Sommarkyrkor 2023

Page 1

Välkommen att besöka sommarkyrkor!

2023

Välkommen att besöka sommarkyrkor!

© Svenska kyrkan, Växjö stift 2023 Box 527, 351 06 Växjö 0470-77 38 00

vaxjostift@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se/växjöstift

Omslagsbild: Ventlinge kyrka, foto Sara Peterson

Foto och detaljbilder: Växjö stift och Ikon

Layout Sara Peterson

Tryck Löwex Trycksaker AB

Upplaga 10 000

Miljö Tryckt på svanenmärkt papper av ett

svanenlicensierat tryckeri. Växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt Svenska kyrkans miljödiplomering.
kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. Licensnummer: PEFC/05-22-17, FSC-C014110.
Svenska

Svenska kyrkan är öppen för dig!

I år presenterar vi 194 sommarkyrkor i Växjö stift. En del kyrkor finns mitt i staden, andra på landsbygden. Några har nära till vatten, andra till skog. Kanske känner du igen någon av kyrkorna eller så är det ditt första besök. Oavsett så hoppas vi att du hittar en eller flera kyrkor som tilltalar dig.

Tända ljus eller paus från solen? Sommaren är här och planerna kan se olika ut för olika människor. Kanske är du ledig eller har sommarlov, kanske jobbar du det mesta av sommaren. Många reser iväg men många väljer att semestra hemma. Oavsett hur dina planer ser ut så är kyrkorna öppna för besök. Har du en kyrka runt knuten? Eller finns det en kyrka på en plats där du inte brukar vara i vanliga fall? Det finns så mycket att upptäcka i och runtom kyrkorna! Stanna till för en stunds vila i skuggan under ett träd i den natursköna miljö som omger kyrkan eller för att tända ett ljus, känna frid och ro i en lugn miljö. Innan ditt besök, ladda gärna ner appen Kyrkguiden eller läs mer på Svenska kyrkans hemsida, för uppdaterad information om öppettider samt vägbeskrivning.

I år deltar flera kyrkor i symboljakten där man kan leta efter lamm i kyrkorna, mer information om symboljakten finns på sidan 8.

Varmt välkommen!

Kyrkan är alltid nära

Använd appen Kyrkguiden när du vill veta öppettider samt vägbeskrivning till en kyrka. Sök via kartan eller kyrkans namn. I appen hittar du också församlingarnas kalendrar.

Alböke kyrka

FÖRA-ALBÖKE-LÖTS FÖRSAMLING

Alböke kyrka byggdes 1859-1861. Kyrkan är, ovanligt nog, orienterad med koret mot norr eftersom den byggdes vid den medeltida klövsadelskyrkans nordsida. Grundmurarna ligger kvar under markytan. Delar av en kolonn och flera inventarier är också minnen av den gamla kyrkan. Audioguide.

0485-153 00 svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Algutsboda kyrka

EMMABODA PASTORAT

Varmt välkommen att kika in i Algutsboda kyrka, och se de vackra glasfönsterna samt kyrkans vackra utformning. Audioguide.

0471-101 95 svenskakyrkan.se/emmaboda

Algutsrums kyrka

GLÖMMINGE - ALGUTSRUMS FÖRSAMLING

Kyrkan är högt belägen med utblick över Kalmarsund och fungerade därför förr även som ett riktmärke för sjömän i sundet. Kyrkan innehåller flera medeltida föremål som dess dopfunt, altarskåp, krucifix m.m. Med sitt vackra takvalv är det en av Ölands mest uppskattade konsertkyrkor. Film- och audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Anderstorps kyrka

ANDERSTORPS FÖRSAMLING

Kyrkans största sevärdhet är predikstolen som är gjord av Sven Nilsson Morin. Jerusalemsmodellen av Ingemar Eklöv är också värd att titta på. Musik i sommarkväll anordnas

28/5, 11/6, 2/7, 27/8. Det finns möjlighet att gå kyrkogårdsvandring både med QR-kod och pappershäfte. Audioguide.

svenskakyrkan.se/anderstorp

Sociala medier: svenskakyrkananderstorp

Aneboda kyrka

LAMMHULTS FÖRSAMLING

Aneboda kyrka ligger vackert vid sjön Stråkens strand. Den uppfördes under 1890-talet och är en träkyrka i nationalromantisk stil, med synliga takstolar i kyrkorummet. Ett korfönster med glasmålningar fungerar som altartavla och har motivet Kristi Himmelsfärd. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/aneboda-kyrka

Sociala medier: Lammhults församling

Angelstad kyrka

ANGELSTADS FÖRSAMLING

Mitt i sagobygden ligger Angelstads kyrka med en av Växjö stifts vackraste klockstaplar. Ebbe Skammelssons sten ligger vid kyrkans norra vägg, och korsen på taknocken är enligt sägnen smidda av hans bojor. processionskorset är en snidad kopia av ett kors i koppar från 1100-talet. Audioguide.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/angelstads-kyrka

Sociala medier: svenskakyrkanLjungbyAAT

4
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM
ENSAM ALDRIG ENSAM

Annelundskyrkan

LJUNGBY FÖRSAMLING

Färgstarkt utsmyckad av Ljungbykonstnären

Sven Ljungberg med motiv från Bibeln och

Via Dolorosa. Bredvid kyrkan finns Begravningsmuseet. Audioguide.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/annelundskyrkan

Sociala medier: svenskakyrkanLjungbyAAT

Annerstad kyrka

ANNERSTADS FÖRSAMLING

Annerstads kyrka invigdes den 30 juli 1826 av biskop Esaias Tegnér. Resta stenar markerar den gamla kyrkans läge och storlek. Några inventarier från gamla kyrkan kan ses i nya kyrkan, Från nyare tid finns bl a flera bilder av Eva Spångberg.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/annerstad

Sociala medier: svenskakyrkanLjungbyAAT

Arby kyrka

ARBY-HAGBY FÖRSAMLING

Stenkyrka från 1200-talets förra del. Har föregåtts av en träkyrka. I kyrkans hall finns en förnämlig runsten från 1000-talet med texten: ”Till minne av Bove”, troligen den som lät uppföra den första kyrkobyggnaden. 12/7 kl. 19 är det musik i sommarkväll. Audioguide.

svenskakyrkan.se/sodermore

Sociala medier: sodermore pastorat

Asa kyrka

LAMMHULTS FÖRSAMLING

Asa kyrka ligger vackert belägen på en höjd med utsikt över Asasjön och Asa Herrgård. Den nuvarande kyrkans uppförande påbörjades 1806, på samma plats där en tidigare kyrka legat. En del av den äldre kyrkans murverk ingår fortfarande i kyrkans norra vägg och sakristia. Audioguide

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/asa-kyrka

Sociala medier: lammhults församling

Bankeryds kyrka

BANKERYDS FÖRSAMLING

Vägkyrka under perioden 10-30 juli. Utställning av vandringsutställning med 19 illustrationer av Marcus-Gunnar Pettersson ur Barnens bästa bibel. Skattjakt för barn, guidning i kyrkan, andakt varje dag, café i intilliggande hembygdsgård med mera. Audioguide

036-37 67 70

svenskakyrkan.se/bankeryd

sociala medier: facebook: svenskakyrkanbankeryd / instragram: bankerydsforsamling

Barnarps kyrka

BARNARPS FÖRSAMLING

Kyrka byggd i romansk stil från 1200-talet. Audioguide.

036-36 78 30

svenskakyrkan.se/barnarp-odestugu

Sociala medier: barnarpodestuguforsamling

5
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Begravningsmuseet

LJUNGBY

Begravningsmuseet i Ljungby visar seder och bruk vid död och begravning under 1800 - och 1900-talet. I små rumsmiljöer visas och berättas om död och begravning under dessa sekler. Öppet 3/7 till 28/7 Mån-Fre kl. 13-16.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/begravningsmuseum

Sociala medier: facebook.com/Begravningsmuseetljungby/

Berga kyrka

BERGA PASTORAT

Berga kyrka ligger vackert på en höjd i samhället Lagan. Vid besök titta gärna extra på fabeldjursdopfunten från 1100-talet samt triumfkrucifix och helgonskulpturer som bevarats från den gamla kyrkan. Audioguide.

0372-358 53

www.svenskakyrkan.se/bergapastorat

Sociala medier: Bergapastorat

Bergs kyrka

LAMMHULTS FÖRSAMLING

Bergs kyrka uppfördes under 1830-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil, belägen i naturskön omgivning. Större delen av inredningen är ursprunglig. 2017 återinvigdes kyrkan efter omgestaltning och tillgänglighetanpassning för församlingsverksamhet. Audiogudie.

0470-70 48 00

Svenskakyrkan.se/vaxjo/bergs-kyrka

Sociala medier: Lammhults församling

Bergunda kyrka

ÖJABY FÖRSAMLING

Bergunda kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil som genomgått många förändringar, vilket bidragit till dess annorlunda karaktär. Kyrkan har fungerat som försvarskyrka och det kraftiga tornet har innehållit en skyttevåning. Altartavlan är en oljemålning från 1943 av glaskonstnär Simon Gate. Audioguide.

0470-70 48 00

Svenskakyrkan.se/vaxjo/bergunda-kyrka

Sociala medier: Öjaby församling

Björkö kyrka

BJÖRKÖ FÖRSAMLING

En kyrkobyggnad i Tegnérstil. Kyrkan renoverades 2021. På kyrkogården finns en kulle över det gamla gravkoret från den äldre, medeltida nu rivna kyrkan. På kyrkogården finns även en runsten.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier: Björkö, Ekenässjön och Nävelsjö församlingar

Blädinge kyrka

VISLANDA-BLÄDINGE FÖRSAMLING

Välkommen till Blädinge sommarkyrka 18/76/8. Våffelcafé, utställning och aktivitet för barnen i kyrkan. Torsdagar musik i sommarkväll kl.18.

0472-300 07

svenskakyrkan.se/vislanda-bladinge

Sociala medier: Svenska kyrkan i Vislanda-Blädinge

6
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Bolmsö kyrka

BOLMSÖ FÖRSAMLING

Bolmsö kyrka ligger vackert på Smålands största ö nära färjeläget från Sunnaryd. Kyrkan uppfördes 1863 och ersatte en medeltida kyrka på samma plats. Kyrkan har två predikstolar då även den medeltida är renoverad och uppsatt i kyrkan.

0372-358 44, 358 58

svenskakyrkan.se/bergapastorat

Sociala medier: Berga pastorat

Bondstorps kyrka

BYARUM-BONDSTORPS FÖRSAMLING

Se mer om kyrkan på www.kulturgravar.se. Audioguide finns.

0393-366 50

svenskakyrkan.se/byarum

Sociala medier: facebook.com/ByarumsPastorat, www. instagram.com/byarums.pastorat/

Borgholms kyrka

BORGHOLMS FÖRSAMLING

Kyrkan i Borgholm började byggas 1872. Tidigare hade skolhuset använts som kyrkolokal. När en kyrka uppfördes byggdes den samman med en ny skolbyggnad. Tornet är placerat mitt på byggnadskroppen och koret är vänt mot öster. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Brahekyrkan

VISINGSÖ

På 1600-talet byggdes Ströja medeltidskyrka om för att bli gravkyrka och monument över Brahesläkten. Den kallades då Wisingsborgs slottskyrka och är ett välbevarat exempel på stormaktstidens byggande i renässans och barock med rik utsmyckning, prakt och överdåd. Audioguide.

0390- 561 30

svenskakyrkan.se/grannavisingso/brahekyrkan-visingso

Sociala medier: Svenska kyrkan Gränna-Visingsö

Bredaryds kyrka

BREDARYDS FÖRSAMLING

Kyrkan byggdes år 1863 och ersatte en medeltida kyrkobyggnad. Uppförandet skedde med hjälp av många frivilliga dagsverken utförda av bygdens folk. Vi erbjuder aktiviteter för olika åldrar; symboljakt för barnen, våffelservering, musikgudstjänster med mera. Audioguide.

0370-37 41 78

svenskakyrkan.se/bredaryd

Sociala medier: Bredaryds Församling

Bredsättra kyrka

KÖPINGSVIKS FÖRSAMLING

Bredsättra kyrka består av ett försvarstorn i väster, byggt ca 1200, en stor salkyrka med trätunnvalv, byggd 1848 samt en åttakantig lanternin med hög spira, byggd 1861. Under kyrkans golv ligger resterna av en klövsadelskyrka. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

7
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM

LAMMETS BETYDELSE

Lammet, Agnus Dei, är en symbol för Jesus som Guds offerlamm – han som bär och sonar människornas synder för alla tider.

Lammet är ett vanligt motiv i kyrkokonsten. Kanske tänker du i första hand på berättelsen om det förlorade fåret. Men varför har då fåret en flagga eller ett kors? Det lammet är ett annat lamm: Jesus själv. I Bibeln används liknelsen av offerlammet för att peka på hur Jesus liksom ett offerlamm tar bort skulden inför Gud. Skillnaderna mot offerlammen är viktiga: Jesus dör en enda gång och han inte bara dör, han uppstår också. Korset, eller flaggan, är en segersymbol: Jesus har vunnit över döden!

Symboljakten - hittar du lammet?

I kyrkorna runt om i Växjö stift finns många föremål och symboler.

Symboljakten vill uppmuntra till besök i kyrkan men framför allt till att verkligen titta och upptäcka allt som finns och att väcka nyfikenhet på vad det man ser vill förmedla.

Det allseende ögat och ett kors förväntar du dig säkert att se men det finns mycket mer. Kanske kan du också hitta ett lamm, en fisk, en duva eller någon annan symbol som känns spännande att få veta mer om. Den kanske finns på kyrkporten, i måleri, som dekoration på ett föremål eller har du tittat noga på dopfunten? Kyrkorna som ingår i symboljakten är märkta med sigillet för symboljakten så att du lätt kan se vilka kyrkor som deltar. I kyrkorna finns också symboler som du kan samla i en lädersnodd eller läderarmband. Symbolerna finns i flera olika färger och har du tur så lyckas du samla dem alla. Till symboljakten finns också målarhäften med föremål från våra kyrkor. De skrivs ut via webbsidan: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/symboljakten

Tagga gärna dina egna inlägg i sociala medier med #symboljakt.

Välkommen att upptäcka vårt gemensamma kyrkliga kulturarv!

Årets samlarsymboler

Burseryds kyrka

BURSERYDS FÖRSAMLING

Välkommen in för en stunds stillhet. För mer program se hemsidan. Audioguide.

0371-831 00

svenskakyrkan.se/burseryd

Sociala medier: Burseryds församling

Byarums kyrka

BYARUMS-BONDSTORPS FÖRSAMLING

Se mer på www.kulturgravar.se och www. kyrkoguidervaxjostift.se. Audioguide.

0393-366 50

svenskakyrkan.se/byarum

Sociala medier: facebook.com/ByarumsPastorat, instagram: Byarums pastorat

Båraryds kyrka

GISLAVEDS FÖRSAMLING

Välkommen till vår sommarkyrka! 3/7-7/7

kl. 14-17. Kaffe och hembakat varje dag. Visning av kyrkan och kyrkogården. Andakt kl. 16 varje dag. Mer information om program dag för dag finns på hemsidan. Audioguide.

0371-831 00

svenskakyrkan.se/gislaved

Sociala medier: Svenska kyrkan i Gislaved

Bäckebo kyrka

BÄCKEBO FÖRSAMLING

Kyrkan byggd 1842-1844. En klangfull orgel från 1848 av Johannes Magnusson samt klockspel i tornet som spelar psalmmelodier kl. 8.30, 12, 15 och 18. Musik i sommar 2/8 kl. 19.

0481-429 00

svenskakyrkan.se/nybro

Bäckaby kyrka

LANNASKEDE FÖRSAMLING

En stor, vacker kyrka i granit och tegel från slutet av 1800-talet. Nyromantisk stil. Interiören är ljus vilket gör att mattan och koret bryter av i sin varma färgsättning. Audioguide.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier: Lannaskede församling

Böda kyrka

NORDÖLANDS FÖRSAMLING

1801-1803 byggdes den nuvarande kyrkan. För att minska kostnaderna sparades den medeltida kyrkans västra och södra vägg. Den nya kyrkan byggdes med torn i väster, nästan kvadratiskt långhus och sakristia i öster. Böda kyrka är Ölands mest nordliga kyrka. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan, Norra Öland

10
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ALDRIG ENSAM

Dannäs kyrka

FORSHEDABYGDENS FÖRSAMLING

Kyrkan byggdes troligtvis på 1200-talet och på säteriets mark, vilket innebar att ägaren till godset bestämde vem som skulle vara präst. I början av 1800-talet byggdes den endast 13 meter långa kyrkan ut till dubbel storlek. Kyrkan har många fina inventarier, bland annat en Mariaskulptur från 1400-talet. Audioguide.

0370-813 70

svenskakyrkan.se/forsheda

Sociala medier: forshedabygdensforsamling

Drev-Hornaryd kyrka

SJÖSÅS FÖRSAMLING

Drev-Hornaryds kyrka, som ibland även kalllas Drevs nya kyrka, uppfördes 1866-1867 efter ritningar av Theodor Ankarswärd. Den invigdes i november 1868 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/drev-hornaryds-kyrka

Sociala medier: Facebook: Sjösås & Dädesjö församlingar

Drevs gamla kyrka

SJÖSÅS FÖRSAMLING

Drevs gamla kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil och är den äldsta bevarade kyrkan i Kronobergs län. Den kännetecknas även av barockinredningen från 1600- och 1700-talen. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/drevs-gamla-kyrka

Sociala medier: Facebook: Sjösås & Dädesjö församlingar

Dädesjö gamla kyrka

DÄDESJÖ FÖRSAMLING

Dädesjö gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka, främst känd för sina medeltida målningar. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/dadesjo-gamla-kyrka

Sociala medier: Facebook: Sjösås & Dädesjö församlingar

Dädesjö nya kyrka

DÄDESJÖ FÖRSAMLING

Dädesjö nya kyrka uppfördes under 1790-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/dadesjo-kyrka

Sociala medier: Facebook: Sjösås & Dädesjö församlingarr

Dörarps kyrka

DÖRARPS FÖRSAMLING

Dörarps kyrka är från 1200-talet och en madonnaskulptur och ett krucifix från denna tid finns bevarade i kyrkan. Onsdagar under v. 27-30 inbjuds till guidade turer i kyrkan med efterföljande andakt och fika. Frälsarkransvandring på kyrkogården. Audioguide.

0372-358 53

svenskakyrkan.se/bergapastorat

Sociala medier: Berga pastorat

11
ALDRIG
ALDRIG
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM
ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM
ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ALDRIG ENSAM

Dörby kyrka

DÖRBY FÖRSAMLING

Kyrkan är från 1200-talet. Utanför står en klockstapel från 1600-talet. Kyrkans interiör är präglad av nyklassicistiska ideal. Här finns bland annat ett medeltida krucifix, vackra kyrkfönster och en altaruppsats från 1600-talets mitt. Audioguide.

0480-383 60

svenskakyrkan.se/dorby-hossmo

Egby kyrka

KÖPINGSVIKS FÖRSAMLING

1817 påbörjades arbetet med den omfattande renoveringen av den medeltida kyrkan. Delar av väggarna murades om och i väster byggdes ett torn. Egby kyrka är Ölands minsta kyrka. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Ekeberga kyrka

LESSEBO FÖRSAMLING

Kyrkan i Ekeberga byggdes efter flera års förberedelser åren 1824-1826 och invigdes i augusti 1826. Den är byggd av trä och ersatte en tidigare träkyrka.

0478-344 00

svenskakyrkan.se/lessebo

Sociala medier: facebook.com/lesseboforsamling Instagram @lesseboforsamling

Femsjö kyrka

FEMSJÖ FÖRSAMLING

Kyrka med anor från medeltiden. Fina målningar i taket av korpralen Peter Edberg på 1740-talet. Audioguide.

0345-197 40

svenskakyrkan.se/hyltebruk

Sociala medier: facebook.com/hyltebruk

Forsheda kyrka

FORSHEDABYGDENS FÖRSAMLING

Kyrkan står på en forntida tingsplats och invigdes 1869. Kyrkans inventarier, såsom predikstol, dopfunt, ljuskronor, målningar och mässkrudar härstammar från olika epoker och mycket är skänkt till kyrkan av bygdens folk.

0370-813 70

svenskakyrkan.se/forsheda

Sociala medier: forshedabygdensforsamling

Fryele kyrka

FRYELE FÖRSAMLING

I kyrkan finns inventarier bevarade från den äldre kyrkan som är väl värd att beskådas. På kyrkogården finns tre ovanliga smideskors, prydda med drakhuvuden.

0370-30 04 00

www.svenskakyrkan.se/varnamo

12
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Fröderyds kyrka

LANNASKEDE FÖRSAMLING

Kyrkan är från 1947, på platsen har minst tre kyrkor stått sedan 1200-tal. Dopfunten från 1100-tal används fortfarande. I Fröderyd

föddes Lina Sandell, vår kända psalmförfattare. Audioguide.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier: Lannaskede församling

Furuby kyrka

HEMMESJÖ-FURUBY FÖRSAMLING

Furuby kyrka invigdes 1888 och är ritad av Herman Holmgren. Kyrkan är i blandstil med romanska och nygotiska inslag. Stort triumfkrucifix av Eva Spångberg 1976. Målningar i kortaket av David Ralson 1957. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/hemmesjo-furuby-forsamling

Sociala medier: Hemmesjö-Furuby församling

Färgaryd kyrka

FÄRGARYDS FÖRSAMLING

Rymlig 1800-tals kyrka målad i ljusa färger. En trehövdad gravsten på kyrkogården med intressant historia. Öppen dagtid v 29, se hemsidan för tider då det finns möjlighet till guidning. Audioguide.

0345-197 40

svenskakyrkan.se/hyltebruk

Sociala medier: facebook.com/hyltebruk

Föra kyrka

FÖRA-ALBÖKE-LÖTS FÖRSAMLING

Västtornet från 1100-talet har troligtvis använts som härbärge. I tornvåningarnas golv har man bland annat återfunnit matrester, dräktdetaljer och spelbrickor. Sydväst om kyrkan finns ”Martinuskorset”, rest till minne av prästen Martinus som av misstag blev ihjälslagen av biskopens fogde. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Gamla Hjelmseryds kyrka

STOCKARYDS FÖRSAMLING

Unikt rekonstruerad romansk kyrka. Eva Spångbergs konst. Morgonbön kl. 8.30, aftonbön kl. 20.30. Kvällsbön kl. 18 lördag och söndag. Högmässa helgdag kl. 11. Audioguide.

072-931 83 42

svenskakyrkan.se/savsjo/vara-kyrkor Facebook: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Glömminge kyrka

GLÖMMINGE - ALGUTSRUMS FÖRSAMLING

Kyrkans portar avslöjar att den placerats vid en strategisk handelsplats då en högt placerad portöppning vittnar om dess profana funktion som varumagasin. Från landsvägen får du den speciella miljön i blickfånget; de vita kyrkladorna, den gamla prästgården och kyrkan. En av Ölands få kyrkor med ursprungligt torn. Audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan södra öland

13
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ALDRIG

Granhults kyrka

NORRHULT FÖRSAMLING

Träkyrka uppförd på 1220-talet. Interiören präglas av den rika målningsdekoren i tak och på väggar. Helgmålsbön med musik lördagar kl. 18 juli och augusti. Sommarkyrka 31 juli - 6 augusti, måndag-lördag kl. 14-18 och söndag kl. 14-17, kaffeservering, hantverksförsäljning och andakter. Audioguide.

070-243 59 48

svenskakyrkan.se/Uppvidinge

Sociala medier: @uppvidingepastorat

Gravkapellet, Ljungby skogskyrkogård

LJUNGBY PASTORAT

Från 1920-talet med typiska klassicistiska drag. Karaktäriseras av en lågmäld och stilren framtoning som passar väl in i den omgivande kyrkogården med sina höga tallar. Idag tjänar lokalen som minnes- och meditationskapell för alla oavsett livsåskådning.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/gravkapellet Sociala medier: facebook.com/svenskakyrkanljungby

Gryteryds kyrka

BURSERYDS FÖRSAMLING

Välkommen in för en stunds stillhet. För mer program se hemsidan. Vägbeskrivning: Se svenskakyrkan.se eller vår app Kyrkguiden för vägbeskrivning. Audioguide.

0371-831 00

svenskakyrkan.se/burseryd

Sociala medier: Burseryds församling

Gränna kyrka

GRÄNNA FÖRSAMLING

Gränna kyrka återuppfördes 1895 efter en brand. Här finns rester från en medeltida kyrka. Sommarmusik onsdagar i juli kl. 19. Audioguide.

0390-561 30

svenskakyrkan.se/grannavisingso/granna-kyrka

Sociala medier: Svenska kyrkan Gränna-Visingsö

Gräsgårds kyrka

SYDÖLANDS FÖRSAMLING

Gräsgårds kyrka ligger vackert omgiven av kyrkogårdens trädkrans i det närmast trädlösa sydöstra Öland. Eketorps fornborg ses från tornet och i öster stävar fiskebåtarna fortfarande in i Gräsgårds hamn. Kyrkans torn, som står åt väster, är med sina 42 meter lika högt som fyren Långe Jan nere på Ölands södra udde. Audioguide.

0485-380 12 svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociaka medier: Svenska kyrkan södra öland

Gårdby kyrka

NORRA MÖCKLEBY - SANDBY - GÅRDBY FÖRSAMLING

Gårdby kyrka är sedan 2017 åter i bruk efter mångårig renovering. Under renoveringsarbetet upptäcktes mycket bevarad historik, bland annat en man i en stenkista begravd i kyrkans mitt. Mannen tros vara kyrkans grundare. Audioguide.

0485-380 12 svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

14
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ALDRIG ALDRIG

Gårdsby kyrka

GÅRDSBY FÖRSAMLING

Gårdsby kyrka uppfördes under 1830-talet och är en kyrka i nyklassicistisk stil. Den byggdes under ledning av biskop Esaias Tegnér som då var kyrkoherde i församlingen. Se hemsidan eller vår app Kyrkguiden för vägbeskrivning.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/gardsby-kyrka

Sociala medier: facebook.com/Gardsbyforsamling/

Gärdslösa kyrka

GÄRDSLÖSA-LÅNGLÖT-RUNSTENS FÖRSAMLING

Kyrkan är belägen på landborgen. Strax norr om kyrkan finns Störlinge, ett gravfält med resta stenar och stensättningar. Kyrkan brukar anses vara Ölands bäst bevarade medeltidskyrka. Titta gärna lite extra på de nyrenoverade stigluckorna när du går in på kyrkogården. Audioguide.

0485-153 00 svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Hagby kyrka

ARBY-HAGBY FÖRSAMLING

Rundkyrka från 1100-talet. Vid omfattande renovering påträffades ett runstensfragment. Kyrkoguidning lördagar kl 14 under juli och augusti. 8/6 - 31/8 Vandring med ledare ca 5 km torsdagar kl. 10. Veckorna 26 och 27 (utom måndagar) är det sommarkyrka med utställning. 1/7 kl. 18 sommarmusik med Dagmar, 9/8 kl. 19 musik i sommarkväll. svenskakyrkan.se/sodermore

Sociala medier: Facebook.com/sodermore instagram.com/ sodermorepastorat

Hagshults kyrka

SKILLINGARYDS FÖRSAMLING

Vägkyrka i Hagshult vecka 26. Hagshult kyrka är en medeltida kyrka från 1100-talet. Café i församlingshemmet måndag-lördag kl. 1621. Musik och sång i kyrkan måndag-fredag kl. 19, lördag kl. 18. Gudstjänst med musik söndag kl. 11. Kyrkkaffe. Audioguide.

0370-733 50

svenskakyrkan.se/skillingaryd

Sociala medier: facebook.com/svkskillingaryd Instagram:skillingaryd_forsamling

Hakarps kyrka

HUSKVARNA PASTORAT

Anrik korskyrka på landsbygden utanför Huskvarna. Invigdes 1694. Rikliga takmålningar och snidad altartavla från 1636. Idag populär vigsel- och dopkyrka. Audioguide (svenska, engelska och tyska). Meditationsled vid kyrkan samt vandringsleden Pärlstigen 400 m bort (se skylt). Audioguide.

036-30 43 00

svenskakyrkan.se/huskvarna

Sociala medier: Huskvarna pastorat, Instagram: hakarpsförsamling

Halltorps kyrka

HALLTORP-VOXTORPS FÖRSAMLING

Uppförd i början av 1200-talet som en kyrkoborg i fyra våningar med utrymme för kyrkorum, lager och försvar. Ursprungligen fanns endast en port, placerad i södra muren tre meter över marknivå. 2/8 kl. 19 Musik i sommarkväll, musikaliska pärlor från 1700-talet. Audioguide.

svenskakyrkan.se/sodermore

Sociala medier: Facebook.com/sodermore instagram.com/ sodermorepastorat

15
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Hemmesjö gamla kyrka

HEMMESJÖ-FURUBY FÖRSAMLING

Hemmesjö gamla kyrka är en typisk medeltida sockenkyrka i romansk stil och en av de mest oförändrade medeltidskyrkorna i

Kronobergs län. Altarskåp från 1500-talet, triumfkrucifix från 1300-talet. Audioguide

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/hemmesjo-furuby-forsamling

Sociala medier: Hemmesjö-Furuby församling

Hemmesjö kyrka

HEMMESJÖ-FURUBY FÖRSAMLING

Hemmesjö kyrka är en korskyrka i blandstil efter ritningar av Johan Adolf Hawerman och invigd 1854. Altartavla av Ludvig Frid 1903, omgiven av fresker på plattor av David Ralson 1956.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/hemmesjo-furuby-forsamling

Sociala medier: Hemmesjö-Furuby församling

Hjälmseryd kyrka

STOCKARYDS FÖRSAMLING

Ljust och vackert kyrkorum med detaljer från 1850-talet. Liturgiska föremål från bygdens konstnär Eva Spångberg. Audioguide.

0382-463 00

svenskakyrkan.se/savsjo

Sociala medier: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Hjärtlanda kyrka

SÄVSJÖ FÖRSAMLING

Hjärtlanda kyrka är en så kallad Njudungskyrka som uppfördes under 1100-talet med rikt utformade portaler. Altaret är murat direkt vid väggen inne i absiden. Audioguide.

0382-463 00

svenskakyrkan.se/savsjo/vara-kyrkor

Sociala medier: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Hossmo kyrka

HOSSMO FÖRSAMLING

Romansk kyrka i sandsten daterad till år 1120. Här finns mycket av det äldsta arvet bevarat och man får på ett unikt sätt uppleva medeltiden. Guidetur varje tisdag kl. 14.00 28 juni - 2 augusti. Audioguide.

0480-383 60

svenskakyrkan.se/dorby-hossmo

Hovmantorps kyrka

LESSEBO FÖRSAMLING

En av länets få korskyrkor från 1800-talets mitt. Träskulpturer från gamla kyrkan. Glaskronor och dopskål från Sandviks glasbruk. Dopträd och ljuslåda i svart smide från 2014. Audioguide.

0478-344 00

svenskakyrkan.se/lessebo

Sociala medier: www.facebook.com/lesseboforsamling Instagram @lesseboforsamling

16
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG
ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Hulterstads kyrka

HULTERSTAD – STENÅSA FÖRSAMLING

Från kyrktornet kunde man år 1676 se sjöslaget mellan holländare och svenskar där regalskeppet Kronan sjönk. Överlevande och omkomna togs i land här och 1984 invigdes ett minnesmärke över de omkomna. Audioguide.

0485-380 12

www.svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Hultsjö kyrka

STOCKARYDS FÖRSAMLING

I kyrkan finns en dopfunt av sten från 1200-talet. Rikt smyckad med djurbilder huggna i relief. Musik i sommarkväll kl. 18 torsdagarna 29 juni, 13 och 27 juli samt 10 augusti. Audioguide.

0382-463 00 svenskakyrkan.se/savsjo

Sociala medier: Sävsjö pastorat

Huskvarna kyrka

HUSKVARNA FÖRSAMLING

Caféverksamhet v. 25-28, tis och tors kl. 10-13. Då finns också utställningen Tunatapeten i Huskvarna kyrka. Tunatapeten är livsberättelser från kvinnor i Stora Tuna och Eskilstuna. Deras berättelser är vackert gestaltade genom fritt broderi och tillsammans skapar de 90 ihopsatta styckena en tapet. Symboljakten vecka 25-28. Audioguide.

036- 30 43 00, www.svenskakyrkan.se/huskvarna

Hylletofta kyrka

VRIGSTAD-HYLLETOFTA FÖRSAMLING

Hylletofta kyrka är från 1100-talet. I kyrkans vapenhus bevaras en ytterdörr från tidig medeltid. ”Hyllekråkan” finns avbildad på dörren och har blivit en symbol för hela Hylletofta. Audioguide.

0382-463 00

svenskakyrkan.se/savsjo

Facebook: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Hyltebruks kyrka

FÄRGARYDS FÖRSAMLING

Kyrkan är byggd med ideella medel 1924. Sevärd nyrenoverad altartavla av Edvin Ollers.

Hånger kyrka

FORSHEDABYGDENS FÖRSAMLING

0345-19740

svenskakyrkan.se/hyltebruk

Sociala medier: facebook.com/hyltebruk

Hångers kyrka stod klar 1881. I kyrkan märks altartavlan som föreställer Kristus med öppen famn. Det äldsta av inventarierna är dopfunten som är gjord i sandsten. Kyrkan har tre klockor varav en är äldre än 1400-tal med inskriptionen på latin, ”Kristus din nåd vare med oss. Helgonen ske lov”. Audioguide.

0370-813 70

svenskakyrkan.se/forsheda

Sociala medier: forshedabygdensforsamling

17
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Upptäck kyrkorummet på egen hand!

Ett sätt att upptäcka kyrkorummet är att göra det utifrån dig själv. Vad säger kyrkorummet dig? Vilka upptäckter kan du göra? Det spelar ingen roll hur gammal du är, kyrkorummet har något att säga till oss alla oavsett ålder. Häng med och prova en kyrkopedagogisk vandring i och runt om kyrkan!

Kyrkorummet är ett spännande rum med många gamla föremål i den aktuella kyrkobyggnadens historia och stil, samtidigt används de flesta av de här föremålen än idag. De bär på historia och är på samma gång en del av livet som sker i kyrkan idag. Du kan lära dig mycket av en guidad rundtur i kyrkorummet, med en guide eller på egen hand med hjälp av broschyrer. Här kommer några tips!

Börja med att gå ett varv runt kyrkan och fundera på: Vad ser du?

Hur ser det ut runt omkring kyrkan?

Vilken sida av kyrkan tycker du bäst om?

Vet du eller kan du gissa hur gammal kyrkan är?

Vad tror du att kyrkan varit med om?

Innan du kliver in genom kyrkdörren, stanna till på trappan. Ser du ett löv så ta gärna det och lägg i din öppna handflata och vandra runt i kyrkorummet så sakta att lövet hela tiden ligger kvar i din öppna hand.

Foto: IKON/Lina Beutler

När du kommer in i kyrkorummet känn efter:

Hur känns det; är det kallt eller varmt?

Luktar det något, vad i så fall?

Hör du något, vad?

Vilken känsla möts du av?

VAD ÄR KYRKOPEDAGOGIK?

Fortsätt röra dig runt i kyrkorummet, upptäck alla platser och försök att ta dig fram sakta så att lövet ligger kvar i din hand.

Finns det någon plats som du tycker extra mycket om?

Någon som du inte alls tycker om?

Vad blir du nyfiken på?

Slå dig ner på en plats där du trivs. Se dig omkring; titta framåt och titta bakåt. Titta uppåt och titta nedåt. Upptäcker du något du aldrig sett tidigare?

Finns det någon plats i kyrkorummet där du upplever att Gud talar till dig? Vad vill Gud säga dig?

Du har nu fått uppleva kyrkorummet utifrån dina egna förutsättningar och kanske har frågor väckts som du vill ha svar på. I de flesta kyrkor finns det informationsmaterial som berättar om kyrkan. Du kan också ta kontakt med församlingen för att få svar på dina frågor. Kanske finns det en vaktmästare i närheten som kan hjälpa dig?

Kyrkopedagogiken har sina rötter i Tyskland och utvecklades för ca 20 år sedan i samarbete med museipedagogik och religionspedagogik med syfte att möta skolbarn.

Kyrkopedagogikens syfte är att fler ska förstå meningen med en kristen kyrka genom att få upptäcka den med sitt huvud, sitt hjärta och sina händer. Kyrkopedagogik bygger på upplevelser och helhetssyn och kan sammanfattas i nyckelorden: dialog, delaktighet och helhet.

Foto: Anders Gustavsson Foto: Magnus Aronson

Hälleberga kyrka

HÄLLEBERGA FÖRSAMLING

Vacker mindre kyrka uppbyggd efter brand 1976. Smyckad med kristall från Orrefors, korfönster ”Himlens blomster”. Utställning ”Prydnadskuddar” samt kaffeservering i församlingshemmet 3/7-15/7 kl. 14-18. Kyrkan och Hembygdsmuseet öppet ons kl. 14-18. Musik i sommar 5/7 kl. 18 med Målerås Träblåstrio, 12/7 kl. 18 med Mikael Brorsson.

0481-429 00 www.svenskakyrkan.se/nybro

Härlövs kyrka

ALVESTA FÖRSAMLING

Härlövs kyrka är Kronobergs läns enda barockkyrka och ligger vackert vid sjön Furen. Kyrkan är byggd 1695 och har en rikt snidad altaruppsats med bl.a. träfigurer av Mose och Jesus omger ett glasfönster av Egil Schwab, Stockholm 1925.

0472 -177 70 svenskakyrkan.se/alvesta/harlovs-kyrka

Sociala medier : facebook.com/forsamlingalvesta, instagram.com/alvestaforsamling/

Högby kyrka

NORDÖLANDS FÖRSAMLING

När befolkningen växte under 1800-talet blev kyrkan trång. Det ledde till att den medeltida kyrkan, utom tornet, revs och ersattes av det nuvarande långhuset. Norr om kyrkan finns några av de kyrkstallar som tidigare fanns vid kyrkan. De första kyrkstallarna började byggas i mitten av 1800-talet. Idag sköter hembygdsföreningen kyrkstallarna.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Högsrums kyrka

RÄPPLINGE-HÖGSRUMS FÖRSAMLING

I Högsrums socken fanns troligen redan under 1000-talet en kyrka av trä. Under 1700-talet ökade befolkningen i socknen. Kyrkan försågs med läktare och fler bänkar sattes in men det hjälpte i längden inte. På 1800-talet byggdes en ny kyrka. Sedan dess har flera förändringar och restaureringar gjorts. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Jälluntofta kyrka

UNNARYDS FÖRSAMLING

Kyrkan är idylliskt belägen vid sjön Jällunden. Kyrkan är från 1800-talet men dopfunten är medeltida. Öppet dagtid v 30. Audioguide.

0345-197 40 svenskakyrkan.se/hyltebruk

Sociala medier: facebook.com/hyltebruk

Jäts gamla kyrka

INGELSTADS FÖRSAMLING

Jäts gamla kyrka är en mycket välbevarad kyrka från 1200-tal. Uppförd i romansk stil. Den ger en särskild ro till besökaren genom sin enkla stil och charm. Kyrkan används som gudstjänstlokal främst under sommaren. Audioguide.

0470-70 32 45

svenskakyrkan.se/vaxjo/jats-gamla-kyrka

Sociala medier : facebook.com/ingelstadsforsamling, Instagram: ingelstads_forsamling

20
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Jäts nya kyrka

INGELSTADS FÖRSAMLING

Kyrkan byggdes 1908-1910, uppförd i jugendstil. I stort har kyrkan behållit sin ursprungliga karaktär så när som på vissa invändiga detaljer. Flera av inventarierna kommer från den gamla kyrkan, predikstolen från 1646, dopfunten och psalmnummertavlorna

0470-70 32 45

svenskakyrkan.se/vaxjo/jats-nya-kyrka

Sociala medier : facebook.com/ingelstadsforsamling, Instagram: ingelstads_forsamling

Kalmar domkyrka

KALMAR DOMKYRKOFÖRSAMLING

Välkommen till Domkyrkan med sin italienska barockstil, mitt på stadens torg som andas historia, tradition och böneliv. Varje dag erbjuds gudstjänst-bön, guidning av kyrkan och skattjakt för barn. Mer info se hemsidan. Audiogudie.

0480 - 123 00

svenskakyrkan.se/kalmar-domkyrkoforsamling

Sociala medier: kalmardomkyrkoforsamling

Karlslunda kyrka

KARLSLUNDA-MORTORPS FÖRSAMLING

Kyrkan byggdes 1816-1817 i liggande timmer efter ritning av Axel Almfelt. Invigdes 1818 och ersatte det tidigare Arby kapell från 1687. Altarpredikstolen i koret är ombyggd och ersatt av utsmyckningar av Bror Marklund. 5/7 kl. 19: musik i sommarkväll.

Audioguide

svenskakyrkan.se/sodermore, Sociala medier : Facebook.com/sodermore instagram.com/sodermore

Kastlösa kyrka

KASTLÖSA FÖRSAMLING

Treskeppig, basilikaliknande kyrka vars berömda korvägg är dekorerad i al freskoteknik av konstnären Waldemar Lorentzon, en av Halmstadgruppens medlemmar. Film- och audioguide. Vägkyrka 31 juli tom 6 aug. Audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Kläckeberga kyrka

FÖRLÖSA-KLÄCKEBERGA FÖRSAMLING, KALMAR

Välkommen att besöka den unika medeltida kyrkan från 1200-talet. Öppet 1-7 juli kl. 12-15 med digital guide. Dessutom guide på plats alla söndagar i juli kl. 12-15. Musik i sommarkväll onsdagar 5 juli - 9 augusti kl.

19. Audioguide.

0480- 447 180

svenskakyrkan.se/forlosa

Sociala medier : Förlösa-Kläckeberga församling. Instagram: simon.garvare

Kristine kyrka

JÖNKÖPINGS FÖRSAMLING

Invigdes 1673 men tornet m.m. förstördes i en storbrand 1790. Läktarorgeln byggd 1912 anses vara en av Sveriges bäst bevarade romantiska orglar. Lekkyrka där stora och små kan klä ut sig i prästens kläder. Se Viktor Rydbergs egen graffiti på södra långsidan. Audioguide.

036-31 35 50

svenskakyrkan.se/jonkoping

Sociala medier: Facebook; Kristine kyrka en del av Svenska kyrkan Jönköping, Instagram: kristine_kyrka

21
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Kristvalla kyrka

KRISTVALLA FÖRSAMLING

Byggd 1793-1795. Predikstol ovanför altaret. Unika glasmålningar i koret av Kjell Engman, Boda. Läktarbarriärer med apostlabilder och änglar från gamla kyrkan. Musik i sommar 27/7 kl. 19 Hanna och Thomas

Holmgren Petersson samt 10/8 kl. 19 Elin Oskarsson och Tobias Backman.

svenskakyrkan.se/nybro

Kråksmåla kyrka

NYBRO FÖRSAMLING

Faluröd träkyrka, byggd 1761. Dopskål av Orrefors-designern Sven-Bertil Palmquist. Altartavlan målad direkt på väggen. Birgittaskåpet, Sankt Göran och draken. 17/7- 30/7 kl. 12-16 kyrkogårdsvandring, kaffeservering med hembakat samt andakt kl. 15. Musik i sommar 21/6 kl.19: Mixed Voices, 19/7 kl. 19: Thomas och Maximilian Björklund Svensson. 0481-429 00 svenskakyrkan.se/nybro

Kulltorps kyrka

KULLTORPS FÖRSAMLING

Kulltorps kyrka är en traditionell medeltidskyrka som förmodligen uppfördes före 1100-talets slut. Sevärdheter från 1642 och takmålningar från 1769. Vi erbjuder aktiviteter för olika åldrar; symboljakt för barnen, våffelservering, musikgudstjänster mm. Audioguide.

0370-37 41 78

svenskakyrkan.se/bredaryd

Sociala medier: Kulltorps församling

Kumlaby kyrka

VISINGSÖ

Kumlaby kyrka uppfördes under första halvan av 1100-talet. Den har undgått annars vanliga förändringar tack vare att Per Brahe gjorde skola med klassrum år 1636. Audioguide.

039- 056 130

svenskakyrkan.se/grannavisingso

Sociala medier : Svenska kyrkan Gränna-Visingsö

Källa kyrka

NORDÖLANDS FÖRSAMLING

Troligen byggdes redan under 1000-talets andra hälft en träkyrka i Källa socken, vid Källa hamn. I mitten av 1200-talet hade Källa (gamla) kyrka fått den form som den har än idag. År 1855 konstaterades att kyrkan var i ett dåligt skick och 1880 beslutade man att inköpa ett område i byn Wij och började bygga en ny kyrka. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Kärda kyrka

FORSHEDABYGDENS FÖRSAMLING

I mitten av 1800-talet började Kärda kyrka bli för trång och dessutom i behov av renovering. 1873 var ritningarna klara till en ny kyrka och efter ett anbud på 9 000 kronor fick byggmästare Anders Larsson uppdraget att stå för byggandet som stod klart 1876. Altartavlan föreställer Jesu uppståndelse. Audioguide.

0370-813 70 svenskakyrkan.se/forsheda

Sociala medier : forshedabygdensforsamling

22
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Köpings kyrka

KÖPINGSVIKS FÖRSAMLING

År 1954-1955 byggdes den nya kyrkan efter ritningar av Ärland Noreen. När kyrkan från 1805 hade rivits gjordes en undersökning av den medeltida kyrkans grundrester. I vapenhuset finns en utställning med runstenar. Norr om kyrkogården ligger en rad med kyrkstallar. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Lammhults kyrka

LAMMHULTS FÖRSAMLING

Kyrkan är ritad av Claes Knutsson och byggd 1962 i natursten med spåntak och fyra stora fönster i glasbetongmosaik, med glasmålningar utförda av konstnären Olle Svanlund. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/lammhults-kyrka

Sociala medier : Lammhults församling

Landeryds kyrka

LÅNGARYDS FÖRSAMLING

Kyrkan är bekostad av ideella medel, byggd 1924. Altartavlan i form av ett glasmosaikkors är gjord av Halmstadgruppens Erik Olsson. Audioguide.

0345-19740

svenskakyrkan.se/hyltebruk

Sociala medier: facebook.com/hyltebruk

Lannaskede gamla kyrka

LANNASKEDE FÖRSAMLING

En av Njudungskyrkorna, Sveriges äldsta romanska kyrkor, från ca 1150. Mycket av inredningen är från 1600-tal, så även orgeln som fortfarande är i bruk. Audioguide.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier: Lannaskede församling

Lannaskede-Myresjö kyrka

LANNASKEDE FÖRSAMLING

Kyrkan uppfördes på församlingsgränsen mellan Lannaskede och Myresjö församlingar för gemensam användning, och invigdes 1880. Altaruppsatsen är en glasmosaik föreställande treenigheten, skapad av lokale konstnären Arvid Wallinder 1964. Audioguide.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier: Lannaskede församling

Lekkyrkan i Borgholm

BORGHOLMS FÖRSAMLING

Här kan barnen leka dop, bröllop och prova prästkläder i barnstorlek. I lekkyrkan finns dopfunt, altare, kyrkbänkar och andra saker som finns i en kyrka. I sommar kan det också finnas en och annan drake/duva/fisk eller lamm i Växjö stifts #symboljakt

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

23
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG
ENSAM

Lekkyrkan i Högby

NORDÖLANDS FÖRSAMLING

Här kan barnen bland annat leka dop och bröllop och prova prästkläder i barnstorlek. Prova också att ringa i kyrkklockan i vapenhuset när du är där! I sommar kan det också finnas en och annan fisk, drake, duva eller lamm att samla i Växjö stifts symboljakt.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier : Svenska kyrkan norra Öland

Lenhovda kyrka

LENHOVDA-HERRÅKRA FÖRSAMLING

Lenhovda kyrka är en god representant för de nyklassicistiska sockenkyrkorna. Det stora kyrkorummet har fortfarande en nyklassicistisk karaktär men präglas delvis av den stora altaruppsatsen i senbarock och en modern färgsättning i blått. Här finns ett romanskt triumfkrucifix, och en dopfunt från 1685.

0474-100 00

svenskakyrkan.se/uppvidinge, Sociala medier : facebook.com/uppvidingepastoratinstagram.com/uppvidingesvenskakyrkan/

Lessebo kyrka

LESSEBO FÖRSAMLING

Invigdes 1960, arkitekt Bent Jörgen Jörgensen, K-märkt 2022. Kyrkan har korsets form där den södra korsarmen dock saknas. Den antyds endast genom en fönsterfasad ut mot världen, den värld kyrkan är satt att tjäna. Audioguide.

0478-344 00

svenskakyrkan.se/lessebo

Sociala medier: facebook.com/lesseboforsamling Instagram @lesseboforsamling

Lidhults kyrka

LIDHULTS FÖRSAMLING

Nuvarande kyrkan byggdes 1878 av byggmästare P J Björklund. Initiativet till detta togs redan 1856. Över porten sitter en sten som välkomnar besökaren med orden ”Låt din kyrka visa stigen…”. Kyrkan hyser även en trädörr från den nu rivna medeltidskyrkan.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/lidhults-kyrka

Sociala medier : facebook.com/svenskakyrkanlov

Ljuders kyrka

LESSEBO FÖRSAMLING

Den gamla kyrkan blev för trång och var i dåligt skick, varför den revs och en ny byggdes. År 1846 invigdes den nuvarande kyrkan. Ligger i Utvandrarbygden, museum i sockenstugan. Audioguide.

0478-344 00

svenskakyrkan.se/lessebo

Sociala medier : www.facebook.com/lesseboforsamling Instagram @lesseboforsamling

Ljungby kyrka

LJUNGBY PASTORAT

Ljungby kyrka är felvänd vilket gör att den är som vackrast i morgonsolens ljus. I koret finns en guldmosaik av ljungbykonstnären Sven Ljungberg som avbildar frälsarens sista vandring. Tre vackra fönstermålningar av Reinhold Callmander och en omfattande takmålning av Alf Munthe. Audioguide.

0371-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/ljungby-kyrka

Sociala medier : svenskakyrkanljungby

24
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Ljungby kyrka, Ljungbyholm

LJUNGBY FÖRSAMLING LJUNGBYHOLM

Ursprungligen från 1100-talet. Fick sin nuvarande storlek redan på 1200-talet. Omfattande renovering genomfördes i mitten av 1800-talet. I tornets västra vägg finns inmurad en runsten från 1000-talet. 19/7 kl.

19: Musik i sommarkväll. Audioguide. svenskakyrkan.se/sodermore

Sociala medier : facebook.com/sodermore instagram.com/ sodermorepastorat

Långaryd kyrka

LÅNGARYDS FÖRSAMLING

Stor nyklassicistisk kyrka med en av de bästa orglarna i södra Sverige. På kyrkogården finns en minnessten över Långarydssläktens stamföräldrar. Audioguide. 0345-19740

svenskakyrkan.se/hyltebruk Sociala medier : facebook.com/hyltebruk

Långlöt kyrka

GÄRDSLÖSA-LÅNGLÖT-RUNSTENS FÖRSAMLING

I slutet av 1700-talet revs den gamla kyrkan och dagens kyrka uppfördes. Våren 2022 kunde kyrkan åter öppnas efter ha varit stängd under flera år. Ett omfattande arbete med att förbättra och rena luften i kyrkorum och sakristia har utförts.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: svenska kyrkan norra Öland

Löt kyrka

FÖRA-ALBÖKE-LÖTS FÖRSAMLING

Löts kyrka, byggd 1842, består av en stor och ljus salkyrka med rundbågiga fönster och trätunnvalv samt sakristia i öster. I kyrkogårdens nordvästra hörn finns ett skärmtak av kalkstensflisor. Här förvarades tidigare kyrkans brandstege. På kyrkogården finns också en sevärd gravtumba. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: svenska kyrkan norra Öland

Madesjö kyrka

MADESJÖ FÖRSAMLING

En av stiftets största kyrkor, invigdes 1757. Renoverad utvändigt 2018. Vackra korfönster av Gunnar Theander. Utställning 17/730/7 kl. 13-17 ”Från böckernas värld- om Madesjö kyrkas bokskatt” Musik i sommar kl. 18: 10/6, 17/6, 8/7, 22/7 samt 12/8.

www.svenskakyrkan.se/nybro

Mariakyrkan, Ljungby

LJUNGBY PASTORAT

Mariakyrkan är Ljungbys yngsta kyrka. Kyrkan är utsmyckad med träskulpturer av Eva Spångberg och ett antal ikoner av Dieter Kunz. På kyrktorget pryds ena väggen av en skimrande mosaik förställande berättelsen om Maria bebådelse. Mosaiken är gjord av ljungbykonstnären Sven Ljungberg.

0371-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/mariakyrkan

Sociala medier : svenskakyrkanljungby

25
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG
ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ENSAM ALDRIG ENSAM

Eva Spångberg - förkunnare i trä

Träsnidaren Eva Spångberg skulle fyllt 100 år i år. Hon kallade sig själv förkunnare i trä. I mer än 500 kyrkor och andra lokaler i vårt land är hon representerad med sina verk. Inte minst i kyrkor i Växjö stift. I flera av stiftets sommarkyrkor kan man hitta hennes skulpturer och konstverk idag.

Hennes skulpturer är lätta att känna igen. Ansikten med stora ögon, mjuka i formen och starka färger. Hon såg sina figurer redan i träet och sedan var det bara att ta bort det som inte skulle vara där, uttryckte hon det. Det vilar både något fridfullt och hoppingivande över hennes verk.

Många har sett hennes Maria-skulpturer, alltid i den blå Maria-färgen, och hennes julkrubbor i olika storlekar. Den äldsta från 1960-talet finns i domkyrkan i Växjö. Där var hon då verksam som lärare både i kristendomskunskap och teckning.

Från 1970-talet och till sin död 2011 ägnade hon sin tid inte bara åt att skulptera utan också att ta emot besökare på sitt Björkelund i Hjälmseryd i Sävsjö kommun. Med sin förkunnelse i ord fängslade hon såväl barn och ungdomar som äldre. Hon var hängiven det som hon såg som sin kallelse, att berätta om Jesus och tron på honom idag.

Ofta var hon på besök i olika samfunds kyrkor och talade. Hon medverkade dessutom i flera TV-program i olika kanaler.

Eva var född i Uppland och hade planer på att bli sjuksköterska men då hon drabbades av polio och hennes högerhand blev skadad fick hon lägga de planerna på hyllan. Hur hon likväl kunde forma skulpturer med den handen är närmast ett under.

Efter studier på Uppsala universitet fick hon sin konstnärliga utbildning i tyska Oberammergau, känt för sina passionsspel vart tionde år.

Hon dog den 8 november 2011 och begravdes i Hjälmseryds nya kyrka i en egentillverkad kista i blått. På den stod ”Livet är för mig Kristus och döden en vinning”. Hennes grav finns på kyrkogården där, prydd av ett svart träkors.

Eva Spångbergs Björkelund är öppet för besökare, varmt välkomna!

För öppettider och mer information: https://evaspangberg.se/

kyrka
kyrka
Bodafors
Döderhults kyrka Furuby
Eva Spångberg, Foto JO

Mariakyrkan, Växjö

VÄXJÖ PASTORAT

Vacker rundkyrka som förenar intimitet och rymd i sitt kyrkorum. Bänkraderna är placerade i ringar med stigande höjder. Högmässa varje söndag kl. 10. Veckomässa varje tisdag kl. 18. Sommarkafé på Mariabacken med fika, andakt och gemenskap 28/6, 19/7 och 9/8 kl. 15-17.

0470-70 48 70

svenskakyrkan.se/vaxjo/mariakyrkan

Sociala medier : www.facebook.com/MariakyrkanVaxjo

Marieholms kyrka

GNOSJÖ PASTORAT

Gudstjänst med sommarmusik söndagar kl. 17 från 3 juli till 14 augusti.

0370-920 60 svenskakyrkan.se/gnosjö

Markaryds kyrka

MARKARYDS FÖRSAMLING

Nuvarande kyrka är uppförd 1854-55 och invigd 1857, men på samma plats har troligen funnits en kyrka sedan 1100-talet. 3-15 juli kl.14-17 är det sommarcafé vid sockenstugan intill kyrkan. Audioguide.

0433-750 80

svenskakyrkan.se/markaryd

Sociala medier : www.facebook.com/MarkarydsForsamling/, instagram.com/markaryds_forsamling/

Mortorps kyrka

MORTORPS FÖRSAMLING

Uppförd i mitten av 1200-talet. Grundstenen med Marialiljan på utsidan av sydöstra hörnet. Inne på västra väggen finns ett unikt medeltida konsekrationskors. Bänkdörrar från 1600-talet med renässansdekor, några med namn på byar i socknen. 26/7 kl. 19: musik i sommarkväll med Duo Clara, violin och piano. svenskakyrkan.se/sodermore, Sociala medier : facebook. com/sodermore , instagram.com/sodermorepastorat

Myresjö gamla kyrka

LANNASKEDE FÖRSAMLING

Byggd på 1100-talet som en av de omtalade Njudungskyrkorna. Lämnades att förfalla till 1920-talet, då den restaurerades. Målningarna i koret är från 1200-talet. Audioguide.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier : Lannaskede församling

Månsarps kyrka

MÅNSARPS FÖRSAMLING

Takmålning av Waldemar Lorentzon och altarskåp av Hans Fagerström. Symboljakt för barnen. Kyrkan är sommaröppen alla dagar kl. 10-18, vecka 26-34. Audioguide.

036-36 30 40

svenskakyrkan.se/mansarp

Sociala medier: Svenska kyrkan Månsarp, Instagram: Svenskakyrkanmansarp

28
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Mörbylånga kyrka

MÖRBYLÅNGA-KASTLÖSA FÖRSAMLING

Belägen på Litorinavallen alldeles nära Kalmarsund. Runstenar berättar om en gammal kyrka med anor från vikingatid. Den medeltida stenkyrkan uppfördes runt 1100-talet. Audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Norra Hestra kyrka

NORRA HESTRA FÖRSAMLING

Rödmålad timmerkyrka byggd 1752-53. Fristående klockstapel från 1600-talet. Renoverades 1968-70 då en del ursprunglig färgsättning togs fram. Interiören har bevarad inredning från byggnadstiden. Altartavla och takmålning av Ditlof Ross. Tavlor av Joel Mila. Frågor/gruppguidning: 070-301 48 69 www.svenskakyrkan.se/norrahestra

Sociala medier : Norra Hestra församling

Norra Ljunga kyrka

SÄVSJÖ FÖRSAMLING

Byggdes på slutet av 1100-talet och är inspirerad av domkyrkobygget i Lund. Byggd av gråsten och med hörnkedjor av sandsten. Predikstolen från 1600-talet har i efterhand försetts med målningar av den lokala

konstnären Pehr Hörberg. 6/8 kl .16 kafferep i församlingshemmets trädgård, kl. 18 Helgmålsbön i kyrkan. Audioguide.

0382-463 00

svenskakyrkan.se/savsjo/vara-kyrkor

Sociala medier: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Norra Möckleby kyrka

NORRA MÖCKLEBY - SANDBY - GÅRDBY FÖRSAMLING

Första kyrkan, en stenkyrka, uppfördes under 1100-talet. Kyrkan var en vägkorskyrka, belägen invid östra urgamla landsvägen och vägen mot väster och sundet. Den nuvarande nyklassicistiska kyrkan var färdig 1832, med en nytillkommen lanternin på det gamla västtornet. Den medeltida kyrkans grund med gravar och murverk ligger kvar. Audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Norra Sandsjö kyrka

NORRA SANDSJÖ FÖRSAMLING

Vitputsad stenkyrka med fristående rödmålad klockstapel. Äldsta delarna från 1100-talet. Barockstil med mycket målningar invändigt. Takmålningar från 1709 samt akantusmåleri på väggarna. Dopfunt 1100-tal, krucifix 1500-tal bl.a. Till höger om församlingshemmet på åsen finns en runsten 2,5m hög. Audioguide.

0380-777 62

www.svenskakyrkan.se/nassjo pastorat

Sociala medier: Nässjö pastorat. Norra Sandsjö församling

Nottebäcks kyrka

NOTTEBÄCKS FÖRSAMLING

Nottebäcks kyrka intar en särställning bland de nyklassicistiska kyrkorna. Utvändigt är den typisk för den tidens enkla sockenkyrkor, och invändigt har den inte genomgått någon större förändring. I kyrkan finns bl.a. en skulptur av S:t Olof från 1300-talet. I kyrkan finns en kyrkmöss-jakt för barn under sommaren. Audioguide.

0474-100 00

www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

29
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM

Nydala kyrka

VÄRNAMO FÖRSAMLING

Här levde och verkade munkar i 400 år, i ett av Nordens första cistercienserkloster som grundades år 1143. Flera pilgrimsleder sammanstrålar i Nydala. Njut av vacker miljö, ruiner från tidigare byggnader och den historiska klosterträdgården. Guidad visning vissa kvällar, se hemsidan. Audioguide.

0370-30 04 08, 0370-30 04 05

svenskakyrkan.se/varnamo

Sociala medier: svkvarnamo

Nye kyrka

NYE, NÄSHULT OCH STENBERGA FÖRSAMLING

Kyrka med anor från 1200-talet Torsdag 27 juli Musik i sommarkväll kl. 19. Öppet vecka 29 - 31. Audioguide.

070-256 13 99 svenskakyrkan.se/vetlanda-pastorat

Näshults kyrka

NYE, NÄSHULT OCH STENBERGA FÖRSAMLING

Skeppsformad kyrka från 1700-talet med anor från 1200-talet. Medeltida altarskåp och Mariabild. Torsdag 6 juli kl. 19: Musik i sommarkväll. Öppen v 27 - 29. Audioguide.

070-620 19 90 svenskakyrkan.se/vetlanda-pastorat

Nävelsjö kyrka

NÄVELSJÖ FÖRSAMLING

Vackert belägen i det lilla samhället Nävelsjö. En så kallad Njudungskyrka, tillbyggd under flera etapper. Långhuset i kyrkan är daterat till 1182, efter undersökning av en träbjälke. Audioguide.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier: Björkö, Ekenässjön och Nävelsjö församlingar

Nöbbele kyrka

INGELSTADS FÖRSAMLING

Nöbbele kyrka började uppföras 1826 och stod färdig 1832. Byggd i empirens ljusa, klara byggnadsstil med kvadratiskt torn.

0470-70 32 45

svenskakyrkan.se/vaxjo/nobbele-kyrka

Sociala medier: facebook.com/ingelstadsforsamling, Instagram: ingelstads_forsamling

Odensjö kyrka

LJUNGBY PASORAT

Den nuvarande kyrkan är byggd 1818 på de gamla murarna av rullsten och kalkbruk. Odensjö kyrka är omgiven av grönska och vackert belägen med sin unika placering på en udde, Kyrkudden, i sjön Bolmen. Kyrkans storlek och läge gör den därför till en populär bröllopskyrka.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/odensjo-kyrka

Sociala medier : www.facebook.com/svenskakyrkanlov

30
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Ormesberga kyrka

ÖJABY FÖRSAMLING

Ormesberga kyrka från 1600-talet är en salkyrka i barockstil. Gravkoret i öster är från 1700-talet och tillbyggt av Johan Nyman på Svanås. Orgelfasaden är bevarad från första orgeln, byggd 1787 av Olof Schwan. Tornet är från 1800-talet, i nyklassicistisk stil. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/ormesberga-kyrka

Sociala medier: Öjaby församling

Oskars kyrka

NYBRO PASTORAT

Träkyrka med klockspel intill. Vackert mönstrade fönster och ett ljust kyrkorum med altartavla av Oskar Thörn, Gullabo. Kyrkan renoverad utvändigt och invändigt 2021. Musik i sommar 29/7 kl.18: Tony Strandberg med vänner.

0481-429 00 www.svenskakyrkan.se/nybro

Oskarshamns kyrka

OSKARSHAMNS FÖRSAMLING

Omgiven av stadsparkens grönska ligger Oskarshamns kyrka med sin nygotiska stil från 1876. Tänd ljus, ta en kopp kaffe, lekkyrka och symboljakt. Middagsbön vardagar kl. 12. Musik i sommarkväll onsdagar kl. 19.30 veckorna 26-31.

0491-78 42 00

svenskakyrkan.se/oskarshamn

Sociala medier : Facebook.com/oskarshamnsforsamling/

Persnäs kyrka

NORDÖLANDS FÖRSAMLING

Fram till 1848 låg flera gravhällar på kyrkogården. Många användes till den nya kyrkans golv 1857. En omtalad gravhäll är Digerflisan som ligger som trappsten vid kyrkans södra ingång. Enligt sägnen ska det i Persnäs socken inte funnits fler överlevande efter digerdöden på 1300-talet än att de fick plats på Digerflisan. Audioguide.

0485-153 00

svenskakyrkan.se/norraoland, Sociala medier : Svenska kyrkan norra Öland

Ramkvilla kyrka

LANNASKEDE FÖRSAMLING

Vackert belägen precis intill Klocksjön, utsikten från kyrkogården är svårslagen. Från 1300-tal, byggd på grund från ännu äldre kyrka. Tillbyggd under åren. Dopfunt från 1100-tal, triumfkrucifix från 1300-tal. Audioguide.

0383-76 37 00

svenskakyrkan.se/vetlanda

Sociala medier : Lannaskede församling

Resmo kyrka

RESMO-VICKLEBY FÖRSAMLING

En av det medeltida Sveriges äldsta. Kyrkans murningsteknik är framförallt känd från medeltida kyrkor på Bornholm och Själland. Audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

31
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Dopet - en fest för livet!

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

EN VÄLSIGNELSE SOM PÅMINNER OSS

Skapelsen är ett uttryck för Guds gränslösa kärlek. Dopet ger en välsignelse som finns ända från början. Det är en påminnelse om att Guds ansikte är vänt till oss. Till dopet är Jesus löfte knutet: han är med oss alla dagar. Dopet är att svepas om av Guds godhet. Att leva i det är att själv vara buren och att ha fått uppdraget att bära andra.

ALLA FÅR DÖPAS – ÅLDERN SPELAR INGEN ROLL

Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas. Om det är ett barn som döps, bjuds barnet in till konfirmation längre fram. Då kan barnet själv välja att bekräfta sitt dop.

GEMENSKAP, TRADITION OCH GLÄDJE

Dopet är glädjefyllt, en tradition som ofta bjuder in till gemenskap med nära och kära. Men glädjen är förstås lika stor när ett dop firas i enkelhet. Oavsett hur du vill ha dopdagen, står personen som döps, och den människans liv, i centrum.

KONTAKTA DIN FÖRSAMLING OM DU VILL BOKA ETT DOP

Välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn, eller om du har frågor om dopet. Inför dopet träffar prästen dig som ska döpas, eller en eller flera vårdnadshavare om det är ert barn som ska döpas. Under dopsamtalet pratar ni om dopgudstjänsten och du får vara med och planera för hur den ska utformas.

Foto: Jesper Wahlström /Ikon

”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.”

Rogberga kyrka

ROGBERGA- ÖGGESTORPS FÖRSAMLING

Rogberga kyrka är en stor och ljus kyrka från slutet av 1800-talet. Altartavlan ”Uppståndelsen” är målad av Mårten Vinge. Audioguide

Runsten kyrka

GÄRDSLÖSA-LÅNGLÖT-RUNSTENS FÖRSAMLING

1836 påbörjades arbetet med att bygga en ny kyrka i byn, strax norr om den gamla. Av tidigare kyrkors inventarier märks främst en dopfunt av sandsten daterad till perioden kring 1225. Audioguide.

Rydaholms kyrka

RYDAHOLMS FÖRSAMLING

Vägkyrka 1 - 16/7 kl. 15 - 18. Café. Andakt. Lördagar kl. 15 är alla välkomna på musikandakt. Audioguide.

036 -39 06 80

svenskakyrkan.se/tenhult

Sociala medier : Instagram: svenska_kyrkan_tenhult Facebook: Svenskakyrkan_Tenhult

Ryssby kyrka, Rockneby

RYSSBY FÖRSAMLING

Kyrkan nybyggdes 2005 efter brand 2001, utställning om byggprocessen från brand till återinvigning. Lekkyrka i prästgårdsparken mitt emot kyrkan. Sommarcafé onsdagar

vecka 27–31 kl. 13-15, andakt kl. 14.

0480-382 04

svenskakyrkan.se/ryssby-aby

Sociala medier : facebook.com/ryssbyaby) Instagram: Ryssby-Åby pastorat (ryssbyaby)

0485-153 00 svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

Räpplinge kyrka

RÄPPLINGE-HÖGSRUMS FÖRSAMLING

Det nya kyrkorummet byggt 1802 blev en god representant för sin tids kyrkoideal, en sk. salskyrka där kor och församlingsdel utgör ett enda rum. Att den kungliga sommarvillan Solliden ligger inom socknen märks också i kyrkan. Här finns bla ett antependium broderat av kung Gustav V. Prinsessan Sibylla har skänkt ett par krucifix. Audioguide.

0485-153 00 svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan norra Öland

0472-200 31 svenskakyrkan.se/rydaholm

Sociala medier:Rydaholms församling

Sankt Elavi kapell

BORGHOLMS FÖRSAMLING

Välkommen in i kapellet (som ligger på kyrkogården i Borgholm)! Sitt gärna ner en stund och titta gärna på den fina altartavlan, vad ser du? Audioguide.

0485-153 00 svenskakyrkan.se/norraoland

Sociala medier : Svenska kyrkan norra Öland

34
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM

S:ta Birgitta kyrka

S:TA BIRGITTA FÖRSAMLING KALMAR

På tornet sitter den guldglänsande tuppen och vakar över oss. När du går in i kyrkan har du det vackert förgyllda altaret framför dig. Där kan du se livets träd på framsidan och stenar på sidorna. I golvet ser du källan som leder fram till dopfunten. Här finns mycket mer att upptäcka och uppleva.

076-137 20 38 svenskakyrkan.se/kalmar-birgitta

Sandby kyrka

NORRA MÖCKLEBY - SANDBY -GÅRDBY FÖRSAMLING

Kyrkan har, som de flesta kyrkorna på Öland en 1000-årig historia. Gavelhällar till ett sent vikingatida gravmonument är bevarade på kyrkogården. Den första stenkyrkan uppfördes invid bondbyn och en mindre hamnanläggning. Kyrkan har renoverats under åren och sedan 1863 står där en ljus och rymlig salskyrka i gotiserad arkitektur. Audioguide. 0485-380 12 svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Sandseryds kyrka

NORRAHAMMARS FÖRSAMLING

Välkommen till församlingens äldsta kyrka, med anor från 1300-talet. Kyrkporten är från medeltiden och när man kommer in ser man takmålningar i karolinsk stil. Vägkyrka

18/6 – 5/7, med andakt kl. 14. Utställningen Bibeln Nu och Då, samt café, musik och gudstjänster med mera. Audioguide. 036-36 21 00

svenskakyrkan.se/norrahammar

Sandviks kyrka

BURSERYDS FÖRSAMLING

Café och hantverksutställning i sockenstugan varje dag 9 juli – 13 augusti kl. 14-18. Sommarmusik i kyrkan tisdagar kl. 15, torsdagar kl. 18 och söndagar kl. 15. Andakter samt guidning av kyrkan måndagar och fredagar kl 15. Audioguide.

0371-831 00

svenskakyrkan.se/burseryd

Sociala medier: Burseryds församling

Sankt Sigfrids kyrka

SANKT SIGFRIDS FÖRSAMLING, NYBRO

Byggd 1888 av grå granit. 1600-tals

altartavla med Kristus och fyra kvinnor: Tron, Hoppet, Kärleken och Barmhärtigheten. Orgel från Åkerman och Lund 1888. Medeltida träskulpturer. Stor hängande glasängel av Peter Nilsson 2009. Musik i sommar 19/8 kl. 18 med Kerstin Jonsson, Kerstin Arvidsson och Ann Palmqvist

0481-429 00 svenskakyrkan.se/nybro

Segerstads kyrka

SYDÖLANDS FÖRSAMLING

Kyrkan uppfördes under tidig medeltid och var en av öns minsta. Den har renoverats och tillbygts men genom åren fortsatt vara liten. Medeltidskyrkan revs och en ny uppfördes i sen klassicistisk stil, nu med tornet i väster. Invigdes 1843 och dess kyrkorum är fortfarande ett av Ölands bäst bevarade. Audioguide.

0485-380 12, svenskakyrkan.se/sodraoland, Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

35
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG
ENSAM
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM

Sjösås gamla kyrka

SJÖSÅS FÖRSAMLING

Sjösås gamla kyrka är en ovanligt välbevarad medeltidskyrka i sengotisk stil som kännetecknas av en tidstypisk och rikt dekorerad 1700-talsinredning. Kyrkan är belägen i Braås. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/sjosas-gamla-kyrka

Sociala medier: Facebook: sjösås & dädesjö församlingar

Skepperstads kyrka

SÄVSJÖ FÖRSAMLING

Skepperstads kyrka byggdes i slutet av 1100-talet. På södra långhusväggen finns tre större och sju mindre helgonbilder av snidad ek. Sannolikt har de suttit på ett altarskåp från 1400-talet. Audioguide.

0382-463 00 svenskakyrkan.se/savsjo

Sociala medier: Sävsjö pastorat , Instagram: @savsjopastorat

Skärstad kyrka

SKÄRSTAD-ÖLMSTAD FÖRSAMLING

Kormosaik av Bo Beskow. Profettavlor och dopängel från gamla kyrkan. Sakramentsskåp. Ljuskronor 1400-tal. Vägkyrka 18-22 juli. Utställning: kyrkans skatter. Audioguide.

072- 586 44 48

svenskakyrkan.se/skarstad

Sociala medier: facebook.com/solkyrkan

Smedby kyrka

SYDÖLANDS FÖRSAMLING

I öster finns alvaret och mot väster odlingsjordarna mot Kalmarsund. Ett litet sockencentrum med skola och prästgård har bildats vid kyrkan. Den ursprungliga kyrkan uppfördes i tidig medeltid. Nuvarande kyrkan är en sen klassicistisk salskyrka med västtorn. audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland, Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Stengårdshults kyrka

NORRA HESTRA FÖRSAMLING

Uppförd 1910-1912, ritad av Torben Grut. Kyrkbänkar, predikstolen och mässkrud från 1665 räddades när gamla kyrkan brann. Originellt kyrkorum med invecklad öppen takkonstruktion med strävor och bjälkar. Altartavla av Gerda Höglund. Audioguide.

Frågor/gruppguidning: 070-301 48 69 www.svenskakyrkan.se/norrahestra

Sociala medier : Norra Hestra församling

Stenåsa kyrka

HULTERSTAD - STENÅSA FÖRSAMLING

Kyrkorummets väggar och tak pryds av dekorationsmåleri från 1902 . Ett ”kyrkorumsmode” som idag sällan finns bevarat. Film- och audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

36
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Stockaryd kyrka

STOCKARYDS FÖRSAMLING

Stockaryds kyrka är en träkyrka som byggdes i början av 1900-talet. Kyrkans altartavla är målad 1954 av Olle Hjortzberg. Audioguide.

Svenarums kyrka

BYARUMS PASTORAT

Du hittar mer information på www.kulturgravar.se/ och kyrkoguiden.se. Audioguide.

0393-366 50

svenskakyrkan.se/byarum

0382-463 00

svenskakyrkan.se/savsjo

Sociala medier: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Södra Möckleby kyrka

SYDÖLANDS FÖRSAMLING

Kyrkan i sydölands största samhälle ligger vid korsningen av vägen över till östra kusten och stora landsvägen. Platsen är och har varit viktig och strategisk sedan förhistorisk tid. Stenkyrkan byggdes i tidig medeltid med långhus, kor och absid. Audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Södra hestra kyrka

BURSERYDS FÖRSAMLING

Välkommen in för en stunds stillhet. För mer program se hemsidan. Audioguide.

0371-83100

Sociala medier : facebook.com/ByarumsPastorat, instagram.com/byarums.pastorat/

Söraby kyrka

SÖRABY FÖRSAMLING

Söraby kyrka uppfördes under 1780-talet och är en välbevarad kyrka i tidig nyklassicistisk stil som har en tidstypisk gustaviansk inredning. Kyrkan ligger i Rottne.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/ soraby-kyrka

Sociala medier : facebook.com/sorabyforsamling

svenskakyrkan.se/burseryd

Sociala medier: Burseryds församling

Tannåkers kyrka

TANNÅKERS FÖRSAMLING

Tannåkers kyrka från 1794 ligger högt med vacker utsikt över sjön Bolmen. Predikstolen och flera ljusstakar och kronor finns bevarade från den gamla kyrkan. Vecka 27 - 31 är det våffelcafé i församlingshemmet och på torsdagskvällarna under perioden bjuds det på musik i kyrkan.

0372-358 58

svenskakyrkan.se/bergapastorat

Sociala medier: bergapastorat

37
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM
ENSAM
ALDRIG
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM

Besök gärna webbsidan: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/pilgrim

Pilgrimsvandringmöt dig själv

Att ensam, eller några tillsammans, ge sig ut på en längre pilgrimsvandring kommer att ge minnen för livet.

Vandring är ett långsamt sätt att ta sig fram och de flesta sträckor av lednätet i Småland går i glesbebyggda trakter. Ibland är naturen bedövande vacker och väcker lovsången till Gud. Ibland är landskapet så enahanda att det istället riktar vandrarens blick inåt. Med goda förberedelser kommer det att bli en vandring med rika möjligheter att vandra ostörd.

Franciskusleden: Alvastra-Jönköping-Byarum www.franciskusleden.se

Munkaleden: Byarum-Tallnäs-Nydala www.munkaleden.se

Nydalaleden:

Nydala-Värnamo-Ljungby-Markaryd visitsmaland.se/sv/upplevelser/natur-och-aventyr/pilgrimsleder

Västra Sigfridsleden:

Nydala-Moheda-Alvesta-Växjö-Urshult-Ryd visitsmaland.se/sv/upplevelser/natur-och-aventyr/pilgrimsleder

Norr om Växjö stift:

Franciskusleden anknyter till Klosterleden www.pilgrimscentrum.se

Söder om Växjö stift:

Nydalaleden och Västra Sigfridsleden anknyter till Pilgrimsvägen, ett nät av leder i Lunds stift www.pilgrimsvagen.se

Östra Sigfridsleden:

Sträcker sig från Sankt Sigfrids hamn vid Hagbyån i Kolboda till dopkällan i Källebäcksmåla och är totalt drygt 30 km lång. www.ostrasigfridsleden.se, www.svenskakyrkan.se/sodermore Vi firar 10-årsjubileum 8-10 septemer! Välkomna! Se program på hemsidan.

Foto: Magnus Aronson

Det unika i naturen!

Genom att inrätta kyrkoreservat kan Svenska kyrkan skydda värdefulla naturtyper och biologiska värden. De sociala värdena kopplade till marken kan också bevaras.

Gör en tur och stanna till på någon av kyrkans vackra reservat i det småländska och öländska landskapet. Strosa bland bokskog, ask- och hasselskog, ängar, myr och skogskomplex. Eller gå en skön promenad i 300-årig tallskog. Upptäck Alvaret. Se sällsynta mossor. Möjligheterna är många.

Kyrkoreservaten är bildade och bekostade av kyrkan. Övriga naturreservat ligger helt eller delvis på kyrklig jord, men kan vara beslutade av länsstyrelser eller kommuner. Kyrko- och naturreservaten utgör 1,7 procent av kyrkans förvaltade areal.

För mer information: www.svenskakyrkan.se/växjöstift/kyrkoreservat

Kulturreservat

• Linnés Råshult – lövängsrest Kyrkoreservat

• Femsjö – bokskog/svampar

• Högby Eke – gamla ekar

• Drevseryd – kanjon med mossor

• Arnö, Ekesås – naturskog, historia

• Skråhallabergen – bokskog och lövängsrest.

• Högelycke gammelskog – tallskog

• Lillån - fisk och natur

Naturreservat

• Ljuva mon, Linneryd – tallmo

• Ljunga-Mossaryd – orkidélokal

• Villstad kyrkby – kulturmiljö

• Lilla Vickleby alvar – alvarsmark

Pilgrimsvandra eller sträcka på benen?

• Hammarby-Smedby – alvarsmark

• Fylleryd – friluftliv

• Husebymaden – mad, fågellokal

• Gölsjömyren – myr och skog

• Lidhultsåsen – geologiskt reservat

• Utnäsuddens övärld, Jät – åsnen

• Böda – urgamla ekar, lövskog

• Barkerydsjön – mad, fågellokal

• Sikö – ö i sjö, fågellokal

Foto: Gustaf Hellsing

Tingsås kyrka

TINGSÅS FÖRSAMLING

Uppfördes 1853 och invigdes den Helige

Mikales dag 1856 av biskop Christopher Isac Heurlin. Byggd i nyklassicistisk stil med rymd, ljus och rena linjer. Kormattan är vävd i Märta

Måås-Fjetterströms ateljé och heter Örtagården. I kyrkan finns också ett museum med flera äldre kyrkoinventarier. Audioguide.

076-02 10 975

Svenskakyrkan.se/tingsryd

Sociala medier : www.facebook.com/sjukyrkor/

Tjureda kyrka

SÖRABY FÖRSAMLING

Kyrkan uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med ett dominerande inslag av nyklassicism. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/ tjureda-kyrka

Sociala medier : facebook.com/sorabyforsamling

Tolgs kyrka

SÖRABY FÖRSAMLING

Invigd 1879 och renoverad 2001-2002 med Marias kapell och samlingssal. I kyrkan finns altarskåp och krucifix 1400-talet och Madonna 1300-talet. Vägkyrka perioden 29/76/8 med andakt varje dag kl. 15. Utställning med lokal anknytning till Tolg. Audioguide.

0470-70 48 00

svenskakyrkan.se/vaxjo/tolgs-kyrka

Sociala medier : facebook.com/sorabyforsamling

Torpa kyrka

TORPA FÖRSAMLING

Invigdes 1865. Målningen i korets tak är täckt av böljande moln på en himmelsblå bakgrund och med en sol uppstigande i öster. Bågvalv med texten ”Ära vare Gud i höjden”

Dopfunten är troligen från 1100-1200 talet. Altaruppsatsen stod först i gamla kyrkan.

0370-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/torpa-kyrka

Torskinge kyrka

FORSHEDABYGDENS FÖRSAMLING

Kyrkas äldsta del är från 1200-talet. Murarna är metertjocka, där mellanrummet är fyllt med fin sand. Kyrkan har en ljus, vacker interiör. Bland inventarierna märks bland annat tre brudkronor. Från kyrkan kommer också en mycket vackert broderad, svart mässhake från 1400-talet. Audiogudie.

0370-813 70

svenskakyrkan.se/forsheda

Sociala medier: Forshedabygdensforsamling

Torslunda kyrka

TORSLUNDA FÖRSAMLING

En nyligen tillbyggd medeltida kyrka som rymmer Ölands största församling. 2002

återupptäcktes den gamla altartavlan från 1790-talet, dold bakom den nuvarande altarmålningen. Audioguide.

0485- 380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan södra Öland

40
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM
ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Två systrars kapell

TVÅ SYSTRARS FÖRSAMLING, KALMAR

Två Systrars Kapell ligger i Norrliden, den nordligaste stadsdelen i Kalmar. Tänd ett ljus, läs en tidning, låna en bok eller sitt på gården och njut. Välkommen in!

0480-42 14 60

svenskakyrkan.se/kalmar/tsk

Sociala medier: Två Systrars församling Instagram: @tvasystrarsforsamling

Unnaryds kyrka

SÖDRA UNNARYD

Rymlig kyrka med välbevarad interiör i empirestil. Fina figurer i koret som illustrerar händelser i Jesu liv.

0345-19740

svenskakyrkan.se/hyltebruk

Sociala medier: facebook.com/hyltebruk

Urshults kyrka

URSHULTS FÖRSAMLING

Kyrkan invigdes 1812 av biskop Mörner och är en av stiftets största sockenkyrkor. Välkommen att se den fina altartavlan av kyrkomålaren Ludvig Frid och utställningen ”Urshults skolhistoria”. Vägkyrkan är öppen 3-16 juli. Kaffeservering måndag-fredag kl. 15. Kvällsaktiviteter se hemsidan.

0708-17 29 76

svenskakyrkan.se/tingsryd/urshult

Sociala medier: Tingsryds pastorat

Uråsa kyrka

INGELSTADS FÖRSAMLING

Byggd i gråsten, troligtvis under 1400-talet, ovanpå grunden av en tidigare kyrka. Ursprungligen bestod kyrkan av långhus, triumfbåge, kor och rund absid. Eldhärjats två gånger av danska trupper. Nuvarande bänkinredningen tillkom efter sista härjningen 1658.

Audioguide. 0470-70 32 45

svenskakyrkan.se/vaxjo/urasa-kyrka

Sociala medier: Facebook.com/ingelstadsforsamling,

Instagram: ingelstads_forsamling

Vallsjö gamla kyrka

SÄVSJÖ FÖRSAMLING

En fin gammal kyrka från 1100-talets andra hälft. Med stor inspiration från det stora domkyrkobygget i Lund. Audioguide.

0382-463 00

svenskakyrkan.se/savsjo

Sociala medier: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Vallsjö kyrka

SÄVSJÖ FÖRSAMLING

Vallsjö kyrka uppfördes år 1890-1891 och är byggd av gråaktig granit i nygotisk stil. Audioguide.

0382- 463 00

svenskakyrkan.se/savsjo

Sociala medier: Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

41
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM
ENSAM ALDRIG
ALDRIG
ALDRIG
ENSAM ENSAM
ENSAM

Ventlinge kyrka

SYDÖLANDS FÖRSAMLING

I Ventlinge finns Ölands modernaste kyrka. Den ligger invid landsvägen mitt i bondbyn och gränsar mot alvarmarkerna i öster. Den helrestaurerade kyrkan har ett ljust och öppet rum, stolar istället för bänkar och den allra senaste tekniska utrustningen. Audioguide.

0485- 380 12 svenskakyrkan.se/sodraoland

Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Vickleby kyrka

RESMO - VICKLEBY FÖRSAMLING

Dagens kyrkorum domineras av rokoko och nyklassisism. Vicklebykonstnären Artur Percys arbete med bland annat dekorationsmålning av bänkinredningen binder samman helheten. Audioguide.

0485- 380 12 svenskakyrkan.se/sodraoland, Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Vislanda kyrka

VISLANDA-BLÄDINGE FÖRSAMLING

Välkommen till Vislanda sommarkyrka 5/716/7. Café med våfflor, kakor och annat gott onsdag-söndag. Aktivitet för barnen i kyrkan. Torsdag musik i sommarkväll kl.18.

0472-300 07

svenskakyrkan.se/vislanda-bladinge

Sociala medier: Svenska kyrkan i Vislanda-Blädinge

Vissefjärda kyrka

VISSEFJÄRDA FÖRSAMLING

Kom och kika in i en av Smålands vackraste kyrkor. Här precis vid Kyrksjön, med kyrkön utanför, ligger Vissefjärda kyrka belägen. Kyrkan fyller 250 år 2023 och det firar vi hela året. I sommar har vi guidade visningar, utställning och lite sommarkafé under veckorna 30-31, då är kyrkan bemannad mellan kl. 12-15.

0471-101 95

svenskakyrkan.se/emmaboda

Vittaryds kyrka

VITTARYDS FÖRSAMLING

Vittaryds kyrka är uppförd under medeltiden och är en senmedeltida salskyrka. Klockstapeln är en av de äldsta i Småland. 27 juni och 8 augusti inbjudes till musik i sommarkväll klockan 19 med efterföljande korv med brödservering

0372-358 45

svenskakyrkan.se/bergapastorat

Sociala medier: Berga pastorat

Voxtorps kyrka

VOTORPS FÖRSAMLING, BOR

Start sön 2 juli kl. 10 med Högmässa och kaffeservering till kl. 17. V27 öppet tisdag och torsdag, vecka 28 tisdag och torsdag kl. 14-17. Kaffeservering dessa veckor kl. 1417 och andakt kl 15. Avslutning sön 16 juli med musik i sommarkväll k.l 18. Mingel och kaffe. Utställningar, fotografier och konst.

072-544 20 92

svenskakyrkan.se/voxtorp

Sociala medier : www.facebook.com/voxtorpspastorat

42
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Voxtorps kyrka

HALLTORP-VOXTORPS FÖRSAMLING

Rundkyrka uppförd i mitten av 1200-talet, enligt traditionen av en kvinna vid namn Lona. En pilgrimsmussla, funnen i en grav i kyrkan visar på en koppling till Santiago de Compostela. Takmålningar med motiv ur Jesu liv. 21/6 kl. 19: Musik i sommarkväll med Duo Danica och Magnus. Audiogudie. svenskakyrkan.se/sodermore

Sociala medier : Facebook.com/sodermore instagram.com/ sodermorepastorat

Vrigstad kyrka

VRIGSTAD-HYLLETOFTA FÖRSAMLING

Korfönstren är gjorda av konstnären Bo Beskow och tillkom vid kyrkans restaurering 1963. Musik i sommarkväll kl. 18 torsdagarna 22 juni, 6 och 20 juli. Audioguide.

0382- 463 00 svenskakyrkan.se/savsjo

Sociala medier : Sävsjö pastorat Instagram: @savsjopastorat

Vrå kyrka

LJUNGBY PASTORAT

Vrå kyrka byggdes under den stora kyrkobyggnadsperioden på 1830-talet. Den är en typisk nyklassicistisk byggnad, med former från antiken, ren och stram i både färg och form. Altartavlan är gjord av kapten Salomon Andersson.

0372-671 00

svenskakyrkan.se/ljungby/vra-kyrka

Våthults kyrka

VÅTHULTS FÖRSAMLING

Välkommen till Våthults medeltida kyrka, som är öppen varje onsdag kl. 15-17.30 under juli månad. Kaffeservering och enkel visning av kyrkan. Eftermiddagen avslutas med en kvällsmässa med musik kl. 17. Audioguide.

0371-831 00

svenskakyrkan.se/gislaved/vathults-forsamling

Sociala medier: Svenska kyrkan i Gislaved

Värnamo kyrka

VÄRNAMO FÖRSAMLING

Här firas morgonbön kl. 9 på vardagar, mässa onsdagar kl. 18 och söndagar kl. 11. Intill kyrkan ligger Rättvist butik, café och secondhand, deras öppettider hittar du på vår hemsida. Nydalaleden passerar kyrkan. Audioguide.

0370-30 04 00

svenskakyrkan.se/varnamo

Sociala medier: svkvarnamo

Växjö domkyrka

VÄXJÖ STADS- OCH DOMKYRKOFÖRSAMLING

Altarskåp Fiat Lux av Bertil Vallien. Livets träd av Erik Höglund. Dopkälla ”Livets källa” av Göran Wärff. Söndagar högmässa kl. 11. Sommarmusik v 29-34 torsdagar och söndagar. Domkyrkocentrum; Café & Butik Lilla torg öppet tis-fre kl. 11-17, lör kl. 11-14. Audioguide.

0470-70 48 24

svenskakyrkan.se/vaxjo

Sociala medier : facebook.com/vaxjodomkyrka

Instagram: @vaxjodomkyrka

43
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Åby kyrka

ÅBY FÖRSAMLING LÄCKEBY

Vackert belägen kyrka från 1774. Sommarutställning tema Dop vecka 28. Den 10-16 juli dagligen kl. 11-15 fikaservering & pysselhörna. Musik måndag-fredag kl. 13. Möjlighet till drop-in-dop lördag. Temagudstjänst ”Dop”: söndag 16 juli kl. 15.

0480-382 04, svenskakyrkan.se/ryssby-aby

Sociala medier: Ryssby & Åby församlingar Instagram: Ryssby-Åby pastorat (ryssbyaby)

Åkers kyrka

SKILLINGARYDS FÖRSAMLING

Vägkyrka i Åker v 27. Nyklassisk stil från 1840-talet. Café i församlingshemmet måndag-lördag kl. 16-21. Musik och sång i kyrkan måndag-fredag kl. 19, lördag kl. 18. Gudstjänst med musik söndag kl. 11. Kyrkkaffe. Audioguide.

0370- 733 50 svenskakyrkan.se/skillingaryd Sociala medier : facebook.com/svkskillingaryd Instagram:skillingaryd_forsamling

Ås kyrka

SYDÖLANDS FÖRSAMLIG

Ölands enda bevarade östtornskyrka och tillkom under 1100-talet. Idag har kyrkan ett litet vapenhus i väster. Vid senaste inre renoveringen upptäcktes att den medeltida kyrkan hade sidobänkar i sten. Tornets klockor har tidigare ringt in det nya året i tv. Audioguide.

0485-380 12

svenskakyrkan.se/sodraoland, Sociala medier: Svenska kyrkan Södra Öland

Åseda kyrka

ÅSEDA FÖRSAMLING

Åseda kyrka har medeltida ursprung, men är ombyggd och utvidgad under 1700-talets slut. Ett senmedeltida altarskåp finns framtill på södra långhusväggen, där mittpartiet består av S:t Olof och S:t Andreas. I kyrkan finns en kyrkmöss-jakt för barn under sommaren. Audioguide.

0474-100 00

svenskakyrkan.se/uppvidinge

Sociala medier : www.facebook.com/uppvidingepastoratinstagram.com/uppvidingesvenskakyrkan/

Älghults kyrka

ÄLGHULTS FÖRSAMLING

Utvändigt en enkel nyklassicistisk kyrka med den för 1700-talet karakteristiska kupolformade tornhuven. Interiören präglas av den omfattande takdekorationen i grisaille från 1916. Här finns ett triumfkrucifix från 1700-talet och en dopfunt i sandsten från 1650. I kyrkan finns en kyrkmöss-jakt för barn under sommaren.

0474-100 00 svenskakyrkan.se/uppvidinge

Ödestugu kyrka

BARNARP- ÖDESTUGU FÖRSAMLING Medeltidskyrka byggd på 1200-talet. Interiören har kalkmålningar från 1600-talet. Öppet vardagar 9-15 under veckorna 26-29 och under gudstjänsttid. Musik i sommarkväll kl. 20.30 onsdagar i juli. Audioguide.

039-36 78 30

svenskakyrkan.se/barnarp-odestugu Sociala medier : facebook.com/barnarpodestuguforsamling, www.instagram.com/barnarpodestuguforsamling/

44
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM

Öggestorp kyrka

ROGBERGA- ÖGGESTORPS FÖRSAMLING

Öggestorps kyrka är en åttkantig kyrka med vackert ljusinsläpp i taket. Dopfunt i sandsten från 1100-talet med djurornament samt medeltida skulptur av helgonet Laurentius. Audioguide.

036- 39 06 80 svenskakyrkan.se/tenhult

Sociala medier : Instagram: svenska_kyrkan_tenhult Facebook: Svenskakyrkan_Tenhult

Öja kyrka

GEMLA FÖRSAMLING

Öja kyrka invigdes 1855 och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil, som genomgick en omfattande renovering 2012. Tidigare låg församlingens kyrka i Öja by, en kilometer öster om den nya kyrkan och vid den gamla kyrkplatsen finns den medeltida stengrunden kvar, samt en klockstapel och kulturgravar. Audioguide

0470-70 48 00

Svenskakyrkan.se/vaxjo/oja-kyrka

Sociala medier: Gemla församling

Öjaby kyrka

ÖJABY FÖRSAMLING

Öjaby kyrka är en medeltida salkyrka belägen vid Helgasjön. Kyrkan invigdes på 1400-talet och renoverades 1906. Klockstapeln är från 1538. Sommarcafé onsdagar kl. 14-15.30 21/6 – 23/8. Audioguide.

0470-70 48 00

Svenskakyrkan.se/vaxjo/ojaby-kyrka

Sociala medier: Öjaby församling

Ölmstad kyrka

SKÄRSTAD-ÖLMSTAD FÖRSAMLING

Krucifix 1400-talet. Slagur med två visare. Dopfunt 1100-talet. Takmålningar 14001500 talet. Vägkyrka 10-16/7. Utställning: Kyrkans skatter. Audioguide.

072-586 44 48

svenskakyrkan.se/skarstad

Sociala medier : www.facebook.com/solkyrkan

Örs kyrka

ÖJABY FÖRSAMLING

Örs kyrka är en medeltidskyrka i ursprunglig sengotisk stil som byggts till i omgångar. Under 1800-talet försågs kyrkan med ett nyklassicistiskt torn. 1985 utfördes en invändig renovering, bland annat med en ny altarmosaiktavla av Sven Ljungberg. 0470-70 48 00

Svenskakyrkan.se/vaxjo/ors-kyrka

Sociala medier: Öjaby församling

Öreryds kyrka

NORRA HESTRA FÖRSAMLING

Träkyrka från 1750. Gamla målade takbrädor sitter som väggpanel i vapenhuset. Tavla målad på barackväggen i flyktinglägret som fanns i Öreryd under andra världskriget. Predikstol av Sven Morin, sammetsmässkrud med silverbrodering och runsten från 1000-talet. Audioguide.

Frågor/gruppguidning: 070-301 48 69

svenskakyrkan.se/norrahestra

Sociala medier : Norra Hestra församling

45
ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM AL ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Örsjö kyrka

NYBRO PASTORAT

Unik sexkantig kyrka med exteriör från 1892, interiör från 1976 (efter branden 1974) med stora målningar av Sven-Bertil Svensson. Temat för årets utställning är ”Från mitt perspektiv” där lokala konstnärer visar några av sina alster den 29/6- 14/7 kl. 10-16. Musik i sommar 29/6 kl. 19 samt 13/7 kl. 19.

0481-429 00

www.svenskakyrkan.se/nybro

Östra Torsås kyrka

INGELSTADS FÖRSAMLING

Kyrkan är en så kallad Tegnérkyrka uppkallad efter Esaias Tegnér. Kyrkogårdens mitt bär spår av en gammal romansk 1300-talskyrka riven 1849. Troligtvis har det redan på 1000-talet funnits en ännu äldre kyrka på denna plats

0470-70 32 45

svenskakyrkan.se/vaxjo/ostratorsas-kyrka

Sociala medier : facebook.com/ingelstadsforsamling, Instagram: ingelstads_forsamling

ALDRIG ENSAM ENSAM ALDRIG ENSAM

Upptäck kyrkan i appen Kyrkguiden

Med hjälp av Kyrkguiden kan du upptäcka mer än 3 000 kyrkor och platser. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang.

Testa Svenska kyrkans app för barn

I appen Kyrkan kan ditt barn utforska kyrkorummet på ett lekfullt sätt.

APPEN KYRKGUIDEN

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till kyrkorna. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

I APPEN KAN DU:

- söka efter kyrkor eller platser

- söka i kalendern efter gudstjänster eller andra evenemang

- favoritmarkera kyrkor som ligger dig lite extra varmt om hjärtat

- markera vilka kyrkor du har besökt eller som du vill besöka.

APPEN KYRKAN

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den kan du besöka en kyrka för att bland annat:

- spela på orgeln

- hälla vatten i dopfunten

- måla ett kyrkfönster.

I appen finns också fem korta filmer.

AUDIOGUIDE

Många av kyrkorna har audioguide med ljudsatta guider och filmer som du kan titta på via dator eller mobiltelefon. Du hittar guiderna via www.kyrkoguidervaxjostift.se eller genom att scanna QR-koden som finns uppsatt vid kyrkan.

Ladda ner appen
ner
Ladda
appen
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.