__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 2 april - juni 2018

Händer i Händer i kyrkan kyrkan

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. 4 Mos 6:24-26


Foto: Magnus Aronson/IKON

...Kyrkskolan...

Ibland behöver vi, liksom Maria, stanna upp och lyssna till vad Gud vill säga oss.

Syskonen Marta, Maria och Lasaros I mötet med bibeltexter dyker det upp olika

på Kanas plats som heter Kafr. Området Galileén rymmer både Kana och Nasaret. Jesu verksamhet utspelar sig till stora delar i Galiléen med omnejd.

städer. Vi ska här stanna vid Kana och Betania.

Betania var en mindre stad på Olivbergets östra sida, 2,5 km från Jerusalem. I dag ligger på platsen en by med det arabiska namnet ElAzariyeh, Lasaros plats. I Lukas evangelium 10:38 berättas det om ett av Jesu många besök hos syskonen Lasaros, Marta och Maria. Det uppstår en irritation mellan systrarna. Marta anklagar sin syster för att inte hjälpa till med hushållssysslorna utan bara sitta och lyssna på vad Jesus hade att säga. En händelse som vill peka på vikten att ibland släppa alla ”måsten” och lyssna till vad Gud vill säga. Balans i livet!

Johannes evangelium 2:1-12 berättar om Jesu första ”tecken”. Det var en bröllopsfest i Kana som Jesus och hans lärjungar var inbjudna till. Mamma Maria var redan på plats. Troligen var det en nära släktings bröllop. På festen tog vinet slut och Maria uppmanade sin son att ingripa. Med viss tvekan förvandlar han 600 liter vatten till utsökt vin. Jesus räddar värdens anseende och ”skapar tro” hos sina lärjungar. Vinet är inte i centrum utan Jesu möjlighet att vända en svår situation till en glädjens sådan. Gud är närvarande i våra jordiska liv.

Johannes berättar i Johannes evangelium

Det är också i Kana som Jesus möter den kungliga hövitsmannen vars son ligger hemma och dör Johannes evangelium 4:43-54. Här möter Jesus en full tillit hos en person helt utanför hans krets. Sonen får livet tillbaka.

11:1-44 om hur Jesus får bud från systrarna Marta och Maria att deras bror Lasaros har dött. Där säger Jesus de välkända orden ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö” v 25, 26. Lasaros kallas av Jesus tillbaka till livet.

Natanael, Jesu lärjunge har Kana som sin hemstad.

Kana låg 14 km norr om Nasaret, den stad Jesus växte upp i. Idag ligger det en arabisk stad

Gunnel Kjellermo, präst Stockholm

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller bikt?

Har du flyttat? Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan!

Kontakta prästen i ditt område kontaktuppgifter hittar du på sidan 22-23

Kontaktuppgift hittar du på sidan 3

2


Biskop Martin Modeus förmedlar välsignelsen.

Foto: Magnus Aronson/IKON

...tema Välsignelse...

Vad är då välsignelse för något? Att ge en välsignelse är att be Gud välsigna

ska gå bra. Bonden ska få rik skörd, människor ska må bra, man ska få en stark släkt som lever vidare.

en människa, att be att den människan ska få ett bra liv med till exempel hälsa, lycka och välgång! Det vill man ju verkligen önska alla människor! Det visar att man har omtanke, uppskattning och kärlek för någon annan. Man kan önska lycka och välgång till någon person eller till ett hem eller en ny kyrka eller be att Gud välsignar maten innan man äter.

- Människor ber Gud välsigna någon. Då visade människorna sin tacksamhet och omsorg om någon och ber Gud ta hand om människan och ge den sin omsorg. - Människor välsignar Gud och Kristus. Det betyder att människor prisar och hyllar Gud och Kristus.

Vårt svenska ord ”välsigna” består av två

delar. ”Väl”, alltså något bra och gott. ”Signa” är en önskan om något, ett tecken, en symbol.

Den välsignelse som prästen brukar läsa

Det hebreiska ordet för välsigna som det

i slutet av gudstjänsten som kallas Herrens välsignelse finns i Fjärde Mosebok 6:24-26 och heter egentligen Aronitiska välsignelsen. Det beror på att den har fått sitt namn efter Aron, som var Israels förste överstepräst som det står i Gamla testamentet.

används i det Gamla testamentet är barakah. Det ordet har samma betydelse som vårt svenska ord välsignelse. Det grekiska ordet för välsignelse som finns i Nya testamentet är eulogia. Det kan översättas med att lovorda, prisa och tala väl om någon.

Så avslutar jag med att önska er alla en välsignad vår! Pernilla Folebo, diakon Strängnäs stift

I Bibeln finns välsignelse med på tre olika sätt:

- Gud välsignar människor så att det liv de lever

Händer i kyrkan utges av: Samtliga Svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga verksamheter Ansvarig utgivare: Camilla Lans camilla.lans@svenskakyrkan.se Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se Händer i kyrkan, Jessica Lindberg, Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö Manusstopp: 1 juni 2018. Nästa nummer utkommer i månadsskiftet juni/juli 2018 Omslagsbild skapad av: Dreamtime och Ulrica Robsarve Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet Har du flyttat? Kom ihåg att meddela oss din nya adress 3


Foto: Kerstin Dahl

...Glimtar från stiften...

Nana poserar bland barnen.

Nana Fischer berättar.

Barnen framförde nattvardsdramat under gudstjänsten.

Nana berättade om sitt liv På familjeträffen i februari hade vi bjudit in

Vi fick veta mer än vad som står i hennes bok

Nana Fischer att berätta om sitt liv. Nana berättade om hur hon och hennes pappa flydde från Tyskland strax innan andra världskriget och hur hon började gå på Östervångsskolan och fick lära sig teckenspråk av de andra barnen.

Foto: Emma Jacobsson

Papi och jag, Nana berättar väldigt livfullt. Efteråt var det som vanligt gudstjänst i kyrkan och sedan lunch. Beata Sandell

Foto: Emma Jacobsson

Claes Klintenberg fick en gåva som tack för sina insatser hittills som kyrkvärd. Till vänster syns Claes intyg från prästen Erland Åsemyr från 1984.

Claes - en trogen kyrkvärd Claes har som sitt särskilda signum att ta

Ibland ser vi inlägg från Claes Klintenberg

med ett liten ljus från gudstjänsten för att bära med ut till fortsatt gemenskap utanför gudstjänstrummet. Vi hoppas att Claes vill fortsätta vara kyrkvärd många år till! Emma Jacobsson

här i tidningen. Han har varit aktiv som kyrkvärd i många år och som ett erkännande av detta fick han en gåva som tack i samband med en gudstjänst. Här syns hans intyg från prästen Erland Åsemyr daterat 23 december 1984. 4


...Sommarläger...

VÄLKOMNA

till Teckenspråkigt sommarläger på Flämslätt Stiftsgård, den 16-20 juni 2018

Den teckenspråkiga verksamheten inom Svenska kyrkan inbjuder till ett sommarläger på Flämslätt Stiftsgård som ligger vid den vackra Flämsjön, 2 mil nordväst om Skövde. På lägret umgås vi, gör utflykter, firar gudstjänster, har trevliga aktiviteter, äter gott och njuter av sommaren. Lägret börjar med lunch lördag den 16 juni kl 13.00 och slutar med lunch kl 13.00 på onsdag den 20 juni. Kostnad:

Dubbelrum med toalett och dusch Enkelrum med toalett och dusch

2 000 kr/person 2 500 kr/person

Priserna är inklusive kost, logi, utflykter och aktiviteter. Vi skickar ut inbetalningskort efter din anmälan. Du kan söka ekonomiskt bidrag i din hemförsamling. Resan: Anmälan: OBS:

Du bokar och betalar din resa själv. Vi hämtar på stationen om du åker tåg/buss. Sista anmälningsdagen är 1 maj (se nästa sida) Anmälan är bindande! Vi har 25 platser.

Ledsagare: Behöver du ledsagare/dövblindtolk bokar du det själv. Ledsagare/dövblindtolk kontaktar Barbro eller Åsa i samband med anmälan. För mer information, kontakta Barbro Lilja Brattgård eller Åsa Grönberg. Lägeransvarig: Stiftspräst Barbro Lilja Brattgård: 070-288 68 21 barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Lägerledare: Stiftskonsulent Anita Hellöre: 070-910 58 74 anita.hellore@svenskakyrkan.se

Lägerledare: Stiftskonsulent Åsa Grönberg: 070-378 61 80 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Lägerledare: Diakon Camilla Lans: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se

5


...Sommarläger...

Anmälan till Teckenspråkigt sommarläger på Flämslätt stiftsgård 16-20 juni 2018 Namn:___________________________________________________________ Adress:___________________________________________________________ E-post:___________________________________________________________ Telefonnummer/mobilnummer:______________________________________ Personnummer:___________________________________________________ Dubbelrum med toalett/dusch

2 000 kr/person

Enkelrum med toalett/dusch

2 500 kr/person

□ □

Jag önskar dela rum med:____________________________________________ Allergier/specialkost:_______________________________________________ Övrigt:___________________________________________________________ Rullator/Rullstol:

Kontaktuppgifter till anhörig: Namn:_________________________________________________________ Mobilnummer:__________________________________________________

Skicka anmälan senast 1 maj till:

VÄLKOMNA!

Västerås stift Åsa Grönberg Box 7 721 03 Västerås 6


Foto: Emma Jacobsson

...Glimtar från stiften...

Tack Gun! 1

Solveig Johansson överräckte en blomma och ett kort och delade roliga minnen från läger på 1990-talet när Gun Bothén avtackades i Uddevalla.

3

2

4

1. Till sist höll Gun själv ett tacktal. Foto: Camilla Lans 2. Camilla med tårtan som serverades efter de smarriga smörgåstårtorna. Foto: Bo Lundgren 3. Pia Renner berättade om sin bild av Gun och hade med många spännande symboler för pensionärslivet. Foto: Camilla Lans 4. Många tacktal hölls och alla hyllade Gun och hennes engemang för det teckenspråkiga arbetet. Foto: Sofie Strid serverades det moussetårta med passionsfrukt och kaffe/the.

Gun Bothén har efter många år i tjänst nu gått i pension. I såväl Bäve kyrka, Uddevalla, som på Åkerhus äldreboende och på Repslagargården i Göteborg blev hon avtackad av både personal och av trogna gudstjänstdeltagare.

Det var många som ville hålla tacktal till Gun, bland annat kyrkoherde Anders Leitzinger och Göteborgs dövas pensionärsförening. Efter alla tacktal höll Gun tal själv och tackade för alla förtroenden hon fått och att folk vågade öppna sig för henne och välkomnade henne in i dövvärlden som berikat hennes liv otroligt mycket. Joanna Kölsch blev också avtackad då hon lämnat Masthuggs församling och börjat jobba i Guldhedens församling. Vi önskar Gun och Joanna allt gott och Guds rika välsignelse i deras nya livskapitel. /Camilla Lans & Emma Jacobsson

Det var en härlig fest när Gun Bothén avtackades i Göteborg. Vi var ett 60-tal personer som slöt upp. Borden var dukade med vita pappersdukar, tulpaner och ljus. Vi började med andakten som Camilla ledde och avslutade den med psalm 778 ”I min Gud har jag funnit styrka”. Sedan serverades det smörgåstårtor, en med räkor och lax och den andra med skinka och ost. Efteråt 7


...Familjenytt...

Döpta

Avlidna Maj-Britt Nilsson, Bredäng, Stockholm, avled den 30 november 2017. Maj-Britt blev 79 år.

Foto: vaktmästare Hamarsum Artin

Inga Britta Axberg, Stockholm, avled den 23 december 2017. Inga Britta blev 86 år. Lennart Lind, Karlskoga, avled den 26 januari 2018. Lennart blev 79 år. Henry Johansson, Stockholm, avled den 3 februari 2018. Henry blev 93 år.

Foto: Ing-Marie Lundberg

Dop i Längbro kyrka, Örebro 27 jan 2018. Dopbarnet heter Tove Marie Louise. Pappa Daniel Johansson Jänkänpää håller henne. Till höger står faddrar Cindy Johansson Jänkänpää, Mari Eklund och Jonna Krantz. Ytterst står Jonnas dotter Saga Krantz. Till vänster om dopbarnet står mamma Pernilla Johansson Jänkänpää. Bredvid står Toves syskon Teo och Liam. Präst Daniel Keber förrättade dopet och diakon Pernilla Folebo medverkade.

Stig Bengtsson, Förslöv, avled den 13 februari 2018. Stig blev 78 år. Lola Hyllstedt, Malmö, avled den 19 februari 2018. Lola blev 76 år. Anna Maria Heed, Gävle, avled den 6 mars 2018. Anna Maria blev 94 år.

kallade ett hönshus. Stugan byggdes om av medlemmarna och fick större utrymme. Under 1980-talet ändrades namnet från Vårbackagården till Soldalen. Anna Maria och hennes döva syster Inga-Lisa Rydberg var värdar och vaktmästare där under sommaren och ordnade bokningar av logi och bjöd på mat och hembakt gott kaffebröd. Det ordnades mycket festligheter med bl a valborgsmässofirande, midsommarfirande och surströmmingsfester. Alltid var Anna Maria med och ställde upp. Hon var också Birgitta Sjödin och Anna Maria Heed vid kyrkkaffe styrelsemedlem i flera andra föreningar, bl a Döva på Forellplans äldreboende. Pensionärers i Gävleborgs Länsförbund och GävleBerättelsen om Anna Maria Heeds liv borgs Dövas Kvinnogille som Anna Maria var med Anna Maria föddes den 27 februari 1924 och och bildade 1988. Hon och hennes syster hedrades somnade in den 6 mars 2018. Den sista tiden av sitt med guldklocka från SDR 1979. Även Gävle komliv bodde hon på Forellplans äldreboende i Gävle. mun har uppmärksammat deras arbete och deras Hon blev 94 år, men var in i det sista pigg och glad, stora intresse för teater och teckenspråkskör. Anna Maria och hennes syster Inga-Lisa uppträdde bl a trots sina svåra sjukdomar. som Evert Taube med fru. Jag vill nu berätta lite om hennes liv. Anna Maria var mycket aktiv i olika föreningar. Först i Anna Maria var också väldigt aktiv i kyrkliga dåvarande Gästrike Dövas Förening, som sedan sammanhang och kom alltid till gudstjänster, dagbytte namn till Gävle-Sandvikens Dövas Förening. träffar och var med på resor som ordnades först Hon gifte sig med Valdemar Heed 1946. De var inom Frälsningsarmén och de senaste tio åren i gifta i över 60 år innan Valdemar dog 2006. Anna Svenska kyrkan. När Anna Maria inte längre orkMaria sörjde honom djupt. Nu får de åter träffas ade komma till kyrkan, så kom kyrkan till henne på andra sidan. Vila i frid kära vännen. Jag tänker och vi firade gudstjänster tillsammans på Forellplans äldreboende där hon bodde. Anna Maria var också på dottern Margareta och hennes familj. en mycket omtyckt person, med en fantastiskt fin Under Anna Maria och Valdemars tid tillsam- humor. Många minns säkert hennes roliga berätmans var de båda mycket aktiva i föreningslivet, telser och hennes skratt smittade av sig på andra. som ordförande respektive kassör. År 1949 köpte Fina och ljusa minnen att bevara. Anna Maria är föreningen sommarstuga i Bönan, Gävle. Från bör- oändligt saknad. Frid över henne och hennes minne. jan var det en pytteliten stuga som Anna Maria Skrivet av Birgitta Sjödin 2018-03-10 8


...Glimtar från stiften...

1

3

2

4

Foto: Åsa Grönberg

5

Ikoner i Dalarna På Mariadagen den 28 februari samlades vi

1. Träplattor, färg, penslar och ikonbilder.

Vi samtalade runt ikonens betydelse genom

2 & 4. Här ligger våra nytillverkade ikoner på altaret i Andreaskapellet, vid vår avslutande andakt.

ett teckenspråkigt gäng i Andreasgården i Mora församling.

kyrkans historia. Det finns belägg på att man redan på 300-talet började måla ikoner. Själva ordet ikon betyder bild och avbildar alltid en helig person som har stor betydelse för kristen tro. Ett vanligt motiv är Maria med Jesusbarnet.

3. Robert och Åsa pratar om vilken bild som ska väljas... 5. Barbro, Jenna och Lena målar bakgrunden på sina träplattor.

Med hjälp av vykort, färg och en bakgrund

av träplatta gjorde vi egna ikoner med olika motiv. Nu har vi var sin ikon att sätta på väggen hemma. Den ska påminna oss om vår förankring i kyrkans långa historia och inspirera oss i vårt böneliv. Barbro Lilja Brattgård och Åsa Grönberg

9


...IEWG & Frågesport...

IEWG-konferens om gudstjänsten Teckenspråkig gudstjänst är temat för en

Foto: Privat

konferens i Tyskland i oktober. Konferensen är öppen för dem som arbetar som medarbetare eller frivilliga i kyrkan. Programmet blir en blandning av föreläsningar, workshops, studiebesök och tillfällen för möten mellan människor i olika kyrkor och länder.

Välkommen till Wiesbaden.

Konferensen kommer att hållas i Wiesbaden,

så att man får gott om tid att träffa kollegor från andra länder.

nära Frankfurt i Tyskland, den 15-19 oktober 2018. Programmet ska tilltala dem som arbetar med teckenspråk/döva i kyrkorna i världen. Det gäller både anställda och frivilliga medarbetare. Medarbetare från alla kristna kyrkor i hela världen är välkomna och även om de flesta deltagarna tidigare har kommit från norra Europa har vi oftast med några deltagare från Östeuropa och några afrikanska länder.

Det kommer att finnas tolkar som tolkar till internationellt teckenspråk och dessutom en workshop för alla i internationellt teckenspråk i början av programmet. Talad engelska och tyska och tyskt teckenspråk kommer också att vara stora språk och det tolkas till och från tyskt teckenspråk. Det är inte säkert att det kommer att finnas tolkar till svenskt teckenspråk, i så fall måste stiften och församlingarna i Sverige betala dem själva, precis som alla andra länder.

Medlemmarna är särskilt nöjda med programmet i år som har fokus på gudstjänst. Det finns tre inbjudna talare som alla är döva: •

Hannah Lewis från England

Thomas Kold Erlandsen från Danmark

Sabine Fries från Tyskland

Deltagarna kommer att bo på hotellet i konferensanläggningen och den ligger ca en halvtimma utanför flygplatsen i Frankfurt. Hotellet kommer att ordna busstransfer mellan flygplatsen och hotellet. Konferensen anordnas av de tyska kyrkornas dövkyrkor (DAFEG) tillsammans med IEWG.

Den största delen av programmet består ändå av workshops där man tillsammans får jobba och diskutera. Dessutom kommer det att finnas studiebesök och ett socialt program med middagar

Sigurdur Hafthorsson, Handläggare för flerspråkighet, Svenska kyrkan på nationell nivå

Rätt svar på frågesporten i nr 1 2018

Vi säger

1) 1. Jerusalem brukar kallas ”Den heliga staden”. 2. Addiswa Stenström är ordförande i Dövas Afrika Mission. 3. Strofen ”Se vi gå upp till Jerusalem” finns i psalm 135. 4. Det finns bilder på 30 medarbetare i HiK nr 1. 5. Det var Herrens ängel som berättade för Josef att Maria skulle föda en son. 6. 2200 kr skänktes till Dövas Afrika Mission, vid julfesten i Västerås. 7. Peterskyrkan finns i Rom. 8. Den teckenspråkiga prästen Daniel Keber döpte lille Leonardo. 9. Platsen där Jesus korsfästes heter Golgata. 10. Det var i Lunds domkyrka som församlingen deltog i julteatern.

GRATTIS TILL VINNARNA i frågesporten i Händer i kyrkan 1/2018:

Eva-Tua Ahl, Linköping Gun-Britt Carlson, Vänersborg Inge Odqvist, Göteborg Bengt-Åke Blomqvist, Tumba Ingegärd Lundgren Svensson, Åkarp En liten vinst kommer på posten…

10


...Frågesport...

Frågesport! Du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar 5 vinnare bland de som skickar in rätt svar. Dessa får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan. Skicka in dina svar senast den 15/5 2018 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 721 03 VÄSTERÅS. Eller skicka via sms: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Lycka till! 1. 1. Nana Fischer har besökt döva i Lunds stift. Hon berättade om sin och pappans flykt från Tyskland och om sitt liv i Sverige. Nana har skrivit en bok om sitt liv. Vad heter boken? 1) Papi och jag X) Min flykt 2) Kriget

Frågesport nr 2 2018! Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den och skicka in den.

2. I januari döptes Tove Marie Louise i en kyrka i Örebro. Vad heter kyrkan? 1) St Nikolai kyrka X) Längbro kyrka 2) Tomaskyrkan

Lycka till! 3. Vid en gemenskapsträff i Mora målade en grupp döva varsin ikon. På vilken dag gjordes dessa ikoner? 1) På Mariadagen X) På Våffeldagen 2) På Alla Hjärtans Dag

1. 1

x

2

2. 1

x

2

4. En av Ewa-Helen Rydmarks dikter finns i tidningen. Vad heter dikten? 1) Min ängel X) Hoppet 2) Burfågel

3. 1

x

2

4. 1

x

2

5. 1

x

2

6. 1

x

2

7. 1

x

2

8. 1

x

2

9. 1

x

2

10. 1

x

2

5. Vilket är temat för denna tidning? Som Daniel Keber har en fin text om, i slutet av tidningen. 1) Herrens bön X) Trosbekännelsen 2) Guds Välsignelse 6. På sidan 2 kan man läsa om syskonen Marta, Maria och Lasaros. Vem av syskonen ville ofta sitta och lyssna när Jesus talade? 1) Marta X) Maria 2) Lasaros 7. I juni ordnas ett sommarläger för teckenspråkiga i hela Sverige. Var är lägret? 1) Stiftsgården i Rättvik X) Åh Stiftsgård 2) Flämslätt Stiftsgård 8. Kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Örebro har en tradition i januari, vid Kyndelsmässodagen. Vad innebär denna tradition? 1) En löpartävling X) En loppis 2) Ett stickcafe´ 9. Snart har Dövas Afrikamission årsmöte i Örebro. Vilken dag är årsmötet? 1) 15 april X) 20 april 2) 25 april 10. Vad heter projektet som Camilla Berlin är med i? 1) Kristen i skolan X) Teckenspråkig ung i kyrkan 2) Barn & bön

11

Namn:

___________________________ Adress:

___________________________ ___________________________


...Intervju...

solen som lyser på oss och som en mamma som ler till sitt barn, får jag som är en småbarnsmamma, tänka på att det finns flera tecknande barnprogram, vars sol har ögon och mun som ler, detsamma med halvmånar som ser ut att ha mun, ögon och näsa. Men det är ju poängen, Gud ser oss oavsett dag och natt.

Foto: Privat

Har du på liknande sätt egna bilder av vad välsignelsen som vi tecknar i kyrkan kan betyda för dig? - För det första, teckenspråket i sig självt är en välsignelse att ha som mitt modersmål och för oss döva. För det andra, prästen som framför välsignelsen har ögonkontakt med församlingen, det är som att Gud är närvarande. För det tredje, men lika viktigt, är budskapet i välsignelsen att Gud ser oss. Så välsignelsen på teckenspråk betyder mycket, det innehåller ju allt det ovannämnda.

Camilla Berlin.

Tankar om välsignelse

Är det viktigt med välsignelse? - Ja, det är viktigt. Det ska påminna oss själva att vi är precis bra som vi är och att Gud ser oss.

Camilla Berlin, berätta kort om dig själv och varför du ville vara projektmedarbetare i projektet teckenspråkig ung i kyrkan. - Jag arbetar som projektmedarbetare i Teckenspråkig ung i kyrkan och har Örebro som min hemstad, då jag har hela mitt liv här med familj, sambo, två barn och vänner. En lagom stor stad, som visar sina bästa sidor på somrarna, tycker jag.

Om välsignelsen var en doft vilken doft skulle välsignelsen kunna vara? - Det var en svår fråga, eftersom det kan vara vilken doft som helst. Är man väldigt hungrig och ska äta, så är matdoften underbar. Planterar man blommor i trädgården på sommaren kan blomdoften vara underbar. Är man på badhus och vill unna sig lite skoj så kan klordoften vara underbar. Är man på bio och ska se en bra och spännande film, så är popcorndoften underbar. Ja, precis där du befinner dig och gillar dess doft, då är det en välsignelse att vara i nuet just då.

När jag fick förfrågan om att vara medarbetare i projektet kändes det jätteroligt att ha chansen att vara tillbaka i kyrkans värld igen. Jag har ju tidigare jobbat inom Svenska kyrkan under några år förut och minns hur kul det var. Så jag ville gärna komma tillbaka igen. Dessutom är det viktigt att unga ska få upptäcka kyrkan och dess tro på teckenspråk, vilket projektet syftar till.

Har du någon egen favoritvälsignelse? - Jag har inte direkt någon favorit, men din fråga får mig tänka på psalm 791, Du är värdefull. Det handlar ju om att jag är värdefull och viktig och att Gud accepterar mig precis som jag är. Det är också en välsignelse.

Vilken uppgift som projektmedarbetare har varit den roligaste? - Möten med människor i jobbet, oavsett ålder och var vi befinner oss i vårt avlånga land. Det har också varit kul att medverka och göra småfilmer med rapporter från projektet och vår julkalender 2017 som finns att se på vår facebooksida Teckenspråkig ung i kyrkan.

Om du skulle önska Guds välsignelse till en annan människa genom att ge en blomma - vilken blomma skulle det kunna vara? - Jag skulle välja att ge tulpan, den är vacker. En bukett tulpaner oavsett färg kan liva upp ett rum. Det är som att Gud lyser upp människans hem och liv. Det vore ett bra val av blomma.

Det här numret av tidningen handlar om välsignelse. Daniel Keber har skrivit en andakt om välsignelse som du har läst. Vad tänker du själv om hans bilder av välsignelsen? - Jag tycker att det är en väldigt bra beskrivning på välsignelsen. På hans beskrivande bild om

Tack för intervjun och jag önskar dig Guds rika välsignelse i ditt uppdrag som projektmedarbetare i projektet teckenspråkig ung i kyrkan. Gun Carlzon 12


...Intervju...

Jag känner mig rikt välsignad

Foto: Privat

Ewa berätta kort om dig själv och varför du är aktiv i kyrkan. - Jag heter Ewa-Helen Rydmark och är 52 år men känner mig som 32! Jag är gravt syn- och hörselskadad och använder rullstol på grund av dålig balans sedan barndomen plus ett gammalt benbrott. Jag är född i Uddevalla och bosatt i Örebro sedan 1983. Jag har hemlängtan tillbaka till Bohuslän men ändå har jag blivit kvar. Jag har alltid tyckt om att gå i kyrkan, kanske började det redan på skolavslutningarna eller under mitt konfirmationsläger.

Ewa-Helen Rydmark. Om välsignelsen var en doft, vilken doft skulle välsignelsen kunna vara? - Doften av vanilj är en välsignad doft tycker jag.

Vilken uppgift i kyrkan som du har gjort har varit den roligaste? - För många år sedan då diakonissan Kerstin Kjellin jobbade i dövkyrkan hade jag praktik hos henne och vi åkte ofta på hembesök till äldre döva. Det var så glädjerikt att besöka dem. Nu är jag med i väntjänsten för döva. Det är väldigt viktigt och givande att besöka de som är ensamma. Det är en uppgift jag har i kyrkan. Det andra är att skriva dikter och läsa dem på teckenspråk vid gudstjänster.

Om du skulle önska Guds välsignelse till en annan människa genom att ge en blomma - vilken blomma skulle det kunna vara? - Favoritblomma är ros. Jag skulle vilja ge en ros som en välsignad blomma till någon jag tycker om. Har du någon egen favoritvälsignelse? - Må din väg gå dig till mötes är ett bra tankesätt när det gäller välsignelsen, att man ska vara glad för det man har och kan och inte sträva efter det omöjliga. Det är fantastiskt och underbart att ha Guds rika välsignelse!

Jag har skrivit dikter sedan jag var tonåring och är en riktig poet. Jag vill försöka förmedla mina dikter på ett fint sätt och det är genom teckenspråket som är mitt andra språk. Mitt första språk är talad svenska då jag är gravt hörselskadad och gick i hörselklass som barn.

Tack för intervjun och jag önskar dig Guds rika välsignelse i din fortsatta uppgift i kyrkan. Gun Carlzon

Det här numret av tidningen handlar om välsignelse. Daniel Keber har skrivit en andakt om välsignelse som du har läst. Vad tänker du själv om hans bilder av välsignelsen? - Guds välsignelse är som solen som skiner på oss med sin värme. Guds välsignelse är regndroppar som ger träden grönska och får blommorna att växa. Guds välsignelse är all kärlek vi har till varandra och våra medmänniskor. Guds rika välsignelse är gratis och kostar ingenting!

Burfågel Många gånger känner jag mig som en fågel i en bur ensam olycklig jag vill också ut och flyga få chans att bli lycklig men frågor finns kvar var hör jag hemma? i de hörandes värld full av ljud eller i dövas värld full av tystnad det är svårt att välja sida då man är hörselskadad det är onödig tid att grubbla på frågor som inte har svar äntligen har jag förstått verkligheten och kan släppas fri ur buren – fri att flyga vart jag vill!

Har du på liknande sätt egna bilder av vad välsignelsen som vi tecknar i kyrkan kan betyda för dig? - Välsignelse är stort och väldigt fint. Alla barn är Guds barn och har Hans rika välsignelse. Är det viktigt med välsignelse? - Välsignelse är för mig underbart, jag känner mig rikt välsignad som kan skriva och spela teater och mycket mer. Att jag har en positiv läggning är också en välsignelse. Jag har så mycket att vara glad för!

Ewa-Helen Rydmark 13


Foto: Gun Carlzon

...Glimtar från stiften...

Mitten: Några av årets försäljare: från höger stående i mörk jacka Virada Jacobsson, sittande i mitten Robert Westling och inspringade genom dörren Mathias Jacobsson. Foto: Fredrik Kellén Till hö: Ett speciellt TACK till Fredrik Kellén som jobbade mest av oss alla med logistiken och informationen kring loppisen.

Hindersmässoloppis i Örebro Lördagen 27/1 2018 genomfördes den femte

ett ideellt café där all behållning går direkt vidare till olika goda ändamål och de har också samlat in pengar till Dövas Afrika Mission. Det tycker vi om! =) Tack gode Gud för både Mats och Gustav vilka hjälpfulla killar som du har välsignat oss med! Både Mats och Gustav hjälpte till med städning och tillbakamöblering på lördag. Så bra jobbat av oss som fanns med i det arbetet!

teckenspråkiga hindermässoloppisen, men med färre och nya försäljare än tidigare år. Vi använde två av församlingshemmets våningar. Vi valde att ha loppiscafet längst ner i huset på första våningen och flera besökare hittade dit.

Med i år fanns också vår trogna ideella medarbetare i teckenspråkigt arbete Mats Hallin och hans kompis Gustav Lindmark. Mats hjälpte till redan på fredageftermiddagen och kvällen med ommöblering och även inköp av grejerna till cafeförsäljningen som vi i år bestämde skulle begränsas till kaffe/te/festis, kanelbullar och varm korv med bröd. Vilken lyx det var att även få hjälp med inhandlingen! Ett extra tack till Mats för det!

Tack till er alla försäljare som också

Foto: Privat

Foto: Gun Carlzon

skänkte en viss procent av er försäljning till Dövas Afrika Mission. I år blev det 460 kr. Det var en jämn ström av människor som besökte loppisen, men Det var inte lätt att försöka att konkurrera med det Megaloppis som för första året ordnades på Conventum i Örebro och som visade sig bli oerhört poppis med långa kvartersköer.

Det är så roligt att samarbeta med er alla kring detta arrangemang och att veta att pengar som vi kan samla in blir till nytta för andra teckenspråkiga i Östafrika som inte har det lika bra som vi har det i Sverige. Hjärtligt tack också till Nikolai församling

Två coola killar som gillar att hjälpa till: Gustav Lindmark och Mats Hallin.

i Örebro som lånar ut församlingshemmet till oss varje år så att vi kan genomföra denna teckenspråkiga loppis.

Det var uppskattat av flera trötta hindersmässobesökare att få sitta ner en stund och ta en fika. Så loppiscafet fyller sin funktion på flera sätt.

Gun Carlzon med huvudsamarbetspartner Fredrik Kellén, alla försäljare och ideella medarbetare

Vi ville även uppmuntra till Gofika som det samtidigt bjöds på i Nikolai prästgård. Go’fika är 14

Foto: Hind Benyahya

Till vä: Ett hjärta av informationsblad om Dövas Afrika Missions arbete.


...Teckenspråkig ung i kyrkan & DAM...

Juni Sowell säger upp sig Hej! Nu har halva projekttiden gått. Vi har sett försämringar i stiften. De har fått mindre resurser och personal, och vi ser att de inte kan prioritera ungdomsverksamhet. Därför har jag beslutat att säga upp mig. Idag är min sista arbetsdag. (12 februari 2018) Vad som händer med projektet överlåter jag till projektets styrelse att besluta om. Hej då!

projektrapporten har Juni Sowell lyft de problem som projektet har sett och som behöver åtgärdas. Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete måste arbeta vidare med utmaningen att vara en kyrka i unga människors liv. STORT TACK Juni för den tid som du har arbetat med projektet! Styrgruppen önskar dig och ditt liv Guds rika välsignelse:

Juni Sowell, projektledare Teckenspråkig ung i kyrkan

Herren välsigne dig. Må Han fylla dina fötter med dans och dina armar med kraft. Må Han fylla ditt hjärta med kärlek och dina ögon med skratt. Må Han fylla din mun med smaker och din näsa med dofter. Må Han fylla dina händer med tecken att prisa Dig Gud och din själ med glädje. Amen

För att kunna se ovanstående information på teckenspråk kolla på Teckenspråkig ung i kyrkans facebooksida. Projektet teckenspråkig ung i kyrkans styrgrupp kommenterar att Juni Sowell har sagt upp sig: - Vi tycker att det är väldigt tråkigt att Juni Sowell säger upp sig. Hon har varit en duktig projektledare och mycket bra saker ha gjorts i projektet. Men ett projekt utan en projektledare eller ett projekt att driva vidare är inte möjligt. I

Styrgruppen: Gun Carlzon, Barbro Lilja Brattgård, Gunnel Kjellermo och Camilla Lans

VÄLKOMMEN TILL

DÖVAS AFRIKAMISSIONS ÅRSMÖTE 2018 Program söndag 15 april 2018 i Örebro kl 10.00-12.30 i Nikolai prästgård, på Nikolaigatan 8 kl 14.00-16.00 i Nikolai församlingshem våning 3 på Wasagatan 14 Se annons i Händer i kyrkan nr 1 2018 sid 15 för mer information Anmälan, upplysningar eller frågor: Sekreterare Gun Carlzon gun.carlsson@svenskakyrkan.se eller 070-644 68 69 Ordförande Addiswa Stenström addiswa.stenstrom@gmail.com eller 076-169 62 13

Följ gärna vårt Vattenprojekt på Mwangaskolan på vår facebooksida Dövas Afrika Mission 15


Foto: Lina Eriksson/IKON

Teckenspråkiga Mötesplatser april - juni

Med reservation för ev. ändringar Sönd 27/5 Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 Mässa Gemenskapsträff

Göteborgs stift Sönd 25/3 Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 Mässa Gemenskapsträff

Sönd 3/6 Göteborg Repet kl 13.00 Mässa och kyrkkaffe

Onsd 28/3 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff Månd 2/4

Lörd 23/6 Björkö kyrka kl 11.00 Midsommardagsgudstjänst Sommarfika

Göteborg Repet kl 13.00 Påskgudstjänst och lätt påskmat (50 kr, anmälan till Camilla Lans senast 28 mars)

Onsd 4/4 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.30 Andakt Gemenskapsträff

Sommarcafé Västra frölunda, Åkerhus: Sommarmys kl 11.0013.00 varje måndag under sommaren med start 25/6. Avslutning 20/8 Göteborg, Repet: Sommarcafé kl 11.00-14.00 varje torsdag under sommaren med start 28/6. Avslutning 23/8

Onsd 11/4 Göteborg Repet kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

Härnösands stift

Torsd 12/4 Halmstad Kärlekens kyrka 11.30 Gudstjänst och soppa

Onsd 11/4

Östersund Marielundskyrka kl 11.00 Mässa och kyrklunch

Sönd 29/4 Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 Mässa Gemenskapsträff

Torsd 12/4

Härnösand domkyrkoförsamling kl 18 – 20 Ungdomskväll. Vi fikar och tar upp aktuella ämnen.

Onsd 2/5 Uddevalla Bäve kyrkan kl 11.30 Gudstjänst Gemenskapsträff

Lörd 14/4

Örnsköldsvik Domsjö kyrka kl 13.00 Mässa och kyrkkaffe

Sönd 6/5 Göteborg Repet kl 13.00 Mässa och kyrkkaffe

Sönd 15/4

Sundsvall Bosvedjans kyrka kl 11.00 Mässa och kyrkkaffe

Onsd 9/5

Sönd 15/4

Härnösand domkyrkan kl 15.00 Mässa och kyrkkaffe

Månd 23/4

Härnösand domkyrkoförsamling kl 12 – 15. Gemenskapsträff med bibelsamtal kring frälsarkransen

Torsd 17/5

Härnösand domkyrkoförsamling kl 18 – 20 Ungdomskväll. Vi fikar och tar upp aktuella ämnen

Onsd 25/4 Göteborg Repet kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

Torsd 17/5 Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30 Mässa och soppa Onsd 23/5

Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

16


...mötesplatser...

Onsd 23/5

Östersund Marielundskyrka kl 11.00 Mässa och kyrklunch

Månd 28/5

Härnösand domkyrkoförsamling kl 12 – 15. Gemenskapsträff med bibelsamtal kring frälsarkransen

Sönd 3/6

Sundsvall Bosvedjans kyrka kl 11.00 Mässa och kyrkkaffe

Sönd 3/6

Härnösand domkyrkan kl 15.00 Mässa och kyrkkaffe

Onsd 27/6

Östersund Marielundskyrka kl 11.00 Mässa och kyrklunch

Linköpings stift Finspång

Sönd 1/4 Risingekyrka kl 11.00 Teckenspråkstolkad Påskgudstjänst Sönd 15/4 Hårstorp grupp- och omsorgsboende kl 14.30 Gudstjänst med nattvard Sönd 10/6 Mariagården kl 14.30 Gudstjänst med nattvard, kaffe. Avslutning för terminen! Daglediga- och pensionärsträff  Onsdagar, Petrirummet kl 13.30 – 15.30. Sista gången blir den 16 maj.

Karlstads stift Fred 6/4 Säffle Säffle kyrka kl 15.00 Tecken- språksgudstjänst Lörd 7/4  Arvika Trefaldighetskyrkan kl 14.00 Teckenspråksgudstjänst

Teckencafé Torsdagar kl 10.00- 11.30 i församlingshem – OASEN-. Sista gången den 17 maj.

Hultsfred – se Växjö stift

Sönd 8/4 Degerfors Degerfors kyrka - för samlingshemmet kl 10.30 Tecken språksgudstjänst

Övrigt - Se lokal annonsering i Finspångs församling, Linköpings domkyrkopastorat, Aspelands pastorat samt S:t Johannes församling i Norrköping.

Sönd 8/4 Karlstad Vikenkyrkan kl 15.00 Teckenspråksgudstjänst 

Luleå stift

Fred 4/5 Säffle Säffle kyrka kl 15.00 Tecken språksgudstjänst

Sönd 25/3 Umeå Församlingsgården kl 13.00 Kakbuffe. Fasteinsamling

Lörd 5/5 Arvika Trefaldighetskyrkan kl 14.00 Teckenspråksgudstjänst

Fred 30/3 Umeå Församlingsgården kl 17.00 After Work

Sönd 6/5 Degerfors Degerfors kyrka - för samlingshemmet kl 10.30 Tecken språksgudstjänst

Sönd 1/4 Luleå Påskdagen i Örnäsets kyrka kl 11.00 Högmässan tolkas till teckenspråk. Kyrklunch

Sönd 6/5 Karlstad Vikenkyrkan kl 15.00 Teckenspråksgudstjänst 

Sönd 8/4

Fred 1/6 Säffle Säffle kyrka kl 15.00 Tecken språksgudstjänst

Umeå Teckenspråkig gudstjänst, församlingsgården kl 11.00

Sönd 22/4 Skellefteå Sunnanå kyrka kl 11.00 Tillsammansgudstjänst – gudstjänst på teckenspråk och talad svenska

Lörd 2/6 Arvika Trefaldighetskyrkan kl 14.00 Teckenspråksgudstjänst Sönd 3/6  Degerfors Degerfors kyrka - för samlingshemmet kl 10.30 Tecken språksgudstjänst

Sönd 6/5

Umeå Högmässa Skrivtolkad. Stadskyrkan kl 11.00

Torsd 10/5 Luleå Kristi himmelsfärdsdag kl 09.00 Gökotta i Paradiset, utanför Örnäsets kyrka. Gudstjänsten tolkas till teckenspråk. Kyrk-frukost

Sönd 3/6 Karlstad Vikenkyrkan kl 15.00 Teckenspråksgudstjänst 

17


...mötesplatser...

Sönd 13/5

Umeå Teckenspråkig gudstjänst. Stadskyrkan kl 11.00

Sönd 20/5

Öjebyn Öjeby kyrka kl. 11.00. Gudstjänst. Anna Y. Kyrkfika

Skara stift Sönd 8/4 Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 Mässa Sofie Strid, Emma Jacobsson

Sönd 10/6 Luleå Domkyrkan kl 11.00 Mottagning av biskop Åsa Nyström. Samåkning Sönd 17/6

Umeå Teckenspråkig gudstjänst, församlingsgården kl 11.00

Trollhättan Götalundens kyrka kl 14.00 Gudstjänst Pia Renner

Sönd 13/5

Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 Gudstjänst Sofie Strid

Sönd 13/5 Trollhättan Götalundens kyrka kl 14.00 Mässa Emma Jacobsson, Pia Renner

Torsdagsträffen i Luleå I Örnäsgården intill Örnäsets kyrka kl 12.0015.30. 5/4, 19/4, 3/5, 24/5, 7/6

Lörd 19/5 S

Lunds stift Sönd 25/3

Sönd 8/4

Kristianstad Heliga Trefaldighets kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska med fika

Skövde S:t Johannes kyrka kl 11.00 Gudstjänst. Sofie Strid

Sönd 10/6 Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00 Mässa Sofie Strid, Emma Jacobsson

Torsd 29/3

Helsingborg Elinebergskyrkan kl Stockholms stift 12.00 Mässa med påsklunch, kaffe och kaka, 50 kr Sönd 15/4 Högalids kyrka S:t Ansgarskapellet kl 14.00 Teckenspråkig mässa Månd 2/4 Lunds Domkyrka kl 14.00 Påsk- gudstjänst Fika på stiftskansliet Sönd 15/4 Sofia kyrka Borgmästargat 11 kl 18.00 Regnbågsmässa Tecken- Fre-Sön 6-8/4 Gemenskapsläger på Åkersbergs språkstolkad stiftsgård! Kontakta Beata om du vill vara med på lördagen Sönd 20/5 Högalids kyrka kl 11.00 Mässa med små och stora Talad svenska Torsd 26/4 Helsingborg Elinebergskyrkan kl och teckenspråk 12.00 Andakt med sopplunch Sönd 20/5 Sofia kyrka Borgmästargat 11 kl Sönd 6/5 Tyringe kyrka kl 14.00 Gudstjänst 18.00 Regnbågsmässa Tecken med fika i kyrkan språkstolkad Månd 7/5

Bussutfärd kl 13.30 från Eline- bergskyrkan till Felestads kyrka Beräknad hemkomst kl 17.00 100 kr/person, guidning & fika ingår, anmälan till Kerstin före 4/4

Lörd 26/5

Östraby kyrka kl 13.00 Teckenspråkig konfirmation med mässa, alla välkomna!

Strängnäs stift Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro För kontaktuppgifter se sid. 23

Tisdagar

Café Nikolai i Nikolai prästgård kl 13.00-16.00 Teckenspråkig samtalsgrupp ”Bibeln kopplat till mitt liv” i Nikolai prästgård kl 13.15-14.30 17/4 och 22/5. Kontaktperson Daniel Keber

Sommarkyrka 30/6, 14/7 & 28/7 Varannan lördag kl 15.00, andakt & fika. 30/6 i S:t Mikaels kyrka, Ängelholm Anmälan till Kerstin Konfirmander: träffas varannan vecka

Teckenspråkig konfirmandgrupp i Nikolai prästgård kl 16.00-18.00 Avslutning 24/4 Kontaktperson Daniel Keber och Gun Carlzon

Andakter för boende på Dalen och Sparven Dalen-Lindängelund tors kl 14.30: 12/4, 17/5, 7/6 Gråsparven-Lund fred kl 14.30: 13/4, 18/5, 8/6

Teckenspråkigt konfirmandläger 20-22/4 på Sollidens kursgård utanför Örebro. Kontaktperson Daniel Keber och Gun Carlzon 18


...mötesplatser...

Torsdagar

Teckenspråkiga Babyträffar i Nikolai prästgård kl 9.00-12.00 Avslutning 3/5. Kontaktperson Gun Carlzon Teckenspråkig gudstjänst & sopplunch i Örebro Kl 11.00 5/4, 3/5 i S:t Nicolai kyrka Sopplunch i Nikolai prästgård kl 12.00-13.00 Soppa, smörgås, kaffe, kaka 60 kr

Onsd 16/5

Gävle Kyrkans hus kl 11.30 Sopplunch. Kostnad 40:- Kl.12.30 Mässa i Heliga trefaldighets kyrka. Efter mässan kyrkkaffe &program i Kyrkans hus

Tisd 22/5

Uppsala Vårutflykt Mer information skickas ut separat

Lörd 26/5 Gävle Mariakyrkan kl 13.00 Teckenfyran. Gemenskapsträff på teckenspråk

Fredagar

Tacomys för barn & deras vuxna i Nikolai prästgård kl 18.00-20.00 13/4, 27/4 och 25/5 Kostnad 25 kr per vuxen. Teckenspråkig personal finns på plats. Kontaktperson Gun Carlzon

Fred 1/6 Uppsala Tunabergskyrkan kl 14.00 Gudstjänst

Söndagar

Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai kyrka i Örebro kl 14.00 22/4, 20/5 och 17/6 därefter kyrkfika (20 kr) i Nikolai prästgård kyrkfika 20 kr. Teckenspråkskör - Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontakta Pernilla Folebo

Tisd 12/6

Uppsala Pilgrimsvandring längs St Eriksleden kl 14.00 från Gamla Uppsala kyrka -Domkyrkan, ca 6 km Medtag fika. Anmälan före 8/6

Torsd 14/6

Gävle Mariakyrkan kl 12.00 Dagträff med sillunch. Kostnad 70kr Anmälan till Ing-Marie Lundberg senast fredag 8/6.

Visby stift Uppsala stift

Sönd 25/3 Väskinde Josefs kapell kl 13.00 Mässa Kyrkkaffe

Tisd 10/4

Uppsala Odinslund prästgårds- salen kl 14.00 Gemenskapsträff

Onsd 18/4

Gävle Kyrkans hus kl 11.30 Sopplunch. Kostnad 40:- Kl.12.30 Sönd 10/6 Atlingbo kyrka kl 11.00 Mässa Mässa i Heliga trefaldighets Utflykt Lunch kyrka. Efter mässan kyrkkaffe och program i Kyrkans hus

Sönd 6/5 Väskinde Josefs kapell kl 13.00 Mässa Kyrkkaffe

Fred 20/4 Uppsala Tunabergskyrkan kl 14.00 Gudstjänst Tisd 24/4

Uppsala Odinslund prästgårds- salen kl 14.00 Gemenskapsträff

Lörd 28/4 Gävle Mariakyrkan kl 13.00 Teckenfyran. Gemenskapsträff på teckenspråk Tisd 8/5

Uppsala Odinslund prästgårds- salen kl 14.00 Gemenskapsträff

Onsd 9/5

Gävle Skogskyrkogården kl 11.00 Invigning av Ceremoniplatsen. Landshövding Per Bill och kh Karin Sarja invigningstalar. Efteråt äter vi lunch på restaurang Kvarnen till självkostnadspris

Västerås stift Tisd 3/4

Leksand S:t Persgården kl 17.00 Kyrka på teckenspråk

Sönd 8/4

Djura kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk/svenska Korv & bröd

Tisd 10/4

Leksand S:t Persgården kl 17.00 Kyrka på teckenspråk

Torsd 12/4 Djurås Himmilsgården kl 14.00 Gemenskapsträff Kaffe/smörgås

19

Tisd 17/4

Leksand S:t Persgården kl 17.00 Kyrka på teckenspråk

Tisd 24/4

Leksand St Persgården kl 17.00 Mat & Prat. Fairtrade


...Mötesplatser...

Sönd 29/4 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe Sönd 6/5 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Onsd 25/4 Mora Andreasgården kl 12.00 Gemenskapsträff. Soppa Torsd 26/4 Djurås Himmilsgården kl 14.00 Gemenskapsträff Kaffe/smörgås Fred 27/4

Köping kyrkan kl 13.00 Mässa på teckenspråk. Soppa

Tisd 8/5

Leksand S:t Persgården kl 17.00 Kyrka på teckenspråk

Tisd 15/5

Leksand S:t Persgården kl 17.00 Kyrka på teckenspråk

Tisd 8/5 Madesjö Prästgård kl 11.00-14.30 Vardagsträff Lunch 50 kr Anmälan senast 6/5 Sönd 13/5 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Onsd 16/5 Falun Stora Kopparbergs kyrka kl 18.30 Veckomässa Åsa tolkar Torsd 17/5 Djurås Himmilsgården kl 14.00 Gemenskapsträff. Kaffe/smörgås Fred 18/5

Västerås Studiebesök i Ortodoxa kyrkan kl 12-16. Lunch och kaffe. Info & anmälan: Åsa Grönberg

Sönd 20/5

Siljansnäs kyrka kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk. Kyrkkaffe i prästgården.

Tisd 22/5

Leksand S:t Persgården kl 17.00 Kyrka på teckenspråk

Torsd 17/5

Växjö Vardagsträff kl 11.30 Fika/ lunch till självkostnadspris Plats meddelas senare Anmälan före 15/5

Tisd 29/5

Nässjö & Jönköping Utflykt till Lina Sandells hemtrakt 50 kr/ person Anmälan senast 22/5

Lörd 2/6 Prel dövkyrkans dag Mer info kommer Sönd 3/6 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Sönd 10/6 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe Tisd 29/5 Leksand S:t Persgården kl 17.00 20 kr Kyrka på teckenspråk Lörd 23/6 Färjestaden Carlstorp kl 13.00 Lörd 2/6 Leksand S:t Persgården kl 10- 16 Midsommardagsandakt SOMMARFEST medeltidsmarknad Jordgubbar & glass Information och anmälan Barbro Lilja Brattgård Anmälan till Jessica eller Anita – kontaktuppg s 23

Växjö stift Torsd 29/3

Hultsfred – samarbete med Linköpings stift Lörd 21/4 Hultsfreds kyrka kl 11.00 Gudstjänst Taltolkad Kyrkkaffe i församlingsgården

Växjö Johanneskyrkan kl 16.00 Skärtorsdagsmässa Kyrkkaffe 20 kr

Tisd 10/4 Kalmar Gerds mat kl 11.30 Vardagsträff Lunch till självkostnadspris Anmälan 9/4

Lörd 26/5 Hultsfred Församlingsgården kl 11.00-13.30 Träff Andakt, något program Lunch 40 kr Anmälan senast 24/5 till Anita på sms 0709- 105 874

Sönd 15/4 Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe Lörd 16/6 Hultsfreds kyrka kl 11.00 Tisd 17/4 Nässjö Parkgården kl 11.30 Gudstjänst Taltolkad Kyrkkaffe i Vardagsträff Lunch till församlingsgården självkostnadspris anmälan 13/4 Lörd 28/4

Damernas dag Hemlig resa Anmälan senast 18/4. 100 kr 20


...Mötesplatser på Nätet...

Följ oss gärna på nätet Hemsidor

Västerås stift: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Göteborgs stift: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift Minoritetsspråk - Teckenspråk

Växjö stift: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift Verksamhet - Dövkyrkan Nationell nivå: www.svenskakyrkan.se Teckenspråk i övre vänstra hörnet

Härnösands stift: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/ teckensprak

Bloggar

Växjö stift: www.kyrkteckenivaxjostift.blogspot.se

Karlstads stift: www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/teckensprak

Uppsala stift: https://blogg.svenskakyrkan.se/ teckensprakuppsalastift/

Linköpings stift: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift Det här gör Linköpings stift – Minoritetsspråk – Teckenspråkigt arbete

Gävle pastorat: http://blogg.svenskakyrkan.se Kyrka på teckenspråk i Gävle

Finspångs församling: www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan

Facebook

Göteborgs stift: Svenska kyrkans teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift

Luleå stift: www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak

Härnösands stift: Teckenspråkig verksamhet i Härnösands stift

Lunds stift: www.svenskakyrkan.se/lundsstift Det här gör vi i Lunds stift - Teckenspråk och hörselfrågor

Högalids församling: www.facebook.com/ hogalidsforsamling www.facebook.com/lillemor.lindahl

Lunds domkyrkoförsamling: www.lundsdomkyrka.se Teckenspråk i övre högra hörnet

Lunds stift: Teckenspråkig kyrka i Lunds stift Luleå stift: Teckenspråk Luleå stift (öppen grupp)

Skara stift: www.svenskakyrkan.se/skarastift Teckenspråkig verksamhet

Strängnäs stift: Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs stift

Stockholms stift: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Uppsala stift: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala

Högalids församling: www.svenskakyrkan.se/ hogalid

Växjö stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Växjö stift

Strängnäs stift: www.strangnasstift.se En flerspråkig kyrka Teckenspråk

Teckenspråkig ung i kyrkan: Teckenspråkig ung i kyrkan

Uppsala stift: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift På andra språk - Teckenspråk

Instagram

Gottsunda församling: www.svenskakyrkan.se/ gottsunda  Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stift: svktspigbg Härnösands stift: infotecken

Svenska kyrkan i Gävle: www.svenskakyrkan.se/gavle - Kyrka på Teckenspråk

Uppsala stift: teckenuppsalastift teckenspraksvenskakyrkangavle

Visby stift: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Teckenspråkig ung i kyrkan: tspungikyrkan 21


Foto: Magnus Aronson

Foto: Magnus Aronson

...medarbetare...

Välkommen att kontakta oss! Översta raden från vä: Ing-Marie, Kristina, Camilla B, Daniel, Gun, Pernilla, Emmy, Margareta, Antonio. Andra raden från vä: Åsa, Barbro, Jessica, Anita, Camilla L, Emma, Beata, Kerstin, Martina. Tredje raden från vä: Gunnel, Lillemor, Anna, Annalena, Lis-Marie, Katarina, Carina, Johanna, Malin. Understa raden från vä: Akar, Johan.

Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5 Emma Jacobsson, Präst 100% Mobil: 073-773 88 54 emma.jacobsson@svenskakyrkan.se Camilla Lans, Diakon 100% Mobil: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand Johan S Wisser, präst 100% SMS: 0735-08 40 71 Skype: johanfs johan.s.wisser@svenskakyrkan.se Akar Holmgren, diakon 50% Tal/SMS: 0763-97 59 35 Skype: akar.holmgren akar.holmgren@svenskakyrkan.se

Karlstad stift

Box 186, 651 05 Karlstad Emmy Lindgren, prästkandidat, ca 20% vikarierar för Stefan Nordenson emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

Linköpings stift

Margareta Ridderborger, Präst i Finspång Mobil: 073-154 06 20 margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

Antonio Silano, Pedagog Mobil: 070-256 55 18 Mariagården, Box 22, 612 21 Finspång antonio.silano@svenskakyrkan.se

Luleå stift

Annalena Norberg, Stiftsdiakon 100% SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norberg@svenskakyrkan.se Malin Grönlund, Assistent i församlingsarbete Luleå Domkyrkoförsamling 0920-26 49 39, 070-190 15 25 malin.gronlund@svenskakyrkan.se Lis-Marie Rönnblom, Diakon 10%, Skellefteå pastorat SMS: 072-206 31 51 lis-marie.ronnblom@svenskakyrkan.se Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat SMS: 072-722 40 25 BT:svkteckensprakkatarina@ectalk.se katarina.haggmark@svenskakyrkan.se Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Skellefteå 50% Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se Tal: 0911-27 41 11 Carina Sehlström, Diakoniassistent 50%,Umeå pastorat SMS: 072-539 10 68 BT/Txt: svkteckensprakcarina@ectalk.se carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

22


...medarbetare...

Uppsala stift

Johanna Forsgärde, Präst 75%, Umeå pastorat BT: svkteckensprakjohanna@ectalk.se SMS: 072-539 10 57 Telefon: 090-200 26 07 johanna.forsgarde@svenskakyrkan.se

Ing-Marie Lundberg, Teckenspråkskonsulent 100% SMS: 0704-955 269 & Tel: 026-170 444 Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE Besöksadress: Kaplansg 1, Gävle ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% Mobil: 0709-103 053 Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se beata.sandell@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst 40% Mobil: 0733-212 108 & Telefon: 018-430 37 74 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 20% Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Visby stift

Väskinde prästgård 622 75 Visby Martina Åkeson Wollbo, Präst 10% Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Skara stift

Box 173, 532 23 Skara Emma Jacobsson, Präst - se Göteborgs stift Pia Renner, diakonstuderande SMS: 079-347 96 53 piarenner.charlie@gmail.com Sofie Strid, präststuderande med venia i Göteborgs och Skara stift SMS: 076-831 65 55 sofie_strid@hotmail.com

Stockholms stift

Gunnel Kjellermo, Präst 30% Taltel/sms: 0702-164 002 gunnel.kjellermo@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Box 7, 721 03 Västerås Barbro Lilja Brattgård, Präst 100% Mobil: 070-288 68 21 Kyrkallén 23, 793 31 Leksand Skype: barlilja barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100% Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Växjö stift

Box 527, 351 06 Växjö Jessica Lindberg, Stiftskonsulent 75% Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 Bildtelefon: 0406748629@t-meeting.se Skype: jessica.lindberg5 jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Lillemor Lindahl, Diakon Högalids församling Sjukskriven

Strängnäs stift

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro Txt: 019-17 11 52 & BT: volontar.nikolai@sip.nu

Anita Hellöre, stiftskonsulent 75% SMS/MMS/video: 0709-105 874 Bildtelefon: 0406146992@t-meeting.se Skype: anitahellore anita.hellore@svenskakyrkan.se

Daniel Keber, Stiftspräst 100% Mobil: 070-340 59 87 & Tel: 0152-234 90 daniel.keber@svenskakyrkan.se Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Procentangivelserna anger hur mycket respektive person arbetar inom Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet

Pernilla Folebo, Stiftsdiakon 75% Mobil: 072-726 59 70 pernilla.folebo@svenskakyrkan.se

Teckenspråkig ung i kyrkan

Vill du samtala om livet och om tro?

Camilla Berlin, projektmedarbetare 50% Mobil: 070-348 37 08 camilla.berlin@svenskakyrkan.se

- välkommen att kontakta någon av oss i

Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet. 23


Guds Välsignelse

Foto: Jessica Lindberg

kanske inte förstår vad mamman säger eller tecknar, men det förstår kärleken och kan ta emot.

Tänk dig en lagom varm sommardag. Solen lyser från en klarblå himmel. Du sitter i det soluppvärmda gräset och lutar din rygg mot en husvägg av trä. En ljum vind blåser lätt. Du blundar och vänder ditt ansikte mot solen och njuter av värmen som strålar mot dig.

På samma sätt kan vi, som Guds barn, tänka att Gud vänder sitt ansikte mot oss och ler mot oss som en mamma ler mot sin baby. Det ger en känsla av frid. Gud älskar mig, vill mig väl. Finns alltid där, nära. Vi kanske inte kan förstå vad Gud vill säga alltid, men vi kan ta emot Guds kärlek, låta den fylla oss helt så att vi själva svarar med kärlek.

Detta blir en bild av att ta emot Guds välsignelse. Guds kärleksfulla värme, Guds ljus och frid strålar mot oss och vi får ta emot. Det finns ingenting vi måste göra för att få ta emot välsignelsen. Den ges av nåd, alltså gratis, fritt och för intet.

Det finns en psalm i Den Svenska Psalmboken med tillägg Nr 763 som använder sig av den bilden också:

Herren välsigne er och bevare er säger eller

tecknar prästen på Guds uppdrag i gudstjänsten. Guds välsignelse betyder omsorg om oss och allt i vårt liv. Gud ser oss alltid och vet hur vi mår. Gud finns nära oss både i svåra tider och i glädjestunder. Vi är aldrig ensamma eftersom Gud finns där.

”Du vänder ditt ansikte till mig och ler mot ditt barn som en mor.” Daniel Keber, präst Strängnäs stift

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig säger eller tecknar prästen sedan.

Då brukar jag tänka mig att Guds glädje över mig som människa, som hans älskade barn, lyser mot mig som ett varmt skönt solljus. Det är inte för att jag gjort något speciellt bra utan bara för att Gud vill. Gud ger av sitt goda av nåd, gratis. Så sprider Gud sin välsignelse.

Herren vände sitt ansikte till er och give er frid är sista meningen i välsignelsen som Gud

genom prästen ger församlingen. Här brukar jag tänka på bilden av ett litet barn i en barnvagn där mamman vänder sitt ansikte till barnet för att kommunicera med det. Mamman ler med hela sitt ansikte, strålar av kärlek. Och barnet svarar med ett leende och strålar av kärlek tillbaka. Barnet

Foto: Magnus Aronson/IKON

Avsändare

Jessica Lindberg Växjö stift Box 527 351 06 Växjö

24

Profile for Växjö stift

Händer i kyrkan 2 2018  

Händer i kyrkan 2 2018