Page 1

Nr 3 juli - september 2017

Händer i Händer i kyrkan kyrkan

Händer i kyrkan 5 år 2012 - 2017

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan


...Tema: hbtq...

Symbolerna duva och regnbåge Det berättas i bibeln på olika ställen om att då

Precis som duvan återkom med en frisk

Jesus döptes i floden Jordan, öppnade sig himlen och en duva kom ned. ”Och Johannes vittnade och sade: Jag har sett Anden komma ned från himlen som en duva och stanna över honom.” (Joh. 1:32). Lukas skriver: ”När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” (Luk 3:21-22). Duvan är en symbol för Helig Ande.

olivkvist och påminde Noa om att livet nu återvänt till jorden, vill diakonsmycket påminna om att diakonens uppdrag är att ge liv. Diakonen ska på Jesus Kristi uppdrag, och med den Heliga Andes hjälp vara livets budbärare. Att vara en budbärare för livet är att hjälpa och stötta människor som under olika tider i livet behöver extra stöd. Den kan vara när man är i sorg, just har blivit arbetslös, behöver någon att prata tro med, genomgår en skilsmässa, inte har pengar till mat med mera. Då finns diakonen till hjälp som en extra medmänniska.

En duva ovanför en predikstol symboliserar

I slutet av berättelsen om Noa står det om regnbågen. Det står att Gud ångrade sig att han hade låtit jordens alla folk dö. För att visa att Gud aldrig mer tänkte göra om det gav Gud Noa ett tecken - regnbågen. ”min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden.” (1 Mos 9:13)

att det inte är prästen själv som talar, utan det är genom den Helige Anden som prästen får Guds ord. Det är också Helig Ande som förvandlar det tecknade/talade bibelordet och gör det levande idag, fastän många texter är flera tusen år gamla. En duva vid dopfunten symboliserar att Helig Ande ges till var och en som döps. Det är inte så att Helig Ande är reserverat för några få, utan Anden ges till alla i dopet oavsett kön, status, ålder, nationalitet eller yrke. Helig Ande kommer till människan och hela skapelsen med liv och Kristi kärlek. Genom Anden får vi hjälp i vår vardag och ta emot Andens gåvor och frukter.

Regnbågen används sedan slutet av 1970-talet av hbtq-rörelsen. Att hbtq-rörelsen använder regnbågen som sin symbol beror på att regnbågen är ett naturligt väderfenomen, vilket gör att symbolen fungerar över hela världen. Regnbågen ger också betraktaren hopp. Regnet har slutat, syndafloden som Gud för länge sedan sände kommer aldrig mer att återupprepas. Nu kan vi gå ut och leva våra liv igen. Hoppet har återvänt.

Diakonerna i kyrkan bär ett halsband eller en brosch med en duva på. Där kommer duvan från berättelsen om Noas ark. Det berättas i första Mosebok att Noa fick i uppdrag av Gud att bygga en stor ark/båt. Syftet var att rädda honom och hans släkt samt alla jordens djur från en världsomfattande översvämning: syndafloden. Efter 40 dagar började vattnet sjunka undan. Noa sände ut en duva. Duvan flög iväg men kom efter ett tag tillbaka. Det fanns ingen plats för den att slå sig ned. Efter en tid sände Noa ut duvan igen. Denna gång kom duvan tillbaka med ett olivkvist i näbben. Då visste Noa att vattnet nästan var borta.

När det annonseras i kyrkan om till exempel regnbågsmässor är alla välkomna, även om man vänder sig till människor som är mer kopplade till hbtq-rörelsen. Det är precis som med teckenspråksgudstjänsterna. Alla är välkomna – hörande som döva, men gudstjänsten är anpassad för/till döva och teckenspråket. Kristina Åkerman

Händer i kyrkan utges av: Samtliga Svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga verksamheter Ansvarig utgivare: Camilla Lans camilla.lans@svenskakyrkan.se Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se Händer i kyrkan, Jessica Lindberg, Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö Manusstopp: 11 augusti 2017. Nästa nummer utkommer i mitten av september Omslagsbild foto: Lars Erik Tobiasson/IKON Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet Har du flyttat? Kom ihåg att meddela oss din nya adress 2


...Tema: hbtq...

HBTQ-ordlista Bisexuell: En person som kan bli kär i och

Prideflaggan: är en populär symbol i HBTQrörelsen. Den står för stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt för medmänniskor och tolerans. Flaggan skapades i USA på 1970-talet av Gilbert Baker.

attraherad av människor oavsett kön. T.ex. en person som känner att kön inte spelar roll utan känner att den blir kär i en personlighet, eller att varken känna sig som hetero- eller homosexuell. Att vara bisexuell innebär inte polygami eller flersamhet. homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Vem som helst kan vara hbtqperson och hbtq-personer finns överallt där det finns människor.

Queer: Ett begrepp med flera betydelser, men som sammanfattningsvis kan beskrivas som ett gränsöverskridande perspektiv på normer gällande kön och sexualitet. Som identitet kan det beskriva en person som inte passar in i samhällets normer kring kön och/eller sexualitet och inte heller känner att hen passar in i h, b eller t. 

Heterosexuell: En person som kan bli kär i och

Transpersoner: Ett samlingsbegrepp för

Hbtq: Förkortning och samlingsbegrepp för

människor som genom sitt könsuttryck eller sin könsidentitet inte följer den förväntade normen i att passa in i det kön som registrerades vid födseln. Att vara transperson handlar inte om sexuell läggning, utan om identitet. I begreppet transperson brukar bland annat transsexuella, intergenderpersoner och transvestiter inräknas.

attraherad av personer av ett annat kön.

Homofobi: Rädsla, fientlighet eller nedvärderande attityder mot homosexuella och uttryck för samkönade relationer. Homofobi kan också uttryckas genom osynliggörande, förlöjligande, misstänkliggörande, våld och förtryck. Homofobi kan uttryckas medvetet eller omedvetet, av en enskild invid, en grupp eller ett samhälle.

Transvestit: En person som ibland eller alltid, helt eller delvis, klär sig i ett annat köns kläder och attribut. Att vara transvestit handlar inte om att ”klä ut sig”, utan om att ”klä om” och kunna utrycka fler sidor i sin personlighet.

Homosexuell: En person som blir kär i och attraherad av personer av samma kön. Homosexualitet är en sexuell läggning eller orientering.

Här kan du läsa mer:

Kön: Kan delas upp i identitet, socialt kön, kropp

EKHO – Ekumeniska grupperna för kristna hbtqpersoner www.ekho.se

och juridiskt kön. Dessa aspekter av kön behöver inte överensstämma med varandra och det är bara det juridiska könet som, i dagsläget, endast är antingen man eller kvinna. Den centrala aspekten av kön är identitet, var och en har själv rätt att definiera sin könsidentitet.

RFSL Regnbågen – rikstäckande förening för döva teckenspråkiga hbt. www.regnbagen.rfsl.se Regnbågsnyckeln – en processmodell för

Könsbekräftande behandling (tidigare könskorrigering): Den process eller medicinska

att höja församlingarnas hbtq-kompetens och därigenom ge trygghet för hbtq-personer i församlingar. www.ekho.se/regnbagsnyckeln

behandling som transsexuella har rätt till för att ens kropp ska stämma bättre överens med ens identitet. Det är inte riktigt rätt att säga ”könsbyte” eftersom könsidentiteten inte ”byts”.

Regnbågsmässa – Regnbågsmässan är en färgstark gemenskap med hbtq-personer och hetero-personer som firar mässa tillsammans.

Pride (engelska stolt): är en del av gayrörelsen som verkar för att människor ska vara stolta över sin sexuella identitet, för att mångfalden i sexuella läggningar ska betraktas som något positivt och för att sexuell läggning och könsidentitet ska erkännas som en essentiell del av en personlighet och därför inte kan ändras med viljan.

Svenska kyrkan viger självklart par med samma kön – oavsett var i landet man bor. 3


...Tema: hbtq...

- ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer

Foto: Privat

Foto: Emma Jacobsson

EKHO

Johanna Wickberg, informatör på EKHOGöteborg.

Vi befinner oss på 9:e våningen i huset vid

får vara medlem i EKHO och man behöver inte vara hbtq för att vara med. Kanske har man frågor om sin identitet och kring kristen tro, man behöver inte vara klar med sina tankar kring det. Gruppen är i sig ett bra forum för att tala med andra, och man jobbar hårt med frågor som handlar om inkludering utifrån olika perspektiv. Medlemmarna kan vara från olika kristna samfund, men några är inte anslutna till något särskilt samfund. Här möts även föräldrar och syskon och vänner till personer som är hbtq, liksom det finns medlemmar som är präster och annat kyrkfolk. EKHO ordnar bland annat gudstjänster varannan vecka på någon plats i Göteborg. EKHO erbjuder också möjlighet till enskilda samtal för den som har frågor, och de som jobbar har tystnadsplikt. På grund av långa avstånd sker samtalen ibland via mejl.

Stora Badhusgatan i centrala Göteborg. Utsikten är fantastisk över hamnen och jag samtalar med Johanna Wickberg som är informatör här på EKHO-Göteborg, ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer. Johanna är själv prästkandidat och har just skrivit klart sin kandidatuppsats som handlar om ”queerteologiska analyser av skapelseberättelserna”. Så jag börjar där med mina frågor; om vad uttrycket ”queer” står för. Det är inte helt tydligt och det håller Johanna med om, men fokus är normbrytande perspektiv på könsidentitet och dess uttryck. Det är till exempel helt möjligt att vara heterosexuell och samtidigt queer, det beror på hur man uppfattar vad som är norm och vad som bryter normen.

Första kontakten som Johanna hade med

EKHO var på ett läger som hon deltog i för unga vuxna 2010. Det var första gången hon mötte andra kristna hbtq-personer och hon tyckte det var en god miljö och började engagera sig och jobbar sedan några år i föreningen. Hon är med och ordnar läger för unga vuxna, ålder mellan 15-30 år, ordnar programträffar och håller i föreläsningar. Tillsammans med sin kollega Anna-Karin besöker hon ibland församlingar och konfirmandgrupper för att informera om hbtq och deltar även i konferenser av olika slag. Under Kristi Himmelsfärdshelgen var det Equmeniakyrkans årskonferens.

Jag frågar Johanna vilka typer av frågor som folk har, som kontaktar EKHO. ”Det är vanligt med frågan om hur det går ihop att vara hbtq och kristen. Också föräldrar hör av sig som undrar hur de kan ge sin ungdom bra stöd, eller som har andra frågor.” Där menar Johanna att arbetet med unga vuxna är betydelsefullt; att ge utrymme för och visa att det går att leva livet som sig själv, med både sin identitet och sin tro. Om några dagar är det ”West Pride” i Göteborg, där EKHO också finns med tillsammans med diverse olika kyrkor. Man har föreläsning och firar Regnbågsmässa. Pride, säger Johanna, är mer än bara paraden; Men kan gå på föreläsningar, ta in nya perspektiv och så lära sig mer och utvecklas som människa.

Till de mest spännande uppdragen hör, tycker Johanna, att bli inbjuden att besöka arbetslag i någon församling där man kanske fastnat i frågor kring hbtq eller där man inte är överens, och vill ha mer information och hjälp i samtalen. Det är både moget och modigt, berättar Johanna, att vända sig till oss här på EKHO, när man vill komma vidare i sina samtal.

Emma Jacobsson

Läs mer om EKHO på www.ekho.se

EKHO finns i flera av Sveriges städer,

men föreningen i Göteborg och Västra Götalandsregionen är den största. Den som vill 4


Foto: Kristina Åkerman

Foto: Kristina Åkerman

...Glimtar från stiften...

Vi lyssnade noga när ägaren berättade om Vallhovs säteri och Carl von Linnés resor hit ut. På bilden syns: Christina J, Yvonne, Christina L, Margareta, Eva och Eivor.

Jan, Bert och Alf sitter och samtalar medan deras fruar shoppar loss i gårdsbutiken.

Besök på Linnés Kammare Vårens sista gemenskapsträff i Uppsala

med ullfiltar, glaskonst, hemgjord saft och sylt och mycket mera att köpa eller bara titta på, samt en liten loppis med gamla saker från förr. Här kunde man verkligen minnas hur de var förr med hjälp av prylar som inte längre finns idag.

gick till Linnés Kammare. Det var en sådan där strålande dag när allt bara kändes som en njutning: solen sken, vårblommorna blommade, vinden susade i lagom takt och vi satt utomhus och fikade hembakat. Gården hade under 1700-talet besök av Carl von Linné då han gjorde sin årliga exkursion med sina elever. Under de dagarna bodde han här, på Vallhovs säteri, där han också hade en arbetskammare. Fortfarande finns handskrivna herbarieark bevarade från hans tid.

Vi njöt av varandras sällskap, handlade i

butiken (kvinnorna shoppade mer än männen) och gick omkring på området och klappade både katter och hundar. Nöjda och glada for vi där ifrån. Nu väntar ”Världens fest” i Västerås på vårt besök.

Men det finns mycket mera också. Förutom

Kristina Åkerman

det lilla caféet som serverade en stor hembakt bulle, fanns ett galleri, ett bageri, en handelsbod

Information från Stockholms stift Den teckenspråkiga verksamheten som enligt

Stockholm.

avtal med stiftsorganisationen, legat i Maria kyrka Jakobsberg/Järfälla församling upphör från och med juli detta år.

Som präst och huvudansvarig för stiftet

teckenspråkiga arbete vill jag på detta sätt, tacka Järfälla församling och de båda anställda, Alice Kloch och Helené Brolund för ett tolvårigt gott samarbete.

Nya kriterier för verksamhetsbidrag har

antagits av Stockholms stifts stiftstyrelse. Enligt tolkning av dem säger stiftstyrelsen upp avtalet med Järfälla församling gällande teckenspråkig verksamhet riktad till hela stiftet. Uppsägningen sker i årsskiftet 2017/18.

En tvåårig utredning/projekt

omkring minoritetsspråk, teckenspråk, funktionsnedsättning och HBTQ-frågor, startar i höst. Det är stiftsdirektorer i fem stift som har initierat denna utredning. Detta projekt syftar till att de inblandade stiften ska hitta samarbetsmöjligheter över stiftsgränserna för att säkra kompetens för framtiden i de nämnda verksamhetsområdena i vår kyrka.

Kyrkorådet i Järfälla församling har i detta

sammanhang beslutat att säga upp de två anställda som arbetar med teckenspråkig verksamhet i församlingen. De arbetsbefrias med lön resterande del av året. Det teckenspråkiga gudstjänstlivet, en samtalsgrupp och en ungdomsgrupp sker sedan våren 2017 i Högalids församling, centralt i

Gunnel Kjellermo, stiftsadjunkt Stockholms stift 5


Foto: Mollie Klein

...Bibeln...

Pantomimen Marcus Willam från Tyskland lockade storpublik!

Världens fest i Västerås Över 80 dövaoch flera dövblinda besökte

bad till Gud att om Gud räddade honom så skulle han bli munk. Han överlevde och blev munk i ett kloster. Luther försökte leva rätt och fick stor ångest och upplevde Gud som en sträng domare. Det var först senare när Luther studerade teologi som han förstod det kristna budkapet. Luther förstod att Jesus dog för våra synder och att man ska leva genom tron på Gud.

Världens Fest i Västerås 2-4 juni! Årets tema var reformationen som munken Martin Luther startade för 500 år sedan. Delar av programmet framfördes på teckenspråk av döva själva och andra delar teckenspråkstolkades.

Västerås stift har en lång kyrkohistoria. Stiftet bildades i början av 1100-talet och Västerås domkyrka invigdes på 1200-talet. Många av Västerås stifts biskopar har haft en betydande roll i svensk medeltidshistoria. På 1500-talet tog Gustav Vasa makten, och munken Martin Luthers kritik mot katolska kyrkan gav Gustav möjlighet att få mer makt. I år är det 500 år sedan munken Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg, Tyskland.

Romarbrevet 1:17: ”I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.” Från och med nu tyckte Luther att man skulle följa vad som stod i Bibeln, inte följa Påven eller något som människor hittat på. En dag såg han en lång kö med fattiga människor köpa avlatsbrev för att få förlåtelse för sina synder. På den tiden trodde de att man efter döden måste brinna i skärselden för alla synder man gjort i livet. Genom att köpa avlatsbrevet blev tiden i elden kortare.

Döva guider med 1500-tals kläder berättade om reformationen i Sverige, Marcus Willam från Tyskland framförde en pantomimteater om Luthers liv, och gudstjänsten på teckenspråk var några av programmets höjdpunkter! I ett stort tält med en scen fanns 3000 personer under gospelmässan, och de 150 sångarna i gospelkören tecknade lite i en av deras sånger. Vi vet inte var nästa Världens fest blir någonstans. Men vi hoppas förstås på ett bra program för döva även där!

Luther blev arg! Man ska leva genom tro, och

man kan inte köpa förlåtelse. De fattiga behövde mat, inte värdelösa avlatsbrev! Det blev början på listan med 95 teser på saker Luther tyckte att den katolska kyrkan borde ändra. Luther tyckte att man skulle följa det som stod i Bibeln, inget annat. Han spikade upp listan på kyrkporten i Wittenberg, Tyskland.

Martin Luther (1483-1546) föddes i Tyskland,

växte upp och studerade juridik. En dag var han mitt i ett oväder med mycket regn och åska! Han 6


Konflikt

Döva guiderna med 1500-tals kläder. Från Vänster: Alice Kloch, Pia Renner, Helene Brolund, Camilla Berlin, Juni Sowell.

Det röda bandet som vi knöt ihop på gudstjänsten symboliserar Jesus blod som ger liv åt våra hjärtan och binder oss samman.

Tack vare boktryckarkonsten spreds Luthers

budskap snabbt. Inte ens den mäktiga Påven, uppror och förföljelse kunde stoppa det Luther startat. Luther gifte sig med en fd nunna, fick sex barn och dog av ålder. Tack vare Luther finns Bibeln på svenska. Nu ber man direkt till Gud, inte genom helgon som Heliga Birgitta. Präster får gifta sig, och man tror på att Bibeln är källan till vår kristna tro.

”Den bästa gudstjänsten jag varit med om”

Efter gudstjänsten på lördagskvällen sa flera döva att det var den bästa gudstjänsten de varit med om. Det röda bandet som vi knöt ihop på gudstjänsten symboliserar Jesus blod som ger liv åt våra hjärtan och binder oss samman, berättade döva tyska Marcus Willam på internationellt teckenspråk, varav gudstjänstens präst Barbro Lilja Brattgård från Skara får tårar i ögonen. 68 döva och några dövblinda firade gudstjänst tillsammans. Och under gudstjänsten framförde teckenspråkskören med personer från Vänersborg, Örebro och Stockholm flera vackra sånger. Text: Juni Sowell Foto denna sida: Åsa Grönberg

Teckenspråkskören tecknar på stora scen i tältet. Från vänster: Camilla Berlin, Pia Renner, Alice Kloch, Juni Sowell, Helene Brolund, Yvonne Jaskari. Nedan till vä: Paul Widd och Willy Wänerskär samtalar på taktilt teckenspråk vid gardenpartyt hos Västerås stifts biskop. Mitten: Västerås stifts biskop Mikael Mogren tecknar ILY (I Love You), tillsammans med Helene Brolund och Juni Sowell. Till hö: Många gick på den guidade vandringen i Västerås Domkyrka.

7


...Familjenytt...

Konfirmerade

Foto: Daniel Keber

Döpta

Lördag 27 maj 2017 döptes Minoo Noomi Laine i Längbro kyrka, Örebro av präst Daniel Keber. Föräldrarna är Pernilla Andersson & Jani Laine.

Konfirmation i S:t Nicolai kyrka 7 maj 2017 Bakre raden: konfirmanderna Karolina Lennqvist, Julia Nordin, Joakim Bildås, präst Daniel Keber, Eric Backman, Felix Högberg och pedagog Gun Carlzon. Främre raden: unga ledare Franck Niyonzima, Hannes Bergström, Saga Nilsson, Mats Hallin och Rebecka Ramström. På bilden saknas ung ledare Emma Sätterlund. Diakon Pernilla Folebo medverkade.

Foto: Peter Wahlström

Foto: Daniel Keber

Foto: Joakim Orrvik

Från vänster storasyster Alva Nilsson, mamma Pernilla, storebror Melvin Laine, pappa Jani, Minoo, faddrarna Maria Andersson och Katarina Lindström. Diakon Pernilla Folebo medverkade.

Lördag 22 april 2017 döptes Melissa May Birgitta Jakobsson i Längbro kyrka, Örebro av präst Daniel Keber. Konfirmation i Vänersborgs kyrka 14 maj 2017 Barbro Lilja Brattgård, Frida Josefsson, Melina Wessel, Ida Glantz och Pia Renner.

Föräldrarna är Virada & Mathias Jakobsson. Diakon Pernilla Folebo medverkade.

Avlidna Eivor Gustafsson, Hallunda, avled den 20 december 2016, i en ålder av 88 år. Päivi Bengtsson, Skärholmen, avled den 21 februari 2017, i en ålder av 84 år. Lennart Lindberg, Skärholmen, avled den 1 april 2017, i en ålder av 82 år. Fd dövprästen Hans Godvik, Stockholm, avled den 16 april 2017, i en ålder av 87 år. Anders Zlowodzki, Stockholm, avled den 29 april 2017, i en ålder av 86 år. Hillevi Gustafsson, Eskilstuna, avled den 6 maj 2017, i en ålder av 85 år. Gunborg Lundström, Skellefteå, avled den 20 maj 2017, i en ålder av 88 år. 8


...Jourhavande präst...

Jourhavande präst

Foto: Privat

- Intervju med Gunilla Löf Edberg nationell samordnare för ”Jourhavande präst”

Varför har du valt att arbeta med Jourhavande präst?

Gunilla Löf Edberg

– Jag har under många år skrivit om och arbetat med själavård. Det kändes som en utmaning och en utveckling att gå in i den tjänst jag nu befinner mig i.

Ibland är det svårt att klara av livets

svårigheter ensam. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Jourhavande präst har funnits sedan år 1956 som just en sådan möjlighet till stöd för den människa som söker någon som anonymt och med tystnadsplikt kan ta emot det som tynger hen. En präst har fullständig tystnadsplikt. Tjänsten var först lokalt placerad i stiften och med samarbete med 90 000. I dag sker nationell samordning av resurserna i stiften. Telefontid finns varje natt mellan 21 och 06.

Varje kväll står människor i kö för att få själavård. Det är ett förtroendeuppdrag vi som kyrka har fått. Jag vill i denna tjänst arbeta för en utveckling av Jourhavande präst och också för själavårdens plats i kyrka och församling. Till sist! Kvällens och nattens samtal är viktiga och angelägna för kyrkan. Jag tänker ibland att jourhavande präst är församlingshuset som är öppet när de andra är stängda. Varje natt skapas en mängd digitala själavårdsrum där möten sker.

Om jag är döv, hur gör jag då för att nå Jourhavande präst?

– Sedan år 2014 är det möjligt att nå jourhavande präst via chatt och digitalt brev. Dessa båda tjänster är anonyma och när kontakt har slutförts, försvinner chatt och mail. Du ser inte heller namnet på den präst du har kontakt med. Prästen kan finnas var som helst i landet. Efter att du skickat ett mail kommer ett svar inom 24 timmar.

Gunnel Kjellermo, präst för Stockholms stifts teckenspråkiga arbete

Faktaruta jourhavande präst Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i olika åldrar anställda i Svenska kyrkan.

Hur ser statistiken ut för samtal, chatt och mail under ett dygn? – Vi får ca 190 samtal, 31 chatt och 3 mail per natt. Det vi ser är att chatten ökat med 100 %/ år. Vi behöver utöka chattmöjligheten både tidsmässigt och ha den på fler dagar. Mitt intryck är att det inte är svårt att rekrytera präster till att finnas med i chattjänsten. Det kanske är ett tidstecken!

Ring – Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar kl 21.00-06.00. Ring 112 och fråga efter jourhavande präst. Digitalt brev – Du kan skicka ett digitalt brev till jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen. Du får svar inom 24 timmar.

Har ni funderat över att öppna upp för diakoner att arbeta med Jourhavande Präst (då kanske namnet måste ändras)?

Chatta – Genom vår chatt når du jourhavande präst måndag-torsdag kl 20.00-24.00.

– Ja, frågan kommer ibland och vi får se hur utvecklingen blir!

När du tar kontakt med jourhavande präst behöver du inte vara orolig för att någon utomstående ska kunna ta del av det som sägs eller skrivs mellan dig och prästen.

Hur ser vidareutbildningen ut för medarbetare i verksamheten? Jag tänker på att i ett teckenspråkigt sammanhang är det bra att förstå vad som utmärker ett visuellt språk som teckenspråket är. Det är också bra att ha kunskap i dövkultur.

Du får vara helt anonym när du kontaktar jourhavande präst. Du hittar chatten, digitalt brev och mer information på: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

– Den kompetensutecklingen har vi tagit in när vi startade chatt och mail. Nu behöver vi ta med detta igen.

9


...Glimtar från stiften...

Tankar om livet från en anstalt Jag sitter vid mitt fönster med vita galler, i min lilla cell som är 3x4 meter stor. Solen skiner över hela anstaltens gård, som ligger nånstans i Sverige. På mitt skrivbord ligger tidningen ”Händer i kyrkan”, som jag fick för några veckor sedan. På första sidan finns en bild på en turkos bibel. Precis en sådan bibel jag fick från en pastor i en annan anstalt för ett år sen. Turkos är en vacker färg och det är en symbol för döva och teckenspråk.

Sen flyttade jag till annan anstalt

för att göra en speciell utredning för att kunna placera mig i rätt anstalt. Där träffade jag en teckenspråkig pastor, som gav mig den fina turkosa bibeln. Det kändes skönt att kunna använda mitt eget språk, när jag och pastorn talade om Gud och Jesus. Jag fick många kloka råd av pastorn och jag läste bibeln varje dag. Det gör jag fortfarande. Bibeln gör mig faktiskt stark och får mig att vilja leva mer. Pastorn bad mig läsa igenom nästan hela psaltaren, psalm 1-150. Där finns många bra verktyg för att vilja leva igen. Mina favoritcitat är: Psaltaren 56:13-14, 71:20-24 och 142:1-8. Jag ber varje dag för att orka kämpa i den hörande världen. Men jag saknar teckenspråket mycket.

När jag läste tidningen så bestämde jag att skriva en artikel om mig, som nu fått tillbaka min tro på Gud och Jesus samt berätta hur livet är inne i anstalten. Det är inte så lätt att vara döv intagen (fånge)

i en av kriminalvårdens anstalter (fängelse) med fullt av hörande kriminalvårdare (fångvakt). Ingen av dom på anstalten kan teckenspråk. Trots det har kriminalvården satsat mycket på personal med olika bakgrund och språk. T.ex. finska, tyska, arabiska, ryska, polska och andra språk. Tyvärr har dom glömt bort teckenspråket trots att det finns döva och hörselskadade intagna på olika anstalter. Alla tekniska utrustningar är bara för hörande intagna, så det är enorm brist på tillgänglighet för döva och hörselskadade trots att det är år 2017. Har SDR och HRF helt glömt bort oss?

Efter två månaders utredning flyttade jag till en annan anstalt för att avtjäna resten av mitt straff. Då började jag kämpa för att få träffa en teckenspråkig präst, men det gick inte så bra. Allt handlar om säkerhetsfrågor och svårt hitta teckenspråkig präst. Men till sist hittade vi en teckenspråkig konsulent från dövkyrkan och det var som att få världens bästa present. Detta betydde väldigt mycket för mig som är döv och lever helt ensam i en hörande värld. Min turkosa bibel följer alltid med mig, den ger mig trygghet. Varje dag funderar jag mycket. Vi lever i en liten värld och frågan är om andra döva kan förlåta döva intagna?

Min tro på Gud och Jesus försvann för mer än tio år sen, efter att min barndomsvän dog i en motorcykelolycka. Han blev bara 30 år gammal. Det tog mig väldigt hårt, för han var en fantastisk vän. Varje kväll har jag gråtit vid min säng inne i min cell. Och jag försökte förstå varför allt blev så mot mig. Ibland orkade jag inte leva längre.

En kväll bad jag Gud om förlåtelse. Då

En natt när jag låg och sov hände något

lyste det upp ett ljussken på dörren till min cell. Precis som en stark billykta. Fast det var kolsvart ute och det fanns en hög mur runt anstalten. Det var en fantastisk upplevelse. Jag förstod att Gud och Jesus hade förlåtit mig. Precis som i Första Thessalonikerbrevet 5:12-22.

magiskt. Alla celler är låsta så ingen kan komma in. Men mitt i natten vaknade jag av att någon klappade lätt på mitt ben. Det var en nära anhörig till mig, som avlidit för några år sen. Han sa: ”Det ordnar sig alltid.” Sen somnade jag igen. Dagen efter frågade jag kriminalvårdarna om någon varit i mitt rum på natten. Dom svarade att ingen hade varit där. Jag blev inte rädd, utan det värmde både i hjärtat och i själen. Då började min tro komma tillbaka.

Jag önskar att alla i dövkyrkan kan ge stöd och kärlek till döva och hörselskadade interner. Och leda dom på rätt väg. Tidningen ”Händer i Kyrkan” är en fantastisk tidning och jag längtar redan till nästa nummer. Håll er kvar i Guds kärlek. Judabrevet 21. Tack för att ni finns. För jag mår mycket bättre nu. En döv intern, någonstans i Sverige

Jag bad kriminalvården att ordna fram en teckenspråkig präst. Tyvärr kunde dom inte ordna fram det för att det är olika orsaker, 10

Foto: Jessica Lindberg

främst säkerhetsfrågan och svårt att få tag i teckenspråkig präst. Trots dom kan erbjuda hörande präst som inte kan teckenspråk. Det känns som om döva inte är välkomna i kriminalvårdens värld.


Foto: Maria Lundström

...Glimtar från stiften...

Här står vi samlade runt vår gröna Lutherstaty.

Lutherutbildningar i Lund 30 mars hade vi en eftermiddag på stiftskansliet, Kerstin visade bilder och berättade om Luthers liv utifrån hennes resa i Lutherland. Beata berättade om Luthers tankar och teologi lite då och då. Vi började med fika och slutade med smörgåstårta då vi också umgicks och hade trevligt. Till vä: Vi målade larver i olika färger – modern tolkning av Luthers tankar om människans frihet.

13 april var det dags för Familjeträff med Luthertema. Vi berättade först allmänt och det visade sig att publiken redan visste en del! Barnen fick varsin Luther playmobil och målade lutherrosor och larver i alla färger. På gudstjänsten planterade vi ett äppelträd i Luthers anda och tecknade psalmer och böner. Beata Sandell

Publiken lyssnar intensivt på inledningen till Luthertemat.

Foto: Kerstin Dahl

Moa sjunger och Beata tecknar sången om den grå masken.

Foto: Privat

Foto: Kerstin Dahl

Till hö: Vi övar sång och pysslar.

Foto: Anna Andersson

Vi har haft två Lutherutbildningar i Lunds

stift hittills:

11


...Intervju...

Susanne värnar mångfalden en bra skoltid med bra lärare som var öppna och använde teckenspråk. Min lärare var kreativ, precis som jag. Han ritade mycket, berättade sagor, visade bilder och det var mycket visuellt, så det kändes jättebra. Vi var en bra klass i grundskolan och även min gymnasieklass var bra.

Vad hände efter skolan?

- Efter skolan började jag jobba, sedan skaffade jag familj. Jag har flyttat runt en del.

Vilka frågor inom hbtq tycker du är viktiga?

Varför just de tre orden?

Varför behövs pridefestivaler?

Foto: Privat

- Lugn, kreativ och glad.

- Jag tror att det är viktigt att värna om mångfalden, för i många länder blir hbtq – personer diskriminerade. När hbtq-personer kommer hit som flyktingar händer det att de blir konstigt behandlade av migrationsverket. De får märkliga frågor och känner sig otrygga. Vi måste tänka på dem och försöka förbättra attityderna mot hbtq-personer i samhället.

Hej, vem är du? - Jag heter Susanne Stenmark.

Beskriv dig själv med tre ord:

- Personligen tycker jag att det inte behövs pridefestivaler, men som det ser ut i samhället idag så behöver det finnas pridefestivaler för att synliggöra hbtq-frågorna. Vi behöver ta plats och jobba mot förtryck. Vi måste fortsätta kämpa för hbtq-personers rättigheter och visa att vi är stolta. Mångfald och kärlek är viktigt. Pridefestivaler behöver finnas kvar och det dyker upp nya i olika länder nu.

- Alla brukar säga att jag är lugn i många situationer, även om det är kaos runt mig. Kreativ – jag brukar alltid komma på lösningar, jag tycker om att skapa saker och att rita. Glad – jag har alltid varit glad, jag skrattar mycket och har ofta ett leende på läpparna.

Hur var din skolgång?

- Jag är född i Umeå, men uppvuxen i Härnösand för det var ju där dövskolan fanns. Jag har haft

12


Foto: Privat

Foto: Privat

...Intervju...

Susanne gillar retrosaker och älskar färger och former.

Susanne iförd regnbågsfärgad peruk.

Hur reagerade din omgivning när du kom ut?

Vad behöver kyrkan göra för att hbtqpersoner ska känna att kyrkan är för alla?

Om du hade en dag i veckan när du fick möjlighet att göra något för att må bra – vad skulle du göra då?

Ing-Marie Lundberg & Jessica Lindberg

- Jag kom ju ut ganska sent i livet, så en del personer blev lite förvirrade, medan andra redan hade förstått. Den äldre generationen blev nog mest förvirrad, och en del av dem är fortfarande förvirrade. Men de flesta tog det bra.

- Jag tror att många hbtq-personer känner sig tveksamma och osäkra på om man är välkommen till kyrkan. I många religioner är det ju förbjudet att vara hbtq-person och förknippat med skam. Jag tror det är bra att hbtq-präster och diakoner syns mer och att kyrkan bjuder in till regnbågsmässor och träffpunkter ofta.

- Då skulle jag åka på en massa olika loppisar och gå runt och titta hela dagen! Eller kanske rita och läsa böcker. Det skulle vara härligt!

Finns det något hbtq-sammanhang för döva?

”Jag tror att det är viktigt att värna om mångfalden, för i många länder blir hbtq –personer diskriminerade.”

- Ja, det finns en förening som heter rfsl regnbågen för döva hbtq-personer i hela Sverige. De finns i Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö. De ordnar olika samlingar, fika och olika programpunkter på olika platser i.

Susanne

13


Foto: Axel & Martin/IKON

Teckenspråkiga Mötesplatser juli-september

Med reservation för ev. ändringar Göteborgs stift

Torsd 28/9

Göteborg

Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30 Gudstjänst och soppa

Måndagar Sommarmys på Åkerhus i Västra Frölunda kl 11.00-13.00 26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 aug, 14 aug, 21 aug och 28 aug.

Sönd 1/10 Göteborg Repet kl 13.00 Mässa och kyrkkaffe

Torsdagar Sommarcafé på Repet i Göteborg 29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 aug, 10 aug och 17 aug.

Datum för sommarens och höstens aktiviteter skickas längre fram till dem som bor i Härnösands stift

OBS 23-25 augusti är hela arbetslaget borta på studieresa

Karlstads stift

Härnösands stift

Uppgifter saknas

Halmstad Våffelcafé i Martin Luthers församlingshem, Katharinasalen 13.30–15.30 Tisd 25/7, 15/8

Linköpings stift

Lörd 24/6 Björkö Bohus, Björkö kyrka 11.00 Gudstjänst och efter gudstjänsten fika och loppis/auktion i Solhem, dövas sommarhem. Onsd 6/9

Uddevalla Bäve kyrkan kl 11.30 Andakt och gemenskapsträff

Onsd 13/9 Utflykt till Greyboo ranch i Gråbo där det finns alpackor. Vi kommer även besöka en kyrka och äta en bit mat tillsammans. Program och information kommer under sommaren. Anmälan till Camilla Lans senast 30/8. Pris 100 kr. Sönd 25/9

Uddevalla Bävekyrkan kl 13.00 Mässa och kyrkkaffe

Finspång Vi startar höstterminen v 35 Onsd 30/8

Mariagården, Ceciliasalen kl 13.30 – 15.30 Daglediga och pensionärsträff. Onsdagar till och med v. 50

Torsd 31/8  Oasen kl 10.00-11.30  Teckencafé´, fika och prat på teckenspråk. Torsdagar till och med v. 50 Sönd  3/9

Mariagården kl 14.30 Gudstjänst med nattvard, kaffe

Sönd  1/10   Hårstorps grupp- och omsorgsboende kl 14.30 Gudstjänst med nattvard Kaffe

Hultsfred – samarbete med Växjö stift

Onsd 27/9 Göteborg Repet 11.00 Andakt och gemenskapsträff 14

Lörd 1/7

Hultsfreds församlingsgård kl 11.00-14.00 Gemenskapsträff


...mötesplatser...

Andakt, lunch (40 kr) och samtal. Fortsatt samtal om Frälsarkransens olika pärlor. Nagellacksmålning. Anmälan till Anita senast 29/6.

Lörd 19/8

Utflykt med smalspåret från Hultsfred Mer info kommer

Sönd 27/8 Luleå Domkyrka kl 11.00 Sändningsgudstjänst. Biskop Hans Stiglund. Johanna Forsgärde m fl Öppen för alla. Teckenspråk, meänkieli, samiska och svenska parallellt.

Lunds stift

Anmälan till Anita eller Jessica – kontaktuppgifter se sid 23. Sönd 27/8 Se lokal annonsering i Finspångs församling, Linköpings domkyrkopastorat, Aspelands pastorat samt S:t Johannes församling i Norrköping Luleå stift Umeå Lörd 12/8 Munkvikens kapell kl 11.00 Konfirmationsgudstjänst. Lunch för anhöriga. Johanna Forsgärde, Katarina Häggmark. Sönd 27/8 Umeå stads kyrka kl 11.00 Skrivtolkad gudstjänst

Pilgrimsdag: kl 11.00 Gudstjänst med frälsarkransen som tema i Förslövs kyrka på teckenspråk och talad svenska, kaffe i församlingshemmet. (Pågatåg till Förslöv, vid stationen i Förslöv tar du bussen mot Båstad som stannar precis utanför kyrkan). Efter fikat beger vi oss med buss till Ängelholm, St Mikaels kyrka där vi ser på deras fina konstnärliga utsmyckning 2017, en frälsarkrans. En kort bönestund och sedan äter vi en gemensam måltid i deras församlingshem. Anmälan senast 17/8 till Kerstin

Lörd 9/9 Sönd 24/9 Sunnanå kyrka kl 18.00 Gudstjänst Anna Yttergren, Katarina Häggmark Vi startar med middag kl 17.00 för den som vill. Ingen anmälan.

Lund Helgeandskyrkan Familjeträff. Kl 10 fika, kl 10.30- 11.50 Ytte Linde berättar om Sockerberoende – vad får vårt sockerintag för konsekvenser för vår kropp och vårt psyke?/ Barnen pysslar, leker och tränar sånger, kl 11.50 Gudstjänst, kl 12.20-13 lunch. Anmälan senast 28/8 till Kerstin

Luleå

Tisd 19/9

Ronneby Heliga kors kyrka (samma som vanligt) kl 12.00 Andakt och därefter lunch i församlingshemmet. Anmälan till Beata senast 12/9

Torsd 28/9

Helsingborgs Elinebergkyrkan kl 12.00 Andakt med sopplunch

Övrigt

Skellefteå

Lörd 12/8 Munkvikens kapell kl 11.00 Konfirmationsgudstjänst. Lunch för anhöriga. Johanna Forsgärde, Katarina Häggmark.

INSPIRATIONSHELG – Fri till Tro 26-27/8 samlas arbetsgrupperna på Kulturens Hus i Luleå till två dagars utbildning - föreläsningar, gudstjänster och kultur, med fokus på reformation i dåtid och nutid. Lörd 26/8 Missionskyrkan kl 18.00 Teater med Per Ragnar. Luther död eller levande. Öppen för alla. Teckenspråkstolkas.

Sönd 1/10 Hässleholms Stora kyrka kl 14.00 Gudstjänst med fika i församlingshemmet

Lörd 26/8 Missionskyrkan, Luleå kl 19.30 Förbönsgudstjänst. Anna Yttergren ANDAKTER för boende på Dalen och Sparven Dalen-Lindängelund torsd kl 14.30: 17/8, 14/9 m fl. Öppen för alla. Taltolk för Gråsparven-Lund fred kl 14.30: 18/8, 15/9 hörande deltagare 15


...mötesplatser... Fred-sönd 6-8/10 Gemenskapshelg på Finnåkers kursgård, utanför Örebro, tillsammans med döva från Växjö stift.

Dop, vigslar och begravningar: Bokas hos Beata Konfirmandundervisning: Varannan vecka startar i september. Vill du ha mer information, Kontakta Beata

Teckenspråkig ungdomsgrupp i Nikolai prästgård Örebro Onsd jämna veckor 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11 och 13/12 i Nikolai prästgård på Nikolaig.8 kl 16.00-18.00. Kontaktperson Agneta Wisser

Skara stift

Sönd 3/9   Götene kyrka kl 11.00 Avskedsgudstjänst med Barbro Lilja Brattgård. Skara Teckenspråkiga Babyträffar i Nikolai prästgård stift bjuder på lunch i församlingshemmet. Örebro Torsd varje vecka följande datum 31/8, 7/9, Anmälan senast 25/8 till Barbro - 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, Obs! kontaktuppgifter se sid 23 2/11 stängt/höstlov, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 i Nikolai prästgård på Nikolaig.8 kl 10.00-12.00. Stockholms stift Avslutning 30/11. Kontaktperson Agneta Wisser

Sönd 3/9 Högalids kyrka Kl 11.00 Högalids Sopplunch i Nikolai prästgård Örebro kyrkv 11 ”Mässa i mångfald” Torsd i Nikolai prästgård på Nikolaig.8 kl 12.00 kyrkfika Teckenspråk och talad 13.00 Soppa, smörgås, kaffe och kaka 50 kr. Start svenska (tolk) 31/8. Teckenspråkig personal finns på plats. Sönd 10/9 Högalids kyrka kl 11.00 Högalids Kontaktperson Agneta Wisser Kyrkv 11” Mässa i mångfald” kyrkfika Teckenspråkstolk

Teckenspråkig samtalsgrupp”Samtal om livet” följande torsd 31/8, 28/9, 19/10, 9/11 och 30/11 i Nikolai prästgård på Nikolaig.8 Örebro kl 13.15Sönd 24/9 S:t Ansgarskapellet ( Högalids kyrka) kl 13.00 Högalids Kyrkv 11 14.30. Kontaktperson Pernilla Folebo Teckenspråkig Mässa Kyrkfika Tacomys för barn & deras vuxna Fred 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 Ungdomskvällar i Högalids kyrka första tisdagen i Nikolai prästgård på Nikolaigatan 8 i Örebro kl varje månad: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12. 18-20. Kostnad 25 kr per vuxen. Teckenspråkig Kontakta diakon Lillemor Lindahl - se sid 23 personal finns på plats. Kontaktperson Gun Carlzon

Strängnäs stift

Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai kyrka i Örebro Sönd 27/8, 8/10, 5/11 och 3/12 kl 14.00 därefter i Nikolai prästgård kyrkfika 20 kr Sönd 10/9 kl 14.00 Obs! i Stadsparken, ta med eget fika Teckenspråkig Julotta Månd 25/12 Obs! kl 9.00 Kontaktperson Daniel Keber

Sommarcafe i Örebro Månd-fred start 7/6-slut 18/8 i Nikolai prästgård kl 12-16. Teckenspråkig resurs finns på plats tisdagar & torsdagar start 8/6 och avslut 17/8. Teckenspråkig resurs Agneta Wisser finns oftast på plats - kontaktuppgifter se sid 23 Teckenspråkig Gudstjänst i Eskilstuna Tisd 12/9, 24/10, 21/11 och 19/12 i Fors församlingshem kl 11.00 och därefter lunch 50 kr Du som vill åka med från Örebro anmäl dig till Gun. Kostnad 50 kr för resa

Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontaktperson Pernilla Folebo Dop, vigsel och begravning Det finns möjlighet att boka dop, vigsel och begravning på teckenspråk och svenska parallellt

Teckenspråkig konfirmandgrupp i Nikolai prästgård Örebro Onsd ojämna veckor 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 6/12 i Nikolai prästgård på Nikolaig.8 kl 16.00-18.00. 16


...mötesplatser...

Uppsala stift

Växjö stift Onsd 29/6

Tisd 29/8 Uppsala Odinslund, prästgårdssalen kl 14.00 Gemenskapsträff

Jönköping Ekhagskyrkan kl 11.00- ca 14.30 Vardagsträff med gudstjänst Lunch 50 kr Gudstjänst kl 13.30 Anmälan senast 27/6

Tisd 12/9

Uppsala Odinslund, prästgårds- salen kl 14.00 Gemenskapsträff

gudstjänst Lunch

Lörd 19/8

Utflykt med smalspåret från Hultsfred Mer info kommer

Västerås stift

Lörd 26/8

Herrarnas dag Mer info kommer

Onsd 29/6 Jönköping Ekhagskyrkan Möte för de som vill vara med och planera Fred 22/9 Uppsala Tunabergskyrkan kl 14.00 gudstjänsten till dövas dag. Tid Gudstjänst Kyrkfika meddelas senare. Anmälan senast 27/6. Tisd 26/9 Uppsala Odinslund, prästgårdssalen kl 14.00 Tisd 4/7 Utflykt till Kosta glasbruk och Gemenskapsträff outlet. Vi träffas kl 11.30 vid parkeringen närmast avfarten från Gävle stora vägen. Lunch till själv- se Facebook och lokal annonsering kostnadspris. Efter gemenskap och andakt finns det möjlighet för den som vill att titta på Visby stift glasblåsning och i butikerna. Anmälan senast 1/7. Sönd 27/8 Lärbro kyrka kl 11.00 Visuell

Onsd 23/8 Mora Andreasgården kl 11.30 Gemenskapsträff Soppa. Åsa

Onsd-sönd Dövas dag i Jönköping Dövkyrkan 20-24/9 deltar med utställning under lördagen och gudstjänst på Torsd 24/8 Leksand St Persgården kl 18.00. Vi söndagen äter en lättare måltid och har ett program. Åsa Sönd 24/9 Jönköping Kristinagården kl 10.00 Gudstjänst med nattvard Johan S Wisser, teckenspråkskör, bildspel. Kyrkkaffe Adress: Östra Storgatan 43, nära dövföreningens lokaler

Fred 1/9 Köping St Olovsgården kl 13.00 Gemenskapsträff Soppa. Åsa Barbro Torsd 7/9 Djurås Himmilsgården kl 14.00 Gemenskapsträff Kaffe och smörgås. Åsa Barbro

Information om övrig verksamhet i augustiseptember kommer senare.

Onsd 20/9 Mora Andreasgården kl 11.30 Gemenskapsträff Soppa. Åsa Barbro

Fred-sönd 6-8/10 Gemenskapshelg på Finnåkers kursgård, utanför Örebro, tillsammans med döva från Strängnäs stift.

Torsd 21/9 Leksand St Persgården kl 18.00. Vi äter en lättare måltid och har ett Hultsfred – samarbete med Linköpings stift Lörd 1/7 Hultsfreds församlingsgård kl program. Åsa Barbro 11.00-14.00 Gemenskapsträff Fred 22/9 Köping St Olovsgården kl 13.00 Andakt, lunch (40 kr) och samtal. Gemenskapsträff Soppa. Åsa Fortsatt samtal om Frälsarkransens Barbro olika pärlor. Nagellacksmålning. Anmälan till Anita senast 29/6. Sönd 8/10 Leksands kyrka kl 11.00 Välkomstgudstjänst för Barbro Lörd 19/8 Utflykt med smalspåret från Lilja Brattgård Kyrkkaffe Hultsfred Mer info kommer 17


...DAM...

Ekonomisk rapport DAM 2016 Intäkter 2014 2015 2016 Kollekter och gåvor 63.262 51.020 71.857 Minnesgåvor 5.574 15.430 2.250 Gåvor till Eritrea (Keren)

3.000

1.500

5.650

Gåvor till Tanzania (Mwanga)

22.970

23.460

61.356

Gåvor till Etiopien (Hosaina)

400

Testamente, medlemsavgifter 1.200 2.300 2.100 Ränteintäkter 1.786,40

Kostnader 2014 2015 2016 Eritrea 20.000 20.000 20.000 Mwanga 80.000 60.000 111.250 Etiopien 10.000 10.000 10.000 Bank 3.506 3.414 2.183 Hemsida 1.899 2.735,50 1.128 Årsmöte * 3.901 2.782 Styrelsemöte 10.357 * 17.722 3.485 SMR 8.180 9.685 1.914 Adm kostnad 349 58 110 Utvecklingsprojekt 1.712 0 118.856 Världens fest 4.302 0 0

Hjärtligt tack till alla bidragsgivare under 2016!

Foto: Jonas Mattsson

Dövas Afrika Missions styrelse. Från vänster: ledamot Anders Rydbäck, Claes Klintenberg, Pia-Kerstin Silverdal, sekreterare Gun Carlzon, ordförande Addiswa Stenström och ledamot Marie Georgsson. På bilden saknas dock vice ordförande Anita Hellöre, ledamot Bengt Olsson och kassör Börje Jildenhed. Du hittar oss lättast på facebookssidan Dövas Afrika Mission. 18


...Glimtar från stiften...

Foto: Joakim Orrvik

Foto: Joakim Orrvik

Unga ledare: Mats Hallin, Franck Niyonzima, Hannes Bergström, Saga Nilsson och Rebecka Ramström.

Konfirmanderna: Karolina Lennqvist, Julia Nordin, Felix Högberg, Eric Backman och Joakim Bildås.

Konfirmandläger på Solliden Vi var fem konfirmander: Karolina, Julia, Felix, Eric och Joakim. Fyra unga ledare: Mats, Franck, Saga och Rebecka. Och två ledare: Daniel Keber och Gun Carlzon som var med på lägret 21-23 april på Sollidens kursgård några mil utanför Örebro.

eftermiddagen spelade hela gruppen uno. Och vi åkte också till Boda borg i Karlskoga. Där kämpade alla tappert med olika utmaningar fram till middagen i halvtid och som var kycklingfile och pommes frites med sallad och smakade riktigt bra. Vi kom tillbaka till Solliden på kvällen och efter dusch, andakt och kvällsfika var flera riktigt trötta igen och ville/fick gå och lägga sig. Vi tackade varandra för en bra dag. Några avslutade dagen tillsammans med att spela uno. Zzz...

På fredagkvällen efter incheckning och

middag blev det fotbollsmatch och unospel som Karolina hade tagit med sig. Roligt! Sedan tittade vi på filmen ”Heaven is for real”/”himlen finns på riktigt” och hade fredagsmys. Vi avslutade kvällen med andakt och fika. Flera av oss var riktigt trötta efter en skol- och arbetsvecka så det var tillåtet att gå och lägga sig. Zzz...

Efter frukost på söndagen gick vi igenom

konfirmationsgudstjänsten och alla övade på det som man skulle göra. Vi firade en fin teckenspråkig gudstjänst tillsammans i kapellet. Efter gudstjänsten var det dags att packa ihop oss och göra en viss städning. Vi avslutade helgen med lunch och återvände därefter till Örebro och alla verkade att vara nöjda och glada.

På lördagen efter frukost och andakt blev

det fotbollsmatch för att sedan jobba inför konfirmationsredovisningen. Vi delade in oss i en bildspels-, en drama-, en nattvardsintroduktionsoch en duka nattvardsbordet-grupp. Efter lunch kunde ingen hejda någon som absolut skulle ta årets första dopp i sjön Lången …Brr! På

”Det konfirmandlägret har varit fantastiskt. Eftersom jag har lärt mig att bära och känna sig ansvarsfull för de konfirmanderna.” Franck Niyonzima, ung ledare

”Jag tyckte att lägret var jättekul och att man såg att våra konfirmander verkligen trivdes och hade kul med oss, vilket jag blev glad som ung ledare att se. =) Saga Nilsson, ung ledare 19

Foto: Joakim Orrvik

Foto: Joakim Orrvik

Foto: Joakim Orrvik

Berättare Gun Carlzon

”Lägret var ett riktigt bra läger för vår gemenskap och även så lyckades vi kombinera ”lektioner” med lek på ett bra sätt.” Mats Hallin, ung ledare


...Kyrkoval...

Du hittar information om kyrkovalet på teckenspråk på Svenska kyrkans hemsida – scrolla längst ner i texten för att komma till informationen på teckenspråk:

När kommer röstkorten? De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

www.svenskakyrkan.se/fragor--svar-om-kyrkovalet

När är kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Hur gör jag för att rösta? Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst klockan 18–20, i regel har vallokalerna öppet i minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september 2017. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastors- och församlings-expeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Är jag röstberättigad?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

Är det möjligt att personrösta? Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.

När presenteras valresultatet? När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Hur många är röstberättigade? Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.

Var finns mer information? På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information.

Vad röstar jag på? De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/ kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/fragor--svarom-kyrkovalet

20


Foto: Anita Hellöre

...Glimtar från stiften...

Barbro Lilja Brattgård höll i kursen. Eva övar med stöd av Barbro. Lotta, Zinita, Johanna, Eva och Irene var några av deltagarna på kursen.

Kyrkvärdskurs på Flämslätt Ett 15-tal döva sammanstrålade vid Skara

Stämningen var fantastiskt fin då alla verkligen ville utveckla sig som kyrkvärd och som person. Den goda maten som serverades dessa dagar hjälpte också till.

stifts kursgård Flämslätt helgen 10-12 mars för att vidareutbilda sig i rollen som kyrkvärdar i sitt hemstift. De flesta kom från Skara och Växjö stift men ett par kom också från Linköping och Stockholms stift.

Många av oss fick också använda det

portabla brandlarmet/väckarklockan som Skara och Växjö stift köpt in med tanke på dövas säkerhet vid eventuell brand. Det bestämdes också att fortsätta utbildningen till våren 2018 och det blir eventuellt i annat stift.

Vi fick lära oss att ordna kyrkorummet, duka fram nattvardssakerna (bröd och vin), översätta och teckna texter och psalmer och ta hand om besökande under ledning av Skara stifts dövpräst Barbro Lilja Brattgård.

Vid tangentbordet Anita Hellöre

Det var även många funderingar kring det sociala arbetet, enskilda samtal med döva ensamma, hembesök och tystnadsplikt.

Barbro byter tjänst Då är alla mina år tillsammans med döva i Skara stift snart till ända. Det har varit en fin tid med många enskilda möten, gudstjänster och andra sammanhang där vi tillsammans har varit kyrka.

Från djupet av mitt hjärta säger jag ett stort TACK !

I september börjar jag arbeta i Västerås stift. Foto: Mats Bergsten

Jag kommer att vara mycket i Leksand  men även ha gudstjänster och annan verksamhet över hela stiftet. Detta ser jag med förväntan fram emot. Barbro Lilja Brattgård, Stiftsadjunkt Skara stift 21


Foto: Magnus Aronson

Foto: Magnus Aronson

...medarbetare...

Välkommen att kontakta oss! Översta raden från vä: Ing-Marie, Kristina, Camilla B, Daniel, Gun C, Agneta, Juni, Pernilla, Margareta, Antonio. Andra raden från vä: Åsa, Barbro, Jessica, Anita, Camilla L, Gun B, Emma, Beata, Kerstin, Martina. Tredje raden från vä: Gunnel, Lillemor, Anna, Annalena, Lis-Marie, Katarina, Carina, Johanna, Johan. Understa raden från vä: Akar, Stefan.

Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Masthuggs församling, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5 Emma Jacobsson, Präst Mobil: 073-773 88 54 emma.jacobsson@svenskakyrkan.se Gun Bothén, Diakoniassistent Mobil: 073-773 89 30 gun.bothen@svenskakyrkan.se Camilla Lans, Diakon Mobil: 073-773 89 25 Bildtelefon: 0406340578@t-meeting.se camilla.lans@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Johan S Wisser, präst SMS: 0735-08 40 71 BT: johan.selin@sip.omnitor.se Skype: johanfs johan.s.wisser@svenskakyrkan.se Akar Holmgren, diakon Tal/SMS: 0763-97 59 35 BT: akar.holmgren@ectalk.se Skype: akar.holmgren akar.holmgren@svenskakyrkan.se

Karlstad stift

Stefan Nordenson, Präst Mobil: 0727-345 436 stefan.nordenson@svenskakyrkan.se

Linköpings stift

Margareta Ridderborger, Präst i Finspång Mobil: 073-154 06 20 margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se Antonio Silano, Pedagog Mobil: 070-256 55 18 Mariagården, Box 22, 612 21 Finspång antonio.silano@svenskakyrkan.se

Luleå stift

Annalena Norberg, Stiftsdiakon SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norberg@svenskakyrkan.se Lis-Marie Rönnblom, Diakon Skellefteå pastorat Txt: 0910-77 66 71 & SMS: 072-206 31 51 lis-marie.ronnblom@svenskakyrkan.se Katarina Häggmark, Diakon Skellefteå pastorat (Projekt 2015-2017) SMS: 072-722 40 25 BT:svkteckensprakkatarina@ectalk.se katarina.haggmark@svenskakyrkan.se Anna Yttergren, Präst Piteå SMS: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Box 186, 651 05 Karlstad 22


...medarbetare... Carina Sehlström, Diakoniassistent Umeå pastorat SMS: 072-539 10 68 BT/Txt: svkteckensprakcarina@ectalk.se carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

Teckenspråkig ung i kyrkan

Johanna Forsgärde, Präst Umeå pastorat BT: svkteckensprakjohanna@ectalk.se SMS: 072-539 10 57 Telefon: 090-200 26 07 johanna.forsgarde@svenskakyrkan.se

Camilla Berlin, projektmedarbetare Mobil: 070-348 37 08 camilla.berlin@svenskakyrkan.se

Juni Sowell, projektledare Mobil: 0730-585 736 juni.sowell@svenskakyrkan.se

Uppsala stift

Ing-Marie Lundberg, Stiftskonsulent SMS: 0704-955 269 & Tel: 026-170 444 BT: uppsalastift@t-meeting.se & Fax: 026-170402 Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE Besöksadress: Kaplansg 1, Gävle ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel Mobil: 0709-103 053 Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se beata.sandell@svenskakyrkan.se Kerstin Dahl, diakonal verksamhet Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Kristina Åkerman, Präst Mobil: 0733-212 108 & Telefon: 018-430 37 74 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Skara stift

Box 173, 532 23 Skara Barbro Lilja Brattgård, Präst Tel: 0511-262 22 & Mobil: 0709-101 766 barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Visby stift

Väskinde prästgård 622 75 Visby Martina Åkeson Wollbo, Präst Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Stockholms stift

Gunnel Kjellermo, Präst Taltel/sms: 0702-164 002 gunnel.kjellermo@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Box 7, 721 03 Västerås Åsa Grönberg, Stiftskonsulent Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Lillemor Lindahl, Diakon Högalids församling SMS/whatsapp: 070-968 76 70 Taltel: 08-616 88 27 Skype: lillemor.lindahl1 lillemor.lindahl@svenskakyrkan.se Besöksadress: Högalidskyrkan, Högalids kyrkväg 11 T-bana: Hornstull, utgång Högalidsparken Postadress: Box 9048, 102 71 Stockholm

Växjö stift

Strängnäs stift

Box 527, 351 06 Växjö Jessica Lindberg, Stiftskonsulent Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 Bildtelefon: 0406748629@t-meeting.se Skype: jessica.lindberg5 jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Daniel Keber, Stiftspräst Mobil: 070-340 59 87 & Tel: 0152-234 90 daniel.keber@svenskakyrkan.se

Anita Hellöre, stiftskonsulent SMS/MMS/video: 0709-105 874 Bildtelefon: 0406146992@t-meeting.se Skype: anitahellore anita.hellore@svenskakyrkan.se

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro Txt: 019-17 11 52 & BT: volontar.nikolai@sip.nu

Gun Carlzon, Stiftspedagog Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Vill du samtala om livet och om tro?

Pernilla Folebo, Stiftsdiakon Mobil: 072-726 59 70 pernilla.folebo@svenskakyrkan.se

- kontakta gärna någon av oss i Svenska

Agneta Wisser, Diakoniassistent Mobil: 070-529 77 14 agneta.wisser@svenskakyrkan.se

kyrkans teckenspråkiga verksamhet.

23


Avsändare

Jessica Lindberg Växjö stift Box 527 351 06 Växjö

Foto: Magnus Aronson/IKON

Älska varandra Att hålla sams, det är inte lätt. Jag minns

göra samma sak, eller tänka på samma sätt, utan det betyder att vi istället har möjlighet att skratta och gråta med varandra. Oavsett vad vi tror och tänker, delar vi detta jordklot tillsammans och därför behöver vi respektera varandra i möten och samtal. Det gäller både inom familjen, som i den kristna kyrkan eller i dövföreningen.

när jag och min syster var barn och åkte bil tillsammans. Då var det ett ständigt bråk mellan oss om vem som hade störst utrymme i bilen. Om min systers hand, eller bara ett finger, råkade ligga i det utrymme jag tyckte var min plats - då brakade det loss. Vi grät, slogs, och gav varandra svarta blickar i flera mil. Vilket tålamod våra föräldrar måste ha haft.

I Johannesevangeliet kapitel 14-17 kan man läsa om Jesus avskedstal till sina lärjungar. Där finns ord som Jesus sa innan han fängslades och dömdes till döden. Dessa ord blir lite av en sammanfattning av det budskap som Jesus förkunnade. Han uppmanade bland annat lärjungarna att de ska bli kvar i kärleken och inte strida med andra. Att de alla ska vara ett – förenade i Jesus Kristus. Jag tror att orden är lika viktiga för oss idag. Vi behöver också se på varandra med kärlek och stå ut med varandras olikheter utan att bråka. Vi är alla bröder och systrar i Jesus Kristus. Kristina Åkerman, präst i Uppsala

Ibland känns det som om hela världen satt inklämd i en liten bil. Vi njuter mindre men grälar desto mera. Det kan handla om vem som är mest eller minst kristen eller vilken kyrka eller samfund som har mest rätt. Andra gånger är det om vem som är mest döv eller har flest generationer av döva släktingar. Och vissa gånger är det om vem andra väljer att dela sitt liv med; en döv, en hörande eller en person av samma kön. Det är lätt att glömma bort att njuta av livets resa. Vi är så fokuserade på vad som skiljer oss åt istället för att njuta av livets gåva var dag.

Jesus sa: ”Mitt bud är detta: att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er.”

Att vi alla ska tycka och tänka lika är inte realistiskt, eller ens önskvärt alla gånger. Men jag tror att vi alla skulle må lite bättre om vi delade varandras tro och liv. Kunskap och kärlek driver bort rädsla och skapar äkta möten. Att dela vardagen med varandra betyder inte att vi måste

(Joh 15:12)

24

Händer i kyrkan 3 2017  
Händer i kyrkan 3 2017