WIJ 2 2020

Page 17

DAG VERLOF HALLO (THUIS)WERK

Weer aan het werk in de coronacrisis Na maanden Foodblogger Renske van Buren (33) is na de geboorte zwangerschapsverlof van haar tweede kind nét weer aan de slag, als de corona­ weer aan het werk? maatregelen worden afgekondigd. “Ik was na die maanden In tijden van corona verlof wel weer toe aan iets voor mezelf, maar het is gebeurt dit voor veel natuurlijk een vreemde terugkeer. De opdrachten die ik moeders thuis, met een heb - ik fotografeer voor een foodblog en doe communi­catie­ beeldscherm voor werkzaamheden - doe ik grotendeels vanuit huis. je neus en je baby We hebben geen kamer over, maar ik trek me terug in slaapkamer met een muziekje aan. Mijn oudste kan op schoot. Of in de de niet naar school en de jongste niet naar de gastouder, zoals slaapkamer, om je éven we hadden gepland. Dus het vraagt wel om aanpassingen.” te focussen op een telefoongesprek. Een Lastig een goede balans vinden kijkje in de wereld van Roseriet Beijers, ontwikkelingspsycholoog en onderzoeker het (corona)thuiswerken. aan de Radboud Universiteit, beaamt dat het voor de meeste moeders niet meevalt om weer aan het werk te gaan, coronacrisis of niet. Volgens Beijers is er veel onderzoek gedaan naar hóe vrouwen terugkeren na hun verlof, maar heel weinig over hoe ze zich hierbij voelen. “Ze geven aan dat het lastig is om een goede balans te vinden tussen thuis en werk. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om hun kind naar de opvang te brengen, kunnen zich niet concentreren op het werk of voelen zich niet zo productief als voorheen.”

Leren loslaten Ook Renske zegt het moeilijk te vinden om de zorg voor haar kinderen over te dragen. Ze volgde daarom de online cursus Zachte Landing van Mom Inc. om op een gezonde manier weer aan het werk te gaan. “Het heeft me aan het denken gezet. Een moment voor mezelf nemen deed ik bijna

17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.