Händer i kyrkan nr 1 2024

Page 1

HÄNDER

I KYRKAN Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan Nr 1 feb - april 2024 Tema: Förlåtelse


tema förlåtelse

Morgon vid Siljan. Ett kors på en gräsplan en tidig vårdag. Solen är på väg upp. Foto: Jessica Lindberg

Vad betyder förlåtelse för dig? ingvar edwall, leksand:

- Förlåtelse är en slags själavård. Det kan vara att jag omedvetet har skadat någon vän, som jag sedan vill förlåta. Syftet är att få sinnesfrid.

aimee hellöre, insjön:

- Förlåtelsen är att förlåta någon som varit elak mot mig. Jag säger förlåt för det jag gjort samt vill slippa känna dåligt samvete. Om jag skulle träffa personen i frågan så känns det ofta tungt i mig. Det är bättre jag säger förlåt så nästa gång jag träffar personen då känns det bättre.

ingrid adielsson, västerås:

- Att vara i kyrkan och få ta emot förlåtelse från Gud, det känns som att bli upplyft. Jag är förlåten med alla mina brister. Det känns skönt att bli förlåten. Om man gjort någon person illa så lättar bördan vid en förlåtelse. Gud förlåter för allt ont som sker. Gud har ansvar och Gud förlåter alla.

camilla lans, skövde:

- Förlåtelsen är en fin gåva som vi får av Gud. Han ser oss, känner oss och vet om våra svagheter och brister. Vi får bekänna inför honom och vet att Gud alltid förlåter oss och att han vill vara med oss.


digitala föreläsningar

Digitala föreläsningar i vår

I vår kommer det spännande föreläsningar med Johan S Wisser, Sofie Strid och Camilla Lans. Föreläsningarna har vi en tisdag i månaden klockan 18.30 på Zoom. 5 mars: Om kvinnor i Bibeln, Sofie Strid, präst Har du funderat kring kvinnorna i Bibeln? Vi lär känna några av kvinnorna i Bibeln. Vi kommer att möta några av kvinnorna i Gamla och Nya testamentet, och deras livshistoria, relation till Gud och sin omgivning, men också hur deras berättelser kan relatera till oss idag. 9 april: Om judendom, kristendom och islam, Johan S Wisser, präst Vad är likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam? 7 maj: ”Herre, lär oss att be”. Camilla Lans, diakon Vi fördjupar oss i bönens hemligheter och låter oss inspireras av olika kristna traditioner. Vi avslutar kvällen med bön. För att få länk så anmäl dig till Johan S Wisser, johan.wisser@svenskakyrkan.se en vecka innan föreläsningen eller kolla på Teckenspråk i Svenska kyrkans sida på Facebook.

nästa nummer: manusstopp 1/3 2024 Nr 2 utkommer i slutet av mars 2024 Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se

har du flyttat? Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan! handerikyrkan@svenskakyrkan.se

händer i kyrkan utges av samtliga svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga arbete Ansvarig utgivare: Anders Leitzinger anders.leitzinger@svenskakyrkan.se Omslagsbild: Ett bord med en glasvas med videkissar i och två vita, tända ljus. En kopp kaffe och en semla. Händer i kyrkan. Foto: Åsa Grönberg Bibeltexter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet Händer i kyrkan ISSN: 2004-6731


tema förlåtelse

Rosa värmeljus står i form av ett hjärta på ett vitt bord. Ljusen brinner. Bredvid ljusen ligger en vit tygremsa med ordet Förlåten skrivet i svart. på tygremsan ligger ett rött pappershjärta med texten: Gud älskar mig. Foto: Privat

Det är trångt med många människor runtom dig. Du råkar stöta ihop med en annan person. Båda två säger förlåt. det är oftast naturligt för oss att be om förlåtelse i vardagen om något blir fel eller om vi inte uppfattar vad någon annan uttrycker. Det hör till vårt språk. Det där lilla ”förlåt” binder oss samman. Men det finns också ett betydligt tyngre förlåt oss emellan då till exempel något i en relation har gått snett. Du kanske har sagt något till en vän eller släkting som gjorde den personen ledsen. Då vet vi nog alla att det bästa är att be om förlåtelse och sedan försöka förklara vad som hände. Det hela måste gås igenom i lugn och ro. Om båda parter får uttrycka vad de känner och hur de uppfattar situationen kan gemenskapen mellan två människor faktiskt bli starkare. skulden, att du kanske sårade en vän eller släkting,

lyfts av dig när du ber om förlåtelse och den andra personen tar emot din förlåtelse. Ni blir sams och kan fortsätta att vara vänner. När man väl har sagt förlåt och rett ut det hela känns det bra. Men jag skulle tro att båda parter minns vad som hände. Det minnet måste läggas åt sidan och inte tillåtas att växa. om du har tillfälle att fira gudstjänst i en kyrka

någon gång så ser du prästen, oftast i början av gudstjänsten, säga att vi gemensamt ska be om förlåtelse. Präst och församling tecknar gemensamt: ”Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt

4

löfte att ta emot alla som söker dig.” Därefter ger prästen dig och de andra i kyrkan Guds förlåtelse. ” …Du är förlåten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen” sedan får vi liksom börja om våra liv på nytt. Gud

har förlåtit oss, både det vi är medvetna om att vi gjort fel, men även det vi inte själva inser av alla våra brister. Gud vill inte trycka ner oss utan lyfta bort det som tynger oss. Livet kan kännas lite lättare efter att vi har bett Gud om förlåtelse. när du ber en vän om förlåtelse och vännen förlåter

dig är det något fint och stort som sker. Men jag gissar att både du och vännen minns vad som hände. Men ni låter det ligga och tar inte upp händelsen igen. Det blir som ett litet läkt sår man inte vill riva på. Men Gud är Gud och inte människa. Gud minns inte våra synder, allt som vi gjort fel. All vår skuld är borta när vi har bett Gud om förlåtelse. I Bibeln står det: ”Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från orättfärdighet.” om du vill kan du be bönen vi tecknar i kyrkan ibland:

Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Amen text: barbro lilja brattgård


kyrkskola & familjesidan

Vad vilar din tro på? När vi bygger ett hus så vet alla att grunden är viktig. Det går att bygga ett hus på en svagare grund, men det finns risk att huset efter flera år börjar luta eller att det bildas sättningar i byggnaden. de som bor i huset blir oroliga. Håller vårt hus? Vad

är felet? Finns det något att göra? Till slut kommer någon på att grunden kanske inte är tillräckligt stabil. Vad vilar huset på egentligen? en människa är nästan som ett hus. Vi behöver något

stadigt att stå på. Vi föds och växer upp under mycket olika förhållanden. En del av oss får mycket stöd och hjälp från föräldrar, syskon och andra vuxna under uppväxten. Och andra har växt upp under lite svårare förhållanden. Men barn är fantastiska på att söka stöd från vuxenvärlden utanför familjen om det skulle behövas. Barn letar själva upp stimulans för att kunna utvecklas personligen. Men grunden är viktig. nu tar vi ytterligare ett steg. Hur är det med vår

kristna tro? Vad vilar den på? Det finns risk att vi tror att vi själva ska bygga grunden för vår kristna tro. Grunden för din tro finns redan lagd. Du behöver inte bekymra dig över den. Lita på att Jesus är grunden för din kristna tro. Det är alltid Jesus som först gör något för dig och sedan får du ta emot gåvan. För ett par månader sedan firade vi jul – Jesus föds in i vår värld och nu är vi på väg mot påsk – Jesus dör och uppstår. Och allt detta för vår skull. båda högtiderna visar guds kärlek till oss människor.

Gud kommer till oss som ett litet värnlöst barn och går under påsken genom döden till uppståndelsen. Detta

Den stora, vita Jesus-statyn möter oss med utsträckta armar. Foto: Jessica Lindberg

är så stora händelser att de är svåra för oss att riktigt förstå. Vi måste inte förstå vad vare sig jul eller påsk innebär på djupet. Vår tro handlar om att vila i det som Gud har gjort för oss, att stå på grunden vi har fått. ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus”. (Första Korinthierbrevet, kapitel 3, vers 11.) text: barbro lilja brattgård

Avliden Sonja Wikström, Krokom, avled den 21 november 2023. Sonja blev 89 år.

Bildtext: En vandringsled i svenska fjällen. Röda ledkryss på en stolpe. Träspångar på marken. Låg vegetation. Blå himmel. Foto: Annelie Sejdeland

5


intervju

ingrid adielsson, västerås:

- Kyrkan betyder lugn och ro för mig. Ingrid Adielsson sitter i ett kök. Ingrid har kort, grått hår, glasögon och en roströd fleecetröja på sig.

Vem är du? - Jag heter Ingrid Adielsson och jag bor i Västerås. Jag är född hörselskadad och gick i hörselklass i grundskolan. Men hörseln försämrades och jag provade många olika hörapparater utan så bra resultat. År 1995 gjorde jag ett CI-plantat på ena örat. Det funkar ganska bra. Jag är döv men ”hör fint”. Jag använder mitt CI när jag kommunicerar med hörande personer. Men mitt hjärtas språk är förstås teckenspråk! Jag sitter i styrelsen som vice ordförande i Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) Mälardalen. Det är ett nyttigt och stimulerande uppdrag. Jag har en synnedsättning och min syn försämras sakta hela tiden. Men med god belysning kan jag fortfarande läsa böcker. Jag läser mycket, mest blir det deckare, faktalitteratur och historiska böcker. Ett annat intresse jag har är korsstygnsbroderier. Jag har flera broderier som ligger och väntar på att bli färdiga. Hoppas att synen fortfarande är så pass bra att jag klarar av att brodera. Annars får jag lämna in dem på en loppis, så får någon annan glädje av dom. Brukar du delta i kyrkans verksamhet? - Jag deltar ofta i Västerås stifts teckenspråkiga verksamhet. Vi har gemenskapsträffar och andakter i Västerås domkyrka. Men tyvärr har vi ingen teckenspråkig präst, vilket jag verkligen saknar. För mig är det viktigt med rätt belysning i kyrkan.

6

Oftast är det ganska mörkt i kapellet, där vi brukar vara. Så jag behöver sitta nära ett fönster eller vid en lampa. Jag försöker också sitta nära och se den som tecknar, då brukar det gå bra. Tolken finns ju vid min sida och tolkar om jag missar något. Kyrkan betyder lugn och ro för mig. Det är en mäktig känsla att gå in i en kyrka, tycker jag. Vid varje tillfälle jag är i en kyrka brukar jag tända ett ljus i ljusbäraren. Hur upplever du kyrkorummet? - En vän till mig, med ögonsjukdomen RP, har hjälpt mig att uppleva kyrkan taktilt. Han lärde mig att våga känna på sakerna i kyrkan. Tillsammans utforskade vi kyrkan med våra händer. Att känna på dopfunten i Västerås domkyrka var fantastiskt. Dopfunten är omsluten av ett detaljrikt skrank (som ett högt staket) som är utfört i olika träslag. Där finns massor av intressanta figurer, former och små gestalter att utforska. Att uppleva kyrkan taktilt är vackert för händerna. Använder du taktilt teckenspråk? - Ibland använder jag dövblindtolk, men känner att jag har vissa brister. Jag är inte fullt taktilt teckenspråkig än, men jag jobbar på det. I mars ska jag på en kurs på Mullsjö folkhögskola för att lära mig mer om social haptiska signaler. Dit kommer också andra dövblinda deltagare, så vi får lära oss tillsammans och tränar på varandra. De kurserna brukar vara mycket lärorika.


intervju

Ingrid håller ett ganska stort mässingshjärta i sina kupade händer. - Detta hjärta i mässing har jag alltid med mig. Om jag känner mig orolig, ger hjärtat mig lugn och ro, säger Ingrid.

I vår ska jag också på en Måbra-helg på Almåsa Havshotell. Då blir det friskvård och trevligheter hela helgen. Det ser jag fram emot. Vad längtar du efter? - Till sist vill jag säga att jag verkligen saknar att få delta i en gudstjänst med en teckenspråkig präst. Jag längtar efter att ta emot nattvard, få en lång fin predikan på teckenspråk och få välsignelse på mitt språk. Jag vill avsluta med ett par ord som känns viktiga för mig: Lita på Gud, han leder dig rätt. text och foto: åsa grönberg

Bildtext: Del av träskranket som omsluter dopfunten i Västerås domkyrka. "Att känna på dopfunten i Västerås domkyrka var fantastiskt. Dopfunten är omsluten av ett detaljrikt skrank (som ett högt staket) som är utfört i olika träslag. Där finns massor av intressanta figurer, former och små gestalter att utforska", berättar Ingrid.

7


glimtar

Gudstjänst vid Dövas dag i Malmö

Efter gudstjänsten fortsatte gemenskapen i församlingshemmet med kyrkkaffe för de som ville. Nio personer står uppställda bakom ett bord med framdukade kaffekoppar. Foto: Kerstin Dahl

Ett varmt tack!

Ett varmt tack för gudstjänsten i Malmö i samband med Dövas dag! Lunds stift Teckenspråk i kyrkan vill tacka prästen Sofie Strid och diakonen Camilla Lans från Göteborgs stift, för att de möjliggjort gudstjänsten i S:t Pauli kyrka i samband med Dövas dag. Eftersom Lunds stift för tillfället inte har någon dövpräst var deras insats väldigt uppskattad. Vi vill även tacka Karin Pråmell präst i S:t Pauli kyrka som öppnade upp kyrkan och församlingshemmet där vi kunde bjuda på kyrkkaffe. Tack alla som kom! kerstin dahl, diakonal verksamhet i lunds stift teckenspråk i kyrkan

Sofie Strid och Camilla Lans står vid den öppna kyrkdörren. De har vinröda kåpor på sig. Sofie har en färgglad stola med olika kyrkliga symboler på sig i kors över bröstkorgen. Camilla har en grön stola diagonalt över bröstkorgen. Foto: Anna Andersson

8


glimtar

Julgudstjänst i Lund på annandag jul

Det är en fin tradition att fira Julgudstjänst i Lunds domkyrka på Annandag jul. Prästen Kent Wisti ledde gudstjänsten. Charlotte Johansson tolkade. Efter gudstjänsten fortsatte vi gemenskapen med kyrkkaffe i stiftskansliets lokaler. Trevligt att så många kunde komma. Tack till de som ordnade med fikat. text: kerstin dahl foto: lottie sjöström Prästen Kent Wisti ledde gudstjänsten. Charlotte Johansson tolkade. Prästen har en röd stola över de vita prästkläderna. Tolken har svarta kläder. Prästen och tolken står bredvid varandra i kyrkan.

18 personer sitter i en halvcirkel i kapellet i Lunds domkyrka. De har vinterkläder på sig. En stor dopfunt i sten syns på bilden.

23 personer sitter vid flera mindre bord i ett rum på stiftskansliet för att fika efter gudstjänsten.

9


gott & blandat

Hit kan du skänka en gåva för stöd till döva: Dövas Afrika Mission - DAM postgiro: 42 66 53 – 2 swish: 123 148 56 14 www.dovasafrikamission.se fb: Dövas Afrika Mission Barn- och ungdomsjour på teckenspråk - BOUJT bankgiro: 5505-5487 (NKJT) swish: 123 500 58 97 (NKJT) (ändrat bg och swishnr) Obs! märk inbetalningen: Gåva BOUJT www.boujt.se fb: boujt Fr 2024 är NKJT huvudman för BOUJT:s verksamhet Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk - NKJT bankgiro: 5505-5487 swish: 123 500 58 97 www.nkjt.se fb: NKJT

rätt svar i frågesporten nr 5/23 1. Temat i förra tidningen var Advent och Jul.

grattis till vinnarna!

2. Psalm nr 609 börjar med texten ”Advent är mörker och kyla. På jorden är krig och kallt.” 3. Sofie Strid ska i mars ha en föreläsning om ”Kvinnor i Bibeln”.

Erling Lindh, Särö

4. Biskopen i Stockholms stift heter Andreas Holmberg.

Sonja Seidlitz, Järfälla

5. Döva från Västerås och Strängnäs stift besökte i höstas Vasamuseet.

Lea Strandberg, St. Mellösa

6. Ordet advent betyder Ankomst.

Eva Hovergren, Stockholm

7. Bibeltexten i gudstjänsten på dövas dag, handlade om syskonen Maria och Marta.

Eric Jarl Nyman, Göteborg

8. Göteborgs stift har erbjudit döva en föreläsning om Vardagsekonomi. 9. Kyrkoåret börjar Första advent. 10. På Annandag jul är temat martyrerna.

10


frågesport

Frågesport! du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som

skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan. Skicka in dina svar senast den 1/3 2024 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås, eller skicka via SMS: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

1. Vilket är tidningens tema? 1. Bön X. Välsignelse

Frågesport nr 1 2024 2. Förlåtelse

2. Hur många deltagare var det i pilgrimsgruppen som vandrade på Gran Canaria? 1. 8 st X. 10 st 2. 12 st

Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den eller ta ett foto på den och skicka in.

3. I Gävle och Uppsala firades julandakt med fika och julpyssel. Vad heter prästen i Uppsala stift? 1. Kristina Åkerman X. Sofie Strid 2. Anna Yttergren

Lycka till! 1. 1

x

2

2. 1

x

2

3. 1

x

2

4. 1

x

2

5. 1

x

2

6. 1

x

2

7. Ingrid Adielsson har alltid ett hjärta med sig. Vilket material är hjärtat gjort av? 1. Trä X. Guld 2. Mässing

7. 1

x

2

8. 1

x

2

8. Vid dopfunten i Västerås domkyrka finns ett skrank. Vad är ett skrank? 1. Ett högt staket X. En dörr 2. Ett instrument

9. 1

x

2

10. 1

x

2

4. På framsidan finns en semla. När är det fettisdag i år? 1. 6 februari X. 13 februari 2. 20 februari 5. I gudstjänsten får vi ta emot Guds förlåtelse. Vem förmedlar förlåtelsen? 1. Prästen X. Diakonen 2. Kyrkvärden 6. Vilken roll hade Åke Nordlund i Örnsköldsviks dövförening i 39 år? 1. Ordförande X. Kassör 2. Sekreterare

9. I samband med Dövas dag firades gudstjänst i S:t Pauli kyrka. I vilket stift? 1. Skara stift X. Göteborgs stift 2. Lunds stift 10. Var kan vi läsa de kloka orden: ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.”? 1. Första Korintierbrevet X. Första Petrusbrevet 2. Första Johannesbrevet

Namn:

__________________________ Adress:

__________________________ __________________________

11


glimtar

Livets trådar och hjärtats språk

Inger Nilsson från Nordingrå och Åke Nordlund från Svedje delar minnen från bland annat konfirmationstiden.

i församlingshemmet i ullånger träffas döva en gång i

månaden för att samtala om tros- och livsfrågor. Mötesplatsen, som kallas Livets trådar, erbjuder deltagarna ett så kallat tryggt rum, det vill säga att deltagarna har kommit överens om och litar på att det som sägs mellan varandra stannar i rummet. förutsättningen för träffarna är att samtalet sker

uteslutande på svenskt teckenspråk. Med hjälp av armbandet Frälsarkransens pärlor kopplade till bibeltexter blir det ett delande av livsberättelser likväl som undervisning om kristen tro. Att församlingen genom diakon Akar Holmgren kan erbjuda detta är väldigt uppskattat och det kommer döva från flera håll runt om i pastoratet till träffarna.

Modo-matcher och att han i 39 år var kassör i Örnsköldsviks dövförening. Nu är dövföreningen vilande, och då blir det extra välkommet att församlingen i Ullånger kan erbjuda en mötesplats för döva. åke är väl medveten om att han är känd i bygden,

många hejar och vill prata lite med honom. Att skriva och läsa på mobilen är då ett sätt att kommunicera förutom kroppsspråk, men det kan ju inte bli annat än artighetsfraser på ytan när man ses till exempel vid majbrasan, vid våfflorna i Bräcke bönhus eller ute på byn. Att tillsammans med andra döva få uttrycka sig på sitt hjärtas språk och på djupet samtala om angelägna frågor är avgörande för både den andliga och den existentiella hälsan konstaterar Åke. text och foto: akar holmgren

åke nordlund från svedje är en av deltagarna i Livets

trådar. År 2016 gick Åke i pension vid 61 års ålder efter att ha jobbat i 40 år vid BAE Systems i Örnsköldsvik. Han hade redan tidigare övertagit föräldragården och pendlade mellan Ullånger och Örnsköldsvik, men nu kunde han på heltid ägna sig åt att arbeta i skogen och förvalta hemmanet. Efter pensionen åkte han fortfarande ofta till Örnsköldsvik både med anledning av att se

12

fotnot: artikeln är tidigare publicerad i ullånger församlings julhälsning, en tidning som strax innan jul går ut till alla hushåll i ullånger.


glimtar

Pilgrimsvandring på Gran Canaria

De 10 deltagarna i pilgrimsgruppen sitter i en hörnsoffa. Sju av deltagarna står på stranden i soluppgången.

En fin vecka med härliga deltagare har nu tagit slut. Vi hade vår samlingspunkt på Oasen i Skandinaviska Turistkyrkan i Playa del Inglés. under veckan utgick vi från pärlorna i Pilgrimsarm-

bandet, alla fick var sitt Pilgrimsarmband. En dag åkte vi buss upp till Dgd de Tezarte. Vandringen gick över bergslandskapet som emellanåt var både brant och hade rullande stenar och grus. Vi vandrade i tystnad, koncentrerade på var vi skulle sätta våra fötter. Det är mycket viktigt att man har bra kondition och balans när man ska gå med på bergsvandringar. En dag höll Johan S Wisser en bibelstund. en tidig morgon träffades vi kl 06.00 det blev en

vandring i mörkret ner till havet. Vid havet blev det en mäktig stund i tystnad tills solen börjar ge sig till känna, vandringen tillbaka gick vi längs med havet samtidigt som solen gick upp. vi avslutade vår vecka med en mässa i Svenska kyrkan i San Agustin som Johan S Wisser, Camilla Lans och Kerstin Dahl höll i. Därefter hade vi en avslutning med utvärdering och delande om hur veckan upplevts.

En grupp människor i t-shirt, shorts och keps med ryggsäckar går på en slingrande stig mellan bergstoppar. De har precis passerat ett palmträd.

Vad var bra på resan: Gemenskapen. Vad var bäst: Vandring i soluppgång. Vad vill ni ha mer av nästa gång: Fler bergsvandringar, fler bibelstunder och fler deltagare. Ett varmt tack till det fina samarbetet med Svenska kyrkan i San Agustin och Skandinaviska Turistkyrkan i Playa del Inglés! nu planerar johan s wisser och kerstin dahl en ny resa till Gran Canaria med Pilgrimsvandring som tema den 3–8 november 2024. Vi kommer då att vandra olika leder, ha bibelstunder med samtal och vi firar gudstjänst tillsammans. Vi samarbetar med Skandinaviska Turistkyrkan och Svenska kyrkan på Gran Canaria. Johan och Kerstin finns på plats i Playa del Inglés. Ni får själva ordna er egen resa, boende och mat. Vi, Johan och Kerstin, utgår från Playa del Inglés och vi arbetar ideellt. vem kan anmäla sig? Alla från hela Sverige. Ni kan

redan nu göra en intresseanmälan, vi behöver veta hur många som är intresserad av att följa med.Intresseanmälan betyder att anmälan inte är bindande. Vi vill ha din intresseanmälan senast den 1 juni 2024. Skicka den till johan.wisser@svenskakyrkan.se. text och foto: johan s wisser och kerstin dahl

13


kalender

Ett stort träkors ligger på ett trägolv. Röda rosblad är strödda över golvet och korset. En törnekrona ligger bredvid korset. Ett tänt ljus står bredvid korset. Från kapellet på Rättviks stiftsgård. Foto: Jessica Lindberg

Välkommen till kyrkan! Kalender för februari - mars 2024 Med reservation för ändringar För aktuell information för ditt stift - se sociala medier eller kontakta de teckenspråkiga medarbetarna i ditt område - kontaktuppgifter se sid 20-21 På Facebooksidan "Teckenspråk i Svenska kyrkan" hittar du andakter, bibeltexter med mera.

Göteborgs stift Bohusområdet: Bäve kyrka, Uddevalla: Kontakta Sofie eller Camilla Kastala kyrka: Sandbackag 2, 442 37 Kungälv Andakt och gemensam måltid efteråt Anmäl gärna till Sofie för beräkna antalet. Vill du vara med och hjälpa till med förberedelser, meddela gärna Sofie Strid. 21/3 & 16/5 kl 17.00 Göteborgsområdet: Sjömanskyrkan: Amerikagatan 2, 41455 Göteborg. Spårvagn 3, 9 eller 11, hållplats Stigbergstorget. Andakt och gemenskapsträffar med olika teman, program finns att hämta. Tisdagar kl 11.00: 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 17/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5 Åkerhus äldreboende: Juteskärsgatan 2, Göteborg. Buss 94, hållplats Juteskärsgatan Andakt och fika. Onsdagar varannan vecka med ett par undantag: 14/2, 28/2, mån 11/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 och 5/6.

14

Gudstjänster i Kärra Kyrka – kontakta Sofie Strid för datum information och håll utkik på vår sida i Facebook Hallandsområdet: Kungsbacka: planeras och håll utkik datum. Falkenberg: Kyrkans Hus, Holgersg 24 i Falkenberg. Gudstjänst och lätt måltid efteråt. Vill du vara med och hjälpa till med förberedelser, meddela gärna Sofie Strid Torsdag kl 17.00: 22/2 och 18/4

Härnösands stift Ullånger Församlingshemmet kl 13.30-16.00 Livets trådar – samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen

On 27/3

Ullånger Församlingshemmet kl 13.30-16.00 Livets trådar – samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen

On 24/4


kalender

Ullånger Församlingshemmet kl 13.30-16.00 Livets trådar – samtalsgrupp med utgångspunkt i Frälsarkransen

On 22/5

To 29/2

Piteå Kyrkcenter Stora salen Skottdagsfest kl 10.00-14.00 Mat, prat, fika och samvaro

Öjebyn Kyrkstadscaféet Sankt Mary kl 13.00-15.00 Fika och gemenskap Gratis dryck

Fr 22/3

Karlstads stift Säffle kyrka kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk. Fika

Fr 9/2

Fr 16/2

Karlskoga Österledskyrkan kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk Fika

Säffle kyrka kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk Fika

Fr 1/3 Fr 8/3

Karlskoga Österledskyrkan kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk Fika

Sö 24/3 Öjebyn Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst Anna Kyrkkaffe efteråt i kyrkan Må 1/4

Gemensamt påskfirande i Luleå. Kl 11.00 Mässa i Mjölkuddskyrkan. Anna och Malin. Efteråt går vi till Mjölkuddsgården och äter påsk lunch tillsammans. Samåkning ordnas.

Umeå Teckenspråkscafé kl 13.00-15.00 Mer info på Facebook

Lö 17/2

Linköpings stift Linköping Ansgarskyrkan kl 11.00 Mässa Teckenspråkstolkad

sö 24/3

Må 4/3

Församlingsgården Lilla Salen kl 18.00 Mansgrupp

Ersbodakyrkan kl 17.00 Spelkväll och middag

On 6/3

Luleå stift Luleå To 22/2 Luleå Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30 Mötesplats teckenspråk

To 7/3 Luleå Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30 Mötesplats teckenspråk Luleå Mjölkuddskyrkan kl 14.30 Gudstjänst Malin och Anna Kyrkkaffe i kyrkan

Lö 16/3

Luleå Mjölkuddsgården kl 13.00-14.30 Mötesplats teckenspråk

To 21/3 Må 1/4

Luleå Mjölkudden kl 11.00 Mässa i Mjölkuddskyrkan. Anna och Malin. Efteråt går vi till Mjölkuddsgården och äter påsklunch tillsammans.

Piteå Fr 23/2 Öjebyn Kyrkstadscaféet Sankt Mary kl 13.00-15.00 Fika och gemenskap Gratis dryck

To 7/3

Ersbodakyrkan kl 17.00 Tacokväll

Sö 17/3

Ersbodakyrkan kl 11.00 Söndagsmässa och våfflor

Lö 23/3

To 28/3

Teckenspråkscafé kl 13.00-15.00 Mer info på Facebook Ersbodakyrkan kl 17.00 Vi firar påskmåltid inspirerad av judisk tradition Kvällen avslutas med en skärtorsdagsmässa som tolkas till svenskt teckenspråk kl 18.30

Stickcafé på Diakonicentralen Varje måndag kl 18.00 Sopplunch i Ersbodakyrkan kl 12.00 Tisdagar: 20/2, 19/3 Forumkvällar kl 18.00 i Ersbodakyrkan med olika teman. Torsdagar: 22/2, 29/2, 14/3, 21/3

15


kalender

Lunds stift To 15/2

Sö 17/3

Ti 19/3

To 21/3

Lö 18/5

Vinslöv kl 18.00 fika. Kl 18.30 Sinnesro-mässa Tema «Mellanrum” Limhamns kyrka kl 11.00 Högmässa på teckenspråk, fika efteråt Råå Allhelgonakyrkan Kielergatan 25 Råå, kl 11.30-13.30 Lunchandakt med samkväm Anmäl till Kerstin senast den 15/3 om du vill komma Kristianstad kl 18.30 fika. Kl 19.00 Sinnesromässa tema ”Mörker” Ven Pilgrimsvandring – heldag. Mer info kommer i HIK nr 2

Andakter för boende på Dalen och Gråsparven: Dalen – Lindängelund: torsdagar kl 14.30-15.30: 29/2 Gråsparven–Lund: fred kl 14.30-15.30: 23/2, 8/3, 12/4

Skara stift Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 Gudstjänst Kaffe

Sö 10/3

Må 11/3

Ti 12/3

Skara Domkyrkan kl 11.00 Gudstjänst Därefter Nockes Café Trollhättan Lextorpskyrkan kl 11.30 Andakt Soppa 30 kr

To 22/2

Må 26/2

On 28/2

To 29/2

Må 4/3

To 7/3

Må 11/3

Sö 16/3

Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 Gudstjänst Kaffe

Må 18/3

To 4/4

Skara Domkyrkan kl 11.00 Gudstjänst. Därefter Nockes Café

To 21/3

Stockholms stift Må 19/2

16

Huddinge Prästgården Kommunalvägen 29 kl 12.00 Mötesplats med andakt och samtal Lätt lunch för själv kostnad och fika finns

Skärholmen Skärholmens kyrka Andakt och träff kl 12.15 Soppa och fika 20 kr Huddinge Klockargården Kommunal vägen 21 kl 10.00 Öppna förskolan Huddinge Prästgården Kommunalvägen 29 kl 12.00 Mötesplats med andakt och samtal Lätt lunch för själv kostnad och fika finns Huddinge Klockargården Kommunal vägen 21 kl 10.00 Öppna förskolan Huddinge Prästgården Kommunal vägen 29 kl 12.00 Mötesplats med andakt och samtal Lätt lunch för själv kostnad och fika finns

Huddinge Prästgården Kommunal vägen 29 kl 10.00 Kreativträff. Vi skapar, utvecklas och samtalar. Kostnad 50 kr för material, lunch och fika

Fr 29/3

Huddinge Prästgården Kommunalvägen 29 kl 12.00 Mötesplats med andakt och samtal Lätt lunch för själv kostnad och fika finns

On 13/3

Trollhättan, Gräsviken kl 11.00 Gudstjänst Påsklunch Kostnad 100 kr. Anmälan senast 21/3 till Barbro Lilja Brattgård 0709–101766

To 28/3

Huddinge Klockargården Kommunal vägen 21 kl 10.00 Öppna förskolan

Må 25/3

Huddinge Klockargården Kommunal vägen 21 kl 14.00 Tillsammans skapar vi dörrdekorationer av återbruksmaterial och umgås. Fika finns! Anmälan senast 5/3 till Helené Brolund Huddinge Prästgården Kommunal vägen 29 kl 12.00 Mötesplats med andakt och samtal Lätt lunch för själv kostnad och fika finns Huddinge Klockargården Kommunal vägen 21 kl 10.00 Öppna förskolan Huddinge Prästgården Kommunalvägen 29 kl 12.00 Mötesplats med andakt och samtal Lätt lunch för själv kostnad och fika finns


kalender

On 27/3

To 4/4

Skärholmen Skärholmens kyrka Andakt och träff kl 12.15 Soppa och fika 20 kr Huddinge Klockargården Kommunal vägen 21 kl 10.00 Öppna förskolan

Uppsala stift

Observera att platser kan ändras. Håll utkik på Facebook eller kontakta Kristina för att veta mer.

Ti 13/2

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff

Strängnäs stift Örebro S:t Nicolai kyrka tecken språkig gudstjänst kl 14.00 därefter kyrkfika 30 kr i Nikolai prästgård. Präst Daniel Keber, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

Sö 10/3

Fr 23/2

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gudstjänst Kyrkfika

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff

Lö 9/3

Utflykt. Mer info kommer senare.

Örebro S:t Nicolai kyrka teckenspråkig gudstjänst med taltolk kl 14.00 därefter kyrkfika 30 kr i Nikolai prästgård. Präst Marie-Anne Gustafsson, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

Ti 12/3

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff

Café Nikolai Nikolai Prästgård, Nikolaig 8, Örebro. Café Nikolai har öppet måndag -tisdag-torsdag kl 12-16. Obs! Onsdagar & fredagar stängt. På Café Nikolai kan du köpa smörgåsar, pannkakor och hembakat fikabröd. Lekrummet är öppet när caféet är öppet. Det finns möjlighet att ta med egen mat/fika och tillgång till mikrovågsugn finns.

Må 1/4

Strössel - gemenskapsträff på teckenspråk, för alla åldrar. Fredagar kl 10.00-14.00 i Nikolai prästgård, Nikolaig 8 i Örebro. Vi samtalar om aktuella samhälls- & livsfrågor, olika teman kopplat till kyrkoåret. Lättfika finns för självservice under dagen. Andakt för barn & deras vuxna kl 10.30. Lunch kl 11.30-12.30, andakt för vuxna kl 13.30-13.45. Lättfika (självservice) & lättlunch kan köpas (endast swish eller kontant) eller medtag eget fika/lunch. Obs! Stängt 29 mars och 10 maj 2024. Välkomna! Kontaktpersoner Agneta Wisser och Gun Carlzon

Ti 27/2

Sö 24/3

Ti 26/3

Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Påskgudstjänst Kyrkfika Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff

Visby stift Sö 11/2

Sö 25/3

Väskinde Josefs kapell kl 13.00 Visuell mässa Kyrkkaffe Väskinde Josefs kapell kl 13.00 Visuell mässa Kyrkkaffe

Västerås stift Ti 13/2

To 15/2

Ti 20/2

To 22/2

Mora Andreasgården kl 12.00 Gemenskapsträff, Soppa kaffe/te Leksand S:t Persgården kl 13.00 Gemenskapsträff, Lättare förtäring Falun Kristinegården kl 11.00 Gemenskapsträff, Soppa kaffe/te Gagnef Församlingshemmet kl 13.00 Gemenskapsträff, Smörgås kaffe/te

Västerås domkyrka kl 11.30 Andakt, Smörgås kaffe/te

Fr 23/2

To 29/2

Leksand S:t Persgården kl 13.00 Gemenskapsträff, Lättare förtäring

17


kalender & information

Ti 5/3

Falun Kristinegården kl 11.00 Gemenskapsträff, Soppa kaffe/te

To 7/3

Gagnef Församlingshemmet kl 13.00 Gemenskapsträff, Smörgås kaffe/te

Fr 8/3

To 14/3

Ti 19/3

Köping S:t Olovsgården kl 13.00 Gemenskapsträff, Soppa kaffe/te Leksand S:t Persgården kl 13.00 Gemenskapsträff, Lättare förtäring Falun Kristinegården kl 11.00 Gemenskapsträff, Soppa kaffe/te

Gagnef Församlingshemmet kl 13.00 Gemenskapsträff, Smörgås

To 21/3

Västerås domkyrka kl 11.30 Andakt, Smörgås kaffe/te

Fr 22/3 Ti 26/3

Mora Andreasgården kl 12.00 Gemenskapsträff, Soppa kaffe/te

Växjö stift Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Andakt Kyrkkaffe

Sö 18/2

Må 26/2

Ti 5/3

Jönköping Stattutgatans äldreboende kl 12.00 Lunch till självkostnadspris Andakt Anmäl till Jessica senast 23/2 Lindsdal Garvaregården kl 11.30-13.00 Träff Andakt Sopplunch Anmäl dig till Jessica senast 3/3

Nässjö Parkgården kl 10.00-ca 13.00 Träff Våfflor Andakt Lunch till själv kostnadspris Anmäl dig till Jessica senast 11/3

Ti 12/3

Växjö Teleborgs kyrka kl 11.00 Skärtorsdagsgudstjänst Kyrkkaffe

To 28/3 Ti 2/4

Lindsdal Garvaregården kl 11.30-13.00 Träff Andakt Sopplunch Anmäl dig till Jessica senast 1/4

Digitala andakter Må kl 14.00 via bt: 19/2, 4/3, 18/3 kl 11.00 (obs! tiden) Ti kl 14.00 via messenger: 20/2, 19/3 kl 11.00 (obs! tiden) To kl 14.00 via messenger: 22/2, 7/3, 21/3, 4/4

Jourtelefonen tar paus i vår!

Svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en teckenspråkig präst eller diakon. Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och trosuppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Tillfälligt stängd från 1 februari Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se

Jourtelefonens öppettider: mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

svensk

akyrka

Dags att utvärdera

Svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk startade hösten 2020. Nu har det gått tre år och det är dags att utvärdera jouren.

Paus från 1 februari

Därför behöver jouren ta en paus från 1 februari och under våren. Vi återkommer med information i Händer i Kyrkan, om när jouren öppnar igen.

18

n@ecta

lk.se

Stödjande samtal i vår

Behöver du ett stödjande samtal på teckenspråk kan du direkt kontakta någon präst, diakon eller annan medarbetare i kyrkans teckenspråkiga verksamhet. Kontaktuppgifter finns i denna tidning. hälsningar från svenska kyrkans jourtelefon


glimtar

Skratt, samtal och pyssel

Gemenskap i Gävle

I Gävle har man nu börjat träffas på Tullbomsgården för gemenskap och fika. Träffarna sker på tisdagar. En tisdag i december var prästen Kristina från Uppsala inbjuden som gäst. Med tanke på snöovädret som tidigare hade lamslagit delar av Sverige hoppades vi att träffen skulle bli av. Men tågen var i tid så Kristina fick träffa den härliga skara som brukar komma. Vi samtalade om högt och lågt, fikade och skrattade mycket. En av deltagarna fyllde också 80 år, så vi fick gratulera med tårta och blommor. Kristina berättade lite om hur verksamheten i Uppsala ser ut, om gudstjänster och gemenskapsträffar. Allt avslutades med en julandakt. text och foto: kristina åkerman Bildtexter: Fyra personer sitter vid fikabodet. Resterna av en tårta syns på bilden. Tre personer står och två personer sitter vid fikabordet i Tullbomsgården i Gävle.

Julpyssel i Uppsala

I Uppsala hade vi en gemenskapsträff med jultema. Denna gång blev det kransbindning och att göra apelsiner med nejlikor i. Vi började som vanligt med att fika och umgås vid borden. Sedan tog julpysslet över. Prästen Matilda satt vid ett bord och visade hur man gjorde apelsiner med nejlikor, som man sedan band röda band omkring. Vid ett annat bord satt prästen Kristina och visade kransbindning. På bordet fanns kanelstänger, glitterkottar och vanliga kottar, hjärtan av olika material, polkagriskäppar och band i olika storlekar. Och naturligtvis det gröna tallriset. En del gjorde hela kransar fulla av grönt ris medan andra gjorde kransar utan ris och istället satte fast många av de andra sakerna. När vi var klara med apelsiner och kransar, avslutade prästen Kristina med välsignelsen. Vi fick en härlig eftermiddag tillsammans och kunde i snön gå hem med våra mästerverk i väskorna. text och foto: kristina åkerman Bildtexter: Anita Lundgren visar den krans som hon gjorde. En grön krans med tallkottar, röda band, en silverstjärna och polkagriskäppar formade som ett hjärta. Yvonne Wahlström håller upp sin apelsin dekorerad med nejlikor och röda band.

19


kontakt

Välkommen att kontakta oss! Göteborgs stift Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 Göteborg Besök på kontor: Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Johan Schullström, stiftsdiakon johan.schullstrom@svenskakyrkan.se

Luleå stift Camilla Lans, Diakon 100% SMS: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se

Sofie Strid, präst 100% SMS: 073-773 85 94 sofie.strid@svenskakyrkan.se

Johan Rudin, Kommunikatör 20% SMS: 073-508 09 01 johan.rudin@svenskakyrkan.se

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand Kontaktperson: Ingela Blomström, Enhetschef ingela.blomstrom@svenskakyrkan.se Akar Holmgren, diakon Kramfors pastorat Tal/sms: 076-142 66 08 Messenger: @Diakon Akar akar.holmgren@svenskakyrkan.se FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Kramfors pastorat

Karlstad stift Emmy Lindgren, präst Residenstorget 1, 65225 Karlstad Mobil/sms: 076-184 47 54 emmy.lindgren@svenskakyrkan.se FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Karlstads stift

Linköpings stift Peter le Clercq, församlingsherde Gottfridsbergs församling peter.leclercq@svenskakyrkan.se

20

FB: Teckenspråk Luleå stift

Annalena Norrman, Stiftsdiakon SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norrman@svenskakyrkan.se Malin Halvarsson Grönlund, Assistent i Luleå Domkyrkoförsamling SMS: 070-190 15 25. malin.halvarsson.gronlund@svenskakyrkan.se Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat SMS: 072-722 40 25 Videosamtal: via imo och messenger katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Luleå 50% Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Carina Sehlström, Diakoniassistent 50% i Umeå pastorat Videosamtal/sms: 072-539 10 68 carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

Lina Gullbrand, Präst, Umeå Pastorat Videosamtal/sms: 073-1436772 lina.gullbrand@svenskakyrkan.se

Lunds stift Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25% Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se Box 32, 221 00 Lund FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift


kontakt

Skara stift

Uppsala stift

Box 173, 532 23 Skara FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Skara stift

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Torsåker och Uppsala

Barbro Lilja Brattgård, Präst 30% Mobil: 0709-101 766 Skype: barlilja barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Stockholms stift

Besök: Huddinge församling, Kommunalv 21, Huddinge FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Stockholms stift Instagram: teckenkyrkansthlm Hemsida: www.svenskakyrkan.se/huddinge/teckensprak

Johan S Wisser, präst 100% SMS/Whats app: 0735-08 40 71 johan.wisser@svenskakyrkan.se Messenger: Präst Johan Wisser

Helené Brolund, pedagog 100% SMS/Whats app: 070-162 97 80 helene.brolund@svenskakyrkan.se Messenger: Helené Brolund

Annelie Sejdeland pedagog Huddinge församling Mobil/SMS: 070-162 97 74 annelie.sejdeland@svenskakyrkan.se

Strängnäs stift

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak Prästtjänst vakant Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% SMS/Whatsapp: 070-644 68 69 Tel: 0152-234 91 Messenger: Gun Carlzon gun.carlsson@svenskakyrkan.se Agneta Wisser, Stiftsdiakon 100% SMS/Whatsapp: 073-039 88 04 Instagram: diakonneta agneta.wisser@svenskakyrkan.se Messenger Diakon Agneta Wisser

Sanna Moberg, Stiftskonsulent för mångfaldsfrågor SMS: 0730-83 88 05 & Telefon: 018-68 07 23 sanna.moberg@svenskakyrkan.se Ing-Marie Lundberg, Präst Mobil & SMS: 070-416 70 74 Bildtel: torsakersforsamling@t-meeting.se Torsåkers församling, Solbergaleden 15, 813 40 Torsåker ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se Kristina Åkerman, Präst 40% Mobil: 0733-212 108 & Tel: 018-430 37 74 skype: kristinaakerman3 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 Uppsala kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Matilda Oldeberg, Präst 10% Tunabergskyrkan, Tunag 29, Uppsala matilda.oldeberg@svenskakyrkan.se

Visby stift Martina Åkeson Wollbo, Präst 10% Tel: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se Väskinde prästgård 622 75 Visby www.svenskakyrkan.se/visbystift

Västerås stift Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100% Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se Box 7, 721 03 Västerås FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Västerås stift

Växjö stift

Jessica Lindberg, stiftskonsulent 100% Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 Bildtel: dovkyrkanvaxjostift@t-meeting.se jessica.lindberg@svenskakyrkan.se FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Växjö stift

Nationell nivå

www.svenskakyrkan.se/teckensprak FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan Jan Sjögerud, tematisk handläggare/programledare jan.sjogerud@svenskakyrkan.se

21


påskpyssel

Pyssla ägg och fjädrar till påskriset

Påskägg av papper

Du behöver: Sax, papper, lim och snöre Klipp ut en mall som ser ut som ett ägg. Du bestämmer själv hur stora du vill göra äggen. Om du vill göra flera kan du testa olika storlekar om du vill. Klipp ut cirka 8 stycken lika stora bitar till ett ägg - antalet beror på hur täta du vill ha äggen. Vik varje ägg på mitten se bild.

Påskägg av pärlor

Du behöver: Piprensare eller ståltråd, pärlor och snöre. Trä pärlor på en piprensare eller en bit ståltråd. Vrid ihop ändarna på piprensaren/ståltråden. Forma som ett ägg.

Limma ihop alla delarna och kom ihåg att limma fast ett snöre till upphängning. Äggen kan även användas som bordsdekoration.

Sätt i ett snöre för att kunna hänga upp ägget. Färdigt!

Kontakta mig om ni behöver mer förklaringar hur man gör. Kontaktuppgifter finns på sidan 21 här i tidningen. Lycka till! /Helené Text & foto sid 22-23: Helené Brolund

22


påskpyssel

Påskfjädrar av papper

Du behöver: Papper i valfri färg eller tidningssidor, sax, lim, ståltråd eller piprensare eller grillpinnar i trä.

Vik och klipp ut till ett V-format papper. Du bestämmer själv hur stort det ska vara.

Vik pappret precis som ni viker ”smällkarameller”. Vik en gång från framsidan och en gång från baksidan och så vidare så pappret blir veckat.

Sedan viker ni pappret på mitten - se bilden.

Limma och lägg dit en bit ståltråd, kläm ihop sidorna. Eller sätt fast pappersfjädern på en grillpinne och ställ i en vas.

23


Avsändare En vit, kubformad ljuslykta i trä med ett stort hjärta på sidan. Genom hjärtat syns ett tänt värmeljus. Ljuslyktan står på en lila virkad duk. Ett vitt bord med en betongfärgad vägg bakom. Foto: Jessica Lindberg

Fastan - en tid för eftertänksamhet Nu är vi i eftertänksamhetens tid - fastetiden före påsk. Vi får ta det lugnt, sitta ner och bara tänka. Låta tankarna vandra fritt som en vind över en sommaräng. Den vinden blåser vart den vill. Det får även din tanke göra. Låt den blåsa dit den vill. en kyrka är ett bra plats för eftertanke. I kyrkan

finns det så mycket fint som fångar våra ögon. Vackra textilier, ljus på altaret, en ljusbärare, en altartavla och ofta vackra fönster. Alla dessa intryck hjälper oss att varva ner, tänka på livet och på Gud. Vi ser oss omkring och låter kyrkorummet omsluta oss. Kanske tänder vi ett ljus i ljusbäraren och ber en bön, tyst i vårt eget hjärta. ibland firar vi gudstjänst i kyrkan eller håller en

andakt. Andakt betyder egentligen ”att tänka på”. I den korta andakten på kanske 10–15 minuter tänker vi på något värdefullt. Det blir en stund med koncentration och stillhet. Andakten innehåller alltid en bön. Ibland är det en bön som vi inte ens tänker. Den bara finns där i ditt inre.

24

kanske kan du skapa en plats i ditt eget hem för still-

het och andakt. Det kan vara ett bord med ett ljus. Du kan se på ljuset och be en bön. nu under fastan kan du ha ett fastlagsris hemma. Faste-

tiden börjar på Askonsdagen som i år är den 14 februari. Då tar jag kvistar från ett träd, helst björk, och sätter några fjädrar i riset. Varje gång jag ser fastlagsriset påminns jag om att det är fastetid. Tiden då vi ber för hela vår värld. Tiden då vi var och en frågar oss själva: Hur kan jag hjälpa mina medmänniskor? Vad kan jag avstå för att någon annan ska få mat på bordet och kläder på kroppen? vi ber:

Gud, välsigna min fasta. Ge mig tid för eftertanke och stillhet och lägg i mitt hjärta kärlek till mina medmänniskor. Amen. text: barbro lilja brattgård


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.