Händer i kyrkan nr 2 2024

Page 1

HÄNDER I KYRKAN

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan Nr 2 april-juni 2024 Tema: Trosbekännelsen

"Vi tror på GUD Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare."

Tecknet för kyrka. Foto: Kristin Lidell / Ikon

Vad betyder kyrkan för dig?

bengt nilsson, jönköping:

britt holmgren, umeå:

- Kyrkan för mig är en plats där jag får lära känna Gud. En mötesplats för umgänge.

- Vi försöker vara med så ofta vi kan på kyrkans aktiviteter på teckenspråk. Det är trevligt och bra gemenskap.

Det finns gudstjänster och träffar. Ibland gör vi resor - det är härligt! Vi har till exempel varit i Skåne och Dalarna.

lars-erik carlsson, nässjö

- Det betyder mycket för oss döva att få fira gudstjänst, ha träffar och andakter på teckenspråk. Vi är mycket nöjda med Växjö stifts verksamhet.

vi frågar

Konfirmation på teckenspråk? Självklart!

foto: magnus aronson / ikon Scanna QR-koden för information på teckenspråk

Under 2024-2025 startar en ny konfirmandgrupp på teckenspråk.

Konfirmandgruppen riktar sig till dig som är fullt teckenspråkig och som går i 8:e klass till och med gymnasiet

Vi kommer att träffas och ha konfirmationsundervisning vid tre läger Ett höstläger 2024, ett vårläger och ett sommarläger 2025 som avslutas med konfirmation.

Vill du veta mer? Kom på en av våra informationsträffar: fysisk träff i Örebro den 20/4 eller en digital träff via Teams den 15/5.

Du kan läsa mer om den här konfirmationsgruppen i nästa nummer.

Anmälan och frågor skickas till planeringsgruppen: Emmy Lindgren, Gun Carlsson, Johan Wisser, Sofie Strid. Kontaktuppgifter finns längre bak i tidningen.

Vi ses!

nästa nummer: manusstopp 31/5 2024

Nr 3 utkommer i slutet av juni 2024

Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se

har du flyttat?

Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan! handerikyrkan@svenskakyrkan.se

händer i kyrkan utges av samtliga svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga arbete Ansvarig utgivare: Anders Leitzinger anders.leitzinger@svenskakyrkan.se

Omslagsbild: En fors med vatten som rinner sakta mellan stora stenar och vitt skummande vatten som forsar fram. En svag regnbåge syns över vattnet. Granskog bortom forsen. Blå himmel med några vita små moln. Text: "Vi tror på GUD Fader, himmelens och jordens skapare". Foto: Katarina Häggmark Bibeltexter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

Händer i kyrkan ISSN: 2004-6731

En tavla av konstnären Mats Hermansson, specialbeställd till den teckenspråkiga verksamheten i Umeå.

Tavlan förställer Jesus mot en bakgrund i turkos och guld. Foto: Lina Gullbrand

Gud - Fader, Son och Helig Ande

“Vi tror på Gud Fader allsmäktig..." Så börjar en av vår kyrkas trosbekännelser. Den används ofta i gudstjänsten, men varför har vi en trosbekännelse? Och vad handlar den om?

trosbekännelsen är ett moment i vår gudstjänst som har funnits med nästan sedan kyrkans början. Efter Jesus död bildades flera olika grupperingar som trodde lite olika. En grupp som kallas för arianismen trodde att Jesus inte var Gud utan att han var skapad av Gud, precis som människor, djur och natur. Den kristna fornkyrkan behövde då något som visade alla runt omkring vad som var skillnaden mellan grupperna. En väldigt viktig fråga för fornkyrkan var att Gud är treenig och att Jesus är Gud,

precis som Fadern är Gud och Den Heliga Anden är Gud. Då skapades trosbekännelsen och det blev något som skilde den kristna kyrkan från de andra grupperna och gjorde den lätt att identifiera.

de två vanligaste trosbekännelserna är den apostoliska och den nicenska. Även om de är lite olika så säger de samma sak, nämligen att Gud är tre i en, därför går det bra att använda vilken som. I början användes de främst vid dop, men ända sedan 1000-talet har trosbekännelsen använts både vid dop, konfirmation och i gudstjänst. Trosbekännelsen kommer oftast efter predikan i en gudstjänst.

4 tema trosbekännelse

den apostoliska trosbekännelsen tillkom på 300talet och är i dag den vanligaste i Svenska kyrkan. Den är indelad i olika delar, varje del börjar med Vi tror... Den första delen handlar om Gud som Fadern och skapare av himlen och jorden.

den andra delen handlar om Jesus födelse, liv och död. Den berättar om att Jesus efter sin död, uppstod och steg upp till himlen. Den berättar också att det ska komma en dag då Jesus ska återvända till jorden. Den dagen kommer Jesus att döma alla människor men det kommer också bli en stor fest och all ondska och död försvinner.

den tredje delen handlar om den Heliga Anden som förenar vår kyrka. Den berättar att vi är förenade i en helig kyrka och en helig gemenskap. Den Heliga Anden är Guds sätt att nå och kalla oss människor till hans kyrka. Vi tror att Gud genom Jesus har gett oss syndernas förlåtelse, att de döda en dag ska uppstå och att Jesus genom sin död gett oss evigt liv.

Den Apostoliska trosbekännelsen Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

ibland kan det kännas svårt att teckna med i trosbekännelsen, för vissa känns det som att lova något som är svårt att hålla. Den kan kännas allvarlig, tung och svår, nästan som ett prov i skolan. Måste du “svara rätt” och tro precis som det står i Trosbekännelsen? Nej! Det handlar inte om vad just du eller någon annan tror och tycker. Trosbekännelsen är kyrkans bekännelse. Den är ett tecken på vår samhörighet med Kristi världsvida kyrka! Även om vi inte alltid tycker lika om allt inom kyrkan så står vi och bekänner kyrkans tro tillsammans. Det är trosbekännelsen som gör oss till en kristen kyrka.

vi hör ihop med fornkyrkan och andra kristna kyrkor världen över. Den är som en namnskylt som berättar för oss och alla andra vilka vi är. Det är en bekännelse men också ett sätt att visa att du och jag, ja varje människa som vill, har en plats i den kristna kyrkan. Vi är alla del av något som är större än oss själva, därför gör det inget om vi tvivlar ibland. Trosbekännelsen är ett bevis på att kyrkan håller ihop och överlever över tusentals år, du är inte ensam!

text: lina gullbrand

Jourtelefonen tar paus i vår!

Stödjande samtal i vår

Behöver du ett stödjande samtal på teckenspråk kan du direkt kontakta någon präst, diakon eller annan medarbetare i kyrkans teckenspråkiga verksamhet. Kontaktuppgifter finns i denna tidning. hälsningar från svenska kyrkans jourtelefon

Svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk

5 tema trosbekännelse & information
Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en teckenspråkig präst eller diakon. Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och trosuppfattning. De präster och diakoner som svarar bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt. svenskakyrkan@ectalk.se
från
Tillfälligt stängd
1 februari

margareta, umeå:

- Jag jobbar som frivillig i kyrkandet är jättetrevligt!

Jag är uppvuxen med att vara i kyrkan. Jag följde med mamma och morfar. Mest morfar, han var körledare i kyrkan. Sedan så konfirmerad jag mig i Skellefteå, kommer ihåg att det var en stor grupp vi var två hörselskadade och hade ingen tolk, prästen lät oss vara längst fram.

det fanns en dövpräst Folke Segerstedt men han var inte med. Sedan så gifte jag mig och när jag fick barn var jag på öppna förskolan och vi döpte barnen. Mina barn har konfirmerat, gift sig och döpt sina barn.

för mig är kyrkan en fridfull och trygg plats att kunna gå till när man bara vill vara och tänka på annat än vardagslivet. Som finns vid dop, bröllop. Konfirmation, begravning och om man vill ha stöd. Jag vet att det finns möjlighet till samtal men jag har inte provat.

den teckenspråkiga verksamheten är viktig den ger oss möjlighet att träffas och alla kan välja själv vad om vill vara med i. Viktigt med egna grupper för teckenspråkiga man kan ha blandat med hörande ibland.

den personliga närheten till personalen är viktig och ger trygghet. Jag har funderat på att nu när ekonomin har blivit sämre om vi får ha teckenspråksverksamheten kvar, hur påverkar världsläget kyrkan? Jag önskar en

grupp där man kan diskutera dessa frågor, uppenbarelseboken och vad kyrkan och vi kan göra för freden.

till sist så skulle jag vilja uppmuntra alla att jobba som frivillig i kyrkan. Jag gör det själv och det är jättetrevligt. Det finns saker vi kan göra tillsammans till exempel besöksgrupp för ensamma så vi behöver vara fler.

intervjuad av: carina sehlström

foto: carina sehlström

Bildtext:

Margareta tycker att Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet är viktig.

Margareta sitter på ett café. Hon har ljust hår i pagefrisyr, glasögon och en svart jacka. Hon tittar in i kameran och ler.

6 intervju
intervju

Gudstjänstens fyra delar

Svenska Kyrkan finns runt om i vårt avlånga land. Mest tydligt är alla kyrkobyggnader. Vilken kyrka är din favoritkyrka? Eller är det fler än en?

Mindre tydligt, eller något vi inte tänker så ofta på, är alla församlingar och pastorat som är basen för verksamheten i Svenska kyrkan. Där finns anställda, frivilliga medarbetare och församlingsbor i alla åldrar. Ja, där finns även du och jag, för vi bor i en församling eller ett pastorat, allihop.

i kyrkoordningen som är Svenska kyrkans ”lagbok” eller regelbok står det bland annat att varje församling och pastorat har fyra viktiga uppgifter som ska göras. En av de uppgifterna är att fira gudstjänst alla söndagar och kyrkliga helgdagar. Och det gör vi, alla vi som träffas i kyrkans verksamhet på teckenspråk. Inte alla söndagar och kyrkliga helgdagar på varje plats, men alla vi tillsammans gör att det finns många tillfällen att fira gudstjänst. Och verksamhet på teckenspråk hör också ihop med den församling eller det pastorat där vi erbjuder gudstjänst.

vi samlas i olika kyrkor och på olika platser men innehållet är i stort sett likadant överallt. Vad menar jag nu? Jo, det finns fyra byggstenar som tillsammans blir själva gudstjänsten. Konstigt? Jag ska förklara.

De fyra byggstenarna är: Samling, Ordet, Måltiden och Sändning.

samling

Vi går in i kyrkorummet och sätter oss i bänken eller på en stol, liksom landar i rummet och fokuserar på att vara här och nu, tillsammans med andra. Någon kanske tänder ljus på altaret och sedan börjar gudstjänsten med att någon tecknar Inledningsord. Vi samlas i Guds namn och firar gudstjänst tillsammans och även med kristna över hela jorden.

ordet

I varje gudstjänst får vi ta emot en eller fler bibeltexter. Någon tecknar och sedan kommer predikan. Ibland kan fler personer tillsammans prata om bibeltexten, ibland kanske du får möjlighet att tänka på vad texten betyder för dig. Bibeltexterna är gamla och det är bra att fundera över kopplingen mellan texterna och våra vardagsliv i dagens samhälle.

8 kyrkskola

måltiden

Om det inte är mässa, gudstjänst med nattvard, så utelämnas den här byggstenen. Altaret dukas för nattvardsmåltiden, vi förbereder oss för att ta emot bröd och vin och vi ser prästen teckna det som kallas för Instiftelseorden: ”Den natt då Jesus blev sviken”… När jag var konfirmand för många år sedan minns jag att vi pratade om att nattvarden är en måltidsplats, en minnesplats och en mötesplats. Ja, det är en måltid vi bjuds in till. Minnesplats, på det sättet att vi kommer ihåg allt Jesus gjorde och sa. Framför allt kommer vi ihåg hans kärlek till oss. För mig blir det särskilt konkret i orden som tecknas: ”För dig utgiven, för dig utgjutet.” När vi går fram för att ta emot bröd och vin går vi fram till ett möte med Jesus själv. Det är svårt att förklara med ord, ja, omöjligt. Det är en handling som behöver upplevas med kroppen och alla sinnen. Nattvarden är också en mötesplats.

sändning

Innan gudstjänsten är slut tar vi emot välsignelsen och vi tecknar tillsammans att vi går i frid i Jesu namn eller att vi går i frid och tjänar Herren med glädje. När vi öppnar kyrkporten och går ut från gudstjänsten bär vi med oss Guds välsignelse och Guds kärlek. Vi har liksom tankat oss själva med hopp och ljus och det ska vi inte bara behålla för oss själva. Nej, vi behövs som Guds medarbetare bland människor vi möter. Världen behöver oss och den kärlek från Gud som vi, du och jag, delar med oss av. På ett sätt är gudstjänsten slut när vi går hem och på ett annat sätt fortsätter den under veckan som följer.

text: anna yttergren

foto: malin halvarsson grönlund

Digitala föreläsningar i vår

I vår kommer det spännande föreläsningar med Johan S Wisser, Sofie Strid och Camilla Lans. Föreläsningarna har vi en tisdag i månaden klockan 18.30 på Zoom.

9 april: Om judendom, kristendom och islam, Johan S Wisser, präst Vad är likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam?

7 maj: ”Herre, lär oss att be”. Camilla Lans, diakon Vi fördjupar oss i bönens hemligheter och låter oss inspireras av olika kristna traditioner. Vi avslutar kvällen med bön.

För att få länk så anmäl dig till Johan S Wisser, johan.wisser@svenskakyrkan.se innan föreläsningen eller kolla på Teckenspråk i Svenska kyrkans sida på Facebook för att hitta länken.

9 kyrkskola & information

Hit kan du skänka en gåva för stöd till döva:

Dövas Afrika Mission - DAM

postgiro: 42 66 53 – 2

swish: 123 148 56 14

www.dovasafrikamission.se

fb: Dövas Afrika Mission

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk - BOUJT bankgiro: 5505-5487 (NKJT)

swish: 123 500 58 97 (NKJT) (ändrat bg och swishnr)

Obs! märk inbetalningen: Gåva BOUJT www.boujt.se

fb: boujt

Fr 2024 är NKJT huvudman för BOUJT:s verksamhet

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk - NKJT bankgiro: 5505-5487

swish: 123 500 58 97

www.nkjt.se

fb: NKJT

rätt svar i frågesporten nr 1/24

1. Temat för tidningen var förlåtelse.

2. Det var 10 st deltagare i pilgrimsvandringen på Gran Canaria.

3. Prästen i Uppsala stift heter Kristina Åkerman.

4. Fettisdagen var tisdag 13 februari.

5. Prästen delar ut Guds förlåtelse.

6. Åke Nordlund var kassör i Örnsköldsviks dövförening.

7. Ingrid Adielsson bär med sig ett hjärta som är gjort av mässing.

8. Skranket runt dopfunten är som ett högt staket.

9. Dövad Dag firades i Lunds stift.

10. Orden: ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus”, kan vi läsa i Första Korintierbrevet.

grattis till vinnarna!

Dan-Åke Söderström, Borås

Maija-Liisa Hämeenniemi, Västerås

Margit Fällström, Iggesund

Bengt-Åke Blomqvist, Tumba

10 gott & blandat

Frågesport!

du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan.

Skicka in dina svar senast den 31/5 2024 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås, eller skicka via SMS: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

1. Vilket är tidningens tema?

1. Förlåtelse X. Trosbekännelse 2. Välsignelse

2. Vem har gjort tavlan på sidan 4?

1. Mats Hermansson X. Anja Örn 2. Tomas Colbengtson

3. När började den Apostoliska trosbekännelsen användas?

1. 300-talet X. 800-talet 2. 1200-talet

4. Vilken av kyrkans texter börjar: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig…”

1. Herrens bön X. Instiftelseorden 2. Trosbekännelsen

5. Margareta i Umeå, är uppvuxen i kyrkan. Hennes morfar arbetade i församlingen. Som vad?

1. Körledare X. Kyrkvärd 2. Diakon

6. Gudstjänsten bygger på fyra delar. Man startar med ”Samling”. Vilken del kommer efter samlingen?

1. Måltid X. Sändning 2. Ordet

7. I Umeå finns en samverkansgrupp för att bygga broar mellan människor. Vad kallas projektet?

1. Samtalsprojektet X. Religionsprojektet 2. Pärlprojektet

8. Den 9 april erbjuds en digital föreläsning på teckenspråk om ”Judendom, Kristendom och Islam”. Vem har föreläsningen?

1. Johan S Wisser X. Sofie Strid 2. Camilla Lans

9. Det finns en ny medarbetare i Västerås stift. Se sid 21. Vad heter hon?

1. Lotta X. Sara 2. Maja

10. På sidan 22 visas hur man kan pyssla ihop ett kors. Vilket material är det gjort av?

1. Plastpåsar X. Pappersrullar 2. Stearin

Frågesport nr 2 2024

Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den eller ta ett foto på den och skicka in.

Lycka till!

Namn:

Adress:

11 frågesport
1. 1 x 2 2. 1 x 2 3. 1 x 2 4. 1 x 2 5. 1 x 2 6. 1 x 2 7. 1 x 2 8. 1 x 2 9. 1 x 2 10. 1 x 2

Pärlprojekt bygger broar

Pärlprojektet i Umeå

Är en interreligiös samverkan för att bygga broar mellan människor. Där ska vi göra ett pärlband/armband med en pärla från respektive religion samt pärlor som bildar ett ord. Ordet ska vi komma överens om tillsammans.

Varje religion skriver en kort beskrivning om vad pärlan vi valt symboliserar för oss. Texterna kommer att bli en bok.

Här en bild från första tillfället. Härliga diskussioner om färg, form och material. Finns det att köpa en sådan pärla? Tur att vi ska ses fler gånger. text & foto: carina sehlström

12 glimtar
Sju kvinnor sitter runt ett avlångt bord och samtalar vid pärlprojektets första träff i Umeå.

Vigda

Michael Andersson och Helené Brolund vigdes den 7 februari 2024 i Järfälla kyrka. Vigselförrättare var Johan S Wisser. Foto: Privat

Avlidna

Gunnel Green, Västra Frölunda avled den 23 april 2023. Gunnel blev 78 år.

Rosa körsbärsblommor mot en ljusrosa bakgrund. Foto: Johannes Frandsen / Ikon Mats Claesson, Össjö, avled den 29 december 2023. Mats blev 65 år.

Ulf Ödenhed, Linköping, avled den 17 augusti 2023.

Ulf blev 78 år.

Birgit Nordström, Asperö avled den 25 september 2023. Birgit blev 91 år.

Eivor Johansson, Upplands Väsby, avled 11 november 2023. Eivor blev 85 år.

Lennart Thorstensson, Linköping, avled 31 december 2023. Lennart blev 86 år.

Vera Fransson, Jönköping, avled den 23 januari 2024. Vera blev 96 år.

Margareta Särnberger, Götene, avled 25 februari 2024. Margareta blev 78 år.

13 familjesidan

Välkommen till kyrkan!

Kalender för april - juni 2024

Med reservation för ändringar

För aktuell information för ditt stift - se sociala medier eller kontakta de teckenspråkiga medarbetarna i ditt område - kontaktuppgifter se sid 20-21

På Facebooksidan "Teckenspråk i Svenska kyrkan" hittar du andakter, bibeltexter med mera.

Göteborgs stift

För information - se facebook: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Härnösands stift

Onsdag 24/4 Ullånger

Församlingshemmet kl 13.30-16.00 Livets trådar –samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen

Onsdag 22/5 Ullånger

Församlingshemmet kl 13.30-16.00 Livets trådar –samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen

Onsdag 12/6 Ullånger

Mäja fäbodar kl 10.00 Friluftsgudstjänst med nattvard

Karlstads stift

Fredag 19/4 Karlskoga

Österledskyrkan kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk, fika

Fredag 26/4 Säffle

Kyrkan kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk, fika

Fredag 17/5 Karlskoga

Österledskyrkan kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk, fika

Fredag 31/5 Säffle

Kyrkan kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk, fika

Fredag 14/6 Grums

Värmskogs kyrka Terminsavslutning tillsammans med Strängnäs stift. OBS Anmälan krävs!

Linköpings stift

Inga aktiviteter under perioden

14 kalender
Gudstjänst i Kärra kyrka i Göteborg. Camilla Lans leder församlingen i bön. Personerna tecknar "Gud". Foto: Kristin Lidell / Ikon

Luleå stift

Luleå

Måndag 1/4 Luleå

Mjölkuddskyrkan kl 11.00 Gudstjänst på annandag påsk Efteråt går vi till Mjölkuddsgården och äter påsklunch

Torsdag 18/4 Luleå

Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30 Mötesplats teckenspråk

Lördag 27/4 Luleå

Mjölkuddsgården och Mjölkuddskyrkan Temadag om dövblindhet med Torbjörn Svensson som avslutas med Gudstjänst Mer information kommer Kontakt: Malin

Torsdag 2/5 Luleå

Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30  Mötesplats teckenspråk

Torsdag 9/5 Luleå

Mjölkudden kl 14.00 Kristi Himmelsfärdsdag  Friluftsgudstjänst utanför Mjölkuddskyrkan  Efteråt grillar vi och fikar ute

Torsdag 16/5 Luleå

Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30 Mötesplats teckenspråk

Torsdag 30/5 Luleå

Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30  Mötesplats teckenspråk

Lördag 15/6 Skellefteå

Landskyrkan och Församlingsgården Stiftsgemensam träff Samåkning ordnas Mer information kommer  Kontakt: Malin

Torsdag 27/6 Luleå

Mjölkudden kl 12.00-15.00 Sommarlunch vid grillplatsen Är det dåligt väder träffas vi inomhus

Piteå

Måndag 1/4 Luleå

Gemensam träff på annandag påsk Mjölkuddskyrkan Kl 11.00 Gudstjänst Efteråt går vi till Mjölkuddsgården och äter påsklunch Samåkning ordnas

Söndag 14/4 Öjebyn

Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst Kyrkkaffe efteråt

Fredag 26/4 Piteå

Kyrkcenter Obs! Vi träffas i stan kl 11.00-13.00 Caféträff

i den nya delen av huset Kyrkan bjuder på våffla och kaffe

Lördag 27/4 Luleå

Mjölkuddsgården och Mjölkuddskyrkan Temadag om dövblindhet med Torbjörn Svensson som avslutas med Gudstjänst Mer information kommer

Fredag 24/5 Öjebyn

Kyrkstadscaféet Sankt Mary kl 13.00-15.00 Caféträff  Kyrkan bjuder på drycken

Söndag 26/5 Öjebyn

Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst Kyrkkaffe efteråt

Lördag 15/6 Skellefteå

Landskyrkan och Församlingsgården Stiftsgemensam träff Samåkning ordnas Mer information kommer Kontakt: Anna

Under juni månad ordnas sommarträffar  Kontakta Anna för mer information

Skellefteå

Onsdag 24/4 Skellefteå

AW (after work) S:t Olovsgården kl 17.00-20.00

Onsdag 22/5 Skellefteå

AW (after work) S:t Olovsgården kl 17.00-20.00

Onsdag 12/6 Skellefteå

AW (after work) Grillning kl 17.00-20.00 Plats: Tuvagården

Anmälan till AW tisdag samma vecka till Katarina 0727224025

Lördag 15/6 Skellefteå

Landskyrkan och Församlingsgården Stiftsgemensam träff Mer information kommer Kontakt: Katarina

Mötesplats café Benjamin

Torsdagar kl 11.30-14.30 i Moröbacke kyrka

Umeå

Tisdag 2/4 Umeå Påsklovsaktivitet. Mer info kommer på facebook

Torsdag 4/4 Ersbodakyrkan kl 17.00 Tacokväll

Söndag 7/4 Ersbodakyrkan kl 9.45 Söndagsmässa

15 kalender

Söndag 19/5 Ersbodakyrkan

OBS kl 11.00 Söndagsmässa

Lördag 15/6 Utflykt till Skellefteå

Anmälan till Carina

Tisdag 25/6 Sommarresa

Anmälan till Carina. Mer info på facebook

Mansgrupp

8/4, 6/5, 3/6. Kl 18.00 Församlingsgården

Stickcafé

Måndagar kl 18.00, Diakonicentralen, Församlingsgården

Sopplunch och föredrag

16/4 och 14/5 kl 12.15, Ersbodakyrkan

Teckenspråkscafé

20/4 och 25/5. 13-15 Kafé Bygden, Bildmuséet

Forumkvällar

Lätt fika och program, 18/4, 1/5 och 16/5 Ersbodakyrkan kl 18.00

Lunds stift

Måndag 1/4 Lund

Gudstjänst med nattvard i Lunds Domkyrka kl 14.00 med efterföljande fika. Anmäl till Lisa senast 25/3 på nummer 0709 10 30 53.

Torsdag 11/4 Vinslöv kl 18.00 fika. Kl 18.30 Sinnesromässa Tema ”Förlåtelse”

Lördag 18/5 Ven

Pilgrimsvandring på Ven, samling vid Ventrafiken

Skeppsbron 2 Landskrona senast kl 09.30. Båten går kl10.00  Åter i Lund ca kl 19.30 Medtag matsäck för hela dagen. Viktigt med bra skor och kläder efter väder. Vi är utomhus hela dagen.

Anmäl till Kerstin på sms 076-1884242 senast 10/5

Tisdag 21/5 Råå

Allhelgonakyrkan Kielergatan 25 Råå, kl 11.00-13.30 Lunchandakt med samkväm.

Anmäl till Kerstin senast den 14/5 om du vill komma.

Torsdag 13/6 Kristianstad kl 18.30 fika, kl 19.00 Sinnesromässa Tema ”värdefull”

Andakter för boende på Dalen och Gråsparven:

Dalen - Lindängelund torsdagar kl 14.30: 28/3 25/4, 23/5, 27/6

Gråsparven - Lund fredagar kl 14.30: 12/4, 3/5.

Skara stift

Torsdag 4/4 Skara

Domkyrkan kl 11.00 Gudstjänst. Därefter Nockes Café

Söndag 14/4 Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 Gudstjänst Kaffe

Tisdag 16/4 Trollhättan

Lextorpskyrkan kl 11.15 Andakt Soppa 30 kr

Tisdag 28/5 Flämslätt

Stiftsgården kl 11.00-15.30 Gudstjänst Lunch Program Kaffe

Söndag 16/6 Borås

Brämhults kyrka kl 11.00 Gudstjänst Kaffe

Stockholms stift

Torsdag 4/4 Huddinge

Klockargården Kommunalvägen 21 kl 10.00 Öppen förskola

Måndag 8/4 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29 kl 12.00

Mötesplats med andakt och samtal

Lätt lunch för självkostnad och fika finns

Torsdag 11/4 Huddinge

Klockargården Kommunalvägen 21 kl 10.00 Öppen förskola

Söndag 14/4 Huddinge

kyrka mässa kl 15.00 sedan fortsätter vi med middag 60 kr på prästgården Kommunalvägen 29

Anmälan senast 8/4 till Johan S Wisser

Måndag 15/4 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29 kl 12.00

Mötesplats med andakt och samtal

Lätt lunch för självkostnad och fika finns

Onsdag 17/4 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29 kl 10.00

Kreativträff. Vi skapar, utvecklas och samtalar. Kostnad 50 kr för material, lunch och fika

16 kalender

Måndag 22/4 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29 kl 12.00

Mötesplats med andakt och samtal

Lätt lunch för självkostnad och fika finns

Onsdag 24/4 Skärholmen

Skärholmens kyrka andakt och träff kl 12.15 soppa och fika 20 kr

Torsdag 25/4 Huddinge

Klockargården Kommunalvägen 21 Öppen förskola kl 10.00

Måndag 29/4 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29

Mötesplats med andakt och samtal kl 12.00

Lätt lunch för självkostnad och fika finns

Söndag 12/5 Huddinge

Kyrkan Mässa kl 15.00 sedan fortsätter vi med middag 60 kr i prästgården Kommunalvägen 29

Anmälan senast 6/5 till Johan S Wisser

Måndag 13/5 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29

Mötesplats med andakt och samtal kl 12.00

Lätt lunch för självkostnad och fika finns

Onsdag 15/5 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29

Kreativträff kl 10.00. Vi skapar, utvecklas och samtalar. Kostnad 50 kr för material, lunch & fika. Våravslutning!

Torsdag 16/5 Huddinge

Klockargården Kommunalvägen 21

Öppen förskola kl 10.00

Måndag 20/5 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29

Mötesplats med andakt och samtal kl 12.00

Lätt lunch för självkostnad och fika finns

Måndag 27/5 Huddinge

Prästgården Kommunalvägen 29

Mötesplats med andakt och samtal kl 12.00

Lätt lunch för självkostnad och fika finns. Våravslutning!

Onsdag 29/5 Skärholmen

Skärholmens kyrka andakt och träff kl 12.15

Soppa och fika 20 kr. Våravslutning!

Torsdag 30/5 Huddinge

Klockargården Kommunalvägen 21 kl 10.00

Öppen förskola kl 10.00. Våravslutning!

Sommarcafé

På onsdagar är det sommarcafé i Huddinge Prästgård, Kommunalvägen 29.

Det finns fika och glass att köpa. Andakt kl. 12.00.

Utomhus eller inomhus beror på vädret.

Onsdagar 5 juni – 3 juli kl 11.00 – 14.00. Välkomna.

Strängnäs stift

Måndag 1/4 Örebro

S:t Nicolai kyrka teckenspråkig gudstjänst med taltolk kl 14.00 därefter kyrkfika 30 kr i Nikolai prästgård. Präst Marie-Anne Gustafsson, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

Söndag 28/4 Örebro

S:t Nicolai kyrka teckenspråkig gudstjänst kl 14.00 därefter kyrkfika 30 kr i Nikolai prästgård. Präst Daniel Keber, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

Söndag 19/5 Riseberga klosterruin kl 11.00 teckenspråkstolkad vallfartsmässa/gudstjänst med nattvard. Ta med något att sitta på och fika/matsäck. Vid regn firas vallfartsmässan i Kräcklinge kyrka. För mer information kontakta Agneta Wisser eller Gun Carlzon.

Söndag 9/6 Örebro

Obs! Adolfsbergs kyrka teckenspråkig gudstjänst Obs! kl 15.00 därefter kyrkfika 30 kr i Adolfsbergs församlingshem. Präst Daniel Keber, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

Fredag 14/6 Grums terminsavslutning Utflykt från Örebro till Grums tur & retur. Mer info. om tider, anmälan, kostnad m.m. närmare.

Café Nikolai/Café Nikolai Sommarcafé Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro. Café Nikolai har öppet måndag-tisdag-torsdag kl 12-16 till fredag 31/5. Obs! Onsdagar & fredagar stängt. På Café Nikolai/sommarcafé kan du köpa smörgåsar, pannkakor och hembakat fikabröd. Lekrummet är öppet när caféet är öppet. Det finns möjlighet att ta med egen mat/fika och tillgång till mikrovågsugn finns.

Café Nikolai Sommarcafé har öppet måndag till fredag kl 12-16 från måndag 10/6 och till fredag 23/8. Tisdagar och torsdagar teckenspråkig personal på plats. Välkomna till café Nikolai/sommarcafé!

17 kalender

STRÖSSEL gemenskapsträff på teckenspråk

för alla åldrar, Nikolai prästgård, Nikolaig 8, Örebro. Fredagar kl 10.00-14.00 terminsavslutning 31 maj. Vi samtalar om aktuella samhälls- & livsfrågor, olika teman kopplat till kyrkoåret. Lättfika finns för självservice under dagen.

Andakt för barn & deras vuxna kl 10.30.

Lunch kl 11.30-12.30. Andakt för vuxna kl 13.30. Lättfika (självservice) & lättlunch kan köpas (endast swish eller kontant) eller medtag eget fika/lunch.

Obs! Stängt 10 maj 2024. Välkomna!

Kontaktpersoner: Agneta Wisser och Gun Carlzon

Konfirmandinformationsträffar

Lördag 20/4 kl 12-18 i Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro.

Onsdag 15/5 kl 18-19 digital informationsträff via Teams.

Uppsala stift

Observera att platser kan ändras. Håll utkik på Facebook eller kontakta Kristina för att veta mer.

Tisdag 9/4 Uppsala

Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

Tisdag 23/4 Uppsala

Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

Fredag 26/4 Uppsala

Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gudstjänst Kyrkfika

Tisdag 7/5 Uppsala

Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

Tisdag 21/5 Uppsala

Utflykt Mer information kommer senare

Fredag 31/5 Uppsala

Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gudstjänst Kyrkfika

Söndag 16/6 Uppsala

Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gudstjänst Kyrkfika

Visby stift

Söndag 5/5 Väskinde

Josefs kapell kl 13.00 Visuell mässa Kyrkkaffe

Söndag 16/6 Fleringe

kyrka kl 11.00 Visuell mässa Utfärd med lunch

Västerås stift

Tisdag 2/4 Falun Kristinegården kl 11.00 Gemenskapsträff och soppa

Torsdag 4/4 Gagnef församlingshem kl 13.00 Gemenskapsträff Smörgås kaffe/te

Fredag 5/4 Köping

S:t Olovsgården kl 13.00 Gemenskapsträff och soppa

Torsdag 11/4 Leksand

S:t Persgården kl 13.00 Gemenskapsträff Lättare förtäring

Söndag 14/4 Västerås

Guidning av Västerås domkyrka kl 12.30 Efteråt smörgås och kaffe/te

Tisdag 16/4 Falun Kristinegården kl 11.00 Gemenskapsträff och soppa

Torsdag 18/4 Gagnef församlingshem kl 13.00

Gemenskapsträff Smörgås kaffe/te

Fredag 19/4 Västerås domkyrka kl 11.30 Andakt Smörgås kaffe/te

Tisdag 23/4 Mora

Andreasgården kl 12.00 Gemenskapsträff och soppa

Torsdag 25/4 Leksand

S:t Persgården kl 13.00 Gemenskapsträff Lättare förtäring

Torsdag 2/5 Gagnef församlingshem kl 13.00 Gemenskapsträff Smörgås kaffe/te

Fredag 3/5 Köping

S:t Olovsgården kl 13.00 Gemenskapsträff och soppa

Tisdag 14/5 Falun

Kristinegården kl 11.00 Gemenskapsträff och soppa

Torsdag 16/5 Gagnef församlingshem kl 13.00 Gemenskapsträff Smörgås kaffe/te

18 kalender

Fredag 17/5 Västerås

Domkyrkan kl 11.30 Andakt Smörgås kaffe/te

Tisdag 21/5 Mora

Andreasgården kl 12.00 Gemenskapsträff och soppa

Torsdag 23/5 Leksand

S:t Persgården kl 13.00

Gemenskapsträff Lättare förtäring

Tisdag 28/5 Falun

Kristinegården kl 11.00 Gemenskapsträff och soppa

Torsdag 30/5 Gagnef

Församlingshem kl 13.00

Gemenskapsträff Smörgås kaffe/te

Fredag 31/5 Köping

S:t Olovsgården kl 13.00 Gemenskapsträff och soppa

Lördag 8/6 VÅRUTFLYKT!

Inbjudan kommer.

Växjö stift

Tisdag 2/4 Lindsdal

Garvaregården kl 11.30-13.00 Andakt Sopplunch

Anmälan senast 1/4

Torsdag 4/4 Digital andakt kl 14.00 via Messenger

Söndag 14/4 Växjö

DRIVS-möte Kallelse skickas ut till representanterna

Söndag 14/4 Växjö

Teleborgs kyrka kl 13.00 Gudstjänst Kyrkkaffe

Tisdag 16/4 Digital andakt kl 14.00 via Messenger

Söndag 28/4 Huskvarna

Kyrkan kl 13.00 Gudstjänst Kyrkkaffe

Måndag 29/4 Digital andakt kl 14.00 via bildtelefon

Tisdag 30/4 Digital andakt kl 11.00 via Messenger

Torsdag 2/5 Digital andakt kl 14.00 via Messenger

Tisdag 7/5 Lindsdal

Garvaregården kl 11.30-13.00 Andakt Sopplunch Anmälan senast 6/5

Måndag 13/5 Digital andakt kl 14.00 via bildtelefon

Tisdag 14/5 Digital andakt kl 14.00 via Messenger

Torsdag 16/5 Digital andakt kl 14.00 via Messenger

Måndag 27/5 Digital andakt kl 14.00 via bildtelefon

Tisdag 28/5 Digital andakt

kl 14.00 via Messenger

Måndag 10/6 Digital andakt

kl 14.00 via bildtelefon

Tisdag 11/6 Digital andakt

kl 14.00 via Messenger

Torsdag 13/6 Digital andakt

kl 14.00 via Messenger

Lördag 22/6 Färjestaden

Carlstorp kl 13.00 Midsommardagsandakt

Kyrkkaffe med jordgubbar och glass

Måndag 24/6 Digital andakt

kl 14.00 via bildtelefon

Tisdag 25/6 Digital andakt kl 14.00 via Messenger

Torsdag 27/6 Digital andakt

kl 14.00 via Messenger

Information om fler aktiviteter kommer senare.

19 kalender

Välkommen att kontakta oss!

Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 Göteborg

Besök på kontor: Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Camilla Lans, Diakon 100%

SMS: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se

Sofie Strid, präst 100%

SMS: 073-773 85 94 sofie.strid@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand

Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand

Kontaktperson: Ingela Blomström, Enhetschef ingela.blomstrom@svenskakyrkan.se

Akar Holmgren, diakon Kramfors pastorat

Tal/sms: 076-142 66 08

Messenger: @Diakon Akar akar.holmgren@svenskakyrkan.se

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Kramfors pastorat

Karlstad stift

Emmy Lindgren, präst

Residenstorget 1, 65225 Karlstad

Mobil/sms: 076-184 47 54 emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Karlstads stift

Linköpings stift

Peter le Clercq, församlingsherde Gottfridsbergs församling peter.leclercq@svenskakyrkan.se

Luleå stift

FB: Teckenspråk Luleå stift

Annalena Norrman, Stiftsdiakon

SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Malin Halvarsson Grönlund, Assistent i Luleå Domkyrkoförsamling

SMS: 070-190 15 25. malin.halvarsson.gronlund@svenskakyrkan.se

Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat

SMS: 072-722 40 25

Videosamtal: via imo och messenger katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Luleå 50%

Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Carina Sehlström, Diakoniassistent 50% i Umeå pastorat

Videosamtal/sms: 072-539 10 68 carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

Johan Schullström, stiftsdiakon johan.schullstrom@svenskakyrkan.se

Lina Gullbrand, Präst, Umeå Pastorat Videosamtal/sms: 073-1436772 lina.gullbrand@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25%

Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Box 32, 221 00 Lund

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift

Skara stift

Barbro Lilja Brattgård, Präst 30% Mobil: 0709-101 766

Skype: barlilja barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Box 173, 532 23 Skara

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Skara

20
kontakt

Stockholms stift

Besök: Huddinge församling, Kommunalv 21, Huddinge

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Stockholms stift

Instagram: teckenkyrkansthlm

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/huddinge/teckensprak

Johan S Wisser, präst 100%

SMS/Whats app: 0735-08 40 71 johan.wisser@svenskakyrkan.se

Messenger: Präst Johan Wisser

Helené Brolund, pedagog 100%

SMS/Whats app: 070-162 97 80 helene.brolund@svenskakyrkan.se

Messenger: Helené Brolund

Annelie Sejdeland pedagog Huddinge församling

Mobil/SMS: 070-162 97 74 annelie.sejdeland@svenskakyrkan.se

Strängnäs stift

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift

www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak Prästtjänst vakant

Gun Carlzon, Stiftspedagog 100%

SMS/Whatsapp: 070-644 68 69

Tel: 0152-234 91

Messenger: Gun Carlzon gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Agneta Wisser, Stiftsdiakon 100%

SMS/Whatsapp: 073-039 88 04

Instagram: diakonneta agneta.wisser@svenskakyrkan.se

Messenger Diakon Agneta Wisser

Nationell nivå

www.svenskakyrkan.se/teckensprak

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan

Jan Sjögerud, tematisk handläggare/programledare jan.sjogerud@svenskakyrkan.se

Uppsala stift

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Torsåker och Uppsala

Sanna Moberg, Stiftskonsulent för mångfaldsfrågor

SMS: 0730-83 88 05 & Telefon: 018-68 07 23 sanna.moberg@svenskakyrkan.se

Ing-Marie Lundberg, Präst

Mobil & SMS: 070-416 70 74

Bildtel: torsakersforsamling@t-meeting.se Torsåkers församling, Solbergaleden 15, 813 40 Torsåker ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst 40%

Mobil: 0733-212 108 & Tel: 018-430 37 74

skype: kristinaakerman3 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 Uppsala kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Matilda Oldeberg, Präst 10% Tunabergskyrkan, Tunag 29, Uppsala matilda.oldeberg@svenskakyrkan.se

Visby stift

Martina Åkeson Wollbo, Präst 10%

Tel: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se Väskinde prästgård 622 75 Visby www.svenskakyrkan.se/visbystift

Västerås stift

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100%

Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Box 7, 721 03 Västerås

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Västerås stift

Maja Hellöre, assistent 50% SMS och videosamtal (WhatsApp): 0735- 13 06 14 maja.hellore@svenskakyrkan.se

Växjö stift

Jessica Lindberg, stiftskonsulent 100%

Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151

Bildtel: dovkyrkanvaxjostift@t-meeting.se jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Växjö stift

21 kontakt

Gör fina symboler för tro

Kors av pappersrullar

Det här behövs: wc/hushållsrullar, sax, lim, ev pärlor och färg.

Det behövs ca fyra wc-rullar beroende på hur tjocka och stora kors ni vill göra.

Lättast är att börja med att platta till wc-rullen och sedan börja med att klippa i mitten, mitten och mitten så blir alla bitarna i samma storlek.

Tavlor av trä eller ramar

Det här behövs: träbit eller tavelram, snöre eller tygremsor, ev spikar eller annat som dekoration.

Ta fyra bitar och limma ihop till en blomma. Gör sex likadana blommor.

Sedan limmar ni ihop blommorna så det ser ut som ett kors. Sedan limmar ni till en bit i varje ände - se sista bilden.

Ni kan måla och lägga till pärlor på korset om ni vill.

Kontakta mig om ni behöver mer förklaringar hur man gör.

Kontaktuppgifter finns på sidan 21 här i tidningen. Lycka till! /Helené

Jag tog en gammal träbräda som jag sågade i lagom bit. Sedan virade jag snöre runt flera varv så det blev ett kors. Spik hittade jag hemma, ni kan ta vanlig spik.

Har ni överblivna gamla ramar eller tavlor kan ni göra fina tavlor av dem på samma sätt. Det går också att använda överblivna tygbitar som ni river i remsor och virar runt ramen som ett kors.

Tavlor av papper

Passar både barn och vuxna.

Det här behövs: färgpennor, kritor, sax, valfritt papper, linjal.

Ta ett papper och måla på eller riv pappersbitar och limma fast.

Ta sedan ett annat papper och klipp ut ett kors. Limma fast det urklippta korset över det andra pappret. Ni kan vrida och vända tills ni är nöjda. Tryck fast och låt torka. Klipp sedan i önskad storlek.

22 pyssel
text & foto sid 22-23: helené brolund

Fisk av pärlor

Du behöver: 14 pärlor, tunn ståltråd eller snöre, avbitartång/sax.

Trä pärlorna enligt bilderna. Båda ändarna av ståltråd/ snöre ska träs igenom varje pärla - en tråd från varje håll. Avsluta med att göra en ögla.

Kors av pärlor

Du behöver: 11 pärlor, tunn ståltråd eller snöre, avbitartång/sax.

Trä pärlorna enligt bilderna. Båda ändarna av ståltråd/ snöre ska träs igenom varje pärla - en tråd från varje håll. Avsluta med att göra en ögla.

23 pyssel
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6

Två barn går bortåt i vattnet i en sjö. De håller varandra i handen. Ena barnet håller en hink i andra handen. Det är sommar. Vattnet plaskar kring benen på dem när de går.

Gud ger mig hopp

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.”

Så inleds vår kyrkas trosbekännelse. Vad är det vi menar att vi tror på? Ordet tro kan rymma så mycket.

livet är inget självklart. Livet är något vi tror och hoppas på, varje dag.

Vi tror och hoppas på att vi ska få en ny dag imorgon. Vi tror och hoppas på våren efter en lång och kall vinter. Vi tror och hoppas att vi ska få finna glädje efter en period av sorg.

när man får ett barn, ett litet nytt liv, vet man aldrig hur deras liv kommer se ut. Vi vet inte om barnet kommer bli lycklig och må bra i sitt liv. Vi vet inte vilka vägar i livet dom kommer att välja. Jag vet inte ens det för min egen del. Men jag tror. Jag tror att vi kommer ha det bra. Jag tror att lyckan kommer och går, precis som vi ber i bönen ”Gud som haver barnen kär”. Jag tror att våra liv kommer rymma både glädje och sorg. Jag tror.

vi tror och hoppas på så mycket, varje dag i våra liv. Saker som vi inte kan vara säkra på. För mig är det då inte konstigt att tro och hoppas på Gud. Att tro och hoppas att det finns en Gud som tar hand om oss och leder oss i våra liv. För mig känns det mer tryggt att tro på Gud än att tro bara på mig själv. Om jag ensam ska bära varje dags bekymmer och oro, om jag inte har någon jag kan lämna allt till. Om ingen lyssnar när jag ber, då skulle livet kännas så mycket mer mörkt och otryggt. För mig är Gud den som ger mig möjligheten att tro på en ny dag. Gud ger mig möjlighet att tro på en framtid. Gud ger mig hopp.

vi ber:

Tack Gud för att vi får tro på dig.

Tack för att du bär oss varje dag. Vi ber att du fyller våra liv med glädje och framtidstro. Amen.

text & foto: malin halvarsson grönlund

24
Avsändare
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.