Page 1

RØD HVIT SCORER’N Høst 2018

SA M M EN ER VI

S T ER K E ! Fredrikstad Fotballklubb

www.fredrikstadfk.no


FAMILIEJULEBORD PÅ STØTVIG HOTEL Vi tilbyr for de spennende førjulssøndager familiejulebord for både store og små. Her inkluderes filmfremvisning i egen kino, lekerom for de minste og julenissen kommer på besøk. Velkommen til Larkollen følgende søndager: 2. desember, 9. desember og 16. desember. Les mer om våre julebord på www.stotvighotel.com.

LINARISK R E N KUP Å S T Ø T V I G H O T E L E I S E

EN KULINARISK REISE HØSTEN 2018

Gjennom de siste tre årene har vi på Støtvig Hotel invitert til “Jorda rundt på 4 helger” og gitt gjestene varierte smaker fra mange forskjellige land. Nå vet vi hva som er de mest ettertraktede ”reisemålene”; Frankrike og Spania. Velkommen til en kulinarisk reise én helg i oktober og én i november. Les mer på www.stotvighotel.com.

Støtvig Hotel • Salg & Booking • tlf: +47 69 23 61 00 • booking@stotvighotel.com


HELE NORGES BÅTBLAD

490,7 utgaver (1år)

Noe for alle!

NYBÅTTESTER | REISEREPORTASJER UTSTYRSTESTER | PRAKTISKE ARTIKLER INTERVJUER MED BÅTFOLK OG BRANSJEN

+++ I hver utgave har vi også en egen seksjon om seiling - “Seiling i Båtens Verden”

B-V.no


Norgesmesterne 1984 MISLAV LEKO

LEDER

REKORDKAMPEN

S

14

8

Framtidens FFK

iste del av 2018 blir en spennende tid for oss ! Selvfølgelig er det knyttet stor kortsiktig spenning til utfallet av våre lag sine sesonger og neste års avdelings – og serietilhørigheter, men vel så viktig og spennende er det arbeidet klubben skal legge ned for å bestemme premissene og ambisjonene for framtidens FFK. Man kan trygt si at FFK i 2018 har vært i en tillitsgjenvinningsfase til våre omgivelser som følge av svake sportslige resultater og lav kontinuitet de siste årene, med nedrykket i 2017 som ett forhåpentlig bunnpunkt. En slik svekket tillit og troverdighet gjenvinnes sågar ikke over natten, og er sterkt knyttet til sportslig suksess. Vi er imidlertid trygge på at den retning vi har tatt klubben i etter nedrykket i 2017 er den rette veien, og

at en videreføring og ytterligere forsterkning av den vil skape de sportslige resultater som forventes av oss over litt tid. Det har vi også gjennom 2018 fått mange positive tilbakemeldinger på fra omgivelsene. I en slik tillitsgjenvinningsfase har etterlevelse av verdiene Samlende, Folkelige og Ydmyke vært helt essensielt , og disse verdiene/egenskapene skal fortsette å prege oss som klubb i all framtid. Gitt den vanskelige situasjonen vi har vært og fortsatt er i har vi valgt å ikke være for langsiktige i vårt strategi – og planarbeid, rett og slett fordi det har vært helt nødvendig med fullt fokus på den kortsiktige krevende situasjonen. Vår gjeldende Virksomhetsplan tar kun for seg klubbens ambisjoner fram t.o.m 2020, og vi er trygge på å ha en

Vi tør å proklamere at «enhver verdensby med respekt for seg selv har ett lag i toppfotballen»

administrasjon og sportslig apparat som kan forvalte disse ambisjonene. Når vi nå i stor grad har fått satt en tydelig retning, struktur og grunnleggende kultur på det kortsiktige arbeidet er det både viktig og riktig at styret tør og evner å se på klubbens framtid og ambisjoner i ett lenger tidsperspektiv. Det er nettopp dette spennende og høyst nødvendige arbeidet vi som styre og klubb skal bruke vesentlig med tid på framover, godt hjulpet av strukturerte involveringsseanser med personer i og rundt klubben. Vår 4. verdi er Ambisiøse, og klubbens langsiktige visjon og ledestjerne er å være ett etablert topplag i norsk fotball. Det gir noen klare føringer til hvor ambisjonene bør legges i ett mer langsiktig perspektiv, men en visjon blir ikke virkelighet bare fordi vi sier det


Rød-hvit scorer´n høsten 2018 UTGIVERE Ansvarlig utgiver:

18

DEN GLADE VANDRER

20

Fredrikstad Fotballklubb Postboks 300, 1601 Fredrikstad VB Media AS Verkstedveien 21, 1671 Kråkerøy Rød-hvit scorern utgis gjennom et samarbeid mellom VB Media AS (reklamebyrå og utgiver av Båtens Verden og Stjernenskuddet) og Fredrikstad Fotballklubb.

ANSVARLIG REDAKTØR Fredrikstad Fotballklubb

GRAFISK DESIGN VB Media AS Kristian Eriksen Tlf.: 918 04 174 E-post: eriksen@vbmedia.no

ANNONSESALG Reidar Lund Tlf.: 951 43 343 E-post: reidar@rarmedia.no

ADMINISTRASJON

BORGENS DRIBLESHOW eller har en rik klubbhistorie. Det krever først og fremst kompetanse, forutsigbare rammebetingelser og en realistisk realiseringstid. Da er det også helt nødvendig å se på hvilken rolle FFK har, kan ha og skal ha i samfunnet Fredrikstad. Fredrikstad Kommune vedtok i april 2018 en ny kommunedels-plan med en samfunnsdel og visjonen «Den lille verdensbyen». Dette planverket tar for seg hvordan byen ønskes utviklet fram mot år 2030. Det er derfor svært naturlig for oss å se nærmere på hvordan byens visjon kan bidra til FFK sin visjon, og hvordan FFK kan bidra til at byens visjon oppnås! Vi tør å proklamere at «enhver verdensby med respekt for seg selv har ett lag i toppfotballen», og med det som utgangspunkt ser vi fram til å ta fatt på det langsiktige strategiarbeidet i nær

37

dialog med både næringsliv, kommune og politisk miljø. Jeg vil til slutt også nevne og berømme det historiske samarbeidet vi i FFK har inngått med Fredrikstad Ballklubb og Stjernen gjennom Elite Fredrikstad. Godt støttet av Olympiatoppen Øst og Fredrikstad Kommune er vi sikre på at dette samarbeidet vil gi synergier som øker byens posisjon som idrett-by, i særdeleshet når ny ishall og flerbrukshall står klare som våre nære naboer om noen år. Med ønske om en god og tilfredsstillende avslutning på 2018!

Jostein Lunde, styreleder FFK

Daglig leder Joacim Heier Tlf.: 481 30 910 joacim@fredrikstadfk.no

MEDARBEIDERE René Svendsen Erik Johansen Jens Olav Simensen Jørn ”Joker” Pedersen Mislav Leko Dag Solheim Fredrikstad Blad K-Rekneskap AS Trine Sirnes (foto)

FORSIDEFOTO Trine Sirnes

TRYKK Møklegaards trykkeri AS


Å ? å å ! å

: @


Nye Nissa SIMPLY AM

45Â?33&#"55&3*.&% ,.3&,,&7*%%&  $)&$,

��� ��� �I���� ������ T�� ���������    NISSAN ����� FRA

FRA

2

��� 500 KR

eks mva

�I���� ������I T����

FRA 405 000 KR�� ��� ��� ��� BEGRENSET �I���� L��� �L��� ��ITIO��

ME� INNOVA�IV �E�NOLOGI S LEASINGTILBUD �en nye NV�00 har plass til den lengste lasten� �ordi du kan skyve ��I�kl�der� �e�all�� lakk �� ��L�T�T��T �� ��T �P��I�L�����O� ANTALL! 2 899��T KR�I���� PER MÅNED L��� �L��� ��ITIO� � � dette under det �remste passas�ersetet. Last inn lange r�r� planker�

��� ���KR �� FRA ��� 229.990

KUN 32 450 KR stiger og andre lange o��ekter. Mer plass i k��retďż˝yet ďż˝etyr merSTARTLEIE Vi er stolte av ĂĽ introdusere Nissan L���I�� ��� ďż˝ ��� ������ 7JFSJLLFOZCFHZOOFSFOĂŒSEFUHKFMEFSFMCJMFS%FUIBS plass ďż˝or ďż˝usiness. Prďż˝vek��r den nye NVďż˝00 hos din lokale inkluderer stor ďż˝atteripakkeďż˝ Around HJUUPTTNVMJHIFUFOUJMĂŒGPSCFESFUJOHVOEFSWFJT&OBW vent unødvendig lenge.designdetalďż˝er. Kjøp Norgesďż˝esďż˝k mest Nissan��orhandler i dag. ��kk o�� eďż˝Ikke d�����o�� nissan no eller s

�P�� ������ �� populÌre bil og fü den levert allerede i høst. ���� � ���P�������T�� ��� ���� �L��T�I��� �I���� L��

GPSCFESJOHFOFFSFUOZUUCBUUFSJQĂŒL8UTPNHJSEFH O��isiell vareďż˝ilďż˝leverandďż˝r til ďż˝EFA ďż˝hampions League. LMBTTFMFEFOEFLK“SFMFOHEFQĂŒPQQUJMLN 

/*44"/-&"',".1"/+&13*4 '3",3 L8UCBUUFSJGSB,3

e-Pedal

�I ������ ������ �L��T�I�

ProPILOT

ProPILOT Park

4FOJTTBOOPFMMFST“LQĂŒ/JTTBO-&"'

t,PNQMFUUFWJOUFSIKVM t)VSUJHMBEJOHGPSLSGSB'PSU

e-Pedal ProPILOT ProPILOT Park &-&,53*4,&/*44"/-&"'$)&$,

Daniel Hertzman &-&,53*4, (+Â?3 7&3%&/

Ole Kr. Johansen Direkte telefon: 69236504 Mobil: 905 18 789 ole.johansen@brennes.no

Direkte telefon: 69236501 Mobil: 992 26 800 daniel.hertzman@brennes.no

,".1"/+&1", 7&3%*,

 ,".1"/

Ă…PNINGSTIDER: Mandag - fredag 07.30 - 16.30 Velkommen til vĂĽrt nye, moderne bilanlegg! Torsdag

07.30 - 19.00

Høydaveien 7, Moss - Tlf: 69 23 65 00

Lørdag 10.00 - 14.00 www.brennesautomoss.no Eksempelet er�landet basert pü Nissan LEAF Acenta. Rabattert�O leasingpris: 111 krFra (gjelder ikke ved kjøp). Leie 2 899 kr pr.mnd. 32 450 kr,�nom. kampanjerente %, 36 mnd/45 000 km.mg�km. Tot.kost 136 814 kr, min.kost For�ruk k��ring�utslipp og 260 NO�� 0��� l�mil � 0�� l�mil� �raStartleie 99 g�km ���flytende g�km� �ra 9���2,95 mg�km � �0�� Av�ildede modeller k 2 70 137 kr. Münedsleien kan endres i takt med endringene i rentenivüet (flytende rente). Termingebyr og etabl.omkost. - totalt 4 790 kr - er i münedsleien. ��Priseksempel� ��99 � nom.����� � e��. Egenkapital �� � Lüne�el�p krinkl.��� 0�� 0�� ür. Eta�leringsge�yr ����. trykk�eil. ��ilpris �99�900 kr � �� mnd.���000km � Startleie �� ��� �kr � Nom. rente ��99� � E��. �ente� ��0�� � Eta�leringkr � ��� kr �otalkostnad � �erminge�yr kr ��9 g�elder �or Gol �0k�t �atteripakken. �il�udet g�elder tilkr��.��.�0��. Les mer Maks.kost �(inkl. Allelev.omk. prisermed inkl.9 mva.�� �erminge�yr ��9 � Minimumskost �� pü ���nissan.no kr � Maks.kost ��� 0�9 � Alle priser inkl. mva. �il�udet g�elde Veil. pris����0�9 levert 900 kr). Omtalte teknologi avhenger av utstyrsnivü.


Rekordkampen! 12. august 2018. FFK mot Moss. 10 413 tilskuere. Tidenes mest besøkte kamp i norsk 2. divisjon. TEKST: JOACIM HEIER. BILDER: TRINE SIRNES

I

deen om Rekordkampen ble til 29. juni, snaue 6 uker før vi skulle møte Moss FK på Fredrikstad Stadion. Hovedmålet var å skape en mobilisering for å slå den gamle rekorden på 7 013 tilskuere mot Kvik Halden i 2002, men skulle vi klare det så var vi enige om å strekke oss enda lenger, tenk å klare 10 000 tilskuere i 2. divisjon! Mange var tidlig med på ideen og det var tydelig at dette var noe både supportere, byen og næringslivet ønsket å bidra til å klare. Allikevel var det ikke veldig mange billetter som ble kjøpt i juli, antagelig var ferieavvikling og den strålende sommeren mye av årsaken til det. Faktisk passerte ikke billettsalget 5 000 billetter før fredag 3. august og 6 000 ble passert 7. august, kun 5 dager før kamp, men herfra og inn tok det fullstendig av! 10 413 tilskuere er et høyere tilskuertall enn i noen av Tippeligakampene våre i 2012. Faktisk må man helt tilbake til 13. juni 2011 for å finne et høyere antall.

8

10 413 tilskuere i Fredrikstad er nesten 13% av byens befolkning, det tilsvarer at Brann har 35 000 på Brann Stadion, eller Vålerenga har 80 000 på Intility Arena. Søndag 12. august 2018 kommer mange til å huske, det var dagen byen ble minnet på den eventyrstemningen som var i Fredrikstad annenhver helg for 10 år siden. En normalt sett rolig søndag ettermiddag blir forvandlet til en folkefest med røde og hvite flagg over alt, stappfulle restauranter og yrende liv i sentrum. Den eventyrstemningen vi så veldig vil ha tilbake, den eventyrstemningen vi kan få tilbake! FFK vil rette en stor takk til alle som bidro i forbindelse med denne kampen. Det var en fantastisk dag, og den kunne aldri blitt som den ble uten en enorm frivillig innsats både før, under og etter kampen.


9


10


11


12


13


Is playing for FFK

best job ever? I believe that there is no single person in this world that never thought about playing professional football. When you watch English Premier League on weekends or Messi playing in Barcelona you probably think about how lucky they are. Running for the ball for 90 minutes and they pay you to do that? TEKST: MISLAV LEKO. FOTO: TRINE SIRNES

W

ell, it’s not just that. I will try to show you how an ordinary day of a professional football player in FFK looks like. Even though, you see us playing “only” for 90 minutes every weekend, I can assure you that there is a lot of work before that event. We start with breakfast every morning 09:00. You have to be sure you show up on time or otherwise Ludde who is in charge of “bootkasse” will happily announce that you are late 7 seconds and need to pay a fine. After we are done with breakfast we go down in the dressing room and get ready for the training. Between breakfast and training it is usually very busy for our physios Anders, Jorn or Jorgen as they try to get ready all the players with some problems for the next session. Rest of the team is preparing in the gym (stretching, etc). Also, important to mention, we have a DJ or a couple of them. Tim, Anas, Mads, Rocky, Ludde and all of them have a bad taste. Something “Giggs” and the author of this article will never understand. Never heard of Coldplay, U2…? Around 10:00 coach and his staff come to the dressing room and the meeting starts. We watch videos of our games and they show us the good things we need to keep doing or the bad things we need to improve and work on. After we are done with the meeting we start with the training. Every training is carefully planned, monitored by GPS vests we are using and also recorded. Yes, that means no cheating for the lazy ones. Usually it is around one and half hour long and after we are done we have lunch. After that we have some time to rest a bit, drink coffee and back to work. It is yoga time. Yoga starts at 14:30 and we finish at 15:30. Instead of yoga there can be a strength session also. As the weekend is getting closer, the volume of work, of course drops a little bit in order we can be ready for the game. This is how a regular day in FFK looks like. It is not easy, and it is very similar to a normal job from 09-16 but with a small difference. It is very fun. I believe that we are blessed to have a chance to play football and if you ask me if that is the best job ever I would definitely say: YES.

14


SE KAMPEN HVOR DU VIL Ikke gå glipp av de store tv-øyeblikkene selv om du er på farten! Som Get-kunde får du tilgang til vår tv-app slik at du kan se tv hvor du vil! Se tv, sport, filmer og serier på, nettbrett eller mobil. Last ned appen i dag.

LYST PÅ LIKE GOD WIFI OVERALT? WIFIX! - Nå garanterer vi wifi i alle rom. Interessert? Send sms KONTAKT til 02123

Stolt sponsor av Fredrikstad Fotballklubb


RAUD OG KVIT FOR ALLTID

K-Rekneskap AS i Ørsta støttar Fole Flinke Kara. Men kvifor i all verda gjer eit lite rekneskapskontor frå Sunnmøre det?

D

et er eit godt spørsmål, som vi har fått ofte frå både nær og fjern. Det mest nærliggande ville vere å heie på Hødd eller Ålesund, eller kanskje til og med på Molde eller Kristiansund, men ikkje for oss. Vi to i K-Rekneskap AS har det gøy på landet, men vi måtte til Fredrikstad for å finne klubben i våre fotballhjarter. Arnbjørn var aktiv fotballspelar i barne- og ungdomstida, og har sidan vore fole interessert i fotball generelt. Seinare smitta denne interessa over på Maria, og i dag er det ho som brøler høgast på kamp. At det vart nettopp Fredrikstad Fotballklubb skriv seg tilbake til perioden 2002-2006, då Knut Torbjørn Eggen og Egil Olsen regjerte. Det var på den tida vi fekk sansen for nettopp denne tradisjonsrike og meritterte klubben. Vi signerte vår første samarbeidsavtale med Fredrikstad Fotballklubb for sesongen 2015. Før den tid hadde vi vore supporterar sidan vi «såg lyset og vart heilfrelste» ein fin sommarkveld under ein kamp på Fosshaugane Campus i 2012. Fredrikstad Stadion er den vakraste i heile Noreg. Når ein får synge med på hymnen «For Fredrikstad», så er det kvar gong ei høgtidsam

16

stund, ein er stolt og rørt, og ein får gåsehud og ei tåre eller to i augekroken. Raud og Kvit for Alltid. I 2015 sette vi ned eit utval (det vil då seie Maria og Arnbjørn…), for å avgjere kven som skulle verte «Årets Spelar» utifrå ei totalvurdering gjennom heile året. «K-Prisen» for 2015 gjekk til Simen Rafn. For både 2016 og 2017 var det Lisleby sin store son, Filip, som fekk denne symbolske prisen vår. Så langt i 2018 er det Joona som ligg

då vi sjølve til slutt sto att med det høgste bodet…, men det vart ein pen sum inn til FFK. I fjor sommar var vi til Florø for å få med oss bortekampen der. Florø var flinkare med ball enn med billettar. Vi møtte opp i god tid før kampen, men å få bortesupporterbillettar til denne kampen synte seg å vere svært vanskeleg. Vi vart sendt frå eine staden til den andre. Til slutt endå vi opp i køa inntil stadion. Der var det ei familie frå Fredrikstad som fekk med seg diskusjonen vår med billettørane. Når dei fekk vite at vi høyrde til K-Rekneskap AS, så fekk vi faktisk billettar av dei. Det var artig å oppleve at vi var «K-Kjendis» som samarbeidspartnar for FFK. I farta rakk ikkje å få takke dei skikkeleg, så vi seier tusen takk til dei no. Det var fole snilt gjort. Fredrikstad Fotballklubb har teke mot oss på ein generøs og inkluderande måte. Det betyr mykje for oss to i K-Rekneskap AS. Vi har vorte kjende med mange menneske som deler denne lidenskapen vår. Veggane på kontoret vårt er fulle av gode FFK-minner. Vi har fått oppleve mange stunder med stor fotballglede, og fleire skal det verte.

FFK har teke mot oss på ein generøs og inkluderande måte best an, men sesongen er ikkje slutt enno. Ver merksam på at ellevill scoringsjubel framfor det flotte skiltet vårt på Stadion, vil telje med i denne samanheng. Under vareauksjonen hausten 2016, så vart det auksjonert vekk eit spesial-objekt, eit stort akrylmåleri med FFK som inspirasjonsfaktor. Måleriet var laga av Arnbjørn (ein av hans hobbyar), og bar det kunstnariske namnet «A-men». Det var ikkje så mange som var med på å by, så då fann vi ut at vi sjølve skulle vere med for å få opp prisen. Det lykkast, men det vart litt pinleg

Raud og Kvit for Alltid.


Møklegaard Print Shop – totalleverandør av grafiske og digitale tjenester Enkelt og greit!

Reklameskilt

Brevark

Klistremerker

Skjemaer

Plakater

Brosjyrer

Beachflagg

Bøker

Roll up

Omslagsmapper

Bannere

Flyere

Visittkort

Kalendere

Konvolutter

Billetter

mprint.no


Nesten 40.000 tilskuere så de to kampene, og «hele» Fredrikstad valfartet til hovedstaden

Folksomt i sentrum når byen hyller Per Egil Ahlsen og laget med cupseieren i 1984.

18


Norgesmesterne fra

S

1 9 84

lik var regelverket den gangen, nå avgjøres finalen med straffespark-konkurranse om det er uavgjort etter ekstraomganger. Nesten 40.000 tilskuere så de to kampene, og «hele» Fredrikstad valfartet til hovedstaden de to søndagene. 28.oktober sikret FFK seg sin 10. Kongepokal, 18 år etter den forrige NM-tittelen, og et nytt fakkeltog fra eka på Trara var et faktum. Dessverre så endte sesongen også med nedrykk. Terje Jensen, som på den tiden drev Musikk Foto Hjørnet, ble matchvinner med sin heading i det 68.minutt, Viking reduserte ved Nils Ove Hellevik, men nærmere kom aldri laget fra Stavanger. Vi har sett litt nærmere på hvor spillerne fra disse fantastiske oktober-søndagene befinner seg i dag.

utenfor Elverum. Flere av spillerne er å se på FFK sine hjemmekamper, men de eneste som har direkte tilknytning til klubben i dag er Jan Erik Audsen som jobber med FFK Akademiet og Reidar Lund som er tilknyttet markedsavdelingen i en mindre stilling. Terje Jensen var i mange år med i ledelsen av klubben og Per Egil Ahlsen, som jo hadde en fantastisk fotballkarriere for FFK, Brann og Norge, har vært hovedtrener. Han var også assistenten til Knut Torbjørn Eggen i suksess-årene tidlig på 2000-tallet. I 2010 gikk dessverre backen Lars Sørli bort bare 47 år gammel. Trener Per Mosgaard, som også vant 3 serie og 3 cupmesterskap med klubben, gikk bort i 1996 i en alder av 62 år.

REIDAR LUND SAMLER GUTTA HVER SOMMER

Det er ikke tvil om hvilken av cupfinale-heltene som har drevet det lengst, det er lysluggen fra Skjærviken som scora i begge finalekampene. Etter tre sesonger i rødt og hvitt gikk turen til Vålerenga. I Oslo-klubben ble han toppscorer i den øverste divisjonen med 23 mål på 22 kamper i 1985. Akkurat nå befinner den tidligere storscorer’n seg i Sør Kore hvor han er trener for Incheon United. − Det var en stor utfordring siden jeg tok over et av de svakeste lagene i den Koreanske K- League, midt i denne sesongen. Laget var i en elendig fysisk form, og det defensive fungerte ikke i det hele tatt. Men for tiden går det bedre, og trives jeg veldig bra. Jørn har nå vært tre måneder i klubben, det fysiske er forbedret, laget fungerer mye bedre og resultatene har begynt å komme. Laget er ubeseiret på de fire siste kampene, og de har kapret 8 poeng. Likevel blir det en hard kamp om å overleve helt til siste kamp spilles i begynnelsen av desember. Etter en litt vanskelig start stortrives Jørn og kona Ulla i sitt nye hjemland − Å leve i Seoul, er som å leve i Europa. Her har de alt, dette er en verdensby med rundt 20 millioner innbyggere.Vi bor i utkanten av Seoul/ Incheon ved kysten på et veldig fint og rolig sted som som heter Songdo. Før den tidligere FFK-spilleren kom til Seoul var han landslagssjef i Nord Korea, noe som virkelig vakte oppsikt. Jørn gjorde en god jobb med landslaget som hadde en fin sportslig utvikling under hans ledelse. − Jeg angrer ikke et sekund på at jeg tok den jobben, jeg sitter igjen med mange fine inntrykk, og jeg har fått mange viktige erfaringer. Jørn Andersen har som de fleste i trener-

Mannen med flest kamper for FFK, 325 kamper og 155 mål (nest flest etter Per Kristoffersen), har de siste ti årene samlet stammen fra mesterlaget til fest i sommerhusene sine på Hvaler. Første lørdagen i juli er spillere, ledere og noen andre utvalgte med respektive samlet. − De fleste bor jo i området så det er ikke så vanskelig å samle dem, sier Råde-mannen, kona Mona og jeg er veldig sosiale og vi synes at den lørdagen er en av de aller hyggeligste hver sommer. Terje Jensen, Atle Kristoffersen, Jan Erik Audsen, Per Egil Ahlsen, Vidar Kristoffersen og Vidar Hansen bor alle i Fredrikstad. Espen Engebretsen gjør jo stor suksess som daglig leder i Sarpsborg 08, og bor selvfølgelig i byen ved fossen, det samme gjør Morten Thomassen og Tom Espen Fingarsen. Mossingen Hans Deunk, som ble den første som vant Cupfinalen to år på rad med to forskjellige klubber, har slått seg opp på eiendom i byen til klubben han ble mester med i 1983, her bor også den storvokste midtstopperen. Den eneste som, i tillegg til Jørn Andersen, har flyttet utenlands er lagkameraten hans fra Østsiden, Henning Johannessen, men muntrasjons-rådet har ikke flyttet lenger enn til Tjernö utenfor Strømstad. Her livnærer han seg som snekker og bygningsarbeider. Sisteskansen Jan Erik Olsen driver bensinstasjon i Tistedalen og hans reserve Arild Andreassen, som nå er daglig leder i Nesodden IL, bor på Gressvik. Åge Wiggo Hansen reiste fra byen for mange år siden, og spilleren som hadde et kort opphold i tysk fotball, har bosatt seg langt ute i skogen

JØRN ANDERSEN BLE TOPPSCORER OG LANDSLAGSSJEF

Cupfinalene mellom FFK og Viking i 1984, ble den gangen betegnet som noen av tidenes beste finalekamper. Etter at den første finalen, som inneholdt Per Egil Ahlsen’s fantastiske frisparkmål som Erik Thorstvedt bare hørte suset av, endte 3-3, måtte det omkamp til uka etter. TEKST: DAG SOLHEIM

yrket hatt sine opp og nedturer, men når han ser tilbake så er det de positive sesongene i Tyskland som trener i RW Oberhausen og Borussia Mönchengladbach, sammen med opprykkene med Mainz 05 og Austria Salzburg, han minnes med størst glede, i tillegg til jobben som landslagstrener i Nord Korea. Målmaskinen glemmer aldri de to søndagene på Ullevaal, det er høydepunkter i karrieren sammen med det å bli toppscorer i serien i 1985. Men det aller største er at han for alltid vil stå i historiebøkene som den første ikke tysker som ble toppscorer i Bundesligaen, den bragden gjorde han i Eintracht Frankfurt i 1990. Mannen, som scora 18 mål på 21 kamper for FFK i opprykkssesongen 1983, har ikke lenger noe fast tilholdssted i Tyskland. − For tiden bor vi Seoul. Da vi flyttet til Nord Korea solgte vi og kvittet oss med alt vi hadde i Tyskland. Kona mi Ulla kommer fra Nürnberg, og barna våre arbeider og bor for tiden i Düsseldorf. Så når vi reiser til Tyskland på ferie blir det nok til disse to stedene. Selv om avstanden til Korea-halvøya er stor så følger Jørn godt med på FFK, så nå blir det forhåpentligvis en senhøst hvor han både berger plassen og rykker opp.

ALLAN OLSEN EN DANSK NORGESMESTER Da FFK vant sin 11.NM-tittel i 2006 var det spillere på laget fra land som Sverige, Estland, Ungarn, og Costa Rica. Det ti første Kongepokalene derimot ble vunnet uten så mange spillere fra andre land, stort sett var det gutter vokst opp i Fredrikstad. I 1984 var FFK et lag som representerte hele fylket med markante spillere fra Moss, Halden, Sarpsborg og indre Østfold. Det mest eksotiske innslaget var dansken Allan Olsen, som kom til klubben den sesongen fra Lisleby. Det ble med den ene sesongen i rødt og hvitt. Dansken som bor i Ålborg holder fortsatt god kontakt med kjente i Fredrikstad, og han besøker byen noen ganger i året. Han er etter nesten 39 år fortsatt gift med Lone, og sammen har de barna Camilla som er 40 år og Dennis på 34 år som ble født på Fredrikstad Sykehus. Tre barnebarn er det også blitt. − Jeg er CEO hos Inside Systems som er et IT broker selskap som handler med brukt hardware over hele verden. Jeg bor fortsatt i Aalborg. I mange år var jeg trener i klubber i lavere divisjoner, men da jeg blev direktør måtte jeg kutte ut det på grund av for lite tid. Nå er jeg med i seniorutvalget i AaB 1885. Jeg følger veldig godt med på FFK og nå tror jeg på opprykk, sier den sympatiske dansken.

19


R E R D N A V E D A L DEN G

Den glade vandrer på XXL på Tunejordet.

Gnagsår, sa du?

Mulig vår venn fra Sarpsborg har funnet sitt favoritt sko par. Greit å ha gode sko, når man skal rusle drøye 60 mil....

Jeg vil tro at de fleste av oss har vært sleivete eller storkjefta her i livet og kommet unna med det, uten større konsekvenser. Noen av oss har vel gått på en liten smell etter å ha tapt et veddemål, men , det spørs om ikke vår favoritt-sarping har gått på en av de større smellene.

AV ERIK JOHANSEN

D

Gir man Fredrikstad-folk en mulighet til å sende en sarping til fots til Nidaros, ja da er ikke vi vanskelig å be

e fleste av oss fotballinteresserte har nå hørt om vår venn som skal ut på en overkant frisk «søndagstur». For de av dere som nettopp har vært i koma og akkurat våknet opp, så skal vi friske opp i hva som skjedd. Vår favoritt-sarping hadde slett i troen på at FFK klarte å trekke 10,000 tilskuere på kampen mot Moss og gikk friskt ut på Facebook og sa at hvis så skjedde , skulle han bruke apostlenes hester hele veien til Trondheim. Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke hadde den helt store troen på det til og begynne med, men etterhvert som billettsalget bare tiltok og saken ble en «snakkis» så tenkte jeg at nå bør sarpingen finne seg noen gode sko å gå i. Man kan gjøre mange feil her i livet , men her i Fredrikstad er det to ting man tydeligvis ikke gjør. Man ytrer seg ikke ufordelaktig om FFK og nevner man ordet bompenger, så får du ta konsekvensene sjøl. Da er du i trøbbel i denne byen. Nå tenkte jeg å la bompengene ligge, så da må vi snakke om FFK. Det vår venn med postnummer 1700 , ikke tenkte på var at hvis man kommer over en bjørn som sover, så la ham sove. Det er alltid det beste. Gir man Fredrikstad-folk en mulighet til å sende en sarping

20

til fots til Nidaros, ja da er ikke vi vanskelig å be. Da mobiliserer vi og vi kan mobilisere mange. Over 10,000 faktisk…. Når vår venn først skal gå, så håper jeg for hans del at han starter snart. Opp Østerdalen til fots vinterstid, er ikke noe en Østfolding drømmer om . Personlig hadde jeg hatt øynene i nakken over Dovre , da nærkontakt med moskuser heller ikke står på min liste over ting jeg må gjøre før jeg dør.. Jeg har tidligere trukket vår favoritt-sarpings vilje til å gå i tvil. Det gjør jeg ikke lenger. Jeg vet han vil forsøke, men jeg er mer usikker på evnene. Ingen sjefer i idrettsforbundet som driver med utholdenhetsidrett har mobilnummeret eller E-mailadressen til vår venn fra Sarpsborg, for å si det sånn. Det er ikke noe han er alene om. De har heller aldri ringt til meg. Gudskjelov. Etter å ha tenkt litt som har jeg kommet frem til at hvis sarpingen har sagt at han skal gå til Trondheim etter en statusoppdatering på Facebook, så skal jeg bruke denne anledningen til å si at jeg lover også å gå til Trondheim , hvis Sarpsborg 08 vinner Europa League denne sesongen. Feigt , sier du ? Smart, sier jeg, for jeg skal pokker ikke gå…….

Trondheim

Ca. 580 km

Sarpsborg


T S-CROSS SUV 4X4 S3 T TAKK NORGE! 3 33 TAKK NORGE! S-CROSS SUV 4X4 TAKK NORGE! TAKK NORGE! «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. Bilene er allerede på lager i Norge for rask levering. Bilene er allerede på lager i Norge for rask levering.

NUMBER 1 EDITION:

NUMBER 1 EDITION:

Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm Skinnseter • El. justerbart førersete Skinnseter • El. justerbart førersete Navigasjon • Ryggekamera Navigasjon • Ryggekamera Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd

SKY ECHPAKKE: KY ECHPAKKE:

Panorama soltak - Skinn seter - 17” alu. felger Tåkelys - Takrails sølv - Mørke ruter fra B-Pilar Auto. 2 sone klimaanlegg - Hill hold control (HHC) Lakkerte dørhåndtak/Speil Panorama soltak - Skinn seter -(el.oppvarmet 17” alu. felgerog innfellbare) SPAR 35.000,SPAR 35.000,Isuzu ble i 2015 Norges mest solgte Pick Up foran Toyota, Tåkelys - Takrails sølv - Mørke(radio/telefon/ACC) ruter fra B-Pilar Skinn multifunksjonsratt Isuzu ble i 2015 Norges mest solgte Pick Up foran Toyota, Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Ford, Nissan. Vi takkerog alle Auto. 2 sone klimaanlegg Hill hold control (HHC) Ryggekamera - Auto. -blendbart innvending speil Volkswagen, Mitsubishi Nissan. Vi takker alle SUVERENE SPESIFIKASJONER: SUVERENE SPESIFIKASJONER: kunder og forhandlere for tilliten! Vi lover å gjøre vårt Isuzu ble i 2015 Norges mest solgte Pick Up foran Toyota, Lakkerte dørhåndtak/Speil (el.oppvarmet og7innfellbare) kunder og forhandlere for tilliten! Vi lover å gjøre vårt Radio/Navi/Bluetooth/USB (DAB+) med høytalere 3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader Isuzu ble i 2015 Norges mest solgte Pick Up foran Toyota, 3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader ytterste for å leve opp til forventningene Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Nissan. Vi takker alle Co2 utslipp Opptil 1 tonn nyttelast ytterste for Lavt å leve opp-og til fortsette forventningene fortsette Skinn multifunksjonsratt (radio/telefon/ACC) Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Nissan. Vi takker alle Smartphone link - Apple Car Play/Mirror Link Lavt Co2 utslipp -og Opptil 1 tonn nyttelast kunder og forhandlere for tilliten! Vi lover å gjøre vårt Vi feirer nå med å lansere en Alene om automatgir på både 2d og 4d kunder og forhandlere for tilliten! Vi loversuksessen å gjøre vårt også i 2016. suksessen også i 2016. Vi feirerAlene nåom med å lansere automatgir på både 2den og 4d Ryggekamera - Auto.Control blendbart innvending speil assist Adaptive Cruise (ACC) / Radar Brake ytterste for å leve opp til forventningene og fortsette Norsk iTectyl - El 4x4 innkobling med lavserie «Number spesialmodell et begrenset antall. ytterste for å Pick leve Up oppforan til forventningene og fortsette1 Edition»«Number Norsk iTectyl - El 4x4 innkobling med lavserie 1 Edition» spesialmodell et begrenset antall. Isuzu ble iogså 2015iNorges solgte Toyota, Radio/Navi/Bluetooth/USB (DAB+) medfjærnlys 7 høytalere suksessen 2016. Isuzu Vimest feirer medNorges å lansere en Biler klare rask levering blenå i også 2015 mest solgte Pick Uplansere foraner Toyota, LED kjørelys - LED nærlys - LED - LED baklys lager er i Norge for for rask levering. suksessen i 2016. Vi feirer enallerede på Biler klare rask levering Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Nissan. Vi takker alle nå med åBilene Bilene allerede lager i Norge for for rask levering. «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. Pick Up frapå 289.153,*eks mva Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Nissan. Vi takker antall. alle Smartphone link - Apple Car Play/Mirror Link - Norsk Tectyl «Number 1 Vi Edition» spesialmodell i et begrenset Pick Up fra 289.153,- *eks mva Parkeringssensor foran/bak - Regnsensor kunder forhandlere for itilliten! gjøre vårt Bilene erog allerede på lager Norge forlover raskålevering. kunder og forhandlere for tilliten! Vi lover å gjøre vårt er allerede på i Norge for rask levering. Adaptive Cruise Control (ACC) / Radar Brakegrill assist ytterste for å leve opp Bilene til forventningene og lager fortsette Startknapp/nøkkelfritt system Krom ytterste for å leve opp til forventningene og fortsette NUMBER 1 EDITION: NUMBER 1 EDITION:Velg mellom Number 1 Edition, Black Edition, Arctic Truck, suksessen også i 2016. Vi feirer nå med å lansere en Magnum, og Pick-Up LED kjørelys - Truck, LED nærlys - LEDTrooper fjærnlysog - LED baklys suksessen også i 2016. Vi feirer nå med å lansere en Velg mellom Number 1 Edition, Black Edition, ArcticTrooper Magnum, Pick-Up «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. Verdi 55.000,NÅ KUN 20.000,NUMBER 1 EDITION: «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,Parkeringssensor foran/bak - Regnsensor - Norsk Tectyl NUMBER 1 EDITION: VERDI 79.000,INTRODUKSJONSKAMPANJE Bilene erNÅ allerede på lager i Norge for rask levering. Verdi 55.000,KUN 20.000,Automatisk • Alarm klima • Stigtrinn • Alarm Bilene er allerede på lager i Norge for rask levering.klima • Stigtrinn Verdi 55.000,NÅ KUN 20.000,Automatisk Startknapp/nøkkelfritt system - Krom grill Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm

HØYERE • KRAFTIGERE • STERKERE

TAKK NORGE! TAKK NORGE!

OVER KG OVER1000 1000 KGNYTTELAST NYTTELAST OVER 1000 OVER 1000KG KGNYTTELAST NYTTELAST HØYERE • KRAFTIGERE • STERKERE

TAKK NORGE! 33 TAKK NORGE! TAKK NORGE! 33 TAKK NORGE!

33 33

3 3 SPAR 54.000,SPAR 54.000,NORGES NORGES

Skinnseter • El. justerbart førersete Skinnseter • El. justerbart førersete Navigasjon • Ryggekamera Navigasjon • Ryggekamera Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd

OVER 1000 KG OVER NYTTELAST 1000 KG NYTTELAST

Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm Skinnseter • El. justerbart førersete Skinnseter • El. justerbart førersete NUMBER 1 EDITION: NUMBER 1 EDITION: Navigasjon • Ryggekamera Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,-Navigasjon • Ryggekamera Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm SPAR 35.000,Skinnseter • El. justerbart førersete SPAR 35.000,Skinnseter • El. justerbart førersete Isuzu ble i 2015 Norges Pick Upmest foransolgte Toyota, Navigasjon • Ryggekamera Isuzumest ble isolgte 2015 Norges Pick Up foran Toyota, Navigasjon • Ryggekamera Bluetooth DAB+Vi• Rattbetjening radio/cd Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Nissan. takker alle DAB+Vi • Rattbetjening Volkswagen,SUVERENE Ford, Mitsubishi ogBluetooth Nissan. takker radio/cd alle SPESIFIKASJONER:

SPAR 35.000,-

OVER KG OVER1000 1000 KGNYTTELAST NYTTELAST OVER 1000 OVER 1000KG KGNYTTELAST NYTTELAST SPAR SUVERENE SPESIFIKASJONER: kunder og forhandlere for tilliten! Vi 35.000,lover å gjøre vårt SPAR kunder og forhandlere for tilliten! Vi35.000,lover å gjøre vårt Isuzu ble 2015 Norges mest Pickog Up foran Toyota, ytterste for iå1000 leve opp til KG forventningene fortsette Isuzu ble isolgte 2015 Norges mest solgte Pick og Up fortsette foran Toyota, OVER KG NYTTELAST OVER 1000 NYTTELAST ytterste for å leve opp til forventningene OVER 1000 KG NYTTELAST OVER 1000 KG Volkswagen, Mitsubishi Nissan. takkerNYTTELAST alle Volkswagen, og Nissan. Vi takker alle suksessen ogsåFord, i 2016. Vi feirerog nåFord, medMitsubishi å Vi lansere en

SPAR 35.000,-

Number 1 Edition SUVERENE SPESIFIKASJONER: SUVERENE SPESIFIKASJONER:

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader 3,5 tonn hengervekt - Lave3,5 driftskostnader 3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader tonn hengervekt - Lave driftskostnader Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast Alene omi automatgir på feirer både 2d ognå 4d med å lansere en SUVERENE SPESIFIKASJONER: suksessen også Vi Alene om automatgir på både 2d og 4d Alene om automatgir på både 2d og SUVERENE SPESIFIKASJONER: kunder og forhandlere for tilliten! Vi 2016. lover gjøre vårt Tectyl - El 4x4å innkobling med lavserie Alene om4d automatgir på både 2d og 4d kunder og Norsk forhandlere for tilliten! Vi lover å gjøre vårt «Number 1 Edition»«Number spesialmodell i et begrenset antall. 3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader Norsk - El 4x4 -innkobling med lavserie 3,5 tonn hengervekt Lave driftskostnader 1 Edition» spesialmodell iTectyl et begrenset antall. Norsk Tectyl - El 4x4 innkobling lavserie ytterste for å leve opp til forventningene og fortsette Biler klare for rask levering Lavt Co2 utslipp Opptil 1 tonn nyttelast Norskmed Tectyl - El 4x4 innkobling med lavserie ytterste for å leve opp levering. til forventningene fortsette Bilene er allerede på lager er i Norge for på rask Biler for rask-og levering Lavtklare Co2 Opptil 1 tonn nyttelast allerede lager ibåde Norge forutslipp rask levering. Biler klare for rask leveringBiler klare for rask levering Pick Up fra 289.153,*eks mva2den suksessen også i Bilene 2016. Vi feirer nå med å lansere Alene om automatgir på og 4d suksessen også i 2016. Vi feirer nå med å lansere Pick Upom fra 289.153,*eks mva Alene automatgir på både 2den og 4d Pick Up fra 289.153,- *eks Pick mva Up fra 289.153,- *eks mva Norsk iTectyl - El 4x4 innkobling med lavserie «Number 1 Edition»«Number spesialmodell et begrenset antall. Norsk iTectyl - El 4x4 innkobling med lavserie 1 Edition» spesialmodell et begrenset antall. Biler klare for rask levering Bilene1 er allerede på lager er i Norge for rask levering. Biler klare for rask levering NUMBER EDITION: Bilene allerede på lager i Norge for rask levering. Velg mellom Number 1 Edition, Black Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up Pick Up fra 289.153,- *eks mva NUMBER 1 EDITION: mellom Pick UpVelg fra 289.153,*eks mvaNumber 1 Edition, Black Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,-

3 3

3 3

VERDI 79.000,- INTRODUKSJONSKAMPANJE 25.000,-

Arctic Truck Black Edition

Magnum Arctic Truck

Trooper Magnum

11

Trooper

PRIS OG AVGIFTSVINNER FIREHJULSTREKK 2018

SOLGTE SOLGTE

og Pick-Up

1

Isuzu ble i 2015 Norges mest solgte Pick Up foran Toyota, Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Isuzu ble i 2015 NorgesVimest foran Toyota, Nissan. Vi takker alle kunder og forhandlere for tilliten! loversolgte å gjørePick vårtUp ytterste for å Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Nissan.suksessen Vi takker alle foråtilliten! leve opp til forventningene og fortsette ogsåkunder i 2016.og Viforhandlere feirer nå med lansereVi lover å gjøre vårt ytterste for å leve iopp til forventningene og fortsette suksessen i 2016. Vi feirer nå med å lansere en «Number 1 Edition» spesialmodell et begrenset antall. Bilene er allerede på lagerogså i en «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. Bilene er allerede på lager i Norge for rask levering. Norge for rask levering.

MEST MEST

Black Edition Number 1 Edition

25.000,-

Pick-Up

Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,Automatisk klima • StigtrinnAutomatisk Alarm klima • Stigtrinn • Alarm Velg mellom Number 1 Edition, Black1Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up NUMBER 1 EDITION: •NUMBER Edition, Number Black Edition, Arctic Truck, Magnum, og Pick-Up med automat ilgjtengelig MirrorL ink multimediasystem Velg Number Edition, Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up 1 EDITION:Velg mellom Number Skinnseter • El. justerbart førersete Velg1 mellom 1 Edition, Black Edition, ArcticTrooper Truck,mellom Magnum, Trooper og Pick-Up Black4x4 Skinnseter • El. justerbart førersete Verdi 55.000,NÅ KUN 20.000,Verdi 55.000,NÅ KUN 20.000,SUVERENE SPESIFIKASJONER: NUMBER 1 EDITION: Navigasjon • Ryggekamera Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm • Ryggekamera Navigasjon 3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader SUVERENE SPESIFIKASJONER: Verdi 55.000,- NÅ KUN 20.000,Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm 3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast Skinnseter • El. justerbartBluetooth førersete DAB+ • justerbart Rattbetjening radio/cd Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm Alene om automatgir på både 2d og 4d Isuzu ble i 2015 Norges mest solgte Pick Up foran Toyota, Volkswagen, Ford, Mitsubishi og Skinnseter • El. justerbart førersete Skinnseter • El. førersete Alene om automatgir på både 2d og 4d Isuzu ble i 2015 NorgesVimest foran og Skinnseter • El. justerbart førersete OVER 1000 KG NYTTELAST NorskToyota, Tectyl 4x4 innkobling medFord, lavserieMitsubishi Navigasjon • Ryggekamera Nissan. Vi takker alle kunder og forhandlere for tilliten! loversolgte å gjørePick vårtUp ytterste for å - El Volkswagen, SPAR 35.000,Navigasjon • Ryggekamera OVER 1000 KG NYTTELAST Norsk Tectyl El 4x4 innkobling med lavserie Nissan. Vi takker alle kunder og forhandlere for tilliten! Vi lover å gjøre vårt ytterste for å SPAR 35.000,Biler klare for rask levering Navigasjon • Ryggekamera Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd leve opp til forventningene og fortsette suksessen også i 2016. Vi feirer nå med å lansere klare for rask levering Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd leve iopp til forventningene og fortsette suksessen i 2016. Vimva feirer nå medBiler å lansere Pick Upogså *eks Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd en «Number 1 Edition» spesialmodell et begrenset antall. Bilene er allerede på lager ifra 289.153,SPAR 35.000,Pick Up fra 289.153,- *eks mva Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd

OVER 1000 KG OVER NYTTELAST 1000 KG NYTTELAST

SPAR 35.000,SPAR 35.000,Number 1 Edition SUVERENE SPESIFIKASJONER: SUVERENE SPESIFIKASJONER:

NORGES NORGES NORGES NORGES

Privatleie 2.590,* pr.*mnd. Privatleie 2.995,pr. mnd.

MEST MEST MEST MEST SOLGTE SOLGTE

Black Edition Number 1 Edition

Nissan. Vi takker alle foråtilliten! Vi lover å gjøre vårt ytterste for å Velg mellom Number 1 Edition, Black Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up Magnum Trooper Pick-Up leve opp til forventningene og fortsette suksessen ogsåkunder i 2016.og Viforhandlere feirer nå med lansere Arctic Truck Magnum Pick-Up leve opp til forventningene og fortsette Trooper suksessen også i 2016. Vi feirer nå med å lansere hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake en «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. Bilene er allerede på lager i en «Number 1 Edition» spesialmodell i et begrenset antall. Bilene er allerede på lager i Norge for rask levering. Norge for rask levering.

Arctic Truck Black Edition

Automatgir + 15.000,Inkl. frakt, tectyl og teknisk klargjøring

Nye Vitara 4x4 fra SuzukiBlack kanEdition, væreArctic årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner s Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up inkl automatgir, SkyTech pakkepakke inkl automatgir, SkyTech Support som stand Vitara er en miljøog avgiftsvinner lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegn Pick-Up og vinterhjul på med alu.felg.

en «Number Edition» spesialmodell et begrenset Isuzu ble for i 2015 mest solgte Pick Up foran 1Toyota, Volkswagen, Ford,i Mitsubishi og antall. Bilene er allerede på lager i Norge raskNorges levering. Isuzu ble ifor 2015 Norges foran Toyota, Ford,Number Mitsubishi1 og Norge levering. Nissan. Vi takker alle kunder og forhandlere forrask tilliten! Vimest loversolgte å gjørePick vårtUp ytterste for å Volkswagen, Velg mellom Edition,

Arctic Truck Black Edition

S-Cross SUV 4x4 fra 349.800,-

3,5 tonn hengervekt - Lave3,5 driftskostnader tonn hengervekt - Lave driftskostnader Number 1 Edition Black Edition LavtSUVERENE Co2 utslippSPESIFIKASJONER: - Opptil 1 tonn nyttelast Number 1 Edition Lavt Co2 utslippSPESIFIKASJONER: - Opptil 1 tonn nyttelast SUVERENE Alene 2d og 3,5om tonnautomatgir hengervektpå- både Lave driftskostnader Alene om4d automatgir bådedriftskostnader 2d og 4d 3,5 tonn hengervektpå- Lave Norsk - El 4x4- Opptil innkobling med lavserie LavtTectyl Co2 utslipp 1 tonn nyttelast Norsk - El 4x4 innkobling lavserie LavtTectyl Co2 utslipp - Opptil 1 tonnmed nyttelast BilerAlene klareomforautomatgir rask levering på Biler både 2d og 4d klare rask levering Alene omfor automatgir på både 2d og 4d - El 4x4*eks innkobling lavserie PickNorsk Up fraTectyl 289.153,mva Norsk Tectyl - El 4x4*eks innkobling Pick Up med fra 289.153,mva med lavserie Biler*CO2 klare for119-128. rask leveringBiler klare for rask levering kjøring fra 0,53-0,57l Forbruk blandet Pick Up fra 289.153,- *eks Pick mva Up fra 289.153,- *eks mva

Magnum Arctic Truck

Number 1 Edition

Trooper Magnum

Black Edition Number 1 Edition

Trooper

Pick-Up

Black EditionArctic Truck

og vinterhjul på alu.felg.

Magnum *Privatleievilkår: Trooper Pick-Up *Privatleievilkår: forskuddsleie/ innbytteinnbytte kr 59.500,forskuddsleie/ kr 65.000,Arctic Truck Magnum Trooper

automatgir. Etter introduksjon Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionere 36 sin mnd. 45000 3 iårs bindingstid. 36 mnd.km. 45000 km. 3 års bindingstid. OMGÅENDE LEVERING Number 1 Edition

Black Edition Arctic Truck Trooper Forutsetter igjennom DnBMagnum eller Santander. Forutsetter finansieringen igjennom eller Santander. Numberfinansieringen 1 Edition Black Edition ArcticDnB Truck Magnum

Pick-Up

Pick-Up Trooper

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.

SOLGTE SOLGTE

4x4 f ra 299.900 ,- A utomatgir + 15.000 ,-Vitara Vi gir deg trygt bilhold

Japansk kvalitet og tøffest i klassen Japansk kvalitet ogJapansk tøffest i klassen kvalitet ogkvalitet tøffest i klassen Japansk og tøffest i klassen Japansk kvalitet og tøffest i klassen

5 årsi garanti - isuzu.no Japansk og tøffest klassen 5 årskvalitet - Hals isuzu.no 5garanti års Kåre garanti - isuzu.no Velg mellom Number 1 Edition, Black1Edition, Magnum, Trooper og Pick-Up Hermod Strømnes Tore Japansk kvalitet og tøffest i klassen 5 årsSvein -Nilsen isuzu.no Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 5garanti års garanti - isuzu.no Velg mellom Number Edition,Arctic BlackTruck, Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up *Veil. levertKåre Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO 111-131. Forbruk bla Hals Svein HermodPriser Strømnes Hermod Strømnes 5Tore årsNilsen garanti Strømnes Kåre Hals- isuzu.noSvein Johnsen Hermod Nybilansvarlig Bruktbilansvarlig Johnsen Råbekksvingen 1Råbekksvingen -1 Tlf. 39 22 60 --1Tlf. www.rsabil.no/fredrikstad Nybilansvarlig Bruktbilansvarlig Råbekksvingen - 1Tlf. 69 22 60 www.rsabil.no/fredrikstad 5Tore årsNilsen garanti - isuzu.no Råbekksvingen -69 Tlf. 69 39 www.rsabil.no/fredrikstad Johnsen Råbekksvingen 1NUMBER - 39 Tlf. 69 60 -39 www.rsabil.no/fredrikstad Johnsen Råbekksvingen 122 -160 Tlf. 69 39 22 60 -- www.rsabil.no/fredrikstad www.rsabil.no/fredrikstad SUVERENE SPESIFIKASJONER: -39 69 22 - www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen --22 Tlf. 6939 22 6060 1 EDITION: Daglig leder Mob. Daglig 90 77 33leder 46 Mob. 47 26 12Mob. 60 Nybilansvarlig 909077 334646 Bruktbilansvarlig Mob. 47 26 12 60 Velg mellom Number 1 Edition, Black1Edition, Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up SUVERENE SPESIFIKASJONER: NUMBER 1 EDITION: Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Daglig leder Radar Mob. Daglig 77 33leder Mob. 47 26 12 60 3,5 tonnmed hengervekt - Arctic Lave driftskostnader automat ilgj t e n gelig Mi r rorL ink mu ltim ediasystem 4x4 er sta n d ard Adaptiv Cruise og Brake Velg mellom Number Edition,Arctic Black4x4 Edition, Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up Verdi 55.000,NÅ KUN 20.000,-09:00-19:00, Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: Lørdag: 10:00-14:00 Mob. 90 15 95 08 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 3,5 tonn hengervekt Lave driftskostnader Mob. 90 15 95 08 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Verdi 55.000,NÅ KUN 20.000,Mob. 90 15 95 08 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast

Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm Lavt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm NUMBER 1 EDITION: Skinnseter • El. justerbart førersete Alene om automatgir på både 2d og 4d SPESIFIKASJONER: NUMBER 1 EDITION: Skinnseter • El. justerbart førersete Norsk - El 4x4- Lave innkobling med lavserie SUVERENE 3,5 tonnTectyl hengervekt driftskostnader Verdi 55.000,NÅ KUN 20.000,Navigasjon • Ryggekamera 3,5Norsk tonn Tectyl hengervekt - Lave driftskostnader - El 4x4 innkobling med lavserie Verdi 55.000,-Navigasjon NÅ KUN 20.000,• Ryggekamera Lavt - Opptil 1 tonn nyttelast BilerCo2 klareutslipp for rask levering Automatisk klima••Rattbetjening Stigtrinn • Alarm Bluetooth DAB+ radio/cd Lavt Co2klare utslipp Opptil 1 tonn nyttelast Biler for -rask levering Automatisk • Alarmradio/cd Bluetooth klima DAB+• •Stigtrinn Rattbetjening Alene omfra automatgir bådemva 2d og 4d Pick Up 289.153,-på*eks Skinnseter • El. justerbart førerseteSPAR 35.000,på både og 4d Pickom Up automatgir fra 289.153,*eks 2d mva Skinnseter • El. justerbart førersete SPAR 35.000,Norsk Tectyl - El 4x4 innkobling med lavserie Alene Navigasjon • Ryggekamera Norsk Tectyl - El 4x4 innkobling med lavserie Navigasjon • Ryggekamera Biler klare Velg for rask levering Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd mellom Number Edition, Black Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up Biler1klare forVelg rask levering Bluetooth DAB+ • Rattbetjening radio/cd Pick Up fra 289.153,- *eks mva mellom Number 1 Edition, Black Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up SPAR 35.000,Pick Up fra 289.153,- *eks mva SPAR 35.000,Alene om automatgir på både 2d og 4d SUVERENE SPESIFIKASJONER:

2

Mob. 90 15 95 08

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED hovedlys, Adaptive Cruisekan Control sikkerhetssystemer som Radar Brake Support som standard. Nye Vitara 4x4 fra Suzuki være og årets største bilsensasjon. En f.eks. ultramoderne bil med innovasjoner som LED Nye Velg mellom Number 1 Edition, Black Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up mellom Number 1 Edition, Black Edition, Arctic Truck, Magnum, Trooper og Pick-Up Vitara er en miljø- Cruise ogVelg avgiftsvinner lavt forbruk og lave NOx-utslipp. Suzukissom nye standard. overlegneNye Allgrip hovedlys, Adaptive Control ogmed sikkerhetssystemer somCO2f.eks.og Radar Brake Support Number 1 Edition

Arctic TruckVitara

Black Edition

er en miljøog avgiftsvinner med lavt NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip Magnum Trooperforbruk og lave CO2- og Pick-Up

1 Edition Black Edition Arctic Truck Magnum Trooper Pick-Up Firehjulstrekk 440Number liter bagasjerom Automatgir Apple Apple CarPlay/Mirror Link Link Ryggekamera Navigasjon Firehjulstrekk 440 liter bagasjerom Automatgir CarPlay/Mirror system Navigasjon automatgir. Etter sin introduksjon iMultimedia NorgeMultimedia i 1989system er Vitara-navnet kjent som Ryggekamera en av SUV-segmentets pionerer. Vitara Number 1 Edition

Black Edition Number 1 Edition

Black EditionArctic Truck

Magnum

Trooper

Pick-Up

Arctic Truck Magnum Trooper Pick-Up Number 1 Edition Black Edition Arctic Truck Magnum Trooper som en av SUV-segmentets Pick-Up automatgir. Etter sin introduksjon i Norge 1989 er Vitara-navnet kjent pionerer. Vitara Number 1 Edition BlackiEdition Arctic Truck Magnum Trooper Pick-Up Number 1 Edition

Black Edition Number 1 Edition

Arctic Truck Black Edition

Magnum Arctic Truck

Trooper Magnum

Pick-Up Trooper

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.

Pick-Up

- Vi gir deg-trygt bilhold Japansk kvalitet og tøffest i klassen Japansk kvalitet og tøffest i klassen deg+ 15.000 trygt,- bilhold Japansk kvalitet og tøffest i klassen Japansk kvalitet og tøffest i klassen 4x4 f ra 299.900Vi ,- Agir utomatgir Japansk kvalitet og tøffest i klassen 5kvalitet årsog -i Hals isuzu.no 5garanti års garanti -i isuzu.no -Vitara Vi gir deg Japansk kvalitet tøffest klassen Japansk ogKåre tøffest klassen Hermod Strømnes Japansk kvalitet og tøffest ikjøring klassen 5 års isuzu.no Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: Lørdag: 10:00-14:00 5garanti års garanti isuzu.no -trygt Vi 09:00-19:00, girbilhold deg trygt bilhold kvalitet ogSvein tøffest i-Nilsen klassen *Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i Japansk tillegg. CO 111-131. Forbruk blandet fra 0,42-0,57l Japansk kvalitet ogTore tøffest i-klassen Kåre Hals Svein Tore Nilsen Hermod Strømnes Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00

Japansk kvalitet og tøffest i klassen Japansk kvalitet og tøffest i klassen 5 års garanti - isuzu.no 5 års garanti - isuzu.no Japansk kvalitet og tøffest i klassen Kåre Hals Svein Tore Nilsen Hermod Strømnes Japansk kvalitet og tøffest i klassen års garanti 2- isuzu.no Kåre 5Hals Svein Tore Nilsen Strømnes Nybilansvarlig Johnsen Hermod Bruktbilansvarlig Johnsen Nybilansvarlig Bruktbilansvarlig 5 års garanti - isuzu.no Bruktbilansvarlig Johnsen Nybilansvarlig Kåretillegg. Hals Svein Tore Nilsen Hermod Strømnes Johnsen Nybilansvarlig Bruktbilansvarlig *Veil. Priser Drammen. Frakt kommer CO 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l Daglig leder levertKåre Mob. 90 77 33 46Svein Mob. 47 26i 12 60Hermod Hermod Strømnes Hals Daglig Tore Nilsen leder Kåre47 Hals Svein Tore Nilsen 2Strømnes Mob. 90 77 33 46 Mob. 26 12 60 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Daglig leder Kåre Hals Svein Tore Strømnes Nybilansvarlig Mob. Daglig 90 77 33leder 46 Mob.Nilsen 47 26 12Mob. 60 90 77 33 46 Johnsen Hermod Mob. 47 26 12 60 Bruktbilansvarlig Mob. 90 15 95 08 Nybilansvarlig Johnsen Bruktbilansvarlig Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Johnsen Nybilansvarlig Bruktbilansvarlig Mob. Johnsen 90 15 959008 Mob. 15 95 08 Nybilansvarlig Bruktbilansvarlig Daglig leder Mob. Daglig 90 77 33leder 46 Mob. 47 26 12Mob. 60 90 77 33 Mob. 15Mob. 95 08 4690Mob. 47 60 26 12 60 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Daglig leder Mob. Daglig 90 77 33leder 46 47 26 12Mob. 90 77 33 46 Mob. 47 26 12 60 Mob. 90 15 95 08 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Mob. 90 15 Mob.95 90 08 15 95 08

årsog -i isuzu.no Japansk tøffest klassen 5 årskvalitet - garanti isuzu.no 5garanti års5 garanti - isuzu.no Råbekksvingen 1Råbekksvingen -1 Tlf. 39 22 60 --1Tlf. www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen - 09:00-17:00, 69 22 60 www.rsabil.no/fredrikstad års garanti isuzu.no Råbekksvingen 1Tlf. -69 Tlf. 69 39 60 www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen 1 - 39 Tlf. 69 -39 www.rsabil.no/fredrikstad Japansk og tøffest i-klassen 5 årskvalitet - isuzu.no Åpent Man-fre: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 5garanti års5garanti - isuzu.no Råbekksvingen 122 -1Torsdag: 69 39 22 60 -- 22 www.rsabil.no/fredrikstad -39 69 39 22 60 -22 www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen --22 69 22 60 Råbekksvingen -39 Tlf. 69 39 60- -www.rsabil.no/forhandlere/fredrikstad www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen 1 -Tlf. 69 22 60 -www.rsabil.no/fredrikstad www.rsabil.no/forhandlere/fredrikstad Råbekksvingen 1Tlf. -160 Tlf. 69 39 60 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 5 års garanti - isuzu.no 5 års garanti - isuzu.no Åpent Man-fre: Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Råbekksvingen 1Råbekksvingen -1Åpent Tlf. 69 39 22 60 --1Tlf. www.rsabil.no/fredrikstad Åpent Man-fre: 09:00-17:00, 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Råbekksvingen - 1Tlf. 69 39 22 60 www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen -Man-fre: Tlf. 69 39 60 www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen 1 -Torsdag: Tlf. 69 -39 www.rsabil.no/fredrikstad Åpent 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Råbekksvingen 122 -109:00-17:00, Tlf. 69 39 22 60 -- 09:00-19:00, www.rsabil.no/fredrikstad Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: Lørdag: 10:00-14:00 -39 Tlf. 69 22 -22 www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen --22 Tlf. 69 22 6060 www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen 160 - 39 Tlf. 69 39 60 - www.rsabil.no/fredrikstad Åpent Man-fre: Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Åpent Man-fre:

Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00 Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00

Mob. 90 15 95 08

Som skapt for norske forhold! Som skapt forwww.suzuki.no norske forhold! www.suzuki.no


FREDRIKSTAD F

20


Fotballklubb

018


SPILLERSTALLEN A-LAG

1

4

5

HÅVAR

Mislav

MIKKO

Posisjon: Keeper Nasjon: Norge Født: 10.04.1996 Hjemby: Moss Høyde: 190 cm Vekt: 78 kg

Posisjon: Forsvar Nasjon: Kroatia Født: 19.12.1987 Hjemby: Osijek Høyde: 193 cm Vekt: 89 kg

Posisjon: Forsvar Nasjon: Finland Født: 27.01.1995 Hjemby: Helsingfors Høyde: 190 cm Vekt: 82 kg

GRØNTVEDT JENSEN

6

LEKO

7

VIITIKKO

9

EIRIK

JOONA

TIM ANDRE

Posisjon: Midtbane Nasjon: Norge Født: 15.02.1989 Hjemby: Bømlo Høyde: 176 cm Vekt: 75 kg

Posisjon: Midtbane Nasjon: Finland Født: 21.04.1995 Hjemby: Kemi Høyde: 178 cm Vekt: 71 kg

Posisjon: Angrep Nasjon: Norge Født: 07.10.1992 Hjemby: Bergen Høyde: 183 cm Vekt: 80 kg

MÆLAND (C)

VETELI

NILSEN

ALLE FOTO: TRINE SIRNES

24


10

11

12

ROCKY

ANAS

ALEKSANDER

Posisjon: Midtbane Nasjon: Norge Født: 12.10.1989 Hjemby: Oslo Høyde: 183 cm Vekt: 75 kg

Posisjon: Midtbane Nasjon: Norge Født: 03.03.2000 Hjemby: Fredrikstad Høyde: 179 cm Vekt: 62 kg

Posisjon: Keeper Nasjon: Norge Født: 27.01.1999 Hjemby: Fredrikstad Høyde: Vekt: -

REXHEP LEKAJ

14

THOMAS

FARAH ALI

15

YOUSSEF

GREVSNES REKDAL CHAIB Posisjon: Midtbane Nasjon: Norge Født: 16.03.2001 Hjemby: Fredrikstad Høyde: Vekt: -

Posisjon: Midtbane Nasjon: Norge Født: 12.08.1996 Hjemby: Fredrikstad Høyde: Vekt: -

KARSTENSEN

16

FILIP

JOHANSEN WESTGÅRD Posisjon: Forsvar Nasjon: Norge Født: 24.10.1994 Hjemby: Fredrikstad Høyde: 180 cm Vekt: 75 kg

25


SPILLERSTALLEN A-LAG

17

18

SAKARI

LUDVIG

KJELL RUNE

Posisjon: Midtbane Nasjon: Finland Født: 14.07.1989 Hjemby: Tammerfors Høyde: 186 cm Vekt: 81 kg

Posisjon: Forsvar Nasjon: Norge Født: 01.04.1997 Hjemby: Fredrikstad Høyde: 169 cm Vekt: 66 kg

Posisjon: Angrep Nasjon: Norge Født: 01.06.1989 Hjemby: Ørland Høyde: 180 cm Vekt: 80 kg

MATTILA

BEGBY

19

SELLIN

20

22

Håvard

Leonard

MADS

Posisjon: Midtbane Nasjon: Norge Født: 05.02.1995 Hjemby: Fredrikstad Høyde: 178 cm Vekt: 72 kg

Posisjon: Forsvar Nasjon: Norge Født: 11.04.1999 Hjemby: Fredrikstad Høyde: Vekt: -

Posisjon: Forsvar Nasjon: Danmark Født: 27.03.1994 Hjemby: København Høyde: 192 cm Vekt: 86 kg

HUSER ÅSHEIM

GETZ

26

NIELSEN

ALLE FOTO: TRINE SIRNES

26


27

28

OSCAR

TOMAS

LEO

Posisjon: Midtbane Nasjon: Norge Født: 03.11.1995 Hjemby: Fredrikstad Høyde: 175 cm Vekt: 70 kg

Posisjon: Forsvar Nasjon: Norge Født: 28.03.2000 Hjemby: Fredrikstad Høyde: Vekt: -

Posisjon: Forsvar Nasjon: Norge Født: 09.10.2000 Hjemby: Fredrikstad Høyde: Vekt: -

BORGERSEN

33

LOPEZ BORGERSEN OLSEN

37

ANDREAS

AALBU Posisjon: Angrep Nasjon: Norge Født: 26.03.1990 Hjemby: Bærum Høyde: 191 cm Vekt: 85 kg

27


TRENERE OG STØTTEAPPARAT

PER-MATHIAS

Bjørn

Magnus

Hovedtrener

Assistenttrener

Spillerutvikler/Analyseansvarlig

HØGMO

Johansen

Meling

Aleksander

Samuel

Joachim “GIGGS”

Utviklingsansvarlig/Sportssjef WAng

KEEPERTRENER

Materialforvalter

OLSEN

DIRSCHER

KARLSEN

Anders

JØRN

NEMANJA

MEDISINSK APPARAT

MEDISINSK APPARAT

MEDISINSK APPARAT

HOLBERG

PEDERSEN

PERIC

ALLE FOTO: TRINE SIRNES

28


Tommy Høili Salgssjef Opel

Ole-Martin Kristiansen Mistibishi-ansvarlig

Gunnar Hatrem Selger

Ruben Handelsby Næringslivsansvarlig

Tore Engjom Daglig leder

Telefon: 920 65 441 e-mail: tommy.hoili@motorforum.no

Telefon: 907 76 716 e-mail: ole-martin-kristiansen@motorforum.no

Telefon: 908 56 661 e-mail: gunnar.hatrem@motorforum.no

Telefon: 909 65 690 e-mail: ruben.handelsby@motorforum.no

Telefon: 928 69 912 e-mail: tore.engjom@motorforum.no

STOLT

Mitsubishi ASX Dark Edition

STØTTESPILLER Dark Edition Velutstyrt kampanjemodell med unikt og tøft utseende

ST Reklame

Begrenset antall - kort leveringstid

ÅPNINGSTIDER BUTIKK: FINNER OSS PÅ:DU FINNER OSS PÅ: ÅPNINGSTIDER DU BUTIKK: Mandag - Fredag 09 17 Stabburveien 5, 1617 Fredrikstad5, 1617 Fredrikstad Mandag - Fredag 09 - 17 Stabburveien Torsdag 09 - 19 Torsdag 09 - 19 Telefon: 69 36 40 90 Telefon: 69 36 40 90 Lørdag 10 - 14 Lørdag 10 - 14 www.motorforum.no/fredrikstad www.motorforum.no/fredrikstad


SPILLERSTALLEN G19 12

1

13

Daniel

Eirik

Mikael

Marcus

Ariya

Posisjon: Keeper Født: 2000 Tidl. Klubb: Greåker

Posisjon: Keeper Født: 2000 Tidl. Klubb: Sprint Jeløy

Posisjon: Forsvar Født: 2002 Tidl. Klubb: Skogstrand

Posisjon: Forsvar Født: 2000 Tidl. Klubb: Kråkerøy

Posisjon: Forsvar Født: 2001 Tidl. Klubb: Trosvik

Johansson Hansen

Engsmyhr

5

Wedvik

9

Agri

22

3

20

Oscar

Oscar

Noah

Magnus

Phillipe

Posisjon: Forsvar Født: 2001 Tidl. Klubb: Kråkerøy

Posisjon: Forsvar Født: 2002 Tidl. Klubb: Torp

Posisjon:Forsvar Født: 2002 Tidl. Klubb: Trosvik

Posisjon: Forsvar Født: 2001 Tidl. Klubb: Kråkerøy

Posisjon: Midtbane Født: 1999 Tidl. Klubb: Gresvik

ØREN 18

Jansson 24

17

Hermansen Johansen 13

10

4

Koko 14

Simon

Sondre

Alexander

Fredrik

Julian Lucas

Posisjon: Midtbane Født: 2001 Tidl. Klubb: Skogstrand

Posisjon: Midtbane Født: 2001 Tidl. Klubb: Lervik

Posisjon: Midtbane Født: 2000 Tidl. Klubb: Lisleby

Posisjon: Midtbane Født: 2000 Tidl. Klubb: Skogstrand

Posisjon: Midtbane Født: 2000 Tidl. Klubb: Lisleby

Jonsson 16

Håland

Zoulakis

Stokke

Arnesen

23

29

26

Herman

Micael

Eirik

Said

Kristian

Posisjon: Midtbane Født: 2000 Tidl. Klubb: Lisleby

Posisjon: Angrep Født: 2001 Tidl. Klubb: Skogstrand

Posisjon: Angrep Født: 2000 Tidl. Klubb: Sarpsborg 08

Posisjon: Angrep Født: 2000 Tidl. Klubb: Selbak

Posisjon: Angrep Født: 2000 Tidl. Klubb: Råde

Dehn 30

Lervik

Vestby

Barakat

19

Paulsrud


Årets fineste julegave FFK-nissen har besøkt Aristokraten, og har plukket ut 2 forskjellige pakker til FFK´s medlemmer. Han var veldig bestemt den nissen, og sa at nå må dere passe på at alle de fantastiske medlemmene og FFK´s sponsorer og samarbeidspartnere får muligheten til å kle seg i de vakre røde og hvite fargene, - og det TIL EN GOD PRIS! Når nissen var så bestemt, tør selvfølgelig vi ikke gjøre annet enn det han sier. Derfor har du nå muligheten til å bestille årets fineste julegave til FFK´s medlemmer. Pakkene må bestilles innen 15. oktober, og FFK-nissen leverer de ut til dere den 14. desember. Pakke 1 inneholder • Krus • Kredittkortholder • Nøkkelring med opptrekker • Pin • Nøkkelbånd MEDLEMSPRIS • Caps Normalpris kr 674,-

Pakke 2

Pakke 1

494,-

SPAR KR 180,-

Pakke 2 inneholder • Krus • Kredittkortholder • Nøkkelring med opptrekker • Pin • Nøkkelbånd • Caps MEDLEMSPRIS • Skjerf Normalpris kr 873,-

593,-

SPAR KR 280,-

Bestilling kan du gjøre ved å ringe ARISTOKRATEN på telefon 906 86 786. Håper å få høre fra deg. Med vennlig hilsen FFK-nissen og alle oss i Aristokraten!


SPILLERSTALLEN G16 1

12

2

Ole

ISAK

Nicolay

Tage

Noah Rene

Posisjon: Keeper Født: 2003 Tidl. Klubb: Råde

Posisjon: Keeper Født: 2002 Tidl. Klubb: Torp

Posisjon: Forsvar Født: 2003 Tidl. Klubb: Torp

Posisjon: Forsvar Født: 2002 Tidl. Klubb: Skogstrand

Posisjon: Forsvar Født: 2002 Tidl. Klubb: Trosvik

LangbråtEN STRANDIN

Haug

18

19

13

5

Løining

21

Olsen

14

7

Tage

Johansen

Herman Petter Carsten Tveit-ReffSgård Eiken

Ruben

Aram

Posisjon: Forsvar Født: 2003 Tidl. Klubb: Skogtrand

Posisjon: Forsvar Født: 2003 Tidl. Klubb: Skogtrand

Posisjon: Midtbane Født: 2002 Tidl. Klubb: Ås

Posisjon: Midtbane Født: 2003 Tidl. Klubb: Gresvik

15

Markus

SKONtorp Posisjon: Midtbane Født: 2002 Tidl. Klubb: Skogstrand

Posisjon:Forsvar Født: 2003 Tidl. Klubb: Gressvik

Khalid

20

9

Eivind

Jonas

John Fredrik

LuktvasslIMO

Paus

LEO

Posisjon: Midtbane Født: 2003 Tidl. Klubb: Trosvik

Posisjon: Midtbane Født: 2004 Tidl. Klubb: Råde

Posisjon: Midtbane Født: 2003 Tidl. Klubb: Trosvik

Posisjon: Angrep Født: 2002 Tidl. Klubb: Begby

17

16

Hermansen Bendvold

11

19

6

Pawel

David

Daniel

Samuel

Posisjon: Angrep Født: 2003 Tidl. Klubb: Trosvik

Posisjon: Angrep Født: 2002 Tidl. Klubb: Lisleby

Posisjon: Angrep Født: 2002 Tidl. Klubb: Torp

Posisjon: Angrep Født: 2002 Tidl. Klubb: Ås

Chrupalla Buhinja 32

Larsen

10

Willadsen GRAY


NYHET!

Amarok med 258 hk!

RNATIONA TE L IN

2018

AMAROK - KÅRET TIL ÅRETS PICKUP 2018!

VOLKSWAGEN Amarok V6

Pic

k-Up Award

Volkswagen Amarok er en pickup med maskulint design, en robust konstruksjon og massevis av krefter! Med andre ord - alt du forventer av en eksklusiv pickup i premiumklassen. Amarok 258 hk/580Nm i kombinasjon med 8-trinns automatgir og permanent 4MOTION firehjulstrekk, setter en ny standard. I tillegg til økt dreiemoment, har den også en “overboost”-funksjon som gjør at motoren yter hele 272 hk i en kort periode under f .eks. en forbikjøring. Motoren med 258 hk leveres både til utstyrsnivå Highline og Aventura.

Volkswagen Amarok V6 TDI

fra kr 412.390,-* eks. mva. Volkswagen Amarok med 258 hk

fra kr 445.500,-* eks. mva. Nytt standardutstyr på Amarok Aventura med 258 hk: • Parkeringsvarmer med tidsur og fjernkontroll • Tilhengerfeste • 20” TALCA lettmetallfelger • Titansort taktrekk • Navigasjon • Elektriske skinnseter • Bi xenon m/LED

Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. * Drivstofforbruk blandet kjøring 8,1-8,7 l/100km, CO2-utslipp 212-229 g/km. Prisene er veiledende levert til Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard.

Dahles Auto Fredrikstad

Stabburveien 3. Tlf. 69 36 06 00 dahles-auto.no

Åpningstider: Man-fre: 08.30-17.00 Torsdag: 08.30-19.00 Lørdag: 10.00-14.00

Magnus Ingebrigtsen tlf. 483 57 880 magnus.ingebrigtsen@ dahles-auto.no

Erik Gammelsrød tlf. 920 833 85 erik.gammelsrod@ dahles-auto.no


Diktator

” for en dag Det er utrolig hva man kan få utrettet i løpet en hel kampdag med uinnskrenket makt. Litt tyranni tåler vi, og det kunne gjort susen for FFK. AV JØRN ”JOKER” PEDERSEN

A

ller først; klokka 5 om morgenen denne eneveldedagen ville jeg dannet et gigantisk filmteam med et oppdrag om å lage tidenes dokumentar. NRK, Østfold Medieverksted, Karivold Film, FBTV, BBC og Harald Zwart, måtte omgående ha droppet alle andre prosjekter de holdt på med, for å produsere alle dokumentarers mor om FFK. Filmen skulle hatt de flotteste historiske bildene fra alle glansdager, de beste historiene fortalt av FFK-veteraner og intervjuer av alt som kan krype og gå oppmenn og frivillige. You name it. Helt tilbake, så langt som det går an, og opp til dags dato. Åtte timer fullspekkede og uvurderlige DVD’er ville vært tilgjengelig for salg på Aristokraten på ettermiddagen samme dag. Så ville jeg realisert drømmen om en diger statue ytterst i Vesterelva i innseilinga til Fredrikstad, nærmere bestemt på Kråka – en holme utenfor Glufsa – og på den skulle vi skulle vi reist en femti meter høy bronsefigur i FFK-drakt. Per Egil Ahlsen måtte stått modell i nystrøken drakt, med en femmerball under venstre arm, og den høyre rett til værs med et godt grep rundt kongepokalen. Statuen ville blitt en verdensattraksjon. Sagasund hadde blitt nødt å legge om ruta ved å kjøre over Lera og inn Vesterelva på sin ferd fra Strømstad. Lokale mekaniske verksteder hadde fiksa den biffen der. Dernest hadde dagen gått med til å sprøytelakkere de vakre heisekranene som står igjen på værsteområdet. Disse ville selvfølgelig blitt annenhver rød og hvit. De kunne fått lov til å skinne om kapp med Stadion. Jeg hadde fredet dem og avduket med en seremoni hvor statsminister, fiskeriminister, riksantikvaren og kongen blir fløyet inn med helikopter. På veien hit lander de en krone i purt gull på toppen av hodet på bronsestatuen. Gamlebyen, heisekranene og bronsestatuen gjør Fredrikstad til hele Norges turistmagnet. Litt senere på dagen hadde det gått ut en ordre at alle i byen skulle meldes inn i klubben ved hjelp av et hensynsløst autotrekk. Selvfølgelig med familierabatter, ellers ville det nok lignet et overtramp. Stadion ville jeg utvidet med syttitusen splitter nye sitteplasser, for det skal være plass til alle som bor i Fredrikstad, alle med hvert sitt sete. Med mulighet for utvidelse, siden innbyggertallet stiger hvert år. Stadion blir for all fremtid vår nasjonalarena.

34

Stadion ville jeg utvidet med syttitusen splitter nye sitteplasser, for det skal være plass til alle som bor i Fredrikstad


Nye

IONIQ

Plug-in hybrid

Opptil 63 km ren elbilkjøring More emotions. Less emissions. Trykk på en knapp, og du kjører i elektrisk modus med null utslipp og reduserer karbonfotavtrykket ditt. Eller bytt til hybridmodus med både el og forbrenningsmotor og nyt friheten som bensinmotoren gir. Når du har parkert, er det bare å koble til ladekabelen, så lader batteriet og den elektriske rekkevidden øker. Kort sagt, å kjøre IONIQ plug-in gir deg god samvittighet.. Les mer på hyundai.no

IONIQ plug-in fra kr 296 900,-

Tlf 69 330 800 www.rabekken.no

*Veil. lev. Fredrikstad inkl. lev.omkostn. Årsavg., met. lakk og evt annet utstyrstilvalg kommer i tillegg. Forbruk bl. kjøring Ioniq Hybrid: fra 0,11 l/mil. CO2 utsl. fra 26 g/km, 5 års garanti med ubegr. kjørelengde: For vilkår og bet. se hyundai.no. Avbildet modell kan avvike fra standard utstyrsnivå. Det tas forbehold om trykkfeil.

TRENING FOR ALLE! Vi spiller på lag med idretten i Fredrikstad. Friskis&Svettis Fredrikstad er en av FFKs foretrukne partner når det gjelder trening. Prøv oss du også:

ALLTID EN GRATIS PRØVEUKE

– helt uten forpliktelser. Stor gratis parkering på Mosseveien.

Friskis&Svettis Fredrikstad Mosseveien 3. Tlf: 69 36 85 00 friskissvettis.no/fredrikstad


BehandlerdubilenmedPERMAͲSHINEbehøverduikkepolere,elleretterbehandlebilenigarantitiden. Det�holder�med�vanlig�vask,�bruk�avfetting�for�å holde�bilen�blank�og�pen.�Petrokjemisk�avfetting�bevarer� nybilglansen�på bilen�din.�Behandlingen�resulterer�i�en�lakkoverflate�som�bevarer�glans�og�farge.������������ Glansen�økes�og�bilen�blir�lettere�å vaske�og�holde�ren. Vedlikehold: • Vask�bilen�regelmessig,�gjerne�med�petrokjemisk�avfetting, Perma�Shine�behandlingen�angripes�ikke! • Bruk�syntetisk�pusseskinn�for�å tørke�bilen� • Vask�ikke�bilen�i�direkte�sollys Ønsker�du�profesjonell�hjelp�til�å fjerne�asfaltrester/piggdekkstøv/riper�kontakt�oss! Farge�og�glans�er�garantert�i�6�år�dersom�bilen�ikke�er�eldre�enn�12�mnd.�på behandlingstidspunktet.

Skade og Lakk AS Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad Telefon 69 39 64 40


Da Borgen holdt

DRIBLESHWOW

på Glade Hjørne Før i tida. Da det var krakker på indre bane på Fredrikstad stadion og ingen drømte om å foreslå å bygge Stadion andre steder – da var det Bjørn Borgen som herja. Det var det bare ett Stadion – derfor med stor S. TEKST: JENS OLAV SIMENSEN. FOTO: FREDRIKSTAD BLAD

37


R

Opp i lufta. Død på foten. Opp i lufta. Ned på nakken. Vi venta på krasj og tusen glasskår

iktignok var det Lisleby stadion, Øssia stadion og sånn – med liten s. Jo det var et stadion i Sarp også. Der var det norgesmesterskap i friidrett. Og Sverre Strandli vant sleggekast med litt over 60 meter. Bjørn Borgen (BB) spilte også på Sarpsborg stadion. Jeg sto på langsida. Flagget opp! Tre ganger på kort tid ble BB vinket av for offside. Siste gang snudde han seg med et drepende blikk mot linjemannen – et sånt blikk dommere får hver gang en fotballspiller blir feil avblåst (og det er jo stort sett hver gang..) Og Bjørn Borgen ropte: - Dø, trur du det er 17.mai eller??! Men 17. mai var det ikke. Det var langt utpå sommeren. Offside var det selvsagt ikke. «Problemet» var at BB var så rask at linjemannen trodde han starta for tidlig. Bjørn Borgen var et funn. Av internasjonal klasse. I dagens fotball hadde han spilt på Chelsea, eller et av de andre beste lag i verden. Litt som Robben. Litt som Hazard. Driblesterk, god balanse, spilleforståelse. En Gud på banen. Bare spør brasilianerne som møtte Fredrikstad i vennskapskamp på Stadion. Tror dagen var 1. juni 1958 og laget het Canto de Rion. Venstrebacken ble runda en … to … tre ganger. Da stoppa Bjørn og venta: -Kom igjen, sa han. Riktignok på norsk. Men brassen forsto det – og kom en fjerde gang. Bare for å bli dribla igjen. Da tok vår venn, venstrebacken fra Brasil, av seg støvelen og sprang etter BB over hele banen. Det endte med at han gjemte seg bak Åge Spydevold, en røslig Fredrikstad-back. Og denne historien er sann. Jeg var der sjøl. Men jeg var ikke i Moskva da Bjørne Borgen holdt dribleshow for russerne. Denne gangen var det en russisk back han gjorde svimmel. Selv om han rundspilte deres egne ble han elsket i

38

Moskva. Med sterk russisk aksent ropte titusener av russerne: Borgen! Borgen! De reiste seg og hyllet en stor spiller. Teknisk god? Vidunderlig. Som den kvelden han hadde show med brusflaske – som jo den gangen var av glass. På Glade Hjørne. Der hvor det er restaurant nå, men den gang var iskrembar. Det var langt etter sengetid. Men hvem kunne gå hjem for å legge seg når sjølvaste Bjørn Borgen hadde trikseshow for meg og kameratene mine en sen lørdagskveld på Glade Hjørne. Opp i lufta. Død på foten. Opp i lufta. Ned på nakken. Vi venta på krasj og tusen glasskår. Men, nei. Brusflaska fra Brynild, tror det var Krysto, var like hel. Var det noen som snakka om Drømmenes Teater? Glade Hjørne med BBs trikseshow – det var drømmenes teater det! Jeg hørte knapt mora min ga meg kjeft da jeg kom hjem rundt midtnatt… Søndag klokka ett (det var før tv-stasjonene bestemte kamp-tidspunkt og alle kampene gikk søndag klokka ett), var vi på plass på barnetribunen på Stadion, bare drøye tolv timer etter trikseshowet. Var Borgen våken nok til å gjøre en god kamp? Han var jo sent i seng. Våken. Han dribla som aldri før. Syntes til og med at han blinka til oss gutta på barnetribunen. Resultatet i den kampen husker jeg ikke. Men Fredrikstad vant sikkert. Vi gjorde jo stort sett det på den tida… Jeg nevnte barnetribunen på Stadion. Annenhver søndag. Hadde vi ikke penger, så juksa vi oss inn. Under gjerdet – eller over. Da vi ble litt større avanserte vi til klokkesvingen. Men før det hadde jeg vært ballgutt. Hvilken lykke! Springe etter ballen som de brukte i kamp. Der og da! Rød bukse og hvit

trøye. Løp over banen til klokkesvingen. Fikk brus i pausa. Kjent kamferlukta fra spillerne. Og ikke minst: Jeg så driblingene til Bjørn Borgen på enda nærmere hold. Hørte målnettet utvida seg da Snæbbus klinte til. Og ble sjokkert da keeper Per Mosgaard gikk ut på en corner og ropte: - Jeg har`n! Problemet var at ballen gikk mellom henda hans. Men Mosgaard var en gentlemann. Jeg tror han kom fra Oslo (ikke Oschlo altså). Var gymlærer. Han preka ikke som døm andre guttane, men ble fort akseptert fordi han var en god keeper og hyggelig kæll. Kan du spelle fotball så blir du fort akseptert her i by`n! FFK-spillerne var forbilder før ordet var oppfunnet. Når vi spilte på løkka var det stor konkurranse om å være Borgen, Snæbbus, Arne P eller Roar Pontus. Eller noen av de andre. Siden min fotballkarriere begrenset seg til å være reserve på lilleputt II (men jeg spilte med FFK-logoen på brystet, altså) så ble nok det å være ballgutt høydepunktet. Gamle stadion ja. Så mye glede. Og noen sorger. Men vi husker selvsagt best seirene. Triumfer i cup og serie. Europacup. Som det heter i hyllesten til gamle Fredrikstad Stadion, «Takk, gamle venn!» Matta og ballen skapte liv: Borgen og Snæbbus, hvilket driv! Holmen, vårt alles fotball-hjem Klubben ble hjulpet opp og fram Gamle venn, gamle venn Kjære stadion vi takker deg igjen og igjen For scoringer og gleder For at vi fikk være tilstede Vi takker for alt, gamle venn


Vi gir

30bben0, fokr hvrer

til klu nye kunde!

FFK-Strøm Kun hos Fredrikstad Energi Marked!

Les om avtalen her

www.fredrikstadenergimarked.no/FFK-strom

*Gjelder alle nye kunder

En del av Smart Energi

Tlf: 987 02361 // E-post: kontakt@fredrikstadenergimarked.no // Fredrikstad Energi Marked / En del av Smart Energi

FOTBALLEN VARMER BYEN VÅR, OG VI VARMER VANNET!

Ferdig montert Høiax Titanium ECO 250

Ferdig montert Høiax Titanium ECO 200

7.990 kr*

6.990 kr*

Fredrikstad

Comfort Fredrikstad Arne Nilsen AS Gelertsensgate 7 1608 FREDRIKSTAD 69 31 02 03 fredrikstad@comfort.as www.comfort.no

”Ferdig montert” gjelder ved utskifting av produkter av samme art, * Pris og inkluderer miljøvennlig fjerning av gammelt/varmtvannsbereder.

Tillegg i prisen for eventuelle rør og deler utover koblingspunktet. Det samme gjelder transport utover 5 km, bompenger og parkeringsutgifter - dette avtales direkte.

Rolvsøy

Comfort Rolvsøy Rolvsøyveien 201 1617 FREDRIKSTAD 954 45 315 rolvsoy@comfort.as


ERIK HAGEN

er FrEDRIKstad Blads kringkastingssjef på Stadion

Det å stå med hodetelefonene på og høre publikum synge FFK-hymnen i stereo før kamp, det er helt magisk

Vi fikk nylig spørsmål fra videodirektøren i Aller Media om hvor mange årsverk som jobber med video i Fredriksstad Blad. “Cirka halvannet”, var svaret. OJ, det får dere mye ut av, utbrøt direktøren. TEKST: RENÉ SVENDSEN, SJEFREDAKTØR I FREDRIKSSTAD BLAD

D

et han ikke visste, var et ett av årsverkene er supermannen Erik Hagen. Kjent for å alltid smile, ofte mens han prater og jobber samtidig, er Hagen i bla’ et kjært ansikt for mange i Fredrikstad. Etter tredve år som pressefotograf omskolerte han seg selv til videofotograf, og har de siste to-tre årene jobbet aller mest med satsningen på å gjøre FBTV til byens direktesendte lokal-tv-stasjon.

Hagen, som også er en engasjert FFK-supporter. - Det å stå med hodetelefonene på og høre publikum synge FFK-hymnen i stereo før kamp, det er helt magisk. Da kommer det en liten tåre. Det er ikke få timer Hagen har fulgt hvert rødbuksespark på ballen via den lille skjermen på videokameraet i år. Inkludert trenings- og rekruttkamper, har det blitt omlag 30 kamper totalt.

HEIER HEIER VELDIG

UVIRKELIGE SEERTALL

En satsning som fikk ekstra fart etter det ulykksalige FFK-nedrykket i 2017, til en divisjon der Fredriksstad Blads eier Amedia hadde enerett til å sende kampene på tv. Dermed ble det også med ett helt avgjørende viktig å levere gode sendinger. - Men når Joacim Heier kommer løpende og tar tak i meg for å feire en scoring, da er det ikke enkelt å ha stødig kameraføring, ler Erik

Seertallene på FFKs kamper knuser alle andre seertall i 2. divisjon, ikke overraskende. Men så dominerende er oppslutningen om laget fra Plankebyen, at tallknuserne i Amedia har dobbelt- og trippelsjekket statistikken etter mistanke om at noe må ha vært feil. Når dette skrives (før Raufoss-kampen) var sesongrekorden 12.203 seere i hjemmekampen mot Moss. Når vi vet at det var drøyt 10.413 på

40

Stadion på samme kamp, hadde den altså mer enn 22.616 tilskuere totalt. I tillegg var den nesten ett tusen som så den i opptak på FBTV etterpå.

MASSIV FFK-DEKNING Fredriksstad Blads generelle dekning av Fredrikstad Fotballklubb savner for øvrig sidestykke i norsk lokalpresse. Vår hardtarbeidende sportsredaksjon har hittil i år skrevet 550 artikler, tatt mer enn 3000 bilder av publikum som koser seg på kamp, laget podkaster, kommentarer, analyser og blogger om FFK. Og alt er godt lest, sett og hørt. Til sammen brukte våre abonnenter 100.000 timer på å fortære FBs innhold om fotballaristokratene i årets åtte første måneder. Og om du ikke tar regnestykket i hodet; 100.000 timer er 4.166 dager, eller 11,4 år, om du vil.


8 Groupe

PEUGEOT

3008 SUV

LEASING FRA

ET SPORTY ALTERNATIV

3.195,-

PR/MND* inkl. vinterhjul PEUGEOT 3008 SUV ALLURE 130 HK AUTOMAT Et sporty alternativ med klasseledende automat

*Leasing: Startleie/etabl.geb. 67.423 kr, 1,99% kampanjerente/nom.rente. Månedsleie: 3.195 kr og totalpris: 183.958 kr vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km. Finansiering forutsettes gjennom Bertel O. Steen Finans AS. Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Fredrikstad. CO2 utslipp 120 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring 0,53 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

PARKERINGSVARMER KUN

9.900,-

Besøk oss i vår butikk!

STOLT SPONSOR GJENNOM 26 ÅR!

07.30 - 17.00 man-fre 10.00- 15.00 lørdag

rat

ppa ets støttea Næringsliv

Gjelder ikke tilbudsvarer

Rolvsøyveien 201 Tlf. 940 19 000

Følg oss på “Norengros Medi Partner Fredrikstad”

gyldig ut 2018

25%

VERDIKUPONG


Styret Sportslig leder:

Styremedlem:

Varamedlem:

Jostein Lunde

Jon Hermansen

Glenn Rostad

Øyvind Stene

Epost: jostein.lunde@skolt.no Telefon: 915 55 922

Telefon: 415 35 901

Telefon: 917 79 166

Telefon: 911 86 888

Styremedlem:

Styremedlem:

Nestleder:

Kjell Krathe

Anette Hovind Johansen

Wenche Halvorsen Stensrud

Telefon: 908 66 551

Telefon: 908 63 101

Telefon: 926 60 183

Leder:

Administrasjonen er åpen for billett- og sesongkortsalg fra 10-16 på hverdager. Vi anbefaler at du avtaler tid i forkant om du ønsker å treffe bestemte personer i klubben. FFKs adresse er Stadion 35, 1671 Kråkerøy. For post, benytt Postboks 300, 1601 Fredrikstad.

Administrasjonen Joacim Heier Daglig leder og sportssjef Epost: joacim@fredrikstadfk.no Telefon: 481 30 910

Per-Erik Jacobsen Økonomiansvarlig og administrasjonsleder Epost: pej@fredrikstadfk.no Telefon: 905 92 806

Lars Petter Brovold Salgs- og Markedsleder Epost: lpb@fredrikstadfk.no Telefon: 917 13 979

Hanne Raae-Hermansen

Clas Tofte Arrangement- og sikkerhetsansvarlig Epost: clas.tofte@fredrikstadfk.no Telefon: 905 42 600

Reidar Lund Selger bedriftsmarked Epost: reidar.lund@fredrikstadfk.no Telefon: 905 31 820

Lars Petter Hansen Gatelagsansvarlig Epost: Lars.petter.hansen@fredrikstadfk.no Telefon: 924 07 206

Billett- og Supporteransvarlig/FFK Gatelag Epost: hanne@fredrikstadfk.no Telefon: 951 20 805

Enkelte produkter sprer mer glede enn andre...

FFKbrødet Finnes i de fleste dagligvarebutikker i Fredrikstad VED KJØP aV FFKs KVaLITETSPRODUKTER, STØTTER DU SaMTIDIG FREDRIKSTaD FOTBaLLKLUBB


HAT-TRICK HAT-TRICK FOR ISUZU FOR ISUZU

DEN PRISVINNENDE DEN PRISVINNENDEISUZU ISUZUD-MAX D-MAX

TRIPPELSEIER TRIPPELSEIER TIL ISUZU. TRIPPELSEIERTIL TILISUZU. ISUZU. ISUZU HAR GÅTT RETT TIL TOPPS I ISUZU ISUZUHAR HARGÅTT GÅTTRETT RETTTIL TILTOPPS TOPPSI 3 STORE KÅRINGER FOR 2018: 3 I 3STORE STOREKÅRINGER KÅRINGERFOR FOR2018: 2018: ”PICK-UP OF THE YEAR 2018” WHAT VAN - DESEMBER 2017

”PICK-UP OF THE YEAR 2018” WHAT VAN - DESEMBER 2017

Leading/privatleie Leading/privatleie

”MOST RELIABLE PICK-UP”

1.995,1.995,LEASING pr. mnd. eks. mva.

PICK-UP & 4X4 - MARSPICK-UP” 2018 ”MOST RELIABLE

pr. mnd. eks. mva.

PICK-UP & 4X4 - MARS 2018

”BEST WORKHORSE PICK-UP ”

TRADE VAN DRIVER AWARDS - APRIL 2018 ”BEST WORKHORSE PICK-UP ” TRADE VAN DRIVER AWARDS - APRIL 2018

2.487,-

*Leievilkår: Isuzu automat inkl.: Premiumpakke, bedliner, *Leievilkår: Isuzu 4d4d automat inkl.: Premiumpakke, bedliner, metallikk lakk, vinterhjul på alu. og matter. metalikk lakk, vinterhjul på alu. felgfelg og matter. 36mnd/60.000km. Forskuddsleie/innbytte: kr. 000,70 000,eks mva. 36mnd/60.000km. Forskuddsleie/innbytte: kr. 70 eks mva. Etableringsbegyr. PR MND EKS MVA Etableringsbegyr. 5.3633,95%. inkl. mva. Rente 3,95%. kr 144årsavgift 895,5.363 inkl. mva. Rente Totalpris kr 144 895,- Totalpris I tillegg kommer *Leievilkår: Isuzu 4d automat inkl.: Bedliner, Met.lakk, Vinterhjul, Matter. I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid, gjelder næring. Startleie: kr. 50 000,- eks.mva. Etableringsgebyr: ink.mva. 3,95% og forsikring.36mnd/60.000km. 3 års bindingstid. Forutsetter finansiering via5.363 DnB ellerRente: Santander kr. 144 235,- eks mvaI tillegg kommer årsavg. og forsikring. 3 års bindingstid. Forutsetter fiTotalpris: nansiering via DnB eller Santander

Bilde av bilen kan avvike fra tilbudt modell

BILERPÅ PÅLAGER LAGER BILER FORRASK RASKLEVERING LEVERING FOR

PRIS FRa MVa (364.900,(374.800,- inkl mva) FRA KR 317.912,309 992,- EKS MVA mva)

VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-

18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol - USB-kontakt - 8 høyttalere Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm Pick-up

Black Edition

Trooper

Magnum

Arctic Truck 35

Arctic Truck 33

1 - Tlf. 69 39 22 60 - www.rsabil.no/fredrikstad Råbekksvingen 1 - Tlf. 69Råbekksvingen 39 22 60 - www.rsabil.no/fredrikstad Man fre: 09.00 - 17.00, Torsdag: - 19.00, Lørdag Åpent Man - fre: 09.00 - Åpent 17.00, 09.00 - 19.00, Lørdag 10.00 - 09.00 14.00 INTRODUKSJONSPRIS FRATorsdag: KR -301 552,EKS MVA (354.900,inkl mva)10.00 - 14.00

Japansk kvalitet og tøffest i klassen 5 års garanti - isuzu.no


11 11

Vansjø tor nskon lensman

VELKOM

McDonald’s

s pri

ro Eu

I KIW

MEN

T TIL VÅR

NKYAE LE! LO

Mosseveien 60 - 1640 Råde www.p-w.no

Tlf: 69 29 40 90

Lik oss på Facebook / PerryWilliamsCaravan

Profile for VB Media

Rød Hvit Scorer´n nr. 1-2018  

Fredrikstad Fotballklubbs (FFK) eget magasin.

Rød Hvit Scorer´n nr. 1-2018  

Fredrikstad Fotballklubbs (FFK) eget magasin.

Profile for vbmedia
Advertisement