WV-2022-12-Ondernemers_20

Page 1

DECEMBER2022 Maxime Prévot (Les Engagés) “We hebben verandering nodig” Dossier business lifestyle Gardeco Objects opent flagshipstore in Australië Een uitgave van Voka WVL | Jaargang 29 –16 december 2022 | Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) • P409071 De goesting om het steeds beter te doen Onder nemers
magazine

In tune with the world

Together straight forward to the day of tomorrow. Port of Antwerp-Bruges, the world’s best home port. www.portofantwerpbruges.com

Bedankt Tim. Ik kon zelf geen mooiere titel bedenken voor de cover van de laatste Ondernemers van 2022. De goesting om het steeds beter te doen. Het mantra van zo veel ondernemers.

Maar toegegeven, die goesting kreeg het hard te verduren het afgelopen jaar. Van lockdown over spectaculair herstel tot recessie. Het voorbije jaar samengevat. Nooit eerder werden een economie, een land en zijn bevolking, maar bij uitbreiding de hele wereld, op zo’n korte tijd zo door elkaar geschud. Post corona stonden de bedrijven al voor gigantische uitdagingen… en toen kwam er nog de crisis in Oekraïne bovenop. De combinatie van toeleveringsproblemen en gestegen kosten zorgt voor een duidelijke negatieve impact op de activiteiten van de West-Vlaamse ondernemingen. De automatische loonindexering zadelt onze bedrijven op met een structurele concurrentiehandicap. De gevolgen kunnen groot zijn. Voor onze export, onze investeringen en bijgevolg voor onze werkgelegenheid.

Exact een jaar geleden, toen de ongerustheid van ondernemers inzake de energiebevoorradingszekerheid van ons land een hoogtepunt bereikte, trok onze voorzitter Philippe De Veyt hier nog aan de alarmbel. Ondertussen werd de levensduur van de 2 jongste kerncentrales verlengd, weliswaar principieel, nog niet op papier, en denkt men eraan om nog meer centrales open te houden om

stroomtekorten in de winters van 2025 en 2026 te vermijden… De langetermijnvisie en het stabiel regelgevend kader waartoe Philippe vorig jaar opriep en de ambitie om onze kennis en innovatiekracht ter zake verder in te zetten en te valoriseren, vielen echter in dovemansoren.

Ondertussen blijven regeringspartijen elkaar in de haren vliegen alsof we aan de vooravond van verkiezingen staan. Nog 2 jaar te gaan… Mochten de dames en heren politici al die energie – vergeef mij de woordspeling – weten te kanaliseren om eindelijk werk te maken van die broodnodige arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen en fiscale hervormingen dan zouden ze er misschien, heel misschien, alsnog in slagen om de afkeer van mensen van de politiek te stoppen.

Daarom deze oproep en de woorden van Tim indachtig: ik wens onze politici heel veel goesting om het in 2023 beter te doen. Het is aan jullie om te bewijzen dat jullie complexe problemen kunnen vastpakken en onderwerpen met nuance kunnen uitleggen. Dat begon deze bestuursperiode goed toen de regering experten inschakelde voor het leveren van ondersteuning voor de fiscale hervorming en de staatshervorming. En zelfs wat de pensioenen betreft, lag al langer een degelijk plan van een ex-, euh, zittende minister en commissie van experten op tafel… Maar nu trapt de Vivaldicoalitie in dezelfde val. In plaats van onderbouwde keuzes voor te leggen aan de kiezer, worden de slogans uit de kast gehaald. In plaats van front te vormen, holt elke partij haar extremere versie achterna of houdt ze vast aan het status quo. Zo’n strategie versterkt alleen de extremen en is gedoemd om te mislukken.

En ondertussen liggen de echte uitdagingen verderaf. Meer dan ooit tevoren moeten organisaties en bedrijven inzichten verwerven in geopolitieke en -economische ontwikkelingen, zodat ze de risico’s van wereldwijde instabiliteit beter kunnen inschatten. En dan heb ik het zelfs nog niet gehad over het klimaat…

En toch hebben onze ondernemers, zoals Tim, en met hen vele van hun ondernemende medewerkers nog elke dag de goesting om het beter te doen. Om verder te innoveren, te digitaliseren, te verduurzamen, te internationaliseren. Gelukkig maar, want zij zijn de échte architecten van onze welvaart en ons welzijn.

Beste ondernemers, het eindejaar nadert met rasse schreden. Neem de tijd om even te herbronnen, wat rust te nemen en op adem te komen. Jullie hebben het verdiend. Namens het bestuur en alle medewerkers van Voka West-Vlaanderen wensen wij jullie hartverwarmende kerstdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2023. Ook in het nieuwe jaar kunnen jullie op ons rekenen.

STANDPUNT ― 3
De goesting om het steeds beter te doen
“Ik wens onze politici heel veel goesting om het in 2023 beter te doen. Het is aan jullie om te bewijzen dat jullie complexe problemen kunnen vastpakken.”
— BERT MONS - GEDELEGEERD BESTUURDER

26

Interview

Een eenvoudige jongen van net geen 40 uit de Westhoek, die dit jaar werd bedacht met 3 sterren, de hoogste onderscheiding in de horecasector: dat moet Tim Boury zijn. Achter het naar hem genoemde restaurant, dat hij runt met vrouwlief Inge en broer Ben, gaat een flinke kmo schuil met een 25-tal personeelsleden.

Maxime Prévot — Les Engagés

30

Dossier

Kunsthuis Gardeco Objects opent eerste flagshipstore in Australië.

Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen

Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Joke Verbeke

Redacteurs: Margot Dhondt, Kenneth Oroir, Conny Van Gheluwe - Vormgeving: Pieter Claerhout

Mediaregie: Sven Van Ryckeghem

Fotografen: Stefaan Achtergael, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe

Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Margot Dhondt, Roel Jacobus, Joyce Mesdag, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe Druk: Lowyck Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

BEDRIJVEN ― 4
.............................
....................................
........................
JONG
SMART OPERATIONS AND MAINTENANCE IN INDUSTRY’ ....... 18 INITEAM ......................................... 20 ECS ................................................ 22 SDG 4 23 SANCTORUM&CO ............................... 24 BELEXA ADVOCATEN 25 IMAGILIGHTS 33 ARENAL .......................................... 35 NOTEBAERT .................................... 37 STUDIO LOHO .................................
HAVENNIEUWS
PROSIT ..........................................
AGENDA .........................................
LABO NUYTINCK
05 IN HET KORT
07 FRANCOIS ACADEMY 08 VRAAGHET@VOKA 09 NIEUWJAARSRECEPTIES 2023 ............ 10 HET MESTACTIEPLAN
12
GEWELD(IG) 17
38
39
40
42
Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511
14
“We hebben verandering nodig”

“Onze verhuizing is een statement”

De eerste week van december was een feestweek voor de Brugse afdeling van het medisch Labo Nuytinck. Pers, huisartsen en andere stakeholders waren welkom voor een bezoek aan de nieuwe locatie langs de Legeweg in SintAndries. “Dat we hier investeren, is een statement waarmee we onze regionale aanwezigheid in West-Vlaanderen willen beklemtonen”, vertellen Griet Nuytinck en Griet Driesschaert.

Labo Nuytinck snijdt nieuw hoofdstuk aan

Klinisch biologe Griet Nuytinck begon Labo Nuytinck in 1985 vanuit het Evergemse Labo Parys. “Toen de overheidsfinanciering in de jaren 90 drastisch terugviel en de medische labo’s met 30% omzetverlies werden geconfronteerd, zijn diverse labo’s gefuseerd. Zo groepeerden we labo’s in Nieuwpoort en Brugge tot Labo Nuytinck Brugge, en labo’s in Oudenaarde, Gent en Evergem tot Labo Nuytinck Evergem.”

“Als eerstelijnslabo doen we analyses in opdracht van huisartsen, woonzorgcentra en psychiatrische instellingen. Vanuit onze 2 vestigingen bereiken we heel West- en Oost-Vlaanderen. Die lokale verankering is belangrijk om de stalen zo snel mogelijk op te halen en het resultaat zo snel mogelijk bij de arts en de patiënt te krijgen. Binnen 90 minuten

BEDRIJVEN ― 5
Griet Driesschaert en Griet Nuytinck.

na aankomst van een staal in het labo zijn 90% van de testresultaten beschikbaar op het scherm van de arts.”

Niet veel ruimer – wel efficiënter “Bijna 30 jaar zat onze Brugse afdeling in de Gulden-Vlieslaan”, vertelt operationeel manager Griet Driesschaert. “Maar het herenhuis telde 5 verdiepingen, wat efficient werken moeilijk maakte. Onze nieuwe locatie is niet veel groter, maar op de gelijkvloerse verdieping hebben we nu een heel efficiënte workflow kunnen uittekenen. Op de bovenverdieping kunnen we ook gasten ontvangen, met een auditorium voor 70 personen en een bar. We organiseren zelf workshops voor huisartsen en huisartsen-in-opleiding en stellen de ruimte ook ter beschikking voor artsenbijeenkomsten. Ook het feit dat we nu eigen parkeergelegenheid hebben voor onze bedrijfswagens, is een stap vooruit.”

“Vandaag tellen we hier een 60-tal medewerkers. Het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog – het vroegere laborant –

is een knelpuntberoep geworden. Dat we desondanks een laag verloop hebben, danken we aan een hedendaags hr-beleid met oog voor wellbeing en een goede teamsfeer. Om te kunnen inzetten op groei, werken we voortdurend aan toenemende automatisatie en digitalisatie. Zo kunnen we onze medewerkers nog meer inzetten voor taken waar hun kennis écht het verschil maakt.”

Steeds specifieker

Veel toekomstpotentieel

“Voor de toekomst hebben we een aantal groeiperspectieven. Het is duidelijk dat de investering in Brugge bedoeld is om de groei van Labo Nuytinck te faciliteren. Daarnaast ontwikkelen we binnen AnaBioTec steeds nieuwe wetenschappelijke divisies om de nieuwste geneesmiddelenontwikkelingen te kunnen blijven ondersteunen. En last but not least werken we ook aan innovatieve ideeën die mogelijk gemaakt worden door de synergie tussen AnaBioTec en Labo Nuytinck rond nieuwe biomerkers. Naast diagnose van ziektes vindt ook proactieve diagnostiek immers steeds meer belangstelling. Onze sector heeft dus veel toekomstpotentieel”, klinkt het.

De klinisch biologen maken de connectie tussen de testresultaten en de interpretatie door de arts. Griet Nuytinck: “Een cruciale rol hebben zij. In de covidperiode nam de vraag naar specifieke resultaten geleidelijk aan toe. In het begin volstond de vraag of de patiënt positief of negatief was. Later moesten we nagaan hoe besmettelijk hij/zij was, wat de virale lading was en hoeveel antistoffen er waren. Tegelijk nam het aantal non-covid-stalen

af, want artsen konden hun patiënten nauwelijks live zien, deden vaak teleconsultaties en vielen daarbij terug op hun klinische ervaring. We merken dat de aard van de stalen door corona gewijzigd is: er wordt door de artsen minder vaak bloed geprikt, maar de patiënt neemt geen genoegen meer met ‘een’ virale infectie. Die wil nu weten of het COVID-19, griep of RSV is. En de overheid vraagt allerlei epidemiologische gegevens om niet te worden verrast door één of andere uitbraak.”

Naast de beide medische labo’s ontwikkelde Griet Nuytinck nog een andere tak: AnaBioTec. “Dat is een analytisch labo in Evergem dat ondersteuning geeft aan farma- en biotechbedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Momenteel werken we voor diverse grote en kleine bedrijven, waarvan sommige actief zijn in cel- en gentechnologie. Ook EMA- en FDA-inspecties horen daarbij. Alle activiteiten – medische labo’s en AnaBioTec – zijn gegroepeerd onder de koepel van anacura, dat in totaal 280 medewerkers telt.”

(SD - Foto’s MVN)

www.anacura.com
“Onze nieuwe locatie is niet veel groter, maar op de gelijkvloerse verdieping hebben we nu een heel efficiënte workflow kunnen uittekenen.”
BEDRIJVEN ― 6

Brico en A.C.A. begeleiden klanten met EPC-scan

In het kader van een pilootproject gaan de Brugse Brico-vestigingen energierenovaties van klanten begeleiden én vergoeden.

Onder nemers

Via een digitaal platform kunnen klanten zich aanmelden om een EPC-scan aan te vragen bij A.C.A. De doe-het-zelfretailer wil de volledige kostprijs van de scan, een vaste prijs van 250 euro, vergoeden met een kortingsbon van hetzelfde bedrag.

Bovendien biedt Brico de klanten ook een energiebesparingsgids aan.

magazine

JobFunders innoveert in recruitment

De Kortrijkse start-up JobFunders heeft een innovatieve hr-oplossing bedacht: het laat de crowd mee zoeken naar kandidaten om vacatures in te vullen, in ruil voor een mooie financiële bonus. Het platform is gebaseerd op het principe van online aanbevelingen en referrals, waarbij elke partij deelt in de winst, ook de jobzoeker dus. JobFunders wil op die manier recruitment betaalbaar en efficiënt maken.

400 m2

Dankzij vind! heeft het Amazonewoud in Peru er 400 m² nieuw bos bij. De rekruteringspartner stippelde samen met het Kortrijkse Spark een sportprogramma uit op maat van de medewerkers. Het doel: hen nog meer aan het bewegen krijgen én tegelijkertijd bijdragen aan een groenere planeet. Tijdens allerlei activiteiten werd 400 m² bos bij elkaar gesport.

Luc Tack neemt Latexco over

Luc Tack heeft een principeovereenkomst bereikt om via de vennootschap Harmony Industries alle activiteiten en medewerkers van het Tieltse Latexco over te nemen. Latexco, in handen van de familie Luc Maes, produceert matrassen, kussens en toppers gemaakt van latex en PU-schuim. Het bedrijf telt meer dan 400 medewerkers in België, Spanje, Indonesië en Singapore. “We hebben met de familie van Luc Maes een akkoord bereikt over de continuïteit van het bedrijf Latexco. We kijken er dan ook naar uit om samen met de medewerkers een sterke toekomst uit te bouwen voor Latexco”, verklaart Luc Tack. Eigenaar Luc Maes vult aan: “Op mijn beurt ben ik verheugd dat we met de familie Tack in zee kunnen gaan en dat ik met een gerust gemoed de overdracht van mijn bedrijf heb kunnen regelen. De keuze van Luc Tack geeft me vertrouwen, want ik ben ervan overtuigd dat Latexco op deze manier een sterkere toekomst heeft. Ook mijn dochter Carole staat volledig achter deze transactie.” Er worden geen financiële gegevens bekendgemaakt.

IN HET KORT ― 7 Luc Maes en Luc Tack.

“Aangename leeromgeving voor enthousiaste makelaars”

Francois Academy maakt graag gebruik van faciliteiten van Voka | Brugge

Immo Francois is overtuigd van het belang van levenslang leren. Daarom lanceerde het begin 2022 de Francois Academy. Het bedrijf organiseert zijn interne opleidingen steevast in de infrastructuur van Voka | Brugge. “Het volledige plaatje klopt, waardoor wij ons eigenlijk alleen op het inhoudelijke aspect van de opleiding moeten focussen”, vertelt Joyce Poublon, verantwoordelijke voor de Francois Academy.

Joyce Poublon begon haar professionele carrière meteen bij Immo Francois. Na 3,5 jaar als makelaar en 2 jaar als salesmanager, is ze sinds 2022 fulltime bezig met de Francois Academy. “Vroeger namen wij regelmatig deel aan externe opleidingen”,

Te huur voor Voka-leden

De infrastructuur van Voka | Brugge wordt ter beschikking gesteld van leden van Voka. De meetingrooms zijn uitgerust met high-end audiovisuele technologie. Ideaal dus om (video)conferenties, debatten, webcasts, persconferenties, jaarvergaderingen of businessfora te organiseren, fysiek of hybride.

Meer info en reserveren: voka.brugge@voka.be

vertelt ze. “Hoewel we daar heel tevreden over waren, hadden we het gevoel dat we nog intensiever en gerichter zouden kunnen werken mochten we die vormingsmomenten binnen de schoot van het eigen bedrijf organiseren. Voor onze mensen is dat ook laagdrempeliger, bewijst de praktijk. De nadruk ligt op salestrainingen, maar daarnaast moeten onze medewerkers ook voortdurend op de hoogte blijven van juridische thema’s en de wetgeving. De inhouse-aanpak laat ook toe om van elkaar bij te leren en concrete cases te bespreken. Dat houdt iedereen scherp.”

Ieder kwartaal organiseert de Francois Academy een opleidingsmoment waaraan in principe elke medewerker kan deelnemen. “Daarnaast is er regelmatig een bootcamp: op dergelijke namiddagen ligt de focus integraal op het bespreken van cases”, legt ze uit.

Groeiend netwerk

Opvallend: vanaf dag één koos de Francois Academy resoluut voor de

moderne hub van Voka | Brugge als thuisbasis voor de opleidingen. “Daar zijn verschillende redenen voor”, verklaart Joyce. “Ten eerste is het een mooie, aangename en rustgevende omgeving. De vlotte verbinding en bereikbaarheid, letterlijk op een steenworp van de E40-afrit in Oostkamp, zijn andere troeven. Bovendien is de accommodatie volledig up-to-date, waardoor we bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van smartboards. Daarnaast is de catering verzorgd en verloopt de communicatie altijd heel vlot. Voka West-Vlaanderen stelt zich ook heel flexibel op als er eventueel een aanpassing aan een zaal nodig is.”

Sinds Dries Francois 11 jaar geleden in Brugge het gelijknamige immokantoor opende, is de onderneming fors gegroeid. Immo Francois staat vandaag voor 30 kantoren (in West- en Oost-Vlaanderen), 96 makelaars, 10 kantoorhouders en 25 administratief bedienden. Levenslang leren is iets waar Immo Francois altijd al op inzette. “We hebben een sterk groeiend netwerk en vinden het belangrijk dat collega’s elkaar kennen. Door de opleidingen intern te organiseren, kunnen we thema’s open en diepgaand bespreken. Zo hechten we bijvoorbeeld veel belang aan een persoonlijk contact met elke klant: we streven ernaar dat die link er een is van mens tot mens, niet van makelaar tot klant.”

(BVC - Foto MVN)

BEDRIJVEN ― 8
Joyce Poublon en Dries Francois.

Vraag van de week

United Experts verhuist naar ruimere locatie

Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt

Wat verandert er allemaal voor werknemers in arbeidsongeschiktheid?

MBA Highlights Advanced start voor de tweede keer op 2 maart 2022. De residentiële opleiding bestaat uit 4 modules die inhoudelijk verzorgd worden door topprofessoren van Solvay Business School.

Vrijstelling van het ziektebriefje: 3 keer per jaar

Ten eerste wijzigde de federale regering de regeling over wanneer de medewerker een geneeskundig getuigschrift – het zogenaamde ziektebriefje –moet voorleggen. In het verleden moest elke medewerker het ziektebriefje voorleggen vanaf de eerste dag van ziekte.

Module 1 | woensdag 2, donderdag 3 & vrijdag 4 maart 2022 | Growth & Corporate Finance Module 2 | vrijdag 1 & zaterdag 2 april 2022 | Influencing for success (onderhandelen en change) – Organisatiecultuur, effectieve groei, anatomie van falen in een interna

uitvalsbasis

De Ieperse vestiging van bedrijvengroep United Experts, dat ondernemers bijstaat met expertise, verhuist naar het hoofdgebouw van het Ieper Business Park, het voormalige spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie. Daar neemt het meteen 2 verdiepingen in gebruik.

namelijk losgekoppeld van het re-integratieproject voor arbeidsongeschikte medewerkers (dat reeds enkele weken geleden aangepast werd). De regeling ziet er als volgt uit:

United Experts werd in 1996 opgestart als een landbouwstudiebureau, onder de naam DLV. Intussen stelt de bedrijvengroep zo’n 400 medewerkers tewerk, verspreid over 13 verschillende vestigingen in Vlaanderen. De afdeling in Ieper werd opgestart door Carlos Roelens in 2015 en is intussen al 3 keer verhuisd binnen de site op Ter Waarde.

• Het opstarten van een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wegens medische overmacht, begint pas na minimaal 9 maanden arbeidsongeschiktheid.

Voortaan heeft de medewerker het recht om 3 keer per jaar geen ziektebriefje voor te leggen op de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. In ondernemingen met minder dan 50 medewerkers kan daarvan afgeweken worden via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.

Volgens de federale regering zou dat een positief effect hebben op kortdurend ziekteverzuim en op de administratieve last voor de huisartsen. De ondernemingen vrezen dat het ziekteverzuim daardoor net zal stijgen.

Procedure medische overmacht

Ten tweede wijzigt de procedure om medische overmacht in te roepen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De nieuwe procedure wordt

• De preventieadviseur-arbeidsarts gaat na of het voor de medewerker definitief onmogelijk is om het werk te verrichten en checkt de eventuele mogelijkheden tot aangepast of ander werk.

United Experts is een adviesgroep die zowel particulieren als ondernemers adviseert bij hun plannen en exploitatie in verschillende sectoren, van de landbouw, industrie en ambacht tot de zorgsector. “Concreet kunnen zowel ondernemers als particulieren bij ons terecht voor ondersteuning bij hun projecten of dromen”, zegt medebestuurder Carlos Roelens. “Iemand die bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw wil realiseren en ondersteuning wenst rond de opstart van het project voor de aankoop, ontwerp en realisatie, kan bij ons terecht voor alle advies en administratie.”

• Er komt een einde aan de arbeidsovereenkomst: (1) wanneer de medewerker niet gevraagd heeft de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, (2) de werkgever geen aangepast of ander werk kan aanbieden, of (3) de medewerker het door de werkgever aangeboden aangepast of ander werk weigert.

Specifieke kennis

Ook een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen! vraaghet@voka.be

Gewaarborgd

loon tot een periode van 20 weken

Ten derde zal de neutralisatie van het gewaarborgd loon in de tijd beperkt worden tot een periode van 20 weken binnen het kader van de gedeeltelijke werkhervatting.

“De wetgeving wordt steeds complexer. Steeds meer bedrijven en particulieren zijn dus vragende partij voor de expertise van onze adviseurs en experten.

Wij hebben heel uiteenlopende en specifieke kennis in huis, zoals milieucoördinators, financieel adviseurs, juristen, archeologen, boomtechnische adviseurs, geluidsdeskundigen,… zodat wij vergaand kunnen begewww.unitedexperts.be

BEDRIJVEN ― 9
Plato
U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.
VOKA-NIEUWS
Je hebt een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.
Samen ondernemen, samen groeien. Voka Nieuwjaarsreceptie(s) 2023 12/01/2023 Regio Ieper - VeurneNoord-Frankrijk & Wallonie picarde 17/01/2023 Regio Brugge - Oostende 19/01/2023 Regio Kortrijk - RoeselareTielt - Waregem INSCHRIJVEN VIA

Hans Cools treedt op tijdens onze nieuwjaarsrecepties

Positiviteit centraal tijdens onze 3 nieuwjaarsrecepties in januari! Op het programma staat (onder meer) een humoristisch intermezzo door Hans Cools. De Lichterveldenaar is up & coming in de Vlaamse comedy. Maar dat is niet de enige reden waarom we hem vroegen: hij heeft ook heel wat linken met het West-Vlaamse ondernemerschap.

Hans Cools lijkt wel de definitie van een West-Vlaming: opgegroeid in een dorp, kleinzoon van boeren en zoon van hardwerkende ouders in een gezin van 4 kinderen. Hij ging naar de Chiro, speelde voetbal én hij was misdienaar. Hij wilde zijn vader opvolgen als schrijnwerker, maar ging op advies van het CLB toch voor iets anders en werd ingenieur bouwkunde. Momenteel werkt hij in Kortrijk bij een internationaal bedrijf actief in de bouwsector.

Een jaar of 4 geleden rolde hij toevallig in comedy, nadat hij in Lichtervelde de optredens tijdens het Chiro-eetfestijn aan elkaar praatte. Hij raakte in de halve finale van Humo’s Comedy Cup, won de jury- en publieksprijs van de Commeere Comedy Cup en ging aan de haal met The Lunatic Comedy Award. “Zo werd ik plots links en rechts gevraagd om op te treden. Ik ging ook mee op tournee met comedian Steven Mahieu. Daarna besloot ik om de sprong te wagen en een eigen show te schrijven.” Zijn voorstelling ‘Cools en zonen’ gaat in première op 20 januari. Zie zijn optredens tijdens

de Voka-nieuwjaarsrecepties dus maar als een soort avant-première.

Ook zelf ondernemer

Zijn inspiratie haalt Cools uit zijn dichte omgeving. “Ik praat onder meer over mijn jeugd in een gezin van typische West-Vlaamse zelfstandigen en het verschil met hoe mijn kinderen nu opgroeien. Ik vertel over mijn ‘struggle’ rond wat ik wil meegeven aan mijn eigen zonen: de waardes uit mijn eigen opvoeding, zoals de focus op presteren, of de manier waarop nu met kinderen wordt omgegaan, waarbij alles leuk en positief moet zijn.” Thema’s als het West-Vlaamse ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid zijn hem zeker niet vreemd: “Uiteraard komen er in

mijn voorstelling situaties voor vanop de werkvloer en uit het bedrijfsleven. Voor de Voka-optredens kies ik het materiaal uit mijn repertoire dat het dichtst aanleunt bij de leefwereld van de West-Vlaamse ondernemers. Hoewel het stuk over de zwangerschappen en bevallingen van mijn vrouw voor velen ook wel herkenbaar zou zijn, probeer ik mij voor de Voka-avonden toch op andere onderwerpen te focussen”, lacht hij.

Nu hij comedian is, startte trouwens meteen ook zijn eigen carrière als ondernemer. “Ik zie in elk geval parallellen. Comedian worden vraagt een grote tijdsinvestering: je moet heel veel optreden om naamsbekendheid op te bouwen. Het is hard werken, vaak ’s avonds, voor je toe bent aan een eigen show waarvoor je tickets kan verkopen. Dat zal zeker het West-Vlaamse ondernemerschap zijn dat in mij zit?”, besluit hij. (JV - Eigen foto)

“Het stuk over de zwangerschappen en bevallingen van mijn vrouw zou voor velen wel herkenbaar zijn, maar ik probeer mij voor de Voka-avonden toch op andere onderwerpen te focussen.”

www.hanscools.be
Lichterveldse comedian voorziet humoristisch intermezzo
VOKA-NIEUWS ― 11

Het mestactieplan

Tegen eind dit jaar wil minister van Omgeving Demir (N-VA) een zevende mestactieplan (MAP7) klaar hebben, want de waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen is ondermaats. Die kwaliteit verbeteren is één van de ambities die Voka West-Vlaanderen deelt met de Vlaamse Regering. Toch maakt Voka West-Vlaanderen zich zorgen over enkele van de recente gelekte maatregelen die als basis moeten dienen voor dat zevende mestactieplan.

“Het kweken van groenten, fruit en aardappelen in onze provincie, en bij uitbreiding in Vlaanderen, moet mogelijk én rendabel blijven.”

In de jaren 90 van de vorige eeuw stelde Europa al richtlijnen op voor de bemesting van gewassen. Sindsdien mogen landbouwers niet meer om het even waar hun gewassen bemesten. Ook de hoeveelheden en de soorten mest die landbouwers mogen gebruiken, werden gereguleerd. De reden is vrij simpel: bepaalde types mest bevatten stoffen zoals fosfaat en nitraat, die onze flora en fauna kunnen verstoren. Die stoffen komen via de bo-

dem in het grondwater terecht en spoelen ook door de regen in beken, rivieren en kanalen. Tijdens de metingen van het laatste mestrapport werden bij heel wat meetpunten te grote concentraties nitraat en fosfaat ontdekt. Dat is nefast voor de biodiversiteit en bemoeilijkt de productie van drinkwater.

De Europese Commissie kijkt met argusogen naar die hoge concentraties. Ze vraagt namelijk aan de lidstaten om de waterlopen in een ‘goede toestand’ te brengen tegen 2027. Hoog tijd in Vlaanderen om nog maar eens in actie te schieten en de (over)bemesting verder aan te pakken. Het verbeteren van de waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen en het grondwater is één van de ambities die Voka West-Vlaanderen deelt met de Vlaamse Regering. Een zevende mestactieplan dringt zich op.

Maatregelen mogelijk problematisch Toch maakt Voka West-Vlaanderen zich zorgen over enkele van de recent gelekte maatregelen die als basis moeten dienen

VOKA-NIEUWS ― 12

voor het zevende mestactieplan, zoals de uitbreiding van de teeltvrije zone nabij een waterloop van 1 meter naar 6 meter breedte, het bemestingsverbod dat landbouwers jaarlijks opgelegd krijgen vanaf 1 augustus en het feit dat er in bepaalde gebieden na 1 september niet meer geoogst zal mogen worden. Het gevolg is dat de teelt van heel wat groenten en (late) aardappelen niet meer rendabel of zelfs niet meer mogelijk zal zijn. Die problemen in de landbouw zullen op hun beurt impact hebben op de voedselverwerkende industrie. Per slot van rekening is die industrie afhankelijk van de landbouw voor de aanlevering van grondstoffen. De ondergang van de landbouw zou bijgevolg de ondergang van de industrie kunnen betekenen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

We moeten dan ook vermijden om de gerealiseerde en geplande investeringen in werkgelegenheid te verspelen, de afhankelijkheid van andere landen voor onze voedselvoorziening te vergroten en onze West-Vlaamse welvaart af te remmen. Het kweken van groenten, fruit en aardappelen in onze provincie, en bij uitbreiding in Vlaanderen, moet mogelijk én rendabel blijven.

Voka West-Vlaanderen gelooft alvast dat dat conform de Europese richtlijnen kan. Daarom verheugt het ons dat er recent een overleg werd opgestart. Enkel door voldoende tijd te nemen om samen constructief te overleggen, kan er een nieuw, duurzaam en haalbaar mestactieplan uitgewerkt worden. Een plan dat niet de teloorgang van de voedselverwerkende industrie inzet, maar wel een toekomst voor landbouw en agrohandel mogelijk maakt.

Voka Politica in beeld

Onder de noemer Voka Politica organiseert Voka West-Vlaanderen in verschillende West-Vlaamse gemeentes ontmoetingen met de burgemeester. Ondernemers gaan er in gesprek met het lokale bestuur over het beleid van de voorbije jaren én over wat er de komende jaren nog nodig is om het ondernemerschap in de gemeente verder te (onder)steunen.

BERT MAERTENS

Izegem

Op maandag 28 november waren de Izegemse ondernemers vroeg uit de veren, voor een Voka Politica met de burgemeester. De stad telt een goeie 28.800 inwoners op slechts een 25 km2. Dat Izegem een lange ondernemersgeschiedenis heeft, weet ook burgemeester Bert Maertens als geen ander. Toen hij aan het begin van zijn eerste legislatuur aan een ondernemer vroeg “wat moet ik doen voor ondernemers in de stad?”, was het antwoord: “creëer een stad waar het goed is om te wonen, werken en leven. Dat trekt talent aan, dat hebben we nodig.” Dat probeert het stadsbestuur ook deze legislatuur te bewerkstelligen.

Izegem is goed gelegen, langs het Kanaal Roeselare-Leie en langs de E403. Bert Maertens gaf aan dat er op het vlak van bereikbaarheid nog groeipotentieel is. In de komende jaren wil hij verder de schouders zetten onder de opwaardering van het kanaal en de E403. Beide moeten opgewaardeerd worden om in de toekomst echt te kunnen fungeren als multimodale vervoerinfrastructuren, klonk het. Bij het kanaal gaat het onder andere over het verdiepen van de vaargeul en het verstevigen van de oevers. Bij de E403 kijkt men naar een derde rijstrook in beide richtingen tussen Roeselare en Brugge. 2 dossiers waar ook Voka West-Vlaanderen meer dan haar schouders onder zet. Daarnaast heeft het stadsbestuur ook ambitie om bijkomende ruimte voor ondernemen te creeren. Dat is broodnodig om in de komende jaren economische groei mogelijk te maken. Als laatste dossier dat de komende jaren bepalend zal zijn, gaf Bert Maertens nog het Ventilus-project mee, dat moet instaan voor de energiebevoorrading van de toekomst.

De aanwezige ondernemers erkenden dat de aangehaalde dossiers in de komende jaren cruciaal zullen zijn voor het ondernemerschap in de regio. Ze kreunen onder de krapte op de arbeidsmarkt, zoeken ruimte om verder te groeien en stellen vast dat de stad en regio steeds vaker stilstaat. Er zal dus met grote ogen gekeken worden naar de beleidsresultaten van de volgende jaren.

VOKA-NIEUWS ― 13

“We hebben verandering nodig”

Maxime Prévot — Les Engagés

In deze reeks waarin we de Franstalige partijvoorzitters aan het woord laten, is het de beurt aan Maxime Prévot van Les Engagés. “Zij die zich engageren”, dat is de nieuwe benaming voor het vroegere cdH, het Franstalige zusje van CD&V. De partij kreeg zware klappen bij de verkiezingen van 2019. Maar de hypergedreven Maxime Prévot, tevens burgemeester van Namen, wil het daar niet bij laten. Hij heeft van een zorgvuldig uitgekiend sociaal-economisch programma zijn strijdros gemaakt. Met als turquoise (de nieuwe steunkleur in de beeldvorming van de partij) draad: een halt toeroepen aan de nonsens in de politiek.

Wat moeten we vooraf absoluut weten van Les Engagés?

“De verkiezingsnederlaag was een zware klap voor de partij, want we verloren toen op één dag liefst 30% van onze afgevaardigden in het parlement. En toch werden we nog gevraagd om deel te nemen aan een coalitie in zowel Wallonië als bij de Franse Gemeenschap. Dat hebben we resoluut geweigerd, om radicaal te kunnen herbronnen en onze eigen doctrine opnieuw te definiëren. Vanuit de oppositie hebben

REPORTAGE ― 14

we een reeks bevindingen op papier gezet.

Zoals: burgers en bedrijven hebben lak aan een middle class politieke partij, ze willen gewoon oplossingen voor hun problemen, punt uit. Ons kiezerspubliek bestaat ook niet meer uit de gelovigen van weleer, maar gaat nu veel breder. Wij willen ieders mening respecteren, als ze verandering willen in de maatschappij. Vergeet het niet: veel burgers zijn ‘en colère’ en te vaak leidt dat nog naar een stem voor een extreme partij. Les Engagés wil die colère proberen te begrijpen en te vertalen in een positief maatschappelijk project. Dat is onze missie, die we ook uitvoerig uitgeschreven hebben in een nieuw en fris manifest. Iedereen moet daarin zijn gading vinden. We zijn niet links en niet rechts en we zijn geen voorstander van een clash tussen diverse strekkingen. We willen niet één bepaalde electorale clientèle bedienen, maar werken voor het algemeen belang, zodat iedereen vooruit kan.

Laten we het even over de economie en ons sociaal model hebben. Wat zijn de strijddossiers?

“Er zijn er meerdere, en we gaan altijd voor redelijkheid: no nonsense. Een eerste prioriteit is het beperken in de tijd van werkloosheidsvergoedingen. Jawel, zoals in Frankrijk. Niemand wordt toch beter van een leven lang werkloos te blijven en zich te nestelen in het vangnet van de sociale zekerheid. Het actieve deel van de bevolking neemt het ook niet langer dat het moet opdraaien voor wie niet werkt, of niet wil werken. Als we niet ingrijpen, riskeert de sociale cohesie of solidariteit te ontploffen. Dat is toch het laatste wat we willen. Aan het einde van 2 jaar steun zou er verplicht een baan moeten worden aangeboden. Wie niet wil werken, en zo zijn er helaas te veel in onze maatschappij gezien het te kleine verschil tussen een uitkering en een laag salaris, moet dan maar op het OCMW terugvallen. Tweede dossier: het verhogen van de vergoeding voor wie zijn job plots verliest. Niemand vraagt er om zijn werk kwijt te spelen. Tijdelijk moeten die mensen de mentale klap financieel kunnen overbruggen om hun professionele omscholing voor te bereiden, met minder stress over resterende lasten zoals huur, leningen, kinderstudies, enzovoort. Ook zij die de moeite doen om zich te herscholen, verdienen volgens ons de nodige financiële steun van de overheid, zij het altijd beperkt in de tijd. Ten derde: we willen alle misbruiken in de sociale zekerheid aan banden leggen. Bekend fenomeen is dat van werknemers die niet echt ziek zijn, maar zich toch ziek melden op het werk. De echt zieke mensen moeten uiteraard worden ondersteund, maar de fictieve patiënten moeten worden bestreden om de

ontsporingen van de sociale zekerheid te vermijden. Ten vierde: globalisering van de inkomens tussen kapitaal en arbeid en ook van de fiscale druk, want veel dateert nog uit de naoorlogse tijd. En tot slot: een halt toeroepen aan de totaal onrechtvaardige belastingen op erfenissen. Wat nu gebeurt is een hold-up, vooral dan op de middenklasse, aangezien grote fortuinen vaak mechanismen gebruiken om belastingen te ontwijken. De middenklasse is daarom het slachtoffer van die farce.”

Hoe kijkt u naar Vadertje Staat?

“Ik noem dat een ‘lasagne-instituut’, met de ene laag boven de andere en nog meer lagen boven elkaar. Het staatshuishouden moet dringend helemaal ontvet en vereenvoudigd worden. Er is nood aan een modern en efficiënt bestuur, en dat is er nu niet. De burger betaalt daar wel voor. Vandaag vindt een kat er zijn jongen niet meer in terug. 9 ministers voor volksgezondheid: waanzin toch, pure inertie. Er zijn te veel gedeelde competenties in het Belgische model. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over wat we nu regionaal gaan doen en wat federaal. Maar nu loopt het te vaak door elkaar. Opgelet: ik pleit hier niet voor een herfederalisering van alle bevoegdheden. Maar ik ben wel voorstander om een aantal zaken centraal aan te sturen, zoals het gezondheidsbeleid of de klimaatproblematiek. We hebben er genoeg van om 4 ministers van klimaatzaken te hebben, maar niet één die knopen kan doorhakken, zoals we recent nog mochten meemaken

REPORTAGE ― 15
op de internationale klimaattop in Egypte.”
“Ik denk dat Wallonië moet leren minder conservatief te zijn. De Waalse bedrijven moeten bereidheid tonen om meer agile te worden.”

Wat is uw visie op de Vlaamse economie?

Doet Vlaanderen het beter?

“Het is een feit: we leven in een land met 2 economische snelheden en andere politieke gebruiken. U moet ’s avonds maar eens naar de nieuwsbulletins op tv kijken. Ook de publieke opinie gaat zijn eigen weg. Vergelijk het maar met het meer welvarende en dynamische Noord-Italië en het meer ingeslapen Zuid-Italië. Dat maakt de zaken er allemaal niet eenvoudiger op. Ik denk dat Wallonië moet leren minder conservatief te zijn. De Waalse bedrijven moeten bereidheid tonen om meer agile te worden. Concreet pleit ik voor meer Waalse overheidsmiddelen om de economie op te krikken (bijvoorbeeld: geld voor een betere interregionale mobiliteit) met bijzondere nadruk op opleiding en verbetering van de kwalificaties van werkzoekenden. Van de Waalse burgers mag ook verwacht worden dat ze het Nederlands beter leren beheersen. Ik noem dat soms: ‘restaurer l’esprit d’Etat et changer d’Etat d’esprit’.”

De energieprijzen breken iedereen zuur op. Hoe kijkt u er tegenaan?

“Ik stel vast dat grote bedrijven omwille van die prijzen meer en meer bereid zijn om hun activiteiten te delokaliseren, bijvoorbeeld richting de VS, waar die kosten veel lager zijn. Het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen – de kleine ondernemers zeg maar – van zijn kant heeft berekend dat 1 op de 4 bedrijven door de energiekost met sluiting wordt bedreigd. Dat moet tot nadenken stemmen. Het energiedossier toont naar mijn gevoel vooral de zwakte aan van Europa. Waarom durft Europa de gasprijzen bijvoorbeeld niet op een lager niveau te plafonneren? Ik veroordeel ook de traagheid van de federale regering, die heeft geweigerd de gasprijs te beperken, waar mijn partij al maanden voor pleit, om bedrijven en huishoudens een belastingschild te bieden. Dat zou tijdelijk iets kosten voor het budget, maar op de lange termijn iets opbrengen aan de overheid.”

Ziet u oplossingen voor het meer en meer ontsporende Belgische overheidsbudget?

“Het tekort kan gezien de crisis tijdelijk oplopen, maar niet structureel groter worden. We zouden ook veel miljarden kunnen recupereren uit belastingontduiking om zo ons tekort terug te dringen. In ieder geval zullen we snel structurele hervormingen nodig hebben, die mo-

menteel niet bestaan, wat een schuldige verantwoordelijkheid van deze regering is. Er is een plan nodig om de schuldenlast voor de toekomstige generaties, die ook de onze zijn, te verminderen. Zoals Churchill zei: ‘het zullen harde tijden zijn, maar het komt goed’. De oplossing zal erin bestaan de staat te saneren, te ontvetten. Dat zal opbrengen. Ik neem het Alexander De Croo kwalijk als hij zegt dat we voor 10 moeilijke jaren staan, zonder een oplossing aan te reiken. Nu dicht de regering enkel maar gaten van een lek geslagen boot, zonder te grijpen naar dringende maatregelen.”

Het stond in de sterren geschreven dat België geen wereldkampioen voetbal zou worden. Maar qua fiscaliteit op bedrijven en burgers scoren we wel zeer hoog. Het moet anders, maar kan het ook anders?

“De zware fiscale druk heeft gevolgen voor iedereen. Het kan toch niet dat jonge en hardwerkende mensen niet meer in staat zijn om een eigen huis te kopen? Dat zou al één idee kunnen zijn: werkende jongeren fundamenteel minder belasten. Het huidige fiscaal systeem is ‘dépassé’. Het werd ook nog nooit grondig tegen het licht gehou-

den. De overheid zou de moed moeten hebben om alles te herbekijken. Ik verwacht wel één en ander van minister Van Peteghem, die ideeën heeft terzake. Maar of hij ze ook zal kunnen uitvoeren, is maar de vraag. Hier raak je misschien wel aan hét fundamentele probleem van België: we zijn nu eenmaal met te veel partijen die allemaal een ander liedje willen zingen.”

Tot slot: heeft u ook plannen voor meer aanwezigheid en visibiliteit in Vlaanderen? Zoals uw bekende collega Bouchez in onze contreien doet met zijn continue ‘opérations de charme’?

“Laten we eerlijk zijn: het electorale herstel van mijn partij gaat niet via een verleidingscampagne in Vlaanderen. Maar ik heb altijd opengestaan voor verzoeken van de Vlaamse pers. Het niveau van mijn Nederlands is niet slecht, maar ik moet mijn spreekvaardigheid verbeteren. Ik zorg er in ieder geval voor dat ik constant contact onderhoud met mijn collega’s in zowel het noorden als het zuiden. Ik voel waarschijnlijk ook minder de behoefte om, zoals mijn collega Bouchez, te springen op alles wat beweegt (lacht).” (KC - Foto’s Kurt)

REPORTAGE ― 16
“Het actieve deel van de bevolking neemt het ook niet langer dat het moet opdraaien voor wie niet werkt, of niet wil werken.”

Meer info: evy.debruyker@voka.be

Boardplus koppelt bedrijven aan de juiste externe adviseurs

Externe adviseurs zijn een absolute meerwaarde, daar zijn veel ondernemers van overtuigd. Alleen vergt het samenstellen van een raad van advies met externe adviseurs wel de nodige expertise, onderzoek en tijd. Om bedrijven daarbij te helpen zetten Olivier Maes en Lynn Rambour hun schouders onder Boardplus, een advieskantoor dat het juiste bedrijf aan de juiste adviseurs koppelt.

Olivier en Lynn ontvangen kandidaat-adviseurs en zoekende bedrijven in hun fraaie kantoor boven de gebouwen van rolbruggenproducent Cluma in Roeselare. Dat is geen toeval. Olivier is de zoon van Cluma-oprichter Dirk Maes. Zijn moeder Marleen Beernaert is de sterke vrouw achter modezaak Scalini. Olivier is dus letterlijk een geboren ondernemer. Zijn partner Lynn heeft 7 jaar ervaring in het zoeken naar adviseurs in loondienst bij een ander bedrijf, maar vond het nu tijd voor een volgende, zelfstandige stap.

“Wij willen onze adviseurs goed leren kennen. In de gesprekken die we voeren gaan we op zoek naar de mens achter het LinkedIn-profiel. Welke persoonlijkheid hebben ze, wat zijn hun passies, hoe gaan ze om met conflicten,… Dankzij die lange en intense gesprekken vinden we beter de geschikte adviseur voor bedrijven”, zegt Olivier. “Een goede drive en ingesteldheid zijn daarbij belangrijk. We zijn op zoek naar mensen die zelf nog zeer actief zijn in het werkveld.”

Volgens Lynn is er veel nood aan goede adviseurs. “Wij begeleiden vaak bedrijven die voor een generatiewissel staan. Een adviseur is een bron van informatie die daarbij kan helpen en die werkt als de lijm tussen verschillende generaties. Maar ook andere bedrijven hebben baat bij goed extern advies.

Zeker jonge bestuurders beseffen dat ze niet alle kennis in het bedrijf hebben en dat alle extra input welkom is.”

Boardplus hanteert zelf een ongedwongen stijl, menselijk, niet stijf of klassiek. “Daarom gaan we ook op zoek naar bedrijven en adviseurs die bij ons passen. Wij vragen engagement van de mensen, maar we geven het ook volop terug. Dit is een mensenbusiness, dus dat menselijke contact en die warmte zijn zeer belangrijk voor ons”, aldus Olivier. Jezelf constant bijscholen, op de hoogte blijven, dat vinden Lynn en Olivier ook belangrijk. Daarom volgt Lynn het Bryo-traject bij Voka West-Vlaanderen, om bij te leren van andere ondernemers. “Zo moest ik ons eigen bedrijf leren pitchen. Dat was voor mij een erg waardevolle oefening”, besluit Lynn. (DV - Foto DD)

BEDRIJVEN ― 17
Jong geweld(ig)
Voka Tech@venture Amsterdam Wil jij jouw blik verruimen en je activiteiten uitbreiden richting Nederland? Kom er alles over te weten tijdens interactieve sessies en een missie naar Amsterdam. Voka Tech@venture (met focus op specifieke tech hotspots) biedt begeleiding bij het opstellen van jouw actieplan en helpt de drempels die groei afremmen weg te nemen. Het doel? Ontdekken wat Amsterdam en bij uitbreiding Rotterdam en Utrecht kan betekenen voor jouw tech bedrijf. Het volledige traject loopt van januari tot en met september 2023. Olivier Maes en Lynn Rambour.

Als maakbedrijf investeren in digitalisering vergt meer dan het aankopen van nieuwe gedigitaliseerde machines, want die moeten ook juist ingeschakeld worden op de fabrieksvloer en correct onderhouden worden. Bovendien moet iemand de nieuwe machines ook kunnen ontwerpen en maken. Die evolutie heeft een grote impact op de jobinhoud van machine- en fabrieksontwerpers en onderhoudsexperten. Met het postgraduaat en de masterna-master ‘Smart Operations and Maintenance in Industry’ anticiperen KU Leuven en UGent samen op de toekomst van de maakindustrie en de opleiding van een nieuw ingenieursprofiel.

“Gloednieuw curriculum speelt in op noden van maakindustrie”

Universiteiten bundelen krachten voor opleidingen ‘Smart Operations and Maintenance in Industry’

Het postgraduaat is in september van dit jaar van start gegaan, de manama start in september 2024. “Deze opleidingen zijn er gekomen op expliciete vraag van het werkveld”, weet Bert Pluymers, industrieel onderzoekmanager bij KU Leuven en Flanders Make, het Vlaamse strategische onderzoekscentrum voor de maakindustrie. “De Vlaamse overheid onderschrijft het belang van onderwijs in digitalisatie voor de maakindustrie en voorziet in een opstartfinanciering voor de nieuwe opleiding Smart Operations and Maintenance in Industry.”

De manama mikt op een duaal publiek. “Enerzijds zijn dat studenten die net een masterdiploma hebben behaald en die hiermee de kans krijgen om gedurende één jaar een vervolmaking te volgen, anderzijds

is er veel interesse vanuit het werkveld. Het gaat dan om medewerkers uit bedrijven die de noodzaak van een verdere digitalisatie van hun ontwerp, validatie, productie, kwaliteitscontrole, assemblage, operationele en end of life-processen inzien. Zeker mensen die al een bepaalde anciënniteit hebben opgebouwd, kregen gedurende hun initiële opleiding doorgaans geen of weinig kansen om kennis over digitalisering op te bouwen. Om de opleiding optimaal te kunnen combineren met hun job en hun gezin, bestaat de mogelijkheid om de vorming over 2 of 3 jaar te spreiden”, vervolgt Bert Pluymers. De ingebedde postgraduaatopleiding speelt daarin een sleutelrol. KU Leuven en UGent verwachten ook geografisch een nogal heterogeen gezelschap. “De fysieke sessies vinden plaats op de campussen in Brugge en Kortrijk”, vertelt

“Vanwege de internationale ambitie van het programma, worden alle vakken in het Engels gegeven.”
BEDRIJVEN ― 18
— BERT PLUYMERS EN JORIE SOLTIC

Jorie Soltic, programmacoördinator van het Postuniversitair Centrum van KU Leuven. “Vanwege de internationale ambitie van het programma worden alle vakken in het Engels gegeven. Uit ervaring weten we dat de opstap via het postgraduaat voor professionals goed werkt. Overigens zijn niet alleen mensen uit maakbedrijven en machinebouwers in het postgraduaat ingestapt. Ook bedrijven uit de farmaceutische, de voedings- en de bouwsector, of alle sectoren waar mechanische installaties worden gebruikt, tonen sterke interesse.”

Specialisatietrajecten

Het curriculum van het postgraduaat omvat 4 basisvakken. “Voor de manama is er een verdere basisuitbouw en zijn er 3 specialisatietrajecten uitgetekend, die helemaal geënt zijn op de huidige noden van de

industrie. Het eerste traject focust zich op machineontwerpers, die er meer dan ooit voor moeten zorgen dat machines helemaal aan de digitalisering zijn aangepast. Het tweede luik gaat over het beheren en onderhouden van fabrieksvloeren, daar waar het derde traject focust op profielen die instaan voor het fabrieksontwerp zelf”, aldus Bert Pluymers.

De interesse voor het postgraduaat, dat eind september 2022 van start ging, overtrof alvast de verwachtingen. “We merken dat veel bedrijven geïnteresseerd zijn om mee te werken”, gaat Jorie Soltic verder. “Voor hen is dit dan ook dubbel interessant. Enerzijds kampen zij met een groot tekort aan geschoolde ingenieurs, waardoor deze opleiding voor hen een belangrijk rekruteringskanaal kan worden. Anderzijds kunnen zij deze vormingen benutten om hun huidige medewerkers een aantrekkelijk groeitraject aan te bieden.”

Lanceringsevent ‘Smarten your Operations and Maintenance’

Op 16 maart 2023 vindt het lanceringsen netwerkevent van de nieuwe, interuniversitaire master SOMI plaats. Bedrijven die meer te weten willen komen over de precieze programmainhouden en mogelijke vormen van samenwerking zijn van harte welkom. Er staan ook testimonials op het programma van CNHi, Vintecc, en Flanders Make. Registreren kan via https://smart-om.eu/launch.

Rijke expertise

‘Smart Operations and Maintenance in Industry’ is overigens een opvallende primeur. “Het is de eerst keer dat KU Leuven en UGent gezamenlijk een manama organiseren”, weet Bert Pluymers. “Daardoor zullen deelnemers automatisch kunnen delen in de rijke expertise van beide instellingen. De respectieve onderzoekscellen van beide uniefs zijn wel al vertrouwd met elkaar, vanuit de sterke samenwerking binnen Flanders Make (het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, nvdr), waar beide universiteiten ook sterkhouders aanleveren voor meerdere Core Labs.” Normaliter zullen de lessen voor de manama op 3 dagen worden geclusterd. “Het postgraduaat bieden we aan via een mix van dag- en avondonderwijs. Dat vergt een engagement van de werkgever – die de deelnemer tijd en ruimte geeft om zich overdag bij te scholen – maar ook van de student zelf”, besluit Jorie Soltic. (BVC - Foto MVN)

BEDRIJVEN ― 19
Jorie Soltic en Bert Pluymers.

Initeam neemt All Automation Service over

IT-bedrijf Initeam in Izegem heeft het Nederlandse All Automation Service overgenomen. Initeam, dat bedrijfssoftware ontwikkelt en daarnaast ook de volledige IT-infrastructuur van bedrijven voor zijn rekening neemt, wil met de overname haar aanbod vergroten en ook geografisch groeien. “Dankzij deze schaalvergroting kunnen we onze klanten nog beter ontzorgen”, zegt Patricia Vandelanotte.

Initeam brengt gebruiksvriendelijke IT-oplossingen voor ingewikkelde bedrijfsprocessen. “Met onze software beheren onze klanten hun operationele, financiële en commerciële processen. Ons klantenbestand is heel divers: van meubelwinkels en productiebedrijven tot importeurs van planten. Ook service- en installatiebedrijven kunnen bij ons terecht.”

Breder servicepakket

“Het is al langer onze ambitie om onze klanten een breder servicepakket te kunnen aanbieden”, zegt Igor Faccioli van Initeam. “Met All Automation vonden we daarvoor de perfecte partner. Door deze

overname kunnen we ons nog beter profileren als onestopshop voor IT-uitdagingen rond hardware, netwerken, cybersecurity en flexibele bedrijfssoftware.”

Bij Initeam werken 34 mensen. All Automation Service stelt 10 IT-specialisten tewerk. “Dankzij deze acquisitie kunnen we kennis delen binnen onze verschillende expertisegebieden, wat onze klanten alleen maar ten goede zal komen. We kunnen nu ook gezamenlijk onderhandelen met externe partners, wat positieve gevolgen zal hebben voor onze aankooppolitiek. Daardoor kunnen we bovendien een breder producten- en dienstenaanbod voorstellen en

onze marktpositie in België en Nederland verbeteren.” Beide ondernemingen blijven actief op hun huidige vestigingsadressen, met veel autonomie en onder de huidige namen. “Onze merken zijn gevestigde waarden in de markt, het zou zonde zijn daaraan te raken”, besluit Igor Faccioli.

(JM - Foto Kurt)

www.initeam.com

VERHOOG JE BEREIK

85% + 64% + 26 %

BIJ DE WEST-VLAAMSE ONDERNEMINGEN

Dit magazine heeft het hoogste bereik (85%) bij West-Vlaamse ondernemingen, blijkt uit de recentste Kaderledenstudie. Daarnaast geven 64% van de bedrijfsleiders en kaderleden het magazine ook door aan hun medewerkers. In 26% van de bedrijven wordt het magazine zelfs gedeeld met de bezoekers.

Meesurfen op dat succes? Contacteer Sven Van Ryckeghem voor publiciteit op maat. sven.vanryckeghem@voka.be

Igor Faccioli en Patricia Vandelanotte.

Robaws wint prestigieuze Deloitte-award

Waardering doet deugd, zeker als daar een knappe onderscheiding aan vast hangt. Bij Robaws, gelegen in Zwevegem, weten ze sinds kort hoe dat voelt. Het team rond zaakvoerder Michaël Van Robaeys was in de wolken met een bekroning van Deloitte en haalt onder meer daaruit verse

“Eind oktober kregen we het heuglijke nieuws dat we de Deloitte Fast 50 Award hadden gewonnen in de categorie Enterprise Software”, verduidelijkt marketingmanager Letitia Dewaele. “Voor die onderscheiding kom je alleen in aanmerking als je omzetcijfer significant is gestegen. Het is plezant om vast te stellen dat de markt zich bewust is van het mooie groeiverhaal dat we aan het schrijven zijn en dat we uiteraard willen voortzetten.”

Robaws bedient bouwondernemingen uit 5 nichemarkten (aannemers; installatiebedrijven; dakwerkers; specialisten in grond-, weg- en waterbouw; afwerking) met een volledig zelf ontwikkeld ‘all in one’-pakket. “Onze software is integraal op de eindgebruiker gericht”, pikt marketingdirecteur

Robbe Lammerant in. “Het systeem leent zich voor de opmaak van offertes,

werkbonnen. Wie vandaag onze oplossing aankoopt, kan er morgen mee starten. Klanten krijgen er een goed onderbouwd boardingpakket bij, waarbij ze op een heel interactieve manier met een opleider aan de slag gaan om het systeem vlot en snel onder de knie te krijgen. Uiteraard zorgen we ook nadien op alle mogelijke manieren nog voor gepaste ondersteuning.”

Ook in Nederland

De Deloitte Fast 50 Award bekroont het verleden, maar Robaws kijkt natuurlijk ook naar de toekomst. “Nadat onze oplossing in België al goed ingeburgerd geraakte, veroveren we ook in Nederland een groter deel van de koek. Dat danken we onder meer aan partnerships met partijen die heel goed de noden van die markt kennen, want die verschillen wel van de Belgische. Zo staat de Nederlandse bouwsector bijvoorbeeld al een stuk verder op vlak van digitalisering. Onze oplossing kan een meerwaarde betekenen voor iedere onderneming die de ambitie koestert om inzake kwaliteit en omzet een stap vooruit te zetten.”

Blokkestraat 41B, 8550 Zwevegem— 056 22 22 29— info@robaws.be www.robaws.be

motivatie om ook in Nederland verder door te breken met allesomvattende software voor diverse soorten bouwondernemingen. calculatie, facturatie, planning, project- en voorraadbeheer en digitale
PUBLIREPORTAGE

ECS bekroond voor ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen

ECS uit Zeebrugge verwierf het internationale EcoVadis Platinum Label voor het integreren van de duurzaamheid en corporate social responsibility in de bedrijfs- en managementsystemen. Tegelijk werd de marktleider in intermodale logistiek door Multimodaal.Vlaanderen bekroond tot Baanbreker en nadert de voltooiing van een bijkomend spoorgebonden magazijn.

Nadat ECS eerder al het Silver en Gold Label ontving van internationaal duurzaamheidsbeoordelaar EcoVadis, werd de marktleider op het vlak van intermodale logistiek uit Zeebrugge nu beloond met het Platinum Label. Dat betekent dat ECS zich mag rekenen tot de beste 1% van alle beoordeelde bedrijven binnen de sector post-, koeriers- en multimodaal vrachtvervoer. De erkenning kwam er op basis van de geleverde inspanningen op het vlak van duurzamer transport, alsook de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025.

CEO Philippe Mathieu is trots. “Het bevestigt de kracht van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie met horizon 2025. Daarin streven we naar een duurzame en efficiënte transitie van het weg- naar spoortransport. Het spoorvervoer biedt onze klanten een alternatief, terwijl het tegelijkertijd de CO2-uitstoot vermindert. We zijn ons ervan bewust dat er in dit logistieke verhaal nooit 0% CO2-uitstoot zal zijn. Daarom streven

“We streven naar zo weinig mogelijk overbodige uitstoot, door in te zetten op duurzaamheid en efficiëntie.”

we naar zo weinig mogelijk overbodige uitstoot, door in te zetten op duurzaamheid en efficiëntie.”

Uitbreiding van 82.000 palletplaatsen ECS beschikt onder meer over 3 spoorverbonden magazijnen. Bovendien opent in april 2023 in Zeebrugge een nieuw spoorverbonden hoogstapelmagazijn de poorten. Daarvoor won ECS de prijs van ‘Baanbreker’ in de categorie spoor van Multimodaal.Vlaanderen. De bestaande op-

slaginfrastructuur wordt met 82.000 palletplaatsen uitgebreid, goed voor een totaal van 220.000 palletten in de spoorgebonden magazijnen in het netwerk van ECS. Vandaag verloopt 30% van het goederentransport van ECS via het spoor en tegen 2030 ligt de ambitie op 65%. ECS haalde het in de verkiezing vóór Audi Brussel.

Philippe Mathieu: “We combineren een strategisch intermodaal netwerk, kosteneffectieve supplychainoplossingen en professionele inklaringsdiensten om de meest duurzame en betrouwbare logistiek te bieden, waarbij onze klanten centraal blijven staan. Wij noemen dat ‘CSR Logistics’: creating sustainable reliable logistics. We investeren volop in automatisering en digitalisering om zo efficiënt mogelijk aan logistiek te doen. Door een optimale planning op basis van data-analyse en artificiële intelligentie, wordt het transport van lege containers beperkt. Als gevolg wordt minder onnodige CO2 uitgestoten én kan een tekort aan containers beperkt worden. Door in te zetten op dubbele ladingstapeling en optimale consolidatie, reduceerden we sterk het aantal vrachtwagentransporten.”

In 2021 werden 2,5 miljoen containers vervoerd, waarbij 62 miljoen kilometer via het spoor werd afgelegd en 233.000 ton CO2-uitstoot vermeden werd ten opzichte van 2020. Ook innovatieve projecten zoals de in 2020 opgestarte inhouse douanedienst dragen verder bij tot de CSR-missie. In 2021 werden 268.043 uitvoeraangiften en 271.998 invoeraangiften geautomatiseerd afgehandeld.

(RJ - Eigen foto)

BEDRIJVEN ― 22

De 17 Sustainable Development

Goals van de Verenigde Naties worden wereldwijd ingezet als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In deze rubriek stellen we telkens een andere SDG voor. SDG 4 draait rond kwaliteitsonderwijs. De centrale boodschap: “verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen”. SDG 4.4 wil tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.

Bouwonderneming Verstraete.team in Roeselare is actief binnen 4 businessunits. “Met onze afdeling bouw realiseren we grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten, zoals appartementsgebouwen, woonzorgcentra en kantoorgebouwen. Zo hebben we onder meer de nieuwe brouwzaal voor brouwerij Omer Vander Ghinste mogen bouwen”, zegt Stefaan Vandevyvere.

Daarnaast staat Verstraete.team ook gekend voor de houtafdeling. “We hebben een eigen schrijnwerkerij, met massief hout als specialisatie. Het maakt ons een ideale partner voor totaalrenovatieprojecten met een belangrijk aandeel aan hout in verwerkt. Zo zijn we op dit moment bezig met de renovatie van een kapel met klooster in Brugge.” Uit die 2 businessunits vloeien ook nog 2 andere afdelingen voort: Verstraete Immo is de projectontwikkelaar voor de bouwprojecten die het realiseert, en met Verstraete Zorg worden gerealiseerde zorgprojecten zoals serviceflats in goede banen geleid.

Krapte

Het bedrijf stelt een 100-tal mensen tewerk. “Ook wij voelen de krapte op de arbeidsmarkt. Het is niet evident om voldoende goede werkkrachten te vinden”, zegt Vande-

Verstraete.team werkt mee aan kwalitatief onderwijs met eigen opleidingscentrum

vyvere. Daar wil het bedrijf met een eigen opleidingscentrum verandering in brengen. “Op onze eigen site hebben we een terrein van zo’n 1.500 m2 ingericht als werfzone, om er enkele concrete bouwmethodieken op te stellen. Je vindt er bekistingspanelen, een trapconstructie, houtskeletbouw, gewelven,…” Alle leerlingen van de bouw- en houtopleidingen uit de regio worden er uitgenodigd om in een échte werfomgeving kennis te maken met die specifieke bouwtoepassingen. “Als er een groep langskomt, zorgen we dat er iemand van onze mensen vrij is om uitleg te geven en om te tonen hoe je die constructies moet plaatsen.”

Het idee van het opleidingscentrum kwam in eerste instantie vanuit een ‘rekruteringsperspectief’. “Door leerlingen bouw en hout al tijdens hun opleiding met ons bedrijf in contact te brengen, hopen we

hen na hun studie aan te kunnen trekken als werkkracht. Het lijkt alvast te lukken: we krijgen hierdoor meer stageaanvragen binnen.” Maar met het opleidingscentrum wil Verstraete.team ook het onderwijs en de branche in het algemeen ondersteunen. “Scholen hebben niet altijd de middelen en de ruimte om een dergelijke praktijkervaring te kunnen voorzien. Wij kunnen dat wel. Bovendien organiseren we ook regelmatig netwerkmomenten voor vakleerkrachten, zodat ook zij ons bedrijf leren kennen en op de hoogte blijven van de nieuwigheden in de stiel.” (JM – Foto Kurt)

Meer weten? Contacteer ons gerust via 0476 02 59 42 of duurzaamondernemen.wv@voka.be

BEDRIJVEN ― 23
BEDRIJFSCASE Stefaan Vandevyvere en Toon Declercq.

Sanctorum&Co

Verhoogde investeringsaftrek van 25% loopt binnenkort ten einde

Hebt u investeringen gepland, voldoen ze aan alle toepassingsvoorwaarden en vallen ze niet onder de uitsluitingen? Als u ze nog dit jaar doet, dan kan u nog genieten van het huidige voordelige stelsel van de investeringsaftrek van 25%. Eén van de tijdelijke maatregelen tijdens de coronacrisis was de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Eind dit jaar loopt de maatregel af.

Basispercentage gewone investeringsaftrek tijdelijk verhoogd

• In 2020 werd het tarief van de gewone investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 door zelfstandigen of kmo’s.

• De gewone investeringsaftrek voor investeringen tot 31 december 2021 die bij gebrek aan voldoende belastbare winst niet benut kon worden, was overdraagbaar naar de 2 volgende belastbare tijdperken (2022 en 2023). Normaal gezien is zo’n overdracht slechts 1 jaar mogelijk.

Gevolgen van de tijdelijke verhoging Het gaat hier om een tijdelijke maatregel. Na 31 december 2022 geldt een gewone investeringsaftrek aan het basistarief van 8%.

Wil u toch nog genieten van de verhoogde investeringsaftrek van 25%? Dan loont het de moeite na te gaan of u uw toekomstig geplande investeringen misschien kan vervroegen. Uiteraard moet dat economisch opportuun zijn.

Vanuit fiscaal standpunt gaat u best na of de investeringsaftrek wel zo goed mogelijk benut is. Is er sprake van een verlies van het boekjaar, dan kan u de investeringsaftrek bij gebrek aan voldoende belastbare basis niet volledig (of geheel niet) benutten. U moet hem overdragen, wat voor investeringen die in 2022 zijn gebeurd slechts 1 jaar kan. Is er sprake van overgedragen fiscale verliezen uit vorige belastbare tijdperken terwijl er een winst van het boekjaar is, dan is het wel mogelijk om de investeringsaftrek aan te wenden. De investeringsaftrek heeft voorrang op de overgedragen fiscale verliezen. De gewone investeringsaftrek en de notionele interestaftrek mogen niet in eenzelfde aanslagjaar toegepast worden, maar in de

meeste gevallen zal de toepassing van de gewone investeringsaftrek voordeliger zijn.

Toepassingsvoorwaarden gewone investeringsaftrek

Basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de gewone investeringsaftrek moeten de volgende basisvoorwaarden cumulatief vervuld zijn. Het moet gaan om investeringen:

• door natuurlijke personen die winsten of baten behalen of kmo’s;

• in materiële of immateriële vaste activa die afschrijfbaar zijn over een periode van minstens 3 jaar;

• die in België werkelijk en uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid dienen;

• en die tijdens het belastbaar tijdperk in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.

Basisuitsluitingen

Sommige investeringen zijn onweerlegbaar uitgesloten van de toepassing van de investeringsaftrek.

• Investeringen in vaste activa die niet uitsluitend dienen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

• Investeringen in vaste activa die niet afschrijfbaar zijn, zoals terreinen, of waarvan de afschrijving gespreid is over minder dan 3 belastbare tijdperken.

• Investeringen in activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik aan een derde over te dragen, maar niet als het gebruiksrecht overgedragen wordt aan een belastingplichtige die dezelfde investeringsaftrek zou kunnen genieten.

• Investeringen in personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, met inbegrip van de zogenaamde

‘onechte’ lichte vrachtauto’s die door de fiscus met een personenwagen worden gelijkgesteld en niet aan de voorwaarden van een lichte vrachtauto voldoen.

Stel geplande investeringen niet uit tot 2023

Een investering van 100.000 euro die nog in 2022 gebeurt, leidt tot een investeringsaftrek van 25.000 euro, wat aan het normale tarief vennootschapsbelasting (25%) een belastingbesparing van 6.250 euro oplevert. Gebeurt diezelfde investering pas in 2023, dan zal de investeringsaftrek slechts 8.000 euro bedragen en de belastingbesparing slechts 2.000 euro. Het loont de moeite uw investeringsplannen nog eens te bekijken.

Frank Sanctorum en Elke Sanctorum, Sanctorum & Co BV

www.sanctorum-co.be

SANCTORUM & CO BV

Elfde Julistraat 229, 8530 Harelbeke 056/71 07 54 - harelbeke@sanctorum-co.be

BAETE, FRIMOUT, SANCTORUM & CO BV

Kerkplein 18, 8800 Rumbeke 051/21 07 77 - rumbeke@sanctorum-co.be

ONDERNEMERS&CO ― 24

Belexa Advocaten

Mag ik weigeren te verkopen?

Sinds augustus 2020 wordt verkoopweigering onder bepaalde omstandigheden uitdrukkelijk bij wet verboden. Betwisting hierover wordt beslecht zoals in kortgeding. Een commentaar bij een van de eerste uitspraken in hoger beroep.

De feiten

De klager was handelaar in bouwmaterialen. Hij beklaagde zich over het feit dat hij gewapende welfsels in beton en voorgespannen welfsels niet kon aankopen bij een bepaalde groothandelaar, die weigerde aan hem te verkopen. De klager wou specifiek bij die groothandelaar aankopen doen, omdat hij daar sneller kon worden beleverd met lagere transportkosten. Die specifieke groothandelaar was voor de klager de meest rendabele contractspartij, en door bij hem aan te kopen zou hij zijn winstmarge kunnen maximaliseren. Maar die groothandelaar weigerde aan hem te verkopen...

De toepasselijke wetgeving

De wet verbiedt in hoofde van één of meer ondernemingen misbruik te maken van een ‘positie van economische afhankelijkheid’ waarin één of meerdere ondernemingen zich bevindt, waardoor de mededinging kan worden aangetast op de betrokken Belgische markt of op een wezenlijk deel daarvan.

Er kan volgens de wet sprake zijn van misbruik bij:

• het weigeren van een verkoop, een aankoop of van andere transactievoorwaarden;

• het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden;

• het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers;

• het toepassen ten opzichte van economische partners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmee nadeel berokkenend bij de mededinging;

• het feit dat het sluiten van

overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld aan het aanvaarden door de economische partners van bijkomende prestaties, die naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.”

Om van een verboden praktijk te kunnen spreken, moeten aldus drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

• de klager moet zich bevinden in een positie van economische afhankelijkheid;

• de wederpartij dient van deze positie van economische afhankelijkheid misbruik te maken;

• door het misbruik wordt de mededinging op de Belgische markt of een onderdeel ervan aangetast.

De beoordeling

In voormelde casus heeft het Hof van Beroep Antwerpen geoordeeld dat de klager zich helemaal niet in een positie van “economische onafhankelijkheid” bevond nu de klager die welfsels ook elders kon inkopen aan redelijke voorwaarden. Het loutere feit dat de bewuste leverancier voor de klager de “meest rendabele contractspartij” is, houdt volgens het Hof niet in dat de klager zich in een positie van “economische afhankelijkheid” zou bevinden nu de klager weldegelijk voldoende toegang tot de markt van de welfsels had.

Het Hof merkte daarbij trouwens ook op dat de verkoopsweigering evenmin kadert in een bredere strategie van de verkoper om de klager uit de markt te weren.

Bij gebreke aan een positie van “economische onafhankelijkheid” kan natuurlijk geen sprake zijn van “misbruik” op een wijze die “een aantasting” zou

inhouden van de mededinging op de Belgische markt of onderdeel daarvan.

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de klager zich naast voormelde wetsbepaling ook nog beriep op de rechtsfiguur van het “rechtsmisbruik” dat hij weerhield in hoofde van diens leverancier. Waar het Hof weliswaar aanvaardde dat “een mededinging beperkende gedraging” dient te worden verboden wanneer deze gedraging rechtsmisbruik oplevert, werd in dit specifieke geval geen rechtsmisbruik weerhouden. Naar aanleiding van haar marginale toetsingsrecht, achtte het Hof het immers niet afdoende door de klager bewezen dat de verkoopweigering een kennelijk onevenwicht zou hebben gecreëerd tussen de wederzijdse belangen van de leverancier en de klager.

ONDERNEMERS&CO ― 25
Wij zijn advocaten, maar vooral raadgevers.
belexa.be

“Ik geef mijn passie graag door”

Een eenvoudige jongen van net geen 40 uit de Westhoek, die dit jaar werd bedacht met 3 sterren, de hoogste onderscheiding in de horecasector: dat moet Tim Boury zijn. Achter het naar hem genoemde restaurant, dat hij runt met vrouwlief Inge en broer Ben, gaat een flinke kmo schuil met een 25-tal personeelsleden. Tim Boury combineert zijn functies als CEO en meesterkok aardig, maar het werkwoord zweven staat niet in zijn woordenboek.

INTERVIEW ―
INTERVIEW ―

Het is iets dat vaak gezegd wordt: “je wordt zus of zo geboren”. Dat geldt zeker voor een vak. Durft u ook in uw geval te spreken van een roeping?

Tim Boury: “Dat zou ik niet meteen zeggen. Ik zou eerder spreken over een late roeping. In mijn jeugd had ik wel een zekere interesse voor wat er in de keuken gebeurde. De taarten van mijn grootmoeder konden me bijvoorbeeld wel bekoren, maar ook niet meer dan dat. Ik denk dat het allemaal gegroeid is toen ik aan de Hotelschool in Koksijde het vak leerde. Daar is ook de goesting ontstaan om steeds beter te doen.”

Vandaag is uw passie voor topkwaliteit uw handelsmerk. Maar elke dag voor het hoogste en het beste gaan, is ook een hele opgave. Hoe kan u zich elke dag opnieuw opladen?

Tim Boury: “U zal dat misschien eigenaardig vinden, maar elke dag is anders: andere kruiden, andere ingrediënten, andere grondstoffen, ander seizoen, andere klanten. Deze middag zijn er dat 57 en ze komen met hoge verwachtingen. Dan laadt een mens zich als het ware vanzelf op. Ik haal mijn drive vooral uit het creëren van wat eerder nog niet is uitgevonden. Daar kan je quasi eindeloos mee doorgaan.”

Ben Boury: “Met Boury proberen we garant te staan voor een unieke branding, niet alleen in het bord zelf, maar ook qua beleving in de zaak. Elke keer anders proberen te zijn: daar draait het om.”

Er is in de wereld van de betere restaurants al enkele jaren een trend naar koken op basis van lokale producten. Hoe vult Boury dat in de praktijk in?

Tim Boury: “Het is een concept waarin ik absoluut geloof. Kaas, de kruiden, de tomaten, de eieren, de jonge sla, de bieten en ga zo maar door: we hebben overal onze eigen leveranciers gezocht en gevonden met landbouwbedrijven die ons exclusief beleveren. Voor ons geldt er maar één norm: het moet top zijn. Het gevolg is dat ook de producenten zelf steeds meer zijn gaan streven naar het allerbeste. Noem dat maar kruisbestuiving. De tijd dat alles uit

het buitenland moest komen, ligt grotendeels achter ons, maar ook niet helemaal. Want lokaal kopen, betekent daarom nog niet dat alles enkel en alleen afkomstig kan zijn uit een straal van pakweg 25 kilometer rond Roeselare. We hebben ook leveranciers in Limburg, en als we in Noord-Frankrijk topproducten vinden, dan komen die evenzeer in huis.”

Een derde ster krijgen: wat doet dat met een mens en wat deed dat voor de zaak?

Tim Boury: “Mij persoonlijk gaf het een enorme boost en het schenkt nog een pak meer vertrouwen in ons eigen kunnen. Maar we blijven steeds met de voetjes op de grond. Het voelt wat raar aan om plots tussen collega’s te staan van het allerhoogste niveau. Ook voor het restaurant is het overweldigend: iedereen wil erbij zijn. We hebben ons reservatiesysteem moeten aanpassen. Vandaag kan je tot maximaal 4 maanden vooraf een tafel boeken, niet verder. Bedoeling is om toegankelijk te blijven.”

Is dit ook een beetje een ‘cherchez la femme’- en ‘cherchez le frère’-verhaal?

Tim Boury: “Zeker weten. Inge is de ideale gastvrouw, het eerste contact voor de klanten. Ze is ook verantwoordelijk voor het aankleden van de zaak en houdt de bediening de hele tijd in het oog. Mijn broer Ben buigt zich dan weer over de financieel-administratieve kant. Zonder hen zou het niet lukken.”

Het leeuwendeel van de klanten bestaat uit ondernemers. Hoe ervaart u de omgang met hen?

Tim Boury: “Het directe contact met de klant, het uitwisselen van ervaringen en het delen van inzichten, zorgen ook bij mij voor de allergrootste voldoening. Ik heb ongelooflijk veel geluk om over dergelijk cliënteel te mogen beschikken en heb in de loop der jaren heel veel mogen leren van hen. Niet alleen als chef maar ook als ondernemer. Ondernemen is bezig zijn met de vraag: ‘hoe kan je groeien zonder aan kwaliteit in te boeten?’. Ik ben erg dankbaar dat ik inzichten mag krijgen van ondernemers.

“Ondernemen is bezig zijn met de vraag: ‘hoe kan je groeien zonder aan kwaliteit in te boeten?’.”

Ik sta overigens open voor elk contact: ook van pakweg mijn loodgieter heb ik al veel mogen opsteken.”

Ben Boury: “Wat ook mooi is aan West-Vlaamse ondernemers: ze zijn weerbaar, gaan niet zo graag aan de klaagmuur staan, ook niet als het eens wat minder gaat. Wij zijn ook van die strekking.”

Ondernemer zijn in de horeca, het is en blijft een hele opgave. Hoe zwaar ervaart u dat op uw nog altijd jonge schouders?

Tim Boury: “Heel zwaar, ik zal dat niet verbergen. Vergeet niet dat er hier 25 mensen mee aan de slag zijn. Dat zorgt voor druk én veel verantwoordelijkheid. Het zijn hoofdzakelijk jonge mensen. Van mij wordt verwacht dat ik hen aanstuur en begeleid tot het gewenste niveau. Neen, gemakkelijk is dat niet.”

De laatste jaren zagen we wel meer grote chefs afhaken, door het te belastende werk en de te grote druk. Begrijpt u dat?

Tim Boury: “Jawel. Je wordt soms geleefd. Ik heb dat ook al ondervonden, maar mijn passie heeft er nooit onder geleden. De derde ster heeft ook in mijn geval voor bijkomende stress gezorgd. De verwachtingen zijn zo groot. Maar aan de reacties te oordelen maken we onze uitdaging nog elke dag waar. Met een persoonlijke trainer probeer ik ook fysiek op punt te blijven. Dat lijkt me nodig.”

Welk soort leider gaat er in u schuil? Hoe motiveert u uw medewerkers?

Tim Boury: “Ik denk spontaan aan 2 van mijn motto’s: zorg dat je jezelf bent en trek voor niets je neus op. Als het nodig is, ga ik mee op de vrachtwagen staan om producten te lossen, doe ik de afwas of schrob ik mee de vloer. De beste CEO is toch hij die zelf het voorbeeld geeft, niet? Daarnaast zijn er natuurlijk ook de teambuildingactiviteiten. Maar dat kunnen evenzeer studiereizen zijn om bijvoorbeeld een wijnstreek beter te leren kennen. Dat motiveert.”

Ben Boury: “Zoals het ook motiveert om geen overbelaste agenda op te leggen. Hier wordt 4 dagen op 4 keihard gewerkt. Op zondag, maandag en dinsdag zijn we off. Dan kunnen de batterijen van iedereen weer optimaal opgeladen worden.”

Als we heel even de advocaat van de duivel mogen zijn: bent u dan ook niet dagelijks bezig met het opleiden van uw concurrenten van morgen?

Tim Boury: “Dat klopt helemaal, en so

28
INTERVIEW ― ―

what? Ik vind daar ook iets moois aan: anderen beter maken, anderen een toekomst helpen verschaffen door je eigen passie door te geven.”

Hoe zwaar weegt de administratieve molen voor een kmo als Boury?

Tim Boury: “Mijn broer Ben is terzake mijn toeverlaat.”

Ben Boury: “Net als bij Tim het geval is, wil ik ook dat alles administratief, financieel en qua personeelsbeheer perfect in orde is. Pas als dat het geval is, heb je rust in je hoofd, en dat heb ik. De regels inzake milieu of waterbeheer en de voorschriften van de overheid: het is me inderdaad wel wat. Je hoort me niet zeggen dat het allemaal niet zinvol is. Maar kan je al die lettertjes in de praktijk wel over de hele lijn toepassen? Wie eerlijk is, moet toegeven dat dat niet altijd mogelijk is. Ik geef een voorbeeld: bij alle ‘machines’ die in de keuken staan, moet je volgens de Externe Dienst voor Preventie en Welzijn op het Werk ook altijd de voorschriften zichtbaar aanbrengen, zodat iedereen ze kan lezen. Oké, dat gebeurt. Maar of iedereen die info ook heeft gelezen, is nog maar de vraag.”

Nu we toch bij de overheid zijn beland: heeft ze haar rol gespeeld in de coronacrisis?

Tim Boury: “Jawel hoor. Ik durf zelfs te zeggen dat de horeca absoluut ‘verwend’ is geweest qua steun in moeilijke tijden. De Vlaamse overheid verdient terzake werkelijk alle lof. Hoe anders is het er aan toegegaan in Brussel en Wallonië. Hopelijk beseft iedereen dat.”

Wat deed corona met een van de passie voor zijn fornuis overlopende meesterkok?

Tim Boury: “Ik snapte niet dat alles dicht moest. Het leek wel sciencefiction. Ik ontdekte plots een ander leven, iets rustiger. Ik ging al eens fietsen, stel je voor. Maar we hebben ook snel het geweer van schouder veranderd en ingespeeld op wat de markt toen vroeg, met onder meer take-away maaltijden, of à la carte schotels. Ik heb van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om de nodige infrastructuurwerken uit te voeren aan het huis. Maar corona betekende ook stress, onzekerheid en vooral veel vragen: hoe lang zal dit nog duren?”

Iedereen heeft nu de mond vol over de crisis.

Tim Boury: “Aan de energierekeningen te

De keuken van Tim Boury is een toonbeeld van eigentijdse gastronomie, aldus de MICHELIN Gids. Hij wordt geroemd voor zijn minutieuze creaties met een mix van klassieke diepgang en creatieve schwung. Met zijn 3 sterren behoort het restaurant tot de wereldwijde culinaire top.

zien, is het inderdaad crisis. Ik prijs me gelukkig dat ik jaren geleden al met zonnepanelen heb gewerkt. Als er zich problemen stellen, moet je oplossingen zoeken en dat hebben we gelukkig tijdig gedaan.”

Ben Boury: “Ook de indexaanpassing van de lonen zal iedereen aan den lijve ondervinden. Wij stellen gelukkig vast dat we aan de vraagzijde voorlopig niets ondervinden van die crisis. Het zal moeten blijken of dat zal blijven duren.”

Waarvan kan u nog dromen? Een verhaal schrijven in het buitenland, zoals uw streekcollega Kobe Desramaults momenteel doet in Sicilië?

Tim Boury: “Ik denk dat dat niet meteen aan mij is besteed. Ik houd meer van de standvastigheid. Geef mij maar mijn vaste stek in West-Vlaanderen. Hier voel ik me

goed en dat zal hopelijk ook zo blijven in de toekomst. Ik wil hier de zaak mooi blijven uitbouwen en er de vruchten van plukken.”

We staan voor een nieuw jaar. Wat mogen we u toewensen? En wat wenst u West-Vlaanderen toe?

Tim Boury: “Ik hoop dat we met de hele maatschappij sneller dan algemeen verwacht terug naar normaal kunnen evolueren. Voor mezelf denk en hoop ik op wat meer mentale rust en op (nog) meer quality time met de kinderen. Zakelijk wil ik de organisatie nog elke dag beter maken, zodat ik me ook niet meer dood hoef te ergeren aan kleine zaken die wel eens fout lopen.”

Het is u namens Voka West-Vlaanderen van harte toegewenst!

Cambien - Foto’s Stefaan Achtergael)

INTERVIEW ― 29
“Geef mij maar mijn vaste stek in West-Vlaanderen. Hier voel ik me goed.”

DOSSIER business lifestyle

toegankelijk maken voor een breder publiek”

DOSSIER ― 30
“Kunst
Jan, Louise Simaey en Sonja Crevits.

Kunsthuis Gardeco Objects opent eerste flagshipstore in Australië

Op een dag vind je de job van je leven, en die brengt je naar alle uithoeken van de wereld. Dat is min of meer wat de familie Simaey uit Zedelgem momenteel beleeft. 23 jaar nadat Jan Simaey en echtgenote Sonja Crevits Gardeco Objects opstartten, mochten ze een eerste flagshipstore nabij Sydney openen.

Een eigen zaak starten was altijd al de droom van Jan Simaey en Sonja Crevits. “Op zoek naar een geschikt businessmodel, bezochten we heel wat internationale beurzen. Daaruit bleek dat de markt vragende partij was voor een nichespeler in de kunstsector die kunst en designobjecten toegankelijk maakt voor een breder publiek.”

Aanvankelijk mikte Gardeco (afkorting voor Garden Decoration) uitsluitend op hoogwaardige outdoor kunst. “In functie daarvan zijn we partnerships gestart met talrijke internationale kunstenaars. Na verloop van tijd integreerden belangrijke Italiaanse merken, zoals Minotti en Poliform, onze kunstobjecten in hun showrooms. Op vandaag bestaat de collectie zowel uit outdoor als indoor collecties. Daardoor dekte de vlag eigenlijk de lading niet meer, maar een communicatieonderzoek wees uit dat onze naam internationaal al dermate was ingeburgerd, dat het zeer zinvol was om die te behouden. We hebben er wel de baseline ‘Take part in our art’ aan toegevoegd.” Anno 2023 verdeelt Gardeco Objects het werk van circa 35 internationale kunstenaars via partners wereldwijd. “Zowat 80% van onze omzet halen we uit export, waarvan 45% buiten Europa. Elk van onze partners krijgt een bepaalde regionale ex-

clusiviteit, op voorwaarde dat onze creaties mooi in hun totale aanbod zijn geïmplementeerd. Bovendien bestaat een deel van de collectie uit gelimiteerde edities. Zo zijn de bronzen beelden beperkt tot 49 of 75 stuks.” Ook in eigen land maakten Jan, Sonja en hun team werk van een uitgebalanceerd dealernetwerk, met partners in alle provincies.

Woollahra

Met Richard Haigh, de drijvende kracht achter het Australische highend-interieurconcept Parterre, werkt Gardeco Objects al 18 jaar samen. “Richard is een hele goede partner. Jarenlang heeft hij onze collecties stijlvol ingebed tussen andere creaties, zoals outdoor meubilair en antiek. Gaandeweg groeide het idee om een exclusieve shop voor onze collecties uit de grond te stampen. Toen er een pand vrijkwam in Woollahra (ten oosten van Sydney, nvdr) en we na onderhandelingen een interessante huurprijs konden bedingen, kwam het project in een stroomversnelling terecht. Het concept voor de showroom gallery is dus historisch gegroeid.”

Het concept van de flagshipstore werd volledig in Zedelgem bepaald. “Het is belangrijk dat de look and feel in Woollahra overeenstemt met de huisstijl van onze showroom in Zedelgem. Daarom hebben we inderdaad alles uitgetekend op ons hoofdkwartier en vervolgens alle elementen per container naar Australië verscheept, waar alleen nog de montage moest gebeuren. Het zou tof zijn later nog meer dergelijke exclusieve shops te creëren, maar we gaan er niet actief naar op zoek, al zijn er wel opportuniteiten in Melbourne en China.”

‘Op zijn Australisch’

Tijdens de opening in november kon Jan merken dat het concept best in de smaak valt. “We kregen er heel wat interieurdesigners, architecten en andere Parterre-klanten over de vloer. Het was een tof en informeel evenement, helemaal op zijn Australisch: die mensen hebben de Angelsaksische flegmatiek, zijn heel down to earth en kwamen graag van de sfeer proeven.”

Hoewel ook de kunstsector enigszins lijdt onder de huidige economische conjunctuur, zal Gardeco Objects in 2022 toch verder groeien. “De retailmarkt kraakt inderdaad harde noten, maar onze expansie situeert zich vooral in de projectmarkt. Zo scoren onze creaties bijvoorbeeld sterk bij interieurdesigners uit London, Dubai, Shanghai en Miami. De komende jaren is het vooral de bedoeling om ons dealernetwerk in 70 landen geleidelijk aan te optimaliseren en om dochter Louise, die anderhalf jaar geleden in het bedrijf kwam, verder in de zaak te integreren. Zij neemt nu al de communicatie en marketing op zich en doet verkoopervaring op in Duitstalige landen.” Gardeco Objects is de rechtstreekse werkgever van een vijftiental mensen in Zedelgem. Onrechtstreeks werken nog tientallen mensen in internationale kunststudio’s voor de onderneming. (BVC - Foto DD)

www.gardeco.eu
JAN
DOSSIER ― 31
“Zowat 80% van onze omzet halen we uit export, waarvan 45% buiten Europa.”
SIMAEY EN SONJA CREVITS

Top Interieur Izegem, Ambachtenstr. 6 (Rijksweg) www.topinterieur.be Ma-vr 09u30 tot 18u30, za 10u tot 18u30, zon 13u30 tot 18u30. Gesloten op donderdag.

Thuis in gezelligheid.

“We lanceren innovaties pas als we er 100% klaar voor zijn”

Imagilights beleeft explosieve groei met draadloze tafelverlichting

Een strak afgelijnd businessplan, met als motor een professionele back-up inzake kwaliteit en service, is de belangrijkste factor achter het succes van Imagilights. Het bedrijf uit Deerlijk kwam in 2011 op de markt en is intussen in 113 landen actief. De fabrikant van draadloze tafelverlichting overweegt ook andere nicheproducten in het assortiment op te nemen.

Xavier Sagaert is sinds jaar en dag actief in verschillende industrieën. “Op zoek naar een nieuwe uitdaging, besloot ik me te focussen op verlichting. Dat was ergens een stap in het onbekende, maar tegelijk wel een grote interesse van mij. Vanaf 2009 hebben we 2 jaar lang in de schaduw gewerkt: eerst om de oplaadmethode te ontwikkelen en op punt te zetten, vervolgens om de armaturen zelf te ontwerpen. We concentreren ons op draadloze ledtechnologie. Initieel deden we dat voor een breed gamma aan binnen- en buitenverlichting, vandaag richten we ons volledig op indoor en outdoor tafelverlichting.”

Het is geen toeval dat Sagaert Imagilights pas in 2011 lanceerde. “Ik vind het extreem belangrijk dat klanten vanaf dag één een beroep kunnen doen op een geoptimaliseerde back-up qua kwaliteit en service. Elk van onze medewerkers in Deerlijk weet al sinds de sollicitatie dat wij ieder probleem van klanten met de glimlach omarmen en vandaag nog behandelen. Samen met de hoogwaardige kwaliteit van de producten, is dat de voornaamste reden waarom we een prima reputatie genieten en klanten onze belangrijkste ‘reclamebronnen’ zijn.”

Opladen op sokkel

Het team van Sagaert ontwerpt de armaturen zelf, de productie gebeurt in China. “Dat doen we volledig in eigen beheer. Door in Deerlijk over een grote voorraad van

alle componenten te beschikken, kunnen we hier vlot en professioneel de montage verzorgen en gaat elke bestelling uiterlijk 12 tot 48 uur later al de deur uit. Op die manier bedienen we zowel architecten als de horeca. Bij grote ketens zoals Four Seasons, Club Med, Ritz-Carlton, Hilton en Bulgari zijn we kind aan huis geworden. Die mensen zijn fan van onze technologie, waarbij een lamp gedurende 7 à 8 uur wordt opgeladen op een sokkel, waarna ze heel lang (tot 40 uur) kan branden. Onze klanten hebben dus stekkers noch kabels nodig, zijn verzekerd van lang en veel licht én hoeven zich niet het hoofd te breken over welke opties ze eventueel willen bijnemen, want alles (verschillende lichtkleuren, dimmogelijkheid,…) is standaard al inbegrepen.”

Door de verschillende collecties, elk met aparte prijsniveaus, kan Imagilights zowel de kleine pizzeria als het luxueuze ster-

renrestaurant bedienen. Imagilights kent een gemiddelde jaarlijkse groei van 20%. “Alleen gedurende de eerste 3 coronamaanden beleefden we een korte terugval in omzet. In 2021 stegen we met 58%, in 2022 met 35%. Wij spitsen ons verder toe op tafelverlichting en de ontwikkeling van muur- en hangverlichting, maar zullen die pas lanceren als we dat op dezelfde professionele manier kunnen aanpakken als onze huidige producten”, besluit Xavier Sagaert. (BVC - Foto Kurt)

www.imagilights.com
“Bij grote ketens zoals Four Seasons, Club Med, RitzCarlton, Hilton en Bulgari zijn we kind aan huis geworden.”
DOSSIER ― 33
— XAVIER SAGAERT

Inspirerende locaties voor uw off-site meetings

Wallonië telt vele uitzonderlijke businesslocaties. Musea, kastelen en ander historisch erfoed lenen zich perfect voor een inspirerende meeting- of eventlocatie. Voor meer info kijk op www.meetinwallonia.be

La Boverie © FTPLLiegeP. Fagnoul
Kasteel van Terhulpen © WBTDenis Erroyaux Kasteel van Lavaux Sainte-Anne © A. Petit

Brugse Arenal fusioneert met Padelworld

Het Brugse padelbedrijf Arenal is gefusioneerd met Padelworld van ondernemer Marc Coucke. Tom De Sutter en Mattias Van Holm, de stichters van Arenal, behouden de operationele leiding van het bedrijf en zullen onder de Arenalvlag het padelimperium verder uitbouwen. “We hebben ambitie om een grote speler te worden in Europa”, zegt De Sutter.

Voormalig eersteklassevoetballer Tom De Sutter en Mattias Van Holm realiseerden ruim 7 jaar geleden hun eerste padelvelden in Brugge, lang voordat padel de hype werd die het nu is. “Mijn beste vriend Mattias en ik leerden het spelletje kennen op vakantie in Mallorca”, vertelt De Sutter. “Het idee om zelf padelvelden uit te baten, is daar ontstaan. We wilden graag samen iets ondernemen en mij leek het een goede activiteit voor een leven na mijn voetbalcarrière.”

Na de eerste locatie in Brugge kwamen er al snel andere locaties bij, onder meer in Mechelen en Waregem. “Ons allereerste project was een grote sprong in het duister”, zegt De Sutter. “Padel was hier nog niet gekend en de kans bestond dat de sport hier totaal geen voet aan de grond zou krijgen. Maar Vlamingen bleken gelukkig ook te vinden voor het spelletje.” Dat padel een populaire sport blijkt, is volgens De Sutter eenvoudig te verklaren. “Het is een heel toegankelijke sport, waarin iedereen plezier kan vinden. Voor de amateursporter speelt het sociale aspect een grote rol. Voor de professional is dit een heel uitdagende sport: je moet echt een allround atleet zijn om erin uit te blinken.”

Financiële middelen

Eerder dit jaar fusioneerde Arenal met Padelworld van Marc Coucke. “Een fusie waar we beide beter van worden”, zegt

De Sutter. “Arenal blijft verder groeien en we zijn erg ambitieus. Maar het ontbrak ons aan financiële middelen om dat ambitieuze plan door te voeren.” Het is de bedoeling dat Van Holm en De Sutter de operationele leiding van het bedrijf in handen houden. “Padelworld heeft enorm veel deskundigheid in huis, waar we met Arenal nu ook op terug kunnen vallen.” Het bedrijf gaat verder onder de naam Arenal. “Op bepaalde van onze locaties kan je ook andere sporten beoefenen. Zo hebben we in Mechelen een trampolinepark bij de padelvelden. Arenal dekt wat dat betreft de lading beter.”

Beide bedrijven samen hebben al een 10-tal padellocaties. Het is de bedoeling om dat aantal tegen eind volgend jaar te verdubbelen. “Dat kan enerzijds door nieuwe padelterreinen te realiseren, maar ook door bestaande infrastructuur over te nemen. We merken dat er wel padellocaties zijn die destijds uit idealisme zijn gestart, maar waar de uitbaters zich wel wat mispakt hebben aan de tijd die erin kruipt om dat goed te doen. Er is in elk geval nog veel ruimte in ons land. Ter vergelijking: Spanje heeft 1 padelveld per 3.000 inwoners, hier is dat nog 11.000.”

Ook het buitenland lonkt. “Vooral Nederland en Duitsland moeten padel nog ontdekken, dus daar is nog ruimte voor ons. Ook in Frankrijk zien we nog opening. We willen een grote speler worden in Europa.” (JM - Foto DD)

www. arenal.be

“Tegen eind volgend jaar 20 padellocaties”
— TOM DE SUTTER DOSSIER ― 35
“Padelworld heeft enorm veel deskundigheid in huis, waar we met Arenal nu ook op kunnen terugvallen.”

Viert jouw onderneming een verjaardag?

POM West-Vlaanderen, provinciaal agentschap met een hart voor ondernemers
doe je samen Laat je loodsen
Ga
#samenondernemen Hoogwaardige eventverhuur voor zowel private als bedrijfsfeesten. Creatief & Innovatief Trendsetter Flexibele service (24/7) Voor een memorabel feest en de ultieme luxe-ervaring. Meer info? 056 26 13 80 | pubmateriaal@voka.be
Samen met onze partners maken we van West-Vlaanderen een provincie waar ondernemers kunnen groeien op een duurzame manier. We stimuleren ondernemerschap, investeren in ruimte om te ondernemen, brengen innovatie dichter bij de ondernemer, ontwikkelen het aanwezige talent in West-Vlaanderen en geven data en informatie op maat.
Ondernemen
door onze experten.
naar www.pomwvl.be
traditie onze jubilarissen in de bloemetjes. Bestaat je onderneming 25, 50, 75, 100, 125 of zelfs 150 jaar? Laat het ons dan zeker weten via kellie.saelens@voka.be!

“Grensstreek blijft commerciële slagader”

Sigaren en roltabak van Notebaert worden gesmaakt

Af en toe een sigaar degusteren, is iets waar heel wat mensen oprecht van genieten. Daarbij vallen ook de producten van Notebaert in de smaak. Het familiebedrijf uit Ieper is eveneens producent van roltabak en commercialiseert een breed assortiment in diverse Europese landen.

Marc Notebaert stond in 1985 aan de wieg van het familiebedrijf, dat zich meteen focuste op de productie van shortfiller-sigaren. “Dat zijn sigaren met een binnengoed bestaand uit een melange van versneden tabak, gerold in een omblad en dekblad”, legt Johan Van der Bauwhede uit. Samen met echtgenote Gudrun Debeuckelaere nam hij de zaak in 2001 over.

Eigen merken en huismerken

“Ik was voordien actief in de landbouw en veeteelt, maar zocht een andere uitdaging”, vertelt hij. “Sigaren en roltabak fascineerden me omdat het 100% natuurlijke producten zijn. Toen we de zaak overnamen, was het gebouw eigenlijk al te klein. Daarom hebben we vanaf 2009 geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, die beschikt over moderne technologie. Veel van onze automatisch gestuurde machines zijn uitgerust met een hele fijne mechaniek. Toch gebeuren bepaalde handelingen nog manueel, zoals bijvoorbeeld het in kistjes leggen van de sigaren. Bij dat proces kunnen we meteen ook een tweede kwaliteitscontrole – de eerste gebeurt door de machines – doen.”

België en Luxemburg blijven de belangrijkste afzetmarkten voor de onderneming. “Zeker de grensstreken zijn voor ons heel belangrijk. Door de duurdere accijnzen in Nederland en Frankrijk, komen veel mensen uit die landen net over de Belgische grens hun roltabak en sigaren kopen. Belgische accijnsverhogingen spelen ons niet in de kaart, maar dat vangen we op door ook in Luxemburg heel actief te zijn. Er wordt niet per se minder gerookt, de markt verlegt zich gewoon”, vertelt Valerie Van der Bauwhede, die net als zus Eveline ook in de zaak actief is. In België zorgen de eigen

vertegenwoordigers ervoor dat onder meer speciaalzaken, supermarkten en dagbladhandelaars de Notebaert-producten aan de eindklant verkopen. “Ze opteren daarbij voor onze eigen merken zoals Keops, Kasteelheer (luxueus assortiment), Cubanos en Royal Cigars, maar voor de retail maken we ook hun huismerken. Daarnaast bieden we mogelijkheden om de producten te personaliseren, bijvoorbeeld via een aangepast kistje.”

Notebaert is intussen ook al enkele jaren in het buitenland actief. “Via distributeurs commercialiseren we onze producten in onder meer Nederland, Duitsland, Spanje, Roemenië, Slovenië en Luxemburg. Die exportmarkten vertegenwoordigen circa 35% van onze omzet.” (BVC - Foto DD) www.notebaert.be

Terrest Brewery

De familie focust zich, naast Notebaert, intussen ook op de ontwikkeling van Terrest Brewery. “Ons landbouwbedrijf is nooit stopgezet. De hop en gerst die we produceren, verwerken we in onze Terrest Golden Tripel. Op termijn zullen we zeker bekijken welke synergie er tussen beide ondernemingen mogelijk is”, besluit Valerie Van der Bauwhede.

37
Gudrun Debeuckelaere, Valerie Van der Bauwhede en Johan Van der Bauwhede.

“Het moeten materialen zijn die spreken”

Het atelier van Studio LoHo mag dan al verborgen liggen in de schaduw van de A11 in Dudzele, Jo Hoeven en Karel Loontiens maken ecologische baden, waskommen en tafels die door fijnproevers in binnen- en (vooral) buitenland fel gesmaakt worden.

Studio LoHo ontstond 5 jaar geleden, toen Jo Hoeven klant werd bij Aardig Gedacht. Karel Loontiens: “Dat is het ecologische afwerkingsbedrijf dat ik 13 jaar geleden startte en dat voornamelijk met leem en kalk werkt. We begonnen als stukadoors, maar plaatsen nu ook vloeren en afwerkingspleisters, en doen schilderwerken. Toen Jo vroeg om voor zijn B&B baden te maken, vonden we mekaar. Eigen aan Studio LoHO is dat we altijd vanuit de materie vertrekken – terracotta met kalkglanspleister voor de baden en zelfverdichtende kalkbeton met terracotta poten voor de tafels – en sobere, elegante vormen maken.”

Jo Hoeven: “Onze baden vonden heel snel internationaal weerklank, wat ons voor heel wat uitdagingen stelde. Een klant die vanop afstand koopt, moet vertrouwen krijgen in wat je doet. Daarom moesten we al snel met een duidelijke structuur werken en transparant informeren, met een website die heel wat technisch advies geeft en catalogi met technische hoofdstukken.” “Op de

foto’s met onze baden is ook de rest van het interieur zichtbaar”, vult Karel Loontiens aan. “Zo kregen we vaak de vraag waar men die materialen (van Aardig Gedacht) kon kopen. We bieden die afwerkingspleisters met leem of kalk en in diverse kleuren nu ook aan op onze nieuwe webshop aan architecten en schilders die pleisteren.”

Ambachtelijk

Door de ambachtelijke productiewijze levert Studio LoHo louter nicheproducten af. “Onze klanten zijn ofwel meerwaardezoekers die bereid zijn om voor zo’n object te sparen, of mensen die minder moeten sparen maar het wel appreciëren.

Projectontwikkelaars zetten het dan weer in als extra verkoopsargument. Het is in elk geval vernieuwend in zijn eenvoud, wat veel mensen aanspreekt. Daar zitten ook bekende klanten bij, zoals een Rode Duivel, een bekende Vlaamse acteur, het Nederlandse topmodel Rianne Van Rompaey en de Amerikaanse architect Jake Arnold, die werkt voor de grote sterren in de driehoek LA-Miami-New York. De creative director van Yeezy – het schoenenmerk van Kanye West – kocht er na zijn eerste bad nog 2 bij. Maar het is uitzonderlijk dat wij zelf contact hebben met de eindklant. Veel reclame moeten we trouwens niet maken. Het zijn anderen die het voor ons doen, via peers op sociale media.”

“In de toekomst willen we minder standaardmodellen en meer unieke stukken maken voor architecten en ontwerpers. In onze B&B met showroom aan de Brugse Steenkaai gaan we vanaf volgend jaar nog beter kunnen tonen wat we kunnen, zoals ook douches in keramiek en diverse wandafwerkingen. Het wordt ook een goede plaats om te fotograferen, want het is net dat heel goede fotomateriaal dat we nodig hebben om onze klanten te laten kopen.” (SD - Foto MVN)

DOSSIER ― 38
www.studioloho.com
Studio LoHo maakt baden en tafels in terracotta en kalkbeton
“Veel reclame moeten we niet maken. Het zijn anderen die het voor ons doen.”
— JO HOEVEN EN KAREL LOONTIENS

Akkoord met Nederland geeft boost aan estuaire vaart

Op maandag 5 december ondertekenden Belgisch minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters en Nederlands minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers in Brussel een intentieverklaring om de Belgische estuaire vaart naar Nederland uit te breiden. Het is de bedoeling om de intentieverklaring tegen eind januari 2023 in een juridisch ontwerp van verdrag of een Benelux-beschikking te gieten.

Kortste weg naar Duitsland

Estuaire vaart gebeurt met versterkte binnenvaartschepen langs de Belgische kust en via de monding van de Westerschelde naar Antwerpen. Het concept voor trafiek tussen Belgische havens werd bij Koninklijk Besluit van 8 maart 2007 in het leven geroepen omdat Zeebrugge via de ‘achterdeur’ aan landzijde niet voor grote binnenschepen bereikbaar is. Terwijl de binnenvaart in het Seine-Scheldenetwerk naar 3.000 à 4.000 ton groeit, blijft het kanaal Gent-Brugge steken op een maximumcapaciteit van 2.500 ton en de Dampoortsluis in Brugge zelfs op 1.250 ton. Om deze versterkte binnenvaartschepen optimaal te kunnen benutten, zou het mogelijk moeten zijn om ze zowel in Nederlandse havens te laten aanlopen, als via Nederland op de Rijn naar Duisburg te laten varen. Trips naar of via Nederlandse bestemmingen worden echter

juridisch beschouwd als buitenlandse reizen. En daarvoor gelden inzake technische uitrusting en bemanning de veel strengere internationale normen voor zeeschepen.

Dat België en Nederland daar nu verandering in brengen, is volgens Apzi-Voka West-Vlaanderen een positieve ontwikkeling. Het betekent nog niet dat alle obstakels voor de belangrijke ‘natte’ hinterlandontsluiting van Zeebrugge nu weg zijn. Voorzitter Marc Adriansens: “Wij juichen toe dat de juridische problemen en onzekerheden van de estuaire vaart aangepakt worden. Maar anderzijds blijven de technische voorwaarden toch zeer

streng. Daardoor zijn deze schepen duur om te bouwen, onderhouden en bemannen, wat dan weer als gevolg heeft dat de estuaire vloot zeer klein is. Bovendien is het scheepstype te groot voor de Leie richting Oost- en West-Vlaanderen en Frankrijk. Voor die bestemmingen hebben we nog altijd de gewone binnenschepen nodig. Daarom ijvert Apzi-Voka al jarenlang voor een en-enverhaal: Zeebrugge moet bereikbaar zijn via de estuaire vaart én via een binnenvaartverbinding voor schepen van minimaal 2.500 ton.”

Gedelegeerd bestuurder Bert Mons van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vraagt om niet enkel de juridische, maar ook de technische voorwaarden te versoepelen. “Zo zullen meer bedrijven in nieuwe estuaire schepen willen investeren. Die zijn dringend nodig, aangezien de trafiek groeit en ook de haven van Oostende interesse

in deze transportmodus toont.” (RJ - Foto persdienst Lydia Peeters)
www.apzi.be HAVENNIEUWS ― 39
15 jaar na het opstarten van de estuaire vaart tussen de Belgische havens langs de Kust en de Westerschelde, is er een akkoord om het systeem van versterkte binnenschepen naar Nederland uit te breiden. Een kans voor directe verbindingen met Nederlandse havens én voor de snelste route tussen Zeebrugge en Duitsland via de Nederlandse Rijn. Mark Harbers, Lydia Peeters en Vincent Van Quickenborne.

Jong Voka visits ECS

Op woensdag 30 november kregen we met Jong Voka WestVlaanderen de unieke kans om het logistiek bedrijf ECS in Zeebrugge te bezoeken. We kregen er onder andere een blik op hun volautomatische, gerobotiseerde magazijn van maar liefst 40 meter hoog en 65.000 palletplaatsen.

PROSIT ― 40

Winter Vibes

Op donderdag 24 november stond onze jaarlijkse Winter Vibes op het programma in Domein Vossenberg in Hooglede. Winter Vibes is een collectief netwerkmoment waarop alle Plato deelnemers uitgenodigd worden. We startten de avond met een unieke en inspirerende keynote van dr. Bart Van Geluwe, die er zijn boek ‘Achterwerk’ kwam voorstellen.

Voka Connect: Trends en uitdagingen in de toeristische sector

Op dinsdag 29 november trokken we met Voka Connect naar Oostende, naar het iconische gebouw en de prachtige collectie van Mu.Zee. Het museum stelt scherp op moderne en hedendaagse kunst in België, van 1880 tot vandaag. De ideale locatie voor deze Voka Connect met focus op de bijdrage van cultuur, toerisme en horeca aan het economisch weefsel in NoordWest-Vlaanderen.

PROSIT ― 41

Start Lab: Design Thinking - de perfecte leidraad voor transformatie en innovatie maandag 16 januari 2023 / van 13.00 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Start Lab+: Learning & Development op maat van elke kmo dinsdag 17 januari 2023 / van 9.00 tot 12.00 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Start Lab+: De basisprincipes van een sterk kwaliteitsmanagement dinsdag 17 januari 2023 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Start Lab+: Van brandjesblusser naar coachend leidinggevende donderdag 19 januari 2023 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Seminarie: Vergroening van je bedrijfswagenpark dinsdag 24 januari 2023 / van 8.30 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Kick-off MBA Highlights 2023 26 tot 28 januari 2023 / Dukes’ Palace, Brugge

Seminarie: De impact van het nieuwe beoordelingskader voor zonevreemde bedrijven donderdag 26 januari 2023 / van 8.30 tot 12.00 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Start Lab+: Van teamlid naar teamleider vrijdag 27 januari 2023 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Kick-off Familio 2023: Je familiebedrijf overlaten dinsdag 31 januari 2023 / vanaf 17.00 uur

Start Lab+: Kwaliteitsmanagement voor gevorderden donderdag 2 februari 2023 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Start Lerend Netwerk Learning & Development 2023 dinsdag 7 februari 2023

Thematraject Welt: Generatiemanagement dinsdag 7 februari 2023 / van 13.30 tot 16.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Infosessie: Duaal leren, iets voor jouw onderneming? donderdag 16 februari 2023 / van 9.00 tot 10.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Infosessie: Circulair ondernemen toegelicht aan de hand van bedrijfscases donderdag 16 februari 2023 / van 11.00 tot 12.00 uur / Online

Kick-off Business Club - International Hr dinsdag 28 februari 2023

van bij ons maart 2023

Maak kennis met Industrie 4.0

KALENDER ― 42
in maakbedrijven
12/01/2023 Regio Ieper - VeurneNoord-Frankrijk & Wallonie picarde 17/01/2023 Regio Brugge - Oostende 19/01/2023 Regio KortrijkRoeselareTieltWaregem Onze partners: Ontdek ALLE EVENTS EN OPLEIDINGEN Voka Nieuwjaarsreceptie(s) 2023 WORKSHOPS EN SEMINARIES
FISCAAL RECHT, ONDERNEMINGSRECHT & OVERNAMES OP HET TEMPO VAN DE ONDERNEMER
BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.