Van Harte Eijsden Margraten wintereditie 2018

Page 1

r e t n i w e d l e Vo n e t a r g r a M n e d s j i in E

3 Gemeente Eijsden-Margraten stimuleert muziekeducatie: “Oet Limburg kump de meziek” 3 Limbo Express viert 20-jarig jubileum 3 Wethouder Jos Custers bespreekt de gemeentebegroting 2019 3 43e Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer in MECC Maastricht 3 Jean Heijnen draagt na meer dan 30 jaar zijn tambour-maîtrestok over 3 Sint Antoniusbank: een klein gehucht met een grootse geschiedenis Lees Van Harte Eijsden Margraten nu ook digitaal op

issuu.com/vanharteeijsdenmargraten


O

Èèsjde-Mergraote

2 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie 2018

et Limburg kump de meziek, de lui die zien dao zoe riek. Want in dat prachtig Limburgs land is ederein muzikant!’ Zomaar een klein stukje uit een carnavalsliedje, maar de tekst slaat de spijker op z’n kop. Zeker in Eijsden-Margraten zit de liefde voor de muziek bij veel mensen in het bloed. Fanfares en harmonieën hebben van oudsher in veel dorpskernen een belangrijke sociale functie. Om ook de jongste generatie enthousiast te maken voor ‘de meziek’ én voor het Limburgse dialect, combineert gemeente Eijsden-Margraten twee bijzondere projecten: Muziekeducatie op school én Kal Plat.

Gemeente Eijsden-Margraten stimuleert muziekles op school:

S

Muziekdocente Abby Lümpens zingt met de kinderen van groep 3. De beleidsmedewerkers van de gemeente Eijsden-Margraten Juliette Sinkó en Marcella Pinckers doen gezellig mee.

_

“Oet Limburg kump de meziek!” door Suzanne Knoben fotografie Twan Wiermans

Muziekeducatie op school Sinds 2016 stimuleert de gemeente Eijsden-Margraten basisscholen om meer aandacht te besteden aan muziekeducatie. Buurtcoach Juliette Sinkó stelde samen met een aantal lokale muziekdocenten een programma samen waar de basisscholen De Cramignon in Eijsden en Sint Martinus in Gronsveld nu al een paar jaar mee werken. Op een vaste dag in de week verzorgen professionele muziekdocenten muzieklessen op school. De eigen leerkracht doet ook mee en spijkert zo de basisvaardigheden in muziekonderwijs bij. - - -

In groep drie en vier wordt aandacht besteed aan de basis: ritme en samenzang. In groep vijf en zes krijgen kinderen trompet- of klarinetles. Ze leren noten lezen en oefenen de basisvaardigheden op hun blaasinstrumenten. Met die basis kunnen ze direct doorstromen naar de blazersklas van de plaatselijke muziekvereniging. En in groep zeven en acht gaan ze met de gitaar aan de slag. Hier leren ze gitaarspelen op popliedjes die ze zelf leuk vinden.

Over de drempel “Het project Muziekeducatie maakt deel uit van het grotere programma Structurele Kunsteducatie Eijsden-Margraten. Met dat programma stimuleren we scholen om ‘kunst’ en dus ook muziek aan te bieden als volwaardig vak”, zegt Juliette Sinkó. “Bij Muziekeducatie staat het aanleren en oefenen van de vaardigheden centraal. Door de samenwerking met lokale verenigingen zullen kinderen zich sneller aanmelden bij zo’n vereniging. Kinderen hebben tegenwoordig zoveel keuze uit activiteiten dat een lidmaatschap van een muziekvereniging niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Terwijl het zo leuk – en goed voor hun ontwikkeling – is om samen met kinderen uit de buurt muziek te maken. Door kinderen op school de eerste basisvaardigheden te leren, hopen we ze over de drempel te krijgen. In Gronsveld is dat al aardig gelukt. Na één periode trompet- en klarinetles hebben tien leerlingen zich aangemeld voor muziekles bij de Koninklijke Harmonie Gronsveld. Dus het werkt wel. Al is ons hoofddoel zeker niet om leden te werven voor de verenigingen. Het gaat ons vooral om de vaardigheden en om het plezier van samen muziek maken.” Meer weten over het project zelf of over de mogelijkheden om met uw school aan te sluiten bij dit programma? Neem dan contact op met Juliette Sinkó: juliettesinko@eijsden-margraten.nl.

Echt concert De lessen worden na een aantal maanden afgesloten met een echt MusicKidsConcert, samen met de plaatselijke fanfare of harmonie. Zo hoopt de gemeente jongeren enthousiast te maken voor het bespelen van een instrument; niet alleen op school maar ook in hun vrije tijd. Bijvoorbeeld in een fanfare, een harmonie, een koor of een bandje. De gemeente blijft de muziekeducatie voor de twee deelnemende scholen de komende vier jaar betalen uit een aantal landelijke subsidies. De binnengehaalde subsidies bieden nog ruimte voor uitbreiding van het aantal deelnemende scholen.

Colofon

Belangrijke verhalen van beleidsmakers. Opmerkelijke verhalen van markante inwoners. Bijzondere verhalen van bedrijven of verenigingen. Met als gemene deler dat het de kernen en buurtschappen van de gemeente Eijsden-Margraten betreft. U leest het ieder kwartaal in Van Harte EijsdenMargraten. Dé informatieve promotiekrant van Eijsden-Margraten, die ieder seizoen een kijkje biedt in de kernen van de gemeente Eijsden-Margraten. Op een betrokken en enthousiaste manier wordt de lokale economie nauwgezet gevolgd en scherpzinnig in kaart gebracht. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de andere kant van de dorpen en de lokale ondernemers. Van Harte Eijsden-Margraten bezorgt het leukste nieuws uit de gemeente EijsdenMargraten vier keer per jaar bij de mensen thuis!

Van Harte Eijsden-Margraten is een uitgave van De Bie Communicatie en verschijnt vier keer per jaar, telkens in een oplage van 42.000 exemplaren. Het blad heeft als doel de kernen van de gemeente EijsdenMargraten in de regio te promoten. Het blad wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de gemeenten Eijsden-Margraten, GulpenWittem, Valkenburg aan de Geul en Voeren alsmede in de Maastrichtse stadswijken Scharn, De Heeg, Vroendaal, Eyldergaard, Heer, Randwyck, Heugem en Céramique.

Redactieadres Rijksweg 39a, 6269 AA Margraten. 0655 368 767 info@vanhartemargraten.nl

Fotografie Wouter Roosenboom, George Deswijzen, Twan Wiermans, Jo Jurkiewicz en Ralph Sluysmans.

Informatie over adverteren Marco De Bie, 0655 368 767 info@debiecommunicatie.nl

Coverfoto's Fietsen langs de Maas (Oost-Maarland) (foto: Wouter Roosenboom) Zicht op het Heuvelland

Ontwerp De Bie Communicatie, Margraten

Volgende uitgave omstreeks week 14

Hebt u nieuws en informatie met betrekking tot evenementen of activiteiten binnen de gemeente Eijsden-Margraten? Of wilt u uw bedrijf profileren? Neem dan tijdig contact op. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.

Druk NDC, Leeuwarden

Deze krant is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever stelt zich echter niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens in deze krant. Overname of vermenigvuldiging uit deze uitgave is alleen toegestaan na toestemming van de uitgever. © 2018, De Bie Communicatie

Aan dit nummer werkten mee: Marco De Bie, Max van den Boorn, Suzanne Knoben, Bert Salden, Amber Bakker, Mathijs Wolfs en Angie Bischops.


Èèsjde-Mergraote

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 3

“Jaaah, het is weer dinsdag!”

Stralen tijdens het MusicKidsConcert

Sinds begin november is de dinsdag de leukste dag van de week op de Sint Martinusschool in Gronsveld. Dan komen de gitaren, trompetten en klarinetten uit de kast en wordt er flink geoefend. In de lagere groepen wordt vooral gezongen, gedanst, geklapt en gesprongen.

De muzieklessen op de Sint Martinusschool in Gronsveld lopen dit schooljaar tot februari. Op 8 februari worden de lessen afgesloten met een groot MusicKidsConcert in de Harmoniezaal in Gronsveld. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee in een volwaardig concert met de Koninklijke Harmonie Gronsveld. Dit afsluitende concert is een vast onderdeel van het Muziekeducatieprogramma.

De kinderen vinden de lessen erg leuk, vertelt Gonnie Kolenburg, leerkracht van groep 7. “Ik merk aan ze dat ze zich echt op de gitaarlessen verheugen. Ikzelf ook. Voordat we met dit project begonnen, had ik nog nooit gitaar gespeeld. Vorig jaar heb ik samen met de kinderen de lessen gevolgd en nu kan ik met een paar simpele akkoorden vrijwel elk liedje meespelen. Dat is het leuke; je leert het vrij snel. Kinderen die graag thuis wat meer willen oefenen, mogen de gitaren trouwens ook mee naar huis nemen.” Gemakkelijk en leuk Juline van Hoven en Lucas Schroen uit groep 7 hebben nu een paar gitaarlessen gehad en hebben de smaak al aardig te pakken. “Ik vind het leuk om een nieuw instrument te leren spelen”, zegt Juline. “Ik heb vorig jaar klarinetles gehad – ook buiten school – maar het duurde lang voordat je echt een liedje kunt spelen. Op een gitaar lukt dat veel sneller.” “Het is inderdaad Lucas en Juline krijgen instructies makkelijker en daardoor leuker”, vindt van juf Gonnie. ook Lucas. “We oefenen nu vooral kerstliedjes maar ik kijk ernaar uit om straks mee te kunnen spelen met mijn eigen favoriete muziek.” Over muziekleraar Patrick Schappert zijn ze tevreden: “Patrick is te gek. Hij doet het super”, vindt Juline. “Ik ben altijd blij als het dinsdag is en Patrick weer met ons op de gitaren komt spelen.”

Vorig schooljaar werd zo’n zelfde concert gehouden in juni. “Het was echt geweldig om die kinderen te zien stralen”, zegt Juliette Sinkó. “Een bomvolle zaal, vol trotse ouders, opa’s en oma’s. Natuurlijk kunnen de kinderen na een paar maanden les nog geen complete liedjes spelen, maar ze spelen wel degelijk mee met het orkest. Ze horen zelf hoe mooi hun tonen samenvallen met de rest van het orkest en zijn dan hartstikke trots op hun prestatie. Dat gevoel van sámen muziek maken is uniek. Dat zorgt echt voor een geluksgevoel.” Het concept achter het MusicKidsConcert is ontwikkeld door Cultuur in Uitvoering, waar Abby Lümpens bij betrokken is. Ook op andere scholen organiseert ze dit soort concerten met de plaatselijke muziekvereniging. “Tijdens de lessen oefenen ze losse stukjes muziek, maar tijdens dat concert vallen al die puzzelstukjes samen. Voor kinderen is dat de ultieme succeservaring, want samen klinkt het prachtig. Het is geweldig om kinderen te kunnen laten voelen hoe is het is om samen muziek te maken.”

S

Klarinet en trompet Tiebe Houten uit groep 5 heeft vandaag z’n derde klarinetles van Vinesh Dijkstra gehad. Alleen al het in elkaar zetten van het instrument is een behoorlijke klus. “Dat is echt een groot ding, hoor!”, vindt Tiebe. “We leren zelf hoe hij in elkaar moet en hoe het rietje erop moet.” Een liedje spelen zit er voorlopig nog niet in; het is een hele kunst om überhaupt geluid uit het Tiebe (op de voorgrond) krijgt al instrument te krijgen. “Maar mij lukt wat geluid uit de klarinet. dat al, hoor”, stelt Tiebe ons gerust. “En dat liedje gaat vast ook nog wel lukken”, denkt Noa Bastin uit groep 5, die net haar derde trompetles heeft gehad van docent Marc Huynen. “Volgend jaar kies ik voor klarinetles. Dat is een beetje moeilijker en daar houd ik wel van. De lessen zijn heel leuk. Leuker dan rekenen en taal!”

S

Nieuw talent De muzieklessen worden gegeven door lokale, professionele vakdocenten in samenwerking met de organisatie Cultuur in Uitvoering. Abby Lümpens coördineert de lessen in opdracht van de gemeente en geeft zelf zang- en ritmelessen in groep 3 en 4. “Het is heel leuk om te zien hoe kinderen genieten als ze muziek maken”, vindt Abby. “Ze ontdekken nieuwe talenten in zichzelf, Noa (rechts) geniet van de trompeten wíj ontdekken ook nieuwe talenten. les van muziekdocent Marc Huynen. Want er zitten echt kinderen bij met veel gevoel voor muziek terwijl ze dat zelf nog niet wisten.”

S

Kal Plat én Zing Plat In september 2016 is gemeente Eijsden-Margraten gestart met het project Kal Plat. Met dat project stimuleert de gemeente ouders van jonge kinderen en medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om vooral dialect te praten met jonge kinderen. “In Eijsden-Margraten hoor je in elke dorpskern weer een ander dialect”, zegt Marcella Pinckers, beleidsmedewerker Cultuur bij gemeente Eijsden-Margraten. “Dat zijn waardevolle stukjes erfgoed. Maar als we niet opletten is het dialect binnen een paar generaties weg. Terwijl het voor een kind juist heel goed is om dialect te spreken. Onderzoek wijst namelijk uit dat een tweetalige opvoeding positieve effecten heeft op de ontwikkeling van een kind. Dus het zou jammer zijn als Limburgers Nederlands tegen hun kinderen praten omdat ze denken dat dialect spreken slecht is voor hun ontwikkeling. Het tegenovergestelde is namelijk waar.” Carnavalsliedjes In de afgelopen twee jaar ontwikkelde gemeente Eijsden-Margraten allerlei initiatieven om ouders en professionals te stimuleren om ‘plat te kalle’ met jonge kinderen. Denk aan een babyrompertje voor pasgeboren baby’s met daarop de tekst ‘Kal plat mit mich’; een liedjes-cd voor peuters en een zomerboek vol spelletjes Fabienne in het dialect voor basisschoolleerlingen. En nu dus ook nog een link met het project Meijers Muziekeducatie. “Muziek en dialect gaan natuurlijk heel goed samen”, zegt Marcella. “Kijk maar naar alle carnavalsliedjes. De lessen lopen tot begin februari dus dit is een prima tijd om op school lekker in het dialect te zingen. Ook dat hoort bij onze cultuur en is het waard om door te geven.”

Digitaal ondertekend door Fabienne Meijers Datum: 2018.08.23 10:27:35 +02'00'

Overstappen van zorgverzekeraar? Laat u onafhankelijk adviseren, want uw ziektekosten zijn graag onze zorg! Raadpleeg de zorgvergelijker op onze website.

Burg. Ronckersplein 14 | 6269 AL Margraten T 043 458 3090 | F 043 458 4348 | E info@vanvoorden-assurantien.nl www.vanvoorden-assurantien.nl VL007_adv_vanLijf_190x128_220818_LC.indd 1

23-08-18 10:25


4 | Van Harte Eijsden-Margraten

Mhaer

Fried Dobbelstein draagt stokje over aan Bart Deckers:

O

wintereditie 2018

]

Nieuwjaarsconcert Mheer

p zondag 13 januari zal de Koninklijke Harmonie St. Cecilia het jaar 2019 openen met het traditionele Nieuwjaarsconcert. De organisatie is er bij de 36e uitgave van dit concert opnieuw in geslaagd een verrassend en gevarieerd programma te presenteren met als muzikale gasten niet zomaar de eersten de besten: Jos Dobbelstein, Imke Heitzer, Fenna Ograjensek en Léon van Wijk, die reeds meerdere keren hun medewerking verleenden. door Jef Jacobs Alles draait tijdens dit concert natuurlijk rondom muzikaal leider Fried Dobbelstein, die na 30 jaar directie op zijn verzoek, in het bijzijn van een aantal genodigden, afscheid neemt van “zijn” harmonie, “de Koninklijke uit 1821”, waarmee hij zoveel hoogtepunten heeft beleefd en muzikale successen heeft geboekt. Vers in het geheugen als kers op de taart een monsterscore van maar liefst ….. 97 punten tijdens het LBM-concertconcours op 22 oktober 2017 in De Oranjerie te Roermond, een absoluut record binnen de lange concourshistorie van de vereniging sinds de 1e deelname in 1926 in Driebergen en een persoonlijk record voor de dirigent zelf. Nooit eerder scoorde hij met één van zijn orkesten voormeld aantal punten. Het Nieuwjaarsconcert is gekozen om het directiestokje over te dragen, omdat hij al die jaren de hoofdrol speelde in deze activiteit tot “vermaak ende plezier” van de talrijke bezoekers door de jaren heen. Tijdens dit concert wordt zijn opvolger en oudleerling HaFaBra-directie Bart Deckers uit Boukoul voorgesteld, die met zijn werkzaamheden zal beginnen op de repetitie van 17 januari 2019.

saxofoon. Later werd ze toegelaten op de jazzafdeling van het Maastrichts Conservatorium. Haar voorliefde voor theater uitte zich in een studie aan de MusicAllFactory te Tilburg. Zij treedt intussen op in binnen- en buitenland met verschillende bands waaronder de Jack Million Big Band en AVEC TOI; ze maakt deel uit van het orkest van Mirusia Louwerse en geeft zangles bij Kumulus te Maastricht en aan het Kunsthumaniora te Hasselt. Fenna Ograjensek Fenna Ograjensek, sopraan, is een veelgevraagd én veelzijdig zangeres. Ze voelt zich als een vis in het water in opera- en concertrepertoire, maar zet ook graag haar tanden in kamermuziek en nieuwe werken van hedendaagse componisten. Ze staat bekend om haar warme stemgeluid, muzikaliteit en connectie met haar publiek. Als operazangeres was Fenna twee jaar verbonden aan de Florida Grand Opera in Miami, waar zij als Young Artist verschillende rollen vertolkte. Tegenwoordig werkt ze als freelance zangeres. Haar concerten brachten haar naar grote concertzalen over de hele wereld. Haar repertoire omvat vele grote werken.

Laatste keer onder leiding van “d'r Fried” Natuurlijk is er in 2019 opnieuw een hoofdrol weggelegd voor het harmonie-orkest, voor de laatste keer onder leiding van chef-dirigent Fried Dobbelstein. Bij zijn afscheid, na dertig jaar leiderschap, wordt tijdens het concert ruimschoots stil gestaan, waarbij muzikale successen en hoogtepunten in die lange directieperiode in Mheer de revue zullen passeren. Aan het einde van het concert draagt Maestro Fried het stokje over aan zijn opvolger en oud-leerling HaFaBra-directie Bart Deckers, die alle succes met “De Koninklijke uit 1821” wordt toegewenst!

Op 13 januari zullen, al dan niet met begeleiding van het harmonie-orkest, voor het voetlicht treden: Jos Dobbelstein Jos Dobbelstein ”enne jong va Mhaer” is een virtuoos op saxofoon, die jarenlang musiceerde in meerdere militaire orkesten. Hij volgde op jonge leeftijd muziekonderwijs aan de Rijksmuziekacademie te ’s-Gravenvoeren, die hij met Grote Onderscheiding afsloot. Op 15-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste saxofoonlessen. Hij studeerde directie en saxofoon aan het Conservatorium van Maastricht bij resp. Pierre Kuijpers en Adri van Velsen. In 1989 behaalde hij zijn diploma “Uitvoerend Musicus” saxofoon met onderscheiding. In datzelfde jaar werd tevens aan hem de “Edmond Hustinxprijs” uitgereikt voor zijn gehele studie. Van 1985 - 2005 maakte hij als saxofonist deel uit van de Koninklijke Militaire Kapel te Den Haag, de KMK. Van 2005-2015 musiceerde hij in het militaire orkest van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens (FKKL BW) te Vught. Hij is ook actief in het Mosa Saxofoonkwartet. In 2011 werd hij als saxofoondocent aangesteld aan de Academie Voeren-Riemst in België. Als HaFaBradirigent is hij sinds 1990 actief in de Blaasmuziek en thans verbonden aan Harmonie Concordia Margraten en Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid. Op dit moment toert hij samen met sopraan Fenna Ograjensek en accordeonist Carlo Plaum door Limburg met het programma “Brecht en Brell - Op zoek naar Utopia”. Een hommage aan onder andere Jacques Brell. Imke Heitzer De van Hoogcruts afkomstige Imke Heitzer is geen onbekende op het Nieuwjaarsconcert te Mheer. Zij startte op jonge leeftijd haar muzikale opleiding aan de Rijksmuziekacademie te ’s-Gravenvoeren. Hier volgde ze klassieke zang, piano en

Zij studeerde eerst klassieke zang en opera aan het Maastrichts Conservatorium bij Yvonne Schiffelers en vervolgde haar studie aan The Juilliard School in New York bij Edith Bers, waar ze haar graduate diploma behaalde. Haar huidige coach is Gemma Visser. Tijdens het voormelde concertconcours van de Mheerder Harmonie in 2017 in Roermond leverde zij als soliste een belangrijke bijdrage in “Angels in the Architecture” van Frank Ticheli en deelde mee in het succes! Léon van Wijk Léon van Wijk, afgestudeerd voor HaFaBra-directie is een alleskunner en als sinds 1999 als musicus verbonden aan het Johan Strauss orkest van André Rieu. Hij is een virtuoos accordeonist, die ook de romantische kanten van dit instrument bijzonder goed naar voren weet te brengen. Als geen ander speelt hij de tango of de Franse musette op zijn accordeon. Daarnaast musiceert hij op bastrombone in het Johann Strauss orkest en is hij een uitstekend drummer, pianist en entertainer. Vóór zijn aantreden bij de Maastrichtse orkestleider Rieu, maakte hij 5 jaar deel uit van de Schintaler. Drumband Harmonie Uiteraard is ook deelname verzekerd van de drumband onder leiding van instructeur Patrick De Bie met als solisten Emma Moonen zang, Henriëtte Titulaer dwarsfluit en Martin Didden bas.

Info en tickets Het wordt ongetwijfeld een middag vol verrassingen, waarbij de nodige emotie niet zal ontbreken. De presentatie is in handen van de ladyspeakers Karin Quanten en Annemiek Berndsen. Het 36e Nieuwjaarsconcert vindt plaats in de Harmoniezaal. Aanvang 14.30 u. De zaal gaat open om 14.00 u. Tickets zijn te bestellen via de webshop www. harmoniemheer.nl of harmoniemheer@hotmail.com. Ze kosten € 12,50 inclusief champagne en wafel in de pauze. Jongeren tot 18 jaar betalen € 7,50. Om teleurstelling te voorkomen luidt ons advies: voorzie u tijdig van een entreekaartje!

Ouderenwinkel Heuvelland Iedere woensdag rollatordag.

“Voor gezondheid en gemak”

Gratis inspectie en afstellen van uw rollator. Instructie lopen met de rollator.

Een greep uit onze producten Dr. Ariensstraat 27a • Valkenburg info@ouderenwinkelheuvelland.nl tel. (043) 407 07 14 www.ouderenwinkelheuvelland.nl

slaapcomfort toilet, douche en bad mobiliteit hulpmiddelen slechtzien communicatie zitcomfort

senioren- en hoog-laag bedden douchestoelen en wandbeugels scootmobielen, rollators en wandelstokken bloeddrukmeters en personenalarmering loepen, grootletteragenda en signaleringstok mobiele telefoons met grote toetsen sta-op stoelen en speciale kussens

Openingstijden • Di t/m Vr: 09:00 tot 18:00 uur • Za: 10:00 tot 16:00 uur • Zo en Ma gesloten.

Dr. Ariensstraat 27a • 6301 XG Valkenburg • T 043 - 40 70 714 • E info@ouderenwinkelheuvelland.nl • W www.ouderenwinkelheuvelland.nl


Vols

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 5

Winkelen bij T&T project is een unieke beleving:

Kiezen voor kleding die

jou helemaal jou maakt!

K

leren maken de man. In dit geval de vrouw. Aan de Maastrichterlaan in Vaals opende in oktober de gloednieuwe clothing and lifestyle store T&T project by P&co. Een moderne kleding- en lifestyle winkel die alles heeft wat een vrouw van nu zoekt. door Marco De Bie fotografie Wouter Roosenboom Bij T&T project kun je terecht voor een mooie collectie casual én chique kleding, die de modetrends van nu naadloos volgt. Naast modieuze kleding vind je er ook diverse trendy gadgets en luxe lifestyle items om je huis mee te decoreren en mooie sieraden en accessoires om je nieuwe outfit net die “magical touch” te geven. No worries and no hurries Als je de deuren van T&T project binnenloopt, waan je je direct in een andere wereld. De zaak heeft een bijzondere, chique uitstraling, is ruim opgezet en ademt een warme sfeer van no worries en no hurries uit. En dat is dan ook precies wat Tamara Brouwers en Tim Possen, eigenaren van de zaak, willen uitstralen. “Shoppen bij T&T moet een beleving zijn,” vertelt Tamara. “Even geen zorgen en even geen haast, maar een moment van quality time met jezelf, je vriendinnen, je moeder of dochter.”

Persoonlijke aandacht en service Waar de kledingverkoop via internet alleen maar toeneemt en steeds minder modezaken de winkelstraten kleuren, durfden Tamara en Tim het aan om, misschien een beetje tegen de stroom in, een nieuwe modezaak te openen. “Via internet is alles te vinden,” vertelt Tim gepassioneerd, “behalve gedegen service, eerlijk advies, een vriendelijk woord en tijd om kleren te passen en te combineren. Onze core business is niet om zoveel mogelijk te verkopen, maar om onze klanten kleding te laten ontdekken, passen en dragen die hun sterke kanten accentueert en mogelijke

S

imperfecties maskeert.” “Kleding trek je niet aan,” vult Tamara aan, “maar kleding draag je. Dan moet je de tijd krijgen om die kleding te passen én te voelen. Rustig kijken hoe het je staat. En hoe jij je erin voelt. Wij zijn pas tevreden als jij een outfit hebt gekocht die jou helemaal jou maakt. Dat is onze investering in onze klanten, want wij vinden het belangrijk dat jij helemaal happy en tevreden bent en met plezier weer terugkomt voor een next season outfit. Bekende merken en eigen collectie Tamara en Tim vinden het een mooie uitdaging om een collectie kleding en accessoires samen te stellen die het gevarieerde publiek dat Vaals trekt aanspreekt. Tamara: “Onze bezoekers zijn heel divers. In leeftijd, in smaak en in maten. Wij proberen een breed publiek dames aan te spreken met een gevarieerde sortering kleding (ook voor een maatje meer), accessoires en lifestyleproducten.” “Wij zijn niet zozeer trendzettend,” licht Tim toe, “maar eerder trendvolgend.” “Wij kiezen bewust,” valt Tamara Tim bij, “voor een mix van bekende én nieuwe modemerken, gecombineerd met een mooie keuze aan kleding die wij in opdracht laten produceren. Daardoor ontstaat een gevarieerde en onderscheidende collectie met een aantrekkelijke prijsopbouw.” Een mooi voorbeeld van deze eigen kledinglijn is een prachtige wintercollectie jassen en mantels. “De jassen en mantels zijn speciaal voor ons in Duitsland geproduceerd,” licht Tamara toe, “zijn zeer modieus, van hoogwaardige kwaliteit en ze hebben een heel betaalbaar prijskaartje.”

Het team van T&T project by P&co staat voor je klaar om je kundig én met plezier te adviseren. Baden in betaalbare luxe Heerlijk winkelen, zonder veel poespas. Dat is waar T&T project voor staat. Shoppen in een ongedwongen, gezellige omgeving, waarin tijd geen issue is. “Na de feestdagen,” vertelt Tim, “komt er een loungehoek, zodat je tijdens het shoppen even kunt relaxen onder het genot van een Italiaanse cappuccino of espresso.” “Je kunt rustig rondkijken in onze zaak,” zegt Tamara.” Als je onze hulp of ons advies nodig hebt, nemen wij rustig de tijd om je gedegen te adviseren. “Klanten is eigenlijk niet het juiste woord”, merkt Tim scherp op. “Wij ontvangen gasten in onze nieuwe zaak. Gasten die zich thuis voelen en even kunnen onthaasten in onze wereld van modieuze kleding, trendy gadgets en luxe lifestyle-items en bijzondere sieraden en modeaccessoires.” “Het voelt,” vat Tamara kort samen, “als baden in betaalbare luxe.” Ook een mannenzaak Naast T&T project runnen Tim en Tamara zo’n 80 meter verderop aan de Maastrichterlaan ook een herenzaak. Topmerken Vaals is een bijzondere modezaak voor mannen, die een brede collectie herenkleding voert. Casual, gekleed en “in business”, je vindt het allemaal bij Topmerken Vaals. Voor 2019/2020 staat een grondige restyling van de herenzaak naar dezelfde winkelbeleving als bij T&T project op de planning. Met deze geplande restyling, komt de ultieme droom van Tamara en Tim uit: T&T project women & men. Gezinnen kennis laat maken met bijzondere en betaalbare mode in een ongedwongen sfeer, waarin mensen centraal staan. Bezoek de nieuwe zaak van Tamara en Tim in Vaals en ervaar de unieke shopbeleving die T&T project heet. Beide zaken zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. T&T project by P&co Maastrichterlaan 48 T 043 855 3574

Topmerken Vaals Maastrichterlaan 32 T 043 855 3562


Mergraote

6 | Van Harte Eijsden-Margraten

Ondernemers Amerikaplein hebben 23 december gezamenlijke koopzondag:

O

Kerstshoppen “um d’r put” in Margraten! p zondag 23 december kunt u op en rondom het Amerikaplein al uw kerstinkopen doen. De winkeliers rondom het Amerikaplein open hun deuren extra lang, zodat u uw kerstbenodigdheden alvast in huis kunt halen. door Marco De Bie Sinds begin maart is Benfico verhuist naar het pleintje bij de put in Margraten. In de ruim opgezette winkel vindt u fraaie polshorloges te kust en te keur. Elegante dameshorloges, robuuste mannenklokken, modieuze horloges voor hippe meiden en stoere “watches” voor jongemannen. Maar ook lieftallige polsklokjes voor schoolgaande kinderen, Maar het zijn niet alleen horloges die de klok slaan bij Benfico. Er is ook een ruime sortering aan trendy sieraden. Zo zijn er diverse eigentijdse sieraden van Tommy Hilfiger, titanium sieraden van Boccia Titanium en de huiscollectie bestaande uit zilveren en vergulde sieraden. Maar ook voor de kleintjes is een hele leuke collectie oorbelletjes, armbandjes, horloges en ringetjes. Loop eens binnen voor de laatste trends. U vindt er vast nog een leuk cadeautje voor onder de boom. Voor iemand anders of voor uzelf. Bij DA Monique kunt terecht voor uw dagelijkse drogisterijartikelen. Daarnaast vindt u er vele goede verzorgingsproducten, lekkere geurtjes, mooie sjaals, een goed boek of een staatslot. Als u nog op zoek bent voor een leuk cadeautje voor onder de boom, vindt u het vast bij DA Monique. Want bij de DA in Margraten vindt u diverse bijzondere kerstgeschenksets, die al vast voor u zijn ingepakt. Ook kunt er voor kiezen om zelf een geschenkset samen te stellen, dat speciaal voor u mooi wordt ingepakt. Laat u verrassen!

Een smakelijk kerstdiner Op het Amerikaplein vindt u alles wat u nodig hebt om de kerst extra lekker te maken. In de groentewinkel van Sjef Diederen Groente, Fruit & Delicatessen vindt u zowel vertrouwde als bijzondere groente- en fruitsoorten om de kerst extra lekker te maken. Naast groente en fruit, treft u in de winkel ook een kleine sortering bijzondere streekproducten en kunt u bij Sjef Diederen terecht voor maaltijdcomponenten en zelfs complete kant en klare kerstmenu’s. Plus Kleijnen is al jaren een vertrouwde naam in Margraten. De Plussupermarkt is extra feestelijk aangekleed voor de kerst en u vindt er uiteraard alles

* lekker geurtje * goed boek * staatslot * mooie sjaals * geschenksets * en nog veel meer...

U bent uitgenodigd! U ziet, u krijgt zondag 23 december volop gelegenheid om al helemaal in de kerststemming te komen. Benfico, DA Monique en Sjef Diederen zijn geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Plus Kleijnen is zelfs van 10.00 tot 17.00 uur open. U bent van harte uitgenodigd!

n e d j i t s g n Openi

. n e g a d t s fee

Laat je verrassen!

DA Monique Amerikaplein 4 6269 DA Margraten 043 458 1522 openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:30 - 18:00 uur zaterdag 8:30 - 17:00 uur zondag 23 dec. 11.00 - 15.00 uur

voor een smakelijk kerstdiner. Naast alle normale en speciaal voor de kerst ingekochte kruidenierswaren, vindt u bij Plus Kleijnen ook vele lekkere kerstlekkernijen, bijzondere wijnsoorten en mooie kerstdecoraties. Laat de kerst maar beginnen!

23 ma. 24 di. 1e wo. 2e do. 27 vr. 28 za. 29 zo. 30 ma. 31 di. 1 zo.

december

10.00 - 17.00 uur

december

8.00 - 17.00 uur

Kerstdag

Gesloten

Kerstdag

10.00 - 17.00 uur

december

8.00 - 20.00 uur

december

8.00 - 20.00 uur

december

8.00 - 20.00 uur

december

10.00 - 17.00 uur

december

8.00 - 17.00 uur

januari

Openingstijden in december: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

Gesloten plus.nl

Klantvriendelijkste Supermarkt

2018

Kleijnen Margraten / Amerikaplein 2 // Margraten // T: 043 4581398


Mergraote

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 7

Doe een rondje Margraten en u hebt uw kerstdiner samengesteld:

Alle ingrediënten voor een smakelijke kerst!

D

e feestdagen staan voor de deur. Wie er voor kiest om kerst in een huislijke sfeer met familie en vrienden te vieren, breekt zich misschien al het hoofd over het kerstdiner. Wat eten we en waar vinden wij alle ingrediënten voor een smakelijk kerst? Het antwoord is eenvoudig: in Margraten. Want in Margraten is een cluster van foodspecialisten gevestigd die u de mogelijkheid bieden om er een sensationeel lekker kerstdiner van te maken! En om het u nog makkelijker te maken, zijn zij alle drie op zondag 23 én maandag 24 december geopend. Verser kunt u uw ingrediënten niet krijgen! door Marco De Bie Sjef Diederen Groente, Fruit & Delicatessen De winkel van Sjef Diederen is een smakelijk plekje met een ruim assortiment aan groenten, fruit en delicatessen uit alle windstreken: van bijna letterlijk naast de deur tot exotische verre oorden! Speciaal voor uw kerstdiner heeft de Margratense groente- en fruitkenner een ruime sortering aan producten geëtaleerd. Een mix van bekende en minder bekende soorten groente- en fruitspecialiteiten en diverse exoten die uw kerstdiner net dat verrassende tintje geven. Bijzonder is de grote variëteit aan paddenstoelen. Een delicatesse die eigenlijk niet mag ontbreken bij een kerstdiner. Want de paddenstoel heeft, mits goed gekozen, als geen ander de eigenschap om een sensationele smaaksymbiose aan te gaan met bijvoorbeeld het vleesgerecht dat het vergezeld. Wilt u deze kerst wel gezellig in huislijke sfeer doorbrengen, maar eens niet zelf hoeven te koken? Sjef Diederen heeft dan een ruime keuze lekkere maaltijdcomponenten die u maar hoeft op te warmen. Soepen, ragouts, sauzen en natuurlijk verrassende, lekkere en kakelverse groentegarnituren. Of verse salades voor bij de gourmet of fondue. Ook voor typische tapas, kleine en lekkere groentehapjes voor bij de kerstborrel, zoals olijven, gevulde pepers en paprika, bent u bij Sjef Diederen aan het juiste adres. Het zeskoppige team adviseert u graag over welke groenten, delicatessen, paddenstoelen en exotische surprises niet bij uw kerstdiner mogen ontbreken. Er is altijd voldoende op voorraad, maar om teleurstellingen te voorkomen of uw speciale wensen te vervullen, adviseren wij u om een bestellijst in te vullen. Deze zijn verkrijgbaar en in te leveren tot en met donderdag 20 december. Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 december hanteren wij onze reguliere openingstijden. Zaterdag 22 december geopend van 08.00 - 17.00 uur. Zondag 23 december van 10.00 - 17.00 uur. Maandag 24 december van 08.30 14.00 uur.

Bakkerij Prevoo Voor een luxe kerstontbijt of een gezellige brunch, vindt u bij de warme bakker Prevoo brood en banket te kust en te keur. Vele broodspecialiteiten, diverse luxe broodjes, croissantjes, saucijzenbroodjes en andere ovenverse heerlijkheden om uw vingers bij af te likken. Natuurlijk bakt Prevoo ook kerststollen die uw kerstfeest extra zalig maken. Bij een feestelijk kopje koffie mag tijdens de gezelligste dagen van het jaar iets lekkers niet ontbreken. Een vers gebakje, een lekkere punt taart of een smakelijk stukje vlaai. Onze “toppers” voor deze dagen zijn onder andere boomstammen,

granachetaarten en de mergelmorelvlaai. Op de kerstbestellijsten vindt u nog veel meer lekkernijen die u tot en met zaterdag 22 december kunt bestellen. De openingstijden en -dagen rond de feestdagen vindt u op onze site w w w. b a k ke r i j p re vo o . nl. Tevens kunt u hier een bestelformulier downloaden en printen zodat u het daarna in de winkel kunt inleveren. Extra openingstijden: zondag 23 december 10.00 - 17.00 uur. maandag 24 december van 08.00 - 16.00 uur.

Slagerij Kusters Het fundament van menig kerstdiner is het vlees dat bij het hoofdgerecht wordt opgediend. Wanneer u kiest voor een stuk vlees van topkwaliteit, komt u al snel bij Slagerij Kusters uit. Speciaal voor de kerst heeft de Margratense slager een mooi assortiment aan wild en gevogelte: konijn, haas, hert, wildzwijn, eend en kalkoen. Wie een “wild” kerstdiner wil maken, heeft bij Slagerij Kusters keuze genoeg. Uniek in Limburg is Kusterkes Blanc Bleu Belge rundvlees van het Pasveld. Een uiterst smakelijk kwaliteitsproduct uit het hart van Zuid-Limburg, exclusief verkrijgbaar bij Slagerij Kusters. U proeft in het eigen rundvlees van Kusters het rijke Limburgse leven en de passie waarmee het wordt verwerkt in iedere hap terug. Een smakelijk kerstdiner is gegarandeerd met een delicaat stukje Blanc Bleu Belge rundvlees van Slagerij Kusters! Uw kerstbestellijst kunt u inleveren t/m vr. 21 dec. Uw oud-en-nieuwbestelling t/m vr. 28 december. Van maandag 17 t/m zaterdag 22 december hanteren wij onze reguliere openingstijden. Zondag 23 december geopend 09.00 - 17.00 uur en maandag 24 december 8.00 -14.00 uur. Do 27 t/m za 29 dec. reguliere openingstijden. Maandag 31 dec. open 8.00 - 14.00 uur. De Margratense smaakconnaisseurs wensen u een smakelijke kerst toe!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en fruitig 2019!

Amerikaplein 76 Margraten | 043 311 0116 | info@sjefdiederen.nl | www.sjefdiederen.nl

VleeshandelSLAGERIJ Kusters Margraten KUSTERS MARGRATEN

Pastoor Brouwersstraat 14 Margraten

Valkenburgerstraat 25-g Berg en Terblijt

Wij wensen u prettige feestdagen!

WijWij wensen feestdagen! wensenuusmakelijke smakelijke feestdagen! 73 | 043 | 458 1364 | www.vleeshandelkusters.nl RijkswegRijksweg 73, Margraten 043 458 1364 | www.slagerijkusters.nl


Mergraote

8 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie herfsteditie 2018

Specialist in het grondig reinigen van personenauto’s, bedrijfswagens, caravans en boten:

B

Strak in de lak het nieuwe jaar in ij autopoets- en schadeherstelbedrijf Car Makeover in Margraten draait alles om passie. Passie om auto’s in topconditie te brengen. Of te houden.

door Marco De Bie fotografie George Deswijzen Car Makeover is gespecialiseerd in het grondig reinigen van personenauto’s, bedrijfswagens, caravans en boten. Wanneer de gebroeders Speerstra uw auto, boot of caravan onder handen nemen, wordt deze binnenstebuiten gekeerd voor een schitterend eindresultaat. Het exterieur wordt grondig gereinigd, kleine krasjes worden verwijderd en uw auto wordt in de was gezet. Het interieur wordt eveneens intensief onder handen genomen. Bjorn Speerstra vertelt enthousiast: “Uw auto ondergaat bij ons een volledige makeover. Onze ruime ervaring en het gebruik van de juiste apparatuur en topkwaliteit producten, in combinatie met onze drang naar perfectie en toewijding aan ons vak, staan garant voor een stralend eindresultaat. Als wij uw auto hebben gereconditioneerd, zit hij, zogezegd, weer strak in de lak. Het voelt alsof u weer een nieuwe auto hebt!” Meerwaarde Uit onderzoek van de ANWB is gebleken dat uw auto na een poetsbeurt een meerwaarde krijgt van €500,- tot €1.000,-. Dus als u uw auto wilt inruilen, is het raadzaam om uw auto grondig te laten reinigen. Dus op naar Margraten voor een stralende auto. U en uw auto verdienen het! Bescherm uw auto extra tegen de winter met een keramisch glascoating Het wordt winter. Het regent, sneeuwt of hagelt vaker, blaadjes en takjes vallen van de bomen en spatten tegen uw auto. Er ligt meer en langer water

S

Wilt u uw auto weer strak in de lak hebben? Car Makeover informeert u graag over alle mogelijkheden. op de weg, die allerlei vuil en chemicaliën tegen uw auto laat opspatten. En de eerste nachtvorst gaat zich ongetwijfeld aandienen, terwijl het overdag gerust nog 25°C kan zijn. Kortom: de lak van uw auto heeft het in het najaar vaak hard te voorduren. Car Makeover biedt uw autolak echter de helpende hand met een revolutionair nieuw product: keramische glascoating. Gedreven door perfectie, zijn de broers Speerstra altijd op zoek naar innovatie producten en methodes die uw auto laten stralen. Een van die nieuwe technologische ontwikkelingen is het keramisch glascoaten van uw auto, caravan of boot. “Door het laten aanbrengen van een keramische glascoating,” vertelt Bjorn Speerstra, “beschermt u uw auto optimaal tegen kleine krasjes, steenslag en kleine hagelstenen.”

WO 13 MRT 9.00 – 11.30 UUR & DO 14 MRT 13.00 – 15.00 UUR

Mayvinci is een exclusieve keramische glascoating, waarmee u uw auto van een glazen schild voorziet. Met een verhogende hardheid, levert Mayvinci een extra beschermende laag met een extreem hoge hardheid. De coating voorziet uw auto van een ongekende bescherming tegen extreme temperaturen, UV-straling, chemicaliën en gebruikskrassen. Sven: “De Mayvinci coating heeft zelfs een hydrofobische werking: de laklaag wordt extreem waterafstotend en krijgt daarmee een zelfreinigende werking.” “Naast al deze uitzonderlijke beschermende eigenschappen,” vult Bjorn aan, “draagt de coating ook bij aan de uitstraling van uw auto. De coating geeft namelijk een intense, parelachtige glans aan uw lakt, waardoor uw auto blinkt als nooit tevoren!” De keramische glascoating is niet alleen ideaal om uw nieuwe bolide te beschermen. Het is ook een fantastisch product om uw klassieker of old-timer van een extra beschermlaag te voorzien. Wilt u uw auto, boot of caravan weer strak in de lak hebben? Of wilt u meer weten over de glasharde keramische coating van Mayvinci? Neem dan contact op met Sven of Bjorn Speerstra. Zij informeren u graag en zetten uw auto, boot of caravan graag weer strak in de lak, aldan niet voorzien van een extra beschermende keramische glascoating. Uw auto blinkt daarna als nooit tevoren. En dat is een glasharde belofte!

Car Makeover Aan de Fremme 13A, Margraten 043 458 9304 info@carmakeover.nl www.carmakeover.nl

Mijn vloer geeft mij energie!

SINT JOZEFSTRAAT 38 OOST-MAARLAND

Een school met een kleinschalig karakter middenin het groen.

Speedheat, 30 jaar ervaring in elektrische infrarood vloerverwarming Speedheat is de specialist in elektrische vloer - en wandverwarming en door ons 1 mm dunne systeeem zijn wij overal toepasbaar. U hoeft dus ook niet te hakken of te breken en u kunt via onze slimme thermostaten iedere ruimte apart regelen. Bovendien toont onderzoek aan dat Speedheat 15x sneller is dan watervloerverwarming.

Flexibel toe te passen Ook onder laminaat en losse vloerkleden!

Nieuwsgierig? Kom samen met uw zoon of dochter kijken! 043 409 21 21 / a.vanderschuren@kom-leren.nl www.sintjozef-eijsden.nl /

Speedheat Zuid-Limburg T. +31 (0)43 - 4583 313 E. zuidlimburg@speedheat.nl W. www.speedheat.nl

ar 30 ja g! rin erva


Mergraote

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 9

regionaal, seizoensgebonden

maar vooral heel lekker! De smaken van vroeger, maar dan in een modern jasje. Ieder seizoen nemen chefkok Angie Bischops en slager Roy Kusters u bij de hand om de mooiste regionale seizoensgerechten op tafel te zetten. Vergeten groenten, ouderwets lekker vlees, verse kruiden en streekgebonden ingrediënten samengebracht in een eigentijdse culinaire creatie. Lekkerder kan Limburg niet worden!

Kroon van ree: "kroonjuweeltje" van Limburgs Heuvellandwild Angie Bischops is geboren en getogen in het bourgondische Zuid-Limburg. Ze is opgegroeid in een rijke Limburgse traditie van lekker eten en genieten van het leven. Op haar 15e is een culinaire vlam in haar aangewakkerd, die nooit meer is uitgedoofd. Ga met Angie mee op een culinaire ontdekkingstocht die u leidt langs wegen die bezaaid zijn met geuren, kleuren en smaken. Een reis die niet alleen zinnen prikkelt, maar ook verlangens voedt en smakelijke herinneringen laat ontstaan. Kook met Angie, en de wereld zal voor altijd anders smaken! www.sensesbyangie.nl

1 stuk Heuvelland ree french racks 1 zakje cranberry's 2 sjalotten (in partjes) 5 el bruine suiker 1 dl rode wijn snufje kaneel 3 kruidnagels 1 romanesco bloemkool 200 g geschilde worteltjes 6 grote aardappels 1 geschilde appel (blokjes) 1 rode ui (blokjes) ½ pakje gekookte rode bieten (blokjes) 1 el roomboter scheutje melk peper en zout olijfolie slagerstouw kerntemperatuurmeter

Verwarm de oven voor op 120°C. Bestrooi het vlees met peper en zout. Verhit een beetje olijfolie in een koekenpan en bak het vlees rondom bruin in ca 2 min. Zet de pan van het vuur het laat deze even staan voor de saus. Bind het vlees m.b.v. slagerstouw rondom op in de vorm van een kroon met de filets aan de binnenkant. Zo staan de ribjes mooi naar buiten gebogen. Steek de thermometer in het midden van de filets en plaats deze in de oven. Gaar het vlees tot een kerntemperatuur van 50°C in 20 à 30 min. Schil de aardappelen en snijd in stukken. Kook deze gaar in ca. 20 min. Kook de laatste 5 min. de ui, appel en bietjes mee. Breng een ruime pan water met een snufje zout aan de kook en kook de bloemkool en de worteltjes beetgaar. Giet het water af en bestrooi de groenten met een beetje zeezout en peper. Verhit de koekenpan (van het vlees) en bak hierin de sjalot glazig. Voeg de suiker toe en laat licht karamelliseren. Voeg daarna de rode wijn, de cranberry’s, de kruidnagel, een snufje kaneel en 1 kopje water toe. Laat de saus ca. 5 min. zodat de bessen open springen. Giet de aardappelen af en laat goed uitlekken. Voeg de boter en een scheutje melk toe en pureer met een stamper. Breng op smaak met zout en peper evt een beetje nootmuskaat. Haal het vlees uit de oven als het gaar is en laat het ca. 5 miin. rusten. Serveer alles op mooie schalen en snijd het vlees aan tafel.

MASTERCLASSES KOKEN by ANGIE & ROY Met regelmaat verzorgen Angie Bischops & Roy Kusters culinaire masterclasses. Inspiratie voor deze smakelijke workshops is altijd een seizoensproduct uit de streek. Slager Roy Kusters geeft uitleg over het vlees en de oorsprong van het dier. Vervolgens wordt het vlees ter plekke versneden. Daarna neemt chefkok Angie Bischops u mee op een creatieve culinaire reis. Bevlogen legt zij u uit en doet ze u voor hoe u een niet alledaagse, verrassend smakelijke culinaire creatie kunt maken, die u ook thuis in uw eigen keuken kunt bereiden. Voedingsbron voor alle gerechten is de Zuid-Limburgse bodem. Want er wordt uitsluitend gewerkt met streekgebonden seizoensproducten. Lekkerder kan Limburg niet worden! Op donderdag 31 januari, vrijdag 15 februari en vrijdag 15 maart staan weer masterclasses gepland. Het thema wordt afgestemd op dat wat het seizoen te bieden heeft. Het beloven bijzondere culinaire avonden te worden.

SLAGERIJ

KUSTERS

MARGRATEN

Interesse om deel te nemen aan een Masterclass Koken by Angie & Roy? Meld u dan aan. Reserveer uw plek aan de keukentafel via Slagerij Kusters. Wees er snel bij, want als de tafel vol is, nemen wij geen aspirant-chefs meer aan. De Masterclasses beginnen om 18.00 uur. De kosten bedragen € 55,- per persoon, all in. Reserveer telefonisch op 043 458 1364 of stuur een mail naar info@slagerijkusters.nl


Keer

10 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie 2018

Math Pijls Uitvaartzorg verzorgde de uitvaart van Maria’s echtgenoot Teun:

I

Een persoonlijke ceremonie, gewoon in de huiskamer…

n de serie verhalen over mensen die de uitvaart van een dierbare via Math Pijls Uitvaartzorg hebben laten verzorgen, volgen we deze keer Maria Janssen-Reijn. Haar man Teun overleed op de zaterdag van Pinksteren, na een ziekbed van ruim 20 jaar. Maria kende Math Pijls nog van vroeger, op de middelbare school. Ze was hem uit het oog verloren, maar hoorde wel veel goede verhalen over zijn uitvaartaanpak: heel gewoon, familiair en zonder poespas. En dus belde ze Math Pijls Uitvaartzorg op en regelde met Math een bijzonder persoonlijk, klein afscheid. door Marco De Bie foto familie Janssen “Teun was al ruim twintig jaar ziek,” begint Maria haar verhaal. “Als je zo lang ziek bent, wordt de wereld om je heen iedere dag een beetje kleiner. Je leeft steeds meer in en rondom huis. Dus toen Teun overleed, was het duidelijk dat hij daar bleef waar hij het allerliefste was: thuis.” Thuis opbaren “De laatste vier jaar van zijn leven,” vertelt Maria verder, “heeft Teun beneden in de woonkamer gelegen. Dus kozen wij ervoor om Teun thuis op te baren, in de woonkamer, die hij zo intensief beleefd heeft.” Nadat dat was gebeurd, werd het tijd om na te denken over de afscheidsceremonie. Maria: “Ooit heeft Teun zich laten ontvallen, dat als dat mogelijk was, hij het liefste vanuit huis zou worden gecremeerd. “Dat kan” was het pragmatische antwoord van Math Pijls. En zo geschiedde. Samen organiseerden wij een mooie, kleine afscheidsceremonie in onze huiskamer.”

S

Teun waar hij het liefste was: thuis. De stok op zijn kist vergezelde hem altijd tijdens wandeltochten in de Alpen. Hij vergezelde hem ook op z'n laatste reis. Intiem, bijzonder en persoonlijk Op de dag van het afscheid waren zo’n 40 mensen aanwezig. Zij verzamelden zich in de huiskamer. Math Pijls leidde de afscheidsceremonie, waarin veel ruimte was voor persoonlijke verhalen. “Er werden verhalen verteld, herinneringen opgehaald en muziek geluisterd,” vertelt Maria. “De kleinkinderen hadden een fotofilmpje gemaakt dat via de tv was te zien. Toen iedereen op zijn of haar manier afscheid had genomen, werd Teun, gewoon via de achterdeur, want die gebruikte hij ook altijd, naar buiten gedragen op de muziek die hij altijd hardop met de kinderen en kleinkinderen blèrde: ‘With a little help from my friends’ van Joe Cocker. Vervolgens werd Teun naar het crematorium gebracht. Ik reed met hem mee in de rouwauto. De kinderen en kleinkinderen erachteraan. De overige aanwezigen bleven bij ons thuis en maakten koffie en thee. Nadat wij als gezin in het crematorium voor het laatst afscheid hadden genomen, zijn we terug naar huis gegaan en hebben wij met onze gasten koffie gedronken en het leven van Teun opgehaald in mooie verhalen en bijzondere anekdotes. Het afscheid was intiem, bijzonder en persoonlijk. Precies zoals Teun was.”

Laatste wens vervuld Ruim een half jaar na het afscheid van Teun kijkt Maria tevreden terug op de ceremonie. “Ondanks het verdriet was het een hele mooie ervaring,” stelt Maria. “Wij hebben afscheid kunnen nemen van mijn man, onze vader en opa, op een manier zoals hij het zelf graag had gezien. Gewoon. Geen poespas, in zijn vertrouwde omgeving, omringd met de mensen die hij liefhad. Gelukkig waren al onze wensen rondom het afscheid voor Math Pijls en zijn team geen probleem. Wij gaven aan hoe wij er over dachten en zij dachten met ons mee. Toen Math hoorde dat Teun het liefste van thuis uit zou worden verzorgd en herdacht, pakte hij die handschoen meteen op. Hij hield ons opties voor en besprak de voor- en nadelen. Net als velen, had ik nooit verwacht dat een afscheid thuis tot de opties behoorde. Het zal Teun ongetwijfeld geplezierd hebben, dat wij zijn laatste wens in vervulling konden brengen” besluit Maria haar verhaal. Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, wil niemand. Toch loopt iedereen er tegenaan dat je ééns afscheid moet nemen van een naaste. Wilt u die laatste momenten met uw dierbare even mooi en persoonlijk als Maria ervaren? Neem dan gerust contact op met Math Pijls Uitvaartzorg. Ook als er (nog) niemand is overleden, is het soms goed om over de wensen voor een afscheid na te denken. U kunt dat bespreken en zaken op voorhand vastleggen. Dat maakt het soms draaglijker voor als het moment van overlijden er is. Bespreek uw laatste wensen. Met uw dierbaren en met uw uitvaartverzorger. Math Pijls Uitvaartzorg is er. Ook voor u. Math Pijls Uitvaartzorg Rijksweg 21, Cadier en Keer 043 407 8122 info@mathpijlsuitvaartzorg.nl www.mathpijlsuitvaartzorg.nl

WINTERAANBIEDING WINTERAANBIEDING

TOP 3 TOP PARFUMS 3 PARFUMS

De beste merken & kwaliteits producten voor elke

L’Elégante Parisienne - Orange L’Elégante de Cannelle Parisienne - Pétillance - Orange Exquise de Cannelle - Pétillance Exquise

kies uw favoriet kies uw favoriet

1L van €27,1L - van €27, -

voor

€20, voor - €20, -

ruiter Cadier & keer *Alleen geldig voor bovenstaande huisparfums in 1L verpakking *Alleen geldig (Orange voor debovenstaande Cannelle, L’Elégante huisparfums Parisienne, in 1L verpakking Pétillance Exquise). (Orange de Cannelle, L’Elégante Parisienne, Pétillance Exquise). Leverbaar zolang de voorraad strekt! Leverbaar zolang de voorraad strekt!

12675

6267 NH

12675

heerderweg 4


Mergraote

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 11

Marco De Bie adviseert bedrijven over hun marketingcommunicatieaanpak:

“Een aansprekend verhaal wordt nog altijd gezien. Op social media, op het web én op papier!”

Z

akendoen anno 2019 is “a hell of a job.” Je probeert je doelgroep te bereiken, maar je hebt geen flauw idee hoe. “Mond tot mond reclame,” roept de een. “Ik doe alles via Facebook,” zegt de ander. “Google AdWords,” weet een derde. Maar hoe je jouw doelgroep nu écht effectief bereikt, dat weet bijna niemand. Marco De Bie, (marketing)communicatiestrateeg bij De Bie Communicatie in Margaten, weet het wel. “Mond tot mond reclame is natuurlijk goed, maar je hebt er zo weinig invloed op,” stelt hij. “En met Facebook likes en duimpjes omhoog betaal je geen rekeningen. En Google plaatst toch vaak degene die het meest betaalt bovenaan. Wie in 2019 met zijn doelgroep wil communiceren, zal een goed doordachte en geïntegreerde communicatiestrategie moeten volgen. Hoe je dat precies doet, kunnen wij je vertellen.” Vast patroon Een geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie wordt door De Bie Communicatie via een vast patroon opgesteld. De Bie: “Eerst analyseren wij het bedrijf, de branche en de marktomgeving waarin het bedrijf zich beweegt en de macro-omgeving rondom het bedrijf. Als die fase is afgerond, wordt aan de hand van een aantal confrontatiematrixen een strategische koers bepaald. Vervolgens wordt de communicatiedoelgroep afgebakend en wordt vastgelegd wat precies bereikt moet worden. Pas dan wordt gekeken naar een boodschap die we willen communiceren. Als dat helder is, volgt het moeilijkste deel van de communicatiestrategie: welke media, middelen en kanalen ga je inzetten om met de doelgroep te communiceren?” Continu veranderend medialandschap Marco De Bie, die naast ondernemer als docent marketing en communicatie verbonden is aan Fontys Hogeschool Communicatie te Eindhoven, gooit de knuppel in het hoenderhok als hij hardop de vraag stelt welke media je vandaag de dag moet inzetten als je wilt communiceren met mensen? Hij beantwoordt de vraag zelf: “Het effect van social media wordt schromelijk overschat, de kracht van traditionele media als papier hartgrondig onderschat. Heel veel MKB-ers zien social media als een soort van ‘holy grail.’ Ze zetten volop in op Facebook, omdat dit z̒ oveel likes oplevert’ en vooral ‘niets kost’. Maar met likes betaal

broadcastformule denken te kunnen bepalen wat mensen willen kijken of luisteren. Dat blijkt volstrekt achterhaald. De consument van nu kijkt on demand en bepaalt zelf wat hij wanneer wil zien. Dat doet hij niet op een TV of PC. On demand kijken doet hij veelal via de tablet of telefoon. Voor allerlei andere newsfeeds, mail, apps, noem maar op, gebruikt hij zijn smart watch. Dat is hoe jouw klant van vandaag én morgen met media omspringt.”

je geen rekeningen! Hoeveel van die duimpjes omhoog spenderen feitelijk geld bij je bedrijf? Als je die vraag stelt, weten de ondernemers het veelal zelf ook niet. Bovendien verandert het medialandschap razendsnel.” Waar veel ondernemers nog volop communiceren via Facebook, laat de klant van morgen dit medium massaal links liggen. Jongeren zitten op hele andere social media als Instagram en Snapchat.

S

We 'swipen' door het leven en 'connecten' via de smartwatch. Marco De Bie vertelt: “Millenials (jonge dertigers) en Generatie Z’ers (geboren na pak ’m beet 2000) ‘consumeren media’ finaal anders dan wij tien jaar geleden deden. Ze swipen door het leven, kijken on demand of uitgesteld naar (TV-)programma’s, luisteren liever betaald Spotify dan gratis radio, connecten via socials, gebruiken op websites, apps en on demand devices add blockers om maar geen reclame's te zien en willen niet meer betalen voor een papieren of digitale krant voor het nieuws van gisteren, omdat ze real time het nieuws kunnen volgen via gratis newsfeeds,” somt De Bie op. Om het supersnel veranderende medialandschap nog duidelijker in kaart te brengen, schetst De Bie de praktijk van alledag van de gemiddelde mediaconsument: TV en radio zijn “ouderwetse” media die volgens een

Nauwelijks tijd om te scoren Tot aan de Tweede Wereldoorlog bestond het medialandschap van veel mensen vooral uit krant en radio. Na de oorlog verscheen in steeds meer huishoudens een TV. Vanaf het einde van de 20e eeuw kwam in steeds meer huizen een PC. Sinds een jaar of acht, zie je steeds meer tablets. Het medium van nu is de mobiele telefoon en de smartwatch. “Als je de ‘kijkmedia’ analyseert,” stelt De Bie, “is de scoretijd in rap tempo afgenomen.” Op TV zag (en zie) je commercials van 30 seconden. Bij de opkomst van internet duurde het ongeveer zes tot acht seconden voordat we een commerciële boodschap wegklikten. Inmiddels swipen we op onze tablet, telefoon of smartwatch door het media-aanbod. Marco De Bie: “De laatste onderzoeken laten zien dat de ‘swipende consument’, afhankelijk van het medium, binnen 1,6 (tablet) en 0,8 (!!) seconde (smartwatch) bepaalt of hij een boodschap wil zien ja of nee. In amper een halve eeuw is de tijd om te scoren dus afgenomen van 30 naar 0,8 seconde!” Volop kansen om te connecten Toch ziet Marco De Bie nog volop kansen voor bedrijven om met hun potentiële klant in contact te komen. “Veel ondernemers maken de klassieke fout om op één paard te wedden. Alles op AdWords, alles op social media, alles op radio. Niet goed!” zegt De Bie. “Wie met zijn potentiële klanten in aanraking wil komen, kijkt goed welke media zij bewust en onbewust gebruiken en ontwikkelt een geïntegreerde strategie, waarin meerdere media en middelen naast elkaar, de doelgroep ‘bestookt’ met boodschappen. Een goede mix van moderne en traditionele media en een slim verpakte, aansprekende boodschap, wordt door mensen nog altijd gezien. Op social media, op het web, op papier, overal,” is zijn stellige overtuiging. Nieuwsgierig geworden naar hoe jij met je doelgroep in contact kunt komen? Neem contact op met Marco De Bie van De Bie Communicatie en laat hem een doordachte marketingcommunicatiestrategie voor jouw bedrijf ontwikkelen. De Bie Communicatie Rijksweg 39a, Margraten 0655 368 767 | info@debiecommunicatie.nl

albaar is Garage Bèr Meertens, waar autorijden betavoo en service en kwaliteit rop staan! den van Voor het aanbie

Bouw- en sloopafval, restafval, schoon bouwpuin, dakleer/ bitumen, groen- en tuinafval, houtafval, gips / gasbeton. Papier, karton en metalen gratis. Stortprijzen worden bepaald d.m.v. van een weegbrug.

Oude Zeepweg 12 Gronsveld T 0031 (0)6 42015293

Huur voordelig een kleine of grote container van 1m3 tot 50 m3 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 7.00 - 17.00 uur Zaterdag om 12.30 uur gesloten

P Verkoop nieuwe & gebruikte auto’s

P

Grote beurt met gratis APK v.a. e 175,-

P APK keuringen & dieselroetmetingen

P

Financieringsmogelijkheden

P Schade expertise & reparatie

P

Electronica / Diagnose specialist

P Onderhoud alle merken

P

Computer analyse alle automerken

P Ruiten plaatsen, beperkt eigen risico

P

Airco-service

Nu ook leuke aanbiedingen op winterbanden! Mgr. Willigersstraat 14, Gronsveld - T 043 408 1229 / 043 408 1655

www.automeertens.nl


12 | Van Harte Eijsden-Margraten

Mergraote

wintereditie 2018

Cortenraad Auto’s biedt 24/7 hulp in heel Europa:

Bij pech onderweg is de beste hulp snel onderweg!

P

anne (pech onderweg) komt nooit uit en is altijd lastig. Als het dan toch een keer gebeurt dat uw auto u in de steek laat, is de beste hulp snel onderweg.

door Marco De Bie Autopech is bijzonder vervelend. Gelukkig gebeurt dit zelden. En zeker als uw auto bij Cortenraad Auto’s in onderhoud is. Mocht het nu toch een keer gebeuren dat u langs de kant van de weg staat, dan bent u met de Pechhulp van Bosch Car Service Cortenraad Auto’s verzekerd van snelle en betrouwbare hulp. 24 uur per dag; 7 dagen per week. Op uw oprit, onderweg, in heel Europa. Meer dan 1.600 monteurs Daniel Maar legt uit hoe het werkt: “Als u onverhoopt pech onderweg hebt, kunt u rechtstreeks contact met de alarmcentrale opnemen. Zij sturen dan direct een monteur op pad die u zo snel mogelijk weer de weg op helpt. 24/7, in heel Europa. Als partner van het uitgebreide Bosch Car Service netwerk, beschikken wij namelijk over meer dan 1.600 zeer deskundige pechhulpmonteurs over heel Europa. Er is er dus altijd wel één in de buurt!” Eigen monteur kent auto het beste De meeste pechgevallen gebeuren echter dichtbij huis en dan komt

een eigen monteur van Cortenraad Auto’s ter plaatse om het probleem te verhelpen. “Zeker bij auto’s die wij zelf in onderhoud hebben,” weet Daniel Maar, “kunnen wij u weer snel op weg helpen. Omdat wij de auto kennen, het onderhoudsrapport paraat hebben, kunnen wij vaak snel zien welk probleem uw auto heeft. Lukt dat niet ter plekke, dan nemen wij uw auto mee en krijgt u vervangend vervoer, waarin u tot twee dagen zonder extra kosten mag rijden. In de meeste gevallen hebben wij binnen die tijd uw auto weer aan de praat gekregen.” Bijzonder voordelig! De pechhulp van Cortenraad Auto’s is bijzonder voordelig. Betaalt u bij de grote pechhulporganisaties al gauw meer dan € 100,- per jaar voor pechhulp in heel Europa, bent u bij Cortenraad al verzekerd van de beste hulp vanaf € 57,50 per jaar. Da’s nog geen € 5,- per maand! “Als u uw auto via het AutoServicePlan ook bij ons in onderhoud hebt,” stelt Daniel, “is de pechhulp zelfs gratis! Hoe voordelig kunt u verzekerd zijn van de beste hulp onderweg?”

S Kijk en vergelijk. De Pechhulp van Cortenraad Auto's is bijzonder voordelig!

Zorgeloos op weg Ga zorgeloos op weg met de 24/7 pechhulp van Cortenraad Auto’s. Bel direct met 043 458 9800 of mail naar info@cortenraadautos.nl en meld u nog dit jaar aan voor de pechhulp van Cortenraad Auto's. Uw eerste goede voornemen voor 2019 is dan een feit: u kunt zorgeloos de weg op! In heel Europa.

Bosch Car Service Cortenraad Auto's Aan de Fremme 46 6269 BE Margraten 043 458 9800 info@cortenraadautos.nl www.cortenraadautos.nl

mode voor mannen

Mooie herencollecties van bekende topmerken:  nu scherpe aanbiedingen  30 tot 50% korting op hele collectie  grote collectie jassen & mantels  volop keuze in grote maten! Speciale actie:  2 overhemden voor € 59,95  2 jeans/chino’s voor € 99,95  truien vanaf € 39,95 U bent van harte welkom! Bezoek ook onze nieuwe dameszaak

T&T project by P&co

aan de Maastrichterlaan 48 in Vaals

MAASTRICHTERLAAN 32 VAALS T 043 855 3562


Mergraote

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 13

Drukkerij Comar Margraten: Met vakmanschap maken wij drukwerk.

M

Drukwerk is onze passie, maatwerk onze specialiteit!

et gedegen vakmanschap maken wij drukwerk. Wij leveren van 1 tot 1.000.000 stuks en meer... Bij elke order, groot of klein, zijn persoonlijk contact en begeleiding, maximale service en flexibiliteit geen loze kreten! fotografie Jeanine Opreij Zakelijk drukwerk Mooi drukwerk is het visitekaartje van uw bedrijf: drukwerk waarmee ú zich in deze tijd onderscheidt. Drukwerk waar de kwaliteit vanaf straalt, origineel en ook betaalbaar. Denk hierbij aan visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, presentatie- of offertemappen, brochures, flyers, compliments cards, formulieren-doordruksets, noem maar op. Drukkerij Comar werkt samen met gerenommeerde vormgevers om een gerichte en professionele uitstraling te realiseren.

Comar, de veelzijdige drukker... Reclamedrukwerk Wilt u met een flyer/brochure met nèt dàt beetje extra meerwaarde uw bedrijf onder de aandacht brengen? Dan is Drukkerij Comar de geschikte partner voor u. Met bijna zestig jaar ervaring kan Drukkerij Comar u méér bieden op het gebied van onder andere brochures, folders, posters tot A0 formaat, variabele en/of gepersonaliseerde (direct) mailings in zwart/wit of full color, boeken met een harde of zachte kaft, enz. Wij bewaken uw huisstijl, elke (her-)druk weer. We leveren snel, tegen scherpe prijzen. Zodat u denkt: -Daar ga ik de volgende keer weer heen-. Continuïteit door tevreden klanten: daar gaat Comar voor.

hersteld

Printservice Drukkerij Comar biedt ook een printservice. U kunt terecht voor full color of zwart/wit printen van bijvoorbeeld afstudeeropdrachten, prijscatalogi, brochures, menukaarten (ook op kunststof!). Stuur een e-mail naar info@drukkerijcomar, waarin u uw opdracht of offerte-aanvraag specificeert, het te printen bestand toevoegt en laat weten wanneer u het graag wilt ophalen. Alle aangeleverde bestanden worden op de prepressafdeling altijd gecontroleerd en dat staat dan garant voor een mooi eindresultaat. Heeft u vragen, neem contact op, bij Drukkerij Comar adviseren ze u graag. Gratis voor a.s. bruidsparen

Hèt magazine, bomvol inspiratie over toffe en betrouwbare leveranciers uit de regio.

F Kijk alvast eens voor trouw- en geboortekaartjes op www.drukkerijcomar.nl of op onze webshop

kaartjesfactory.nl

Familiedrukwerk: maatwerk is onze specialiteit Drukkerij Comar heeft een gigantisch assortiment geboorte-, trouw-, gelegenheids- en jubileumkaarten. Uw eigen ontwerp kunt u ook door ons laten vormgeven en drukken. Trouwkaarten voor de mooiste dag van je leven: van klassiek romantisch tot eigentijds hip. De albums kunt u enkele dagen mee naar huis nemen (vooraf reserveren; 043-4581341) zodat u op uw gemakt de perfecte kaart kunt kiezen. Geboortekaartjes: van modern tot klassiek, van stoer tot schattig. Onze collectie geboortekaartjes is hip,

hersteld

hersteld

hersteld

kunst!

hersteld

hersteld

helaas...

hersteld

Op totall loss en een enkel kunstobject na, herstelt Autoschade Heuvelland iedere schade. Botsingen, gemiste paaltjes, overstekende bomen, parkeerdeuken en krassen. Geen deuk te gek of Autoschade Heuvelland herstelt het wel. Autoschade Heuvelland is dé schadeherstelspecialist voor personen- en lichte bedrijfsauto’s in het Heuvelland. Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen. Uw schade wordt snel, vakkundig en door goed opgeleide mensen hersteld. Dus heeft uw auto schade? Bel dan direct Autoschade Heuvelland.

Interpolis Achmea

vol vrolijke frisse kleuren en ontwerpen. Als uw baby is geboren wilt u dit heuglijke nieuws natuurlijk delen. Geboortekaartjes drukken wij daarom razendsnel. Kijk alvast op onze site. Drukkerij Comar Margraten Eijkerweg 109 6269 GG Margraten 043 458 1341 info@drukkerijcomar.nl www.drukkerijcomar.nl facebook.com/drukkerijcomar

Kerstshow 2018 Kom en geniet van onze sfeervolle kerstshow. Of U nu houdt van nostalgisch rood, goud, zilver en wit, of van de trend kleuren blauw, koper, paars of roze, wij hebben voor ieder wat wils. Tevens zeer groot assortiment doe het zelf artikelen zoals kransen, vilt, lint, kralen, verf en nog veel meer. Verder kunt u bij ons ook terecht voor adventstukken, (deur)kransen en ander kerstbloemwerk. Diverse soorten en maten kerstbomen te koop, gezaagd of met kluit. Thuis bezorgen mogelijk. Namens alle medewerkers van Tuincentrum Gronsveld alvast hele fijne feestdagen gewenst! Zondag 16 en 23 dec. open 12.00 – 17.00 uur Maandag 24 en 31 dec. open van 09.00 – 16.00 uur 25 t/m 27 december en 1 januari gesloten

Duurzaam gecertificeerd schadeherstelbedijf

Aan de Fremme 17 Margraten | 043 458 9898 Sanderboutlaan 7 Elsloo | 046 437 7477 info@autoschadeheuvelland.nl | www.autoschadeheuvelland.nl

Tuincentrum Gronsveld Rijksweg 6 | 6247 AH Gronsveld www.tuincentrumgronsveld.nl / www.facebook.com/tuincentrumgronsveld


Mergraote & Gullepe

14 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie 2018

Met dank aan De Gaarekiekers en De Rieste

D

43e LVK op 15 februari in MECC Maastricht

e finale-avond van het 43ste Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer vindt plaats op vrijdag 15 februari 2019, voor het eerst plaats in Maastricht, in MECC Maastricht. De organisatoren komen echter uit Gulpen en Margraten: de carnavalsverenigingen De Gaarekiekers en De Rieste.

Maurice Pluijmakers namens De Geliënde: “De ultieme droom van elke artiest, tekstdichter of componist die actief aan de slag is met Limburgse vastelaovesleedjes!” Guus Steinen: “Ik heb persoonlijk het winnen van het LVK met ʻDat zit bie os in de femilieʼ beschouwd als een kroon op het werk dat ik in de loop der jaren verricht heb voor wat betreft het schrijven van liedjes. Het maken van een liedje is bij mij een proces waarbij ik het resultaat niet uit de mouw schud, maar waar ik ontzettend veel tijd aan besteed. Ik ben dan ook eigenlijk geen zoals dat formeel heet tekst schrijver en componist, maar meer een ʻtekst peuteraarʼ en ʻmelodieënbedenker.ʼ En daar doe ik net zo lang over tot ik tevreden ben.”

door Bert Salden

De Rieste organiseerden in 2012 ook al de LVK-finale, toen in Margraten. Frank Dumont van De Rieste: "MECC Maastricht is natuurlijk een ideale locatie, maar men vond in Maastricht niemand die de finale wilde orgaiseren. We verwachten dat 6.000 bezoekers dit festijn live zullen bijwonen en een veelvoud daarvan de finale via L1 radio Oud-winnaar Frans Croonenberg vertelt als ambassardeur van de organisatie en televisie volgt." Ben Erkens: “Winnaar zijn van het met geestdrift over het aankomend LVK. Mascotte Joepie luistert aandachtig mee De afgelopen maanden hebben LVK is een overweldigende, blije en en hoort dat het goed is. honderden Limburgers gewerkt en gelukzalige belevenis. In mijn geval gezwoegd aan nieuw carnavalsiedere keer weer opnieuw, want dit repertoire. De resultaten dingen mee geluk dat Anneke Berkhout uit Australië die avond in heb ik tot op heden, als (mede) auteur naar een plaats in de voorrondes, de absolute toppers Grubbenvorst dit moment meemaakte. Zij verzorgde en zanger, vijf maal in mijn leven mogen meemaken. gaan door naar de finale. op het Holland Festival in Melbourne het artiesten Daar ben ik dankbaar voor en in alle eerlijkheid, ook CV de Gaarekiekere uit Gulpen en CV de Rieste uit programma. Zodoende ben ik vervolgens vijf keer wel een beetje trots op.” Margraten zijn uitverkoren door de Stichting LVK om 'Down Under' geweest. En dan mag ik natuurlijk ons deze finale te organisatoren. Samen hebben beide prachtige Limburg niet vergeten. Tenslotte zing ik Rene Verschueren van de Toddezèk: “Lastig um verenigingen de Stichting LVK 2019 Gulpen Margraten 'Wie d'r Herrgot Limburg hat gemaak'." det same te vatte, mar dao gaon we: Oeits de druim opgericht, met ruim 200 vrijwilligers die ervoor zorgen um en liedje te schrieve en zinge wat gans Limburg mei dat de finale een onvergetelijk evenement wordt. Bert Salden: "18 november 1976 was de finalekin blère, det lukte in 2007 met Heej blièf ik plekke. En avond van het eerste LVK, in De Hanenhof in Geleen. dan lukt det nag enne kièr met Ni mièr en ni minder en CV de Gaarekiekere viert dit jaar haar 6x11 Een groot orkest begeleidde zanger Jean Innemee, nag enne kièr met Onhendig leedje. Det gluifse toch jarig jubileum en is er trots op dat ze de finalist en het arrangement was van Conny Peters. Weinigen ni. Det is wat ut LVK vur os haet gedaon, druime oet winnaar van het LVK 2002 in haar midden heeft: zagen iets in deze nieuwe liedjeswedstrijd, waaraan laote komme.” Frans Croonenberg, met "Wie d'r Herrgot Limburg ook onder andere Ben Erkens, Guus Steinen en Koos hat gemaak". Het motto "Saame nao Mestreech" Snijders meededen. Er waren drie jury's, bestaande uit Bram & Ruud wonnen het LVK in 2008 met het moet de verbroedering van carnavalsvierend luisteraars naar ziekenomroepen, 11 deskundigen en lied “De Kriebels”, geschreven door Frans Pollux. Limburg onderstrepen, twee buurdorpen die naar de bezoekers van de finale-avond. Voorrondes waren Bram Holla: “ʼt Winne van ʼt LVK is top! Det mot ein de hoofdstad van Limburg gaan om de finale als er nog niet. "Vaan Eijsde tot de Mookerhei", waarvoor stimulans zien veur alle vastelaovesvereiniginge in 't plaatselijke organisatie te organiseren in congres- en ik de tekst schreef, was een unanieme winnaar, die Limburgse um lokale leedjeswedstiéje te organisere. evenementencentrum MECC Maastricht. nog steeds wordt gezongen. Maar veel mooier vind ik Met as doel: de pure, eige, lokale vastelaovend sterk Maastricht heeft de LVK-liedjes pas laat dat dit prille initiatief, het LVK, nog steeds bestaat en te halde. Vastelaovend same!” geaccepteerd. Daar hebben ze lang vastgehouden is uitgeroeid tot een jaarlijkse prachtige manifestatie." aan alleen hun eigen repertoire. Uiteraard hopen De Gaarekiekere en De Rieste dat Jan Ridderbeekx: “’t woor ein geweldige ervaring u aandachtig toeschouwer, fan en meezinger, -danser Van Harte Eijsden-Margraten vroeg een aantal om 't LVK te winne, en bén d'r nog ummer bliej mit dat of- “sjoenkelaer” bent bij het aankomend LVK. Live eerdere LVK-winnaars wat hun overwinning heeft t mich gelök is.” in het MECC, via radio of TV kunt u het Limburgse betekend. carnavalsliedjesfestijn op de voet volgen. U bent van Niek van Duo Spik en Span: “Wat ons vooral bij harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Frans Croonenberg: "25 januari 2002 staat voor staat zijn bepaalde momenten op die avonden: de altijd in mijn geheugen gegrift. Er gaat geen week wandeling door de zaal met het garderegiment in voorbij of ik wordt eraan herinnerd. Er zijn mensen Kerkrade, het luiden van de kerkklokken na de winst die vragen of ik dat niet moe word. Wat dit liedje me met Kampioene van de Nach, de verbaasdheid en gebracht heeft en nog steeds brengt - en dan denk het ongeloof in Kessel. Die momenten zal ik van mijn ik echt niet aan geld - is onvergetelijk. Ik had het leven niet vergeten.”

S

Amerikaplein 6 Margraten 043 458 3355

Wilt u uw tuin restylen, accenten verleggen of een aan een metamorfose onderwerpen? Moet er hoognodig worden gesnoeid of gerooid? Of weet u helemaal niet wat u met uw tuin aanmoet? Klop dan aan bij Hoveniersbedrijf Rompen. Al meer dan 30 jaar een graag geziene hovenier in de regio. Uw tuin is goede handen met groene vingers. Wij denken graag met u mee over inspirerende, uitdagende, rustgevende of belevingstuinen. Want iedere gaard verdient zijn eigen aard!

Aan de Fremme 2 | Margraten 043 458 2930 | www.hoveniersbedrijfrompen.nl


Breusj

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 15

Mensen zoeken steeds vaker een bijzonder juweel met een eigen verhaal:

Goudsmid Sanne Kickken ontwerpt unieke sieraden in eigen atelier

A

l jaren ontwerpt goudsmid Sanne Kickken unieke handgemaakte sieraden. In haar atelier in Breust smeedt Sanne naar hartenlust de meest waanzinnige creaties. “Een mooi sieraad met een eigen verhaal is een herinnering voor altijd,” stelt Sanne. Daarmee creëert Sanne als het ware vandaag de herinneringen van morgen. door Marco De Bie De Eijsdense goudsmid creëert vele stijlvolle sieraden. Ringen, armbanden, colliers, oorbellen, hangers, noem maar op. “Regelmatig wordt ik gevraagd om met een idee dat mensen in hun hoofd of op papier hebben, een sieraad te smeden. Die wensen en ideeën van de opdrachtgever vertaal ik dan in een uniek sieraad dat het verhaal in zich draagt.” Sanne gebruikt in haar atelier zilver en diverse kleuren goud, maar ook edelstenen, diamanten en parels. Exclusieve sieraden, designed by Sanne Sinds vorig jaar ontwerp Sanne een exclusieve lijn gouden oorhangers met edelstenen. “Less is more,” vertelt Sanne. “De schoonheid van de oorhangers zit vaak verborgen in de kleur van de steen en de eenvoud van zijn vorm. Die krijg je als het ware cadeau van moeder natuur.”

S

Sanne, Masha en Joline smeden naar hartenlust de meest waanzinnige creaties. De Eijsdense goudsmid werkt inmiddels niet meer alleen. Na Joline is ook Masha het team komen versterken. Samen met Sanne vervaardigen zij vele bijzondere creaties. “Mensen zijn steeds vaker op zoek naar een uniek sieraad,” legt Sanne uit. “Daarom ontwerpen wij nog meer sieraden in eigen atelier. Dat zijn dus inmiddels niet meer alleen oorbellen, maar ook bijzondere armbanden, ringen, hangers en colliers.”

Oude sieraden nieuw leven inblazen Sanne krijgt regelmatig het verzoek om van oude sieraden een nieuw juweel te maken. “Stukken die niet meer gedragen worden,” vertelt de Eijsdense goudsmid, “of erfstukken die al jaren in een laatje liggen. Wat is er dan mooier om iets dierbaars van je moeder of oma nieuw leven in te blazen?” vraagt Sanne zich hardop af. “De metamorfose van een oud juweel tot iets nieuws, maakt dat dit nieuwe sieraad meteen al een historie heeft en een eigen verhaal in zich draagt.” Decemberactie Ook dit jaar maakt Sanne speciaal voor de maand december een handgesmede zilveren hanger, die u gratis ontvangt bij een besteding vanaf € 150,-. “Voor mijn vaste klanten,” zegt Sanne met een knipoog, “is deze speciale decemberhanger inmiddels een collectors item geworden.” Bent u nog op zoek naar een uniek (kerst)geschenk? Bij goudsmid Sanne Kickken in Eijsden vindt u ongetwijfeld iets van uw gading.

Goudsmid Sanne Kickken || Kennedylaan 1, Eijsden || 043 409 1217 || www.sannekickken.nl

Wij feliciteren de gezamenlijke en bewoners van Eijsden van harte Raphaël Schoenmode sluit na ondernemers bijna 20 jaar zijn deur aan de Kennedylaan te Eijsden met de(onze feestelijke vanPoort hetwas nieuwe winkelcentrum. winkel inopening de Brusselse al gesloten), daarom

FINALE OPRUIMING

vanKennedylaan onze kwaliteitsschoenen en -laarzen, Onze zaak, gelegenVeel aan de 1b met voldoende parkeerruimte voor de deur, nu met superhoge kortingen tot wel 60% heeft veel keuze in pasvorm en merkschoenen. Wij zijn u graag ter zake kundig van dienst. OP= OP!

VEEL RESTANTEN DAMES- EN HERENSCHOENEN EN PANTOFFELS AAN SUPERLAGE PRIJZEN

Enkele van onze "huis"fabrikaten zijn:

Bezoek ons tijdens de finale opruiming en kijk of er nog iets in uw maat bij is. openingstijden wo: 13.00-17.00 uur vr: 12.00-17.00 uur za: 11.30-16.00 uur zo: 12.00-16.00 uur Tijdens de kerstmarkt op zondag 16 december zijn wij voor het laatst geopend. Daarna sluiten onze deuren voorgoed! Wij danken u voor het vetrouwen en Raphaël uw klandizie.Schoenmode Wij wensen u alle goeds in een goede gezondheid toe. Since 1884

& Kennedylaan 1-b Eijsden Brusselse Poort 92 - Maastricht Raphaël Schoenmode voor openingstijden en informatie kijk1-bopEijsden www.raphaelschoenmode.com Kennedylaan

Bloembinderij

De Tuinkamer

diverse Lampe Berger modellen ruim op voorraad!{

Voor iedere gebeurtenis een waanzinnige bloemcreatie!] Breusterstraat 41, 6245 EH Eijsden, 043-4090049

boeketten * bruidsboeketten * bloemstukken * rouwwerken * zakelijke bloemarrangementen


Breusj

16 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie 2018

zondag 16 december wordt Winkelcentrum

Kerstmarkt Winkel S

Grandcafé Paternoster, dé ontmoetingsplek in Eijsden. De open haard en andere ‘Bruin Café’ elementen zorgen voor een huislijke sfeer in een modern jasje. Met een eigenzinnige lunch- & menukaart brengen wij ambachtelijkheid naar Eijsden. Komt u ook genieten? Zondag 16 december tijdens de kerstmarkt geopend vanaf 10.00 uur. Vanaf 15.00 uur live muziek van Roger Villvoye. Keuken sluit om 18.00 uur. Zondag 23 december geopend van 11.00 uur t/m 18.00 uur. Keuken sluit om 17.00 uur. Maandag 24 december geopen van 11.00 uur t/m 16.00 uur. Keuken sluit om 15.00 uur. Zondag 30 december geopend van 11.00 uur t/m 18.00 uur. Keuken sluit om 17.00 uur. 31 december, 1 & 2 januari gesloten. Marie-Blanche & Benny van den Boorn Koning Willem-Alexanderstraat 11, Eijsden | 043 850 1602 | www.paternostereijsden.nl

inds de opening van Winkelcentrum Eijsden eind 2015, is het commerciële hart van Eijsden een succes. In het winkelcentrum huizen thans een negental bedrijven, die een breed scala aan producten bieden. Kidsstore Bubbles is de jongste telg van het winkelcentrum in hartje Breust. Winkelcentrum Eijsden is een ware symfonie van leuke, lekkere, mooie en bijzondere producten. De ondernemers van Winkelcentrum Eijsden verwelkomen u graag om u kennis te laten maken met al dat moois, lekkers en bijzonders die zij te bieden hebben. Een mooie gelegenheid daarvoor is bijvoorbeeld zondag 16 december als het winkelcentrum het decor vormt voor een echte kerstmarkt. U bent van harte uitgenodigd om Kerst 2018 in Eijsden te komen proeven! door Marco De Bie Op zondag 16 december wordt het Winkelcentrum Eijsden omgetoverd tot een echte kerstmarkt. Meer dan 45(!) standhouders trakteren u op een waar kerst-eldorado. De vierde jaargang van de Eijsdense kerstmarkt omvat een grote variëteit aan kerstgerelateerde artikelen. De winkeliers in en rondom het Winkelcentrum komen ook hun zaak uit om u kennis te laten maken met hun producten. Heel veel kerstproducten, proeven van bijzondere traditionele lekkernijen of juist smakelijke noviteiten en culinaire creativiteiten, bourgondisch eten en

drinken, accessoires en kleding om er op z'n mooist uit te zien, livemuziek, onder andere verzorgd door de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en zangkoor Logo. En dat helemaal ingekleurd met fraaie kerstversiering. Uiteraard ontbreekt de kerstman niet! Het belooft een magische vierde editie van Xmas Shopping in Winkelcentrum Eijsden te worden. De kerstmarkt en alle zaken rondom de markt zijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Ook op zondag 23 en 30 december kunt u nog volop kerst- of oud-en-nieuw inkopen doen in Eijsden. Alle zaken in en rondom W i n ke l c e n t r u m Eijsden zijn dan voor u geopend vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.

Loop eens binnen bij Pura Vida en snuffel door onze collectie eigentijdse, maar heel toegankelijke dameskleding. Wij verkopen kleding voor modieuze vrouwen van iedere leeftijd in de maten 34 t/m 48. Bij Pura Vida vind je wekelijks nieuwe collectie!

woensdag 12 t/m zondag 16 december

Leuke cadeautip voor kerst: Yankee Candle geurkaarsen, voor meer dan 150 uur brandplezier of de unieke WoodWick geurkaarsen met een houten lont, voor een heerlijke geur en een knisperend haardvuurgeluid, want “it crackles as it burns!”

PLUS Custers Proeverijdagen Tijdens de Proeverijdagen kunt u alvast voorproeven van diverse lekkere lokale producten. Zondag 16 december worden de lokale lekkernijen tussen 10.00 en 17.00 uur achter de kassa’s volop verkocht.

Nieuw bij PuraVida: * SecridWallet pasjeshouders * Kletspot: ouderwets gezellige tafelgesprekken

Het team van PLUS Custers wenst u fijne feestdagen! Openingstijden in december: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

add some Pura Vida to your life! plus.nl

Klantvriendelijkste Supermarkt

2018

Custers Eijsden / Cramignonstraat 1 / Eijsden // 043 409 2905

Liefs, Audrey

|

Koning Willem-Alexanderstraat 9, Eijsden | 043 311 4674 | info@puravidaeijsden.nl check voor nieuwe collectie en leuke gadets onze facebookpagina facebook.com/puravidaeijsden di t/m vr 10:00-18:00 uur | za 10:00-17:00 uur


Breusj

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 17

Eijsden omgetoverd naar een waar Kerstdorp:

lcentrum Eijsden

GezondheidsWinkel

Ook op zondag Voor uw dagelijkse boodschappen en drogisterijartikelen kunt u ook op zondag van 10.00 tot 14.00 uur in Eijsden terecht. Dus ook dan is het goed toeven in Eijsden. Zeker als u de boodschappen combineert met een stukje wandelen of fietsen in of rondom Eijsden. Want naast winkelen is het ook goed toeven op diverse mooie plekjes in Eijsden. In de schaduw en onder het klokkengelui van de Martinuskerk is het leven lekker bij Lunchcafé Paternoster of de Heerlijkheid Breust. Genieten begint op een van de terrasjes aan de oevers van de Maas of in de idyllische Diepstraat. En ook een stukje verderop richting de Vroenhof lacht het leven u toe. Stralend middelpunt Eijsden is het stralend middelpunt van de plek waar moedertje Maas ons land binnenstroomt. Waar drie regio’s (Limburg, Vlaanderen en Wallonië) elkaar ontmoeten en omarmen. Een mooie plaats voor de Euregionale inwoner om voor even te ontsnappen aan de drukte en waan van de dag. De Eijsdense ondernemers hopen u met regelmaat te mogen begroeten, in de kleine idylle aan de Maas.

The Happy Store

G&W gezondheidswinkel Broers & schoonheidssalon Gezond & Mooi wenst jullie fijne feestdagen en een gezond 2019! GezondheidsWinkel Broers Breusterstraat 47, 6245 EH Eijsden ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur, za 9.00 - 17.00 uur

Thee & Kruiden | Dieetvoeding | Reform & Eco | Fyto & Homeopathie Vitaminen & Mineralen | Voeding | Cosmetica | Sport

Gij zult genieten in den Heerlijkheid Breust. De plek waar al uw zonden worden vergeven. in het gezelligste bruin eetcafé van eijsden veranderen We regelmatig ons aanbod. neem daarom regelmatig een kijkje op WWW.HEERLIJKHEIDBREUST.nl en blijf op de hoogte van alle heerlijkheden, evenementen en allerlei andere zin- en onzinnigheden.

Eijsden

Dagelijks vanaf 0900u.

bijouterie, mode-accessoires & woonaccessoires Koning Willem-Alexanderstraat 7, Eijsden | 043 850 0683 | volg ons op facebook

Sint MartinuSStraat 5, 6245 gd EijSdEn t. +31(0)43 311 89 37


18 | Van Harte Eijsden-Margraten

W

E

Breusj

wintereditie 2018

inkelcentrum ijsden

20 21

19

8 7

18

5 3

17

1

2

6 9

4

12

10 11

13

14

15

16

Wie zit waar in Winkelcentrum Eijsden? Vind eenvoudig uw winkelweg!

1) Kruidvat 2) Optiek Paul Block 3) Hendriks Bloemen 4) Kazerij Verschuren 5) Rousseau Chocolade 6) The Happy Store 7) Pura Vida

8) Brasserie Paternoster 9) Bubbles 10) Zeeman 11) Gezondheidswinkel Broers 12) Lidl 13) Foodstore Eijsden 14) Plus Custers

15) Apotheek Mediq 16) Foto Eijsden 17) Bloemisterij De Tuinkamer 18) Goudsmid Sanne Kickken 19) RaphaĂŤl Schoenmode 20) Familiemuseum, VVV-punt 21) Heerlijkheid Breust


wintereditie 2018

Mergraote

Van Harte Eijsden-Margraten | 19

Bodyworkx Health Center daagt je uit om lekker te sporten:

S

Spinning is still going strong bij Bodyworkx

pinning is nog steeds een razend populaire workout die bij uitstek geschikt is om je conditie op peil te brengen én te houden. Spinning is geschikt voor jong en oud, man en vrouw beginner én gevorderde. Je spint op je eigen bike en bepaalt zelf je weerstand. En juist dat maakt Spinning zo leuk. Want jij kunt gevoelsmatig de Alpe d’Huez beklimmen terwijl je buurman of vrouw “slechts” de Cauberg neemt. Deze grote mate van individualiteit binnen de groep, maakt dat veel mensen er voor kiezen om samen met hun partner te komen spinnen. Je kunt lekker samen sporten, maar toch helemaal je eigen ding doen.

door Marco De Bie fotografie George Deswijzen Marlinde, één van de spinninginstructeurs van Bodyworkx, vertelt met passie over de workout waaraan zij haar hart heeft verpand: “Het leuke aan spinning is, dat het een individuele groepsles is. Doordat je in hoge mate zelf verantwoordelijk bent voor je belasting, bepaal je zelf de zwaarte. Maar dan wel in groepsverband!” Spinning is zo populair, dat de workout bijna dagelijks wordt aangeboden bij Bodyworkx. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er avondsessies. Op vrijdag en zondag zijn er ochtendsessies. En op maandag en woensdag is er zelfs een ochtend- en een avondsessie. “Wat leuk is aan spinning, is de diversiteit. Iedere les is anders. Qua muziek, qua instructeur en qua doel. Je traint kracht en uithoudingsvermogen (conditie), maar het helpt ook om herstel te bevorderen. En in de “Freedom to Ride” lessen bepaal je zelf wat je traint,” aldus Marlinde. Winterspinners zijn meer dan welkom Nu koning winter regeert, verwelkomt Bodyworkx ook weer de “winterspinners”: fietsers die in de zomer op de weg fietsen, maar in de winter kiezen voor spinnen. Marlinde: “Wij zien steeds meer wegfietsers in de winter kiezen voor spinning. Wij proberen ook voor deze groep spinners steeds weer leuke en uitdagende

Fijne ! n e g a d t s fee

Goede voornemensaanbieding:

lessen voor te bereiden. Het feit dat zij in de winter in grote getale voor Bodywork kiezen, betekent dat wij in deze opzet slagen.” Fietsclubactie Speciaal voor fietsclubs heeft Bodyworkx in de wintermaanden de fietsclubactie. Schrijf je in, samen met je fietsvrienden, en je spint, samen met je teamgenoten, tegen een voordeliger tarief. Vraag bij de balie naar de voorwaarden. Spinning is de populairste indoorles Het Spinningprogramma is de originele en populairste indoor cyclingles. En dat is niet alleen omdat Spinning een onovertroffen manier is om jouw fitnessdoelstellingen te realiseren. Dankzij eenvoudige bewegingen, topinstructeurs en muziek die jouw benen stimuleren om te fietsen, is het nog nooit zo leuk geweest om in vorm te komen én te blijven!

- gas - water - elektro

Schrijf je NU in als lid bij Bodyworkx en sport tot 1 februari 2019 helemaal gratis! Aanbieding is geldig t/m 31 januari 2019 en geldt alleen bij afsluiting van een jaarabonnement. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. Vraag naar de actievoorwaarden.

Bodyworkx Healthcenter Bergemotte 4, Margraten 043 458 4546 www.bodyworkx.nl

- sanitair - cv - badkamers

- solar - warmtepompen - agrarische installaties

Wij wensen u fijne feestdagen en een aangenaam en warm 2019!

Brede Hoolstraat 2  6274 NG Reijmerstok 043-4574078  info@jefwoutersinstallaties.nl

www.jefwoutersinstallaties.nl


Èèsjde-Mergraote

20 | Van Harte Eijsden-Margraten

Ubags Woningstoffering thuis in wonen

gordijnen ‹‹» raamdecoratie ‹‹» zonwering ‹‹» horren tapijt ‹‹» laminaat ‹‹» pvc-stroken ‹‹» marmoleum ‹‹» vinyl ‹‹» en meer

Sprinkstraat 27a, 6269 AM Margraten 043 458 4590 ‹‹» 0621 566 686 info@ubagswoningstoffering.nl ‹‹» www.ubagswoningstoffering.nl

wintereditie 2018

Wethouder

“We verwachten

V

eel gemeenten hebben het financieel best zwaar. Er worden landelijk niet voor niets stroppenpotten in het leven geroepen om grote tekorten aan te vullen. Tussen al die rode cijfers doet gemeente EijsdenMargraten het verrassend goed. Half november werd een sluitende begroting voor 2019 gepresenteerd. Wethouder Jos Custers – verantwoordelijk voor de financiën – verwacht ook voor de drie jaar daarna geen financiële problemen. En dat terwijl de gemeentebelastingen jaarlijks minder snel stijgen dan voorheen.

in Zuid-Limburg waar de belastingen met 40% omhoog zijn gegaan. En naar alle gemeenten die ondersteuning nodig hebben uit de landelijke stroppenpot voor de WMO. Dat is bij ons niet aan de orde.” Extra investeringen “We kunnen de komende vier jaar in totaal € 11 miljoen méér investeren in onze gemeente dan we vooraf hadden voorzien”, gaat Jos verder. “Zonder dat we onze spaarrekening hoeven te plunderen. Die groeit de komende jaren zelfs nog iets. We hebben voldoende reserves om eventuele risico’s 2,5 keer te kunnen dekken. Het gaat dus goed met EijsdenMargraten. Daar profiteren inwoners ook van. Voor de komende vier jaar hebben we afgesproken dat we de jaarlijkse stijging van de onroerende zaakbelastingen (OZB) halveren naar 1,5% per jaar. Vrijwel alle andere gemeentebelastingen blijven in 2019 gelijk.”

door Suzanne Knoben fotografie Ralph Sluysmans “Zoals je op de begroting ziet, geven we dit jaar € 54 miljoen euro uit en komt er ongeveer hetzelfde binnen uit het landelijke gemeentefonds, de gemeentebelastingen en andere inkomstenbronnen van de gemeente”, begint Jos Custers. “Er komt zelfs nog iets meer binnen dan we uitgeven. Ook voor de komende jaren verwachten we een positief resultaat. Daar zijn we trots op, want dat lukt lang niet alle gemeenten. Kijk maar naar gemeenten

De belangrijkste uitgaven op een rij Op de begroting is duidelijk te zien hoe de inkomsten en uitgaven verdeeld zijn over de verschillende posten. Jos Custers geeft uitleg bij elke post.

Geen autorijbewijs (meer)?

Blijf mobiel met een LIGIER of MICROCAR!

Special Editions kom ze ontdekken

met AIRCO

S Wethouder Jos Custers geeft tekst en uitleg over de gemeentebegroting 2019.

Microcar Mgo Premium Sun DCI

de nieuwe

vanaf

€ 299 per maand

inclusief onderhoud en ALL RISK verzekering

2

dé beste inruilprijs voor uw oude wagen • gratis proefrijden mogelijk

0

j

a

a

r

Wij bestaan dit jaar 20 jaar. Dat laten wij niet onopgemerkt voorbijgaan. De hele zomer lang hebben wij bijzondere acties, mooie aanbieding en leuke kortingen. Loop regelmatig binnen en vier het feestje met ons mee! Dé elektrofietsspecialist van het heuvelland! Onze openingstijden:

zondag & maandag: dinsdag t/m vrijdag:

Gesloten 09:00 - 12:30 13:30 - 18:00 Onze openingstijden: zaterdag: zondag & maandag:09:00Gesloten - 16:00

dinsdag t/m vrijdag:

Burg. Wolfsstraat 6 Sint Geertruid | 043 408 1201 | www.auto-nelissen.nl

Rijksweg 5a Rijksweg 5a

09:00 - 12:30 13:30 - 18:00 zaterdag: 16:00 6269AA Margraten 043-458908909:00 -www.broqua.nl 6269AA Margraten

043-4589089

www.broqua.nl


Èèsjde-Mergraote

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 21

Jos Custers over de begroting van gemeente Eijsden-Margraten:

de komende jaren geen rode cijfers” Dat is relatief veel, in vergelijk met andere gemeenten. Verder gaat het geld ook naar investeringen in sportaccommodaties.”

Begroting 2019 Inkomsten <<

€ 41.137.113

Ga naar eijsden-margraten.nl en zoek op Begroting 2019

Programmaonderdelen

Bestuur, ondersteuning, financiën en belastingen

€ 51.200

Veiligheid

€ 30.000

Verkeer en vervoer

€ 492.863

Uitgaven € 12.146.827

€ 1.577.126

€ 3.031.951

€ 1.225.513

Economie

€ 1.733.148

€ 264.811

Onderwijs

€ 181.680

Sport, Cultuur en recreatie

€ 4.360.673

€ 4.004.138

Sociaal Domein, werk en inkomen en participatie

€ 19.144.294

€ 6.051.816

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

€ 6.943.451

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

€ 4.199.973

€ 2.149.335

<<

Totaal € 54.362.956

<<

Totaal € 54.362.956

Hoeveel betaal ik als inwoner in 2019 aan: Afvalstoffenheffing Vastrecht per jaar 1 persoonshuishouden € 113,51 Vastrecht per jaar meerpersoons huishouden € 142,79 Prijs per lediging: 40 liter € 0,50 / 140 liter € 1,50 / 240 liter € 2,00 Prijs per kilo: GFT € 0,00 / Restafval € 0,23 Hondenbelasting 1e hond € 65,00 / 2e hond € 68,00 / 3e en volgende hond € 73,50 / Kennel € 110,00

Rioolheffing Vast bedrag per woning/eigendom Vast bedrag per niet-woning/eigendom Vast bedrag per gebruik > 400m3 Onroerende zaakbelastingen gebruikersbelasting eigenarenbelasting voor woningen eigenarenbelasting voor niet woningen

€ 270,00 € 270,00 € 123,27 0,1297% 0,1475% 0,1596%

www.eijsden-margraten.nl 1. Bestuur, ondersteuning, financiën en belastingen: “In dit bedrag zit onze grootste kostenpost: de personeelskosten voor onze 180 medewerkers.” 2. Veiligheid: “Een groot deel van dit bedrag betalen we aan de veiligheidsregio die ons beschermt tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarnaast bespreekt burgemeester Akkermans de komende tijd met de wijkpolitie en BOA’s hoe het veiligheidsgevoel van inwoners nog verder verbeterd kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld het hard rijden op de Mergellandroute tussen Sint Geertruid en Noorbeek en op de Catharinastraat/ Kloppenbergweg in Oost-Maarland aangepakt.”

3. Verkeer en vervoer: “Onderhoud van wegen en stoepen zijn speerpunten. We gaan in 2019 onder meer het Kerkplein in Mesch opwaarderen; we starten met de reconstructie van de Diepstraat in Eijsden en we gaan aan de slag met de realisatie van een fietspad tussen Eijsden en Sint Geertruid. Bij wegaanpassingen kijken we ook naar het riool dat onder de weg ligt. Nu we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien heeft dat riool het zwaar. We investeren samen met het Waterschap in oplossingen om regenwater zo veel mogelijk buiten het riool op te vangen.”

nemers met elkaar te verbinden en snel-internet en camerabewaking op de bedrijventerreinen te realiseren.”

4. Economie: “Wethouder Gerry Jacobs vindt het belangrijk om de ondernemers in onze gemeente goed te ondersteunen. Bijvoorbeeld door onder-

6. Sport, cultuur en recreatie: “Uit deze pot betalen we meer dan een miljoen euro subsidies aan al onze verenigingen.

5. O n d e r w i j s : “Dit bedrag gaat vooral naar het onderhoud en beheer van de schoolgebouwen in gemeente.”

onze

7. Sociaal domein, werk en inkomen en participatie: “Dat is de grootste kostenpost met de bijstandsuitkeringen, de WMO en de jeugdzorg. Veel gemeenten hebben een groot tekort in dit potje. Wij nog niet, maar het is wel een zorgpunt. Het aantal ouderen in onze gemeente stijgt de komende jaren flink. Maar door onze recente uitbreidingen stijgt het aantal jeugdigen ook. Zowel in de WMO als de jeugdzorg gaan de kosten dus omhoog. Terwijl de bijdrage van het Rijk niet meestijgt. Wethouder Chris Piatek zal dus met hetzelfde geld meer mensen moeten gaan bedienen. In de jeugd- en ouderenzorg zal hij vooral inzetten op preventie.” 8. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid: “Volksgezondheid heeft grote raakvlakken met het sociaal domein, dus ook hier geven we ons geld het liefst uit aan preventie. Zo beloont wethouder Chris Piatek alle ouders en verzorgers van kinderen die hun eerste zwemdiploma halen met € 100,-. Op de eerste plaats omdat een zwemdiploma de veiligheid van de kinderen vergroot, maar ook om ze te stimuleren om lekker te blijven zwemmen en bewegen.” “Duurzaamheid is één van onze belangrijke speerpunten. In totaal hebben we voor de hele bestuursperiode € 3 miljoen gereserveerd voor een duurzaamheidsfonds. Wethouder Wiel Dreessen gaat bovenop de leningen die verstrekt worden in dit fonds ook door met het bestaande zonnepanelenproject. Het aantal zonnepanelen in de gemeente groeit gestaag, maar we moeten ook realistisch blijven: zelfs als àlle daken vol panelen liggen, voldoen we nog lang niet aan de eisen uit het klimaatakkoord van Parijs. Dan moeten we echt groter denken: zoals een aandeel in een windmolenpark op de Noordzee. En op landelijk niveau moeten we misschien toch aan kernenergie denken, want dat is veiliger en milieuvriendelijker dan we vaak denken.” 9. V o l k s h u i s vesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: “We blijven ivesteren in een uitbreiding van het woningaanbod, en dan vooral voor jonge starters en ouderen. De gemeente Eijsden-Magraten heeft in 2018 de woonbehoeften gepeild. In Banholt en Sint Geertruid liggen al concrete bestemmingsplannen. Ook in de andere kernen wordt gezocht naar mogelijkheden om naar behoefte bij te bouwen.” Meer weten? Kijk dan op www.eijsdenmargraten.nl/bestuur/financien


Mergraote

22 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie 2018

Limbo Express viert twintigjarig jubileum: “Na een paar minuten zag je overal in de straat mensen uit de ramen hangen, zich verbaasd afvragend wat er allemaal gaande was.”

“We doen al twintig jaar ons eigen ding”

Z

]

e traden op voor deinende mensenmassa’s, bouwden een mooie schare fans op, schreven meer dan tweehonderd nummers en scoorden diverse hits. Het Zuid-Limburgse zangduo Limbo Express, gevormd door Erwin Lennarts en Huub Heijnens, maakte de voorbije twintig jaar heel wat memorabele avonturen mee. Van zingen in een uitverkocht voetbalstadion tot optreden in het voorprogramma van Patty Brard en nog veel meer. door Max van den Boorn Authentiek. Ze zijn het altijd geweest en ze zullen het altijd blijven. Toen Erwin Lennarts en Huub Heijnens twintig jaar geleden met Limbo Express begonnen, namen ze zich voor om originele Limburgstalige feest- en stemmingsmuziek te maken. Nee, niet door covers van bestaande hits te produceren, maar door eigen teksten te schrijven en eigen muziek te arrangeren. Zodoende groeide Limbo Express uit tot een begrip in de Limburgse muziekwereld en scoorde de groep meerdere lokale en regionale hits. Daarnaast mochten Erwin en Huub regelmatig grote optredens verzorgen voor het oog van duizenden toeschouwers. Ze stonden onder meer in een volgepakte Zoepkoel in Venlo, maar ook op een afgeladen Vrijthof tijdens de 11devande11de en in een uitverkocht Parkstad Limburg Stadion, waar ze optraden in de rust van de wedstrijd Roda JC-Ajax. “We hebben op veel grote podia gestaan, maar ook op heel kleine”, vertelt Huub. “Zoals die keer in Herkenbosch, toen we na een optreden op een vlooienmarkt per toeval op een verjaardag waren beland. Het bezoek zat in de tuin, waar een disjockey plaatjes stond te draaien. En ach, Erwin en ik waren er toch, dus waarom zouden we niet even een liedje zingen? We pakten onze microfoons, sloten onze apparatuur aan en trakteerden de acht

aanwezigen op een klein privéconcert. Na een paar minuten zag je overal in de straat mensen uit de ramen hangen, zich verbaasd afvragend wat er allemaal gaande was. Dat soort momenten blijft je altijd bij. Sowieso bewaren we goede herinneringen aan kleine optredens. Ze zijn persoonlijker en intiemer. Dat heeft toch z’n charme.” Witte zakdoekjes “Herenzittingen daarentegen, daar hebben we minder goede herinneringen aan”, reageert Erwin. “We hebben in het verleden een aantal van dat soort zittingen gedaan, maar daar zijn we snel mee gestopt. Op één van die zittingen werden we zelfs tamelijk onbeschofte uitgejouwd. De heren lieten duidelijk weten niet gediend te zijn van onze aanwezigheid. Ze wilden andere muziek horen en zagen bovendien liever vrouwen op de bühne. Dat maakten ze kenbaar door met witte zakdoekjes te wuiven en te zwaaien met bordjes waarop de woorden rot op stonden geschreven. Toch hebben we dat optreden gewoon afgemaakt. Hoe? Door ons te focussen op die paar personen in het publiek van wie we wel de aandacht kregen. Die wel probeerden naar ons te luisteren en met ons mee te zingen.” Patty Brad Op een sporadische onaangename ervaring na, zijn de voorbije twee

decennia vooral een aaneenschakeling van hoogtepunten. Zo mocht Limbo Express in de zomer van 2002 optreden op de drukbezochte Floriade in Haarlemmermeer. Ook vormden Erwin en Huub ooit het voorprogramma van Patty Brard op het TROS Muziekfeest in Den Bosch. Werd nog uitgezonden op de landelijke televisie ook. Net als een uitvoering van het kerstnummer Es ’t keersjmes weurt, dat werd opgenomen voor een kerstprogramma van RTL 4. Ook zijn er amusante verhalen over onvergetelijke muziekreisjes naar het Belgische Blankenberge, het Turkse Kemer en de Duitse wijnstreek. Dolle dagen vol stjimmung, sjpass en plezeer. En dan is er nog die anekdote uit de winter van 2003, toen Erwin en Huub met een stel vrienden een weekend in de Ardennen verbleven. Op zaterdagavond hadden beide heren een optreden in de Voerstreek. In Teuven, om precies te zijn. “We dachten: we rijden wel even op en neer, geen probleem”, lacht Erwin. “Alleen: die avond sneeuwde het zo hard, dat zowat alle wegen onbegaanbaar waren. Uiteindelijk bereikten we heelhuids de plaats van bestemming, maar daar ging wel een helse, urenlange autorit aan vooraf. Of het allemaal nog niet erg genoeg was, verzwikte ik tijdens het optreden ook nog eens mijn enkel. De volgende ochtend, we waren inmiddels terug op ons vakantieadres, gingen Huub en de rest van de groep een wandeling

Wij wensen u fijne feestdagen en een succesvol 2019! Tom

’s ti

A.P.K. € 30,-

narinxritzen accountancy | belastingadvies

Aan de Fremme 6269 Margraten Fremme 51-A, 26, 6269 BEBK Margraten 043 711 5089 | www.automotive-limburg.nl 043 711 5089 | www.automotive-limburg.nl

p:


wintereditie 2018

Mergraote

Van Harte Eijsden-Margraten | 23

maken. Ik kon niet mee, want ik had te veel last van die enkel. Ik bleef dus alleen achter in het huisje. Om de tijd te doden pakte ik pen en papier en begon ik, terwijl ik uitkeek over de besneeuwde heuvels, te schrijven aan een nieuw nummer: Kaarte. Twee uur later was het klaar. Telkens wanneer we het liedje spelen, dwalen mijn gedachten af naar die nogal merkwaardige vakantie in de Ardennen.” Kick Huub: “We doen al twintig jaar ons eigen ding en daarmee zijn we gekomen tot waar we nu staan. We hebben ons nooit blind gestaard op het behalen van bepaalde doelen. Plezier maken, dat is voor ons het belangrijkste. En dat doen we volop. We kunnen nog steeds genieten van een leuk optreden. Van dat schouderklopje of complimentje na afloop. Van die glimlach op het gezicht van iemand die je een fijne avond hebt bezorgd. Dat geeft een kick. Van routinewerk is absoluut geen sprake. Stoppen? Denken we niet aan. Nee hoor, we gaan hopelijk nog heel wat jaartjes door. Op naar de 25!”

KAMPIOEN DUURZAAMHEID: DE IVECO DAILY BLUE POWER IS INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2018! Ervaar waarom de Iveco Daily Blue Power Van of the Year 2018 is geworden. Kom snel langs voor een proefrit!

Al meer dan

jaar Iveco in Voerendaal

De sleutel tot succes

Lindelaufer Gewande 8 6367 AZ Voerendaal Tel: 045 575 28 88 www.ivecovoerendaal.nl Email: info@ivecovoerendaal.nl

WINTERBANDEN! ZOMERBANDEN?

< AUTOBANDENWISSELWEKEN > Ieder weertype stelt andere eisen aan de banden. Daarom heeft ieder seizen zijn eigen band. Bij temperaturen boven zeven graden presteren zomerbanden optimaal. Liggen de temperaturen onder de zeven graden, dan is het verstandig om de zomerbanden te wisselen voor de winterbanden. Nu de herfst definitief zijn intrede heeft gedaan, is het tijd om te wisselen. Bandenservice Margraten is dé banden- en bandenwisselspecialist van het Heuvelland. Bel Jim Quaedflieg, maak snel een afspraak en wissel die banden! Dan rijdt u ook veilig in het winterseizoen!

www.bandenservicemargraten.nl

Aan de Fremme 60a 6269 BE Margraten T 043 450 2012 E info@bandenservicemargraten.nl I www.bandenservicemargraten.nl


Groéselt

24 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie 2018

Muziek verbindt, zeker met de vastelaovend…:

G

Rabobank Vastelaoveskonzèr Eijsden-Margraten ronsveld, een dorp in het westen van de gemeente Eijsden-Margraten, met een kleine 3.000 inwoners. Thuisbasis van de in 1958 opgerichte carnavalsvereniging; de Zweitlanceers. Hier ontstond in 2004 het, inmiddels door heel (Belgisch) Limburg bekende en erkende, Euregionaal Prinsentreffen. Het organisatorisch vermogen, en de ambities van de vereniging, hebben er voor gezorgd dat er twee jaar geleden het idee is ontstaan voor een nieuw evenement op grote schaal...

Rabobank Vastelaoveskonzèr Eijsden-Margraten Met steun van Rabobank Maastricht en omstreken presenteert CV de Zweitlanceers op woensdag 20 februari 2019 de eerste editie van het Rabobank Vastelaoveskonzèr Eijsden-Margraten. Met optredens van nder andere Jos Senden (Mheer), Niels en Kay (Eijsden), Frank en Janna Seubers (Sint Geertruid), leden van toneelvereniging de Roeze Koille (Cadier en Keer) en natuurlijk inwoners van Gronsveld, beloofd de Koninklijke Harmonie van Gronsveld en de Zweitlanceers, u een avond die u nooit zult vergeten. Een optreden van Marleen Rutten moet er tevens voor zorgen dat de muziek van het vastelaoveskonzèr niet alleen binnen de gemeente verbindt maar ook daarbuiten.

door Roger Gorissen Sinds 2014 vindt het Euregionaal Prinsentreffen plaats in Sporthal ‘t Vroendel in Gronsveld. Hier komen jaarlijks meer dan 70 carnavalsverenigingen (±1400 bezoekers) bij elkaar. Één van de sporthallen in de gemeente Eijsden-Margraten waar enkele keren per jaar evenementen georganiseerd mogen worden die geen link hebben met sport. De sporthal is de ideale locatie voor een evenement van deze grote. Maar de complete verbouwing om de sporthal gereed te maken voor een dergelijk evenement kost ontzettend veel tijd en energie. En dat voor “maar één avond” feest. “maar één avond” De vereniging is altijd zoekende geweest hoe de locatie optimaal benut kan worden, zodat tijd en energie niet verloren gaan aan “maar één avond”. Aangezien het Euregionaal Prinsentreffen op een donderdagavond plaatsvindt, lijkt het een gemakkelijke keuze om op de vrijdagavond nog een evenement te organiseren. Maar deze vrijdagavond is elk jaar druk bezet door evenementen van andere carnavalsverenigingen uit de gemeente. Er moest een evenement komen waarmee zij niet werden gedwarsboomd en waar men optimaal kon genieten van de vastelaovend.

Muziek verbindt Twee jaar geleden, tijdens een evaluatiegesprek over het Euregionaal Prinsentreffen tussen Burgemeester Akkermans en CV de Zweitlanceers, ontstond een nieuw idee. De Burgemeester was tijdens de evaluatie erg te spreken over de organisatorische kwaliteiten van de vereniging en bewust van het “maar één avond” probleem. Als muziekliefhebber pur sang werd de opmerking gemaakt; “Muziek verbindt, zeker met de vastelaovend, door het jaar heen zijn er verschillende muziek concerten voor alle inwoners van onze gemeente maar tijdens het vastelaovesseizoen nog niet. Kunnen jullie hier niet iets aan doen?” Een vastelaoveskonzèr voor alle inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten, deze uitdaging werd maar al te graag aangenomen. Door de gemeente, voor de gemeente Een vastelaoveskonzèr voor de hele gemeente kun je maar op één manier realiseren; met hulp vanuit de hele gemeente. Voor een samenwerking met betrekking tot dit nieuwe evenement zijn er vanuit de thuisbasis Gronsveld, en samen met de Koninklijke Harmonie van Gronsveld, diverse contacten gelegd met andere harmonies en fanfares uit de gemeente Eijsden-Margraten. Echter door de onzekerheid, de risico’s en het vele werk in korte tijd, is het niet gelukt om een harmonie of fanfare te vinden die deze uitdaging met de carnavalsvereniging kon aangaan. Een begrijpelijk keuze van deze partijen, maar de carnavalsvereniging gaat een dergelijke uitdaging niet zomaar uit de weg. Er werd daarom een andere weg ingeslagen. Medewerking van individuele inwoners vanuit de hele gemeente, met elk hun eigen talent, zorgen eigenlijk nog meer voor het “door de gemeente, voor de gemeente” gevoel.

Tickets en info Voor maar € 5,- per kaartje kunt u deze avond getuige zijn van een waar spektakel voor jong en oud, maar zeker voor de (vastelaoves)muziekliefhebber. Entreekaarten zijn te verkrijgen bij de volgende voorverkoopadressen: Taverne in de Smidse Dorpsstraat 29, Mheer Multimate Jan Opreij Aan de Fremme 50, Margraten PLUS Raymond en Esther Custers Cramignonstraat 1, Eijsden Willie van Wel Rijksweg 67, Gronsveld Meer informatie vindt u op: vastelaoveskonzer.nl

S

CV De Zweitlanceers van Groéselt, met in hun midden Prins Eric II.

Alles verdient een tweede kans! Bijzondere spullen verdienen een tweede kans. Onder dit motto vindt u bij Tweede Kansje de meest bijzondere alledaagse voorwerpen die het verdienen om een tweede leven te leiden. Kleding, speelgoed, huishoudelijkheden, gereedschap, curiosa, rariteiten en brocante spullen. U vindt het allemaal bij Tweede Kansje. Buitengewoon is de bonte verzameling aan collectors items als bierglazen, speelgoed, antieke elektronica, vinyle muziekdragers, reclamezuilen en reclameborden.

Voor de grote honger én de lekkere trek. Wij snijden onze frites zelf. Dat proef je! Ook voor ijsjes, lekkere snacks en hamburgermenu’s. NIEUW bij DiTo: “unnesaus” uit eigen keuken! Sprinkstraat 23, Margraten 043 763 2984 || info@cafetaria-dito.nl openingstijden: wo t/m ma van 16.00 tot 23.00 uur

Bent u op zoek naar spullen met een verhaal? Loop dan binnen bij Tweede Kansje. Wij ruimen ook huizen leeg. Bel en vraag naar de mogelijkheden.

Tk

Tweede Kansje Veilingweg 15, Gronsveld | 0617 537 954


Norbik

wintereditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 25

De Culinaire Verswinkel is klaar voor een culinair kerstfeest:

Een lekkere Kerst, begint in Noorbeek

K

erst betekent voor heel veel mensen extra aandacht. Extra aandacht voor het gezin, familie en vrienden. Maar ook extra aandacht voor lekker eten. De Culinaire Verswinkel Nuijts is voor de feestdagen extra feestelijk aangekleed. En er is een speciaal kerstassortiment. Kom en proef, want een lekkere kerst, begint in Noorbeek! door Marco De Bie Natuurlijk kunt u bij De Culinaire Verswinkel terecht voor diverse vleesschalen voor fondue of gourmet en traditionele vleesspecialiteiten voor een ouderwets lekkere Kerst. Maar de culinaire connaisseur uit Noorbeek heeft ook een bijzondere sorteringen lekkernijen die de kerst extra smakelijk kan maken. Denk aan regionale streekgerechten, klassieke en eigentijds kosmopolitische patés uit eigen keuken, heerlijke worsten uit eigen worstmakerij en hammen uit alle culinaire windstreken van de wereld. Vermaard zijn de vleeswaren, die in eigen worstmakerij op ambachtelijke wijze worden gemaakt. Daniel bereidt deze lekkernijen op meesterlijke wijze met zuivere ingrediënten, natuurlijke kruiden en specerijen en zonder kunstmatige toevoegingen. Zo gebruikt Daniël al jaren tot 40% minder natrium! Enkele van die toppers zijn Daniëls bloedworst en boerenpastei, die inmiddels bij diverse toprestaurants de kaart sieren.

_

Voor hobbykoks en keuken-avonturiers Voor de echte hobbykoks en keukenavonturiers heeft De Culinaire Verswinkel een ruime keuze aan lekkere vleesspecialiteiten geselecteerd. Natuurlijk ontbreken daarbij niet de traditionele kersttoppers als biefstuk, entrecote en rosbief. Daarmee serveert u uw gasten ongetwijfeld een heerlijk traditioneel kerstdiner. Ook kunt u kiezen voor diverse wildspecialiteiten van hert, ree, wildzwijn, haas en konijn. Zet u uw tanden liever in gevogelte? Dan is er volop keuze uit specialiteiten van kip, kalkoen, eend en fazant. Met wild of gevogelte zet u altijd iets verrassends op tafel. En wordt u als keukenavonturier voldoende uitgedaagd om een bijzonder kerstdiner te creëren.

S

Een ovenschaaltje met varkenshaas en truffel. 20 min op 200°C. Heerlijk!

Voor ieder wat wils Wie een ouderwets lekkere kerst prefereert, is bij Daniël en Jolanda Nuijts van De Culinaire Verswinkel aan het juiste adres. De Noorbeekse slagers hebben een ruime keuze aan lekkernijen geselecteerd, die de kerst bijzonder smakelijk maken. Voor hobbykoks en keukenavonturiers, voor mensen die van gemak houden én voor mensen die hun eten samen aan tafel willen bereiden. Bij Nuijts is er voor ieder wat wils.

Een regionale kerst Slow food en regionale producten zijn weer helemaal in. Daniël en Jolanda Nuijts omarmen die trend volop, omdat zij al jaren met regionale topproducten werken. Tijdens Kerst 2018 staan dan ook bij veel huishoudens regionaal getinte menu’s op tafel. De ingrediënten hiervoor vindt u volop bij Nuijts: Blanc Bleu Belge rundvlees van de familie Beusmans uit Noorbeek. Driesterren Beter Leven varkensvlees van het Limburgse Varken (Livar). Wild uit het Heuvelland en de Eifel. Bij al dat regionale lekkers hoort een goed glas wijn. Naast een ruim aanbod aan Noorbeekse wijnen, treft u bij Daniël en Jolanda ook diverse wereldwijnen van gerenommeerde wijnhuizen uit verre streken. “Ik ben niet alleen beroepsmatig met koken bezig,” vertelt Daniel enthousiast. “Het is ook mijn hobby. Ik vind het leuk om bij die Ook voor een lokale lekkere gerechten een wijn moet u bij Nuijts passende wijn van hoge zijn. kwaliteit te vinden die gewoon betaalbaar is. Die wijnen vind je terug in het wijnrek in onze winkel.”

S

Een beetje van jezelf en een beetje van Daniël Wilt u de Kerst lekker thuis vieren, maar legt u het accent liever op het gezellig samenzijn in plaats van samen kokkerellen of uren in de keuken staan? Dan bieden de maaltijdcomponenten en zelfs complete kerstmenu’s van Nuijts uitkomst. U hebt keuze uit diverse voorgerechten, soepen, hoofden bijgerechten, additionele sauzen en salades uit eigen keuken en desserts. Denk aan ovenschaaltjes met malse stukjes vlees en groenten, diverse verse aardappel- en groentegerechten en verrassende bijgerechten van fruit uit de ons omringende boomgaarden. U hoeft u hoofd verder niet te breken over de bereidingswijze, de garing of ingrediënten. U kiest eenvoudig wat u lekker vindt en Daniël en Jolanda doen de rest. U hoeft het enkel op te warmen. De dagelijks versgemaakte gerechten zijn handig verpakt in één- of tweepersoonsporties. Hoe smakelijk wilt u uw kerst krijgen?

Bestel uw kerstdiner Wilt u er zeker van zijn dat uw favoriete gerecht met Kerst op tafel staat? Bestel uw kerstdiner dan tijdig. Uw kerstbestelling kunt u tot en met zaterdag 15 december doorgeven. In de week voor kerstmis is De Culinaire Verswinkel geopend volgens de normale openingstijden. Maandag 24 december is de zaak extra geopend van 08.00 tot 14.00 uur. Op onze website vindt u alle informatie voor de feestdagen en natuurlijk een hele reeks suggesties voor een smakelijk feestje! Het team van De Culinaire Verswinkel wenst u smakelijke feestdagen en een gezond 2019! De Culinaire Verswinkel Nuijts Onderstraat 11, Noorbeek 043 457 1234 www.deculinaireverswinkel.nl

Ga naar d’r Mathieu, maak een proefrit en ontdek de stoere Subaru SUV-modellen Subaru XV gemiddeld brandstofverbruik: 6,9 l/100 km, CO2-emissie: 155 g/km (NEDC) Subaru Forester gemiddeld brandstofverbruik: 6,5 l/100 km, CO2-emissie: 150 g/km (NEDC) Subaru Outback gemiddeld brandstofverbruik: 7,3 l/100 km, CO2-emissie: 166 g/km (NEDC 2.0) Beperkt beschikbaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Laat u verrassen: bij d’r Mathieu vindt u altijd een topoccasion die u past! Er zijn minimaal 60 - 80 uitgebreid geteste en APK-gekeurde occassions in een prijsklasse vanaf € 2.500,- tot € 25.000,- op voorraad! Koop voor 31 januari 2019 een van onze topoccassions, en ontvang de winterbeurt helemaal gratis! APK & onderhoud aan alle merken.

Garage BIJ D’R MATHIEU

Rijksweg 68 – Cadier en Keer 043 407 2375 - www.garagemathieu.nl


26 | Van Harte Eijsden-Margraten

Tebannet

_

Het verhaal van Math Roijen, de man achter “Un Abrazo para los Amigos”:

]

Een droom en een vleugje karakter

K

gelopen.’

arakter. Daar draait het allemaal om volgens Math Roijen. Geloof mij maar: als er iemand karakter heeft, dan is het Math wel. In 2008 zette hij Un Abrazo para los Amigos op. Onder de vleugels van Math groeide deze organisatie uit tot een netwerk van mensen die een warm hart toedragen aan kinderen in Argentinië. Zoals Math zelf zegt is het allemaal ‘gewoon een beetje uit de hand

door Amber Bakker Nadat ik Math bij voorbaat al bedankte voor zijn tijd, zei hij: ‘Ach, Amber. Al had je me gevraagd om hier om 5 uur ’s ochtends te gaan zitten, dan had ik het ook gedaan. Ik doe alles voor de organisatie’. Na een ochtendje thee drinken bij Math en zijn vrouw Tonnie op de bank, kan ik me dat helemaal voorstellen. De grote vraag is natuurlijk hoe een man met een betekenisvol karakter dan opeens aan een goedlopende organisatie komt. Ik kan alvast verklappen dat dat niet ‘zomaar opeens’ gebeurt. Er is namelijk veel meer aan vooraf gegaan dan alleen een handtekeningetje bij de Kamer van Koophandel en een pagina op Facebook. Uit de hand gelopen Om erachter te komen waar de hele situatie dan zo ‘uit de hand gelopen is’, moeten we bij het begin beginnen. ‘Ik ben zelf zestien jaar geleden ziek geworden, waardoor ik afscheid moest nemen van het kantoor. Ik had van te voren gezegd: ‘Geen flessen wijn, geen boekenbonnen, nee, gewoon enveloppen met geld erin.’ De helft van dat geld ging naar de dystonievereniging. De andere helft was bestemd voor straatkinderen in Azul, een plaatsje in Argentinië.’ Zonder dat ik er naar hoef te vragen, begint Math al te vertellen waarom Azul zo bijzonder voor hem is. Je hoort de toewijding in zijn stem. ‘Vanaf 1977 ben ik werkzaam geweest in Argentinië, waarvan een aantal jaar in Azul. Zoals ieder mens had ik bepaalde gevoelens bij bepaalde plaatsen en Azul trok mij persoonlijk erg aan. Daar leefde een ander soort mensen. Zij waren meer geïsoleerd. Échte dorpsmensen.’ Toen het verblijf van Math in Azul erop zat en vierhonderd mensen hem uitzwaaiden, kwam een toekomstdroom in hem op. ‘Als het

ooit beter met me gaat, ga ik proberen om deze mensen te helpen.’ Met de Argentijnse én de Nederlandse vlag in zijn handen, vertrok Math weer richting huis. Toen had hij niet durven dromen dat hij onder andere een van de mooiste dagopvangen van Argentinië zou opzetten. Hoe het allemaal begon Samen met zijn zoon Jeroen bracht Math in 2008 opnieuw een bezoek aan Azul om het opgehaalde geld van zijn afscheid te doneren aan een organisatie voor straatkinderen. ‘Toen ik met Jeroen daar aankwam, bleek dat er geen straatkinderen meer waren. Een eerste gedachte zou kunnen zijn dat dat positief nieuws is. Jammer genoeg is het tegendeel waar.’ De ernst in zijn blik kondigt een schrijnende verklaring aan. ‘Straatkinderen bewegen zich naar de plaatsen waar ze iets krijgen. In Azul was de situatie inmiddels zo erg geworden dat er geen straatkinderen meer waren, omdat er niemand meer was die hun iets kon of wilde geven. Echt rijke mensen geven niks aan de armen. Misschien heb je die levenservaring al’, zegt Math, met een knipoog naar mijn enthousiaste maar naïeve persoonlijkheid. ‘Arme mensen geven eerder iets aan medearmen, dan hele rijken aan de armen. Het is opvallend, maar het is zo.’ Math zocht in Argentinië verder naar een betrouwbare organisatie die het geld goed kon gebruiken. ‘We zijn uiteindelijk terechtgekomen bij een stam waar een aantal gehandicapte jongeren leefden. Daar hebben we geld achtergelaten, zodat de keuken kon worden opgeknapt. Deze jongeren konden daardoor opgevangen en gevoed worden.’ Daarnaast hebben Math en Tonnie nog een ander project gesteund, wat per toeval op hun pad kwam. ‘Op de laatste dag van mijn bezoek werd ik geconfronteerd met het feit dat één van mijn collega’s van vroeger een ongeluk had gehad. Daardoor was hij invalide

Neem gerust contact met ons op. Wij bespreken graag uw (ver)bouwplannen.

geraakt en met zijn gezin op straat terechtgekomen. Dat is eigenlijk ons tweede project geworden. We hebben die man, Oswaldo, uit privévermogen geld gegeven om onderdak te betalen voor zijn familie. In de zes jaar die daarop volgden, hebben Tonnie en ik het project voor gehandicapte kinderen en het gezin van Oswaldo financieel gesteund. Pas daarna is de stichting opgericht, die uiteindelijk zorgde voor nog meer hulp in Argentinië.’ Met dit verhaal sluit Math de zogenaamde ‘korte inleiding’ over zijn organisatie af. Ik merk aan hem dat hij nog uren door had kunnen praten. Doorgegeven drijfveer Als Math in Argentinië is, heeft hij een gewoonte. Hij luncht namelijk altijd samen met de bevolking. Naast de gezelligheid aan tafel is daar ook nog een andere belangrijke reden voor. ‘Op het moment dat je met mensen aan het eten bent, ontstaat er een bepaalde sfeer. Bovendien is het zo dat eerlijkheid en oprechtheid sneller naar boven komt wanneer mensen ontspannen zijn. Het doel is niet om ze te ondervragen, maar de mensen durven dan ook sneller zelf iets te vertellen.’ Als voorbeeld vertelt Math het verhaal over een moeder die niet durfde te zeggen dat er geen geld was voor een laptop, met als gevolg dat de cijfers van haar dochter omlaag gingen. Tijdens het eten kwamen Math en Tonnie daar toch achter, waardoor Math kon ingrijpen en de cijfers van het meisje weer snel stegen.

Een karakter maakt een mens en een karakter breekt een mens. Omdat Math zo dichtbij de bevolking staat, kan hij direct zien wat de problemen zijn en wat er voor nodig is om deze op te lossen. Betrokkenheid is essentieel en volgens Math ook de basis van een goede stichting. Die

wintereditie 2018

betrokkenheid kan hij alleen realiseren omdat hij beschikt over een bepaalde drijfveer. Een drijfveer die zijn vader ook had en die hij nu ook heeft doorgegeven aan zijn eigen zoon. ‘Alles in mijn leven is uit de hand gelopen. Dat heeft met karakter te maken. Ik denk dat ik door mijn karakter zo gemotiveerd bezig kan zijn met de organisatie. Wel uit de hand gelopen dus’, voegt hij er nogmaals aan toe. ‘Het was de bedoeling om alleen de gehandicapte kinderen en Oswaldo te sponsoren en nog een aantal kinderen

financieel te adopteren. Daar is het zeker niet bij gebleven.’ Lucht in de banden Math spreekt ook zijn zorgen uit wanneer hij uitlegt hoe zijn eigen succes hem soms in de weg zit. ‘Door de enorme transparantie krijg ik nu te maken met het fenomeen dat mensen denken dat ze ons niet meer hoeven te helpen. Ik kreeg te horen dat mensen geen geld meer doneren met als reden ‘die Roijen, die krijgt het toch wel voor elkaar’. Dus het feit dat ik iedere euro verantwoord, zorgt nu juist voor problemen. De mensen die dat zeggen weten eigenlijk niet wat een stichting inhoudt.’ Math grijpt dan ook meteen de kans om eens goed uit te leggen wat dat dan is, een stichting. Dat doet hij met een metafoor, waarvan hij me verzekert dat het een primeur is. Met mijn pen in de aanslag luister ik geboeid naar zijn verhaal. ‘Een stichting is te vergelijken met een auto. De motor van een stichting bestaat uit donateurs. Zonder een motor rijdt een auto niet. De wielen zijn mensen in het comité van aanbeveling. Zij zorgen dat de lucht in de banden blijft door advies te geven en relaties te onderhouden. Dan heb je nog de auto op zich, dat is het bestuur. Als laatste is er de voorzitter, die mag achter het stuur zitten. Dát is een stichting. Heb je geen motor of heb je geen lucht in de banden, dan werkt een

Fijne feestdagen!

occasions in álle prijsklassen!

nieuwbouw ✓ onderhoud ✓

verbouwingen ✓ vochtwering ✓

Aan de Fremme 22 - 6269 BE Margraten 043 458 1449 - info@ambouwmargraten.nl www.aannemermargraten.nl

Korpendu 1 6269 BA Margraten

info@autoopreij.nl 0629 567 603


Tebannet

wintereditie 2018

stichting in zijn geheel niet.’ Met deze woorden, die kracht worden bijgezet door een positieve glimlach, maakt hij een groot compliment aan alle andere mensen die de organisatie dragen.

VMath achter zijn pc in Banholt. T Math met z'n Argentijnse

boezemvriend Leo.

Het toverwoord Als laatste vraag ik Math of hij nog een advies heeft voor andere mensen die ook een passie of droom hebben. Zonder te aarzelen zegt hij: ‘Er is maar één ding.’ Hij laat even een pauze vallen waarin ik hem nieuwsgierig aankijk.

‘Het antwoord is heel simpel: Je moet iedere dag doorgaan met datgene waar je de vorige dag mee gestopt bent’. Deze zin, die bijna direct op een tegeltje gedrukt kan worden, wordt ook nog even toegelicht: ‘Succes is afhankelijk van een aantal factoren. Een daarvan is begeleiding van de mensen om je heen. De omgeving kan van grote invloed zijn. Daarnaast is karakter – daar is het toverwoord weer, ook bepalend. Als je een doel voor ogen hebt, doe er dan alles aan om dat te bereiken. Wat er ook gebeurt, altijd doorgaan.’ Dat Math vol passie praat over de organisatie had ik al snel begrepen. Ondanks dat was er één moment in het gesprek waarop hij me nog meer gevangen had in zijn verhaal dan daarvoor. De woorden ‘nu moet ik oppassen dat ik niet emotioneel word’ maakten direct duidelijk hoe bijzonder deze herinnering voor Math is. ‘Als het even tegenzit en ik de tranen in mijn ogen heb staan, laat mijn vrouw me een stukje van de film van Argentinië zien. Eén specifiek stukje, een stukje van mijn vriend. Dat is Leo. Hij heeft het syndroom van Down. In het stukje dat ze me laat zien komen wij aan in Argentinië en rent Leo op ons af, zo goed en zo kwaad als het gaat. Dan vliegt hij eerst bij Tonnie in de armen en vervolgens ziet hij mij. Wij zijn zijn amigos. Op het moment dat hij mij ziet, begint de jongen enthousiast te roepen

Van Harte Eijsden-Margraten | 27

Ze is twintig lentes jong, leergierig, ambitieus, een tikkeltje naïef, Brabants met een voorliefde voor Limburg, een ontzettende kwebbelkous en een wereldverbeteraar. Maar ze is vooral ontzettend nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar de wereld. En naar mensen met een verhaal. Een bijzonder verhaal. En dus speurt Amber voor Van Harte Eijsden Margraten het Heuvelland af naar markante mensen met een levensverhaal. En als ze die mensen ontmoet, gaat ze met hen in gesprek. En die gesprekken vertrouwt ze toe aan Van Harte Eijsden Margraten. In haar eigen rubriek: Amber ontmoet…

BAKKER AMBER WORLDWIDE CITIZEN 16 12 1997 F EARTH

en geeft me een knuffel. Hij is niet van deze plek afgeweken’, zegt Math, terwijl hij wijst naar zijn linker schouder. ‘Ik was helemaal vol gezeverd met kwijl. En die momenten, dáár doe je het voor.’ Zijn rug recht, maar zijn ogen vochtig. Dagtaak De gewoonte om in Argentinië samen te eten, ontwikkelt zich nu verder in Nederland. Ik werd namelijk door Math en Tonnie uitgenodigd om ons gesprek af te sluiten met een lunch. Math kan eindeloos vertellen over zijn ervaringen en na een uur praten was hij mijn aandacht bij lange na nog niet kwijt. Na deze ochtend had ik niet zomaar een interviewtje afgenomen, maar ook heel wat levenservaring opgedaan. Het moge duidelijk zijn dat je niet zomaar een organisatie zoals deze draaiende houdt. Math is iedere dag bezig met het versturen van mailtjes, het controleren van bonnetjes uit Argentinië en het vertellen van zijn verhaal. Waar hij echter vooral mee bezig is, is zijn droom waarmaken. En dat, dat is toch wel een dagtaak. Want, als het ooit beter met hem zou gaan, zou hij de mensen in Azul proberen te helpen. Eén ding is zeker: dat is hem overduidelijk gelukt.

Liefs, Amber

Amber Bakker <<P>>/<<AMBER<<BAKKER>>>>>>>>>>>>>>> 01234567890AAA987654321BBB<<<<<<<<<<<<00

€ 1500,- statiegeld naar Abrazo Amigos Bij Plus Kleijnen in Gulpen en Margraten kunt u uw statiegeldbon doneren in een bus. De bonnen worden door Plus uitbetaald aan de Stichting Un Abrazo para los Amigos. Dezer dagen ontving Math Roijen, een cheque ter waarde van € 1.500,- uit handen van Cyriel Kleijnen van Plus Kleijnen in Margraten. Het bedrag is vergaard dankzij de statiegeldbonnen. Stichtingsvoorzitter Math Roijen gaat ook dit jaar op eigen kosten naar Azul in Argentinië en controleert wat er is gebeurd met de gedoneerde gelden en waar behoeften zijn. De stichting ontving in 2017 € 102.738,- voor haar projecten in Argentinië. Er werd onder andere een 15-persoons bus gekocht en aangepast voor gehandicaptenvervoer en een kleuter en peuterschool opgeknapt. Kijk voor meer informatie op www. abrazoamigos.nl

Loop eens binnen tijdens een lekkere winterwandeling, voor een gezellige entre nous met je familie, een tête-à-tête met vrienden of gewoon zomaar. Een drankje, een hapje, een lekkere lunch of een heerlijk diner. Ouderwetse gezelligheid is opnieuw uitgevonden bij ’t Boerenhof op De Plank!

ze kijk op on en e r o o v site terin w heerlijke g n li e d wan

brasserie || lokale producten ontdekplek || terras De Plank 48, De Plank (Sint-Martens-Voeren) || +31 630 296 223 || www.boerenhof.eu

Broenshemweg 2, Honthem 043 458 3166 info@flowerfull.nl

Genieten van bloemen, planten en woondecoraties. Wij bieden u tal van mogelijkheden. Loop eens binnen en laat u inspireren en adviseren.


’t Gehuuch

28 | Van Harte Eijsden-Margraten

Fotograaf Van Harte Eijsden Margraten pakt prijs met Gravel Series:

Innovatieprijs voor George Deswijzen Tijdens het Limburgse Wielergala 2018, dat werd gehouden in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten, hebben Tom Dumoulin (Renner van het Jaar) en Nils Sinschek (Renner van de Toekomst) de prijzen in de wacht gesleept. Ook Bennie Ceulen (oeuvre) en George Deswijzen (Innovatie) werd in het zonnetje gezet voor hun verdiensten.

S

Bennie Ceulen, Tom Dumoulin en George Deswijzen poseren trots met hun gewonnen awards.

van de redactie fotografie Ralph Sluysmans Tom Dumoulin won de prijs voor de zesde keer op rij. Naast de Maastrichtenaar waren ook Wout Poels, Mike Teunissen en Jaap Kooijman genomineerd voor de titel. Renner van de Toekomst De prijs voor Renner van de Toekomst ging naar de 20-jarige Maastrichtenaar Nils Sinschek. Sinschek tekende recent een contract bij het Development Team van Sunweb, waar hij in januari zal starten. Vanwege zijn stage in Barcelona was Sinschek in Margraten afwezig en na zijn broertje de prijs voor hem in ontvangst. Sinschek werd afgelopen jaar onder andere vijfde op het NK bij de beloften (tot 23 jaar). Ook Jordan Habets uit Maastricht en mountainbiker Milan Vader uit Sittard waren genomineerd voor talent van het jaar. Oeuvreprijs De Oeuvreprijs (voor de 1e keer uitgereikt) ging naar Bennie Ceulen. Ceulen (67 jaar) is zelf oud-renner die in het verleden onder meer met Bernard Hinault bij Gitane reed en daarna als sportjournalist aan de slag ging bij de Limburgse Dagbladen en onder meer 20 keer de Tour de France versloeg. De afgelopen tien jaar was de in Berg en Terblijt wonende Ceulen perschef bij Sunweb en gold hij ook als vertrouwenspersoon van Dumoulin. Daarnaast is Ceulen ook attaché van de Tour-organisatie in Nederland en adviseur van de Provincie Limburg.

Sint Antoniusbank, lokaal beter bekend als ʼt Gehuuch, kent een eeuwenoude geschiedenis. Waar het nu als een aanhangsel van Bemelen wordt gezien, was het ooit een nederzetting van grote importantie. De eerste optekeningen in de archieven dateren uit 1381. tekst en fotografie Marco De Bie De stichting van Sint Antoniusbank vindt zijn oorsprong in de verering van Sint Antonius Abt, die werd aanbeden ter genezing van de gevreesde vuurziekte (het ‘Antoniusvuur'). De naar deze heilige genoemde kloosterorde van de Antonieten had zich toegelegd op de verpleging van lijders aan deze ziekte. Deze kloosterorde ontving aanzienlijke aalmoezen en schenkingen die het haar mogelijk maakten in vele landen van Europa kloosters en hospitalen te stichten. Ook in het graafschap Vroenhof bij Maastricht kregen de Antonieten van een ridder Willem een aan Sint Antonius gewijde kapel, die niet veel later kon worden vervangen door een kerk met een hospitaal. Zoals bij de andere kloosters van de Antonieten werd ook in Maastricht door een broederschap van ‘mensen met aanzien' een commanderie ingesteld. Deze droeg bij tot het verwerven van schenkingen en het beheer daarvan. Doordat ook in Maastricht en omgeving de vrees voor het 'Antoniusvuur' groot was en het geloof in Sint Antonius Abt niet minder groot, werden navenant schenkingen gedaan aan de Antonieten. Een van die schenkingen was het grondgebied bij Bemelen, waar Sint Antoniusbank is gesticht. Rijke historie in drie akten De eeuwenoude en rijke historie van ’t Gehuuch is niet in één pagina krantenpapier te vangen. Het verhaal van ’t Gehuuch wordt beknopt verteld aan de hand van drie markante gebouwen. Een drieakter dus. Kasteel van de Wolff Het Kasteel van de Wolff wordt voor het eerst genoemd in 1408. De naam verwijst naar de toenmalige bewoner, ene Wolff. Later krijgt hetzelfde pand de naam van andere bewoners: Kasteel Scheyffart van den Vels, ook wel Velsenhoff en Scheyffartshuis.

wintereditie 2018

In 1408 wordt de de Luikenaren een kasteel te Bemelen verwoest. Er wordt door de geleerden vanuit gegaan dat dit het Kasteel van de Wolff of het Scheyffartshuis is geweest. Het lijkt erop dat de Luikenaren na een vergeefse belegering van de stad Maastricht hun woedde koelde op diverse kastelen rondom de stad, waaronder het kasteel op Sint Antoniusbank. De reden waarom de Luikenaren Maastricht hadden belegerd, was mogelijk de in Maastricht zetelende Luikse bisschop Jan van Beieren, die de vrede met zijn vrijheid minnende burgers maar moeilijk kon bewaren. Nadat het kasteel was verwoest, is er een nieuwe woning gebouwd. Omstreeks 1425 woonde Johannes Scheyfarts de Vels op het complex, want hij pachtte tienden te Bemelen van het Onze Lieve Vrouwekapittel van Maastricht. In 1480 kwam een deel van het Scheyffartshuis in particulier bezit; het andere deel bleef residentie van de Commanderij der Antonieten. In 1489 werd het Scheyffartshuis vewoest door Maastrichtenaren, omdat zich in het huis “vijanden van de stad” ophielden. Deze vijanden waren Luikenaren, die tegen de bisschop van Luik in opstand waren gekomen en vanuit het Scheyffartshuis rooftochten richting Maastricht ondernamen. Sporen van de in 1489 aangebrachte vernielingen zijn nog steeds te zien in een weiland aan de westzijde van de huidige hoeve (Sint Antoniusbank 10). Daar is nog steeds het onderste muurwerk van een vierkante toren met een draaiput te zien. Men meent dat dit restanten van de oorspronkelijke middeleeuwse burcht zijn. Na 1489 is het Scheyffartshuis door Libert van Hulsberg weer opgebouwd, maar nu eerder in de trant van een boerenhoeve dan van een landhuis of kasteel. Na de dood van Van Hulsberg werd het bewoond door zijn zwager Hendrik Huyn van Amstenrade en in 1573 door Wolter van Hoensbroeck. Dez Van Hoensbroeck was de echtgenoot van Mathilda Huyn van Amstenrade, weduwe van Libert van Hulsberg. De adellijke geslachten Van Amstenrade en Van Hoensbroeck waren invloedrijke families in het huidige Zuid-Limburg. Zo bezat het geslacht Van Hoensbroeck in de 17e eeuw ook kasteel Groot Blankenberg, dat vanaf 1644 de zetel van de Heerlijkheid Cadier was.

Innovatieprijs Nieuw dit jaar was ook de Innovatieprijs. Deze prijs ging naar de Gravel Series van George Deswijzen van Crossborder Cycling. De innovatieprijs werd toegekend vanwege het kleinschalige concept met aandacht voor de positionering van Limburg en de aandacht voor storytelling en communicatie. Het jaarlijkse Wielergala wordt georganiseerd door de Club 24 (die tevens de genomineerden en winnaars vaststellen) en werd dit jaar mogelijk gemaakt door de Gemeente EijsdenMargraten, Limburg Cycling en de Limburgse Wielergemeenten.

S

Burgemeester Dieudonnée Akkermans van de gemeente EijsdenMargraten richt zich persoonlijk tot George Deswijzen en rijkt hem de prijs uit.

S

De Beusdaelshoeve anno nu. De hoeve heeft in haar rijke historie heel wat gedaantes gehad en adellijke bewoners in zich geherbergd.


ʼt Gehuuch

wintereditie 2018

In 1566 draagt Wolter van Hoensbroek bij testament het Scheyffartshuis over aan Anna van Ellerhorn, de voormalig echtgenote van Huyn van Amstenrade, die destijds was gehuwd met Gerard van Eys-Beusdael. Vanaf toen heette het Scheyffartshuis Beusdaelshof. In 1587 wordt het pand bewoond door Jean van Colin-Beusdael en blijft het tot in de tweede helft van de 18e eeuw in het bezit van deze familie. Nadat in 1755 Adolf, baron van Colin van Beusdal overleed, kwam

R

Le Berlier die Hoeve Sint Antoniusbank bewoonde was Eustachius (Stas) le Berlier. Hij was gehuwd met Anna van Rave van Amby. Tastbaar bewijs van hun aanwezigheid is hun beider familiewapen met het devies Nihil Admirari (verbaas je nergens over) en het jaartal 1655, dat nog steeds boven de toegangspoort de gevel siert. In 1664 kwam de hoeve in bezit van Johannes de Selys, schoonbroer van Stas le Berlier. Tot 1751 bleef de familie Selys eigenaar van de mooie hoeve.

Tegen de westelijke muur van de kerk van Bemelen bevindt zich overigens nog steeds heteen familiegraf waarin ondermeer Matthias Soiron (1834) en zijn echtgenote Sophia Elisabeth L’Herminotte (1838) zijn begraven. Bij testamentaire beschikking van de gezusters Pirene ging Hoeve Sint Antoniusbank op 31 mei 1901 over op hun nicht Johanna Catharina Xhoneux, gehuwd met Hendrik Joseph Frijns, wonende te Epen. In 1921 ging de hoeve bij scheiding en deling over op Frijns.

Van Harte Eijsden-Margraten | 29

In 1950 vertrokken de laatste geestelijken uit het klooster naar Cadier en Keer en werd het gebouw verkocht aan J. Rooding, die er een hotel van maakte. Van 1964 tot september 1966 is het voormalig klooster een gezellenhuis van de Staatsmijnen geweest, waar diverse arbeiders met een migratieachtergrond werden gehuisvest. In het najaar van 1967 is het Europahuis vanuit Borgharen naar ’t Gehuuch verhuist en staat het voormalig klooster dank ook beter bekend als het Europahuis.

omantische, bezinnende, sprookjesachtige, historische, poëtische, educatieve, af en toe zelfs een tikkeltje spannende of ondeugende plekjes. Idylles die vaak in den verre worden gezocht, maar veelal pal naast de deur liggen. In iedere uitgave van Van Harte EijsdenMargraten nemen wij u graag mee “op avontuur” in de eigen regio. Om die fraaie stekjes, die bijna letterlijk in uw achtertuin liggen, te ontdekken.

Idyllische plekjes: historisch monument Sint Antoniusbank

Een klein gehucht met een grootse geschiedenis de Beusdaelshof in handen van Frans Joseph, baron van Stockem van Mean. Hij verbouwde de Beusdalshof in 1775, zoals kan worden afgeleid uit de nog steeds zichtbare jaartalankers. Graaf van Aspremont-Lijnden, die de Beusdalhof had geërfd van Baron van Stockem van Mean, verkocht deze in 1852 aan Thomas Leessens, de burgemeester van Bemelen tussen 1831 en 1865. In 1857 werd er nog een “brikkenoven” in de tuin van de hoeve geplaatst. Burgemeester Leessens liet in 1859, behalve de schuur, de gebouwen van de Beusdalshoeve slopen en verpachtte de goederen onder de boeren. De huidige gebouwen van de Beusdaelshoeve bestaan uit een boerderij met veestallen en een woning en zijn deels aangewezen tot Rijksmonument. Het adres van het oude kasteel is Sint Antoniusbank 10.

S

De wapens van de familie Le Berlier en Van Rave sieren de gevel van de hoeve. Onder de wapens het devies Nihil Admirali, dat zoveel als verbaas je nergens over betekent.

Klooster van Sint Antoniusbank Over de geschiedenis van het klooster van voor 1900 is vrijwel niets bekend. De eerst bekende bewoners van het klooster zijn de Zusters Visitandinen, een kloosterorde uit Frankrijk. Zij hadden het klooster op Sint Antoniusbank gekocht, omdat zij vreesden uit Frankrijk te worden verdreven. Toen dit niet het geval bleek, keerden zij huiswaarts en verhuurden zij het pand aan de zusters van Heer, die er uiteindelijk maar vier maanden in ressorteerden. Tussen 1931 en 1935 kwam het klooster in bezit van de Heren Philosophen van de Sociëteit der Afrikaanse Missies. Vanwege de deplorabele staat van het pand, namen zij van ruim vier jaar alweer de wijk richting Engeland. Daarna werd het klooster bewoond door zo’n 20 broeders van dezelfde congregatie, die vanuit Blitterswijk naar Sint Antoniusbank kwamen.

De eer die het verdient Het roemrijke verleden van Sint Antoniusbank ten spijt, is het heden ten dage niet meer dan ’t Gehuuch van Bemelen. Een lieflijk klinkende naam die de rijke historie en adellijke bewoners van Sint Antoniusbank niet de eer aandoen die het kleine buurtschap op de flanken van de Bemelerberg verdient. Helaas vertelt het heden soms niet wat het verleden in zich meedraagt. Laat onverlet dat Sint Antoniusbank onmiskenbaar een klein idyllisch plekje is, dat door de velen niet is gekend. Dat is bijzonder jammer, want Sint Antoniusbank ademt heden in, maar verleden uit. Een fraaie paradox die het gehucht enigzins de eer teruggeeft die het verdient.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door input van de Historische Kring Cadier en Keer, waarvoor hartelijke dank.

R

Het Europahuis, dat in het begin van de vorige eeuw dienstdeed als klooster voor diverse ordes, doet sinds 1967 dienst als Europahuis.

S

Hoeve Sint Antoniusbank is minstens vijfhonderd jaar oud. De eerst bekende eigenaar was Jean le Berlier, de burgemeester van de stad Luik.

Hoeve Sint Antoniusbank Naast het Scheyffartshuis is ook Hoeve Sint Antoniusbank een belangrijk historisch gebouw. Wanneer en door wie de hoeve is gebouwd, is in nevelen gehuld. Wel is bekend dat deze in 1506 in bezit was van Jean le Berlier, die meermaals burgemeester van de stad Luik was (onder andere in 1507, 1510 en 1516). Tot 1664 bleef de hoeve in het bezit van de familie Le Berlier. De laatste

In 1795 kocht koopman Gerardus L’Herminotte Hoeve Sint Antoniusbank. Via vererving kwam het gebouw in handen van zijn schoonzoon Mathias Soiron, bouwmeester van Maastricht. Hij liet het weer na aan zijn schoonzoon, oud-controleur Hollman. Zijn dochter Francisca Hollman verkreeg de hoeve bij scheiding op 30 november 1875. Zij verkocht het pand in 1881 aan de gezusters Pirenne.


N

Norbik

30 | Van Harte Eijsden-Margraten

wintereditie 2018

a 32 mooie jaren moet Jean Heijnen een punt zetten achter zijn dienstverband als tambour-maître van harmonie Berggalm uit Noorbeek. Een succesvolle periode waar hij liever geen einde aan had gemaakt. Maar Jean moest wel. En toch, ondanks de teleurstelling van het stoppen, kijkt hij met trots terug op dit voor hem zo memorabele tijdperk.

Jean Heijnen stopt noodgedwongen als tambour-maître van harmonie Berggalm: “Het voelde alsof ik een deel van mijn leven weggaf.”

Afscheid met een lach en een traan door Max van den Boorn

absoluut voorkomen.” “Ik ben gewoon erg begaan met de harmonie”, vervolgt Jean. “Klusjes opknappen, bestuurszaken regelen, als vertrouwenspersoon fungeren voor de jongeren van de drumband; niets is teveel gevraagd. Mijn vrouw Paula grapt weleens: ‘Het lijkt wel alsof je met de harmonie bent getrouwd, in plaats van met mij.’”

Eigenlijk wil Jean Heijnen helemaal niet stoppen als tambour-maître van harmonie Berggalm. Maar helaas, hij heeft geen keuze. De Noorbeekenaar kampt met artrose in zijn linkervoet, waardoor probleemloos wandelen over een lange afstand niet meer gaat. “Als tambour-maître ben je het boegbeeld van de harmonie, degene die letterlijk voorop gaat”, vertelt hij met betraande ogen en een hoorbare krop in de keel. “Als je moeite hebt met lopen, moet je deze functie niet meer uitoefenen. Vandaar dat ik heb besloten het stokje over te dragen. Een beslissing die oprecht veel pijn doet.”

Tranen Enkele weken geleden, tijdens de Ceciliafeesten op zondag 18 november, mocht Jean voor de laatste keer als tambour-maître van ‘zijn’ harmonie door Noorbeek trekken. Toen hij na afloop werd toegesproken in de harmoniezaal, werd het Jean allemaal teveel. Het droog houden, dat was onbegonnen werk. “Wat ik net zo emotioneel vond, was het moment dat ik mijn tambour-maîtrestok overdroeg aan Marco De Bie, de nieuwe tambourmaître. Het voelde alsof ik een deel van mijn leven weggaf.”

S

Jean marcheert trots voorop tijdens een van de vele straatoptredens die hij met de harmonie en drumband van Harmonie Berggalm Noorbeek deed.

Trillend pluimpje In de lente van 1986 werd Jean, min of meer per toeval, tambour-maître van harmonie Berggalm, waar hij op dat moment al vijftien jaar lid van was. Zijn debuut maakte hij op een prestigieus concours. Hij mocht niet eerst even zwemmen in het kinderbad, maar werd meteen in het diepe gegooid. En dat herinnert Jean zich nog als de dag van gisteren. “Ik was bloednerveus! Ik stond te trillen als een rietje, het pluimpje op mijn hoed zwaaide dan ook alle kanten op. Of dat zenuwachtige gedoe verdween in de loop der jaren? Gek genoeg niet. De maanden voor

S

Geëmotioneerd draagt Jean Heijnen zijn tambour-maîtrestok en het commando van “zijn” harmonie over aan zijn opvolger, Marco De Bie. een concours waren telkens een verschrikking, de zenuwen gierden dan onophoudelijk door mijn lijf. Niet te doen. Op concoursen werd ik al snel bekend als de man met het trillend pluimpje. Ik was zó gepassioneerd, wilde absoluut niet falen. Vergeet niet:

wacht Klaar terwijl u

De betonmolen is verleden tijd! de tijd van het zelf draaien is voorbij! Dé ideale oplossing voor aannemers, hoveniers,stratenmakers, tegelzetters, en particulieren. Kortom: iedereen die een cementgebonden product nodig heeft.

Oude Zeepweg 12 Gronsveld T 0031 (0)6 42015293

Altijd op voorraad! straatzand - vulzand - metselzand brekerzand - korrelmix menggranulaat - cement

Openingstijden Beton / Mortelcentrale Maandag t/m vrijdag van 7.00 - 15.00 uur Zaterdag 7.00 - 11.00 uur

Intens Jean vierde als tambour-maître diverse grote successen. Op elk concours waar hij met de drumband aan deelnam, werd de eerste prijs (mét lof der jury!) in de wacht gesleept. Verder won hij met de drumband meermaals het Nederlands én Limburgs kampioenschap. “Dat waren schitterende ervaringen. Hoogtepunten, zo kun je ze wel noemen, ja. Al was mijn periode als tambour-maître eigenlijk één groot hoogtepunt. Ik ben heel trots op feit dat ik deze prachtige functie 32 jaar lang heb mogen uitoefenen. Het was een intense, maar onvergetelijke tijd.”

als tambour-maître moest ik ervoor zorgen dat we als korps in de maat liepen, dat we op het juiste ogenblik draaiden, dat we exact op tijd een bocht maakten. Precisiewerk van de bovenste plank. Als ik een fout maakte, dreigde alles in de soep te lopen. Dat wilde ik

s raam- & deurkozijnen -aluminium - kunststof - hout s verandabouw s glas - enkel- & dubbelglas - veiligheidsglas en gehard glas - hoogrendementsglas s rolluiken & rolpoorten - heroal rolluiken - politiekeurmerk rolluiken - inbouw & opbouw

s horsystemen s binnenzonweringen - lamel- & rolgordijnen - paneelgordijnen - jalouzieën s buitenzonweringen - terras- & serreschermen - screens - uitvalschermen s garagepoorten - Hörmann sektionaal garagedeuren - Hörmann kanteldeuren - Roma & Hörmann rolpoorten

TRIO Bouwspecialiteiten BV Industrieweg 10 | 6245 HW Eijsden 043 409 8282 | info@triobouwspecialiteitenbv.nl | www.triobouwspecialiteitenbv.nl


wintereditie 2018

Breusj

Van Harte Eijsden-Margraten | 31

Greun Vingers) Mathijs Wolfs van hoveniersbedrijf Guy Wolfs geeft ieder seizoen tuinadvies!]

H

eesters sieren vele tuinen. Een mooie plant, die relatief onderhoudsvriendelijk is. Toch moet hij af en toe worden bijgesnoeid. Wanneer doe je dat het beste? door Mathijs Wolfs foto's Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Het snoeitijdstip en de snoeiwijze zijn afhankelijk van de groei- en bloeiwijze van de heester. Wij de lopen diverse soorten met je door. Bladhoudende heesters De meeste wintergroene heesters als glansmispel, hulst, laurierkers, mahonia, olijfwilg en de bladhoudende sneeuwbal kunnen in het voorjaar gesnoeid worden, vanaf maart tot eind juni. Bladverliezende heesters Bij bladverliezende heesters en bomen wordt het snoeimoment bepaald door de manier waarop de planten zich verjongen en waarop ze bloeien: op nieuwe scheuten of op takken uit eerdere jaren. Soorten die nauwelijks gesnoeid hoeven te worden zijn soorten als het krentenboompje, de vlinderstruik, Clethra, Colutea, Cornus florida en Cornus kousa, de schijnhazelaar, pruikenboom, dwergmispel, peperboompje, kardinaalshoed, lampenpoetserstruik, toverhazelaar Hamamelis, Hibiscus, Magnolia, Potentilla, fluweelboom, sering en sneeuwbal. Deze soorten ontwikkelen doorgaans uit zichzelf al een mooie vorm. Bovendien maken ze vaak moeizaam nieuwe grondscheuten, zodat ze zich lastiger laten verjongen. Daardoor blijft het snoeien beperkt tot het wegnemen van dood, ziek of kruisend hout, en verkeerd groeiende takken. Dit snoeien gebeurt het beste in maart of begin april.

Een tweede groep wordt gevormd door de heesters die op de scheuten van het vorige jaar bloeien, of op het nieuwe schot. Dit zijn vooral soorten

die in het voorjaar of de voorzomer bloeien: vlinderstruik, bruidsbloem sneeuwforsythia, ranonkelstruik, koninginnenstruik, boerenjasmijn, bes en spierstruik. Na de bloei worden de (zij) takjes die gebloeid hebben weggeknipt. De hoofdtakken worden teruggesnoeid tot waar zich enkele sterke zijscheuten ontwikkeld hebben. Dit wordt ieder jaar herhaald. Wordt de struik te vol of te dicht dan kan 20 tot 25% van de hoofdtakken bij de basis weggehaald worden. Brem verdraagt het minder goed om sterk teruggesnoeid te worden. Hierbij worden na de bloei de uitgebloeide scheuten tot op 1/3 terug geknipt, tot net na een vertakking. Bij de kerriestruik worden ieder jaar na de bloei de bloeischeuten bij de basis weggesnoeid. Ook de tuinhortensia hoort bij deze groep.

De derde groep bestaat uit heesters die op de nieuwe scheuten bloeien. Dit zijn over het algemeen soorten die met sterke grondscheuten terugkomen. Soorten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld fuchsia, grootmoeders oorbellen en de reuzenlavendel, die in maart of begin april bijna bij de grond afgeknipt kunnen worden, net boven een aantal sterke knoppen. Bij andere soorten zoals bladverliezende Amerikaanse sering, pluimhortensia en spierstruik wordt doorgaans iets voorzichtiger gesnoeid: in maart of begin april worden de bloeitakken van het vorige jaar tot de helft teruggesnoeid, net boven een buitenoog. De daarop volgende jaren worden de uitgebloeide zijtakken telkens terug geknipt tot net boven de 1e of 2e knop vanaf de oude gesteltak. Wordt het takkenstelsel te dicht dan kunnen enkele gesteltakken bij de basis verwijderd worden.

De vlinderstruik hoort ook bij deze groep, maar wordt net even anders gesnoeid. Het eerste jaar na aanplant wordt in maart of begin april een gestel gevormd door de jonge takken tot de helft of ž van hun lengte in te korten, net boven enkele sterke knoppen. Het daarop volgende jaar worden, net als bij de andere heesters in deze groep, de uitgebloeide zijtakken telkens teruggeknipt tot net boven de 1e of 2e knop vanaf de oude gesteltak.

S

Mathijs Wolfs geeft ieder seizoen tuinadvies.

Heesters met mooie bladeren Tenslotte is er een groep heesters waarbij niet de bloei maar het blad of de jonge twijgen zeer decoratief zijn, zoals de witte kornoelje, C. sibirica, pruikenboom, roodbladige hazelnoot, lambertsnoot, wilgensoorten en vlier met gekleurd blad. Om hier extra van te kunnen profiteren kunnen ze gesnoeid worden als de heesters in de derde groep. Het eerste jaar worden de takken in maart of begin april tot op de gewenste hoogte (net boven de grond, of wat hoger voor een knotboompjeseffect) teruggesnoeid tot net boven een paar sterke knoppen. Het daarop volgende jaar, weer in maart of begin april, worden de zijscheuten tot op enkele centimeters vanaf de oude hoofdtak ingekort, ook weer net boven enkele knoppen. Zo ontwikkelen zich ieder jaar nieuwe gekleurde zijscheuten.

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Emmastraat 4, Eijsden 043 409 2161 | www.guywolfs.nl

Creatief & sfeervol in groen

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Emmastraat 4, Eijsden 043 409 2161 | www.guywolfs.nl


32 | Van Harte Eijsden-Margraten

Mergraote

wintereditie 2018