ansvarar för att utveckla affärsmodeller för demosajterna har utifrån dessa erfarenheter listat vilka generella hinder det finns för restvärmesamarbete, och i den ena rapporten visar man hur avtal kan utformas för att överbrygga dessa hinder. Ett hinder är de höga investeringskostnader som kan bli för till exempel rörledningar och annan teknik i början av ett samarbete. – Det är avgörande att kunna visa en ekonomisk modell där alla inblandade parter får fördelar av samarbetet och där de också får en mer långsiktig trygghet genom de avtal de tecknar. Vi vill lyfta fram affärsupplägg som kan användas när samarbetsparterna har helt olika krav på återbetalningstid, till exempel om de är privat eller offentlig ägda, säger Sofia Klugman. Ibland är det svårt för företagen att göra investeringar utanför kärnverksamheten. Då kan de behöva involvera en tredje part, som

till exempel ett energiföretag som tar ansvar för konstruktion och driften av värme- eller kylnätet och annan relaterad utrustning.

OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I ett europeiskt perspektiv handlar det också mycket om att öka förståelsen för de olika intressenternas system för att komma vidare med lösningar. I So What ingår 20 partners i nio länder. Bland dem är det bara Sverige och Rumänien som har en utbyggd infrastruktur för fjärrvärme, men även där är fjärrkyla lite utbyggt och har en stor potential. – I de länder där infrastrukturen saknas är utmaningarna större. Ofta saknas det både regelverk och lokal kompetens för att lägga rörledningar. Ett nytänk för affärsupplägg kan också behövas när det inte finns en stor fjärrvärmeaktör som part. För flera av demosajterna i projektet handlar det även om leverans av värme och kyla till enstaka stora kunder, som till sjukhus eller en flygplats, snarare än stadsbebyggelse, säger Sofia Klugman. I ett europeiskt perspektiv är Sverige unikt eftersom vi inte är beroende av naturgas som många andra länder. Sverige är också världsledande på att använda industriell överskottsvärme. Åtta procent av Sveriges värmebehov försörjs med detta. I andra länder kan konkurrens med låga naturgaspriser göra det svårt att introducera alternativa uppvärmningsformer, även om det finns en politisk vilja att bli mindre beroende av naturgas. I So What arbetar man nu vidare med att identifiera risker med affärsuppläggen, göra kostnads- och nyttoanalyser för demosajterna och föreslå hur affärsupplägg ska integreras i det digitala verktyget som projektet utvecklar. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

63


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

UNDERHÅLL

VATTENKRAFT

GASLARM

DYNAMATE www.dynamate.se Dynamate levererar tjänster inom entreprenad, service och underhåll som möter kunder och ägarnas krav på teknik, kompetens och ekonomiskt resultat mot fastigheter och industri. Dynamate erbjuder tjänster som möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet samt en förbättrad lönsamhet för svensk industri och fastighetssektor. Verksamheten skall bedrivas så att bolaget uppfyller krav, har nöjda kunder och kompetenta medarbetare vilket är grunden för vår lönsamhet, utveckling och långsiktiga existens.

TOTTES SVETS OCH INDUSTRIMONTAGE AB https://sv-se.facebook.com/Tottessvets/ Vi har utvecklat oss på mobila sidan för att möta efterfrågan angående svarvning av bromsbanor. Mobil fräsutrustning för bearbetning av till exempel statorfötter, kilspår i axlar och långhålsborrning. Fräsning av laxspår i statorplåt, med mera. Vi utför även rengöring med kolsyreis på till exempel generatordelar, stator och rotor. Vi utför detta med egen utrustning samt rutinerad operatör. Turbinrenoveringar i egen regi. Egna fordon för transporter av diverse material, kranbil vagn 22 ton. Drivhjul bromsbanesvarv. Utrustning bromsbanesvarv.

PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva. Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje

Tel: 08 522 933 00

MÄTUTRUSTNING GEOFIX www.geofix.se Allt för mättekniker & mätningsingenjörer! Förbrukningsmaterial & tillbehör inom all mätning! Skräddarsydda finansieringslösningar. Tillbehör Markeringsmaterial, Markeringsfärg från Soppec & Mercalin, Utsättarspett, Spett Hammare, Geo, GeoPad och X-Pad mätprogram, Prismor i olika utföranden & pris, Stativ för laser & totalstationer m.fl., Kolfiberstänger, prismastänger, Mätstänger & avvägningsstänger, Tillbehör & reservdelar Mätinstrument Totalstationer & GPS-utrustningar, 3D Scanner, Planlaser, enfallslaser & tvåfallslaser, Rörläggningslaser, Avståndsmätare, Kabelsökare & tillbehör, Metallsökare, Kabelljuslod, Mognadsmätare för betong, Värmekameror & iR-termometrar Maskinstyrning Grävmaskin, Hjullastare, Bandschaktare, Väghyvel, Läggarsystem, Dumpersystem, Borriggar

GEOFIX 64

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ÅNGTURBINER SMARTA ELNÄT KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät. Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår. Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.

SVEADIESEL AB 08-764 66 10, www.interturbine.se Sveadiesel AB har sedan slutet på 60 -talet sålt KK&K-ångturbiner och reservdelar till flera branscher i Sverige och Norge. Förutom underhåll och OEM - reser vdelar arbetar vi även med livstidsförlängningar och uppgraderingar, turbiners livslängd spänner ju över stora tekniksprång inom st yr- och regler där obsoleta delar kan byggas bort. Vi säljer nya turbogeneratorer (0.5-12MW) till kunder som vill vara självförsörjande på el alternativt ser miljövinster med en ny turbogenerator. Vi samarbetar med aktörer inom pumpar, generatorer och panna för att genomföra och samordna mer komplexa projekt. Vi har långa relationer med namnkunniga kunder och vi hoppas att du vill bli en av dessa.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

BYGGMATERIAL SCHWENK www.schwenk.se SCHWENK är ett familjeägt företag som grundades i Ulm, Tyskland, 1847. Vi erbjuder den svenska marknaden hög presterande cement för alla typer av betongkonstruktioner samt betongprodukter. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

ELEKTRONIK FÖRSÄKRINGAR

LYFTANORDNINGAR

GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haf t genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

DEMATEK AB www.dematek.se Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components GmbH DEMAG, kan vi erbjuda marknadens största produktsortiment för lyft och hantering. Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Med mer än 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager är vi också den bästa partnern när det gäller problemlösning. Vi finns representerade på 28 orter och har därmed alltid nära till våra kunder. Vår t huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm där våra produktspecialister och handläggare sitter.

FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB ut vecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

TRANSPORTER MATERIALHANTERING NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande förser Noxor, och syterbolaget Bameco, kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reparationer och modernisering av befintliga anläggningar.

VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB 0731-81 46 45 Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.

ANNONSERA HÄR! Ett kostnadseffektivt komplement till er ordinarie marknadsföring. Kontakta Lena Waschelitz-Jonsson lena@nordiskaprojekt.se, 070-258 67 37

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

65


AUTOMATION

Inspired by Innovation-priset belönar ledande teknisk innovation på Epiroc som haft tydlig kommersiell framgång. Bild: Epiroc

EPIROC-PRISER

uppmärksammar automation och batterielektrifiering Stockholm: Epirocs två årliga priser uppmärksammar tätt samarbete med ett gruvbolag som stärkte kundens produktivitet genom automation samt utvecklingen av batterelektrisk utrustning som innebär många fördelar för gruvindustrin. UNITED IN PERFORMANCE-PRISET belönar exceptionellt kundsamarbete. Priset presenteras till Olav Kvist och Per Holmberg på Epirocs division Underground, Johan Broström på divisionen Technology & Digital, samt till gruvbolaget Boliden. Deras långtgående samarbete inom automation har ökat produktiviteten markant vid två av Bolidens gruvor i Sverige. Till exempel vid Garpenberggruvan har den automatiska och fjärrstyrda driften av Epirocs produktionsborrigg Simba ME7 C ökat borrproduktiviteten med cirka 30 procent. Arbetet är del av 6th Sense, Epirocs paket av digitala lösningar som optimerar kunders processer och därmed stärker deras produktivitet och säkerhet. Inspired by Innovation-priset belönar ledande teknisk innovation på Epiroc som haft tydlig kommersiell framgång. Det presenteras till Anders Lindkvist, Patrik Roth, Markus Rantakeisu, Robert Lejonberg, Jan Fransson, Erik Svedlund och 66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Fredrik Martinsson, som har varit instrumentala och representerar ett team av passionerade medarbetare som utvecklat Epirocs världsledande batterielektriska gruvutrustning. Den nya generationen batterielektriska gruvmaskiner som är resultatet av teamets hårda arbete och hängivenhet medför stora fördelar för kunder inklusive förbättrad hälsa och säkerhet, lägre total driftskostnad och högre produktivitet. Fördelarna är speciellt markanta för verksamhet under jord där gruvbolag traditionellt måste investera tungt i ventilation för att lufta ut dieselavgaserna. – Grattis till de vinnande teamen, som är perfekta representanter för Epirocs innovativa anda och passion för att förbättra kundernas verksamhet, säger Helena Hedblom, Epirocs vd och koncernchef. – Vi är stolta över att ligga i framkanten när det gäller automation, digitalisering och elektrifiering då dessa teknologiska skiften gör gruv- och infrastrukturbolag mer produktiva, säkra och miljövänliga.


n e g i l o Tr Marknadens mest prisvärda

mät- och maskinstyrningslösningar!

Maskinstyrning från Topcon ger dig den senaste tekniken och är samtidigt ett beprövat system som finns till de flesta maskintyper – även vält. Pris från 5 300 kr/mån

L5 3DX erbjuder mest maskinstyrning per investerad krona. Finns till grävmaskin och grävlastare. Pris från 3 735 kr/mån

L5 M-Pro är en proffsmottagare till priset av en instegsmodell. All tänkbar funktionalitet ingår. Den har givetvis kalibreringsfri IMU-tilt. Pris från 1 583 kr/mån

L5 M-Lite är en renodlad nätverksrover som en sådan bör vara. Lätt och snabb med bra batteritid. Pris från 1 156 kr/mån

HK Geofix AB Linköping 013-15 44 44 Geofix AB Östersund 063-809 30 Geofix AB Göteborg 031-25 96 80 Geofix AB Gävle 070-516 97 79 www.geofix.se

L5 M-Tab RTK är en grym tablet som dessutom har inbyggd RTK GNSS-mottagare för enklare inmätning och utsättning. Pris från 623 kr/mån

Alla enheter körs med SurPad som är ett riktigt användarvänligt fältprogram. Mät in och sätt ut på dina egna villkor. Snabb inlärning utlovas.


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys


Articles from Nordiska Projekt 3/2020

3 min read

LEDARE