Händer i kyrkan, nr 2 2019

Page 1

Nr 2 april - juni 2019

Händer i Händer i kyrkan kyrkan

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan


Foto: Folke Carlsson

...Tema Frälsarkransen...

Frälsarkransen - en bönehjälp för dig Vad är bön? Bön är ett samtal med Gud. Du berättar för Gud om din tacksamhet, glädje eller oro över något i livet. Genom bön bygger du upp en relation med Gud. Du kan be på olika språk med dina händer eller med din mun, skriva ord eller måla bilder eller på något annat sätt. Du kan använda frälsarkranspärlorna eller bara be tyst i ditt hjärta. Om du ber till Gud är det en bön, oavsett på vilken plats du är. Du kan vara i en kyrka, ute i naturen eller på någon annan plats. Kanske går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus? Du kan be med tecknen eller orden Tack, Hjälp och Förlåt. Att be regelbundet varje dag och på vissa tider kan vara en hjälp i vardagen.

Den svarta pärlan, Nattens & Dödens pärla är en symbol för det som är mörkt och tungt i livet. Det som vill ta kraften från livet. Jesus har också varit i det allra mörkaste och tyngsta, döden. Jesus är med dig också i det som är mörkt och tungt, döden. Han vet hur det är. Du får komma till Gud när du är osäker på din tro och är ledsen. Håll i den svarta pärlan och stanna upp inför mörkret. Tänk att Gud är tillsammans med dig, även i den svartaste natt.

Foto: Gun Carlzon

Jesus lär oss att be på ett bra sätt genom bönen Fader Vår. Här kan du se en översättning av Fader vår på teckenspråk från 2009: https:// www.youtube.com/watch?v=4VzmsjiBg7Y Det står i Bibeln att Gud lyssnar på din bön och ser till dig. Men när du ber om något är det inte säkert att Gud svarar på bönen på det sätt som du vill eller förväntar dig. Ibland få man inte svar på en gång, utan får vänta en längre tid på svaret. Det viktiga är inte heller alltid svaret, utan att man har kommit närmare Gud.

Här får du ett Bibelord att läsa till den svarta pärlan: ”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.” (Psaltaren 139:7-12)

Om du vill be tillsammans med andra kan du ta hjälp av att tända ett ljus och be. Var och en kan tända ett ljus och be för en person som behöver stöd och kraft, någon man längtar efter eller någon som är sjuk. Man kan också be för något man är tacksam för, något som har hänt under dagen, som man är glad för eller något som blev fel. När det är jobbigt i livet kan din egen bön och bönen tillsammans med andra ge hjälp och kraft från Gud. 2


...tema Frälsarkransen...

Psaltaren 139:1-18 (där vers 7-12 ingår) finns också översatt till teckenspråk. Vill du se den Bibeltexten på teckenspråk titta på: https://www. youtube.com/watch?v=DXuNVoUAl0Y

Här får du ett Bibelord att läsa till den vita uppståndelsepärlan: ”Då sade Jesus till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” (Johannes 11:25-26)

Bön: Gud, när mörkret skrämmer mig och jag är rädd för döden. Tack, Jesus för att du känner min ångest och min oro. Och att du finns med mig och är nära mig också i mörkret.

Bön: Jag kan inte

Den vita lite större

förstå att Du älskar mig så mycket att du dog för att jag ska få leva tillsammans med dig. Tack för din gränslösa kärlek till mig! Tack för att det finns ett hopp att jag en dag ska få möta dig i himlen.

Uppståndelsepärlan är en symbol för godhetens seger över ondskan. Den vill också påminna om det godas möjlighet att besegra det onda. Att Jesus dog och uppstod från döden till livet ger också dig ett hopp om en uppståndelse och ett evigt liv efter döden. Det är ett hopp om ett liv som vunnit över mörker och död. Håll i den vita pärlan och stanna upp inför ljuset och livet. Tänk att Gud också vill dela ljuset och det eviga livet tillsammans med dig. Foto: Gun Carlzon

Gun Carlzon, en Jesu lärjunge i Strängnäs stift

Framsidesbilden

Mikael Sundberg som har fotat framsidebilden i detta nummer berättar i en film om händelsen. Filmen och en teckenspråkig sida kommer att publiceras på Immanuelskyrkan i Örebros hemsida i april - så håll utkik på: https://imkorebro.se/

Har du flyttat?

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller bikt?

Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan!

Kontakta prästen i ditt område kontaktuppgifter hittar du på sidan 22-23

Kontaktuppgift hittar du på sidan 3 Händer i kyrkan utges av: Samtliga Svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga verksamheter Ansvarig utgivare: Camilla Lans camilla.lans@svenskakyrkan.se Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se Händer i kyrkan, Jessica Lindberg, Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö Manusstopp: 1 juni 2019. Nästa nummer utkommer i månadsskiftet juni/juli 2019 Omslagsbild: Mikael Sundberg Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet Har du flyttat? Kom ihåg att meddela oss din nya adress 3


...Kyrkskolan...

Maria Jag tänker berätta om Maria,

Maria – Jesu moder. Den unga kvinnan Maria från Galileen var trolovad med Josef, som troligen var en bit äldre än hon. Ängeln Gabriel kom till Maria och talade om att hon skulle bli gravid och föda Guds son. Maria tog på sig uppdraget och nio månader senare föddes Jesus i Betlehem. Maria nämns många gånger i Nya testamente: Till vä: Maria med Jesusbarnet. Gipsfigur gjord av bildhuggaren till exempel när Jesus bärs fram i Birger Videlius efter ett original från sent 1300-tal. Finns i Norra templet åtta dagar gammal och när Nöbbelövs kyrka, Lund. han som 12-åring imponerar på Till hö: Kvinnorna vid graven. Del av altarskåp i Maria Magdade skriftlärde i templet. Senare när lena kyrka, Lund. Konstnär: Lars Gerdmar. Jesus börjat sin gärning är Maria med när Jesus förvandlar vatten En gång uppväckte Jesus Marias bror Lasarus till vin i bröllopet i Kana. Hon är också med vid från döden, Maria blev ett av vittnena till detta. korsfästelsen och efter Jesu himmelsfärd är hon Alldeles innan Jesus skulle fira sista påsken i med i gruppen som ber tillsammans. Jerusalem hälsade han på i Betania. Då berättar Johannesevangeliet att Maria smorde hans fötter I Svenska kyrkan firar vi Maria på Jungfru med en hel flaska nardusolja. Marie bebådelsedag, på Kyndelsmässodagen och fjärde advent. Maria nämns faktiskt i koranen där Maria, Klopas hustru och Jakobs moder. man liksom i bibeln säger att hon var oskuld, Jesus Klopas var Josefs bror så det gör att Jakob erkänns ju som en profet i islam. Maria är det och Jesus var kusiner. Men det står att Klopas enda kvinnonamnet som nämns i koranen. var styvfar till Jakob, liksom Josef var styvfar till Jesus, så Jakob och Jesus var inte genetiska Maria från Magdala. Hon verkar ha stått Jesus kusiner. Maria, Jakobs mor, stod vid korset nära. Det enda som egentligen sägs om henne i tillsammans med Jesu mor Maria och Maria från bibeln är att Jesus botade henne från sju demoner. Magdala. Hon var dessutom en av de kvinnor som Men hon var en av de kvinnor som stod kvar smörjde Jesus kropp med kryddade oljor. Därför vid Jesu kors ända tills han dog. Enligt Johannes brukar hon avbildas med kärl för salvor och glas evangelium var hon den första som mötte Jesus med örter och kallas för ”myrrabärare”. uppstånden. Det spreds gott om myter om henne efteråt, enligt en legend flydde hon till Provence Så detta är de fyra Mariorna i bibeln. Kan i Frankrike efter att Jesus uppstått. En modern du skilja dem åt eller blandar du ihop dem? Ok legend finns i DaVincikoden där det antyds att du är i gott sällskap, man har blandat ihop dessa Maria och Jesus gifte sig och fick barn i Spanien. kvinnor redan i bibeln. Till exempel så är det bara Det är nog bara en legend, det mesta talar emot Johannes evangelium som säger att Maria från den historien. Betania smorde Jesus fötter. I Matteus och Markus evangelium är det en kvinna utan namn som sägs Maria från Betania. Denna Maria bodde med vara en synderska och hon smörjer Jesus huvud sina två syskon, Marta och Lasarus i Betania. Byn istället. Betania låg cirka 2,5 km öster om Jerusalem, på Olivbergets östra sluttning. Jesus besökte syskonen Senare traditioner blandar ihop Maria från flera gånger, till exempel när Maria satt vid hans Magdala och Maria från Betania. Ett vanligt namn fötter medan Marta ordnade och passade upp och så då blir det lätt sammanblandningar. Men vad var irriterad på att Maria inte hjälpte till. Jesus kan vi lära av dessa Marior? Jo, de stod Jesus försvarade Maria och sa att hon valde den bästa nära och älskade honom. Deras liv förändrades av biten, att sitta och lyssna på honom. Nyttigt för Jesus och de följde honom fram till hans död och oss att höra, som stressar runt och fixar istället för uppståndelse. att bara lyssna på Jesus! Beata Sandell 4

Foto: Beata Sandell

men vem var Maria? Jesu mor svarar ni nog, och så är det. Men det finns minst tre till som heter Maria i Bibeln.


...Vi finns på nätet...

Här hittar du oss på nätet Hemsidor

Bloggar

Göteborgs stift: www.svenskakyrkan.se/carljohanspastorat Teckenspråk

Växjö stift: www.kyrkteckenivaxjostift.blogspot.se Uppsala stift: https://blogg.svenskakyrkan.se/ teckensprakuppsalastift/

Härnösands stift: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/ teckensprak

Gävle pastorat: http://blogg.svenskakyrkan.se Kyrka på teckenspråk i Gävle

Karlstads stift: www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/teckensprak

Facebook

Linköpings stift: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift Det här gör Linköpings stift – Minoritetsspråk – Teckenspråkigt arbete

Härnösands stift: Teckenspråkig verksamhet i Härnösands stift

Göteborgs stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga arbetet i Göteborgs stift

Finspångs församling: www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan

Karlstads stift: https://www.facebook.com/ karlstadsstift/

Luleå stift: www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak

Lunds stift: Teckenspråkig kyrka i Lunds stift Luleå stift: Teckenspråk Luleå stift (öppen grupp)

Lunds stift: www.svenskakyrkan.se/lundsstift Det här gör vi i Lunds stift - Teckenspråk och hörselfrågor

Skara stift: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift Strängnäs stift: Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs stift

Skara stift: www.svenskakyrkan.se/skarastift Meny - Kyrka på teckenspråk

Uppsala stift: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala

Stockholms stift: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/ teckensprak

Växjö stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Växjö stift

Strängnäs stift: www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak

Teckenspråkig ung i kyrkan: Teckenspråkig ung i kyrkan

Uppsala stift: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift På andra språk - Teckenspråk

Instagram

Göteborgs stift: svktspigbg

Svenska kyrkan i Gävle: www.svenskakyrkan.se/gavle - Kyrka på Teckenspråk

Härnösands stift: infotecken Uppsala stift: teckenuppsalastift teckenspraksvenskakyrkangavle

Visby stift: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Svenska kyrkans Youtubekonto & Vimeo

Västerås stift: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift Växjö stift: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift Verksamhet - Dövkyrkan

Här finns en länk till de teckenspråkiga filmer som Svenska kyrkan har producerat:

Nationell nivå: www.svenskakyrkan.se Meny - Teckenspråk i övre vänstra hörnet

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcH6ndQq LI8ohm5s9LjfQWJbq8enRsqQ4 https://vimeo.com/album/4241436 5


...På gång i stiften...

Följ med på pilgrimsvandring kilometer på den vackra ön, delvis under tystnad och delvis i samtal med hjälp av tolkar. Vi firar mässa tillsammans ute i naturen.

Foto: Privat

Pilgrimsvandringen är till för alla intresserade finsk- och teckenspråkiga. Medverkar gör bl a prästen för teckenspråkiga Emma Jacobsson, prästen för finsktalande Satu Rekola samt diakonen för teckenspråkiga Camilla Lans.

Pilgrimsvandring på finska och teckenspråk på Styrsö

Kostnad 250 kr. Middag, övernattning, frukost och lunch ingår. Onsdag 5 juni kväll – torsdag 6 juni em/kväll. Styrsö.

Efterfrågad fortsättning till förra årets gemensamma pilgrimsvandring för finsktalande och teckenspråkiga deltagare. Begränsat antal platser. Onsdag 5 juni – torsdag 6 juni 2019, Styrsö.

Anmäl dig senast den 15 maj 2019 antingen till Emma Jacobsson: emma.jacobsson@svenskakyrkan.se eller Satu Rekola: satu.rekola@svenskakyrkan.se

Vi samlas på onsdagskvällen i S:t Olavsgården på Styrsö. Lägergården ligger 10 minuters gångväg från färjebryggan Styrsö Bratten. På nationaldagen vandrar vi tillsammans flera

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna! Emma & Satu

Pilgrimsvandring på Ven i samarbete med St Petri församling i Malmö den 12/5 Kl 09.15 träffas vi vid Sofia Albertina kyrka i Landskrona för gemensam vandring ner till båten kl 10.00 Båten avgår På Ven vandrar vi tillsammans Kl 14.30 visning av St Ibbs kyrka, därefter vandringen tillbaka till båten

Foto: Beata Sandell

kl 16.45 eller 18.00 Båt tillbaka till Landskrona Båten kostar 150 kr t/r som var och en själv betalar. Ta med egen matsäck för lunch och fika. Anmäl till Kerstin 0761-884242 senast den 26/4

6


...På gång i stiften...

Följ med på pilgrimsvandring Teckenspråkig kyrka i Lunds stift bjuder in till tioårsjubileum av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge Välkomna att vandra tillsammans med oss på historiska stigar i den skånska försommargrönskan.

Vandringsfolket pilgrimsvägen skåne blekinge firar 10 år

Lång Pilgrimsvandring 30/5-2/6: Torsdag 30/5: kl. 08.00 – 17.00 start vid Hallaröds kyrka för att vandra till Hörby/Lyby kyrka, ca 24 km Fredag 31/5: kl. 08.00 – 17.00 Fortsätter vår vandring Hörby/Lyby – Harlösa, ca 21 km Lördag 1/6: kl. 08.00- 17.00 Harlösa – Hardeberga ca 18 km Söndag 2/6: kl. 08.00-10.00 Hardeberga – Lund ca 8 km

Pilgrimsprogram i Lund: Fredag 31/5: kl 12.00 – 16.00 – Pilgrim för en dag i Lund – Program för barn. Mer info: http://www.pilgrimsvagen.se: Program för firande vid Domkyrkan, Föranmälan till Beata 0709-103053, programmet för barn är gratis. Söndag 2/6: kl 09.00-10.00 Kort vandring i Lunds centrum, vi startar vid gamla Östervångsskolan (vid Dalbyvägen), ta med egen fika. Söndag 2/6: kl. 11.00 Högmässa i Lunds domkyrka. Praktisk information: Kerstin Dahl och Rune Leander kommer att leda den långa vandringen den 30/5-31/5, de är medvandrare den 1/6 då andra leder vandringen. Vår vandring kommer att innehålla olika delar så som samtal om pilgrimsliv, kristen tro, rättvisa, fred och solidaritet, gestalta bibeltexter och även vandra i tystnad. Man kan hoppa på och av vandringen där det passar, bara meddela oss. Vår grupp kommer att hålla ihop, även om vi går samma sträcka som den hörande gruppen. Vi kommer att bo i församlingshem och antalet platser är begränsat, därför behöver jag er anmälan så fort som möjligt. Kostnad: Anmälningsvgift för vandringen 100 kr (man får pass och pilgrimsmärke), övernattning och mat betalas på plats med swish. Information & Anmälan: För mer information och anmälan maila till kerstin.dahl@live.se eller smsa till Kerstin 0761-884242

7


...Familjenytt...

Foto: Daniel Keber

Döpta

Foto: Daniel Keber

Syster Linnéa håller dopbarnet My Freja Satu Kosunen-Riis, bredvid står syster Elsa. Bakom fr vä: Fadder Jonas Riis, mamma Mona Riis, pappa Pasi Kosunen, fadder Nina Hovi. Freja döptes den 26/1 2019 i Almby kyrka, Örebro. Präst Daniel Keber och diakon Pernilla Folebo förrättade dopet.

Foto: Caroline Gestranius

Fadder Caroline Auvinen håller dopbarnet Wilma Kerstin Ester. Bredvid står pappa Nicklas Olsson och mamma Therese Söderberg som håller i dopbarnets syster Alice. Wilma döptes den 9/2 2019 i Hovsta kyrka, Örebro. Präst Daniel Keber och diakon Pernilla Folebo förrättade dopet.

Dopfirande i S:t Mikaels kyrka, Örebro, den 23/2 2019. Barnet heter Emil David. Mamma Lisa Lindberg håller Emil och pappa Michael Lindberg står bredvid. Präst Daniel Keber och diakon Pernilla Folebo höll i akten.

Avlidna Bela Novaki, Uppsala, avled den 11 januari 2019. Bela blev 80 år. Jerker Åkesson, Bjuv, avled den 23 januari 2019. Jerker blev 63 år. Anita Johansson, Trollhättan, avled den 24 januari 2019. Anita blev 72 år. Inga-Britt Andrevstam, Kristinehamn, avled den 12 februari 2019. Inga-Britt blev 81 år.

Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Kerstin Andersson, Växjö, avled den 14 februari 2019. Kerstin blev 76 år.​ Roland Backlund, Grycksbo, avled den 24 februari 2019. Roland blev 79 år. Rättelse Paul Widd avled den 14 november 2018.

8


Foto: Åsa Grönberg

...Glimtar från stiften...

Porslinsblommor

Vid en gemenskapsdag i Västerås i februari

Vi avslutade dagen med att fira mässa

fick vi besök av en döv kvinna från Örebro, Nathalie Simonsson. Hon berättade om sina sju år på Papua Nya Guinea, som är en ö norr om Australien, och om sitt projekt med porslinsblommor. Nathalie berättade också om arbetet med döva som bor på Papua Nya Guinea. Nathalies föredrag var mycket spännande och lärorikt!

tillsammans i Tomaskyrkan. Nathalie medverkade och tecknade bibeltexten om när Jesus som litet barn, bars fram till Gud i templet i Jerusalem. I templet fanns Symeon och Hanna som länge hade väntat på att få se Jesus. Deras glädje var stor då de fick möta Maria, Josef och det lilla barnet.

Torsdagen den 23 maj kl 14.00 kommer Nathalie till församlingshemmet Himmilsgården i Djurås och har samma föredrag, för ett nytt gäng döva. Även vid det tillfället får vi plantera varsin porslinsblomma. Vill du ta en tur till Dalarna den dagen, är du hjärtligt välkommen att vara med. Åsa Grönberg

Med Nathalies hjälp fick vi sedan plantera

Foton: Privat

varsin porslinsblomma, att ta hem. Nu hoppas vi att dessa gror, växer sig starka och blommar vackert till sommaren.

9


...Konfirmationsundervisning & Frågesport...

Konfirmationsundervisning i Lund I år följer vår konfirmandläsning en ny

Vad – Vad var det som Jesus gjorde och vad gör vi som kristna? Tio Guds bud, den gyllene regeln: Allt vad du vill att människor ska göra mot dig, det ska du också göra mot dem.

planering som utgår ifrån en av de första saker jag lärde mig om teckenspråkets uppbyggnad. Nämligen hur en teckenspråkig berättelse bör läggas upp: TID – PLATS – PERSON – VAD? – HUR?

Tid – vi pratade om kyrkoåret och Bibeln/Skapel-

Hur – Vi pratade om olika metoder: Bön, meditation, psalmsång, pilgrimsvandringar – och provade på de olika metoderna.

sen/Jesus tid i historien. Vi pratade också om vem är jag?

Genomförandet har inte varit helt strikt, det

Plats – vi besökte konfirmandernas hemkyrkor

går ju i varandra en del. Vi har läst delar av Messias, en Mangaberättelse om Jesus.

och pratade om hur de är uppbyggda. Vi tittade på Israels karta och hur kristendomen spridit sig. Vi pratade också om var konfirmanderna kommer från och deras närmaste släktingar bakåt.

På nästa uppslag träffar du våra konfirmander. Beata Sandell

Person – mycket prat om Jesus förstås, vem var han. Även om konfirmanden, vem är du?, lite djupare än första gången.

Rätt svar på frågesporten i nr 1 2019

Vi säger

1. 1. Det finns 18 pärlor i Frälsarkransen. 2. Gudspärlan heter den stora guldfärgade pärlan. 3. Biskop emeritus Martin Lönnebo kom på idén med Frälsarkransen. 4. Tystnadspärlorna sitter på varsin sida om Gudspärlan. 5. Nu tändas tusen juleljus är psalm 116. 6. Vissa delar av Kyrkohandboken översätts nu till teckenspråk. 7. I Leksands församling startar nu en teckenspråkig grupp för barn, gruppen heter TeckenTassarna. 8. I några av Göteborg kyrkor får teckenspråkstolkar fortbilda sig i det kyrkliga teckenspråket och öva på att tolka i kyrkan. 9. På biblioteket i Karlstad kan man i mars få ta del av föreläsningen ”Är det svenska teckenspråket en skam?” 10. På ett Kristusljus finns de grekiska bokstäverna XP.

GRATTIS TILL VINNARNA i frågesporten i Händer i kyrkan nr 1 2019:

Berit Forsberg, Borås Irene Carlsson, Nässjö Erling Lindh, Särö Eva Fredriksson, Nol Olle Sigrén, Visby

En liten vinst kommer med posten…

10


...Frågesport...

Frågesport! Du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar 5 vinnare bland de som skickar in rätt svar. Dessa får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan. Skicka in dina svar senast den 1/6 2019 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 721 03 VÄSTERÅS. Eller skicka via sms: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Lycka till! 1.

Frågesport nr 2 2019!

1. En döv kvinna som heter Nathalie Simonsson har i sju år levt på ön Papua Nya Guinea och arbetet med porslinsblommor. Var ligger Papua Nya Guinea? 1) I Medelhavet X) Söder om Kuba 2) Norr om Australien

Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den och skicka in den.

2. Hur många kvinnor med namnet Maria, skrivs det om i Bibeln? 1) 2 st Maria X) 3 st Maria 2) 4 st Maria 3. Vilken Maria var Martas och Lasarus syster? 1) Maria, Jesu moder X) Maria från Magdala 2) Maria från Betania

Lycka till!

1. 1

x

2

2. 1

x

2

3. 1

x

2

4. 1

x

2

5. Vad heter den huvudbonad som män måste bära, när de besöker en synagoga? 1) Kippa X) Koppa 2) Kappa

5. 1

x

2

6. 1

x

2

6. I tidningen finns bilder från tre dopgudstjänster. Vad heter diakonen som deltog vid dopen? 1) Camilla Lans X) Pernilla Folebo 2) Akar Holmgren

7. 1

x

2

7. På sidan 2 berättas det om en svart och en vit pärla, som finns i Frälsarkransen. Vad kallas den vita pärlan? 1) Renhetens pärla X) Livets pärla 2) Uppståndelsepärlan

8. 1

x

2

9. 1

x

2

10. 1

x

2

4. Döva från Göteborgs stift har nyligen gjort ett studiebesök i en judisk synagoga. De fick bland annat titta på Torahrullarna. Vad är det? 1) Ett runt judiskt bröd X) En traditionell maträtt 2) De fem Moseböckerna, skrivna på pergamentrullar

8. I tidningen finns en intervju med fyra ungdomar. I vilket stift är de konfirmander? 1) Luleå stift X) Lunds stift 2) Linköpings stift 9. I vilket evangelium står det att Maria från Betania, smorde in Jesus fötter med en hel flaska nardusolja? 1) Lukasevangeliet X) Johannesevangeliet 2) Markusevangeliet 10. Vad är temat på andakten på sista sidan? 1) Mörker och ljus X) Värme och kyla

2) Vatten och jord

11

Namn:

___________________________ Adress:

___________________________ ___________________________


Foto: Privat

Foto: Privat

...Intervju...

Elsa

Möt några av årets konfirmander

Foto: Privat

Foto: Privat

Catja

Paulina

Hertha 12


Foto: Beata Sandell

...Intervju...

På bion Kino i Lund där vi såg filmen”If Beale street could talk.”

Vem är du och varför vill du konfirmera dig?

Vilka är de stora livsfrågorna för dig? Paulina: Om människor finnas inte och vad händer med jorden?

- Jag heter Elsa Röman och är 14 år ska fylla 15 år. Jag vill konfirmera mig pga. hela min familj är konfirmerade. Plus att jag nyss har skadat mig rejält, och Jesus han hjälpte alla att må bra så jag vill också må bra.

Catja: Jag skulle säga, hur kommer min framtid att se ut och kommer jag vara nöjd med den? Elsa: Att jag och min familj mår bra genom att ha ett bra välmående, ha tak över huvudet, mat på bordet, en inkomst med mera. Men detta vill jag att alla ska ha.

- Jag heter Hertha Niemelä och är 15 år gammal. Jag vill lära mig nya saker och finna nya kompisar! - Jag heter Paulina Boksz, 15 år gammal. Jag kommer ifrån Polen. Polen har stark traditionell kultur religion. Det är därför att jag vill konfirmera mig. - Jag heter Catja Arvidsson och är 15 år gammal. Konfirmationen känns som en sak som alla gör någon gång i livet, en höjdpunkt.

Hertha: Vad är meningen med livet? Hur ska jag leva livet på den bästa möjliga sätt?

När du hör ordet uppståndelse, vad tänker du då? Catja: Jesus uppståndelse är min första tanke. Elsa: När Jesus försvann från korset där han satt fast i spikar.

Hur vill du att kyrkan/din tro ska finnas för dig?

Hertha: Det är då Jesus kom tillbaka från döden, så tänker jag först i alla fall.

Hertha: Att det finns en gemenskap där som jag är delaktig i.

Paulina: Jag tror att det är Jesus kommer från döden.

Paulina: Om jag behöver hjälp att lösa mina problem och något ska hjälpa mina problem. Catja: Jag vill tro att det är en gemenskap i det hela, att finnas där för varandra i gott och ont.

Tack för att ni ville dela med er av era tankar!

Elsa: Att Gud ska lyssna på mig, hjälpa mig.

Beata Sandell 13


Foto: Bo Lundgren

...Glimtar från stiften...

Annebelle visar hur Man firar kiddush på shabbat. En måltid med vin och saltat bröd. Vi hade alkoholfritt.

”Varför gör de på det här viset?” ...sa Annebelle Gyllenspetz lite skämtsamt när

Vi fick veta mer om olika judiska högtider

hon funderade över hur man kunde skriva om det studiebesök vi gjorde i Göteborgs stora Synagoga.

och ritualer, om hur viktig Davidsstjärnan är som symbol för judendomen, och om fokus i det judiska Påskfirandet som är befrielse från slaveri och förtryck. Synagogan i Göteborg byggdes 1855 och är väl värd ett besök och det är vackert därinne. Den som är judisk i Sverige idag blir tyvärr ofta utsatt för många hot. Därför måste vi anmäla oss i förväg och gå igenom en särskild säkerhetskontroll för att få göra vårt besök. Det är sorgligt att någon hotas bara för sin judiska tro och tillhörighet. En ökad dialog mellan oss som har olika tro är viktig för att alla skall känna sig trygga i vårt samhälle.

Inom judendomen följer man många olika

regler om hur man skall leva, vad man skall äta och vilka högtider som skall firas, och hur de skall firas. Annebelle är själv medlem i judiska församlingen i Göteborg, och under hösten 2018 besökte hon oss på Repslagaregården två onsdagar och berättade om grundläggande tankegångar i judisk tro. Hon visade också hur man firar Shabbat, vilodagen, i en judisk familj. Då bjöd hon på alkoholfritt vin och saltat bröd och sjöng Kiddush för oss.

Vi fick särskilt titta på

Som en fortsättning på dessa träffar gjorde vi i februari 2019

Torahrullarna det vill säga de fem Moseböckerna, som finns nedskrivna på pergamentrullar ett besök i Göteborgs stora judiska i Synagogan. De förvaras längs synagoga. Igen var det Annebelle fram i lokalen och man är som berättade och hon guidade mycket varsam med dem. De oss i byggnaden och berättade är skrivna på pergament, som om hur den judiska församlingen fungerar som ett slags papper vuxit i Göteborg och i Sverige som är gjort av djurhudar och sedan det för första gången blev man tar aldrig i dem direkt med tillåtet att leva som judisk i Sverige handen. Därför använder man en på 1700-talet. Männen måste bära Vid besök i synagogan måste särskild liten pekare, som ser ut huvudbonad därinne och därför män bära huvudbonad, så vi fick som en pinne med en liten hand fick männen i vår grupp låna på, för att hitta vilket bibelställe varsin kippa att ha på huvudet. låna kippor. Foto: Sofie Strid 14


Foton: Emma Jacobsson

...Glimtar från stiften...

Foton: Emma Jacobsson

Vi fick titta närmre på en rulle som inte längre används. man skall läsa. Språket i rullarna är hebreiska, och i dem skrivs endast med konsonanter, inga vokaler. Därför behöver den som är textläsare kunna texten någorlunda bra utantill innan man börjar läsa, för att det skall bli rätt. När de inte används ligger de i ett hölje som är dekorerat på olika sätt, ofta med ”kungakronor” på, för att man möter Torahrullen som vore den en kunglighet. Vi fick titta närmare på, och känna på en rulle som gått i ”pension” och inte används längre.

Foton: Emma Jacobsson

I församlingshemmet kan man finna den här vackra väven som är från Iran. Till vä: Ett fönster i Synagogan med Davidsstjärnan och en bönesjal. 15

Foton: Emma Jacobsson

Tack Annebelle för att du ville guida och berätta för oss! Emma Jacobsson, präst


april - juni 2019 Med reservation för ev. ändringar Torsd 9/5 Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30 Gudstjänst med nattvard, soppa

Göteborgs stift Sönd 7/4

Göteborg Repslagargården kl 17.00 Nattvardsgudstjänst, med enklare måltid efteråt

Onsd 10/4

Göteborg Repslagaregården kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

Torsd 11/4

Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30 Gudstjänst, soppa

Onsd 15/5 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.00 Andakt Gemenskapsträff Onsd 22/5 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt, gemenskapsträff Sönd 26/5

Onsd 17/4 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.30 Påskandakt Gemenskapsträff

On-to 5-6/6 Pilgrimsvandring Styrsö, se annons, Anmälan till Emma Jacobsson senast 15 maj

Torsd 18/4 Falkenbergs Kyrka kl 17.30 Påskgudstjänst Månd 22/4

Göteborg Repslagaregården kl 13.00 Påskgudstjänst och enkel påsklunch. OBS! Tiden! anmälan till Camilla Lans senast 15/4. Kostnad: 30:-/vuxen, barn gratis.

Onsd 24/4

Göteborg Ingen träff

Sönd 28/4

Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00 Nattvardsgudstjänst och kyrkkaffe

Sönd 5/5

Göteborg Repslagargården kl 17.00 Mässa enklare förtäring

Onsd 8/5

Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00 Nattvardsgudstjänst och kyrkkaffe

Onsd 12/6 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.00 Andakt Gemenskapsträff Torsd 13/6

Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30 Gudstjänst, soppa

Lörd 22/6 Björkö Kyrka kl 11.00 Gudstjänst, kyrkfika

Härnösands stift Sönd 7/4 Sundsvall Bosvejdans kyrka kl 11.00 Högmässa och kyrkkaffe Sönd 7/4 Härnösand domkyrkan kl 15.00 Högmässa och kyrkkaffe 16

Foto: Albin Hillert /IKON

Teckenspråkiga Mötesplatser


...mötesplatser...

Onsd 10/4 Östersund Marielundskyrkan kl 11.00 Högmässa och lunch Anmäl dig till Johan S Wisser senast 8/4 för kunna beräkna antal till lunch.

Fred 31/5

Torsd 11/4 Härnösand domkyrkans barn- och ungdomslokaler kl 18 – 20 Kyrkans unga

Lörd 1/6 Arvika Trefaldighetskyrkan kl 15.00 Gudstjänst

Lörd 1/6 Degerfors församlingshem kl 10.00 Gudstjänst

Lörd 2/6 Karlstad Vikenkyrkan kl 12.30 Gudstjänst

Lörd 4/5 Örnsköldsvik Gullängets kyrka kl 13.00 Högmässa och kyrkkaffe Sönd 5/5

Sundsvall Bosvejdans kyrka kl 11.00 Högmässa och kyrkkaffe

Sönd 5/5

Härnösand domkyrkan kl 15.00 Högmässa och kyrkkaffe

Torsd 9/5

Härnösand domkyrkans barn- och ungdomslokaler kl 18 – 20 Kyrkans unga

Linköpings stift Finspång

Sönd 14/4 Finspång Risingekyrka kl 11.00 Påskspel Kaffe Sönd 12/5 Finspång Mariagården kl 11.00 Teckenspråkstolkad familjemässa Därefter lättare lunch! OBS Istället för eftermiddagsgudstjänst!

Torsd 29/5 Härnösand, domkyrkans barn- och ungdomslokaler kl 18 – 20 Kyrkans unga

Linköping

Onsd 29/5 Östersund Marielundskyrkan kl 11.00 Högmässa och lunch Anmäl dig till Johan S Wisser senast 27/5 för kunna beräkna antal till lunch.

Karlstads stift Fred 12/4

Säffle kyrkan kl 15.15 Gudstjänst

Linköping Tomaskyrkan kl 16.30 Gud och spagetti – en helt vanlig torsdag kan du vara med och fira gudstjänst på barnens villkor och därefter äta kvällsmat till självkostnadspris. Ett samarbete med förskolan ängeln. Rekrytg 1

Sönd 21/4

Linköpings domkyrka kl 11.00 Teckenspråkstolkad högmässa på påskdagen. Påskefest vid kyrkkaffet

Degerfors kyrka kl 10.00 Gemensam mässa Hörande & döva

Luleå stift

Sönd 14/4 Karlstad Mariebergsskogen Acksjöns kapell kl 15.00 Gudstjänst Fred 3/5

Torsd 4/4

Hultsfred – se Växjö stift

Lörd 13/4 Arvika Trefaldighetskyrkan kl 15.00 Sönd 14/4

Säffle kyrkan kl 15.15 Gudstjänst

Fred 5/4 Öjebyn S:t Mary i kyrkstaden kl 13.00 Caféträff. Vi umgås och fikar tillsammans. Församlingen bjuder på det du vill dricka Anna Yttergren

Säffle kyrkan kl 15.15 Gudstjänst

Lörd 4/5 Degerfors församlingshem kl 10.00 Torsd 11/4 Umeå Församlingsgården kl Gudstjänst 17.00 Tacotorsdag. Middag. Anmäl dig senast två dagar i förväg till Lörd 4/5 Arvika Trefaldighetskyrkan kl johan.x.andersson@svenskakyrkan.se 15.00 Gudstjänst Lörd 13/4

Sönd 5/5 Karlstad Vikenkyrkan kl 12.30 Gudstjänst 17

Umeå Kafé Station kl 12.30. Gemenskapskafé. Vi bjuder på te, kaffe eller läsk.


...mötesplatser...

Sönd 16/6 Umeå Församlingsgården kl 11.00 Gudstjänst – Gud – Fader, son och ande. Efteråt serveras kyrksoppa, kaffe och kaka Kostnad 30 kr

Torsd 18/4 Skellefteå Sunnanå kyrka kl 12.00 Skärtorsdags-Lunch. Mässa i kyrkan. Katarina Häggmark och Anna Yttergren.

Lörd 29/6 Torsd 18/4 Piteå Samåkning till Skellefteå. Sunnanå kyrka kl 12 Skärtorsdags- Lunch. Mässa i kyrkan. Katarina Häggmark och Anna Yttergren. Vill Tisd 25/6 du åka med? Anmälan till Anna. Mer information om resan kommer till den som anmält via mail och brev. Sönd 28/4 Umeå Församlingsgården kl 11.00 Gudstjänst – Påskens vittne. Efteråt serveras kyrksoppa, kaffe och kaka till en kostnad av 30 kr. Fred 3/5

Umeå Kafé Station kl 12.30. Gemenskapskafé. Vi bjuder på te, kaffe eller läsk Umeå Sommarresa kl 08.30-18.00

Lunds stift

Onsd 10/4 Karlskrona Kungsmarkenkyrkan kl 12.00 Gudstjänst med lunch, anmälan Beata 0709-103053 senast 2/4 Sönd 21/4 Hjärnarps kyrka kl 10.00-12.00 Familjegudstjänst med fika, tolk bokad. Anmälan Kerstin 0761884242 senast 8/4

Öjebyn S:t Mary i kyrkstaden kl 13.00 Caféträff. Vi umgås och fikar tillsammans. Församlingen bjuder på det du vill dricka. Anna Yttergren

Månd 22/4 Lunds Domkyrka kl 14.00 Påskgudstjänst med fika på stiftskansliet

Sönd 5/5 Piteå Öjeby kyrka kl 11.00 Mässa. Anna Yttergren och Viktor Fredriksson. Kyrkkaffe

Torsd 25/4 Helsingborg Elinebergskyrkan kl 11.30-14.00 Andakt med lunch, anmälan Kerstin senast 18/4

Lörd 11/5 Umeå Kafé Station kl 12.30. Gemenskapskafé. Vi bjuder på te, kaffe eller läsk.

Sönd 28/4 Malmö Limhamns kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska med fika i kyrkhörnan

Sönd 12/5 Skellefteå Sunnanå kyrka kl 16.00 Söndagspaus. Vi äter middag tillsammans. Gudstjänst i kyrkan. Innan vi går hem, samlas vi och fikar och umgås. Katarina Häggmark och Anna Yttergren

Sönd 5/5

Vinslövs kyrka kl 14.00 Gudstjänst och fika i kyrkan

Sönd 12/5 Ven Pilgrimsvandring med Kerstin och St Petri församling, samling 9.15 vid Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Anmälan Kerstin senast 26/4 Se vidare upplysningar sid 6

Sönd 19/5 Piteå Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe. AnnaYttergren Sönd 19/5 Umeå Församlingsgården kl 11.00 Gudstjänst – Växa i tro. Efteråt serveras kyrksoppa, kaffe och kaka till en kostnad av 30 kr

Sönd 19/5 Kristianstad Heliga Trefaldighets kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska med fika i församlingshemmet

Fred 24/5 Umeå Församlingsgården kl 17.00 After Work – vi äter middag tillsammans. Kostnad 40 kr/vuxen, 20 kr/barn

Lörd 25/5 Bara kyrka kl 13.00 Konfirmationsgudstjänst, Alla välkomna!

Sönd 16/6 Skellefteå Vi åker till Tavelsjö. Samåkning ordnas. Mer information kommer via mail och brev. Mässa i Tavelsjö kyrka. Besök på Handelsträdgården Blåeld och god mat på Värdshuset

PILGRIMSVÄGEN SKÅNE BLEKINGE firar tioårsjubileum. Vi firar med teckenspråkiga vandringar 30/5 – 1/6 och gudstjänst i Lunds Domkyrka 2/6 kl 11.00. Anmälan Kerstin senast 10/5 Se vidare upplysningar sid 7 18


...mötesplatser...

Sönd 29/6 Lunds Domkyrka kl 14.00 Sommargudstjänst med fika på stiftskansliet

Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontaktperson Pernilla Folebo

Andakter för boende på Dalen och Sparven: Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30: 25/4 23/5 27/6 Gråsparven-Lund fredagar kl 14:30: 26/4 24/5 28/6

Tisdagar

Teckenspråkig gudstjänst i Fors kyrka i Eskilstuna kl 11.00 23/4 därefter lunch i Fors församlingshem 50 kr.

Skara stift

Torsdagar

Teckenspråkig Babyträff i Nikolai prästgård kl 09.30-12.30 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, Avslutning 23/5. Obs! Stängt 18/4 ve. 16 p.g.a. påsklov. Kontaktperson Gun Carlzon

Gudstjänstplanering pågår. Det blir gudstjänster på dessa orter: Borås, Trollhättan, Skövde och Lidköping. Preliminärt: Skärtorsdagen: 18/4 Borås. Hässleholmens kyrka. Tid: meddelas på facebook.

Sopplunch i Nikolai prästgård Soppa, smörgås, kaffe, kaka 60 kr kl 12.00-13.00 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, Avslutning 23/5. Obs! Stängt 25/4 ve. 17 p.g.a. friskvårdsdag för personal och 18/4 ve. 16 p.g.a. påsklov.

För mer information - håll utkik på facebook: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift.

Teckenspråkig samtalsgrupp ”Pilgrimens 7 nycklar ” i Nikolai prästgård kl 13.15-14.30 11/4 och en avslutande vandring i stadsparken tisdag 28/5. Kontaktperson Pernilla Folebo

Stockholms stift Regnbågsmässa i Sofia kyrka kl 18.00 Teckenspråkstolkade 14/4, 12/5 Sofia kyrka. Vitabergsparken 1, På toppen av Vita bergen, T-bana 17, 19, buss 2, 3, 66 Kom in som du är, kom ut som du vill vara! Eftermingel med cider, ost, snacks & snack. https://www.facebook.com/Regnbagsmassan

Fredagar

Tacomys för barn & deras vuxna i Nikolai prästgård kl 18.00-20.00 12/4, 26/4, 10/5. Avslutning 24/5. Kostnad 25 kr per vuxen. Obs! endast för barn & deras vuxna! Teckenspråkig personal finns på plats. Kontaktperson Gun Carlzon

Teckenspråkstolkade gudstjänster i Högalidskyrkan Högalids kyrkväg 11. T-bana Hornstull, uppgång Högalidsparken, buss 66 mot Reimersholme. Långfredagsgudstjänst 19/4 kl 11.00 Högmässa sönd 21/4 kl 11.00 Mässa med små och stora 19/5 kl 11.00

Övrigt

Teckenspråkigt konfirmandläger 12-14/4 Strängnäs stift i samarbete med Lunds och Härnösands stift på kursgården Solliden utanför Örebro. Kontaktpersoner för Strängnäs stift Daniel Keber och Gun Carlzon

GÅLÖ CAFÉ - En mötesplats för ungdomar och unga vuxna Högalidskyrkan onsdagarna 3/4, 8/5 kl 18.30–21.00 Vi inleder med gudstjänst i S:t Ansgarskapellet, sen aktiviteter och fika. Mer information: Anders Marklund, förs. Pedagog sms: 073-981 43 15 anders.marklund@ svenskakyrkan.se

För mer kontaktuppgifter se sid. 22-23.

Uppsala stift Gävle - information om aktiviteter meddelas senare

Strängnäs stift Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

Söndagar

Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai kyrka i Örebro kl 14.00 22/4 och 26/5. därefter i Nikolai prästgård kyrkfika 20 kr.

Tisd 9/4

Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff

Tisd 23/4

Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff

Fred 26/4 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00–15.00 Gudstjänst 19


...Mötesplatser...

Leksand kyrkan kl 13.00 Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen Sönd 21/4 Gudstjänst Teckenspråkskören kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff medverkar. Kaffe och påsktårta Fred 17/5 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 Onsd 24/4 Mora Andreasgården kl 12-14. Vi –15.00 Gudstjänst besöker Zornmuseet. Soppa kaffe Tisd 21/5 Uppsala Vårutflykt. Mer Torsd 25/4 Djurås Himmilsgården kl 14-16. information om vårutflykten Gemenskapsträff. Smörgås kaffe kommer senare Tisd 7/5

Sönd 9/6 Uppsala Domkyrkan kl 11.00 Prästvigningsgudstjänst. Ing-Marie Lundberg, teckenspråkskonsulent i Gävle, vigs till präst. Gudstjänsten teckenspråkstolkas

Fred 26/4

Västerås Domkyrkan Apostlakapellet kl 11.30 Andakt. Café Malin soppa, kaffe

Onsd 8/5

Mora Andreasgården kl 12-14. Gemenskapsträff. Soppa kaffe

Fred 14/6 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 Torsd 9/5 –15.00 Gudstjänst

Fred 10/5 Köping S:t Olovsgården kl 13-15 Gemenskapsträff soppa

Visby stift Lörd 4/5

Visby domkyrka kl 12.00 stiftsmässa på teckenspråk

Sönd 16/6

Hangvar kyrka kl 11.00 Mässa

Onsd 15/5 Leksand S:t Persgården kl 17-19 Kyrka på teckenspråk. Lättare måltid Onsd 22/5 Leksand S:t Persgården kl 17-19 Kyrka på teckenspråk. Lättare måltid

Västerås stift Fred 29/3

Västerås Domkyrkan Apostlakapellet kl 11.30 Andakt. Café Malin soppa, kaffe

Sönd 31/3

Leksand kyrkan kl 13.00 Mässa på teckenspråk Teckenkören medverkar. Kaffe smörgås

Torsd 23/5 Djurås Himmilsgården kl 14-16. Nathalie Simonson, döv kvinna från Örebro, berättar om porslinsblommor och sitt arbete bland döva på Papua Nya Guinea. Smörgås kaffe Fred 24/5 Västerås Café Malin kl 11.30 Soppa, kaffe

Onsd 3/4 Leksand S:t Persgården kl 17-19. Isabell Engwall föreläser: ”Vilken status har det svenska teckenspråket idag?” Lättare måltid

Lörd 25/5 Vårutflykt hela dagen. Inbjudan kommer senare. Sönd 9/6 Leksand kyrkan kl 13.00 Gudstjänst Kaffe och besök på Hildasholm

Onsd 10/4 Leksand S:t Persgården kl 17-19. Kyrka på teckenspråk. Lättare måltid Torsd 11/4

Djurås Himmilsgården kl 14-16. Gemenskapsträff. Smörgås kaffe

Fred 12/4

Köping Kyrkan kl 13-15 Gudstjänst Soppa, kaffe

Djurås Himmilsgården kl 14-16. Gemenskapsträff. Smörgås kaffe

Torsdagar: Figurteater Gruppen träffas torsdagar kl 18.00-20.00 i Walléngården, Leksand. Vi skapar dockor och gör en berättelse.

Onsd 17/4 Leksand S:t Persgården kl 17-19 Påskbuffe. Figurteatern uppträder. Lättare måltid 20


...Mötesplatser...

Månd 20/5 Jönköping Kålgården kl 14.00 Träff Andakt Fika Anmäl dig senast 17/5

Växjö stift Torsd 11/4 Nässjö Mariagården kl 11.00-14.30 Träff med påskdrama och lunch. 50 kr Anmälan senast 8/4 Fred 12/4

Sönd 14/4

Onsd 22/5 Madesjö Sandbergs konditori kl 12.00 Träff Andakt Enkel lunch/fika till självkostnadspris Anmälan senast 20/5

Vissefjärda Kyrkan kl 11.30 Träff med påskdrama och lunch. Självkostnadspris Anmälan senast 8/4 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Torsd 18/4 Växjö Johanneskyrkan kl 16.00 Skärtorsdagsmässa Kyrkkaffe 20 kr Lörd 27/4

Torsd 2/5

Lörd 11/5

Damernas dag kl 10.00-ca 16.00 Kostnad: 100 kr Anmälan senast 17/4 Mer info kommer Växjö Diakonicentrum kl 12.00 Träff med andakt och lunch Självkostnadspris Anmälan senast 29/4 Hultsfred Utflykt till Susanne i Hjorted Anmälan till Anita senast 8/5 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Sönd 19/5

Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Dövkyrkans dag Nässjö Mariagården kl 10.00 - ca 16.00 Tema: Frälsarkransen. Mat, prat, andakt. Kostnad 100 kr Anmälan senast 24/5

Onsd 5/6

Växjö Träff Tid och plats meddelas senare Anmälan senast 3/6

Sönd 9/6

Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Lörd 15/6

Hultsfred Kyrkan kl 11.00 Gudstjänst Kyrkkaffe i Församlingsgården

Månd 17/6 Jönköping Fjällstugan kl 18.00 Kvällsträff Andakt Fika till självkostnadspris Anmälan senast 13/6 Lörd 22/6

Färjestaden Carlstorp Midsommardagsandakt kl 13.00 Dövkyrkan bjuder på glass och jordgubbar

Anmälan till Jessica eller Anita – se sid 23

Foton: Jessica Lindberg

Sönd 12/5

Sönd 2/6

Frälsarkransen som tavla. 21


...medarbetare...

Välkommen att kontakta oss! 1. Från vä: Ing-Marie, Kristina, Daniel, Gun, Pernilla, Emmy, Margareta, Antonio, Åsa. 2. Barbro, Jessica, Anita, Camilla, Emma, Beata, Kerstin, Pia. 3. Martina, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Malin, Akar, Johan.

Göteborgs stift

Linköpings stift

Emma Jacobsson, Präst 100% Mobil: 073-773 88 54 emma.jacobsson@svenskakyrkan.se

Antonio Silano, Pedagog antonio.silano@svenskakyrkan.se

Camilla Lans, Diakon 100% Mobil: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se

Annalena Norberg, Stiftsdiakon SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norberg@svenskakyrkan.se

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5

Härnösands stift

Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand Johan S Wisser, präst 100% SMS: 0735-08 40 71 Skype: johanfs johan.s.wisser@svenskakyrkan.se Akar Holmgren, diakon 50% Tal/SMS: 0763-97 59 35 Skype: akar.holmgren akar.holmgren@svenskakyrkan.se

Karlstad stift

Box 186, 651 05 Karlstad Emmy Lindgren, prästkandidat, ca 20% emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

Margareta Ridderborger, Präst i Finspång Mobil: 073-154 06 20 margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

Luleå stift

Malin Grönlund, Assistent i församlingsarbete Luleå Domkyrkoförsamling Telefon: 0920-26 49 39, 070-190 15 25 malin.gronlund@svenskakyrkan.se Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat SMS: 072-722 40 25 BT:svkteckensprakkatarina@ectalk.se katarina.haggmark@svenskakyrkan.se Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Skellefteå 50% Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se Tal: 0911-27 41 11 Carina Sehlström, Diakoniassistent 50%,Umeå pastorat SMS: 072-539 10 68 BT/Txt: svkteckensprakcarina@ectalk.se carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

22


...medarbetare...

Johanna Forsgärde, Präst Umeå pastorat BT: svkteckensprakjohanna@ectalk.se SMS: 072-539 10 57 Telefon: 090-200 26 07 johanna.forsgarde@svenskakyrkan.se

Visby stift

Väskinde prästgård 622 75 Visby Martina Åkeson Wollbo, Präst 10% Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% Mobil: 0709-103 053 Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se beata.sandell@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Box 7, 721 03 Västerås Barbro Lilja Brattgård, Präst 100% Mobil: 070-288 68 21 Kyrkallén 23, 793 31 Leksand Skype: barlilja barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 20% Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Skara stift

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100% Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Box 173, 532 23 Skara Pia Renner, Stiftskonsulent 50% SMS: 070-910 17 66 pia.renner@svenskakyrkan.se

Växjö stift

Box 527, 351 06 Växjö

Stockholms stift

Kontaktperson: Annica Timmerman annica.timmerman@svenskakyrkan.se

Jessica Lindberg, Stiftskonsulent 75% Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 Bildtelefon: 0406748629@t-meeting.se Skype: jessica.lindberg5 jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Lillemor Lindahl, Diakon Högalids församling Sjukskriven

Strängnäs stift

Anita Hellöre, stiftskonsulent 75% SMS/MMS/video: 0709-105 874 Skype: anitahellore anita.hellore@svenskakyrkan.se

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro Efter överenskommelse: Txt: 019-17 11 52 & BT: volontar.nikolai@sip.nu Daniel Keber, Stiftspräst 100% Mobil: 070-340 59 87 & Tel: 0152-234 90 daniel.keber@svenskakyrkan.se

Procentangivelserna anger hur mycket respektive person arbetar inom Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet

Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 gun.carlsson@svenskakyrkan.se Pernilla Folebo, Stiftsdiakon 75% Mobil: 072-726 59 70 & Tel: 0152-234 93 pernilla.folebo@svenskakyrkan.se

Uppsala stift

Vill du samtala om livet och om tro?

Ing-Marie Lundberg, Teckenspråkskonsulent 100% SMS: 0704-955 269 & Tel: 026-170 444 Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE Besöksadress: Kaplansg 1, Gävle ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

- välkommen att kontakta någon av oss i Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet.

Kristina Åkerman, Präst 40% Mobil: 0733-212 108 & Telefon: 018-430 37 74 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA kristina.akerman@svenskakyrkan.se

23


Avsändare

Jessica Lindberg Växjö stift Box 527 351 06 Växjö

Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Foto: Magnus Aronson /IKON

Mellan mörker och ljus

Vi lever mellan mörker och ljus. Morgonen

stillhet. Då kan mörkret stå till tjänst och vara ett gott, skönt mörker.

kommer och solens ljus sprider sig över världen. Vissa dagar lyser solen från en klarblå himmel, andra dagar bakom ett täcke av moln, men den gör att dagen har ljus.

Men det finns ett annat sorts mörker som

inte är gott; mörkret som gör att man får ont i själen, mörkret som gör att man känner sig ensam och ledsen. Det är också en verklig del av vårt liv; mörkret som gör ont. I det mörkret kan det kännas som om Gud inte finns; som om allt bara är tomt och meningslöst.

I skapelseberättelsen i Bibeln står det att Gud skapade ljuset och såg att det var gott, och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Innan Gud skapade ljuset står det att jorden täcktes av mörker och att Guds Ande svävade där. Gud finns alltså inte bara i ljuset utan också i mörkret, men i mörkret skapar Gud ljus.

Bibeln vittnar om att det goda ljuset segrar till sist. När livet är så där mörkt och smärtsamt vittnar Bibelns berättelser om att Gud ändå finns där med mig. Fast jag känner mig ensam och övergiven och inte kan tro på Gud, har Gud lovat att inte överge mig.

Gud finns hos oss människor både i mörker och i ljus. Gud vakar över oss på natten då vi sover och på dagen leder han oss med sitt ljus.

När Jesus hänger på korset och plågas då ropar han: Min Gud, min Gud; varför har du övergivit mig?! Han känner det som att Gud har övergivit honom. Men Gud lämnade honom inte i döden. Jesus uppstod från döden och nu strålar han av ljus.

Mörker och ljus i människors liv. Vi

människor lever med denna pendling mellan ljus och mörker i skapelsen. Det är en yttre skiftning mellan mörker och ljus som också påverkar hur vi mår i vårt inre.

Det är lite olika hur vi människor reagerar på denna skiftning. En del längtar efter ljuset som vår och sommar kommer med efter ett långt vintermörker. Det kan kännas som att få krafterna tillbaka, glädje sipprar in i kroppen och man blir mer aktiv. Men en del människor får vårdepression när ljuset börjar komma.

För Jesus blev det att gå från djupaste

mörker till klaraste ljus. Men växlingen mellan mörker och ljus kan också ske mer gradvis, som en soluppgång. Stilla blir livet bättre, ljusare.

När hoppet finns inom oss kan ljuset finnas där även i svåra stunder i livet. I profeten Mikas bok i Bibeln står det ”Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus” Ja, Herren, Gud kan ge hopp och en stilla glädje också mitt i det allra svåraste i våra liv.

Det är inte automatiskt så att alla människor känner glädje när ljuset kommer, eller med glädje stiger upp ur sängen på morgonen även om solen strålar ute. Det kan vara så att man bara vill dra täcket över huvudet och få vila i mörkret igen.

Må Guds fridfulla ljus lysa över Er och ge Er glädje och kraft! Daniel Keber, teckenspråkspräst, Strängnäs stift

Gud är med oss hur vi än mår. Gud finns också där i mörkret. Gud vill ge oss vila och

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.