__MAIN_TEXT__

Page 1

Jenta han liker, ser en annen vei, og drømmen om landslaget ser ut til å glippe. Elastico er en fortelling om fotball, kompiser og en umulig finte som kan fikse alt.

MICHAEL STILSON – LUIS GUARAGNA

Ibra kjemper hardt for å nå sine mål, med og uten ball, men ingenting går etter planen.

NÅR DU MÅ TAPE ALT FOR Å VINNE

MICHAEL STILSON – LUIS GUARAGNA

NÅR DU MÅ TAPE ALT FOR Å VINNE ISBN: 978-82-419-5264-7


NÅR DU MÅ TAPE ALT FOR Å VINNE

Skrevet av Michael Stilson

Tegnet av Luis Guaragna


Ena – et imprint i Vigmostad & Bjørke Copyright © Vigmostad & Bjørke AS 2018 Tekst: Michael Stilson Illustrasjoner: Luis Guaragna Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Design, sats, omslagsdesign og omslagsillustrasjon: Luis Guaragna Papir: 130 Maxima Volume Bulk 1.08 Boken er satt med Myriad Pro 12/16 pkt. og Gosmik Sans 12 pkt 1. opplag 2020 ISBN: 978-82-419-5264-7 Denne utgivelsen er støttet av Leser søker bok Spørsmål om denne boken kan rettes til Vigmostad & Bjørke AS Kanalveien 51 5068 Bergen Telefon 55 38 88 00 Eller e-post til post@vigmostadbjorke.no www.vigmostadbjorke.no www.bakomslaget.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering som er inngått med Kopinor.


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


Jenta han liker, ser en annen vei, og drømmen om landslaget ser ut til å glippe. Elastico er en fortelling om fotball, kompiser og en umulig finte som kan fikse alt.

MICHAEL STILSON – LUIS GUARAGNA

Ibra kjemper hardt for å nå sine mål, med og uten ball, men ingenting går etter planen.

NÅR DU MÅ TAPE ALT FOR Å VINNE

MICHAEL STILSON – LUIS GUARAGNA

NÅR DU MÅ TAPE ALT FOR Å VINNE ISBN: 978-82-419-5264-7

Profile for Vigmostad & Bjørke

Elastico - når du må tape alt for å vinne  

Elastico - når du må tape alt for å vinne  

Advertisement