Ondernemers Vlaams-Brabant 2022 - Innovatie

Page 1

Materialise kijkt met innovatieve bril Dossier:overAlirezaproductie-industrienaarParandian,BusinessDevelopmentDirectordevoordelenvan3D-printenInnovatie Cybersecurity blijft ondergeschoven kindje voor Vlaams-Brabantse ondernemers 2022-SEPTEMBER nemersOnder magazine

De voorwaarden en tarieven van de ING Professionele zichtrekening vind je op ing.be. ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC : BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 403200393 • www.ing.be. • Verantwoordelijke uitgever: Peter Gôbel • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 09/22. En waarom onderneem jij? Wat je motivatie ook is, met het ING Starters Package heb je alles om van start te gaan. Dit is het moment! Start je zaak op ing.be/Starters Omdat ik graag mijn eigen tempo kies

Ook al is het parlementaire jaar nog niet begonnen, politici hebben nu al voldoende huiswerk om ervoor te zorgen dat bedrijven de komende winter goed kunnen doorkomen.

Structurele Sleutelpartnerspartners

Kris Claes Gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Editoriaal3

Edito

Het nieuwe schooljaar is goed en wel op gang en ook de start van het parlementaire jaar komt eraan. De ideale periode voor politici om zich eens in het werkveld te begeven. Dat is dan ook precies wat we met de jaarlijkse Voka Zomerstages doen. Onze ministers en parlementsleden mochten de handen uit de mouwen steken bij tal van bedrijven uit onze regio. Dit jaar met een absoluut record van 142 ingeschreven politici. Ze krijgen er de mogelijkheid om bedrijven van binnenuit te leren kennen en om uitdagingen echt te bespreken. Een terugkeer naar de kern van ondernemingen die écht nodig is. Niet per se omdat ministers soms vanuit een ivoren toren beslissingen lijken te nemen die ondernemers echt niet vooruithelpen, maar vooral om de uitdagingen van die bedrijven écht onder ogen te zien. Naast de enorme loonstijging door de intussen niet meer te verantwoorden automatische loonindexering, worden bedrijven immers nog geconfronteerd met steeds hoger wordende energiekosten, toeleveringsproblemen allerhande en schaarste aan basisgoederen. Van die laatste problemen zijn politici zich ondertussen wel bewust. Getuige de waarschuwing van premier Alexander De Croo op zijn Voka zomerstage bij ICO Terminals in de haven van Zeebrugge. Volgens hem zullen de volgende vijf à tien winters moeilijk worden. Vooral op vlak van energielevering. Voka - KvK Vlaams-Brabant pleit op het moment van schrijven daarom voor gecibleerde ondersteuning vanuit de overheid, conform het Europese Temporary Crisis Framework (TCF) van bedrijven die veel energie verbruiken. Concreet laat het Europese TCFkader steun toe van 2 miljoen euro per getroffen bedrijf tot maximaal 50 miljoen euro voor energie-intensieve bedrijven met een operationeel verlies. Ook een soepelere manier om tijdelijke werkloosheid aan te geven, zoals tijdens corona, moet opnieuw mogelijk zijn. Veel bedrijven verwachten namelijk de komende weken en maanden hun productie te moeten stopzetten door de torenhoge energieprijzen. Bovendien pleit Voka – KvK Vlaams-Brabant er ook voor, op federaal niveau, dat België met één stem op Europees niveau een snelle en structurele oplossing voor de hoge energieprijzen bepleit en mee uitwerkt. In de Voka-enquête van begin september blijkt dat een derde van de Vlaamse bedrijven aangeeft dat ze hun productie zullen verminderen of stopzetten indien de energieprijzen verder stijgen. Actie is dus zeker nodig om hen te helpen het hoofd boven water te houden. Om de vinger aan de pols te houden, heeft Voka – KvK Vlaams-Brabant beslist om een spoc aan te duiden. Hij is het aanspreekpunt voor onze ondernemingen met al hun vragen rond energie. Hij staat in contact met het nationale kenniscentrum van Voka, waar hij samen met experts de situatie op de voet volgt. Alle vragen rond energie kunnen naar hem gestuurd worden. Je vindt zijn contactgegevens én een FAQ met vragen rond energie terug op www.voka.be/energie-faq.

Politici moeten aan de slag

Geldenaaksebaan 329 3001 Heverlee +32 (0)16 31 92 19 • infosse600@easypay-group.comwww.easypay-group.com Geef je HR-beleid een boost!innovatieve

Dossier Vlaams-Brabantse ondernemingen achterop op vlak van cybersecurity 6 Actua BMW & MINI Juma Leuven nieuwe sleutelpartner van Voka - KvK Vlaams-Brabant 13 Starten Bouw de fundamenten van je salesmodel 14 Groeien Recordaantal Plato-deelnemers in Vlaams-Brabant 16 Digitalisering & Innovatie Meet de Digipartners: UCLL 18 Opinie: Innovatie als onmisbaar deel van jouw duurzaamheidsstrategie 19 In de kijker Koen Eraly 11 Nicoline Spruijt 45 Ledennieuws Nieuws uit onze regio 38 En verder 46 Nieuwe leden 48 51 InnovatieDossier Materialise kijkt met innovatieve bril naar productie-proces 22 Citribel gaat voor circulair, betaalbaar, duurzaam en kwalitatief 26 Kapernikov innoveert processen dankzij technologie 28 REIN4CED: van advies naar eigen productie 30 Interleuven bouwt bedrijventerrein van de toekomst 32 Innovatie op de luchthaven met de Washbot 34 Randstad innoveert met mensen 36 6 22 30 5 Inhoud

ondernemingenVlaams-Brabantseachteropopvlakvancybersecurity

De grote meerderheid van Vlaams-Brabantse ondernemingen loopt achter op cybersecurity en digitalisering. Dat leert de analyse na twee jaar Voka DigiScan. In dit artikel vatten we de tien belangrijkste vaststellingen samen. Ook al zijn kleinere bedrijven in vergelijking met grotere net iets minder vaak het doelwit, de aangerichte schade is proportioneel wel groter.

Digitalisering6

Scan de QR-code en vul de Digitale Quick Scan in. Vergelijk jouw score ten opzichte van sectorgenoten en andere relevante kmo’s. Je ontvangt ook concrete tips om de digitale competitiviteit van jouw bedrijf te versterken én je krijgt advies op maat via een persoonlijk opvolggesprek. De afgelopen twee jaar vulden meer dan duizend Vlaamse ondernemingen de DigiScan van Voka in. Hiermee analyseerden ze hun eigen digitale maturiteit. Tegelijkertijd leerden ze verbeterpunten kennen. De DigiScan toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Het gemiddelde maturiteitsniveau van Vlaamse ondernemingen bedraagt 2,54 op 5. De mediaan ligt daarbij nog een stuk lager. 71 procent scoort onder de 3 op 5. Dit duidt op een matige digitaliseringsgraad. We zien ook dat dienstenbedrijven duidelijk digitaal meer matuur zijn. Het verschil tussen beide is vooral zeer groot op vlak van strategie en klanten/ leveranciers. Deze verschillen kan je grotendeels herleiden tot het gegeven dat productiebedrijven vaak minder klantgericht zijn en meer worstelen met het vinden van het juiste businessmodel. Dienstenbedrijven zijn vaak ook wendbaarder. 25% van de ondernemingen die de scan hebben ingevuld, kan je ook categoriseren als exportintensief. (Een bedrijf is exportintensief als het meer dan 20% van de omzet uit export haalt). Ook zij zijn matuurder dan de gemiddelde onderneming. Dat staat trouwens los van de grootte van de onderneming. Dat is ook in lijn van de verwachtingen. Ondernemingen die exporteren of meer blootgesteld worden aan internationale concurrentie, zijn doorgaans innovatiever. Het verbaast dan ook niet dat ze meer inzetten op digitale transformatie.

1 op 8 bedrijven in Vlaanderen werd vorig jaar getroffen door een cyberaanval. Toch heeft maar 40% van de ondernemingen een beveiligingsstrategie.digitale

Hoe ver staat jouw bedrijf op vlak van digitale ontwikkeling?

Digitalisering7

Onze adviseurs helpen je op weg bij het ontwikkelen van je eigen digitale strategie. Scan de QR-code en plan een afspraak in met Roel, Ulrich of Melissa. Roel roel.raymaekers@voka.beRaymaekers,

We beperken ons tot 10 opmerkelijke vaststellingen

De categorie met de grootste ondernemingen steekt hier duidelijk met kop en schouders bovenuit.

Wat opvalt is dat bijna 60% van de bedrijven geen gedocumenteerde strategie heeft. Dat is toch wel zorgwekkend, zeker als je weet dat dit een belangrijke randvoorwaarde is om te starten met digitale Ooktransformatie.enigszins zorgwekkend is dat bijna 7 op de 10 nog geen concreet actieplan heeft. In het ideale scenario heeft men een duidelijk actieplan met concrete termijnen, KPI's en verantwoordelijken per project. We zien dat dit helaas slechts het geval is bij een zeer kleine minderheid. We zien wel een positieve tijdsevolutie. Beide percentages rond het ontbreken van strategie en actieplan blijken af te nemen over de tijd heen.

We kunnen ook vaststellen dat het merendeel van de ondernemingen onvoldoende rekening houdt met externe evoluties. Dat kan gaan over markttrends, technologieën zoals blockchain, artificiële intelligentie, nieuwe businessmodellen of concurrenten. Maar liefst 43% van de ondernemingen volgt trends en technologieën niet actief op. Wat dan wel weer positief is, is dat 3 op de 10 toch actief technologische evoluties binnen en buiten de sector opvolgt, en dus ook over het muurtje kijkt bij andere ondernemingen of organisaties.

1. Digitale kloof tussen grote en kleine ondernemingen blijft groot

Vragen over digitalisering? Boek je afspraak met onze adviseurs!

Digitalisering8

10 vaststellingen

Ondernemingen in de categorie van 10-25 ondernemingen scoren ook opmerkelijk goed. Maar dat is grotendeels omdat we in deze categorie opmerkelijk veel dienstenbedrijven tellen.

2. Duidelijke strategie en actieplan blijven vaak achterwege We zien ook dat een duidelijke strategie en actieplan vaak achterwege blijven bij onze Vlaamse ondernemingen.

3. Externe evoluties onvoldoende opgevolgd

4. Kleine minderheid heeft vast budget voor transformatieprojectendigitale Als we het hebben over budgetten, zien we dat slechts een kleine minderheid echt een vast budget heeft toegewezen aan digitale transformatieprojecten.

Ten eerste zien we dat de digitale kloof tussen grote en kleine ondernemingen groot blijft. Dat is jammer genoeg ook in lijn met indicatoren uit andere studies.

Ulrich ulrich.petre@voka.bePetré, Melissa melissa.sente@voka.beSente

Op basis van de data die de bedrijven invulden, kunnen we heel wat vaststellingen doen.

Dat is ook positief gelinkt met de bedrijfsgrootte. Het zijn dus vooral de grotere ondernemingen die een jaarlijks budget reserveren. Vaak gaat het over een percentage van de omzet. In de cijfers zien we dat ongeveer 1 op de 5 op dit moment daar geen budget voor heeft voorzien. In de meeste cases worden eventuele middelen ook ad hoc toegewezen. 5. Rollen en verantwoordelijkheden rond digitalisering onvoldoende gedefinieerd Een andere vaststelling is dat rollen en verantwoordelijkheden rond digitalisering bij het gros van de ondernemingen onvoldoende zijn gedefinieerd. Nochtans is het zeer belangrijk om dat wel te doen om het succes van alle digitaliseringsprojecten te verhogen. Ook het aanstellen van een eindverantwoordelijke is belangrijk.

Dinsdag 4 oktober 2022 van 14 - 16 uur Hoe neem je de stap van digitale strategie naar concreet actieplan? In deze gratis webinar bezorgen we je handvaten en frameworks om je digitale roadmap uit te tekenen en zo jouw digitale strategie naar een logische planning met concrete stappen te vertalen. Scan de QR-code voor meer info. Meteen aan de slag? Volg het gratis webinar Digitale Roadmap

Nochtans leert de meest recente CS-barometer dat 1 op de 8 ondernemingen in Vlaanderen vorig jaar getroffen werd door cyberaanvallen. In de data zien we ook dat het vooral kleinere ondernemingen zijn die onvoldoende werk maken van beveiligingsmaatregelen. Dit baart ons zorgen. Want ook al zijn ze in vergelijking met grotere ondernemingen net iets minder vaak het doelwit, de aangerichte schade is proportioneel wel groter.

10. Ook bij productiebedrijven zien we ten slotte dat hun processen ook nog grotendeels manueel worden opgevolgd Ook bij productiebedrijven stellen we vast dat hun processen nog grotendeels manueel worden opgevolgd. De cijfers tonen aan dat dit nog steeds geldt voor meer dan 7 op 10 productiebedrijven.

7. Meerderheid heeft analoge en digitale verkoopskanalen, maar gebrek aan omnichannel Een andere vaststelling is dat de meeste bevraagde ondernemingen wel analoge en verkoopskanalendigitalehebben om te interageren met hun klanten, maar geen hebbenomnichannelbenaderingwaarbijbeidekanalen op elkaar zijn afgestemd. Wat de online interactie met klanten betreft, zien we dat 41% wel een website heeft met enkel wat contactinformatie. Daarentegen biedt 8% zijn producten aan via een digitaal platform met een uitgebreide klantenondersteuning. We zien ook dat er bij 4 op de 10 geen enkele afstemming tussen beide kanalen is. Nochtans is dit belangrijk voor een vlotte en aangename klanteninteractie.

6. Te weinig aandacht voor menselijk kapitaal De meeste ondernemingen besteden ook nog te weinig aandacht aan het menselijk kapitaal of het aanwezige talent in de onderneming. We zien dat minder dan de helft van de ondernemingen opleidingsplannen heeft voor zijn personeel, wat nochtans cruciaal is binnen digitale transformatie. Bij slechts 6% van de ondernemingen is er een gepersonaliseerd trainingsplan. We zien echter wel dat deze cijfers positief evolueren over de jaren heen.

Digitalisering9

8. Cybersecurity blijft cruciaal aandachtspunt Cyberveiligheid blijft een heel belangrijk aandachtspunt. We blijven hier hameren op het belang hiervan, maar toch zien we dat nog steeds 6 op de 10 ondernemingen geen digitale beveiligingsstrategie hebben.

9. Nog steeds veel manueel datawerk Op vlak van data zien we dat er nog steeds veel manueel gebeurt. Hier zien we bijvoorbeeld dat slechts in 1 op de 3 ondernemingen data automatisch worden verzameld. Bij de grootste ondernemingen gaat het wel over meer dan 1 op 2. Hier merken we op dat bijna 50% van de ondernemingen inzichten verwerft op basis van rapporten die manueel worden opgesteld. Wat wel positief is, is dat ongeveer 30% van de ondernemingen wel automatisch inzichten verwerft op basis van data, wat toch wel een hoog percentage is.

5G is een echte innovation driver. Elke sector zal toepassingen voor 5G zoeken én vinden. In de praktijk vormt vooral 5G-MPN (Mobile Private Network) voor bedrijven een groot voordeel. Daarbij maken ze op een private site – zoals een bedrijfsterrein of een productiehal – gebruik van een lokaal 5G-netwerk om een locatie van dekking te voorzien. Een MPN biedt nog meer voordelen dan het publieke netwerk. Het bedrijf heeft de volledige controle over het eigen netwerk. Er is geen interferentie en nog minder latency. Het belangrijkste voordeel is echter dat alle data on-site blijven. Eerste Belgische 5G-MPN België is rijk aan sectoren die early adopters zijn van nieuwe technologie, zoals de maakbedrijven, de logistiek, de gezondheidszorg en de publieke sector. Daar heeft MPN een echte toegevoegde waarde als enabler van innovatie. Proximus zette een MPN op bij het logistieke testcentrum Fabriek Logistiek in Gent, waar bedrijven via 5G experimenteren met nieuwe toepassingen, zoals magazijnapparatuur, orderpicking, slimme brillen, scanners, drones, enzovoort. Het eerste Belgische 5G-MPN zette Proximus op voor A6K in Charleroi, een netwerkorganisatie voor technologiebedrijven. Niet toevallig want 5G is cruciaal in de transitie naar Industrie 4.0. Groei in MPN in België en Europa De vraag naar 5G-MPN is niet marginaal. Wereldwijd zijn er al 600 MPN’s in gebruik. Op Europees niveau deelt België de vierde plaats met Oostenrijk. Proximus heeft intussen al vier MPN’s geïnstalleerd en er komen er dit jaar nog andere aan. Het belang daarvan ligt, naast de connectiviteit, in het aanbieden van de servicelaag die bij veel MPN-usecases een noodzaak is. In parallel wordt er actief gewerkt op 5G slicing, waarmee een zuiver publiek netwerk virtueel opgedeeld wordt in meerdere subnetwerken en een toepassing, bv. voor de hulpdiensten tijdens een evenement, een deel van de bandbreedte - een ‘slice’ - toegewezen krijgt op het publieke 5G-netwerk.

Eerste

Wil u als organisatie een nieuwe case uittesten zodat u de voordelen van 5G zelf kan ervaren? private 5G-netwerken helpen bedrijven innoveren

5G en drones as a service In de Antwerpse Haven werkt Proximus aan ‘D-Hive’, een project rond autonome dronevluchten as a service, met 5G als onderliggende technologie. De drones zullen tijdens inspectievluchten onder meer olievlekken en andere vervuiling opsporen in de dokken. Ecosysteem Proximus biedt 5G-diensten aan vanuit een ecosysteem. Het betekent dat we een complete, end-to-end value proposal uitwerken, met niet alleen 5G, maar ook advies om het project van de klant uit te werken, de nodige oplossingen en diensten om het tot leven te brengen en servicemanagement na zijn implementatie. Om al die domeinen af te dekken, is het cruciaal om een ecosysteem van partners te bouwen.

5G is essentieel voor de concurrentiekracht van België. De grote versnelling in de interesse voor 5G stemt optimistisch. En nu de licenties zijn toegekend, kan 5G België helpen om zijn sleutelpositie in Europa te behouden. Het belang van een MPN ligt, naast connectiviteit,de in het aanbieden van de

efficiënter te werken en tebusinessmodellennieuweontwikkelen.

10

ingezet5GnoodzaakusecasesdieservicelaagbijveelMPN-eenis.kanwordenom

“Piloot, een oude jongensdroom van mij. Het moet een geweldige kick geven om een 747 of A380 in de lucht te stuwen voor een lange vlucht en de verantwoordelijkheid te hebben over het lot van 400 passagiers. Gelukkig zijn er dan minstens twee piloten op zo’n toestel.” (lacht)

2. Als je een nieuwe vaardigheid zou kunnen kiezen om te leren, welke zou dat dan zijn? “Een muziekinstrument goed kunnen bespelen: piano of viool spelen lijkt me erg ontspannend, en je kan er echt je gevoelens in leggen.”

1. Als tijd en budget geen issue zouden zijn, hoe zou je dan het liefst je dagen vullen?

4. Welk boek zou op school verplichte lectuur moeten zijn? “Hoewel de vraag interessant is, denk ik niet meteen aan een boek, maar eerder een vak waarbij hedendaagse maatschappelijke noden en tendensen aan bod komen. Ik denk bijvoorbeeld aan hoe om te gaan met stress, hoe je mensen kan helpen die zich niet goed in hun vel voelen, hoe je dat kan opsporen, welke rol je kan spelen in een ESG-samenleving waarbij iedereen best met zichzelf zou beginnen, reageren op pestgedrag of discriminatie, enzovoort. Zoveel thema’s waarvan je vaak hoort zeggen: ‘Dat wordt op school niet geleerd…’. We moeten nog meer het accent leggen op ‘snelle verandering’ en hoe ermee om te gaan, aangezien dit intussen een basiskenmerk is geworden van onze maatschappij en economie. Een school moet zich – net zoals bedrijven – ook sneller aanpassen aan veranderingen. Ook pleit ik voor nog meer structurele samenwerking tussen scholen en bedrijven. We moeten jongeren aanleren om in hun eigen kracht te staan, dat ze op meerdere domeinen mentaal voorbereid zijn. Dat lijkt me meer waard dan bijvoorbeeld een diploma fysica.”

De mens achter de ondernemer

Koen Eraly van Eraly Verzekeringen Wat vandaag op school ontbreekt, is een vak dat hedendaagse maatschappelijke noden en tendensen behandelt en jongeren helpt om te gaan met razendsnelle verandering.

3. Welke job zou je graag eens voor een dag willen proberen?

11Indekijker

Wie zijn de ondernemers die bij Voka – KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier. En voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Koen Eraly in de kijker, bestuurder en eigenaar van Eraly Verzekeringen.

“Ik zou beginnen met meer naar mijn lichaam te luisteren: meer tijd nemen om te ontwaken, met een ochtendwandeling gevolgd door een rustig ontbijt. Daarnaast zou ik me meer sociaal inzetten: een bejaarde of zieke bezoeken of er boodschappen voor doen. Zeker na corona is er veel eenzaamheid in onze samenleving. Verder zou ik meer sport willen doen en twee keer per week wellness, want dat brengt me echt tot rust. De dag afsluiten zou ik doen met een lekker glas champagne of medoc. Eigenlijk allemaal realiseerbare wensen die ik best niet te lang uitstel.”

Vijf partijen in de federale regering gooien de ‘rijkentaks’ opnieuw op tafel, als wapen in de strijd tegen inflatie. Dat is zeker niet nieuw. ‘Inflatie en monetaire onteigeningen worden al eeuwenlang gebruikt om de munt te manipuleren’.

De geschiedenis herhaalt zich Ook de situatie qua afhankelijkheid van grondstoffen is vandaag cruciaal. Exploderende grondstoffenprijzen hebben de handelspositie van landen met natuurlijke rijkdommen verstevigd. Opnieuw trekken Europa en Japan, die veel energie, metalen en voeding moeten invoeren, aan het kortste eind ten opzichte van de Verenigde Staten, Australië, Noorwegen en vele groeilanden. Meer nog: in het huidige geopolitieke klimaat dreigt de afhankelijkheid van grondstoffen een veel structureler karakter te krijgen.

Wat hebben de Romeinse denarius en de Amerikaanse dollar gemeen? Geldontwaarding. In het Romeinse rijk was er de zilveren denarius, die in het begin van onze jaartelling met een gewicht van 4,5 gram voor de volle 100 procent uit zilver bestond. Maar al in 64 bracht keizer Nero de zilverinhoud van de munt terug tot 80 procent. Zo wou hij wellicht de heropbouw na de grote brand van Rome bekostigen. Latere keizers hebben via bewuste devaluaties de zilverinhoud van de denarius in talrijke monetaire hervormingen geleidelijk verminderd – uiteindelijk verdween de munt uit circulatie. Twintig eeuwen later lijkt de geschiedenis zich te herhalen. De exploderende kosten voor de Amerikaanse oorlog in Vietnam en een duur sociaal programma dwongen president Richard Nixon tot actie. Op 15 augustus 1971 gaf hij de koppeling op van zijn munt aan het goud, tegen een koers van 35 dollar/ounce. Daarop verloor de dollar snel waarde ten opzichte van het goud. En daarmee kwam een einde aan de monetaire stabiliteit die de westerse wereld had gekend sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dure arbeid, energie en grondstoffen Maar in tegenstelling tot de denarius lijkt de Amerikaanse dollar nog lang niet van het toneel te verdwijnen. Integendeel, de munt heeft de wind in de zeilen. Vandaag noteert hij op zijn sterkste niveau sinds 2002. Daar is een duidelijke verklaring voor. Na de bankencrisis in 2008 creëerden de centrale banken een enorme hoeveelheid geld. Sindsdien is de prijs van het geld, de rente, stevig gedaald. De destijds verwachte inflatie bleef uit, omdat we de voorbije jaren in een deflatoire wereld zaten. Vandaag is die sfeer resoluut omgeslagen. Hierin speelt de demografische evolutie een rol. Het is de eerste maal sinds twee generaties dat er op wereldvlak onvoldoende beschikbare en mobiliseerbare arbeidskrachten zijn. Tussen nu en 2029 zullen er gemiddeld voor elke 100 mensen tussen de 60 en 66 jaar, die door pensioen de arbeidsmarkt verlaten, slechts 82 mensen tussen de 18 en 25 jaar zijn. Arbeid is dus structureel duurder aan het worden. Combineer dit met de fors gestegen energieprijzen en de wereldwijde grondstoffenschaarste door de coronapandemie, de verstoorde logistieke ketens en de oorlog in Oekraïne, en je bekomt steeds duurder wordende eindproducten. Plots staan inflatie en koopkracht centraal in het maatschappelijk discours. Internationale inflatie De monetaire beleidvoerders, die al een decennium lang de geldkraan wijd open hadden gehouden, beseften hoezeer ze deze inflatiegolf hadden onderschat en hoever ze achter de feiten aanholden. De eerste centrale banken die dit beseften, waren die in de groeilanden. Al in de zomer van 2021 trokken zij de rente op. De FED veranderde pas begin dit jaar zijn discours. De Amerikaanse centrale bank geeft nu duidelijk aan dat ze dit jaar een serie renteverhogingen plant. Bovendien wil ze ook de steunaankopen van obligaties terugdraaien door een deel papier te verkopen. De Amerikaanse rente steeg dan ook erg sterk en het renteverschil tussen dollar en euro liep op. Want in Europa kan de rente bijna niet hoger door de precaire

De monetaire geschiedenis blijft zich herhalen

Kelly Peeters, Wealth Manager bij CapitalatWork

Opnieuw moeten we concluderen dat de euro in een nadelige positie verkeert ten opzichte van vele andere munten. Laat u dus zeker niet verblinden door de waan van de dag. Door zaken als inflatie, devaluatie en ook de rijkentaks in historisch perspectief te bekijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat de geschiedenis zich keer op keer herhaalt. Het is dus belangrijk om vooral de rust te bewaren.

12 Publireportage

situatie van de overheidsfinanciën in de zwakste schakel van het eurosysteem: Italië. Met een schuldratio van circa 155 procent van het bnp, een begrotingstekort van zowat 7,2 procent van het bnp (2021) en zijn trage groei, is Italië zonder lage rente een vogel voor de kat. De markt weet dat, en dus kan de Europese Centrale Bank onmogelijk op een geloofwaardige manier dreigen met hogere rentes.

Van links naar rechts: Daniëlle Vanwesenbeeck, Kris Claes, Koen Van Orshaegen, Kristina Korolinskaia, Sophie Moerenhout en Danny Van den Eeckhout.

Danielle Vanwesenbeeck, voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant, en Koen Van Orshaegen, Directeur BMW & MINI Juma Leuven, ondertekenden eind augustus een sleutelpartnershipovereenkomst. Dankzij dit partnership wordt de expertise van BMW & MINI Juma rond mobiliteitsvragen gedeeld met Voka - KvK Vlaams-Brabant en krijgt de organisatie een volledig hybride leasewagenpark.

13 Actua

sleutelpartner van Voka - KvK Vlaams-Brabant

We zijn heel tevreden met dit partnership. Duurzame mobiliteit is een terugkerend topic bij onze leden. Met dit partnership kunnen wij onze leden nog beter bijstaan en adviseren wanneer zij vragen hebben over dit actuele onderwerp. Daarnaast zetten wij ook zelf de stap om onze vloot te verduurzamen. In een eerste fase gaan we voor hybride, om zo door te groeien naar een volledig elektrisch wagenpark,” legt Kris Claes uit. Netwerk en advies BMW & MINI Juma Leuven kunnen bouwen op hun gekende dienstverlening in regio Mechelen en Groot-Leuven. Via dit partnership willen ze zich blijven profileren als mobiliteitspartner voor ondernemingen in hun regio. “Wij adviseren en begeleiden ondernemers van a tot z rond hun mobiliteitsvragen. Of het nu gaat over hybride of elektrisch, laadpalen of total cost of ownership: wij vervullen een adviserende rol en beschouwen onszelf als een ontzorgende partner van onze klanten. Het partnership met Voka - KvK Vlaams-Brabant onderstreept daarin onze ambitie”, bevestigt Koen Van Orshaegen.

nieuwe

BMW & MINI Juma Leuven

Michael, je hebt al meer dan 350 kmo’s en start-ups helpen upscalen. Welke fout zie je hen vaak maken?

14Starten

Succes hebben met je verkoop? Bouw vertrouwensrelatieeenopmetjeklanten

Door eerst waarde te creëren met je product of dienst voor je klanten, en hen duidelijk te maken waarom ze je product nú nodig hebben. Klinkt dit te abstract? Michael Humblet legt uit hoe het moet.

“Na de eerste salesmeeting met een prospect willen ze vaak al een deal sluiten. Dit lukt niet, zeker niet in een B2B-omgeving waar statistisch gezien 80% van de deals gesloten wordt tussen de vierde en de vijfde meeting. Je moet tijdens zo’n vergadering geen uur lang zelf aan het woord staan, maar tijd nemen om te luisteren naar de noden van je klant. Als eerste kennismaking boek ik altijd een tijdsslot in van slechts twintig minuten. Vergelijk het met wat radiopresentatoren doen tijdens hun shows: ze teasen naar een volgend onderwerp, om dan pas na een paar liedjes of een reclameblok hun verhaal te doen. Zo moet de eerste kennismaking met een nieuwe klant ook verlopen. Neem tijd om naar hun noden te luisteren en wees niet de enige persoon aan het woord. Op deze manier verdriedubbel je de kans om de deal te sluiten.”

Als ondernemer ben je ervan overtuigd dat jouw product of dienst top is. Uiteraard is dat het geval, want waarom zou je het anders aanbieden? Nu moet je enkel de wereld nog overtuigen dat zij het moeten kopen. Think again. Met deze salesaanpak zal je volgens sales goeroe Michael Humblet niet snel deals kunnen sluiten. Hoe dan wel?

Tijdens jouw training spreek je over vertrouwen creëren. Waarom is dat belangrijk? “Als marketing staat voor Aandacht, dan staat Sales voor Vertrouwen. Want waarom zou een klant je product willen kopen?

Hij is de oprichter van The School of Sales. Hij heeft ervaring in salesteams bij start-ups en grote ondernemingen, waar hij jarenlang actief was als ‘business developer’. Met zijn content agency Chaomatic. com heeft Humblet meer dan duizend bedrijven geholpen om op te schalen. Ook het zijne. Al die kennis deelt hij met plezier: in zijn Sales Acceleration Show op YouTube en via boeken.

“Start bij een salesgesprek met het probleem van je prospect, en zorg ervoor dat er ‘waarom nu?’ in je verkoopsverhaal zit.”

15 Startenxxxxx

Wie is Michael Humblet?

Hij is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties en een meesterverteller, tenminste als je van verhalen met een twist houdt.

Na een succesvol voorjaarstraject geef je dit najaar opnieuw een salestraject bij Voka - KvK Vlaams-Brabant. “Klopt, al noem ik het zelf liever geen salestraject. Want het gaat veel breder dan enkel sales. Speciaal voor Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant bied ik een traject aan dat drie halve dagen duurt. Daarbij bekijk ik het hele traject: van hoe je je verhaal kan bouwen tot hoe je een deal kan sluiten. Geen enkel ander traject biedt dit aan. Iedereen kan dit traject volgen: zowel sales professionals van grotere bedrijven als kleine ondernemingen die misschien nog geen echt salesteam hebben. Je wordt er zowel geïnspireerd als geïntrigeerd. Je krijgt een mix van strategie en technieken: hoe het moet en hoe je het doet.”

Michael Humblet is gepassioneerd door het ontwerpen, bouwen, trainen en opschalen van verkoopmachines.

Zie je ook veranderingen in hoe naar sales wordt gekeken? “Zeer zeker. Prospecten wéten veel meer dan vroeger. Ze hoeven hun telefoon maar te raadplegen om jouw woorden af te toetsen aan wat anderen zeggen of ontkrachten. Sales wordt ook veel meer hybride. Ik heb het graag over een gelaagd verkoopsmodel. Er is geen ‘one size fits all'-oplossing. Bij bedrijven die ik coach, laat ik bijvoorbeeld bedrijfsleiders praten met andere bedrijfsleiders om een product te verkopen, of middle management met middle management en operations met operations. Zo neem je op alle niveaus actie én combineer je de verschillende niveaus. Je praat ook altijd met mensen die kennis van zaken hebben. Zo kunnen ze perfect inspelen op wat er leeft bij hun klanten, omdat ze het zelf ook ondervinden.”

Hij kent je niet. Als je bedrijf in brand staat en je krijgt net iemand aan de lijn of er komt net iemand langs die een brandblusser verkoopt, dan begrijp je snel dat dit wel de oplossing is voor je probleem. Alleen gebeurt dit – in dit geval gelukkig – niet vaak, namelijk dat je exact op het juiste moment met de oplossing komt die net dan nodig is voor het bedrijf. Kortom: je bent te vroeg. Je moet je klanten dus uitleggen waarom ze je product nodig hebben, een verhaal bouwen. Dan pas kan je een deal sluiten in de volgende fase.” Daar gaat het vaak al mis. “Klopt. Bedrijven komen vaak bij mij aankloppen met de vraag hoe ze deals het beste kunnen sluiten. Maar daar start het verhaal niet. De eerste vraag die je je als bedrijf moet stellen is: wat is het probleem dat ik oplos en voor wie? Want zoals ik in mijn boek ‘Nobody Knows You’ schrijf: niemand kent je. Neem dus tijd om voor jezelf uit te maken wie je bent en wat je doet. Leer het ook uitleggen. Ik stel bedrijven tijdens een training graag de volgende, zeer eenvoudige vraag: “Wat doe je precies als bedrijf? Leg me dat eens uit.” Je zou versteld staan van de antwoorden van de meeste bedrijven. Ze kunnen dit niet op een eenvoudige manier uitleggen. Werk daar dus eerst aan, zodat iedereen in jouw firma hetzelfde verhaal vertelt.

Bouw in 3 dagen de sales fundamenten voor blijvende groei Wil je zelf ook je verkoopsmodel op punt stellen? Volg ons kortlopend traject met Michael Humblet als trainer op 24 november, 8 december en 15 december. Speciaal voor Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant maakte hij een ‘best-of’ van zijn lessen. Het traject bestaat uit drie delen: 1. Foundations voor schaal & productiviteit: ga samen op zoek naar het verhaal van je onderneming en zet de basis van jouw sales op punt 2. LinkedIn voor sales en sales storyline: leer welke tools je kan gebruiken bij je sales pitch en krijg quick wins die onmiddellijke impact hebben op jouw sales 3. Schalen door pricingoptimalisatie en sales sprints: krijg tips en tricks aangereikt om te groeien en blijven groeien. Meer weten en inschrijven? https://www.voka.be/salesfundamenten-in-3-dagen

Platotraject voor ondernemers viert 32e verjaardag met recordaantal deelnemers

In september startten in Vlaams-Brabant 53 deelnemers onder begeleiding van maar liefst zes ervaren peters en meters aan een Plato-traject. Dat is een record en dat komt voor Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant, niet als een verrassing. “Ondernemers leren het meest uit gesprekken met andere ondernemers.

Annelies Steenbeke, organisatieadviseur en zaakvoerder van Ultimen, is voor het eerst meter van een Plato-groep rond Leiderschap. Zij heeft jarenlange ervaring in het uitwerken van leiderschapstrajecten voor leidinggevenden.

• 2 collectieve sessies met alle Vlaams-Brabantse Platonisten (keynote + netwerk en diner)

16Groeien

Specifieke sessies met gelijkgestemden

Het Voka Plato-traject is in Vlaams-Brabant populairder dan ooit. Met de 53 deelnemers die in september van start gingen, behaalt Voka – KvK Vlaams-Brabant een recordaantal deelnemers. Later dit najaar starten er nog drie Plato-trajecten. Ondernemingen uit alle sectoren die de ambitie hebben om te groeien en te professionaliseren, krijgen er tips van ervaren ondernemers uit de regio rond thema’s als algemeen management, next generation, hr, maar ook leiderschap en sales en marketing. “Allemaal onderwerpen waar ondernemers in de praktijk mee geconfronteerd worden”, legt Kris Claes uit. “Ervaren bedrijfsleden krijgen de rol van peter of meter. Dankzij de gesprekken tussen de deelnemers leren ze zelf ook nog heel wat bij.”

“Dankzij mijn verschillende werkervaringen heb ik doorheen de jaren een sterke visie ontwikkeld op wat goed leiderschap kan zijn. Die opgebouwde kennis en inzichten wil ik graag delen met ondernemers om hen te inspireren. Uiteraard kijk ik er ook naar uit om contacten te kunnen leggen met andere ondernemers en om ervaringen uit te wisselen. Voor mij zal het Plato-traject geslaagd zijn als de deelnemers zichzelf in vraag durven stellen door de input die ze krijgen, en als ze leren om op basis van vertrouwen met hun medewerkers om te gaan. ”

Dat is dan ook de kracht van dit ondersteuningstraject voor en door ondernemers.”

Tom Van Houdt, architect bij STYFHALS architecten neemt voor het eerst deel aan het Plato-traject rond Leiderschap. “Binnen het architectenbureau waar ik werk, ben ik de laatste jaren doorgegroeid naar een leidinggevende rol. Daar horen ook nieuwe verantwoordelijkheden bij. Ik merk dat ik nood heb aan specifieke input rond goed leiderschap. Via het Plato-traject en contacten met andere gelijkgestemde ondernemers, hoop ik verder te kunnen groeien. Zij zullen tijden de sessies oplossingen aanreiken over hoe ze een bepaald probleem hebben aangepakt. Dat zal mijn blik verruimen en zorgen dat ik veel ervaringen van anderen kan opnemen in mijn eigen nieuwe rol.”

• 1 kick-off waarop de data en thema’s bepaald worden

Hoe werkt een Plato-traject?

Gedurende één jaar vorm je samen met doorwinterde kaderleden uit grote bedrijven of met bedrijfsleiders van kmo’s een vaste groep. Samen bepaal je welke thema’s je tijdens de negen inhoudelijke sessies aan bod laat komen. Deze thema’s komen voort uit de noden, behoeften, knelpunten en concrete vragen van de groepsleden. In totaal kom je 12 keer samen met je groep:

• 9 inhoudelijke sessies

De kick-off van de Voka Plato-sessies vond begin deze zomer plaats in Kasteel ter Ham in Steenokkerzeel. Deze maand startten hun inhoudelijke sessies.

Algemeen management Twee groepen: start op 25 oktober of 24 november 2022 In dit traject deel je kennis en ervaringen met andere ondernemers en breng je de groei van jouw bedrijf in een stroomversnelling. Je neemt jouw bedrijfsvoering onder de loep en bepaalt zelf – samen met de andere deelnemers – welke thema’s aan bod komen. Mogelijke thema’s in dit traject zijn: strategie, visie, missie, financieel management, balansanalyse, hr- en loonbeleid, coachen/motiveren van medewerkers, kpi’s, sales & marketing, teamcommunicatie, digitalisering, … Scan deze QR-code voor het traject dat op 25 oktober begint.

Leiderschap Start op 15 december 2022 Wil je jouw leiderschapsstijl ontdekken en begrijpen hoe je deze kan inzetten om betere resultaten te realiseren? Dan is dit Voka Plato-traject vast iets voor jou! Mogelijke topics zijn: leiderschapsstijlen, omgaan met conflicten, feedback geven, delegeren, communicatie, plannen en organiseren, moeilijke gesprekken, changemanagement, procesbeheer, operational excellence, lean, … Scan deze QR-code voor het traject dat op 15 december begint.

17Groeien

Bij welke Plato-trajecten kun je dit najaar nog instappen?

Onze kennis over digitalisering vertalen naar jouw onderneming. Dat is de insteek van de Digihub. Onze kennispartners helpen je hierbij met advies op maat, met experimenten voor wat voor jouw bedrijf het beste werkt en met de implementatie van nieuwe digitale toepassingen. Wie die kennispartners zijn en wat ze kunnen betekenen, laten we ze hier zelf uitleggen. Deze maand aan het woord: Patrick De Mazière, Hoofd van UC LeuvenLimburg Research & Expertise Digital Solutions.

Welke drempels zijn er nog op vlak van digitale transformatie bij bedrijven? Wat Data & AI betreft, is dit vaak nog onwetendheid. Wat kan AI, en vooral wat kan AI niet? Daarnaast merken we dat organisaties wel de nood voelen om te digitaliseren, maar veel last hebben om deze doelstelling concreet te maken. User-centred design, zoals behavior driven development en aanverwante technieken, kunnen helpen om deze nood helder en welomlijnd te definiëren, zodat men een duidelijk plan van aanpak kan opmaken. Digitalisering mag niet een doel op zich worden: het is en blijft een hulpmiddel om je organisatie en producten te verbeteren.

Patrick De Mazière, Hoofd van UC Leuven-Limburg Research & Expertise: Digital Solutions.

Meet

Kan je een voorbeeld geven van een case die in de DigiHub zou kunnen passen?

18Digitalisering

Voka Digihub Vlaams-Brabant Digitale transformatie betekent investeren. Precies daarom heeft Voka Digihub in het leven geroepen, een begeleidingstraject voor datagedreven digitalisering waar je als ondernemer terecht kan voor advies, expertise, experimenteerruimte en financiële steun dankzij EFRO en Vlaio. Scan de QR-code voor meer info en ga zelf aan de slag!

Wat is en doet het UCLL Research & Expertise Digital Solutions?

Onder de koepel van Research & Expertise koppelt UCLL haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Al sinds de oprichting is het doel om een lanceeren landingsbasis te zijn voor innovatief, praktijkgericht onderzoek en bijhorende dienstverlening voor het werkveld, en dit in de meest brede betekenis: kmo’s’s, multinationals, scholen, overheden, zorgorganisaties,… De expertisecel Digital Solutions focust op vijf elementen: behaviour driven (software) development, Data & AI, technologie-ondersteunende (gezondheids)zorg, technologieondersteunend leren en XPLab. Vaak worden deze lijnen met elkaar gecombineerd tot één project.

Als kmo wil je soms aan productdiversificatie doen. Met andere woorden: je bestaande expertise aanvullen met andere of nieuwe kennis om nieuwe markten en doelgroepen te kunnen bedienen. In dergelijke gevallen kunnen we vanuit UCLL Research & Expertise uitstekend helpen met een test-before-invest scenario. Samen met de andere expertisecentra combineren we onze kennis om tot een (technisch) proof of concept te komen dat aantoont wat er mogelijk is. Zo kan je zonder zelf te investeren in mankracht of kennis nagaan of dergelijke uitbreiding van je productenportfolio haalbaar is, en ook of het toegevoegde waarde biedt voor je (nieuwe) klantenkring.

Meer info: research-expertise.ucll.be/nl/digital-solutions the Digihub-partners: UCDigitalLeuven-LimburgSolutions

Smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten en extreme droogte. De urgentie voor actie is overduidelijk. Dat zien we terug in het gedrag van consumenten. Zij zijn zich van de veranderingen in het klimaat meer bewust en passen hierdoor hun aankoopgedrag aan. Dit valt vooral op bij jongere generaties. Voor hen is het duurzame karakter van een onderneming belangrijk, en dit zowel in productkeuze als in de keuze voor een werkgever. Omdat zij de toekomstige werknemer en klant zijn, is het daarom van belang om op die behoefte in te spelen. Het is nu het moment om een duurzame concurrentiepositie in te nemen en jouw onderneming toekomstbestendig te maken. Er ontstaan steeds meer nieuwe organisaties die milieuvriendelijke alternatieven aanbieden, die dezelfde consumentenbehoeften invullen. Denk hier bijvoorbeeld aan shampoobars, duurzame reizen en opgeknapte smartphones. Naast de behoefte van de consument is het een must geworden om verstandig om te gaan met energie, grondstoffen en menselijk kapitaal. Maar ook om te investeren in het beschikbaar talent, de behoeftes van morgen en milieuvriendelijke oplossingen. Kortom: duurzaam ondernemen. Doe je het niet, dan val je uit de boot en zullen medewerkers en klanten naar de concurrentie trekken.

Getriggerd? Contacteer Melissa Sente, adviseur innovatie, voor meer info en advies. melissa.sente@voka.be

19Opinie

Innovatie als onmisbaar deel van duurzaamheidsstrategiejouw

Een tweede pijler van duurzaam ondernemen is technologie. Technologie kan een krachtige tool zijn, als het wordt ingezet om organisatiedoelstellingen te bereiken. Belangrijk hierbij is om niet zonder actieplan en strategie aan een nieuwe implementatie te beginnen. Denk dus eerst goed na aan hoe technologie je bedrijf kan helpen, en laat je hierbij ondersteunen. Er zijn namelijk genoeg mogelijkheden, maar deze zijn niet allemaal voor ieder bedrijf even Zointeressant.kunnenbijvoorbeeld autonome mobiele robots, co-bots en Virtual Reality medewerkers ondersteunen in productiebedrijven en magazijnen. Ook via visietechnologie, digital twins en sensoren kunnen producenten hun processen efficiënter monitoren en op die manier kosten besparen, verspilling van materiaal en grondstoffen tegengaan en processen optimaliseren. Het slim inzetten van innovatie en technologie biedt dus vele voordelen, mits over het gebruik goed wordt nagedacht. Als bedrijf hoeft duurzaam ondernemen geen angst in te boezemen. De mogelijkheden zijn legio, maar niet elke toepassing is interessant voor elke organisatie. Maak een actieplan, praat erover met medewerkers en neem vooral voldoende tijd om alle opties te bekijken. Zo maak je je bedrijf klaar voor de toekomst. Duurzaam worden of een stille dood sterven: dit is de keuze waar ondernemers vandaag voor staan. Het woord mag ook zeker breed worden gezien. Niet alleen eisen steeds meer consumenten dat bedrijven meer aandacht hebben voor het klimaat en wat ze bijvoorbeeld doen om energie te besparen, maar ze moeten ook inzetten op technologie en innovatie.

Innovatiemanagers passen verschillende methodes en tools toe, zoals design thinking, strategisch vooruitdenken en lean. Op die manier gaan bedrijven flexibel, toekomstbestending en klantgericht te werk. Daarom biedt innovatie een grote ondersteuning bij het duurzaam ondernemen. Je leert snel in te spelen op veranderingen in de markt en maatschappij. Ook ben je er je meer van bewust hoe je je grondstoffen en menselijk kapitaal optimaal kan inzetten en ervoor kan zorgen dat je interessante opportuniteiten spot vooraleer ze zichtbaar zijn.

PAPIER & DATA VERNIETIGENARCHIVERINGPOSTKAMERSERVICE DIGITALISEREN / DOCUMENTENSCANNEN BOXGOEDERENOPSLAGSTORAGE BEWARINGCOMPUTERBACK-UPSOFFLINEOERSTERKEARCHIEFDOZENkantooroplossingen!SlimmeOntdekmeerdiensten op: www.merak.be © Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen 20

22 Materialise kijkt met innovatieve bril naar productie-proces 26 Citribel gaat voor circulair, betaalbaar, duurzaam en kwalitatief 28 Kapernikov innoveert processen dankzij technologie 30 REIN4CED: van advies naar eigen productie 32 Interleuven bouwt bedrijventerrein van de toekomst 34 Innovatie op de luchthaven met de Washbot 36 Randstad innoveert met mensen UitgelichtInnovatie 21

22

Innovatie die duurzame en economische voordelen combineert. Te mooi om waar te zijn? Materialise beweert het tegendeel. De wereldspeler in 3D-printing ontwikkelde immers een productielijn waarbij 100% biologische grondstoffen gebruikt worden. Combineer dat met voordelen als het vermijden van overproductie en ultieme vrijheid voor ontwerpers, en je krijgt een recept dat te lekker is om niet te maken. Het eveneens Belgische brillenmerk Odette Lunette vond dat ook en ontwikkelde samen met Materialise een duurzame zonnebril. Alireza Parandian schreef als Business Development Director mee aan het recept en gunt ons een blik in zijn keuken. 23

Duurzame innovatie Een van die vele medewerkers – die het bedrijf steevast innovators you can count on noemt – is Alireza Parandian. Binnen manufacturing leidt hij partnerships met de eyewear industry in goede banen. Een sector waarvoor 3D-printing uitermate geschikt is, want de technologie laat toe om op maat van de klant te werken. Niet onbelangrijk in een wereld waarin geen twee gezichten dezelfde zijn. De match tussen de twee sectoren is duidelijk zichtbaar in de vergaderruimte waarin Alireza ons ontvangt. Als een soort van wall of fame staan de brillen en hun bijhorende awards naast elkaar opgelijnd. Steeds gaat het om een samenwerking tussen Materialise en een brillenmerk, het ene met nog meer renommee dan het andere. De laatste in de rij, en eentje waarop ze bijzonder trots zijn, is de recente samenwerking met Odette Lunette. Het brillenmerk van creatieve duizendpoot Eline De Munck ontwikkelde samen met ex-wielrenner Tom Boonen

Het verhaal van Materialise is er eentje dat 32 jaar geleden begon. De jonge ingenieur Fried Vancraen leerde bij een bezoek aan een Duits onderzoekcentrum een interessante innovatie kennen: 3D-printen. Geïntrigeerd besloot hij dit verder te onderzoeken en stopte hij al zijn spaarcenten in de aankoop van een stereolithografieprinter, vandaag nog steeds een van de meest gebruikte technologieën voor plastic modellen. Niet veel later richtte hij samen met zijn echtgenote Hilde Materialise op. Sindsdien is de 3D-printer nooit gestopt met Vandaagprinten.ishet bedrijf – met hoofdzetel in Leuven – actief in 20 landen en stelt het meer dan 2.300 mensen tewerk. Zij zijn actief in een van hun drie business units: software, medical en manufacturing. Dankzij de technologie en software van dit innovatieve bedrijf kunnen spelers in tal van industrieën aan de slag met 3D-printing.

Materialise kijkt met innovatieve bril naarindustrieproductie-

Alireza Parandian leidt partnerships met tal van grote brillenmerken die gebruik willen maken van de knowhow van Materialise. Het leidde tot een heuse wall of fame met tal van designawards.

Materialise een betere en gezondere wereld te creëren. Dat doen ze zelf - via eigen productie - of dat faciliteren ze, via ontwikkeling van software. “De business unit waarin ik zit, is vaak de grote ster van de show”, geeft Alireza aan. “Wat wij doen is zichtbaar en tastbaar, net als deze brillen. Maar software is eigenlijk de stille held. Zonder software kunnen we geen machines aan het werk zetten. Het is ons doel om van Materialise-software de ruggegraat van de 3D-industrie te worden.

Vandaag zijn we trouwens al wereldleider op dat vlak. 90% van de 3D-printers die metaal printen, draaien op onze software.”

“We hebben een unieke positie in de 3D-wereld: we doen zelf aan productie, maar leveren ook software aan andere productiebedrijven. Dankzij die combinatie kunnen we snel en veel leren en onze eigen werking verbeteren. Productie en het ontwikkelen van applicaties is daarbij belangrijk, omdat het aantoont dat 3D een volwaardige productietechniek is die bijzonder veel voordelen biedt. Hoe meer toepassingen wij bedenken – samen met partners uit verschillende sectoren –, des te meer bedrijven er gebruik van zullen maken.

Zo zullen we erin slagen onze missie te realiseren.”

Het vermijden van overproductie is niet het enige voordeel, gaat Alireza verder op zijn elan: “3D-printen zorgt er ook voor dat de time to market bijzonder kort is. Reken op één maand om van een concept tot een productieklaar ontwerp te komen. Voorheen kostte dit zo’n zes maanden tijd en een pak meer geld. Nog een voordeel: eventuele foutjes of onvolmaaktheden kun je na de eerste batch meteen bijstellen. Voor designers vallen zo goed als alle limieten weg op vlak van vormen, structuren, fit en ontwerp. Zaken die met de traditionele productiemethodes praktisch of financieel niet haalbaar zijn, kunnen we wel met 3D-printing.”

24

“De Poolse productiesite noemen we trouwens trots onze factory of the future. Het is de enige in 3D-printing die het poeder dat de brillen tijdens het productieproces bij elkaar houdt, hergebruikt. Normaal is dit een materiaal dat niet opnieuw kan gebruikt worden om mee te printen. Daarnaast hanteren we een ISO-certificatie die ernaar streeft de impact op de omgeving constant te verminderen. Dat doen we door groene energie te gebruiken, water te hergebruiken, enozvoort. Qua productie verkleinen we onze CO2-uitstoot ten opzichte van onze andere ge-3D-printe producten met 50% dankzij het gebruik van biologische grondstoffen.” Software als onbezongen held Als we even uitzoomen en naar het grotere geheel kijken, blijkt de strategie om duurzame productie op te zetten, perfect te passen in de bedrijfsstrategie. Van meet af aan was en is de missie van

De business development manager is op dreef. Hij geeft het ene na het andere voordeel van hun innovatieve productieproces. “Het biedt de kans aan kleine spelers en start-ups om nieuwe businessopportuniteiten te verkennen.

Zonder al te grote kosten kun je nieuwe designs maken, testen hoe ze in de markt liggen en productie op- en afschalen in functie van de vraag. Een wereld die voor deze kleine spelers bijzonder risicovol was en grote financiële implicaties had, gaat voortaan open.” Fabriek van de toekomst De productiesite van Materialise voor brillen staat in Polen. Of het dan niet nog duurzamer kan en de fabriek in eigen land te behouden, werpen we op. “Dat klopt”, erkent Alireza. “Idealiter heb je verschillende productielocaties om transport beperkt te houden. Maar als je beseft hoeveel focus, investering en talent nodig is om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen, is de keuze voor één centrale productie de logische. Al kan dat op termijn natuurlijk altijd veranderen.”

een modieuze en tegelijk sportieve zonnebril die niet alleen ge-3D-print is, maar bovendien uit 100% biologisch materiaal bestaat (zie kaderstuk). Een knap staaltje duurzame innovatie. “Niet alleen de grondstof is duurzaam, het hele productieproces is dat”, vertelt Alireza. “In de modesector is de productie gebaseerd op voorspellingen en geanticipeerde vraag. Maar mode laat zich moeilijk voorspellen, en wat je ziet is dat er gemiddeld een overproductie is van zo’n 20 à 30%. Dat zijn allemaal producten die onverbiddelijk de vuilnisbak in vliegen, en dat is zonde. 3D-printing laat toe om brillen pas te produceren als ze effectief verkocht worden. Odette Lunette werkt voor dit model zonder stock. Ze hebben enkele verkoopsmodellen en als de klant overtuigd is, gaan wij aan de slag om ze te printen in de gewenste maat en kleur.”

Het managementteam viert 40 jaar KBC Autolease Van boon tot… bril Het nieuwe materiaal, Ultrasint PA11, wordt op een duurzame manier gemaakt op basis van wonderbonen, de vrucht van de wonderboom. Wonderbonen spelen een belangrijke rol in de chemische industrie. De olie van de boon wordt onder andere gebruikt in de productie van kunststoffen, coatings, verf en cosmetische producten. 80% van de wonderbonen komt uit India. De wonderboom groeit er op dorre grond die niet geschikt is voor het telen van gewassen voor menselijke consumptie. De teelt van de wonderboom verschaft bovendien werk aan honderdduizenden lokale boeren. Voor de productie van 3D-geprinte brillen worden de bonen geperst tot olie. Die olie wordt gepolymeriseerd tot poeder en dat biologische poeder wordt gebruikt om te printen. Op het einde van de rit kan de bril ook gerecycleerd worden.

Alireza Parandian leidt de global business strategie voor 3D-geprinte wearables bij Materialise. Sinds 2014 ontwikkelt hij samen met merken op maat gemaakte producten voor bijvoorbeeld een betere fit met de drager ervan. Hij begeleidt brillen-, schoenen- en andere fabrikanten in het omarmen van digitale en Hoet,partnershipseyewearvanultiemeteon-demandgepersonaliseerde,dieproductietechnologiehetmogelijkmakenproductencreërenmeteenvrijheiddesign.BinnenbouwdehijuitmetSeiko,Julbo,

McLaren en Safilo, waarmee hij tal van Silmo d’Or-awards voor design won. Alireza behaalde een doctoraat aan de Delft University of Technology. 25

Wie is Alireza Parandian?

Gilis, bestuurder bij Citribel. “Ze zoekt dan ook actief naar haalbare alternatieven. Daarom zijn we gestart met MycaNova, een project waarin we mycelium, één van onze reststromen, gebruiken voor de productie van synthetisch leer. Mycelium is een netwerk van draden dat in onze fermentatiekamers ontstaan wanneer onze schimmel de suikerbron omzet in citroenzuur. Met behoud van alle kwaliteit, textuur, design en kleurenopties vervangt MycaNova tot 20 procent van de plastics (polyurethaan of PVC) door myceliumpoeder in alle soorten synthetisch leer. We zien daarom niet alleen interesse uit de modesector, maar ook uit de meubel- en automotive industrie.”

“In elke vierkante meter synthetisch leer vervangen we 20 tot 40 gram plastics door ons natuurlijk mycelium”

Is jouw onderneming op zoek naar een betaalbaar, duurzaam, circulair en kwalitatief alternatief voor plastics die verwerkt zijn in jouw eindproducten? Het Tiense Citribel, wereldleider in de productie van hoogkwalitatief citroenzuur, heeft een performant, natuurlijk en circulair bijproduct dat jouw bedrijfsvoering ‘futureproof’ maakt: mycelium.

Wim Vandenbrande, CEO, en Sylvia Gilis, bestuurder bij Citribel

26 Publireportage

Piekende grondstof- en energieprijzen en politieke en maatschappelijke druk om de CO2-afdruk te verminderen… Toekomstgerichte productiebedrijven hebben er alle baat bij te zoeken naar betaalbare, circulaire, duurzame en kwalitatieve alternatieven voor de dure en vervuilende grondstoffen. Mycelium “De modesector, bijvoorbeeld, staat wereldwijd onder grote druk om iets te doen aan hun productieprocessen”,vervuilendeverteltSylvia

Direct toepasbaar Het gebruik van mycelium, dat over sterk bindende eigenschappen beschikt, garandeert de continuïteit van lopende productieprocessen. “Mycelium is onmiddellijk toepasbaar. Je mengt het product met de andere grondstoffen van synthetisch leer, om de mix vervolgens in productie te zetten. Op de bestaande

…en nog meer upcycling Naast citroenzuur en mycelium haalt Citribel ook een gipsstroom uit het productieproces. “Gips ontstaat tijdens de raffinage/zuivering van biologisch citroenzuur. Een deel van het gips wordt intern gebruikt voor de filtering van onzuiverheden. Een ander deel wordt verkocht voor bijvoorbeeld toepassingen in de bouw en tandheelkundige sector. Ons Citrofert, een kaliumcalciumzout, is dan weer een natuurlijke meststof dat zijn weg vindt naar de landbouw”, zegt Wim. Je merkt het, Citribel doet aan upcycling.multiple

machines van het bedrijf. Resultaat: capex is nul”, zegt Sylvia Gilis. Citribel krijgt steeds meer aanvragen van bedrijven uit verschillende b2b-markten, die op zoek zijn naar natuurlijke en vegan componenten die op een laagdrempelige manier bestaande ingrediënten kunnen vervangen. Het gaat over bedrijven die op zoek zijn naar onder andere vezeladditieven, proteïnen en/of chitines. En het aanbod van mycelium is gigantisch. Elke dag produceert Citribel het equivalent van zes voetbalvelden aan mycelium. “We zijn veruit de grootste producent ter wereld van dit kwalitatieve restproduct”, weet Sylvia Gilis. “Momenteel neemt de veevoedersector een groot deel van die productie af. Hoewel ook onze andere reststromen meer en meer aandacht krijgen, geniet mycelium wereldwijd van een bijzonder interesse, vooral in functie van nieuwe materialen. Er worden jaarlijks miljoenen vierkante meters synthetisch leer geproduceerd. In de wetenschap dat we heel veel mycelium hebben en het proces goed beheersen, kunnen we met ons product een grote impact realiseren. In elke vierkante meter synthetisch leer vervangen we 20 tot 40 gram plastics door ons mycelium.”

Om dat te bewijzen hebben we vervuiling gevoelige goudvissen uitgezet in de visvijver”, besluiten de ondernemers.

Een van Citribels klanten, handtassenatelier Lies Mertens uit Antwerpen, vervangt voor haar producten tot 20 procent van de plastics (polyurethaan of pvc) door myceliumpoeder. 27

Publireportage

Circulariteit en duurzaamheid Circulariteit, het is een hot topic aan bestuurstafels en op de werkvloer.

“Als je klanten die evolutie vertelt, worden ze daar vrolijk van. Wat ons nog blijer maakt, is wanneer een klant erin slaagt om nog een extra lus te creëren bovenop een bestaande upcycling loop. Je gebruikt een stroom die uit een ander proces voortkomt, en je gaat die opnieuw gebruiken”, luidt het. Werken dicht bij huis Als klanten vrolijk worden van het verhaal, dan straalt dat af op het welzijn van de werknemers. Zij engageren zich voor zinvol en zingevend werk vlak bij huis. Bij het Belgische bedrijf werken ongeveer 350 mensen. Alle diensten zijn gevestigd in Tienen. “En we maken geen deel uit van een grote corporate structuur”, zegt Wim nog. Het verhaal van Citribel is er een van een bedrijf dat zegt wat het doet en doet wat het zegt.

“Circulariteit én duurzaamheid zit in ons DNA gebakken. Als we zeggen dat we het milieu minimaal belasten, dan is dat ook zo. Kom maar eens kijken naar onze visvijver, die aangesloten is op onze waterzuiveringsinstallatie. Citribel geeft proper water terug aan rivier de Gete.

Samen onderzoeken Op basis van een mix van melasse, bijproduct van de suikerproductie, produceert Citribel jaarlijks 100.000 ton citroenzuur en 250.000 ton reststromen. De cosmetica-en voedingssector en de farma gaan ermee aan de slag. “Het is nog steeds een groeimarkt, maar wereldwijd is er een oververzadiging van het aanbod. Citroenzuur wordt ervaren als een commodity-product, maar we willen eruit springen, wetende dat ons productieproces een meer circulair citroenzuur en unieke restromen genereert. Meer bepaald zijn we de enige citroenzuurproducent ter wereld die werkt op basis van suikermelasse, en hebben we een unieke know-how rond oppervlakte fermentatie, een uitermate natuurlijk proces. Daarom is het voor ons belangrijk om verder te karakteriseren wat er in onze producten aanwezig is, wat hen sterk maakt, en voor welke specifieke toepassingen ze het meest geschikt zijn. In die wetenschap willen we samen met klanten innovatieve oplossingen onderzoeken en valoriseren”, zegt CEO Wim Vandenbrande.

“Citribel is een circulaire onderneming, al decennialang”, zegt Wim nog. “Klanten zeggen dat ze voor ons kiezen omdat we dichtbij gevestigd zijn en onze productie van citroenzuur vanuit een zuiver restproduct vertrekt, wat melasse is. De andere producenten van citroenzuur werken voornamelijk met maïs als suikerbron, een voedingsproduct. Daardoor leveren ze in op duurzaamheid. De totale CO2-afdruk van een product wordt dan ook belangrijker. Er wordt steeds meer naar de totale keten gekeken dan pakweg vijf jaar geleden.”

Telkens is de succesfactor de combinatie van het begrip van de operationele, technische context bij de klant met een implementatie van schaalbare en betaalbare dataplatformen.

28

dankzijoptimaliseertprocessentechnologie

In de smeltoven bij Umicore wordt de gesmolten massa in afzonderlijke potten afgetapt en op een koelveld geplaatst om te stollen. De belangrijkste parameter om de toestand van het koelveld te beoordelen, is de individuele temperatuur van elke pot. Na een project met Kapernikov beschikt Umicore nu over een live weergave van de verblijfsduur op het veld, samen met de temperatuurevolutie van elke pot. Zo kan dit proces verder geautomatiseerd worden. “Technologie inzetten om een aangename werkplek te creëren, daar worden we bij Kapernikov warm van”, aldus Rein Lemmens, partner en mede-oprichter van het bedrijf. Kapernikov zag het licht in 2011. Het prille oprichtersteam kon snel uitpakken met complexe datamigratierealisaties. Bij de hoogspanningsnetbeheerder Elia is dat de migratie van het centrale controlesysteem voor aansturing en live bewaking van de stabiliteit van het net. Ook bij Infrabel is Kapernikov tot vandaag een partner voor talrijke data-engineeringopdrachten.

Hoe slaagt Umicore erin om het leven van productie-operatoren comfortabeler te maken en daardoor makkelijker mensen te vinden die in deze ruwe wereld aan de slag willen? Het antwoord schuilt in het slim inzetten van camerasystemen, softwareontwikkeling en data-integratie. Laat dat nu net zijn waar het Leuvense technologiebedrijf Kapernikov in uitblinkt en – nomen est omen – een Copernicaanse revolutie in wil realiseren. Partner Rein Lemmens leidt ons binnen in de innovatieve wereld van data science, machine vision en cloud architecture. Rein Lemmens, mede-oprichter en partner bij Kapernikov.

Hoe Kapernikov

Onder de klanten heel wat ronkende namen uit de Belgische industrie, zoals Fluxys, Elia, Umicore, Infrabel, Imec, Engie en Beaulieu, maar ook tech- scale-ups die via Kapernikov de wereld veroveren.

Over strategie en (beredeneerde) groei Kapernikov ambieert een jaarlijkse groei van 20%. Bij Kapernikov staat de groeiambitie niet op zichzelf: groei is de garantie dat onze klanten steeds een team vinden met expertise in hun technologische omgeving. Rein: “Andere bedrijven kiezen een technologische focus en proberen met die technologie elk probleem te tackelen. Wij gaan uit van de uitdaging en selecteren de meest geschikte technologie. Klanten waarderen die onafhankelijkheid. Die aanpak verplicht ons bij te blijven met de razendsnelle evoluties. Deelname aan onderzoeksprojecten laat ons tegelijk toe om de technologie te selecteren die langere tijd actueel zal blijven.”

Waar wil het bedrijf heen? Rein: “Kapernikov is voortdurend in evolutie. De uitdaging is relevant te blijven en de juiste niche te blijven vinden. We werken actief aan partnerships met technologieleveranciers in de markt. Maar steeds met aandacht voor onze onafhankelijke adviserende rol.” Dat lukt aardig, met de recente nominatie als Trends Gazelle als bewijs.

Dankzij camerasystemen kon Kapernikov het koelveld voor smeltpotten bij Umicore digitaliseren en zo het werk van de productie-operatoren aangenamer maken. 29

Kapernikov: er zijn geen Russen in het spel Vanwaar komt de mysterieuze naam Kapernikov? Oprichters Jan Frederik, Rein en Frank zochten een term die nog nergens te vinden was op het wereldwijde web, als nieuwe naam voor hun bedrijfsproject rond data engineering.

Vandaag telt Kapernikov 35 medewerkers, waaronder een aantal freelancers.

Rein: “Wij staan machinebouwers en productiebedrijven bij die, soms vanuit hun buikgevoel, aangeven dat ze meer willen doen met de data die ze hebben. Dat gaat stap voor stap, vaak met respect voor eerdere investeringen. Daardoor is data engineering een sleutelbegrip: het koppelen van verschillende systemen om datastromen op gang te brengen naar de plaats waar ze waarde creëren.” In de wereld van machinevisie is artificiële intelligentie niet meer weg te denken. De aanwending van AI in een industrieel proces is overigens niet eenvoudig. Rein: “Je kan makkelijk een proof-of-concept maken dat 85% betrouwbaar is. Om dan door te duwen naar een geïntegreerde oplossing die operatoren echt vertrouwen, volgt een lange staart van optimalisaties. De beste manier om dit met succes te doen, is door maximaal de eindgebruiker te betrekken in een samenwerking waarin elke partij bijleert.” Met productie naar de publieke cloud, of niet Rein: “Of het nu gaat over bergen machinedata of camerabeelden, ons metier is het omzetten van die data in informatie. Waar nodig gebruiken we hierbij cloudinfrastructuur. We zien echter veel situaties waar het wenselijk is om de data lokaal te verwerken, omwille van confidentialiteit of enorme hoeveelheden (beeld)data. Ook daar wil men een schaalbaar, betrouwbaar en onderhoudbaar systeem bekomen. Denk bijvoorbeeld aan een schip op zee dat niet beschikt over een verbinding naar de cloud. Door het scannen van de zeebodem om oorlogsmunitie op te sporen of de ligging van een hoogspanningskabel te inspecteren, moet een kapitein minder omvaren als die datastroom ook in real time verwerkt wordt en de koers van het schip aangeeft.”

Zoeken naar de eigen, zinnige aanpak Een bedrijf wil een oude productielijn sneller laten draaien, maar durft niet ‘aan de knoppen’ zitten. In een fabriek met zelfrijdende heftrucks (AGV) wil men weten hoeveel AGV’s nodig zijn en wat de impact is van onderhoudsbeurten of een accidentele uitval. Het zijn typische cases waar Kapernikov in co-development met de klant op zoek gaat naar oplossingen. Alles begint met het ontsluiten van data en een duidelijk zicht op de informatie die er in verscholen zit.

“Veel bedrijven leren de cloud kennen via producten zoals Office 365. Wij gebruiken de onderliggende concepten die de cloud ons bracht en bouwen zelf dataplatformen”, verduidelijkt Rein. “Wij centraliseren data, ontwikkelen daarop de algoritmes, ontwerpen en bouwen de software en rollen dan de software effectief uit in de fabriek of in een machine.”

Of België groot genoeg is om de ambitie waar te maken, is voor Rein nog niet uitgeklaard. “We sluiten dat zeker niet uit. De volgende twee jaar moet dat duidelijk worden. Tot nu toe zochten we niet bewust opdrachten buiten de landsgrenzen. Wel volgen we Belgische multinationals naar het buitenland. We willen kort bij de klant staan, maar de afgelopen twee jaar is gebleken dat dat ook gedeeltelijk via Teams kan. Als België te klein blijkt voor onze specialisatie, zullen we internationaal gaan, eerder dan onze groeiambitie bij te stellen.”

Een stapel bierviltjes levert heel wat ideeën op. De jonge oprichters hebben niets minder dan een Copernicaanse revolutie voor ogen (een revolutionaire omwenteling van wetenschap of filosofie, red.). Een woordenspel zet ‘Copernicaans’ uiteindelijk om naar ‘Kapernikov’.

Ingenieur Michaël Callens begon als doctoraatsstudent aan de faculteit Materiaalkunde van de KU Leuven met een project om staaldraad in composieten te gebruiken.

REIN4CEDfietsframemakerblijftinnoveren

Innovatie ligt dus aan de grondslag van jullie bedrijf. Michaël Callens: “Inderdaad. Mijn doctoraatsstudie aan de KU Leuven departement Materiaalkunde ging over hoe ik staalvezels zou kunnen integreren in composiet om het materiaal veel impactbestendiger te maken. Daarna startte ik in 2015 met

Een hardcore fietsliefhebber is Michaël Callens niet, behalve wat mountainbiken in zijn jeugd, maar toch maakt hij samen met zijn team onbreekbare fietsframes voor grote fietsbedrijven als Accell Group en Kelly Bicycles. Een unicum in Europa. “Voor mij is innovatie pas écht innovatie als het meer is dan een idee en als het écht in de markt komt. Toen we het idee hadden om ons bedrijf op te starten, zagen we dat er in Duitsland en Nederland al veel gewerkt werd met composiet, maar slechts beperkt in België. Het onderzoek errond was in België van hoog niveau, maar de bevindingen geraakten niet tot in de industrie. Wij hebben de markt bestudeerd en gekeken waar we echt toegevoegde waarde konden creëren. Die waarde zijn we dan fysiek gaan bouwen in Leuven in de vorm van fietsframes.”

Leuvense

Hij doctoreerde in deze materie en startte REIN4CED op, als spin-off van de KULeuven. Ondertussen heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst en is het plan uit het hoofd van de ingenieur echt werkelijkheid geworden. Omdat de productie van de frames grotendeels automatisch gebeurt, kan het Leuvense bedrijf concurreren met Aziatische productielijnen. REIN4CED produceert onbreekbare, lichte fietsframes uit zelf ontwikkeld composietmateriaal. Hun oplossing, Feather, bevat kleine hoeveelheden staalvezels op specifieke plaatsen in het materiaal.30

twee collega’s van de universiteit REIN4CED op. Het werd een bedrijf dat advies en consulting aanbood aan ondernemers rond lichtgewicht composietmaterialen. We hadden toen al de ambitie om te groeien tot een productiebedrijf. We hebben onderzocht of we staalvezelcomposieten konden aanbieden in de autoindustrie of luchtvaartsector, maar in die markt binnenraken was niet zo eenvoudig. Op de fietsmarkt kon ons product echter wel snel het verschil maken. Het was voor ons meteen duidelijk dat we niet alleen wilden nadenken over hoe zulke fietsframes er theoretisch uit moesten zien, maar dat we ze ook echt zelf wilden maken.” Toen kwam corona. “Dat was zowel een grote zegen als een vloek. Zegen omdat Europese fietsproducenten plots heel lang moesten wachten op de verschillende elementen om fietsen te maken. Daardoor konden hun klanten geen nieuwe fiets kopen, net toen buitenactiviteiten door corona bijna de enige activiteiten waren die nog konden en mochten gebeuren. Strategisch werd het Op zeven jaar tijd groeide REIN4CED, de Leuvense producent van onbreekbare fietsframes, uit van een consulting- en adviesbedrijf tot een productiebedrijf met meer dan vijftig werknemers. “Toen we beslisten om zelf fietsframes voor onze klanten te bouwen, beseften we dat we enkel op productiekost niet zouden kunnen concurreren met wat er op de Aziatische markt gebeurt. Ons product moest innovatief en uniek zijn en moest extra waarde creëren voor onze klanten”, zegt Michaël Callens, oprichter en CEO van REIN4CED. “En dat deed het ook, dankzij onze unieke combinatie van staalvezel en composietmateriaal.”

Wie is Michaël Callens?

Dan laat je vooruitgang zien en dat wekt vertrouwen op. plots enorm relevant en belangrijk om fietsonderdelen in Europa te kunnen laten produceren. Wij hadden voor corona al beslist om in te zetten op productie in Europa en waren onze productielijn al aan het bouwen. Dit konden we verder laten gebeuren door de collega’s op het terrein, maar de ontwikkelingsteams moesten van thuis uit werken. De weg van ontwerp op een computer tot het fietsframe zien en uiteindelijk testen werd dus uitdagender. Dat was niet gemakkelijk voor veel collega’s. Zij waren het gewoon om de ontwikkelingen fysiek snel te kunnen zien en te testen en dat kon even niet meer.”

Ook een goede raad van bestuur is onontbeerlijk.”

Voor onze ingenieurs begon dit bij een 3D-tekening op een computer tot het testen van de fiets met het nieuwe frame in het bos in de buurt van ons kantoor.”

Ingenieur Michaël Callens is oprichter en CEO van REIN4CED. 31

REIN4CED heeft in mei 12 miljoen extra kapitaal kunnen verkrijgen voor hun Leuvense productielijn. Bestaande investeerders Finindus, The Innovation Fund, KU Leuven, Gemma Frisius en Capricorn Partners investeerden opnieuw. Daarnaast kon REIN4CED ook rekenen op twee nieuwe aandeelhouders: het Vlaams investeringsfonds PMV en Invest For Jobs (IFJ).

Het volstaat als bedrijf niet om je idee goed te kunnen uitleggen, je moet ook blijven werken aan je bedrijf terwijl je investeringen zoekt.

Van advies geven tot het bouwen van fietsframes. Dat is een hele uitdaging. “Zeker. Het vergt ook een hele nieuwe mindset bij onze medewerkers. Die cultuurverandering was behoorlijk uitdagend. Het ontwikkelingsteam bijvoorbeeld wordt gestimuleerd om constant naar verbetering te kijken, maar op een bepaald moment is het product zoals de klant het wil en moet je er afblijven. De projecten waar we advies bij gaven, startten bij een bepaald beeld van een klant waar we hen dan bij adviseerden, terwijl we bij de frameprojecten alles van a tot z begeleidden.

De toekomst is ook al verzekerd. “We blijven innoveren en vooral lokaal produceren. Het duurzame aspect blijft voor ons zeer belangrijk. Uiteraard spelen we daar al sterk op in omdat onze frames niet de hele wereld rond moeten vervoerd worden voor ze bij de eindklant geraken, maar we willen nog een stap verder gaan. Zo denken we eraan om op termijn ook fietsframes te recycleren of opnieuw te gebruiken. We willen ook in staat zijn om op termijn het materiaal in onze fabriek te hergebruiken.” Wie zijn ze en wat doen ze?

REIN4CED produceert onbreekbare, lichte fietsframes uit zelf ontwikkeld composietmateriaal. Hun oplossing, Feather, bevat kleine hoeveelheden staalvezels op specifieke plaatsen in het materiaal. Zo is het minder broos dan fietsframes uit koolstofvezel. Sinds zijn oprichting in 2015 heeft REIN4CED contracten met Europese fietsfabrikanten als Kellys Bicycles. Zij laten vandaag hun topmodel THEOS produceren in Winksele. Andere belangrijke klant is Accell Group, bekend van merken als Batavus, Koga, Raleigh, Lapierre en Ghost. De fietsproducenten zoeken dichter bij huis naar een oplossing voor fietsonderdelen omwille van de lange levertermijnen vanuit Azië sinds de coronacrisis.

Jullie gingen ook op zoek naar investeerders. “We hebben het geluk dat we een heel toegankelijk product hebben dat we heel duidelijk konden pitchen bij investeerders. Toch volstaat het niet om je idee goed te kunnen uitleggen. Je moet als ondernemer ook aan je bedrijf blijven werken terwijl je investeringen zoekt. Dat hebben we 14 maanden lang gedaan en dat zorgde ook voor heel veel vertrouwen bij de verschillende investeerders. Zeggen dat je alleen op zoek bent naar kapitaal werkt niet. Je moet investeerders proberen vinden die je product begrijpen en die in je project willen stappen voor lange termijn.

Met het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseren publieke ontwikkelaar Interleuven en de gemeente Tervuren een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein in de regio. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar lokale energieopwekking, het innovatief karakter, de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, waterhuishouding en landschappelijke inpassing.

“Het resterende volume aan water geven we gezuiverd terug aan de bodem via een boorput”, zegt Willem Laermans, projectmedewerker van het Interleuven milieuteam. “Door deze aanpak is het risico op wateroverlast in de nabij gelegen woonwijk aan Kleine Ham verleden tijd omdat de overloop van het bassin naar de riolering overbodig is.”

toepassingen verder worden gemonitord. “Met dit project willen we de impact op de omgeving tot het absolute minimum beperken en de ambities op het vlak van het beheer van water en energie fors naar boven bijstellen”, zegt Bram Adams, coördinator bedrijventerreinen van Interleuven. “Op heel wat vlakken willen we een voorbeeld zijn met de bedoeling het geïntegreerde concept op andere plaatsen te herhalen. Denken we maar aan woonwijken of bedrijventerreinen.”

Bij investeerders is er een toenemend bewustzijn om nieuwe bedrijventerreinen toekomstgericht te ontwikkelen. Op de site Keiberg-Vossem grijpen ze deze unieke kans met beide handen.

Aansluiten op het tweede waternet levert de bedrijven heel wat voordelen op. “Investeren in een individuele hemelwaterput en pomp- en filterinstallatie is overbodig. Kortom, de bedrijven worden hierin ontzorgd. Ze doen ook financieel een interessante zaak.

Bedrijventerreinmanagement

Momenteel is nog ongeveer 2 hectare van de zone beschikbaar voor ontwikkeling door ontwikkelaars of ondernemers die willen investeren in een eigen architecturale blikvanger binnen een duurzame omgeving.

WARMTE IN DE WINTER KOELING IN DE ZOMER HUISHOUDWATER REGENWATER R B R U I K P R O D U C T E

COLLECTIEVE BUFFERING EN DISTRIBUTIE

Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem, goed voor een bedrijfsoppervlakte van 5,5 hectare, wordt een goedgelegen economische uitvalsbasis tussen Leuven en Brussel. Zo’n 500 personen zullen er een aangename werkplek vinden, die ook een meerwaarde zal zijn voor de buurt/ omgeving, de gemeente en de regio.

“Primeur voor maximalebedrijventerreinVlaanderen:gaatvoorzelfvoorzieningopvlakvanwater-enenergiebeheer”

Minimale impact Duurzame en toepassingen,innovatievecontinubeheer en opvolging door Interleuven en samenwerking tussen bedrijven, via enzalidentiteitKeiberg-Vossembedrijventerreinmanagement,eengeveneenhoogkwalitatievezondervervaldatum.Hetprojectookeeneducatiefkarakterkrijgeneenpilootprojectzijnwaarconcrete

Via een tweede net zal zoveel mogelijk hemelwater worden hergebruikt door de op het terrein gevestigde bedrijven.

WARMTEBUFFER ELEKTRICITEIT ZUIVERING en BUFFERING

Partnercontent 32 BEDRIJF

Dit bassin zal het hemelwater opvangen.

Keiberg-Vossem: samenwerking, quasi zelfvoorzienend in warmte en elektriciteit, duurzaam en veilig waterbeheer en positieve financiële incentives.

Publireportage

Inschrijvers kiezen voor een duurzaam en quasi energieneutraal project. “In die context is dit proefproject opgevat als een actieve samenwerking tussen Interleuven en partners en de residerende bedrijven rond onder andere duurzame energie en groen- en waterbeheer”, zegt Bram Adams nog. De samenwerking wordt opgezet in de schoot van Lokaal Coöperatief (LOCO Tervuren), de vennootschap voor het bedrijventerreinmanagement. (Warm) waterbeheer Naast de technische infrastructuur die in aanbouw is, is op de site het openlucht ‘amfithewater’ al zichtbaar.

V E

Dankzij de subsidiering als proeftuin Droogte zal de vergoeding van het huishoudwater voor onder andere sanitair en buitenkranen lager liggen dan de vergoeding die de bedrijven normaal betalen voor drinkwater dat gebruikt wordt voor dezelfde toepassingen”, zegt VoorBram.de verwarming van de gebouwen maken de bedrijven een andere keuze dan gas. Interleuven voorziet een thermische batterij of seizoensopslag met warmtenet voor de bedrijven die veel warmte verbruiken. Dat is een uitbreidbaar systeem van ondergrondse baden met een totale capaciteit van 1.300 m3 water. Tijdens de zomer zal dit water opgewarmd worden tot 90-95 graden. Hiervoor wordt warmte gebruikt die tijdens de koeling onttrokken wordt aan de gebouwen. “In de winter pompen we het warme water zachtjes rond. We doen dit met het idee om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden en zo weinig mogelijk externe energie te gebruiken. Is er dan in de winter toch nog een beetje warm water tekort, dan zal Interleuven via een eigen warmtepomp voor die extra warmte zorgen”, zegt Bram Adams nog.

Bram Adams, coördinator bedrijventerreinen van Interleuven en Willem Laermans projectmedewerker van het Interleuven milieuteam.

“Dit zal starten met een proefopstelling en geldt dus niet voor alle bedrijfsgebouwen, maar door met DC aan de slag te gaan, kan er meer vermogen op dezelfde kabel en vermijden we ongeveer 10% aan elektriciteitsverlies”, vertelt Willem.

Kortom, op het bedrijventerreinzelfvoorzienendeenergieneutrale,enduurzameKeiberg-Vossem wordt maximaal ingezet op eigen productie en (her)gebruik van elektriciteit, warmte en water, voor en door de bedrijven. bram.adams@interleuven.beBramContact:Adams 016 28 42 72 www.keiberg-vossem.be

Publireportage

Elektriciteit Rond het beheer van elektriciteit verwacht Interleuven heel wat elektrische voertuigen. “Op het niveau van het bedrijventerrein is het onze ambitie dat de gebruikers zelf kiezen wanneer en hoeveel elektriciteit ze verbruiken. Indien bijvoorbeeld een werknemer van 9 tot 5 op kantoor is, kan zijn auto trager en goedkoper opladen en kan de energie door een andere gebruiker aangewend worden. De snelladers of laadbeurten die onmiddellijk moeten starten, zullen dan weer ietsje duurder zijn. Zo doen we meer met dezelfde productiecapaciteit en leggen we de financiële incentive juist. In ieder geval willen we de daken van de ondernemingen zoveel mogelijk vol leggen met pv-panelen. Met de mogelijkheid om stroom te delen. Om het evenwicht op het bedrijfselektriciteitsnet te garanderen, zullen we continu monitoren. Indien nodig, is een extra opslagbatterij mogelijk”, zegt Bram Adams. In het belang van de bedrijfszekerheid zal er zeker een aansluiting zijn op het publieke net. Vooraan de site komt ook een nieuwe schakelpost van de distributienetbeheerder. “We gaan nooit off-grid”, verduidelijkt Bram nog. “Maar we willen wel bekijken hoever we met onze innovaties kunnen gaan. Er komt een maximalisatie van opwekking van eigen stroom en eigen gebruik op niveau van het bedrijventerrein. We willen de gebruiker een stukje sturen, maar dan wel op een manier dat het financieel interessant is voor hem/haar. In die wetenschap is het belangrijk mee te geven dat de eigen opgewekte elektriciteit sowieso goedkoper zal zijn dan die van het openbare net”, weet Bram. Voorts voorziet Interleuven een gelijkspanningsnet (DC) omdat heel wat elektrische toepassingen (auto’s, zonnepanelen, fietsen, leds, computers, ...) op gelijkstroom werken.

“Minstens vijfmaal minder water nodig” Innovatie op de luchthaven: de Washbot van BP Precision Airline Services Jan Bensch (links) en Steven Palstermans (rechts) 34

“Een extra troef is de flexibiliteit van het hele systeem. Je kan de Washbot binnen of buiten gebruiken, bij zon en regen. En ook in landen waar water schaars is of waar er een tekort is aan personeel. Je hoeft het toestel zelfs niet te verplaatsen: de Washbot rijdt gewoon naar de plek waar je hem nodig hebt.”

Investeren in innovatie

www.bp-precision.com

35

“De volgende stap? Het industrialiseren van ons prototype. Daarvoor zoeken we nog partners, dus kandidaten mogen zich altijd melden.”

gesloten circuit van water en zeep voor, waardoor we minstens vijfmaal minder water verbruiken dan op de klassieke manier. We vangen het water op om verpsilling te voorkomen en om het heel gericht te kunnen afvoeren om te zuiveren. Bovendien is het werk veel lichter: de operator bedient een antigravity-arm met daarop een automatisch washoofd. We wilden aanvankelijk een volautomatisch wassysteem ontwikkelen, maar dat zagen de vliegtuigmaatschappijen niet zitten. Die menselijke handeling is belangrijk om schade aan het toestel te vermijden.”

Dat was voor ons een echte motivator.”

Het verhaal van de Washbot is gegroeid uit fierheid voor de job.

Het project Washbot is een van de opmerkelijke en vernieuwende projecten die konden rekenen op een Vlaams-Brabantse innovatiesubsidie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden en maatschappelijke actoren die samenwerken aan een innovatief project komen daarvoor in aanmerking. Een voorwaarde is dat het project Vlaams-Brabant als kennisregio versterkt in minstens één van de vijf volgende clusters: food, health, creativity, logistics of cleantech. De subsidie bedraagt maximaal50% van de projectkosten, met een maximale ondersteuning van 150.000 euro. Heb je ook innovatieve plannen? Dien je project in voor 15 oktober 2022! Alle informatie vind je op www.vlaamsbrabant.be/innovatiesubsidie

Industrialiseren De klanten staan te popelen om de Washbot in actie te zien, maar ze moeten nog even geduld “Luchtvaartmaatschappijenhebben.trekken al aan onze mouw om mee een testtraject uit te stippelen. Ze zoeken dringend oplossingen om hun toestellen op een flexibele, minder arbeidsintensieve manier proper te krijgen.”

Met een vliegtuig rij je niet zomaar eventjes door de carwash. Het is een arbeidsintensieve klus om zo’n mastodont te wassen. Bovendien voorkomt een milieubewuste luchthaven het liefst waterverspilling, dus worden de regels strenger. BP Precision Airline Services uit Diegem komt samen met het Leuvense ingenieursbureau Comate met een innovatieve oplossing: de Washbot. Het prototype van deze semiautomatische wasmachine is klaar. De volgende stap is de productie ervan.

Steven Palstermans en Jan Bensch vonden dat het schoonmaken van vliegtuigen veel beter kon. Twaalf jaar geleden werkten ze allebei als collega’s voor een chartermaatschappij, waar ze verantwoordelijk waren voor de luchtwaardigheid van de toestellen. Ze stelden vast dat er een race to the bottom aan de gang was onder de dienstverlenende bedrijven die instonden voor de schoonmaak van de toestellen. “Het liefst wilden ze een zo goedkoop mogelijke dienstverlening aanbieden, maar de kwaliteit was navenant”, vertelt Steven Palstermans. “Dat kon beter.” Daarom besloten Steven en Jan letterlijk zelf de handen uit de mouwen te steken. Ze startten hun eigen bedrijfje en gingen vliegtuigen schoonmaken volgens de regels van de kunst. ‘Deep cleaning’ heet zo’n grondige reiniging in de vliegtuigbranche. De vraag bleek groot, en al snel moesten ze vrienden en familie inschakelen om steeds meer toestellen proper te maken. Toen de vraag kwam om ook de buitenzijde van de toestellen te reinigen, groeide BP Precision Airline Services uit tot een kleine kmo. Inzepen en afspoelen “We moesten mensen aanwerven, waardoor we flink groeiden. Een vliegtuig reinigen aan de buitenzijde deden we aanvankelijk met een hogedrukreiniger en een borstel op een steel. Dus zoals je een auto wast: inzepen en afspoelen. Maar de regels werden strenger en stilaan legden de luchthavens steeds meer beperkingen op. Het water- en detergentenverbruik werd aan banden gelegd. De schoonmaakploegen schakelden over op dry wash: een waxlaag aanbrengen die het vuil losmaakt en dan die laag mét het vuil er afnemen. Er komt geen water aan te pas, maar het is heel arbeidsintensief.” “Hoe konden we dat proces verbeteren? Een oplossing lag niet voor de hand. Er mocht geen water verloren gaan of geen detergent op het tarmac of in de loods vallen. Bovendien moesten we ook op grote hoogte kunnen werken en moest het reinigingsproces tijdswinst opleveren. En uiteraard was een proper vliegtuig het na te streven doel.”

“Steun als motivator” Het duurde liefst acht jaar tussen het idee en het werkende prototype. Zonder innovatiesteun van de provincie VlaamsBrabant en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zou dat een onbetaalbare en onoverbrugbare periode zijn. “Dankzij de steun hebben we die investering kunnen doen”, zegt Steven.

“Maar het gaat ons om meer dan de centen alleen. De provincie en VLAIO zijn ook oprecht geïnteresseerd en volgen ons project op de voet op. Ze namen een leap of faith, omdat ze geloven in de Washbot.

Gesloten circuit Het werd het begin van lange brainstormsessies, bezoeken aan gespecialiseerde beurzen en het aanspreken van de eigen vindingrijkheid en ervaring. Met de hulp van het Leuvense ingenieursbureau Comate hebben Steven en Jan vandaag het prototype van de Washbot klaar. Maak kennis met een innovatieve, semi-automatische “Wewasmachine.stelleneen

Innovation

Vivian Roks, Lead bij Randstad

36 Publireportage

Innoveren met mensen

Innoveren kan in vele industrieën en op heel wat vlakken. Ook voor een hr-dienstverlener als Randstad is het een hot topic. Al draaien hun innovatieprogramma’s voornamelijk rond mensen, eerder dan rond computers, robots of machines.

Vivian hoopt ook dat dit soort projecten uiteindelijk een hefboom vormen tot een andere manier van denken over de arbeidsmarkt. Want die is broodnodig. “Het belang dat we hechten aan vaste contracten, de drang om levenslang bij dezelfde werkgever aan de slag te blijven, het pure “diploma-denken”, het onderscheid tussen white collars en blue collars, tussen laag- en hooggeschoold,… Allemaal concepten die we grondig moeten herdenken. We moeten talent veel breder proberen te vatten. Hoe vaak kom ik geen arbeiders of magazijniers tegen die na een test echte kraks in wiskunde blijken te zijn. En dan bedoel ik: universiteitsniveau. Zo’n talenten zouden we veel beter in kaart moeten kunnen brengen. We kijken nog op een veel te klassieke manier naar de arbeidsmarkt. We moeten er waakzaam over blijven dat dit ons op termijn geen welvaart gaat kosten.”

zelf is het project een no brainer, zegt Vivian. “We willen werkgevers zoveel mogelijk ontlasten: ze krijgen een gescreende kandidaat die vier dagen per week volledig komt meedraaien en die ondertussen wordt opgeleid tot een volwaardige medewerker. In september starten we met de eerste lichting trainees en de interesse van werkgevers is bijzonder groot. We moeten niet veel moeite doen om hen te overtuigen (lacht).”

Vivian: “Dat begint met een intensieve persoonlijkheidsscan. Wat wil de jongere? Wat wordt hij of zij gelukkig van? Wat zijn zijn of haar vaardigheden? Waar wil hij of zij werken? Is er een archeoloog die verpleegkundige wil worden? Dan zorgen we dat deze persoon drie maanden in een woonzorgcentrum kan meedraaien. Blijkt dat uiteindelijk toch niet zijn of haar ding te zijn? Geen probleem, dan weten we dat ook weer en hebben we een tweede fiasco vermeden. Uiteindelijk zien we dat ongeveer 85% van de jongeren opnieuw een studie oppikt. Het is zeker ook niet de bedoeling om de scholen te vervangen, wel om een complementaire rol te spelen.

Bij de scholen ontbreken namelijk vaak de schaal en de middelen om elke student intensief en persoonlijk te begeleiden.”

Bij Randstad is het Vivian Roks, Innovation Lead, die mee de krijtlijnen uitzet bij de innovatie-inspanningen van het bedrijf. Zij was onder meer betrokken bij recente projecten als Randstad Spark en Randstad NewStart. “Spark is een antwoord op zowel de schaarste op de arbeidsmarkt als de mismatch tussen sollicitanten en bedrijven”, zegt Vivian. “Zeker knelpuntprofielen zijn tegenwoordig bijzonder moeilijk te vinden. Daar moeten we dus extra aandacht aan besteden.” Spark richt zich specifiek op mensen die al aan het werk zijn of recent werkloos werden. We begeleiden hen in een grondig herscholingstraject. Randstad ging daarvoor een intensieve samenwerking aan met verschillende Brusselse en Vlaamse hogescholen, waaronder de Karel de Grote Hogeschool, Odisee Hogeschool, Hogeschool PXL en Hogeschool VIVES. “Reskillen en upskillen zijn echt geen evidentie in België”, legt Vivian uit. “We hebben eigenlijk een vrij lage scholingsparticipatie onder volwassenen. Daar zijn wel enkele redenen voor. Veel mensen zitten bijvoorbeeld in een gouden kooi. Ze bevinden zich in een professionele situatie waar ze moeilijk uit kunnen stappen, omdat ze een vast inkomen nodig hebben. En als ze terug naar de schoolbanken trekken, valt dat natuurlijk weg. Daarnaast is ook koudwatervrees een belangrijke reden om niet te herscholen.” Hinderpalen wegnemen Spark wil die hinderpalen wegnemen door de opleiding meteen te combineren met een vaste baan. “De deelnemers krijgen een contract van onbepaalde duur en verdienen meteen een voltijds loon.

Nieuwe start Een ander interessant project bij Randstad werd “NewStart” gedoopt. “NewStart richt zich specifiek op jongeren die voortijdig stopten met hun hogeschoolof universiteitsopleiding”, vertelt Vivian. “Dat zijn er in ons land elk jaar ongeveer 15.000. Niet alleen hebben ze geen diploma, vaak is dat eerste schooltraject ook uitgedraaid op een fikse desillusie en gaf het hun zelfvertrouwen een fikse knauw.”

Daarvoor gaan ze – gedurende twee jaar – vier dagen per week werken en volgen ze nog een dag per week opleiding. Ze leren dus zowel in een klaslokaal als op de werkvloer en worden getraind in zowel kennis, kunde als soft skills. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de omkadering goed zit. Vooraf doen we tests om te kijken welke job de kandidaat het beste ligt. Ook krijgt elke deelnemer aan het programma een personal coach.”

Voor het omscholingstraject werd er gekozen voor een breed aanbod van knelpuntfuncties op graduaats- of bachelorniveau: logistiek bedienden en managers, calculatoren en werfleiders in de bouw, technische profielen zoals onderhoudstechniekers en hrprofielen, bijvoorbeeld recruiters en Voorloonbeheerders.dewerkgevers

Maatschappelijke rol Inspanningen als NewStart en Spark zijn zeker geen grote winstmotoren voor Randstad, benadrukt Vivian. Ze zijn voor het bedrijf vooral een manier om een maatschappelijke rol te vervullen. “Die willen we ook nadrukkelijk opnemen en daarvoor de nodige inspanningen doen. Spark bijvoorbeeld is een zeer tijds- en arbeidsintensief project, waarvoor we ontelbare uren met de hogescholen vergaderd hebben. Maar dat is het waard. Want als de arbeidsmarkt goed functioneert, worden we daar uiteindelijk allemaal beter van. Zowel de maatschappij, bedrijven, jongeren, werkzoekenden als Randstad zelf.”

37 Publireportage

Dat studenten stoppen heeft verschillende redenen: een verkeerde keuze, onvoldoende motivatie, te weinig planningsvaardigheden, mentale problemen, te weinig theoretische bagage vanuit het middelbaar onderwijs of de te grote aanlokkelijkheden van het studentenleven. Het is op zulke momenten dat ze vaak aankloppen bij Randstad. Daar krijgen ze echter geen baan voorgeschoteld, maar het voorstel om in een coachingtraject te stappen.

Derbigum, actief in de productie van bitumen dakbekleding, komt in handen van de Ierse isolatiegigant Kingspan. Derbigum is gevestigd aan de rand van Brussel (in Beersel) en heeft ook een fabriek in Perwez in Waals-Brabant. Daarnaast beschikt het over vestigingen in zes Europese landen. In het bedrijf werken in totaal 350 werknemers. Kingspan is wereldleider in hoogwaardige isolatie- en gebouwschilbescher mingsoplossingen.

Het lokaal dienstencentrum De Spil in Meise werkt sinds de zomer samen met Traiteur Claessens André voor de levering van maaltijden aan huis. Voordien werden de maaltijden door eigen medewerkers afgehaald bij het UZ Brussel en aan huis geleverd. Door de bedeling van koude maaltijden die inwoners zelf moet opwarmen, is er meer variatie mogelijk in de menu’s, waarbij ook de smaak, textuur, kleur en vitamines van het voedsel beter behouden blijft. De overstap naar een traiteur werd alleszins positief onthaald door de gebruikers.

Westpole verhuist op 36 uur naar nieuwe locatie in Zaventem

38Ledennieuws

Westpole Benelux is een leverancier van IT-diensten en -oplossingen. Het bedrijf omvat Westpole Belgium en Westpole Luxem bourg. Op amper drie dagen tijd verhuisde deze IT-dienstenleverancier zijn datacenteractiviteiten in Woluwe naar Unix-Soluti ons, een tier III datacenter in Zaventem. Binnen een tijdsbestek van 36 uur werd alle infrastructuur succesvol gemigreerd. West pole beschikt bij Unix-Solutions over een 'private room'. Dit betekent dat het bedrijf vrij is om de infrastructuur uit te breiden en bijvoorbeeld servers of netwerkapparatuur te vervangen of bij te plaatsen, zonder dat daarvoor bijkomende goedkeuring nodig is van de datacenteroperator.

uitDerbigumBeersel in handen van KingspanisolatiegigantIerse

Nieuws uit onze regio MeiseGemeentekiest voor maaltijden aan huis van AndrétraiteurClaessens

We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels ze publiceert.

Met meer dan 800 werknemers is het maatwerkbedrijf Blankedale een van de grootste werkgevers van Tienen. Het bedrijf zet volop in op hernieuwbare energie. Insaver, een onderdeel van de Groep Luminus, installeerde 1200 zonnepanelen op een helling aan de productiehal van het Tiense bedrijf. Deze zonne-installatie heeft een capaciteit van 540 KWp en zal ieder jaar 560 MWh groene en lokale energie produceren. Dankzij deze installatie wordt 130 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden in vergelijking met de Belgische energiemix, wat overeenkomt met de uitstoot van ongeveer 1000 vluchten Brussel-Parijs.

39Ledennieuws

Tiense Suiker en AB InBev steunen boeren met gratis restwater In de strijd tegen de aanhoudende droogte in ons land biedt de Tiense suikerraffinaderij gratis gezuiverd restwater aan om te gebruiken als sproeiwater. Bedrijven, landbouwers en de groendienst van Tienen kunnen gratis restwater komen (laten) ophalen bij de fabriek. Ook particulieren zijn welkom, op voorwaarde dat ze een tractor of vrachtwagen met waterpomp inzetten om het restwater op te halen. Momenteel werd al circa 400.000 liter water opgehaald. Omwille van de aanhoudende droogteproblematiek wil de Tiense suikerraffinaderij blijven inzetten op het aanbieden van gratis gezuiverd restwater, in samenwerking met de Watergroep. De bedoeling is om drinkwater voor 10.000 gezinnen in de omgeving en extra irrigatiewater voor landbouwers te voorzien. Ook AB InBev schonk deze zomer zijn gezuiverd brouwerijwater aan de landbouw. TIjdens juli en augustus konden boeren dagelijks water ophalen bij de brouwerijen in Leuven en Hoegaarden.

1200 zonnepanelen installeren

Deel jouw nieuws met onze lezers

Maatwerkbedrijf Blankedale laat

Ga voor een slim evenwicht tussen uw professioneel en uw privévermogen. Doe de evenwichtsoefening. Ontdek hier snel meer! Evenwichtsoefening 210b x 148,50.indd 1 6/07/2022 9:27:40 MHC MOBILITY www.mhcmobility.be Rij direct weg met jouw nieuwe lease Business lease Private Bijenstraatlease4,9051 Gent +32 9 397 08 90 info@mhcmobility.be

In juli 2022 reisden meer dan 2,2 miljoen passagiers via Brussels Airport Tijdens de eerste maand van de zomervakantie heeft Brussels Airport meer dan 2,2 miljoen passagiers verwelkomd. Dat is 81% van het bezoekersaantal in juli 2019. Dit is opnieuw het beste maandresultaat sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020. Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht bereikte een historisch record met 151 passagiers, ten opzich te van gemiddeld 137 passagiers in 2019. Wat het vrachtvervoer betreft, ziet Brussels Airport een daling in volumes in vergelijking met 2021 (-14%), maar een stijging van 15% ten opzichte van 2019. In totaal werd in juli 2022 ruim 64.000 ton goederen vervoerd.

Zonnescherm

Deel jouw nieuws met onze lezers

Lux van Harol wint prestigieuze Red Dot Award 2022 Eind juni ontving Harol, een Belgisch familiebedrijf uit Diest dat innovatieve totaaloplossingen voor leefcomfort, energiebespa ring, design en veiligheid ontwikkelt, de prestigieuze Red Dot Award 2022 voor innovatief design. Het luxueuze zonnescherm Lux kwam als winnaar uit de bus in de categorie productdesign. De jury loofde Lux om zijn minimalistische vormgeving en maxi male comfort, als resultaat van een doorgedreven investering in duurzame innovatie.

41Ledennieuws

Colruyt Group breidt fietsketen uit in Brussel Bike Republic, de fietsenketen van Colruyt Group, is in volle expansie. De keten telt momenteel 24 winkels in Vlaanderen. Met de overname van IMP Bike in Evere –die deze zomer afgerond moet zijn – zet Bike Republic ook voet aan wal in Brussel. Zaakvoerders Isabelle en Michel Parmentier bouwden IMP Bike uit tot een van de grootste en fietsspeciaalzaken van de hoofdstad. Deze overname past in de ambitie van de Colruytketen om als ‘compagnon de route’ mee te bouwen aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in Brussel.

We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels ze publiceert.

Gelijkvloers • Drie bureaus van ±20m2 1ste verdieping • Twee bureaus van ±20m2 • Een bureau van 33m² Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01 Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05 Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06 Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05 Gelijkvloers • Ruimte (257m²) Adres PVG NieuwlandlaanA-01 66 3200 Aarschot Adres PVG TechnologielaanH-05 11 3001 Haasrode Gelijkvloers • Zone B & C totale opp. 691m2 Adres PVG GeldenaaksebaanH-06 329 3001 Haasrode Kantoorruimte Te Huur Meer info over onze beschikbareContactbedrijfsgebouwen? Marc De Neef • 0495 53 84 47 • marc.de.neef@interleuven.be

Werkzoekenden uit heel België maken die dag kennis met de werkgevers van Brussels Airport en Vlaams-Brabant. De beurs opent haar deuren om 11.00 uur en sluit omstreeks 15.00 uur. De grootste jobbeurs voor luchthavenjobs is dit jaar nog grootser en specialer, omdat de Jobfair haar grenzen opent voor bedrijven buiten de luchthaven. Je hoort het al: een ideale gelegenheid én locatie om je merknaam in de markt te zetten! Net zoals vorig jaar voorzien de organisatoren een aantal pakketten. Je krijgt de keuze tussen 3 verschillende formules: brons, zilver en goud, met telkens een specifiek pakket aan promo en communicatie. Voor elk bedrijf wordt een mooie stand voorzien. Wees er dus snel bij! De beschikbare plaatsen zijn beperkt.

Vlaams-Brabant Werkt! Nieuwe ideeën, handvaten voor je toekomstig (hr-)beleid en nuttige contacten staan op het programma. Ontdek de sprekers, het programma en de praktische informatie op de infopagina. Verwacht je aan een werve(le)nde namiddag en avond. Scan de QR-code en ontdek de deelnamepakketten en praktische details.

43Arbeidsmarkt

Vlaams-Brabant werkt! Er hangt talent in de lucht. Durf het aan boord halen. Waar vind je talenten in deze onzekere tijden? Hoe hou je ze aan boord? Ben jij een werkgever die zich dat ook afvraagt? Kies dan voor een nieuw traject. Hoe je dat allemaal aanpakt? Dat verneem je op dinsdag 25 oktober van 16.00 tot 21.00 uur op het Arbeidsmarktcongres

Kom op 25 oktober naar de Jobfair en/of

eenArbeidsmarktcongreshetvoorwerve(le)ndenamiddag.

Jobfair opent haar grenzen. Vlieg je mee?

5 zaken waar je rekening mee moet houden

Start-up en klaar voor je aanwerving?

EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Een aansluiting bij een EDPBW verloopt meestal via het sociaal secretariaat, maar je bent vrij om aan te sluiten bij een dienst naar keuze. Na aansluiting vraag je best een afspraak voor een bezoek aan jouw bedrijf. De externe preventiedienst staat je bij met deskundige adviezen, opleiding en informatie op vlak van gezondheid, veiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten.

D. Preventiemaatregelen. In de eerste plaats moet je preventiemaatregelen nemen die risico’s voorkomen. Ten tweede zijn er de preventiemaatregelen die als doel hebben schade te voorkomen en de ernst ervan te beperken. Op de derde plaats zijn er de preventiemaatregelen die de schade aanpakken en de gevolgen ervan beperken.

Dit is de bescherming van de gezondheid van de zwangere werkneemster en haar kind tegen alle gevaren eigen aan het werk en die een schadelijke invloed kunnen uitoefenen zowel voor als na de geboorte. Als werkgever moet je een procedure opstellen waarin alle gevaren vermeld worden. Daarnaast bevat het ook de maatregelen die je moet nemen zodra een werkneemster meldt dat ze zwanger is. EHBO Als werkgever moet je een aantal maatregelen nemen om zo snel mogelijk eerste hulp te kunnen bieden bij eventuele ongevallen. Je zorgt voor een verbanddoos en voor opleiding van je medewerkers. De organisatie van de eerste hulp is gekoppeld aan het DRBS.

WELZIJN OP HET WERK Welzijn op het werk belangt iedereen aan. De wet welzijn op het werk van 1996 tekent het kader uit voor de organisatie ervan. Deze principes zijn: het vermijden van risico’s, het evalueren van risico’s die niet kunnen vermeden worden, de risico’s aanpakken aan de bron en het werk aanpassen aan de mens. Hiervoor ben je als werkgever verantwoordelijk.

MOEDERSCHAPSBESCHERMING

eerste

44

PREVENTIEBELEID Een preventiebeleid bestaat uit: A. Een dynamisch risicobeheersingsysteem. Het doel? Een planning mogelijk maken. Bij de uitwerking en toepassing van het dynamisch risicobeheersingssysteem komen al de welzijnsdomeinen aan bod, datuiteraard rekening houdt met het bedrijfstype. Zo zal in een labo het accent vooral liggen op de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid en de arbeidshygiëne, terwijl in een administratie de ergonomie belangrijker is.

C. Jaarlijks Actieplan. Dit is de omschrijving van welk resultaat je jaarlijks wil bereiken.

B. Globaal Preventie Plan. Dit is het concrete document waarin het geheel van activiteiten in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem gecentraliseerd wordt. Het wordt opgesteld voor de duur van vijf jaar en bevat onder andere prioritaire doelstellingen, materiële en financiële middelen.

INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Iedere werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Je moet een interne preventieadviseur aanstellen die de zaken rond welzijn op het werk mee opvolgt. Die persoon vormt de interne dienst voor preventie op het werk (IDPBW) en helpt je bij het toepassen van maatregelen rond welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Als jouw bedrijf minder dan 20 werknemers heeft, dan je als werkgever zelf deze functie vervullen.

Denk je eraan om voor de eerste maal iemand aan te werven en zie je het bos door de bomen niet meer? Wij zetten alvast 5 zaken op een rij waar je rekening mee moet houden: van verplichtingen rond welzijn tot EHBO. Er zijn namelijk heel wat topics waaraan je als werkgever moet denken.

Ik wilde als kind chirurg worden, maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad dat ik nu generalist ben. Die variatie is een grote troef.

De mens achter de ondernemer

3. Hoe (hard) verschilt de baan die je vandaag hebt van die waarvan je als kind droomde? “Heel erg, want ik wilde chirurg worden. Maar ik heb er nog geen dag spijt van gehad dat ik vandaag generalist ben. Ik heb nu 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven en ervaarde de variëteit van grote internationale bedrijven en van zelf ondernemer te zijn. Ik greep heel veel kansen en stak heel vaak mijn vinger op. Ik geniet nog elke dag van de impact die je kan maken door samen met mensen een bedrijf uit te bouwen en te optimaliseren. Mensen inspireren, hun talenten tot hun recht laten komen zodat klanten en medewerkers bij jou willen komen én blijven, daar doe ik het voor.”

4. Welke activiteiten helpen je om je hoofd leeg te maken?

1. Welk bedrijf is voor jou een toonbeeld van succesvol ondernemen? “Elk bedrijf heeft zijn verdiensten. Elke onderneming die de laatste crisissen goed heeft doorstaan, mag je succesvol noemen. Succesvol ondernemen doe je met integriteit, dynamiek, groeiambitie, een hart voor mensen en klanten én een échte strategie. Natuurlijk denk ik in de eerste plaats aan Sipwell, maar daarnaast komen ook Duvel Moortgat, Brouwerij de Brabandere, ACA-IT Solutions, Lotus Bakeries, De Gele Flamingo, 50 Koffies, De Lelie en vele andere bedrijven in beeld.”

2. Wat vond je leuk aan de allerbeste baas die je ooit gehad hebt? “Het was iemand die heel dicht bij de mensen stond, mee op de ‘vloer’ was. Hij gaf veel vrijheid, als je maar jouw verantwoordelijkheid opnam. Niets was voor hem vanzelfsprekend en tegelijkertijd wees hij je op uitdagingen om te groeien als persoon. Ik heb het geluk gehad veel ‘allerbeste bazen’ te hebben, zelfs nu ook. Open en transparant zijn, vertrouwen geven maar vooral ook zelf krijgen, initiatief aanmoedigen en mijn “gele” energie voeden, zijn essentieel om voor mij een allerbeste baas te zijn.”

Wie zijn de ondernemers die bij Voka – KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Nicoline Spruijt in de kijker, Operations Director bij Sipwell Belgium.

Nicoline Spruijt van Sipwell Belgium

45 kijkerdeIn

“Ik probeer de stilte op te zoeken. Dat kan 10 minuten in mijn bureau zijn of op weg naar het werk rijden zonder radio, zonder gsm. Ik loop elke week 10 km en dat brengt me vaak oplossingen voor vraagstukken die me bezig houden of nieuwe invalshoeken. Ik heb het geluk en privilege om mijn job heel graag te doen. De samenwerking met mijn team om onze objectieven te bereiken en onze mensen te inspireren, geeft zoveel energie dat de nood om het hoofd echt leeg te maken niet té vaak voorkomt.”

46Agenda

Netwerking Woensdag 21 september Aan tafel met Jan Jambon en Theo Francken Tijdens dit event krijg je de kans om exclusief te tafelen met politici en andere bedrijfsleiders. Leden: €160 Niet-leden: €240 Donderdag 22 september Ontbijtclub Inspiratiesessie:HagelandHoehaal je meer uit je digital advertising Netwerken gecombineerd met een flinke brok inspiratie. Dat is de Hagelandse ontbijtclub. Gratis Voka-ledenvoor Maandag 26 september Welkom @ Voka Nieuwe leden ontmoeten elkaar en de medewerkers van Voka – KvK VlaamsBrabant. Gratis voor leden die geworden.jaarafgelopenhetlidzijn

Van 2 tot 6 oktober Inspiratiemissie Noord-Italië In samenwerking met Leuven Mindgate organiseren we een economische vierdaagse missie naar de mooiste laars van Europa. Vanaf €2.450 Start op 3 oktober Tech@venture Tel Aviv Wil je jouw blik verruimen en je activiteiten uitbreiden richting Israël? Kom er alles over te weten tijdens interactieve sessies en een missie naar Tel Aviv. Vanaf €2.500 Donderdag 6 oktober Vastgoedclub: BNP Paribas Fortis – Warandeberg Bezoek het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis op de Warandeberg, een toonbeeld van duurzaamheid in kantoorvastgoed. Voka-leden: €125 Niet-leden: €175 Vrijdag 14 oktober Ken je buren - Bedrijfsbezoek Citribel Leer de bedrijven kennen waar je voorbij rijdt of wiens naam je in de krant ziet staan. Citribel in Tienen zet haar deuren voor ons open. €30 Van 20 tot 25 november Voka B2B en Netwerkmissie Zweden Om succesvol door te breken in de Zweedse markt, is een grondige voorbereiding essentieel. Maar ook ter plaatse gaan kijken is onontbeerlijk. Vanaf €4.350

Agenda Versterk je onderneming

Woensdag 28 september Congres Voka HC "Meer waarde - Integraal en preventief samenwerken" Op het Voka Health Community Congres bekijken we de financiering en betaalbaarheid vanuit de gebruiker én de zorgondernemer. € 125 (leden Community)Health € 125 (zorglidorganisatiesvanVoka) € 200 (nietleden Community)Health

Infosessies Maandag 3 oktober Duurzame mobiliteit – Hoe verbeter ik de fietscultuur in mijn onderneming? Deze sessie gaat over het opzetten van een echte fietscultuur in de onderneming, want fietsen blijkt vaak een eenvoudige en snelle oplossing tot een modal shift. Gratis

Donderdag 27 oktober Douane voor beginners Dankzij deze praktijkgerichte douanestoomcursus verdiep je je in de belangrijkste basisdouanebegrippen, -documenten en -procedures. Leden: €390 Niet-leden: €585 27 oktober, 15 en 29 november digital, maar vergeet je personeel niet mee te nemen!

Gratis Donderdag 20 oktober Welke online databanken en websites helpen je bij export en import? In deze digitale workshop krijg je een handig overzicht en nuttige gebruikstips.

€500 Dinsdag 4 oktober De digitale roadmap: van digitale strategie naar concreet actieplan In deze webinar krijg je handvaten en frameworks om je digitale roadmap uit te tekenen, en zo jouw digitale strategie naar een logische planning met concrete stappen te vertalen.

Digitale transformatie: je hoort ervan, leest erover, wilt het en - in het beste geval - doet het. Maar kun je het ook? En met welke impact op mens en organisatie? €550 * Alle prijzen zijn exclusief btw

47Agenda

Gratis Opleidingen 22 september en 1 december Atelier Carbon Footprint Tijdens deze opleiding leer je de carbon footprint van je onderneming berekenen en verbeteren.

Gratis Dinsdag 25 oktober Oorsprong- en leveranciersverklaringen in de praktijk Raak wegwijs in alle formaliteiten, gunstige invoertarieven, oorsprongbewijzen ... dankzij deze opleiding. Voka-lid: €390 Niet- Voka-lid: €585

Gratis Donderdag 13 oktober Automatisering met low code in finance Automatisatie is de oplossing om jouw financiële afdeling de tijd en ruimte terug te geven om taken te doen die er écht toe doen. Low code helpt je daarbij!

Gratis Maandag 10 oktober Duurzame mobiliteit - Hoe de wagen duurzaam inzetten voor woon-werkverkeer? We inspireren elkaar hoe je als bedrijf gedeelde mobiliteit kan aanbieden aan je werknemers, zeker nu in tijden waar de verplaatsingskost door de dure brandstofprijzen hoog is.

Dinsdag 4 oktober De digitale roadmap: van digitale strategie naar concreet actieplan In deze webinar krijg je handvaten en frameworks om je digitale roadmap uit te tekenen en zo jouw digitale strategie naar een logische planning met concrete stappen te vertalen.

Gratis Dinsdag 15 november Hoe kan ik gefundeerd onderhandelen als groeiend bedrijf? (Bryo-sessie) In deze inspiratiesessie reiken we je handvaten aan om jouw onderhandelingstechnieken bij te spijkeren en op punt te stellen.

Gratis Dinsdag 29 november Social Media Marketing in een notendop Tijdens dit gratis webinar krijg je een handige update over het huidige socialemedialandschap en hoe jouw onderneming er ook online mee kan scoren.

Gratis Donderdag 8 december Zelf aan de slag met Google Ads Leer hoe je je zelfgekozen doelgroep optimaal bereikt met zelfgemaakte ads op Google.

Nieuwe leden Vers Namur

Restaurant met Belgische seizoenskeuken ISC www.iscs.beinfo@iscs.beMelsbroek

Accountancy, fiscaliteit, juridisch en financieel advies. Adviesto Geetbets adviesto@gmail.com Advies en Verzekeringen

Interim Management Dieter Adant dieter@adant.ioHalle IT Consultancy en project management Kunde goddefroynele@gmail.comLeuven IT Consultancy Fonseca Araujo, Eveline Legaleveline.belgica@gmail.comDilbeekassistance,BusinessDevelopment, Project management Dome Roosdaal www.yourdome.beinfo@yourdome.be Verkoop en installatie van terrasoverkappingen, lammelendaken, sectionale poorten, vliegenramen, rolluiken, screens, zonweringen en raamdecoratie Saasly Affligem www.saasly.beinfo@saasly.be Als digitale adviseurs helpen wij om manieren van digitalisering te identificeren om organisaties te sensibiliseren naar de mogelijke toekomstperspectieven die u naar de “next level” brengen. Future Business Architects www.futurebusinessarchitects.comcontact@futurebusinessarchitects.comGlabbeek-Zuurbemde

Afhandeling van schadedossiers voor rekening van verzekeringsmakelaars, verzekeringsmaatschappijen, fleet managers, CFO’s, risk & legal managers en advocaten. Alaska Brussel www.alaska-group.euinfo.brussel@alaska-group.euWemmel

OMS tijldecuypere@gmail.comHuldenberg

www.dataroots.iobizdev@dataroots.ioLeuven Data oplossingen, Artificial Intelligence, Cloud platformen, Strategy Goedele Van Kerschaever www.goedelevankerschaever.comgoedele@goedelevankerschaever.comGooik

"Begeleiden van bedrijven op een effectieve manier doorheen verandering. Organisatie Architectuur - Team Architectuur Proces & Systeem Architectuur"

Business therapeut Van Steenkiste en Vandeuren Advocaten Affligem info@vvaa.law www.vvaa.law Advocatenkantoor

Dataroots

48Nieuweleden

www.versnamur.beinfo@versnamur.beBlanden

Wat doe je het liefst in het weekend? Ik hou van theater, dus probeer ik graag nieuwe voorstellingen te zien. Maar ik kan vooral genieten van uit eten gaan en met goede vrienden tijd door te brengen.

49WelkombijVoka-KvKVlaams-Brabant

Lutgard Cromboom InRelatiebeheerderdienstsinds:10 januari 2022 Wat houdt jouw job bij Voka in? Als relatiebeheerders zijn wij het eerste aanspreekpunt van onze Wijondernemers.willenhen vooral beter leren kennen om hen met ons grote aanbod aan diensten en netwerkmomenten te ondersteunen.

Sofie Vermeir Projectcoördinator Starten In dienst sinds: 23 mei 2022 Wat houdt jouw job bij Voka in? Ik begeleid toekomstige of net gestarte ondernemers met het uitwerken van hun idee. Dit doen we door het aanreiken van tools zodat ze hun businessidee kunnen verdiepen. Ik daag ze uit om in reflectie te gaan, zodat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden met kennis van hun uitdagingen en valkuilen. Daarnaast organiseer ik het StartUp-traject, waar ik de groepen begeleid en individuele coachings aanbied. Wat betekent ondernemen voor jou? Voor mij getuigt ondernemen vooral van moed, van het uiten van een innerlijke kracht, van omgaan met onzekerheid en daarin toch een balans vinden. Ik kan daar alleen ontzettend veel bewondering voor voelen.

Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap? Ik heb een boon voor ondernemingen die zichzelf in vraag stellen, en vooral de manier waarop ze leidinggeven en hun omgang met personeel. Ik geloof heel sterk dat vertrouwen een versterkende factor is en retentie ten goede komt.

Er zijn er zoveel. Ik heb vooral veel respect voor nieuwe, jonge ondernemers die ervoor gaan. Het is fijn hun enthousiasme te zien en hen te helpen met ons aanbod van diensten.

De hefboom is de beste uitvinding ooit, zowel de praktische als figuurlijke toepassing.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? ‘Alles is projectie’. Dit helpt me zelf te relativeren. Als de criticus in mezelf de kop opsteekt, wordt deze snel ontkracht door dit advies als een mantra te herhalen.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? ‘Geloof in jezelf’. Dat is belangrijk voor alles wat je doet.

Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap?

Mijn respect voor het enthousiasme en de drive van nieuwe, jonge ondernemers is enorm!

Hoe laad je je op? Ik hou van wandelen aan zee, zelfs als het slecht weer is. Maar ook rustig een boek lezen is een van mijn favoriete bezigheden. De beste uitvinding ooit is… …de telefoon en het internet. Het zorgt voor verbinding met mensen wereldwijd.

Welkom bij Voka!

Er waait een nieuwe wind bij Voka Vlaams-Brabant, want enkele nieuwe collega’s kwamen ons team versterken. Graag stellen we ze aan je voor. Maak kennis met Lutgard en Sofie!

Wat doe je het liefst in het weekend? Ik lees ontzettend graag, maar het liefst ben ik in de buurt van water. Van een dagje zeilen word ik helemaal blij. Hoe laad je je op? Een mooie wandeling of in de tuin werken. Voor beide activiteiten is er altijd even een hindernis te nemen, maar eens ik bezig ben is er altijd de ‘flow’. De beste uitvinding ooit is… … de hefboom, zowel voor zijn praktische toepassing als figuurlijk.

Ook nemen wij hun noden en vragen mee om hun belangen te verdedigen op lokaal en nationaal gebied. Het geeft mij energie om voor hen het verschil te maken! Wat betekent ondernemen voor jou? Ondernemen is vooral uitdagingen aangaan. Maar ook durven, opportuniteiten zien, vasthouden en flexibel zijn.

Integraal en preventief samenwerken

Onze welzijns- en zorgsector staat voor grote uitdagingen: de toenemende complexe zorgvraag gaat gepaard met zware druk op de financiering & betaalbaarheid. Hoog tijd voor een nieuw perspectief! Op het Voka Health Community Congres verkennen we betalingsmodellen die inzetten op preventie en meer geïntegreerde zorg. Wil je ontdekken hoe we tot meer waarde in de zorg voor iedereen komen? Schrijf je dan in via voka.be/hccongres2022

Meer waarde

CCI BELGIUM Bier

Hoofdredacteur: Mathieu Wouters Werkten mee aan dit nummer Liesbeth De Kegel, Tiffany Mestdagh, Michiel Bronckaerts, Sophie Moerenhout, Annik Camps, Melissa Sente, Alain Trappenierss

Verantwoordelijke uitgever Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka –Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Abonnement per jaar (10 nummers): 80 euro. Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro. Ontwerp & Druk artoos group, Kampenhout Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online: www.voka.be/publicaties

drink je

Reclameregie: Sophie sophie.moerenhout@voka.be,Moerenhout+32478 87 79 28

of ONTDEKwww.brouwerijbezoeken.bereservatie:OOKMaisONLEff E! 0889 INBR SA-90x270-Handelen.indd 1 6/04/21 11:06 51 Colofon

en proef de geheimen van onze bieren in de Stella

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers ACCREDITEDmet liefde gebrouwen, met Beleef Artois brouwerij. info

Gedelegeerd bestuurder: Kris Claes

Colofon Ondernemers is het blad van Voka –Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel) Tiensevest 170, 3000 Leuven T 016 22 26 89 Kantoor Vilvoorde Medialaan 26, 1800 Vilvoorde T 016 22 26 89 1adres@voka.be - www.voka.be/vlaams-brabant

verstand Kom uit uw kot!

Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel doorheen de week als in het weekend. Meer

Voka OndernemenDuurzaamDag Africa Museum | 25 oktober 2022 Futureproof ambitions Schrijf je gratis in via voka.be/dagduurzaamondernemen

Duurzaamheid is niet enkel een engagement, maar moet vertaald worden in duidelijke ambities en kpi’s. Op 25 oktober ontdek je hoe je dat concreet aanpakt! Met o.a. een keynote van Piet Colruyt en verschillende break-outs rond duurzaamheidstopics van de toekomst. Als kers op de taart zetten we onze SDG Pioneers én Champions in de bloemetjes!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.