Händer i kyrkan nr 4 2020

Page 1

HÄNDER

I KYRKAN Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan Nr 4 sept-nov 2020. Tema: begravning


andakt

En stund för känslor och minnen Begravning - en stund att minnas, en stund att känna, en stund där alla livets känslor får finnas! begravningar. De var alla olika, precis som vi människor är olika. Någon hade levt ett riktigt långt liv och hade barn och barnbarn, men få vänner som satt där i kyrkan. Vännerna var för gamla för att komma i coronatid och några vänner fanns inte kvar i livet. under våren var jag på flera

någon hade inga egna barn, men där fanns syskon och vänner som mindes personen och hade samlats för att ta adjö. Någon var mitt i livet och där fanns en mamma och en pappa, syskon, barn, man och vänner som samlats och delade en stor sorg. alla begravningarna var olika,

men ändå lika. Människor hade samlats för att minnas, ta avsked, sörja tillsammans och låta den person som hade dött få vara den allra viktigaste personen just den dagen och stunden. Låta den personens liv, upplevelser, relationer och fina sidor få vara det alla tänkte på gemensamt. Prästen berättade om allt detta och vi som satt där i kyrkan log och

2

mindes, grät och mindes och kände tacksamhet över att personen har levt här på jorden. I Romarbrevet 8:38-39 står det; ”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” här i livet finns vi nära gud,

i Guds kärlek, och vi finns nära varandra. Efter döden finns ett hopp och en tro att vi fortfarande ska finnas nära Gud och i Guds kärlek och vi hoppas och tror att vi också får möta varandra igen efter döden. Då får


andakt

vi berätta om det vi fått uppleva sedan personen dött och vi får känna oss nära igen. med relationer, att de kanske inte är bra, kanske känner man sig sårad och sviken av den som har dött och begravningsstunden känns bara svår och jobbig. Så får det också vara, alla livets känslor ska få plats på en begravning.

men så är det ju så ibland

genom det vackra kyrkfönstret precis när det känns jättesvårt i begravningen, som ett leende genom tårarna från den som sitter bredvid mig, som en arm runt en axel och som en fråga om att ses en dag framöver. Vid sorg och begravning finns många känslor. Vid sorg och begravning behöver vi verkligen finnas för varandra! text: pernilla folebo foto s 2: johannes frandsen/ikon foto sid 3: gustaf hellsing /ikon

att leda personerna genom begravningsgudstjänsten så att alla känslor får utrymme. Det är människorna som finns med där i kyrkan som också har ett ansvar att se varandra och stötta och hjälpa varandra. Som det är skrivet i Romarbrevet, så finns Guds kärlek här i världen. Jag tänker att det kan vara som en solstråle

det är prästens uppgift

nästa nummer: manusstopp 1/11

har du flyttat?

Nr 5 utkommer i månadsskiftet nov/dec Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se

Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan! handerikyrkan@svenskakyrkan.se

händer i kyrkan utges av samtliga svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga arbete Ansvarig utgivare: Anders Leitzinger anders.leitzinger@svenskakyrkan.se Omslagsbild: Åsa Grönberg Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet

3


intervju

yvonne jaskari, västerås:

-Det känns fint med gemenskapen vid en minnesstund En sensommardag i augusti, träffade jag Yvonne Jaskari på Café Malin, som är vackert beläget vid Domkyrkan i Västerås. Samtalet handlade om begravningar. Jag ville veta vilka erfarenheter Yvonne hade. Ämnen som begravning och död kan vara tunga samtalsämnen, men det kan även kännas skönt att få prata om det, när man inte är mitt i en sorg.

Vilket är ditt första minne av en begravning? – Den första gången jag var på en begravning var under min gymnasietid i Örebro. Det var en elev som avlidit under tråkiga omständigheter. Begravningen var i Stockholm och vi var en grupp elever som åkte dit tillsammans. Eleven som avlidit var två år yngre än mig och hade inga syskon. Hans pappa hade dött en tid innan. Jag minns att allt var väldigt sorgligt och att mamman hade det mycket svårt. Jag tror det var en teckenspråkig präst vid begravningen, men jag minns inte hans namn. Det var ju så länge sedan…

Är det någon begravning du minns extra starkt? – Ja, en mycket tung begravning var för ett av mina barnbarn. Hon föddes tillsammans med sin tvillingsyster, men hade ett hjärtfel. Hon vårdades först i Uppsala och sedan kom hon hem till Västerås sjukhus. Men flickan blev bara sämre

4

och sämre och till slut avled hon. Familjen var där, vi höll om och kramade henne och fanns hos henne ända till slutet. Hon blev bara 6 veckor gammal. Begravningen var i en vacker kyrka i utkanten av Västerås. Det var en hörande präst som förrättade begravningen och vi hade en tolk. Det var en jordbegravning där den lilla vita kistan sänktes ner i jorden. Många la dit blommor både runtomkring graven och på kistan. Man såg knappt kistan för alla blommor. Jag hade lagt ner en liten nalle i kistan, det kändes skönt att hon hade en mjuk nalle intill sig.

Ibland har man en minnesstund efter begravningen. Har du deltagit i någon minnesstund? – Ja, jag tycker det känns fint att fortsätta gemenskapen vid en minnesstund. Men jag var på en begravning för ett par år sedan då släkten ville ha en egen minnesstund, utan den avlidnes döva vänner. Det kändes märkligt, det var ju vi döva som regelbundet träffade honom. Den hörande släkten träffade honom mycket sällan. De borde vara intresserade av vad vi hade för minnen av honom. Efter begravningen gick vi döva och åt lunch på egen hand och pratade och mindes honom. Vi fick en fin stund tillsammans med våra minnen av vår vän. Men vid en annan begravning bjöd familjen in både döva och hörande till en fin minnesstund med middag och tårta. Både


intervju

Yvonne Jaskari delar med sig av sina tankar kring begravningar. döva och hörande höll tal och vi delade minnen och berättade för varandra om vad mannen hade betytt. Så tycker jag en minnesstund ska vara.

Är det stor skillnad att ha en teckenspråkig präst eller att ha en tolk vid begravningen? – När det är tolk kan det vara svårt att hänga med. Man tittar på tolken och då missar man till exempel när prästen lägger jord på kistan. Det är ett viktigt moment, som man gärna vill se. Om man har tolk så måste den vara väl förberedd och stå nära prästen. Men bäst för oss döva är förstås att ha en teckenspråkig präst. Särskilt om den avlidnas språk var teckenspråk, då känns det rätt att begravningen, den sista gudstjänsten, också är på teckenspråk.

Ofta upplevs begravningar som tunga. Vad tycker du? – Ja, ofta är det tungt med begravningar. Men jag tycker att blommor hjälper till att göra begravningen lättare och lite ljusare. Det är också fint när prästen eller tolken har ett lugnt teckenspråk. Jag tycker det är intressant när prästen berättar om den avlidnes liv. Fast man tror man kände personen, så kommer det ofta upp något nytt då.

Har du någon grav du brukar besöka? – Jag och familjen brukar besöka mitt barnbarns grav. Där planterar vi blommor och tänder ljus. Men eftersom jag saknar körkort kan jag inte åka till kyrkogården så ofta. På Allhelgonadagen brukar jag tända ljus. En döv vän sa till mig att man inte behöver åka till en speciell kyrkogård och tända ljus, utan kan åka till en kyrkogård nära där man bor. Där kan man tända ljus och tänka på någon som kanske har sin gravplats någon helt annanstans.

Är det svårt att tala om döden med sina vänner? – Ja, det tycker jag. Jag vet inte varför. Det känns lättare att prata om när ett husdjur dör. Då kan man trösta och vara ledsen. Men att döden ska drabba oss människor är svårt att tala om. När man var barn var det lättare. När jag var liten trodde jag att man blev en ängel och flög upp till Gud i himmelen. Där satt man på ett moln och såg ner på alla människor. Det var enkelt och fint att tänka så. Det kanske är därför jag tycker så mycket om änglar. Jag har en tatuerad ängel på armen som en liten påminnelse om mitt barnbarn. Jag tror nog hon är en liten ängel idag. I alla fall på min arm. text och foto: åsa grönberg

5


tema begravning

Döden, ett ord med vassa kanter Vid griftetal brukar jag börja med: Döden, ett ord med vassa kanter. Den ende besökare vi med säkerhet vet skall komma en dag. Vi tillhör alla dödens klientel och klientelet dör aldrig ut. Vi har oerhörd respekt för döden och vi värjer oss för den. Vi har större respekt för döden än för själva livet. Vad skulle hända om vi var lika respektfulla inför det dagliga livet och våra medmänniskor som inför döden? Ja, vad skulle hända? Vi skulle komma närmare det Gudomliga, kärnan i vår kristna tro. och obekvämt att prata om döden. Det är nog lättare att vi inte pratar om döden. Fast vi vet att livet och döden tillhör varandra. Allt som lever dör någon gång. Jag önskar att vi kunde prata mer om döden - då slipper vi känna oss oroliga inför döden eller få dödsångest och vi accepterar att livet inte är oändligt. Om vi accepterar döden blir det inte lika skrämmande och det kan leda till att vi blir lugnare, mer positiva och att vi kommer närmare till vår kristna tro.

många tycker det är svårt

en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå för att boka ett möte med dem. De funderar tillsammans om begravningen ska vara kyrklig, borgelig eller följa en annan ordning i en annan kyrka eller religion. Var ska begravningsceremonin hållas? Ska det vara en gravplats eller om askan ska spridas i en minneslund? Ska ceremonin hållas bara för de närmaste eller för en större krets? Vill anhöriga ha en minnesstund efter begravningsceremonin?

det finns många sätt att planera

att anhöriga känner sig delaktiga i begravningsprocessen och i planeringen av begravningen. Detta är viktigt för att inte känna sig utanför samt för att kunna läka sorgen. jag tycker det är viktigt

6

vad betyder sorgehus?

Det är familjen där någon har dött. Önskar familjen att begravningen ska ske i Svenska kyrkan så brukar begravningsbyrån ta kontakt med församlingen. Då tar prästen kontakt med sorgehuset (familjen) och bokar ett möte. Vid mötet pratar man om den avlidne och hur begravningen ska utformas och även om önskemål kring psalmer, musik, bibelord och andra önskemål.

så brukar vi prata om den avlidnes liv och hur hen har levt. Ibland kan de skratta åt minnen de har haft tillsammans. Familjen behöver inte fokusera på den avlidnes sista tid, utan försöka minnas vad hen har gjort för familjen. Jag upplever att sorgesamtalet är en ”läkedom” för familjen som har sorg. Sedan måste jag alltid komma ihåg att alla sörjer på olika sätt. Det kan bero på hur gammal den avlidne var vid dödsfallet. Nyfödd, ung eller gammal? Och vad hen dog av. I mötet brukar jag berätta hur en begravningsgudstjänst går till, välja olika bibeltexter och psalmer, samt hur och var vi ska avsluta begravningen - avsluta i kyrkan eller på kyrkogården. Kanske sorgehuset har andra önskemål att ta med till begravningen till exempel utsmyckning.

när jag har sorgesamtal

kremerad eller gravsatt i jorden inom 30 dagar från dödsfallet. De flesta begravningar äger rum cirka två-tre veckor efter det att personen har avlidit.

den avlidne måste vara

det finns fyra olika slag av gravsättningar: kistgrav.

Den döda kroppen placeras i en kista, och kistan sänks ner i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav. urngrav. Den döda kroppen kremeras. Askan läggs i en urna, som sätts ner i jorden. Över urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.


tema begravning

minneslund.

Den döda kroppen kremeras. Askan strös ut eller grävs ner i en minneslund, som är ett område där stoftet från fler människor finns. Minneslunden är anonym – där finns inga personliga stenar och namnet på de döda finns inte skrivet någonstans. Anhöriga får inte vara med när askan sprids ut eller grävs ner. askgravlund. Den döda kroppen kremeras. Askan strös ut eller grävs ner på ett område där stoftet från fler människor finns. På en gemensam yta finns namnen på de döda angivna. Anhöriga får delta om de önskar. alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som täcker kostnaden för en gravplats på kyrkogården. Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan, kan man tänka att hen inte ville ha en kyrklig begravning eller så tillhör hen en annan kyrka eller religion. Därför har vi bara begravningsgudstjänst i kyrkan för personer som är medlemmar i Svenska kyrkan. dödsboets pengar ska först och främst användas till kostnaderna för kista, annons, blommor, minnesstunden mde mera. Om pengarna i dödsboet inte räcker kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven.

betalar en kyrkoavgift. Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för: präst från Svenska kyrkan, begravningsgudstjänst, församlingskyrka eller kapell, kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan, processionsmedlemmar i svenska kyrkan

bärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven. en nära anhörig eller om den avlidne själv var döv, känns det oftast naturligt att få en begravning på teckenspråk. Även om det inte finns en teckenspråkig präst i varje stift kan man kontakta någon i den teckenspråkiga verksamheten och berätta om sina önskemål. Vill man ha en begravning på teckenspråk så kan det eventuellt komma en teckenspråkig präst från ett annat stift och ha begravningen. Om inte alla anhöriga kan teckenspråk, så kan man beställa tolk som översätter till talad svenska. Om det är helt omöjligt att få en teckenspråkig präst på begravningen, så får man beställa tolk som översätter när den hörande prästen har begravningen. Används tolk är det mycket viktigt att tolken är väl förberedd för uppdraget. om man är döv och förlorar

i en begravningsgudstjänst vill vi visa vår kristna tro på evigt liv, hopp och kärlek. Det finns många fina bibeltexter att framföra. Här är en bibeltext jag brukar använda för att ge den sörjande familjen tro, hopp och kärlek: jesus sade:

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. (Joh 14:1-3) text: johan s wisser foto: magnus aronson /ikon

7


glimtar

Sommarglimtar

1

3

2

I år har det varit en annorlunda sommar på grund av coronapandemin. Även kyrkan har fått ställa om sin verksamhet och tänka kreativt för att hitta nya lösningar.

Uppsala Under juni och halva juli månad hade kyrkan ”öppet hus” en dag i veckan. Hit kunde man komma om man ville ha lite gemenskap, fika eller samtal med prästen. Allt skedde utomhus. Vissa dagar var det sol och hetta, andra dagar lite svalare. Oavsett väder så var det skönt att träffa varandra igen efter vårens isolering. Bilder s 8: Anita och Sven Hägglund fikar på altanen i Tunabergskyrkan. En av gångerna spelades yatzy med riktigt stora trätärningar. De fick inte plats på bordet utan alla var tvungna att slå på golvet. Foto: Birgit Burman Margareta Björklund var glad och lyckades slå yatzy två gånger.

8

Lund Kerstin och Beata filmade en Pilgrimsvandring den 7 juni, från Simrishamn till Vik på Österlen. Det var en blåsig dag och tidvis knepigt att hålla mobilen stadig, även om den satt fast på ett stativ. Vi vandrade utifrån pilgrimskransen och gjorde sju korta filmer utifrån Pilgrimens 7 nyckelord: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Ande, Delande. Filmerna kan fortfarande ses på vår facebookssida: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift Bild s 9: Beata vid ett blåsigt hav. Den 8/8-20 hade vi Sommargudstjänst i trädgården vid St Mikaels kyrka i Ängelholm. Solen värmde, det var härligt att kunna sitta i skuggan under träden. Nionde söndagen efter trefaldigheten. Goda förvaltare var dagens tema. Efter gudstjänsten fick vi en härlig pratstund till vår egna medhavda fika. Möten och pratstunder så viktiga i dessa tider. Tack alla som kom. Bild s 9: Under trädens skugga avnjöts den egna medhavda fikan på sommargudstjänsten i Ängelholm.


glimtar

Strängnäs stift Välkommen Agneta Wisser, diakon, som ska att arbeta 6-månader i Strängnäs stifts teckenspråkiga arbete från 1 september 2020 till 28 februari 2021. Mer information kommer i nästa nummer av tidningen. Bild s 9: Diakon Agneta Wisser.

Växjö stift Nu har vi en bildtelefon för flerpartssamtal! Under hösten kommer vi att inbjuda till andakter i mindre grupper både via messenger och via bildtelefon. Vi kommer även att börja fira gudstjänster igen. Hur det blir med vardagsträffarna får vi avvakta ett tag till innan beslut tas. På grund av corona blir det tyvärr ingen gemenskapshelg i höst.

6

9


Välkommen att ringa oss! Måndag 7 september 2020 öppnar Svenska kyrkan en jourtelefon på teckenspråk. Där erbjuder vi döva personer samtal med en teckenspråkig präst eller diakon. Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Du kan ringa om du behöver vägledning i din tro eller om du vill få stöd i en tid av tvivel. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt. Nationell nivå är med och finansierar bildtelefonen och präster och diakoner från olika stift bemannar jourtelefonen. Alla döva/teckenspråkiga är välkomna att ringa! Adress till jourtelefonen:

svenskakyrkan@ectalk.se Jourtelefonen är öppen: Måndagar & fredagar kl. 10-16, Onsdagar kl. 10-19 Frågor och information: Åsa Grönberg 070-378 61 80, asa.gronberg@svenskakyrkan.se

rätt svar i frågesporten nr 3/20 1. Temat för tidningen var vigsel. 2. Efter att Saul fått tillbaka sin syn, började han predika om Jesus. 3. Sauls nya namn var Paulus. 4. Johan S Wisser och Anita Hellöre åkte runt Siljan. 5. I Johannesevangeliet kan man läsa om när Jesus förvandlade vatten till vin. 6. Assisi ligger i Italien. 7. Mattias Hellöre hjälper till med att göra skyddsvisir. 8. Franciskus föddes i Assisi.

10

9. Emmy Lindgren ska arbeta som teckenspråkig präst i Karlstad stift och Sofie Strid ska arbeta som teckenspråkig präst i Göteborgs stift. 10. Döva från Härnösands stift har gjort en bussresa och besökt ett surströmmingsmuseum.

grattis till vinnarna: Helene Karlsson, Finspång Barbro Olofsson, Jönköping Britt-Marie Holmgren, Umeå Inge Odqvist, Göteborg Ingegerd Branting, Köping


frågesport

Frågesport! i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan. Skicka in dina svar senast den 1/11 2020 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås, eller skicka via SMS: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

du hittar svaren på alla frågor

1. Vilket är temat i denna tidning? 1. Ljus X. Konfirmation

Frågesport nr 4 2020! 2. Begravning Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den och skicka in den.

2. Vad kallas talet i begravningsgudstjänsten som prästen håller över den som avlidit? 1. Griftetal X. Sorgetal 2. Begravningstal 3.Yvonne som intervjuas har en speciell tatuering på armen. Vad föreställer den? 1. En blomma X. Ett kors 2. En ängel

Lycka till!

1. 1

x

2

2. 1

x

2

3. 1

x

2

4. 1

x

2

5. 1

x

2

6. 1

x

2

7. 1

x

2

7. I september börjar Agneta Wisser arbeta i Strängnäs stift. Vilken utbildning har hon? 1. Hon är pedagog X. Hon är diakon 2. Hon är präst

8. 1

x

2

9. 1

x

2

8. Vilket stift ordnar ofta pilgrimsvandringar? 1. Härnösands stift X. Västerås stift 2. Lunds stift

10. 1

x

2

9. En grupp döva från Karlstad har i sommar gjort en utflykt och tittat på: 1. Sveriges längsta tunnel X. Sveriges längsta stenbro 2. Sveriges längsta grusväg

Namn:

4. Vad betyder sorgehus? 1. Kyrkan vid begravningen 2. Familjen till den avlidne

X. Där minnesstunden hålls

5. Den 7 september öppnar Svenska kyrkan en Jourtelefon på teckenspråk. Vem kan ringa dit? 1. Unga döva X. Äldre döva 2. Alla döva som är i behov av stöd 6. Vilken dag på året lyser det många, många tusen ljus på kyrkogårdarna? 1. Allhelgonadagen X. Påskafton 2. Pingstafton

10. I juni fick Svenska kyrkan två nya teckenspråkiga präster. Emmy Lindgren ska arbeta i Karlstad. Var ska Sofie Strid arbeta? 1. Linköping X. Stockholm 2. Göteborg

__________________________ Adress:

__________________________ __________________________

11


kyrkskola

Jesus uppväcker Lasaros Jag heter Lasaros och var död men blev levande igen. Hur det gick till ska jag berätta för er. vi, mina två systrar marta, maria

och jag är vänner med Jesus. Han brukar ofta komma och hälsa på hos oss. Det är roligt och vi har trevligt tillsammans. När jag blev svårt sjuk skickade mina systrar en hälsning till Jesus. De ville att han skulle komma för vi trodde att Jesus på något sätt skulle kunna hjälpa mig att må bättre och bli frisk. men han kom inte på en gång.

Jesus har ju alltid så mycket att göra med att hjälpa människor och berätta om vem Gud är. Så det tog flera dagar innan han kom till oss i vårt hem. Och jag hade redan dött och var inlindad i bindlar. Min kropp hade lagts i en grotta där ingången hade stängts med en stor sten. Det var redan försent att göra något för mig. Marta och Maria var tvungna att acceptera det som hade hänt. Och de var väldigt ledsna för att jag hade dött. vid vårt hus när Jesus äntligen kom. Marta sa till honom att jag inte skulle ha dött om han hade varit här. Men att Gud kunde ge Jesus vad han än bad om. Då sa Jesus att jag skulle bli levande igen och frågade henne om hon trodde på det. Marta svarade att hon trodde att alla ska bli levande tidens sista dag. Jesus sa att han är livet och att den som tror på honom ska leva även om han dör. Och att den som lever och tror på honom aldrig ska dö.

människor stod och grät

det visste vi och hade tidigare sett det med egna ögon. Men att Jesus är livet och att tron på honom kan ge evigt liv det är svårt att förstå. Maria föll ned vid Jesu fötter och sa också till honom att jag inte skulle ha dött om han hade varit här. Då blev Jesus mer upprörd och ledsen och frågade var jag var begravd. Mina systrar visade honom var jag låg. När Jesus sa till mina systrar att stenen för graven skulle tas bort protesterade Maria.

att jesus kunde göra under

för det var ju flera dagar sedan jag begravdes! Någon som varit död ett

hon sa att jag redan luktade

12

tag luktar väldigt illa. Jesus påminde Marta om att han hade sagt att om du tror ska du få se Guds härlighet. Han gav inte upp och stenen togs bort. Jesus lyfte blicken mot himlen och bad: Jag prisar dig Fader för att du lyssnar och vet att du lyssnar till mig. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig ber jag denna bön. med hög röst: Lasaros kom ut! Då hände undret! Jag blev levande igen och kunde resa mig upp och gå ur graven. Alla tygremsor var fortfarande lindade runt min kropp. Jag var som en levande mumie. Jesus bad mina vänner att hjälpa mig att ta bort alla tygremsor så att jag kunde röra mig ordentligt. Vilken vän Jesus är som gjorde det här för mig. Jag förstår inte hur han gjorde det - men jag var död och blev levande igen! sedan ropade jesus till mig

jag nöp mig själv hårt och länge i skinnet för att känna att det var sant. Och ja, det kändes och ja, jag levde igen. Vi blev alla både så chockade över det som hände och så glada för att få träffas och ses igen! Nu tror jag och flera med mig att Jesus är livet och att han har makt över döden. Den som tror på Jesus ska leva även om han dör. Och den som lever och tror på honom ska aldrig dö. Tror du också på det? du hittar hela bibeltexten

kapitel 11 vers 1-44. text och foto: gun carlzon

i Johannesevangeliet


avlidna

Foto: Johannes Frandsen / IKON

Avlidna Iris Eriksson, Orsa, avled den 31 mars 2020. Iris blev 92 år.

Tage Östlund, Vetlanda, avled den 12 juli 2020. Tage blev 79 år.

Annika Eriksson, Sölvesborg, avled den 5 maj 2020. Annika blev 70 år.

Rolf Lindfors, Österfärnebo, avled den 22 juli 2020. Rolf blev 84 år.

Inger Danielsson, Bankeryd, avled den 14 juni 2020. Inger blev 88 år.

Välkommen till retreat Vad är retreat? Det är möjlighet för dig att mitt i vardagslivet för en dag, ta ett steg åt sidan. Att lyssna till Guds tilltal i ditt liv och dela de tankar du vill med en andlig vägledare. Tid och plats Lördag 7 november 2020 kl 9.30 – 15.00 i S:t Persgården, Leksand Kostnad Retreaten kostar 50 kronor och i detta ingår förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch. Inga förkunskaper behövs! Anmäl dig till: Johan S Wisser för intresse SMS 0735 – 08 40 71 e-post: johan.s.wisser@svenskakyrkan.se senast 25 oktober. Ni får brev hem sedan med mera information. 13


glimtar

Jag lutar mig mot stammen...

Den 26 juni samlades vi för en pilgrimsvandring i Lunds botaniska trädgård. Det var länge sedan vi sågs, många hade varit isolerade hemma. Därför var vi alla så glada att få träffas igen! hur viktigt det är att vi håller avstånd. Ibland gick vi i tystnad, då lyssnade vi inåt. Vi njöt av det vi såg och kände hur det påverkade oss. Kerstin inspirerade oss att känna vindens sus - känna dofter som kommer och som försvinner. Känna mina egna andetag – känna livet – känna att jag finns här. kerstin började med att betona

och Kerstin sa: Jag står under trädet, känner på barken, försöker krama trädet, vänder mig sedan om, lutar mig mot stammen… Hur tryggt och skönt känns det? Titta upp i trädet, högt och stort, jag så liten… Titta ner mot jorden, i marken under jorden finns trädets spegelbild av den stora kronan… Rotsystemet under marken är lika stort som kronan. Stöd om det börjar blåsa, trädet faller inte… Blunda och försök i ert inre se hur trädet suger upp vatten genom rötterna, upp genom stammen och ut i alla grenar och blad. Under dig, bakom vi stannade under ett näsduksträd

14

dig och ovanför dig strömmar liv - mitt i detta flöde finns du!!! Guds kärlek finns också överallt omkring dig och alltid nära dig. Ta ett djupt andetag – trädet du står bredvid ger dig syre så att du kan leva. Andas in syre som ger dig liv. Livet i trädet kommer från Gud. Andas in Guds kärlek, närvaro och liv, andas ut all oro och ensamhet. När du andas, tänk på de människor som du just nu vet behöver din och andras kärlek. Många människor känner att naturen är läkande. Att omfamna ett träd, sitta på en strand och se på vågorna eller vandra i skogen - då händer något inom oss, vi blir lugnare. Guds närvaro i naturens skönhet, i bönen, i mässan eller i sitt eget inre, börjar hon längta efter en medvandrare att få dela erfarenheterna med. En vän jag vågar berätta för. När jag berättat färdigt vågar vännen berätta för mig om sin upplevelse. Har du någon vän du kan berätta för om din inre och yttre vandring? Bilder: Inledning under träden. Många blomsterbäddar att titta på. Fika under träden, par får sitta tätt, vi andra håller avstånd. text:beata sandell foto: beata sandell & kerstin dahl när en människa börjar ana


prästvigning

En glad trio präster: Emma Jacobsson, Sofie Strid och biskop Susanne Rappman.

Sofie Strid prästvigd i Göteborg 14 juni var en mycket speciell prästvigningsdag, mitt i en märkvärdig period med corona-pandemin och reglerna från Folkhälsomyndigheten. Detta år fick det bli två prästvigningar i domkyrkan i Göteborg eftersom man bara fick vara 50 personer på plats samtidigt. Sofie Strid vigdes tillsammans med två andra. Sofie hade med tolkarna från sin utbildning som tolkade åt henne.

den

att vara med som teckenspråksaktör för den digitala direktsändningen på internet tillsammans med två andra aktörer. Det var en jättefin och högtidlig vigningsgudstjänst, trots att vi var så få i domkyrkan. Innan gudstjänsten började kom domprosten till mig och frågade hur man tecknar Halleluja och Herrens frid för han ville att alla skulle kunna vara med och teckna. Det blev uppskattat av Sofie. jag fick privilegiet

och psalm 386 sjöngs och även vigningspsalmen 894. En av bibeltexterna denna dag var från Matteus kapitel 3, verserna 11-12.

var Emma Jacobsson som tidigare jobbat som teckenspråkig präst i vår verksamhet. Det första Emma sade till Sofie efter vigningen var: Nu ÄR du präst. stolan över Sofies nacke väntade jag på Sofies reaktion då jag i smyg hade bytt ut den stolan hon hade lånat från Masthuggs församling till en stola som jag och Pia Renner sytt till henne i present från den teckenspråkiga verksamheten. Sofie blev förvirrad först, men fick fokusera på att få på sig mässhaken och när jag fick ögonkontakt med henne så berättade jag och då sken hon upp. när biskopen skulle lägga

som det var tänkt från början, men vi ska ordna en brakfest när reglerna blivit lättare och vi kan samlas flera på samma plats. Det ser vi fram emot.

vi hade ingen fest efteråt

temat för dagen var vårt dop

i sin predikan: ”En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.” Vid vigningen skedde handpåläggningen av biskopen, domprosten, stiftdiakonen och prästkandidatens assistent. Sofies assistent

biskop susanne rappman sa

före vigningen sa sofie: ”Jag hoppas på att bidra på olika sätt med en tro och gemenskap, som till stor del utgår från mitt teckenspråkiga sammanhang, som kan få människor att välkomna Gud i sina liv. Det är en spänning mellan en tro som jag åstadkommer och en tro som Jesus skapar. Vi vet inte när, hur eller var Gud griper in i en människas liv och förvandlar hen och när det sker tänds ett ljus i världen.” önskar dig sofie all välgång och lycka till i ditt första år som pastorsadjunkt. text: camilla lans foto: torgny lindén

15


kalender

Kalender 16 september –november Foto: Kristina Johansson / IKON

Aktiviteter kan bli inställda på grund av coronapandemin. Håll koll på information i sociala medier eller kontakta de teckenspråkiga medarbetarna i ditt område - se sidan 20-21. Kom ihåg att hålla avstånd och att stanna hemma om du känner dig sjuk! På Facebooksidan Teckenspråk i Svenska kyrkan hittar du andakter och gudstjänster från olika platser i Sverige.

Göteborgs stift

16/9 Göteborg Repslagaregården kl 13.00-

15.00 Öppen mottagning

5/11 Uddevalla Bäve kyrkan kl 11.00 Andakt

och gemenskapsträff

11/11 Göteborg Repslagaregården kl 13.00-

15.00 Öppen mottagning

12/11 Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30

Gudstjänst och soppa

18/11 Göteborg Repslagargården kl 11.00

Andakt och gemenskapsträff

4/11 Göteborg Repslagargården kl 11.00

Andakt och gemenskapsträff

27/11 Göteborg Repslagaregården Öppet hus, 23/9 Göteborg Repslagargården kl 11.00

Andakt och gemenskapsträff

mer info kommer

28/11 Göteborg Repslagaregården julpyssel

27/9 Uddevalla Bäve kl 13.00 Mässa Kaffe

7/10 Göteborg Repslagaregården kl. 11.00

29/11 Uddevalla Bäve kl 13.00 Mässa Kaffe

Andakt och gemenskapsträff

14/10 Göteborg Repslagaregården kl 13.00-

15.00 Öppen mottagning

21/10 Göteborg Repslagaregården kl. 11.00

och gemenskapsträff

30/10 Träff med ungdomarna på ungdoms

Adventfika kl 10.00-14.00 ca

2/12 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Lucia

Julmys 50 kr Anmälan senast 23/11

3/12 Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30 Guds-

tjänst Julbord Anmälan senast 23/11

Andakt och gemenskapsträff

25/10 Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 Mässa

gården Tema: högtider

Härnösands stift

Inga planerade aktiviteter under perioden. Se aktuell information om eventuella fysiska träffar på FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Härnösands stift

1/11 Göteborg Repslagaregården 11.00

Karlstads stift

Minnesgudstjänst och kyrkkaffe

4/11 Göteborg Repslagargården kl. 11.00

16

Andakt och gemenskapsträff

Information om höstens aktiviteter skickas ut med brev och på FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Karlstads stift


kalender

Linköpings stift

Teckenspråkstolkade gudstjänster: 7/10 Linköping domkyrkan kl 17.30 Vardagsgudstjänst på barnens villkor (Lilla kören sjunger) Korv från kl 16.30

11/10 Linköping Domkyrkan kl 11.00

Högmässa på tacksägelsedagen

31/10 Lilla Aska Ljusets kapell kl 16.00 Ljusgudstjänst

4/11 Linköping Domkyrkan kl 17.30

Vardagsgudstjänst på barnens villkor (Lilla kören sjunger) Korv från kl 16.30

Luleå stift

Caféträffar på kyrkstadscaféet Sankt Mary, Öjebyn, Piteå Kl 13-15. Fredag den 4/9, 2/10 och 6/11. Församlingen bjuder på det du vill dricka. Kontakta Anna för information om höstens Gudstjänster.

Skellefteå Den rådande situationen med Coronavirus gör att höstterminen inte är planerad. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens direk tiv och hoppas på nya riktlinjer framöver. För mer information: Kontakta Katarina. Teckenträff i Örnäsgården, Luleå Teckenträff i stora salen. Klockan 13-15. Start torsdag den 3/9. Sedan jämna veckor. Observera att vi inte träffas den 29/10! För information om höstens gudstjänster: Kontakta Malin.

Lunds stift 8/10 Kristianstads Heliga Trefaldighetskyrka kl

19.00 teckenspråkstolkad Sinnesromässa, OBS enkel fika delas ut i kyrkan innan mässan kl 18.30

5/11 Kristianstads Heliga Trefaldighetskyrka kl

19.00 teckenspråkstolkad Sinnesromässa, OBS enkel fika delas ut i kyrkan innan mässan kl 18.30

8/11 Lunds Domkyrka, Sjuarmade ljusstakens

15/11 Malmö Limhamns kyrka kl 11.00

Livestreamad Mässa på teckenspråk och svenska. Se den på fb: Limhamns kyrka

29/11 Ängelholm Sankt Mikaels kyrka kl 10.00

Mässa på teckenspråk och svenska. Camilla Jansson, diakon i Göteborgs stift medverkar. Anmälan till Kerstin Andakter för boende på Dalen & Sparven: På grund av coronaläget står vi utanför och håller andakterna. Boende ser ut genom fönstret. Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30: 17/9 22/10 26/11 17/12 Gråsparven-Lund fredagar kl 14:30: 18/9 23/10 27/11 18/12

Skara stift 27/9 Borås Hässleholmens kyrka kl 14.00

Gudstjänst Tag med dig eget fika

4/10 Skövde S:t Helena kyrka kl 13.00

Gudstjänst Tag med dig eget fika

11/10 Lidköping S:t Nicoali kyrka kl 13.00

Gudstjänst Tag med dig eget fika

18/10 Trollhättan Lextorpskyrkan kl 13.00

Gudstjänst Tag med dig eget fika

25/10 Skövde S:t Helena kyrka kl 13.00

Gudstjänst Tag med dig eget fika

1/11 Borås Hässleholmens kyrka kl 14.00

Gudstjänst Tag med dig eget fika

7/11 Internationella dagen Mer information

sänds ut per brev

15/11 Lidköping S:t Nicolai kyrka Gudstjänst

kl 13.00 Tag med dig eget fika

22/11 Trollhättan Götalundens kyrka Gudstjänst

kl 13.00 Tag med dig eget fika

29/11 Borås Hässleholmens kyrka kl 14.00

Gudstjänst Tag med dig eget fika

Vid gudstjänsterna håller vi fysisk distans men själslig och andlig närhet.

kapell kl 14.00 Minnesgudstjänst, ta med egen fika. Anmälan till Beata

17


kalender

Stockholms stift

Inga planerade aktiviteter under perioden.

Superhjältarna kl 17.00 Enkel måltid 18.30 Mässa

Strängnäs stift

2/10 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13-00-15.00

Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

Teckenspråkig gudstjänst i Örebro S:t Nicolai kyrka kl 14.00 söndagar 11/10, 1/11, 29/11

6/10 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00

Digital teckenspråkig gudstjänst Digital teckenspråkig gudstjänst läggs ut på Facebooksidan Teckenspråk i Svenska kyrkan i samband med digitala dövas dagar (17-19/9)

Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontaktperson: Pernilla Folebo

Gudstjänst och kyrkkaffe

Gemenskapsträff

10/10 Gävle Mariakyrkan (Ingång från Sätra

Centrum vid ån) kl 13.00 -16.00 Tecken3:an Andakt och gemenskapsträff

20/10 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff 28/10 Gävle Mariakyrkan (Annasalen)

Superhjältarna kl 17.00 Enkel måltid 18.30 Mässa

30/10 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13-00-15.00

Teckenspråkig Babyträff i Örebro vid Nikolai prästgård kl 10.00-13.00 torsdagar start 3/9 Obs! Föranmälan krävs pga begränsat antal besökare. För mer info. kontakta Gun Carlzon

Teckenspråkig samtalsgrupp i Örebro vid Nikolai prästgård kl 13.15-14.30 torsdagar 10/9, 15/10, 12/11 och 10/12 Kontaktperson: Pernilla Folebo

Café Nikolai i Örebro Öppettider: måndag, tisdag och torsdag kl 12.00-16.00, fredag kl 10.00-14.00, onsdag stängt. På grund av rådande läge med coronaviruset så håller Café Nikolai just nu endast öppet på uteserveringen. Stängt 6-8/10 och 2-6/11. Välkommen!

Uppsala stift

Minnesgudstjänst och kyrkkaffe

3/11 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff 7/11 Gävle Mariakyrkan (Ingång från Sätra Centrum vid ån) kl 13.00 -16.00 Tecken3:an Andakt och gemenskapsträff

17/11 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

22/11 Gävle Mariakyrkan kl 11.00 Mässa för

framtiden Kyrkkaffe

25/11 Gävle Mariakyrkan (Annasalen)

Superhjältarna kl 17.00 Enkel måltid 18.30 Mässa

1/12 Gävle Mariakyrkan kl 12.00 Julgröt Föranmälan

obs! förändring av plats i Uppsala kan förekomma!

Visby stift

16/9 Gävle Mariakyrkan (Annasalen)

Superhjältarna kl 17.00 Enkel måltid 18.30 Mässa

22/9 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -15.00 Gemenskapsträff

18

30/9 Gävle Mariakyrkan (Annasalen)

18/10 Väskinde Josefs kapell kl 16.00 Visuell mässa Kyrkkaffe

Västerås stift 16/9 Mora Andreasgården kl 12-14.

Gemenskapsträff Soppa Kaffe


kalender

16/9 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

29/10 Gagnef Församlingshem kl 14-16

teckenspråk. Smörgås kaffe

17/9 Gagnef Församlingshem kl 14-16

Gemenskapsträff. Smörgås Kaffe 4/11 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på teckenspråk. Smörgås Kaffe

Gemenskapsträff. Smörgås Kaffe

6/11 Köping Kyrkan kl 13-15 Soppa Kaffe 23/9 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

teckenspråk. Smörgås kaffe

25/9 Västerås domkyrka kl 11.30 Gudstjänst

7/11

Leksand St Persgården 9.30-15.00 Retreat. Anmälan senast 25/10 till Johan S Wisser

och soppa

11/11 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på 27/9 Leksand kyrka kl 13.00 Gudstjänst och kyrkkaffe

30/9 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

teckenspråk. Smörgås Kaffe

12/11 Gagnef Församlingshem kl 14-16

Gemenskapsträff. Smörgås Kaffe

teckenspråk. Smörgås kaffe

18/11 Mora Andreasgården kl 12-14. 1/10 Gagnef Församlingshem kl 14-16

Gemenskapsträff Soppa Kaffe

Gemenskapsträff. Smörgås Kaffe

18/11 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på 7/10 Mora Andreasgården kl 12-14.

teckenspråk. Smörgås kaffe

Gemenskapsträff Soppa Kaffe

20/11 Västerås domkyrka kl 11.30 Gudstjänst 7/10 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

och soppa

teckenspråk. Smörgås kaffe

9/10 Köping Kyrkan kl 13-15 Soppa Kaffe

22/11 Leksand kyrka kl 13.00 Gudstjänst och kyrkkaffe

10/10 HÖSTUTFLYKT till Lindesberg, St Mary,

25/11 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

museum och gudstjänst. Inbjudan kommer.

teckenspråk. Smörgås Kaffe

26/11 Gagnef Församlingshem kl 14-16 14/10 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

Gemenskapsträff. Smörgås Kaffe

teckenspråk. Smörgås kaffe

29/11 Västerås Domkyrkan kl 11.00 Första 15/10 Gagnef Församlingshem kl 14-16

21/10 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

teckenspråk. Smörgås kaffe

23/10 Västerås domkyrka kl 11.30

Gudstjänst och soppa

25/10 Leksand kyrka kl 13.00 Gudstjänst och kyrkkaffe

28/10 Mora Andreasgården kl 12-14.

Gemenskapsträff Soppa Kaffe

28/10 Leksand S:t Persgården kl 18-20. Kyrka på

advent. Kyrkkaffe. Åsa tolkar

Gemenskapsträff. Smörgås Kaffe

teckenspråk. Smörgås kaffe

Växjö stift 20/9 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00

Gudstjänst Enkelt kyrkfika

23/9 DRIVS-möte kl 10.00-12.00 via messenger

för Växjö/Nybro/Kalmar/Hultsfred

26/9 DRIVS-möte kl 10.00-12.00 via messenger

för Jönköping/Nässjö

18/10 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00

Gudstjänst Enkelt kyrkfika

22/11 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00

Gudstjänst Enkelt kyrkfika

19


kontakt

F.v. Ing-Marie, Kristina, Gun, Pernilla, Agneta, Emmy, Margareta, Åsa, Johan SW, Jessica, Anita, Camilla, Sofie, Johan R, Beata, Kerstin, Martina, Pia, Barbro, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Malin, Akar.

Välkommen att kontakta oss! Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5 FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift Camilla Lans, Diakon 100% SMS: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se Sofie Strid, präst 100% sofie.strid@svenskakyrkan.se Johan Rudin, Kommunikatör 20% SMS: 073-508 09 01 johan.rudin@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan Margareta Ridderborger, Präst i Finspång Mobil: 073-154 06 20 margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

Luleå stift

FB: Teckenspråk Luleå stift Annalena Norrman, Stiftsdiakon SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norrman@svenskakyrkan.se Malin Grönlund, Assistent Luleå Domkyrkoförsamling Telefon: 0920-26 49 39, 070-190 15 25 malin.gronlund@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Härnösands stift www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/teckensprakigt

Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat SMS: 072-722 40 25 BT: svkteckensprakkatarina@ectalk.se katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

Akar Holmgren, stiftsdiakon, Tjänstledig tom 31/12-20 Tal/SMS: 0763-97 59 35 akar.holmgren@svenskakyrkan.se

Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Skellefteå 50% Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se Tal: 0911-27 41 11

Karlstad stift Box 186, 651 05 Karlstad FB: https://www.facebook.com/karlstadsstift/ Emmy Lindgren, präst emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

20

Linköpings stift

Carina Sehlström, Diakoniass 50%, Umeå pastorat Videosamtal/sms: 072-539 10 68 carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se


kontakt

Lunds stift

Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE Besöksadress: Forellplan 3, Gävle ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% Mobil: 0709-103 053 Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se beata.sandell@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst 40% Mobil: 0733-212 108 & Telefon: 018-430 37 74 skype: kristinaakerman3 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Box 32, 221 00 Lund FB: Teckenspråkig kyrka i Lunds stift

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25% Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Visby stift

Väskinde prästgård 622 75 Visby www.svenskakyrkan.se/visbystift

Skara stift Box 173, 532 23 Skara FB: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift

Martina Åkeson Wollbo, Präst 10% Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Barbro Lilja Brattgård, Präst 50% Mobil: 0768034103 Skype: barlilja barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se Pia Renner, assistent 50% SMS: 070-910 17 66 pia.renner@svenskakyrkan.se

Stockholms stift

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teckensprak Kontaktperson: Linda Olofsson, Handläggare för mångfaldsfrågor Tel: 08-402 36 11 linda.olofsson@svenskakyrkan.se Lillemor Lindahl, Diakon, Sjukskriven

Strängnäs stift

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak Stiftspräst 100% Vakant Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 gun.carlsson@svenskakyrkan.se Pernilla Folebo, Stiftsdiakon 75% Mobil: 072-726 59 70 & Tel: 0152-234 93 pernilla.folebo@svenskakyrkan.se Agneta Wisser, projektanställd diakon 75% 1/9-20 - 28/2-21

Västerås stift

Box 7, 721 03 Västerås FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Västerås stift

Johan S Wisser, präst 100% SMS: 0735-08 40 71 Bildtelefon: johan.wisser@ectalk.se Skype: johanfs johan.s.wisser@svenskakyrkan.se Kyrkallén 23, 793 31 Leksand Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100% Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Växjö stift Box 527, 351 06 Växjö FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Växjö stift Jessica Lindberg, stiftskonsulent 75% Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 Bildtelefon: dovkyrkanvaxjostift@t-meeting.se Skype: jessica.lindberg5 jessica.lindberg@svenskakyrkan.se Anita Hellöre, stiftskonsulent 75% SMS/MMS/video: 0709-105 874 Bildtelefon: so7384@ectalk.se Skype: anitahellore anita.hellore@svenskakyrkan.se

Nationell nivå

www.svenskakyrkan.se FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan

Uppsala stift

FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala Ing-Marie Lundberg, Präst SMS: 0704-955 269 & Tel: 026-170 444

21


glimtar

Med stadståg och bussbåt

1

2

Karlstad Nu under Coronatid har vi inte haft några gudstjänster på teckenspråk. Det har känts tomt och tråkigt. När vädret blev bra bestämde vi därför att göra en utflykt tillsammans utomhus. Vi var några som åkte stadståget i Karlstad tillsammans. Det är ett litet blått tåg med en lok och två vagnar som åker genom Karlstad stad. Vi fick bland annat lära oss om vår stads historia och var och se olika historiska platser och personer. Här är en bild på oss som var med och åkte tåget som ni ser i bakgrunden. Det var en trevlig dag, vi hoppas på fler utflykter i framtiden. På bilden syns från vänster: Wilda Stridh, Britt-Louise Börjesson, Hans och Karin Risberg. På den andra utflykten åkte vi båtbuss på Klarälven den 13 augusti. Vi fick lära oss mycket om Karlstads historia men också om hur Karlstad är som stad idag. Vi fick tur med vädret, det var sol och varmt och skönt. Båtbussen i Karlstad är en vanlig båt som man kan åka med som en buss till olika hållplatser. Eller så kan man åka en ”tur” precis som vi gjorde och då är den guidad.

22

3

Vi lärde oss om olika saker och såg exempelvis på stenbron som är Sveriges längsta stenbro. Vi fick också lära oss att förut fanns en liten skola i ett av de äldre kvarteren och då berättade Hans som var med att det varit en dövskola. Vi hade det trevlig. Här är några bilder från vårt besök. Gruppbild på bryggan: Karin, Emmy, Britt-Louise, Karin, Wilda, Hans och Johan. Britt-Louise och Tobias i bussbåten. Bild s 23: Hans, Wilda och Karin njuter av turen. Gruppbild (från vänster): Britt-Louise, Tobias, Johan, Karin, Hans, Wilda och Karin i bussbåten.

Skara stift Den dagen kommer, när Coronaviruset inte längre förpestar våra liv. Vi vet inte när det hela har lugnat ner sig och livet blir mer normalt igen. Men den dagen kommer. Då ska den fysiska distanseringen, ett sådant trist ord! bytas ut mot en kram och vinkningen med handen mot ett varmt handslag.


glimtar

I Skara stift ska vi fira en festgudstjänst fylld av glädje och tacksamhet över livet. Tänk att kunna träffas utan att med blicken mäta upp en radie på två meter till varandra. Bort med den mentala tumstocken! Att få byta avstånd mot närhet. Bara slippa tänka på den där eländiga distansen hela tiden. I den gudstjänsten ska vi ta emot nattvardens bröd och vin och påtagligt känna Jesu närvaro i våra liv. Och vi ska tacka Gud för själva livet. Det som är så vackert och fantastiskt men, som vi nu verkligen har lärt oss, också något som snabbt kan hotas. Efter gudstjänsten, den dagen, ska vi byta ut kyrkkaffet mot festmat och fira tillsammans. Ingen av oss ska ha bråttom hem utan vi ska stanna kvar länge och låta oss näras av gemenskapen. Jag längtar dit. Men ibland känns det som om den där festdagen är långt borta. Nu längtar vi tillsammans, hälsar Barbro Lilja Brattgård. Bild: Princesstårta. Foto: Alex Giacomini /Ikon

4

23


Avsändare

Jessica Lindberg Växjö stift Box 527 351 06 Växjö

Vilket är ditt finaste minne av en begravning? addiswa stenström, örebro:

– Det finaste minnen jag har från en begravning var att vi dansade runt kistan med flaggor i fina glada färger. Så vackert avslut för att hedra den avlidne.

ewa rydmark, örebro

– Jag har varit på många begravningar, alla mycket

fina o minnesvärda. Det finaste för mig är att ta farväl av den personen som begravs. Sångerna som sjungs i kyrkan och blommorna och människor som samlas för att ta farväl. En begravning är för mig en vacker högtid. Jag brukar alltid läsa dikter på begravningar till minne av personen. Dikterna är ofta mycket uppskattade.

marie georgson, örebro

– Mina finaste minnen är från mina föräldrars två olika begravningar. Vi hade med ett foto på pappa och mamma. Ett foto på en båt för pappa älskade kryssningar och ett foto på en katt för mamma älskade katter. Deras olika favorit musik fanns med. Det blev som om teckenspråkstolkarna dansade och det kändes jättebra. En begravning behöver inte kännas kall. Begravningar kan också vara tacksamhet och glädje för dom som har levt. Man ska ju glädjas för den som har levt och det vill nog hen som lämnat jordelivet. Begravningar ska vara minnesrika. Jag tycker om sådana begravningar, tycker att folk ska våga mer. Man kan till och med få måla/ rita på kistan. Man bär alltid sorgen i hjärtat… Själv skulle jag vilja ha en häftig begravning och kyrkan ska eka med hög musik så det känns… Det är min önskan.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.