Händer i kyrkan nr 3 2023

Page 1

HÄNDER I KYRKAN

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan

Nr 3 juli-sept 2023 Tema: Trefaldighet

Vad är det bästa med sommaren tycker du?

maria edström, örebro:

- Det bästa med sommaren är att det är skönt och varmt, och man kan vara ute, och träffa folk vid prästgården i Nikolai församling i Örebro. Och även träffa några i Mikaels kyrkan i Örebro, jag brukar ibland gå dit och delta i bön, mässa med hörande, jag har med mig tolkar. Och fika och umgås och prata om allt mellan himmel och jord. Och jag älskar att titta in i kyrka och församling och ta kort på konst och bilder.

thomas pettersson, örebro:

- Det bästa med sommaren är att göra utflykter. Vara ute på cykelturer och nära naturen.

Jag tycker om att fiska.

För mig är borta bäst, att få se och uppleva nya platser.

ewa-helen rydmark, örebro:

- Det bästa med sommaren är sol och värme, sommarstugan och att få umgås med familjen!

Det är också att kunna sitta ute och fika!

Samt äta massor med glass!

Det är härligt med bad i hav och sjöar också! Sommaren är min bästa årstid!

tema trefaldighet
Foto: Anders Gustafsson/Ikon Blommande rödklöver. I ena blomman sitter en humla.

Fika med kladdkaka och provsmakning av fröknäckebröden smakar gott efter en hel dag i köket. Berit, Kerstin, Ingrid, Åsa, Gunborg, Zinita, Eva och Irene samlade runt kaffebordet. Foto: Jessica Lindberg

Fröknäckebröd på damernas dag

Två sorters fröknäckebröd bakade vi på damernas dag i Nässjö. Nästan samma ingredienser i båda, men ett blev ljust och ett blev mörkt. Bakplåtspapper och kavlar behövdes för att få till ett tunt knäckebröd. Kladdkaka till fikat bakade vi också. Tack alla för en trevlig dag! Text & foto: Jessica Lindberg

nästa nummer: manusstopp 16/8 2023

Nr 4 utkommer i mitten av september 2023

Material skickas till:

handerikyrkan@svenskakyrkan.se

har du flyttat?

Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan! handerikyrkan@svenskakyrkan.se

händer i kyrkan utges av samtliga svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga arbete

Ansvarig utgivare: Anders Leitzinger anders.leitzinger@svenskakyrkan.se

Omslagsbild: Översättare Mats Jonsson och ärkebiskop Martin Modéus med den digitala översättningen av kyrkohandboken på teckenspråk. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bibeltexter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

Händer i kyrkan ISSN: 2004-6731

glimtar

Vårutflykt och pilgrimsvandring

Vårutflykt till Österbybruk

Årets vårutflykt gick till Österbybruks hembygdsgård.

På området fanns olika hus och bodar från 1500 -1900 talets början. Vi fick dricka kaffe och äta bröd som bakats i gårdens bagarstuga från 1700-talet.

Efteråt strövade vi runt på området och tittade in i de olika bodarna och husen. Ett gammalt dass fanns

Pilgrimsvandring i Lund

Lördagen den 1 april 2023 var det dags för pilgrimsvandring i solen. Men det blev inte riktigt som vi tänkt oss - Höje å hade brett ut sig över vandringsleden. Det blev precis som livet, det går inte spikrakt, utan vi får tänka om och göra nya val. Men det blev så bra ändå.

Vi började dagen vid Helgeandskyrkan och vandrade ner till Källby där Eva Svederberg berättade om byns historia och om Höjeådalens naturreservat. Eva fortsatte på temat "Sälg-Livets viktigaste frukost”. Ingen av oss visste innan hur viktig Sälgen är. Att den bland annat är ett hem för flera hundra olika insektsarter.

I solen i naturens katedral höll Beata Sandell en fin mässa med bland annat nattvardsdramat. Så fint, så starkt, så känslosamt.

Vi avslutade med att dela med oss vad dagen gett oss. Innan vi skildes sjöng/tecknade vi psalmen ”Må din väg”. Tack alla som gjorde denna dag så fin.

kvar och vi hade alla olika dassminnen vi berättade för varandra.

På vår gruppbild står vi framför Gammelgården. Det huset byggdes på platsen omkring 1700. Och då bodde det mest stallpersonal i den. På 1900-talet övertogs huset av en skomakarfamilj.

text: kristina åkerman foto: privat

Kerstin, Beata, Anne, Eva och Kerstin. Våra deltagare var Nils Åkesson, Halina Tufvesson och Mikael Nilsson.

text och foto: kerstin dahl

4 glimtar

Grönt är växandets färg

I kyrkskolan har vi nu kommit fram till den liturgiska färgen grön. Det är inte bara naturen som smyckar sig i gröna löv i sommartid - även i kyrkan använder vi grön färg under sommaren.

man ser det på prästens och diakonens stola, på mässhaken som prästen använder eller på textilierna över nattvardskärlen. Man kan ibland se att det hänger små textilier från predikstolen eller längst fram på altarets framsida, ett så kallat antipendium. Alla dessa textilier finns i de olika kyrkoårsfärgerna och byts så de har rätt färg för de olika söndagarna under kyrkoåret.

grönt är växandet och mognadens färg. Det ska symbolisera den växande tron i oss människor. För vår tro är inte samma hela livet, utan den växer under årens gång. Vi lär oss mer om Gud, om oss själva och om världen. Ju längre vi lever, desto mer möter vi Guds barmhärtighet, men också mer av död och smärta. Allt detta gör att vår tro kan växa och mogna. Och vi får tvivla också. Det gör inte vår tro mindre värd.

den gröna färgen ska påminna oss om att det är okej att växa i sin tro. Att vissa bilder av Gud måste vi lämna, för att ta till oss nya bilder. Vår barnatro måste

få utvecklas så att vi hittar en djupare mening i vår tro. Ibland måste vi förändra vår tro och våga tänka nytt.

den gröna färgen används mest under sommaren. Den perioden kallas i kyrkan för Trefaldighetstiden. Den varar från Annandag pingst till lördagen före första söndagen i advent. Men även under några söndagar på tidiga våren kan du se den gröna färgen. Det är mellan söndagen efter Trettondagen och Askonsdagen.

trefaldighet är ett konstigt ord. Men det betyder att vi i kyrkan tro på en Gud som handlar eller visar sig på tre olika sätt. Gud är inte ensidig utan mångsidig. Det är bra. Gud är Skaparen - av allt synligt och osynligt. Gud är Jesus - som dog och uppstod igen för vår skull. Gud är Helig Ande - som ger liv och förnyar oss och skapelsen.

det skulle ju varit bra om vi hade kunnat ge datum för när de olika färgerna används i kyrkan, men eftersom påsken infaller på olika datum varje år, betyder det att hela årets kyrkliga dagar bestäms utifrån påsken. Och då blir det olika datum varje år som Askonsdagen, eller Första advent inträffar på.

text: kristina åkerman

5 kyrkskola
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon Prästen Johan S Wisser har på sig en grön stola. Altarets antependium har gröna tygbårder och på altaret står en grön bursa. Det ser ut som ett grönt tält. I den förvaras duken som man sätter nattvardskärlen på.

Ny kyrkohandbok på teckenspråk!

Gruppen som medverkade i den livesända mottagningsgudstjänsten: bakre raden fr vä: Johan S Wisser, Fredrik Lidé, Kristina Åkerman. Mittenraden fr vä: Sanna Moberg, Annika Orekovic,Catarina Oscarsson, Emmy Lindgren, Alice Kloch. Främre raden fr vä: Vera Dahlin, Mats Jonsson håller i en ipad med kyrkohandboksfilmerna, ärkebiskop Martin Modéus, Helené Brolund, Eva Karlsson och Johanna Blomkvist.

Den 28 maj 2023 var det ett stort firande i Uppsala med anledning av att Svenska kyrkan tog i bruk den senaste kyrkohandboken på svenskt teckenspråk. Kyrkohandboken på teckenspråk är egentligen inte en bok utan en samling filmer som nu finns i ett webbverktyg.

i uppsala domkyrka var det både ett nationellt mottagande av kyrkohandboken men också ett stiftsfirande. Dagen började med ett drop-in mingel med bubbel, snacks och frukt av olika slag. Vädret var blåsigt, mycket blåsigt, men inget störtregn i alla fall. Vi satt runt borden och samtalade med de som kommit för minglet. En tipspromenad fanns att göra och den vanns av Jenny Fällström. Bibbi Burman föreläste om dövas historia i Uppsala och ledde sedan en stadsvandring. Mycket intressant! Efter det blev det kaffe och smörgåsar.

under tiden gick alla de som medverkande i gudstjänsten och övade på sina uppgifter. Klockan 19.00 tändes så gudstjänstljuset av Eva Karlsson, samtidigt ringde kyrkklockorna. Både ljus och klockorna berättade på sitt sätt att nu är det en viktig gudstjänst som sker i Uppsala domkyrka. Mats Jonsson var representant

från den grupp som har översatt kyrkohandboken till teckenspråk. Högtidligt lämnade han över en Ipad med alla filmer på. Detta historiska ögonblick var det många som fotograferade.

i gudstjänsten medverkade många olika personer. Ärkebiskopen predikade på svenska, men välsignelsen tecknade han i slutet av gudstjänsten. Prästen Johan Wisser och pedagogen Helené Brolund från Huddinge församling i Stockholm ledde inledningen och bibelläsningen i gudstjänsten. Alice Kloch var med och gestaltade psalmer och gjorde vacker visuell poesi. Förbönen bads av Catarina Oscarsson och Vera Dahlin från Uppsala samt av prästerna Emmy Lindgren från Karlstad och Kristina Åkerman från Uppsala. Efter varje del i förbönen bad alla i församlingen tillsammans ”Gud se vår bön”. Det kändes mäktigt att vi var så många som gjorde det tillsammans i stora Domkyrkan.

innan nattvarden gestaltade fyra personer nattvardspoesin. De stod på olika platser i mittgången för att så många som möjligt skulle kunna se. Nattvardspoesin handlade om att tänka tillbaka på nattvardens bröd och vin. Vart kommer det ifrån? Allt börjar ju med att någon sår ett frö som växer upp. Gud är den som ger

6 mottagning av ny kyrkohandbok

fröet sol, regn och växtkraft. På samma sätt ger Gud oss människor växtkraft genom nattvardens bröd och vin. De som gestaltade nattvardspoesin var Sanna Moberg, Johanna Blomkvist, Annika Oreskovic och ärkebiskopens kaplan Fredrik Lidé. Nattvarden leddes av Kristina Åkerman.

tillsammans med sanna Moberg och Annika Oreskovic gjorde Kristina en inledningsgestaltning och avslutande visuell sändning. Det handlade om skapelsens olika färger och former, lukter och utseende. Skapelsens växter är olika men alla behövs. Vi människor är olika, men alla behövs. Våra språk är olika men alla språk behövs. Tillsammans sänds vi ut i världen, i samhället med just vår uppgift, vår färg eller form för att vara en del av Guds skapelse. Och vi är aldrig ensamma. Gud är alltid med oss.

vill du se gudstjänsten? Då kan du kolla på den här adressen: https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkohandboken-pa-svenskt-teckensprak

Vill du titta på filmerna i kyrkohandboken hittar du dem här: www.kyrkohandboken.svenskakyrkan.se

text: kristina åkerman

Bild t vä: Vid minglet fanns olika frukter, snacks och olika små snittar att välja på.

Bild t hö: Det går åt mycket sladdar, datorskärmar, teknik och personer för att sända en gudstjänst live.

Foton: Kristina Åkerman

Karlstad deltog i det officiella mottagandet av den nya kyrkohandboken i Uppsala den 28 maj. Först var det mingel i prästgårdssalen och sedan mässa i domkyrkan. Foto: privat

mottagning av ny kyrkohandbok
Dagen började med ett drop-in mingel i prästgårdssalen med bubbel, snacks och frukt av olika slag och trevliga samtal runt borden. Foto: Emmy Lindgren Britt-Louise Börjerson och Emmy Lindgren från

I Luleå stift firades den nya översättningen av kyrkohandboken med en hel Kyrkhelg i Ersbodakyrkan, Umeå. Som final möttes ett 50-tal döva, teckenspråkiga och hörande i en gudstjänst på teckenspråk med bland andra biskop Åsa Nyström.

lördag den 27 maj träffades ett 15-tal personer från Norr- och Västerbotten i Ersbodakyrkan.

– Vi tränade sjunga på teckenspråk. Och vi åt god mat och hade trevlig gemenskap, säger Catharina Granlöf, som är med i den teckenspråkiga verksamheten i Umeå. Hon är glad över nya kyrkohandboken på teckenspråk.   – Vårt språk är en viktig del av vår identitet. Så underbart!

även lina gullbrand, som är teckenspråkig präst i Umeå var nöjd efter helgen.   – Kyrkhelgen var fantastisk! Jag kände den Heliga Andens närvaro, säger Lina Gullbrand, teckenspråkig präst i Umeå.

helig ande var också temat under mässan på pingstdagen. Umeås teckenspråkskör sjöng ”Dina starka

vingar bär”, Lina Gullbrand predikade och biskop Åsa Nyström gav församlingen både förlåtelsen och välsignelsen på teckenspråk.   – Det känns högtidligt, roligt och efterlängtat att vi fått ta emot kyrkohandboken på teckenspråk, säger biskop Åsa Nyström.

lina gullbrand är stolt över alla som var med under den första gudstjänsten med nya översättningen.   – Den teckenspråkiga verksamheten hör hemma i Svenska kyrkan och det visade vi tillsammans med biskop Åsa på pingstdagen, säger Lina Gullbrand.

Gudstjänsten översattes till talad svenska. Medverkade gjorde också kyrkvärdarna Bengt Wernesjö, Älvsbyn, Jan Nyström, Piteå, Catharina Granlöf, Pia Jonsson, Maria Östberg, Ersbodakyrkans kyrkvärdar samt Carina Sehlström, Anna Yttergren och Katarina Häggmark.

text: ulrika ljungblahd

foto: matilda audas björkholm

8 mottagning av ny kyrkohandbok
Umeå Teckenspråkskör leder församlingssången. Scanna QR-koden för att se biskop Åsa teckna förlåtelseorden i gudstjänsten.

I Karlstads domkyrka firades gudstjänst på teckenspråkets dag med mottagande av den nya kyrkohandboken. Efteråt fikade vi turkosa muffins som husmor hade fixat. Foto: Emmy Lindgren

Döva i Trollhättan firade den nya kyrkohandboken med godaste tårtan. Foto: Barbro Lilja Brattgård

I Göteborgs domkyrka firades gudstjänst med mottagande av nya kyrkohandboken den 28 maj. Camilla Lans tecknar och prästen Maria Bergius läser en bibeltext.

Foto: Privat

I Ekhagskyrkan i Jönköping firades gudstjänst med mottagande av den nya kyrkohandboken den 21 maj. Ett filmklipp visades med en hälsning från Växjö stifts biskop Fredrik. Efter gudstjänsten fortsatte gemenskapen med kyrkkaffe med tårta. Foto: Veronica De Reuver

9 mottagning av ny kyrkohandbok

Svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en teckenspråkig präst eller diakon. Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och trosuppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Öppet

svenskakyrkan@ectalk.se

1. Temat i tidningen var Påsk & Pingst.

för stöd till döva:

Dövas Afrika Mission - DAM

postgiro: 42 66 53 – 2

swish: 123 148 56 14

www.dovasafrikamission.se

fb: Dövas Afrika Mission

Barn- och ungdomsjour på teckenspråkBOUJT

SDUF:s bankgiro 5759-5647

Obs! märk inbetalningen: Gåva BOUJT

www.boujt.se

fb: boujt

Nationell kvinnojour och stöd på tecken-

språk - NKJT

bankgiro: 5505-5487

swish: 123 500 58 97

www.nkjt.se

fb: NKJT

Deaf Refugees Welcome Sweden - DRW

bankgiro: 365-6022

swish: 123 507 74 66

Obs! märk inbetalningen: Gåva DRW

fb: Deaf Refugees Welcome Sweden

2. Teckenspråkskören tecknar psalm 760 ”Din nåd är dyrbar”

3. På Skärtorsdagen instiftade Jesus nattvarden.

4. På Påskdagen uppstår Jesus.

5. Jesus hade tolv lärjungar.

6. Jesus red in i Jerusalem på en åsna.

7. Den liturgiska färgen på Pingstdagen är röd.

8. En grupp döva gjorde en utflykt till Köping.

9. Under Pingsten uppfylldes lärjungarna av Helig Ande och kunde tala många språk.

10. På första sidans bild ser vi kvinnorna vid den tomma graven.

rätt svar i frågesporten nr 2/23 grattis till vinnarna:

Berit Nilsson, Jönköping

Ola Gustafsson, Grängesberg

Charlotte Eriksson, Skärholmen

Maria Österberg, Umeå

Göran Bäckström, Leksand

10 gott & blandat
Jourtelefonen har stängt hela juli månad.
som vanligt i juni och augusti. svenskakyrkan@ectalk.se

Frågesport!

du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan.

Skicka in dina svar senast den 16/8 2023 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås, eller skicka via SMS: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

1. Vad heter ärkebiskopen i Svenska kyrkan?

1) Mats Modéus X) Martin Modéus 2) Mats Martinsson

2. Vad betyder den gröna färgen som används i kyrkan under sommaren?

1) En påminnelse om att inte vara avundsjuka på andra

X) En påminnelse om att Jesus en gång var barn

2) En påminnelse om att vi växer och mognar i vår tro

3. Vilket datum avtackades Johan S Wisser i Leksand?

1) 9 april X) 10 april 2) 19 april

4. Vilken grupp gjorde en vårutflykt till Österbybruk?

1) Kyrkan i Karlstad X) Kyrkan i Uppsala

2) Kyrkan i Växjö

5. Nya kyrkohandboken uppmärksammades vid en kyrkhelg i Ersbodakyrkan. Var ligger den?

1) Luleå X) Piteå

2) Umeå

6. Vem överlämnade kyrkohandboken på svenskt teckenspråk till Ärkebiskopen?

1) Översättaren Mats Jonsson

X) Prästen Johan S Wisser

2) Flera döva från Uppsala

7. Vilket datum tog man emot Svenska kyrkans handbok på teckenspråk i Karlstad stift?

1) 14 maj X) 28 maj

2) påskdagen

8. En grupp från Växjö stift gjorde en resa – vart?

1) Skåne X) Dalarna

2) Östergötland

9. I Lund var det återträff för konfirmanderna i Lackalänga-Stävie. Vilken mat lagade de tillsammans?

1) Pizza X) Thailändsk mat 2) Sushi

10. Jesus sa: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” Men när sa han det?

1) Då han hade dött och uppstått igen

X) På korset innan han dog

2) Då han talade till folket från ett berg, Bergspredikan

Frågesport nr 3 2023

Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den eller ta ett foto på den och skicka in.

Adress:

11 frågesport
Lycka till! 1. 1 x 2 2. 1 x 2 3. 1 x 2 4. 1 x 2 5. 1 x 2 6. 1 x 2 7. 1 x 2 8. 1 x 2 9. 1 x 2 10. 1 x 2
Namn:

Härliga vårutflykter

Våravslutning med kärt återseende i Rättvik

Torsdag 1 juni hade den teckenspråkiga gruppen från Gagnef, terminsavslutning på Stiftsgården i Rättvik. Vi hade tur, för just denna vecka var Barbro Lilja Brattgård ideell präst på Stiftsgården. Över tre år har gått sedan Barbro var teckenspråkig präst i Västerås stift, så det blev ett kärt återseende!

I Enhetens kapell firade vi gudstjänst, som leddes av Barbro och Maja Hellöre. Plötsligt reste sig stiftsgårdens volontärer, gick fram och överraskade oss med att teckna Psalm 21 ”Måne och Sol”.

Efter gudstjänsten njöt vi av Stiftsgårdens goda lunchbuffé, som är känd över hela Dalarna. På eftermiddagen hade vi ett program där vi samtalade om stort och smått, om vad vi gjort under året och vad som väntade efter sommaren. Dagen avslutades med kaffe/te och extra gott fikabröd. Sedan önskade vi varandra en skön sommar och våra vägar skiljdes åt.

text & foto: åsa grönberg

Bildtext översta bilden: Gruppen samlad vid välkomstskylten på Stiftsgården i Rättvik.

Hänt i Karlstads stift

Teckenspråkets dag, den 14 maj, firade vi tillsammans med Värmlands dövas länsförening i Karlstads domkyrka med en gemensam högmässa. Där fick vi ta emot den nyöversatta kyrkohandboken på teckenspråk. Efteråt fikade vi i församlingshemmet, husmor Maria hade gjort turkosa muffins.

Emmy och Britt-Louise åkte till Uppsala den 28 maj för att vara med på det officiella mottagandet av den nya handboken. Först var det mingel i prästgårdssalen och sedan mässa i domkyrkan. Se sidan 7 och 9 för bilder.

text & foto: emmy lindgren

Bildtext understa bilden:

I Degerfors har vi blivit fler, roligt! Vi fick skjuta ihop två bord för att få plats på fikat efter gudstjänsten.

Bildtext högra bilden:

Terminsavslutning i Säffle på Kanalkaféet var mysigt!

12 glimtar

Ett fält av röda vallmoblommor. I bakgrunden syns en kyrka.

Avlidna

Anita Karlsson, Finspång, avled den 19 december 2022. Anita blev 84 år.

Bengt Lundin, Lyckeby, avled den 19 april 2023.

Bengt blev 85 år.

Ingvar Nilsson, Helsingborg, avled den 18 maj 2023. Ingvar blev 86 år.

Karin Wiklund, Lycksele, avled den 1 juni 2023. Karin blev 86 år.

Rättelse:

Benny Persson, Vänersborg, avled 16 december 2022.

Vi ber om ursäkt att det blev fel årtal i förra numret av tidningen.

Vi ber:

Gud, vi ber för de som sörjer.

Gud, ta hand om dem.

Trösta dem.

Tack för fina minnen.

Hjälp oss hantera de svåra minnena.

Och hjälp oss alla ta vara på vår tid här på jorden.

Amen.

13 familjesidan
Foto: Anders Söderlund / Ikon

Välkommen till kyrkan!

Kalender för juli, augusti och halva september

Med reservation för ändringar

För aktuell information för ditt stift - se sociala medier eller kontakta de teckenspråkiga medarbetarna i ditt område - kontaktuppgifter se sid 20-21

På Facebooksidan "Teckenspråk i Svenska kyrkan" hittar du andakter, bibeltexter med mera.

Behöver du någon att prata med?

Svenska kyrkans teckenspråkiga jourtelefon har öppet måndagar kl 10-16, onsdagar kl 10-19 & fredagar kl 10-16. Bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se

Göteborgs stift

Sö 13/8

Björkö Pilgrimsvandring med Frälsarkransen för både stora och små, vi går ca 3,5 km. Vi möts på Björkö Solhem kl 9.30. Ta med matsäck, sittunderlag.

Kanske badkläder också för ett dopp

efteråt? Färjan från Lilla Varholmen till Björkö avgår kl 9.00. Anmälan till Sofie

Strid senast lö 12 aug.

Vi avslutar ca kl 12.00

Sö 3/9 Hisingskärra Kärra kyrka Lillekärr

södra 45, kl 11.00 Tvåspråkig gudstjänst Diakonins dag

Mer information kommer

Uddevalla och Bohus

Obs! Mer information kommer, utflykter planeras under hösten utöver datumen nedan.

To 7/9 Uddevalla Bäve Kyrka kl 11.00 Gudstjänst med festligare inslag

Sö 1/10 Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00 Mässa och gemenskapsträff

To 26/10 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.00 Gudstjänst

Sö 26/11 Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00 Mässa och gemenskapsträff

Prel To 14/12 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.00 Gudstjänst i juletid

Storgöteborg

Sjömanskyrkan

Adress: Amerikag 2 414 55 Göteborg

Ti 5/9 Sjömanskyrkan kl 11.00-13.00

Andakt Gemenskapsträff Temasamtal

14 kalender
Alice Kloch tecknar en psalm i mottagningsgudstjänsten för den nya kyrkohandboken i Uppsala domkyrka. I bakgrunden syns ärkebiskop Martin Modéus och prästen Kristina Åkerman. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ti 12/9 Sjömanskyrkan kl 11.00-13.00

Andakt Gemenskapsträff Temasamtal

Ti 19/9 Sjömanskyrkan kl 11.00-13.00

Andakt Gemenskapsträff Temasamtal

Ti 26/9 Sjömanskyrkan kl 11.00-13.00

Andakt Gemenskapsträff Temasamtal

Halland

Mer information kommer i nästa nummer, utflykt planeras. Håll utkik för eventuell information på våra sociala mediekanaler som Facebook, eller kontakta Sofie Strid och Camilla Lans för information.

Härnösands stift

On 30/8 Ullånger Församlingshemmet kl 13.30-16.00 Livets trådar –samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen

On 13/9 Ullånger Församlingshemmet kl 13.30-16.00 Livets trådar –samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen

Karlstads stift

Håll utkik på facebook för smygterminstart!

Gudstjänster startar upp i september igen. Trevlig sommar!

Linköpings stift

Inga aktiviteter under perioden.

Luleå stift

To 31/8

Luleå

Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30

Mötesplats teckenspråk

To 14/9 Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30

Sö 10/9 Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst Anna Yttergren Kyrkkaffe i kyrkan

Fr 22/9 Kyrkstadscaféet S:t Mary kl 13.0015.00 Caféträff Du bjuds på det du vill dricka

Umeå

Lö 12/8 Kafé Tornhuset kl 13.00-15.00 Teckenspråkscafé

On 16/8 Umeå Stadskyrka kl 18.00 Kvällsandakt och kör

On 23/8 Espresso House kl 19.00 Kvällscafé

Sö 27/8 Församlingsgården kl 11.00 Söndagsmässa

Må 28/8 Diakonicentralen kl 18.00 Stickcafé

Lö 2/9 Kafé Tornhuset kl 13.00-15.00 Teckenspråkscafé

Må 4/9 Diakonicentralen kl 18.00 Stickcafé

On 6/9 Umeå Stadskyrka kl 18.00 Kvällsandakt och kör

Sö 10/9 Församlingsgården kl 11.00 Söndagsmässa

Må 11/9 Diakonicentralen kl 18.00 Stickcafé

Ti 12/9 Umeå Stadskyrka kl 12.00 Sopplunch

Lunds stift

Lö 2/9 Pilgrimsvandring Walk for Future kl 9.30-16.30. Start vid Helgeanskyrkan Nordanväg 11 i Lund. Heldag, ca 12 km vacker vandring längs Höje å. Medtag egen matsäck för två fikapauser och en lunch. Vi kommer att ta bussen hem så tänk på att ni ska kunna betala bussbiljetten. Anmäl till Kerstin senast 28/8 på kerstin.dahl@live.se

Fr 25/8

Mötesplats teckenspråk

Piteå/Öjebyn

Kyrkstadscaféet S:t Mary kl 13.0015.00 Caféträff Du bjuds på det du vill dricka

To 7/9 Kristianstad Heliga Trefaldighetskyrkan Fika kl 18.30

Sinnesromässa kl 19.00

15 kalender

Andakter för boende på Dalen och

Gråsparven:

Dalen - Lindängelund

kl 14.30-15.30 den 17/8, 14/9

Gråsparven – Lund

kl 14.30-15.30 den 18/8, 15/9

Skara stift

On 30/8 Skara Domkyrkan kl 11.00 Gudstjänst Kaffe

Sö 3/9

Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00

Gudstjänst Kaffe

Ti 12/9

Trollhättan Kyrkans gård Gräsviken

kl 11.00 Gudstjänst. Lunch och

kaffe 100 kr. Anmälan senast 5/9 till Barbro Lilja Brattgård 0709-101 766

Stockholms stift

Prästgården: Kommunalvägen 29 Klockargården: Kommunalvägen 21

Ti 4/7

Huddinge Prästgården, kl 11.00 – 14.00

Andakt och sommarcafé Fika finns att köpa

Ti 11/7

Huddinge Prästgården kl 11.00 – 14.00

Andakt och sommarcafé Fika finns att köpa

On 2/8 Stockholm Adolf Fredriks kyrka kl 17.30 Regnbågsmässa på teckenspråk Johan S Wisser Mässan taltolkas

Sö 13/8

Huddinge Prästgården kl 11 – 14.00 Husdjursgudstjänst – ta med ditt husdjur eller kom och träffa andras husdjur Ta med egen fikakorg Vi bjuder på kaffe och te

Lö 2/9

Huddinge Klockargården kl 12.00 –17.00 Gemenskapsträff Mingel Fika

Aktiviteter för både stora och små. En buss från Västerås stift och kanske flera från andra stift kommer och besöker oss Kom och träffa gamla och nya vänner. Anmäl dig senast 18/8 till Johan S Wisser eller Helené Brolund.

Sö 3/9 Stockholm Storkyrkan i Gamla stan kl 16.00 Mässa med mottagning av nya kyrkohandboken på svenskt teckenspråk. Biskop Andreas Holmberg och präst Johan S Wisser samt andra medverkande. Allt är på teckenspråk med taltolk

Må 11/9

Huddinge Prästgården kl 16.00

Surströmmingsfest med goda tillbehör Pris 125 kr Anmäl dig senast 24/8 till Johan S Wisser

Samtalscafé i Huddinge

Samtalscafé för alla som vill umgås eller ha samtal med oss. Tisdagar med start den 5/9 kl 9.00-12.00. Kaffe och te finns. Plats: Klockargården.

Kontaktpersoner: Johan S Wisser och

Helené Brolund

Öppen förskola i Huddinge

Alla barn och föräldrar är välkomna. Torsdagar med start den 7/9 kl 10.0014.00. Plats: Klockargården.

Kontaktperson: Helené Brolund

Babymassage på teckenspråk

Spädbarnsmassage är för dig som har barn mellan ca 2-6 månader gammal Är ni intresserad av att lära er massage - ta kontakt med oss så kan vi starta en grupp. För mer information - kontakta

Helené Brolund

Strängnäs stift

Nikolai prästgård, Nikolaig 8, Örebro

Sommarcafé 12/6-11/8

Café Nikolai har sommaröppet må-to kl 12.00-16.00, fre kl 10.00-14.00 Ti och to är ofta teckenspråkig personal närvarande

Café Nikolai 14/8–25/8 öppet må, ti, to kl 12.00-16.00, fre kl 10.00-14.00, on stängt. 25/8-3/9 stängt.

Höstöppet från 4/9.

Må 3/7 Stora Mellösa kyrka kl 14.00 Teckenspråkig Gudstjänst och kyrkfika

Präst Daniel Keber Diakon Agneta

Wisser Pedagog Gun Carlzon

16 kalender

Sö 20/8

Örebro Stadsparken kl 11.00-13.15

Teckenspråkstolkad ekumenisk gudstjänst. Medtag fika & något att sitta på

Sö 27/8

Örebro S:t Nicolai kyrka kl 11.0012.30. Teckenspråkstolkad

Regnbågsmässa

Sö 3/9

Stockholm Storkyrkan i Gamla stan kl 16.00 Mässa med mottagning av nya kyrkohandboken på svenskt teckenspråk. Biskop Andreas Holmberg och präst Johan S Wisser samt andra medverkande. Allt är på teckenspråk med taltolk Anmälan senast 7/7 För mer info kontakta diakon Agneta Wisser

Kyrkråttan-öppna förskolan på teckenspråk i Nikolai prästgård

Tisdagar kl 10.00-14.00 med start 12/9

Kontaktpersoner Agneta Wisser och

Gun Carlzon

Turkos-konfa på teckenspråk i Nikolai prästgård för dig mellan 14 och 17 år Onsdagar kl 16.00-18.00 med start 13/9 Anmäl dig senast 6/9

Kontaktpersoner Agneta Wisser och

Gun Carlzon

Samtalscafé på teckenspråk i Nikolai prästgård matsalen våning 2

Torsdagar kl 13.00-16.00 med start 14/9

Kontaktpersoner Agneta Wisser och

Gun Carlzon

Uppsala stift

Fr 18/8 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gudstjänst Kyrkfika

Ti 29/8 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-14.30 Gemenskapsträff

Ti 12/9 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-14.30 Gemenskapsträff

Fr 22/9 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gudstjänst Kyrkfika

Visby stift

Sö 3/9 Dalhem kyrka kl 10.00 Visuell mässa

Västerås stift

Ti 22/8 Mora Andreasgården kl 11.00

Gemenskapsträff Soppa kaffe

Ti 22/8 Leksand S:t Persgården kl 14.00

Kyrka på teckenspråk Smörgås kaffe

To 24/8 Gagnef församlingshemmet kl 13.00

Gemenskapsträff Smörgås kaffe

Fre 25/8 Köping St Olovsgården kl 13.00

Gemenskapsträff Soppa kaffe

On 30/8 Leksand S:t Persgården kl 18.00

Kyrka på teckenspråk Smörgås kaffe

2-3/9 Resa till Stockholm. Anmälan till Åsa Grönberg

Ti 5/9 Leksand S:t Persgården kl 14.00

Kyrka på teckenspråk Smörgås kaffe

To 7/9 Gagnef församlingshemmet kl 13.00

Gemenskapsträff Smörgås kaffe

Fr 8/9 Västerås Domkyrkan kl. 11.30. Andakt Lunch

On 13/9 Leksand S:t Persgården kl 18.00

Kyrka på teckenspråk Smörgås kaffe

Växjö stift

On 23/8 Växjö Café Lilla Torg Domkyrkocentrum kl 14.00-15.00

Adress: Gymnasiegränd 1

Träff Andakt Fika till självkostnadspris Obs! endast betalning med kort, ej kontanter Anmäl dig senast 21/8

Sö 27/8 Jönköping/Nässjö Gudstjänst Mer information kommer senare

Må 4/9 Nässjö Parkgården kl 12.00-ca 15.00

Träff Andakt Lunch till självkostnadspris Anmälan senast 1/9

Sö 10/9 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00

Gudstjänst Kyrkkaffe

Digitala andakter

Tisdag 22/8 kl 14.00 via messenger

Torsdagar 24/8, 7/9 kl 14.00 och kl 19.30 via messenger

17 kalender

Öppna förskolan, Huddinge

7 september öppnar vi ”Öppna förskolan” i Huddinge församling. Alla barn och föräldrar är välkomna varje torsdag mellan kl 10.00-14.00.

Vi har våra lokaler på Klockargården, Kommunalvägen 21. Det finns lekplats utanför och det finns ett fint och stort grönområde i

närheten där barnen kan springa fritt och även träffa djuren på 4H-gården.

Den 7 september ska vi ha invigning. Välkommen!

Kontaktperson: Helené Brolund och Johan Wisser

Gudstjänst i Skogås

Väldigt ljus i kyrksalen dit kom cirka 100 besökande varav 10 döva den 2 april.  Dövprästen Johan med sitt vackra teckenspråk inför alla som syssnade alldeles ensam. Biskop Andreas medverkade i gudstjänsten och även kören. Det fanns två teckenspråkstolkar. Biskopen besöker olika kyrkor i Huddinge med omnejd.

Dövas dag i Malmö

Härligt nu när  Coronapandemin äntligen är över så vi kan samlas igen. Bättre tillsammans med hörande då blir kyrkan fylld än att se många tomma bänkar. Därefter minglade vi med drink, te och kaffe. Tack för sist.

text och foto: marie lindbäck

Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet kommer att ha ett utställningsbord under Dövas dag på lördag den 16 september. Där kan du möta oss för att diskutera om tro, vad som ingår i kyrkoavgiften, tips på tema till vår tidning Händer i kyrkan eller något annat som du vill prata om.

Gudstjänst med nattvard på teckenspråk på söndag den 17 september. Information om tid och plats kommer. Hoppas vi ses på Dövas dag i Malmö!

18 glimtar
Foto: Shutterstock

Ny referensgrupp i Lunds stift

Den 17/4 bildades en ny referensgrupp för Lunds stifts

teckenspråkiga arbete. Referensgruppen består av Anita Svensson, Inger Brodin, Ellinor Burman, Kerstin Dahl, Margit Nilsson, Ove Brodin, Anna och Sverker

Andersson (översta bilden). Vid vårt första möte började vi planera för framtiden för det teckenspråkiga arbetet i Lunds stift.

Text: Kerstin Dahl Foto: Andreas Perstab

Härlig konfirmandåterträff

Fredagen den 21/4 hade vi en härlig återträff med våra och Lackalänga-Stävies konfirmander. Vi lagade thailändsk mat och till efterrätt en smarrig gino. Tack alla som gjorde återträffen så mysig. (Bilden i mitten)

Text och foto: Kerstin Dahl

Lunchandakt i Helsingborg

Den 13/4 firade vi lunchandakt i Elinebergskyrkan i Helsingborg. efter andakten åt vi lunch tillsammans.

På bilden till höger sitter Veronica Edenfur, Bertil Nilsson, Petra Finnman, Klais och Eva Lövgren vid det dukade bordet. Text och foto: Kerstin Dahl

Många deltagare i påskgudstjänsten i Lund

Den 10/4 firade vi påskgudstjänst i Lunds domkyrka. Härligt att så många kunde komma! Kent Wisti höll en fin predikan som avslutades med Sinnesrobönen: Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden.

Tack Margit

och Anita

för all hjälp före och efter med kaffet. Tack Lotti Sjöström för bilden. Text: Kerstin Dahl

På bilden nedan sitter många personer i en halvcirkel i Lunds domkyrka och tittar framåt. Det stora vita påskljuset är tänt.

glimtar från lunds stift
Nilsson Svensson

Välkommen att kontakta oss!

Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 Göteborg

Besök på kontor: Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Linköpings stift

Peter le Clercq, församlingsherde Gottfridsbergs församling, peter.leclercq@svenskakyrkan.se

Johan Schullström, stiftsdiakon johan.schullstrom@svenskakyrkan.se

Luleå stift

FB: Teckenspråk Luleå stift

Camilla Lans, Diakon 100%

SMS: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se

Sofie Strid, präst 100%

SMS: 073-773 85 94 sofie.strid@svenskakyrkan.se

Pia Renner, diakoniassistent 50% (t o m 30/6-23)

SMS: 076-139 05 25 pia.renner@svenskakyrkan.se

Johan Rudin, Kommunikatör 20% SMS: 073-508 09 01 johan.rudin@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand

Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand

Kontaktperson: Ingela Blomström, Enhetschef ingela.blomstrom@svenskakyrkan.se

Akar Holmgren, diakon Kramfors pastorat

Tal/sms: 076-142 66 08

Messenger: @Diakon Akar akar.holmgren@svenskakyrkan.se

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Kramfors pastorat

Karlstad stift

Emmy Lindgren, präst Residenstorget 1, 65225 Karlstad

Mobil/sms: 076-184 47 54 emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Karlstads stift

Annalena Norrman, Stiftsdiakon SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Malin Halvarsson Grönlund, Assistent i Luleå Domkyrkoförsamling

SMS: 070-190 15 25. malin.halvarsson.gronlund@svenskakyrkan.se

Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat

SMS: 072-722 40 25

Videosamtal: via imo och messenger katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Luleå 50%

Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Carina Sehlström, Diakoniassistent 50% i Umeå pastorat

Videosamtal/sms: 072-539 10 68 carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

Lina Gullbrand, Präst, Umeå Pastorat Videosamtal/sms: 073-1436772 lina.gullbrand@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25%

Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Box 32, 221 00 Lund

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift

20
kontakt

Skara stift

Box 173, 532 23 Skara

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Skara stift

Barbro Lilja Brattgård, Präst 30%

Mobil: 0709-101 766

Bildtelefon: skara.stift@ectalk.se

Skype: barlilja

barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Stockholms stift

Besök: Huddinge församling, Kommunalv 21, Huddinge

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Stockholms stift

Instagram: teckenkyrkansthlm

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/huddinge/teckensprak

Johan S Wisser, präst 100%

SMS/Whats app: 0735-08 40 71

johan.wisser@svenskakyrkan.se

Messenger: Präst Johan Wisser

Uppsala stift

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Torsåker och Uppsala

Sanna Moberg, Stiftskonsulent för mångfaldsfrågor

SMS: 0730-83 88 05 & Telefon: 018-68 07 23 sanna.moberg@svenskakyrkan.se

Ing-Marie Lundberg, Präst

Mobil & SMS: 070-416 70 74

Bildtel: torsakersforsamling@t-meeting.se

Torsåkers församling, Solbergaleden 15, 813 40 Torsåker ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst 40%

Mobil: 0733-212 108 & Tel: 018-430 37 74 skype: kristinaakerman3

Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 Uppsala

Visby stift

Helené Brolund, pedagog 100% SMS/Whats app: 070-162 97 80 helene.brolund@svenskakyrkan.se

Messenger: Helené Brolund

Annelie Sejdeland

pedagog Huddinge församling

Mobil/SMS: 070-162 97 74 annelie.sejdeland@svenskakyrkan.se

Strängnäs stift

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak Prästtjänst vakant

Gun Carlzon, Stiftspedagog 100%

SMS/Whatsapp: 070-644 68 69

Tel: 0152-234 91

Skype: cid.1cac42958ca244b6 gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Agneta Wisser, Stiftsdiakon 100%

SMS/Whatsapp: 073-039 88 04

Instagram: diakonneta

agneta.wisser@svenskakyrkan.se

Messenger Diakon Agneta Wisser

Annette Wisser Boman, diakon

SMS/Whatsapp 070-529 65 59 annette.wisser@svenskakyrkan.se

Telefonjour på teckenspråk

Martina Åkeson Wollbo, Präst 10%

Tel: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Väskinde prästgård 622 75 Visby www.svenskakyrkan.se/visbystift

Västerås stift

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100%

Mobil: 0703-786 180

asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Box 7, 721 03 Västerås

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Västerås stift

Växjö stift

Jessica Lindberg, stiftskonsulent 100%

Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151

Bildtel: dovkyrkanvaxjostift@t-meeting.se jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Växjö stift

Nationell nivå

www.svenskakyrkan.se/teckensprak

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan

Jan Sjögerud, tematisk handläggare/programledare jan.sjogerud@svenskakyrkan.se

Jourtelefon på teckenspråk

Bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se

Öppettider: mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

21 kontakt

Påskfirande i Dalarna

Utflykt till Insjön

Skärtorsdagen den 6 april var vi ett gäng som åkte från Örebro till Insjön utanför Leksand, för att få uppleva den teckenspråksgestaltade Påskmusikalen ”Vem är den mannen?”. Påskmusikalen som startades 2006 i Insjöns frikyrka har blivit rikskänd.

Under vägen dit såg vi många fina landskap och diskuterade om olika ställen vars staty/konstverk som tillhörde städerna som vi åkte igenom. Vi stannade också på Trollkrogen med fin service, trevlig personal och åt väldigt god buffé.

Vi hann även gå omkring i Insjön lite och tittade runt innan föreställningen och mötte även många människor från hela landet som har samlats. Föreställningen var över två timmar och den var magisk, många känslor dök upp hos många. Blev olika reflektioner och diskussioner på hemresan. Vi kom fram till Örebro vid ett-tiden på natten.

Tre frågor till några som var med på resan.

1. Vad tyckte du om påskmusikalen?

2. Vad minns du bäst av föreställningen?

3. Vad är din bästa upplevelse under den här resan?

Bilder: Några av deltagarna äter lunch på Trollkrogen. Frikyrkan i Insjön - en röd byggnad med en banderoll om påskmusikalen på väggen. Vid Trollkrogen fanns det även en massa små troll.

Warda Al Tayr

1. Jag tyckte att det var fantastisk, enormt underbart, det var inspirerande med blandade färger på kläderna och att det var många vuxna och barn på scenen.

2. Det var många av Västanviks teckenspråkstolkselever som var härliga och bekväma på scenen.

3. Vi åt lunch på restaurangen på Trollkrogen som hade många fina trollfigurer av porslin, lera och tavlorna. Som jag aldrig har sett förut. Det var mysigt och speciellt ställe med ”trollmuseum”. Att sociala mig med nya medmänniskorna under resan.

Elisabeth Brodin

1. Bra och vacker föreställning.

2. Att det var både barn och vuxna i föreställningen.

3. Under resan till Insjön och trevlig gemenskap.

Hans Risberg

1. Jättebra att det finns föreställning på teckenspråk.

2. Bra att även barnen var med i föreställningen.

3. Fin gemensam bussresa. Första gången för mig, har aldrig upplevt likadant tidigare.

text och foto: stiftsdiakon agneta wisser

22 glimtar

Avtackning av Johan S Wisser

Söndag den 9 april avtackades Johan S Wisser i gudstjänsten i Leksands kyrka. Efteråt bjöds på smörgåstårta, kaffe och kaka i församlingshemmet.

Minnen delades, döva höll tal, kyrkoherden tackade och Johan fick gåvor och blommor. Efter tre år som präst i Västerås stift, väntar nu en ny tjänst i Stockholms stift.

Där ska Johan bygga upp en kyrklig verksamhet tillsammans med Helené Brolund. Vi önskar Johan och Helene lycka till och säger grattis till döva i Stockholm! text och foto: åsa grönberg

Bild: Trevlig gemenskap i S:t Persgården efter gudstjänsten. Många döva från flera olika stift deltog i avtackningen av Johan.

Dalarna bjöd på skönt vårväder, så vi kunde fika ute i Anitas trädgård. Vi gick också en tipspromenad med frågor om Dalarna. Gruppen samlad utanför Anitas hus. Foto: Veronica De Reuver

Härlig påskresa till Dalarna

Tidigt på långfredagens morgon startade resan mot Dalarna för oss 28 personer från Växjö stift. Bussen hämtade oss på olika platser. Efter cirka 11 timmars resa var vi framme på Stiftsgården Rättvik. Vi blev mottagna av en tjej som kunde teckenspråk! Kul! Vi fick god mat och avslutade dagen med en aftonbön i kapellet.

På påskafton besökte vi Brödboden i Leksand och Hantverksgården i Tällberg innan det var dags för mat

Deltagare på väg in i Leksands kyrka. Foto: Jessica Lindberg

och gemenskap i S:t Persgården. Tack Johan och Maja för att ni hade ordnat så trevligt för oss!

På påskdagen hälsade vi på hos Anita Hellöre - det var roligt att träffas igen och att få se hennes lilla hus. På eftermiddagen firade vi gudstjänst i Leksands kyrka och deltog i gemenskapen efter gudstjänsten. På morgonen på annandag påsk satte vi oss i bussen och åkte hela vägen hem igen. Tack alla för en härlig resa!

text: jessica lindberg

23 glimtar

Gå ut i världen

När Jesus hade dött och uppstått så hade lärjungarna många frågor. Några av dem tvivlade och hade svårt att förstå att det verkligen hade hänt. Då sa Jesus till dem:

Åt mig har getts allt makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)

lärjungarna var helt vanliga människor, precis som du och jag. De hade fel och brister, men också sina styrkor. De var alla olika och unika och Jesus sa de här orden till dem alla. Gud gör inte skillnad på människor, utan ser vilka styrkor som var och en av oss bär på.

samma ord och uppdrag gäller oss idag. Vi ska som lärjungarna gå ut i världen och visa och berätta om Gud. Jag tror att vi alla gör det på olika sätt.

För någon är det att berätta om berättelserna ur Bibeln. För någon annan är det att vara snäll mot en granne eller vän. För en tredje kanske det är att träffa en vän.

titta på dina händer, vad har de gjort för gott idag? Har de visat på Guds kärlek genom att hälsa på en människa? Har de hjälpt någon? Har de kramat om någon som behövde en kram? Har dina händer kommunicerat med en annan människa? Har dina händer tecknat en bön? På olika sätt kan vi vara Guds händer här i vår tid.

vi ber: Gud, tack för att du ser oss alla, var och en med sina styrkor och svagheter. Hjälp mig vara ett svar på din kärlek. Amen.

24
Avsändare
Foto: Anders Gustafsson/Ikon Lila syrener framför en stenkyrka med ett kyrkfönster. text: emmy lindgren
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.