Händer i kyrkan nr 1 2019

Page 1

Nr 1 februari - mars 2019

Händer i Händer i kyrkan kyrkan

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan


...Tema Frälsarkransen...

Frälsarkransen Kanske har du sett den? Foto: Miriam Arrebäck

”Frälsarkransen”? Det är det lilla ”armbandet” med pärlor i olika färger, som biskop emeritus i Linköping stift, Martin Lönnebo, utformat. Syftet med pärlorna var att hitta en böneform som kunde ge nya perspektiv och vara ett stöd i en människas böneliv. När jag hörde honom föreläsa år 2000 var det ganska nytt och sedan dess har användningen spridits och även sättet att använda pärlbandet på.

I grunden är det 18 pärlor som var och en bär sitt tema. Frälsarkransen är lätt att bära med sig som ett armband runt handleden. Men man kan också ha den under kudden när man skall sova eller göra en jättestor trädgård baserad på de olika pärlorna… Sommaren 2018 gjorde vi i Göteborgs stift en pilgrimsvandring på Björkö där varje deltagare fick göra sin egen Frälsarkrans, samtidigt som vi samtalade om pärlorna. Där finns en stig på ungefär 2,5 km baserad på pärlorna. Men vi gick lite längre; 1,2 mil. Frågor dök upp om tråden som sammanför alla pärlorna kanske skulle kunna vara en symbol för hur Guds Ande är med oss genom hela livet i våra olika tankar, knuten är ju tänkt att vara intryckt i den guldfärgade pärlan som får stå som en symbol för Gud. Nu blev det mer praktiskt i vårt arbete inför Pilgrimsvandringen eftersom det inte var helt enkelt att göra en knut på tråden när vi trätt på alla pärlorna… tipset är att helt enkelt använda kransar som man inte alls behöver trä själv! Gudspärlan är guldfärgad och lite

Foto: Pia Renner

större än de andra. Så kan vi bli påminda om att Gud är större än livet självt, ogripbar. Samtidigt möter Gud oss i det lilla barnet i krubban, Jesus, ett barn som Maria och Josef höll i sin famn. När jag tar den guldfärgade pärlan i min hand funderar jag över Gud som skapare och som den som fyller oss med sin heliga 2


...tema Frälsarkransen... Ande. Den korsfäste och uppståndne som aldrig någonsin sviker…

Guds närvaro. Den som döps förenas med Jesus, med hans död och uppståndelse och hans seger över synd och död. I dopet blir vi delaktiga i kyrkan och får ta emot den Heliga Anden i våra liv.

Jagpärlan. Liten, men ofta är den skimrande såsom i pärlemor. Mellan mig och Gud finns bara tystnaden tills någon av oss väljer att bryta den. När Martin Lönnebo berättade om jagpärlan sa han att människor hade reagerat så positivt på den som sagt: ”Är jag en pärla?” Ja, i Guds ögon är du som den vackraste pärla, och Gud ser dig sådan du verkligen är och älskar dig. Du är värdefull och inte ensam; du är inför Guds närhet. Se ditt värde med kärlek och glädje, så som Gud gör.

I meditationen över doppärlan tänker jag på kyrkan, att vi som är döpta är en stor skara människor som är spridda över jorden. Vi har en uppgift i att vara stöd för varandra, uppmuntra och trösta varandra och kunna finnas även som stöd för den som inte tror.

När vi firar gudstjänst tillsammans och för den kristna tron vidare, är dopet en sammanhållande handling; utan döpta finns det ingen kyrka. När jag som präst döper någon är det något av det största jag kan vara med om, större än jag kan förstå med tanken, men jag känner vattnet och ser hur det rinner över huvudet på den som döps och jag vet att det är Heligt. Foto: Hanna Mansten /IKON

Doppärlan är vit och lite större än jagpärlan. Dopet som är det yttre synliga tecknet på att vi är kristna, en konkret och enkel handling med vatten i en dopfunt, en sjö eller kanske i havet. Några av oss minns våra dop, medan vi andra kanske har ett foto sparat, eller ett dopbevis och dopljus. Men det konkreta bär också med sig en andlig verklighet:

Emma Jacobsson, präst

Har du flyttat?

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller bikt?

Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan!

Kontakta prästen i ditt område kontaktuppgifter hittar du på sidan 22-23

Kontaktuppgift hittar du på sidan 3 Händer i kyrkan utges av: Samtliga Svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga verksamheter Ansvarig utgivare: Camilla Lans camilla.lans@svenskakyrkan.se Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se Händer i kyrkan, Jessica Lindberg, Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö Manusstopp: 7 mars 2019. Nästa nummer utkommer i månadsskiftet mars/april 2019 Omslagsbild: Åsa Grönberg Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet Har du flyttat? Kom ihåg att meddela oss din nya adress 3


...Kyrkskolan...

Symbolen - alltid mindre än det den står för Vad betyder själva ordet symbol? Ordet

han spikades fast, legat i graven och uppstått. Men korset finns kvar. Symbolen för Jesu kärlek till oss. Och mitt i symbolen för Jesu kärlek till oss firar vi gudstjänst. Du kan sitta mitt i korset eller kanske i en av korsarmarna.

kommer från det grekiska ordet ”symbolon” som betyder tecken. Det ligger egentligen nära teckenspråk eftersom vi i teckenspråket skapar bilder och gör gestaltningar för att uttrycka oss. Teckenspråket är ett rikt språk fullt av symboler.

Nästan alla kyrkor har ett stort ljus

För den som kan teckenspråk är alla dessa

som alltid står framme i koret. Ljuset kallas för Kristusljus eller ibland för Påskljus. Ljuset i sig självt är en symbol för Jesus som sade:

symboler något mycket vardagligt och totalt avgörande för kommunikationen.

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)

Symboler finns också på de små lappar som sitter i våra plagg för att vi ska veta om tröjan tål att tumlas eller inte. Våra vägmärken består av symboler. Om du ska ha nytta av symbolerna måste du förstå vad de står för. Den som kan teckenspråk har lärt sig språket av någon i familjen eller kanske en lärare. Vägmärkena lär vi oss i skolan, särskilt i trafikskolan.

På ljuset finns en röd symbol för

Jesus Kristus. Det är Kristi monogram och består av den grekiska bokstaven X som är ett K på svenska och den grekiska bokstaven P som är ett R på svenska, alltså KR…ISTUS.

Foto: Barbro Lilja Brattgård

är sedan tänt vid varje gudstjänst ända fram till Kristi Himmelsfärds dag. Därefter tänds det bara i samband med dopgudstjänsterna då dopljuset får sin låga från det stora Kristusljuset.

En symbol blir totalt meningslös om ingen förklarar för oss vad den betyder. Symbolen står alltid för något större än den själv. När vi ser någon med sin hand göra symbolen för ”I love You” får den ett djup bara då vi känner igen bokstäverna I L Y i det amerikanska handalfabetet.

Den kristna tron är fylld av symboler och symbolhandlingar. Tänk efter vilka symboler du brukar se i de kyrkor du besöker. Lycka till med symboljakten!

Gå in i vilken kyrka som helst och du kommer att se mängder av symboler. Alla står det för något särskilt. Om du firar gudstjänst eller gör ett besök i kyrkan får allt en rikare innebörd och blir mer intressant då du vet vad symbolerna betyder.

Barbro Lilja Brattgård

Säg mig den kyrka som inte har ett kors

utanpå eller inne i själva byggnaden! Har du tänkt på att många kyrkor är byggda som ett stort kors? När du sitter eller går omkring i en sådan kyrka så är du mitt i Jesu kors. Jesus har lämnat korset där 4

Foto: Albin Hillert/Ikon

Ljuset tänds på Påskdagen och


Foton: Emmy Lindgren

...Glimtar från stiften...

Degerfors: Börje tecknar julevangeliet och Britt-Louise och Barbro tecknar O helga natt.

Foton: Emmy Lindgren

Julglimtar från Karlstads stift

Säffle kyrka: Claes tecknar julevangeliet och Gully tecknar psalm 116 - Nu tändas tusen juleljus.

Helgen den tredje advent firade vi julgudstjänst

Klas tecknar julevangeliet i Vikenkyrkan i Karlstad.

I Karlstad tecknade Klas julevangeliet och Elisabeth hjälpte till att teckna psalm 116 Nu tändas tusen juleljus. Detta saknas dock foto på.

runt om i Karlstad stift. Det var en festlig träff där vi var många som hjälpte till. I Säffle fick vi se Claes teckna julevangeliet, berättelsen om lilla Jesusbarnets födelse. Vi fick också se Gully teckna psalm 116 Nu tändas tusen juleljus. Maj-Britt och Lars-Peter hjälpte till som kyrkvärdar.

Efter våra gudstjänster fikade vi och samtalade och hade tipspromenad med julfrågor. Det var många kluriga frågor men alla kämpade på bra. Vem är det egentligen vi väntar på som ska komma på jul? Är det tomten? Jesus såklart!

I Degerfors hade vi också medhjälpare. Här var det Börje som tecknade julevangeliet. Barbro och Britt-Louise tecknade vackert sången O helga natt. ​

God fortsättning från oss i Karlstad stift. Emmy Lindgren

I Arvika träffades vi igen efter ett långt uppehåll, det var roligt!

5


...Vi finns på nätet!

Här hittar du oss på nätet Hemsidor

Bloggar

Göteborgs stift: www.svenskakyrkan.se/carljohanspastorat Teckenspråk

Växjö stift: www.kyrkteckenivaxjostift.blogspot.se Uppsala stift: https://blogg.svenskakyrkan.se/ teckensprakuppsalastift/

Härnösands stift: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/ teckensprak

Gävle pastorat: http://blogg.svenskakyrkan.se Kyrka på teckenspråk i Gävle

Karlstads stift: www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/teckensprak

Facebook

Linköpings stift: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift Det här gör Linköpings stift – Minoritetsspråk – Teckenspråkigt arbete

Härnösands stift: Teckenspråkig verksamhet i Härnösands stift

Göteborgs stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga arbetet i Göteborgs stift

Finspångs församling: www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan

Karlstads stift: https://www.facebook.com/ karlstadsstift/

Luleå stift: www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak

Lunds stift: Teckenspråkig kyrka i Lunds stift Luleå stift: Teckenspråk Luleå stift (öppen grupp)

Lunds stift: www.svenskakyrkan.se/lundsstift Det här gör vi i Lunds stift - Teckenspråk och hörselfrågor

Skara stift: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift Strängnäs stift: Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs stift

Skara stift: www.svenskakyrkan.se/skarastift Meny - Kyrka på teckenspråk

Uppsala stift: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala

Stockholms stift: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/ teckensprak

Växjö stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Växjö stift

Strängnäs stift: www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak

Teckenspråkig ung i kyrkan: Teckenspråkig ung i kyrkan

Uppsala stift: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift På andra språk - Teckenspråk

Instagram

Göteborgs stift: svktspigbg

Svenska kyrkan i Gävle: www.svenskakyrkan.se/gavle - Kyrka på Teckenspråk

Härnösands stift: infotecken Uppsala stift: teckenuppsalastift teckenspraksvenskakyrkangavle

Visby stift: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Svenska kyrkans Youtubekonto & Vimeo

Västerås stift: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift Växjö stift: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift Verksamhet - Dövkyrkan

Här finns en länk till de teckenspråkiga filmer som Svenska kyrkan har producerat:

Nationell nivå: www.svenskakyrkan.se Meny - Teckenspråk i övre vänstra hörnet

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcH6ndQq LI8ohm5s9LjfQWJbq8enRsqQ4 https://vimeo.com/album/4241436 6


...Glimtar från stiften...

Julfirande i Lunds stift

Inför julen åkte vi runt mycket i vårt stift, från Jämjö i östra Blekinge till Lund i söder och Ängelholm i norr. Det var god uppslutning och många härliga samtal. Text & foto: Beata Sandell & Kerstin Dahl Bildtexter översta raden fr vä: Fint fika i Hässleholms nyrenoverade församlingshem. Under årets julspel spelas de vise männen av två av våra konfirmander. Förväntansfulla medlemmar i Elinebergskyrkan Helsingborg. Mittenraden: Vi tecknar med i psalmerna på julgudstjänsten i Hässleholm. Tredje raden fr vä: Tillfällig lokal i Hässleholm, Örtagården. Goda samtal och gott humör i Ängelholm. Underst: Jullunchen i Elineberg är härligt god. 7


...Familjenytt...

Avlidna

Bengt-Göran Persson, Järfälla, avled den 23 juni 2018. Bengt-Göran blev 84 år. Stig Lundahl, Torslanda, avled den 24 november 2018. Stig blev 90 år.

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Arnold Keijser, Västerås, avled den 26 november 2018. Arnold blev 87 år. Moa Sjödin, Leksand, avled den 30 november 2018. Moa blev 55 år. Paul Widd, Borlänge, avled den 14 december 2018. Paul blev 83 år.

Frälsarkrans med en ljusstake tillverkad av Ronnie Holmberg. Foto: Emma Jacobsson 8


Foto: Emma Jacobsson

...Glimtar från stiften...

Övning pågår!

Foto: Emma Jacobsson

Skrivtolk och ...

... teckenspråkstolkar övar i kyrkan.

Vid ett par tillfällen skall tolkar i Västra Götalandsregionen samlas i kyrkor runtom i Carl Johans pastorat i Göteborg, för att öva tolkning i kyrkorummet.

som kan vara bra att känna till? Kan man avbryta en präst och be henne eller honom uttrycka sig långsammare? Vi tyckte att det är viktigt att kontakta prästen i förväg för olika frågor. Det finns ofta möjlighet att ta reda på hur kyrkan ser ut inuti i förväg, t ex via internet, så man har lite koll på var fönstren sitter och hur stort utrymme det är framme i koret.

Vad är det som gör taltolkning i en gudstjänst speciellt? Är det själva rummet – med sitt ibland mycket speciella ljus? Är det de stora kyrkornas rymd, mängden med mänskor när den är full, eller intimiteten i den lilla? Är det ekot av den egna rösten som studsar mellan väggarna eller känslan av historiens vingslag i vad som kanske är en 1000-årig enormt stor domkyrka? Vi ville ge teckenspråkstolkarna i Västra Götalandsregionen möjlighet att träna taltolkning. Det fick bli i några av våra kyrkor i Carl Johans pastorat. Två av kyrkorna är rejält stora och man har mycket ”rymd” att ta hänsyn till. 20 stycken teckenspråks- tal- och skrivtolkar samlades i Masthuggskyrkan och inledde med ett samtal om kyrkorum och olika faktorer som påverkar gudstjänstens innehåll; t ex prästens stil, församlingens traditioner och hur van vid att vara med på en gudstjänst de närvarande besökarna är. För den som är tolk givetvis också hur van man själv är vid att vara med vid gudstjänster.

Det dök också upp ett förslag om en öppen ”psalmbank” på internet där den som översatt en psalm till svenskt teckenspråk kan lägga upp sitt förslag så att tolkar inte behöver göra en nyöversättning varje gång det dyker upp en ny psalm. Det vore något att ordna till!

Efter samlingen i Masthuggskyrkan fick

tolkarna sprida ut sig i även andra kyrkor och öva med mikrofon och högtalare och att spela in sig själva för att lyssna på hur det lät efteråt. Om ett par veckor kommer nästa grupp och sedan ses vi igen för ytterligare ett övningstillfälle. Även om inte taltolkning är så vanligt i våra gudstjänster, så kan man ju använda erfarenheten för andra sammanhang som dyker upp! Emma Jacobsson

I dagens övning är fokus på dopgudstjänsten.

Foto: Emma Jacobsson

I en grupp av tolkar får en agera präst som leder gudstjänsten på teckenspråk och en annan taltolkar samtidigt som en tredje hjälper den som tolkar att följa med i texten i sina dokument. Några andra övar på hur man kan presentera kyrkorummet för den som inte ser.

Några frågeställningar som dök upp

är hur man gör som tolk för att få bra plats i kyrkorummet? Och vart vänder man sig för att få reda på viktiga detaljer om gudstjänsten i förväg

Masthuggskyrkan i vinterskrud. 9


...Frälsarkransen & Frågesport...

Camillas boktips om frälsarkransen: Var Dags Bön

av Elisabeth Karlsson, Christofer Rogestedt, Jerker Schmidt (Verbum)

Pärlor för livet

Foto: Camilla Lans

av Johan Dalman, Thomas Lerner (Verbum)

Frälsarkransen i form av godis på ett konfirmandläger. Foto: Emma Jacobsson

Rätt svar på frågesporten i nr 5 2018

Vi säger

GRATTIS TILL VINNARNA

1) 1. Temat i tidningen var nåd. 2. Markus Wiktorsson är vaktmästare i Nikolai församling 3. I Lukas evangelium kan man läsa Julevangeliet 4. Dopbarnet Paige, har 5 syskon. 5. Jesus föddes i Betlehem. 6. Personer med dövblindhet fick en guidning i Leksands kyrka. 7. Konstnären som ställde ut sina tavlor heter Lars Lerin. 8. Det var ungefär 1600 personer på Dövas dag. 9. IEWG-konferensen hölls i Tyskland. 10. Det grekiska ordet ”Eukaristi” betyder tacksamhet och glädje.

i frågesporten i Händer i kyrkan nr 5 2018:

Bengt Wennsten, Vänersborg Britt-Marie Sundberg, Visby Elisabeth Lysell, Önnestad Mercedes González Pozo, Leksand Heléne Karlsson, Finspång En liten vinst kommer med posten… 10


...Frågesport...

Frågesport! Du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar 5 vinnare bland de som skickar in rätt svar. Dessa får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan. Skicka in dina svar senast den 10/3 2019 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 721 03 VÄSTERÅS. Eller skicka via sms: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Lycka till! 1.

Frågesport nr 1 2019!

1. Hur många pärlor finns det i Frälsarkransen? 1) 12 st

X) 15 st

2) 18 st

Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den och skicka in den.

2. En av pärlorna är guldfärgad och större än de andra pärlorna. Vad kallas den pärlan? 1) Kyrkpärlan

X) Bönpärlan

2) Gudspärlan

3. Vad heter den biskop, som kom på idén med Frälsarkransen? 1) Thomas Söderberg X) Martin Lönnebo

4. Vad heter de små pärlorna som sitter på varsin sida av Gudspärlan? 1) Kärlekspärlor

X) Hemlighetspärlor 2) Tystnadspärlor

5. Vid julen tecknar och sjunger vi ofta psalm 116. Det gjordes även vid julgudstjänsten i Karlstads stift. Vad heter psalmen?

1) Nu tändas tusen juleljus X) Hosianna 2) När juldagsmorgon glimmar

6. Nu översätter några medarbetare en skrift till teckenspråk, som vi använder i kyrkan. Vad är det som översätts? 1) Kyrkohandboken

X) Psalmboken

2) Bibeln

7. Leksands församling startar nu en grupp för barn som kan teckenspråk. Vad kallas gruppen? 1) Teckenbarnen

X) Små händer

2) TeckenTassarna

8. En speciell yrkesgrupp får vid ett par tillfällen komma till kyrkor i Göteborg för att träna. Vad tränar de på? 1) Dans

X) Tolkning

Lycka till!

2) Anders Wejryd

2) Sång

1. 1

x

2

2. 1

x

2

3. 1

x

2

4. 1

x

2

5. 1

x

2

6. 1

x

2

7. 1

x

2

8. 1

x

2

9. 1

x

2

10. 1

x

2

9. Om man vill ta del av ett föredrag på teckenspråk, som heter ”Är det svenska teckenspråket en skam”? Till vilket bibliotek ska man åka då?

Namn:

De flesta kyrkor har ett stort vitt ljus framme i koret. Vilka två grekiska bokstäver finns på ljuset?

Adress:

1) Karlstads bibliotek X) Härnösands bibliotek 2) Lunds bibliotek

1) A π

X) X P

2) μ Ω

___________________________ ___________________________ ___________________________

11


...På gång i stiften...

Foto: Privat

Emmy Lindgren & Isabel Engwall planerar ett event i Karlstad.

Inspirerande möte med spännande mål En vacker januaridag träffade jag Isabel

Är du nyfiken på att veta mer?

Engwall för ännu ett planeringsmöte inför vårt samarbete under Livet Värt Att Leva. Det är en temavecka som anordnas i Karlstad stift varje år med olika event. I år är temat SKAM och vi ska ha ett event på teckenspråk med döva aktörer. Isabel är med som deltagare och planerare tillsammans med mig, Emmy. Jag passade på att ställa några frågor till Isabel sist vi träffades.

Välkomna till Karlstad och eventet:

”Är det svenska teckenspråket en skam?” När: 15 mars. Kl: 13.00-16.00 Var: Arenan, Stadsbiblioteket Karlstad

Varför är detta event viktigt? - Det är första gången något sånt här sker och det är viktigt. Vi behöver sprida kunskap och neutralisera hörselnormen.

Vad: Den som läst på, eller bara umgås med personer med någon form av dövhet och hörselnedsättning, vet att de har mött all osynliggörande och synliggörande förtryck, fördomar och försök att ”bota” dövhet har alltid funnits i alla tider. Den som kan bara lite grann om det svenska teckenspråket, skulle inte kalla dövrörelsen en social konstruktion. Frågan kvarstår: Hur är det att vara en del av samhällsutvecklingen 2019? Föreläsning och panelsamtal och moderator på platsen. Tal- och teckenspråkstolkning.

Svenska Kyrkan är en organisation i förändring och den behöver följa samhällets utveckling därför är detta event extra viktigt för att kunna hänga med i samhällsutvecklingen. Vad ser du är vår största uppgift med detta event? - Vi ska behöva jobba för att skapa förbättringar kring språklig inkludering och medmänsklighet kring den målgruppen som är svenskt teckenspråkstalande och de allierade oavsett hörselförmågan. Vi ska belysa de kompetenser som finns och som bör tas hand om. Det är otroligt viktigt att det visuella språket i fokus med alla frågor kring delaktighet, tillgänglighet, och gemenskap med döva, dövblinda och hörselskadade medlemmar. Jag upplever att det inte är som förr i Svenska Kyrkan det fanns då större förstånd och respekt för den språkliga gruppen i hela Sveriges församlingar. Vi behöver utöka medvetande och hjälpa till att sprida kunskapen.

Ta med dina vänner och kom, det blir en intressant eftermiddag som förhoppningsvis inspirerar till mersmak!

Några kortfakta om Isabel:

Namn: Isabel Engwall Ålder: 37 år gammal Bor: Stockholm Jobbar: Kommunikatör/Konsult Teckenspråksakademien Sverige AB Intressen: Teckenspråksförespråkar allt i samhäll- och förändringsfrågor, fotografering och bildkonst, kärlek. Känd från: TV-program Vloggarna (2018) Sociala medier: Rättvisepristagare 2018 via Rättviseförmedlingen, grundare till Teckenspråkets Röst, organisationen, och Årets Uppstickare 2017 på nr 49 av 100 personer. Följ Isabel: https://www.instagram.com/isabel.engwall/

Vad ser du fram emot mest med detta event? - Att många ska komma och lyssna, och tar med kunskapen vidare. Att de sedan sprider den i samhället bland olika samhällsaktörer. Varje dag är vi förändringsaktörer. Med målet i sikte kan vi inspirera till fortsatt samtal och diskussion. Med påverkansarbete kan vi nå både resultat och förbättringar. Emmy Lindgren 12


...Intervju...

Camilla tycker om tystnadspärlorna Camilla Lans, som är diakon i Göteborgs stift och döv fick några frågor om hennes möte med frälsarkransen:

Hur kom du i kontakt med frälsarkransen? - Hur jag mötte frälsarkransen? Jag mötte den när

Foto: Privat

jag jobbade i Skara stift och det hade då kommit ut böcker om frälsarkransen av biskop emeritus Martin Lönnebo. Jag blev förtjust när jag fick höra historien om hur Martin skapade kransen då han satt fast på en ö på grund av oväder då han ö-luffade runtom där i grekiska övärlden. Han ville skapa någonting som vi kan ha nära oss och få oss att tänka på de viktiga frågor som möter oss i vardagen till exempel oro, glädje, vanmakt, kärlek och hur vi kan vara den bästa versionen av oss själva.

Frälsarkransen är ett visuellt redskap som

Camilla Lans tycker att frälsarkransen är lätt att använda och att den är en bra vän, en medvandrare.

hjälper oss att skapa relation med Gud och Jesus och med de olika frågor och funderingar som kommer till oss i vardagen. Jag har själv haft nytta av den för egen del och i mitt arbete.

oftast inte med mitt frälsarkransarmband men jag har oftast en bok att läsa och be med till exempel ”Pärlor för livet” och ”Var dags bön”. I den sista boken så finns det inte bara frälsarkransen utan också andra böner och teman. Båda böcker är från Verbum bokförlag.

Har du använt den i din tjänst?

- Ja jag har använt den på många olika sätt. Den passar alla åldrar nästan, kanske mer från femårsåldern och livet ut. Jag har använt den bland ungdomarna och haft spännande samtal med dem. Den pärla som brukar vara intressant att diskutera är nattpärlan och det finns mycket som kan ingå som tema i den till exempel sorg, ondska, mobbning och om varför livet är så svårt att leva ibland. Det är många som har svårt att prata om det som är jobbigt i livet och bland annat om deras relation till döden. Det är synd att det inte är många som vågar prata om döden eller om det som är känsligt och svårt i livet trots att det påverkar allas liv. Vi behöver bli bättre på att prata om sådana saker och inte bära det ensam eftersom Gud har lovat att bära oss genom det svåra och vi behöver bli medvetna om att vi inte är ensamma. Genom att berätta känner man också sig mindre ensam.

Har frälsarkransen gett dig någonting personligt?

- Ja, den har varit en bra vän, en medvandrare och är lätt att använda. Jag är ibland dålig på att be regelbundet och då kan den ge mig mod att berätta vad jag funderar på och vad jag vill ha hjälp med. Man behöver inte använda alla pärlor utan välj den som du känner att du har mest behov av. Ibland kan det vara kärlekspärlorna, ibland bekymmerlöshetspärlan och ibland ökenpärlan. De pärlorna som jag ofta använder är tystnadspärlorna för att påminna mig att jag behöver vara tyst för att kunna öppna mitt hjärta för Gud eller för att varva ner efter arbetsdagen.

Man kan använda tre ord som stöd i användning av frälsarkransen eller för vår relation med Gud: Fråga, tacka och önska. Det är inte alltid man får svar direkt men det hjälper oss att tänka en steg till om vi vågar fråga och önska. Man kanske inte får den svar man vill ha utan något helt annat. Det har hänt mig många gånger. Gud kan överraska oss ibland.

Jag har också ordnat andakter och pilgrimsvandringar med frälsarkransen som tema och det är alltid roligt att skapa någonting som kan användas tillsammans med frälsarkransen, välja bibeltexter och böner som passar pärlorna.

Många brukar fråga hur man ska använda

den, och man kan använda den på olika sätt, som armband på handleden, i byxfickan eller jackan eller ha den under kudden när man sover. Jag har

Emma Jacobsson 13


...Nationellt...

Ny kyrkohandbok på svenska och teckenspråk Foto: Åsa Grönberg

Barbro Lilja Brattgård är en av dem som arbetar med att översätta delar av kyrkohandboken till teckenspråk.

Den 20 maj 2018 började Svenska kyrkan att använda den nya Kyrkohandboken. Boken innehåller ordningar för de olika gudstjänsterna vi firar i kyrkan. Där står t ex vilka böner och texter som vi använder i gudstjänsterna. På uppdrag av Svenska kyrkans nationella nivå översätts nu vissa delar av kyrkohandboken, till teckenspråk.

hand vara kvar framför bröstkorgen. Då sker mötet mer framför bröstkorgen. Teologiskt sett innebär det att Gud verkligen kommer ner till oss och möter oss på vår nivå. Eller ska vi kanske lägga mötet lite mittemellan dessa förslag? Till slut måste vi bara fatta ett beslut.

Den nya handboken kommer att vitalisera våra gudstjänster. Vi hoppas att de nya översättningarna ska var stimulerande och ge upphov till samtal runt gudstjänsterna. Allt material ska till sist filmas och vara lätt att hitta på internet. Det ska bli väldigt spännande att se hur ni som firar gudstjänst kommer att reagera på översättningarna.

Gruppen som arbetar med översättningarna består av: Akar Holmgren, teckenspråkig diakon Härnösands stift Mats Jonsson, översättare och f. d. universitetsadjunkt Barbro Lilja Brattgård, teckenspråkig präst Västerås stift

Kyrkans personal och alla ideella

Utmaningar Det är viktigt för oss i översättningsgruppen att hitta rätt stilnivå då det gäller teckenspråket. Översättningarna får inte bli banala och heller inte högtravande. Vi måste tänka på den teologiska innebörden i texten och hitta ett språk som blir möjligt att förstå och använda av församlingen.

medarbetare kan då det t ex gäller en förbön se hur bönen kan tecknas och sedan teckna den i gudstjänsten. Eller bli inspirerade till att sätta samman egna förböner.

En dopfamilj kan hemma i lugn och ro i sin dator se hur dopgudstjänsten tecknas. Det innebär att de känner igen teckenspråket när prästen sedan döper deras barn och de kommer att känna en större delaktighet i gudstjänsten. Det blir lätt för familjen att teckna t ex Trosbekännelsen och Herrens bön.

Hur arbetar vi då?

Vi har delat upp texterna mellan oss tre och var och en gör först en ”grovöversättning”. Ofta frågar vi varandra vad ett ord egentligen betyder och om vilket tecken vi ska välja.

När är översättningarna färdiga?

Vi vet inte när vi är klara med alla översättningarna. Detta tar längre tid än vi trodde då vi sa ja till uppdraget och vi arbetar ju heller inte bara med att översätta. Men under 2019 kommer vi att prioritera uppdraget. När alla gudstjänsterna är översatta ska kyrkomötet godkänna materialet.

Låt mig ta ett exempel. Inledningsorden i

dopgudstjänsten lyder ” I dopet möter Gud oss för att vi ska leva i gemenskap med Jesus Kristus”. Där kan vi i gruppen diskutera var tecknet för möta ska ligga. Vänster och höger L-hand ska mötas. Men exakt var ska de mötas? Ska vi lägga mötet ganska högt upp till höger? Gud kommer då liksom halvvägs ner med höger hand och möter vänster hand som då är människan.

Alltså är det hög tid att kyrkomötets deltagare börjar lära sig teckenspråk!

Eller ska den högra handen göra en stor

Barbro Lilja Brattgård

rörelse ovanifrån höger och nedåt och vänster 14


Foton: Kristina Åkerman

...Glimtar från stiften...

Överst t vä: Många kom och åt av julbordet. Överst t hö: Eva Karlsson och Vera Dahlin hade ett jultal och överlämnade en gåva till prästen Kristina. Underst: Trevlig stämning och mycket skratt vid borden.

Gudstjänst och julbord i Uppsala I Uppsala avslutade vi året, som säkert många

har gjort, föreläsare som kommit till oss och utflykter vi gjort. Tänk vad mycket vi har gjort, så mycket som vi också hade glömt bort. Men roligt har vi haft tillsammans!

andra också gjorde, med julgudstjänst och julbord. Många kom och ville äta julbord, vilket var väldigt roligt. Prästen Kristina ledde gudstjänsten, Emmy tecknade julevangeliet och Vera ledde oss i en julpsalm. Som vanligt samlade vi in pengar till Dövas Afrika Mission.

Nu hoppas vi att år 2019 blir lika roligt och

innehållsrik det också. Kristina Åkerman

Då gudstjänsten var slut satte vi oss till julbordet och åt. Efter det blev det lotteri och kaffe. Många köpte lotter och till och med en juldekoration på bordet blev till ett lottpris. Sedan blev det bildvisning över kyrkans teckenspråksverksamhet från åren 2011 – 2018. Bilderna påminde oss om allt som vi genom åren

15


Teckenspråkiga Mötesplatser februari - mars 2019

Foto: Ulrika Sodren

Med reservation för ev. ändringar

Torsd 14/3

Göteborgs stift Onsd 20/2 Göteborg Klingnerssalen kl 18.00 Öppen gudstjänstverkstad tillfälle 2. Camilla Lans Vi funderar kring hur man kan göra gudstjänsten mer visuell med hjälp av bilder och filmsekvenser. I pausen äter vi en enklare måltid. Anmäl dig till Camilla Lans så vi kan beräkna maten

Onsd 20/3 Uddevalla Bäve kyrka kl 11.00 Andakt Gemenskapsträff Onsd 27/3 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt Gemenskapsträff Sönd 31/3 Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00 Nattvardsgudstjänst Kyrkkaffe

Härnösands stift

Sönd 24/2 Uddevalla Bäve kyrka kl 13.00 Nattvardsgudstjänst Kyrkkaffe Sönd 3/3

Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30 Gudstjänst Soppa

Torsd 14/2 Härnösand Domkyrkans barn- och ungdomslokaler kl 18.00-20.00 Kyrkans unga

Göteborg Repslagargården kl 17.00 Mässa Enklare förtäring

Onsd 6/3 Göteborg Klingnerssalen kl 18.00 Öppen gudstjänstverkstad tillfälle 3. Johan S Wisser. Vi funderar kring hur man kan göra gudstjänsten mer levande för döva utifrån teologisk och dövas perspektiv. I pausen äter vi en enklare måltid. Anmäl dig till Camilla Lans så vi kan beräkna maten. Onsd 13/3 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt Gemenskapsträff

Lörd 16/2

Örnsköldsvik Gullängets kyrka kl 13.00 Högmässa och kyrkkaffe

Sönd 17/2

Sundsvall Bosvejdans kyrka kl 11.00 Högmässa och kyrkkaffe

Sönd 17/2

Härnösand Domkyrkan kl 15.00 Högmässa och kyrkkaffe

Onsd 27/2

Östersund Marielundskyrkan kl 11.00 Högmässa och lunch Anmäl dig till Johan S Wisser senast 25/2 för kunna beräkna antal till lunch.

Torsd 28/2 Härnösand Domkyrkans barn- och ungdomslokaler kl 18.00-20.00 Kyrkans unga 16


...mötesplatser...

Tisd 12/3 Örnsköldsvik Folkan Teater kl 19.00 Tyst Teater, föreställning ”Hem”

Linköpings stift Finspång

Sönd 17/3

Torsd 14/3 Härnösand Härnösands teater - Lilla scenen kl 19.00 Tyst Teater, föreställning ”Hem”

Finspång Mariagården kl 14.30 Gudstjänst med nattvard Kaffe

Linköping

Sönd 3/3 Linköping Domkyrkan kl 11.00 Högmässa Teckenspråkstolkad Körer Vox, Exaudi, Happy Voice. Efter högmässan blir det en teckenspråkstolkad visning av Heemskerck altartavla

Lörd 16/3

Örnsköldsvik Gullängets kyrka kl 13.00 Högmässa och kyrkkaffe

Sönd 17/3

Sundsvall Bosvejdans kyrka kl 11.00 Högmässa och kyrkkaffe

Sönd 17/3

Härnösand Domkyrkan kl 15.00 Högmässa och kyrkkaffe

Onsd 27/3

Östersund Marielundskyrkan kl 11.00 Högmässa och lunch Anmäl dig till Johan S Wisser senast 25/3 för kunna beräkna antal till lunch

Gud och spagetti i Tomaskyrkan - en gudstjänst för alla åldrar tillsammans med Torsd 21/3 Härnösand Domkyrkans barn- och förskolan Ängeln i Tomaskyrkan, T1-området, Rekrytgatan 1, kl 16.30 14/2 och 4/4. Därefter ungdomslokaler kl 18.00-20.00 äter vi tillsammans i caféet till självkostnadspris. Kyrkans unga

Hultsfred - se Växjö stift

Luleå stift

Torsd 28/3 Härnösand Domkyrkans barn- och Lörd 16/2 Umeå Café Station kl 12.30 ungdomslokaler kl 18.00-20.00 Teckenspråkscafé Carina Sehlström Kyrkans unga Fred 22/2 Umeå Församlingsgården kl 17.00 After Work och Ungdomsgrupp. Carina Sehlström Karlstads stift Sönd 24/2

Fred 8/3 Säffle Säffle kyrka kl 15.15 Teckenspråksgudstjänst

Sönd 24/2 Umeå Stads kyrka kl 11.00 Skrivtolkad Gudstjänst. Carina Sehlström.

Lörd 9/3 Degerfors Dgerfors församlingshem kl 10.00 Teckenspråksgudstjänst

Fred 1/3

Lörd 9/3 Arvika Trefaldighetskyrkan kl 15.00 Teckenspråksgudstjänst Sönd 10/3 Karlstad Vikenkyrkan kl 12.30 Teckenspråksgudstjänst​ Fred 15/3 Karlstad Arenan kl 13.00-16.00 Livet värt att leva. Föreläsning och seminarium om teckenspråk och skam. Välkomna! Fred 15/3

Öjeby kyrka kl 14.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe. Anna Yttergren.

Karlstad Domkyrkan kl 17.00 Andakt på teckenspråk (inget tal)

17

Öjebyn S:t Mary i kyrkstaden kl 13.00-15.00 Caféträff. Vi umgås och fikar tillsammans. Församlingen bjuder på det du vill dricka. Anna Yttergren

Andrum – något för kropp och själ Sunnanå kyrka, Skellefteå, kl 16.00. Söndagar 17/2, 24/3, 18/4 (Skärtorsdag) och 12/5. Vi startar med gemensam middag kl 16.00 och sedan finns möjlighet till Meditation i kyrkan för den som vill. Vi fortsätter gemenskapen efter Meditationen vid fikabordet.Välkommen! hälsar Katarina och Anna. Kontakt: Katarina Häggmark Sms 072-722 40 25


...mötesplatser...

Lunds stift

Stockholms stift

Regnbågsmässa i Sofia kyrka kl 18.00 Teckenspråkstolkade 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 Sofia kyrka. Vitabergsparken 1, På toppen av Vita bergen, T-bana 17, 19, buss 2, 3, 66 Fr-sö 8-10/3 Gemenskapsläger på Skåningsboda Kom in som du är, kom ut som du vill vara! scoutgård nära Hörby. Liksom Eftermingel med cider, ost, snacks & snack. förra året är Rune Leander med https://www.facebook.com/Regnbagsmassan och leder oss. Vi börjar på fredag Teckenspråkstolkade gudstjänster i med fika kl 15 och avslutar med Högalidskyrkan Högalids kyrkväg 11. T-bana lunch på söndag kl 12. Kostnad: Hornstull, uppgång Högalidsparken, buss 66 mot 400 kr, Anmälan till Kerstin på Reimersholme. 0761-884242 senast 10/2 Högmässa sönd 17/2, 17/3 kl 11.00 Tisd 14/3 Lund Helgeandskyrkan kl 12.00 Långfredagsgudstjänst 19/4 kl 11.00 Andakt med sopplunch och Mässa med små och stora 19/5 kl 11.00 föredrag (Tina som lagar vår mat och Adina som är präst talar om hur maten både fyller vår mage Strängnäs stift och vår andliga längtan) Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro Självkostnadspris Torsd 14/2

Helsingborgs Elinebergskyrkan kl 12.00 (vi träffas kl 11.30) Andakt med sopplunch 50 kr

Tisd 19/3

Malmö Limhamns församlingshem Söndagar kl 12.00 Sopplunch 30 kr Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai kyrka i Örebro kl 14.00 10/3, 22/4 och 26/5. Torsd 21/3 Hässleholms Församlingshem kl Därefter i Nikolai prästgård kyrkfika 20 kr. 12.00 Andakt med sopplunch Självkostnadspris Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger Lörd 23/3 Lunds Helgeandskyrkan kl 10.00- i teckenspråkig gudstjänst. 13.00 Familjeträff med föreläsning Kontaktperson Pernilla Folebo och workshop av Linda Nilsson på temat ”Naturlig Hälsa”. Vi pratar Tisdagar om hur man kan undvika gifter Teckenspråkig gudstjänst i Fors kyrka i Eskilstuna i hemmet. Vi ska även göra egen kl 11.00 12/2, 12/3, 23/4. Därefter lunch i Fors deodorant och peeling (både församlingshem 50 kr. till kroppen och ansiktet) som ni sedan får ta med er hem. Anmälan Torsdagar till Beata 0709-103053 senast 4/3 Teckenspråkig Babyträff i Nikolai prästgård kl 09.30-12.30 14/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, Tisd 26/3 Kristianstads församlingshem kl 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, Avslutning 23/5. 12.00 Andakt med sopplunch Obs! Stängt 21/2 ve. 8 p.g.a. sportlov och 18/4 ve. Självkostnadspris 16 p.g.a. påsklov. Kontaktperson Gun Carlzon Onsd 10/4 Karlskrona Kungsmarkenkyrkan kl 12.00 Gudstjänst med lunch Sopplunch i Nikolai prästgård Soppa, smörgås, kaffe, kaka 60 kr kl 12.00-13.00 14/2, 28/2, 7/3, Andakter för boende på Dalen och Sparven: 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, Dalen-Lindängelund torsd kl 14.30: 28/2, 28/3 Avslutning 23/5. Obs! Stängt 21/2 ve. 8 p.g.a. Gråsparven-Lund fred kl 14:30: 1/3, 29/3 sportlov, 25/4 p.g.a. friskvårdsdag för personal och 18/4 ve. 16 p.g.a. påsklov.

Skara stift

Teckenspråkig samtalsgrupp ”Pilgrimens 7 nycklar ” i Nikolai prästgård kl 13.15-14.30 14/3, 11/4 och en avslutande vandring i stadsparken tisdag 28/5. Kontaktperson Pernilla Folebo

Det blir träffar med start i februari. Vidare information kommer snart att finnas på FB: Teckenspråkig verksamhet i Skara stift 18


...mötesplatser...

Fredagar

Onsd 13/2

Tacomys för barn & deras vuxna i Nikolai prästgård kl 18.00-20.00 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5. Avslutning 24/5. Kostnad 25 kr per vuxen. Obs! endast för barn & deras vuxna! Teckenspråkig personal finns på plats. Kontaktperson Gun Carlzon

Torsd 14/2 Djurås Himmilsgården kl 14.00- 16.00 Gemenskapsträff Kaffe smörgås

Övrigt

Fred 15/2

Teckenspråkigt konfirmandläger 12-14/4 i samarbete med Lunds och Härnösands stift på kursgården Solliden utanför Örebro. Kontaktperson Daniel Keber och Gun Carlzon

Lörd 23/2 Leksand S:t Persgården kl 9.30- 15.00 Teckenspråkskören övar

Uppsala stift Gävle

Sönd 24/2

Information om aktiviteter meddelas senare Tisd 12/2

Köping S:t Olovsgården kl 13.00- 15.00 Gemenskapsträff Soppa

Onsd 20/2 Leksand S:t Persgården kl 17.00-19.00 Kyrka på teckenspråk Vi träffar ungdomsgruppen. Lättare måltid

För mer kontaktuppgifter se sid. 22-23.

Uppsala

Leksand S:t Persgården kl 17.00- 19.00 Kyrka på teckenspråk Kersi Jobs visar oss konsten på S:t Persgården. Lättar måltid

Gagnef kyrkan Gudstjänst kl 13.00 Mässa på teckenspråk Kyrkkaffe

Onsd 27/2 Mora Andreasgården kl 12.00- Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen 14.00 Gemenskapsträff Kaffe kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff smörgås

Fred 22/2 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gudstjänst

Onsd 27/2 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 19.00 Kyrka på teckenspråk Lars Pellebergs visar oss Tisd 26/2 Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen snickarboden på S:t Persgården. kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff Lättare måltid Tisd 12/3 Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen Torsd 28/2 Djurås Himmilsgården kl 14.00- kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff 16.00 Gemenskapsträff Kaffe smörgås Fred 22/3 Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00-15.00 Gudstjänst Fred 1/3 Köping Kyrkan kl 13.00-15.00 Tisd 26/3 Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen Gudstjänst Soppa kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff Onsd 6/3 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 19.00 Kyrka på teckenspråk. Tisd 9/4 Uppsala Odinslund, Prästgårdsalen Lättare måltid kl 13.00-15.00 Gemenskapsträff Onsd 13/3 Mora Andreasgården kl 12.00- 14.00 Gemenskapsträff. Soppa kaffe

Visby stift Lörd 23/3

Visby Domkyrkan kl 12.00 Stiftsmässa på teckenspråk

Onsd 13/3 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 19.00 Kyrka på teckenspråk. Lättare måltid Torsd 14/3 Djurås Himmilsgården kl 14.00- 16.00 Gemenskapsträff. Kaffe smörgås

Västerås stift Onsd 13/2 Mora Andreasgården kl 12.00- 14.00 Gemenskapsträff Kaffe smörgås

Fred 15/3 19

Köping S:t Olovsgården kl 13.00- 15.00 Gemenskapsträff Soppa


...Mötesplatser...

Sönd 17/3

Tisd 5/3 Nybro Dolce Vita kl 11.30 Träff Andakt Lunch till självkostnadspris Anmälan senast 3/3 till Jessica eller Anita

Falun S:t Stefans kapell kl 14.00 Mässa på teckenspråk Kyrkkaffe

Onsd 20/3 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 19.00 Kyrka på teckenspråk. Diakon Marianne Kronberg berättar om internationella uppdrag i Kurdistan/Norra Irak. Lättare måltid.

Torsd 7/3 Nässjö Parkgården kl 12.00- 14.30 Träff Andakt Lunch till självkostnadspris Anmälan senast 5/3 till Anita Torsd 14/3 Växjö PizzeriaTasty Smedjeg 28 kl 13.00 Träff Andakt Lunch till självkostnadspris Anmälan senast 12/3 till Jessica

Onsd 27/3 Mora Andreasgården kl 12.00- 14.00 Gemenskapsträff Kaffe smörgås Onsd 27/3 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 19.00 Kyrka på teckenspråk. Lättare måltid Torsd 28/3 Djurås Himmilsgården kl 14.00- 16.00 Gemenskapsträff Kaffe smörgås Fred 29/3 Köping Kyrkan kl 13.00-15.00 Mässa Soppa

Sönd 17/3

Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe & semla 20 kr

Sönd 24/3

Alsjöholm Oskars kyrka kl 10.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska Våffelfika 20 kr

Lörd 30/3 Hjortsbergagården DRIVS-möte Kallelse skickas till Sönd 31/3 Leksand kyrkan kl 13.00 Mässa på representanterna teckenspråk Kaffe smörgås Kontaktuppgifter till Jessica & Anita - se sid 23. Tisdagar: TeckenTassarna Barngruppen TeckenTassarna träffas tisdagar kl 17.00-19.00 i S:t Persgården, Leksand. Torsdagar: Figurteater Gruppen träffas torsdagar kl 18.00-20.00 i Walléngården, Leksand. Vi skapar dockor och gör en berättelse.

Växjö stift Sönd 17/2 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Lörd 2/3

Hultsfred Församlingsgården kl 11.00 Träff Andakt Lunch 40 kr Anmälan senast 27/2 till Anita

Sönd 3/3

Växjö Teleborgs kyrka kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe Från baptisteriet i Masthuggskyrkan, Göteborg; en & semla 20 kr plats för bön, ljuständning och eftertanke. 20

Foton: Emma Jacobsson

Tisd 26/2 Jönköping Kålgårdens äldreboende kl 14.00 Träff Andakt Kaffe Anmälan senast 24/2 till Jessica eller Anita


...På gång i stiften...

TeckenTassarna I januari 2019 startar Leksands församling, i samarbete med Västerås stift, en träff för barn som har både teckenspråk och talad svenska i sin hemmiljö. Träffen riktar sig till barn mellan 5-13 år, som är hörande och kan teckenspråk.

Vi erbjuder en verksamhet där den döva kulturen/språket och den hörande kulturen/språket är lika viktiga.

Vi hoppas att barnen, med sina små tassar, kan

framföra ett par tecknade sånger i Leksands kyrka, några söndagar under våren.

Varje tisdagskväll träffas TeckenTassarna i S:t Persgården, som är församlingshemmet i Leksand. Då kommer vi pyssla, jobba med drama, sjunga, ha andakt, besöka kyrkan med mera. Ledarna är fullt teckenspråkiga och kommunicerar ibland med teckenspråk och ibland med svenskt tal.

Vill ni veta mer om TeckenTassarna?

Kontakta då Barbro Lilja Brattgård eller Åsa Grönberg - kontaktuppgifter hittar ni på sidan 23.

Jag menar den där uppe till höger.

Nu berättar jag…

Foton: Barbro Lilja Brattgård

Åsa Grönberg

Figurteater på teckenspråk Vad jag vet så är detta första gången i Sverige som vi provar att tillverka denna sortens dockor för att kunna framföra figurteater. Innan dockorna skapas ska gruppen skriva egna berättelser eller använda sig av en redan nedskriven eller muntligt traderad historia.

Under dockmakaren Jonas Forsbergs ledning

ska en grupp döva tillverka dockor som blir specialgjorda så de kan använda teckenspråk. Till att börja med gör man ett huvud i papiermaché. Sedan sätts huvudet fast på en tröja, kavaj, klänning eller annat plagg. Därefter är det dags att klippa hål i plaggets ärmar så att den som ska styra dockan kan trä sina armar genom plaggets ärmar. Varje docka behöver två personer; en som tecknar och en som ”sköter huvudet”.

Ni läsare ska få följa gruppen och se hur den gör framsteg i figurteaterns underbara värld. Vi återkommer med en rapport i nästa nummer av Händer i kyrkan.

En sådan docka skulle jag ibland vilja vara. Tänk att ha någon som tecknar åt mig och en annan som ”sköter huvudet”. Visst vore det skönt! Skämt åsido. Hoppas att du har fått en liten uppfattning om vårt projekt.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Föreningen Himlaspelet - Marionetternas himlafärd, Leksands pastorat, Leksands marionettoch figurteaterförening och studieförbundet Sensus med stöd av allmänna arvsfonden.

Vi ska träffas i den vackra gamla Wallén-

gården som ligger på området Åkerö i Leksand. Det kommer att vara en inspirerande miljö. I huset finns allt som behövs till detta hantverk.

Barbro Lilja Brattgård

21


...medarbetare...

Välkommen att kontakta oss! 1. Från vä: Ing-Marie, Kristina, Daniel, Gun, Pernilla, Emmy, Margareta, Antonio. 2. Åsa, Barbro, Jessica, Anita, Camilla L, Emma, Beata, Kerstin, Pia. 3. Martina, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Malin, Akar, Johan.

Göteborgs stift

Linköpings stift

Emma Jacobsson, Präst 100% Mobil: 073-773 88 54 emma.jacobsson@svenskakyrkan.se

Antonio Silano, Pedagog antonio.silano@svenskakyrkan.se

Camilla Lans, Diakon 100% Mobil: 073-773 89 25 camilla.lans@svenskakyrkan.se

Annalena Norberg, Stiftsdiakon SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norberg@svenskakyrkan.se

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5

Härnösands stift

Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand Johan S Wisser, präst 100% SMS: 0735-08 40 71 Skype: johanfs johan.s.wisser@svenskakyrkan.se Akar Holmgren, diakon 50% Tal/SMS: 0763-97 59 35 Skype: akar.holmgren akar.holmgren@svenskakyrkan.se

Karlstad stift

Box 186, 651 05 Karlstad Emmy Lindgren, prästkandidat, ca 20% emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

Margareta Ridderborger, Präst i Finspång Mobil: 073-154 06 20 margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

Luleå stift

Malin Grönlund, Assistent i församlingsarbete Luleå Domkyrkoförsamling Telefon: 0920-26 49 39, 070-190 15 25 malin.gronlund@svenskakyrkan.se Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat SMS: 072-722 40 25 BT:svkteckensprakkatarina@ectalk.se katarina.haggmark@svenskakyrkan.se Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Skellefteå 50% Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se Tal: 0911-27 41 11 Carina Sehlström, Diakoniassistent 50%,Umeå pastorat SMS: 072-539 10 68 BT/Txt: svkteckensprakcarina@ectalk.se carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

22


...medarbetare...

Johanna Forsgärde, Präst Umeå pastorat Föräldraledig sept 2018 - mars 2019

Visby stift

Lunds stift

Martina Åkeson Wollbo, Präst 10% Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Väskinde prästgård 622 75 Visby

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% Mobil: 0709-103 053 Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se beata.sandell@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Box 7, 721 03 Västerås

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 20% Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Barbro Lilja Brattgård, Präst 100% Mobil: 070-288 68 21 Kyrkallén 23, 793 31 Leksand Skype: barlilja barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Skara stift

Box 173, 532 23 Skara Pia Renner, Stiftskonsulent 50% SMS: 070-910 17 66 pia.renner@svenskakyrkan.se

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100% Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Växjö stift

Stockholms stift

Box 527, 351 06 Växjö

Kontaktperson: Annica Timmerman annica.timmerman@svenskakyrkan.se

Jessica Lindberg, Stiftskonsulent 75% Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 Bildtelefon: 0406748629@t-meeting.se Skype: jessica.lindberg5 jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Lillemor Lindahl, Diakon Högalids församling Sjukskriven

Strängnäs stift

Anita Hellöre, stiftskonsulent 75% SMS/MMS/video: 0709-105 874 Bildtelefon: 0406146992@t-meeting.se Skype: anitahellore anita.hellore@svenskakyrkan.se

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro Efter överenskommelse: Txt: 019-17 11 52 & BT: volontar.nikolai@sip.nu Daniel Keber, Stiftspräst 100% Mobil: 070-340 59 87 & Tel: 0152-234 90 daniel.keber@svenskakyrkan.se

Procentangivelserna anger hur mycket respektive person arbetar inom Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet

Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 gun.carlsson@svenskakyrkan.se Pernilla Folebo, Stiftsdiakon 75% Mobil: 072-726 59 70 & Tel: 0152-234 93 pernilla.folebo@svenskakyrkan.se

Vill du samtala om livet och om tro?

Uppsala stift

Ing-Marie Lundberg, Teckenspråkskonsulent 100% SMS: 0704-955 269 & Tel: 026-170 444 Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE Besöksadress: Kaplansg 1, Gävle ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

- välkommen att kontakta någon av oss i Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet.

Kristina Åkerman, Präst 40% Mobil: 0733-212 108 & Telefon: 018-430 37 74 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA kristina.akerman@svenskakyrkan.se

23


Den lilla treenigheten: Gud, du och ditt dop Den största bland pärlorna i Frälsarkransen är den gyllene, den som lyser lik solen och guldet; Gudspärlan. Troligen lockar den ditt öga allra först då du ser på Frälsarkransen. Gul är den färg som snabbast fångar vår uppmärksamhet. Guldet attraherar oss. En guldring är värdefull och symboliserar ofta gemenskap, trohet och kärlek. När du ser på Gudspärlan i Frälsarkransen får du vila och bara vara stilla hos Gud. Gud bär dig och inte tvärtom. Gud ser på dig med kärlek och vill ditt väl. Du är sedd utan att prestera något särskilt. Det är få platser i vårt sönderstressade och individualistiska samhälle där vi inte måste visa upp oss, prestera något, vara någon särskild, ha en egen åsikt eller göra ett val. Tänk om Frälsarkransen får bli din stilla plats i livets virrvarr? En plats som du faktiskt kan bära med dig i fickan eller i minnet. Vi ber: Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus och jag är din.

att du fick livet! Livet - det starka och sköra, det värdefulla och insiktsfulla. Pärlan vill hjälpa dig att inse din storhet. Det finns ingen annan i hela universum som är som du. Känn dig stor och värdefull! Men pärlan vill även hjälpa dig att se din begränsning. Inse din begränsning men känn dig värdefull. Det är Gud som är oändlig inte du. Så skönt att veta. Vi ber: Du vet vem jag är. Du vet vad jag känner. Jag är värdefull i dina ögon.

Doppärlan, större än Jagpärlan men mindre än Gudspärlan. Denna pärla är vit och fylld av möjligheter. Dopet innebär att vi hör samman med Jesus Kristus och är en liten del av ett sammanhang, mycket större än våra egna liv. Sammanhanget är kyrkan, den som finns i den stora vida världen och på varenda liten kvadratcentimeter av vårt land. I dopgudstjänsten säger prästen till den som ska döpas: ”Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge” Det lilla barnet, som det ju oftast är, förstår ju varken teckenspråk eller svenska men ändå är det så viktigt att orden tecknas och sägs. Orden som handlar om den döptes kallelse att vara Jesu lärjunge. Som döpt får du leva nära Jesus och växa till som hans lärjunge. Vid varje dop läser vi Jesu löfte till oss ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” Vi ber: Tack att du i dopet kallar mig att vara Jesu lärjunge.

På var sida om Gudspärlan sitter en

tystnadspärla. Det är skönt att vi inte måste uttrycka oss inför Gud. Hos den som bär hela universum med allt myller och liv får du vara tyst och stilla och bara vila. Håll tystnadspärlan i din hand eller i ditt minne en liten stund. Vi ber: I din tystnad får jag vara- ordlös, stilla utan krav.

Så kommer Jagpärlan, en bland de mindre pärlorna men skimrande i pärlemor. Den pärlan ligger så självklart nära Gudspärlan precis som ditt liv hela tiden fylls av Guds närvaro. Tänk

Barbro Lilja Brattgård 24

Foto: Åsa Grönberg

Avsändare

Jessica Lindberg Växjö stift Box 527 351 06 Växjö


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.