Dagens Infrastruktur 6/2021

Page 1

ANLÄGGNING

PROJEKT

UNDERHÅLL #6 • 2021

KLART FÖR BERGSCHAKT

vid Gullmarsplan

SÖDERÅSBANAN

utbyggd för persontrafik

BÄTTRE DIGITALISERING med allt-i-ett-system Halvtid för

VISKADALSBANAN Beställare och konsulter behöver mer

KUNSKAP OM YTSKYDD

Kabelbyte på

STRÖMSUNDSBRON


MED FOKUS PÅ SÄKERHETEN OILQUICK LOCKSUPPORT

ENKELT, EFFEKTIVT OCH SÄKERT!

Undvik olyckor med vårt säkerhetssystem OilQuick LockSupport. Det levereras som standard när du köper en OilQuick tiltrotator. OilQuick LockSupport uppfyller alla säkerhetskrav som finns på marknaden. • Lättplacerad touchdisplay. • Kontrollera kopplingen både över och under tiltrotatorn från en och samma skärm. • Användarvänlig och tydlig kopplingsprocess via den intuitiva kontrollpanelen.

OILQUICK – SNABBT, ENKELT, ORIGINALET SEDAN SNART 30 ÅR. EFFEKTIVT OCH SÄKERT

• Sensoravkänning av redskapsaxlar och låskolv. • Automatisk aktivering av maskinens hydraulik. • Systemet loggar ständigt alla händelser och varnar vid systemfel.

oilquick.com

Följ oss


EN TRYGG & PERSONLIG MASKINAFFÄR

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

Växelgatan 4

S

4

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

kh-maskin.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

Alla tillgängliga

ALTERNATIVA DRIVMEDEL BEHÖVS

VI BEVAKADE NYLIGEN det nya projektet 2030-pusslet, en webb-konferens som fokuserade på hur vi bäst når klimatmålen inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv. Det jobb som behöver göras ska göras ”i dag, i natt och i morgon bitti”, inte om tio år, sa Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet vid seminariet. Begreppet 2030 används kring det svenska målet att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030 för att senast 2045 ha nått fram till noll nettoutsläpp av växthusgaser. Det beskrivs som det tuffaste transportmålet i världen. Webb-seminariet, med underrubriken ”Så når vi transportmålen”, skulle bland annat ge svar på frågorna om det går och var riskerna finns. Seminariet var ett startskott för projektet som syftar till att ta fram en heltäckande plan för transportsystemets utveckling, i dialog med näringslivet, men också med konkreta inspel till politiken. Bakom arrangemanget stod Energiforsk AB tillsammans med 2030-sekretariatet och Profu. En snabb enkät bland deltagarna i webb-seminariet om prioriteringar gav vid handen att de allra flesta prioriterar effektivisering av själva transportarbetet för att sträva mot utsläppsmålen, men att många förstås också tror på elektrifiering av transporter, arbete enligt reduktionsplikten

FULL RANGE

1–10 TON

och satsningar på vätgas. Det var delämnen som särskilt behandlades vid seminariet. Elnätbolaget Ellevio pekade på några utmaningar kring elektrifieringen där de investerar stort i elnätet under många år framöver, men det krävs halverade ledtider i tillståndsprocesserna, marktillgången för elnät kräver sitt, nätutbyggnaden behöver bli proaktiv med mer prognosstyrning än styrning utifrån kundefterfrågan. Det krävs också mycket bättre samverkan mellan näringslivet och det offentliga och förutsättningarna behöver bli bättre för elanvändarna att styra sina uttag. Vill man informera sig mer om framtidens fossilfria transporter föreslår jag mässan eComExpo som går av stapeln ute på Arlanda Stad den 6–7 april nästa år. Målet med mässan är att skapa en konkret strategi för transportnäringen. eComExpo attraherar de tyngsta rösterna i det nödvändiga omställningsarbetet. Under den första dagen kommer bland annat 2030-sekretariatet att genomföra en konferens med fokus på nyttofordon. Därmed får man bredd på alla alternativa drivmedel och dessutom en politisk koppling. Omställningen går inte tillräckligt fort just nu när det gäller tunga fordon och det är mer än bråttom. Vi behöver alla tillgängliga alternativ för att fasa ut de fossila drivmedlen. God läsning i det sista numret för detta år, och väl mött nästa år för ett spännande 2022.

Jan Åström

Chefredaktör, Dagens Infrastruktur

FULL RANGE

2–15 TON

1–10 TON

www.stigmachine.se

4

% 0171-544 00


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

#6• 2021 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

INNEHÅLL 4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

LADDINFRASTRUKTUR 12 Elbilister ska kunna köra genom hela landet MÄSSOR 14 Beställare och konsulter behöver mer kunskap om ytskydd 16 Entreprenad Live – mässrapport

ART DIRECTOR

SLUSS 20 Två slussalternativ ut på samråd i Trollhättan

REDAKTÖR

BRO 21 Avancerade brojobb kräver erfarenhet 22 Små marginaler när Strömsundsbron får nya kablar

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

Lars-Olof Tandberg larsolof.tandberg@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta Print AB, Malmö 2021

OMSLAGSBILD

Strömsundsbrons snedkablar byts ut. Bron byggdes 1956 och var då världens längsta snedkabelbro. Bild: Trafikverket

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

12

JÄRNVÄG 26 Klart för bergschakt vid station Gullmarsplan 30 Tröttnade på stölder –skaffade säkerhets containrar 32 Söderåsbanan utbyggd för persontrafik 34 Halvtid för Viskadalsbanan LOGISTIK 36 Logistikcenter i Rosersberg med fokus på miljö och automation

6 20

VA 40 Kalmarsundsverket blir ett kretsloppsverk 43 INFRAMARKNAD 57 VI BYGGER INFRA-SVERIGE DEBATT 58 Bättre digitalisering med allt-i-ett-system

22 32 5


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

I november levererade Swecon 32 nya hjullastare till armén. Här i Eskilstuna innan de skeppades till FMV. Bild: Anders Grudd/Swecon

INFRANYTT

EXTRA POÄNG NÄR PASSAGERARNA LÄGGER TILL BIOBRÄNSLE SEDAN 2019 KAN resenärer som flyger med SAS frivilligt välja att köpa till biobränsle. Att öka användningen av hållbart flygbränsle, som biobränsle, är ett viktigt steg för att minska flygets klimatpåverkande koldioxidutsläpp. Nu belönar SAS EuroBonus-medlemmar med extra poäng när de väljer att lägga till biobränsle.

RISE UTVECKLAR NÄSTA GENERATIONS BRÄNSLECELLSPLATTFORM RISE INGÅR i ett konsortium av sju organisationer som nu valts av Europeiska kommissionen för att utveckla nästa generations bränslecellsplattform för drift av datacenter. Förhoppningen är att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 100 procent.

SWECON LEVERERAR FLER

VOLVOMASKINER TILL FÖRSVARET

MODERNISERINGEN AV det svenska försvaret går i rask takt. I november levererade Swecon 32 nya hjullastare till armén. Under första halvåret 2022 kommer ytterligare 43 hjullastare levereras till försvaret. Bakgrunden är det ramavtal som Försvarets Materielverk, FMV, och Swecon tecknade 2018. Upphandlingen, två år plus två år, gällde Volvo L35, L60, L90 och L120 och syftade i första hand till att fylla behov inom logistik och materialhantering för Försvarsmakten. Det talades då om att försvaret hade behov av cirka 50 nya hjullastare om året. Så har det också blivit. Sedan ramavtalet tecknades 2018 har Swecon levererat 122 hjullastare till försvaret. Till det ska läggas de 43 maskiner

som levereras i vår. – Maskinerna är i grunden standardutrustade, men med en del specialanpassningar för att möta kraven i upphandlingen, säger Tomas Nieminen, Manager Project Sales på Swecon. Maskinerna som levererades i november – elva L35G, tre L60H och 18 L110H gick enbart till armén. – Ännu en leverans som visar på det goda samarbetet med Swecon och stärker det svenska försvaret, säger Linus Harenius, projektledare på FMV. Av vårens leverans på 43 maskiner ska armén ha fler L35G och L110H samt flygvapnet ett antal L90H.

SATSNING PÅ

HELELEKTRISKA STADSLEVERANSER

TESTADE I -25° C MÅNGA AV oss har upplevt det – batteriet i mobiltelefonen tappar ström när det blir riktigt kallt ute. För att undvika samma öde har Volvo Lastvagnar testat sina eldrivna lastbilar i extrem vinterkyla nära Polcirkeln. Vad blev resultatet? En funktion för att bibehålla batteriernas prestanda, även när temperaturen kryper ner långt under nollgradigt. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

DEN STÖRSTA förbeställningen av ellastbilar i Europa hittills. Nollutsläpp och en fordonsdesign skapad för stadsmiljöer. Det är resultatet när DB Schenker och Volta Trucks går från ord till handling i ett flerårigt samarbete. Målet är en helelektrisk stadsfordonsflotta. DB Schenker är en av världens ledande leverantörer av logistiktjänster och europeisk landtransport. Nu inleder de ett partnerskap med Volta Trucks. I botten ligger en förbeställning på 1 500 helelektriska Volta Zero-fordon. Den viktigaste ordern för stora nollutsläppsbilar i Europa hittills. – Det här tillåter oss att avsevärt öka takten i elektrifieringen av vår flotta och investera i grönare transportlösningar. Det för oss återigen

närmare vårt mål om koldioxidneutral logistik, förklarar Cyrille Bonjean som är ansvarig för landtransporter för DB Schenker i Europa. Som en del av partnerskapet kommer DB Schenker använda den första prototypen av Volta Zero Trucks i verkliga distributionsförhållanden under våren och sommaren 2022. Testresultaten kommer sedan att införlivas i serieproduktionen av de beställda fordonen. Den helelektriska Volta Zero kommer att användas för att transportera varor till stadskärnor och stadsområden. Tillsammans kommer DB Schenker och Volta Trucks att utforska och optimera användningen av tekniken för att förhoppningsvis utöka utbudet.


ETT BYGGPROJEKT DÄR INGEN SKADAS.

afgruppen.se/anlaggning


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Jack Len, regionchef på Ramirent i Malmö, har utsetts till Årets Byggchef 2021. Bild: Byggcheferna

BioPEX-rör från Uponor har upp till 88 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med tidigare PEX-rör. Bild: Uponor

UPONOR LANSERAR

BIOBASERADE JACK LEN ÄR ÅRETS BYGGCHEF 2021 PEX-RÖR ÅRETS BYGGCHEF 2021 heter Jack Len och arbetar som regionchef på Ramirent i Malmö. Hans ledarstil speglar samhällsutvecklingen och han har stort fokus på kärnfrågor som mångfald och jämlikhet, skriver juryn i sin motivering. Ett av kriterierna som juryn bedömer är förnyelse. Jack Len nämner två exempel på förnyelse som han själv jobbar med. – Vi var vi först i uthyrningsbranschen med att hänga upp regnbågsflaggor på alla våra kundcenter. Det skapade diskussioner, men fick i gång tankarna. Oavsett vem man är eller vilken läggning man har är man välkommen. Han nämner även att han varit med

och anammat Sila Snacket, som TL Bygg i Stockholm initierade. – Det handlar om vad man säger till folk. Det finns en väldigt hård jargong i byggbranschen som kan vara både rå och taskig eller sexuella anspelningar mot kvinnor. Bakom utmärkelsen står Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, och tidningen Byggvärlden. I juryns motivering står bland annat: ”Jack har en stark etisk kompass och ett rättvisetänk, och han är mån om att skapa ett arbetsklimat där alla trivs. Hans ledarstil speglar samhällsutvecklingen och han har stort fokus på kärnfrågor som mångfald och jämlikhet”.

BDX STARTAR JÄRNVÄGSBOLAG SEDAN 2012 HAR BDX bedrivit järnvägsverksamhet inom Affärsområde Rail som ingår i BDX Infra. Nu blir järnvägsverksamheten ett eget bolag med namnet BDX Rail AB. Järnvägsverksamheten har utvecklats positivt både vad gäller antal uppdrag och resultat. Erhållna avtal i kombination med den positiva utvecklingen har skapat ett affärsområde som nu kan konkurrera på lika villkor med andra företag i branschen. – Nu tar vi nästa steg i utvecklingen genom att starta dotterbolaget BDX Rail

8

AB. Det skapar möjligheten att ytterligare tydliggöra kärnkompetensen – att bygga och underhålla järnväg. Vi kan på ett tydligare sätt marknadsföra BDX Rails tjänster, i en väldigt specifik och nischad bransch. Samtidigt som vi kan erbjuda BDX-koncernens övriga tjänster som tilläggspaket, säger Catrin Ingvarsson, tillförordnad vd för BDX Företagen AB. BDX Rail AB kommer att erbjuda tjänster inom MBEST, det vill säga mark, bana, el, signal och tele. BDX Rail AB startar 1 januari 2022.

UPONOR LANSERAR biobaserade PEX-rör med ett koldioxidavtryck som är upp till 88 procent lägre jämfört med nuvarande produktstandard. – BioPEX-rör hjälper våra kunder att uppnå hållbarhetsmål i alla typer av projekt. För om vi vill nå ett hållbart byggande så kommer alla delar av byggprojektet behöva bidra, inklusive rören i VVS-systemet, säger Robert Molund, vd för Uponor AB. Det låga koldioxidavtrycket hos de nya biobaserade PEX-rören bygger på användning av förnybara råvaror i tillverkningsprocessen. Dessa åtgärder resulterar i en minskning av koldioxidavtrycket med upp till 88 procent på biobaserade PEX-rör jämfört med standard PEX-rör på marknaden. Denna uppskattning baseras på Uponors egna beräkningar enligt den europeiska miljöstandarden för produktdeklarationer, EN15804. Koldioxidavtrycket kommer att granskas externt när miljövarudeklarationerna (EPD) för de biobaserade PEX-rören publiceras. – BioPEX-rören har samma produktegenskaper som våra vanliga PEX-rör, vilket gör att det är mycket enkelt för våra kunder att gå över till en mer hållbar lösning, påpekar Robert Molund. Hela leveranskedjan för biobaserade PEX-rör är certifierad av ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), en oberoende organisation som säkerställer spårbarhet och transparens genom hela leverans- och produktionsprocessen.


“The details are not the

details. They make the design ” - Charles Eames

Även om detaljer bara är en liten del av helheten, kan de göra eller förgöra den. Dörrbeslag är en sådan detalj och spelar en viktig roll för helhetsupplevelsen. Det är delvis tack vare samarbetet med flertalet designers som FORMANI®’s produkter har etablerat sig inom designsvärlden att vara mer än just en detalj. FORMANI har tillsammans med Göthes Industribeslag nu utvecklat och lanserat en serie designtrycken och beslag anpassade för skandinavisk låsstandard. Med FORMANI får du en genomgående design på beslagen i hela huset, från dörr och fönster till badrumsinredning. För katalog skriv gärna till patrik.ostlund@gothes.se

Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Lager: Falun & Stockholm Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se • gothes.se

MONTERING

LIVRÄDDNINGSPOSTER

EN SÄKER HAMN

RISKANALYSER / UTBILDNINGAR / DEMOVISNING / MONTERING / SUPPORT

RÄDDNINGSSTEGAR

HÖR GÄRNA AV ER OM NI HAR FRÅGOR! Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21 Mobil +46 (0)70 823 16 76

rescuelife247.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Henrik Modéer vd, Havator AB Sverige. Bild: Havator

Thomas Betong bygger silos för produktion av klimatförbättrad betong. Bild: Thomas Betong

INVESTERAR FÖR

KLIMATSMART BETONG

THOMAS BETONG, som ingår i Thomas Concrete Group, investerar totalt 19 miljoner kronor för att kunna producera klimatförbättrad betong på samtliga orter där företaget har verksamhet och minskar därmed även transportavstånden. Investeringen handlar i huvudsak om ytterligare 15 silos där man ska hantera alternativa bindemedel till cement. – Tack vare dessa nya silos kommer vi att kunna producera klimatförbättrad betong, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 50 procent, från samtliga våra fabriker, säger Joakim Bjelkstam, affärsområdeschef Fabriksbetong. Redan 2012 lanserade Thomas Betong den första klimatförbättrade betongen på den svenska marknaden. Sedan dess har utvecklingen för att minska CO2-utsläppen skett successivt och redan innan den nu förestående investeringen är företaget den aktör i Sverige som producerar mest av betong med lägre klimatavtryck. Investeringen, som berör 12 bindemedelssilos till affärsområde Fabriksbetong och tre till affärsområde Prefabricerad betong, kommer att vara genomförd under 2022.

BÄTTRE KOLL PÅ KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR KOMMUNERNA OCH Trafikverket lägger stora resurser på att effektivisera kollektivtrafiken. Målet är att vi som resenärer ska få kortare restider och kunna lita på tidtabellerna. Det är bra. Men tyvärr följer väghållarna alltför sällan upp att insatserna verkligen ger effekt, menar konsultföretaget Tyréns. – Vi har data som visar vilka åtgärder som ger stor effekt och vilka som missar målet helt. Som bransch borde vi bli mycket bättre på att följa upp åtgärderna och se till att vi tillsammans väljer rätt investeringar, säger Eva-Marie Wenehed, trafikplanerare på Tyréns. Idag finns det smarta sätt att samla in och presentera data som gör att en kommun kan rikta sina insatser exakt där de behövs. Verktyget som Tyréns har utvecklat heter Flowmapper och används idag av flera kommuner och kollektivtrafikhuvudmän. – Vi kan visualisera trafikflöden och följa upp vad som påverkar restiderna. Men idag är det få aktörer som använder de insikter som finns eller ens gör en uppföljning. Trots att vi vet att vi ibland bara behöver göra enkla justeringar för att få en mycket bättre effekt, fortsätter Eva-Marie.

10

HAVATOR INVESTERAR

INFÖR SATSNING I NORR HAVATOR UTÖKAR sin verksamhet med omfattande investeringar av både nya kranar och utökad personalstyrka. Det totala investeringsprogrammet uppgår till över 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor redan är investerade under 2021. Norra Sverige står inför den största och mest omfattande investeringen i modern historia skriver Havator i ett pressmeddelande. Fram till år 2040 kommer över 700 miljarder kronor att investeras i regionen. Fokus kommer att ligga på industri, energi och bygg. Därtill kommer investeringar att göras i infrastruktur, elnät, godstrafik, vägar, broar och järnvägar på cirka 200 miljarder kronor. – Vi vill bidra till utvecklingen i norr och vi gör oss redo för att möta industrins och samhällsutvecklingens behov. Vår lokala närvaro skapar en trygghet för stora projekt då vi har kapacitet och specialistkompetens inom säkerhet, lyfttjänster, transport och montage. Det minskar risken för förseningar, säger Henrik Modéer vd på Havator AB Sverige. Investeringsprogrammet är det mest omfattande i Havatorkoncernens mer än 60-åriga historia och ungefär hälften kommer landa i norra Sverige. – Den här expansionen stödjer vår ambition att bli marknadens mest hållbara och klimatanpassade aktör. Nu väljer vi den senaste tekniken som ger oss den mest energieffektiva maskinparken, säger Christoffer Landtman, koncernchef för Havator.

Vi vill bidra till utvecklingen i norr och vi gör oss redo för att möta industrins och samhällsutvecklingens behov. /Henrik Modéer vd, Havator AB Sverige


KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET

FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR

Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se

Det naturliga valet


DAGENS INFRASTRUKTUR // LADDINFRASTRUKTUR

Trafikverket har beviljat investeringsstöd till snabbladdning på 72 platser, främst i Norrlands inland. Bild: Goran Horvat/Pixabay

ELBILISTER

ska kunna köra genom hela landet Trafikverket har beviljat investeringsstöd till snabbladdning på över 70 platser, främst i Norrlands inland. Den sista stödomgången är nu avslutad och de nya snabbladdarna ska vara i drift under 2022. TRAFIKVERKET HAR SEDAN 2020 erbjudit investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer. Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. Elbilister ska kunna köra genom hela landet. – Det har varit en bra satsning för att öka den publika laddningen där sådan inte finns. Vi har genomfört tre utlysningar under 2020 och 2021 för totalt 87 identifierade platser, varav 72 kommer att etableras. I något fall har det saknats sökande, i annat fall har det varit för låg kapacitet i elnätet. Nätbolagen har planer på att genomföra kapacitetsförstärkningar men de sker efter att det här uppdraget är avslutat och då finns det möjlighet att söka andra statliga stöd, säger Hanna Eklöf på Trafikverket. Den genomsnittliga kostnaden för en laddstation är 1,2 miljoner kronor och det totala beviljade investeringsstödet uppgår till 88,3 miljoner kronor.

Normalladdning av batterier sker med låg effekt när bilen står parkerad en längre tid. Det kan vara i anslutning till hemmet eller på arbetsplatsen. Det är i regel relativt enkelt och billigt att ordna laddplats vid en villa. En laddstation eller laddbox ger en högre säkerhet även om det idag inte är ett krav för privat bruk och laddning med upp till 16 ampere. Oavsett om man väljer att använda ett befintligt uttag eller att installera en laddbox är det viktigt att anlita ett elinstallationsföretag. Det finns bidrag att söka som privatperson respektive bostadsrättsförening eller annan organisation. Marknaden erbjuder också kompletta tjänster för installation.

ÖKAT BEHOV AV SNABBLADDNING

Laddarna ska vara:

Såväl lokala som långväga elbilister samt yrkestrafik som taxi- och distributionsverksamheter har behov av att snabbladda och vill gärna göra det när de stannar i annat ärende. Tillgången till service, shopping, mat och fika, eller besöksmål är därför viktig vid etableringen av snabbladdare. Mellan 2018 och 2020 har antalet publika snabbladdare längs de större statliga vägarna ökat från 300 till 685. Under förra året nästan fördubblades också antalet nya laddbara personbilar jämfört med 2019

12

Fakta om snabbladdarna • i drift senast under oktober 2022 och drivas i minst fem år • publika, det vill säga till för alla utan krav på medlemskap i kundklubb eller liknande • tillgänglighetsanpassade, anslutningsdon ska till exempel nås från rullstol • i huvudsak ha två laddningspunkter med 150 kW men med några undantag på 50 kW.


MASKINLEVERANTÖRERNA PRESENTERAR

SVENSKA MASKINMÄSSAN ÄR DEN ENDA MÖTESPLATSEN SOM SAMLAR SVERIGES ALLA MASKINLEVERANTÖRER PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE. SE DET SENASTE INOM BRANSCHEN, PROVA NYA MASKINER, GRÄV, LASTA OCH UPPLEV EN LEVANDE MASKINMÄSSA PÅ RIKTIGT. MASKINMASSAN.SE


DAGENS INFRASTRUKTUR // MÄSSA

Beställare och konsulter behöver mer

KUNSKAP OM YTSKYDD

Den 1–2 februari 2022 är det åter dags för Ytskyddsdagarna i Göteborg. Arrangören Tommy Thörn konstaterar att kunskapen om ytskydd fortfarande är låg hos beställare och konsulter. Att renovera i stället för att riva och bygga nytt spar både pengar och miljö. AV LARS-OLOF TANDBERG

PANDEMIN GJORDE ATT Ytskyddsdagarna ställdes in 2021. Ytskyddsakademien har under tiden hållit kontakten med branschen genom sina digitala distansutbildningar. Det har gett arrangören Tommy Thörn möjlighet att ta pulsen på branschen. – Många konsulter som deltagit i de digitala distansutbildningarna har förmedlat att dom har för dåliga kunskaper om ytskydd. Kompetensutveckling är viktigt för konsulter om dom ska kunna leverera spetskompetens. Beställare som deltagit i utbildningarna förmedlade att de inser behovet av ytskydd. Ändå är det många beställare som hellre river och bygger nytt än att renovera. En förklaring till det kan vara att utveckling och fortbildning tar tid och kraft, och då fortsätter många att göra som dom alltid har gjort.

SPARA PENGAR OCH MILJÖ – Ofta får de som jobbar ute i verksamheten lägga mycket tid på att försöka sälja in fördelarna med renovering och ytskydd till inköparna. Dessa ser ofta bara kostnader som blir dyra i närtid, säger Tommy Thörn. Han konstaterar att många inköpare har dålig förståelse för hur mycket pengar som kan sparas på lång sikt om man renoverar i stället för att riva och bygga nytt. – Dessutom är det bättre för miljön. Vi som jobbar med ytskydd gör ju det här för nästa generation. Ett annat problem är att många beställare använder konsulter för att göra upphandlingar. Om konsulterna inte har tillräcklig kunskap är risken stor att de rekommenderar rivning och nybyggnad i stället för renovering.

VÄLJA RÄTT METOD – Beställarna tycker att konsulterna borde kunna detta. Därför är det viktigt även för dom att skaffa sig mer kunskap om ytskydd, så att de kan kontrollera konsulterna. Ytskyddsbranschen har en stor utmaning i att få beställare och konsulter att öka sina kunskaper. Då är Ytskyddsdagarna ett bra forum, säger Tommy Thörn.

14

Brandrisk har länge varit ett argument mot att bygga hus i trä. I dag finns bra tekniker för brandskydd. De senaste åren har några av Europas högsta träbyggnader uppförts i Sverige. /Tommy Thörn, Ytskyddsakademien Bild: Ytskyddsakademien

Han påpekar att det inom ytskydd finns många metoder, tekniker och produkter. Det gäller att veta vad som är bäst, både ekonomiskt och miljömässigt, för att välja rätt teknik för varje enskilt projekt. – Här behövs kunskap. Varje beställare, konsultföretag och entreprenör borde ha minst en ytskyddsspecialist i företaget. Någon som har helhetssynen, känner till alternativen och vart man ska vända sig när man inte vet.

YTSKYDD PÅ TRÄ En nyhet på Ytskyddsdagarna 2022 är att ytskydd på trä får en egen agenda. Experter inom träbyggnad kommer att förmedla kunskap om bland annat miljöpåverkan, alternativa material och brandskydd. – Brandrisk har länge varit ett argument mot att bygga hus i trä. I dag finns bra tekniker för brandskydd. De senaste åren har några av Europas högsta träbyggnader uppförts i Sverige, påpekar Tommy Thörn. Tribologi (smörjteknik) hade en egen agenda för första gången 2020 och finns med även denna gång. – Här kommer Årets Ytskyddare 2020, Roger Persson från smörjmedelsgruppen Volvo Group berätta om hur valet av rätt teknik och rätt smörjmedel fördubblade livslängden på kullager.


VägbyggnadLÖSNINGAR INNOVATIVA Stötmurar OCH HÅLLBARA Erosionskydd PRODUKTER FÖR GräsarmeringMILJÖ OFFENTLIG

Vi skapar säkra lösningar

- till bygg- och anläggningsarbeten Vi hjälper dig under hela projektförloppet och utforma den bästa lösningen för varje behov.

Tel: 0771 48 90 00 www.byggros.com

Fordonsvåg och Viktoria2 Utvecklat för maximal effektivitet och noggrannhet. Vi är störst på den nordiska marknaden inom tung fordonsvägning. Vårt erbjudande inkluderar det smarta vägningssystemet Viktoria2, robusta vågar och en förstklassig serviceorganisation. Med en fordonsvåg från oss får ni säkerhet och kontroll över era in- och utleveranser. Den information som genereras via Viktoria2 kopplas direkt till era befintliga system för t.ex. fakturering- och statistikuppföljning. Kontakta oss för ett heltäckande system som ger kontroll och ökad effektivitet!

FritsJurgens pivotdörr-lösningar

FritsJurgens pivotgångjärn för dörrar är unika eftersom gångjärnen är helt inbyggda upptill och nedtill i dörren. Endast små golv- och takplattor är synliga. Tack vare det innovativa systemet kan pivotdörrar lätt monteras i nya och befintliga miljöer. FritsJurgens grundades år 2008. Företaget har idag 40 personer anställda vid sin anläggning i Kolham, Groningen i Holland. Man ville skapa pivotdörr-lösningar som skulle göra förverkligandet av varje typ av pivotdörr möjligt - från stora till små, från experimentell till gjorda för daglig användning. Av egen erfarenhet visste grundarna av FritsJurgens att många kreatörer och skapare kämpar med samma frågor. Stora dörridéer krossas ofta av omfattande standardisering. FritsJurgens erbjuder en lösning för detta med pivotgångjärn som är integrerade i dörren istället för i golvet, vilket gör att man undviker problemen med t.ex. golvplattor, och kraftigt ökar viktkapaciteten och dörrens rörelseförmåga.

Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Lager: Falun & Stockholm Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se • gothes.se

WE MAKE IT EASY

Kontakta oss för mer information: 036-31 42 00 info@flintab.se www.flintab.se


MÄSSNYHETER

Entreprenad Live

Ogräsbekämpning med hetvatten för järnväg

K-Heat Compact Rail är redskap för ogräsbekämpning med hetvatten för järnvägsmaskiner. Bild: RF-System

RF-SYSTEM VISADE UPP ett nytt redskap för ogräsbekämpning med hetvatten för järnvägsmaskiner. K-Heat Compact Rail monteras på BM-fästet på en rälsgående grävmaskin. Redskapet har en vattentank, en dieselvärmare och en högtryckspump. Vid ogräsbekämpning dras en slang från hetvattenpumpen till en ramp monterad på grävarmen. – Rampen sprejar 98–102 grader hett vatten med lågtryck över ogräset. Det gör att växtcellerna kokar och sedan sprängs sönder. Fördelen är att inga bekämpningsmedel används, säger Hans Valdemarsson, vd på RF-System. Systemet används med fördel på bangårdar och där järnväg går genom vattenskyddsområden. – Metoden har visat sig fungera för att ta död på den invasiva jättelokan. Den trivs i fuktig terräng och om det är ett vattenskyddsområde får bekämpningsmedel inte användas. Redskapet kan även användas för att bekämpa lövhalka på räls. Då kopplas högtryckspumpen till två turbojetmunstycken som snurrar precis ovanför rälsen och tar bort lövbeläggningen. En tredje funktion är högtryckstvätt. Då kopplas ett handhållet pistolhandtag till slangen från högtryckspumpen. Det används sedan för att tvätta perronger, skyltar och annat på stationer och längs spåret.

Automatisk maskinstyrning avlastar maskinföraren

Söderberg &b Haak demonstrerade en Komatsu PC210LC med automatisk maskinstyrning från Topcon. Bild: Norsecraft Geo

16

SÖDERBERG & HAAK demonstrerade en Komatsu PC210LC med automatisk maskinstyrning från Topcon. När det kopplas in ser systemet till att skopan håller rätt höjd, tiltar och roterar enligt terrängmodellen som lagts in i grävsystemet. Föraren väljer när automatiken ska ta över genom att trycka in en knapp på styrspaken. Systemet ställer då in tilten i optimal lutning och roterar enligt modellen. Föraren behöver endast dra in aggregatet med vänsterspaken. – Automatiken är till för den sista finjusteringen. Om ska schakta fyra meter ner finns ingen anledning att använda automatiken förrän du är nära färdig yta, säger Klas Rolofsson som är försäljningschef på Topcons återförsäljare Norsecraft. Det automatiska systemet eliminerar onödig schaktning och minimera omarbete. Det gör det enklare för föraren att hantera komplexa modeller. Det förkortar inlärningskurvan för oerfarna operatörer och ökar precision och produktivitet för erfarna operatörer. – Ergonomin blir också bättre. Då föraren endast behöver dra i vänsterspaken minskar både den fysiska och psykiska tröttheten. Men det är viktigt att inte lita blint på modellen. Föraren måste förstå hur modellen är gjord för att se att systemet gör rätt. Det kan hända att utsättaren ritat fel i modellen.


eCom

Expo

Välkommen till framtidens fossilfria transporter Omställningen till eldrift av vår nyttotrafik har tagit fart på allvar. Nu öppnar arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen. Den 6–7 april 2022 är det dags för premiär för eComExpo i Arlandastads nybyggda mässhallar.

eComExpo.se


MÄSSNYHETER

Entreprenad Live

Hardox 500 Tuf i skopor från Götene Ufo

Götene Ufo hade premiärvisning av djupskoporna i Granitserien som nu tillverkas i Hardox 500 Tuf. Bild: Götene Ufo

GÖTENE UFO HADE premiärvisning av djupskoporna i Granitserien som nu tillverkas i Hardox 500 Tuf. Materialet ska gradvis införa i hela Götene Ufos produktprogram. Det ska vara genomfört under första kvartalet 2022. Hardox 500 Tuf har högre hårdhet och seghet än tidigare material. Det gör att Götene Ufo kan tillverka lättare skopor. – Ett lättare material gör att vi kan minska den negativa klimatpåverkan, eftersom lättare skopor ger lägre bränsleförbrukning för de maskiner som använder skoporna. Det förenklar även logistiken och råvaruanvändandet i vår tillverkning, sa Götene Ufos vd Birgitta Boström på pressvisningen. Hardox 500 Tuf är SSAB:s nya generation slitstål som främst är tänkt för tillverkning av flak och skopor. Det har högre hårdhet än Hardox 450 men har samma höga seghet. Det innebär att man kan välja att ta bort slitdelar och gå ner i tjocklek. Alternativt kan man behålla hårdheten för att öka livslängden på en skopa. Ett tredje alternativ är att både behålla hårdheten och gå ner i tjocklek, för att få en lättare skopa som håller längre. – Att Götene Ufo väljer Hardox 500 Tuf i sina skopor är ett stort kliv i utvecklingen till mer effektiva och resurssnåla skopor, betonar Mattias Grenryd, Technical Development Manager på SSAB.

Stabil 9-tonnare med kort överhäng

Hyundai HX85A har fått breddad och förlängd bandvagn för ökad stabilitet. Bild: Lars-Olof Tandberg

18

I STIG MACHINES MONTER fanns bland annat Hyundais 9-tons bandgrävare HX85A. Maskinen är helt ny på den svenska marknaden. Hyundai har satsat mycket på att få en stabil maskin. Bandvagnen har breddats och förlängts jämfört med tidigare modell. – Maskinen är ett mellanting mellan en konventionell bandgrävare och en svanslös maskin. Den sticker ut 30 centimeter baktill. Det gör att motvikten hamnar längre bak vilket är bra för stabiliteten. Samtidigt är överhänget inte spå stort, vilket gör att den kan jobba där det är trångt, säger Cenneth Engstrand som är produktchef på Stig Machine. HX85A har lastkännande hydraulik och kan fås med knäckbom som tillval. Ett annat tillval är ett fyrledat schaktblad. Det innebär att föraren i styrspaken kan ändra bladets vinkel. Det underlättar vid planering, återfyllnad och för att ta undan snö. – Eftersom maskinen är både kompakt och stabil passar den bra för schaktning för byggnader på villatomter. Hyundai HX85A väger 9 250 kilo och drivs av en steg 5-diesl från Yanmar på 49,9 kilowatt (66,9 hästkrafter) med fyra cylindrar. På tidigare modeller har motorn suttit på sidan och ventilbordet bak. På HX85A sitter motorn bak och ventilbord och tankar på sidan.


Trött på tunga lyft och dyra betonginstallationer? Brunnarna och kanalerna från Melbye ger dig lösningen! I en bransch som länge har dominerats av dyra och tunga betongkonstruktioner kan Melbye erbjuda lösningar som eliminerar tunga lyft och lång installationstid. Ett exempel är Melbyes multikanaler! Unika fördelar: Samma styrka och hållfasthet som betong Lätta moduler som är enkla att hantera Snabb montering med klicksystem Släta innerväggar för en säker kabelhantering

Ersätter betongingjuten kanalisation Melbyes multikanal-serie är tillverkad i återvinningsbart material, väger lite och garanterar ett lättillgängligt kabelsystem utan behov för betongingjutna rör.

Finns i fyra olika storlekar

”Våra multikanaler är modulbyggda, lätta och flexibla i storlek. Resultatet ger dig en enklare, snabbare och en mer kostnadseffektiv installation, helt utan behov för betong.”

2° flexibilitet för att anpassas till böjningar

- Alexander Palm, produktchef vid Melbye Skandinavia.

25% mer utrymme jämfört med traditionella kanaler

Multiblocksystem

Vill du veta mer om våra lösningar? Besök oss på: www.melbye.se!


DAGENS INFRASTRUKTUR // SLUSS

TVÅ SLUSSALTERNATIV

går ut på samråd i Trollhättan

Trafikverket lanserar nu två alternativa sträckningar för den kommande nya slusstrappan i Trollhättan som man planerar att bygga mellan 2025/26 och 2030–2032. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

Korridor nord går in från Göta älv längre norrut mot vattenfallsområdet.

EFTER ATT FRÅN början ha presenterat tre olika förslag på sträckning har Trafikverket stannat vid att gå fram med två alternativ, som nu går ut på samråd mellan 22 november 2021 och 20 februari 2022. Det är en korridor syd som löper strax söder om den befintliga slussleden, genom delar av Skoftebyns bostadsområde och en korridor nord mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet. Det sydliga alternativet går in från Göta älv strax söder om den nuvarande slussleden och följer parallellt relativt nära öster om denna fram till Åkers sjö, där den ansluter till den befintliga farleden in mot staden och vidare mot Vänern. I det nordliga alternativet är det tänkt att fartygstrafiken ska fortsätta någon dryg kilometer längre norrut mot vattenfallsområdet för att sprängas in och korsa bland annat Åkersbergsvägen söder om Olidans kraftstation och västerifrån ansluta till Åkerssjökanalen längre norrut än i det sydliga alternativet. – Vi har tittat på flera möjliga sträckningar i ett stort område under utredningens gång och det vi presenterar i det här skedet är förslag på två områden som en ny slussled kan byggas inom. Nu är det dags för samrådet där Trollhätteborna får framföra sina åsikter innan beslut tas, säger Mikael Rintala, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande. STÖRRE SLUSSAR

Korridor syd går precis söder om nuvarande slussled från 1916 i Trollhättan. Strax norr om denna syns de museala och nedlagda slusslederna från 1800 respektive 1844.

20

Dagens slussar i Lilla Edet (1), Trollhättan (4) och Vänersborg (1) är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll och därför måste de bytas ut. 2030 anses de gamla slussarna vara uttjänta. Att bygga om eller bygga ut de gamla slussarna låter sig inte göra eftersom det skulle betyda att Vänersjöfarten skulle stängas av under flera år framåt. De gamla slussarna är 13,5 meter breda och 89 meter långa. För de nya slussarna har det talats om mått på 17 x 110 meter för att möjliggöra större och effektivare tonnage. Tidigare i år har efter samråd beslut tagits att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas väster om den befintliga och slussen i Vänersborg öster om den befintliga vid Brinkebergskulle.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZIGGMA INDUSTRISERVICE

Bilder: Dennis Rouna/Svevia

AVANCERADE BROJOBB

kräver erfarenhet

Vid bytet av snedkablar på Strömsundsbron har Ziggma Industriservice tillverkat och monterat provisoriska pylontoppar och infästningar för de tillfälliga vajrar som spänns upp när de ordinarie kablarna byts. Med 30 års erfarenhet av brojobb erbjuder Ziggma förutom tillverkning och montage även problemlösning tillsammans med kunderna. – DET HÄR ÄR ett stort jobb för oss, både på plats i Strömsund och i vår verkstad i Vännäs. De tillfälliga pylontopparna väger sex ton och monteras bredvid de ordinarie pylontopparna, säger Mathias Näslund som är arbetschef på Ziggma Industriservice. Han berättar att när de första kablarna byttes så svetsades de provisoriska infästningarna fast i brokonstruktionen. – Det var väldigt tidskrävande. Vi föreslog då att vi i stället skulle borra och bulta fast infästningarna. Det minskade montagetiden rejält plus att vi slapp skära loss, blästra och måla när vi skulle ta bort infästningarna.

en kunskapsöverföring, berättar Mathias Näslund. Han och hans medarbetare tar sig gärna an avancerade konstruktioner men erbjuder även problemlösning tillsammans med kunderna. För montage har företaget både utrustning och kunnande. – Vi är specialiserade på montage och lansering av broar. Det finns inte så många företag i Sverige som gör den typen av jobb. För att göra det måste man vara rätt klassad. Vi är certifierade enligt utförandeklass EXC 3 för arbete med utmattningsbelastade konstruktioner.

LÅNG ERFARENHET

OMFATTANDE PROJEKT

Jobb med snedkabelbroar är inget nytt för Ziggma Industriservice. Företaget har jobbat med broar i 30 år över hela Sverige. – Våra erfarenheter kom väl till pass i arbetet med Strömsundsbron. Samarbetet med Svevia har funkat bra. Pylontoppar och infästningar var det vi fick jobbet på, men efter hand fick vi även beställningar på tillverkning av andra delar till projektet, säger Mathias Näslund. Han påpekar att Ziggma kan hjälpa till med hela kedjan från tillverkning till montage. Företaget har godkända svetsare som utför avancerade svetsning med hundra procent oförstörande provning med ultraljud.

Parallellt med arbetet på Strömsundsbron har Ziggma Industriservice jobbat åt Svevia med renoveringen av Höga Kustenbron. Företaget har även ett samarbete med SVEAB, där man bland annat utför byte av brolager i Stockholm. – Arbetet med Strömsundsbron är ett omfattande projekt. Det är roligt att få vara med och förlänga livslängden på en så fin gammal bro. Vi har bra samarbetet med konstruktören Cowi, de som ritar lyssnar på våra idéer. På så sätt känns det som att vi är med och sätter vår prägel på bron, konstaterar Mathias Näslund.

DUKTIGA UNGDOMAR – Det är ofta tjocka material och trånga utrymmen. Då gäller att allt ska vara genomsvetsat. Vi satsar mycket på utbildning av medarbetarna. Vi har haft tur och fått tag på ungdomar på 20–25 år som visat sig vara väldigt duktiga på svetsjobb. I verkstaden får de jobba med två äldre rutinerade svetsare. På så vis får vi

www.ziggma.se 21


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Små marginaler när

STRÖMSUNDSBRON

FÅR NYA KABLAR

När Strömsundsbron byggdes 1956 var den världens längsta snedkabelbro. Nu byts brons kablar ut på grund av rostangrepp. Projektet försvåras av att bron inte är förberedd för kabelbyte. Det har inneburit nya lösningar under arbetets gång för beställare, konstruktör och entreprenör. Kablarna, som består av lindade ståltrådar, var rostangripna och flera trådar hade gått av. Bild: Trafikverket

AV LARS-OLOF TANDBERG

DET VAR VID rutininspektioner av brons kablar som rostangrepp i kablarnas förankringar upptäcktes. Kablarna består av lindade ståltrådar och även dessa var rostangripna och flera trådar hade gått av. Bron har 16 snedkablar och varje kabel består av fyra delkablar. En snedkabel byttes akut 2015 och i det pågående projektet byts nu resterande 15 snedkablar. – Moderna snedkabelbroar är byggda så att det går att lossa och byta en snedkabel utan att bron påverkas. Då Strömsundsbron byggdes 1956 och var den tekniskt sett väldigt avancerad. Men den förbereddes inte för byte av kablar. Därför måste vi sätta upp temporära kablar som vi spänner till samma kraft som de kablar vi ska byta. Därefter kan vi kapa delkablarna och sätta dit nya, förklarar John Löfgren som är projektledare på Trafikverket. LÅNG PROJEKTERING Han berättar att det tagit över två år att projektera kabelbytet på Strömsundsbron. Att bron inte var förberedd för kabelbyte innebar att extra vikt måste läggas på metodval och förberedelser. – För att behålla brons bärighet måste vi ta hänsyn till de starka krafterna i kablarna. Det är viktigt att bron inte rör sig för mycket. Det krävs även millimeterprecision när de nya kablarna ska fästas in i pylontopp och förankringar i bron. Då gäller det att inte rusa iväg utan i stället arbeta lugnt och säkert. Två av snedkabelns delkablar är fästa i samma tapp högst upp på pylonen. Det innebär att två delkablar i taget måste bytas. Eftersom bron endast kan stängas av under helger så byts två delkablar på en helg från fredag morgon till måndag morgon, därefter resterande två delkablar nästkommande helg för den snedkabeln.

STARKA KRAFTER Temporära kablar sätts upp för att hålla bron stabil när de ordinarie snedkablarna byts. Bild: Trafikverket

22

Under veckan före ett kabelbyte spänns de temporära kablarna upp. På fredag morgon börjar själva bytet. Två stora kabelklämmor >>


Komplett servicepartner för installation och underhåll

Wermlands Industrimontage AB

www.wiab.se

Adress: Pelletsgatan 4, 652 21 Karlstad

Tel: 054-83 53 10

E-post: info@wiab.se

Uthyrning, reparation och service av lyftutrustning

Läs mer om uthyrning på vår webbsida

www.lyftblockservice.se

Lyftblockservice i Sverige AB

Adress: Pelletsgatan 4, 652 21 Karlstad

Tel: 054-87 23 86

E-post: info@lyftblockservice.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

fästs på en delkabel och därefter pressas kabeln ihop med domkrafter. När delen mellan kabelklämmorna inte längre håller någon kraft kan kabeln kapas med skärbrännare. – Om vi skulle kapa med kraft i kabeln skulle den sticka iväg med många tons kraft, påpekar John Löfgren. När kabeln är kapad släpps kabelklämmorna sakta isär till all kraft är borta. Då kan kabeln lossas och lyftas bort från pylontoppen och sedan lossas kabeln från den nedre förankringen. Därefter görs samma procedur med helgens andra delkabel. På lördagen är det dags för montering av de nya snedkablarna. Kablarna levereras på rulle och de rullas nu ut i en träränna på brobanan.

NY KABEL LYFTS PÅ PLATS – Tillsammans med beställaren Trafikverket synar vi varje kabel för att se att det inte finns skador på den. När det är gjort överlämnas ansvaret till entreprenören. Eventuella skador efter detta får vi betala, förklarar Marie-Louise Nordén som är entreprenadchef hos generalentreprenören Svevia. Nästa steg är att lyfta upp kabeln utan att böja den i för liten radie. Till det används tre kranbilar och en traktor. – När vi kommer upp i rätt höjd så låter vi kabeln vila i några vaggor vi byggt speciellt för detta moment. Vaggorna är till för att få rakare position när kabelns fästgaffel ska föras in i pylontoppen. Kabeln fästs först i pylontoppen och sedan sänks den ner i en förankring vid sidan av brobanan. Kabeln spänns med hjälp av domkraft till rätt kraft och låses sedan med en stor mutter. Samma procedur upprepas med den andra delkabeln. Klockan fem på måndag morgon måste arbetet vara klart, för att kunna släppa fram trafiken på bron.

VIKTIGT HÅLLA TIDEN – Tiden måste hållas. När vi väl tagit bort två delkablar kan vi inte öppna bron förrän de nya kablarna är på plats. När kablarna kapas är det ”no return”, understryker John Löfgren. Han berättar att i ett så här komplicerat projekt får mycket lösas under arbetets gång. Beställaren Trafikverket, konstruktören Cowi och entreprenören Svevia har haft ett nära samarbete.

24

Två stora kabelklämmor fästs på en delkabel och därefter pressas kabeln ihop med domkrafter. När delen mellan kabelklämmorna inte längre håller någon kraft kan kabeln kapas med skärbrännare. Bild: Trafikverket

– Bro och kablar har inte alltid uppfört sig som vi trodde. När vi upptäckt att något inte fungerade har vi fått tänka om. Men det är också det som gör projektet så roligt att jobba med. Svevia hade tidigare varit med och bytt snedkablar på Tjörnbron. Den var förberedd för kabelbyten så att det gick att ta bort en kabel i taget och sätta dit en ny. Strömsundsbron var inte förberedd för kabelbyte, men Svevia Anläggning i Härnösand kunde ändå utnyttja erfarenheter från Tjörnbron.

ERFARENHETER FRÅN TJÖRNBRON Brospecialister från både Svevia och Trafikverket som jobbat på Tjörnbron är inkopplade på projektet med Strömsundsbron. – Vi hade nära samarbete med Svevia i Göteborg när vi räknade på entreprenaden. Vi hade aldrig gjort ett liknande jobb tidigare, men ville driva projektet i egen regi. Det är viktigt för framtiden att visa att vi klarar av det, säger Marie-Louise Nordén. Hon berättar att eftersom bron inte byggdes för att kunna byta snedkablarna blir arbetet svårare. – Bland annat är kablarna infästa på insidan av huvudbalkarna i stället för på utsidan som på modernare broar. Det gör att vi måste trä in de nya kablarna mellan brobanan och balken, och där är utrymmet väldigt litet. Även Marie-Louise Nordén konstaterar att mycket har fått lösas på plats. – Projektet innehåller många faror och risker varje dag. Det gör det jätteintressant och spännande. Det är väldigt annorlunda mot vår ordinarie verksamhet.

FAKTA I KORTHET

Utbyte av kablar på Strömsundsbron Tidplan: augusti 2021–juli 2023 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Svevia AB Konstruktör: Cowi AB Kostnad: 114,5 Mkr


Vi tackar

för förtroendet gällande prefab av smide för Projekt Strömsundsbron.

Lm Stålteknik är Er givna partner på Västkusten som ritar, bereder och utför smidesarbeten inom: -

Bygg & Anläggning Processindustri Broar & Marina projekt

Vår styrka ligger i det lilla företagets flexibilitet med resurser för stora projekt, Verkstad om 1300m2 med Lyftkapacitet om 26,3ton. Certifierade enligt 3834-2 & EN1090-1

ST1 ca 300ton, pågående Välkomna med Er förfrågan. Info@lmstalteknik.se Tel: 010-2216130

Wallenstam Arena ca 200ton


Station Gullmarsplan i genomskärning när allt är klart. Den blå linjen 70 meter under mark blir en helt ny tunnelbanesträckning. Till höger ses i blått bergschaktet för hissar. Bild: Region Stockholm/Martin Thelander

DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Klart för bergschakt vid

STATION GULLMARSPLAN

De omfattande förberedelserna vid Gullmarsplan för bygget av ny station på den förlängda blå tunnelbanelinjen i Stockholm är klara. Efter årsskiftet påbörjas såväl drivning av huvudtunnel som bergschakt för hissar till den blivande plattformen 70 meter under mark. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DEN BLÅ TUNNELBANELINJEN, som i dag norrifrån slutar vid Kungsträdgården, ska förlängas söderut och kommer bland annat att anslutas till Gullmarsplan station. Den är redan en av tunnelbanans största bytespunkter med 82 000 trafikanter per dag (före pandemin). Redan vid den nya stationen Sofia på Södermalm ska den blå linjen dela sig i två grenar. En som går söderut via Gullmarsplan för att därefter vid Sockenplan ansluta till den gren av den gröna linjen som går till Hagsätra. I och med detta blir Hagsätragrenen blå istället för grön. Och en annan gren som från Sofia går österut åt Nacka-hållet. 2030 är det tänkt att den nya förlängda blå linjen ska vara klar för trafik. Då har den även i norr förlängts från Akalla till Barkarby (klart 2026). Gullmarsplan, precis intill Nynäsvägen och nära Globen, är knutpunkt för tunnelbanans gröna linje, som här går i dagen, och spårvägen Tvärbanan samt busslinjer och biltrafik på Johanneshovs-

26

vägen. Det är en station i tre olika plan och med blå linjens tillkomst blir det fyra plan. – Tunnelbygget längs hela blå linjen drivs i olika entreprenader samtidigt. I princip finns en arbetstunnel till varje tunnelbanestation. Ungefär samtidigt nu kring årsskiftet 2021/2022 är alla arbetstunnlar färdiga och arbetena med att driva huvudtunnel därifrån åt olika håll börjar, berättar Emma Sahlman, som är pressansvarig på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

FÖRBEREDELSER SEDAN 2018 Vid projektet Gullmarsplan station är Carolina Ekelund, projektledare hos byggherren Region Stockholm: – Vi har haft entreprenader här sedan 2018. De arbeten som hittills gjorts är förberedelser för att kunna bygga det stora hisschaktet ner i berget. Delar av stationen, teknikutrymmen och >>


Vi har tekniken, erfarenheten och kompetensen

Rosenqvist Entreprenad är ert självklara val som partner kännetecknad av effektivitet, innovationskraft samt hög kvalité.

Med bred teknisk kompetens inom bygg och anläggning har Rosenqvist Entreprenad sedan 1985 utfört, utvecklat och förbättrat järnvägs samt kollektivtrafiksmiljöer i Sverige.

Besök oss på: www.rosenqvistentreprenad.se

Sedan 2021 ingår Rosenqvist Entreprenad i Vestum koncernen.


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

trafikantdelar har byggts om i ett par etapper och bussterminalen i sin helhet. Stora förstärkningsarbeten har genomförts liksom rivningar för att skapa plats för vertikalschaktet till blivande plattformar 70 meter under mark. – Det har varit viktigt att göra saker i rätt ordning, som att lägga ett stort 15-spel, och utmanande att kunna hålla trafiken och alla tekniska och logistiska samband igång. Där schaktet ska göras fanns tidigare fläkt-, el- och telerum och andra installationer som hör till den befintliga anläggningen. Allt detta har behövt flyttas och driftsättas i nya lägen före alla rivningar. Generalentreprenör för vissa av entreprenaderna vid projektet Gullmarsplan station har varit Rosenqvist Entreprenad AB. Rosenqvists förberedande arbeten är nu slutbesiktigade och klara. Sami Karhula är företagets arbetschef: – Vi har genomfört rivningsarbeten av två bjälklag, trappor, rulltrappa och gamla SL-center. Bussbjälklaget har förstärkts med stålbalkar och pelare på tunnelbanenivå för att möjliggöra flytt av busstrafiken över ytor som tidigare bara var byggda för lättare trafik/fotgängare. För denna flytt av trafik har vi även byggt ny rastlokal för bussförare och rivit den gamla som stod i vägen. Vi har byggt en ny trappa i betong på västra sidan av Gullmarsplan och en ny inglasad ståltrappa på östra sidan samt en gångbro över spåren vid Nynäsvägen. Detta har gjorts för att norra uppgången till bussdäcket med tillhörande hiss har stängts av och nya gångvägar till busshållplatserna behövde beredas. Därtill har två nya hissar, en tillfällig perrong och en skyddsportal över spår byggts samt flera andra anläggningsanpassningar för busstrafiken.

LOGISTIK SVÅRARE ÄN TEKNIK Rosenqvist Entreprenad har vidare spontat för och utfört en jordschakt fyra till fem meter ner till berg. Hålet som förberetts för framtida hissar är cirka 20 x 30 meter. Där ska bergschakten snart ta vid för ett hål med måtten 12 x 22 meter 70 meter ner med plats för fem hissar till blå linjens blivande plattform. Om utmaningar i projektet säger Sami Karhula: – Det tekniska går alltid att lösa. Den verkliga utmaningen är att genomföra dessa omfattande arbeten med en befintlig trafikknutpunkt i drift med tåg, tunnelbana och bussar. Det har varit en del arbete nattetid för att störa trafiken så litet som möjligt och ett par planerade sommaravstängningar av

28

Stationen får två uppgångar från den nya blå linjen. Till vänster det blivande schaktet för snabbhissar mellan plattform och dagens station, till höger uppgång med vanliga hissar och rulltrappor mot Mårtensdal. Bild: Region Stockholm

tunnelbanetrafiken för att kunna utför alla arbetsmoment. Region Stockholms projektledare Carolina Ekelund konstaterar: – Det är de här förberedande arbetena som har påverkat dagens resenärer vid Gullmarsplan i störst utsträckning i och med att vi har haft pågående produktion över så stora delar av stationsområdet samtidigt. Men det har faktiskt lyckats väldigt bra, vilket vi är stolta över. Samarbetet med bland annat Trafikförvaltningen, trafikoperatörerna och våra entreprenörer har fungerat mycket bra och just samarbete är nyckeln till att den här stora ombyggnationen har kunnat genomföras. Och Emma Sahlman lägger till: – Det finns, trots olägenheterna, en oerhört stor acceptans från stockholmarna för tunnelbaneutbyggnaden. Allt syftar till att öka kapaciteten, möjliggöra tätare turer, en nödvändighet inför all den bostadsbebyggelse som planeras i Stockholm.

KOMPLEXA TUNGA LYFT Gani Dajan är arbetsledare vid Hovets Entreprenad Håltagning AB, som på uppdrag av Rosenqvist Entreprenad utfört rivning, håltagning och vajersågning vid Gullmarsplan: – Det här är ett stort projekt för oss mätt i komplexitet. Vi har bland annat lyft ut en TT-kassett, ett betongbjälklag på 17 ton i trånga utrymmen och med anpassning till speciella förutsättningar med underliggande aktiva tunnelbanespår. Det var ett arbete som i vanliga fall skulle ta cirka fem arbetsdagar som vi utförde på 13 timmar eftersom tunnelbanan inte fick stå stilla mer än 2,5 dygn. Det är roligt att både vår beställare och SL var nöjda med vårt arbete, säger Gani Dajan.

FAKTA I KORTHET

Förberedelser för ombyggnad av tunnelbanestation vid Gullmarsplan Byggherre: Region Stockholm Tidplan: juni 2019–augusti 2021 Generalentreprenör: Rosenqvist Entreprenad AB Kostnad: 160-170 Mkr


a g n i a s s i M ! r e t e nyh

Botanisera bland alla våra magasin. Här kan du hålla koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande. https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs


DAGENS INFRASTRUKTUR // CONTAINER

CONTAINER

Svensk Byggtidning 21

Leif Leif tröttnade tröttnadepå på alla alla stölder

– SKAFFADE SKAFFADE SÄKERHETSSÄKERHETSCONTAINRAR CONTAINRAR

PoB:s Elektriska gjorde i saken. Efterstölder flera PoB:s Elektriska gjorde slagslag i saken. Efter flera stölder i sina containrar hyrde man säkerhetsi sina containrar hyrde man säkerhetscontainrar från containrar frånEttContainertjänst. Ett är bevis påen Containertjänst. bevis på säkerheten att vid säkerheten är att vid en incident blev det inbrott incident blev det inbrott i vanliga containrar på en medan tjuvarna lämnade säkerhetsiarbetsplats, vanliga containrar på en arbetsplats, medan containrarna i fred. tjuvarna lämnade säkerhetscontainrarna i fred.

Leif Ekman, projektledare på PoB Elektriska AB.

AVKJELL-ARNE KJELL-ARNE LARSSON AV LARSSON – VI HADE INBROTT i våra containrar vid två olika tillfällen

på kort tid i samma projekt. Då stals alla våra maskiner och specialverktyg. Det blev stora kostnader för självrisker, produktionsstopp men även kostnad för tid att få ut nya maskiner på plats, laga containrar, städa upp och inventera för att veta vad som blivit stulet. De administrativa kostnaderna kopplat till försäkringsbolag och polis får man inte glömma bort. Inbrott på arbetsplatsen skapar irritation och frustration från medarbetarna på plats. Det stör produktionen över en längre tid. Luften går ur dem. Efter flera inbrott med stor tidspillan och förlorat tempo började företaget se sig om efter möjliga lösningar. Tidigare hade man både hyrt och köpt containrar av Containertjänst. Nu erbjöd de även säkerhetscontainrar. Det var den bästa lösningen på marknaden i kombination med priset för hyran. Lösningen från Containertjänst baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Buren omfattar en fjärdedel, halva eller hela golvytan. Containern har högsta skyddsklass. Den förses med en FerraPod-gallerbur, certifierad enligt SS-EN 1627 i skyddsklass 3-RC4 och med en certifierad låsbom i klass 5 och ASSA låshus i högsta klass. Gallerburen består av rör, med rör i rören, så de som försöker såga sig in möts av ett inre rör som bara snurrar. Containern är isolerad och försedd elcentral, belysning och värme. Containerdörrarnas skydd är förstärkt med dörrkantsäkringar i sidorna och skjutreglar på insidan av den ena dörren för att försvåra vid kapning av gångjärnen. – Vi vill framförallt skydda våra handverktyg och instrument, och de ryms i den gallerbur som täcker hälften. Elmaterial förvaras bland annat i utrymmet utanför buren, men det är inte alls lika stöldbegärligt, berättar Leif Ekman. Med containerlarm får du en komplett lösning med slagskyddad centralenhet med batteribackup, radarlarm, kamera, GPS, IR-detektor och siren. Det bästa inbrottslarmet du kan få till din container. Larmet har många smarta funktioner samlade i en och samma enhet. Varningsljus och signal börjar varningsblinka redan om

30

Säkerhetscontainern baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Denna har högsta skyddsklass och är testad av RISE och certifierad av SBSC.

personer rör sig 3 m ifrån containerlarmet. Denna funktion förhindrar och avvärjer brott redan innan det begås. Går en person ännu närmare börjar containerlarmet att skicka bilder till dig och skickar dessa tillsammans med en larmavisering till din mobiltelefon via SMS. Då kan du själv avgöra om larmet ska skicka vidare till en larmcentral. Det har visat sig vara mycket kostnadseffektivt och minimerar därför mängden falsklarm och ökar chansen för dig och polisen att ta fast tjuven. Har man flera larm på olika ställen får man GPS koordinater där larmet går. Givetvis kan det kopplas direkt till en larmcentral. – Vi är nöjda med funktionerna hos säkerhetscontainrarna och att lösningen är robust. Enda nackdelen är kostnaden för att hyra vilket gör att vi inte kan det på alla containrar på våra arbetsplatser. I de containrar vi har elhandmaskiner och annan kritisk och dyr utrustning är det en självklarhet. Vi får väga kostnader mot risker. Larmet är däremot mycket prisvärt och går att installera även på vanliga containrar, säger Leif Ekman. Han berättar också att vid ett tillfälle gjordes inbrott i några andra företags containrar, men säkerhetscontainrarna fick stå orörda. Inte för att man önskar inbrott hos grannarna, men incidenten visar att lösningen från Containertjänst funkar i praktiken. Containertjänst erbjuder även kompletterande skydd som, ID06passersystem, digitala daglås, smart DNA och spårsändare.


BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

På Söderåsbanan gick tidigare endast godståg. Nu har den rustats och kompletterats för persontrafik. Cirka 38 Pågatåg kommer att trafikera sträckan varje dygn. Bild: Trafikverket

SÖDERÅSBANAN

utbyggd för persontrafik

Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp i Skåne har kompletterats med mötesspår och nya plattformar för att möjliggöra trafik med persontåg. Samtidigt har signalsystem och banan rustats upp så att hastigheten kan höjas till 160 kilometer i timmen. AV LARS-OLOF TANDBERG

SÖDERÅSBANAN ÄR EN 38 kilometer lång enkelspårig järnväg som går från Åstorp genom Billesholm, Kågeröd och Svalöv till Teckomatorp. Sträckan är en del av godsstråket genom Skåne och har hittills trafikerats av några få godståg per dygn. För att möjliggöra trafik med persontåg har banan byggts om i tre etapper. – Den största utmaningen har nog varit samordningen. Det är ett stort och komplext projekt med många inblandade. Arbetsområdet sträcker sig 4,5 mil och det går genom två kommuner, påpekar Glenn Andersson som är platschef på NRC. I den tredje etappen har Svalöv och Kågeröd fått helt nya stationer och vid stationen i Billesholm har plattformar färdigställts. En ny plattform har byggts vid stationen i Teckomatorp. För att

32

kunna öka antalet tåg har Söderåsbanan även fått nya mötesspår i Svalöv och Kågeröd. I Billesholm har två plattformar som var förberedda med plattformskanter och kanalisation i tidigare etapp färdigställts. I Kågeröd har två plattformar byggts från grunden. Här har även ett en kilometer långt mötesspår med två växlar byggts. I Kågeröd har en plankorsning stängts och ersatts med en vägbro för väg 1232. – För att kunna bygga bron var vi tvungen att flytta väg 109 i sidled österut för att lutningen på bron inte skulle bli för brant, berättar Johan Haagman som är projektledare på Trafikverket. I Svalöv har förutom två plattformar, mötesspår, växlar och


I juni i år hade hisstornen vid den nya stationen i Svalöv kommit på plats och gångbron började ta form. Bild: Trafikverket

signalanläggning även en gångbro byggts mellan plattform ett och två. Teckomatorp har fått en ny plattform och den befintliga plattformen har fräschats upp. – Plattformarna har byggts med L-stöd mot järnvägen och anpassats mot omgivningen i bakkant. I plattformarna har kanalisation och dagvattenledningar lagts innan de fyllts upp med bergmaterial. Ytan har hårdgjorts med asfalt och taktila plattor, berättar Glenn Andersson.

HÖJD HASTIGHET För att kunna höja tågens hastighet till 160 kilometer i timmen har spåret riktats och doseringen justerats i vissa kurvor. Vägskyddet i plankorsningar har anpassats med fler varningslampor och längre liggtid för bommar. Dessutom har signalsystemet anpassats för högre hastighet. – Tidigare fanns en driftplats för hela banans signalreglering i Teckomatorp. Nu har vi byggt driftplatser i Billesholm, Kågeröd och Svalöv, så att signalregleringen sker från tre platser i stället för en. I Svalöv och Kågeröd har bulleråtgärder gjorts i anslutning till de nya stationerna. Bullerskärmar har satts upp och de mest utsatta fastigheterna har erbjudits fönster- och ventilåtgärder för att minska bullret. De har även erbjudits skyddade uteplatser med bullerskärmar. Projektet har inneburit en del miljöhänsyn.

DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG Markundersökningar i Svalöv visade att grundvattnet innehöll höga halter av trikloretylen. På platsen låg tidigare en armaturfabrik som tvättade sina produkter med trikloretylen. – För att inte sprida föroreningarna vidare fick vi pumpa upp det förorenade vattnet och köra det till destruktion innan vi kunde påbörja grundläggningen för gångbro och hisstorn till gångbron, säger Johan Haagman. Arbetsområdet visade sig även ha några stora bestånd av den invasiva växten parkslide. För att undvika att den sprider sig lades vid ett bestånd en specialduk över växten, varefter massor fylldes ovanpå duken. På detta byggdes sedan en bullervall. Vid ett annat bestånd skars växten försiktig bort och växtdelarna kördes till destruktion. – Parkslide kan sträcka sig upp till sju meter från huvudplantan och skjuta nya rotskott. Så lite som 0,7 millimeter av roten räcker för att sprida växten till en ny etablering. För att undvika spridning hade vi en yta där maskiner som jobbat med parksliden spolades av innan de åkte vidare. Vi hade även en saneringsbod där entreprenörens medarbetare fick gå in på ena sidan, duscha och byta om och gå ut på andra sidan, berättar Johan Haagman.

BÄTTRE FÖR PENDLARE Innan ombyggnaden trafikerades Söderåsbanan av cirka 16 godståg per dygn. När upprustningen och utbyggnaden av banan är klar nu i december blir det även persontrafik på banan. Cirka 38 Pågatåg kommer att trafikera sträckan varje dygn. – Det innebär ett Pågatåg i timmen i varje riktning. Det kommer att underlätta för alla som bor längs sträckan att pendla till jobb i Malmö. Det blir lättare att bo kvar och resan blir snabbare än med dagens bussförbindelser, säger Johan Haagman. Från Teckomatorp till Malmö kommer tågen att köra via Lomma. När fyrspåret mellan Malmö och Lund är färdigt 2023 kommer tågen i stället att köra via Lund till Malmö.

FAKTA I KORTHET

Nya mötesspår och plattformar, Söderåsbanan, Åstorp–Teckomatorp Tidplan: februari 2019–december 2021 Byggherre: Trafikverket Totalentreprenör: NRC Group Sverige AB Kostnad: 250 Mkr

33


Viskadalsbanan har fått ny ballast, räls och slipers och kontaktledningar är på gång. Men DAGENS INFRASTRUKTUR plankorsningarna blir kvar. Bild: Gösta Löfström

// JÄRNVÄG

HALVTID FÖR VISKADALSBANAN Lagom till jul och tidtabellsändringen ska den totala upprustningen av Älvsborgsbanan delen Herrljunga – Borås vara klar. Men fortsättningen, Viskadalsbanan Borås – Varberg genomgår sin totala upprustning under ytterligare tre kvarts år. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET ÄR FRÅGA OM två separata järnvägsprojekt med det gemensamma att de tillsammans bäddar för omledning av tågtrafik från Västra stambanan vid Herrljunga till Göteborg hösten 2022 i samband med arbeten med Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg. Men anpassningen för krävande godstrafik gynnar även bekvämligheten för persontågen för framtiden och minskar risken för störningar och underhållsbehov mellan Herrljunga och Varberg. Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg är alltså avstängd för trafik under ett helt år i samband med en miljardinvestering. Trafikverkets projektledare Per Serrander beskriver läget i mitten av december så här:

34

– Spår- och ballastarbetet är klart. Spårbyteståget, som startade i Varberg har gått i mål i Borås. Huvuddelen av kontaktledningsstolparna är på plats på sträckan och under nästa år sätts kontaktledningar och ledningar för hjälpkraft och återledning upp. Arbetet med blästring och målning av åtta broar fortsätter och så sker bankbreddning och avvattningsåtgärder. – Den stora utmaningen i det här projektet är alla de massor som ska upp ur banan vid ballastreningen, sand och grus, och den nya makadam som ska till, säger Per Serrander. Det är sammanlagt 7000 lastbilstransporter som ska ut på vägarna. De fraktioner som är bra återanvänds, men mycket fint material körs bort. En del material är förorenat och behöver tas om hand.


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG Hantering av invasiva växtarter såsom parkslide och jätteloka kräver också sin särskilda behandling. – Det är ett stort projekt där många olika tekniker måste hållas ihop och samsas. Under byggtiden trafikeras bansträckningen när det gäller själva rälsbygget i tur och ordning av bland annat ett 400 meter långt spårbyteståg, ett ballastreningståg, ett makadamtåg och ett spårriktningståg. 136 000 slipers och 164 kilometer räls Några siffror illustrerar omfattningen på upprustningen: • Byte av 82 000 meter spår, från skarvspår till helsvetsat för bättre komfort och minskat underhåll. Det motsvarar 164 000 meter robust räl som väger 60 kg/löpmeter mot dagens 43 kg/lpm • Byte av 660 000 meter högspänningsledning av typen friledning • Byte av 136 000 träslipers till nya betongslipers • Montering av 1 600 nya kontaktledningsfundament och stolpar samt rivning av lika många gamla. • Byte av 14 spårväxlar av totalt 16 som finns på banan idag. • Ommålning av åtta stålbroar. Spårbytet påbörjades i mitten av september i söder, där projektet har beröringspunkt med bygget av Västkustbanans blivande tunnel under Varberg. Den nu aktuella upprustningen av Viskadalsbanan innebär inte någon egentlig förändring av plankorsningar och inte heller någon höjning av tillåten hastighet. Viskadalsbanan, som är 82 kilometer lång, ansluter i sydväst till Västkustbanan (Göteborg – Lund) och i nordost i Borås till Älvsborgsbanan (Uddevalla – Herrljunga – Borås). I Borås korsas den också av Kust till kust-banan (Göteborg – Kalmar).

Per Serrander är Trafikverkets projektledare på Viskadalsbanan, här vid spårriktningståget i Viskafors. Bild: Gösta Löfström

FAKTA I KORTHET

Upprustning av Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg Tidplan: våren 2021–sensommaren 2022 Byggherre: Trafikverket Generalentreprenör: Leonhard Weiss Kostnad: 1 Mdkr

ER KOMPLETTA LEVERANTÖR INOM JÄRNVÄGSINDUSTRIN

040 - 44 53 00 sales@safetrack.se www.safetrack.se

ISO 9001 Certifierad ISO 14001 Certifierad 35


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

Lagerbyggnaden får betongväggar upp till fyra meter. Ovanför det är det stående plåtsandwichelement. Bild: DSV Solutions

LOGISTIKCENTER I ROSERSBERG

med fokus på miljö och automation

DSV Solutions bygger ett nytt logistikcenter i Rosersberg norr om Stockholm. De nya lagerlokalerna har en hög grad av automation och miljöaspekten syns i alla delar av bygget. Trots leveransförseningar på grund av pandemin byggs centret ändå på rekordtid. AV LARS-OLOF TANDBERG

DSV SOLUTIONS AB har vuxit ur sin nuvarande anläggning i norra Stockholm som ligger i Arlandastad och är på 22 000 kvadratmeter. – De senaste åren har dels våra kunder vuxit, dels har vi fått en hel del nya kunder. Därför behöver vi en större anläggning. Dessutom vill vi öka automationsgraden och hur vi utnyttjar ytorna i lagret, berättar Pär Jansson som är ansvarig för affärsutveckling på DSV Solutions. DSV:s kunder är bland annat läkemedelsföretag, företag som jobbar med reservdelar och eftermarknad och teknikföretag, som alla distribuerar sina produkter över hela världen. Därför var närheten till Arlanda viktig för valet av Rosersberg. – Det ska vara en mix av traditionell lagerhållning och sistamilen-konceptet, där snabba leveranser och närhet till Mälardalen och Stockholm är viktig. Genom etableringen i Rosersberg kommer vi också närmare järnvägen tack vare kombiterminalen i Rosersberg. STOR TERRASSERING Den nya logistikanläggningen får ett logistiklager på 68 000 kvadratmeter, en transportcentral på 5 000 kvadratmeter samt 1 500 kvadratmeter kontor. Markjobben innebar stor terrassering med mycket sprängning och massförflyttning. Det arbetet började i slutet av februari i år. – I och med att vi sprängde på de flesta ytorna var markförhållandena väldigt bra. Det gjorde att vi inte behövde påla eller

36

förstärka på andra sätt, utan kunde gjuta bottenplatta direkt på mark, säger Tommy Allström, projektledare hos totalentreprenören Tommy Allström Byggproduktion AB. Lagerbyggnaden byggs med en stålstomme med betongväggar upp till fyra meter. Ovanför det är det stående plåtsandwichelement. Taket består av en bärplåt med högprofil och sedan isolering av mineralull, som kläs med duk.

LEVERANSPROBLEM – Arbetet flöt på fort och bra fram till juli. Då började de första indikatorerna på leveransproblem komma. Det berodde på fler orsaker, brist på råvaror hos tillverkarna, låga lager hos leverantörerna, svårigheter med transporter med mera. I slutändan har det visat sig bli ända upp till tolv veckor längre leveranstid på vissa produkter. Leveransproblemen är inte specifikt för detta bygge utan har drabbat hela branschen. Bland annat var det takplåt och sandwichelement som blev försenade. Men det påverkar hela kedjan och många andra moment i byggprocessen förskjuts. – Totalt räknar vid med att sluttiden för projektet förskjutits två månader. Vi har gjort vad vi kunnat för att kapa tid och bygga i kapp. Den ursprungliga byggtiden var tio månader, vilket är extremt kort för ett sådant här projekt. Men vår markentreprenör Kanonaden gjorde ett väldigt bra arbete med terrasseringen vilket gjorde att vi kunde komma i gång med grundläggning och stomme >> på kort tid, understryker Tommy Allström.


DSV bygger ett 80 000 kvm stort logistikcenter i Rosersberg DSVs nya anläggning på 80 000 kvm med etablering i Rosersberg norr om Stockholm, nära Arlanda, kommer erbjuda ett komplett utbud av transport- och logistiktjänster från DSVs tre divisioner när anläggningen står klar i början av 2022. Det nya lagret erbjuder automatiserad lagring med robotlösning, smalgångsställage med förarlösa truckar, autostore med 28 000 bins samt 8 Welands-hissar. Därmed kommer kapaciteteten öka till nästan det dubbla mot ett konventionellt lager. Läs mer på vår hemsida: www.dsv.com/sv Eller kontakta Nathalie Herget på DSV enligt nedan: Tel: 0418-39 10 00, mail: nathalie.herget@se.dsv.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // LOGISTIK

Utvändigt har personalparkeringen belagts med asfalt och övriga ytor har täckts med Hexasten och markbetong. Förutom leveransproblemen har samordning med andra aktörer varit en utmaning. Sigtuna kommun har en stor entreprenad på samma område där VA och dagvatten läggs för det aktuella industriområdet. – Det har inneburit vissa problem. Eftersom vi jobbar inom samma byggarbetsområde måste vi se till att båda parter kommer fram utan att vara i vägen för varandra. Men vi har löst det med bra samarbete med kommunen.

MILJÖTÄNKANDE I ALLA DELAR Pär Jansson berättar att hållbarhet och miljökrav genomsyrar hela projektet. – Vi tänker hela tiden på hur vi kan reducera vårt och kundernas miljöavtryck. Byggnaden får solpaneler som genererar el till verksamheten. Vi återanvänder regnvatten från taken. Det renas och används dels i anläggningen men vi hoppas även kunna skicka ut överskott på vattenledningsnätet. Andra miljöåtgärder är att anläggningen får laddstationer personbilar, både el och hybrider, för eldrivna lastbilar och för elsparkcyklar. BMS-systemet optimeras för styrning av kyla, värme, ventilation och belysning. Hela lagerytan på 72 000 kvadrat har LED-belysning. I truckgångarna släcks lyset när en truck kör ut och tänds när en truck kör in. – Miljömålen är en kravbild i alla delar av projektet. Vi certifierar byggnaden med standarden Breeam Very Good. Ett bevis på att vi är på rätt väg är att vi i år gick till final i Årets logistikbyggnad, säger Pär Jansson. Miljötänkandet syns även i automatiseringen av det nya logistikcentret. Förutom traditionell lagerhantering med truckar utrustas lagret med vertikala liftar från Weland. Det blir även ett automa-

38

Hållbarhet genomsyrar bygget av DSV Solutions nya logistikcenter. Bland annat får byggnaden solpaneler och regnvatten från taken renas och används i anläggningen. Bild: Tommy Allström Byggproduktion

tiserat lager från Autostore. Det är en tio meter hög lådbyggnad där ett 15-tal robotar åker runt och plockar artiklar i varukorgar. – I stället för att köra runt med truckar och plocka artiklar så levererar robotarna artiklarna på bord där vi packar och skickar ut. Dessa lösningar gör att vi kan lagra mycket mer på mindre yta än med traditionell lagring. Dessutom effektiviserar det verksamheten, säger Pär Jansson.

PERSONALVÅRD När det nya logistikcentret är färdigt i april 2022 kommer cirka 200 personer att jobba där. En annan fördel med Rosersberg är bra kollektivtrafik. – Det är viktigt för att vi ska kunna behålla personal och locka ny personal. I vårt miljötänkande ingår att vi vill minimera resor med personbil till och från arbetsplatsen. Då är pendeltågsstationen i Rosersberg ett bra alternativ. Personalen får även ett eget gym i lokalerna. – Våra medarbetares kompetens och välmående är vår största tillgång. Därför måste vi ta hand om dom, understryker Pär Jansson.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av logistikcenter i Rosersberg, Sigtuna Tidplan: februari 2021–april 2022 Byggherre: DSV Solutions AB Totalentreprenör: Tommy Allström Byggproduktion AB Arkitekt: AK83 Kostnad: 1 Mdkr


Stort tack till TAB, Linotol och Nordec för förtroendet att utföra mätningsuppdraget på detta spännande projekt DSV Rosersberg. Ert professionalitet och vår vana vid dessa typer av projekt resulterade i ett gott samarbete.

TOTALTENTREPRENÖR till DSV logistikbyggnad i Rosersberg. Projektet ska vara färdigställt första kvartalet 2022.


Det nya kretsloppsverket i Kalmar ska byggas i anslutning till det befintliga avloppsreningsverket.

KALMARSUNDSVERKET

blir ett kretsloppsverk

Kalmar Vatten AB ska bygga ett nytt kretsloppsverk i anslutning till det gamla avloppsreningsverket. Det är ett miljardprojekt, en av Kalmar Vattens största investeringar. Investeringsbeslut och byggstart väntas under 2022, drifttagning 2025/2026. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

ATT DET BLIVANDE NYA Kalmarsundsverket går under benämningen kretsloppsverk beror på att det inte bara ska rena stadens spillvatten innan det släpps ut i Kalmarsund, det ska också återvinna vatten som samhällsresurs, som kan användas till bevattning och till industriellt vatten. Därtill ska verket leverera högkvalitativt jordförbättringsmedel och biogas för produktion av värme och el. – Nuläget i slutet av året är att markberedningen i stort sett är klar på tomten där det nya verket ska byggas, berättar Carolin Svensson, Kalmar Vattens projektchef. Vi har tagit fram en systemlösning och systemhandlingar i samverkan och ska komma fram till ett riktpris för att till våren 2022 få ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige. Vi räknar med att komma igång med byggnationen till hösten 2022. Det handlar om en miljardinvestering, det största projekt som Kalmar Vatten drivit någonsin. Verket byggs i anslutning till det befintliga avloppsreningsverket

40

(som är från 1963) vid stadsnära Södra Utmarken intill Kalmarsund. Det nuvarande reningsverket har byggts till i etapper, men det är inte längre ekonomiskt hållbart att renovera för framtida krav och stadens tillväxt.

FYRA NYA RENINGSBASSÄNGER Till största delen är det frågan om nybyggnation. Det blir bland annat fyra nya bassängblock med varierande storlek och utrustningsgrad och en rötningsanläggning med två rötkammare samt ny huvudbyggnad. Därtill blir det om- och tillbyggnad av den gamla slambehandlingen. Det befintliga verket rivs och marken återställs. Planen är att närmiljön ska göras tillgänglig så att man ska kunna uppleva Kalmarsundsverket och få ökad förståelse för det viktiga arbetet kretsloppsverket utför. Processen i verket kommer i tur och ordning att bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det blir plats för för-


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA sedimentering, biosteg, mellan- och eftersedimentering. Plus mot slutet av processen ett efterföljande polersteg, med ultrafilter, där det återvunna vattnet ska kunna produceras. På frågan om utmaningar i projektet svarar Carolin Svensson: – Tidplan och kostnader är alltid utmaningar i stora projekt. Det finns även utmaningar när det nya verket ska kopplas in samtidigt som det gamla verket fortfarande måste vara i drift. Det gamla verket måste ju fungera ända fram tills att det nya är klart att tas i bruk. Det nya verket kommer att utrustas med reningsteknik som testats i pilotskala. Bland annat ska skadliga ämnen som bakterier, virus, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort. Ultrafiltrering med porer på 20 nanometer har testats för att ta bort alla partiklar, även bakterier och de flesta virus. Kalmarsundsverket byggs för att alltid vara i drift och konstrueras byggtekniskt för att hålla i minst 50 år i en tuff miljö. Maskinerna konstrueras för att hålla i minst 20 år.

STORT OCH KOMPLEXT Projektet Kalmarsundsverket är ett samverkansprojekt med Serneke Sverige AB som totalentreprenör. Serneke har under lång tid byggt upp sin satsning inom VA-industrin och bygget i Kalmar passar in i byggföretagets strategi mot större och mer komplexa projekt. – Det här är ett stort och spännande projekt med mycket fokus på hållbarhet och kretsloppstänkande, bland annat med en robust vattenreningsdel med låga driftkostnader. Det är en mycket utmanande konstruktion med avancerade betongkonstruktioner, säger Fredrik Sävhed, som är Sernekes projektchef vid Kalmarsundsverket.

Visionsskiss över det nya kretsloppsverket i Kalmar

– Utmaningen för oss ligger i att hålla ihop helheten och samordna teknik och tidplan för att färdigställa anläggningen i tid. Det finns en god anda och mycket engagemang i vårt arbete med strategiska partners och underleverantörer med stor kompetens på sina respektive områden.

FAKTA I KORTHET

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar Byggherre: Kalmar Vatten AB Tidplan: våren 2021–hösten 2025 Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Vårt arbete i Kalmar flyter på Vi projekterar nybyggnaden av Kalmarsundsverket. Uppdraget att ge alla Kalmarbor tillgång till rent vatten med högt ställda miljömål har omfattat projektering inom teknikområdena byggkonstruktion, wsp.com geoteknik, mark, brand, va, vvs och el.

wsp.com

41


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

MATERIAL & GRUNDSTABILISERING.

Förbättra er verksamhet med en effektiv blandare. ALLU Processor arbetar ner till 8m och förvandlar lösa, obrukbara material till fasta hårda ytor. ALLU.NET

ALLU Sverige AB

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket (i Sverige).

Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net

CARLSEN OMEGA J960M NU I SKANDINAVIEN!

FH Carlsen AS levererar maskiner och utrustning till industrin. Våra kunder är entrepreprenörer, krossningsföretag, grusproducenter och processindustrier. Vi levererar både nya och begagnade maskiner. Vår egen fullt elektriska och mobila käftkross Carlsen Omega J960M är nu klar för leverans. Vi söker nya återförsäljare i hela Skandinavien. Se fler maskiner på www.crushing.no

+47 92 01 66 67 www.crushing.no 43


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

TA DINA MASSTRANSPORTER TILL NYA HÖJDER

RING FÖR DEMO! 0660-228205 www.cordestam.se TATRA PHOENIX 8X8 -LASTAR 34 TON (CA 13 TON PÅ VÄG) -LUFTFJÄDRING PÅ ALLA HJUL, PENDLANDE HALVAXLAR -AVGASUPPVÄRMT HALFPIPEFLAK MED 8MM HARDOX I BOTTEN, HYDRAULISK BAKLUCKA

K.T.S® ENERGIKLIPP

K.T.S® 3-PUNKTSBLAD

K.T.S® STENGREP

Energiklipp 3 storlekar, klipper upp till 30 cm stam. Kraftig modell i HARDOX® och STRENX®. S-fäste eller kranfäste. Pris från 31.900 kr

Sladda grusvägen, röj snö, runtomsvängande schaktblad med sidoförskjutning. Stödhjul, tandstål i Olofsfors, sidovinge. 3 bredder: 2,44 – 2,74 – 3,05 m. Pris från 42.900 kr

Stengrepen är tillverkad i svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. 4 modeller, 120 cm–235 cm. Skruvbara fästen, ca 30 olika modeller. Pris från 14.900 kr

K.T.S® ARMGRIP

K.T.S® SANDSPRIDARE

K.T.S® PALLGAFFLAR

Självlastande, 3-punktsfäste med hydraulisk tryckstång eller frontlastarmontage. Steglös utmatning. 1,3 till 2,4 m. Pris från 30.900 kr

Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skyddade cylindrar och smidda gafflar. 6 modeller från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 21.900 kr

K.T.S® TALLRIKSPRIDARE

Spridningsbredd 2–10 m, justerbar spridning. Alla inställningar sköts enbart med manuella hydraulventiler som man når enkelt genom bakrutan på traktorn. Kan utrustas med elektronisk styrning med kontrolldosa i förarhytten. Självlastande eller stora BM. 30-tal olika fästen. Ord.pris. 104.900 kr (Leverans dec 2021).

Introduktionskampanj

K.T.S® STEN- OCH RIVNINGSGRIP

K.T.S® TIMMERGRIP MED S-FÄSTE

K.T.S ProLine gripar är tillverkade i HARDOX® och STRENX®. Därför är griparna lämpliga att användas på grävmaskiner. S-fästena är monterade på griparna vid leverans. Pris från 14.600 kr

Beställ kostnadsfri broschyr www.kts.se

44

Pris 94.900 kr

Fast eller svängbar bom. Komplett med grip, rotator, rotatorlänk och elventil (så att det räcker med ett dubbelverkande uttag på maskinen). Pris från 31.900 kr

BESÖK VÅR NYA WEBBSHOP

KTS.SE

Här finns också teknisk information om alla våra produkter.

Varför välja K.T.S?

2 års garanti. Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti. Faktura 20 dagar från leverans. På samtliga priser tillkommer moms.

ALLT FRAKTFRITT

HE

I

K.T.S Sten-, rivnings- och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Lev med S-fäste. Kan utrustas med rotor. Pris från 30.100 kr

10.000 kr rabatt

LA SVERIGE

Följ oss på!

k.t.s_maskiner KTS Maskiner

Tel 019-58 50 10 info@kts.se • www.kts.se


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

HAMMARSERVICE ! e ig r e v s la e h r e v ö r e n io t ta Nio services Kiruna

Gotland/Stånga

Nybergs Mekansiska verkstad · 0980-640 80

Maskin & Marinteknik · 0498-49 10 48

Luleå

Göteborg/Landvetter

Nevo Maskin · 0920-25 16 00

Landvetter Motor & Maskin AB · 031-780 29 30

Umeå

Växjö

Kent Nilsson Bil & Maskin · 0705-83 89 92

AB Schakt & Transport · 010-448 75 85

Gnarp

Skåne/Össjö

PL Hydraulik & Maskin · 070-340 96 76

MJ Maskinservice AB · 070-280 77 22

Stockholm/Tullinge SMC AB · 08-647 04 03

Sadelmakarvägen 11B · 146 33 · Tullinge 08-647 04 03 · info@demolering.se 45


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Rena händer på språng

Med ShoulderSink har du ett komplett hygienkit var du än är. Ha den i bilen, arbetsfordonet, på byggarbetsplatsen m.m. Du tar ansvar för din och andras säkerhet med ShoulderSink! ShoulderSin

k innehåller: • 4,7 liters v attentank, d et är c:a 20-25 h andtvättar • Dispenser med torkpa pper • Pappersko rg • 3 x 380 m l flaskor me d tvål, handrengörn ing och han dsprit • Axelrem är! Beställ h

nordicc.se Hos den gränslöse prispressaren iHorred Horred Hos Hosden dengränslöse gränslöseprispressaren prispressareniiiHorred Hos den gränslöse prispressaren Horred nslöse prispressaren Horred Hos den gränslösei prispressaren i Horred Horred Hos den gränslöse Shouldersink DI.indd 1

2021-12-10 08:18:09

prispressaren i Horred HYUNDAI’s

Svensktillverkade kvalitetsGRÄVTILLBEHÖR HYUNDAI’s redskap. grävmaskiner 40, proppsystem Stort lager, snabb leverans. till rätta Svensktillverkade Tel 0320-840 58 SB när pris o kvalité priser! Svensktillverkade kvalitetsredskap. Horred får avgöra. Svensktillverkade Svensktillverkade

till rätta grävmaskiner Montergrävmaskiner grävmaskiner priser! till rätta

A:825

Finns även begagnad

Svensktillverkade Svensktillverkade Stort lager kvalitetsredskap. fansmaskin.se kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. - snabb leverans kvalitetsredskap. Stort lager Stort lager Stort lager

GRIPLASTARKÄRRA

Farma 6,3-9, 2-spak el on/off, radiovinsch. PRONAR VIKPLOG PUV2800 Pris 118 000:Pris: 35.000:-

MAC TRAILER Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 95 000:-

Farma 6,3-9, 2-spak

Finns även gnad ga en be äv Finns äv nsäv enen Fin ns Fin ad gn bega ad gn ga ad be begagn

PRONAR VIKPLOG PUV2800

GRÄVTILLBEHÖR

GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR

rätta tilltill rätta priser! priser! priser!

GRIPLASTARKÄRRA

Monter

A:825

r 600.000:+moms

till rätta priser!

Horred

ssaren i Horred

Pris: 46 000:-

Vikplog Pronar PUV4000HD Pris: 63 000:-

PRONAR VIKPLOG PUV4000HD Pris: 63 000:-

Stortleverans lager – stort lager el on/off, snabb SB - när pris och DUMPERKÄRRA - -snabb leverans - snabb leverans radiovinsch. snabb leverans Vikplog Pronar PUV4000HD PRONAR VIKPLOG PUV2800 snabb leverans Bigab 8 ton kvalitet får– avgöra 118 000:ns även strength Pris SB när pris och Fin Pris: 63 000:Pris: 35.000:HSS-High steel. SB när pris och ad gn www.staffansmaskin.se ga SB- -när närpris pris och beoch SB DUMPERKÄRRA Pris från 66 000:DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra DUMPERKÄRRA DUMPERKÄRRA kvalitet får avgöra SB –kvalitet när pris och kvalitet fåravgöra avgöra www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High får www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High

320-840 58 Horred

kvalitet får avgöra

DUMPERKÄRRA Bigab 8 ton HSS-High DUMPERKÄRRA strength steel.

Bigab 8 ton S-High strength steel. Pris från 66 000:-

LÅTTER PERUGINI 46 is från 16 000:TER PERUGINI

n 16 000:-

Finns även begagnad

grävmaskiner till rätta HYUNDAI’s priser! grävmaskiner

gränslöse

, 5,5 ton

HYUNDAI’s grävmaskiner HYUNDAI’s HYUNDAI’s HYUNDAI’s

Bigab8 8ton tonHSS-High HSS-High Bigab strength steel. strength steel. strength steel. strength steel.

www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se

MAC TRAILER

SLAGSLÅTTER PERUGINI Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 16 000:-

Pris från 95 000:-

www.staffansmaskin.se

SLAGSLÅTTER God Jul och Gott NyttPERUGINI År! SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI Pris från 16 000:Pris från 16 000:Pris från 16 000:Pris från 16 000:Pris från : 16 000:www.staffansmaskin.se

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34

tillönskar vi alla våra kunder

Tel 0320-840 40 34 Tel0320-840 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ?

www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

Namnlöst-2 1

2019-10-16 09:02

SÄKRARE & ENKLARE LYFT AV STORSÄCKAR Lyftredskap avsett för kranbilar & gaffelredskap Skapar en säkrare arbetsmiljö för maskinföraren Återförsäljare nära dig hittar du på vår hemsida!

Information & filmer på vår hemsida

Lyf tkroken. s e

47


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Spakstyrning för hjullastare ExciControl WS förvandlar din hjullastare till den effektiva arbetsmaskin du förtjänar. ExciControl WS finns för ett flertal märken och modeller. Hitta din återförsäljare på www.excidor.se/find-dealers

19 91 2021

YEARS OF MACHINE IMPROVEMENT

SB:S SnaBBfäSte –

Det självklara valet för just din maskin

Grävtillbehör Ab

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping • Tel. 0510-54 79 10 • info@sbgab.se • www.sbgab.se Försäljning: Tommy Brorsson, Tel. 0510-30 13 91, 0766-77 15 12

48

Gilla oss på facebook


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

SVERIGES LEDANDE TILLVERKARE AV

GRÄVMASKINSMATTOR

Lillevrå Såg AB erbjuder grävmaskinsmattor/stockmattor, träpålar, stödbensplattor, slipers och mycket mer … Bara fantasin sätter gränser! Vi har tillverkat grävmaskinsmattor sedan 1974 och vi kan, tack vare vår gedigna erfarenhet, garantera hög kvalitet och professionell service. Vår kompetens och erfarenhet har gjort att vi idag är Sveriges ledande tillverkare av grävmaskinsmattor. Lillevrå Såg Helsjövägen 264, 439 64 Frillesås 0340-65 22 00 • info@lillevra.se • www.lillevra.se

Lyftmagneter och Metallseparatorer Egen tillverkning, reparation och service

www.elmemagnets.com

info@elmemagnets.com

Tel: 0476-150 05

ÄLMHULTS EL-MEK AB

49


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Proffsen långsiktigt och använderProffsen Proffsen planerar långsiktigt och använder Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och och använder använder använder Proffsen Proffsenplanerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigtoch och ochanvänder använder använder rejäla Redskaparna! rejälaredskap redskap från från Redskaparna!

Välj en kvalitetstank

rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

rejäla rejäla rejälaredskap redskap redskapfrån från frånRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

Vi har tankar till entreprenad, skog och lantbruk. Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna! rejälaredskap redskapfrån frånRedskaparna! Redskaparna! rejäla rejäla redskap från Redskaparna!

Proffsen Proffsen Proffsenplanerar planerar planerar långsiktigt långsiktigt långsiktigt och och och använder använder använder Proffsen Proffsen Proffsen planerar planerar planerarlångsiktigt långsiktigt långsiktigt och och ochanvänder använder använderSSSS Mek Sandspridarskopa Hydr Sandspridarskopa Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SSSandspridarskopa Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 2,1, 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit rejäla rejäla rejäla redskap redskap redskapvinge från från frånförRedskaparna! Redskaparna! Redskaparna!

4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning

vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

k Mek SandspridarskopaSS Hydr Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SSSandspridarskopa Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Sandspridarskopa Sandspridarskopa SS SS SS 4004600 L Frontmonterad vinge för 1000-4600 L1.000-3.900 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 litlitlit 2,1, 2,1, mek, mek, mek, frfr1.000-3.900 fr1.000-3.900 1.000-3.900 litlitlit2,1, Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit Frontmonterad Frontmonterad Frontmonterad vinge vinge vinge för för för 2,1, 2,1, 2,1, hydr, hydr, hydr, frfr400-3.900 fr400-3.900 400-3.900 litlitlit vallskärning vallskärning vallskärning vallskärning ooosnödikning osnödikning snödikning snödikning vallskärning vallskärning vallskärning o osnödikning osnödikning snödikning

Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge Breddningsvinge

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med k för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o ooo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt rakt Planeringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar Pallgafflar Pallgafflar för för för större större större o oo Flisrakor Flisrakor Flisrakor finns finns finns med med med rakt rakt raktPlaneringsskopor Planeringsskopor Planeringsskopor Pallgafflar för större Flisrakor finns med rakt Planeringsskopor Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre Med Med Med lång lång lång botten botten botten o olåg olåg låg rygg rygg rygg mindre mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med mindre mindre maskiner, maskiner, maskiner, eller eller eller välvt välvt välvt blad blad blad o omed omed med Med lång botten o låg rygg mindre maskiner, eller välvt blad o med för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb för för fina fina fina planeringsjobb planeringsjobb planeringsjobb frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpåpå bommen bommen bommenför frfr1,6-25 fr1,6-25 1,6-25 ton ton ton olika olika olika längder längder längder påpå på bommen bommen bommenför olika längder på bommen för fina planeringsjobb

fr 1,6-25 ton

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

R RRR

3,0 – 3,7 3 3Från 3 Från 2,4 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm mrivningsvirke Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för tm ex t texex risrisris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar Isrivare rivningsvirke rivningsvirkeför t ex ris oFrån Flisskopor fr 3-16 m3 rivningsvirke Gripskopa Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm Vikplogar

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Redskaparna rivningsvirke Från 3,0 – 3,7 m

Från 2,4 - 4,0 m

Redskaparna

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel 0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50 Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-28 73 73 73 50 50 50

Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 7350 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson 070-516 070-516 070-516 38 38 38 33 33 33 Tel 0270-28 73

3 33 Flisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

R R RR

3 33 - 4,0 mFlisskopor Flisskopor Flisskopor frfr3-16 fr3-16 3-16 mm m

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen 31, 31, 31, 826 826 826 61 61 61 Söderala Söderala Söderala

ADR-godkänd IBC-behållare 250 liter

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna

Gripskopa Gripskopa Gripskopa för för för t ex t tex ex risris ris o oo Vikplogar Vikplogar Vikplogar

rivningsvirke rivningsvirke rivningsvirke

Från Från Från 2,4 2,4 2,4 - -4,0 -4,0 4,0 mmm

Redskaparna Redskaparna Redskaparna Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50

Sockenvägen Sockenvägen Sockenvägen31, 31, 31,826 826 82661 61 61Söderala Söderala Söderala

FÄRMARTANKEN AB

Tel Tel Tel0270-28 0270-28 0270-2873 73 7350 50 50 Bengt Bengt Bengt Jansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-51638 38 3833 33 33 Bengt Bengt BengtJansson Jansson Jansson070-516 070-516 070-516 38 38 3833 33 33

0321-317 07 • 070-553 69 10 Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskap för för för entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Redskap Redskap Redskapför för förentreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se www.redskaparna.se www.redskaparna.se Bengt Jansson 070-516 38 33 Bengt Jansson 070-516 38 33 för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se info@farmartanken.com • www.farmartanken.com RedskapRedskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

50


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda

Produkter fö omrörare

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Hos oss hitta Släpvangar Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

Vi säljer nya, renoverar och reparerar

kylare, intercoolers, oljekylare & värmeelement

Snabb service & bra priser!

till alla fordon och maskiner. KATALOG med våra produkter finns nu på hemsidan!

Borlänge • Tel 0243-132 17 • www.swerad.se

Stort sortiment av nya samt utbyteskylare till entreprenad och industri.

SORTERAREN MSILORJTÖEVRÄINNLGIG!

Mycket kraftig konstruktion!

www.lst-ab.se

Telefon: 0660-37 52 96 Mobil: 070-362 65 08 E-post: info@lst-ab.se

51

Vi erbjuder både st


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Creating a safe community

 upplandsstangsel.se

 08-24 71 15

 info@upplandsstangsel.se

SBS GS 3-150 Max på bild SBS SBSGS GS4-150 3-150MAX. Max på bild

SBS följer SBSinte följer inte ... SBS GS 6-150 HDX. utvecklingen utvecklingen SBS leder...

Siktskopor optimerade för

SBS leder den! den!

skyddsfyllnad och återställning Maximera din vinst i tid, CO2, pengar!

”Specialist ”Specialistpå påsiktskopor” siktskopor”

www.mttsweden.com • • 0142-800 0142-800 06 www.mttsweden.com

52


©Niotre Marketing AB 2018

© Produktion: Niotre Marketing AB 2018

VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

En stor stark

P

! e k r i av

Prim

- behöver fast mark!

Stockmattor • Prima virke • Längre livslängd • Standardlängder: 4.6, 5.6 & 6m*• Med eller utan urtag • Monteras med 25mm kamjärn • Leverans inom 24h

SteiWood * Kan även fås i specialanpassade längder

TRÄPRODUKTER & STOCKMATTOR

Telefon Rolf: 0708-96 41 08 • Mail: order@steiwood.se • www.steiwood.se 53


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

Vi köper och hämtar

MASKINER FÖR Sökbar DEMONTERING hemsida

Just nu demonteras Huddig 1060

www.tktraktord

elar.se

 Begagnade

reservdelar

Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även stort lager av nya delar.

 Maskin-

transporter TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vimarka Humpen 3, Linköping Tel. 013 - 35 73 00 • Info@tktraktordelar.se • www.tktraktordelar.se

Transporter av maskiner av alla slag, även husmoduler och liknande. Transporter över hela landet.

Entreprenadutrustning för grävning och lastning Vi tillverkar entreprenadutrustning till alla slags maskiner så som skopor, avjämningsbalkar, lyftbommar, rivningsredskap, fästen, soputrustning.

Vår styrka är specialtillverkning efter kundens behov. Ågårdsvägen 17

342 32 Alvesta

Tel: 0472-146 63

www.bsmverkstad.se

Betongakuten – special är vår standard!

54


VILL DU ANNONSERA HÄR? KONTAKTA CHRISTER NILSSON, 070-746 21 22, CHRISTER.NILSSON@STORKOM.SE

ZAXIS

7

®! e u l B an Ad t u V g e t S

www.delvator.se

ÄR HÄR!

KUNDERNA PÅ MÄSSAN ENTREPRENAD LIVE:

”MAN KÄNNER SKILLNADEN!” INTE SOM FÖRVÄNTAT - BÄTTRE! Efter det första året på marknaden är det bara att konstatera: Nya ZAXIS serie-7 har överträffat alla förväntningar. Förutom den lägsta bränsleförbrukningen, påvisar maskinerna en fantastiskt hög tillförlitlighet och en enastående prestanda som bland annat säkerställs av Hitachis industriledande hydraulsystem - en självklarhet för dig som vill ligga ett steg före. Vi visade upp ett par av de nya maskinerna på mässan och responsen från kunderna var väldigt positiv. Kontakta din säljare för mer information och boka DEMO!

55


INFRAMARKNAD

56

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE SKYDD & STÄNGSEL

BETONGPRODUKTER

STÅL

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

BENDERS 010-888 00 00, www.benders.se

STÅL & RÖRMONTAGE 0456-312 05, www.srmab.com

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

POSITIONERING LANTMÄTERIET 0771-63 63 63, www.lantmateriet.se

Swepos är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Det ger snabbt och enkelt exakt positionering. Precis där diket ska börja. Tjänsten används därför bland annat i grävmaskiner och resulterar i stora tids- och kostnadsbesparingar, vilket dessutom är bra för miljön.

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i betong, lertegel och natursten. Benders har under åren ständigt utvecklat sitt koncept och erbjudande när det kommer till betongprodukter för närmiljön, samt produkter för trafikmiljön, väggbyggnation och trappor. Benders Byggsystem AB erbjuder kompletta stomlösningar i betong och stål för alla typer av byggnationer. När du väljer Benders Byggsystems helhetslösning för prefabricerade stomsystem ansvarar vi för projektering, projektledning, till-verkning och montage. Vi har lång erfarenhet inom BIM och 3D-modellering något vi använder genom hela processen. Genom att involvera oss i tidigt skede av ert projekt så skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat och kostnadseffektivt resultat.

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt. Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplex-stål innebär stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Våra duplex uppdrag börjar bli många: - Folke Bernadottes bro – Wasabron – Avbördningsluckor Slussen – Sölvesborgsbron – Södertäljebron – Söderströmsbron Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar

LEDNINGAR BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder. Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorter med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholmsregionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // DEBATT

BÄTTRE

DIGITALISERING

med allt-i-ett-system

Adam Josefsson är Sverigechef på Smartdok och har tidigare arbetat inom byggbranschen. Hans erfarenhet är att många företag skulle kunna göra stora besparingar om de använde ett “allt-i-ett”-system, istället för att stå fast vid ineffektiva, manuella processer. AV ADAM JOSEFSSON

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN började jag jobba med affärsutveckling på ett familjeägt byggföretag. Det var första gången jag kom i kontakt med byggbranschen och framförallt två saker slog mig snabbt. Den första insikten var att det är en oerhört komplicerad procedur att bygga hus i Sverige. Det andra är att de flesta byggföretag saknar effektiva systemstöd som är enkla att förstå och använda. Många använder fortfarande manuella och inte sällan tidskrävande processer. Att möta företagare som tidrapporterar i excelark – eller – med papper och penna hör faktiskt fortfarande till vanligheterna. Och att branschen är dokumentdriven, snarare än datadriven bekräftas också enligt den årliga globala undersökningen ”Digital Change Survey” utförd av IFS. Att byggbranschen behöver digitaliseras har diskuterats i många år, och utmaningarna är många, men varför behövs egentligen digitaliseringen inom bygg- och anläggningsbranschen? Först och främst kan förstås digitaliseringen automatisera och effektivisera diverse arbetsprocesser, som till exempel inköp, kalkyler och fakturering. I byggbranschen finns det också ett stort värde i att samla in värdefull data. Med hjälp av moderna system blir inte bara datainsamlingen lättare, det blir också betydligt enklare att utvärdera datan så att man vet vad man ska göra med den. Något som inte minst synliggjorts nu när mätvärden inom hållbarhet blivit allt viktigare. Det finns initiativ, men det går långsamt och enligt SBUF:s rapport ”Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen” saknas ofta strategier för hur man ska jobba med digitalisering. Min erfarenhet är att utmaningarna kopplade till den eftersatta digitaliseringen skiljer sig beroende på hur stora byggbolagen i fråga är, problemen återfinns alltjämt oavsett om vi pratar om enmansbolag eller börsnoterade jättar.

58

När företag använder f lera system med olika gränssnitt finns en risk att de olika systemen inte pratar med varandra. /Adam Josefsson, Sverigechef, Smartdok. Bild: Smartdok

I mindre bolag finns oftast inte resurser att anställa administrativ personal, det innebär att samma person som är ute på ett projekt efter arbetspasset måste sätta sig vid datorn och sköta bokföring, fakturering och annan administration. På större bolag finns ofta en administrativ funktion, men där synliggörs å andra sidan avsaknaden av digitala processer ännu tydligare. Och det råder ingen brist på system för digitalisering – problemet är komplexiteten i de system som idag används, eller att de verktyg som finns är omoderna och svåra att implementera med nya eller befintliga system. När företag använder flera system med olika gränssnitt finns en risk att de olika systemen inte pratar med varandra, vilket gör det svårare att navigera bland dem – både för den som rapporterar och för den som ska följa upp. Lösningen på utmaningen är att använda ett smart “allt-i-ettsystem” som är utvecklat specifikt för bygg- och anläggningsbranschen. Ny teknik ställer krav på det befintliga IT-landskapet och för att inte digitaliseringsinitiativen ska ses som endast ett nytt i raden av initiativ som inte används eller ger effekt kan ett allt-i-ett-system hjälpa företagare att få bukt med sin administration utan att de behöver sitta i flera system som riskerar att göra processerna ineffektiva. Det blir, på sista raden, dessutom mer kostnadseffektivt och kan låta bygg- och anläggningsföretag att fokusera på det de gör allra bäst.


rd

R e n jo

l u ft

hå

Und

Ren

B io

g as

Nu går vi mot grönare tider Norrbotten går i spetsen för den gröna omställningen. BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys