Page 1

Utbildningskatalog

?!

julidecember 2014


Fortbilda för framtiden En gång i tiden utbildade man sig för ett helt yrkesliv. Man blev ingenjör och sedan var det med det man arbetade resten av arbetslivet, ofta kanske i samma firma. Idag är det inte så. Sedan några decennier talar vi om ”livslångt lärande”. Att ha en examen eller en utbildning är i sig inte tillräckligt för ett helt yrkesliv. Teknikutveckling, specialisering och en globaliserad värld gör kompetens till en vara med kort hållbarhet. För vissa verkar denna utveckling skrämmande; en värld där inget är säkert längre. För andra är det som om en värld av oändliga möjligheter har öppnat sig. Man börjar på en plats men slutar på en helt annan. Vad berör då detta Svenska kyrkan och Växjö stifts församlingar? ”I världen men inte av världen”, säger vi ibland. Kyrkan är inte en fredad zon, en plats där tiden stått still, vi påverkas ständigt av den värld och det samhälle vi är en del av. Nya krav ställs ständigt på stiftets församlingar: vad krävs för arbetet med flyktingar? Vad innebär det att vittna om vår tro i en värld där många kulturer lever tillsammans? Vad krävs för att skapa gemenskap i en tid där nya gränser dras upp? Hur är vi kyrka i en tid då landsbygden avfolkas allt snabbare? Samtidigt finns det idag mer av anställd professionell yrkeskompetens i stiftets församlingar än det gjorde för trettio år sedan. Väl utbildade människor behövs för att möta dagens utmaningar. Men för att stå väl rustade inför framtiden behöver fortbildning av församlingsmedarbetare prioriteras både ekonomiskt och tidsmässigt. För att stödja detta kommer Växjö stift att under hösten 2014 anordna en första ”fortbildningsvecka” vilken överskådligt presenteras på mittuppslaget i denna Utbildningskatalog för första gången. Nu är inte Svenska kyrkan ett ”kunskapsföretag” vilket som helst. Kompetens kan i kyrkans värld aldrig reduceras till examina och professionskunskap; dessa behöver alltid vara förenade med troserfarenhet och engagemang. Talar vi kompetenshöjning behöver vi också skapa utrymme för såväl formell kompetenshöjning som möjligheter till inre fördjupning. Det är bara så som framtidens kyrka kan få medarbetare - både anställda och ideella - med stolthet, mod och integritet - de medarbetare som framtidens kyrka så väl behöver. Erik Sidenvall Chef för Församlingsenheten Växjö stiftskansli

© Svenska kyrkan, Växjö stift 2013 Box 527, 351 06 Växjö, 0470-77 38 00 vx ANSVARIG UTGIVARE Katarina Toll Koril, kanslichef, 0470-77 38 87, katarina.toll.koril@svenskakyrkan.se PRENUMERATION Växjö stifts utbildningskatalog distribueras tillsammans med Stiftsliv nr 2 och nr 4 varje år. GRAFISK FORM Maria Kenstam TRYCK Löwex Trycksaker AB PAPPER Maxioffset 120 g UPPLAGA 6 200 ex MILJÖ Utbildningskatalogen är en Svanenmärkt trycksak, tryckt hos ett Svanenlicensierat tryckeri. Växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt Svenska kyrkans miljödiplomering. Stiftets skogsbruk är miljömärkt enligt PEFC-systemet.

Mer information: internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/kurser2014


Intressekategorier Vilken utbildning handlar om vad?

Utbildning nummer 0-18

0-18 år t ex kyrkans barnverksamhet, förskola, dopfrågor, konfirmandfrågor. Här ger vi också information om Svenska kyrkans ungas aktivteter.

4, 5, 9, 16, 18

adm

Administration t ex ekonomi, Kbok, diarium, arkiv

7, 8, 11, 12

dia

Diakoni

14

fas

Fastighetsfrågor

1, 3

för

Förtroendeuppdrag tex kyrkoråd, ideell medarbetare, besöksgrupp

4, 5, 16, 18

gtj

Gudstjänst

2, 10

kom

Kommunikation t ex medlemskommunikation, webb/intranät, mediefrågor

6, 15, 17

led

Ledarskapsfrågor t ex arbetsledning, gruppledning

4, 5, 16, 18

mus

Musik

9

teo

Teologi

10

und

Undervisning

9

sjä

Själavård

13

3


Kalendarium DATUM

UTBILDNINGENS NAMN

UTBILDNING NUMMER

10 september 10 september 17 september 19-20 september 22-26 september 23 september 23-24 september 30 september

Fastighetskurs Teckenspråk för vardags- och gudstjänstbruk Fastighetskurs Unga ledare grundkurs Utbildning till Ledarskapare Webbverkstad Certifieringskurs i Kbok2003 Administratörsträff

7 oktober 10-12 oktober 15 oktober 15 oktober 17-19 oktober 18 oktober 20-24 oktober 21 oktober

Duger jag som jag är? 9 Veniatkurs 10 Användarkurs Kbok 11 Användarkurs Kbok 12 Medarbetarretreat 13 Växjö stifts diakonidag 14 Fortbildningsveckan mittuppslaget Content studio grundkurs 15

7-9 november 18 november 21-24 november

Unga ledare fördjupningskurs Intranätredaktören som innehållstrateg Unga ledare fördjupningskurs

16 17 18

5-7 december

Unga ledare fördjupningskurs

19

1 2 3 4 5 6 7 8

Mer information

internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/kurser2014 Villkor för avanmälan Kursanmälan är bindande. Kursdeltagare som inte avanmäler sig en vecka före kursstart debiteras hela kurskostnaden. Återbud på grund av sjukdom debiteras ej.

4


1 Fastighetskurs fas

10 september 9.00-15.30 Periodisk egenkontroll samt besiktning av kyrkans byggnader. Utbildning fastighetspärm.

PLATS Växjö MÅLGRUPP Fastighetsansvariga i församlingar och pastorat DELTAGARAVGIFT 400 kr MAX ANTAL 30 personer KURSNUMMER 14159 ANMÄLAN senast 25 augusti till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Per Morin 0470-77 38 59, per.morin@svenskakyrkan.se

2 Teckenspråk för vardags- och gudstjänstbruk

gtj

10 sept, 24 sept och 22 okt 9.00-16.30 Vi går igenom och tränar på Herrens bön och välsignelsen samt en del andra gudstjänstmoment varvat med vardagstecken. Kursen omfattar tre tillfällen.

5

PLATS Sammanträdesrummet Östraboliden stiftskansliet, Växjö MEDVERKANDE Jessica Lindberg och Lillemor Lindahl MÅLGRUPP Anställda och ideella i Svenska kyrkan i Växjö stift DELTAGARAVGIFT 500 kr MAX ANTAL 12 personer KURSNUMMER 14054 ANMÄLAN senast 1 augusti till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Jessica Lindberg 0470-77 38 89, jessica.lindberg@svenskakyrkan.se


3 Fastighetskurs fas

PLATS Värnamo MÅLGRUPP Fastighetsansvariga i församlingar och pastorat

17 september 9.00-15.30

DELTAGARAVGIFT 400 kr

Periodisk egenkontroll samt besiktning av kyrkans byggnader. Utbildning fastighetspärm.

KURSNUMMER 14176

MAX ANTAL 30 personer ANMÄLAN senast 25 augusti till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Per Morin 0470-77 38 59, per.morin@svenskakyrkan.se

4 Unga ledare

PLATS Oskarshamns folkhögskola MÅLGRUPP konfirmerade ungdomar och unga vuxna

0-18

grundkurs

DELTAGARAVGIFT 800 kr

för

19 – 20 september

ANMÄLAN senast 10 januari till www.svenskakyrkansunga.com

led

MAX ANTAL 25 personer

Grundkursen är första steget i de unga ledare-utbildningar som stiftet erbjuder. Målet är att rusta unga människor till att självständigt kunna bidra till församlingens liv. Grundkursens teman är att vara och våga vara ledare, grunden vi står på, vår tro, människosyn och grundhållning i möten med människor, lagar och regler, ansvar, hantering av olika situationer med mera.

6

MER INFO Gunnar Thiel 0470-77 38 48, gunnar.thiel@svenskakyrkan.se


5 0-18 för led

PLATS Sigtuna folkhögskola samt Hamburg

Utbildning till

Ledarskapare

MÅLGRUPP Du som arbetar i församling och vill öka ungas möjlighet till engagemang och delaktighet

Att vidga arenan för ungas engagemang

DELTAGARAVGIFT 11 000 kr MER INFO Gunnar Thiel 0470-77 38 48, gunnar.thiel@svenskakyrkan.se

22-26 sept, 11-12 nov, 8-9 jan, 24-26 mars Kursen tar avstamp i en studieresa till Hamburg där vi besöker församlingar och får se hur ungdomsarbete kan organiseras på olika sätt. Därefter träffas vi under tre kurstillfällen på Sigtuna folkhögskola. Vi kommer att arbeta fram olika möjligheter att organisera verksamhet med målet att vidga ungas arenor och delaktighet.

6 Webbverkstad kom

23 september 9.00-15.30 Under en dag får du möjlighet att arbeta med er sida på Svenska kyrkans gemensamma webbplats eller intranät. Personal från stiftskansliet finns på plats för att hjälpa till med frågor om Content studio. Vi delar med oss av erfarenheter och hjälper varandra.

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MEDVERKANDE Personal från stiftskansliet MÅLGRUPP Redaktörer och administratörer för webben och intranätet. Er enhet ska vara anslutna till den gemensamma webben/intranätet och ni ska kunna grunderna i Content studio. DELTAGARAVGIFT 300 kr inkl lunch och för- och eftermiddagsfika MAX ANTAL 9 personer KURSNUMMER 14037 ANMÄLAN senast 9 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Maria Kenstam 0470-77 38 31, maria.kenstam@svenskakyrkan.se

7


7 Certifieringskurs i Kbok2003

adm

23-24 september 9.00-16.00 För att få behörighet som användare i Kyrkobokföring erbjuds personal, ordinarie såväl som vikarierande, vid församlings/pastorsexpeditioner till denna tvådagarskurs.

8 Administratörsträff

adm

30 september 10.00-15.00 Träff för dig som arbetar i administrativa system i Växjö stift. Vi utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella ämnen. Information från kanslistöd RFB, Riktat församlingsbidrag GIP, Gemensam IT plattform, lägesrapport GAS, Gemensamma Administrativa System Växjö stifts gemensamma telefoniplattform, lägesrapport BAS-beställningsportalen Information från Telia

8

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MEDVERKANDE Åsa Dahlstedt och Ann-Christine Borg DELTAGARAVGIFT 2 000 kr inkl fm-kaffe, lunch och em-kaffe MAX ANTAL 12 personer KURSNUMMER 14061 ANMÄLAN senast 8 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Åsa Dahlstedt 0470-70 48 24

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MEDVERKANDE Carolina Mörstam MÅLGRUPP Du som jobbar med administrativa system i Växjö stift DELTAGARAVGIFT 450 kr MAX ANTAL 60 personer KURSNUMMER 14062 ANMÄLAN senast 15 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Carolina Mörstam 0470-77 38 21, carolina.morstam@svenskakyrkan.se


9 Duger jag som jag är?

0-18 und mus

PLATS IOGT/NTOs lokaler, Växjö MEDVERKANDE Utbildningen genomförs i samarbete med Ågrenska stiftelsen Göteborg MÅLGRUPP Medarbetare i konfirmandarbetslaget

7 oktober 9.00-16.00

DELTAGARAVGIFT 500 kr

Att fördjupa kunskap för konfirmandledare i mötet med konfirmander i behov av särskillt stöd. Den här gången kommer vi speciellt att arbeta med autism.

KURSNUMMER 14055

MAX ANTAL 50 personer ANMÄLAN senast 5 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Teresia Clifford 0470-77 38 19, teresia.clifford@svenskakyrkan.se

10 Veniatkurs

PLATS Tallnäs MÅLGRUPP Veniater DELTAGARAVGIFT 2 000 kr

gtj

10-12 oktober 17.00 (fre)-13.30 (sön)

MAX ANTAL 35 personer

teo

Årligt återkommande fortbildningskurs för veniater (personer med biskopens eller kyrkoherdens tillstånd att leda gudstjänster på sön- och helgdagar).

ANMÄLAN senast 18 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida

9

KURSNUMMER 14066

MER INFO Peter Wickström 0470-77 38 61, peter.wickstrom@svenskakyrkan.se


Fortbildningsveckan 2014 Barnkonsekvensanalys Levande Luther Förändring Omvärld Lovsjungande Kyrka Mässa Stilla rum Seminarium Barn Föreläsning Himlakropp Meditation Delaktighet Försoning Inklusion Liturgi Samhälle Kurs Gudstjänst Predikan Retreat Pilgrimsvandring Vuxna Workshop Andakt Unga vuxna Café Utställning Diakoni Ungdomar Kontext Själavård Konfirmander Seniorer Musik Objekt Marknad Helig Dans Idealitet Barnkonvention Lösning Subjekt Konflikt

Mötesplats


Behöver du fördjupning, nya perspektiv eller inspiration i ditt arbete? Då kan det vara bra att veta att Växjö stift anordnar en fortbildningsvecka under hösten 2014. Den 20-24 oktober kommer Växjö stift att anordna en första fortbildningsvecka på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö. Veckan samlar mycket av stiftets fortbildningsverksamhet; avsikten har varit att skapa möjlighet till fördjupning, mötesplatser mellan olika kompetenser och ett lärande över gränser. För att underlätta församlingarnas planering kommer en av årets veckor att vikas åt fortbildning. Vi vill skapa ett naturligt centrum för fortbildning för församlingsvårdande personal (av olika kategorier) genom en koncentration av resurser och kompetens i såväl tid som rum. Förhoppningen är att detta ska öka möjligheterna att alla kan erbjudas möjlighet till relevant fortbildning i tjänsten. Fortbildningsveckan kommer att rymma teologisk, diakonal, musikalisk och pedagogisk fortbildning med grund i församlingarnas grundläggande uppdrag. Ett till tro-inspirerat gudstjänstliv är en naturlig del av fortbildningsveckan. Fortbildningsveckan riktar sig i första hand till dig som är anställd i Svenska kyrkan i Växjö stift. Programmet kommer att vara skiftande och på olika sätt relatera till de utmaningar stiftets församlingar möter idag. Varje dag inleds med en gemensam gudstjänst eller "input" (till exempel i föreläsningsform) sedan följer ett program med flera parallella pass. Utifrån detta är tanken att varje deltagare själv ska kunna "bygga" sitt program. En av dagarna kommer att vikas åt dagsaktuella teman och kommer därför inte att detaljplaneras i förväg. Program kommer att presenteras under januari på intranätet men också skickas ut till samtliga pastorat. Exempel på rubriker och teman som kommer att dyka upp återfinns på motsatt sida. Anmälan till fortbildningsveckan kommer att vara möjlig från och med slutet av januari/början av februari. Kostnad för hela veckan (mån-fred) är 1500:-. För en (1) dag 750:-. Det kommer att finnas möjlighet att boka boende i olika prisklasser och med olika standard till förmånligt pris (antingen inne i Växjö eller på S:t Sigfrids folkhögskola). För mer information, kontakta enhetschef Erik Sidenvall, 0470-773812, erik.sidenvall@svenskakyrkan.se


11 Användarkurs Kbok adm

15 oktober 9.00-12.00 Användarkurs, halvdag - för Dig som är församlingspedagog/assistent, diakon eller som sysslar med församlingsverksamhet och som skulle kunna ha glädje av ”sökfunktionen” i kyrkobokföringen och vill kunna arbeta i verksamhetsregister med mera för bland annat utskick till grupper.

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola DELTAGARAVGIFT 450 kr MAX ANTAL 18 personer KURSNUMMER 14063 ANMÄLAN senast 29 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Carolina Mörstam 0470-77 38 21, carolina.morstam@svenskakyrkan.se

Vi går också igenom delar av behörigheter, personuppgiftslagen, sekretess med mera.

12 Användarkurs Kbok adm

15 oktober 13.00-16.00 Användarkurs, halvdag - för Dig som är församlingspedagog/assistent, diakon eller som sysslar med församlingsverksamhet och som skulle kunna ha glädje av ”sökfunktionen” i kyrkobokföringen och vill kunna arbeta i verksamhetsregister med mera för bland annat utskick till grupper. Vi går också igenom delar av behörigheter, personuppgiftslagen, sekretess med mera.

12

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola DELTAGARAVGIFT 450 kr MAX ANTAL 18 personer KURSNUMMER 14064 ANMÄLAN senast 29 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Carolina Mörstam 0470-77 38 21, carolina.morstam@svenskakyrkan.se


13 Medarbetarretreat sjä

17-19 oktober

PLATS Wettershus MEDVERKANDE Marie-Louise Aspernäs och Hanna Thärnold MÅLGRUPP Medarbetare i församlingar DELTAGARAVGIFT 1 000 kr MAX ANTAL 10 personer KURSNUMMER 14036

Möjlighet till vila och återhämtning. Tystnad, enskilda samtal och gruppsamtal.

ANMÄLAN senast 10 september till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Hanna Thärnold 0470-77 38 86, hanna.tharnold@svenskakyrkan.se

14 Växjö stifts diakonidag dia

18 oktober 9.00-16.00 Temat för dagen är ”Utanför-Innanför - att bryta ett utanförskap”. Medverkande: Lisbeth Pipping som kommer att tala om ”Kärlek och stålull. Att leva i utanförskap”. Medverkar gör också Laurentsio Pettersson med temat ”Att lyckas - mot alla odds”. Linda Wennerholm & Sara Lindahl avslutar dagen med sång, musik och textläsning.

13

PLATS Domkyrkan, Växjö konserthus MEDVERKANDE Lisbeth Pipping & Laurentio Pettersson. Diakonerna Linda Wennerholm & Sara Lindahl. MÅLGRUPP Församlingsanställda, frivilligt engagerad inom diakonin, förtroendevalda och andra intresserade. DELTAGARAVGIFT 400 kr KURSNUMMER 14050 ANMÄLAN senast 1 oktober till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Monica Sölvesdotter Olsson 0470-77 38 49, monica.solvesdotter-olsson@ svenskakyrkan.se


15 Content studio kom

grundkurs

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MEDVERKANDE Personal från stiftskansliet MÅLGRUPP Redaktörer och administratörer för gemensamma webben och intranätet. Er enhet ska ha skrivit avtal om att ingå i den gemensamma webben

21 oktober 9.00-15.30 Vi går igenom grunderna i verktyget för Svenska kyrkans gemensamma webbplats och intranät, Content studio.

DELTAGARAVGIFT 300 kr inkl lunch och för- och eftermiddagsfika MAX ANTAL 9 personer KURSNUMMER 14040 ANMÄLAN senast 7 oktober till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Maria Kenstam 0470-77 38 31, maria.kenstam@svenskakyrkan.se

16 Unga ledare 0-18 för led

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MÅLGRUPP Konfirmerade ungdomar och unga vuxna

fördjupningskurs

DELTAGARAVGIFT 800 kr

7-9 november

ANMÄLAN senast 23 oktober till www.svenskakyrkansunga.com

MAX ANTAL 25 personer

Under hösten 2014 genomförs tre fördjupningskurser för Unga ledare. Fördjupningskurserna bygger på Grundkursen men är inriktade på olika målgrupper eller teman. Följande fördjupningskurser finns: till barnledare, till ungdomsledare, till konfirmandledare och i ledarskap. Vilka av fördjupningskurserna vi kommer att erbjuda är inte bestämt än. Information kommer i god tid att finnas på våra olika kommunikationsplattformar. Enklast är att regelbundet kolla in på www.svenskakyrkansunga.com.

14

MER INFO Gunnar Thiel, 0470–77 38 48, gunnar.thiel@svenskakyrkan.se


17 Intranätredaktören som innehållsstrateg kom

18 november 9.00-15.30 Fortsättningskurs för intranätredaktörer med fokus på innehåll. Exempel på frågor som behandlas under dagen är: • Intranätet som komponent i internkommunikationen. • Redaktören som strateg och redaktörens verktyg. • Att dela och dela med sig – att vara en del av Svenska kyrkan.

18 Unga ledare 0-18 för led

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MEDVERKANDE Personal från stiftskansliet MÅLGRUPP Redaktörer för intranätet som ska har kunskaper motsvarande Content studio grundkurs och har arbetat med sidan. DELTAGARAVGIFT 300 kr inkl lunch och för- och eftermiddagsfika MAX ANTAL 15 personer KURSNUMMER 14043 ANMÄLAN senast 4 november till kursanmälan på Växjö stifts intranätsida MER INFO Maria Kenstam 0470-77 38 31, maria.kenstam@svenskakyrkan.se

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MÅLGRUPP Konfirmerade ungdomar och unga vuxna

fördjupningskurs

DELTAGARAVGIFT 800 kr

21-24 november

ANMÄLAN senast 23 oktober till www.svenskakyrkansunga.com

MAX ANTAL 25 personer

Under hösten 2014 genomförs tre fördjupningskurser för Unga ledare. Fördjupningskurserna bygger på Grundkursen men är inriktade på olika målgrupper eller teman. Följande fördjupningskurser finns: till barnledare, till ungdomsledare, till konfirmandledare och i ledarskap. Vilka av fördjupningskurserna vi kommer att erbjuda är inte bestämt än. Information kommer i god tid att finnas på våra olika kommunikationsplattformar. Enklast är att regelbundet kolla in på www.svenskakyrkansunga.com.

15

MER INFO Gunnar Thiel, 0470–77 38 48, gunnar.thiel@svenskakyrkan.se


19 Unga ledare 0-18 för led

PLATS S:t Sigfrids folkhögskola MÅLGRUPP konfirmerade ungdomar och unga vuxna

fördjupningskurs

DELTAGARAVGIFT 800 kr

5-7 december

ANMÄLAN senast 20 november till www.svenskakyrkansunga.com

MAX ANTAL 25 personer

Under hösten 2014 genomförs tre fördjupningskurser för Unga ledare. Fördjupningskurserna bygger på Grundkursen men är inriktade på olika målgrupper eller teman. Följande fördjupningskurser finns: till barnledare, till ungdomsledare, till konfirmandledare och i ledarskap.

MER INFO Gunnar Thiel, 0470–77 38 48, gunnar.thiel@svenskakyrkan.se

Vilka av fördjupningskurserna vi kommer att erbjuda är inte bestämt än. Information kommer i god tid att finnas på våra olika kommunikationsplattformer. Enklast är att regelbundet kolla in på www.svenskakyrkansunga.com.

Mer information

internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/kurser2014 Villkor för avanmälan Kursanmälan är bindande. Kursdeltagare som inte avanmäler sig en vecka före kursstart debiteras hela kurskostnaden. Återbud på grund av sjukdom debiteras ej.

16


Växjö stift 2013

Utbildningskatalog juli-december 2014