__MAIN_TEXT__

Page 1

JU N I - 2018

Klubbutvikling og hensyn til brukerne - glede, respekt, engasjement, samhandel

BLI MED PÅ NYE

KUNSTGRESSBANER! se side 9

Håndball – Johnny Pettersen

32

Kvalitetsklubb – Hva betyr det?

49

Crux festival

62

På barnas premisser!

Klubben der alle skal trives


F OT B A L L

H O V ED ST Y RET

SYKKEL

For nærmere info om de enkelte grupper se www.gresvikif.no – kontaktinfo 2


Foto: Terje Jensen. Grafikk: Jellow design

H Ã… N D B A LL

AD MIN IST RASJO N O G HUS

BARNEIDRETT

Klubben der alle skal trives 3


KJÆRE LESER EN STOR TAKK FOR OG FRA GRESSVIKINGEN 2018! Gressvikingen sender en stor takk til VB Media AS, fotograf Terje Jensen, Øivind Karlsen, Henning Olsen, Kristian Bolstad, Pål Olsen «Polly» Møklegaard og Pia Formoe Sveen i Jellow Design. Selvsagt takker vi også GIFs trettiseks samskapningspartnere som har bidratt til finansiering av Gressvikingen 2018. I god samhandling med redaksjonskomiteen har alle disse skapt magasinet du nå leser.

NYE KUNSTGRESSBANER I TRONDALEN. Nyskapning vil etter all sannsynlighet også skje i Trondalen 2018/2019. Og klubben håper på ytterligere utvikling av samskapning med lokalsamfunnet vårt. Gressvikingen takker derfor spesielt også for den distribusjonsmuligheten som Direct House Fredrikstad AS har gitt Gresvik IF. Den miljøvennlige og nedbrytbare biofilmen som Gressvikingen 2018 er pakket i gjør det mulig for Gresvik IF å legge ved informasjon som inviterer til et meningsfullt spleiselag for to nye kunstgressbaner i Trondalen. Gressvikingen oppfordrer selvsagt deg som person, din organisasjon eller virksomhet til å kjøpe din(e) andel (er) av de nye kunstgressbanene i Trondalen. Kr. 300,- pr andel. Les mer om dette i magasinet og i vedlegget.

KVALITET I EN ORGANISASJON – KVALITETSKLUBB - HVA ER DET? Gressvikingen lovte i «Mediaplan 2018» at denne utgaven skal ha et spesielt blikk på «organisasjonsutvikling» og «hensynet til

brukerne». Når disse fine ordene smelter sammen, da opplever vi å befinne oss midt i ordet «kvalitet». Hvorfor? – Jo, fordi, i store norske leksikon kan vi lese at inni det flotte ordet kvalitet, der bor, sitat; «Enkelt sagt er kvalitet evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens krav og forventninger». Så, på Gressvik dialekt: Om Gresvik IF som organisasjon/forening skal påberope seg å være en «Kvalitetsklubb», ja da handler det om å utvikle egne evner og i hvilken grad foreningen mestrer å skape tilfredshet blant de ulike brukerne av klubben. Aktive utøvere, tillitsvalgte, ledere, trenere, ansatte, samskapningspartnere, lokalsamfunnet. Den gjennomgående røde tråden i Gressvikingen 2018 er derfor: HVA HAR GRESVIK IDRETTSFORENING GJORT MED SEG SELV DE SENERE ÅRENE, FOR Å UTVIKLE SINE EGNE EVNER – FOREDLE SIN EGEN KVALITET – SLIK AT KLUBBEN I FREMTIDEN KAN IVARETA OG TILFREDSSTILLE BRUKERNES BEHOV, FORVENTINGER OG KRAV PÅ BEST MULIG MÅTE?

SAMFUNNSANSVAR OG/ELLER ETISK SAMFUNNSANSVAR? Vi opplever at mange virksomheter i det lokale næringslivet ønsker å bidra til etisk samfunnsansvar, ved blant annet å støtte Gresvik IF. Men hva er etisk samfunnsansvar, og tar GIF selv et etisk samfunnsansvar? Regulerte regler nedskrevet i utallige ulike lovverk bør være en rimelig enkel sak for enhver organisasjon å følge. Det er å ta samfunnsansvar. Men utover alle disse

regulerte og nedfelte reglene og lovene har brukerne av enhver organisasjon alltid forventinger til at en viss etisk og moralsk standard etterleves. Det betyr at de fleste brukerne av organisasjoner, foreninger og virksomheter i 2018 forventer at gode organisasjoner tar et etisk samfunnsansvar – og supplerer regelverket med etikk og moral. I Gressvikingen 2018 vil du derfor oppdage mange nysgjerrige spørsmål om nettopp det moraletiske landskapet, hvilket fokus klubben har på etisk samfunnsansvar. Implementere gode verdier som for eksempel Glede – Respekt – Engasjement – Samhandel, slik at alle skal Trives, samfunnsarbeid inkludert å bry seg om sine omgivelser og medmennesker, miljøhensyn, Fair Play, forebygge mobbing, alkohol & rusproblematikk, foreldrevett, likeverdighet, hvordan forholde seg til jantelover og fordommer, med mer. Gressvikingen overlater til deg som leser å vurdere om Gresvik IF har evner og kvalitet. Du vurderer selv også om klubben tar bare et samfunnsansvar, kun følger nedfelte regler og lover – eller om klubben understøtter at både aktive utøvere, ledere og trenere i klubben også bidrar med gode holdninger og verdier tilbake til lokalsamfunnet vårt – og dermed tar et etisk samfunnsansvar. God lesing - vi håper at Gressvikingen 2018 er et bidrag fra Gresvik IF til å skape et bra og trivelig lokalsamfunn! Frode Holstad Hansen og Kjetil Føreid Redaktører i Gressvikingen

UTGIVER: GIF

GRAFISK DESIGN: VB MEDIA AS Kristian Eriksen | eriksen@vbmedia.no FORSIDEFOTO: Terje jensen TRYKK: Møklegaard Trykkeri AS

Ta gjerne kontakt med oss på GRESSVIKINGEN@gresvikif.no om du har noe å bidra med til videreutvikling av Gressvikingen.


JUNI - 2018

www.konsumgruppen.no

SIDE 32-33 JOHNNY PETTERSEN: DET ER LOV Å VÆRE GOD I GIF

EN STOLT STØTTESPILLER TIL

GIF

SIDE 49-53 KVALITETSKLUBB

FOTO: TERJE JENSEN / KRISTIAN BOLSTAD

Påmeldingsfrist: Snarest

SIDE 54-57

SIDE 68-70

Mange fotballspillere har ikke et optimalt syn, noe som ofte ikke blir oppdaget. Onsøy Synssenter vil derfor være tilstede og tilby deltagerne en kostnadsfri og enkel synstest.

JORUN FRYDENLUND: PÅL OLSEN “POLLY” Arrangøransvarlige: Knut Gulbrandsen (mob: 91116373), Henning Olsen (mob: 90548960) KVALITETSKLUBBKONSEPTET MØKLEGAARD og Anne Lundblad (mob: 97115712) v/ GIF Fotball. Faglig og pedagogisk ansvarlig: Joar Dahle og Henning Olsen (Fotballskole). Silje Lægreid (Aktivitetsskole) Trenere/Aktivitetsledere: GIF Gutt og Juniorlag, GIF trenere, Joar Dahle, Henning Olsen, Silje Lægreid m/fl. Veiledning til keepere fra keepertrener i GIF: Frode Hansen

FOTO: TERJE JENSEN / KRISTIAN BOLSTAD

www.gresvikif.no eller gå direkte til: www.deltager.no/fotballskolen_2018_25062018 Se nyheter på

JELLOW DESIGN 2018

PÅMELDING

TAKK FOR AT VI SAMMEN KAN BIDRA TIL Å SKAPE ET GODT LOKALSAMFUNN!

SIDE 78-82 TOPPDOMMER HENRIK PETTERSEN

SIDE 94-98 TIPPELAGET FYLLER 45 ÅR!

48 Rema 1000 6-7 Sveins minne 58 Gressvikklinikken 14-15 Anders Lindskog 60-61 GIF-Joggen 18-19 Tormod Hermansen R E S V ISykkelgruppa K I F. N O 22-23 Rørlegger Even O. Jensen W W W . G62-63 64-65 Gressvik Summerparty 25 Arnie & Køllis: Utvikling av evner 66-67 FOG 26-27 Meny 72-73 Pizzabakeren på torget 28-29 Superkluten 74 Damegruppa 30-31 Anlegget i Trondalen 76 Vær i forkant, bry deg! 35 Seut Brygge 84-85 A-Laget 36-37 Håndballtrener Håvard Berge 86 Odins kro som møteplass 38-39 Moralfilosofen: Henrik Syse 87-89 ”Pollys” kryssord og rebus 40-46 Verdier og visjoner 90-91 Berg Sparebank 47 Joar Dahle - Slik skal vi trives

KONSUM GRUPPENS

FOTBALL- OG AKTIVITETSSKOLE G I F - K LUB B E N DE R A LLE SK A L TR IVE S

PÅMELDING

www.gresvikif.no eller gå direkte til: www.deltager.no/fotballskolen_2018_25062018 Se nyheter på

Påmeldingsfrist: Snarest Mange fotballspillere har ikke et optimalt syn, noe som ofte ikke blir oppdaget. Onsøy Synssenter vil derfor være tilstede og tilby deltagerne en kostnadsfri og enkel synstest. Arrangøransvarlige: Knut Gulbrandsen (mob: 91116373), Henning Olsen (mob: 90548960) og Anne Lundblad (mob: 97115712) v/ GIF Fotball. Faglig og pedagogisk ansvarlig: Joar Dahle og Henning Olsen (Fotballskole). Silje Lægreid

PÅMELDING


Sveins minne TIRSDAG 12. DESEMBER GIKK SVEIN HALVORSEN UT AV TIDEN, 71 ÅR GAMMEL, OG MED DET EN AV GRESVIK IFS MEST MARKANTE PERSONLIGHETER GJENNOM TIDENE. AV ALLE VENNER I GRESVIK IF. FOTO: TERJE JENSEN

SVEIN «KULA» HALVORSEN ble kjent over hele Norge i forbindelse med cupfinalene. (Faksimile fra VG)

6

Foto: Fredriksstad Blad, 1988


Foto Privat Annerledes går det ikke an å betegne mannen som gjennom et helt liv har stått til klubbens tjeneste. Svein Halvorsen var ekte Gressvik-gutt og gikk gradene som ungdomsspiller i klubben. Etter hvert ble han også A-lagsspiller i ung alder. Men eventyrlysten trakk ham til sjøs noen år. Vel hjemme måtte han avtjene verneplikten. Og det var da Sveins liv tok en sving som gjorde ham til rikskjendis en stakket stund.

en av 450 folk i Fredrikstad, innrømmet han at tankene ofte gikk tilbake til Ullevaal og kampene i 1969.

mot selveste Manchester United. At de fleste talentspeiderne forlot treningsfeltet The Cliff lenge før pause, er en annen historie.

Og det var ikke bare gode minner. Han har tidligere gitt uttrykk for at det plaget ham at nederlaget førte til at en generasjon dyktige FFK-spillere ble stående uten å ha vunnet noe mesterskap. Samtidig slo han fast at de samme spillerne alltid ga ham full støtte, i likhet med trener Mosgaard. Det tjener dem til ære.

Svein hadde meningers mot og var ikke redd for en diskusjon. Han var ikke alltid enig i alt, og alle var ikke alltid enige med Svein. Men det var aldri tvil om at motivet var Gresvik IFs beste.

Da var han allerede blitt hyppig omtalt i riksmediene og trener Per Mosgaard hadde gitt ham kallenavnet som skulle følge ham livet ut: «La oss kalle ham Kulen», sa Oslofødte Mosgaard.

Vi som vandret sammen med ham i Trondalen, kan vel bare gjette oss til hvilken skjellsettende opplevelse det må ha vært for en ung mann i 20-årene å bli kastet til ulvene, slik han ble. Egentlig var han jo bare én av oss, en hobbyspiller fra Gressvik. Da Fredrikstad-eventyret var over, kom han tilbake til Trondalen – slik han alltid har gjort. Det var i bredden han hørte hjemme og det var her han la ned en utrettelig innsats. Hans hjerte for Gresvik IF var av de største, og det finnes knapt det verv han ikke har hatt.

Svein var bare en overtidsscoring fra å slippe unna som helt. I stedet ble det omkamp og 3-5-tap. I ettertid, og senest da han ble intervjuet av Fredriksstad Blad som

Med en aldri sviktende entusiasme hadde han alltid store ambisjoner og drømmer for klubben. Et eksempel på dette kan være da han som juniortrener i 1982 sørget for kamp

For fortsatt å kunne spille fotball på hobbybasis meldte han i 1969 overgang til Fredrikstad FK, som den gangen hadde C-lag. Så kjenner de fleste historien om hvordan en rekke skader til slutt sendte den uerfarne keeperen fra Gressvik ut på Ullevaal stadion – og cupfinale mot Strømsgodset.

De siste årene interesserte han seg stadig mer for fotballens historie på Gressvik. Slik trakk han trådene fra dagens Gresvik IF, som er stiftet i 1922, tilbake til Græsvig Fotballklub, som ble stiftet i 1905. Og da sykdommen tok ham, hadde han fortsatt mer å gi. Han stilte som instruktør på sommerens fotballskole – og hadde et øye for alle, slik han alltid har hatt. På Borge sykehjem da slutten var nær - fikk han opplest kommende sesongs avdeling for Gresvik i 6. divisjon, og gikk straks i gang med å regne ut poengfangsten. Og det er slik vi vil huske ham – Gresvik IF til det siste. Vi lyser fred over Svein Halvorsens minne og sender våre varmeste tanker til hans kone Torhild, barn, barnebarn og øvrig familie, som vi vet alle betydde svært mye for ham.

7


Gressvik Torg

STOLT SPONSOR AV

nsumgruppen.no

www.konsumgrupp www.konsumgruppen.no

KONSUM GRUPPEN NORGE AS 8

EN STOLT STØTTESPILLER TIL GRESVIK IF


! g a l e s i Sple og

Alle bidragsytere over tre andeler vil i tillegg motta et signert andelsbrev fra klubben. @ JELLOW DESIGN

itet Øker aktiv mfunnet a ls a k lo i l trivse vårt.

Fakta: Alle bidragsytere, uansett antall andeler vil synes i digital løsning samt bli nedtegnet på logovegg ved kiosken i Trondalen.

FOTO: MARIUS LARSSEN

NYE KUNSTGRESSBANER FOR UTØVERNE VÅRE!

Øker mulighetene for lek og aktivitet, reduserer skader og skaper trivsel!

Ser du eller din virksomhet verdien i å skape et trygt, aktivt og trivelig lokalsamfunn? Gresvik idrettsforening ønsker da din personlige, virksomhet eller organisasjons verdifulle hjelp til dette betydningsfulle tiltaket! På den måten kan klubben leve opp til sin misjon, som blant annet er å hjelpe alle våre aktive utøvere fra lokalsamfunnet med trygge og gode baneforhold. “Spleiselag” GIF er takknemlig for at Fredrikstad Kommune og Norsk Tipping forstår utøvernes behov og gir klubben økonomisk støtte. Men selv med denne gode støtten så trenger GIF flere millioner for å realisere dette tiltaket og vedlikeholde det. Klubben inviterer derfor lokale bidragsytere til et gedigent spleiselag! Dersom du som privatperson eller din virksomhet vil oppleve det som interessant eller har et ønske om å bidra til dette meningsfulle tiltaket, kan du gjøre ett av følgende: Digitalt andelsbrev Gå inn på www.gresvikif.no. Her blir du guidet enkelt videre til å kjøpe de antall andeler du ønsker. Hver andel koster kr 300,-. Og du kan velge “din(e)” andel(er) av banen!

pen.no

Vipps/bankkonto/personlig kontakt: VIPPS, for prosjekt kunstgress: 522401 Bankkonto nr: 1594.40.80632. Dersom du benytter Vipps/bankkonto så merk innbetalingene med ditt navn. GIF vil da administrere den digitale løsningen for deg. Du kan også ta personlig kontakt. For Gresvik IF – Morten Helminsen, Daglig leder GIF Mob: 932 78 333. Mail: kontoret@gresvikif.no W W W . G R E S V I K I F. N9O


@ JELLOW DESIGN FOTO: TERJE JENSEN

På barnas premisser! Gi ditt barn eller barnebarn et trygt og godt førstemøte med idrett oppfordrer BIG i GIF. Vi ønsker alle barn i lokalsamfunnet i årskullene 2013 – 2010 spesielt velkommen til en helt spesiell barneidrettsdag i Trondalen august 2018. Arrangementet er gratis for alle. Trygghet, Frihet og positive opplevelser Innen barneidretten i GIF er det barnas egne behov for positive opplevelser som bestemmer innholdet på treningene. Vi ønsker å være klubben der alle skal trives, og da er vår oppgave å tilrettelegge for nettopp dette. Idrettsglede og trivsel betyr for noen barn å oppleve mestringsfølelse, og for andre barn er det å skape gode relasjoner til sine venner gjennom felles interesser, humor og lek. Uansett motivasjon og forutsetninger hos barna – vi i barneidretten ønsker å tilrettelegge trygge rammer og tilpassede aktiviter som gir idrettsglede for alle barn. Allerede i gang med årskullene 2010 – 2012 Flere årskull er allerede i gang med aktiviteter organisert av barneidrettsgruppa i Gresvik IF (BIG). Både gutter og jenter opplever allerede glede og trivsel i vårt miljø, og det er foreldre, med god støtte fra fagansvarlige, som gjennomfører disse aktivitetene. Enkelte treninger foregår inne på Rød skole, andre ute i Trondalen. Velkommen! Merk deg barneidrettsdag i august, eksakt dato vil bli informert om nærmere, - på blant annet www.gresvikif.no. Hjertelig velkommen – ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon: Gutter, f. 2010 Jenter, f. 2010 Gutter, f. 2011 Jenter, f. 2011 Gutter, f. 2012 Jenter, f. 2012

Eivind Pettersen Thor Øyvind Stene Trine Vehler Dahle Daniel Trandum Linda Marie Bang Espen Aaby

eivind@europris.no thor@stenestaal.no Trine_vehler@hotmail.com Daniel.trandum@dahl.no lindamabang@gmail.com Espen.aabye@gmail.com

922 67 396 995 88 258 957 95 199 971 23 499 464 70 898 941 45 999

Trenerkoordinator og kontaktperson: Silje Lægreid. Mob. 482 73 619, mail: silje_legreid@hotmail.com For nye barn, årskull 2013, ta kontakt med Silje eller leder i BIG Daniel Trandum. mob: 971 23 499, mail: daniel.trandum@dahl.no

For Gresvik IF – Barneidrettsstyret (BIG) – Daniel Trandum og Silje Legreid.

W W W . G R E S V I K I F. N O11


vår historie 1988 SalatMestern blir etablert. Den første produksjonen foregår hjemme på kjøkkenbenken. I1989 får vi våre egne lokaler

2003 Vi starter med sjømat i lake

~ 1960 Geir er sjømann og samler smaksinspirasjon fra alle verdens hjørner

1993 og 98 SalatMestern på flyttefot.

2004

4

Vi blir blant de første i Norge, sertifisert under kvalitetsstandarden BRC. Vi bygger ut fabrikken med ca 2000 kvm

2009 Vi avslutter vår eksportsatsning og retter alt fokus på det norske markedet

MAP 2015

2007

Vi starter satsningen på MAP teknologi

Kjøper en svensk fabrikk og satser på eksport og oppretter en egen avdeling for produktutvikling

ÅRSJ

UBIL EUM

2017 Familien Andersen kjøper ut familien Stenmark og eier bedriften 100%. Prosjektering er startet for utbygging av fabrikken

2018 SalatMestern feirer 30år!


13


«GRESVIK IF

ER MED PÅ Å BYGGE

SAMFUNNET» ANDERS LINDSKOG TRENER JENTER 05 FOTBALL I GIF PÅ SIN FRITID. SOM YRKE ER ANDERS SPESIALIST I BÅDE KLINISK VOKSENPSYKOLOGI OG SEXOLOGI. ANDERS ER DERMED EN AV KLUBBENS MANGE VIKTIGE OG KOMPETENTE RESSURSPERSONER. TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

Vi mennesker har også behov for «kick» og spenning, det får vi på en fin måte gjennom idretten. GRESVIK IF OG INDIVIDETS BIDRAG TIL LOKALSAMFUNNET – Vi bygger jo samfunnet hele tiden mens vi lever. Og en idrettsklubb som Gresvik IF er med på å bygge samfunnet videre. Og med Gresvik IFs kjerneverdier som en del av lokalsamfunnet opplever jeg dette som et hyggelig samfunn å bygge. Det er i hvert fall et samfunn jeg ønsker å leve i, sier Anders. – Hva er din opplevelse av hvor viktig GIFs arbeid er for lokalsamfunnet? – Jeg tenker at en lokal idrettsklubb som Gresvik IF er ekstremt viktig for vårt lokalsamfunn. Det er med å skape et fellesskap på Gressvik, og samtidig positivt og utviklende for barna selv. Det er gjennom innbyggerne

14

vi bygger et bedre lokalsamfunn. Fordi vi føler at vi har en tilhørighet – hver enkelt behøves og gjør meningsfull nytte for lokalsamfunnet. Dette bygger en identitet for både hver enkelt og lokalsamfunnet vårt, forteller Anders. – Hva er din opplevelse av GIFs Visjon og valg av kjerneverdier? – Jeg synes valgene av både Visjon og verdier er veldig bra. Glede er den største verdien for oss alle – at vi forbinder idrett med glede. Respekt er grunnleggende for ethvert samfunn – med Respekt som verdi bidrar vi til å skape mennesker som forholder seg til at noe er større enn oss selv – helheten blir større enn delene. Engasjement – gleden

av å engasjere seg i noe som er større enn seg selv – delta i fellesskap, samfunnet er også veldig viktig - for både hver enkelt og samfunnet. – Samhandling er også utrolig kraftfullt, og utrolig nyttig lærdom å ta med seg ut i samfunnet. «Me too» debatten er et eksempel på dette – der jentene gikk sammen, brukte kraften som ligger i samhandling - og gjennom det skapte et nytt og bedre samfunn. Jeg opplever at Gresvik IFs verdier kan bidra til å bygge et hyggelig lokalsamfunn med trivelige innbyggere.

VÅRE PRIMÆRBEHOV I forbindelse med utdeling av «årets ildsjel»


MENINGEN MED LIVET ER Å ELSKE OG BLI ELSKET: GIFs arbeid er basert på kjærlighet og omsorg, opplever

Anders Lindskog. Her hjelper han J05 å bruke kraften som ligger i samhandling under en trening i Trondalen. pris uttalte Anders seg på NRK. Der uttrykte Anders at det er kjærlighet vi mennesker jobber på dugnad for. – Meningen med livet er å elske og bli elsket. Jeg opplever at Gresvik IFs arbeid er basert på kjærlighet og omsorg, innleder Anders Lindskog. Og utdyper; – Vi mennesker har et antall grunnleggende primærbehov. Jeg opplever at en klubb som Gresvik IF dekker mange av disse primærbehovene. For å være lykkelig som menneske må primærbehovene være dekket. Man må ha sin egen grunnstamme, for å kunne bidra til samfunnet. Her er kjærlighet, tilhørighet, og fysisk bevegelse eksempler.

Vi trives bedre om disse primærbehovene blir dekket. Jeg opplever at Gresvik IF tilbyr disse behovene i sin virksomhet, utdyper Anders. Og legger til; – Vi mennesker har også behov for «kick» og spenning, det får vi på en fin måte gjennom idretten. Alternativet kan være andre mer destruktive aktiviteter for både hver enkelt og lokalsamfunnet, som for eksempel å stjele fra andre.

HVA KAN GRESVIK IF VIDEREUTVIKLE

svar for lokalsamfunnet? – Jeg oppfordrer til å skape flere arenaer. Alt fra diskotek til aktivitetsdager, eller gjerne treffes på tvers av de ulike idrettene. Der alle idretter, både i og eventuelt utenfor klubben, er inkludert. Et sted der hver enkelt får anledning å bare være seg selv. Tilrettelegge for å ta bort ytre press på barn og unge, press som for eksempel antall likes på face eller samfunnets krav til å være flink. Fokusere på andre verdifulle ting. Skape arenaer og etablere treffpunkter der hver enkelt får bruke andre egenskaper i seg selv.

Ser du sider ved Gresvik IF som kan videreutvikles, for å ta et enda større og økt medan-

15


UTEPLASSEN.NO AS STABBURVEIEN 7-9 1617 FREDRIKSTAD +47 69318425 POST@UTEPLASSEN.NO

U T E P L A S S E N . N O Det naturlige valget for norske forhold

ØSTFOLDS STØRSTE LEVERANDØR AV: -HAGESTUER -VINTERHAGER -SKYVEDØRER BESØK NORGES -PERGOLASYSTEM FLOTTESTE -SOLSKJERMING HAGESTUE SENTER! -REKKVERK 1

nsumgruppen.no

www.konsumgrupp www.konsumgruppen.no

KONSUM GRUPPEN NORGE AS 16

EN STOLT STØTTESPILLER TIL GRESVIK IF


@ JELLOW DESIGN FOTO: TERJE JENSEN

Er du en miljøskaper og brenner for at jenter får like muligheter som gutter? Om du er en person som brenner for at jenter bør få like muligheter som gutter, så kan du finne motiverende og meningsfulle oppgaver i Trondalen! GIF Fotball ønsker økt satsing på jentefotball - og ønsker deg hjertelig velkommen til vårt miljø! «Klubben der alle skal trives» Klubbens Visjon forplikter klubben og stiller store krav til å tilby godt tilpassede aktiviteter og sosialt miljø. Derfor ønsker vi personer som kan «skreddersy» både muligheter og utfordringer for våre jenter. Miljøskapere Det er først om fremst gode miljøskapere jentene ønsker seg. Det fotballfaglige opplever vi blir ivaretatt I Gresvik IF på beste måte allerede. Derfor er du hjertelig velkommen, selv om din fotballfaglige kompetanse ikke nødvendigvis er stor. Glede, Respekt, Engasjement og Samhandling er hva som motiverer mest. Har du disse verdiene i deg så tror vi du vil passe utmerket i vårt jentemiljø. Vennskap og gode relasjoner til de rundt oss er det som motiverer oss aller mest.

pen.no

Vi venter spent - ta kontakt! Ta kontakt med oss for interesse/ev. spørsmål: Tor Arne Borg, leder jenter. Mail: torarne@uteplassen.no / mob: 924 56 418 Morten Helminsen, Daglig leder GIF. Mail: kontoret@gresvikif.no / mob: 932 78 333 For Gresvik IF – Fotballstyret og leder jenter fotball Tor-Arne Borg W W W . G R E S V I K I F. N O17


27

ÅR I GRESVIKS TJENESTE

HAN KOM TIL KLUBBEN I 1991. OG SIDEN ER HAN BLITT DER. OMTRENT SLIK KAN LEDER TORMOD HERMANSENS FORHOLD TIL GRESVIK IF OPPSUMMERES. TEKST: GRESSVIKINGEN 2018. FOTO: TERJE JENSEN.

“ J

Jeg er stolt av alle voksne som legger ned så mye tid i klubben, både i Trondalen og i Gressvikhallen

oda, Tormod var også fotballspiller i klubben på 60-tallet, men noen alvorlig fotballkarriere var det ikke snakk om. Men da sønnen Glenn (født 1984) ville begynne med fotball i 1991, ble Tormod med. Og da han ble spurt om han ikke kunne hjelp til litt som trener, ble det starten på et langt liv med ulike verv i Trondalen. – Jeg holdt på med dem til de var 15 år, forteller Tormod. Men da hadde han for lengst fått andre oppgaver i klubben. Allerede i 1992 ble han medlem i hovedstyret. – Jeg hadde vært litt stor i kjeften i forhold til banen, så da ble jeg spurt om å stille opp. Jeg fikk naturlig nok ansvar for bane og anlegg, forteller han. I 1997 ble han nestleder og i 2000 overtok han som hovedleder etter Mr Gresvik, Jan Simensen. Det er flere ting Tormod Hermansen trekker fram som sentrale i sin tid som engasjert i Gresvik IF. Det første var da han i 2004 ble klubbens første daglige leder. Dette ble en stilling han i stor grad var med på å forme selv. Og som ble overtatt av Torfinn Jensen i 2007, da Tormod fikk jobb som driftssjef på Fredrikstad stadion. I 2008 tok for øvrig Morten Helminsen over som daglig leder i Gresvik IF. For Tormod Hermansen gir det en helt egen glede bare å rusle rundt i Trondalen og se på aktiviteten. -Jeg er spesielt opptatt av barn og unge og at de skal ha det bra i klubben. Så det å se kamper, det spiller ikke så stor rolle om det blir seier eller tap, det er det som gir meg noe, sier han.

18

Men når han står og skuer utover Trondalen, eller sitter på tribunen i Gressvikhallen for den saks skyld, er det vel vitende om at han har lagt ned adskillige timer på anleggene som Gresvik IF bruker til sin aktivitet – og anleggene i Trondalen er det klubben selv som eier. – Hva er du mest stolt av? – Det må være at naturgressbanen fortsatt er en bra bane, at vi i sin tid fikk til et samarbeid med FFK som sikret at vi hadde utstyr til skikkelig vedlikehold av den, svarer han. Men tiden er nå i ferd med å løpe fra naturgresset i Trondalen. I skrivende stund er planen at den eksisterende kunstgressbanen skal få nytt dekke i september/oktober, mens gressbanen skal erstattes med kunstgress til seriestart neste år. At Gresvik og andre klubber i kommunen har råd til å bygge kunstgressbaner i millionklassen er faktisk i stor grad Tormod Hermansens fortjeneste. -Da dette med kunstgressbaner presset seg fram, så vi at det ble veldig kostbart. Det var min idé å jobbe for å få med kommunen på spleiselaget. Slik er utgiftene blitt håndterlige, forteller Hermansen. I samme slengen kan vi føye til at han også satt i byggekomiteen da Gresvik med mange gode støttespilleres innsats endelig fikk sin egen idrettshall – Gressvikhallen. Selv om en daglig leder nå har lettet arbeidstrykket en del for klubbens valgte leder, går det knapt en dag uten at han er på plass i Trondalen eller svarer på spørsmål i telefonen. Tormod Hermansen er fornøyd med mye i klubben sin, ikke minst menneskene som er der. – Jeg er stolt av alle voksne som legger ned

så mye tid i klubben, både i Trondalen og i Gressvikhallen. Jeg føler ting er på stell og at folk trives hos oss, sier han. Tormod Hermansen har bodd hele livet på Krosnes – og tilbringer det meste av fritiden sin der, sammen med kona Lisbeth. – Hun er hjemme, men hun vet jo hvor jeg er. Hun kan jo si fra hvis det blir for mye, men jeg hører sjelden noe, smiler Tormod som har yrkesfaglig bakgrunn fra eletrikerfaget. I dag jobber han for Park & Anlegg AS, som anleggsgartner. Nå har Tormod blikket rettet mot klubbens 100-årsjubileum i 2022. Og utfordringene står i kø. Nye kunstgressbaner er nevnt, klubbhuset trenger også en overhaling. Og én mann kan vi regne med: – Jeg fortsetter gjerne, sier Tormod ..Hermansen.

FAKTA: TORMOD HERMANSEN Født: Funksjoner i GIF: Fotballtrener:

16. juli 1955

1991-2000 1992-1996 Nestleder: 1997-1999 Daglig leder: 2004-2007 Kontrollkomité/revisor: 2009-2012 Hovedleder: 2000-2004, 2013 Har også vært fotballdommer i mange år.Andre verv: Styreverv i Fredrikstad idrettsråd i 10 år, medlem av anleggsutvalget i Østfold idrettskrets.

18


19


Din lokale entreprenørbedrift i over 50 år! God kvalitet på arbeidet - fornøyde kunder.

VI TAR PÅ OSS ALT INNENFOR: • Vann- og avløpsanlegg • Opparbeidelse av privat og næringstomter • Sprenging • Graving

• Transport • Riving • Steinmurer og grøntanlegg • Stikkledninger

Tlf: 69 32 74 72 • Gunnelandet 4, 1621 Gressvik post@brodrlie.no • www.brodrlie.no 20


Pusse opp kjøkkenet? Lakkering av brukte kjøkkenfronter og annet interiør er et billig og godt alternativ til å skifte ut hele kjøkkenet.

Ta kontakt: Tlf: 69 36 35 55 | firmapost@fredrikstad-industrilakk.no

Gamle kjøkkenfronter holder ofte en høy kvalitet, og med et godt lakkeringsarbeid i grunn så kan gamle dører bli som nye.

www.fredrikstad-indu strilakk.no

Mobile Fredrikstad AS


EVEN O. JENSEN

DIN RØRLEGGERBEDRIFT PÅ GRESSVIK

PROSJEKTLEDER CHRISTOPHER BJØRK

ved bilen som blant annet blir brukt når man skal gjøre befaring hos en potensiell kunde.

22


MED ERFARING FRA 1947 FREMSTÅR RØRLEGGERBEDRIFTEN EVEN O. JENSEN AS PÅ ÅLEKILENE SOM EN SOLID BEDRIFT. TRADISJONELLE RØRLEGGERTJENESTER OG ENTREPRENØRVIRKSOMHET STÅR I FOKUS, OG I DAG ER 4. GENERASJON JENSEN MED PÅ LAGET SOM SKAL STYRE BEDRIFTEN VIDERE INN I FREMTIDEN. FOTO: ØIVIND KARLSEN. EVEN O. JENSEN utfører tjenester over hele Fredrikstad. Her kan det være snakk om omlegging av vann og kloakk, utgraving til tomter og drenering.

E

ven O. Jensen AS er din rørleggerbedrift på Gressvik, men har kunder fra hele regionen. Stadig flere boligog hytteeiere i nærområdet finner veien til Ålekilene når det blir snakk om omfattende arbeid utendørs.

ENTREPRENØRARBEID – I tillegg til tradisjonelle rørleggertjenester for våtrom i hus og næringsbygg, utfører vi tjenester for hytteeiere over hele Fredrikstad. Her kan det være snakk om omlegging av vann og kloakk, utgraving til tomter og drenering. Vi har små og store gravemaskiner, terrengkjøretøy og minidumper til disposisjon. Vi er veldig allsidige, forteller butikk- og kontorleder Monica Bratt Jensen hos Even O. Jensen AS.

GRATIS BEFARING – Trygghet for kundene og god oppfølging er viktig for oss. Før et oppdrag settes i gang

kommer vår prosjektleder Christopher Bjørk på befaring. Han ser hva kunden ønsker, og utarbeider et pristilbud. Befaringen gjør vi gratis. Ved et større prosjekt, for eksempel oppussing av bad, gjennomfører vi en samlet befaring for alle involverte håndverksgrupper. Deretter lages en gjennomføringsplan, og alt koordineres så kunden bare trenger å forholde seg til oss, uansett hvor mange håndverksgrupper som skal i aksjon. Kunden skal være trygg på at arbeidet utføres til avtalt tid og at man får beskjed om noe uventet dukker opp underveis, sier Monica Bratt Jensen.

NY KUNNSKAP Rolf Gunnesen var gründer for denne bedriften, og hos familiebedriften Even O. Jensen AS har man gjennom årene kontinuerlig oppdatert seg i markedet og er til enhver tid klare til å utføre alle typer rørleggeroppdrag på beste måte, også i fremtiden.

23


BÅTHUSREVYEN 2018 Fredrikstadguttane

REDDER VERDEN

PÅ BÅTHUSET SCENE JUNI - JULI - AUGUST BILLETTER: bathusrevyen.ticketco.events


UTVIKLING AV EVNER I FOTBALLAVDELINGEN TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

Gamle Gresvik har gjennomgått mange harde tider. Selv om det ofte gikk tungt og trått så lysnet det omsider. Optimismens symbol – Gresvik smiler i sol.

S

ånn lyder første vers av Gres(s)vik sangen. Og ungdomsleder Køllis er en av dem som har stått i dette med hele seg, over lang tid. Hvordan står det til med evnene til å tilfredsstille alle brukerne i fotballavdelingen, kvaliteten på ledelsen?

KOMPETENTE PERSONER – Nå har vi fått kurset trenere, satt det i system. Og startet ledersamlinger. Vi manglet kontinuitet i styret, men nå er også dette på plass. Vi har nå flere kompetente personer i ulike roller – klubben fikk tak i gode koordinatorer, som har fått jobbe kontinuerlig over lang tid, forklarer Køllis. Gres(s)vik guttene Joar Dahle og Arnie kom begge fra ungdomsavdelingen i Fredrikstad Fotballklubb, og gikk inn som trenerkoordinatorer i Gresvik IF fotball. I 2015 lanserte de seg selv som «Knoll og Tott», og kom raskt i gang med å styrke evnene i GIFs fotballavdeling – spesielt ungdomsavdelingen. Joar jobber mest på feltet og har orden på strukturer, planer og fremdrift, Arnie er fotball leder og koordinerer andre viktige ressurser i klubben. – Det var et bevisst valg fra klubbens side. Vi verken ville eller hadde økonomiske ressurser til å kjøpe oss til høyere divisjoner

FOTBALLSTYRETS EVNER OG KVALITET ER I UTVIKLING opplever fv: leder i fotballavdelingen Arnie Johannessen og ungdomsleder Morten Køllis Johannessen.

for seniorlaget. Vi prioriterte satsing i ungdomsavdelingen, brukte de ressursene vi hadde der, og tenkte langsiktig, sier Køllis. Køllis har vist de fleste i klubben at han har evner, kvalitet. Hva skjedde når dere kom, Arnie? – Joar og jeg gikk inn som trenerkoordinatorer i 2015. Antall medlemmer i styret økte, vi ble fler. Arbeidsbyrden ble mindre for hver enkelt, og vi organiserte flere mennesker i det vi tror er riktige roller. Dette tror jeg har øka klubbens evner de senere åra, sier Arnie. Det er åpenbart at evnene i GIFs ungdomsavdeling er blitt sterkere og sterkere i evner siden Arnie og Joar kom til klubben. Og evner til å dekke brukernes av klubben sine behov er det samme som kvalitet, ifølge leksikon. Men lokalsamfunnet ønsker seg også et styrket A-lag, hva med det?

HVA MED A-LAGET? – Vi har først og fremst satset på å skape et godt miljø, og nå har seniorene en solid stamme som vi bør bygge videre på. Sekssyv mann på trening for få år siden, nå er stammen på rundt 15-20 mann og det sosiale miljøet veldig godt. Og vi har for sesongen 2018 rekruttert nye og flere senior ledere. Trenerapparatet rundt senior er også blitt styrket med en person, sier Køllis – som

til daglig er ungdomsleder i GIF fotball, men han følger også seniorlaget tett. Hva med samhandlingen med resten av klubben, fotball leder Arnie? – Jeg føler at samhandlingen mellom de ulike enhetene i klubben er god, vi drar nytte av hverandre og møter hverandre med respekt, sier Arnie. - Ja, for eksempel håndballen lå foran oss i utvikling en periode, så vi har tatt til oss mye lærdom derfra, sier Køllis. Fremtiden i GIF Fotball?

BARNEIDRETTEN, JENTENE OG SENIORENE – Fortsatt ønsker vi å videreutvikle satsingen rundt senior, i riktig tempo, sier Køllis. – Og vi ønsker å bidra til gode rammer for jentefotball inklusiv rekruttering, pluss å samarbeide tettere med barneidretten, legger Arnie til. Broen mellom ungdomsavdelingen til barneidretten, jentefotball og senior fotball er under utbedring. Og dersom klubben og lokalbefolkningen smører seg med litt tålmodighet nå, så tror Gressvikingen at det lysner omsider, optimismens symbol – og at både barneidretten, jentefotball og Gresvik senior smiler i sol.

25


– VIL VÆRE DEN FORETRUKNE

ferskvarebutikken i distriktet

FISK ER GODT OG VIKTIG. Her er en velfylt fiskeavdeling som vises frem av Aud Børresen og Halvar Drøbak. Foto: Terje Jensen Terje Jensen

26


FRUKT OG GRØNT skal man ha, mener Hege Larsen. Foto: Terje Jensen

Hos Meny Ørebekk ønsker vi å gjøre handelen til en god opplevelse. Derfor setter vi fokus på førsteklasses ferskvarer, et stort og spennende vareutvalg, fagkunnskap og personlig service – Vi jobber hver dag for å være den foretrukne ferskvarebutikken i distriktet. Hos Meny Ørebekk har vi en meget dyktig stab av ansatte, flere med opp mot 40 års butikkerfaring. I tillegg til å være dyktige mat-arbeidere er de også levende opptatt av å sette kunden i fokus. Det scorer vi på -og så har vi et matutvalg, som bør favne alle, sier butikksjef Lasse Andersson hos Meny Ørebekk -som selv har vært i forretningen i fem år, og har 25 år i Menykjeden. – Det går mot sommer, og matgleden er noe mange setter spesielt pris på i den lyse årstiden. Hos Meny Ørebekk ønsker vi å gjøre handelen til en god opplevelse. Derfor setter vi fokus på førsteklasses ferskvarer, et stort og spennende vareutvalg, fagkunnskap og personlig service. Her skal kundene kunne få svar på det de lurer på om mat -og i lokalene er også det visuelle viktig. Ferskvarer og grønnsaker skal se innbydende ut, og det er jo litt koselig med lukt av nystekte bakevarer og nygrillet kjøtt/kylling, som en prikk over i’en.

LIGGER SENTRALT – I butikken får kundene alt de trenger på ett sted, og vi er ofte et førstevalg for hyttefolket i sommermånedene. Meny ligger sentralt til ved innfart/utfart til og fra Fredrikstad og Hvaler og ved innfarten til Gressvik og deler av Onsøylandet. Våre kunder vet at de hele tiden kan velge mellom rimelige produkter som er konkurransedyktige på pris og premium-varer som er av høyere kvalitet og noe høyere priset -og at de får det beste av råvarer hele året.

UTEOMRÅDER – Nå gleder vi oss til at veistrekningen på Seut blir ferdigstilt. Det er jo en del kaos rundt veggene her så lenge man arbeider med ny bro og vei. Når arbeidet er ferdig skal uteområdene våre også oppdateres og bli finere. Det skal bli deilig for både kundene og oss som jobber her å bli kvitt støv og støy -så får vi se hvordan bompengeinnkrevingen slår ut. Det blir spennende, sier Lasse Andersson.

27


Superkluten FELLESDUGNADER ER IKKE ALLTID DET MEST POPULÆRE FOR ALLE PÅ GRESSVIK, MEN MED SALG AV SUPERKLUTEN HÅPER OG TROR GIF DET BLIR ENKLERE! SUVEREN: Superkluten er helt suveren, jeg

har kjøpt´n sjøl! sier Emil på A-laget. Her på plass under lanseringen under vårmarkedet på Gressvik Torg. Foto: Terje Jensen.

S

uperkluten har mange veldig gode produktegenskaper – og er et produkt som alle husstander har behov for. Men viktigst for både Designtrasan AB, Gresvik IF og lagene som vil selge den, er fordelene for kundene. – Superkluten er en miljøvennlig kjøkkenklut som absorberer 15 ganger sin egen vekt! I tillegg har den en pris for kundene som ligger under priser i butikk. At Gresvik IF og klubbens mange lag også kan få god inntjening er en glede for oss, sier Bengt Svensson og Thomas Ringberg i Designtrasan AB. Hva synes lagene og utøverne som vil selge superkluten? – Jeg synes den er helt suveren. Har kjøpt 5 stykker sjøl, den kan jeg anbefale! sier Emil på A-laget.

SUPERKLUTEN er utviklet i et samarbeid mellom Gresvik IF, Jellow Design i Fredrikstad og Designtrasan fra Sverige. I Sverige har salget av kluten lenge vært en suksess. Klubber, skoler, lag og foreninger har vært distributører. Salget i Sverige foregår oftest med dugnadsinnsats, og er en aktivitet til gjensidig glede for både produsent, distributør, klubb, tillitsvalgte ledere og de som kjøper den. Når fotballformann Arnie fikk idéen om lansering i Østfold fylke var daglig leder Morten Helminsen i GIF raskt med på notene. – Dette er et veldig godt alternativ til tidligere salg av doruller, sier Morten. Penger å tjene for både klubb og kunde, enkelt å håndtere, lett å distribuere og et produkt

alle husstander egentlig har behov for. Veldig bra, sier Morten.

SPESIALDESIGNET FOR GRESVIK IF En viktig del av prosessen i produktutviklingen før lansering av Superkluten var tilpasset design spesielt for Gresvik IF. Jellow design i Fredrikstad har utformet det fine og spesialtilpassede designet for Gresvik Idrettsforening; – Vi ønsket blant annet å benytte det gode som allerede ligger i GIF-emblemet, og samtidig fremme den blå GIF-fargen - noe som vekker klubbfølelsen og skaper tillit, gjenkjennelse og lojalitet, sier Pia Formoe Sveen i Jellow design fra Fredrikstad. På selve kluten er klubbens verdier integrert. DISTRIBUERES OGSÅ HOS GIFS SAMSKAPNINGSPARTNERE LOKALT tillegg til at Superkluten leveres av daglig leder i GIF ønsker også flere av våre samskapningspartnere i det lokale næringsliv å hjelpe GIF å selge Superkluten gjennom sine utsalgssteder. Eksempler er BEST, Slevik Elektriske AS og Odins Kro.

ORGANISERES OG ADMINISTRERES AV DAGLIG LEDER HELMINSEN Det er daglig leder Morten Helminsen i Gresvik Idrettsforening som organiserer og administrerer Superklutsalget internt i klubben.

DESIGN ER EN DEL AV PRODUKTET: FV: Designer Pia Formoe Sveen, Bengt Svensson, Thomas Ringberg og Marcus Ringberg. Her på Kaffebrenneriet i Fredrikstad med spesialdesignet SUPERKLUT for Gresvik IF. Foto: Terje Jensen.

28 28

Dersom noen ønsker informasjon eller flere esker av selve produktet er det bare å ta kontakt på kontoret@gresvikif.no eller mobil 932 78 333.


ÅRETS KLUBBDUGNAD

“Superkluten” er årets klubbdugnad i GIF. Dette er en miljøvennlig kjøkkenklut som absorberer 15 ganger sin egen vekt. Kluten er et supplement til tidligere klubbdugnader, salg av doruller. GIF’s superklut blir levert som 5-pk og er innpakket i eget GIF-design. På selve kluten fremkommer Gresvik If’s klubbverdier - Glede, Respekt, Engasjement og Samhandel. Klubben håper Superkluten er enkel å selge, og at hvert lag har gode muligheter til å gjøre god butikk. Gresvik IF ønsker lykke til med salget av GIFs nye superklut! Om du/ditt lag ønsker mer informasjon eller gjøre bestillinger, ta kontakt med: Morten Helminsen, mob: 932 78 333, mail: kontoret@gresvikif.no

@ JELLOW DESIGN

GRESVIK IF PRESENTERER


GJENGEN FRA 1988:

DERFOR VIL GIF FORTSATT EIE

EGET ANLEGG

Disse karene sto bak det meste av jobben da GIF fikk nytt klubbhus for 30 år siden. Fra venstre: Birger Olsen, Thorbjørn Johannessen, Egil Jacobsen, Leif Myrvold, Kåre Johansen, Gunnar Femtehjell, Arve Paulsen, Per Bjarne Johansen, Tore Hansen, Øystein Johansen og Håkon Jacobsen.

GJENNOM GENERASJONER HAR VI TILRETTELAGT FOR AKTIVITET GJENNOM Å EIE VÅRT EGET ANLEGG I TRONDALEN. ANLEGGSUTVIKLING HAR ALLTID STÅTT HØYT PÅ AGENDAEN, MEN Å DRIFTE ET SÅ OMFATTENDE ANLEGG HAR SINE UTFORDRINGER. TEKST: KJETIL FØREID. FOTO: TERJE JENSEN.

N

æringslivet selger ut sine eiendommer, de konsentrerer seg om sine «kjernevirksomheter» og lar andre ta seg av eiendomsdrift. Mange andre idrettsforeningers anlegg er kommunale og idrettslaget betaler «husleie» til kommunen. Når det har snødd kommer det noen fra kommunen og brøyter kunstgresset på Mercur. Hos oss brøyter vår daglige leder banene og husstyret reparerer alt de kan av oppdukkende saker fortløpende og gratis. Gressvikhallen er kommunal og kommunen står for alt vedlikehold og de fleste oppgraderinger. Dette fungerer vel bra? Vi har tradisjoner i Trondalen å eie vårt eget anlegg, men hva om vi solgte ut hele anlegget i Trondalen for XX titalls millioner? For de fleste av oss som er i Gresvik IF er det en selvfølge at vi eier vårt eget anlegg i Trondalen – men for lesere av Gressvikingen er det kanskje ikke sånn?

HUSSTYRET I GRESVIK IF Gressvikingen har snakket med noen av de mest sentrale personene som sikrer at våre utøvere har gode aktivitetsmuligheter i Trondalen. Husstyret i Gresvik IF består av Daglig leder GIF Morten Helminsen, Arve Paulsen, Kåre Johansen, Gunnar Femtehjell, Einar Torgersen og Dag Jostem. Flere av disse var med da klubbhuset ble bygget både i 1965 og påbygd i 1988. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i driften av et selveid anlegg som Trondalen?

30

ALT FOR GIF: Gjennom mange år har denne kvartetten stilt opp for

klubben i tykt og tynt. Nå er de også æresmedlemmer. Fra venstre: Arve Paulsen, Kåre Johansen, Birger Olsen og Gunnar Femtehjell. – «Når det gjelder banevedlikehold og snøbrøyting så er det viktig å merke seg at Fredrikstad kommune ikke kommer og brøyter frivillig for noen klubber. De klubbene som eventuelt bestiller vinterbrøyting betaler kr 8000.- pr gang, og må vente til kommunen har tid til å brøyte. Gressklipping er en annen sak, og vi kan også få gressklipping som andre klubber, men kommunen har fast kjørerute, og da blir banen klipt på faste dager uavhengig av vær og vind! Vi tror vi har bedre kvalitet og bedre bane, ved å drifte selv. Vi klipper og merker selv ved behov», sier Morten Helminsen. Vi spør Morten Helminsen og Gunnar Femtehjell hva det er som driver guttene til å stå på for GIF? – «Før 1985 var det stort sett verv på alt i GIF. Banemesteren var valgt på årsmøtet, huskomitéen var valgt på årsmøtet, og den eldre generasjonen var nok mere ærekjære, så det var nok intern konkurranse om oppfølging. Når guttene da bygde på den siste delen av


i all hovedsak er det hjertet for GIF som er drivkraften for gutta i husstyret.

heier på gif

klubbhuset i 1988, så har det i etterkant vært helt naturlig å følge opp vedlikeholdet. De har selvfølgelig sin sosiale møteplass også, men i all hovedsak er det hjertet for GIF som er drivkraften for gutta i husstyret. Vi ser selvfølgelig at det kunne vært et annet økonomisk bilde om dette hadde vært driftet av en offentlig instans. Det er dyrt å drifte eget, og vi har nok dessverre dratt med oss et lite etterslep av vedlikehold fra de gode «automatpengeårene» hvor pengene satt løst. Vi tror også at ved at dette skulle vært et offentlig anlegg, så ville forutsetningene om selvbestemmelse, og kanskje andre leietakere påvirket hverdagen. Tenk alle klubbene som har treningstider på kommunen sin bane på Merkur? Vi har jo også tildelt tid der. I all hovedsak tror vi at det med eget anlegg kan sammenliknes med det å eie bolig fremfor å leie. Det er sikkert fordeler med begge løsninger, men hos oss har det liksom aldri vært noe alternativ enn å eie selv», avslutter Gunnar F og Morten H, som i år har 10 års jubileum som daglig leder i GIF.

Vi ses på Gressvik Torg! Åpningstider: Man,tir,ons,fre. Torsdag Lørdag

09.00 - 17.00 09.00 - 19.00 09.00 - 16.00

Vi fører store størrelser.

Dame opp til 44 Herre opp til 50

www.kriho.no Telefon 69 32 72 67

31


JOHNNY PETTERSEN – NY HÅNBALLLEDER:

DET ER LOV Å VÆRE

GOD I GIF!

DET ER RIKTIG TIMING FOR JOHNNY PETERSEN Å BLI NY HÅNDBALL LEDER I GIF DENNE SESONGEN. HELDIGVIS FOR JENTENE SOM SPILLER HÅNDBALL, GIF SOM KLUBB OG LOKALSAMFUNNET VÅRT. FOR MANNEN SOM ER OPPVOKST OG BOR PÅ ØIENKILEN, ER PROPPFULL AV BÅDE VERDIFULL KUNNSKAP OG ERFARINGER SOM VI ALLE HAR STORT BEHOV FOR. TEKST: KJETIL FØREID OG FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

32


RIKTIG TIMING – For det første spiller datteren min på 05. Jeg er vant til å drive med noe og jeg liker å engasjere meg, så det er greit. Jeg liker utfordringer, og dette er riktig timing for en sånn oppgave, sier Johnny Petersen.

DET ER LOV Å VÆRE GOD I GIF Dette med å ha lov til å være god kan være et utfordrende tema, forteller Johnny. – Jeg er tilhenger av ferdighetsbasert trening. 1. prioritet er jentene som spiller, det er de som skal bli sett aller først. Vi må ha et godt tilbud til alle, også de som ønsker å bli gode - og noen ganger må vi samarbeide med andre. Derfor er jeg tilhenger av tilpassede utfordringer, - for å spille jevnbyrdig ønsker jo alle. I praksis betyr det å differensiere treningene, og at vi legger til rette for hospitering, forteller Johnny. Og det er godt for Gressvikingen å observere hvor sammenfallende tankegods trenerkoordinator i fotballens U -avdeling Joar Dahle og Johnny Petersen bærer med seg. De utveksler kunnskap og deler erfaringer fra treningsfeltet. Og lærer av hverandre. Broen mellom fotball og håndball i GIF 2018 er skapt. Likhetene er overveldende, og de eventuelle ulikhetene synes for Gressvikingen å være små. Og de er 100 % enige om det kanskje aller viktigste for breddeklubben GIF: Resultat er langt nede på

FAKTA:

prioriteringslista, de blir en konsekvens av å fokusere på de rette tingene.

BROEN MELLOM FOTBALL, HÅNDBALL, INNEBANDY OG SYKKELSPORT Gressvikingen undrer seg på om det ligger store utfordringer og kulturforskjeller i nettopp broen mellom fotball, håndball, innebandy og sykkelsport. – Broen til Norges Fotballforbund og GIFs «Kvalitetsklubb konsept» er ikke så stor. Jeg fokuserer på innholdet. Der ligger kompetanse, hensynet til utøverne som skal være i sentrum, trygge rammer, og ikke minst trivsel for alle, sier Johnny. Gressvikingen liker veldig godt hva vi hører, fra både Johnny og Joar. Johnny fortsetter, når vi spør om hvordan fremgangsmåten hans vil bli i en breddeklubb som Gresvik IF;

MINE BIDRAG TIL GIF – Jeg kan bidra med idéer. Den største utfordringen for meg personlig blir at jeg bør tilegne meg ny og mye kompetanse om hva som gjelder i GIF generelt og håndball spesielt. Fremgangsmåten er å hjelpe, tilrettelegge – komme med gode forslag. Men de må gjøre det selv, trenere – ledere - utøverne. De bør være gode på selvledelse, oppfordrer Johnny. Og blir enda mer konkret:

FREMGANGSMÅTEN: – Klubben er sjef. Visjonen «klubben der alle skal trives» ligger her, sammen med klubbverdiene våre. Jeg må ha god kommunikasjon med daglig leder og hoved formann/styret. Vi bør jobbe strukturert og steinhardt. Det er mange oppgaver, - vi må for eksempel sikre god rekruttering, riktig turneringsspill i hallen, rammer og sportslige planer, gode ansettelser av både trenere og spillerutviklere, og sikre parallellutvikling av både barn, ungdom og seniorer. Samtidig som vi sikrer økonomisk forsvarlig drift av håndball avdelingen, sier Johnny. Hvilket inntrykk av klubben har du så langt; – Her er det mange dyktige trenere, lagledere og foreldre, men jeg tror håndballavdelingen hadde godt av å få en utenfra. Å få noen nye impulser er aldri dumt. Gressvikingen har fått være med på et særdeles godt møte med klubbens nye håndball leder. Like gledelig som å møte Johnny Petersen var det å registrere at grunnmuren for kompetansebroen mellom håndball og fotball er påbegynt. Lykke til i verdifullt videre arbeid, - for lokalsamfunnet generelt, for GIF, og for utøverne spesielt!

FOKUSERER PÅ INNHOLDET: Broen mellom GIFs ulike idretter er ikke så stor. Her møtes de i Gressvikhallen, håndballens Johnny og fotballens Joar. FV: Johnny Petersen og Joar Dahle.

Navn: Johnny Petersen Født: 1970 Rolle i GIF: Håndball leder. Bosted: Øienkilen Klubber, fotball: FFK og GIF Klubber, Innebandy: Slevik, Greåker Plass på laget: Keeper i både innebandy og fotball Styrker: Reaksjonsevne og forståelse for spillet. Sportslige meritter: 6 NM gull, 4 seriemesterskap. 1 VM U-19 og 4 VM A-lag 7 landskamper inkl. EM i Finland 1994 som spiller 2 års Opphold i Borås, Sverige Trener Slevik: 1994-1998, 1999-2000, 2005-2007, 2014-2016. Trener Greåker: 2007 – 2008 U-19 landslagssjef: 2002 - 2004 A-landslagssjef: 2008 – 2014 Periodevis trenerkoordinator for Alta innebandy

33


r e t å b n i r a m a Y v a g n i l l i t s t U ) 1 4 t e k u r B ( k i v s s e r på G

R E T Å B E Y N ESSETILBUD !

M

R E S I R P R E P U S RLIGGERE TIL

OVE

MARKEDSLEDERE! Yamarin 65 DC

Vi selger også er! brukt for kund

Utstilte modeller:

Utstilte modeller:

79 DC 63 DC 56 SC 68 DC 63 BR 46 SC 65 DC 61 CC

75 BR Cross 57 BR Cross 64 BR Cross 54 BR Cross Utstillingen vil variere noe.

Yamarin 63 BR

Verksted – Reparasjoner – Service – Lagring – Bryggeplasser Salg av Yamarin og Yamaha – Salg brukt yamarinnorge

Kjøkøysund Marina AS

Finansiering: Santander | Forsikring: Norwegian Broker / If

www.kjmarina.no

Bruket 41, 1621 Gressvik Bjørnar: 908 58 686 | bjornar@kjmarina.no Anette: 911 85 970 | anette@kjmarina.no


Ny leilighet? BO VESTVENDT PÅ SEUT BRYGGE

L

angs Seutelva vil det skje store endringer, og vi skal skape et attraktivt og hyggelig bomiljø, sier de lokale initiativtakerne Jan G. Larsen og Terje Holmskau. 16 boliger er allerede solgt, og sammen med Backe Prosjekt er de i gang med salgstrinn 2. – Vi opplever at mange er lei av oppussing og kostbart vedlikehold, og heller vil investere i en nøkkelferdig bolig der alt er nytt og nærmest vedlikeholdsfritt, forteller Larsen. Dessuten ønsker flere å bo sentralt, i kort avstand til handel og by.

KORT VEI TIL ALT Fra Seut Brygge er det meste innen rekkevidde til fots eller på sykkel – Gressvik Torg, Ørebekk handelssenter og Fredrikstad sentrum. Bussen stopper rett utenfor, og det blir både sykkel- og gangvei inn til sentrum. Dessuten blir det båtplasser langs brygga.

DRØMMEN ER FOR MANGE, et moderne og lettstelt hjem med sentral beliggenhet. På Seut får du i tillegg vestvendt med balkong med fine solforhold.

POSITIVT FOR OMRÅDET – Jeg håper å treffe mange gressvikinger her på Seut Brygge, sier Larsen. Å være med på den positive byutviklingen er en glede, og vi skal bidra til å løfte hele området rundt Seutelva til et svært attraktivt boligområde.

Interessert? Kontakt Geir Winther, 991 16 393, geir@em1fredrikstad.com eller besøk:

www.seutbrygge.no

DE MARITIME KVALITETENE blir godt ivaretatt med ny bryggepromenade, opparbeidede fellesområder og båtplasser langs hele bryggefronten. På taket av byggene blir det i tillegg hyggelige uteplasser for beboerne.

35


NY TRENER FOR HÅNDBALLSENIORENE

Håvard Berge

«JEG FÅR HØRE MED JENTENE HVILKEN IVER DE HAR» A-KAMPENE TIL JENTER SENIOR HÅNDBALL I GRESSVIKHALLEN KAN BLI ET STEMNINGSFYLT MØTEPUNKT FOR ALLE I KLUBBEN. HER KAN VI MØTES FOR Å BLI TROLLBUNDET AV SELVE SPILLET HÅNDBALL, MØTE VÅRE FORBILDER, DRIKKE KAFFE FRA KIOSKEN, BYGGE FORELDRENETTVERK, TREFFE KJENTE - ELLER BARE NYTE EN GOD ATMOSFÆRE. TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN.

NY HÅNDBALLTRENER:

Håvard vil skape forståelse, trygge rammer og god stemning i gruppa gjennom dialog med seniorjentene. Foto: Privat.

36


G

resvik Håndball har gode evner til å skape gode rammer for jentene som spiller i ungdomsavdelingen. Nå ønsker klubben å øke satsingen på også senior jentene. Det er allerede et meget godt sosialt miljø blant jentene, og nå ønsker de selv også sportslig utvikling. «Det er bare å kjøre på, vi er klare» sier jentene selv, forteller håndball leder Johnny Pettersen til Gressvikingen.

ANSETTER HÅVARD BERGE SOM NY HOVEDTRENER Håvard Berge ansatt som ny trener for håndball senior. Å «kjøre på» gjorde Johnny. Gikk i dialog med keepertrener Håvard Berge. Håvard har vært 10 år på topplan som keeper. Han kjenner toppidrettskulturen svært godt, og har blant mye mer vært målvaktmentor i eliteserien. Sesongen 16/17 ble han til stor glede for klubben ansatt som målvakttrener i

GIF håndball. Sesongen 18/19 tilbyr han seg å trene seniorlaget til håndballjentene. Til enda større glede for klubben; – Vi er veldig glad for at Håvard Berge ønsket å trene A-laget fra høsten 2018. Han er en ressurs for klubben. Veldig godt likt som person og har allerede gjort en veldig god jobb for Gressvik Håndball i sin keepertrenergjerning. Dette var et godt valg av klubben og blir veldig spennende, forteller Johnny.

FRA MÅLVAKTMENTOR TIL SENIORTRENER Håvard elsker målvaktkulturen, se at enkeltutøvere utvikler seg i sin prosess. Nå ønsker han å ta skrittet å trene et helt lag. – Dette er første gang noensinne jeg trener et helt lag. Og det blir et kjempefint sted å starte en eventuell trenerkarriere i Gresvik IF. GIF er en breddeklubb, og klubben opprettholder dette seniorlaget for at jentene skal ha et godt tilbud i lokalmiljøet. De er en glad

gjeng med en flott miks, sier Håvard.

FORSTÅR VERDIEN AV GOD DIALOG Om jentene selv, publikum og Gressvikingen skal ta deg på fersken på det du er aller best på, hva skal vi se etter da? - Hovedgeskjeften i GIF blir dialog, motivere og ha god kommunikasjon – jeg vil forsøke å skape forståelse, trygge rammer og god stemning. Kanskje vil jentene møte en sterkere stemme, at vi kan gi hverandre tydelig feedback, sier Håvard.

MÅLSETTINGER DA? – Jeg vil høre med jentene hvilken iver de har. Jeg kan ikke bestemme at vi skal rykke opp, det er det jentene selv som må bestemme.

VI FÅR SE! Optimist på vegne av jentene? - Jeg tror dette vil gå veldig bra, det blir veldig spennende, jeg ser frem til dette, vi får se! avslutter Håvard.

MØT OPP OG STØTT KLUBBEN: Treff folk og prek, nyt selve håndballspillet, drikk kaffe, utveksle erfaringer, eller bygg meningsfulle

nettverk. Håndball leder Johnny Pettersen, trener Håvard Berge og jentene ønsker alle i lokalsamfunnet velkommen!

37


KUNNSKAPSRIK: Henrik Syse har rukket å gjøre seg bemerket på flere felt i det norske samfunnslivet. Han er for øvrig sønn av tidligere statsminister Jan P. Syse. Foto: Privat 

38


MORALFILOSOFENS RÅD TIL GRESVIK IF FAIR PLAY ER MER ENN GULE OG RØDE KORT. FAIR PLAY HANDLER OM HVORDAN VI OPPFØRER OSS MOT HVERANDRE, BÅDE PÅ OG UTENFOR BANEN, SKRIVER NFF I SIN ABC OM «FAIR PLAY». TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN.

E

tiske og moralske spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette» og «hvordan bør man oppføre seg mot hverandre» er noe som engasjerer de fleste i GIF. En enkel runde rundt bordet om «oppdragelse» av barn og ungdom eller «dannelse» er nok til å sette i gang engasjementet. Gressvikingen har invitert søndagsskolelærer og filosof Henrik Syse til å gi GIF noen gode råd om hvordan klubben kan og bør forholde seg til etikk og moral. Henrik Syse er født 1966, er nestleder i Nobelkomitéen og var i sin tid medlem i Verdikommisjonens sekretariat. Hans hovedbeskjeftigelse er for tiden som forsker ved institutt for fredsforskning i Oslo. Filosofen, forfatteren og forskeren synes det er spennende å reflektere rundt hva Gresvik Idrettsforening kan gjøre med seg selv for å bli god på de etiske sidene ved klubbens arbeid.

ALLE SOM ER MED SKAL HA DET TRYGT OG GODT. – Det aller viktigste er at etikken og verdiene ikke blir noe som tas frem bare til spesielle anledninger. Den type virksomhet som Gresvik driver med, gir heldigvis mange anledninger til å ta opp og bevisstgjøre seg etikken i det daglige. Ikke minst handler det om å behandle barn og unge skikkelig, og at alle som er med skal ha det trygt og godt. For eksempel er det viktig å gi gode og tydelige tilbakemeldinger, oppmuntre og noen ganger også presse hverandre til bedre prestasjoner, men samtidig aldri snakke til hverandre på en måte som ødelegger selvbildet eller tar bort motivasjon, sier Syse.

Hvordan bør vi oppføre oss mot hverandre? – For det første skal vi alltid vise respekt og være på vakt overfor enhver form for trakassering. For det andre handler det om fair play, respekt for konkurrentene og ren og skikkelig oppførsel, uten doping eller juksing. Slikt skaper stolthet og selvrespekt. Vi skal selvsagt også skape vinnerkulturer, men aldri på en måte som går på bekostning av de reglene og normene som vi alle er avhengige av, eller på bekostning av idrettsgleden. For det tredje handler det om inkludering. Idretten skal være et sted der alle føler seg trygge og verdsatt. Selv om idretten byr på skuffelser og nederlag, skal alle i Gresvik jobbe for at man gleder seg til trening og konkurranse – og at man synes det er godt å være sammen. Dette må gjelde på tvers av forskjeller i hudfarge, livssyn, kjønn og alle andre ting som gjør oss mennesker forskjellige og mangfoldige. Og til sist: Vi må være åpne for at folk kan gjøre feil. Derfor må vi gi rom for tilgivelse og en sjanse til å rette opp det som er gått feil, sier Henrik. Hvordan kan klubben ta hensyn til både hver enkelt og klubbfelleskapet? – Balansegangen mellom individ og fellesskap er både interessant og krevende. Individer skal få skinne og vise seg frem, men samtidig skal vi vise – og være stolt av – at vi er del av et større team. Idretten må ha plass til personligheter, men ikke på en måte som gjør at noen ikke trenger å ta hensyn til fellesskapet eller kan stikke av fra felles forpliktelser. Kort sagt, så er idretten på sitt beste et sted der vi står sammen, og der vi gleder oss over det store fellesskapet. Det fellesskapet består jo ikke bare av

idrettsutøverne, men også av en lang rekke andre mennesker: frivillige, administrasjon, trenere, forvaltere, sponsorer og mange, mange andre. Det er viktig å være stolt av og ta vare på det fellesskapet, oppfordrer Syse. Har du noen gode råd om hvordan klubben kan klare å kombinere kravet til akseptabel, god økonomi med god etikk og samfunnsansvar? – I arbeid med etikk og samfunnsansvar er det viktig å trekke inn alle i klubben. Hvordan kan vi for eksempel ta ansvar for miljøet, for lokalsamfunnet og for at vi opprettholder «fair play»? Her bør vi lytte til hverandre og oppmuntres til å komme med gode og gjerne originale og nyskapende ideer, avslutter Henrik Syse.

FAKTA: Navn: Født:

Henrik Preben Syse 19. april 1966

Beskjeftigelse: Filosofi (kjærlighet til visdom) Medlem av Den Norske Nobelkomité Medlem i Verdikommisjonens sekretariat 1998 – 2001 Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) Professor ved Bjørknes Høyskole Forfatter, eksempler: Næringslivsetikk og samfunnsansvar, Det vi sier til hverandre - om tanke, tale og toleranse, Du og jeg (RLE), Noe å tro på - en filosofs tanker om tro i vår tid. mfl. Foredragsholder

39


DET MENINGSFULLE MED VERDIER OG VISJONER BAKGRUNN FOR VERDIVALG:

Verdiene er gode veivisere som kan lede oss i retning av trivsel for alle i GIF. Design: Jellow Design.

40


Å HA KLART FOR SEG HVILKEN RETNING MAN ØNSKER Å BEVEGE SEG ER FORNUFTIG. DET ER HOVEDÅRSAKEN TIL AT VI HAR EN VISJON, DEN VISER OSS RETNINGEN. PÅ SELVE VEIEN MOT VISJONEN BØR VI VITE HVA SOM ER VIKTIG OG VESENTLIG UNDERVEIS. DETTE ER HOVEDÅRSAKEN TIL AT VI HAR UTTRYKT VÅRE KLUBBVERDIER - DE KAN HJELPE OSS PÅ VEIEN TIL VISJONEN. TEKST: KJETIL FØREID OG FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

VERDIER BINDER OSS SAMMEN. Gruppetenking kan hemme kvalitet, men GIF tror at respekt for ulikheter styrker klubbens evner. Her foregår brobygging mellom ulike enheter i GIF og alle klubbens ulike styrer er invitert av hovedstyret til å bygge broer gjennom god samhandling.

GIF LYTTER MED YDMYKHET, BÅDE INTERNT I KLUBBEN OG EKSTERNT I VÅRE OMGIVELSER Gresvik Idrettsforening er selvstendig, men tar velvillig imot alle gode råd for å videreutvikle klubben. Norges fotballforbund, Østfold Fotballkrets og Fredrikstad Idrettsråd er blant de mange kompetansemiljøene klubben lytter lærevillig til. Klubben ønsker selvsagt også å lytte til våre interne kompetente ressurser – som daglig kjenner på kroppen, både hva man ønsker seg og hvordan man skal komme dit. Før klubben, i en demokratisk ånd, tar selve beslutningene. Demokratisk styresett ligger formelt beskrevet i Gresvik IF sin formålsparagraf, og det er i klubbens ånd å etterleve det i praksis.

TYDELIGHET SKAPER TRYGGE RAMMER Intensjonen med en tydelig Visjon er å vite hvor vi vil med klubben. For en kvalitetsklubb kan det å tydeliggjøre et sett av hva klubben vurderer som viktig og vesentlig være selve bagasjen vi tar med på reisen. Dette kan skape den nødvendige trygge rammen for alle som har et forhold til klubben. I bagasjen ligger også hvilke mellommenneskelige leveregler vi alle bør forsøke etterleve i praksis hver dag.

HVA GRESVIK IF ANSER SOM VIKTIG OG VESENTLIG PÅ REISEN MOT VISJONEN I KLUBBEN For en kvalitetsklubb kan det å tydeliggjøre et sett av hva klubben vurderer som viktig og vesentlig være det man tar meg seg på reisen. Dette kan skape den nødvendige trygge rammen for alle som har et forhold til klubben. Innholdet i verdiene fører med seg hvilke mellommenneskelige leveregler (normer) vi alle bør forsøke å etterleve i praksis.

HVA KAN TYDELIGE VERDIER OG NORMER SKAPE FOR GRESVIK IF

FRID og Gresvik IF tror det binder oss sammen, skaper struktur. Et klubbmiljø hvor man tar godt vare på hverandre, og behandler hverandre på en mellommenneskelig god måte. Verdiene danner grunnlaget for vår oppførsel og gode holdninger i hverdagen. Noe av intensjonen med et tydelig verdigrunnlag er også at det kan hjelpe klubben til å ta gode beslutninger. Gjennom å velge å ta til oss klubbens verdier, kan klubben derfor også få en tydeligere klubbidentitet å støtte seg til i alle våre gjøremål.

BARCELONA ER ET PRAKTISK GODT ØVINGSBILDE FOR GRESVIK IF Praktiske øvingsbilder er oftest bedre enn teorier og ord. På det sportslige plan i vår ungdomsavdeling i fotball støtter dyktige og kompetente trenere og ledere seg daglig til Barcelonas fagkunnskap og filosofi rundt selve spillet fotball. Det foregår daglig både spillutvikling i mer relasjonelle sammenhenger og det foregår individuell spillerutvikling i Gresvik Idrettsforening, i all hovedsak basert på Barcelona`s fotballfilosofi. Hvordan bli individuelt god, og samtidig - hvordan bli god som lag? Noe tilsvarende foregår også innen håndball, sykkel og barneidretten. «Mes que un club» – mer enn en fotballklubb – står det med store bokstaver på Barcelonas hjemmebane, «Nou Camp». Med nedfelte visjoner, verdier og strategier har Barca bestemt seg for hvem de er og hvordan de skal ha det, de har gjort klubben til sjef! Klubbsjefer som har tilpasset seg både styrker og svakheter internt i klubben, og samtidig forholder seg til muligheter og utfordringer i sin omverden. Kan det ha en sammenheng med resultatene på banen også? En klubb som Gresvik IF er også mer enn spillerutvikling og spillutvikling på det sportslige plan. Vi vil være noe mer.

Klubbverdiene bør kunne hjelpe hver enkelt til å lede seg selv på en god måte, og disse verdiene og normene kan skape et godt klubbmiljø. NFF,

41


HISTORIEN OM VALG AV VISJON OG VERDIER

42


DEN 30. MARS 2004 HADDE HOVEDSTYRET I GRESVIK IF INVITERT TIL «VISJONSMØTE». MØTET BLE LEDET AV DAGLIG LEDER I FREDRIKSTAD IDRETTSRÅD – SVEIN FEMTEHJELL– OG ETTER EN OMSTENDELIG OG INKLUDERENDE PROSESS KOM DET FREM FLERE IDÈER, REFLEKSJONER OG KONKRETE FORSLAG. DET BLE I EN INKLUDERENDE OG DEMOKRATISK PROSESS, SKAPT ENIGHET OM FØLGENDE VISJON FOR GRESVIK IF: TEKST: KJETIL FØREID OG FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

E

«KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES»

nkelt og kanskje noe banalt mente flere, men ved ettertanke er det utrolig mange forhold som bør oppfylles dersom «alle skal trives». Denne visjonen forplikter underveis på reisen mot å bli en klubb der alle skal trives. Den setter blant annet store krav til individuell tilpasning til hver enkelts forutsetninger, ønsker og mål. Den enkle tanke om hvilken beslutning som selve styrmannen på skuta bør ta dersom alle om bord på klubbskuta skal trives med beslutningen – forteller hvor forpliktende og utfordrende Gresvik IF sin visjon er å nå. En god Visjon bør være noe å strekke seg etter, en ledestjerne. Noe som viser oss i hvilken retning vi er på vei. En fyrlykt der fremme, som vi håper og tror vi kan nå frem til. Veien mot målet – reisen mot Visjonen – Strategien. I den inkluderende og demokratiske fremgangsmåten i forbindelse med valg av Visjon i 2004 ville klubben også uttrykke noe av hva som må til for å kunne navigere seg frem i

riktig retning mot Visjonen. Klubben ble enige om hva som var viktig og vesentlig å støtte seg til underveis, hver dag i sine praktiske gjøremål. De ble enige om dette verdigrunnlaget:

GLEDE – Vårt kanskje sterkeste ønske er at våre brukere vil oppleve glede ved sin idrett. Ledere og trenere bør oppleve glede ved å bidra til noe viktig, slik at de selv kan oppleve at de gjør en meningsfull og viktig jobb for klubben. Utøverne bør også oppleve glede og motivasjon til å drive sin idrett på sitt tilpassede nivå. Å miste gleden ved det vi driver med i fritiden fører fort til at man finner på noe annet å bruke vår ekstra energi til. GIF er en forening basert på frivillighet. Likevel forstod klubben i 2004 at idrettens egenverdi har med seg både muligheter og utfordringer, og at det i ethvert gjøremål i klubben iblant kreves selvdisiplin, når gleden i perioder kan være borte. Men klubben falt ned på at Glede vil føre oss i retning av Visjonen «trivsel for alle» Derfor dette verdivalget i klubben.

ENGASJEMENT:

Alt klaffa under Jentecup 2018 i Trondalen. Engasjerte foreldre og ledere var en viktig årsak. Her en tilfreds arrangement komité. FV Henriette, Anne, Therese og Anne Cecilie. GLEDE: Leder for jentefotball i GIF - Tor Arne Borg - uttrykker Glede over Jenteturnering 2018 ”når jeg ser dette blir jeg helt rørt”

43


RESPEKT

SAMHANDEL For å nærme oss visjonen bør foreningen vår ikke bare samhandle på banen, men også i den daglige driften av foreningen. Våre ledere, utøvere og tillitsvalgte bør snakke godt sammen, og handle etter det man blir enige om. I blant er vi enige om å være uenige, i Respekt for ulikheter - men likevel Samhandle. Klubbens formidling av informasjon bør helst ikke bli misforstått eller stoppe opp før alle ledd, som har behov for informasjonen, er tilstrekkelig informert.

GI F - K L U BB E N D E R AL L E S K A L T R I V ES

FO TBALL

HÅN DBALL

AD MI NI S TR AS JO N O G H US SYKKEL

BARN EIDRETT

For nærmere info om de enkelte grupper se www.gresvikif.no – kontaktinfo

Klubben der alle skal trives

SAMHANDEL: GIF består av selvstendige

individer og enheter, som samtidig er bundet sammen i et fellesskap gjennom klubbens verdier og menneskelige leveregler. Grafisk arbeid: Jellow Design. Foto: Terje Jensen.

I blant oppdager vi og lærer nye ting underveis, og ny kunnskap eller kompetanse kan dukke opp i de ulike prosessene - og da bør klubben sikre gode rutiner, slik at kommunikasjonen går to-veis. TAK I 2004 var informasjonssamfunnet på fullBIDRA TIL Å fart inn i vår hverdag. Klubben forstod at god informasjon var en avgjørende faktor. Stikkord i denne sammenheng å støtte seg til for klubben, er: • Oppdatert og tilgjengelig klubbhåndbok, med blant annet rollebeskrivelser så alle som er valgt inn i et verv vet hva som forventes av dem og hvilke rammer som gjelder i vårt klubbmiljø. • En moderne og effektiv egen nettSto sideløsning, som er så attraktiv for brukerne og følgere av gresvikif.no Du at de finner den både interessant og givende. I 2004 valgte klubben derfor å ta med W verdien «Samhandling» som en verdi på reisen mot å bli «Klubben der alle skal trives».

JELLOW DESIGN

KLUBBHÅNDBOKEN - 2

FOTBALL G I F - K LU B B EN DER A LLE S K A L T R I V ES

TRYG VS UTFORD

HO VEDSTYRET

FOTO: TERJE JENSEN

FOTO: TERJE JENSEN

FELLESHÅNDBOKEN

44

– En suksessfaktor for å trives er Engasjement. Veldig mange av våre tillitsvalgte bidrar på frivillig basis. Klarer vi som klubbansvarlige å holde engasjementet oppe hos våre verdifulle tillitsvalgte, trenere, ansatte og utøvere, så blir frafallet mindre og trivselen øker. Stikkord i denne sammenheng er: • Motiverte og engasjerte frivillige som har god evne til å lede både seg selv og andre. Hva vi motiveres av er svært forskjellig, det forstår og respekterer klubben. Noen blir motivert av gode relasjoner, andre av mestring eller faglig innhold. Variasjonene er store. • Involvering. Klubben visste i 2004 at vi har mange kompetente mennesker som ønsker å bli sett og hørt. Mange har mye å bidra med, så klubben bør sikre at disse gode ressursene og menneskene blir involvert i ulike prosesser i hverdagen. Dette er noen av intensjonene med at vi i 2004 valgte å ta med verdien Engasjement i bagasjen på reisen mot Visjonen om å bli «Klubben der alle skal trives»

JELLOW DESIGN

FOTO: TERJE JENSEN JELLOW DESIGN

KLUBBHÅNDBOKEN - 1

BARNE-

ENGASJEMENT Foto: Terje Jensen. Grafikk: Jellow design

– Gresvik Idrettsforening har respekt for de lover og bestemmelser som vi eller andre utenfor oss i et demokratisk fellesskap har vedtatt. Regler skal følges i Gresvik IF, lovbrudd tillates ikke av verken utøvere, trenere/ledere eller ansatte. Alt fra dommerregler til regnskapsregler. Og vi ønsker at våre brukere uttrykker Respekt for våre trenere, lagledere og tillitsvalgte - som bruker mye av sin fritid til å gjøre seg fortjent til Respekt, som tillit ikke er noe man tar – men får. Klubben forstår også at det i et demokrati er tilstrekkelig med 51% flertall - og kanskje 49% faktisk er uenige i beslutningene som tas i et demokrati. Derfor er det noen ganger tilstrekkelig med aksept for hverandre fremfor ordet Respekt, men klubben ønsker likevel å bli møtt med Respekt for beslutninger tatt der flertallet bestemmer. Klubben ønsker også spillere med respekt for hverandre, motstandere og dommere – som medmennesker. Klubben forstod i 2004 at det også innebærer Respekt for ulike typer personligheter og legninger. Vi er likeverdige og vi møter hverandre med Respekt. Beslutningen i 2004 om å inkludere Respekt på reisen mot å bli «Klubben der alle skal trives» hadde stor støtte i NFF`s arbeid med Fair Play. Stikkord som vi kan støtte oss til den dag i dag, som gode guider i denne sammenheng, er: • Fair Play, inkludert kampvertordninger som ønsker klubbens motstandere velkommen • Egen nettside og Facebooksider der ingen nett-troll uttaler seg på en måte som kan oppleves krenkende eller demotiverende for verken den enkelte utøver eller klubben som klubb.

KLUBBHÅNDBOKEN - 3

HÅNDBALL GI F - K L U B B E N DE R A L L E SK A L TRI VE S


FOTO: TERJE JENSEN

GGHET S. DRINGER

JELLOW DESIGN

VISJONEN OG VERDIENE I OG UNGDOMSFORMELEN KLUBB MODELLEN «ANSVAR FOR EGNE AKTIVITETER»

I Gresvik Idrettsforening var det i 2004 slik hverMESTRING avdeling og enhet i klubben hadde det primære ansvaret for den praktiske driften av sine egne aktiviteter og økonomi. = Selv om det, som i andre foreninger og fellesskap, ligger et overordnet ansvar hos den øverste ledelsen. Slik har det seg at TRIVSEL det i kvalitetsklubbkonseptet også fremOG kommer at «klubben er sjef». Og gode sjefer UTVIKLING har som regel tillit til sine underordnede avdelingsledere. Klubben har tillit til sine avdelingsledere. Hver enkelt avdeling og bruker av foreningen vet selv best hvor skoen eventuelt trykker, og hvor det egner seg best å manøvrere i hverdagen. Det er ute i avdelingene de beste forutsetninger for å tilretkonkrete KK FOR AT VItelegge SAMMEN KAN aktiviteter og tiltak ligger. Gresvik IF velger på et overordnet nivå i Å SKAPE ET Så GODT LOKALSAMFUNN! 2004 det næringslivet kaller «Verdiledelse». Og samtidig oppfordrer hver avdeling til god selvledelse, med Visjonen og verdiene som en solid plattform vi alle bør forholde oss til.

+ at

KLUBBEN DELEGERER ANSVARET FOR HVORDAN VERDIENE KAN IMPLEMENTERES I FORENINGEN TIL HVER ENKELT ENHET I KLUBBEN

Klubben, i en demokratisk ånd og med en involverende fremgangsmåte bygde en plattformbutikk som de ønsket skulle bli trygge og tydeu finner oss i vår på Ørebekk! lige rammer å forholde seg til for alle i GIF. Hovedstyret uttrykte noe om veien til målet, definerte kjerneverdier. Men Gresvik IF valgte W W W . G R Esom S V I klubb K I F. NiO2004 å delegere ansvaret for HVORDAN Visjon og verdier kan nås og etterleves. Dermed ble det gitt tillit til ledere av de ulike avdelingene. Med Visjonen og verdiene som støtte og fundament for alle i GIF.

BARNE- OG

UNGDOMSFOTBALL

orveien 5, Ørebekk, 1624 Gressvik. Tlf. 69 32 66 66 www.slevikelektriske.no

EUROPAS STØRSTE ELEKTROKJEDE

FOR FORELDRE GIF - KL U BBE N DE R AL L E S KAL TRIVE S RESPEKT, Fair Play: Hjelp og oppfordring til godt foreldrevett finner du i kiosken i Trondalen, i

KLUBBHÅNDBOKEN - 4

BARNEIDRETT G I F - K L U BB E N D E R AL L E S K A L T R I V ES

FOTO: TERJE JENSEN JELLOW DESIGN

JELLOW DESIGN

JELLOW DESIGN

FOTO: TERJE JENSEN

FOTO: TERJE JENSEN

Gressvikhallen eller på gresvikif.no

KLUBBHÅNDBOKA - 5

KLUBBHÅNDBOKA - 6

SYKLING

BANER/ANLEGG

GI F - K L U B B E N DE R A L L E SK A L TRI VE S

G I F - K L U BBE N D E R AL L E S K AL TR I V E S

45


HVORDAN FINNER KLUBBVERDIENE OG VISJONEN VEIEN FREM TIL UTØVERNE VÅRE? VISJONEN TIL GIF ER «KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES!». VERDIENE ER GLEDE, RESPEKT, ENGASJEMENT OG SAMHANDEL. HVORDAN BLIR DETTE EN DEL AV HVER ENKELT I FELLESSKAPET I GIF? TEKST: KJETIL FØREID OG FRODE HOLSTAD HANSEN.

H

vordan trivsel og verdiene etterleves i praksis i klubbens helhet er langt på vei blitt delegert til hver enkelt avdeling. Til avdelingsstyrer, tillitsvalgte, ledere og trenere. Disse bør i samhandling sikre både god utvikling av evner i foreningen - og hensynet til den enkelte bruker av Gresvik IF. Hvordan klarer GIF denne oppgaven?

BYGDE VIDERE PÅ DET ALLEREDE GODE. I 2004 ønsket klubben å videreutvikle de allerede skapte trygge rammene og plattformene som fantes i klubben. Klubben gjorde seg et lite tilbakeblikk, var tilstede i nåsituasjonen, og kastet samtidig blikket inn i en ønsket fremtid. Hovedlinjene er at det var utfordringer med både anlegg og økonomi. Men mulighetene var også tilstede: Historien hadde vist at Trondalen er et sted der folk treffes og blir kjent, det fantes velvilje og toleranse i miljøet, engasjerte mennesker var i klubben, - og foreningen utrettet mye bra for barn og unge. Et resyme fra mars 2004 da visjon og verdier for Gresvik IF ble bestemt, viser også evne til selvinnsikt - erkjennelser om at ikke ALT er rosenrødt i GIF. Jan Simensen var tilstede på møtet som kontinuitetsbærer, Kjetil Føreid er på plass som ny hovedleder, og på møtet er også dagens

hovedleder av GIF, Tormod Hermansen. Sånn sikret man videreutvikling i riktig tempo for selve klubbkulturen - og verdifulle kontinuitetsbærere i Gresvik IF.

klubben bør klare sammen. Som et fellesskapsmannskap GIF som seiler mot visjonen «Klubben der alle skal trives». Med klubben som selve sjefen.

ANBEFALINGEN TIL GRESVIK IDRETTSFORENING – FRA BÅDE FRID OG FORFATTER INGEBRIKT STEEN JENSEN MARS 2004

SAMFUNNSUTVIKLINGEN «DER UTE» OG UTVIKLINGEN «HER INNE» I KLUBBKULTUREN

På gresvikif.no kan alle nå finne utdrag av både GIFs og FRIDs faglige fundament for valg av Visjon og verdier mars 2004. Der kan Gressvikingen lese, sitat: Valg av visjon og verdibegreper Arbeidet med å velge hvilken visjon og hvilke verdibegreper som skal brukes i din organisasjon er en altfor viktig jobb til bare å bli overlatt til sjefer og styremedlemmer. Det er en jobb for hele organisasjonen.

HOVEDSTYRET GIR TILLIT, DELEGERER MAKT OG INNFLYTELSE I FREMGANGSMÅTER Og hovedstyret i GIF tar til seg Ingebrikt Steen Jensen sitt råd i 2004. Dette er en jobb for hele organisasjonen. Hovedstyret forstår sitt overordnede ansvar – men delegerer medansvaret. I tillit til sine tillitsvalgte, trenere, ledere og ansatte underveis. Dette er et (med)ansvar alle avdelinger og hele

Mye har skjedd fra 2004 til nå i 2018. Vi kjenner alle til utfordringene og mulighetene, utenfor klubben: Økt krav til kunnskap, kompetanseheving, omstillinger, omstruktureringer, stadige endringer i større tempo, rekruttering, oppsigelser - og verre ting. Økt prestasjonsfokus, forventninger om oppgavemestring og målrettethet. Mye har skjedd på disse 14 årene fra 2004, og det meste handler om tilpasning til nye omgivelser. Gressvikingen velger å feste blikket på de fremgangsmåtene som foregår nå i 2018, og undrer seg hvordan denne utfordrende Visjonen kan nås i fremtiden, og hvordan vi eventuelt praktiserer klubbens verdigrunnlag i dag. Og Gressvikingen undrer seg samtidig: Hvordan har klubben eventuelt mestret oppgaven, er vi midt i «Klubben der alle skal trives», nå i 2018? Finner vi Glede i våre aktiviteter? Behandler vi hverandre med Respekt? Er vi Engasjert? Praktiserer vi god Samhandling?

Gressvikingen velger å feste blikket på de fremgangsmåtene som foregår nå i 2018, og undrer seg hvordan denne utfordrende Visjonen kan nås i fremtiden

46


Mestring handler om at så mange som mulig kan få til noe.

SLIK SKAL VI TRIVES I

TRONDALEN JOAR DAHLE ER TRENERKOORDINATOR I GRESVIK IFS FOTBALLAVDELING. HAN HAR MANGE SYNSPUNKTER PÅ HVORDAN UNGDOMSAVDELINGEN SKAL UTVIKLE SEG – TIL BESTE FOR ABSOLUTT ALLE SOM TAR TUREN TIL TRONDALEN, STEDET DER ALLE SKAL TRIVES. TEKST: GRESSVIKINGEN 2018. FOTO: TERJE JENSEN.

– Hva er den viktigste faktoren som skal til for at en ungdomsspiller skal ha det bra i Trondalen? – At du får dekket motivet og behovet for å komme hit, svarer Joar Dahle. Men hva mener han med det? Sannsynligvis er det sterkeste motivet «mestring». Det kan selvsagt være andre ting også, men det å få til noe, lykkes med noe, er nok det viktigste, sier Joar. Så hvilken plan har vi da i Trondalen for å skape «mestring»? – Vi differensierer på trening, og hospiterer (flytter spillere opp i eldre årganger) i kamper. Spillere skal hele tiden få være i miljøer som er tilpasset ferdighetsnivået sitt. – Men hvordan følger vi opp dette? – Det er tema på alle trenermøter. Vi nærmest forlanger at det skal differensieres

på trening, men bare i utvalgte øvelser der behovet er størst. Vi må dessuten alltid kunne informere om hva vi gjør og hvorfor, sier Joar. Denne planen er jobbet frem av trenere i ungdomsavdeling i samarbeid med Joar Dahle – og vedtatt av fotballstyret. Dette er altså en praksis fotballavdelingen stiller seg bak. Joar Dahle påpeker en sentral ting: – Dette er til beste for ALLE i hele utviklingsspekteret, ikke bare de såkalt «beste». Så understreker han et annet vesentlig poeng. – Mestring avspeiles ikke i et kampresultat, man kan godt vinne stort uten at mange spillere har opplevd mestring og utvikling. Mestring handler om at så mange

som mulig kan få til noe. – Er det for stort fokus på resultater – også i Trondalen? – Ja, jeg tror det. Vi skal alltid gjøre det vi kan for å vinne, men trivselsbiten kommer først, sier Joar og minner om følgende mål – nedfelt i den samme planen – i prioritert rekkefølge: 1. Trivsel, glede og miljø. 2. Spillerutvikling. 3. Resultat (vinner kamper). –Hvordan får vi til dette i praksis? – Igjen; vi har faste trenermøter der disse tingene diskuteres. Dessuten er vi nå blitt flinke til å skolere trenere i NFFs trenerkurs. Mange på hvert trinn i klubben tar disse kursene, der disse tingene er pensum, sier Joar Dahle.


REMA 1000-INNEHAVER Leif-Erik Andersen ved plakaten som forteller om en mulighet til å handle på søndag. Nå har han fått ja til å ha hele hovedbutikken åpen om søndagene i sommersesongen.

R O F R E K IK T U B O -T G IN N G EN BY 0 0 0 1 A M E R G O N E S R E D N LEIF-ERIK A

L

eif-Erik Andersen (47) er kjent av mange for sin fotballkarriere i blant annet Moss og Crystal Palace. Sine første år som kjøpmann fikk han ved Kiwi Saltnes. Nå er det Rema 1000 som gjelder, og Ålekilene er den nye ”hjemmebanen” for Leif-Erik. Saltnesmannen Leif-Erik Andersen ble Rema-innehaver fra nyttår. Noe av det første han gjorde var å få satt i gang en oppussing av butikken både innvendig og ute. Den fremstår etter reåpningen 1. mars, som ny. Da våren meldte sin ankomst åpnet Rema 1000 på Ålekilene også en butikk som kunne ha søndagsåpent hele året. Den har en inngang på langsiden og holder de tillatte mål for å kunne ha åpent søndager. Her har man etablert en såkalt Brustad bu. Forleden fikk Leif Erik gladnyheten om at han også kunne ha hovedbutikken åpen sommerstid.

48

-Det var en utrolig fin melding å få. Vi ligger jo ved veien som fører til flere hytteområder og badeplasser, og bør bli regnet som en sommerbutikk, som andre vi konkurrerer med i området, mener Leif Erik.

RENOVERING – Butikklokalene på Ålekilene trengte en skikkelig renovering, og vi har pusset opp etter alle kunstens regler. Tilbakemeldingene fra kundene er veldig positive, og for oss som jobber her, er det fint å kunne tilbringe dagene i en bygning der alt er på stell. Vår søndagsåpne butikk har også slått an fra første dag. Her er de mange faste kunder, og nye kommer stadig til. Utviklingen er positiv. Fotballen tok mye tid for Leif tidligere, og med sitt talent fikk han også halvannet år som profesjonell fotballspiller i Crystal Palace. Rundt 40 kamper ble det, men en

skade gjorde det umulig å fortsette. Dermed bar det rett inn i kjøpmannsyrket. Kiwi på Saltnes ble første stopp. Her ble Leif i ni år.

ALDR I TVIL – I 2011 kom jeg inn i G-Max i Moss, og ble varehussjef ganske raskt. Der var jeg i sju år. Da Rema 1000 annonserte etter en ny driver på Ålekilene ville jeg gjerne prøve -og jeg ble valgt ut til å ta over. Var aldri i tvil da tilbudet kom. Fortsatt bor jeg med familien, kone og fire barn, i Saltnes -men det går helt fint å ”pendle” frem og tilbake til Gressvik. Her blir det jo lange dager, men jeg trives med jobben, og nå har vi fått sammen et herlig team som gjør det vi kan for at kundene vår skal finne seg til rette i butikken(e). Angrer ikke på at jeg tok den muligheten som bød seg -og gleder meg stort til å utvikle driften videre fremover, sier Leif-Erik Andersen.


GRESV IK IF ER EN

«KVALITETSKLUBB» H VA B E T Y R D E T ? NORGES FOTBALLFORBUND (NFF) HAR INTRODUSERT ET SETT MED KRITERIER PÅ TRE NIVÅER SOM BASIS FOR GOD KVALITET I KLUBBEN. DETTE BYGGER PÅ «KLUBBEN SOM SJEF»-FILOSOFIEN. TEKST: KJETIL FØREID. FOTO: TERJE JENSEN / FRODE HOLSTAD HANSEN

49


KOMPETANSE NFF og Håndballregionen har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet den enkelte har krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotball- og håndballaktivitet aktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for NFF og Håndballregionen at kompetansen det er behov for så langt det er mulig - tilbys den enkelte leder i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb bør ha god kompetanse i alle nøkkelrollene som berører klubben som helhet. Oversikt over hvilken kompetanse som finnes ute i avdelingene og en plan for når den må fornyes, er det også nødvendig å ha.

50

AKTIVITET Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom treneransvarlig.


ORGANISASJON «Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring. Ved hjelp av rutinebeskrivelser og god helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller i en klubbhåndbok, kan klubben gjøre seg mindre sårbar på enkeltpersoner. Disse nedfelte rutinene kan da være en god støtte for hver enkelt leder i klubben.

SAMFUNNS- OG VERDIARBEIDET ER SENTRALT I NFF KVALITETSKLUBB. Verdisett og Fair play bør prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles medansvar alle har. Foreningen og avdelingene sørger for at viktige rutiner som for eksempel politiattester er ivaretatt. Gjennom våre aktiviteter er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, trafikksikkerhet, kosthold og doping. Kort fortalt skal dette sikre at klubben i sin helhet etterlever god etikk i sitt praktiske arbeid. Klubben engasjerer seg også i det lokale næringslivet – klubbens verdifulle samskapningspartnere.

Foto: Terje Jensen. Grafikk: Jellow design

F OT BAL L

HÅNDBALL

HOVE DSTY R E T

ADMINIS TRAS JO N O G HUS SYK K EL

BAR NE IDR E TT

For nærmere info om de enkelte grupper se www.gresvikif.no – kontaktinfo

Klubben der alle skal trives

51


KLUBBHÅNDBØKENE Gresvik IF har tilrettelagt for at kvalitetsklubbkonseptet skal gjelde for alle avdelinger i foreningen og har utarbeidet 6 deler av vår klubbhåndbok. Disse består av et stort antall veiledningsmaler for sentrale elementer som vi driver med i Gresvik IF – både sportslig og administrativt. Disse er tilgjengelig for gjennomsyn på våre nettsider: www.gresvikif.no. Håndbøkene er under kontinuerlig utvikling, så de til enhver tid oppdaterte versjonene bør være enkelt tilgjengelig på nettsidene våre. KLUBBHÅNDBØKENE er ment som en støtte og hjelp til ledere, trenere, utøvere og foreldre i Gresvik IF

52


JELLOW DESIGN

FOTO: TERJE JENSEN

Her ligger det som gjelder  spesielt for fotball.

KLUBBHÅNDBOKEN - 2

FOTBALL GI F - KLU BBEN DER ALLE S KAL T RI VES

• Hurtigguide om fotballen i GIF (på 4 språk) • Foreldrevettregler • Sportsplan fotball, inkl. mer spesifikke mål knyttet til virksomheten i fotballavdelingen • Organisasjon og roller • Lagleders oppgaver • Regler for barne- og ungdomsfotball • Kampvert – hjemmekamper • Fotballforsikring

FOTO: TERJE JENSEN

Her finnes det det som gjelder spesielt for håndball.

KLUBBHÅNDBOKEN - 1

JELLOW DESIGN

FOTO: TERJE JENSEN

JELLOW DESIGN

• Velkommen til Gressvikhallen • Organisasjon og roller • Sportsplan • Treningsvett • Utdanning • Arrangementsveiledning

FELLESHÅNDBOKEN

KLUBBHÅNDBOKEN - 3

HÅNDBALL GIF - KLU BBEN D ER ALLE SKAL TRIVES

G I F - K L U B B E N DE R A L L E SK A L TR I V E S

Her beskrives det som gjelder spesielt for barneidrettsgruppa.

Klubbinformasjon Velkommen til GIF Presentasjon av GIF GIF’s lover Vår visjon og verdigrunnlag Våre målsettinger Organisasjon og fellesroller Rollebeskrivelser Styrearbeid Inn- og utmelding Generelle regler for utøvere,

trenere, lagledere og foreldre Krisehåndteringsplan Økonomihåndbok Rekrutteringsplan Kommunikasjon, nettsider og Facebook • Politiattester • Førstehjelp • Mediehåndtering • • • •

JELLOW DESIGN

• • • • • • • • • • •

FOTO: TERJE JENSEN

Alt som er felles for hele foreningen danner grunnlag for de andre delene. De er overordnede rammer for oss alle. Noen eksempler på dette:

KLUBBHÅNDBOKEN - 4

BARNEIDRETT GIF - KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES

Her finnes rutinebeskrivelser og prosedyrer for våre baner, anlegg og hus (BAH).Presentasjon av sykkelgruppa

BANER/ANLEGG GIF - KLU BBEN D ER ALLE SKAL TRIVE S

Her finnes det som gjelder særskilt for Sykkelgruppa.

FOTO: TERJE JENSEN

• Presentasjon av sykkelgruppa • Organisering – roller og ansvarsbeskrivelser • Aktiviteter • Bruk av klubbhus og anlegg • Stivett

JELLOW DESIGN

JELLOW DESIGN

FOTO: TERJE JENSEN

• Plass i organisasjonen • Bestemmelser for de forskjellige banene • Bestemmelser for bruk av garderober og møterom • Utleie av klubbhus • Brannverninstruks for klubbhuset KLUBBHÅNDBOKA - 6

• Velkommen til barnidretten og GIF • Barneidrettsstyret, lagledere og trenere • Retningslinjer for barneidretten • Foreldrevettregler • Mål og utviklingsplan for barneidretten • Organisering av barneidrettsgruppa

KLUBBHÅNDBOKA - 5

SYKLING GIF - KLUBBEN DER ALLE SKAL TRIVES

53


«KVALITETSKLUBBKONSEPTET ER DET BESTE SOM HAR VÆRT NOEN GANG!» DEN ERFARNE STYRELEDER I ØSTFOLD FOTBALLKRETS (NFF ØST) JORUNN FRYDENLUND OPPLEVER KRETSEN SOM ET SERVICEORGAN SOM ØNSKER Å HJELPE GRESVIK IF TIL BEDRE KVALITET. UTVIKLE KVALITETEN I FORENINGEN, VÆRE EN GOD SJEF - SÅNN AT ALLE BRUKERNE AV KLUBBEN BLIR TILFREDS I SINE DAGLIGE GJØREMÅL. GIF GLEDER SEG OVER DETTE, FOR NÅ I 2018 ER MYE NY KVALITET PÅ PLASS I KLUBBEN. I KLUBBENS MANGE SYSTEMER, PLANER, RUTINEBESKRIVELSER OG MENINGSFULL DOKUMENTASJON. OG AV KOMPETANSE, AKTIVITET OG SAMFUNNSARBEID. MYE TAKKET VÆRE GOD STØTTE FRA NFFS KVALITETSKLUBB KONSEPT. TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

KLARE VURDERINGSKRITERIER:

Styreleder i NFF Øst Jorunn Frydenlund vet hva hun ser etter når hun kommer på besøk til GIF

54


og en i GIF

miljø der tivitet er det

te slik at kling –

pnådd,

AKT I VI T E T E R

A NLEGGET

FORELD RE

Hva klubben tilbyr av aktiviteter

Mål for anlegget

Gode leveregler for foreldre i GIF Fotball

Trening

Tilflyttingen til Gressvik og omegn gjør at klubben aktiviserer stadig flere yngre spillere noe som stiller større krav til anleggssituasjonen.

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres klubbens verdisyn og planer.

• Tilbys minst 2 fellestreninger/uke. • Ekstratilbud til alle: - GIF ekstra eller utvikling på lørd. - SFO for enkelte skoler. • Klubben skal differensiere på trening. • Hospitering kan skje. Kamp • Spillerne skal ha tilnærmet: - likt antall kamper - like mye spilletid • Lite treningsfremmøte kan fravike dette.

Klubben skal i løpet av 2-3 år bytte ut kunstgresset på den ene banen og vi skal også få kunstgress på dagens gressbane. I tillegg arbeider vi for å få bygget flere 3’er baner som de aller yngste kan bruke som trenerarenaer.

2. Møt opp på kamper og treninger – du er viktig for både spillerne og det sosiale miljøet rundt laget. 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i medog motgang – dette gir trivsel, mestring og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 4. Vi har alle ansvar for å skape et godt kampmiljø – gi ros til begge lag og støtt opp om «Fair Play”. 5. Vis respekt for trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 6. Respekter dommerens avgjørelser. Aksept til tross for uenighet er en god leveregel. 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Vær positiv og støttende – da er du med på å skape gode fotballopplevelser både på banen og på sidelinjen. For Gresvik IF sine allmenne foreldrevettregler, gå til; www.gresvikif.no / felleshåndboken, del I.

- glede, respekt, engasjement, samhandling

55


GIF STØTTET SEG TIL NFF ØSTFOLD 2014 Det er GIFs Kjetil Føreid som har vært klubbens pådriver i prosessen med å systematisere, dokumentere og formalisere klubbens nødvendige rutiner. – Kvalitetsklubbkonseptet startet i NFF og i Østfold fotballkrets i 2013. Vi følte at den formaliserte kompetansen ikke var på plass i klubben i 2013. Da måtte vi enten finne ressurser internt i klubben, eller gå til kretsen for å få hjelp. Det var da vi vurderte om dette med kvalitetsklubb kunne være noe å satse på for GIF. Hos oss startet det i

VET VI HVA VI SER ETTER – Nå vet vi tydeligere hvilke krav vi i kretsen bør stille til klubbene, og da vet vi også hva vi kan hjelpe med - om det stopper opp for klubbene selv. Og det hjelper oss å vurdere oss selv, for vi i kretsen trenger også ny læring – for å ha noe å gi videre til klubbene, sier Jorunn. Hva man bør vurdere etter - vurderingskriteriene - er altså tydelige, for både kretsen og klubben selv. Man slipper å famle i blinde,

– Jeg vurderer spesielt klubbens oppførsel. Er mest opptatt av om innholdet i «Fair Play» blir praktisert. Om ting fungerer i praksis så har klubben gjort en flott jobb, og at klubben etterlever gode verdier. Hvordan dommerne og andre gjester blir tatt i mot av klubben, holdninger på sidelinja blant foreldre og så videre. Kort sagt - om alle de fine planene ikke bare «står i bokhylla», men også er i bruk ute på feltet, forteller Jorunn.

SELVSTENDIG ANSVAR OG STØTTE Før Jorunn forlater klubbhuset i Trondalen, etter dette gode møte mellom klubb og krets,

Vi må jo heve oss selv, før vi kan heve klubbene ute. Jo mer lærdom man får, jo tryggere blir man

2014 og det har vist seg å være spennende, vi har fått mye hjelp fra kretsen – og vi synes det har vært moro. Vi valgte på et tidlig tidspunkt å gjøre konseptet gjeldende for alle avdelingene i hele foreningen, sier Kjetil.

EN STØTTE OG ET SERVICEORGAN FOR KLUBBENE Heldigvis for GIF, og de til nå 17 kvalitetsklubbene i Østfold, er de rette holdningene på plass i kretsen (NFF Øst). Og Gresvik IF bestod prøven, fikk stempel «godkjent» fra NFF Øst i 2015. – Meningen er jo at vi skal være en støtte for klubbene, vi er et serviceorgan. Og det er jo mye av både erfaring og kompetanse i kretsen som klubbene kan støtte seg til. Og kvalitetsklubbkonseptet synes jeg er

56

det beste som har vært noen gang, forteller Jorunn.

og har bedre forutsetninger for å vurdere seg selv underveis i prosessen. Nå vet både krets og klubb mer tydelig hva man bør se etter, når man vurderer seg selv og hverandre når økt kvalitet og gode evner skal skapes. Gressvikingen er nysgjerrig på hvilke av alle disse vurderingskriteriene Jorunn brenner aller mest for. – Hele prosessen har gjort mye med meg, som menneske. Det som ligger mitt hjerte nærmest er å tilrettelegge for barn og unge. At klubben ser alle, og er med på å gi ungene verdier, så de for eksempel tør å si nei, forteller Jorunn. Hva ser Jorunn etter når hun er på besøk? Når du kommer på besøk til Trondalen, kommer for å se på kampene - hva ser du spesielt etter da?

melder hun med støtte og hjelpsomhet i stemmen: – Meld inn om det er noe dere trenger, så lager vi et seminar! Vi fornyer oss også hele tiden, vi i kretsen vokser også på kvalitet. Vi må jo heve oss selv, før vi kan heve klubbene ute. Jo mer lærdom man får, jo tryggere blir man jo. Gressvikingen er imponert over at både kretsen og GIF har evne til å ta et selvstendig ansvar for å tilegne seg økt kvalitet gjennom lederkompetanseutvikling – sånn at den kan etterleve Jorunn og Kjetils brennende ønske om videreutvikling av både krets og klubber. På den måten kan både kretsen og klubbene bli gode sjefer for sine brukere.


KRETS OG KLUBB SAMHANDLER: Jorunn Frydenlund (NFF Øst) og Kjetil Føreid (GIF) tar selvstendig ansvar for egen lærdom


GRESSVIKKLINIKKEN. Her er seks av de som har sin virksomhet der. Bak fra venstre: Vibeke Larsen-kiropraktor, Malene Thoresen - fysioterapeut og Linn Hansen -ernæringsrådgiver. Foran fra venstre: Lene Nilsen - dermatologisk sykepleier, Sonja Høivaag - autorisert fotterapeut og Siw Elisabeth Martinsen - muskelterapeut. Foto: Øivind Karlsen.

GRESSVIKKLINIKKEN – DET TVERRFAGLIGE ALTERNATIVET – Siw og jeg startet Gressvikklinikken i oktober 2015. Vi kom over disse lokalene, og bestemte oss for å satse i Gressvik sentrum. Det har vi ikke angret på, og nå har vi blitt flere og dermed en tverrfaglig helseklinikk, sier kiropraktor Vibeke Larsen. Dette tverrfaglige samarbeidet utføres av fem entusiastiske kvinner med hver sin profesjon, og det er enda en kvinne på vei inn, og en mann, som er vikar en periode. For det skjer mye positivt på Gressvikklinikken.

TEAMET Vi tar det fra begynnelsen: Kiropraktor Vibeke Larsen og muskelterapeut Siw Elisabeth Martinsen startet opp. Så kom fysioterapeut Ida Malene Thoresen og ernæringsrådgiver Linn Hansen med. Nylig flyttet autorisert fotterapeut Sonja Høivaag også inn. Vibeke Larsen skal imidlertid ut i fødselspermisjon,

58

og i hennes sted har man engasjert kiropraktor Ole Christian Andersen som vikar. I tillegg kommer Lene Nilsen til å bli en del av det tverrfaglige teamet, hun holder til i samme bygg med sin Pure hudklinikk. Lene er dermatologisk sykepleier, og har etterutdanning i medisinsk og kosmetisk hudbehandling / hudpleie. Gressvikklinikken finner man i lyse lokaler i Storveien 77, i underetasjen. Klinikken er i samme bygg som ”Kreative blomster” og ”Mitt skattekammer”.

PASIENTENE I FOKUS – Pasientene er alltid i fokus og vi legger stor vekt på samarbeid mellom faggruppene. Kiropraktoren, muskelterapeuten og fysioterapeuten undersøker og behandler de fleste alminnelige muskel- og skjelettplager og skader. Ernæringsrådgiveren gir råd og veiledning om kosthold og helse. Hos autorisert

fotterapeut Sonja får man pleiet tørre, såre føtter og behandlet f.eks. vorter og inngrodde tånegler. Hudbehandlinger og kosmetisk dermatologi får man hos Lene, sier Vibeke Larsen på vegne av alle.

EN HELHET – Alt har en helhet, og det er dette vi fokuserer på for våre brukere. Mange synes det er fint å komme til oss som kan tilby behandling, trening og veiledning på ett sted. Vi er flinke til å bruke hverandres kunnskap og hente inspirasjon i det felles miljøet. Dette igjen kommer kundene våre til gode. Fra vi etablerte oss, har vi hele tiden fått flere kunder. Og vi får stadig nye henvendelser fra folk i alle aldre og fra hele distriktet. Hos oss trenger man ingen henvisning, fordi vi er en privatdrevet klinikk, forteller Vibeke Larsen.


@ JELLOW DESIGN

FOTO: TERJE JENSEN


Gif Joggen er godt i gang med sin fjerde sesong -

ALLE ER VELKOMMEN PÅ FREDAGER FRA KL. 17:00! TEKST: GRESSVIKINGEN 2018.

H

vordan står det til med GIF joggen, Roar? – Vi er nå i full gang med vår fjerde sesong. Nå er vinteren over og vi har fått en meget god start med tyve deltagere i snitt på de fem første rundene. Våren er en fantastisk fin tid å trene i skogen på, forteller Roar. Har dere noen spesielle aktiviteter i år? – Vårt hovedfokus er Gif-joggen hver fredag. Vi regner med å stille med et stafettlag på Glommaløpet. I år har vi også kjørt et prosjekt vi kaller ”Kom i form til St. Hans 2-15”. Fra uke 12 - 25 skal bakken fra bommen i Trondalen og opp til Vanntårnet løpes eller gås. Morro å se at så mange er med på dette, sier Roar.   Hvordan skal interesserte i lokalsamfunnet gå frem for å ta del i deres fine tiltak i

60 60

Gressvikmarka? – Det er viktig å presisere at dette er et tilbud til alle. Vi har valgt å bruke en egen facebook gruppe som er åpen og tilgjengelig

opp på fredager fra kl. 17:00, ved ”løpebenken” på grusbanen i Trondalen - der det også henger et infoskilt oppe under taket, forteller Roar.

Vi ønsker en god tilgjengelighet til vårt flotte trimog turområde i Gressvik-marka

NYE TING PÅ GANG?

for alle til å dele informasjon om Gif-joggen. Der ligger det også nå en flott reklamefilm produsert av Håkon Veine Wiig. For de som ikke bruker Facebook så er det bare å møte

– Vi har allerede et godt samarbeide med klubben og vi tror på at dette kan utvides ytterligere. Det er fint å se at enkelte lag er i ferd med å bruke løypa som en ekstra trening. Det arbeides også med muligheter for finansiering for drift og vedlikehold av Gressvik-marka generelt og Gif-jogg løypa spesielt. Konkret ønsker vi så snart som mulig å få satt opp noen klopper og broer over noen bekker og myrer.  Vi ønsker en god tilgjengelighet til vårt flotte trim- og turområde i Gressvik-marka, avslutter Roar.


Fremtidens renseanlegg FOR HUS OG HYTTER

Testet og godkjent iht. NS-EN 12566-3 Sintef Byggforsk

VIKTIGE GRUPPER I GIF MED UFORMELL TILKNYTNING.

JU N I - 2 0 1 8

Slenge deg med på GIF Joggen:

Facebook: Gif-joggen I Trondalen: Fredager, oppmøte 17:15, løpestar t: kl. 17:30

Web-basert overvåkning 1 årlig slamtømming

INGENTING Å SI PÅ rekrutteringen til Gif-joggen. Her er Freddy

Nordenberg (f.v.) sammen med Martin Alsparr og Vera.

www.odin-miljo.no Sørkilen 8 - 1621 Gressvik Tlf. 69 36 17 70 E-post: epost@odin-miljo.no


«EN RAR GREIE»

SOM VI HAR FUNNET PÅ SJØL

CRUX KONKURRANSE PÅ LØRDAG: Her gjør Hanne seg klar for ”Stairway to heaven”, vanskelig hinder (Crux) nr. 2 i årets sti. Bonusen er å få opp pulsen, sier Hanne

PÅ SYKKELTUR SAMMEN I SKOGEN FIKK OLE HENRIK IHLENBERGER OG PÅL VALBJØRK IDÉEN Å LAGE EN SLAGS KONKURRANSE AV DET MORSOMSTE DE HOLDT PÅ MED – FORSERE VANSKELIGE HINDER MED SYKKELEN, UTEN Å SETTE BEINA I BAKKEN. TEKST: KJETIL FØREID OG FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

62


FAKTA: Medlem i Norges Cykleforbund (NCF) høsten 2013. Medlem i Gresvik IF: Våren 2014 Årets høydepunkt: Crux festival (april) Aktiviteter: Crux festival nest siste helg i april, jenteturer mandager, fellestur og ungdomsturer tirsdager. Turer for funksjonshemmede annenhver onsdag og Nybegynnerturer etter ønske. Leder sykkelavdeling i GIF: Hanne Holmstrøm Kan nås på: Hanne: 900 36 852, ”Gresvik IF Stisyklister” Les mer: GIF Klubbhåndbok, del 5 – sykkelgruppa på gresvikif.no

DUGNADSINNSATS I FORKANT: Alt klart for CRUX før årlig week-end festival i april. FV: Ole Henrik Illenberg Solgaard, Lukas Leiro, Stian Torgersen, Pål Grotnes.

D

SOSIALT, HUMOR OG GLEDE FOR ALLE: Ole Henrik Illenberg Solgaard kan mer enn å sitte rundt bålet å spise lapskaus med CRUX venner. Her i ferdighetssenteret i Trondalen.

e lånte begrepet «Crux» fra fjellklatring, endret fokus fra konkurranse til festival, - og vips! – i april hvert år valfarter rundt 140 deltagere fra rundt omkring i det langstrakte land til årlige Crux sykkeltreff i Trondalen.

HOVEDGREIA ER DET SOSIALE! Hva handler dette om, Ole Henrik? - Hovedgreia er det sosiale, ha det gøy ute i naturen. Koker lapskaus, sitter rundt bålet, noen bor i telt, vi koser oss – og så har vi tilrettelagt for selve sykkel løypa, for de som ønsker å sykle den. Det kommer rundt 140 deltagere fra hele Norge. Mest Oslo, men også Bergen og Ålesund. Fredag er det sosialt i marka, lørdag mest sosialt kombinert med sykling og søndag «vi sees igjen». Vi er alene om en sånn type festival i Norge, og klima her på Gressvik er ideelt i april. Det har vist seg at folk liker å treffes over en hel week end, forteller Ole Henrik. Ole Henrik og Pål viser Gressvikingen programmet og lista over løypa. Vi merker oss de kule navna på de ulike hinder: «Stairway to heaven», «Knust egg», «Dogshit», og ni til – helt til siste Crux: «La finale». - Crux kan på en måte sammenlignes med trial i motorsykkelmiljøet. Og et Crux er et vanskelig hinder å sykle gjennom, uten å sette beina i bakken. Vi preparerer løyper og lager hinder, og i selve konkurransen er det i

år 13 crux å forsere. Er miljøet og aktivitetene deres åpent for de fleste? - Terskelen er lav for å være med, og det fenger mange i alle aldere. Vi er en «useriøs» og uformell gjeng. Av de rundt 140 deltagerne er det kun rundt 40 som deltar i selve konkurransen, for det er det sosiale som er viktigst. 40 stk. i selve konkurransen er helt ideelt, for da slipper vi kø. Vi deler opp puljevis. Og vi forsøker å tilpasse for absolutt alle, - har også egne jentegrupper, og spesielle tiltak for de med handicap.

NY OG MER GLEDE PÅ GANG FOR LOKALBEFOLKNINGEN Sykkelgjengen har allerede bidratt mye til lokalsamfunnet på Gressvik. Blant mer har de laget en flott gangbro over et tidligere myrområde, på vei mot sprinkelet. Mens gutta jobber på dugnad for å preparere gode Crux før festivalen forteller Ole Henrik at det er videreutvikling av anlegget på gamle banen i Trondalen på gang. - Nå skal vi lage et nytt anlegg, som blant annet barn i lokalmiljøet kan få glede av. Gjensidige stiftelsen gjennom å bidra økonomisk vært med på at vi får anledning til dette. Vi gjør det meste selv, men får profesjonell hjelp til selve banen. For det er en kunst å lage! Den asfalterte delen av banen kalles en «pump-track», man kan pumpe seg i stor fart

g jennom banen - uten å bruke pedaler, forteller Ole Henrik. Sykkel ble formelt tatt inn i Gresvik IF våren 2014. Og det er hovedstyremedlem i GIF, Hanne Holmstrøm, som tar Cruxet fra de gode samtalene på sykkelsetet, rundt bålet eller på cafeen Laila`s på Gressvik til klubbhusets Power Point lerret, XL ark og PCer når sakslisten kommer på bordet. Gressvikingen spør Hanne om hvordan hun opplever dette Cruxet. Hanne møter oss med en hjertelig og lang latter fylt av glede og humør; - Det er en veldig stor forskjell fra treff i sykkelgjengen og mitt møte med håndball og fotball. De prater om innkjøp av drakter, baller, haller, sko, kast og spark. Vi er litt mer tilbakelent i vår sport, med fokus på sosialt samvær rullende på sykkel, over stein og røtter, knot og rot. Vi har ikke trenere, men guider som viser vei og veileder vanskelige hinder og gir tips på hvordan de kan forseres, forteller Hanne. Hva er felles med de andre gruppene i GIF da? - Poenget med stisykling er at vi leker på stier og bonusen er at vi får opp pulsen, som resulterer i god form. Men å oppleve mestringsfølelsen, den har vi jo felles – den gjelder jo for oss alle, sier Hanne og ler godt.

63


God planlegging og nøye logistikkarbeid gir alltid et nytt

GRESSVIK SUMMERPARTY

DET SKAL IGJEN SPILLES HØYT I GRESVIK SENTRUM. GLENN HUGHES OG CHRIS THOMPSON

SKAL SØRGE FOR DET 3. OG 4. AUGUST. NESTE ÅR ER DET 15 ÅR SIDEN KEN HENSLEY SPILTE PÅ GRESSVIK, OG GRESSVIK SUMMERPARTY BLE ETABLERT. DE SOM PLANLEGGER DET HELE ER I KONTINUERLIG VIRKSOMHET -OG ALLTID KLARE FOR NYE UTFORDRINGER.

GRESSVIK KULTUR AS

forbereder et nytt Gressvik Sommerparty. Her er fire av fem medlemmer samlet på Odins kro. Fra venstre: Jack Paulsen, Kjell Johannessen, Petter Johannessen og Frode Hansen. Eirikur Hauksson var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Øivind Karlsen

64


H

er er det arbeidsoppgaver nok, lange møter, som gjerne ender i uenighet – men der en ny plan likevel spikres etter noen flere møter. Mye skal tas hensyn til når artister skal bookes, og i fokus står hele tiden logistikken -og økonomistyringen selvsagt. Gressvik Kultur AS arrangerer Gressvik Summerparty den første helgen i august hvert år. Det har man gjort siden 2004, og publikum vet å sette pris på ”oldboys-artistene” som kommer. Kjente og kjære rockere med storhetstid på 70-tallet fyller gjerne scenen på Gressvik torg, og ofte er det utsolgt. Det vil si over 1300 mennesker både fredag og lørdag.

Gressvik. Det er uaktuelt å flytte spillested for oss, om så Rolling Stones ville komme. De fikk spille på Gressvik torg for 1300 mennesker de også, sier kulturmedlemmene.

PLANLEGGING – Den første helgen i august er egentlig helt perfekt for konserter på Gressvik. Det er mange konserter og festivaler gjennom sommeren, men vi kolliderer ikke med noen lokale -og så er det starten på festivaltiden i Tyskland, og mange artister er på turneer rundt om i Europa. Alt dette må vi ta hensyn til når vi planlegger. De første planleggingsmøtene starter rett etter avsluttede konserter ett år. Vi møtes og møtes, er helt uenige om det meste, blir litt mer enige -før det begynner å sette seg. Det store puslespillet er satt i gang. Vurderinger gjøres, vi ser på den økonomiske biten og hva som skal til. Vi sender ut forespørsler og noen sier ja. Da har vi kort tid på å bestemme oss -og så

hadde ikke stige. Fikk en mann som malte huset i Gressvik sentrum til å gi oss stigen sin. Han avsluttet malingen umiddelbart, vi fikk stige og han en gratisbillett. Litt sånn var det de første årene. Bandene kommer jo bare med sine personlige instrumenter. Vi må skaffe resten. Listen på det vi skal skaffe er ofte lang. Det er mange lokale musikere og andre som har lånt oss både instrumenter og forsterkere. Nå har vi engasjert et firma i Oslo som ordner alt dette for oss.

PROFFE

– De fleste av bandene har gitt utrykk for at vi er ganske proffe når det gjelder å arrangere. Og det er vi nok også. Vi vet hva som skal til, og historien om 10 CC for to år siden kan jo illustrere det. De skulle spille lørdag kveld BØR DUGE her. Fredag holdt de på til langt på natt på – Vi regner med at det blir fullt i år også. en scene i Danmark. Bandmedlemmene vilBillettsalget går greit, uten at det har tatt le sove dagen etter og ta et fly. Crewet var helt av foreløpig. Glenn Hughes på fredag grytidlig oppe for å komme seg til Gressvik som skal spille Deep Purple-klassikere fra med utstyr for å rigge. Flyet de 70-tallet og Chris Thompson skulle ta fra Kastrup lettet aldri fra Manfred Mann’s Earth Band på grunn av en bombetrussel. En på lørdag -det bør duge til fulle buss som kjørte dem til Billund, En dag fi kk han en hus, sier tre av styremedlemble redningen. Der lastet de alt mene i Gressvik Kultur AS, Frode telefon fra Hensley, utstyr om bord og skulle lette, Hansen, Petter Johannessen som sa ”Let’s do it men flyet ble plutselig kanselog Jack Paulsen. Med i styret er lert. En kamerat i København Petter”, hvorpå Petter også Eirikur Haukson og Kjell med en Mercedes Vito stilte opp, Johannessen. svarte; ”ok -when?” og fikk utstyret til Gressvik. Glenn Hughes plugger inn Svaret fi kk det til å gå – Vi ble ringt opp ved 17-tiden og gyver løs på Deep Purpleog spurt om vi kunne sette kaldt nedover ryggen på klassikerne fredag 3. august. instrumentene opp på scenen, Tidligere har han vært gjest hos Petter, for Hensley ville men det hadde vi allerede gjort. Ken Hensley i 2007 og spilt en komme fire uker senere. Vi brukte bilder og videoer fra akustisk konsert i Paviljongen nettet, informasjon fra permer Konsert ble det -og på Gressvik i 2009. Året før og det vi hadde til rådighet og holdt han konsert på Båthusets Gressvik Summerparty satte opp instrumentene slik vi scene. Chris Thompson har vært mente de skulle stå. Da manager var etablert. på Gressvik Summerparty tre og trommeslager ankom var ganger tidligere. Og det er ikke alt ferdig tunet. Det var bare det at arrangørene har vanskekosmetiske forandringer og ligheter med å få nye artister til Gressvik, er neste års artister plutselig i boks. Rare man kunne plugge i og starte. Det hadde de men disse ville gjerne komme tilbake, og greier, men det fungerer slik, sier Petter ikke opplevd tidligere, og frontfigur Graham logistikken med å hente dem stemte. Hughes Johannessen. Gouldman gliste godt. Det ble den beste er i Luxembourg og England i dagene før konserten noen gang på Gressvik. Gressvik og tar med seg to konserter i Norge STARTEN

før han reiser til USA. Chris Thompson har to konserter i Norge før han kommer til Gressvik, for så å dra videre til Tyskland.

LOGISTIKK – Logistikken er viktigere enn mange tror. Det blir veldig dyrt å hente band som turnerer i USA eller Asia for den saks skyld. Derfor må vi ta hensyn til hvor de befinner seg i dagene før de eventuelt kommer til Gressvik. Vi har opp gjennom årene hatt mange godbiter på gang, Roger Hodgson fra Supertramp for eksempel, men han valgte konserter i Tyskland i stedet. Flere blir for kostbare å hente på grunn av reisingen. Og så må vi ta med i bildet at artistene skal opptre på lille

Og mye har forandret seg siden den første konserten med Ken Hensley i 2004. Den kom i stand med at Petter hadde vært i kontakt med Ken Hensley med jevne mellomrom, for Petter hadde en drøm om å få ham til Gressvik. En dag fikk han en telefon fra Hensley, som sa ”Let’s do it Petter”, hvorpå Petter svarte; ”ok -when?” Svaret fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på Petter, for Hensley ville komme fire uker senere. Konsert ble det -og Gressvik Summerparty var etablert. – Vi var jo i ekstase, men måtte begynne å jobbe umiddelbart. Syklet rundt for å låne forsterkere og annet utstyr. Da konserten nærmet seg, skulle vi henge opp lys -men

JUBILEUM – Nå gleder vi oss til årets happening, begge dager. Så får vi gå raskt i gang etterpå for å sette standarden for jubileums-partyet i 2019. Vi skal legge lista så høyt vi kan ut fra det økonomien tilsier. Det har blitt dyrt å arrangere konserter, fordi det stilles strenge krav fra det offentlige med hensyn til uniformert politi, godkjente vaktselskap, opplærte vakter for skjenking av øl og HMS-gjennomganger med brannvesenet. I begynnelsen brukte vi bare noen frivillige fra Gresvik IF, men den tiden er over, sier Petter Johannessen, Frode Hansen og Jack Paulsen.

65


40 ÅR MED GULLSMEDBUTIKK PÅ CATHRINE TVETE (T.H) og Aud Nilsen ønsker

velkommen til Gullsmedbutikken på Gressvik.

GRESSVIK

I ÅR ER DET 40 ÅR SIDEN ERIK FOG STARTET SIN VIRKSOMHET SOM GULLSMED PÅ GRESSVIK TORG. OG GULLSMEDBUTIKKEN PÅ GRESSVIK ER I STADIG UTVIKLING. FOTO: ØIVIND KARLSEN.

66

-I jubileumsåret får våre kunder spesielt gode tilbud med jevne mellomrom, og vi planlegger en happening til høsten, som en markering av 40 års jubileet, sier Cathrine Tvete i Gullsmedbutikken. I flere år har forretningen vært en av de ledende i Norge på forlovelsesringer, og med sine fire nettbutikkene har man kunder over hele landet. I tillegg er gave- og interiøravdeling også et godt supplement til driften av gullsmedbutikken. Hos Gullsmedbutikken driver man etter mottoet ”Ny tid gir nye muligheter”.

SOMMER – I fjor pusset vi opp og gjorde om i gullsmedavdelingen, og det

ble veldig fint etter omgjøringen. Avdelingen fremstår nå som lys og innbydende. I vår gave- og interiøravdeling er det også rigget for vår- og sommer. Det er høytid for interiørprodukter til både hus og hytter på denne tiden av året. Vi har faste kunder fra hele distriktet hele året, og mange hytteeiere og besøkende tar turen innom oss gjennom sommeren. Mange vil ha det fint inne og på uteplassen. Det investeres i lykter, puter, pledd og annet som gjør sommeren enda mer hyggelig i og rundt plassen man oppholder seg på.

SOLID UTVIKLING Gullsmedbutikken har hatt en god utviklingen gjennom årene, og har fokus på moter og


INTERIØR- OG GAVEAVDELINGEN i

Gullsmedbutikken er rigget med nye produkter for sommeren.

merkevarer. Både når det gjelder smykker og interiør. – Vi vil at kundene våre skal sitte igjen med den gode følelsen, uansett hva de kjøper. Hos oss er det ingen parkeringsavgifter, og godt med parkeringsplasser. Dessuten ser vi at flere kommer med gratisferga fra byen. Det er jo bare fem minutter å gå fra fergeleiet til Gressvik torg. Sosiale medier er også flittig i bruk og du kan følge oss på facebook og instagram for å få et innblikk i hva som skjer hos oss. – I nettbutikken selger vi i hovedsak gullsmed-relaterte produkter. Her kan du handle hele døgnet . Du kan velge om du vil hente varene i butikken på Gressvik eller vi kan sende dem pr. post. – Besøk oss på Gullsmedbutikken.no. Vi ønsker velkommen til en hyggelig sommerhandel, sier Cathrine Tvete.

67


BEINA PÅ BAKKEN: GIF supporter, Pappa, samfunnsfaglærer på Hurrød skole - og nå suksessforfatter.

STOR ETTERSPØRSEL:

Pål føler seg forpliktet til å gi lokalhistorien og vår felles Gressvikarv videre. 1. opplag utsolgt, nytt opplag heldigvis på gang.

68


NÅR PÅL OLSEN «POLLY» MØKLEGAARD PRESENTERTE BOKA «GRESSVIK – SLIK POLLY KJENNER STEDET» BLE OVER TUSEN BØKER REVET BORT PÅ KORT TID. NÅ ER HELDIGVIS 2. OPPLAG PÅ GANG! TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

F

ørste opplag av «Gressvik – slik Polly kjenner stedet» er revet vekk, ligger nå på natt- eller stuebord i over tusen hjem på Gressvik. Nytt opplag er underveis, og både regnskapsfører og Gressvikingen fikk på et treff forhåndsbestilt tre signerte eksemplarer hver når nytt opplag kommer. Nå fleiper kona litt med han Pål – og kaller kællen og lærer`n på Hurrød skole suksessforfatter. – Det kommer et nytt opplag til høsten, sier Pål.

SUKSESSFORFATTEREN PÅL Fortell, Pål - hva skjedde egentlig? –Jeg opplevde at elevene på Hurrød var veldig lite kjent på hjemstedet sitt. Mange visste for eksempel ikke hvor Julius Jacobsens vei eller Bure var hen. Da bestemte jeg meg for å lage et hefte om Gressvik til dem. Vi brukte heftet en del på skolen, og etter hvert fikk jeg vite at også en del foreldre også syns at heftet var nyttig. Selv syns jeg det var moro å snakke med eldre mennesker, og lære mer. Det var også spennende å rote i gamle papirer og arkiver på jakt etter historien. Innimellom tenkte jeg at dette skulle gis ut som bok, men jeg la det til siden igjen, for slikt som layout og korrekturlesing er ikke på langt nær så morsomt, syns jeg. Så begynte jeg å tenke på de som hadde gitt meg sine historier og lånt meg bilder, og følte at jeg kanskje hadde en forpliktelse til å gi dette videre. Hva gjorde du med den følelsen?- Jeg kontaktet trykkeriet og forhørte meg om hva det ville koste å få kopiert hundre hefter med spiralrygg. Jeg syns det virket dyrt, og meldte på facebook at det nok ikke ble noe av utgivelsen. Da eksploderte det i meldinger om at folk var interessert i det jeg hadde skrevet. Underveis bestemte jeg meg for å koste på boka så den fikk sydd rygg og stive permer. Det endte til slutt med at jeg bestilte 1100 bøker fra trykkeriet. Hvordan gikk selve salget, da? – Jeg fikk vel egentlig ikke summet meg før nesten alle var solgt. De få jeg har igjen går til folk som har bidratt til boka, samt at nasjonalbiblioteket skal ha noen eksemplarer, og så må jeg jo ha noen selv. Hvordan oppleves alt dette? – Det hele føles uvirkelig, men jeg syns det er fantastisk at interessen for lokalhistorie er så stor på Gressvik. Det er ordentlig moro, forteller Pål.

LOKALSAMFUNNET OG STORSAMFUNNET Hvilken misjon tror du som samfunnsfaglærer denne boka kan ha? – Foruten at lokalhistorien bringes videre til nye mennesker har jeg en visjon om at boka kan knytte oss Gressvikfolk enda tettere sammen. At vi styrker vår identitet på tvers av alder og interesser, at innflyttere lettere glir inn i vår felles Gressvikarv og blir integrert lettere. Ikke minst håper jeg boka kan bidra til stolthet over å være fra Gressvik. Ikke en stolthet av å være bedre enn andre, men en stolthet av å være like gode som andre. En slik stolthet skaper trygghet på egen kultur og raushet for andres. Dette ble veldig svulstig, men jeg er veldig opptatt av at alle som bor på Gressvik, eller har bodd her, er Gressvikfolk. Videre er det viktig at Gressvikfolk er en del av verden.

PAPPAROLLEN I GRESVIK IF Pål har to barn i aktivitet i Gresvik IF, Fotball og Håndball - og pappa er stadig å se i GIF miljøet. – Jeg har egentlig for mange jern i ilden for å være ærlig. Skulle gjerne hatt tid til å bidra mer, men jeg prøver å få med meg alle kamper og litt av treningene. I tillegg har jeg sagt ja til å dømme noen kamper for 06-laget til sønnen min. Jeg har jo bestandig vært interessert i fotball, men føler litt på at jeg verken har kompetanse eller karriere å vise til i så måte, men pappadømming er så vidt jeg forstår godt nok et år til. Apropos papparollen, Pål – hvordan opplever du at barn og unge blir møtt i GIF – hva bør klubben vektlegge når utøverne møter klubben? – Jeg opplever at mine barn har blitt tatt godt i mot av ledere og trenere i klubben. All ære for det. Likevel ser jeg at det er mye de samme utfordringene som i skolen. Man blir aldri ferdig med å jobbe med relasjoner, og man ser det kanskje tydeligst spillerne i mellom. Alle er forskjellige, noen er forsiktige og andre er mer frampå, noen utmerker seg i tidlig alder, mens andre blomstrer senere. Alle har forskjellig bagasje når de kommer på trening og kamp, men jeg er sikker på at alle har som mål å gjøre så godt de kan. Klubben prioriterer miljø, trivsel, det sosiale og aktivitet for alle, i tilegg til å legge forholdene til rette for opplevelsen av mestring for barn og unge - fremfor resultater. Kan du dele noen tanker om det?

69


– Det viktig å jobbe med hvordan barna sosialiserer med hverandre. Dette er man flinke til i GIF, men man blir som sagt aldri ferdig med det. Sportslig er det viktig å la alle få utvikle seg i sitt tempo. Oppbacking fra trenere og medspillere er viktig, og heller ikke det blir man ferdige med. Vi har sett mange eksempler på “late bloomers”; Jeg leste forleden om Kai Erik Herlovsen, som fortalte at hans blomstring begynte først i fjorten års alderen. Det er viktig å tenke på at alle som kommer til GIF kommer dit frivillig, fordi de syns det er moro. Mottoet, at alle skal trives i klubben, er innertier i så måte.

SUPPORTEREN PÅL I Påls årer renner blå/hvitt blod. Han har Gresvik IF dypt under huden og er GIF supporter på sin hals. Fortell, Gressvikingen er nysgjerrig; – Jeg er opptatt av det som rører seg på mitt hjemsted, og GIF er en stor og viktig del av Gressvik. Mye av Gressvikfolks identitet er knyttet til hva som foregår på hjemstedet. Fra gutteårene kan jeg huske at vi hadde våre helter, og for meg var A-laget på Gresvik IF like viktige som Lorimer og Bremner i Leeds. Jeg tror det betyr noe at barn har forbilder i nærmiljøet, og ikke bare i utlandet. Jeg husker vi som litt store guttunger traff en av A-lagsgutta i butikken en gang. Det var en stor begivenhet da han nikket og sa hei til oss. Hva finner du mest glede i når du opplever Gresvik IF? – Når jeg nå ser at GIF prøver å få til noe når det gjelder å skape lokale samlingsplasser, så blir jeg oppriktig glad. For eksempel har den nye kiosken betydd mye, og supporterutstyr som GIF selger, er noe alle på Gressvik bør ha. I det minste en sticker på bilen. Vi ser også at tilskuertallet i Trondalen er på vei opp. Det er supert. Kanskje kunne A-laget hatt med seg noen av barna i aldersbestemte klasser som innløps gutter / -jenter på noen av hjemmekampene? Da ville vi få enda flere tilskuere, og mer liv og blest. Jeg går ikke til Trondalen for å se Barcelonafotball. Det vet jeg jo på forhånd at jeg ikke får se. Jeg går for å preke med folk, og fordi det er elleve kæll på banen med hjerter som banker for hjemstedet og klubben. Elleve kæll som prøver å skape noe positivt sammen, og som drar i samme retning. Da spiller det ingen rolle for meg om det er sjette divisjon eller tippeliga. Nytt i årets utgave av Gressvikingen er lokale kryssord. Det er Pål som har hjulpet Gresvik IF og laget disse. Tusen takk for både kloke ord, ny Gressvik bok, og bidrag med kryssord til Gressvikfolk. Gressvikingen ønsker all lykke med alt som kommer imot av muligheter og utfordringer til deg og dere, Pål m/familie!

70

KNYTTER OSS GRESSVIKFOLK TETTERE SAMMEN: Her er Pål i gode samtaler om

gamledager, med Cato Ruud, under vårmarkedet på Gressvik Torg.

HJERTET BANKER FOR HJEMSTEDET: Pål så opp til A-lags gutta som guttunge, og er fortsatt stor GIF supporter. Beundringen er gjensidig når de møtes på Gressvik torg.


En stor takk til Pål Olsen “Polly” for arbeidet bak kryssordene og rebus VANNRETT: 1. BAKKEVEIEN 2. RUR 3. II 4. ALE 5. ARILD 6. LD 7. HISTORIE 8. TRO 9. VIKEN 10. VI 11. TO 12. ANGE 13. POLLY 14. SI 15. IRR 16. DEERE 17. EIER 18. ERATO 19. NOK 20. ÅR 21. NHL LODDRETT: 1. BRATTVEIEN 11. TO 13. PREKE 22. AUR 23. KRIHO 24. EIDSVOLD 25. VI 26. IA 27. ELLINGSETH 28. NEDE 29. LI 30. TOKAYER 31. RI 32. EI 33. LEER 34. RIO 35. RAN 36. OL

VANNRETT: 1. ENGASJEMENT 2. KUL 3. BANAK 4. PERM 5. BURENE 6. VED 7. HAUG 8. SP 9. ENEBAKK 10. ENES 11. LENER 12. RENE 13. NOE 14. DRUER 15. LEGALE 16. TRUET 17. ENIRT 18. OSLO 19. GÅ 20. KNA 21. CISS 22. ELT 23. GRESVIK LODDRETT: 1. EK 6. VENNLIGE 11. LEGE 24. NUPEN 25. GLEDE 26. SAMHANDLING 27. EBU 28. MARGER 29. ENE 30. NANSEN 31, RESPEKT / TKEPSER 32. UKRUTT 33. OE 34. EROCS/SCORE 35. ANK 36. TOSK 37. RAR 38. SIV 39. ELSI 40. ÅL 41. NERU / UREN 42. BE

Kryssord

LØSNINGENE PÅ GRESSVIKING


N E R E K A B A PIZZ K TORG PÅ GRESSVI K T G! N A G I T D O G R E PIZZABAKEREN SITT KONSEPT ER GJENNOMTENKT I ALLE LEDD. VI FØLGER BOKA, OG DA HAR DET VIST SEG AT KUNDENE LIKER VELDIG GODT DET DE FÅR LEVERT, FORTELLER ARILD PEDERSEN HOS NYÅPNEDE PIZZABAKEREN PÅ GRESSVIK TORG. OM DU ØNSKER SÅ KJØRER VI PIZZAEN HVOR DU VIL: Mye rimeligere enn med taxi kjøres pizzaen hjem til deg, på hytta di, eller i båten din, sier Eva Svensson og Artur Beta hos PIZZABAKEREN på Gresvik Torg. Foto: Terje Jensen.

– «Vi er lojale mot konseptet vårt. Det er strømlinjeformet og gir ikke stort rom for personlig kreativitet. Det gjør at kundene kan stole på våre leveranser», forteller Arild. Gresvik IFs daglige leder Morten Helminsen har selv vært i Pizzabakerbransjen i 15 år. Han kan Pizza ut og inn. Gressvikingen tok derfor med seg Morten for prøvesmaking på åpningsdagen. Morten ser på detaljene – og merker seg spesielt pizzadeigens bunn i samspill med hans egenvalgte ananas smak, før han tar en god bit av selve pizzabiten. - «Akkurat riktig stekt. Ingen skorper på kantene. Og perfekt hevet. Her må dere ha brukt helt riktig steke prosess – for denne var virkelig god!», sier Morten.

Enkelt å bestille – og vi bringer til kunder som ønsker Tilgjengelighet er avgjørende viktig i dagens markedsføring. Til Pizzabakeren på Gressvik Torg kan man enkelt ringe 69 33 70 00 for bestilling av Pizza. Men man kan også få den tilkjørt hjem, i båten eller på hytta. – Kundene kan selvsagt hente på tradisjonelt vis selv. Og vi håper å nå frem til kunder i hele Onsøy, inkludert båtturister. Derfor bringer vi også - for nærmest en fjerdedel av hva det ville ha kostet kundene for frakt med taxi. Med hensyn til tilgjengelighet så finner kundene oss også på dagens digitale plattformer, som facebook, internett og så videre, kan Arild opplyse.

RÅVARER AV BESTE KVALITET

Pizzabakeren sine priser varierer fra kr. 119,- til kr. 208,- - avhengig av størrelse og innhold. Dette er konkurransedyktige priser i dagens marked. – Jeg mener og tror vi har svært gode priser på våre produkter. Men det er ikke pris som er vårt viktigste konkurransemiddel. Prisene på Gressvik ligger fast ut ifra hva Pizzabakeren sentralt har bestemt. Vi opplever dem som gode, sier Arild.

Pizzabakeren er trygge på at kundene får et godt produkt fra Pizzabakeren. De følger strenge rutiner og en gjennomarbeidet systematikk når de lager en pizza. Dette har vist seg å være vellykket. Og råvarene er av beste kvalitet. De importerer de beste oster og skreddersyr pizza for enhver smak. På menyen har Pizzabakeren 30 ulike varianter å velge mellom. Pluss smakstilsetninger etter behov. Og naturlig tilhørende produkter, som mineralvann med mer. Men kvalitet er ikke bare selve produktet i dag, kvalitet i leveransen til kundene våre er også servicen og kundebetjeningen. Det er en viktig del av totalopplevelsen for dagens kunder. – «Vi har høflige ansatte, som er gode på kundedialogen – og vi er nøye med rekrutteringen av nyansatte. For vi liker å gi unge tillit og ansvar – og skape arbeidsplasser lokalt – men de må være lojale mot konseptet vårt», forteller Arild.

72

SVÆRT GODE PRISER

BIDRAGSYTERE PÅ DET LOKALE PLAN En virksomhet kan ha verdens beste varer, men det hjelper lite dersom ingen vet om dem. Hva har dere gjort for å markedsføre Pizzabakeren på Gressvik Torg? – Vi har valgt å være bidragsytere på det lokale plan, det tror vi kan være til gjensidig nytte. I tillegg har vi distribuert ut DM, er


www.konsumgruppen.no

EN STOLT STØTTESPILLER TIL

GIF

FOTO: TERJE JENSEN / KRISTIAN BOLSTAD

godt synlige i markedet med selve merkevaren Pizzabakeren, og kommuniserer en del på Facebook, avslutter Arild. TAKK FOR AT VI SAMMEN KAN Daglig leder i Gresvik IF Morten Helminsen gleder seg over at BIDRA TIL Å SKAPE ET GODT LOKALSAMFUNN! Pizzabakeren på Gressvik Torg har kommet godt i gang. – «Om jeg skulle valgt med en rett å spise resten av livet, så måtte det bli Pizza», smiler Morten avslutningsvis i sitt førstemøte med Pizzabakeren på Gressvik Torg.

g

Arrangøransvarlige: Knut Gulbrandsen (mob: 91116373), Henning Olsen (mob: 90548960) og Anne Lundblad (mob: 97115712) v/ GIF Fotball. Faglig og pedagogisk ansvarlig: Joar Dahle og Henning Olsen (Fotballskole). Silje Lægreid (Aktivitetsskole) Trenere/Aktivitetsledere: GIF Gutt og Juniorlag, GIF trenere, Joar Dahle, Henning Olsen, Silje Lægreid m/fl. Veiledning til keepere fra keepertrener i GIF: Frode Hansen

caterin

Mange fotballspillere har ikke et optimalt syn, noe som ofte ikke blir oppdaget. Onsøy Synssenter vil derfor være tilstede og tilby deltagerne en kostnadsfri og enkel synstest.

alt i

Påmeldingsfrist: Snarest

FOTO: TERJE JENSEN / KRISTIAN BOLSTAD

www.gresvikif.no eller gå direkte til: www.deltager.no/fotballskolen_2018_25062018 Se nyheter på

JELLOW DESIGN 2018

PÅMELDING

Telefon: 69 32 62 50 | post@torgetslille.no Mobil: 977 85 487 | www.torgetslille.no KONSUM GRUPPENS

FOTBALL- OG AKTIVITETSSKOLE GIF - KL UB B EN DER A L L E SKA L TRIVES

PÅMELDING Påmeldingsfrist: Snarest

Mange fotballspillere har ikke et optimalt syn, noe som ofte ikke blir oppdaget. Onsøy Synssenter vil derfor være tilstede og tilby deltagerne en kostnadsfri og enkel synstest.

PÅMELDING

www.gresvikif.no www.deltager.no/fotballskolen_2018_25062018 Påmeldingsfrist: Snarest

FOTO: TERJE JE

Arrangøransvarlige: Knut Gulbrandsen (mob: 91116373), Henning Olsen (mob: 90548960) og Anne Lundblad (mob: 97115712) v/ GIF Fotball. Faglig og pedagogisk ansvarlig: Joar Dahle og Henning Olsen (Fotballskole). Silje Lægreid (Aktivitetsskole) GIF Gutt og Juniorlag, Joar Dahle, Henning Olsen, Silje SeTrenere/Aktivitetsledere: nyheter på ellerGIF gå trenere, direkte til: Lægreid m/fl. Veiledning til keepere fra keepertrener i GIF: Frode Hansen

FOTO: TERJE JENSEN / KRISTIAN BOLSTAD JELLOW DESIGN 2018

www.gresvikif.no eller gå direkte til: www.deltager.no/fotballskolen_2018_25062018 Se nyheter på

JELLOW DESIGN 2018

W W W . G R E S V I K I F. N O


HUSK! Venners venners fest i Trondalen lørdag 13 oktober.

DAMEGRUPPA TILRETTELEGGER FOR GARDEROBEKULTUR: Her maler Merethe og Grete GIF garderobene. Foto: Terje Jensen.

DAMEGRUPPA HAR BRUKT PAUSEN GODT

NÅ ER DE KLARE FOR NY GIV! TEKST: GRESSVIKINGEN 2018.

H

vilepausene er like viktig som selve arbeidsøktene, det vet alle gode trenere og ledere. Damegruppa i GIF har brukt sitt lille pauseopphold utrolig godt – og nå er de fylt av ny energi og kraft. Damegruppa er klare for flere omganger og ny giv for GIF! Kan dere fortelle litt om damegruppa i Gresvik IF, Grete og Merethe? – Vi er en gjeng glade jenter som ønsker det beste for klubben og alle de aktive. Det vi tror vi kan bidra aller mest til er å tilrettelegge for at Trondalen kan være et godt sosialt møtepunkt for alle, forteller Grete Pettersen og Merethe Eriksen. Gresvik idrettsforening vet hvor viktig jobb damegruppa gjør for klubben. De tilrettelegger for at gode relasjoner, miljøer og ulike nettverk skapes, - både i garderoben, i møtelokalene og ute på feltet. Dette er

74

ubetalelig for GIF. Konkret har damegruppa i GIF blant annet arrangert «venner venners fest», pussa opp begge kjøkken i klubbhuset, og gjort garderobene utrolig fine. – Kanskje klarer klubben å få tilbake garderobekulturen igjen, at barn og unge møtes i garderoben både før og etter treningene, sier Grete og Merethe Har dere flere ting på gang? – Ny venner venners fest vil bli arrangert i klubbhuset til høsten. Vi vil også starte en slags hobbykafé, der alle kan gjøre det de selv har lyst til – strikke, sy – hva som helst, for det viktigste er det sosiale, forteller Grete og Merethe. Hvordan kan andre damer i lokalsamfunnet vårt gå frem dersom de ønsker å være en del av damegruppa i GIF? – Alle som har tid og lyst er hjertelig velkommen, vi synes det er utrolig hyggelig

VIKTIGE GRUPPER I GIF MED UFORMELL TILKNYTNING. Info/følg med: «Damegruppa Gresvik IF» på Facebook. Eller ta kontakt; Grete Pettersen, mob. 90 95 92 37, mail gretekristin@yahoo.no Merethe Eriksen, mob. 93 49 04 42, mail mhea71@hotmail.com om noen tar kontakt med oss! Vi har flere planer og idéer, følg oss gjerne på «damegruppa Gresvik IF» på facebook, eller ring oss. Hver mandag kl. 18:00 trener vi litt på gamle banen – og blant annet går tur i skogen. Alle - i alle aldere - kan være med – uansett god eller dårlig form, oppfordrer jentene i damegruppa.


”MED GRESSVIK I SITT HJERTE” ELEKTROBUTIKKEN I DITT NÆRMILJØ

FO RN ØY DE KU ND ER - VÅ R BE ST E RE KL AM E

R DIN ELEKT

VA K T T E L E F

I K E R!

Storveien 5, Ørebekk, 1624 Gressvik. Tlf. 69 32 66 66 www.slevikelektriske.no

Du finner oss i 75

vår

butikk på Ørebekk!

EUROPAS STØRSTE ELEKTROKJEDE

O N 24 t.


G O T N A K R VÆR I FO

! G E D BRY

ET GODT FORELDRENETTVERK OG KUNNSKAP ER SANNSYNLIGVIS DE BESTE VIRKEMIDLENE FOR Å FOREBYGGE UTFORDRINGER KNYTTET TIL ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ERFARER POLITIET. HØSTEN 2018 TILRETTELEGGER GRESVIK IF DERFOR MED EN ARENA DER FORELDRE AV BARN OG UNGE FÅR ET MØTEPUNKT. HER KAN FORELDRE TREFFES, BYGGE NETTVERK OG MOTTA NYTTIG KUNNSKAP OM PROBLEMSTILLINGER I FORBINDELSE MED ALKOHOL/RUS OG UTFORDRINGER KNYTTET TIL MOBBING. TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN/ FRODE HANSEN/ PRIVAT

76

ALKOHOL OG RUSPROBLEMATIKK

MOBBING

DELER ERFARINGER OG GIR RÅD

– Foreldre er de beste forebyggere i forbindelse med problemstillinger rundt alkohol og rus. Det er egentlig de som «eier» denne utfordringen, og en suksessfaktor er kunnskap, forteller Lasse Steve i politiet. Gressvik gutten Lasse Steve har lenge reist rundt i landet og holdt mange seminarer og hatt foredrag om denne problemstillingen. – Seminarene handler om ulike type rusmidler, hvordan disse virker og hvordan man kan lese tidlige indikasjoner på at utviklingen kan gå i uønsket retning», sier Lasse. På dette seminaret vil Lasse Steve fra politiet formidle sin kunnskap. Det vil bli åpent for spørsmål og anledning å knytte viktige relasjoner mellom foreldre. Følg med på gresvikif.no – eller annen informasjon som du vil motta fra klubben innen onsdag 12. september kl. 18:00.

Jan Christian Häckert, 63 år, lærer på Haugeåsen og Gressvik ungdomsskole i mange år. Er egentlig Lislebygutt (og skryter av det!), men har bodd på Rød i 32 år og er vel snart onsøyværing. Han begynte tidlig i læreryrket å interessere seg for mobbing og andre negative strømninger blant ungdommen.

Jan Chr vil gjerne dele sine erfaringer med foresatte og ledere i Gressvik IF og kanskje komme med noen råd når det gjelder bygging av gruppemiljøet. Arbeidsmotto: «Det er i fredstid man bygger gode allianser». Et annet mantra han har er at alle som har med barn og ungdom i klubben å gjøre, bør komme for å høre på for og vise sitt engasjement til egne barn/ungdom og klubben.

«DET ER FORELDRENE SOM ER DE BESTE FOREBYGGERE»

«OPPFORDRER FORELDRE TIL Å KOMME»

«DET ER I FREDSTID MAN BYGGER GODE ALLIANSER»

Lasse Steve i Politiet. Onsdag 12. september Kl 18:00 deler han sin kunnskap med GIFs foreldre. Alle enheter i klubben er velkommen til Trondalen.

Hanne Verbeek i fotballstyret ønsker alle foreldre innen alle grener i GIF velkommen til disse seminarene høsten 2018.

I oktober 2018 deler Jan Christian Häckert erfaringer om mobbing.

VI BRYR OSS Jan Chr har derfor i over 30 år jobbet mot mobbing i skolen og gjort en rekke undersøkelser om fenomenet i skoleverket. Fra 1995 til 1997 jobbet han i Konfliktrådet med mobbing og vold i prosjektet «Vi bryr oss……..». Han har gjennom erfaring opplevd at miljøet har svært mye å si for frekvensen av negative handlinger blant ungdom og er derfor veldig opptatt av gruppemiljøet i klassen eller idrettsforeningen.

MAMMA, LAGLEDER OG STYREMEDLEM I GIF – Som mamma og lagleder vil jeg oppfordre alle foreldre til å møte opp på disse seminarene. Her kommer det verdifull informasjon om hvordan vi kan tilrettelegge for at barna våre skal ha det trygt og godt med hverandre og i Gresvik IF, møt opp!


... ... nyt smaken smaken Over 90

års erfaring med å

lage våre håndverksprodukter til små og store

“brødelskere” og “kakemonser” Christensen AS Bakeri & Konditori Storveien 123, 1621 Gressvik | Tlf: 69 35 16 00 E-mail: post@christensen-bakeri.no

Mobile Fredrikstad AS

7. SEPT. KL 19:00

MORGAN ANDERSEN

5. OKT. KL 19:00

19. OKT. KL 18:00

FFK CUPMESTERE ‘84

GIF SURPRISE! HVEM VIL GJESTE KROA

INKL. GIFs EGEN

DENNE KVELDEN??

VIDAR KRISTOFFERSEN!

FØLG MED....

GIF-TREFF PÅ ODINS KRO HØSTEN 2018

Velkommen!


FØR AVSPARK:

Henrik Pettersen gjør seg klar til å dømme kampen mellom Fredrikstad og Odd 2 på stadion 22. mai.

78


HVERT MØTE MED ET MENNESKE ER

UNIKT GRESVIK IFS HENRIK PETTERSEN (27) BLE DOMMER VED EN TILFELDIGHET. NÅ DØMMER HAN KAMPER I POSTNORD-LIGAEN. HENRIK JOBBER TIL DAGLIG SOM PEDAGOG I BARNEHAVE – OG HAR GJORT SEG MANGE SPENNENDE TANKER OM DOMMERGJERNINGEN. TEKST: FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.

DANNELSESVEIER OG OPPDRAGELSE Henrik Pettersen jobber til daglig, som pedagog i Sjøhagen FUS barnehage, hvor han hjelper og tilrettelegger for barna, på deres dannelsesvei. Han bidrar til å gi barna en best mulig start på livet. Han mener hovedansvaret for dannelsen foregår inni hver enkelt av oss, i samspill med de menneskene vi møter fra ulike miljøer på vår dannelsesvei. Oppdragelsen, den mener Henrik at foreldre og foresatte har et hovedansvar for. I fritiden er Henrik toppdommer, han dømmer for Gresvik IF, blant annet i PostNord- ligaen. Hans største opplevelse på fotballbanen til nå, er da han kjente på følelsene sine, da han var 4. dommer på Ullevål stadion, under en tippeligakamp mellom Vålerenga mot Tromsø. I Gressvikingens møte med Henrik, er både pappa Eilev og mamma Eva med. Eilev er selv dommer, og samtidig Fair Play- ansvarlig i GIF. Mamma har gjennom de seneste årene vært med på en del «runder» internt i familiens «indre dommerliv», der gode samtaler, om både regelverk og menneskelige faktorer, har fått en stor plass.

INTENSJONENE OG ÆRLIGHETEN I SPILLET.

Gressvikingen undrer seg, og er veldig nysgjerrig på hvordan dette varme mennesket, Henrik, klarer å forvalte den «kalde» regelboka, i sitt møte med

medmennesker – både på, og utenfor banen. – Å oppleve at intensjonen med dommergjerningen er god, det hjelper meg. Intensjonen med å ha en dommer er jo å beskytte spillerne, og selve spillet. Det er denne rammen av gode intensjoner vi dommere har ansvar for å holde alle innenfor. Lede kampene, management – innenfor disse gode intensjonene. Derfor skal vi dommere blant annet oppfordre til «Fair Play», det ligger i idrettens, og fotballens verdier. Vi ønsker å få frem ærligheten, at vi lærer oss til ikke å jukse oss frem mot våre ulike mål. Vi dommere vurderer faktisk hele tiden gjennom kampen spillernes intensjoner. Manglende respekt for spillets idealer, bør det reageres på, og da er forståelsen av konsekvenspedagogikk god å støtte seg til, synes jeg. Her kommer regelverket inn, at ulik atferd får ulike konsekvenser, - da er regelboka fin å støtte seg til – at det er hjemmel i dommerreglene. I dommergjerningen ligger jo også makt, og for meg handler dette med makt om å forvalte denne makten på en god måte. Det innebærer i praksis at jeg samtidig, som jeg har et blikk mot regelboka, alltid forsøker å skape gode relasjoner til spillerne på banen, forteller Henrik

BARN OG BARNET I OSS MÅ IKKE UNDERVURDERES. Henrik forteller at vi ikke må undervurdere

barn, - barna selv, og «pakka», som barna får med seg på sin dannelsesvei fra barnehagen. Lek, danning, sosial kompetanse, mestringsfølelse, kjenne på ulike følelser, og ikke minst relasjonskompetanse. I barnehagen er vi gode i vårt møte med individet, vi er subjektorientert. Det handler om å se hver enkelt, ikke bare fellesskapet, prestasjon, eller resultat. – Jeg håper, og tror jeg har med meg forståelsen for barn også inn i mitt møte med andre mennesker – også i rollen som dommer, og i mitt møte med spillerne på banen. Jeg tror generelt at vi bør ha mer fokus på det emosjonelle i relasjonene – både på skolen, i samfunnet generelt - og på fritidsarenaer, som i fotball, eller håndball. Mitt inntrykk er at det å vinne, nå et oppsatt mål, er selve fokuset på prestasjonen. Det tar altfor stor plass i dagens samfunn, - det å vinne tar større plass enn selve kampen, og opplevelsene til hver enkelt på deres vei mot sine ulike mål. Det skaper et ytre press, også for oss dommere.

RELASJONELLE EGENSKAPER OG FERDIGHETER I PRAKSIS. Hvordan klarer du konkret og praktisk det kunststykke å kombinere den «kalde» regelboka med varm menneskelighet når du er i relasjon til spillerne og de rundt, Henrik? – Timing er viktig i kampledelsen. Jeg forsøker alltid å være i forkant, gjennom gode

79


FOBEREDELSER: Henrik og resten av dommertrioen på vei tilbake til garderoben etter oppvarmingen på stadion.

forberedelser, og kjenner fort på meg «temperaturen» underveis i selve kampen. Jeg prøver ofte å kombinere pedagogikk og regelverk, for å håndtere situasjoner best mulig. Jeg «leter etter flyten» i kampen. Iblant må jeg ignorere småfeil, gi noen «personal warnings» på riktig måte, i forhold til den enkelte spiller, for vi er jo mange ulike personligheter. Noen ganger varsler jeg i forkant, og lar fløyta «snakke», mens andre ganger er øyekontakt og kroppsspråk tilstrekkelig. Dette er ikke tilfeldig utvalgt av meg, men tilpasset situasjonen, og de ulike personlighetene, som er i situasjonen. Kommunikasjon er viktig, noen er gode på å lede seg selv – andre ønsker å bli ledet. Man merker tidlig hvem man får en god dialog med, men akkurat dette kan iblant også være krevende. Anerkjennelse for ulikheter, og tydelighet opplever jeg alltid, som viktig, det gir trygghet og flyt i situasjonene. Alt det relasjonelle er situasjonsbetinget. Den gode replikken er jo alltid velkommen, og noen ganger, ovenfor enkelte, er «verktøyet» humor, lek og glede, som «det der er bare tull, vet du» og andre ganger «neste gang får du det gule kortet!».

80

REPRESENTERER GRESVIK IF – BREDDE OG TOPP. For fotballdommere er det i dag også klubbskifter, overgangsvinduer og økonomi. Henrik selv, er og blir Gresvikgutt, det er GIF, som er hans naturlige klubb å føle tilhørighet til. Han ønsker å være i en klubb, som er «all right», og forteller blant annet at trivsel er en god ting med GIF. Henrik håper også å være et godt forbilde, og et synlig bevis på at Gresvik IF klarer å kombinere å være en breddeklubb, og samtidig aksepterer, og forhåpentligvis tilrettelegger for toppsatsning – for de som eventuelt selv måtte ønske det. – Det er moro når jeg er ute og representerer Gresvik IF. Mange kjenner igjen klubben min, og fremsnakker klubbens ulike representanter, på ulike arenaer. Jeg skulle gjerne vært med på flere konkrete oppgaver i GIF nå, men tiden strekker dessverre ikke til. Jeg håper folk i GIF setter pris på at jeg er ute og representerer klubben. Jeg er stolt av klubben min, og håper at jeg bidrar til å skape et godt omdømme for Gresvik IF, sier Henrik.

HENRIK SIN HISTORIE OG ERFARINGER FRA SIN EGEN DANNELSESVEI Hva er din historie, hvordan har din egen dannelsesvei vært ? – Jeg har spilt fotball i GIF fra jeg var 5 år gammel, og fram til juniorivå. Jeg innså vel da, at jeg aldri kom til å bli «proff», selv om fotball og tilhørigheten i klubbmiljøet, alltid har vært en stor del av min oppvekst. Treneren til GIF-jentene, Freddy Formoe ble igangsetteren og pådriveren for min dommerkarriere. Det manglet dommer i en kamp, og Freddy sa; «prøv du da vel, Henrik!». Jeg prøvde meg, og det gikk veldig bra, så dermed var min dommerkarriere i gang. Det var utrolig moro, og jeg opplevde mestring og progresjon. Det er nok den viktigste indre motivasjonen min. Jeg liker best å lede meg selv – og oppdaget fort den friheten dommergjerningen ga meg. Nå kunne jeg selv velge, fikk større frihet til både treningstider,kamper og dømming. Det har blitt min måte å bidra til GIF og fotballen på. Underveis på «reisen», har spesielt


LYKKE TIL: Henrik hilser på FFK-kaptein Eirik Mæland foran oppgjøret som FFK til slutt vant 2-0.

dommerutvikler, Johnny Westby i NFF Østfold bidratt med verdifull kompetanse og veiledning. I tillegg har mamma og pappa vært en utrolig viktig støtte underveis, sier Henrik. Den avgjørende indre motivasjon i dommergjerningen har Henrik selv gleden av å oppleve. Men, i idrettens egenverdi muligheter og utfordringer - ligger jo også ytre omstendigheter. Hvilke utfordringer og muligheter «der ute» vil Henrik trekke frem, som påvirkning på sin dannelsesvei så langt? – Etter hvert dømte jeg spillere jeg hadde sterke relasjoner til, det kunne til tider være utfordrende. Spesielt det å dømme spillere, som var mye eldre enn meg selv. Det å takle oppmerksomhet generelt, og media spesielt i kontroversielle situasjoner, feks en forside med bilde i Fredrikstad Blad for ca 10 år siden, hvor det stod at «DOMMEREN BIDRO TIL TAPET!» - det opplevde jeg som en personlig utfordring den gangen. Iblant er det sånn at relasjonen er god, men situasjonen kan være knalltøff, forteller Henrik. Mulighetene da? – Utover indre glede og motivasjon, og at

Jeg vender speilet, for å se hvordan relasjonene styrkes, for jeg tror på at vi mennesker blir til sammen

jeg forstår verdien av å erkjenne eventuelle egne feil, så har jeg nå et kontaktnett med de dommerne i Norge, som jeg selv så opp til som barn og ungdom. Nå er jeg selv sammen med «gutter som vil», altså toppdommerne i Norge, og det er utrolig verdifullt og lærerikt. Egentlig har alle gode relasjoner jeg har fått gjennom fotballen vært viktige på min dannelsesvei. Det å kjenne på atmosfæren, og kamprammene på de ulike arenaene, er en utrolig opplevelse, som

har gitt meg mange gode minner. Personlige møter med dommerkollegaene, både på, og utenfor banen, og samspillet oss i mellom, inneholder mange elementer av avansert samhandling, sier Henrik.

KJENNE PÅ DET SELV. – Relasjoner skapes der og da, i møte mellom mennesker – i situasjonene. På den måten skapes også tillit, og gjensidig respekt mellom mennesker. Det er først da, jeg også kan vurdere meg selv, - jeg vender speilet, for å se hvordan relasjonene styrkes, for jeg tror på at vi mennesker blir til sammen, sier Henrik. Gressvikingen tenker da at det kanskje er på den måten en innlevelse og økt forståelse for dommerrollen kan skapes blant spillere, trenere, ledere, publikum, og foreldre på sidelinja. Har du konkrete forslag til alle utøvere i GIF så de kan forstå mer av en dommers uendelige vurderinger, og beslutninger, som skal tas, før det eventuelt blåses i fløyta innen et brøkdel av et sekund, Henrik? – Jeg tror de må kjenne på det selv, føle det

81


STØTTESPILLERE: Pappa Eilev og mamma Eva har vært med Henrik hele veien

fra starten som fotballspiller i Gresvik IF. Bildet er fra årets 17. mai. på kroppen. Spill av en sekvens fra spillet på to minutter, i løpet av de to minuttene finnes rundt femten ulike og mulige dommeravgjørelser å observere. Dommeravgjørelse, eller la spillet gå? Du har ca. et halvt sekund på å avgjøre en eventuell reaksjon. Spol gjerne tilbake, reflekter – tok jeg riktig avgjørelse?

REKRUTTERING AV DOMMERE I GIF – SE TALENTENE, SKAP MILJØ OG TILRETTELAGTE RAMMER. Det er ikke lett å finne dommertalenter, forteller pappa, Eilev Pettersen, FairPlay- ansvarlig i Gresvik IF, og medlem av dommerutvalget i NFF Østfold. Han legger til at det skal gjennomføres klubbdommerkurs i klubben om ikke lenge, vi kan starte der, oppfordrer han. Det er viktig at dette

82

ikke bare er planer i en skuff, men at disse planene blir gjennomført, sier Eilev. Klubben bør i praksis gjøre, som Freddy Forme gjorde – så talentet i Henrik. Det er utrolig godt med mestringsfølelse, når man lykkes. Dommerutvikling og spillerutvikling er langt på vei det samme. Klubben oppfordres av pappa Eilev til å bli like gode i dommerutvikling, som ungdomsavdelingen er for tiden, med sin spiller- og trenerutvikling. – Jeg kan stille opp på et sånt klubbdommerkurs, skyter Henrik inn i samtalen.

VOKSER I BALANSE MELLOM UTFORDRING OG STØTTE. Gressvikingen har opplevd et utrolig fint mellommenneskelig møte mellom far,

mor og sønn. Henrik har gitt av seg selv til Gresvik IF, og Gressvikingens lesere. Eilev har også skutt inn med verdifulle og reflekterte tanker underveis, om blant annet språkbruk, tanker, følelser, og hjemmel i regelboka osv. Men, alvoret synes å ligge i skyggen av all varm mellommenneskelighet og relasjonelle egenskaper og ferdigheter i denne familien. – Vi har hatt utrolig mange positive opplevelser, turer/reiser og mye glede av hverandre, forteller mamma Eva. Det er samtidig også viktig å være til støtte de gangene hvor dommeren ikke har hatt en helt «god dag på jobben». – Det er jo baaare fotball, sier Henrik og Eilev samstemt.


I FREDRIKSTAD (Gressvik) I FREDRIKSTAD (Gressvik)

Stolt samskapningspartner med GIF

I FREDRI

Spar penger!

I

FREDRIK I FREDRIKS Med får på Med disse får på Med disse disse fordelskort får du du fradrag fradrag på pumpepris: pumpepris: Medfordelskort disse fordelskort fordelskort får du du fradrag fradrag på pumpepris: pumpepris:

Fyll drivstoff hos oss... Statoil privat -30 øre/liter Statoil privat -30 øre/liter Statoil privat -30 øre/liter

I FRE

Statoil privat øre/liter Med disse fordelskort får du-30 fradrag på pumpepris: Med disse får I FREDRIKSTAD ( Med disse fordelskort fordelskort får du du

Coop -30 Coop Coop -30 øre/liter øre/liter Coop -30 -30 øre/liter øre/liter NAF -30 NAF Statoil privat -3 NAF Coop -30 øre/liter øre/liter NAF -30 øre/liter Med fordelskort får Statoil privat --30 40 øre/liter øre/liter Med disse disse fordelskort får du du fra fra e d lskort får du fra n u k elskort får du fr m OBOS -27 øre/liter OBOS -27 øre/liter a t sMedStatoil -3 iCoop OBOS -27 øre/liter OBOS -27 øre/liter BlCoop privat disse NAF -30 øre/liter Statoil privat -30 -30-ff sfordelskort s Med disse fordelskort o (Kun ett kort kan brukes pr. kjøp). (Kun ett kort kan brukes pr. kjøp). s o ,9 h (Kun ett kort kanett brukes pr. kjøp). r4 (Kun kort kan brukes pr. kjøp). oil -30 Coop oil privat privat -30 Coop -30 ask til k 00 -30 .. Søk .. Søk NAF -3 vår Gullv asserStatoil Søkom omStatoilkor Statoilkor r2 Søkom omStatoilkor Statoilkor priv NAF e få g o Statoil priv NAF -30 p Med disse fordelskort får du fradrag på u p -30 d Med disse fordelskort får du fradrag-30 på pp p r gang NAF . veOBOS ff h-30 Coop to -2 drivs Coop -27 rOBOS liteOBOS OBOS -30 n! -27i k s Statoil privat -30 øre/liter -30 a Priser 4 stk. Piggfrie vinterdekk ferdig På dine felger. NAF Priser 4 stk. Piggfrie vinterdekk ferdig På dine felger. m N e (Kun ett kort kan brukes pr. Statoil øre/liter E NAF skkort -30 aett vprivat y6 Continental (Kun kan brukes pr N OS -27 tyfoonTyfoon: nexen nokian Continental STASJOENUGood Year tyfoon nexen nokian 6 OBOS Coop -30 øre/liter Good Year Søk om Statoilkor Continental: OS -27 Continental: Coop -30 øre/liter Tyfoon: OBOS Søk om Statoilkor kan 322533 175/65-14 2 334 984 200 pr 200 ..3kjøp 323533 175/65-14 334 984 33200 200kjø tkor kor kanbrukes brukes pr TAR tt NAF -30 NAF -30 øre/liter øre/liter Statoilkor ! 175/70-13 2.778,175/70-13 2.778,L 175/70-13 1.814,175/70-13 1.814,Statoilkor L O 185/65-15 2 594 3 597 944 4 304 3 827 185/65-15 2 594 3 597 3 944 4 304 3 827 R T OBOS -27 øre/liter OBOS -27 øre/liter KON Egenimport Priser 195/65-15 195/65-15 2 660 519 995 995 432088 660 519 33995 3 995 av 43088 Testvinner

Egenimport av av Egenimport Egenimport dekkdekk og felger og felger

(Kun (Kunett ettkort kortkan kanbrukes brukespr. pr.kjøp kjøp Søk Søkom omStatoilkor Statoilkor

Testvinner

av dekk Egenimport og felger av Egenimport av t av dekk Egenimport av og felger dekk og felger lger dekk og felger dekk og felger PRISEKS.:

PRISEKS.:

Ingen rabatter BARE LAVE PRISER!

PRISEKS.:

r SER!

Ingen rabatter BARE LAVE PRISER! Ingen rabatter BARE LAVE PRISER! Ingen rabatter Ingen rabatter BARE LAVE PRISER! BARE LAVE PRISER!

PRISEKS.:

Ingen rabatter Ingen rabatter BARE LAVE BAREPRISER! LAVE PRISER!

PRISEKS.:

PRISEKS.:

(Kun br (Kunett ettkort kortkan kan Priser 4 stb Søk Søkom omStatoilkor Statoilkor Tyfo 175/65-14 (Kun ett kort kan brukes pr. kjøp). 175/7 175/65-14 2.755,175/65-14 2.755,185/65-15 175/65-14 1.929,175/65-14 1.929,(Kun ett kort kan brukes pr. kjøp). .. Søk om Statoilkor Prise r 4 s t Søk 195/65-15 175/6 205/55-16 205/55-16 3 717 203 995 150om Statoilkor 543216 717 203 45995 5 150 54216 205/55-16 195/65-15 2.780,195/65-15 2.780,Tyfo 195/65-15 2.290,195/65-15 2.290,175/65 195/6 225/45-17 225/45-17 5 246 7 355570 5175/65-14 24677355 7 570Priser 4 stk. Piggfrie 225/45-17 vinte Testvin 175/ 185/65 Priser 4nexe stY 205/5 tyfoon 185/65-15 Good 205/55-16 3.450,205/55-16 3.450,Priser205/55-16 4 stk.Priser Piggdekk ferdig På dine felger. 4 stk. Piggdekk ferdig På dine felger. 2.963,205/55-16 2.963,Tyfoon: 3 175/65-14 2 334 253 98 195/65-15 225/4 195/65 175/ nokian Continental nokian225/45-17 Continental 175/70-13 1.814,175/65-14 185/65-15 2 594 59 3382 4.200,225/45-17 4.200,225/45-17 3.480,205/55-16 Inkl 225/45-17 3.480,185/65-15 205/55 195/65-15 2 660 51 4308 195/ 175/65-14 1.929,175/65-14 175/65-14 3 480 33815 480 3 815 225/45-17 195/65-15 Det v Stort utvalg i lettmetall-felger 205/55-16 3 717 20 54216 Inkl. omlegg og avbalansering på felg. Inkl. omlegg og avbalansering på felg. 225/45 2.290,-t 195/65-15 205/55-16 185/65-15 185/65-15 3 875 43080 v til der fleste bilmerker 875 r 4 080i s e P 4 205/ 225/45-17 5s 246 225/45-17 Priser Priser 4 stk. Piggdekk ferd 2.963,205/55-16 Bilverksted 195/65-15 4 009 4 460 009 seg4 lønne Det vil195/65-15 garantert å460 sjekke Stort utvalg i lettmetall-felger Det vil4lønne garantert seg å sjekkeStort Stort utvalg i lettmetall-felger 225/ utvalg i lettmetall-felger nokian Contine 175/65-14 3.480,225/45-17 til de175/65-14 fleste bilmerker 205/55-16 våre 5 100 55620 priservåre på dekk til SUV! 205/55-16 100 5 620 til de fleste priser på dekk til SUV! tilbilmerker de fleste bilmerker 3 480 3 81 Ink 185/65-15 Inkl. omlegg og avba 175/65 185/65-15 3 875 4 08 225/45-17 6 990 7 635 225/45-17 6 990 7 635 195/65-15 Det ll-felger 195/65-15 009 4v 46 Bilverksted lø Det vil4garantert Stort utvalg i lettmetall-felger Bilverksted 185/65 205/55-16 rker 205/55-16 våre 5 100 5v 62d priser på til de fleste bilmerker 225/45-17 6 990 195/65 7 63 225/45-17 D Stort utvalg i lettmetall-felger Bilverksted

Distriktets mest komplett

Gressv Distriktets mest komplette servicestasjon! Distriktets mest komplette servicestasjon! Gre Service Se Distriktets mest komplette service mest ko m p l e t t Servic Gressvik Gressvik Gressvik Gressv Distriktets mest komple Service Sente Stort utvalg i lettmetall-felger til de fleste bilmerker

Bilverksted

til de fleste bilmerker

205/55 225/45 Bilverksted

Storveien 5 - Ørebe Tlf.: 69 32 77 17 - e-post: gressvik

rvice Service Senter Service Senter

77

Distriktets mest ko

Storve Tlf.: 69 32 77 17 - e-p

S Gress

Storveien 5 - Ørebekk Tlf.: 69 32 77 17 - e-post: gressvik@beststasjon

Storveien 5 Øreb 55-- Ørebekk Storveien 5 - Ørebekk Storveien Ørebekk 17 e -Storveien p o st: gressvi

Tlf.: 69 32 Tlf.: 77 17 - 32 e-post: 69 7732 17gressvik@beststasjon.no - e-post: gressvik@beststasjon.no Tlf.: 69 77 17 - www.felgogdekk.no

83


EN BORTEKAMP MOT SKIPTVET Seniorlagets kamper 2018: DATO

TID

HJEMME

BORTE

16.04.2018

18:00

Gresvik

Hvaler

24.04.2018

20:15

Skogstrand

Gresvik

30.04.2018

20:15

Skiptvet

Gresvik

07.05.2018

18:00

Gresvik

Rakkestad 2

14.05.2018

19:30

Tune

Gresvik

21.05.2018

20:15

Gresvik

Begby/Borgar2

28.05.2018

20:15

Tistedalen 2

Gresvik

04.06.2018

20:15

Gresvik

Berg

11.06.2018

20:15

Greåker

Gresvik

19.06.2018

20:15

Gresvik

Borgen 2

25.06.2018

20:15

Fredrikshald

Gresvik

06.08.2018

20:15

Hvaler

Gresvik

13.08.2018

18:00

Gresvik

Skogstrand

20.08.2018

19:00

Gresvik

Skiptvet

27.08.2018

20:15

Rakkestad 2

Gresvik

03.09.2018

18:00

Gresvik

Tune

10.09.2018

20:15

Begby/BIL2

Gresvik

17.09.2018

20:15

Gresvik

Tistedalen 2

24.09.2018

20:15

Berg

Gresvik

01.10.2018

20:15

Gresvik

Greåker

09.10.2018

20:15

Borgen 2

Gresvik

16.10.2018

20:15

Gresvik

Fredrikshald

Med forbehold om endringer i tidspunkt. 84

VI NOTERER MANDAG 23. APRIL PÅ KALENDEREN. HELST SKULLE VI FØLT ET SNEV AV VÅR I LUFTEN NÅ, MEN GRADESTOKKEN VISER SEKS-SJU GRADER. DET ER YRI LUFTA. DET ER TID FOR SKIPTVET BORTE. TEKST: KRISTIAN BOLSTAD.

Vi blødde fra knærne, var slitne og for noen av oss var det langt over sengetid.

A

lle fotballspillere, uansett om man spiller i 6. divisjon eller eliteserien, har noen dager der man helst skulle bedrevet tiden sin med noe helt annet. For meg var det slik da jeg pakket bagen for å kjøre til Skiptvet. Et sted jeg egentlig ikke forbinder med noe annet enn bondegårder, bensinstasjoner som stenger klokken åtte og et dårlig fotballag. Noe særlig bedre var det ikke at kampen var berammet til klokken 20.15 en mandag sent i april. Jeg tenker ofte på hva i alle dager jeg driver med når jeg pent spør en kollega om å bytte vakt på jobb for at jeg skal få med meg en bortekamp mot Skiptvet, Berg eller Rakkestad i 6. divisjon. ”Dette blir definitivt min siste sesong”, sa jeg til samboeren da jeg plottet inn Skiptvet Stadion på GPS-en. Hun var selvfølgelig klar over at det bare er sprøyt. I Skiptvet er man nok heller ikke vant med at bortelagene stiller med mer enn elleve-tolv spillere. Garderobene er nemlig så små at flere av oss måtte skifte stående. Dette var rett og slett noe ordentlig dritt. Men så skjedde det som alltid skjer med oss breddefotballspillere. Det er den følelsen som kommer når man får på seg drakten,


FØLE

LSENE SOM KOMMER: Her flomm er følelsene utover i Skiptvet garderob en etter en skikkelig slitekamp for A-laget. Samlingsstund med 3-1 seier i lomm a.

leggskinnene og til slutt fotballskoene, som for øvrig lukter så vondt at jeg knapt får lov av samboeren å la de stå ute i carporten hjemme. Det er følelsen av kamp, muligheten for seier og jubel i garderoben etterpå. Da husker jeg alltid hvorfor jeg fortsatt gidder å spille. Denne kvelden i Skiptvet var intet unntak. Riktignok snek hjemlengselen seg nok en gang inn i hodet da første omgang ble blåst i gang. Plutselig skulle også værgudene vise seg fra sin verste side. Det blåste opp til storm i kastene, etterfulgt av et regnvær som ville fått selv den mest hardbarkede vestlendingen til å pakke sammen sakene og dra hjem. Men kampen måtte jo spilles. Og den var som veldig mange kamper er i 6. divisjon. Mye innsats, mange dueller og et godt stykke mellom finspillet. Men så er det den følelsen igjen da. Den som kommer når du vinner en skikkelig slitekamp. Den fikk vi også denne kvelden. Klissvåte og iskalde tuslet vi av banen i Skiptvet etter 90 minutter med 3-1-seier i lomma. Vi hadde ikke spilt en veldig bra kamp, men vi kriget oss til tre poeng. Den følelsen i garderoben etterpå er grunnen til at veldig mange av oss gidder å reise til Indre Østfold en sen mandag kveld i april. Vi blødde fra knærne, var slitne og for noen av oss var det langt over sengetid.

Men vi danset og hoppet rundt som små barn på julaften. I den knøttlille og mørke garderoben på Skiptvet Stadion. Istedenfor å tenke at dette var min siste sesong, sto jeg nå og tenkte på at jeg er målvakt og kan spille til jeg er 45. Seieren i de dype skoger var også helt nødvendig. Vi har nemlig havnet i en knalltøff avdeling der mange av lagene har store ambisjoner om å ta steget opp. Flere hevder faktisk at årets 6. divisjon er den tøffeste noen gang. Og vi ønsker å være der oppe. Årets seniortropp er bedre enn på mange år. Vi har fått inn noen solide gutter som drar lasset både på trening og i kamp. Og det viktigste av alt: Vi er flere som trener regelmessig. Årets sesong er så vidt i gang. I skrivende stund har vi fire seire av fem mulige. Det er vi fornøyde med, selv om vi helst skulle hatt full pott. Nå gjelder det å holde trykket oppe, både på trening og i kamp, og så lover vi å sørge for at det ikke bare er vaffelen og kaffen, men også fotballunderholdning som trekker deg og andre stolte Gresvikinger på kamp. Vel møtt i Trondalen!

85


HER UTVEKSLER Per-Mathias Høgmo noen ord med pubvert Kjell etter en fin kveld på Odins kro. Foto: Privat.

FFK-TRENER Per-Mathias Høgmo, holdt et interessant foredrag på Odins kro i april.Foto: Privat.

ODINS KRO SOM

MØTEPLASS F ørste fredag i hver måned fra mars til juni samt i september og oktober er Odins kro møteplass for Gresvik IF -det er Gresvik-kveld med innhold. Og det har vært innertier til nå denne våren. Historiekveld, Per-Mathias Høgmo om FFK nå og fremover og tre blad Snæbbus har gitt fullt hus og stormende jubel. Og Odins kro er møteplassen på Gressvik, ikke bare for GIF, men for mange mennesker i nærmiljøet. Kjell Aron Johannessen åpnet dørene til Odins kro på Gressvik i 1995. Og Kjell sørger for et variert program gjennom uka med quizkvelder, temakvelder, festkvelder, fotball og spesielt FFK på TV, lokale band i helgene, en og annen trubadur fra andre steder inne i mellom. I tillegg serveres det god mat som onsdagsdeal, søndagsmiddag, julebord, danskebord, lutefiskkvelder og skreiaftener.

86

Det gir gjennomført god stemning. – Jo, Odins kro er et slags sosialt midtpunkt i Gressvik sentrum. Et pustehull for mange beboere. Noen av gjestene er her ofte, andre kommer innom nå og da. De fleste forteller at de trives. Praten går lett på ”kroa”, enten man tar en øl eller en kopp kaffe, forteller Kjell.

FOTBALL Kjell og de fleste som er innom Odins, liker fotball, og her er det 100 prosent FFK-støtte. Når det gjelder Gresvik ønsker Kjell og Odins kro å bidra i aksjonen Gresvik IF mot 2022, og at ”kroa” brukes som en møteplass, fordi et idrettslag i nærmiljøet er viktig. – Det er mange innom Odins kro, som på en eller annen måte bidrar for at aktiviteten skal være på topp i Trondalen. Gresvik IF er

og blir en breddeklubb, men det er viktig å engasjere seg. Det koster å holde hjula i gang, og når vi kan være en støttespiller, så er vi med, forklarer Kjell.

SAMHOLD

– Det er et spesielt samhold på Odins kro. De senere årene har det blitt mange nyinnflyttede på og rundt Gressvik. Flere finner veien hit og blander seg godt med ”traverne”. De bruker stedet for å integrere seg i lokalmiljøet. Jeg føler meg faktisk ganske heldig som får holde på med dette, sier Kjell Aron Johannessen -som er født og oppvokst på Gressvik, og som selvfølgelig bor i Gressvikveien bare noen hundre meter fra arbeidsplassen Odins kro.


GIF-Kryssord 1

24

25

27

26

2

30

31

5

7

6

9

8

32

10

42

41

12

11

14

33

15

34

16

35

20

40

22

39

18

37

17

19

29

3

4

13

28

36

38

21

23

Vannrett:

Loddrett:

1 GIF-verdi

13 Litt

1 Tre

33 Vokaler

2 Utvekst

14 Frukt

6 Hyggelige

34 Spissens funksjon (baklengs)

3 Flyplass

15 Lovlige

11 Yrke

35 Uro

4 Mappe

16 Skremte

24 Kunstner

36 Tulling

5 Dyreboligene

17 Jentenavn (baklengs)

25 GIF-verdi

37 Merkelig

6 Varmekilde

18 By

26 GIF-verdi

38 Jentenavn

7 Tue

19 Vandre

27 Kringkastingsunion

39 Jentenavn

8 Parti

20 Elte

28 Kanter

40 Fisk

9 Kommune

21 Tone

29 Ikke andre

41 Møkkete (baklengs)

10 Kommer over ens

21 Kna

30 Kjent person

42 Spørre

11 Støtter

23 Verdens beste klubb

31 GIF-verdi (baklengs)

12 Klare

Laget av Per Olsen “Polly” Møklegaard

32 Ugress

Svarene finner du på side 71

87


GIF-Kryssord 1

22

23

24

26

25

3

2

5

27

28

4

29

6

30

7

8

9

31

10

12

11

33

13

15

34

16

14

35

18

17

19

36

21

20

Vannrett:

Loddrett:

1 Veinavn på Gressvik

12 Dufte

1 Tidligere veinavn på Gressvik

29 Lakke

2 Lite krepsdyr

13 Klengenavn

11 Par

30 Stjeler

3 To like

14 Ytre

13 Snakk

31 Ve

4 Oppdrette

15 Belegg

22 Blanding av sand, grus og stein

32 Ikke

5 Mannsnavn

16 Traktorprodusent

23 Butikk (GIF-Sponsor)

33 Rører

6 450

17 Har

24 112 personer møttes der

34 Elv

7 Del av skolefag

18 Muse

25 Seks

35 Forbrytelse

8 Religion

19 Passe

26 Vokaler

36 Mesterskap

9 Korps

20 Mål

27 Etternavn

10 Du og jeg

21 Liga

28 I første etasje

11 Tall

Laget av Per Olsen “Polly” Møklegaard

88

32

Svarene finner du på side 71


Gressvik-rebus K

Der Gundersens butikk lå

L

Sidevei til Hans Eriksens vei

U

Vei på Oksviken

B

Hoppbakke. Bakkerekord 57,5 meter

B

Veiviser i marka

E

…… Ryans vei

N

Tidligere bedrift på Krosnes

D

Forsamlingslokale

E

Mellom Dale og Møklegård

R

Sør for gamle Ålevei

A

Waldemar ….

L

Fjell oppkalt etter Karl ….

L

Skrev marsjen “Leve Gresvik”

E

Spesialbutikk på Ørebekk

S

Veinavn over Ørebekkskauen

K

Veinavn på Åle

A

Butikk som solgte dameklær

L

Idrettsklubb på Gressvik

T

Dit alle bør ta en tur en gang i mellom

R

Bedriften …. Hydema

I

Møbelbutikk

V

Høyde mellom Dale og Slevik

E

En vei er oppkalt etter Harald ….

S

Her er bilverksted og naturreservat Kirkeby Liastien Urteveien Blåkollen Blåløypa

89

Elling Nobas Dagningen Elveslett Rød

Ager Lena Lier Eldorado Skogfaret

Kleva Alices Lenja Trondalen Rapp

Ideal Valhall Evje Skåra


BERG SPAREBANK – LOKAL TILSTEDEVÆRELSE I FOKUS

KUNDEOMSORG: Kundeomsorg er å bry seg om hele kunden opplever de lokale rådgiverne i Berg Sparebank, Fredrikstad: FV: Joachim Gjerløw, Hans Martin Skari-Hansen, Kim Ole Gravdal Johansen

I SLUTTEN AV JUNI FLYTTER BERG SPAREBANK I FREDRIKSTAD FRA STORGATA TIL NEDRE DEL AV BRYGGERIVEIEN MED GATEADRESSE NYGAARDSGATEN 51. FORTSATT STÅR AKTIV KUNDEOMSORG OG HELHETLIG RÅDGIVNING I FOKUS. FOTO: TERJE JENSEN.

– Vi gleder oss til å flytte. På det nye tilholdsstedet får vi større plass og flytter nærmere sentrum, der enda flere mennesker oppholder seg. For oss er det viktig. Berg sparebank skal være en bank som hjelper kundene med å realisere sine drømmer og planer, sier avdelingsleder Hans Martin Skari-Hansen.

EN STØTTESPILLER – Ønsker du en støttespiller for de små og

90 90

store økonomiske valgene du tar igjennom livet? Ønsker du en rådgiver som kjenner deg, har god lokalkunnskap og har høy kompetanse innen personlig økonomisk rådgivning? Da kan Berg Sparebank være et godt alternativ. Berg Sparebank har en visjon om å være en drivkraft i lokalsamfunnet, og gjennom sine motiverte, kompetente og serviceinnstilte medarbeidere skal banken ha

markedets mest tilfredse kunder. For at det skal være lett å huske på hva som betyr noe for kundene i møtet med bankens ansatte, er det nedfelt fire kjerneverdier: Blid, engasjert, rask og grundig. Og ikke overraskende danner første bokstav i kjerneverdiene ordet BERG. Bankens hovedkontor har alltid vært lokalisert til Halden sentrum.  I 2006 åpnet de også filial i Fredrikstad. Totalt jobber det 28


personer i Fredrikstad og Halden.

TAR KUNDEN PÅ ALVOR – Som kunde i Berg Sparebank skal kunden oppleve en lokalbank som tar både kunden og kundens situasjon på alvor. Det gjør vi ved å legge vekt på behovene, lokal tilstedeværelse, korte beslutningsveier og tillit. – Kundeomsorg er å bry seg om hele

kunden. Rådgiverne i Berg Sparebank har kompetansen som skal til for å klare dette. Deres oppgave er å gi deg råd og veiledning i forhold til den livsfasen du befinner seg i, og sammen se på mulighetene til å både realisere drømmer og sikre økonomisk trygghet.

MEDSPILLER – Som lokalbank har vi i alle år sett det som

en viktig oppgave gjennom økonomisk støtte å være en viktig medspiller for frivillige aktiviteter av kulturelle, idrettslig eller sosial art. Her kommer også Gresvik IF inn. Vi er en stolt bidragsyter til aktivitetene i idrettsforeningen.

berg-sparebank.no 91 91


ROSER HVERANDRE: Kunde Gresvik IF og klubbleverandør av regnskapstjenester WiCan Regnskap AS roser hverandre for profesjonalitet i

rekkene. FV: Hans- Morten Anonsen, WiCan og daglig leder i GIF Morten Helminsen.

GRESVIK IF ER MEGET TILFREDS MED WICAN´S TJENESTER I FORBINDELSE MED KRAV TIL NYE REGNSKAPSRUTINER OG DOKUMENTASJON SKIFTET GRESVIK IDRETTSFORENING LEVERANDØR AV REGNSKAPSTJENESTER I 2017. DAGLIG LEDER MORTEN HELMINSEN ER SÅ LANGT SVÆRT TILFREDS MED DET KLUBBEN FÅR LEVERT AV TJENESTER FRA WICAN.

D

okumentasjonen er på plass for myndighetene på en ryddig måte, og månedlig informerer Morten den økonomiske tilstanden til klubbens mange avdelingsledere. Det hjelper alle lag i foreningen til å ha god økonomisk oversikt og kontroll. En viktig støttefunksjon i GIF, på den måten får klubbens aktive anledning å konsentrere seg om meningsfulle aktiviteter og selve idrettens egenverdi. Er klubben så langt tilfreds med bytte av leverandør? – I vårt førstemøte var WiCan opptatt av å kunne samhandle godt, for å effektivisere den administrative og økonomiske driften av klubben. De behovsavdekket GIF godt, og veiledet oss på en bra måte gjennom hele

92

denne prosessen. Dette har blant annet ført til at både inntekts- og kostnadsbildet for GIF er optimalisert. Klubben er så langt meget tilfreds, sier Morten. Utover det rent forretningsmessige, rutiner og kravet til dokumentasjon da? – I tillegg til at alt det formelle er på plass, så er mitt inntrykk av Wican at de er svært serviceinnstilte. Jeg blir alltid møtt med positiv innstilling og blide ansikter, uansett hvilke problemstillinger jeg ønsker å løse, forteller Morten. WiCan leverer økonomi- og datatjenester til frivillige organisasjoner som GIF, i tillegg til små og mellomstore bedrifter. Tjenestene dekker alt fra fakturering, lønn, IT-løsninger, økonomisk administrativ programvare (ERP), driftstjenester, vedlikehold av servere

til økonomisk rådgivning. WiCan har lang erfaring og mye kompetanse. Selskapet har 15 års jubileum 17.mai 2018. Hans-Morten Anonsen fra Wican forteller; – GIF har en stor omsetning, sammenlignet med mange bedrifter i Fredrikstad og omegn. Også innen Idretten har behovet for både profesjonalitet og dokumentasjonskrav økt. Det er flott at GIF har tatt innover seg at ansvaret for de administrative rutinene ligger hos en ansatt daglig leder. Jeg tror at dette er noe av grunnen til at vår opplevelse av Gresvik IF er at alt rundt de økonomiske forholdene i klubben er gode. Alt i forbindelse de økonomiske forholdene og organisering av ufaglært dugnadsinnsats ser ut til å fungere utmerket, sier Hans-Morten Anonsen i WiCan.


ÅRSRAPPORT RGB PMS

lan Miljøp0 2

Fremtidsrettede løsninger

14 16

plass Bytt vekst Skap

Research Institute of Internal Medicine (RIIM)

VI LAGER DINE TRYKKSAKER i miljøets og sam funnets tjeneste !

Trykk på dør

Stor plaka

t

Vi lager skilt, messemateriell og profileringsartikler på vårt nye, innovative produksjonsutstyr

Enkelt og greit AlT i TrykkSAker

24

9

Ø M ER KE T ILJ

1

TRY KKERI

80

M

Tlf: 69 35 49 99 - mprint.no

Følg oss på 93


SIKKER HJEMM

MIMRING OG MINGLING - PRATEN GÅR LIVLIG OG MUNTERT RUNDT BORDET - OM NY DUSJ UNDER EN TØNNE PÅ DEN GAMLE BANEN, OM FJELLA, SOM DEN GANG DA TIPPELAGET STARTA VAR SOM VERDENS HERLIGSTE TRIBUNE, OG OPPLEVELSENE I GARDEROBEN. ELLER OM BUSSTURER TIL HALDEN. TEKST: GRESSVIKINGEN 2018. FOTO: TERJE JENSEN.

94


MESEIER I 45 ÅR

Jeg husker for 50 år siden, men forrige uke er borte

– Odd ”Odde” Christensen

HER KOPIERERER TIPPELAGET

et godt bilde i demokraten, fra sitt 25 års jubileum i 1998: Fv.: Finn Andreassen, Terje Spydevold, Harald Otto Spydevold, Odd Erik Christensen, Viktor Jensen og Steinar Johannessen I ANDRE ETASJE HO

S REBECC

A OG KRISTIAN PÅ LØKK A: Her er tippelaget sam la i mars 1973 – i 2etg hjemme hos Finn FV: Odde, Steinar, Te Jolla. rje, Viktor og Harald. Foto: Finn Andreassen .

95


M

en Gressvikingen hører lite eller ingenting om hvem som vant eller tapte hvor mye i hvilken kamp, for det oppleves ikke som det aller viktigste å formidle til Gressvikingens lesere for de gode vennene i Tippelaget.

GATELAGA FRA GRES(S)VIK De gode kameratene mimrer og forteller heller om stundene i Trondalen, og gate lagene fra Gressvik på sekstitallet. Om Kirkeby mot Hurrød og Ålestranda mot Gressvikgata, og all glede de har fått med seg fra den runde ballen, menneskene rundt den og Gresvik Idrettsforening. – Jeg husker for 50 år siden, men forrige uke er borte», tøyser Odd ”Odde” Christensen, fortsatt krystallklar som en hvilken som helst professor. – Se her, æ - her er et fint bilde av Kirkeby, forteller Finn ”Jolla” Andreassen, sønn av selveste ”Kristian på løkka”. Kristian, som hadde sitt rede og delte ut glede nede i den gule kiosken når han befant seg i Trondalen. – Se - der er han Joar Dahle og broren! – og Oddvar Potta stod i mål, viser Finn Jolla oss, og smiler.

GODE VEKSTVILKÅR FOR GODE INTENSJONER I GARDEROBEKULTUREN Tippelaget flytter oss rimelig raskt til mars 1973, til inni den dypeste kjernen i det gamle klubbhuset. Der inne i garderobekulturen hvor det alltid var de beste vekstvilkår for alle gode intensjoner. Det gamle klubbhuset, som den gang var kledd i gule farger. Det eldste nålevende klubbhuset til GIF, det med to garderober inn til høyre, et lite møterom til venstre som senere ble kiosk, dassen rett frem med vasken til venstre når vi gutta måtte tisse, og en knøttliten garderobe helt innerst til venstre.

GUTTÆR, SKA VI STARTE ET TIPPELAG, Æ? Vi er i mars 1973. Treninga er over, treneren Kai Jacobsen har for få minutter siden blåst i den blanke fløyta, og fotballskoa ligger svette i bagen og må vente helt til i morgen på sine respektive eiere – eiere som vil leke mer med ball i morgen en gang. Og i GIF garderoben der vi skifter hører vi fra borte ved døra fra en ungdommelig stemme: – Guttær, skal vi starte et tippelag, æ?. Ordene kommer fra Finn Jolla, og finner veien frem til de andre vennene på laget. Initiativet til Finn Jolla blir møtt med tradisjonell GIF glede av lagkameratene. – Det var en god idé - jeg blir gjerne med! svarer Terje kjapt fra plasseringen oppe ved

96

døra inn til garderoben. – Jeg òg, klart det - moro!, svarer Harald fra motsatt hjørne, der borte ved speilet like utenfor dusjen. – Ja, jeg blir også gjerne med, smiler Viktor fra sin posisjon omtrent midt mellom dem, på midten av den lange brunlakka benken. Og da Odde og Steinar ”Cullis” Johannessen melder seg på dette eventyret er Tippelaget fra Gresvik IF skapt. Dersom noen en gang i fremtiden skal skrive historien som etterfølger disse ordene fra de seks vennene fra Gres(s)vik som falt i garderoben i det gamle klubbhuset denne kvelden i mars 1973, så forstår Gressvikingen at historien bør starte sånn; «Det var en gang….». Selv om det hele faktisk er helt sant.

I ANDRE ETASJE HOS HO REBECCA OG HAN KRISTIAN PÅ LØKKA MARS 1973 Når guttene drar hjemover fra Trondalenmars 1973 har de seks vennene fra Gresvik IF avtalt å møtes hver tirsdag kveld fremover, etter at treninga er over, klokka 21:00. De skal i første omgang møtes i andre etasje hos ho mor Rebecca og han far Kristian på løkka for å fylle ut tippelapper. De må nemlig leveres på onsdag før halv fem, helst hos lokale ”Tippenka”. Bror til Finn Jolla, Knut ”Trusa” Andreassen, har akkurat flytta hjemmefra det nesten hvite og blå huset på løkka i Almgrensvei på Kirkeby. Så Finn har hele andre etasje til sine venner for livet nå. Det er bare å gå rett inn og den hvitmalte furutrappa opp til Finn, som venter på de andre.


Da har Tippelaget sitt eget frikvarter fra hele verden. Fra høyttalerne på platespilleren i bakgrunnen høres, blant flere Beatles melodier, Paul McCartney og John Lennons «All you need is love». – Vi likte nok Beatles bedre enn Rolling Stones. Beatles er liksom mer oss. Og så har vi alltid likt Øystein Sunde», forteller Harald til Gressvikingen. Da «All you need is Love» er ferdigspilt sammen med de andre Beatles-låtene, og det var alt for lenge til tippekampen på lørdag -og en pause fra utfylling av tippelappen – da setter kameratene iblant på historiene om «Det var det året det var så bratt», muntert sunget av deres felles sjels bror Øystein Sunde. Noe om å spise fårikål og snuble mens de datt – og ei blind merr som synes det er litt mørkt, og stanger hue i lybryter`n. Senere skulle det bli litt «Du må`kke komme her og kommer her», som en gave til Tippelaget gitt fra Øystein Sunde. – Ja, vi er litt sånn «du må`kke komme her og komme her, bekrefter Harald. Tippelagets Øystein Sunde blir kanskje en slags mild og søt norsk utgave av Rolling Stones for Tippelaget. Deres alternative ungdomsopprør flyttet heller inn i et landskap fylt av humor og glede. Det er bare dem selv her oppe i andre etasje hos ho Rebecca og han Kristian på løkka nå, i mars 1973. De er midt i gode samtaler og med hverandre, - og selvsagt Arne Scheie, Rolf Hovden, Øivind Johnsen og Engelsk fotball, som er kjærkomne gjester gjennom TV skjermen. Og tippelappene.

TOTTENHAM HOTSPURS, CHELSEA, NOTTS COUNTY FC, GRESVIK IF OG SENE KVELDER.

FORTSATT SNITTER PÅ TIPPEMØTENE: Fra venstre: Odd Erik Christensen, Finn Andreassen, Viktor Jensen, Harald Otto Spydevold, Terje Spydevold og Steinar Johannessen.

Det er tippemøter. Først 1 X 2 som Brynildsens en Krysto, så H U B. Det er systemer, antall rekker, favoritter, regnestykker, latter og gode samtaler på tirsdager. Før selve tippekampen på lørdag klokka 16:00. Arsenal, Leeds, Everton, Chelsea, Stoke, Derby County, Tottenham Hotspurs. Og selvsagt Notts County FC iblant. Terje og Finn speilet seg i, eller kanskje beundret ulikhetene fra seg selv, når de så Ray Wilkins og David Webb i blått på Stamford Bridge. Var det beslutningskraften og effektiviteten de så, tro? Harald, Odd og Steinar så kanskje seg selv i Martin - både Chivers og Peters - som spilte elegant, men iblant litt risikabel fotball sammen med Steve Perryman i hvite drakter og mørk blå bukser på White Heart Lane. Og Viktor identifiserte seg mest med, eller beundret mest, sitt kjære Notts County FC på Meadow Lane i sort og hvitt. – Om vi kom hjem kl. 02:00 eller 03:00 på natta etter tippemøte på en tirsdag, så gjorde det ingenting, sier Odde og Terje samstemt og ler hjertelig.

97


KIRKEBYLAGET: Her er Kirkebylaget i Trondalen 1960. Bak fv: Lagleder Arne Monsen, Finn «Jolla» Andreassen, Knut «Trusa» Andreassen, Gitlestad, Terje Dahle, Joar Dahle og Knut Hermod Hansen. Foran, fv: Frenk Monsen, «Thorsen», Oddvar «Potta» Eriksen, Arne Willy Enersen og Kåre «Kort`n». Foto: Privat.

TIPPEMØTE HVER ENESTE TIRSDAG I 45 ÅR, NÆRMERE 2000 TREFF Når Gressvikingen nå møter disse nære og kjære vennskapsbåndene på nok et tippemøte har treffpunktene gått på rundgang mellom kameratene hver eneste tirsdag i 45 år, meddeler kameratene. Nærmere 2000 tippemøter. I dag er det hos Harald. Og gutta er fortsatt proppfulle av gode historier og gode minner fra de vennskapsbåndene som ble sådd i garderoben i Trondalen mars 1973.

ALLE HISTORIENE ER DET VI HUSKER ALLE BEST De storkoser seg fortsatt med snitter. Kameratgjengen viser oss utklipp og fine bilder av artikler fra Demokraten ved både sitt eget 25 års jubileum og 35 års jubileum. Vi leser artiklene, ser på bildene og blir stumme av beundring. Medbrakt fotograf Terje Jensen melder med tommel opp etter fotografering at han absolutt slipper å manipulere eller retusjere bildene som han har tatt. Da blir de alle seks lykkelige og letta. Tippelaget er rett og slett helt vidunderlig som de er, fortsatt, konstaterer fotograf Terje Jensen. Og de lattermilde gutta puster samlet og lettet ut etter en vellykket

98

fotosession. Gressvikingen følger videre nysgjerrig med i dialogene over bordet; – I tillegg til hver tirsdag har vi et årlig tippemøte hos han Finn i Spania, skyter Odde plutselig inn. Det var sannsynligvis et forsøk på å få til nok en latterfylt og god dialog om alle de flotte turene Tippelaget har vært med på sammen. Eller muligens viktig læring om Barcelonas spillutvikling. Men før vi rekker å be Odde utdype detaljene avleder Steinar Cullis Odde lynraskt, og fører samtalen inn på et annet spor. – Få uker etter at vi starta Tippelaget trudde vi at vi skulle slutte å jobbe, avslører Steinar Cullis og ler, - for 12´ern satt i boks allerede etter tre uker! Harald fortsetter tråden med at 12’ern etter tre uker i mars 1973: «Ja, det er helt sant, vi fikk 12 rette – og de fleste av oss skulle jo slutte på gymnaset, trudde vi skulle leve av tipping!» humrer Harald, før han beveger seg som en smidig katt til kjøkkenet for å kvalitetssikre at serveringen også denne tirsdagskvelden er toppers for alle.

TOMMEL OPP FOR TIPPELAGET! Idet vi takker for utsøkt bevertning og hyg-

gelig sosialt samvær i dagligstua nærmer Gressvikingen seg utgangsdøra, og vil hilse farvel til Tippelaget for denne gang. Vi kjenner på energien i huset som nå er fylt av både gode gjerninger og god, gammel lokal Gres(s) vik kultur. Tommel opp for Tippelaget!

VENNSKAPSFORENING Underveis gjennom kvelden har det blitt en del frem og tilbake med LiveOddsen på samtidens mest populære verktøy – mobiltelefonene. Det er resultater hit og dit. Sheffield Wednesday mot Swansea, ligge under eller over, latter og jubel - og Hull – Barnsley 0-1. I det vi tar i håndtaket på vei ut døra og vet at Peterbouroug allerede har gått opp til 2 – 2, så roper en kjent stemme fra Tippelaget høyt fra andre etasje; «Den går inn - nå mangler jeg bare Hull!!» Jo, Tippelaget har klart å skape en varig vennskapsforening. Akkurat sånn Gressvikingen håper det er i Gresvik Idrettsforening. PS: 45 år etter at Tippelaget ble dannet i garderoben i det gamle klubbhuset, er tre av tippelagets medlemmer ( Odde, Harald og Terje) fortsatt «aktive» fotballspillere i veterangjengen i Trondalen hver tirsdag. Vi bruker samme garderobe som for 45 år siden.


MED STOLT HJERTE FOR

GRESSVIK

VB Media utgir Båtens Verden, Seilas og Båtglede-avisene

Vi brenner for båtbransjen og båtlivet. Gjennom vårt samarbeid med bransjen og organisasjonene skal vi utvikle nye produkter og tjenester, samt være en aktiv formidler i båtlivet.

www.vbmedia.no


TAKK FOR AT VI SAMMEN KAN BIDRA TIL Å SKAPE ET AKTIVT, TRYGT OG TRIVELIG LOKALSAMFUNN!

Meny - Ørebekk

Berg Sparebank - Fredrikstad

Mobile Fredrikstad AS

Best - Ørebekk

Odin Maskin AS

Brødr. Lie - Aut. Entreprenør

Odins Kro - Gressvik

Christensen Håndverksbakeri

Onsøy Synssenter

Christina’s - Ørebekk

Pizzabakeren - Gressvik Torg

Designtrasan.se

Pluss - Onsøy Squash & Treningssenter AS

Direct House Fredrikstad AS - Gressvik

Rema 1000 Gressvik - Nordkilen 1

Fotograf Terje Jensen

Rørlegger Even O. Jensen AS - Gressvik

Fredrikstad Industrilakk AS

Salatmestern - Gressvik

Fredrikstadguttane

Scandic City - Fredrikstad

Gressvik Klinikken - Tverrfaglig Helseklinikk

Slevik Elektriske AS

Gressvik Kultur AS - Summerparty

Sparebank 1- Eiendomsmegling/Seut Brygge

Gullsmedbutikken - Gullsmed Erik Fog

Stene Stål Gjenvinning AS

Jellow Design

Torgets Lille Kjøkken - Gressvik Torg

Kjøkøysund Marina AS - Gressvik

Uteplassen.no

Konsum Gruppen Norge AS

VB Media AS

Kriho AS - Gressvik Torg

WiCan Regnskap

Foto: Terje Jensen. Grafisk design: Jellow design

Apotek 1 - Gressvik Torg

Profile for VB Media AS

GressVikingen – juni 2018  

Klubbutvikling og hensyn til brukerne

GressVikingen – juni 2018  

Klubbutvikling og hensyn til brukerne

Profile for vbmedia
Advertisement