Van Harte Eijsden-Margraten herfsteditie 2018

Page 1

p o t s f r e h e d f i u n S n e t a r g r a M n e d s j i in E

3 Kunstenaar Jonathan Wanders: “Kloosterruïne Hoogcruts moet een Euregionale plek voor reflectie, verbinding en vernieuwing worden” 3 Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten en het Mergelland Mannenkoor gaan naar Amerika 3 Op Vroelen begint carnaval al in september! 3 College van burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten stelt zich voor 3 Jean Huls, topfokker in de internationale paardensport 3 Wie jarig is trakteert: Optiek Paul Block viert zilveren jubileum Lees Van Harte Eijsden Margraten nu ook digitaal op

issuu.com/vanharteeijsdenmargraten


O

Mergraote

2 | Van Harte Eijsden-Margraten

p 28 september 2018 organiseert de American WW II Orphans Network (AWON) een galafeest voor haar leden. Deze leden zijn kinderen van Amerikaanse bevrijders die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog. AWON heeft een nauwe band met Margraten. Veel van hun (groot)vaders liggen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten begraven. Zij kregen geen kans om hun dromen waar te maken, om bij hun gezin te zijn en om te leven in een wereld waarvoor zij hadden gevochten, een vrije en democratische samenleving.

_

Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten en Mergelland Mannenkoor bereiden zich voor op bijzondere reis:

“America, here we come!”

S Bezoekers aan de Amerikaanse begraafplaats in 1946. De Stichting Adoptie Graven heeft een groot gezelschap van AWON ontvangen in 2005, 2010 en in 2015 in contact gebracht met de adoptanten van hun (groot)vaders. AWON schonk tijdens hun bezoek o.a. de witte bank die voor het gemeentehuis in Margraten staat. Het bestuur van de Stichting Adoptie Graven werd vorig jaar uitgenodigd om in Washington deel te nemen aan het gala. Vanwege de speciale band tussen de gemeenschap Margraten en de zonen en dochters van de “Margraten Boys” op de begraafplaats zal het Mergelland Mannenkoor uit Margraten meereizen. Het verblijf in Washington staat in het teken van dankbaarheid en vriendschap. De Stichting Adoptie Graven wil het adoptieprogramma zo breed mogelijk uitdragen door het geven van presentaties. Het koor toont onze dankbaarheid door het verzorgen van een aantal optredens bij vier of vijf speciale gelegenheden. Hiermee wordt Nederland, de Provincie Limburg en met name de gemeenschap van Margraten op een positieve manier uitgedragen.

Colofon

Belangrijke verhalen van beleidsmakers. Opmerkelijke verhalen van markante inwoners. Bijzondere verhalen van bedrijven of verenigingen. Met als gemene deler dat het de kernen en buurtschappen van de gemeente Eijsden-Margraten betreft. U leest het ieder kwartaal in Van Harte EijsdenMargraten. Dé informatieve promotiekrant van Eijsden-Margraten, die ieder seizoen een kijkje biedt in de kernen van de gemeente Eijsden-Margraten. Op een betrokken en enthousiaste manier wordt de lokale economie nauwgezet gevolgd en scherpzinnig in kaart gebracht. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de andere kant van de dorpen en de lokale ondernemers. Van Harte Eijsden-Margraten bezorgt het leukste nieuws uit de gemeente EijsdenMargraten vier keer per jaar bij de mensen thuis!

herfsteditie 2018

Mergelland Mannenkoor Het Mergelland Mannenkoor werd opgericht in 1995 na een reünie van het jongenskoor “De Lentebloempjes”. Het Mergelland Mannenkoor bestaat uit 25 zangers, de meesten zijn tussen de 50 en 65 jaar oud. De koorleden wonen praktisch allemaal in de gemeente Eijsden-Margraten en de ouders en grootouders van enkelen van hen stonden hun land af aan de Amerikanen voor de aanleg van de begraafplaats. Het repertoire is gevarieerd. Een aantal nummers heeft een directe relatie met de Amerikaanse begraafplaats. Het bekende lied “Do you remember” geschreven door Math Depuits en gecomponeerd door Hub Vanhautem en ook het lied “Mergraote” van de Schintaler komen voort uit de intense gevoelens van dankbaarheid van de inwoners van Margraten voor de Amerikanen. Onze vaste pianiste Hisae Kuijpers, kan helaas niet meereizen, in haar plaats zal Edith Rutten meereizen en het pianowerk voor haar rekening nemen. Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten Op 12 september 1944 passeerden de eerste Amerikaanse troepen de Nederlandse grens in Mesch en duizenden soldaten werden ingekwartierd in heel Zuid-Limburg. De soldaten kregen een goede band met de lokale bevolking in de maanden dat zij hier verbleven. Kapitein Shomon van 611 Grave Registration Company kreeg de opdracht om een locatie te verkennen voor de aanleg van een grote begraafplaats welke hij vond in Margraten. Vanaf november 1944 tot mei 1945 reden vrachtauto’s volgestouwd met stoffelijke overschotten vrijwel dagelijks door het dorp. De mensen in Margraten waren hier getuige van. Zij hoorden, zagen en roken de oorlog. Sommige gesneuvelde soldaten waren zelfs een deel van het gezin geworden bekenden omdat ze bij hen waren ingekwartierd. In januari 1945 werd een Burgercomité opgericht, mensen wilden graag iets doen voor de Amerikanen. Kapitein Shomon vroeg hen om de begraafplaats te verfraaien tijdens Memorial Day 1945. Het Burgercomité beloofde bloemen op alle graven te leggen en zo geschiedde. In maart en april 1945 was het aantal aangevoerde slachtoffers uit Duitsland te veel voor de Amerikanen en mannen uit Margraten werden ingezet om te helpen. Vanuit Amerika kwamen inmiddels veel verzoeken, gericht aan de burgemeester van Margraten, om een foto van het graf van hun zoon of echtgenoot en om bloemen te plaatsen bij zijn graf. Alle traumatische beelden en ervaringen hebben een onuitwisbare indruk gemaakt op de mensen in Margraten. Dit heeft geleid tot een adoptieprogramma dat nu na 74 jaar nog steeds bestaat. Alle 8.301 graven en alle 1.722 namen in de Muren der Vermisten zijn geadopteerd en er is een wachtlijst van meer dan 400 mensen. Sinds 2017 staat het adopteren van Amerikaanse oorlogsgraven op de nationale lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO.

Van Harte Eijsden-Margraten is een uitgave van De Bie Communicatie en verschijnt vier keer per jaar, telkens in een oplage van 42.000 exemplaren. Het blad heeft als doel de kernen van de gemeente EijsdenMargraten in de regio te promoten. Het blad wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de gemeenten Eijsden-Margraten, GulpenWittem, Valkenburg aan de Geul en Voeren alsmede in de Maastrichtse stadswijken Scharn, De Heeg, Vroendaal, Eyldergaard, Heer, Randwyck, Heugem en Céramique.

Redactieadres Rijksweg 39a, 6269 AA Margraten. 0655 368 767 info@vanhartemargraten.nl

Hebt u nieuws en informatie met betrekking tot evenementen of activiteiten binnen de gemeente Eijsden-Margraten? Of wilt u uw bedrijf profileren? Neem dan tijdig contact op. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.

Fotografie Wouter Roosenboom, George Deswijzen en Ralph Sluysmans.

Informatie over adverteren Marco De Bie, 0655 368 767 info@debiecommunicatie.nl

Coverfoto's Jean Huls en zijn paarden (foto: Wouter Roosenboom) Zicht op ’t Gasthuis (foto: Marco De Bie)

Ontwerp De Bie Communicatie, Margraten

Volgende uitgave week 50

Druk NDC, Leeuwarden

Deze krant is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever stelt zich echter niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens in deze krant. Overname of vermenigvuldiging uit deze uitgave is alleen toegestaan na toestemming van de uitgever. © 2018, De Bie Communicatie

Aan dit nummer werkten mee: Marco De Bie, Max van den Boorn, Suzanne Knoben, Bert Salden, Saloua Aarab, Mathijs Wolfs en Angie Bischops.


Mergraote

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 3

Met dat gevoel begin je aan de voorbereiding van de concertreis en de keuze van de liederen. Daarbij kom je dan het lied van de Schintaler “MERGRAOTE” tegen waarin een tekst is opgenomen die iedereen confronteert met de werkelijkheid: ICH VRAOG MICH AAF?......... DEEG ICH DAT AUCH VEUR DICH? Zeg het maar, wat is uw antwoord? Om nog meer inspiratie op te doen las ik het boek KRUIZEN IN DE WIND, geschreven door Captain Shomon. Ik besefte toen pas dat de troepen van helden gevolgd werden door de helden van de begraafdiensten. Zij identificeerden en verzorgden hun gesneuvelde makkers en gaven hen hun al dan niet tijdelijke rustplaats, zoals in Margraten. Dit, samen met de verhalen van diverse leden van het Mergelland Mannenkoor, heeft ons tot een keuze van liederen gebracht.

S Het Mergelland Mannenkoor repeteert voor de Amerikareis. Optredens in Washington Het Mergelland Mannenkoor en de adoptiestichting hebben een druk programma. De Stichting draagt het adoptieprogramma breed uit en laat zien dat Margraten haar bevrijders niet vergeten is. Er staan presentaties gepland voor verschillende (veteranen)organisaties zoals de Battle of the Bulge Association (BOBA) en de Gold Star Mothers, de Nederlandse ambassade en de American Battle Monuments Commission. Daarbij zal de nieuwe promotiefilm worden ingezet die ook te vinden is op haar website. In Washington zal de Stichting Adoptie Graven ook de dochters ontmoeten van kapitein Shomon. Kapitein Shomon ligt begraven op de nationale begraafplaats Arlington. Nancy Lewis-Shomon and Suzie Forehand-Shomon zullen samen met de Stichting Adoptie Graven in Washington zijn graf bezoeken. Het Mergelland Mannenkoor brengt op muzikale wijze de dank van de gemeenschap Margraten over aan de “weeskinderen” van AWON tijdens het gala in het Crystal Gateway Marriott hotel in Washington. Verder treden zij op tijdens de Market Garden herdenking bij het carillon in de omgeving van de Amerikaanse begraafplaats Arlington in Washington DC. Het carillon, een gift van het Nederlandse volk, bevindt zich vlakbij deze begraafplaats. De begraafplaats in Arlington is maar liefst 50 keer zo groot als in Margraten. Het is een gebied van 253 ha met 400.000 graven. Hoewel het een militaire begraafplaats is, liggen er naast militairen ook bekende Amerikanen zoals President Kennedy, astronauten en politici begraven. Het is dan ook heel speciaal dat het Mergelland Mannenkoor hier enkele passende liederen ten gehore gaat brengen. Verder zal het koor zingen in een bejaardenhuis, the Asbury Methodist Village in Gaithersburg waar veel veteranen uit de “Battle of the Bulge” bij Bastogne hun laatste dagen doorbrengen, in de Baptist Church in Orange (Orange County), tijdens de kranslegging bij het WWII-monument op de National Mall en tijdens de zondagviering in de St. Joseph’s Catholic Church in Washington.

Hoe bereidt dirigent Hans Geerkens zich voor? Hans vertelt: het toeval wil dat op het moment waarop de voorbereiding voor de reis naar Amerika begon, mijn vader mij vroeg om de adoptie van het graf op het Amerikaans kerkhof in Margraten over te nemen. Voor mij was dat aanleiding om meer te lezen over het Amerikaans kerkhof in het algemeen en over de soldaat Earl J. Lawson in het bijzonder. Earl was 19 en sneuvelde 1 maand na zijn aankomst in Europa tijdens de achtervolging van de vijand in de buurt van Stadtilm (D). Mijn gedachten gingen direct naar zijn ouders. Hoe voelt het om te vernemen dat je 19 jarige zoon is gesneuveld in de eindfase van de oorlog. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest.

S Meisje bij een graf McKenzie net na de oorlog.

S Delegatie AWON in gemeentehuis Margraten 2015

Oude tijden herleven: ’t Boerenhof op De Plank is weer open!

INTERIEURS INTERIEUR ADVIES MAATWERK OP-ZICHT PLAATSING MEUBEL ONDERHOUD

AAN DE FREMME 30 / 32 6269 BE MARGRATEN T 043 - 321 53 31

brasserie || lokale producten ontdekplek || terras De Plank 48, De Plank (Sint-Martens-Voeren) || +31 630 296 223 || www.boerenhof.eu

ELKE ZONDAG OPEN

VL007_adv_van Lijf_190x128_240418ztijden.indd 1

01-05-18 14:31


Keer

4 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Math Pijls Uitvaartzorg verzorgde de uitvaart van Josʼ echtgenote:

I

“Een bijzonder afscheid van een bijzondere vrouw” n de serie verhalen over mensen die de uitvaart van een dierbare via Math Pijls Uitvaartzorg hebben laten verzorgen, volgen we deze keer Jos Veldman. De familie van Jos had al eerder gebruik gemaakt van de diensten van Pijls. Onlangs overleed Ien, de vrouw van Jos. Zijn verhaal over een bijzonder afscheid van een bijzondere vrouw. door Marco De Bie fotografie Sanne Linssen “Ergens in 2010,” begint Jos Veldman zijn verhaal, “overleed een tante. Uiteraard ga je dan naar de “begrafenis.” Maar die verwachte begrafenis bleek opeens heel anders te zijn. Tante Resi lag thuis opgebaard. En ook de afscheidsrite werd thuis gedaan. Niet in een kerk, niet in een crematorium, maar gewoon thuis. Daarna werd de kist met het lichaam van mijn tante naar de rouwauto gedragen en vervoerd naar het crematorium. C’est ça. Tijdens de ceremonie sprak er een voor mij onbekende grijze krullenbol de mensen toe. Ik dacht nog: “Wie is dat familielid? Die ken ik niet!” Bleek het geen verre verwant, maar Math Pijls van het gelijknamig uitvaartcentrum te zijn…” “Verdriet komt zelden alleen,” vertelt Jos verder. “Vijf dagen na het bijzondere afscheid van mijn tante, overleed mijn moeder. Heel verdrietig uiteraard, maar één ding wist ik zeker. Ik wilde die Pijls weer hebben. Zo geschiedde. Math Pijls verzorgde voor ons het afscheid van mijn moeder, waarbij ik zelf mijn moeder mee in de kist heb gelegd. Voordat ik Math Pijls kende, had ik dat nooit durven doen. Maar hij attendeerde mij op die mogelijkheid en hoe mooi en waardevol dat kon zijn. Hij legde uit en ik stemde in. Vooral dat uitleggen was belangrijk. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.”

Wensen vooraf bespreken Begin 2018 kreeg Ien, de wederhelft van Jos, de boodschap dat ze alvleesklierkanker had en niet meer lang te leven had. Het was eerder een kwestie van weken dan van maanden. “Wij besloten samen,” gaat Jos verder, “om onze wensen rondom de uitvaart vooraf te bespreken en vast te leggen. En dus belden we Math weer. Wat we wilden, wisten we nog niet. Maar we wisten in ieder geval wel wat we NIET wilden. En dus inventariseerde Math Pijls onze wensen en kwam met bijzondere ideeën op de proppen. Hij stelde voor om de crematie van Ien ’s morgens in alle stilte en in besloten kring op een bijzondere locatie te doen: de buitenaula van crematorium Schifferheide. In alle rust, eenvoud en midden in de natuur. Na crematie gingen we naar Auberge De Rousch waar we met alle verdere familie en vrienden het leven van Ine hebben gevierd. Inclusief enkele sprekers, muziek én een film, waarin niet alleen ik, maar ook Ien, de genodigden rechtstreeks toesprak. Heel bijzonder. Voor ons en voor alle aanwezigen.” Waardevol afscheid In de dagen tussen het overlijden en het afscheid was er heel veel natuurlijke samenwerking tussen Jos, zijn kinderen en kleinkinderen en het team van Pijls. Jos: “Omdat hij op dat moment bezig was met andere uitvaarten, heeft niet Math maar Manon Pijls ons verder begeleid. Manon gaf aan wat vooraf was besproken. Eén van die dingen was dat Ien thuis opgebaard zou worden. Normaliter geen probleem, maar laat het juist die week bijna 40°C zijn. Maar met wat extra maatregelen lukte het uiteindelijk wel. Samen met Hennie Pijls heb ik het lichaam van Ien verzorgd. En samen met onze kinderen en kleinkinderen hebben wij Ine overlegd in haar kist. Heel waardevol.” “Wat mij in het bijzonder opviel,” rond Jos zijn verhaal af, “hoe Math en zijn team het thema dood en overlijden zo goed aan kinderen weet over te brengen. Leg maar

eens aan een vijfjarige uit hoe en wat. Maar team Pijls acteerde daar zo natuurlijk in, dat ook de kleinkinderen hebben meegeholpen om hun oma over te dragen naar haar crematiekist. Dat was heel waardevol voor hun zelf, maar ook voor mij, als hun opa. We hebben oma samen voor de laatste keer gezien en verzorgd.” Ook voor u! Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, wil niemand. Toch loopt iedereen er tegenaan dat je ééns afscheid moet nemen van een naaste. Wilt u die laatste momenten met uw dierbare even mooi en persoonlijk ervaren? Neem dan gerust contact op met Math Pijls Uitvaartzorg. Ook als er (nog) niemand is overleden, is het soms goed om over de wensen voor een afscheid na te denken. Kijk maar naar het verhaal van Jos. Ook u kunt dat bespreken en zaken op voorhand vastleggen. Dat maakt het soms draaglijker voor als het moment van overlijden er is. Bespreek uw laatste wensen. Met uw dierbaren en met uw uitvaartverzorger. Math Pijls Uitvaartzorg is er. Ook voor u. Math Pijls Uitvaartzorg Rijksweg 21 6267 AD Cadier en Keer 043 407 8122 info@mathpijlsuitvaartzorg.nl www.mathpijlsuitvaartzorg.nl

ops Workshkken pottenba

T K R A UITM BER ZATERDAG 13 OKTOR 14.00 - 19.00 UU MARGRATEN lein Margraten eentehuis, Amerikap

In- en rondom het gem

Amerikaplein 6 Margraten 043 458 3355

Ton dem eel over e mant ntie en elzor g

k uzie n m ie) de t Kin educa (

Concert Peter Caelen (Piano) & Olsi Leka (Cello)

Stre

ekpr

oduc

ten

ologie Arche oute fr belee

occasions in álle prijsklassen! Een duurzame gemeenschapshappening voor jong en oud met speciale aandacht voor muziek, literatuur, kunst, archeologie, afval, natuur, toneel en smaak!

cten

lproje

Afva

Met een spetterende After Party vanaf 19.00 uur speciaal voor de jeugd in gemeenschapshuis Oos Heim.

a:

Meer informatie en programm

/UITMARKT

WWW.EIJSDEN-MARGRATEN.NL Korpendu 1 6269 BA Margraten

info@autoopreij.nl 0629 567 603


Mergraote

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 5

Help uw lak een handje om de carrosserie van uw auto optimaal te beschermen tegen winterse weersinvloeden:

H

Met een extra beschermlaag de winter door! et najaar klopt op de deur. Het regent of hagelt vaker, blaadjes en takjes vallen van de bomen en spatten tegen uw auto. Er ligt meer en langer water op de weg, die allerlei vuil en chemicaliën tegen uw auto laat opspatten. En de eerste nachtvorst gaat zich ongetwijfeld aandienen, terwijl het overdag gerust nog 25°C kan zijn. Kortom: de lak van uw auto heeft het in het najaar vaak hard te voorduren. Car Makeover biedt uw autolak echter de helpende hand met een revolutionair nieuw product: keramische glascoating door Marco De Bie fotografie George Deswijzen Gedreven door perfectie, zijn de broers Speerstra altijd op zoek naar innovatie producten en methodes die uw auto laten stralen. Een van die nieuwe technologische ontwikkelingen is het keramisch glascoaten van uw auto, caravan of boot. “Door het laten aanbrengen van een keramische glascoating,” vertelt Bjorn Speerstra, “beschermt u uw auto optimaal tegen kleine krasjes, steenslag en kleine hagelstenen.” Mayvinci is een exclusieve keramische glascoating, waarmee u uw auto van een glazen schild voorziet. Met een verhogende hardheid, levert Mayvinci een extra beschermende laag met een extreem hoge hardheid. De coating voorziet uw auto van een ongekende bescherming tegen extreme temperaturen, UV-straling, chemicaliën en gebruikskrassen. Sven: “De Mayvinci coating heeft zelfs een hydrofobische werking: de laklaag wordt extreem waterafstotend en krijgt daarmee een zelfreinigende werking.” “Naast al deze uitzonderlijke beschermende eigenschappen,” vult Bjorn aan, “draagt de coating ook bij aan de uitstraling van uw auto. De coating geeft namelijk een intense, parelachtige glans aan uw lakt, waardoor uw auto blinkt als nooit tevoren!” De keramische glascoating is niet alleen ideaal om uw nieuwe bolide te beschermen. Het is ook een fantastisch product om uw klassieker of old-timer van een extra beschermlaag te voorzien.

Reconditioneren: uw trouwe vierwieler voelt als nieuw! Car Makeover is al jaren gespecialiseerd in het grondig reinigen van personenauto’s, bedrijfswagens, caravans en boten. Wanneer de gebroeders Speerstra uw auto, boot of caravan onder handen nemen, wordt deze binnenstebuiten gekeerd voor een schitterend eindresultaat. Het exterieur wordt grondig gereinigd, kleine krasjes worden verwijderd en uw auto wordt in de was gezet. Het interieur wordt eveneens intensief onder handen genomen. Bjorn Speerstra vertelt enthousiast: “Uw auto ondergaat bij ons een volledige makeover. Onze ruime ervaring en het gebruik van de juiste apparatuur en topkwaliteit producten, in combinatie met onze drang naar perfectie en

toewijding aan ons vak, staan garant voor een stralend eindresultaat. Als wij uw auto hebben gereconditioneerd, zit hij, zogezegd, weer strak in de lak. Het voelt alsof u een nieuwe auto hebt!” Ook schadeherstel Car Makeover is niet alleen uw partner voor het reconditioneren van uw auto. Wanneer uw auto schade heeft, biedt Car Makeover de herstellende hand. Bjorn: “Bij omvangrijkere schades werken wij volgens ons principe dat wij de schade zo goedkoop mogelijk verhelpen, maar wel tegen de topkwaliteit die u van ons gewend bent. Ook bij schadeherstel gebruiken wij de nieuwste technieken. Hebben wij vervangende onderdelen nodig? Dan kijken wij ook naar goede gebruikte delen als dat een alternatief biedt!” Wilt u uw auto, boot of caravan weer strak in de lak hebben? Of wilt u meer weten over de glasharde keramische coating van Mayvinci? Neem dan contact op met Sven of Bjorn Speerstra. Zij informeren u graag en zetten uw auto, boot of caravan graag weer strak in de lak, aldan niet voorzien van een extra beschermende keramische glascoating. Uw auto blinkt daarna als nooit tevoren. En dat is een glasharde belofte!

Aan de Fremme 13a, Margraten 043 458 9304 | 0642 072 435 info@carmakeover.nl | www.carmakeover.nl

< gordijnen > raamdecoratie > zonwering > horren > pollen- & insectenwering > beddengoed > tapijt > laminaat > pvc-stroken > marmoleum > vinyl > en meer

> kozijnen voor deuren en ramen in hout, aluminium en PVC > kozijnen voor garagepoorten en garagedeuren > PVC-kozijnen voor bijvoorbeeld dakkapellen en nog veel meer op voorraad > beveiliging door rolluiken en complete hekwerken > natuurstenen vensterbanken en dat alles tegen messcherpe prijzen! > NIEUW: SIGNAPUR hydrofobe water- & vuilafstodende glasoplossingen bezoek onze website met webshop: direct offerte, direct online bestellen! razendsnelle levertijden: wij leveren maatwerk binnen 2 tot 3 werkweken! showroom: Maastrichterlaan 160-B, Vaals afhaaladres + voorraadkozijnen: Beitel 15, Heerlen +31 (0)43 311 6145 * +31 (0)654 355 998 * info@worldwindowsinsobol.nl www.worldwindowsinsobol.nl

Herfst... Het leven verschuift langzaam weer van buiten naar binnen. Tijd om het binnenshuis aangenaam en gezellig te maken. Wij, het team van Gorissen Sfeervol Wonen woninginrichting zitten weer boordevol nieuwe, eigentijdse maar vooral sfeervolle woonideeën. Zo hebben wij een fantastisch mooie collectie bijzondere raamdecoratie en gordijnen. Kom inspiratie opdoen. Zo maak je er ’n heerlijk najaar van! www.gorissensfeervolwonen.nl Stationsstraat 7 - Gronsveld - 043 408 1250


Èèsjde-Mergraote

6 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Gemeente en Van Harte Eijsden-Margraten werken samen aan navigeerbare themaroutes door gemeente:

(Her)ontdek de mooiste plekjes van Eijsden-Margraten op de fiets!

D

e gemeente Eijsden-Margraten heeft heel veel moois te bieden. Uitgestrekte fruitboomgaarden, velden met allerlei gewassen en weilanden met weelderig sappig veldgewas waar koeien, paarden of schapen naar hartelust grazen. Hoge uitkijkpunten met adembenemende panorama’s en vergezichten. Glooiende bossen, die tijdens zinderende zomerdagen heerlijke lommer bieden. Kerken, kapelletjes en wegkruizen op de top of aan de voet van iedere berg. Kastelen, kloosters, landhuizen, laathoven en vakwerkboerderijen en huisjes, die allemaal hun eigen verhaal vertellen. Maar ook heel veel bijzondere en vooral smakelijke gelegenheden, waar je kunt genieten van typische streekgerechten en Limburgse gastvrijheid. door Marco De Bie

Langs Kloosters & Kastelen Vroeger, voor de tijd van democra tie, werden de lakens uitgedeeld doo r de Heer door de kerkelijke machtheb bers. Om u een indruk te geven van ma chtsbases van weleer, voert deze mo oie, sportieve en educatieve fietsrou te u langs de kloosters en kastelen van de gemeente Eijsden-Margraten.

Om je kennis te laten maken met al het moois dat bijna letterlijk in je achtertuin ligt, ontwikkelt Van Harte Eijsden-Margraten ieder seizoen een mooie themaroute door de gemeente Eijsden-Margraten. De gemeente Eijsden-Margraten en de redactie van Van Harte Eijsden-Margraten hebben de handen ineen geslagen en de mooiste routes samengevoegd in één routeapp. Ontdekkingsreis op de fiets Start de ontdekkingsreis door de gemeente Eijsden-Margraten op de fiets. Momenteel zijn er elf fietsroutes, in afstand variërend tussen 23 en 70 kilometer, die je via een eigen app kunt downloaden op je smartphone of kunt koppelen aan de bekende navigatiesystemen als TomTom en Garmin. De eerste acht Hap- en Traproutes zijn reeds gepubliceerd in eerdere edities van dit blad. De elfde route, de vernieuwde Hap- & Traproute langs putten en pompen in Eijsden-Margraten wordt verderop in deze uitgave aangekondigd. De thematochten die je kunt fietsen zijn Hap- & Traptochten langs: bevrijdings- & oorlogsmonumenten, de voormalige gemeentehuizen van de oude gemeentes in Eijsden-Margraten, wind- & watermolens, kloosters & kastelen, putten & pompen, de oevers & beemden van Moedertje Maas, openbare kunstwerken, kapelletjes, relieken van de Eerste Wereldoorlog, heilige huisjes (kerken en andere geloofshuizen) en laathoven. Download de routeapp Met grote regelmaat wordt in Van Harte Eijsden-Margraten een themaroute gepubliceerd. Via de routeapp blijven de eerder gepubliceerde routes echter ook te vinden en te fietsen. Omdat iedere route een totaal ander thema heeft, ontdek je iedere keer opnieuw een ander, verrassend gezicht van de Bloesem van het Zuiden. De routes vervelen dus nooit. En omdat je bij de thematische bezienswaardigheden ook steeds een korte beschrijving aantreft, steek je er ook nog iets van op! De culinaire fietstochten door Eijsden-Margraten zijn dus allemaal sportief, smakelijk, gezellig en educatief! Een mooiere combinatie is haast ondenkbaar! Wij nodigen je dan ook van harte uit om onze mooie gemeente op de fiets te (her)ontdekken. De routes door Eijsden-Margraten zijn gebundeld op: www.routeyou.com/user/routes/223031/eijsden-margraten Van daaruit zijn alle routes te downloaden op de eigen routeyouapp die je installeert op je smartphone en de navigatiesystemen TomTom en Garmin. Er zijn zelfs printbare versies te downloaden die je thuis kunt uitprinten.

download de mooiste, lekkerste en leerzaamste fietsroutes door Eijsden-Margraten op

olens Langs Wind- & Waterm s. Welbekend len Wind- en watermo k de gemeente door heel Nederland. Oo eft enkele fraaie Eijsden-Margraten he grondgebied ligexemplaren op haar sden-Margraten gen. Van Harte Eij gs de molens van neemt u graag mee lan iden. de Bloesem van het Zu

www.routeyou.com/user/routes/223031/eijsden-margraten of scan de QR-code!

,

tvlaaien i u r f ) t s f r te (he De lekkers ergraote! M komen uit

COLLECTION 2018

SA LE

Langs Putten & Pompen Water is van levensbelang voor mens en dier. Voordat huizen waren aangesloten op het waterleidingnet, waren huishoudens voor hun water aangewezen op zoetwaterbronnen. Omdat die niet overal zijn, werden putten geslagen en openbare pompen geplaatst om mensen van water te voorzien. De Hap en Traproute voert u langs de zichtbare waterputten en pompen. Wij wensen u een gezellige dag met veel fietsplezier, smakelijke intermezzo’s en veel leuke momenten bij alle putten en pompen.

(e)BIKE & LIFESTYLE STORE

MODELLEN COLLECTIE 2018

frmd.nl

Cannondale • BMC • SCOTT-DEALER

Tromputte 10, 6269 BC MARGRATEN

(e)BIKE & LIFESTYLE STORE

Pastoor Brouwersstraat 14 Margraten

Valkenburgerstraat 25-g Berg en Terblijt


Terlinge

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 7

De Zeute Aardbei is al vijf jaar een geliefde onthaast en ontmoetingsplek voor fietsers, wandelaars en levensgenieters. Wie is niet al eens bij Veronique en Harold op de koffie geweest, in de gezellig ingerichte oude stal of op het sfeervolle terras? Op Terlinden lijkt de tijd soms even stil te staan en komt het leven tot rust.

De Zeute Aardbei is ook beschikbaar voor feesten en zakelijke evenementen:

Een bijzondere (feest)locatie in een authentiek decor

Q

ua sfeer en gezelligheid mag de tijd dan misschien stilstaan op Terlinden. Qua ondernemersgeest is dit absoluut niet het geval! Veronique en Harold Kroonen innoveren continu in hun bedrijf. Eerst hebben ze de brasserie opgestart. Daarna hebben ze heel veel aardbeiennoviteiten en lekkernijen ontwikkeld. En nu is het tijd voor de volgende stap. door Marco De Bie fotografie George Deswijzen “Steeds vaker,” starten Veronique en Harold hun verhaal, “kregen wij van vaste gasten de vraag of ze bij ons niet een feestje konden geven. Dat zette ons aan het denken. Afgelopen twee jaar hebben wij een paar keer de proef op de som genomen en hebben wij de brasserie en terras getransformeerd naar een feestlocatie.” Dat resulteerde in bijzonder gezellige feestjes, waaronder enkele verjaardagen, familiereünies, een communiefeest en zelfs een bruiloft. De gasten waren zeer te spreken over de locatie en faciliteiten, de feestvierders amuseerden zich kostelijk in de gezellige, originele ambiance en Harold en Veronique zagen dat dit prima in hun bedrijf en bedrijfsfilosofie paste. Proef geslaagd dus! En daarmee kunt ook u vanaf nu een gezellig feestje geven, een zakelijke bijeenkomst organiseren of een vergadering beleggen op het Noorbeekse buurtschap.

Bijzondere feestlocatie in een authentiek decor De Zeute Aardbei is een perfecte locatie voor een gezellig feest. Met haar ligging op Terlinden is De Zeute Aardbei een bijzondere feestlocatie in een authentiek boerendecor, omgeven door een natuurlijke en landelijke omgeving. Een locatie die de nostalgie van het oud Limburgs boerenleven, ouderwetse gezelligheid en moderne gemakken op een voortreffelijk wijze samenvoegt. Veronique vertelt: “Wij bespreken samen met u uw wensen en leggen die naast onze mogelijkheden. Als dat met elkaar matcht, nemen wij graag al uw zorgen uit handen en verzorgen wij uw feest geheel op maat.” De Zeute Aardbei biedt niet alleen een buitengewone locatie, maar ook uitstekende service. Daarnaast serveren Harold en Veronique voortreffelijk eten, al dan niet in samenwerking met gerenommeerde cateraars uit de omgeving.

S

Voor feestjes waarbij kinderen zijn betrokken is De Zeute Aardbei een waar eldorado. Binnen en buiten, voor jong en oud Naast de brasserie is het ook mogelijk om het buitenterras als setting van uw feest te gebruiken. “Zeker op zomerse dagen of feestjes waar veel kinderen bij

S

Voor de catering wordt gezorgd. Van vlaai of taart tot een volwaardig diner. Veronique en Harold serveren zelf voortreffelijk eten, maar werken ook samen met gerenommeerde cateraars. zijn” vertelt Harold, “geeft dit een extra dimensie aan uw feest.” Voor feestjes waarbij veel kinderen zijn betrokken, is De Zeute Aardbei sowieso een eldorado, want op het aangrenzende tuinterras kunnen de kleintjes naar hartenlust ravotten. Schommelen, op de trampoline springen, een balletje trappen op het mini-voetbalveldje. Of binnen, in een separate speelruimte, een potje tafelvoetbal of air-hockey spelen. Het kan allemaal. Ook voor zakelijke ontmoetingen of vergaderingen Een verjaardagsfeest, een communiefeest, een zomaar-een-feestjefeest of zelfs een bruiloft. Het kan allemaal. Maar De Zeute Aardbei is niet alleen inzetbaar voor feestjes of partijen. Ook voor zakelijke ontmoetingen of vergaderingen die goed gedijen in een landelijke setting biedt de Terlindense brasserie een goed onderkomen. De ongedwongen sfeer maakt dat mensen zich al snel op hun gemak voelen; een ideale setting om snel tot zaken te komen.

Uitstekend bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid Ondanks haar idyllische ligging in een uniek landelijk decor is De Zeute Aardbei uitstekend bereikbaar via het hoofdwegennet en biedt de locatie volop gratis parkeergelegenheid en moderne gemakken, zoals gratis toegang tot het WiFi-netwerk. En daarmee voldoet de authentieke horeca-uitspanning aan alle moderne eisen voor een ouderwets gezellige en geslaagde bijeenkomst. U hoeft alleen nog maar een datum te prikken!

Harold & Veronique Kroonen Provincialeweg 5A 6255 NV Terlinden (Noorbeek) 0654 743 399 info@dezeuteaardbei.nl www.dezeuteaardbei.nl


Tebannet

8 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Stichting Un Abrazo para los Amigos:

D

Meer dan €100.000,- voor goede doelen in 2017 e stichting Un Abrazo para los Amigos uit Banholt ontving in 2017 € 102.738 voor haar projecten in Argentinië. Voorzitter Math Roijen: "Het is geweldig om te zien en voelen hoe 'Un Abrazo' inmiddels door zoveel mensen, bedrijven en stichtingen wordt gesteund!" door Bert Salden In 2017 werd € 122.362,20 overgeboekt naar diverse projecten in Azul. Zo kreeg Gehandicaptenvervoer Azul € 55.000 voor de aanschaf van een 15-persoons bus die ook geschikt is voor rolstoelvervoer. De kleuter en peuterschool ontving twee bedragen: € 15.000,voor het volledig opknappen van de buitenspeelplaats, die inmiddels helemaal klaar is en € 40.000 voor het opknappen van de keuken, de toiletten voor de kleintjes en de overdekte binnenspeelplaats/multifunctionele ruimte. Dat resulteerde onder andere in nieuwe elektrische bedrading, nieuwe riolering en een nieuw dak. Deze werkzaamheden zijn bijna voltooid.

Gezinnen en kinderen kregen samen € 10.000 waarmee twee huisjes werden opgeknapt en inmiddels vijftien kinderen naar school kunnen gaan. De actie van de gebruikte kinderkleding heeft € 2.362,20 gekost. Van de 38 verstuurde dozen zijn er acht De gedoneerde kleding werd zo goed hersteld, gewassen en gestreken dat de douane ze als nieuw aanmerkte en er een importheffing op wilde zetten. Door deze gang van zaken is gestopt met de inname van kleding. Ook in 2017 had de stichting geen kosten. "We betaalden aan verzekering € 272,25 en aan bankkosten € 359,54. Beide bedragen kregen wij in 2018 weer vergoed. We kunnen dus ook over 2017 weer stellen dat de donaties in principe voor 100% naar de projecten gingen." 2018 Momenteel loopt er een wervingscampagne voor twee projecten: "Jardin 901" en "Comedor Sol Real".

Peuter- en kleuterschool "Jardin 901": In Argentinië hebben alle scholen een nummer. Peuter- en kleuterschool "Jardin 901" ligt in Azul. De 250 peuters en kleuters kunnen niet van het hele schoolgebouw gebruik maken door daklekkages en vocht. De kleintjes bezoeken nu in twee groepen de school, een van 8.00 uur tot na het middageten, de andere vanaf 14.30 uur tot na het avondeten. De kinderen maken deel uit van arme en zeer arme gezinnen. De schoolmaaltijd is een belangrijke bijdrage aan hun leven. Het lesmateriaal is oud, maar goed onderhouden en in redelijke staat. De schoolleiding en de leerkrachten zetten zich optimaal in. Un Abrazo para Los Amigos streeft naar verbetering van de omstandigheden in fases. Fondsenwerving voor een volgende fase wordt pas gestart na afronding van de werving voor de voorgaande fase. "Comedor Sol Real" is een ruimte waarin voor de allerarmste kinderen een (warme) maaltijd bereid wordt op woensdag en vrijdagavond en zaterdag en zondag 's middags en 's avonds. De andere maal¬tijden krijgen zij op school verstrekt. Ook fungeert de "Comedor" tijdens de openingstijden als een soort buitenschoolse opvang, waar kinderen sport en spel aangeboden krijgen met de beperkte middelen die hiertoe voorhanden zijn. Het huidige gebouw van Sol Real is in zeer slechte staat, en moet volledig worden opgeknapt. Er is een financiële behoefte van circa € 50.000 aan materialen. Bedoeling is, zoals ook bij onze andere projecten is gebeurd, dat ouders en vrijwilligers zelf voor uitvoering zorg dragen. Un Abrazo Para Los Amigos faciliteert enkel in de aanschaf van materialen. Roijen: "Wij hebben transparantie hoog in het vaandel. Dat geldt niet alleen voor onze eigen financiële huishouding, maar vindt ook zijn weerslag in controle en verantwoording door ons zelf ter plekke en door wekelijkse terugkoppeling vanuit de projecten. Dat doe ik zelf, met medebestuursleden, onder andere tijdens onze jaarlijkse privéreis naar de regio. Elke ontvangen donatie gaat dus voor 100% naar de goede doelen!" Verder staat op dit moment hulp in de planning voor een nieuwe familie bij het opknappen van hun huisje. Er worden alleen nieuwe kinderen/jeugdigen ondersteund als de nieuwe donateurs bereid zijn om vijf jaar lang € 400 per kind per jaar te doneren. Momenteel gaan 15 kinderen met hulp van Un Abrazo para los Amigos naar school. Enkele feiten - De dagopvang Sociedad Protectora de Ninos voor 30 (meervoudig) gehandicapte jongeren draait inmiddels zonder verdere financiële hulp van Un Abrazo Para Los Amigos. "We zijn wel nog wekelijks bij dit project betrokken, met name in de vorm van advisering en het aandragen van ideeën richting bestuur en management. Zo hopen wij op termijn nabij de dagopvang een rolstoelschommel te kunnen plaatsen."

- Ook de Nachtopvang Sociedad Protectora de Ninos is in principe klaar. Dankzij hulp van de Bisschop Bekkers Stichting en de stichting Het Vincentrum wordt binnenkort de buitenpatio, waar men bij goed weer 's avonds eet en verblijft, van horizontale zonwering voorzien. Hierdoor zal ook de temperatuur van de daarbij gelegen slaapkamers dalen. Collectebussen Op 86 plekken in het heuvelland en Maastricht treft u een collec-tebus van Abrazo Amigos aan. Deze zijn volledig gesponsord en de locaties werken belangeloos mee! Nieuwe sponsoren en/of locaties zijn steeds welkom! Belangstellenden en potentiële sponsoren kunnen contact opnemen met voorzitter Math Roijen: mathroijen@hotmail.com, telefoonnummer 043 851 90 14. Uw donatie kunt u overmaken op: Rabobank: NL 92 RABO 0307 0756 64 t.n.v. Un Abrazo Para Los Amigos, Banholt ABN Amro: NL 66 ABNA 0545 4284 32 t.n.v. Un Abrazo Para Los Amigos, Banholt Un AbrazoParaLosAmigos Dalestraat 11 6262 NP Banholt Telefoon 043 - 851 20 14 info@abrazoamigos.nl Kijk voor meer informatie op www.abrazoamigos.nl

APK KEURING ZONDER AFSPRAAK

ROETMETING VANAF e 21,20


Mergraote

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 9

regionaal, seizoensgebonden

maar vooral heel lekker! De smaken van vroeger, maar dan in een modern jasje. Ieder seizoen nemen chefkok Angie Bischops en slager Roy Kusters u bij de hand om de mooiste regionale seizoensgerechten op tafel te zetten. Vergeten groenten, ouderwets lekker vlees, verse kruiden en streekgebonden ingrediënten samengebracht in een eigentijdse culinaire creatie. Lekkerder kan Limburg niet worden!

Coq au Vin met Limburgse “proemen” en cantharellen Angie Bischops is geboren en getogen in het bourgondische Zuid-Limburg. Ze is opgegroeid in een rijke Limburgse traditie van lekker eten en genieten van het leven. Op haar 15e is een culinaire vlam in haar aangewakkerd, die nooit meer is uitgedoofd. Ga met Angie mee op een culinaire ontdekkingstocht die u leidt langs wegen die bezaaid zijn met geuren, kleuren en smaken. Een reis die niet alleen zinnen prikkelt, maar ook verlangens voedt en smakelijke herinneringen laat ontstaan. Kook met Angie, en de wereld zal voor altijd anders smaken! www.sensesbyangie.nl

1 Franse scharrelkip 3 uien 4 wortels 2 teentjes knoflook 2 el zwarte peperkorrels verse tijm, rozemarijn, oregano 250 g gerookte spekreepjes 2 handjes pruimen 50 gr walnoten (grof gehakt) 3 el suiker 2 el azijn 2 dl Cognac 1 fles rode wijn 5 dl gevogeltebouillon 4 el bloem peterselie (fijn gehakt) 100 g kleine sjalotten (in 4-en gesneden) 250 g cantharellen 2 el boter olijfolie en maïzena

Snijd ade bouten, de vleugels en de borsten van kip. Snijd de ui in blokjes, schil de wortel en snijd in stukjes. Marineer de kip een dag van te voren met de rode wijn, de ui, wortel, gekneusde peperkorrels en kruiden. Haal de kip uit de marinade en dep goed droog met keukenpapier en strooi een beetje bloem over de kip. Zeef de groenten en vang de marinade op. Verhit 1 el boter in een grote braadpan en bak de kip rondom bruin. Giet de cognac erbij en flambeer de kip totdat de alcohol is verdampt. Haal de kipfilets uit de pan en leg deze even apart. Voeg de groenten, de marinade en de bouillon toe en laat het geheel op middelhoog vuur in ca 70 minuten gaar stoven. Voeg de laatste 10 minuten de kipfilets en de pruimen toe. Bind de saus evt met een beetje maïzena en breng verder op smaak met zout en peper. Verhit een beetje olijfolie in een bakpan en bak de spekjes samen met de cantharellen krokant. Verhit wederom een beetje olijfolie en bak de sjalotten glazig. Voeg de suiker toe en roer goed door totdat deze gaat karamelliseren. Blus af met de azijn en meng de spekjes erdoor. Meng het spekmengsel als laatste door de stoof en strooi de gehakte peterselie erover.

MASTERCLASSES KOKEN by ANGIE & ROY Met regelmaat verzorgen Angie Bischops & Roy Kusters culinaire masterclasses. Inspiratie voor deze smakelijke workshops is altijd een seizoensproduct uit de streek. Slager Roy Kusters geeft uitleg over het vlees en de oorsprong van het dier. Vervolgens wordt het vlees ter plekke versneden. Daarna neemt chefkok Angie Bischops u mee op een creatieve culinaire reis. Bevlogen legt zij u uit en doet ze u voor hoe u een niet alledaagse, verrassend smakelijke culinaire creatie kunt maken, die u ook thuis in uw eigen keuken kunt bereiden. Voedingsbron voor alle gerechten is de Zuid-Limburgse bodem. Want er wordt uitsluitend gewerkt met streekgebonden seizoensproducten. Lekkerder kan Limburg niet worden! Op vrijdag 12 oktober staat wild centraal. Op vrijdag 16 november gaan we inspiratie opdoen voor een heerlijk kerstdiner. Het beloven bijzondere culinaire avonden te worden.

SLAGERIJ

KUSTERS

MARGRATEN

Interesse om deel te nemen aan een Masterclass Koken by Angie & Roy? Meld u dan aan. Reserveer uw plek aan de keukentafel via Slagerij Kusters. Wees er snel bij, want als de tafel vol is, nemen wij geen aspirant-chefs meer aan. De Masterclasses beginnen om 18.00 uur. De kosten bedragen € 55,- per persoon, all in. Reserveer telefonisch op 043 458 1364 of stuur een mail naar info@slagerijkusters.nl


10 | Van Harte Eijsden-Margraten

Bergenhoêze

herfsteditie 2018

Het verhaal van paardenfokker Jean Huls: “Paarden fokken die kunnen presteren op topniveau is een combinatie van vakmanschap en wetenschap.”

_

Topper in de internationale paardensport

U

|

it iets heel kleins kan soms iets heel moois groeien. In 1982 begon Jean Huls uit Bergenhuizen op de boerderij die hij van zijn ouders overnam met een opfokbedrijf voor paarden. Kleinschalig, zoals de meeste startende ondernemers. Niets in hem kon toen bevroeden dat hij ooit een veelgeprezen fokker in de internationale paardensport zou worden. Toch gebeurde het. “Er zijn weleens fokkers die zich afvragen waarom mijn paarden zo goed presteren. Het geheim ligt hier in Zuid-Limburg.” door Max van den Boorn en Marco De Bie fotografie Wouter Roosenboom De mist die langzaam uit het dal optrekt, de glooiende velden in de verte, de beeldschone panorama’s; het is een magnifiek beeld. Wie niet beter weet, waant zich voor even in Frankrijk. We zijn op visite bij Jean Huls, eigenaar van Opfokbedrijf Heuvelland, gelegen op het pittoreske Bergenhuizen. Hier, op een uitgestrekt terrein bovenop de heuvel, fokt Jean drafpaarden. Dat doet hij inmiddels al 36 jaar. Het bedrijf begon klein, maar groeide gedurende de jaren. Het aantal paarden nam toe en met een uitgekiende strategie en een scherp kennersoog koos Jean bovendien steeds vaker de juiste paarden om mee te fokken. “Fokken is geen gokken”, glimlacht hij. “Je moet proberen om het beste met het beste te kruisen. Kwaliteit boven kwantiteit is het devies. Bovendien staan hier ook paarden van klanten. En ook daarvoor geldt overigens dat ik niet ‘zomaar’ alles aanneem. De bloedlijnen moeten ‘kloppen.’ Dat spel goed spelen, daarin beleef ik veel plezier. Want van de veulens die hier in het weiland staan, wordt veel verwacht.”

“Het opleiden van paarden is mijn specialiteit. Iedere dag intensief bezig zijn met een paard, in de wetenschap dat het ooit tot de mondiale top behoort. Dat geeft een kick.” Wat hij ooit leerde van zijn ‘noonk Sjeng’ -de eveneens vermaarde internationaal succesvolle paardenfokker Sjeng Hendrikx- werd een succesvol bedrijf, waarmee hij zich inmiddels tussen de internationale elite heeft genesteld. Zijn paarden winnen steeds vaker grote, internationale toernooien, zoals onlangs de prestigieuze Deutsche Traber Derby in Berlijn. Jean heeft aardig wat aanzien opgebouwd in de sport die hem zo lief is. Hij wordt uitgenodigd voor veilingen in België, Duitsland, Frankrijk en Zweden. “Het opleiden van paarden is mijn specialiteit. Van de


Bergenhoêze

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 11

S

Paardenfokker en -trainer Jean Huls in zijn stal op Bergenhuizen. geboorte, nog steeds een speciaal moment, totdat ze als jaarling op de veiling verkocht worden, ben ik met ze bezig. Ik ben dagelijks met ze in de weer; ik zie ze van dichtbij opgroeien en zie hoe ze zich ontwikkelen. Dat geeft een kick. Op het moment dat een pikeur succes behaalt met mijn paard, krijg ik er echt de waardering voor. Een deel van het prijzengeld, een beker en het voornaamste: de complimenten.” Puzzel Jean stelt voor een rondgang te maken langs de weilanden in Bergenhuizen en buurdorp Mheer, waar zijn paarden grazen. “Paarden fokken en trainen is een combinatie van vakmanschap en wetenschap. Je kunt een paard meermaals per jaar laten pieken. Dat gebeurt vooral in aanloop naar grote toernooien. Ik vind dat heel fascinerende processen. Er zijn zoveel hordes die je moet nemen in de voorbereiding op een belangrijke wedstrijden. Alles moet kloppen, er mag niets mis gaan. Het is een puzzel die tot het laatste stukje in elkaar moet vallen.”

“De paarden ontwikkelen een enorme kracht als ze tegen de Zuid-Limburgse hellingen op sprinten!” Na een bezoek aan de aan huis gelegen weilanden op Bergenhuizen gaan we richting het kasteel van Mheer. Daar ontrolt zich het zoveelste adembenemende vergezicht. Weer uitgestrekte velden met een grote groep jonge dravers. Weer het gevoel dat je je in het verre buitenland bevindt. “Er zijn weleens fokkers die zich afvragen waarom mijn paarden zo goed presteren”, gaat Jean enthousiast verder. “Het bewijs ligt hier voor ons: de Zuid-Limburgse heuvels. Een ideaal trainingsgebied. De paarden ontwikkelen een enorme kracht als ze tegen deze hellingen op sprinten. Dat is een groot voordeel.” Balans Jean is een bezige bij. Naast het opfokbedrijf dat hij runt, heeft hij al veertig jaar een parttime baan in het streekvervoer. “Een paar uur per dag rijd ik gehandicapte kinderen naar hun school of hun werk. Vind ik prachtig om te doen. Het biedt mij afleiding en rust. Bij mij staat prestige altijd voorop. Het moet altijd maar beter en sneller, terwijl deze kinderen daar totaal niet mee bezig zijn.” Jean staart een paar seconden zwijgend voor zich uit. Een moment verzonken in diepe gedachten. “Wacht, ik wil je iets laten zien.” Hij frommelt in zijn

S

Mister F Daag wint de Duitse Derby in Berlijn voor fokker Jean Huls.

S Jaarlinghengsten galopperen, draven en dartelen in de wei

landen achter Kasteel Mheer.

rechterbroekzak, haalt zijn telefoon eruit en tovert een foto tevoorschijn. Hierop pikt hij een terrasje met een tweetal cliënten. “Eén van hen was jarig en ik heb hen getrakteerd. We hebben gepraat en gelachen, hartstikke gezellig. Puur!” Over met pensioen gaan denkt Jean nog niet na: “Ik heb nog steeds zoveel plezier in dit werk en de balans met de paarden is perfect.”

“Er moet ʻgifʼ in een paard zitten, het moet bereid zijn om te kunnen vechten.” Mister F Daag Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde Jean een kleine maand geleden. Waar hij vorig jaar in de Nederlandse Derby nog tweede werd met Hillary Queen, wist hij nu met Mister F Daag de eerste plek in de prestigieuze

S

Tijdens de huldiging gingen de bekers hoog de lucht in. Duitse Derby mee naar Bergenhuizen te nemen. Jaren van voorbereiding gingen hieraan vooraf. “Al vanaf de geboorte van Mister F Daag zijn we gefocust op déze wedstrijd. Dat hij het nu, als driejarige, weet waar te maken is een droom die uitkomt!” “Naast hun fysieke kwaliteiten, is ook het karakter van doorslaggevend belang. Er moet wil in een paard zitten, het moet bereid zijn om er vol voor te gaan. Als de veulentjes van de moeder worden gescheiden, zijn ze allemaal nog wat wankel en onzeker. Dan zie je meteen wie zich staande houdt en wie het meeste karakter heeft. Alleen de beste veulens zijn goed genoeg om mee te fokken en om succes mee te oogsten. Het is een keiharde selectie, ja. Maar dat is nu eenmaal topsport. Wat er gebeurt met de ‘afvallers’? Die worden verkocht

S

De Zuid-Limburgse heuvels blijken een perfect trainingsgebied. Huls: “De paarden ontwikkelen een enorme kracht als ze tegen de hellingen opsprinten.” als recreatiepaarden. Ze laten slachten doe ik niet, kan ik niet tegen. Ik heb één keer een paard naar een slachthuis gebracht. Dat vond ik zó verschrikkelijk, dat ik mezelf heb voorgenomen dat nooit meer te doen.” De paarden van Jean lopen wedstrijden door heel Europa. Die races consequent bezoeken, dat doet de fokker al tijdje niet meer. Te ver reizen, te veel logistiek gedoe. Liever installeert hij zich in zijn stoel in de woonkamer om daar, via een live satellietverbinding, naar de races te kijken. “Dan zit ik daar met het gevoel van: dit is míjn paard en ik wil dat het zo goed mogelijk presteert. Dat kan soms erg spannend zijn, kan ik je verzekeren. Als het erom spant kijkt de hele familie mee en supporteren en juichen we met z’n allen het paard over de finish.”

“Ik heb met mijn passie een positie aan de internationale top veroverd...” Genieten Jean laat nog één keer zijn blik glijden over het golvende heuvellandschap en knikt goedkeurend. “Het gaat lekker momenteel. Ik heb mijn positie aan de internationale top veroverd en hoop die uiteraard vast te houden. Dat zou heel prettig zijn. Hoe lang ik dit werk nog doe? Hopelijk nog tien jaar. Minstens. Dit is mijn hobby, mijn passie. Ik geniet er met volle teugen van. Iedere dag weer.”


Èèsjde-Mergraote

12 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

I

love fresh starts! Een nieuw seizoen is voor mij dan ook een nieuw begin. Ben jij benieuwd hoe ik nieuw leven blaas in huis en een interieur herfstproof maak? Lees dan verder voor de ingrediënten.

Vijf geboden voor een herfstinterieur)( Seasons by Saloua

door Saloua Aarab

1 A touch of gold

4 A touch of scent

Goede goudtinten kunnen zorgen voor die golden touch in huis. Wat ik zo onwijs leuk vind aan dit soort trends is dat je het in elk segment van de woonbranche terug kan vinden. In de webshops van H&M Home en Zara Home kun je mooie producten shoppen om die touch of gold toe te voegen. Je kunt ook kiezen voor een gouden touch in meubels. Kies voor een salontafel met een gouden onderstel. Een gouden keukenkraan is ook te gek! Een spiegel met gouden rand doet het bijvoorbeeld goed in een hal of badkamer. Of ga voor allemaal! In mijn ogen kun je niet genoeg gouden accenten in huis hebben. Goud zorgt voor een luxe uitstraling en is deze herfst must. Combineer goud bijvoorbeeld met marmer en fluweel. Een goede materiaalafstemming (oftewel een wilde combinatie) zorgt voor een verassend beeld

Een interieur is niet herfstproof zonder heerlijk herfstgeuren. Interieurgeuren zijn er in verschillende vormen. Ik ben zelf gek op geurkaarsen en geurstokjes. Daarom heb ik een aantal geuren voor je geselecteerd. De scented candles van Diptyque zijn fantastisch en onmisbaar deze herfst. Wood Fire en Amber zijn mijn favorieten geuren voor het herfstseizoen. De geurkaarsen van Rituals zijn ook erg fijn. The Ritual Of Happy Buddha is ook een perfecte herfstgeurkaars; kruidig maar fris. Met de Wild Fig geurstokken van Rituals voeg je ook gegarandeerd herfstvibes toe. Deze producten zijn ook mooie pronkstukken voor op je coffee table! Win-win.

3 Black accents

2 Velvet details In de herfst mogen de materialen wat zachter. Ik kies daarom graag voor een mooie velvet. Dit kun je subtiel doen, door te kiezen voor bijvoorbeeld fluwelen sierkussens, een lekker fluweel plaid of een mooie poef. Heb je zin in een velvet paradijs? Kies dan voor een grote fluwelen zitbank of fluwelen gordijnen en je hebt een waanzinnig mooie eyecatcher in huis.

V o l g e n s trendforecaster Li Edelkoort gaan we over een aantal jaar de kleur wit vervangen door zwart. Zwart gaat in ieder geval dé badkamer kleur worden. Ik word intens gelukkig van Edelkoort’s w o o r d e n ! Afgelopen jaar zagen we het al veel. Gelukkig kunnen we deze kleur mooi blijven toepassen in het interieur. Je kunt zwart als accentkleur nemen. Een grote zwarte vaas of stalenaccenten in meubels zullen het interieur een stoere look geven. De kozijnen en deuren in huis zwart schilderen óf een volledige muur in zwart verven geven je huis een chique en mysterieuze sfeer. Combineer het zwart met hout en zachte stoffen voor een warm geheel. Yes, black never goes out of style.

5 Big bigger biggest accessories Mijn favoriete quote van designer Charles Eames is: “The details are not the details, they make the design.” Met accessoires laat je karakter zien in je interieur. Op elk kastje of plankje accessoires neerzetten, is niet nodig en kan zorgen voor een rommelige uitstraling. Met grote accessoires creëer je juist rust. Ja, ook als het opvallende accessoires zijn. Met een grote vaas (check Pot & Vaas voor mooie varianten!) gevuld met wat mooie takken creëer je op een eenvoudige manier een eye-catcher. Hallo statement!


W

Mergraote

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 13

il je je fit voelen? Heb je een gezonde levensstijl of wil je daar naar toe werken? Wil je je zowel lichamelijk als geestelijk in goede conditie zijn? Kortom, wil je je lekker in je vel voelen? Dan is Bodyworkx Health Center in Margraten the place to be voor jou!

Bodyworkx Health Center daagt je uit om lekker te sporten:

“Beweeg omdat het leuk is!” door Marco De Bie fotografie George Deswijzen Bij Bodyworkx Health Center in Margraten vind je alles voor een fit, gezond en lekker leven. Bodyworkx is niet zomaar een sportcentrum. Het is zoveel meer. Bodyworkx is een trendy, multifunctioneel beweeg- en gezondheidscentrum waar professionele begeleiding en gezellige sfeer voorop staan. Je kunt bij ons terecht voor een compleet aanbod op het gebied van gezond leven: beweging, voeding, fysiotherapie en personal training, waarbij het realiseren van persoonlijke doelen centraal staat.

Bewegen met een visie Bodyworkx is een beweeg- en gezondheidscentrum waar iedereen welkom is en iedereen zich welkom voelt. Het enthousiaste Bodyworkxteam bestaat uit professioneel opgeleide mensen die jou inspireren om het beste uit jezelf naar boven te halen. Het grote doel daarbij is dat jij een gezonde leefstijl gaat ontwikkelen. Want mensen met een gezonde leefstijl, zijn vaak gelukkige mensen. Mensen die zich lekker in hun vel voelen. En laat dat juist het motto van Bodyworkx zijn! Bewegen voor iedereen Bodyworkx is een plek waar iedereen welkom is en iedereen zich welkom voelt. Daarom kom je bij Bodyworkx veel verschillende mensen met verschillende doelstellingen tegen. Leden van Bodyworkx zijn Jan (53) en Marij (51), die gewoon lekker willen bewegen. Merel (38), die zich lichamelijk en geestelijk fit wil voelen. Fatima (29) en Mireille (31) die als goede vriendinnen samen willen bewegen. Emma (21) die vanwege haar drukke studie wil kunnen sporten op momenten die haar uitkomen. Jeroen (18) die het heerlijk vindt om keihard te fitnessen en spiermassa te kweken. En Iris (22) en Wouter (23) die samen aan Cross Boxing doen.

H E R F S TA C T IE

tegen inlevering

van deze bon

appelboom met

5 rassen

00 or € van € 45, nu vo

35,00

p.st.

Bewegen omdat het leuk is Bewegen is goed voor je lichaam. En bewegen is goed voor je geest. Als je samen beweegt, is bewegen goed voor je sociale leven. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat bewegen ook gewoon leuk is. Maar niet iedereen vindt dezelfde sport of workouts even leuk. Daarom biedt Bodyworkx een breed scala aan beweegmogelijkheden, die je zowel individueel als in groepsverband kunt doen.

workout om in vorm te komen en te blijven. Pink Boxing is de boksvariant waar alleen dames aan deelnemen. Bij Cross Boxing verschijnen zowel dames als heren “in de ring” om samen heerlijk te trainen. En daarmee is Cross Boxing een uitstekende sport voor stellen die samen uitdagend willen bewegen.

Individueel bewegen Voor mensen die individueel willen bewegen heeft Bodywork een ruim opgezet fitnesslandschap. Dit landschap is recent volledig gerestyled en nog functioneler ingedeeld. Wil je gewoon lekker in shape blijven, dan ben je in de fitness area op de juiste plek. Wil je bewegen op het ritme van je hart, dan is de technogym met veel cardio-apparatuur jouw stek. Voor de echte krachtpatsers, die hun spieren tot het uiterste willen laten gaan, is er een aparte free weight corner. Samen bewegen Voor mensen die liever samen bewegen, biedt Bodyworkx een keur aan mogelijkheden en beweegbelevingen. Zo zijn er diverse groepslessen, waaronder vertrouwde namen als BodyPump, Shape & Burn, pilates, yoga, FunXional Cross Training en Spinning. Check onze website voor het totale aanbod en de lestijden!

Nieuw: Pink Boxing en Cross Boxing Boksen in by far een van de meest uitdagende trainingsmethoden. Het is echter ook een sport die tot voor kort door slechts een select groepje mensen werd beoefend. Maar daar komt nu verandering in! Met Pink Boxing en Cross Boxing is een nieuwe en unieke trainingsmethode ontwikkeld, waarin de beste elementen uit de bokssport zijn gecombineerd met functionele conditie- en krachttraining. Pink Boxing en Cross Boxing zijn the next level trainingsmethoden. Het is pittig, (in)spannend en uitdagend. Je traint op basis van diverse bokstechnieken, maar er is absoluut geen sprake van fysiek contact! Het is een perfecte

Fit-Lab Nog meer noviteiten bij Bodyworkx vindt je in het Fit-Lab. Personal coach Tom de la Rossette helpt mensen die het niet lukt om op eigen kracht fit te worden en te blijven. Tom runt zijn personal coaching praktijk binnen de muren en het beweegconcept van Bodyworkx. Vraag bij de balie naar de mogelijkheden. Winter-Spinning: onbeperkt spinnen voor € 39,95 per maand De blaadjes vallen van de bomen; de dagen worden korter, de avonden langer. Voor veel wegfietsers het sein om de fiets aan de muur te hangen totdat het voorjaar komt. Uiteraard hoeven je fietsbenen in de wintermaanden niet stil te blijven staan! Want bij Bodyworkx kun je vanaf 1 oktober een WinterSpinningabonnement afsluiten waarbij je onbeperkt kunt spinnen voor € 39,95 per maand. Check onze website of vraag bij de balie om informatie. 365 dagen per jaar bewegen Bij Bodyworkx Health Center kun je 365 dagen per jaar terecht om lekker te bewegen. Onze openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 8:30 tot 22:00 uur, vrijdag van 8:30 tot 21:30 uur, zaterdag, zondag en feestdagen van 9:00 tot 18:00 uur.

Bodyworkx Healthcenter Bergemotte 4, Margraten 043 458 4546 www.bodyworkx.nl


Èèsjde-Mergraote

14 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich voor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Het nieuwe bestuursakkoord van de gemeente Eijsden-Margraten is rond. Het motto luidt:

H

“Anders Durven Doen” et nieuwe college van burgemeester en wethouders van gemeente Eijsden-Margraten heeft als motto: Anders Durven Doen.

door Suzanne Knoben fotografie Ralf Sluysmans Wat durven ze anders te doen? En wat gaan wij daarvan merken? Sinds deze zomer wordt de gemeente Eijsden-Margraten bestuurd door een nieuw college dat bestaat uit burgemeester Dieudonné Akkermans, de wethouders Jos Custers (CDA), Wiel Dreessen (EML), Gerry Jacobs (CDA) en Chris Piatek (EML) en gemeentesecretaris Mathea Severeijns. Samen spraken ze in het nieuwe bestuursakkoord af dat ze bepaalde zaken voortaan ‘Anders Durven Doen’ en daar 11 miljoen euro in gaan investeren. Van Harte Eijsden-Margraten vroeg alle leden van het college wát ze dan precies anders gaan doen, wat hun ambities zijn en wat u en ik daarvan gaan merken.

Dit gaan ze anders doen Gemeente Eijsden-Margraten gaat de komende vier jaar een omslag maken op het gebied van de bestuursstijl, de zorgzame samenleving en duurzaamheid. Daarnaast wordt er de komende jaren meer geïnvesteerd in het landschap en de infrastructuur. U en ik gaan vooral merken dat de gemeente ons meer betrekt bij beslissingen die invloed hebben op onze directe leefomgeving. Burgerparticipatie is dan ook hét sleutelwoord in vrijwel alle gesprekken die we met de collegeleden voerden. Op www.eijsden-margraten.nl/bestuur leest u meer over het bestuursakkoord en over de verschillende portefeuilles van de wethouders.

Burgemeester Dieudonné Akkermans:

“Ik wil Eijsden-Margraten een stap verder brengen” Het college van burgemeester en wethouders wordt – zoals de naam al doet vermoeden – geleid door burgemeester Dieudonné Akkermans. We kennen hem vooral in z’n rol als ‘burgervader’, altijd trouw aanwezig bij belangrijke evenementen en gebeurtenissen in Eijsden-Margraten. Maar z’n belangrijkste taken voert hij achter de schermen uit. Zo leidt hij de vergaderingen van de gemeenteraad en het college, hij waakt over onze veiligheid, maakt ons bewuster van de bijzondere plek waar we leven, zoekt de samenwerking op met de Heuvellandgemeenten en denkt graag met ambtenaren mee over vernieuwingen. Durft u bepaalde zaken voortaan zelf ook anders te doen? Burgemeester Akkermans: “Jazeker. Ik hou er wel van om te innoveren. Ik wil deze gemeente graag een stap verder brengen. Dat vind ik leuker dan alleen maar op de winkel passen. Dus dat motto uit het bestuursakkoord Anders Durven Doen past wel bij mij. In dat bestuursakkoord is een grote rol weggelegd voor de burger; die krijgt een belangrijkere stem bij beslissingen en wordt uitgedaagd om meer zelf te gaan regelen en regisseren in z’n eigen buurt. We noemen dat burgerparticipatie, maar zelf zou ik het liever overheidsparticipatie noemen. Met burgerparticipatie zeg je namelijk dat de overheid aan het roer staat en de burger mee mag doen. Ik zie liever dat de burger veel meer zelf doet en regelt en beslist, en dat wij hem daar als overheid in ondersteunen en faciliteren. Zo ver zijn we nu nog niet, maar dat is uiteindelijk wel onze ambitie.”

Portefeuilles Burgemeester Akkermans: • Openbare orde en Veiligheid • Toezicht en Handhaving • Intergemeentelijke & (EU)regionale samenwerking/lobby Jumelage • Communicatie en Branding • Organisatieontwikkeling • Kwaliteit en Control • Burger- en overheidsparticipatie • Algemeen juridische zaken • Huisvesting statushouders

Wat moet ik me voorstellen bij burgerparticipatie? “Dat burgers meer verantwoordelijkheid krijgen – én nemen – voor hun eigen woonomgeving. Voorbeeld: we krijgen regelmatig vragen van mensen die het groenstrookje in hun straat graag zelf willen onderhouden. Nou, dat kan. Graag zelfs. We juichen het toe dat mensen hun eigen omgeving adopteren. Dat gaan we de komende jaren veel meer stimuleren. Met minder regels. En minder betutteling. We gaan mensen meer aanspreken op hun eigen kracht en die krachten gaan we proberen te bundelen. Want we zijn ervan overtuigd dat de gemeenschap sterker is dan de gemeente.”

“We juichen het toe dat mensen hun eigen omgeving adopteren” Wat gaat er binnen uw portefeuille nog meer veranderen? “Op de eerste plaats gaat er iets veranderen op het gebied van veiligheid in de wijk. We gaan BOA’s en wijkagenten nog meer koppelen aan vaste wijken. Vooral de aanpak van criminaliteit wordt steeds complexer. We denken vaak dat de onderwereld alleen actief is in de Randstad, maar geloof me: hier in ZuidLimburg gebeurt ook genoeg. Maar ook de kleinere criminaliteit en de overlast die we vaak zelf veroorzaken, groeit. Samen met onze BOA’s en wijkagenten bekijken we hoe we daar iets aan kunnen doen. Over dat soort vraagstukken denk ik graag mee.”

Tot slot: welke momenten maken het leven van een burgemeester extra leuk? “Dat zijn er gelukkig heel veel. Zo verheug ik me elk jaar weer op de Bronktijd. Bronken en andere tradities zorgen voor mooie ontmoetingen met veel mensen. De Bronktijd is overigens niet alleen mooi maar ook behoorlijk vermoeiend!”

“Ik verheug me elk jaar weer op de Bronktijd” “Minder leuk, maar wel heel mooi zijn de onverwachte momenten waarop ik een schouder kan bieden aan iemand in nood. Ook dat zijn bijzondere ontmoetingen. Vooral de ontmoetingen met mensen – soms vrolijk en soms verdrietig – maken dit werk zo interessant. Ik vind het een groot voorrecht om burgemeester van deze mooie gemeente te zijn.”

“Innoveren vind ik leuker dan alleen maar op de winkel passen” “Daarnaast ga ik de komende vier jaar de samenwerking met de ‘lijn-50-gemeenten’ GulpenWittem en Vaals verder uitbreiden. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat tijdens onze besprekingen is Cittaslow. Vaals en Gulpen-Wittem zijn net als Eijsden-Margraten gecertificeerd door Cittaslow, wat inhoudt dat de kwaliteit van leven in deze regio hoog is. We gaan de komende tijd nog beter zichtbaar maken hoe speciaal onze manier van leven is. Zodat inwoners zich meer bewust worden van de bijzondere plek waar ze leven, en daar ook zuinig op willen zijn.”

Burgemeester Akkermans stelt zich voor... “Mijn naam is Dieudonné Akkermans en ik ben 55 jaar. Ik ben geboren in Kerkrade en woon samen met mijn vrouw Mariëlle in Eckelrade. Onze twee dochters van 23 en 25 zijn de deur al uit. In mijn vrije tijd kook ik graag of ben ik in en om het huis lekker bezig. Verder volg ik een aantal sporten, waarbij vooral de wielersport mijn interesse heeft.”


herfsteditie 2018

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Wethouder Jos Custers:

Èèsjde-Mergraote

Van Harte Eijsden-Margraten | 15

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich voor

“De tijd dat de overheid alles zelf besliste is voorbij” Jos Custers is begonnen aan z’n zesde periode als wethouder. Is het na twintig jaar nog wel mogelijk om dingen anders te gaan doen? Of loert na zoveel jaar het gevaar van de automatische piloot? “In mijn portefeuille heb ik weinig aan een automatische piloot want 75% van de onderwerpen is nieuw voor mij”, stelt Jos Custers ons gerust. “En dan ga je vanzelf bekijken hoe het anders – beter – kan. De belangrijkste verandering zal zijn dat ons beleid geen strak keurslijf meer is maar ruimte biedt voor maatwerk. Zodat we meer kunnen doen met ideeën vanuit de samenleving.” Waarom is het zo belangrijk dat bestuurders meer naar de ideeën van burgers gaan luisteren? Jos Custers: “De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Om iets te kunnen bereiken, moet een plan gedragen worden door die samenleving. Dat lukt niet als wij hier vanuit een ivoren toren alles zelf

beslissen. Die tijd is voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat samen echt méér is. Alles wat je samen kunt bereiken is meer dan je in je eentje had bereikt. Neem bijvoorbeeld jouw eigen woonomgeving. Jij weet beter wat daar leeft en wat er zou moeten gebeuren dan ik. Vandaar dat wij burgers veel meer willen betrekken bij de inrichting en het onderhoud van hun eigen buurt. Betrokken burgers komen vaak met praktische oplossingen die wij achter ons bureau niet snel zullen bedenken. Soms passen de oplossingen niet helemaal in ons beleid, maar als het een goed plan is, wil ik serieus overwegen om het uit te voeren. Ook dat is Anders Durven Doen. Als mensen meer invloed krijgen op hun woonomgeving, gaan ze zich hopelijk ook meer verbonden voelen met hun buurt en met hun buren. Met als resultaat dat buurtbewoners meer voor elkaar en voor hun buurt gaan zorgen.”

“Ons beleid is geen strak keurslijf en biedt ruimte voor ideeën uit de samenleving” “Datzelfde geldt ook voor de gebouwen van verenigingen die wij nu nog beheren. Denk bijvoorbeeld aan veel sportaccommodaties. Samen met verenigingen willen we bekijken of ze het pand zelf kunnen kopen en beheren. Onze fanfares en harmonieën bewijzen dat een vereniging prima in staat is om een gebouw goed te beheren, dus waarom zou een sportclub dat niet kunnen? Ook dat is goed voor de sociale betrokkenheid in de kernen.”

Wethouder Custers stelt zich voor... “Ik ben Jos Custers, 56 jaar en ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in Sint Geertruid. Daar ben ik voorzitter van Fanfare St. Gertrudis. Nee, ik speel zelf niet mee, en dat is maar goed ook! Ik lees en schrijf graag over heemkunde en historie. Zo heb ik een aantal boeken geschreven over Sint Geertruid. Verder verzamel ik oude ansichtkaarten met bijzondere dorpsgezichten uit Zuid-Limburg. Ooit wil ik mijn verzameling digitaliseren en toegankelijk maken zodat iedereen ervan kan genieten.”

“Het duurt niet lang meer voordat je je paspoort of IDkaart digitaal kunt verlengen” Wat gaat er nog meer veranderen in deze portefeuille? “Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het Klant Contact Centrum in Margraten en het Servicepunt in Eijsden, waar je bijvoorbeeld je paspoort kunt verlengen. Ook die dienstverlening willen we nog beter afstemmen op de veranderende behoefte van onze inwoners. Die behoefte gaan we binnenkort peilen. Ik verwacht dat burgers meer digitaal met ons willen regelen. De landelijke ontwikkelingen op dat gebied gaan snel, dus het zal niet lang meer duren voordat je je paspoort of ID-kaart inderdaad digitaal kunt verlengen. De behoefte aan fysiek contact

wordt dus minder. En dat zal gevolgen hebben voor onze openingstijden. Het Servicepunt in Eijsden blijft overigens gewoon behouden.”

“Burgers weten beter wat er in hun eigen woonomgeving zou moeten gebeuren dan ik” Wat verandert er op financieel gebied? Gaan de gemeentebelastingen omlaag? “De OZB gaat niet omlaag, nee, maar ze gaat wel minder snel omhoog. Tot nu toe kwam er elk jaar 3% bij, maar die stijging hebben we nu gekoppeld aan de actuele inflatie. Gemiddeld zal dat de komende vier jaar rond de 1,5% per jaar zijn, verwachten we. Verder gaan we 11 miljoen investeren in de vernieuwingen die we in het bestuursakkoord hebben afgesproken. Ik vind het vooral belangrijk dat we investeren in duurzame ontwikkelingen waar onze inwoners nu én in de toekomst iets aan hebben. Duurzaamheid vind ik sowieso heel belangrijk in de keuzes die ik maak. Als inwoner en als wethouder. De omgeving waar we wonen is van onze kinderen, dus daar moeten we goed voor zorgen.”

Portefeuilles Wethouder Custers

CDA • Openbare Ruimte, Openbare Werken, Infra, Riool en Waterbeheer • Vastgoed en Grondzaken, inclusief (sport) accommodaties • Verkeer en Vervoer • Financiën en Inkoop- en aanbestedingsbeleid • Bedrijfsvoering • Personeelszaken • Dienstverlening

al 15 jaar hét schadeherstelbedrijf in Eijsden! à schadeafhandeling van alle merken à reparaties voor alle maatschappijen à gratis vervangend vervoer à uitdeuken zonder spuiten à ruitvervanging à schade-expertise Autoschade Maximo Zoerbeemden 16 G, Eijsden || +31 (0)43 409 0499 || www.autoschademaximo.nl


Èèsjde-Mergraote

16 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich voor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wethouder Chris Piatek:

“Onze bestuursstijl moet echt anders” Ja, hij is de zoon van Peter Piatek, die lange tijd wethouder was in Eijsden. Daar is hij zeker trots op, maar hij wordt er liever niet te vaak op aangesproken. Chris Piatek wordt liever beoordeeld op zijn kennis van het sociale domein, opgedaan bij gemeente Maastricht waar hij tien jaar werkte. Of op zijn organisatietalent, opgedaan in de twaalf jaar dat hij het Pisart Festival in Eijsden mee organiseerde. Of op zijn ervaringen als raadslid, die hem het inzicht gaven dat de stijl van besturen écht anders moet. Sta jij als jonge, nieuwe wethouder te popelen om dingen anders te gaan doen? Chris Piatek: “Ja en nee. Als ik inhoudelijk naar mijn portefeuille kijk, dan zijn er wat accenten die ik ga aanpassen, maar in grote lijnen ga ik het goede werk van mijn voorganger Jo Bisscheroux gewoon voortzetten. Maar wat naar mijn idee wel écht anders moet, is onze stijl van besturen. Ik ben dan ook blij dat we binnenkort starten met een project om onze bestuursstijl te veranderen.”

“Raadsleden moeten meer ruimte krijgen voor een goed debat” Wat moet er dan precies veranderen? “In 2002 werd het dualisme ingevoerd, wat inhoudt dat de taken van college en gemeenteraad strikt gescheiden zijn. Het college

Wethouder Piatek stelt zich voor... “Ik ben Chris Piatek, 37 jaar en ik woon samen met mijn partner Chantalle en onze twee kinderen van 10 en 6 in Mariadorp. Ik voetbal bij SVME, luister graag naar muziek en vind het leuk om iets te organiseren waarbij ik mensen met elkaar in verbinding kan brengen. Een buurtfeest bijvoorbeeld. Verder breng ik vooral veel tijd door met mijn gezin. Daar blok ik echt mijn agenda voor. Mijn kinderen groeien maar één keer op en daar wil ik zoveel mogelijk van genieten.”

bestuurt en de raad controleert of dat goed gebeurt. In de praktijk kwam dat in onze gemeente nog niet zo goed uit de verf. Doordat collegeleden letterlijk aan tafel zaten bij de raad, werd het meer een vraagantwoord-spel tussen bestuurders en raadsleden. Zo bleef er weinig ruimte over voor een echt debat tussen raadsleden. Een eerste verandering is dat collegeleden zich voortaan tijdens een raadsvergadering meer op de achtergrond houden. Bovendien moet het debat al goed worden voorbereid in de commissievergaderingen zodat in de raadsvergadering sneller een knoop kan worden doorgehakt. Nu zie je vaak dat de commissievergadering nog eens dunnetjes wordt overgedaan tijdens de raadsvergadering. Dat is zonde van de tijd. Ook dat moeten we Anders Durven Doen. Op deze manier gaan we ook als college en gemeenteraad invulling geven aan het motto van het bestuursakkoord.”

“Burgers die hun steentje willen bijdragen aan de maatschappij gaan we beter faciliteren” Wat ga ik daar als burger van merken? “Dat de gemeenteraad meer ruimte krijgt om jouw belangen te vertegenwoordigen. Raadsleden zijn tenslotte de volksvertegenwoordigers. Verder gaan we meer ruimte maken voor burgerinitiatieven. Zo ben ik op dit moment betrokken bij een burgerinitiatief om in het Groene Kruisgebouw een sociaal centrum te openen. Dit soort initiatieven juichen we zeker toe. Andersom gaan wij de burgers die hun steentje willen bijdragen aan de maatschappij beter faciliteren. Denk aan vrijwilligers, mantelzorgers en mensen die iets willen betekenen voor hun buurt. Wij willen die vormen van burgerparticipatie stimuleren, maar dat kan alleen als we daar een goede vorm van overheidsparticipatie tegenover zetten. In de vorm van praktische ondersteuning, faciliteiten of financiële middelen. Het moet van twee kanten komen.”

“Ik probeer mijn kinderen te motiveren om lekker veel te bewegen”

Portefeuilles Wethouder Piatek

EML • Sociaal Domein; Sociale zaken, WMO en Jeugd • Welzijn, Subsidiebeleid, Kunst en Cultuur en Bibliotheken • Volksgezondheid • Sport & Bewegen • Onderwijs • Arbeidsmarkt • Doelgroepenvervoer Op welk gebied hoop je verder grote stappen te zetten? “Een onderwerp dat ik persoonlijk, als vader van twee kinderen, erg belangrijk vind, is sport en beweging. Ik zou graag zien dat kinderen weer wat meer buiten gaan spelen. We zijn een JOGG-gemeente en willen onze Jongeren dus graag Op Gezond Gewicht houden. Zelf probeer ik mijn kinderen te motiveren om lekker veel te bewegen. Hun generatie groeit op achter de tablet en de Playstation. Ik vind het mooi dat ik nu de kans krijg om daar iets aan te veranderen. Door de speelveldjes op te knappen wil ik het voor kinderen zo aantrekkelijk mogelijk maken om buiten te spelen.” Je hebt ook het onderwerp subsidies in je portefeuille. Gaan daar nog grote veranderingen in plaatsvinden? “We geven relatief veel geld uit aan subsidies voor verenigingen. Die verenigingen zijn heel belangrijk in onze gemeenschap, dus aan die subsidiepot wordt niet onnodig getornd. Naast onze bestaande subsidies sta ik open voor nieuwe initiatieven van inwoners. Zo heb ik zelf jarenlang met een groep vrienden het Pisart Festival georganiseerd. Daar hebben we nooit subsidie voor gekregen. Als er nu een groep bij mij aanklopt met een mooi plan voor een nieuw muziekfestival, dan ga ik zeker serieus het gesprek met ze aan.”

dierendagactie: van 28 sep. t/m 6 okt.

25% korting op ALLE kussens en manden voor uw huisd ier!

Wilt u uw tuin restylen, accenten verleggen of een aan een metamorfose onderwerpen? Moet er hoognodig worden gesnoeid of gerooid? Of weet u helemaal niet wat u met uw tuin aanmoet? Klop dan aan bij Hoveniersbedrijf Rompen. Al meer dan 30 jaar een graag geziene hovenier in de regio. Uw tuin is goede handen met groene vingers. Wij denken graag met u mee over inspirerende, uitdagende, rustgevende of belevingstuinen. Want iedere gaard verdient zijn eigen aard!

Aan de Fremme 2 | Margraten 043 458 2930 | www.hoveniersbedrijfrompen.nl


Èèsjde-Mergraote

herfsteditie 2018

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Wethouder Gerry Jacobs:

Van Harte Eijsden-Margraten | 17

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich voor

“We moeten het DNA van onze streek meer gaan uitdragen” Ook wethouder Gerry Jacobs draait al heel wat jaren mee in het bestuur van de gemeente Eijsden-Margraten. We kennen hem vooral van de onderwerpen economische zaken en toerisme. Daar komen nu de onderwerpen natuur, landschap en water bij, plus immaterieel erfgoed. Een goede zet, vindt Gerry Jacobs zelf: “Want juist die natuur, het landschap, de streekproducten en de bijzondere tradities maken dit gebied zo interessant voor toeristen. En die zijn op hun beurt weer belangrijk voor onze economie. Het hangt dus allemaal met elkaar samen.” In het bestuursakkoord lezen we dat er de komende jaren extra geïnvesteerd wordt in het landschap. Waarom is dat zo belangrijk? Gerry Jacobs: “Omdat de landbouwbedrijven en fruittelers het moeilijk hebben. Het aantal ondernemers daalt, maar de omvang per ondernemer groeit. Het wordt dus allemaal wat grootschaliger en dat botst wel eens met ons kleinschalige cultuurlandschap. De gevolgen zien we nu al: minder koeien in de wei; boomgaarden en plantages die worden gerooid en hagen die verdwijnen. Als we niet opletten, gaan de kenmerken die ons landschap zo mooi maken verloren. Terwijl de toeristen dáár juist voor komen. Daarom hebben we € 100.000,- uitgetrokken voor natuur- en landschapsontwikkeling. Daarnaast denken we met de agrariërs mee over mogelijke oplossingen, zodat ze niet afhaken en dat gevarieerde landschap netjes

Wethouder Jacobs stelt zich voor... “Mijn naam is Gerry Jacobs, 63 jaar. Ik combineer het wethouderschap met een parttime baan als docent Economie, Management en Organisatie bij het ROC Leeuwenborgh in Maastricht. Bijzondere hobby’s heb ik niet direct; naast deze drukke maar uitdagende job geniet ik zoveel mogelijk van het leven. Mijn motto is nog altijd: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!”

Kenniscentrum voor caravans, campers en Kampeerders

Veilingweg 13 Gro nsve ld www.a2c tel ampe 043 erce -40 ntru 832 m.n 00 l

Portefeuilles Wethouder Jacobs

CDA • Recreatie en Toerisme, Evenementen • Economische Zaken, Handel, Bedrijventerreinen en Markten • Immaterieel Erfgoed • Natuur, Landschap en Water (laatste vanuit Meer met de Maas en Landschapsinrichting), LOP-projecten en Natuur- en Landschapsontwikkeling blijven onderhouden. Niet alleen voor de toeristen maar ook voor onze eigen inwoners. Wij genieten zelf natuurlijk ook van dat mooie landschap.”

“De landbouwsector wordt grootschaliger en dat botst wel eens met ons kleinschalige cultuurlandschap” Aan welke oplossingen moeten we denken? “We brengen onze fruittelers bijvoorbeeld in contact met hun collega’s uit België omdat ze veel van elkaar kunnen leren. We stimuleren inwoners om zoveel mogelijk fruit uit de eigen streek te eten. Ook denken we na over de organisatie van een Euregionaal Fruitcorso en de week van het Limburgs Fruit. Verder stimuleren we agrariërs om te innoveren in de richting van toerisme, s t r e e kg a s t r o n o m i e , voeding en gezondheid. Leegstaande boerderijen kunnen bijvoorbeeld worden omgebouwd tot een bed & breakfast voor mensen die hun paard mee willen nemen. We stimuleren horecabedrijven om streekproducten van

kleine, ambachtelijke ondernemers uit de buurt te serveren en daar een goed verhaal bij te vertellen. Ik denk dat we de verhalen over ons landschap, de streekproducten en onze tradities veel meer moeten gaan uitdragen. Dát is ons DNA. Dat maakt deze regio zo bijzonder. Die verhalen vertellen we nu al via ons platform Dichtbij het Leven en de krant Van Harte EijsdenMargraten en daar gaan we zeker mee door. Daarnaast gaan we ons internationaal meer profileren als streek waar het leven goed is, waar je heerlijk kunt onthaasten. Onze Cittaslow-certificering gaat ons daar zeker bij helpen.” En dan? Loopt het hier vol met toeristen en is het leven niet meer zo goed? “De toenemende drukte heeft zeker de volle aandacht. We willen niet méér toeristen, maar ons toeristische aanbod moet béter. We geven het toerisme de komende jaren een kwaliteitsimpuls: meer variatie, minder van hetzelfde en met respect voor de rust en ruimte. Nieuwe initiatieven moeten onderscheidend zijn. En niet te grootschalig. Ook op dit punt wordt burgerparticipatie belangrijker. Dat is een goed voorbeeld van het motto van het bestuursakkoord Anders Durven Doen. Bij nieuwe initiatieven zullen we betrokken burgers raadplegen voordat we een beslissing nemen. Wat niet wil zeggen dat iedereen z’n zin krijgt want er zijn natuurlijk altijd voor- en tegenstanders. Al die belangen wegen we tegen elkaar af om zo een goed evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme te bereiken.”

“Als je Grenzeloos denkt, kun je Grenzeloos ondernemen!” En wat zijn de ambities in de rest van uw portefeuille? “Naast de toeristische en de agrarische sector hebben we natuurlijk ook nog het midden- en kleinbedrijf. We blijven onze 2.000 ondernemers goed ondersteunen. Zo gaan we de bedrijventerreinen onder andere uitrusten met camerabewaking en snel internet. Verder stimuleren we ondernemers om meer met elkaar samen te werken en elkaar iets te gunnen. Onze netwerkavonden helpen daarbij. En met het project ‘Grenzeloos Ondernemen’ ondersteunen we ondernemers die zich over de landsgrenzen willen profileren. Want als je Grenzeloos denkt, kun je Grenzeloos ondernemen. Die houden we er zeker in.”

Uw adresA2voor volledig caravan- en camperonderhoud van alle merken CAMPEERCENTRUM Uw adres voor volledig caravan- en camperonderhoud van alle merken Ook motorische en A.P.K. gedeelte is bij A2 Campeercentrum in goede handen ● hetverkoop van kampeerauto’s, caravans, vouwwagens en bagagewagens ● verkoop van kampeerauto-, caravanen aanhangwagenonderdelen • VERKOOP: KAMPEERAUTO’S, CARAVANS, VOUWWAGENS EN BAGAGEWAGENS. •● VERKOOP: KAMPEERAUTO, CARAVAN EN AANHANGWAGEN ONDERDELEN. verhuur van kampeerauto’s, caravans, vouwwagens en bagagewagens • VERKOOP: BEMIDDELING ● uitgebreid assortiment aan accessoires en toebehoren • VERKOOP CONSUMENTEN VUURWERK. tentreparatie en eigen zeilmakerij •● VERHUUR: KAMPEERAUTO’S, CARAVANS, VOUWWAGENS EN BAGAGEWAGENS. •● UITGEBREIDE ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN SCHOP sleutelcentrale; ook van auto- en caravansleutels • TENTREPARATIE EN EIGEN ZEILMAKERIJ. ● terzake kundige advisering • SLEUTELCENTRALE. OOK AUTO EN CARAVANSLEUTELS. • TERZAKEN KUNDIGE ADVISERING EN ADVIES. A2 Campeercentrum Uw adres voor volledig caravan- en camperonderhoud van alle merken.

A2 CAMPEERCENTRUM

A2 CAMPEERCENTRUM Veilingweg 13 6247 EP Gronsveld || 043-4083200

Veilingweg 13 6247 EPwww.a2campeercentrum.nl Gronsveld tel 043-4083200 || info@a2campeercentrum.nl www.a2campeercentrum.nl

info@a2campeercentrum.nl

GEOPEND: vrijdag 10.00 GEOPEND: maandag t/m vrijdagmaandag 10.00 - 17.30 uurt/m + zaterdag 10.00 - 17.00 uur - 17.30 uur || zaterdag 10.00 - 17.00 uur lunchpauze van 13.00 tot 14.00 uur


Èèsjde-Mergraote

18 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich voor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wethouder Wiel Dreessen:

“Ik wil dat meer inwoners hun woonwensen mogelijk kunnen maken” Wiel Dreessen draait al meer dan een halve eeuw mee in de politiek in de gemeente Eijsden-Margraten. Hij is 52 jaar onafgebroken raadslid geweest en heeft daarmee het nationale record in handen. In het begin van z’n politieke carrière was hij wethouder in Bemelen en op z’n 76e verruilt hij z’n raadszetel opnieuw voor een bestuurdersstoel. Hij wil zich vooral sterk gaan maken voor mooie bouwinitiatieven en woningbouwverzoeken die nu soms moeizaam – of niet – tot uitvoering komen. “Ik vind dat we veel sneller woningbouwverzoeken moeten kunnen goedkeuren als ze een maatschappelijke en planologische meerwaarde hebben.” Wat is de reden dat veel bouwinitiatieven de eindstreep niet halen? Wiel Dreessen: “Dat komt omdat er te veel regels zijn en gemeenten nog te veel ‘sectoraal’ werken. Dit gaat gelukkig vanaf 2021 veranderen. Dan gaan 26 bestaande wetten op het gebied van wonen, bouwen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu, natuur, water, gezondheid en veiligheid samen op in de nieuwe Omgevingswet. Die wet wordt gelukkig sterk vereenvoudigd. Door die nieuwe integrale aanpak kunnen plannen beter op elkaar worden afgestemd en komt er meer ruimte voor eigen initiatief van inwoners en ondernemers. Die nieuwe wet vraagt echter wel van ons dat we op tijd bestuurlijk meebewegen, dat we een nieuwe richting geven aan ons woonbeleid en de huidige bouwplannen – daar waar mogelijk – al integraal beoordelen. Dat vraagt om een andere bestuursstijl en een andere denk- en werkwijze. We moeten bepaalde zaken echt ‘anders durven doen’, zoals we hebben afgesproken in het bestuursakkoord.”

“De nieuwe Omgevingswet biedt meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners en ondernemers” Wat gaat er dan precies veranderen? “We zullen vooral moeten gaan werken aan bestuurlijke vernieuwing die gebaseerd is op het principe van ‘uitnodigingsplanologie’. Dit houdt in dat bouwinitiatieven een maatschappelijke en/of planologische meerwaarde moeten hebben voor een bepaald gebied. Ik heb zelf Staatsinrichting en Planologie gestudeerd, dus ik vind het een bijzondere

Portefeuilles Wethouder Dreessen

EML • Ruimtelijke Ordening • Volkshuisvesting • Vergunningen • Milieu • Monumenten • Duurzaamheid

de Omgevingsverordening in procedure waardoor Gedeputeerde Staten meer ruimte kunnen bieden voor woningen die aantoonbaar noodzakelijk zijn. Dit geeft perspectief om leegstaande gebouwen te herbestemmen voor betaalbare en passende woningen. Denk aan de oude Lidl in Eijsden en het klooster in Rijckholt. Daarnaast hebben we een nieuwe gemeentelijke woonvisie in ontwikkeling die ons gaat helpen om de juiste afwegingen te maken bij concrete initiatieven van burgers en ondernemers. Zo’n actuele woonvisie is nodig omdat de woningmarkt vraagt om flexibiliteit, creativiteit en denken in kansen. Op die manier krijgen inwoners meer ruimte om hun woonwensen mogelijk te maken.”

uitdaging om mee te mogen werken aan één van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. Ik kijk uit naar die integrale Omgevingswet die de samenleving vanaf 2021 via burgerparticipatie een veel grotere rol gaat geven in de planprocessen.” Voor welke onderwerpen geldt die integrale werken denkwijze nog meer? “Dat geldt voor heel veel onderwerpen. Neem bijvoorbeeld duurzaamheid. De Rijksoverheid schrijft voor dat we in 2050 energieneutraal moeten zijn, terwijl andere regelgeving aangeeft dat er in onze Nationale Landschapsgebieden nauwelijks of geen ruimte is voor zonnevelden en windmolens. Zonder integrale benadering komen we er dus niet uit. Maar dit geldt ook voor grote stallen of schuren in de kwetsbare natuur- en landschappen. Ook daarvoor zijn integrale afwegingen noodzakelijk als je enerzijds de kwaliteit van natuur- en landschappen wil behouden en anderzijds verantwoorde ontwikkelingsmogelijkheden wil bieden voor agrarische bedrijven.”

“Het zou mooi zijn als we de oude Lidl in Eijsden en het klooster in Rijckholt kunnen herbestemmen voor woningen” U heeft ook volkshuisvesting in uw portefeuille. Zijn we niet ver uitgebouwd in Eijsden-Margraten? “Volgens het huidige provinciale beleid is dat inderdaad zo, ja. Maar intussen is een wijziging van

Wethouder Dreessen stelt zich voor... “Mijn naam is Wiel Dreessen, 76 jaar. Ik ben getrouwd met Yvonne Huntjens en samen wonen we in Bemelen, waar ik geboren ben. We hebben twee dochters, Joyce en Desiree, en drie kleinkinderen: Eva, Axelander en Mats. In mijn vrije tijd wandel ik graag in onze mooie natuur en landschapsgebieden. Het is hier zo mooi dat je voor je gevoel altijd op vakantie bent. Ik ben 52 jaar raadslid geweest en een tijd wethouder in Bemelen. Daarnaast heb ik 40 jaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gewerkt, onder meer als manager, adviseur en inspecteur. Ik heb me dus vrijwel mijn hele leven mogen inzetten voor de maatschappij. En ik kan je vertellen: er is niets mooier dan dat! Het geeft me nog steeds heel veel energie.”

Tom

’s ti

A.P.K. € 30,Aan de Fremme 6269 Margraten Fremme 51-A, 26, 6269 BEBK Margraten 043 711 5089 | www.automotive-limburg.nl 043 711 5089 | www.automotive-limburg.nl

p:


Èèsjde-Mergraote

herfsteditie 2018

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Van Harte Eijsden-Margraten | 19

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich voor

Gemeentesecretaris Mathea Severeijns:

“Ook onze ambtenaren Durven het Anders te Doen” Op de vorige pagina’s hebben alle collegeleden verteld wat hun ambities zijn voor de komende vier jaar. Hun plannen worden vervolgens uitgevoerd door de 170 ambtenaren van de gemeente Eijsden-Margraten. Als directeur van de ambtelijke organisatie vormt gemeentesecretaris Mathea Severeijns een belangrijke schakel tussen het bestuur en de ambtenaren. Het motto van het bestuursakkoord ‘Anders Durven Doen’ komt pas echt goed tot z’n recht als ook de ambtenaren anders gaan werken. En daar staan ze volgens Mathea zeker open voor. Wat is de rol van de gemeentesecretaris precies? Mathea Severeijns: “Ik bekijk samen met de bestuurders en de managers of het overheidsbeleid en de ambities van het college haalbaar en betaalbaar zijn. Is het juridisch allemaal mogelijk? Is een plan geen verspilling van gemeenschapsgeld? Ook dat is een belangrijke taak: ik kijk kritisch mee naar de begroting en probeer door slim in te kopen zoveel mogelijk waar voor ons geld te krijgen. Blijkt dat het inderdaad haalbaar en betaalbaar is, dan vertalen we dat beleid en die ambities in concrete acties. Samen met het management maak ik een planning en stuur de organisatie vervolgens aan om het plan uit te voeren.”

“Ik probeer het samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie zo goed mogelijk te begeleiden” “De plannen in het bestuursakkoord komen overigens niet alleen van de collegeleden. Ook onze ambtenaren adviseren de bestuurders over belangrijke ontwikkelingen in hun vakgebied. Op basis van hun expertise doen ze voorstellen aan het college. Dat samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie probeer ik zo goed mogelijk te begeleiden.” In het bestuursakkoord lezen we dat er meer ruimte komt voor burgerinitiatieven. Dat komt vooral terecht op het bord van de ambtenaren. Hoe denken zij daar over? “De meeste ambtenaren staan daar zeker positief tegenover. We gaan onze medewerkers in de voorhoede trainen om dat soort initiatieven goed te kunnen begeleiden. Tot hoe ver kun je meebuigen met een plan van een burger en het mogelijk maken?

En wanneer moet je toch echt ‘nee’ zeggen? Met de bestuurders hebben we de ambitie afgesproken dat we de organisatie zo inrichten dat een burger met een initiatief of een vraag één vaste contactpersoon krijgt die het hele traject begeleidt. Ook als er meerdere afdelingen bij zo’n vraag of plan betrokken zijn. Achter de schermen moeten we dus goed samenwerken. Bij vragen en problemen van burgers, maar zeker ook bij burgerinitiatieven.”

Dit is Mathea “Ik ben Mathea Severeijns, 47 jaar, ik heb een partner, twee kinderen en woon in Maastricht. Ik hou van gezelligheid, met m’n gezin of met vrienden. Ik ga graag op reis en geniet van cultuur in de breedste zin van het woord: theater, film, muziek en boeken.”

“De meeste ambtenaren staan zeker positief tegenover burgerinitiatieven” Naast de burgerinitiatieven wordt ook burgerparticipatie belangrijker. Hoe zorgen jullie ervoor dat burgers al in een vroeg stadium hun mening kunnen geven bij plannen die invloed hebben op hun leefomgeving? “Daar zijn we nu al druk mee bezig. Een concreet voorbeeld is het project Buitengewoon Buitengebied. We gaan de komende tijd via allerlei wegen het gesprek aan met burgers over de toekomst van dat buitengebied. We zien namelijk veel verschillende belangen. Landschap, natuur, landbouw, bebouwing, recreatie, milieu, economie; al die aspecten komen samen in dat buitengebied en iedereen vindt er iets van. We gaan de komende tijd een grote groep mensen uitnodigen om met ons mee te denken. Daar gaan we ook een digitaal platform voor gebruiken. We gaan dus heel goed luisteren naar de mening van onze burgers. Samen met de gemeenteraad zetten we op basis van al die verschillende meningen een lijn uit die het algemene belang zo goed mogelijk dient. En vooral als de meningen verschillen, is dat geen gemakkelijke opgave.”

“In het project Buitengewoon Buitengebied krijgt burgerparticipatie al concreet vorm”

nieuwe wet gaat straks een groot aantal andere wetten samenvoegen in één wet. Als je bijvoorbeeld een huis wil bouwen, vraag je geen drie of vier verschillende vergunningen meer aan, maar één omgevingsvergunning.

"De Omgevingswet geeft ons meer ruimte om te bekijken hoe we een initiatief wél mogelijk kunnen maken" Vooruitlopend op die nieuwe wet gebeurt dat nu trouwens ook al. De Omgevingswet geeft ons meer ruimte om te bekijken hoe we een initiatief wél mogelijk kunnen maken, uiteraard weer bezien vanuit het algemeen belang. We gaan van “nee, tenzij” naar “ja, mits”. Dat zijn behoorlijke veranderingen die tijd vragen, maar de burger zal het zeker gaan merken.”

De rol van de burger wordt ook belangrijker in de nieuwe Omgevingswet die in 2021 landelijk wordt ingevoerd. Wat ga ik daar als burger van merken? “Die Omgevingswet geeft burgers meer zeggenschap over hun eigen woonomgeving. De

Neem gerust contact met ons op. Wij bespreken graag uw (ver)bouwplannen.

nieuwbouw ✓ onderhoud ✓

narinxritzen accountancy | belastingadvies

verbouwingen ✓ vochtwering ✓

Aan de Fremme 22 - 6269 BE Margraten 043 458 1449 - info@ambouwmargraten.nl www.aannemermargraten.nl


20 | Van Harte Eijsden-Margraten

Mergraote

herfsteditie 2018

Roger Rouwette speelt nu al in op de aardgasloze

W

ie een bestaande woning koopt, een nieuwe woning bouwt of de eigen woning verbouwt, wordt bijkans verplicht om goed na te denken over de manier van verwarmen van de woning. Want wonen anno nu vraagt om slimme verwarmingstoepassingen die klaar zijn voor de manier van verwarmen van morgen. Roger Rouwette van Speedheat Zuid-Limburg weet alles over de verwarmingstoepassingen van morgen, die u feitelijk vandaag al kunt en misschien wel moet installeren.

Een klimaatneutraal, en maar bovenal aang begint bij Roger Ro

“Mensen en bouwers,” vertelt Roger Rouwette van Speedheat ZuidLimburg, “zijn volop op zoek naar zuinige en het liefst klimaatneutrale verwarmingstoepassingen. Enerzijds omdat het beter is voor het milieu. Maar ook omdat de nieuwe plannen van de regering om langzaam maar zeker van het verwarmen van woningen middels aardgasinstallaties af te komen, ons dwingen om andere manieren van verwarmen te gaan gebruiken.” Twee manieren om uw huis anders te verwarmen zijn elektrische vloerverwarming en infraroodverwarming. “Beide zijn toepassingen die in staat zijn om uw woning (op termijn) volstrekt klimaatneutraal te verwarmen. Dat merkt het milieu én uw portemonnee,” weet Rouwette.

De elektrische vloerverwarming van Speedheat heeft één significant voordeel ten opzichte van de conventionele evenknie. En dat is de uiterst geringe dikte van slechts één millimeter. Roger Rouwette daarover: “Door de minimale dikte van ons systeem kan het verwarmingselement direct onder het te verwarmen oppervlak worden geïnstalleerd. Conventionele vloerverwarmingen liggen in de dekvloer gefreesd of ingestort, op een diepte van zo’n vijf tot tien centimeter onder de vloer. Wanneer deze gaan verwarmen moet eerst de afstand van de verwarmingsslang tot vloer worden opgewarmd. Daardoor verliest het systeem kostbare tijd en gebruikt het onnodig veel energie. Bovendien neemt het beton rondom het systeem al een deel van de warmte op zonder deze

S De gezinsdag start vaak in de keuken. Heerlijk als de vloer en ruimte al op temperaruur zijn als u beneden komt.

S ʼs Avonds nog even samen dat reisje boeken. Heerlijk op de warme grond. Doordat Speedheat direct onder de vloer ligt, voelt u binnen een half uur al dat uw vloer aangenaam warm wordt.

S De badkamer is dé plek in huis waar het altijd aangenaam moet zijn. De badkamer is veelal de eerste plek in huis waar vloerverwarming wordt aangebracht.

S Een kinderkamer of dat plekje in huis waar de kleintjes spelen verdient het om een warme ondergrond te hebben. Speedheat is daarmee een echte kindervriend!

De verwarmingsmethode van uw woning is een heel persoonlijke keuze. Waar de een hunkert naar knisperend openhaardvuur of een sfeervol gaskachelvuur, zweert de ander bij vloerverwarming of een CV. Eén ding is zeker: Roger Rouwette kan u uitstekend adviseren over het bijzonder zuinig verwarmen van uw huis met verwarmingssystemen waarvoor geen fossiele brandstoffen (hout, gas, olie, red.) nodig zijn. Hij werkt daarbij met twee systemen: de elektrische vloerverwarming van Speedheat en infraroodpanelen van Welltherm. Voor beide superzuinige systemen is iets te zeggen. Roger Rouwette adviseert u graag bij uw keuze.

door te geven. Het verwarmingselement van Speedheat ligt direct onder de vloerbekleding en bovenop de dekvloer. Daardoor wordt de warmte direct doorgegeven aan het te verwarmen oppervlak. En juist daar zit de besparing: het is snel aangenaam warm in huis omdat het de warmte direct doorgeeft en er geen energie wordt verspild aan het overbruggen van afstand tussen element en vloer!” Wat verder bijdraagt aan de energiebesparing, is de variabele inzetbaarheid. “Binnen 30 minuten is uw vloer voelbaar warmer. Met deze wetenschap hoeft u uw vloerverwarming niet de hele dag te laten draaien. Met de instelbare klokthermostaat kunt u de verwarming zo instellen dat het aangenaam warm is voordat u thuiskomt of opstaat,” aldus Roger.

De snelwarmende verwarmingstoepassing van Speedheat wordt regelmatig als bijverwarming gebruikt. Dus wilt u alleen uw badkamer verwarmen? Geen probleem! Of wilt u dat uw werkkamer of serre aangenaam warm wordt? Of juist de plek waar uw kinderen vaak spelen? De vloerverwarmingen van Speedheat voelen zich overal thuis. De elektrische vloerverwarmingen van Speedheat worden echter steeds vaker als hoofdverwarming gebruikt. Rouwette: “Dat is niet alleen stofvrij en energiezuinig, maar ook nog eens ergonomisch heel aantrekkelijk. U kunt uw kast, bank of t.v.-toestel overal plaatsen, zonder dat u rekening hoeft te houden met radiatoren, convectorputten of de plaats waar de haard of kachel komt te staan.” Tenslotte wordt Speedheat door de vakman zelf geïnstalleerd en afgewerkt. Als Roger klaar is, ligt uw vloer er afwerkklaar bij. U kunt meteen verder gaan met het aanbrengen van uw vloer. “De installatie van de vloerverwarming kost u niets extra, het zit bij de prijs inbegrepen!” aldus Rouwette.

Aangename warmte met infrarood verwarmingspanelen Eenanderemanieromklimaatneutraal uw woning te verwarmen is met infraroodverwarmingspanelen. Het rendement is hoog. Alle energie wordt namelijk omgezet in warmte. Gezonde warmte zelfs, want door de infraroodstraling creëert en verplaatst het systeem geen stofdeeltjes in en door het huis. Ideaal voor mensen met allergieën.

Speedheat (vloer)verwarming: snel, behaaglijk en energiebesparend! “Vloerverwarming is een hele comfortabele en behaaglijke manier om een ruimte te verwarmen.” Roger Rouwette, verkoopen installatieadviseur voor Speedheat in de regio Zuid-Limburg, geeft bevlogen uitleg over een product waar hij sinds 2001 mee werkt en in gelooft: “Dat komt, doordat vloerverwarming een constante stroom aan warmte afgeeft.”

Meer voordelen van Speedheat Volgens Roger Rouwette heeft Speedheat enkele praktische voordelen: “De ultradunne verwarmingsdraad zorgt er voor dat Speedheat verwarmingselementen onder nagenoeg iedere ondergrond toepasbaar zijn. Tegels, natuursteen, vinyl, hardhout, tapijt, PVC, laminaat of zelfs parket.”

Vergelijkbaar met zonnewarmte De infrarood verwarmingspanelen brengen als het ware de zon in huis. “De panelen stralen een heel aangename infrarood warmte uit,” weet Roger, “op een manier de vergelijkbaar is met de warmte van de zon. Daarmee krijgt u uw huis aangenaam op temperatuur, in optimale omstandigheden voor een gezond binnenklimaat. En dan ook nog eens klimaatneutraal!” Opvallend afwezig Daar waar conventionele verwarmingsbronnen zoals kachels, haarden of radiotoren alom aanwezig zijn en altijd in het oog springen, zijn zowel de infrarood verwarmingspanelen


Mergraote

herfsteditie 2018

manier van bouwen van morgen

nergiezuinig genaam warm huis, ouwette!

Van Harte Eijsden-Margraten | 21

DE MEESTERWERKEN VAN CONINX KEUKEN & INTERIEUR

zondag 28 oktober OPEN DAG 11.00-16.00 uur

Met onder meer een lekkere wijnproeverij en doorlopende demonstraties van de Miele combi-stoomoven en New Energy Systems. In 1971 begonnen als eenmanszaak en in bijna 50 jaar uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf. Het geheim uit de keuken? Het ontwerpen en vervaardigen van hoogwaardige designkeukens en interieurs op maat. Hub Coninx bouwde in de loop der jaren een klinkende reputatie op die reikt tot ver over de grenzen van de Euregio. Maatwerk avant la lettre. Trendsettend. Meesterlijk in design. Naadloos passend bij uw lifestyle. Dat is kunst. Al bijna een halve eeuw lang.

Veilingweg 7 | 6247 EP Gronsveld | 043 408 1900 www.coninxkeukens.nl | www. cofaro.com open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.

Vloeropbouw

Vloerbedekking (bijv. tegels of laminaat) Egaline (ca.1 mm) Bewapeningsgaas

ca. 2 - 3 mm

Verwarming (1 mm) Isolatielaag evt. (ca. 3 - 20 mm) Lijmlaag (ca. 3-5 mm) Afwerkvloer

S Het Speedheat verwarmingssysteem is slecht 1 mm dun. Het wordt bovenop de afwerkvloer geïnstalleerd. Dit biedt vele voordelen, zoals een minimale opbouwhoogte (2-3 mm), zeer snelle opwarmtijd (tot wel 15 keer (!) sneller dan conventionele vloerverwarming), comfortabele warmte en de mogelijk-heid om de temperatuur per vertrek te regelen. als de elektrische vloerverwarming opvallend afwezig. “U moet weliswaar een verwarmingselement (draad of paneel, red.) installeren, maar deze zijn heel dun van aard,” vertelt de Margratense installateur enthousiast. “De elektrische verwarmingsdraad van de vloerverwarming is slechts één millimeter dik, waardoor deze onder nagenoeg iedere vloer of achter iedere wand kan worden geïnstalleerd.” “En de infraroodpanelen zijn helemaal bijzonder van aard, want deze zijn niet alleen heel erg dun, maar kunnen ook worden aangepast voor een tweede toepassing. Als spiegel in de badkamer. Als schilderij in de woonkamer. Als krijtbord in de keuken. Ze kunnen zelfs in iedere gewenste RAL-kleur (glanzend) worden geleverd en naadloos opgaan in de achtergrond.” Beide verwarmingsbronnen worden daarmee volledig geïntegreerd in uw interieur en zijn daarmee opvallend afwezig in uw inrichting.

Roger Rouwette: een graag geziene gast in de regio! Wees voorbereid op een aardgasloze toekomst! Maak nu al de overstap van conventionele energieen verwarmingstechnieken van vandaag naar een grensverleggende, nieuwe energieoplossing van morgen. U spaart het milieu en bespaart op de kosten! De combinatie van een goed product, vakkundige installatie en uitstekende service maakt dat Roger Rouwette een graag geziene gast is die bij steeds meer huishoudens en bedrijven over én onder de vloer komt! Roger Rouwette Speedheat Zuid Limburg en Welltherm infraroodverwarming President Kennedystraat 8 6269 CC Margraten T 043 458 3313 E zuidlimburg@speedheat.nl I www.speedheat.nl


Mergraote

22 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Margratens Toneelgezelschap brengt nieuwe klucht op de planken:

“Gae naksj bove de bank”

O

p vrijdag 2 en zaterdag 3 november speelt MTG de klucht ``Gae naksj bove de bank`` aanvang 20.00 uur. Op zondag 4 november start de voorstelling om 19.00 uur. De voorstellingen vinden plaats in het gemeenschapshuis Oos Heim te Margraten.

in goede banen leiden. Peter wil immers zijn succesvolle carrière niet afsluiten met een afgang en waarschijnlijk het gevolg dat hij dan ook naar zijn bonus kan fluiten. Try-out op zaterdagmiddag 27 oktober Ook dit jaar zullen spelers en regisseur weer proefdraaien met de nieuwe klucht. Mensen die geïnteresseerd zijn om de “Try Out” bij te wonen, dienen er rekening mee te houden dat deze voorstelling een voorproefje is op de première. De Try-out vindt plaats in het gemeenschapshuis Oos Heim, aanvang 14.30 uur. Deze kaarten zijn alleen verkrijgbaar aan de kassa.

De originele titel heet “Geen seks in Sussex`` oftewel ``No sex please, we´re British``. Een Komedie in drie bedrijven, geschreven door Anthony Marriott en Alistair Foot. Ook dit jaar is de regie in handen van regisseur Thijs Frissen. Hij heeft de Engelse Komedie bewerkt, mede door inspiratie van voorstellingen van zusterverenigingen in de regio. ``Gae naksj bove de bank``, naar welke levensgebeurtenissen kunt u dit jaar komen kijken…? Het koppel Peter en Frances Huntjens, samen getrouwd en in de 60 jaar, verwachten redelijkerwijs dat hun arbeidsleven kalm, vredig en gelukkig afgesloten mag worden. Peter heeft een goede betrekking als financiële man bij een bank en Frances heeft haar carrière al eerder beëindigd. Ze wonen tijdelijk nog boven de bank. Deze gaat sluiten en Peter wordt gevraagd om alles goed te regelen en af te handelen. Daarna kan hij met een flinke bonus met vervroegd pensioen. Door een jammerlijke vergissing van

S

Regisseur Thijs Frissen en de cast van de kolderieke klucht “Gae naksj bove de bank.” Het beloven weer drie doldwaze avonden in Margraten te worden. zijn vrouw Frances komt er echter een behoorlijke kink in de kabel. Hun goede reputatie zal helaas geschaad worden. Hooggeplaatste bankmedewerkers, de chique en snobistische zuster van Peter, en vooral de preutse, intelligente, wereldvreemde en onnozele vrijgezelle caissière van de bank…, ze raken allen

onontwarbaar verstrikt in de hevige gebeurtenissen die dan volgen. Door de komst van twee ontstellende, gekke wijven, die hun bijzondere en beslist buitenzinnige diensten komen aanbieden, wordt de situatie op de spits gedreven. Peter en Frances willen met verplichte hulp van hun caissière alles

Voorstellingen in gemeenschapshuis Oos Heim Wij heten iedereen van harte welkom. Ook de toneelliefhebber uit andere dorpskernen. Per voorstelling zijn 200 kaarten beschikbaar en de voorverkoop start op 1 oktober via internet www.mtgtoneel.nl en via het verkooppunt bij Plus Kleijnen in Margraten. Het gemeenschapshuis heeft een oplopende, publieke tribune. Iedere bezoeker kan vanaf elke zitplaats goed kijken en genieten van deze klucht.

hersteld

hersteld

hersteld

hersteld

kunst!

hersteld

hersteld

helaas...

hersteld

KAMPIOEN DUURZAAMHEID: DE IVECO DAILY BLUE POWER IS INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2018! Ervaar waarom de Iveco Daily Blue Power Van of the Year 2018 is geworden. Kom snel langs voor een proefrit!

Al meer dan

jaar Iveco in Voerendaal

De sleutel tot succes

Lindelaufer Gewande 8 6367 AZ Voerendaal Tel: 045 575 28 88 www.ivecovoerendaal.nl Email: info@ivecovoerendaal.nl

Op totall loss en een enkel kunstobject na, herstelt Autoschade Heuvelland iedere schade. Botsingen, gemiste paaltjes, overstekende bomen, parkeerdeuken en krassen. Geen deuk te gek of Autoschade Heuvelland herstelt het wel. Autoschade Heuvelland is dé schadeherstelspecialist voor personen- en lichte bedrijfsauto’s in het Heuvelland. Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen. Uw schade wordt snel, vakkundig en door goed opgeleide mensen hersteld. Dus heeft uw auto schade? Bel dan direct Autoschade Heuvelland.

Interpolis Achmea

Duurzaam gecertificeerd schadeherstelbedijf

Aan de Fremme 17 Margraten | 043 458 9898 Sanderboutlaan 7 Elsloo | 046 437 7477 info@autoschadeheuvelland.nl | www.autoschadeheuvelland.nl


herfsteditie 2018

]

Mergraote

Van Harte Eijsden-Margraten | 23

Danielle Brull realiseert bijzondere interieuroplossingen:

D

“Mag ik je inspireren?”

BI Design staat voor bijzondere en creatieve interieuroplossingen. Danielle Brull helpt jullie graag met het inrichten van een nieuwe of het restylen of verbouwen van een bestaande woning of een zakelijk object. Als interieurdesigner is Danielle gespecialiseerd in het vormgeven en indelen van ruimtes. Ze werkt en denkt ‘van binnenuit’ en weet precies wat nodig is voor een optimale beleving van en een functioneel gebruik binnen de ruimte. Inspiratie en kennis van stijlen en producten is hierbij een belangrijk uitgangspunt, want zonder inspiratie geen creatie.

door Marco De Bie fotografie George Deswijzen “Hoe ik aan inspiratie kom? Ik ben gek op bijzondere interieuroplossingen,” bekent Danielle lachend. “Overal waar ik kom gaat mijn aandacht uit naar vormgeving en opmerkelijke interieuroplossingen. Noem het beroepsdeformatie; mijn creatieve radertjes draaien altijd en overal! Bij mensen thuis, in kantoorpanden, in het restaurant, tijdens een dagje winkelen en zelfs op vakantie met mijn gezin. Ik word enthousiast van bijzondere combinaties, van onderscheidende oplossingen, van niet alledaagse keuzes, van in het oog springende mixen van stijlen en culturen. Alle verzamelde ideeën dienen telkens weer als basis voor nieuwe, onderscheidende interieuradviezen voor mijn klanten.”

“Het eindresultaat moet uiteindelijk mooi én functioneel zijn!” Interieurdesign volgens DBI Design Bij het ontwikkelen van een uniek interieurontwerp doorloopt Danielle altijd een aantal stappen volgens een vast patroon. Daarbij wordt steevast aangegeven wat de volgende stap is en welke kosten dat met zich meebrengt. “Tijdens het eerste oriënterend gesprek, dat overigens altijd geheel vrijblijvend en kosteloos is, breng ik alle wensen in kaart. Daarna kruip ik als het ware onder de huid van de opdrachtgever en probeer ik hem door verschillende brillen naar dezelfde situatie te laten kijken. Ik mix de ruimte met licht, vorm, kleur, materiaal en (maatwerk)meubels. Vervolgens deel ik de ruimte in.” Danielle houdt daarbij rekening met logische looplijnen, functionele beweegpatronen (de eettafel staat veelal dicht bij de keuken) en passende verhoudingen tussen objecten en ruimte.” “Al deze factoren zijn van belang,” weet de Margratense interieurdesigner, “en de balans hiertussen is ontzettend belangrijk. Want een eindresultaat moet uiteindelijk mooi én functioneel zijn!” Nadat het interieurontwerp klaar is, kan Danielle ook de uitvoering coördineren. Als spin in het web maakt zij een planning, waakt ze over het budget en controleert ze de uitvoering. Communicatie tussen partijen speelt tijdens het hele traject een belangrijke rol, waarbij eerlijkheid en transparantie leidend zijn.

, Herfst, herfst koop? wat heb je te

S

Danielle Brull helpt jullie graag bij het inrichten van een nieuw of het restylen of verbouwen van een bestaand pand. Niet alleen ín de ruimte, maar ook mét de ruimte Het werk van Danielle gaat verder dan ‘spelen ín de ruimte’; ze speelt ook mét de ruimte. Danielle: “Soms is de beschikbare ruimte niet toereikend voor de wensen van mijn opdrachtgever. Dat betekent vaak dat er gebroken moet worden en er een inpandige verbouwing moet plaatsvinden of een aanbouw moet worden gerealiseerd. Ook dat behoort tot mijn werkzaamheden.”

S

Danielle Brull ontwerpt en realiseert bijzondere en creatieve interieuroplossingen voor zowel particulieren als zakelijke opdrachtgevers. Maatwerk in alle facetten “Ik vind het een enorme uitdaging,” vertelt Danielle enthousiast, “om de wensen van mijn opdrachtgever vorm te geven binnen alle (soms beperkte) beschikbare ruimtes: zowel bouwkundig als financieel.” Iedere opdrachtgever heeft specifieke wensen en elke ruimte is anders. En daarmee is elk project uniek. Juist dan wordt een beroep gedaan op de creativiteit van de Margratense interieurdesigner. Danielle: “Creatieve oplossingen vragen vaak om maatwerk. Maatwerk is nooit standaard en daardoor niet in de winkel te koop. Daarom worden veel bijzondere interieuroplossingen niet alleen door mij ontworpen, maar ook op maat gemaakt en geplaatst.”

“Ik ben de intermediair die met je meedenkt en kijkt en je attendeert op (interieur) oplossingen die je zelf niet hebt gezien...” Maatwerk betekent voor Danielle ook dat niet zij, maar de opdrachtgever leidend is. “Veel mensen denken dat de interieurontwerper leidend is,” stelt Danielle. “Maar dat geldt voor mij absoluut niet. Ik denk met mensen mee over oplossingen die voor hun goed uitpakken. Ik ben “slechts” de intermediair die met je meedenkt en kijkt en je attendeert op (interieur) oplossingen die je zelf niet hebt gezien, had kunnen bedenken of maken. Ik werk, zogezegd, niet alleen voor, maar vooral ook met de opdrachtgever.”

Ontwerp niet alleen op papier Als geen ander begrijpt Danielle Brull dat een interieurdesign op papier niet voor iedereen even duidelijk of ‘helder’ is. “Sommige mensen “doorzien” het ontwerp op papier niet,” legt Danielle uit. “Daarom werk ik mijn ontwerp driedimensionaal uit, zodat je er als het ware doorheen kunt lopen. Dit 3D-ontwerp vul ik met opties voor meubilair, kleur, materiaal, verlichting, kunstobjecten en technische installaties. Daarmee wordt het ontwerp bijna tastbaar en gaat het leven voor mijn opdrachtgever. Dat komt het definitieve resultaat altijd ten goede!” Voor particulieren en zakelijke projecten DBI Design geeft vorm aan woon- en werkruimtes. Zowel gewone mensen als bedrijven kunnen Danielle inschakelen voor het renoveren, verbouwen of herindelen van bestaande ruimtes of het inrichten van een nieuwe woning, een horecazaak, kantoor-, praktijk- of winkelruimte. Gedreven door passie, doordrenkt met een flinke scheut creativiteit, onderbouwd met een opleiding interieurarchitectuur & -ontwerp en in het bezit van twee technische gouden handjes die graag uit de mouwen gaan, staat Danielle Brull te trappelen om ook van jouw pand iets bijzonders te maken. Daarbij hanteert zij steevast haar drietrapswerkwijze: “Ik zet mijn kennis en creativiteit in om jouw wensen te vertalen in een optimaal eindresultaat. Een plek waar je je goed voelt en waar je het beste uit jezelf haalt.” DBI Design In de Molt 29 6269 EL Margraten +31 (0)613 628 504 danielle.brull@dbidesign.nl www.dbidesign.nl

Rijd de herfst tegenmoet in een nieuwe Subaru of een topoccasion van Bij d’r Mathieu! Mathieu ruimt op: diverse nieuwe Subaru-modellen voorzien van de nieuwe Eye Sight technologie die nog niet aan de strengere milieueissen hoeven te voldoen. Profiteer volop, vanaf € 26.795,-. Bent u op zoek naar een topoccasion? Bij d’r Mathieu vindt u altijd een auto naar uw gading! Er zijn altijd minimaal 60 - 80 uitgebreid geteste en APK-gekeurde occassions in een prijsklasse vanaf € 1.500,- tot € 25.000,- op voorraad!

uw vertrouwde Subarudealer voor Zuid-Limburg!

BIJ D’R MATHIEU

Rijksweg 68 – Cadier en Keer 043 407 2375 - www.garagemathieu.nl


24 | Van Harte Eijsden-Margraten

]

Breusj

herfsteditie 2018

Een verjaardag die niet onopgemerkt voorbij zal gaan:

>_

Paul Block Optiek viert zilveren jubileum in Eijsden

P

aul Block Optiek is jarig. De bekendste en meest complete optiekzaak van Zuid-Limburg is dit jaar namelijk 25 jaar gevestigd in Eijsden. Een verjaardag die absoluut niet onopgemerkt voorbij zal gaan, want… wie jarig is, trakteert!

S Paul Block en zʼn team viert het 25-jarig jubileum in Eijsden groots, samen met alle klanten. door Marco De Bie fotografie Paul van Hooren De goedlachse en altijd vriendelijke opticien Paul Block zit al ruim 44 jaar in het vak. Hij staat daarmee garant voor vakmanschap en klantgerichtheid. “Sinds september 2015 kunt u voor brillen, contactlenzen en andere visuele toebehoren terecht in onze moderne zaak aan de Breusterstraat,” vertelt Paul Block enthousiast. “Onze winkel is goed toegankelijk. Parkeren is gratis en kan gewoon voor de deur.” Paul Block biedt voor elk oog wat wils. En dat in een meer dan uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Design, trendy, doe-maar-gewoon of het nieuwste van het nieuwste. Het assortiment van Block is uiterst gevarieerd. Oren vinden gehoor Paul Block is niet alleen een autoriteit in beter zien. Ook uw oren vinden gehoor bij Paul Block! “Niet alleen voor een scherpe blik kun je bij ons terecht,” legt Paul uit. “Ook voor hoorproblemen vindt u bij ons een luisterend oor. Sinds de verhuizing naar het Eijsdense winkelcentrum, huist bij ons een audicien, die graag met u mee zoekt naar een gepaste en discrete hooroplossing.”

Unieke eye wellness salon “Beter horen en scherper zien is onze core business,” stelt Paul Block. “Maar wij vinden het nog mooier als onze klanten ook gezien worden. Daarom huist inpandig in onze optiek een separate wellness salon, waar Eye Wellness wordt geboden. Een uniek oogzorgconcept, dat door ons voor het eerst in Nederland in de markt is gezet.” “Eye Wellness is pure weldaad voor de ogen.” Rachelle Block, schoonheidsspecialiste en dochter van, is één brok positieve energie. “Eye Wellness verbetert het algemeen welbehagen van je zicht. Iedereen kent het wel. Vermoeide ogen van te lange dagen werken. Wallen onder de ogen van te korte of gebroken nachten. Branderige ogen van te lang naar het scherm van computer of iPad kijken. Een natuurlijke reflex van mensen met vermoeide ogen is zich door de ogen wrijven. Dat biedt enige verlichting. Die is echter van korte duur. Een Eye Wellness behandeling kikkert je totale blikveld voor langere tijd op.” Een eigentijdse zaak met een breed assortiment! De optiek van Paul Block aan de Breusterstraat in Eijsden is een mooie, moderne zaak met een frisse, lichte uitstraling. Én met een indrukwekkend assortiment exclusieve merken als Theo, J.F. Rey, Prada, Oakley, Ray-Ban Kelvin Klein, en D&G. “Qua montuur kun je het zo gek maken als je wilt,” stelt Paul

Block, “maar wij hebben al hele leuke monturen vanaf € 29,-. Er is dus voor ieder wat wils!” Een bijzonder jubileum vraagt om een bijzondere traktatie 25 jaar Paul Block Optiek in Eijsden dus… een zilveren jubileum dat u in Blockletters op uw kalender mag schrijven. Want, wie jarig is trakteert! En Paul Block heeft wel een hele mooie traktatie voor u in petto. Want u krijgt namelijk 25% korting* op al uw aankopen; één procent voor elk jaar dat Paul Block in Eijsden is gevestigd. Dat is een ware traktatie! Tijd voor een feestje Paul Block en z’n team trakteren u niet alleen op korting. Ze geven ook een feestje! Op zaterdag 22 september tussen 12.00 en 17.00 viert Paul zijn zilveren jubileum. In en rondom de winkel zijn er diverse festiviteiten, waaronder live muziek van Humphrey Pourchez en sambaband Amisturu. Natuurlijk viert Winkelcentrum Eijsden het feestje van Paul Block mee. Dus ook bij andere winkeliers profiteert u die dag van aantrekkelijke acties. Laat dit bijzondere feest dus niet aan u voorbij gaan. Wij zien u graag op 22 september bij Paul Block in Eijsden! * actie geldig van 21-9 t/m 30-11; geldt niet in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden

Optiek Paul Block ][ Breusterstraat 45 ][ 6245 EH Eijsden ][ +31 (0)43 409 4878 ][ info@paulblock.nl.nl ][ www.paulblock.nl


Vroeële | Mergraote

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 25

Margriet Drummen creëert de meest waanzinnige prinsenpakken en prinsessenjurken:

Z

Op Vroelen begint carnaval al in september! elfs voor de grootste carnavallisten begint het carnavalsseizoen toch pas echt op de elfde van de elfde om elf over elf. Zo niet voor Margriet Drummen. Zodra de R in de maand komt ratelt haar naaimachine onafgebroken om de Prinsen en Prinsessen Carnaval van 2019 in hun gedroomde outfit te steken. “Bij mij begint carnaval al in september,” zegt de Noorbeekse coupeuse met een knipoog.

het pak of de jurk nog steeds als gegoten zit.” Indien nodig, verstelt Margriet de outfit, zodat de carnavalsvorsten bij het uitkomen er perfect op staan. Want perfectie, dat is het codewoord dat Margriet voor haar creaties hanteert.

door Marco De Bie fotografie Nikki Huijnen Margriet Drummen vertegenwoordigt in levende lijve een bijna uitgestorven ambacht: coupeuse. De Vroelense modinette ontwerpt en vervaardigt uniformen voor schutterijen, muziek- en carnavalsverenigingen. Daarnaast creëert ze de meest bijzondere, modieuze of juist opvallende prinsenpakken en prinsessenjurken voor de roergangers van het carnavalsseizoen. “Zodra de zomervakantie voorbij is,” vertelt de kordate coupeuse, “komen de eerste prinsen en prinsessen carnaval van het aanstaand carnavalsseizoen in het grootste geheim bij mij binnen om hun wensen voor hun pak en jurk kenbaar te maken. Samen bespreken we alle details: de pasvorm, kleuren, stoffen, accessoires, de veren voor de muts, noem maar op.” Als alle wensen van de aanstaande vorsten duidelijk zijn, gaat Margriet aan de slag met het maken van een ontwerp. Als de eerste concepten klaar zijn, bespreekt ze deze met de aanstaande prins en prinses en finetunet het ontwerp, zodat het helemaal naar wens is. “Als het ontwerp akkoord is,” vervolgt Margriet haar verhaal, “worden alle patroondelen ingelegd en gesneden. Daarna start het echte oude ambacht van naaister en worden alle losse delen met de hand omgetoverd naar een pak of jurk.

I

S Een viertal waanzinnige creaties van Margriet Passend maken “Uiteraard is ook de aanstaande prins of prinses niets menselijk vreemd,” weet Margriet. “Want tussen het maken in september, oktober en de proclamatie in januari zitten niet alleen een paar maanden, maar soms ook een paar kilootjes meer of minder of een zwangerschap. Daarom komt het prinsenpaar een week of twee, drie voor de proclamatie nog een keer langs om te kijken of

Bijzondere creaties; ook voor jou! Word jij de nieuwe prins of prinses carnaval? Of ben je artiest die nog zoekende is naar een gepaste uitrusting voor je act? Klop dan aan bij Margriet Drummen. Want zij is gespecialiseerd in het ontwerpen, vervaardigen, aanpassen en verstellen van bijzondere carnavalskledij. Geen stof is haar vreemd; geen fournituren onbekend. Ze weet van de hoed én de rand. Ze werkt uitsluitend met kwalitatief hoogwaardig geproduceerde materialen en weet van iedere stof een waanzinnige creatie te maken. Complete outfits met alle bijbehorende accessoires. Van handschoenen en beenkappen tot veren en pluimen voor het hoofddeksel. Alles wordt met oog voor detail gemaakt. Waar het kan met de machine, waar het moet met de hand. Zoals het hoort weet ze alles van naald tot draad. Uniek is haar persoonlijke manier van werken en haar no-nonse aanpak. De lijnen zijn kort. De service is hoog. Het geleverde werk van uitzonderlijk hoge kwaliteit. En dat tegen een faire prijs. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak. Margriet helpt je graag om er een onvergetelijke carnaval van te maken. MD mode Vroelen 35, Noorbeek 043 457 1991 www.mdmode.nl

Iedere dinsdagochtend danst een clubje 50-plussers de mooiste volksdansen:

“Volksdansen als sociaal bindmiddel” edere dinsdag van 10 tot 11 in de morgen gaan de voetjes van de vloer op vrolijke volksmuziek in Gemeenschapshuis Oos Heim in Margraten. En gemêleerd gezelschap van 50-plussers uit Margraten en omgeving ontmoet elkaar om samen gezellig een uurtje in beweging te zijn op herkenbare melodieën uit diverse culturen. Een sfeerimpressie.

door Marco De Bie Stipt om tien uur zet artistiek leidster Zuzanne Frijns uit Eijsden de muziek aan en dansen de aanwezige volksdansers de leukste choreografieën. Op het ritme van veel vrolijke en gezellige muziek uit ondermeer Duitsland, Tsjechië, Israel en ons eigen Limburgse land, zwieren de dames over de vloer. Tango’s en walsen passeren de revue, maar ook een klompendans ontbreekt niet op het repertoire. Soms wordt zelfs aan line dancing gedaan! De melodieën zijn herkenbaar en dus wordt er onder het dansen regelmatig hardop meegezongen. Gezelligheid is troef in Oos Heim. Sociale cohesie “De sociale cohesie binnen de groep is enorm,” vertelt Audrey van Wissen, bestuurslid van de club. “Als iemand niet op plaats van bestemming kan komen, rijdt iemand anders een blokje om om hem of haar op te halen. De onderlinge verbondenheid is groot.” Zuzanna Frijs vult aan: “Alle dansers voelen dat in beweging blijven goed is voor lichaam én geest. Bovendien zorgt het ervoor dat ze onder de mensen blijven komen en niet stilletjes verpieteren, vereenzamen of in een sociaal isolement geraken. Het volksdansen is hun sociaal bindmiddel.”

S

Iedere dinsdagochtend danst een gemêleerd gezelschap 50-plussers op herkenbare melodieën uit diverse culturen. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen dansen. Voor jonge en oudere 50-plussers Het volksdansen in Margraten is bedoeld voor jonge en oudere 50-plussers die zich graag op de dansvloer begeven. Na het dansen is er altijd tijd voor een bakkie leut, soms met een lekkernij, als er weer iemand

heeft verjaard. Niemand is te jong of te oud om mee te doen. De “benjamin” van de groep is net de 50 gepasseerd, terwijl de oudste danseres 89(!) is. En mevrouw Beugels, toch ook al niet meer de jongste, danst al 31 jaar mee.

Van iedereen, voor iedereen Het Margratense volksdansen is van iedereen en voor iedereen die Abraham of Sarah in de ogen heeft gekeken. Wilt u eens een kijkje komen nemen of vrijblijvend meedansen? Schroom u dan niet om eens een dinsdagochtend binnen te lopen. “Volksdansen is voor iedereen weggelegd,” verzekeren de dansende dames ons. De vrouwen zijn weliswaar in de meerderheid, maar heren worden zeker uitgenodigd om mee te dansen. “We doen niets,” grapt een van de dames met een prettwinkel in de ogen, “wat ze niet graag hebben.” Onder het dansen is er zelfs tijd voor een grap. Reden genoeg om eens binnen te lopen.


Norbik

26 | Van Harte Eijsden-Margraten

_

herfsteditie 2018

Druiven gedijen goed op de flanken van het Noordal:

Noorbeekse wijnen scoren

D

rieëntachtig, vijfentachtig en zesentachtig van de honderd punten kregen drie Noorbeekse wijnen toebedeeld op Mundus Vini. Mundus Vini in Neurenberg geldt als een van de toonaangevende wijnkeuringen wereldwijd.

door Bert Salden portretfotografie Luc Hommes Het Duitse Mundus Vini is één van de grootste Europese competities voor kwaliteitswijnen. Het is een initiatief van uitgeverij Meininger en de eerste competitie vond plaats in 2001. Tegenwoordig worden er jaarlijks zo'n 7.000 wijnen uit de hele wereld beoordeeld volgens het door oenologen opgestelde 100 puntensysteem. Elke wijn krijgt punten voor uiterlijk, geur, smaak en algehele indruk. De juryleden proeven in panels van vijf tot zeven personen. De keuringen vinden tweemaal per jaar plaats, in februari voor de beurs ProWein en in augustus voor de diverse eindejaarsbeurzen. Wijn uit Noorbeek Dat Noorbeek, met ruim 1100 inwoners, drie wijngaarden telt is op zich al bijzonder. Ze werken samen in de Vereniging voor Wijnbouw in Noorbeek. Noorbeek valt onder de regio van de Beschermde OorsprongsBenaming Mergelland en alle wijnen zijn biodynamisch. Eind 2002 nam Peter Peters met enkele geïnteresseerden het initiatief om te bekijken of in Noorbeek wijnbouw realiseerbaar is. Dat bleek zo en samen startten ze Wijngaard Op gen Heugde op. De Vereniging voor wijnbouw in Noorbeek bestaat anno nu uit Peter Peters (voorzitter), Peter Mergelsberg (secretaris)), Pierre Gubbels (penningmeester), Armand Gubbels, Gaston Gubbels, Emile Haesen, Armand Ploumen (allen leden) en Rob Brouwers (technisch assistent).

"De ambitie is gericht op het produceren van kwalitatief goede wijn", vertelt Pierre Gubbels. "We hebben een pachtcontract van 33 jaar met de grondeigenaar, die overigens zelf enthousiast lid is. We willen een bijdrage leveren aan het herstel van de wijncultuur in Zuid Limburg in het algemeen en in de gemeente Eijsden-Margraten in het bijzonder." Voorzitter Peter Peters: "We hebben veel sympathisanten, voldoende vrijwilligers en werkgroepen. We maken de wijn op een Bourgondische wijze en hebben een eigen opslag." Pinot Gris De verenigingsleden maakten, bij de start van de wijngaard in 2003, met adviseur Jaap van Rennes, een rondwandeling door Noorbeek en namen hier en daar grondmonsters. "We kozen voor een helling op het noordwesten, 'Op gen Heugde' genaamd, tot dan in gebruik als weiland. Daar plantten we in 2004 1500 stekken van de Pinot Grisdruif. Dat is in Zuid Limburg niet de gemakkelijkste druif, maar wel een druif met intensiteit, die ook met wat minder zon toe kan. Het klimaat van hier correspondeert met dat van Beaune in de 18de eeuw," De bodem bestaat uit löss en vervolgens al vrij snel vuursteen. "We konden de planten niet zomaar in de grond zetten: we hadden een boor/graafmachine nodig om in de vuursteen te raken." Het zevental zorgt gezamenlijk voor het onderhoud. "Dat doen we elke dinsdagavond, soms op zaterdag en eventueel tussendoor." In 2007 werd voor het eerst geoogst. "We spuiten minimaal en laten onze wijn keuren in Rheinland Pfalz."

Een kleine handicap: na fikse regenbuien bleef water staan in de wijngaard. "Dat hebben we opgelost door waterabsorberende kruiden te planten. Dat soort zaken zoeken we zelf uit. We werken met een ecologisch systeem, dat de waterhuishouding verbetert, zodat niet te veel vocht in de druif komt." Op de wijngaard staat ook een valkhotel. "De valk haalt de kleine muisjes uit de wijngaard." Snoeien Tussendoor wordt gesnoeid, zodat de overblijvende druiven voldoende potentieel hebben. Door de enkele Guyot snoeitechniek krijgen alle druiven voldoende zon. Het plukken gebeurt door de leden van de vereniging met hun families.


herfsteditie 2018

]

Norbik

Van Harte Eijsden-Margraten | 27

hoog op Mundus Vini

De eerste oogst vond plaats in 2012. Zijn Noordal Chardonnay 2016 met zes maanden lagering op nieuw eikenhout en gebotteld door Heerenhuys D'r Pley kreeg maar liefst 86 punten.

"We maken zelf onze wijn volgens strikt vastgelegde hygiënische randvoorwaarden. Zo werken we met nieuwe Hongaarse vaten van 50 en 225 liter. De druif heeft immers ook haar oorsprong in Hongarije. We hebben verder twee rvs-vaten van 750 liter." Het maken van de wijn staat onder leiding van Peter Mergelsberg. "We ontstelen, selecteren de druiven, persen en filteren, waarna we zes maanden lageren in rvs-tanks voor de vinificatie. Een deel daarvan gaat op hout." Het bottelen gebeurt met een eigen bottelmachine, de etiketten worden met de hand geplakt. De vereniging, maar ook de beide andere wijngaarden, maken overigens al jaren gebruik van professionele wijnbouwmachines die ook elders in de regio ingezet worden.

De pinot gris van de gezamenlijke wijngaard Op Gen Heugde ontving bij Mundus Vini 85 van de 100 punten. Wijngaard Noordal Pierre Gubbels, Noorbeker pur sang, heeft inmiddels ook nog zijn eigen wijngaard: Noordal, op 't Mheerelindje waar hij in 2009 535 Chardonnaystokken plantte op een bodem van 15 centimeter löss, hieronder mergel van de formatie Gulpense Kalksteen. "Ik kon bogen op de ervaring van onze vereniging en heb buisjes gezaagd, die ik in 2012 in de grond plantte om de stekken heen. Dat vergemakkelijkt het onderhoud."

Wijngaard Mergelsberg Ook Peter Mergelsberg heeft een eigen wijngaard op 't Mheerelindje: Wijngaard Mergelsberg. Hij plantte in 2012 1.000 stokken in dezelfde kalkbodem als wijngaard Noordal: 750 rood (Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon) en 250 wit (Sauvignon Blanc, Gewürtztraminer). "Op deze wijze hebben we in Noorbeek een volledig pakket aan wijnen, inclusief rode wijn. Ik verheug me erop straks, als ik gepensioneerd ben, in de wijngaard te werken en wijn te maken." Zijn Cuvée E 2016 van Pinot Noir (70%), Merlot (20%) en Cabernet Sauvignon (10%) met eikenhoutlagering kreeg 83 punten en is in eigen huis gevinificeerd en gebotteld. Nieuwe oogst In de Noorbeekse wijngaarden zijn ze inmiddels met de druivenoogst begonnen. De wijnboeren verwachten een goed druivenjaar, omdat de druiven door het langdurige mooie zomerweer al vroeg rijp zijn. De Noorbeekse wijnen zijn te koop bij de wijngaardeniers, in de horeca in Noorbeek, bij Kadowinkel Tieske (ook VVV servicepunt) en bij Culinaire Verswinkel Nuijts, zo lang de voorraad strekt. In 2017 werden van elke wijn 700 tot 1.000 flessen gebotteld. 2018 belooft een nog rijker jaar te worden.


Mergraote

28 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Mergraote Èèsjde Keer Groéselt Mariaduerep Segietere Norbik Tebannet Oesj-Moaërend Mhaer Ikkelder Misch Sjuuëlder Bieëmele Riékelt Herkenter Breusj Terlinge ‘t Roeët Bergenhoêze De Peul ‘t Gastes Hoontem Gekruuts Moersjelt De Wesch Liebik Sjei Sint Antoniusbank Termaar Berg Breusjterbusj Sjilberg Mischerhej Welsde Keasjtert Terhoorsj Ulvend ‘t Withoës Vroeële ‘t Wolfses

V

errassend en informatief. Van Harte Eijsden Margraten biedt ieder kwartaal een kijkje in de kernen van de gemeente Eijsden-Margraten en het lokale bedrijfsleven. Een gratis huis-aan-huiskrant boordevol informatie over de gemeentelijke kernen. Een mix van need to know en nice to know nieuws over onze dorpen en buurtschappen voor de inwoners van het Heuvelland, het Belgische grensgebied en Maastricht Zuidoost. Omdat Eijsden-Margraten zoveel meer te bieden heeft dan de regionale inwoners en consumenten vaak weten. Op een betrokken, enthousiaste, bevlogen wijze worden ontwikkelingen in de lokale economie nauwgezet gevolgd en scherpzinnig in kaart gebracht. Belangrijke verhalen van beleidsmakers. Opmerkelijke verhalen van markante inwoners. Bijzondere verhalen over bedrijven of verenigingen. Tegelijk is er aandacht voor “de andere kant” van de dorpen en de lokale ondernemers. Van Harte Eijsden Margraten is dé promotiekrant van álle dorpen en buurtschappen van de gemeente voor de regio. U mag er niet in ontbreken!

Winter in raten Eijsden Marg

3 Basisschool Sint Jozef Oost-Maarland blijft open 3 5 x 11 jaar carnavalsvereniging De Nachdravers Termaar 3 Gemeente Eijsden-Margraten zet zich in voor kansarme kinderen 3 Fried Dobbelstein stopt na 30 als dirigent van Sint Cecilia Mheer 3 Heemkunde Vereniging Margraten bestaat 10 jaar 3 Hoe 't Withuis voor even wereldnieuws werd

Lees Van Harte Eijsden-Margraten digitaal op

issuu.com/vanharteeijsdenmargraten

Van Harte Eijsden Margraten heeft een oplage van 42.000 exemplaren en verschijnt ieder kwartaal huis aan huis in alle kernen en buurtschappen van de gemeentes Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, de Belgische buurgemeente Voeren, alsmede in de aangrenzende wijken van Maastricht Zuidoost: Scharn, Heer, Eyldergaard, Randwyck, Heugem, De Heeg, Vroendaal en Céramique. Veelzijdig karakter Van Harte Eijsden Margraten is hét promotieblad voor de kernen van de gemeente Eijsden-Margraten. Het doel van het medium is om Eijsden-Margraten op de kaart te zetten en een breed publiek te informeren over het veelzijdige karakter, de vele activiteiten en de levendige bedrijvigheid die de gemeentelijke kernen de regio te bieden hebben. Volop ruimte voor bedrijven om zich te profileren Naast algemene informatie over en activiteiten in onze gemeente, is er volop ruimte voor bedrijven om

e in Beleef de lent raten Eijsden Marg

3 Enorme verzameling wielrenmemorabilia: het wielerwalhalla van Jos Waber 3 Eijsdense illustrator Mark Janssen vertelt over eigen werk: “Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan kinderen én volwassenen wel even een fijn gevoel geven” 3 Duizend jaar Bemelen wordt muzikaal gevierd: Van Bèr tot Bèmele! 3 Nieuwe opzet zomerkermis Cadier en Keer 3 Angie Bischops kookt regionaal, seizoensgebonden, maar vooral heel lekker 3 De "witte duufkes" van Gronsveldenaar Jan Starmans Lees Van Harte Eijsden Margraten nu ook digitaal op

issuu.com/vanharteeijsdenmargraten

zich te profileren. Dat kan middels een advertentie. Maar er is ook ruimte gereserveerd voor mooie en aansprekende bedrijfsreportages. Hierin kunt u meer kwijt dan alleen een commerciële boodschap. Het is een fraaie mogelijkheid om meer over uw bedrijf of de ondernemer achter het bedrijf te vertellen. Een unieke kans om uw bedrijf te presenteren in de regio! Hebt u een bedrijf en bent u geïnteresseerd in de advertentiemogelijkheden? Of wilt u uw bedrijf groter presenteren en graag eens van een andere kant laten zien, door middel van een bedrijfsreportage? Neem dan contact op met Marco De Bie. Hij komt graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Publiciteit voor bijzondere evenementen of activiteiten Voor verenigingen die een bijzonder evenement onder de aandacht willen brengen, is er altijd ruimte in Van Harte Eijsden Margraten. Sportieve, muzikale, culturele, gezellige of anderszins leuke evenementen die een breed publiek aanspreken,

zon in Voel de zomer raten Eijsden Marg

3 Het ultieme doel van Jesper Schins: “Ik wil profwielrenner worden!” 3 De nieuwe gemeenteraad stelt zich aan u voor: “Eijsden-Margraten durft het anders te doen” 3 Herbeleef de geschiedenis in Caestert: re-enactment “Border Village” 3 Game of the Drums & more... 50 jaar Drumband Harmonie Berggalm Noorbeek 3 Emotionele momenten op de flanken van de Alpe d’Huez 3 De Lourdesgrot van Banholt: devotie in ruil voor water Lees Van Harte Eijsden Margraten nu ook digitaal op

issuu.com/vanharteeijsdenmargraten

kunnen een beroep op ons doen om publiciteit voor de activiteit te genereren. Neem contact op; wij informeren u graag. Altijd oog voor bijzondere verhalen Tenslotte heeft Van Harte Eijsden Margraten altijd oog voor markante mensen met een bijzonder verhaal. Kent u iemand die iets bijzonders doet voor de gemeenschap? Die een aparte hobby heeft? Sportief, muzikaal of op andere wijze iets unieks presteert? Of op een ander vlak zijn of haar sporen heeft verdiend? Tip dan de redactie. Wellicht leest u het opmerkelijke relaas in een nieuwe uitgave van Van Harte Eijsden Margraten. Want uiteindelijk brengen wij het leukste nieuws uit de gemeente Eijsden-Margraten ieder seizoen bij u thuis! Van Harte Eijsden Margraten Rijksweg 39a, Margraten 0655 368 767 info@vanhartemargraten.nl


R

Liebik

herfsteditie 2018

Van Harte Eijsden-Margraten | 29

omantische, bezinnende, sprookjesachtige, historische, poëtische, educatieve, af en toe zelfs een tikkeltje spannende of ondeugende plekjes. Idylles die vaak in den verre worden gezocht, maar veelal pal naast de deur liggen. In iedere uitgave van Van Harte Eijsden-Margraten nemen wij u graag mee “op avontuur” in de eigen regio. Om die fraaie stekjes, die bijna letterlijk in uw achtertuin liggen, te ontdekken. Vele wegen leiden naar Rome. Zoveel is zeker. Eén van die vele wegen die naar Rome leidt, loopt langs Huis, Kasteel, Hoeve, Hof, Libeek: een markante vierkantshoeve in het niemandsland tussen Mheer, Sint Geertruid en de buurtschap Libeek. Het kent een lange historie, waarvan delen in nevelen zijn gehuld. Een reis door de tijd. tekst en fotografie Marco De Bie Het pand dat heden ten dage bekend staat als de Hoeve Libeek ligt aan een historische doorgaande weg, die door meerdere historici wordt (h)erkend als Romeins. Het betreft in ieder geval een oude verbindingsweg die het Graafschap Dalhem en het Land van Valkenburg met elkaar verbond.

de Argenteau en Reniers van Visé landerijen in pacht, die beschreven werden als “Les terres de Libay” (de gronden van Libeek). Vele benamingen Het huis en buurtschap Libeek kent vele benamingen. Libay, Lubeck, Leybec, Lebeke, Libeck, Leibick Lilbeek, Leylbeck, Liebeck en Liebeek zijn enkele voorbeelden van hoe het huis en buurtschap in de loop der eeuwen is genoemd.

een einde aan adellijke bewoning van het kasteel, de hof of hoe men het bouwwerk ook noemen moet. In 1779 schrijft een historicus: "Op Eisdensche bodem ligt Libeek, een riddermatig Huis, dat thans niet veel meer lijkt dan een pachthof, behoorende aan de Grave van Neufchateau". Uit deze tijd dateert het nog immer bestaande verblijf voor duiven op de zolder. Saillant detail van deze duiventil is dat het een hardstenen vloer heeft. Het pachtcontract vermeld dat er

Een mysterieus majestueus monument in een niemandsland van Heerlyckheden zijn later nog meer boerderijgebouwen opgetrokken en na het vertrek van Napoleon zijn de laatste adellijke sporen uitgewist en is het oude kasteel, hoeve, hof en huis langzaam maar zeker verworden tot een vierkantshoeve met een agrarische bestemming. In de 18e en 19e eeuw zijn nog een noordelijke dienstvleugel en andere vleugels rond de binnenplaats opgetrokken.

“Die hertoge storen altemale te Sineke en te Reimersdale ten Wouden en ten Wilgenru ende andere vele, die ick nu alle genoemen niet en can.”

Adellijke bewoners Tussen pak ’m beet 1300 en 1500 komt de Hof Libeek in handen van de adellijke familie Van Liebeek. Historische documenten tonen aan dat het een vrij aanzienlijk goed was, dat van niemand afhankelijk was. Het komt nochtans niet voor in de leenregisters. Tussen de 14e en 16e eeuw werd er, in opdracht van de familie Van Liebeek, aan de zuidzijde een nieuwe kelder gegraven en werden er meerdere verdiepingen opgetrokken. In het archief van het Luikse Kapittel van Sint Maartens duikt een Franse benaming voor het goed op. 14 januari Anno Domini 1325 kregen Renars

De borch, sedert 1627 niet meer adellijk bewoond, is in de loop der jaren tot woonhuis van een pachter of halfwin geworden. Aan de westzijde

Idyllische plekjes: historisch monument Hoeve Libeek

Eeuwenoude geschiedenis Wanneer de geschiedenis van het huis precies Libeek begint, heeft de geschiedenis niet prijsgegeven. Maar het is in ieder geval eeuwenoud! Het oudste deel van de grote kelder onder het woonhuis wordt gedateerd op 1200 tot 1300. Kort voor 1288 trok Jan I, Hertog van Brabant, tijdens de Limburgse Successieoorlog het “Land van Overmaas” in en verstoorde daar vele zogeheten werhuse. In een oude rijmkroniek zegt Jan van Heelu hierover:

Deze “ende andere vele” was het Huis Libeek. Aantoonbaar is dat de Brabantse troepen een gebouw hebben vernield. Maar of het het gebouw op deze plek betreft of een ander bouwwerk in de directe omgeving, is niet duidelijk. De oudste vermelding van het Huis Libeek, een riddermatig huis in de Heerlijckheid Eijsden, dateert uit 1286, als het in de archieven vermeld staat als ‘chastel libois’ wat zoveel als ‘versterkt huis Libeek’ betekent. De beschrijving chastel voedt de gedachten dat het ooit een kasteel is geweest, compleet met gracht. De nog steeds aanwezige poel zou hiervan een restant kunnen zijn. Het is een aanname waarvoor iets is te zeggen, maar onomstotelijk bewijs hiervoor is nergens in de analen teruggevonden. Huis, hoeve of kasteel Libeek is dus al eeuwenoud, maar hoe oud precies weet niemand.

S

Een oude foto van de gewelfde kelder die uit 1200 tot 1300 wordt gedateerd.

S

Hoeve Libeek anno nu. De oudste stenen van dit majestueuze bouwwerk verbergen een roemrijk verleden en geven hun geheimen niet prijs. De archieven geven geen uitsluitsel en dus blijft het “Huis Libeek” een mysterieus historisch monument aan een oude Romeinse weg in een niemandsland van Heerlyckheden.

De eerste vermelding als Kasteel Libeek dateert uit 1477 en blijkt uit het archief van Eijsden, daags voor Sint Alexisdag (17 juli, red.) 1477. De “borch” zou toen met grachten zijn omringd. Vermoedelijke resten zijn lang zichtbaar geweest, maar zijn thans allemaal gedempt. De “hof” Libeek wordt voor het eerst vermeld op Sint Laurentiusdag (10 augustus, red.) 1484. Een nieuw hoofdstuk Rond 1500 wordt een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Libeek geschreven, want dan komt het goed en landerijen in het bezit van de Heren van Holsit. De telgen van dit adellijk geslacht hebben de noordvleugel van de woning bijgebouwd. In 1606 en 1610 zetten de Heren van Holsit Jan Brant, leidekker van beroep, aan het werk. Hij kerft zijn meestertekens in de mergelwanden en dateert deze. In 1610 kerft hij er zelfs een tekst bij:

“Jan Brant dat edel blot dat weinich heet ende vel verdot Anno 1610 den 29 Julet”

In 1627 overleed de laatste Holsit van Libeek. En daarmee kwam tevens

“tweehonderd duiven moeten worden gehouden, welke duiven dienden tot jachtbuit van de verpachter.” Een overblijfsel van het ius columbarij of het recht van duivenslag. Deze ogenschijnlijke voetnoot van de geschiedenis vertelt in twee zinnen meer dan in honderden jaren geschiedenis is doorgesijpeld.

Passanten van de tijd Van adellijke burcht en laathof tot pachthoeve en boerderij. De geschiedenis laat eens te meer zien dat rangen en standen niet zaligmakend zijn. Uiteindelijk waren alle bewoners slechts passanten van de tijd, die de geschiedenis van een majestueus en mysterieus monument in een nagenoeg niemandsland tussen stokoude Heerlyckheden ten dele inkleurden. Met iedere nieuwe bewoner of bestemming werd een bestaand hoofdstuk uit de geschiedenis afgesloten en een nieuw opgetekend. En zo zal het de Hoeve Libeek in de toekomst ook vergaan; wie dan ook zijn intrek in het stokoude monumentale complex neemt.


Gekruuts

30 | Van Harte Eijsden-Margraten

herfsteditie 2018

Het concept HX hoogcruts verklaard: “Het moet een Euregionale plek voor reflectie, verbinding en vernieuwing worden.”

D

“We willen echt iets toevoegen aan de regio.” e plannen zijn veelbelovend, het toekomstperspectief oogt rooskleurig en de voortgang van het project loopt op rolletjes. Met het arriveren van de herfst lijkt het voormalige kloostercomplex in Hoogcruts aan een nieuwe lente te zijn begonnen.

loslaten. Integendeel: de visie en het concept zijn er juist door geïnspireerd. De rijke historie komt op een subtiele wijze terug in de programmering. Het verleden stond aan de basis; we gaan het niet kopiëren, maar geven er op een eigentijdse manier een nieuwe betekenis aan.”

door Max van den Boorn fotografie expositie Stefan Cools Jarenlang was het klooster in Hoogcruts niet meer dan een vervallen ruïne. Een ongure broedplaats voor ongedierte en metershoog onkruid, ontdaan van al het elan dat het ooit had. Nadat een hevige brand in september 1979 een deel van het pand had verwoest en de toenmalige eigenaar verzaakte de schade te herstellen, raakte het ernstig in verval. Menig voorbijganger zal zich in die jaren hardop hebben afgevraagd of het ooit nog goed zou komen met dit monumentale bouwwerk. De redding kwam pas in juli 2011, toen Stichting Het Limburgs Landschap, met medewerking van gemeente EijsdenMargraten, besloot het historische complex op te kopen, waarna het werd geconsolideerd, hersteld en deels gerestaureerd.‘ Toen in het najaar van 2017 het einde van de herstelwerkzaamheden langzaam in zicht kwam, ging de stichting op zoek naar de geschikte persoon om een nieuwe bestemming voor het gebouw te ontwikkelen. In die zoektocht kwam Het Limburgs Landschap uit bij Jonathan Wanders. De kunstenaar annex ontwikkelaar uit Noorbeek werkte samen met compagnons Jeroen Seeverens en Nicole Cloudt een concept uit onder de naam HX hoogcruts. Nadat het definitieve ontwerp werd goedgekeurd, ging het trio creatieve ondernemers in maart 2018 van start met de ontwikkeling. “Het project HX hoogcruts staat nog in de kinderschoenen”, steekt Jonathan van wal. “We zitten momenteel volop in de transitiefase, wat betekent dat we op dit moment intensief bezig zijn met de ontwikkeling van het gebouw en de programmering die er uiteindelijk moet

2

0

S

Kunstenaar Jonathan Wanders uit Noorbeek vertelt over de plannen van het project HX hoogcruts. komen. Het plan is dat we de komende twee jaar werken onder het mom van een pilotproject. In die tijd moet de basis worden gelegd, een stevig fundament waarop we verder kunnen borduren. Na de pilotfase gaan we nog zo’n drie jaar doorontwikkelen. Het idee is om over vijf jaar helemaal klaar te zijn.” Eenvoud en eerlijkheid Wie door de gangen van het voormalige klooster loopt, ziet dat de binnenmuren nog steeds de wonden dragen van tientallen jaren van verval en verwaarlozing. “De huidige cascostaat van het gebouw geeft een gevoel van eenvoud en eerlijkheid”, vertelt Jonathan. “Je ziet duidelijk de originele bouwdelen uit verschillende periodes en de nieuwe, herstelde onderdelen. Het gebouw is als het ware ‘te lezen’ en verhult niets. Wij vinden het belangrijk om deze uitstraling te behouden en om alleen de hoognodige verbouwingen en aanpassingen te doen. Het pand voegt zich naar de content, de activiteiten die er plaatsvinden en de betrokken mensen. Het casco en de visie bieden ruimte voor experiment, zodat vernieuwing kan ontstaan. Dit betekent niet dat we het verleden

j

a

a

Signatuur HX hoogcruts moet een Euregionale plek voor reflectie, verbinding en vernieuwing worden. Een inspirerende plek met een kenmerkende signatuur. “Met onder meer tentoonstellingen, lezingen, kunstexposities, filmvoorstellingen, dansshows en theateruitvoeringen gaan we ons richten op diverse thema’s binnen kunst, cultuur, natuur en technologie. We willen een standaard neerzetten, echt iets toevoegen aan de regio. Qua ondernemers zullen we ons vooral focussen op professionele organisaties en dito artiesten. Dit vanwege de kwaliteit en de continuïteit die we willen waarborgen. Het is een ambitieus project, dat geef ik toe. Maar het is wel realistisch, ook financieel gezien. Het gebouw is ons verdienmodel. We zullen onze inkomsten genereren uit entreegelden, subsidies, fondsen, onderhuur en horeca. Niet eenvoudig, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

HX hoogcruts zoekt enthousiaste vrijwilligers! Help jij ons van HX een Euregionale plek voor kunst, cultuur, natuur en technologie te maken? HX hoogcruts, een nieuw initiatief in het voormalige kloostercomplex te Hoogcruts, heeft helpende handen nodig! Voor de volgende taken zoeken we versterking: • Verwelkomen bezoekers bij activiteiten zoals tentoonstellingen, voorstellingen, workshops en andere evenementen • Meehelpen bij inrichting en aankleding activiteiten • Buitenwerkzaamheden in de kloostertuin en binnenplaats. Groene vingers zijn een voordeel… • Marketing en communicatie, waaronder webredactie en beheer van onze social media-kanalen • Bemannen entree en (eenvoudige) horecataken • Verrichten van hand- en spandiensten Wat vragen wij? • Affiniteit met kunst, cultuur, natuur of technologie • Behoefte om bij te dragen aan vernieuwing en experiment • Open minded, gastvrij en een sterke teamspirit • Betrokkenheid en inzet Wat bieden wij? • Inspirerende en dynamische leer- en werkplek • Lidmaatschap van de HX community • Gratis toegang en deelname aan een aantal activiteiten

“Misschien dat HX hoogcruts een voorbeeldproject kan zijn”, filosofeert Jonathan. “Er komt namelijk steeds meer agrarisch en religieus erfgoed leeg te staan. De vraag is: wat ga je daarmee doen? Kun je oude panden nieuw leven inblazen? Kan zeker, al moet je wel creatief zijn en buiten de vaste kaders durven te denken. Dan is er veel mogelijk.”

Heb je interesse? Stuur ons je gegevens via info@hxhoogcruts.eu. We zullen zorgvuldig omgaan met je gegevens en deze op verzoek of als we ze niet meer nodig hebben weer verwijderen. Meer info: www.hxhoogcruts.eu en www.facebook.com/HXhoogcruts

r

Wij bestaan dit jaar 20 jaar. Dat laten wij niet onopgemerkt voorbijgaan. De hele zomer lang hebben wij bijzondere acties, mooie aanbieding en leuke kortingen. Loop regelmatig binnen en vier het feestje met ons mee! Dé elektrofietsspecialist van het heuvelland! Onze openingstijden:

zondag & maandag: dinsdag t/m vrijdag:

Gesloten 09:00 - 12:30 13:30 - 18:00 Onze openingstijden: zaterdag: zondag & maandag:09:00Gesloten - 16:00

dinsdag t/m vrijdag:

Rijksweg 5a Rijksweg 5a

09:00 - 12:30 13:30 - 18:00 zaterdag: 16:00 6269AA Margraten 043-458908909:00 -www.broqua.nl 6269AA Margraten

043-4589089

www.broqua.nl

Aan de Fremme 46 | Margraten | 043 458 9800 | info@cortenraadautos.nl www.cortenraadautos.nl


herfsteditie 2018

Breusj

Van Harte Eijsden-Margraten | 31

Greun Vingers) Mathijs Wolfs van hoveniersbedrijf Guy Wolfs geeft ieder seizoen tuinadvies!]

V

an oudsher is het in september een drukke tijd in de tuin. Het is zowel plant- als oogsttijd. Veel planten en beplantingen beginnen zich deze maand al op de komende winter voor te bereiden. Heel geleidelijk, maar toch... door Mathijs Wolfs Nu de planten buiten tot rust gaan komen, wordt het ook tijd na te gaan denken over grotere karweien in de tuin: een nieuw terras, nieuw gazon, andere bestrating, een schutting zetten of opknappen. Herfst en winter zijn daar ideaal voor. Eigenlijk is dat hét seizoen voor het nieuw aanleggen of opknappen van een tuin. U zit minder in de tuin, dus u heeft er weinig (over)last van en alles is klaar tegen de tijd dat u wel in de tuin wilt zitten. Tuinklussen Voorjaarsbloeiende bollen poten. Van krokussen, narcissen en sneeuwklokjes kunt u vanaf september de bollen en knollen (krokussen zijn knolgewassen) planten. Meer dan een eenvoudig tuinschepje is daarbij niet nodig. Mooi voor verwildering zijn: anemone blanda, blauwe druifjes, cyclamen, fritillaria’s, narcissen, scilla’s en winterakonieten. Zet tweejarige planten die u eerder heeft gezaaid, nu op hun definitieve groeiplek. Het komende jaar moeten ze gaan bloeien. Grasveld Uw grasveld heeft nu alleen nog speciale najaarsmest nodig (zonder stikstof). Dat bevordert vooral de wortelgroei. Geef geen mest meer die de bladgroei aanjaagt. Het grasblad kan anders straks bevriezen. Het is ook goed om nu het gazon te beluchten. Prik om de 10 cm gaten in de grasmat, 15 cm diep. Dat kan met een tuinvork of greep of (veel handiger) met een prikroller. Zit er veel vuil in het gazon, dan kunt u dit nu ook verticuteren. Blijf uw gazon regelmatig maaien. Het gras groeit nog gewoon door.

Klimplanten en heesters Nieuwe scheuten van klimplanten en leiheesters kunt u nu goed aanbinden. Doe dat met speciale Door kalk te strooien verhoogt u de pH (zuurgraad) van de grond. De grond wordt dan minder zuur. Met veen/ turfmolm, zwavel of goed vergane stalmest verlaagt u de de PH. Uw grond wordt dan zuurder. Vijver Aandacht voor de vijver. Haal het blad van afstervende oeverplanten weg. Haal ook de niet-winterharde drijfplanten, zoals mosselplantjes en waterhyacint uit het vijverwater. Ze overleven onze winters niet en kunnen dan in de vijver gaan rotten. Span een net over de vijver om afvallend blad van bomen en heesters op te vangen. Maak een steunconstructie om het net overheen te leggen. Haal het blad er regelmatig af.

Bomen en grootfruit Bestel nu bomen van grootfruitsoorten (appels, peren enz.) die over enige tijd ‘met kale wortels’ kunnen worden geleverd als de planten in rust zijn. In pot gekweekte planten kunt u altijd kopen en direct inplanten.

S

Mathijs Wolfs geeft ieder seizoen tuinadvies.

Kuipplanten Gevoelige kuipplanten binnen zetten, dat geldt uiteraard ook voor kamerplanten die de hele zomer lekker buiten hebben gestaan. Soorten die lichte vorst kunnen hebben, zoals de keukenlaurier, mogen nog een maandje langer buiten blijven. Planten zaaien in september De zomer raakt op zijn einde. Als het mee zit kun je begin september nog buiten van de tuin genieten maar daarna is het toch echt tijd om naar binnen te gaan. Of toch niet? Het najaar doet dan wel zijn intrede, maar in de tuin zijn nog genoeg leuke dingen te doen! Zet je schouders eronder en maak de tuin winterklaar. September is een perfecte planttijd voor groenblijvende heesters en coniferen. Ze hebben nu nog voldoende tijd om hun wortels van de ingreep te laten herstellen en aan de nieuwe groeiplek te wennen. Dan gaan ze in optimale vorm de winter in. Zet kleurrijke herfstbloeiers in de bakken waarin uitgebloeide zomerbloeiers stonden.

Hoera, tijd om bloembollen te planten! Het is het leukste wanneer in de tuin verschillende bloembollen achter elkaar gaan bloeien. Vanaf januari kun je dan maandenlang kleur in de tuin hebben totdat de vaste planten het overnemen.

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Emmastraat 4, Eijsden 043 409 2161 | www.guywolfs.nl


Mergraote

32 | Van Harte Eijsden-Margraten

BOUWCENTER EN MULTIMATE JAN OPREIJ RIJKSWEG 72 EN AAN DE FREMME 50 MARGRATEN WWW.JANOPREIJ.NL

BOUWCENTER

herfsteditie 2018

JAN OPREIJ MULTIMATE MARGRATEN

HARDSTEEN SPLIT

GOOTDRAIN TEGELBLADVANGER

Kunststof gaaselement dat in de dakgoot wordt gelegd doorsnede 110-150 mm 3 meter lang

€ 20,95 p/st

• voor platte daken • hoogte 65 mm incl. 30x30 cm betontegel € 10,60 per stuk

GRINDPLAAT MET GEOTEXTIEL

• kleur antraciet • 7-20 mm per bigbag van 1m3 € 99,50

BLACK ¶ DECKER BLADBLAZER Stabiele ondergrond voor voetgangers auto’s, tuinmeubilair, motor of rolstoel • afm: 240x120x3 cm • kleur wit € 13,95/m2.

ACTIE

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

* ACTIE GELDIG OP 22 SEPTEMBER 2018. KIJK VOOR DE VOORWAARDEN OP MULTIMATE.NL ALLE PRIJZEN ZIJN INCL 21% BTW